Berghs Contact 1810 15-10-2018

Page 1

Berghs Contact maandblad voor Berghem - 2018

foto Bert Akkermans

10


Plaatselijk vet bevriezen bevriezen met metde deBody-Wizard Body-Wizardcryolipolyse cryolipolyse

in verminderen met Snel en veilig uw vetlagen vetlagen in probleemzones probleemzones verminderen metde de Plaatselijk vet bevriezen met de Body-Wizard cryolipolyse Plaatselijk bevriezen met de Body-Wizard cryolipolyse technologie. Met Body-Wizard nu cryolipolyse technologie.vet Met de deunieke unieke Body-Wizardisishet het nueindelijk eindelijk mogelijk om vetcellen veilig en zonder operatie weg te halen d.m.v. bevriezing. cryolipolyse technologie. Met de unieke Body-Wizard is het nu eindelijk

mogelijk om vetcellen veilig en zonder operatie weg te halen Snel en veilig uw vetlagen in probleemzones verminderen metd.m.v. de pagina 2 www.thuisinhetnieuws.nl

VOOR VOOR

NA NA

mogelijk om vetcellen veilig en zonder operatie weg te halen d.m.v.

VOOR

NA

Ongewenste vetcellen vetcellen worden worden na nade debehandeling behandelingop opeen eennatuurlijke natuurlijke bevriezing. wijze door het lichaam lichaam afgevoerd. afgevoerd.Hierdoor Hierdoorverminderen verminderende de Ongewenste vetcellen worden na gebieden de behandeling een natuurlijke in de behandelde zonder het omliggende vetophopingen behandelde gebieden zonderop het omliggende wijze door het lichaam afgevoerd. Hierdoor verminderen de weefsel aan te tasten. tasten.

BC

Bevries uw vetcellen met de

Body-Wizard Cryolipolyse vetophopingen in de behandelde gebieden zonder het omliggende

weefsel aan te tasten. onderbouwd Het is wetenschappelijk eeffectieve wetenschappelijk onderbouwddat datcryolipolyse cryolipolyseeen eeneffectieve e ectieve ectieve manier is om het aantal vetcellen te verminderen zonder het risico en aantal vetcellen te verminderen zonder het risico en Het is wetenschappelijk onderbouwd dat cryolipolyse een effectieve e ectieve de hersteltijd van een operatie en het belangrijkste: het vet blijft echt een operatie ente het belangrijkste: het vet manier is om het aantal vetcellen verminderen zonder hetblijft risicoecht en weg! de hersteltijd van een operatie en het belangrijkste: het vet blijft echt

en het vet blijft weg! weg!

OPENINGSACTIE! OPENINGSACTIE! OPENINGSACTIE!

Wijnakker Wijnakker Wijnakker SCHOONHEIDSSALON SCHOONHEIDSSALON SCHOONHEIDSSALON

NU ZONE //PLAATSING NU DE DE EERSTE EERSTE ZONEvrouwen PLAATSING Revolutionaire afslankmethode voor NU DE175,EERSTE ZONE / PLAATSING Van Van 175,175,-dieet, en mannen. Geen naalden,Van geen Voor Voor Voor geen operatie, geen hersteltijd. Wijnakker Schoonheidssalon Schutsboomstraat22 22| ||5374CC 5374CCSchaijk Schaijk| ||06-45334513 06-45334513| |www.wijnakkerschoonheidssalon.nl | www.wijnakkerschoonheidssalon.nl www.wijnakkerschoonheidssalon.nl Wijnakker Schoonheidssalon Schoonheidssalon ||| Schutsboomstraat Schutsboomstraat 22 5374CC Schaijk 06-45334513 Simpel, snel en veilig.

98,98,-

Nu iedere plaatsin g van 175,- voor

€ 98,-

start behandeling

resultaat na slechts 2 behandelingen

Schutsboomstraat 22, Schaijk – 06-45334513 | www.wijnakkerschoonheidssalon.nl

Bevries uw vetcel

Body-Wizard Cr

en het vet blij

Revolutionaire afslankmethod geen dieet, geen operatie GRATIS INLOOPSPREEKUUR (op afspraak) ELKE WOENSDAG van 16.30 uur tot 19.30 uur Zoekt u een goede advocaat voor vragen en/of problemen op juridisch gebied, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen? Brugman Advocatuur staat u graag bij in zowel advieszaken als procedures.

Schutsboomstr www.wijna

Brugman Advocatuur Burgemeester van Erpstraat 18-A 5351 AW Berghem Mevrouw mr. E.A.M. (Esther) Brugman

Telefoon: 0412 - 72 49 50 06 – 11 03 57 07 Website: www.ba-ad.nl E-mail: info@ba-ad.nl


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

‘Betrokkenheid bij dorpsraad vergroten’ Sinds april van dit jaar is Pieter van Houten in de weer als voorzitter van Dorpsraad Berghem. Een breed scala aan onderwerpen zijn inmiddels zijn revue al gepasseerd. Graag stelt hij zich aan de Bergse bevolking voor en dus besprak hij met Berghs Contact de speerpunten, de eerste maanden waarin hij de scepter zwaaide en waar hij aan het einde van zijn periode wil staan. door Mark van der Donk ‘Een jas die me past’ noemt Van Houten de functie die hij inmiddels een halfjaar met veel plezier en enthousiasme bekleedt. “Ik heb mijn hele leven in en voor het onderwijs gewerkt, voornamelijk in directiefuncties. Dit is dus iets wat me wel ligt. Daarnaast was en ben ik bij diverse verenigingen actief aan de bestuurlijke kant. Momenteel nog als voorzitter bij de tennisclub en datzelfde heb ik gedaan bij de fanfare. Toen ik 30 jaar geleden in Berghem kwam wonen ben ik ook zo’n 10 jaar verantwoordelijk geweest voor de PR van de Verlichte Optocht.” De afgelopen maanden bevielen de oorspronkelijk uit het Gelderse Oosterbeek afkomstige voorzitter goed: “We gaan zeker niet alles opnieuw doen, maar binnen de dorpsraad is wat meer structuur, naar mijn mening, wel welkom. Wie doet wat, wie beheert welke portefeuille, wanneer verwachten we resultaat? We zijn met 7 personen en ik wil er echt nog meer een team van maken. We zijn een onafhankelijk orgaan en moeten als een collectief te werk gaan. Een eigen mening heeft iedereen en moeten we ook zeker respecteren, maar met adviezen of besluiten moeten we unaniem naar buiten treden. Dan kunnen we ook onze rug rechten.” Meedenken De dorpsraad heeft een adviserende rol, maar neemt ook zelf initiatief, benadrukt Van Houten. “We staan tussen de inwoners van Berghem en de gemeente en andere instanties in. Een van onze speerpunten is het vergroten van de betrokkenheid van de Berghemse bevolking bij de dorpsraad. We willen inwoners laten meedenken, door middel van communicatie via onze website, bij openbare bijeenkomsten, het aandacht schenken aan wat er in de wijken leeft, de buurtpreventie, het bevorderen van de veiligheid en door aanwezig te zijn bij evenementen als Koningsdag en Dodenherdenking. De komende vier jaar hoop ik dat we een schil van mensen rondom de dorpsraad kunnen creëren, die ons kunnen adviseren en meedenken over de leefbaarheid van Berghem.” Van Houten hoopt daarnaast zijn steentje bij te kunnen dragen aan het centrumplan. “We hopen een winkelstraat te kunnen creëren, met - naast de Jumbo - dus meer winkeliers nabij de Berchplaets. Dat moet echt het hart van Berghem worden. En we willen natuurlijk dat er zoveel mogelijk activiteiten worden georganiseerd. Het gaat allemaal niet vanzelf, maar als je niets doet, gebeurt er ook niets.” Sneeuwbaleffect Onlangs werden de Spaander Straatsche Akkers (een openbaar stuk groen tussen de Osseweg, Reutstraat en Spaanderstraat met natuurakkers, wandelpaden en stalen bloemen die zonnestralen omzetten in energie) geopend en uiteraard was Van Houten daarbij aanwezig. “Zo proberen we de mensen te leren kennen en hopen we dat ze omgekeerd ook ons leren kennen.” Andere in het oog springende onderwerpen zijn de Maashorst, openbare ruimte en verkeer, de mestverwerking en windmolens. En de dorpsraad is ook heel betrokken bij

de Berchplaets. “Daar zijn we zelf ook regelmatig te vinden. Samen met het bestuur en de activiteitencommissie proberen we meer verenigingen en evenementen naar het dorpshuis te trekken. Er is al een sneeuwbaleffect zichtbaar; steeds meer dorpsgenoten weten de weg te vinden.” Toekomst Tot slot wil Van Houten graag pleiten voor vers bloed in de dorpsraad. “Momenteel is er niemand jonger dan 45 jaar en ligt de gemiddelde leeftijd zelfs boven de 60. Daar mag wel wat meer variatie in komen. Met de Piekenhoef, waar ik zelf woon, en Reut hebben we twee wijken met vrij veel jonge gezinnen. We hopen dat de jongere garde belangstelling toont voor hetgeen waar wij voor staan en met ons mee willen denken. Het gaat tenslotte ook om hun toekomst.” Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat Van Houten aan het woord komt in Berghs Contact. Periodiek wil hij de inwoners van Berghem via ons medium informeren over de gang van zaken en belangrijke activiteiten of issues. “Een mooie manier om iedereen betrokken te houden. Hopelijk weten ze ons ook te vinden als er iets speelt.”

Nieuw in Berghem!

Verwonder je Wijs Hulp bij leerproblemen

S.M.A.R.T. raiseyour IQ revolutionair programma werkgeheugen training auditieve vaardigheden executieve functies beelddenken leer leren een beter advies V.O.

Rekenen Begrijpend lezen Spelling www.verwonderjewijs.nl 06-49644355 Berghem


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Iedere vrijdag pizzadag: elke pizza voor 7,50* *Pizza’s onder de € 7,50 blijven dezelfde prijs op pizzadag

St-Willibrordusstraat 37 • Berghem

Spaanderstraat 72, 5351 BD Berghem info@noorenoptiek.nl

www.noorenoptiek.nl

MuratsPlace Molenweg 1, 5351 ES Berghem tel. 0412 - 40 20 00


pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Iedere dinsdag lezing in de Berchplaets

Iedere dinsdagavond is er een interessante lezing in dorpshuis de Berchplaets. Dit initiatief is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de Berchplaets, BerghsLeven, Bibliotheek Berghem, Dorpsraad en Ons Welzijn. De komende weken staan de volgende lezingen op het programma: Dinsdag 23 oktober

Kunstlezing over Frans Hals en de Modernen door Marie Christine Walraven

Kunsthistorica Marie Christine Walraven geeft op uitnodiging van de bibliotheek Berghem een inleiding op de tentoonstelling: Frans Hals en de Modernen. De tentoonstelling is te zien van 14 oktober 2018 tot en met 10 februari 2019 in het Frans Hals museum te Haarlem. Deze tentoonstelling toont de enorme impact van Frans Hals op schilders als Manet, Singer Sargent en Van Gogh. Voor het eerst worden de schilderijen van de beroemde zeventiende-eeuwse portretschilder gepresenteerd naast reacties op zijn werk uit andere hoogtijdagen van de schilderkunst. Door werken van Frans Hals te zien in relatie tot het virtuoze werk van de kunstenaars die hij inspireerde, wordt inzichtelijk hoe modern Frans Hals was in hun ogen: ‘Frans Hals, c’est un moderne’. Kunsthistorica Marie Christine Walraven geeft dit najaar diverse inspirerende Kunstlezingen die aansluiten op actuele exposities in Nederland. Echt een aanrader om u inhoudelijk voor te bereiden op een museumbezoek. Marie Christine studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en heeft, zoals zij het zelf zegt, ‘’het mooiste vak ter wereld’’ Let op: kaarten zijn te reserveren via www.nobb.nl én in alle Noord Oost Brabantse Bibliotheken, € 5,- voor bibliotheekleden en € 7,- voor niet leden, aanvang 20.00 uur Dinsdag 30 oktober

Een greep uit het Berghem van weleer

door Leo van Oorsouw en Marie-France van Oorsouw

Dinsdag 13 november

Introductie Mahjong

door Mahjongclub ‘Schoon Spel’ Mahjong is een uit China afkomstig gezelschapsspel voor vier personen. Verwissel het spel niet met het computerspel. Het originele Mahjong is een prachtig strategisch en spannend spel met heel veel mogelijkheden. Wellicht nog het beste te vergelijken met Rummikub. In deze workshop laten leden van Mahjongclub ‘Schoon Spel’ u kennismaken met de basis van dit verslavende spel. Een vervolgcursus behoort tot de mogelijkheden. Toegang € 2,- incl. koffie of thee, aanvang 20.00 uur

Als voorzitter van de stichting, vertelt Leo van Oorsouw over de Canon van Berghem; een initiatief dat als doel heeft om reeds geschreven geschiedenis aangevuld met nieuwe items van het dorp op één plaats bijeen te brengen. Het project bestaat uit een canon van 16 rubrieken die met een gekoppelde tijdlijn van 9 perioden op één website weergegeven wordt, het geheel qua lay-out ‘vrij’ uitgevoerd. Na de pauze vertelt zijn nicht Marie-France van Oorsouw, die archeoloog is, over wat dat vak allemaal inhoudt en licht zij enkele tipjes van de sluier op over het archeologisch bodemarchief van Berghem. Resultaten van onderzoek op bekende (nieuwbouw)locaties als De Geer, Piekenhoef en ‘t Reut passeren de revue. Natuurlijk ontbreekt ook de meest recente opgraving, uitgevoerd pal naast de Berchplaets, niet. Toegang € 2,- incl. koffie of thee, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 20 november

Dinsdag 6 november 2018

Dinsdag 27 november

door Mieke Govers

door Riny Boeijen en Leo Hoeks

Strooi goed of Strooi nietzogoed? Weet jij eigenlijk wat je eet als je een handje pepernoten neemt? Of een stukje marsepein, taaitaai, schuimpjes of chocola? Gewichtsconsulente & Lifestylecoach Mieke Govers laat het je ervaren tijdens de interactieve lezing “Strooi goed of Strooi nietzogoed?”; een lezing waarin je je ogen niet gaat geloven.Toegang € 2,- incl. koffie of thee, aanvang 20.00 uur

Help! Wat doet mijn (klein)kind op de telefoon/tablet? door Sandra van Bruinisse

Bent u nieuwsgierig naar wat uw kind of kleinkind de hele dag doet op zijn/haar telefoon of tablet? Wilt u op eenvoudige wijze kennis maken met social media platforms als Instagram, Facebook en YouTube? Bent u benieuwd naar de games die het meest gespeeld worden door kinderen en in welke virtuele werelden ze zich bevinden? Mediacoach Sandra van Bruinisse, van bibliotheek Oss, zal u er alles over vertellen. Het wordt een interactieve avond, waar u informatie en uitleg krijgt, maar waar ook veel ruimte is om vragen te stellen. Toegang € 2,- incl. koffie of thee, aanvang 20.00 uur

Inbergeringscursus deel 1 Een mooie gelegenheid voor inwoners van Berghem – ongeacht leeftijd of herkomst – om in vogelvlucht kennis te maken met het cultureel erfgoed van het dorp. Riny Boeijen en Leon Hoeks vertellen over de historie, de politiek en religie in de vorige eeuw en over de oorspronkelijke taal, ’t Bèrgs. Toegang € 2,- incl. koffie of thee, aanvang 20.00 uur


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Woensdag 7 november Vindt u het heerlijk uw huis weer klaar te maken voor de warme winterdagen? Of wilt u gewoon komen genieten van de mooie sfeershow en de diverse demonstraties? Kom snel naar een Coppelmans vestiging bij u in de buurt om uw GRATIS uitnodiging op te halen. Wacht niet te lang want OP=OP. Wij zorgen voor een avond vol gezelligheid en wooninspiratie! Dit sfeerevenement vindt plaats op 7 november. Kaarten beschikbaar met aanvang 19.00 en 20.30 uur.

AVOND

Max. 2 uitnodigingen per klant.

Decofruit Diverse soorten in 4-pack. 4.95

Elke zondag open van 12-17 uur

3.49

Bosviolen

Winterstrooivoer

Volle doos à 12 stuks. In diverse kleuren.

2,5kg. 2.79

Sierfruit Diverse kalebassen. 0.55 p.st.

6 stUks

1.99

Bosviool in hangpot In 8 kleuren, in 23cm-pot. 6.99

3.99

3.49

1.

99

Patiocyclaam Geschikt voor binnen en buiten en kan zelfs lichte vorst verdragen. In diverse kleuren. 1.95

IdeaAl alS BuxuS veRvanGer

Bolchrysant

1.29

Ilex

Deze chrysant kan binnen en buiten. Heeft een diam. van ±40cm. In diverse kleuren. 3.99

In 11cm-pot. 2.50 p.st.

Bergthee Of Gaultheria zit vol rode bessen en is winterhard. In grote 9cm-pot. 1.99

0.99 2.

49

Ontbijt ma. t/m za. tot 11.00 uur in ons Tuincafé voor €2.95

5 stUks

9.99 Oss Frankenbeemdweg 50 Openingstijden: Maandag t/m woensdag 9:30-18:00 uur, donderdag en vrijdag 9:30-20:00 uur, zaterdag 9:00-17:00 uur, zondag 12:00-17:00 uur. Voor extra openingstijden kijk op www.coppelmans.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 17 t/m 23 oktober 2018 en zolang de voorraad strekt.

BezoEk onZe SfeeRshoW


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Bergse schrijfster Lisanne Wittenberg timmert aan de weg

Een lach op het gezicht toveren

Kinderboekenschrijfster Lisanne Wittenberg uit Berghem heeft inmiddels al drie boeken uitgebracht in de serie ‘Big en Biggetje’. Big en Biggetje zijn echte kindervrienden, de twee broers die van elke ‘gewoonlijke’ dag een nieuw avontuur beleven. Op jonge leeftijd had Lisanne al een passie voor taal en schrijven. Ze schreef veel verhalen en zelfgemaakte toneelstukken. Maar inmiddels zijn die verhalen ingeruild voor haar echte verhalen van Big en Biggetje en is haar droom om een eigen boek te schrijven uitgekomen. Lisanne haalt voor de verhalen van Big en Biggetje veel inspiratie uit haar eigen jeugd, en tevens kruipt ze graag in de huid van een kind. Dit gaat vanzelf, vertelt ze. Ze beeld zich in hoe een kind iets op een manier zal zeggen of hoe een kind iets begrijpt en pikt dat moment eruit. Haar fantasie speelt hierin ook een grote rol. Niet alle verhalen zijn natuurlijk waargebeurd, maar dat maakt het juist zo leuk. Omdat Lisanne de boeken schrijft gebaseerd op wat er elke dag kan gebeuren, heeft ze het zelf nooit meegemaakt. Verhalen van vader Big en Biggetje zijn door Lisanne tot leven gebracht, vertelt ze, Big en Biggetje hebben voor haar een emotionele waarde. De vader van Lisanne, Gerard Wittenberg, heeft vroeger de karakters van Big en Biggetje bedacht. Elke avond vertelde hij vol trots zelf verzonnen verhalen over Big en Biggetje. Toen Gerard overleed in 2011 vond Lisanne dat ze iets met de verhalen moest doen. Voor haar gevoel moest ze Big en Biggetje tot leven brengen. Ze zat niet stil. De verhalen die haar vader vertelde bestonden helaas niet. Nergens stond iets op papier, dus bedacht ze zelf verhalen. In 2015 kwam Lisanne op het idee om er een boek van uit te brengen, en met succes. Dat werd Big en Biggetje de snoepjesbuik. Een verhaal wat gaat over verantwoordelijkheid, het op elkaar letten en het niet mogen liegen komen er aan te pas, want tja, Lisanne schrijft niet zomaar boeken met veel liefde en fantasie, de schrijfster wil er ook een boodschap in meegeven. Zelf zegt ze dat haar boeken een positieve ontwikkeling moeten overbrengen met normen en waarden. Een kind moet zich erin kunnen vinden en herkennen, en leren dat belonen beter is dan straffen. Positiviteit vind Lisanne erg belangrijk. In de verhalen van Big en Biggetje gaan er ook wel eens dingen verkeerd, en dat is niet erg, als het daarna maar weer goed komt. Kinderen leren niet door fouten en straffen, maar juist van belonen. Daarmee onthoudt een kind beter wat er mis is gegaan, of wat het kind gedaan heeft wat niet mag, doordat je erna erover praat. Toen het boek in 2015 uitkwam was het al meteen een succes. Vele mensen lazen het boek en kreeg goede recensies. Zo was ze onder andere te gast bij TV Berghem, stond ze in de sleutel en in de regio, en mocht ze op diverse locaties voorlezen. In 2016 kwam haar volgende boek uit, Big en Biggetje – Het zandkasteel. Een vrolijk boek met mooie illustraties. Ook dat vind Lisanne belangrijk. In al haar boeken zien kinderen wat er gebeurd. Na het stukje verhaal komt er een tekening waarop kinderen zien dat hetgeen wat voorlezen word, wordt uitgevoerd. Big en Biggetje het zandkasteel gaat over een mooie warme dag. De twee broers spelen samen in de zandbak en bouwen een mooi zandkasteel. En je raad het misschien al, even later gaat het mis. Ook dit komt gewoonlijk voor in het leven van een kind. De een maakt het zandkasteel kapot, en de een geeft de ander de schuld. Ook bij Big en Biggetje.

Bruiloft In april van dit jaar is haar nieuwste boek uitgekomen. Big en Biggetje – Op de bruiloft. Dit verhaal is deels wel gebaseerd op een gebeurtenis uit Lisanne haar leven. Vorig jaar stapte zij in het huwelijksbootje. Het paar had daarbij twee bruidskinderen, en wilde hen eigenlijk een passend geschenk geven. Het leek hen leuk een boek over bruidskinderen te geven, maar helaas vonden ze niet wat ze zochten. Zo ontstond het idee voor een nieuw boek van Big en Biggetje. En hoe toepasselijk was dan de bruiloft? Een bruiloft is natuurlijk niet een alledaagse bezigheid en zeker niet in het leven van een kind. Maar ook des te leuker is het dan om te leren als je wel eens een keer een bruiloft hebt. Er zijn ook kinderen die te gast mogen zijn op een bruiloft, of misschien zelfs wel bruidskinderen mogen zijn, en ook voor deze kinderen kunnen ze genoeg leren uit het leuke verhaaltje. Big en Biggetje op de bruiloft gaat erover dat de twee broers bruidsjonkers mogen zijn op de bruiloft van hun lievelingsneef. Samen maken ze dit voor het eerst mee. Ze leren wat er allemaal bij komt kijken op zo’n dag, en wat je allemaal mag doen. En ook hierin zit een boodschap. Verantwoordelijkheid staat in dit boek toch wel centraal. Maar bovenal is het belangrijk dat er een glimlach op het gezicht van een kind ontstaat. Lisanne hoopt in de toekomst nog vele verhalen van Big en Biggetje te mogen schrijven en daarmee veel kinderen vrolijk worden van Big en Biggetje!

Gespecialiseerd in ziekenvervoer

0412-623351 www.taxikling.nl


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

RAAMBEKLEDING NODIG? Die vindt u in de geheel vernieuwde showroom bij Wieltexo. Laat je verrassen en inspireren door hun exclusieve collectie en groot aanbod in gordijnen en binnen zonwering.

Wieltexo BV • Hertogensingel 115 • 5341 AC Oss Nederland Tel. 0412-646750 • www.wieltexo.nl

ALL


pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

KOM LANGS BIJ DE SMID IN HAREN! JOUW SPECIALIST IN TV & AUDIO - TUINMEUBELEN WITGOED - FIETSEN - HUISHOUDELIJK - KOKEN - VERLICHTING

LIETINGSTRAAT 23 IN HAREN (BIJ OSS) | SMIDLIFESTYLE.NL | EURONICS.NL

ALL


pagina 10

K

K K

www.thuisinhetnieuws.nl

apper

BC

uif

Uw kapper aan huis op maandag en donderdag

Geknipt voor 12 euro

K

Anja van Ravensteijn Maishof 13 • Berghem

Bel nu voor een afspraak tel: 06 517 44 858


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Belangrijke telefoonnumers

Drukbezochte afscheidsreceptie Ans van der Burgt

Algemeen alarmnummer: Politie: Brandweer: Huisarts: Huisarts spoed: Huisartsenpost (17- 8 uur): Dierenambulance: Meldingen Gemeente Oss: Openbaar vervoer: Gemeenschapshuis De Berchplaets Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem - tel. 0412-404688. Dorpsraad Berghem Secr.: Maanstraat 19, 5351 GW Berghem tel. 06 26979796 - dorpsraad@berghem.nl

Zondag 7 oktober is Berghems supervrijwilliger Ans van der Burgt door jong en oud uitgezwaaid. SJ&J eerde de vrijwilliger met haar 50 ‘dienst’jaren in het jeugdwerk met een grootse receptie in Zalencentrum De Merx. Ans gaat het iets rustiger aan doen! Of dat zal lukken? (foto Bert Akkermans - berghem.nl)

Pastorie Julianastraat 37, 5351 AL Berghem - tel. 0412-401215 www.parochiewillibrordus.nl

Infoavond met Neuroloog Dr. Bart van Langerijt

Dierenkliniek De Piekenhoef Dag en nacht bereikbaar : 0412-310 010 www.dierenkliniekdepiekenhoef.nl info@dierenkliniekdepiekenhoef.nl Koolzaadweg 10 5351 LP Berghem.

Herseninfarcten en hersenbloedingen Dr. Bart van Langerijt Neuroloog in ziekenhuis Bernhoven te Uden, komt op uitnodiging van de Vrouwen Nu en EHBO afdelingen in Berghem op dinsdagavond 13 november om 20.00 uur in Zalen Centrum De Merx een presentatie houden over Herseninfarcten en hersenbloedingen De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in Zalencentrum De Merx te Berghem. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Het zal wederom een zeer interessante en leerzame avond worden. Tot slot zal hij vragen beantwoorden, let wel het is geen persoonlijk spreekuur. De organisatie is in handen van EHBO Berghem en Vrouwen Van Nu Berghem. Samen organiseren zij eenmaal per jaar een info avond voor de leden van Vrouwen van Nu en EHBO Berghem maar ook niet leden zijn van harte welkom om zo ook andere belangstellenden belangrijke informatie te geven.

Collectanten Nierstichting in Berghem halen 1180,- euro op De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft in Berghem 1180,- euro opgebracht. Hiervoor willen we alle collectanten bedanken. In het bijzonder bedanken we twee jubilarissen voor hun vrijwillige inzet, zij hebben maar liefst 25 jaar gecollecteerd voor de Nierstichting!

Marietje Hoefnagels Gijs van der Heiden Als dank hiervoor ontvingen zij een verzilverd collectebusje. Alle collectanten bedankt voor jullie vrijwillige inzet en donateurs voor hun steun!

112 0900 - 88 44 073 623 6885 0412-401922 0412-401900 0900 - 88 60 0888-113410 14 0412 0900 - 92 92

Openbare Bibliotheek Berghem Sportstraat 3 Berghem tel. 0412-402620, maandag 13.30-19.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30- 17.30 uur. www.nobb.nl - contactberghem@nobb.nl

Dierenartsenpraktijk Julianastraat 27, 5351 AL Berghem tel. 0412-401414. Spoedgevallen 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Spreekuur: ma. t/m vr. 13.30-14.00 uur en 19.00-20.00 uur. Kattenspreekuur: iedere donderdag 11.30-12.00 uur. Openingstijden voor medicijnen, dieetvoer, vlooienspul e.d. maandag t/m vrijdag 08.30-20.15 uur - zaterdag 09.00-12.00 uur. Regiobank Berghem - Hoogheuvel Advies Kerkstraat 65, 5351 EB Berghem - tel. 0412-641165 regiobank@hoogheuveladvies.nl. Geopend maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur. Tevens donderdagavond 18.30-19.30 uur. Mooiland Arnoud v. Gelderweg 69, Grave. Informatie en afspraak voor huisbezoek, Sociaal Consulent: Mariella van der Steen, tel. 088-4501010. Notaris De Vree & Van Drongelen Burg. van Erpstraat 16, 5351 AW Berghem tel. 0412-487111, fax 487123, info@dv-vd.nl TPG Servicepunt Maandag t/m donderdag 08.00-20.00 uur, vrijdag 08.00-21.00 uur, zaterdag 08.00-17.00 uur, tel. 0412-401489. Maaltijden Koelvers aan Huis Als u voor korte of langere tijd niet in staat bent om zelf te koken, Maaltijdservice, tel. 0412-653234. Worden 1x p/week bezorgd. Hulp bij bijzondere nood door geldproblemen Stichting Steunfonds Vincentius Berghem, Postbus 8, 5350 AA Berghem. Aanvragen schriftelijk o.v.v. uw naam en telefoonnummer, per sms of voicemail van 06-48284022. U wordt binnen enkele dagen teruggebeld voor verdere afspraken. info@vincentiusberghem.nl - vincentiusberghem.nl Repaircafe Iedere derde woensdag van de maand tussen 9.30-11.30 uur kunt u in de Berchplaets terecht om spullen te laten repareren .


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

3 november: start verkoop laatste fase nieuwe woningen in de Piekenhoef Op zaterdag 3 november gaat de laatste reeks nieuwbouwwoningen van de Piekenhoef in verkoop. Met deze laatste bouwfase is de wijk dan helemaal af. Er komen nieuwe types rij- en hoekwoningen, patiobungalows en tweekappers bij in deze populaire buurt aan de rand van Berghem en natuurgebied Herperduin. Nieuwsgierig? Loop op 3 november tussen 11.00 en 12.00 uur binnen bij de Berchplaets in Berghem. Daar worden de nieuwe woningtypen gepresenteerd en kun je al je vragen stellen. Veel keuze In deze laatste nieuwbouwfase is er volop keuze; van rij- en hoekwoningen en tweekappers tot maar liefst drie verschillende soorten patiobungalows. Allemaal aantrekkelijke en comfortabele woningen die door de

toepassing van verschillende materialen en gevelstenen allemaal net anders zijn. Samen zorgen ze voor het bijzondere en gevarieerde straatbeeld dat de wijk zo typeert. Bovendien voldoen alle woningen aan de meest actuele nieuwbouweisen en zijn ze dus erg onderhoudsvriendelijk.

Ook hebben alle woningen standaard zonnepanelen, waardoor ze energiezuinig zijn. Veel ruimte De wijk is ruim en groen opgezet met een centraal bospark, twee buurtparken en veel speelterreintjes. En wie dan nog

niet genoeg groen heeft gezien, staat zo in Herperduin – onderdeel van natuurgebied de Maashorst. In de wijk is een brede school met onder andere kinderdagopvang, een fitnesscentrum en dierenarts. De Piekenhoef ligt gunstig aan uitvalswegen en de dagelijkse voorzieningen zijn in de buurt. Kortom: een hele fijne plek om te wonen.

Meer weten? Nu al meer weten? Kijk op www.wonenindepiekenhoef.nl of volg ons op Twitter, Facebook en Instagram.

BC


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

Halloween in openluchttheater Hoessenbosch

Bloedstollende herfstdagen Een legende, een donker bos en een raadsel. Het spookt in de bossen rondom Berghem. En dat al vier jaar op rij! Halloween in Hoessenbosch belooft weer even bloedstollend te worden als de voorgaande edities.Leuk voor kinderen, maar ook voor volwassenen! Halloween 16+, 20 oktober Eerder zagen we de experimenten van Dokter Kruell al in het donkere bos, verwelkomden we sprookjes zonder lang en gelukkig en kregen we een kijkje in de wereld van voodoo en donkere magie. Dit jaar kijken we terug op de nooit opgeloste zaak van de verdwenen leerlingen van het Mefisto College. Dertien jaar geleden verdwenen zij in de bossen rondom Berghem. Niemand zag ze ooit nog terug. Dit jaar dook nieuw videomateriaal op. Beelden die meer vragen oproepen dan ze antwoorden geven. Wat is er met deze kinderen gebeurd? En wat heeft de legende van de heks Jutta hiermee te maken? Kom het ontdekken, als je durft… In de spannende tocht van Halloween kom je scareactors tegen die je de stuipen op het lijf proberen te jagen. Wij raden het af kinderen onder de 16 jaar mee te nemen naar dit evenement. De route kan in verschillende tijdsblokken gelopen worden: 20.00, 21.00 en 22.00 uur! Los in het Bos: Halloween for Kids, 27 oktober Ken je de mythe van Hans Joppe, een kleine mysterieuze man die in de bossen van Berghem leefde? Hij kon zomaar opduiken en je duistere verhalen vertellen over het bos. En zo snel als hij verscheen, verdween hij ook weer. Tijdens Halloween for Kids komen zijn spannende verhalen tot leven. Laat je meevoeren door het donkere bos en ontdek zelf of Hans Joppe echt heeft bestaan of niet… Er zijn twee verschillende routes, waarbij rekening is gehouden met de leeftijd van de deelnemers; de Spinnenroute en de Bloedroute. Spinnenroute: van 5 t/m 9 jaar. Een beetje eng, maar niet te eng. Reserveer hiervoor een tijdblok 17:30 uur, 18:00 uur of 18:30 uur. Bloedroute: 10 t/m 15 jaar (als je durft)! Deze start om 20:00 uur. Reserveer hiervoor een tijdblok 20:00 uur, 20:30 uur of 21:00 uur. Ouders mogen gratis met de kinderen mee! Kaartjes voor 20 oktober én 27 oktober zijn te bestellen via onze website. Let op: we kunnen in de tochten maar een beperkt aantal mensen kwijt, vandaar dat ‘op’ echt op is!

BC

Wie regelt uw zaken tijdens uw leven als u er zelf niet meer toe in staat bent? Regel uw zaken op tijd. De Vree Van Drongelen | Notarissen – Adviseurs Burg. van Erpstraat 16 5371 AW Berghem

0412-487111 info@dv-vd.nl www.dv-vd.nl


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Berghem voor Berghem

Zielenvreugde ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’, zegt een oud Nederlands spreekwoord. Op het moment dat ik dit schrijf telt Nederland exact 17.256.381 geregistreerde inwoners. Maar het is slechts een momentopname. De teller loopt door. Zowel door het werk van de ooievaar als het binnenvliegen van nieuwe Nederlanders. En als de doorrekeningen van het CBS een beetje de waarheid benaderen, groeien we door naar ruim 24.000.000 vreugdevolle Nederlandse zielen. Hoe leuk is dat. Hoewel, waarom lezen we steeds vaker over verwarde personen, ofwel hier levende mede burgers. In het verleden kende iedere wijk of dorp wel een gekke Gerrit, die door de lokale gemeenschap werd beschermd en bij alles betrokken. De Utrechtse wijk, waar ik opgroeide, kende Willem die overal bij betrokken was. Hij liep voor de fanfare uit, hielp op zijn manier de politie, kortom zonder Willem geen feest. Thans lijken er alleen maar Einsteintjes te worden opgevoed, die bij het minste of geringste in de stress raken, maar dit terzijde. Ik moet denken aan Wim Sonneveld die zo treffend zong: ‘Nu wonen we in betonnen dozen, met flink veel glas, dan kun je zien hoe het bankstel staat bij Mien en d’r dressoir met plastic rozen’. Ja, gluren bij de buren om te ontdekken wat we zelf nog missen. Het was nog net niet zo erg dat twee naast elkaar wonende buren één spijker gebruikten om aan beide kanten dezelfde koekoeksklok te hangen. En de commercie speelde er handig op in. We schuifelen op kousenvoeten over onze nep parketvloer omdat anders de onderburen komen klagen over onwenselijk geluid. We sluiten onze dozen luchtdicht af om energie te sparen om vervolgens via energie vretende installaties weer levenslucht binnen te blazen. En als levende bloemen er niet willen groeien worden ze gewoon kunstmatig nagemaakt. Zoals met bijna alles. We kijken jaloersmakend naar het openbaar groen, door de gemeente aangelegd voor de nodige levenslucht. We eten ons voedsel uit dozen, blikken en plastic zakken. En zoals de stadskinderen niet meer weten waar de melk vandaan komt, weten wij nauwelijks wat de voedselfabrikant ons allemaal in de maag splitst. Dat moeten we op de verpakking, in verhullende teksten, met ondersteuning van een grote loupe, lezen. En sinds kort blijkt dat zelfs op de vraag ‘of je worst lust’ ook al geen enkelvoudig antwoord mogelijk is. Want naast de echte sappige Unox rookworst wordt nu ook een vegetarisch surrogaat exemplaar aangeboden. Het lijkt erop dat het wonen in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg, toch niet zo verkeerd was als we toen dachten. We zijn hebberig geworden en doen alsof de hele aarde van onze generatie is. We overeten onszelf en laten vervolgens, op kosten van de zorgverzekering, de chirurg het overtollige vet weghalen. Valt dit misschien ook onder kringloop. En nu we worden geconfronteerd met het milieu probleem spartelen we tegen. Ja, we zijn het met alle maatregelen eens, als het maar niet onze portemonnee raakt. Alle beetjes helpen Volgens mijn SolarEdge, waarop ik alle verrichtingen van mijn pas aangeschafte zonnepanelen kan volgen, heb ik inmiddels 1,1 boom geplant. Er van uitgaande dat de eerste cent het begin van een miljoen is, doet het me deugd te weten dat er over enige tijd, ergens in de wereld, mijn eigen geplante bomen een nieuw bos vormen.

De Berghse Tafel is elke week goed gevuld, maar we zouden nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Berghem kent een rijk verenigingsleven. Dat is fantastisch, want dat betekent dat er veel leuke dingen te doen zijn. Voor sportievelingen zijn er sportclubs, er is muziek, toneel, voor de oudere Bergse mensen is er vanalles te doen. Dat werkt twee kanten op, want er is wat te halen bij een club, maar tegelijkertijd máken al die leden de club. Dat geldt zeer zeker óók voor BerghsLeven. Natuurlijk is er bij de Berghse Tafel ook van alles te ‘halen’. Gezelligheid, een praatje, een spelletje, wat gezelschap, en natuurlijk koffie. Maar door er te zijn, geven al die tafelaars ook tegelijkertijd iets terug: gezelschap, gezelligheid en een praatje voor iemand anders. De Berghse Tafel loopt goed. Maar wat BerghsLeven óók doet is hulp bieden. Of beter gezegd, we zorgen dat mensen die hulp nodig hebben, hulp krijgen, van mensen die hulp aanbieden. Van die eerste groep, mensen die hulp nodig hebben, kennen we er genoeg. Alleen hapert het aanbod van hulp soms nog. Zo zoeken we dringend iemand die af en toe een hulphond kan uitlaten, zodat het beestje ook eens écht lekker vrij kan rondrennen zonder op zijn baasje te hoeven letten. En we zoeken iemand die af en toe even kan ‘oppassen’ op een zieke jonge man, zodat zijn zwaarbelaste vrouw éven de deur uit kan zónder bang te zijn dat er thuis iets verschrikkelijk mis kan gaan. In Berghem zorgen de mensen goed voor elkaar. Maar soms weten we niet dát iemand best wat hulp kan gebruiken. Dat kan soms heel simpel zijn: zoals even een hondje oppikken als je tóch zelf gaat wandelen. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe makkelijker het wordt. Als drie mensen met een hond zich melden om af en toe te wandelen, dan is het helemaal een kleine moeite. Dus bel ons eens, of stuur een mail. Vertel ons wat u in de aanbieding heeft voor ons mooie dorp, met al die mooie mensen. Het hoeft niet veel te zijn, het hoeft niet vaak te zijn. Maar wie weet is iemand enorm geholpen met een ochtendje per maand schoffelen in een tuin, een uurtje wandelen met een hulphond, of eenmalig een schuurtje schilderen. U bereikt ons via info@berghsleven.nl , via 06 – 38 33 97 90 of u wandelt gewoon een keer binnen bij de Berghse Tafel. Die is elke donderdagmiddag van 14 tot 16 uur in de Berchplaets. Hopelijk tot snel!

bij de voorpagina:

Opening Spaander Straatsche Akkers Woensdag 3 oktober opende wethouder Van der Schoot het eerste gedeelte van natuurpark De Spaander Straatsche Akkers. Het park ligt tussen Het Reut en de Noord-Zuid. Men kan er wandelen, kinderen kunnen er spelen en er komen akkers met verschillende soorten koren. Inwoners kunnen voor verdere invulling van het gebied nog ideeën indienen bij de Dorpsraad. Foto’s van Bert Akkerman/Berghem.nl


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

Wijzer worden in de Berchplaets? de BerghemWijzer is gestart! BerghemWijzer is een gezamenlijk initiatief van BerghsLeven, De Berchplaets, de Bibliotheek, de Dorpsraad en Ons Welzijn met de bedoeling om wekelijks op dinsdagavond in de Berchplaets een lezing aan te bieden over interessante en leerzame onderwerpen. Wilt u ook graag een informatieve avond meemaken? In oktober staan de volgende onderwerpen op de agenda. • Dinsdag 16 oktober, 20.00 uur, entree 2 euro incl. koffie/thee Mindfulness, meditatie en kruiden voor een rustiger hoofd, door Ingrid Broeder • Dinsdag 23 oktober, 20.00 uur, entree 7 euro, incl. koffie/thee, voor leden van de bibliotheek 5 euro. Kunstlezing over Frans Hals en de Modernen door kunsthistorica Christine Walraven. • Dinsdag 30 oktober, 20.00 uur, entree 2 euro, incl koffie/thee. Een greep uit het Berghem van weleer door Leo van Oorsouw en Marie-France van Oorsouw Voor ieder wat wils dus en heeft u voor ons nog een goede tip of een onderwerp waar u graag meer over wilt weten? Vertel het ons dan tijdens de Berghse Tafel. Daar is iedereen is van harte welkom.

Berghse Tafel

Waar koffie en thee altijd klaar staan! De Berghse Tafel, onderdeel van BerghsLeven, is er voor alle inwoners van Berghem. Zowel voor hen die hulp vragen als zij die hulp bieden. Om contact met elkaar te maken, eenzaamheid te bestrijden, samen een gezellige middag te maken, samen fietsen op de duofiets, samen kaarten, eten, uitgaan, kortom alles wat je samen maar wil doen. Blijheid en vrijheid. Meer informatie over de Berghse Tafel vindt u op www.berghsleven.nl en www.facebook.com/berghsleven Voor vragen bel gewoon naar 06 - 38 33 97 90

een burgerinitiatief met als doel inwoners van Berghem met elkaar in contact te brengen. BerghsLeven p/a De Berchplaets, Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem. Telefoon 06 – 38 33 97 90 | mail: info@berghsleven.nl. | Volg ons ook op Facebook.

BC


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

BC


Weet jij wat je moet doen als je met je auto in het water geraakt? Zou je in paniek raken of juist heel kalm en rustig handelen in deze situatie? Volksuniversiteit Oss organiseert samen met Reddingsbrigade Oss de workshop Auto te Water op donderdag 25 oktober om 19.30 uur. Inschrijven is mogelijk via www.volksuniversiteitoss.nl Deze workshop, die plaatsvindt in het Golfslagbad te Oss, laat je ervaren wat er kan gebeuren en vooral hoe je verantwoord moet handelen als je met een auto te water raakt. Belangrijke aspecten komen aan de orde zoals het voorkomen van paniek en het in veiligheid brengen van jezelf en de medepassagiers. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het gebruik van reddingsmiddelen en komen er technische aspecten van de auto aan de orde. Alle cursisten worden onder deskundige begeleiding van de instructeurs van de Reddingsbrigade in een auto te water gelaten. De workshop gaat op donderdag 25 oktober van start van 19.30 tot 21.30u. De kosten van de workshop bedragen € 35,-. Inschrijven en meer informatie zijn terug te vinden op www.volksuniversiteitoss.nl.

Subsidie Leefgebied van de bij

1 bon per betalende bezoeker, INLEVEREN BIJ BINNENKOMST. Geldig tot 15-12-2018

Tegen inlevering van deze advertentie een gratis Titan waterijsje.

Wereldwijd neemt het aantal wilde bijen af en helaas zien we deze trend ook in Brabant. Een van de belangrijkste oorzaken is de afname van bloeiende kruiden en bomen die als voedsel dienen voor de bij. Om dit te verbeteren, stelt de provincie de subsidie ‘Leefgebied van de bij’ ter beschikking. Met deze subsidieregeling wil de provincie ecologisch bermbeheer en verbetering van het voedselaanbod voor bijen in agrarische gebieden stimuleren. Dit draagt bij aan het natuurnetwerk, biodiversiteit en aan de gezondheid van de bijenpopulatie. In totaal is 750.000 euro beschikbaar.

$

Leef je uit bij LeefSpeelwereld! je uit bij uitMarvy’s bij Marvy’s Speelwereld! Marvy’s Speelwereld! Ook voor uw (kinder)feestjes!

Ook voor uwuw (kinder)feestjes! (kinder)feestjes! Ook voor

A Graafsebaan 38 5384 RT Heesch E info@marvys-speelwereld.nl

A Graafsebaan 38 5384 RT Heesch E info@marvys-speelwereld.nl

T 0412 - 450 679 W www.marvys-speelwereld.nl

T 0412 - 450 679 W www.marvys-speelwereld.nl

ALL

EEN EEN

BREED BREEDAANBOD AANBOD

IEDEREEN VOOR IEDEREEN

VOOR GROEI & COMMUNICATIE o.a.

Beter communiceren ma 01.10 | 19.30u | 4x | € 89,Beren op de weg, hakken in het zand wo 03.10 | 10.00u | 4x | € 89,Een écht opgeruimd huis do 11.10 | 19.30u | 5x | € 99,Foutloos Nederlands schrijven ma 22.10 | 20.30u | 8x | € 119,Blijvend anders – 3 daagse za 03.11 | 09.30u | 3x | € 375,Leren debatteren do 08.11 | 19.30u | 4x | € 89,Creatief schrijven ma 12.11 | 19.30u | 2x | € 55,Neuro & Linguïstisch Programmeren di 13.11 | 19.30u | 5x | € 119,GROEI & COMMUNICATIE GROEI COMMUNICATIE o.a. o.a. Meer onthouden in minder tijd 14.11 | 09.30u | 3x| €| € 89,79,Beter communiceren ma 01.10 | 19.30u 4x | € 89,Beter communiceren mawo 22.10 | |19.30u | 4x Beren opop de weg, hakken in hetin zand | 10.00u 4x | € 89,Ontdek je& passies en talenten 15.11 | 19.30u | 5x| €| € 89,125,GROEI COMMUNICATIE o.a.wo 03.10 Beren de weg, hakken het zand wo do 24.10 | |10.00u | 4x Een échtcommuniceren opgeruimd do 11.10 |vr 19.30u 5x | € 99,Medior nu, Seniorhuis later 23.11 | 09.30u | 1x 25,Beter 01.10 19.30u 4x| €| €119,89,Foutloos Nederlands schrijven mama 22.10 | |20.30u | 8x Foutloos Nederlands | 20.30u 8x | € 119,Blijvend anders 3 daagse zama 03.11 | |09.30u | 3x Hoe schrijf een–schrijven goed persbericht 26.11 19.30u 2x| €| €375,39,Beren op dejeweg, hakken in het zand ma 22.10 wo 03.10 | 10.00u | 4x 89,Blijvend anders – 3 daagse za 03.11 | 09.30u| |19.30u 3x | € 375,- | € 89,Leren debatteren dowo 08.11 Coachend Leiderschap 16.01 | 3x Een écht opgeruimd huis do 11.10 | 19.30u| 4x 5x | € 75,99,Leren debatteren do 08.11 | 19.30u| |19.30u 4x | € 89,Creatief mama 12.11 | 2x Foutloosschrijven Nederlands schrijven 22.10| 2x | 20.30u | 8x| €| € 55,119,Creatief | 19.30u | € 55,Neuroschrijven Linguïstisch Programmeren ma 12.11 di 13.11 | 19.30u | 5x | € 119,KUNST & CULTUUR o.a. Blijvend andersProgrammeren – 3 daagse za 03.11| 5x | 09.30u | 3x | € 375,Neuro Linguïstisch di 13.11 | 19.30u | € 119,Meer onthouden in minder tijd wo 14.11 | 09.30u | 3x | € 79,Kunstgeschiedenis 05.10 | 10.00u | 5x Leren debatteren 08.11| 3x 19.30u 4x | € 89,Meer onthouden in minder tijd wo 14.11 do |vr 09.30u | € 79,Ontdek je passies en talenten do 15.11 | 19.30u | 5x | € 125,Ontdek jeepassies en&talenten do 15.11ma | 19.30u | 5x | € 125,Filosofi | Mens techniek 22.10 | 19.30u | 105,Creatief schrijven 12.11 2x| €| € 25,55,Medior nu, Senior later vr 23.11 | 09.30u | 1x6x Medior nu, Senior laterProgrammeren vr 23.11wo |di 09.30u | 1x | € 25,135 jaar vereniging Rembrandt 31.10 | 20.00u | 1x 17,50 Neuro Linguïstisch 13.11 19.30u 5x| €| € 39,119,Hoe schrijf je een goed persbericht ma 26.11 | 19.30u | 2x Hoe schrijf je een goed | 19.30u | 2x | € 39,Ontdek de geheimen van Den zo 04.11 10.30u 1x| €| € 75,12,50 Meer onthouden inpersbericht minder tijdBosch ma 26.11 14.11 | 09.30u | 3x 79,Coachend Leiderschap wowo 16.01 | 19.30u | 3x Coachend Leiderschap wo 16.01 | 19.30u | 3x | € 75,De kunstjevan Gotiek wo 17,50 Ontdek passies en talenten do 07.11 15.11 | 10.30u 19.30u | 1x 5x | € 125,KUNST & CULTUUR o.a. De reis & van de heldlater | o.a. Filmcursus di 15.01 Medior nu, Senior vr 23.11 | 19.00u 09.30u | 5x 1x | € 109,25,KUNST CULTUUR Hoe schrijf je een goed persbericht 26.11 | 19.30u | 2x| €| € 89,39,Kunstgeschiedenis vrma 23.11 | |10.00u | 5x Kunstgeschiedenis vr 05.10 | 10.00u 5x | € 89,Filosofie | Mens & technieko.a. mawo 22.10 | |19.30u | 6x DIGITAAL &techniek ONLINE Coachend Leiderschap 16.01 | 19.30u | 3x| €| €105,75,Filosofi e | Mens & ma 22.10 | 19.30u 6x | € 105,50 135 jaar vereniging Rembrandt wo 31.10 | |20.00u | 1x 135 jaar Rembrandt wo 31.10 |di 20.00u 1x | € 17, Excel –vereniging beginners 23.10 | 19.30u |505x| €| € 17, 149,50 50 Ontdek vano.a. Den Bosch zo 04.11 zoma 04.11 | |10.30u | 1x Ontdek geheimen van Den Bosch | 10.30u 1x | € 12, Hogerde inde Google (SEO) 29.10 | 19.30u | 7x| €| € 12, 159,KUNST &geheimen CULTUUR 50 | € 17,50 De kunst van Gotiek wo 07.11 | 10.30u | 1x De kunst van Gotiek wo 07.11 | 10.30u | 1x | € 17, Grafi sche vormgeving – beginners do 01.11 | 10.00u 19.00u | 5x 6x | € 165,Kunstgeschiedenis vr 05.10 89,De reis de held | Filmcursus di 15.01 | 5x | € 109,De reis vanvan de held | Filmcursus di 15.01 | 19.00u| |19.00u 5x | € 109,3D tekenen met&SketchUp ma 05.11 Filosofi e | Mens techniek 22.10 | 19.30u | 7x 6x | € 165,105,Filmpjes maken metRembrandt jeo.a. Apple wo 07.11 135 jaar vereniging 31.10 | 19.00u 20.00u | 2x 1x | € 49,17,50 DIGITAAL & ONLINE o.a. DIGITAAL & ONLINE Ontdek je Google account wo 28.11 | 19.00u | 3x | € 65,de geheimen van Den Bosch zo 04.11 10.30u 1x 12,50 Excel – beginners di 23.10 | 19.30u| |19.30u 5x | € 149,Excel – beginners di 23.10 | 5x | € 149,- 50 Social beginners 12.12 | 19.30u | 2x De kunst van –(SEO) Gotiek 07.11| 7x 10.30u 1x | € 39,17, Hoger in Media Google ma 29.10 | 19.30u | € 159,Hoger in Google (SEO) mawo 29.10 | 19.30u | 7x | € 159,Grafi vormgeving |di 19.00u 6x | € 165,De sche reis van de held– |beginners Filmcursus 15.01 | 19.00u | 5x| €| €165,109,Grafische vormgeving – beginners do 01.11 do 01.11 | |19.00u | 6x 3D tekenen SketchUp BODY &met MIND o.a. 3D tekenen met SketchUp Filmpjes maken met je Appletoto.a. Kindermassage puber) DIGITAAL & (peuter ONLINE Filmpjes maken met je Apple Ontdek je Google account Ontdek je Google account Familieopstellingen Excel – beginners Social Media – beginners

Social – beginners Geheim 100 jaar worden Hoger Media invan Google (SEO)

ma 05.11 | 19.30u| |19.30u 7x | € 165,ma 05.11 | 7x | € 165,wo 07.11 do | 19.00u 2x | € 49,25.10 | 19.30u | 3x| €| € 49,69,wo 07.11 | |19.00u | 2x wo 28.11 | 19.00u | 3x | € 65,wo 28.11 | 19.00u vr | 09.30u | 1x 25,di 02.11 23.10 19.30u| 3x 5x| €| € 65,149,wo 12.12 | 19.30u | 2x | € 39,-

woma 12.12 | 19.30u 05.11 | 19.30u| 2x | 1x 12,50 29.10 7x| €| € 39,159,di 13.11 12,50 do 01.11 | 19.30u 19.00u | 1x 6x | € 165,Kennismaken met Tarotkaarten di 20.11 | 19.00u | 1x | € 29,3D tekenen met SketchUp ma 05.11 19.30u 7x 165,Kindermassage (peuter tot puber) do 25.10 | 19.30u | 3x | € 69,Kindermassage (peuter tot puber) vr 02.11 dowo 25.10 | |19.30u | 3x Familieopstellingen | 09.30u 1x | € 25,Filmpjes maken met je Apple 07.11 | 19.00u | 2x| €| € 69,49,Familieopstellingen vrwo 02.11 | |09.30u | 1x Geheim van jaarCONSTRUCTIEF worden ma 05.11 | 19.30u 1x | € 12, CREATIEF & o.a. Ontdek je100 Google account 28.11 | 19.00u |503x| €| € 25,65,50 50 | € 12, Geheim van 100 jaar worden ma 05.11 | 19.30u | 1x Adem rustig, di 13.11 | 19.30u | € 12, Fotografi eLeef– gezond do 27.09 | 19.30u | 5x Social Media beginners wo 12.12| 1x 2x | € 109,39,Adem rustig, gezond di 13.11 | 1x | € 12,50 Kennismaken metLeef Tarotkaarten di 20.11 | 19.00u| |19.30u 1x | € 29,Binnenhuisarchitectuur wo 03.10 | 19.00u | 4x | € 125,Kennismaken met Tarotkaarten di 20.11 | 19.00u | 1x | € 29,Opfriscursus verkeersregels do 11.10 | 19.30u | 1x | € 10,BODY & MIND o.a. CREATIEF & CONSTRUCTIEF o.a. Auto tee water 25.10| 5x | 19.30u | 1x Kindermassage (peuter tot puber) o.a. 3x | € 35,69,CREATIEF & CONSTRUCTIEF Fotografi do 27.09 do | 19.30u | € 109,Fotografi e | ‘Anders kijken’ do 01.11 | 19.30u | 1x | € 29,Familieopstellingen vr 02.11 09.30u 25,Binnenhuisarchitectuur wo 03.10 | 19.00u | 4x | € 125,Fotografie do 15.11 | 19.30u | 5x | € 109,Opfriscursus verkeersregels do 11.10 |di 19.30u 1x | € 10,Reanimatie en gebruik AED 06.11 | 19.00u | 1x| €| € 10,39,Geheim van 100 jaar worden 05.11 19.30u 12,50 Opfriscursus verkeersregels doma 17.01 | |19.30u | 1x Auto te water do 25.10 | 19.30u | 1x | € 35,Lassen voor de klusser ma 12.11 | 19.00u | 5x | € 165,Adem rustig, Leef gezond di 13.11 19.30u 1x 12,50 Auto te water do 25.10 | 19.30u | 1x | € 35,Fotografi e | ‘Anders kijken’ do 01.11 |di 19.30u 1x | € 29,Kennismaken met Tarotkaarten 20.11 | 19.00u | 1x| €| € 29,29,Fotografie | ‘Anders kijken’ do 01.11 | |19.30u | 1x Reanimatie gebruik AED AED di 06.11 | 19.00u| |19.00u 1x | € 39,Reanimatie en gebruik di 06.11 | 1x | € 39,FOOD &enDRINKS o.a. Lassen voor de klusser ma 12.11 | 19.00u| |19.00u 5x | € 165,- | € 165,Lassen voor de Basiscursus Wijn vr 28.09 | 14.30u| 5x | 4x | € 99,CREATIEF & klusser CONSTRUCTIEF o.a.ma 12.11 Veganistische keuken di 02.10 | 19.30u | 1x 35,Fotografi e do 27.09 5x | € 109,FOOD && DRINKS o.a.o.a. FOOD DRINKS Mannen en Pannen 23.10 | 19.30u | 5x 169,Binnenhuisarchitectuur 03.10| 4x 19.00u 4x | € 125,Basiscursus Wijn vr 28.09wo |di 14.30u | € 99,Veganistische keuken dima 30.10 | |19.30u | 1x Aziatisch koken – culinaire reis 29.10 | 19.00u | 6x 209,Opfriscursus verkeersregels do 11.10 19.30u 1x| €| € 35,10,Veganistische keuken di 02.10 | 19.30u 1x | € 35,Mannen en Pannen di do 23.10 | |19.30u | 5x Mannen enwater Pannen di 23.10 | 19.30u 5x | € 169,Je eigen Bier brouwen 08.11 | 19.30u | 5x 175,Auto te 25.10 1x| €| €169,35,Aziatisch koken – culinaire ma 29.10 | 19.00u | 6x | € 209,Aziatisch koken –stress culinaire reis reis ma 29.10 | 19.00u | € 209,Kerst zonder ma 10.12 | 19.30u | 1x | € 49,Fotografi e | ‘Anders kijken’ do 01.11| 6x 29,eigen brouwen do 08.11 | 5x | € 175,JeJe eigen BierBier brouwen do 08.11 | 19.30u| |19.30u 5x | € 175,Een goede zuur-base balans di 11.12 | 19.30u | 1x| €| € 49,12, Reanimatie enstress gebruik AED 06.11 19.00u| 1x 39,-50 Kerst zonder ma 10.12 | 19.30u Kerst zonder stress ma 10.12 | 19.30u | 1x | € 49,50 Lassen voor de klusser ma 12.11 | 19.00u | 5x | € 165,Een goede zuur-base balans di 11.12 | 19.30u | 1x 50 | € 12, Adem Leef gezond Grafische vormgeving – beginners BODY &rustig, MIND o.a. BODY & MIND o.a.

Een goede zuur-base balans

di 11.12 | 19.30u | 1x | € 12,

FOOD & DRINKS o.a. Basiscursus Wijn vr 28.09 | 14.30u | 4x | € 99,Veganistische keuken di 02.10 | 19.30u | 1x | € 35,Mannen en Pannen di 23.10 | 19.30u | 5x | € 169,Aziatisch koken – culinaire reis ma 29.10 | 19.00u | 6x | € 209,Je eigen Bier brouwen do 08.11 | 19.30u | 5x | € 175,Kruisstraat • 5341 HG Oss • T 0412 638060ma • info@volksuniversiteitoss.nl Kerst zonder stress 10.12 | 19.30u | 1x | € 49,Kruisstraat 94 •94 5341 HG Oss • T 0412 638060 • info@volksuniversiteitoss.nl Een goede zuur-base balans di 11.12 | 19.30u | 1x | € 12,50

Gavoor voor volledige cursusoverzicht Ga onsons volledige cursusoverzicht naar naar

WWW.VOLKSUNIVERSITEITOSS.NL WWW.VOLKSUNIVERSITEITOSS.NL ractie > i

‘Auto te water’ bij Volksuniversiteit Oss

Leef je

teresse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse> > interesse interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse> > interactie interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse> > interesse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse> > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse > > interactie > inspirat

www.thuisinhetnieuws.nl > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse> interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse> > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse >

VOOR IEDEREEN

interactie > i

interesse > interactie inspiratie >>interesse > interactie > inspiratie interesse > >inspiratie > interesse interactie > > interesse > interactie inspiratie interesse > >interactie > inspiratie interesse >>interactie >> inspiratie > interesse interactie inspiratie >>interesse > interactie inspiratie > >> interactie > inspiratie interesse inter-> interactie > inspiratie > resse interactie > interactie > inspiratie >>inspiratie > interesse interesse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > >interesse > interesse > interactie interactie > interactie inspiratie > inspiratie > interesse >> interesse > interactie > inspiratie interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse > >interactie > interactie >> inspiratie > inspiratie interesse > interesse > interactie >>interactie > inspiratie inspiratie > interesse interesse > interactie > interactie > >inspiratie > inspiratie >> interesse > interesse interactie > interactie > inspiratie >>inspiratie > interesse > interesse interesse > interactie interactie > inspiratie > inspiratie > >interesse > interesse >> interactie > inspiratie interesse > >> inspiratie > interesse > interactie inspiratie >>interesse > interactie inspiratie > interesse >> interactie > inspiratie > interesse interactie >>inspiratie > interesse interactie > inspiratie >>interesse > interactie > inspiratie interesse >>interactie > inspiratie interesse interactie >>inspiratie > interesse > interactie inspiratie epiratie > inspiratie > interesse >>interesse > interactie > interactie interactie > inspiratie inspiratie > interesse > interesse > interactie > interactie >> inspiratie > inspiratie interesse > interesse > interactie > >interactie > inspiratie > inspiratie > interesse interesse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie >> interesse > interesse interactie > interactie > inspiratie >>inspiratie > interesse > interesse > interactie interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse >>interactie > interactie inspiratie > inspiratie > interesse > >interesse > interactie >> interactie > inspiratie inspiratie > interesse > interesse > interactie > interactie >>inspiratie > inspiratie > interesse > inte

pagina 17

BREED AANBOD


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL Ik ben Nicole Neijts, angstcoach, instructrice, gecertificeerd rijangstcoach, in bezit van SHO (stichting hoger onderwijs Nederland) register diploma psychosociale kennis en ACT (acceptance and commitment therapy) gecertificeerd.

Graag help ik je om in actie te komen!

Aanpak

Ik geef indiv tunnels, aut aan de work bedoeld voo heid die zich Ben je bijvo daar hinder zeker iets vo

Angstcoach Nicole Neijts

Elementen improvisati acceptatie e

Het hebben van hinderlijke angst kan overheersende vormen aannemen. Hartkloppingen, zweten, trillen, wazig zien en hyperventilatie zijn voorbeelden van lichamelijke reacties.

“Angst in u

Angst en paniek kunnen op verschillende manieren tot uiting komen. Rijangst is een veel voorkomende vorm. Het hebben van rijangst is meteen ook belemmerend voor je werk en of je sociale leven. Het veroorzaakt stress en vermijding. Ziekteverzuim ligt op de loer.

beren op de weg

Wat gebeurt er met je?de workshops in november Kijk op de website voor o.a. Erenzijn meerdere oorzaken en vormen van angst, december in Oss. maar een algemene deler is de angst om de controle te verliezen. www.angstcoach-nicoleneijts.nl

of bel voor meer info.

Het hebben van angst kost veel energie. Hart kloppingen, zweten, trillen, wazig zien Ik wil graag bijdrage aan een nieuwe overtuiging: “Angst en ventilatie voorbeelden van maken”… is hyper niet gevaarlijk enzijn je kan het beheersbaar lichamelijke reacties. want angst kost zoveel energie en is erg akelig om te ervaren! Een totaal overweldigend gevoel en de overtuiging dat er iets volledig mis gaat, noemen we paniek.

Nicole Neijts, Heesch

Kom in actie! Ik geef individuele trainingen op de weg; o.a. autosnelweg, bruggen en tunnels, maar je kan ook meedoen aan de nieuwe workshop: “Angst in Uitvoering!’’.

Angst voor de angst lijkt een logisch gevolg, je wilt dit nooit meer meemaken. Het is de bekende Voor aanmelding of info bel 06 38 51 75 60 vicieuze cirkel. Het doorbreken van deze cirkel; of mail n.neijts@live.nl hoe pakken we dat aan?

De workshop is bedoeld voor mensen die bekend zijn met angstklachten in het algemeen. Ook als aanvulling of ondersteuning van een behandeltraject biedt de workshop informatie en inzichten op een speelse manier, met als doel spontaniteit en creativiteit de ruimte geven door controle los te durven laten. Een psychologe en trainingsacteur verlenen medewerking aan de workshop. Elementen uit de workshop zijn: educatie, improvisatie, acceptatie, (schrijf)opdrachten, metaforen, maar ook humor!

www.angstcoach-nicoleneijts.nl

1

1 mate van i


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Dé Speciaalbierwinkel in Oss! Van passie voor bier je werk maken. Willem-Jan van der Heijden deed het. In oktober 2017 startte hij met zijn zaak De Bierhoeder in het centrum van Oss. En met succes. Met een aanbod van bijna 200 bieren weten veel bierliefhebbers De Bierhoeder te vinden. Oss en speciaalbier ‘Oss is al langer actief op biergebied. Bijvoorbeeld met het jaarlijkse speciaalbier festival en lokale brouwerijen. Ook in verschillende Osse horeca staan speciaalbieren op de kaart. Toch hoorde ik van bierliefhebbers dat er een gemis was aan een plek waar bijzondere, onbekendere en lokale bieren te koop zijn voor thuis. En dat ik dat gemis nu opvul met mijn zaak. Een beter compliment kun je niet krijgen.’ Aldus van der Heijden.

Derde Dag van de Logistiek voor Oss e.o. De logistieke sector van Oss en omstreken heeft zich zondag 7 september op het terrein van Raben op Vorstengrafdonk te Oss weer gepresenteerd met hun nieuwste materiaal en snufjes. Veilig Verkeer Nederland was aanwezig en volwassenen konden leren hoe ze veilig en snel een auto konden verlaten als deze op de kop was beland en voor kinderen was er de educatieve verkeerstuin. Ook konden belangstellenden bekijken of er eventueel werk was in de logistieke branche op het vacatureplein voor banen op de weg, het water en het spoor. Zo was er voor elk wat wils op deze Dag van de Logistiek die geopend werd door Berend-Jan Schuring, directeur van Raben Nederland en Frank Brok, wethouder economische zaken van de gemeente Oss en waar de aanwezigen ogen en oren te kort kwamen op deze zonnige dag. Tekst en foto’s Ted van der Loo Meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl

Osse parels tussen een groot internationaal aanbod ‘Ik heb in mijn zaak zo’n 200 bieren staan, ook veel internationale. Bijvoorbeeld Amerikaanse, Zweedse, Engelse en Poolse bieren. Maar ik ben zelf ook fan van lokale bieren. En vanuit Oss zijn er prachtige bieren op de markt gebracht. Ik heb hele collectie van de Muifel brouwerij in de winkel. Een brouwerij die oorspronkelijk uit Megen komt en nu werkt vanuit Oss. Van Wilskracht Stadsbrouwerij uit Ravenstein heb ik ook hele mooie bieren in mijn zaak.’ Sinterklaas en Kerstpakketten Voor relatiegeschenken bent u bij De Bierhoeder Oss aan het goede adres. We stellen graag in overleg met u mooie pakketten samen. Voor de mogelijkheden verwijs ik u graag door naar de winkel in De Schakel 15 te Oss. Op de Facebook pagina van De Bierhoeder Oss staan diverse voorbeelden van pakketten die tot de mogelijkheden behoren. Kijk gerust even op de pagina om inspiratie op te doen.

BIER VAN DE MAAND van De Bierhoeder Oss Stoofschotel met Ossebock Ingrediënten 4 personen 750 gr riblappen (runderlappen) bakboter bloem 4 blaadjes laurier 1 eetl stroop 2 sneetjes ontbijtkoek peper en zout 2 grote uien gesnipperd 0,5 l bockbier tijm 1 eetl azijn 1 eetl mosterd

Bier van de maand van De

» kerstpakketten « » kerstpakketten «

» wijnpakketten « » wijnpakketten «

er Oss

Bereidingswijze Snij het vlees in grove stukken en wrijf het inStoo met fsch peperotel en zout, het rondom met schroei Ossebock bruinOss in de boter, haal het vlees uit de pan en fruitiënten in die4pan de uien glazig, roer er 1 eetl Bierhoeder Ingred personen Bereidingswijze bloem doorheen en roer er 1 deciliter bockbier bijriblapp en breng het al roerend aan de kook. 750 gr en (runderlappen) Voeg het vlees, de kruiden, de stroop en debakbot azijnertoe en laat het 2,5 à 3 uur stoven.Snij het vlees in grove stukken e bloem peper en zout, Bestrijk de ontbijtkoek dik met mosterd en leg dit na 2 uur tussen het vlees. 4 blaadje s laurier schroei het rondom bruin in de b 1 eetl stroop uit de pan Roer na 3 uur alles om en haal de laurier eruit...

» bierpakketten « » bierpakketten «

surprising your relations surprising your relations

time4xmas.nl / time4gifts.nl time4xmas.nl / time4gifts.nl

Bier van de maand van De Bierhoed

Pastoor van Winkelstraat 100 ∕ Schaijk ∕ 0486 436 899 ∕ info@time4gifts.nl Pastoor van Winkelstraat 100 ∕ Schaijk ∕ 0486 436 899 ∕ info@time4gifts.nl

2 sneetjes ontbijtkoek peper en zout 2 grote uien gesnipperd 0,5 l bockbier tijm 1 eetl azijn 1 eetl mosterd

De Schakel 15 5341 CM Oss 06 162 765 37 info@debierhoedeross.nl

en fruit in die pan de uien glazig door heen en roer er 1 deciliter bockbier bij en bren de kook. Voeg het vlees, de kruiden, de s en laat het 2,5 à 3 uur stoven. Bestrijk de ontbijtkoek dik met m 2 uur tussen het vlees. Roer na 3 uur alles om en haal d


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

nu nu grote grote showroom showroom opruiming opruiming op op vele vele showroomsets showroomsets

kortingen kortingen tot tot wel wel 60% 60%

www.bloemberghem.nl

Openingstijden Maandag 13:30 - 18:00 uur dins-woens-donderdag 10:00 - 18:00 uur Vrijdag 10:00 - 20:00 uur Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

HAPPY HALLOWEEN

n ijke en k l sne allowe m l o K ze h beste ! n o f e r naa eling o k onlin j d li af kke a m ge

bestel online: www.bloemspartyshop.nl

Openingstijden Maandag 13:30 - 18:00 uur dins-woens-donderdag 10:00 - 18:00 uur Vrijdag 10:00 - 20:00 uur Zaterdag 10:00 - 17:00 uur


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

NEDU Kampeerauto’s

Wij bouwen uw droom!

Wij zijn gespecialiseerd in het ombouwen van busjes naar kampeerauto’s

www.nedu-kampeerauto’s.nl Spaanderstraat 120 | 5351 BD Berghem | 0412-402235 | info@nedu-kampeerautos.nl

136.000 kilo papier ingezameld tijdens Nationale Snipperdag 2018 Van kleine tasjes tot hele trailers vol, woensdag 3 oktober 2018 stond Reisswolf in het teken van de Nationale Snipperdag. Een dag waarom particulieren én bedrijven gratis en veilig vertrouwelijke documenten konden laten vernietigen bij een van de Reisswolf vestigingen in Nederland. Bewustwording Aan de grote aanloop in 2018 was goed te merken dat particulieren en bedrijven meer bezig zijn met privacy en zorgvuldige gegevensverwerking. Met de invoering van aangescherpte wet- en regelgeving rondom de opslag en verwerking van vertrouwelijke documenten is iedereen bewuster geworden van de noodzaak om deze documenten veilig op te slaan of te laten vernietigen. Een goede trend die risico’s minimaliseert. In totaal is er 136 ton aan vertrouwelijk papier ingeleverd. Papier dat volgens strenge veiligheidseisen door Reisswolf wordt vernietigd en vervolgens de weg terugvindt in de circulaire economie. Goede doel Het motto van deze editie van de Nationale Snipperdag was ‘Papieren voor Spieren!’, zoveel mogelijk papier inzamelen voor het goede doel. Wij kunnen terugblikken op een zeer geslaagde Nationale Snipperdag. Door dit succes kon Reisswolf een prachtig bedrag doneren aan het goede doel van dit jaar; Stichting Spieren voor Spieren. Freerk Potze en Ronald Molenaar van Reisswolf Nederland overhandigden de officiële cheque met het bedrag van € 5430,- aan Minke Booij, oud-tophockeyster en directeur van Stichting Spieren voor Spieren. Met deze donatie kunnen zij onder andere onderzoek blijven doen naar spierziekten en organiseren zij leuke dagen voor de kinderen. Radio 538 De Snipperdag werd al aangekondigd in de ochtendshow van radio-dj Edwin Evers op radio 538. De collega’s van Reisswolf gingen de dag na de Nationale Snipperdag nog even bij hem langs om het totaalbedrag bekend te maken.

nieuws en fotoreportages uit eigen dorp en streek

thuisinhetnieuws.nl

Bezoek onze website www.wamelland.nl voor meer informatie en reserveringen

Kinderfeestjes compleet verzorgd vanaf € 9,95

Friet + snack, pannenkoek of poffertjes Onbeperkt ranja IJsje: raket, perenijsje of softijsje 2 begeleiders gratis entree CADEAUTJE voor de jarige Bezoek ook onze facebookpagina voor acties! Industriestraat 12 • 6659 AL Wamel • Tel. 0487 501 300 10 minuten vanaf het pont van Megen.


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

jouw verhaal compleet. DE GEZELLIGSTE SKIBAAN VAN NOORD-BRABANT GEEFT WEER PROEFLESSEN

Wat wil je? Een mooie folder? Een nieuw logo? Jouw nieuwe bedrijfsbus, van voor naar achter, helemaal bestickerd? Bij Complement reclame kan het allemaal en nog veel meer. Als je het verhaal van jouw bedrijf compleet wilt maken, weet je ons nu te vinden.

OP ZONDAGEN VAN 13.00 - 16.00 UUR

Wat kunnen we voor jou betekenen?

SCHRIJF JE NU IN VOOR EEN PRACHTIG SKISEIZOEN

0413 364672

jouw verhaal compleet.nl

www.alpineworld.nl info@alpineworld.nl

EĂŠn per persoon

5000 m2 showroom

20 19 gratis pepermuntje(s)

Bezoek onze nieuwe site au.nl

gratis wifi

glimlach

Bij Autotaalglas Oss krijg je bijna alles gratis, vaak zelfs de reparatie. Wanneer je auto klaar is, krijg je ook nog een gratis glimlach!

Na lezen terug leggen

Twee per per soon

gratis

gratis krant

Na lezen terug leggen

gratis krant

De grootste dealer van Nederland!

gratis koffie

* Met uitzondering van Unico en caravans. Alleen in de showroom op 19, 20 en 21 oktober. Vraag naar de voorwaarden.

Maximaal 2 uur :-)

Hoge korting op 2018 modellen.

gratis kantoorruimte

10% korting op het gehele assortiment*

Maximaal 2 uur :-)

gratis wifi

Bezoek onze nieuwe site au.nl

gratis pepermuntje(s)

Bij Autotaalglas Oss krijg je bijna alles gratis, vaak zelfs de reparatie. Wanneer je auto klaar is, krijg je ook nog een gratis glimlach!

grat

leen-m

Of als miniatuu

gratis

glimlach

Van Toine

Autotaalglas Oss

gratis koffie

Parallelweg 7a | 5349 AD Oss | 0412 651600 | au.nl/oss

Van Toine

Autotaalglas Oss | Parallelweg 7a | 5349 AD Oss | 0412 651600 | au.nl/oss Twee per persoon

Hogeweg 13a Zeeland (NB) telefoon 0486 - 45 25 24 webshop www.vdelzencaravans.nl

bronwater

Fendt caravans

gratis kantoorruimte

EĂŠn per per soon

nieuwe modellen Fendt caravans

Autotaalglas Oss | Parallelweg 7a | 5349 AD Oss | 0412 651600 | au.nl/oss

leen-mini

zondag 11.00 - 17.00 uur

gratis

gratis bronwater

Open dag 19, 20 en 21 oktober

Of als miniatuur te koop

Hondstraat 5, Vorstenbosch


pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

het toekomstige gebrek aan mantelzorgers: “Het aantal potentiële mantelzorgers voor 75-plussers neemt enorm af. Dat is onhoudbaar”, aldus de minister. Door minder mantelzorgers is er een groter risico op eenzaamheid. Seniorenorganisatie KBO-PCOB deelt deze zorgen en zet sterk in op aandacht voor initiatieven rond vermindering van eenzaamheid en wil daarbij vooral laten zien wat er allemaal al voor positiefs op dit vlak gebeurt. Eenzaamheid is geen eenvoudig op te lossen probleem. Landelijk zijn er nu zo’n 600.000 75-plussers die aangeven zich regelmatig eenzaam te voelen. Vanuit zijn huidige werk als minister en daarvoor als wethouder van Rotterdam maakt Hugo de Jonge zich al langer hard voor de vermindering van eenzaamheid. Zo komt het plan om 75-plussers namens de gemeente te bezoeken uit zijn koker. Van daaruit ontstonden er diverse initiatieven waarbij mensen bijvoorbeeld elkaar gingen helpen. Ook kregen mensen hulp vanuit wijkteams. Het idee van het bezoeken van 75-plussers ook onderdeel van zijn huidige beleid.

Zorgen om toekomstig gebrek aan mantelzorgers

“We willen geen samenleving waarin helft ouderen eenzaam is” “Een samenleving waarin de helft van de ouderen eenzaam is, dat willen we toch niet?” zegt minister van VWS Hugo de Jonge. In het kader van voorkoming van eenzaamheid maakt hij zich ook grote zorgen over

Benut maatschappelijke kracht Tegelijkertijd ziet De Jonge ook dat de huidige ouderen veel vitaler zijn dan 25 jaar geleden. Juist deze kracht moet benut worden. KBO-PCOB herkent zich hier helemaal in. Veel van deze maatschappelijke kracht ziet KBO-PCOB terug in haar vereniging. Er zijn tal van initiatieven binnen de 800 plaatselijke afdelingen rondom verbinding en ontmoeting. De diverse initiatieven van KBO-PCOB laten zien dat er gelukkig al veel gebeurt op het gebied van vermindering van eenzaamheid. In het Magazine van KBO-PCOB zijn een tiental mooie initiatieven beschreven. Alle initiatieven, hoe verschillend ook, dragen bij aan het bevorderen en stimuleren van onderling contact. Een wandelvoetballer vertelt enthousiast: “Ik leef helemaal op! Ik ben onder de mensen en hoor ergens bij.”


pagina 24

6 september 2016

www.thuisinhetnieuws.nl

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

pagina 20

De juiste partner voor betaakbaar kwaliteitswitgoed

MARKWITGOED

Wasmachine kapot? Mark bellen! U gaat er natuurlijk niet van uit dat uw wasmachine, vaatwasser of vriezer ermee ophoudt. Toch kan het apparaat een storing krijgen of schade oplopen en het opeens niet meer doen. Met één telefoontje naar Mark Witgoed in Heesch is uw probleem snel verholpen.

niet alleen voor verkoop en reparatie van witgoed, maar ook voor telefoons, tablets & schoonmaakmiddelen. Wasmachine kapot? Mark bel- ser, koelkast of vriezen. Mark

len! Voor velen in de regio komt graag bij u aan huis en rede luxe van een echte Apple device, de koning onder de smartphones en iPads. pareert zowel losse apparatuur Oss is datErvaar al zo logisch als en wat.het gemak Bij MarkWitgoed bestel je een refurbished device nu extra voordelig! als apparatuur die in bijvoorMark Witgoed is het bedrijf van is ingebouwd. Mark van de Akker. Bekend als beeld uw keuken Profiteer snel van deze aanbieding. vakbekwaam reparateur en de iPhones en Macbooks voorraad, met 2 jaar dan heeft Mark zelfsgarantie. appa- stemd op uw specifieke wensen Juist& waar andere bedrijven uop vast juiste partner voor betaalbaariPads kwaliteitswitgoed. Na jarenlang laten staan is Mark vaak degene raten achter de hand om u voor- en behoeften en kan u in begrijpelijk taal uitleggen waarom een gewerkt te hebben als service- die een oplossing vindt. Op basis lopig vooruit te helpen. apparaat voor u de juiste keuze van vakmanschap en jarenlange monteur voor diverse bekende Met Wert Garantie bieden wij u de mogelijkheid een voordelige bedrijven in de regio nam Mark ervaring weet hij snel het euvel Is een apparaat niet meer te is. Zo kiest u altijd het juiste apverzekering af te sluiten bij aankoop van een nieuw apparaat. de stap om een eigen bedrijf te te vinden en u een oplossing aan redden of is een reparatie niet paraat binnen uw budget zodat u Informeer naar de mogelijkheden Wert Garantie biedt dan kan Mark u ook daar jarenlang plezier van heeft. te dragen. Een die onderzoek kent rendabel beginnen. Al snelook wisten velen voor apparaten u al eerder vasteaangekocht. lage prijs en Mark re- het juiste betrouwbare witgoede sympathieke Heeschenaar te eenheeft vinden als apparaten even niet kent geen voorrijkosten. Zo weet dapparaat leveren. Mark repa- Mark Witgoed is gevestigd reert alle merken maar levert aan de John F Kennedystraat meewerkten. u precies waar u aan toe bent. Tevens heeft MARKWITGOED ook producten slechts de merken waar hij écht in Heesch en telefonisch te Is een verdere reparatie nodig om ovens en rvs spullen schoon te krijgen. Mark is een echte vakman en dan worden de noodzakelijke achter kan staan zoals Asko, Al- bereiken onder nummer 06Stinkende wasmachine en vaatwasser worden weer schoon. meestal op zeer korte termijn onderdelen bestelt en betaalt u luxe, Atag, Pelgrim, Etna, Bosch, 53447243. Kijkt u ook eens op beschikbaar. De reparatiedienst alleen de uren die er daadwer- Inventum, Liebherr, Nivoma en www.markwitgoed.nl daar vind staat 5 dagen per week voor u kelijk in gestoken worden. Snel, Numatic. Want Mark Witgoed u altijd de laatste aanbiedingen en een recent overzicht van het klaar voor reparatie van uw was- vakkundig en transparant dus. staat voor kwaliteit. machine, wasdroger, vaatwas- Loopt u in de tussentijd helmaal Mark geeft advies op maat of ge- witgoedaanbod.


pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WIST JE DAT...!? Wij bezorgen in Berghem en omgeving! Bestellen kan heel gemakkelijk via onze website

WWW.PUUR13.NL TEL. 06-12080121

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast Water: op het ene moment is er te veel en op het andere te weinig. Ons water is grillig. De hoosbuien die voor 2050 werden verwacht vallen nu al. Het heeft nog nooit zoveel en zo vaak geregend. Zijn we daarop voorbereid? En wat kunnen bewoners zelf doen tegen al dat water? Ontdek dit tijdens de Week van Ons Water. Van 17 t/m 24 oktober 2018 is de nationale Week van Ons Water. Het thema dit najaar is ‘extreem weer en wateroverlast’. Er zijn veel leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland, variërend van een festival of expositie tot een spannende waterexcursie. Via de website weekvanonswater.nl kan iedereen zien wat er allemaal bij hen in de buurt gebeurt. Ruim 80 verschillende activiteiten zijn in deze week te bezoeken. Ga bijvoorbeeld op virtuele dijkexcursie in Delfzijl, ga op zoek naar bevers in de Biesbosch of bezoek het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld: het Woudagemaal. Op www.weekvanonswater.nl staan alle activiteiten die er gedurende de week in Nederland zijn te doen. De zomer van 2018 was de warmste en droogste zomer sinds tijden. Maar ook neerslagrecords sneuvelen. Op sommige dagen viel er vorig jaar zelfs 90 mm water uit de lucht: meer dan er gemiddeld in een maand naar beneden valt. Hoosbuien worden pas een probleem wanneer het water niet op tijd kan worden afgevoerd. Huizen, tuinen en straten lopen onder met als gevolg overlast en waterschade. Wat doen wij hieraan? En wat kunnen mensen zelf doen? Daarover gaat de Week van Ons Water.

Shiatsu

Deze klachten kunnen onder andere aangepakt worden met Shiatsu: • nek- en schouderklachten • rugklachten • hoofdpijn • vermoeidheid

Kijk voor meer informatie op www.shiatsu-lith.nl Bel voor een afspraak en voel u weer energiek. Een massage die het lichamelijk zelfgenezende vermogen stimuleert, en lichaam en geest in balans brengt. De behandeling wordt deels vergoed door uw zorgverzekering als u aanvullend verzekerd bent.

Anja van Vugt Herenengstraat 20A, 5397 BE Lith. Tel. 0412-481159 www.shiatsu-lith.nl

Kunnen mensen écht blijvend veranderen? Heeft U bijvoorbeeld last van een depressie, HSP, burn-out of ADHD en u wilt zónder therapie veranderingen aanbrengen? Bij Blijvend anders is kennis en inzichten de ingang voor duurzame veranderingen; dus geen therapie maar écht leren zien hoe het werkt in uzelf. Op onze site staat álle informatie om u hierbij verder te helpen.

Heeseind 9 | 5392 PD | Nuland | 073 532 14 18 info@deiepreclame.nl | www.deiepreclame.nl

www.blijvendanders.nl

Landbouwlaan 105, Berghem. 06-24110827


pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Waarom is een A.P.K. ook voor mensen nodig? Met warme kruiden zorgt u ervoor dat u lichaam weer terug in balans komt. Zonder een jaarlijkse APK zal uw lichaam meer afvalstoffen en toxines vasthouden en uw energieniveau verder afnemen waardoor er veel klachten zullen openbaren. Namate mensen ouder worden, wordt het lichaam zwakker en de basis energie wordt minder. Ditzelfde is ook het geval bij mensen met een aangeboren zwakke constitutie. Doordat deze energie afneemt ontstaan er verschillende klachten. Symptomen die kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld: een kouwelijk lichaam, koude handen en voeten, onderrugpijn, knieklachten, huidklachten en vermoeidheid. Dit zijn typische koudeklachten, er zijn echter ook veel klachten die hitte symptomen met zich meebrengen zoals: ’s nachts zweten en hitte, oorsuizen, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, hoofdpijn (migraine), benauwd-

heid en een opgeblazen gevoel. Deze hitte klachten komen vaak doordat het lichaam te weinig energie heeft om alle spijsverteringsprocessen juist te laten verlopen, welke hierdoor langzamer gaan verlopen. Dit zorgt ervoor dat er veel afvalstoffen achterblijven

en deze genereren veel hitte. Met chinese kruiden zijn we in staat om deze basisenergie weer op peil te brengen. Door het koude klimaat, verkeerde leef- en eetgewoonten maar ook stress wordt die basisenergie afgezwakt. Hierdoor is het nodig om van tijd tot tijd deze aan te sterken. Dit is vooral essentieel vooren tijdens de winter. Wanneer uw lichaam verschillende symptomen heeft die op hitte wijzen, dan beginnen we de behandeling met kruiden die het lichaam detoxen, hierna werken we met de warme kruiden. Bij een puur koud lichaam beginnen we direct met de warme kruiden. U krijgt bij ons een holistische behandeling. Er zal dus vooral gezorgd worden voor een herstel van de balans van het lichaam, waardoor de verschillende klachten vanzelf weg blijven. U kunt bij ons met tal van klachten terecht ook chronische klachten en verschillende pijnklachten.

Op vertoon van deze advertentie is uw consult gratis. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft worden uw behandelingen vergoed. Kom langs of bel voor een afspraak: Sunshine tang/Acufit | Koninginnenlaan 24 | 5211 WG s’Hertogenbosch | Tel. 073-7502348 | Open: Maandag-Vrijdag 9.30-17.00 www.warmherbs.com

U BENT VAN HARTE WELKOM IN ONZE NIEUWE WINKEL: KERKSTRAAT 7, GEFFEN

KERKSTRAAT 7, GEFFEN

06 - 2155 1083

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl


pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

St.Willibrordusstraat 7, 5351telED Berghem 0412 401695 tel. 0412 401695

St.Willibrordusstraat 7 5351 ED Berghem

Boerderij in de Buurt bij Amicitia Zaterdag 6 oktober speelde Amicitia met gastspelers twee maal het stuk “Boerderij in de Buurt”. Het stuk gaat over de problemen en nieuwe kansen op het platteland met de uitbreiding en andere bestemmingen die boerderijen krijgen. Het gezelschap trekt met dit toneelen discussiestuk het hele land door. Het is een initiatief van Agrarisch Erfgoed Nederland, ZLTO, Gemeenten en Rabobank. (foto Bert Akkermans - berghem.nl)

Rabobank Oss Bernheze verdeelt € 300.000,met de Rabobank Clubkas Campagne Rabobank Oss Bernheze voelt zich betrokken bij haar lokale leefomgeving. Een omgeving waar verenigingen en stichtingen een belangrijke rol in spelen. Door de Clubkas Campagne geeft de Rabobank een gedeelte van haar winst terug aan deze verenigingen. Maar het zijn de leden van Rabobank Oss Bernheze die mogen beslissen hoe de € 300.000,- verdeeld wordt over de 619 deelnemende clubs. Leden van Rabobank Oss Bernheze konden van 11 september tot en met 24 september hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Hiervoor werd op verschillende manieren campagne gevoerd door de deelnemers. Uiteindelijk hebben 15.144 leden – 48% van het ledenbestand - in totaal 75.720 stemmen uitgebracht. Het bedrag per stem komt hiermee uit op € 3,96. De directie van Rabobank Oss Bernheze heeft dat bedrag afgerond naar € 4,00. Op 4 oktober vond in De Rusheuvel in Oss, tijdens de Week van de Coöperatie, de finaleavond plaats. Bijna alle deelnemende clubs waren aanwezig! De gastheer voor deze avond was Jochem van Gelder. Na een spannende regioquiz, waarbij acht clubs € 250,- extra hebben verdiend, werden de winnaars per marktteam bekend gemaakt. De volledige uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne komt op de website van de bank: www.rabobank.nl/ossbernheze.

Gezinsaanbieding! Wij zijn per direct op zoek naar

collega’s!

Elke woensdag, gezinszak friet me keuze uit frikandel, kroket en/of

voor slechts € 750 Ben je spontaan, zelfstandig en houd je van afwisseling? Heb je in het weekend nog wat uurtjes over, dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou!

Lijkt het je leuk om ons team te versterken, bel danCarnaval snel! Met zijn wij alle dagen g (vanaf 17 jaar)

Nieuw dit jaar buffet mogelijkheden op de m

GEZINSAANBIEDING! Kom gezellig eten!

Elke woensdag: Wij hebben meer als 50 zitpla gezinszak friet met 5 snacks. Wachttijd verkorten?! Keuze uit frikandel, kroket en/of gehaktbal Bel of app uw bestelling! voor slechts

€ 7,50 Wachttijd verkorten?! Bel of app uw bestelling!


DE

pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Medische voetzorg info@voetvorm.nl Tel: 06-16026402

Aandacht, rust en ruimte Wij werken enkel op afspraak

Praktijk Voet&Vorm is een Rijkserkend Medisch pedicure praktijk. Zij verleent voetzorg aan voetproblematiek bij Diabetes, Reuma, Parkinson, Geriatrie, MS, Kanker en Sporters, met als extra specialisatie ingroeiende- en schimmelnagels.

FYSI

Mark van der Zander Dierenarts algemeen

Maarten Simonse Dierenarts algemeen

Suzanne van Erp

Dierenarts gezelschapsdieren

ROODE

De Praktijk is aangesloten bij Beroepsvereniging NMMV, www.nmmv.nl, en ingeschreven in het kwaliteitsregister van KABIZ en ProCert. Erkend Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) en opgenomen in de digitale verwijsgids kanker. Onderzoek, advies, behandelplan op maat, multidisciplinair gerichte zorg en nazorg.

INLOOPSPRE

De praktijk is per 1 sept. 2018 gevestigd in het Gezondheidscentrum Berghem en biedt samenwerking met huisarts, fysiotherapeut, podotherapeut, orthopedisch schoenmaker, dermatoloog en oncoloog.

Lieke van Erp

Dierenarts gezelschapsdieren

Tamara van der Heiden Dierenarts algemeen

Koolzaadweg 10, Berghem • 0412-310 010

Elke MAANDAG van 19.00

Gezondheidscentrum Berghem Wij zijn 2k, AANGESLOTEN Molenweg 5351 EV bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft

www.voetvorm.nl

Graag telefonisch of

PSPREEKUUR

FYSItot 20.00 ROODE G van 19.00 uur

FYSI ROODE

per mail aanmelden. 0412-657956 info@fysioroode.nl

GVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

www.FYSIOROODE.nl

INLOOPSPREEKUUR INLOOPSPREEKUUR Elke MAANDAG van 19.00 tot 20.00 uur

Elke MAANDAG van 19.00 tot 20.00 uur

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

nl

Graag telefonisch of


pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Woensdag 17 oktober in de Berchplaets:

Repair Café Berghem

Bewonersinitiatief: Bloembakken op de weg Tijdens de reconstructie van de Bernardstraat in 2017 heeft de gemeente bewoners benaderd voor de inrichting van de straat. Een clubje mensen heeft hierop enthousiast gereageerd en zorgen nu samen voor een mooiere straat.

Is er iets stuk? Kom a.s. woensdag naar de Berchplaets (begane grond) en neem het mee voor reparatie of advies. Je loopt binnen tussen 9.30 en 10.00 uur en we werken tot 11.30 uur. De diverse vaklieden met gereedschappen zijn weer aanwezig voor de meest voorkomende reparaties van apparaten die dienst weigeren. Bijv. een stofzuiger, een föhn of een koffiezetapparaat. Uw (tuin) gereedschap kan geslepen worden. Maar vooral ook houten spullen kunnen aangeboden worden. Te denken valt aan houten speelgoed, een stoel, een krukje of bijzettafeltje, een vogelhuisje, een kandelaar, een wandrekje of een kapstok, een dienblad of een wijnrek. De vrijwilligers van het Repair Café Berghem vinden het zonde als kapotte of afgedankte spullen wegggegooid worden. Liever gaan ze er mee aan de slag! De reparatiekosten zijn gratis, een kleine vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom! Zie ook de eigen website www. repaircafe-berghem.nl.

Verfraaien Voorheen stonden er witte betonnen poefjes in de straat om het verkeer te remmen. De gemeente heeft met de bewoners tijdens de inspraak afgesproken de poefjes te vervangen door bloembakken. Bewoners kregen de kans deze kleurrijk te laten vullen als zij zelf ook een bijdrage zouden leveren aan het onderhoud ervan. Dit zagen meerdere bewoners zitten. Actief Al 1,5 jaar steken ongeveer 6 mensen de handen uit de mouwen. Zij hebben zelf de beplanting uitgekozen na advies van de gemeente. De bakken zijn nu mooi dicht gegroeid. Afgelopen zomer hebben ze wel flink wat water moeten geven, maar dit was een kleine moeite voor ze. Ze vinden het leuk om te doen met elkaar. En het belangrijkste; de straat is er mooier door geworden en het remt het verkeer af. Ook een idee voor uw buurt? Wilt u ook samen met bewoners de buurt mooier of groener maken? Neem dan gerust contact op met de betreffende gebiedsbeheerder van de gemeente via tel. 14 0412.

Berchs-Heem dankt Sint Isidorus

Kenniscentrum voor financiële vraagstukken Financiële planning Vermogensadvies Hypotheken Verzekeringen Belastingaangiftes Erfrecht Pensioenanalyse Private banking diensten

Onderlinge Paardenverzekering Sint Isidorus kei bedankt voor uw gift die wij als Heemkundevereniging Berchs-Heem tijdens ons 25 jarig jubileum hebben mogen ontvangen. Wij hebben hiervoor een prachtige zuil laten maken en deze geplaatst bij het Herdenkingsmonument op de Wilhelminasingel. Mede door uw gift is het Herdenkingsmonument nu geheel compleet geworden. Nogmaals onze dank aan de heren Lambert Vos en Willebrord van de Wiel en het bestuur Isidorus.

nieuws en fotoreportages uit eigen dorp en streek

thuisinhetnieuws.nl

De financiële wegwijzer Zevenbergseweg 1 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412 – 405 333 www.laurenssenadvies.nl


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Grondverzet en sloopwerken Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314

voor prachtig schilderwerk Glasschade • Waterschade • Brandschade Spuitwerk • Houtrot Frank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957 Marktplein 8 5397 EV Lith tel. 06 54 90 04 79

Dit kan A&R Zonwering u bieden: Voor buiten:

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud

Zonwering zoals Luifels Screens Rolluiken

Voor binnen: Horren Rolgordijnen Duette rolgordijnen Luxaflex PVC vloeren Laminaat Tapijt/Vinyl Maak vrijblijvend een afspraak, bel:

Arie Roelofs 06 54 90 04 79

Wij leveren kwaliteit op maat, snel, vakkundig en traditioneel gebouwd. U kunt bij ons terecht voor restauratie, renovatie en woningbouw. Ook voor kleinere werken zoals aanbouwen, verbouwen of een dakkapel.

Voor meer informatie of een afspraak: tel. 0412-403123 / 0412-625979 of 06-22378475 / 06-51134063 info@bouwbedrijfvandebergvanerp.nl www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Bij aankoop van een Husqvarna R214T 103cm maaidek, €4700 incl. btw GRATIS een Husqvarna 125b bladblazer t.w.v. €299

De juiste keukenverlichting op de juiste plek Een keuken bestaat uit verschillende zones die elk hun eigen, specifieke doel hebben. Hierdoor is verlichting in de keuken niet per se onder één noemer te plaatsen. Boven je kookplaat heb je vanzelfsprekend andere verlichting nodig dan boven je eettafel. De meeste keukens worden daarom uitgerust met een centraal lichtpunt (ofwel de algemene verlichting), dit is de basisverlichting van de keuken. De meest gebruikte lampen hiervoor zijn inbouwspots, opbouwspots of traditionele verlichting zoals een centraal geplaatste plafondlamp. Heb je maar één aansluiting, kies dan bij voorkeur voor een lamp met meerdere spots die verstelbaar zijn. De algemene verlichting vul je aan door spots boven, bijvoorbeeld, het werkblad, de spoelbak en de kookplaat te plaatsen (ook wel taakverlichting genoemd). Hiervoor zijn bij de keukenspecialist.nl mooie speciale modellen verkrijgbaar die goed (vaak dimbaar) licht geven, zonder te verblinden, en gemakkelijk schoon te houden zijn. Sfeervolle keuken Natuurlijk moet een keuken goed verlicht worden, maar de sfeer in de keuken is ook erg bepalend. Wanneer je een open keuken hebt, en de keuken dus een verlengde is van de woonkamer, is het belangrijk dat je een prettige sfeer in de keuken brengt. Een extra lampje aan de wand of in een nis, de binnenkant van een vitrinekast verlichten of een mooi voorwerp belichten met een spotje kan net dat beetje extra sfeer geven aan je keuken. In sfeerverlichting heb je een ruime keuze uit allerlei soorten lampen en deze verlichting – vaak dimbaar – kun je helemaal naar je eigen smaak aanpassen. Vraag bij je Keukenspecialist eens naar de extra sfeermogelijkheden ín de keuken: verlichte planchetten, verlichte onderkasten, een mooi LED-rand onder het werkblad (soms nog in kleuren regelbaar!), en zelfs verlichting ónder de keuken… Elk keukenmerk biedt hier ruime mogelijkheden in.

Over het algemeen geldt de regel: lage verlichting zorgt voor intimiteit en sfeer, hoge verlichting voor ruimtelijkheid en overzicht.

Husqvarna 525Bx bladblazer actie: Nu: €395 incl. btw met GRATIS 5L brandstof t.w.v. €18,20

S i n ds 1 9 8 8


pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

VERNIEUWDE SHOWROOM

Eettafel v.a. €825 Stoelen v.a. €189

Hescheweg 213, 5343AA OSS 0412 - 650 222 www.hetadresmeubelen.nl

NOOIT MEER SCHILDEREN

ontwerp - aanleg - onderhoud - vijvers - waterpartijen - beregening - elektra straatwerk - metselwerk - timmerwerk - advies - begeleiding - levering materialen

NOOIT MEER SCHILDEREN SPECIALIST IN HET BEKLEDEN VAN HOUT AAN UW WONING

Wij bekleden het hout aan Uw woning met hoogwaardig gecoate pasprofielen.

Dakk en, Wind veren , Boeiboorden, Wij bekleden het hout aan Uwapell woning met hoogwaardig Topgevels, Overstekken, etc. gecoate pasprofielen. Duurzaam, onderhoudsarm, kleurecht, Dakkapellen, Windveren, Boeiboorden, Topgevels, decoratief , weerbestendig, corrosiebestendig. etc. Overstekken, Lange leven sduur, Duurzaam, onderhoudsarm, kleurecht, decoratief, 10 jaar productgarantie. weerbestendig, corrosiebestendig.

Thijs den Brok 06 - 130 502 48 Bart Geurt van Kessel (ontwerp) 06 - 272 616 80 info@tuinendoorthijsenbart.nl

De specialist in PVC vloeren Ons assortiment: tapijt - vinyl marmoleum - PVC laminaat - vloerkleden binnenzonwering Alles wordt door ons vakkundig gemeten, gelegd en gehangen.

l of mail voor meer inform Langeatie, levensduur, onsters en vrijblijvende prijsopgaaf zie onze website:10 jaar productgarantie.

ww.remoimprove.nl

Akkerwinde 40 Schaijk | www.tuinendoorthijsenbart.nl

VOOR

NA

ogeindsestraat 7a Rijkevoort Tel. 048 5-37242 2 www.rem Rijkevoort Tel. 0485-372422 | www.remoimprove.nl oimprove.nl

Bel voor de mogelijkheden 06-48172799

Kruisstraat 39 B, 5341 HA Oss | 06 48 17 27 99 koningsvloeren@gmail.com | www.koningsvloeren.nl

Veelzijdig in vloeren en binnenzonwering


pagina 33

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

ROLLUIKEN HERFSTVOORDEEL

Welterusten slaapwinkel kinderwinkel als het om heerlijk slapen gaat

Ac

KORRROLLUIK

tie

PE

loop

01

€ 11T5IN,G-

8

NU

r2

Welterusten slaapwinkel kinderwinkel in Schaijk werkt inmiddels al weer tien jaar hard om de betere slaapspeciaalzaak van de regio te zijn. In oktober 2008 ging de samenwerking van Welterusten kinderwoonwinkel en Wijnakker Goed Slapen van start en vandaag de dag bouwen eigenaren Willem Griffioen en Chantal Broeksteeg dagelijks aan hun slaapspeciaalzaak. Ze bedienen daarin mensen van 0 tot 100 jaar, geven eerlijke informatie over comfortabel slapen en uitgerust wakker worden, over mooie bedden en boxsprings en bijpassend beddengoed. Voor hoofdkussens, dekbedden en beddengoed is er een uitgebreide afdeling die in al het mogelijke beddengoed voorziet. Naast deskundige advies geven ze slaapgarantie op matrassen en kun je gratis thuis proefslapen.

be t t/m 31 decem

DECO ZONWERING Nieuwstraat 19a 5384 TC Heesch Tel: 0412 480 490

Openingstijden showroom: Maandag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 u Zaterdag van 10.00 tot 16.00 u Overige dagen graag op afspraak

Heb je lichamelijke ongemakken tijdens of na een nacht slapen? Wordt je wakker met het idee dat je niet compleet uitgerust bent? Bij Welterusten nemen ze graag de tijd om naar je verhaal te luisteren. Op basis van jouw slaapervaringen gaan ze samen met jou op zoek naar het juiste slaapsysteem of matras eventueel aangevuld met een topmatras. Welterusten verkoopt de allerfijnste boxsprings, bedden en matrassen van de merken Nill Spring, Softline, Avek, ClimaComfort, Recor Bedding, Henson Design en Axelsson en een eigen Welterusten lijn. Om je slaapkamer helemaal naar je eigen smaak in te richten hebben ze een ruim assortiment met de mooiste dekbedovertrekken, plaids, sierkussen en spreien van de merken Essenza, House in Style, Mrs.Me en van Dijck. Ook voor advies bij de styling van je slaapkamer kun je bij Welterusten terecht.

www.decozonwering.nl info@decozonwering.nl

HERFSTVOORDEEL ROLLUIKEN VAN DECO ZONWERING Profiteer tijdens onze herfstvoordeel-actie van een hoge korting op onze elektrische rolluiken. Alle elektrische rolluiken worden nu GRATIS uitgevoerd met een SOMFY OXIMO MOTOR met veiligheidspakket en afstandbediening! Deze actie is geldig t/m 31 december 2018. Kijk op onze website voor meer informatie of bezoek onze showroom in Heesch.

Welterusten slaapwinkel kinderwinkel Schutsboomstraat 18 – 5474 CC – Schaijk – welterusten.com

Kleinste kamertje Primabad denkt ook aan het kleinste kamertje in jouw huis. Dit toiletmeubel is door zijn compacte uitvoering in vrijwel ieder toilet toepasbaar. Ook leverbaar in een ronde uitvoeringl.

WWW.DECOZONWERING.NL


pagina 34

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

SALE

Alle Sikkens 25% buitenlakken korting

Paula’s Atelier

Sprokkelbos outdoor & Lifestyle 073 6900675 info@sprokkelbos.nl www.sprokkelbos.nl

• Gordijnen • Vouwgordijnen • Houten vloeren

• Kasten en schuifwanden SIKKENS VOOR

EEN PROFESSIONEEL RESULTAAT• Vloerbedekking en carpetten

NU 25% KORTING • Interieuradvies Op Sikkens buitenlakken bij uw verfspeciaalzaak Aktieperiode t/m 31 augustus 2017

Erveza JohnJohn F. Kennedystraat 89 - 538489 GB Heesch - 0412-486277 F. Kennedystraat John F.Kennedystraat 89 5384 GB Heesch 5384 GB Heesch | 0412-486277 0412-486277 www.erveza.nl Info@erveza.nl

Hintham 138 5246 AK Rosmalen Tel. 073 644 44 11

www.paulasatelier.nl


pagina 35

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Een nieuw antwoord op het vervangen van asbestdaken

SLAAPSYSTEMEN BOXSPRINGS LEDIKANTEN TIENERKAMERS KINDERKAMERS MATRASSEN BEDBODEMS DEKBEDDEN HOOFDKUSSENS BEDDENGOED

De daken in Nederland moeten in 2024 asbestvrij zijn en Weikhoplex helpt je de doelstelling te behalen: asbest eraf, kunststof dak- en gevelprofielen erop. Onze profielen kunnen één op één asbesthoudende golfplaten vervangen. Het is veelvuldig in het nieuws: asbestdaken moeten vervangen worden. En wel uiterlijk 2024. Het voor Nederland unieke product Weikhoplex heeft de oplossing hiervoor. Want deze kunststof dak- en gevelprofielen kunnen één op één asbesthoudende golfplaten vervangen. Met als extra voordelen dat het gelamineerde kunststof oersterk is, een gegarandeerde levensduur van 30 jaar bezit en milieuvriendelijk en duurzaam is. Agrariërs, woningcorporaties of particulieren kunnen nu gemakkelijk en doeltreffend hun asbestdaken vervangen worden door deze kunststof dakprofielen. Het materiaal is superlicht (4 kilo per vierkante meter) en daarom zijn geen extra verstevigingen van de constructie nodig. Bovendien ziet het dak er na de renovatie veel mooier uit, mede dankzij het dakpanprofiel, waarbij de onderzijde glanzend wit is en dat zorgt voor een helder plafond en extra licht in de schuur of loods. Verder heeft een Weikhoplex dak weinig onderhoud nodig, want het gladde, dichte oppervlak is niet gevoelig voor aanhechting van vuil of mosgroei. De dakprofielen zijn een goedkoop en goed alternatief voor asbesthoudend dakmateriaal. De oprichters van Weikhoplex Jan Weijers en Piet Schouwenburg zijn al tientallen jaren actief in deze markt. En omdat asbestsanering een vak apart is en aan zeer strenge eisen onderhevig is, werken ze nauw samen met asbestsaneerder Vlasman uit Alphen aan den Rijn. Jan Weijers: “Voordat onze platen op een dak gemonteerd kunnen worden, zal eerst het asbest verwijderd en afgevoerd moeten worden. Door de samenwerking met specialist Vlasman kunnen we opdrachtgevers een totaalpakket bieden. Met de totaaloplossing van Weikhoplex ben je verzekerd van een veilige en zorgvuldige verwerking van het asbest en een nieuw, duurzaam dak waarmee je de komende decennia vooruit kan.”

Welterusten.com - Schutsboomstraat 18 - Schaijk - 0486-461730

AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN! AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

GEEN GEEN WAAKHOND!? WAAKHOND!?

AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

Sluit Sluit deuren deuren en en ramen ramen af af met met gecertificeerd hangen gecertificeerd hang- en GEEN sluitwerk. sluitwerk. Verklein Verklein de de kans kans op op WAAKHOND!? een inbraak met 90%! een inbraak met 90%! Sluit deuren en ramen af met gecertificeerd hang- en sluitwerk. Verklein de kans op een inbraak met 90%!

Contact: info@weikhoplex.nl, 06-19685030, www.weikhoplex.nl

-- SLEUTELS SLEUTELS EN EN SLOTEN SLOTEN -- MONTAGE EN REPARATIE MONTAGE EN REPARATIE --- PROFIELCILINDERS SLEUTELS EN SLOTEN PROFIELCILINDERS -- SLUITSYSTEMEN MONTAGE EN REPARATIE -- SLUITSYSTEMEN PROFIELCILINDERS --- ONDERHOUD ONDERHOUD SLUITSYSTEMEN

BEL BEL DIRECT DIRECT

073 073-521 521 51 51 95 95

BEL DIRECT

073 - 521 51 95

- ONDERHOUD

Seringenstraat 29 Seringenstraat 29 Seringenstraat 29 5241 XJ Rosmalen 5241 XJ XJ Rosmalen Rosmalen 5241 073-521 51 95 073-521 51 95 073-521 51 95 info@rijksenbeveiliging.nl info@rijksenbeveiliging.nl info@rijksenbeveiliging.nl

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL


pagina 36

www.thuisinhetnieuws.nl

Aflossingsvrije hypotheek aflossen: waar houd je rekening mee? Tot 2013 was de aflossingsvrije hypotheek een populaire hypotheekvorm. Veel huizenkopers kozen voor de lage maandlasten van deze hypotheek. Maar ook een aflossingsvrije hypotheek moet aan het einde van de looptijd gewoon afgelost worden. Waar moet je rekening mee houden? Femke Albers, Franchisenemer van de Hypotheekshop in Oss kan het je vertellen. Femke: ‘Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je geen aflossing, maar alleen rente. Je hypotheekschuld blijft in feite altijd open staan. Sinds de wijziging van de regels begin 2013, wordt de aflossingsvrije hypotheek eigenlijk niet meer afgesloten. Bij nieuwe aflossingsvrije hypotheken heb je namelijk geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Tegelijkertijd zijn er flink wat huishoudens die deze soort hypotheek in het verleden hebben afgesloten, al dan niet in combinatie met een andere hypotheekvorm.’ Wil je verhuizen? Het aflossen van een aflossingsvrije hypotheek is meestal geen probleem als je voor of aan het einde van de looptijd gaat verhuizen. Naam: ‘In de meeste gevallen is de opbrengst van de woning groter dan de hypotheek. Wel is het slim om vroegtijdig na te gaan hoeveel je huis waard is. Anders blijf je wellicht zitten met de restschuld. Eventueel kun je tussentijds extra aflossen om dit te voorkomen.’ Geen verhuisplannen? Loopt je aflossingsvrije hypotheek af, maar wil je niet verhuizen? Dan

ALL

kun je vaak een nieuwe hypotheek afsluiten. Femke: ‘Houd hierbij wel rekening dat er opnieuw naar je inkomen gekeken wordt en dit moet voldoende zijn voor het totale hypotheekbedrag. Verwacht je dat je inkomen minder wordt, bijvoorbeeld omdat je op het punt staat om met pensioen te gaan en je pensioeninkomen tegenvalt, dan kan het lastig worden om je nieuwe hypotheeklasten te betalen. In het uiterste geval kan de geldverstrekker eisen dat je je huis verkoopt. En daar zit je niet op te wachten. Heb je een combinatiehypotheek, dan wordt waarschijnlijk een groot deel van de hypotheek wel afgelost, bijvoorbeeld met de uitkering uit een polis of bankspaarrekening. Dan hoef je alleen nog maar de rente te betalen over de overblijvende aflossingsvrije hypotheek.‘ Einde hypotheekrenteaftrek Een ander aandachtspunt is het recht op hypotheekrenteaftrek. Hier heb je sinds 1 januari 2001 namelijk maximaal dertig jaar recht op. ‘Dus de kans bestaat dat wanneer je hypotheek aan het einde van de looptijd is, dat ook het einde is van je recht op hypotheekrenteaftrek. En dan gaan de netto maandlasten fors omhoog,’ voegt femke toe. Kun je nu iets doen? Op zich hoeft het dus niet zo erg te zijn als je aan het einde van de looptijd nog een aflossingsvrije hypotheek hebt. Je moet alleen wel voldoende inkomen hebben om die hypotheeklasten te kunnen betalen en je moet er rekening mee houden dat de renteaftrek na 30 jaar vervalt. Femke: ‘Als je verwacht dat aan het einde van de looptijd je inkomen lager is, dan kan tussentijds aflossen een oplossing zijn. Of je zet je hypotheek deels om naar een andere vorm, zoals een annuïteitenhypotheek. We zetten de mogelijkheden graag voor je op een rijtje.’ Maak zelf een afspraak op hypotheekshop.nl/oss. Bel 0412-631999 en mail oss1340@hypotheekshop.nl

Moet ik overbieden om een kans te maken? Laat je niet gek maken! Vraag het je adviseur.

Hertogin Johannasingel 36 | Oss | (0412) 63 19 99 oss1340@hypotheekshop.nl hypotheekshop.nl/oss

Hypotheken

Financiële planning

Verzekeringen

Duidelijk verhaal


pagina 37

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Leuke ideeën om je kinderkamer in te richten

Kwaliteit VOOR EEN Kwaliteit SCHERPE PRIJS VOOR EEN SCHERPE PRIJS

Een leuke of coole kinderkamer is een waar paradijs voor je zoon of dochter. Je kinderen brengen er uren door terwijl ze spelen, chillen of kattenkwaad uithalen. Maar hoe richt je nu een fantastische kinderkamer in? Met deze tips helpen we je op weg.

Opgeruimd staat netjes Om te vermijden dat de kamer van je kinderen een varkensstal wordt, voorzie je beter voldoende opbergruimte. Een paar handige dozen of bakken voor speelgoed zijn altijd een goed idee. Ook met uitschuifbare lades onder hun bed bespaar je flink wat ruimte. Kleef etiketten met het bijhorende speelgoed op elke doos, zodat je kinderen op het einde van de dag vlot alles weer op hun plaats kunnen leggen. Zo leer je je kinderen ordelijk te zijn en ligt je huis er netjes bij.

E info@vanschijndeltegels.nl www.vanschijndeltegels.nl www.tegelprofshop.nl

ASBEST? KOM IN ACTIE! Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Weikhoplex levert dakprofielen die asbestgolfplaten één op één kunnen vervangen.

CH TG EW IE AA IC NT UVR HT NE IE OO EN NB ND IN ME N EL M A A GE AK AR LL 30 IJ EN E KE JA SU K E G AR EW VU CC N D LIJ K I GA E U E L TE OP SVO UR RA NS LE ZA L NT TE EN GG A D IE M AK Z EN OP VO IJN M ZE RM AT ER EN LFR EI IA NI AL GE ND

Tip: tover de kamer van je kinderen als verrassing om terwijl ze op kamp of bij de grootouders zijn. Ze zullen hun ogen niet geloven als ze hun deur openen!

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden Industrieterrein Vluchtoord T 0413 - 27 01 10

LI

Een eigen hoekje Welke leeftijd je zoon of dochter ook heeft, hij of zij wilt heeft vast weleens de behoefte om zich terug te trekken in een eigen plekje. Creëer daarom een sfeervol hoekje in de kamer. De jongsten vinden een eigen circustent geweldig om in te spelen, terwijl iets oudere kinderen een tipi vast cool vinden.

Vluchtoord 37A, 5406 XP Uden Industrieterrein Vluchtoord T 0413 - 27 01 10

M IL

Ga niet ‘over the top’ Als je de kinderkamer van een kleuter inricht, probeer dan niet ‘over the top’ te gaan. Mijd prinsessenbehangpapier en koop geen volledig Cars-interieur. Na enkele jaren vinden je kinderen hun kamer die ze toen helemaal te gek vonden al snel kinderachtig. Verf daarom de muren in één neutrale kleur en kies kwaliteitsvolle witte of houten meubels. Leef je liever helemaal uit in de decoratie, met een leuke mat, een schattige lamp of een dekbedovertrek van hun favoriete tekenfilmfiguur. Zulke dingen kun je makkelijk vervangen naargelang hun leeftijd en interesses. Ten slotte bestaan er ook bedden die in de hoogte en de lengte meegroeien met je kind. Een investering waar je geen spijt van krijgt!

Dakprofielen van Weikhoplex zijn verkrijgbaar bij: Raab Karcher, voor vestigingen zie www.raabkarcher.nl

Ambachtsweg 18 | 6562 AV Groesbeek | 06 19 68 50 30 info@weikhoplex.nl | www.weikhoplex.nl

E info@ www. www.


pagina 38

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Bouw of verbouwplannen? Wij bieden een totaalconcept om uw droomhuis te realiseren.

BEKI JK D TREN E NIEUWS DS IN TE O N SHOW Z ROOM E

binnen- en buitentegels • natuursteen • keramiek • straatbaksteen • tuinverlichting

ROSMALENSEDIJK 10 ‘S-HERTOGENBOSCH TEL. 073 521 37 15 | WWW.SWANENBERG.NU

www.louisvanschaijk.nl


pagina 39

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Alle seinen staan op rood voor woningmarkt in Nederland Het is Code Rood voor de woningmarkt. Met deze noodkreet pleitte de NVM op Prinsjesdag voor een structurele en gestructureerde aanpak om tot 2030 in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen te bouwen. Dat de woningmarkt het water tot aan de lippen staat, blijkt ook uit de nieuwste kwartaalcijfers* die de NVM vandaag presenteert. “We roepen al een paar jaar dat er in ons land veel te weinig wordt gebouwd en dat we niet eens de bouwachterstand uit de laatste crisis kunnen wegwerken”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “Als dat nu niet snel en grondig wordt opgepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen. Dit gaat echt de verkeerde kant op, met alle gevolgen van dien. Een Nationaal Woningbouwplan is noodzakelijk, met een strakke regie van de Rijksoverheid.” In de huidige overspannen woningmarkt komen volgens Jaarsma steeds meer bevolkingsgroepen langs de kant te staan. “Vooral starters en middeninkomens staan buitenspel of hebben het zeer moeilijk om een geschikte woning te vinden. Het is al zover dat kinderen tot hun na hun 30ste bij hun ouders moeten blijven wonen, omdat er niets betaalbaars voor hen te kopen of te huren valt.” De NVM-voorzitter doet een ‘call to action’ aan marktpartijen en vooral de politiek: het Rijk voorop, maar ook de regionale en lokale politiek. “Alle micro-oplossingen die we nu bedenken, zijn een druppel op de gloeiende plaat. Vaak werken de maatregelen van de verschillende bestuurslagen elkaar zelfs tegen. Daarom pleit ik voor meer focus en daadkracht in de vorm van een nationaal woningbouwplan met een strakke regie van het Rijk.”

Allegra douchewanden De nieuwe modellijn van Duscholux koppelt goede kwaliteit aan een attractieve prijs. Solide materialen en een hoogwaardige verwerking zorgen voor jarenlange functionaliteit en een tijdloze optiek. Bijzonder praktisch: Allegra heeft een speciale glasbescherming, waarbij het water ruimschoots afparelt. Zo hebben vuil- en zeepresten geen kans zich vast te hechten en zijn ze gemakkelijk te verwijderen.

Smart Deco afzuigkap met speels design De vormen en kleuren van deze noviteit zijn buitengewoon en voegen een speels element of ontwerp toe aan elke keuken. Kook- en woonruimte worden zo tot een enkele leefruimte verbonden. Verkrijgbaar in zeven trendy kleuren, die door “mix and match” met andere kleurrijke keukenelementen tot een frisse, urban lifestyle kunnen worden gecombineerd.

Al 20 jaar een begrip voor deze regio en daarbuiten! keukens badkamers schuifkasten interieurs

www.jmeulendijk.nl

Nieuwe Erven 21

Heesch

T: 06 5320 8815


pagina 40

www.thuisinhetnieuws.nl

Duijzer Haarden & Kachels Ontwerp Verkoop Montage Onderhoud Uw specialist in haarden en kachels

Ontwerp Verkoop Montage Onderhoud Uw specialist in haarden en kachels

Dommelstraat 35 5347 JK Oss Tel. 0412 - 64 87 70 www.ald-sfeerverwarming.nl Duijzer Haarden & Kachels

Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud

NEDERKOORN

Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss 0412-648770 www.ald-sfeerverwarming.nl

ZEILMAKERIJ 1 tot 30 november 2016 vieren

wij ons 12,5 jarig jubileum met voordelige aanbiedingen in de showroom. bootkappen, wintertenten,

Het maken van afdekzeilen voorDiverse speedboten, verandazeil kachels voor duurzame energie met subsidie regeling. en alle voorkomende reparaties Mario Nederkoorn | Mob.: 06 46 32 07 71

Lithoijensedijk 46 5396 NE Lithoijen. Tel. 0412 48 23 57 E-mail: nederkoornzeilmakerij@gmail.com

Meubelstoffering • Klassiek en modern • Een uitgebreide collectie stof en leer Scheepsstoffering • Autostoffering Ook stoffen geschikt voor buiten, bijvoorbeeld voor tuinmeubelen Meubelstoffering ● Klassiek en modern ● Een uitgebreide collectie stof en leer Scheepsstoffering ● Ook stoffen geschikt voor buiten, bijvoorbeeld voor tuinmeubelen Autostoffering ● Gespecialiseerd in het bekleden van oldtimers met o.a. Connolly leer Ook voor reparaties!

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Molenstraat 2, 5397 EL Lith ● 0412-482357 of 06-46320771

Ook voor reparaties!

Vraag een vrijblijvende offerte aan. Molenstraat 2, 5397 EL Lith • 0412-482357 of 06-46320771 nederkoornstofferingen@gmail.com

ALL

Marmerlook tegels de trend van nu De marmerlook gaat weer helemaal terugkomen! De uitstraling van marmer en de voordelen van keramiek. Dat bereik je met de prachtige keramische marmerlook vloer- en wandtegels Bistrot. De Bistrot collectie De Bistrot collectie is het resultaat van het zorgvuldig selecteren van grondstoffen in combinatie met geavanceerde productietechnologie. De inspiratie voor deze collectie is gehaald uit het porcellanato marmer. Door de combinatie is het eindresultaat een keramische tegel die zeker niet te onderscheiden valt met echt marmer. Deze elegante tegels komen zowel in designs voor de vloer, als in mooie decors en vormen voor op de muur. De Bistrot vloertegels hebben in twee afwerkingen: soft en glossy. De kleuren Crux Grey en Infinity hebben daarnaast een bocciardato finish. Marmerlook badkamertegels De Bistrot tegelserie laat jouw badkamer, keuken of andere binnenruimte opvallen en geeft het interieur een klassieke uitstraling. Bovendien zijn er vele opvallende mozaïeken en wanddecors die er een mooi geheel van maken. Bistrot tegels zijn er in verschillende kleursoorten: Pietrasanta, Calacatta Michelangelo, Marfil, Crux Taupe, Crux Grey en Infinity. Marmerlook vloertegels De Bistrot tegels zijn er in een grote diversiteit aan formaten, gerectificeerd en niet gerectificeerd: 75×150 cm, 72×145 cm, 75×75 cm, 72×72 cm, 60×60 cm, 58×58 cm, 30×60 cm, 21×18,2 cm en 7×28 cm. De bijpassende mozaïektegels zijn verkrijgbaar in de afmetingen 30×30 cm per mat. Hexagon tegels in marmerlook De decortegels zijn verkrijgbaar in langwerpige en hexagonale (zeshoekige) vormen. Daarnaast zijn er speciale stukken verkrijgbaar van de Bistrot tegels voor een mooie afwerking. Zowel de vloertegels als de wandtegels zijn op verschillende manieren te leggen en te combineren voor een spannend effect.


pagina 41

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

KNIPPING

Berghem

Voor al uw: • Grondwerk • Straatwerk • Sloopwerk • Aanleg van riolering Stephan van den Hurk

Boekweithof 82 5351 MG Berghem

Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen. T: 0412 40 43 73 M: 06 54 68 58 50

W: www.sh09.nl E: sh09@live.nl

✆ Bert 06-53717281

Mike 06-10791468

Vossenbosstraat 12, 5351 AJ Berghem Telefoon: 06 5114 7904 email: frankstegelwerken@caiway.nl

De allernieuwste PVC vloeren vindt u bij Van Uden Vloeren andere vloeren haast niet van massief parket te onderscheiden zijn. Welke vloer u ook kiest u kunt altijd zorgeloos genieten van de kwaliteit van een Balterio vloer.

Kom eens langs bij Van Uden Wanden, Vloeren en Plafonds in Berghem. Wij hebben een ruim aanbod vloeren: van PVC tot laminaat en parket. TOPDEALER VAN BALTERIO Eén van de merken die wij in ons assortiment hebben opgenomen is Balterio: stijlvol, kwalitatief, en veelzijdig. Van Uden Wanden, Vloeren, en Plafonds is één van de weinige topdealers in Nederland. Wij hebben verschillende collecties van Balterio in huis, bijvoorbeeld de Quattro Vintage, Grandeur, Dolce, en Urban. Zo vindt u altijd een laminaatvloer die aansluit bij uw woonstijl, of deze nu trendy, vintage, industrieel of verfijnd is. Sommige vloeren lijken op een echte eiken plankenvloer terwijl

GROOT ASSORTIMENT VLOEREN Naast de laminaatvloeren van Balterio hebben wij andere merken en soorten vloeren in onze showroom, hierbij kunt u denken aan diverse PVC-vloeren en houten vloeren. In onze showroom kunt u onze vloeren bekijken en voelen. Neem bijvoorbeeld een stuk vloer mee om thuis bij uw meubels te

houden voor een goede impressie. Natuurlijk informeren wij u graag welke vloer past bij uw wensen. Onze service stopt niet bij de verkoop, want wij bezorgen uw aankoop ook graag bij u thuis. Het laten plaatsen van vloer behoort ook tot de mogelijkheden. Heeft u vragen of wilt u een vloer kopen? Kom langs bij onze winkel aan de Zevenbergseweg in Berghem. Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend tussen 13.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar via 0412-403495.


pagina 42

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

container verhuur zand- en grindhandel grond- en straatwerk sloopwerk minigraver verhuur transport gladheidsbestrijding

Spaanderstraat 96 5351 BD Berghem 0412-401232 www.thvdcamp.nl


pagina 43

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

J

M

egens Afbouw

Verstopte dakgoot kan forse schade veroorzaken Huizenbezitters doen er verstandig aan om hun dakgoten en regenpijpen preventief te inspecteren of dit te laten doen voordat de herfststormen en hoosbuien er weer aan komen. Woningeigenaren die dit niet doen, lopen de kans dat verstopping van de dakgoot leidt tot duizenden euro’s schade. Volgens UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, neemt de financiële schade door verstopte dakgoten de laatste jaren fors toe als gevolg van de toename van extreme buien en onwetendheid bij huizenbezitters. Forse schade Volgens Eric van der Blom, specialist sanitairtechniek bij installateursvereniging UNETO-VNI kan de verstopping van de dakgoot leiden tot forse schade. Van der Blom: ‘Als het flink regent, zorgt de dakgoot ervoor dat het stromende water via de dakgoot en de regenpijp naar de grond wordt geleid. Een dakgoot kan echter veel vuil verzamelen, zoals stof, zand, afval en vogelpoep. Maar de grootste veroorzaker van verstoppingen is groen afval. In het najaar komen veel takjes en vallende bladeren in de dakgoot terecht. Dit is in combinatie met grote hoeveelheden neerslag funest voor de doorstroming van de dakgoot en het afvoersysteem.’ Lekkage Door verstopping van de dakgoot gaat het water zijn eigen weg zoeken en is lekkage volgens Van der Blom onvermijdelijk. ‘De meeste huizenbezitters ondernemen pas actie als het te laat is. De schade kan dan oplopen tot duizenden euro’s.’ Van der Blom adviseert bewoners om dakgoten deze herfst preventief te controleren en schoon te maken. Dat kan veel schade, bijvoorbeeld aan houten vloeren of plafond en muren, voorkomen. Lagere verzekeringspremie De problematiek wordt onderkend door verzekeringsmaatschappijen. Zij overwegen binnenkort een premiekorting op de opstalverzekering te geven aan huizenbezitters die op tijd preventieve maatregelen nemen. Vijf tips Van der Blom geeft 5 tips om lekkages en wateroverlast te voorkomen: 1. Zorg ervoor dat de dakgoten zijn schoongemaakt en de ‘bladvanger’ goed gemonteerd is 2. Controleer de regenpijpen op verstopping 3. Laat de ontlastput schoonmaken 4. Laat de terugstroombeveiliging in de riolering controleren of installeren 5. Komt de tuin bij zware regen regelmatig blank te staan, neem dan contact op met een installateur om de mogelijkheid van extra wateropvang -zogenoemde infiltratie- te bespreken.

Haargetouw 28 | 5351 RT Berghem | 06-53837120

Menko MINIGRAVER VERHUUR & RIOOLAANSLUITING BOBCAT - GAS- EN WATERFITTEN

Menko ter Voert Vossehol 1c 5351 AC Berghem Telefoon 0412 402 976 Mobiel 06 11 21 54 63

WWW.WERKMETRIET.NL Rietdekkersbedrijf M. van de Wetering 0412-402193 / 06-29355960 Nieuwbouw, reparatie en onderhoud,mospreventie, dakramen plaatsen etc. Wij zijn aangesloten bij De Vakfederatie Rietdekkers

VOOR BOUWBEDRIJVEN, SCHILDERS EN PARTICULIEREN ● Glaslevering en -plaatsing voor:

- nieuwbouw - renovatie - schadeherstel - interieur

● Levering en montage kunststof kozijnen

Glasadvies Ton de Groot. Lange Weide 7, 5397 AG Lith Werkplaats: Schutstraat 2 Lithoijen. tel: 06-46922299 email: tondegroot@glasadvies.com

WWW.GLASADVIES.COM


pagina 44

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Van Schaijk Techniek

0412-403155 06-53797177 vst@caiway.nl _________________________________________________________

levering - montage - installatie - service - onderhoud

■ NIEUWBOUW ■ VERBOUWING www.bouwbedrijfrobbers.nl

■ RENOVATIE ■ ONDERHOUD info@bouwbedrijfrobbers.nl

Tel./Fax 0412 - 760157 Mobiel 06 - 12739373 Zevenbergseweg 9 5351 PE Berghem

HvH advies B.V. kan u onder andere de volgende diensten aanbieden:

POORTAUTOMATISERING TOEGANGSCONTROLE ELEKTROTECHNIEK

• werkvoorbereidingwerkzaamheden • calculatiewerkzaamheden • bouwkundig tekenwerk • projectbegeleiding • bouwtoezicht bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten • bouwbegeleiding en advies bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten

Korstestraat 2B, 5351 NL BERGHEM tel. 0412-402560 | mob. 06-19480343 | www.hvh-advies.nl


pagina 45

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Volop kinderactiviteiten in de Berchplaets De activiteitencommissie van de Berchplaets probeert een aantrekkelijk programma te presenteren voor de jeugd. De komende weken staan onder meer de volgende activiteiten op het programma: Poppentheater De Kletskous 19 oktober 2018

Poppentheater De Kletskous neemt in de voorstelling Krokii-Dil, de kinderen mee op avontuur naar het verre Afrika. Met stokpoppen in een prachtig decor en live muziek gaat Kroki op zoek naar andere dieren. De voorstelling begint om 15.00 uur. Kaarten kosten € 6,- incl. consumptie in de voorverkoop tot 24 uur voor de voorstelling en € 8,50 aan de kassa.

Instuif Crea Halloween 26 oktober 2018

Deze Instuif staat in het teken van Halloween. En waar denk je dan aan? Pompoenen, spinnen, zwarte katten? We zullen zien. Het wordt in ieder geval een spannende decoratie. Deze Instuif is speciaal gericht op jongeren in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. Meld je voor 19 oktober aan via instuif@deberchplaets.nl De Instuif begint om 14.30 uur en duurt ongeveer twee uur. De kosten zijn € 7,50 incl. consumptie.

Kinderbingo

4 november 2018 Er zijn heel veel leuke prijzen te winnen op deze zondagochtend. Bij een goede bingo mag de winnaar een prijs uitkiezen. Papa, mama, opa, oma en de oppas mogen natuurlijk ook mee komen. De kinderbingo begint om 10.30 uur. Per bongokaartje betaalt u € 3,inclusief een glaasje ranja.

Instuif Sieraden maken 14 november 2018

Tijdens deze Instuif voor jongeren van 8 tot 13 jaar, gaan we sieraden maken. Onder begeleiding leer je verschillende technieken en maak je je eigen ketting, armband of oorbellen. Meld je voor 7 november aan via instuif@deberchplaets.nl De workshop is van 14.30 tot 16.30 uur. De kosten zijn € 10,- inclusief alle materialen en een consumptie.

Nieuw in Berghem! Hulp bij spellingsproblemen, begrijpend lezen en/of rekenen. Werken aan een beter schooladvies voor V.O. Geschikt voor kinderen op de basisschool of in de brugklas. Eva Maassen van den Brink, Tarwestraat 34, T 06-49644355 info@verwonderjewijs.nl

Verkoop Handwerkclub ‘De Ontspanning’ Op zondag 4 november houdt de handwerkclub een verkoop van handgemaakt artikelen. Het aanbod is zeer divers: schorten, barbie / babyborn kleertjes, kaarten, dassen , mutsen, sokken, kussens en nog veel meer met plezier gemaakt handwerken. Leuk als u langs komt! U bent van harte welkom tussen 10.30 - 16.00 uur in de De Wilberthof aan de Molenweg 4.


pagina 46

www.thuisinhetnieuws.nl

BC


pagina 47

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Nieuwe munten Berchplaets De Berchplaets beschikt over nieuwe munten. De paarse munten zijn voorzien van de naam en de slinger uit het logo. In overleg met de commissie horeca bedraagt de prijs van de munten € 2,- per stuk. Tijdens de Tonproatersavond op 29 september zijn de munten voor het eerst officieel gebruikt.

m Bergher wijze

Maestro met bekend Bergs talent In samenwerking met Muziekvereniging Concordia organiseert de Berchplaets op zaterdag 17 november de eerste editie van het muzikale evenement Maestro. Wethouder Thijs van Kessel, Ondernemer van het Jaar Theo van de Camp, Toneelspeelster Hanneke van Erp, Prins John d’n Urste en Wereldkampioene Sanne Voets staan ‘op de bok’ voor het grote orkest van muziekvereniging Concordia. Degene met het beste juryrapport mag zich “Maestro van Berghem” noemen. Kaarten ad € 7,50 incl. 1 consumptie zijn alvast te bestellen via www.deberchplaets.nl.

Elke dinsdagavond Berghem Wijzer

Commissie denkt mee over invulling horeca

De maatschappelijke rol wordt binnen Dorpshuis de Berchplaets steeds belangrijker. Om die reden is in samenwerking met BerghsLeven, Bibliotheek Berghem, Dorpsraad en Ons Welzijn een initiatief gestart: Berghem Wijzer. Vanaf 2 oktober wordt op de dinsdagavond een informatieve activiteit verzorgd. Doel is een leuke, informele lezing te organiseren, waar men iets van opsteekt oftewel ‘wijzer’ van wordt. De eerste Berghem Wijzer startte op 2 oktober. Op het programma staan nog uiteenlopende onderwerpen. Voor een volledig overzicht, zie www.deberchplaets.nl. Berghem Wijzer is wekelijks op dinsdagavond en begint om 20.00 uur.

Na het afscheid van de familie Van Dijk, verzorgt een nieuw team vanaf 1 september de horeca in de Berchplaets. Tot 1 januari geldt een overgangsperiode waarbij de nieuwe situatie vorm gaat krijgen. Op basis van de ervaringen in deze periode, wordt nieuw beleid uitgezet. Dit wordt tevens gebaseerd op de input vanuit de horeca-commissie, waarin gebruikers van de Berchplaets zijn vertegenwoordigd. De commissie heeft inmiddels al enkele keren vergaderd.

AGENDA Maandag 15 okt: Dinsdag 16 okt: Woensdag 17 okt: Woensdag 17 okt: Donderdag 18 okt: Donderdag 18 okt: Vrijdag 19 okt: Vrijdag 19 okt: Dinsdag 23 okt: Dinsdag 23 okt:

19.30 – 20.00 uur 20.00 uur 09.30 – 11.30 uur 13.00 – 17.00 uur 14.00 – 16.00 uur 19.45 uur 15.00 uur 17.30 – 20.00 uur 19.30 uur 20.00 uur

Woensdag 24 okt: Donderdag 25 okt: Vrijdag 26 okt: Vrijdag 26 okt: Zondag 28 okt:

13.00 – 17.00 uur 14.00 – 16.00 uur 13.30 – 17.30 uur 17.30 – 20.00 uur vanaf 9.00 uur

Dinsdag 30 okt.

20.00 uur

Rechtswinkel Berghem Wijzer: Mindfulness Repair Café Zitting Rabobank De Berghse Tafel Thema-avond Geo Oss Poppentheater De Kletskous Zitting Rabobank Openbare vergadering dorpsraad Berghem Wijzer: Kunstlezing door Marie Christien v. Walraven Zitting Rabobank De Berghse Tafel Bridge drive Zitting Rabobank Rommelmarkt en openbare verkoop St.Carnaval Berghem Wijzer: Canon van Berghem

Dorpshuis de Berchplaets contactpersoon Maria van der Heijden Sportstraat 3 5351 BZ Berghem

Woensdag 31 okt: Donderdag 1 nov: Vrijdag 2 nov: Zaterdag 3 nov: Zondag 4 nov: Dinsdag 6 nov:

13.00 – 17.00 uur 14.00 – 16.00 uur 17.30 – 20.00 uur 20.00 uur 10.30 uur 20.00 uur

Woensdag 7 nov: Donderdag 8 nov: Vrijdag 9 nov: Zaterdag 10 nov: Zondag 11 nov: Woensdag 14 nov: Woensdag 14 nov: Donderdag 15 nov: Vrijdag 16 nov: Zaterdag 17 nov: Zondag 18 nov:

13.00 – 17.00 uur 14.00 – 16.00 uur 17.30 – 20.00 uur 13.00 10.00 – 17.00 uur 13.00 – 17.00 uur 20.00 uur 14.00 – 16.00 uur 17.30 – 20.00 uur 19.30 uur 13.30 uur

T 0412 404688 info@deberchplaets.nl www.deberchplaets.nl

Zitting Rabobank De Berghse Tafel Zitting Rabobank Grootvorstonthulling Bietenbouwers Kinderbingo Berghem Wijzer: Strooigoed of strooi niet zo goed! Zitting Rabobank De Berghse Tafel Zitting Rabobank Coderdojo Oss Geosfeer Mineralenbeurs Zitting Rabobank Groei en Bloei demonstratie De Berghse Tafel Zitting Rabobank Maestro Intocht Sinterklaas


pagina 48

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Nellie Timmermans-van de Kamp Smientdonk 2 5467 CA Veghel www.interpunctie.nl www.stief-gezin.nl info@interpunctie.nl Praktijk voor psychosociale hulpverlening

Ik heb papa geappt en van hem mag ik een koekje…. Michiel maakt zich weinig zorgen om zijn tamelijk verlegen zoon (13 jaar). Hij was zelf ook wat verlegen, als kind, maar de vriendin van papa, Carina, is wel bezorgd. Zij wonen al 4 jaar samen. Zijn 4 kinderen wonen voor 50% bij hen. De zoon van 13 is nogal verlegen, zit veel achter de computer om spelletjes te doen, en maakt überhaupt weinig contact met anderen. Maar onlangs hadden Carina en Michiel flinke ruzie: zoonlief had papa op het werk geappt of hij een koekje mocht, terwijl hij het gewoon had kunnen vragen aan Carina! Zij voelde zich (zoals vaker) genegeerd.

Regelmatig vraagt zoonlief aan zijn vader “wat eten we”, terwijl Carina staat te koken. Hij kan het ook aan háár vragen, maar Michiel beantwoordt zijn vraag automatisch. Carina en Michiel hebben regelmatig ruzie over gehad. Carina voelt zich genegeerd (“ik voel me dan alsof ik gewoon lucht ben!”). Natuurlijk is dit vervelend tegenover Carina maar het is ook slecht voor de jongen zelf, die op deze manier nooit leert om met anderen om te gaan. Michiel heeft het eigenlijk nooit zo bekeken.

Carina heeft zich al heel vaak afgevraagd of zij nu overgevoelig reageert, of het misschien aan háár lag, allemaal…. Ik heb haar verzekerd dat dit geen overgevoeligheid is. Wat wel belangrijk is, dat ze beseft dat niet de jongen zoveel te verwijten valt, maar dat vooral vader debet is aan het omzeilen van contact. Carina had de neiging om hem als “dader” te zien van het vervelende gedrag, maar eigenlijk is het de vader die hem min of meer daartoe aanmoedigt. Zo zou zij een hekel kunnen krijgen aan deze jongen, terwijl het niet echt aan hem te verwijten valt.

VARICARE

de praktijk waar spatadertherapie en verschillende massagevormen worden gegeven voor groot en klein. Spatadertherapie een verlichting voor je benen! Onrustige benen? Last van kramp? Zware, vermoeide en pijnlijke benen?

Massage n cadeaubo nerij een verwen angen om te ontv . ve of te ge n

Spatadertherapie • (vergoed door zorgverzekeraars) Zwangerschapsmassage • Sport- en ontspanningsmassage • Hotstone massage • Shantala massage speciale zorg • Shantala babymassage •

Massage van de maand: spatadertherapie

Wordt in aanvullend pakket vergoed door meeste zorgverzeker aars

Klachten ontstaan door verminderde doorbloeding en spataderen komt veel voor bij zowel mannen als vrouwen. Spataderen zichtbaar in dikke kronkelige aders of kleine kluwen, maar ook zonder zichtbaar te zijn. Spatadertherapie is een effectieve en aangename manier om doorbloeding problemen te behandelen. De therapie bestaat uit massage, oefeningen en adviezen voor het dagelijks leven. Hierdoor verbetert de bloeddoorstroming in de benen en verminderen de spataderen en de klachten. Ook tijdens ZWANGERSCHAP is spatadertherapie een effectieve aangename manier om klachten als verdikte enkels/ voeten en onrustige benen te behandelen.

Ploeg 35 Berghem | 06-16809636 info@varicare.nl | www.varicare.nl

Maak kennis met spatadertherapie en ervaar het verschil!


pagina 49

www.thuisinhetnieuws.nl

Acupunctuurpraktijk George Remst

Ik ben George Remst, acupuncturist. Mijn doel is mensen helpen te helen.

effectief, heeft geen bijwerkingen en pakt de oorzaak aan. Na de behandeling voelt u zich zeer ontspannen. Dat komt door de helende endorfine welke vrijkomt bij acupunctuur. Ik geef vaak ook voedings-, en leefstijladviezen. Aandacht gaat uit niet alleen naar de klacht maar naar heel de mens! Acupunctuur wordt ingezet voor een breed scala aan klachten. De meest voorkomende zijn; stress/burn-out, hoofdpijn-, nek-, schouder-, tenniselleboog-, rug-, buik/ darm-, heup-, knie-, voet(hielspoor), reuma, ondersteuning IVF/ICSI, overgangsklachten (opvliegers), rookverslaving en vermoeidheid.

Acupunctuur is een wetenschappelijk bewezen geneeswijze. Lichaamsprocessen worden aangestuurd door energie. De oorzaak van ziekte is een verstoring van die energie. Acupunctuur kan de energiebalans herstellen en uw zelfherstellende vermogen versterken. Verder geef ik ook Tuina massagetherapie en eventueel kruidentherapie. De behandeling met dunne naaldjes is

ALL De therapie wordt afhankelijk of u aanvullend bent verzekerd, vergoed door uw zorgverzekeraar. Ik ben aangesloten bij een door vrijwel alle zorgverzekeraars meest erkende beroepsvereniging N.V.A.

U kunt bellen voor een afspraak telefoon: 06 224 00 724 of liever via de e.mail info@ oosterse-geneeswijze.nl of website: www.oosterse-geneeswijze.nl Tot ziens bij Acupunctuurpraktijk George Remst! Burg. van Erpstraat 4, Berghem Imro Sana gebouw.

Wil jij graag: Wil jij graag: o Afvallen

VOETREFLEX-

o Een marathon leren lopen

☐ jij graag: Afvallen o Of een fittere versie van jezelf worden Wil ☐ Een marathon leren lopen door een gezonde(re) leefstijl? ☐ Of een fittere versie van jezelf worden door een gezonde(re) leefstijl? ☐ Afvallen Als fit worden primaire doel is dan ben je bij mij als Personal Trainer aan het ☐ Een marathon lerenjelopen Als fit worden je primaire doel is dan ben je bij mij als Personal Trainer aan het goede adres, met goede adres, met persoonlijke begeleiding kungezondere je samenlevensstijl. met mij ☐plezier Of fittere versie vanplezier jezelf worden door gezonde(re) leefstijl? en een persoonlijke begeleiding kun jeen samen met mijeen werken aan een werken aan een gezondere levensstijl. Mijn resultaatgerichte personal trainingsconcept bestaat uit een leefstijl- en lichaamsanalyse, een persoonlijk programma op maat, 1 oppersonal 1 trainingtrainingsconcept en health check-ups. Mijn resultaatgerichte bestaat uit een leefstijlAls fit worden je primaire doel is dan ben je bij mij als Personal Trainer aan het goede adres, en met Hiermee haallichaamsanalyse, je gegarandeerd resultaat. plezier en persoonlijke begeleiding kunpersoonlijk je samen met mij werken een1gezondere levensstijl. een programma opaan maat, op 1 training en health check-ups. Hiermee haal je gegarandeerd Mijn resultaatgerichte personal trainingsconcept bestaat uitresultaat. een leefstijl- en lichaamsanalyse, een

THERAPIE BRENGT UW LICHAAM

IN BALANS

PIJN BEÏNVLOEDT HET DAGELIJKSE BEWEGEN, KOST VEEL ENERGIE

persoonlijk op maat,06-28648493 1 op 1 training en health check-ups. Bel voor eenprogramma vrijblijvende afspraak: . Hiermee haal jeBel gegarandeerd resultaat. afspraak: 06-28648493. voor een vrijblijvende

EN VAAK IS ER SPRAKE VAN EEN HOGERE SPIERSPANNING.

Paul Schraven – Paul Willandstraat 62 – Berghem – www.pspt.nl Schraven – Willandstraat 62 – Berghem – www.pspt.nl BelHeb voorjeeen afspraak: . die je persoonlijk helpt met het behalen van je doelen? net vrijblijvende een extra zetje nodig of06-28648493 zoek je iemand Dan is personal training echt iets voor jou!

ZONETHERAPIE ONDERSTEUNT U BIJ

Heb je net een extra zetje nodig of zoek je iemand die je persoonlijk helpt met het behalen van je –doelen? Dan is personal training echt iets voor jou! Paul Schraven – Willandstraat 62 – Berghem www.pspt.nl

HET OMGAAN MET DE PIJN EN ZORGT

Heb je net een extra zetje nodig of zoek je iemand die je persoonlijk helpt met het behalen van je doelen? Dan is personal training echt iets voor jou!

VOOR MEER BEWUSTWORDING VAN UW LICHAAM EN HET VERKRIJGEN VAN

LEVER DEZE BON IN EN ONTVANG

50 ,5

KORTING

Super van € 17,50 voor € 10,-

Op ons beste wasprogramma

REFLEX-

MEER ONTSPANNING.

DE

OF

€2,50

KORTING

Op ons goedkoopste get wasprogramma Bud van € 8,50 voor € 6,-

KANTSINGEL 20 . OSS NA HET AUTOWASSEN GRATIS OVERDEKT STOFZUIGEN!

DEZE BON IS GELDIG TOT EN MET 30-11-2018. NIET GELDIG I.C.M. ANDERE AANBIEDINGEN.

THERAPIE HELPT BIJ HET AANGEVEN

VAN UW GRENZEN, BEWUSTE KEUZES MAKEN EN OMGAAN MET DE SITUATIE. “MASSAGE IS AANRAKEN, AANRAKEN IS VOELEN, VOELEN IS REAGEREN, REAGEREN IS AANDACHT GEVEN”

VOOR MEER INFO OF HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK:

WWW.REFLEXENZONES.NL

REFLEX

VUURIJZER 13 UDEN

5406 BD

ZONES

Liesbeth van Noord

BURG.

VAN

Voetreflextherapeut

ERPSTRAAT 4 BERGHEM

5351AW

06 - 54338198 0413 - 253315


pagina 50

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Computerproblemen?.... Heeft u die nu ook?.... Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! Naast service geven wij advies over nieuwe hardware, software en/of een website?

Computerproblemen?........ Heeft u die nu ook? ……….

Nieuwsgierig geworden?

Zorgeloos en gemakkelijk uw vakantie boeken. Op afspraak bij u thuis of per telefoon of e-mail.

Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! of e-mail naar: Naast serviceBel geven wij advies over nieuwe hardware, software en/of een website?

BCNT Nieuwsgierig geworden? Bel of e-mailHaverhof naar: 20 5351 ML Berghem BCNT Tel. 06-20418593 Haverhof 20, 5351 ML Berghem E-mail: Tel. 06-20418593 info@bcnt.nl E-Mail: info@bcnt.nl

De zomervakantie is nu echt voorbij… Tijd om uit te kijken naar de volgende vakantie! Wilt u zelf online zoeken en boeken? Ga dan naar http://www.thetravelclub.nl/ online-zoeken-en-boeken/ Zelf boeken maar met de vertrouwde service en afhandeling door mij.

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

“Waar we anders in zijn

Voor meer informatie: Barbara van Heumen 06-23912678 barbara@thetravelclub.nl

is onze benadering. www.thetravelclub.nl/barbara

www.cruise-specialisten.nl/barbaravanheumen

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

Wij zijn de accountant die je kent, persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

|

is onze benadering. persoonlijk en vertrouwd.”

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

“Waar we anders in zijn Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

is onze benadering.

www.hbs - acc.nl www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

& Wij zijn de accountant die je kent, www.hbs acc.nl Hendriks van Bergen

Smulders

-

accountants en belastingadviseurs


pagina 51

nu

9,95

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Herfst in uw tuin

Viburnum Tinus

vanaf

4,95

bloeit van September tot Februari Extra grote plant XXL (pot 23 cm) Nu 9,95

nu p/st

3,95

Dwergconiferen

Herfst chrysanten

geven het gehele jaar kleur aan uw tuin Ruime sortering va. 4,95

diverse kleuren (pot 23 cm) Nu 3,95

3 zakken

Haardhout

10,00

extra grote zak 3,95/st. 3 zakken voor 10,00 In korven ( ¾ m3) 40,00/ korf. Doos aanmaakhout 2,50 / doos

Pompoenen/ kalebassen v.a. 0,50

Heeft u al een groeipas van ons? Nu voor elke groeipashouder: Bij besteding vanaf tien euro:

✿ TUINCENTRUM

MEIJS

GRATIS KAMERPLANT

vanaf

GROEIPAS

0,50

één plant per aankoop (pot 10/12) Keuze uit Peperomia, Kalanchoe, Spathiphyllum, Crassula en Rhipsalis Actie geldig van 20 t/m. 27 sept zolang de voorraad strekt.

Uw tuin mooi afgewerkt met

Boomschors cacaodoppen of Kokos 4 HALEN 3 BETALEN

Tuinschilderijen geven een extra dimensie aan uw tuin Grote collectie in diverse maten

nu p/st

19,95 Breng sfeerverlichting in uw tuin

Tuinspots op zonne-energie ruime sortering nu v.a. 2.30

nu vanaf

2,30

Kamerplanten De grootste sortering in de regio Speciale aanbieding Areca Palm hoogte 125 cm van 24,95 nu voor 19,95

Aanbiedingen zijn geldig t/m 7 oktober 2018 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur Zondag 12.00-17.00 uur

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


pagina 52

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Parochie H. Willibrordus Contact: Kapelaan J. Beekman Julianastraat 37 Berghem - 0412-401215 kapelaanbeekman@parochiewillibrordus.nl

Een laatste rustplek in de schoonheid van de natuur! In het prachtige natuurgebied de Maashorst, ligt natuurbegraafplaats Maashorst. Voorheen productiebos en landbouwgrond. Nu een mooi inheems bos met prachtige heide, weg van de dagelijkse drukte. De vogels zingen en een serene rust overheerst. In dit natuurgebied is het mogelijk om een laatste rustplek uit te kiezen die bij u past, onder een lindeboom of in het open veld. Voor eeuwig. Kom de kracht van de natuur ervaren op natuurbegraafplaats Maashorst, u bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.maashorst.nl of neem contact met ons op via (0486) 745 006.

Missen: Zaterdag 19:00 uur 19:00 uur

St. Lambertus Haren 2de en 4de zondag van de maand Grote Kerk Oss

Zondag 9:30 uur 10:00 uur 11:00 uur 11:30 uur

St. Willibrordus Berghem Grote Kerk Oss St. Petrus’ Banden Macharen 1ste en 3de zondag van de maand H. Geest Oss

Dinsdag, donderdag en zaterdag 8:30 uur Huiskapel Pastorie Berghem Woensdag en vrijdag 19:00 uur Huiskapel Pastorie Berghem

Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk  www.maashorst.nl  (0486) 745 006  contact@maashorst.nl

Misintenties ZDinsdag 16 oktober H. Hedwig 8:30 uur Huiskapel pastorie te Berghem •Mimi Berndsen van Erp Woensdag 17 oktober Gedachtenis: H. Ignatius v Antiochië 19:00 uur Huiskapel pastorie te Berghem •Driek en Arnolda v Vugt vd Wielen, en overl. fam. (fund)

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS

Zondag 21 oktober 29ste zondag door het jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Wim en Tonnie Ceelen de Groot (fund) •Martien Kocken (mged) •Corrie van der Linden Odijk (mged) •Annie Verhoeven van Pinxteren (mged) •Jan van Schaijk (mged) •Jo van den Broek (jrgt) en overl. fam. van den Broek van de Hurk •Sjaak van Gaal (mged) 11:00 uur St. Petrus’ Banden te Macharen Zaterdag 27 oktober 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren Zondag 28 oktober 30ste zondag door het jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Overl. ouders Loeffen Hendriks (fund) •Mimi Berndsen van Erp (mged)


pagina 53

www.thuisinhetnieuws.nl

•Tonnie van der Putten en zoontje Antwain •John van Haaren en Annie van Haaren van Rodijnen (jrgt) •Adriaan van Lier (mged) •Jan Broke en Henk van Dorst •Cor van den Heuvel (mged) 11:00 uur St. Servatius te Megen Donderdag 1 november Hoogfeest: Allerheiligen 19:00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: VVN-Koor •Brord en Truus van Sonsbeek van de Hurk (fund) •Overl. oud. Boeijen vd Vondervoort en Willem en Fien Wesdorp Boeijen (fund) Vrijdag 2 november Allerzielen 19:00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Hans Huibers zijn ouders en schoonouders (fund) •Theo Kops

Telefoon 06 295 86 956 Dag en nacht bereikbaar Louise Julianalaan 50 5371 EP Ravenstein info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl www.jamesdegraaffuitvaartzorg.nl KvK Nr. 61099341 Ook indien u elders bent verzekerd Begrafenissen * crematies * verzorging * (thuis-)opbaring * rouwvervoer * afscheidsdiensten

Uitvaartverzorging Jo van Vugt

Zaterdag 3 november H. Hubertus Zondag 4 november 31ste zondag door het jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Ensemble •Jas en Toos van Grunsven van Hoeij (fund) •Henk Schuurmans en Marie en Nol Brands van Schaijk •Sjaak van den Heuvel (mged) •Jo Smits (jrgt) •Herman van Vilsteren (mged) •Jan van der Heijden (mged) •Marietje Bergers Kling (mged) 11:00 uur St. Petrus’ Banden te Macharen Woensdag 7 november Hoogfeest: H. Willibrordus 19:00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem We vieren de patroon van onze Kerk in een gezinsviering. Zaterdag 10 november Gedachtenis: H. Leo de Grote 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren Zondag 11 november 32ste zondag door het jaar Dit weekend vieren we het patroonsfeest van de Parochie, de heilige Willibrordus, allemaal samen met een eucharistieviering in de Grote Kerk van Oss om 10:00 uur. Er is dus geen Heilige Mis in Berghem om 9:30 uur. Zondag 18 november 33ste zondag door het jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Wim en Tonnie Ceelen de Groot (fund) •Piet en Marie van Grunsven (fund) •Jan van Schaijk (mged) •Lies van de Wiel van Bergen (jrgt) •Sjaak van Gaal (mged) 11:00 uur St. Petrus’ Banden te Macharen

BC

Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06 - 230 640 10 b.g.g. 06 - 131 711 49 vanvugtj@kabelfoon.nl


pagina 54

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

www.taximaasland.nl Ggelukkig zijn... Zo vaak hoor je mensen, vooral ouders, zeggen: als ze maar gelukkig zijn. Daarmee bedoelen ze de leef- en woonsfeer van hun kinderen op allerlei gebied. En zo is het ook. Dit gezegde geldt eigenlijk voor iedereen: jong en oud en daar wil je zelf ook vaak iets voor doen. De leefsfeer is vaak zo veranderd en dat merken ouders b.v. als hun kinderen – vanwege hun werk – voor een aantal maanden naar New York of Dubai worden uit gezonden. Voor de jongeren vaak romantisch, voor de ouders altijd een beetje zorg van: zou het goed gaan, zou ze het naar hun zin krijgen en ga zo maar door! Zo is het ook met onze gezondheid. Gezondheid is een groot goed, maar is niet het grootste, denk ik. Want gelukkig zijn staat daar toch nog boven. Menig gezond mens beseft zijn geluk pas later, als hij gebogen over een rollator bijna niet meer verder komt. De echte waardering wordt pas gevoeld als je iets begint na te laten. Tientallen jaren van je leven kon je nog alles en ineens komt er iets, waardoor je meer afhankelijk wordt van je omgeving en eerst dan ben je je ervan bewust hoeveel gelukkige jaren hebt gehad. Maar het gelukkig-zijn heeft ook een andere kant van het leven. Hoe gelukkig kun je zijn als je door je werk anderen echt gelukkig kunt maken, zeker als het op leven en dood gaat, zoals voor een paar weken terug toen er in de Radboud gevochten werd voor het leven van de begeleidster van de Stint en voor het elfjarige meisje, dat na vijf dagen gelukkig toch nog uit haar coma kwam. Voor die doktoren ook een groot gevoel van gelukkig zijn met je werk en een van de behandelende chirurgen, die bij dit grote ongeval van 20 september j.l. daarvoor een gedicht schreef (het was dokter I. Desar) en zegt het volgende, wat me zeer heeft aangegrepen: Maar vandaag is het anders...... Vier kinderen overlijden, een 11-jarig zusje en begeleidster raken ernstig gewond. Kinderen die net het ochtendlicht van hun levensreis ervaren. Ouders die vertrouwen op bakfiets, spoorweg en buitenschoolse opvang. Gezinnen verbijsterd, ontwricht en verscheurd. Twee traumaheli’s, operatie- en intensive care teams, iedereen werkt naarstig om menselijk lijden te beperken. Dit doen we elke dag, hiertoe zijn wij opgeleid en uitgerust. Dit is ons werk, “business as usual” Maar vandaag is het anders, vandaag raakt het ons intenser. We zijn er stil van en het maakt ons bescheiden. Want ja, dit is wel ons werk, “business as usual”. Maar zeg toch dat het niet waar is. Want ook al zijn wij hiertoe opgeleid,waarom verandert er zo weinig, terwijl wij zoveel doen?..... Waarom verzacht niet het leed? Het raakt ons, het maakt ons stil, het maakt ons bescheiden... Toch raakt juist dit aan de zingeving van ons werk. Er zijn, er voor zorgen en er steeds weer voor gaan. Maar zeg dat het niet waar is................ Dit heeft in diepste kern ook iets, ja veel, te zeggen over het gelukkig zijn in je werk. Zr. Antoine van Erp, pastorale werkster

...goed op weg!

✆ 0412-690093 www.taximaasland.nl

Onze comfortabele auto’s en bussen staan dag en nacht voor u klaar! Gespecialiseerd in: Groepsvervoer • Directievervoer Airportservice • Ziekenvervoer • Verhuur

! g e w p o d e ...go www.taximaasland.nl


pagina 55

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Openbare vergadering Dorpsraad Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de eerstvolgende openbare vergadering. Datum : 23 oktober 2018 Tijdstip : vanaf 19.30 uur Locatie : De Berchplaets - zaal Gement De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: •Presentatie Mooiland: Job Linskens Tijdens de presentatie wordt informatie verschaft over het huren in Berghem: inschrijven van woningzoekende, het reageren op woningen, hoe woningen toegewezen worden, melden als er verbeterpunten zijn in bepaalde buurten. •Presentatie woningbouw laatste gedeelte Piekenhoef: Jan Peter Chatrou: onder voorbehoud •Mededelingen vanuit het gebiedsbeheer van de gemeente: Moniek van Opstal •Financiën: toekennen subsidieaanvragen

•De opzet van de openbare vergadering: voor verbetering vatbaar? De dorpsraad stelt het op prijs om de openbare vergadering zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze inwoners. Tijdens deze vergadering willen we ieder de gelegenheid geven om ons te voeden met ideeën, op- en aanmerkingen en mogelijke verbeterpunten. •Rondvraag en mededelingen

Mocht u willen inspreken, wilt u dit dan graag van tevoren melden bij het secretariaat van de dorpsraad: dorpsraad@berghem.nl / tel. 06 26979796 Namens de leden van de dorpsraad Berghem Pieter van Houten, voorzitter

Van Schaijk Autoservice

Osseweg 43B | 5351AB | Berghem 0412-405315 | info@vanschaijkautoservice.nl

Berghs Contact

2e jaargang - nr 10 - oktober 2018

Alle magazines zijn digitaal te bekijken op: www.thuisinhetnieuws.nl/magazines Volgend nummer: bezorging vanaf maandag 12 november materiaal en kopij aanleveren: uiterlijk 7 november Resterende verschijningsdata 2018: 12 november, 10 december

Computerproblemen…en dan? Voor vakkundige hulp snel naar;

“DeComputerMan”

Marrn Luther Kingstraat 41 | 5351 GG Berghem T:0412-405587 | E:info@dcmweb.nl | www.dcmweb.nl

0412-405315 | info@vanschaijkautoservice.nl Airco service

Een merk en concept van stichting ST.E.M. Oplage 4.500 exemplaren.

•Sluiting

Website bouwen en onderhouden? Wij regelen het voor u!

Bekleden Invan en remschoenen koppelingsplaten verkoop en van occasions Van Schaijk AircoAutoservice service | Osseweg 43B | 5351AB | Berghem

Bekleden0412-405315 van remschoenen en | info@vanschaijkautoservice.nl Van Schaijk Autoservice koppelingsplaten | Osseweg 43B | 5351AB | Berghem

•Speerpunten dorpsraad: 2018 - 2022 De dorpsraad staat voor de leefbaarheid van de inwoners van Berghem en houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen. We hebben als dorpsraad een aantal speerpunten bedacht, die bij ons hoog in het vaandel staat en waaraan we willen werken .

Ook hét adres voor uw nieuwe Computer, Notebook, Tablet en meer…

Onderhoud & reparatie van alle merken Banden service Onderhoud & & reparatie van alle merken Onderhoud reparatie alle merken Opslag vanvan winter- en zomerbanden Banden service Banden service APK-keuring Opslag van winter-”Bij en een zomerbanden beurt gratis APK” Opslag van winter- engrote zomerbanden APK-keuring In- en verkoop van occasions APK-keuring ”Bij een grote beurtvangratis APK” en koppelingsplaten Bekleden remschoenen In- een en verkoop occasions ”Bij grotevan beurt gratis APK” Airco service

ADVIES SERVICE ONDERHOUD HARDWARE SOFTWARE NETWERKEN WEBSITES WEBSIT

Redactie: Wiljo van Nuland - 06-37410335- redactie@nnmedia.nl Advertenties: Nico van Nuland - 06-53394851 - nico@nnmedia.nl Uitgever accepteert geen aansprakelijkheid voor inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten of foto’s. Door aanlevering verklaart de inzender dat het aangeboden tekst- en/of fotomateriaal vrij is van rechten en de uitgever aldus te vrijwaren van auteursen beeldrechtelijke aanspraken.

Co lo fon


pagina 56

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Adviseur Carmen Dreesen

Verruimde openingstijden in de Berchplaets Rabobank Oss Bernheze Financieel advies bij u om de hoek Ons servicepunt in de Berchplaets heeft sinds kort verruimde openingstijden. Voortaan zijn we op woensdagmiddag en vrijdagavond geopend voor inloop. Wilt u liever een afspraak maken? Dat kan ook: van maandag tot en met vrijdag, zowel overdag als ’s avonds. Handig toch, een bank die zo dichtbij en betrokken is?

rabobank.nl/ossbernheze


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.