De Molen Streekwijzer 2108 31-8-2021

Page 1

Vlonderfestival Groote Wielen foto Karel Goossens

DE MOLEN/STREEKWIJZER - AUGUSTUS 2021 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

Wat hebben we jullie gemist… ZIEN WE JE SNEL?

MOOIER DAN OOIT! LIEVEKAMP.NL

ALL


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

M

DOOR HERGEBRUIK VEEL CO2- UITSTOOT BESPAARD

ALLE GEBOUWEN COUDEWATER VERANTWOORD ‘GEOOGST’ De Kliniek was ongeveer het laatste object dat in opdracht van GGZ werd ontmanteld door New Horizon. Veel materiaal is hergebruikt.

Toen de VOF Landgoed Coudewater met de voormalig eigenaar GGZ in zee ging om een toekomst te geven aan het historische gebied moesten er natuurlijk allerlei zakelijke afspraken worden gemaakt. De monumentale gebouwen bleven uiteraard gespaard en werden aan de nieuwe eigenaren overgedragen. Er waren echter ook 51 gebouwen die er geen functie meer hadden en dus moesten verdwijnen. Om overdrachtsbelasting te voorkomen werd afgesproken dat GGZ het terrein bouwrijp zou opleveren, dat wil zeggen zonder de overtollige gebouwen. Het uitgespaarde belastinggeld is ten goede gekomen aan de kwaliteit van zorg die GGZ biedt. Door Herman van Dinther Hans Hartman de gebiedsontwikkelaar die voor de VOF Landgoed Coudewater kantoor houdt in de Boerderij, kijkt met grote tevredenheid terug op de afgelopen periode waarin het bedrijf New Horizon op een verantwoorde wijze objecten heeft verwijderd. “Wij zijn heel erg blij dat GGZ ervoor heeft gekozen om met dat bedrijf te gaan samenwerken. Er is namelijk niet traditioneel gesloopt maar geoogst. Dat bedrijf is een voortrekker in de circulaire bouw en dat is een vrij nieuwe richting. Als je ziet dat de meeste producten

in de bouw lineair worden gebruikt en dat er aan het einde van de levensduur alles wordt weggegooid in de container of op de brandstapel dan verbruik je kostbare materialen. Daarmee zet je een enorme ecologische voetafdruk omdat je langzaamaan alle grondstoffen verbruikt, je put de aarde uit.”

SLOPEN IS UIT DE TIJD

“New Horizon is een krachtige partij die met heel andere ogen kijkt naar slopen. Je moet waardevolle grondstoffen willen en kunnen zien, is hun redenatie. Enkele medewerkers van het bedrijf zijn wekenlang bezig geweest met het inventariseren van bruikbare materialen. Wat kunnen we hergebruiken is de steeds terugkerende vraag. En natuurlijk wordt daar een prijs bij bepaald want het is een bedrijf met een verdienmodel dat niet alleen kan draaien op puur idealisme. Alle bruikbare materialen komen als het ware in een ‘winkel’ waar aannemers en architecten kunnen shoppen met name wanneer die op zoek zijn naar materialen met een historische uitstraling bijvoorbeeld. Maar het oriënteren in de opslagloodsen is ook heel praktisch bij nieuwbouwprojecten. Zo zijn veel binnendeuren van Coudewater naar een nieuwbouw in Utrecht gegaan.”

WAARDEVOLLE OBJECTEN

“Er zijn heel mooie kozijnen in bijzondere vormen vrijgekomen die door architecten dankbaar zijn gebruikt in projecten waarin anders volstaan had moeten worden met nieuwe hedendaagse kozijnen. Er liggen in loodsen nog heel mooie en waardevolle objecten die op Coudewater zijn vrijgekomen. Die krijgen ongetwijfeld nog een mooie bestemming zoals onder andere een mooi gebogen erkertje, trappen en trapleuningen, en andere materia-

len waarvan het zonde is wanneer die zomaar opgeruimd zouden worden. Er is dertig duizend ton puin vrijgekomen dat hergebruikt wordt. Dit puin is gemengd, dat wil zeggen dat metselwerk en beton op één grote berg terecht komen. New Horizon is mede-eigenaar van een scheidingsfabriek waar beton herwonnen kan worden. De afweging is echter gemaakt wat het transport naar deze fabriek zou kosten aan milieubelasting in vergelijking met andersoortig hergebruik in de regio. Die balans leerde dat de afvoer op grotere afstand nadelig zou uitvallen. Een flink deel van het materiaal blijft overigens op het landgoed om te worden gebruikt als ondergrond voor wegen en paden.”

CO2 BESPAARD

“De manier waarop de panden op Coudewater zijn ontmanteld waarbij hergebruik van veel materiaal voorop stond heeft milieutechnisch gezien veel opgeleverd. Door het hergebruik is de productie van veel nieuw bouwmateriaal achterwege kunnen blijven. We hebben berekend dat hierdoor de uitstoot met 243 ton Co2 is bespaard. Deze manier van werken heeft New Horizon trouwens best veel media aandacht gebracht en dat verdienden zij ook. Wij zijn in elk geval heel positief over de manier van werken die dat bedrijf invult. Hun werkwijze hoort bij de manier van denken over het verantwoord produceren van materialen waarbij de milieuaspecten veel meer moeten meewegen. Veel producten worden ogenschijnlijk heel goedkoop gefabriceerd omdat er niet bij wordt stilgestaan dat grondstoffen worden uitgeput zoals het overmatig gebruik van water bijvoorbeeld bij het maken van spijkerbroeken niet wordt meegerekend. Het is heel belangrijk dat we ons realiseren dat de belasting van het milieu sterk moet worden verminderd en dat er veel serieuzer moet worden omgegaan met het hergebruik van materialen zoals we dat op Coudewater hebben kunnen doen.”


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

M

CHRISJAN VAN DINTHER, VOORZITTER VAN EFFE NOAR GEFFE:

‘EFFE VUR GEFFE’ AFGELAST, MAAR... HELEMAAL NIKS... DAT KAN NIET IN GEFFEN Het was beslist geen onwil. Verre van dat. Het plan om voor de tweede maal in plaats van de traditionele boerenmarkt een puur Geffens Molenfeest, Effe vur Geffe, te organiseren lag voor uitvoering met vele nieuwe verrassende elementen tot in detail klaar. “Samen als bestuur, hebben we de persconferentie met grote teleurstelling aangehoord. We hebben het zelfs ruim de tijd gegeven om het te laten bezinken. Daarna hebben we alle maar denkbare alternatieven getoetst. Weet je, Geffen heeft bijna 5000 inwoners en met maar 750 bezoekers moeten we wel heel erg veel mensen teleurstellen”, zegt de voorzitter van Effe noar Geffe, Chrisjan van Dinther. Maar…. Er is nieuws. Zondag 5 september hangen we al vroeg de vlaggen uit voor een compleet nieuw aangepast Effe vur Geffe feestje rondom ‘de oven’ aan de Heegt in Geffen. door Jan van Ravenstein

TELEURSTELLING

Voorzitter Chrisjan wil toch graag een toelichting kwijt over vooral het ‘waarom’ van de afgelasting. “Het was en is niet zozeer een financieel verhaal. Natuurlijk blijft geld nu eenmaal een grote speler in het geheel maar daarvoor zou nog wel een oplossing te bedenken zijn geweest. Het probleem van de afgelasting lag hem veel meer in het aantal bezoekers en de opgelegde restricties in combinatie met het-

geen we al klaar hadden liggen voor die dag. Zeker ook omdat we grootste plannen hadden. Op zaterdag bijvoorbeeld zouden we een grootse reünie organiseren. Maar zeg nou zelf, een reünie waar mensen elkaar na een hele lange poos weer eens ontmoeten, gaat toch niet als je afstand moet houden en ook nog eens op je stoel moet blijven zitten. En dat is maar één voorbeeld. We moesten, hoe dan ook, realistisch te werk gaan en de regels die er waren goed interpreteren. Geen fouten maken en geen ondoordachte acties dus. Alles omgooien, met een compleet nieuw programma? Het had gekund ja, we kunnen best veel. Zeker wanneer we iets meer tijd hadden gehad. Maar twee en een halve week (in ook nog eens vakantietijd) is wel heel erg kort”, zegt Chrisjan met een diepe zucht.

WE WILLEN NOG WEL IETS

Na het genomen besluit moest, voordat het nieuws wereldkundig zou worden gemaakt, iedere betrokkene van Effe vur Geffe persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Chrisjan: “Ze moeten zoiets belangrijks van ons horen en we moeten ten koste van alles voorkomen dat het nieuws via de pers bij hun binnenkomt. De allereerste reactie die ik daarna terug kreeg was van de ‘koeienboeren’. Deze zouden na een lange periode weer eens een keuring laten plaatsvinden in het weekend bij de molen en hadden alles al klaar. Daarna


we te horen van de dorsclub…. De verkiezing van de Geffenaar van het jaar, hoe dat dan?” De roep van Geffen was: “We willen nog wel iets”.

PLAN pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

Het vervelende onderbuikgevoel over de afgelasting was er ontegenzeggelijk, niet alleen bij ons, ook bij de betrokkenen. Ruim 40 jaar is er feest op devan eerste zondag van september. dan nu.. met helemaal niks, de reactie muziekverenging WIK die al En druk waren repeteren geen feest, geen activiteit.. hemelsnaam ga je zo’n dag nu belevoor de openluchtmis. De Hoe roggeinmoest nog worden gedorst, kregen ven, de vraag. we tewas horen van de dorsclub…. De verkiezing van de Geffenaar van het En telefoontjes de diverse gaatwel de iets”. creajaar,dan, hoena datdedan?” De roepmet van Geffen was:deelnemers, “We willen nog tieve molen draaien. Het enthousiasme spat er van af. De activiteiten bij de molen zijn definitief geschrapt, maar in het nieuwe plan wordt PLAN de ‘oven’ aan deonderbuikgevoel Heegt het centrale punt een zogenaamd doorlooHet vervelende over devan afgelasting was er ontegenpevenement. zeggelijk, niet alleen bij ons, ook bij de betrokkenen. Ruim 40 jaar is er

M

LA MEUSE, MON AMOUR Zij komt van oorsprong uit Frankrijk, om precies te zijn uit Pouilly-en-Bassigny. Haar verleidelijke lichaam kronkelt wellustig via België naar Nederland. Lang, lang geleden heeft zij mij verleid en de liefde is nooit overgegaan. De Maas bij Gewande lokte mij en met mij vele zwemliefhebbers naar haar noordelijke oevers.

feest op de eerste zondag van september. En dan nu.. helemaal niks, geen feest, geen activiteit.. Hoe in hemelsnaam ga je zo’n dag nu beleven, was de vraag. En dan, na de telefoontjes met de diverse deelnemers, gaat de creatieve molen draaien. Het enthousiasme spat er van af. De activiteiten CLAUDIA maar in het nieuwe plan wordt bij de molen zijn definitief geschrapt, de ‘oven’ aan de Heegt het centrale punt van een zogenaamd doorloopevenement.

“Ons Geffense doorloopevenement”

ZONDAG 5 SEPTEMBER

Een ‘doorloopevenement’. Dan heb je minder te maken mat de geldende regeltjes, mits de afstand maar wordt gewaarborgd. “En dat kan dan in dit geval met het grootste gemak”, zegt Chrisjan. Een korte samenvatting van het geheel: “We gaan het terrein feestelijk optuigen. Het Gilde zal aanwezig zijn en haalt in de ochtend de pastoor op, waarna we om 10.00 uur starten de dag met de openluchtmis. Na de Heilige Mis is er tijd en gelegenheid voor een kopje koffie met een snee krentenmik. Daarna is er de officiële bekendmaking van de Geffenaar ZONDAG 5 SEPTEMBER van het jaar en de winnaarDan vanheb de zonnebloemen wedstrijd. Tussen Een ‘doorloopevenement’. je minder te maken mat de gelalle feestelijkheden door zijn op een ander plekje op het terrein zijndat de dende regeltjes, mits de afstand maar wordt gewaarborgd. “En dorsers druk doende met dorsen en is er muzikale ondersteuning van kan dan in dit geval met het grootste gemak”, zegt Chrisjan. Een korte het geheel. Devan ‘klompenwinkel’ is open de terrein gehele feestelijk dag is er koffie/ samenvatting het geheel: “We gaanenhet optuithee met krentenmik verkrijgbaar. Op het Geerplein (grasveld voorop, de gen. Het Gilde zal aanwezig zijn en haalt in de ochtend de pastoor Geer) is de gehele dag de koeienkeuring met 60 koeien te volgen voor waarna we om 10.00 uur starten de dag met de openluchtmis. Na de de bezoekers. de gelegenheid kinderen is er in samenwerking horeca Heilige Mis is erVoor tijd en voor een kopje koffiemet metde een snee een mooie speurtocht met vele verrassingen bij hun horecagelegenhekrentenmik. Daarna is er de officiële bekendmaking van de Geffenaar den, aldus deen organisatie. van het jaar de winnaar van de zonnebloemen wedstrijd. Tussen

“Ons Geffense doorloopevenement”

alle feestelijkheden door zijn op een ander plekje op het terrein zijn de VOOR dorsersGEFFEN druk doende met dorsen en is er muzikale ondersteuning van “Ons Geffense doorloopevenement. Hetenis de eengehele kleinere maar het geheel. De ‘klompenwinkel’ is open dagopzet, is er koffie/ wel die voor alle GeffenarenOpopen staat.. Natuurlijk moet theeeentje met krentenmik verkrijgbaar. het Geerplein (grasveld voorniet de iedereen tegelijk dat spreekt voor toch? Voor iederGeer) is de gehelekomen, dag demaar koeienkeuring met 60zich, koeien te volgen voor een toegankelijk, geen was onze allerbelangrijkste de bezoekers. Voor de uitzonderingen. kinderen is er inHet samenwerking met de horeca argumentatie in ons besluit vanverrassingen afgelasting”,bijaldus een glunderende een mooie speurtocht met vele hun horecagelegenhevoorzitter. De organisatie. opening is op zondag 5 september om 10.00 uur met den, aldus de de openluchtmis. Na de Heilige Mis zijn er de diverse activiteiten die doorlopen tot de klok van 15.00/16.00 uur. De entree is gratis en u VOOR GEFFEN bent van harte “Ons Geffense welkom. doorloopevenement. Het is een kleinere opzet, maar wel eentje die voor alle Geffenaren open staat.. Natuurlijk moet niet iedereen tegelijk komen, maar dat spreekt voor zich, toch? Voor iedereen toegankelijk, geen uitzonderingen. Het was onze allerbelangrijkste argumentatie in ons besluit van afgelasting”, aldus een glunderende voorzitter. De opening is op zondag 5 september om 10.00 uur met de openluchtmis. Na de Heilige Mis zijn er de diverse activiteiten die doorlopen tot de klok van 15.00/16.00 uur. De entree is gratis en u bent van harte welkom.

DAGELIJKS APK keuring

HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL

Sjef van Creij DAGELIJKS 073-5230539

HET LAATSTE NIEUWS OP Bruggen 44 WWW.THUISINHETNIEUWS.NL 5243 RB Rosmalen

In de jaren ’50 en ’60 was het verboden om je in een badpak langs de openbare weg te vertonen. Weggebruikers zouden door de “uitdagende badmode” van die tijd afgeleid kunnen worden. Van een bikini, tanga of string had men nog nooit gehoord in die dagen………maar toch! Dat was de reden waarom Henk Smulders ons vanaf de Blauwe Sluis naar de zandstranden aan de overkant roeide. ’n Handdoek, ’n flesje limonade en ’n paar boterhammen waren de noodzakelijke attributen voor ’n dagje Maas. Mijn oom Albert leerde mij zwemmen: schoolslag, rugslag en watertrappelen. Borstcrawl kan ik ook maar mijn benen blijven dan gewoon de schoolslag doen. Een blijvende miscommunicatie tussen lichaam en geest. De Maas verveelt nooit, toen niet en nu niet. Het water biedt verkoeling, het schenkt een uniek gevoel van vrijheid, de zwaartekracht wordt minder en je voelt je vederlicht. Met beide handen maak je zelf regen. Druppels die goud- en zilverkleurig flonkeren in het zonlicht. Er waren tijden, dat het onfris en ongezond was om in de Maas te zwemmen. In die jaren ben ik je ontrouw geweest en uitgeweken naar de Geffense Bosjes en de Lithse Ham. Toch bleef het kriebelen en zo’n 10 jaar geleden ben ik weer naar het strandje van ’t Wild gegaan. De winter was verdwenen en de eerste breekbare lentezon maakte mij week en kwetsbaar. Tegenwoordig is de Maas schoon, zij heeft aan aantrekkingskracht niets ingeboet. Ieder jaar weer is het een feest die eerste keer…. Langzaam moet je lichaam wennen, langzaam laat jij je meevoeren, van je tenen tot je knieën, van je billen tot je kruin. Zij geeft energie als jij je in haar onderdompelt. Zij blijft mooi en appetijtelijk, rimpelloos of onstuimig. Jij Maas, jij hoort bij Brabant en bij Rosmalen. Soms geven regen- en smeltwater jou zo’n opgeblazen gevoel dat je buiten je oevers moet treden, zoals dit jaar meer dan heftig het geval was. Maar desondanks……… “Ma chère Meuse, je t’adore!”. Alleen de weg er naartoe is een crime als je van De Groote Wielen naar de Maas fietst rijd je over een weg, de Koornwaardstraat, die nog slechter is dan de wegen in de wielerklassieker Parijs – Roubaix. Grote gaten en boomwortels zijn een gevaar voor de fietser. De gemeente Den Bosch gaat aan de slag met het landelijke programma ‘Doortrappen’, dat pleit voor veiligheid van de fietser. Hoogste tijd dat Burgemeester Mikkers en zijn wethouders eens via de Koornwaard naar de Maas fietsen…………… Peter der Kinderen


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

Coen de Kok: Boekhouder & bedrijfsadviseur uit Lith

ALL

0412 - 234 999

Droom jij ervan om voor je zelf te beginnen? óf ben je al ondernemer? Geen baas die zegt wat je moet doen, zelf je eigen tijd indelen en werken op de manier zoals jij het wilt. Ondernemen is leuk, leerzaam én je kunt er goed mee verdienen! Naast alle leuke kanten van ondernemen, is het verstandig om een goede administratie bij te houden. Hierdoor weet je precies of je op de goede weg bent en voorkom je problemen met de belastingdienst. Ik help ondernemers met hun boekhouding en sta ze bij met ‘raad en daad’. Vanaf € 100,00 per maand kun je je administratie aan mij uitbesteden. Vanaf dat moment maak jij je geen zorgen meer over bonnetjes inboeken, BTW-aangiftes of inkomstenbelasting.

Lithse Dijk 36, Lith 0412 - 234 999 www.ondernemerssupport.com

Laat Coen het voor je doen!

Administratie Boekhouding Bedrijfsadvies Startersbegeleiding


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

M

JUBILEUM FOTO-EXPOSITIE IN DEN DURPSHERD

50 JAAR AUDIOVISUELE VERENIGING SHOT’71 In 2021 bestaat de audiovisuele vereniging Shot ’71 50 jaar. De verenging is in die 50 jaar steeds vitaal gebleven in de 3 verschillende groepen die onderdeel vormen van de vereniging: fotogroep, videogroep en audiovisuele groep. Het voortbestaan als vereniging is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid. Met de komst van internet en andere vrijetijdsbestedingen is een vereniging niet meer de vorm die vanzelfsprekend bij hobbyisten past. Shot ’71 heeft steeds weer een weg gezocht om nieuwe ontwikkeling aan te bieden aan leden. Deze leden vinden dat interessant genoeg om

ook lid te blijven. Ook nieuw leden weten regelmatig de weg te vinden naar één van de 3 shot activiteiten.

nog aangevuld met uitleg over diverse programma’s waar hobbyfotografen en videografen mee werken.

VAN ELKAAR LEREN EN INSPIREREN IS BELANGRIJK

JUBILEUM EXPOSITIE

De bijeenkomsten van de groepen zijn belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten en ook om elkaars foto’s en video’s te zien en ook suggesties te doen waar het anders of beter kan. Ook kun je leren van elkaars onderwerpen. Waar het ene lid beter is in macro opnames legt een ander lid een accent op portretten of landschappen. Bij de videogroep zie je leden die zich richten op natuuropnames en anderen weer op korte documentaires. Kortom voor ieder lid is er wat te halen, ook

In de middenruimte van Den Durpsherd, bij de bibliotheek, richt SHOT’71 in het tweede weekend van september een liefst 160m2 grote jubileum-foto-expositie in. Op zaterdag 11 september zal dan op een nog nader af te stemmen tijdstip deze expositie en tentoonstelling met een kleine officiële handeling worden geopend. De expositie is daarna voor het publiek te zien op zaterdag en zondag. Ook is dan een automatische doorlopende SHOT AV- en Videopresentatie met een beperkt aantal stoelen.

DIT NAJAAR START AANLEG PARKJE OP KERKCONTOUREN

TENTOONSTELLING PETRUS-KERK EN OMGEVING De nieuwbouw van het appartement “Petruskwartier” vordert gestaag en de nieuwe bewoners zullen binnenkort hun intrek hierin gaan nemen. Het gebouw is inmiddels uit de steigers en de piek van het gebouw is vanuit diverse kanten goed zichtbaar. Net zoals vroeger toen de toren van de St Petruskerk er nog stond. De nodige bewoners van Berlicum stellen zich nu de vraag: “Is deze piek van het Petruskwartier appartement nu hoger of even hoog als de oude toren van de Petruskerk ? Of juist iets lager? ” Op bijgaande foto zijn 2 foto’s vanaf eenzelfde standpunt genomen gecombineerd, met een tussentijd van een kleine 10 jaar genomen en daarna deels op elkaar gemonteerd. De St. Petruskerk en de pastorie nog met de Rots als aanbouw zijn gecombineerd met de nieuwbouw van het appartement “Petruskwartier”. Wie wil weten welke van deze twee gebou-

wen het hoogste is/was, moet komen naar de tentoonstelling ‘De St. Petruskerk van Berlicum met haar omgeving’. Daar is het antwoord op deze vraag te vinden. De Parochie Heilige Augustinus heeft samen met de Heemkunde Kring “De Plaets” het initiatief genomen om deze tentoonstelling in te richten. In de loop van oktober/november 2021 wordt gestart met de aanleg van een mooi parkje op de plaats van de oude funderingen van de St Petruskerk. Deze tentoonstelling wordt mede georganiseerd om de bevolking van Berlicum-Middelrode en met name om ook de direct (nieuwe) omwonenden van dit parkje een historische terugblik van deze omgeving te geven. De gemeente Gestel en de Pastorie tonen samen tevens op deze tentoonstelling, hoe dit nieuwe parkje op de oude fundering van de St Petruskerk eruit gaat zien en het beoogde gebruik hiervan. Na het gereedkomen van de aanleg van dit parkje wordt het in eigendom en beheer overgedragen naar de gemeente. Deze tentoonstelling is van zaterdag 4 t/m donderdag 9 september 2021 in Den Durpsherd en is gratis te bezoeken tussen 13 en 17 uur.

LAATSTE FASE AANPAK MERCURIUS EN OMGEVING Wethouder Mathijssen heeft samen met Kinderburgemeester Sint-Michielsgestel Madelief Houtman de nieuwe fontein op het Mercuriusplein voor het eerst in werking gesteld. In de voorbereidingsfase hebben veel inwoners, ondernemers en gebruikers meegedacht over het ontwerp van het Mercuriusplein. Ook werd we aan basisschoolleerlingen gevraagd hun dromen over het plein te tekenen. Op veel tekeningen van de basisschoolleerlingen kwam water terug. Zo is het idee voor een fontein ontstaan en werd vandaag de wens van veel kinderen werkelijkheid. Met het in gebruik nemen van de fontein is de eerste fase van de herinrichting van het Mercuriusplein af. Inmiddels is ook het gedeelte aan de kant van het Kruidvat en COOP klaar en kan er weer op het plein geparkeerd worden. Na de vakantie worden de bloembakken gevuld en begint de aannemer aan de laatste fase: de Hoogstraat.


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

KLEIN, MAAR NIET TE ONDERSCHATTEN, OORLOGSLEED IN OORLOG AAN DE RIVIER Nog een kleine 2 weken en de voorstellingen Oorlog aan de Rivier gaan beginnen aan de oude Maas in Lith. In een tijdelijk tenttheater wordt café ‘Bij Marie’ ingericht waar kleurrijke figuren in en uit lopen. De bakker, de naaister aan huis, de postbode, de eierhandelaar en natuurlijk Duitse en Engelse soldaten. In het zijzaaltje van het café ‘repeteren’ een koor en combo - onder leiding van dirigent Marty van der Staak - hun oorlogsrepertoire van Lili Marleen tot het Jiddische Papirosn. In het Maaswater komt een bijna echte woonboot te liggen en middels grote projec-

ties vliegen Heinkels, Lancasters, Hurricanes en V1’s over. Met de opvoering brengt Theatergroep Dankzij De Dijken waargebeurde, nog onbekende, verhalen voor het voetlicht. Veertien mensen die WO2 aan de Maaskant bewust hebben meegemaakt deelden hun herinneringen en belevingen en deze werden vertaald naar de voorstelling Oorlog aan de Rivier. Het verhaal schetst een dagelijks leven waar de oorlog langzaam vat op krijgt. Schrijver Ans Jager vertelt ‘Er werd niet echt honger geleden maar de mensen hadden hier net zo goed van doen met nieuwe regels en wetten,

‘KLEINE ZIELE IN DE GRÔTE WIELE’

Bossche humor. Hiermee gaat De Bossche Komeedie de uitdaging aan het grote succes van “Rooie Rôze Of Sperziebôôntjes?” minstens te evenaren. Met o.a. Nancy Gerrits, Robbert Oomens, Joyce Hulshoff, Ingrid den Teuling, Tjeu van Beekveld, Huipie Vugts en Jorg de Bakker. Script en regie: Ruud van de Laar. Te zien in Perron-3 Rosmalen op 30 september, 1, 2, 8 t/m 10 en 14 t/m 16 oktober en Theater de Speeldoos in Vught van 22 t/m 24 oktober en 29 t/m 31 oktober. Entree € 19,50.

De Bossche families Donkers, van Dalen en Delmee willen op grootse wijze het jubileum van hun vriendschap vieren. 25 jaar geleden hebben de 3 vrienden en de 3 vriendinnen elkaar leren kennen in het Bossche uitgaansleven en vanaf dat moment delen ze lief en leed. Naast de beste vrienden zijn ze onlangs in de Groote Wielen ook elkaars buren geworden. Hoewel ze qua karakter sterk van elkaar verschillen heeft dat nooit tot onenigheid of bonje geleid. Totdat Dorus van Dalen opeens een nieuwe hobby heeft waar met name Dick Donkers zich in toenemende mate aan ergert. Wat begon als een kleine irritatie lijkt te ontaarden in een ordinaire burenruzie waarin allerlei frustraties, oud zeer, misverstanden en verwijten plotseling boven komen drijven. Dit tot wanhoop van de familie Delmee die, door hun bemiddelende rol, tussen twee vuren komt te liggen. Wordt het ondanks alle meningsverschillen, ruzies, pesterijen en roddels toch weer koek en ei? Dit alles in een nieuw hilarisch blijspel vol herkenbare situaties en

LARS VAN TUIJL, MAGISCH ENTERTAINER Met de vrolijke familieshow Komt dat Zien! viert Magisch Entertainer Lars van Tuijl zijn 12,5-jarig jubileum als artiest en neemt hij jong en oud mee op een magische reis boordevol hoogtepunten uit zijn rijke carrière. Ook zal een aantal gloednieuwe, niet eerder opgevoerde trucs de revue passeren. Deze voorstelling is eenmalig en exclusief te bewonderen in het Beneluxtheater te Berlicum. Zondag 5 september, aanvang 14:00 uur, entree 12,50.

ALL alles op de bon, fietsen en radio’s inleveren, onderduikers, verraders en angst voor de Duitse bezetter. Met als klap op de vuurpijl dat het geweld pas echt voelbaar werd vlak voor en zelfs ná de bevrijding van Zuid-Nederland waarmee de Maas frontlinie werd. Toen vielen de slachtoffers, werd een woonboot beschoten door Engelse Jagers, stortte een V1 op het kerkje in Lith en moesten mensen evacueren of vluchten’. En Jager voegt toe ‘Het staat in geen verhouding met de transporten en miljoenen doden, maar het leed moet niet onderschat worden’. Maria van Lith, voorzitter van het gezelschap en vertolkster van de rol van Marie, laat weten ‘Mooi, dat we deze reprise nu eindelijk kunnen uitvoeren in coronatijd. Waar overal evenementen niet door kunnen gaan kan dat met ons kleine evenement wel. De mensen moeten wel rekening houden met een coronacheck met identificatie bij toegang. Dat is wel gedoe, maar ook fijn om te weten dat je tussen veilig publiek zit’. En lachend ‘Het past ook wel bij het stuk. Het lijkt een beetje op ‘Ausweis bitte!’. (Foto Herman Kok) Oorlog aan de Rivier buitenvoorstelling Door Theater Dankzij De Dijken Regie, script Ans Jager Muzikale leiding Marty van der Staak 16, 17, 18, 19 september 2021 Locatie nabij Prinses Màximasluizen, Lith Aanvang 20.15u Entree reserveren €20,00 Aan de kassa €22,50 www.theaterdankzijdedijken.nl

VROLIJK-ABSURDE TALKSHOW IN BENELUX-THEATER De Staat van Verwarring is een vrolijk-absurde talkshow in het theater, met gastheren Pieter Jouke en Ronald Snijders. In een ver verleden was de gelijknamige late-night show te zien bij de VPRO. Maar inmiddels staat het programma alweer 10 jaar met daverend succes in het theater. Ook tijdens deze Jubileum Tour praten Snijders & Jouke met twee interessante interview-gasten uit Berlicum waarbij een tipje van de sluier opgelicht zal worden over het programma van het komende seizoen. Er zijn ontregelende filmpjes, live chat-gesprekken met wildvreemden; er is een spek & bonen quiz, neologismen van de Alfabetweter, etc. Het enige wat u nu nog moet doen is kaartjes kopen, in het publiek gaan zitten en, onder het genot van een hapje en drankje, wachten tot het afgelopen is. Zo eenvoudig kan theaterbezoek dus OOK zijn! En let op: hapje en drankje zijn inbegrepen dus dat is dubbel feest! Beneluxtheater Berlicum op donderdag 16 september, aanvang 20:30 uur, entree 16,50.


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

M

GILDE ROSMALEN VIERT 100-JARIGE HEROPRICHTING

Groepsfoto van 1926.

Exact een eeuw geleden werd de Rosmalense gilde heropgericht. Hoewel de activiteiten noodgedwongen al anderhalf jaar op een lager pitje staan, is het St. Catharina - St. Joris gilde vast van plan om dat heuglijke feit dit jaar te vieren. We spraken erover met Frans en François van Hirtum, vader en zoon die allebei al jarenlang met de gilde vergroeid zijn. Door: Mark van der Donk Frans woont alweer een hele tijd in Uden, maar is en blijft een echte Rosmalenaar. Hij heeft er na zijn verhuizing dan ook geen mo-

ment aan getwijfeld om zijn activiteiten bij de gilde op te geven. “Ik loop al vanaf 1976 mee. Toen waren we met slechts 6 leden, maar tegenwoordig bestaat de groep uit 37 volwassenen, voornamelijk 50-ers. We hebben ook 5 jeugdleden en daar hebben we echt niet over te klagen. Vroeger had je niet veel keuze, maar de jeugd heeft tegenwoordig van alles te doen.” Zoon François groeide op met de gilde, waar hij al vanaf zijn vierde jaar deel van uitmaakt. “Het is ons kent ons, vaak familie.” Nieuwe aanwas blijft altijd welkom. “We staan vooral te springen om tamboers en vendeliers”, weet Frans, die ondanks zijn 74 jaar nog altijd volop in het leven staat. “Ook dat is veranderd. Mijn vader was op deze leeftijd echt een ouwe mens, maar ik vlieg de hele dag nog van hot naar her.”

Martien van Helvoirt in zijn tijd als hoofdman

NIEUW LEVEN

In de vervlogen tijden, waar de oudste Van Hirtum naar refereert, werd ooit de Rosmalense gilde nieuw leven ingeblazen. Rond 1503 was die al opgericht. “Maar in 1921 kwam er een herstart en in 1925 werd er weer voor het eerst koning geschoten”, vertelt archivaris Frans. “Het is best uniek dat wij nu de 100-jarige heroprichting kunnen vieren. In Uden werd het gilde bijvoorbeeld pas 10 jaar geleden heropgericht. Die hebben 200 jaar ‘geslapen’, zoals dat heet. In onze regio, Maasland, zijn in totaal 46 gildes en hoewel er wel raakpunten zijn, heeft ieder zijn eigen papieren, statuten en regels. Overal staat het koning- en gildeschieten centraal, maar sommigen doen het iedere 2 jaar, anderen om de 4, 5 of 6 jaar.” Vendelier Piet Vos brengt een vendelgroet.


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

M Groepsfoto van 2019

De afgelopen tijd gebeurde er, wegens corona, overal heel weinig. “We hebben een tijd stilgelegen en toen dat weer kon en mocht zijn we langzaam, in klein gezelschap, weer wedstrijden gaan oefenen”, aldus François. In een normaal jaar is er iedere zaterdag geweerschieten, op donderdag jeu de boule en het kruisboogschieten vindt in de zomer plaats op dinsdagavond en in de winter op zondagochtend. “Maar voorlopig is het clubhuis nu nog dicht. En grote wedstrijden zijn er al een hele tijd niet meer geweest helaas.”

PRACHTIGE LOCATIE

Gevraagd naar de hoogtepunten uit de periode die zij meemaakten, zijn vader en zoon het eens: “De reis naar Rome in 2000, waar we met verschillende gildes een week zijn geweest, is onvergetelijk.” Verder kiezen ze voor de gildedag, die normaal ieder jaar wordt georganiseerd. “Dan beoefenen we allerlei takken van sport en daar komen een paar hon-

derd man op af”, aldus Frans. En dat alles sinds 10 jaar op de prachtige locatie aan de Empelseweg. “Honderd jaar geleden begon het bij Dorus van Helvoirt in de tuin, achter de Heinis, en later zat de gilde bij Hein van Kreij in de Kreijenhoek. Via een boerderij van Bart van Nistelrode, ergens in de buurt van waar we nu zitten, kwamen we in 1983 terecht aan de Tivoliweg en in 2011 moesten we plaatsmaken voor het kanaal. Maar daar zijn we zeker niet op achteruit gegaan. Het kostenplaatje is een stuk hoger, maar we hebben nu een schitterende accommodatie.”

JUBILEUMVIERING

Op zondag 12 september zal die locatie ook het toneel zijn van de feestelijkheden omtrent het jubileum. Er wordt nog verzameld op het Gildeplein, waarna een gildemis plaatsvindt in de Sint Lambertuskerk. Maar het middagprogramma vindt plaats op het gildeterrein

‘De Schutsboom’ aan Empelseweg 7. “We verwelkomen burgemeester Mikkers en vertegenwoordigers van de gildes van Berlicum, Heeswijk, Erp, Vorstenbosch, Nuland, Maren-Kessel, Geffen, Nistelrode en Den Bosch”, somt Frans op. “Er is een officieel moment, waarover ik nog niet teveel wil prijsgeven, we lunchen met de genodigden en daarna is er koningsschieten, zijn er geweerwedstrijden en een jeu des boules-toernooi. Normaal doen we ook kruisboogschieten, maar het mag niet te druk worden allemaal.” Ondanks de restricties zal gilde St. Catharina - St. Joris er ongetwijfeld een onvergetelijke dag van gaan maken. “Op naar de volgende eeuw”, lacht François, die een kleine drie jaar hoofdman (voorzitter) van de gilde is. 93 jaar lang was die titel in de familie Van Helvoirt, maar zo’n periode lijken de Van Hirtums niet te gaan halen. “Mijn zoon kiest voor iets anders en dat is natuurlijk ook helemaal prima.”

Geef uw gehoor de aandacht die het verdient!  Uw zelfstandig en onafhankelijk audicien  Altijd een gediplomeerd audicien voor u beschikbaar  Geen wachttijden of spreekuren, 6 dagen per week geopend  De meest geavanceerde, nieuwe en kleinste onzichtbare hoortoestellen van Phonak, Widex, Oticon, Signia, Resound en Starkey  Contracten met alle zorgverzekeraars  Gratis parkeren voor de deur  Hoortoestel vanaf €0,- bijbetalen

Bezoek onze webshop voor diverse service artikelen!

SERVICE ADRES:

MEIJNBACH OPTIEK Monseigneur Zwijsenplein 32 Kerkdriel

Bezoek ons op www.hoortijd.nl of www.facebook.com/hoortijd

Raadhuisstraat 3 - Rosmalen

073 - 711 45 86

Rompertpassage 17 - Den Bosch

073 - 711 45 35

Openingstijden: Ma t/m Vr 09.30 - 17.30 uur Za 09.30 - 16.00 uur


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

M

HONGER NAAR DE BAL NA ‘BELABBERDE VOETBALJAARGANG’ Het nieuwe voetbalseizoen komt er weer aan. Vriend en vijand hoopt dat, na twee afgebroken jaargangen, weer een volledig seizoen gespeeld kan worden. Terwijl de verenigingen zijn gestart met de voorbereidingen op 2021-2022 maakten wij een ronde langs de groene velden, om van de regionale hoofdtrainers hun kijk op de grote herstart van het amateurvoetbal te horen. Door: Mark van der Donk

OJC ROSMALEN

Als grootste en hoogst acterende voetbalclub uit de regio zijn de verwachtingen bij OJC altijd hoog. Meedoen in het linkerrijtje van de hoofdklasse is het devies voor komend seizoen, zo horen we van trainer Willem Leushuis. “We willen vooral herkenbaar, aantrekkelijk voetbal spelen. En bij de betere helft eindigen, met uitzicht op nacompetitie.” De technische commissie heeft doorgeselecteerd en met oud-prof Kevin Brands, de terugkerende Tom Wijkmans en Lex van Dijk een aantal bepalende spelers gehaald. “Aangevuld met jonge talenten van diverse clubs hebben we een prima selectie staan”, vindt Leushuis. “Vanuit OJC onder 19 en onder 23 krijgen ook diverse spelers de kans om definitief door te stromen naar het eerste team.”

Foto: Gerald van Zanten De gelouterde oefenmeester is nieuwsgierig waar het vernieuwde OJC staat: “We hebben er al de nodige oefenwedstrijden op zitten, maar door de ongelukkige vakantiespreiding duurt het langer dan normaal voordat de selectie compleet is. Daarom is het voor ons best aangenaam dat we in de eerste competitieronde geen wedstrijd om de punten spelen, maar nog een extra vriendschappelijke pot.”

Foto: Gerald van Zanten ger en daarmee haalde de tweedeklasser een coach binnen die eerder onder meer ODC, UNA en als laatste werkgever de Gorinchemse derde divisionist Unitas onder zijn hoede had. “Er waren op dat moment al spelers met voetbalvakantie”, zegt de nieuwe oefenmeester, “maar desondanks hebben we iedereen uitgenodigd en snel na mijn aanstelling al een week met elkaar getraind. Iedereen kreeg ook individuele vragenlijsten en fysiek huiswerk mee, om zodoende ondanks de late trainerswissel toch wat tijd terug te winnen.” Sinds medio augustus is de selectie van Empli-

na weer in voorbereiding op het nieuwe jaar. Door de goede ontvangst door de technische commissie, staf en spelers en de perfecte overdracht van vertrekkend trainer Van Overbeek voelt Van Bezouwen zich al prima op zijn plek: “Wat betreft doelstellingen voor het komende seizoen nemen we wat meer tijd en verschuiven we die tot na de beker. Maar het eerste doel is mijn manier van spelen implementeren binnen de speelwijze die afgelopen jaren goed is ingezet. Met oefenwedstrijden tegen TGG, FC Engelen en Rhode stond er gelukkig al een prima voorbereidingsprogramma om dat in de praktijk te brengen.”

EMPLINA

Toen William van Overbeek op een laat moment te kennen gaf dat hij de kans kreeg om fulltime in het voetbal te gaan werken bij FC Den Bosch, moest Emplina snel schakelen. Jeroen van Bezouwen werd gestrikt als opvol-

Foto: Gerald van Zanten


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

M

MALISKAMP

Maliskamp kijkt uit naar mooie bekerwedstrijden tegen BMC, BVV en Hedel. “En ook in de competitie staan er weer mooie duels met RKKSV, Nulandia, Wilhelmina en Jan van Arckel te wachten”, weet hoofdtrainer Willem van den Berg. “De jongens kennen elkaar van buiten het voetbal en dat zal zeker in de week ernaar toe enige vorm van sfeer met zich meebrengen.” De selectie die hij onder zijn hoede heeft, is een beetje aan het veranderen qua leeftijd. “Helaas zijn een paar ervaren spelers, die ruim in de dertig zijn, verdwenen van onze lijst. Günther is vertrokken en Julien Stundebeek gestopt bij de selectie. Gelukkig krijgen we met Bart Coenraad, Rens Constant en Daviyo van der Ven, die overkomen van OJC, en Wessel Peltzer daar een paar jonge

Foto’s: Marc van der Els

gasten voor terug. Tuurlijk zal het voor hen wennen zijn. De ene week zal het super gaan en de week erop niet, daar worden ze grote mannen van.” Van den Berg kan bogen op een mooie mix in zijn groep: “We hebben veel concurrentie op iedere positie. Kelvin van der Burgt maakt bijvoorbeeld een mooie ontwikkeling door en zo is er elk jaar wel een verrassing bij het tweede die het goed doet. Laten we - vooral voor onze harde kern supporters, die we echt hebben gemist de afgelopen tijd - hopen dat we het komend seizoen volledig kunnen uitspelen. Op naar een mooi voetbaljaar.”

RKKSV

“Wij hopen weer een stap vooruit gezet te hebben”, begint Ramon van Rixtel aan zijn relaas. “Dat hoopten we eigenlijk afgelopen seizoen al te doen, maar dat verhaal is bekend.” De oefenmeester van RKKSV zag met Günther van Meurs (Maliskamp), Max Forman (BMC) en Kaj de Visser (Schijndel) verschillende routiniers naar de Kruisstraat komen. “Die ervaring zal er uiteindelijk voor moeten zorgen dat het niveau van de hele selectie omhoog gaat, zodat we de komende jaren een stabiele vierdeklasser worden. Dit seizoen gaat RKKSV er eerst nog voor om weg te blijven uit de onderste regionen.” Van Rixtel kijkt uit naar de confrontatie met de buren van Nulandia. “Waarbij het hopelijk weer vol huis mag zijn. Ik verwacht dat Nu-

land als vanouds voor de titel gaat, maar hopelijk kunnen wij als outsider stunten. Ook de andere derby, tegen Maliskamp, is er één waar we naar uitkijken. Voor de rest denk ik dat er veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Wilhelmina heeft volgens mij een aantal verschuivingen, maar die brengen altijd een goede ploeg op het veld. Zelf hebben we veel kwaliteit binnen de selectie, dus we gaan er hard aan werken om er alles uit te halen. Goed verzorgd voetbal met het spelen voor de winst.”

BMC

Hoewel Ton Berens niet in clichés wil verzanden, staat ook hij ons toch te woord: “Het is natuurlijk een belabberde voetbaljaargang geweest, dus het is op dit moment lastig om iets moois te melden. We zijn vanaf 15 augustus weer gestart met de selectie, waarin niet heel veel is veranderd. Vertrokken zijn Job Roos (naar FC Kunde) en Max Forman (RKKSV) en nieuw zijn Yosry Abdalla va Wilhelmina en negen jeugdspelers; Thom Pennings, Loic Kengawe, Tijn van Roosmalen, Jorg Schouten, Heikki van Schijndel, Bram van der Doelen, Mads van Buenen, Koen Sonnemans en Tom van Lith.” BMC heeft, ook nog voor de komst van Berens, moeizame jaren achter de rug. Ternauwernood werd enkele malen degradatie afgewend. Het zal ook dit seizoen lastig worden, verwacht de trainer uit Oss: “Een reële doelstelling voor ons kan ik nog niet noemen, daar gaan we nog naar op zoek. We bekijken aan het einde van de voorbereiding hoe we ervoor staan en dat wil ik uiteraard ook eerst met de groep bespreken. Maar dat het weer een hele pittige competitie wordt, zoveel lijkt me wel duidelijk.”

NOOIT GEDACHT

In Geffen werd aan het begin van de zomer nog vrij lang doorgetraind. “Omdat we, volgens traditie, nog oefenden tegen FC Den Bosch”, legt Henry van der Linden uit. “Daar hebben we als derdeklasser met lef en durf tegen gespeeld en zelfs twee keer tegen weten te scoren.” Na een korte stop heeft de spelersgroep van Nooit Gedacht de boel inmiddels weer opgepakt. “We zijn blij met de nieuwe competitie-indeling”, vertelt de in Rosmalen woonachtige oefenmeester verder. “We gaan wat bekendere regioclubs tegenkomen. Maar is het ook wel een hele sterke competitie, die wel eens heel spannend kan worden. Veel clubs en spelers ken ik zelf uit het verleden, wat het ook voor mij persoonlijk erg interessant maakt.” Van der Linden denkt dat Nooit Gedacht een goede mix heeft van ervaring en jeugdig talent. “We zijn ook wat breder geworden in onze selectie, want de jeugdspelers van afgelopen seizoen zijn - ondanks het coronaseizoen - gegroeid. Meer onderlinge concurrentie dus, wat goed is om elkaar scherp te houden. Van ons mag het allemaal heel snel beginnen en hopelijk kunnen we dit seizoen uitspelen.”

NULANDIA

Bij Nulandia zijn de ambities er niet minder op geworden. “We willen nog steeds voor het hoogst haalbare gaan en dat is het kampioenschap”, vertelt Marc van Delft vol branie. De oefenmeester uit Rosmalen heeft daar alle recht toe, want ook komend seizoen gaat de Nulandse vierdeklasser in als een van de titelfavorieten. “Het wordt niet makkelijk, maar we mogen de lat gerust hoog leggen”, denkt hij. “Met de selectie die we hebben horen we eigenlijk hoger te spelen.” Ook op het sportpark aan de Duyn en Daelseweg verheugt men zich op de nieuwe voet-


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

M

baljaargang. “En dat we hopelijk, na twee afgebroken seizoenen, nu eindelijk weer een heel jaar kunnen voetballen. We kijken natuurlijk met name uit naar de derby’s tegen Wilhelmina, Maliskamp en in het bijzonder de Kruisstraat. Dat is een wedstrijd op zich, die bij beide verenigingen heel erg leeft. RKKSV wordt ieder jaar een beetje sterker, baljaargang. “En dat we hopelijk, na twee afgebroken seizoenen, nu dus dat maakt het helemaal spannend. Want ik denk dat die ploeg eindelijk weer een heel jaar kunnen voetballen. We kijken natuurlijk zeker mee gaat doen bij de bovenste plaatsen, net zoals Wilhelmina en met name uit naar de derby’s tegen Wilhelmina, Maliskamp en in het Maliskamp. En wij natuurlijk. Hopelijk gaan we dit jaar hoge ogen gooibijzonder de Kruisstraat. Dat is een wedstrijd op zich, die bij beide veren in deze klassse. Nulandia heeft er in ieder geval heel veel zin in.” enigingen heel erg leeft. RKKSV wordt ieder jaar een beetje sterker, dus dat maakt het helemaal spannend. Want ik denk dat die ploeg zeker mee gaat doen bij de bovenste plaatsen, net zoals Wilhelmina en Maliskamp. En wij natuurlijk. Hopelijk gaan we dit jaar hoge ogen gooien in deze klassse. Nulandia heeft er in ieder geval heel veel zin in.”

DAMESVOETBAL WEZENLIJK ONDERDEEL VAN NULANDIA Het begon zestien jaar geleden vooral nog voor de lol, maar inmiddels is het damesvoetbal een wezenlijk onderdeel van Nulandia. Vraag maar na aan kartrekkers als Vincent Kerkhof, Jeanette van der Sangen, Maartje Roovers en Richard van den Nieuwendijk. En als het aan hen ligt, wordt het alleen maar beter. ,,Met meer mensen erbij wordt het nóg gezelliger.”

EVVC

Ook dit jaar opende EVVC de voorbereiding met de Maasdonk Cup, waarin het oefende tegen Nooit Gedacht en Nulandia. Trainer Antwan van Rijn gaat de binnenkort de competitie in met nagenoeg dezelfde groep als die hij afgelopen jaar onder zijn hoede had. “Alleen René EVVC van Santvoort is er mee gestopt”, weet de Geffenaar. “We worden wel Ook dit jaar opende EVVC de voorbereiding met de Maasdonk Cup, versterkt met een twaalftal jeugdspelers. Bijna de hele JO19-1 komt waarin het oefende tegen Nooit Gedacht en Nulandia. Trainer Antwan over en daar zitten ook wel 3 à 4 spelers bij die in aanmerking komen van Rijn gaat de binnenkort de competitie in met nagenoeg dezelfde voor het eerste. En we spelen toch 2e klasse. Ons tweede elftal komt groep als die hij afgelopen jaar onder zijn hoede had. “Alleen René uit in de reserve 1e klasse, dus ze kunnen sowieso op een goed niveau van Santvoort is er mee gestopt”, weet de Geffenaar. “We worden wel instromen.” versterkt met een twaalftal jeugdspelers. Bijna de hele JO19-1 komt Van Rijn is blij met de bredere groep. “Meer concurrentie, dat is altijd over en daar zitten ook wel 3 à 4 spelers bij die in aanmerking komen fijn voor de trainers.” Daarover gesproken, begint de coach al snel over voor het eerste. En we spelen toch 2e klasse. Ons tweede elftal komt zijn collega’s: “De trainersstaf blijft ook compleet, met Roel van der uit in de reserve 1e klasse, dus ze kunnen sowieso op een goed niveau Heijden, samen met Bjorn de Kinderen, voor het tweede, Guido - de instromen.” legend - van de Kamp als keeperstrainer en good old Jaap van SchaVan Rijn is blij met de bredere groep. “Meer concurrentie, dat is altijd ijk, samen met Pim van der Doelen, als trainers voor het derde. Met fijn voor de trainers.” Daarover gesproken, begint de coach al snel over dik 50 spelers in de selectie mag Vinkel trots zijn op zo’n mooie club. zijn collega’s: “De trainersstaf blijft ook compleet, met Roel van der We hebben er ook alle vertrouwen in dat alle selectieteams weer leuk Heijden, samen met Bjorn de Kinderen, voor het tweede, Guido - de mee gaan draaien.” legend - van de Kamp als keeperstrainer en good old Jaap van Schaijk, samen met Pim van der Doelen, als trainers voor het derde. Met dik 50 spelers in de selectie mag Vinkel trots zijn op zo’n mooie club. We hebben er ook alle vertrouwen in dat alle selectieteams weer leuk mee gaan draaien.”

Vincent Kerkhof weet nog dat hij ooit op de jaarmarkt stond en dat Wilbert Coelen aan hem vroeg of het niks was om de MB1 te gaan trainen. Zijn dochter zat in dat team en ze konden nog wel trainers gebruiken. En zie nu: zijn dochter keept al even in het eerste, maar Kerkhof is nog altijd trainer van de MO19-1. Waarom? ,,Ik ben er in meegegroeid, enerzijds vanwege de gezelligheid, maar ook omdat we er steeds serieuzer bij betrokken worden. Met Marcel de Weerd is er ook een trainer die veel voor elkaar krijgt. De meiden zijn nét zo belangrijk.”

DOORSTROMING EERSTE ELFTAL

En of. Kerkhof had het net al over de gezelligheid: de MO19-1 had laatst niet voor niets een barbecue om het seizoen af te sluiten. Door corona kon er dan amper gevoetbald worden, de gezelligheid bleef. Met Van der Sangen, Roovers en Van den Nieuwendijk is er een goede mix ontstaan. Dat ziet die laatste ook. Ook hij begon acht jaar geleden met coachen omdat het team van dochter Celeste een trainer kon gebruiken. Nu is hij nóg trainer van de MO15 en MO19. ,,Ons Celeste zei laatst nog: ‘Pap, waarom ben jij eigenlijk trainer gebleven?’ Nou, omdat het gezellig is, maar ook omdat er veel meiden doorstromen naar het eerste elftal.” Dat voelt toch als een soort loon naar werken. Van den Nieuwendijk heeft veel contact met de hoofdtrainer van Dames 1, net als Maartje Roovers. Die laatste is naast speelster van het eerste ook coördinator van het meidenvoetbal en trainster van de MO15 en MO19. Met een lach: ,,We hebben het de laatste jaren flink zien groeien, maar het is ook hard werken om de teams rond te krijgen. We zouden het liefst graag nog wat meer aanwas van de jeugd zien.”

NOG MEER AANWAS

Foto: Henk van Esch

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL Foto: Henk van Esch DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS

Momenteel heeft Nulandia een MO15, MO19 en twee seniorenteams. Van der Sangen zag hoe de prestaties al een impuls kregen onder Rinus van Rijnbeek en de laatste jaren onder De Weerd. ,,We hebben een jonge groep, met de toekomst zit het ook wel goed”, denkt de leidster van het eerste en staflid van de MO19. ,,Maar wat Maartje al zei: hoe meer aanwas van onderaf, hoe beter. En met nog meer mensen wordt het alleen nog maar gezelliger.” Wil je graag een team trainen of juist zelf voetballen bij de dames/ meisjes van Nulandia? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maartje Roovers via 06-53982966.


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

M

VERNIEUWD LOGO, KLEDINGLIJN ÉN NIEUWBOUW VOOR BMC? Bij voetbalvereniging BMC gebeurde er afgelopen jaar heel weinig. Op het veld althans. Achter de coulissen zat men zeker niet stil. Eigenlijk zou afgelopen jaar het 75-jarig jubileum worden gevierd, maar door die festiviteiten ging een streep. Op kleinere schaal hoopt de Berlicumse club dit seizoen - met de presentatie van een nieuw logo, een frisse kledinglijn én de aankondiging van mogelijke nieuwbouwplannen alsnog uit te kunnen pakken. Door: Mark van der Donk “Bij BMC houden we niet van stilzitten. Daarom hebben we, nu dit project afgerond is, meteen doorgeschakeld met nieuwe plannen.” Martijn van Roosmalen komt in gesprek met uw verslaggever meteen to the point en vertelt enthousiast over de ideeën die hij met zijn medebestuursleden heeft. Sinds december 2017 is Van Roosmalen voorzitter van de club. Eerst op interim basis, maar al snel werd duidelijk dat hij de uitdaging voor langere tijd aanging. “De ledenvergadering was het destijds niet eens met een voorgestelde contributieverhoging en zodoende trad het bestuur af en werd een nieuwe clubleiding bij elkaar gezocht”, legt hij uit. Samen met penningmeester Tom Stams en secretaris Marielle Snijders vormt Van Roosmalen de laatste jaren het driekoppige bestuur. “We hadden al snel een plan van aanpak gemaakt en wilden niet aan de zijlijn blijven zitten bij de uitvoering daarvan. Het oude bestuur had de weg al ingezet naar een nieuwe bestuursvorm en die hebben wij doorgezet. Het hoofdbestuur bestaat dus maar uit drie personen, maar daaronder hebben we een technische, een sponsor-, een facilitaire en een communicatiecommissie. Die opereren zelfstandig en hebben ieder hun eigen voorzitter, waarmee we maandelijks overleg voeren.”

AJAX-TENUE

Het eerste waar het nieuwe bestuur zich over boog was de financiële huishouding. “Daar

was nog wel wat winst te behalen, inderdaad. We hebben vooral de hand in eigen boezem gestoken en intern bezuinigd. Verder werden verschillende contracten onder de loep genomen. Het zorgde ervoor dat we over 2020 zwarte cijfers konden schrijven.” Een van de aflopende contracten was die met de kledingleverancier. “Voor ons een mooi moment om te kijken wat er allemaal op de markt was. We hebben diverse offertes opgevraagd en leden uit alle lagen van de club laten meebeslissen over onze nieuwe kledinglijn. BMC is in het verleden wel vaker gewisseld van tenue, maar altijd bleven rood en wit de basis. Dat is nu ook zeker het geval, maar over het ‘Ajax-tenue’, wat we jarenlang dragen, waren onder onze clubgenoten de meningen verdeeld. De wijziging van het tenue is zeker geen bestuursbesluit. We hebben vertegenwoordigers vanuit het eerste elftal, onze vrouwenafdeling, vrijwilligers, de facilitaire tak en jeugdteams mee laten kiezen en zijn uiteindelijk tot een nieuw tenue gekomen, waarin vanaf dit seizoen alle teams gaan spelen.”

JAREN 70-DING

Voor de komende vier jaar heeft BMC zich

verzekerd van nieuwe kleding, inclusief een modern logo én een heuse shirthoofdsponsor. “We zijn blij en trots dat Brouwers Honselaar op de tenues van onze onder 7-teams tot en met het eerste prijkt. Samen met ons nieuwe logo, inderdaad. Het oude is echt zo’n jaren 70-ding (op de foto tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie, red.), wat je vroeger bij Studio Sport zag. Dat kon wel een update gebruiken. Het enige wat ik er over los wil laten, is dat we het wat meer trekken naar ons eigen dorp, Berlicum dus.” Op zondag 12 september worden logo, tenue en verdere kleding (“casual, trainingspakken, tassen en dergelijke”) officieel gepresenteerd, met een feestelijk tintje. “We hebben, voorafgaand aan de bekerwedstrijd van ons vlaggenschip, een sponsorenlunch gepland staan en na afloop is er een barbecue, met muziek en gezelligheid op het terras.”

OPENBARING

Eigenlijk zou de presentatie vorig jaar al plaatsvinden, bij het 75-jarig bestaan. “We wilden kort terugblikken op de historie, maar vooral vooruit gaan kijken, in een nieuw jasje. En toen kwam corona om de hoek kijken”, aldus Van Roosmalen. Van uitstel komt echter geen afstel in Berlicum. “Geluk bij een ongeluk is dat we alles op ons gemak en goed weg hebben kunnen zetten. En nu pakken we ook meteen door, want wij houden niet van stilzitten”, komt de voorzitter met nog een openbaring. “We onderzoeken momenteel de mogelijkheden naar een nieuwe, multifunctionele accommodatie, die we kunnen delen met de hockey- en korfbalclub.” De plannen zijn nog pril, maar de eerste stappen zijn inmiddels genomen, vertrouwt Van Roosmalen ons toe. “We hebben de koppen bij elkaar gestoken met onze buren en besloten om gezamenlijk bij de gemeente aan te kloppen. BMC is in 1982 op sportpark De Brand terechtgekomen, dus onze kantine en kleedkamers mogen we gerust gedateerd noemen. Wat ons betreft komt er de komende jaren een spiksplinternieuw, multifunctioneel gebouw voor in de plaats, waarin niet alleen de drie sportverenigingen terecht kunnen, maar ook ruimte is voor bijvoorbeeld een sport BSO, fysio en fitness. Als we dat voor elkaar krijgen, is BMC pas écht klaar voor de toekomst.”

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

ZO TROTS OP MUSICAL LEERLINGEN Wat een top idee, laten we een musical school voor kinderen en volwassenen starten in juli 2020 en dan vol vertrouwen de 2e coronagolf in duiken met alle gevolgen van dien voor de podium kunsten. Want dat is precies wat wij, Mariëlle Peppelenbosch en Hester Visscher hebben gedaan met het starten van ‘Werk In Uitvoering’. En het is ons nog gelukt ook!

MEGA PIRATEN FESTIJN WEER NAAR MAASKANTJE Het Mega Piraten Festijn strijkt op zaterdag 16 oktober weer neer in Maaskantje. Het affiche bevat weer vele grote namen uit de wereld van de Nederlandstalige muziek. Van Gerard Joling tot Jan Smit, van René Schuurmans tot Jannes. De voorverkoop is inmiddels begonnen. Er zijn al enkele duizenden kaarten weg. “We gaan er van uit dat het gewoon door kan gaan”, zegt organisator Eddie Mensink. “Met alle versoepelingen die zich in een steeds sneller tempo opbouwen, zetten we in op het gebruikelijke concept. Dus gewoon feest in de tent. Met een klein voorbehoud, want we zullen ons uiteraard houden aan de landelijke protocollen. Maar zoals het er nu uitziet, kunnen we zo meteen een ouderwets feestje vieren. En mochten er dan toch nog maatregelen gelden, dan kunnen we daar vast wel een mouw aan passen.” Het Mega Piraten Festijn in Maaskantje is het vijfde in een serie van zeven festivals in dit najaar. Eddie ziet het helemaal zitten. ’Het Mega Piraten Festijn is altijd een feest van saamhorigheid geweest. Die saamhorigheid hebben we het afgelopen anderhalf jaar gezien. Maar voor die saamhorigheid is het ook nodig dat je samen het leven kunt vieren. En dat kan nu weer!” Ook de mannen van social mediafenomeen Poar Neem’n zijn weer van de partij. Zij hebben hun eigen area waar ze gedurende de avond meerdere shows verzorgen. Met stampende beats, boerenrock en”veel ongein. En nieuw op het terrein: het RadioNL Feestcafé met als ‘barman’ zanger/DJ Robert Pouwels (die ook een heel goede Hazes neerzet). Het terrein aan het Mugheuvelsteegje is geopend vanaf 18.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 1.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 27,50 euro. Zie verder www.megapiratenfestijn.nl.

We startten met l essen i n d e fi jne locatie Spo rtschool Lit h. Toe n zij n we in december, januari en februari overgeschakeld naar Zoom-lessen. We dansten en zongen wat af in de woonkamers. Er is zo ver wij weten geen enkele vaas gesneuveld. Vanaf maart gaven we buiten lessen. Al was het koud, een paar goeie opwarmoefeningen, warme thee en een heater doen wonderen. En toen mochten we eindelijk weer naar binnen en hebben de kinderen en tieners in juli de musical ‘Aladdin’ tot leven gebracht. Een week later stond ‘The Addams Family’ van de volwassenen geplant maar helaas hebben we die op het laatste moment toch nog moeten verzetten naar september. Wat zijn we trots op onze leerlingen! Hoe werken wij? We nemen een productie als basis; Dat wil zeggen dat we de musical die we gaan spelen in al zijn facetten gebruiken als leidraad voor de lessen. Dus niet alleen verhaal, muziek en choreografie, maar ook historie, schrijver en bv componist. Uiteraard aangepast per leeftijdsgroep en met aan het eind van het seizoen onze eigen versie van de musical. We hebben dus naast lessen vol zang, dans en spel ook ‘zittend’ les; leren kijken en luisteren naar materiaal en elkaar. Kernwoorden: Hard werken en hard lachen, leren, teamwork, een veilige plek en staan voor jezelf. Kinderlessen starten woensdag 15 september en lessen voor volwassenen vrijdag 1 oktober. Nieuwsgierig? Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram of op www.hestervisscher.nl/zangles/werk-in-uitvoering-100-musical. Of mail naar werk-in-uitvoering@hotmail.com. Oh ja, en vanaf half september gaat ook onze eigen site de lucht in. Mariëlle Peppelenbosch en Hester Visscher Docententeam Werk In Uitviering_100% Musical

MUSICAL VOOR KINDEREN VOOR VOLWASSENEN LESSEN IN

HARD WERKEN • HARD LACHEN SAMENWERKEN EEN VEILIGE PLEK IETS VOOR NU IN

HEESCH

JOU?

LITH

0412 - 452444

HARDGLAZEN DEUREN EN PUIEN GLAS SCHADE?

24 uur per dag, 7 dagen in de week staat onze glasherstel service voor u klaar.

MEER INFO WERK-IN-UITVOERING@HOTMAIL.COM • 06-29454533


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

REMEMBER ALBERT WEST WEER VERPLAATST Het stond er zo fier in de agenda, Remember Albert West op 9 oktober in De Kentering. Maar helaas waarschuwt Den Haag al een tijdje dat je in je agenda vooral je potlood moet gebruiken. En inderdaad, we moeten de datum van 9 oktober weer uitgummen. Die boodschap heeft Satisfaction Rosmalen, de organisator van het event, gebracht. Al zou het tegen die tijd volgens de regeltjes misschien wel kunnen, het is ook belangrijk dat de bezoekers en de artiesten relaxed kunnen genieten. We vragen ons af of die situatie er al naar is. We hebben dan ook besloten om het event door te schuiven naar volgend jaar, het wordt dan zaterdag 15 oktober, zo laat Satisfaction weten.

HISSE HELDEN WEER OP HET PODIUM! Op zaterdag 25 september gaat het dak van De Pas. Dan nemen tien zangers en zangeressen uit Heesch, begeleid door een speciaal samengestelde band met ‘Hisse’ muzikanten, je mee in een avond vol muziek. Nederlandstalig, rock, akoestisch en verschillende med-

leys, er is voor iedere wat wils. De Hisse Helden in 2017 en 2019 waren een groot succes. De Hisse Helden starten om 20.30 uur, maar er is vanaf 19.30 uur ook nog een heel mooi voorprogramma. Een entreekaartje kost in de voorverkoop €10,- en aan de kassa €12,50

OEVERLOOS THEATERROUTE GAAT DOOR!

nelies Fleskens, plaatselijke streekproducten en live muziek.

Oeverloos Theaterroute kan gewoon plaats kan vinden. Van 9 tot en met 12 september genieten bezoekers van cultuur en natuur op het Brabantse ´eiland´ Keent, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs.

KAARTVERKOOP

Artistiek leider Marjolein Buijs vertelt: “Het was even spannend, hoor, maar we kunnen door! Inmiddels hebben we onze bezoekers geïnformeerd en de voorwaarde voor hun bezoek uitgelegd. We zijn erg blij dat het werk van de afgelopen maanden op deze manier niet voor niets is geweest en hopen dan ook dat iedereen flexibel meebeweegt met deze maatregel. Door het coronatoegangsbewijs mag de 1,5 meter worden losgelaten en kan Oeverloos op een veilige én leuke manier gaan plaatsvinden!”

THEATERROUTE EN ONTMOETINGSPLEIN

Oeverloos is geïnspireerd op lokale verhalen die op verschillende plekken worden uitgebeeld door toneel, muziek, dans en beelden-

de kunst. Het verhaal van de route staat dit jaar in het teken van Keent, waar de inwoners leven met de voortdurende dreiging van water. Na afloop van de route kunnen bezoekers nog even blijven hangen op het festivalplein. Hapjes en drankjes worden verzorgd door Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein, Terras Keent en Stichting Taurus. Daarnaast is er een randprogramma met schilderkunst van Han-

Toegangskaarten voor Oeverloos Theaterroute à € 17,00 (exclusief € 1,00 servicekosten) zijn te koop via www.osscultureel.nl/oeverloos-theaterroute. Oeverloos vindt plaats op donderdag 9, vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september; verschillende starttijden zijn al uitverkocht.


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

IS ER EEN TESTAMENT? REPAIRCAFÉ IN DE MOERKOAL

Clicking Images

Vaak vraagt men zich af of een overleIn dorpshuis de Moerkoal in Berlicum is er elke eerste vrijdag den de persoon een testament heeftErgevan maand een repaircafé. wordt door vrijwilligers van maakt. Meestal is inschakeling van eenfietsen, huishoudelijke apalles gerepareerd. Kleding, klokken, paratuur, electroninotaris nodig. Die vraag kunt u echter ca, tuingereedschap nu ook digitaal stellen aan het Centraal enz. Het begint om Testamentenregister (het CTR). Hier9.30 uur en duurt tot door uur wordt het in veel gevallen een 12.00 stuk sneller en eenvoudiger om infor(foto matieKarel op teGoossens vragen bij dat register om –temeer foto’s op weten te komen of de overledene thuisinhetnieuws.nl) een testament gemaakt heeft. Het CTR-webportaal is te bereiken via notaris.nl. (https://www.notaris.nl/bij-overlijden/centraal-testamentenregister). Consumenten vullen hier een aantal gegevens in en het systeem zoekt daar een testament bij. Mocht er een match zijn, dan wordt deze direct zichtbaar in het portaal. Hierbij staan dan ook de gegevens van de notaris die het testament heeft gemaakt en eventueel die Berlicumse van de huidige notaris die dat onderdezich heeft. Liever De visvereniging liettestament ook dit jaar plaatselijke jeugd de notaris? hengels Dat uitwerpen een viswedstrijd. Opu‘tdirect Ven,onnaar een kan ook. voor Via een snelkoppeling kunt een prachtig viswater in Middelrode, werd gevist op aantal en is, line zoeken naar een kantoor in uw omgeving. Als er geen match op gewicht. Menig betekent dit niet dat er helemaal geen testament is. Om dit zeker te visje werd er aan de weten, kunt u al eendan schriftelijke aanvraag bij het CTR doen of contact haak geslagen opnemen met uw notaris. niet met hulp van de behulpzame leden van visclub. Hetde blijft ook mogelijk schriftelijk een CTR-aanvraag in te dienen. Per-

VISWEDSTRIJD VOOR JEUGD BERLICUM

sonen die vóór 1976 zijn overleden, niet in Nederland wonen of in het (foto Karel Goossens zijnop overleden, worden namelijk niet in de online applicatie –buitenland meer foto’s gevonden. Deze aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend. Hetthuisinhetnieuws.nl) zelfde geldt voor bewindvoerders of curatoren die inlichtingen willen opvragen over een nog levend persoon. Ook zij moeten dit schriftelijk doen. In alle gevallen mag een notaris de inhoud van het testament van een overledene alleen bekend maken als degene die de informatie opVandalen hebben de fiets/voetgangersbrug over de Aa ter hoogvraagt belanghebbende is. te van Nijvelaar in Den Dungen en Aaveld in Berlicum in brand gestoken. De brug is ernstig beschadigd en kan voorlopig niet Iemand die van zichzelf wil weten of hij of zij een testament heeft laten gebruikt worden. Door de brand lijken niet alleen de houten demaken, ditde niet online of schriftelijk nagaan. hiervoor len, maarkan ook stalen draagbalken eronder te Die zijn moet aangetast. naar de notarisLooijen of langskomen bij het Centraal Testamentenregister Burgemeester heeft aangifte laten doen van de vernie- in ling roept of getuigen op omhebt zich opgemaakt, te melden bij Denen Haag. Alsde u dader(s) lang geleden een testament blijkt de politie: “Dit is echt geen grap meer, dit is ronduit gevaarlijk deze nog al eens achterhaald te zijn omdat uw omstandigheden en en asociaal. Menwensen gewijzigd zijn. Soms ziet men af van inzage en maakt men een sen die gebruik mageheel testament, ken vannieuw de brug zijn passend aan uw huidige omstandigheden en wensen. echt geduhierdoor peerd. Maar zij niet alleen. brug U kunt De altijd eenmoet afspraak met ons maken om deze en andere ondergerepareerd worden werpen te bespreken. en dat moeten de inwoners van onze gemeente met elPieterbetalen. Heeringa, kaar Ik denk notaris bij Hoffspoor Notarissen dat iedereen het wel www.hoffspoor.nl met me eens is dat we geld welwoensdagbeHoff van Hollantlaan 5 Ookdat op dinsdag-, ter hadden kunnen 5243 SR Rosmalen en donderdagavond kunt u bij ons terecht T 073 523 25 33 besteden.”

FIETSBRUG VERNIELD

M

TRIMCLUB BERLICUM ZOEKT SPORTIEVE 50-PLUSSERS Trimclub Berlicum is in 1970 opgericht en bestaat inmiddels langer dan 50 jaar. De trimclub sport wekelijks onder deskundige begeleiding in de sportzaal van de Herman Jozefschool in Middelrode. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Door de coronamaatregelen was het niet of nauwelijks mogelijk om in groepsverband te sporten. Inmiddels zijn de coronamaatregelen zodanig versoepeld dat dit weer tot de mogelijkheden behoort. Vanzelfsprekend worden de corona-richtlijnen gevolgd. De groep bestaat momenteel uit 10 personen. Gestreefd wordt naar een aantal van 15 personen. Thans wordt wekelijks elke dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur met elkaar gesport te beginnen op dinsdag 7 september. Het sportieve uurtje bestaat uit 40 minuten gevarieerde spier- en conditieoefeningen gevolgd door 20 minuten balspel naar keuze. Iedereen krijgt de ruimte om te doen waar hij zich prettig bij voelt. Wil je jezelf flink in het zweet werken dan kan dat, maar kies je voor een rustig tempo dan is dat geen enkel probleem. Van belang is dat je op een sportieve manier plezier hebt. Naast de sportieve inspanningen is er natuurlijk ook ruimte voor gezelligheid. Voor de kosten hoef je het niet te laten, die bedragen thans € 7 per maand.

Heb je interesse? Kom dan geheel vrijblijvend op een dinsdagavond vanaf 7 september tussen 18.00 en 19.00 uur een kijkje nemen in de sportzaal van de Herman Jozefschool, Pastoor Verlindenstraat 22 in Middelrode. Je bent van harte welkom. Voor aanmelding en/of nadere informatie kun je contact opnemen met Theo van Leeuwen, tel.nr. 073-5031172.

GOUDEN VEER

Eerst een gouden medaille in Tokio, nu een gouden veer. Willie Wijnen uit Berlicum, fokker van het gouden Olympische paard Explosion W., werd door burgemeester Han Looijen en wethouder Eric van den Dungen in het zonnetje gezet. En deze onderscheiding is niet voor de Britse springruiter Ben Maher, maar mag gewoon in Berlicum aan de muur.


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

‘t Dorp 58 5384 MC Heesch Maandag: op afspraak Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 17.00 Vrijdag 9.30 - 20.00 Zaterdag 10.00 - 17.00 info@hanegraafkeukens.nl 0412 - 20 28 49

Afslanken en slank blijven met LijfStijling

Wat deed jij deze zomer? Lag je OP of ONDER het badlaken? De vakantie zit er weer op voor velen. Heb je je stiekem toch geïrriteerd aan een aantal kilo’s te veel, jouw (bier)buikje of de bubbels op de benen? Heb je er nu genoeg van en wil je er écht iets aan doen? LijfStijling maakt een persoonlijk plan voor je met haalbare doelen. Bij LijfStijling is het mogelijk om het afvallen te combineren met ems-training (work-out in slechts 20 minuten) en/of LPG endermologie. We hebben een aantal acties, die het hele jaar geldig zijn omdat we dit jaar 12,5 jaar bestaan! Hoe leuk is dat. (https://www.lijfstijling.nl/acties/) “Beter in je vel met LijfStijling” is het motto dat LijfStijling hanteert. Annemiek van der Voort voert inmiddels al 12,5 jaar haar praktijk in Maren Kessel. Inmiddels biedt LijfStijling een drietal voedingsconcepten, zodat er altijd iets passends voorhanden is! Samen met haar collega Patty begeleidt zij jou bij het afslanken en vervolgens slank blijven …. Slank worden is niet zo moeilijk, maar slank blijven wel. Annemiek spreekt uit ervaring. “Wij geloven in jou én in onze aanpak!”, aldus Annemiek. Maak een afspraak voor een gratis intake- en adviesgesprek. Bel: 06-20299616 LijfStijling Provincialeweg 73 – Maren Kessel

AFSLANKPRAKTIJK & ENDERMOLOGIE kom in actie ...

Last van jouw vakantiekilo's? Heb je er écht genoeg van? Wij geloven in jou én in onze aanpak ...

AFSPRAAK? Gratis adviesgesprek! Bel: 06-20299616 Start direct! Provincialeweg 73 Maren-Kessel www.lijfstijling.nl/acties/


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

M

ROSMALENS BELANG WIL DRIESPRONG ALS VOETGANGERSGEBIED

VERDERE UITWERKING CENTRUMPLAN VERLOOPT STROPERIG “Ik erger me groen en geel aan de racende scooters en jagende fietsers op De Driesprong in Rosmalen. Zeker nu met de grotere terrassen zijn er veel voetgangers en spelende kinderen op dat plein. Die scooters en fietsen, maar ook illegaal autoverkeer, maken het er niet veiliger op.” Antoon de Groot, fractievoorzitter van Rosmalens Belang, vindt ook dat maatregelen te lang uitblijven. Door Herman van Dinther “Scooters mogen er al helemaal niet rijden, dat staat duidelijk aangegeven op borden. Maar velen trekken er zich niets van aan zoals bijvoorbeeld de koeriers van de maaltijdleveranciers. Er wordt amper of niet gehandhaafd, BOA’s zie je er nauwelijks. Ik ben er dan ook groot voorstander van om van De Driesprong een voetgangersgebied te maken nadat er een hoognodige facelift heeft plaatsgevonden. Daar is al lang geld voor vrijgemaakt maar er gebeurt niets. Zo is er de toezegging om de Raadhuisstraat bij de Driesprong af te sluiten voor verkeer waardoor de horecacirkel op De Driesprong nog beter vorm krijgt en het Koffiehuis daar nadrukkelijke deel van uit gaat maken. Het plein kan een flinke opknapbeurt en een wat warmere uitstraling wel gebruiken waarbij een door velen gewenste fontein een plekje verdient. Wat mij betreft zetten we dan in voor een speelse waterpartij in plaats van een statische fontein. Om De Driesprong af te sluiten voor verkeer zijn er echter wel afspraken nodig met de

Antoon de Groot wil een Driesprong die veilig is voor voetgangers. En een polder met zo min mogelijk windmolens. horeca en winkeliers en hun leveranciers om slechts op beperkte tijden te kunnen leveren. Ik heb begrepen dat het hierbij nogal schort aan flexibiliteit en bereidheid om tot goede afspraken te komen. Zo lang daar geen overeenkomst wordt bereikt kunnen en willen ambtenaren niet aan de slag. Ik zie daar wel een belangrijke taak weggelegd voor het Centrum Management Rosmalen. Aan onze steun zal het niet liggen.”

88 WINDMOLENS

“Vorig jaar zomer pakte het Brabants Dag-

Veel scooterrijders negeren gewoon het rijverbod

blad nogal uit met de kop dat er 88 windmolens in de polder geplaatst zouden worden. Door sommigen met een achtergrond in de oppositie werd de suggestie gewekt dat Rosmalens Belang daar voorstander van zou zijn, zonder dit echter met feiten te staven. Dat beeld ging echter wel zijn eigen leven leiden en dat zette uiteraard en begrijpelijk kwaad bloed bij onze achterban. Wat was het geval, bij de coalitievorming na de verkiezingen in 2018 is er een bestuursakkoord gesloten tussen de partijen VVD, D66, Groen Links, CDA en Rosmalens Belang waar-


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

bij duurzaamheid een belangrijk aspect vormde. Daarbij zijn afspraken gemaakt en een gezamenlijk standpunt over duurzame energie ingenomen. In de praktijk blijkt dan dat coalitiepartijen sterk uiteenlopende opvattingen hebben over de invulling daarvan en soms minder oog hebben voor de consequenties waar de burger mee wordt geconfronteerd. Wij hebben als Rosmalens Belang steeds veel tegengas gegeven om juist te voorkomen dat er (te) veel windmolens in de Rosmalense polder zouden komen.”

UITSTAPPEN

“Vorig jaar zomer toen er verder werd gepraat over de vaststelling van de verdere plannen voor de polder zijn wij in een spagaat gevallen. We hebben echt serieus voor de keuze gestaan of we zouden breken met de Coalitie vanwege de opvattingen over het plaatsen van de molens. Wat ons betreft komen er voorlopig niet meer dan het strikt noodzakelijke aantal om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstelling die er voor 2030 geldt. Wij zijn namelijk gewoon tegen het plaatsen van molens wanneer andere vormen van duurzame energiewinning niet voldoende zijn onderzocht en ingevuld. Zo zijn wij blijven hameren op het vinden van 100 hectare velden voor zonnepanelen buiten de Rosmalense polder, ook nadat de verantwoordelijke wethouder aangaf die niet te kunnen vinden en daarvoor als wisselgeld molens wilde plaatsen. Dat hebben we niet geaccepteerd en vastgehouden aan die 100 hectare. Via een motie van Rosmalens Belang, waar een ruime meerderheid van de gemeenteraad voór heeft gestemd, werd de verantwoordelijk wethouder gedwongen om alsnog op pad te gaan en te zoeken naar de afgesproken benodigde ruimte, dat loopt nog. ”

AAN HET STUUR

“Ik moet zeggen dat die vele aanhoudende discussies een zware druk op de samenwerking in de coalitie hebben gelegd. We hebben heel wat gesprekken gevoerd om te bereiken dat de ambities op het gebied van duurzaamheid werden gerealiseerd met behoud van het woon- en leefklimaat voor de burgers . Daar heeft ons fractielid Guido Smeets een belangrijke rol in gespeeld waarmee hij onder meer heeft bereikt dat via een motie de molens minimaal 1 kilometer van de bebouwing moeten blijven. Ik durf gerust te zeggen dat we door onze inzet als Rosmalens Belang voor de leefbaarheid in de polders en wijken maximaal succes hebben gehaald. Wanneer we de samenwerking met onze Coalitie collega’s hadden opgeblazen dan hadden we in de oppositie gemoeten. Ik denk dat je beter aan het stuur kunt blijven zitten, daarmee bereik je uiteindelijk het best haalbare resultaat voor de belangen van onze achterban. Maar ik moet zeggen, we hebben best lang geaarzeld over de vraag of we de juiste keuze maakten. Daarbij was ook wel een afweging of je in een tijd waarin we allemaal enorm veel last hebben van de corona pandemie , het kunt maken om te knagen aan de bestuurbaarheid van de gemeente. Wij vonden dat in elk geval niet verantwoord, dat heeft zeker meegespeeld om ervoor te kiezen in de coalitie te blijven. Dat is overigens door velen op waarde geschat, Rosmalens Belang is een betrouwbare partij en partner die al vijfentwintig jaar bijna onafgebroken deel uitmaakt van het College van B en W. En de clou is dat, als we waren uitgestapt, er zeker meer molens zouden zijn gekomen.”

BEZORGING VOLGENDE NUMMER VANAF 21 SEPTEMBER DAGELIJKS KOPIJ EN ADVERTENTIES HET LAATSTE NIEUWS OP UITERLIJK 16 SEPTEMBER REDACTIE@NNMEDIA.NL WWW.THUISINHETNIEUWS.NL TEL. 06-53394851

M

LANDGOED DE ZANDLEIJ GEEFT ADEM AAN REGIO

EEN TWEEDE WONING IS ZO GEK NOG NIET Als makelaar die dagelijks wordt geconfronteerd met een grote behoefte aan woningen in onze regio ben ik heel enthousiast over de ontwikkeling van Landgoed De Zandleij in Cromvoirt. In een prachtige parkachtige omgeving vlakbij de Loonse en Drunense Duinen en De IJzeren Man worden in drie fasen 120 volwaardige woningen gerealiseerd. Je moet deze woningen zien als tweede woning, je kunt je er niet definitief vestigen maar er wel genieten zo lang en vaak je wilt. Er is bijvoorbeeld veel belangstelling van mensen die hier nog een woning hebben maar veel in het buitenland vertoeven voor hun werk. Zij hebben veelal ook een woning bij hun werk en dus een adres maar houden in Nederland hun huis aan om er tussentijds te kunnen verblijven. Voor hen is het ideaal om hun woning in Nederland te verkopen en een woning op De Zandleij te kopen. Zij scheppen daarmee niet alleen woonruimte voor anderen omdat hun woning op de markt komt maar zijn altijd verzekerd van een eigen plekje in hun woning in Cromvoirt. Bovendien is het voor hen aantrekkelijk om de periodes dat zij er niet zijn de woning te verhuren wat weinig moeite zal kosten gezien de fantastische locatie. Natuurlijk is het heel aantrekkelijk om in dit park een woning te kopen als tweede verblijfplaats om de drukte en hectiek van alledag te ontvluchten. Behalve dat is het ook een mogelijkheid om renderend te investeren en de woning te verhuren aan je studerende kinderen, tijdelijk woningzoekenden als gevolg van privéomstandigheden of aan mensen die om welke reden dan ook dringend behoefte hebben aan een tijdelijk onderdak. Ook op deze manier kan er wat druk van de woningmarkt worden weggenomen.

DUURZAAM

Er kan worden gekozen uit twee types woningen van 70 en 95 vierkante meter elk op eigen bouwkavels vanaf ongeveer driehonderd vierkante meter. Er wordt een bouwhoogte van 2,80 meter aangehouden waarbij tot het uiterste wordt gewerkt met duurzame materialen. Het park beschikt over een eigen weide met zonnepanelen en ook de woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Het park is hierdoor energiepositief ook omdat wordt gewerkt met warmtepompen en dat de ramen zijn voorzien van triple beglazing. Bij elke woning kan een laadpunt voor een elektrische auto worden geplaatst. Investeren in een dergelijke woning is investeren in een duurzame toekomst. Tel daarbij op dat je bijdraagt aan het enigszins verlichten van de druk op de woningmarkt dan geeft dat maatschappelijk gezien nog eens extra voldoening. De woningen worden compleet opgeleverd, dus inclusief badkamer en keuken en kosten € 230.000 en € 260,000 vrij op naam. In november start de bouw van de eerste fase welke vanaf zomer 2022 wordt opgeleverd. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, stuur dan een mailtje naar nieuwbouw@hetwaarehuis.nl of bel met 073 – 523 64 65.

Willem Janssen, directeur en nieuwbouwspecialist van Het Waare Huis


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

M

JONGE ONDERNEMER WIL HET VERHAAL ACHTER HET EI LATEN ZIEN

“WEI DE KIP… U HET EI” Op zijn website noemt hij zichzelf, met het grootste recht, een ‘jonge ondernemer’. Tom van Griensven uit Vinkel. Heel zijn hart is vol van de boerderij en dan met name de dieren in de sector. Sinds zijn 12e jaar is hij zowat elke vrije minuut van de dag te vinden in en om de boerderij. Tom zijn ultieme droom is ‘boer zijn’ in al zijn facetten die de huidige tijd vereisen. “Boer met verantwoordelijkheid dus. Ook ik ben mij bewust van het milieu en dierenwelzijn waardoor ik ben gaan kijken naar mogelijkheden betreffende de toekomst. Het welzijn van de dieren, het milieu en de maatschappij staat voor mij voorop”, aldus de 26- jarige kippenboer in spe, Tom van Griensven. door Jan van Ravenstein Met graagte ben ik op de uitnodiging ingegaan om de werking van de kippenkar eens van dichtbij te ervaren. Meteen al wanneer we het weiland oplopen waar zijn kippenkar staat opgesteld, komt Tom helemaal in zijn element. Het is prachtig om te horen met welk een liefde voor het vak hij praat over zijn tak van sport, de kippen. De normaal rustig ogende Tom komt niet bijgepraat over zijn unieke project, zijn ‘droom’. Het moet wel, wat ik vooraf al dacht, dat hij de genen van zijn voorouders heeft geërfd. Misschien is het toeval, maar zijn kippenkar staat zo’n beetje in de ‘achtertuin’ van de boerderij van zijn groot- en overgrootvader van Grad en Wim van Griensven, voormalige koeienboeren in het Vinkelse. Over het ‘boeren’ is Tom heel duidelijk in zijn verhaal: “Een boerderij overnemen met alles erop en eraan is voor mij een bijna onhaalbare droom. In een vader en zoon situatie zijn er wel oplossingen voorhanden, maar in mijn geval is dat in eerste instantie geen haalbare kaart”.

BIJBAANTJE

Vanaf zijn 12e jaar is Tom werkzaam in het boerenbedrijf. “Mijn oma, Bertha van Griensven, wist een bijbaantje voor mij bij de familie Hanegraaf op de grens van Vinkel en Heesch. In dit bedrijf heb ik in de loop der jaren toch

wel de kneepjes van het vak geleerd en is de liefde voor het boerenvak alleen maar groter geworden”, zegt Tom. Hij heeft inmiddels al een aantal jaren alle benodigde diploma’s voor de intensieve veehouderij op zak en is intussen als volwaardige ZZP-er bij de boer aan het werk. Ook Tom weet dat de branche onder druk staat. “Je hoeft alleen maar het nieuws over de uitstoot en waar die precies vandaan komt te volgen en de schrik slaat om in je hart. De toekomst van het boerenbedrijf staat ongelooflijk onder druk”, aldus Tom. Hij is een zakelijk en nuchter denkende jonge ondernemer. Geen smoesjes en zeker geen echte overhaaste stappen is zijn credo. Eerst maar eens dit project goed neerzetten is zijn doelstelling.

KIPPENKAR

Tom: “De werking en het principe van de kar is als volgt. Bij ‘WeideKip’ scharrelen de kippen op 100% vers grasland met veel vitaminen en mineralen, puur voor het welzijn van de kip en gezonde eieren. Het diervriendelijke aspect komt in de kippenkar voor 100% tot zijn recht. De kippenkar is geheel computergestuurd en volautomatisch uitgerust betreffende voer, water, afvoer van mest en een uitdrijfsysteem voor de eieren. Tijdschakelaars regelen dat de kippen buiten kunnen scharrelen of verblijven in hun ‘vijf sterren’ hotel maar ook dat de legnesten op tijd sluiten zodat ze de zaak niet bevuilen”, aldus Tom. Hij heeft exact 249 kippen in zijn bedrijf Weide Kip, hierdoor valt het binnen de grens van een hobbymatig bedrijf.

WEIDE KIP

De woordspeling van Tom, “Wei De Kip… U het ei”, die hij zomaar even loslaat spreekt zo helemaal voor zich. Het vrije uitloop ei. Het moge duidelijk zijn dat de complete exploita-

tie draait om de eierenproductie van het kippenhotel. De werkzaamheden vinden plaats naast zijn werk als ZZP-er. “Dagelijks hou ik me vanaf 14.00 uur tot in de avonduren bezig met ‘Weide Kip’. Natuurlijk moeten de eieren worden geraapt en is er de zorg voor eten en drinken. Eenmaal per week wordt de kippenkar verplaatst naar een vers stukje grasland, daardoor ontstaat er geen zwarte grond. Hierdoor is er een minimale kans op wormbesmetting en scharrelen de kippen bovendien in heerlijk vers gras. Tom: “Het welzijn van de kip staat voorop, niet meer en niet minder.

HET VRIJE UITLOOP EI

Naast al deze werkzaamheden in en om de kippenkar zullen de eieren ook aan ‘de man’ moeten worden gebracht. Iedere dag opnieuw is er nu eenmaal verse productie wat, naast losse verkoop, vaste afzetkanalen vereist. En dat lukt hem heel aardig. De familie moet nu al best vaak bijspringen met stempelen, inpakken en bezorgen, mooi toch”, aldus deze stralende jonge ondernemer. Aan de Brugstraat 64 bij zijn ouders staat inmiddels een automaat van waaruit de eieren ook zijn te verkrijgen. Info over Weide Kip en verkooppunten, zie de website: www.weidekip.com Locatie Weide Kip: Koksteeg Vinkel - Tom@ weidekip.com - 06-28565549


echt een geweldig gevoel.” Klanttevreden- voor Frank de basis voor een prettig contact heid staat bij Frank voorop. “Ik doe in ieder met zijn klanten. “Ik ben open en eerlijk of gesprek mijn best om een ondernemer te hel- een financiering haalbaar is. Daarbij geef ik pen zijn voorraad uit te breiden, machines te een onafhankelijk advies. Vaak zeggen klanpagina 23 leasen, een verbouwing te realiseren of een ten danwww.thuisinhetnieuws.nl dat ze helemaal niet ontevreden zijn

Kerkstraat 12 5367 AG Macharen T: 085-864 03 30 E: fdelaat@financieringsgilde.nl I: www.financieringsgilde.nl

FINANCIERINGSGILDE LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

ALL


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

M

T HA N K

T

/ waaroM ViVa VastGoeDstylinG? Wij hechten veel waarde aan professionaliteit. Uw verkoopstylisten Roos Abelen en Do Prijt zijn - Gecertificeerd House of KIKI vastgoedstylist. Wij hebben niet alleen oog voor detail en styling. Wij weten ook wat kopers verwachten door onze jarenlange samenwerking met landelijke makelaars. Zo maken we graag het verschil voor onze klanten. Wij laten uw huis opvallen door middel van professionele verkoopstyling en woningfotografie, wat resulteert in een hogere opbrengst van uw huis!

Trots op onze projecten!

T HA N K

Burg. Mazairaclaan 2 | 5242 AV Rosmalen | +31 (0)6 3039 4882 | info@vivavastgoedstyling.nl | www.vivavastgoedstyling.nl / waaroM ViVa facebook.com/vivavastgoedstyling instagram.com/vivavastgoedstyling

VastGoeDstylinG?

Wij hechten veel waarde aan professionaliteit. Uw verkoo

Vrijblijvende afspraak maken? Dat kan eenvouding via WhatsApp nummer

06 3039 4882

Abelen en Do Prijt zijn - Gecertificeerd House of KIKI vast

Wij hebben niet alleen oog voor detail en styling. Wij wete

/ Maak kennis Met roos enverwachten Do kopers door onze jarenlange samenwerking

makelaars. Zo maken we graag het verschil voor onze kla

Uw huis omtoveren naar een thuis? Opnieuw dat verliefde gevoel

uw huis opvallen door middel creëren met een professionele interieurstyling? Laat Roos en Do u

van professionele verkoop

helpen! Twee zeer ervaren en gedreven professionals, die dankzij woningfotografie, wat resulteert

in een hogere opbrengs

jarenlange samenwerking een allround en perfect op elkaar ingespeeld team vormen. Met ruimtelijk inzicht en een moderne stijl, zetten wij ons voor al onze klanten graag 24/7 in! Neem contact met ons op en laat uw woning eens door de ogen van Roos en Do bekijken!

Bezoek ook eens onze website! / uw persoonlijke styliste! Wij maken samen graag het verschil voor onze klanten! Met een gedreven team en onze persoonlijke benadering weten we altijd weer succes te behalen. Wij ontzorgen u volledig op het gebied van

vastgoedstyling, onze en woningfotografie. Zorg voor rots opmeubelverhuur T een vakkundige presentatie projecten! van uw woning en laat een indrukwekkende eerste indruk achter!

Burg. Mazairaclaan 2 | 5242 AV Rosmalen | +31 (0)6 3039 4882 | info@vivavastgoedstyling.nl | www.vivavastgoedstyling facebook.com/vivavastgoedstyling instagram.com/vivavastgoedstyling

Gecertificeerd: House of KIKI verkoopstylist | lid van het CNVV.

Vrijblijvende afspraak maken? Dat kan eenvouding via WhatsApp nummer

06 3039 4882


pagina 25

Roos tGoeDstylinG?

.

www.thuisinhetnieuws.nl

Thuis Thuis in Styling in Styling

rofessionaliteit. Uw verkoopstylisten Roos

ificeerd House of KIKI vastgoedstylist.

ijke or detail en styling. Wij weten ook wat

aten jarenlange samenwerking met landelijke

g het verschil voor onze klanten. Wij laten

van professionele verkoopstyling en uis!

rt in een hogere opbrengst van uw huis!

/ Maak kennis Met uw / Maak kennis Met uw persoonlijke stylist! persoonlijke stylist!

www.vivavastgoedstyling.nl ng

Een stijlvol thuis!

Een stijlvol thuis!

/ VastGoeDstylinG

Maak van uw huis een thuis! Een fijn en huiselijk gevoel trekt potentiële kopers over de streep! Veel huiseigenaren vinden de styling een lastig onderdeel in het verkoopproces terwijl dit juist de kans biedt om een goede eerste goede indruk te maken. Er zit namelijk veel meer achter een goede styling dan alleen wat sfeerkussentjes plaatsen. Ons gezamenlijke doel hierin is om de pluspunten van uw woning te benadrukken. Wij weten als geen ander waar uw inrichting aan moet voldoen. Een stijlvol thuis met Viva Vastgoedstyling!

et, le gro

stijlvol Met s A

Roo

t

rij Do P n e belen

Burg. Mazairaclaan 2 | 5242 AV Rosmalen | +31 (0)6 3039 4882 info@vivavastgoedstyling.nl | www.vivavastgoedstyling.nl

M


pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

JOB ALERT! l n . d n a l u n l e t o h www.werkenbij Bouw jij ook mee aan het vernieuwde hotel Nuland 2.0? Dan is dit jouw kans! Wij zijn op zoek naar de volgende horecatoppers: • STAGIAIRES • LEERLINGEN • FLEXWERKERS

BOUW JIJ MEE AAN HOTEL NULAND 2.0?

ALL


pagina 27

TUNNELART617 GAAT NU ECHT VAN START Vanaf 2 september worden ruim 70 kunstwerken gemaakt in de fietstunnels onder de rotonde in de N617 tussen Sint-Michielsgestel en Den Dungen. TunnelArt617 is een echt community-art project. Lokale kunstenaars, medewerkers van Cello, deelnemers van Kentalis, vrijwilligers en professionele kunstenaars werken samen om de fietstunnels dé blikvanger van de gemeente te maken. Dit gebeurt de hele maand september, grotendeels van donderdag tot en met zondag. Maar ook op de andere dagen kunnen er kunstenaars aan het werk zijn.

www.thuisinhetnieuws.nl

M

Om de drie beschilderde tunnels één geheel te laten vormen, is door één van de kunstenaars, Marcel Rus, een basisontwerp gemaakt. Hij heeft dat gedaan samen met Natuurgroep Gestel en Waterschap De Dommel. Het ontwerp is dan ook gebaseerd op de natuurlijke omgeving, het beekdallandschap. De grondlagen en De Dommel zie je straks terug op de tunnelwanden. Inheemse dieren en markante

gebouwen krijgen daarop ook een plaats en daarnaast allerlei uiteenlopende ontwerpen van alle deelnemende kunstenaars.

van een VVN- instructeur.” Wat gaan de deelnemers doen? Je kunt meedoen met een opfriscursus waar je verkeerskennis wordt bijgespijkerd. De instructeur geeft uitleg over oude en nieuwe verkeersregels, -situaties en -borden. Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus.

LIONSCLUB DEELT DE LAKENS UIT

Wil je nog meehelpen, dan kan dat. Onder begeleiding van een professionele kunstenaar, of helemaal zelfstandig. Meld je aan via tunnelart617@sint-michielsgestel.nl.

Eigenlijk wordt nu al gestart met het schilderwerk. Eerst moeten de basislijnen worden uitgezet door de coördinerende kunstenaars. Daarna zetten vrijwilligers en medewerkers van Cello de basislagen erop, meteen in de juiste kleuren. Daaroverheen maken alle kunstenaars hun kunstwerk. Om te voorkomen dat het schilderwerk gaat bladderen, zijn de tunnels eerst goed schoongemaakt door een professioneel schoonmaakbedrijf.

GRATIS OPFRISCURSUSSEN VERKEERSKENNIS We willen allemaal zo lang mogelijk onze eigen boodschappen blijven doen. Makkelijk een bezoekje brengen aan een vriend of familielid. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dan dat je zo lang mogelijk mobiel blijft? Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan meedoen met de Opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel, in samenwerking met de lokale VVN Werkgroep en de lokale seniorenverenigingen worden er dit jaar twee opfriscursussen verkeerskennis voor de ervaren automobilist gegeven. Helemaal gratis, op een locatie in de buurt en ook nog eens gezellig. Waarom een opfriscursus nuttig is? “Natuurlijk fiets je al je hele leven en heb je waarschijnlijk al jaren je rijbewijs. Meer dan genoeg ervaring dus.” zegt de projectleider van Veilig Verkeer Nederland in Noord-Brabant. “Toch ben je, als je wat ouder wordt, een stuk kwetsbaarder in het verkeer dan een 20-jarige. Als er iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak ernstiger. Maar je wilt wel blijven fietsen en autorijden. Daarvoor kan onze opfriscursus helpen: je verkeerskennis wordt weer even bijgespijkerd en je krijgt praktische adviezen

Wil je meedoen? De cursus wordt gehouden op donderdag 23 en 30 september van 9.30 tot 11.45 uur in Sint-Michielsgestel en op woensdag 13 en 20 oktober van 13.30 tot 15.45 uur in Berlicum. Je wordt beide dagen verwacht. Ben je ouder dan 55, een ervaren verkeersdeelnemer, inwoner van de gemeente Sint-Michielsgestel? Dan kun je je tot één week voor aanvang van de cursus aanmelden op onderstaande link of tijdens kantooruren bellen met 088-5248850. vvn.nl/opfriscursussintmichielsgestel. Deelname is gratis, vol=vol! De opfriscursussen zijn georganiseerd volgens de huidige RIVM richtlijnen, indien de bijeenkomst niet door kan gaan door aangescherpte RIVM richtlijnen kan VVN je een online versie aanbieden). Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens.

Bij het Opvanghuis in Berlicum heeft Lionsclub Berlicum, Leij & Aa de ‘lakens’ uitgedeeld. Het opvanghuis is een plek voor mensen met een psychiatrische achtergrond, al dan niet in combinatie met een verslaving, verstandelijke beperking, problematische schulden en/of een justitieverleden. Het Opvanghuis Berlicum is sinds 1920 actief in de maatschappelijke opvang en biedt beschermd wonen aan. De Lionsclub koos het opvanghuis als een van hun goede doelen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn om de 39 bedden met regelmaat te verschonen werden er bij de Zeeman in Berlicum al een flink aantal hoeslakens ingekocht. Daarnaast ook al een aardig setje handdoeken. In het najaar zal de Berlicumse Lions club het Opvanghuis nogmaals bezoeken met benodigdheden.


pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

M

BUITENEXPOSITIE KUNSTKRING DE MEENT NULAND

‘KUNST KIJKEN AAN HUIS’ De jaarlijkse voorjaarsexpositie van de Nulandse kunstkring ‘De Meent’ kon door de corona beperkingen helaas geen doorgang vinden. Zo’n expositie is een prachtig moment voor de kunstenaars om hun creaties te tonen aan het publiek. Vandaar ook de grote teleurstelling bij de leden omdat in deze periode, onder inspiratie van misschien wel de corona perikelen, er veel kunst is gecreëerd. Juist nu was er vaak extra tijd en gelegenheid voor bezinning en kunstzinnige uitdrukkingen. De creativiteit van de vereniging draaide intussen op volle toeren en er is een prachtige oplossing ter tafel gekomen. Ze presenteren met trots het thema: ‘Kunst kijken aan huis’. De deelnemers van de kunstkring stellen deze dagen hun huis en tuin ter beschikking aan de kunst. door Jan van Ravenstein Een korte terugblik in het bestaan van de kunstkring leert dat de vereniging is opgericht in 1993. Bij een aantal Nulandse ‘kunstenaars’ was er toen een soort van behoefte om hun omgeving kennis te laten maken met kunst in de breedste zin van het woord. Een oproep door de initiatiefnemers van toen (Ad van den Bosch, Adriaan de Wit en Tiny Geerts- Kappen) tot kunstminnend Nuland had een twintigtal aanmeldingen als resultaat. Lezingen, excursies, exposities en contactavonden lopen als een rode draad door de jaren heen en in 2018 was het 25- jarig jubileum een heuglijke gebeurtenis.

foto: Piet van den Bosch, lid van de fotoclub in Nuland.

25 JAAR

De jaarlijkse expositie is een mooie gelegenheid om de gecreëerde kunstwerken te tonen. De variëteit van de kunstwerken is groot en divers. Schilderwerken in diverse stijlen, van realistisch tot abstract. Beeldhouwwerken en plastieken. Maar ook de dichtkunst, porseleinschilderen en keramiek waren op de expositie te bewonderen. Na een periode van ruim 25 jaar kreeg ook de kunstkring te maken met een soort van ‘dipje’. Niet zozeer in het enthousiasme en bezigheden van de kunstenaars, dat staat buiten kijf. Het probleem lag hem meer in de terugloop van het aantal leden met daarnaast de bestuursactiviteiten die mede ook door de corona perikelen op een laag pitje kwamen te staan.

HERSTEL

Inmiddels is er op alle fronten een duidelijk positief herstel zichtbaar. “Samen hebben wij de draad weer opgepakt. Zo heeft ons ‘kunstcafé’ een soort van metamorfose ondergaan. Voorheen was dit meer een vergadering met een werkbespreking. Nu bepalen de leden een keer per maand het thema dat dan weer kan variëren van een lezing tot een beoordeling van elkaars werk of een bespreking van een specifieke kunsttechniek”, zegt Rikie van den Bosch. Een mooi voorbeeld voor een avondvullend programma is porseleinschilderen, wat Rikie zich door Els Cnossen heeft laten aanleren. Maar ook de miniatuur schilderijtjes van Erik zijn een bespreking meer dan waardig, echt prachtig. “Kunst bespreken en beleven in de ruimste zin van het woord, dat


pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

is onze doelstelling. Ieder lid kan en mag zijn of haar inbreng inleveren en van daaruit wordt een keuze gemaakt”, zegt Rikie met volle overtuiging.

KUNSTROUTE

“Het organiseren van een expositie in de Meent kan door corona van de ene op de andere dag in het water vallen. Om dat te voorkomen moest er gezocht worden naar een creatieve oplossing om toch de belangstellenden tóch kennis te laten maken met het gecreëerde werk van onze kunstenaars”, zegt Erik. De leden van de kunstkring komen uit Nuland of directe omgeving en dat feit gaf de uiteindelijke doorslag voor het organiseren van een buitenexpositie. Rikie: “De Nulandse deelnemers stellen hun huis en tuin beschikbaar aan de kunst. Ze werken samen met de leden van buiten Nuland en kunstenaars die daarvoor geen geschikte tuin hebben. Op elke locatie zijn, zowel binnen als buiten, meerdere kunstenaars aanwezig, die hun werken tentoonstellen, waardoor er een grotere variatie wordt bereikt. Bij slecht weer zijn er, waar nodig, overkappingen aanwezig”.

SAMENVATTEND

Het enthousiasme van het tweetal straalt ervan af wanneer ze praten over de kunst in het algemeen. Het gesprek vindt plaats in de huiselijke serre van Rikie waar de diversiteit aan kunstwerken een grootse warmte uitstralen. Erik tovert op een moment zijn miniatuurtjes uit zijn tas en legt ze in volgorde op tafel met als finishing touch het miniatuurtje van een paar ‘vierkante centimeter groot’ op een miniatuur ezeltje… Wat een schitterende techniek. Kunst: “Wanneer je in gesprek bent met deze twee fanaten en, of je het nu wil of niet, vergeet je de tijd en zit je meteen midden in de kunst van het genieten”.

LOCATIES

Dit alles, het genieten en beleven van kunst, wil de kunstkring graag bereiken met hun buitenexpositie. Het doel is om Nuland en verre omgeving kennis te laten maken met kunst. De privé locaties thuis worden als het ware ‘toplocaties’ waar de kunstenaar zijn of haar werk kan laten ‘beleven’ voor de bezoeker. “Koffie of thee is natuurlijk aanwezig, evenals een goed gesprek, maar dat is meer een vanzelfsprekendheid”, lachen Erik en Rikie.

M

TIJD VOOR ONT-MOETEN TIJD VOOR ONT-MOETEN Vaak heb ik ontmoetingen zonder woorden, waarin er wel sprake is van communicatie en verbinding. Omdat ze lastig in een verhaal zijn uit te drukken, maakte ik er dichtgesprekken van. In de zomermaanden deel ik een paar van deze dichtgesprekken. Daarin is de ander, vanuit zijn of haar binnenwereld, aan het woord. Zoals Mevrouw Huizer. Zij leeft met haar ogen dicht en is naar binnen gekeerd. Zij laat weinig meer van haar horen in deze fase van haar dementie. Zij krijgt aandacht van lieve collega’s, haar eten en drinken, maar wat gebeurt er in haar als Laloo met alle aandacht bij haar zit en uiteindelijk tegen haar aankruipt?

Warmtestroom Blijf je nou zitten en nòg steeds en weer? Je loopt niet eens weg, jij mevrouw of meneer. Ik voel je nu aaien en hoor een geluid. Het wordt aangenamer, je zit op mijn huid! Mijn vingers bewegen, jij trekt naar mij toe. Het gaat in mij stromen,

De expositie is te bezoeken op zaterdag 11 september en zondag 12 september 2021. Van 11.00 uur tot 17.00 uur. De expositie adressen zijn: Dissel 13, Heiweg 11, Industriestraat 7, Papendijk 1 en Zandstraat 10. Nieuwsgierig geworden naar een kennismaking of nog liever een eventueel lidmaatschap: www.kunstkringdemeent.nl of neem contact op met interim voorzitter Joke Witjes (073-532332)

Jacoline Goossen is miMakker. Zij neemt de tijd voor een speciale manier van aandacht geven en contact maken met mensen in zorgsituaties. Zij schrijft over haar ervaringen als clown Laloo. Laloo weet met haar onbevangenheid en een neus voor mogelijkheden, spel en humor, een weg te vinden naar het hart van mensen en wat hen bezig houdt in het moment. www.beleefidee.nl

Foto Clicking Images

ik knijp je en hoe...


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Het is weer planttijd Kleinfruit Hebe

nu vanaf

diverse soorten Geven kleur aan de nazomer v.a. 3,75

bessen, braam, framboos, druif, kiwi, etc. v.a. 5,95 nu vanaf

3,75

5,95

Siergrassen grote sortering alle seizoenen verrassend

CADEAUTIP Met onze nationale tuinbon maakt u iedereen blij

nu

4,99 Festuca Intense Blue XL nu 4,99

3 zakken

Haardhout Ook voor terras of balkon

Patio fruitbomen Keuze uit appel, peer, pruim en kers

18,50

10,00

extra grote zak 3,95/st. 3 zakken voor 10,00 In korven ( ¾ m3) 40,00/ korf. Doos aanmaakhout 2,50 / doos

Aanbiedingen zijn geldig t/m 20 september 2021 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Prunus laurocerasus ’Genolia’ Smal groeiend uitermate geschikt als haag 100-120 cm c 30 17,95 nu

17,95 Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur Zondag 12.00-17.00 uur

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

M

SENIOREN TREKKEN AAN DE BEL OVER TOEGANKELIJKHEID BANK “Wij staan overal buiten. Wij horen hier niet meer thuis!” Als mensen dit gaan zeggen is er iets aan de hand wat banken écht serieus zouden moeten nemen. De oproep ‘Hoe toegankelijk is uw bank?’ van KBO-Brabant heeft in korte tijd veel en vaak aangrijpende reacties opgeleverd. De ouderenbond waarschuwt al langer voor de gevolgen van de keuzes die banken de laatste jaren maken. Wij maakten een rondje in Nuland, Geffen en Vinkel en de reacties van senioren liegen er niet om. Ook mensen in kwetsbare posities zoals ouderen, mensen met een fysieke en/of geestelijke beperking, laaggeletterden, laagopgeleiden en mensen die niet of onvoldoende digitaal vaardig zijn moeten kunnen rekenen op veilig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt betalingsverkeer. En dat geldt al helemaal voor een zogenaamde cooperatieve bank, al is die er al lang niet meer voor de leden zoals het bedoeld is maar puur voor de zakelijke winst/ Onderwijl raast het bankwezen in hoge snelheid door met steeds weer nieuwe digitale ontwikkelingen en applicaties. Terwijl kantoren sluiten worden de telefonische keuzemenu’s steeds langer en ingewikkelder. Lang niet alle mensen in de samenleving zijn in staat om gebruik te maken van de nieuwe (veelal digitale) mogelijkheden die banken voorstaan. Maar er is ook veel angst voor cybercriminaliteit, een onomkeerbare fout is vaak met één muisklik al gemaakt en de gevolgen kunnen enorm zijn. De menselijke maat is voor velen al verloren gegaan. De rondgang door het voormalige gebied van Rabobank Maasdonk levert een breed scala aan klachten op.

“Vroeger konden we binnen in het bankgebouw geld opnemen en kregen we hulp als dat nodig was. Betalen met de pinpas is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen in mijn omgeving hebben net als ik graag nog contant geld, net als vroeger.” zo merkt een seniore-dame op de weekmarkt in Nuland op. “Eerst ging de bank dicht toen het servicepunt in de Meent. De bank in het nabijgelegen dorp is nu ook opgeheven. Nu moeten we naar Oss voor bankzaken. Dat is te ver voor ons. Wij zijn niet meer zo mobiel.” “De geldautomaat was rond de kermis weken lang leeg” zo merkt een vrouw in Geffen op. “En wat moet je dan?” “Bij ons is de geldautomaat na een plofkraak helemaal verdwenen” vult haar zus aan “Je kunt wel in het buurtsupermarktje terecht maar de eigenaar en zijn vrouw zouden het liefst over je schouder meekijken. Ook is het naast het afgiftepunt van de post en pakketten. Niet bepaald een rustig punt in de winkel voor geldzaken.” “Ik kan ook onze kinderen vragen om geld op te nemen” weet een oudere man bij de bakker in Nuland. “Maar dan ben ik zelf volledig de regie kwijt en word ik meer en meer afhankelijk van de kinderen. Bovendien: niet alle senioren die ik ken hebben kinderen. We

hebben altijd onze zaken onafhankelijk geregeld en dat willen we zo houden.” “Vroeger deed mijn man de geldzaken. Ik ben nu weduwe. Ik kan best wel een e-mail sturen, maar durf niet op de PC mijn geldzaken te doen. Je hoort zo veel over cybercrime, waarbij ons geld afhandig wordt gemaakt.” meldt een ander… Er blijft vaak geen andere mogelijkheid over dan de bank bellen. Maar het lijkt wel of sommige bankmedewerkers van een andere planeet komen. Ze praten zelfs anders. Verder wordt er veel onbegrip ervaren bijvoorbeeld als het telefoongesprek vanwege ouderdom of gebreken iets langer duurt of extra uitleg vergt. Er is geen enkel begrip, men voelt de irritatie aan de andere kant van de telefoonlijn. Waar is de menselijke maat? De signalen van mensen in kwetsbare posities zijn verontrustend volgens KBO-Brabant. “De reacties laten dit duidelijk zien. De afstand tussen de meeste banken en hun klanten, met name de mensen in kwetsbare posities, is veel te groot geworden. De mensen willen weer de mogelijkheid van persoonlijk contact met bankmedewerkers wanneer zíj daar behoefte aan hebben. Maar de meeste banken hebben digitalisering en kostenbesparing als prioriteit. Contact met de klanten die niet of onvoldoende digitaal vaardig zijn heeft geen of onvoldoende prioriteit. KBO-Brabant vindt dat banken, zeker in de kleine dorpen, een resultaatverplichting hebben om het contact met klanten te herstellen.


pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

+ GRATIS

ACCESSOIRE KIT*

TV DEAL IN 3 MATEN Steelstofzuiger BBS612PCK Compacte snoerloze steelstofzuiger en met de tweede accu kan de werktijd uitgebreid worden tot wel 70min. *Zolang de voorraad strekt

LG OLED TV levert elke keer dat je kijkt een geweldige prestatie dankzij het ongelooflijk scherpe beeld. Voorzien van perfecte zwart waarde en 100% kleurechtheid

48A16

55A16

999,00

879,00

699,99

1049,00

949,00

Bonenmachine D4 Pure koffie - puur genot. De focus op specialiteiten met zwarte koffie manifesteert zich in espresso met niet te overtreffen volle smaak en koffie van koffiebarkwaliteit.

65A16

299,99

1599,00

1449,00

Strijksysteem IS5145BK Beschikt over een afgeronde strijkzool voor een optimaal glijresultaat over alle stoffen én in alle richtingen. Strijkt 2 keer zo snel!

40*

79

,99

CASHBACK + 4 jaar garantie na registratie

549,99

499,99

Wasmachine 9kg FFD 9448 BSEV NL Exclusieve 6th Sense Technologie past de instellingen dynamisch aan elke specifieke lading aan, garandeert perfecte verzorging van alle stoffen. €

599,99

Staafmixer 830 Een echte krachtpatser verpakt in een stijlvol design. Voorzien van een krachtige motor en traploos regelbare snelheid.

999,00

LED TV TX-49HXF977 Deze TV beschikt over de HCX Pro Intelligent Processor, een hoogwaardige processor die elk beeld zo mooi mogelijk weergeeft.

899,00

5 JAAR GARANTIE na registratie

Wasmachine 9kg WM14UQ95NL iSensoric wasmachine met sensoFresh programma voor opfrissen van kleding, anti-vlekken programma en multiTouch LED Display.

WIJ ZIJN OPEN99VOOR €

,90

€ ,99 ,99 79AFSPRAAK 529 WINKELEN OP

149,99

PRIJS NA

99,99

Warmtepompdroger 8kg FTBE M11 8X2 Warmtepomptechnologie verwarmt de lucht in de droger effectief opnieuw, voor een aanzienlijk lager energievebruik. €

189,99 *

Strijkplank 13 43 64 Denim Blue strijkplank met solide stoomunithouder. Super breed blad voor snel en comfortabel strijken.

349,99

799,99

MAAK JE JOUW AFSPRAAK OP WWW.LUNENBURG.NU KOM VOOR MEERDERE APPARATEN? ! P I T OF BEL VOOR EEN AFSPRAAK NAAR 073 532 23 32 MAAK DAN EEN AFSPRAAK.

4

RESERVEER JOUW AFSPRAAK OP WWW.LUNENBURG.NU OF BEL VOOR EEN AFSPRAAK NAAR 073 532 23 32

Geldig 25 augustus t/m 4 september 2021, zolang de voorraad strekt. Afwijkingen in prijzen, teksten, modellen en afbeeldingen voorbehouden. Genoemde prijzen zijn exclusief installatie, montage en thuiskopieheffing.

929,99


pagina 33

www.thuisinhetnieuws.nl

OORLOGSVOORSTELLING IN KAMP VUGHT EN HOESSENBOSCH Theatergroep BLUV speelt in september de reprise van de indrukwekkende voorstelling Oorlogstuig. De première vindt plaats bij Nationaal Monument Kamp Vught. Een bijzondere locatie, omdat Roosje Glaser -de hoofdpersoon van het waargebeurde verhaal- daar daadwerkelijk gevangen zat tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Osse Linda van Doorn en Dolinda Vissers spelen in de voorstelling, die geregisseerd wordt door oud-Lithenaar Harold Schraven. Na 16 voorstellingen in 2019 stond de reprise eigenlijk gepland voor mei 2020, rondom de viering van 75 jaar bevrijding. Helaas moest het uitgesteld worden, maar de spelers en regisseur Harold Schraven vonden dat het verhaal van Roosje Glaser zeker nog verteld moest worden. De groep is dan ook dolblij dat de reprise anderhalf jaar later eindelijk door kan gaan. De première van Oorlogstuig is op 10 september bij Nationaal Monument Kamp Vught. Het buitenterrein van het museum vormt ook op 11 en 12 september het decor voor de voorstelling. Later doet het theatergezelschap Haarsteeg en Berghem aan.

ALL

WE MOGEN WEER SAMEN ZINGEN! MAAR WETEN WE NOG HOE? U snapt dat ik als zangdocente alleen maar heel blij kan zijn. En al zijn er nog regels waar we ons aan moeten houden, het gevoel van samen 1 zijn in het moment van klank en emotie, dat werkt als een supermedicijn ; stress vloeit weg en daarvoor in de plaats komt energie. We kennen het allemaal wel, je hebt geen zin om naar de repetitie of les te gaan omdat je te moe bent. Maar kom je na de repetitie thuis voel je je opgeladen ondanks de inspanning. Een wondermiddel. Maar wat is er onder andere nodig om je in zang zo verbonden te voelen met elkaar? De basis is altijd een goede ademhaling. Of je nu alleen of in een koor zingt. Zonder voldoende goed gesteunde lucht is er geen vrij geluid. Zet beide benen op de grond en voel; want als je jezelf niet meer kunt horen door alle stemmen om je heen, moet je gaan voelen wat er in je lijf gebeurd. En je lijf houdt je niet voor de gek; voelt het niet goed dan is het niet goed en voelt het alsof het klopt…dan klopt het. Luister en stel je open voor de muziek om je heen, zoek de verbinding en interactie met elkaar. En zing je in een koor met bladmuziek maar gebruik je dat A-4tje eigenlijk alleen voor de tekst? Leer dan de beginselen van bladmuziek en het notenschrift en dat papier voor je neus wordt een bron van steun tijdens het zingen. En blijft het een uitdaging om (weer) je vleugels te vinden in een groep, gun jezelf individuele stemvormingslessen. Want samen zingen is essentieel; het is als balsem voor de geest en geeft de positieve spirit om weer door te gaan. Hester Visscher Zangdocente ZanghuisHester

DE VOORSTELLING

De geëmancipeerde Joodse Roosje Glaser boekt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog succes als danslerares. Ze heeft verschillende dansscholen in Brabant. Maar dan wordt Roosje verraden. In verschillende concentratiekampen probeert ze te overleven door dansles te geven aan SS’ers. Oorlogstuig is een verhaal over liefde, klein geluk, moed en overleven in tijden van oorlog. Hoe Roosje de oorlog doorstond en zich in tijden van diepe ellende toch mens kon blijven voelen. Met Theatergroep BLUV vertelt de Bossche regisseur Harold Schraven Roosjes verhaal in een intieme setting. Schraven: “We spelen dicht op het publiek, daarmee wordt het stuk indringend en intens. Ondanks dat we geen gebruik maken van tanks en ander grof geschut, wordt het een spektakel op de vierkante meter.” Kenmerkend voor TG BLUV is ook dit jaar weer het uitgebreide repertoire live muziek. Reacties van het publiek na de voorstellingen in 2019 ‘Heerlijke sfeer en goed oog voor detail’ ‘In één woord klasse’ ‘Briljant spel’ ‘Tot op het bot doordringende muziek’

SPEELLIJST

10 – 11 en 12 september Nationaal Monument Kamp Vught Vught 17 september Openluchttheater Hoessenbosch Berghem 24 en 25 september De Steeg Haarsteeg

KAARTVERKOOP

Kaarten | Theatergroep BLUV (myonline.store)

Thuiskomen in je lied! ZA N G L E S VO O R K I N D E R E N • ALLEEN OF MET EEN VRIENDJE / VRIENDINNETJE • ZINGEN MET PLEZIER • O O K J I J KA N Z I N G E N! E C H T WA A R!

ZA N G L E S VO O R VOWA S S E N E N • WERKEN AAN JE TECHNIEK • O N T S PA N N E N E N M E T H U M O R • ONTDEK JE EIGEN STEMGELUID BEL VOOR EEN GRATIS PROEFLES IN SEPTEMBER VOOR MEER INFO WWW.HESTERVISSCHER.NL ZANGHUIS HESTER MUTJESKAMP 21 - LITH T 06 - 2945 4533 INFO@HESTERVISSCHER.NL - WWW.HESTERVISSCHER.NL


pagina 34

www.thuisinhetnieuws.nl

M

ZWOELE NAZOMEREXPOSITIE KUBRA-ART

ACHTSTE ATELIERROUTE EMPEL Achttien kunstenaars met zeer uiteenlopend werk stellen hun atelier weer open voor publiek. Laat je verrassen, inspireren, verwonderen of ga in gesprek met de kunstenaar. De achtste Empelse atelierroute wordt gehouden op zaterdag 18 en zondag 19 september 2021 van 11.00 tot 17.00 uur.

KUNST VAN EMPELSE BODEM

Het bestuur van de atelierroute is blij met de diversiteit aan kunst van Empelse bodem en omgeving. “Dit jaar hebben we, naast een aantal vaste deelnemers, twee nieuwe Empelse kunstenaars die meedoen”, meldt deelnemer en bestuurslid Mariël Lam. “Dit keer zijn dat Pierre van Dijk en Claudia Schrover. Zij schilderen beiden met olie en acryl. Claudia maakt ook pentekeningen en aquarel.”

GASTEXPOSANTEN

Om de route nog aantrekkelijker te maken doen er gastexposanten mee. “Sommige kunstenaars hebben voldoende ruimte om een extra kunstenaar te laten exposeren” legt Mariël uit. “Zo zijn Saskia Vermee olieverfschilderijen, Maaspoort) en Miranda Luites (mix media, Rosmalen) bij mij in huis gastexposanten.“

VERSCHILLENDE DISCIPLINES

Voor de bezoekers is het natuurlijk erg leuk dat er meegedaan wordt in verschillende disciplines. Naast olieverf en acryl schilderen, tekenen en mixmedia kan iedereen kennismaken met emailleren, 3D, grafiek, fotografie, dichten, sieraden, tekenen, hoeden, kleurrijke textielkunst, leerkunst, tassen, keramiek, beelden en illustraties. Zo is er voor iedereen wel iets waar de interesse naar uitgaat. De open sfeer van het binnen kijken in een atelier biedt de ruimte om in gesprek te gaan, vragen te stellen en te genieten van wat er te zien is.

ROUTE EN INFORMATIE

Tijdens de route zijn de locaties herkenbaar aan een roze vlag met het logo van de Empelse kunstroute en kan men de ateliers of woningen binnenwandelen. De flyers met alle informatie worden huis aan huis verspreid in Empel en zijn o.a. te verkrijgen bij de deelnemende kunstenaars en plaatselijke middenstand. Ook is de website weer in de lucht www.atelierrouteempel.nl en kun je op Facebook Atelier Route Empel de kunstenaars in hun voorbereidingen volgen. Voor meer informatie kun je terecht bij Leny de Vos-Van Erp, tel: 0611105610 of lenydevos@gmail.com. De deelnemende kunstenaars kijken ernaar uit om iedereen te ontmoeten op de eigen werkplek op zaterdag 18 en zondag 19 september aanstaande. Op de foto bij dit artikel van links naar rechts werk van Mirande Luites & Saskia Vermee, Miranda Luites, Jacquelien Cuppers, Mariël Lam.

In navolging op de Zomersalon’21 zijn er vanaf 1 september nog meer veelzijdige en spannende werken zijn te bezichtigen in de KuBra-Art galerie, maar ook in de diverse etalages in het centrum van Rosmalen. De NaZomersalon ’21 zit boordevol diversiteit. Zo zijn er realistische schilderijen en compositietekeningen van een kunstenaarsfamilie uit Syrië. Er zijn zomerse taferelen in keramiek en in olieverf en acryl, danseressen op doek, kunstwerken van leer en olieverf, strak grafisch werk en realistische stillevens in olieverf op paneel. Ook zijn er indrukwekkende zeefdrukken, abstracte en gelaagde werken op katoen en aquarellen. De expositie loopt t/m 17 oktober en is vrij toegankelijk.

BOSSCHE AMATEUR SCHILDERDAG Op 12 september a.s. zal de Bossche binnenstad weer het werkterrein zijn van vele vrijetijdskunstenaars uit het gehele land. Want alweer voor de 31e keer wordt dit evenement door de stichting “Bossche Amateur Schilderdag” georganiseerd. Om het publiek meer bij het evenement te betrekken, zal de dag om 17.00 uur worden afgesloten met een expositie van de op deze dag gemaakte werken in de Visstraat. Bovendien wordt dan de “BAS prijs” uitgereikt voor het beste werk wat op deze dag wordt gemaakt. Een deskundige jury zal de werken vanaf 17.00 uur in de Visstraat beoordelen. En behalve op vele kunstenaars rekenen we ook op vele belangstellenden. Het zal weer een zeer gezellige dag worden in de schilderachtige Bossche binnenstad.

TOF KOEKIE STRIJDT TEGEN ZWERFAFVAL Op 18 september as. gaat Tof Koekie samen met Bird Brewery de strijd tegen zwerfvuil aan. Tijdens deze World Cleanup Day gaan zij samen met hun gasten de wereld een beetje mooier maken en stropen zij hun mouwen op. Niet alleen mooie woorden, maar actie. Voor iedere volle vuilniszak plant Tof Koekie samen Bird Brewery bovendien ook nog een boom. Help jij mee? Jij kunt je ook aanmelden bij een van de vele startpunten via https://birdbrewery.com/opruimen/

DE BONTE THEATERTREIN GAAT RIJDEN De theatertrein die vorig jaar al Perron-3 had moeten oprijden wordt na een jaar van ongeduldig wachten uit de remise gehaald. Nu er steeds meer mag en kan zijn de leden van de werkgroep Wauw! de trein aan het oppoetsen en vol laden zodat hij over een tijdje PERRON-3 kan binnenrijden. In de trein zit een bont gezelschap met artiesten die muziek, dans, cabaret en vooral veel plezier gaan brengen. Een ware theaterbeleving voor iedereen. Als Corona geen blaadjes of erger tussen de wielen steekt zal er op vrijdag 3 december een middag- en een avondvoorstelling zijn. De middag is in eerste instantie bedoeld voor de wat ouderen onder ons. De middag en avond hebben ieder een eigen programma waar de bezoeker zelf zijn of haar keuze voor maakt. Op deze manier wordt er voor elk wat wils gebracht. Zet de datum alvast op de kalender. Meer informatie over het programma en de manier waarop kaarten kunnen worden gekocht volgt de komende maanden. Het programma wordt georganiseerd door de werkgroep Wauw! In goede samenspraak met de HEVO-Evenementencommissie.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 35

www.thuisinhetnieuws.nl

M

GEFFENSE, BEKEND VAN VTWONEN, GEEFT DEMONSTRATIE

PORTRETKUNSTENARES MIRIAM GROENEN-RUIS OP KUNSTMARKT ROSMALEN Begin dit jaar maakten anderhalf miljoen Nederlanders kennis met de Geffense kunstenares MadameRuiz (www.madameruiz.nl), het pseudoniem van inkt portret kunstenares Miriam Groenen-Ruis. Sindsdien staat haar agenda bol met portretopdrachten. Zondag 12 september maakt ze ruimte vrij om een demonstratie te geven tijdens de Kunstmarkt in het centrum van Rosmalen, dat speciaal voor die dag door Stichting KuBra wordt omgetoverd tot een waar kunstevenement.

‘VTWONEN WEER VERLIEFD OP JE HUIS’

Voor het tv-programma ‘VTWonen Weer verliefd op je huis’ zocht stylist Frans Uyterlinde een alternatief voor de zoveelste foto aan de muur. “Ik heb al zoveel geprobeerd, op hout, op doek, maar dat heb ik nu wel een beetje gezien…” zei Uyterlinde tegen MadameRuiz toen zij onverwacht deze bekende Nederlander aan de telefoon kreeg. “Het was een gewone donderdagochtend, ik had net mijn oudste zoontje naar school gebracht toen ik mijn telefoon over hoorde gaan. Al snel kreeg ik in de gaten dat ik Frans Uyterlinde aan de telefoon had en maakte ik een vreugdedansje door de kamer. Natuurlijk wist ik direct welke vraag er komen ging. Ik kwam op primetime televisie, in het bekendste interieurprogramma van Nederland. Een droom die uit kwam!”

FAMILIEPORTRET VOOR GEFFENS GEZIN

Voor een eveneens Geffens gezin maakte MadameRuiz een groot familieportret in oost indische inkt op aquarelpapier. De kunstenares maakte hiervoor een compositie vanuit drie verschillende foto’s. “Het was echt wel even puzzelen om zes mensen vanuit diverse foto’s in één mooie compositie te krijgen. En met een deadline van één week was het extra spannend. Voorzichtig, maar met voelbare tijddruk, bouwde ik het portret laag voor laag op van licht naar donker. Er mocht niets fout gaan, want oost indische inkt is permanent.” Een week later was het portret klaar en stond de film-crew met Kees Tol in haar atelier en snel daarna volgde haar TV-debuut. “Ik was enigszins naïef over de gevolgen van zo’n

groot podium. Ik had mijn website wel een boost gegeven om alle traffic aan te kunnen, maar dat ik direct zoveel aanvragen zou krijgen voor inkt portretten, dat ik nu nog steeds hard werk om alle opdrachten te verwerken, daar had ik helemaal geen rekening mee gehouden. In de afgelopen maanden heb ik vele familieportretten, kinderportretten, liefdesportretten, herinneringsportretten, honden- en kattenportretten mogen maken.”

KUNSTMARKT EN DEMONSTRATIES ROSMALEN

Op zondag 12 september zal MadameRuiz haar werk tentoonstellen tijdens de kunstmarkt die georganiseerd wordt door KuBraArt. “Vorig jaar nam ik ook deel aan deze gezellige kunstmarkt. Ik was lekker aan het schilderen, mocht een aantal schilderijen verkopen, had ontzettend leuke gesprekken met voorbijgangers en ineens zag ik dat alle kraampjes al opgeruimd waren. De tijd was werkelijk voorbij gevlogen.” Ook dit jaar zal MadameRuiz live laten zien hoe zij haar inkt portretten opbouwt. Vanuit een lichte potloodtekening en met de kleinste penseeltjes, zwarte oost-indische inkt en veel water weet zij langzaam maar zeker haar portretten ‘te vangen in inkt’. En ze is niet de enige kunstenares die haar kunsten tentoonstelt. Vanuit de KuBra-Art Galerie, gevestigd op Achter de Driesprong 9 in Rosmalen, start een kunstroute door het centrum van Rosmalen met bijna 30 kramen bomvol uiteenlopende kunstvormen zoals keramiek, acrylschilderijen, fotografie, sieraden, zeefdrukken en glaskunst. Vele kunstenaars zullen op deze dag live kunst creëren en geven jou als bezoeker graag uitleg over het maakproces en het leven als kunstenaar.

TWEE GROTE SCHILDERIJEN

Het centrum van Rosmalen wordt deze

dag niet enkel omgetoverd tot kunstmarkt. Om 12 uur starten kunstenaars van stichting KuBra én enthousiaste bewoners uit Rosmalen -en omstreken- met het creëren van twee grote schilderijen. De term ‘Community art’ staat namelijk voor kunstzinnige projecten waarbij burgers actief samenwerken met kunstenaars. Vandaar de naam van het project: ‘Verbinding’. De gemeente ’s-Hertogenbosch en de wijkraad van Rosmalen ondersteunen het initiatief. Muziek zorgt voor een relaxte sfeer en het resultaat wordt tentoongesteld op de gevel van de KuBra-Art Galerie.

WINKELS EN TERRASSEN GEOPEND

Om 12.00 uur begint bovendien ‘Rosmalen Uit De Kunst’, een evenement van de ondernemersvereniging. Alle winkels in het centrum zijn geopend en er zijn speciale acties tijdens deze aangepaste braderie. De gezellige terrasjes op De Driesprong zijn uiteraard toegankelijk. Iedereen is van harte welkom op zondag 12 september van 12:00 - 17:00 uur.


pagina 36

www.thuisinhetnieuws.nl

l Het Pomeriaan ras kom je niet hee er had zeke Kem uit vaak tegen. Evie zij echter haar zinnen op gezet omdat wilg graa zo dje dat heel kleine hon r de hebben. ‘Ik heb er drie jaar naa nu , Lilly ik heb lijk gezocht en uiteinde is dertien maanden oud, gevonden. Het wel hoe – het heb en mijn eerste hondje Ze ik geen ervaring had – zelf opgevoed. en lem prob er zond t is heel braaf en gaa rin een paar uurtjes in haar bench waa zij haar eigen bedje heeft’. een B & B in BlankenberEvie is voor drie dagen in een hotel en ft is geen probleem. Zij is ge. Dat zij daar een hondje bij zich hee stamboom kostte € 1900,er wel heel zuinig op, het hondje met

M

Twaalf weken is zij pas, nog maar goed en wel uit het nest. Laura en Zeno uit Arendonk hebben een vakantiehuisje gehuurd in Blankenberge om er op hun gemak bezig te gaan met de opvoeding van Myra, een chiwawa hondje met stamboom. ‘We hebben er best een tijdje naar gezocht voordat we een goed nestje vonden dat ons naar de zin was. We gaan het zelf opvoeden, dus niet naar een cursus of training. Laura heeft een opleiding in de dierenzorg dus dat komt wel goed. Bovendien heeft zij de ambitie om een fokkerij met honden en katten te beginnen’.

ZIT! DE HONDEN IN BLANKENBERGE LUISTEREN NAAR DIT COMMANDO Blankenberge, die vriendelijke stad aan de Belgische kust, trekt jaarlijks honderdduizenden toeristen die er een dagje, een weekend of een vakantie doorbrengen. Blankenberge was jarenlang het reisdoel van een aantal Rosmalense jongeren. Een van hen is Theo Pennings. Het is er heerlijk toeven op de mooie zandstranden maar ook om lekker uit te waaien aan de zee. Gezellig flaneren over de boulevard waar de vele terrassen lonken. Het is verleidelijk om er neer te strijken en de onophoudelijke stroom voorbijgangers te becommentariëren. En tot de ontdekking te komen dat er in Blankenberge heel veel mensen met hun hond over pleinen, straten en boulevard kuieren. De

moeite waard om daar eens iets mee te doen vond Theo. Hij sprak daarover met Herman van Dinther, schrijver voor De Molen en Karel Goossens, de fotograaf met Belgische roots, die ook veel publiceert in De Molen. Het idee werd geboren om gezamenlijk naar Blankenberge te trekken om daar hondenbezitters te interviewen en de honden met hun baasjes te fotograferen. De Rosmalense onderneming Johnson Petfoods, groot in dierenvoeding voor hond en kat, vond het wel een ludiek idee en ondersteunde het project.

VRIENDELIJK VOOR HONDEN

Blankenberge is een hond vriendelijke stad. Dat blijkt uit de faciliteiten die de stad geschapen heeft met de aanleg van hondentoiletten,

Fay is een moderne hond, vinden Ronald en Karien. Het zesjarige teefje mag at namelijk bij hen in bed slapen omd n. gezi het van t ze onderdeel uitmaak je hok een in d hon ‘Vroeger moest een zegt ets’, erw oud maar dat vinden wij Karien. Het stel uit Willebroek logeert in een , vakantieappartement in Blankenberge die iër Terr d tlan Wes uiteraard met hun haar baasjes. Daar hebben zij ervaring r doo d goed is opgevoe zeventien jaar. ‘Fay is een in want hun vorige hond hadden zij willeke’, lacht Karien. zachte hond maar wel met een eigen

hondenpoepbuizen en het plaatsen van afvalbakken voor poepzakjes. Trots lopen de viervoeters er te showen van welk ras zij zijn, al dan niet met stamboom. Door hun baasje ergens gratis uit een nestje gehaald of bij een fokker voor duizenden euro’s aangeschaft. Los daarvan, alle honden van welk formaat dan ook kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke liefde van hun baasje. Mensen vertellen kort maar openhartig over de betekenis van hun hond in hun leven. Het is de bedoeling om de ruim dertig foto’s en teksten op termijn in een boekje op te nemen. De Molen plaatst een selectie van twaalf items in drie opeenvolgende uitgaven van dit blad. Dit is de tweede aflevering.

Al zijn kleinere honden veel gemakkelijker, mevrouw Mans uit Blankenberge heeft altijd voor grote honden gekozen. De reu Bono koos zij twee jaar geleden uit een nest Franse bulldoggen. De mand van Bono staat in een appartement maar dat is geen bezwaar. De speelse hond die veel energie heeft komt veel buiten. Er is een tuin bij het appartement maar ook is er een groot speelplein voor honden waar veel mensen met hun viervoeters komen. ‘Ik laat Bono minstens drie keer per dag uit en maak dan een grote tour met hem. Thuis ligt Bono graag in zijn mand of op een kussen. Soms mag hij ook bij zijn bazinnetje op bed’, verklapt zij.


pagina 37

www.thuisinhetnieuws.nl

M

BIJEN OP KANTOOR Gerrit Bekkers uit Vinkel is behalve allround vakman bij BrabantWonen al ruim 20 jaar imker. Op het dak van het kantoor van BrabantWonen in ‘s-Hertogenbosch verzorgt hij 6 bijenkasten van bij elkaar 300.000 bijen. Daarnaast houdt hij bijen thuis en bij de fruitteler. Dat levert 30 tot 35 kilo honing per kast op, maar belangrijker: hij draagt daarmee een flinke steen bij aan het gezond houden van onze planten, bloemen en voedselgewassen. Waarom werd je imker? “Ik vind natuur persoonlijk heel belangrijk. We hebben bijen hard nodig voor onze voedselketen. Ik kwam ermee in aanraking door een oom van mij, hij was ook imker en hield bijen in korven. Dat vond ik heel mooi toen ik jong was, ik wist: dat ga ik ooit ook doen. Ik ga er wel iets verder in dan hij en ik heb me er in de loop van de tijd steeds meer in verdiept. Het beestje boeit me heel erg. Hoe ze werken, hoe hard ze werken. Ze gebruiken het stuifmeel niet alleen om honing te maken, maar het is ook nodig voor jonge bijen. De kleintjes zetten stuifmeel om in gelei: een mengsel van pollen, bijenspeeksel en honing. Maar ze zijn op allerlei manieren bijzonder. Zo ontstaan mannetjesbijen uit niet-bevruchte eitjes. Daar komt geen bevruchting aan te pas! En de koniginnebij wordt bevrucht door een bruidsvlucht te maken langs verschillende mannenbijtjes, wat haar bevrucht voor haar hele leven – gemiddeld 4 jaar.” Hoe beïnvloeden bijen hun omgeving of buurt? “Hun invloed is enorm! Het voortbestaan van planten en het hele ecosysteem hangt van bijen af, omdat 70% van de verstuivingen door hen wordt gedaan. Zelfs Einstein zei: ‘Als de bijen er niet meer zijn, dan houdt de mens het nog geen vier jaar vol.’ En dat zie ik ook van dichtbij. Ik ken een teler die jaren windverstuiving, dus via pollen, als

methode gebruikte in plaats van verstuiving door bijen. Hij kon zijn fruit niet meer verkopen, omdat het misvormd was. Dat willen consumenten niet. Anders dan bij verstuiving via pollen gaan bijen heel systematisch te werk. ‘s Morgens vertrekken 20 bijen heel vroeg uit de kast om te bepalen uit waar de bijenkolonie de hele dag op zal vliegen. Voor planten is het belangrijk om zuiver verstoven te worden. Hoe ze dat overbrengen is trouwens ook fascinerend: de 20 bijen maken cirkels in de kast, in een soort achtvorm, en dan weet rest waar ze naartoe moeten. Zo stemmen ze per moment af waar ze genoeg nectar kunnen halen.” Wat kunnen bewoners doen om hun huis en tuin fijn te maken voor bijen? “Allereerst is het belangrijk om te weten dat een bij bijna nooit steekt. Anders dan een wesp, de aartsvijand van de bij, sterven bijen zodra ze steken. Een bij steekt alleen als het zich bedreigd voelt – en offert zichzelf daarmee op. Ik gebruik mijn imkerpak bijna nooit. Een zwerm bijen kun je gewoon middenin

staan. Vaak hebben ze als ze rondvliegen een voorraad honing van 2 tot 3 dagen in hun maag. Steken is dan het laatste waar ze zin in hebben. Waarmee bewoners de bij kunnen helpen met hun werk, is met een grote variatie bloemen en planten in de tuin of op het balkon. Sommige bijen bestuiven maar één specifieke plant, en er zijn wel 220 à 230 bijensoorten. Maar het aantal bijen neemt steeds meer af, ook al is er nu meer aandacht voor de honingbij. Als we beter voor bijen zorgen, profiteren we daar zelf enorm van. In onze voedselketen wordt veel geprobeerd met kunstmatige verstuiving, maar een goede vervanger van de bij hebben we niet. We hebben bijen nodig!” Gerrit houdt jaarlijks een open dag voor wie geïnteresseerd is om meer over bijen te leren. Dit doet hij samen met andere imkers. Wanneer de volgende open dag plaatsvindt is door ‘corona’ nog niet bekend. Gerrit verspreidt tegen die tijd flyers, lokaal maar ook via de informatieborden in de appartementengebouwen van BrabantWonen.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 38

Nieuw leven

GOUD

www.thuisinhetnieuws.nl

M

PrietJanPraat

PIKKE-NIKKE Zomaar een doordeweekse dag. Een buienradar zonder buien… De zon hoog aan de hemel, het mooie weer lonkte. Een prachtig fietsweertje. Vaak combineren we ons tochtje met een lunch op een gezellig terrasje. Maar ook vaak nemen we ons voor om onderweg te ‘pikke-nikke’ zoals de kleinkinderen dat toentertijd zo mooi verwoordde. Nu dus ook. We waren er zelfs speciaal voor wezen shoppen. Verse broodjes, lekker beleg, verse jus, koffie in een thermoskannekje, een flesje water… Zonnebril op, petje voor de zon, mama een vestje mee voor de processierups.. een nummerlijstje van de te volgen knooppunten…. Klaar voor de start.

FRISSE START IN HET NIEUWE SEIZOEN VOOR ST CECILIA

De tocht ging vanuit Heesch richting Uden… vervolgens richting Zeeland en daarna, zeg maar…. De wijde wereld in. Het fietsknooppuntplan deed zijn werk voortreffelijk. Je komt op plekjes waarvan je het bestaan nooit of te nimmer had ontdekt zonder ‘knooppunt.nl’. En nog mooier het klopt (bijna) altijd…

Muziekvereniging St Cecilia trapt meteen het nieuwe seizoen af met een openbare repetitieweek in de week van 13 september. U kunt komen kijken, luisteren en ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken.

Een paar uur en de nodige kilometers verder ontdekte we een gaaf plekje voor onze ‘pikkenik’. Midden in de mooie natuur. Het zag er compleet uit, een mooi beschut plekje met zelfs een tafel en bank….. Op een kleine afstand voorbijrijdende fietsers en toch de rust… De vogeltjes floten er op de achtergrond lustig op los. En weer moesten we beamen hoe mooi Brabant toch wel niet is… Voorbijgaande fietsers keken (volgens mij) met een soort van afgunst naar ons tafeltje… “Hey, hallo… Smakelijk eten saampjes’, werd er in het voorbijgaan geroepen. De broodjes waren heerlijk en het zag er ook wel knap gezellig uit, is mijn bescheiden mening met dank aan mijn schatje. De dag was nog maar een aantal uurtjes oud en onze tocht nog maar halverwege… Hoe mooi mag het zijn. Een heel stuk later, bijna op het einde van onze route, konden we het niet laten om toch maar een ‘terrasstop’ te maken. Dat hoort bij een goeie fietstocht, niet dan? Best wel moe, maar wel heel voldaan, lieten we ons neer op het gezellige terras met veel passanten… Een heel mooi biertje in een even zo mooi hoog taps uitlopend glas ‘lachte’ mij even later toe. Samen hadden we oog voor de vele passanten. “Je ziet hier best veel mooie mannen langs komen”, hoorde ik mijn lieve tafelgenoot mijmeren terwijl ze een teug van haar koude Chardonnay tot zich nam... Ze had het schijnbaar reuze naar haar zin. Haar ogen, waar ik vaak veel aan kan zien, zaten verborgen achter een grote zonnebril. Het mysterieuze lachje sprak boekdelen. “Hallo… Kom op mupke, je hebt hier een en al knappigheid naast je zitten”, zei ik met benepen lachje...

St.Cecilia kijkt erg uit naar 2022 want dan bestaat de vereniging 100 jaar! Heel 2022 zal in het teken staan van inspirerende muzikale activiteiten voor alle leeftijden. Het is nu dan ook hét moment om met de verschillende St Cecilia afdelingen kennis te maken. We hebben de repetitie-avonden even voor u op een rij gezet. • Op maandagavond bent u van 18.00 tot 19.30 uur van harte welkom bij de slagwerkgroep onder leiding van Tonn van de Veerdonk. Een enthousiaste groep jongeren bespelen afwisselend een groot aantal slagwerk- en percussie instrumenten. • Op woensdagavond kunt u zien hoe de jeugd repeteert onder leiding van dirigent Sep Otten. Zij repeteren van 17.30 tot 19.00 uur. • Aansluitend repeteert het harmonie orkest van 19.30 – 22.00 uur. Dit orkest is voor muzikanten met pit die op hoog niveau willen spelen. Dirigente is Sandra van Luijtelaar. • Op donderdagavond dirigeert Rogier Monsieur het orkest Next Generation van 20.00 tot 22.00 uur. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten die op latere leeftijd (weer) zijn begonnen met muziek maken. • Tenslotte repeteert het Callistus Ensemble op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Het ensemble staat onder leiding van Sep Otten en speelt vooral bij intieme, sfeervolle gelegenheden. Alle repetities vinden plaats in Perron 3 in het souterrain beneden. Kies nu uw moment om binnen te lopen bij de muzikanten van St Cecilia. U bent van harte welkom.. St Cecilia: zo leuk is samen muziek maken!

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 39

www.thuisinhetnieuws.nl

OPEN DAG JEUGDORKEST FOH

EXPOSITIE FOTOCLUB NULAND IN MOLEN DE ZWAAN

10 jaar geleden richtte Het Filharmonisch Orkest ‘s-Hertogenbosch (FOH) een eigen jeugdorkest op. Dat gebeurde in theater De Speeldoos in Vught, waar nu het 10-jarig jubileum wordt gevierd met een Open Orkestdag op 11 september 2021.

Op 4 en 5 september is het weer zover! Fotoclub Nuland kan weer naar buiten treden. Zondag 5 september exposeren de enthousiaste fotografen hun mooste werk in molen de Zwaan in Vinkel. Net zoals voor iedereen is de afgelopen tijd ook voor de fotoclub een tijd geweest waarin we niet met meerdere mensen op pad mochten. Onze exposities in 2020 en 2021 konden daardoor geen doorgang vinden. Toch zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten. Er zijn groepjes gevormd van 2 of 3 mensen. Deze groepjes hebben zich allemaal beziggehouden met een thema zoals landschap, macro, zwart-wit, dorp en stad. In deze groepjes zijn de leden bezig geweest om foto’s te maken, ze met elkaar te bespreken, ze weer opnieuw te maken om uiteindelijk een manier te zoeken om ze op een creatieve manier te tonen. En dat is gelukt. Samen met de foto’s die voor de jaaropdracht 2021 gemaakt zijn worden deze foto’s getoond tijdens het weekend van 4 en 5 september in de Molen de Zwaan in Vinkel. Op 4 september is het een studiedag alleen voor de leden van de fotoclub. Alle foto’s worden dan kritisch bekeken en eventuele verbeterpunten worden aangegeven. Zondag 5 september is het publiek in de gelegenheid om te komen kijken. Van 10.30 uur tot 15.30 uur is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om te komen kijken. Bij de foto’s zullen de technische gegevens zichtbaar zijn. We zijn er trots op dat we met het in acht nemen van alle maatregelen die de afgelopen tijd golden, toch een mooie expositie neer kunnen zetten.

M

De entree is gratis. Op het terrein bij de molen mag niet geparkeerd worden. Als u een bezoekje wilt brengen, wat wij natuurlijk van harte aanbevelen vragen wij u om daar rekening mee te houden.

PADELBANEN VOOR TC MALISKAMP De 2 padelbanen die TC Maliskamp begin dit jaar aanvroeg zijn door de gemeente inmiddels goedgekeurd. Er is voor financiering gezorgd en een bouwcommissie is aan de slag. Padel.NL wordt de bouwer van de nieuwe padelkooien en inmiddels heeft Simon Tennis zijn medewerking toegezegd om trainers te leveren. Naar verwachting zullen de nieuwe banen eind november/begin december worden opgeleverd. In de komende maanden zal volop reclame voor de padelbanen van TCM worden gemaakt en zal een opzet gemaakt worden voor een spetterend openingsfeest.

Ben je tussen de tussen 10 en 18 jaar, bespeel je een instrument en heb je ongeveer 1,5 jaar les, geef je op voor de open Orkestdag. Ervaar hoe geweldig het is om mee te spelen in een echt symfonie orkest. Opgeven kan via de website van het orkest (www.fohsite.nl), repeteren en meedoen met het concert kost €5,-. Voor de lunch wordt die dag gezorgd. In de afgelopen 10 jaar hebben al veel tieners uit de wijde omgeving van Den Bosch en Rosmalen met veel plezier in dit orkest gespeeld. Het is dan ook het enige jeugdsymfonieorkest in de regio en het heeft daardoor een belangrijke regionale functie voor het ontwikkelen van muziektalent. Dirigent Lex Bergink, die al sinds de oprichting met veel enthousiasme voor het orkest staat, zoekt samen met ouders(vrijwilligers) en kinderen de muziek die gespeeld wordt. Deze muziek varieert van klassiek, film- tot popmuziek. Lex dirigeert ook het hoofdorkest: “maar, niets is zo mooi als jeugd samen muziek laten maken”. Het was destijds hard werken voor de vrijwilligers die zich voor de oprichting van het jeugdorkest hebben ingezet en dat is het eigenlijk nog steeds: leuke muziek uitzoeken, optredens en concerten organiseren, subsidies en sponsoren zoeken, logistiek regelen, en natuurlijk ook nieuwe leden zoeken.... Want de oudere leerlingen van het jeugdorkest gaan elders studeren of stromen door naar het hoofdorkest van het FOH. Na de zomervakantie hopen we weer terug te kunnen naar de vertrouwde repetitieplek bij Vivent Mariaoord in Rosmalen. Aanmelden voor de Open Orkestdag via www.fohsite.nl.

073 - 890 5990 073- 2155 - 8901083 5990 06 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN Maandag t/m vrijdag:

Lindenlaan 14 ● 5381 GK Vinkel ● 073-5321607 info@autobedrijfvinkel.nl

www.autobedrijfvinkel.nl

P. van Schijndel P. van 10.00 - Schijndel 17.30 uur Sporten bedrijfskleding: Sport- en bedrijfskleding: Zaterdag:

Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 14.30 uur Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur 10.00 - 17.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl Zaterdag: Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl


pagina 40

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Vakantie… en scheidingsstatistieken Er wordt door velen vaak lang uitgekeken naar de vakantieperiode; uitrusten, zon, lekker eten en drinken, in een andere omgeving.

Toename van het aantal scheidingen Helaas wijzen statistieken in de maand september uit dat de vakantieperiode niet voor iedereen die rust en ontspanning heeft gebracht. Meer samenzijn in de vakantie gaat vaak ook gepaard met irritaties en vakantiestress. Daarnaast geeft vakantie je ook de tijd om na te denken over jezelf, je relatie en jouw wensen hierin. In Nederland blijkt dat het aantal scheidingen begin september toeneemt tot wel 30%. Spelen jullie met deze gedachten maar willen jullie wel graag samen aan een oplossing werken? Of hebben jullie de knoop al doorgehakt? Hebben jullie misschien ook nog kinderen die jullie het nog moeten vertellen?

GROOTSTE STOOMLOCOMOTIEF TE ZIEN In 2018 vond de eerste editie van Den Bosch onder Stoom plaats. Bij dit groots spektakel komt de grootste stoomlocomotief van Europa naar Den Bosch. De locomotief, de Baureihe 23, is erg uniek, er zijn nog maar 3 dezelfde locomotieven in Nederland te zien. In de jaren zestig reed deze locomotief iedere dag tussen Nijmegen en Duitsland. Iedereen die graag een ritje wil maken in deze jarenoude locomotief is van harte welkom. De trein vertrekt op zaterdag 25 september en pendelt tussen Den Bosch en Nijmegen. De tocht duurt 45 minuten.

Neem in alle gevallen gerust contact met mij op. Als erkend mediator ondersteun ik stellen met en zonder kinderen, vóór, tijdens en na de scheiding. Ook het opstellen van een ouderschapsplan en convenant met de door jullie gemaakte afspraken over onder andere jullie woning, overige bezittingen, pensioen enzovoort behoort tot de mogelijkheden. Bureau Mim kan jullie begeleiden van A tot Z. Als kindercoach is het mogelijk om samen met jullie de kinderen een stem te geven in het proces. Daarnaast kunnen de kinderen door één of een paar gesprekken beter begrijpen en accepteren wat er speelt tijdens en na de scheiding. Het biedt hun houvast in de nieuwe situatie. Geïnteresseerd? Bel en maak een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook ’s avonds en op zaterdagochtend.

Miriam Ruijs Buro Mim - Mediation met perspectief MFN Register Mediator en ICR erkend kindercoach

Raadhuislaan 2a, 5341 GM OSS 06-13696864 miriam@buromim.nl www.buromim.nl

BIXIEDAG VOOR JONGE PONYRUITERS Ponyclub De Paardenvriendjes houdt op zondag 12 september weer bixiedag in Nuland. De Bixiedag os een ponywedstrijd voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar van de vereniging, maar ook voor andere kinderen uit de omgeving die graag een wedstrijdje rijden. . Begonnen wordt met dressuurproeven op verschillende niveaus. Bij de AA-proeven mogen de kinderen aan een touwtje begeleid worden. Bij de A dressuur rijden de kinderen zelf een proef in stap en draf. Bij de B dressuur komt er ook nog galop bij. Verder hebben we de zogeheten “kabouterproef”. Dit is voor de allerkleinste ruitertjes die nog niet zelfstandig kunnen sturen. Hierdoor kunnen ook zij spelenderwijs meedoen met de pony. Daarna vervolgen we de dag met een parade van de deelnemende kinderen, welke mooi zijn verkleed, met als thema: Disney. De parade wordt voorafgegaan door ons eigen vaandel van de ponyclub, gedragen door de vaandeldrager van het Gilde uit Nuland. In korte tijd wordt daarna een springparcours opgebouwd. De deelnemers kunnen gezamenlijk het parcours verkennen en krijgen daarna om beurten de kans om rond te springen. Ook hier is alles op hun eigen niveau. We beginnen met 10 cm hoogte en men mag zelfs de pony aan een touwtje begeleiden. Degenen die zelf, en al iets hoger, kunnen springen dingen mee naar de extra prijzen. Er is voor iedere deelnemer een mooie herinnering aan deze dag. Vindt u het leuk om een kijkje te komen nemen, dan bent u van harte welkom. De entree is gratis. De bixiedag vindt plaats op het oefenterrein aan de Papendijk 6 in Nuland, aanvang 10.00 uur.


pagina 41

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

LAURA LANGENS PRODUCEERT FILM:

GRENZELOOS DROMEN Visualiseren wat je wilt, je inbeelden hoe het voelt als je je doelen bereikt en daarna aan de slag om de juiste voorwaarden te scheppen: het zijn technieken die al lang bekend zijn bij bijvoorbeeld topsporters of musici. Het is een bewezen manier om te bereiken, te ‘manifesteren’ waar je van droomt. Met de film Grenzeloos Dromen komt ook de achterliggende wetenschap aan het ligt.

FILM

Tijdens het schrijven van haar kinderboeken werd het voor Laura duidelijk. Ook ouders en andere volwassen mogen weten hoe de wet van de aantrekkingskracht werkt. Ze kreeg de droom om een film te maken. Een film, over de wet van de aantrekkingskracht, voor iedereen. Met achterliggende wetenschap, uitleg en helderheid over hoe iedereen zijn droomleven kan leven. Vanuit verschillende invalshoeken en met prachtige beelden wordt je meegenomen door de dames die hierover vertellen.

DE WET VAN DE AANTREKKINGSKRACHT

Door te starten met een droom, deze te visualiseren en er hard voor te werken is het Laura gelukt om deze film te maken. Ze heeft de wet van aantrekkingskracht voor deze droom gebruikt zoals ze dat ook doet met kleinere doelen. De wet van aantrekking is een eeuwenoude wijsheid. Een wijsheid die vertelt over de samenhang tussen denken, dromen en voelen en dan specifiek hoe deze invloed hebben op elkaar. Voel je goed en krachtig, denk positief, geloof dat je doel behaald kan worden en zorg dat je er klaar voor bent. Dat is de wet van de aantrekkingskracht. Voor iedereen.

Meer informatie over de film vind je op: https://lauralangens.nl/short-film-grenzeloos-dromen/


pagina 42

www.thuisinhetnieuws.nl

STEUNMAATREGELEN Alhoewel het aantal besmettingen met het Corona-virus de afgelopen tijd afneemt, merken veel ondernemers nog steeds een teruggang in hun omzet. Derhalve wil ik u in deze bijdrage een update geven over de steunmaatregelen die de overheid u aanbiedt. Voor een handig overzicht van alle maatregelen van het steunpakket, zie: https://www. rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO-regeling) Vanaf 1 juli 2021 kunt u voor de periode juli tm september 2021 bij de Gemeente op basis van de TOZO-regeling een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De meest belangrijke voorwaarden van deze regeling zijn als volgt: • u heeft als gevolg van de Corona-crisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum en/of u heeft een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft; • u heeft een leeftijd tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd; • u bent uw bedrijf vóór 17 maart 2020 gestart, uw bedrijf is in Nederland gevestigd en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel; • u besteedde in 2019 als ZZP-er minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf (urencriterium); • als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan bezit u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen van het bedrijf. Noodmaateregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) Vanaf 26 juli tm 30 september 2021 kunt u voor de periode juli tm september 2021 bij het UWV een aanvraag voor toekenning van de NOW-regeling doen. De meest belangrijke voorwaarden van deze regeling zijn als volgt: • Uw bedrijf heeft over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies geleden van minimaal 20%, dit vergeleken met 2019; • voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. In uw aanvraag kunt u daarom maximaal 80% omzetverlies invullen; • de tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom van uw bedrijf in februari 2021, welke wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in uw aanvraag. De tegemoetkoming bedraagt 85% van dat bedrag; • de loonsom van uw bedrijf mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming; • als uw bedrijf een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, dan heeft u een inspanningsplicht om deze werknemer te begeleiden naar ander werk. • Let op! Als u op basis van de NOW-regeling een voorschot van € 125.000 of meer heeft ontvangen, dan heeft u bij de vaststelling van de subsidie een accountantsverklaring nodig. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-regeling) Binnenkort kunt u voor de periode juli tm september 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag voor toekenning van de TVL-regeling doen. Houd voor het moment van de aanvraag de volgende website in de gaten: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl De meest belangrijke voorwaarden van deze regeling zijn als volgt: • uw bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres; • uw bedrijf heeft in het derde kwartaal van 2021 een omzetverlies geleden van minimaal 30%, dit vergeleken met het derde kwartaal van 2019 óf het derde kwartaal van 2020. Let op! Indien u voor de vergelijking het derde kwartaal van 2020 kiest, dan mag u andere Corona-subsidies in dit kwartaal niet meetellen als omzet; • de vaste lasten van uw bedrijf bedragen minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van uw bedrijf hoort. Let op! Het gaat hier om de berekende vaste lasten op basis van de SBI-code dat bij uw bedrijf hoort en niet om de werkelijke vaste lasten; • het minimum subsidiebedrag per kwartaal bedraagt € 1.500. Als de berekende subsidie lager is, dan wordt de subsidie verhoogd naar een bedrag van € 1.500. Het maximum subsidiebedrag per kwartaal bedraagt € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb).Let op! Indien u voor uw bedrijf een TVL-subsidie van € 125.000 of meer aanvraagt, dan heeft deze bij de vaststelling van de subsidie een derdenverklaring van de accountant nodig. Heeft u vragen over de steunmaatregelen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01. Groet Alexander Vromans

REPAIRCAFÉ IN DE MOERKOAL In dorpshuis de Moerkoal in Berlicum is er elke eerste vrijdag van de maand een repaircafé. Er wordt door vrijwilligers van alles gerepareerd. Kleding, klokken, fietsen, huishoudelijke apparatuur, electronica, tuingereedschap enz. Het begint om 9.30 uur en duurt tot 12.00 uur (foto Karel Goossens – meer foto’s op thuisinhetnieuws.nl)

VISWEDSTRIJD VOOR JEUGD BERLICUM De Berlicumse visvereniging liet ook dit jaar de plaatselijke jeugd de hengels uitwerpen voor een viswedstrijd. Op ‘t Ven, een prachtig viswater in Middelrode, werd gevist op aantal en op gewicht. Menig visje werd er aan de haak geslagen al dan niet met hulp van de behulpzame leden van de visclub.

M

TRIM SPO

Trimclu 50 jaar. de spor nemers Door d in groe zodanig zelfspre momen persone Thans w met elk uurtje b gen gev Iederee je jezel rustig t een spo er natu niet te

(foto Karel Goossens – meer foto’s op thuisinhetnieuws.nl)

FIETSBRUG VERNIELD Vandalen hebben de fiets/voetgangersbrug over de Aa ter hoogte van Nijvelaar in Den Dungen en Aaveld in Berlicum in brand gestoken. De brug is ernstig beschadigd en kan voorlopig niet gebruikt worden. Door de brand lijken niet alleen de houten delen, maar ook de stalen draagbalken eronder te zijn aangetast. Burgemeester Looijen heeft aangifte laten doen van de vernieling en roept de dader(s) of getuigen op om zich te melden bij de politie: “Dit is echt geen grap meer, dit is ronduit gevaarlijk en asociaal. Mensen die gebruik maken van de brug zijn hierdoor echt gedupeerd. Maar zij niet alleen. De brug moet gerepareerd worden en dat moeten de inwoners van onze gemeente met elkaar betalen. Ik denk dat iedereen het wel met me eens is dat we dat geld wel beter hadden kunnen besteden.”

Heb je vanaf 7 sportza Middel Voor aa met Th

GO

Eerst ee uit Berl werd do gen in h springr


pagina 43

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Het zal je maar gebeuren. Je wilt de stofzuiger uit de trapkast pakken en ziet in je ooghoek iets wegschieten. Je kijkt nog eens goed en je staart stomverbaasd in twee al even verschrikte ogen. Wat is dat? Een steenmarter! Het overkwam een inwoner van Den Dungen. Maar ook in Berghem, Vinkel en Rosmalen werd het beestje gespot. De steenmarter rukt op in onze regio!

STEEDS MEER MELDINGEN VAN OVERLAST IN ONZE REGIO

HELP, EEN STEENMARTER IN DE TRAPKAST! Een steenmarter wordt zo’n 15 jaar oud en plant zich jaarlijks voort. Elke worp levert 3-6 nieuwe steenmartertjes op die na twee maanden op zoek moeten naar hun eigen territorium. “Ook in Oostelijk Brabant zorgen steenmarters steeds vaker voor overlast en schade bij zowel particulieren als bedrijven”, weet Merijn Janssen van Beestjes Kwijt. “ De beestjes komen over uit Duitsland, waar ze al decennialang een ware plaag vormen. Maar we zien dat het beestje oprukt, ook omdat alle nieuwe lichtingen een eigen territorium nodig hebben. En dus schuift de populatie steeds meer op richting het westen van Nederland. “

VERJAGEN

Steenmarters mogen niet worden gedood. Eigenlijk mogen ze ook niet worden gevangen, maar daarvoor zijn soms uitzonderingen mogelijk als de overlast echt te gek wordt. Die uitzonderingen gelden dan wel alleen voor gecertificeerde ongediertebestrijders. “Wij krijgen regelmatig aanvragen om steenmar-

ters te komen bestrijden”, zegt Ted Debets van Deli Hygiënetechniek “Bestrijden mag wettelijk niet”, zegt hij. “Dus je kunt ze alleen weren, verjagen of vangen en elders weer uitzetten.” “We werken met professionele geurstoffen”, zegt Marco van Hunen van Pestis Imperium. “Daarmee kun je ze verjagen”, stelt hij. “Maar ze komen gewoon weer terug, dus er is maar één echte remedie: weren, weren, weren.”

RUIMTES OM TE SLAPEN, POEPEN EN SPELEN

Frans Bakker van FMB Services knikt. “Zorgen dat ze je woning of bedrijfspand niet binnen kunnen komen. Alle gaatjes en kieren dichtmaken, want ze kruipen door gaatjes zo klein als 5 centimeter.” De steenmarters komen naar binnen omdat ze een schuilplaats zoeken. Bakker: “De steenmarter leeft solitair en heeft een eigen territorium. Daarbinnen heeft hij/zij ruimtes om te slapen, om de behoefte te doen en om te spelen. Op die laatste plek ligt vaak allerlei voedsel opgeslagen: kleine zoogdieren en eieren vooral. Die liggen daar te rotten en dat stinkt natuurlijk enorm.”

AUTO’S

Garagehouder Ferry van Zandvoort uit Berghem vond de laatste weken bij meerdere auto’s in de regio eieren en stukken brood onder de motorkap. Aanvankelijk alleen bij bewoners van het buitengebied, maar nu ook bij auto’s van mensen die in de wijken zelf wonen. De steenmarter vindt het ook heerlijk om kabels en leidingen van auto’s door te knagen weet ook garagehouder Sjef van Creij in Rosmalen. “Het komt steeds vaker voor. Je kunt je voorstellen dat de beestjes je een flinke schadepost kunnen bezorgen door de kabels en leidingen van je auto te slopen.”

GEVANGEN EN UITGEZET

Rianne Bruers-Martens van Traas Midden-Brabant Traas kreeg de melding uit Den Dungen. “Het was een jonkie. “We hebben haar gevangen met een vangkooi en in een natuurgebied uitgezet. Vervolgens hebben we de klant geadviseerd over het aanbrengen van wering her en der, zodat de steenmarter niet terug naar binnen kan komen. Je pand moet echt pot- en potdicht zijn!”

HEESCH-WEST

De vraag is ook hoe de autoriteiten omgaan met de aanwezigheid van verschillende steenmarter koppels in het gebied Heesch-West. Onlangs werd er nog eentje op klaarlichte dag gespot bij het vangen van een rat op het dak van een boerderij. De steenmarter is er en zal niet meer weggaan. Het is een beschermde diersoort en het beestje mag dus alleen worden geweerd, verjaagd of gevangen. Dat betekent dat het aantal niet minder zal worden. Integendeel, de populatie zal alleen maar verder toenemen. En dus zullen we er in Nederland steeds meer last van krijgen.”


pagina 44

www.thuisinhetnieuws.nl

M

GEZONDE ROUTE ROSMALEN Jouw route naar gezondheid Vitaliteit: ook voor jou! Je gezond en fit voelen is niet altijd vanzelfsprekend. Iedereen loopt hierin weleens vast. Het kan een hele zoektocht zijn naar de oplossing. Met het netwerk van de Gezonde Route Rosmalen is de weg hier naar toe een stuk makkelijker. Wij zijn jouw route naar een gezond en vitaal leven. Haal alles uit je gezondheid met de zorgprofessionals van de Gezonde Route Rosmalen.

Gezonde Route Rosmalen Gezonde Route Rosmalen is het platform van zelfstandige zorgprofessionals in Rosmalen. Allemaal gericht op het stimuleren van gezondheid, vitaliteit en welzijn. We geloven in preventie en een positieve gezondheid door massage, coaching, voeding, beweging, energetische behandelingen en (mantel)zorgondersteuning. Wij bundelen onze krachten om jouw gezondheid te bevorderen.

De Gezonde Pagina Iedere maand belichten twee deelnemers van het platform een gezondheidsthema. Deze maand gaat het over het thema: De natuur als bron voor gezondheid en welzijn. Kijk voor meer informatie op onze website www.gezonderouterosmalen.nl Stichting Gezonde Route Rosmalen - Jouw route naar Gezondheid!

Wandelcoaching; in beweging kom je verder! Dat er iets bijzonders gebeurt met mensen zodra ze buiten in een natuurlijke omgeving zijn, staat vast. Het ontspannende, herstellende effect van de natuur maakt wandelcoachen bijzonder. Wandelcoachen is een vorm van coachen waarbij je wandelt in de natuur en de coach de buitenomgeving gebruikt ‘natuurlijk’ te coachen. De natuur heeft een relativerend en stress verlagend effect. Hierdoor kan er met meer vrijheid en creatieve gedachtes naar een mogelijke oplossing voor een probleem gekeken worden. Natuurelementen in het landschap worden ankerpunten bij belangrijke inzichten of kunnen worden gevonden om inzichten op te roepen.

er is een wens tot ontwikkeling; vooruit te gaan. Ik geloof in het goede van ieder mens; iemands kracht en talent. Daarom maak ik in mijn contact zichtbaar wat er wel is, wat mooi is, wat energie en vertrouwen geeft. Door te luisteren en met de juiste vragen en/of werkvormen de coachee inzichten te geven. Zowel oplossingsgericht als systemisch; het antwoord ligt in jezelf! Wandelend coach ik op kwaliteiten, krachtige hulpbronnen en inzicht in kansen. Er zit zoveel moois in mensen wat in een coachingswandeling aan de oppervlakte mag komen. En de natuur helpt met haar helende werking op welzijn.

4 wandelingen waar aandacht is voor het brein in ontwikkeling, focus op ademhaling, rust nemen van prikkels en lichaamsbesef, groei mindset, inzicht in eigen kwaliteiten en het vergroten van zelfvertrouwen en veerkracht.

Met DrieKacoaching bied ik wandelcoach-trajecten voor onderwijs en ontwikkeling; jongeren, ouders, docenten en teams in onderwijs. De vraag waarmee coachees komen, heeft meestal betrekking op het vastzitten in ontwikkeling. Er is sprake van stilstand. De rem op de beweging kan ontstaan zijn vanuit angst, depressie, gebeurtenis uit het verleden, motivatie, overprikkeling, zelfbeeld en

Lichaamsverzorging en etherische oliën, een prachtige combi! Etherische (essentiële) oliën worden verkregen uit de verschillende onderdelen van de plant. Dit is afhankelijk van de olie en het doel waar die voor gebruikt gaat worden. De etherische olie kan afkomstig zijn van de bloemen, bladeren, wortels, stengels, de schil, hars of de zaden. Ze verschillen flink van plantaardige oliën; laten geen vetvlek achter op papier, zijn vluchtig door hun moleculaire structuur en meestal lichter dan water. Vaak zijn de etherische oliën kleurloos, maar kunnen ook donkerbruin, blauw, geel of groen zijn. Etherische oliën kun je voor verschillende doeleinden gebruiken: zoals parfumering, in de keuken, wellness, gezichts- en lichaamsverzorging en voor de gezondheid. Dit is ondermeer mogelijk omdat de huid opmerkelijk snel etherische oliën op kan nemen. Neem zelf de proef op de som: breng op je voetzool enkele druppels olie van knoflook aan. Na enkele uren zal je adem ook naar knoflook ruiken. Gezondheid en etherische oliën Aromatherapie baseert zich tegelijkertijd op de

Omdat wandelcoachen werkt, zijn trajecten vaak kortdurend. De eerste wandeling zelfs, geeft al ruimte voor nieuwe energie en beweging. Meestal is een traject van 3 tot 5 wandelingen voldoende. Helaas vergoeden verzekeraars het wandelcoachen nog niet maar is een vergoeding (gedeeltelijk) te ontvangen vanuit professionalisering of PGB. Sommige scholen gebruiken de vrijgekomen NPO gelden voor een wandelcoachtraject voor jongeren. Daarvoor krijgen jongeren een traject op maat van

principes van de reguliere geneeskunde en op die van de homeopathie. Evenals bij de westerse geneeskunst doet men aan geneeskunde van de tegengestelden terwijl bij homeopathie ook ‘het terrein’ van belang is. Het weer in evenwicht brengen van het biologisch terrein. Etherische oliën zijn vooral werkzaam bij circulatiestoornissen, stoornissen aan het zenuwstelsel, dermatologische afwijkingen, hormonale disbalans, stress en slapeloosheid, chronische aandoeningen zoals reuma en artrose. Ook infecties zijn uitstekend te behandelen met etherische oliën. Maar let op: de werking is totaal anders dan bij antibiotica. Antibiotica werkt direct in op de ziektekiem. Een etherische olie maakt het terrein waar de ziektekiem zich bevindt onleefbaar voor dit micro-organisme, zonder deze omgeving schade toe te brengen. Hierdoor ontstaat een duurzaam herstel met minder kans op het opnieuw opvlammen van de infectie. Gezichtsverzorging en etherische oliën Vanwege de eigenschap dat etherische oliën, mits van superieure kwaliteit, vrijwel de enige werkstoffen zijn die direct door alle huidlagen

www.gezonderouterosmalen.nl

DrieKacoaching Karen Janssen Docent, gedragsspecialist, (systemisch) coach en onderwijsadviseur PO, VO en MBO; Wandelcoach in onderwijs en ontwikkeling bij DrieKacoaching Tielekeshoeven 135, Rosmalen (mijn “buitenkantoor” verplaatst zich flexibel naar de vraag van de coachee.)

dringen is het een prachtig product om te gebruiken voor de lichaamsverzorging alsmede voor de gezichtsverzorging. Niet alleen de concentratie van het product, maar ook de opname door de huid garandeert een structurele verbetering van de huidconditie en huidstructuur. Vanwege die mooie eigenschappen werk ik met deze krachtige natuurbron!

Studio Marianne Marianne Langenberg Gezichts- en lichaamsverzorging Aromatherapie Bremhoeven 45, Rosmalen


pagina 45

www.thuisinhetnieuws.nl

M

H.MARIA EN H. JOHANNES - ROSMALEN De vieringen in de Rosmalense Lambertuskerk: zondag 09.30 uur, woensdag 18.30 uur rozenhoedje,19.00 uur eucharistieviering. Laurentiuskerk zondag 11.00 uur eucharistieviering. Annakerk Hintham: zondag 09.30 uur eucharistieviering. Voor de vieringen in de Laurentiuskerk en de Lambertuskerk kunt u zich aanmelden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.30 en 11.30 uur. Dat kan telefonisch: 073 5212215 of per mail naar lambertus@parochiemaria.nl

VIERINGEN THUIS MEEBELEVEN

De vieringen binnen de Mariaparochie worden vanuit de Lambertuskerk live uitgezonden op internet. Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl of volg de stream via de app van ‘kerkdienst gemist’ die u op uw telefoon of tablet kunt installeren.

INFORMATIEAVOND VORMSEL

Op 9 september vindt een informatieavond plaats voor kinderen en hun ouders over het Vormsel. Dus zit je komend schooljaar in groep 7 of hoger? Wil je eigenlijk wel meer weten over je geloof? Vinden je ouders ‘dat dit er gewoon bij hoort’? Wil je ook gesterkt worden door de Heilige Geest? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Laat je ouders dan op donderdag 9 september om 20.00 uur naar de Lucaskerk gaan, Zuiderparkweg 303 in Den Bosch. Op deze informatieavond zullen de leden van de vormselwerkgroep en kapelaan Gideon alle ‘ins and outs’ van de voorbereiding met plezier presenteren. Voor meer informatie kunt u bellen naar het parochiesecretariaat 073 5212215.

INFORMATIEAVOND EERSTE COMMUNIE

Nog niet alle kinderen van het afgelopen schooljaar hebben hun eerste communie gedaan maar we willen in september al wel graag van start gaan voor de kinderen die dan in groep 4 of hoger zitten. Op dinsdag 21 september is er een informatieavond in de Laurentiuskerk waar geïnteresseerde ouders van harte welkom zijn. De ouderavond start om 20.00 uur. Tijdens deze avond zal het nieuwe project waar mee van start gegaan wordt gepresenteerd worden. Wanneer je bij de informatieavond wilt zijn, meld je dan even aan door een mailtje te sturen naar communierosmalen@parochiemaria.nl zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. We sturen dan ook vast het inschrijfformulier en de machtiging toe. Wanneer je besloten hebt om je zoon of dochter mee te laten doen, dan kun je de formulieren eventueel al ingevuld bij de avond afgeven. Het inschrijfgeld bedraagt €70 en inschrijven is mogelijk tot en met 1 oktober.

ArtsLommelenArtsLommelen Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging en

ng

rging

073-6893597 073-6893597 06-53616114 06-53616114 www.artslommelen.nl 073-6893597 regio ’s-Hertogenbosch e.o. www.artslommelen.nl 06-53616114 regio ’s-Hertogenbosch e.o.www.artslommelen.nl inspirerend flexibel

PAROCHIEDAG HEILIGE AUGUSTINUS IN MIDDELRODE Op zondag 5 september aanstaande vieren we onze jaarlijkse Parochiedag voor alle inwoners van Berlicum – Middelrode – Heeswijk-Dinther en Loosbroek. Dit jaar is het een bijzonder feestelijke happening want deze dag stellen wij onze nieuwe pastor Guido Dieteren aan u voor. We starten om 10.00 uur in de Sacramentskerk, Driezeeg 40 in Middelrode. Na de dienst zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud op het Beukplein. We sluiten rond 14.00 uur de dag feestelijk af.

H. AUGUSTINUSPAROCHIE BERLICUM/MIDDELRODE Zondag 5 september 10.00 uur Eucharistieviering voor de hele parochie daarna hele dag Parochiedag. GEEN vieringen in Heeswijk-Dinther en Loosbroek Zondag 12 september 09.30 uur Woord- en Communieviering Zondag 19 september 09.30 uur Eucharistieviering Gildemis Zondag 26 september 09.30 uur Woord- en Communieviering Zondag 3 oktober 09.30 uur Eucharistieviering Maandag 4 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed Zondag 10 oktober 09.30 uur Woord- en Communieviering Maandag073-6893597 11 oktober 06-53616114 19.00 uur Rozenkransgebed

www.artslommelen.nl regio ’s-Hertogenbosch e.o.

Zondag 17 oktober

onafhankelijk - samen - duurzaam -

vertrouwen

respectvol transparant oprecht ken bij het afscheid en de uitvaart. ken bijZehet horen afscheid er en de uitvaart. Ze horen er nemen met kinderen Afscheid nemen met kinderen 09.30 uur Eucharistieviering regio ’s-Hertogenbosch gewoon bij en kunnen eventueel gewoon een actieve bij en kunnen rol eventueel een e.o. actieve rol

vertrouwen - professioneel --

spelen. spelen. kwetsbaar willen ze zijn graag kwetsbaar en begeleiding we willen ze Ze graag kenenbijweKinderen afscheid en de uitvaart. horen er het verdriet... Persoonlijke verzacht Mededelingen: parant -het oprecht inspirerend flexibel Soms verloopt het beschermen. leven anders Soms en verloopt het-leven anders en gewoon bij en kunnen eventueel eenalactieve rolvrijblijvend -Op het ogenblik mogen er in Berlicum-Middelrode 100 personen per Vragen? Neem contact op voor Vragen? een Neem contact op voor een vrijblijvend eren, soms op jonge worden leeftijd, kinderen, al ge- soms op jonge leeftijd, geIk verzorg uitvaarten met zorg Ookverdriet... als u niet, of gesprek. elders verzekerd Ook als u niet, of elders verzekerd met het levenseinde. confronteerd met hetgesprek. levenseinde. spelen. ag viering aanwezig zijn. U hoeft niet meer te reserveren. U dient zich wel kkenheid verzacht het en aandacht. Samen kleinbereikbaar. team bent. Wij zijnmet dag een en nacht bent. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. mmelen Uitvaartverzorging Door ArtsLommelen worden Uitvaartverzorging worden bij binnenkomst te melden bij de gastvrouw/gastheer. en van medewerkers ik zorg voorvan een een ongedwongen kinderen manierSamen op betrokeen ongedwongen manier betrokorg en aandacht. met eendraag klein team -Het parochiesecretariaat is vanwege de vakantie gesloten t/m 5 sepcontact op wat voor vrijblijvend e- Vragen? Neem passend afscheid pasteen bij het geleefde n passend afscheid wat past bij het geleefde leven, tember. Voor spoedgevallen zijn we 24 uur per dag telefonisch bereikleven, contact gesprek. Ook alsuwuwensen niet, en ofbudget. eldersNeem verzekerd baar. Alsmede via e-mail en brievenbus. 2x per week wordt de e-mail voor een vrijblijvend gesprek. eem bent. contact voor een vrijblijvend gesprek. Wijop zijn dagop en nacht bereikbaar. en gecontroleerd en de brievenbussen bij de kerk in Middelrode en de kRots geleegd. integer luisteren rust professioneel - integer

-

met hart luisteren

en rust ziel -

-met

hart


pagina 46

www.thuisinhetnieuws.nl

H. JOHANNES’ ONTHOOFDING - NULAND Zaterdag 4 september 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Intenties: Marie van Bakel (p/verj), Jan Kappen (mdg), Riet Roos-van Hoek en Ties van Hoek, Rien Meulendijk (mdg), Pieta van Nistelrooij-van Santvoort (1e jrg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p). Zaterdag 11 september 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Intenties: Zus Langens-Witlox (mdg), Jeroen van Rooij en Jan van Rooij (mdg), Adriaan van Aggelen (mdg), Zus van Nuland-van Nistelrooij en overleden fam., Piet van den Boogaard, Tonnie van den Boogaard-Rovers, Peter van den Boogaard en Erna van den Boogaard-Hamers. Zaterdag 18 september 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Intenties: Jan en Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen (p/verj), Martha van Venrooij-van Creij en Cor van Venrooij (p/verj), Han Zwanenberg (mdg), Annie Roersch-Tijhuis, Gerard van Dreumel, Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Hendrik Langens (p/jrg). Zaterdag 25 september Kerkwijdingsfeest 19.00 uur Eucharistieviering met de gezamenlijke koren. Intenties: Gijs (verj) en Jaantje van Helvoirt-van Bergen (p) en overleden fam. Van Helvoirt-van Bergen, Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Wim van Creij (mdg), Marinus Verstappen (1e jrg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten en Timmy Barten-Thewissen (mdg).

H. MARIA MAGDALENA - GEFFEN De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk. De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream via www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) Vrijdag 3 september 19.00 uur avondmis in de kerk Intenties: Tiny van der Doelen (jaargetijde). Zondag 5 september om 10.00 uur Openluchtmis bij huize De Heegt m.m.v. W.I.K. Na de mis is er koffie met krentenmik. Bij slecht weer is de viering in de kerk Intenties: Annie Cremers – van Griensven (mnd.), Jeroen van Boekel, Johannes Romme en Anna Romme – Rover, Henk en Ineke Donders en alle overleden Geffenaren die zich hebben ingezet voor Effe noar Geffe. Vrijdag 10 september 19.00 uur avondmis in de kerk Intenties: Riet van Santvoort – van Dinther (mnd.). Zondag 12 september 09.30 uur H. Mis (Ziekenzondag) m.m.v. gemengd koor Intenties: Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek, Wim en Sien Tiemissen en zoons Harrie en Noud (jaarlijkse gedachtenis), Martha van der Doelen (jaargetijde) en voor Bernard en Tini van der Doelen en Bert van Alem.

M

NAMEN Sinds ik vanaf oktober1974 pastor ben, heb ik heel veel kinderen gedoopt. De namen, die pasgeboren kinderen gegeven werden, waren vijftig jaar geleden heel anders dan nu. Heel vaak werden de kinderen vernoemd naar oma of opa of naar een dierbaar familielid of vriend(in). Zo heb ikzelf vier doopnamen, genoemd naar de beide opa’s ( Johannes en Antonius), verder naar een oom die pastor was ( Petrus) en naar de naam van de parochiekerk, waar ik gedoopt ben (Leonardus). De kinderen van nu zijn ook nog genoemd naar opa’s en oma’s, naar een bepaalde heilige, maar ook (en dat komt steeds meer in zwang) omdat wij de betekenis van de betreffende naam zo zinvol vinden. Tegenwoordig kom je de meest onbekende namen tegen! Ouders zijn heel fantasierijk. U herkent dat wel, dat je af en toe vraagtekens hebt. Ik kan moeilijk voorbeelden opschrijven want het is ook subjectief van mij uit en ik wil geen enkele ouder tekort doen. Maar soms moet ik, bij het horen van een roepnaam, mijn gevoelens onderdrukken om niet te laten merken dat ik die naam onbegrijpelijk vind. Het zijn soms lettergrepen achter elkaar, waarbij ik me afvraag hoe de ouders op het idee zijn gekomen. Meestal is het, zeggen ze dan, als ik ernaar vraag, omdat de naam leuk klinkt. Heeft de naam ook een betekenis, vraag ik dan? Dan kijkt men mij aan alsof ze willen zeggen: “Moet dat dan?” Ik vind dat jammer, een naam zonder betekenis. Namen hebben oorspronkelijk een betekenis. Jan betekent: “God is mij genadig”, Stéphanie betekent: “de omkranste”; Christophe betekent: “Christusdrager”, Ivanka is ”Godsgeschenk”; Frank betekent “vrij”; Irene betekent “vrede”, etc….. Zo is de naam ook een wens, een hoop, een zegen. Zó hebben namen een inhoud en wel een positieve. Wat fijn als kinderen met zo’n achterliggende wens en hoop aan hun leven mogen beginnen. Tot slot: wat betekent uw naam? Zoek het eens op, bijvoorbeeld op internet. Jan Renders, emeritus-diaken

Vrijdag 17 september 19.00 uur avondmis in de kerk Zondag 19 september 09.30 uur H. Mis (Vredeszondag) m.m.v. PassePartout Intenties: Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Vrijdag 24 september 19.00 uur avondmis in de kerk Intenties: Fia Heijmans – Langens, Ria Langens – van Griensven (mnd.). Zondag 26 september 09.30 uur H. Mis m.m.v. gemengd koor Lena van Nuland – van Houtum (jgt), Jaan Rovers - Schuurmans, als 1e jaargetijde namens de parochie, An Reuvers – van den Hurk (verjaardag) en overleden familieleden, Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek, Theo Prinssen (sterfdag).


pagina 47

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek

waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 48

www.thuisinhetnieuws.nl

M


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.