De Molen Streekwijzer 2201 jan2022

Page 1

De Molen Streekwijzer

foto Karel Goossens

NONPROFIT MAANDBLAD - JANUARI 2022 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

RITMES LOSLATEN VRAAGT VEERKRACHT

SCHOOL MOET SCHOOL ZIJN, THUIS MOET THUIS ZIJN

’t Wikveld? Nooit van gehoord. Dat gold twintig jaar geleden voor Joyce Hulshoff toen zij stageliep op een basisschool in Nieuwkuijk en waar een conciërge haar wees op een vacature bij de school in Empel. Dat nam niet weg dat zij een poging waagde en solliciteerde naar de baan. Het schoolbestuur besloot haar te benoemen en zo begon zij in groep 7 van wat intussen Kindcentrum ’t Wikveld heet en twee vestigingen heeft in Empel. door Herman van Dinther Joyce (44) is geboren en getogen Bossche en heeft haar werk als het ware om de hoek, in elk geval dichtbij huis. “Op dit moment is dat overigens wel letterlijk te nemen want we zijn de afgelopen twee jaar in een heel ander schoolritme verzeild geraakt. Toen voor het eerst de lockdown werd afgekondigd had niemand ervaring met een nieuwe of in elk geval andere manier van lesgeven. We werden namelijk letterlijk op afstand van onze leerlingen gezet terwijl het directe contact met de kinderen juist zo belangrijk is. Kinderen moeten met elkaar kunnen spelen en ravotten en ook niet onbelangrijk, kinderen leren op school en in groepsverband wat onderling sociaal verkeer betekent. Dat alles kwam flink onder druk te staan en trok een behoorlijke wissel op het aanpassingsvermogen. Maar ja, we hadden er mee te dealen en moesten zo snel mogelijk onze weg vinden en ons inpassen in het digitaal lesgeven. Dat vroeg natuurlijk niet alleen van ons aanpassingen maar ook van de kinderen en uiteraard de ouders. Zeker de ouders moesten zich in veel gevallen in bochten wringen om èn hun werk – vaak ook thuis – èn het lesgeven aan de kinderen op elkaar af te stemmen. Voor ons als leerkrachten was en is het een uitdaging om goed in contact te blijven met de kinderen wat normaal gesproken ook zo belangrijk is.”

VIRALE OPEN DAGEN

“Ik heb op dit moment achtentwintig kinderen in mijn groep 8 en die zijn bezig met hun laatste jaar op de basisschool. Al in groep 7 gaan leerlingen zich oriënteren op hun volgende school en bezoeken dan de open dagen van verschillende scholen. Maar die open dagen zijn ook al voor de tweede keer online georganiseerd waar-

Joyce is echt verknocht aan haar school ’t Wikveld waar ouders en collega’s grote betrokkenheid tonen (foto Karel Goossens)

door de leerlingen die ik nu heb dus fysiek geen open dag hebben kunnen bezoeken. Nu kun je via streamen wel heel veel laten zien maar de kinderen moeten de nieuwe school eigenlijk gewoon kunnen proeven en voelen en dat kan dus even niet. Dat is wel een zwaar punt hoor, die kinderen missen een ervaring die zij nooit meer kunnen inhalen en dat is wel heel pittig en pijnlijk vind ik.”

VOLDOENING

Joyce is met plezier al twintig jaar aan ’t Wikveld verbonden. “Ik heb nooit de behoefte gehad om te solliciteren op een andere school of naar ander werk. Het werken in het onderwijs is er weliswaar door de jaren heen niet simpeler op geworden, de administratieve druk is flink toegenomen, de voldoening die ik opdoe is gewoon heel fijn. Ik vind het waardevol om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van een kind van welk niveau zij ook zijn. Hoogvliegers moet je blijven prikkelen maar ook de leerling die het wat moeilijker heeft kun je heel goed aan de hand meenemen. We hebben trouwens hier op school een zogenoemd ‘leerlab’ met gespecialiseerde leerkrachten die buiten de normale lessen speciale opdrachten geven. Dat is ook het fijne op deze school, we hebben een team dat onderling een geweldige band heeft. We pakken echt samen de handschoen op om voor de leerlingen en hun ouders Kindcentrum ’t Wikveld de ideale basisschool te laten zijn. Het is ook daarom dat het contact dat we met de ouders hebben heel betrokken is. Omgekeerd geldt dat ook, de ouderparticipatie is groot, ouders weten wat zij willen. Alle partijen willen gewoon het beste voor het kind en dat zijn geen loze woorden. Wanneer er activiteiten op school zijn waarbij

ondersteuning nodig is dan is het nooit een probleem om voldoende vrijwilligers te vinden, de betrokkenheid wordt ook praktisch ingevuld.”

AMBITIEUS TEAM

“Niemand van de leerkrachten is te beroerd om een extra stapje te zetten wat natuurlijk in een tijd als deze van onschatbare waarde is. De meesten doen naast hun normale taak van lesgeven ook wel andere dingen zoals rond activiteiten met carnaval, Kerst, Sinterklaas, theateruitvoeringen en dergelijke. Maar we doen ook veel met ontwikkel- en leerteams om de lijnen van de school goed te blijven uitzetten en als school optimaal te functioneren. Ikzelf ben een tijdje vertrouwenspersoon geweest maar maakte op zeker moment door allerlei andere bijzaken te veel uren. Momenteel volg ik een opleiding autisme begeleider waarmee ik hier op school iets wil gaan betekenen. We hebben een ambitieus team dat van en met elkaar wil leren. Ik ben echt verknocht aan deze school juist vanwege de collega’s waar we niet alleen veel lol mee kunnen hebben maar die er ook in mindere tijden voor elkaar zijn.” Af en toe heeft Joyce ook weleens de behoefte om lekker te ontspannen. “Dat doe ik al vanaf mijn negentiende als lid van de Bossche Komeedie en daarvoor bij het Echt Bosch Tejater. Elk jaar hebben we een nieuwe productie en verheug ik me erop om een vijftiental avonden op de planken te kunnen staan. Er gaat best wel veel tijd in zitten met wekelijkse repetitieavonden en twee repetitieweekenden maar dat is het meer dan waard. Het is de fijnste manier om je hoofd leeg te maken. Een aantal collega’s van mij doet trouwens ook mee en dat maakt het extra leuk.


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

Geen zin om te koken, wel om lekker te eten?

Wij bezorgen aan huis! HTEN C E R E G R O O V rcarpaccio Ru n d e Burrata p Tomatensoe ips d t Brood me

HTmEetN C E R E G D F O HO echten worden geserveerd friet en koolsla Alle hoofdger

endijen Saté van kipp l ze Wienerschnit Spareribs il Gamba’s pil p ak Bloemkoolste Buikspek

DESgeserveerd met brood en boter SALladA es worden Alle sa

lade Carpaccio sa de ala Geitenkaas s de la a Hete kip s Zalm salade

AK B E G & S T R E DESS Brownie Cheesecake

ottles GrandCafe.B

Bestel gemakkelijk & snel op

grandcafebottles.nl

M/S


pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S ste jaar een optreden in Tongerloo (België). In 1983 werd een opleiding gestart voor mini-majorettes, die vervolgens na hun 12e levensjaar konden doorstromen naar het Majorettekorps. Dat leidde tot een flinke groei van het Majorettekorps, dat in 1987 uit maar liefst achttien meisjes bestond. Maar enkele jaren later kampte het majorettekorps langdurig met een tekort aan leden en het werd in 1991 opgeheven.

DRUMBAND HINTHAM

MOOIE OPTREDENS IN HET VERSCHIET ZODRA HET KAN

100 JAAR MUZIEKVERENIGING ST. CECILIA ROSMALEN Muziekvereniging St. Cecilia bestaat in haar huidige vorm vanaf 1991. In dat jaar kwam er een fusie tot stand tussen de Rosmalense Harmonie St. Cecilia en de Show- en Drumfanfare Hintham. De geschiedenis van de oudste fusiepartner, Harmonie St. Cecilia, gaat terug tot het oprichtingsjaar 1922. De geschiedschrijving geeft ook een beeld van de positie van de jeugd binnen de vereniging. door Ad van Langen Aanvankelijk was er nog helemaal geen sprake van jeugdleden. Bij de oprichting bepaalden de statuten dat lid konden zijn mannen en jongelingen niet beneden 18 jaar. Jongelingen waren dus jongvolwassenen die bij de toenmalige leeftijdsgrens van 21 jaar nog minderjarig waren. Na de herstart in 1945 werd de leeftijdsgrens van 18 jaar losgelaten, wat tot gevolg had dat enkele 16- en 17-jarigen als tamboer of bazuinblazer lid werden van de zogenoemde Kleine Staf. Maar tot 1958 was er maar weinig belangstelling van nieuwe jeugdleden, die ook alleen nog maar terecht konden bij die Kleine Staf. Pas na het aantrekken in 1958 van een vaste instructeur werd deze Kleine Staf in enkele jaren uitgebouwd tot een volwaardige drumband, bestaande uit vooral 15- tot 20-jarige slagwerkers en bazuinblazers. In 1960 werd een aanzet gegeven voor een later op te richten Jeugdkorps, door het aannemen van een 15-tal jeugdige leerling-muzikanten die voorlopig aanhaakten bij de Kleine Staf/Drumband. Maar in 1968 kwam er een zelfstandig Jeugdkorps, dat later de naam “The Young Stars” zou krijgen. De oprichting van dit jeugdkorps was bedoeld om jonge

krachten de gelegenheid te bieden zich verder muzikaal te ontplooien.

TOEKOMST

Dit jeugdkorps met een bezetting van ongeveer 20 muzikanten trad in 1960 al in nieuwe uniformen op tijdens het donateur concert. Via doorstroming vanuit het jeugdkorps kon nu ook de toekomst van het Harmoniekorps veilig gesteld worden. De leerlingenopleiding werd aanvankelijk door enkele ingehuurde docenten en eigen muzikanten van de Harmonie verzorgd, maar al spoedig gingen de eerste leerlingen naar de Bossche Muziekschool. Toen onder het motto “Rosmalen Dorp vol Muziek het 50-jarig bestaan van St. Cecilia in 1972 uitbundig werd gevierd met tal van activiteiten, werd voor de jeugd van Rosmalen een speciaal jeugdconcert gegeven. Doel was om de jeugd te interesseren voor het Jeugdkorps. Daartoe werden vervolgens in 1976 ook schoolconcerten georganiseerd op enkele basisscholen. De aandacht voor de jeugd was er ook toen in 1970 aan de Drumband een majorettekorps werd toegevoegd. Dit korps bestond uit jonge meisjes in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar en deze groep had al in het eer-

Wat betreft de deelname door de jeugd moet ook worden vermeld dat in Hintham al in 1953 onder de vlag van de Jeugdcentrale een drumband werd opgericht. Deze bestond al vanaf het begin hoofdzakelijk uit jeugdleden. In 1957 werd de bezetting van deze drumband gevarieerder en er kwamen ook blaasinstrumenten bij. In 1963 werd deze drumband Hintham zelfstandig en groeide uit tot een succesvolle Show- en Drumfanfare Hintham. Na verloop van tijd bestond dit muziekkorps nog uitsluitend uit volwassenen. In 1984 werd in samenwerking met de Regionale Muziekschool Veghel, een jeugdopleiding gestart met een groepje aspirant-leden, met de bedoeling om bij voldoende belangstelling een jeugdfanfare te starten. Zover is het echter niet gekomen. Na de fusie in 1991 bleef er een jeugdkorps bestaan onder de naam The Young Stars en er kwam een Jeugdslagwerkgroep. In 1996 vond er een belangrijke koerswijziging plaats met betrekking tot de opleiding van jeugdige muzikanten en de plaats van de jeugd binnen de vereniging. Aanvankelijk kregen jeugdleden een individuele opleiding binnen de vereniging. Maar later gingen de bespelers van blaasinstrumenten naar de Bossche Muziekschool en kwamen pas gaandeweg die opleiding bij het jeugdkorps spelen. Daardoor was de binding met de vereniging in die eerste opleidingsfase heel beperkt. Ze waren wel lid, maar kenden de vereniging nauwelijks. In 1993 werd daarin verandering gebracht. Er kwam een opleidingsplan, dat voorzag in zogenoemde samenspelgroepen waarbij in twee niveaus parallel aan de individuele opleiding in verenigingsverband werd gemusiceerd. Dit opleidingsplan is een geweldige impuls geweest voor de groei van het aantal jeugdleden en voor de ontwikkeling van het jeugdorkest als kweekvijver voor het Harmoniekorps. Tegenwoordig is er met een aantal basisscholen een mooie vorm van samenwerking. In dit verband kunnen leerlingen kennismaken met verschillende instrumenten. Verschillende muzikanten van St. Cecilia werken eraan mee om buiten de lesuren kinderen te laten ontdekken hoe leuk het is om samen muziek te maken. Op deze manier wordt er gewerkt aan de ledenaanwas bij St. Cecilia.


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

OPGENOMEN IN OMGEVING MET MOOIE NATUUR

GOLFCLUB LANDGOED COUDEWATER HEEL POPULAIR “We worstelen met ons eigen succes”, zegt Herman Klein Entink met een glimlach maar wel met een serieuze ondertoon. Hij is als baancommissaris onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit van de baan en alles wat daarmee samenhangt. “De golfsport kreeg al bij de eerste lockdown een flinke boost qua ledentallen omdat je als golfer kon blijven sporten en dat trok landelijk tienduizenden nieuwe leden aan. Omdat wij net een nieuwe baan aan het aanleggen waren was onze vereniging extra aantrekkelijk.” door Herman van Dinther

Herman (69): “Toen wij nog op de oude baan speelden kenden wij geen wachtlijst, nu staan er driehonderd namen op van spelers die zich graag willen aansluiten bij de zeshonderdvijftig leden die Golfclub Landgoed Coudewater als maximum hanteert. Met een gering verloop van misschien twintig per jaar moet er dus veel geduld geoefend worden. Dat de Golfclub zo in trek is heeft alles te maken met de locatie die voor het grootste deel onder architectuur helemaal opnieuw is aangelegd. Toen Van Wanrooij enkele jaren geleden het Landgoed Coudewater verwierf wisten wij al dat er in de toekomst ingrijpende aanpassingen nodig zouden zijn. GGZ Noord Brabant, de toenmalige eigenaar van het Landgoed maar ook de verpachter van de grond waarop onze holes liggen heeft ons daar tijdig bij betrokken. We moesten opschuiven naar het gebied ten oosten van het Loantje van Sientjes en daar hebben we zeven nieuwe holes aangelegd. Daardoor hebben we steeds door kunnen golfen tijdens de aanleg. We hebben weliswaar niet steeds op 9 holes kunnen spelen, er waren driekwart jaar wel altijd zeven holes beschikbaar en we zijn dan ook nooit één dag dicht geweest, behalve dan door vorst of regen.”

SOCIALE FUNCTIE

“Door de corona maatregelen zijn we verplicht

met tijdslots gaan werken en dat bevalt eigenlijk heel goed. De wachttijden zijn te overzien en je hebt nooit grote groepen mensen. We hanteren starttijden om de tien minuten en dat geeft rust moet ik zeggen. Er kan nu even niet met vier maar met twee spelers tegelijk worden gelopen maar ook dat is te overzien. Golfsport is natuurlijk een bezigheid waarbij het sociale aspect een belangrijke rol speelt. Mensen ontmoeten en spreken elkaar hier, waarbij normaal gesproken het clubhuis een centrale plaats inneemt. Helaas is dat momenteel gesloten zoals zoveel ontmoetingsruimten maar daar moeten we even mee dealen.”

NIEUWE AANPLANT

“Wij zijn best trots op het resultaat dat we hebben kunnen bereiken. De samenwerking die we met onze buurman Landgoed Coudewater hebben is heel plezierig. Bij de ontwikkeling en inrichting van onze baan hebben we elkaar van dienst kunnen zijn door materialen zoals zand en stenen te ruilen. In de toekomst zullen we zeker frequent overleg hebben ook omdat de Gemeente het hele gebied als één natuurgebied ziet. Dat betekent dat het Brabants Landschap als eigenaar van het bosgebied aan de Peter de Gorterstraat, Landgoed Coudewater en wij als Golfclub worden geacht dit natuurgebied goed te beheren. Hierbij is het zo dat Landgoed

Herman is trots op het mooie en ruime clubgebouw dat alle ruimte biedt om de leden ook in de winter goed te kunnen ontvangen (foto Karel Goossens) Coudewater nog in de ontwikkelfase zit en wij in feite al in de beheer fase. Wij willen het beheer op een natuurlijke manier inrichten zoals we dat ook al hebben vastgelegd in het beheerplan dat we in het vergunningentraject hebben opgesteld. We hebben best al mooie dingen gerealiseerd. Waar vroeger maisvelden waren ligt nu een mooie golfbaan in een parkachtig landschap. Dat vormt een mooi decor voor de wandelroutes eromheen. De grote bomen die op het terrein staan stonden er uiteraard al maar we hebben het gebied verder opnieuw ingericht met zes duizend bomen en heesters.”

DASSEN

“Of er dassen op de golfbaan zitten weten we niet, wel weten we dat er dassen in het gebied leven en we hebben een kunstmatige burcht gemaakt om hen eventueel te huisvesten. We creëren een gunstige leefomgeving voor plant en dier en werken aan een mooie biodiversiteit. We hebben fruitbomen geplant waardoor er vruchten komen die dieren lekker vinden en de boomgaard ligt midden in de baan bij de dassenburcht. We hebben poelen aangelegd voor amfibie-achtigen zoals salamanders en alles wat kruipt en sluipt. De begroeiing is nog jong dus we moeten een beetje geduld hebben, de natuur zijn gang laten gaan, dan komt die beoogde ‘bevolking’ vanzelf. Onze leden hopen daar natuurlijk ook op want dat zijn over het algemeen natuurliefhebbers. Als bestuur kennen we onze verantwoordelijkheden en dat geldt ook voor onze leden en honderdvijftig vrijwilligers. We werken er allemaal aan om een organisatie te hebben die in alle opzichten van professioneel niveau is zodanig dat alle belangen, ook die van de natuur, in goede balans zijn. De constructieve samenwerking die we met Landgoed Coudewater als buurman hebben, draagt daar zeker aan bij.


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

TIJD VOOR ONT-MOETEN IK KNIJP HEM

UW KRANT MAAR DAN 24 UUR PER DAG 7 DAGEN PER WEEK:

THUISINHETNIEUWS OOK UW DIGITALE LOKALE NIEUWSKANAAL In uw maandblad presenteren wij u maandelijks humaninterst verhalen en

achtergronden bij het nieuws en evenementen. Maar er gebeurd natuurlijk veel meer. Daarom zijn wij al sinds 1989 ook digitaal actief. Eerst op videotext en sinds 1990 op internet. Met Thuisinhetnieuws.nl bieden wij u 24 uur per dag 7 dagen per week een lokaal nieuwskanaal met veel exclusieve content, lokale informatie die u nergens anders vindt. Een selectei wordt ook geplaatst via facebook en twitter.

FOTO’S EN VIDEO

Dagelijks houden wij u op de hoogte van nieuws, evenementen en activiteiten. Daarbij is er ook aandacht voor nieuws van uw gemeente, bedrijvigheid en 112-gebeurtenissen. Onze fotografen zijn bovendien dagelijks op pad om exclusieve fotoreportages te maken van gebeurtenissen in uw dorp en regio. Deze maand starten wij ook met een eigen videokanaal. Zodat u naast foto’s voortaan ook van bewegende beelden kunt genieten. Zodra alles weer los mag zal dit zeker een vlucht nemen. Bovendien wordt hart gewerkt om direct na de lockdown een zo compleet mogelijke regioagende in de site op te nemen.

ALLE KRANTEN DIGITAAL

Daarnaast fungeert de site ook als een digitaal lokaal archief. Op www. thuisinhetnieuws.nl/magazines treft u immers een compleet archief aan van alle regiotitels van ThuisinhetNieuws sinds 2017. Dit archief is bovendien volledig doorzoekbaar en vanuit berichten waarin een mailadres of webadres is vermeld kunt u volledig automatisch doorklikken.

AFHAALADRESSEN

De ThuisinhetNieuws-kranten zijn verkrijgbaar op meer dan 200 afhaaladressen. Ook deze vindt u terug op de site. Helaas zijn velen daarvan momenteel gesloten. Als alternatief bieden wij aan een gratis abonnement af te sluiten mocht u de krant niet bezorgd krijgen en uw favoriete afhaaladres is gesloten. Ook handig als u bijvoorbeeld een nee-nee sticker heeft geplakt! www.thuisinhetnieuws.nl/abonnee.

Of ik naar meneer Mick wil gaan. Het is rond 10.00 en de verzorgende heeft mij net uitgelegd dat meneer Mick niet gewassen wil worden en zeker niet uit bed wil. Hij heeft net boos om zich heen geslagen bij de pogingen tot zorg en activering. De laatste tijd heeft hij dat vaker. Als wij hem uit zijn buitengewoon oncomfortabele positie willen halen als hij in slaap is gesukkeld overdag in zijn stoel, heb je zomaar een klap te pakken. “Hij lag wel diep te slapen”, zegt Rien, “maar ja, het zou zo fijn zijn als hij wat at en in zijn ritme blijft”. Ik ga mij omkleden na het inforondje in de drie huiskamers en overdenk wat Rien zei. Het roept beelden op en ik merk dat ik de impact alvast aan het inschatten ben en wat ik zou doen op zo’n moment. Als ik mijn kleurige kleren aan heb, realiseer ik me weer, dat wat er komen gaat is nog niet gebeurd. Ik laat van mij afglijden wat tussen hem en mij kan instaan voor een waardevolle ontmoeting. Na een verstilling doe ik mijn neus op en wandel op mijn gemakje de gang in. Als ik de deur openduw zie ik meneer Mick in pyjama op zijn bed liggen. Hij ligt zonder deken en diagonaal. Zijn bovenlichaam ligt onhandig voorover door het omhoog gezette hoofdeinde. Een wonder dat hij slaapt, denk ik, zacht neuriënd. En voordat ik verder ga, zie ik dat hij met één oog snel de kamer inkijkt. Het herhaalt zich nog een keer, maar dan ziet hij mij en sluit heel snel zijn oog. Meneer Mick geeft verder geen kick. Als ik neuriënd naar hem toeloop en kniel naast zijn bed, ga ik op zijn tempo mee ademen. Ook ik kom daardoor in een bepaalde ontspannenheid en bekijk hem en zijn omgeving. Het dekbed ligt er maar verloren en doelloos bij, maar het dekbed, dat kan wel wat betekenen! Rustig ga ik het in zijn zij leggen. Beetje bij beetje duw ik het als een mensenlichaam tegen hem aan. Zie die twee daar liggen. Knorrend nestel ik mijzelf ook tegen de warme stof. Meneer Mick lijkt al die tijd tevreden. Toch ga ik nog naar zijn hand en friemel twee vingers in zijn vuist. Nauwkeurig en op mijn hoede speur ik zijn gezicht af naar een reactie. Hij verrast mij echter met een stevige kneep! Ik knijp terug en hij ook weer. Ook de twee kneepjes achterelkaar worden weer dito terug gegeven. Dit is geen toeval meer, wij hebben verbinding, er is vertrouwen in het contact. Met onze ogen dicht knijpen wij zacht en harder, lang en kort tot ik de kracht uit zijn handen voel weggaan. Tijd voor een afscheid dus en om aan Rien aan te gaan geven dat Meneer Mick oké is in zijn bed. “Ik zag al dat het goed is, zoals het nu is” antwoordt Rien. En ik? Ik knijp hem vandaag niet meer. Voor het nieuwe jaar wens ik jou toe dat je geïnspireerd mag blijven door mensen en hun verhalen. Veel leefplezier voor jou en je geliefden in 2022!

HEESCH

0412 - 452444

HARDGLAZEN DEUREN EN PUIEN GLAS SCHADE?

24 uur per dag, 7 dagen in de week staat onze glasherstel service voor u klaar.

Jacoline Goossen is miMakker. Zij neemt de tijd voor een speciale manier van aandacht geven en contact maken met mensen in zorgsituaties. Zij schrijft over haar ervaringen als clown Laloo. Laloo weet met haar onbevangenheid en een neus voor mogelijkheden, spel en humor, een weg te vinden naar het hart van mensen en wat hen bezig houdt in het moment. www.beleefidee.nl

Foto Clicking Images

Mijn columns zijn sinds kort ook terug te lezen op mijn website en thuisinhetnieuws.nl


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

Gewoon ge-DREVEN wenst jullie een goed en gezond 2022. Ook in 2022 gaan we er weer tegenaan om jou te helpen.

M/S


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

HAAL ZORG IN HUIS MET STEFFI Met haar ervaring als verzorgende IG én zorgbemiddelaar als bagage besloot Steffi Timmers-Brands nog niet zo lang geleden zélf een onderneming te starten in het bemiddelen in zorg, begeleiding en toezicht in eigen huis. De ‘echte Bergse’ is de spin in het web die met ‘Haal zorg in Huis’ dé oplossing kan zijn voor hulpbehoevenden. door Mark van der Donk Sinds een half jaar - op haar verjaardag schreef ze zich in bij de Kamer van Koophandel - is Steffi het gezicht achter Haal zorg in Huis. Dat ze met haar hele hebben en houden in de zorg actief is, vindt ze zelf niet meer dan logisch: “Daar ligt mijn hart nou eenmaal.” Al vanaf 2008 werkt ze als verzorgende IG in verpleeg- en verzorghuizen en in de thuiszorg. Tien jaar later kwam de switch naar de zorgbemiddeling en in september 2020 startte ze met de opleiding Verpleegkunde. Ondanks haar nog jonge leeftijd (33) aan routine geen gebrek dus. “De ervaring die ik heb opgedaan wil ik ook graag inzetten in mijn werkveld. Ik wil het delen met mensen die zorg nodig hebben, maar niet precies weten waar ze die vinden en hoe het allemaal in zijn werk gaat. Op het gebied van het aanvragen van een indicatie en andere wet- en regelgeving in zorgland kan ik ze daarmee ondersteunen.” De druk op verpleeghuizen neemt toe. Het is lang niet zo vanzelfsprekend als vroeger meer dat je op een bepaald moment daar naartoe verhuist, zo weet Steffi als geen ander. “Om er te kunnen wonen, heb je een bepaalde indicatie nodig. De overheid zet in op het langer thuis blijven wonen, maar ook aan thuiszorg worden steeds meer grenzen gesteld.

ZORG AU-PAIR

Met de letterlijke hulp van zogenaamde ‘zorg au-pairs’ gunt Steffi iedereen die zorgafhankelijk is deze bijzondere ondersteuning in de thuissituatie. “De zorg au-pairs waarmee ik werk zijn warm, zorgzaam en betrokken. Dat zit ook in hun cultuur, ze komen uit Polen en Portugal. Dankzij hun inzet kunnen we de zorgvrager veilig in zijn of haar eigen omgeving laten wonen.” Haal zorg in Huis verzorgt het allemaal. Steffi bemiddelt in 24 uurs zorg, begeleiding en toezicht door middel van een inwonende zorgmedewerker. “De klant staat centraal en behoudt zijn eigen regie, door zelf te bepalen hoe hij of zij de zorg wil inrichten. Op die manier kan het helemaal worden afgestemd op de zorgvraag en wensen van de klant. Om de werkwijze te duiden, legt de in Berghem woonachtige consulente ons uit hoe de procedure in zijn werk gaat: “In een vrijblijvend, gratis intakegesprek kan de klant de wensen en zorgbehoeften aangeven, vragen stellen en een beeld schetsen van wat hij of zij verwacht van een au-pair. Daarbij kijk ik natuurlijk met een klinische blik mee. De zorgvraag die uiteindelijk op papier komt, zet ik daarna uit naar onze vaste partners in Polen en Portugal. De CV’s die dan naar ons komen, beoordeel ik en de meest geschikte stuur ik door naar de zorgaanvrager. Er volgt een telefoon- of videogesprek met de mogelijke inwonende zorg au-pair en als het klikt, volgt de reis naar Nederland. Meestal blijft een au-pair twee maanden, voor de periode daarna zoeken we ondertussen een passende vervanger. Zo creëren we in samenspraak

met de klant een klein team, die elkaar steeds afwisselen.” Alles is gericht op het individu. De au-pair trekt in bij de zorgbehoevende, waar zij - verdeeld over de dagen - 30 tot 40 uur per week inzetbaar is om zorgtaken uit te oefenen. De rest van de tijd (op twee halve vrije dagen of een hele vrije dag na) is de inwonende aanwezig om toezicht te houden voor mogelijke calamiteiten, maar vooral om voor een gezellige sfeer te zorgen. Steffi: “De Poolse en Portugese medewerkers zijn er niet alleen voor de zorg, maar ook om eenzaamheid tegen te gaan. Ze worden echt een maatje, onderdeel van het gezin. Dat is echt supermooi om te zien. Ze helpen niet alleen met het wassen, douchen, aankleden en verzorgen van maaltijden, maar ook met wandelen, een potje Rummikub en een bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts.” De medewerkers spreken Engels en/of Duits, mijn ervaring is dat je met handen en voeten heel ver komt. De Poolse en Portugese medewerkers zijn stuk voor stuk allemaal heel leergierig, willen graag de taal leren. Voorafgaand aan hun komst worden ze natuurlijk ook al goed ingelicht over de zorgvraag en de wensen van de klant. Doordat ik zoveel mogelijk informatie vergaar tijdens het intake gesprek weet de medewerker vooraf al in grote lijnen wat er van hen verwacht wordt”

FINANCIËN

Over de financiën hoeven geïnteresseerden zich geen zorgen te maken, benadrukt Steffi: “Wanneer u zorgbehoevend bent stelt het CIZ een indicatie bij u vast. Met een zorgindicatie is het mogelijk een persoonsgebonden budget aan te vragen, waarmee zorg ingekocht kan worden en hierin eigen regie te behouden. Vanaf een zorgzwaartepakket/Zorgprofiel 5 is het toereikend om er een au-pair volledig van te kunnen betalen. Ik houd van korte lijntjes en persoonlijk contact, blijf ook niet voor niets ook nog als verpleegkundige werken. Ik sta nog veel te graag aan het bed. Net als bij de inwonende au-pairs is dit mijn passie. Soms zijn mijn dagen wat te kort, maar ik doe het allemaal maar wát graag en mijn gezin staat er volledig achter.”


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

VINKEL GEZIEN DOOR ‘DE BRIL’ VAN

HENK VAN DE VEN

De liefde voor Vinkel van Henk van de Ven (73) kom je in alles bij hem tegen. “De bestuurlijke functies ben ik aan het afbouwen, die vergen te veel energie en vooral tijd in met name de avonduren”, zegt deze duizendpoot. Wanneer je zijn lange dagelijkse ‘doe-lijst’ onder de loep neemt zie je dat hij bij bijna alle Vinkelse activiteiten wel een soort van betrokkenheid heeft. De liefde voor muziek en de uitvoering daarvan loopt al jaren als een dikke rode draad door zijn leven. “Het muzikale deel tijdens deze lange coronaperiode mis ik verschrikkelijk. En dan bedoel ik niet alleen het maken en uitvoeren van muziek. Het sociaal contact wat verbonden is met de repetities en uitvoeringen is er dus gewoon helemaal niet, en dat vreet enorm aan mij”, aldus Henk van de Ven. door Jan van Ravenstein Voor het merendeel van de Vinkelse lezers is het voorstellen van Henk van de Ven compleet overbodig. Samen met zijn vrouw Will is hij sinds jaar en dag woonachtig in de kern van Vinkel. Zijn leven lang is hij werkzaam (52 jaar) geweest bij Bouwbedrijf van Niftrik. Na zijn pensionering is hij er, op verzoek en in overleg met de baas, nog maar ‘even’ 5 jaar mee doorgegaan. Henk is in het Vinkels betrokken bij zo’n beetje alles wat er staat te gebeuren. Zijn aandeel in de realisatie van de Vinkelse Molen is daar een overduidelijk voorbeeld van. Maar niet alleen dat. Wanneer ik contact met hem opneem is hij drukdoende bij de tennisvereniging. Altijd wel ergens druk aan het werk. Henk is een ware alleskunner van muziekmaker tot bestuurder en van Odio freak tot Techneut en alles wat daartussen zit. De liefde voor zijn dorp is ongekend groots te noemen. Voor al dit moois heeft hij in achttien jaar terug al (2005) zeer terecht een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen

SAAMHORIGHEID

Op de vraag wat het dorp Vinkel voor Henk nou zo heel bijzonder maakt hoeft hij niet lang na te denken. “De saamhorigheid”, floept hij er zonder er verder bij na te denken uit. Na enig moment volgt er wel een kleine correctie. “Het wordt in zijn totaliteit wel iets minder. En dat ligt dan niet zozeer aan de bereidheid om iets te doen. Dat ligt dan deels aan de jongere gezinnen die vaak samen aan het werk zijn, laat thuis zijn met ook nog jonge kinderen. Plus het feit dat ook Vinkel te maken heeft met de vergrijzing”, onderbouwt Henk zijn uitspraak. Henk: “Het is al zo vaak bewezen dat je in feite maar met ‘je vingers hoeft te knippen’ en er staat een bataljon helpers klaar, inclusief kennis, machines, vrachtauto’s en materiaal voor welke vrijwillige klus dan ook. De verlichte ‘Zwaantjes’ in de donkere dagen van het jaar Vinkel zo mooi sieren is ook weer zo’n bewijs. Zeker 25 personen zijn avonden aaneen aan het klussen geweest om Vinkel feestelijk in het licht te zetten. Ook dat is saamhorigheid en bovenal, de kracht van ons dorp”.

VINKEL

“Ik denk dat we kunnen stellen dat wij een ‘rijk’ dorp zijn. Rijk, in de zin van beleving. Het aantal actieve verenigingen is bijna ontelbaar. En wat te denken van onze vele horecaactiviteiten. Vanuit de verre omgeving weten ze ons gastvrije Vinkel te vinden. Onze molen, heel bijzonder toch. Carnaval wordt door heel de bevolking uitbundig gevierd, de ker-

mis leeft en vele fietsers doen Vinkel even ‘aan’ in de zomermaanden. Dan ben je als dorp toch ‘groots’ niet dan”, aldus een van trots glimmende Henk van de Ven. Wonen De samenvoeging in 2005 heeft Vinkel goed gedaan. Henk is daar kort over. “De voorzieningen zijn beter en het contact is goed te noemen. Kennis en kunde is volop aanwezig en wanneer nodig is er de aandacht. Even waren we bang dat we als durpke aan de ‘achterste mem’ zouden komen hangen. De tijd heeft bewezen dat dit een fabeltje is”, aldus Henk zijn stellige mening. Henk wijst ons op de prachtige nieuw wijk de Slagen met een volledige integratie. De prachtige dokterspraktijk, Dorpshuis ’t Zijl, de woninginbreiding bij den Dorsvlegel inclusief de zorgwoningen en het plan iets verderop bij van den Berg. “Mooi in het centrum allemaal, en bovendien dicht bij de voorzieningen”, zegt hij.

NOG ZOVEEL

Henk komt superlatieven tekort om zijn dorp op te hemelen, te promoten als het ware. De molen komt ter sprake. Mag je het zijn levenswerk noemen wanneer je bedenkt dat hij als ‘uitvoerder’ vanaf 2014 maar liefst zes jaar, zo’n beetje dag en nacht, met het bouwen is bezig geweest. Hij verdiende hiermee een grote dikke pluim op zijn spreekwoordelijke hoed. En nog is hij daar dagelijks te vinden om zaken af te ronden. Nog maar net is de bakoven door hem opgeleverd. “Het was een hele grote maar ook een hele mooie klus. Mijn vrouw (Will) zei wel eens gekscherend of ik mijn bed niet moest meenemen”, lacht Henk. Op dit moment is hij, samen met Maria Leeyen, druk met het vervaardigen van de zogenaamde borrelplanken met daarop, hoe kan het anders, de skyline van Vinkel (en Nuland). “Bij zowat half Vinkel komt tijdens een borrelmoment wel een door ons vervaardigde borrelplank met daarop ons durp tevoorschijn”, lacht Henk

CORONA

Afsluitend, hij kan het niet laten, komt zijn alweer nieuwe project ter sprake. Ditmaal een muzikaal project samen met het Vinkels zangkoor ‘Derplu’. Medio maart geven ze in de Kentering een “Back to the Sixties’ concert. Henk gaat dit in maart geheel muzikaal ondersteunen met zijn projectband. “Ik hoop zo we dan corona voor een groot deel achter ons kunnen laten en dat dit feestje door mag gaan. We zijn er zo aan toe”, zegt Henk met een diepe zucht.


pagina 11

LouisvanSchaijk

‘t Dorp 66 5384 MC Heesch info@hanegraafkeukens.nl A4.pdf 1 21-11-18 21:24 0412 - 20 28 49

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

‘HEEL DE REGIO AAN HET POWERWALK(DOG)EN KRIJGEN’ Het is zéker niet zomaar (met of zonder je hond) wandelen. Maaike Spruijt verzorgt in onze omgeving ‘powerwalkdog’, een speciale versie van het in rap tempo groeiende powerwalk. “Een heerlijke manier om conditioneel bezig te zijn, met flink doorstappen en oefeningen ter afwisseling.” Door: Mark van der Donk Powerwalk is een van de grootste trends van het decennium. Je loopt in een stevig, krachtig tempo, waarbij tussendoor oefeningen worden gedaan. Door een bepaalde techniek van lopen wordt er meer vaart gemaakt dan bij normaal wandelen en door interval gaat het hart harder werken, zo horen we van Maaike: “De conditie wordt er in hele korte tijd een stuk beter van. En tussendoor worden er rek- en strekbewegingen gedaan. Opdrukken op een bankje bijvoorbeeld. Powerwalk is heel sportief; je loopt gemiddeld 6 à 7 kilometer per uur. Het aantal kilometers dat je aflegt, is afhankelijk van de hoeveelheid oefeningen die je tussendoor doet.” Toen ze nog in Rosmalen woonde, begon Maaike al met het geven van powerwalkcur-

sussen. “Ik start nog steeds elke week met een groepje aan een ronde vanaf de Zandverstuiving. Tweeënhalf jaar geleden zijn we naar Vinkel verhuisd en daar probeer ik nu ook steeds meer mensen enthousiast te krijgen. Er wordt wel veel gelopen, maar niet onder begeleiding. Powerwalk is heerlijk buiten, in groepsverband of privé, onder begeleiding van een ervaren trainer, Die stimuleert je om steeds verder te lopen. Het verschil met joggen is dat je altijd met één voet op de grond blijft. Powerwalk is minder blessuregevoelig dan hardlopen en daarom kan - bijna - iedereen deze nieuwe tak van sport beoefenen.”

POWERWALKDOG

Aangezien Maaike al sinds mensengeheugenis is verbonden met dieren en dol is op haar eigen hond, leek de stap naar een combinatie met het powerwalken klein. Toch had ze het juiste zetje nodig om op een briljant idee te komen. “Een vriendin zei eerder dit jaar tegen me: daar moet je eens iets mee gaan doen, je liefde voor dieren en het powerwalken. Samen met Karen Verheijke, de eigenaresse van Powerwalkschool en degene die mij heeft opgeleid, ben ik toen enthousiast gestart. De honden lopen in hetzelfde tempo mee, maar doen tussendoor ook oefeningen samen met het baasje. Dat is een heel belangrijk aspect, het samenspel tussen het baasje en de hond. En de afwisseling natuurlijk. Dan weer een oefening met een boomstam, daarna weer een duurloop. Je bent continu in beweging.” Sinds juni heeft het tweetal al twintig nieuwe ‘Official Zession PowerwalkDog Trainers’ opgeleid. “Dat aantal overtreft echt mijn stoutste dromen. Ze komen uit het hele land, van Noord-Holland tot Zeeuws-Vlaanderen. Sommigen gaven al gehoorzaamheidstrainin-

gen en doen nu powerwalkdog erbij. En trainster gaat zelfs naar Duitsland verhuizen, dus die gaat het daar promoten.”

CONDITIE EN GEZELLIGHEID

Wat Maaike betreft mag het ook in Vinkel en omstreken nog wel wat meer van de grond komen. Ze wil de leuke manier van fit worden daarom graag onder de aandacht brengen: “Dit is gewoon nét iets meer dan wandelen. Voor veel mensen is het misschien een drempel, omdat ze bijvoorbeeld geen conditie hebben. Maar daar wil ik ze juist bij helpen. In deze tijd zijn we extra veel thuis en missen mensen bewegingsvrijheid. En misschien ook wel sociale contacten. Daar is dit ook perfect voor natuurlijk. Veel deelnemers doen mee voor hun conditie, maar ook zeker voor de gezelligheid en om samen met de hond iets leuks te ondernemen.” Binnenkort start Maaike ook bij OJC Rosmalen met powerwalken. “Dat gaan we doen in samenwerking met Door!naKanker. Die laten genezen verklaarde kankerpatiënten, na alle behandelingen, stil staan en tijd nemen om na te denken wat ze allemaal is overkomen. Ze verzorgen trainingen waarin onder meer handvaten worden gegeven hoe ze moeten omgaan met de ziekte en terug kunnen keren in het sociale leven. Een van de onderdelen daarvan wordt het powerwalken, wat ik ga verzorgen.”

GRATIS PROEFLES

In totaal is ze momenteel 7 uur per week bezig, met groeps- en privélessen. “Dat is mooi, maar mag nog wel iets meer worden”, zegt ze eerlijk. Iedereen die ervoor open staat is daarom uitgenodigd om eens een gratis proefles mee te komen doen. “Jong of oud, met of zonder hond, in welke conditie dan ook, iedereen


loopt op13 zijn eigen tempo. De inspanningen worden afgestemd op alle pagina www.thuisinhetnieuws.nl M/S mogelijke cursisten. Ook mensen die eenzaam zijn of ziek zijn geweest, wil ik graag begeleiden. In je eentje zet je niet zo snel de stap om in loopt op zijn eigen tempo. De inspanningen worden afgestemd op alle beweging te komen, maar ik help ze graag om op een leuke manier hun mogelijke cursisten. Ook mensen die eenzaam zijn of ziek zijn geweest, conditie te verbeteren. Door de speciale houding versterk je je spieren wil ik graag begeleiden. In je eentje zet je niet zo snel de stap om in en ga je je fitter voelen. Een eventuele beperking is ook geen enkel beweging te komen, maar ik help ze graag om op een leuke manier hun probleem. Met alle liefde verzorg ik een privéles voor degene die wat conditie te verbeteren. Door de speciale houding versterk je je spieren meer persoonlijke aandacht nodig heeft.” en ga je je fitter voelen. Een eventuele beperking is ook geen enkel Mensen uit Rosmalen en omgeving kunnen eventueel aansluiten bij de probleem. Met alle liefde verzorg ik een privéles voor degene die wat Bent u op grond van de wet of een tesgroep die bij de Zandverstuiving start en eindigt, maar ook bij de bostament aangewezen als erfgenaam, dan meer persoonlijke aandacht nodig heeft.” sen van de Engelenstede - bij de Hooghei - loopt Maaike elke week. “En heeft u drie keuzes: de nalatenschap zuiMensen uit Rosmalen en omgeving kunnen eventueel aansluiten bij de vanuit Vinkel vertrekt ook een groepje. We lopen telkens een andere ver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of groep die bij de Zandverstuiving start en eindigt, maar ook bij de bosverwerpen. route, lekker buiten. Karen zegt altijd dat ze heel Nederland aan het sen van de Engelenstede - bij de Hooghei - loopt Maaike elke week. “En Bij een zuivere aanvaarding dan acceppowerwalken hoopt te krijgen. Nou, ik zou al meer dan tevreden zijn teert u de nalatenschap zonder voorbevanuit Vinkel vertrekt ook een groepje. We lopen telkens een andere als me dat lukt met Vinkel en omstreken!” houd: alle bezittingen, maar ook de schulroute, lekker buiten. Karen zegt altijd dat ze heel Nederland aan het den komen dan voor uw rekening, ook als powerwalken hoopt te krijgen. Nou, ik zou al meer dan tevreden zijn de nalatenschap negatief blijkt te zijn. Bij als me dat lukt met Vinkel en omstreken!” beneficiaire aanvaarding accepteert u de nalatenschap onder voorwaarden: u Clicking Images

Spijt van keuze aanvaarding van een nalatenschap

Kijk voor meer informatie over Powerwalk(dog) op de actieve Facebook-pagina van Maaike, genaamd ‘Powerwalkdog by Maaike omgeving Vinkel’. Kijk voor meer informatie over Powerwalk(dog) op de actieve Facebook-pagina van Maaike, genaamd ‘Powerwalkdog by Maaike omgeving Vinkel’.

DRIVE THRU BIJ HET VROLIJKE KOETJE

Kinderdagverblijf Het vrolijke Koetje hield een bijzondere drive thru voor haar kinderen. Ouders mochten met de auto door de koeienstal rijden en de kinderen kregen leuke opdrachtjes om vanuit de auto uit te voeren. Daarna konden ze de kalfjes bekijken. Bij het weggaan kregen ze een zakje oliebollen om het nieuwe jaar in te rijden. foto Karel Goossens - meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

bent alleen aansprakelijk voor schulden voor zover deze voldaan kan worden uit het saldo van de nalatenschap. Bij verwerping accepteert u de nalatenschap niet. Als u een keuze heeft gemaakt, maar daar spijt van krijgt? In hoeverre is de aanvaarding of verwerping dan terug te draaien? In de wet staat dat een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is. Sinds 1 september 2016 is het echter wel mogelijk een nalatenschap na zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te aanvaarden, maar dit kan alleen in bijzondere situaties. In de wet staat: “Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden.” Als aan de voorwaarden is voldaan (let ook op de termijn waarbinnen actie ondernomen moet worden) hoeft de erfgenaam de schuld niet met zijn eigen geld te betalen, hij mag de nalatenschap alsnog beneficiair aanvaarden. Er moet sprake zijn van een onverwachte schuld, een schuld die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen. Wat is een onverwachte schuld? Blijkt een schuld niet uit de administratie van de overledene, of had de overledene niet of nauwelijks een administratie, dan zal niet meteen sprake zijn van een onverwachte schuld. Erfgenamen zijn namelijk wel verplicht te onderzoeken waaruit de nalatenschap bestaat en zo nodig bij schuldeisers te informeren naar de hoogte van een schuld. Een overledene kan tijdens zijn leven een onrechtmatige daad hebben gepleegd. De schadevergoeding die hieruit na het overlijden voortkomt, is voor erfgenamen een onverwachte schuld. Als een schuldeiser een te laag openstaand bedrag aan de erfgenaam heeft doorgegeven, dan zal ook het verschil met het werkelijke bedrag aangemerkt kunnen worden als onverwachte schuld. Stel dat de overledene een partner had die voor hem/haar is overleden en dat diens kinderen nog een vordering op de overledene hadden terzake van het overlijden van hun vader of moeder (partner van de overledene) en dat de overledene geen contact met die kinderen had, dan hebben de erfgenamen mogelijk geen weet van die vorderingen. Het hangt af van de concrete omstandigheden van het geval, maar in zo’n situatie zouden de vorderingen van de kinderen kunnen worden aangemerkt als onverwachte schulden. Een interessante vraag is of de hiervoor vermelde wettelijke regel analoog zou mogen worden toegepast als een erfgenaam de nalatenschap heeft verworpen. Is het dan nog mogelijk om later beneficiair te aanvaarden, bijvoorbeeld omdat gebleken is dat de nalatenschap onverwacht toch een positief saldo heeft? De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat dit niet kan. Een verwerping houdt dus in dat u definitief afstand van de nalatenschap heeft gedaan. Als u beoogd erfgenaam bent, is het dus erg belangrijk om eerst te onderzoeken waaruit de nalatenschap bestaat, zodat u een weloverwogen een beslissing kunt nemen om de nalatenschap zuiver of beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Bedenk dat het wijzigen van een gemaakte keuze alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is toegestaan en dat het besluit aanzienlijke financiële consequenties kan hebben. Als u meer informatie wilt of hulp bij het vastleggen van de aanvaarding of verwerping van een nalatenschap, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Pieter Heeringa, notaris bij Hoffspoor Notarissen www.hoffspoor.nl Ook op dinsdag-, woensdagen donderdagavond kunt u bij ons terecht

Hoff van Hollantlaan 5 5243 SR Rosmalen T 073 523 25 33


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

SENIORWEB HELPT SENIOREN AL 25 JAAR! SeniorWeb bestaat 25 jaar. Sinds 1996 maakt SeniorWeb de digitale wereld begrijpelijk voor senioren, zodat iedereen het gemak en het plezier van computer en internet kan ervaren. De organisatie doet dat met een unieke combinatie van educatie, inspiratie en computerhulp. In de afgelopen 25 jaar zijn er honderdduizenden senioren opgeleid en miljoenen mensen geholpen met hun vragen en problemen op digitaal gebied. Met een stabiel ledenaantal van 150.000, 3.000 vrij-

willigers en 425 leslocaties verspreid over het hele land heeft de vereniging SeniorWeb ondertussen een stevig landelijk netwerk.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Daniël de Levita, directeur van SeniorWeb, blikt vooruit naar de toekomst: ‘Online zijn wordt onderdeel van het leven, van iedereen. De samenleving blijft immers digitaliseren. We willen alle senioren laten zien dat digitaal fit zijn kansen geeft. We spannen ons in

om senioren positieve digitale ervaringen te geven, zodat zij hun vertrouwen opbouwen. Oók de mensen die het moeilijk vinden om met digitale apparaten om te gaan. We hebben de middelen, kennis én de mensen om hulp te bieden. We staan klaar voor de komende 25 jaar!’

JUBILEUMWEBSITE EN NIEUW LOGO

We starten het jubileumjaar met de lancering van een speciale website vol informatie over 25 jaar SeniorWeb. Op deze website, seniorweb.nl/25-jaar, staat onder andere een interview met oud-voorzitter Lieteke van Vucht Tijssen en huidige voorzitter Moniek van Jaarsveld. Zij blikken terug op 25 jaar digitale ontwikkelingen en kijken vooruit naar de toekomst van SeniorWeb. Tevens introduceren we een nieuw logo. Modern, fris en eigentijds, maar nog steeds herkenbaar aan de kleuren groen en oranje en door de stern die nog over de wereldbol vliegt. De stern staat voor vrijheid, zelfontplooiing en onafhankelijkheid. Omdat er ook tijdens het surfen over het web geen grenzen bestaan. De computer en het internet vergroten de onafhankelijkheid en de mogelijkheden voor zelfontplooiing.

AFVALLEN?

Natuurlijk doe je dat samen met LijfStijling. Annemiek van der Voort van LijfStijling in Maren-Kessel voert inmiddels al 13 jaar haar praktijk. LijfStijling kan met recht expert in afvallen en LPG endermologiebehandelingen worden genoemd. Wil je nu écht aan de slag met jouw overtollige kilo’s? Dan ben je bij LijfStijling aan het juiste adres. Lijfstijling biedt een drietal methodes om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl! We bespreken tijdens een uitgebreide intake, welke methode het beste bij jou past. Wij geloven in jou én in onze aanpak.

? n e l l a v f a

natuurlijk met LIJFSTIJLING Wij geloven in jou én in onze aanpak!

Jouw persoonlijke afslankplan is eventueel te combineren met ems-training (sporten met spierstimulatie) en/of met LPG endermologie bindweefselmassage om op die manier het traject te versnellen en ook gelijktijdig jouw conditie te verbeteren en jouw huid te verstevigen. Dus géén slap vel nadat de kilo’s verdwenen zijn. Gratis: het advies- & intakegesprek is gratis, bodyscan is gratis én je ontvangt ‘n gratis detox-endermologie-lichaamsbehandeling! Wil jij dit ook? Maak dan snel een afspraak. Bel: 0620299616 (Op onze website www.lijfstijling.nl lees je meer over onze werkwijze en lopende acties)

Bel: 06-20299616

GRATIS

Advies & Intakegesprek BODYscan DETOX lichaamsbehandeling

Provincialeweg 73 Maren-Kessel www.lijfstijling.nl www.huidstijling.nl


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

UIT GOUDEN KORENAREN SCHIEP GOD…

HELMI BODAR EN DAAN VAN DE SANDE ROSMALENS VRIJWILLIGER VAN HET JAAR Het Rosmalens Verenigingen Contact heeft donderdagavond, 16 december Daan van de Sande, vrijwilliger bij dierenpark ’t Veldje, en Helmi Bodar, van Dierenwei Geitenbrij, verrast met de eretitels Jeugdvrijwilliger en Vrijwilliger van het jaar Rosmalen 2021. Zij kregen de daarbij behorende plaquettes en natuurlijk een bloemboeket. Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

APK keuring Sjef van Creij

073-5230539 Bruggen 44 5243 RB Rosmalen

Natuurlijk waren het de Bosschenaren dat staat buiten kijf. Mijn moeder bleef haar leven lang trots op haar Bossche roots. Zij woonde in haar jeugd in de Windmolenbergstraat naast “Bèt van den ouwen Loel.” Via het Sint Janslyceum, tegenwoordig de bibliotheek, leerde ik Den Bosch kennen. De fietsenstalling bereikten we via de Boerenmouw. Bij “De Dry Hamerkens” kochten we drop en bij Bakkerij Kuenen verse harde broodjes of ‘n puddingbroodje. In 1964 ging ik werken bij accountantskantoor Nijst & Co, op de hoek van de Visstraat en de Buitenhaven, tegenover “De Plèkhoek.” Den Bosch maakte als geheel weinig indruk op mij. Eens per maand stapten we met de collega’s naar Toon de Stip aan de overkant voor ’n potje bier en gezelligheid. Op een doordeweekse avond kwamen we terecht bij San Remo op de markt. Gezelligheid kent geen tijd en we dansten op “Du” van Peter Maffay, twee vrouwelijke en twee mannelijke collega’s. Toen het sluitingstijd was lag de markt er uitgestorven bij. Er stond één fiets, mijn fiets. Ad stapte op die fiets en maakte een paar rondjes over de Bossche markt met Rianne achterop en verdween toen de Hinthamerstraat in. Tineke uit Ammerzoden en ik bleven achter. We namen een taxi naar Rosmalen. Toen ik, midden in de nacht, het luchtbed stond op te blazen was mijn moeder not amused. Even dacht zij dat ik andere intenties had op dat moment. Gelukkig was haar humeur in de ochtend omgeslagen en konden Tineke en ik, na een prima ontbijt, naar kantoor…met de bus. ‘Was ’n gezellige avond’ met die woorden verwelkomde collega Ad mij. Natuurlijk kon ik dat beamen en toen ik hem vroeg hoe het hun verder was vergaan antwoordde hij stoer: ‘We zijn naar het Nachtegaalslaantje gefietst achter het Casino” ‘En wat heb je met die fiets gedaan?’ vroeg ik. ‘Oh, die heb ik daar ergens tegen ’n boom neergezet’ zei hij achteloos. ‘En weet je ook van wie die fiets was?’ ‘Geen idee die stond voor San Remo!’ Toen ik zei dat het mijn fiets was zette hij het op een hollen richting Nachtegaalslaantje en puffend en zwetend kwam hij terug…… met mijn fiets! Tussen de middag gingen we zwemmen in de Pettelaarse Plas en wanneer het tijd was om weer naar kantoor te gaan gooide Fred de Jong één van de dames in het water. Het duurde dan minstens ’n half uur voordat ze opgedroogd was…. In die tijd was dat allemaal mogelijk. Wij zijn veranderd maar ook Den Bosch is veranderd en een aantrekkelijke stad geworden. Van de armoede in het begin van de vorige eeuw naar de welvaart van vandaag de dag. Rotte plekken zijn verdwenen, panden zijn gerestaureerd en buurten opgeknapt. Van mijn buurvrouw kreeg ik de uitgaven van “Als de dag van gisteren” over drie generaties Bosschenaren. Indrukwekkend hoe de metamorfose van een stad in woord en beeld wordt gepresenteerd. Den Bosch heeft ons schaamteloos ingepikt in 1996. Nooit zal ik “unnen Bosschenaar” worden maar ik heb na het lezen van deze uitgave absoluut meer respect gekregen voor de stad. Peter der Kinderen


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Duurzaam regionaal bedrijventerrein met landschapspark Tussen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss aan de zuidzijde van de A59 komt bedrijventerrein Heesch West. Het terrein biedt vestigingsmogelijkheden voor logistiek, innovatieve concepten (bouw, circulaire economie) en regionale verplaatsers. Het bestemmingsplan voor Heesch West is gepubliceerd. De Colleges van Burgemeester en Wethouders stellen aan de gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss voor de om de plannen vast te stellen.

het verdient en die zijn meegenomen in de volgende fase in planvorming. Belangrijke thema’s die terugkwamen in de zienswijzen waren onder andere verkeer en infrastructuur in de omgeving van het bedrijventerrein en landschappelijke inpassing van Heesch West.

Landschapspark Met het oog op het 65 hectare landschapspark is een participatieproces met de omgeving en natuur- en milieuorganisaties ingezet onder leiding van een landschapsarchitect. Daarbij In 2019 is het Voorontwerp zijn verschillende wandelingen door het bestemmingsplan gepresenteerd, gebied gemaakt waarbij wensen en ideeën waarop zo’n 1.300 inspraakreacties zijn opgehaald. Deze zijn verwerkt in binnenkwamen. Die reacties, aanvullende schetsplannen die met de betrokkenen onderzoeken en aanscherpingen hebben besproken zijn. In een tweede ronde is het eerder dit jaar geresulteerd in het ontwerp verder uitgewerkt en is het nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Dit plan werd concept gepresenteerd. Dit werd goed voor advies weer aan de Commissie m.e.r. ontvangen door de aanwezige omwonenden en ook aan de GGD voorgelegd. Op de en vertegenwoordigers van natuur- en aangepaste plannen kwamen zo’n 230 milieuorganisaties. De bijeenkomst leverde zienswijzen binnen. Aanzienlijk minder dan nog een aantal aanbevelingen op die verder in de fase ervoor, maar nog een substantieel in het landschapsplan verwerkt zijn. aantal dat van ons de aandacht krijgt die

www.heeschwest.nl

info@heeschwest.nl


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

Noordelijke watergang Robuustere groenzone oostzijde, indikken opzet bedrijfskavels Meer focus op kansen en mogelijkheden regionale bedrijven en afgestemde regeling in Circulair kwaliteitsplan m.b.t. uitstraling bedrijven Zonnepark wordt landschappelijk ingepast, geen waterpartij

Aanleg natuurven, natuur in plaats van inpassen bestaande erven met bedrijfbestemming Ruitersdam behouden en versterken lint met houtwal Robuustere groenzone Zoggelsestraat, indikken opzet bedrijfskavels Beeldkwaliteit in te passen bestaande erven Zoggelsestraat

Landschappelijke inpassing verbindingsweg

www.facebook.nl/heeschwest

ALL


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

ROSMALENSE SCHAAPSHERDER KAN HULP GOED GEBRUIKEN

BOUW 37 HUURAPPARTEMENTEN VIZIER VORDERT GESTAAG

Bij landschapsbeheer ‘De Kornse Boezem’ aan de Zuid Willemsdreef 15 in Rosmalen zijn inmiddels al weer vele lammetjes geboren. Ook in de komende weken wordt er nog veel uitbreiding van de kudde verwacht. De schaapskudde wordt door het jaar ingezet voor het begrazen van bijvoorbeeld de Nulandse heid, dijken en weiden. Deze begrazing kan voor veel terreinen tot optimale resultaten leiden. Nu staat de kudde op stal. Met al die lammetjes is het een druk voor schaapsherder John Sterrenburg. Hij kan dan ook best wat hulp gebruiken bij het verzorgen van de schapen en lammetjes. Ga eens een kijkje nemen en grote kans dat u direct de handen uit de mouwen kun steken als u dat zou willen! (Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl)

Op de hoek van de Hoogstraat en Raadhuisstraat realiseert Hoedemakers bouw en ontwikkeling 37 huurappartementen. De bouw vordert inmiddels gestaag. Net voor de jaarwisseling werd het beton gestort. De architectuur van de nieuwbouwappartementen zorgt voor een mooie overgang tussen de statige, hogere bebouwing in het centrum en de woningen uit de jaren zestig en zeventig. De huurappartementen variëren in grootte van circa 77 tot 124 m² en zijn voorzien van 1, 2 of 3 slaapkamers. Ieder appartement heeft een eigen buitenruimte, bestaande uit een ruim (dak)terras en/of balkon. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het binnenterrein. De verhuur van de appartementen start in het voorjaar van 2022 bij makelaarskantoor Het Waare Huis. Met huurtarieven vanaf ca. 1.000 euro valt meer dan de helft van de appartementen in het middenhuur segment. De overige appartementen vallen in het hogere segment. (Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl)

OJC ROSMALEN GAAT SAMENWERKING AAN MET ‘DOOR! NA KANKER’ OJC ROSMALEN werkt m.i.v. januari 2022 samen met ‘door! na kanker’. Dit initiatief ondersteunt mensen die kanker hebben gehad en de draad van het leven na behandeling weer willen oppakken. ‘Door! Na kanker’ geeft psychosociale ondersteuning in de vorm van groepstrainingen waarin samen met lotgenoten wordt gewerkt aan duurzaam herstel en vertrouwen. OJC ROSMALEN stelt hiervoor haar accommodatie beschikbaar, en ondersteunt ‘ook via de Stichting Jan van Roosmalen; deze draagt financieel bij en zorgt voor de inzet van deskundige sportbegeleiding. Op 26 januari start het 1e begeleidingstraject bij OJC: zes themabijeenkomsten in een periode van 3 maanden. Heb je interesse? Bel 06-31970984. Meer info op www.doornakanker.nu.

DE WINTER ROEPT: ONDERHOUD UW INSTALLATIE(S) Nefit cv-ketel-onderhoud vanaf € 6,80 per maand óf € 78,- per jaar! • De eerste cv-ketel onderhoudsbeurt is gratis. • Bij storingen van uw cv-ketel snelle en 24/7 service. • All-in: geen arbeidsloon of voorrijkosten bij storingen. • Exclusief de kosten voor de te vervangen onderdelen. • Voor uw Nefit cv-ketel & Nefit of Nibe warmtepomp bieden wij basiscontracten aan met 30% KORTING op het tweede toestel. Op onze website kunt u snel & gemakkelijk een abonnement afsluiten. Aanvullend contract voor een mechanische ventilatie-unit of warmte terugwin-unit (wtw) is tevens mogelijk bij ons; zowel voor bedrijven als particulieren.

Nijverheidsstraat 3 - 5391 BW Nuland - 073 203 24 70 info@installatiebedrijfvdboom.nl - www.installatiebedrijfvdboom.nl

Voor al uw vakkundige reparaties, onderhoud, schadeherstel, aircoservice en onderhoud, winterbanden, bandenhotel, uitlijnen, rittenregistratie systemen, ecodrivesystemen en APK keuringen van alle merken personen- en bedrijfsauto’s. In- en verkoop van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfsauto’s. Wij staan voor kwaliteit en service. Rijksweg 57b, 5391 LJ Nuland Tel. 073 - 532 24 42 Fax 073 - 532 53 48 info@garageslaats.nl | www.garageslaats.nl


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

UIT V TO ERKO O 12 T EN FEB ME P T RU AR I

BUITEN KANSJES! DE LOEWE 2020-2021 MODELLEN WORDEN VERVANGEN! Daarom bieden wij verschillende modellen extra gunstig aan tijdens onze Loewe uitverkoop. Van het kleinste formaat tot aan de grootste en meest uitgebreide Loewe 55 inch oled tv. En alleen bij Lunenburg koop je jouw Loewe televisie inclusief de Lunenburg Service! Bekijk het aanbod op onze website of kom (zodra het weer kan) langs bij onze winkels in Nuland en Rosmalen!

WIST JE DAT.. Loewe onlangs ook een prachtige nieuwe serie led en oled smart tv’s met nieuwe audio oplossingen aangekondigd. Wij behoren tot een groep dealers die deze tv’s en geluidsoplossingen nu al aan u kunnen demonstreren!

073 532 23 32 INFO@LUNENBURG.NU


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

LEDEN POSITIEF OVER MOGELIJKE FUSIE NULANDIA EN BE QUICK Eerder dit jaar was er een enquête die door bijna 300 personen werd ingevuld. Ruim negentig procent van de leden van voetbalclub Nulandia en korfbalclub Be Quick uit Nuland is positief over een fusie. Er is dus een breed draagvlak vóór samengaan. Slechts een klein deel van de ondervraagden ziet mee na- dan voordelen van de fusie. Je ziet bij veel sportclubs in de regio dat ze elkaar versterken. Het complex en de club worden hier ook beter door, ook de vrijwilligers versterken elkaar. Ook zien ouders voordelen dat hun kinderen eventueel onder één dak gaan sporten. En er zijn leden die zo op hun eigen manier de zonnige kant van een fusie inzien. ‘Dan hoef ik geen kantinediensten meer te draaien.’ En: ‘Dan krijgen we waarschijnlijk ook betere tosti’s.’ De fusiecommissie van beide clubs neemt de reacties mee in het vervolgtraject, een plan schrijven voor de gemeente Den Bosch. “De gemeente zal toch geld vrij moeten maken om de fusie voor ons Nulanders mogelijk te maken”, zegt Rob van Nistelrooij, lid van de technische commissie en jeugdcoördinator van Nulandia.

‘VERENIGINGEN KUNNEN VEEL AAN ELKAAR HEBBEN’

“Wij denken dat we als verenigingen best veel aan elkaar kunnen hebben. Voor bijvoorbeeld een stukje gezelligheid. Be Quick en Nulandia hebben een kantine, maar wij denken dat we qua gezelligheid voor de leden positiever kunnen scoren als we fuseren. Een ander belangrijk punt in de fusie is gericht naar de toekomst. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden”, vertelde bestuurslid van Be Quick Eric Langens eerder tegen Dtv Nieuws. De uitslag van de enquête sluit aan bij de verwachtingen van Be Quick-voorzitter Eric Langens en Van Nistelrooij. “Ik had stiekem verwacht dat meer mensen zouden reageren”, weet Langens. “Maar ik ben blij met degenen die hem in hebben gevuld. De uitslag is goed, we willen hier op voortborduren.”

TEGENSTANDERS

De ondervraagden vinden een fatsoenlijke sporthal voor Be Quick een must, net als dat er zorgen zijn over de parkeerdruk, de grootte van de kantine en het behoud van identiteit van de clubs. Van Nistelrooij en Langens benadrukken dat die zorgen serieus mee worden genomen in de vervolgstappen. “We zitten er voor de belangen van Be Quick en Nulandia, als één van beide clubs denkt zich boven de ander te moeten stellen, dan trap ik direct op de rem. Dat werkt niet bij een fusie”, zegt Van Nistelrooij. “We doen ons best om ervoor te zorgen dat de clubs zoveel mogelijk hun identiteit houden.” Langens vreest ook niet dat Be Quick, de kleinste vereniging van de twee, wordt opgeslokt door Nulandia. De twee clubs behouden hun naam.

NIEUWE WIJK MET 300 WONINGEN TUSSEN GEFFEN EN OSS De vraag naar woningen in Nederland, ook in Oss, is groot. Daarom werkt gemeente Oss doorlopend aan het woningbouwprogramma gericht op de bouw van circa 8000 woningen in de komende 15 jaar. Het plan om circa 3000 woningen aan de westzijde van Oss te bouwen is onderdeel van dit woningbouwprogramma, naast vele andere woningbouwlocaties in het centrum van Oss en in de kernen. Grotendeels voor eigen inwoners zodat zij kunnen doorstromen of starten. Ook zal deze nieuwe wijk aantrekkelijk zijn voor nieuwe Ossenaren. En het versterkt de bestaande kern van Oss. De woonwijk sluit aan de westkant van Oss aan op bestaand stedelijk gebied. Het vormt zo een uitbreiding richting het noordwesten. Momenteel onderzoekt de gemeente welke soort woningen en voorzieningen ze wil ontwikkelen. Heeft u hier ideeën over en wilt u meedenken? Stuur dan een mail naar osswest@oss.nl. Momenteel wordt gewerkt aan een structuurvisie en een bestemmingsplan. Daarmee start ook de bestemmingsplanprocedure in gang. De eerste stap is het maken van een structuurvisie. Daarna volgt het bestemmingsplan. Ook vindt er archeologisch onderzoek plaats, om in kaart te brengen wat er in de bodem zit. Het plangebied ligt naast de wijk Mikkeldonk. Daar zijn in het verleden al sporen van bebouwing gevonden uit de Bronstijd en IJzertijd.

THEMABIJEENKOMST

Begin 2022 organiseert de gemeente een themabijeenkomst. Denk aan thema’s zoals wonen, werken, duurzaamheid, groen en mobiliteit. Wilt u meedoen aan deze bijeenkomst? Laat dat weten via osswest@ oss.nl. Geef daarbij aan welke thema’s u interessant vindt. Ook kunt u daar naar mailen voor ideeën, vragen en wensen voor Oss-West. In verband met coronamaatregelen verwachten we dat de bijeenkomst digitaal is. De datum volgt binnenkort. De gemeente verwacht de eerste woningen media 2023 te kunnen opleveren.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

werken in een gezellig team, bij jou in de buurt?

open VacatureS bij witoma: • caravan-adviSeur • caravan-monteur • camperopbouw-monteur • Schoonmaak binnen- en buitenzijde

Friezenstraat 2B • 5249 JS roSmalen • 073 – 52 190 49 • www.witoma.nl

e n t h o u S i as g e wo r d e n ? t

witoma.nl/

vacatureS


pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

IDENTITEIT DORPEN EN WIJKEN KOESTEREN

HET MOET FIJN BLIJVEN IN ROSMALEN Samen met zakelijk compagnon Patricia runt Remco Kitslaar sinds ruim vijf jaar hun eigen onderneming Tridoo. Zij doen dat met, op dit moment, nog vier collega’s vanuit een verzamelkantoorgebouw aan het Westeind. Zij leveren diensten aan vastgoedbeheerders en eigenaren van onroerend goed. En dat gaat goed blijkens de groei die er vanaf het begin in zit. Remco heeft het druk dus, maar maakt toch tijd vrij voor vrijwilligerswerk. door Herman van Dinther Remco (45): “Wij coördineren de afhandeling van storingen en onderhoud voor eigenaren van vastgoed dat zij vaak verspreid over het land bezitten. Kantoorgebouwen, winkelbedrijven, woningen en appartementen, het zijn voor ons vertrouwde objecten. We hebben speciale software geschreven en een systeem ontwikkeld om storingen en onderhoud efficiënt aan te pakken. We werken met een database waardoor we de informatie over het betreffende vastgoed exact in beeld hebben en adequaat kunnen optreden bij het minste of geringste euvel dat zich kan voordoen. Eigenaren willen geen gedoe met storingen, dat is niet hun business. Voordat ik met Patricia aan Tridoo begon was ik al heel wat jaren actief in deze branche en kon ik dus met heel veel praktijkervaring aan de slag. Vanaf het begin zit de groei erin. Waar we nu al met zes mensen dit werk doen gaan we dit jaar nog uitbreiden met twee nieuwe collega’s. Behalve dat ik in het vastgoedbeheer thuis ben maak ik me als consultant ook dienstbaar op het gebied van ICT wat overigens losstaat van Tridoo, het is voor mij een nevenactiviteit.”

KWALITEIT VAN WONEN

Hoewel Remco het als zelfstandig ondernemer natuurlijk best druk heeft, vindt hij het ook belangrijk om vrijwilligerswerk te doen. Remco: ”Ik was een jaar of elf toen wij vanuit Den Bosch in Rosmalen kwamen wonen. Ik vond het vanaf het begin een hartstikke fijn dorp om in te wonen en we gaan er dan ook nooit meer weg. Ik woon met mijn gezin in De Groote Wielen waar wij al vijftien jaar, vanaf het prille begin van de wijk dus, met heel veel plezier wonen. Door de vele waterpartijen staan er minder woningen per hectare en dat ervaar je als ruimtelijk maar je ziet het natuurlijk ook. Dat mensen het fijn vinden om in Rosmalen te wonen vind ik heel belangrijk en ik wil daar

Remco vindt het belangrijk om naast zijn drukke werk ook tijd vrij te maken voor de Rosmalense samenleving

ook een bijdrage aan leveren. De kwaliteit van een samenleving wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van het verenigingsleven. En dat valt of staat met de inzet van vrijwilligers. Toen mijn kinderen een paar jaar geleden lid werden van honk- en softbalvereniging Gryphons heb ik me aangemeld om me in te zetten voor de club en ben ik sindsdien bestuurlijk actief. We beschikken over een prachtige accommodatie in het totale sportcomplex dat er ligt. Er zijn intussen zes padelbanen gerealiseerd waardoor de voorziening steeds beter wordt benut. Het is trouwens ook gunstig voor ons clubhuis want daar kunnen de padelspelers natuurlijk ook terecht. Op die manier groeien ook de onderlinge contacten en ontstaan er nuttige netwerkjes.”

wat dat betreft interessante onderwerpen op de agenda staan. Ik wil me voorlopig vooral oriënteren op onderwerpen die er politiek aan de orde zijn. Ik woon intussen de fractievergaderingen bij om te luisteren en te leren. Om te onderstrepen dat ik er serieus mee bezig wil zijn heb ik me ook beschikbaar gesteld voor de kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Wie weet kan ik me op termijn nuttig maken bijvoorbeeld als commissielid maar gezien mijn werk en mijn inzet als vrijwilliger moet ik me nu nog wat beperken. Maar ik hoop dat ik door mijn inzet en betrokkenheid er veel mensen van kan overtuigen dat Rosmalens Belang hun stem waard is want het is een partij die al veel heeft bereikt en gewoon heel goed bezig is.”

DORPEN EN WIJKEN

Behalve voor Gryphons is Remco ook actief bij de SJV. “Het geeft zoveel voldoening om je nuttig te maken voor de jeugd, als vrijwilliger bij SJV doe ik dat werk met plezier en heb ik het gevoel op die manier een bijdrage te leveren aan een fijne samenleving. In Rosmalen gebeuren en heel veel mooie dingen dankzij de inzet van vrijwilligers. Wat dat betreft maak ik me weleens zorgen over de toekomst omdat ik merk dat de aanwas met jongere vrijwilligers stokt. Daar moeten we echt aandacht aan besteden want voor je het weet gaan activiteiten wegvallen bij gebrek aan vrijwilligers.” Aan Remco zal het niet liggen, want vanwege zijn betrokkenheid bij Rosmalen heeft hij zich ook aangesloten bij Rosmalens Belang. “Ik wil graag meepraten en meedenken over belangrijke onderwerpen die in Rosmalen spelen zoals bijvoorbeeld veiligheid, bereikbaarheid en woongenot. Ik vind het ook belangrijk om te waken over de identiteit van dorpen en wijken. Rosmalens Belang heeft

NOODOPVANG HYPECO EIND JANUARI KLAAR De geplande tijdelijke noodopvang voor asielzoekers op het voormalig Hypeco-terrein bij het Autotron in Rosmalen kan eind januari worden geopend. Een bodemonderzoek heeft aangetoond dat de grond niet is vervuild. De grond is onderzocht tot een diepte van één meter onder het maaiveld. COA is in de week na kerst begonnen met de bouw gezien de grote noodzaak aan nieuwe huisvesting voor asielzoekers. Eind januari moet de noodopvang klaar zijn, een maand later dan de oorspronkelijke planning.


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

RECORDPIRAMIDE

ALL

Scheiden... Wat als je kind niet naar de andere ouder wil? Als een kind niet naar de andere ouder wil, weet het kind vaak zelf niet waarom. Vaak staat het los van de gevoelens voor deze ouder.

Tips voor ouders · Vat de reactie van jullie kind niet persoonlijk op Het kind kan op zien tegen het afscheid nemen van de ene ouder en zich er tegelijkertijd op verheugen om de andere ouder te zien. Vinkelnaar Luuk Broos en zijn team hebben een nieuw wereldrecord gevestigd. In Dubai werd een piramide gestapeld van liefst 8 meter 30 hoog en bestaande uit 54.740 glazen. Op 30 december werd de Moët & Chandon-champagne in het eerste glas gegoten, in aanwezigheid van onder meer topmodel Chanel Ayan. Zij speelt in de nieuwe afleveringen van de Netflix serie ‘The Real Housewives of Dubai’. Nadat de champagne daadwerkelijk vloeiend overging in de volgende lagen was het record een feit en kon de champagne ook hiervoor ontkrukt worden. De piramide vormde daarna het stralend middelpunt van het nieuwjaar galadiner in de buitenlucht van Hotel Atlantis The Palm met Robbie Williams in concert. Deze recordpoging stond voor Luuk Broos Events in het teken van Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor kinderen die verwaarloosd of mishandeld zijn. Ze strijdt voor een stabiele, liefdevolle omgeving waar de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Luuk Broos Events heeft een mooi bedrag gedoneerd.

· Geef de andere ouder niet meteen de schuld Soms is het voor een kind makkelijker om één ouder af te wijzen dan om te gaan met verwarde gevoelens. · Gun jullie kind een beetje extra tijd om te wennen bij de andere ouder Kinderen hebben het vaak nodig om zich emotioneel voor te bereiden op de verandering. Blijf bijvoorbeeld nog even wat langer in de buurt als je het kind wegbrengt of weer meeneemt. · Signaleer je het gemis van de andere ouder? Een momentje van contact ter geruststelling zal zeker helpen. · Nodig je kind uit om er over te praten Luister, maar spreek geen oordeel uit. Leef mee en stel voor dit met de andere ouder te bespreken. · Vraag iemand die je kind heel graag mag, langs te komen als het kind bij je is Het kind kan zich hierop verheugen. Zo komt minder nadruk op de verandering en op het afscheid nemen.

Bent u zorg afhankelijk en heeft u de wens thuis in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen? Met bemiddeling van Haal zorg in huis neemt u de regie in eigen handen en wordt de zorg ingericht aan de hand van uw zorgvraag en wensen! Haal zorg in huis bemiddelt in 24 uur zorg, begeleiding en toezicht bij u thuis. Dit is 100% betaalbaar vanuit een Persoonsgebonden Budget en daarom ook voor iedereen betaalbaar! Door middel van een inwonende zorgverlener/zorg au pair bepaalt u zelf hoe u de zorg in wilt richten en kan deze geheel op uw zorgvraag en wensen worden afgestemd. De inwonende zorgverleners/zorg au pairs komen uit diverse EU-landen, zoals Portugal en Polen. Het zijn loyale, zorgzame en ervaren medewerkers die u kunnen helpen bij het wassen en kleden, ondersteunen bij het douchen, helpen bij toiletgang, maaltijden verzorgen, boodschappen doen, u helpen bij andere activiteiten (dag invulling) en het bieden van structuur aan uw dag. Ze werken nauw samen met andere disciplines zoals fysiotherapeuten, huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners. De kosten voor de inwonende zorg gaan pas in op de dag dat de medewerker bij u thuis is gearriveerd. Wanneer u geïnteresseerd bent in de diensten waarin Haal zorg in huis bemiddelt kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend intake gesprek met een van onze zorgprofessionals. Zij komen kosteloos bij u thuis om met u in gesprek te gaan over de mogelijkheden, uw wensen en uw zorgvraag. De zorgprofessionals van Haal zorg in huis zijn gediplomeerd vakmensen met hart voor de zorg. Ze hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan in het werkveld als Verzorgende IG en Verpleegkundige. Ze maken dan ook gretig gebruik van hun opgedane kennis en ervaring tijdens het vrijblijvende intake gesprek om een goed beeld te krijgen welke inwonende zorgverlener/zorg au pair het beste bij u past en welke expertises bij uw ziektebeeld en zorgvraag behoren. Pas wanneer u akkoord geeft op het uitzetten van uw zorgvraag en de verwerkersovereenkomst heeft ondertekend in verband met de wet AVG gaan zij met deze informatie en klinische blik op zoek naar de perfecte match, een inwonende zorgverlener/zorg au pair die aansluit bij uw wensen en zorgvraag!

www.haalzorginhuis.nl / 06 19249429 / info@haalzorginhuis.nl

· Sta jullie kind niet toe dat hij de contactafspraken manipuleert Staan er geen ernstige problemen in de weg of komt de veiligheid van jullie kind niet in het geding? Leer jullie kind dat de omgang met beide ouders niet vrijblijvend is, maar een afspraak die door jullie allemaal nageleefd wordt. Vrijblijvend advies? Aarzel niet en neem contact met me op. Buro Mim, begeleidt stellen van A tot Z, met en zonder kinderen, vóór, tijdens en na de scheiding.

Miriam Ruijs Buro Mim - Mediation met perspectief MFN Register Mediator en ICR erkend kindercoach

Raadhuislaan 2a, 5341 GM OSS 06-13696864 miriam@buromim.nl www.buromim.nl


pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

CENTRUM DE GROOTE WIELEN NADERT MET RASSE SCHREDEN

DE GROOTE WIELEN LAAT PUBERTIJD ACHTER ZICH

138 EXTRA WONINGEN IN PELGRIMSCHE HOEVE In het gebied Pelgrimsche Hoeve in Nuland is de bouw van 138 nieuwe woningen weer een stuk dichterbij gekomen. Het Bossche college van B en W heeft deze week het uitwerkingsplan vastgesteld voor fase 4 en 5 van het project. Het gaat om koop- en sociale huurwoningen, onderverdeeld in vrijstaande woningen, twee onder één kap en rijtjeswoningen. Er is ook ruimte voor zelfbouw. De fases 1, 2 en 3 in het oostelijk deel van het dorp zijn inmiddels bijna afgerond en daarin zijn 120 woningen gebouwd. Het uitwerkingsplan voor de nieuwe fases wordt eerst zes weken ter inzage gelegd. Als er geen beroep tegen wordt aangetekend, dan wordt het plan onherroepelijk.

ZOMERCARNAVAL IN ‘T WAOTERRIJK We hadden allemaal verwacht inmiddels in een andere situatie te zitten met betrekking tot de coronapandemie, maar helaas zijn we er nog niet vanaf en is er een reële kans dat ook de viering van ons geliefde carnavalsfeest weer allerlei belemmeringen gaat ondervinden. Mocht die situatie zich voordoen, is er dan weer een jaar zonder Waoterrijks carnaval? Nou, dat dachten wij niet! CO Nuland organiseert in dat geval in het weekend van 1 t/m 3 juli Zomercarnaval in ’t Waoterrijk!!! In verband met de viering het 55-jarig jubileum wordt er op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli in samenwerking met KPJ-JN Nuland sowieso al een Zomercarnaval en Beachvolleybaltoernooi georganiseerd, maar mocht door coronamaatregelen het normale carnavalsfeest geen doorgang kunnen vinden, dan zullen we ons dorp dat hele weekend blauw en geel laten kleuren. We zullen gedurende die drie dagen, bovenop het Zomercarnavalsfeest en Beachvolleybaltoernooi nog diverse andere evenementen organiseren om er een echt carnavalsfeest van te maken, inclusief de Waoterrijkse Carnavalsoptocht, die dan op zaterdagmiddag 2 juli zal plaatsvinden. We willen hiermee niet alleen alle Waoterrijkers perspectief bieden, die vrezen dat het carnavalsfeest wederom wordt geannuleerd, maar zeker ook alle wagenbouwers, die bang zijn dat ze voor niets bouwen omdat de optocht weer niet doorgaat. Wat er allemaal kan tegen die tijd, weten wij natuurlijk ook niet, maar dat we dan hoogstwaarschijnlijk weer het een en ander kunnen organiseren wel. Dat was afgelopen zomer namelijk ook zo en we zullen invulling geven aan het feest op basis van de dan geldende regels. Alle Waoterrijkers moeten het Zomercarnaval nu alvast dikgedrukt in hun agenda zetten, want dat feest wil je zeker niet missen!

In 2022 worden op meerdere plekken in Rosmalen nieuwbouwprojecten gestart of afgerond. Dat biedt volop kansen voor woningzoekers. Dat betekent in flink wat gevallen dat kopers maar soms ook huurders hun huidige woning verlaten om op hun nieuwe stek het leven op te pakken. Hierdoor komt er gelukkig weer ruimte op de woningmarkt, want er is dringend behoefte aan aanbod van woningen. Tegen het einde van 2021 was het aanbod van woningen nagenoeg opgedroogd. Wij van Het Waare Huis zien een gunstige periode aanbreken, omdat wij voor de kopers van nieuwe woningen vaak hun huidige woning mogen verkopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe bewoners die vanaf september in De Hoef gaan wonen. De meesten zetten binnenkort hun huidige woning te koop en dat biedt dus weer kansen voor de zoekende mensen die ook graag in Rosmalen willen wonen. Ik ben best optimistisch over de ontwikkeling van de woningmarkt ook omdat er een aparte minister voor Volkshuisvesting komt. Ik ga ervan uit dat hij bij wijze van spreken in zijn auto stapt en vol gas geeft. Ook de prijsontwikkeling zie ik afvlakken en ik zie de situatie waarin kopers elkaar overbieden al wel veranderen, ook omdat er meer aanbod komt. Dat is de booster zeg maar die we hard nodig hadden. Waar de Rabobank voor bestaande woningen nog prijsstijgingen voorziet van tien procent zie ik het wat genuanceerder in en denk aan zo’n vijf procent en verwacht ik dat we terugkeren naar het prijspeil van vóór Corona. Ik ben best wel positief gestemd, er valt steeds meer te kiezen in een meer reële markt.

NAAR VOLWASSEN WIJK

Nog éven en het nieuwe centrum van de Groote Wielen wordt eindelijk realiteit. In feite heeft de wijk jarenlang gepuberd en worden nu stappen gezet naar volwassenheid. Projectontwikkelaar Rialto heeft schitterende ideeën uitgewerkt die een belofte zijn voor een prachtig en aantrekkelijk centrum. Hier, in het kloppend hart van de wijk kun je straks wonen, je boodschappen doen, een rondje wandelen langs de kade, of genieten van een lunch op het terras aan het water. Ook voor een bezoek aan je huisarts of fysiotherapeut kun je terecht in het nieuwe gezondheidscentrum. Er komen drieënveertig koopappartementen, zevenenveertig huurappartementen en tien eengezinswoningen met mooie tuinen. Voor de dagelijkse boodschappen komen twee supermarkten en diverse winkels, zoals een bakker, slager, drogist, bloemist en groentewinkel. Intekenen voor de woningen kan al in maart 2022. Mensen die op de hoogte willen blijven kunnen dat aangeven via de projectwebsite en die van Het Waare Huis.

Willem Janssen, directeur en nieuwbouwspecialist van Het Waare Huis


pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

* ACTIES ZIJN ALLEEN GELDIG BIJ AFHAAL EN NIET GELDIG OP FEESTDAGEN

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zondag 15:00 - 00:00 uur BEZORGSERVICE: maandag t/m zondag 16:00 - 00:00 uur

ALL


pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

THEMAAVOND WONEN IN GEFFEN Op woensdag 22 december 2021 organiseerde gemeente Oss en dorpsraad Geffen een online themaavond over Wonen in Geffen. Welk woonbeleid hanteert gemeente Oss en wat betekent dit in Geffen. Heb je de thema-avond gemist of wil je het nog een keer in alle rust terugkijken gebruik dan deze link. https://vimeo.com/656789340

PrietJanPraat OME JANUS EN OME TIEN… We horen buiten de gure stormwind langs het huis gieren en de regen klettert tegen het raam. We hebben de verwarming (ondanks da dure gas) een tikkeltje hoger gezet. Zomaar een winteravond, ergens in de week… Je hoeft er niet meer op uit, we blijven heerlijk thuis. En daar zitten we dan na een heerlijke warme douche met je gemakkelijke kloffie aan. Een dampende kop warme chocolademelk met een klodder slagroom erin, een heerlijk koekje erbij….. een mooi boek in de aanslag, of een mooie film als daar je voorkeur naar uitgaat…… Laat de wind maar waaien, wat kan geluk en heerlijkheid toch fijn zijn.

SAMEN BOUWEN AAN UITBREIDINGSPLAN ’T VELD GEFFEN Op 20 december 2021 ondertekenden bouwontwikkelaars samen wethouders Den Brok en Van der Schoot een overeenkomst voor ’t Veld in Geffen. Dit plan wordt ontwikkeld door Van Wanrooij - Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V, en Reuvers van Bergen Ontwikkeling & Bouw B.V. In deze nieuwe woonwijk komen ongeveer 270 woningen in een grote diversiteit, voor vele doelgroepen. Het worden verschillende soorten woningen in verschillende prijsklassen. Het wordt een landschappelijke en stedenbouwkundig zorgvuldig ingepast woonmilieu waar het straks goed wonen wordt. Wethouder Johan van der Schoot: ‘Zoals bekend willen we op drie plaatsen in Oss grootschalige nieuwbouw realiseren. Dat is in Oss West, Ravenstein en in Geffen. Daarvoor zijn plannen nodig. Waarbij we streven naar breed draagvlak. Voor ‘t Veld hebben we een mooi proces gelopen met volop inbreng vanuit Geffen. Er is veel draagvlak voor dit plan voor deze nieuwe woonwijk op een prachtige locatie dicht tegen ons buitengebied aan met al zijn charmes. Het wordt een wijk met veel groen waar jong en oud heerlijk kunnen wonen. Huurders en kopers. Er is onder meer ruimte voor startende gezinnen, sociale huur, ouderen die levensloopbestendig willen wonen en voor inwoners die zelf willen bouwen. Met deze ondertekening kunnen we nu vaart gaan maken en de plannen concreter maken. Want daar gaat het tenslotte om: dat we de sleutels kunnen overhandigen aan de nieuwe bewoners. ’ Wethouder Frank den Brok: ‘Geffen staat bekend om het grote verenigingsleven, ondernemende inwoners en maatschappelijk betrokken bouwbedrijven. Dit project wordt nu door lokale bouwers ontwikkeld. Een groot voordeel. Ze zijn erg betrokken, kennen de omgeving goed en willen er samen met ons ook echt een mooie nieuwe woonwijk van maken.’

Ik betrap me erop dat ik een beetje zit te mijmeren, te soezen en in gedachten ga ik terug in de tijd. Eigenlijk jammer, bedenk ik me, dat de tv, Netflix, social media met de smartphone en ipad in combinatie met de drukte van de mens toch wel voor een groot deel de gezellige spelletjes- of kaart avonden hebben verdrongen. Jawel, dat is de nostalgie, heimwee dus. Best jammer eigenlijk. Ik slurp lekker aan mijn warme chocolademelk…. De slagroom maakt een snorretje op men bovenlip, kijkt best grappig… Ik droom verder en ga in gedachte zo’n 65 jaar in tijd terug.. Ik sluit mijn ogen en ik waan me in de huiskamer van mijn geboortehuis, de slagerij aan de Dorpstraat, halverwege de vijftiger jaren.. Gewoon, een zaterdagavond. In gedachte zie ik de kolenkachel branden en naast de kachel ons mam in haar stoel. Ze zit te breien of is aan het ’sokken aan het stoppen’. Het is wachten op de ‘kaarters’, ooms van mij. Martien van ome Has en Janus van Ome Toon onder andere. Ik keek er naar uit, naar die zaterdagavond. En het ging mij niet zozeer om het kaarten, het waren de verhalen die er verteld werden, prachtig. Ons mam (ze kon niet kaarten) zorgde voor het ‘natje en het droogje’. En na een paar borreltjes jonge kloare kwamen ze los…. Het ene na het andere sterke verhaal kwam voorbij. Het was spannend, vaak behoorlijk overdreven, maar wist ik veel… Hoe later het werd, hoe spannender ik het vond. Bedtijd kwam voor mij toen veels te vroeg, herinner ik me. Tijdens ons laatste kerstdiner anno 2021 dacht ik terug aan die tijd. Aan tafel kwamen een aantal ‘sterke verhalen’ voorbij, van zowel de kinderen als van opa… De oren van onze kleinkinderen en dan met name de jongens, stonden wagenwijd open en ze hingen aan onze lippen, zag ik met een schuin oog. Onze kleinkinderen. Terwijl ik ze gadesloeg, zag ik mezelf zitten. Toentertijd, in de huiskamer op d’n divan bij ons pap, ons mam en die prachtige ooms.. Met ook mijn oren wagenwijd open om maar niks te hoeven missen. Hoe herkenbaar mag het zijn.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

GEZONDE ROUTE ROSMALEN Jouw route naar gezondheid Vitaliteit: ook voor jou! Je gezond en fit voelen is niet altijd vanzelfsprekend. Iedereen loopt hierin weleens vast. Het kan een hele zoektocht zijn naar de oplossing. Met het netwerk van de Gezonde Route Rosmalen is de weg hier naar toe een stuk makkelijker. Wij zijn jouw route naar een gezond en vitaal leven. Haal alles uit je gezondheid met de zorgprofessionals van de Gezonde Route Rosmalen.

Gezonde Route Rosmalen Gezonde Route Rosmalen is het platform van zelfstandige zorgprofessionals in Rosmalen. Allemaal gericht op het stimuleren van gezondheid, vitaliteit en welzijn. We geloven in preventie en een positieve gezondheid door massage, coaching, voeding, beweging, energetische behandelingen en (mantel)zorgondersteuning. Wij bundelen onze krachten om jouw gezondheid te bevorderen.

De Gezonde Pagina Iedere maand belichten twee deelnemers van het platform een gezondheidsthema. Deze maand gaat het over het thema: Gezonde doelen stellen.

Wat is gezondheid? Gezondheid is een breed begrip wat de laatste jaren heel actueel is binnen ons dagelijks leven. Mede door de situatie waarin we momenteel leven lijkt er een bepaald beeld van gezondheid te worden geschetst alsof je er zelf niet veel invloed op hebt. Juist in deze tijd waarin er veel van je gevraagd wordt mag je bij jezelf nagaan wat gezondheid voor jou zelf betekent. Zoek je ondersteuning vanuit de reguliere wetenschap of ben je bereid om zelf stappen te zetten zodat je op een meer natuurlijke manier jouw balans kunt hervinden waardoor je jouw gezondheid naar een hoger plan brengt. Gezondheid kan je door verschillende invloeden bevorderen; gezonde volwaardige verse voeding, dagelijks in beweging, voldoende rust nemen, stress reduceren en een positieve gedachtegang kunnen hierbij erg ondersteunend zijn.

mensen goede voornemens hebben om het leven op een andere manier inhoud en vorm te geven. Gezondheid staat de eerste weken van januari vaak bovenaan het lijstje. We hebben net de heerlijke decembermaand gehad waarin we vaak iets andere keuzes maken en nu hebben we er weer zin in om ons leven een positieve draai te geven.

Wat past bij je en waar wil je mee aan de slag? Het is jouw leven en jouw pad en jij maakt voor jezelf uit wat goed is voor je gezondheid. Neem je de uitdaging aan??

Nieuwe start, goede voornemens, We zitten nu in januari 2022, een tijd waarin veel

Wat is gezondheid? Voor mij is gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte. Natuurlijk is dit al een mooi uitgangspunt, maar gezondheid is zoveel meer dan dat! Stress, milieuverontreiniging, bespoten voeding, onvoldoende beweging en een slechte nachtrust is slechts een greep uit de lijst van dingen waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben. Wanneer het lichaam hier voortdurend aan wordt blootgesteld raakt het uit balans en verzuurt het. Op den duur kan het lichaam het verzurende overschot niet meer volledig afvoeren, dit gaat dan ten koste van ons immuunsysteem en er ontstaan laaggradige ontstekingen. Deze laaggradige ontstekingen zijn het begin van het ontstaan van ziekten en kwalen. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat dit verzurende voedingspatroon hun gezondheid op de lange termijn kan beïnvloeden. Het is dan ook verstandig om eens naar het grotere plaatje te kijken. “je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden” Je wordt niet ziek door een tekort aan chemische medicatie, maar door een tekort aan de juiste voe-

Voetreflextherapie Vanuit mijn praktijk voor voetreflextherapie kijk ik graag met mijn cliënten mee hoe ze hun gezondheid een positieve draai kunnen geven en deze ook leren te behouden. De invloeden die jouw gezondheid kunnen ondersteunen komen hierbij altijd aan bod. Een behandeling voetreflextherapie is een ontspannende belevenis, je stressniveau zakt letterlijk vanuit je hoofd naar je voeten en kan je lichaam zo ook verlaten. Aan jou de eer om dit gevoel vast te leren houden met aandacht voor jouw gedachtegang waardoor je ook meer zicht kunt krijgen op hoe je meer rust kunt ervaren. Voedings- en bewegingsadviezen komen ook altijd langs. Het is aan jou wat je ermee gaat doen.

dingsstoffen. Daarnaast spelen emotionele trauma’s en de kracht van je immuunsysteem een belangrijke rol. Indien je werkelijk beter wil worden, dien je áltijd op zoek te gaan naar het onderliggende metabolische probleem. Symptoombestrijding camoufleert slechts de gevolgen van je ziekte en zullen je nooit beter maken. De meeste ziekten kunnen alleen worden hersteld wanneer je zicht hebt op alle werkingsmechanismen die de klacht hebben veroorzaakt. Je immuunsysteem is dan ook de heilige graal voor ultieme gezondheid. In mijn praktijk is een gezonde leefstijl erg belangrijk, daarom bieden we ook een totaal pakket. We hebben voeding nodig als brandstof (beweging) en als bouwstof (botten, organen en hormonen). Voor de vertering heb je een goed functionerend maagdarmstelsel nodig. Wanneer de vertering niet goed loopt, je tekorten in je voeding hebt of een hoge behoefte aan voedingsstoffen hebt kunnen klachten ontstaan. Qua beweging biedt Strong Health “PowerWalking” trainingen aan. PowerWalking is krachtig

www.gezonderouterosmalen.nl

Kijk voor meer informatie op onze website www.gezonderouterosmalen.nl Stichting Gezonde Route Rosmalen - Jouw route naar Gezondheid!

Natasja Buster-Teulings byTaske voetreflextherapie Praktijk voor voetreflextherapie, oor-acupunctuur en fonoforese Koningstraat 82 5241 TP Rosmalen

wandelen in een tempo dat zo rond 7 km per uur ligt. Deze sportieve training duurt doorgaans 60 minuten en wordt afgewisseld met kracht-, balans- of mobiliteit oefeningen.

Yolanda van der Leest Strong Health Praktijk voor Orthomoleculaire Voeding & Bioresonantie Bruggen 8A 5243 RB ROSMALEN


pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

Vrijdag 28 januari 19.00 uur avondmis in de kapel

VIERINGEN ROSMALEN AANGEPAST VIERINGENROOSTER

Helaas moet onze parochie nog steeds leven met een aangepast vieringenrooster. In de Annakerk in Hintham is er op zondagmorgen een viering om 09.30 uur. In de Laurentiuskerk is er elke zondag om 11.00 uur een viering. In de Lambertuskerk is er op vrijdagmorgen om 09.00 uur een H. Mis met daarna aanbidding. Op zondag is daar een mis om 09.30 uur. Hou de website van de parochie Heilige Maria in de gaten voor informatie over reserveren e,d, De Mariakapellen van Laurentius en Lambertus zijn overdag open voor een moment van stilte en een kaarsje.

VIERINGEN THUIS MEEBELEVEN

De vieringen binnen de Mariaparochie worden vanuit de Lambertuskerk live uitgezonden op internet. Ga daarvoor naar www.kerkdienstgemist.nl of volg de stream via de app van ‘kerkdienst gemist’ die u op uw telefoon of tablet kunt installeren.

Zondag 30 januari 09.30 uur H. Mis m.m.v. PassePartout Intenties: Diny Luijken (jgt); Lies van Druenen, als 1e jaargetijde namens de parochie; Rien van Alebeek, als 1e jaargetijde namens de parochie; Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek. Vrijdag 4 februari 19.00 uur avondmis in de kapel m.m.v. Dameskoor + koffie Intenties: Jeroen van Boekel. Zondag 6 februari 09.30 uur H. Mis m.m.v. Gemengd koor Intenties: Adriaan van Zantvoort, als 1e jaargetijde namens de parochie; Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek.

H.JOHANNES’ ONTHOOFDING - NULAND

NIEUW ADRES PAROCHIESECRETARIAAT

Zondag 9 januari Doop van de heer 11.00 uur Eucharistieviering, tevens Presentatieviering Eerste Communie. Verzorgd door de werkgroep Eerste Communie. Intenties: Mari van Bakel (p/jrg), Marco Meulendijk (mdg), Rien Meulendijk (1e jrg), Jeroen van Rooij (mdg), Adriaan van Aggelen (1e jrg), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Gijs en Jaantje (jrg) van Helvoirt-van Bergen (p), Karel en Lena Tielemans-van Houtum (verj).

H. MARIA MAGDALENA - GEFFEN

Zondag 15 januari 2e Zondag door het jaar 11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Intenties: Pieter van Helvoirt (mdg), Zus Langens-Witlox (mdg), Annie Roersch-Tijhuis, Jan Roersch en zoon Carles, Anna en Jan van Nistelrooij-de Weerd (p/verj), Mien Hanegraaf-van Nuland (p), Jan en Luus van Druenen-Strik en Pieter van Druenen (p), Max vd Meulenreek (p/jrg).

Sinds kort is het nieuwe parochiesecretariaat op de Rodenborchweg 2 in Rosmalen gevestigd. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur. Het telefoonnummer blijft 073 5212215. Ook het mailadres is gewijzigd: secretariaat@parochiemaria.nl Het postadres is Parochiecentrum Maria, Rodenborchweg 2, 5241 VM Rosmalen. Over enkele weken worden ook de zalen en de huiskamer in gebruik genomen.

De vrijdagavondmis is onder voorbehoud i.v.m. nieuwe coronamaatregelen. Vrijdag 14 januari geen avondmis in de kapel Zondag 16 januari 09.30 uur H. Mis Intenties: Adriaan en Anneke van Vlijmen – van Hoek; Wim van der Rijt (sterfdag) en tevens voor Bertha van der Rijt, kleinzoon Martijn en schoonzoon Rien. Vrijdag 21 januari 19.00 uur avondmis in de kapel Intenties: Ria Langens – van Griensven (mnd.) Zondag 23 januari 09.30 uur H. Mis m.m.v. Gemengd koor Intenties: Adriaan en Anneke van Vlijmen–van Hoek Ria Langens – van Griensven (mnd.)

Zondag 23 januari 3e Zondag door het jaar 11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Intenties: Wim van Creij (mdg), Hendrik Langens (p/verj). Zondag 30 januari 4e Zondag door het jaar 11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Intenties: Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Riet Roos en Emmy en Nienke, Jos en Leni Westerlaken-Kusters en dochter Elleke. 12.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S

NIEUW ELAN VOOR DE PASTORIE

MOPPERMAANDAG De derde maandag van het jaar staat bekend als blue Monday. Dat kun je natuurlijk vertalen als blauwe maandag. Alleen is dat niet helemaal wat bedoeld is. In het Engels kun je zeggen: “I feel blue”. Je moet ongeveer een Smurf zijn om dat te vertalen met “ik voel me blauw.” Beter is dus de vertaling depri-maandag. Al vind ik moppermaandag ook wel een mooie om in elk geval die ene Smurf één keer per jaar tevreden te stellen. Blue Monday zou de deprimerendste dag van het jaar zijn. De eerste goede voornemens zijn gesneuveld. Vakanties, feestdagen en zomerweer laten op zich wachten. Al met al is het een dag waarop zelfmedelijden, gemopper en neerslachtigheid gerechtvaardigd zijn. Het is de dag bij uitstek waarop niemand het je kwalijk neemt als je het glas halfleeg noemt. Hoewel het wel de onbedwingbare opmerking in me oproept dat je gezegend bent, als je kunt zeggen dat je een blauwe maandag wat somber bent geweest. Mopperen en Blue Monday horen een beetje bij elkaar zoals Bassie en Adriaan, Peppi en Kokki en Jan Klaassen en Katrijn. In de oude Statenvertaling kom je in dit verband trouwens een prachtig ‘vergeetwoord’ tegen: murmureren. De klank van het woord, zorgt er al bijna voor dat je geen woordenboek nodig hebt. Het woord pruttelt, sputtert en draait eigenlijk machtig om de hete brij heen. Het Hebreeuwse woord dat in de Statenvertaling met ‘murmureren’ is vertaald komt maar twaalf keer in de hele Bijbel voor. Het gemurmureer vormt hier een eenheid met het volk in de woestijn. Is er geen water? Gemurmureer. Is er geen eten? Gemurmureer. Ontbreekt het aan perspectief? Gemurmureer! Niet alleen Mozes krijgt er als leider van het volk geregeld de kriebels van. Ook de God die het volk uit slavernij heeft bevrijd, heeft er een keer schoon genoeg van (Numeri 14 vers 27). Het gevolg is dat het volk veertig jaar lang in de woestijn zal blijven zwerven. Veel mensen interpreteren dit als een harteloze straf. Moet dat nu!? Ja, dat is soms nodig. Murmureren is misschien wel een kwaliteit van het volk, maar niet hun roeping. Wie wil overleven als maatschappij in moeilijke omstandigheden, moet verantwoordelijkheid leren nemen. Wie alleen murmureert en moppert, verstaat zijn roeping niet. Veertig jaar woestijn is geen wraak. Het is een pedagogische interventie om te leren leven met verantwoordelijkheid. Vrijheid vraagt namelijk steeds om initiatief. Deze mopper-maandag wil ik gebruiken om mijn eigen gemopper over lockdown, alle coronabeleid en -ongemak te boven te komen. Wie doet er met mij mee?

Ontwikkelaar SMT Bouw & Vastgoed uit ‘s-Hertogenbosch verbouwt in opdracht van Joost de Pastorie in Rosmalen. De pastorie wordt van binnen verbouwd tot een woongroep voor zes bewoners die onder 24-uurs begeleiding van de Leermakers Autismegroep zelfstandig gaan wonen. In de achtertuin worden 12 kleine zelfstandige woonstudio’s gerealiseerd. Ook deze bewoners kunnen in de huiskamer van de Pastorie terecht voor begeleiding. Inmiddels zijn de woonstudio’s in de achtertuin geplaatst. De woningen zijn volledig prefab gerealiseerd en zijn als kant- en klaar product vervoerd en ter plekke gemonteerd. Met een enorme kraan zijn ze op hun plek gehesen. De woningen zijn van binnen helemaal afgewerkt en worden dan ook plug-and-play aangesloten op riool, water en elektra. Half februari is de verwachte oplevering. Foto Karel Goossens – meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

Dirk-Jan Bierenbroodspot

PROT.GEMEENTE SOW BERLICUM-ROSMALEN Zondag 16 januari 10.00 uur voorganger: Nicolien Luitwieler (Predikant in opleiding) De kerk zendt de viering online uit. Je kunt deze viering live meekijken via YouTube of op een later moment terugkijken. Zondag 23 januari 10.00 uur voorganger: Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot Zondag 30 januari 10.00 uur voorganger: Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot

GESPREKSGROEP (JONGE) MOEDERS De gespreksgroep met (jonge) moeders bij de Samen op Weg-gemeente Berlicum-Rosmalen is weer gestart. We komen ongeveer om de 2 maanden een vrijdagavond bij elkaar in De Kiem. We variëren met een inhoudelijk onderwerp dat te maken heeft met geloofsopvoeding van kinderen, onze eigen geloofsvragen en gezelligheid en ontmoeting. Het inhoudelijke thema wordt door twee leden voorbereid. Als je wilt aansluiten, of meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Mathilde van Beek (mathildevbeek@gmail.com).


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek

waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

M/S