De Molen 2103 16-3-2021

Page 1

foto Karel Goossens

De Molen

60

DE MOLEN DAT BEN IK Claudia van der Zande Welcom bij Nuij

JAAR DE MOLEN

ZESTIGSTE JAARGANG - MAART 2021 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

SAMEN BOUWEN AAN MOOIE PROJECTEN Volg onze projecten via facebook.com/reuversbouw of bekijk ons woningaanbod op:

BERGHS CONTACT DE OMROEPER LITHER COURANT TOTALOSS D’N HERD HET VEER STREEKWIJZER DE MOLEN BALKUMBRIJ

VERSCHIJNINGSDATA verspreiding vanaf

deadline

13 april 8 april 11 mei 6 mei 8 juni 3 juni 13 juli 8 juli 31 augustus 26 augustus 21 september 16 september 19 oktober 14 oktober 16 november 11 november 14 december 9 december kopij: redactie@nnmedia.nl 06-37410335 advertenties: Mark Verhaar Nico van Nuland 06-15285267 06-53394851 digitaal:

thuisinhetnieuws.nl/magazines


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

M

TWEE CORONA VLIEGEN IN ÉÉN KLAP SLAAN

ROSMALEN IN BEWEGING VOORBEELD VAN GEMEENSCHAPSZIN Spieren zijn wat stijver geworden, de buikjes soms wat ronder. Dat er al een jaar lang minder gesport, gewandeld, gefietst en getraind is, begint zich te wreken. “Daar kunnen we iets aan doen en daar hebben we een plannetje voor bedacht. We dagen iedereen uit om in beweging te komen, lekker te gaan lopen of te fietsen. En te ontdekken hoe mooi de omgeving is.” Door Herman van Dinther Aan het woord is Aemy Sevinga, één van de mensen die het initiatief hebben genomen voor het evenement Rosmalen In Beweging. Dat Aemy (33) bij het clubje zit is niet zo vreemd. Zij is sinds januari vorig jaar teammanager bij de Sport Alliantie Rosmalen en part time verbonden aan OJC Rosmalen als verenigingsmanager. “Door corona is mijn eerste jaar heel anders ingevuld dan ik voor ogen had. Dat neemt niet weg dat ik wel al heel veel mensen heb leren kennen die op allerlei gebieden actief zijn in het Rosmalense verenigingsleven. Zo kwam ik in contact met Leander Pennings van Satisfaction Rosmalen. Hij speelde met de gedachte om iets sportiefs te organiseren om de negatieve fysieke gevolgen van de corona toestanden te lijf te gaan. Uiteraard sprak mij dat meteen aan want ik zie natuurlijk ook wel dat er bij veel mensen van bewegen niet alles terecht komt.” Voor Leander (64) speelde er nog een tweede invalshoek. “Vanuit Satisfaction bespeur ik bij het organiseren van alle mogelijke activiteiten een soort driehoeksverhouding tussen het Rosmalense verenigingsleven, de horeca en ondernemende winkeliers. Die verbondenheid is niet voor iedereen altijd zichtbaar maar wordt zo zeker wel gevoeld. We zien de activiteiten als het cement in de Rosmalense samenleving, we hebben elkaar in de genoemde driehoek gewoon nodig.”

van leuke evenementen bleven op de plank liggen. Veel winkeliers hoorden maandenlang geen deurbel rinkelen, laat staan hun kassa. Hoe mooi zou het zijn als we een activiteit kunnen organiseren om twee corona vliegen in één klap te slaan. Wandelen of fietsen om weer eens lekker in beweging te komen en er tegelijkertijd een sponsortour van maken waarmee we horeca en winkeliers een hart onder de riem kunnen steken. We hebben natuurlijk geen flauw idee welke opbrengst we ermee kunnen halen, wat dat betreft laten we ons verrassen. Wat echter wel vaststaat is dat we hiermee deze groep ondernemers laten blijken dat we ook in deze heel erg moeilijke tijden hen mentaal een steuntje in de rug willen geven. Het is de bedoeling dat we verenigingen benaderen met de vraag om hun achterban te prikkelen om mee te doen en de leden uitdagen flink wat kilometers te laten sponsoren. Zo kunnen we met zijn allen laten zien waar Rosmalen groot in is, namelijk een bloeiende, gezonde en heel betrokken samenleving. Daarbij is het leuk om te melden dat al een flink aantal verenigingen mee gaat doen, waaronder OJC Rosmalen, Hevo, SJV Rosmalen, Heemkundekring Rosmalen, muziekvereniging St. Cecilia, Thuis In Rosmalen, Popkoor Tune, Stichting Vrienden van het

PIJN

Leander: “Corona heeft het afgelopen jaar al heel veel pijn veroorzaakt, in alle mogelijke opzichten. Alle dingen die het leven vaak zo mooi maken zijn uit de agenda gegumd. De terrassen bleven heel lang dicht, het bestek en de servetten in de restaurants konden in de kast blijven en de draaiboeken voor tal

Leander en Aemy zijn samen met vier anderen druk bezig met de voorbereidingen voor Rosmalen In Beweging dat tussen 5 en 25 mei gehouden wordt.

Rosmalens Carnaval, Lekker Origineel, Hedde FF en uiteraard Satisfaction Rosmalen.”

VERRASSENDE LOCATIES

Behalve Aemy en Leander zijn er met ieder zijn of haar eigen achtergrond heel gemotiveerd bij betrokken Edwin Smolders, onder meer presentator van grote evenementen, Corrianne Schijvens- van Hassel, actief op allerlei gebied, Bert ter Mors van Thuis in Rosmalen en Felix van den Nieuwendijk, actief in de Hannusclub en bij Rosmalens Belang. Aemy: “De plannen zijn nog in een pril stadium en we denken nog goed na over de invulling van het concept. We nodigen de deelnemers uit om in de periode van 5 tot 25 mei te voet of met de fiets op pad te gaan. Zij kunnen zich vooraf aanmelden met een inschrijfformulier. Op basis daarvan krijgen zij een gadget waarmee zij duidelijk kunnen maken dat zij wandelend of fietsend deelnemen aan Rosmalen in Beweging. Iedereen kan zijn eigen route en afstand bepalen maar er kan ook gebruik worden gemaakt van routes die wij uitstippelen. Voor welke vorm er ook gekozen wordt, we zorgen ervoor dat de deelnemers kunnen meedoen aan spel- en quizvormen die het geheel gezellig en luchtig maken. En waarmee zelfs prijsjes gewonnen kunnen worden. Het leuke is ook, denken wij, dat de wandelaars en fietsers met deze routes op verrassende locaties komen welke normaal gesproken niet zo voor de hand liggen. Hoe dan ook, we hopen dat we heel veel mensen enthousiast kunnen maken om in beweging te komen voor Rosmalen. En voor zichzelf natuurlijk, want daar is het toch om begonnen.” Bij vragen kun je een mailtje sturen naar info@satisfaction.nl


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

M

DIT JAAR WORDT BEGONNEN MET INVULLEN VAN TWEE ERVEN

VOLOP RUIMTE VOOR SCHUURWONINGEN BIJ COUDEWATER

Door Herman van Dinther Lisanne Snoeijen is projectmanager bij BPD en is op dit moment druk bezig met de uitvoering van de plannen welke intussen in een concreet stadium zijn beland. Lisanne (34): “Bij de samenwerking tussen BPD en Van Wanrooij trekken we uiteraard op veel vlakken samen op maar hebben we ook werkzaamheden verdeeld. Het is nu eenmaal niet altijd zinvol of efficiënt om steeds met tweeën aan hetzelfde onderdeel te werken.

LAND VAN COUDEWATER plankaart 22 januari 2021

FIET S

De eerste nieuwe huizen die gerealiseerd worden in de ontwikkeling van Landgoed Coudewater krijgen in de loop van dit jaar ‘een boeren gezicht’. Het is het eerste zichtbare resultaat van de samenwerkende Van Wanrooij Projectontwikkeling en BPD Ontwikkeling. Zij trekken als VOF Land van Coudewater samen op bij de invulling van het prachtige gebied en de monumentale gebouwen. In het totaal van de plannenmakerij is een aantal deelprojecten al concreet in voorbereiding. Een voorbeeld daarvan vormen de twee Erven welke aan de Peter de Gorterstraat worden ontwikkeld.

0

Zo werken we aanvullend aan elkaar. Mathijs Gerritzen van Van Wanrooij houdt zich bezig met de voorbereidingen van de infra voortkomend uit datgene waar ik me mee bezighoud namelijk het stedenbouwkundig ontwerp en de ontwikkeling van de woningen. We wisten al snel dat we op de twee bouwlocaties, waar plaats is voor tien, respectievelijk zeven woningen, niet wilden gaan voor traditionele vrijstaande woningen en tweekappers. Eigenlijk vonden we dat er een mooie aansluiting moest komen op de sfeer en omgeving van Coudewater, het groene buitengebied waar

20

40

60

80

N

100

de twee locaties liggen en de nieuwe golfbaan waar de twee bouwplaatsen aan grenzen.”

SCHUURWONINGEN

“Dat bracht ons op het idee om het meer te gaan zoeken in de agrarische bouwvorm zoals die vroeger bestond uit een hoofdhuis en uitbreiding met steeds bijgebouwde schuurwoningen. Vormgeving en het gebruik van materialen boden een uitdaging om er iets moois, duurzaams maar ook unieks van te maken. We willen samenhang en diversiteit in vormgeving van de schuurwoningen creëren


www.thuisinhetnieuws.nl

en mensen vrijheid geven om een woning zoveel mogelijk naar wens te ontwerpen. Dat bracht ons bij UNICwonen. UNICwonen is een Design&Build concept, waarbij je keuzevrijheid krijgt om zelf een unieke woning te laten ontwerpen binnen een HSB (Houtskeletbouw) bouwsysteem. De basis draagconstructie van de woningen zijn gelamineerde houten spanten met een HSB casco. Gevelmateriaal, gevelindelingen en plattegronden zijn vrij te kiezen. Een circulair en duurzaam bouwconcept. De woningen worden ontworpen door architectenbureau WillemsenU uit Eindhoven Architect Frank Willems is gewend om met particuliere opdrachtgevers in dialoog te gaan om samen te komen tot een gebouw dat aan alle wensen voldoet. Een belangrijk element daarbij is het gegeven dat het ontwerp moet passen in de omgeving waarin het wordt gebouwd. Zeker voor dit project vinden wij het belangrijk dat de huizen als het ware moeten opgaan in het landschap maar ook hun eigen karakter uitstralen.”

RUIME BOUWKAVELS

“Uiteraard zijn we gebonden aan een tamelijk strak bestemmingsplan waardoor de te bouwen woningen qua vorm en uitstraling bij elkaar moeten passen terwijl er niettemin ruimte blijft om er een eigen stempel op te drukken. Er ligt een basisontwerp met een beeldregieplan waarin het hoofdhuis en de schuurwoningen te herkennen zijn. Wij zijn echt heel blij dat we met UNICwonen in gesprek zijn geraakt en tot samenwerking zijn gekomen.

Lisanne Snoeijen is heel enthousiast over de woningen die straks op de Twee Erven gebouwd gaan worden. “Het houtskeletbouw bouwsysteem is duurzaam en zorgt voor ontwerpvrijheid” De huizen welke er gebouwd gaan worden variëren in oppervlakte van 164 tot 218 vierkante meter op kavels van 360 tot 880 vierkante meter. De prijzen lopen uiteen vanaf € 675,000 tot € 875,000 - duidelijk in het hogere segment dus - overigens met een zeer hoog afwerkingsniveau en inclusief de persoonlijke begeleiding door de architect. Het is de bedoeling dat de erven autoluw worden ingericht, je kunt wel met je auto bij de woning komen maar voor bezoekers is er parkeerruimte aan de buitenranden. We kijken ook met aandacht naar de inrichting van het erf. Landschapsarchitect Martien van Osch van Bureau Oslo, die we ook voor het landgoed Coudewater inzetten, neemt ook De Erven onder zijn hoede. De kopers van de woningen worden gezamenlijk eigenaar van de openbare ruimte en beslissen samen over het gebruik van de grond voor bijvoorbeeld een moestuin, een boomgaard, speelveldje of wat er ook maar bedacht wordt. De bewoners kunnen er straks voor kiezen om het onderhoud en beheer van hun mini-wijkje in eigen hand te houden of uit te besteden aan een beheers vereniging. Dat soort zaken staat nog open en wordt zeker op een goede manier ingevuld. De plannen staan intussen op www.nieuwbouw-landgoedcoudewater. nl/de-erven. Als alles volgens plan verloopt kunnen medio volgend jaar de eerste woningen worden opgeleverd.”

M

TIJD VOOR ONT-MOETEN DROGE ONDERBROEK In mijn blauwe rok met gekleurde knopen, loop ik ritmisch te wezen op de Indonesische klanken uit mijn boxje. De fantasiebeelden van warmte, natuur en vrolijke mensen maken wat in mij los. De teksten brabbelzing ik naar beste kunnen mee. Meneer Tumana, ik kom eraan. Als ik de huiskamer in beweeg, swing ik rustig achter u langs. De opzij geveegde witte haren liggen als pennenstreken op bruin papier. Maar, dit stilleven komt in beweging! U snuffelt in de lucht om zeker te worden van wat er hoorbaar is. Na het moment dat u mij heeft opgemerkt, leg ik de muziek als een cadeau in uw hand. Er komt vrijwel meteen een ontspannen lach als u nog beter hoort wat er uit het boxje komt. U gaat het geluid ritmisch van links naar rechts zwieren en dit enthousiasme tovert mij om tot een danseres. Het publiek aan de andere tafel geeft hoorbaar reactie op onze toenemende feestvreugde. Dat geeft u de vrijmoedigheid om mij een duwtje op mijn heup te geven. Ik geef er een draai aan. En nog één en nog één en nog één. Ik breng mezelf tot stilstand en zoek wiebelig naar mijn evenwicht. Van een paar twinkelende ogen is af te lezen dat dit nog niet helemaal het einde is. De toekijkers laten hun ingehouden ongeloof horen als u mij een gewaagde vraag stelt: “Laat je mij die droge onderbroek van jou zien?” Met een overtuigd ja en wat verlegen tijdrekken, komt het witte kant in elk van de extra drie rondjes steeds even voor de dag. U lacht uw tanden nóg bloter. Even later legt u de kleine luidspreker op de tafel en hoor ik optimistisch: “Jij kan succes hebben op de markt met veel publiek en er een centje mee verdienen!” Voor deze originele tip maak ik een dankbare kniebuiging en zet ik mijn hoedje af en weer op. Laloo zou namelijk nooit op het idee zijn gekomen om de marktwerking van haar “droge onderbroek” te onderzoeken. Jacoline Goossen is miMakker. Zij neemt de tijd voor een speciale manier van aandacht geven en contact maken met mensen in zorgsituaties. Zij schrijft over haar ervaringen als clown Laloo. Laloo weet met haar onbevangenheid en een neus voor mogelijkheden, spel en humor, een weg te vinden naar het hart van mensen en wat hen bezig houdt in het moment. www.beleefidee.nl

Foto Clicking Images

pagina 5


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

Frans en Marleen van der Biezen

De relaxspecialisten van Oss

Indien gewenst komen wij bij u aan huis met onze showwagen met 5 stoelen Willaertstraat 24 • Oss tel. 0412-625292 of 06-20646083 Bel gerust voor een afspraak

www.relaxspecialist.nl

ALL - COLUMN -

Darmreiniging kan ook heel integer zonder geurtjes en zeefje! In 2004 was Patty’s programma op televisie waarin zij laten zien hoe je de darm kunt reinigen met veel kreun en gesteun. Sindsdien pak ik steeds weer opnieuw pen en papier om een artikel te schrijven hoe het wel kan op een menselijke en integere manier. Inmiddels al weer bijna 17 jaar. De darm reinigen is een zeer goede manier om van uw lichamelijke klachten af te komen. Dus het principe wat Patty laat zien is juist. In mijn praktijk werk ik met een gesloten systeem en ga integer met een van de meest intieme bereiken van de mens om. Wat is Colon Hydrotherapie? Colon hydrotherapie is een hele ontspannen behandeling, aangenaam en effectief, waarbij men de darmwand reinigt. Veel mensen hebben een opgeblazen gevoel, voelen zich dik en voelen zich al opgelucht na de eerste behandeling. Hoe moet ik mij de behandeling voorstellen?

Q.ouT fietsen Nuland zit flink in de lift VERKOOP VAN BIJNA ALLE MERKEN FIETSEN Elektrische fietsen van goede merken met Bafang motoren en extra grote accu’s. Voor grote accu’s met een radius van 125 km rekenen wij geen extra kosten. Een uitstekend servicepakket bieden wij geheel gratis aan bij de aankoop van iedere fiets. Een servicebeurt voor een normale fiets of een elektrische fiets is bij Q.ouT fietsen altijd €27,50

Heeft de fietsenwinkel waar u uw fiets heeft gekocht de deuren moeten sluiten i.v.m. de corona crisis? Bij Q.ouT fietsen Nuland bent u altijd van harte welkom! • Elektrische fietsen • Stadsfietsen • Transportfietsen • Mountainbikes • BMX • Omafietsen • Kinderfietsen • Steppen • Loopfietsen Kerkstraat 31D 5392 CA Nuland - 073-6898293 info@qoutfietsen.com - www.qoutfietsen.com

HEESCH

0412 - 452444

HARDGLAZEN DEUREN EN PUIEN GLAS SCHADE?

24 uur per dag, 7 dagen in de week staat onze glasherstel service voor u klaar.

Gefilterd water op een aangename temperatuur tussen de 32 °C – 38 °C gaat met een lichte niet waarneembare druk de dikke darm in. Op het moment dat de natuurlijke peristaltische darmbeweging op gang komt gaat al het water uit de dikke darm en door het masseren van de dikke darm gaat het aangekoekte materiaal van de darmwand en verlaat op deze manier de dikke darm. Door dit tijdens de behandeling enkele keren te herhalen kan veel oud materiaal verwijderd worden. Tussen de 3 en 17 kilo aan aangekoekt materiaal kan in de darmen zitten. Een goede behandeling kan veel van deze overtollige kilo’s weghalen en daarmee ook het gevoel van een dikke opgeblazen buik wegnemen. Je raakt veel gifstoffen kwijt waardoor ook de huid sterker, mooier, stralender en gezonder wordt. Mensen kunnen er jaren jonger uit komen te zien. Is dit nieuw voor je? Neem gerust contact op voor vrijblijvende informatie met: Colon in Balance, waar je gezondheid begint! Kitty Wolf Zandstraat 13 5391 AL Nuland T: 0652 0636 42 E: info@coloninbalance.com W: www.coloninbalance.com


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

VAN DER VALK HOTEL NULAND BEREIKT HOOGSTE PUNT IN DE BOUW De nieuwbouw van het Van der Valk Hotel in Nuland heeft het hoogste punt bereikt. Eind 2019 werd er gestart met de grootse nieuwbouwplannen van het hotel, gelegen aan de snelweg A59. Het huidige hotel maakt plaats voor moderne nieuwbouw. De verwachting is dat het hotel in het vroege najaar van 2021 opent. Tot die tijd blijft het hotel nog steeds geopend en bevindt het restaurant en de receptie zich in de aangrenzende pop-up locatie “De Valk Next Door”.

seren en de balkons te vergroten. Dit gebeurt in fases om enige hinder tot een minimum te beperken. “We zijn erg trots en ontzettend dankbaar dat we ondanks deze moeilijke tijden toch de bouw van ons nieuwe hotel kunnen doorzetten en dat er straks een gloednieuw hotel staat! Ruim 50 jaar bouwen we hier in Nuland aan ons mooie familiebedrijf. Dit is voor ons echt een mijlpaal en maakt het vandaag ook extra speciaal, omdat we hier met 4 generaties bij aanwezig kunnen zijn”, vertelt Wendy Van der Valk (directie Van der Valk Hotel Nuland-‘s-Hertogenbosch) enthousiast.

VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN Er wordt er druk gewerkt aan de upgrade van het bestaande hoofdgebouw, waar het dak eraf wordt gehaald en de muren recht worden getrokken om de uitstraling te moderni-

Het nieuwe hotel telt vier verdiepingen en een grote glazen vide. Op de begane grond bevindt zich straks Gerrit’s à la carte restaurant, een Live cooking restaurant, een hotelbar, private dining room en een Sushi bar/res-

taurant. Op de eerste verdieping bevindt zich het congrescentrum met multifunctionele zalen. Tevens heeft het hotel straks ruim 135 hotelkamers waarvan 12 themasuites met sauna of jacuzzi, casino en fitness en wellnessfaciliteiten.

OPENING NAJAAR 2021

De komst van de corona pandemie heeft voor de bouw van het nieuwbouw hotel wel voor extra uitdagingen gezorgd. “We hebben intensief overleg gehad met alle betrokken partijen om er samen voor te zorgen dat de bouw toch op een veilige manier voorgezet kon worden. Tijdens de lockdowns dokterden we oplossingen uit om de impact op de planning zoveel mogelijk te beperken. De bouw ligt nu gelukkig weer op schema en naar alle verwachtingen zal het nieuwe hoofdgebouw waarschijnlijk geopend worden in het vroege najaar van 2021”, aldus Wendy van der Valk.


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

CONNECTED BEAUTY: DE FILOSOFIE VAN AFSLANK- EN SCHOONHEIDSINSTITUUT LIJFSTIJLING UIT MAREN-KESSEL

LIJFSTIJLING: ‘PURE SCHOONHEID’ Je voelt, meteen al bij binnenkomst bij het Afslank-en schoonheidsinstituut van Annemiek van der Voort in Maren-Kessel, de gastvrije warmte als het ware op je afkomen. LijfStijling en Huidstijling, deze twee begrippen horen binnen het bedrijf van Annemiek onlosmakelijk bij elkaar. “Vandaar dat we met een gerust hart en gevoel de term ‘Connected Beauty’ kunnen bezigen. We benaderen de cliënt altijd als ‘persoon in totaliteit’. Samen met onze kennis en geavanceerde apparatuur, verkrijgen we gegarandeerd resultaat”, aldus Annemiek. Gedurfde woorden van een vakvrouw die, hoe verder we in gesprek geraken, steeds meer waarheid verkrijgen. September 2021 vieren ze hun 12½ jarig jubileum van LijfStijling. door Jan van Ravenstein

DAT KAN IK OOK

Even voorstellen: Annemiek van der Voort, gehuwd met André en samen hebben ze drie zonen. “We zijn de trotse grootouders van

kleinkind Nilou en een tweede ‘wondertje’ waar we echt naar uitkijken, is onderweg”, zegt ze stralend. Een kleine terugblik in de geschiedenis leert dat de basis van de start van het instituut gezocht moet worden in het persoonlijke van Annemiek. “Weet je, noem mij maar een ervaringsdeskundige. Vanaf mijn 18e was ik in gevecht met de kilo’s. Van alles heb ik gedaan. En ja, ook ik had soms dat duwtje in mijn rug nodig en ook ik had een streefgewicht. Maar afvallen is één, op gewicht blijven is twee”, zegt Annemiek. Vooral de nazorg ontbrak vaak en dat zette haar ook aan het denken. “Dat kan ik ook”, was mijn allereerste gedachte toentertijd, zegt ze met een brede smile. Aldus geschiedde.

ALLES ONDER 1 DAK

Het mooie van dit bedrijf is de totaliteit. Het herbergt een ongekende veelzijdigheid met als enig ultieme doel: ‘Pure Schoonheid’. Je proeft als het ware de zogenaamde ‘ziel en zaligheid’ die Annemieke met verve, liefde en schoonheid dagelijks in haar bedrijf stopt. Kleinschaligheid, eerlijk en vooral transparant. Tijdens de allereerste kennismaking krijgt de klant alle facetten van het bedrijf te zien en voorzien we de klant van advies. “Wij hebben geen geheimen en we houden van een eerlijk advies. Geen poespas en soms misschien wel iets te recht voor zijn raap. Maar vooral eerlijk, zoals gezegd. Huidstijling is onderdeel van LijfStijling. “Wat je eet komt vaak tot uiting in de huid, maar ook of je met veel stress leeft, rookt, drinkt of beweegt. Dit alles moet in balans zijn om sowieso goed in je vel te kunnen zitten en te kunnen stralen”, zegt Annemiek. Wat opvalt in het gehele pand is de netheid, de warme uitstraling en vooral de functionele indeling. De twee fonkelnieuwe behandelkamers geven ruimte en rust.

SPECIALIST IN HUN VAK

Professioneel, gediplomeerd en deskundig. Het zijn termen die je met regelmaat tegenkomt in de mooi verzorgde brochures van de praktijk van Annemiek. Alles wat je ziet en ervaart straalt professie en vooral vertrouwen uit. De nieuwe behandelkamers met uitgekiende behandel apparatuur zijn een lust voor het oog. Maar ook de EMS trainingsruimte maakt grote indruk en geeft je inspiratie om meteen aan de slag te gaan. Annemiek en


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

collega Patty zijn beiden gediplomeerd, professioneel schoonheidsspecialiste. Patty zit al ruim 25 jaar in het vak en kent het klappen van de zweep. En van Annemiek kan ik u ook vertellen dat ze een deskundig, gediplomeerd en vooral bewogen gewichtsconsulent is die intussen na al die jaren alle kneepjes van het vak tot in finesse beheerst. Annemiek met een stralende lach na deze ware woorden: “Jawel. Maar ik hou ook zo ontiegelijk veel van mijn vak”. Bijscholing en blijven leren vindt Annemiek een must voor een optimale bediening van haar cliënten!

AFVALLEN

“Voel Je Lekker”, zijn de veelzeggende woorden die staan te lezen op de brochure ‘Afvallen’. Eigenlijk omvatten die drie woorden alles wat de term afvallen behelst: “Je fijn in je vel voelen”. Bij kennismaking is er allereerst het kosteloze adviesgesprek. De behoeften van elk individu zijn nu eenmaal allemaal anders. Maar ook de aanpak moet aansluiten bij de wens. Wil de klant in korte tijd het doel bereiken of juist zichzelf meer tijd gunnen om tot het

resultaat te komen. Welke aanpak er ook gekozen wordt, een gezonde leefstijl staat voorop. “Wij geloven in onze cliënten én in onze aanpak”.

BEHANDELING

Een mooie huid is een gezonde huid. En daar ligt nu juist het specialisme van Huidstijling. Kort gezegd: “Bent u op zoek naar behandelingen voor huidverbetering? Of bent u op zoek naar een schoonheidsspecialist? HuidStijling is dé expert op het gebied van huidbehandelingen voor uw gezicht en lichaam. Wij bieden ontspannende gezichtsbehandelingen, maar zijn expert in anti-aging behandelingen. De LPG endermologie is een mechanische bindweefselmassage voor het verminderen van (plaatselijk) vet, het verminderen van cellulite, verstevigen van de huid en het verbeteren van de contouren.

BEWEGEN

Wil je afvallen of alleen fitter worden? Je sportprestaties verbeteren, spieren verstevigen of gewoon dat je kleren weer normaal passen..? Ieders ultieme wens toch. Tip: Ga dan effectief sporten gecombineerd met moderne technologie. “EMS, Electro Musculaire Stimulatie Lichaamstraining”. Afslanken schoonheidsinstituut LijfStijling heeft het voor u in huis, compleet met professionele 1 op 1 begeleiding. Twintig minuten EMS training (Elektro Musculaire Stimulatie) staat gelijk aan anderhalf uur trainen in de sportschool. Het is voor iedereen geschikt, man, vrouw, jong en oud. Uiteraard start de training pas na een intakegesprek waar wordt gekeken wat voor u de beste methode is. Voor alle complete info betreffende alle behandelingen neem een kijkje op: www.lijfstijling.nl en www.huidstijling.nl LijfStijling, Provincialeweg 73, 5398 JJ Maren-Kessel 0412–479385 / 06–20299616 marenkessel@lijfstijling.nl


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

OP EERSTE PAASDAG KLINKT ER VROLIJKE OPERETTE MUZIEK

PLATENKOFFER ROS RADIO SCHOT IN DE ROOS De luisteraars van ROS Radio zijn heel enthousiast over het concept waarbij de DJ’s van de omroep hun platenkoffer openen. In die koffer zit een stapeltje platen dat rond een thema is verzameld. Wat het extra leuk maakt is dat tegelijk met de uitzending ook de TV kan worden aangezet. Want door de betrokken medewerking van Tiny Kappen van de Heemkundekring Rosmalen wordt namelijk de muziek en de tijd ook in beeld gebracht door het vele fotomateriaal dat uit de archieven wordt opgediept. Door Herman van Dinther Bij de drie eerdere uitzendingen van de Platenkoffer zaten er zomaar een dikke duizend luisteraars geboeid de rode draad te volgen die de DJ’s hadden gespannen. Voor de vierde Platenkoffer hebben Theo Pennings en Joep van der Plas gekozen voor operettemuziek als verbindend thema. “Dat is een goede keuze”, vindt Albert Tukker. Hij is voorzitter van Operette Rosmalen, een vereniging die vorig jaar vijftig jaar bestond. “Voor die gelegenheid hebben we nog net voor de corona uitbraak een prachtige avond kunnen verzorgen met een medley van de meest succesvolle uitvoeringen die we in de loop der jaren hebben mogen verzorgen. Het jubileum willen we ook met onze leden graag vieren maar dat kon en mocht tot nu toe niet. Zodra het wel kan gaan we dat uiteraard zeker nog doen. Net als bij veel verenigingen liggen ook bij ons de repetities stil en dat wordt door de leden enorm gemist.”

VRIENDSCHAP VOOR HET LEVEN

“Niet alleen het plezier in zingen valt weg maar ook het sociale aspect dat in verenigingen zo belangrijk is wordt node gemist. Want behalve de hobby die primair het doel is om lid te worden van een vereniging zijn het juist de onderlinge contacten die voor veel mensen zo belangrijk zijn. Als ik bij ons in de vereniging zie hoeveel vriendschappen voor het leven er in de loop der jaren zijn ontstaan dan merk je hoe warmte en contact door mensen

wordt gewaardeerd. Maar goed, op dit moment is het nu eenmaal zoals het is en kunnen we alleen maar hopen dat er snel versoepelingen in beeld komen zodat we weer naar ons repetitielokaal kunnen om te zingen en elkaar te ontmoeten.”

RADIOTHEMA

“Omdat er op dit moment zo’n leegte valt is het des te leuker dat ROS Radio operette als thema heeft gekozen voor de volgende uitzending met de Platenkoffer. Ik vind het ook fijn om bij de opnames te mogen aanschuiven omdat ik de luisteraars graag meer vertel over operette. Het verschil met opera is bijvoorbeeld dat het er bij operette altijd vrolijk aan toe gaat, we voeren een toneelspel op met gesproken woord en zang en altijd met een happy end. Bij opera is het altijd drama en gaan er mensen dood, nogal een tegenstelling dus”, lacht Albert (70). “Ik kan wel verklappen dat ik voor de Platenkoffer ook een aantal nummers heb mogen aandragen. Natuurlijk maakt de bekende aria van de Zigeunerbaron deel uit van het repertoire deze middag, komt ook Lippen Schweigen voorbij net als het duet van de Parelvissers en ontbreken vooral de drinkliederen niet. Het wordt zeker een vrolijke uitzending waarbij het fijn is dat ik de luisteraars wat feitenkennis kan meegeven.”

GEVOELIGE SNAAR

“En zoals gezegd wordt het extra leuk doordat we niet alleen met de muziek maar ook

Voor Albert Tukker is zingen zijn lust en zijn leven. Hij mist door corona de repetities en de contacten heel node. “Operette stemt vrolijk”. met beeldmateriaal de geschiedenis tot leven brengen. In Rosmalen zijn in de jaren zestig prachtige uitvoeringen op de bühne gebracht zoals een Weense avond in de Kentering, een initiatief van Pieter van der Plas. Door de samenwerking tussen Operette Rosmalen, Dubbel Zes, toneelvereniging Samenleving, Het Knapenkoor en de muzikale inbreng van mevrouw Bonnet en haar zoon Alex was dit een enorm succes. Een halve eeuw Operette Rosmalen in beeld en geluid zal hier en daar toch zeker een gevoelige snaar raken.”

De Platenkoffer Operette is te beluisteren op Eerste Paasdag, zondag 4 april van 14.00 tot 17.00 uur. Stem af op Ziggo kanaal 43 (voor beeld en geluid) of stream via www.ros-radio.nl. Kijk ook op www.ros-tvkrant.nl


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

2-PERSOONS BRUNCHBOX

€45,-

4&5 april

LUXE VIS- OF VLEESPLATEAU

€14,50

N E X O B S A A P S I U H T R O O V

HAAL VAN DER VALK IN HUIS! BEKIJK ONS MENU VIA NULAND.VALKTHUIS.NL


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

Een bedrijfspand kopen? 5 redenen om te kiezen voor een SNS Bedrijfshypotheek

1 Je kunt tot maximaal € 1.000.000 lenen voor je bedrijfspand, afhankelijk van onder meer je omzet 2 Je lost iedere maand af en daar mag je 20 jaar over doen 3 Je krijgt altijd duidelijk te zien hoe de rente is opgebouwd 4 Je kunt meer lenen als je een duurzaam bedrijfspand koopt 5 Je mag eerst een deel van je pand verhuren, als je dat wilt Meer weten? Kom langs of kijk op snsbank.nl/zakelijk Of bel ons voor een afspraak: Pim van Zutven 06 – 57 59 17 58 Yvette van Luijtelaar 06 – 12 58 71 62 Patricia de Bekker 06 – 22 49 34 71 Schijndel, Hoofdstraat 109 Rosmalen, Huygensstraat 26-B Uden, Galerij 19

M


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

M

GASTVRIJHEID WORDT MET HOOFDLETTERS GESCHREVEN

DOORBIJTERS AAN HET ROER BIJ TOF KOEKIE Er wordt al een paar maanden hard gewerkt in de Dorpsstraat 53 waar tot voor kort Kapsalon Figaro zat. Als het een beetje meezit en het ook van Corona mag dan worden er in de loop van april de eerste koppen koffie geschonken. Of een ontbijtje of lunch geserveerd. En kan er worden neergestreken op een hopelijk zonnig terras voor een lekkere borrel. Martin Dieleman en Marlene Hermans pakken dan met veel enthousiasme de draad weer op die zij eind december Achter het Stadhuis in Den Bosch, los lieten. Door Herman van Dinther Martin (41) klopt het stof van zijn broek om even tijd te maken voor een praatje. De hele ruimte is één grote bouwplaats waar nog volop werk aan de winkel is voor de aannemer, zijn vader en schoonvader, beiden van huis uit elektriciens, en voor hemzelf. De Zeeuws-Vlaming en zijn West-Brabantse partner Marlene (40) leerden elkaar kennen toen zij zich als 18-jarige studenten in Den Bosch oriënteerden op de toeristenbranche, een opleiding die later naar Eindhoven verhuisde. “En daar in Den Bosch sloeg ook de vlam over, sindsdien trokken we samen op en droomden al snel over gezamenlijke toekomstplannen. Na onze studie trokken we met tweeën een jaar door Australië en Nieuw-Zeeland waar wij elkaar enthousiast maakten om ooit een keer samen een onderneming op te zetten.”

LEUKE BANEN

“We kwamen allebei te werken in de toeristen- en recreatiebranche, Marlene bijvoorbeeld bij Wereld Contact Reizen in Rosmalen en bij Libéma en ik bij vakantiehuisaanbieder Belvilla (voorheen Euro Relais) en later bij Zoover. We hadden allebei leuke banen maar de kriebels om een eigen onderneming op te zetten staken de kop weer op. Mocht het er ooit van komen, een naam hadden we jaren geleden al bedacht tijdens een van de vele reizen die we onder andere ook in Amerika maakten. We kwamen de uitdrukking Tough Cookie een paar keer tegen wat je in positieve zin vrij kunt vertalen als iemand die doorzet, zich ergens in vast bijt. Dat vonden wij wel van toepassing op onze plannen. Wij vertaalden het fonetisch en daarmee kwamen we op Tof Koekie. Onder die naam gingen we vier jaar geleden aan de slag Achter het Stadhuis in Den Bosch. We hadden geen

enkele ervaring in de horeca maar dat kregen we wel onder de knie, daar twijfelden we niet aan. Veel belangrijker was het concept dat we hanteren, namelijk gastvrijheid tot in detail.”

GASTVRIJE ONTVANGST

“Daar kunnen we als Nederlandse horeca nog veel in leren en verder ontwikkelen. Tijdens onze reizen die we door al die landen maakten viel ons op hoe gastvrij wij overal werden onthaald. Voor ons werd dan ook al snel duidelijk dat we die stempel op onze zaak wilden drukken. Mensen moeten bij ons op hun gemak kunnen zitten en genieten van hun moment. Ook als er kleine kinderen bij zijn bieden wij die mogelijkheid. Jonge kinderen hoeven zich bij ons niet te vervelen, we hebben volop speelmogelijkheden, leesboekjes, tekenpapier en spelletjes. Voldoende keuze zodat zij zich niet vervelen en we de ouders of begeleiders alle ruimte bieden om te relaxen. In Den Bosch kwam er goed de loop in en hebben we ook een grote naamsbekendheid opgebouwd met onze taarten, koekjes en gebak. Er wordt, zeker in deze Coronatijd, volop online besteld en dus hebben we gelukkig nog wat te doen. De zaak in Den Bosch hebben we

Martin is nu nog druk in de weer met de verbouwing maar hoopt over niet al te lange tijd met een dienblad rond te lopen.

in december verlaten, niet zozeer door de pandemie als wel vanwege de beperkte binnenruimte die we daar hadden en het toch wel kleine terras.”

SMAAK TE PAKKEN

“Maar we hebben er wel de smaak te pakken gekregen en vonden het jammer om de handdoek in de ring te gooien. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een ruimte die wat meer mogelijkheden biedt. Die vonden we dus hier aan De Driesprong, het gezellige huiskamerplein in Rosmalen waar al veel collega’s hun aantrekkelijke terrassen hebben. Wij gaan ons daar zeker thuis voelen en we vertrouwen erop dat veel van onze gasten uit de regio ons zullen volgen. Opvallend is dat er nogal wat uit De Groote Wielen komen dus die hoeven niet eens ver meer van huis”, lacht Martin. “Wat ook zo fijn is aan dit pand is dat we een binnentuin hebben met een overdekte speelruimte waar we kinderfeestjes kunnen geven of besloten gezelschappen kunnen bedienen. We zien volop mogelijkheden om allerlei activiteiten te organiseren of anderen onze ruimte te laten gebruiken voor workshops, vergaderingen, presentaties of wat dan ook. We verheugen ons trouwens ook heel erg op het terras dat een stuk groter is dan dat we in Den Bosch hadden. Zoals gezegd, gastvrijheid is wat ons motiveert om het alle gasten, groot en klein, naar de zin te maken. Zodra we open mogen geniet je bij Tof Koekie van ontbijt, lunch en borrelplanken en natuurlijk onze taarten en koekjes, die kunnen worden afgehaald of besteld via de website. We hebben volop ideeën die we gaan uitwerken en uitproberen, we hebben er zin in.”


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

M

WILLEM IVENPRIJS VOOR ROEL SOFFERS Alsof het zo had moeten zijn: de elfde Willem Ivenprijs 2021 voor het mooiste verhaal in Brabants dialect werd toegekend aan Ellef ellef tweedúúzend en ellef. Za’k gaan of nie? van de debuterende deelnemer Roel Soffers uit Bergen op Zoom.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR THEO EN BETTY VAN STRATEN De heer T.J.M. (Theo) van Straten (75 jaar) en mevrouw E.H.P. (Betty) van Straten (74 jaar) uit Rosmalen zijn beiden bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Mikkers heeft het echtpaar op vrijdagmiddag 5 maart de betreffende versierselen opgespeld. Vanwege persoonlijke omstandigheden vond de uitreiking in besloten kring plaats. De heer Van Straten is sinds 1972 vrijwillig actief op het gebied van welzijn en mantelzorg. Hij was vanaf 1972 verantwoordelijk voor het onderhoud van de moestuinen van de locatie Coudewater (GGZ Oost-Brabant). Daarnaast was decorandus coördinator van de personeelsvereniging van deze locatie en was hij tevens organisator van de kaartavonden voor cliënten. Decorandus is sinds 1989 mantelzorger voor zijn broers (geweest), alsook voor een naaste. Mevrouw Van Straten is sinds 1985 vrijwillig actief als mantelzorger en voor het kerkelijk leven. Mantelzorg heeft zij verricht voor verschillende wijkbewoners en ruim twintig jaar intensief voor haar ouders. Daarnaast was zij jarenlang koster en vrijwilliger in de Laurentiuskerk.

APK keuring Sjef van Creij

073-5230539 Bruggen 44 5243 RB Rosmalen

Soffers (53) debuteerde weliswaar in het Brabants boekske, maar heeft eerder al verhalen en liedteksten geschreven. Zo maakte hij samen met Karin Nefs een kunstzinnige ode aan ‘onze vastenavend’ met het boek De leste luste voor de vaste. Niettemin was hij zeer verrast en verguld met zijn Willem Ivenprijs 2021. Wethouder Thijs van Kessel gaf op geestige wijze in onvervalst Berghems dialect (Bèrgs) inzicht in een door hem vermoede ‘Bergen-connectie’. Het was hem opgevallen dat er al twee keer gewonnen was door een Bergse winnaar uit West-Brabant én twee keer door een Bèrgse winnaar uit het oostelijke Berghem dat in de volksmond ook Bèrge heet. Het verbaasde hem niet dat er eerder al een winnaar uit Bergeijk passeerde en vermoedde dat er nog wel een winnaar uit Bergenshuizen zou volgen. Juryvoorzitter Riny Boeijen - zelf meervoudig winnaar van de prijs - schetste het dilemma in het winnende verhaal: naar het elf-elfbal gaan of aan het kraambed van je vrouw zitten. ‘Dat lijkt geen moeilijke keuze, totdat je door deze carnavalvierder pur sang met ronkend en overweldigend proza zijn verhaal in wordt getrokken. Met wervelende zinnen lukt het hem zelfs de meest fervente niet-carnavalvierder aan het twijfelen te brengen. Toch zal de schrijver uiteindelijk voor de liefde kiezen; voor zijn vrouw en voor ’t nuuwe leve in de buik da aan z’n eigeste intocht is begonne. Een terechte winnaar.’ Het nuuwe leven sloeg op zijn zoontje Toine, inmiddels 9 jaar, die glunderend toekeek. Wethouder Thijs van Kessel reikte de Willem Ivenprijs uit, een kleurrijke haan van kunstenares Jenny Derksen, geschonken door de gemeente Oss, waarna Roel Soffers kon beginnen met de voordracht van zijn verhaal. Het Brabants boekske, met de titel Wel of nie? Ge wit ’t nie (ISBN 97890-70545-45-1), is voor € 14,95 te koop in de reguliere boekhandel.


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

100% MUSICAL GAAT 100% DOOR We geven het toe: wij, Mariëlle Peppelenbosch en Hester Visscher, zijn verslaafd…….. volledig en compleet verslaafd……aan MUSICAL. En wat is er nu mooier dan andere mensen mee slepen in onze verslaving. Vandaar dat we ondanks de Corona crisis in september 2020 Werk In Uitvoering - 100% musical zijn gestart. Musical lessen voor kinderen, tieners en volwassenen. Wij zijn twee docenten die elkaar hebben gevonden in onze liefde voor musical. Acht jaar geleden ontmoetten we elkaar tijdens onze London College of Music studie. Hester heeft inmiddels alweer 5 jaar haar eigen zang studio en Mariëlle werkt als theater docente aan het ROC. Bij Werk In Uitvoering maken we de lessen vanuit de voorstelling. Dat wil zeggen dat de productie in al haar facetten, dus niet alleen verhaal, muziek en choreografie maar ook historie, schrijver en componist komen aan bod. Met onze 2 kindergroepen maken we op het moment samen ‘Aladdin’. En onze Tieners en Volwassenen zijn in ‘The Addams family’ gedoken. Kernwoorden: Hard werken en hard lachen, teamwork, een veilige plek en creativiteit. En ‘creatief’ dat moesten we zijn afgelopen

maanden. We startte met de lessen in de grote sportzaal van Sportschool Lith. Na de lockdown in december zijn we over gestapt op lessen via Zoom en vanaf vorige week gaan de lessen door in de buitenlucht. Uiteraard hopen we heel snel weer de sportschool in te mogen maar voor nu zijn we enorm trots op onze leerlingen die ook buiten prachtige scenes spelen en dansen.

Tot we weer in onze vertrouwde zaal mogen, nemen we helaas geen nieuwe leerlingen aan. Maar ben je nieuwsgierig en klaar om in iets nieuws te duiken, meld je dan aan en zodra het kan, nodigen wij je uit voor een proefles. werk-in-uitvoering@hotmail.com facebook / Instagram / 06-29454533 Kortom; 100% musical voor iedereen!


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

M

NICO EN THE In onze georganiseerde wereld word je soms blij verrast. Dat gebeurde enkele weken geleden toen ik een foto ontving van Theo Pennings. U kent hem wel, de Theo van Soos Satisfaction en ROS Radio met z’n muzikale platenkoffer. Hij stuurde een foto met daarop zijn vader en mijn vader. Op zo’n moment sluit je je ogen en ga je terug in de tijd.

SJV’S PAASSPEURTOCHT Hij is pas net ontwaakt uit zijn winterslaap, maar toch heeft de Paashaas het alweer voor elkaar gekregen om een geweldige activiteit voor jou te bedenken. Dit jaar heeft hij een heuse speurtocht uitgestippeld in het centrum van Rosmalen. Je kunt hiermee aan de slag in het paasweekend van vrijdag 2 t/m maandag 5 april. Schrijf je in via de link op de website. Doe dit uiterlijk 21 maart, dan zorgen wij ervoor dat je uiterlijk 28 maart het opdrachtformulier in je brievenbus hebt. Deelname aan de paasspeurtocht is gratis. Na de speurtocht kan je het ingevulde opdrachtformulier inleveren door het te mailen naar paasactiviteit@sjvrosmalen.nl of het in onze brievenbus te doen aan de Mimosastraat 1. Let op! Lever het formulier uiterlijk 7 april bij ons in, want dan gaan wij de resultaten bekijken. Onder de inzendingen verloten we leuke prijzen, die worden uitgereikt door de Paashaas en/of SJeVke!

SNELLAADSTATION VOOR AUTO’S AAN GRAAFSEBAAN Het college wil medewerking verlenen aan een nieuw snellaadstation voor elektrische auto’s aan de Graafsebaan in Rosmalen. Het initiatief sluit goed aan op onze ambitie voor schoon, slim en toegankelijk vervoer. De realisatie en exploitatie is in handen van Fastned, dat al ruim 100 snellaadstations in Nederland heeft gerealiseerd. Dit nieuwe snellaadstation, bij de entree van de voormalige Harense Smid, krijgt uiteindelijk zes oplaadpunten. Het is het eerste station in de gemeente dat op deze manier snelladen mogelijk maakt. Na het besluit van de gemeenteraad op 6 april aanstaande over dit initiatief van Fastned volgt de inspraakprocedure. Als die resulteert in het verlenen van een vergunning, kan de initiatiefnemer aan de slag met de bouw. Het is op dit moment nog niet precies aan te geven wanneer dat zal zijn.

GEDENKPLEK CORONASLACHTOFFERS EN NABESTAANDEN IN KANAALPARK In samenwerking met de stichting Voedselbos en de in ’s-Hertogenbosch gevestigde landelijke stichting C-Support (voor nazorg patiënten coronabesmetting) starten we met de realisatie van een gedenkplek voor coronaslachtoffers en nabestaanden van coronaslachtoffers. De gedenkplek, met de naam Bos van hoop en troost, komt bij de ingang van het aan te leggen voedselbos ter hoogte van het Kanaalpark. Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Mike van der Geld (Duurzaamheid): “Corona is nog niet voorbij en het virus heeft ons verdriet gebracht en doet dat nog steeds. Daarom verwelkomen we nu deze plek. Samen tegen corona komt ook hier tot uitdrukking. Het wordt een gedenkplek waar die gezamenlijkheid geboden en gevoeld kan worden. Een mooie groene omgeving om te zijn en ontmoeten, die troost en hoop biedt aan iedereen die er wil zijn.” De totale aanplant van het voedselbos zal eind dit jaar, begin volgend jaar gereed zijn.

Het is zondagmiddag, de zon schijnt en twee jonge mannen, keurig in kostuum, wit overhemd, stropdas en gepoetste schoenen gaan op stap. Twee vrienden, samen op de fiets. Twee mannen, nog onwetend van het feit dat zij onze toekomstige vaders zouden worden. De een met een scheiding in het haar op links en bij de ander is dat nauwelijks te zien door zijn krullende lokken. Beiden hebben iets in de linker borstzak van hun colbert. Het zal geen pochette zijn en ook geen zonnebril. Het kan een pen zijn, je weet maar nooit! Twee degelijke fietsen met een bel en verlichting, een dichte kettingkast en van trapondersteuning hebben ze nog nooit gehoord… Ze zijn zojuist de spoorwegovergang bij de Molenstraat gepasseerd en op weg naar het café van Joske Minkels of naar d’n Dikke van Druenen en z’n Antje in Hintham. De mannen staan in een houding als het spiegelbeeld van elkaar. De linkse houdt met zijn rechterhand het stuur vast en heeft zijn linkerhand op zijn rug. De man rechts heeft zijn linkerhand, met sigaret, aan het stuur en heeft zijn rechterhand op de rug. Rosmalen was een dorp met aannemers en stratenmakers. Buiten Jan Heijmans en de firma Timmers waren er de aannemers Grad Pennings die tegelijkertijd exploitant van een koffiehuis was en Piet der Kinderen die bouwde en als kastelein bier schonk. Het laatste bedrijf stond dan ook beter bekend als de firma ‘Grotendorst’ omdat men ‘m goed lustte… Het is het einde van de jaren dertig en na een week van hard werken gaan de vrienden dansen en hebben een date , Nico met zijn Fien en Thé met zijn Zus. Deze zondagmiddag op een landweggetje in Rosmalen kan zomaar het prille begin zijn geweest van de relatie waaraan wij ons bestaan te danken hebben. Zo’n zwart-wit fotootje van 80 jaar geleden maakt je blij en doet je beseffen dat je in een mooie tijd bent opgegroeid in een beschermde omgeving. Minder luxe maar meer tevreden was een kenmerk van de vorige eeuw. Desondanks blijft Rosmalen met zijn 37.000 inwoners een aangename plek om te wonen. Nico en Thé staan op de foto toen Rosmalen 6.000 inwoners had en zij zouden zich verwonderen als ze nu in dezelfde Dorpsstraat stonden waar ze allebei gewoond hebben. Met de Driesprong als gezellig middelpunt. Destijds telde hun durpke 28 café’s waar je kon kaarten, biljarten, buurten en ’n pilsje drinken. Wij zijn tegenwoordig verwend met uitgebreide horeca en eetgelegenheden. Maar nu even niet vanwege Corona-maatregelen. Tijden veranderen, wij ook!! Peter der Kinderen


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

M

VONDST ONDERAARDSE RUIMTE OP LANDGOED COUDEWATER Archeologen hebben in Rosmalen een ondergrondse ruimte aangetroffen. Hier is al zeker 200 jaar niemand meer in geweest. Op Landgoed Coudewater zijn vorige week kleine proefputten gegraven door archeologisch onderzoeksbureau BAAC en Erfgoed ’s-Hertogenbosch. In een van de proefputten was het raak. Coudewater is vooral bekend als (voormalige) psychiatrische instelling, maar het landgoed heeft een geschiedenis die bijna 600 jaar teruggaat. In 1434 is op dit terrein het klooster Coudewater gesticht voor mannen en vrouwen die leefden volgens de regels van de heilige Birgitta van Zweden. Het was in die tijd een groot en belangrijk klooster. De kloosterlingen woonden en werkten hier tot 1713. Daarna zijn de meeste gebouwen afgebroken. Slechts een van de hoofdvleugels is bewaard gebleven en die is in de 19de eeuw omgebouwd tot hoofdgebouw van de psychiatrische instelling Coudewater. Omdat er weinig bekend is over de overige kloostergebouwen is afgelopen week een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd.

PROEFPUT

Om te ontdekken of in de bodem nog resten bewaard zijn gebleven van het kloostercomplex hebben de archeologen kleine proefputten gegraven. In één was het dus raak. Daar stuitten ze op een gewelf waarin ooit een opening was gemaakt. Deze opening was afgedekt met enkele natuurstenen platen. Onder het gewelf bleek nog een open ruimte aanwezig waar al ruim

NIEUW: Tapparfum bij Beauty by Irene Heel fijn dat wij onze deuren mogen openen. De klanten zijn blij om weer heerlijk verwend te worden met de beauty momentjes in de salon.

200 jaar niemand meer in was geweest. Aanvankelijk dachten de archeologen dat het om een kelder ging die onder een van de gesloopte kloostergebouwen had gelegen. Maar toen bleek de ruimte erg ver door te lopen. Bovendien was er geen vloer.

ARCHEOLOGISCH MONUMENT

Waarschijnlijk gaat het om een overwelfde waterloop die het klooster van vers water moest voorzien. Deze was in dat geval aangesloten op een beekje, waarvan nog een deel op het terrein aanwezig is. Op basis van de gebruikte bakstenen kan worden vastgesteld dat het gewelf in de 16de eeuw is aangelegd. Boven de overkluizing moet oorspronkelijk een van de kloostergebouwen hebben gestaan. De resten zijn zorgvuldig opgemeten en van de overwelfde ruimte is een 3D-scan gemaakt. Na het onderzoek zijn de resten weer afgedekt. Deze zal Erfgoed ’s-Hertogenbosch als archeologisch monument beschermen.

Onze primeur, de tapparfum, is ook erg goed ontvangen. Met een keuze van 160 geuren hebben we voor iedereen een perfecte match. Koop één keer het flesje en vul hem daarna bij voor de prijs van de parfum. Belangrijk is dat de parfum matcht met je persoonlijke smaak, maar ook met je huid, zodat de geur zo lang mogelijk te ruiken is. Parfum van topkwaliteit hoeft niet duur te zijn. Casual, romantisch, elegant, klassiek, sportief, trendy, we hebben het allemaal! Kom het proberen in de salon. Tot snel, liefs Beauty by Irene!

Beauty by Irene Dorpsstraat 26 5241EC Rosmalen

T: M: E: W:

073-6899622 06-22033213 info@beautybyirene.nl www.beautybyirene.nl


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

M

POLITIEK MOET DICHTBIJ DE MENSEN STAAN

ROSMALEN HEEFT GELUKKIG EEN BLOEIEND VERENIGINGSLEVEN “Rosmalens Belang heeft zeker bestaansrecht.” Cees van Iersel is daar heel stellig in. De samenvoeging van Rosmalen en Den Bosch heeft hem nooit lekker gezeten en dat is zacht uitgedrukt. “Ik vond het vreselijk. Maar na vijfentwintig jaar heb ik er mee leren leven, de scherpe kantjes zijn er bij mij intussen ook wel vanaf. Dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat een partij als Rosmalens Belang van grote waarde is.” Door Herman van Dinther “Natuurlijk moet je als politieke partij de brede belangen in de hele gemeente behartigen. Dat beseffen onze fractieleden en onze wethouder Roy Geers heel goed. Zij zetten zich vol overgave in om de kwaliteit van leven, wonen en werken in de hele gemeente Den Bosch naar een hoger plan te tillen. Ikzelf ben geen politicus maar wel uit volle overtuiging lid van Rosmalens Belang. Omdat ik het belangrijk vind dat er een politieke vereniging is die zich druk maakt over de dingen die in buurten en wijken belangrijk zijn. Het belang van de burger moet voorop staan. Ik heb weleens de indruk dat niet alle ambtenaren beseffen dat zij ten dienste moeten staan aan die burgers en niet andersom. Ook daarom moet de vinger goed aan de pols worden gehouden.”

RECHT VOOR ZIJN RAAP

Cees (69) houdt ervan om duidelijk te zijn. “Gewoon recht voor zijn raap, ik hou niet zo van zoete koekjes bakken. Zeggen waar het op staat is altijd het beste en voorkomt verkeerde verwachtingen.” Dat weten de mensen die met hem te maken hebben. En er zijn nogal wat mensen waar Cees mee in contact staat. Zo is hij interim penningmeester van Rosmalens Belang en sinds een paar maanden waarnemend voorzitter. “We hebben bestuurlijk wat vacatures gehad maar de stoelen raken weer bezet. Waar ik heel blij mee ben is dat Felix van den Nieu-

wendijk een tijdje met mij gaat meelopen om ingewerkt te worden en over een tijdje het voorzitterschap van Rosmalens Belang gaat oppakken. Felix is een man met visie en een goede verbinder, het zal voor Rosmalens Belang een frisse wind betekenen.”

FIJNE SAMENLEVING

“We mogen ons trouwens gelukkig prijzen met de belangstelling die ook jongeren voor Rosmalens Belang aan de dag leggen. En dan doel ik op jonge mensen die Rosmalen als zelfstandige gemeente amper of niet hebben gekend maar er wel dat warme gevoel voor hebben. Dat komt denk ik vooral omdat Rosmalen zo’n fijne hechte gemeenschap is met een bloeiend verenigingsleven waarbij mensen iets voor elkaar over hebben. Het is niet voor niets dat evenementen en volksfeesten in Rosmalen druk bezocht worden. Carnaval, Sinterklaas, de bekende Satisfaction- events maar ook de sportverenigingen hebben aan belangstelling geen gebrek.”

VERENIGINGSMAN

Cees zelf is ook heel actief en betrokken bij het Rosmalense verenigingsleven. Zo is hij voorzitter van de Hannusclub, een groep mensen die jaarlijks de intocht van Prins Carnaval organiseert, penningmeester van de Club van 111, lid van Ut Nèije Clubke, een actieve carnavalsvereniging, voorzitter van RKKSV de voetbalclub van Kruisstraat en penningmeester van brouwersvereniging Berne Abdijbier in Heeswijk Dinther.

Het hart van Cees klopt op zijn Rosmalens “Oog houden voor buurten en wijken is belangrijk.” “Ik vind het fijn om samen met andere mensen dingen voor elkaar te krijgen, activiteiten te organiseren en me daarmee in te zetten voor een gezellige leefomgeving. Hoewel ikzelf geen politicus ben vind ik het wel belangrijk om op mijn manier bij te dragen aan een gezonde actieve politiek partij zoals Rosmalens Belang dat is. Gelukkig merk ik dat de partij bij steeds meer mensen leeft en dat we mogen spreken van een ledenaanwas bij jongeren. We hadden vorige week een ledenvergadering via videobellen en dan stel ik vast dat er met veel enthousiasme wordt gewerkt aan de toekomst waarin onder meer de verkiezingen van maart volgend jaar een speerpunt zijn. Daar is werk aan de winkel.”

JUBILEUM

Net als de meeste mensen mist Cees op dit moment de sociale contacten die het verenigingsleven kenmerken. “Geen terrassen, geen horeca, geen fysieke vergaderingen. Armoe troef op dat punt. Zo vind ik het persoonlijk heel zuur dat ik volgende maand niet het veertigjarig bestaan van mijn administratiekantoor kan vieren. Hoewel ik het kantoor tien jaar geleden heb overgedaan aan Bram Klaassen ben ik er nog elke dag en heb ik zo nog steeds mijn eigen klanten. Lekker actief blijven, daar heb ik plezier in. En dat jubileum gaan we echt nog wel vieren, daar kun je van op aan.”

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

M

Het 110-jarig jubileum van 1995-2005 Naar de hoofdklasse en weer terug OJC Rosmalen heeft in dit gekke voetbaljaar iets te vieren. Dat is namelijk het 110-jarig bestaan. Een denderend feest zit er nog eventjes niet in, maar mooie verhalen uit de noemenswaardige geschiedenis kunnen gelukkig op verschillende manieren gedeeld worden. Zo ook via dit blad. Al enkele maanden kijken we terug naar verschillende tijdsvlakken en -geesten die de vereniging rijk is. Met de tijd mee Na 27 jaar werd OJC Rosmalen in 1994 ein-de-lijk weer kampioen. Het was een logische uitkomst van de vele vernieuwingen die in die periode plaatsvonden. Deze lijn werd doorgezet. Het inschrijven van meer en meer leden, het toetreden van het G-voetbal en het de verbeterde prestaties van het eerste en van de jeugd dreven de vernieuwingen nog verder aan. Al in 1993 begon er bij de vereniging te dagen dat er een verhuizing in de toekomst plaats zou vinden. Wanneer was echter nog lang niet duidelijk, dus in plaats van een nieuwbouwproject zette de club een ander plan voort. Het opknappen en uitbreiden van het clubhuis was een welkome verbetering en een prachtige kans voor mooie initiatieven. Wie herinnert zich de hometrainwedstrijden nog? Drie avonden lang werd er gefietst en gestreden om de snelste tijd. Het was jarenlang een van de grotere evenementen op De Hoef.

1998 OJC naar de Hoofdklasse Naast een facelift van het clubhuis was ook de naam toe aan een update. Zoals eerder is omschreven, had het kerkelijk gezag van oudsher een vinger in de voetbalpap bij OJC, maar dat werd al jaren minder totdat het zelfs bijna niet meer te herkennen was als invloed in de jaren 90. In 1993 werd de vereniging dan ook omgedoopt van R.k.v.v. O.J.C. naar v.v. OJC ROSMALEN, zoals we het nu nog kennen.

Naar de hoofdklasse Wiljan Vloet, de trainer die samen met het team van 1994 had gezorgd voor het kampioenschap, moest even wennen in de eerste klasse. Het jonge team kwam niet direct goed uit de verf, maar al doende leert men. Na een zware nacompetitie in 1997, waarin het promoveren net niet was gelukt, leek het kampioenschap er bij het volgende seizoen al snel in te zitten. En zo geschiedde. OJC 1 werd kampioen en mocht zich Hoofdklasser gaan noemen.


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

M

v.v. OJC ROSMALEN Een dergelijke prestatie vraagt om een ode, een blijvend geschenk. De A-selectie kwam dan ook met het lied ‘OJC De Kampioen’. Op de melodie ‘Het dondert en het bliksemt’ kan je door dit initiatief nu nog jaarlijks meezingen in de kantine: ’t dendert en ‘t schettert en geef ‘m van katoen ’t toetert en ’t tettert OJC is kampioen We hebben ’n goede reden en dus feest er maar op los OJC heeft goed gestreden, ’t is de beste van Den Bosch De districtsbeker Een mooie prijs buiten de kampioenschappen is natuurlijk de beker. Een strijd an sich met vaak eens andere tegenstanders dan de teams die je al jaren gewend bent. In 2000 beloonde het team, toen onder leiding van Vloets eerdere assistenten Henri van Alebeek en Jan van Balsfoort, zichzelf met de districtsbeker. Het landelijke bekeravontuur, met tegenstanders uit Spijkenisse, Haaksbergen en Scheveningen, bleek echter nog te hoog gegrepen. Een seizoen later liet OJC te veel punten liggen in de competitie en was degradatie uit de hoofdklasse onvermijdelijk. De Hoef Rond de eeuwwisseling en in de jaren daarna werd het steeds duidelijker. OJC groeit uit zijn voegen en heeft meer ruimte nodig. Na veel beraad en het samenkomen van andere plannen binnen het dorp en de gemeente was een nieuwe locatie gevonden: De Groote Wielen.

Jan van Beekveld en Theo Kraut met de Districtsbeker in 2000 Gelukkig voor de leden kon er nog 5 jaar lang volop genoten worden van het vertrouwde sportpark met al zijn perikelen, uitdagingen, maar ook charmes. Wie herinnert zich nog de oude kleedkamers, de doorgangen ‘door de bosjes’ naar de achterste velden en zo nu en dan een trein die langs raast. Het echte gras met vertrapte 16-me-

ter gebieden en het zandveld. Wat natuurlijk niet de echte en bedoelde naam van dit veld was, maar om overduidelijke redenen zo genoemd werd. Het mooie clubhuis, of paviljoen - net hoe je het genoemd hebt destijds - met veel mooie feestavonden, playbackshows en dus de hometrainwedstrijden. De Hoef was het toneel voor veel veranderingen. Modernisatie, groots gevierde jubilea en natuurlijk het voetbal.

Het jubileumjaar is een mooie gelegenheid om oude verhalen een nieuw leven te geven. Samen met v.v. OJC ROSMALEN blikken we in De Molen iedere maand terug op een periode van mooie momenten en benoemingswaardigheden van de 110 jaar oude vereniging.


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

100 DAGEN OP PROEF OP = OP

* 75 Nu met ONTVANG

Nu met

GRATIS REISETUI

CASHBACK van BOSCH

399,99

Wet & Dry Scheerapparaat 70-N1200s Een gladde scheerbeurt door de 360° Flex-kop, zelfs op moeilijke plekken. Voorzien van een reisetui.

249

,99

200*+

55” 4K OLED TV OLED55GX6LA Hang deze platte OLED tv aan je muur en geniet van professioneel geluid met Dolby Vision IQ & Dolby Atmos. *Na €200 cashback van LG + GRATIS muurbeugel

ONTVANG

CASHBACK van LG

289,99

Wet & Dry Scheerapparaat 9350S Dit elektrische scheerapparaat -met oplaadstandaard- glijdt over de huid en is geschikt voor droog of nat scheren. Max. 2 per klant.

GRATIS EXTRA FILTER

169,99

849,99

van BOSCH

349

Combi-magnetron MWPN 3391 SX Een vrijstaande combi-magnetron, voorzien van een Stoom en Crisp-functie, laat bevroren voedsel gelijkmatig ontdooien.

1399,99*

899,99

CASHBACK

,99

329,99

1649,99

50*

ONTVANG

i-DOS staat voor een intelligent doseersysteem met perfecte wasresultaten: bepaalt automatisch de benodigde hoeveelheid wasmiddel en water.

Serie|6 Warmtepompdroger 8 kg WTU87692NL Deze sneldrogende warmtepompdroger is bijzonder stil en voorzien van een zelfreinigende condensor.

899,99*

Serie| 8 Wasmachine 9 kg WAXH2K90NL Deze duurzame i-DOS wasmachine met Home Connect geeft vlekkeloze wasresulaten door het 4D Wash-systeem. *Na €75 cashback van Bosch.

GRATIS MUUR BEUGEL

1.049,99

799,99

799,99

699,99*

Serie|6 Wasmachine 9 kg WAU28P90NL i-DOS wasmachine met EcoSilence Drive: extreem stil en zuinig dankzij de koolborstelloze motor. *Na €50 cashback van Bosch.

599,99

43” 4K QLED TV QE43Q67TASXXN Geniet van pure en heldere kleuren van je TV ook als hij uit staat. Dankzij Ambient Mode gaat je QLED TV op in je interieur.

Vrijstaande vaatwasser VVW6030AW Deze zuinige vrijstaande vaatwasser is geschikt voor 13 couverts, heeft een digitaal display en een in hoogte verstelbare bovenkorf.

349,99

ONZE WINKELS ZIJN GESLOTEN MAAR

ZIJN OPEN VOOR WIJWIJ BLIJVEN JE VAN DIENST

WINKELEN OP AFSPRAAK Onze winkelverkopers helpen je nu telefonisch met jouw keuze.

MAAK JOUW AFSPRAAK OP WWW.LUNENBURG.NU KoopVOOR in onze webshop Wij bezorgen Wij blijven OF BEL EEN AFSPRAAK NAARen073 532 23 32 gewoon jouw

073 532 23 32

Geldig t/m 20 maart 2021, zolang de voorraad strekt. Afwijkingen in prijzen, teksten, modellen en afbeeldingen voorbehouden. Genoemde prijzen zijn exclusief installatie, montage en thuiskopieheffing.

jouw apparaten inclusief dé Lunenburg Service.

www.lunenburg.nu

installeren volledig contactloos.

apparaten repareren.


pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

DEADLINES Terwijl ik deze column schrijf, is het prachtige dikke sneeuwpak weggesmolten en komt het eerste voorjaarszonnetje tevoorschijn. Hopelijk kunt u bij het lezen van deze column genieten van de eerste voorjaarsdagen van 2021.

WERKGROEP ZET IN OP ‘GROENE’ GELUIDSWAL A59 GEFFEN-ROSMALEN Zes wijk- en dorpsraden van wijken en dorpen langs de A59 tussen Rosmalen en Geffen willen dat er ongeveer 2,25 hectare met zonnepanelen wordt gerealiseerd op bestaande geluidswanden noordelijk langs de snelweg. In de werkgroep A59-Oost zitten vertegenwoordigers van zes wijk-dorpsraden tussen Rosmalen en Geffen. Deze werkgroep wil in totaal ongeveer 2.25 hectare zonnepanelen projecteren op de bestaande geluidswanden gelegen aan de noordzijde van de rijksweg. Het plan is al behoorlijk uitgewerkt. Op de hoge geluidswanden is plek voor twee zonnepanelen boven elkaar en op de lage wanden blijft het beperkt tot één zonnepaneel. Waar mogelijk wordt geprobeerd een aaneengesloten rij zonnepanelen in de middenberm te laten plaatsen. De aanbestedingsprocedure bij de gemeente Den Bosch beslaat drie rondes en geldt in eerste instantie voor 100 hectare. Als de werkgroep A59-Oost met haar aanvraag door de eerste selectieronde heen komt zal het voorlopige business model nader uitgewerkt worden.

DE 12E ZOMERSCHOOL KOMT ERAAN Alweer de twaalfde editie van de zomerschool voor 55+ in ’s-Hertogenbosch en omstreken is in aantocht! Opnieuw drie volle weken! In de periode van 26 juli tot en met 13 augustus bieden we weer diverse workshops, presentaties en excursies aan, waarin “kennis maken met” op de voorgrond staat. Lekker aan de slag in de zomervakantie. Educatie, sport en bewegen, creativiteit en op pad in de omgeving: voor iedereen is er wel wat te halen. Dit jaar weer veel nieuwe activiteiten zoals wandelen in stilte; presentatie over bekende cabaretiers, zoals Toon Hermans,; fotograferen bij zonsopkomst; de Petrus in Vught; sieraden maken van koffiecups; de invloed van klankschalen; presentaties over internetgebruik; etc. Dit alles natuurlijk op gepaste afstand, soms met mondkapje in openbare gebouwen en geheel volgens de dan geldende coronamaatregelen! Inschrijven gebeurt dit jaar grotendeels digitaal, maar we gaan het ook mogelijk maken om persoonlijk in te schrijven met onze hulp. Dit zal nog nader worden uitgewerkt. Alle informatie is rond 26 mei te vinden op www.sasdenbosch.nl onder het kopje Zomerschool. Daar kun je nu alvast een kijkje nemen en nagenieten van de Zomerschool 2019 om alvast in de sfeer te komen! Helaas kon onze editie in 2020 niet doorgaan. Dus hou vast rekening met afspraken in de zomer en hou de 3 weken tussen 26 juli en 13 augustus gereserveerd voor wederom een geweldige 12e editie van de Zomerschool 55+

Er zijn wel een aantal deadlines waar ik u op wil attenderen: • Als u niet in de uitstelregeling bent opgenomen, dan kunt u uw aangifte inkomstenbelasting 2020 vanaf 1 maart 2021 bij de belastingdienst indienen. Als u vóór 1 april 2021 uw aangifte bij de belastingdienst heeft ingediend, dan krijgt u voor 1 juli 2021 van hen bericht. Veelal is dit een voorlopige (of in sommige gevallen direct een definitieve) aanslag inkomstenbelasting 2020. Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting 2020 nog niet opgesteld, weet dan dat op de website van de belastingdienst een handige checklist staat die u kan helpen: https:// www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/aangiftechecklist • Als u voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020) van het UWV een voorschot in het kader van de NOW-regeling heeft ontvangen, dan kunt u bij het UWV voor deze periode de definitieve berekening aanvragen. Voorheen golden de volgende deadlines: o 23 maart 2021 als u bij de definitieve aanvraag geen verklaring behoeft mee te sturen; o 23 maart 2021 als u bij de definitieve aanvraag een derdenverklaring moet meesturen (voor meer info: https://www.uwv.nl/ werkgevers/overige-onderwerpen/now/eerste-aanvraagperiode-now/detail/accountantsverklaring-of-derdenverklaring/ als-u-een-derdenverklaring-nodig-heeft) o 29 juni 2021 als u bij de definitieve aanvraag een accountantsverklaring moet meesturen (voor meer info: https://www.uwv. nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/eerste-aanvraagperiode-now/detail/accountantsverklaring-of-derdenverklaring/ als-u-een-accountantsverklaring-nodig-heeft) Inmiddels is de deadline voor bovenstaande gevallen door het UWV vastgesteld op 31 oktober 2021. Weet u niet of u bij de definitieve aanvraag een derden- of accountantsverklaring moet meesturen, check dan https://www.uwv.nl/ werkgevers/overige-onderwerpen/now/eerste-aanvraagperiode-now/detail/accountantsverklaring-of-derdenverklaring Let op! Als u geen definitieve aanvraag indient, dan gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op een tegemoetkoming. U moet het ontvangen voorschot dan aan het UWV terugbetalen. Na ontvangst van de definitieve aanvraag, berekent het UWV uw definitieve tegemoetkoming. Zij sturen u de beslissing zo snel mogelijk. Meestal is dat binnen 12 weken. Soms is extra onderzoek nodig. Dan duurt het langer voordat het UWV een beslissing kan nemen. U ontvangt de beslissing altijd uiterlijk 52 weken nadat het UWV uw definitieve aanvraag heeft ontvangen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020 of het voltooien van de definitieve aanvraag inzake de NOW-regeling, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01. Groet, Alexander Vromans


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

Wij mogen weer

ALL

Bel voor bezoek op afspraak

0412-407030

of MAIL info@tuincentrummeijs.nl

Vaste planten nu volop leverbaar Speciale aanbieding

Grote sortering siergrassen

Kleinfruit

bessen, braam, framboos, druif, kiwi, etc. v.a. 5,25 nu vanaf

5,25 Tuinanjer Dianthus pot 13 van 2,50 nu 3 voor 5,99

Sierpeer Pyrus calleryana “Chanticleer” met kluit nu 95,00

nu 3 voor

5,99

Nu 4,99

4,99

Cytisus (brem) nu

95,00

Pokon Gazonmest plus kalk 5 kg van 14,95 nu 10,95

Een goede start voor een stralend gazon in het nieuwe jaar

Festuca Intense Blue XL nu

diverse kleuren Nu XXL plant voor 4,95

nu

4,95

Kruidenplanten

nu

o.a. Rozemarijn, Thijm , Salie, Lavendel, Kerrie, etc. pot 14 cm nu 2,95

2,95

nu

7,45

Sierkussens

voor binnen en buiten

van 10,50 nu 7,45

Groenteplanten nu

10,95

volop keus

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 maart 2021 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur Zondag 12.00-17.00 uur

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

KEUZE UIT DUIZENDEN BOMEN BIJ BOOMKWEKERIJ MEIJS IN HEESCH

RINUS EN RIA MEIJS ‘BOMEN EXPERTS’ In feite is de benaming ‘Bomen Experts’ de enige en juiste eretitel van dit actieve ondernemersechtpaar. Rinus en Ria Meijs: “Kenners van bomen van huis uit, vakmensen pur sang”. Tot in de verre omgeving van hun woonplaats genieten ze, vanuit hun tuincentrum, bekendheid in groen. Rinus is een echte ‘bomenman’. Tot in de verre omtrek staan er duizenden bomen van groot tot klein en in alle soorten en maten op diverse percelen. In totaal 45 hectare aan groen. Wanneer Rinus eenmaal op zijn ‘bomen praatstoel’ zit komt er een zo’n fabelachtige grote stroom aan informatie los die je ongewild stil maakt. “We hebben bomen die nog in een potje staan, van misschien nog geen meter hoog, maar ook van die kanjers van wel 40 jaar oud”, zegt Rinus.

ALLE SOORTEN EN MATEN

Bomen. Ze zijn er in vele soorten en maten. De markt kan, vooral door de veelzijdigheid, heel grillig zijn. Soms lijkt het wel op een soort van modeverschijnsel, dan is een boom in bijvoorbeeld in de nieuwbouwwijken zeer in trek. Een mooi voorbeeld zijn de diverse soorten groenblijvende leibomen die de inkijk verkleinen. Overigens, een veel voorkomende fout bij aankoop is dat vaak een te kleine boom wordt gekocht. Dat duurt allemaal veel te lang voordat hij het effect geeft waarvoor hij wordt aangepland”, zegt Rinus. Zeker in de particuliere markt is het belangrijk welke boom past bij welke tuin en zelfs bij welke persoon/gezin. Alleen al bij de aankoop van een leiboom heb je zoveel verschillende mogelijkheden die je echt van te voren met de vakman moet bespreken. Een bloeiende, of

door Jan van Ravenstein Als pure leek val je bij de alle informatie die Rinus tot je doet komen van de ene in de andere verbazing. Natuurlijk, iedereen heeft onderweg die prachtige bomenrijen wel eens zien staan. Keurig in het gelid en soort bij soort. Het ene perceel nog mooier dan de andere. “Maar dat gaat niet vanzelf. De aanplant kan variëren van zaadje tot een boom op stam, van klein naar groot. En daarna komt het grote en arbeidsintensieve werk van verplanten en snoeien. Jonge bomen moeten bij nieuwe hoogtes verder uit elkaar staan en dat gaat soms wel in zes stappen. Maar ook het snoeiwerk of het verplanten brengt enorm veel werk met zich mee”, aldus Rinus. Alleen dit al vergt een grote mate van vakkennis en organisatie. Op de vraag of daar speciale computerprogramma’s voor bestaan bij Boomkwekerij Meijs verschijnt er een brede lach bij Rinus. “Ik heb een hele grote ‘zachte schijf’. Het zit allemaal hier”, zegt hij, terwijl hij op zijn hoofd wijst.

worden ingekort). Wanneer we de aanplant van een boom bespreken wordt het heel serieus. Rinus: “De grondslag is ontzettend belangrijk, zo niet het allerbelangrijkst. Natuurlijk, de keuze van de boom staat voorop en vooral wat je er mee wil. Maar je kan nog zo’n mooie boom kopen, als hij niet matcht met de grondslag, dan vergeet het maar. Niet iedere boom kan op elke grondslag. En met de grondslag bedoel ik de grond die dieper zit dan bijvoorbeeld de opgebrachte grond. In bijvoorbeeld bepaalde wijken in Oss waar ooit eens de Beerse Maas stroomde is de grondlaag zeer slechtdoorlatend. Vroeg of laat gaat de boom, als je geen maatregelen hebt genomen, dood. Ook natte gronden kan funest zijn, een boom is nu eenmaal geen moerasplant”, aldus Rinus.

LEVERING

juist niet. Is de wens een beuken, eiken, plataan of zelfs appel of peren- leiboom die het moet gaan worden. De zakelijk markt is weer een geheel andere wereld. Bij een boerderij restauratie in Ter Schuur moest de ‘eikenlaan’ worden voorzien van nieuwe passende volwassen eiken. Op een grote dieplader hebben we toen ‘boom voor boom’ aangevoerd. Een prachtige opdracht die mijn hart echt sneller deed kloppen”, zegt Rinus

VAKKENNIS

Hoe verder we in het gesprek komen, hoe meer specialisme ter tafel komt. Er komen termen voorbij die geheel nieuw zijn voor de vragensteller. Kandelaberen is zo’n mooi voorbeeld (het sterk innemen van de kruin, waarbij doorgaans de takken van de kroon

Het zijn niet alleen particulieren die voor afzet zorgen. Mooi zijn de grote opdrachten, door zowat geheel Nederland. Daar geniet ik van. Van Friesland tot aan Maastricht staan bomen van ons. Prachtige oprijlanen bij evenzo mooie landhuizen hebben we bomen mogen aanplanten. Voor de eeuwigheid staan daar dan toch maar mooi jouw bomen te pronken, mooi toch”, zegt hij met terechte trots. De hoveniers uit geheel Nederland weten de boomkwekerij van Rinus en Ria moeiteloos te vinden. Het zal, zeker anno 2021, wel gaan via de webshop of internet is de vraag aan Rinus. “Ja, unne webshop, die moet ook nog inne keer worre gemakt. We hen eigenlijk alleen ‘de mond tot mond’ reclame”, lacht hij. Boomkwekerij Meijs te Heesch: Samenvattend kunnen we stellen dat vooral de kwaliteit, service, vertrouwen en het grootse assortiment de basiselementen zijn die ten grondslag liggen van dit succesvolle bedrijf. Rinus en Ria Meijs, Bosschebaan 23, 5384 VX 0412-407030, www.tuincentrummeijs.nl info@tuincentrummeijs.nl


pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

CONTINUE AANDACHT VOOR VERKEERSVEILIGHEID De gemeente ‘s-Hertogenbosch heft continue aandacht voor verkeersveiligheid. Sinds 2014 zien we gelukkig in onze gemeente een dalende trend van het aantal ongevallen en slachtoffers. Maar ieder ongeval is er een teveel. Daarom heeft het college het verkeersveiligheidsbeleid aangescherpt. Ze anticipeert meer op bepaalde plekken en doelgroepen om daarmee onveilige situaties te voorkomen. De gemeenteraad neemt in april een besluit over de aanscherping van het beleid. Wethouder Ufuk Kâhya: “In onze aanpak gaat het altijd om een combinatie van maatregelen op het gebied van infrastructuur, handhaving en samenwerking, technologie en gedrag & educatie. Zo werken we samen met partners en bewoners aan een veilige leefomgeving. Fietsveiligheid, 50-km wegen en snelheid in het verkeer hebben prioriteit. We gaan voor nul verkeersslachtoffers. Dit sluit aan bij de aanpak van het Rijk, Provincie en regio.”

FOCUS OP FIETS

De gemeente vindt het belangrijk dat ze goed bereikbaar is enEn dat iedereen snel, betrouwbaar en veilig van A naar B kan reizen. Daarbij stimuleert de gemeente het gebruik

van de schone vervoersmiddelen. De nadruk ligt daarbij op de fiets. Wethouder Ufuk Kâhya: ”We zien dat onze inzet om meer mensen op de fiets te krijgen, slaagt. Daarom hebben we in het aangescherpte plan speciale aandacht voor de veiligheid van fietsers. Fietsers zijn immers kwetsbaar in het verkeer. Jongeren moeten veilig naar school en sport kunnen fietsen. Ook ouderen moeten vertrouwd en veilig met de fiets op pad kunnen gaan. Daarom blijven fietsers bijzondere aandacht vragen en krijgen.”

50 KM PER UUR

van de 50 km/uur wegen prioriteit. Hier speelt het overtreden van de rijsnelheid een belangrijke rol in de veiligheid. In onze gemeente hebben we 58 wegen die zijn ingericht als 50 km/ uur weg. Dit zijn de zogenaamde ontsluitingswegen. Uit een voorlopige risicoanalyse blijkt dat een aantal van deze wegen een verhoogd risico op ongevallen kent. “De inrichting van deze wegen passen we zo aan dat deze beter aansluit bij de toegestane maximale snelheid. Ook maken we verkeersdeelnemers meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. We richten wegen zo in dat er zo weinig mogelijk kans is op ongevallen. We volgen hierin de landelijke uitgangspunten van ‘Duurzaam Veilig’ Verkeersveiligheid. Het aspect verkeersveiligheid is een vast uitgangspunt bij nieuwbouwplannen en bij beheer en onderhoud aan wegen. We monitoren de verkeersveiligheid continue en passen aan waar nodig. Bij aanpassingen gaat het om de combinatie van maatregelen. 121.5mm

Daarnaast heeft ook het veiliger vormgeven

Aanpak Verkeersveiligheid We vinden het belangrijk dat onze gemeente goed bereikbaar is en dat iedereen op een veilige manier van A naar B kan reizen. Daar spannen we ons voor in. Onze aanpak is integraal. We combineren een veilige infrastructuur met gedrag & educatie, handhaving & samenwerking, en technologie. Infrastructuur We richten wegen zo in dat de kans op ongevallen zo klein mogelijk is. We volgen hierin de landelijke uitgangspunten van ‘Duurzaam Veilig’. Verkeersveiligheid is een vast onderdeel in de aanpak van gebiedsontwikkeling en aanleg en onderhoud van infrastructuur.

Gedrag en educatie We maken verkeersdeelnemers bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. Ook zetten we in op educatie voor jong en oud over hoe je veilig aan het verkeer deelneemt.

Samenwerking en handhaving Samen met partners en bewoners werken we aan een veilige leefomgeving. We krijgen inzicht in snelheid en verkeersveiligheid en handhaven waar nodig.

Technologie We zoeken voortdurend naar slimme maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten.

3

u rijdt

12:00

Ambitie: Ieder ongeval is er één te veel. Onze ambitie is dan ook “nul verkeersslachtoffers”. We blijven continu scherp op het verbeteren van de verkeersveiligheid. 165 Centraal station

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

Aanpak: Locaties en doelgroepen met het hoogste veiligheidsrisico pakken we als eerste aan. We richten ons de komende jaren op fietsers, 50 km/uur wegen en snelheid in het verkeer.


pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

De grootste keus in bestratingsmaterialen. Ruim 5.000 m² aan inspiratie en ideeën!

LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

ALL


pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

M

GEZONDE ROUTE ROSMALEN Jouw route naar gezondheid Vitaliteit: ook voor jou! Je gezond en fit voelen is niet altijd vanzelfsprekend. Iedereen loopt hierin weleens vast. Het kan een hele zoektocht zijn naar de oplossing. Met het netwerk van de Gezonde Route Rosmalen is de weg hier naar toe een stuk makkelijker. Wij zijn jouw route naar een gezond en vitaal leven. Haal alles uit je gezondheid met de zorgprofessionals van de Gezonde Route Rosmalen.

Gezonde Route Rosmalen Gezonde Route Rosmalen is het platform van zelfstandige zorgprofessionals in Rosmalen. Allemaal gericht op het stimuleren van gezondheid, vitaliteit en welzijn. We geloven in preventie en een positieve gezondheid door massage, coaching, voeding, beweging, energetische behandelingen en (mantel)zorgondersteuning. Wij bundelen onze krachten om jouw gezondheid te bevorderen.

De Gezonde Pagina Iedere maand belichten twee deelnemers van het platform een gezondheidsthema. Deze maand gaat het over het thema: Ruimte voor jezelf.

Supervisie en Coaching bij verlies en ingrijpende veranderingen LVSC geregistreerd supervisor Jill van den Akker richt zich op (zorg)professionals. Supervisie is een procesgerichte methode van begeleiden die ingezet kan worden bij deskundigheidsontwikkeling, het vervullen van nieuwe functies, centraal ingezette innovaties en bij burnout en terugkeer na langdurige ziekte. Tijdens een supervisietraject worden persoonlijke werkervaringen bewerkt, zodat leren en werken aan elkaar worden gekoppeld.

hetzelfde aan en mijn pogingen om het anders te doen slagen niet echt. Ja, soms lukt het wel maar dan voel ik me er nog steeds niet goed bij. Ik pieker veel. Vraag me af of ik wel geschikt ben voor dit werk. Ik weet dat ik het kan, maar waarom voel ik me dan zo?’

‘Ik heb het nodig dat er iemand met mij meekijkt en de juiste vragen stelt’. Vastberaden kijkt ze mij aan. De eerste stap is gezet. Ze gaat het doen: naar zichzelf kijken om te (her)ontdekken wie zij is als verpleegkundige.

Ruimte om te leren ‘Wat een fijne ruimte’, een beetje onzeker maar ook opgelucht kijkt ze mij aan. Zij is een vrouw van 34 jaar. Ze werkt als verpleegkundige in een coördinerende functie. Vandaag is ze bij mij in de praktijk om kennis te maken en om te onderzoeken wat ik voor haar kan betekenen. Ze vertelt: ‘Ik loop in mijn werk steeds tegen

Beeldende Therapie Beeldend therapeut Hanneke van Helvoort begeleidt in haar praktijk Atelier Kameleon kinderen, jongeren en volwassenen. Hanneke is rustig, creatief en houdt van verbinding met anderen. In deze verbinding gebruikt ze creatieve werkvormen zoals tekenen en schilderen om tot verdieping te komen. Niet alleen praten, maar vooral doen en ervaren staan centraal in de beeldende therapie. Hanneke heeft expertise op het gebied van ASS (autisme), AD(H)D, prikkelverwerkingsproblemen, sociaal-emotionele problemen en rouw. Voorbeelden van hulpvragen zijn: leren omgaan met een “vol hoofd”, leren grenzen aangeven, psycho-educatie bij autisme en emoties leren reguleren. Ruimte om te ontwikkelen Altijd enthousiast komt hij binnen, een jongen van 8 jaar. Als eerste ploft hij op de bank en trekt zijn schoenen uit: “Ik vind het gewoon fijner zonder schoenen!”

Kijk voor meer informatie op onze website www.gezonderouterosmalen.nl Stichting Gezonde Route Rosmalen - Jouw route naar Gezondheid!

Ze gaat zitten en kijkt om zich heen. Een kaarsje brandt. Kopjes staan klaar. Tegen de muur staan schilderijen. Een kast vol met materialen en werkvormen bekleedt de gehele achterwand. Ik zie haar schouders zakken, haar gespannen blik verzachten. Ik merk dat ze zowel aan mij als aan de ruimte voelt dat ze hier mag zijn wie ze is. Dat ze welkom is met haar verhaal en vragen. Hier is ruimte om te onderzoeken. Hier hoeft ze niet alles te kunnen. Hier mag ze weer leren. In haar mail gaf ze aan hoe lastig ze het vond om de mail te sturen. Hoe lang ze al worstelde met een aantal vragen. Dat ze van zichzelf verwachtte dat ze geen hulp nodig had. Tot nu.

We nemen plaats aan de grote tafel. Dan verschijnen er tekenspullen op tafel; grote vellen papier en viltstiften. Hij begint te tekenen. Hij tekent wat hem bezig houdt, daar waar zijn hoofd vol mee zit. Al snel verschijnen er gebouwen en voertuigen in heldere en eenvoudige lijnen op papier. Het tempo ligt hoog. Meerder vellen papier worden vol concentratie volgetekend. Hij gaat erin op. Wanneer je hem met je ogen volgt tijdens het tekenen, zie je verhalen tot leven komen. Gebouwen worden aangevallen en ontploffen. Waar de tekening eerst eenvoudig leek, ontstaat nu chaos. En daarna is het klaar. Tijd voor iets anders. We proberen iets nieuws. Ecoline komt op tafel samen met dik papier, kwasten en water. Ecoline is een vloeibare inkt en doet niet altijd wat je wilt. “Wat is dat?” klinkt het een tikkeltje nieuwsgierig. “Ik zal het eens laten zien…” en ik begin met het nat maken van het papier met water met een kwast. Daarna laat ik druppels gekleurde inkt op het natte papier vallen. De

www.gezonderouterosmalen.nl

Amoriet Supervisie en Coaching Jill van den Akker LVSC geregistreerd supervisor Je bent welkom bij Amoriet voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Saffierborch 20, 5241 LN Rosmalen

druppels vloeien over het papier en er ontstaan kristalachtige vormen. Als je goed kijkt – en dat doen we – zie je heel veel actie op het papier. “Dat wil ik ook!” Hanneke begeleidt deze jongen in het verwerken van prikkels en het opdoen van nieuwe ervaringen, omdat dat soms lastig is voor hem.

Atelier Kameleon Hanneke van Helvoort Geregistreerd Beeldend therapeut Vergoedingen mogelijk via aanvullend pakket. Saffierborch 20, 5241 LN Rosmalen


www.thuisinhetnieuws.nl

WEBINAR PRIVACY EN VEILIGHEID SeniorWeb Nederland heeft de maand maart uitgeroepen tot themamaand ‘Online Privacy en Veiligheid en dat is natuurlijk niet voor niets. Ook Senioren bewegen zich tijdens corona meer dan ooit intensief op de digitale snelweg. En dat is en blijft heel plezierig en nodig om sociale contacten op peil te houden. Helaas zijn er ook mensen die minder goede bedoelingen hebben op internet en misbruik maken van vertrouwen. Internetcriminelen verzinnen steeds weer nieuwe trucs om gebruikers om de tuin te leiden. Om nare ervaringen te voorkomen is het bijhouden van de digitale vaardigheid onmisbaar. Het verhoogt het plezier in Internetten, Telebankieren, Whatsappen, Facebooken en wat nog allemaal meer mogelijk is met je PC, tablet of smartphone. Onmisbaar daarbij is ook oplettendheid, dus niet zomaar ondoordacht wat doen. SeniorWeb Rosmalen organiseert daarom op woensdag 24 maart van 14.00 tot 15.00 uur een Webinar over Privacy en Veiligheid voor een iedere geïnteresseerde. Een Webinar is een presentatie op het internet maar wel een interactief gebeuren. Je kunt tijdens de presentatie middels een chat-functie vragen stellen. Maar je komt niet in beeld. Voor diegenen voor wie deze datum niet goed uitkomt: het Webinar wordt herhaald op woensdag 31 maart eveneens van 14.00 tot 15.00 uur. Wil je mee doen aarzel dan niet en stuur een mailtje naar info@seniorwebrosmalen.nl, deelname is gratis. Je kunt je ook opgeven door een aanmeldformulier op onze website: www.seniorwebrosmalen.nl in te vullen. Je krijgt dan enkele dagen tevoren een mailtje met een link die je alleen maar aan hoeft te klikken vlak voor de bijeenkomst. In het mailtje wordt ook nog kort de werkwijze uitgelegd. Na het Webinar is SeniorWeb Rosmalen via telefoon of beeldbellen bereikbaar om je verder te helpen met je vragen. Neem dan contact op met onze leren-aan-huis-coördinator op telnr. 06-20372776. Je vraag wordt dan doorgespeelt aan een van onze vrijwilligers die je vervolgens zo snel als mogelijk zal terugbellen. Ook deze ondersteuning is geheel kosteloos!

EEN HEEL JAAR PASEN Volgens de krant vindt Paaspop, een groot festival in het buitengebied van Schijndel dit jaar in september plaats. Dat zal wel met het corona te maken hebben. Geen probleem om het dan toch naar Pasen te noemen. We luisteren ook graag het hele jaar door naar fragmenten uit de Johannes- en Matteüspassie en worden erdoor geraakt. Ook minder- of niet-gelovigen beleven zo iets van Pasen. Ik denk dat dat te maken heeft met de kennis die we als kind allemaal meegekregen hebben van de betekenis van Pasen. Het verhaal van lijden en sterven van Jezus is bij de meeste volwassenen wel bekend. Maar Pasen is meer dan een verhaal. Vooral in het gebeuren wat wij kennen van The Passion via tv, (hopelijk komt er ook dit jaar weer een versie), komen de woorden “geloof in mensen, hoop en zorg voor elkaar” in eigentijdse woorden en beelden tot uiting. En daar gaat het paasverhaal over. Niet alleen goddelijk, maar ook diep menselijk. Of is dat hetzelfde? Een aantal van ons vinden die gevoelens terug in het meevieren van de plechtigheden op de traditionele manier in de kerk. Niks op tegen natuurlijk. Misschien wel jammer dat veel vieringen in de kerk weinig ruimte laten voor eigentijdse vormenen woorden. Maar het verhaal van Jezus’ dood en weer opnieuw leven, blijft mensen enorm boeien, hoe dan ook! En dat gebeurt het hele jaar door. Goede Pasen! Gerrit Mol

M

LEGITIEME PORTIE ACHTERHAALD? Onlangs is de uitkomst bekend gemaakt van een onderzoek naar het draagvlak voor de legitieme portie. De wet omschrijft de legitieme portie als volgt: “de legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken”. Legitimaris zijn de afstammelingen van de erflater, dus bijvoorbeeld uw kind. Als u uw kind uitsluit in uw testament dan kan dit kind na uw overlijden zich op zijn legitieme deel beroepen. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders het niet meer vanzelfsprekend vindt dat kinderen van hun ouders erven als de ouders dat niet willen. Een onterfd kind kan zoals gezegd altijd zijn legitieme portie opeisen. Als dat op tijd en volgens de regels gebeurt, krijgt het onterfde kind alsnog een geldbedrag uit de erfenis. Dit is de helft van wat een kind zou krijgen als er helemaal geen testament zou zijn gemaakt. In de praktijk zien wij regelmatig dat ouders een kind (geheel of gedeeltelijk) willen onterven. Soms is er geen contact meer met het kind. Of het kind is in een positie dat de ouders hun geld liever aan een ander gunnen, bijvoorbeeld als het kind in de schuldsanering zit. Er is een peiling gehouden onder het Nederlandse publiek en professionals, zoals advocaten en notarissen. Uit die enquêtes blijkt volgens de onderzoekers dat een groot deel van de Nederlanders de legitieme portie wil afschaffen of beperken. Uit de enquête blijkt dat een fors deel de legitieme portie niet wil behouden, in elk geval niet zoals die nu in de wet is opgenomen. De groep die de legitieme portie niet volledig wil afschaffen zou alleen nog een legitieme portie willen voor minderjarige kinderen. Bijvoorbeeld als deze kinderen het geld nodig hebben voor verzorging, opvoeding, levensonderhoud of studie. Ook als zij door de onterving onder het bestaansminimum komen. Volgens de onderzoekers is het van belang dat de discussie grondig wordt gevoerd of het nog van deze tijd is dat we een legitieme portie hebben. Er is een website gelanceerd. Op www.delegitiemeportie.nl is het rapport gepubliceerd. Op deze site worden actualiteiten geplaatst en zal nader onderzoek worden gepubliceerd. Wilt u meer weten over de legitieme portie of heeft u vragen over een testament, dan kunt altijd een afspraak met ons maken om deze en andere onderwerpen te bespreken en uw wensen vast te leggen. Clicking Images

pagina 29

Pieter Heeringa, notaris bij Hoffspoor Notarissen www.hoffspoor.nl Ook op dinsdag-, woensdagen donderdagavond kunt u bij ons terecht

Hoff van Hollantlaan 5 5243 SR Rosmalen T 073 523 25 33


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

M

Eerste Paasdag 4 april 09.30 uur eucharistieviering Annakerk Hintham 09.30 eucharistieviering Lambertuskerk. 11.00 uur eucharistieviering in de Laurentiuskerk.

VIERINGEN IN ROSMALEN De vieringen in de Rosmalense Lambertuskerk: zondag 09.30 uur, dinsdag en woensdag 19.00 uur en vrijdag 09.00 uur. Laurentiuskerk zondag 11.00 uur. Na de door-de-weekse vieringen is er aanbidding. De woensdagavondviering in de Lambertuskerk wordt voorafgegaan door rozenkransgebed. In de Annakerk in Hintham is de viering op zondagochtend 09.30 uur. In verband met corona mogen er momenteel niet meer dan 30 mensen bij een viering aanwezig zijn. U dient zich tevoren aan te melden. Dat kan per mail via lambertus@mariajohannes.nl of telefonisch via 073 5212215. De openingstijden van de secretariaten zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur. U wordt dringend verzocht bij binnenkomst en uitgaan van de viering een mondkapje te dragen en de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw op te volgen. Om drukte bij binnenkomst te voorkomen, wordt u verzocht om een kwartier voor aanvang bij de kerk te komen. In Hintham is aanmelding vooraf niet nodig. Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden. Die vieringen vormen een goed alternatief als u bang bent niet naar de zondagsviering te kunnen, omdat er zich teveel mensen aangemeld hebben. Ook voor uitvaarten en andere bijzondere vieringen dient u zich tevoren te melden. Tot slot: hou de Nieuwsbrief in de gaten. Als u die nog niet via de mail thuisgestuurd krijgt, meld u zich dan op het eerdergenoemd adres. Die Nieuwsbrief ligt trouwens na verschijnen ook in de Mariakapel van beide kerken. Die kapellen zijn de hele dag open, ook voor persoonlijk gebed of het opsteken van een kaarsje.

VIERINGEN ROND PASEN Zaterdag 27 maart 16.30 uur palmpasenviering in de Lambertuskerk speciaal voor kinderen en hun ouders. Palmzondag 28 maart 09.30 uur Annakerk Hintham 09.30 uur Lambertuskerk 11.00 uur Laurentiuskerk Witte Donderdag 1 april 19.00 uur eucharistieviering Lambertuskerk Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur kruisweg, Lambertuskerk, Laurentiuskerk en de Annakerk Hintham. 19.00 uur Goede Vrijdagviering in de Lambertuskerk. Bij de kruishulde kunt u wellicht een klein bloemetje bij het kruis neerleggen. Paaszaterdag 3 april 20.00 uur Paaswake Annakerk Hintham 20.00 uur Paaswake Lambertuskerk 21.00 uur Paaswake in de Laurentiuskerk Deze tijden zijn onder voorbehoud en onder meer afhankelijk van de avondklok.

Tweede Paasdag 5 april 09.30 uur eucharistie/gezinsviering Lambertuskerk. Voor alle vieringen dient u zich aan te melden bij het secretariaat, bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.30 en 12.00 uur, tel. 073 5212215 of per mail lambertus@mariajohannes.nl Aanmelden in Hintham: annahintham@mariajohannes.nl De vieringen vanuit de Lambertuskerk zijn ook thuis te volgen via kerkdienstgemist.nl

RESERVEREN VOOR KINDERVIERINGEN (PALM)PASEN ROSMALEN Het duurt niet lang meer en dan is het Palmzondag en Pasen! Om dit met kinderen te kunnen vieren zijn voor gezinnen twee extra vieringen ingepland in Rosmalen. Op de zaterdag voorafgaand aan Palmzondag, 27 maart, is er om 16.30 uur een palmpasenviering in de Lambertuskerk. Heb je thuis een palmpasenstok gemaakt? Neem deze dan mee om hem te laten zien en te laten zegenen! Een weekend later is er op maandag Tweede Paasdag, 5 april, om 9.30 uur een gezinsviering in de Lambertuskerk om samen Pasen te kunnen vieren. Vanwege de coronabeperkingen is het reserveren van een plaatsje noodzakelijk. Reserveren kan vanaf de maandag voorafgaand aan de betreffende viering door te bellen naar het centrale secretariaat 0735212215 (ma, di, do en vr 09:30-12:00) of te mailen naar lambertus@ mariajohannes.nl. In de mail graag vermelden: -de namen van de personen die u aanmeldt -de leeftijd van de kinderen Is er geen plaats meer bij de vieringen dan is het gelukkig wél mogelijk om de vieringen via kerkdienstgemist.nl te volgen.

VIERINGEN THUIS MEEBELEVEN De vieringen binnen de Mariaparochie worden vanuit de Lambertuskerk live uitgezonden op internet. Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl of volg de stream via de app van ‘kerkdienst gemist’ die u op uw telefoon of tablet kunt installeren. U kunt de uitzendingen overigens op elk ander tijdstip bekijken.

VASTENACTIE De Veertigdagentijd nodigt ons uit voor bezinning, maar ook tot soberheid en delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar kunt U daarbij Vastenactie steunen bij de hulp aan beroepsopleidingen in Afrikaanse landen. Het gaat om zorg voor voldoende beroepsopleidingen op het platteland en de hulp bij het opstarten van een eigen onderneming. Geef mensen de kans om een waardig bestaan op te bouwen. Bij de uitgang van de kerken vindt u een collectebus. Daar ligt ook meer informatie. U kunt Vastenactie ook steunen door een gift over te maken naar NL14RABO0144599643 t.n.v. MOV-VASTENACTIE, Rosmalen.


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek

waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

M

Wij hebben de mooiste appartementen voor u geselecteerd!

Van Meeuwenstraat 35 Rosmalen € 339.000,- k.k.

Hofmeesterstraat 42 ’s-Hertogenbosch € 389.000,- k.k.

Keizerstraat 11 Rosmalen € 430.000,- k.k.

Deken van Roestellaan 35F Rosmalen Abelen€maakt hetk.k. mogelijk! 445.000,-

Burg. Mazairaclaan 29 Rosmalen € 450.000,- k.k.

Oude Baan 2P Rosmalen € 569.000,- k.k.

www.abelen.nl

Burg. Mazairaclaan 2 • 5242 AV Rosmalen • 073-5212908 • info@abelen.nl

www.abelen.nl