Page 1

BERGHS CONTACT

1E JAARGANG NR. 12 - 19 DECEMBER 2017 - ) 073-5320035 - REDACTIE@NNMEDIA.NL


19 december 2017 - pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

Overal ter wereld eigen gebruiken rond Kerstfeest

“Kindje Jezus komt door de schoorsteen Bijna overal ter wereld wordt het kerstfeest gevierd. Iedereen doet dat op z’n eigen manier. De redactie ging op zoek naar de kersttradities van bewoners van Maasland- en Meierij wiens wiegje niet in ons koude kikkerland stond. Resultaat: veel overeenkomsten maar ook opvallende verschillen. van onze redactie De Portugese kerst bestaat uit kerstavond en eerste kerstdag, een tweede kerstdag kennen ze niet. De belangrijkste rituelen vinden plaats op kerstavond. “Dan komt de familie bijeen, compleet met ooms en tantes, en nuttigt het Ceia de Natal, oftewel het kerstdiner” legt Aguinalda van Beek uit. Zij trouwde haar vakantieliefde Paul en woont inmiddels al weer 10 jaar in Berghem. “Bij ons in Portugal vieren tijdens het Kerstfeest hele dorpen buiten het feest, bezoeken in groten getale de kerken en bekijken na afloop van de dienst de vreugdevuren die branden in de open lucht” aldus Aquinalda “Na afloop gaat iedereen bij iedereen eten en drinken. Op dorpspleintjes worden oude ambachten beoefend en proberen accordeonisten het publiek in de feesttenten aan het dansen te krijgen.” “Portugezen ervaren de kerst als een vrolijk feest, dus houden we ervan om elkaar thuis of in gro-

ter gezelschap op het dorpsplein vrolijke verhalen te vertellen over het bijna afgelopen jaar. Als ze uitverteld zijn, worden dikwijls de kaarten tevoorschijn gehaald en wordt door iedereen gekaart tot in de vroege ochtend.”

‘Er wordt de oude kleding-lunch opgediend’ De kinderen hebben de gewoonte hun schoen te zetten op de avond voor eerste kerstdag. “Hen wordt voorgehouden dat het kindje Jezus tijdens zijn jaarlijkse bezoek aan de aarde door de schoorsteen naar beneden zal komen. Sinterklaas ziet er in Portugal dus heel anders uit” lacht ze.

Door hun schoen te zetten hopen ze, net als de Nederlandse kinderen tijdens het Sinterklaasfeest, een cadeautje te krijgen. Daarin worden ze meestal niet teleurgesteld. Meisjes krijgen meestal nuttige zaken voor de uitzet, terwijl jongens al op jonge leeftijd zinnige zaken krijgen toebedeeld. Geen speelgoed dus voor de jonge Portugezen, maar schoolboeken of kleding. “Het oorspronkelijke idee is dat de cadeautjes van het kindeke Jezus komen, maar inmiddels hebben de meeste Portugezen het gewoon over Pai Natal, oftewel de kerstman. En ook zie je in de meeste Portugese huizen gewoon een Árvore de Natal, een kerstboom. Verder wordt er natuurlijk weer veel gegeten. Op sommige plaatsen wordt de roupa velha lunch opgediend, wat zoveel betekent als de “oude kleding”-lunch. Hier worden de restanten van het kerstdiner van de vorige avond opgediend.”

ALL De Italiaanse Heeschenaar Simone di Natale moet wel een echte kenner van het Italiaanse kerstfeest zijn. Immers zijn achternaam verwijst zelfs naar Kerst. Simone werkt in ons verpakkingsbedrijf en brengt geheel volgende Italiaanse traditie het kerstfeest door met familie. “De gehele familie komt bij elkaar om op kerstavond rond de tafel te zitten en uitgebreid te eten. Verschil met tradities in andere landen is dat de tafel tijdens kerstavond niet afgeruimd wordt, we blijven rustig zitten. Volgens overlevering daalt ‘s nachts de heilige Madonna met het kind af naar de aarde om iedereen die aan tafel zit te zegenen voor het volgende jaar.” In vrijwel elk Italiaans gezin staat onder de kerstboom een kribbe. “Het stro dat tijdens kerst in kribben wordt gelegd, is volgens gelovige Italianen heilzaam en kan ernstige kwalen genezen.” Vertelt Simone “In mijn geboortestreek rond Palermo gaan kinderen zingend van deur tot deur, om geld in te zamelen voor kinderen die het minder goed hebben. Ze nemen dan om de gulheid van de bevolking te stimuleren een verlichte mini-kribbe mee.” Een andere traditie is het branden van de ceppo. Een houtblok dat brandend gehouden moet worden van kerstavond, tot capodanno, nieuwjaarsdag. Als een soort van metafoor voor het uitdoven van het oude jaar met al zijn negatieve of vervelende dingen tot aan het nieuwe begin. De hoeveelheid kerstcadeautjes en het geld dat er aan wordt gespendeerd, doen de Nederlandse uitgaven ruimschoots verbleken. “Zelfs in tijden van crisis pakken Italianen flink uit. In Italië geef je goud met glimmers: veel, zwaar en opzichtig. Zoals alleen Italiaanse vrouwen kunnen dragen en er ook nog mee weg kunnen komen, zonder ordinair over te komen!”

‘Het stro in de kribbe is heilzaam en kan ernstige kwalen genezen’


19 december 2017 - pagina 3 Ahmadi-moslims worden in vele landen vervolgd omwille van hun geloof, dat op sommige punten van de hoofdstromingen in de islam afwijkt. In Pakistan worden de Ahmadi-moslims bij wet vervolgd. Om die reden ontvluchtte Zulfikar zijn geboorteland. Na enige omzwervingen vond hij asiel in ons land. Met zijn gezin woont hij nu al bijna 20 jaar in Rosmalen.

‘Samen vieren met ander geloven past prima in de Islam’ Kerstmis vieren de Ahmadi-moslims niet maar toch maakt het gezin er een feestelijk tijd van maar worden de religieuze elementen achterwege gelaten. “De kinderen vieren wel op hun eigen manier een ‘kerstfeestje’ thuis. Vooral in hun eigen kamertje” vertelt Zilfikar “In onze cultuur omarmen we graag feesten van de mensen om ons heen. Om vreugde en verdriet te delen. Kerst is een vrolijke tijd en we willen ons geloof niet verloochenen maar de kinderen wel laten delen in de gebruiken van hun land. Het woord Islam betekent: ‘vrede sluiten met God en vrede sluiten met de medemens’. Dus gehoorzaamheid aan de wil van God en de medemens goed doen. Daar past samen vieren met ander geloven dus prima in al zullen wij er niet zelf actief aan deelnemen of bijvoorbeeld anderen feliciteren met hun feest” Geschenken met kerst en nieuwjaar worden door de broers, zussen en vrienden uitgewisseld. Ouders krijgen wel cadeautjes maar geven er geen. “Wij als ouders blijven enkel met het Suikerfeest de klassieke geschenken, geld en nieuwe kleren, aan de kinderen geven. Ook ons nieuwjaar vieren wij op een andere dag als de Nederlandse gemeenschap. Maar we kijken wel naar het vuurwerk hoor!”

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Waar Nederlanders bij wijze van kerstviering onder de boom of in de kerk hooguit een paar verzen willen zingen, is de bevolking op de Balkan onvermoeibaar. De traHEESCH 0412-452444 ditie schrijft nu eenmaal voor dat tijdens de kerst gezongen moet worden. “Elk jaar weer trekken Roemeense families door de straten en zingen ze bijna onophoudelijk” legt Costica Gheorghiu uit. De geboren Roemeen werkt voor Exotic Green al enkele jaren in diverse tuinbouwbedrijven in NeElectrische fietsen derland. Hij woont momenteel in Fietsreparaties bij een gezin in Maren-Kessel. Kerst is in Roemenië slechts een Weidestraat te Rosmalen | T 073-2050505 | www.qbikeservice.nl Hoogstraat 11wete Rosmalen | 22 T 06 334 975 79 | facebook.com/qbikeservice klein onderdeel van de twee

heesch 0412-452444 “Hardglazen deuren en puien”

ken durende Nieuwjaarsfeesten. “In Roemenië zijn dit de belangrijkste dagen van het jaar. Roemenen feesten heel veel maar van alle volksfeesten die gedurende het jaar worden gehouden, zijn de Nieuwjaarsfeesten dan ook met afstand het uitbundigste en het kleurrijkst.” De traditie wil dat jongemannen en kinderen traditionele gebruiken uitvoeren in groepen, cete genaamd. Doorgaans wordt elke woning in een dorp aangedaan door zo’n zingende groep. De leider belt aan om de bewoners gelukwensen toe te zingen. Mocht iemand weigeren de deur te openen, dan is de groep hard in het oordeel. “Dan worden de rauwste vervloekingen uitgesproken en blijft de groep onbekommerd een halfuurtje staan schelden. Is dat gebeurd dan trekken de kerstvierders gewoon verder en brengen ze hun gelukwensen bij de buren.” vertelt Costica. Wie de deur wel opent, dient gereed te zitten met lekkernijen en zo mogelijk cadeaus.

‘Eten en drinken zijn heel belangrijk, al hebben we het in Roemenië niet zo breed. Het kan niet op’ “Eten en drinken zijn heel belangrijk. Ook al hebben we het in

Roemenië niet zo breed. Tijdens de Nieuwjaarsfeesten kan het niet op.” Het eten en drinken dat op tafel verschijnt of op straat wordt uitgedeeld varieert van gevlochten wittebroodkransen tot gerookt vlees, worstjes en pruimenbrandewijn, oftewel tsuica. “Lekker!” lacht Costica vanachter zijn donkere snor met oogjes die twinkelen als kerstlichtjes! Voor Nara en Wahan Grigorjanc is het twee keer kerst in een jaar. In 1999 ontvluchtte het paar Armenië. Met geduld en volharding slaagden zij erin om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. In 2007 kregen zij een permanente verblijfsvergunning. Voor Nara en Wahan lag de toekomst vanaf het begin hier. “Vanaf het eerste jaar vierden we sinterklaas en op 25 en 26 december vieren we Kerstmis,” zegt Nara. Maar het is ook nog steeds een beetje kerstfeest op 5 en 6 januari, de dagen waarop in hun vaderland kerst wordt gevierd. Reden is dat de apostolische kerk in Armenië nog de oude Russische kalender hanteert. Deze zogenaamde juliaanse kalender loopt 13 dagen achter op de gangbare gregoriaanse kalender. Overigens was Armenië het eerste land waar het christendom als staatsgodsdienst werd ingevoerd. Dat gebeurde al in 301. “Als kind vond ik de kersttijd altijd heel spannend,” zegt Wahan. “Hier vieren de meeste mensen sinterklaas, in Armenië zorgt de Kerstman voor cadeautjes. En zoals Sinterklaas hulp krijgt van Zwarte Piet, zo wordt de Kerst-

man geholpen door het Sneeuwmeisje. Zij was het die ’s nachts kleine cadeautjes onder je hoofdkussen stopte. ’s Morgens vond je dan een muts of een sjaal of een snoepje. We waren al gauw blij,” zegt hij lachend.

‘Maar het is ook nog steeds een beetje kerstfeest op 5 en 6 januari’ Net als kerst wordt Nieuwjaar in Armenië later gevierd. Nara: “De kerstboom blijft staan tot 13 januari, wanneer het nieuwe jaar begint. Kerst en oud en nieuw vier je met familie en vrienden, met lekker eten en drinken en met een groot vuurwerk om het nieuwe jaar in te luiden. Iedereen gaat de straat op om elkaar geluk te wensen.” In Nederland zijn zij de Armeense feestdagen niet vergeten. “Maar we vieren ze heel bescheiden, hoor. En tussendoor moet er gewoon gewerkt worden.”

alle edities van uw maandblad zijn ook digitaal in te zien via thuisinhetnieuws.nl /magazines


19 december 2017 - pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem organiseert eind 2017 een afscheidstentoonstelling in het oude klooster over het oude klooster.

Openingstijden: Zaterdag 23 december 11.00 uur tot 16.00 uur Zondag 24 december 11.00 uur tot 16.00 uur Dinsdag 26 december 11.00 uur tot 16.00 uur Woensdag 27 december 11.00 uur tot 16.00 uur Donderdag 28 december 11.00 uur tot 16.00 uur Vrijdag 29 december 11.00 uur tot 16.00 uur Zaterdag 30 december 11.00 uur tot 16.00 uur

Gratis* toegang via de hoofdingang St. Willibrordusstraat 49.

* Voor een vrijwillige bijdrage staat een collectebus gereed.

“Afscheid van het oude klooster met schoolherinneringen”

Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem organiseert eind 2017 een afscheidstentoonstelling in het oude klooster over het oude klooster. Voor iedereen is er wel een herinnering aan deze mooie oude locatie. Komt dat zien op 23, 24, 26, 27, 28, 29 en 30 december van 11.00-16.00 uur. Gebruikt u de ingang aan de Sint Willibrordusstraat 49 in Berghem.

Berchs-Heem wordt weer ontheemd. Na vier jaar in het oude klooster aan de Willibrordusstraat in Berghem moet de heemkundevereniging weer op zoek naar een nieuwe huisvesting. Het was zeer goed toeven in het oude klooster waar we dan ook met veel plezier op terug mogen zien. Helaas komt hieraan wat ons betreft veel te vroeg een eind aan. Om toch op een waardige manier afscheid te nemen van dit oude mooi gebouw hebben we besloten een expositie te houden die betrekking heeft op alles wat te maken heeft met de eerste bestemming van dit gebouw. De zusters (7) van Liefde uit Schijndel zijn hier gekomen, 10 november 1884, vooral met de taak om zorg te dragen voor de ouderen, de bejaarden van Berghem. De inzegening van het Liefdeshuis en de meisjesschool is op 13 november 1884. In 1885 kreeg men de kloosterkapel met een bescheiden tabernakel zodat vanaf dat moment O.L. Heer ook daar aanwezig was. In 1914 wordt een zuster als wijkverpleegster aangesteld. In de oorlog is er een noodhospitaal geweest in de toenmalige bewaarschool. Zuster Josephina heeft vanaf 2 februari 1937 als hoofd van de school haar diensten verleend aan de lagere meisjesschool. In 1947 kwam de huishoudschool voor het zevende en achtste leer-

BC jaar erbij. In 1951 werd de nieuwe meisjesschool ingezegend. In 1959 werd de VGLOschool opgericht onder leiding van zuster Josephina. Deze school werd later, in 1968, de LEAO-school. In 1971 vertrok zuster Josephina, om gezondheidsredenen, uit Berghem. In 1968 heeft zuster Marie Jeannette, als zuster, het laatste hoofd van de meisjesschool, afscheid genomen. Piet Vermeulen werd toen als eerste niet kloosterling hoofd van de meisjesschool. Ook is dan inmiddels zuster Odila als hoofdleidster van de kleuterschool vertrokken en heeft juffrouw Clara Jansen de leiding overgenomen. Vanaf 1971 worden de lagere scholen, basisscholen en worden de klassen gemengd. Er komen voor het eerst jongens en meisjes in één klas met veel onderwijzers en onderwijzeressen en steeds minder zusters. In 1980 wordt het beheer en de exploitatie van de bejaardenzorg overgenomen van de zusters van Liefde door een stichting: ”De Wilberthof”. De expositie geeft een overzicht van de aanwezigheid van de zusters van Liefde en hun betekenis voor Berghem. Ook is er aandacht voor de tijd nadat de zusters Berghem hebben verlaten. Ook kunnen oudleerlingen van de Josephschool, zowel jongens als meisjes, foto’s en schoolklanken van hun jaargang bekijken.

Sfeervolle kerstwandeling Voor de tweede keer hield koor Crescens een Kerstwandeling in Berghem. In groepjes trokken de deelnemers door het dorp waarbij op liefst 7 plekken een kleine voorstelling was te zien. Onder meer zangeres Babs Hilliger, Geert Grosveld, en de Harmonie- en Slagwerkgroep van Concordia werkten mee aan deze kerst wandeling.

Nieuwjaarsontmoeting Dorpsraad Berghem nodigt u uit voor de Nieuwjaarsontmoeting op dinsdag 9 januari om 19.30 uur in de Berchplaets. Een prachtige avond om met elkaar het glas te heffen en elkaar een voorspoedig 2018 te wensen. Voorzitter Eric Remmerswaal staat stil bij het voorbije en aankomende jaar. De avond zal vooral in het teken staan van ‘ontmoeten’. Vanzelfsprekend is het hoogtepunt van de avond de uitreiking van de ‘Willibrordus’, een jaarlijkse onderscheiding voor iemand, die zich bijzonder ingezet heeft voor de leefbaarheid in ons dorp. De zaal is open van1f 19.00 uur en de ontmoeting zal muzikale omlijst worden door Harmonie Concordia.


19 december 2017 - pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Bezoek onze kerstshow! A.s. zondag open van 10-17 uur!

Platmos Grote tempex kist met vier lagen verse platmos, handig als decoratiemateriaal. 4.99

Midi Kerstster In 10cm-pot. 2.29

3.49

1.49

Nobilis handbos Ca. 500 gram, naaldvast.

1.79

Mini Kerstster In diverse kleuren. 0.95 p.st.

list a i c e p s ĂŠ d Wij zijn n! e m o b t s r e k in kunst Amaryllis snijbloem Diverse kleuren.

1.99

Helleborus Of kerstroos heeft witte bloemen, kan zowel binnen als buiten en is winterhard. In 14cm-pot. 8.99

Ivy light 700 LED Heeft 700 LED’s verdeeld over 16 meter snoer. Perfect om een boom van ruim 2 meter te verlichten. Classic warm. 22.95

Hyacint 3 in 1 pot 1.99

19.99

3 stuks

4.79

3 stuks

1.79

4.99

Aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 17 december 2017 en zolang de voorraad strekt.

Bestel uw vuurwerk bij Coppelmans Oss! www.coppelmansvuurwerk.nl

Oss Frankenbeemdweg 50


19 december 2017 - pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Berghs Contact ■ NIEUWBOUW ■ VERBOUWING www.bouwbedrijfrobbers.nl

■ RENOVATIE ■ ONDERHOUD info@bouwbedrijfrobbers.nl

Tel./Fax 0412 - 760157 Mobiel 06 - 12739373 Zevenbergseweg 9 5351 PE Berghem

Hubert Remi dakbedekkingen

Alle magazines zijn digitaal te bekijken op: www.thuisinhetnieuws.nl/magazines Website: Facebook: Videokanaal: Twitter:

www.thuisinhetnieuws.nl BerghsContact www.thuisinhetnieuws.nl/tv twitter.com/thuisinhetnieuw

Volgende nummer: bezorging vanaf dinsdag 30 januari materiaal en kopij aanleveren: uiterlijk woensdag 24 januari

Hubert Remi

* Dak reparaties * Dak onderhoud * Dak inspecties * Zinkwerk * Dakgoot reiniging

Haargetouw 24 Tel. 0412 401006 www.hubertremi.nl

Een uitgave van Nieuwsnetwerk BV Een merk en concept van stichting ST.E.M. Maandelijks huis-aan-huis in Berghem. Oplage 4.500 exemplaren.

5351 RT BERGHEM Gsm 06 52575851 hubertremi@caiway.net

Nieuw in onze showroom introductie

nieuwe modellen 2018

Verschijningsdata 2018: 30 januari, 20 februari, 13 maart 10 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 21 augustus, 18 september 16 oktober, 13 november, 11 december Bezorging Vragen en klachten over bezorging en mogelijkheden voor insteek van folders ed: 073-5320035. Folders dienen altijd vooraf aangemeld te worden bij de redactie. Folders worden niet verspreid bij nee/nee of nee/ja-stickers u heeft daarom maar 3400 folders nodig. Redactie en Advertenties: Nieuwsnetwerk BV Weerscheut 71c, Vinkel tel. 073-5320035 redactie@nnmedia.nl

media-adviseur: Els van Leur 06-10535265 - kantoor@nnmedia.nl Nico van Nuland 06-53394851 - nico@nnmedia.nl redactiecoördinatie: Wiljo van Nuland - redactie@nnmedia.nl fotografie en vormgeving: Kimberley van Nuland - kvnuland@plazacreativa.nl Berghs Contact werkt samen met berghem.nl en TV Berghem.

Wij zien u graag in onze 5000 m2 showroom met een ruim assortiment occasions, de nieuwste modellen caravans en alle denkbare kampeerartikelen!

Hogeweg 13a Zeeland (NB) telefoon 0486 - 45 25 24 webshop www.vdelzencaravans.nl

Uitgever accepteert geen aansprakelijkheid voor inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten of foto’s. Door aanlevering verklaart de inzender dat het aangeboden tekst- en/of fotomateriaal vrij is van rechten en de uitgever aldus te vrijwaren van auteursen beeldrechtelijke aanspraken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Co lo fon


19 december 2017 - pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Nog ruimte voor groepen bij de pronkzitting Ook in het komende carnavalsseizoen is de pronkzitting in sportcentrum Berghem een van de vele hoogtepunten. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari gaan vele honderden Berghemnaren weer genieten van de carnavaleske, vaak muzikale en vooral ludieke acts op het grote podium. “De kaarten zijn de deur weer uit gevlogen”, vertelt Paul van Orsouw. “Maar voor de liefhebbers hebben we er zeker nog over. Dit mogen ze niet missen.” door Mark van der Donk Namens Stichting Carnaval Berghem organiseert Van Orsouw, samen met zijn medecommissieleden, alweer jarenlang twee geweldige avonden. Drie weken voor carnaval is het vaste prik. Dan is de sporthal de place to be voor jong en oud. “We bieden een afwisselend programma aan, met dans en hoogstaande acts”, aldus de voorzitter. “Door Berghse artiesten, voor Berghs publiek.” Traditiegetrouw start op de donderdag na de bekendmaking van de nieuwe prins de voorverkoop. “De laatste jaren is dat meer en meer uit de hand gelopen”, lacht Van Orsouw. “Twee dagen van tevoren staat er al een groep van een man of twintig met campers voor de deur. Die maken er een hele happening van. Ze doen er alles aan om de eerste - elf - kaarten te bemachtigen. Maar er zijn ook nog zeker volop kaarten over voor degenen die er geen mini-

vakantie voor de Merx voor over hebben, hoor.” Een week van tevoren beginnen voor de organisatoren de grote voorbereidingen, legt de woordvoerder uit: “Op vrijdagavond, als de voetballers vertrokken zijn, beginnen we direct met de aanleg van een brandvertragende vloer. Daarna gaat het professionele licht en geluid naar het plafond. We zijn dan tot in de nacht bezig. Een dag later bouwen we het podium op vanuit eigen steigermateriaal. In 24 uur tijd wordt de sporthal volledig omgebouwd naar een theater. En in de resterende dagen hebben de artiesten de mogelijkheid om te repeteren op het podium.” Beide avonden worden net als vorig jaar aan elkaar gepraat door een tweetal presentatoren. “Tryfon Roelofs en Dave van Schaijk kondigen een veertiental acts aan, waaronder dans, zingen en cabaret. Het is een heel gevari-

eerd programma, met tussendoor de pronkzitting huisband die van zich laat horen. Die waren er vorig jaar voor het eerst en dat was van beide kanten heel goed bevallen.” Ruimte voor groepen Op beide avonden is er ruimte voor 700 mensen. “Dat aantal halen we op zaterdag wel. Die kaarten zijn al grotendeels weg, er is alleen nog ruimte voor kleine groepjes. Voor vrijdag zijn er nog meer plaatsen beschikbaar. Dan hebben we nog hele tafels voor complete groepen vrij. Het is dan ook de eerste avond dat de artiesten, stijf van de stress, op de bühne staan. En meestal is er dan

wat meer een luisterpubliek, zeg maar. Op zaterdag wordt er ook zeker genoten van de optredens, maar willen de meesten toch ook een lekker feestje vieren. Met na afloop uiteraard een gezellige evaluatie in de bar van de sportcentrum.” De pronkzitting van de Stichting Carnaval Berghem vindt plaats op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari vanaf 19.30 uur in Sportcentrum Berghem. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de vrijdagavond, à 13,50 euro, tijdens kantooruren bij Hendriks en Van Bergen & Smulders aan de Kloosterstraat. Ook voor de pronkzitting van zaterdag zijn, voor 15 euro, nog enkele kaarten beschikbaar.

Jeugdpronkzitting Zondag 21 januari staat de jeugdpronkzitting 2018 op het programma! Natuurlijk met de aanwezigheid van de Jeugdprins, prinses en de adjudant. In het prachtige knollentheater zal er gedanst, gesprongen en gezongen worden. Ook zijn er talloze acts! In Sportcentrum Berghem is de zaal open vanaf 13.00 uur. Om 13.30 uur vangt het programma aan en zal duren tot 16.30 uur. Entree is gratis! Voor de Bergse jeugd, door de Bergse jeugd.


19 december 2017 - pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Iedere vrijdag pizzadag: elke pizza voor 7,50* *Pizza’s onder de € 7,50 blijven dezelfde prijs op pizzadag

INNOVATIE IN KOUDETECHNIEK IS ONS VISITEKAARTJE

Angelenweg 87, 5349 TA Oss 06-21531117 | 0412-473365

www.jerokoudetechniek.nl HvH advies B.V. kan u onder andere de volgende diensten aanbieden: • werkvoorbereidingwerkzaamheden • calculatiewerkzaamheden • bouwkundig tekenwerk • projectbegeleiding • bouwtoezicht bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten • bouwbegeleiding en advies bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten

Korstestraat 2B, 5351 NL BERGHEM tel. 0412-402560 | mob. 06-19480343 | www.hvh-advies.nl

Brabants isolatiebedrijf bv Brabants isolatie bedrijf bv

Julianastraat 10 B Berghem Julianastraat 10 B Berghem Tel.: 0412-401312 Voor al uw voorkomende : * Isolatiewerkzaamheden * Sandwichpanelen * Brandwerende applicaties

Voor al uw voorkomende: • Isolatiewerkzaamheden Tel : 0412-401312 • Sandwichpanelen • Brandwerende applicaties

www.bib-isolatie.nl

www.bib-isolatie.nl

MuratsPlace Molenweg 1, 5351 ES Berghem tel. 0412 - 40 20 00


19 december 2017 - pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

D’n Dort onder leiding van dé adjudanten! Belofte maakt schuld op woensdag 27 december! Deze dag sturen Dé Adjudanten van het Knollenrijk Anne en Mark de deur uit om hen een avondje rust te gunnen. Dit nog als cadeau voor het 150 jarig jubileum van café D’n Dort. De adjudanten zullen op deze avond vanaf 19.00uur met veel plezier biertjes voor jullie tappen, wijntjes inschenken en met hapjes rondgaan.

Vrijwilligerswerk in Cambodja Over enkele weken is het dan zover! Evi en Hedwig Gerrits beide wonende en opgegroeid in Berghem, en in het dagelijks leven werkzaam als doktersassistente en verpleegkundige gaan samen een bijzondere reis maken in januari. Zij gaan nl vrijwilligerswerk doen in Cambodja. Nadat ze op zoek waren via de organisatie Travel Active, naar een bestemming om vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland, die ook bij hun paste, kwamen ze uiteindelijk uit bij Cambodja . Daar kozen ze voor een interessante en uitdagende combinatie van 2 projecten, een medisch project in het ziekenhuis in Samraong, en gezondheidsvoorlichting gaan geven aan kinderen op verschillende scholen op het platteland. Ze hopen daarmee een kleine bijdrage te kunnen doen aan de gezondheidszorg in Cambodja, en tevens ook om op deze manier binnen te kunnen kijken en ervaren hoe de gezondheidszorg in een vreemd land er aan toe gaat . Ondertussen zijn ze al druk bezig met alle voorbereidingen samen met collega verpleegkundige Marleen die hun ook gaat vergezellen op deze reis. In Cambodja zullen ze verblijven in een vrijwilligershuis met andere nationaliteiten .Waarmee ze ook de eerste week een cultuurweek zullen starten ,deze zal bestaan uit een oa een kookles, taalles, kennismaken met de projecten ,bezoeken van tempels, kennismaken met het boedhisme. Daarna zal het echte vrijwilligerswerk gaan beginnen voor het drietal. Tussen het werken door zullen ze probe-

Algemeen alarmnummer: 112 Politie: 0900 - 88 44 Brandweer: 073 623 6885 Huisarts: 0412-401922 Huisarts spoed: 0412-401900 Huisartsenpost (17- 8 uur): 0900 - 88 60 Dierenambulance: 0888-113410 Meldingen Gemeente Oss: 14 0412 Sociale raadslieden: 0412 - 62 22 04 Maatschappelijk werk: 0412 - 62 38 80 Rigom: 0412 - 65 32 32 Openbaar vervoer: 0900 - 92 92 Gemeenschapshuis De Berchplaets Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem - tel. 0412-404688.

ren ook nog de nodige cultuur op te snuiven .

Dorpsraad Berghem Secr.: Maanstraat 19, 5351 GW Berghem tel. 06 26979796 - dorpsraad@berghem.nl

Inmiddels zijn ze ook bezig geweest met het verzamelen van donaties dmv een flyer en kan iedereen die wil, een vrijblijvende donatie doen met zijn of haar lege flessenbon. Deze kan gedeponeerd worden in de daarvoor bedoelde zuil bij AH Berghem tot begin januari. Super van AH Berghem dat ze deze mogelijkheid krijgen! Verder zullen ze heel erg goed gaan bekijken waar de donaties aan besteedt gaan worden ,maar ze gaan zeker zorgen dat ze goed terecht gaan komen in Cambodja!

Pastorie Julianastraat 37, 5351 AL Berghem - tel. 0412-401215 www.parochieberghem.nl

Ook hebben ze al toestemming van de vliegmaatschappij waar ze mee gaan vliegen om ieder 10 kilo aan extra gratis bagage mee te mogen nemen die bestaan uit donaties die ze ook aan het verzamelen zijn denk dan aan verbandmateriaal etc . Verder is er een facebookpagina waarop jullie de voorbereidingen en de reis van dit drietal kunnen volgen voor wie daar interesse in heeft. Daar zullen jullie op de hoogte worden gehouden dmv verhalen en foto’s. https:/www.facebook.com/ Travel-2-Cambodia1829696190655784/

Openbare Bibliotheek Berghem Sportstraat 3 Berghem tel. 0412-402620, maandag 13.30-19.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30- 17.30 uur. www.nobb.nl - contactberghem@nobb.nl Dierenartsenpraktijk Julianastraat 27, 5351 AL Berghem tel. 0412-401414. Spoedgevallen 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Spreekuur: ma. t/m vr. 13.30-14.00 uur en 19.00-20.00 uur. Kattenspreekuur: iedere donderdag 11.30-12.00 uur. Openingstijden voor medicijnen, dieetvoer, vlooienspul e.d. maandag t/m vrijdag 08.30-20.15 uur - zaterdag 09.00-12.00 uur. Regiobank Berghem - Hoogheuvel Advies Kerkstraat 65, 5351 EB Berghem - tel. 0412-641165 regiobank@hoogheuveladvies.nl. Geopend maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur. Tevens donderdagavond 18.30-19.30 uur. Mooiland Arnoud v. Gelderweg 69, Grave. Informatie en afspraak voor huisbezoek, Sociaal Consulent: Mariella van der Steen, tel. 088-4501010. Notaris De Vree & Van Drongelen Burg. van Erpstraat 16, 5351 AW Berghem tel. 0412-487111, fax 487123, info@dv-vd.nl TPG Servicepunt Maandag t/m donderdag 08.00-20.00 uur, vrijdag 08.00-21.00 uur, zaterdag 08.00-17.00 uur, tel. 0412-401489. Maaltijden Koelvers aan Huis Als u voor korte of langere tijd niet in staat bent om zelf te koken, Maaltijdservice, tel. 0412-653234. Worden 1x p/week bezorgd. Hulp bij bijzondere nood door geldproblemen Stichting Steunfonds Vincentius Berghem, Postbus 8, 5350 AA Berghem. Aanvragen schriftelijk o.v.v. uw naam en telefoonnummer, per sms of voicemail van 06-48284022. U wordt binnen enkele dagen teruggebeld voor verdere afspraken. info@vincentiusberghem.nl - vincentiusberghem.nl


19 december 2017 - pagina 10

Huisartsenpost HOV Locatie Oss Gezondheidslaan 1b, 5342 JW Oss tel. 0900 8860 maandag t/m donderdag 17.00-08.00 uur vrijdag 17:00–00:00 uur zaterdag en zondag 24 uur geopend

Gezondheidscentrum Berghem Molenweg 2, 5351 EV Berghem. www.gezondheidscentrumberghem.nl

Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Berghem. Huisartsen Wim de Grauw, Stefan Hameleers, Liselot Plönes-van der Krogt, Beatrijs Boersema, V. Pieterse en M. Malta oevoegen aan het rijtje. Spreekuren op afspraak van 08.00-10.30 uur en 13.00-16.30 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur tel. 0412-401922. Voor spoed: 0412-401900. www.berghem.praktijkinfo.nl praktijk@hapberghem. Buiten kantooruren spoedeisende klachten: HOV: 0900-8860. Apotheek Berghem Gezondheidscentrum Berghem. J.M. van Haren-Loermans, tel. 0412-401751. Openingstijden: ma t/m do 08.00-17.30 uur, vrij 08.00-18.00 uur, za 10.00-12.00 uur. Apotheek spoed: weekdagen vanaf 17.30-23.00 uur en weekend/feestdagen van 08.00-23.00 uur: Burchtapotheek Gilissen Oss: 0412-633837 Nachten van 23.00-08.00 uur: Regioapotheek Bernhoven, Uden: 0413-408780. Groepspraktijk Logopedie Gezondheidscentrum Berghem. Contactpersoon: Alice Kok. Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen of mailen: 0412-634471/06-23400866 info@logopedieoss.nl, www.logopedieoss.nl Nova verloskundigen Gezondheidscentrum Berghem. Lianne Swiers, Maud Rozie, Marieke van Liempt, Roos Kremers, Anne van Otten. Controles op afspraak. Tel. 0412-646839, aanmelding@novaverloskundige.nl Tandartsenpraktijk Gezondheidscentrum Berghem. Mw. Bossers, Mw. R. de Rijk-Wehling, Mw. V. van Heumen, Mw. L. van den Heuvel, Hr. A. de Rijk, Hr. S. van der Waal, Mw. C. Rouppe van der Voort. Behandeling na afspraak, tel. 0412-401589, www.tandartsenpraktijkberghem.nl welkom@tandartsenpraktijkberghem.nl Cesar therapie Praktijk voor oefentherapie Cesar, Sanne v.d. Steen, tel. 0412-401764.

www.thuisinhetnieuws.nl Huid- en oedeemtherapie Derma Sana Gezondheidscentrum Berghem Acnetherapie, (oncologie)oedeemtherapie, laserontharing, littekentherapie. Vergoeding zorgverzekering mogelijk. Spreekuur op afspraak van 8.00 - 18.00 uur, avondafspraak in overleg. woensdag gesloten, Tel. 0619995204. Fysiofit Gezondheidscentrum Berghem. Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie, medische fitness en sportmassage. Tel. 0412-401764, info@fysiofitberghem.nl, www.fysiofitberghem.nl Psychologenpraktijk Derks Gezondheidscentrum Berghem. Mv. Drs. P. Derks, eerstelijns psychologische zorg, Gezondheidszorgpsycholoog BIC, cognitief gedragstherapeut, psycholoog NIP. www.psychologenpraktijkderks.nl. Behandeling na afspraak, tel. 06-24380243. Diëtist Oss/Berghem Gezondheidscentrum Berghem. Mw. Ardie van der Steen, tel. 06-33796547. Ook huisbezoek mogelijk. www.dietistossberghem.nl avdsteen@dietistossberghem.nl ONSWelzijn Gezondheidscentrum Berghem. Corry Dekkers,psycho-soc.h.v. Werkdagen: ma/di/wo/do Spreekuur: ma en do 09.00–10.00 uur Tel. 06-38503095. corry.dekkers@ons-welzijn.nl Trombosedienst en bloedafnam Gezondheidscentrum Berghem. Dagelijks van 08.00 tot 09.30 uur. Inlichtingen: 0413-403000, www.dcbernhoven.nl trombose@bernhoven.nl, Acupunctuur, dry needling Gezondheidscentrum Berghem. Joop Klasen, tel. 0412-401764/0649758275. joop@medifitoss.nl Podothereapie Makkelijk Lopen Gezondheidscentrum Berghem. Imke Couteaux, tel. 073-5470019 info@makkelijklopen.nl www.makkelijklopen.nl Personal Trainer Praktijk Willandstraat 62, 5351 PK Berghem Specialisaties: Lifestyle coaching: Voeding-Beweging-Ontspanning. Massages, Fitness en zelf-verdedigingscursus voor vrouwen. Op afspraak in Berghem of bij u thuis. Paul Schraven 06-28648493. Kijk voor speciale arrangementen op www.pspt.nl

BC

Fysiotherapie Fysio Roode Locatie IMRO-sana Burg. van Erpstraat 2 Berghem Locatie Four2Go, Osseweg 38-a Berghem Fysiotherapie, manuele therapie, kinder manuele therapie en revalidatie. Behandeling op afspraak, ook ‘s avonds en op zaterdag. Tel. 0412-657956, info@fysioroode.nl www.fysioroode.nl [1] Fysiotherapie4all Berghem Koolzaadweg 1, 5351 LP Berghem Tel: 0412-404035 Email:info@fysiotherapie4all.nl Fysiofit Molenweg 2, 5351 EV Berghem. Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie, medische fitness en sportmassage. Tel. 0412-401764, info@fysiofitberghem.nl www.fysiofitberghem.nl

Thuiszorg Thuiszorg Pantein Molenweg 2, 5351 EV Berghem. persoonlijks verzorging, gespecialiseerde verpleging, gespecialiseerde thuisbegeleiding, kraamzorg, voeding en dieetadvisering. Tel. 0900-8803, www.thuiszorgpantein.nl thuiszorg@pantein.nl Thuiszorgwinkel Pantein Uden: Industrielaan 1, ma/vr. 08.30-17.30 uur, zat. 10.00-17.00 uur. Oss: Schadewijkstraat 8, ma/vr. 09.00-17.30 uur. Veghel: Stadhuisplein 47, ma/vr. 09.00-12.00 uur. BrabantZorg Thuiszorg de Wilberthof Voor alle zorg en ondersteuning bij u thuis. klantenservice.oss@brabantzorg.eu en 0412-622678 of De Wilberthof: 0412-406464. Interzorg Monsterstraat 3, 5341 EB in Oss Huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis. Individuele begeleiding en dagbesteding. Tel. ma. t/m vr. van 08.30-17.00 uur 0412-651428 www.interzorgthuiszorg.nl info@interzorgthuiszorg.nl

Verloskundigen Verloskundigen Ridderhof IMRO-SANA Burg. van Erpstraat 4 Berghem Controles op afspraak. Naast verloskundige zorg, ook kinderwens, echoscopie, borstvoedingsbegeleiding en anticonceptie. Aanmelden: 0412-627560 www.verloskundigenridderhof.nl Nova verloskundigen Lianne Swiers, Maud Rozie, Marieke van Liempt, Roos Kremers, Anne van Otten. Controles op afspraak. Gezondheidscentrum, Molenweg 2, Berghem, tel. 0412-646839, aanmelding@novaverloskundige.nl


19 december 2017 - pagina 11

IMRO-SANA

Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. www.imrosana.com Fysio Roode Locatie IMRO-sana Burg van Erpstraat 2 Berghem Locatie Four2Go, Osseweg 38-a Berghem Fysiotherapie, manuele therapie, kinder manuele therapie en revalidatie. Behandeling op afspraak, ook ‘s avonds en op zaterdag. Tel. 0412-657956, info@fysioroode.nl Praktijk Voet en Vorm, Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Praktijk voor Medische voetzorg, MBO4 rijkserkend Medisch Pedicure Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV) Schimmelnageltherapeut/diagnostiek Arkada nagelregulatie specialist, Massage Lid beroepsvereniging NMMV KABIZ en KRP geregistreerd Tel: 06-16026402 www.voetvorm.nl info@voetvorm.nl Yogapraktijk Catelijne Oldenborger Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Yogalessen op dinsdagochtend, middag, -avond. Bij IMRO-sana, www.catelijneyoga.nl, tel. 0614635702. Pilates lessen Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem Voor informatie: contact per mail: Pilates.karin@gmail.com of per tel. 06-13908486. Acupunctuurpraktijk George Remst Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Traditionele Chinese natuurgeneeswijze bij diverse acute en chronische (pijn)klachten. lid N.V.A. Tel. 06-22400724. www.oosterse-geneeswijze.nl

Kinderdagverblijven Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos locatie ‘De Elfenboom’ St. Willibrordusstraat 15T, 5351 ED Berghem, Opvang voor 0-13 jaar, open van ma. t/m vrij. van 07.30-18.30 uur. Voor meer informatie: Natasja de Jager, tel. 073-6105949 (optie 1-2). www.elfenboom.nl info@hetsprookjesbos.nl Kinderdagverblijf De Schaepskooi Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem, 0412-402262. Opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Maandag t/m vrijdag 07.30-18.00 uur. Saroma v. Erp, tel. 0412-624347. www.deschaepskooi.nl info@deschaepskooi.nl Gastouderopvang Kids en care Melissa Platenburg, Jachtslot 14, 5346 WK Oss. Kleinschalig kinderopvang in huiselijke omgeving. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar, tel. 0412-650787. www.kids-caregastouderbureau.nl info@kids-care-gastouderbureau.nl

www.thuisinhetnieuws.nl Gastouderland Gastouderopvang kleinschalig, zowel dagopvang als BSO. Bemiddelt in de opvang. Marianne van der Heijden Het Reut 501 5351 TG Berghem Tel: 06 50 805 605 m.vanderheijden@gastouderland.nl www.gastouderland.nl Stichting Peuterwerk Oss Hier kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar met leeftijdsgenootjes komen spelen onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving. -vestiging De Teddybeer, Dr. Baptiststraat 16, 5351 EX Berghem -vestiging De Zon, Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem Voor meer informatie: tel. 0412-643221 www.spo-oss.nl info@spo-oss.nl

Pedicurepraktijken Gerdie Bimbergen-van Gaal Wolvepad 44, 5351 CX Berghem, tel. 0412-402741. Behandeling volgens afspraak. Mieke van Haren Kerkstraat 38, 5351 EB Berghem, pedicure-miekevanharen@caiway.net Geaccrediteerde pedicurepraktijk. Behandeling op afspraak, tel. 0412-401886. mob: 06-20734934 Gesp. in voetverzorging. Behandelingen bij diabetici-, reuma-, en overige risicopatiënten. Provoet en KRP. Annemiek van Hintum Valendonkstraat 13, 5351NE Berghem, tel. 0412-402583. Diabetici. Behandeling op afspraak, ook aan huis. JA Voetzorg Astrid Janssen Bergse Heihoek 4, 5351 SL Berghem Tel: 06-18719924 info@javoetzorg.nl Behandeling op afspraak. Pedicure Marike Osseweg 52, 5351 AE Berghem, tel. 06-51109806. Wendy van Orsouw Hoessenboslaan 11 ( tijdelijk) Tel. 06 124 00 182 Behandeling op afspraak. Manuela Smulders Zeis 10, tel. 0412-401855, behandeling volgens afspraak. Sylvia Voets Medisch pedicure. Ook risicovoeten zoals diabetes, reuma, ouderen. Lid Provoet – KRP geregistreerd. Behandeling volgens afspraak. Heistraat 10, tel. 0412-652741. Mariëlle v.d. Wetering Hoessenboslaan 39a, 5351 PB Berghem, medische pedicure. Lid Provoet en KPR registratie. Tel. 0412-402555/06-55808318. Behandeling volgens afspraak.

BC

Overige Blijvend anders Kunnen mensen echt blijvend veranderen, kunnen ook de ooit opgelopen angsten, beschadigingen of trauma’s echt opgeruimd worden? Bij Blijvend anders kunt u terecht voor individuele begeleiding én voor groepstrainingen om tot duurzame en dus effectieve veranderingen te komen. Blijvend anders, Landbouwlaan 105, 5351 LA Berghem tel: 06-24110827 email: info@blijvendanders.nl website: www.blijvendanders.nl AvL Coaching Laanderhof 45, 5351 CN Berghem Mental coaching door middel van hypnotherapie /pijnreductie Anja van Lieshout tel. 0621437244 www.avlcoaching.nl / www.pijnreductie.nl info@avlcoaching.nl Impegno Individuele begeleiding Diane den Brok (ambulant begeleider) Tel. 06-22972040, d.denbrok@impegno.nl Keshia van Venrooij (ambulant begeleider) Tel. 06-23429180, k.vanvenrooij@impegno.nl www.impegno.nl [1] Sportzorgmasseur Cilia van de Camp Het Reut 313, 5351 TD Berghem SCAS gecertifieerd. Aangesloten bij NGS. Behandeling schouder- hoofdpijn- nekklachten. Sporters en niet-sporters. Behandeling op afspraak en overleg. 2 middagen bij FItness4all, vraag voor info bij de receptie. Diverse verzekeraars vergoeden de behandeling. www.sportzorgciliavandecamp.nl. Berghse Tafel Iedere donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u in de Berchplaets terecht voor een kop koffie, vragen of hulp.

Aanvullingen/correcties Deze gegevens zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Heeft u correcties of aanvullingen van uw organisatie, of staat u nog niet vermeld mail dan naar redactie@nnmedia.nl en wij zullen het voor de volgende uitgave aanpassen.

Inzenden kopij Berghs Contact Berghs Contact wordt samengesteld uit de ingezonden mededelingen en persberichten van verenigingen en organisaties. Alle Bergse verenigingen en organisaties kunnen gratis hun berichten laten plaatsen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten ligt bij de inzenders. Inzenders vrijwaren de uitgever tevens van auteurs- en beeldrechtelijke aansprakelijkheid. Bedenk u dus vooraf goed of de rechten van in te zenden teksten en/of foto’s bij u liggen of door u geregeld zijn. Uw kopij kunt u tot de in de colofon vermeldde dag en tijd aanleveren via een mail aan: redactie@nnmedia.nl.


19 december 2017 - pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC

Het juiste adres voor de aankoop van uw tuinmaterialen en eventueel de aanleg daarvan • Bestrating voor uw tuin, oprit en terras o Sier Tegels Beton, natuursteen, keramisch o Klinkers in alle soorten en maten o Opsluitbanden, pallisades enz. o Split in diverse kleuren verkrijgbaar • Schuttingen / erfafscheiding o Geïmpregneerde schutting o Hardhouten schutting o Beton / hout schutting o Schanskorf schutting enz. • Tuinhuizen, overkappingen, pergola’s voor u op maat gemaakt • Tuinhout, benieuwd naar ons assortiment? Neem dan contact op • Grondwerkzaamheden Minigraver Mini shovel Ons assortiment is uiteraard uitgebreider, voor meer informatie neem contact op.

Kom bij ons langs voor scherpe prijzen

ACTIE: Luxe siertegels 60x60 antraciet M. HOEFNAGELS (SIER) BESTRATING EN TUINAANLEG Mr. Van Coothstraat 46 5397 LL Lith Tel: 0646171695

Vr. van 12.30-18.00 u. en za. van 12.30-17.00 u. Maandag t/m donderdag op afspraak M-Hoefnagels-Sierbestrating-en-Tuinaanleg

www.mhoefnagels.nl

Bezoek onze website www.wamelland.nl voor meer informatie en reserveringen

Kinderfeestjes compleet verzorgd vanaf € 9,95

Friet + snack, pannenkoek of poffertjes Onbeperkt ranja IJsje: raket, perenijsje of softijsje 2 begeleiders gratis entree CADEAUTJE voor de jarige Bezoek ook onze facebookpagina voor acties! Industriestraat 12 • 6659 AL Wamel • Tel. 0487 501 300 10 minuten vanaf het pont van Megen.

Marktplein 8 5397 EV Lith tel. 06 54 90 04 79

Dit kan A&R Zonwering u bieden: Voor buiten:

Zonwering zoals Luifels Screens Rolluiken

Voor binnen: Horren Rolgordijnen Duette rolgordijnen Luxaflex PVC vloeren Laminaat Tapijt/Vinyl

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

Maak vrijblijvend een afspraak, bel:

Arie Roelofs 06 54 90 04 79

STADSMORTUARIUM OSS


19 december 2017 - pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC

Stichting manege ’t Huifbed timmert aan de weg Na enkele jaren van rust en stabilisatie willen wij onze stichting manege ’t Huifbed weer eens onder de aandacht brengen. Jarenlang hebben wij op de maandagmiddag onze ritjes met meervoudige medemensen gereden op de manege aan de Harenseweg in Berghem. In 2010 hebben wij de overstap gemaakt naar de zorgboerderij de Burgthoeve aan de Lutterweg in Oijen bij de familie van de Burgt. Iedere maandagmiddag rijden wij in Oijen van 13.30 tot 19.00uur onze ritjes voor zo’n kleine 10 gebruikers. Daarvoor hebben wij diverse menners en vrijwilligers die de ritjes haalbaar en verantwoord maken. Onder een speciale constructie lopen twee Welsh pony’s waarboven een doek gespannen is waar meervoudige gehandicapte medemensen met tilliften en vrijwilligers opgelegd worden. Deze gebruikers liggen dan als het ware tussen de twee pony’s in en worden door de pony’s stapvoets rondgedragen door de manegebak. Achter deze twee pony’s zit een menner die zowel de pony’s ment ( rond stuurt) als de gebruiker observeert of deze prettig en ontspannen de rit ervaart. Duur

van een rit is een halfuur, wat voor de meeste gebruikers gezien hun complexe lichamelijke en geestelijke handicap lang genoeg is. Mede door zo’n wekelijkse rit worden hun zintuigen, zoals gevoel/gehoor en reuk, geprikkeld. Voor onze vele gebruikers geeft deze manier van paardrijden een ontspannen en vaak therapeutisch effect. De aanwezige begeleiders of familieleden genieten eveneens van de glimlach of de vrolijke gezichtsuitdrukking op de gezichten van de kinderen.

Tweede Huifbed Momenteel zijn wij bezig om ons tweede huifbed ook weer draaiend te maken met daaronder twee Haflingers van de Burgthoeve. Medio 2018 hopen wij een samenwerkingsverband aan te gaan met de nieuwe stichting SlowCare in Oss, waar tegen die tijd 24 mensen met een meervoudige handicap kunnen wonen en recreëren. Mede daardoor zijn wij volop opzoek naar nieuwe menners om op de maandagmiddag twee huif-

bedden te bemannen. Mocht U belangstelling hebben hiervoor of andere informatie willen ontvangen kijk dan op de site www. huifbedmaasland.nl of neem vrijblijvend contact op met een van onze bestuursleden. Donaties en sponsoring Helaas maken wij ook kosten zoals huur rijbak en pony’s waardoor wij afhankelijk zijn van donateurs of goede doelen. Ook daarover vindt U informatie op onze website.

Afvalkalender 2018 beschikbaar

Tentoonstelling op het gemeentehuis

De afvalkalender van 2018 is beschikbaar. Op de afvalkalender staan alle ophaaldagen voor het aankomende jaar. De kalender van 2018 kunt u digitaal opvragen en/of zelf printen. Dat kan via www.mijnafvalwijzer.nl of de gratis app AfvalWijzer. De gratis app AfvalWijzer kunt u zo instellen dat u automatisch een melding krijgt als het afval opgehaald wordt. Daarnaast wordt u met een extra melding op de hoogte gebracht als er tijdelijke veranderingen zijn. Bijvoorbeeld bij uitval van een vuilniswagen door gladheid of als de ophaaldag wijzigt. Let op: hiervoor moet u pushberichten toestaan! De AfvalWijzer app is gratis te downloaden en bruikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windowsphone. U herkent de app aan het groene logo met witte container. Hebt u hulp nodig bij het downloaden van de app of het printen van uw kalender? Bel dan de gemeente via 14 0412. Hebt of gebruikt u geen computer, smartphone of tablet? Dan kunt u bij de gemeente telefonisch een papieren kalender aanvragen via 14 0412.

Tot en met 26 januari kun je in de hal van het gemeentehuis de tentoonstelling ‘Libellen van het Ganzenven’ bewonderen. Stefan van Schaijk maakte prachtige foto’s toen hij de libellensoorten bij het Ganzenven spotte en telde. Van de 64 in Nederland voorkomende libellensoorten zijn er hier 28 gespot. Van vrij zeldzame soorten zoals de Tangpantserjuffer tot algemene soorten zoals de Azuurwaterjuffer.


K

K K

19 december 2017 - pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

uif

apper

Uw kapper aan huis op maandag en donderdag

Geknipt voor 12 euro

Een gezonde leefstijl is van onschatbare waarde! Als Personal Trainer is het mijn passie om je te helpen je doelen te realiseren. Haalbaar en betaalbaar! • Lifestyle coaching: definitief afrekenen met afvallen en diëten. • Met aandacht voor: Voeding - Beweging - Ontspanning. • Ook: Massages en Zelfverdedigingscursus voor 2 personen. • 100% Privacy, flexibel in tijd en betaalbaar: vanaf €15,- incl. btw. • Kijk op de website voor Info, prijzen en speciale arrangementen.

K

“Waar we anders in zijn

Anja van Ravensteijn Maishof 13 • Berghem

Paul Schraven Willandstraat 62 Berghem 06 28648493

is onze benadering.

Bel nu voor een afspraak tel: 06 517 44 858

Maak vrijblijvend een afspraak:

www.pspt.nl

Wij zijn de accountant die je kent, persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

|

is onze benadering. persoonlijk en vertrouwd.”

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

“Waar we anders in zijn Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

is onze benadering.

www.hbs - acc.nl www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

& Wij zijn de accountant die je kent, www.hbs acc.nl Hendriks van Bergen

Smulders

-

accountants en belastingadviseurs


19 december 2017 - pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

Eén van de activiteiten van BerghsLeven is inwoners via vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen. Dit doen we hoofdzakelijk via onze website: www.berghsleven.nl. Maar ook op onderstaande vragen en aanbiedingen kunt u reageren door te bellen met nummer 06 – 38 33 97 90.

Vrouw herstellende van een lichamelijk incident en tijdelijk minder mobiel, zoekt een maatje met vervoer om samen koffie te drinken, boodschappen te doen of naar het tuincentra te gaan.

Vrouw, zonder kinderen, sinds 2 jaar weduwe is op zoek naar een maatje om het alleen zijn draaglijk te maken. Samen koffie drinken en mij ondersteunen in het plannen van leuke activiteiten in of buiten ons dorp.

34 jarige Iraniër sinds 2015 in Nederland en al aardig Nederlands sprekend zoekt een leeftijdsgenoot om hem te ondersteunen met integratie binnen Berghem. Hobby’s o.a. honden en computer.

Berghse Tafel wekelijkse ontmoetingsplek in de Berchplaets Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur staan koffie en thee klaar. Voor jong en oud om elkaar te ontmoeten, wat bij te praten of vragen te stellen. Maar ook om elkaar te helpen met de meest uiteenlopende zaken. Wat gebeurt er zoal bij de Berghs Tafel. Enkele voorbeelden: Er is spontaan onderling vervoer geregeld naar de voorstelling van Christel de Laat. Een bezoeker voor de Computerhoek kwam een paar weken te vroeg maar een gast aan de Berghse Tafel kon de vraag toch beantwoorden. Een bezorgde Berghse kwam hulp vragen voor een van de ouders. De vraag is door de werkgroep opgepakt en uitgewerkt. Afgelopen donderdag hebben twee dames elkaar wegwijs gemaakt hoeveel spellen er wel te vinden en te spelen zijn op een iPad.

Wij wensen allen een mooie kersttijd en een goed en gezond nieuw jaar. En begin het jaar goed en kom op een donderdagmiddag eens kijken bij de Berghse Tafel.

een burgerinitiatief met als doel inwoners van Berghem met elkaar in contact te brengen. BerghsLeven p/a De Berchplaets, Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem. Telefoon 06 – 38 33 97 90 | mail: info@berghsleven.nl. | Volg ons ook op Facebook.

BC


19 december 2017 - pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

WINTER WAS COMING

MUZIKAAL KERSTVERHAAL

De Berchplaets was zondag 10 december sfeervol ingericht met een kerstmarkt en schaatsbaan. Nadat alle standhouders hun kraampjes hadden ingericht, begon het helaas flink te sneeuwen. Het slechte weer had zeker invloed op het aantal bezoekers. Dat was jammer voor de standhouders maar ook voor Acrogym en het Dickenskoor Oss die beiden voor een leuk optreden zorgden. Gelukkig waren er nog enthousiaste kinderen die flink gebruik maakten van de schaatsbaan.

In samenwerking met de Berchplaets verzorgen Harmonie en slagwerkgroep Concordia op de middag voor kerst een muzikaal kerstverhaal voor het hele gezin. De verteller vertelt een modern kerstverhaal en de muzikanten spelen hierbij passende muziek. Met dansers, muziek en een goed kerstverhaal hopen we dat dit een fijne middag is voor jong en oud. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Aanvang 14.30 uur. Het verhaal wordt om ongeveer 16.00 uur afgesloten.

NIJNTJE OP DE FIETS Op zoek naar een leuke activiteit voor de kinderen in de kerstvakantie? Reserveer dan snel kaarten voor de kindervoorstelling Nijntje op de fiets in de berchplaets. Deze voorstelling , geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar, wordt gespeeld door theater Terra en is gebaseerd op verschillende verhalen uit de nijntje-boekjes. De voorstelling speelt zich natuurlijk af in een mooi decor met de herkenbare Nijntje tekeningen van Dick Bruna. De voorstelling begint om 14.30 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.deberchplaets.nl of aan de bar en kosten in de voorverkoop €6,- of €8,50 aan de kassa.

AGENDA Woensdag 20 december: 13.00–17.00 uur Donderdag 21 december: 14.00–16.00 uur Zondag 24 december: 14.30– 16.00 uur Woensdag 27 december: 13.00–17.00 uur Donderdag 28 december: 14.00–16.00 uur Donderdag 28 december: 18.30–23.30 uur Vrijdag 29 december: 14.30–15.30 uur Woensdag 3 januari 2018: 13.00–17.00 uur Donderdag 4 januari: 14.00–16.00 uur Dinsdag 9 januari: 19.30 uur Woensdag 10 januari: Donderdag 11 januari: Zaterdag 13 januari: Zondag 14 januari:

Zitting Rabobank De Berghse Tafel Muzikaal Kerstverhaal Zitting Rabobank De Berghse Tafel De Bergse Kwis Nijntje op de fiets Zitting Rabobank De Berghse Tafel Nieuwjaarsreceptie dorpsraad 13.00–17.00 uur Zitting Rabobank 14.00–16.00 uur De Berghse Tafel 20.00 uur Uitslag van de Bergse Kwis 10.00 uur Danstoernooi BeatYes

Dorpshuis de Berchplaets contactpersoon Maria van der Heijden Sportstraat 3 5351 BZ Berghem

Dinsdag 16 januari: Woensdag 17 januari: Woensdag 17 januari: Donderdag 18 januari: Zondag 21 januari: Maandag 22 januari: Woensdag 24 januari: Donderdag 25 januari: Zondag 28 januari: Woensdag 31 januari: Woensdag 31 januari: Donderdag 1 februari: Zaterdag 3 februari:

T 0412 404688 info@deberchplaets.nl www.deberchplaets.nl

20.00 uur 09.30–11.30 uur 13.00–17.00 uur 14.00–16.00 uur 09.00–16.00 uur 19.30–21.00 uur 13.00–17.00 uur 14.00–16.00 uur 11.30 uur 13.00–17.00 uur 19.30 uur

Lezing Aletta Smits Repair Café Zitting Rabobank De Berghse Tafel Rommelmarkt Rechtswinkel Oss Zitting Rabobank De Berghse Tafel Tuureindse Zondaggemerge Zitting Rabobank Openbare vergadering dorpsraad 14.00–16.00 uur De Berghse Tafel 14.00–15.30 uur Kids Carnabal vanaf 4 jr – groep 5


19 december 2017 - pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Sandra en Winfried van De Notelaar willen mensen inspireren Enkele jaren geleden startten Sandra Schreurs en Winfried de Luij aan de Waterstraat een speciaal project. Op hun 1 hectare grote perceel verscheen eerst een tuinreservaat, daarna een eetbare tuin voor eigen gebruik en later ook een voor gasten toegankelijke theetuin. Het koppel leeft met de seizoenen mee en wil daar het liefst zoveel mogelijk mensen van mee laten genieten. “Als iedereen een klein stapje zet, gebeurt er samen toch heel veel.” door Mark van der Donk Sinds 2011 wonen jonge vijftigers Sandra (uit Amsterdam) en Winfried (een rasechte Ravensteiner) in een oude boerderij aan de Waterstraat 3 in Berghem. “Ons doel is om leven met de natuur en de seizoenen meer zichtbaar te maken”, vertelt Sandra. “We willen niet alleen voor geld werken, maar ook voor iets wat echte waarde heeft. Meeleven met de natuur en seizoenen is voor ons heel belangrijk. Daarom zijn we begonnen met het omvormen van de tuin naar een eetbare tuin. En we proberen daarnaast met tweedehands materialen en hergebruik van weggegooide spullen mooie dingen te maken. Daarmee willen we mensen inspireren.” In de eigen tuin verbouwt het koppel met name fruit. “Dat laten we onze gasten proeven en plukken, we bakken er taarten mee, maken er ijsjes van, noem het maar op.” Twee jaar terug startte het stel ook een theetuin. “We hinken op twee benen; leven met de natuur mee en ons staande houden in het economisch stelsel. De balans is er nog niet. Misschien ook omdat we ook geen super commerciële ondernemers zijn”, voegt ze er met een knipoog aan toe. “Veel doen we gratis, zoals rondleidingen tijdens speciale da-

gen. Al een aantal keer hebben we zelf een biobased bouwen-dag georganiseerd voor iedereen die daar meer over wilde weten. Winfried kan zeer gepassioneerd vertellen over leemstucwerk. Daarnaast ben ik het platform ecOss gestart, om lokale ondernemers die ook ecologischer - meer met de natuur mee willen ondernemen, te verbinden. We helpen graag mensen verder in hun zoektocht naar een duurzamere manier van leven. Daar vragen we niks voor.” Broedplaats Boerderij de Notelaar is letterlijk en figuurlijk een broedplaats. “Enerzijds door onze biodiversiteit. We beschikken onder meer over een prachtige bloemenwei, een kikkerpoel en hebben 3.000 boompjes geplaatst. Anderzijds willen we een onderkomen zijn dat een inspiratie vormt voor mensen die op zoek zijn naar hun eigen creatiekracht. Daar willen we bezoekers graag mee kennis laten maken. Dat kan door zomaar eens langs te komen in onze theetuin, maar ook ontvangen we besloten gezelschappen, die we alle persoonlijke aandacht geven.” Sandra spreekt van een plek waar je bijeen

Kerstmarathon van Radio Zwetsbal Zondag 24 december om precies 19.00 uur begint radio Zwetsbal weer met de jaarlijkse live-uitzending. Ook dit jaar zal het hele team weer mooie en gezellige dagen van maken. Radio Zwetsbal gaat natuurlijk weer voor de vele verzoekjes en hoopt de 900 van vorig jaar (alleen al via de website) te overtreffen. Heeft u een verzoekje kijk, ga dan naar www.radiozwetsbal.nl en kijk links en druk dan op “verzuukske”. De gezellige dj’s draaien door tot 1 januari 2018 18.00 uur!

kunt komen voor een familie- of vriendendag, of een vergadering of training. “Maar ook waar deelnemers aan Beeldend Berghem hun kunsten kunnen exposeren, of Poëziepodium Oss een voordracht kan geven. De rondleidingen tijdens de ‘week van de natuur’ of activiteiten van IVN horen daar ook bij. Onze maatschappelijke betrokkenheid is groot.” Creatieve kracht Komend jaar gaat Sandra, die houdt van studeren en lezen, training geven in ‘Uit je hoofd, in je hart’. “De mens is een creatief, spiritueel wezen met verlangens. Maar in onze maatschappij weet je soms niet meer wat je doet. Op dat pad hebben wij ook gelopen, maar wij zijn er vanaf gestapt. Wij hebben onze creatieve kracht opnieuw aangeboord en willen andere mensen inspireren om dat ook te doen. We zijn het allemaal ooit kwijtgeraakt op school, maar diep van binnen zit het in iedereen. Het kan niet in één keer, maar geleidelijk aan. Als iedereen een klein stapje zet, gebeurt er samen toch heel veel.” Ga voor meer informatie over Boerderij de Notelaar naar www.denotelaar.nl.


19 december 2017 - pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Van Schaijk Techniek

0412-403155 06-53797177 vst@caiway.nl _________________________________________________________

levering - montage - installatie - service - onderhoud

POORTAUTOMATISERING TOEGANGSCONTROLE ELEKTROTECHNIEK

Computerproblemen…en dan? Voor vakkundige hulp snel naar;

“DeComputerMan” Ook hét adres voor uw nieuwe Computer, Notebook, Tablet en meer…

Website bouwen en onderhouden? Wij regelen het voor u!

Marrn Luther Kingstraat 41 | 5351 GG Berghem T:0412-405587 | E:info@dcmweb.nl | www.dcmweb.nl

ADVIES SERVICE ONDERHOUD HARDWARE SOFTWARE NETWERKEN WEBSITES WEBSIT

John van Aar

Meester Teunissenstraat 1, 5367 AV Macharen Bezoekadres: Alanenweg 14a, 5342 PV Oss Tel.: Mob.: Fax: E-mail:

0412-64 13 47 06-467 51 040 0412-64 27 72 info@vanaarhoutimport.nl


19 december 2017 - pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

NIEUWSBLOAIKE JAARGANG 1 - NR. 3 - DEC. 2017 HET NIEUWSBLOAIKE IS EEN UITGAVE VAN STICHTING CARNAVAL BERGHEM

Prins John d'n Urste en Adjudant Mark

Zaterdagavond 25 november 2017 zijn prins John d’n Urste en Adjudant Mark “onthuld” door Burgemeester Buijs tijdens het 11-11 Bal van het Knollenrijk. John van Krevel (46) is getrouwd met Inge en heeft 3 kinderen: Jelle, Pleun en Maud. Adjudant Mark van Gaal (48) is getrouwd met Marisca en heeft 2 kinderen: Marleen en Mart. John en Mark komen rechtstreeks uit onze Raad van Elf en komen dus beslagen ten ijs. Samen zullen zij dit jaar het voortouw nemen bij het carnaval in het Knollenrijk onder het motto: “Samen is ‘t un kouw kunstje”

Het Jeugdtrio

Vrijdagavond 24 november 2017 is ons nieuwe jeugdtrio onthuld tijdens de BKT-show in de Berchplaets. Na een prachtige onthullingsceremonie geheel in stijl van ons thema “Kunst”, was het dan eindelijk bekend wie dit jaar de jeugdhoogheden zijn in het Knollenrijk.

Aanmelden Fruitschalen

Elk jaar met carnaval ontvangen Berghemse zieken en gehandicapten, die niet in de gelegenheid zijn carnaval te vieren, een fruitschaal van Stichting Carnaval. Commissie Senioren, Zieken en Gehandicapten probeert dit zo zorgvuldig mogelijk te regelen, zodat iedereen die hiervoor in aanmerking komt ook echt een fruitschaal ontvangt. Helaas wordt het ieder jaar moeilijker, door onder andere de veranderde wetgeving, een juist overzicht te krijgen van alle zieken en/of gehandicapten in het Knollenrijk.

Daarom doen wij een beroep op u. Wij vragen u om zieke of gehandicapte familieleden, kennissen of buren die volgens u voor een fruitschaal in aanmerking komen, bij ons aan te melden voor 28 januari 2018. Bellen kan naar: Arnold van de Wiel (06 10508481), Nico van Zandvoort (06 10303638), Klaas Ceelen (06 38595328), Jan Boeijen (06 16970616) of Rinie van Schaijk (06 29386577). Of stuur een email naar: bestuur@knollenrijk.nl.

Jeugdprins Justin Broers, jeugdadjudant Jelle Janssen en jeugdprinses Sanne Zwinkels gaan er dit jaar samen een feestje van maken. Hun motto voor dit jaar is: “Wij kleuren het Knollenrijk!”

A

AGEND

Bezorgen Pisknol 2018

De bezorgers van de Pisknol gaan op 12, 13, 15 en 16 januari 2018 van deur tot deur om onze leutkrant aan alle inwoners van het Knollenrijk aan te bieden. Een bijdrage voor deze prachtige carnavalskrant is geheel vrijwillig en komt ten goede aan de vele activiteiten van Stichting Carnaval Berghem.

/m 12 -01 t 1 0 16 19 -01 20 -01

WWW.KNOLLENRIJK.NL

T KUNS 2018

21 -01

l 2018 n Piskno e g r o z e B huis Huis aan ting Berghem Pronkzit Sportcentrum r 19.30 uu ting Berghem Pronkzit Sportcentrum r 19.30 uu g Berghem onkzittin Jeugdpr Sportcentrum r 13.30 uu


19 december 2017 - pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

OPENINGSACTIE i.v.m. onze opening op 2 januari 2018 hele maand januari:

combinatie actie van overals en werkbroeken van het merk Top Tex Alle combinaties mogelijk, dus bijvoorbeeld: 1 overal en 1 werkbroek nu 39,95 of 2 werkbroeken en 3 overals nu 89,95

39,95 5 stuks voor 89,95

2 stuks voor

(inclusief btw)

Officieel dealer van Dassy werkkleding en vele andere merken

Blankensteijn 5 | Hedel | T 06-15285267

www.verhaarbedrijfskleding.nl

Ook voo r werkscho enen uw adres


19 december 2017 - pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Let op nieuwe cursus in Berghem start 9 januari

Het belang van EHBO 19.192.162.337.818 precies Volgens weerman Peter Kuipers Munneke van de NOS daalden er zondag 10 december 70.000.000.000.000.000 sneeuwvlokken op Nederland neer. Zo’n mooi rond getal lijkt me te mooi om waar te zijn, maar toch. Zelf heb ik voor Berghem ook een berekening gemaakt, maar dan meer precies. Nieuws moet kloppen, vind ik, anders is het nepnieuws en daar hebben we meer dan genoeg van. Neem dat hele Sint Nicolaas verhaal. Komt ie met veel poeha per boot aan land en waar is ie nu? Waarschijnlijk met zijn paard tussen de benen, samen met zijn omstreden knechten, muisstil in het niets opgegaan. Maar geen nood de kerstman, met zijn, in alle talen, verstaanbare kreet ‘ho, ho, ho’, volgt hem direct op. Wat hij er overigens precies mee bedoeld lijkt nog steeds niet helemaal duidelijk, maar dit terzijde. Heel modern komt hij, in zijn door snelle rendieren getrokken arrenslee, via de cloud binnenvliegen. Dit moet voor ons, die inmiddels ook al onze geheimen in de cloud bewaren, toch meer realistisch zijn dan het softe verhaal rond een schijnheilige paardrijder. Was het ooit nodig de straatversiering aan te passen door de kerkelijke mijter te vervangen door een profane warme puntmuts, tegenwoordig is dat niet meer nodig. De gebruikelijke dorpsverlichting in de donkere decembermaand is al enige jaren gender neutraal gemaakt. Want we leven in een land waar het moeilijk lijkt een ander te gunnen dat hij anders is of denkt. Alleen het doel van al deze feestelijkheden is hetzelfde gebleven. Namelijk, de inwoners te verleiden allerlei overbodige zaken te kopen en veel, heel veel ongezonde voeding in te slaan. En vuurwerk natuurlijk. Want velen kunnen niet wachten en knallen er vroegtijdig op los tot ergernis van weer vele anderen. Knallen hoort, wat mij betreft, te wachten tot het ultieme moment. Het afscheid van een voldragen jaar, 2017 in dit geval. Hoewel we, met de kennis van nu, ons zo langzamerhand moeten afvragen of het oorverdovend en milieu vervuilend geknal nog wel past bij de wens van een gelukkig nieuwjaar. En bij al dit aards vertier zijn we bijna vergeten dat december de geboortemaand is van Jezus. Een man die opkwam voor zwakken, zieken en armen. Die zich durfde te verzetten tegen de heersende politiek, tegen vastgeroeste gewoonten en visies. Een man die, tot op de dag van vandaag, de wereldbevolking begeestert en beïnvloed. Een man die de liefde voor elkaar aanmoedigt. Albert Einstein Zo ook een groot man als Albert Einstein die in één van zijn 1400 brieven aan zijn dochter Lieserl het volgende schreef: „Als we willen dat onze soort zal overleven, als we de betekenis van het leven willen vinden, als we de wereld willen redden en daarmee elk levend wezen dat deze wereld bewoont, is liefde is het enige antwoord.” Zo hoort u het ook eens van een ander.

Dagelijks gebeuren er ongevallen en noodgevallen om ons heen. Weten hoe je moet handelen kan in sommige situaties het verschil tussen leven en dood betekenen. Als er een ernstige situatie zich voor doet kan iemand die beschikt over eerste hulp vaardigheden het slachtoffer behandelen zodat erger letsel verkomen wordt en kan men zelfs ook het verschil betekenen of iemand overlijdt of niet. door Petra van Heesch Ongevallen en letsels komen altijd onverwacht en zijn niet te voorspellen. Ten tijde van nood zijn er procedures die gevolgd kunnen worden om levens te redden en of letsels te beperken. In het algemeen wordt de EHBO gebruikt om kleine verwondingen te kunneen behandelen. Deze EHBO technieken worden overal gebruikt en dienen veel mensen over te beschikken of het nu thuis, op school of op openbare plaatsen is. Kortom, het is een snelle hulpverlening die nodig zijn voor een gewond of ziek persoon. EHBO wordt ook gedefinieeerd als de directe zorg die nodig is om kleine verwondingen te verhelpen en ondersteuning te bieden bij ziekte. In een ernstige situatie is de eerste hulp van groot belang voor de ambulance ter plaatse komt, het kan het verschil zijn tussen leven en dood. Dus het is een must voor iedereen om te beschikken over basis vaardigheden in de EHBO. Het belangrijkste doel van een eerste hulp cursus betreft het redden van een leven, ernstige en kleine wonden behandelen, beperken van blessures enzovoort. Vaak weet men door levens ervaring al veel zoals hoe om te gaan met een pleister en het koelen van een brandwond, maar om meer hulp te bieden heb je een goede ehbo cursus nodig. Alleen experts kunnen jou voorzien van juiste instructies en goede trainingen zodat je goed kunt handelen bij een ernstige situatie. Het doet er nauwelijks toe waar je woont, waar je vandaan komt of hoe oud je bent, als je bent opgeleid kan je goed helpen in tijden van nood. De EHBO-vereniging is jaarlijks aanwezig bij circa 60 activiteiten in Berghem. Om deze activiteiten steeds te kunnen blijven bezetten zijn natuurlijk ook nieuwe leden/vrijwilligers nodig. Grijp nu uw kans als je nog niet in het bezit bent van een EHBO diploma! Op dinsdag 9 januari 2108 start een nieuwe cursus EHBO om 19.30 uur en zal 2 uur duren. De kosten voor deze cursus zijn €150 (inclusief het cursusboek en het examen). Raadpleeg uw zorgverzekeraar omdat in de meeste gevallen de EHBO-cursus en AED-cursus volledig vergoed worden. Mocht u interesse in onze cursus hebben, meldt u dan aan bij Ans van der Burgt, Kerkstraat 26 in Berghem. Ook kunt u het contact formulier op de website www. ehboberghem.nl invullen. Binnen 24 uur ontvangt u een reactie. Voor vragen is EHBO Berghem bereikbaar op telefoonnummer 0412-401300 of 06-12875559 emailadres ehboberghem@gmail.com. Het inschrijfgeld voor deze cursus is 10 euro.


19 december 2017 - pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

N PROFITEER VA N VA ER TE FI O PR KE

LEU LEUKE GEN AANBIEDIN GEN IN ED BI N AA

9 9 OKTOBER OKTOBER

BIJ ALLE BIJ ALLE DE DEELNEMEN DE DEELNEMEN S ER LI WINKE WINKELIERS

KOOPZONDAG Meubelstoffeerderij

Tweede Kerstdag 26 december & Oudjaarsdag 31 december Op zondag 9 oktober 2016 Op zondag 9 oktober 2016

IN IN GEFFEN GEFFEN

GEOPEND van 12.00 tot 17.00 uur

openen veel Geffense winkeliers openen veelvoor Geffense winkeliers speciaal u de deuren. speciaal voor u de deuren. Zo kunt u op uw vrije dag uw Zo kunt udoen op uw dag uw inkopen envrije profiteren inkopen doen en profiteren van leuke aanbiedingen en van leuke aanbiedingen Wij wensen u warme huiselijke dagen en hopen u weer in 2018 te mogen inspireren, in een van onze spectaculaire acties! en winkels. spectaculaire acties! Familie van der Heijden.

van van 12.00 12.00 t/m t/m 17.00 17.00 uur uur

MEUBELHART MEUBELHART VAN VAN BRABANT BRABANT Mede mogelijk gemaakt door Van der Heijden Vastgoed B.V. Mede mogelijk gemaakt door Van der Heijden Vastgoed B.V. www.vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

ALL


19 december 2017 - pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL Wout Plevier houdt ervan om mensen hun plezier in het werk terug te geven

Wout Plevier is een echte allrounder

Met plezier naar je werk, dat kan

Schrijver, muzikant, theatermaker en trainer/coach, dat zijn de talenten waarmee Wout Plevier zijn leven inhoud geeft. “En met plezier, dat scheelt maar een letter met mijn achternaam”, lacht de man die opgroeide in Sint Oedenrode. “In een fijn gezin met vier kinderen en geweldige ouders. Mijn vader hield van daadkracht en wilde ons allemaal flink laten studeren om later een goede baan te kunnen hebben.” door Herman van Dinther Wout (48): “Ik zag er het nut eigenlijk niet zo van in want ik wist al op heel jonge leeftijd dat ik nooit voor een baas zou gaan werken. Ik heb dat ook maar één keer gedaan en dat heeft precies drie weken geduurd. Het ligt mij niet om in het keurslijf van een werkgever- werknemer relatie te opereren. Dat neemt niet weg dat ik wel ben gaan studeren. In Maastricht heb ik de Hogere Hotelschool gedaan en in Wageningen ben ik afgestudeerd op veranderingsmanagement. Aansluitend ben ik aan de slag gegaan met interim klussen. Vanaf 1997 ontwikkelde ik mijn eigen praktijk als coach bij veranderingen die bij bedrijven en organisaties nodig zijn. Bij reorganisaties wordt vaak uit het oog verloren dat het menselijke aspect in feite de meeste aandacht moet krijgen. En er moet een sterke visie, missie en strategie ten grondslag liggen aan de wil om te veranderen. En daar gaat het vaak mis, succesvolle veranderingen blijven steken op een schamele zeven procent. Dat komt doordat de mensen niet ge-

motiveerd worden om zelf een rol te spelen bij de veranderingen. Juist de mens moet het doen, die moet het nut inzien, hun rol ontdekken, hun talent volop inzetten en plezier hebben in het werk. Hij moet het goede gevoel hebben bij ‘zijn’ club. Cijfers Als je daar cijfers naast legt dan word je daar niet vrolijk van. Ruim twee derde van werkende mensen doet dat onder demotiverende leidinggevenden. Deze maken vaak keuzes uit eigenbelang. Slechts dertig procent werkt op zijn talent en maar twaalf procent is bezield van zijn werk. Zeventig procent is tevreden met zijn werk en maar één op de vijf gaat met plezier naar zijn werk. Maar liefst drie komma drie miljoen mensen zit tegen een burn out aan maar hun wilskracht houdt hen overeind. Dit alles is natuurlijk niet gezond. Mensen moeten zich regelmatig de vraag stellen ‘hoe gaat het nu met mij.’ Het tempo aanpassen is vaak hard nodig, keuzes maken en de juiste beslissingen nemen.

Wanneer ik word uitgenodigd voor een spreekbeurt dan betrek ik daar mijn gehoor interactief bij. Zo vraag ik bijvoorbeeld wie zijn eigen talent nummer één kent. Dan zie ik niet veel handen. Dan vraag ik wie er ’s morgens opstaat en de nieuwe dag begroet. Weinig opstekende handen. De vraag wie erin gelooft dat de smartphone is gemaakt om het leven gemakkelijker te maken, kan op brede steun rekenen. Dat geldt dan weer niet voor de vraag of mensen er een bewuste routinestrategie op na houden. Er gebeurt wel veel op routine maar daar liggen geen echte keuzes aan ten grondslag. Het is overigens zo dat we als mens 95% van de dingen onbewust doen en slechts vijf procent op ratio. We kunnen onszelf echter wel trainen om overbodige routine klussen te elimineren en dat schept ruimte, neemt druk weg. Gelukkig zijn In het ‘vandaag blij zijn’, schuilt in feite het geheim. Het leven draait om verbinding maken met anderen. Je hebt gelukkige mensen en

mensen die dat niet gevonden krijgen. We hebben eens onderzocht wat gelukkige mensen kenmerkt. Daar kwamen veel overeenkomsten bij naar voren. Zo hebben zij zich een duidelijk levensdoel gesteld, beschikken zij over passie en bezieling voor de dingen waar zij mee bezig zijn, zij gebruiken hun talent, zij doen de dingen die in hun hoofd opkomen, daadkrachtig dus en zij hebben discipline. Mensen die gelukkig willen zijn kunnen zich afvragen of zij zich deze genoemde kenmerken ook eigen kunnen maken. Wanneer je op deze manier lekker in je vel zit kun je je bij je levenseinde met een gerust hart drie vragen stellen. Ben je geweest wie je wilde zijn, heb je voldoende liefde gegeven en ontvangen en heb je jouw toegevoegde waarde laten zien.” Mooie overpeinzingen voor de Kerstdagen en de basis voor goede voornemens voor 2018. Plevier heeft plezier Wout: “Hoewel ik met veel plezier mijn werk als coach doe zijn er ook veel andere dingen waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. In mijn hoofd barst het altijd van de ideeën. Daar doe ik dan ook echt iets mee, dat is de daadkracht die mijn vader me heeft bijgebracht. Toen ik op het idee kwam om een boek te schrijven ben ik er meteen mee begonnen. Ik geniet ervan om muziek te maken, ik hou van zingen, speel piano en bespeel alle snaarinstrumenten. Af en toe breng ik met muziekvrienden een theatershow op de planken. Ik deins nergens voor terug. Toen ik een tijdje terug in het De la Mar Theater in Amsterdam op het podium stond en door de gordijnen de zaal in keek zag ik dat die helemaal vol zat. Daar werd ik emotioneel van, het deed me goed om te ervaren dat we ook dat voor elkaar hadden gekregen. Ach, ik ben onderweg. Ik leer ieder jaar weer, wat je met mensen doet, dat doe je ook met jezelf.” Zie ook www.woutplevier.nl


19 december 2017 - pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

BC Joeri Gagarinstraat 11 5351 HA Berghem Telnr. : 06-28 13 85 30 Behandeling op afspraak info@trimsalonberghem.nl www.trimsalonberghem.nl

GRATIS INLOOPSPREEKUUR (op afspraak) ELKE WOENSDAG van 16.30 uur tot 19.30 uur Zoekt u een goede advocaat voor vragen en/of problemen op juridisch gebied, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen? Brugman en Hagens Advocaten staat u graag bij in zowel advieszaken als procedures.

Brugman & Hagens Advocaten

voor de complete vachtverzorging van de kleine tot middelgrote hond Marloes van Oorsouw Rijksgediplomeerd hondentrimster

Computerproblemen?.... Heeft u die nu ook?.... Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! Naast service geven wij advies over nieuwe hardware, software en/of een website?

Computerproblemen?........ Heeft u die nu ook? ………. Burgemeester van Erpstraat 18-A Nieuwsgierig geworden? 5351 AW Berghem Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! of e-mail naar: Naast serviceBel geven wij advies over nieuwe hardware, software en/of een website? Telefoon: BCNT Nieuwsgierig geworden? Mevrouw E.A.M. (Esther) Brugman 06 – 11 03 57Bel 07of e-mail naar: Haverhof 20 De heer G. (Gerolf) Hagens 06 – 11 03 57 12 5351 ML Berghem BCNT Tel. 06-20418593 Haverhof 20, 5351 ML Berghem Website: www.bh-ad.nl E-mail: Tel. 06-20418593 E-mail: info@bh-ad.nl info@bcnt.nl E-Mail: info@bcnt.nl

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2018!

Hoogheuvel Advies

Kerkstraat 60 5351 EB Berghem T 0412 - 641165 E info@hoogheuveladvies.nl I www.hoogheuveladvies.nl


19 december 2017 - pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Het nieuwe jaar spetterend beginnen! Vooral in Nederland is het een traditie geworden en op vele plaatsen wordt de nieuwjaarsduik gehouden. Ook in veel andere landen kent men nieuwjaarsduiken, maar Nederland kent de meeste nieuwjaarsduikplekken en het grootste aantal deelnemers. Ook in onze omgeving is er volop gelegenheid het nieuwe jaar in te duiken. Jong, oud, man, vrouw, van kleinkind tot opa en oma het maakt allemaal niet uit. Wilt u fris het nieuwe jaar in duiken dan bent u meer dan welkom bijvoorbeeld in Rosmalen, Empel, bij de Geffense Plas en voor het eerst ook in Schaijk. door Petra van Heesch De allereerste nieuwjaarsduik in Nederland werd in 1960 gehouden in Zandvoort. Sindsdien groeit het aantal nieuwjaarsduiken jaarlijks. Voor 2013 wordt een recordaantal verwacht van rond de 100 plekken waar mensen slechts gekleed in zwembroek het koude water induiken op de eerste dag van het nieuwe jaar. En voor wie helemaal bloot het nieuwe jaar in wil duiken: er is een naturistische duik in Vrouwenpolder. De allerbekendste nieuwjaarsduikplek is Scheveningen. In 1965 werd de nieuwjaarsduik voor het eerst gehouden op initiatief van Jan van Scheijndel, een ex-Kanaalzwemmer van Zwemclub Residentie. Het totaalaantal deelnemers was zeven. In de loop van de jaren groeide deze Nieuwjaarsduik van een tiental fanatici tot een massaal evenement met gemiddeld zo’n 10000 heldhaftige deelnemers. Groote Wielenplas Op 1 januari 2013 zijn de grondleggers Chris Vedder en Wouter Janssen uit het niets met de Nieuwjaarsduik begonnen. Inmiddels is de Nieuwjaarsduik een ware traditie met ruim 300 deelnemers en heel veel toeschouwers om hun aan te moedigen. De Nieuwjaarsduik in Rosmalen is altijd heel gezellig en veel deelnemers gaan ludiek gekleed te water. Iedereen mag meedoen, deelname is gratis. Het terrein is open vanaf 12:00 uur. Je kunt je alleen ter plekke bij de inschrijftafel (bij

de kraam onder het afdak van Windkracht 5) inschrijven. Om stipt 13:00 uur gaan alle deelnemers vanaf het strand het water in, dus zorg ervoor dat je er op tijd bent om je in te schrijven (uiterlijk tot 12:50 uur) en om een plek op het strand te vinden. Vergeet niet schoenen en een handdoek mee te nemen, die je zo lang mogelijk kunt aanhouden om jezelf warm te houden voordat je van start gaat. Alle deelnemers krijgen een Unox-muts, snert en een oorkonde als bewijs van hun heroïsche duik. Voor alle toeschouwers is er gratis warme chocolademelk, koffie, thee, oliebollen en rookworst. Voor de leukst verklede deelnemer is er tevens een prijs, dus leef je uit! Voorafgaand aan de Nieuwjaarsduik wordt een Nieuwjaarstoast uitgebracht. Alle toeschouwers worden opgeroepen zelf champagne en glazen mee te nemen om het nieuwe jaar in te luiden met de grootste gezamenlijke toast van Rosmalen. Natuurlijk mag muziek niet ontbreken en John Lommers zorgt er als speaker weer voor dat de duikers en toeschouwers tijdens het evenement worden begeleid. De organisatie is in handen van Watersportvereniging De Groote Wielen uit Rosmalen. Maas Oud-Empel In (Oud)Empel kunt u op 1 januari 2018 voor het goede doel de ‘maas’ in! Dit jaar is dat de Voedselbank. Voor mannen en vrouwen is er gezorgd voor aparte kleedruimtes in de zaal. Deze gaan om 13.00 uur open. Om

14.00 uur verzamelen de stoer duikhelden en heldinnen zich in de zaal van De Lachende Vis, waarna we om 14.30 uur het startschot voor de duik geven. Bij terugkomst zullen we voor alle deelnemers een lekkere kop erwtensoep met roggebrood en spek en tomatensoep hebben klaarstaan. Aansluitend is er om 17.00 uur in De Lachende Vis een nieuwjaarsreceptie en wordt de loterij gehouden voor steun aan de Voedselbank. Inschrijven kan vanaf nu in De Lachende Vis. Het is ook mogelijk om op de dag zelf in te schrijven. Inschrijfkosten bedragen € 5,00 p.p. incl. 2 lootjes voor de loterij. Extra bijdragen zijn natuurlijk van harte welkom! Geffense Plas Met meer dan 200 duikers is de traditionele nieuwjaarsduik in de Geffense Plas onverminderd populair. De duik wordt gehouden op zondagmiddag 1 januari om 15.00 uur. De deelnemers dienen om 14.30 uur aanwezig te zijn. De organisatie is weer in handen van de Reddingsbrigade Oss. Iedereen is van harte welkom om het nieuwe jaar met een ijskoude duik te starten. Deelname is gratis, net als de erwtensoep, warme chocolademelk en de bekende oranje muts. Via www.reddingsbrigadeoss.nl kunnen zwemmers zich aanmelden. Oosterplas Bij de Bossche Nieuwjaarsduik in de Oosterplas op nieuwjaarsdag 2018 worden weer 1250 duikhelden verwacht. “Deze Unox

Serieuze Duik was vorig jaar de grootste Nieuwjaarsduik van Nederland in binnenwater!” bevestigt de woordvoerder van De Nederlandse Nieuwjaarsduiken. “Alleen een paar duiken in zee, zoals die bij Scheveningen, waren groter dan die in ’s-Hertogenbosch.” De Bossche Nieuwjaarsduik vindt plaats op 1 januari 2018 om 13.00 uur op het Strandbad Oosterplas, ingang via de Maastrichtseweg. Deelnemers zijn vanaf 12.30 uur welkom om zich om te kleden en voor de warming up. Deze frisse start van het nieuwe jaar wordt alle Bosschenaren, maar ook iedereen van ver daarbuiten, aangeboden door de Bossche Reddingsbrigade. Deelname is gratis, net als de erwtensoep, warme chocolademelk en de bekende oranje muts. Nu ook in Schaijk Op de imposante lijst van nieuwjaarduiken in ons land, prijkt dit jaar ook een nieuwe locatie bij ons in de buurt. Op nieuwjaarsdag vindt de allereerste Schaijkse Nieuwjaarsduik plaats. Op 1 januari 2018 om stipt 10:00 uur geeft een werelddorpberoemde Schaijkenaar het startschot waarna het nieuwe jaar verfrissend gestart kan wor-den met een duik in het zwemven bij HartjeGRoen. Natuurlijk is er koek & zopie en méér warms te eten én een warme douche voor na de frisse duik. Natuurlijk moet je wel een beetje een bikkel zijn om het water in te rennen, iedere nieuwjaarsduiker verdiend daarom al bij voorbaat alle respect!


19 december 2017 - pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

VAN 09:00 TOT 18:00 UUR VAN 09:00 TOT 18:00 UUR 7 KARWEI Heesch Cereslaan 9 5384 VT HEESCH Tel.: +31 412 474818

KARWEI Heesch Cereslaan 9 5384 VT HEESCH Tel.: +31 412 474818

9-9

Openingstijden: Elke werkdag van Zaterdag open van 09:00 tot 18:00 uur Elke zondag open van 12:00 tot 17:00 uur

J.F. Kennedystraat 93, 5384 GB Heesch. 06-33795518 www.gloudemansschilderwerken.nl

9-9

Openingstijden: Elke werkdag van Zaterdag open van 09:00 tot 18:00 uur Elke zondag open van 12:00 tot 17:00 uur

HEESCH

CUIJK

John F. Kennedystraat 108 5384 GG Heesch 0653447243 www.markwitgoed.nl

www.langenhuizen.nl Uw partner in brandveiligheid - Kling regelt alles op het gebied van blusmiddelen, nood- en transparantverlichting, verbandtrommel / AED/BHV, elektrisch gereedschap TAXIBEDRIJF AUTOBANDEN en brandwerend impregneren. - Kling verzorgt alle soorten trainingen op het gebied van BHV, EHBO, AED, VCA.

van GRUNSVEN HEESCH

0412 - 451490

JARENLANGE ERVARING IN TAXIVERVOER

VOOR PARTICULIEREN0412-612830 EN BEDRIJVEN www.klingbrandbeveiliging.nl

TAXIBEDRIJF

WWW.AUTOSERVICEHEESCH.NL Middelste Groes 13 • 5382 VV HeescH • t. +31(0) 412 454738

o.a. VERVOER NAAR VLIEGVELDEN ROLSTOEL EN ZIEKENVERVOER Ook voor VGZ verzekerden

AUTOBANDEN

van GRUNSVEN HEESCH 0412 - 451490 www.taxivangrunsven.nl

www.taxivangrunsven.nl | Burg. Woltersstraat 66 5384 KW Heesch Jarenlange ervaring in taxivervoer voor particulieren en bedrijven.

Burg. Woltersstraat 66

5384 KW HEESCH

o.a. Vervoer naar vliegvelden, rolstoel- en ziekenvervoer. Ook voor VGZ verzekerden.

J.F. Kennedystraat 89 Heesch 0412-486277 Info@erveza.nl | www.erveza.nl

Nieuwe Erven 18 | 5384 TB Heesch 0412 47 35 70 / 06 54 27 16 75 www.heeschebandencentrale.nl heeschebandencentrale@live.nl

0412-725030 www.zonnepanelenvanboxtel.nl


19 december 2017 - pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

Sfeervol Brunchen Boule met warm gerookte zalm Benodigdheden (4 personen - 20 minuten): 1 ongesneden Franse boule, 5 eetlepels olijfolie 150 g haricots verts, in stukken, 2 tomaten 1 eetlepel wittewijnazijn, 1 theelepel Dijonmosterd versgemalen zwarte peper, 150 g gemengde (rocket)salade 2 bosuitjes, in ringetjes, 6 zwarte olijven zonder pit 250 g warm gerookte zalmmoten Snijd een kap van het brood en hol het brood uit tot op 3 cm van de wand. Verdeel het broodkruim in stukjes en bak deze in een koekenpan in 2 eetlepels olijfolie knapperig bruin. Laat ze op keukenpapier uitlekken. Kook de boontjes in een pan met weinig water en wat zout in ca. 4 minuten beetgaar. Spoel ze in een zeef af onder koud water. Snijd de tomaten in vieren en verwijder de pitjes. Snijd het vruchtvlees in reepjes. Klop in een kom de azijn met mosterd, 3 eetlepels olijfolie en zout en peper tot een dressing. Schep de gemengde salade met de boontjes, tomaat, uiringetjes en olijven erdoor. Meng ook de zalm en het gebakken brood erdoor. Schep de salade in het uitgeholde brood. Serveer direct en snijd het gevulde brood aan tafel in punten.

Maanzaadtulband met sinaasappelsiroop Spatel in plaats van rozijnen en sukade 1 zakje maanzaad door het beslag. Rasp de schil van 2 sinaasappels en meng met 2-3 eetlepels sinaasappellikeur door het beslag. Haal als de tulbandcake gebakken is met een citrustrekkertje (zesteur) dunne reepjes schil van nog 2 sinaasappels of trek met een dunschiller repen van de schil en snijd deze sliertjes. Pers 2 sinaasappels uit en breng 100 ml van het sap met 50 gram suiker in een steelpannetje aan de kook. Roer er 25 gram roomboter door en laat al roerend in 5 minuten zachtjes tot een dikke siroop inkoken. Schenk de siroop over de (nog warme) tulband en strooi de sinaasappelsliertjes erover.

ALL

Pruimen in chocolade Benodigdheden voor 4 personen: 12 gedroogde pruimen, 1 dl cognac, 200 gram pure chocolade (Royale). Breng in een steelpan de pruimen met de cognac aan de kook. Laat ze liefst een dag staan. Breek de chocolade boven een kom. Hang de kom in een pan met kokend water en laat de chocolade al roerende smelten. Neem de kom uit het water en laat de chocolade iets afkoelen. Steek elke pruim aan een cocktailprikker en wentel ze een voor een door de chocolade. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en laat de chocolade in de koelkast hard worden. Lekker met een dessertkoffie en een cognacje of likeurtje.

Knapperig broodje met bijzondere vulling

Gevulde maïsbol met bakbacon Ontbijtgerecht 4 personen - Ingrediënten: 8 plakken bakbacon, 4 maïsbollen, 2 rode uien 1 teentje knoflook, 100 gram kerstomaatjes 1/2 eetlepel olijfolie traditioneel, 10 gram boter 8 kwarteleitjes, 50 gram belegen boerenkomijnekaas 1/2 eetlepel bieslook, fijngeknipt zout, versgemalen peper Snijd een kapje van de maïsbollen, hol de bollen uit en verkruimel het broodkruim. Pel de uien en snijd deze in dunne partjes. Pel en snipper het teentje knoflook. Was de kerstomaatjes en snijd deze in vieren. Verwarm de grill voor op de hoogste stand. Bak de plakjes bacon knapperig uit in een koekenpan met antiaanbaklaag. Verdeel de plakjes over de maïsbollen. Voeg de olie aan het bakvet toe. Bak de uien met de knoflook op halfhoog vuur in ongeveer 5 minuten glazig. Schep het broodkruim erdoor en bak het 3 minuten mee. Schep de tomaatjes erdoor en bak ze 2 minuten op hoog vuur mee. Breng het mengsel op smaak met zout en peper. Vul de broodjes met het mengsel en strooi de kaas erover. Laat de broodjes onder een hete grill gratineren. Verhit intussen de boter in een koekenpan en bak vier spiegeleitjes van de kwarteleitjes. Leg op elke bol een spiegeleitje. Garneer de bollen met het bieslook. Tip: Vervang de kwarteleitjes door 4 kleine scharreleitjes.


Grad van Lokven (55 jaar) 19 december 2017 - pagina 28

ni 2014.

kunt u .

gebracht.

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar Marinus van Lokven (50 jaar)

Antoon Govers (45 jaar) www.lokvenhoeve.nl

Nieuwekampen 12 - 5382 JN Vinkel Telefoon (073) 532 14 07

www.vanlokvenbv.nl

Slothoeve Vijver Vinkel www.slothoevevijver.nl info@slothoevevijver.nl T: 073-5324258

J. van den Braak

Grondverzet en verhuur Kaathoven 5, 5383 KV Vinkel Telefoon: 0413 - 22 94 28 Mobiel: 06 26 33 04 87

Lindenlaan 14 - Vinkel - 073-5321607

Hoveniersbedrijf

JORIS VAN ROOSMALEN ontwerp, aanleg & onderhoud

Berlicum | Telefoon 073 503 52 29 info@jorisvanroosmalen.nl | www.jorisvanroosmalen.nl

voor particulieren, bedrijven en (semi)overheid

www.rijschoolberlicum.nl


19 december 2017 - pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

Zoete broodjes bakken met de kids In de kerstvakantie zijn kinderen wel in voor een uurtje in de keuken, als het resultaat maar mooi en lekker is. Daar hoeft u bij deze zoete broodjes niet aan te twijfelen.

Chocolade sconessterren Benodigdheden voor 10-12 stuks: 225 gram zelfrijzend bakmeel, 1/2 theelepel zout, 50 gram zachte roomboter, 25 gram fijne tafelsuiker, 1 ei (middel), circa 3/4 dl melk, 1/2 dl slagroom, 1 reep pure chocolade 50 gram, 1 potje creme fraiche a 125 ml en 4 eetlepels viervruchtenjam. Verwarm de oven voor tot 220 graden Celcius. Zeef het bakmeel met het zout boven een kom. Voeg de boter toe en meng alles met een mixer met deeghaken tot een fijnkorrelig mengsel. Roer de suiker en het ei erdoor. Voeg de melk beetje voor beetje toe en kneed tot een glad en stevig deeg. Hak de chocolade in een hele kleine stukjes. Kneed de chocolade snel door het deeg. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven aanrecht tot een lap met een dikte van 2.5 cm. Steek met een stervormige steekvorm (circa 6 cm) zo veel mogelijk sterren (10 a 12 stuks) uit het deeg. Leg de sterren op een met bakpapier bekleden bakplaat en bestrijk ze met melk. Bak de scones in het midden van de oven in 12 tot 15 minuten goudgeel en gaar. Zet de scones op een rooster en dek ze af met een doek zodat ze zacht blijven. Klop de slagroom lobbig en spatel de creme fraiche erdoor. Serveer de scones met de room en de jam.

Anijsbroodjes Benodigdheden voor 8 stuks: 1 pak witbroodmix a 500 gram (Koopmans), 50 gram boter of margarine, 50 gram gestampte muisjes (De Ruyter), 100 gram poedersuiker, circa 1 theelepel grenadine limonadesiroop, 6 eetlepels anijshagelslag (De Ruyter).

Stolletjes bakken Benodigdheden voor 6 mini-stolletjes: 250 gram krenten en rozijnen, 250 gram witbroodmix (Koopmans), 15 gram boter, 150 gram amandelspijs (Baukje), 1 theelepel citroenrasp (Baukje), 25 gram geschaafde amandelen en poedersuiker. Wel de krenten en de rozijnen in warm water. Doe 1.5 dl handwarm water (40 graden Celcius) in een kom en voeg het broodmix en de boter toe. Kneed met een mixer met deeghaken of met de hand tot een soepel deeg. Dek het deeg af met huishoudfolie en laat het 10 minuten rijzen. Meng de amandelspijs met de citroenrasp en vorm er 6 rolletjes van. Laat de krenten en de rozijnen uitlekken. Verkruimel de geschaafde amandelen.

Doe de broodmix met de boter en 3.5 dl handwarm water in een kom en kneed het tot een glad en soepel deeg. Kneed de gestampte muisjes door het deeg. Vorm het deeg tot een bal en laat het in een met een vochtige doek afgedekte kom op een warme plaats circa 15 minuten rijzen. Vet 8 rechthoekige metalen broodblikjes (9 x 5, 4 cm hoog) goed in met boter. Verdeel het deeg in 8 gelijke stukken. Rol ieder stuk deeg tot een ovaal bolletje en leg de bolletjes elk in een broodblikje. Dek de vormpjes af en laat ze nog circa 30 minuten rijzen. Verwarm de oven voor tot 200 graden Celcius. Bak de broodjes in het midden van de oven in 20 tot 25 minuten goudbruin en gaar. Laat de broodjes iets afkoelen en neem ze uit de vormpjes. Roer een glazuur van de poedersuiker met de limonadesiroop. Bestrijk de bovenkant van de broodjes met de glazuur en bestrooi met de hagelslag.

Kneed het deeg met de krenten, de rozijnen en de verkruimelde amandelen door het deeg en vorm er 6 porties van. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkvlak tot cirkels. Leg de amandelspijsrolletjes erop en rol het deeg tot stolletjes. Druk de naden goed vast. Leg de stolletjes op een met bakpapier bekleed bakblik. Dek ze af met huishoudfolie en laat ze 20 minuten rijzen. Verwarm de oven voor tot 200 graden Celcius. Bak de stolletjes in circa 25 minuten lichtbruin en gaar. Laat de stolletjes afkoelen en bestuif ze dik met poedersuiker. Hartige variant: Vervang de krenten en rozijnen door 3 gesnipperde bosuitjes en de amandelspijs met de citroenrasp door 150 gram rundergehakt. Kneed in plaats van de geschaafde amandelen 25 gram geraspte Parmezaanse ham door het deeg. Bestrijd de stolletjes voor het bakken met losgeklopt ei en bestrooi ze met geraspte Parmezaanse kaas.

ALL


uw ideale bouwpartner

19 december 2017 - pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Nieuwe Steeg 8C 5351 NA Berghem

Nieuwe Steeg 8C 5351 NA Berghem


19 december 2017 - pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

FESTON

HEESCH

complete woninginrichting

Al meer dan 25 jaar ervaring en een begrip in Heesch

UW NIE * PVC-VLOEREN

NIEUW

* Gordijnen, vitrage * PVC-VLOEREN

Zie onze vernieuwde website

VElaminaat LUX DEALERX * Vinyl, VELU

**Rolgordijnen, Rolgordijnen, dealer vouwgordijnen

* Zonwering vouwgordijnen * Gordijnen, vitrage * Festonneerwerk * Alle vloerbedekking * Festonneerwerk * Zonwering * Herstofferen **Karpetten, traplopers Alle vloerbedekking *( sHerstofferen toelen, caravan, boten,etc) (stoelen, caravan, boten, etc.) * Karpetten, traplopers * Aantrekkelijke aanbiedingen!!! * Alle soorten horren * Vinyl, laminaat op maat gemaakt

40 jaar Stichting Sahelp

www.festontapijtenheesch.nl • Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394 ma. t/m vr. 9.00-12.00 | 13.00-17.00 Bij aankoop van tapijt wo. nm gesloten za. 10.00-15.00 FESTONNEREN GRATIS

Stichting Sahelp bestaat 40 jaar. Het gehele jaar 2018 zal in het teken van dit jubileum staan. Dankzij de vele bijdragen van de inwoners uit Oss en omliggende dorpen zijn er de afgelopen 40 jaar mooie resultaten bereikt. Hele dorpen en streken in Burkina Faso profiteren van waterputten, pompen en wateropslagplaatsen. Vele honderden mensen hebben een alfabetiseringsprogramma gevolgd of een beroepsopleiding. Op diverse plaatsen zijn veeteelt, land- en tuinbouwprojecten tot ontwikkeling gebracht, medische voorzieningen zijn dichterbij gebracht.

www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

In 2018 zijn twee grote projecten en diverse kleinere projecten gekozen. Het eerste project is een vierjarig project op het gebied van de land- en tuinbouw, waar acht dorpen bij betrokken zijn. In elk dorp wordt een tiental mensen opgeleid en getraind om anderen te leren hoe ze hun tuinbouwproject productiever kunnen maken. Achthonderd huishoudens gaan hiervan profiteren. Duizend vrouwen leren lezen en schrijven. Ook leren deze vrouwen om Karité boter op grote schaal te produceren om zo hun eigen inkomen te genereren. Het tweede project is de uitbreiding van de 3-jarige naaischool. Sinds de oprichting in 2003 hebben 120 jonge vrouwen met een diploma als couturière de school verlaten. Zij zijn voor zichzelf begonnen of in een naai-atelier in een grotere plaats. De naaischool heeft een sociale functie. De meisjes die worden opgevangen zijn wees, ongehuwde moeders die verstoten zijn door hun familie of met HIV besmette jonge vrouwen. Er wordt gezorgd voor tijdelijke opvang en gezamenlijk wordt er gegeten en indien nodig medicijnen verstrekt. Na het behalen van het diploma krijgen zij een naaimachine mee waardoor zij in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Totale projectkosten in 2018 € 30.000,-. In dit project werken wij samen met Wilde Ganzen die de opgehaalde gelden verdubbelt.

GROENDESIGN

www.vanlithgroendesign.nl

35e danstoernooi zondag 14 januari 2018

Aanvang Opening 09.45 uur, start wedstrijden 10.00 uur Entree € 3,50 voor volwassenen € 1,50 voor kinderen tot 12 jaar en 65+ op vertoon van een pas Kinderen t/m 4 jaar gratis toegang Locatie Dorpshuis De Berchplaets - Berghem

www.beatyes.nl

Om voldoende financiën binnen te krijgen organiseren wij een aantal activiteiten. Wij stonden afgelopen weekend al op de kerstmarkt in het openluchttheater Hoessenbosch in Berghem. In januari, februari, maart en april worden fundraising diners gehouden in samenwerking met het ROC in Oss. Voor € 25,- een 3-gangenmenu met twee drankjes en koffie. Van dit bedrag gaat € 10,- naar Sahelp voor dit project. Reserveer een plaatsje via tel.nr.: 088-017 00 00. Penningmeester, Jan Lubbersen uit Heesch, regelt de financiële stromen en hij hoopt dat hij het erg druk krijgt. Ook een storting op rekeningnummer NL97 RABO 0170 4361 36 o.v.v. naaischool brengt verwezenlijking dichterbij. Doneert u regelmatig? Kijk dan eens op de site naar “5 jaar periodieke schenking”. Deze mag u voor 100% in mindering brengen bij uw opgave voor de inkomstenbelasting zonder de drempel toe te passen. Zie www.sahelp.nl. Sahelp is u dankbaar voor elke bijdrage.

van

06 108 422 90 Achtersteweg 6 5392 CG Nuland


19 december 2017 - pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

2e KERSTDAG GEO PEN D v a n 11. 0 0 - 1 6 . 0 0 u u r

k e u k e n a r c h i t e c t u u r

2e KERSTDAG GEO PEN D v a n 11. 0 0 - 16 . 0 0 u u r

k e u k e n a r c h i t e c t u u r

B r u g s t r a a t 18 A V i n k e l tel ( 073) 532428 0 f a x ( 073) 5325487

ALL

w o e n d o 0 9. 3 0 -18 . 0 0 u u r v r 0 9. 3 0 - 2 0 . 0 0 u u r z a 10 . 0 0 -16 . 0 0 u u r

w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l

B r u g s t r a a t 18 A V i n k e l tel ( 073) 532428 0 f a x ( 073) 5325487

w o e n d o 0 9. 3 0 -18 . 0 0 u u r v r 0 9. 3 0 - 2 0 . 0 0 u u r z a 10 . 0 0 -16 . 0 0 u u r

w w w.v a n v l i j m e n k e u k e n s . n l


19 december 2017 - pagina 33

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Tientallen arrensleeën maken toertocht op Tweede Kerstdag Hoefgetrappel en klingelende belletjes zullen ook dit jaar op Tweede Kerstdag in de stille straten van Heesch klinken. De arrensleeën worden voortgetrokken door diverse paarden zoals Shetlanders en Belgische werkpaarden en alle menners zijn verkleed als kerstmannen en -vrouwen. De paardentuigen zijn voorzien van belletjes die vrolijk klingelen in het ritme van de dieren. Samen met het hoefgetrappel kondigen zij zo hun komst aan en hoeven buurtbewoners niets te missen van dit sfeervolle schouwspel. Door Bas Pennings Stichting De Arrenslee is in 2010 opgericht door vier Bernhezenaren: Adriaan de Wit, Nancy de Wit, Mari van de Wetering en Ton van Zoggel. Het was hun liefde voor paarden die het viertal bij elkaar bracht. Daarnaast heeft Adriaan de Wit meer dan twintig arrensleeën in zijn bezit. Met de oprichting van de stichting is de fraaie collectie arrensleeën, allen voorzien van onderstellen met wieltjes, in ieder geval van een goede toekomst verzekerd. Deze arrensleeën worden op Tweede Kerstdag allemaal van stal ge-

haald en achter de paarden gespannen. De Arrensleetocht op Tweede Kerstdag door Heesch en omgeving wordt al jarenlang door de paardenliefhebbers georganiseerd en mag met recht een ware traditie genoemd geworden. Wat ooit begonnen is als een spontaan initiatief, is inmiddels uitgegroeid tot een ware traditie. De arrensleetocht zal starten bij Stal

de Flierefluiter bij familie van de Wetering aan de Wijststraat 16 te Heesch. Om 11.00 uur vertrekt de vrolijke stoet richting het centrum van Heesch. Rond de klok van 13.00 uur wordt een pauze ingelast bij Huize Heelwijk, waarna de ‘Kerstmenners’ met een volle buik de terugtocht zullen inzetten naar Stal de Flierefluiter. De arrensleetocht op Tweede Kerstdag

2017 is hoe dan ook niet te missen! Wie wil, kan tegen een geringe vergoeding meerijden. Ook wie zelf in het bezit is van een arrenslee, kan meerijden in de tocht. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Adriaan de Wit via telefoon (06) 51 88 03 85. De start is vanaf 11.00 uur bij Stal de Flierefluiter aan de Wijststraat 16 in Heesch.

Bèrgse ronde met dikke-banden-race: wielersport voor alle jeugd Zaterdag 13 januari gaat de jeugd weer crossen door de bossen van Berghem. De veldrit van D’n Bèrgse wielerronde bestaat uit een wielerwedstrijd voor jeugdwielrenners in alle leeftijdsklassen en er is een Dikke Banden Race. De Dikke Banden Race is een fietswedstrijd voor jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar oud die nog niet aan wielersport doen. Deelname is mogelijk op je eigen fiets – geen racefiets – en wordt gereden in meerdere leeftijdsgroepen. Na de Dikke Bandenracers is er een prijsuitreiking en krijgen alle kinderen hun officiële fotomoment op het wedstrijdpodium. Zo nemen alle deelnemers hun mooie herinneringen mee naar huis. De Dikke Banden Race start om 12.15 uur. Zowel de deelname als het lenen van een helm zijn gratis. De wielerwedstrijden zijn tussen 11 en 15 uur. Het parcours ligt aan de Derde Heistraat in Berghem (locatie Kinderburcht). De organisatie is in handen van stichting D’n Bèrgse Wielerronde. Entree gratis. Informatie en aanmelden: www.bergsewielerrronde.nl


19 december 2017 - pagina 34

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

GURUF X

VENSTRAAT 46 ROSMALEN 073-8888811

SMARTPHONE & TABLET REPARATIE

! n e g a d t s e e f e Fijn

Achter de Driesprong 1 Rosmalen Tel. 073 5218871

Sprokkelbos Outdoor & lifestyle Sprokkelboschstraat 18 | 5243 RK Rosmalen 0736900675 info@sprokkelbos.nl | www.sprokkelbos.nl

RIJKSEN Beveiliging

gewoon

ge - DREVEN

 

‘t Dorp 30a | Heesch | 0412-473320 Maandag en donderdag gesloten

NTERDEAL! WIIN NU VAN € 15,50 VOOR MAAR:

Verkoop, montage en onderhoud van Intercoms, Beveiligingscamera’s en Alarmsystemen. T (0412) 795 222 • info@wboss.nl Wolthuis-Beveiliging-600x420mm.indd 1

: Winter Wasprogramma

KANTSINGEL KANTS ANTS TSING NG GEL L2 20 0 . OSS SS 08-07-15 21:37

VOORBEHANDELING SUPER SCHUIM Gratis overdekt: WASSEN met textiel borstels VELGEN STOFZUIGEN BODEM WASSEN MATTEN REINIGEN WAX BANDEN OPPOMPEN SPOELEN DROGEN DEZE ACT TIE IS S GE ELD DIG TOT T EN ME ET 31-1 1-201 NADROGEN extra 18.. NIET GEL LDIG G IN COM OMBINA ATIE E MET OVERIGE ER ACTIES OF AA ANBIED DING GEN. PROTECT & SHINE


19 december 2017 - pagina 35

www.thuisinhetnieuws.nl

Het zoeken naar heerlijk geurende stoffen en de handel in parfumerieën is niet een verschijnsel van de laatste tijd. 3500 jaar geleden leefde er in Egypte een zekere koningin Hatsjepsoet, die een expeditie uit liet rukken naar het wierookland Poeni. En daar werden de klassieke landen van deze welriekende balsemharsen, Zuid-Arabië en Somaliland, mee aangeduid. De stoffen werden gebruikt als schoonheidsmiddel, als specerij en voor het balsemen van lijken. Intussen was Hatsjepsoet heus niet de eerste Egyptische vorst, die over wierook en mirre kreeg te beschikken. Alleen zij liet het door haar eigen mensen halen in het land van oorsprong, terwijl daarvoor de specerijen door de vrachtrijders van die tijd, de Arabieren werden aangevoerd.

Goud, wierook en mirre Op 6 januari is het Driekoningen. Op deze dag gedenken we dat de wijzen uit het oosten de geboren koning der Joden hulde kwamen bewijzen. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden Hem Geschenken aan: Goud en wierook en mirre. De mirre is een boom of heester, die een beetje lijkt op onze meidoorn. Hij kan ongeveer drie meter hoog worden, heeft kleine blaadjes en stijve grijze takken, die vol zitten met venijnige dorens. De plant komt voor in Zuid-Arabië en het daartegenover gelegen Ethiopië en Somaliland. De mirre is een gomhars, dat als een dikke olie door de stam van de boom wordt afgescheiden. Aan de lucht blootgesteld, verandert deze olie in een soort boterachtige stof. Tenslotte echter wordt ze geheel hard en korrelig en neemt daarbij een roodbruine kleur aan. Wil men het productieproces verhaasten, dan worden insnijdingen in de stam gemaakt. In het laatste geval gaat de boom rijkelijk ‘bloeden’, terwijl in het eerste slechts ‘tranen’ kunnen worden geoogst. Wierook wordt in dezelfde streken gewonnen als mirre. Hier is echter sprake van flinke bomen, ongeveer vijf meter hoog. De bladeren worden naar boven toe steeds groter en de bloemetjes hebben een gele of witte kleur. Ook hier wordt het hars spontaan druppelsgewijs door de boom afgescheiden, maar weer kan men door inkepingen sneller resultaten bereiken. De kleur van de wierookdruppels is geel, wit of lichtrood, de smaak is bitter en de geur heel sterk. De echte wierook dient wel te worden onderscheiden van het bij verbranding aangenaam riekende hout uit Arabië of van Libanon, dat ook wel ‘wierook’ wordt genoemd. Om te demonstreren, hoeveel mogelijkheden ook hier bestaan, zouden wij kunnen verwijzen naar een uitspraak van de Joodse schrijver Flavius Josefus, die handelt over het reukwerkaltaar met de dertien soorten wierook daarop. Maar Flavius Josefus geeft wel blijk, over een wat erg grote duim te beschikken. In het onderhavige geval zullen wij stellig aan verschillende andere geurende stoffen hebben te denken, zoals mirre, balsem, nardus, kassia en dergelijke.

Uiteraard rijst nu de vraag, waarom deze vorstin zich zoveel moeite getroostte de begeerde stoffen in een ver land te gaan halen, terwijl zij ze rustig thuisbezorgd kon krijgen. Beantwoorden van deze vraag is niet moeilijk. De Arabieren waren met hun karavanen maanden en maanden lang onderweg, voor zij Egypte hadden bereikt. Zij volgden daarbij een route, die vandaag de dag nog wordt gebruikt, zij het dan niet door kamelen, maar met vrachtauto’s. Nu hadden de heren handelaars graag deze moeite voor hun cliënten over, mits zij maar goed betaalden. En goed betalen wilde in dit geval zeggen: met goud betalen. Welnu, dat kon, want Egypte had de beschikking over goud. Maar, toen in Hatsjepsoets tijd de goudvoorraad zienderogen begon te slinken en allengs opraakte, was het met de negotie spoedig gedaan. En dus moesten de Egyptenaren noodgedwongen zelf er op uit. Als zij tenminste deze kostelijke stoffen wilden blijven gebruiken. Van oude tijden af zijn wierook en mirre in gebruik geweest in de eredienst. Reeds Mozes kreeg van God bevel, mirre te gebruiken bij de bereiding van de heilige zalfolie. En de opstijgende rook van de brandende wierook is vanouds geweest het symbool van het gebed, dat opstijgt tot God. Elke morgen en elke avond moest Aäron in het heiligdom op het reukofferaltaar welriekend reukwerk in rook doen opgaan voor het aangezicht des Heren. De dichter van Psalm 141 vraagt God: Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan. Het branden van wierook als eerbewijs voor de goden werd in de loop der eeuwen door allerlei godsdiensten overgenomen. Voor Boeddhisten en Hindoes is het een vaste gewoonte. En de oude Assyriër deed het evengoed als vandaag nog de Chinees of de Japanner. De Grieken deden het reeds eeuwen voor het begin van onze jaartelling en de Romeinen namen de gewoonte enkele honderden jaren later van hen over. De eerste Christenen distantieerden zich van deze in hun ogen heidense gewoonte. Temeer toen de ernstige vervolgingen ontstonden. Wilde iemand in die tijd afstand doen van het christendom en dus de Christus verloochenen, dan hoefde hij alleen maar in het publiek wierook te branden voor de goden. Van vervolging had hij daarna geen last meer. In latere tijd is de kerk echter toch weer tot het gebruik van wierook en mirre in de eredienst overgegaan. Tijdens Constantijn de Grote vinden we het al in het oosten en in de 8ste eeuw ook in het westen. Het mooist is de symbolische betekenis van het gebruik van wierook en mirre echter wel tot uitdrukking gekomen, toen wijze mannen uit het oosten hun goud en kostbare specerijen legden aan de voeten van dat kleine kind in een kribbe.

ALL


19 december 2017 - pagina 36

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar

T. 06-25117713 E. Bertie@cooperatieve-stukadoors.nl

Rijshoeve 22 5382 KX Vinkel 06-18552861

Vinkel - 06-21804996

Holkampstraat 16 5383 KC Vinkel 06-25335263 Jo.bouwens@hotmail.com


19 december 2017 - pagina 37

www.thuisinhetnieuws.nl

Het KMI in Ukkel noteerde sinds 1941 zes keer sneeuw met kerst die bleef liggen, twee keer zo vaak dan in ons land. Kerst 1964 leverde hier 17 cm op. Parijs had in 1970 zijn laatste witte Kerst met 3 cm sneeuw, Uiteraard hebben de Ardennen en de Duitse middelgebergten vaker sneeuw. Grote delen van Duitsland beleven eens in de vijf jaar een wat zij een witte kerst noemen met sneeuw op 24, 25 en 26 december. Regionaal zijn er echter grote verschillen: zo heeft München eens in de drie jaar een witte Kerst, Hamburg eens in de negen jaar en Frankfurt en Aken eens in de tien jaar. Plaatsen 300 meter hoogte tellen jaarlijks vijftig tot zestig dagen met een sneeuwdek, dat is ruim het dubbele van het aantal in ons binnenland. Het hele land had, net als ons land, in 1981 de laatste witte kerst. Sneeuwgarantie met Kerst biedt het Finse KNMI. In de noordelijke helft van het land is er 95 tot 100% kans op een witte Kerst met een sneeuwdek van gemiddeld 30 à 40 cm.

Traditie en historie van de witte kerst

De traditie van de witte kerst wordt vaak opgehangen aan “I’m dreaming of a white Christmas” van Bing Crosby. Irving Berlin schreef het in 1942 voor de musical “Holiday Inn”, die zich afspeelt in Vermont in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse weerdienst is de kans dat 25 december een sneeuwdek heeft hier groter dan 75%. De componist Irving Berlin is van Russische afkomst, maar emigreerde naar New York waar hij verlangde naar de witte kerst: “just like the ones I used to know”. Ook Charles Dickens leverde met zijn Christmas Carol een grote bijdrage aan de populariteit van de witte kerst. De in 1812 geboren Engelse schrijver maakte tal van zeer koude en sneeuwrijke winters mee, vooral in zijn jonge jaren toen Engeland het koudste decennium ooit beleefde. In de eerste tien jaar van zijn leven beleefde hij zes keer een witte kerst. In een verder verleden viel nog vaker sneeuw met Kerstmis. De Kleine IJstijd, die rond 1430 begon en tot halverwege de 19e eeuw duurde, bevatte veel strenge winters. In Londen was het vooral in de jaren 1782-1811 vaak wit: eens in de vier jaar viel er sneeuw op de kerstdagen. In de vroeger eeuwen lag Londen zeker twaalf keer in honderd jaar met kerst onder een sneeuwtapijt. In de 20e eeuw gebeurde dat slechts vijf keer, maar elders vaker. In 1968 kreeg Zuid-Engeland 15 cm en meer noordelijk viel een halve meter. In 1993 beleefden vier miljoen Engelsen een witte kerst. Parijs had in 1970 zijn laatste witte kerst met 3 cm sneeuw. Uit historische gegevens blijkt dat ook ons land in de vorige eeuwen twee tot drie keer zo vaak een witte kerst had dan in de 20e eeuw die er zes telde. In Nederland wordt een witte kerst geboekt als op er op beide dagen in De Bilt een sneeuwdek ligt.

Sinds 1901 telde het KNMI acht keer een witte kerst met op beide kerstdagen een sneeuwdek. De laatste drie in 1981, 2009 en 2010, grillig verdeeld in de tijd dus. Rond kerst treedt juist vaak een stijging van de temperatuur op. De kerstdepressie, zoals die wordt genoemd, stuurt dan zachtere lucht naar West-Europa. Meestal ligt de temperatuur op deze dagen tussen 5 en 10 graden. Maar het kan nog zachter zijn. Sinds 1901 werd het in De Bilt op eerste kerstdag vijtien keer warmer dan 10 graden. Dit gebeurde voor het laatst in 2015 toen de eerste Kerstdag met 14,0 graden in De Bilt de zachste was van de meetreeks sinds 1901. Kerstdagen met vorst zijn in de minderheid. Tien keer bleef het in De Bilt sinds 1901 op eerste kerstdag de hele dag vriezen. Tweede kerstdag was veertien keer een zogenoemde ijsdag. Zeven keer waren beide kerstdagen ijsdagen, het laatst in 1970. In 1994 was kerst voor het eerst na bijna tien jaar winters met ‘s ochtends matige vorst. Die kerst is de geschiedenis ingegaan als gladde kerst. Vooral op de avond van eerste kerstdag viel regen op een bevroren ondergrond (ijzel). De wegen werden hierdoor ijsbanen. Twaalf mensen kwamen door de gladheid om het leven. Zo’n spekgladde kerst had ons land ook in 1933. Dit leverde zo’n driehonderd ongevallen op. Het KNMI houdt sinds 1901 bij wanneer Nederland een witte kerst heeft. In 1938 ging Nederland met Kerstmis massaal op de schaats. Het vroor matig tot streng, maar de zon scheen volop en er lag een dik pak sneeuw. De temperatuur kwam toen in De Bilt op tweede kerstdag niet hoger dan min 4,8 graden. Dit is de laagste middagtemperatuur ooit met kerst gemeten. Kerst 2009 en 2010 was tweemaal op rij en voor het eerst sinds 1981 een witte kerst. In 2010 lag er op eerste Kerstdag in het zuiden van Limburg zelfs 30 centimeter sneeuw.

ALL


19 december 2017 - pagina 38

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Nellie Timmermans-van de Kamp Smientdonk 2 5467 CA Veghel www.interpunctie.nl www.stief-gezin.nl info@interpunctie.nl Praktijk voor psychosociale hulpverlening

Het Kerstdiner Maureen heeft 3 kinderen van 12, 15 en 17 jaar, hun vader is overleden. Maureen wil de kinderen hun tijd gunnen om aan Bart te wennen. Bart is ook al enkele keren bij hen thuis geweest en het lijkt erop dat iedereen elkaar graag mag. Maureen schrikt ervan dat de kinderen hebben gevraagd om Bart met het Kerstdiner niet uit te nodigen. Ze had dat absoluut niet verwacht. Ze is totaal overdonderd en haar emoties gaan alle kanten uit. Het ene moment denkt ze: wel potverdorie, mijn kinderen hoeven toch niet te

bepalen hoe ik mijn kerst wil vieren!! Het andere moment beseft ze dat de kinderen moeten wennen aan Bart en wil ze niks doordrukken. Ook Bart begrijpt het niet, hij vindt de kinderen van Maureen erg leuk. Dit is slechts een illustratie van moeilijkheden waar samengestelde gezinnen mee te maken hebben. Vooral in de beginfase zijn je voelsprieten belangrijk. Doordrukken van je eigen wensen lijkt een snelle oplossing voor het moment zelf, maar leidt vaak tot grote vertragingen in het verdere proces. Of erger: het loopt mis. Maureen besloot dit jaar af te zien van het gezamenlijke Kerstdiner

met Bart erbij. Voor Bart was het even slikken, maar ze hebben wel besloten om het contact tussen Bart en de kinderen op te schroeven. Ook hebben ze met de kinderen besproken dat ze van plan zijn om volgend jaar hoe dan ook wĂŠl samen Kerst te vieren, want dat Bart bij Maureen hoort. De kinderen geven aan dat het niks met Bart te maken heeft en dat ze hem graag mogen, maar dat ze de plek van hun vader nog niet kunnen afgeven aan Bart. Door dit te bespreken is het ook voor hen duidelijk geworden dat ze zich open moeten stellen voor een volgende stap.

compleet in drukwerk Wij leveren het in stapels, grote en kleine. Jouw briefpapier, flyers of catalogussen. Compleet en mooi op tijd. Hondstraat 5, Vorstenbosch T 0413 364672 I www.complementreclame.nl

Over onze dood praten we liever niet. Toch is het fijn om van elkaar te weten welke wensen er zijn. Hoeveel rust zou het geven als u het nu wĂŠl regelt? Voor uw partner. Of de kinderen. Nu vastleggen wat u wilt en hoe u het wilt. Op natuurbegraafplaats Maashorst merken wij dagelijks dat mensen een natuurgraf kopen uit liefde. Omdat ze anderen niet met de zorg willen opzadelen. En met hun aankoop borgen ze een stukje Nederlandse natuur.

Heeft u hier al eens over nagedacht?

Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken. Natuurbegraafplaats Maashorst is 7 dagen per week geopend. U bent van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig. U kunt natuurlijk wel een informatiegesprek inplannen met een informatiemedewerkster. Dan bespreken we rustig onder het genot van een kopje koffie of thee de mogelijkheden. En beantwoorden al uw vragen, bijvoorbeeld over hoe het werkt met uw verzekering. Mail contact@maashorst.nl of bel (0486) 745 006.

Natuurbegraafplaats Maashorst - Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk  www.maashorst.nl  (0486) 745 006  contact@maashorst.nl


19 december 2017 - pagina 39

www.thuisinhetnieuws.nl

Passie voor fietsen!

ALL

Marktplein 21, 5397EV Lith 0412-480015 info@verboventweewielers.nl

g n i d e i b n a a s r a a j e d n Ei

Gebruikte E-bikes

10% KORTING Overjarige modellen tot

30% KORTING ATB fietsen

20% KORTING ATB kleding en schoenen

35% KORTING www.verboventweewielers.nl


19 december 2017 - pagina 40

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL De kerststal met de bekende gezichten én de nieuwe aanwinst een herdersjongen (foto’s Karel Goossens)

Kerststal bovenal ontmoetingsplek rond de feestdagen

“Onze knikengel is wereldberoemd” De levende kerststal is een jaarlijks terugkerend evenement op de Rosmalense Driesprong. Sinds 1998 is de kerststal een jaarlijks evenement dat begin december wordt opgebouwd naar een initiatief van de onlangs overleden Jan Hoofs. Het pannengedekte boerderijtje biedt jaarlijks onderdak aan een mooi kersttafereel compleet met Rosmalense koningen en twee échte schapen en natuurlijk de wereldberoemde knikengel. Een kerststal die bovenal ook in een ontmoetingsplaats voor jong en oud is in de tijd rond de feestdagen. Door Bas Pennings De Kerststal is een initiatief van Stichting Gedachteniskapel Rosmalen ‘Vennehof’. De toenmalige secretaris van de Stichting Gedachteniskapel Rosmalen, Jan Hoofs en de penningmeester van toen Cor Verstegen, kwamen op het idee om voor Rosmalen een grote kerststal te bouwen. Met levensgrote beelden en schapen. Het was destijds een hele onderneming, maar ze deden het voor de saamhorigheid van de Rosmalense mensen. Uiteindelijk werd het een ontmoetingsplaats voor de mensen van goede wil, zoals dat met Kerst wordt gezegd.

De kerststal op de Driesprong met op de achtergrond de werkzaamheden voor het nieuwe centrumplan

Bekende gezichten Ook de beelden trokken veel belangstelling. Niet in de laatste plaats omdat ze hadden enige gelijkenis vertonen met oud Rosmalenaren: Hein Creij, Pastoor van de Meijden, Dorus van Helvoirt en Steven Tibosch. Het waren zeker geen portretten vindt

de maker, maar tijdens de opening kwam er een klein meisje naar de maker toe en trok hem aan zijn jas. “’Hebt u die beelden gemaakt meneer?’ vroeg ze me. ‘Dat klopt’ antwoordde ik ‘dat is wel mijn opa’ zei ze toen. Bij zo’n moment schieten de tranen van ontroering je in de ogen. En dat

gebeurt nu nog steeds opnieuw.” Boer Hein Creij vormde de inspiratie voor Melchior, koning van Arabië, een grijsaard. Zijn huid is donkerder. Hij brengt wierook mee. Wierook is het symbool voor gebed). Wethouder Steven Tybosch is vrij verbeeld in Caspar, koning van Tarsus, een jongeman. Hij heeft een wat lichte huid en brengt goud mee. Goud is het symbool van macht. Boer Dorus van Helvoirt zien we terug in Balthasar, koning van Ethiopië, een man in de kracht van zijn leven. Hij brengt mirre mee. Zijn huid is heel donker. Mirre is een kruid dat gebruikt wordt bij het balsemen van doden en dat daarmee symbolisch vooruitwijst naar Jezus’ kruisdood. Maar het werd ook gebruikt om zakken waterdicht te maken. Pastoor van de Meijden is als herder van de Lambertusparochie afgebeeld als de herder in de kerststal, zittend op een bankje. “Mensen vragen soms waarom er geen verschillen in kleur bij de drie koningen is” vertelt de maker “Er staat geen ‘donkere koning´ in de kerststal van Rosmalen omdat de ‘koppen’ van hout moesten lijken op hu


19 december 2017 - pagina 41 voorbeelden. Maar ook omdat er uiteindelijk geen verschillen zijn tussen het innerlijk van de mensen.” Negenduizend bezoekers De Kerststal mag zich verheugen op een jaarlijks bezoekersaantal van rond de negenduizend. Mensen die zoeken naar het gevoel van saamhorigheid en de sfeer van Kerst, ook een bezinningstijd voor degenen die een dierbare hebben verloren. Maar ook vreugde over de nieuwe geborene. Eigenlijk precies zoals 2016 jaar geleden. Toen Herodus de pasgeboren zonen liet vermoorden en Jezus van Nazareth werd geboren. Bezinning, natuurlijk maar zeker ook ontmoeting van mensen die elkaar al een hele tijd niet meer hebben gezien. Praatjes over “dun dieje en dun dieje “. Zo werd het ook een praathuis. Het doel van de stichters is bereikt, de Kerststal is niet meer weg te denken, een centraal punt in de Kersttijd voor en van Rosmalen. Steeds weer door de onvermoeibare vrijwilligers, de bouwers, de wachters van de kerststal en ook de vrijwilligers van Vennehof. Bouwpakket Een bouwploeg van een man of veertien en tientallen vrijwillige wachters maken de Rosmalense kerststal mogelijk. Op vrijdag 8 december begonnen de vrijwilligers van de bouwploeg, met de opbouw van de kerststal compleet met pannendak. Dat gaat er

www.thuisinhetnieuws.nl

onder leiding geroutineerd aan toe. “Het is voor ons natuurlijk gesneden koek inmiddels. We doen het nu voor de 21e keer. We hebben er een soort bouwpakket van gemaakt dat keurig wordt opgeslagen in een container. In een paar dagen zetten we het boerderijtje dan in elkaar. Daarna wordt de elektra aangelegd en de beveiliging geïnstalleerd en kan op zondag de kerststal al open.” Zo’n veertig a vijftig ‘wachters’ houden gedurende de openingstijden de wacht bij de stal. Vrijwilligers die zo het bezoek in goede banen leiden in toezicht houden maar bijvoorbeeld ook de verzorging van de beesten in stal voor hun rekening nemen. Waar de stichting Gedachteniskapel de financiële eindjes maar moeilijk aan elkaar kan knopen bieden vrijwilligers zich spontaan aan. Op de vraag waarom doe je dat vrijwilligers werk, komen vele antwoorden: ‘ik vind het mijn taak’, ‘Ik doe het voor onze samenleving’, ook woorden zoals, betrokken, voldoening, dankbaarheid, verantwoordelijkheid, leuk, goed voor de ander maar ook voor mij. Een variatie aan motieven. Maar één motief voert de boventoon: we doen het voor elkaar. Wilt u de stichting Stichting Gedachteniskapel Rosmalen en daarmee de Rosmalense kerststal steunen dan is uw bijdrage meer dan welkom op NL83 RABO 0184 5640 50. Meer info op www.vennehof.nl

Nieuwe maquette voor heemkundekring In september 2016 overkwam de heemkundekring in Rosmalen een klein drama. De maquettes van de Rosmalense kerststal en gedachteniskapel Vennehof werden, samen met de bus waarin zij klaar stonden voor transport, gestolen. De maquettes zouden getoond worden in de kraam van de stichting bij het Komfestival. Reden voor Ton van Lith, bestuurslid van de gedachteniskapel en bouwmeester van de Kerststal, een nieuwe maquette te maken voor de heemkundekring. Op 17 december zal hij tijdens de kerstmarkt in Rosmalen dit model overdragen aan de voorzitter van de kring Wilma van Creij. Na de diefstal van de maquette twijfelde Ton niet lang: “Ik had de originele tekeningen en ben graag met mijn handen bezig” vertelt hij “dus het was voor mij eigenlijk vanzelfsprekend dat ik een nieuwe maquette zou maken, en die draag ik graag over aan de heemkundekring om het verlies van vorig jaar wat te verzachten”. Tijdens de kerstmarkt, afgelopen zondag 17 december droeg Ton van Lith de maquette over aan de heemkundekring bij de échte kerststal op de Driespong.

ALL

Mindfulness Mindfulness

Eventijd tijdvoor voorjezelf jezelf Even

Bewusterininhet hetleven leven staan Bewuster staan

Meer aandacht voor positieve momenten

Meer aandacht voor positieve momenten 6 februari 2018 start de nieuwe cursus van 8 weken. 31 Januarii start de nieuwe cursus De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 20.30 uur. van Plaats: 8 weken. wijkcentrum De Hille, Oss. Kosten: €110,00 De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot

20.30 uur. Aanmelden via de mail: info@viewsz.nl of telefonisch: 06- 51 04 57 09 Plaats: wijkcentrum De Hille, Oss. Kosten: €95,00 Cursusleider: Marianne van Putten, Gz - psycholoog en trainer Mindfulness Aanmelden via de mail: Meer informatie: www.viewsz.nl

info@viewsz.nl of telefonisch: 06- 51 04 57 09

Cursusleider: Marianne van Putten, Gz - psycholoog en trainer Mindfulness Meer informatie: www.viewsz.nl

Stoere houtkachels voor binnen en buiten met een hoog rendement, hoge kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en daarbij ook sfeervol.

www.houtkachelsvanjoop.nl


19 december 2017 - pagina 42

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

De specialist in PVC vloeren Ons assortiment: tapijt - vinyl - marmoleum - PVC laminaat - vloerkleden - binnenzonwering Alles wordt door ons vakkundig gemeten, gelegd en gehangen.

Winterwandeltocht Bel voor de mogelijkheden 06-48172799

Konings Vloeren Kruisstraat 39 B, 5341 HA Oss 06 48 17 27 99 koningsvloeren@gmail.com www.koningsvloeren.nl

Veelzijdig in vloeren en binnenzonwering

VOOR TOTAAL ONDERHOUD EN AANLEG VAN UW TUIN, VAN ONTWERP TOT COMPLETE REALISATIE!!

Van Schadewijk Hoveniers Hoogstraat 32B, 5352 LC Ravenstein. 06-18187649 info@schadewijkhoveniers.nl www.schadewijkhoveniers.nl

Lekker een frisse neus halen na de feestdagen. Een stevige wandeling gecombineerd met lekker eten en fijne terrassen onderweg. De Winterwandeltocht is echt een evenement om ieder jaar weer naar uit te kijken. Dit jaar vindt de tocht plaats op zaterdag 30 december. Vorig jaar liepen zo’n 1.900 deelnemers deze mooie natuurtocht, uitgezet door enthousiaste vrijwilligers van Jong Nederland Heeswijk-Nistelrode en Voetbalvereniging HVCH te Heesch. Loopt u ook mee? Ook dit jaar is er weer een mooie route uitgezet en kom je onderweg veel mooie natuur en lekkers tegen. Vanuit Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode kun je starten voor de 5, 10 of 20 kilometer lange wandeling door de mooie landerijen en bossen rond Bernheze. Genietend van de natuur loop je de extra kilo’s weg terwijl je gezellige mensen ontmoet. Startplaatsen U kunt op verschillende plaatsen en tijden starten. De wandeling van 20 kilometer start tussen 8.00-11.00 uur. Voor de 5 en 10 kilometer kun je starten tussen 8.00-12.00 uur. In Heesch is de start vanaf Sportpark de Braaken van voetbalvereniging HVCH, Binnenweg 1. De routes slingeren in en rond de mooie omgeving van Heesch. Er is een pauzemoment bij ‘t Tunneke en Boederijterras ‘t Venster. In Heeswijk-Dinther kun je starten bij Café Stanserhorn, Heibloem- sedijk 7. Pleisterplaatsen zijn voorzien bij het Theehuis Het Aardrijk in Berlicum en café De Zwaan in Heeswijk- Dinther. In Nistelrode is de start vanaf Sportpark De Schellen, Loo 8 waar je in enkele minuten de bewoonde wereld uitloopt, zo natuurpark de Maashorst in. Een pauzeplaats is ingericht bij Mini-Camping Uitgerust op Menzel en verenigingsgebouw De Burcht. Fotowedstrijd Bij elk weertype is er wel iets moois te fotograferen. De organisatie van de winterwandeling heeft een mooie prijs beschikbaar voor de mooiste foto, gemaakt tijdens de winterwandeling. Neem je camera mee, maak een foto en stuur deze in via bd.nl/winterwandeltocht. Je maakt kans op een waardebon van € 50,-, te besteden bij Intersport Uden. Ook zal de winnende foto gepubliceerd worden op de BD Club-pagina en op internet. Korting De kosten voor deelname aan de Winterwandeltocht zijn 3 euro. Met de originele volledig ingevulde kortingsbon uit het Brabants Dagblad, betaalt 2 euro per persoon. Ook op vertoon van de app van het Brabants Dagblad krijgt u 1 euro korting. (Foto Sjan Arts)


19 december 2017 - pagina 43

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Zorgeloos en gemakkelijk uw vakantie boeken. Op afspraak bij u thuis of per telefoon of e-mail.

Vossenbosstraat 12, 5351 AJ Berghem Telefoon: 06 5114 7904 email: frankstegelwerken@caiway.nl

Schilderen en glaszetten

Chris van Hintum Schoolstraat 13 5351 EK Berghem Telefoon: 0412-401947

St-Willibrordusstraat 37 • Berghem

De eerste sneeuw in de alpen is gevallen, tijd om je wintersportvakantie te reserveren. Wintersport, Skichalets, Lapland of skiĂŤn in Canada, alles is mogelijk. Voor meer informatie en aanmelding: barbara@thetravelclub.nl www.thetravelclub.nl/barbaravanheumen www.cruise-specialisten.nl/barbaravanheumen

Barbara van Heumen | 06-23912678 barbara@thetravelclub.nl | www.thetravelclub.nl/barbara


19 december 2017 - pagina 44

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


19 december 2017 - pagina 45

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Honderden spiegelkarpers uitgezet Het gaat niet al te best met de stand van de spiegelkarper in de Brabantse wateren. Het aantal is de afgelopen decennia door meerdere oorzaken drastisch verminderd. Om daarin verandering te brengen zetten vrijwilligers onder auspiciën van Sportvisserij Zuidwest Nederland honderden exemplaren van deze specifieke vissoort uit, onder meer in de Maas bij Macharen en het Maximakanaal bij Rosmalen.

Recordpoging wordt Bootcamp in de sneeuw Het was de bedoeling dat City Bootcamp in Oss het wereldrecord ‘Worlds biggest bootcamp’ zou verbreken. Om het record te verbreken waren 240 deelnemers nodig. Die kwamen er niet. Slechts enkele diehard trotseerden de erbarmelijke weersomstandigheden. Toch was organisator Margriet Jordaan tevreden: “Elk jaar organiseert het Rode Kruis acties om geld binnen te krijgen om te doneren aan Serious Request. Op Ussen hebben we jeugddemonstraties gehouden en lootjes verkocht. Het is ontzettend stoer van die 25 bootcampers om hier in de kou en sneeuw te komen opdraven en daarmee geld in het laatje te brengen voor de verloren kinderen-actie van Serious Request.” Op 18 december ging de complete Rode Kruisploeg naar Apeldoorn om de cheque te overhandigen aan de dj’s die in het Glazen Huis verblijven. (Foto Jarno van Santvoort)

Groots carnavalsbal voor mensen met een beperking Het groots carnavalsbal in Berghem is dankzij de sponsoring en medewerking van vele mensen intussen een begrip. Deze avond zal weer plaats vinden bij zalencentrum de Merx op vrijdag 2 februari 2018. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 23.30 uur. Er zal weer een band optreden en zal in de pauzes een dj er voor zorgen dat stil blijven zitten erg moeilijk wordt. Ook Nie Persé aanwezig en er is ook een heel speciaal een optreden. Voor meer info en opgeven: Theo of Bertien Remmits Julianastr. 9a 5351 AL Berghem tel. 0412-402533 Het is bijna weer zover! Sfeer proeven in het Real Stuff Theatre! Met ook dit jaar weer heerlijke hapjes van de BBQ, lekkere glühwein of warme

Welkom op het

REAL STUFF THEATRE 27 TOT EN MET 30 DECEMBER Geopend van 11.00 tot 19.00 uur

chocomelk, overal vuurkorfjes met gezellige zitjes. En het podium maakt weer plaats voor elke dag te gekke live muziek. Wij heten iedereen van harte welkom om sfeer te komen proeven in onze betoverende showroom van

OUDE BAAN 1a, GEFFEN | TELEFOON Tom 06-52676672 | Lambert 06-28574553 Openingstijden: dinsdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Overige tijden op afspraak.

27 t/m 30 dec van 11.00 tot 19.00 u.


RegioBank 19 december 2017 - pagina 46

Patrick Gloudemans Colhof

Bestratingen Colhof

Dorpsplein 19

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen T 073-5322135 E info@colhof.nl 5386 CL Geffen I www.colhof.nl

Van Venrooy Timmerwerken

T 073-5322135 E info@colhof.nl I www.colhof.nl

ur "

Grotestraat Zevenbergseweg 12 112 5431 DM Cuijk Bredeweg 33 en g 5351 5386 PH KM Berghem Geffen tin Tel. Tel. 06-54356355 06-54356355 ra t Ontwerp | Aanleg | Onderhoud www.PGbestratingen.nl Fax 073-5323680 es B E-mail Renovatie | Watertechniek | Beregening E-mail info@PGbestratingen.nl PGbestratingen@home.nl de

w

ng

ru

rle

st

uk

va

n

ie.nl

u GfK

Informatie en bestellingen: www.huidenenvachten.nl | Oude Baan 1a, Geffen

ve

tinventarisatie.nl

urea

et

en behoeve gunning voor n sloop van en.

erzo eksb

"h

ieuwbouw erbouw enovatie

: ond

aa

Veetransport, unicatie, enz. enz.

Beste beheer

bron

tn

everzamelplaats!

Lambert de Groot & Gelukkig Nieuwjaar Prettige Feestdagen Heesterseweg 14, 5386 KT Geffen 06-22552671 venrooytimmerwerken@ziggo.nl

ra a

ngen.nl

ALL

st

n van Dinther

www.thuisinhetnieuws.nl Wij houden het Winn aar simpel, hebben een goede rente Hoog ste hypo waarStijlen Interieur en doenNatuurlijke aan thee dering v kklan a ten n nazorg.

de

Corné van Dinther M. 06 - 553 430 33

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud Renovatie Watertechniek | T. |073 - 532 16 54 | |F.Beregening 073 - 532 67 01 Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen E. corne@tuinendesign.nl | I. www.tuinendesign.nl Corné van Dinther M: 06 - 553 430 33

Bredeweg 14b | 5386 KP Geffen | T: 073 - 532 16 54 | F: 073 - 532 67 01 E: corne@tuinendesign.nl | www.tuinendesign.nl

Corné van Dinther

Bestuur en leden van VV Nooit-Gedacht wensen u fijne feestdagen

M. 06 - 553 430 33 Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen | T. 073 - 532 16 54 | F. 073 - 532 67 01 E. corne@tuinendesign.nl | I. www.tuinendesign.nl

Voor Voor ondernemers ondernemers bieden bieden wij wij administratieve dienstverlening administratieve dienstverlening tegen tegen de de scherpste scherpste prijzen. prijzen.

G E F F E N • w w w . v a N d E r d o E l E Na s s u r a N t i E N. N l

Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland T: 073-3030823 | www.ba-administratie.nl Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland

Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl www.ba-administratie.nl Hertog Jan Straat 22, 5397 BV Lith Geffen Tel: 06-18138512 www.autorijschoolvannistelrooy.nl www.schoonheidssalonkim.nl

Telefoon 06 2323 9592 |

info@autorijschoolvannistelrooy.nl

Autobedrijf

van Heesch Telefoon 073-5321969 Geffen www.vanheeschgeffen.nl

Duijzer Haarden &Duijzer Kachels Haarden & Kachels

Duijzer Haarden & Kachels

Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud

Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud

Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss

Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss

0412-648770 Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss | 0412-648770 0412-648770 www.ald-sfeerverwarming.nl www.ald-sfeerverwarming.nl www.ald-sfeerverwarming.nl

1 tot 30 november 2016 1 tot vieren 30 november 2016 vie wij ons 12,5 jarig jubileum wij ons met 12,5 jarig jubileum voordelige voordelige aanbiedingen in de aanbiedingen in showroom. showroom.

ALLES OM JOUW HUID TE LATEN STRALEN

Diverse kachels voor duurza

Duijzer Haarden & Kachels

Diverse kachels voor energie duurzame met subsidie regelin energie met subsidie regeling.

Ontwerp l Verkoop l Montage l Onderhoud

Dommelstraat 35 l 5347 JK Oss 0412-648770 www.ald-sfeerverwarming.nl

Loodgietersbedrijf Theo van Leur Baljuwstraat 166 Oss 06-53898314

1 tot 30 november 2016 vieren wij ons 12,5 jarig jubileum met voordelige aanbiedingen in de showroom.

Aengelbertlaan 50 Diverse kachels voor duurzame 5342 LA Oss energie met subsidie regeling. Telefoon: 0412-623586 info@alpineworld.nl www.alpineworld.nl


19 december 2017 - pagina 47

www.thuisinhetnieuws.nl

Marretakken maken mysterieuze krachten los

Mistletoe zoenen maar Wie verliefd is of het wil zijn, zoekt met de kerstdagen een maretak op en gaat eronder staan. Vanaf dat moment is succes verzekerd. Iedereen die passeert mag je kussen. Op voorwaarde dat je wel onder die groene struik boven je hoofd blijft staan. Een eeuwenoud gebruik dat dateert uit de tijd van de Galiers, dus al lang voordat het kindje Jezus in zijn kribbe belandde. Asterix en Obelix deden er al aan mee en hun tovenaars beschouwden de maretak als het allerheiligste. De maretak of mistletoe was zelfs in staat om onvruchtbare vrouwen vruchtbaar te toveren. Toen heidenen meer en meer plaats maakten voor heiligen en christenen, verhuisde de maretak mee van de ene in de andere wereld. En ook nu storten we ons op het feest van licht en geboorte. Feest van religie, waarbij zelfs veel niet-kerkelijke een dag per jaar tot bekering komen. Is het niet voor het geloof, dan toch voor de sfeer. Dat de kerstboom, die overigens steeds vroeger de huiskamer lijkt te sieren, het symbool is van onsterfelijkheid, zullen velen zich niet realiseren. Planten die groen blijven en ‘s winters hun bladeren niet verliezen, hebben nog steeds een hoge symbolische waarde. Ze kenmerken het nieuwe leven. Naast de denneboom en hulst, dus ook de maretak. Maretakken groeien hoog in de kruinen van vooral appelbomen, linden en populieren. Hoewel het een plant is, heeft hij meer weg van een struik. Een grote bol van dichte takken, die zich steeds in tweeën splitsen, met aan elk uiteinde twee groene leerachtige bladeren. Niet gek dat ze vroeger voor heksennesten werden aangezien. Op hun bezems was het immers een koud kunstje boven in de boomkruinen te landen. Als halfparasieten zijn maretakken niet in staat een eigen leven te leiden. Voor hun water- en zoutbehoefte zijn ze afhankelijk van bomen, met wie ze ongevraagd een levensverbond sluiten. Met de wortels dringen maretakken door in het hout. Een innige verstrengeling, waaraan zelfs een fikse najaarsstorm geen einde kan maken. Maretakken hebben een beperkt verspreidingsgebied. Zijn ze in Frankrijk en Zuid-Belgie algemeen, in ons land zijn ze een stuk zeldzamer.Met uitzondering van Zuid-Limburg waar ze op vele plaatsen menige boomkruin sieren. Tussen Mheer en Gravenvoeren kan men kilometers wandelen door het ‘mistletoeparadijs’. In onze overige provincies strijden meerdere gemeenten om de eer de noordelijkste maretak van het land te huisversten. Maretakken zijn met hun mysteriueze krachten kennelijk geliefd. In de Hortus te Haren in Groningen leeft een wel erg noordelijk exemplaar. Maar die schijnt bij het Winschoterdiep vandaan gehaald te zijn, toen de boom waarop hij groeide gekapt werd. Haren wordt dus gekwalificeerd vanwege vals spel. De topdrie in de strijd om de noordelijkste maretak van Nederland ziet er als volgt uit: op de derde plaats De Steeg bij Arnhem, waar een exemplaar in de tuin van Kasteel Middachten groeit. Tweede is de gemeente Amsterdam, waar zelfs twee exemplaren voorkomen. Onbetwist eerste is het plaatsje Glimmen ten zuiden van Haren, aan de westkant van het Zuidlaardermeer. Daar groeit

een onvervalste mistletoe in een populier aan de Drentse Aa. Zijn er nog noordelijkere gemeenten met een wilde maretak op hun grondgebied? Zij gelieven zich te melden. Vrouwelijke marretakken dragen in najaar en winter tere witte, doorschijnende bessen. De vruchten pralen als grote parels in trosjes bijeen. Dit kleine vrouwelijke schoon is onweerstaanbaar voor vogels als merels en lijsters. Ze waarderen de smakelijke bessen en verslinden ze met huid en haar. De zaadjes in de bes zijn zeer giftig. Maar omdat ze verpakt zitten in een extra vliesje, richten ze geen schade aan in het vogellijf. En komen via de natuurlijke weg weer naar buiten. Vogels die maretakbessen eten, hebben last van uiterst kleverige stoelgang. De bessen bevatten een lijmachtige sap, waardoor de plant in de volksmond ook wel vogellijm genoemd wordt. Ontleend aan het oude gebruik van vogelvangers, die takjes insmeerden met het bessensap. Ze steken de takjes op een strategische plaats in de grond en lokken zangvogels met zaad en lokvogels. Raakt een zich van geen gevaar bewuste vogels met veer of vleugel zo’n lijmtakje, dan is er geen ontkomen meer aan. Vogels zorgen voor de verspreiding van de zaadjes, zodat er weer maretakken op nieuwe plaatsen kunnen groeien. Door de plakkerige substantie kleeft het zaadje tegen de kale schors en een nieuw leven kan beginnen. Behalve de bessen is ook de rest van de plant uiterst giftig. Desondanks hebben maretakken een grote heilzame werking. Zo wordt het aanbevolen voor abcessen, kanker en diarree, maar werkt ook in geval van jicht en hysterie. Voorzichtigheid is echter geboden, want roekeloos gebruik kan leiden tot een beroerte of coma met de dood tot gevolg. Duidelijk geen kruid voor zelfmedicatie. Op dit moment is de plant weer volop te koop in tuincentra en op de markt, als symbool voor nieuw leven of ter bevordering van de vruchtbaarheid. Of om gewoon op te hangen en daaronder een lekker potje te zoenen. Sommige gebruiken blijven altijd bestaan en niks mooier dan een lange kerstnacht onder de maretak. Stille nacht....

ALL


19 december 2017 - pagina 48

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Puzzelkluif voor de Feestdagen Traditiegetrouw bieden we de puzzelliefhebbers weer een echte puzzelkluif voor de komende feestdagen. Er is in het diagram onder de puzzel na overbrenging van de gevraagde letters een spreuk te lezen. Heeft u die gevonden stuurt u deze dan per mail voor 15 januari naar redactie@nnmedia.nl en u dingt mee naar een leuke prijs. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Horizontaal: 1 duinputter 10 langvoer 14 wijfjeskat 19 25 en 26 december 28 nachtvogel 29 reukstof uit viooltjes 30 wintermaand 33 iedereen 37 worp 38 droog 40 slee 42 soort brood 44 plaats in India 45 kraan 47 Nederlandse rivier 49 wetenschap 51 barium 52 verhoogde toon 54 neon 55 kluizenaar 56 zeepwater 58 hiel 59 platte steen 61 persoonlijk vnw. 62 vleet 63 hoofddeksel 65 bevel 67 steen in een ring 68 kerel 70 vernis 72 bijenproduct 73 rivier in Utrecht 74 boom 76 rivier in Friesland 77 stroperig 78 bakblik 81 lokspijs 83 twaalftal 85 vlaktemaat 86 herkauwer uit koude streken 90 grafvaas 91 schor 93 sluithaak 95 hectoliter 96 larve 98 sok 99 schapenhaar 101 onverschillig 103 vloedbeweging 105 ultra 107 verpakking 109 actieve zuurstof 110 schande 112 karaat 113 jong dier 116 ieder 117 slimme streek 119 lichtengel 121 in orde 123 rondrit 124 kei 125 slang 127 drank 128 in memoriam 129 kraakbeenvis 130 bolgewas 132 inhoudsmaat 134 Engelse titel 135 huivering 136 greppel 137 wat ik getuig (Lat.) 138 Europeaan 140 zangnoot 141 erfelijkheidsdrager 142 regelmaat 144 in buitengewone dienst 146 voegwoord 148 plaats in Zuid Amerika 149 voertuig 151 wreed 153 stevig voedsel 156 heilige 157 ten bedrage van 159 speentje 160 persoonlijk vnw. 161 uitgeteld 163 ondeugendheid 166 hoedenstof 167 onderricht 168 winterjas 170 allee 172 legerkantine 173 kleur 175 flauw 176 mispunt 178 in orde 179 laagwater 181 plaats in Overijssel 182 morsdoek 183 kroot 184 uitvinder van de gloeilamp 186 voegwoord 187 niet even 188 kits 189 taxus 190 afgelegen 191 en andere 192 met toestemming (Lat.) 193 sterke drank 194 langspeelplaat 195 kijker 196 zangnoot 197 centiliter 199 etcetera 201 kunst 203 gereed 205 persoonlijk vnw. 206 onder andere 207 tijdrekening 209 lidwoord 211 berg op Kreta 212 sprookjesfiguur 214 persoonlijk vnw. 216 versiering 219 watering 221 een zekere 222 tafeltennis 225 ruimtelijk 226 ontberen 227 oproer 229 vriendelijk 231 dierengeluid 232 ondernemingsraad 234 haarverlies 235 mondblaartje 237 eerwaarde heer 238 welaan 240 kleiaarde 243 strik 245 looncontract 246 Schots rok 249 waarborg 251 beschadiging 253 noodsein 255 wagen 256 platzak 257 zuivelproduct 258 buis 260 rivier in Duitsland 262 mijlpaal 263 aan boord 264 bloem 265 afsluiting 266 laatstleden 268 huisdier 270 lekkernij 272 verlangen 273 schrijfgerei 274 briefopschrift 275 en omstreken 276 knaagdier 277 pijnlijk 278 woest 279 vistuig 280 bovenbeen 281 bordspel 282 verstandig 283 berouw 285 vacht 288 voorzetsel 290 televisie 292 vrucht 293 ontwerp 294 dierengeluid 295 de jongere 297 snaarinstrument 299 haarpluk 301 gereedschap 302 plantje 303 kloosterlinge 304 bijbelse vrouw 306 issue 308 uiteinde 309 gozer 310 lengtemaat op zee 311 lichaamseiwit 313 verharde huid 315 let wel 317 als onder 318 golfterm 321 scheepstouw 323 voorzetsel 325 per maand 326 naaldbomen 329 soort hond 331 voerbak 334 extremiteit 336 straatlamp 338 ex koningin van Spanje 339 bijwoord 340 iemand die geen dierlijk producten eet 343 bijvoorbeeld 344 gard 345 zwemvogel 346 sneeuwlat 348 binnenvaartschip 349 Frans voegwoord 351 voor de middag 353 xenon 355 boom 358 plaats in Gelderland 360 millimeter 361 hectare 363 editie 364 bron 365 titel 366 rivier in Noord Brabant 368 plaats in Noord Brabant 369 lidwoord 370 standvastig 371 briefopschrift 362 jong dier 372 paardenkracht 374 ontvangceel 376 jong mens 379 dierenverblijf 383 deel van het oor 386 stuurboord 388 reeds 389 plaats in Noorwegen 391 sporenplantje 393 vertrekken 394 vuisthandschoen 396 aanwijzend vnw. 397 begrensd gebied 398 pluk 400 vruchtbare plaats 402 windharp 405 voorzetsel 407 maanstand 408 rond 410 familielid 411 stop 412 meeting 416 brandgang 417 bindmiddel 419 broodsoort 421 immer 423 gesloten 426 hoofdtelwoord 427 boerenbezit 429 grondtoon 431 mak 433 wettelijke aansprakelijkheid 434 niets 436 windrichting 437 bedremmeld 439 zintuig 422 regeringsreglement 433 mand 444 domina 445 bedorven 447 kleur 449 bosgod 450 erkentelijkheid 451 twijg 453 tegendraads 455 middag 457 bergpas 458 bikkel 460 voorzetsel 461 nachtleger 462 bijbelse berg 464 kolos 465 kleurloos 467 Engels gewicht 468 vogel 469 Engels voegwoord 471 Europese munt 472 soortelijk gewicht 474 persoonlijk vnw. 475 vervolgens 477 lage rivierstand 478 aan zee 479 watertje 481 lofdicht 484 kerkgemeente 486 groet 488 Indiaans symbool 490 vogelgeluid 492 irritatie 496 ruzie 498 voorzetsel 499 organisatie voor technisch onderzoek 501 windrichting 502 gedwee 503 slaghout 505 titel 507 schouderblok 508 Rijksgrens 509 schakering 511 Europeaan 512 titel 514 lofrede 516 buidel 518 zijden weefsel 519 kleur 522 emeritus 524 vrouwelijk dier 525 onzes inziens 526 gebak 529 vogel 531 Verenigde Staten 533 lijfeigene 534 leiden 537 vreemde maat 538 bijbelse vrouw 539 Ierland 541 geleedpotigen 544 bergbeklimmer 547 pont 548 moeder (Fries) 550 verslaggever 551 schoudermantel 552 denkbeeld 553 carrousel.

Verticaal: 2 thans 3 loofboom 4 geestdrift 5 ongekleurd 6 kiezelzandsteen 7 handvat 8 radon 9 minnetjes 10 hectometer 11 Griekse pasmunt 12 tussenwerpsel 13 rechercheafdeling 14 brij 15 oosterlengte 16 Frans wijngebied 17 selenium 18 burcht 20 boerenwerktuig 21 kledingstuk 22 voorgerecht 23 zacht metaal 24 azijn 25 morgenrood 26 de oudere 27 teder 30 scheepvloer 31 rustoord 32 vogelproduct 34 persoonljik vnw. 35 levenslucht 36 vogeleigenschap 39 bijbelse vrouw 41 plaats in Brazilië 43 hoofdtelwoord 44 groet 46 traagloper 48 gesteente 50 primeur 51 slang 53 droog 55 bijzonder 57 amfibie 58 plaats in België 60 vrucht 62 geldla 64 morgennevel 66 ad vocem 67 opening 69 voeg 71 schaal 72 breed 73 onderscheiden 75 zuiver 76 maanstand 77 vertaler 79 krypton 80 uitroep 82 vette mist 84 familielid 85 liefdesgod 87 vaartuig 88 schoolonderzoek 89 weerklank 92 tijdverdrijf 93 kist 94 tijd 96 hoefdier 97 kansspel 98 barak 100 plakkerig 101 beurtzang 102 dreumes 104 bevroren water 106 Ierland 108 teken 109 eenmaal 111 edelgas 112 vogel 114 aartsbisschop 115 woningcomplex 117 aansteekkoord 118 ottomaans 120 gebeurtenis 122 looppas 123 schop 124 teug 125 Zuid Afrikaanse staat 126 plaats in Gelderland 129 interest 131 wereldtaal 133 rubidium 136 zangnoot 137 wat betreft 139 driepoot 141 schreeuw 142 handgrepen 143 begeleiding 145 insect 147 kathedraal 148 overblijfsel 149 herdersrepubliek 150 houtsoort uit Nigeria 152 voorzetsel 153 vlinderbloemige 154 oude maat 155 doortochtgeld 156 biefstuk 158 laagte 160 groot water 162 opdracht 163 noodsein 164 sciencefiction 165 saai 166 zoetwatervis 169 godin 171 achter 172 zangnoot 174 Oost Indische Compagnie 177 hemelgeest 180 gereedschap 181 hennepafval 185 voordeel 186 grootvader 197 plaats in Egypte 198 stonde 200 temperatuurschaal 201 roofvogel 202 onbepaald vnw. 204 Noorse kustvorm 206 Spaanse uitroep 207 ik 208 ledemaat 210 weigering 211 rivier in Zwitserland 212 vief 213 edelgrootachtbaar 215 slot 216 bevel 217 wreed heerser 218 Engelse titel 220 nauw 221 tijdperk 222 lokroep 223 deel 224 kien 225 eenvoudig 228 vliegende schotel 230 wrakkig 233 lied 236 pausennaam 239 persbureau 241 kosten koper 242 advies 244 rekenopgave 245 Engelse taxi 246 spoel 247 militair 248 dakrand 250 dam 252 plaaggeest 254 naaldbomen 255 kerstverlichting 256 bekeuring 257 loop 259 hoofdstad van Frankrijk 261 zuidvruchtje 264 gewoonte 265 uitspansel 267 pausennaam 269 hooistapel 271 hoofddeksel 272 speeltuingerei 273 zaadkorrel 274 wak 281 kiplekker 282 straat 283 afloop 284 kostuum 286 gemakzuchtig 287 lokatie 289 wolpluisje 291 geluidssterkte 292 kerstboomversiering 293 brugschuit 294 offerte 296 Rijksvoorlichtingsdienst 298 spinachtige 300 keukenmeester 302 Frans lidwoord 303 meelballetjes 305 ouderwetse 307 milliliter 309 lichaamsdeel 310 hert 312 alstublieft 314 vroeger 316 klok 317 bijbehorend 318 vat 319 toespijs 320 Hare Koninklijke Hoogheid 322 in bezit van 324 prikpen 325 besteldienst 327 drinkbakje 328 grappenmaker 329 voor 330 landbouwgrond 332 paard 333 een en ander 334 beroep 335 geluid voor ‘stilte’ 337 uitkering 341 vluchtige stof 342 groet 345 muziekaanduiding 347 afgodisch 350 rare 352 hoeveelheid 354 eikenschors 355 voordat 356 gierigaard 357 chocoladepoeder 359 boom 360 snijwerktuig 361 spoed 365 projectieplaatje 367 zijrivier van de Rijn 372 doorgang 373 grondsoort 375 ruiterpet 376 bouwstof 377 visgerei 378 bijbeldeel 380 tijdelijk 381 zoogdier 382 horige 384 plaats in Drenthe 385 plaats in Duitsland 387 redekavelen 390 Europeaan 391 Griekse letter 392 omslagdoek 395 insect 398 meisje 399 te koop 401 Noorse god 403 gemeen 404 Turkse titel 406 oosterse titel 408 pluis 409 rol 411 lingerie 413 Russische dorpsgemeenschap 414 deel van een fornuis 415 kledingstuk 418 aloësoort 420 in loco 421 in het jaar 422 beest 424 rund 425 groot vertrek 428 soort dans 430 tapkast 432 haagheester 434 defensiegemeenschap 435 toverkol 436 omtrent 438 veenachtige grond 440 verplichte verzekering 441 schaaldier 443 besteller 444 moerasgrond 446 tegenover 448 voegwoord 449 meermin 450 aanwijzend vnw. 452 brompot 454 neerslag 456 militair 457 ongeveer 459 plicht 461 prooi 463 dandy 466 bedehuis 468 vrouwelijk dier 470 nummer 471 aarzeling 473 priklimonade 475 strowis 476 snavel 478 het aanschouwen 480 kilogram 482 dyne 483 middeleeuws lied 484 visje 485 centimeter 487 van onderen 488 twijg 489 schaakterm 491 legerafdeling 493 daar 494 baardje 495 sterk hellend 497 trekgat 500 boom 501 kijken 502 soort rog 504 muisgrijs 506 drinkgerei 507 onderwijzeres 510 duin 512 edoch 513 welzijn 515 uitroep 517 naschrift 520 soort haver 521 kerstlied 523 notitie 526 zat 527 vogel 528 oplosmiddel 530 persoonlijk vnw. 531 Frans lidwoord 532 streling 533 stannum 534 huid 535 lof 536 speelkaart 538 soort onderwijs 540 boom 542 inhoudsmaat 543 selderij 545 laus Deo 546 dat is 547 familielid 549 persoonlijk vnw.

Profile for ThuisinhetNieuws

Berghs Contact 1712 deel 1 19-12-2017  

Berghs Contact 1712 deel 1 19-12-2017