Berghs Contact 2101 26-1-2021

Page 1

presenteert treetneserp presenteert n ela mso r f eele b

n

presenteert

Berghs Contact n ale

m s o r f b elee

presenteert

male n

fr e e l e b

n e l a osm

n elamso rf eele b /

ne l ams or feeleb/

ww w .beleef ro smalen.nl

n elamso rf eele b /

ln.nelams or feeleb. w ww

/beleef ro sma l en

ne l ams or feeleb/

ww w .beleef ro smalen.nl

/ b elee fr osmale n

ln.nelams or feeleb. w ww

/beleef ro sma l en

ww w .beleef ro smalen.nl

/ b elee fr osmale n

/beleef ro sma l en

/ b elee fr osmale

VIJFDE JAARGANG - JANUARI 2021 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

BOUW EIGEN PRIVÉ CARNAVALSCAFÉ

KNOLLENRIJK CARNAVALT THUIS! Vanwege Corona kan Carnaval 2021 niet fysiek worden gevierd. Geen reden om bij de pakken neer te zitten. De Merx en cafe-zaal Tante Toetje hebben, samen met Stichting Carnaval, C.V. de Centrumknollen, de Raad van Ongeregeld en een handvol enthousiaste vrijwilligers de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat er deze carnaval toch nog ‘muziek in zit’. Van vrijdag 12 t/m zondag 14 februari zal er 3 dagen lang een live carnavalsstream aan worden geboden, compleet met DJ’s en landelijk bekende artiesten onder het motto: Knollenrijk carnavalt thuis. Deze stream is te bekijken via www.knollenrijkcarnavaltthuis.nl & via het kanaal 62 van TV Berghem.

VRIJDAG 12 FEBRUARI

Op vrijdagavond (20.00-01.00 uur) zal traditiegetrouw de naam Plekkersbal dragen. Georganiseerd door de Raad van Ongeregeld. Wat kun je verwachten? Optredens van diverse artiesten maar ook spel elementen als radje draaien en stropdasnippen.

ZATERDAGMIDDAG 13 FEBRUARI

Op zaterdagmiddag (14.00-16.00 uur)is het tijdens het Kindermatinee de beurt aan de jongste jeugd van het knollenrijk. Oma Fientje en Slimpy zullen samen met de jeugd prinsen, prinsessen en adjudant van het Knollenrijk voor gezelligheid in jullie huiskamer zorgen. Muziek, een verkleedwedstrijd, TikTok, Challanges en een kleurwedstrijd zullen onder andere voorbij komen. Dat wordt één grote gezelligheid! Daarna draaien we nog gezellig even door met een stukje muziek! (16.0019.00 uur)

ZATERDAGAVOND 13 FEBRUARI

Op zaterdag avond zal de pronkzitting live op deze stream te zien zijn (19.00-20.30 uur). Dit jaar weliswaar zonder live publiek maar uiteraard met de oude en vertrouwde lokale artiesten. Van 20.30-01.00 uur zal de avond onder leiding van C.V. de Centrumknollen en in samenwerking met Stan Manders, Willem van Kreij en DJ Robert den Brok vervolgd worden met hun zoektocht naar de Wagenbouw(st)er van het jaar-verkiezing. Om het feest helemaal compleet te maken zullen diverse artiesten de revue passeren.

ZONDAG 14 FEBRUARI

Radio Zwetsbal en divers artiesten starten de zondag middag (16.0019.00 uur) met het Poar Uurkes Vurraf. Op zondagavond kan de Verlichte Optocht dan wel niet doorgaan, maar we willen er desondanks tóch een verlicht spektakel van maken! Onder leiding van Stichting Carnaval Berghem presenteren wij Knollenrijk verlicht (19.00-22.00 uur). Knollenrijk daagt iedereen in Berghem dan ook uit om je huis dusdanig te verlichten alsof het een stilstaande carnavalswagen betreft. Dit wordt uiteraard gejureerd dus op zondagavond hebben we tijdens de live-stream ook nog een heuse prijsuitreiking. Aanmelden kan via http://www.verlichteoptocht.nl/knollenrijk_verlicht_2021 De organisatie hoopt dat ze in deze barre tijden jullie toch nog een gezellige en bovenal memorabele carnaval kunnen bieden. Dat jullie allemaal de woonkamer ombouwen tot jullie eigen privé carnavalscafé, dat jullie gezellig meekijken naar de stream en dat jullie interactief meedoen.

BC

TVBERGHEM: VAN ANALOOG NAAR DIGITAAL Begin 2021 wil TV Berghem overstappen van analoge uitzendingen naar digitale uitzendingen. Al meer dan 25 jaar legt TV Berghem, gebeurtenissen vast in en rondom Berghem. In deze periode zijn er unieke beelden vastgelegd van Verenigingen, Nieuwjaarsrecepties, Carnaval e.d. Dat dit unieke beelden zijn, kwam weer tot uiting in deze Covid 19 periode. Omdat er geen evenementen konden plaatsvinden, zijn er opnames uit de oude doos uitgezonden. Inwoners van Berghem konden dit zeer waarderen en TV Berghem kreeg veel positieve reacties. In het begin werden de uitzendingen verzorgd vanuit een ruimte in het verzorgingstehuis de Wilberthof. De officiële naam van TV Berghem is ook niet voor niks “Stichting Videoteam de Wilberthof”. De benodigde apparatuur en bekabeling hiervoor was in de Wilberthof aangelegd. Ook een aansluiting voor de kerk, zodat alle diensten via kanaal 62 van Caiway kon worden bekeken. Meer dan 25 jaar heeft TV Berghem dankbaar gebruik mogen maken van een ruimte in de Wilberthof. September 2019 verhuisde TV Berghem naar de voormalige kantine van Berghem Sport aan de Osseweg, waar zij de beschikking kreeg over 2 prachtige ruimtes. Waren de uitzendingen van TV Berghem in eerste instantie alleen op kanaal 62 van Caiway te zien, tegenwoordig zijn de uitzendingen ook via de website www.tv-berghem.nl, YouTube en Facebook te bekijken. Om met de tijd mee te gaan besloot TV Berghem ook Live uitzendingen te gaan verzorgen. We zitten nu nog in de testfase, maar hopen binnenkort de kinderziektes overwonnen te hebben. Om dit te kunnen realiseren en ook om de uitzending een betere kwaliteit te geven, is het van belang dat we overstappen op digitale technieken, iets wat met de bestaande apparatuur helaas niet mogelijk is. Dit brengt grote veranderingen mee voor TV Berghem en daar willen wij u graag in een volgende uitgave van het Berghs contact verder over informeren. Wordt vervolgd.

HEESCH

0412 - 452444

HARDGLAZEN DEUREN EN PUIEN GLAS SCHADE?

24 uur per dag, 7 dagen in de week staat onze glasherstel service voor u klaar.


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

DORPSRAAD BERGHEM is onderdeel van de binnengemeentelijke democratie. Een bestuursvorm van de gemeente Oss waarmee burgers gelegenheid krijgen zelf en met elkaar invulling te geven en zorg te vragen voor eigen ruimtelijke en sociale omgeving. Dus burgerparticipatie, beleid om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvormingsprocessen van het gemeente-bestuur. Doel van van de dorpsraad is het bewaken, in stand houden en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het woonen leefklimaat in de het dorp. Taak. De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, bezig met zaken die het eigen terri-toriale gebied aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook heeft de dorpsraad een signalerende en adviserende en verwijzende rol tussen het College en de inwoners van het dorp.

TERUGKIJKEND OP 2020

Begin september zijn er een viertal nieuwe leden begonnen bij de Dorpsraad, zodat de Dorps-raad weer volledig bemand is met zeven leden. In de eerste maanden hebben zij zich laten inwijden in alle lopende zaken en zijn er plannen gemaakt om de Dorpsraad weer een gezicht te geven. Hiernaast is de Dorpsraad ook betrokken in een aantal onderwerpen. Hieronder een greep hieruit.

WADI’S De Dorpsraad heeft overleg gehad met de gemeente en een bewoner. De wadi’s bleken niet juist onderhouden te zijn. Er wordt een nieuw onderhoudsplan gemaakt en de wadi’s zullen worden opgeknapt. De Dorpsraad blijft het volgen. VISVIJVER Door woekerend eendenkroos kampt de visvijver in de Waatselaarstraat met een te laag zuur-stofgehalte voor de vissen. Besloten is het kroos te gaan verwijderen. Naast een actieve rol vanaf het begin van deze ontdekking, zijn de Dorpsraad en leden van Hengelsportvereniging Ons Genoegen hierover naar een bijeenkomst van de gemeente en het waterschap geweest. SUBSIDIECOMMISSIE De commissie heeft de binnengekomen subsidieverzoeken bestudeerd en advies uitgebracht aan de Dorpsraad. Na goedkeuring van de Dorpsraad zijn de aanvragers van subsidie op de hoogte gebracht van het besluit.


pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

BEELDEND BERGHEM De Dorpsraad heeft een gesprek gehad met Beeldend Berghem. De leden van “Beeldend Berghem” zien het liefst hun oorspronkelijke kunstwerk “Zicht op Berghem” gerealiseerd op de Spaanderstraatsche Akkers en niet op de rotonde, zoals is geopperd. Echter dat is tot op heden financieel nog niet mogelijk. De Dorpsraad heeft aangegeven mee te willen meedenken en werken aan oplossingen om “Zicht op Berghem” uiteindelijk in Spaanderstraatsche Akkers te kunnen realiseren.

BC

wijken in te gaan en in gesprek te komen met de bewoners van deze wijken om te weten wat er leeft. Uiteraard zodra dit weer veilig kan in deze pandemie. De Dorpsraad wil graag in contact komen met alle geledingen binnen Berghem, zowel jong, oud en alles wat zich daartussen begeeft. Natuurlijk kan de Dorpsraad het niet alleen, de bewoners zelf zullen ook met inspiratie en activiteiten moeten komen voor de invulling van hun leefbaarheid in ons eigen dorp. De leden van de Dorpsraad hebben er alle vertrouwen in dat het samen gaat lukken. HERINDELING BERGS VELD De herindeling van het Bergs Veld staat op het programma in de komende periode. Eind januari zal een eerste digitale bijeenkomst zijn waarin de gemeente Oss en een aannemer de stand van zaken komen vertellen. De Dorpsraad is actief betrokken hierbij en zijn sinds kort in gesprek met ondernemers en bewoners. ZWEMBAD BERGHEM Het duurt nog een aantal jaren voordat het zwembad wordt gerealiseerd, echter wordt er op korte termijn een eerst vergadering belegd om te bespreken hoe dit project aangepakt wordt. De Dorpsraad zal hier actief aan deelnemen.

SCHRIEKSE HEIHOEK Bewoners hebben weinig inspraak gehad op de inrichting zoals uitritten, trottoir en groen. De Dorpsraad heeft op 9 november daarover deelgenomen aan digitale bijeenkomst met de bewoners, de gemeente en Brabant Wonen.

VOORUITKIJKEND OP 2021

Herkenbaarheid Het belangrijkste doel voor 2021. Bij het aantreden van de Dorpsraad is direct al vastgesteld dat de herkenbaarheid van de Dorpsraad, mede door de beperkende corona maatregelen, bij haar inwoners van Berghem sterk is teruggelopen. Dat is jammer, en daarom hebben de nieuw zittende Dorpsraad leden besloten er alles aan te doen daar verandering in te brengen. Te weinig is naar de bewoners van Berghem toegestapt, anders dan waar dat strikt nodig was. Dat is de reden om de Dorpsraad een meer pro-actief gezicht te geven. Dit willen de leden onder andere doen door (digitale) inloop momenten te organiseren, de bewoners informeren via nieuwsbrieven, website, Facebook en Instagram en op termijn om de

Meent u vragen te hebben over de leefomgeving in Berghem of over een van de onderwerpen hierboven uiteengezet, neem dan gerust contact op met leden van de Dorpsraad.

De Dorpsraad is bereikbaar per mail: dorpsraad@berghem.nl Telefonische gegevens zijn te vinden op de website van de Dorpsraad:

www.dorpsraadberghem.nl


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Lokale ondernemers helpen de buurt vooruit. Daarom helpen wij hen vooruit.

Hoogheuvel Advies

Kerkstraat 60 5351 EB Berghem T 0412 - 641165 E info@hoogheuveladvies.nl I www.hoogheuveladvies.nl

van Zandvoort

Computerproblemen?.... Heeft u die nu ook?....

meer dan Bandenservice

Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij TREKHAKEN - SCHOKBREKERS UITLATEN u ACCU’S thuis te -verhelpen! Naast service geven wij -advies over U I T L Ihardware, J N E N - Bsoftware A L A N C Een/of R E Neen - Rwebsite? EMMENSERVICE nieuwe

Computerproblemen?........ Heeft u die nu ook? ………. Kilometer certificaat Nieuwsgierig geworden?

Eendeze autobedrijf registreert de kilometergegevens iederetekeer dat een auto Wij helpen u graag om problemen in uw bedrijf of bij u thuis verhelpen! of e-mail naar: in een autobedrijf voorhardware, bijvoorbeeldsoftware een onderhoudsbeurt Algemene Naast serviceBel geven wij advies over komt nieuwe en/of een ofwebsite? Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees BCNT Nieuwsgierig geworden? alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand Bel of e-mailHaverhof naar: extra 20 zodat je niet op draait voor tellerfraude.

5351 ML Berghem APK-keuring Tel. 06-20418593 Haverhof 20, 5351 ML DeBerghem Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. E-mail: Tel. 06-20418593 Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verinfo@bcnt.nl E-Mail: info@bcnt.nl keersveiligheid, milieu en registratie.

BCNT

van Zandvoort Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

meer dan Bandenservice Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle) - SCHOKBREKERS - UITLATEN ACCU’S - TREKHAKEN is belangrijk, gelijkmatig U I T LBanden I J N Ewisselen N - BA L A N C Eomdat R E Njouw - Rbanden E M Mniet EN S E R V Islijten. CE

Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden. certificaat Kilometer Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto Nummerbord vastzetten in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Met speciale schroeven, alleen met gecertificeerd kunnen Periodieke Keuring. Dezedie gegevens worden opgeslagengereedschap in een databestand worden bevestigd, worden jouwdoor kentekenplaten vastgezet. Op deze manier en kunnen worden opgevraagd alle deelnemende autobedrijven. Wees voorkom diefstal. extra alertjebij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer

Medische voetzorg info@voetvorm.nl Tel: 06-16026402

Praktijk Voet&Vorm is een Rijkserkend medisch Pedicurepraktijk. Zij verleent voetzorg aan voetproblematiek bij Diabetes, Reuma, Kanker, Parkinson, MS, Geriatrie en Sporters. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in diverse methodes voor behandeling van ingroeiende- en schimmelnagels. De Praktijk is aangesloten bij branchevereniging ProVoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister van ProCert en KABIZ. Erkend Oncologische Voetzorgverlener (OVV) en opgenomen in de digitale verwijsgids Kanker. Onderzoek, advies, behandelplan op maat, multidisciplinair gerichte zorg en nazorg. De Praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Berghem en biedt samenwerking met huisarts, fysiotherapeut, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker, dermatoloog en oncoloog. Wij hebben rechtstreeks contact met ziekenhuizen voor kankerpatiënten.

Gezondheidscentrum Berghem, Molenweg 2k, 5351 EV

www.voetvorm.nl Erkend S-BB leerbedrijf


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

EEN WERELDSE UITDAGING: “TALENTEN ONTWIKKELEN TALENTEN

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR STUDIEBEGELEIDING EN ONDERSTEUNING Vinkel- Zorgboerderij Dagbesteding Ons Plekske in Vinkel, waarvan Luuk Broos de oprichter is, werd acht jaar geleden in het leven geroepen. De doelstelling ‘het aangename met het nuttige verenigen’, verstaat Luuk met zijn team als geen ander. Elke uitdaging pakt hij met gretige handen aan. Nog maar even geleden hebben ze hun eigen theater/bioscoop geopend waar de jongeren zich op het gebied van muziek ontwikkelen. Ook op dit gebied worden er talenten ontwikkeld en krijgt het zelfvertrouwen van de jongeren een enorme boost. En alweer heeft hij een pracht van een wereldse uitdaging ter hand genomen:“Talenten ontwikkelen Talenten”.

JONGEREN

Bij Ons Plekske in Vinkel zijn jongeren tussen de acht en dertig jaar met een lichte beperking en/of autisme, dagelijks te gast. In het complete proces wordt gekeken naar de vraag.. achter vraag. Puur kijken en overwegen of de jongeren een bijdrage kunnen leveren aan het werkproces en, zeker zo belangrijk, of ze deel uit kunnen maken van de maatschappij. Een aantal van de jongeren gaat, om een aantal redenen, niet naar school. Vaak is het omdat ze overvraagd worden. Luuk: “Het begrip faalangst loop als een rode draad door het proces en dat knaagt sowieso aan het zelfvertrouwen van de jongeren. Wij ervaren het dagelijks op de werkvloer”, aldus Luuk.

PLAN VAN AANPAK

“Na diverse brainstormsessies denken wij (zijn we zelfs van overtuigd) dat we het beroemde ‘ei van Columbus’ te pakken hebben. Een laagdrempelige, persoonlijke met vooral individuele begeleiding voor onze jongeren. Wij zijn hiermee al voorzichtig in ons hiervoor gecreëerde eigen leslokaaltje opgestart met geschiedenislessen, rekenen, taal, verkeer, aardrijkskunde, vreemde talen en muziek. De eerste resultaten zijn verbluffend te noemen en de ouders zijn enthousiast”, zegt Luuk.

TALENTEN

“We hebben binnen onze groep allemaal jonge talenten, ieder met hun eigen speciale talent. Hun omgeving kijkt soms met enige laatdunkendheid op hun neer”, aldus Luuk. ‘Dat kunnen ze toch niet’, is vaak hun eerste reactie. Niets is minder waar. Waar een wil is , is een weg… Ons Plekske bewijst het ten volle met het nieuwe project: “Talenten ontwikkelen Talenten”. Het team (de coaches) die op dit moment nog de jongeren begeleiden zijn, zeker door de positieve resultaten, enthousiast en jongeren kunnen bijna niet wachten op hun lesuurtjes..

UITBREIDING

Het jaar 2021 willen we gebruiken voor uitbreiding van dit succesverhaal. Onze jongeren staan te trappelen van ongeduld, ook hun proeven het resultaat en willen meer. Hoezo zelfvertrouwen… Vandaar dat we dringend op zoek zijn naar vrijwilligers die dit project willen ondersteunen. Ze hoeven niet direct leraren of leraressen te zijn, maar het moeten in ieder geval mensen zijn die affiniteit hebben om samen met de jongeren hun studiedoelen op te pakken. Maar vooral om de doelstelling in de praktijk te brengen: “Het talent van de jongeren ontdekken en verder te ontwikkelen”.

VRIJWILLIGERS

Een aantal uren per week, meer vragen we niet. De vrijwilliger kan zelf zijn of haar aantal uren of dagdelen aangeven. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Luuk: “Wel belangrijk om te weten is dat de vrijwilliger er vanuit de jongeren een hoop voor terug gaat krijgen… Genoegdoening, liefde, vertrouwen, dankbaarheid maar ook vriendschap…. En daarnaast bieden wij de vrijwilliger een passende onkostenvergoeding”. Info: www.onsplekske.com / info@onsplekske.com / 06-22 99 33 01 / 073-30 37 507


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

De grootste keus in bestratingsmaterialen. Ruim 5.000 m² aan inspiratie en ideeÍn!

ALL


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

GOEDE DOELEN WEEK Na maanden van stilte door de huidige coronacrisis hebben de organisatoren van de Goede Doelen Week (GDW) in Berghem de draad weer opgepakt. Voor de goede orde, de organisatie van de Goede Doelen Week Berghem streeft er naar om in Berghem één gezamenlijke collecte te organiseren in één collecteweek waar aangesloten landelijke goede doelen aan mee doen. De afspraak van de organisatoren met de dorpsraad werd in april vorige jaar geannuleerd vanwege corona. In oktober stond er een nieuw overleg gepland, maar door het aanscherpen van de coronamaatregelen kon ook dat overleg niet doorgaan. Inmiddels hebben de organisatoren van de GDW al wel digitaal vergaderd en komen we steeds een stapje dichterbij het opzetten van de stichting Goede Doelen Week Berghem. In de tussentijd is er een voorzitter en een penningmeester voor de Stichting . De vacature van secretaris staat nog open, belangstellenden nodigen wij uit te reageren. Nieuwe deelnemers, het Rode Kruis en Handicap. nl hebben zich inmiddels ook aangemeld om deel te nemen aan de GDW.

werkgroep zij een taak willen vervullen.

Met alle coördinatoren van de deelnemende goede doelen hebben we op 9 december een overleg gehad en hierin hebben de betrokken coördinatoren aan kunnen geven in welke (sub)

Het streven is dat er in het najaar van 2021 in Berghem een eerste gezamenlijke collecte van meerdere goede doelen van start gaat. Voor het zover is moeten de mouwen nog wel opgestroopt blijven. Een oprichtingsakte van de nieuwe stichting moet nog bij de notaris opgesteld worden. De stemming binnen het collectief van de Berghemse organisatoren is en blijft positief. We gaan door op de ingeslagen weg en houden de lezers van het Berghs Contact via deze weg op de hoogte over de verdere stappen naar een Goede Doelen Week in Berghem. Contact: rosita.goededoelenweekberghem@gmail.com

Computerproblemen…en dan? Voor vakkundige hulp snel naar;

“DeComputerMan” Ook hét adres voor uw nieuwe Computer, Notebook, Tablet en meer…

Website bouwen en onderhouden? Wij regelen het voor u!

Marrn Luther Kingstraat 41 | 5351 GG Berghem T:0412-405587 | E:info@dcmweb.nl | www.dcmweb.nl

ADVIES SERVICE ONDERHOUD HARDWARE SOFTWARE NETWERKEN WEBSITES WEBSIT

WINNAARS DE SLIMSTE MENS VAN BÈRGE EN DE BÈRGSE KINDERKWIS Wie is toch de slimste mens van Bèrge? Inmiddels weten we het: Cor Strijbosch. Als pubquizorganisator van Met de Fles op Tafel wist hij vast en zeker hoe hij met het kwisbijltje moest hakken. De Bèrgse Kinderkwis werd dit jaar gewonnen door De vloer is lava. Dit team ging er ook tijdens de eerste editie vorig jaar met de winst vandoor.

DE SLIMSTE MENS VAN BÈRGE

Het digitale alternatief van De Bèrgse Kwis kampte op 28 december met wat technische problemen. Toch hadden ongeveer 300 deelnemers het geduld om alle vragen te doorlopen. Vanwege de vertragingen heeft de organisatie wel besloten één vragenblok te skippen. Voor Cor Strijbosch maakte dat geen verschil: hij is de absolute winnaar van de digitale kwis. Nu mag hij zich een jaar lang de slimste mens van Bèrge noemen.

DE BÈRGSE KINDERKWIS

Voor de kinderen was er wel een echt kwisboekje, net zoals bij de grote kwis. In totaal deden er 24 teams mee tijdens de tweede editie. Vorig jaar waren er twee winnaars: De vloer is lava en Yannick, Quinten en friends. Dit jaar sloot een deel van Yannick, Quiten en Friends zich aan bij De vloer is lava en dat bleek een gouden combinatie. Het leverde wéér een eerste plaats op. De prijzen zijn op 30 december uitgereikt door de organisatie van De Bèrgse Kwis. De complete uitslag vindt u op www.debergsekwis.nl.


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

LENIE VAN NULAND UIT BERGHEM (DEEL I) Ik ben op bezoek geweest bij Lenie van Nuland. Lenie is een kleindochter van Lena Roelofs – Vos. De reden van dit bezoek was om iets, liefst veel, te weten te komen over haar oma. Want wat weten we eigenlijk over haar. Lenie van Nuland heeft zelf nog een tijd in de naar haar oma vernoemde straat gewoond. Door Ruud van de Ven Lena Roelofs - Vos was de eerste honderd jarige in Berghem. En bij gelegenheid van dat heugelijke feit werd in Berghem een straat naar haar vernoemd. De Lena Roelofsstraat. Berchem schreef men destijds soms met een c, maar ook met een g, Berghem dus. Nu heet die straat, na de omnummering door de gemeente in 1948, Heistraat. Helena woonde op nummer 6. Drie jaar na haar overlijden werd in 1977 door de invoering van de postcode daar nog aan toegevoegd 5351 PP. Van Helena werd het al gauw, Lena. Ze was de oudste van de kinderen uit dat gezin. De ouders van Lena hadden een klein boerderijtje in de Heide. De Heide was een buurtschap. Berghem had en heeft nu nog verschillende buurtschappen. Deze buurtschap, de Heide liep van de Zevenbergseweg naar de Hoessenboschlaan. In de volksmond werd die kant van de hei – de andere hei of, geen hei – hei aan de andere kant - genoemd.

EEN HARDE TIJD

Veel mensen uit die tijd in de hei moesten hun bestaan zien te vinden op droge, haast onvruchtbare grond. Hard werken voor een schamel bestaan. Niet iedereen kon werk vinden in de fabrieken. Sommige ‘gelukkigen’ konden het werken in de fabriek en kleinschalig boeren combineren. De kinderen van de familie Vos moesten, zodra dat kon en zoals dat ook bij andere boerenfamilies gebruikelijk was, meehelpen op de boerderij. Zo ook Lena en dan meestal na

school. Tijd voor echte hobby`s was er in die tijd niet. De boerderijdieren op hun boerderij waren haar hobby. Om misschien een beter ‘Berghems’ tijdsbeeld te krijgen van die periode rond Lena’s geboorte jaar.

DE LISKOOP

In de tijd dat Lena nog lang niet de leeftijd had om al naar school te mogen werd rond 1875 de zogenoemde ‘De Liskoop’ een stuk heigrond ontgonnen. Dit gebeurde in opdracht van de 2e notaris Hendrikus, H.A.H. Bijvoet die de eigenaar was van dit stuk grond. Na deze ontginning ontstonden er in totaal zeven percelen akker of bouwland. Deze percelen werden keurig gescheiden door aangeplante houtwallen welke nu nog allen in takt zijn. Het mooi gelegen ‘De Liskoop’ lag vanaf Lena’s ouderlijk huis een paar percelen verder in de richting van de Zevenbergseweg aan dezelfde

BC kant. Precies tussen de Heistraat en de Koepelweg in. Sinds 1978 is de familie Lee Klerks uit de Heistraat 14 eigenaar van de Liskoop en waar zij op een van de percelen, tijdens het bewerken van het land een uit 1842 stammende zilveren rijksdaalder hadden gevonden. In 1875 werd ook de bekende stellingmolen ‘De Anna’ in het Duurendseind gebouwd.

NIEUWE SCHOOL

In 1878 kwamen er eindelijk plannen in Berghem voor het bouwen van een nieuwe school. Dat was echt geen overbodige luxe. Ook klaagde men toen, in 1878, over een onbekwame kwekeling die als hulponderwijzer was aangesteld. Nu waren de leerlingen allen tijdelijk ondergebracht in het raadhuis bij de kerk. Lena waarschijnlijk ook.

TIJDVERDRIJF

Welk tijdverdrijf zou ze gehad kunnen hebben. Wat was er zoal te doen in die tijd. We weten het niet zeker. Van huis uit kon ze wel zo de bossen inlopen. Dat was een fijn voordeel tegenover kinderen uit het dorp. Het zou ook kunnen dat Lena met haar vriendjes uit de buurt richting het Duurendseind, ook een buurtschap, ging om daar het in aanbouw zijnde station gelegen in de toen zo geheten Stokkesteeg, nu Stationsstraat te bekijken of om daar te gaan spelen. Dat treinstation werd op 4 juni 1881 geopend.


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Ook naar Herperduin was een mogelijkheid om de vrije tijd door te brengen. Naar het Ganzenven, Maupertuus en naar de zandverstuiving, de Konijnenberg, de brandwachttoren en Hoessenbosch om te ravotten, gaan ‘spolle’ in het Bergs. Maar gaan zwemmen in de Wetering of in het Ganzenven zal wel niet gemogen hebben. Voor de jaarlijks gehouden kleine kermis moest ze wel naar de driesprong van de Laanderstraat – Rogstraat en de, toen ook al zo geheten Spaanderstraat gaan, naar het ‘Plekske’, een open ruimte waar een prachtige oude lindeboom stond die gepland was in 1750/1760. In de maand oktober werd daar toen ook de jaarlijkse koolmarkt gehouden. Ook vond daar, onder andere, de geitenkeuring plaats. Het ‘Plekske’ werd ook gebruikt als een ontmoetingsplaats om te ‘buurten’, en het vernemen en doorgeven van het laatste dorpsnieuws.

GERRIT ROELOFS

Over het verder opgroeien of van de schooltijd van oma Lena weet kleindochter Lenie eigenlijk niets. Toen ze wat ouder werd leerde ze Gerrit Roelofs kennen. Gerrit Roelofs, als Gradus Roelofs geboren op 21-04-1872, was een zoon van Gerard Roelofs en Door Loeffen. De familie Roelofs woonden destijds in de Heide C 1 Berchem wat nu de Zevenbergseweg 35 is. Deze Gerrit Roelofs trouwde met Helena Vos. Lenie vertelt: “In de loop der jaren werden in het gezin zeven kinderen geboren. Een groot gezin was destijds heel gewoon. Ook gewone namen, voor de twee zonen, Piet en Gerrit, en de vijf dochters, Sien, Gradeke, Hanna, Marie en Door”.

WERELDBEROEMDE SOKKEN

Oma Lena werd wereldberoemd in Berghem om een van haar hobby’s, breien en als specialisatie het breien van sokken. Ze was daar zo bedreven in dat het niet lang duurde, voordat de geruchten van deze vakkundige handenarbeid het hart van de gemeente Berghem bereikte, en wel het gemeentehuis. En dan met name de burgemeester zelf was daar nieuwsgierig naar. Hij was zo onder de indruk van de kwaliteit van haar sokken dat hij ze altijd droeg. Echte Bergse degelijkheid. Voor hem nooit geen ander ‘merk’ meer. Heel jammer is het dat Lenie de naam van die burgemeester niet meer weet. Ook weet ze niet precies in welke periode Lena die sokken breide. Ook dat is jammer.

BURGEMEESTER

Maar stel dat ze pas op haar dertigste was begonnen met sokken breien dan zou die burgemeester toen Johannes Jacobus van Erp, burgemeester van 1904 tot 1912, of W.J.H.J.M. Keijzers, burgemeester van 1912 tot 1920, geweest kunnen zijn. Of misschien

P. Baudoin, burgemeester van 1920 tot 1939. Deze burgemeester liet in 1930 het gemeentehuis bouwen op de hoek Laanderstraat, nu Burgemeester van Erpstraat en de Rogstraat, de tegenwoordige Julianastraat. J.A. Linders, burgemeester van 1940 tot 1946, geplaagd door de moeilijke oorlogsjaren hoogst waarschijnlijk niet. Eerder zou het J.J.J. van den Akker geweest kunnen zijn. Hij was twintig jaar lang, van 1947 tot 1967, burgemeester van Berghem. Dit is een gok, maar omdat deze man graag in zijn schaarse vrije tijd ging fietsen en regelmatig naar de hei ging om met de mensen, zoals bij G. Schuurmans – Grad de Poot – bijvoorbeeld, een praatje te maken, zou het kunnen dat hij zodoende ook bij Lena Roelofs kwam aanwaaien.

MUZIEK

Het was niet alleen het breien wat Lena bezig hield. Daarnaast hield ze ook van het luisteren naar de radio voor de nieuwtjes, de hoorspelen en luisteren naar allerlei muziek, en zeker naar haar favoriete accordeonmuziek. Vooral voor de tijd dat de televisie nog niet bestond in Berghem. Dochter Gradeke trouwde met Toon van Boxtel. Toon was onder andere schapenboer. Na hun huwelijk trokken Gradeke en Toon in bij Lena en Gerrit. Inwonen was destijds heel gewoon vanwege het gebrek aan woningen. Toen ook al.

KINDEREN

Lena en ook haar dochter Gradeke vonden de aanwezigheid van veel kinderen om hun heen erg leuk. Zo leuk dat veel kinderen uit de wijde omgeving zo nu en dan werden uitgeno-

digd om te komen logeren op de boerderij van Lena en Gradeke. Daar werd dan regelmatig dankbaar gebruik van gemaakt. Kinderen blij zien, daar ging het om.

SOCIAAL

Ook was ze dol op haar kinderen en kleinkinderen. Gradeke en Toon hadden jammer genoeg zelf geen eigen kinderen, maar ze hadden wel, zoals toen wel meer gezinnen in Berghem en omgeving, haauwkeinder. In het Bergs woordenboek staat: ‘Zullie hebbe alt haauwkeinder gehaad’. In het Nederlands: Zij hebben altijd pleegkinderen gehad. Ook wel aangenomen kinderen genoemd. Als het weer een keer zover was dat er kinderen mochten komen logeren dan werd eerst de stal in de boerderij grondig opgeruimd en schoongemaakt en werd er nieuw stro gelegd om de kinderen daarop te kunnen laten slapen. De kinderen hadden veel plezier in de stal en er werden op zo’n dag veel spelletjes gedaan. De volgende morgen zorgden Lena en Gradeke voor de nodige bôtterams, thee en romme, fruit en nog andere lekkere dingen. Als de pret gedaan was gingen de kinderen blij en weer voldaan naar huis. Hier waren ook veel kinderen bij die uit de ‘grote stad’, zoals Lena dat noemde, kwamen en bij Lena en Gradeke even konden bekomen. Was deze activiteit van Lena Roelofs de voorloper van de jaarlijkse en al meer dan vijftig jaar bestaande kinder-vakantieweek van Ans van den Burgt en haar medewerkers? In de volgende Berghs Contact leest u het vervolg.


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

GRATIS INLOOPSPREEKUUR (op afspraak) ELKE WOENSDAG van 16.30 uur tot 19.30 uur Zoekt u een goede advocaat voor vragen en/of problemen op juridisch gebied, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen? Brugman Advocatuur staat u graag bij in zowel advieszaken als procedures.

Brugman Advocatuur Kloosterstraat 2-A 5351 ER Berghem

“Waar we anders in zijn

Telefoon: 0412 - 72 49 50 06 – 11 03 57 07

Mevrouw mr. E.A.M. (Esther) Brugman

is onze benadering.

Website: www.ba-ad.nl E-mail: info@ba-ad.nl

Wij zijn de accountant die je kent, persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

persoonlijk en vertrouwd.” is onze benadering.

|

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

www.hbs acc.nl accountants en belastingadviseurs

Hendriks van Bergen & Smulders-

www.hbs - acc.nl


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

BC


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

• APK STATION

Actieplan voor een financieel fitte toekomst

• ONDERHOUD & • REPARATIE • ALLE MERKEN VAN

• Pensioen

• SCHADE HERSTEL • • EN• TAXATIE • • •

BC

• Beleggingsfondsen

• IN- EN VERKOOP NIEUW to onze zorg. auGEBRUIKT UwEN

• Verzekeringen • Hypotheek

Uw auto onze zorg.

Zevenbergseweg 19A 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412-403666 skautoservice@hotmail.com www.skautoservice.nl

• Nalatenschap

integraal totaal advies - Een huis kopen of verkopen - Een hypotheek vestigen - Testamenten maken of wijzigen - Een schenking doen - Een nalatenschap regelen - Een bedrijf oprichten - Statuten wijzigen En voor alle andere notariële zaken

Regel uw zaken goed.

Ridderhof 98 5341 HS OSS

Telefoon 0412 – 405 333 www.laurenssenadvies.nl


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Hans Raadgever DE EERSTE

LAATSTE PIEKENHOEF KOOPWONING VERKOCHT! De laatste woning in de wijk is verkocht! De kopers tekenden deze week de koopovereenkomst voor een tweekapper. Een mijlpaal voor hen, maar ook voor de Piekenhoef want daarmee is de wijk helemaal uitverkocht! Ook alle particuliere bouwkavels zijn uitverkocht. De bouw van de laatste fase van de Piekenhoef is op dit moment in volle gang en de woningen worden dit jaar opgeleverd. Na afronding zijn er ruim 1200 nieuwe woningen ontwikkeld en gerealiseerd. Het resultaat is een gevarieerde wijk met een diversiteit aan woningtypes, architectuur en de combinatie van duurzaamheid, energiezuinigheid en comfort.

LAATSTE WOON-WERK KAVELS TE KOOP

Op dit moment biedt de gemeente Oss nog verschillende woon-werk kavels in de verkoop aan. Heb je interesse in een woon-werk kavel? Kijk dan op www.woneninoss.nl

HUREN

Liever een woning huren? BrabantWonen verhuurt 21 woningen van het type Honingboom (foto). Binnenkort kun je de digitale verhuurbrochure bekijken. Houd hiervoor www.brabantwonen.nl/honingboom in de gaten.

Het eerste nummer van het jaar 2021, bescheiden dat wel, maar toch. Overigens lijken we meer dan andere jaren verrast te worden met veel van het eerste. Denk maar aan de eerste landelijke prik, gevolgd door de eerste prik voor zorgpersoneel, de eerste prik voor bewoners van verzorgingshuizen, de eerste prik voor mensen met beperkingen en ik ben vast nog wel een paar “eerste” vergeten. Ook allemaal bescheiden immers prik 2,3,4 en verder lijken slechts in slowmotion te volgen. Cijfers, cijfers, cijfers, we worden er mee dood gegooid. Als het niet zo ernstig was zou je de indruk krijgen dat er een nieuw volkspel is bedacht. En nu de jacht op de slimste mens is beëindigd zou “wie raadt het aantal besmettingen van de volgende dag” een mooie opvolger kunnen zijn. Winnaar van de dag wordt iedere dag om half negen bekend gemaakt. Een zinvolle dagbesteding en een opluchting voor onze handhavers als de 17 miljoen Nederlanders, uit vrije wil, stipt om 20.30 uur achter de kijkbuis plaats nemen. Met z’n allen kijken wie de winnaar van de dag is, zoiets. Welke dagprijs hiervoor dagelijks beschikbaar moet worden gesteld lijkt me een ingewikkeld vraagstuk. Daar zal de Tweede Kamer zich maar over moeten buigen. Daar zullen ze, na enkele dagen discussiëren, toch wel iets op moeten kunnen vinden. Als zij elkaar suf discussiëren om een half uurtje van de avondklok af te krijgen, dan moet dit ook lukken, lijkt me. Maar het blijft natuurlijk wel ingewikkeld. Hoewel tegenwoordig alles ingewikkeld lijkt als ik onze politieke vertegenwoordigers mag geloven. Maar toch wat heb je vandaag de dag nou aan een gewonnen reisje, niks dus. En wat te doen met een geldprijs als alles waar je vrolijk van wordt momenteel niet te koop is. Nee, de enige die momenteel zinnig geld mag en kan uitgeven is onze minister van financiën wiens diepe zakken onuitputtelijk lijken. Ben overigens benieuwd wat de ruim 17 miljoen Nederlanders er van zullen vinden. Zij hebben immers vele mogelijkheden om, in dit democratisch landje, zonder enige schroom noch bescheidenheid en of verstand van zaken, over alles een eigen mening uit te dragen. Dat geldt tegenwoordig zelfs voor onze geestelijke herders meen ik uit een nieuwsbericht te begrijpen. Pastores van de twee Osse parochies gaan elkaar helpen. Dat is dus nieuws. En als je zegt te hechten aan de mensen waar je mee omgaat, wat mijn inziens vanzelfsprekend zou moeten zijn, help je elkaar toch altijd als dat nodig is. Maar kennelijk gaan de beide parochies nu pas elkaar nadrukkelijk helpen. Afwachten maar of het echt helpt.

PARADIJS

“Nederland is trouwens een paradijs, weet ik nu ik enige jaren in het buitenland heb gewoond. De wegen zijn goed onderhouden, niemand hoeft op straat te wonen en als je je baan kwijtraakt zijn er voorzieningen. Alleen die omgangsvormen… Het zou allemaal wel een beetje aardiger en beleefder kunnen”. Ho, ho ik heb het niet zelf bedacht, maar ben het er wel meer dan 100% mee eens. Maar het is Marcel Levi, in zijn interview met de Telegraaf. Eerder, in 2016, al eens tot “Elseviers Nederlander van het jaar” uitgeroepen. Geeft thans leiding aan 17 Londense ziekenhuizen en draait wekelijks als “dokter” een dienstje in de paktijk mee. Een voorbeeld voor onze leiders die menen na boekenstudie te weten wat een heel volk nodig heeft.


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

BC Uitreiking van het Amerikaans speelgoed aan de kinderen in Berghem. Plaats van deze uitreiking was het bondsgebouw op het kerkplein van Berghem. De foto is van Daan Scholte en in bezit van het Stads archief Oss. Met toestemming voor het gebruik.

AMERIKAANS SPEELGOED VOOR BERGHEMS JEUGD Dr. Venmans reikte voor Berghem het Amerikaanse speelgoed uit aan de jeugd. Vreugdevolle dag. In ons blad van Zaterdag jl. plaatsten wij een verslag van de uitreiking van Amerikaans speelgoed aan de Gemertse kinderen. Wij vertelden toen hoe dit speelgoed in Nederland verzeild geraakt was, n.l. door een inzameling tijdens de Kerstdagen door de Amerikaanse kinderen, via The American Legion, en hoe dit speelgoed door de Care Mission in Nederland zijn bestemming kreeg. Nederland kreeg de beschikking over 8 ton speelgoed, dat door de afdeling Sociale Bijstand van het Ministerie van Sociale Zaken dusdanig verdeeld werd, dat in iedere provincie vijf gemeenten een deel kregen toegewezen.

Door een technisch storing zijn in de vorige december uitgave van het Berghs Contact een paar naoorlogse verhaaltjes die allen betrekking hadden op het Sinterklaas en Kerstfeest niet compleet geplaatst. Daar we toch nog een klein beetje in die sfeer zitten hebben we besloten om ze toch, alsnog te plaatsen.

In Noord Brabant was Berghem een dezer gemeenten. Dr. Venmans van het Rijksconsulent voor sociale bijstand reikte het speelgoed uit aan 92 gezinnen. De gezinnen waren zo rechtvaardig mogelijk uitgezocht door mej. Paaijmans, de sociale werkster van Berghem, die in haar zware taak werd bijgestaan door de Berghemse gezinsverzorgsters. In totaal waren een kleine driehonderd kinderen en moeders in het patronaat aanwezig, toen burgemeester van den Akker een kort woord van dank sprak namens de kinderen en moeders aan Dr. Venmans, aan mej. Paaijmans en de gezinsverzorgsters. Hij spoorde de kinderen aan te antwoorden op de briefjes van de Amerikaanse jeugd, die haar uiterste best gedaan heeft om iets voor anderen te doen. Dr. Venmans maakte met de kleinen de afspraak, dat zij allemaal een briefje zouden schrijven en dat bij mej. Paaijmans zouden inleveren. Mej. Paaijmans zou dan wel voor de

vertalingen zorgen en voor de verdere verzending. Hierna begon de uitreiking. Met nauw verholen spanning wachtten de kinderen van de diverse gezinnen hun beurt af, en het valt moeilijk te zeggen wie de gelukkigsten waren, de kinderen of de moeders, die voor hun kroost de geschenken in ontvangst namen. Het duurde niet zo lang of het was een oorverdovend gebel en getoeter; en als de Amerikaanse jeugdige gevers en geefsters de vreugdevolle kreten gehoord zouden hebben, dan zouden zij voor hun mildheid volop beloond zijn. Uit welke krant? Welk jaar? J.J.J. van den Akker was burgemeester van 1947 tot 1967. Ook door het Amerikaanse jeugd Rode Kruis werd er speelgoed ingezameld en verscheept naar verschillende door oorlogsgeweld getroffen landen, waaronder Nederland. Zijn er mensen in Berghem die deze dag zelf hebben meegemaakt en hebben ze misschien dat Amerikaans speelgoed nog thuis? Weet er iemand iets meer te vertellen over deze dag? Die mogen dan als ze dat willen contact op nemen met Ruud van der Ven. Molenweg 71 5351 ET Berghem. e-mail:ruudvanderven@outlook.com Telefoon: 06 38 42 83 78 Copyright Ruud van der Ven.

HET FABRIEKSKE VAN BERGHEM Het destijds zo genoemde ‘fabriekske’ in de Stationshoek te Berghem, heeft door de jaren heen diverse bedrijfsactiviteiten binnen zijn muren ontplooid. Van varkensslagerij tot fabricage van metalen ramen. Maar ook verfdozen. In augustus 1945 vertelde de toenmalige eigenaar de heer Keyzers uit Amsterdam, dat zijn bedrijf naast bijvoorbeeld bonbonschaaltjes, lepeltjes en sleutelhangers voor de reclame wereld, eiersnijders en steunzolen, nu ook verfdozen maakt met het oog uiteraard op de komende Sint en Kerstdagen. De complete fabricage van de verfdozen, van metalen plaat tot de inhoud van de verfpotjes

wordt volledig in het fabriekske vervaardigd. Via vouwmatrijzen wordt, van de vooraf behandelde staalplaat de doos gevormd. Nadien wordt de doos in een bepaalde, meestal zwart, kleur gespoten. Het in eigen huis gestanste rooster waarin de verfpotjes komen te staan wordt in de doos geplaatst. De potjes met de ook in eigen bedrijf gemaakte verf, vervolmaken met de verfpenselen de complete verfdoos. De vraag naar deze verfdozen is zeer groot, daar momenteel Berghem de enige plaats van geheel Nederland is waar ze gemaakt worden. Aldus de heer Keyzers. Copyright Ruud van der Ven.


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

MINISTER VOS ALS ST. NICOLAAS SUIKERGOED EN MARSEPEIN, WIJN, WILD EN GEVOGELTE

Voor de eerste maal na vijf jaar oorlog, zal Nederland de huiselijke feestdagen van de December- maand in vrijheid kunnen vieren. En de overheid doet wat in haar vermogen is om deze viering een ouderwetsch karakter te geven. Minister Vos heeft suikergoed en marsepein beloofd, zijn collega van Landbouw en Visscherij, onder wiens ministerie het Rijksbureau voor voedselvoorziening ressorteert, verraste ons met de mededeeling, dat begin December thee zal worden gedistribueerd. Er is wijn in het vooruitzicht gesteld. En de directeur-generaal van de Prijzen, prof. dr. G. Brouwers, zal er met alle kracht tegen waken, dat het wild en gevogelte, dat de Kerstdisch pleegt te onderscheiden van andere Zondagsche maaltijden, in den zwarten handel komt.

SPEELGOED

Bij al deze overheidszorgen is het kind niet vergeten. Er zal speelgoed zijn voor iedere beurs. Op een klein voorraadje na, dat reeds lang bij detaillisten en grossiers aanwezig was, en dat tot 1 Januari mag worden uitverkocht, zijn alle speelgoederen gecodeerd. De vastgestelde prijzen waarborgen eenerzijds een loonende fabricage, anderzijds geven zij ook den kleinen man gelegenheid zijn kinderen een St. Nicolaasfeest te bereiden. De fabrikanten hebben niet stil gezeten. Er komen groote hoeveelheden houten speelgoederen aan de markt, er zijn textielpoppen gemaakt, men heeft riet verwerkt tot kindermeubeltjes en er is een eindelooze variatie in papieren speelgoed. Een der fabrikanten zag zelfs kans van het aluminium van neergeschoten vliegtuigen een soort meccanodozen te fabriceeren.

DE PRIJZEN

De Jeep is in alle prijsklasse en soorten voorradig. Houten Jeeps mogen verkocht worden voor, een gulden en vijf en zeventig cent en acht gulden, metalen Jeeps voor twee gulden en vijf en zeventig cent en vijf gulden en vijf en zeventig cent. Jeeps in prentenboeken, in puzzles en ganzenborden zijn voor enkele dubbeltjes verkrijgbaar. Textielpoppen noteeren zestig cent en hoger, textielbeestjes een en twee gulden. Er zijn poppenkamers van een gulden vijftig. Bouwplaten van vijftig cent. Kleurboeken van twee kwartjes. Kwartetspellen van een gulden. Puzzles van drie stuivers en van drie kwartjes. Bouwkubussen van een gulden en veertig cent. Rieten poppenwiegjes van vijf gulden en negen gulden en vijftig cent. Rieten kinderstoeltjes van zeven gulden en vijftig cent. Kruiwagens vanaf vier gulden en vijftig cent. Meubeltjes vanaf twintig gulden. Er is zelfs een spel van den Zwarten Handel die, in den sector van het speelgoed, een ganzenbordvariatie zal blijven en meer niet. Want de bureaux voor de prijzen staan er borg voor, dat het speelgoed dit jaar ‘wit’ zal zijn.

DE TIJD. 09-11-1945

Deze tekst is letterlijk overgenomen, ook de schrijfwijze van toen. Minister ir. Hein Vos was als lid van de SDAP – PvdA, van 25 juni 1945 tot 3 juli 1946, ambtsbekleder in het kabinet Schermerhorn – Drees. Zijn functie was minister van Handel en Nijverheid. Sicco Mansholt was minister van Landbouw en Visserij. Hij was een partijgenoot van minister Vos. Copyright Ruud van der Ven.

DAGELIJKS HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.THUISINHETNIEUWS.NL

BC

Menko MINIGRAVER VERHUUR & RIOOLAANSLUITING BOBCAT - GAS- EN WATERFITTEN

Menko ter Voert Vossehol 1c 5351 AC Berghem Telefoon 0412 402 976 Mobiel 06 11 21 54 63

KNIPPING

Berghem

Voor al uw: • Grondwerk • Straatwerk • Sloopwerk • Aanleg van riolering Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.

✆ Bert 06-53717281

Mike 06-10791468


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


pagina 19

BERGHS CONTACT DE OMROEPER LITHER COURANT TOTALOSS D’N HERD HET VEER STREEKWIJZER DE MOLEN BALKUMBRIJ

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

VERSCHIJNINGSDATA 2021 verspreiding vanaf

deadline

26 januari 21 januari 23 februari 18 februari 16 maart 11 maart 13 april 8 april 11 mei 6 mei 8 juni 3 juni 13 juli 8 juli 31 augustus 26 augustus 21 september 16 september 19 oktober 14 oktober 16 november 11 november 14 december 9 december kopij: advertenties: digitaal:

redactie@nnmedia.nl 06-37410335 nico@nnmedia.nl 06-53394851 thuisinhetnieuws.nl/magazines

De allernieuwste PVC vloeren vindt u bij Van Uden Vloeren Wij hebben PVC vloeren van o.a. Coretec | Saffier | Tarkett | T.F.D. | Sense Kom eens langs bij Van Uden Wanden, Vloeren en Plafonds in Berghem. Wij hebben een ruim aanbod vloeren: van PVC tot laminaat en parket. TOPDEALER COREtec Kom langs bij onze winkel aan de Zevenbergseweg in Berghem. Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend tussen 13.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar via 0412-403495.

Lijmen of kliksysteem Zelf leggen of laten leggen Slijtvast Vele kleuren en dessins

Zevenbergseweg 1a 5351 PE Berghem 0412-403495 06-49030321 info@vanudenvloeren.nl www.vanudenvloeren.nl


pagina 20

K

www.thuisinhetnieuws.nl

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

K K apper

BC

uif

Uw kapper aan huis op maandag en donderdag

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

Sportzorg Cilia van de Camp voor de beste sportzorgmassage Sportzorg Cilia van de Camp levert al jaren en aan heel veel mensen met sportklachten de beste zorg om je weer fit te maken en te houden. Als je intensief beweegt is het goed om je spieren de zorg te geven die ze verdienen en bij klachten is het zaak je zo goed mogelijk te begeleiden voor het realiseren van herstel en revitalisatie.

Particulier | Sportclub | Bedrijf | Evenement Het Reut 313, 5351 BD Berghem T 06-23 78 47 61 | www.sportzorgciliavandecamp.nl

Grondverzet en sloopwerken Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314

voor prachtig schilderwerk Glasschade • Waterschade • Brandschade Spuitwerk • Houtrot Frank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957

Geknipt voor 12 euro

K

Anja van Ravensteijn Koolzaadweg 22 • 5351 LP Berghem Bel nu voor een afspraak tel: 06 517 44 858

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud

Wij leveren kwaliteit op maat, snel, vakkundig en traditioneel gebouwd. U kunt bij ons terecht voor restauratie, renovatie en woningbouw. Ook voor kleinere werken zoals aanbouwen, verbouwen of een dakkapel.

Voor meer informatie of een afspraak: tel. 0412-403123 / 0412-625979 of 06-22378475 / 06-51134063 info@bouwbedrijfvandebergvanerp.nl www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

WAT TE DOEN? Wat te doen of wat te zeggen aan het begin van dit nieuw levensjaar voor ieder van ons die dit leest. Van alles speelt door je hoofd en zeker wast we de laatste maanden moeten meemaken en doorstaan van de coronavirus, wat niet gering is vooral voor de mensen uit de horeca, restaurants, op de scholen. Och, eigenlijk heeft er eenieder mee te maken als je een beetje sociaal in het leven staan. Misschien hebt u het bovendien meegemaakt in uw familie- of kennissenkring. Daar kan ik van meepraten, immers wij moesten in de kortste keren tien medezusters afgeven. Maar ook dit alles moeten wij een plaatsje geven in ons leven en proberen toch nog gelukkig met elkaar te leven. daarom vond ik onderstaande gedachten, die al lang door mijn hoofde speelden en die u misschien ook wel goed doen. GELUKKIG zij, die kunnen lachen met zichzelf, zij zullen veel plezier beleven. GELUKKIG ZIJ, die het onderscheid weten tussen een berg en een molshoop. Er zullen hen veel kopzorgen bespaard blijven. GELUKKIG zij, die kunnen rusten en gaan slapen zonder daarvoor excuses te zoeken. Zij zullen wijze mensen worden. GELUKKIG ZIJ, die verstandig genoeg zijn om zichzelf niet ernstig te nemen. Zij zullen waardering oogsten bij hun omgeving. GELUKKIG BEN JIJ, als je de kleine dingen met de nodige ernst en de ernstige dingen met de nodige vrede kunt bekijken. Je zult het ver brengen in je leven. GELUKKI BEN JIJ. als je erin slaagt steeds andermans houdingen welwillend te interpreteren, ook al hebben ze de schijn tegen. Je zult voor naïef versleten worden, maar de oprechte liefde is die prijs waard. GELUKKIG zij, die nadenken alvorens te handelen en die lachen alvorens ze nadenken. Zij zullen veel stommiteiten vermijden. GELUKKIG BEN JIJ, die God weet te herkennen in alen die je ontmoete in het nieuwe jaar. Je hebt het ware geluk gevonden, de ware wijsheid. GELUK IS HET ENIGE WAT JE VERMENIGVULDIGT ALS JE HET DEELT......... Zo kunnen we samen het nieuwe jaar tegemoet zien, ondanks de zware dingen die de corona ons bezorgt. Alle goeds voor het nieuwe jaar 2021. Zr. Antoine van Erp pastorale werkster

VOLGENDE KRANT 23 FEBRUARI KOPIJ EN ADVERTENTIES VOOR 18 FEBRUARI 12.00 UUR

TREKKING LOTERIJ DE HERFSTZON Vorige maand troffen de leden van seniorenvereniging De Herfstzon in het nieuwsblad ‘Ons Herfstblad’ een lot aan van de ‘Herfstzon Postcode loterij’. Door de nieuwe maatregelen van de corona was het wat lastiger om samen te komen. Meestal wordt dan een middag of avond georganiseerd in de Berchplaets. Dat kon helaas niet plaatsvinden. Het bestuur heeft inmiddels iets anders verzonnen. De trekking is nu geheel coronaproof voltrokken en de mooie prijzen zijn thuis overhandigd.


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

H. WILLIBRORDUS PAROCHIE Contact: Kapelaan J. Beekman Julianastraat 37 Berghem kapelaanbeekman@parochiewillibrordus.nl 0412-401215

MISSEN ST. WILLIBRORDUSKERK TE BERGHEM Zondag Dinsdag, donderdag en zaterdag Woensdag en vrijdag Uitstelling van het Allerheiligste

9:30 uur 8:30 uur 19:00 uur Dinsdag na de Mis tot 9:30 uur.

NIEUW JAAR, HARTELIJK WELKOM We zijn al even aan het nieuwe jaar begonnen maar een nieuwe kapelaan is toch wel even wennen. Overal waar ik kom en bij alle vrijwilligers krijg ik een hartelijk welkom. Iedereen wenst elkaar een beter jaar, dat het toch goed mag komen – nog een paar maanden hopen we dan. Inderdaad, het is een hartewens van ons allemaal, of je nu gelovig bent of niet. Als je ziet hoe sterk we zo verbonden zijn, dan begrijp je ook de kracht die geloof ons geeft. Geloof in God verbindt. We zijn samen gelovig. Dat wens ik u voor dit nieuwe jaar: verbondenheid! Kapelaan W. Renders

MISINTENTIES

(opgegeven vóór 12 januari 2021) zondag 24 januari 3de zondag door het jaar 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Fund. Bert en Stien van Orsouw-vd Heijden. zondag 31 januari 4de zondag door het jaar 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Ensemble

BC

·Fund. Piet en Marie van Grunsven. ·Fund. Wilfred Dominicus, Erik Louwrenne en overleden familie ·mged. Jan van Aalst. ·mged. Harrie van Schaijk ·mged. Jo vd Heuvel. ·mged. Marietje vd Camp – Van den Brand zondag 7 februari 5de zondag door het jaar 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Senioren koor ·Fund. Zr. Josepha Cuppen ·Fund. Overleden ouders Boeijen vd Vondervoort, Willem en Fien Wesdorp- Boeijen, ·Annie van Uden- van Erp, Truus Couwenberg-den Brok, Henk Boeijen zondag 14 februari 6e zondag door het jaar 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor ·Fund. Overleden ouders Loeffen Hendriks zondag 21 februari 1de zondag van de Vasten 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor ·Fund. Brord en Truus van Sonsbeek-vd Hurk. ·Fund. Wim en Tonnie Ceelen de Groot, mged. Chris Saedt vrijdag 26 februari ·mged. Corrie van Gelder - van Gaal zondag 28 februari 2de zondag van de Vasten 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor ·Fund. Zr. Josepha Cuppen ·jaarget. Jan van Aalst ·mged. Harrie van Schaijk ·mged. Jo vd Heuvel ·mged. Marietje vd Camp – Van den Brand * Voor de muzikale omlijsting is alles onder voorbehoud vanwege corona maatregelen *

Uitvaartverzorging Jo van Vugt

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Telefoon 06 295 86 956 Dag en nacht bereikbaar Louise Julianalaan 50 5371 EP Ravenstein info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl www.jamesdegraaffuitvaartzorg.nl KvK Nr. 61099341 Ook indien u elders bent verzekerd Begrafenissen * crematies * verzorging * (thuis-)opbaring * rouwvervoer * afscheidsdiensten

Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 j.vanvugt2@telfort.nl Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem

Tel. 06 - 230 640 10

45 jaar ervaring het regelen, b.g.g. 06 -in 131 711 49 verzorgen en uitvoeren van crematies vanvugtj@kabelfoon.nl en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium.


pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek

waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Van den Heuvel Makelaars Oostwal 241, 5341 KN Oss oss@vandenheuvel.nl 0412-405022

H y p o t h e k e n & Ve r z e k e r i n g e n

Cofidi Hypotheken & Verzekeringen Oostwal 241, 5341 KN Oss oss@cofidi.nl 0412-450476


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.