Page 1

BERGHS CONTACT

2E JAARGANG NR. 1 - JANUARI 2018 - ) 073-5320035 - REDACTIE@NNMEDIA.NL


januari 2018 - pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

BC


januari 2018 - pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Prins John d’n Urste: ‘Samen is ’t un kouw kunstje’

Dit jaar zwaait prins John (van Krevel) d’n Urste de scepter over het Knollenrijk. Onder het motto ‘Samen is ‘t un kouw kunstje’ hoopt hij er, samen met zijn adjudant Mark van Gaal en alle Berghemnaren, een knallend carnavalsfeest van te gaan maken. Berghs Contact ging in gesprek met de prins en vroeg hem naar zijn achtergrond, de vele vrijwilligersactiviteiten en wat hij de lezers mee wil geven. door Mark van der Donk Tijdens het 11-11-bal maakte burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans onder luid gejuich bekend dat Van Krevel dit carnavalsseizoen het prinsenpak zal dragen. De projectleider werktuigbouwkunde bij Hellebrekers Technieken, die opgroeide in Lithoijen en sinds 2005 in Berghem woont, vertelt uw verslaggever uitgebreid hoe hij in het dorp terecht is gekomen. “Ik ben geboren in het ziekenhuis in Oss, maar heb tot mijn 25e in Lithoijen gewoond. Daarna verhuisde ik naar Lith, waar ik mijn huidige vrouw Inge leerde kennen. Samen besloten we een huis te kopen, dat ons naar Oss bracht. Uiteindelijk zijn we in Berghem beland, omdat we iets nieuws wilden en bouwgrond vonden in de Piekenhoef. In april of mei gaan we trouwens weer verhuizen. Dan meer naar het oude Berghem, naar een huis in de Spaanderstraat.” De 47-jarige Brabander is al zijn hele leven besmet met het carnavalsvirus, vertelt hij enthousiast. “In Lithoijen bouwden we jarenlang carnavalswagens met de Beugelploppers, waarmee we aan heel wat optochten hebben deelgenomen. Later raakte ik ook betrokken bij de Brandlopers, de Geffense vriendengroep van Inge, waardoor onze carnavalsdagen in verschillende dorpen plaatsvonden.” Het gevoel zit duidelijk in de genen en dat hebben John en Inge ook doorgegeven aan hun kinderen. Jelle, inmiddels 12 jaar oud, was vorig jaar jeugdadjudant en de 9-jarige Pleun zit dit jaar bij de jeugdraad. Ook Maud (7) is wel voor een feestje te porren, zegt de trotse vader: “Ze denkt eraan om misschien volgend jaar bij de Sticarda’s (dansgarde, red.) te gaan.”

Gepolst Het kan er ook nog wel bij, in het drukke leventje van familie Van Krevel. John is de laatste jaren in heel wat besturen, commissies en andere vrijwilligersfuncties gerold, zo legt hij uit: “Sinds 2015 ben ik lid van de Raad van 11 van het Knollenrijk. Een straatgenoot, die ook in de raad zit en prins is geweest, had me er al eerder voor gepolst. Toen de kinderen nog kleiner waren, hield ik het af, maar toen hij me nog een keer vroeg, zijn we om de tafel gaan zitten en besloten we het te doen.” Niet lang duurde het daarna voordat de bezige bij ook bij een tweetal commissies van Stichting Carnaval Berghem betrokken raakte. “In de commissie jeugdoptocht zijn we met zeven mensen verantwoordelijk voor alles wat er bij komt kijken. Denk aan de route-indeling, de inschrijvingen, het regelen van sponsors en bedankjes, noem het maar op. En vanuit de commissie openbare verkoop zijn we ieder jaar met name in oktober druk. Aan het beginvan de maand wordendan in het hele dorp allerlei bruikbare materialen opgehaald.Dat gaat van koelkasten tot tafels en van kleding tot keukengerei. Daarna wordt alles in de Knollenschuur gesorteerd en in het laatste weekend van oktober volgt er een gigantische rommelmarkt en dienstenveiling, waar zoveel mogelijk wordt verkocht ten goede van de stichting carnaval.”

Handen uit de mouwen Maar niet alleen binnen het carnaval is John zeer actief als vrijwilliger. Ook als bestuurslid van Stichting Jeugd en Jongeren is hij het hele jaar door in touw. “We organiseren de kindervakantieweek, het paaseieren zoeken, de kerstboomverbranding en de avondvierdaagse. Ik ben zelf ook een echte wandelaar, heb al elf keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. Afgelopen jaar samen met mijn vader en Jelle, drie generaties Van Krevel.” Samen met adjudant Mark van Gaal, geboren en

getogen in Berghem, wil prins John d’n Urste dit jaar het voortouw nemen bij het carnaval in het Knollenrijk. Onder het motto ‘Samen is ‘t un kouw kunstje’ hoopt hij voor nog meer saamhorigheid te kunnen zorgen. “We zijn al een heel tijdje elk weekend op pad. Na een paar jaar in de raad te hebben gezeten, is het mooi om het eens van deze kant te beleven. Want prins en adjudant komen toch op veel plekken waar de raad niet is. Of ik tot slot nog iets mee wil geven aan de Berghemnaren? Dat we samen de handen uit de mouwen moeten blijven steken om mooie dingen te kunnen organiseren. In ons dorp hebben we over vrijwilligers gelukkig niet te klagen. Laten we dat vooral zo houden!”


januari 2018 - pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

zetten. Ik wil iedereen die zich de afgelopen periode van de dorpsraad heeft ingezet voor welke taak dan ook van harte bedanken voor deze inzet.

Nieuwjaartoespraak Dorpsraad Berghem 2018:

Met elkaar voor elkaar In een tijd dat koning Willem Alexander in zijn kerstboodschap oproept om na te denken over hoe we in het leven staan, Is het ieder voor zich…. en God voor ons allen? Of hebben we een actieve rol in een groter geheel, en zo ja welke dan? In de tijd dat de koning zich dat afvraagt, kijken we terug op de afgelopen periode van de dorpsraad Berghem. De afgelopen periode van de dorpsraad……. We kwamen december 2014 voor het eerst samen met de leden van de dorpsraad van de periode daarvoor en dus de huidige leden. En die periode loopt door tot april 2018, want dan stopt de huidige periode van de dorpsraad Berghem. Als ik dan nadenk over de vraag van de koning, denk ik dat we als dorpsraad Berghem kunnen zeggen dat we actief bezig zijn geweest. Wij hebben getracht een luisterend oor voor iedereen te zijn, een actieve rol te nemen om de leefbaarheid van Berghem te verbeteren. De leefbaarheid. Leefbaarheid is een algemeen begrip. Als je op internet zoekt wat leefbaarheid betekent kom je op de volgende beschrijving. Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Maar leefbaarheid betreft ook de Veiligheid. Veiligheid bedoelt in de ruimste zin van het woord. Dus verkeerstechnisch maar ook de werkelijke veiligheid in ons dorp. Ik gaf net aan dat we als dorpsraad Berghem met elkaar ons best hebben gedaan voor elkaar. Met elkaar als leden van de dorpsraad. Met voor elkaar bedoelen we iedereen die in Berghem woont en werkt. Wij hebben diverse activiteiten ontplooid tijdens deze “zittingsperiode”. Die activiteiten zijn onder andere te zien op de schermen waar een mooie powerpoint presentatie wordt vertoond. Als je naar deze powerpoint presentatie kijkt zie je ook, dat het met elkaar betekent dat wij het niet alleen doen, maar dat er veel meer mensen bezig zijn om de leefbaarheid van ons dorp op een hoger plan te trekken. Berghem kan en mag oprecht zeggen dat er veel vrijwilligers zijn die bereid zijn om iets voor een ander te doen. Deze vrijwilligers werken met elkaar mee om de leefbaarheid in ons dorp voor elkaar te vergroten. Er wordt getracht om met betrekking tot bepaalde onderwerpen of plaatsen iets op te bouwen, of om iets op te zetten of iets voort te

Echter het houdt niet op. Ook in 2018 zal er vanuit de gemeenschap worden gevraagd om voor elkaar iets te betekenen. Iets dat we dan weer met elkaar voor mekaar moeten boksen. Dit zal inspanning vergen maar de voorbereidingen van de eerste projecten die de dorpsraad met inwoners wil opstarten zijn al gestart. We krijgen dadelijk al een voorproefje van een paar ideeën die we als dorpsraad Berghem van harte ondersteunen. We steunen dat als huidige dorpsraad maar die projecten zullen ook worden gesteund door de nieuwe dorpsraad Berghem. Want jawel, zoals al eerder aangegeven bij de openbare vergaderingen, er breekt weer een nieuwe periode aan voor de dorps- en wijkraden. Burgemeester Wobine Buijs heeft iedereen opgeroepen na te denken om zich in te zetten voor alle wijken en dorpen van de gemeente Oss. Zo ook voor ons dorp Berghem. Ook Wobine Buijs vraagt dus aan inwoners uit Oss om een actieve rol op je te nemen. Zoals wij het de afgelopen zittingsperiode als dorpsraad met elkaar voor elkaar hebben gedaan. We zullen in april het stokje overdragen aan de nieuwe dorpsraad Berghem. Sommige leden van de huidige dorpsraad hebben aangegeven dat ze zich opnieuw beschikbaar willen stellen, sommige hebben ook aangegeven dat ze zich niet beschikbaar stellen. Iedereen uit Berghem kan zich beschikbaar stellen voor de nieuwe periode van de dorpsraad. Er komt een benoemingscommissie die kijkt wat de beste samenstelling is. Het betekent dus niet dat zittende leden zondermeer blijven zitten als ze zich beschikbaar stellen. Dus als je zelf denkt dat je het leuk vindt. Of dat je veel zou kunnen betekenen voor ons dorp meldt jezelf aan bij ons secretariaat of bij één van de twee wijkcoördinatoren. In 2018 zullen een aantal projecten worden opgestart en een aantal lopende zaken zullen worden voortgezet. Los van dorpsraadsleden zijn hier ook bij de projecten vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn die er veel in Berghem en daar maak ik me niet druk om, maar laat het niet steeds dezelfde groep mensen zijn die vrijwilligerswerk doen. Trek, als je iets leuk vindt om te doen, de stoute schoenen aan en doe mee met alle anderen. Iemand die bereid is om mee te helpen is altijd welkom, en bij iedere vereniging of club is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Zorg dat je actief mee doet of zoals al gezegd dat je actief mee blijft doen. Om terug te komen op de woorden van de koning, dan kan je zeggen dat je een actieve rol op je neemt in het grote geheel. Terugblikkend op de vraag van Wobine Buijs, ik durf wel te zeggen dat ze alle vrijwilligers, op welke plek in de gemeente, een warm hart toedraagt. Ook Wobine vraagt mensen zich actief in te zetten, ook van haar komt de vraag doe het met elkaar en doe het voor elkaar. De dorpsraad Berghem zal blijven bestaan en door blijven gaan, ik wil jullie allen bedanken voor alle inzet van 2017 en wil iedereen succes toewensen in 2018. Nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar….. met elkaar voor elkaar! De eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad vindt plaats op 1 maart 2018 in dorpshuis ‘De Berchplaets’, zaal de Meer (2e verdieping; er is een lift aanwezig). Aanvang 19.30 uur U kunt met uw vragen/meldingen altijd terecht bij het secretariaat van de dorpsraad: dorpsraad@berghem.nl of 0626979796 Postadres: Maanstraat 19, 5351 GW Berghem Tevens zijn wij te vinden op onze website bij www.berghem.nl en op onze facebookpagina.


januari 2018 - pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

Berghse Powervrouwen geëerd Of ze de muntverkoop op zich wilden nemen, hadden ze aan Ageeth Ceelen gevraagd. Want er was bij de nieuwjaarsontmoeting van de dorpsraad in de Berchplaets eerder deze maand echt niemand die dat kon doen. En omdat Ageeth Ceelen nooit nee zegt, of nou ja, bijna nooit, zat ze met haar dochter munten te verkopen. En Marianne Dreese, die had ook geen enkel idee dat ze later op de avond op het podium geroepen zou worden. “Let op Ageeth” fluisterde ze onze fotografe nog in. “Ze zit nu nog bij de munten, maar zíj krijgt straks de Zilveren Willibrordus.” Groot was dan ook de verrassing voor beiden toen ze later op de avond geëerd werden voor hun diensten voor de Berghse gemeenschap. Toen wethouder Kees van Geffen de vrijwilligers van Berghem bedankte voor hun tomeloze inzet begon hij te vertellen over de allereerste Gouden Oogappel die de gemeente Oss elk jaar zes keer uitreikt. Er komt er elk jaar één in Berghem terecht, vertelde hij, en daar was hij hartstikke trots op. ,, Die worden uitgereikt aan mensen die er eigenlijk niet op zitten te wach-

ten. En u als Berghemnaren weet natuurlijk dat Marianne iemand is die liever níet op de voorgrond treedt, maar die het wél allemaal regelt.’’ Ze is actief als secretaris van de dorpsraad. En een goede, zo blijkt uit het juryrapport dat hoort bij de nominatie voor de titel vrijwilliger van het jaar

die hoort bij de Gouden Oogappel. ,,Ze is de hoofdletter aan het begin van de zin, de puntjes op de i en de afsluitende punt aan het einde van de zin. Alles is ingevuld.’’ En daarbuiten bemoeit ze zich ook met de Berghse koningsdag, de dodenherdenking, ze is actief in de buurtpreventie,

BC organiseert activiteiten voor Internationale Vrouwendag, en zat jarenlang in het bestuur van de Vrouwen van Nu. Ageeth Ceelen werd even later ook het podium opgeroepen. Haar man had, geflankeerd door twee blazers, net opgetreden met de monsterhit in spé ‘Ai ai ai ai, oei oei oei oei’. Dat gelegenheidstrio had een beetje regie nodig vond presentator Dimitri van Gaal en Ageeth was de aangewezen persoon. Het bleek een valsstrik, want al snel volgde een opsomming van alle bezigheden van Ageeth in het Berghse: de pronkzitting, het seniorenbal, Hoessenbosch, de toneelvereniging van De Herfstzon, de kindervakantieweek, de Sinterklaasintocht. ,,Of er iets begint te dagen’’ vroeg Dimitri van Gaal. Dat was het geval, en daar kwam dorpsraadvoorzitter Eric Remmerswaal het podium op met de Zilveren Willibrordus onder zijn glazen stolpje. ,,Ik doe het ook allemaal zo graag’’ riep Ageeth uit. ,,En met heel veel liefde en plezier.’’ Enig minpuntje aan het krijgen van een erkenning tijdens een drukbezochte nieuwjaarsontmoeting zijn wellicht de felicitaties na afloop. Er vormde zich een lange rij, en zowel Marianne Dreese als Ageeth Ceelen moest er aan geloven: drie zoenen van iedereen.


januari 2018 - pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Aandacht, rust en ruimte Wij werken enkel op afspraak

Vossenbosstraat 12, 5351 AJ Berghem Telefoon: 06 5114 7904 email: frankstegelwerken@caiway.nl

Mark van der Zander Dierenarts algemeen

Maarten Simonse Dierenarts algemeen

Joeri Gagarinstraat 11 5351 HA Berghem Telnr. : 06-28 13 85 30 Behandeling op afspraak

Suzanne van Erp

Dierenarts gezelschapsdieren

info@trimsalonberghem.nl www.trimsalonberghem.nl

voor de complete vachtverzorging van de kleine tot middelgrote hond Lieke van Erp

Dierenarts gezelschapsdieren

Tamara van der Heiden Dierenarts algemeen

Koolzaadweg 10, Berghem • 0412-310 010

Marloes van Oorsouw Rijksgediplomeerd hondentrimster


januari 2018 - pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Supermarkt opent Pick Up Point en gaat thuisbezorgen

Online boodschappen doen bij Jumbo Berghem Goed nieuws voor klanten van Jumbo in Berghem: de winkel aan de Burg. van Erpstraat start op 6 februari met de mogelijkheid tot ophalen en thuisbezorgen van boodschappen. Klanten kunnen bestellen via Jumbo.com en apps voor smartphone en tablet. Vervolgens kan de bestelling afgehaald worden bij het Pick Up Point in de winkel. Wie de bestelling niet zelf wil of kan ophalen, kan ook kiezen voor thuisbezorging. Dan bezorgen medewerkers van de winkel de boodschappen bij klanten, desgewenst tot in de keuken. “We weten dat veel van onze klanten op verschillende manieren en momenten boodschappen willen doen. Vaak komen zij hier in de supermarkt, maar op sommige momenten kiezen zij er voor om hun boodschappen online te doen, bijvoorbeeld omdat er weinig tijd is of wanneer er veel producten nodig zijn voor een verjaardagsfeestje”, aldus Ramon Geerman, filiaalmanager van Jumbo Berghem. “Vanaf nu bieden we onze klanten de mogelijkheid om boodschappen op

te halen bij het Pick Up Point of thuis te laten bezorgen. Zo bieden wij onze klanten maximale keuze om boodschappen te kunnen doen hoe, waar én wanneer zij willen.” Service Zowel het ophalen als thuisbezorgen organiseert de supermarkt vanuit de winkel. Bij thuisbezorgen brengt een vertrouwd gezicht uit de winkel de boodschappen bij de klant. Ramon Geerman legt uit: “Jumbo garandeert naast

de laagste prijs en het grootste assortiment ook de beste service. Om die reden geven we ook de bezorging van boodschappen niet zo maar uit handen. Onze collega’s zijn getraind in de 7 Zekerheden. Zo krijgen onze klanten zowel bij het ophalen als ook aan huis de service die zij van Jumbo gewend zijn.” Online bestellen en ophalen Klanten die online een bestelling doen op werkdagen voor 12 uur ’s nachts, kunnen de dag erna de

Thuisbezorgen Wanneer klanten kiezen voor thuisbezorgen, hebben zij de keuze uit twee tijdsvakken van drie uur, in de ochtend of in de avond. Bij het plaatsen van de bestelling kunnen klanten aangeven waar hun voorkeur naar uit gaat.

W EU NI

VANAF 6 FEBRUARI

bestelling ophalen. Bij het ophalen van de bestelling kan er betaald worden met pin. Het Pick Up Point is van maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 20:00 uur geopend.

NXT-XXX-X

bezorgen we ook bij jou thuis

Download de app en bestel alvast


januari 2018 - pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

Iedere vrijdag pizzadag: elke pizza voor 7,50*

BC

www.varilux.nl

*Pizza’s onder de € 7,50 blijven dezelfde prijs op pizzadag

UW

DAG

VRAAGT OM

MEER DAN ÉÉN

BRIL 07.30u

09.30u

12.30u

18.30u

Spaanderstraat 72 BERGHEM Tel. 0412-405290

MERK VAN MULTIFOCALE BRILLENGLAZEN WERELDWIJD**

MuratsPlace Molenweg 1, 5351 ES Berghem tel. 0412 - 40 20 00

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actie is geldig t/m 25 maart 2018. **Meest verkochte merk multifocale brillenglazen volgens Essilors marktonderzoek.

2E PAAR GLAZEN VOOR € 150,00*


januari 2018 - pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Lezing met expositie beeldend kunstenares Kienen bij de Herfstzon Ellen Welten–Louwers in Berghem Op donderdag 1 februari kunt u weer Ellen Welten–Louwers is al 37 jaar professioneel en zelfstandig kunstenares. Zij is afkomstig uit Oss en woont thans in de prachtige omgeving van Gerolstein in Duitsland. Ellen is bij velen in onze omgeving bekend als docente voor allerlei disciplines van de beeldende kunst, zoals schilderen, beeldhouwen en boetseren. In het verleden heeft ze cursussen en workshops verzorgd, bij haar thuis maar ook voor de Muzelinck. Na te zijn begonnen met schilderen heeft Ellen in de loop der jaren een grote passie ontwikkeld voor werk in brons, later is daar glas bij gekomen. De kunst van Ellen is toegankelijk, figuratief en laat zich kenmerken door elegantie, beweging en gebruik van kleuren. Haar grote inspiratiebronnen zijn ballet en paarden. In Gerolstein, Duitsland is Ellen druk met de ontwikkeling van een eigen beeldentuin die in juni 2018 wordt geopend, waar ook werk van andere kunstenaars te zien zal zijn. Ook zijn er mogelijkheden voor het volgen van workshops en cursussen beeldhouwen en schilderen bij haar thuis. Haar werk, hieronder een kleine indruk, wordt geëxposeerd bij diverse galerieën en kunstbeurzen in binnen- en buitenland. Kunst van Ellen wordt verkocht binnen diverse Europese landen. Ook is verkocht naar landen in het Verre Oosten, Zuid Afrika, Canada en New York. Op verzoek van Stichting Beeldend Berghem komt Ellen binnenkort naar de Berchplaets in Berghem om een lezing te verzorgen met daarbij een kleine exposite van haar werk. Voor deze speciale gelegenheid nodigen wij u graag uit : Datum Locatie Kosten Aanmelden

woensdag 21 februari 2018, 20.00 uur Berchplaets te Berghem zaal de Meer € 10.= per persoon (inclusief 1 consumptiemunt) Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk van te voren een kaartje te reserveren. Dit kan via e-mailadres info@beeldendberghem.nl of telefoonnrs.: 0412-403733 (J.Bekkens) of 0412-402483 (A.Erkelens)

Voor meer informatie over Ellen kunt u terecht op website: www.ellenweltenlouwers.com. Voor informatie over Stichting Beeldend Berghem verwijzen wij naar de website: www.beeldendberghem.nl

gezellig kienen bij seniorenvereniging de Herfstzon in Berghem. Om 13.30 uur wordt begonnen in De Berchplaets. Er zijn zeer bruikbare prijzen te winnen die steeds met zorg worden gekozen.

Algemeen alarmnummer: 112 Politie: 0900 - 88 44 Brandweer: 073 623 6885 Huisarts: 0412-401922 Huisarts spoed: 0412-401900 Huisartsenpost (17- 8 uur): 0900 - 88 60 Dierenambulance: 0888-113410 Meldingen Gemeente Oss: 14 0412 Sociale raadslieden: 0412 - 62 22 04 Maatschappelijk werk: 0412 - 62 38 80 Rigom: 0412 - 65 32 32 Openbaar vervoer: 0900 - 92 92 Gemeenschapshuis De Berchplaets Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem - tel. 0412-404688. Dorpsraad Berghem Secr.: Maanstraat 19, 5351 GW Berghem tel. 06 26979796 - dorpsraad@berghem.nl Pastorie Julianastraat 37, 5351 AL Berghem - tel. 0412-401215 www.parochieberghem.nl Openbare Bibliotheek Berghem Sportstraat 3 Berghem tel. 0412-402620, maandag 13.30-19.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30- 17.30 uur. www.nobb.nl - contactberghem@nobb.nl Dierenartsenpraktijk Julianastraat 27, 5351 AL Berghem tel. 0412-401414. Spoedgevallen 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Spreekuur: ma. t/m vr. 13.30-14.00 uur en 19.00-20.00 uur. Kattenspreekuur: iedere donderdag 11.30-12.00 uur. Openingstijden voor medicijnen, dieetvoer, vlooienspul e.d. maandag t/m vrijdag 08.30-20.15 uur - zaterdag 09.00-12.00 uur. Regiobank Berghem - Hoogheuvel Advies Kerkstraat 65, 5351 EB Berghem - tel. 0412-641165 regiobank@hoogheuveladvies.nl. Geopend maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur. Tevens donderdagavond 18.30-19.30 uur. Mooiland Arnoud v. Gelderweg 69, Grave. Informatie en afspraak voor huisbezoek, Sociaal Consulent: Mariella van der Steen, tel. 088-4501010. Notaris De Vree & Van Drongelen Burg. van Erpstraat 16, 5351 AW Berghem tel. 0412-487111, fax 487123, info@dv-vd.nl TPG Servicepunt Maandag t/m donderdag 08.00-20.00 uur, vrijdag 08.00-21.00 uur, zaterdag 08.00-17.00 uur, tel. 0412-401489. Maaltijden Koelvers aan Huis Als u voor korte of langere tijd niet in staat bent om zelf te koken, Maaltijdservice, tel. 0412-653234. Worden 1x p/week bezorgd. Hulp bij bijzondere nood door geldproblemen Stichting Steunfonds Vincentius Berghem, Postbus 8, 5350 AA Berghem. Aanvragen schriftelijk o.v.v. uw naam en telefoonnummer, per sms of voicemail van 06-48284022. U wordt binnen enkele dagen teruggebeld voor verdere afspraken. info@vincentiusberghem.nl - vincentiusberghem.nl


januari 2018 - pagina 10

Huisartsenpost HOV Locatie Oss Gezondheidslaan 1b, 5342 JW Oss tel. 0900 8860 maandag t/m donderdag 17.00-08.00 uur vrijdag 17:00–00:00 uur zaterdag en zondag 24 uur geopend

Gezondheidscentrum Berghem Molenweg 2, 5351 EV Berghem. www.gezondheidscentrumberghem.nl

Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Berghem. Huisartsen Wim de Grauw, Stefan Hameleers, Liselot Plönes-van der Krogt, Beatrijs Boersema, V. Pieterse en M. Malta oevoegen aan het rijtje. Spreekuren op afspraak van 08.00-10.30 uur en 13.00-16.30 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur tel. 0412-401922. Voor spoed: 0412-401900. www.berghem.praktijkinfo.nl praktijk@hapberghem. Buiten kantooruren spoedeisende klachten: HOV: 0900-8860. Apotheek Berghem Gezondheidscentrum Berghem. J.M. van Haren-Loermans, tel. 0412-401751. Openingstijden: ma t/m do 08.00-17.30 uur, vrij 08.00-18.00 uur, za 10.00-12.00 uur. Apotheek spoed: weekdagen vanaf 17.30-23.00 uur en weekend/feestdagen van 08.00-23.00 uur: Burchtapotheek Gilissen Oss: 0412-633837 Nachten van 23.00-08.00 uur: Regioapotheek Bernhoven, Uden: 0413-408780. Groepspraktijk Logopedie Gezondheidscentrum Berghem. Contactpersoon: Alice Kok. Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen of mailen: 0412-634471/06-23400866 info@logopedieoss.nl, www.logopedieoss.nl Nova verloskundigen Gezondheidscentrum Berghem. Lianne Swiers, Maud Rozie, Marieke van Liempt, Roos Kremers, Anne van Otten. Controles op afspraak. Tel. 0412-646839, aanmelding@novaverloskundige.nl Tandartsenpraktijk Gezondheidscentrum Berghem. Mw. Bossers, Mw. R. de Rijk-Wehling, Mw. V. van Heumen, Mw. L. van den Heuvel, Hr. A. de Rijk, Hr. S. van der Waal, Mw. C. Rouppe van der Voort. Behandeling na afspraak, tel. 0412-401589, www.tandartsenpraktijkberghem.nl welkom@tandartsenpraktijkberghem.nl Cesar therapie Praktijk voor oefentherapie Cesar, Sanne v.d. Steen, tel. 0412-401764.

www.thuisinhetnieuws.nl Huid- en oedeemtherapie Derma Sana Gezondheidscentrum Berghem Acnetherapie, (oncologie)oedeemtherapie, laserontharing, littekentherapie. Vergoeding zorgverzekering mogelijk. Spreekuur op afspraak van 8.00 - 18.00 uur, avondafspraak in overleg. woensdag gesloten, Tel. 0619995204. Fysiofit Gezondheidscentrum Berghem. Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie, medische fitness en sportmassage. Tel. 0412-401764, info@fysiofitberghem.nl, www.fysiofitberghem.nl Psychologenpraktijk Derks Gezondheidscentrum Berghem. Mv. Drs. P. Derks, eerstelijns psychologische zorg, Gezondheidszorgpsycholoog BIC, cognitief gedragstherapeut, psycholoog NIP. www.psychologenpraktijkderks.nl. Behandeling na afspraak, tel. 06-24380243. Diëtist Oss/Berghem Gezondheidscentrum Berghem. Mw. Ardie van der Steen, tel. 06-33796547. Ook huisbezoek mogelijk. www.dietistossberghem.nl avdsteen@dietistossberghem.nl ONSWelzijn Gezondheidscentrum Berghem. Corry Dekkers,psycho-soc.h.v. Werkdagen: ma/di/wo/do Spreekuur: ma en do 09.00–10.00 uur Tel. 06-38503095. corry.dekkers@ons-welzijn.nl Trombosedienst en bloedafnam Gezondheidscentrum Berghem. Dagelijks van 08.00 tot 09.30 uur. Inlichtingen: 0413-403000, www.dcbernhoven.nl trombose@bernhoven.nl, Acupunctuur, dry needling Gezondheidscentrum Berghem. Joop Klasen, tel. 0412-401764/0649758275. joop@medifitoss.nl Podothereapie Makkelijk Lopen Gezondheidscentrum Berghem. Imke Couteaux, tel. 073-5470019 info@makkelijklopen.nl www.makkelijklopen.nl Personal Trainer Praktijk Willandstraat 62, 5351 PK Berghem Specialisaties: Lifestyle coaching: Voeding-Beweging-Ontspanning. Massages, Fitness en zelf-verdedigingscursus voor vrouwen. Op afspraak in Berghem of bij u thuis. Paul Schraven 06-28648493. Kijk voor speciale arrangementen op www.pspt.nl

BC

Fysiotherapie Fysio Roode Locatie IMRO-sana Burg. van Erpstraat 2 Berghem Locatie Four2Go, Osseweg 38-a Berghem Fysiotherapie, manuele therapie, kinder manuele therapie en revalidatie. Behandeling op afspraak, ook ‘s avonds en op zaterdag. Tel. 0412-657956, info@fysioroode.nl - www.fysioroode.nl Fysiotherapie4all Berghem Koolzaadweg 1, 5351 LP Berghem Fysiotherapie, manueel therapie, triggerpoint therapie, dry needling en echografie. Tel: 0412-404035 info@fysiotherapie4all.nl Fysiofit Molenweg 2, 5351 EV Berghem. Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie, medische fitness en sportmassage. Tel. 0412-401764, info@fysiofitberghem.nl - www.fysiofitberghem.nl

Thuiszorg Thuiszorg Pantein Molenweg 2, 5351 EV Berghem. persoonlijks verzorging, gespecialiseerde verpleging, gespecialiseerde thuisbegeleiding, kraamzorg, voeding en dieetadvisering. Tel. 0900-8803, www.thuiszorgpantein.nl thuiszorg@pantein.nl Thuiszorgwinkel Pantein Uden: Industrielaan 1, ma/vr. 08.30-17.30 uur, zat. 10.00-17.00 uur. Oss: Schadewijkstraat 8, ma/vr. 09.00-17.30 uur. Veghel: Stadhuisplein 47, ma/vr. 09.00-12.00 uur. BrabantZorg Thuiszorg de Wilberthof Voor alle zorg en ondersteuning bij u thuis. klantenservice.oss@brabantzorg.eu en 0412-622678 of De Wilberthof: 0412-406464. Interzorg Monsterstraat 3, 5341 EB in Oss Huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis. Individuele begeleiding en dagbesteding. Tel. ma. t/m vr. van 08.30-17.00 uur 0412-651428 www.interzorgthuiszorg.nl info@interzorgthuiszorg.nl

Verloskundigen Verloskundigen Ridderhof IMRO-SANA Burg. van Erpstraat 4 Berghem Controles op afspraak. Naast verloskundige zorg, ook kinderwens, echoscopie, borstvoedingsbegeleiding en anticonceptie. Aanmelden: 0412-627560 www.verloskundigenridderhof.nl Nova verloskundigen Lianne Swiers, Maud Rozie, Marieke van Liempt, Roos Kremers, Anne van Otten. Controles op afspraak. Gezondheidscentrum, Molenweg 2, Berghem, tel. 0412-646839, aanmelding@novaverloskundige.nl


januari 2018 - pagina 11

IMRO-SANA

Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. www.imrosana.com Fysio Roode Locatie IMRO-sana Burg van Erpstraat 2 Berghem Locatie Four2Go, Osseweg 38-a Berghem Fysiotherapie, manuele therapie, kinder manuele therapie en revalidatie. Behandeling op afspraak, ook ‘s avonds en op zaterdag. Tel. 0412-657956, info@fysioroode.nl Praktijk Voet en Vorm, Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Praktijk voor Medische voetzorg, MBO4 rijkserkend Medisch Pedicure Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV) Schimmelnageltherapeut/diagnostiek Arkada nagelregulatie specialist, Massage Lid beroepsvereniging NMMV KABIZ en KRP geregistreerd Tel: 06-16026402 www.voetvorm.nl info@voetvorm.nl Yogapraktijk Catelijne Oldenborger Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Yogalessen op dinsdagochtend, middag, -avond. Bij IMRO-sana, www.catelijneyoga.nl, tel. 0614635702. Pilates lessen Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem Voor informatie: contact per mail: Pilates.karin@gmail.com of per tel. 06-13908486. Acupunctuurpraktijk George Remst Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Traditionele Chinese natuurgeneeswijze bij diverse acute en chronische (pijn)klachten. lid N.V.A. Tel. 06-22400724. www.oosterse-geneeswijze.nl

Kinderdagverblijven Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos locatie ‘De Elfenboom’ St. Willibrordusstraat 15T, 5351 ED Berghem, Opvang voor 0-13 jaar, open van ma. t/m vrij. van 07.30-18.30 uur. Voor meer informatie: Natasja de Jager, tel. 073-6105949 (optie 1-2). www.elfenboom.nl info@hetsprookjesbos.nl Kinderdagverblijf De Schaepskooi Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem, 0412-402262. Opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Maandag t/m vrijdag 07.30-18.00 uur. Saroma v. Erp, tel. 0412-624347. www.deschaepskooi.nl info@deschaepskooi.nl Gastouderopvang Kids en care Melissa Platenburg, Jachtslot 14, 5346 WK Oss. Kleinschalig kinderopvang in huiselijke omgeving. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar, tel. 0412-650787. www.kids-caregastouderbureau.nl info@kids-care-gastouderbureau.nl

www.thuisinhetnieuws.nl Gastouderland Gastouderopvang kleinschalig, zowel dagopvang als BSO. Bemiddelt in de opvang. Marianne van der Heijden Het Reut 501 5351 TG Berghem Tel: 06 50 805 605 m.vanderheijden@gastouderland.nl www.gastouderland.nl Stichting Peuterwerk Oss Hier kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar met leeftijdsgenootjes komen spelen onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving. -vestiging De Teddybeer, Dr. Baptiststraat 16, 5351 EX Berghem -vestiging De Zon, Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem Voor meer informatie: tel. 0412-643221 www.spo-oss.nl info@spo-oss.nl

Pedicurepraktijken Gerdie Bimbergen-van Gaal Wolvepad 44, 5351 CX Berghem, tel. 0412-402741. Behandeling volgens afspraak. Mieke van Haren Kerkstraat 38, 5351 EB Berghem, pedicure-miekevanharen@caiway.net Geaccrediteerde pedicurepraktijk. Behandeling op afspraak, tel. 0412-401886. mob: 06-20734934 Gesp. in voetverzorging. Behandelingen bij diabetici-, reuma-, en overige risicopatiënten. Provoet en KRP. Annemiek van Hintum Valendonkstraat 13, 5351NE Berghem, tel. 0412-402583. Diabetici. Behandeling op afspraak, ook aan huis. JA Voetzorg Astrid Janssen Bergse Heihoek 4, 5351 SL Berghem Tel: 06-18719924 info@javoetzorg.nl Behandeling op afspraak. Pedicure Marike Osseweg 52, 5351 AE Berghem, tel. 06-51109806. Wendy van Orsouw Hoessenboslaan 11 ( tijdelijk) Tel. 06 124 00 182 Behandeling op afspraak. Manuela Smulders Zeis 10, tel. 0412-401855, behandeling volgens afspraak. Sylvia Voets Medisch pedicure. Ook risicovoeten zoals diabetes, reuma, ouderen. Lid Provoet – KRP geregistreerd. Behandeling volgens afspraak. Heistraat 10, tel. 0412-652741. Mariëlle v.d. Wetering Hoessenboslaan 39a, 5351 PB Berghem, medische pedicure. Lid Provoet en KPR registratie. Tel. 0412-402555/06-55808318. Behandeling volgens afspraak.

BC

Dierenartsen Dierenkliniek De Piekenhoef Koolzaadweg 10 5351 LP Berghem. Altijd bereikbaar onder nummer: 0412-310010

Overige Blijvend anders Kunnen mensen echt blijvend veranderen, kunnen ook de ooit opgelopen angsten, beschadigingen of trauma’s echt opgeruimd worden? Bij Blijvend anders kunt u terecht voor individuele begeleiding én voor groepstrainingen om tot duurzame en dus effectieve veranderingen te komen. Blijvend anders, Landbouwlaan 105, 5351 LA Berghem tel: 06-24110827 email: info@blijvendanders.nl website: www.blijvendanders.nl AvL Coaching Laanderhof 45, 5351 CN Berghem Mental coaching door middel van hypnotherapie /pijnreductie Anja van Lieshout tel. 0621437244 www.avlcoaching.nl / www.pijnreductie.nl info@avlcoaching.nl Sportzorgmasseur Cilia van de Camp Het Reut 313, 5351 TD Berghem SCAS gecertifieerd. Aangesloten bij NGS. Behandeling schouder- hoofdpijn- nekklachten. Sporters en niet-sporters. Behandeling op afspraak en overleg. 2 middagen bij FItness4all, vraag voor info bij de receptie. Diverse verzekeraars vergoeden de behandeling. www.sportzorgciliavandecamp.nl. Berghse Tafel Iedere donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u in de Berchplaets terecht voor een kop koffie, vragen of hulp.

Aanvullingen/correcties Deze gegevens zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Heeft u correcties of aanvullingen van uw organisatie, of staat u nog niet vermeld mail dan naar redactie@nnmedia.nl en wij zullen het voor de volgende uitgave aanpassen. Kosten vermelding €42,35 incl btw per jaare

Inzenden kopij Berghs Contact Berghs Contact wordt samengesteld uit de ingezonden mededelingen en persberichten van verenigingen en organisaties. Aankondigingen van Bergse verenigingen en organisaties met nieuwswaarde (zoals aankondigingen van activiteiten) worden gratis geplaatst. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten ligt bij de inzenders. Inzenders vrijwaren de uitgever tevens van auteurs- en beeldrechtelijke aansprakelijkheid. Bedenk u dus vooraf goed of de rechten van in te zenden teksten en/of foto’s bij u liggen of door u geregeld zijn. Uw kopij kunt u tot de in de colofon vermeldde dag en tijd aanleveren via een mail aan: redactie@nnmedia.nl. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met 073-5320035.


januari 2018 - pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

Jeugdknol van Verdienste voor Henrie van Bergen Zondagmiddag 21 januari 2018 heeft tijdens de jaarlijkse jeugdpronkzitting van Stichting Carnaval Berghem Henrie van Bergen de Jeugdknol van Verdienste gekregen uit handen van President Marc van den Heuvel. De Jeugdknol van Verdienste van Stichting Carnaval Berghem wordt maximaal 1 keer per carnavalsjaar toegekend aan een vrijwilliger die

BC

veel (heeft) betekend voor (carnaval in) Berghem en dan in het bijzonder voor de Berghemse jeugd. Henrie speelt binnen Stichting Carnaval Berghem nog steeds een zeer prominente rol, met name binnen de commissie Pronkzitting maar wellicht nog een grotere binnen de Commissie Jeugd. In 2001-2002 was Henrie Prins van het Knollenrijk. Na in 2002-2003 lid te zijn geweest van de Rv11 heeft Henrie een actieve rol binnen de commissie pronkzitting op zich genomen. Sinds 2010 is hij de regisseur van dit mega spektakel. Daarnaast is Henrie sinds 2005 een zeer gewaardeerd en actief lid van de commissie Jeugd. Als lid van de commissie Jeugd gaat hij mee als de jeugdraad en zijn gevolg moetenuitrukken en meestal schrijft hij dan ook de teksten die de jeugdprins, prinses en adjudant voordragen. Henrie mag en kan zeker ook het creatieve brein van de commissie worden genoemd. Nieuwe ideeĂŤn voor nieuwe evenementen of activiteiten komen vaak van zijn hand. Ook is hij bedenker en schrijver van het jeugdlied. Voor en door de commissie wordt Henrie gezien als inspirator en motivator van de jeugdraad maar zeker ook als de grote regelaar. Tot slot is Henrie de regisseur bij de jeugdpronkzitting waarbij hij de jeugdige deelnemers op zijn eigen inspirerende wijze input geeft om hun stukje nog beter, mooier en spectaculairder te maken. Buiten en naast de Carnaval kennen we Henri van Hoessenbosch, als speler, vrijwilliger en ook als bestuurder van Stichting Hoessenbosch. Als Partner van HBS Accountants en belastingadviseurs kan menig vereniging een beroep doen op Henrie voor een (financiĂŤle) bijdrage. Het mag en kan gezegd worden, Henrie heeft een groot hart voor het Berghemse Verenigingsleven, de Berghemse Gemeenschap en zeker voor de Berghemsejeugd. Stichting Carnaval Berghem is trots op een man als Henrie van Bergen in haar midden. De Jeugdknol van Verdienste is dan ook meer dan terecht. Henrie, Franca en kinderen, proficiat!

St.Willibrordusstraat 7 5351 ED Berghem

tel. 0412 401695

Tijdens de carnavalsdagen zijn wij ALLE DAGEN vanaf 12.00 uur GEOPEND en hebben wij extra veel zitplaatsen!! Natuurlijk onze vertrouwde ontbijtjes, diverse schotels en gewoon een lekkere, vette hap! Wij wensen alle wagenbouwers een fantastische optocht en iedereen een gezellige carnaval toe!


januari 2018 - pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


januari 2018 - pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

OPEN

DAG WOENSDAG 28 FEBRUARI

16.00 UUR TOT 21.00 UUR - STADION

GRAAG TOT DAN!

Kijk op stadion.hethooghuis.nl voor meer info

ALL


januari 2018 - pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl In 1991 kwam Theo erbij en in 2005 nam hij het bedrijf over. In 2007 was het bedrijf zo gegroeid dat uitbreiding noodzakelijk was. In 2010 werd er gebouwd aan de Randmeer en een jaar later volgde de verhuizing. “Op oud-Berghems grondgebied” lacht de ondernemer van het jaar. De hoofdmoot van het bedrijf was altijd transport, sloopwerk en grond- en straatwerk. In 2014 werd het uitgebreid met sierbestrating Theo vd Camp Oss. In 2015 werd ook de Grondbank De Geer Oss opgericht.

v.d. Camp Oss Berghemse Ondernemer van het Jaar Tijdens de jaarlijkse feestavond van de Ondernemers Vereniging Berghem is v.d. Camp Oss uitgeroepen tot de Berghemse Ondernemer van het Jaar. De collega-ondernemers verkozen v.d. Camp boven de andere genomineerden Pebbels Baby & Kids en Hendriks van Bergen en Smulders in een tot de laatste stem spannende strijd. Hoewel de naam v.d. Camp Oss wellicht anders zou doen vermoeden is het een op-en-top Bèrgs familiebedrijf dat geworteld is in de Bèrgse gemeenschap. De avond waarop de Berghemse ondernemer van het jaar 2017 bekend werd gemaakt, was zeer geslaagd. Het was volle bak bij BMP Catering Elzenburg. “Het was één van de mooiste avonden van de laatste jaren. Tijdens de avond was er een walking dinner en er draaide een discotheek. “Er waren ook optredens van zangers Randy Voet en Marco de Hollander. Al met al een superleuke avond waarin we ook nog op een mooie manier afscheid hebben genomen van de ondernemers” legt voorzitter Henk Heurkens uit. Heurkens had de eer om de bokaal te overhandigen aan v.d. Camp Oss. “Ieder lid van Ondernemers Vereniging Berghem -118 in totaal- mocht één stem uitbrengen.“We hebben filmpjes laten maken van de genomineerden en via een website konden leden een digitale stem uitbrengen. Die kwam direct uit bij notaris De Vree. v.d. Camp Oss kwam als winnaar naar voren.” Het bedrijf is sinds een jaar of vier gevestigd aan de

Randmeer in Oss. “Maar het is en blijft een Berghems bedrijf met een Berghemse ondernemer” aldus Heurkens De ouders Wim en Annie v.d. Camp startten in 1966 het bedrijf.

v.d. Camp Oss bedient zowel zakelijke als de particulieren klanten door heel Nederland. U kunt er terecht voor diverse soorten zand, grond en grind, verhuur van open containers, dichte containers, puincontainer, BSA containers,,grondcontainer, opslagcontainer, magazijncontainers, mobiele kranen, minigravers, rupskranen, vrachtwagens. Metselzand, betonzand, ophoogzand, klapzand, brekerzand, voegzand, vloerenzand, grond, 8x4, 8x4Ws, 10x4, knijperauto 6x6, knijperwagen, containerauto, 8 tonner, asfaltwagens, zandauto’s, Geïsoleerde auto’s, geïsoleerde bak, haakwagen en kabelwagen. Ook op sociaal gebied is v.d. Camp Oss al jaren actief in Berghem en omgeving. Zo sponsoren ze diver-

BC se verenigingen zoals Berghem Sport en het G-hockeyteam van MHC Oss. Daarnaast zijn ze actief voor de kindervakantieweek, met carnaval in het Knollenrijk en zit Theo al 27 jaar bij het Berghemse brandweerkorps. “Een prachtig bedrijf”, aldus Heurkens. “En met 24 vrachtwagens bovendien behoorlijk groot. Wat ook belangrijk is, dat ze een erkende leerschool zijn. Jongens die wat moeilijker aan het werk komen, krijg hier de kans om ervaring op te doen.” “Als bedrijf dragen we graag een steentje bij aan de maatschappij.” Legt v.d. Camp uit. Theo v.d. Camp is met recht trots op de prachtige uitverkiezing tot Ondernemer van het Jaar. “Trost op onze nominatie en benoeming. Trots op mijn ouders, Wim en Annie dat ze 52 jaar geleden het bedrijf zijn gestart. Trots op Annette en de kinderen dat ze volledig achter mij staan. Trots op mijn personeel, zonder deze mensen stonden we hier nu niet. Trots op onze onderneming, samen sterk!” Meer informatie over v.d. Camp Oss vindt u op de informatieve website: www.vdcamposs.nl. De presentatiefilm kunt u bekijken via https://www.youtube.com/ watch?v=wBtJT5tTc3E&feature=youtu.be of www.thuisinhetnieuws.nl.


januari 2018 - pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

NIEUWSBLOAIKE JAARGANG 1 - NR. 4 - JAN. 2018 HET NIEUWSBLOAIKE IS EEN UITGAVE VAN STICHTING CARNAVAL BERGHEM

Pisknol gemist!

Heeft u interesse in De Pisknol? Dan is deze uiteraard nog verkrijgbaar. Een exemplaar is af te halen bij Drukkerij Theunisse, Dr Ariensstraat 27 in Berghem. Uiteraard is ook uw vrijwillige bijdrage van harte welkom. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor activiteiten van Stichting Carnaval, zoals onder andere de verlichte optocht en het rondbrengen van fruitschalen naar zieken. Commissie Pisknol, Leutkrant van het Knollenrijk

Pronkzittingen GROOT succes

Vrijdag 19 en zaterdag 20 januari was het weer zover: de jaarlijkse pronkzittingen van Stichting Carnaval Berghem in Sportcentrum Berghem. Het niveau van de acts was dit jaar wederom van zeer hoog niveau, hetgeen onderstreept werd doorde vele enthousiaste reacties van het publiek. Prins John d’n Urste en Adjudant Mark hebben beide avonden volop kunnen pronken met al het Bergse talent dat zich hier verzameld had. Zondagmiddag 21 januari was het tijd voor de Jeugdpronkzitting. Zowel jeugd, als ook ouders en grootouders hebben de hele middag genoten van een gevarieerd programma. Een van de hoogtepunten was de uitreiking van de Jeugdknol van Verdienste aan Henrie van Bergen. Henrie ontving deze hoogste onderscheiding in het Jeugdcarnaval onder andere voor zijn jarenlange inzet voor de commissie Jeugd van Stichting Carnaval Berghem.

Carnaparty

Op vrijdag 2 februari mag de Berghemse jeugd het carnaval aftrappen met de reeds jarenlang drukbezochte carnaparty. Deze gratis verzorgde avond wordt georganiseerd door de jeugdcommissie van Stichting Carnaval Berghem. Kinderen van groep 6 t/m 15 jaar zijn van harte welkom in zalencentrum de Merx, van 19.00 tot 21.30, waar zij een gezellige carnavalsavond kunnen verwachten.

T KUNS 2018

Kids Carnabal

Zaterdagmiddag 3 februari 2018 zijn de kleintjes aan de beurt voor hun carnaval. Kinderen vanaf 4 jaar tot en met groep 5 zijn van harte welkom. Het kidscarnabal wordt gehouden in de Berchplaets,van 14.00 tot 15.30 uur. Deze gratis verzorgde middag wordt georganiseerd door de jeugdcommissie van Stichting Carnaval Berghem.

Senioren Carnavalsbal (55+)

Bent u 55+ en wilt u de carnaval dit jaar gezellig beginnen? Kom naar het Senioren Carnavalsbal dat de Commissie Senioren, Zieken en Gehandicapten dit jaar wederom organiseert. Deze grandioze avond zal geopend worden door Prins John d’n urste, Adjudant Mark en zijn gevolg in het bijzijn van Jeugdprins Justin, Adjudant Jelle en Prinses Sanne, jeugdraad en dansgarde Sticarda’s. Hierna kan de hele avond volop gedanst worden met muziek van De Sunshine Band. Voor de best verkleedde gasten van de avond zijn er mooi gevulde boodschappenmanden. Bij binnenkomst krijgt iedereen koffie met cake, 2 consumptiebonnen en een lootje voor de gratis loterij met mooie prijzen. Uiteraard zijn er ook optredens van de Bergse Big Brothers, commissieleden en gasten. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op het Senioren Carnavalsbal! vrijdag 9 februari – 19.30 uur – De Berchplaets

Carnaval 2018

Nog minder dan 2 weken en dan barst het Carnavalsfeest helemaal los in ons Knollenrijk. Alle commissies, horeca-ondernemers, wagenbouwers en vrijwilligers zijn druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten om er ook dit jaar weer een onvergetelijke carnaval van te maken!

Wij willen alle Knollen en Knollinnen heel veel plezier wensen en onthoudt: Samen is ’t een kouw kunstje! Tot ziens allemaal!

WWW.KNOLLENRIJK.NL


januari 2018 - pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Moet ik overbieden om een kans te maken? Laat je niet gek maken! Vraag het je adviseur.

Hertogin Johannasingel 36 | Oss | (0412) 63 19 99 oss1340@hypotheekshop.nl hypotheekshop.nl/oss

Hypotheken

Financiële planning

Verzekeringen

Duidelijk verhaal

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG? VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN > Alle soorten bestratingen > Ophogen & schoonmaken > Voor- en najaarsbeurten > Onderhoud & snoeien

> Wij kunnen ook voor alle materialen zorgen > Duidelijke prijsopgave > Garantie op al onze werkzaamheden

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS: Gebr. Van Klaveren, 073 - 203 2471


januari 2018 - pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

Parochie H. Willibrordus Contact: Kapelaan J. Beekman Julianastraat 37 Berghem tel. 0412-401215

11:00 uur St. Petrus’ Banden te Macharen mmv Carnavalsvereniging Woensdag 14 februari Aswoensdag 19:00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor Vrijdag 16 februari 15:00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Bidden Kruisweg

Missen: Zaterdag 19:00 uur St. Servatius Megen 1ste en 3de zondag van de maand St. Lambertus Haren 2de en 4de zondag van de maand Zondag 9:30 uur St. Willibrordus Berghem 11:00 uur St. Petrus’ Banden Macharen 1ste en 3de zondag van de maand Dinsdag en donderdag 8:30 uur Huiskapel pastorie Berghem Woensdag en vrijdag 19:00 uur Kapel Wilberthof maandag 28 augustus Gedachtenis: H. Augustinus

19:00 uur Huiskapel pastorie te Berghem

Misintenties: Zondag 4 februari 5de zondag door het jaar

Vrijdag 23 februari Gedachtenis: H. Polycarpus 15:00 uur Grote Kerk te Oss Bidden Kruisweg 19:00 uur Huiskapel pastorie te Berghem

9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: VVN-Koor •Frans en Nellie vd Sloot vd Heuvel •Mieke Vossenberg van Lijssel •Wilfred Dominicus, overl. fam. en schoonzoon Erik 11:00 uur St. Petrus’ Banden te Macharen Donderdag 8 februari H. Hieronymus Emiliani 8:30 uur Huiskapel pastorie te Berghem •Zuster Josepha Cuppen (fund) Vrijdag 9 februari 19:00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem mmv. Carnavalsvereniging •Overleden medewerkers van Stichting Carnaval Berghem •Sjaan van Rodijnen - van Venrooij •Adriaan Peters, Hasje Boeyen, Mies van Haren, Theo Hoeks, Johan van Heesch, Rinie Hermes, Adriaan van Gaal, Jo van Berkum en Lambert Uijen Zaterdag 10 februari Gedachtenis: H. Scholastica 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren Zondag 11 februari 6de zondag door het jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Wim van Berkel (mged) •Karel Sauter •Brord en Truus van Sonsbeek van de Hurk (fund) •Overl. ouders Loeffen Hendriks (fund) •Frans en Marie Megens van Heumen

BC

Zondag 18 februari 1ste zondag van de vasten 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Peter van Rodijnen (mged) •Wim en Tonnie Ceelen de Groot (fund) •Overl. oud. Boeijen vd Vondervoort en Willem en Fien Wesdorp Boeijen (fund) •Jan van Schaijk (mged) •Grada van Hintum van der Heijden 11:00 uur St. Petrus’ Banden te Macharen

Zaterdag 24 februari 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren Zondag 25 februari 2de zondag van de vasten 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Muzikale omlijsting: Kerkkoor •Riet van den Heuvel van Oijen en Annette van den Heuvel en Lucien •Martien Kocken (mged) •Corrie van der Linden Odijk (mged) •Annie Verhoeven van Pinxteren (mged) •Mimi Berndsen van Erp (mged) •Tonnie van der Putten en zoontje Antwain

Cursus Icoon schilderen Vanwege het succes van vorig jaar organiseert de parochie De Goede Herder opnieuw een cursus Icoon schilderen bestaande uit tien bijeenkomsten, telkens op de dinsdagmiddag. De cursus start op 6 februari. Het schilderen van iconen is van oudsher ‘monnikenwerk’. De eerste icoonschilders waren monniken. Iconen worden ook wel ‘vensters op de eeuwigheid’ genoemd. Zij laten als het ware een stukje van de hemel zien. Het maken van iconen is dan ook een spirituele en bezinnende bezigheid. Mariëta Rotariu, geboren in Roemenië, leert u de basistechnieken van het icoon schilderen naar oude tradities. Ervaring met schilderen is niet noodzakelijk, wel het verlangen om tijdens de lessen in stilte te werken. Het aantal cursusplaatsen is beperkt, er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. De kosten bedragen 255 euro per persoon, exclusief de materialen. Voor beginners bedragen de materiaalkosten ongeveer 45 euro. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de parochie De Goede Herder: a.bergsma@parochiedgh.nl of bellen naar (0412) 451215. De cursuslocatie is afhankelijk van waar de deelnemers vandaan komen.


januari 2018 - pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Dankbetuiging Aan allen, die tijdens het ziekbed, na het overlijden en rond de begrafenis van onze vader en opa

Jan van Schaijk

hun liefdevolle belangstelling en steun aan ons hebben getoond, betuigen wij onze welgemeende dank. Uw warmte en medeleven hebben wij zeer op prijs gesteld.

Kinderen Van Schaijk, hun partners en kleinkinderen

Berghem, 18 januari 2018

Uitvaartverzorging Jo van Vugt

Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06 - 230 640 10 b.g.g. 06 - 131 711 49 vanvugtj@kabelfoon.nl

Kijk eens in de spiegel..................... Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper, dat was jaren geleden een reclamespreuk. Ik moest er aan denken toen ik De Pisknol in handen kreeg en zag hoe eenieder was uitgedost om het carnavalsfeest weer goed te kunnen inluiden. En dat kunnen ze in Bèrge als je ziet wat er allemaal aan KUNST in deze mooi verzorgde carnavalskrant te lezen valt. En wat krijgen we echt te zien met de aanstaande carnavalsdagen. Ik verheug me er op! In een spiegel kijk je naar je zelf, of je haar goed zit, of je stropdas recht zit of je misschien al wat rimpeltjes krijgt of grijze haren. Kortom: een spiegel vertelt je hoe je eruit ziet en zeker met de carnavalsdagen. Het is goed om regelmatig in een spiegel te kijken, want wie er nooit in kijkt verwaarloost zichzelf waarschijnlijk. Jje ziet wel eens mensen, die er onverzorgd uitziet en dan denk je soms wel eens: kijk toch eens in de spiegel. MAAR... in een spiegel zien we alleen ons uiterlijk en hoe belangrijk dat ook voor de meesten van ons is, ons innerlijk is natuurlijk veel belangrijker. En de vraag is dan: hoe kijken we naar ons innerlijk, hoe dat er uit ziet? Hoe vaak durven wij de stilte te zoeken om in alle rust naar binnen te kijken? Even belangrijk is een tweede vraag: hoe zouden wij er graag uit willen zien, van binnen? Hebben we daar wel een beetje een beeld van? Bij de kapper hangen meestal allerlei foto,s van voorbeeldkapsels, platen met de mooiste modellen. Die modellen, die voorbeelden zijn er ook voor ons innerlijk leven, voor de manier waarop wij in het leven zouden moeten staan, ook in de dagen van carnaval. Maar kijken we daar genoeg naar? Willen we toch een beetje lijken op Hem, die ons leerde hoe wij in het leven dienen te staan? We geloven immers dat Hij, God, een goed model voor ieder van ons is, een goed voorbeeld. Hij is zoals Hij wil dat we er allemaal van binnen uit moeten zien. Dat is een opdracht voor ieder van ons. Daar moet aan gewerkt worden, een leven lang! Hoe wij omgaan met de mensen in onze naaste omgeving, ook met hen die ons misschien niet zo liggen? Kunnen wij verbroedering aangaan met hen die ons misschien op de een of andere manier pijn hebben gedaan? Dat valt niet mee, maar met goede voornemens en goede voorbeelden komen we een heel eind. Carnaval is met uitstek de tijd, dat we aan verbroedering kunnen denken en het ook doen. Carnaval is met uitstek de tijd, dat we dichter bij elkaar komen en het geeft je een prettig gevoel. Dat weet ik zeker. het is de kunst van het leven Daarom: zo nu en dan even in je eigen spiegel kijken en je afvragen: wat zou ik beter kunnen doen in ons gezin, op het werk of ver daar buiten? Het is meer dan de moeite waard waardoor de carnavalsdagen een blijvende herinnering voor je zullen zijn, omdat je ECHT in je spiegel keek. Dat is de kunst........ Dat wens ik eenieder graag van harte toe.

Zr. Antoine van Erp, pastorale werkster


januari 2018 - pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

Liguster voor een deels groenblijvend haag in diverse maten vanaf 0,50 / stuk per stuk v.a.

ALL

Niets is leuker dan zelf opkweken ACD kweekkassen

0,50

diverse modellen. Zoek bij ons het model dat bij u past. Reeds vanaf 649,00

reeds v.a.

649,-

Beuken voor een prachtige natuurlijke afscheiding in diverse maten. vanaf 40-60 cm tot 150-175 cm

Kom voor ons uitgebreide assortiment tuinzaden

Nu een beste planttijd

Zaai en stekgrond 20 liter van 6,96 nu voor 5,99

Kweekbak

20 liter

5,99 Dakmoerbei voor een natuurlijke parasol (veel maten) Nu met 40%korting

reeds v.a.

Bol catalpa in diverse maten reeds vanaf 38,50

38,50

Ideaal om zaden in te laten ontkiemen of stekken te laten wortelen.

Pokon bio Kalk Strooi nu kalk en bevorder groei van uw planten en bestrijd mos in uw gazon Nu 10 kg van 9,99 voor 7,99 20 kg van 17,95 voor 11,95 10 kg

Hamamelis

7,99

(Toverhazelaar) een kleurenpracht in de winter. Extra forse plant nu reeds v.a.

36,Haal de lente in huis Tulpen

Camelia in diverse kleuren. Groen blijvende heester die bloeit in februari-maart. nu

nu

11,50

met bol voor extra lange bloei (direct van de kwekerij) Nergens goedkoper nu Bos (7 st.) 1,50

1,50

Aanbiedingen zijn geldig t/m 18 februari 2018 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


januari 2018 - pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Telefoon 06 295 86 956 Dag en nacht bereikbaar Louise Julianalaan 50 5371 EP Ravenstein info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl www.jamesdegraaffuitvaartzorg.nl KvK Nr. 61099341 Ook indien u elders bent verzekerd Begrafenissen * crematies * verzorging * (thuis-)opbaring * rouwvervoer * afscheidsdiensten

GRATIS INLOOPSPREEKUUR (op afspraak) ELKE WOENSDAG van 16.30 uur tot 19.30 uur Zoekt u een goede advocaat voor vragen en/of problemen op juridisch gebied, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen? Brugman en Hagens Advocaten staat u graag bij in zowel advieszaken als procedures.

Brugman & Hagens Advocaten

Ruime keuze aanwezig van tuinplanten

Openingstijden t/m 28 februari

Maandag,dinsdag, woensdag gesloten Donderdag en vrijdag 09.00 u - 17.00 u Zaterdag 08.00 u - 16.00 u Overige openingstijden onze website. Voor nieuws en actie`s kijk op www.verstegentuinplanten.nl of facebook: verstegentuinplanten

Burgemeester van Erpstraat 18-A 5351 AW Berghem Mevrouw E.A.M. (Esther) Brugman De heer G. (Gerolf) Hagens

Telefoon: 06 – 11 03 57 07 06 – 11 03 57 12 Website: www.bh-ad.nl E-mail: info@bh-ad.nl

Willibrordusweg 6 5374 NG Schaijk | 0486-461440 info@verstegentuinplanten.nl

Van den Boogaart Gordijnen, een winkel en naaiatelier in één. Voor al uw:

Zorgeloos en gemakkelijk uw vakantie boeken. Op afspraak bij u thuis of per telefoon of e-mail.

(vouw)gordijnen, vitrage, inbetweens, rolgordijnen, jaloezieën, paneelgordijnen, plissé en duette, facetight en silhouette

Bovendien leveren wij alle soorten rails en ophangsystemen.

Boek nu uw volgende vakantie! o.a. FOX, Bolderman, Feenstra, OAD, TUI en Corendon Wilt u zelf online zoeken en boeken? Ga dan naar http://www.thetravelclub.nl/ online-zoeken-en-boeken/ Zelf boeken maar met de vertrouwde service en afhandeling door mij. Voor meer informatie: Barbara van Heumen 06-23912678 barbara@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/barbara www.cruise-specialisten.nl/barbaravanheumen

Ruim 1100 kapstalen en 150 showbanen in onze showroom. Gratis meten en hangen, snelle leveringen en scherpe prijzen. Van den Boogaart Gordijnen Citadelstraat 15 5397 GJ Lith Tel. 0412-481764 gsm 06-51352625 www.boogaartgordijnen.nl


januari 2018 - pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Berghs Contact Een uitgave van Nieuwsnetwerk BV Een merk en concept van stichting ST.E.M. Maandelijks huis-aan-huis in Berghem. Oplage 4.500 exemplaren. Alle magazines zijn digitaal te bekijken op: www.thuisinhetnieuws.nl/magazines Website: Facebook: Videokanaal: Twitter:

www.thuisinhetnieuws.nl BerghsContact www.thuisinhetnieuws.nl/tv twitter.com/thuisinhetnieuw

Volgende nummer: bezorging vanaf dinsdag 20 februari materiaal en kopij aanleveren: uiterlijk woensdag 14 februari Verschijningsdata 2018: 20 februari, 13 maart 10 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 21 augustus, 18 september 16 oktober, 13 november, 11 december Bezorging Vragen en klachten over bezorging en mogelijkheden voor insteek van folders ed: 073-5320035. Folders dienen altijd vooraf aangemeld te worden bij de redactie. Folders worden niet verspreid bij nee/nee of nee/ja-stickers u heeft daarom maar 3400 folders nodig. Redactie en Advertenties: Nieuwsnetwerk BV Weerscheut 71c, Vinkel tel. 073-5320035 redactie@nnmedia.nl

media-adviseur: Els van Leur 06-10535265 - kantoor@nnmedia.nl Nico van Nuland 06-53394851 - nico@nnmedia.nl redactiecoördinatie: Wiljo van Nuland - redactie@nnmedia.nl fotografie en vormgeving: Kimberley van Nuland - kvnuland@plazacreativa.nl Berghs Contact werkt samen met berghem.nl en TV Berghem. Uitgever accepteert geen aansprakelijkheid voor inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten of foto’s. Door aanlevering verklaart de inzender dat het aangeboden tekst- en/of fotomateriaal vrij is van rechten en de uitgever aldus te vrijwaren van auteursen beeldrechtelijke aanspraken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Co lo fon

Diamanten huwelijksfeest Leo en An van Oorsouw Op 15 januari was het precies zestig jaar geleden dat Leo en An van Oorsouw uit Berghem elkaar het ja-woord gaven. Burgemeester Buijs kwam vrijdag naar Berghem om het diamanten bruidspaar te feliciteren. Leo (86) en An (83) leerden elkaar ooit leren kennen op de boerderij in het Limburgse Cadier en Keer waar An werkte. Leo, die aanvankelijk metselaar was, werkte destijds als mijnwerker. Toen dat niet voor hem weggelegd bleek te zijn, ging hij als boerenknecht op een boerderij aan de slag. Daar ontmoette hij An. Het jonge stel stapte op 15 januari 1958 in het huwelijksbootje in de kerk van Cadier en Keer en trok daarop naar Berghem, de geboorteplaats van Leo. In het begin was Brabant wel een beetje wennen voor An, een geboren Limburgse. Maar al snel maakte ze de lokale tongval ‘Bèrgs’ eigen. Leo heeft uiteindelijk tot aan zijn pensioen bij de spoorwegen gewerkt, op stations Berghem en Ravenstein. An heeft vroeger ook nog in de winkel van haar ouders gewerkt en nam daarna de zorg voor het huishouden en de kinderen op zich. Samen hebben ze ook jarenlang geholpen bij het onderhouden van de begraafplaats in Berghem. Uit het huwelijk kwamen zes kinderen, drie jongens en drie meiden. Jan is de oudste, gevolgd door Mattheu, Gerda, Rina, Jean en Ans. Ook heeft het stel tien kleinkinderen. Een geheim om het zolang samen uit te houden hebben ze niet. “We delen alle lief en leed met elkaar. Het is gelukkig meer lief dan leed geweest. We lachen samen veel en staan positief in het leven misschien is dat wel het juiste recept voor een gelukkig huwelijk.” (foto Manon Bimbergen)

Carnaparty 2018 voor de kids Op vrijdag 2 februari mag de Berghemse jeugd het carnaval aftrappen met de reeds jarenlang drukbezochte carnaparty. Deze gratis verzorgde avond wordt georganiseerd door de jeugdcommissie van Stichting Carnaval Berghem. Kinderen van groep 6 t/m 15 jaar zijn van harte welkom in zalencentrum de Merx, van 19.00 tot 21.30, waar zij een gezellige carnavalsavond kunnen verwachten.


januari 2018 - pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

WWW.VERHAARBEDRIJFSKLEDING.NL

Ook voo r werkscho enen uw adres

Dit is slechts een kleine greep uit ons ruime assortiment bedrijfskleding. Wij zijn officieel dealer van Dassy werkkleding en vele andere merken. Bezoek hiervoor onze website www.verhaarbedrijfskleding.nl

Blankensteijn 5 | Hedel | T 06-15285267


januari 2018 - pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Advertentie de iep reclame donderdag 25 januari 2018 9:43:02

Carnavalszondagavond 11 februari 2018 19.00 uur in Berghem

Dé Verlichte Optocht

FESTON

HEESCH

complete woninginrichting

Al meer dan 25 jaar ervaring en een begrip in Heesch

UW NIE * PVC-VLOEREN

NIEUW

* Gordijnen, vitrage * PVC-VLOEREN

Zie onze vernieuwde website

VElaminaat LUX DEALERX * Vinyl, VELU

**Rolgordijnen, Rolgordijnen, dealer vouwgordijnen

* Zonwering vouwgordijnen * Gordijnen, vitrage * Festonneerwerk * Alle vloerbedekking * Festonneerwerk * Zonwering * Herstofferen **Karpetten, traplopers Alle vloerbedekking *( sHerstofferen toelen, caravan, boten,etc) (stoelen, caravan, boten, etc.) * Karpetten, traplopers * Aantrekkelijke aanbiedingen!!! * Alle soorten horren * Vinyl, laminaat op maat gemaakt

De Verlichte Carnavalsoptocht wordt op carnavalszondag 11 februari gehouden in ons mooie dorp `Berghem`. In de loop der jaren is de Verlichte Carnavalsoptocht uitgegroeid tot een evenement dat zijn weerga niet kent. Het thema van de Verlichte Carnavalsoptocht is dit jaar `Kunst’. De diverse loopgroepen, kleine en grote praalwagens die deelnemen aan de Verlichte Carnavalsoptocht verwerken dit thema in hun creaties. Voor deze editie kunnen de creatieve geesten flink aan de slag met alles waar “Kunst” om bekend staat. Van bekende schilderijen en kunstenaars tot kookkunst, vechtkunst en andere associaties met het woord ‘Kunst’. Voor ieder wat wils dus. De praalwagens halen lengtes van wel 25 meter, zijn tot maar liefst 8 meter hoog en zijn verlicht met duizenden lampjes. Natuurlijk is er ook veel muziek aanwezig, zoals dweilorkesten, drumbands, DJ’s en andere artiesten. Ook zullen diverse huizen en tuinen langs het parcours op een sierlijke manier verlicht en versierd worden. De straatverlichting wordt juist gedoofd om extra sfeer te creëren. De praalwagens worden door de bouwers in grote groepen met de hand voortgetrokken. Vele huizen langs de route zijn feestelijk versierd en verlicht. Tienduizenden toeschouwers genieten ieder jaar opnieuw van dit sprookjesachtig schouwspel. Dit schouwspel is ruim 2 kilometer lang en zorgt voor 2 uur kijkplezier! Het evenement start om 19:00 en de entree bedraagt € 3,- voor bezoekers vanaf 12 jaar. Meer info: www.verlichteoptocht.nl

www.festontapijtenheesch.nl • Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394 ma. t/m vr. 9.00-12.00 | 13.00-17.00 Bij aankoop van tapijt wo. nm gesloten za. 10.00-15.00 FESTONNEREN GRATIS

www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

Een gezonde leefstijl is van onschatbare waarde!

van

GROENDESIGN

06 108 422 90 Achtersteweg 6 5392 CG Nuland

www.vanlithgroendesign.nl

Met een Personal Trainer is succes verzekerd. • Lifestyle coaching: Voeding - Beweging - Ontspanning. • Zelfverdediging vrouwen. • Zwemmen, massages • 100% Privacy en betaalbaar: vanaf €15,-. Paul Schravencoaching: | Willandstraat 62 Berghem | www.pspt.nl • Lifestyle Voeding – Beweging – Ontspanning. Maak vrijblijvend een afspraak: 06 28648493

• • • •

Massages Zelfverdediging voor vrouwen Zwemmen 100% Privacy.

www.pspt.nl


> interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie

sse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie tie > interesse > interactie > inspiratie > interesse interesse> interactie > interactie > inspiratie > interesse > interactie > >inspiratie interesse>>inspiratie interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie interactie> > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > >interesse inspiratie > inter> inspiratie > interesse > interactie > inspiratie interesse > interactie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie>>interesse inspiratie >>interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie> >interesse interesse > interactie inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse interactie>>interactie inspiratie >>interesse > interactie iratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > inter> inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie>>interesse inspiratie interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse >>interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse>>interesse interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > inter- > i > inspiratie > interesse > interactie interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie interesse> interactie > inspiratie > interesse > interactie > >inspiratie interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse> interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interactie teractie > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie> >inspiratie interesse>>interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse interactie > inspiratie >>interesse > interactie > inspiratie > interesse> > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > > interactie i interactie>>inspiratie inspiratie >>interesse esse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse> interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse> > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > interactie > i

> interactie > inspiratie > interesse > interactie interesse interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse > interactie > interactie > interactie > inspiratie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > inter> inspiratie > inspiratie > interesse > interesse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > inter> interie > interesse > interactie > inspiratie > interesse > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse > interactie > interactie > inspiratie > interesse > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse> > inspiratie > inspiratie interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse> > interesse> > inspiratie interactie interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse> > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse> > interesse> > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > inspiratie > interactie > interactie > interesse > inspiratie > inspiratie > interactie > interesse > interesse > i > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie > interesse > interesse > interactie > interactie >i >i eractie > inspiratie > interesse > interactie esse esse > interactie > interactie > inspiratie > inspiratie

januari 2018 - pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

EEN

EEN BREED AANBOD BREED AANBOD VOOR IEDEREEN VOOR IEDEREEN

Publieksavond bij sterrenwacht EEN 2 februari is Sterrenwacht Halley in Vinkel voor puOp vrijdagavond BREED AANBOD bliek geopend. HetIEDEREEN programma begint om 20.00 uur en duurt ongeVOOR veer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf aanmelden is niet nodig. Entree op de publieksavond: € 5,- (kinderen tot en met 12 jaar: € 3,-).

ALL

EEN EEN

FEBR

BREED AANBOD - MAART FEBRUARI BREED AANBOD VOOR IEDEREEN FEBRUARI - MAART VOOR

IEDEREEN

Talen Talen

Frans 4 ma 26.02 | 19.00-20.30 Frans 4 ma 26.02 | 19.00-20.30 Engels 4 do 22.02 | 18.45-20.15 Engels 5 do 22.02 | 20.15-21.45 4 18.45-20.15 Engels Conversatie wo 5 do 07.03 22.02 | 19.00-20.15 20.15-21.45 Engels Conversatie wo 07.03 | 19.00-20.15 Spaans 2 ma 05.03 | 20.30-22.00 Spaans 2 – snelcursus di 06.03 ma 05.03 | 19.30-21.30 20.30-22.00 Spaans 3 ma 2 – snelcursus di 05.03 06.03 | 19.00-20.30 19.30-21.30 EEN Spaans 3 – Berghem do 01.03 ma 05.03 | 20.30-22.00 19.00-20.30 Spaans 3 – Berghem do 01.03 | 20.30-22.00 VOOR Italiaans 2 – snelcursus ma 26.02 | 20.00-22.00 Italiaans 2 – snelcursus wo 14.03 ma 26.02 | 20.30-22.00 20.00-22.00 Italiaans 3 di 06.03 2 – snelcursus wo 14.03 | 20.00-22.00 20.30-22.00 Italiaans 4/5 wo 3 – snelcursus di 14.03 06.03 | 19.00-20.30 20.00-22.00 Italiaans 4/5 wo 14.03 | 19.00-20.30 TALEN Duits 2 – snelcursus di 06.03 | 19.15-21.15 Frans 4 ma 26.02 | 19.00-20.30 Duits 3/4 wo 28.02 | 2 – snelcursus di 06.03 19.30-21.00 19.15-21.15 Duits wo Engels3/4 4 do 28.02 22.02 | 19.30-21.00 18.45-20.15 Grieks 2 di 27.03 | 19.00-20.30 Engels 5 do 22.02 | 20.15-21.45 Russisch wo Grieks 2 3 di 21.02 27.03 | 19.00-20.30 Engels Conversatie wo 07.03 | 19.00-20.15 Pools 2 3 di 27.03 Russisch wo 21.02 | 19.00-20.30 Arabisch do Pools 2 2 – gevorderden ma di 15.03 27.03 Spaans 05.03 | 19.00-20.30 20.30-22.00 Bahasa Indonesia 3 di 06.03 Arabisch –– gevorderden do 15.03 | 19.00-20.30 Spaans 2 snelcursus 19.30-21.30 Portugees op reis 3 vr Bahasa Indonesia di 09.03 06.03 19.00-20.30 Spaans 3 ma 05.03 | 09.00-10.30 Portugees reis vr 09.03 Spaans 3 –op Berghem do 01.03 | 09.00-10.30 20.30-22.00 NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN NT2 level22– snelcursus ma 26.02 | 20.30-22.00 NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Italiaans 20.00-22.00 NT2 level23 ma 2 20.30-22.00 Italiaans wo 26.02 14.03 | 19.00-20.30 NT2 level35 di 06.03 3– snelcursus ma 26.02 | 20.30-22.00 19.00-20.30 Italiaans 20.00-22.00 NT2 level 1 – snelcursus di 03.04 | 10.30-12.00 5 Italiaans 4/5 wo 06.03 14.03 20.30-22.00 19.00-20.30 NT2 level 1 – snelcursus di 03.04 | 10.30-12.00 Duits 2 – snelcursus di 06.03 | 19.15-21.15 Duits 3/4 wo 28.02 | 19.30-21.00

BREED AANBOD

FEBRUARI IEDEREEN - MAART

Talen

Tal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 12x 6x 12x 6x 12x

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

€ 190,€ 190,€ 190,€ 190,€ 159,190,€ 159,€ 175,€ 199,175,€ 175,199,€ 175,€ 175,€ 199,€ 175,199,€ 199,175,€ 190,199,€ 190,€ 199,€ 190,€ 175,199,€ 175,190,€ 199,€ 190,€ 199,€ 159,€ 199,€ 199,175,€ 199,€ 199,75,175,€ 175,75,-

Frans 4

Engels 4 Engels 5 Engels Conv

Spaans 2 Spaans 2 – s Spaans 3 Spaans 3 – B

FEBRU

Italiaans 2 – Italiaans 2 Italiaans 3 – Italiaans 4/5

Tale

Frans Duits4 2 – sne Duits43/4 Engels Engels Grieks5 2

Engels Conver In de loop van de avond komt de maan op in het oosten en zijn diens Russisch 3 Pools 22 Spaans kraters, bergen en donkere ‘zeeën’ goed door de telescoop te zien. Arabisch g Spaans 2 – –sne Bahasa Ook worden de kijkers gericht op sterren, dubbelsterren en sterrenhoSpaans 3 Indo Portugees op Spaans 3 – Be pen en op de kosmische stof- en gaswolk genaamd Orionnevel. NEDERLAND Italiaans 2 – sn Vanaf het dak van de sterrenwacht kijk je naar de Melkweg recht boNT2 level | 12x | € 169,Italiaans 2 2 199,NT2 level ven je hoofd en leer je sterren en enkele sterrenbeelden herkennen | 12x | € 169,Italiaans 3 –3sn 175,NT2 level | 12x | € 169,Italiaans 4/55 199,met bekende en minder bekende namen, zoals Stier, Zwaan, Draak, NT2 level 1 – | 12x 18x | € 169,259,190,Duits 2 – snelc | 18x | € 259,Grote en Kleine Beer, Poolster, Betelgeuze en Sirius. Het moet wel onDuits 3/4 | 12x | € 199,bewolkt zijn om de maan en sterren te kunnen zien. | 12x | € 175,Grieks 2 Russisch 3 In het auditorium en het planetarium verzorgen Halleyleden presentaGrieks 2 di 27.03 | 19.00-20.30 | 12x | € 199,Pools 2 Russisch 3 wo 21.02 | 19.00-20.30 | 12x | € 199,ties over de sterrenhemel en ons zonnestelsel. Arabisch – gev Pools 2 di 27.03 | 19.00-20.30 | 12x | € 199,Bahasa Indone Arabisch – gevorderden do 15.03 | 19.00-20.30 | 12x | € 199,Het adres van Sterrenwacht Halley is Halleyweg 1 halverwege Heesch Portugees op r Bahasa Indonesia 3 di 06.03 | 19.00-20.30 | 12x | € 199,en Vinkel. De route is vanuit beide plaatsen met wegwijzers aangegePortugees op reis vr 09.03 | 09.00-10.30 | 6x | € 75,NEDERLANDS ven. Groepen kunnen op andere dagen en tijden terecht. Bel voor een NT2 level 2 NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Taalcursussen, kookworkshops, communicatietrainingen, computercursussen en nog veel meer. kookworkshops, communicatietrainingen, computercursussen en nog veel meer. Oss| 20.30-22.00 en omstreken NT2 level 3 V NT2 level 2 Volksuniversiteit ma 26.02 | 12x |heeft € 169,afspraak:Taalcursussen, (0412) 45 49 99. Meer informatie over Sterrenwacht Halley: een breed aanbod cursussen voor iedereen! Kijk op www.volksuniversiteitoss.nl voor ons volled Taalcursussen, kookworkshops, communicatietrainingen, computercursussen en nog meer. Oss| 19.00-20.30 en omstreken NT2 level 5 een breed aanbod cursussen voor iedereen! Kijk op www.volksuniversiteitoss.nl voorveel onslevel volledige programma! NT2 3 Volksuniversiteit ma 26.02 | 12x |heeft € 169,NT2 level 1 – s www.sterrenwachthalley.nl. een breed aanbod cursussen voor iedereen! Kijk op www.volksuniversiteitoss.nl voorNT2 onslevel volledige programma! 5 di 06.03 | 20.30-22.00 | 12x | € 169,-

Nog volop mogelij Nog Nog volop volop mogelijkheden mogelijkheden om jezelf te ontwi om om jezelf jezelf te te ontwikkelen ontwikkelen Nog volop moge

om jezelf te ontw Nog volop mogelij

NT2 level 1 – snelcursus di 03.04 | 10.30-12.00 | 18x | € 259,GROEI & CO GROEI & COMMUNICATIE Meer onthoude Meer onthouden in minder tijd wo 21.02 | 19.15-21.45 | 3x | € 75,GROEI & COMMUNICATIE Effectief geh Effectief geheugen 12.03 | 19.15-21.45 19.30-21.30 | 1x 19,Meer onthouden in minder tijd ma wo 21.02 3x | € 75,NLP NLP ma 26.03 Effectief geheugen 12.03 | 19.30-21.45 19.30-21.30 | 5x 1x | € 109,19,Taalcursussen, kookworkshops, communicatietrainingen, computercursussen en nog Blijvend and Blijvend anders 3 daagse ma za 24.02 NLP 26.03 | 09.30-15.30 19.30-21.45 | 3x 5x | € 235,109,Solliciteren eenSolliciteren breed aanbod cursussen voor iedereen! Kijk |op vooa als Da Vinci do 15.03 | 19.15-21.45 3x www.volksuniversiteitoss.nl | € 235,25,Blijvend anders 3 daagse za 24.02 09.30-15.30 Ontdek je ta Ontdek je talenten Solliciteren als Da Vinci wo do 21.03 15.03 | 19.30-22.00 19.15-21.45 | 5x 3x | € 115,25,Zicht op emo Zicht opje emoties wo 21.03 | 19.30-21.30 55,Ontdek talenten 19.30-22.00 | 3x 5x | € 115,-

Nog volop mogelijkheden om jezelf te ontwik om jezelf te ontwikkelen

Zicht op emoties wo 21.03 | 19.30-21.30 | 3x | € 55,KUNST & CU KUNST & CULTUUR Filosofie | Le Filosofie | CULTUUR Lezing di 06.02 | 19.30-21.30 | lezing | € 10,KUNST & Taalcursussen, kookworkshops, communicatietrainingen, computercursussen en nog veel meer. Vo Filosofie Filosofie | Lezing di 27.02 06.02 | 19.30-21.30 | 8x lezing | € 115,10,een veel breedmeer. aanbodVolksuniversiteit cursussen voor iedereen! op www.volksuniversiteitoss.nl voor ons volledig Taalcursussen, kookworkshops, communicatietrainingen, computercursussen en nog Oss Kijk en omstreken heeft Kunstenaars Kunstenaars (NL) in Parijs vr 10,Filosofie di 09.03 27.02 | 10.00-12.00 19.30-21.30 | lezing 8x | € 115,een breed aanbod cursussen voor iedereen! Kijk op www.volksuniversiteitoss.nl voorCorsica ons volledige Corsica en S en Sardinië Kunstenaars (NL) programma! in Parijs wo vr 14.03 09.03 | 19.30-21.30 10.00-12.00 | lezing | € 10,Filmgeschied Filmgeschiedenis do 14.03 22.02 | 19:00-21.30 Corsica en Sardinië wo 19.30-21.30 | 5x lezing | € 115,10,GROEI & COM Droomreis n Droomreis naar Tibet do 29.03 19.30-21.30 | lezing 10,Filmgeschiedenis 22.02 | 19:00-21.30 5x | € 115,Meer onthouden GROEI & COMMUNICATIE Droomreis naar Tibet do 29.03 | 19.30-21.30 | lezing | € 10,DIGITAAL & Effectief gehe Meer onthouden in minder tijd wo 21.02 | 19.15-21.45 | 3x | € 75,DIGITAAL & ONLINE Basiscursus NLP Effectief geheugen ma 12.03 | 19.30-21.30 | 7x 1x | € 129,19,Basiscursus wo 28.02 DIGITAAL &computer ONLINE Excel beginn Blijvend ander NLP beginners ma 26.03 | 19.30-21.30 19.30-21.45 | 7x 5x | € 149,109,Excel di 28.02 27.02 Basiscursus computer wo 129,Solliciteren als Blijvend anders 3 daagse za 24.02 | 19.30-21.30 09.30-15.30 | 7x 3x | € 149,235,Excel beginners di 27.02 BODY & MIN BODY & MIND Ontdek je tale Solliciteren als Da Vinci do 15.03 | 19.15-21.45 | 3x | € 25,Voetreflexm Voetreflexmassage ma 19.03 || 19.30-21.30 BODY Zicht op emot Ontdek&jeMIND talenten wo 21.03 19.30-22.00 || 10x 5x || € € 159,115,Adem rustig Adem rustig, leef gezond! di 27.03 19.30-21.30 | 1x € 10,Voetreflexmassage ma 19.03 | 10x | 159,Zicht op emoties wo 21.03 | 19.30-21.30 | 3x | € 55,Mindful in 1 KUNST & CULT Mindful in 1 dag 16.03 | 09.00-16.30 Adem rustig, leef gezond! vr di 27.03 19.30-21.30 | 1x | € 70,10,Mindfulness Filosofie | Lezi KUNST Mindfulness do 19.30-21.30 | 8x Mindful& inCULTUUR 1 dag vr 22.02 16.03 | 09.00-16.30 1x | € 139,70,In je kracht m Filosofie Filosofie | Lezing 06.02 lezing | € 139,10,In je kracht met Chakra’s do di 20.03 19.00-21.00 | 3x 59,Mindfulness 22.02 | 19.30-21.30 8x Kruisstraat 94 Kunstenaars (N Filosofie 27.02 | 19.30-21.30 8x | € 115,Kruisstraat 94 In je kracht met Chakra’s di 20.03 19.00-21.00 | 3x 59,CREATIEF & CREATIEF & CONSTRUCTIEF 5341 HG Oss Corsica en Sar Kunstenaars (NL) in Parijs vr 09.03 | 10.00-12.00 | lezing | € 10,Kruisstraat 94 5341 HG Oss Fotografie Fotografie do 14.03 08.03 || 19.30-21.30 19.45-22.00 || 5x CREATIEF CONSTRUCTIEF T 0412 638060 Filmgeschiede Corsica en & Sardinië wo lezing || € € 99,10,5341 HG Oss T 0412 638060 Fotografie | Fotografie | Licht do 22.02 01.03 19.30-21.30 29,08.03 || 19:00-21.30 19.45-22.00 || 1x 5x 99,info@volksuniversiteitoss.nl Droomreis naa Filmgeschiedenis do 5x || € € 115,T 0412 638060 info@volksuniversiteitoss.nl Fotografie | LichtTibet 01.03 || 19.30-21.30 Fotografie |naar Anders kijken do do 29.03 22.02 Droomreis 19.30-21.30 || 1x lezing || € € 29,10,info@volksuniversiteitoss.nl Binnenhuisa DIGITAAL &O 29,Fotografie | Anders kijken wo do 14.03 22.02 | 19.00-22.00 19.30-21.30 | 4x 1x | € 119,Binnenhuisarchitectuur EHBO voorcob Basiscursus DIGITAAL ONLINE Binnenhuisarchitectuur wo 14.03 4x | € 119,EHBO voor&baby en kind ma 26.02 | 19.00-22.00 | 1x 45,Excel beginner Basiscursus computer wo 26.02 28.02 | 19.00-22.00 19.30-21.30 | 1x 7x | € 129,EHBO voor baby en kind ma 45,FOOD & DR FOOD & DRINKS Excel beginners di 27.02 | 19.30-21.30 | 7x | € 149,Curries all o BODY & MIND FOOD &all DRINKS Curries over the world wo 28.03 |19:00-22.00 | 1x | € 35,Veganistisch Voetreflexmas BODY &all MIND Curries overkeuken the world wo 28.03 |19:00-22.00 Veganistische di 27.03 | 19.30-22.00 | 1x | € 35,Adem rustig, l Voetreflexmassage ma 19.03 | 19.30-22.00 19.30-21.30 | 1x 10x | € 159,Veganistische keuken di 27.03 35,Mindful in 1 d Adem rustig, leef gezond! di 27.03 | 19.30-21.30 | 1x | € 10,Mindfulness Kruisstraat Mindful94in 1 dag vr 16.03 | 09.00-16.30 | 1x | € 70,In je kracht me do 22.02 | 19.30-21.30 | 8x | € 139,5341Mindfulness HG Oss Kruisstraat 94 In je kracht met Chakra’s di 20.03 | 19.00-21.00 | 3x | € 59,T 0412 638060 CREATIEF & C 5341 HG Oss Kruisstraat 94 Fotografie CREATIEF & CONSTRUCTIEF Tinfo@volksuniversiteitoss.nl 0412 638060 5341 HG Oss Fotografie | Lic Fotografie do 08.03 | 19.45-22.00 | 5x | € 99,info@volksuniversiteitoss.nl T 0412 638060 Fotografie | An Fotografie | Licht do 01.03 | 19.30-21.30 | 1x | € 29,info@volksuniversiteitoss.nl Binnenhuisarc Fotografie | Anders kijken do 22.02 | 19.30-21.30 | 1x | € 29,EHBO voor bab Binnenhuisarchitectuur wo 14.03 | 19.00-22.00 | 4x | € 119,EHBO voor baby en kind ma 26.02 | 19.00-22.00 | 1x | € 45,FOOD & DRIN Curries all ove FOOD & DRINKS Veganistische Curries all over the world wo 28.03 |19:00-22.00 | 1x | € 35,Veganistische keuken di 27.03 | 19.30-22.00 | 1x | € 35,-

Ontwikkel jezelf! jezelf! Schrijf Schrijf in in op op Ontwikkel WWW.VOLKSUNIVERSITEITOSS.NL WWW.VOLKSUNIVERSITEITOSS.NL

Ontwikkel jezelf! Schrijf in op WWW.VOLKSUNIVERSITEITOSS.NL

Ontwikkel jezelf! Schrijf in op WWW.VOLKSUNIVERSITEITOSS.NL

Ontwikkel jezelf! Schrijf Ontwikkel jezelf! Schrijf in opin op

WWW.VOLKSUNIVERSITEITOSS.NL WWW.VOLKSUNIVERSITEITOSS.NL


januari 2018 - pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL gen, airco- en warmtepompsystemen.

Techval bewoner bijzonder pand langs de Rijksweg

“Alle kennis en kunde in eigen huis” Het voorbije jaar werd er druk gebouwd tussen de Hoolstraat en de Rijksweg in Nuland. Een bijzonder pand dat opviel door de vorm en ook nog eens helemaal bedekt werd met zonnepanelen. Inmiddels branden er de lichten en is er volop bedrijvigheid. Reden genoeg om er eens binnen te stappen om meer te weten te komen over dit opvallende bouwwerk en wat er binnen eigenlijk gebeurd. Door Wiljo van Nuland Hoewel ik deze januaridag onaangekondigd binnenstap, word ik allervriendelijkst ontvangen en de directeur is bereid me ondanks de ongetwijfeld drukke bezigheden zelf te woord te staan. Terwijl ik wacht heb ik de kans alvast stiekem binnen rond te kijken. Wat me direct opvangt is de enorm ruimtelijk opzet waarbij ongeacht of misschien wel dankzij de industriële uitstaling een indrukwekkende vormgeving is gerealiseerd waarbij de werknemers in blokken bij elkaar zitten en enorme fotowanden zorgen voor sfeer. Op het beeldscherm bij de wachtruimte wordt in ondertussen getrakteerd op een presentatie met de meest uiteenlopende interieurs van strakke horecakeukens tot weelderige casino’s. Werk van de hand van Techval dat hier gehuisvest is. Gertjan Schoones leidt me rond door het pand waarin duurzaamheid bij de ontwikkeling

voorop heeft gestaan. De stalen constructie met panelen zelf blijkt daarvan al het beste voorbeeld. Het pand stond eerst in de Eemshaven en is er zorgvuldig gedemonteerd en daarna in Nuland weer volledig opgebouwd. Ook is het de bedoeling op termijn geheel zelfvoorzienend te worden. Het pand is dan ook zonder gasaansluiting gerealiseerd. De zonnepanelen op het dak zullen, samen met accu’s waarin de energie kan worden opgeslagen voor minder zonnige dagen, gaan voorzien in de volledige behoefte. “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een van de speerpunten van het bedrijf waarbij men afnemers van dienst kan zijn bij het verminderen van CO2 uitstoot d.m.v. gebouwautomatiseringssystemen en de toepassing van LED verlichting en PV panelen.” Gertjan maakt me direct duidelijk dat het Van der Valk concern allang niet meer de enige klant

is van Techval. Natuurlijk is de hotelketen nog steeds een belangrijke afnemer maar werkt het bedrijf ook voor veel andere opdrachtgevers. Zo is men in het pand in Nuland momenteel druk met een aantal keukens voor de Vapiano restaurants. In een ander deel van de werkplaats worden de stalen kozijnen voor een koffiebranderij te Nieuwkuijk geproduceerd. Tevens worden er in Amstelveen 150 appartementen elektrotechnisch compleet ingericht. “We kunnen het complete project uit handen nemen. In veel utiliteitsprojecten, zijn wij vaak hoofdaannemer en brengen we al bij de tekentafel onze expertise in voor renovatie en turnkey projecten. Tevens verzorgen wij voor de grootkeukentechniek alle benodigde W-installaties. Door onze STEK erkenning kunnen de klanten ook terecht voor levering en montage van horecakoelin-

“Het bedrijf is opgesplitst in drie verschillende afdelingen” legt Gertjan uit “Installatie, Horeca en Dienstverlening. Zo kunnen we een groot en uiteenlopend aantal projecten aan en kunnen deze deskundig en snel behandeld worden.” Techval is UNETO-VNI en Sterkin lid en NCP gecertificeerd. Het lidmaatschap en een certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van ons bedrijf. Techval kan u van dienst zijn voor een enkel technisch product tot complete projecten. “Door onze technische en commerciële kennis en de juiste leveranciers, kunnen wij een aanbieding maken of leveren voor ieder budget. Indien gewenst kunnen wij voordelige alternatieven aanbieden. Daarnaast is er ook nog een webshop als facilitaire ondersteuning voor onze klanten. Naast Techval zijn nog een aantal andere bedrijven onder hetzelfde dak thuis. “InstalTech dat zich heeft gespecialiseerde in zonnepanelen. Afgelopen jaar zijn voor 1,5 megawatt aan panelen geplaatst. Daarnaast is er Flexwerk, een uitzendbureau en hebben we ook nog een audiovisueel bedrijf in huis gespecialiseerd in beeld en geluid. Zo kunnen we samen klanten heel veel bieden”. Het pand is inmiddels bijna helemaal klaar. Aan de achterkant, aan de kant van de Hoolstraat, wordt druk gebouwd aan het laatste deel wat weer een hellend dak gaat krijgen. Het maakt het bijzondere pand helemaal af. Maar als ik de deur achter me dichtmaak bedenk ik me dat niet alleen het pand bijzonder is, maar zeker ook de gebruiker dat is! Wie meer wil weten kan terecht op www.techval.nl.


januari 2018 - pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Enthousiastelingen gezocht

Korenfestival

De activiteitencommissie, momenteel bestaande uit 4 dames, gaat starten met de programmering voor het volgende seizoen. Daarbij kunnen we extra hulp gebruiken! Dus zijn we op zoek naar creatieve, culturele, enthousiaste mensen, die samen met ons nieuwe frisse ideeën kunnen uitwerken tot een mooi programma voor het seizoen 2018/19. Wie gaat deze leuke uitdaging met ons aan? Verder zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die de activiteiten beter onder de aandacht kunnen brengen via social media. Daar zouden we erg mee geholpen zijn! Of vind je het leuk om de foyer in de Berchplaets te versieren in de sfeer van het seizoen of jaarlijks terug komende items zoals sinterklaas, carnaval en Koningsfeest? Voor deze groep hebben we ook dringend uitbreiding nodig. Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met onze locatiemanager Maria van der Heijden (0412 404688) of mail naar beheer@deberchplaets.nl

Op zondag 4 maart vanaf 13.00 uur wordt er volop gezongen in de Berchplaets tijdens het Korenfestival. Een groot aantal koren uit de wijde regio treedt op in de grote zaal. Van smartlappen tot pop en klassiek; alle genres komen voorbij. De toegang bedraagt € 2,50.

Flyer programma de Berchplaets Bij deze editie van Berghs Contact treft u het programma aan van Dorpshuis de Berchplaets voor de periode tot en met juni. Op het programma staan diverse grote evenementen zoals een voorstelling van kinderpopidool Dirk Scheele; stand-up comedy van cabaretier Emiel van der Logt voor iedereen die van een avondje lachen houdt; het inmiddels bekende Mega Holland Festijn met topartiesten van het Nederlandse lied René Schuurmans, Henk Bernard en Django Wagner. En er volgt nog meer! Neem een kijkje in de flyer en reserveer uw kaarten via www.deberchplaets.nl.

Zolder en schuurverkoop Plannen om een grote voorjaarsopruiming te houden? Het blijft jammer om bruikbare spullen weg te gooien. Daarom houden we op zondag 21 maart een Zolder en schuurverkoop. Speelgoed, (kinder)kleding, meubeltjes, boeken en andere bruikbare artikelen zijn welkom tijdens deze beurs. U kunt een verkooptafel huren voor € 5,- per tafel. Aanmelden via beurs@ deberchplaets.nl.

AGENDA Zondag 28 januari: Woensdag 31 januari: Donderdag 1 februari: Zaterdag 3 februari:

11.30 uur Tuureindse Zondaggemerge 13.00 – 17.00 uur Zitting Rabobank 14.00 – 16.00 uur De Berghse Tafel 14.00 – 15.30 uur Kids Carnabal vanaf 4 jr – groep 5 Maandag 5 februari: 19.30 uur Rechtswinkel Woensdag 7 februari: 13.00 – 17.00 uur Zitting Rabobank Donderdag 8 februari: 14.00 – 16.00 uur De Berghse Tafel Vrijdag 9 februari: 20.00 uur 50+ bal Zaterdag 10 februari: 13.11 uur Jeugdoptocht Zondag 11 februari: 19.11 uur Verlichte optocht Maandag 12 februari: 11.00 uur Kindermatinee Dinsdag 13 februari: 11.30 uur Boerenbruiloft Woensdag: 14 februari: 13.00 – 17.00 uur Zitting Rabobank Donderdag: 15 februari: 14.00 – 16.00 uur De Berghse Tafel

Dorpshuis de Berchplaets contactpersoon Maria van der Heijden Sportstraat 3 5351 BZ Berghem

Zondag 18 februari: Woensdag 21 februari: Woensdag 21 februari: Donderdag 22 februari: Zondag 25 februari: Donderdag 1maart: Zondag 4 maart: Zondag 11 maart: Zondag 18 maarti: Woensdag 21 maart: Woensdag 21 maart: Donderdag 22 maart: Zaterdag 24 maart:

T 0412 404688 info@deberchplaets.nl www.deberchplaets.nl

11.00 – 17.00 uur 09.30 – 11.30 uur 13.00 – 17.00 uur 14.00 – 16.00 uur 10.30 uur 19.30 uur

Dansfestival De Carona’s Repair Café Zitting Rabobank De Berghse Tafel Kinderbingo Openbare vergadering dorpsraad 12.30 uur Korenfestival 09.00 uur Zolder en schuurverkoop 10.30 uur Kinderbingo 09.30 – 11.30 uur Repair Café 13.00 – 17.00 uur Zitting Rabobank 14.00 – 16.00 uur De Berghse Tafel 14.30 uur Kindervoorstelling met Dirk Scheele


januari 2018 - pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

33ste boerenbruidspaar 2018 Tijdens de Tuureindse Zondagmerrege in dorpshuis de Berchplaets in Berghem is op 28 januari de verloving bekendgemaakt van het berghemse boerenbruidspaar van 2018. Klaas Ceelen en Nellie Driessen zullen elkaar op 13 februari, tijdens de boerenbruiloft, een weloverwogen onheus jawoord geven. Het is voor de drie en dertigste keer dat carnavalsvereniging de Bietenbouwers de boerenbruiloft organiseert. Het is een traditie dat tijdens de carnavalsvereniging tijdens de Tuureindse Zondagmerrege het aanstaande paar onthult. Het fenomeen Boeren Bruiloft heeft een hele lange historie. Al in de vijfde eeuw schijnen er al festiviteiten gehouden te zijn, die lijken op de boeren bruiloften van heden. Die feesten hadden altijd te maken met seizoenswisselingen, zoals het einde van de winter of het begin van de lente. Omdat elke festiviteit hoofdpersonen, danwel feestvarkens nodig had, verzon men die, bijvoorbeeld door een surrogaat bruid en bruidegom in de onecht te verbinden. Vervolgens kon dan het feest losbarsten. Het in de onechtverbinden werd ook gezien als het afzetten tegen de vaak overheersende en knechtende kerkelijke danwel wereldlijke machten. Trouwerijen met nep-pastoors en/of nepambtenaren werden ervaren als zeer gewaagd en konden eigenlijk niet door de beugel. De boerenbruiloften werden dan ook vaak verboden door de burgemeester of pastoor, die het niet nalieten om hel en verdoemenis te preken vanaf de kansel of speciale politieverordeningen uit te schrijven om te voorkomen dat men zich zou inlaten met deze niet-wereldse en duivelse activiteiten. U bent van harte welkom om dinsdag 13 februari in de Berchplaets in Berghem voor de 33e Boerenbruiloft m.m.m.v Jersey. De aanvang is 12.00 uur en de entree is gratis. Aansluitend groot boerenbuffet!

WWW.WERKMETRIET.NL Rietdekkersbedrijf M. van de Wetering 0412-402193 / 06-29355960 Nieuwbouw, reparatie en onderhoud,mospreventie, dakramen plaatsen etc. Wij zijn aangesloten bij De Vakfederatie Rietdekkers

St-Willibrordusstraat 37 • Berghem


januari 2018 - pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Over onze dood praten we liever niet. Toch is het fijn om van elkaar te weten welke wensen er zijn. Hoeveel rust zou het geven als u het nu wĂŠl regelt? Voor uw partner. Of de kinderen. Nu vastleggen wat u wilt en hoe u het wilt. Op natuurbegraafplaats Maashorst merken wij dagelijks dat mensen een natuurgraf kopen uit liefde. Omdat ze anderen niet met de zorg willen opzadelen. En met hun aankoop borgen ze een stukje Nederlandse natuur.

Heeft u hier al eens over nagedacht?

Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken. Natuurbegraafplaats Maashorst is 7 dagen per week geopend. U bent van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig. U kunt natuurlijk wel een informatiegesprek inplannen met een informatiemedewerkster. Dan bespreken we rustig onder het genot van een kopje koffie of thee de mogelijkheden. En beantwoorden al uw vragen, bijvoorbeeld over hoe het werkt met uw verzekering. Mail contact@maashorst.nl of bel (0486) 745 006.

Natuurbegraafplaats Maashorst - Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk  www.maashorst.nl  (0486) 745 006  contact@maashorst.nl

(Inruil woning Lith bespreekbaar)

www.louisvanschaijk.nl


januari 2018 - pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

stoffen | fournituren | gordijnstoffen | raamdecoratie | fournituren | gordijnstoffen | raamdecoratie | stomerij | naaimachines | breigarens stoffen gordijnatelier gordijnatelier | stomerij | naaimachines | breigarens stoffen | fournituren | gordijnstoffen | raamdecoratie | gordijnstoffen | raamdecoratie | stomerij | naaimachines | breigarens stoffen | fournituren gordijnatelier

BC

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt

De hele maand april De heleOpruiming maand april Kom je ookapril kijken De hele maand tot 60% korting naar onzeapril nieuwe op diverse breigarens De hele maand Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk herfst-wintercollectie 461918 www.sistersstoffen.nl opT 0486 vele tricotstoffen! opstoffen vele tricotstoffen! en breigarens? op vele tricotstoffen!

gordijnatelier | stomerij | naaimachines | breigarens

25% korting 25% korting 25% korting

25% korting

Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk | T 0486 461918 | www.sistersstoffen.nl Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk | T 0486 461918 | www.sistersstoffen.nl

Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk op vele tricotstoffen! T 0486 461918 www.sistersstoffen.nl

Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk | T 0486 461918 | www.sistersstoffen.nl

gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

Schilderen en glaszetten

Chris van Hintum

Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk | T 0486 461918 | www.sistersstoffen.nl

Schoolstraat 13 5351 EK Berghem Telefoon: 0412-401947

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

STADSMORTUARIUM OSS


januari 2018 - pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl twee weken paraat, daar heb ik heel veel waardering voor. Ze beseffen soms zelf niet hoe belangrijk ze zijn als schakel tussen de deelnemers die thuis wonen en hun ouders. Die hebben dankzij onze vrijwilligers eens in de twee weken een middagje vrij en kunnen dan een keer wat extra aandacht schenken aan eventuele broertjes of zusjes.” Het bestuur kan bouwen op een tiental vrijwilligers, waarvan sommigen al jarenlang elke week trouw komen opdraven. Van der Burgt is trots op de inspannin-

BC gen van het gezelschap. Ze ziet de groep echter graag nog wat groeien. “Dan hoeven we ze niet teveel te belasten. Eigenlijk zijn er elke twee weken zes vrijwilligers nodig, maar dat aantal halen we niet altijd. Hoe meer er zijn, hoe meer aandacht we de deelnemers kunnen geven natuurlijk. Mensen die eens in de twee weken of een keer per maand zin hebben om te komen helpen, zijn meer dan welkom. Ze kunnen voor meer informatie terecht bij bestuurslid Riet van der Heijden, via 06-57118999.”

Carnavallen bij de zondagmiddagclub Ook dit jaar wordt er bij de zondagmiddagclub weer met veel plezier carnaval gevierd. Komende zondag, 4 februari, zal het clubgebouw aan ’t Dorp weer volstromen voor een gezellige middag vol muziek. “Met dank aan al onze enthousiaste vrijwilligers”, vertelt Ans van der Burgt trots. “Zij zijn een onmisbare schakel voor onze club én voor veel ouders van de deelnemers.” door Mark van der Donk Voorheen organiseerde de zondagmiddagclub in de kantine van voetbalvereniging HVCH een grote regionale carnavalsmiddag. De laatste jaren pakken ze het iets kleiner aan. De gezelligheid is echter nog steeds hetzelfde, bezweert Van der Burgt. “De animo was wat teruggelopen, omdat er meer aanbod in de regio is gekomen”, zegt ze. “We feesten daarom nu weer in ons eigen clubgebouw. Maar ook daar is het weer gezellig druk. Naast onze vaste deelnemers zijn voor deze gelegenheid ook alle ouders en familieleden uitgenodigd en natuurlijk komen de prins met zijn gevolg, de hofkapel en de dansgarde een bezoekje brengen. Dan zijn er al snel een mannetje of 80 à 90 binnen.” Gedragen door de gemeenschap Al sinds 1979 organiseert de club op zondagmiddag allerlei activiteiten voor een grote groep verstandelijk beperkten uit Heesch en omstreken. “We worden heel erg gedragen door de gemeenschap. Als er iets wordt georganiseerd, betrekken ze ons er altijd zoveel mogelijk bij”, zegt Ans, die al meer dan 25 jaar de bestuurs-

voorzitster is. Ook tijdens de komende carnavalsmiddag kan haar club weer rekenen op de inzet van diverse dorpsgenoten. En op het enthousiasme van de vaste groep vrijwilligers. Iedere twee weken bezorgen zij de deelnemers een mooie zondagmiddag vol activiteiten. “Van knutselen en spelletjes doen, tot muziek maken en bingoën. En zo nu en dan maken we een uitstapje. In totaal hebben we zo’n 25 deelnemers en dat is ook het maximum wat we kwijt kunnen. De leeftijd van de leden is heel divers, wel van 18 tot 75 jaar schat ik. Maar dat gaat prima. Ze helpen elkaar en vormen echt een hele fijne groep.” Vrijwilligers Veel bewondering heeft Van der Burgt voor de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. “Ook dat is een hele fijne groep. Stuk voor stuk zijn het enthousiaste mensen die onze leden echt laten genieten. En ook hier is de leeftijd heel gevarieerd. We hebben er tieners bij, die na hun stage zijn blijven hangen, maar ook volwassenen die het klappen van de zweep wel kennen. Sommigen staan al meer dan 25 jaar iedere

Volledig Incorrect winnaar Bèrgse Kwis Zaterdag 13 januari werd in de Berchplaets de uitslag van De Bergse Kwis 2017 bekend gemaakt. De Geheime Proef, die deze keer niet weggestreept mocht worden, werd als beste ingevuld door Astrid van Hoeij. Volledig Incorrect bleek als team de meeste juist antwoorden ingeleverd te hebben. Zij gaan Berghem vertegenwoordigen tijdens de grote Dorpenkwis.

EHBO-Cursus in Berghem op 6 februari 2018 De EHBO-vereniging is jaarlijks aanwezig bij circa 60 activiteiten in Berghem. Om deze activiteiten steeds te kunnen blijven bezetten hebben we natuurlijk ook nieuwe leden/vrijwilligers nodig. Grijp nu uw kans als je nog niet in het bezit bent van een EHBO diploma! Op dinsdag 6 februari 2108 start een nieuwe cursus EHBO om 19.30 uur en zal 2 uur duren. De kosten voor deze cursus zijn €150 (inclusief het cursusboek en het examen). Raadpleeg uw zorgverzekeraar omdat in de meeste gevallen de EHBO-cursus en AED-cursus volledig vergoed worden. Mocht u interesse in onze cursus hebben dan kunt u zich aanmelden bij Ans van der Burgt, Kerkstraat 26, 5351 EB, Berghem. Het inschrijfgeld voor deze cursus is 10 euro en dient bij aanmelding te worden voldaan. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0412-401300 of 06-12875559 emailadres ehboberghem@gmail.com. Ook kunt u het contact formulier van onze website www.ehboberghem.nl invullen. Binnen 24 uur ontvangt u een reactie.


januari 2018 - pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Nellie Timmermans-van de Kamp Smientdonk 2 5467 CA Veghel www.interpunctie.nl www.stief-gezin.nl info@interpunctie.nl Praktijk voor psychosociale hulpverlening

Pubers en stiefmoeders…. Wat een combi! Hebben gewone ouders het al lastig als hun kids in de puberteit komen…. Als stiefouder is het vaak nog lastiger. Bij sommigen gaat het wel goed maar ik heb veel stiefmoeders horen verzuchten: Waarom kan ik NIKS goed doen? Zelfs als ik een cadeautje geef dan zegt ze dat ik haar wil omkopen… Mijn stiefdochter wil persé tussen ons in zitten, als ze de kans had nam ze mijn plaats in. Mijn stiefzoon kan heel nadrukkelijk zeggen: “dag pap!” Terwijl ik er nog geen meter vandaan sta…. Alsof ik lucht ben! Als ik een welgemeend advies geef wordt er gezegd: “dat maken papa en ik wel uit!”

hebben. Natuurlijk moet in een dergelijk geval de vader ingrijpen en duidelijk maken dat jij géén lucht bent en dat jij gewaardeerd mag worden. Maar het heeft niets met jou als mens te maken,

Als we niet beter zouden weten zou je denken dat ze een gloeiende hekel hebben aan je

Stoere houtkachels voor binnen en buiten met een hoog rendement, hoge kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en daarbij ook sfeervol.

www.houtkachelsvanjoop.nl

dat ze zo doen….Jij bent niet onuitstaanbaar, maar de positie die jij hebt is “fout”. Jij wordt misschien gezien als een soort bemoeial, maar dat heeft te maken met nóg een volwassene die de puber kritisch bekijkt. Dat is op zich al lastig, en dan is er ook nog loyaliteit aan hun natuurlijke moeder: als hij/zij jou toelaat in het hart, is hij/zij dan niet disloyaal naar de natuurlijke moeder?? Tips: 1. Verwacht niet te veel maar laat niet toe dat men gaat schelden 2. Toon begrip voor de loyaliteit 3. Geef het kind de kans voor exclusieve aandacht van zijn vader


januari 2018 - pagina 33

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Marktplein 8 5397 EV Lith tel. 06 54 90 04 79

Dit kan A&R Zonwering u bieden: Voor buiten:

Zonwering zoals Luifels Screens Rolluiken

Voor binnen: Horren Rolgordijnen Duette rolgordijnen Luxaflex PVC vloeren Laminaat Tapijt/Vinyl Maak vrijblijvend een afspraak, bel:

Arie Roelofs 06 54 90 04 79

sportcentrum

BERGHEM Meer dan SPORT alleen!

TENNIS SQUASH ZAALSPORTEN KEGELEN ARRANGEMENTEN TEAMBUILDING EVENEMENTEN

FITNESS SMALL GROUP GROEPSLESSEN

PERSONAL TRAINING

KIDS LESSEN 50+ FITNESS VOEDING

OSSEWEG 38a - 5351AE - BERGHEM


januari 2018 - pagina 34

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Comité Zieken & Gehandicapten

voor prachtig schilderwerk Glasschade • Waterschade • Brandschade Spuitwerk • Houtrot Frank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957

KNIPPING

Berghem

Voor al uw: • Grondwerk • Straatwerk • Sloopwerk • Aanleg van riolering Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.

✆ Bert 06-53717281

Mike 06-10791468

In de periode 16 november 2017 tot en met 23 januari 2018 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 50ste verjaardag van de hr. en mw. Geurden, de 60ste verjaardag van de hr. Bert van der Heijden, het 40 jarig huwelijk van fam. Van Schaijk-Dappers, het 5 jarig huwelijk van fam. Van de Camp, de 70ste verjaardag van de hr. A. van Erp, de 60ste verjaardag van de hr. P. van der Heuvel, de 9de verjaardag van Lynn van den Bosch en de verjaardagen van de hr. en mw. Den Brok-de Leeuw. In de periode 16 november 2017 tot en met 23 januari 2018 hebben wij een gift ontvangen van: fam. Martens-Vos ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, de fam. Knipping ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk en het 25 jarig bestaan van de onderneming, van fam. Van der Pas ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, van fam. Hoefnagels ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de hr. en mw. Hoefnagels, van fam. Megens-van Rodijnen ter gelegenheid van het 60 jarig huwelijk, van fam. Van der Heijden ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de hr. en mw. van der Heijden, van mw. Van der Heijden-van de Burgt ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag en een spontane gift van T.C. van Hintum. Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen .voor hun bijdragen aan de collectes en giften. Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem. Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412402490 of via info@comitezieken.nl. Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl. Bezoek ook onze website: www.comitezieken.nl

DORPS RAAD BERGHEM IETS VOOR JOU? ?

VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN KIJK OP BERGHEM.NL


januari 2018 - pagina 35

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Vrijdag

dag Zater

Zondag

Party DJ

Maanda g

ntijn i w K

Staa l met Glaz en Dinsdag

rtje Ma & Bibi tje Har Bril

M Har artje tje & B Bril ibi

Star koo

Joh n Wes t


januari 2018 - pagina 36

www.thuisinhetnieuws.nl

De Schuimrubberhal Oss

ALL

t/m februari 2018 van 215,- voor 175,-

VOOR CARNAVAL HEBBEN WIJ

Maak nu een afspraak!

SPECIALE PRIJZEN voor platen

KOUDSCHUIM en SPUITBUSSENLIJM

Bovag caravan onderhoudsbeurt

Levering uit voorraad.

Willaerstraat 24, Oss • tel. 0412 625292 www.deschuimrubberhal.nl

van der

Al MEER da n

25

Biezen

Verkoop, verhuur, relaxfauteuils op maat

Wij zien u graag in onze showroom met de nieuwste modellen caravans, een ruim assortiment occasions en alle denkbare kampeerartikelen!

JAAR

www.relaxspecialist.nl Willaertstraat 24, 5344 AB Oss Tel. 0412-625292

Hogeweg 13a Zeeland (NB) telefoon 0486 - 45 25 24 webshop www.vdelzencaravans.nl

De Relaxspecialist van Oss!

VOOR BOUWBEDRIJVEN, SCHILDERS EN PARTICULIEREN ● Glaslevering en -plaatsing voor:

- nieuwbouw - renovatie - schadeherstel - interieur

● Levering en montage kunststof kozijnen

N, KT STOFZUIGE MPEN. EK DE PPO GRATIS OVER & BANDEN OP N GE T EN REINI MATT

van

Super

€ 14,50

Wax

€ 11,50

Budget

€ 8,50

Spoorlaan Spoorlaan

JE VINDT ONS HIER!

Parallelweg

Kantsingel

Kantsingel

Gasstraat Oost

Kantsingel 20 . Oss Julianasingel

WWW.GLASADVIES.COM

€ 8,00 € 7,50 € 7,00

Parallelweg

Julianasingel singel

Best

voor € 8,50

DEZ ZE E BON IS GELDIG TO OT EN MET 30-11-20 NIET GELLDIG IN C 017. OMBINATIE MET OV RIGE ACTIES OVE OF AANBIE EDINGEN. Gasstraatt Oost

KORTING

€ 17,50

Glasadvies Ton de Groot. Lange Weide 7, 5397 AG Lith Werkplaats: Schutstraat 2 Lithoijen. tel: 06-46922299 email: tondegroot@glasadvies.com

Ingang wasstraat

KANTSINGEL 20 . OSS

www.thecarwash.nl . facebook.com/thecarwashoss


januari 2018 - pagina 37

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Dubbele Kunst

Informatiebijeenkomst BerghsLeven Iedereen kent misschien wel iemand die een beetje eenzaam is. Of ziet dat het gras in de tuin van een buurman veel minder vaak gemaaid wordt dan vroeger. Of weet van een gezin dat door een ziekte niet meer zo lekker draait. Wat doe je dan? Wat als je zelf niet weet hoe je kunt helpen? Over deze vraag bogen zich vorige week woensdag tijdens een informatiebijeenkomst in het gezondheidscentrum zo’n twintig professionals. Die professionals waren leden van het sociaal team van Ons Welzijn, huisartsen, fysiotherapeuten, podotherapeuten, wijkverpleegkundigen en andere hulpverleners uit het Berghemse. Ze luisterden naar achtereenvolgens de voorzitter van Berghsleven, Joep Verhoeven, en twee leden van de werkgroepen: Lenie van Erp vertelde over de Berghse Tafel en Jan van Erp over de matches tussen hulpvragers en vrijwilligers die gemaakt worden. Want er is een organisatie in Berghem die in gevallen als hierboven beschreven te hulp kan schieten. Wat moet een man op leeftijd met zij volgestouwde huis doen als de woningbouwvereniging een broodnodige renovatie uit wil voeren? BerghsLeven bellen, is het antwoord, want daar zitten mensen die dat stapje voor stapje met hem oppikken. Hij is zelf een digibeet, maar vrijwilligers zetten de spullen die hij wil verkopen op Marktplaats. Hij bepaalt zelf de prijs, voert zelf de onderhandelingen en heeft dus volledige controle. Maar ook een beetje hulp en zicht op een gerenoveerd huis. Hetzelfde geldt voor de vrouw die net weduwe is geworden en haast de deur niet meer uit komt. Of de man die aan het dementeren is en zijn vrouw geen schilder laat bellen omdat hij heus zelf nog wel dat tuinhuis kan schilderen. Al een paar jaar. De hulpverleners uit Berghem hebben wellicht allemaal weleens mensen aan of op hun tafel die baat zouden kunnen hebben bij het werk van BerghsLeven. Zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die BerghsLeven biedt, was dan ook een van de belangrijkste redenen van de georganiseerde bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er nu al wel mensen aangemeld worden via bijvoorbeeld de ouderenadviseur of maatschappelijk werker van Ons Welzijn. Echter, dat zijn soms mensen met complexe problematiek. Denk bijvoorbeeld aan een vluchteling met een posttraumatische stressstoornis én verslavingsproblematiek. Dat is een te grote hap op het bordje van een vrijwilliger, en dus houdt BerghsLeven dan zélf contact. En ondertussen wordt er gekeken naar een oplossing waar iedereen iets aan heeft. Ook kwam de Berghse Tafel aan bod: een van de belangrijkste pijlers waar BerghsLeven op rust. Mensen weten op donderdagmiddag de weg naar de Berchplaets goed te vinden, maar het kan altijd beter. Soms is de drempel om de eerste keer te komen te groot, vooral bij de mensen die er het meeste bij gebaat zijn. Vraag aan de aanwezige hulpverleners was dan ook om een soort ambassadeurs te worden van de Berghse Tafel. ,,Het doel is niet om die tafel vol te hebben zitten,’’ zei voorzitter Verhoeven, ,,maar om een toegevoegde waarde te zijn in het dorp.’’ Kent u iemand die weleens gebaat zou kunnen zijn bij een beetje gezelligheid aan de Berghse Tafel, of die hulp nodig heeft bij iets? Kom langs op donderdag tussen 14 en 16 in de Berchplaets. Of bel ons: 06- 38 33 97 90. Mailen kan ook: info@berghsleven.nl . Of kijk op www.berghsleven.nl en www.facebook.com/berghsleven

De verlichte optocht is dit jaar tot kunst verheven. En terecht. De optocht in Berghem, met zijn ontelbare lichtjes, is al jaren lang een kunst op zich. Nu er voor het thema ‘kunst’ is gekozen betekent dit dus dubbele kunst. Ben zeer benieuwt wat en wie uitgebeeld zullen worden. Kunst is een breed begrip. Maar je zou zomaar kunnen denken aan kunstkoppen van onze ondernemende voorvaderen. De grondleggers van onze welvaart. Maar pas op, want daar lijkt de houdbaarheidsdatum al lang van verlopen. Erger, het blijken schurken en slavendrijvers die geheel onterecht als helden op sokkels ten toon zijn gesteld. Voorbeelden waaraan scholen, straten en tunnels hun bekendheid hebben verleend. Weg ermee dus. Uit het zicht halen alsof het nooit is gebeurd. Behalve tunnels kennelijk, die mogen de naam wel behouden omdat deze, samen met hun naamgevers, diep onder de grond liggen. Dat is nog wel te verdedigen. Het is geen blij vooruitzicht voor onze Berghse helden. Wat te denken als blijkt dat aan ons gouden oogappeltje toch wat rotte plekjes blijken te zitten. En hoe zuiver zijn onze zilveren Willebrordussen. Stel dat zij over 100 jaar of zo, op een mooie plaats ergens in Berghem, als voorbeeld voor de jeugd op een voetstuk worden gezet. Overigens het tegendeel dat zij momenteel willen. Maar op dat moment is er niets meer te willen. Dan wil je toch niet dat ze zo’n driehonderd jaar later daarna er weer worden afgedonderd. Je weet tenslotte maar nooit hoe de volgende generatie over vrijwilligerswerk denkt. Zullen er dan nog inwoners zijn die bereid zijn zoveel tijd te steken in het maken van een, met lichtjes opgevrolijkte, carnavalswagen, om maar wat te noemen. Maar ik dwaal af. De huidige Berghse Powervrouwen zijn, wat mij betreft, terecht op een virtueel voetstuk geplaatst. En woorden als ‘Ik doe het gewoon allemaal zo graag’ of ‘dat het maar een koud kunstje is’ doen daar niets aan af. Terwijl ik het volledig eens ben met de Pisknollen dat het ‘Samen un kouw kunstje’ is. Las laatst dat de auteur Rolf Dobelli gezocht heeft hoe een goed en gelukkig leven te kunnen leiden en zijn advies: stop met zoeken! De ‘heilige graal van het goede leven’, zoals hij het noemt, bestaat niet. Slechts kleine gedragsveranderingen kunnen het leven aangenamer maken. Tot 10 tellen De meest simpele levenstechniek volgens Rolf Dobelli is vijf seconden na te denken voordat je ’ja’ zegt als iemand je vraagt iets te willen doen. Een origineel advies lijkt het. Hoewel mij altijd is geleerd eerst tot 10 te tellen alvorens te beslissen. Maar we leven nu in het snelle digitale tijdperk waar kennelijk ook de beslis-tijd de helft sneller is geworden


januari 2018 - pagina 38

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

container verhuur zand- en grindhandel grond- en straatwerk sloopwerk minigraver verhuur transport gladheidsbestrijding

Spaanderstraat 96 5351 BD Berghem 0412-401232 www.thvdcamp.nl


januari 2018 - pagina 39

www.thuisinhetnieuws.nl

Eén van de activiteiten van BerghsLeven is inwoners via vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen. Dit doen we hoofdzakelijk via onze website: www.berghsleven.nl. Maar ook op onderstaande vragen en aanbiedingen kunt u reageren door te bellen met nummer 06 – 38 33 97 90.

Ondanks storm en regen Op donderdagochtend en een stuk van de middag raasde een enorme storm over ons land, de zwaarste sinds 50 jaar. Het was de middag van de Berghse Tafel. Het zal wel niet druk worden, dachten we, want echt prettig op straat was het niet. En inderdaad, druk was het niet. Maar vaste bezoekers hadden elkaar wel gebeld en geappt met vragen als: Zal ik jou komen ophalen? Rijd je met mij mee? Het wekelijkse bezoek aan de Berghse Tafel lijkt steeds meer een belangrijk moment in de week te worden. Een gezellige middag waar aandacht is voor elkaar en gesproken wordt over grote en kleine zaken onder het genot van een kopje koffie of thee. Zo’n middag wil je niet graag meer missen. Mocht u ook zin hebben of kent u iemand die misschien graag zou willen komen maar een steuntje nodig heeft, kom dan samen en misschien bevalt het ook u zo goed dat in het vervolg geen storm u meer kan weerhouden. Alle inwoners van Berghem zijn iedere donderdagmiddag van 14.00 -16.00 uur van harte welkom aan de Berghse Tafel in ons dorpshuis ‘De Berchplaets’.

Leesclub Een boek lezen op de bank is leuk. Maar daarna de inhoud van het boek met anderen delen kan het lezen nog leuker maken. Samen over de eigen beleving van het gelezen boek praten met dorpsgenoten maakt lezen nog meer de moeite waard. Bij BerghsLeven is de vraag gesteld naar de mogelijkheid om lezers bij elkaar te brengen om samen een leesclub te vormen. BerghsLeven wil graag aan dit verzoek voldoen. Het is de bedoeling dat er één of meerdere leesgroepen worden geformeerd die als zelforganiserende leesgroepen zelfstandig gaan functioneren. Inwoners van Berghem die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden via onderstaande mail of hun telefoonnummer inspreken in onderstaand 06 nummer.

een burgerinitiatief met als doel inwoners van Berghem met elkaar in contact te brengen. BerghsLeven p/a De Berchplaets, Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem. Telefoon 06 – 38 33 97 90 | mail: info@berghsleven.nl. | Volg ons ook op Facebook.

BC


januari 2018 - pagina 40

www.thuisinhetnieuws.nl

• APK STATION • ONDERHOUD & • REPARATIE • ALLE MERKEN VAN • • • •

• SCHADE HERSTEL • EN• TAXATIE • IN- EN VERKOOP NIEUW to onze zorg. auGEBRUIKT UwEN Uw auto onze zorg.

BC

Adviescentrum voor financiële vraagstukken Hypotheek Vermogen Belasting Bancaire diensten Erfrecht Pensioen Ouderen en geld Verzekeringen

Zevenbergseweg 19A 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412-403666 skautoservice@hotmail.com www.skautoservice.nl

Financiële rust, Lekker leven Zevenbergseweg 1 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412 – 405 333 www.laurenssenadvies.nl

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud

Wij leveren kwaliteit op maat, snel, vakkundig en traditioneel gebouwd. U kunt bij ons terecht voor restauratie, renovatie en woningbouw. Ook voor kleinere werken zoals aanbouwen en dakkapellen. Voor meer informatie of een afspraak: tel. 0412 - 403123 / 0412 - 625979 of 06 - 22378475 / 06 - 51134063 info@bouwbedrijfvandebergvanerp.nl | www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl


januari 2018 - pagina 41

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

www.taximaasland.nl

...goed op weg!

✆ 0412-690093

Computerproblemen…en dan?

www.taximaasland.nl

“DeComputerMan”

Onze comfortabele auto’s en bussen staan dag en nacht voor u klaar!

Voor vakkundige hulp snel naar;

ADVIES SERVICE ONDERHOUD HARDWARE SOFTWARE NETWERKEN WEBSITES WEBSIT

Ook hét adres voor uw nieuwe Computer, Notebook, Tablet en meer…

Website bouwen en onderhouden? Wij regelen het voor u!

Marrn Luther Kingstraat 41 | 5351 GG Berghem T:0412-405587 | E:info@dcmweb.nl | www.dcmweb.nl

Gespecialiseerd in: Groepsvervoer • Directievervoer Airportservice • Ziekenvervoer • Verhuur

! g e w p o d ...goe

■ NIEUWBOUW ■ VERBOUWING www.bouwbedrijfrobbers.nl

www.taximaasland.nl

■ RENOVATIE ■ ONDERHOUD info@bouwbedrijfrobbers.nl

Tel./Fax 0412 - 760157 Mobiel 06 - 12739373 Zevenbergseweg 9 5351 PE Berghem


januari 2018 - pagina 42

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

FYSI

Menko

Grondverzet en sloopwerken

MINIGRAVER VERHUUR & RIOOLAANSLUITING BOBCAT - GAS- EN WATERFITTEN

Menko ter Voert Vossehol 1c 5351 AC Berghem Telefoon 0412 402 976 Mobiel 06 11 21 54 63

DE

ROODE

Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314

INLOOPSPRE

Elke MAANDAG van 19.00

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft

Graag telefonisch of

PSPREEKUUR

FYSItot 20.00 ROODE G van 19.00 uur

FYSI ROODE

per mail aanmelden. 0412-657956 info@fysioroode.nl

GVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

www.FYSIOROODE.nl

INLOOPSPREEKUUR INLOOPSPREEKUUR Elke MAANDAG van 19.00 tot 20.00 uur

Elke MAANDAG van 19.00 tot 20.00 uur

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

nl

Graag telefonisch of


januari 2018 - pagina 43

www.thuisinhetnieuws.nl

The Roots rocks voor Join4energy! Zondag 14 januari, speelden twee bands bij de Roots, om geld in te zamelen voor “Join4energy”, om kinderen met een stofwisselingsziekte te helpen. In een volle zaal speelde “100% katoen” voor een enthousiast publiek, met prachtige rock-nummers. In het café speelde de band “Bio Acoustic”, afgewisseld door “100% katoen”. (foto Willy Gielis)

BC

Onderhoud & reparatie van alle merken Banden service Onderhoud & & reparatie van alle merken Onderhoud reparatie alle merken Opslag vanvan winter- en zomerbanden Banden service Banden service APK-keuring Opslag van winter-”Bij en een zomerbanden beurt gratis APK” Opslag van winter- engrote zomerbanden APK-keuring In- en verkoop van occasions APK-keuring ”Bij een grote beurt gratis APK” en koppelingsplaten Bekleden van remschoenen In- een en verkoop occasions ”Bij grotevan beurt gratis APK” Airco service

Bekleden Invan en remschoenen koppelingsplaten verkoop en van occasions Van Schaijk AircoAutoservice service | Osseweg 43B | 5351AB | Berghem

Bekleden0412-405315 van remschoenen en | info@vanschaijkautoservice.nl Van Schaijk Autoservice koppelingsplaten | Osseweg 43B | 5351AB | Berghem

Repair Café en Spreekuur Dorpsraad Het Repair Café in de Berchplaets vindt plaats op 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni vanaf 09.30 uur tot 11.30 uur.. Tevens kan men met vragen tijdens deze bijeenkomsten terecht bij de dorpsraad.

0412-405315 | info@vanschaijkautoservice.nl Airco service

Van Schaijk Autoservice

Osseweg 43B | 5351AB | Berghem 0412-405315 | info@vanschaijkautoservice.nl

Schaijkseweg 3a, Herpen tel: 0486 41 51 00

kriekeput@herperduin.nl www.kriekeput.nl

Na school toch lekker nog even zwemmen? Neem dan een 10-baden dalurenkaart!

Kinderfeestje

per kind

€ 8,50

(Entree, friet en snack, ranja en een presentje voor de jarige)

10 baden ochtendkaart

€ 5,50 € 45,00 ? € 30,00

10 badenkaart 65+

€ 25,00

10 baden dalurenkaart

€ 30,00

Dagkaart 10 badenkaart (toegang van 10.00 tot 12.00 uur)

(toegang van 10.00 tot 12.00 uur)

(toegang van 14.30 tot 18.00 uur)

Seizoenskaart Deze flyer geeft recht op

€ 135,00

1x gratis zwemmen


uw ideale bouwpartner

januari 2018 - pagina 44

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Nieuwe Steeg 8C 5351 NA Berghem

Nieuwe Steeg 8C 5351 NA Berghem


januari 2018 - pagina 45

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Nu werken aan het bos van de toekomst in Herperduin Gemeente Oss wil van Herperduin een natuurlijker en gevarieerder bos maken. In januari en februari gaan we aan de slag met werkzaamheden om het bos te ontwikkelen. We werken aan meer afwisseling en bewaren daarbij een netwerk van waardevolle oude en aftakelende bomen. Later planten we ook boom- en struiksoorten aan die horen bij het natuurlijkere bos, maar nu nog ontbreken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een relatief rustiger deel van Herperduin. Het gebied ten zuiden van het Ganzeven, richting de snelweg A50. In het gebied komen informatiebordjes met meer uitleg over de verschillende maatregelen.

Brabants isolatiebedrijf bv Brabants isolatie bedrijf bv

Julianastraat 10 B Berghem Julianastraat 10 B Berghem Tel.: 0412-401312 Voor al uw voorkomende : * Isolatiewerkzaamheden * Sandwichpanelen * Brandwerende applicaties

Voor al uw voorkomende: • Isolatiewerkzaamheden Tel : 0412-401312 • Sandwichpanelen • Brandwerende applicaties

www.bib-isolatie.nl

www.bib-isolatie.nl HvH advies B.V. kan u onder andere de volgende diensten aanbieden: • werkvoorbereidingwerkzaamheden • calculatiewerkzaamheden • bouwkundig tekenwerk • projectbegeleiding • bouwtoezicht bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten • bouwbegeleiding en advies bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten

Van Schaijk Techniek

0412-403155 06-53797177 vst@caiway.nl _________________________________________________________

levering - montage - installatie - service - onderhoud

Korstestraat 2B, 5351 NL BERGHEM tel. 0412-402560 | mob. 06-19480343 | www.hvh-advies.nl

Computerproblemen?.... Heeft u die nu ook?.... Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! Naast service geven wij advies over nieuwe hardware, software en/of een website?

Computerproblemen?........ Heeft u die nu ook? ……….

Nieuwsgierig geworden?

Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! of e-mail naar: Naast serviceBel geven wij advies over nieuwe hardware, software en/of een website?

BCNT Nieuwsgierig geworden? Bel of e-mailHaverhof naar: 20 5351 ML Berghem BCNT Tel. 06-20418593 Haverhof 20, 5351 ML Berghem E-mail: Tel. 06-20418593 info@bcnt.nl E-Mail: info@bcnt.nl

POORTAUTOMATISERING TOEGANGSCONTROLE ELEKTROTECHNIEK


januari 2018 - pagina 46

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Februari de maand van het gebit Een jaarlijkse controle voor het gebit van uw huisdier is verstandig. Konijnen en cavia’s zijn dieren die erg gevoelig zijn voor gebitsproblemen en als gevolg daarvan niet meer willen eten. Laat ook deze dieren regelmatig nakijken of ze geen haken op de kiezen krijgen.

Julianastraat 27 Berghem 0412-401414

15% KORTING op gebitsproducten en gebitsbehandelingen voor gezelschapsdieren.

“Waar we anders in zijn

Daarom nu

NTROLE n GRATIS CO de gezelschapsdiere

is onze benadering. van alle gebitten van Wij zijn de accountant die je kent,

persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

|

is onze benadering. persoonlijk en vertrouwd.”

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

“Waar we anders in zijn Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

is onze benadering.

www.hbs - acc.nl www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

& Wij zijn de accountant die je kent, www.hbs acc.nl Hendriks van Bergen

Smulders

-

accountants en belastingadviseurs


januari 2018 - pagina 47

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Bezoek onze website www.wamelland.nl voor meer informatie en reserveringen

Kinderfeestjes compleet verzorgd vanaf € 9,95

Mobieltjes voor stichting Opkikker Ik ben Fleur van Loon. Ik ben ambassadeur van de stichting Opkikker. Deze stichting zet zich in voor gezinnen met langdurig zieke kinderen. De stichting organiseert vele leuke activiteiten voor deze kinderen en hun gezin. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is als je een dagje geen zorgen hebt, en een fantastische dag mag beleven met je gezin, als je lang ziek bent. Daarom ben ik ambassadeur geworden. Voor de stichting verzamel ik oude en/of kapotte mobieltjes. Voor iedere ingezamelde telefoon krijgt stichting Opkikker namelijk een vergoeding. De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. In 2017 deed ik ook al een oproep om mee te helpen met het inzamelen van mobieltjes. Dat heeft geleid tot een opbrengst van meer dan 100 mobieltjes!!! Bedankt daarvoor! In 2018 ga ik gewoon door met deze actie. De oude en/of kapotte mobieltje kunnen ingeleverd worden in de inzameldoos bij Pebbels Baby en Kids, Wilhelminasingel 18. Maar je mag ze ook bij mij thuis afgeven: Het Reut 619 Berghem.

Amicitia slaat jaartje over Vol enthousiasme en met veel succes heeft Amicitia haar jubileumjaar 2017 afgesloten. Een mooie verrassende voorstelling met een grote groep spelers, ondersteund door velen. Het was een keer iets heel anders, maar ook dat is Amicitia en iedereen heeft ervan genoten. Met datzelfde enthousiasme begon de spelersgroep aan het nieuwe seizoen. Deze keer kozen we voor “Welkom in de Vinkenstraat“ Een komedie, niet te veel acteurs, kortom een stuk wat we als Amicitia graag wilden laten zien aan jullie. We hadden u dan ook graag een goede kwalitatieve voorstelling willen brengen. Nu na drie maanden zijn we echter tot de conclusie gekomen dat Amicitia niet verder kan met dit stuk. Spelers en bestuur betreuren dat heel erg. Soms moeten er moeilijke beslissingen genomen worden…… In 2018 gaan we dus niet spelen, maar we komen in 2019 zeker terug met een stuk waarvan iedereen gaat zeggen ja, dat is Amicitia!

Friet + snack, pannenkoek of poffertjes Onbeperkt ranja IJsje: raket, perenijsje of softijsje 2 begeleiders gratis entree CADEAUTJE voor de jarige

K

Bezoek ook onze facebookpagina voor acties!

Industriestraat 12 • 6659 AL Wamel • Tel. 0487 501 300

K K 10 minuten vanaf het pont van Megen.

apper

uif

Uw kapper aan huis op maandag en donderdag

Geknipt voor 12 euro

K

Anja van Ravensteijn Maishof 13 • Berghem

Bel nu voor een afspraak tel: 06 517 44 858


Fijne carnaval! januari 2018 - pagina 48

Wij vieren feest van 12-02-2018 tot en met 13-02-2018

www.thuisinhetnieuws.nl

Fijne carnaval! Wij vieren feest van 12-02-2018 tot en met 13-02-2018

BC

Fijne carnaval! Wij vieren feest van 12-02-2018 tot en met 13-02-2018

Vanaf 18 14-02-20 r van e e w u t n be lkom harte we

Vanaf 18 14-02-20 eer van bent u w kom harte wel

Hoogheuvel Advies

Kerkstraat 60 5351 EB Berghem T 0412 - 641165 E info@hoogheuveladvies.nl I www.hoogheuveladvies.nl

Hoogheuvel Advies

Kerkstraat 60 5351 EB Berghem T 0412 - 641165 E info@hoogheuveladvies.nl I www.hoogheuveladvies.nl

Vanaf 18 14-02-20 van r e e bent u w lkom harte we

Programma Knollenrijks Carnaval 2018 Vrijdag 09 februari:

CARNAVALS MIS In de Sint Willibrorduskerk m.m.v. Harmonie Concordia Aanvang 19:00 uur

De Berchplaets 55+JAAR CARNAVALSBAL Alle Knollen en Knollinnen van 55 jaar en ouder zijn welkom! Aanvang 20:15 uur M.m.v. Sunshine Boys en Dj Wilco Zalencentrum De Merx - Tent PLEKKERSBAL EN KNOLLEGINNEKE ONTHULLING Millstreetband en Dj. Robert den Brok, Apres-Ski tent: Dj. Rolf

Zaterdag 10 februari:

Maandag 12 Februari:

JEUGDOPTOCHT Aansluitend PRIJSUITREIKING Gemeenschapshuis de Berchplaets Aanvang 13:11 uur tot 17:30 uur Orkest Ploeter

De Berchplaets: GROOTS KINDERMATINEE Orkest familee en De Dorini’s

FRUITSCHAALBEZORGING 10:00 uur tot 12:30 uur

Zalencentrum De Merx Tent: Het feestteam Zaal 1: Outsiders Apres-ski tent: Dj. Daniel Tante Toetje: CARNAVALSBAL m.m.v. Frank van Etten en Coverband Familee

Tante Toetje: WAGENBOUWERSBAL Mmv Marco de Hollander en |Randy Voet - Aanvang 20:00 uur

De Berchplaets: OPEN CARNAVALSBAL m.m.v. orkest Ploeter Aanvang 20.30 uur

De Berchplaets: CARNAVALSKIENEN 19:30 uur

Roots: OPEN CARNAVALSBAL

Roots: OPEN CARNAVALSBAL

BEZOEK KNOLLEHÛFKE Prins John d,n Urste, Adjudant Mark en hun gevolg bezoeken de bewoners van de Wilberthof 14:00 uur tot 15:30 uur

Zondag 11 februari:

FRUITSCHAALBEZORGING in ziekenhuis Bernhoven en de bewoners van verpleeghuis de Wellen en de Nieuwe Hoeven. Vanaf 10:30 uur Roots OPEN CARNAVALSBAL

VERLICHTE OPTOCHT Start 19:00 uur Aansluitend PRIJSUITREIKING De Berchplaets Berghem Orkest Ploeter, Dj John en gastoptreden van Randy Voet

Dinsdag 13 februari:

Tent: MATINEE : Ronnie Ruysdael, Trio de Band, Dj. Robert den Brok Apres-ski tent: kindermatinee

De Berchplaets: CARNAVALSBAL “DE HERFSTZON” Vanaf 13:30 uur tot 17:00 uur Roots: OPEN CARNAVALSBAL

Gemeenschapshuis de Berchplaets 33STE BOERENBRUILOFT EN MATINEE m.m.v. Orkest Jersey aanvang 11.30 uur. Aansluitend een groots boerenbuffet Zalencentrum Advies De Merx Hoogheuvel

Zalencentrum De Merx Tent: Freddy Moreira, Darkraver, Partysquad, Miss Bontbeast Apres-ski tent: Dj Daniel OPEN CARNAVALSBAL Zaal 1 La Vita, Johny Gold, 4 Viltjes Tante toetje: Q- MUSIC FOUTE PARTY 20:00 uur Roots: OPEN CARNAVALSBAL Zalencentrum De Merx PAOR UURKES VORRAF Zondagavond Tent: Ruthless, Billy de Kit Tante Toetje: VERLICHTE OPTOCHTBAL vanaf 14:00 uur Marco de Hollander, Marco Vadéro, Randy Voet en vele andere

T

KUNS

MATINEE SCHLAGERBAL Kerkstraat 60 Tent: Der Heino, Anita’s Schla- 2018 5351gersparade, EB Berghem Gipfel power, der Kleino- 641165 T 0412 Apres-ski tent: Kindermatinee E info@hoogheuveladvies.nl SLEUTELTERUGGAVE en aansluiI www.hoogheuveladvies.nl tend KNOLVERBRANDING Stichting Carnaval Berghem Mr. Gielenplein Aanvang 19:30 uur OPEN CARNAVALSBAL De Merx zaal 1 La Stampa, Peter Loree Zalencentrum De Merx Tent: Bizzey, Mental Theo Apres-ski tent: DJ Daniel Tante Toetje: ZOTTE DINSDAG 20:00 uur Carnavals top 100 m.m.v. zanger Olaf Roots: OPEN CARNAVALSBAL

Woensdag 14 Febr.

Tante toetje: HARINGHAPPEN Formatie Jersey en Marco De Hollander

T KUNS 2018

Profile for ThuisinhetNieuws

Berghs Contact 1801 29-1-2018  

Berghs Contact 1801 29-1-2018