Berghs Contact Lither Courant 2204 12-4-2022

Page 1

Berghs Contact

foto Karel Goossens

Lither Courant

COMBINATIEUITGAVE - NR. 4 APRIL 2022 - ADVERTENTIES ) 06-53394851 - KOPIJ REDACTIE@NNMEDIA.NL


pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L


pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

Foto Harold Mazen (MooiBerghem)

JAN VAN LEEST -DE SPIL VAN BERGHEMONDERSCHEIDEN

B/L

Na maar liefst 24 jaar nam Jan van Leest onlangs afscheid van de Dorpsraad. Het geweten van Berghem, zoals we hem misschien wel mogen noemen, werd voor die bewonderenswaardige periode - en héél veel meer vrijwilligersactiviteiten in het Berghemse onderscheiden door burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans met het Osje van Verdienste. door Mark van der Donk Een hele eer vond Jan de uitreiking van de officiële onderscheiding van de gemeente Oss, waarmee de inzet van personen voor de Osse (en dus ook Berghemse) gemeenschap op een speciale manier op prijs wordt gesteld. “Daar doe je het natuurlijk niet per se voor, maar het is altijd mooi om waardering te krijgen”, vertelt hij thuis, twee weken nadat hij het bijzondere kunstwerk in ontvangst mocht nemen. Vervelen doet hij zich nog niet, maar dat moment gaat ongetwijfeld nog komen, denkt Jan. Hij is al zo lang hij het zich kan herinneren een spil in Berghem, kent heel veel mensen en heel veel mensen kennen hem. Jan was niet alleen vanuit de Dorpsraad de laatste 24 jaar direct betrokken bij het reilen en zeilen van nagenoeg alles wat er speelde in het dorp. Begin jaren 70 was hij voorbeeld al actief in de stichting carnaval. “Samen met mijn zwager Theo Mars, die naast mij woonde maar helaas al is overleden, en onder meer de zeer bekende Pieterke van Soerland zat ik in het bestuur. In die tijd heb ik ook AB’74 mee opgezet. Ik heb zelf niet in de gemeenteraad gezeten, maar me wel op allerlei vlakken ingezet voor die Berghemse politieke partij.”

TOPJE VAN DE IJSBERG

Bijna een halve eeuw geleden wist niemand nog wat komen ging, maar het was nog maar het topje van de ijsberg, zo bleek later. Want in de decennia die volgden, verrichtte Jan nog ongelofelijk veel meer vrijwilligerswerk. Met het gevaar dat we heel wat zaken vergeten, een opsomming: Jan richtte de (dit jaar het 50-jarig jubileum vierende) tennisvereniging mee op, hij organiseerde Koningsdag en dodenherdenking en coördineerde tientallen jaren verkeersprojecten op school. Hij is ook nog altijd het aanspreekpunt voor de duofietsen (“die staan bij Nelly van Erp in de Hoessenboslaan en als er problemen zijn, weten ze mij te vinden”), helpt iedere maand mee te repareren in het Repaircafé, is nog steeds lid van heemkundevereniging Berchs-Heem, de Berghse Tafel én vrijwilliger bij EET met je hart. Meteen na afloop van het interview moet hij dan ook snel door. “Voor dat laatstgenoemde initiatief moeten er mensen opgehaald worden, om bij café Kaatje te gaan lunchen. De Osse horeca organiseert lokale ontmoetingen voor kwetsbare en eenzame ouderen. Belangrijk dat er voor hen de mogelijkheid is om een praatje te maken.”

MEESTER GIELENPLEIN

Vanuit de Dorpsraad liet Jan jarenlang, gevraagd en ongevraagd, zijn licht schijnen over alles wat er maar speelde in Berghem. Zo was hij onder meer betrokken bij de bouw van de nieuwe Berchplaets, de realisatie van de Piekenhoef en het centrumplan. “Samen met een

commissie van de gemeente Oss hebben we bijvoorbeeld meegedacht over de keuze van het gebouw. We hebben ook de naam Bergse Veld tegen kunnen houden. Het vernieuwde Meester Gielenplein blijft gelukkig gewoon zijn naam behouden.” Jan, inmiddels 76 lentes jong, werkte door het hele land. Hij was - en is nog steeds - handig in het maken van gereedschap en machines en diende verschillende werkgevers. De laatste 30 jaar van zijn werkzame leven was hij een manusje van alles op basisschool ’t Molenveld. “Administratie, documentatieleider, conciërge, geef het maar een naam. Ik heb er gewerkt vanaf het moment dat ze net verhuisd waren naar de Wilhelminasingel. Daar heb ik 52 jaar geleden - een eindje verderop - zelf ook, samen met mijn zwager, ons eigen huis gebouwd. We wonen er nog altijd met veel plezier. Elke dag ging ik op de fiets naar school, want je moest toen nog een stukje omrijden. Ik ben ook al die jaren met de schoolverlaters, groep 8, mee geweest. Eerst naar Stevensbeek, later naar Schaijk en net over de Maas. Dan gingen we drie dagen weg, een soort schoolkamp.”

HOOFD NOG GOED

Inmiddels wil het lijf niet helemaal meer meewerken. “Ik ben aan mijn rug geopereerd, heb een nieuwe knie, last van mijn schouder en loop moeilijk. Maar in het hoofd zit het allemaal nog goed”, lacht Jan. “Zolang ik me nog naar boven kan bewegen, blijven wij aan de Wilhelminasingel wonen. Mijn vrouw Tonny is een boerendochter en is graag in de tuin en om het huis bezig. Hier zijn we helemaal op onze plek.” Dat geldt eigenlijk voor heel Berghem wel. Jan - van origine een Ossenaar - heeft zijn hart echt aan het dorp verpand. “Sinds ik hier vanaf mijn 17e kom, voel ik me er thuis. Ik ben een echte Berghemnaar en daar ben ik trots op. Ik heb me ook altijd met veel plezier voor de gemeenschap ingezet. Een hoogtepunt in al die jaren kan ik niet echt noemen. Het maakt niet uit waarvoor, als ik kan helpen en er tijd voor heb, dan doe ik dat. Ja, ik ga mijn werk in de Dorpsraad zonder twijfel missen. Dat wordt waarschijnlijk een groot gat. Maar dat vullen we ook wel weer op, hoor. Ik wacht rustig af wat er op mijn pad komt. Maar nu ga ik eerst lunchen met EET met je hart. De plicht roept.”


pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

Teun & Mark van Hal

Het Wargaren 66 - Lith - 0412-481466

NIEUW BINNEN GEKOMEN:

TOYOTA AYGO NIEUWSTAAT BOUWJAAR 2015 66.000 KM

>>>>>>>>>>>>>BANDENWISSELWEKEN<<<<<<<<<< Voor onze complete voorraadlijst en verdere informatie

WWW.AUTOCARELITH.NL

APK keuringen - Onderhoud & Reparatie - Motordiagnose - Bandenpartner In- en verkoop auto’s - Schade expertise - Schade reparatie - Airco onderhoud

Een buurtzame bank is een vertrouwd gezicht in de buurt. Al ruim 100 jaar.

Hoogheuvel Advies

Kerkstraat 60 5351 EB Berghem T 0412 - 641165 E info@hoogheuveladvies.nl I www.hoogheuveladvies.nl


pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

ZILVEREN WILLIBRORDUS VOOR HENNIE VOS-BOEIJEN

B/L

Foto Harold Mazen (MooiBerghem)

Tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad werd Hennie Vos-Boeijen onderscheiden voor haar grote verdiensten voor de Berghemse gemeenschap. Ze heeft zich vele tientallen jaren ingezet voor (met name het dansende deel van) het dorp en dát werd op waarde geschat door de dorpsraad. Het leverde Hennie de Zilveren Willibrordus van 2022 op. door Mark van der Donk De jaarlijkse uitreiking van de Zilveren Willibrordus kon niet, zoals gebruikelijk, plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie. Die kwam door de coronaregels te vervallen. De openbare vergadering van de dorpsraad, die in maart plaatsvond, was gelukkig een goed vervangend moment om Hennie Vos-Boeijen alsnog in het zonnetje te zetten. De organisator van met name ontelbaar veel carnavals- en dansactiviteiten - zowel voor als achter de schermen - ontving onder luid applaus de onderscheiding voor de vrijwilliger die zich bovengemiddeld heeft ingezet voor Berghem. Hennie was met haar familie naar de Berchplaets gekomen, waar ze genoot van alle aandacht. “Mijn dochter Ingrid vertelde het mij een paar uur van tevoren. Toen heb ik wel een traantje weggepinkt. De Zilveren Willibrordus is een mooie bekroning op het vele vrijwilligerswerk, maar ik wil wel benadrukken dat ik het niet alleen heb gedaan. We hebben het samen gedaan.”

BESMET MET HET VIRUS

Carnavalsvereniging De Bietenbouwers neemt een belangrijke plaats in, in het leven van Hennie. Ze was er jarenlang secretaris en werd tot erelid gekroond. Het hele gezin raakte besmet met het virus. “Mijn oudste dochter Geri wilde bij de dansmariekes, maar dan moest je lid zijn van De Bietenbouwers. En dat waren Adriaan en ik toen nog niet”, vertelt ze. “Op het lidmaatschap van opa Lee Vos is ze toen bij dansgarde De Bietjes begonnen. Snel daarna zijn we toen ook zelf lid geworden en toen is ook onze jongste dochter Ingrid gaan dansen. Ze hebben ook allebei jarenlang getraind.” Bestuurslid, trainster, jurylid op meerdere festivals, secretaris en penningmeester was Hennie onder meer bij BeatYes, zoals De Bietjes inmiddels al jarenlang heten. Nog steeds is de familie Vos zeer betrokken bij de dans- en carnavalsclub. “Geri ontwerpt nu nog de showkleding, Ingrid is voorzitter. Adriaan is tweemaal grootvorst geweest van De Bietenbouwers. Voor de dansclub heeft hij jarenlang het oud papier geregeld. Waar ik met de grootste glimlach aan terugdenk? Aan de lustrumfeesten. Ja, iedere vijf jaar feest vonden wij wel een goed idee. En ook aan de ludieke acties tijdens carnaval, met de prins van Berghem, en de drukbezochte boerenbruiloften. Dan ging ik altijd rond met brandewijn met suiker. De ‘jongens uit ‘t Tuureind’ hadden dan mijn speciale aandacht, samen dronken we dan een paar borreltjes. Vond ik altijd geweldig.” De koninklijke onderscheiding op de receptie van het lustrumfeest in 1999 was uiteraard ook een hoogtepunt, vult ze aan. “En met de Grootvorst, Adjudant, Raad van Elf en aanhang zijn we ook ooit een weekend naar Den Haag geweest. Carnavalsclub Ons Brabant vierde haar jubileum. Een geweldig feest, waar ook Koos Alberts kwam optreden. We sliepen in een groepsaccommodatie, maar zijn eerst tot in de late uurtjes doorgegaan.”

BUURVROUWEN UIT TUUREIND

Hennie deed ook jarenlang mee met de optocht van het Knollenrijk. “Samen met de buurvrouwen. Hoe dat precies ontstaan is, weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk dat het vooral onze creatieve inspirator Ine Perk was. We hadden destijds veel kinderen in de buurt en het was gewoon heel gezellig om samen te bouwen, thuis en in de schuren van Tuureind. Een hechte buurt, waar iedereen elkaar kende. Na de prijsuitreiking gingen we altijd naar café De Molenhoek, voor friet met ranja en als aandenken voor alle kinderen een blikken medaille, want Hans Perk werkte toen bij Thomassen en Drijver.”

MOOIE WAARDERING

Dansgarde De Bietjes/dansclub BeatYes mogen we wel haar kindje noemen. In 1979 begon Hennie met het begeleiden, wat ze meer dan 40 jaar niet meer los liet. Het eerste waar ze aan denkt wanneer dit onderwerp wordt genoemd? Het EK in Neu-Isenburg, Duitsland, in 1990. “Rond 11.00 in de ochtend hadden we toen al 3 EK-titels gewonnen, dat vond ik toch wel heel bijzonder. Echt een hoogtepunt uit de geschiedenis van de dansclub. Ook de organisatie van drie EK’s in de Maaspoort in Den Bosch was een geweldige ervaring. Verder vind ik onze deelname aan de pronkzittingen altijd heel leuk en dan vooral de vele positieve reacties van de Bergse mensen. Altijd weer een mooie waardering voor het vele werk dat je doet.” Naast haar vele werk in Berghem, was Hennie ook bijna 40 jaar actief in de landelijke dansbond. “Als bestuurslid en ik heb cursussen gegeven en gejureerd op festivals. Afgelopen september werd ik, tijdens mijn afscheid, tot erelid benoemd. Ook een mooi compliment.”

SHOWKLEDING MAKEN

Als bestuurslid en vooral met het verzorgen van de showkleding, van september tot en met januari, is Hennie nog altijd volop actief. Maar een jaar geleden kreeg ze helaas plotseling een hersenbloeding. De tijd moet leren of en wat ze nog allemaal kan oppakken. “Voor mijn kleindochter heb ik wel nog de showkleding gemaakt, samen met mijn dochter”, vertelt ze. “Maar waar ik voorheen soms wel 10 uur per dag naaide, kan ik dat nu nog maar 1 of 2 uur achter elkaar doen. Daarna word ik moe, dat vind ik wel jammer. Ik hoop het allemaal nog zo lang mogelijk te kunnen blijven doen.”


pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

THE 4 ELEMENTS

MEDISCHE VOETEN HANDZORG

Jerica Bastiaans info@voetvorm.nl Tel. Berghem 06-16026402 Tel. Heesch 06-51416050

Praktijk Voet&Vorm is een Rijkserkend medisch Pedicurepraktijk. Zij verleent voetzorg aan voetproblematiek bij Diabetes Mellitus, Reuma, Kanker, Parkinson, MS, Geriatrie en Sporters. Gespecialiseerd in de behandeling van ingroeiende- en schimmelnagels. NIEUW: medisch manicure voor herstel van huid en nagels ten gevolge van een ziekte. Expertise in nagelpathologie en verleent handzorg met zuivere organische producten. De Praktijk is aangesloten bij branchevereniging ProVoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister va ProCert. Erkend Oncologisch Voet- en Handzorgverlener ( OVV/OHV) en opgenomen in de digitale verwijsgids Kanker van het IKNL. Onderzoek, advies, behandelplan, multidisciplinair gerichte zorg en nazorg. Gevestigd in Gezondheidscentrum Berghem en Heesch en biedt samenwerking met aanpalende zorg binnen de gezondheidscentra. Wij hebben rechtstreeks contact met de ziekenhuizen in de regio voor kankerpatiënten.

• APK STATION • ONDERHOUD & • REPARATIE • ALLE MERKEN VAN • •

HOESSENBOSCHFESTIVAL.NL

Gezondheidscentrum Berghem, Molenweg 2k, 5351 EV Gezondheidscentrum Heesch, Gildestraat 1, 5384 JC

www.voetvorm.nl

• •

• SCHADE HERSTEL • EN• TAXATIE • IN- EN VERKOOP NIEUW to onze zorg. auGEBRUIKT UwEN Uw auto onze zorg.

Zevenbergseweg 19A 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412-403666 skautoservice@hotmail.com www.skautoservice.nl


pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

83 ARTIESTEN OP HOESSENBOSCH FESTIVAL

Nu we weten dat Hoessenbosch Festival met vier dagen helemaal los gaat, is het tijd om de artiesten in de spotlight te zetten. Op deze 6de editie van 1 t/m 4 september 2022 zijn er maar liefst 83 artiesten die hun kunsten vertonen op de stages die het hele weekend verwijzen naar ‘The 4 elements’. Deze kenmerken de genres bands, Nederlandstalig, après-ski, gekkigheid en hardstyle. Met een serieus rockprogramma mag dit genre vanaf deze editie aan dit rijtje worden toegevoegd. Bierliefhebbers opgelet: op zaterdag openen de deuren namelijk al om 14.00 uur ‘s middags voor de Beruchte Biercantus. Feest gegarandeerd! De traditie om oude vertrouwde acts ieder jaar opnieuw een plek te geven in de line-up, wordt ook dit keer doorgezet. Zo zijn de huisdj’s DJ Menno, Disco Vision en DJ Sonny van de partij, net zoals de Silent Disco, Café de Snor en regionale hits zoals Etienne Alvares en de Mega Kuif Karaoke Show. De organisatie mag bovendien bekend maken dat Flemming afreist naar de bossen van Berghem, Jan Biggel van de partij is en er, met de komst van de Rattle Snake Shake en Punk Ass Ninja’s, geen rockfanaat meer stil zal staan. Het concept ‘Back tot the nineties’ komt in deze editie tot recht met – hou je vast! – de Party Animals. Tip! Begin de vrijdag meteen goed met de Smèrrig Diskjochies en Jody Bernal, blok je agenda op zaterdag al vanaf 14.00 uur voor de Beruchte Biercantus en eindig ‘m met de populaire coverband Staal met Glazen op de mainstage. Of voor het hardere werk bij the Evil Activities en ‘The Godfather of Hardstyle’ The Prophet.

FAMILIEFESTIVAL

De familiedag groeit zo onderhand uit haar voegen en daarom besloot de organisatie

om die naar de zondag te verplaatsen. Met deze extra dag kan er meer geprogrammeerd worden voor de kids en er dubbel zoveel bezoekers ontvangen worden. Tussen 12.00 en 19.00 zal er daarom naast de knutsel-, dans-, en sportactiviteiten een waar kidsfestival worden neergezet, compleet met timetable. In de mini-editie van 2021 hebben we hier al een beetje van mogen proeven. Ook dit keer zullen de bekende K2 zoekt K3, the Voice, Beat Me en Holland’s Got Talent artiesten er zijn. De allerkleinsten kijken naar poppentheater van onder meer Hoessenbosch en Kriskras. Nieuw is de Silent Disco voor de jeugd en grote namen zoals de Partyfriex en Zanger Kafke.

TICKETS

Iedereen die vorig jaar al een ticket heeft bemachtigd, hoeft niets te doen en kan hiermee het festivalterrein op. Nog geen ticket? Op maandag 25 april start de verkoop van 500 extra tickets per dag. Op diezelfde dag zal ook de opzet van de HBF Business Avond bekend worden gemaakt, speciaal voor ondernemers en zzp’ers. Dit worden 4 magische dagen in de bossen van Hoessenbosch dus koop snel je kaarten!

B/L

KONINGSDAG 2022 WEER OP HET MEESTER GIELENPLEIN Op 27 april vieren we Koningsdag, komen jullie ook? Versier je fiets, want we starten met de versierde fietstocht. We verzamelen om 9.50 uur in de Sportstraat zodat we om 10.00 uur kunnen starten. Natuurlijk hebben we na afloop de prijsuitreiking voor de mooist versierde fiets. Daarna hebben we allerlei spelletjes waar je aan kan deelnemen, de spelletjeskaarten worden uitgedeeld op jouw school of kinderdagverblijf. De spelletjes duren tot 13.00 uur. Daarnaast krijgt de kinderbraderie een mooie plek, dus heb je oude spulletjes, een leuke act, lekkere zelf gebakken taartjes of speel je een muziekinstrument? Geef je dan op voor 23 april, dit kan via het volgende mail adres: oranjecomiteberghem@hotmail.com. Dan zorgen wij dat je een mooi plekje krijgt. We vragen wel € 5,00 borg voor een oranje grondzeil. De borg ontvang je na afloop van ons terug. Je kunt laden en lossen van 9.00 tot 9.45 uur vanaf de Kapelaan Kitslaarstraat. We hopen jullie allemaal 27 april te mogen begroeten.


pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

ACTIVITEITENAGENDA DE SNOECK THUIS IN DE BUURT

KLUSSENGROEP AAN HET WERK

In de laatste versie van de lither courant hebben we al iets verteld van het nieuwe project Thuis in de buurt. Dit betekent dat ons Dorpshuis De Snoeck steeds meer activiteiten zal gaan organiseren waarbij dagelijks ontmoeten mogelijk gemaakt wordt. Ontmoeten start bij mensen. Bij mensen die samen iets willen doen, bij mensen die het nodig hebben en bij mensen die zich hiervoor willen inzetten.

Jeu de boules banen In overleg met de bestuursleden van de jeu de boules club heeft onze klussengroep de jeu de boules banen uitgezet zodat er ook een klein terras gepositioneerd kan worden op de baan voor de MFA. Er zijn nu 2 banen van 12 bij 3 meter. De bankjes voor het terras zijn beschikbaar geschonken.

Ons gemeenschapshuis De Snoeck is de plek om te ontmoeten, recreëren en leren. De Snoeck is een eigentijds, goed uitgerust, laagdrempelig, multifunctioneel en toegankelijk huis van ons dorp Lith. Het huis waar altijd iets te doen is en dat voor elke (leeftijds-) groep iets te bieden heeft. Maatschappelijke, sociale, educatieve activiteiten starten hier en komen er samen. Ons dorpshuis verbindt binnen met buiten. Het is betaalbaar en gastvrij. Je loopt er spontaan binnen en je voelt je er direct thuis. Je wordt hartelijk ontvangen door onze vrijwilligers en de deelnemers van Koozie dagbesteding. Kortom altijd een luisterend oor. Om dit project goed vorm te geven heeft Veldsink Quivoir zelfstandig adviseur van de Regiobank aangegeven het project te willen ondersteunen op een passende wijze. Op donderdag 31 maart zijn we gestart met de Lithse Huiskamer. We starten elke donderdag om 10.30 uur met een wandeling en drinken daarna een kop thee of koffie die u gratis wordt aangeboden.

JAZZSESSIE MET PAUL WIJNHOVEN Al bijna 40 jaar spelen muzikanten uit Oss en Uden oude Jazz uit de jaren 20-30 en 40. Regelmatig worden muzikanten uitgewisseld aan beide bands. Gelukkig kunnen, nu er na de corona pandemie meer mogelijkheden zijn, de muzikanten weer spelen. De bandleden improviseren op bestaande jazzclassics. Voor alle bandleden geldt: onderling muziek maken met heel veel plezier. Het optreden start rond de klok van 14.15 uur.

Banken voor MFA de Snoeck De banken voor de Snoeck waren wel toe aan een opknapbeurt. In samenwerking met Het Hooghuis in Oss zijn de houten balken geschuurd en opnieuw in de beits gezet. We zijn dank verschuldigd aan docent Frans Cornelissen die het schaaf- en schuurwerk voor zijn rekening heeft genomen. De kiosk Het klussenteam van de Snoeck is gestart met het maken van plannen om de kiosk weer een nostalgisch uiterlijk te geven. De dorpsraad van Lith heeft aangegeven dit project te ondersteunen.

AGENDA 1 mei 14.15 uur Jazz Sessie met Paul Wijnhoven. 5 mei 11.30 uur Vrijheidslunch in de Snoeck met activiteiten voor kinderen Aangeboden door de gemeente Oss en de dorpsraad. 15 mei Kioskconcert door Vocal Groep Lith. Elke donderdag om 10.30 uur Lithse Huiskamer. Elke vrijdag broodje Snoeck vanaf 11.30 uur.

MFA de Snoeck | Marktplein 24, 5397 EW LITH | T: 0412-481233 | www.mfa-desnoeck.nl | info@mfa-desnoeck.nl | Wij staan ook op


�-'. -·.

,,

pagina 9

�'

1 -

•\

, -�

.,

?

�.

1

WIE JARIG IS TRAKTEERT. MET EEN MOOIE JUBILEUMACTIE VOOR U

251 JARIG JUBILEUM VOOR VAN DEN HEUVEL MAKELAARS “Wij vinden het belangrijk om jou als klant goed te kennen en wij hechten grote waarde aan het persoonlijk contact”. Het zijn woorden die te lezen staan op de site • van de Osse Makelaar van den Heuvel. Die vertrouwelijke klik met de klant heeft ze in een kwart eeuw gebracht waar ze nu staan. Een Regiospecialist die ‘het klappen van de zweep’ als geen ander kent. “Wij zijn zeker geen ‘salesmensen’, verre van dat zelfs, wel zijn we uitstekende dealmakers die niet houden van poespas. Noem ons maar een no-nonsense bedrijf. Duidelijk, eerlijk, oprecht en met kennis van zaken”, zo omvat de jubilaris Frans van den Heuvel zijn onderneming samen. Gesproken vanuit zijn hart, ziel en zaligheid. door Jan van Ravenstein Kijkende naar de historie van het Osse Makelaarskantoor is te zien dat de ‘roots’ van het bedrijf in het Berghemse terug te vinden zijn. “Toendertijd werkte ik in de bouwwereld. Gebouwen en de bijbehorende architectuur vond ik bijzonder inspirerend. Achteraf gezien is het dus niet vreemd dat ik na mijn bouwactiviteiten solliciteerde bij een makelaar”, aldus eigenaar Frans van den Heuvel. Na drie jaar gewerkt te hebben in loondienst en waar hij naast zijn werk de benodigde papieren (Makelaardij en Hypotheekadviseur) behaalde, was er de grote stap naar zelfstandigheid en opende hij in februari 1997 trots zijn eigen kantoor in Berghem. “Van den Heuvel Makelaars”, was een feit. Twee jaar later al was er de verhuizing naar Oss. Een for-

www.thuisinhetnieuws.nl

se kantoor-uitbreiding in 2017 maakte het geheel compleet.

VERTROUWEN

Een van de peilers waarop van den Heuvel Makelaars op rust

?- . �--

"" ·" -· - ' • � ' , ' ► ,; 1

is het vertrouwen. Frans: “Trots ben ik op een uitspraak van een opdrachtgever die me na afronding van de verkoop van zijn huis vertelde dat ik in zijn beleving een ‘mensenmens’ ben. Dat doet je goed. Doen wat je belooft”, dat is ons credo. Naast het makelaarskantoor is van den Heuvel ook Hypotheekadviseur. In hetzelfde huis houdt het bedrijf Cofidi Hypotheken & Verzekeringen kantoor. Frans: “Ontzorgen van A to Z met eerlijke en vooral nuchtere adviezen”. Dat heeft er voor gezorgd dat ze de afgelopen jaren vele bestaande woningen, nieuwbouwprojecten en bedrijven hebben mogen verkopen en taxeren. Een bijzonder nieuwbouwproject dat ze nu in de verkoop hebben wordt in Reek gebouwd.

..

B/L

van de snelwegen A50 en A59. Daarnaast bijna op loopafstand van het natuurgebied ‘De Maashorst’ met haar optimale recreatieve mogelijkheden. Reek, de bekendheid van het dorp danken ze aan het frisse ondernemersklimaat. Daarnaast biedt de gemeente volop ruimte aan ondernemers die op zoek zijn naar de ideale combinatie van wonen, werken en vooral leven”, zijn de woorden van een enthousiaste Frans van den Heuvel. Maar liefst acht zijn hier in aanbouw waarvan nog enkele beschikbaar, allen met voldoende gratis parkeerplaatsen. ‘Werken’ op de begane grond met alle voorzieningen inclusief overheaddeuren. De woningen op de verdieping hebben allen dezelfde grootte. Een open keuken die naar wens is aan te passen, evenals het sanitair van de badkamer. Het grote dakterras is een

‘TREE IN ONE’ IN REEK

“Een uitdagend en vooral inspirerend project. Zo mag ik het nieuTree In One

we ‘Three In One Reek’ in alle opzichten noemen. Een werkelijk ideale plek om ondernemen te combineren met privé voor een optimale balans tussen wonen, werken en leven. Aan de zuidelijke rand van het rustieke dorp Reek wordt Three In One ontwikkeld, gelegen op luttele minuten

verlenging van de leefruimte. Frans: “Volop ruimte voor jouw woondromen in jouw woning met jouw woonwensen. Vraag ons vrijblijvend naar de vele mogelijkheden, onze brochure of nog mooier is het voor u en voor ons wanneer we u persoonlijk, onder het genot van een kopje koffie, alles mogen vertellen van dit fantastische Three In One project. We zien uw aanvraag met belangstelling tegemoet”.

WIJ BESTAAN 25 JAAR - WIE JARIG IS TRAKTEERT Wanneer u ons in de periode tot en met augustus 2022 schriftelijk opdracht geeft voor de verkoop van uw woning dan mag u de keuze maken uit één van de volgende cadeaus:

10 X GRATIS EEN STAATSLOT

dat is wel tien maal kans op een miljoen euro

10 X GRATIS EEN BOS BLOEMEN

Maar liefst 10 weken een fleurig weekend � 10 X GRATIS EEN WIJN/BIER PAKKET

'

• ._

goed voor wel tien hele feestelijke weekendjes www.vandenheuvel.nl/acties/25jaar

1

-• ' �-

Van den Heuvel Makelaars: Oostwal 241 5341 KN Oss 0412-405022 www.vandenheuvel.nl

f

,

Cofidi � ( � Hypotheken & Verzekeringen: Oostwal 241 5341 KN Oss 0412-450476 www.cofidi.nl

,;


pagina 10

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

Geldig in week 15 zondag 10 t/m zaterdag 16 april 2022

Lekker als dip met komkommer, cherrytomaatjes of paprika.

Grolsch Krat 24 flesjes à 30 cl of 16 beugelflesjes à 45 cl,

Amstel of Alfa Krat 24 flesjes à 30 cl of Jupiler Krat 24 flesjes à 25 cl Per krat Bijv. Grolsch Pils, krat 24 flesjes à 30 cl

17.29 12.97 De actieprijzen variëren van 11.40 - 12.97

Lay’s, Cheetos of Doritos Partypacks Alle zakken à 150-335 gram, combineren mogelijk

3.98 - 4.58 2 zakken

3.

25% KORTING

3.18

2.99

2 zakken

Per emmertje

2.

29

Lu Mini crackers

Alle pakken à 250 gram, combineren mogelijk

Bestel met de PLUS app of op plus.nl.

2.

49

Heks’nkaas Origineel Emmertje 200 gram Actieprijs per kilo 12.45

*Uitgezonderd PLUS Express

GRATIS BEZORGING BIJ DIVERSE PRODUCTEN

29

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-19.00 // za 8.00-20.00 // zo 1ste Paasdag 12.00-18.00 // ma 2de Paasdag 10.00-18.00

Kwakkenbos / Mgr. Bekkersstraat 11 // Lith // T: 0412 481481


pagina 11

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

5 MEI VIERING MAASDORPEN LITH Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Het thema voor dit jaar is Vrijheid in verbondenheid. De dodenherdenking in Oss is op woensdag 4 mei van 19.00 uur tot 20.45 uur bij het oorlogsmonument aan de Nieuwe Hescheweg. De gastspreker dit jaar is Bisschop Gerard de Korte. Met dank aan de activiteitencommissie van de Snoeck in Lith en in samenwerking met de Dorpsraad Lith is er een programma gemaakt voor de viering van 5 mei op het Marktplein in Lith en gemeenschapshuis De Snoeck. Deze viering is bedoeld voor alle dorpen van de voormalige gemeente Lith. 12:00 uur gezamenlijke lunch iedereen is welkom. Bevrijdingssoep en stokbrood. Voor de kinderen springkussen en schminken 13:00 uur Muziek op de kiosk. Verrassingen live muziek en een DJ. 14:00 uur Gezamenlijk zingen van het lied “Iedereen is van de wereld en de wereld is van…” Dit gebeurt tegelijk in de gehele gemeente Oss en samen zijn we dan de Freedomband. 14:30 uur Afsluiting

KIOSKCONCERT MET VOCALGROUP LITH

Meer info vindt u op https://datisoss.nl/5mei/ Of een mail naar info@dorpsraadlith.nl.

Op zondag 15 mei organiseert Vocal Group Lith samen met MFA De Snoeck een heus KIOSK-Concert op het marktplein in Lith. Voor de koorleden zal dit een speciaal optreden worden. Na ruim 2 jaar niet met elkaar te hebben opgetreden, verlangen zij ernaar om dit weer voor U te kunnen doen. Het optreden begint om 14:30 uur met een tiental nummers. Na een pauze begint het tweede deel van het concert om ca 15:30 uur. Indien het weer te slecht is voor een buitenoptreden verhuizen we naar het gezellige MFA.

JJW ZOEKT NIEUWE VRIJWILLIGERS! Elke maand een leuke activiteit organiseren voor onze kids in Lith kunnen we natuurlijk niet alleen. Vind jij het ook fantastisch om de kids zo enthousiast deel te zien nemen aan onze activiteiten, dan zijn we op zoek naar jou! - 1 keer per maand het begeleiden van een activiteit - geen vergaderingen - leuke ideeën voor nieuwe/andere activiteiten zijn zeker welkom - we gebruiken een groepsapp om onze vrijwilligers op de hoogte te houden Wil je meer info of jezelf al opgeven: JJWLith@gmail.com

MFA DE SNOECK - LITH

BEHEERDER Man / Vrouw - 20 uur per week

GEZOCHT

Bekijk snel de vacature! W W W.MFA - D E S N OE CK .N L/ VACATURE


pagina 12

www.thuisinhetnieuws.nl

‘SCHEIDEN… DOE JE SAMEN’ •

Beiden een nieuwe start, samen vinden jullie de mogelijkheid.

Een nieuwe fase in het leven van de kinderen, samen vinden jullie hiervoor een verantwoorde invulling.

Het verdelen van gezamenlijk bezit en/of verkoop van de woning, samen vinden jullie hierin de redelijkheid.

Gevoelens van boosheid, verdriet of onmacht, samen vinden we hierin de dialoog

KIES VOOR MEDIATION BIJ BURO MIM •

Aan de mediationtafel beslissen jullie zelf en niet de rechter. • Gezamenlijk gemaakte afspraken verkleinen de kans op onenigheid achteraf. • Begeleiding is in handen van een deskundige, onpartijdige mediator. • Mediation is in (bijna) alle gevallen sneller en goedkoper. Als erkend mediator ondersteun ik stellen met en zonder kinderen, vóór, tijdens en na de scheiding. Als kindercoach is het mogelijk om samen met jullie, de kinderen een stem te geven in het proces. Daarnaast kunnen de kinderen door één of een paar gesprekken beter begrijpen en accepteren wat er speelt tijdens en na de scheiding. Het biedt hun houvast in de nieuwe situatie. Geïnteresseerd? Aarzel niet, bezoek mijn website of neemt direct contact met me op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook ’s avonds en op zaterdagochtend. Bel, mail of app mij voor een afspraak.

Miriam Ruijs Buro Mim - Mediation met perspectief MFN Register Mediator en ICR erkend kindercoach

Raadhuislaan 2a, 5341 GM OSS 06-13696864 miriam@buromim.nl www.buromim.nl

Dorpsraad Berghem is onderdeel van de binnengemeentelijke democratie. Een bestuursvorm van de gemeente Oss waarmee burgers gelegenheid krijgen zelf en met elkaar invulling te geven en zorg te vragen voor eigen ruimtelijke en sociale omgeving. Dus burgerparticipatie, beleid om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvormingsprocessen van het gemeentebestuur. Doel van van de dorpsraad is het bewaken, in stand houden en zonodig verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in de het dorp. De dorpsraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, bezig met zaken die het eigen territoriale

B/L

gebied aangaan. De dorpsraad wordt betrokken bij de eerste planvorming van zaken als leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, beheer en inrichting van de openbare ruimte. Ook heeft de dorpsraad een signalerende en adviserende en verwijzende rol tussen het College en de inwoners van het dorp.

DORPSRAAD VERGADERING MAART 2022 Op donderdag 24 maart opent Ad Verhagen zijn laatste vergadering als voorzitter van de Dorpsraad Berghem. Na enkele algemene mededelingen spreekt hij de wens uit dat we elkaar nu weer kunnen blijven ontmoeten in openbare vergaderingen, immers de coronatijd was in dat opzicht geen makkelijke periode. En middels de openbare vergadering kunnen bewoners van Berghem zo goed mogelijk de eigen leefomgeving bepalen en bewaken. Een korte vergadering, want deze avond staat in het teken van afscheid nemen van drie dorpsraadsleden, kennismaking met drie nieuwe dorpsraadsleden en de uitreiking van de zilveren Willibrordus.

MEDEDELINGEN Osseweg De dorpsraad heeft, in de adviescommissie Ruimte, zijn zorgen geuit over de gevolgen voor de verkeersveiligheid en opgeroepen een visie te vormen over het hele gebied. Dit heeft geleid tot een gesprek met de wethouder en een nieuwe projectleider die zich bezig gaat houden met het gebied rondom de Osseweg. Besloten is dat er binnenkort een gesprek komt met omwonenden met de wethouder, projectleider en Dorpsraad. Spaanderstraatsche Akkers Veel is er al gedaan om van dit gebied tussen Oss en Berghem een pareltje te maken. Maar er volgen nog meer mooie initiatieven. Zo komt er bij de fietstunnel een prachtig kunstwerk van Beeldend Berghem. Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Naar aanleiding van meldingen van overlast bij de JOPs, zijn alle betrokken partijen, waaronder ook de jongeren, om de tafel gaan zitten. Er zijn goede gesprekken gevoerd, die geleid hebben tot het besluit om de JOP in de Piekenhoef op te heffen omdat deze in de loop der jaren te dicht bij huizen is komen te liggen en de JOP bij de brandweerkazerne in de Kloosterstraat op te knappen. Daarnaast zijn er afspraken met de jeugd gemaakt over handhaving. Bovendien worden er zullen coaches ingezet. lees verder op pagina 13 onderaan


pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

AMICITIA VERRAST MET VERFILMD TONEELSPEL Om aan alle coronaperikelen, die ook de toneelvereniging al een paar jaar parten speelt, te ontkomen, besloot Amicitia enkele maanden geleden om voor zekerheid te kiezen. Het levert een verrassende uitvoering op van het stuk ‘Hotel Hommelus’, dat volgende week niet live ten tonele wordt gevoerd, maar in filmversie op de bühne verschijnt. door Mark van der Donk Het scenario ligt al een paar jaar op de plank. Sterker nog, twee jaar geleden had het niet veel gescheeld of Amicitia had de voorstelling ‘Hotel Hommelus’ al gewoon tot uitvoering gebracht. Maar de welbekende pandemie gooide op het laatste moment roet in het eten en zorgde ervoor dat nieuwe plannen keer op keer noodgedwongen werden uitgesteld. Nu is het dan toch echt zo ver; Amicitia opent volgende week zondag de deuren van Hotel Hommelus. De digitale deuren, welteverstaan. De Berghemse toneelvereniging neemt een verrassende afslag, want ze verrassen hun publiek met een heuse film. “In maart 2020 waren we slechts een generale verwijderd van de uitvoering van het stuk”, vertelt voorzitter en speler Konrad Broekman. “Vandaar dat we afgelopen januari, midden in de zoveelste lockdown, besloten om de voorstelling als film op te nemen. Daarmee zijn we flexibel en hadden we tenminste de garantie dat de voorstelling kan worden afgerond. Bovendien was het een leuke extra uitdaging voor alle spelers en vrijwilligers.” Achteraf gezien was de filmversie helemaal niet nodig geweest. Maar dat amper drie maanden later álle coronaregels van de baan zouden zijn, dat had niemand in januari nog durven hopen. Bij Amicitia zitten ze er ook niet mee. Het is een keer wat anders, een voorstelling die vooraf is opgenomen en aan de zaal wordt getoond. Een bijzondere gewaarwording dus, die geïnteresseerden kunnen gaan aanschouwen in De Berchplaets. “En zij gaan niet alleen de film zien, maar ook de typetjes, die in levende lijve aanwezig zijn”, verklapt Broekman.

EXTRA UITDAGING

Hotel Hommelus is een komedie in twee bedrijven, geschreven door Jose Frehe en Rob van Vliet. De bewerking, regie en verfilming is in handen van Joris Brukx, in samenwerking met cameravrouw Pip Henzen, namens Henzen Productions Oss. “Het speelt zich af in de jaren Appartementencomplex Mr. Gielenplein De dorpsraad heeft voorgesteld om het nieuwe complex “Maria Sofia Gielen-Kraan Staete” te noemen. “Staete” is een oud woord voor landhuis en is toegevoegd op verzoek van de aannemer. De aannemer is er trots op dit complex te mogen bouwen en wil op deze manier de naam wat plechtiger maken. Viering 5 mei De gemeente Oss is dit jaar gastgemeente voor de Nationale viering van de bevrijding op 5 mei. Het hoofdprogramma vindt plaats in Oss, maar ook in de wijken en dorpen, zoals in Berghem, zullen er leuke activiteiten zijn.

zestig, wat niet alleen zorgde voor een uitdaging voor de spelers, maar ook voor de decorcommissie”, aldus regisseur Joris Brukx, die in totaal elf spelers (waaronder acht vrouwen en drie mannen) onder zijn hoede had. “Het stuk nodigt ons uit om het beste uit onszelf naar boven te halen. En nu al helemaal, omdat het opgenomen werd voor de film.” In de komedie runnen de zussen Karin en Anita samen hotel Hommelus en daar maken ze uiteraard van alles mee. Wilbert, een sulletje en verzamelaar van allerlei beestjes, is een vaste gast. En verder komen ook het bekakte echtpaar Marilyne en Charles (die zwaar gebukt gaat onder de terreur van zijn vrouw) logeren, hoogbejaarden Gerrit en Stien komen er hun gouden huwelijksfeest vieren en tegenpolen Aafke en Henriette overnachten eveneens in het hotel. Annie - officieel slechts werkster, maar in de praktijk een manusje van alles, mét steenpuist op haar achterwerk - is de spilfiguur. En dan komt ook nog waarzegster Rozalinde voorbij, die voor verrassende wendingen in het spel zorgt. Het is kortom een vrolijk stuk, met zeer uiteenlopende typetjes en vol vaart en komische ontwikkelingen.

KAARTVERKOOP

Er zijn een aantal besloten voorstellingen gepland - één voor de sponsors en één middag in samenwerking met seniorenvereniging De Herfstzon - maar natuurlijk is er ook een avond voor de vrije verkoop. Op zondag 24 april verzorgt Amicitia die om 19.00 uur in dorpshuis De Berchplaets. Kaarten kosten 5 euro (inclusief koffie of thee) en zijn te bestellen op amicitiaberghem.nl. Wisseling van de wacht De zittingsperiode van leden van de dorpsraad loopt gelijk met de vierjarige periode van de raadsleden. Dus na de afgelopen verkiezingen worden ook de leden van de dorps- en wijkraden geïnstalleerd. De vertrekkende donsraadsleden Er wordt afscheid genomen van Ad Verhagen, Jan van Leest en Sandra Bouwman. Jan van Leest ontvangt bovendien uit handen van burgemeester W. Buijs-Glaudemans de onderscheiding “Osje van Verdienste” als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de dorpsraad en de Berghemse gemeenschap. Ad en Sandra worden als dank in het zonnetje gezet door wethouder Joop van Orsouw.


pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

DAGBESTEDING DE WILBERTHOF

Hans Raadgever STEMRECHT Eens in de vier jaar mogen we, met het rode potlood, bepalen welke kippen en hanen de volgende periode hun ei in de raadszaal mogen leggen.Een bont gezelschap met even zoveel eisen, wensen en meningen. Zij kakelen om het hards om anderen te overtuigen dat zij de beste eieren in hun mandje hebben om Oss beter te maken. Alsof Oss ziek zou zijn, maar dit terzijde. Totdat, veelal hanen, met hun gekraai de leiding nemen en zichzelf als wethouder benoemen omdat ze samen de meeste kakelende kippen in hun gevolg weten. Maar uiteindelijk wel onder het toeziende oog van de standvastige “Grote moederhen”. Dat spel noemen we democratie. Maar wat als, om welke reden dan ook, minder dan de helft zijn rode potlood heeft benut. Is het dan nog wel democratisch? “Ben het vergeten” lijkt me geen echt te rechtvaardigen excuus. Dat is kakelen als een kip zonder kop. Het kan toch niet zo zijn dat je, ondanks de grote inzet van ijverige raadskandidaten, posters, flyers, Dtv aandacht en het grote aantal stembureaus met nog eens twee dagen extra, het zomaar kan vergeten. Maar de vraag blijft: waarom. Ook de Haagse politieke betweters hebben geen idee. Ze hebben nog wel zo goed geholpen, menen ze. Heb mijn twijfels. Landelijk schreeuwen grote problemen om oplossingen. Laat onze bestuurders daar alle aandacht op richten. Nee, in plaats daarvan wordt de uitslag het volgende “probleem” wat onderzocht moet worden. Terwijl men nog druk bezig is met de vraag: “wat is groente”. Om héél precies te kunnen bepalen wat onder de nul procent BTW mag vallen, want “ons bin zuunig”. Vraag het even aan een groenteboer, denk dan. De verstedelijkte westerlingen weten niet beter dan dat melk uit een fles komt en sla uit een doorzichtig plastic zakkie. Als men bij een boer een bedrijfsbezoek brengt is de boer minimaal een week bezig om zijn bedrijf uitvoerig te schonen. En dan nog klagen de bezoekers over stank omdat het anders ruikt dan benzinedamp die ze gewend zijn. Terwijl die zogenoemde stank nu juist de reuk van de kringloop vertegenwoordigd. Immers de koe eet gras, produceert melk voor de mens en mest voor het gras zodat het gras blijft groeien voor de productie van melk. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden dus. Maar voor Haagse politici telt alleen winst en baanbehoud. Gelukkig hebben ze allemaal gewonnen. Want als je minder verliest dan gedacht heb je gewonnen, is de redenatie. Tis maar uit welke hoek je het bekijkt. Dus vieren ze feest met taart en champagne van onze belasting euro’s. Wat ik me afvraag is waarom we nog steeds met zo’n antiek rood potlood stemmen. Nu ons hele geldsysteem is gedigitaliseerd moet digitaal stemmen toch ook een eitje zijn.

OORLOGSGEWELD

Laat het oorlogsgeweld, waar we momenteel dagelijks mee worden geconfronteerd, een duidelijke waarschuwing zijn dat behoud van vrede en democratie, niet vanzelfsprekend zijn. Hoe onwerkelijk ook, vrijheid en democratie zullen altijd bevochten moeten worden. Wat mij betreft democratisch, met woorden. Ons stemrecht is een belangrijk voorecht. Alle Nederlanders mogen van tijd tot tijd aangeven in welke richting zij ons land willen sturen. Daarbij telt iedere stem, dat mogen we niet vergeten. Als we daar nonchalant mee omspringen zal uiteindelijk een kleine minderheid voor ons allemaal de dienst uitmaken. Met alle gevolgen van dien.

Wist u dat er op De Wilberthof in Berghem een dagbesteding is voor thuiswonende ouderen? Onze dagbesteding is bedoeld voor ouderen die zo lang mogelijk in goede gezondheid thuis willen blijven wonen, maar voor wie het wat minder vanzelfsprekend is om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning gedurende de dag kunnen ook op de dagbesteding terecht. We bieden er diverse activiteiten, georganiseerd door een betrokken en deskundig team, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen, interesses en talenten. De dagbesteding is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Om in aanmerking te komen voor dagbesteding heeft u een wmo indicatie nodig van de gemeente of via een wlz. Heeft u interesse, of wilt u meer informatie neem dan contact op met dagbesteding De Wilberthof, telefoonnummer 06-82211721 of 0412406464. Mailen kan ook naar: dewilberthofdagactiviteiten@brabantzorg.eu

PASEN OP KINDERBOERDERIJ DE BEESTENBERGH Op zaterdag 16 april vieren we Pasen op de kinderboerderij. Wat fijn dat we na een lange tijd weer een evenement kunnen organiseren. Deze dag is leuk voor de allerkleinste, maar ook voor de wat oudere kinderen zijn er activiteiten te doen. Zowel in de ochtend als in de middag zal de paashaas op de kinderboerderij zijn. Door middel van een speurtocht kunnen alle verstopte eieren gevonden worden. Wel goed zoeken hoor! Er kan ook geknutseld worden en er kunnen eitjes beschilderd of versierd worden. Deze mag je dan mee naar huis nemen, om thuis aan je eigen paas ontbijttafel te zetten. Bij Pasen horen kuikentjes, het teken dat het voorjaar echt begonnen is. Wie komt er voorzichtig een kuikentje knuffelen? Alle activiteiten zijn gratis en er is gratis koffie, thee en limonade. Openingstijden: 10.00 uur 17.00 uur. (De knuffelruimte en de knutselactiviteiten zijn tussen 12.30 uur en 13.30 uur gesloten).


pagina 15

www.thuisinhetnieuws.nl

EEN BURGERINITIATIEF OM INWONERS VAN BERGHEM MET ELKAAR IN CONTACT TE BRENGEN

BERGHSE TAFEL BESTAAT VIJF JAAR: FEESTJE! Deze maand is het vijf jaar geleden dat BerghsLeven van start ging, en dat we voor het eerst samen koffie dronken aan de Berghse Tafel. Die tafel is voor een trouwe groep mensen uit ons mooie dorp inmiddels een waardevolle toevoeging aan hun agenda en hun sociale contacten. Daar zijn we heel erg blij mee, en ook wel een beetje trots op.

Om even stil te staan bij dit heugelijke feit willen we u uitnodigen voor een Berghse Tafel-de luxe, op 21 april. Dat is zonder al teveel heisa, maar wel met een lekker taartje bij de koffie. Mocht u géén vaste bezoeker zijn, dan bent u óók van harte welkom.

UITNODIGING Wanneer: op 21 april van 14 tot 16 Wie: iedereen die koffie of thee lust Waar: in De Berchplaets

BerghsLeven p/a De Berchplaets, Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem. Telefoon 06 – 38 33 97 90 | mail: info@berghsleven.nl. | Volg ons ook op Facebook.

B/L


pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

volop keuze groente- en kruidenplanten

Wij nemen ruim de tijd om samen met u uw woonwensen in te vullen.

U bent van harte welkom in onze showroom. Tweede Paasdag geopend vanaf 11.00 uur

Ruim 3000 m2 aan woonwinkelen bij Margriet Wonen & Slapen

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073 532 1727 | 073 532 1882 E-mail: info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl


pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

TROUWRINGENVOORDEEL: DE ULTIEME BELEVING MET PERSOONLIJKE AANDACHT Wij behoren tot één van de grootste en voordeligste trouwringenleveranciers van Nederland en België. Wat wij als trouwringenspecialist erg belangrijk vinden, is de beleving die onze klanten bij ons hebben. Wij willen niet alleen dat onze klanten de deur uit lopen met een geschikte trouwring, maar ook met een fijn gevoel en een positieve ervaring bij ons bedrijf. TEVREDENHEID KLANTEN

We zijn daarom trots dat we een beoordeling hebben van maar liefst een 9.4*****. “Wij staan dan ook garant voor uitmuntende service voor, tijdens en na het plaatsen van een order” Wij zijn gevestigd in verschillende steden. Willen jullie langskomen? Maak dan eerst een afspraak. Of bestel eenvoudig jullie droomringen online. Kijk snel op www.trouwringenvoordeel.nl

GENOMINEERD ‘ TOPTROUWBEDRIJVEN AWARDS 2022’ IN DE CATEGORIE TROUWRINGEN!

SPECIALE G-DANS LESSEN BIJ DANSSTUDIO VAN DER STAPPEN Een dansles is voor iedereen, daar is de Rosmalense Hanneke van der Stappen van overtuigd. Zij biedt in haar strudio met vestigingen in Heesch en Nistelrode naast de verschillende dansstijlen als klassiek ballet en streetdance nu ook danslessen voor mensen met een beperking, namelijk G-Dans. Aanmelden voor een gratis proefles kan telefonisch of via info@dansstudiovanderstappen.nl. Voorop staat dat deze leerlingen bij de G-Dans lessen plezier beleven in muziek en dans. Tijdens deze les worden ze fysiek uitgedaagd door diverse stijlen en worden ze meegenomen van bijvoorbeeld hiphop moves naar showdans, ballet of naar een eigen stijl. Maar daarnaast is dit ook een les waarin leerlingen goed worden begeleid en zich gezien én gewaardeerd voelen. Onder deskundige leiding van een gespecialiseerde docente hebben de lessen een vaste, herkenbare structuur met een warming-up, ruimte voor technieken, improvisaties, verplaatsingen en dance moves en combinaties. De les draait niet om een vaste stijl zoals modern, hiphop of klassiek ballet, maar gaat uit van een creatieve benaderingswijze. Daarbij speelt de docente vooral in op de behoeftes van de aanwezige leerlingen. Methodisch en didactisch wordt dit alles aangeboden in vormen die bij deze doelgroep passen. Tijdens de Goede Doelen Actie in 2019 hebben alle leerlingen van de dansstudio zich ingezet om geld in te zamelen om het opstarten van deze lessen mogelijk te maken. Dankzij deze actie zijn de G-Dans lessen twee jaar mogelijk gemaakt voor deze leerlingen. Sinds 2020 vormen de G-Danslessen dan ook een vast onderdeel in het lesaanbod van de dansstudio.

Dit is een publieksprijs waarbij de winnaar wordt gekozen door bruidsparen, zodat er wordt beoordeeld op de directe en persoonlijke ervaring van de bruidsparen. Voor een nominatie moet er een score van een 8 of hoger zijn. De Top Trouwbedrijven Award is voor TrouwringenVoordeel.nl de manier om aan de bruidsparen te laten zien dat onze service uitblinkt in de trouwbranche! Wij voelen ons vereerd dat wij mogen deelnemen aan deze award en gaan dan ook ons uiterste best doen voor deze publieksprijs! Info@trouwringenvoordeel.nl – 085-4017148.

MARGRET HUIJBERS

DERDE NOTARIS BINNEN VAN EETEN NOTARISSEN Geboren en getogen Bosschenaar Margret Huijbers werkt nu vijf jaar bij Van Eeten Notarissen. Ze kent de stad en de markt goed. Binnen Van Eeten Notarissen verdiept ze zich in (commercieel) vastgoed in de meest brede zin. Wij zijn blij dat ze ons kantoor, nu als beëdigd notaris, nog sterker maakt!

Julianaplein 3, 5211 BA ‘s-Hertogenbosch, Tel: 073 - 613 67 26 info@vaneetennotarissen.nl, www.vaneetennotarissen.nl


pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

STONE BASE Voor onze locatie te ‘s-Hertogenbosch zijn wij op zoek naar een:

• • • •

Manager transport & logistiek; Logistiek medewerker / heftruckchauffeur; Logistiek medewerker / heftruckchauffeur parttime; Ook studenten zijn van harte welkom voor diverse werkzaamheden!

B/L

VACATURES

Interesse? Spreekt één van de functies je aan en voldoe je aan het geschetste profiel? Stuur dan je motivatie / CV naar e.swanenberg@swanenberg.nu of naar: Swanenberg Handelsonderneming B.V. / Stone base B.V. Rosmalensedijk 10, 5236 BD ‘s-Hertogenbosch t.a.v. de heer E. Swanenberg

Wij bieden: Boeiende en veelzijdige functies met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een groeiend familiebedrijf. Swanenberg Handelsonderneming en Stone base, gevestigd o.a. te ‘s-Hertogenbosch, Rossum & Raamsdonksveer vormen een groothandel gespecialiseerd in bestratingsmaterialen, keramiek en natuursteen. Jaarlijks vinden tienduizenden vierkante meters bestratingsmaterialen hun weg naar de vakgroothandel, projecten en tuinen. Meer informatie vind je op swanenberg.nu of stonebase.nl. Keramiek | Natuursteen | Straatbaksteen | Sierbeton | Split & grind | Tuinverlichting | Sfeer & decoratie

Voor ieder budget de beste sierbestrating RUIM 5000 M2 SHOWROOM!

Ook voor binnentegels!

Door de passie voor sierbestrating en de jarenlange ervaring in de branche mogen wij ons met recht dé specialist in sierbestrating noemen. In onze showroom en showtuinen vindt u het grootste assortiment in de regio! Rosmalensedijk 10 | 5236 BD ‘s-Hertogenbosch | T 073 521 37 15 | www.swanenberg.nu


pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

BERGHEMNAREN GAAN BEVRIJDINGSVUUR WEER OPHALEN Volgende maand gaat weer een grote groep Berghemnaren het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen. Na twee coronajaren wordt de jaarlijkse traditie weer opgepakt en Petra van de Ven heeft er zin in: “Mooie gesprekken, met een gemengd gezelschap en een bijzonder doel.” door Mark van der Donk Al sinds 1948 wordt het bevrijdingsvuur, bij de overgang van 4 naar 5 mei, ontstoken bij het Wageningse hotel De Wereld. Vanuit het hele land komen mensen voor die bijzondere gebeurtenis naar de plek waar aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de vredesonderhandelingen plaatsvonden. “Vrijheid is niet vanzelfsprekend”, zegt Petra van de Ven. “Dat is momenteel weer heel actueel helaas.” Het bevrijdingsvuur wordt na de ontsteking verspreid naar verschillende gemeenten in heel Nederland. Aan het inmiddels tot een nationaal evenement uitgegroeide happening doen ruim 2.000 sporters mee. Het thema van dit jaar is: ‘Vrijheid, samen maken we het verschil’. Namens de stichting Berghem tegen Kanker organiseert Van de Ven - samen met Huub van Hoogstraten en Ans van der Burgt - ook dit jaar weer de bevrijdingsloop, waarbij een grote groep Berghemnaren het vuur gaat ophalen in Wageningen en dat gezamenlijk, wandelend, naar Berghem brengt. “Dat gaan we alweer voor de zevende keer doen. We vertrekken in de nacht van 5 mei om 00.30 uur vanuit Wageningen en

komen, na enkele stops onderweg, tegen 11.00 uur in Berghem aan bij het monument op de Wilhelminasingel. Daar wordt dan het bevrijdingsvuur ontstoken door de wandelaars en een vertegenwoordiger van de gemeente”, legt ze uit.

HELE GROEP

Op initiatief van Van Hoogstraten werd er ooit mee gestart en het is in de loop der jaren een groot Berghems evenement geworden. Bij de laatste editie, in 2019, liepen er maar liefst een kleine 75 man mee. “Naar de meeste gemeenten wordt in estafettevorm gelopen - er gaat zelfs een bevrijdingsvuur naar Groningen. Maar omdat Berghem ‘maar’ 40 kilometer van Wageningen ligt, lopen wij die afstand met de hele groep”, aldus Van de Ven. “Dat is voor sommigen wel aanpoten, hoor. Maar we slepen elkaar er wel doorheen. Als we de brug bij Tiel passeren, vind ik dat altijd een speciaal moment. De zon komt dan net op, een prachtig gezicht. En tegelijkertijd denk je dan ook automatisch dat het stiekem nog best een heel eind lopen is naar Berghem.”

INSCHRIJFTERMIJN VERLENGD

Aanmelden (via h.vanhoogstraten@caiway.nl), kan, voor degenen die toch nog graag willen meelopen, nogl. “We zijn nu met 45 personen. Een groep van mensen tussen de 12 en 82 jaar oud, heel divers. Er loopt bijvoorbeeld een opa, die tegen de 70 zal zijn, al jaren mee. En hij weet ieder jaar weer zijn kleinkinderen warm te krijgen mee te doen. Prachtig gezicht, als ze daar met een man of zeven lopen.”

BUS

Deelname kost 25 euro en daarvoor wordt voor de lopers de bus naar Wageningen, de overtocht

met de pont en koffie en een broodje na afloop van de ceremonie op de Wilhelminasingel bij de Berchplaets geregeld. “Wat over blijft gaat naar het goede doel”, aldus Van de Ven. “We rijden trouwens pas rond 22.00 uur aan uit Berghem, om een lange wachttijd in Wageningen te vermijden. Ik kan het iedereen aanraden om mee te doen, want het is een hele bijzondere tocht. Midden in de nacht, we lopen lange tijd in het donker, en met steeds iemand anders naast je, waardoor je mooie gesprekken voert. Heel bijzonder. Sowieso is het de moeite waard, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat besef moet er steeds meer komen.”


pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

Vrijheid, lekker in beweging èn een mooi centje bijverdienen? Word dan fietsbezorger in je wijk!

Wat houdt deze leuke baan in? De te bezorgen post wordt van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 09.00 uur thuisbezorgd en moet die dag voor 17.00 uur bij jou in de wijk bezorgd zijn.

Interesse of vragen: info@depostbode.com of bel 0412-696565

B/L


pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

€250WINShoptegoed

HUYSER NOVARA

Gratis haal- en brengservice

€3499,00 INCL 300WH

ONTDEK DE HUYSER NOVARA

Een belt drive fiets • biedt minder weerstand • is lichter van gewicht • gaat vier keer langer mee • heeft nauwelijks onderhoud nodig Wij zijn ook dealer van: • Hercules • RIH • Cortina • Alpina • Huyser • Kettler Eén ding is tot op de dag van vandaag niet veranderd en daar zijn wij zeer trots op:

De Huyser Novara beschikt over de wel bekende strakke afwerking van Huyser. Door de CDX belt in combinatie met de Enviolo N380 naaf is het rijgedrag van deze e-bike werkelijk waar fantastisch. De Novara Beschikt tevens ook over de nieuwe in het oog springende drager met Mik-systeem.

Kom langs en probeer het uit, wij hebben diverse modellen om uit te proberen. Bel even voor afspraak: tel. 0486-464504

CycleStation Schaijk | Pastoor van Winkelstraat 17 | 5374 BG Schaijk | Telefoon 0486 – 464504 www.cyclestationschaijk.com | ronald@cyclestationschaijk.com


pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

Albert Heijn Nuland is weer open.

Nu ruimere openingstijden in het weekend!

Albert Heijn Nuland is compleet vernieuwd. Ontdek onze nieuwe winkel met nog meer vers, gemak én voordeel. Tot snel! Volg ons voor nieuwtjes. ahnuland

ahnuland

Albert Heijn Kerkstraat 8, Nuland


pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

MOOIE CHEQUE VOOR VRIENDEN VAN BERNHOVEN Dinsdag 12 april kon Nelly van Rodijnen aan de Stichting Vrienden van Bernhoven een cheque van liefst €1000,- overhandigen. Dat is de opbrengst van het boekje “Oma vertelt” dat enkele weken in verschillende winkels in Berghem te koop lag. Graag wil Nelly iedereen die dit boekje voor haar verkocht heeft heel hartelijk bedanken. Uiteraard ook dank aan alle kopers die zo een bijdrage voor de Stichting Vrienden van Bernhoven hebben geleverd. Voor diegenen die geen boekje hebben maar het wel willen lezen, het boekje ligt in de bibliotheek van Berghem om te lenen.

ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN BERGHEM Collectes In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van Roel van Gaal en Christel Nederkoorn en de 50ste verjaardag van de Frank van Duijnhoven. Giften In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 hebben wij de opbrengst van de collecte bij de crematie van dhr. Willie van Tooren, mw. Anja van der Heijden-Vullings en mw. Jose den Brok-Knipping mogen ontvangen. Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes. In het bijzonder danken wij de familie van Tooren, de familie Van der Heijden en de familie Den Brok en wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun geliefde overledenen. Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl. Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl. Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.

KINDERBINGO Eerste Paasdag zondag 17 april is er weet een Kinderbingo in de Berchplaets. De kinderbingo is een leuk uitje voor het hele gezin, maar ook opa, oma en de oppas zijn van harte welkom. Het is en blijft spannend want wie wint de mooie hoofdprijs? Kosten per kaartje € 3,- incl. glaasje ranja. Aanvang 10.30 uur,

Grondverzet en sloopwerken Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314

REPAIR CAFÉ Woensdag 20 april van 9.30 – 11.30 uur kunt u in de Berchplaets weer terecht bij het Repair Cafe. Vrijwilligers van het Repair Café Berghem staan klaar om, samen met jou, kapotte spullen of kleding te repareren. Een financiële bijdrage voor de hulp wordt op prijs gesteld.

POPPENTHEATER RONZEBONS SPEELT MOPPIE Woensdag 4 mei kan de jongste Bergse enclave in de Berchplaets genieten van de voorstelling Moppie door Poppentheatre Ronzebons. Poppentheater Ronzebons speelt het fantasievolle verhaal over en jong hondje met een groot hoofdje. Hij is heel lief, heeft soms een grote mond en moet nog veel leren. Maar wie kan Moppie nu leren wat wel en niet mag? Als dat maar allemaal goed gaat, maar misschien kunnen de kinderen wel helpen. Aanvang 10.30 uur Entree € 5,- incl. consumptie in de voorverkoop en € 7,50 aan de kassa

kwaliteit en ambacht sinds 1955 PASTORIESTRAAT 20 - LITH - 0412 481284 WWW.SLAGERIJEBERGEN.NL S C A N D E Q R - CO D E O M D E W E E K A A N B I E D I N G E N T E B E K I J K E N


pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

Marktplein 8 5397 EV Lith tel. 06 54 90 04 79

Dit kan A&R Zonwering u bieden:

·Horren Voor buiten: Zonwering zoals Luifels ·Rolgordijnen Screens Rolluiken ·Duette rolgordijnen

Voor binnen: Horren ·Luxaflex Rolgordijnen ·PVC-vloeren Duette rolgordijnen Luxaflex ·Laminaat PVC vloeren ·Tapijt/Vinyl Laminaat Tapijt/Vinyl

Mix & Match badbrug: boek of handig voor uw tablet. 55,-

kies het juiste materiaal

heeft baden van badencollectie De Mix & Match en budget bepalen acryl. Uw smaak solid surface en uw keuze.

baden in

ACRYL

SOLID SURFACE

Door-en-door gekleurd kunststof met een fluweelzachte uitstraling.

LUXE

en zeer krasvast!

daar hoeft uw En het fijne is: bad heerlijk tot rust. In bad komt u te zijn. Een afgeschuind niet groot voor Dompelt u badkamer helemaal compacte badkamer. perfect in een vrijstaand past bijvoorbeeld Kies dan voor een in optimale luxe? zich graag onder eyecatcher. bad: de ultieme

Uitstekende keuze voor een superstrakke vormgeving, extra voordelig!

TIP: IN ONZE SHOWROOM MAG U ALTIJD EVEN PROEFLIGGEN!

ONTDEK HET VERRASSENDE HUISMERK VAN BADEN+

tegen het ook aan de tegels u Denk bij uw ontwerp wand? Of kiest bad mee met de bad. Tegelt u het accent? juist voor een opvallend

illusie Met dit bad creëert u de voor van een vrijstaand bad. Ideaal de kleinere badkamer!

de vloer is Een vrijstaande badkraan op een eyecatcher in elke badkamer. ZOEKT U? WELKE VORM

en maten: in vele soorten collectie heeft baden diep, De Mix & Match van ondiep tot extra tot strak vierkant, t maakt + van prachtig rond Uw Baden badkamerarchitec vrijstaand en ingebouwd. op maat. graag een badkamerontwerp

van met vierkante vormen Een vrijstaand bad van strak perfecte combinatie solid surface: de materiaal. design en zacht

15

26-05-17 14:25

14

26-05-17 14:25

B+_brochure M&M_210x297_v9.indd

B+_brochure M&M_210x297_v9.indd

15

14

Baden+ heeft het beste van alle badkamermerken voor u bij elkaar gebracht: in de Mix & Match collectie. Van handdoekhaakje tot bubbelbad, van landelijk tot superstrak. Met altijd hetzelfde uitgangspunt: kwaliteitsproducten voor de scherpste prijzen!

Adresgegevens Industriepark 11 5374 CM Schaijk Tel. 0486 - 41 44 00 info@ago-totaaltechniek.nl

Maak vrijblijvend een afspraak, bel: Maak vrijblijvend een afspraak, Openingstijden Ma. t/m do. Vrijdag Zaterdag Zondag

09.00 - 17.00 uur 09.00 - 20.00 uur 09.00 - 16.00 uur Gesloten

www.ago-totaaltechniek.nl - www.ago-badkamers.nl

Arie Roelofs

06 54 90 04 79

Weer de klantvriendelijkste bank van Nederland! De klantvriendelijkste bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klantvriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van MarketRespons.

Veldsink Quivoir - RegioBank Mr. v. Coothstraat 13 A 5397 AT LITH T (0412) 48 13 73 E lith@veldsink.nl I www.veldsink.nl

RegioBank

De klantvriendelijkste bank van Nederland editie 2021

bel:


pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

Coronaproof vergaderen v.l.n.r.: Joeri van de Ven, Ramon Theunisse, Marc Boeijen en Barry Hoefnagels

ZATERDAG ALSNOG: BÈRGSE KWIS VAN 2021! Al twee jaar is de organisatie bezig met de voorbereidingen, maar op paaszaterdag vindt ie dan toch eindelijk plaats: De Bèrgse kwis van 2021! Online en op anderhalve meter werden vragen, opdrachten en proeven bedacht, voorbereidingen getroffen en verlangen gekweekt. Nu is het tijd om te gaan knallen. door Mark van der Donk Op zaterdagavond 16 april is het dan ein-de-lijk zo ver. Net als de vele deelnemers kunnen ook de mannen en vrouwen achter De Bèrgse kwis niet wachten op weer een ouderwets kwisavondje. “Verschillende leden van de organisatie hebben die - aan deze kant van de medaille - nog nooit meegemaakt”, vertelt Barry Hoefnagels, die zelf al vijf jaar betrokken is bij de kwis, maar de afgelopen jaren een aantal oudgedienden zag stoppen en vervangen worden door nieuw bloed. “Hun opvolgers zijn er - samen met de oude garde - vol enthousiasme ingevlogen, maar door corona is het nooit meer tot een kwisavond gekomen. Extra fijn dus, dat het nu weer kan.” Eind 2020, midden in de coronapandemie, ging al snel een streep door de quiz. Toen afgelopen december duidelijk werd dat de destijds geplande avond opnieuw niet kon doorgaan, besloot het gezelschap het niet wéér een jaar op te schuiven. “We waren het wachten wel beu en prikten daarom een nieuwe datum in het voorjaar.” Het werd paaszaterdag, wat achteraf een minder populaire datum blijkt dat de gebruikelijke laatste week van december. “Er is nu simpelweg meer te doen”, beaamt Hoefnagels. “Vakantie, een avond van de ondernemersvereniging en Paaspop bijvoorbeeld. Maar we hebben het al twee keer uitgesteld en willen het nu doorzetten.”

TRENDSETTER

Aan De Bèrgse kwis van 2021 (!) doet ongeveer de helft van het gebruikelijke aantal deelnemers mee, maar dat mag de pret zeker niet druk-

ken. “Het wordt nog steeds een mooie avond voor honderden mensen. Het is echt een traditie geworden. Vanaf 2005 organiseert Berghem, als eerste gemeente in Nederland, al een dorpsquiz. We zijn ook op het gebied van de kinderkwis trendsetter geweest. Die is nu voor de derde keer. ’s Middags, met kleinere groepjes van 4 tot 8 kinderen, in de basisschoolleeftijd en de eerste twee klassen van de middelbare, met minder en makkelijkere vragen, gericht op de doelgroep, maar wél met dezelfde categorieën als bij de kwis voor volwassenen. Vorig jaar deden er 12 teams mee.” Waar De Bèrgse kwis ook voorloper mee is, is het doorzetters- en categorieklassement. “We proberen er daarmee wat meer variatie in te brengen, waarbij iedereen voor de prijzen kan spelen en er vooraf wat tactiek nodig is. In het doorzettersklassement mogen kleinere teams drie categorieën aanwijzen die ze laten vallen, zodat ze toch zoveel mogelijk opdrachten van alle overgebleven rubrieken kunnen oplossen. Vooraf kiest ook ieder team een categorie uit, waarvan ze denken dat ze die het beste gaan maken. We proberen het er nog leuker mee te maken en het zorgt natuurlijk voor wat extra stimulatie.”

DOORONTWIKKELD

In de loop der jaren is De Bèrgse kwis meer en meer geprofessionaliseerd. En niet alleen de organisatie, maar ook de deelnemers hebben zich doorontwikkeld. “Voor een kleine groep van bijvoorbeeld 10 personen is de volledige kwis inmiddels echt teveel. Er zijn zelfs teams bij van 50 man. Het wordt ook steeds lastiger allemaal, we doen ons best om iedereen te blijven uitdagen.” Tijdens de coronaperiode ging de organisatie gestaag door met het verzinnen van vragen en opdrachten. Hoefnagels: “Online en in kleine groepjes, coronaproof, op afstand (zie foto, red.). We zijn met twaalven en die hebben we ook wel nodig. Categorieën, proeven, de kinderkwis, digitalisering, iedereen heeft zijn eigen taken. En vele handjes maken natuurlijk licht werk. We denken wel allemaal samen mee over de opdrachten en moderniseringen. Ja, ook dit jaar zijn die er weer. Maar daar kan, wil en mag ik nog niks over uit de doeken doen. De deelnemers komen er zaterdag vanzelf achter. En voor degenen die ook benieuwd zijn geworden, heb ik goed nieuws. We hebben namelijk de intentie om op 28 december van dit jaar weer ‘gewoon’ de kwisavond van 2022 te organiseren. Maar eerst de editie van 2021 maar eens tot een goed einde brengen. En op zaterdag 14 mei natuurlijk de prijsuitreiking, vanaf 19.30 uur in de Berchplaets, met aansluitend een feestavond inclusief DJ.”


is onze benadering. pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

Wij zijn de accountant die je kent, persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

persoonlijk en vertrouwd.” is onze benadering.

|

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

www.hbs acc.nl accountants en belastingadviseurs

Hendriks van Bergen & Smulders-

www.hbs - acc.nl

MEDISCHE VOETEN HANDZORG

Jerica Bastiaans info@voetvorm.nl Tel. Berghem 06-16026402 Tel. Heesch 06-51416050

Praktijk Voet&Vorm is een Rijkserkend medisch Pedicurepraktijk. Zij verleent voetzorg aan voetproblematiek bij Diabetes Mellitus, Reuma, Kanker, Parkinson, MS, Geriatrie en Sporters. Gespecialiseerd in de behandeling van ingroeiende- en schimmelnagels. NIEUW: medisch manicure voor herstel van huid en nagels ten gevolge van een ziekte. Expertise in nagelpathologie en verleent handzorg met zuivere organische producten. De Praktijk is aangesloten bij branchevereniging ProVoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister va ProCert. Erkend Oncologisch Voet- en Handzorgverlener ( OVV/OHV) en opgenomen in de digitale verwijsgids Kanker van het IKNL. Onderzoek, advies, behandelplan, multidisciplinair gerichte zorg en nazorg. Gevestigd in Gezondheidscentrum Berghem en Heesch en biedt samenwerking met aanpalende zorg binnen de gezondheidscentra. Wij hebben rechtstreeks contact met de ziekenhuizen in de regio voor kankerpatiënten. Gezondheidscentrum Berghem, Molenweg 2k, 5351 EV Gezondheidscentrum Heesch, Gildestraat 1, 5384 JC

www.voetvorm.nl

• APK STATION • ONDERHOUD & • REPARATIE • ALLE MERKEN VAN • • • •

• SCHADE HERSTEL • EN• TAXATIE • IN- EN VERKOOP NIEUW to onze zorg. auGEBRUIKT UwEN Uw auto onze zorg.

Zevenbergseweg 19A 5351 PE BERGHEM Telefoon 0412-403666 skautoservice@hotmail.com www.skautoservice.nl


pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

Actieplan voor een financieel fitte toekomst

• Pensioen • Beleggingsfondsen • Verzekeringen • Hypotheek • Nalatenschap

integraal totaal advies

van Zandvoort

meer dan Bandenservice ACCU’S - TREKHAKEN - SCHOKBREKERS - UITLATEN UITLIJNEN - BALANCEREN - REMMENSERVICE Kilometer certificaat

voor prachtig schilderwerk

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

Glasschade • Waterschade • Brandschade Spuitwerk • Houtrot APK-keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring.

Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verFrank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957 keersveiligheid, milieu en registratie.

van Zandvoort Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

meer dan Bandenservice Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle) - SCHOKBREKERS - UITLATEN ACCU’S - TREKHAKEN is belangrijk, gelijkmatig U I T LBanden I J N Ewisselen N - BA L A N C Eomdat R E Njouw - Rbanden E M Mniet EN S E R V Islijten. CE

Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden. certificaat Kilometer Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto Nummerbord vastzetten in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Met speciale schroeven, alleen met gecertificeerd kunnen Periodieke Keuring. Dezedie gegevens worden opgeslagengereedschap in een databestand worden bevestigd, jouwdoor kentekenplaten vastgezet. Op deze manier en kunnen worden worden opgevraagd alle deelnemende autobedrijven. Wees voorkom diefstal. extra alertjebij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer

K Ridderhof 98 5341 HS OSS

Telefoon 0412 – 405 333 www.laurenssenadvies.nl

K

apper

K

uif

Uw kapper aan huis op maandag en donderdag

Geknipt voor 13 euro Anja van Ravensteijn, Bel nu voor een afspraak tel: 06 517 44 858


pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

H. WILLIBRORDUS PAROCHIE Kapelaan W. Renders Julianastraat 37 Berghem - 0412-401215 kapelaanrenders@parochiewillibrordus.nl

MISSEN ST. WILLIBRORDUSKERK BERGHEM

Zondag 9:30 uur Dinsdag – vrijdag 19:00 uur Zaterdag 8:30 uur Aanbidding Allerheiligst Sacrament Vrijdag 18:00 uur Kinderkerk Woensdag 15:00–16:30 uur

ZALIG PASEN!

Het geloof in Jezus Christus, in de Overwinnaar op de dood,de Verrezene, is bepalend voor ons leven. Het geloof stuurt en richt ons hele leven vanaf de geboorte tot het graf, als het goed is. Als het goed is, maar wat is die weg om tot het geloof te komen soms lang, wat is die weg moeilijk met niet alleen wegversmallingen, maar met omleidingen en hobbels en kuilen. Ons geloof in de verrezen Heer is een heel persoonlijk geloof een relationeel geloof. Je bent geen goed Katholiek als je precies doet wat God en de Kerk voorschrijven. Het is niet zoals bij de Islam waar je pas een goed volgeling van Mohammed bent als je je precieshoudt aan wat de Koran voorschrijft of een goed protestant, in sommige kringen, als je nauwgezet de geboden van God onderhoudt. Het ware geloof in Jezus Christus de Verrezene, betekent dat je leeft van uit de Liefde die Jezus heeft laten zien op het kruis. En dat is geen wettisch geloof maar een liefdesrelatie die pijn doet en lijden met zich meebrengt. Deze dagen vieren we het Paasfeest, het grote Feest van ons geloof: het versterkt in ons het geloof , onze hoop, onze liefde, door de kruisdood en de verrijzenis van de Heer. Het lege graf is voor ons Nieuw Leven. Dat het Paasfeest en het opvolgende Pinksterfeest samen met de geloofsfeesten die we achtereenvolgend vieren, ons nieuwe Geestkracht geven en ons leven verdiepen en versterken. De Heer van alle leven heeft in de tuin van ons leven gezaaid: “Het zaad van het Eeuwig Leven”.

B/L

Zondag 24 april 2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen) 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Intenties: Toos en Piet van Lier vd Coevering Mevr. Kocken – Megens Overleden ouders Rijsselberg – Tonies en zonen Jan en Rein, Riny en Anneke van Rijsselberg Zondag 1 mei 3e Zondag van Pasen 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Intenties: Lee en Anneke Boeijen vd Wetering Sjaak vd Heuvel, fam. Vd Heuvel, fam. Van Schaijk Adriaan vd Wiel Han Wagemakers van Krieken en Wim Wagemakers Zondag 8 mei 4e Zondag van Pasen 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Intenties: Rien van Gaal Zondag 15 mei 5e Zondag van Pasen 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Intenties: Tonny Vos – Langens Riek van Buuren – de Waal

Zalig Pasen: de Heer Jezus is werkelijk Verrezen, Alleluja. Pastoor Roland Kerssemakers

MISINTENTIES: (opgegeven voor 7 april) Zondag 10 april Palmzondag 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Intenties: Adriaan van de Wiel vanwege verjaardag en trouwdag Cor en Anneke van Uden Gremmen en Jos Spanjers Riny en Anneke van Rijsselberg Truus Dreesen – Thomassen en haar man Marinus Dreesen Grad van Kessel en familie Zondag 17 april Pasen 09.30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Intenties: Tonny Vos – Langens Riek van Buuren – de Waal

Maashorst,

voor eeuwig de mooiste plek Een prachtig natuurgebied waar bos afgewisseld wordt met heide, ven en stuifzand. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een oude, statige eik. Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. Het natuurgebied is elke dag toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor actuele informatie op: www.maashorst.nl

Franse baan 2, Schaijk, 0486 745 006


pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

H.LAMBERTUS - MAREN-KESSEL Voor al uw pastorale vragen en zorg dient u rechtstreeks contact op te nemen met pastoor René Aarden, woonachtig in de R.K. Pastorie Antoon Coolenplein 5 5397 EX Lith, tel. 06 10806721 e-mailadres: pastoorlith@icloud.com Misintenties kunt u opgeven middels een enveloppe met daarin vermeld de datum en naam en toegevoegd het intentiebedrag. Gelieve deze envelop in te leveren bij mevrouw Gerda van Zoggel, Kerkweg 10 Maren-Kessel, telefoon 0412- 479277. De bijdrage voor een misintentie is € 12,00. Donderdag 14 april Witte Donderdag 19.00 uur viering in Lith Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 19.00 uur viering in Lith Zaterdag 16 april 19.30 uur Paaswake in Lith

B/L

Zondag 24 april 10.30 uur: H. Eucharistie, Beloken Pasen Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid Voorstellen 1ste communicanten Intenties: Mari en Daatje Jansen van Lith, overleden ouders Wim Janssen en Lies Janssen-van Lith(vanwege jaargetijde) Zondag 1 mei 10.30 uur: H. Eucharistie Intenties: Jan Gubbels, Jan van den Elsen (vanwege jaargetijde) Zondag 8 mei 10.30 uur: H. Eucharistie, Moederdag Intenties: Gonny van der Maazen-Peters, Tonny van Es-de Blank, overleden ouders Johan en Hanneke van Lith-van Teeffelen, overleden ouders Marinus en Truus van Amstel-de Bijl en dochter Gera, Tien Sas

Zondag 17 april Eerste Paasdag 10.30 uur Eucharistieviering in Lith

Zondag 15 mei 10.30 uur: H. Eucharistie Intenties: overleden familie van Sonsbeek, Gerard en Bert van Dijk

Maandag 18 april Tweede Paasdag 11.00 uur Eucharistieviering in Maren-Kessel. Intenties: Rein van Rossum en Familie

Zondag 22 mei 10.30 uur: H. Eucharistie Intenties: Henk van den Boogaart

Zaterdag 23 april Geen viering

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 10.30 uur: Plechtige H. Eucharistieviering t.g.v. van het 25-jarig priesterjubileum en de installatie van de pastoor René Aarden.

Zaterdag 30 april 17.45 uur Eucharistieviering Zaterdag 7 mei Geen viering

ST. LAMBERTUS – LITH Donderdag 14 april 19.00 uur: H. Witte Donderdag Instelling van de H. Eucharistie Vrijdag 15 april 15.00 uur: Goede Vrijdag, Kruisweg bidden 19.00 uur: Goede Vrijdag, Herdenking van het Lijden van de Heer, Dag van Vasten en Onthouding Zaterdag 16 april 19.30 uur: Paaswake voor de hele H. Nicolaasparochie Zondag 17 april 10.30 uur: Hoogfeest van Pasen , Verrijzenis van de Heer Intenties: overleden familie van Dijk-de Keijzer, Tiny de Veer en Dorie, overleden ouders Nol en Corrie Bongers, Jan de Veer Maandag 18 april 11.00 uur: Octaaf van Pasen, Tweede Paasdag in de H.Lambertuskerk te Maren-Kessel

Zondag 29 mei 10.30 uur: H. Eucharistie, Eerste H. Communie Intenties: Mari en Daatje Jansen-van Lith MEDEDELINGEN: - In de meimaand wordt iedere woensdagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden in de Mariakapel (bij goed weer) aan de Mr. van Coothstraat. - Doordeweekse H. Missen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag om 9.00 uur en op dinsdag om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk te Lith. Na de H. Mis op vrijdag is de uitstelling en aanbidding van Het Heilig Sacrament tot 11.00 uur. -Voor al uw pastorale vragen en voor het aanvragen van een huisbezoek of ziekenhuisbezoek dient u rechtstreeks contact op te nemen met pastoor René Aarden, Antoon Coolenplein 5 5397 EX Lith Tel: 0610806721 e-mail: pastoorlith@icloud.com -Voor het opgeven van een misintentie bent u van harte welkom in ons parochiecentrum H. Nicolaas op donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Buiten deze tijden om kunt u een envelop met daarin uw gewenste misintentie, datum en bijdrage in de brievenbus van het parochiecentrum te Lith deponeren. U kunt een misintentie ook telefonisch opgeven. Het stipendium (bijdrage) voor een misintentie is 12 euro. Contactgegevens Parochiecentrum Heilig Nicolaas: Marktplein 21, 5397 EV Lith – tel. 06-19496893


pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

H. BENEDICTUS - TEEFFELEN

PAROCHIEKERK H. SERVATIUS OIJEN

Zondag 17 april 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastoor R. Aarden. Zang: Cantor.

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 19.00 uur: Viering Kruisweg Vg. Parochianen.

Zondag 24 april Geen viering.

Zondag 17 april Eerste Paasdag. 11.30 uur: Eucharistieviering Vg. Pater v. Adrichem.

Zondag 1 mei 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastoor R. Aarden. Zang: Cantor. Zondag 8 mei Geen viering.

Zaterdag 23 april 19.00 uur: eucharistieviering Vg. Pastoor Aarden. Zaterdag 30 april geen viering

Zondag 15 mei 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastoor R. Aarden. Zang: Cantor.

Zaterdag 7 mei 19.00 uur: eucharistieviering Vg. Pastoor Aarden.

Zondag 22 mei Geen viering.

Zaterdag 14 mei geen viering

Zondag 29 mei 9.00 uur Eucharistieviering Voorganger pastoor R. Aarden. Zang: Cantor.

H.REMIGIUS - LITHOIJEN Zondag 17 april Eerste Paasdag 10.00 uur Woord en Communieviering. Celebrant Diaken J. Renders. Remigiuskoor. Intenties: Jan Doevendans. Zus Kasbergen – van Geffen als gedachtenis aan haar verjaardag, tevens gedachtenis Herman Kasbergen. Zaterdag 23 april nog in te vullen. Zaterdag 30 april 19.15 uur Eucharistieviering. Celebrant Pastoor R. Aarden. Remigiuskoor. Intenties: Anny van der Borgh – van Dongen als 6e maandelijkse gedachtenis. Huub en Riet Ruis van Kilsdonk als gedachtenis aan hun verjaardag. Zaterdag 7 mei 19.15 uur Woord en Communieviering. Celebrant Diaken J. Renders. Remigiuskoor. Zaterdag 14 mei 19.15 uur Eucharistieviering. Celebrant R. Aarden. Remigiuskoor. Intenties: Willy van Lent als 10e maandelijkse gedachtenis. Jan de Laat als gedachtenis aan zijn sterfdag. Gerrie Gielis – de Laat als gedachtenis aan hun Trouwdag. Zaterdag 21 mei 19.15 uur Woord en Communieviering. Celebrant Diaken J. Renders. Remigiuskoor. Intenties: Willianne Tijssen–Hol als 3e jaargetijde. Zus Kasbergen – van Geffen als gedachtenis aan haar sterfdag, tevens gedachtenis Herman Kasbergen.

B/L

PROTESTANTSE GEMEENTE LITH EN OIJEN Zondag 10 april 10.00 uur ds. Pim Verschoor uit Helmond 14 -15 en 16 april Stille Week 19.30 uur ds. Annet Hogenbirk uit Nijmegen Zondag 17 april Pasen 10.00 uur Ds. Willemijn Bakkes uit Driebergen Zondag 24 april 10.00 uur ds. Pim Verschoor uit Helmond koffiedrinken Zondag 1 mei 10.00 uur ds. Marcel Zijlstra uit Ede Koffiedrinken Zondag 8 mei 10.00 uur dr. Cristina Pumplun uit Amsterdam Zondag 15 mei 10.00 uur ds. F. Werkman uit Amersfoort

Telefoon 06 295 86 956 Dag en nacht bereikbaar Louise Julianalaan 50 5371 EP Ravenstein info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl www.jamesdegraaffuitvaartzorg.nl KvK Nr. 61099341 Ook indien u elders bent verzekerd Begrafenissen * crematies * verzorging * (thuis-)opbaring * rouwvervoer * afscheidsdiensten


pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L

Randmeer 18, 5347JW Oss 0412-401605 info@sierbestratingoss.nl www.vdcamp.nl www.sierbestratingoss.nl

Mogen wij even voorstellen: BigBag’s gevuld met grind of zand Bigbag’s zijn grote zakken van 0.7 m³ / 1 m³ gevuld met zand, straatzand, ophoogzand, brekerzand, grond, diverse grind bv Basalt, Icy blue, Yellow sun enz. Voordelen BigBag’s: • Eenvoudig in gebruik • Zeer sterk • Snel geleverd • Nemen niet veel ruimte in beslag

Uit voorraad leverbaar!!! Kom voor onze scherpe prijzen en meer soorten tegels naar onze showtuin.

LouisvanSchaijk A4.pdf

1

21-11-18

21:24

GRONDWERK | MINIGRAVER | BESTRATING | BIGBAG | SLOPEN TRANSPORT | CONTAINER | AANLEG | SHOWTUIN

je Ontdek hier

tuin!


pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

B/L