De Molen / Streekwijzer 2109 21-9-2021

Page 1

STREEKWIJZER/DE MOLEN - SEPTEMBER 2021 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Zelfstandige boekhouder met aandacht voor jouw bedrijf

Wanneer kies je voor mij? •

Als je niet meer belasting wilt betalen dan nodig.

Als je niet blij wordt van dure jaarverslagen die niemand leest.

Als je ieder kwartaal wilt weten hoe je ervoor staat.

Als je ook buiten kantoortijden wilt kunnen appen.

Als je zaken wilt doen met een ZZP’er in plaats van een groter kantoor.

Als je een boekhouder zoekt die naar je verhaal luistert en met je meedenkt.

Tarief eenmanszaak: € 100,00 per maand Maak een vrijblijvende afspraak op: www.ondernemerssupport.com of bel 0412 – 234 999. Laat Coen het voor je doen!

Lithse Dijk 36, Lith 0412 - 234 999 www.ondernemerssupport.com


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

POPKOOR TUNE BIEDT PLEZIER DOOR SAMENZANG

DOOR TE ZINGEN MAAK JE HET HOOFD LEEG Veel dingen in de samenleving hebben het afgelopen anderhalf jaar flink geleden onder de gevolgen van corona. Daar zijn tal van voorbeelden van te noemen maar iedereen kent ze wel uit eigen omgeving. Veel mensen die lid zijn van een of meer verenigingen hebben aan den lijve ondervonden wat de maatregelen voor invloed hadden op onder andere trainingen en repetities om maar wat te noemen. De meeste besturen hebben zich in allerlei bochten gewrongen om hun leden toch bij de vereniging betrokken te houden. Popkoor Tune deed dat ook. Door Herman van Dinther Bert van Strien, voorzitter van de PR-Commissie: “Natuurlijk zijn er ook bij ons koor leden gestopt bijvoorbeeld mensen die al langer twijfelden over hun lidmaatschap en corona als duwtje zagen om die stap te zetten. Ook oudere leden die de schrik te pakken kregen en bang waren om slachtoffer te worden van corona. Uiteraard heel begrijpelijk dat mensen om dat soort redenen afhaken. Dat neemt niet weg dat we nog een heel mooi koor hebben dat uit drieëndertig mannen en vrouwen bestaat. Voor een goede balans in de stemmenverdeling kunnen we echter wel een paar nieuwe leden, vooral mannen, toelaten.”

ALTERNATIEF REPETEREN

Monique van der Fluit, secretaris van Popkoor Tune: “We willen overigens niet te groot groeien want we hebben de afgelopen tijd wel gemerkt bij de repetities die we met een beperkte groep hielden dat er in kleiner verband meer geconcentreerd wordt gezongen en dat je beter naar elkaar luistert. Extra plezierig is daarbij dat we in Dan Loredan een dirigent hebben die het als een uitdaging ziet om mensen zichzelf te laten ontwikkelen. Zowel mannen als vrouwen die nog niet eerder in koorverband zongen komen tot de ontdekking dat zij zingen echt kunnen leren. Die ervaren ook het plezier dat een lidmaatschap van een koor meebrengt door samen aan een resultaat te werken. Het is trouwens ook een goede hersentraining omdat je stukken moet leren en onthouden. Voor mij is het heel ontspannend, door het zingen maak ik

Bert, Lisette en Monique steken graag tijd in Popkoor Tune omdat het hen veel voldoening en plezier brengt. mijn hoofd lekker leeg.” Lisette van Druenen, voorzitter van het koor: “Behalve dat zingen in een koor een leuke hobby is zijn ook de sociale contacten die je opdoet hartstikke leuk en belangrijk. Er zijn bij Popkoor Tune al heel wat vriendschappen en warme contacten gegroeid. Het ontmoeten, de contacten, dat is ook wat de leden heel erg gemist hebben. We hebben dat wel geprobeerd te compenseren door onder andere online repetities te organiseren. We hebben de leden om die reden ook voorzien van headphones om op die manier te kunnen meedoen. Niet iedereen is echter heel bedreven in het gebruik van dit soort communicatiemiddelen of vindt het gewoon niet leuk. In de praktijk waren er digitaal ook wel wat haperingen en kwamen de stemmen soms met wat vertraging door. Ideaal was het allemaal niet maar met de meeste leden hadden we op deze manier wel contact.”

POPELEN

Bert: “Ook Dan, de dirigent heeft zich enorm ingespannen bijvoorbeeld door zich coulant op te stellen inzake zijn vergoeding maar ook door zich extra in te zetten door stemoefeningen voor de verschillende stemgroepen te houden. Alle beetjes helpen dachten we en terecht. We merkten wel dat onze leden stonden te popelen om weer aan de slag te gaan. Het was een mooi vooruitzicht om mee te doen aan Maritiem waar we een uitnodiging voor hebben gekregen. Met enthousiasme werden alleen al om die reden de repetities opgepakt, overigens in ruimtes die voldeden aan de corona voorschriften. Dus zalen die hoog genoeg zijn en voldoende geventileerd konden worden. Helaas heeft de organisatie van Maritiem het evenement dat op 18 en 19 september ge-

houden zou worden, afgeblazen.” Monique: “We zijn intussen weer met de hele bezetting aan het repeteren in ons clubhuis Perron-3. We kregen links en rechts signalen van mensen die al eerder bij een koor waren en nu op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, een andere kooromgeving. Die zijn natuurlijk welkom maar ook voor andere zangers en zangeressen die interesse hebben houden we op woensdag 29 september een open repetitieavond voor iedereen die kennis wil maken met Popkoor Tune. Die avond kan er heel vrijblijvend worden geluisterd maar ook meegezongen worden. Daarmee geven we meteen een indruk van het repertoire dat wij zingen en dat vooral hedendaagse nummers bevat.”

DEMOCRATISCH KOOR

Lisette: “De keuze voor de nummers die wij in ons programma opnemen wordt gemaakt door onze muziekcommissie welke overigens gevoed wordt met suggesties van de leden, dus dat gebeurt allemaal heel democratisch. We halen het plezier bij het koor uit de repetities en de onderlinge contacten maar natuurlijk ook uit de optredens die we graag verzorgen en zo lang hebben moeten missen. Wij hopen dan ook dat er op niet al te lange termijn weer volop evenementen worden georganiseerd waaraan wij graag onze bijdrage zullen leveren.” Voor meer informatie over Popkoor Tune is er de website www.popkoortune.nl. Daar kan – door te klikken op de e-mail van Betty van Ooste, ledenadministratie, ook gemeld worden wanneer er belangstelling bestaat voor de open repetitieavond op 29 september om 20.00 uur in Perron-3. Deze avond kan ook spontaan worden bezocht, dus zonder opgave vooraf.


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

GEFFENAAR VAN HET JAAR. EEN PRACHTIGE ERETITEL VOOR TONNY VAN ERP

‘JUFFROUW TONNY’ EEN ALLERBESTE KEUZE Normaal is de bekendmaking van de ‘Geffenaar’ op de zaterdagavond voorafgaand aan de boerenmarkt. Vanwege de corona beperkingen moest de ijverige organisatie schakelen naar een alternatieve oplossing. Rondom de ‘Effe noar Geffe Bakoven’ aan de Heegt was een soort van doorloop evenement gecreëerd. De dag werd geopend met de traditionele openluchtmis die ditmaal werd voorgegaan door Pater Toon van Kessel, die even ‘over’ was vanuit het verre Zambia. Zijn prachtige preek maakte grote indruk bij menig Geffenaar. Daarna was er alle ruimte en tijd voor de bekendmaking van de Geffenaar van het jaar waarvoor wethouder Thijs van Kessel, aan wie de eer te beurt viel, speciaal in de vroege morgen naar Geffen was gekomen. door Jan van Ravenstein Steeds maar weer, dit jaar voor 28e keer, is het tot aan de officiële bekendmaking een van de best bewaarde geheimen van Geffen wie toch wel niet de ‘Geffenaar’ zal zijn. Ook dit jaar waren de gissingen niet van de lucht, tot het moment waarop wethouder Thijs van Kessel de lijst van de vele verdienstelijkheden ging opsommen. Zijn lichtelijke verspreking dat het een ‘ze’ zou zijn deed daar verder geen afbreuk aan. Al snel gonsde haar naam bij het talrijke publiek rond en hoorde je een duidelijke bevestiging vanuit het publiek: “Tonny van Erp, jawel een allerbeste keuze weer, dit jaar”.

VRIJWILLIGSTER

Verbinden, netwerken, organiseren en delegeren zijn een aantal kernwoorden die met grote regelmaat verweven zijn in de vele activiteiten die Tonny van Erp (70) bezig houden. Het gaat te ver om ze allemaal tot in de finesse te benoemen en uit te diepen. Bekend en zo ongeveer wereldberoemd in Geffen vooral als ‘Juffrouw Tonny”. Jaren aaneen stond ze voor de klas van de Mariaschool. Maar ze is ook ac-

tief bij de dorpsraad, het Gilde, de eetkamer, de kerk, de straatbibliotheek, ouderenzaken en Geffen Zorgt om maar een paar voorbeelden te noemen. “Mijn allereerste vrijwilligers activiteit was toen ik 14 jaar was. Ik mocht collecteren op het kerkplein. Vrijwilliger. Als ik iets doe, wil ik het goed doen dus ik moet er voldoende aandacht en tijd in kunnen steken,

half werk geeft me geen goed gevoel”, aldus Tonny van Erp.

DE DORPSRAAD

Verbinden. Het woord komt met een bepaalde regelmaat terug in het gesprek, maar ook haar organisatietalent wordt ten volle benut. “Kijken hoe ik Geffen mooier en beter kan ma-

Kleinzoon Teun: “Mam, ik weet het al. Effe googlen, hé. Het is Effe noar Geffe en de Geffenaar van het jaar.”

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

ken. Als oud juf heb je dat organiseren als het ware in je genen zitten”, lacht Tonny. Nadat Tonny is gestopt in het onderwijs kwam er meer tijd vrij. “Door het plotselinge verlies van Hans Hoeben in de dorpsraad kwam het ‘dorpshart’ op mijn pad. Er ging een nieuwe wereld voor mij open met tal van mogelijkheden waar ik mij in kon uitleven”.

M/S

PrietJanPraat

THUISFRONT

Wie ook maar enige affiniteit heeft met het verenigingsleven snapt dat het thuisfront, voor honderd procent achter je bezigheden moet staan. Gelukkig is dat in ons gezin het geval. Hoewel…. De opmerking van kleinkind Meike zet je wel even op je plaats: “Oma, ik vind dat opa toch wel heel vaak alleen thuis is”. Tonny: Een leuke opmerking die we zeker meenemen in het geheel (misschien dat we juist daarom ook maar beiden lid zijn geworden van het Sint Joris Gilde). De kinderen met hun gezin wonen heerlijk allemaal bij ons in de buurt. Susanne en Erwin met Luuk en Meike en ook Mark en Heidi met Daan, Teun, en Bram wonen inmiddels hier bij ons. Een heerlijk gevoel, zeker gekeken naar de toekomst. Wij, Piet en ik, zijn wanneer nodig verzekerd van een zorgzame mantelzorg.

Kleindochter Meike: “Oma, ik vind dat opa toch wel heel vaak alleen thuis is”. EEN GROOTS DANK JE WEL

Tonny: “Hoewel ik al bijna zes weken op de hoogte was van mijn uitverkiezing was het gevoel bij het horen van mijn naam, in combinatie met het geroezemoes en applaus, een moment om nooit te vergeten. Jawel, ik had het al wel eens vernomen hoe mooi, hoe speciaal en hoe bijzonder het was om Geffenaar van het jaar te zijn. Maar dit.. dit alles had ik dus zelfs in mijn stoutste dromen niet verwacht. Als op een wolk liep ik naar het podium waar Thijs en Jurgen mij deden verwelkomen. De lovende woorden, de prachtige cadeaus, de bloemen. Maar ook het prachtige schilderij van Tessa van der Vloet wat ik mocht ontvangen. Ineens zie je jezelf geportretteerd, je verwacht dat niet en mijn traantjes kregen bijna de overhand. Het overkomt je op dat moment allemaal in een hele mooie roes. In feite de hele dag wel, met continu felicitaties en hele lieve woorden. Het was een ultieme zondag. Waar heb ik het aan verdiend, en wat is het toch fijn dat je werk gewaardeerd wordt….. Ik heb het misschien wel honderd keer gedacht die dag, en nog steeds”

GENOTEN

Tussen de regels door proef je welke indruk de verkiezing heeft gemaakt bij Tonny maar ook bij haar man Piet. Ze glimmen beiden terecht van trots. Hun hele huis staat in het teken van de ‘Geffenaar’. Beginnende op het pad naar de voordeur waar melktuiten gevuld met prachtige bloemen je verwelkomen. Binnen zorgen de vele bloemen en felicitatiekaarten voor het passende sfeertje. Eenmaal aan tafel proeven we samen, onder het genot van een heerlijk kopje koffie, van een zalige snee krentenmik met roomboter die traditioneel wordt aangeboden aan de Geffenaar. Daarna komt haar verhaal, soms met emotie, maar veelal met de hartelijkheid die Tonny zo duidelijk kenmerkt. De laatste woorden zijn van de Geffenaar 2021 haarzelf. Die eer is natuurlijk aan Tonny van Erp: “Geffen, bedankt. Ik, en ook mijn man Piet, voelen ons zeer vereerd en vooral ook gewaardeerd. Ik ben trots op deze eretitel. Hoe fijn en hoe bijzonder is het om verkozen te worden voor iets wat je in feite heel graag doet en waar je ontzettend veel plezier aan beleefd. Allemaal, echt heel erg bedankt voor de felicitaties, de apps, mails, kaarten, attenties en bloemen. Dank je wel”.

RESPECT… Respect. Je moet het verdienen, zeggen ze vaak met een soort van alledaags gemak. Aan m’n hoela ja. Het respect waar ik het vandaag over wil hebben is van een geheel andere orde. Niks verdienen, het overkomt je gewoon, wanneer het noodlot je treft. Ik dan heb ik het over kanker, die verdomde kloteziekte die nog steeds niet geheel onder controle is. Hoe kan dat toch, met alles wat de mensheid in haar vermogen heeft. En alweer kregen we een bericht wat ons zo verdrietig maakte. Een heel bewogen verhaal wat ons stil maakte eindigde met de woorden: “Het zit al in zijn hele lijf. Er is dus helemaal niets meer aan te doen. Het was er zomaar ineens vanuit het niets, ontdekt tijdens een gewone controle. Vooraf geen pijntjes en geen klachten.. niks van dat alles”. Hoe vaak horen we dit toch maar weer steeds.. Heel vroeger was het bijna wereldnieuws wanneer iemand door deze moordende ziekte werd getroffen. Het was bijna zeldzaam… Als een lopend vuurtje ging het door de gemeenschap. Hoe anders is het vandaag de dag. Twee dingen vallen daarbij op. Het komt veel vaker voor en… er is steeds meer algehele genezing. Op de site van het KWF lees ik dat: “De 5-jaars overlevingscijfers van kanker dankzij kankeronderzoek van de afgelopen 60 jaar zijn gestegen van 25% naar 65%”. Een prachtig resultaat, niet dan. Kanker. We proberen ons in te denken hoe we hiermee om zouden gaan wanneer dat lot ons zou treffen, wat we natuurlijk niet hopen. Het lukt ons gewoonweg niet, we komen er niet uit. Boos. Ik denk dat ik heel boos zou worden is mijn allereerste gedachte. “ja, en dan”, is de heldere reactie van mijn wederhelft. “Wa schiette doar nou mi op”, vervolgt ze. Al nadenkende over dit alles komt het woordje ‘respect’ bovendrijven. Hoe vaak hoor je het wel niet dat de patiënt de gast op moet beuren. Het lot heeft ze getroffen, keihard. Vaak waren er nog zoveel plannen, genieten van alles om je heen. Maar ondanks de pijn, ondanks de ellende, ondanks het ongemak, ondanks alles…. staat hun belangstelling en liefde in het teken van hun omgeving. “Nie zeure, pluk de dag”, is hun motto. Zeker weten dat ieder van ons deze woorden herkent… Dit dwingt een groots respect af. Waar blijven wij dan met ons gezeur over wel of niet vaccineren, een slechte zomer, het mondkapje, geen echte vakantie, geen festival of wat dan ook. Want weet je: “We zeuren wat af met zen allen”. Laten we een voorbeeld nemen aan onze (zieke) medemens. Die verdienen echt respect, toch?

BEZORGING VOLGENDE NUMMER VANAF 21 SEPTEMBER KOPIJ EN ADVERTENTIES UITERLIJK 16 SEPTEMBER REDACTIE@NNMEDIA.NL TEL. 06-53394851


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

BOEK JE TICKETS VIA LIEVEKAMP.NL

ZATERDAG 25 SEPTEMBER ZONDAG 26 SEPTEMBER

Herman van Veen

ALL


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

PARKJE PASTORIETUIN WORDT PETRUSHOFJE Op zaterdag 4 september in Den Durpsherd in Berlicum schreef Pastoor Joost Jansen als een van zijn laatste officiële activiteiten letterlijk een klein stukje geschiedenis. Onder een toeziend oog van wethouder Mathijssen maakte hij de naam van komende parkje aan de Kerkwijk bekend door op een bordje te schrijven: ‘Petrushofje’. Door Hans Boldewijn en Pieter van Hout Helaas gedwongen door de nog steeds geldende corona maatregelen konden slechts een bepekt aantal personen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van de tentoonstelling van de verdwenen St. Petruskerk van Berlicum. De tentoonstelling geeft een historisch overzicht van het ontstaan en verdwijnen van de Petruskerk. Nu beide appartementencomplexen, te weten het Petruskwartier en de Pastorietuin nagenoeg gereed zijn, start aannemer, Gebr. van der Steen, deze maand met de aanleg van de parkeerterreinen naast en achter de pastorie. Daarna start men met de aanleg van een parkje, de contouren van de kerk komen terug in de vorm van het parkje. Verwacht wordt dat dit rond de jaarwisseling gereed zal zijn. Na een welkomswoordje gaf dhr. Hans Boldewijn namens de Augustinus Parochie, nog een terugblik hoe e.e.a. in de laatste jaren tot stand is gekomen en de bittere noodzaak van het afbreken van de Petruskerk. Vervolgens vulde wethouder Mathijsen dit aan door beide ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum

van Berlicum , de Hartkamers, als een enorme kwaliteitsverbetering gezien moet worden voor Berlicum. Het Mercuriusplein voor de commercie en de omgeving van het nieuwe parkje als een groen rustpunt in het centrum van de gemeente en samen met Den Durpsherd als een mooi cultureel hart voor Berlicum en Middelrode. Na de mooie woorden van de voorzitters van de Heemkunde Kring, het Sint Jorisgilde en het gemengd koor St. Petrus Berlicum nam Pastoor J. Jansen het woord. Hij toonde een oude hostieschaal, die in het verleden door de Parochie van Berlicum was geschonken aan de norbertijnen van de Abdij van Berne. Hiermee gaf hij de al eeuwen durende verbondenheid aan tussen de Abdij van Berne en de parochie van Berlicum. Na het bekend maken van het parkje lichtte pastoor Jansen toe, dat gekozen is voor het woordje “Hofje”. Het parkje is omvat zo’n

OPEN DAG DORPSBROUWERIJ MIEGHELM

1000 m2 en wordt omsloten door de appartementencomplexen. De verwachting is dat naast de bewoners van de hiervoor genoemde appartementen complexen, maar ook de bewoners van het aanliggende Berlerode er graag gebruik van zullen gaan maken. Voor de bewoners van Berlicum en Middelrode kan dit een mooie plek worden voor kleine leuke niet commerciële activiteiten. Dhr. Rien van Doorn van het gemengd koor St. Petrus Berlicum bood in zijn korte toespraak al aan, dat hun koor er best wel eens zou kunnen gaan optreden. En wie weet kan dit dan mooi gecombineerd worden met een openlucht mis met het St Jorisgilde. Maar ook andere verenigingen en artiesten worden uitgedaagd om initiatief te nemen. Denk hierbij b.v. aan een leuke toneelvoorstelling, een pianoconcert of een ander optreden voor groot en/of klein. Ambachtencentrum en dorpsbrouwerij Mieghelm in St. Michielsgestel houdt een paar keer per jaar een open dag. Ook deze keer namen velen de gelegenheid te baat een kijkje te nemen. In de mooie boerderij is een smederij, blikslagerij, bakkerij en een brouwerij ondergebracht. In de brouwerij worden 5 soorten bier gebrouwen. Buiten staat een antieke bierwagen uit 1927.Binnen werden heerlijke broden en worstebroodjes gebakken en kreeg men uitleg over het bierbrouwen. Je kunt er ook een hapje nemen in het Bakhuis en na afloop iets kopen in het winkeltje. Op afspraak is men open voor groepen. foto Karel Goossens – meer foto’s op www. thuisinhetnieuws.nl


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

NIEUW BIJ SPORTSCHOOL LITH Na anderhalf jaar waarin we onze service en aanbod aan u noodgedwongen hebben moeten beperken, willen we ons weer richten op de toekomst.

En we hebben direct een nieuwtje! n voor a a e j d l e M er 2021 b m e v o n 1 Bij Sportschool Lith hebben we een nieuwe mogelijkheid om vervelend buikvet (de welbekende zwembandjes) te verminderen. Namelijk de gepatenteerde IVentri gordel. Hoe werkt het? U gebruikt de gepatenteerde IVentri gordel terwijl u traint op cardiotoestellen, bijv. loopband of fiets. Daarbij ontvangt u persoonlijke begeleiding en voedingstips vanuit Sportschool Lith. Wat kunt u verwachten? Na 4 weken training is er een duidelijke vermindering van de buikomtrek. Door de betere doorbloeding van de buikzone wordt ook de huidconditie verbeterd. De huid wordt weer strakker en zwangerschapsstriemen kunnen verminderen. Wat zijn de kosten? Comple et • 4 weken gebruikmaking van IVentri. p a kket • Een begin- en een eindmeeting, met evaluatie. €150,00 • 3x per week 30 min. cardiotraining. • 2x per week een krachtschema van 15 min. • 1x per week een krachttraining 15 min onder persoonlijke begeleiding. • Voedingstips & weetjes. • Diverse contact momenten met o.a. een meet/weeg moment. • De aanschaf van uw eigen 2-delige gepatenteerde IVentri buikgordel! Sportschool Lith Het Wargaren 44, 5397 GN Lith | 0412-480388 info@sportschoollith.nl | www.sportschoollith.nl | Facebook Sportschool Lith

ALL


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

De boerderij aan de Schoolstraat 34 heeft, nadat de laatste koeien er vertrokken, altijd een horeca bestemming gehad. Jongeren verbouwden met bloed, zweet en tranen de stal tot een geschikte ruimte waar de jeugd gezellige uurtjes kon doorbrengen. Satisfaction heeft er bijna vijfentwintig jaar lang heel wat mooie avonden en evenementen georganiseerd. Toen ‘soosavonden’ uit de tijd raakten kocht Joep van der Plas de boerderij en startte er het restaurant ‘De Coelenborgh’. Door Herman van Dinther

Henk-jan en Joep bekijken het domein waar op 5 november het speciale menu wordt bereid.

CULINAIRE NEVEN ORGANISEREN EEN SMAAKVOLLE REÜNIE

‘WÈ HÈDDE NOG?’ EVEN TERUG OP DE KAART Joep (58): “Ik heb er ongeveer zestien jaar met heel veel plezier gewerkt, veel leuke mensen ontmoet, en met fijne collega’s steeds een betrokken team gevormd. Door de jaren heen is natuurlijk het interieur maar ook de kaart aangepast. We hebben zelfs een keer TV programmamaker Herman den Blijker op bezoek gehad die allerlei suggesties had om het concept aan te passen. Het was een leuke ervaring destijds in 2004 maar het programma werd duidelijk voor een groot publiek gemaakt, als ondernemer had ik er niet zoveel aan al droeg het natuurlijk wel bij aan de naamsbekendheid. De menukaart wijzigde regelmatig, zoals ik zei, maar wat er vanaf het begin op heeft gestaan was ‘Wè hèdde nog’. Best veel gasten vonden het fijn om verrast te worden met gerechten die wij voor hen hadden uitgezocht, het is altijd populair geweest.”

HERINNERING

“Lang vervlogen tijden besefte ik een paar maanden geleden toen ik uitrekende dat het twaalfeneenhalf jaar geleden was dat ik stopte met De Coelenborgh. Dat bracht mij op het idee om eens met mijn neef Henk-jan Pennings in conclaaf te gaan en na te denken over een herinneringsmomentje. Wat zou het leuk zijn om in Grand Café Rosmaelen nog eens dat oude vertrouwde menu te serveren. Het is natuurlijk niet zo gek dat ik bij de familie

Pennings uitkwam want de vader van Henkjan is een broer van mijn moeder. De moeder van Henk-jan is al op jonge leeftijd overleden en om die reden hebben hij en zijn zus Esther een paar jaar bij ons gewoond. Dat maakt de band natuurlijk sowieso sterker.”

GEZINSBEDRIJF

Henk-jan (54): “Wij zijn in september 2018 gestart met Grand Café Rosmaelen in de villa waar in het verleden veel over te doen is geweest en die nu een heel markante plek heeft bij de nieuwe winkels. We runnen het als familiebedrijf dat wil zeggen dat Robin en Nick de dagelijkse gang van zaken doen en dochter Demi vaak bijspringt naast haar studie. Ikzelf heb als makelaar boven in het pand mijn werkruimte. In het verleden hebben we ook Café De Kèp gehad en veel klanten van toen weten ons nu ook weer te vinden. We zijn intussen, na wat aftasten wat de beste openingstijden zijn, alle dagen geopend vanaf 9.00 uur. Op maandag en dinsdag tot 20.00 uur, woensdag en donderdag tot 23.00 uur en vrijdag, zaterdag en zondag tot 24.00 uur. De loop zit er goed in zowel met koffietijd als borrel- en dinertijd. Onze keuken werd zelfs te krap dus die hebben we kunnen vergroten waardoor onze koks wat beter uit de voeten kunnen. We hebben een fijn team van vijfentwintig vooral part time medewerkers die het

vaak als een mooie bijbaan zien en het vooral gezellig vinden.”

RESERVEREN

Joep, productontwikkelaar bij Culivers in Eindhoven is vanuit die functie nog dagelijks bezig met alles wat met eten te maken heeft. “Ik vind het gewoon leuk om nog eens een keer die keuken in te stappen om het ‘Wè hèdde nog?’ menu weer aan gasten voor te zetten. Ook Henk-jan vindt het leuk dus we hebben een datum geprikt. We gaan op vrijdag 5 november koken voor maximaal veertig gasten. Het wordt een viergangen menu met gerechten die in die tijd het meest populair waren, nee we verklappen niet wat er op tafel komt. We houden het gezelschap beperkt om voldoende aandacht aan het eten en de gasten te kunnen geven, het moet niet zo zijn dat er gasten al aan het hoofdgerecht zitten terwijl de anderen nog wachten op het tussengerecht. Daarnaast wil ik bij het opdienen van de verschillende gerechten een toelichting geven op wat er wordt voorgeschoteld. We gaan het couvert aanbieden voor € 39,50, een tientje minder zelfs dan indertijd bij De Coelenborgh. Reserveren kan bij Grand Café Rosmaelen, telefoon 073 522 1193. Wie weet, misschien is het een idee dat later nog eens navolging verdient, we zien het wel. Voor nu kijken we er met plezier naar uit.”

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

WETHOUDER ROY GEERS TREKT ER HARD AAN

BOUWEN IN HELE GEMEENTE PRIORITEIT Op dit moment wordt in alle wijken en dorpen van de gemeente ‘s- Hertogenbosch wel gebouwd. En dat is hard nodig ook want er zijn maar liefst veertien duizend mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. Wat wethouder Roy Geers betreft, hij heeft onder andere ‘wonen’ in zijn portefeuille, moet er eerst en vooral gekeken worden naar huisvesting voor jongeren omdat vooral zij met lege handen staan en geen stap op de woningmarkt kunnen zetten. Door Herman van Dinther Wethouder Roy Geers, die namens Rosmalens Belang in het College van Burgemeester en Wethouders zit, heeft in de afgelopen drie jaar al veel plannen vlot kunnen trekken. “Ik was bij mijn aantreden erg verbaasd over het ontbreken van een lange termijn visie op wonen. Natuurlijk werd er wel gewerkt aan de uitvoering van bouwplannen maar dat was voor de korte termijn. Als je weet dat het vier tot vijf jaar duurt voordat een plan uitmondt in het daadwerkelijk betrekken van woningen, dan moet je gewoon veel verder vooruit kijken. Op dit moment werken we aan de uitwerking van bouwplannen voor zesduizend woningen die de komende ongeveer vijf jaar gerealiseerd gaan worden. Daar moeten we echt alles voor uit de kast trekken omdat er natuurlijk grenzen zijn aan de capaciteit die ons ambtelijk apparaat heeft. We besteden maximaal uit en huren volop in zodat we met zoveel mogelijk handjes aan de slag zijn. In de actuele economie lopen we er echter tegenaan dat er schaarste is op de arbeidsmarkt waar wij natuurlijk niet als enige op winkelen. Dat neemt niet weg dat we er keihard aan werken om

onze plannen uit te voeren, we zijn dan ook in alle dorpen en wijken aan de slag. Je ziet aan de horizon overal wel bouwkranen staan, een mooi gezicht hoor. Maar het liefst zie ik die weer verdwijnen want dat betekent dat er weer woningen beschikbaar zijn.”

PROCEDURES

“De meeste inwoners van de gemeente beseffen dat er gebouwd moet worden om mensen te kunnen laten wonen. Maar dat betekent in de meeste gevallen dat er in hun omgeving dingen moeten veranderen en dan ontstaan er zorgen. Vooral de laatste jaren merken we dat mensen bezwaar hebben tegen bouwplannen die in hun omgeving op stapel staan. Daar ligt een uitdaging voor projectontwikkelaars en in een aantal gevallen ook voor de gemeente om belanghebbenden tijdig te betrekken bij de planontwikkeling. Wanneer je tijdig de bezwaren en zorgen van de belanghebbenden onderkent dan kun je proberen zoveel mogelijk daaraan tegemoet te komen en waar mogelijk aanpassingen

door te voeren. Een voorbeeld daarvan is het object Polderpand aan de Pioenroosstraat. De projectontwikkelaar had het plan om de voormalige kantoorpanden om te bouwen tot wooneenheden voor jongeren, maar daar kwam de omgeving op tegen. Daar is nu gezocht naar een combinatie van verschillende doelgroepen waardoor waarschijnlijk in 2022 groen licht komt voor de ombouw. Kost het al veel tijd om plannen van tekentafel tot uitvoering te brengen, voor flexwoningen zijn de procedures wat sneller te doorlopen en kan er dus voor een aantal mensen de hoogste nood – tijdelijk - worden opgelost. Maar ook hier blijkt de praktijk soms weerbarstig omdat omwonenden of andere belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen veranderingen in hun woonomgeving. Ook hier kost dat veel tijd om het plan toe te lichten en te verbeteren.”

IJZEREN VROUW

“Om diezelfde reden zijn we nog intensief in gesprek over de bouw van honderdtachtig

Roy Geers heeft als wethouder met ‘wonen’ in zijn portefeuille geen gemakkelijke opdracht

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


www.thuisinhetnieuws.nl

woningen in het park waar vroeger het Brabantbad stond. Indertijd zijn al duidelijke afspraken gemaakt over toekomstige bebouwing in dat gebied. Bij de uitwerking van de actuele bouwplannen hebben we er de voorkeur aan gegeven om in de hoogte te bouwen om op die manier zo weinig mogelijk beslag te leggen op de ruimte in het park. Het resultaat is dat we drie torens willen bouwen naar het voorbeeld woningen in het park waariconische vroeger het Brabantbad van de Amazones, de drie woontorens die stond. aan deIndertijd andere zijn duidelijke afspraken gemaakt toekomstige bebouwing in kantalvan de IJzeren Vrouw staan en over enorm veel bewondering en lof dat gebied. de uitwerking vanafzien de actuele bouwplannen hebben we oogsten. WeBijkunnen echt niet van de bouwplannen op deze er de voorkeur aan we gegeven om inwoningen de hoogte te bouwen om op die bouwlocatie omdat dat aantal gewoon bitterhard nodig manier mogelijk te leggen op de ruimte in het park. hebben zo enweinig ook omdat het albeslag die jaren onderdeel heeft uitgemaakt van Het resultaat is dat we drie torens willen bouwen naar het voorbeeld de plannen voor toekomstige bebouwing. van de Amazones, de drie iconische woontorens die aan de andere kant van deproject IJzerendat Vrouw staan enheeft enorm veelisbewondering en lof Een ander veel reuring gehad de locatie waar de oogsten. kunnen echt niet gestaan. afzien van bouwplannen op deze Aldi en hetWe postkantoor hebben Ookdedaar zijn veel gesprekken bouwlocatie we dat aantal gewoonmet bitterhard nodig over gevoerdomdat maar gelukkig is menwoningen daar in overleg de omgeving hebben en ook omdat het al die jaren heeft uitgemaakt van tot oplossingen gekomen waar bijna onderdeel iedereen tevreden over is. Een de plannen voordat toekomstige bebouwing. punt is en blijft het vrijwel onmogelijk is om aan de wensen van echt iedereen tegemoet te komen, dat is ook de consequentie van Een ander project datoverigens veel reuring is de locatie waar democratie. Het ligt niet heeft altijd gehad aan bezwaarmakers dat de de Aldi en het van postkantoor Ook daar gesprekken uitvoering plannen hebben op zich gestaan. laat wachten. Zo zijn wasveel de oude basisover gevoerd maar gelukkig men daar overleg de omgeving school ’t Ven enkele jaren eenisdoorn in hetinoog voor met de omgeving. Een tot oplossingen gekomen bijna iedereen tevreden overmet is. Een woningbouwlocatie voor dewaar Kleine Meierij die alsmaar talmde het punt is en van blijftbouwplannen dat het vrijwelvoor onmogelijk is om aan deiswensen van uitwerken die locatie. Gelukkig coöperatie echt tegemoet te die komen, dat ismet ookdede consequentie van Joost iedereen daadkrachtiger en kan beginnen bouw van de wonindemocratie. Het ligt overigens niet altijd aan bezwaarmakers dat de gen die er gepland zijn.” uitvoering van plannen op zich laat wachten. Zo was de oude basisschool ’t VenWIELEN enkele jaren een doorn in het oog voor de omgeving. Een DE GROOTE woningbouwlocatie voor de Kleine Meierij die alsmaar talmde met trahet “Toen ik aantrad als wethouder verliep de bouw in De Groote Wielen uitwerken van bouwplannen voor die locatie. Gelukkig is coöperatie ger dan de bedoeling was. Intussen heb ik een inhaalslag kunnen maken Joost daadkrachtiger kantermijn die beginnen met deop bouw vanmet de woninen staat er op redelijken korte nog heel wat stapel negengen die er gepland zijn.” honderd woningen in de Parklanen, zeshonderd woningen in het cen-

‘Je ziet aan de horizon overal wel bouwkranen staan, een mooi gezicht hoor’

trumplan en na verloop van enkele jaren nog drieëntwintighonderd tot DE GROOTEwoningen WIELEN in de Noord Oost hoek. Gelukkig is er nu eindelijk drieduizend “Toen ik aantrad als wethouder de bouw in Deuiterlijk Grootein Wielen traook zicht op de realisatie van hetverliep winkelcentrum dat juni 2023 ger dan de bedoeling was. Intussen heb ik een inhaalslag kunnen maken zijn deuren opent. Tot die datum namelijk loopt de vergunning voor de en staattijdelijke er op redelijk korte heel watkan oper stapel met negenhuidige locatie dus termijn de druk nog op de ketel niet meer vanaf. honderd woningen in de Parklanen, zeshonderd woningen in het cenWat ik trouwens wel een mooie ontwikkeling vind is de inrichting van trumplan eneen na verloop van enkele nog drieëntwintighonderd tot de wijk. Op aantal plaatsen is erjaren volop groen en ruimte waar mendrieduizend woningen in de Noord Oost hoek. Gelukkig is er nu eindelijk sen kunnen samenkomen. Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar ook zicht op vooral de realisatie winkelcentrum juni 2023 ontmoeten in eenvan tijdhet waarin het lijkt datdat weuiterlijk met zijninallen achzijn deuren opent. Tot die datum namelijk loopt de vergunning voor de ter de voordeur leven. Er zijn intussen zelfs woningen gebouwd waarhuidige tijdelijke locatie dus de druk op de ketel kan er niet meer vanaf. bij een bankje in de gevel is geïntegreerd. Dat stimuleert dat mensen Wat ik trouwens wel een mooie vind is de inrichting met elkaar in gesprek te gaan en ontwikkeling ook ontmoetingsplekken creëren.van Inde wijk. Op een aantal plaatsen is er volop groen en ruimte menvesteren in de openbare ruimte vind ik een groot goed zekerwaar in nieuwsen kunnen samenkomen. Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar bouwwijken.” ontmoeten vooral in een tijd waarin het lijkt dat we met zijn allen achter de voordeur leven. Er zijn intussen zelfs woningen gebouwd waarCOMPACTER CENTRUM bij een bankje in de gevel geïntegreerd. mensen “Wat mij betreft werken weisook serieus aanDat hetstimuleert compacterdat maken van met elkaar in gesprek te gaan en ook ontmoetingsplekken creëren. Inhet centrum Rosmalen. Ik zie wel kansen om door herontwikkeling van vesteren in de openbare ruimte vind ik een groot goed zeker in nieuwwinkellocaties die nu buiten het centrum liggen aanzuiging te creëren bouwwijken.” naar het bestaande centrum waar een herschikking van bepaalde winkelstraten al gaande is. Het Centrum Management Rosmalen heeft een COMPACTER CENTRUM heldere visie op de toekomst en realiseert zich dat het centrum in de “Wat mij betreft werken we ook serieus aan hetDe compacter van regio een bijzondere aantrekkelijke rol vervult. sfeer die maken de winkels het centrum Rosmalen. Ik zie welgeven kansen door herontwikkeling van in Rosmalen te bieden hebben eenom meerwaarde in vergelijking winkellocaties nu buiten het centrum liggen aanzuiging te creëren met gangbare die winkelcentra zoals bijvoorbeeld de Helftheuvel of de naar het bestaande centrum waar een vantebepaalde winRompert Passage. Het is belangrijk om herschikking die voorsprong koesteren en kelstraten al gaande is. Het Centrum Management Rosmalen heeft een verder te vergroten.” heldere visie op de toekomst en realiseert zich dat het centrum in de regio een bijzondere aantrekkelijke rol vervult. De sfeer die de winkels in Rosmalen te bieden hebben geven een meerwaarde in vergelijking met gangbare winkelcentra zoals bijvoorbeeld de Helftheuvel of de Rompert Passage. Het is belangrijk om die voorsprong te koesteren en verder te vergroten.”

M/S

TIJD VOOR ONT-MOETEN TIJD VOOR ONT-MOETEN Vaak heb ik ontmoetingen zonder woorden, waarin er wel sprake is van communicatie en verbinding. Hierin is de ander, vanuit zijn of haar binnenwereld, aan het woord. Omdat ze lastig in een verhaal zijn uit te drukken, maakte ik er dichtgesprekken van. Dit is de laatste van de drie in deze zomerserie. Mevrouw van Dam. Zij kan door haar dementie niet meer wat ze wel zou willen, namelijk overal bij betrokken zijn, zoals vroeger. Zij is kennelijk meer gevoelig voor alle geluiden om haar heen dan iedereen denkt en ziet. Door de aanwezigheid van de miMakker wordt er op een bijna niet zichtbaar moment, een gevoelige snaar bij haar geraakt. Hartenzoen Ik kan het echt niet helpen hoor, mijn ogen gaan steeds toe, na het wassen en wat eten, ben ik een soort van moe. Voor klanken, lied en schuifelen, wil ik mijn best gaan doen, de herkenning van de woorden, zijn als een hartenzoen! Er danst een kleurrijk wezen rond, haar wind is als een aai, mijn lachen komt naar buiten toe, maar in een handomdraai... Ik kan het echt niet helpen hoor, mijn ogen gaan steeds toe. Na zoiets prachtigs om mij heen, ben ik een soort van moe.

Jacoline Goossen is miMakker. Zij neemt de tijd voor een speciale manier van aandacht geven en contact maken met mensen in zorgsituaties. Zij schrijft over haar ervaringen als clown Laloo. Laloo weet met haar onbevangenheid en een neus voor mogelijkheden, spel en humor, een weg te vinden naar het hart van mensen en wat hen bezig houdt in het moment. www.beleefidee.nl

Foto Clicking Images

pagina 11


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

Een bedrijfspand kopen? 5 redenen om te kiezen voor een SNS Bedrijfshypotheek

1 Je kunt tot maximaal € 1.000.000 lenen voor je bedrijfspand, afhankelijk van onder meer je omzet 2 Je lost iedere maand af en daar mag je 20 jaar over doen 3 Je krijgt altijd duidelijk te zien hoe de rente is opgebouwd 4 Je kunt meer lenen als je een duurzaam bedrijfspand koopt 5 Je mag eerst een deel van je pand verhuren, als je dat wilt Meer weten? Kom langs of kijk op snsbank.nl/zakelijk Of bel ons voor een afspraak: Pim van Zutven 06 – 57 59 17 58 Yvette van Luijtelaar 06 – 12 58 71 62 Patricia de Bekker 06 – 22 49 34 71 Schijndel, Hoofdstraat 109 Rosmalen, Huygensstraat 26-B Uden, Galerij 19

M/S


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

LANDGOED COUDEWATER ECOLOGISCH KLAAR VOOR DE TOEKOMST

ER KOMEN SPECIALE POELEN VOOR DE KAMSALAMANDER

Arend en Hans bespreken nauwgezet de mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan de ontwikkeling van natuur op het landgoed Coudewater. Door Herman van Dinther Hans Hartman die namens de VOF vanaf het begin bij de ontwikkeling van het landgoed betrokken is, onderstreept het belang van een evenwichtig samengesteld ontwerpteam. “De balans in zo’n team bereik je niet alleen door met architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan tafel te gaan zitten. Gezien het belang van de natuur elementen op het landgoed hebben wij meteen een ecoloog en een boomadviseur in het team opgenomen. Omdat wij in alle opzichten waarde hechten aan kwaliteit bij de professionele inbreng van adviseurs kozen wij voor Royal HaskoningDHV dat al 140 jaar toonaangevend is als ingenieursbureau in advies en projectmanagement. Namens dat gerenommeerde bureau maakt Arend de Wilde als ecoloog deel uit van ons ontwerpteam.” Arend (60), die al twintig jaar bij het genoemde bureau werkzaam is: “Wanneer een projectontwikkelaar een groene doelstelling heeft dan is het verstandig om ons vanaf het begin erbij te betrekken want in de praktijk zie je vaak dat het achteraf pleisters plakken wordt en dat is jammer. Zeker op het landgoed Coudewater is het van belang om het groen te behouden en zo mogelijk toe te voegen. Dat laatste is in Coudewater beperkt mogelijk omdat er al veel groen is dus zoeken we het hier vooral in het aanbrengen van nieuwe kleine elementen die kansen voor planten en dieren toevoegen of versterken.”

RUIMTE VOOR NATUUR

Hans: “Wij hebben als ontwikkelaar aangegeven dat we aandacht voor de natuur uitermate belangrijk vinden. Dat dient uiteindelijk ook een commercieel doel omdat kopers graag in

een natuurlijke omgeving willen wonen, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Per saldo zullen de investeringen die wij in de gehele ontwikkeling van het landgoed doen toch moeten renderen. In de praktijk blijkt overigens volgens de NVM dat vastgoed in een groene omgeving vier tot acht procent meerwaarde brengt dus in die zin zijn onze uitgangspunten voor de hand liggend.” Arend: ”Natuur moet niet de vijand zijn die de ontwikkeling in de weg staat maar er is toch echt wel heel veel mogelijk om tot evenwichtige uitgangspunten te komen. Je moet nagaan waar de ambities liggen, waar we die kunnen versterken en waar we knelpunten kunnen ondervinden en die dan oplossen. Het is een gegeven dat er andere gebruikers komen op het landgoed dan voorheen. Zo kan het gaan gebeuren dat er soms een das in je tuin op bezoek komt. Er is namelijk een dassenfamilie die een burcht heeft op de Wamberg en Coudewater als onderdeel van hun leefgebied heeft. Er gaan dus mensen samenwonen met de das en het is dan wel handig dat zij dat weten en ook hoe zij ermee kunnen omgaan. Maar we kunnen dassen en dieren verleiden om ergens wel of niet te komen. We gaan een logisch tracé aanbrengen voor de das, een soort stratenpatroon waar wormen, slakken en gevallen fruit te eten zijn. Dassen hoeven overigens niet veel last van mensen te hebben want zij zijn vooral ’s nachts actief, mits ze maar voldoende rustige plekken hebben die ze goed kunnen bereiken. En het heeft voor de bewoners straks natuurlijk zijn charme wanneer je dassen in je achtertuin hebt.”

KAMSALAMANDER VERLEIDEN

Hans: “We hebben er heel bewust voor gekozen om een flink stuk van het landgoed extra voor

Toen het landgoed Coudewater in de verkoop kwam werden er vooraf eisen en criteria bepaald waaraan de koper moest voldoen. Daarmee wilde de gemeente recht doen aan de waardevolle historie en zekerheden stellen voor de toekomst. De ideeën die de uiteindelijke koper, VOF Land van Coudewater, had, sloten helemaal aan bij de toch wel ideële doelstellingen. natuur te bestemmen, vandaar uiteraard dat we blij zijn met de inbreng van Arend die met creatieve en praktisch haalbare ideeën komt. Zo creëren we een ecologische verbindingszone tegen de Wetering aan waarin we slechts negen woningen opnemen voor bewoners die snappen dat ze in de natuur wonen en daar rekening mee houden.” Arend: “Door natuurelementen toe te voegen willen we bijvoorbeeld de kamsalamander verleiden om zich op het landgoed te vestigen. We weten dat dit veeleisende diertje op de Wamberg woont. We gaan eraan werken om te voldoen aan het complete pakket van eisen dat de kamsalamander stelt. Zo leggen we speciale poelen aan, één ervan als een first date hotel en één voor volwassen salamanders. Daarmee bieden we ruimte om er te overwinteren en in de zomer zich voort te planten We forceren geen verhuizing of gaan dieren verplaatsen, nee ze moeten het zelf vinden. We weten wel dat wanneer de veeleisende kamsalamander er kan leven, de omgeving geschikt is voor veel meer andere dieren. Zo verwachten we dat er op het landgoed volop libellesoorten, waterkevers, andere amfibiesoorten, de waterspitsmuis en enorm veel waterplanten zullen komen. Hans: “We leggen de poelen aan op een plek waar het van nature past, we nemen hiervoor een oude beektak in het gebied dat vroeger moerassig was. Wat we ook gaan toevoegen zijn takkenhopen die een fijne verstopplaats vormen voor egels, amfibieën en insecten. Door bewust te kijken naar elementen die een meerwaarde voor de natuur vormen komt er letterlijk nog meer leven op het landgoed dat op die manier uitgebreide leefruimte biedt aan fauna en flora en waar de biodiversiteit verder toeneemt.”


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

CORONA HEEFT NOOIT VOOR PANIEK GEZORGD

ZORG HOEFT GEEN APPLAUS, MAAR WIL WEL RESPECT

Satisfaction Rosmalen organiseert elk jaar op de tweede zaterdag van januari het muziekspektakel Welcome to Satisfaction. Dat stond afgelopen januari ook op de planning. Daarbij had de organisatie bedacht dat het wel een mooi gebaar zou zijn om de zorgmedewerkers in de regio uit te nodigen op de vrijdag in datzelfde weekend. Een avond speciaal voor hen om te bedanken voor de grote en betrokken inzet bij de corona perikelen. Het idee was er in maart vorig jaar al. Door Herman van Dinther Leander Pennings, één van de mensen achter Satisfaction: “Maar natuurlijk dachten wij er toen helemaal niet aan dat de pandemie zo lang zou voortduren en we dus het eerbetoon gewoon moesten afblazen. Een ding stond voor ons echter wel vast, de avond Music for

Gertrud en Karin werken al heel lang en met veel plezier in het JBZ Care moest en zou er komen. We kijken met optimisme uit naar januari 2022 met de verwachting dat we op zaterdag 8 januari Welcome to Satisfaction kunnen houden en op de voorafgaande vrijdag 7 januari dus de avond Music for Care. Het initiatief wordt toegejuicht door de zussen Gertrud en Karin van der Plas die allebei als verpleegkundige werken in het JBZ. Karin (59) viert in december haar veertigjarig jubileum, Gertrud (57) over een paar jaar. Gertrud is verpleegkundige op de IC en Karin op de urologisch-chirurgische afdeling. Beiden kregen de corona uitbraak in hun werk volop op hun bord, al het werk in het ziekenhuis moest opeens anders worden georganiseerd.

ZEILEN BIJZETTEN

Gertrud: “Niemand had natuurlijk ervaring met een dergelijke uitbraak welke zo ’n grote impact had op alles en iedereen in de zorg dus ook bij ons. In totaal hebben we vierentwintig IC-bedden die op dat moment deels werden bezet door ‘normale’ patiënten maar ‘planbare’ werden niet meer opgenomen om ruimte

te krijgen voor coronapatiënten. We hebben niettemin mensen elders moeten plaatsen die met helikoptervluchten werden vervoerd naar onder andere Zwolle, Groningen, Duitsland en België. Die eerste golf is enorm leerzaam geweest waarbij we veel aan onze collega’s van ziekenhuis Bernhoven in Uden hadden omdat zij al twee weken voor ons met corona werden geconfronteerd. Van de ervaringen die zij in de praktijk opdeden, hebben wij dankbaar gebruik kunnen maken. Wij kregen heel praktische tips van hen bijvoorbeeld over het tijdig bestellen van de spullen die je nodig hebt. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat we bij de tweede en derde golf een grote kooi hadden ingericht met voorraden waardoor we niet misgrepen op bijvoorbeeld benodigde spuiten.”

HARMONICA

Karin werkt op de afdeling die grenst aan de IC van haar zus. Die afdeling werd tijdens de corona uitbraak gesloten en als een andere afdeling elders opgetuigd. Karin: “Door het plaatsen van sluizen werd, afhankelijk van het aanbod corona-patiënten,


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

een covid afdeling gecreëerd die als een harmonica kon worden op- en afgeschaald. Zo konden de overige bedden zoveel mogelijk beunt worden voor reguliere zorg die niet uitgesteld kon worden. Corona heeft veel invloed gehad op het werk op alle afdelingen, collega’s moesten inspringen voor anderen terwijl dat voor een aantal heel onwennig was omdat hun vertrouwde basis wegviel. Dat gaf weleens onzekere gevoelens omdat je in feite blindelings op elkaar moest kunnen vertrouwen. Tegelijkertijd heeft het ook veel positiefs gebracht hoor. Er zijn samenwerkingsverbanden ontstaan die je eerder niet voor mogelijk hield of waar eerder niemand aan had gedacht. Overigens niet alleen hier intern maar ook de samenwerking met zorgmedewerkers elders in ziekenhuizen en artsenpraktijken heeft een boost gekregen.” Gertrud: “In de eerste coronamaanden stonden de mensen bij wijze van spreken langs de weg te applaudisseren voor alles en iedereen die in de zorg werkt. Vreselijk vond ik dat, we deden en doen ons werk zoals van ons verwacht wordt. En natuurlijk moesten we heel wat tandjes bijzetten om het te kunnen blijven doen. Wat ik dan niet snap is dat er nog steeds mensen zijn die corona ontkennen en het blijven afdoen als een griep. Wanneer je aan het bed van leeftijdgenoten staat dan doet dat veel pijn. Het ontkennen van de ernst van corona en het brengen van nepverhalen getuigt niet echt van respect voor ons werk. Er hoeft niet voor ons geklapt te worden maar we willen ook niet nagetrapt worden.”

VAKANTIE GEANNULEERD

Karin: “Op dit moment staat er een aantal bedden, zoals gebruikelijk in de zomermaanden, op de IC leeg. Voor een deel omdat er het nodige onderhoud gepleegd moet worden maar ook omdat medewerkers die hun vakantie al een of meer keren hebben moeten annuleren nu de gelegenheid te geven op vakantie te gaan. Voor veel medewerkers is het echt nodig om tot rust te komen omdat er lang op de tenen gelopen moest worden. Daarbij komt dat er veel achterstand bij de gangbare operaties en ingrepen moet worden ingehaald. Die patiënten en hun familieleden verdienen daarbij uiteraard ook alle aandacht. Ook dan moeten we vriendelijk blijven en er vooral voor zorgen dat zij goed worden geïnformeerd.”

ZELF OOK

Gertrud kreeg begin december corona en kon even niet werken. “Dat doet dan zo’n pijn omdat het voelt alsof je je collega’s in de steek laat. Die maand werd trouwens extra triest omdat in de kersttijd zowel mijn vader alsook mijn schoonvader overleden.” Karin deed in maart ook corona op en lag een week met flinke koorts op bed. “Ik ben wel weer zo snel mogelijk gaan werken maar ik heb wel een tijd last gehad van flinke vermoeidheid. We hebben als zussen wel veel met elkaar kunnen delen en troost gevonden bij elkaar. We wisten waar we het over hadden omdat we elkaar natuurlijk als verpleegkundigen aanvoelen. Wat dat betreft denk ik weleens aan mijn jonge collega’s die nog ergens in hun eentje op een kamer wonen en weinig kunnen klankborden, ook door de maatregelen die lang golden. Wij voelen ons in elk geval helemaal op onze plaats in het JBZ, een ziekenhuis dat enorm veel positieve aandacht besteedt aan de medewerkers en volop kansen biedt voor verdere ontplooiing. Dat vinden wij een belangrijke ervaring.”

M/S

ONZE RADAR IS GERICHT OP PERSOONLIJK CONTACT

TIENKOPPIG TEAM WAARE HUIS WERKT TRANSPARANT

De woningmarkt is in een overspannen situatie terecht gekomen, dat is niemand ontgaan. En zoals in elke sector waar vraag en aanbod op gespannen voet staan zorgt dat ervoor dat sommige mensen de verleiding niet kunnen weerstaan misbruik te maken van de situatie. Helaas is dat ook in de wereld van makelaars aangetoond door het TV-programma Radar dat undercover steekproeven nam bij makelaars verspreid over het land. In een aantal gevallen bleek dat de gedragscode die voor onze beroepsgroep geldt, niet werd nageleefd en dat vind ik verwerpelijk. Ik vind dat de belangen van de klant onvoorwaardelijk voorop moeten staan en dat die erop moet kunnen vertrouwen dat er volledig transparant wordt gehandeld. Wij hechten eraan om op persoonlijk niveau zaken te doen en het contact met de klant is dan ook één op één met in principe dezelfde makelaar. Binnen ons team hebben we een verdeling in de aandachtsgebieden ‘bestaande bouw’ en ‘nieuwbouw’. De makelaar bespreekt alles persoonlijk met de klant en zorgt ervoor dat de klant kwalitatief volledig door de back office wordt gefaciliteerd. Op deze manier verloopt het hele proces van de aankoopprocedure niet alleen vlekkeloos, maar vooral ook zorgeloos voor de klant. Wij hechten aan een grote klanttevredenheid en doen er alles aan om daar hoog in te scoren. Wij scanden in de afgelopen 24 maanden bij 118 verkopen in de bestaande bouw een score van 9,2 en bij nieuwbouw een 9,1 bij tachtig woningen. Alle reviews die gegeven worden publiceren wij op onze website zonder daar een selectie in aan te brengen. En dat kunnen we ook gerust doen, want er zijn blijkbaar geen vervelende ervaringen die klanten te melden hebben.

GROOT NETWERK

Mensen die een huis willen kopen of verkopen kiezen er vaak voor om zaken te doen met Het Waare Huis. Daar heeft iedereen natuurlijk zo zijn eigen reden voor, maar we merken dat met name het persoonlijke contact zeer op prijs wordt gesteld. Wat wijzelf echter ook als een sterk punt zien is het ruime netwerk dat wij hebben waardoor het bereik van potentiële kopers en verkopers heel groot is. Wij hebben sinds een paar maanden weer een extra stap gezet in het bereik van mensen door samen te werken met Dave Smits van Huis en Hypotheek. Hij houdt sinds vorig jaar ook kantoor in de Raadhuisstraat waar hij ’t Koffiehuis heeft gekoppeld aan zijn onderneming. Daar kunnen mensen gezellig een kop koffie drinken of gaan zitten werken als zij dat willen, en zij monitoren het aanbod van Het Waare Huis en bespreken dit eventueel met de klanten. Heeft de klant vragen over de financiële haalbaarheid dan kunnen zij ter plekke advies inwinnen. We gaan onze samenwerking in de toekomst verder uitbreiden met informatieavonden voor starters, over het verschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw, kopen of huren, kortom interessante thema’s die met wonen te maken hebben. Als Het Waare Huis hebben wij de kennis over de producten, Huis en Hypotheek over de financiële haalbaarheid.

Beiden zouden het leuk vinden om Music for Care te kunnen meemaken. Als jonge meiden waren zij trouw bezoeker van de avonden in de boerderij van Satisfaction en bewaren fijne herinneringen aan die tijd maar ook aan de vele evenementen die nog steeds worden georganiseerd en waar zij nog regelmatig te gast zijn. Willem Janssen, directeur en nieuwbouwspecialist van Het Waare Huis


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

KERMIS MARKEERT OPENING NIEUW MERCURIUSPLEIN

Er wordt keihard gewerkt aan een nieuwe dorpshart voor Berlicum. Het Mercuriusplein is inmiddels grotendeels vernieuwd en ook de omliggende straten zijn binnen enkele weken gereed. Op vrijdag 22 oktober kan de opening van het plein gevierd worden. Van 23 t/m 26 oktober biedt het plein dan onderdak aan Balkum kermis!

Door de recente ontwikkelingen kan groen ligt gegeven worden voor de kermis in het laatste weekend van oktober. Met het plannen van deze datum is rekening gehouden met de voltooiing van de werkzaamheden op het Mercuriusplein, zodat de kermis kan plaatsvinden op het nieuwe plein.”

M/S

BINGOMIDDAG ZONNEBLOEM Onder leiding van ‘Pret met Annie en Jet’ kon de Zonnebloem-afdeling Berlicum eindelijk weer de jaarlijkse zomerbingo houden. Rond stroomde Den Durpsherd al aardig vol, iedereen werd gastvrij ontvangen met een kopje koffie en een lekkere plak cake. Annie en Jet wisten de stemming er snel in te krijgen. Ze wisselden de bingo af met muziekvragen en raadsels. Onder het genot van een drankje en hapje werden diverse rondes gespeeld. Voor elke gast en vrijwilliger was er een mooie prijs, dankzij de vrijgevigheid van de plaatselijke ondernemers, waardoor er ook een grote variatie aan prijzen was. Jammer dat er niet meer foute bingo’s waren, want dan moest er een liedje gezongen worden. Na een aantal rondes zijn we voor de volle bingokaart gegaan en hierna keerde ieder weer tevreden huiswaarts. Al met al een heel gezellige middag!

Wethouder Ed Mathijssen vult aan: “Het is de vuurdoop voor het nieuwe Mercuriusplein. De opening van dit plein willen laten samenvallen met de kermis. De aannemer heeft beloofd dat het werk aan de weg in de Hoogstraat dan ook helemaal klaar is. Dan willen we vrijdag 22 oktober de heropening van het plein vieren en een dag later de kermis openen.”

GENIETEN MET CHIMAERA TRIO Woensdag 25 augustus gaf Trio Chimaera een concert op het Kerkpleintje van de Protestante Kerk in Berlicum. Annemiek de Bruin, klarinet - Irene Kok, cello en Laurens de Man piano bachten werken van Beethoven, Mendelssohn, Raabe, Mahler Jobim en Jacques Brel voor een aandachtig luisterend publiek. foto Karel Goossens – meer foto’s op thuisinhetnieuws.nl

EETPUNT IN DE MOERKOAL Elke laatste vrijdag van de maand is het Eetpunt in de Moerkoal te Berlicum.Gisteren was het de derde keer na de Coronalockdown. Een gezellig etentje met een 3-gangenmenu. Er kunnen i.v.m. de nog geldende maatregelen maximaal 30 gasten aanschuiven. De maaltijd start om 18.00 uur en kost 11,50 exclusief drankjes. foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

20% KORTING OP VLOEREN

Actie geldt van 27 september t/m 9 oktober 2021. Vraag naar de voorwaarden.

‘t Dorp 58 5384 MC Heesch Maandag: op afspraak Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 17.00 Vrijdag 9.30 - 20.00 Zaterdag 10.00 - 17.00 info@hanegraafkeukens.nl 0412 - 20 28 49


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

FIJN OM HET DE REIZIGER NAAR DE ZIN TE MAKEN

MENSEN WILLEN ZONDER ZORGEN OP REIS De vader van Anouk Overdijk gaf haar op jonge leeftijd al het voorbeeld. Met Indonesisch bloed in zijn aderen ging hij als reisleider voor Unitravel graag naar Aziatische bestemmingen. Anouk: “We hebben het als familie eigenlijk altijd leuk gevonden om te reizen. Dat ik na mijn opleiding in het reiswereldje terecht kwam was bijna vanzelfsprekend.” Door Herman van Dinther Anouk (45) woont al meer dan de helft van haar leven in Rosmalen en dat bevalt haar heel goed. Ongeveer net zo lang werkt zij al in de reisbranche met haar eerste baantje bij het reisbureau van de ANWB gevolgd door functies bij diverse reisbureaus. “Drie jaar geleden, oktober 2018, besloot ik om als zelfstandig reisagent te gaan opereren in samenwerking met de reiskoepel Your Travel. Dat biedt veel voordelen onder andere door het voordelig kunnen inkopen van – ook de kleinere - accommodaties, faciliteiten en reizen maar ook dat je 24/7 bereikbaar bent en wereldwijd service kunt bieden. Ik heb er bewust voor gekozen om mij niet als een reiswinkel in een winkelstraat te vestigen.

Ik bespaar op overheadkosten doordat ik een eenvoudige kantoorruimte gebruik en daar hebben mijn klanten profijt van. Het persoonlijke contact met mijn klanten dat op mijn kantoor mogelijk is, daar hecht ik veel waarde aan, geen een is hetzelfde net zomin als de reiswensen. Zo heb ik een gezin dat naar Griekenland wil, dan weer ben ik bezig met een samengestelde, helemaal op maat gemaakte, reis naar Amerika. Dat is ook het mooie van mijn werk, ik wil en kan de mensen helemaal ontzorgen. Klanten spelen graag op zeker en vinden het een rustgevende gedachte dat ik altijd bereikbaar ben en een 24/7 service kan garanderen doordat ik bij Your Travel ben aangesloten. Natuurlijk kunnen mensen zelf via internet ook best mooie reizen vinden en boeken maar in de praktijk zien zij vaak door de bomen het bos niet meer en vertrouwen zij graag op mijn deskundige service en advies. Mensen denken vaak dat ze hierdoor duurder uit zijn maar dat is absoluut niet het geval, ik ben zeker niet duurder dan het reisbureau op de hoek.”

KEIHARD GEWERKT

“Toen de coronaproblemen in februari/maart 2020 begonnen was ik net anderhalf jaar bezig en had ik al een leuk klantenbestandje opgebouwd. Veel mensen dachten dat de reiswereld vanaf toen kon gaan duimenraaien. Niets was echter minder waar, ik heb keihard moe-

ten werken om alles te annuleren, om te boeken en het geld terug te halen voor de klanten. Ik heb al die tijd dus heel erg hard gewerkt maar niets verdiend. Ik heb er wel voldoening uitgehaald dat ik voor iedereen het geld heb kunnen terughalen, dat is ook veel waard. Intussen trekt de belangstelling voor vakantie- en zakenreizen weer aan en weten de mensen mij weer te vinden. Ik zit natuurlijk op social media en heb uiteraard een website. Het beste echter werkt de mond-tot-mondreclame door de mensen die tevreden zijn over de reis die ik voor hen verzorgd heb.”

WENSEN KENNEN

“Wanneer mensen dat willen regel ik alles tot in de puntjes.” Ik regel de transfers bij het vliegveld, check in, zorg voor de tickets, de bagage, de hotels, de huurauto, de excursies, de tickets voor theater of sportwedstrijd, alles kan van A tot Z door mij geregeld worden zonder dat ik daarvoor extra kosten in rekening breng. Ik vind het heel belangrijk om goed in beeld te krijgen welke wensen en voorkeuren de klant heeft daarom neem ik alle tijd voor een gesprek. Het contact kan op verschillende manieren zoals per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Dat laatste heeft wel mijn voorkeur omdat je daarmee toch de klant beter leert kennen. Wanneer mensen dat prettig vinden ga ik ook wel bij hen thuis op bezoek om de reisideeën te bespreken. Omdat ikzelf in mijn leven al heel veel privé heb gereisd ken ik veel reisbestemmingen maar ook doordat ik meerdere studiereizen heb gemaakt zoals naar Vietnam en Hongkong. Door de jaren heen is mijn netwerk met zelfstandige collega reisagenten en branche specialisten flink gegroeid en daar heb ik, maar ook mijn klanten, profijt van. Aanvragen komen intussen wel weer binnen al merk ik ook wel dat mensen steeds korter van tevoren boeken en qua corona wat langer de kat uit de boom kijken. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke regels zijn voor de landen waarheen gereisd kan worden. Ik help de mensen bij de wirwar van regels en eisen die mede door corona voor klanten vaak ondoorzichtig zijn. anouk.overdijk@ yourtravel.nl.

Anouk vindt persoonlijk contact met haar reisklanten heel belangrijk

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Scheiden... Wat is de meerwaarde van mediation? “Het is voor de eerste keer sinds jaren dat ik mijn verhaal kon vertellen en er iemand naar mij luisterde zonder oordeel”.

DE LIEVEKAMP OPENT HAAR DEUREN WEER! Na een seizoen van gedimde theaterlampen en lege zalen, opent theater De Lievekamp eindelijk haar deuren weer. En dat viert ze met een grootse campagne, met als klapstuk een prachtige video, waarbij het podium en de zaal in de spotlight staan. In deze video, gerealiseerd in samenwerking met Vidox Media, wil het theater de magie van een theateravond laten zien. “We willen laten zien hoe mooi, spectaculair, groots en indrukwekkend theater is en wat ons publiek gemist heeft tijdens onze sluiting.” De komende weken is het theater met onder andere banners en poster in de binnenstad te zien met beelden uit deze campagne. “We zijn er klaar voor en staan te trappelen om eindelijk weer te doen wat we het allerliefste doen: zorgen voor een magische theateravond!”, aldus het Osse theater.

PROGRAMMA

De Lievekamp heeft dit jaar een overvol programma klaarstaan voor haar publiek. Artiesten als Jandino, Charly Luske en Kees van Amstel beklimmen weer het podium in Oss. Ook grote shows als Rocky Horror Show, de Efteling Koekoek Show en de toneelklassieker Vrijdag van Hugo Claus staan op het programma.

Een reactie van iemand na de intake op mijn kantoor. Daarna volgde het mediationgesprek met beide partners; het eerste deel werd gekenmerkt door het maken van verwijten over en weer. Een onwenselijke situatie waar zij samen met hun kinderen al een lange tijd inzitten: • Mama woont op een andere plek, maar ze zijn (nog) niet gescheiden. • Kinderen weten nooit wanneer ze hun tasje weer moeten pakken om naar de andere ouder te gaan. • Geen duidelijkheid, een impasse omdat er niet meer gepraat wordt, alleen nog maar geappt over noodzakelijke praktische zaken. • De irritaties en verwijten gaan door, een neerwaartse spiraal. Een onhoudbare maar vooral ongezonde situatie voor partners en kinderen. Door te luisteren en vragen te stellen was er aan het einde van het eerste gesprek ook goed nieuws; Voor het eerst sinds lange tijd hebben ze naar elkaar geluisterd en zijn ze weer de dialoog aangegaan. Ze willen graag verder praten over het ouderschap, een plan maken voor de toekomst (met of zonder elkaar). Een mooi en positief vertrekpunt voor de volgende keer.

Het gehele programma voor het nieuwe theaterseizoen is te bekijken via www.lievekamp.nl.

Bij specifieke vraagstukken kan binnen mijn netwerk ook financiële, juridische en fiscale ondersteuning worden geboden.

4.360 CHEMOKUREN DANKZIJ TAXUS TAXI

Geïnteresseerd? Bel en maak een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook ’s avonds en op zaterdagochtend.

Dit jaar heeft Stichting Taxus Taxi samen met donateurs en partners een recordhoeveelheid taxussnoeisel ingezameld. Ook in onze regio is actief ingezameld. Het landelijke totaal ligt nu op 480.000 kilo. Dit is goed voor meer dan 4.360 chemotherapieën.

Miriam Ruijs Buro Mim - Mediation met perspectief MFN Register Mediator en ICR erkend kindercoach

HEESCH

0412 - 452444

HARDGLAZEN DEUREN EN PUIEN GLAS SCHADE?

24 uur per dag, 7 dagen in de week staat onze glasherstel service voor u klaar.

Raadhuislaan 2a, 5341 GM OSS 06-13696864 miriam@buromim.nl www.buromim.nl


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

W ORD JIJ MIJN NIEUWE CO LLEGA? Mijn naam is Jeroen en ik werk met veel plezier in het Grand Café van PERRON-3. Het nieuwe seizoen gaat beginnen en ik heb er zin in! Er staan weer veel leuke voorstellingen en activiteiten op de agenda. Daarom zoek ik diverse nieuwe collega’s voor de functie horecamedewerker (m/v). Van 18 tot 50+: je leeftijd maakt voor ons niet uit. Horecaervaring is een pré maar niet noodzakelijk. Je werkt op doordeweekse dagen en in het weekend overdag of ‘s avonds. Uren en planning zijn in overleg. In ons Grand Café leg jij onze gasten én artiesten zoals Javier Guzman in de watten. Je bent gastvrij, proactief en maakt graag contact met mensen. Daarnaast ben je representatief en flexibel.

GEEN DAG HETZELFDE

SOL L I CIT ER EN

In ons gezellige café ontvang je allerlei gasten: van voorstellingen, films, creatieve cursussen, kinderactiviteiten tot zakelijke bijeenkomsten. Dat maakt het werk zeer divers en uitdagend!

Ben je geïnteresseerd? We horen graag van je. Mail je sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae naar info@perron-3.nl of vul het online sollicitatieformulier in op www.perron-3.nl/vacatures Meer informatie of direct solliciteren: www.perron-3.nl/vacatures


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

VERHALENTHEATER DOOR LOKALE VERTELLERS IN DE LIEVEKAMP Na een seizoen van gedimde theaterlampen en lege zalen, presenteert de programmalijn Theater van de Stad van theater De Lievekamp het Verhalentheater. Zij doet dat in samenwerking met Beng Producties & Projecten. Ooit, heel lang geleden, zijn theaters ontstaan met vertellen van verhalen. Deze verhalenvertellers wisten het publiek te vermaken met boeiende en spannende verhalen. Het theater heeft zich doorontwikkeld en heeft een vaste plaats verworven in de samenleving. Ook bij De Lievekamp is deze ontwikkeling zichtbaar, met jaarlijks een grote diversiteit aan voorstellingen en evenementen. Met de productie van het Verhalentheater gaat het publiek mee terug naar de begintijd van theater. In de intieme Marag Zaal krijgen verhalenvertellers het podium in deze speciale Theater van de Stad-productie. De Lievekamp en Beng Producties en & Projecten zijn op zoek naar vertellers! Het mag een bestaand verhaal zijn, een literair schrijfsel, een stukje geschiedenis, een sprookje, een reisverhaal of juist een spannend verhaal. Natuurlijk mag ook de creatieve geest worden gebruiken om een zelfverzonnen verhaal voor te dragen. Wellicht ligt dat zelfgeschreven verhaal al jaren op een podium te wachten! De lengte van een verhaal ligt tussen de 10 en 15 minuten. Aanmelden als verhalenverteller kan via theatervandestad@lievekamp.nl. Kaartverkoop voor deze voorstellingen is inmiddels gestart. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.lievekamp.nl of via de Theaterkassa.

M/S

PRESENTATIE DIGITALE NALATENSCHAP BIJ HEVO De presentatie tijdens de Zomerschool was erg druk bezet. We herhalen hem daarom op vrijdag 1 oktober a.s. van 14.00u tot 16.00u bij HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2-4 Er zweeft ongelooflijk veel informatie van ons op het internet. Vraag je je ook wel eens af wat daar mee gebeurt als je er straks niet meer bent? Wil je je nabestaanden onnodig gezoek en vervelende berichten besparen? Bezoek dan de presentatie. U kunt deelnemen voor €5,00 (incl. koffie of thee) en u aanmelden via de website www.seniorwebrosmalen.nl of u meldt u telefonisch aan op 06-20356366. U kunt ook gewoon binnenlopen maar dan geldt: vol is vol.

“IN DE HARTLOUNGE VOEL IK ME GEEN PATIËNT” “Zelf naar de behandelkamer lopen geeft zoveel meer vrijheid dan in een ziekenhuisbed liggen. Ik voel me in de hartlounge helemaal geen patiënt. Het dragen van mijn eigen kleding, het contact met andere mensen en de huiselijke ruimte geeft een ontspannen en prettig gevoel.” Na een korte verbouwing zijn vandaag, donderdag 16 september, de hartlounge en een derde hartkatheterisatiekamer op de cardiologieafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) geopend. Met deze vernieuwingen staat de regie van de patiënt nog meer centraal in het zorgproces en is het JBZ beter in staat om de cardiologische zorgvraag uit Den Bosch en omgeving op te pakken.

DERDE HARTKATHETERISATIEKAMER VOOR SPOEDPATIËNTEN

Geplande patiënten hoeven door de opening van een derde hartkatheterisatiekamer niet onverwachts langer op hun onderzoek of behandeling te wachten door tussenkomst van een spoedgeval. Geplande zorg gaat altijd door in twee hartkatheterisatiekamers. De nieuwe derde kamer is beschikbaar specifiek voor spoedpatiënten uit onze regio en regio Bernhoven. Zo garanderen we snelle toegang tot een hartkatheterisatiekamer voor de spoedpatiënt en de geplande patiënt.

HARTLOUNGE

De nieuwe hartlounge van het JBZ is de thuisbasis van cardiologiepatiënten. Alles is ingericht op het comfort en bewegingsvrijheid

van de patiënt. Bij binnenkomst krijg je geen OK-jasje, maar mag de eigen kleding aanblijven. Wanneer het tijd is voor het hartonderzoek of de behandeling loopt de patiënt zelf naar de hartkatheterisatiekamer vijftig meter verderop. Een familielid mag mee naar de hartlounge voor ondersteuning en kan daar wachten tot de patiënt klaar is. “Een ziekenhuisbezoek is altijd een beetje spannend. De laagdrempelige communicatie met andere patiënten en medewerkers maakte de ervaring ontspannen en prettig.”, aldus Huub Duijzer, de eerste patiënt in de hartlounge. In de oude situatie werd de patiënt op een bed van en naar de hartkatheterisatiekamer gereden. Nu neemt de patiënt voor en na behandeling plaats in de huiselijke hartlounge waar comfortabele stoelen staan en verschillende activiteiten ondernomen kunnen wor-

den. De aanwezige verpleegkundige dient als vast aanspreekpunt voor patiënten en familie.

ZORG DIE BIJ JE PAST

De opening van de hartlounge en derde hartkatheterisatiekamer dragen bij aan de koers van het JBZ, om iedereen de zorg te geven die bij hem of haar past. Door de patiënten zelf naar de behandelkamer te laten lopen en ook in de hartlounge de mogelijkheid tot eigen activiteiten te bieden, houdt de patiënt zijn zelfstandigheid. Ook de hartlounge zelf is zo ingericht dat de patiënt zich geen patiënt voelt. Door het weglaten van het ziekenhuisbed en de huiselijke sfeer met familieaanwezigheid ligt de focus op wat de patiënt zelf wil doen en prettig vindt in plaats van op wat een patiënt niet kan.


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

ANNENBORCH VIERT DE DIGITALE TIJD Op 16 september vond bij Annenborch een feestelijk moment plaats: de lancering van de nieuwe website. Met alle nieuwe ontwikkelingen in de zorgwereld en de moderne visie van Annenborch op gezondheid vond men het bij Annenborch tijd dat de verouderde website werd gemoderniseerd. Voor het ontwerp van de nieuwe website is gekozen voor reclamebureau De Code, die meteen de juiste look & feel van Annenborch te pakken had. Daarnaast is er een hele fijne samenwerking geweest met Mirjam van Helvoort van Fotografie met een verhaal voor de beelden en teksten op de website. Zij weet met prachtige foto’s mensen op beeld te vangen en de juiste woorden te gebruiken om de bedoeling van Annenborch uit te drukken. Ga vooral eens een kijkje nemen op www.annenborch.nl Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

ZONNIGE KUNSTMARKT ROSMALEN Zondag 12 september was er weer de jaarlijkse kunstmarkt in Rosmalen. Dankzij het mooie weer was het erg druk. Ook de terrassen waren steeds bezet. Er was weer een grote variatie in tentoongestelde werken van de artiesten zodat er voor ieder wel iets interessants te zien was. Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

GESLAAGDE BUITENEXPOSITIE KUNSTKRING Kunstkring de Meent mocht vele belangstellenden verwelkomen tijden de eerste buitenexpositie. Op 5 lokaties waren de werkstukken te bewonderen en kon er informatie over de werkwijze worden ingewonnen. Er waren schilderstukken, keramiek, beelden en beschilderd porselein te zien en er was een grote variëteit in onderwerpen en technieken. Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

EEN SERIEUZE AVOND MET EEN VLEUGJE LUCHTIGHEID

WAAR MAKEN WE ONS DRUK OVER!

We maken ons met zijn allen heel druk over heel veel dingen, kijk er de krantenkoppen maar op na. Het meest belangrijk zijn natuurlijk de dingen die jou persoonlijk raken. Dat kan van alles zijn en het hangt vooral samen met je leeftijd en je omstandigheden. Afhankelijk daarvan heb je behoeften, vragen, problemen, onzekerheden. Het is goed om daarover te praten en je gedachten te delen met anderen. Rosmalen Belang organiseert op donderdag 21 oktober een avond waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen.

HOOGSTE WAT VIND JIJ? PUNT NIEUW RODENBORCHCOLLEGE

De krantenkoppen die om aandacht schreeuwen worden deze avond Afgelopen week de officiele eerste steen gelegd voor het nieuwe vertaald naar de werd praktijk. Rodenborchcollege bij gelgenheid vantoen het het hoog* Ontmoeten is hartstikke belangrijk, het bereiken niet meervan konhet door coste punt. Het was geen steen maar een gevelplaat die in de wand gerona heeft iedereen gemerkt wat een gemis dat opleverde. Los daarplaatst Nadat eeneropeningswoord doorde wethouder Kâyha geleefd, werden van zienwerd. we ook steeds meer achter voordeur wordt 2 leerlingen van het Rodenborchcollege en het Jeroen Boschcollege in dat eenzaamheid groeit, dat het aantal vrijwilligers afneemt, dat we een hoogwerker naar de 2de verdieping gebracht en zou de wethouminder snel hulp vragen aan buren en minder snel voor elkaar klaar der met afstandbediening gevelplaat staan. Wat kunnen we doendeom het tij te daar keren.naar toe sturen. Hij zei dat hij op de kermis geoefend had en een teddybeer uit op de de grijpmachi* Wonen op een fijn plekje wil iedereen maar de druk woningne had gehaald. Schijnbaar had hij langer moeten oefenen want devergemarkt is enorm. De afgelopen jaren is er succesvol ingezet op het velplaat kwam niet op de goede plaats terecht. Nu zit er echt wel een snellen van de woningbouw in onze gemeente en daar zijn mooie stapverschil tussen zware gevelplaat enwel eeneven pluche pen gezet, maareen de wooncrisis houdt nog aan.teddybeer. Wat vind jijMet dat behulp van een bouwmedewerker kwam het toch nog goed en*Duurkon er er anders kan om oplossingen te bereiken, praat erover mee! getoast worden een drankje enIneen een container mooie toekomst. zaamheid is eenmet containerbegrip. eenhapje heelop grote kiepen Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl we kreten als klimaatadaptie, co2 opslag, afvalscheiding, afvalvermindering, circulaire economie, energiewinning, energiebesparing, geen brandstofmotoren, wees wijs met water, groene dagen, duurzame polder, regionale energiestrategie, windmolens, zon op dak, zonnevelden, en nog heel veel meer. Wat kunnen we zelf doen en wat vinden we van alle ideeën, maatregelen, heffingen en haalbaarheid.

WELKOM IN PERRON-3

Rosmalens Belang vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente laten horen wat hun mening is over de kwaliteit van leven in hun woonomgeving. We ontmoeten graag de mensen die daarover van gedachten willen wisselen. Dat doen we in een ongedwongen sfeer in de Foyer van Perron-3 met een hapje en een drankje. Een beetje serieus, een beetje luchtig, een beetje gezellig. De avond wordt in banen geleid door presentator Hans Breuer, fractieleden van Rosmalens Belang zullen ook aanwezig zijn. De deur is open vanaf 19.30 uur, het programma begint om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 22.15 uur. Zie ook www.rosmalensbelang.nl.

ORGELCONCERT DOOR TOBIAS HORN EEUWFEEST ST. CATHARINA-ST. Op zaterdagmiddagGILDE 25 september a.s. bespeelt Tobias HornJORIS het orgel

van de Sint-Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof. Tobias Horn (1970) Zondag 12 september organist. werd hetHij 100-jarig bestaan van Gilde St. diriCais een vooraanstaande is werkzaam als kerkmusicus, tharina-St. JorisinRosmalen gent en docent Stuttgart. gevierd. Burgemeester Mikkers hield een toespraak boodvan de nieuwe standaardvlag aan. op Na 4deachtereenvolvendelgroet Het is het en tweede een serie van 4 concerten mocht zaterdagmiddagen. de burgemeester het voor het een Kogende Het openingsschot concert begint verrichten om 16.00 uur, duurt ningsschieten. half uur en is gratis toegankelijk. Op het programma staan werken van Foto Karel Goossens – meer foto’s www.thuisinhetnieuws.nl Saint-Saëns, Liszt en de Prelude enop Fuga in C van J.S. Bach.


pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

Pastoor van teteringstraat 1c Berghem openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10:00 -18:00 uur zaterdag 10:00 -17:00 uur

Alles voor een geweldig Oktoberfest nu verkrijgbaar van kleding tot versiering

www.bloemspartyshop.nl Alles om je huis of jezelf compleet om te toveren in Halloween sfeer

ALL


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

A GENDA SEPTEMB ER

21

CABARET Ronald Snijders

23

CABARET 20:30 uur Mark van der Veerdonk

26

JEUGD 15:00 uur 4BEAT - Knallen (6+)

SEPT

SEPT

SEPT

SEPT

18

T H E A T E R 20:30 uur Een Vrouw Blijft Thuis

SNEAK PREVIEW Kaarten nu verkrijgbaar t/m 16 oktober Bossche Komeedie

J AV I ER G U ZM AN Een memorabel jaar moet besproken worden. Javier neemt het jaar met je door en bijt zich vast in het nieuws. Dat wordt onbelemmerd lachen! zondag 14 nov

L EK K ER L U N CHE N OF B OR R ELE N Kom proeven van gerechtjes van onze heerlijke lunchkaart of borrel gezellig na met elkaar na afloop van een voorstelling of cursus. Ons Grand Café is een heerlijke plek om even te ontspannen, bij te praten of te genieten van lekkers!

vr 29 oktober QUEEN: The Story

S EI ZO EN 2 0 2 1 - 2 0 2 2 G A AT VA N STA RT! Het nieuwe theaterseizoen starten we met een nieuwe look! We hebben een nieuwe huisstijl: frisser en beter passend bij onze locatie en activiteiten. Wat vind je er van? Laat het ons weten!

zo 7 november De Verrukkelijke Kinderbakshow (7+)

Ook dit theaterseizoen werken we weer samen met Theater aan de Parade. Ruim 50 voorstellingen vinden komend seizoen plaats in PERRON-3. We bieden je zo een mooie mix van amateur- en professionele voorstellingen, in alle genres en voor jong en oud.

vr 10 december Marco Lopes

Kijk nu op www.perron-3.nl voor de complete agenda en reserveer snel je kaartjes!

Voor meer informatie en tickets: www.perron-3.nl. Wijzigingen voorbehouden.


pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

ANTOINE VAN DER SCHOOT NIEUWE KONING NULANDS GILDE

WAUW! DE BONTE THEATERTREIN GAAT RIJDEN

Door de corona maatregelen was het programma met de kermis anders dan anders, en omdat de Teerdag in januari niet kon plaatsvinden was er besloten dit tijdens de kermismaandagactiviteit te doen. De ochtend begon met de Gildemis op de polderkerk, waar werden Max van Rosmalen, Jari de Haas en Milan de Haas officieel ingevendeld werden als volwassen lid. Aansluitend was er nog een vendelgroet voor de Kerkelijke Overheid. Hierna was er zoals gewoonlijk een korte rondgang door Nuland waar we ook deze keer een vendelgroet brachten aan de bewoners van het Martinushuis. In het gildehuis werden daarna de jubilarissen gehuldigd. Henk Hanegraaf, Peter Tielemans, Jan Maas en Michel de Wit werden gehuldigd vanwege het 40-jarig lidmaatschap. Bert van der Dussen., Vaandrig Gert-Jan van der Dussen en Ere-Hoofdman Theo Hanegraaf werden in de bloemetjes gezet vanwege 50 jaar tomeloze inzet voor het gilde.

De theatertrein die vorig jaar al Perron-3 had moeten oprijden wordt na een jaar van ongeduldig wachten uit de remise gehaald. Nu er steeds meer mag en kan zijn de leden van de werkgroep Wauw! de trein aan het oppoetsen en vol laden zodat hij op vrijdag 3 december PERRON-3 kan binnenrijden. In de trein zit een bont gezelschap met artiesten die muziek, dans, cabaret en vooral veel plezier gaan brengen. Een ware theaterbeleving voor iedereen.

KONINGSCHIETEN

In de ochtend was Gildeheer Verbakel nog afwezig, maar was er wel om het eerste schot te lossen op de Koningsvogel. Het tweede schot was van onze Keizer en zo kon de strijd beginnen tussen maar liefst 11 Gildebroeders die voor het Koningschap gingen. Het werd een spannende maar ook een lange strijd, want de vogel gaf zich niet zomaar gewonnen. Vooral de laatste 3 ronden was behoorlijk spannend want het leek of de Koningsvogel elk moment kon vallen. Uiteindelijk gaf de vogel zich na 263 schoten gewonnen, en werd Antoine van der Schoot de nieuwe Koning van ons Gilde voor de komende 2 jaar. Door de andere Gildebroeders werd er geschoten op de prijsvogel, met ook een lange en eveneens spannende strijd. De prijsvogel werd geveld door Michel Donkers met het 278ste schot. En natuurlijk kwamen de dames deze dag ook aan bod, en gingen samen de strijd aan om de damesvogel te villen voor de titel van dag-Koningin. Na ook hier een spannende strijd schoot Miranda Vervoort uiteindelijk de vogel naar beneden met het 127ste schot.

Het is de bedoeling om zowel ’s middags als ’s avonds een mooi en afwisselend programma in de Theaterzaal van Perron-3 uit te voeren. De middag is in eerste instantie bedoeld voor de wat ouderen onder ons. De middag en avond hebben ieder een eigen programma waar de bezoeker zelf zijn of haar keuze voor maakt. Op deze manier wordt er voor elk wat wils gebracht. Zet de datum alvast op de kalender. Meer informatie over het programma en de manier waarop kaarten kunnen worden gekocht staat onder meer in De Molen van 19 oktober. Het programma wordt georganiseerd door de werkgroep Wauw! In goede samenspraak met de HEVO-Evenementencommissie.

MUZIKAAL TOPEVENT IN DE KENTERING VOOR METAKIDS De band Tilt, DJ Palee en de artiesten John de Bever, William Burg, Henk Bernard, Charelle, Frank van Etten, Jaman, William Sluijter en Hans Soomers maken zondag 26 september tussen 14.00 tot 20.00 uur hun opwachting tijdens een gezellig Hollandse feest in de Kentering in Rosmalen. De opbrengst van het event als ook de garderobe, een tombola met schitterende prijzen en een fors gedeelte van de consumptieprijs gaat naar Stichting Metakids die onderzoek doen naar behandeling en/of medicijnen voor kinderen met een metabole ziekte. Kaartjes kosten 25 euro per stuk en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij De Kentering, cafetaria De Smulbeer, Café/zaal D’n Beer en bij Jarka via byjarka@hotmail.com. Rechtstreeks doneren kan via de genoemde actiepagina.

RIES HURKENS NIEUWE JEUGD-KONING

Zaterdagmiddag 28 augustus werd het Jeugd-Koning schieten gehouden en tevens het Kermis zaterdag schieten met geweer en handboog. Het werd een titanen strijd, de vogel liet zich niet zo makkelijk van het stokje schieten. Maar met het 94ste schot was het Ries Hurkens die de vogel velde en zich tot Jeugd-Koning schoot en mag hij zich nu Jeugd-Koning 2021/2022 noemen. Na de felicitaties en het omhangen van de jeugd Koningsvogel bij Ries Hurkens, gingen de Gildebroeders verder met het geweerschieten en het handboogschieten. Bij het handboogschieten deden er 9 leden mee en na 18 pijlen in totaal geschoten te hebben was Harm van der Schoot de winnaar. Er werd ook geschoten met het geweer en bij de klasse 50/60+ deden er 5 leden mee waarvan Wout de Haas de winnaar was en bij de klasse personeel met 8 schutters was na het afkampen Harm van der Schoot de winnaar.

APK keuring Sjef van Creij

073-5230539 Bruggen 44 5243 RB Rosmalen


pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

VACATURES l n . d n a l u n l e t o h j i www.werkenb Bouw jij ook mee aan het vernieuwde hotel Nuland 2.0? Dan is dit jouw kans! Wij zijn op zoek naar de volgende horecatoppers:

ZELFSTANDIG WERKEND KOK | ONTBIJTKOK HOUSEKEEPING MEDEWERKER

BOUW JIJ MEE AAN HOTEL NULAND 2.0?

ALL


pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

GEZELLIGE ‘BOEL’ GEZELLIGE ‘BOEL’ Zaterdag 11 september was het Empelse Boel. Voor café “de Sport” Zaterdag was aangelegd. het Empelse45Boel. Voor café “de waren jeu11deseptember boulesbanen teams hadden zichSport” ingewaren jeumet de in boulesbanen hadden zich ingeschreven totaal 160 aangelegd. deelnemers.45Erteams hing een gezellige sfeer schreven metdeed in totaal 160‘sdeelnemers. Er er hing gezellige sfeer en iedereen zijn best. Middags werd eeneen lunch geserveerd en iedereen zijndopingdrankjes best. ‘s Middags werd de er een geserveerd maar ook dedeed nodige werden helelunch dag ingenomen, maar je ook werden de hele ingenomen, want zoudedenodige ballendopingdrankjes toch eens niet goed gooien doordag vochtgebrek. wantKarel je zouGoossens de ballen–toch niet gooien door vochtgebrek. Foto meereens foto’s opgoed www.thuisinhetnieuws.nl Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

SCHATGRAVEN SCHATGRAVEN Het was schatgraven geblazen op het strandje van de GrootewieHet waswaar schatgraven op het strandje Grootewielenplas ruim 30 geblazen kinderen van 2 tot 11 jaar,van vol de enthousiasme lenplas ruim 30 van hulp 2 totvan 11 jaar, vol opa’s enthousiasme het zandwaar in donken. Alkinderen dan niet met ouders, en oma’s het zandde in donken. Al dan niet met hulp van Ieder ouders, opa’s en oma’s werden nodige vondsten bovengehaald. kind kreeg na afwerden nodigeen vondsten bovengehaald. kind kreeg naverafloop eende medaille een snoepschatkist. En Ieder dat hadden ze wel loop een medaille en een snoepschatkist. En dat hadden ze wel verdiend! diend! foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

VISSEN VOOR DE VINKELSE JEUGD VISSEN VOOR DE VINKELSE JEUGD

Op de Slothoevevijver werd weer een wedstrijd gehouden voor de VinOp dejeugd Slothoevevijver weer voormiddag de Vinkelse van 0 tot werd en met 15 een jaar.wedstrijd Op deze gehouden zonovergoten kelse gevist jeugd van tot en met de 15 allerkleinste jaar. Op dezejeugd zonovergoten werd in 3 0categorieën: tot en metmiddag 5 jaar, werd6 gevist 3 categorieën: de11 allerkleinste totInentotaal met waren 5 jaar, van tot en in met 10 jaar en van tot en metjeugd 15 jaar. van316 deelnemertjes tot en met 10 jaar en van 11 en2met jaar. waren er de jongste wastot nog jaar15 oud enIndetotaal oudste nog er 31 deelnemertjes de jongste was nog 2 jaar oud en de oudste nog net geen 16. net geen 16. – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl Foto Ad Leeyen Foto Ad Leeyen – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

VINKELSE MOLEN MOOI DECOR NULANDSE VINKELSE MOLEN MOOI DECOR NULANDSE FOTO’S FOTO’S

Fotoclub “de Meent” uit Nuland hield zondag 5 september een exposiFotoclub “de Meent” uit Nuland hield zondagin5onderwerpen september een expositie van gemaakte werken. Een grote variatie hing in de tie van gemaakte werken. Eenfoto’s grotewaren variatie in onderwerpen hing in De de Vinkelse molen. Op de mooie veel mensen afgekomen. Vinkelse molen. Opook de mooie foto’s veel mensen De fotografen waren aanwezig omwaren eventuele vragen afgekomen. te beantwoorfotografen omwas eventuele te beantwoorden en eenwaren praatjeook te aanwezig maken. Het prachtigvragen weer zodat er ook in den zonnetje en een praatje te maken. was prachtig weer zodat er ook in het iets gedronken konHet worden. het zonnetje iets gedronken kon worden. Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

VEEL BELANGSTELLING VOOR WALKING VEEL BELANGSTELLING VOOR WALKING HOCKEY HOCKEY

MHC Rosmalen gaat iets nieuws organiseren: walking hockey, gericht MHC Rosmalen gaat nieuws hockey, op ouderen vanaf 60iets jaar.Het is organiseren: voor vrouwenwalking en mannen engericht wordt op ouderen vanaf 60 is voor vrouwenwas en de mannen wordt gespeeld in teams vanjaar.Het 5 spelers. Vanmorgen eersteen keer. Na gespeeld inmet teams vanwerd 5 spelers. Vanmorgen was de eerste keer. Na ontvangst koffie er gestart met de warming up waarna alontvangst met koffie met de warming waarnawas allerlei oefeningen metwerd stick er engestart bal werden gedaan. De up opkomst lerlei oefeningen met zich stick10 enmensen bal werden gedaan.maar De opkomst groot want er hadden aangemeld er warenwas ongroot want er hadden zich 10De mensen aangemeld maar er waren ongeveer 30 mensen gekomen. sfeer was lekker ontspannen en ieder geveer 30veel mensen gekomen. nam met plezier deel. De sfeer was lekker ontspannen en ieder Lindenlaan 14 ● 5381 GK Vinkel ● 073-5321607 nam met plezier–deel. Foto Karelveel Goossens meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl info@autobedrijfvinkel.nl Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

www.autobedrijfvinkel.nl

073 - 890 5990 073- 2155 - 8901083 5990 06 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag:

P. van Schijndel P. van 10.00 - Schijndel 17.30 uur Sporten bedrijfskleding: Sport- en bedrijfskleding: Zaterdag:

Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 14.30 uur Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur 10.00 - 17.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl Zaterdag: Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl


pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

KLEINSCHALIGE GROENE LOCATIE IN GEFFEN 4 OKTOBER OPEN

‘BIJ ONS ACHTER’ FONKELNIEUWE DAGBESTEDING De locatie en naam van het nieuwe project van Conny Schuurmans (52) uit Geffen hebben een verwevenheid en een soort van verbondenheid met elkaar die op zich uniek te noemen zijn. De locatie:“Midden in de vrije natuur, de paarden grazen als het ware tot aan het huiskamerraam, met een wijds vrij uitzicht wat rust en vrijheid uitstraalt. En wat de naam betreft. De naam ‘Bij Ons Achter’ werd en wordt in huize Schuurmans zo vaak gebezigd dat het meer een vanzelfsprekendheid was dan een bedenksel”. De fonkelnieuwe dagbesteding is gevestigd in een fraai bijgebouw aan de achterzijde van het woonhuis. Het gehele gebouw is, samen met diverse vakmensen, en heel veel eigen zelfwerkzaamheid, geheel naar de wensen en vooral de strengen eisen der tijd verbouwd en aangepast. “Maandag 4 oktober gaan we van start”, zegt Conny met trots in haar stem door Jan van Ravenstein

Conny haar ‘zorg’ roots liggen in een aantal huizen van Brabant Zorg. Op dit moment is ze werkzaam bij Brabant Zorg in ’s-Hertogenbosch als activiteiten begeleidster (Welzijn Coördinator) in een huis voor 130 personen. Een complete en veeleisende taak. Conny: “Ik geniet van mijn werk en ga, bij wijze van spreken, elke ochtend fluitend naar mijn werk. En toch is er een droom. Om je heen zie, en hoor je steeds vaker dat er bij bijvoorbeeld bij de mantelzorgers een soort van overbelasting is. Dat ze even de vrije handjes willen hebben. Noem het maar ontzorgen, al is het maar voor een dagdeel. En daar zag ik mogelijkheden, vanuit mijn ervaring natuurlijk maar ook vanuit de liefde voor het vak. Mijn droom, dus”.

PLAN

“In gedachten had ik de locatie al helemaal in beeld. Wanneer ik weer eens ‘bij ons achter’ was zag ik, door alle materialen die daar lagen opgeslagen heen, de huiskamer, de keuken,

door het denkbeeldige raam zag ik de weidse kijk over het weiland. De kippenren die er zeker moest komen, ik zag mijn bezoekers genieten…. Mijn droom. Allereerst bespreek je dit natuurlijk (wel op het juiste moment) met je man Ties en je kinderen Thijs, Linda en Eva. Je informeert heel voorzichtig bij de instanties naar de mogelijkheden, wat mag wel en wat juist weer niet. Het is tenslotte een buitengebied. En dan gaat het allemaal heel snel voor je gevoel, steeds meer krijg je dan de overtuiging dat er best veel mogelijkheden zijn”, vertelt Conny. Het klopt allemaal, zeker bekeken vanuit haar eigen deskundigheid en bevlogenheid en natuurlijk de locatie de vooral heel veel rust en vertrouwen uitstraalt. “Alleen nog even verbouwen”, zegt ze met een brede lach.

BIJ ONS ACHTER

Wij zijn een dagbestedinglocatie voor senioren (55+) die daarbij wat ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze eenzaam zijn, beginnende dementie ontwikkelen of te maken hebben met fysieke beperkingen. Maar ook omdat ze zich niet gelukkig voelen met hun huidige dagbesteding of zelfs helemaal geen daginvulling hebben. Conny: “De bezoeker staat Bij Ons Achter altijd voorop. Daarom doen we een persoonlijke intake zodat de dagbesteding (‘dagbeleving’ is een juistere benaming volgens Conny) past bij zijn of haar mogelijkheden. En goed om te weten: de bezoeker kan voor één of meerdere dagdelen in de week terecht. Op de website www.bijonsachtergeffen.nl kunt u alle bijzonderheden tot in detail inzien. Een mooi en belangrijk effect van dagbesteding Bij Ons Achter is het gevolg voor de mantelzorgers. Zij worden minder belast en kunnen hierdoor weer ‘opladen’. Hiermee sluiten we aan bij het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen”. Wij vinden het erg be-


pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

langrijk dat de mantelzorgers en/of familieleden betrokken zijn bij de ontwikkeling. Daarom houden we goed en vooral persoonlijk contact”, aldus Conny.

MAANDAG EN WOENSDAG

“De dagen (voorlopig op de maandag en de woensdag) verlopen bij ons dan ook met vaste tijdstippen. We starten om 09.30 en eindigen om 16.00. Tussentijds vinden de recreatieve en educatieve activiteiten plaats. Structuur en voorspelbaarheid zorgt ervoor dat mensen zich snel op hun gemak voelen. Ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Een paar voorbeelden. Voor de creatieveling is het mogelijk om te koken, bloemschikken, schilderen, aan houtbewerking te doen of voor een idee van onze bezoeker zelf. We werken ook aan het geheugen met behulp van spellen, film en muziek. En omdat fysieke beweging net zo belangrijk is als mentale fitheid, doen we gymoefeningen, gaan we tuinieren en voeren de dieren Bij Ons Achter. Vrijwilligers, die graag een handje willen helpen, zijn overigens van harte welkom. Natuurlijk zijn er ook momenten voor een ‘bakske koffie’ en een lunch die door ons wordt verzorgd. Met groenten uit eigen tuin en eieren van de kippen”, aldus een enthousiaste Conny Schuurmans.

STUDIEKOSTEN Veel van mijn klanten hebben tijdens de Corona-crisis in privé een opleiding gevolgd. Op dit moment zijn deze studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar, mits aan bepaalde (strikte) voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de opleiding gericht zijn op het (toekomstige) beroep, moet er sprake zijn van een leertraject, moeten de studiekosten minimaal EUR 250 bedragen (het maximale bedrag bedraagt EUR 15.000), moeten de studiekosten zèlf worden gemaakt en mag er geen recht zijn op studiefinanciering. Deze fiscale regeling komt echter per 1 januari 2022 te vervallen. Daarvoor komt in de plaats de zogenaamde Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de ArbeidsmarktPositie). Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal EUR 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met het geld uit het STAP-budget kan vervolgens een opleiding, training of cursus worden gevolgd. Voorwaarde is dan wel dat de gekozen scholingsactiviteit geregistreerd staat in het zogenaamde STAP-scholingsregister. U kunt de aanvraag voor toekenning van het STAP-budget vanaf 1 maart 2022 doen via het STAP-portaal van het UWV. Houd hiervoor de volgende website in de gaten: https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/detail/stap-portaal Let op! U kunt deze aanvraag slechts eenmaal per jaar doen. Als uw aanvraag door het UWV wordt goedgekeurd, dan wordt het bedrag vervolgens rechtstreeks door het UWV aan de opleider betaald.

KOM EENS KENNIS MAKEN

Conny Schuurmans. Ze kan bijna niet wachten en ze staat te popelen om haar eerste bezoekers te ontvangen. Wie Conny ook maar een beetje kent weet dat ze en volle rugzak aan ervaring heeft ook dat ze precies weet wat bezoekers prettig vinden in hun dagbesteding. Vooral het huiselijk, het vertrouwelijke en het gezellig zijn staat bij haar hoog in het vaandel. Gezelligheid: ‘Conny op haar best’. “Een daginvulling op maat waar aandachtig wordt geluisterd naar de wensen van de bezoeker. Gezellig buurten kan ook. Niet alles moet…. alles mag. Zo hoort dat nu eenmaal”, zegt Conny. Bij Ons Achter: Bredeweg 59 – 5386 KN Geffen – 06 – 151 039 77 info@ bijonsachtergeffen.nl

Ik heb een tip voor u! Voor de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven wordt namelijk aangesloten bij het moment van betaling. Bent u al begonnen met een studie of staat u op het punt deze te starten en voldoet u aan de huidige voorwaarden voor de fiscale aftrek? Dan kan het voordelig zijn om in 2021 alvast een bedrag vooruit te betalen of uw opleiding/studie eerder te beginnen. In dat laatste geval moet u er dan wel voor zorgen dat u de kosten ook (zoveel mogelijk) in 2021 verschuldigd bent en ook daadwerkelijk betaalt. Let er vervolgens op dat een vooruitbetaling goed schriftelijk wordt vastgelegd en dat geen sprake is van een depotstorting waarover u feitelijk nog steeds kunt beschikken. De scholingsaftrek voor ondernemers en de mogelijkheid van het gericht vrijgesteld vergoeden van studiekosten door werkgevers blijven (vooralsnog) bestaan. Dus voor ondernemers en werkgevers verandert er per 1 januari 2022 (vooralsnog) niets. Heeft u vragen over de fiscale aftrek van studiekosten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander. vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01. Groet, Alexander Vromans


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Het is weer planttijd Kleinfruit Hebe

nu vanaf

diverse soorten Geven kleur aan de nazomer v.a. 3,75

bessen, braam, framboos, druif, kiwi, etc. v.a. 5,95 nu vanaf

3,75

5,95

Siergrassen grote sortering alle seizoenen verrassend

CADEAUTIP Met onze nationale tuinbon maakt u iedereen blij

nu

4,99 Festuca Intense Blue XL nu 4,99

3 zakken

Haardhout Ook voor terras of balkon

Patio fruitbomen Keuze uit appel, peer, pruim en kers

18,50

10,00

extra grote zak 3,95/st. 3 zakken voor 10,00 In korven ( ¾ m3) 40,00/ korf. Doos aanmaakhout 2,50 / doos

Aanbiedingen zijn geldig t/m 1 oktober 2021 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Prunus laurocerasus ’Genolia’ Smal groeiend uitermate geschikt als haag 100-120 cm c 30 17,95 nu

17,95 Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur Zondag 12.00-17.00 uur

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

EERSTE WERKZAAMHEDEN HERTOGSWETERING EN ROODE WETERING AFGEROND Sinds 2016 zijn waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss bezig met de herinrichting van de Hertogswetering. En met het ontwikkelen van een ecologische verbindingszone langs de Roode Wetering. Met als doel: het maken van een veilige, ecologische en goed onderhoudbare situatie. De eerste fase van het project is nu klaar. CLAUDIA In deze eerste fase is een deel van de kades langs de Hertogswetering versterkt. Daarnaast zijn maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Hertogswetering te verbeteren. Langs de Roode Wetering ligt nu over bijna 8 kilometer een zogeheten ecologische verbindingszone. Dit is een natuurlijke groene zone langs de beek, die ervoor zorgt dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden. Zo krijgen planten en dieren meer ruimte om zich veilig te kunnen verplaatsen. Ook is de eerste Vislift XL ter wereld geplaatst, ter hoogte van de stuw Ooijse hut. Via deze vispassage kunnen vissen langs de stuw verder de Hertogswetering op zwemmen. Het heringerichte gebied is op woensdag 8 september officieel geopend. Daarbij waren onder meer wethouder Johan van der Schoot en gedeputeerde Water Hagar Roijackers aanwezig. Tijdens de opening is een insectenhotel onthuld, aangeboden door aannemer Vissers Ploegmakers. Het is interessant om te zien voor inwoners en recreanten. Ook krijgt de nieuw ingerichte natuur hierdoor een extra impuls. Dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas Ernest de Groot: ‘De aanleg van ecologische verbindingszones is niet alleen van belang voor het verbinden van bos- en natuurgebieden, maar ook voor het creëren van robuustere rust- en leefgebieden ter plekke van zo’n zone. We zijn blij dat we weer een forse stap zetten in de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (natuurnetwerk Brabant) in Oost-Brabant.’ Wethouder Van der Schoot sluit aan: ‘Dit is een uniek stukje natuuruitbreiding in de gemeente Oss. Het past bij de opgave in het buitengebied. Maar het is nog niet af, het smaakt naar meer. Dat geldt ook voor de goede samenwerking met de provincie en het waterschap.’ Nu gaat de volgende fase van de herinrichting van start. Het resterend deel van de kades van de Hertogswetering wordt aangepast. Ook wordt extra plasdras aangelegd en, waar nodig, bagger uit de Hertogswetering gehaald. Meer informatie over het project vindt u op www.aaenmaas.nl/hertogswetering.

M/S

WAAR ZIJN ZE ALLEMAAL? ’n Dag of tien geleden beleefde ik ’n eerste feestje sinds jaren. Er stond een hele rij om de nieuwbakken Sara geluk te wensen. Ik keek m’n ogen uit want er werd gekust en geknuffeld dat het een lieve lust was. Niks gêne, niks anderhalve meter afstand. Gewoon terug naar het oude normaal en datgene doen waarvoor we als mens zijn geschapen. Er wordt gezongen en gedanst en ik zie vrolijke gezichten om me heen.Eindelijk kan je je ongeremd uitleven op de muziek van een lekkere gouwe ouwe. Het idee alleen al geeft me een warm gevoel maar ik geloof niet dat Mark en Hugo al groen licht hebben gegeven… Als ik terug fiets van Berlicum naar Rosmalen verbaas ik me over de stilte op straat. In Maliskamp komt me een echtpaar tegemoet, ook op de fiets, en op de Nieuwendijk tref ik 3 jongeren. Dat is alles. De horeca sluit natuurlijk nog om 24.00 uur, maar waar is iedereen?? Net voor mijn fiets steekt “Eddie the Eagle” over, de egel die in onze straat woont was zo maar 200 meter van huis, verdwaald wellicht! Het kan natuurlijk ook zijn broer zijn geweest, dezelfde bruine oogjes, dezelfde spitse snuit en gel in het stekelhaar! Ik ben sinds lang geleden weer alleen op stap geweest omdat mijn vrouw wandelt rondom Nijmegen, de Walk of Wisdom, het pad van de eigen wijsheid, 136 kilometer lang. Zoals u weet komt de wijsheid met de jaren. Mijn vrouw is een paar jaar jonger dan ik, ze is intelligent, maar probeert middels deze wandeling een inhaalslag te maken. De route is prachtig en uitdagend tegelijk, zij loopt samen met haar zus en beiden zijn laaiend enthousiast. Ze waren onder de indruk van de natuur op deze route. Van de Ooijpolder via de Elyzeese velden naar de Duivelsberg en door het Reichswald. Vervolgens over de Sint Jansberg en de purperen Mookerheide om langs de Hatertse Vennen weer naar de startplaats Ravenstein terug te keren. Natuurlijk ben ik heel erg benieuwd hoe zij terug zal komen uit dit avontuur. Eerlijk gezegd kan ik nauwelijks van haar winnen met Skip-Bo, is zij mijn vraagbaak en hulplijn bij huishoudelijke klussen en weet zij de TV, computer of het mobieltje altijd aan de praat te krijgen als ik al lang moet passen. Zij heeft een gezond boeren verstand gecombineerd met een knap analytisch vermogen. U zult zeggen: ‘Hadde gij dan nie beter dieje wandeling kunnen maken?’ En daar hebt u volkomen gelijk in. Maar inmiddels ben ik erg blij dat ze weer terug is met een klein rugzakje gevuld met wijsheid. En ik hoop dat ze mij nog eens de hoogtepunten van deze Walk of Wisdom laat zien en daarbij de bronnen van wijsheid prijs geeft. Als u dit leest is de herfst begonnen. Geniet van de kleurenpracht, ga kastanjes zoeken in het bos en snuif de geur van vallende bladeren. Laat u ieder jaar weer verrassen door de variatie in seizoenen en besef dat het altijd weer lente wordt! Peter der Kinderen


pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

ZATERDAG & ZONDAG 2 & 3 OKTOBER 2021 11.00 - 17.00 uur

GRATIS ENTREE

Verkoop van sieraden en producten Meer informatie? Neem even contact op via mail carlaselten@gmail.com of 06-39142154

ZATERDAG & ZONDAG 3 OKTOBER 2021 SPIRITUELE DOE EN2 ENERVAAR BEURS

Buurthuis ‘t Slotje - Schoolstraat 2 Herpen

Wie heeft het nu al over kerstmis?

Wij, LijfStijling, expert in afslanken en huidverbetering!!

Nee, wij zijn niet in de war en menen dit serieus. Het is namelijk eerder dan je denkt. Over 2,5 maand begint de decembermaand. Voor veel mensen een drukke en hektische tijd. En ja, op het laatste nippertje bedenken we dan ook nog, dat we eigenlijk minimaal 5 kilo willen afvallen om in die leuke kerst-outfit te kunnen. Verder willen we geen kringen, wallen, rimpeltjes en een doffe huid tijdens de feestdagen! We willen shinen … We kunnen je verzekeren, dat dat niet mogelijk is als je 1 of 2 weken voor de kerst aan de slag gaat … Vandaar dat wij je nu al willen helpen om straks stralend aan het kerstdiner te kunnen verschijnen. Bij LijfStijling vind je alles onder één dak, hoe makkelijk is dat. Je kan bij ons terecht voor diverse afslankprogramma’s, bodycontouring (lpg endermologie) en huidverbetering met of zonder apparatuur. “Beter in je vel en stralend mooi met LijfStijling” is het motto dat LijfStijling hanteert. Annemiek van der Voort voert inmiddels al 12,5 jaar haar praktijk in Maren Kessel. Sinds een aantal jaren doet zij dit samen met Patty van Nistelrooij, die al meer dan 25 jaar in het schoonheidsspecialiste-vak werkzaam is. Maak een afspraak om kennis te maken en voor een gratis intake- en adviesgesprek. Bel: 06-20299616 (21 oktober a.s. hebben we een huidscan & makeup-adviesdag; wel even aanmelden om een plekje te reserveren). LijfStijling | Provincialeweg 73 – Maren Kessel

IS HET AL BIJNA KERSTMIS? kom op tijd in actie ...

Wil jij straks stralend aan het kerstdiner verschijnen? In die mooie feestjurk? En met een mooie huid?

AFSPRAAK? Gratis adviesgesprek! Bel: 06-20299616

Alles onder één dak ... Provincialeweg 73 Maren-Kessel www.lijfstijling.nl www.huidstijling.nl


pagina 33

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

WILSBEKWAAMHEID

Clicking Images

Bij de diensten die de notaris verleent, dient hij onder andere te onderzoeken of u wilsbekwaam bent. Kunt u uw wensen aangeven en de gevolgen van bepaalde keuzes overzien? Uiteraard zal de notaris u daarbij helpen. Daarnaast is het belangrijk dat u vrij bent om uw wensen aan te geven en dat u dus niet beïnvloed wordt door anderen. Vooral bij hoogst persoonlijke zaken zoals het opstellen van een testament of levenstestament is dit nog belangrijker. Mocht later vast komen te staan dat u niet meer wilsbekwaam was, is de akte ongeldig en kan deze dus niet worden gebruikt. Of u wilsbekwaam bent, kan per zaak verschillen. Sommigen kunnen nog wel eenvoudige beslissingen nemen, maar kunnen meer complexere zaken niet meer overzien. Zoals hiervoor aangegeven dient de notaris te onderzoeken of u wilsbekwaam bent. Meestal merkt u niet veel van dat onderzoek; de meesten kunnen namelijk uitstekend hun wensen aangeven en samen met het advies van de notaris beslissingen nemen. Soms kan dat onderzoek minder makkelijk zijn, vooral als er aanwijzingen zijn om aan de wilsbekwaamheid te twijfelen, bijvoorbeeld als iemand een diagnose van beginnende dementie heeft gekregen. De notaris doet dan een wilsbekwaamheidsonderzoek. De notaris zal altijd aan u vragen wat u wenst te regelen en waarom. Het is belangrijk dat u dat zoveel mogelijk in uw eigen woorden kan vertellen. De notaris zal deze wensen in juridische bewoordingen in de akte opnemen. De juridische vertaling van uw wensen is belangrijk omdat deze gebruikt moeten kunnen worden in het rechtsverkeer. De tekst mag dan niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn, vandaar dat voor de rechtszekerheid juridische teksten worden gebruikt. Soms zijn er aanwijzingen voor nader onderzoek naar wilsbekwaamheid. Bijvoorbeeld omdat u niet meer zelfstandig kunt wonen, omdat iemand anders voor u de afspraak heeft gemaakt, omdat het gesprek niet loopt zoals verwacht, of door een diagnose van dementie. De notaris zal dan meer moeten doorvragen. Dit is absoluut nodig omdat de notaris geen twijfels mag hebben bij het tekenen van de akte. Als de notaris toch twijfelt, kan er ook nog een onafhankelijke arts worden ingeschakeld. Deze arts krijgt de opdracht te onderzoeken of u wilsbekwaam bent om de betreffende akte op te stellen. Uiteraard is daarvoor uw toestemming en medewerking nodig. Geeft u die toestemming niet, dan kan dat tot gevolg hebben dat de notaris zijn dienst niet mag verlenen. Soms is het ook aan te bevelen een arts in te schakelen als er onenigheid in de familie is of te verwachten is en er voorzienbaar getwijfeld wordt aan de wilsbekwaamheid. Wanneer die wilsbekwaamheid niet ter discussie staat, dan kunnen uw familieleden minder makkelijk de door u gemaakte regelingen aanvechten. Als de notaris van mening is dat u niet (meer) wilsbekwaam bent of dat dit blijkt uit het onderzoek van de arts, mag hij zijn dienst niet verlenen.

SPIRITUELE DOE EN ERVAARBEURS In een bijzonder sfeervolle omgeving vindt op zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021 de spirituele doe&ervaar beurs plaats. Deze beurs in ’t Slotje in Herpen kenmerkt zich door de gratis entree en lezingen, door de ongedwongen sfeer en de grote diversiteit aan standhouders. Carla Selten organiseert voor het eerst een tweedaagse beurs in buurthuis t Slotje “Voor mij is het heel belangrijk dat er een de fijne sfeer is onder t publiek en de deelnemers. Sommige denken gelijk aan iets zweverigs. Maar dat is totaal niet het geval.” Het aanbod is divers. Zo vind je er onder meer stands met kleding, stenen en mineralen, orgenites en wierrook, spirituele- en cadeauartikelen, voeding, wellness. Ook presenteren diverse coaches zich op de beurs. “Graag wik ik bezoekers ook laten kennis maken met een aantal fijne mediums. Die komen uit het hele land naar Herpen. Denk daarbij aan aanbieders van tarot, foto lezen, pendelen, handlezen, aurafotografie, drumcircles en cacaoceremonie.” Er zal 4 x een gratis loting plaats vinden. Daarbij wordt onder meer een gratis consult bij mijn medium Vlinder verloot. “Ik vind het heel belangrijk dat ook iedereen die t financieel niet breed heeft de kant van het spirituele leren kennen. Daarom vragen we geen entree” legt Carla uit. Voor wie iets extra kan missen wordt een donatie voor hulphonden in training aanbevolen. “Dat is stichting Bultersmekke. Ik zeg maar zo alle beetjes helpen. Zo zal er iedere beurs een andere stichting die het geld goed kan gebruiken aan de beurt komen. Voel je welkom om eens een kijkje te komen nemen!

LANDBOUWPLASTIC ZORGT VOOR STORING Een van de grote redenen dat de plastic containers vaak op storing staat: deze pakketten landbouw plastic! De pers in de container kan massieve pakketten niet verwerken en valt dan op storing. Dat gebeurd ook al is de container nog maar een heel klein beetje gevuld. Tevens is het ook niet de bedoeling als de container op rood staat je je zakken plastic afval daar dan toch in de omgeving dumpt. Samen zorgen voor een nette aanblik!

Pieter Heeringa, notaris bij Hoffspoor Notarissen www.hoffspoor.nl Ook op dinsdag-, woensdagen donderdagavond kunt u bij ons terecht

Hoff van Hollantlaan 5 5243 SR Rosmalen T 073 523 25 33


pagina 34

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies op De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem.

Onmisbaar

“ONS welzijn houdt zich bezig met buurtbemiddeling in Oss. We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening zorgt ervoor dat buurtbewoners weer on speaking terms komen,” vertelt Ageet van ONS welzijn.

Verbetert leefbaarheid

25 jaar

Buurtbemiddeling is onmisbaar, want buurtbemiddeling vermindert de ervaren woonoverlast, verkleint de kans op het uit de hand lopen tot strafbare feiten en vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid; Ageet licht toe: “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling.” Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in de gemeente Oss. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. “En ook heel belangrijk,” vult Ageet verder aan, “bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

De aanpak heeft een positief effect op leefbaarheid in een

Buurtbemiddeling En daar zijn we trots op! Onderzoek,

gemeente. Het veiligheidsge­ voel, de sociale samenhang en de gemeenschapszin worden daardoor vergroot. Daarnaast

kenmerken tonen aan dat buurtbe­

zaamheid en eigen handelen

Buurtbemiddeling

duurzamer is en ook toepasbaar

Corpora e, poli e, gemeente en formele zorg

in toekomstige situaties.

onpartijdige, getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars

6 uitgangs­

Heeft u zelf een conflict met uw buren en komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met buurtbemiddeling. ONS welzijn staat voor u klaar! Bel 088 374 2525 of mail info@ons-welzijn.nl.

Juridisch

De kracht en het succes van buurt­ bemiddeling zit in zes uitgangspunten:

vrijwillig + gratis = laagdrempelig

Contact met buurtbemiddeling ONS welzijn

> Buurtbemiddeling is een belang­ rijke schakel in de ketenaanpak van woonoverlast. Vindt u leef­ baarheid, ontlasten van de profes­ sionals en burgerparticipatie ook belangrijk, steun ons project dan op alle mogelijke manieren.

ervaren bewoners dat zelfred­

zelfbedachte oplossing = beter dan opgelegde oplossing

Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving voor en dat zien de buurtbemiddelingsorganisaties terug in de aard van de conflicten. Ageet legt uit: “Gemiddeld is een vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.”

Samen bereiken we meer

landelijke kengetallen en de tien middeling onmisbaar is!

Toename complexe zaken

Buurtbemiddeling Bernheze - Oss Uden - Veghel info@ons-welzijn.nl 088 - 374 2525 Professionele diensten

worden ontlast en er is goede samen­ werking met keten­ partners

>70% van de aanmeldin­ gen wordt opgelost

Maatschappelijke opbrengsten > Afname kosten overlast > Afname kosten juridische procedures > Afname werkdruk en ruimte voor aanpak complexere zaken door wijkagenten, woonconsulenten, welzijnswerkers en maatschappelijk werkers

Aantal aanvragen groeit door toenemende bekendheid bij burgers en verwijzers.

snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie

> Toename rust in de wijk, grotere buurtcohesie

3 op de 10

> Nederlanders ervaart wel eens burenoverlast en zelfs 5% vaak.

punten

3500 burgers

voor & door bewoners zelf verantwoordelijk voor oplossing van conflict

> Toename betere samenwerking tussen professionals

> 85% van de Nederlandse gemeentes biedt buurtbe­ middeling aan de inwoners

>zetten zich in als goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars; Burgerparticipatie pur sang.

> Verhoogd leefbaarheid en veiligheidsgevoel > Minder spanningen en veiliger gevoel voor inwoners > Zelf oplossend vermogen op lange termijn geeft beter resultaat > Getrainde buurtbemiddelaars hebben meer expertise en zijn betrokken bij hun buurt

> Financiering van buurtbemiddeling

wordt meestal door gemeenten en corporaties gezamenlijk verzorgd en levert hen tijd en geld op.

De rust keert terug in een buurt

De politie is een warm voorstander van buurtbemiddeling!

Een goede buur is beter dan een verre vriend

“Al jaren ben ik ambassadeur van Buurtbemiddeling. Wat de vrijwillige buurtbemiddelaars doen, is goud waard voor een buurt. Als de spanning oploopt, weten zij negen van de tien keer escalatie te voorkomen. Wij krijgen dat zelf veel lastiger voor elkaar, want ruziënde buren zien woningcorporaties toch vaak als partij in een conflict. Met Buurtbemiddeling keert de rust keert terug in een buurt. Dat is geweldig voor alle mensen die daar wonen.” Hester van Buren, bestuurder Aedes en ambassadeur buurtbemiddeling

“Wijkagenten die in de haarvaten van de samenleving opereren gebruiken buurtbemiddeling als een extra middel om escalatie en daarmee druk op de politie, maar ook andere partners te voorkomen. Buurtbemiddeling heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een onmisbaar instrument voor ‘het bewaren van de vrede’ in wijken. Voordat het strafrecht als ultimum remedium wordt ingezet, is buurtbemiddeling een betekenisvolle interventie gebleken en daarmee tot een welkome aanvulling op het bestaande (handhavende) maatregelenpakket uitgegroeid. Door buurtbemiddeling nog vaker als instrument in te zetten wordt de samenleving nog beter gediend!” Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef Politie

“Maar als er tussen buren een conflict ontstaat kan dat grote gevolgen hebben voor de goede sfeer en het woonplezier. Wanneer buren er onderling niet uitkomen, kan buurtbemiddeling helpen de spanningen uit de lucht te halen en verdere escalatie te voorkomen. Buurtbemiddeling is daarom van onschatbare waarde voor de leefbaarheid in de wijken van onze dorpen en steden.” Jan van Zanen, voorzitter VNG


pagina 35

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

FIETS- EN VOETBRUG OVER DE GROOTE WIELENPLAS Over de Groote Wielenplas komt een fiets- en voetbrug op de locatie van de Rosmalensedijk. De brug verbindt het zuidelijke deel van De Groote Wielen met het centrum aan de noordkant. BAM Infra Nederland maakte samen met hun partner A&E Architecten het ontwerp en gaat de brug bouwen. De uitstraling van het ontwerp sluit aan bij de al bestaande brug over de plas. Naar verwachting kan de fiets- en voetbrug begin 2023 in gebruik worden genomen.

HOOFDFIETSROUTE

De brug wordt onderdeel van de hoofdfietsroute door wijk en verbindt de zuidzijde van De Groote Wielen met het centrum aan de noordkant. Op deze manier wordt een veilige en vlotte verbinding gecreëerd.

EÉN GROTE PLAS

Op de locatie van de toekomstige fietsbrug ligt nu een dam in het water. Deze dam verdwijnt waardoor de Groote Wielenplas één grote plas wordt. Met de aanleg van de nieuwe brug wordt het zelfs mogelijk om de gehele plas te bevaren met een kleine zeilboot zonder de mast te hoeven strijken. Aan het begin van de huidige dam is watersportvereniging De Groote Wielen gevestigd. Zij verhuizen in 2022 tijdelijk naar het westelijke deel van de plas. Nadat de brug klaar is verhuist de watersportvereniging naar de definitieve locatie, aan de voet van de brug.

ONTWERP

De fiets- en voetbrug krijgt een ranke en sierlijke vormgeving met een aantal innovatieve en duurzame oplossingen, zoals een betonsamenstelling met twintig procent minder cement. Dit zorgt voor 25 procent minder CO2-uitstoot. De komende maanden werkt BAM het ontwerp verder uit. Naar verwachting start de aanleg in het voorjaar van 2022.

Joep van der Plas: Wè Hèdde nog?

4-gangen menu voor € 39,50

Na 12,5 jaar geleden De Coelenborgh te hebben gesloten, duikt Joep op 5 november nog een keer de keuken in! Met het bekende: “Wè Hèdde nog Menu”

Vooraf reserveren via: www.rosmaelen.nl of 073-5221193 Dorpsstraat 69 - 5241 EB ROSMAELEN


pagina 36

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

GEZONDE ROUTE ROSMALEN Jouw route naar gezondheid Vitaliteit: ook voor jou! Je gezond en fit voelen is niet altijd vanzelfsprekend. Iedereen loopt hierin weleens vast. Het kan een hele zoektocht zijn naar de oplossing. Met het netwerk van de Gezonde Route Rosmalen is de weg hier naar toe een stuk makkelijker. Wij zijn jouw route naar een gezond en vitaal leven. Haal alles uit je gezondheid met de zorgprofessionals van de Gezonde Route Rosmalen.

Gezonde Route Rosmalen Gezonde Route Rosmalen is het platform van zelfstandige zorgprofessionals in Rosmalen. Allemaal gericht op het stimuleren van gezondheid, vitaliteit en welzijn. We geloven in preventie en een positieve gezondheid door massage, coaching, voeding, beweging, energetische behandelingen en (mantel)zorgondersteuning. Wij bundelen onze krachten om jouw gezondheid te bevorderen.

De Gezonde Pagina Iedere maand belichten twee deelnemers van het platform een gezondheidsthema. Deze maand gaat het over het thema: Zelfhelend vermogen.

Voeding voor je bodymind! Waar denk je aan bij het woord BREIN? Vast en zeker aan je hoofd, de plek van onze hersenen. Weet je echter dat we wel 3 verschillende breinen hebben? Ook je hart en je buik kun je zien als een brein. Wetenschappelijk is namelijk bewezen dat hersenen, hart en darmen uit dezelfde cellen en neurotransmitters bestaan en dat er zelfs meer signalen van je hart naar je hoofd gaan dan andersom. Verrassend hè? Zelf werd ik kortgeleden verrast toen ik las over een ‘zwevend brein’, waarmee ons immuunsysteem bedoeld wordt. Allemaal complexe neurologische systemen die elkaar boodschappen sturen.

natuurlijke balans en manieren om te overleven. Hetzelfde mechanisme is ook actief bij sociale en emotionele ‘wonden’.

om jezelf te bevrijden van blokkades, zoals onderdrukte emoties en ondermijnende overtuigingen. Als holistisch psycholoog beschik ik over de kennis, ervaring en methodieken die aansluiten bij deze nieuwe en bewezen inzichten. Zo kunnen blokkades bijvoorbeeld vaak makkelijk doorbroken worden met IEMT, Integral Eyemovement Therapy.

Deze nieuwe kennis maakt duidelijk dat lichaam en geest intensief samenwerken en we daarom beter kunnen spreken van een ‘bodymind’. En onze bodymind heeft een zelfhelend vermogen. Zo geneest een wondje in je huid binnen enkele dagen. Dat gebeurt gewoon, ook al is nog onbekend hoe het precies werkt. Wel is duidelijk dat het gaat om een soort innerlijke intelligentie die voortdurend bezig is met het zoeken naar Manage jouw hormonen Jouw hormonen bepalen of je lekker slaapt, je je happy voelt, je energiek bent. Ze regelen temperatuur t/m spijsvertering. Wat regelen ze eigenlijk niet? Honderden soorten hormonen vormen een team. Mits het over de juiste grondstoffen beschikt, maakt het lichaam ze zelf aan. Wanneer één hormoon niet meewerkt, heeft dat effect op het hele team. De overgang geeft veel hormonale verandering. Logisch dat je als vrouw dan eerder klachten als slapeloosheid, stemmingswisselingen, gewichtstoename etc. kan ervaren. Pas wanneer ’t team weer harmonieus samenwerkt verdwijnen je klachten vaak als sneeuw voor de zon. Hoe onze hormonen ontsporen? Terwijl onze genen, de basis van ons hormonale systeem, nog hetzelfde zijn als in de prehistorie is onze voeding compleet veranderd. Dagelijks eten we producten met E-nummers, transvetten en suikers. Vlees bevat antibiotica, groenten en fruit bestrijdingsmiddelen.

Gedachten, gevoelens, verbeeldingskracht, overtuigingen of verwachtingen in je geest veroorzaken een reeks chemische en biologische veranderingen, die op hun beurt leiden tot lichamelijke effecten. Positieve of negatieve en precies dáár ligt de mogelijkheid om er zelf invloed op uit te oefenen. Iedereen weet inmiddels wel dat gezonde voeding en voldoende beweging goed is voor je lichaam. Zo is het ook belangrijk om je op de juiste wijze te ‘voeden’ op het gebied van denken, gevoelens en relaties. Veel negatieve gedachten, onderdrukte emoties en je niet gewaardeerd voelen verzwakken jezelf. Dan bouw je meer en meer stress op, vaak helemaal onbewust. Je zelfhelend vermogen stimuleer je enerzijds door te weten hoe je bodymind werkt en door bewust te worden hoe je jezelf dagelijks op elk gebied voedt. Anderzijds is het van belang We smeren van alles op onze huid waarmee we via de poriën óók een hele soep chemische stoffen absorberen. Maar ook te weinig bewegen en/of veel stress zorgen op den duur dat één of meerdere lichaamsprocessen uit evenwicht raken. Je lichaam probeert voortdurend om weer in balans te komen. Als dat niet lukt zijn klachten of ziekten het gevolg. Het zijn noodsignalen van je lichaam dat om hulp schreeuwt. Je kunt nog zo gezond gaan eten, maar als je cellen door de jaren heen verstopt zijn geraakt door vervuiling en verkeerde voeding hebben ze geen opnamecapaciteit meer. Vitaminen en mineralen zullen de cel niet eens meer bereiken maar rechtstreeks in de wc verdwijnen. Tot overmaat van ramp kan het haar afvalstoffen ook niet meer kwijt. Een tot op celniveau gereinigd lichaam, wat zich kan voeden met waardevolle vitaminen en mineralen, wat niet belast is met afvalstoffen is ook makkelijker in staat zich te ontdoen van overtollige kilo’s! Simpelweg omdat alle lichaamsprocessen weer makkelijker en sneller verlopen. Het verdwijnen van klachten

www.gezonderouterosmalen.nl

Kijk voor meer informatie op onze website www.gezonderouterosmalen.nl Stichting Gezonde Route Rosmalen - Jouw route naar Gezondheid!

Marijke Beukers Holistisch Psycholoog IEMT Practitioner, oogbewegingstherapie BeukersOntwikkeling Coaching en therapie voor volwassenen Specialisme: HSP, hoogsensitiviteit Jasmijnstraat 34, Rosmalen Kosteloze en vrijblijvende kennismaking

of verbeteren ervan is resultaat en bewijs dat het zelf genezend vermogen van jouw lichaam hersteld is. Graag vertel ik je in een gratis kennismakingsgesprek hoe het met diverse hormonen bij jou gesteld is, incl. gratis tips, aan de hand van door jou ingevulde laboratoriumlinkjes.

Natascha Gjaltema Hormoonmanager Laat de reviews op mijn website je inspireren Het Sterrenbeeld 25, 5215 MK Den Bosch


pagina 37

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

Jaarlijks worden zo’n 40.000 mensen als vermist opgegeven bij de politie. Zo’n 85 procent wordt binnen 48 uur gevonden. In mei vraagt de politie extra aandacht voor vermiste personen tijdens de jaarlijkse “Mis je mei?”-maand. ‘Vermiste personen opsporen is echt maatwerk. Vanuit Operations bij de Landelijke Eenheid kunnen er snel besluiten worden genomen wanneer we welk middel inzetten. Het is belangrijk dat mensen weten dat we alles op alles zetten om iemand te vinden’, zegt Corine van de Linden, senior centralist meldkamer bij Operations.

‘VERMISTE PERSONEN OPSPOREN IS MAATWERK’ OPS

Het eerste uur bij een vermissing is volgens Corine cruciaal. Dit wordt ook wel het gouden uur genoemd. ‘Het is belangrijk dat duidelijk is wat de situatie precies is om zo de risico’s te bepalen die bij een vermissing horen. Wanneer iemand bijvoorbeeld vermist is en medicijnen nodig heeft om in leven te blijven, dan spreken we van een urgente vermissing, hetzelfde geldt als er bijvoorbeeld een afscheidsbrief wordt gevonden. In dat soort gevallen zetten we vaak andere middelen in dan wanneer een zoon of dochter te laat is thuisgekomen na het stappen zonder verdere risico indicatoren.’

EERSTE STAP

Een vermissing komt in eerste instantie altijd binnen op een regionale meldkamer. Corine: ‘Kan een basisteam de vermiste niet snel terugvinden of hebben ze hulp nodig bij het zoeken, dan nemen ze contact op met ons. Stap één is altijd het doorzoeken van de laatst bekende locatie door collega’s. Bij dementerenden in een verzorgingstehuis komt het bijvoorbeeld vaak voor dat iemand op een verkeerde verdieping is of op de kamer van iemand anders.’ Basisteams hebben al aardig wat middelen tot hun beschikking om iemand op te sporen. Een middel dat vaak wordt ingezet bij een vermissing is Burgernet. ‘Daarmee kunnen we momenteel lokaal het publiek vragen om mee te zoeken naar een persoon, zonder dat

het een al te grote impact heeft op de privacy van de gezochte. Dat is met het plaatsen van een vermiste online wel anders, dat middel wordt daarom enkel ingezet na schriftelijke toestemming van ouders of familie.’ Corine kijkt doordat ze al meer dan twintig jaar op de meldkamer werkt, niet snel meer van vermissingszaken op. ‘Mensen die naar 112 bellen voor een vermissing zijn vaak in paniek, logisch want je belt natuurlijk niet zomaar. Wij proberen structuur in het zoeken naar de persoon aan te brengen. Zelfs collega’s kijken nog wel eens op van de vragen die we stellen, maar dat komt omdat we alles wel eens hebben meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een vermiste persoon die thuis onder de eigen auto bekneld was geraakt, of aan een kind dat gewoon in een kast thuis verstopt zat.’

Het peilen van een telefoon is slechts één van de vele technische snufjes die de Landelijke Eenheid kan inzetten. Burgernet is vernieuwd, waardoor vermissingsberichten in de nabije toekomst heel gericht verstuurd kunnen worden. ‘We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om eerst politiecollega’s in een bepaalde straal rondom de laatste locatie een bericht te laten ontvangen of bijvoorbeeld buschauffeurs als we vermoeden dat iemand het openbaar vervoer heeft gebruikt. De functionaliteit van Amber Alert wordt binnenkort ondergebracht in Burgernet. Het inzetten van een alert is een van de vele middelen waarover we als politie beschikken om hetzelfde te bereiken; iemand terugvinden.’

LEVENSBEDREIGEND

Wanneer iemand vermist is en het vermoeden bestaat dat de persoon mogelijk in gevaar of zelfs levensgevaar is, dan komt de Landelijke Eenheid bijna altijd in actie. ‘We kunnen bijvoorbeeld besluiten om een helikopter in te zetten of speciale speurhonden naar het zoekgebied te sturen. De meest gebruikte opsporingsmethode blijft het traceren van de telefoon, mits een vermiste die bij heeft natuurlijk. De telefoon of auto van een vermiste kan ook gebruikt worden om het zoekgebied van een helikopter of speurhond te bepalen.’

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 38

www.thuisinhetnieuws.nl

dNina kan in het vliegtuig mee als han rt leve l hote het bagage en logeren in wel je t ‘Wa ook geen problemen op. moet doen bij het opstijgen van het vliegtuig is de oortjes masseren’, verzus telt Rita. Zij is op vakantie bij haar rSche uit zelf t in Blankenberge en kom penheuvel. ras Nina is een tienjarig hondje van het geel kenn een Shih Tzu. ‘Ik heb haar bij niet erg betrouwbaar was. Ik heb han en gezi kocht die achteraf k urlij natu r Maa enarts. denvol geld moeten uitgeven bij de dier ansvriendje met een allem een is het dje, houd ik van het hon lt keert zij je gewoon de koppig karakter. Als haar iets niet beva rug toe’.

M/S

Rraja is een Rhodesian Ridgeback van anderhalf jaar, gefokt in Oude Pekela in Nederland. Eigenaar Rudy heeft de fokker via Facebook leren kennen. ‘Ik had ooit een foto gezien van dit hondenras en wilde er daar graag een van. Ik moest een jaar wachten voordat ik aan de beurt was om er een te mogen uitzoeken uit een nest. Het waren maar liefst elf puppy’s waarbij ik de eerste keuze had. Dat is dus het teefje Rraja geworden, Hindoestaans voor ‘hoop’. Leuk is dat we met alle kopers van die elf jonge hondjes onderling contact hebben en al een reünie hebben gehouden. Rraja heeft gezelschap van de vijfjarige Jack Russell reu Obi. Dat gaat goed samen. Ik ben met allebei op hondentraining waardoor ze ook aan andere honden gewend zijn’.

ZIT! DE HONDEN IN BLANKENBERGE LUISTEREN NAAR DIT COMMANDO Blankenberge, die vriendelijke stad aan de Belgische kust, trekt jaarlijks honderdduizenden toeristen die er een dagje, een weekend of een vakantie doorbrengen. Blankenberge was jarenlang het reisdoel van een aantal Rosmalense jongeren. Een van hen is Theo Pennings. Het is er heerlijk toeven op de mooie zandstranden maar ook om lekker uit te waaien aan de zee. Gezellig flaneren over de boulevard waar de vele terrassen lonken. Het is verleidelijk om er neer te strijken en de onophoudelijke stroom voorbijgangers te becommentariëren. En tot de ontdekking te komen dat er in Blankenberge heel veel mensen met hun hond over pleinen, straten en boulevard kuieren. De

moeite waard om daar eens iets mee te doen vond Theo. Hij sprak daarover met Herman van Dinther, schrijver voor De Molen en Karel Goossens, de fotograaf met Belgische roots, die ook veel publiceert in De Molen. Het idee werd geboren om gezamenlijk naar Blankenberge te trekken om daar hondenbezitters te interviewen en de honden met hun baasjes te fotograferen. De Rosmalense onderneming Johnson Petfoods, groot in dierenvoeding voor hond en kat, vond het wel een ludiek idee en ondersteunde het project.

VRIENDELIJK VOOR HONDEN

Blankenberge is een hond vriendelijke stad. Dat blijkt uit de faciliteiten die de stad gescha-

Charline uit het Limburgse Hasselt kreeg haar dure dwergkees hondje van haar vriend. Nala, genoemd naar een personage uit de Lion King is pas tien maanden maar een dominant en koppig hondje dat op de hondenschool nog manieren moet leren. er Charline had al een zesjarig malthes e twe De ey. hondje met de naam Disn het , echt niet verdragen elkaar nog s een Russisch nest komt, speelt de baa uit stje, dat

jongste bee over het oudere hondje.

pen heeft met de aanleg van hondentoiletten, hondenpoepbuizen en het plaatsen van afvalbakken voor poepzakjes. Trots lopen de viervoeters er te showen van welk ras zij zijn, al dan niet met stamboom. Door hun baasje ergens gratis uit een nestje gehaald of bij een fokker voor duizenden euro’s aangeschaft. Los daarvan, alle honden van welk formaat dan ook kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke liefde van hun baasje. Mensen vertellen kort maar openhartig over de betekenis van hun hond in hun leven. Het is de bedoeling om de ruim dertig foto’s en teksten op termijn in een boekje op te nemen. De Molen plaatst een selectie van twaalf items in drie opeenvolgende uitgaven van dit blad. Dit is de derde aflevering.

Luc en Veronique wonen in Tervuren maar hebben in Knokke Heist ook een appartement. Beiden maken graag flinke wandelingen ook al voordat zij vijftien maanden geleden Bono uit het nest kochten. De Irish soft-coated wheaten terriër is voor Veronique de eerste hond maar zij is al helemaal vertrouwd met het dier. ‘Hij is te lief om waaks te zijn, echt een sociale hond, heel huiselijk. We praten er in huis ook mee, best wel grappig eigenlijk. De komst van Bono maakte ons extra sportief. Vandaag zijn we vanaf ons appartement naar Blankenberge gelopen, een tochtje van veertien kilometer. Nu nemen we de tram terug naar huis’.


pagina 39

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

ANNENBORCH VIERT DE DIGITALE TIJD REPAIR CAFÉ ROSMALEN ANNENBORCH VIERT DE DIGITALE TIJD Op 16 september vond bij Annenborch een feestelijk moment

de lancering vanbij de nieuwe website. Met allemoment nieuwe Inplaats: het gebouwvond aan deAnnenborch Mimosastraat te Rosmalen, draait Op 16JVC september een feestelijk ontwikkelingen in de zorgwereld en de moderne visie van Anhet weerdeallemaal Iedere 1e enalle 3e nieuwe woensdag plaats: lancering om van repareren. de nieuwe website. Met nenborch op tussen ontwikkelingen ingede zorgwereld en de uur moderne van Anvan de maand 9.:30 en 12:00 staanvisie diverse vrijwilzondheid vond men nenborch op gelige reparateurs klaar om U gratis en onder het genot van een het bij Annenborch zondheid men bij alle mogelijke reparaties. kopje koffievond te helpen tijd verouderhet dat bij de Annenborch de website werd getijd datdie de het verouderMensen Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spulmoderniseerd. Voor demee website gelen zoals:werd broodroosters, koffiezetapparatuur, lampjes, föhns,auhet ontwerp van de moderniseerd. Voor dioapparatuur tuingereedschap en alles wat het niet meer doet, is nieuwe website is het ontwerp van kans de welkom. En maakt op een geslaagde reparatie. De reparateurs in gekozen voor reclanieuwe website het Repair Café wetenis bijna altijd raad. Op iedere 1e woensdag van de mebureau De Code, gekozen reclamaand kuntvoor u ook reparatie of onderhoud aan uw rollator laten doen. die meteen de Code, juiste mebureau De Door repareren te promoten, wil HEVO bijdragen aan het verkleinen look & feel de van Andiede meteen van afvalberg.juiste Dat is hard nodig, We gooien ontzettend veel weg. nenborch te pakken lookdingen & feelwaar van An- niets mis mee is, en die na een eenvoudige reOok bijna had. Daarnaast is er een hele fijne samenwerking geweest met nenborch te pakken paratie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel Mirjam van Helvoorteen vanhele Fotografie met een verhaal voor de had. Daarnaast fijne samenwerking geweest mensen niet meerisinerhet systeem. Met het Repair Café willenmet we daar beelden en teksten op de website. Zij weet met prachtige foto’s Mirjam vaninHelvoort met een leuk verhaal voor de heel verandering brengenvan en Fotografie late zien repareren is, en vaak mensen op beeld teop vangen en de Zij juiste woorden te gebruiken beelden en teksten de website. weet met prachtige foto’s makkelijk.” om de bedoeling Annenborch te drukken. Gatevooral eens mensen op beeldvan tevan vangen en deuit juiste gebruiken Voor de versterking ons team zijn wijwoorden opzoek naar iemand met een kijkje nemen op www.annenborch.nl om devan bedoeling van Annenborch drukken. eens kennis electronica. Vindt U het uit fijnte om anderenGatevooral helpen en mee Foto Karel nemen Goossens –www.annenborch.nl meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl een kijkje op te werken in een heel gezellig team kom dan gerust eens binnenlopen Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl ofFoto neem contact op met Wim Hendriks (whendriks@home.nl)

ZONNIGE KUNSTMARKT ROSMALEN ZONNIGEseptemKUNSTMARKT ROSMALEN NIEUWE ROSMALLA Zondag 12 UITGAVE

ber was 12 er weer de Zondag septemEen dezer dagen verschijnt een nieuwe uitgave van Rosmalla, het pejaarlijkse kunstmarkt ber was er weer de riodiek van Heemkundekring Rosmalen. Een zeer gevarieerd nummer in Rosmalen. Dankzij jaarlijkse kunstmarkt deze keer. Er is aandacht voor het verre verleden: Jan van Baexen, die het mooie weer was in Rosmalen. Dankzij rond 1500 heer en meester was in het Rosmalense, de familie Siepkens het erg druk. Ook het mooie weer was die verschillende burgemeesters leverde en wat archiefonderzoek kan de terrassen waren het erg druk. Ook opleveren. Er wordt met enige weemoed teruggekeken naar de polder, steeds bezet. Er was de terrassen waren waar voor grote wielen nu Groote Wielen gevormd zijn. weer een grote vasteeds bezet. Er was Krien van Hirtum, de man die alles wist van alle Rosmalenaren, wordt riatie in tentoongeweer een grote vaherdacht. Er wordt verteld over wijwater en kinderbiecht. Een glimlach stelde werken van riatie in tentoongezal zeker oplichten als verteld wordt over de onvergetelijke triathlon de artiesten zodat er stelde werken van uit de jaren 80 en 90. Er wordt om herinneringen gevraagd aan Juliana voor ieder wel iets interessants te zien was. de artiesten zodat er uit Hintham en wat nu OJC heet. Natuurlijk is er ook aandacht voor de Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl voor ieder wel iets interessants te zien was. schitterende uitgave van Ad van Liempt over Hintham en de schenking Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl van een houtsnijwerk krijgt ook veel plek. Leden van de heemkundekring krijgen het blad gratis thuisbezorgd. Niet-leden kunnen het boekwerkje vinden in de boekhandels of in het heemhuis. Liefst op maandagmorgen tussen 10 en 12. Dan kunt u daar Kunstkring de Meent ook voor andere vragen op historisch gebied terecht! mocht veledebelangKunstkring Meent stellenden mocht veleverwelkobelangmen tijden verwelkode eerste stellenden buitenexpositie. Op men tijden de eerste 5buitenexpositie. lokaties waren Op de werkstukken te be5 lokaties waren de wonderen en te konbeer werkstukken informatie over de wonderen kon er Voor en al uw vakkundige reparaties, onderhoud, schadeherstel, werkwijze worden informatie over de aircoservice en onderhoud, winterbanden, bandenhotel, uitlijnen, ingewonnen. Er wawerkwijze worden rittenregistratie systemen, ecodrivesystemen en APK keuringen ren schilderstukken, ingewonnen. van Er waalle merken personen- en bedrijfsauto’s. keramiek, beelden renIn-schilderstukken, en verkoop van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfsauto’s. en beschilderd porselein tevoor zienkwaliteit en er was een grote variëteit in keramiek, beelden Wij staan en service. onderwerpen en technieken. en beschilderd porselein te zien en er was een grote variëteit in Rijksweg 57b, 5391 Nuland onderwerpen enLJtechnieken. Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl Tel. 073 - 532 24 42 Fax 073 - 532 53 48 Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl info@garageslaats.nl | www.garageslaats.nl

HOOGSTE PUNT NIEUW RODENBORCHCOLLEGE HOOGSTE PUNT NIEUW RODENBORCHCOLLEGE Afgelopen week werd de officiele eerste steen gelegd voor het nieuwe

Rodenborchcollege bijde gelgenheid van het het gelegd bereiken vanhet hetnieuwe hoogAfgelopen week werd officiele eerste steen voor ste punt. Het was geen steen maar een gevelplaat die in de wand geRodenborchcollege bij gelgenheid van het het bereiken van het hoogplaatst werd. Na een openingswoord door wethouder Kâyha werden ste punt. Het was geen steen maar een gevelplaat die in de wand ge2plaatst leerlingen en het Jeroen Boschcollege in werd.van Nahet eenRodenborchcollege openingswoord door wethouder Kâyha werden een hoogwerker naar de 2de verdieping gebracht en zou de wethou2 leerlingen van het Rodenborchcollege en het Jeroen Boschcollege in der afstandbediening de verdieping gevelplaat daar naaren toezou sturen. Hij zei een met hoogwerker naar de 2de gebracht de wethoudat hij op de kermis geoefend had en een teddybeer uit de grijpmachider met afstandbediening de gevelplaat daar naar toe sturen. Hij zei ne gehaald. Schijnbaar hadhad hij en langer oefenen de gedathad hij op de kermis geoefend een moeten teddybeer uit dewant grijpmachivelplaat kwam niet op de goede plaats terecht. Nu zit er echt wel ne had gehaald. Schijnbaar had hij langer moeten oefenen want deeen geverschil een op zware gevelplaat een pluche velplaat tussen kwam niet de goede plaatsen terecht. Nu zit teddybeer. er echt wel Met een behulp een een bouwmedewerker kwam nogteddybeer. goed en kon er verschilvan tussen zware gevelplaat en het eentoch pluche Met getoast worden met een drankje en een hapje op een mooie toekomst. behulp van een bouwmedewerker kwam het toch nog goed en kon er Foto Karel Goossens – meer foto’s www.thuisinhetnieuws.nl getoast worden met een drankje enop een hapje op een mooie toekomst. Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl foto Karel Goossens - meer foto’s op www,thuisinhetnieuws.nl

GESLAAGDE BUITENEXPOSITIE KUNSTKRING GESLAAGDE BUITENEXPOSITIE KUNSTKRING

EEUWFEEST GILDE ST. CATHARINA-ST. JORIS EEUWFEEST GILDE ST. CATHARINA-ST. JORIS

Zondag 12 september werd het 100-jarig bestaan van Gilde St. Catharina-St. Rosmalen Burgemeester hield Zondag 12 Joris september werdgevierd. het 100-jarig bestaanMikkers van Gilde St. een Catoespraak en bood de nieuwe standaardvlag aan. Na de vendelgroet tharina-St. Joris Rosmalen gevierd. Burgemeester Mikkers hield een mocht de en burgemeester het openingsschot het Kotoespraak bood de nieuwe standaardvlag verrichten aan. Na devoor vendelgroet ningsschieten. mocht de burgemeester het openingsschot verrichten voor het KoFoto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl ningsschieten. foto Karel Foto Karel Goossens Goossens-–meer meerfoto’s foto’sop opwww,thuisinhetnieuws.nl www.thuisinhetnieuws.nl


Dungen meester oorkonop het

EN

pagina 40

www.thuisinhetnieuws.nl

ZATERDAG 2 OKTOBER: 13.00 – 16.00 UUR

RIJKSARCHIVARIS JAN SANDERS GERIDDERD Bij zijn afscheid van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is Jan Sanders benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Han Looijen mocht hem de versierselen uitreiken. Dungenaar Jan Sanders (7 mei 1955) was bekend als Rijksarchivaris, Provinciearchivaris en Gemeente- en Waterschapsarchivaris.

VIJF TICKETS BINNEN VOOR NK JUDO De senioren van Judoclub Berlicum streden in Almere om tickets voor het Nederlands Kampioenschap. Liefst vijf judoka’s wisten te eindigen bij de laatste 8. Dit geeft recht op deelname aan het Nederlands Kampioenschap op 2 en 3 oktober. De geplaatste judoka’s zijn: Bobby Goedhart, Vera Wandel, Lois van Lijssel, Yonathan van Stroe en Suzanne Zegers. Voor de jeugd was er een buitenactiviteit georganiseerd en ook onderlinge wedstrijden. Iedereen ging met een mooie beker naar huis.

OPEN DAG GEZONDHEIDSCENTRUM CERES Op zaterdag 2 oktober krijgen belangstellenden de unieke kans om achter de schermen te kijken bij Gezondheidscentrum Ceres. Tijdens deze Open Dag openen alle zorgverleners van het ‘mini-ziekenhuis’ in Heesch hun deuren. Bezoekers kunnen dan kennismaken met alle vakgebieden en specialisaties die er gevestigd zijn. Het gezondheidscentrum – gevestigd in het voormalige Rabobank-kantoor aan de Cereslaan in Heesch – telt inmiddels bijna dertig zorgverleners: van huisarts, fysiotherapeut en apotheek tot en met uroloog, gynaecoloog en plastisch chirurg. Het ‘mini-ziekenhuis’ is al open sinds maart 2020, maar vanwege corona was het eerder niet mogelijk om een open dag te houden.

DEMONSTRATIES

Op 2 oktober kunnen bezoekers een kijkje nemen in alle praktijkruimtes. De artsen en andere zorgverleners vertellen dan over hun vakgebied, beantwoorden vragen en geven kleine demonstraties. Voor kinderen is er een activiteitenhoek met onder andere een ballonnenclown, zodat ook zij zich kunnen vermaken. De eerste 500 bezoekers krijgen een goodiebag mee met onder meer informatieve brochures, leuke gadgets en tegoedbonnen.

AANMELDEN NIET NODIG

De Open Dag vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Om opstoppingen zoveel mogelijk te vermijden, lopen de bezoekers een vaste route. Ze kunnen daarbij zelf bepalen bij welk vakgebied of welke specialisatie ze een kijkje willen nemen. De corona-app is niet nodig. Een mondkapje dragen is niet verplicht, maar mag uiteraard wel.

novemen een toppen rouwde

e inwocum en erstart, et werk n de cijdeuren de techbij. De an, net et hosbo, het misterij

M/S

De lijst van deelnemende zorgverleners is te vinden op www.gezondheidscentrumceres.nl.

SOLO-VOORSTELLING EL LENSSEN:

KINDERVAKANTIEWEEK PASSEND SLOT Het is misschien vreemd te constateren, maar talloze kinderharten kijken uit naar de laatste week van de schoolvakantie, want immers dan is het tijd voor de kindervakantieweek. Ook dit jaar werd er in onder meer Middelrode en Berlicum weer naar hartenlust te timmert en genoten van het veelzijdige programma. Foto’s van alle kindervakantieweken vindt u op thuisinhetnieuws.nl

‘EEN KUS VAN HET UNIVERSUM’ Levensbezieler en inspirator El Lenssen mocht vanuit haar praktijk in Rosmalen duizenden mensen enthousiasmeren en inspireren richting te geven aan hun leven. Nu heeft ze een nieuw platform: het toneel! El helpt mensen hun leven te herpakken en is de levenskunst eigen onze metafysische realiteit concreet en toetsbaar te maken. Mensen uit heel Nederland vinden de weg naar haar praktijk. Haar creativiteit, muzikaliteit, gave van het woord, humor en levensplezier komen in haar levenswerk op pure wijze bij elkaar en vinden nu een nieuw platform als El op zaterdag 9 oktober voor het eerst het podium opgaat met de voorstelling ‘Een kus van het Universum’ in de Toonzaal van Willem Twee in Den Bosch. De voorstelling verhaalt over het leven en de magische kant ervan. Humoristisch, diepzinnig, verstillend en ‘wakker alert’ reis je mee op de lyriek van haar bijzondere levensverhaal. Met anekdotes, korte liedmomenten en persoonlijke verhalen wordt het een lichtvoetige voorstelling over bevrijding en verwondering. ‘Een kus van het Universum’ laat je verwonderd achter met de wetenschap: er is meer! Kijk voor meer info en kaartverkoop op www.willem-twee.nl en/of www.tempeltje.nl.


pagina 41

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Keramiek | Natuursteen | Straatbaksteen | Sierbeton | Split & grind | Tuinverlichting | Sfeer & decoratie

Voor ieder budget de beste sierbestrating

RUIM 5000 M2 SHOWROOM!

Door de passie voor sierbestrating en de jarenlange ervaring in de branche mogen wij ons met recht dé specialist in sierbestrating noemen. In onze showroom en showtuinen vindt u het grootste assortiment in de regio! Rosmalensedijk 10 | 5236 BD ‘s-Hertogenbosch | T 073 521 37 15 | www.swanenberg.nu

Uitgraafwerkzaamheden van bouw locaties, bedrijven en particulieren Bedding maken t.b.v. straatwerk


pagina 42

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

KOKS VAN DE TOEKOMST KOKEN MET MINDER ZOUT, MEER SMAAK

LEERMODULE MINDER ZOUT SMAAKT NAAR MEER De Middelbare Horeca School (MHS) van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat hun koks van de toekomst bewust zijn van hoe zij lekker én gezond kunnen koken. In samenwerking met de Nierstichting en haar partners leert de horecaopleiding studenten waarom (teveel) zout ongezond is en hoe zij met minder zout toch heel smaakvol kunnen koken. Samen ontwikkelden zij een speciale leermodule ‘minder zout, meer smaak’. DUTCH CUISINE

“De leermodule ‘minder zout, meer smaak’ sluit goed aan bij de principes van Dutch Cuisine”, vindt Twan Musters, adjunct-directeur Middelbare Horeca School Koning Willem I College. “In onze opleiding staan de vijf principes van de Dutch Cuisine-filosofie centraal. Dit betekent 100% duurzaam en toekomstgericht met winst voor iedereen: producent, consument en de aarde. Studenten doen tijdens de opleiding werkervaring op in restaurants. Zo krijgen deze koks van de toekomst ook een breder toekomstperspectief.”

SMAAKVOLLE GASTCOLLEGES

De koks van de toekomst van MHS gingen afgelopen 14 weken met elkaar de uitdaging aan om een smaakvol en zoutbewust menu met maximaal 2 gram zout te bereiden. Zij kregen onder meer inspirerende gastcolleges over alternatieve smaakmakers verzorgd door de Nierstichting en haar partners.

PROEF OP DE SOM

Dinsdag 8 december was de proef op de som en bereidden de leerling-koks gebaseerd op eigen recept heerlijke gerechten op smaak met minder zout. “Verrassend hoe veel smaak je uit producten haalt, als je maar de juiste technieken gebruikt. Daardoor kun je zout makkelijk achterwegen laten. Het product is zelfs puurder en eerlijker van smaak”, aldus Sue van Erp en Michèlle Nelissen, koks van de toekomst vgan MHS.

KENNIS DIRECT IN PRAKTIJK

“We willen onze studenten laten nadenken over onze voeding”, legt Twan uit. “Wat is de

toekomst van ons eten? Hoe draagt voeding bij aan onze gezondheid? De intensieve samenwerking met de Nierstichting geeft onze studenten inzicht in wat de gezondheidseffecten zijn van (teveel) zoutgebruik. Door deze kennis direct aan de praktijk te verbinden, ervaren zij zelf dat de gezondere alternatieven hetzelfde smaakeffect hebben als zout. Zo stimuleren we ‘een nieuw normaal’ waar voeding een bijdrage levert als gezond medicijn voor de toekomst.”

NIERSTICHTING RESTAURANT DRIEDAAGSE

De Nierstichting wil samen met partners en opleidingen deze speciale zout module verder ontwikkelen en uitrollen naar nog meer oplei-

dingen in het hele land. De opgedane kennis gaan de studenten binnenkort in de praktijk brengen. Zo doet MHS mee aan de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Restaurants door heel Nederland serveren tijdens deze drie dagen een lunch en/of di-ner met aandacht voor pure ingrediënten, verse producten, rijke smaakmakers en min-der zout. Mochten restaurants tegen die tijd gesloten zijn, dan kunnen restaurateurs er voor kiezen om een take away variant aan te bieden.


echt een geweldig gevoel.” Klanttevreden- voor Frank de basis voor een prettig contact heid staat bij Frank voorop. “Ik doe in ieder met zijn klanten. “Ik ben open en eerlijk of gesprek mijn best om een ondernemer te hel- een financiering haalbaar is. Daarbij geef ik pen zijn voorraad uit te breiden, machines te een onafhankelijk advies. Vaak zeggen klanpagina 43 leasen, een verbouwing te realiseren of een ten danwww.thuisinhetnieuws.nl dat ze helemaal niet ontevreden zijn

Kerkstraat 12 5367 AG Macharen T: 085-864 03 30 E: fdelaat@financieringsgilde.nl I: www.financieringsgilde.nl

FINANCIERINGSGILDE LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

ALL


pagina 44

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

SOCIAAL KAPITAAL

H.MARIA EN H. JOHANNES - ROSMALEN Lambertuskerk: zondag 09.30 uur woensdag 18.25 uur rozenhoedje met aanbidding 19.00 uur eucharistieviering vrijdag 09.00 uur eucharistieviering en aanbidding Laurentiuskerk: zondag 11.00 uur eucharistieviering Annakerk Hintham: zondag 09.30 uur eucharistieviering. Voor de vieringen in de Laurentiuskerk en de Lambertuskerk mag u zich aanmelden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.30 en 11.30 uur. Dat kan telefonisch: 073 5212215 of per mail naar lambertus@parochiemaria.nl

VIERINGEN THUIS MEEBELEVEN De vieringen binnen de Mariaparochie worden vanuit de Lambertuskerk live uitgezonden op internet. Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl of volg de stream via de app van ‘kerkdienst gemist’ die u op uw telefoon of tablet kunt installeren.

UITBREIDING PASTORESTEAM Sinds enkele weken is het pastoresteam in de Mariaparochie uitgebreid met diaken René de Weerd. U gaat hem ongetwijfeld wel ergens tegenkomen!

BEDEVAART MALISKAMP Nu veel activiteiten weer kunnen, gaat de parochie als vanouds op zondagmiddag 17 oktober weer een voettocht organiseren naar Onze Lieve Vrouw van Malikamp. Bij de brug over de Wetering hangt een mooie boomkapel, waar een heel verhaal aan vastzit. De bedevaart gaat te voet, vanaf de parkeerplaats aan het eind van de Lijsterbeslaan. Vertrek 14.00 uur, ongeveer twintig minuten lopen. Het kapelletje is voor automobilisten ook te bereiken via de Veedijk. Dan is het ongeveer vijf minuten lopen.

Deze derde dinsdag van september is de tweede Prinsjesdag in coronatijd. Deze dag met alle tradities van koets tot hoedjes en van politieke nabeschouwingen tot strategisch lekken vind ik fascinerend. Van geld heb ik weinig verstand, maar wel weet ik dat je in de begroting kunt zien waar de prioriteiten liggen. Of anders gezegd: de begroting laat iets zien van onze wereldbeschouwing. Wat vinden we met zijn allen belangrijk?

KOOPKRACHT

Dan is er één woord dat steevast elk jaar belangrijk is. Alles lijkt te draaien om het koopkrachtplaatje. Ieder jaar constateer ik ook dat ik werkelijk geen idee heb wat mij wordt voorgespiegeld. Daar kan ik overigens prima mee leven. Liever stel ik mijzelf tevreden met wat ik heb, dan dat ik verlang naar nog meer. Die koopkrachtplaatjes laten alleen wel zien hoe we geobsedeerd zijn geraakt met onze welvaart, wat we wel of niet kunnen kopen en hoe we economisch gezien nog wat verder kunnen groeien.

ARMOEDE

Om eerlijk te zijn vind ik dat armoede. Begrijp me goed. Hier heb ik het niet over echte armoede van elk dubbeltje moeten omdraaien. Ik zou willen dat daar echt eens wat aan werd gedaan. Een economie van eerlijk delen kan nog wel eens heel verrijkend zijn. In mijn ogen schort het daar enorm aan. We zijn gaan geloven in welvaart. Bovendien verwarren we dat met geluk. Geluk zit ‘m alleen niet in wat je hebt. Geluk is een staat van zijn. Qua geluk zijn we niet zo rijk.

GELUK

Er is geen begroting te maken voor geluk. Je kunt het zelfs niet met heel veel geld organiseren. Wel zoek ik het in wat in jargon sociaal kapitaal wordt genoemd. Met dat sociale kapitaal worden mensen bedoeld die zich inzetten voor de maatschappij en anderen. Vaak gebeurt dat pro Deo. Al dat vrijwilligerswerk gebeurt, omdat mensen het zinvol vinden. Het geeft betekenis aan hun leven en dat maakt wat ze doen meer dan waardevol. Niet om het in geld uit te drukken, maar omdat het geluksmomenten oplevert.

NAJAGEN

Wie vrijwilligerswerk doet zal het ongetwijfeld herkennen. Het is fijn, mooi en goed om je in te zetten voor iets en iemand anders. Wanneer je het doet om geluk na te streven werkt het niet. Wanneer je ervan overtuigd bent dat wat je doet waardevol is, geeft het voldoening. Geluk is er dan soms zomaar. Ik hoef al het ‘lekken’ in Den Haag niet te volgen om bij voorbaat al te weten dat het hier niet over gaat. Al zou ik het van harte toejuichen als we meer belang zouden hechten aan de spiritualiteit van het sociaal kapitaal. Dirk-Jan Bierenbroodspot

DIERENZEGENING Zondag 3 oktober is er in de Lambertuskerk van 14.00 tot 15.00 uur een dierenzegening. Dit bij gelegenheid van het feest van Sint Fransiscus op 4 oktober. Alle dieren en lievelingsknuffels en hun baasjes zijn welkom bij de kerk in het centrum van Rosmalen.


pagina 45

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

H. AUGUSTINUS - BERLICUM/MIDDELRODE

TV-MIS VANUIT DE SINT-JAN

Zondag 26 september 9.30 uur Woord- en Communieviering

Op zondag 10 oktober wordt de Hoogmis vanuit de Sint-Jan rechtstreeks uitgezonden door de KRO. Vanwege de oktobermaand, Mariamaand en rozenkransmaand, zal de Broederschap van Onze Lieve Vrouw bij deze viering aanwezig zijn en zingt de Schola uit haar rijke Maria-repertoire. Het beeld van de Zoete Moeder zal in deze viering uiteraard centraal staan. Aanvang van deze bijzondere Hoogmis is om 10.00 uur. Vanwege de afbouwwerkzaamheden vervalt deze zondag vervalt de Eucharistieviering van 12.00 uur.

Zondag 3 oktober 9.30 uur Eucharistieviering Maandag 4 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed Zondag 10 oktober 9.30 uur Woord- en Communieviering Maandag 11 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed Zondag 17 oktober 9.30 uur Woord- en Communieviering Maandag 18 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed Zondag 24 oktober 9.30 uur Eucharistieviering

TRAPPIST DOM BERNARDUS IN KATHEDRAALSCHOOL

Maandag 25 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed Zondag 31 oktober 9.30 uur Woord- en Communieviering

NIEUWE PASTORAAL WERKER Tijdens de Parochiedag op 5 september werd in de eucharistieviering in de Sacramentskerk in Middelrode de nieuwe pastoraal werker Guido Dieteren geïnstalleerd door pastoor Joost Jansen. Na de viering was er – naar goed Brabants gebruik – een vendelhulde aan de nieuwe pastor.

18 oktober spreekt Dom Bernardus, abt van de Trappistenabdij Konings-hoeven in Berkel-Enschot over het leven van de monniken van Tibherine (Algerije). In het voorjaar van 1996 werden zeven Trappisten ontvoerd en vermoord. Hun leven te midden van de lokale moslimbevolking werd indrukwekkend verfilmd in ‘Des hommes et des Dieux’. Dom Bernardus spreekt over hun leven en sterven en hun betekenis voor de Kerk van vandaag 18 oktober om 20.00 uur op de plebanie. van de Sint-Jan. Opgeven via secretariaat@mariajohannes.nl.

FRANCISCUS VAN ASSISI VOOR BEGINNERS Franciscus, al bijna 800 jaar geleden gestorven, blijft tot de verbeelding spreken. In steeds weer nieuwe boeken en films over zijn leven en spiritualiteit. In de rondzendbrieven en de naam(!) van onze huidige paus. In de bewoners van het Stadsklooster en anderen. Weet je (vrijwel) niets over Franciscus en waar hij vol van was? Dan is dit een mooie avond voor jou! We beginnen bij zijn geboorte en verdere levensloop, de tijd waarin hij leefde en over zijn betekenis voor ons vandaag. Maandagavond 27 september 19.30 - 21.30 uur in het Franciscushuis (Van der Does de Willeboissingel 11). Aanmelding per mail: franciscushuis@franciscanen.nl. Een vrijwillige gift is welkom.

ArtsLommelen ArtsLommelen Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging Afscheid van Afscheid je kind van je kind Afscheid van je kind

073-6893597 073-6893597 06-53616114 06-53616114 www.artslommelen.nl www.artslommelen.nl regio ’s-Hertogenbosch regio ’s-Hertogenbosch e.o. e.o.

We kunnen het Weverdriet kunnen om hethet verdriet enorme verlies het enorme verlies We kunnen het verdriet om hetomenorme verlies niet wegnemen. nietWel wegnemen. kunt van Wel ons betrokkenuons vanbetrokkenons betrokkenniet wegnemen. Welukunt ukunt van heid, rust, heid, rust, zorgzaamheid, warmte, kennis warmte, en res-kennis en resAls je kind overleden Als je is, kind of overleden je gaat je kind is, ofverliezen je gaat jedan kind verliezen danzorgzaamheid, rust, zorgzaamheid, warmte, kennis en resAls je kind overleden is, of je gaat je kind ver-pect heid, staat je wereld staat stil. Jeje wilt wereld het stil. niet,Jejewilt kunt hethet niet, niet, je kunt hetverwachten. niet, pect verwachten. pect verwachten. liezen dan staat jetoch wereld stil.gevraagd Jete wilt het niet, je maar toch word maar je gevraagd word omje na denken om over na te denken over kunt het niet, maar toch word je gevraagd omVragen? NeemVragen? contact Neem op voor contact een vrijblijvend op voor een ge- vrijblijvend gehet afscheid. Samen het afscheid. gaan weSamen op zoek gaan naar we een opbij zoek jul-naar een bij julVragen? Neem contact opofvoor Ook als usprek. niet, of Ook elders als uverzekerd niet, elders bent.een verzekerd Wij vrijblijvend zijn bent. Wij zijn na te denken hethet afscheid. Samen gaanen wesprek. lie passende invulling lieover passende van invulling afscheidvan enhet de afscheid uitvaart. de uitvaart. dag mensen en nacht bereikbaar. dag enals nacht bereikbaar. gesprek. Ook u niet, of elders verzekerd bent. Dat kan en Datintiem kan bij klein zijnjullie of enjuist intiem metzijn alleofmensen juist met alle op zoekklein naar een passende invulling erbij het die belangrijk erbijwaren die het leven waren vaninjullie het leven kind. van jullie Wij kind.zijn dag en nacht bereikbaar. van afscheid en belangrijk dein uitvaart.


pagina 46

www.thuisinhetnieuws.nl

H. MARIA MAGDALENA - GEFFEN Vrijdag 24 september 19.00 uur avondmis in de kerk Intenties: Fia Heijmans – Langens. Ria Langens – van Griensven (mnd.) Zondag 26 september 09.30 uur H. Mis m.m.v. Gemengd Koor Intenties: Wim van Nuland, Lena van Nuland-van Houtum en hun zoon en dochter Tiny en Lucie Jaan Rovers - Schuurmans, als 1e jaargetijde namens de parochie An Reuvers – van den Hurk (verjaardag) en overleden familieleden Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Theo Prinssen (sterfdag). Vrijdag 1 oktober 19.00 uur avondmis in de kerk Intenties: Overleden ouders Vos en dochter Ans. Harrie van Grinsven (jgt.) en tevens voor Anna Maria van Grinsven – van Herpen Zondag 3 oktober 09.30 uur H. Mis m.m.v. Passe Partout Intenties: Bets Steenbergen - Ottings, als 1e jaargetijde namens de parochie Kees van Wanrooij, als 1e jaargetijde namens de parochie Annie Cremers – van Griensven (mnd.). Overleden ouders van de Kamp – van Dinther, Adriaan de zoon, Francien de schoondochter en Jeroen de kleinzoon. Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Anna Romme – Rovers en overleden familie VANAF VRIJDAG 8 OKTOBER IS DE AVONDMIS WEER IN DE KAPEL Vrijdag 8 oktober 19.00 uur avondmis in de kapel Intenties: Riet van Santvoort – van Dinther (mnd.) Jeroen van Boekel. Zondag 10 oktober 09.30 uur H. Mis m.m.v. Gemengd Koor Intenties: Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Onnie van Heerebeek – van Uden (verjaardag). Overleden ouders Van Dijk – Boerdonk (jaarlijkse gedachtenis). Vrijdag 15 oktober 19.00 uur avondmis in de kapel Intenties: Ouders Van Wanrooij – van den Hurk en overleden familieleden. Zondag 17 oktober 09.30 uur H. Mis m.m.v. Gemengd Koor Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Vrijdag 22 oktober 19.00 uur avondmis in de kapel Intenties: Ria Langens – van Griensven (mnd.)

M/S

Zondag 24 oktober 09.30 uur H. Mis m.m.v. Passe Partout Er is een tweede collecte vanwege Wereldmissiedag. Intenties: Adrianus Romme (jgt), Antonia Romme – Langens (verj.) en overige familieleden Marinus Romme (sterfdag) en tevens voor Maria Romme – van Erp en overleden familieleden. Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek.

H. JOHANNES’ ONTHOOFDING - NULAND Zaterdag 25 september Kerkwijdingsfeest 26e Zondag door het jaar 19.00 uur Eucharistieviering met Volkszang. Intenties: Gijs (verj) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p) en overleden fam. Van Helvoirt-van Bergen, Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Wim van Creij (mdg), Marinus Verstappen (1e jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Timmy Barten-Thewissen (mdg), Jan vd Ven (verj). Zondag 26 september Kerkwijdingsfeest 11.00 uur Eucharistieviering speciaal voor onze vrijwilligers, met medewerking van de gezamenlijke koren. Lektor: Gerard van Lokven. Vrijdag 1 oktober 19.00 uur Mis KBO Intenties: Overleden leden van het KBO. Zaterdag 2 oktober 27e Zondag door het Jaar 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Intenties: Karel en Lena Tielemans-van Houtum (jrg), Rien Meulendijk (mdg), Anna en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p), Nellie van Niftrik-Swanenberg (mdg). Zaterdag 9 oktober 28e Zondag. door het jaar 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Intenties: Jan Kappen (mdg), Zus Langens-Witlox (mdg), Jeroen van Rooij (mdg), Jan van Rooij (1e jrg), Adriaan van Aggelen (mdg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Francien Leeijen-van der Doelen (p/verj), Marie en Toon (verj) Langenhuijsen-van Creij (p), Jan en Bertha van de Hanenberg, Tiny en Hans (verj). Zaterdag 16 oktober 29e Zondag door het jaar 19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Ineke Boon. Intenties: Cor en Sina de Wit-Verstegen (p), Roosje de Wit-van Beekveld (p), Han Zwanenberg (1e jrg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Jan Roersch en zoon Carles, Harrie van Schijndel (p/verj), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Pieter van Helvoirt (mdg).

alle kranten digitaal te lezen via thuisinhetnieuws.nl


pagina 47

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek

waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 48

Spaar mee voor je lokale voetbalclub

Bij €10 aan deelnemende producten €1 voor je lokale voetbalclub.

www.thuisinhetnieuws.nl

Win een meet & greet met Lieke Martens Ga naar ah.nl/voetbalpassie Of bekijk alle prijzen in de AH app

M/S