__MAIN_TEXT__

Page 1

BERGHS CONTACT

1E JAARGANG NR. 10 - 17 OKTOBER 2017 - ) 073-5320035 - REDACTIE@NNMEDIA.NL


17 oktober 2017 - pagina 2

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Kikker zingt en leest voor

Aanmelden voor kerstmarkt

Voor de kleintjes vanaf 3 jaar is op zaterdag 21 oktober in Dorpshuis de Berchplaets de voorstelling ‘Kikker zingt en leest voor’, gespeeld door Theater Terra te zien. In deze intieme voorstelling zingt Kikker de leukste liedjes uit de Kikker-musicals en vertelt zelf al zijn avonturen! Kikker kan zwemmen en springen als de beste. Maar hij kan niet vliegen, zoals Eend. En niet lezen, zoals Haas. En geen taarten bakken, zoals Varkentje. ‘Natuurlijk niet’, zei Haas. ‘Want jij bent een kikker! En wij houden van je zoals je bent.’ Kikker zingt en leest voor is gebaseerd op de bekende boeken van Max Velthuijs. Theater Terra werd opgericht door artistiek leider Theo Terra en staat al jaren bekend als een Nederlands gezelschap dat zich aan de top van het internationale jeugdtheater bevindt. De voorstelling begint om 14.30 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.deberchplaets.nl of aan de bar in de Berchplaets. De kaarten kosten in de voorverkoop € 6,-. Op de dag van de voorstelling kosten de kaarten € 8,50 aan de kassa, mits nog beschikbaar.

Onder de titel Winter is Coming, staat Dorpshuis de Berchplaets op zondag 10 december weer in het teken van kerst. Naast een feestelijke aankleding, optredens en wederom een schaatsbaan IN de Berchplaets is er van 11.00 tot 16.00 uur wederom een leuke kerstmarkt. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de kerstmarkt door het huren van een of meerdere tafels, kunt u zich aanmelden via kerstbeurs@deberchplaets.nl of bellen met 0412 404688. De kosten zijn € 5,- per tafel van 140 x 70 cm. Wellicht ook interessant voor uw vereniging om een leuke actie te bedenken of kerstdecoraties te maken waarmee iets extra’s voor de vereniging kan worden verdiend.

Volop activiteiten voor Bergse kids De activiteitencommissie van Dorpshuis de Berchplaets probeert een gevarieerd programma voor iedereen neer te zetten. Maar speciale aandacht gaat toch wel uit naar de kinderen. Met voorstellingen als ‘Kikker zingt en leest voor’ en ‘Nijntje op de fiets’ maar zeker ook met de Kinderbingo voor het hele gezin op zondagmorgen en de Kids Party voor kinderen van de basisschool. Dit seizoen zijn we ook begonnen met Crea-Middagen voor kinderen vanaf 8 jaar. Geweldig dat hiervoor zoveel animo is. De Halloween Crea-middag op 18 oktober zit nagenoeg vol, dus meld je snel aan voor de Kerst crea-middag op vrijdag 15 december via crea@deberchplaets.nl. We waren ook ontzettend blij met de opkomt voor de Kids Pyjama Party. Het was een gezellige boel en dat wordt het ongetwijfeld ook op de Kids Glow Party op zaterdag 18 november. Dus zit je op de basisschool, kom dan op zaterdag 18 november van 18.30 tot 20.30 uur feesten in de Berchplaets. De kosten zijn € 5,-, inclusief 4 consumpties.

AGENDA Vr 20 okt Za 21 okt Zo 22 okt Wo 25 okt Do 26 okt Zo 29 okt

19.30 uur 14.30 uur 09.00-16.00 uur 13.00-17.00 uur 14.00-6.00 uur 09.00

Ma 30 okt Wo 1 nov Do 2 nov Za 4 nov Wo 8 nov Do 9 nov Zo 12 nov

19.30-21.00 uur 13.00-17.00 uur 14.00-16.00 uur 13.00 uur 13.00-17.00 uur 14.00-16.00 uur 10.00-17.00 uur

Kienen Kikker zingt en leest voor Rommelmarkt Zitting Rabobank De Berghse Tafel Tweedehands markt en openbare verkoop Zitting Rechtswinkel Zitting Rabobank De Berghse Tafel Coderdojo Zitting Rabobank De Berghse Tafel Geosfeer Mineralenbeurs

Dorpshuis de Berchplaets contactpersoon Maria van der Heijden Sportstraat 3 5351 BZ Berghem

Wo 15 nov

Do 16 nov Zo 19 nov Wo 22 nov Do 23 nov Vr 24 nov Za 25 nov Zo 26 nov Wo 29 nov Do 30 nov Zo 3 dec

T 0412 404688 info@deberchplaets.nl www.deberchplaets.nl

09.30-11.30 uur 13.00-17.00 uur 20.00 uur 14.00-16.00 uur 13.00 uur 20.15 uur 13.00-17.00 uur 19.30 uur 14.00-16.00 uur 19.00 uur 19.30 uur 09.00 uur 13.00-17.00 uur 14.00-16.00 uur 13.00 uur

Repair Café Zitting Rabobank Groei en bloei De Berghse Tafel Intocht Sinterklaas Christel de Laat Zitting Rabobank Openbare vergadering dorpsraad De Berghse Tafel BKT-show met Jeugdprinsonthulling Kienen NDO danstoernooi Zitting Rabobank De Berghse Tafel Hart voor muziek


17 oktober 2017 - pagina 3

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Rinie van Rodijnen ontvangt een Koninklijke onderscheiding Op vrijdag 22 september ontving de heer Rinie van Rodijnen voor zijn jarenlange inzet bij de vrijwillige brandweer een Koninklijke onderscheiding. Deze wordt uitgereikt door burgemeester W. Buijs-Glaudemans. De heer Van Rodijnen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de brandweerkazerne Berghem. Verdiensten De heer Rinie van Rodijnen heeft vanaf 1 augustus 1985, 32 jaar lang een waardevolle bijdrage geleverd aan de vrijwillige brandweer van de voormalige gemeente Berghem en na de gemeentelijke herindeling in 1994 aan de gemeente Oss. Met zijn jarenlange inzet heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid. Met ingang van 1 september 2017 heeft de heer Van Rodijnen de vrijwillige brandweer van de gemeente Oss verlaten.

Stichting Canon van Berghem

De geschiedenis van Berghem op één plaats in beeld Door middel van deze periodieke nieuwsbrief wil het bestuur van de stichting Canon van Berghem geïnteresseerden op de hoogte stellen van de vorderingen van de stichting in de uitvoering van haar doelstelling. De historie van het mooie dorp Berghem is in verschillende onderdelen op uiteenlopende plaatsen beschreven, zoals in boeken, weeken verenigingsbladen, jubileumuitgaven en op internet. Omdat de som van vele het groter geheel maken is begin 2017 door een groep het initiatief genomen om via de Canon van Berghem de geschiedenis van Berghem op één plaats bijeen te brengen. Om de continuïteit te waarborgen is hiervoor een te vormen stichting als uitgangspunt genomen. Op basis van een aantal geopperde namen heeft de initiatiefgroep gekozen voor de (voor de hand liggende) naam “Canon van Berghem” omdat deze volledig recht doet aan de doelstelling van de stichting. Om een voor de stichting herkenbaar logo te krijgen is het wapen van de (voormalige) gemeente Berghem 20 februari 1816 bij Koninklijk Besluit vastgesteld door de ‘Hooge Raad van Adel’ en de vlag van de (voormalige) gemeente Berghem vastgesteld bij raadsbesluit van 27 juni 1979 als uitgangspunt genomen. Beide zijn ineen samengevoegd met de vlag op de achter- en het wapen op de voorgrond, het geheel in een ovale vorm. Voor het gebruiksrecht van het wapen is toestemming verkregen van de rechthouder het gemeentebestuur van Oss.

Op 25 augustus 2017 is door ondertekening van de notariële akte de stichting Canon van Berghem gevormd en ingeschreven, zo ook bij de Kamer van Koophandel. De stichting is geïnitieerd door en bestaat uit: Leo van Oorsouw; voorzitter Theo Kuijpers; secretaris Jan van Leest; penningmeester Bert Akkermans; bestuurslid. De stichting Canon van Berghem heeft als doelstelling: “het vastleggen van de geschiedenis van Berghem en geactualiseerd weergeven middels een website en andere media, en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”. De vorming van de stichting is financieel mede mogelijk gemaakt door een startsubsidie van de Dorpsraad Berghem en een eenmalige bijdrage van Stichting Trefpunt Berghem. Voor verdere financiering op de langere termijn wordt nog naar bronnen gezocht. Buiten de bestuurstaken vanuit de stichting worden de verdere taken binnen het bestuur verdeeld waarvoor een eerste concept Huishoudelijk Reglement opgesteld is. Conform de doelstelling wil de stichting de geschiedenis van Berghem op één plaats bijeenbrengen, hiervoor is een basisopzet voor een website vastgesteld en is de domeinnaam www.canonvanberghem.nl geregistreerd.

Deze basisopzet bestaat uit rubrieken die middels een tijdlijn online te raadplegen zijn, dit betreft (voorlopig) de volgende rubrieken (in alfabetische volgorde): •Archeologie •Bijzonder •Cultuur •Gebouwen •Kaarten en plattegronden •Kranten van toen •Landbouw en veeteelt •Landschap en natuur •Macht en gezag •Onderwijs en wetenschappen •Personen •Religie •Sociaal leven •Verkeer en vervoer •Werk en bedrijvigheid •Wonen. De stichting stelt zich hierbij voor dat de inhoud van de website http://www.canonvanberghem.nl vanuit de stichting Canon van Berghem inhoud krijgt middels het aanzoeken van z.g. gastauteurs waarvan aan de hand van publicaties reeds gebleken is dat zij een grote kennis van de geschiedenis van Berghem hebben. Enkele auteurs hebben hun toezegging tot medewerking gegeven. Uiteraard zijn redactionele stukken van ‘nieuwkomers’ met gedegen ‘Bergse historische diepgang’ ook van harte welkom. Het ontwerpen en operationeel gereed maken van de website is een intensieve klus wat nog wel enige tijd zal vergen. Voor de communicatie is het emailadres canonvanberghem@gmail.com beschikbaar.


17 oktober 2017 - pagina 4

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Cursus AED op 26 oktober: geef je nu op! Soms is het dichterbij dan je denkt! Ook uw man/vrouw kan uw hulp nodig hebben, denk niet het overkomt mij niet! Zorg dat u weer hoe u de AED moet bedienen. Volg daarom de cursus AED bij uw eigen EHBO vereniging. Hoe belangrijk het is om zo’n cursus te volgen, is al vele malen bewezen. In maximaal 3 uur weet u wat u moet doen, bij hartfalen! De cursus wordt gegeven op donderdag 26 oktober aanstaande om 19.00 uur op het adres Kerkstraat 26 in Berghem. De kosten bedragen slechts 25 euro. Aanmelden kan bij Ans van der Burgt, zet op een briefje je naam ,adres geb.datum, tel.nr. en mailadres doe er 25 euro bij en stop het in de brievenbus op Kerkstraat 26 dan ben je aangemeld en word je op donderdag 26 oktober om 19.00 uur verwacht op bovenstaand adres. Er is plaats voor maximaal 8 personen dus geef je snel. (vol is vol). Wanneer je de cursus gevolgd hebt, is het wel de bedoeling dat je 1 of 2 keer per jaar komt oefenen. Dit is dan gratis. Oefenen Op dinsdag 31 oktober, 28 november en 19 december van 19.00 tot 19.45 uur in zalencentrum De Merx. Even een berichtje sturen naar Ansvanderburgt@caiway.nl Informatie: Ans van der Burgt tel.nr. 0412401300 of 06-12875559.

Nieuw seizoen Pubquiz We kijken weer terug op een geweldig pubquiz seizoen. Met de geweldige muziekale afsluiters in ‘t Vunderke (Rene van Rooy van WC Experience) en Factor 3 in de Merx. Er begint weer een nieuw seizoen met pubquizzen in Zalencentrum de Merx en ‘t Vunderke. In de Merx hebben we zo’n 60 teams en bij het Vunderke vaak 20. De data voor het nieuwe seizoen zijn donderdag 26 oktober De Merx (Terugblik 2017) donderdag 7 december De Merx, donderdag 14 december ’t Vunderke (Algemeen), donderdag 25 januari ’t Vunderke, donderdag 1 februari De Merx (Algemeen), donderdag 22 maart ’t Vunderke, donderdag 29 maart De Merx (Algemeen), donderdag 17 mei ’t Vunderke, donderdag 24 mei De Merx (Live-muziek), vrijdag 29 juni ‘t Vunderke en zaterdag 30 juni De Merx.

Bietenbouwers trappen af met Grootvorst -onthulling De zomer is voorbij we hebben nog een paar mooie dagen gehad maar het carnavalsseizoen komt er aan. We hebben al een aantal aankondigingen voorbij zien komen waarbij men al druk bezig is met het aankomende carnavalsseizoen en datums worden genoteerd van de diverse grootvorst-onthullingen. Ook de Bietenbouwers zijn volop bezig om hier weer een mooi seizoen van te maken. Zij mogen de aftrap doen en wel op zaterdag 4 november. Deze avond zal tijdens een gezellig programma op een ludieke manier de nieuwe grootvorst worden onthuld. Uiteraard in de Berchplaets aan de sportstraat in Berghem. Aanvang vanaf 20.30 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Entree 25,- euro. Voor meer informaiie kijk op www.cvdebietenbouwers.com of https:// www.facebook.com/CVDeBietenbouwers

Ernst & Bobbie in Berghem De populaire kinderhelden Ernst & Bobbie waren woensdagmiddag te gast in Berghem. Op het sportpark van Berghem Sport verrichtten zij de aftrap voor een nieuwe spaaractie van Albert Heijn en Etos in Berghem waarmee een forse korting te verdienen is op kaartjes voor de vakantieshow op 5 november in de Lievekamp. Ernst & Bobbie deelden heel wat highfive’s uit aan de enthousiaste Bergse jeugd en enkele geluksvogels mochten zelfs een rondje Berghem met Ernst & Bobbie maken in de spectaculaire soepkippenlimousine! Foto Wiljo van Nuland Meer foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl


17 oktober 2017 - pagina 5

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Bezoek onze sfeershow! Elke zondag open!

Sierkool Geeft uw tuin weer volop kleur. Diverse kleuren. 1.75 p.st.

Tulpenbollen Zak à 100 tulpen, diverse kleuren. 11.99

(Vruchten) pindakaas voor tuinvogels 340gram. 2.49 p.st.

Per stuk

1.19

2+1

GRATIS

Vitakraft doppindaslinger 400 gram in net. 2.99 p.st.

9.99

2 stuks

4.99

Sierfruit Diverse kalebassen. 0.55 p.st.

Vitakraft mezenbollen 6 stuks. 1.59

1.29 6 stuks

1.99

Bolchrysant Kan zowel binnen als buiten. Heeft een diam. van ±40cm. In diverse kleuren. 3.99

2.

49

Volop ! n e r u e l k s r a a j na Bergthee Calluna ‘Twin Girls’ 2-Kleurige heideplant, Of Gaultheria zit vol rode bessen en is in 13cm-pot. 2.49 winterhard. In grote 9cm-pot. 1.99

Bosviolen Volle doos à 12 stuks. In diverse kleuren.

3.

49

1.

79

Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 29 oktober 2017 en zolang de voorraad strekt.

Coppelmans altijd scherp geprijsd! Oss Frankenbeemdweg 50

Voor extra openingstijden kijk op www.coppelmans.nl

0.

99


17 oktober 2017 - pagina 6

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

10 7,,-

50

samen samen

VOGELHUISJE VOGELHUISJEMaak Maakzelf zelfeen eenleuk leukvogelhuisje vogelhuisjeEN EN Van voor 7.50 een een14.99 voederhuisje. voederhuisje. Van Van29,99 29,99 NuNusamen samenvoor voormaar maar10,00 10,00

SILVANIENS SILVANIENSHUIS HUISFamilies Familiesspeelhuis speelhuis MET METaccessoires accessoiresENENfiguur figuurBeleef Beleefdede leukste leuksteavonturen avonturenmet metditditspeelhuis. speelhuis. Van Van39.99 39.99voor voor25.00 25.00

VERFSPUIT VERFSPUITKool KoolTool ToolVan Van24,99 24,99 NuNuvoor voor8,00 8,00

10,-

25,5,-

BEN BEN10 10Kruip Kruipininde dehuid huidvan vanBen10 Ben10 Beleef Beleefdedemeest meestgeweldige geweldigeavonturen! avonturen!Kun Kunje jededeboeven boevenververslaan slaanininditditBen Ben1010bordspel bordspelenenkun kunje jejezelf jezelfzozogoed goedmogelijk mogelijk transformeren transformerenomomzezeteteverslaan? verslaan?NuNuvanvan19,99 19,99voor voor5,00 5,00

Van VanDer DerDoelen DoelenSpeelgoed Speelgoedvindt vindtuuin: in: ‘t‘tDorp Dorp32 32-Heesch -Heesch Tel.: Tel.:0412-453190 0412-453190 www.vanderdoelen-speelgoed.nl www.vanderdoelen-speelgoed.nl Actie Actieprijzen prijzengeldig geldigtottot 2626november november2017 2017maar maarOPOP= OP = OP Niet Nietvoor voorwederverkopers. wederverkopers. Drukfouten Drukfoutenvoorbehouden. voorbehouden.

Va Va


17 oktober 2017 - pagina 7

www.thuisinhetnieuws.nl

Comité Zieken & Gehandicapten Collectes In de periode 21 augustus 2017 tot en met 9 oktober 2017 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 30ste verjaardag van Dennis van de Putten, de netwerkbarbecue van Ondernemersvereniging Berghem, het 50 jarig huwelijk van fam. Dollevoet, het 40 jarig huwelijk van fam. Van Gruijthuijsen, de 18de en 21ste verjaardag van Joep en Janneke Hoefnagels, de 50ste verjaardag van de heer en mevrouw Van Aalst en de 80ste verjaardag van de heer Van Leur. . Giften In de periode 21 augustus 2017 tot en met 9 oktober 2017 hebben wij een gift ontvangen van: fam. Verstegen i.v.m. de 50ste verjaardagen en het 25 jarig huwelijk van de heer en mevrouw Verstegen en de 50ste verjaardag van mevrouw Bögels-Eijsvogels. Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften. Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412402490 of via info@comitezieken.nl. Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl. Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem. Bezoek ook onze website: www.comitezieken.nl Clubkas-campagne Ook dit jaar doet Het Comité Zieken en Gehandicapten Berghem weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Stem ook dit jaar weer massaal op onze stichting.

Klimaatstraatfeest 10 staat voor de deur! Na maanden wachten is het zover: op 10 oktober startte Klimaatstraatfeest 10! Wie wint dit jaar €5000? Het Klimaatstraatfeest Team heeft niet stilgezeten deze zomer. Oké, we zijn wel even op vakantie geweest, maar inmiddels hebben we weer een prachtige editie van het Klimaatstraatfeest voor jullie klaarstaan. Teams kunnen zich inschrijven en we gaan jullie natuurlijk ook weer uitgebreid informeren over de wedstrijd door middel van artikelen, tips, nieuwsbrieven en nog veel meer leuks! Omdat we onze tiende verjaardag vieren strooien we gedurende de wedstrijd bovendien met veel extra cadeautjes. Meedoen is simpel: meld je aan op onze website, verzamel een team, verdien punten door zoveel mogelijk energiebesparende acties uit te voeren en maak kans op de hoofdprijs: een Energiebudget van €5000! Let op: de eerste 50 inschrijvers op 10-10 verdienen 50 bonuspunten!

BC

Berghs Contact Een uitgave van NieuwsNetwerk BV Maandelijks huis-aan-huis in Berghem. Oplage 4.500 exemplaren. Alle magazines zijn digitaal te bekijken op: www.thuisinhetnieuws.nl/magazines Website: Facebook: Videokanaal: Twitter:

www.thuisinhetnieuws.nl BerghsContact www.thuisinhetnieuws.nl/tv twitter.com/thuisinhetnieuw

Volgende nummer: bezorging vanaf dinsdag 21 november materiaal en kopij aanleveren: voor donderdag 16 november 12.00 uur Verschijningsdata 2017: 21 november, 19 december Verschijningsdata 2018: 30 januari, 20 februari, 13 maart 10 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 21 augustus, 18 september 16 oktober, 13 november, 11 december Bezorging Vragen en klachten over bezorging en mogelijkheden voor insteek van folders ed: 073-5320035. Folders dienen altijd vooraf aangemeld te worden bij de redactie. Folders worden niet verspreid bij nee/nee of nee/ja-stickers u heeft daarom maar 3400 folders nodig. Redactie en Advertenties: Nieuwsnetwerk BV Weerscheut 71c, Vinkel tel. 073-5320035 redactie@nnmedia.nl

media-adviseur: Els van Leur 06-10535265 - kantoor@nnmedia.nl Nico van Nuland 06-53394851 - nico@nnmedia.nl redactiecoördinatie: Wiljo van Nuland - redactie@nnmedia.nl fotografie en vormgeving: Kimberley van Nuland - kvnuland@plazacreativa.nl Berghs Contact werkt samen met berghem.nl en TV Berghem. Uitgever accepteert geen aansprakelijkheid voor inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten of foto’s. Door aanlevering verklaart de inzender dat het aangeboden tekst- en/of fotomateriaal vrij is van rechten en de uitgever aldus te vrijwaren van auteursen beeldrechtelijke aanspraken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Co lo fon


17 oktober 2017 - pagina 8

www.thuisinhetnieuws.nl

Spaar jij ook mee voor een optreden van Ernst en Bobbie? Voor 2.50 euro naar DE VAKANTIESHOW van Ernst, Bobbie en de rest op zondag 5 november in de Lievekamp in Oss.

Albert Heijn Berghem

Bij elke 10 euro ontvang je bij AH en Etos Berghem een spaarsticker. Bij 8 spaarstickers is je spaarkaart vol en koop je voor maar 2.50 euro een toegangsbewijs voor DE VAKANTIESHOW.

Het was een gezellig samenzijn, samen met Ernst en Bobbie, op woensdag 11 oktober j.l. bij voetbalvereniging Berghem Sport.

BC


17 oktober 2017 - pagina 9

www.thuisinhetnieuws.nl

NK 2017 Bullshooter Open bij de Merx

Kienen bij de Herfstzon

Van 20 t/m 22 oktober aanstaande wordt het NK Bullshooter Open gehouden in Zalencentrum de Merx te Berghem. Dit grootse event is dit jaar voor het eerst in handen van Bullshooter Events Nederland. Deze organisatie heeft sinds dit jaar het officiĂŤle agentschap van Bullshooter binnen Nederland overgenomen en is al jaren zeer nauw betrokken bij organisaties van Bullshooter. De voorbereidingen zijn al weken in volle gang en het beloofd een geweldig weekend vol mooie wedstrijden te worden waar vooral ook een gezellige sfeer bovenaan staat! Naast spelers uit de eigen competitie worden andere spelers uit Nederland verwacht, maar ook darters uit Noorwegen, Duitsland, Denemarken, Spanje, BelgiĂŤ, en Frankrijk. Het zijn open toernooidagen, iedereen is welkom! Op zondag hebben we een toernooi speciaal voor de kids; Bullshooter 4YOUth. In 2 klassen (4 t/m 9 jaar en 10 t/m 15 jaar) met ieder een eigen spel kunnen de kinderen kennis maken met onze sport. Ben je benieuwd naar het elektronisch darts en/of Bullshooter in het bijzonder, loop gerust eens binnen tijdens dit NK Bullshooter Open. Iedereen kan deelnemen maar het is ook leuk om te kijken, Voor meer informatie kijk op www.bullshooterevents.nl/nk2017 of www.facebook.com/BullshooterEvents

Op donderdag 9 november kunt u weer gezellig kienen bij seniorenvereniging de Herfstzon in Berghem. Om 13.30 uur wordt begonnen in De Berchplaets. Er zijn vele mooie prijzen te winnen.

Algemeen alarmnummer: 112 Politie: 0900 - 88 44 Brandweer: 073 623 6885 Huisarts: 0412-401922 Huisarts spoed: 0412-401900 Huisartsenpost (17- 8 uur): 0900 - 88 60 Dierenambulance: 0888-113410 Meldingen Gemeente Oss: 14 0412 Sociale raadslieden: 0412 - 62 22 04 Maatschappelijk werk: 0412 - 62 38 80 Rigom: 0412 - 65 32 32 Openbaar vervoer: 0900 - 92 92 Gemeenschapshuis De Berchplaets Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem - tel. 0412-404688. Dorpsraad Berghem Secr.: Maanstraat 19, 5351 GW Berghem tel. 06 26979796 - dorpsraad@berghem.nl Pastorie Julianastraat 37, 5351 AL Berghem - tel. 0412-401215 www.parochieberghem.nl Openbare Bibliotheek Berghem Sportstraat 3 Berghem tel. 0412-402620, maandag 13.30-19.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30- 17.30 uur. www.nobb.nl - contactberghem@nobb.nl Dierenartsenpraktijk Julianastraat 27, 5351 AL Berghem tel. 0412-401414. Spoedgevallen 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Spreekuur: ma. t/m vr. 13.30-14.00 uur en 19.00-20.00 uur. Kattenspreekuur: iedere donderdag 11.30-12.00 uur. Openingstijden voor medicijnen, dieetvoer, vlooienspul e.d. maandag t/m vrijdag 08.30-20.15 uur - zaterdag 09.00-12.00 uur. Regiobank Berghem - Hoogheuvel Advies Kerkstraat 65, 5351 EB Berghem - tel. 0412-641165 regiobank@hoogheuveladvies.nl. Geopend maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur. Tevens donderdagavond 18.30-19.30 uur. Mooiland Arnoud v. Gelderweg 69, Grave. Informatie en afspraak voor huisbezoek, Sociaal Consulent: Mariella van der Steen, tel. 088-4501010. Notaris De Vree & Van Drongelen Burg. van Erpstraat 16, 5351 AW Berghem tel. 0412-487111, fax 487123, info@dv-vd.nl

Oktoberfest in de Berchplaets met Anseltaler Party Express In Duitsland is het al jaren traditie, maar inmiddels ook een begrip in Berghem: het Oktoberfest!. Zaterdag 21 oktober presenteert de Berchplaets de Anseltaler Party Express. Echte Duitse bierfeste met de passende muziek! De lederhose kan weer van zolder, want de Anseltaler Party Express zorgt weer voor een fantastisch oktoberfest in de Berchplaets. Kaarten zijn telefonisch te reserveren bij Alwin van Dijk en koste 5 euro in de voorverkoop: tel. 06-12366729

TPG Servicepunt Maandag t/m donderdag 08.00-20.00 uur, vrijdag 08.00-21.00 uur, zaterdag 08.00-17.00 uur, tel. 0412-401489. Maaltijden Koelvers aan Huis Als u voor korte of langere tijd niet in staat bent om zelf te koken, Maaltijdservice, tel. 0412-653234. Worden 1x p/week bezorgd. Hulp bij bijzondere nood door geldproblemen Stichting Steunfonds Vincentius Berghem, Postbus 8, 5350 AA Berghem. Aanvragen schriftelijk o.v.v. uw naam en telefoonnummer, per sms of voicemail van 06-48284022. U wordt binnen enkele dagen teruggebeld voor verdere afspraken. info@vincentiusberghem.nl - vincentiusberghem.nl

BC


17 oktober 2017 - pagina 10

Huisartsenpost HOV Locatie Oss Gezondheidslaan 1b, 5342 JW Oss tel. 0900 8860 maandag t/m donderdag 17.00-08.00 uur vrijdag 17:00–00:00 uur zaterdag en zondag 24 uur geopend

Gezondheidscentrum Berghem Molenweg 2, 5351 EV Berghem. www.gezondheidscentrumberghem.nl

Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Berghem. Huisartsen Wim de Grauw, Stefan Hameleers, Liselot Plönes-van der Krogt, Beatrijs Boersema. Spreekuren op afspraak van 08.00-10.30 uur en 13.00-16.30 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur tel. 0412-401922. Voor spoed: 0412-401900. www.berghem.praktijkinfo.nl huisartsenpraktijk.berghem@planet.nl. Buiten kantooruren spoedeisende klachten: HOV: 0900-8860. Apotheek Berghem Gezondheidscentrum Berghem. J.M. van Haren-Loermans, tel. 0412-401751. Openingstijden: ma t/m do 08.00-17.30 uur, vrij 08.00-18.00 uur, za 10.00-12.00 uur. Apotheek spoed: weekdagen vanaf 17.30-23.00 uur en weekend/feestdagen van 08.00-23.00 uur: Burchtapotheek Gilissen Oss: 0412-633837 Nachten van 23.00-08.00 uur: Regioapotheek Bernhoven, Uden: 0413-408780. Groepspraktijk Logopedie Gezondheidscentrum Berghem. Contactpersoon: Alice Kok. Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen of mailen: 0412-634471/06-23400866 info@logopedieoss.nl, www.logopedieoss.nl Nova verloskundigen Gezondheidscentrum Berghem. Lianne Swiers, Maud Rozie, Marieke van Liempt, Roos Kremers, Anne van Otten. Controles op afspraak. Tel. 0412-646839, aanmelding@novaverloskundige.nl Tandartsenpraktijk Gezondheidscentrum Berghem. Mw. Bossers, Mw. R. de Rijk-Wehling, Mw. V. van Heumen, Mw. L. van den Heuvel, Hr. A. de Rijk, Hr. S. van der Waal, Mw. C. Rouppe van der Voort. Behandeling na afspraak, tel. 0412-401589, www.tandartsenpraktijkberghem.nl welkom@tandartsenpraktijkberghem.nl Cesar therapie Praktijk voor oefentherapie Cesar, Sanne v.d. Steen, tel. 0412-401764.

www.thuisinhetnieuws.nl Huid- en oedeemtherapie Derma Sana Gezondheidscentrum Berghem Acnetherapie, (oncologie)oedeemtherapie, laserontharing, littekentherapie. Vergoeding zorgverzekering mogelijk. Spreekuur op afspraak van 8.00 - 18.00 uur, avondafspraak in overleg. woensdag gesloten, Tel. 0619995204. Fysiofit Gezondheidscentrum Berghem. Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie, medische fitness en sportmassage. Tel. 0412-401764, info@fysiofitberghem.nl, www.fysiofitberghem.nl Psychologenpraktijk Derks Gezondheidscentrum Berghem. Mv. Drs. P. Derks, eerstelijns psychologische zorg, Gezondheidszorgpsycholoog BIC, cognitief gedragstherapeut, psycholoog NIP. www.psychologenpraktijkderks.nl. Behandeling na afspraak, tel. 06-24380243. Diëtist Oss/Berghem Gezondheidscentrum Berghem. Mw. Ardie van der Steen, tel. 06-33796547. Ook huisbezoek mogelijk. www.dietistossberghem.nl avdsteen@dietistossberghem.nl ONSWelzijn Gezondheidscentrum Berghem. Corry Dekkers,psycho-soc.h.v. Werkdagen: ma/di/wo/do Spreekuur: ma en do 09.00–10.00 uur Tel. 06-38503095. corry.dekkers@ons-welzijn.nl Trombosedienst en bloedafnam Gezondheidscentrum Berghem. Dagelijks van 08.00 tot 09.30 uur. Inlichtingen: 0413-403000, www.dcbernhoven.nl trombose@bernhoven.nl, Acupunctuur, dry needling Gezondheidscentrum Berghem. Joop Klasen, tel. 0412-401764/0649758275. joop@medifitoss.nl Podothereapie Makkelijk Lopen Gezondheidscentrum Berghem. Imke Couteaux, tel. 073-5470019 info@makkelijklopen.nl www.makkelijklopen.nl Personal Trainer Praktijk Willandstraat 62, 5351 PK Berghem Specialisaties: Lifestyle coaching: Voeding-Beweging-Ontspanning. Massages, Fitness en zelf-verdedigingscursus voor vrouwen. Op afspraak in Berghem of bij u thuis. Paul Schraven 06-28648493. Kijk voor speciale arrangementen op www.pspt.nl

BC

Fysiotherapie Fysio Roode Locatie IMRO-sana Burg. van Erpstraat 2 Berghem Locatie Four2Go, Osseweg 38-a Berghem Fysiotherapie, manuele therapie, kinder manuele therapie en revalidatie. Behandeling op afspraak, ook ‘s avonds en op zaterdag. Tel. 0412-657956, info@fysioroode.nl www.fysioroode.nl [1] Fysiotherapie4all Berghem Koolzaadweg 1, 5351 LP Berghem Tel: 0412-404035 Email:info@fysiotherapie4all.nl Fysiofit Molenweg 2, 5351 EV Berghem. Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie, medische fitness en sportmassage. Tel. 0412-401764, info@fysiofitberghem.nl www.fysiofitberghem.nl

Thuiszorg Thuiszorg Pantein Molenweg 2, 5351 EV Berghem. persoonlijks verzorging, gespecialiseerde verpleging, gespecialiseerde thuisbegeleiding, kraamzorg, voeding en dieetadvisering. Tel. 0900-8803, www.thuiszorgpantein.nl thuiszorg@pantein.nl Thuiszorgwinkel Pantein Uden: Industrielaan 1, ma/vr. 08.30-17.30 uur, zat. 10.00-17.00 uur. Oss: Schadewijkstraat 8, ma/vr. 09.00-17.30 uur. Veghel: Stadhuisplein 47, ma/vr. 09.00-12.00 uur. BrabantZorg Thuiszorg de Wilberthof Voor alle zorg en ondersteuning bij u thuis. klantenservice.oss@brabantzorg.eu en 0412-622678 of De Wilberthof: 0412-406464. Interzorg Monsterstraat 3, 5341 EB in Oss Huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis. Individuele begeleiding en dagbesteding. Tel. ma. t/m vr. van 08.30-17.00 uur 0412-651428 www.interzorgthuiszorg.nl info@interzorgthuiszorg.nl

Verloskundigen Verloskundigen Ridderhof IMRO-SANA Burg. van Erpstraat 4 Berghem Controles op afspraak. Naast verloskundige zorg, ook kinderwens, echoscopie, borstvoedingsbegeleiding en anticonceptie. Aanmelden: 0412-627560 www.verloskundigenridderhof.nl Nova verloskundigen Lianne Swiers, Maud Rozie, Marieke van Liempt, Roos Kremers, Anne van Otten. Controles op afspraak. Gezondheidscentrum, Molenweg 2, Berghem, tel. 0412-646839, aanmelding@novaverloskundige.nl


17 oktober 2017 - pagina 11

IMRO-SANA

Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. www.imrosana.com Fysio Roode Locatie IMRO-sana Burg van Erpstraat 2 Berghem Locatie Four2Go, Osseweg 38-a Berghem Fysiotherapie, manuele therapie, kinder manuele therapie en revalidatie. Behandeling op afspraak, ook ‘s avonds en op zaterdag. Tel. 0412-657956, info@fysioroode.nl Praktijk Voet en Vorm, Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Praktijk voor Medische voetzorg, MBO4 rijkserkend Medisch Pedicure Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV) Schimmelnageltherapeut/diagnostiek Arkada nagelregulatie specialist, Massage Lid beroepsvereniging NMMV KABIZ en KRP geregistreerd Tel: 06-16026402 www.voetvorm.nl info@voetvorm.nl Yogapraktijk Catelijne Oldenborger Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Yogalessen op dinsdagochtend, middag, -avond. Bij IMRO-sana, www.catelijneyoga.nl, tel. 0614635702. Pilates lessen Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem Voor informatie: contact per mail: Pilates.karin@gmail.com of per tel. 06-13908486. Acupunctuurpraktijk George Remst Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Traditionele Chinese natuurgeneeswijze bij diverse acute en chronische (pijn)klachten. lid N.V.A. Tel. 06-22400724. www.oosterse-geneeswijze.nl

Kinderdagverblijven Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos locatie ‘De Elfenboom’ St. Willibrordusstraat 15T, 5351 ED Berghem, Opvang voor 0-13 jaar, open van ma. t/m vrij. van 07.30-18.30 uur. Voor meer informatie: Natasja de Jager, tel. 073-6105949 (optie 1-2). www.elfenboom.nl info@hetsprookjesbos.nl Kinderdagverblijf De Schaepskooi Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem, 0412-402262. Opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Maandag t/m vrijdag 07.30-18.00 uur. Saroma v. Erp, tel. 0412-624347. www.deschaepskooi.nl info@deschaepskooi.nl Gastouderopvang Kids en care Melissa Platenburg, Jachtslot 14, 5346 WK Oss. Kleinschalig kinderopvang in huiselijke omgeving. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar, tel. 0412-650787. www.kids-caregastouderbureau.nl info@kids-care-gastouderbureau.nl

www.thuisinhetnieuws.nl Gastouderland Gastouderopvang kleinschalig, zowel dagopvang als BSO. Bemiddelt in de opvang. Marianne van der Heijden Het Reut 501 5351 TG Berghem Tel: 06 50 805 605 m.vanderheijden@gastouderland.nl www.gastouderland.nl Stichting Peuterwerk Oss Hier kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar met leeftijdsgenootjes komen spelen onder deskundige begeleiding en in een veilige omgeving. -vestiging De Teddybeer, Dr. Baptiststraat 16, 5351 EX Berghem -vestiging De Zon, Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem Voor meer informatie: tel. 0412-643221 www.spo-oss.nl info@spo-oss.nl

Pedicurepraktijken Gerdie Bimbergen-van Gaal Wolvepad 44, 5351 CX Berghem, tel. 0412-402741. Behandeling volgens afspraak. Mieke van Haren Kerkstraat 38, 5351 EB Berghem, pedicure-miekevanharen@caiway.net Geaccrediteerde pedicurepraktijk. Behandeling op afspraak, tel. 0412-401886. mob: 06-20734934 Gesp. in voetverzorging. Behandelingen bij diabetici-, reuma-, en overige risicopatiënten. Provoet en KRP. Annemiek van Hintum Valendonkstraat 13, 5351NE Berghem, tel. 0412-402583. Diabetici. Behandeling op afspraak, ook aan huis. JA Voetzorg Astrid Janssen Bergse Heihoek 4, 5351 SL Berghem Tel: 06-18719924 info@javoetzorg.nl Behandeling op afspraak. Pedicure Marike Osseweg 52, 5351 AE Berghem, tel. 06-51109806. Wendy van Orsouw Veldstraat 73,5351 BG Berghem, tel. 0412-403043/06-12400182. Behandeling op afspraak. Manuela Smulders Zeis 10, tel. 0412-401855, behandeling volgens afspraak. Sylvia Voets Medisch pedicure. Ook risicovoeten zoals diabetes, reuma, ouderen. Lid Provoet – KRP geregistreerd. Behandeling volgens afspraak. Heistraat 10, tel. 0412-652741. Mariëlle v.d. Wetering Hoessenboslaan 39a, 5351 PB Berghem, medische pedicure. Lid Provoet en KPR registratie. Tel. 0412-402555/06-55808318. Behandeling volgens afspraak.

BC

Overige Blijvend anders Kunnen mensen echt blijvend veranderen, kunnen ook de ooit opgelopen angsten, beschadigingen of trauma’s echt opgeruimd worden? Bij Blijvend anders kunt u terecht voor individuele begeleiding én voor groepstrainingen om tot duurzame en dus effectieve veranderingen te komen. Blijvend anders, Landbouwlaan 105, 5351 LA Berghem tel: 06-24110827 email: info@blijvendanders.nl website: www.blijvendanders.nl AvL Coaching Laanderhof 45, 5351 CN Berghem Mental coaching door middel van hypnotherapie /pijnreductie Anja van Lieshout tel. 0621437244 www.avlcoaching.nl / www.pijnreductie.nl info@avlcoaching.nl Berghse Tafel Iedere donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u in de Berchplaets terecht voor een kop koffie, vragen of hulp.

Aanvullingen/correcties Deze gegevens zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Heeft u correcties of aanvullingen van uw organisatie, of staat u nog niet vermeld mail dan naar redactie@plazamedia.nl en wij zullen het voor de volgende uitgave aanpassen.

Inzenden kopij Berghs Contact Berghs Contact wordt samengesteld uit de ingezonden mededelingen en persberichten van verenigingen en organisaties. Alle Bergse verenigingen en organisaties kunnen gratis hun berichten laten plaatsen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten ligt bij de inzenders. Inzenders vrijwaren de uitgever tevens van auteurs- en beeldrechtelijke aansprakelijkheid. Bedenk u dus vooraf goed of de rechten van in te zenden teksten en/of foto’s bij u liggen of door u geregeld zijn. Berichten welke door de eigen redactie zijn samengesteld zijn altijd duidelijk als dusdanig herkenbaar door de vermelding van de auteur bij het stuk, alle overige artikelen zijn aldus ingezonden stukken. Uw kopij kunt u tot de in de colofon vermeldde dag en tijd aanleveren via een mail aan: redactie@nnmedia.nl. Voor meer interviewaanvragen of aanvullende formatie kunt u altijd bellen 073-5320035 of mailen via redactie@nnmedia.nl


www.thuisinhetnieuws.nl

Het zijn weer Kinderspaarweken!

BC

Kom sp ar en krijg en ee cadeau n tje* * Onze Kinderspaarweken van [begindatum] tot en met [einddatum]. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

17 oktober 2017 - pagina 12

Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind. Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf.

Hoogheuvel Advies

Kerkstraat 60 5351 EB Berghem T 0412 - 641165 E info@hoogheuveladvies.nl I www.hoogheuveladvies.nl

Joeri Gagarinstraat 11 5351 HA Berghem Telnr. : 06-28 13 85 30 Behandeling op afspraak info@trimsalonberghem.nl www.trimsalonberghem.nl

voor de complete vachtverzorging van de kleine tot middelgrote hond Marloes van Oorsouw Rijksgediplomeerd hondentrimster

St-Willibrordusstraat 37 • Berghem


17 oktober 2017 - pagina 13

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

NIEUWSBLOAIKE HET NIEUWSBLOAIKE IS EEN UITGAVE VAN STICHTING CARNAVAL BERGHEM

T KUNS 2018

Beste Knollen en Knollinnen,

Ophaaldag openbare verkoop

Welkom bij de eerste Nieuwsbrief van Stichting Carnaval Berghem. Vanaf heden zullen wij gedurende het carnavalsseizoen iedere maand een nieuwsbrief publiceren om jullie allemaal op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen op carnavalsgebied. Wilt u de nieuwsbrief ook per email ontvangen? Stuur dan een mail naar pr@knollenrijk.nl.

Zaterdag 7 oktober j.l. was het weer zover: de ophaal-dag voor de Openbare Verkoop van Stichting Carnaval Berghem. Vanaf 9.30 uur trokken vele tientallen vrijwilligers weer door het dorp om alle verkoopbare spullen in te zamelen. Ondanks dat het weer minder zonnig was dan gehoopt was het weer een heel gezellige en vooral vruchtbare dag. De Knollenschuur barst bijna uit zijn voegen, zo vol is het. Maar er kan nog altijd meer bij natuurlijk; als u nog spullen heeft dan kunt u deze afgeven bij de Knollenschuur aan de Zevenbergseweg. Voor meer info kunt u contact opnemen met openbareverkoop@knollenrijk.nl of 0651088185 (Leo van Erp)

Start Carnavalsseizoen De zomervakantie ligt alweer een aantal weken achter ons, wat betekent dat het de hoogste tijd is om te beginnen met de voorbereidingen voor de aankomende carnaval. Het bestuur, de Raad van Elf en al onze 16 afzonderlijke commissies zijn inmiddels alweer bij elkaar gekomen en sommigen zijn nu al in volle gang. Het eerste grote evenement voor dit jaar is de Openbare Verkoop op zondag 29 oktober.

Pisknolstukjes gezocht Hoewel de carnaval voor sommigen nog ver weg lijkt, is het voor anderen al dichterbij dan velen denken. Zo ook voor de commissie Pisknol; om onze prachtige leutkrant tijdig klaar te hebben zijn zij nu al volop bezig met de inhoud ervan. Wilt u ook een artikel over uw carnavalsvereniging of -activiteit in de Pisknol verzorgen, dan kan dat vanaf heden!

Lascursus Ook dit jaar is er weer een lascursus voor de jeugdige wagenbouwers. Onder leiding van Danny van Erp en Hans den Brok wordt de kunst van het lassen overgedragen aan de geĂŻnteresseerde jongeren. De lascursus vindt de komende weken plaats bij van Feross Staalbouw en zal zoals ieder jaar weer een aantal zeer vaardige lassers opleveren. Een mooi initiatief om ter ondersteuning van de toekomst van het wagenbouwen, en nog belangrijker, het veilig werken door jeugd aan carnavalswagens. Voor dit jaar is het maximale aantal deelnemers al bereikt, maar volgend jaar is er natuurlijk weer een lascursus!

WWW.KNOLLENRIJK.NL TWITTER.COM/KNOLLENRIJK FACEBOOK/KNOLLENRIJK WWW.JEUGD.KNOLLENRIJK.NL TWITTER.COM/KNOLLEKESSCB WWW.VERLICHTEOPTOCHT.NL


17 oktober 2017 - pagina 14

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Kotacoaching

Ik help jou de regie (terug) te nemen jeover leven. Ik help jou de regie (terug) teover nemen je leven. Kotacoaching Voor kinderen en jongeren met: - Angsten (voor tandarts, spinnen, honden, vliegen, examens, hoogtevrees etc.) - (Pijn)klachten zonder medische oorzaak - Een druk en vol hoofd - Emotionele blokkades - Leerproblemen

Ik werk werk met metde deMatriXmethode©, MatriXmethode©,NLP-technieken NLP-techniekenenen vanuit systemisch werk. Ik vanuit systemisch werk.

VoorHelga meervan informatie: Voor meer informatie: de Ven Helga van de Ven helga.matrixcoaching@gmail.com | Tel. 06 14745608 Email: Email: helga.matrixcoaching@gmail.com Tel. 06 14745608

stoffen | fournituren | gordijnstoffen | raamdecoratie | fournituren | gordijnstoffen | raamdecoratie | stomerij | naaimachines | breigarens stoffen gordijnatelier gordijnatelier | stomerij | naaimachines | breigarens stoffen | fournituren | gordijnstoffen | raamdecoratie | gordijnstoffen | raamdecoratie | stomerij | naaimachines | breigarens stoffen | fournituren gordijnatelier

De hele maand april Kom je ook kijken De hele maand aprilnaar Kom je ookapril kijken onzemaand herfst-wintercollectie De hele stoffen en breigarens? naar onze nieuwe De hele maand april Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk herfst-wintercollectie 461918 www.sistersstoffen.nl opT 0486 vele tricotstoffen! opstoffen vele tricotstoffen! en breigarens? op vele tricotstoffen!

gordijnatelier | stomerij | naaimachines | breigarens

25% korting 25% korting 25% korting

25% korting

Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk | T 0486 461918 | www.sistersstoffen.nl Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk | T 0486 461918 | www.sistersstoffen.nl

Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk op vele tricotstoffen! T 0486 461918 www.sistersstoffen.nl

Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk | T 0486 461918 | www.sistersstoffen.nl

Zorgeloos en gemakkelijk uw vakantie boeken. Pastoor van Winkelstraat 4A, Schaijk | T 0486 461918 | www.sistersstoffen.nl Op afspraak bij u thuis of per telefoon of e-mail.

Heeft u genoten van uw zomervakantie, en misschien al weer nieuwe ideeën voor een volgende reis? Wacht dan niet langer, veel reizen voor volgend jaar zijn al te reserveren!

Voor meer informatie en aanmelding: barbara@thetravelclub.nl www.thetravelclub.nl/barbaravanheumen

Barbara van Heumen | 06-23912678 barbara@thetravelclub.nl | www.thetravelclub.nl/barbara

Tamara Opstraat gaat lesgeven in Zuid-Afrika Tamara Opstraat heeft al jarenlang een eigen kapsalon in Berghem. Op 22 oktober staat ze voor een nieuwe uitdaging. De Berghemse stapt dan voor het project Shaping Futures in het vliegtuig naar Zuid-Afrika en gaat in Johannesburg negen dagen op vrijwillige basis jong volwassenen lesgeven in het kappersvak. “Ik denk dat het een heel indrukwekkende ervaring gaat worden.” Naast haar kapsalon is ze freelance trainer van het merk Schwarzkopf. Een aantal jaar geleden kreeg ze al de vraag of ze vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika wilde gaan doen, maar toen vond ze haar eigen kinderen nog te jong om er tijdelijk afscheid van te nemen. “Dit jaar kwam de vraag weer. Het is wel spannend, maar ik zie het als een mooie kans.” Shaping Futures richt zich op jong volwassenen die veelal zijn opgegroeid in SOS Kinderdorpen. “Ze hebben een totaal andere achtergrond dan de kinderen hier. Met hun positiviteit en kracht proberen ze er het beste van te maken. Ik wil ze helpen om stappen te maken in het kappersvak. Want waar je ter wereld ook woont, overal is er werk voor kappers. Als ze beter worden als kapper, dan zal hun zelfvertrouwen toenemen en uiteindelijk is het een opstap naar een betaalde baan. Het is super dat ik met het lesgeven een klein steentje aan hun ontwikkeling bij kan dragen. Maar zelf zal ik ook veel leren dankzij deze ervaring.” In haar kapsalon in Berghem zamelt ze geld in voor haar avontuur. “In Johannesburg ga ik kijken waar behoefte aan is. Van het ingezamelde geld ga ik ter plekke spullen kopen zodat ik zeker weet dat het goed terecht komt.”

Verkoop handwerken ‘de Ontspanning’ Handwerkclub ‘de Ontspanning’ houdt op zondag 29 oktober een verkoop van handgemaakte artikelen. U vindt er een grote verscheidenheid aan unieke handwerkartikelen zoals sjaals, sokken, schorten, babyborn- en barbiekleertjes en nog veel meer. U bent van hart welkom in de gorte zaal van de Wilberthof tussen 11.00-16.00 uur.


www.thuisinhetnieuws.nl

Ruime keuze in perkplanten, hang- en kuipplanten, geraniums

Openingstijden 1 juni t/m 31 oktober

• Bestrating voor uw tuin, oprit en terras o Sier Tegels Beton, natuursteen, keramisch o Klinkers in alle soorten en maten o Opsluitbanden, pallisades enz. o Split in diverse kleuren verkrijgbaar • Schuttingen / erfafscheiding o Geïmpregneerde schutting o Hardhouten schutting o Beton / hout schutting o Schanskorf schutting enz. • Tuinhuizen, overkappingen, pergola’s voor u op maat gemaakt • Tuinhout, benieuwd naar ons assortiment? Neem dan contact op • Grondwerkzaamheden Minigraver Mini shovel

Kom bij ons langs voor scherpe prijzen

VOOR BOUWBEDRIJVEN, SCHILDERS EN PARTICULIEREN

ACTIE: Luxe siertegels 60x60 antraciet

● Glaslevering en -plaatsing voor:

- nieuwbouw - renovatie - schadeherstel - interieur

M. HOEFNAGELS (SIER) BESTRATING EN TUINAANLEG

● Levering en montage kunststof kozijnen

Vr. van 12.30-18.00 u. en za. van 12.30-17.00 u. Maandag t/m donderdag op afspraak M-Hoefnagels-Sierbestrating-en-Tuinaanleg

Glasadvies Ton de Groot. Lange Weide 7, 5397 AG Lith Werkplaats: Schutstraat 2 Lithoijen. tel: 06-46922299 email: tondegroot@glasadvies.com

www.mhoefnagels.nl

WWW.GLASADVIES.COM

N, KT STOFZUIGE MPEN. EK DE PPO GRATIS OVER & BANDEN OP N EN REINIGE MATTE

Super Best

€ 14,50

Wax

€ 11,50

Budget

€ 8,50

DEZ ZE E BON IS GELDIG TO OT EN MET 30-11-20 NIET GELLDIG IN C 017. OMBINATIE MET OV OVERIGE ACTIES OF AANBIE EDINGEN.

Kantsingel

JE VINDT ONS HIER! Kantsingel

Kantsingel 20 . Oss Julianasingel

Spoorlaan

Julianasingel singel

voor

€ 8,50 € 8,00 € 7,50 € 7,00

Spoorlaan

KORTING

van

€ 17,50

Parallelweg

Mr. Van Coothstraat 46 5397 LL Lith Tel: 0646171695

Parallelweg

Ons assortiment is uiteraard uitgebreider, voor meer informatie neem contact op.

Maandag 13.30 u - 18.00 u Dinsdag t/m vrijdag 09.00 u - 18.00 u Zaterdag 08.00 u - 16.00 u Overige openingstijden onze website. Voor nieuws en actie`s kijk op www.verstegentuinplanten.nl of facebook: verstegentuinplanten Willibrordusweg 6 5374 NG Schaijk | 0486-461440 info@verstegentuinplanten.nl

Gasstraatt Oost

Het juiste adres voor de aankoop van uw tuinmaterialen en eventueel de aanleg daarvan

BC/LC

Gasstraat Oost

17 oktober 2017 - pagina 15

Ingang wasstraat

KANTSINGEL 20 . OSS

www.thecarwash.nl . facebook.com/thecarwashoss


17 oktober 2017 - pagina 16

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

INNOVATIE IN KOUDETECHNIEK IS ONS VISITEKAARTJE

Angelenweg 87, 5349 TA Oss 06-21531117 | 0412-473365

www.jerokoudetechniek.nl

Schaijkseweg 3a, Herpen tel: 0486 41 51 00

kriekeput@herperduin.nl www.kriekeput.nl

Na school toch lekker nog even zwemmen? Neem dan een 10-baden dalurenkaart!

Kinderfeestje

per kind

€ 8,50

(Entree, friet en snack, ranja en een presentje voor de jarige)

10 baden ochtendkaart

€ 5,50 € 45,00 ? € 30,00

10 badenkaart 65+

€ 25,00

10 baden dalurenkaart

€ 30,00

Dagkaart 10 badenkaart (toegang van 10.00 tot 12.00 uur)

Spaanderstraat 72, 5351 BD Berghem info@noorenoptiek.nl

www.noorenoptiek.nl

(toegang van 10.00 tot 12.00 uur)

(toegang van 14.30 tot 18.00 uur)

Seizoenskaart

€ 135,00

Deze flyer geeft recht op

1x gratis zwemmen

in de maand APRIL 2017

Uw E-mail:

GRATIS INLOOPSPREEKUUR (op afspraak) ELKE WOENSDAG van 16.30 uur tot 19.30 uur Zoekt u een goede advocaat voor vragen en/of problemen op juridisch gebied, zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen? Brugman Advocatuur staat u graag bij in zowel advieszaken als procedures.

Brugman Advocatuur Burgemeester van Erpstraat 18-A 5351 AW Berghem Mevrouw E.A.M. (Esther) Brugman

Telefoon: 0412 - 72 49 50 06 – 11 03 57 07 Website: www.ba-ad.nl E-mail: info@ba-ad.nl

Onderhoud & reparatie van alle merken Banden service Onderhoud & & reparatie van alle merken Onderhoud reparatie alle merken Opslag vanvan winter- en zomerbanden Banden service Banden service APK-keuring Opslag van winter-”Bij en een zomerbanden beurt gratis APK” Opslag van winter- engrote zomerbanden APK-keuring In- en verkoop van occasions APK-keuring ”Bij een grote beurt gratis APK” en koppelingsplaten Bekleden van remschoenen In- een en verkoop occasions ”Bij grotevan beurt gratis APK” Airco service

Bekleden Invan en remschoenen koppelingsplaten verkoop en van occasions Van Schaijk Autoservice Airco service | Osseweg 43B | 5351AB | Berghem

Bekleden0412-405315 van remschoenen en | info@vanschaijkautoservice.nl Van Schaijk Autoservice koppelingsplaten | Osseweg 43B | 5351AB | Berghem 0412-405315 | info@vanschaijkautoservice.nl Airco service

Van Schaijk Autoservice

Osseweg 43B | 5351AB | Berghem 0412-405315 | info@vanschaijkautoservice.nl


17 oktober 2017 - pagina 17

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Christel de Laat met eigen show naar de Berchplaets In de regio, heel Brabant en eigenlijk ook wel ver daarbuiten is Christel de Laat een bekende verschijning. De, zoals ze zelf zegt, ‘breed inzetbare’ Schijndelse maakte naam met haar typetjes bij onder meer ’t Tunneke, op Omroep Brabant en in de Jopie Parlevlietshow. Daarnaast speelde ze in tv-programma’s als Ook Dat Nog en Toren C. Maar De Laat, die ook in te huren is voor presentaties, is nog veel veelzijdiger. Onlangs was ze namelijk al te gast in Heesch en binnenkort staat ze met haar eigen theatershow in de Berghemse Berchplaets door Mark van der Donk De meeste Brabanders zullen Christel - die uitgesproken trots is op haar zachte G - kennen van het FijnFisjeNie-café. Daarvan is ze tijdens de carnavalsdagen een van de presentatore. En natuurlijk van haar zoektocht (ook als typetje Betty van den Oetelaar) naar het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. “Dat blijf ik toch eigenlijk wel het leukste vinden om te doen”, vertelt ze. “Maar vooral de diversiteit in mijn werkzaamheden vind ik zo fijn. Zo is het voor mij bijvoorbeeld echt een voorrecht om in het theater te mogen staan.” Interactie Lange tijd dacht ze daar nog heel anders over. In 2014 kwam De Laat voor het eerst in aanraking met de theaterwereld. “Ik ging mee met Karin Bruers, met de Warme Winter Show. Eigenlijk dacht ik: theater, dat hoeft voor mij niet zo. Maar ik bleek het juist fantastisch te vinden! Het maakt helemaal niet uit of je voor een klein gezelschap staat of voor een hele zaal, de interactie waar ik zo

van houd was ook daar gewoon aanwezig.” Het smaakte voor de Schijndelse naar meer en samen met Bruers besloot ze te gaan schrijven voor een eigen show. “Ik trok de stoute schoenen aan en meer en meer werd het echt mijn verhaal. Tijdens de 17 tryouts werd duidelijk dat niet alleen ik, maar ook het publiek het kon waarderen.” U past niet in het team De eigen show was geboren. Hij kreeg de naam ‘Christel de Laat’, met als ondertitel ‘U past niet in ons team’, ‘Vijftig jaar lief en leed’ of ‘Het is wat het is’. “Ik vertel met name over mijn leven tot ik een jaar of dertig was. Over de strubbelingen die ik tegenkwam, de zoektocht naar wie ben ik, waar pas ik in?” De show van De Laat is niet gangbaar, niet logisch, soms ongehoord, maar wel verschrikkelijk gezellige en grappig, zo bevestigt ze. “Ik bespreek geen wereldproblemen, maar vertel gewoon een heel herkenbaar verhaal. Ik wil dat de mensen lekker kunnen lachen, dat zit

mij het lekkerst. Ik voel me ook meer comédienne dan cabaretière, zit tussen het maatschappelijk kritische en de kluchten in. Ik ben een mix tussen pak ‘em beet Tineke Schouten en Claudia de Breij.” Berghem In de show vertelt Christel dat ze vroeger bij de kinderen hoorde die niet konden aangeven wat ze later wilden worden. “Niet omdat ik het niet wist, maar omdat ik alles wel wilde doen. Ik vond

alles leuk.” Voldoende materiaal dus voor haar eigen theatershow, waarin ze ongemakken benoemt en haar leven op komische wijze in de etalage zet. Op zondag 19 november speelt ze in Berghem . “De Berchplaets heeft mij zelf benaderd en was heel enthousiast. Dat vond ik zo leuk, dat ik besloten heb om ook daar naartoe te gaan. Anders was ik denk ik nooit in Berghem terecht gekomen. Alleen al door hun enthousiasme verdienen ze een volle zaal.”

Cursus ‘Omgaan met dementie’ bij ONS welzijn Op donderdag 26 oktober start de cursus ‘Omgaan met dementie’ voor familieleden en mantelzorgers van mensen met (beginnende) dementie. In de cursus komen onderwerpen aan de orde als: •Wat is dementie, wat zijn de oorzaken, wat zijn de symptomen? •Hoe ga je ermee om als de persoon met dementie gaat veranderen? •Wat zijn mogelijkheden voor de persoon met dementie? Hoe kan hij of zij zolang mogelijk actief blijven? •Waar kun je terecht voor zorg en hulp? Zowel thuis als bij een zorginstelling. •Hoe verwerk je verdriet? •Hoe zie je de toekomst? Daarnaast is er gelegenheid om contact te leggen met elkaar, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. De cursus start op donderdag 26 oktober van 14.00-16.00 uur én van 19.00-21.00 uur en vindt plaats in ontmoetingscentrum ‘Meteoor’, Oude Litherweg 20, 5346 RT Oss. Het zijn zes bijeenkomsten op de volgende data: 26 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november. Na een half jaar wordt nog een terugkombijeenkomst georganiseerd. De kosten voor de cursus zijn € 30,- (inclusief cursusmap en koffie/ thee). Voor meer informatie en/of aanmelding: Irene Windhorst tel. 088 374 25 25 mail: irene.windhorst@ons-welzijn.nl


17 oktober 2017 - pagina 18

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL


17 oktober 2017 - pagina 19

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Unieke line-up Rosblues 2017 Stichting Rosblues komt dit jaar met wel een heel bijzondere line-up van bands. Wanneer je spreekt over welke band al enige tijd op het verlanglijstje staat van Stichting Rosblues, dan slaat dat zeker op onderstaande band. Het is algemeen bekend dat de zeer succesvolle en gewilde Schotse Blues-Rock formatie The Nimmo Brothers al geruime tijd niet te boeken is voor welk evenement dan ook. Alan en Stevie Nimmo hebben ook een eigen band waar ze momenteel zeer succesvol mee zijn. Alan Nimmo met zijn “King King” en Stevie met “Stevie Nimmo Trio” hebben een zeer volle agenda dus staat hun gezamenlijke band voorlopig op een zijspoor. Stichting Rosblues heeft dus beide bovenstaande bands op het affiche staan en op die mannier toch de Nimmo Brothers in huis. Wie weet wat voor moois er ontstaat op het Rosblues podium dit jaar. Big Bo opent Rosblues 2017 om 19.45 uur met zijn eerste van drie sets van 30 minuten in de foyer. Big Bo speelt zijn blues als een one-man-band. Met zijn ongepolijste, maar soulvolle stem begeleidt hij zichzelf op acoustische 6 & 12 string gitaar, steel en wood dobro, mondharmonica en footstomp. Hij brengt talloze klassiekers en eigen werk ten gehore

waarbij krachtige, onversneden Delta-Blues de boventoon voert. Emotionele akoestische Blues, Ragtime en Deltablues, songs die tot op het bot gaan worden doorspekt met virtuoos spel op slide-gitaar en rudimentair fingerpicking-werk. Met zijn ervaring klinkt Bo’s Blues doorleefder dan ooit; een intense ervaring die men niet snel vergeet.

The Blue Clay The Blue Clay is de eerste band op het hoofdpodium. Ttien jaar geleden ontstaan als duo bestaande uit Wouter Verhelst en Johnny Roscoe. Inmiddels is de bezetting uitgebreid met Geert de Block, Repete van Merode en gastpianist Jan van den Berg. Down Here Below is het derde album van de band. Zanger Wouter Verhelst voelt zich helemaal thuis in de akoestische bluesmuziek: “We bespelen uitsluitend akoestische instrumenten en maken bluesfolk met invloeden uit TexMex, country en bluesgrass. Het is afwisselend. Ik speel graag akoestisch, want je kan een mooi verhaal vertellen met de songs.” Dit wordt een uur echt genieten, deze energieke band moet je zeker gezien hebben. Stevie Nimmo Trio De gitaarspelende broers Alan en Stevie Nimmo bouwden als The Nimmo Brothers de afgelopen twee decennia een welhaast legendarische live-reputatie op in het bluesrockwereldje. In 2009 werd de Schotse band door tragische omstandigheden echter gedwongen om het rustig aan te doen: Stevie moest onder het mes nadat bij hem kanker was geconstateerd. Ruim twee maanden kon hij niet meer zingen, maar hij vulde die tijd met het schrijven van nummers voor zijn eerste soloplaat. Vorig jaar verscheen de sublieme opvolger

Sky Won’t Fall en nu komt Nimmo met zijn trio voor de tweede maal naar Rosblues om je recht in het hart te raken met zijn intense zang en dito gitaarspel. King King Rosblues 2017 wordt afgesloten door de Britse bluesrockband King King. Zij sleepten in 2016 maar liefst vijf British Blues Awards in de wacht. Frontman Alan Nimmo, bekend van de Nimmo Brothers, is de drijvende kracht achter de band. King King heeft inmiddels drie studioalbums op zijn naam staan. Hun debuutalbum “Take My Hand”werd meteen door de bluesrock community omarmd. Ook opvolgers “Standing In The Shadows” (2013) en “Reaching For The Light” (2015) kregen lovende recensies. In oktober 2016 werd het vierde studio album “Exile & Grace” uitgebracht. King King is op dit moment één van de meest gevraagde bluesbands uit het Britse bluesfestivalcircuit. De aanstekelijke sound van de band, maar ook hun schitterende uitvoeringen van bekende covers en hun briljante live shows zijn daar ongetwijfeld de oorzaken van. Alan Nimmo is gezegend met een enorme dosis charisma. Nimmo wordt in King King omringd door de topmuzikanten Lindsay Coulson (bas), Bob Fridzema (toetsen) en Wayne Proctor (drums). Gehuld in kilts gaat deze band gegarandeerd de Rosblues bezoekers inpakken!


17 oktober 2017 - pagina 20

www.thuisinhetnieuws.nl

Cursus Sterrenkunde bij Halley Bij Sterrenwacht Halley in Vinkel wordt dit najaar de cursus Sterrenkunde voor Iedereen gegeven. Die bestaat uit zes lessen op de dinsdagen 24 en 31 oktober, 7, 14 en 21 november en maandag 4 december, telkens van 20.00 – 22.30 uur. Op dinsdag 28 november is er een facultatieve les over pulsars; cursisten kunnen aangeven of ze deze extra les ook willen volgen. De extra les is aan deze najaarscursus toegevoegd ter gelegenheid van het feit, dat op de dag af een halve eeuw geleden, op 28 november 1967, Jocelyn Bell Burnell de eerste pulsar ontdekte. De cursus wordt verzorgd door Niels Nelson, Wim Waegemakers, Bareld Muurling en enkele andere Halleyleden. Belangstelling voor sterrenkunde is voldoende om aan deze cursus mee te doen; speciale kennis is niet vereist. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het

ALL

waarnemen van de sterrenhemel, de planeten, de maan, meteoren, meteorieten, planetoïden en kometen, de zon en de sterren, melkwegen en het heelal. Bij helder weer wordt waargenomen met de C14-telescoop in de grote koepel, en de werking van draaibare sterrenkaarten wordt gedemonstreerd. Ook wordt natuurlijk gebruikgemaakt van het digitale planetarium. De facultatieve les op 28 november staat helemaal in het teken van pulsars. Pulsars zijn snel ronddraaiende neutronensterren die elektromagnetische straling uitzenden en buitengewoon interessant objecten vormen voor sterrenkundigen. Het cursusgeld bedraagt € 60,– (voor Halleyleden € 55,—). Cursisten die ook de extra les over pulsars willen volgen, betalen € 70,— (Halleyleden: € 60,—). Bij de prijs is inbegrepen een mooi beginnersboek over het waarnemen van de sterrenhemel, geschreven door onder meer de bekende Belgische weerman Frank Deboosere. Meer informatie en aanmelden: Wim Waegemakers tel. (0412) 453737.

Oktober en November = senioren maand bij Dierenartsenpraktijk Berghem Julianastraat 27 0412-401414

Vandaar : * Senioren Check = uitgebreide ouderdoms-APK

Actie: * Uitgebreid Geriatrisch Bloed onderzoek met € 20,- korting !!!

* Artrose, Dementie, Gebit, Ogen, Urine onderzoek, etc.

* Maak een afspraak en kom naar de Julianastraat 27.

Sluit voor je huisdier een zorgplan af! Vragen? Bel naar 0412-401414


17 oktober 2017 - pagina 21

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Waarom Chemo Bites? Ik ben Casper Canninga, woon in Berghem en wil graag in het kort uitleggen wat mij gebracht heeft naar Canninga Chemo Bites. In 2015 werd mijn moeder geconfronteerd met kanker. Lichamelijk en geestelijk bevind je je in een achtbaan waarvan je het einde niet kunt zien. Na alle onderzoeken volgt vaak bestraling en/of een chemokuur, zo ook in het geval van mijn moeder. En weer bleek er een volkomen onbekende wereld open te gaan. Wat vroeger lekker was smaakte niet meer, wat voorheen vies was werd opeens erg lekker. Een zoektocht waar de supermarkt geen antwoord op bleek te hebben. Lastig voor jezelf en vaak ook voor je omgeving. Zonder al die problemen met eten heb je immers al voldoende aan je hoofd. Als kok, met een grote belangstelling voor eerlijk, gezond en mooi eten, raakte ik gefascineerd door dit verschijnsel. Ik ben me gaan verdiepen in deze specifieke voedingsleer en ben gaan experimenteren met gerechten die voedzaam waren en goed konden worden verdragen, zelfs erg lekker waren. Nadat de chemokuur beĂŤindigd was bleef mijn interesse. Enerzijds omdat het een interessante en geheel specifieke manier van koken is, anderzijds omdat ik het belangrijkste aan mijn werk vind dat ik mensen een plezier doe, of ze nu in een restaurant komen eten of thuis aan tafel zitten. Begin 2017 heb ik de knoop doorgehakt, mijn baan als kok vaarwel gezegd en ben ik mij volledig toe gaan leggen op het bereiden van kleine gerechtjes (bites in het engels)voor mensen die een chemokuur ondergaan. Ik werk samen met een oncologisch diĂŤtiste die weet welke hapjes het beste passen bij je specifieke chemokuur of bestraling. Ik hoop je te kunnen helpen met verantwoorde kleine maaltijden die in een wip op tafels staan, die passen bij de behoefte die je op dat moment hebt, die jezelf of je gezin ontlasten en bovenal: die een beetje verwennerij toevoegen aan die vervelende maanden. Wij verkopen in eerste instantie vanuit het woonhuis van mijn moeder. Vanaf 10 oktober kun je op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 op Kastanjelaan 47 in Oss terecht voor informatie, een kop koffie en natuurlijk de gerechtjes. Omdat alle beetjes helpen.

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl

WWW.WERKMETRIET.NL Rietdekkersbedrijf M. van de Wetering 0412-402193 / 06-29355960 Nieuwbouw, reparatie en onderhoud,mospreventie, dakramen plaatsen etc. Wij zijn aangesloten bij De Vakfederatie Rietdekkers


DE

17 oktober 2017 - pagina 22

www.thuisinhetnieuws.nl

HEURKENS bouwmaterialen

Burgemeester v. Erpstraat 101 5351 AT Berghem Tel. 0412-402 888 | Fax 0412-403 241 info@heurkensbouwmaterialen.nl

Kijk ook eens op onze website www.heurkensbouwmaterialen.nl voor assortiment, acties en nieuws of bezoek onze facebookpagina

BC

Vermogen Inkomensbescherming Verzekeringen Hypotheken Testament Check

FYSI

ROODE

INLOOPSPRE

Advies wat er toe doet

Elke MAANDAG van 19.00

www.heurkensbouwmaterialen.nl

Zevenbergseweg 1 AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft 5351WijPEzijnBERGHEM Telefoon 0412 – 405 333 www.laurenssenadvies.nl

Graag telefonisch of

PSPREEKUUR

FYSItot 20.00 ROODE G van 19.00 uur

FYSI ROODE

per mail aanmelden. 0412-657956 info@fysioroode.nl

GVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

www.FYSIOROODE.nl

INLOOPSPREEKUUR INLOOPSPREEKUUR Elke MAANDAG van 19.00 tot 20.00 uur

Elke MAANDAG van 19.00 tot 20.00 uur

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

nl

Graag telefonisch of


17 oktober 2017 - pagina 23

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Slagers en Slachters De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt ‘gehakt’ van de vegetarische slager, zo lees ik in de pers. Namaak vleesproducten mogen niet meer vegetarische gehaktbal, kipstukjes of spekjes genoemd worden. Dat is misleidend, vindt de NVWA, u weet wel onze voedselwaakhond van de eiercrisis. Kennelijk mogen zij zelf wel gehakt maken, maar dit terzijde. Maar hoe zit het dan met blinde slavinken en waar komt biefstuk van de haas vandaan, om maar een paar ‘echte’ vleesproducten te noemen. Waar slaat de naam slager eigenlijk op, niet op slachter, lijkt mij. Een slager is iemand die slaagt. Zoals bijvoorbeeld degene die vegetarische producten ontwikkelt en een wereld zonder dierlijke vlees weet te creëren. En hoe je dat noemt zal me een worst wezen. Want zo lust ik er nog wel een paar zoals de gestampte pot, gestampte muisjes, kattendrop, vleestomaten, koetjesreep en babymelk. Waar hebben we het over. Wat mij betreft schieten we er een kogelbiefstuk op af. Het lijkt er op dat er zowaar een nieuwe regering komt met als motto: ‘Vertrouwen in de toekomst’. Mogelijk heeft de lachende Zalm dit motto geanimeerd door iedere onderhandelingsdag te openen met de keurige gender-neutrale begroeting: ‘goede morgen toekomstvoorspellers heb vertrouwen!’ Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar het zou kunnen. Na zeven maanden onderhandelen is dit zevenmaandertje dus geboren. Eindelijk zijn de knopen doorgehakt en de spaarvarkens stukgeslagen. Want sparen voor de toekomst lijkt dom en ouderwets. Of het nu om aflossen of banksparen gaat, de belasting kan het niet mooier maken. En de vertegenwoordigers van de oppositie partijen lijken niets anders te kunnen dan alle toekomstplannen af te slachten. Zij kunnen er geen bal gehakt, noch vleestomaat van maken. Maar dat zijn dan ook de slachters, niet de de slagers, dat is duidelijk. Hoewel mooie koopkrachtplaatjes en macro-cijfers weinig zeggen over de micro-beleving van onze eigen portemonnee. En de onbevattelijke hoeveelheid cijfers van de CBS en het CPB, de basis van het landelijk beleid, boezemen ook weinig vertrouwen in. Haagse tante Onze regering vraagt ‘Vertrouwen in de Toekomst’ maar wat bedoelen ze daar eigenlijk mee. Ik had een Haagse tante die ons als kinderen dagelijks beloofde: ‘morge krijg je een reep chocola’. Maar tot onze grote teleurstelling kwam morgen nooit. Want toekomst ligt op het snijpunt van verleden en heden. Dan dus maar blind vertrouwen wat de toekomst brengen zal. Geloven dat deze regering eerlijk is en zo zal handelen dat het ons niet zal benadelen. Laten we daarom, in de wetenschap dat dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat, de toekomst met het nodige optimisme tegemoet treden en hopen dat dit zevenmaandertje zal uitgroeien tot een gewone Nederlander.

Stel je hebt een overvol huurhuis en de woningbouwcorporatie moet renoveren. Al die mooie spulletjes die je door de jaren heen verzameld hebt kunnen niet zomaar bij het grofvuil. Er een ander blij mee maken via Marktplaats is de beste oplossing. Maar wat doe je als je geen computer hebt, ook niet weet hoe die dingen werken en niemand tijd heeft om je te helpen? Dan bel je BerghsLeven, net zoals Piet (72). De afgelopen maand hebben twee vrijwilligers al zo’n veertig dingen uit zijn volle huis op Marktplaats gezet. Al bijna de helft is verkocht. Het zijn klokken, lampen, een verzameling fietsspullen. Er is geen groot geld mee gemoeid, maar het is ook geen rommel. ,,Het begon jaren geleden met antiek. Ik hou van rommelmarkten en kringloopwinkels’’ vertelt Piet. ,,Dan knapte ik het op, en dan verkocht ik het door. Een beetje knutselen, daar hou ik van. ’’ Maar je neemt toch meer mee dan je kunt verwerken en voor je het weet staat dan de vliering vol, tot grote schrik van de woningbouw die daar bij moet kunnen om centrale verwarming aan te leggen. ,,Toen ben ik begonnen met opruimen, met dingen uitzoeken. Hier in de tuin stonden eerst wel vijftig fietsen. Die zijn nu weg.’’ En ook de schuur achter het huis oogt alweer een stuk netter en overzichtelijker. ,,Het is een leuke klus’’ zegt Jan van Erp van BerghsLeven. ,,Natuurlijk rijden we ook graag iemand naar het ziekenhuis, of schoffelen we een tuin. Maar dit soort dingen kunnen we óók doen.’’ Een belangrijke voorwaarde daarbij is vertrouwen. Dat is langzaam opgebouwd. ,,Eerst een paar keer koffie drinken. Eens kijken wat er verkocht kan worden. En als dat dan goed gaat, dan kun je echt beginnen. We hebben er heel bewust voor gekozen om Piet zelf alles te laten verkopen. Hij zegt wat er weg mag en voor hoeveel. Wij maken alleen de foto’s en zetten het online. Het telefoonnummer bij de advertentie is gewoon van Piet zelf, en die handelt het dan verder af als er mensen bellen die geïnteresseerd zijn. En dat gaat dus hartstikke goed.’’ Piet is in zijn nopjes. Al blijft het soms moeilijk om afscheid te nemen. ,,Van sommige dingen heb ik wel spijt. Ik had een hele mooie lamp, zo’n antieke, er zaten drie engeltjes op. Die heb ik voor veertig euro verkocht, hij was zo weg. Ik ontdekte later dat ie wel het driedubbele waard was. Maar ja.’’ Op zondag gaat hij nog steeds op pad. Rondsnuffelen op rommelmarkten of in een kringloopwinkel. ,,Anders zit je ook maar thuis de hele week. Dat vind ik niks. En meestal blijft er dan ook iets aan mijn vingers hangen. Al is het maar een aansteker.’’


17 oktober 2017 - pagina 24

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Van den Boogaart Gordijnen, een winkel en naaiatelier in één. Voor al uw:

(vouw)gordijnen, vitrage, inbetweens, rolgordijnen, jaloezieën, paneelgordijnen, plissé en duette, facetight en silhouette

Bovendien leveren wij alle soorten rails en ophangsystemen.

Ruim 1100 kapstalen en 150 showbanen in onze showroom. Gratis meten en hangen, snelle leveringen en scherpe prijzen. Van den Boogaart Gordijnen Citadelstraat 15 5397 GJ Lith Tel. 0412-481764 gsm 06-51352625 www.boogaartgordijnen.nl

Bergse Bockbieravond bij Sportcentrum Berghem Donderdagavond 26 oktober vanaf 20.00 uur houdt Sportcentrum Berghem weer de jaarlijks terugkerende Bergse Bockbieravond. Heb jij eerst zin om te sporten? Of kom je gewoon gezellig een biertje drinken? Martin Ostendorf van de Muifelbrouwerij is zelf ook aanwezig om enthousiast over zijn biertje(s) te vertellen. Samen met Marian van Zutphen van het Berghemse Sportcentrum tappen zij het eerste Berghs bockbiertje op deze gezellige bieravond.

Mineralen- en fossielenbeurs GeoSfeer 2017 in de Berchplaets Op zondag 12 november wordt in de Berchplaets de grote mineralenen fossielenbeurs van Geo-Oss gehouden. Met 800 a 900 bezoekers en zo’n 30 standhouders - die de mooiste mineralen en fossielen verkopen - is GeoSfeer een van de grootste Geobeurzen van Nederland. ‘Enthousiasme’ is het sleutelwoord: GeoSfeer wordt vaak genoemd als een van de levendigste en gezelligste mineralenbeurzen van Nederland. De expositie heeft dit jaar als thema: ‘Mineralen, Mammoeten en Meer’, met aan de ene kant prachtige, fonkelende en glimmende mineralen, en aan de andere kant geheimzinnige en fascinerende botten van mammoeten en andere ijstijdzoogdieren. Er zijn diverse attracties voor de jeugd: een geodenkraker, zelf goud pannen, 70-miljoen jaar oude fossielen uit de mergel peuteren, en een boeiende en leerzame GeoQuiz met voor iedereen een authentieke geologische prijs. Elk uur is er een verloting van prijzen die door de standhouders ter beschikking gesteld zijn. Door de vele attracties is het niet zomaar een beurs. Het is een evenement, een dagje uit voor iedereen die geïnteresseerd is in stenen. En… wie is dat nou niet? Entree: € 1,00 tot 14 jaar, daarboven € 3,50. Ga voor meer informatie over Geo-Oss naar de website www.geo-oss.nl of stuur een e-mailtje naar info@geo-oss.nl


17 oktober 2017 - pagina 25

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

ENERGIE TRANSITIE! ECO-Q ORGANISEERT EEN INFORMATIE- EN STOOKMIDDAG OVER DUURZAME MASSIEVE SPEKSTEENKACHELS!

Holland

Kozijnen

Kunststof is allang geen plastic meer...

te

warm 2 uur stoken 24 uur

ZATERDAG 21 OKTOBER

13.00 - 17.00 uur • Duurzaam • Zuinig • 86% rendement • Stralingswarmte • Maatwerk • 7 standaard modellen, 21 varianten • CO2 neutraal • Lokale hoofdverwarming • CE, EN15250 en DIN gekeurd

Wij zijn een onafhankelijk bedrijf die niet contractueel vastzit aan één leverancier en kopen rechtstreeks bij de fabrikant! Voor U als klant betekend dit dat wij kijken naar uw woning, uw wensen en geven u dan een advies. Wij meten alles in en laten elk raam op maat maken. Geen gepruts met kliklijsten, gewoon netjes op maat. Draaikiepramen, Schuiframen, Tuindeuren, Dakramen, Rolluiken Wij hebben een vast team en werken alles netjes af. Bel voor een afspraak of stuur een bericht via email of Facebook.

U bent van harte welkom LAMBERT REAL STUFF | Oude baan 1A Geffen 06 28574553 ECO-Q | Milsbeek 06 24606908 of 06 26044110

www.Holland-kozijnen.nl Info@holland-kozijnen.nl Tel: 0848 748 030 Kozijnen

Rolluiken

Schuifpuien

(Lokale kosten)

Flexibel en betrouwbaar in tijdelijk werk. Wij verzorgen: > werving en selectie > detachering > payroll service Schaijksestraat 3 Reek T 0486 - 42 23 07 info@hwcbv.com

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kijk voor onze vacatures op

www.hwcbv.com

Voor werk in de regio


17 oktober 2017 - pagina 26

www.thuisinhetnieuws.nl

compleet in spandoeken Jouw boodschap verdient ruimte. Denk groot en gebruik een spandoek! Wij maken het compleet, inclusief een goed ontwerp. Hondstraat 5, Vorstenbosch T 0413 364672 I www.complementreclame.nl

www.louisvanschaijk.nl

Voor nieuwbouw, verbouw of onderhoud

Wij leveren kwaliteit op maat, snel, vakkundig en traditioneel gebouwd. U kunt bij ons terecht voor restauratie, renovatie en woningbouw. Ook voor kleinere werken zoals aanbouwen en dakkapellen. Voor meer informatie of een afspraak: tel. 0412 - 403123 / 0412 - 625979 of 06 - 22378475 / 06 - 51134063 info@bouwbedrijfvandebergvanerp.nl | www.bouwbedrijfvandebergvanerp.nl

BC


17 oktober 2017 - pagina 27

www.thuisinhetnieuws.nl

Vernieuwde Murat’s Place naar de Molenweg Al ruim tien jaar is Murat’s Place een bekende horecavoorziening in de Burgemeester van Erpstraat in Berghem. Binnen enkele weken is het Turkse restaurant daar vertrokken, om vanaf 3 november een prachtig nieuwe zaak te openen op de Molenweg. “Onze kwaliteit nemen we mee en daar voegen we een uitgebreide kaart én nog betere voorzieningen voor onze klanten aan toe”, vertelt eigenaresse Zeynep Ülger. door Mark van der Donk Murat’s Place is al jarenlang de enige plek in Berghem waar pizza’s, shoarma, döner en vlees van de grill besteld kan worden. “Met carnaval 2007 ben ik de zaak samen met mijn broer gestart”, zegt Ülger. “Hij is uiteindelijk toch in Oss gebleven, waar al een Murat’s Place gevestigd was, omdat hij zag dat het mij ook alleen goed af ging. Natuurlijk ging het soms met vallen en opstaan, maar we hebben altijd hard gewerkt, veel plezier gehad en veel meegemaakt met de klanten. Zeker tijdens carnaval is het aanpoten, dan hebben we echt topdagen. En niet te vergeten Koningsdag natuurlijk, dan is het ook altijd heel erg druk.” Al lange tijd speelt ze met de idee om de goed lopende zaak uit te breiden en met name het restaurantgedeelte een flinke upgrade te geven. Die plannen zijn deze maand in een stroomversnelling gekomen. “Aangezien we moeten vertrekken van de huidige locatie, hebben we de situatie omarmd en gaan we ervoor om op het nieuwe adres een geweldig restaurant neer te zetten.” Het pand waarin de afgelopen 110 jaar (!) verschillende

generaties van de familie Boeijen een bakkerij bestierden, zal een horecabestemming krijgen en verwelkomt een minstens net zo ondernemende eigenaresse als haar voorgangers. “Hier hebben we geen beperkingen en kunnen we met behulp van een architect al onze toekomstplannen verwezenlijken”, vertelt Ülger zichtbaar opgetogen. Momenteel wordt er druk gewerkt om op 3 november de

eerste klanten te kunnen helpen. “Er komt eerst een tussenstap”, legt Mark van der Werf van Buro Otto, het bouwkundig ontwerpen adviesbureau dat Ülger heeft ingeschakeld, uit. “De eerste 65 vierkante meter zal dan klaar zijn, maar we bouwen ondertussen door en gaan voor Murat’s Place in een volledig nieuw jasje. De tussenmuur wordt gesloopt, waardoor er een restaurant van 180 vierkante meter zal verrijzen.” Slechts 600 meter van de vertrouwde plek gaat Murat’s Place uitgroeien tot een nog betere eetvoorziening. “We behouden alle goede dingen, zoals de grote pizza’s van goede kwaliteit, die onze klanten van ons gewend zijn. Alles wordt nog steeds da-

BC gelijks vers bereid, zes dagen per week. Maar er komen nóg meer acties en nóg meer keuze. De menukaart wordt flink uitgebreid, van alles van de grill komt erbij. Meer gerechten uit de mediterrane keuken, maar ook maaltijdsalades.” Het zijn niet de enige veranderingen die Ülger van plan is. “We gaan ook op ander gebied moderniseren. Onze website krijgt binnenkort bijvoorbeeld een online bestel- en betaalsysteem. En we gaan bezorgen met nieuwe elektrische auto’s. Daarin zijn we vrij revolutionair bezig.” Vanaf 3 november is Murat’s Place gevestigd op Molenweg 1 in Berghem. Ook daar leveren ze, van dinsdag tot en met zondag, weer dezelfde kwaliteit, maar dan op een mooiere plek.


17 oktober 2017 - pagina 28

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC

Nieuw in onze showroom introductie

Bezoek onze website www.wamelland.nl voor meer informatie en reserveringen

nieuwe modellen 2018

Kinderfeestjes compleet verzorgd vanaf € 9,95

Friet + snack, pannenkoek of poffertjes Onbeperkt ranja IJsje: raket, perenijsje of softijsje 2 begeleiders gratis entree CADEAUTJE voor de jarige

Wij zien u graag in onze 5000 m2 showroom met een ruim assortiment occasions, de nieuwste modellen caravans en alle denkbare kampeerartikelen!

Bezoek ook onze facebookpagina voor acties! Industriestraat 12 • 6659 AL Wamel • Tel. 0487 501 300 10 minuten vanaf het pont van Megen.

Hogeweg 13a Zeeland (NB) telefoon 0486 - 45 25 24 webshop www.vdelzencaravans.nl

Dè winkel voor baby en kinderkleding Maar ook voor een leuk cadeautje kunt u hier terecht

HERFSTACTIE

geldig t/m zaterdag 21 oktober uitgezonderd accessoires

2e artikel 25% korting Winterjassen 20% korting Wilhelminasingel 18 Berghem & Schutsboomstraat 23 Schaijk


17 oktober 2017 - pagina 29

www.thuisinhetnieuws.nl

denk mee over jouw wijk of dorp!

BC/LC

Vind jij het belangrijk dat jij en je buurtgenoten prettig en veilig wonen? Vind je het leuk om in je buurt, samen met anderen, bezig te zijn? Dan zoeken we jou! In Oss zijn 11 wijk- en dorpsraden. De leden van deze raden stimuleren en helpen bewoners om actief betrokken te zijn bij hun wijk, dorp of buurt. We zijn vanaf 2018 op zoek naar nieuwe wijk- en dorpsraadleden. Is dit iets voor jou? Ga dan naar www.oss.nl/wijkendorpsraden of neem contact op met jouw wijk- of dorpsraad. We ontmoeten je graag!

Websites

wijkraadckm.nl dorpsraadgeffen.nl wijkraadosszuid.nl dorpsraadravenstein.nl wijkraadossnoordwest.nl

dorpsraadlith.nl rucrea.nl dorpsraadherpen.nl wijkraadschadewijk.nl berghem.nl dorpsraadmhm.nl

MHM Ravenstein

Lith CKM Noord-West

Schadewijk

Berghem Herpen

Oss-Zuid Geffen

Ruwaard

indeling wijk- en dorpsraden


17 oktober 2017 - pagina 30

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Wilt u een nieuwe vloer kopen? een echte eiken plankenvloer terwijl andere vloeren haast niet van massief parket te onderscheiden zijn. Welke vloer u ook kiest u kunt altijd zorgeloos genieten van de kwaliteit van een Balterio vloer.

Kom eens langs bij Van Uden Wanden, Vloeren en Plafonds in Berghem. Wij hebben een ruim aanbod vloeren: van PVC tot laminaat en parket.

GROOT ASSORTIMENT VLOEREN Naast de laminaatvloeren van Balterio hebben wij andere merken en soorten vloeren in onze showroom, hierbij kunt u denken aan diverse PVC-vloeren en houten vloeren. In onze showroom kunt u onze vloeren bekijken en voelen. Neem bijvoorbeeld een

stuk vloer mee om thuis bij uw meubels te houden voor een goede impressie. Natuurlijk informeren wij u graag welke vloer past bij uw wensen. Onze service stopt niet bij de verkoop, want wij bezorgen uw aankoop ook graag bij u thuis. Het laten plaatsen van vloer behoort ook tot de mogelijkheden. Heeft u vragen of wilt u een vloer kopen? Kom langs bij onze winkel aan de Zevenbergseweg in Berghem. Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend-tussen 13.00 ACCU’S - TREKHAKEN - SCHOKBREKERS UITLATEN zaterdag U I T L I J N E N - B AenL 20.00 A N C Euur R Een N op - R E M M Etussen N S E R12.00 VICE en 17.00 uur. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar via 0412-403495. Kilometer certificaat

van Zandvoort

meer dan Bandenservice

TOPDEALER VAN BALTERIO Eén van de merken die wij in ons assortiment hebben opgenomen is Balterio: stijlvol, kwalitatief, en veelzijdig. Van Uden Wanden, Vloeren, en Plafonds is één van de weinige topdealers in Nederland. Wij hebben verschillende collecties van Balterio in huis, bijvoorbeeld de Quattro Vintage, Grandeur, Dolce, en Urban. Zo vindt u altijd een laminaatvloer die aansluit bij uw woonstijl, of deze nu trendy, vintage, industrieel of verfijnd is. Sommige vloeren lijken op

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

KNIPPING

Berghem

Voor al uw: • Grondwerk • Straatwerk • Sloopwerk • Aanleg van riolering

van Zandvoort Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

meer dan Bandenservice Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle) - SCHOKBREKERS - UITLATEN ACCU’S - TREKHAKEN is belangrijk, gelijkmatig U I T LBanden I J N Ewisselen N - BA L A N C Eomdat R E Njouw - Rbanden E M Mniet EN S E R V Islijten. CE

Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden. certificaat Kilometer Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto Nummerbord vastzetten in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Met speciale schroeven, alleen met gecertificeerd kunnen Periodieke Keuring. Dezedie gegevens worden opgeslagengereedschap in een databestand worden bevestigd, jouwdoor kentekenplaten vastgezet. Op deze manier en kunnen worden worden opgevraagd alle deelnemende autobedrijven. Wees voorkom diefstal. extra alertjebij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

Winter-check

Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen. ✆ Bert 06-53717281

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle)

voor prachtig schilderwerk

Banden wisselen is belangrijk, omdat jouw banden niet gelijkmatig slijten. Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden.

Mike 06-10791468

Nummerbord• vastzetten Glasschade Waterschade • Brandschade Met speciale schroeven, die alleen met gecertificeerd gereedschap kunnen worden bevestigd, worden jouw kentekenplaten vastgezet. Op deze manier Spuitwerk • Houtrot voorkom je diefstal.

Frank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957

Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl


17 oktober 2017 - pagina 31

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Statiegeld AH voor Wensambulance Brabant

Muziekvereniging Harmonie Concordia Berghem zoekt voorzitter Na vertrek van onze voormalige voorzitter (en inmiddels erelid) Rini van Rodijnen, is Muziekvereniging Harmonie Concordia op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ben jij op zoek naar een bestuurlijke uitdaging bij een muzikale, creatieve vereniging, midden in de maatschappij? Dan zijn we op zoek naar jou! De nieuwe voorzitter van Muziekvereniging Harmonie Concordia: blinkt uit door enthousiasme; is creatief in bedenken van oplossingen; is een kei in organiseren; heeft een ondernemende instelling; heeft goede communicatieve vaardigheden. Affiniteit met muziek en bestuurlijke ervaring zijn een pré.

WensAmbulance Brabant brengt zieke bedlegerige mensen uit Brabant en Zeeland naar elke gewenste plek of plaats in Nederland. Dat doen de vrijwilligers kosteloos, belangeloos, dus geheel gratis en dat in het kader van “Ieder mens heeft een laatste wens”. We rijden zo’n 450 a 500 ritten per jaar met onze 4 ambulances, die geparkeerd staan in Bergen op Zoom, Valkenswaard, Helmond en Boxtel. WensAmbulance Brabant kan dat kosteloos doen, doordat er mensen en bedrijven zijn die ons financieel ondersteunen d.m.v. actie of donaties. We kunnen zo hier en daar onze Statiegeld Bonnen Box ( SBB ) bij verschillende supermarkten neerzetten zodat de klanten ons met hun statiegeld bonnetje kunnen steunen. Zo was er afgelopen maand augustus in Berghem zo’n actie bij Albert Heijn die voor ons Euro 187,20 opbracht. Daar zijn wij de filiaalmanager en de klanten van Albert Heijn zeer erkentelijk voor en hopelijk mogen wij volgend jaar augustus weer terug komen bij AH Berghem. Voor meer informatie over de Wensambulance Brabant kunt u terecht op de website www.wensambulancebrabant.nl.

De voorzitter houdt toezicht op en geeft leiding aan de vereniging. Hij of zij is de officiële woordvoerder van de vereniging, leidt de vergaderingen en stelt daarmee de orde van de dag vast. De voorzitter werkt nauw samen met het bestuur. Tevens heeft de voorzitter een belangrijke rol in opstellen en uitvoeren van het beleid en vormgeven van activiteiten van de komende jaren. Harmonie Concordia is een actieve vereniging, die zowel bij activiteiten van en voor de gemeenschap acte de présence geeft als eigen activiteiten organiseert. We werken graag samen met andere verenigingen en instanties binnen en buiten Berghem. We typeren onszelf als muzikaal, ondernemend en gezellig. Onze grootste uitdagingen voor de komende tijd zijn: Jeugd- en opleidingsbeleid Update instrumentarium Financieel gezond blijven Positieve zichtbaarheid on- en offline Geïnteresseerd? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tonny van Schijndel, penningmeester Harmonie Concordia via 0622623332 of penningmeester@concordiaberghem.nl. Geïnteresseerden kunnen zich melden via secretaris@concordiaberghem.nl

• APK STATION • ONDERHOUD & REPARATIE

VAN ALLE MERKEN • SCHADE HERSTEL EN TAXATIE • IN- EN VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT

Uw auto onze zorg. Zevenbergseweg 19A 5351 PE BERGHEM

Telefoon 0412-403666

skautoservice@hotmail.com www.skautoservice.nl


AANBIEDINGEN NOVEMBER SPRANKELEND MOOI

Blok 1 17 oktober 2017 - pagina 32

www.thuisinhetnieuws.nl

GRATIS VOETPAKKING MET MASSAGE NA UW PEDICURE BEHANDELING!!!

ALL

Blok 2

WEG MET HUIDONEFFENHEDEN - 20% KORTING!!!

NOVEMBER AANBIEDINGEN

Ervaar de ontspannende voetverzorgingsceremonie. Dankzij de speciale USHF impulsen, zorgt de behandeling met de t-away voor het Geef uw uitgeputte voeten een bijzondere behandeling en geniet van een heerlijke verwijderen van couperose, rode adertjes, bloedblaasjes en steelwratjes. Het ontspannende voetpakking. Er wordt gewerkt met etherische olien en cremes. verwijderen van huidoneffenheden is een korte behandeling met een verbluffend Uw voeten voelen heerlijke zacht en ontspannen aan.

direct resultaat! Deze technologie die al jaren in de medische wereld wordt gebrui met de t-away nu voor het eerst voor cosmetische doeleinde geschikt.

Couperose

Steelwratje

Bloedblaasje

Spider Naevus

GRATIS VOETPAKKING WEG MET HUIDONEFFENHEDEN MET MASSAGE UW - 20% KORTING!!! WEG MET HUIDONEFFENHEDEN - 20%NA KORTING!!! Dankzij de speciale USHF impulsen, zorgt de behandeling met de t-away voor het Dankzij de speciale USHF impulsen, zorgt de verwijderen van couperose, rode adertjes, bloedblaasjes en steelwratjes. Het PEDICURE BEHANDELING!!! verwijderen van huidoneffenheden is een korte behandeling met een verbluffend en Blok 2

behandeling met de t-away voor het verwijderen van

direct resultaat! technologie dievoetverzorgingsceremonie. al jaren in de medische wereld wordt gebruikt is Ervaar de Deze ontspannende couperose, rode adertjes, bloedblaasjes en steelwratjes. met de t-away nu voor het eerst voor cosmetische doeleinde geschikt.

Geef uw uitgeputte voeten een bijzondere behandeling en geniet van een heerlijke ontspannende voetpakking. Er wordt gewerkt met etherische oliën en crèmes. Uw voeten voelen heerlijke zacht en ontspannen aan.

Een pro-biotic is een bioticum wat zorgt voor een goede darmflora. De pro-biotic zorgt voor goede bacteriën in het darmstelsel waardoor de slechte bacteriën opgeruimd worden; dit in tegenstelling tot de anti-biotica die maakt zowel de goede als slechte bacteriën dood en verstoord de totale lichaamsbalans. Een goede darmflora zorgt voor een gezond lichaam en een positieve geest.

PRO-BIOTIC FEM van € 44,95 voor € 37,95 Deze pro biotic is speciaal gemaakt voor de vrouwen die een blaasontsteking hebben. ZORG GOED VOOR UW DARMFLORA GA VOOR PRO-BIOTIC!!!

Blok 3

PRO-BIOTIC VAN € 43,95 VOOR € 36,95 JUVO van € 49,95 voor € 44,95 Een pro-biotic is een bioticum wat zorgt voor een goede darmflora. De pro-biotic zorgt

PRO-BIOTIC van € 43,95 voor € 36,95

Het verwijderen van huidoneffenheden is een korte behandeling met een verbluffend en direct resultaat! Deze technologie die al jaren in de medische wereld wordt gebruikt is met de t-away nu voor het eerst voor cosmetische doeleinden geschikt.

voor goede in het darmstelsel de poeder slechte bacterien opgeruimd JUVO is eenbacterien biologisch zeer fijn waardoor gemalen dit maakt het worden; dit in tegenstelling tot de anti-biotica die maakt zowel de goede als slechte oppervlak van de voedseldeeltjes ruim 5x groter waardoor bacterien dood en verstoord de totale lichaamsbalans. Een goede darmflora zorgt voor een gezond lichaam en een positieve maagsappen en enzymen meer kunnen bewerken engeest. verteren. Juvo wordt zeer goed opgenomen door het lichaam. Het bevat geen PRO-BIOTIC FEM VAN € 44,95 VOOR € 37,95 suiker, soja, zuivel en E-nummers. hetblaasontsteking oogsten door de Deze pro biotic is speciaal gemaakt voor de Direct vrouwenna die een hebben. ZORG GOED VOOR UW worden DARMFLORA VOOR PRO-BIOTIC!!! biologische boeren deGA ingrediënten gesneden, gewassen en diepgevroren. Daarna wordt er o.a. gevriesdroogd, het water JUVO VAN € 49,95 VOOR € 44,95 gaat erisuit, de rest blijft! gevriesdroogde JUVO een biologisch zeer fijnDe gemalen poeder dit maaktingrediënten het oppervlak vanworden de ruim 5x groter waardoor enzymen meer kunnen fijnvoedseldeeltjes gemalen en gemengd. Meer maagsappen niet, geenentoevoegingen alleen een bewerken en verteren. Juvo wordt zeer goed opgenomen door het lichaam. Het bevat extra en mineralen-complex. bevat per maaltijd een geenvitaminen suiker, soja, zuivel en E-nummers. Direct na hetJuvo oogsten door de biologische boeren worden de ingredienten gesneden, gewassen en diepgevroren. wordt er derde van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voorDaarna een goede o.a. gevriesdroogd, het water gaat er uit, de rest blijft! De gevriesdroogde ingredienten balans degemalen darmen wat bijdraagt tot een gezond lichaam. wordeninfijn en gemengd. Meer niet, geen toevoegingen alleen een extra vitaminen en mineralen-complex. Juvo bevat per maaltijd een derde van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een goede balans in de darmen wat bijdraagt tot een gezond

Start deze maand met de gezonde producten van Juvo of de probiotica en ontvang daarbij een GRATIS voedingsadvies. lichaam.

Start2017 deze maand de gezondevan producten van Juvo of de probiotica en ontvang De aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 30 november tegenmet inlevering de bon. daarbij een GRATIS voedingsadvies.

Kerkstraat 24, 5391 AA Nuland 073-6909565 www.sprankelendmooi.nl info@sprankelendmooi.nl

Ook bij sprankelend mooi BLOEM - GE UR- KLEURGIFTSHOP


17 oktober 2017 - pagina 33

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Prima resultaat PHV Nooit Gedacht Piet Tonies, al 48 jaar lid van Politiehondenvereniniging Nooit Gedacht in Berghem, heeft bij de najaarskeuring in Heeswijk een prachtig resultaat neergezet. Met zijn hond Rico behaalde Piet liefst 434 van de 435 te behalen punten. Piet kan daarmee deelnemen aan de nominatiewedstrijd in Helmond. Als lid van PHV Nooit Gedacht heeft Piet Tonies al liefst 15 honden naar de PH1-keuring gebracht. Maar Rico is een echte topper die zeker nog vaker uitstekende resultaten zal geen neerzetten.

Buurtpreventie bij ‘Berghem Bruist’ Het team ‘Buurtpreventie’ wil iedereen bedanken voor de interesse, die getoond is bij de stand tijdens de bijeenkomst ‘Berghem Bruist’ op 17 september jl. Er zijn in totaal 248 lijsten ingevuld, waarvan 51 met een duidelijke interesse in meelopen en/of meefietsen. Het goede antwoord op de prijsvraag omtrent aantal sleutels was : 407. 1e prijs : 406 sleutels geraden 2e prijs : 404 sleutels geraden 3e prijs : 403 sleutels geraden De prijzen zijn inmiddels al bij de gelukkige winnaars bezorgd. Het team ‘Buurtpreventie’ wil de organisatie van ‘Berghem Bruist’ een compliment geven voor de goede verzorging van de dag.

De buurtpreventie gaat weer op pad Voor verdere informatie kunt u terecht bij buurtpreventie@gmail.com ofwel via de dorpsraad Berghem: dorpsraad@berghem.nl Telefoonnummer secretariaat: 0626979796.

Bloemschikdemonstratie Groei & Bloei Het wordt steeds meer een Berghems feestje, de jaarlijkse Bloemschikdemonstratie van Groei & Bloei. Op woensdag 15 november aanstaande organiseert de vereniging Groei & Bloei Oss – het Maasland voor de vijftiende keer op rij weer een grandioze show in de Berchplaets. Elk jaar wordt een kopstuk uit de Nederlandse bloemschikwereld aangetrokken om de demonstratie te verzorgen. Dit jaar is dat Birgit Davids uit Neede (Gelderland). Birgit heeft al eerder demonstraties in de Berchplaets verzorgd en trok daarbij steeds volle zalen. Zij is lid van het Landelijk Hoofdbestuur van Groei & Bloei en organiseert elk jaar de Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken. Deze zijn dit jaar in de Beursfabriek in Nieuwegein op 7 en 8 oktober. Op 15 november worden 10 bloemstukken gemaakt en door Birgit begeleid met toelichting op de materiaalkeuze, bloemsoorten en de manier van verwerking in de stukken. Na afloop worden de stukken verloot. Lotjes hiervoor zijn voor aanvang van de demonstratie en in de pauze te koop bij de organisatie. De avond begint om 20.00 uur en leden van Groei & Bloei hebben gratis entree. Niet – leden betalen € 7,50 . Een kop koffie / thee is inbegrepen.


17 oktober 2017 - pagina 34

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

container verhuur zand- en grindhandel grond- en straatwerk sloopwerk minigraver verhuur transport gladheidsbestrijding

Spaanderstraat 96 5351 BD Berghem 0412-401232 www.thvdcamp.nl


17 oktober 2017 - pagina 35

K

K K

www.thuisinhetnieuws.nl

apper

EHBO cursus start 9 januari Het bestuur van EHBO Berghem heeft besloten om op dinsdag 9 januari 2018 toch een EHBO cursus te starten. Het tijdstip is 19.30 uur de plaats is even afhankelijk van het aantal deelnemers. Op dit moment hebben we 4 cursisten. Wij vinden dit heel vervelend voor de 4 mensen dat zij zolang moeten wachten maar hopen dat er nog een paar bijkomen zo niet starten we toch. Nogmaals wij vinden het heel jammer want wij hebben echt nieuwe leden nodig om te blijven bestaan, mocht je nog mensen weten die de cursus willen gaan volgen meld het bij Ans van der Burgt tel. 06-12875559

Kindermeditatie-les Elke zondagochtend van 10.30 tot 11.30 uur wordt in de Anjali Ashram, aan de Osseweg 37 in Berghem kindermeditatie-les gegeven voor kinderen van 7-11 jaar oud. Door simpele meditatietechnieken leert het kind om de aandacht naar binnen te brengen, de concentratie te vergroten, en de gedachten te observeren. Er worden leuke verhalen verteld met een moraal en we doen nog wat yoga oefeningen. Info en aanmelden bij Angelica, ivsnederland@gmail.com of 0412-486937.

Crea middag voor kinderen

BC

uif

Uw kapper aan huis op maandag en donderdag

Geknipt voor 12 euro

K

Anja van Ravensteijn Maishof 13 • Berghem

Bel nu voor een afspraak tel: 06 517 44 858

De crea middag van 18 oktober staat in het teken van Halloween. En waar denk je dan aan? Pompoenen, spinnen, zwarte katt en? We zullen zien. Het wordt in ieder geval een spannende decoratie. Dus snel aanmelden, voor 11 oktober via crea@deberchplaets.nl. De middag duurt van 14:30 - 16:30 uur. Entree: €7,50 inclusief consumptie. Deelname vanaf 8 jaar

Kikker zingt en leest voor in de Berchplaets Op 21 oktober leest Theater Terra voor in de Berchplaets met Kikker in de hoofdrol. Kikker zingt de leukste liedjes uit de Kikker-musical en vertelt zelf al zijn avonturen. Naar de bekende boeken van Max Velthuijs. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Aanvang: 14:30 uur. Entree: €6,- in de voorverkoop / €8,50 aan de kassa

Een gezonde leefstijl is van onschatbare waarde! Als Personal Trainer is het mijn passie om je te helpen je doelen te realiseren. Haalbaar en betaalbaar! • Lifestyle coaching: definitief afrekenen met afvallen en diëten. • Met aandacht voor: Voeding - Beweging - Ontspanning. • Ook: Massages en Zelfverdedigingscursus voor 2 personen. • 100% Privacy, flexibel in tijd en betaalbaar: vanaf €15,- incl. btw. • Kijk op de website voor Info, prijzen en speciale arrangementen. Paul Schraven Willandstraat 62 Berghem 06 28648493 Maak vrijblijvend een afspraak:

www.pspt.nl


17 oktober 2017 - pagina 36

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Menko MINIGRAVER VERHUUR & RIOOLAANSLUITING BOBCAT - GAS- EN WATERFITTEN

Menko ter Voert Vossehol 1c 5351 AC Berghem Telefoon 0412 402 976 Mobiel 06 11 21 54 63

Grondverzet en sloopwerken Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314


17 oktober 2017 - pagina 37

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Ontwerp uw eigen tuinhuis op: www.tielemanstuinhout.nl

Besheester: de natuurlijke smaakmaker die je tuinhart betovert Tot ver in de herfst – als zomerbloeiers zo zoetjes aan uitgebloeid zijn – stelen de besheesters flink de show. Het zijn echte smaakmakers en niet alleen in de tuin. Wist je dat de olie van Gaultheria (ook wel bekend als bergthee) wordt gebruikt als smaakmaker voor bijvoorbeeld tandpasta en kauwgom? Besheesters zijn ook nog eens belangrijk voor de biodiversiteit. Vogels, insecten en kleine dieren zijn namelijk dol op hun bloemen en bessen. Dat heeft de natuur mooi geregeld, want veel besvormende planten zijn voor hun voortplanting afhankelijk van zaadverspreiding door vogels. Besheesters houden ervan om in de herfst geplant te worden, dan is de plant in rust. Juist in die periode is de besheester volop verkrijgbaar, dus dat komt goed uit. Het fijne wortelgestel ligt dicht bij de oppervlakte, pas dus op met het gebruik van schoffel en schop. De planten houden van zure, vochtige grond. Eenmaal per jaar een laagje humus maakt ze helemaal blij. Dat geldt ook voor licht en lucht. En juist omdat besheersters zo goed gedijen onder bladverliezende struiken is het goed om het afgevallen blad even op te ruimen. Een andere makkelijke, groenblijvende besheester is de Skimmia. De weldadige geur van de bloem doet denken aan het lelietje-van-dalen, en dat is toch echt een lentebrenger. Skimmia behoort tot de wijnruitfamilie (Rutaceae), net als de citroen en sinaasappel. Dat verklaart de typische citrusgeur die vrijkomt als je het blad van de Skimmia kneust. Een heerlijke plant om een winters balkon of terras op te fleuren.

Tuinhout • Tuinhuisjes • Tuinafscheidingen • Overkappingen Pergola’s • Schuttingen • Poorten • Vlonders Ambachtsstraat 13, 5391 BS Nuland. Tel. (073) 532 42 89 www.tielemanstuinhout.nl

TIELEMANS HEKWERK BV

Hekwerk voor particulieren en bedrijven

Hekwerk • Poorten • Automatisering • Intercom Draai- en vrijdragende poorten • Sportveld omheiningen Ambachtsstraat 13, 5391 BS Nuland. Tel. (073) 532 42 89 www.tielemanshekwerk.nl

VOOR TOTAAL ONDERHOUD EN AANLEG VAN UW TUIN, VAN ONTWERP TOT COMPLETE REALISATIE!!

Van Schadewijk Hoveniers Hoogstraat 32B, 5352 LC Ravenstein. 06-18187649 info@schadewijkhoveniers.nl www.schadewijkhoveniers.nl


17 oktober 2017 - pagina 38

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Bloembollen voor een kleurrijke tuin in het voorjaar Plant nu uw bloembollen voor een kleurrijk voorjaar

Tulpen

diverse soorten nu 10 stuks

1,00

Blauwe druifjes

2,95

Narcissen

2,25

nu 25 stuks

v.a. 10 stuks

Najaar de beste tijd voor het planten van bomen en heesters Ruime keuze in lei en vormbomen

Noteer in uw agenda:

15 november Glamour Night van 17.00 uur tot 21.00 uur

Met vele aanbiedingen, sprankelende ideeën voor de feestdagen, lekkere hapjes, ect. etc. Voor iedere betalende klant een leuke verrassing.

Grote sortering heesters en coniferen

Workshop herfstkrans maken

Speciale aanbieding

Leucothoe nu bij ons

4,95

van 6,95 bij ons 4,95

De originele Golden Gark 3 zakken

zaterdag 28 oktober van 10.00 -12.00 uur Kosten € 22,50 incl. alle materialen Inschrijven voor 24 oktober bij de kassa, telefonisch of per email

Haardhout

10,00

grote zak 3,95/st. 3 zakken voor 10,00 In korven ( ¾ m3) 40,00/ korf.

Ideaal voor het ruimen van blad etc. Van 36,95 voor 29,95

nu

29,95

Aanbiedingen zijn geldig t/m 4 november 2017 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch tel. 0412-407030 www.tuincentrummeijs.nl info@tuincentrummeijs.nl


17 oktober 2017 - pagina 39

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Wortels maken Decoratieve zaaddozen Bij vaste planten die mooie zaaddozen vormen, moet u de uitgebloeide stengels zeker niet afknippen. Laat ze dus bij soorten zoals Iris sibirica, I. foetidissima en Papaver oriëntale staan om van de winter van te genieten. Andere bloemzaden zijn weer een traktatie voor de tuinvogels.

Oktober is de plantmaand bij uitstek. Plant nu uw bomen, heesters en vaste planten, dan hebben ze voldoende gelegenheid om wortels te maken voordat eventueel de winter invalt. Daarmee hebben zij een groeivoorsprong ten opzichte van hun familieleden die pas in het voorjaar worden geplant. Overigens kunt u nu bloembollen planten. Gezellig samen met het gezin een dagje de tuin in, allemaal een mandje met bollen en een plantschepje. En dan maar weer uitkijken naar het volgende voorjaar.

Herfst in de tuin Na een paar maanden heerlijk genieten van de zomertuin, nemen de herfstkleuren het langzamerhand over en maken jij en je tuin zich op voor de winter. Als je denkt dat je deze periode gewoon moet uitzitten, wachtend op een kleurrijk voorjaar, heb je het mis. Want dit is het moment bij uitstek om in actie te komen. Als je nu aan de slag gaat, ben je volgend voorjaar verzekerd van een tuin vol met flinke planten. Zo maak je dus je eigen belofte.

De grootste keus in bestratingsmaterialen!

Het lekkerste plekje thuis is misschien wel je tuin. De mooiste momenten beleef je in je tuin. Daar wil je veel en lang van genieten. Liefst het hele jaar door. Het vier seizoenen concept van Stadhouders Hoveniers zorgt daar voor, 365 dagen per jaar. Met ruim 35 jaar ervaring en een team van échte tuinmannen gaan we niet voor minder. Wooncomfort stopt niet bij de buitendeur; daar begint het pas écht...! www.stadhoudershoveniers.nl

Kom langs in onze showroom van 5.000 m2! natuursteen • keramiek • straatbaksteen • beton • tuinverlichting

365 dagen genieten van je tuin

ROSMALENSEDIJK 10 ‘S-HERTOGENBOSCH TEL. 073 521 37 15 WWW.SWANENBERG.NU


17 oktober 2017 - pagina 40 8 november 2016

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

www.thuisinhetnieuws.nl

Konings Vloeren:Gezocht: vakwerk en brede keus

pagina 41

Computerproblemen?.... Heeft u die nu ook?....

Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij Een nieuwe vloer? Elke ruimte hee� zo zijn eigen kathuis te verhelpen! Naast service geven wij advies over Tuinman - metenverstand van hetaan de unieuwe rakteris� eke kenmerken stelt andere eisen hardware, software en/of een website? vloer. Belangrijk is ook de sfeerbepalende kwaliteit van snoeien van bomen en struiken Computerproblemen?........ Heeft u die nu ook? ………. Nieuwsgierig geworden? een vloer. perfecte vloer is vooreen iedereen Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! omDeca. 1 x per maand tuinanders, of e-mail naar: Naast serviceBel geven wij advies over nieuwe hardware, software en/of een website? een vloerspecialist kan u daarbij helpen. Of u nu kiest in Oss te onderhouden. BCNT Nieuwsgierig geworden? voor pvc, vinyl, marmoleum of tapijt Konings Vloeren Bel of e-mailHaverhof naar: 20 meer informatie kuntdienen u contact kan Voor u daarbij uitstekend van advies op basis 5351 ML Berghem van jarenlange ervaring. opnemen met: 06-260 60 69 BCNT Tel. 06-20418593

Al 21 jaar is Marc Konings dagelijks in de weer met het leggen van vloeren. Hij kent dus alle inen outs, voor- en nadelen van elke vloer. En daar kunt u van profiteren. Om ervaring en vakmanschap ten volle te benu�en opende Konings in maart van dit jaar een eigen showroom aan de Kruisstraat in Oss. Daar kunt u terecht voor een vakkundig gelegde vloer waar u jarenlang probleemloos van kunt genieten! Konings Vloeren richt zich met name op de project- en wonin-

Haverhof 20, 5351 ML Berghem E-mail: Tel. 06-20418593 info@bcnt.nl E-Mail: info@bcnt.nl breed

ginrich�ng. Ze biedt een scala aan kwalita�ef hoogwaardige producten in de meest uiteenlopende uitvoeringen: pvc-vloeren, tapijt, marmoleum en vinyl. De mogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. Marc legt vloeren van onder topmerken als Tarke�, M-Flor en Belakos. Ook kunt u er terecht voor het complete pallet van Desso. Konings Vloeren geldt als dé pvc-vloeren specialist van de regio. Deze vlakke en strakke vloeren zijn uiterst sterk en vragen weinig onderhoud. Ze zijn op het

wordt ingemeten Schilderennauwkeurig en glaszetten

De specialist in PVC vloeren Ons assortiment: tapijt - vinyl - marmoleum PVC - laminaat vloerkleden binnenzonwering Alles wordt door ons vakkundig gemeten, gelegd en gehangen.

Konings Vloeren Kruisstraat 39 B, 5341 HA Oss 06 48 17 27 99 koningsvloeren@gmail.com www.koningsvloeren.nl

Veelzijdig in vloeren en binnenzonwering

oog niet te onderscheiden van tegels of parket. Zelfs de houtnerf is voelbaar. Ook zijn onze vloeren breed toepasbaar: of je nu een nieuwe vloer voor de woonkamer wilt, voor de slaapkamer, de keuken of de badkamer, er is aangepast pvc-materiaal. Konings Vloeren vertelt u er graag meer over!

en met de grootst mogelijke zorg wordt gemonteerd.

Chris van Hintum

In de ruime uitnodigende showroom zijn de meest uiteenlopende voorbeelden voor u beschikbaar. U kunt er op uw gemak de vele mogelijkheden en collec�es bekijken om samen met de vakmensen van Konings Vloeren te komen tot de beste keuze voor uw specifieke wensen en budget.

Om uw inrich�ng te completeren kunt bij ons ook terecht voor een mooie collec�e binnenzonwering, hierbij kunt u denken aan alle mogelijke soorten van Schoolstraat raambekleding. En ook 13 hier geldt: 5351 vakkundig voor u ingeEK Berghem meten en gehangen. Daarnaast Telefoon: 0412-401947 biedt Konings Vloeren een mooi assor�ment fraai vloerkleden in alle soorten en maten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u gewoon informa�e neem dan gerust een kijkje nemen in de showroom of maak vrijblijvend een afspraak voor advies op maat bij u thuis. U vindt Konings Bij Konings Vloeren kunt u nog Vloeren aan de Kruisstraat 39B rekenen op ouderwets degelijke in Oss. Geopend op dinsdag, service, eerlijk advies en de bes- woensdag en vrijdag van 09.30 te prijs-kwaliteitsverhouding. - 17.30 uur, op donderdag van 5351- AJ Berghem Marc komtVossenbosstraat daarbij al�jd eerst12,09.30 20.00 uur (koopavond) 5114 7904 09.30 - 16.00 uur. persoonlijk de situa�Telefoon: e bekijken.06 en op zaterdag Uiteraard zorgt Konings Vloe- Kijkt u ook eens op email: frankstegelwerken@caiway.nl ren er voor dat het geheel dan www.koningsvloeren.nl


17 oktober 2017 - pagina 41

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

St.Willibrordusstraat 7 5351 ED Berghem tel 0412 401695 St.Willibrordusstraat 7

5351 ED Berghem tel. 0412 401695

Gezinsaanbieding!

Elke woensdag, gezinszak friet me

GEZINSAANBIEDING!

keuze uit frikandel, kroket en/of

Gepersonaliseerde cadeautjes, workshops en kerstpakketten bij Het Cadeautje Shop in shop winkel Het Cadeautje heeft een uitgebreide keuze aan leuke cadeautjes voor jong en oud. In veel gevallen handgemaakt of de mogelijkheid tot personaliseren en in verschillende prijsklassen. Een gezellige winkel om regelmatig rond te neuzen. Ook voor de komende feestmaanden denken wij graag met u mee. Dat geldt natuurlijk ook voor bedrijven! Naast leuke ideetjes, kunt u bij Het Cadeautje ook terecht voor het volgen van workshops. Zo is er elke vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur Haak- en breiles. Neem uw eigen project mee en Mimi helpt u verder op weg. Kosten € 7,50 inclusief koffie en iets lekkers. Andere workshops die op het programma zijn: Kijken als een Fotograaf op 4 november, Hotpot Glasfusing op 8 november, Restylen woonaccessoires op 8 november, Handletteren op 9 november, Een kijkje in de wereld van astrologie op 15 november. Op verzoek zijn voor groepen ook andere data en andere workshops mogelijk. Het Cadeautje is te vinden aan de Industrielaan 11 in Oss, tel. 0412 820397, www.hetcadeautje.com

Elke woensdag: voor slechts € 750 gezinszak friet met 5 snacks. Keuze uit frikandel, kroket en/of gehaktbal voor slechts

€ 7,50

Met Carnaval zijn wij alle dagen g

Nieuw dit jaar buffet mogelijkheden op de m Kom gezellig eten!

Wij hebben meer als 50 zitplaa

Wachttijd verkorten?! Kom gezellig eten! Wij hebben meer Bel of app uw bestelling! dan 50 zitplaatsen.

Tabletcafé in Berchplaets In De Berchplaets in Berghem is elke eerste donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur een Tabletcafé. Het gaat om een initiatief van Bibliotheek Berghem in samenwerking met Digibuurt. Deelname is gratis. Doel van het Tabletcafé is beschikbare kennis, weetjes en trucs met elkaar te delen in een gezellige en ongedwongen sfeer. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het maken, bewerken en ordenen van foto’s en video’s, het lenen van e-books, het installeren van apps en omgaan met sociale media. Niet vergeten om een tablet of smartphone mee te nemen!

Wachttijd verkorten?! Bel of app uw bestelling!


17 oktober 2017 - pagina 42

www.thuisinhetnieuws.nl

BC/LC

HvH advies B.V. kan u onder andere de volgende diensten aanbieden: • werkvoorbereidingwerkzaamheden • calculatiewerkzaamheden • bouwkundig tekenwerk • projectbegeleiding • bouwtoezicht bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten • bouwbegeleiding en advies bij nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten

Korstestraat 2B, 5351 NL BERGHEM tel. 0412-402560 | mob. 06-19480343 | www.hvh-advies.nl

Brabants isolatiebedrijf bv Brabants isolatie bedrijf bv

Julianastraat 10 B Berghem Julianastraat 10 B Berghem Tel.: 0412-401312 Voor al uw voorkomende : * Isolatiewerkzaamheden * Sandwichpanelen * Brandwerende applicaties

Voor al uw voorkomende: • Isolatiewerkzaamheden Tel : 0412-401312 • Sandwichpanelen • Brandwerende applicaties

R ckMegens Timmerwerken

• Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud • Renovatie • Machinale timmerwerken • Prefab elementen • Exclusieve houten poorten

www.bib-isolatie.nl

www.bib-isolatie.nl

Harenseweg 14a, 5351 NG Berghem info@rickmegenstimmerwerken.nl | 06-208 760 10

www.rickmegenstimmerwerken.nl

Marktplein 8 5397 EV Lith tel. 06 54 90 04 79

Dit kan A&R Zonwering u bieden: Voor buiten:

Zonwering zoals Luifels Screens Rolluiken

Voor binnen: Horren Rolgordijnen Duette rolgordijnen Luxaflex PVC vloeren Laminaat Tapijt/Vinyl

WARM, STIJLVOL ENWAARDIG UITVAARTZORG Van Lith Uitvaartzorg is een begrip in Oss en in de wijde omgeving. Ook in de gemeentes Bernheze en Landerd is men bekend met onze service. De jarenlange ervaring en onze zorgvuldige manier van werken brengen ons waar we nu staan. Samen met mijn gemoti­ veerde medewerkers geef ik alle aandacht aan uw persoonlijke wensen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de uitstekende dienst­ verlening die u van ons gewend bent.

Maak vrijblijvend een afspraak, bel:

Arie Roelofs 06 54 90 04 79

STADSMORTUARIUM OSS


17 oktober 2017 - pagina 43

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Geert Peters Crosscompetitie van start

Puber en poen, wat kan ik als ouder het beste doen? Vraag ‘t Eef! De omgang met geld kan in de opvoeding van een puber best een uitdaging zijn. Hoe ga ik hierover in gesprek met mijn kind? Welke afspraken kan ik maken? Welke grenzen moet ik stellen? En welk voorbeeld geef ik mijn kind met mijn eigen gedrag? Jong geleerd is oud gedaan. Daarom organiseren de gemeenten Bernheze en Oss en de Rabobank Oss/Bernheze op maandag 30 oktober 2017 een informatieavond voor ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in sporthal De Rusheuvel in Oss, inloop vanaf 19.00 uur. Eef van Opdorp, financieel coach en bekend van verschillende tv-programma’s, zorgt die avond met de nodige humor voor heldere informatie, handige tips en antwoorden op je vragen. Ook is er een informatiemarkt waar lokale organisaties klaar staan om je te adviseren en te informeren. Alle ouders van kinderen van 12 tot 18 jaar in Bernheze en Oss ontvangen hebben een uitnodiging voor deze avond ontvangen. Daarin staat meer informatie over het programma en hoe je je kunt aanmelden.

Atletiekvereniging Oss ’78 organiseert ook dit jaar weer de Geert Peters Crosscompetitie; een reeks van zes crosswedstrijden in Oss en omgeving. De wedstrijden zijn voor iedereen toegankelijk. Ook junioren en pupillen zijn van harte welkom. De Geert Peters Crosscompetitie 2017-2018 start op zondag 22 oktober met de Docfacross in Oss. Bijj elke wedstrijd kun je kiezen tussen een korte cross van ongeveer 5 kilometer en een lange van ongeveer 10 kilometer. Voor junioren en pupillen zijn er afstanden tussen 1 en 5 kilometer. Dus iedereen kan meedoen en gezelligheid staat voorop. Maar een wedstrijd is natuurlijk ook een prima gelegenheid om je te meten met andere hardloopfanaten, of om jezelf een doel te stellen. Je kunt met één enkele wedstrijd meedoen, maar ook met meerdere. Om mee te strijden voor een plek in het eindklassement moet je met minimaal vier wedstrijden meedoen. Na afloop van de laatste wedstrijd is de prijsuitreiking. De drie beste lopers in het eindklassement worden dan voor hun prestaties beloond met een leuke prijs. Na afloop van élke wedstrijd worden cadeaubonnen van Het LoopCentrum verloot onder alle deelnemers. Voorinschrijven voor de wedstrijden van de Geert Peters Crosscompetitie is niet nodig; bij elke cross kan, tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd, ter plaatse worden ingeschreven. De kosten voor deelname bedragen 5 euro per wedstrijd of 20 euro voor 6 wedstrijden. Junioren en pupillen betalen 3 euro per wedstrijd of 12 euro voor 6 wedstrijden. Alle informatie, uitslagen, foto’s en het tussenklassement van de Geert Peters Crosscompetitie zijn te vinden op www.avoss78.nl. Daar kan binnenkort ook de flyer van de Geert Peters Crosscompetitie 20172018 worden gedownload. Data: 22-10-17 Docfacross / 12-11-17 Geffense Plascross / 17-12-17 Herperduincross / 14-01-18 Witte Ruysheuvelcross / 27-01-18 Lithse Hamcross / 25-02-18 Rusheuvelcross.

“Waar we anders in zijn

is onze benadering.

Wij zijn de accountant die je kent,

persoonlijk en vertrouwd.” “Waar we anders in zijn is onze benadering. Wij zijn“Waar de accountant we anders in die zijn je kent,

Henrie van Bergen

|

is onze benadering. persoonlijk en vertrouwd.”

Erwin van Erp

Wij zijn de accountant die je kent,

|

Ton Hendriks

persoonlijk en vertrouwd.”

“Waar we anders in zijn Henrie van Bergen

|

Erwin van Erp

|

Ton Hendriks

Henrie& van Bergen | Erwin van Erp accountants | Ton Hendriks en belastingadviseurs Hendriks van Bergen Smulders

is onze benadering.

www.hbs - acc.nl www.hbs - acc.nl

Hendriks van Bergen & Smulders

accountants en belastingadviseurs

& Wij zijn de accountant die je kent, www.hbs acc.nl Hendriks van Bergen

Smulders

-

accountants en belastingadviseurs


17 oktober 2017 - pagina 44

Dorpshuis de Berchplaets contactpersoon Maria van der Heijden Sportstraat 3 5351 BZ Berghem

www.thuisinhetnieuws.nl

T 0412 404688 info@deberchplaets.nl www.deberchplaets.nl

BC


17 oktober 2017 - pagina 45

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Kappen Nou! Haar & Visagie Voor het hele gezin.. Wilt u liever naar de salon of heerlijk Relaxed bij uw thuis? Dat is de service van Kappen Nou!

De Hel van Berghem wordt gehouden op zondag 29 oktober 2017. De Hel is een ATB/veldtoertocht voor jong en oud en voor de beginnende of de gevorderde mountainbiker. Er zijn 3 afstanden; 16 km, speciaal voor kinderen en hun begeleiders en/of de beginnende fietser, en de klassieke afstanden van 30 en 50 km. De Hel van Berghem loopt ook dit jaar weer door het prachtige natuurgebied De Maashorst. Een verrassend natuur- en cultuurlandschap met prachtige bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen, weiden en kronkelbeekjes. De afstanden zijn weer wat veranderd in verband met bosomvorming. Daardoor zijn er diverse nieuwe paden ontstaan. Onze ontwerper van de tocht is er wederom in geslaagd een bijzonder mooie tocht uit te zetten waarin slecht 1 poort in is opgenomen om in en uit het begrazingsgebied te komen. Hierdoor komt er in de tocht nog nauwelijks verharde weg voor en zijn er aantrekkelijke singletracks bijgekomen met ook nog de nodige hellingen. De route voor de kinderen loopt over een groot gedeelte van de 30km route. De 16 en 30 km route blijft geheel in Herperduin. De extra lus van de 50-km route gaat door het bosrijke gebied van Schaijk en Zeeland. De tocht kent 2 pauzeplaatsen; de 1e is na ongeveer 14 km voor alle twee de afstanden, bij de Kinderburcht aan de Derde Heistraat. De 50 km route heeft na 31 km nog een extra pauzeplaats aan de Oschweg in Zeeland. De routes is geheel met pijlen aangegeven. Het dragen van een helm is verplicht. Bij eventuele pech of ander ongemak kunt u het algemene nummer bellen: 06 25 09 06 94. De start en finish is bij zalencentrum de Merx, Burgemeester van Erpstraat 25, 5351 AR Berghem. Starten kan tussen 8:30 - 9:30 uur. Kosten deelname â‚Ź 4,00 (Basic account) en â‚Ź 3,00 (PLUS account).

*Altijd de nieuwste trends *Gespecialiseerd in kleuren *Hoge kwaliteit voor een kleine prijs Voor info of het maken van een afspraak: Kappen Nou! Tel: 0618034996

https://www.facebook.com/SalonKappenNou

Haam 1 5351SX Berghem

HABES HOUTEN VLOEREN, MEUBELEN, TOTAALINTERIEUR

Wilt u langer zelfstandig wonen? Wilt u langer zelfstandig blijven wonen? En wilt u daarom aanpassingen aan uw huis doen? Dan kunt u geld lenen via de Blijverslening. De gemeente Oss vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Een deel van de koopwoningen in gemeente Oss is ongeschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. De Blijverslening geeft u de mogelijkheid om uw huis aan te passen aan uw (toekomstige) (zorg)vraag/-behoefte. Zo blijft uw huis nog meer een passend thuis! Voor meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden van de Blijverslening kijkt u op www.svn.nl/particulieren/lening/blijverslening. Voor het aanvragen kijkt u op www.oss.nl/blijverslening

Houten vloeren PVC vloeren Laminaat vloeren

Meubel & Interieur op maat Meubelrestauratie Meubelstoffering

Willandstraat 106, 5351 PK Berghem (Oss) 06-54628118 | www.johnhabes.nl


17 oktober 2017 - pagina 46

www.thuisinhetnieuws.nl

Parochie H. Willibrordus Contact: Kapelaan J. Beekman Julianastraat 37 Berghem tel. 0412-401215 Missen: Zaterdag 19:00 uur St. Servatius Megen 1ste en 3de zondag van de maand St. Lambertus Haren 2de en 4de zondag van de maand Zondag 9:30 uur St. Willibrordus Berghem 11:00 uur St. Petrus’ Banden Macharen 1ste en 3de zondag van de maand Dinsdag en donderdag 8:30 uur Huiskapel pastorie Berghem Woensdag en vrijdag 19:00 uur Kapel Wilberthof woensdag 18 oktober Feest: H. Lucas 19:00 uur Huiskapel pastorie te Berghem •Driek en Arnolda van Vugt van de Wielen en overl. fam. zaterdag 21 oktober 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren zondag 22 oktober 29ste zondag dh jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem met Kerkkoor •Riet van Eldijk van de Luitgaarden (mged) •Han en Wim van der Heijden van Rooy (mged) •Piet van Ieperen (mged) •John van Haaren (jrgt) •Annie van Haaren van Rodijnen •Cor en Anneke van Uden Gremmen en Jos Spanjers •Peter van Rodijnen (mged) •Jo van den Broek en overl. fam. van den Broek van de Hurk zaterdag 28 oktober Feest: H.H. Simon en Judas zondag 29 oktober 30ste zondag dh jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem met Ensemble •Riek en Jan Hoeks Martens (jrgt) •Tonnie van der Putten en zoontje Antwan •Overl. oud. Loeffen Hendriks (fund) •Riet van de Heuvel van Oijen, dochter Annette en zoon Lucien •Pieta en Nolleke vd Haterd v Deutekom •Eric Theunisse •Jaan en The Broers Veld •Jo Smits •Jan van Rijselberg woensdag 1 november Hoogfeest: Allerheiligen 19:00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem met VVN-Koor •Piet Derks •Overl. oud. van Bergen Verstegen en zoon Jan •Frans en Truus Megens van Wiechen •Frans en Nellie vd Sloot vd Heuvel •Herman vd Camp •Mieke Vossenberg van Lijssel •Wim van der Linden

BC

donderdag 2 november Allerzielen 19:00 uur St. Willibrorduskerk te Berghem •Hans Huibers, ouders en schoonouders •Wim van Berkel (mged) •Elly en Hasje Boeijen Merx vrijdag 3 november H. Hubertus 19:00 uur Huiskapel pastorie te Berghem •Toon en Jans van Grunsven van Hoeij zaterdag 4 november Gedachtenis: H. Carolus Borromeüs 19:00 uur St. Servatiuskerk te Megen zondag 5 november 31ste zondag dh jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Ensemble •Henk Schuurmans en Nol en Marie Brands van Schaijk •Nol Vos (mged) •Leo Martens •Mien en Cor vd Wetering vd Camp 11:00 uur St. Petrus’ Banden te Macharen woensdag 8 november 19:00 uur Huiskapel pastorie te Berghem •Riek en Wim Romijnders van Schaijk vrijdag 10 november Gedachtenis: H. Leo de Grote 19:00 uur Huiskapel pastorie te Berghem •Jan Reijers zaterdag 11 november Gedachtenis: H. Martinus v Tours 19:00 uur St. Lambertuskerk te Haren zondag 12 november 32ste zondag dh jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Kerkkoor •Naris en Johanna Ruijs Klerks en overl. fam. •Overl. oud. Boeijen van de Vondervoort •Willem en Fien Wesdorp Boeijen •Maria Bothmer (mged) •Lies van de Wiel van Bergen (jrgt.) •Karel Sauter •Marietje en Jo van Tongeren van Orsouw •Lena en Albert van Orsouw Boetenko •Antoon en Anna van de Broek van Hoogstraten (verj, jrgt) en overl. fam. •Theo Kops zaterdag 18 november Kerkwijding basilieken Petrus en Paulus 19:00 uur St. Servatiuskerk te Megen zondag 19 november 33ste zondag dh jaar 9:30 uur St. Willibrorduskerk te Berghem Kerkkoor •Wim en Tonnie Ceelen de Groot •Willy van Steen en zoon Piet •Peter van Rodijnen (mged) 11:00 uur St. Petrus’ Banden te Macharen dinsdag 21 november Gedachtenis: Opdracht van Maria in de Tempel 8:30 uur Huiskapel pastorie te Berghem •Piet en Marie van Grunsven van Hoeij


17 oktober 2017 - pagina 47

www.thuisinhetnieuws.nl

“Een leven vervliegt, een herinnering blijft…” Als ritueelbegeleider ondersteun ik u bij het vorm en inhoud geven aan een persoonlijke afscheidsviering voor uw dierbare of voor uw eigen afscheid. U kunt van mijn diensten gebruik maken via uw uitvaartverzorger of rechtstreeks.

www.myriamremmits.nl info@myriamremmits.nl 06-20941223

Uitvaartverzorging Jo van Vugt

Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06 - 230 640 10 b.g.g. 06 - 131 711 49 vanvugtj@kabelfoon.nl

BC

De herfst......van ieders leven In deze tijd van het jaar worden we meer dan anders gericht op alles wat voorbij gaat....De zomer met de vele uren licht, warmte en zon is vervlogen. Je ziet het om je heen. De bloemen verwelken, de maisoogst wordt binnen gehaald met veel zwoegen ploeteren en zeker als vandalen de maisoogst bewust willen vernietigen. Hoe is het mogelijk wat deze vandalen te weeg hebben gebracht zoals we pas in de krant konden lezen. Onbegrijpelijk.... De bladeren van de bomen en struiken verschieten van kleur en vallen af om de aarde te bedekken, voor zover ze niet opnieuw als het ware gerecycled worden tot humus en andere producten. Daarnaast blijven de beelden en berichten uit de wereld van de mensen komen over rampen, overstromingen, aardbevingen en over de onderlinge strijd in vele landen, strijd om macht, om vrijheid, om meer gebied. We worden er mee gekonfronteerd op teevee en andere media. In deze tijd wordt al een balans opgemaakt van het afgelopen jaar en worden plannen gemaakt voor het nieuwe jaar en de komende tijd. Bij dit laatste horen we, hoe velen zich zorgen maken om goede voorzieningen in ons land, die vertaald worden in bezuinigingen, met uitspraken van meer werkgelegenheid, betere financiering en we denken automatisch aan de grote groep van onderwijzend personeel in alle lagen van het onderwijs. Daarbij valt ook de zorg om de welvaart. Kan daar wel iedereen deelgenoot van zijn! Velen kijken naar de wetten van de economie, verbinden er, vanwege de in hun ogen goede ontwikkeling, allerlei conclusies aan die in de richting gaan van bezuinigingen op de uitgaven met name in de sociale voorzieningen. Bezuinigingen, die vooral ingrijpen in de mogelijkheden van zorg voor mensen die aangewezen zijn op die voorzieningen.... Bezuinigingen die ook de mensen het meest raken die toch al niet veel in handen krijgen. Dit alles roept bij mij de gedachte op: waar zijn wij gebleven? Zijn wij ook niet in een soort van herfst terecht gekomen, van minder licht, minder zon, minder warmte met name voor hen die al met veel minder moeten doen? Als ik dit hoor, zie en ik lees uit de bijbel dan komen bij mij vragen op als: waar al onze zorg naar uit moet gaan, welke mensen vallen allereerst onder onze zorgen, als we deze boodschap bij ons binnen laten komen? In de bijbel, die meer en meer gelezen wordt in tegenstelling tot onze jeugdjaren, hoor ik over Gods zorg voor de geringsten, voor hen die niet meetellen. Daar lees ik over weduwen en wezen aan wie wordt voorbij gezien door mensen die het voor het zeggen hebben, over gastvrijheid aan de vreemdeling, de asielzoeker die aan klopt..We horen het direct. God trekt zich toch hun lot aan, zij zijn als het ware Zijn gezicht dat Hij laat zien. Hij verbindt zich heel direct met hun lot en er zijn nog altijd mensen die zich om hen bekommeren, zoals de abdij in Heeswijk, waar een aantal vluchtelingen gastvrij zijn opgenomen om zo uiteindelijk een plaatsje te vinden in onze Nederlandse samenleving. Als ik dit alles hoor en lees, weet ik geen goeie raad met vele uitspraken, die spreken over kortingen, die hen raken die geen stem hebben, of die helemaal afhankelijk zijn van anderen. En dat alles met de norm: de wetten van de economie. Wat is er toch aan de hand in onze samenleving? Ik denk dat we hier, jong of oud, ons hier steeds meer bewust van moeten worden, willen we werkelijk de boodschap van de bijbel serieus nemen in onze tijd, in ons dagelijkse leven van alle dag en dat is niet aan religie of soort van mensen gebonden. Bewust leven in onze dagen vraagt van ons solidariteit en dat is nooit aan leeftijd gebonden. Hoe kunnen wij er aan mee helpen dat voor mensen, aan wie de welvaart voorbij gaat, uitzicht blijft op meer licht en warmte in deze herfst van het jaargetijde én van ieders leven? Zr. Antoine van Erp, pastorale werkster


■ NIEUWBOUW ■ VERBOUWING

www.thuisinhetnieuws.nl

■ RENOVATIE ■ ONDERHOUD

www.bouwbedrijfrobbers.nl

info@bouwbedrijfrobbers.nl

Tel./Fax 0412 - 760157 Mobiel 06 - 12739373 Zevenbergseweg 9 5351 PE Berghem

Hubert Remi dakbedekkingen

BC

Meester Teunissenstraat 1, 5367 AV Macharen

John van Aar

17 oktober 2017 - pagina 43 40

Bezoekadres: Alanenweg 14a, 5342 PV Oss Tel.: Mob.: Fax: E-mail:

0412-64 13 47 06-467 51 040 0412-64 27 72 info@vanaarhoutimport.nl

Hubert Remi

* Dak reparaties * Dak onderhoud * Dak inspecties * Zinkwerk * Dakgoot reiniging

Haargetouw 24 Tel. 0412 401006 www.hubertremi.nl

5351 RT BERGHEM Gsm 06 52575851 hubertremi@caiway.net

sportcentrum

BERGHEM Meer dan SPORT alleen!

TENNIS SQUASH ZAALSPORTEN KEGELEN ARRANGEMENTEN TEAMBUILDING EVENEMENTEN

FITNESS SMALL GROUP GROEPSLESSEN

PERSONAL TRAINING

KIDS LESSEN 50+ FITNESS VOEDING

OSSEWEG 38a - 5351AE - BERGHEM


17 oktober 2017 - pagina 49

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

De gezelligste skibaan van Brabant neemt nieuwe baan in gebruik Ondernemer Jacques van der Pas heeft een jaar geleden skibaan AlpineWorld in Oss overgenomen van de familie Heijmans, die de baan in 1986 op de voormalige vuilstort van Oss aanlegde. Meteen na aankoop is Van der Pas voortvarend van start gegaan met het gefaseerd moderniseren van de baan. Het voorbije jaar is al veel aangepakt de skibaan heeft nieuw elan gekregen, de vaste bezoekers zijn enthousiast. Van der Pas heeft afgelopen september de nieuwe hoofdbaan in gebruik genomen. Als jonge jongen stond hij al op de lange latten in Oss. “Henk Heijmans had in 1979 met een steiger en planken een stellage gemaakt achter zijn winkel. Dat was de eerste skihelling van Nederland.” Jacques van der Pas (43) ziet het nog helemaal voor zich. “Als je viel, gleed je gewoon door naar beneden, zo steil was-ie.” Van der Pas is altijd blijven skiën, gaf zelfs een tijdje les op de Osse skibaan. Zelden zul je zo’n enthousiaste ondernemer tegen komen. Hij straalt van oor tot oor als hij over zijn skibaan en vooral de gebruikers vertelt. Glimmend van trots laat hij de nieuwe borstelbaan zien, het resultaat zien van een zomer lang keihard werken. “Dat had ik alleen ook nooit gekund. Zoveel mensen hebben een handje toegestoken, dat alleen was al geweldig om mee te maken.”. De moed schoof hem daarom ook niet in de schoenen ook niet toen door overvloedige regelval de ondergrond van de baan letterlijk naar beneden kwam. “Balen natuurlijk maar geen reden om bij de pakken neer te zitten. Gewoon weer opnieuw beginnen. En het resultaat vergoed alles” De exploitant van de skibaan geeft vooral skiles aan mensen die op

wintersport gaan. Die vinden er Oostenrijkse gezelligheid in de sfeervolle “stube”. Die is door een echte Oostenrijkse meubelmaker op maat ingericht en Van der Pas neemt zelfs de moeite de nieuwste muziek uit de wintersportgebieden uit de speakers te laten schallen. Ook op de baan is er oog voor detail gediplomeerde leraren brengen u naar het gewenste niveau. Door vele jaren ervaring in de sneeuw is het team helemaal klaar om u optimaal voor te bereiden op uw komende wintersport vakantie. Wilt u de basisvaardigheden leren, uw techniek perfectioneren of een privéles voor extra aandacht, bij AlpineWorld bent u aan het juist adres. Het is ons doel u helemaal in de wintersport sfeer te brengen. Uw wintersport begint bij AlpineWorld in Oss. Van der Pas loopt nog over van plannen voor AlpineWorld. Het einddoel is een frisse blikvanger aan de entree van Oss. “Het is mij als rasechte Ossenaar een doorn in het oog dat sommige plaatsgenoten ergens anders skiën dan in hun eigen woonplaats. Ik wil van AlpineWorld een plek maken waar wintersportliefhebbers en de serieuzere sportbeoefenaars in Oss en wijde omgeving niet meer omheen kunnen.


17 oktober 2017 - pagina 50

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

VOET & VORM

Erkend Medisch Pedicure en Oncologisch voetzorgverlener (OVV)

Zeer vakkundig op het gebied van voetproblematiek bij Diabetes, Reuma, Spasme, Kanker, Geriatrie, Parkinson en Sporters. SPECIALISATIES: • Arkada nagelregulatie techniek • PACT schimmelnageltherapie • Schimmeldiagnostiek • Orthesiologie en Orthonyxie • Medical taping Praktijk Voet & Vorm biedt onderzoek, advies, behandelplan op maat, multidisciplinair gerichte zorg en nazorg voor iedere cliënt/patiënt.

Jerica Bastiaans Praktijk Voet&Vorm Burgemeester van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem Mobiel: 06-16026402 info@voetvorm.nl | www.voetvorm.nl

Nieuwe single Randy Voet gepresenteerd Vorig weekend was café Tantje Toetje het decor voor de lancering van de nieuwe single van onze Bergse zanger Randy. Onder grote belangstelling bracht hij “Wat jij wil..” voor het eerst ten gehore. Bij het nummer is ook een leuke videoclip gemaakt die inmiddels al regelmatig op de gespecialiseerde station te zien is. Randy lijkt opnieuw een verdere stap op het pad naar landelijke bekendheid te hebben genomen!

Fridaynight bij Roots Iedere vrijdag organiseert de Roots in Berghem de Fridaynight! Een avond waar de DJ de allerfijnste tracks draait. De Roots zorgt voor leuke aanbiedingen en lekkerste drankjes achter in het feestcafe met de grote borrelbar. Wil jij liever rustig aan tafel zitten met een speciaal biertje met een hapje? Natuurlijk kan dat, voor in het cafe. Neem jij je vrienden mee, dan zorgt de Roots voor de rest!

2e Bergse Kerstwandeling Naast goed zingen kan Vocal Group Crescens ook organiseren en dat resulteert dan in de 2e Bergse Kerstwandeling. Op 9 december vanaf 19.00uur vinden op verschillende locaties in Berghem optredens plaats waar door verschillende verenigingen aan meegewerkt zal worden. Noteer de datum vast in de agenda! Zodra de kaartverkoop start via de bekende voorverkoop adressen in Berghem zal ook de mogelijkheid bestaan om via www.vocalgroupcrescens.nl kaarten te bestellen.


17 oktober 2017 - pagina 51

www.thuisinhetnieuws.nl

ALL

Nellie Timmermans-van de Kamp Smientdonk 2 5467 CA Veghel www.interpunctie.nl www.stief-gezin.nl info@interpunctie.nl Praktijk voor psychosociale hulpverlening

Soms wordt het teveel…. Anne is heel gelukkig met Mark. Ze vindt het wel lastig om voor zichzelf op te komen. Ze heeft geen kinderen, en heeft daar ook nooit behoefte aan gehad. Mark heeft met zijn kinderen een goed verlopende omgangsregeling. Het contact met de moeder van zijn kinderen verloopt matig. De moeder maakt Anne bv. uit voor heks naar de kinderen toe. Anne weet dat en het kwetst haar. Zij houdt haar mond tegen de kinderen, maar af en toe moet ze het bij Mark kwijt, waarop hij

reageert: “maak je toch niet zo druk over mijn ex!!” Het zou haar helpen als hij zijn arm om haar heen legt…. De kinderen mogen Anne graag en vooral de dochter legt haar probleempjes nogal eens bij Anne neer. En Anne luistert en geeft soms raad. Mark mist de kinderen zeer en neemt altijd de tijd voor hen, ook als ze bellen, appen om niks. Voor Anne is dat meestal geen probleem, maar soms in de weekends dat ze denkt hem “voor zichzelf” te hebben, baalt ze. Anne heeft dit geprobeerd te bespreken, maar zonder succes. Hij

DE EENVOUDIGE, ELEGANTE LOOK VAN DEZE KLASSIEKE INIS KACHEL IS EEN BLIKVANGER IN ELKE RUIMTE.

Stoere houtkachels voor binnen en buiten met een hoog rendement, hoge kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en daarbij ook sfeervol.

www.houtkachelsvanjoop.nl

noemde haar “jaloers”. Maar daar ging het haar helemaal niet om! Ze wil gezellig hebben met hem, en dan wordt zijn aandacht nog steeds weggetrokken naar zijn kinderen. En niet één appje, maar 7 of 11 appjes, soms 2 uur lang….. Veel kinderen (en moeders) zouden blij zijn met zo’n betrokken vader. Ik gaf Mark het voorbeeld dat Anne kinderen had kunnen hebben, waardoor hij in eenzelfde positie zou zitten als Anne. Even was het stil. Het kwartje viel.… Toen ze weggingen zei hij “zo heb ik dat nog nooit bekeken”.


17 oktober 2017 - pagina 52

www.thuisinhetnieuws.nl

FESTON

Halloween in Hoessenbosch 2017:

Voodoo in het bos

Griezelen in het donkere bos van Openluchttheater Hoessenbosch. Dat kan weer op 21 oktober 2017 tijdens Halloween in Hoessenbosch. Dit jaar is het bos in de ban van donkere magische krachten. Deze derde editie volgt op de succesvolle, uitverkochte editie van 2016. Durf jij te stappen in de wereld van mysterieuze figuren als Papa Legba en Baron Samedi? Deze en andere figuren kun je tegenkomen in de Berghemse bossen. Aan deze editie van Halloween in Hoessenbosch werken niet alleen zo’n 40 acteurs mee, maar ook dansgroep Scream en percussieband Cult.

ALL

HEESCH

complete woninginrichting

Al meer dan 25 jaar ervaring en een begrip in Heesch

UW NIE * PVC-VLOEREN

NIEUW

Zie onze vernieuwde website

VElaminaat LUX DEALERX * Vinyl, VELU

**Rolgordijnen, * Gordijnen, vitrage Rolgordijnen, dealer * PVC-VLOEREN vouwgordijnen * Zonwering vouwgordijnen * Gordijnen, vitrage * Festonneerwerk **Alle vloerbedekking * Festonneerwerk Zonwering * Herstofferen **Karpetten, traplopers Alle vloerbedekking *( sHerstofferen toelen, caravan, boten,etc) (stoelen, caravan, boten, etc.) * Karpetten, traplopers * Aantrekkelijke aanbiedingen!!! * Alle soorten horren * Vinyl, laminaat op maat gemaakt

www.festontapijtenheesch.nl • Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394 ma. t/m vr. 9.00-12.00 | 13.00-17.00 Bij aankoop van tapijt wo. nm gesloten za. 10.00-15.00 FESTONNEREN GRATIS

www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

Informatiedag natuurbegraafplaats Maashorst Veel mensen die natuurbegraafplaats Maashorst hebben bezocht, vinden het een prachtig natuurgebied. Een eeuwige plek in de schoonheid van de natuur spreekt steeds meer mensen aan. We krijgen ook veel vragen. Daarom organiseren we op zaterdag 21 oktober een informatiedag. Tussen 10.30 en 16.30 uur is iedereen van harte welkom.

Dit alles om de bezoeker de ultieme griezelbeleving te geven. Deze stapt in een donkere, schaduwwereld vol rituelen. Zowel voorafgaand aan de tocht als bij terugkomst kunnen bezoekers zich nog uitleven tijdens een Halloween Party met DJ in het gebouw bij het theater. Na bloeddorstige zombies en gruwelijke sprookjesfiguren, komen de bezoekers nu weer hele andere duistere gevaren tegen in en om het bos. Wil je erbij zijn? Via www.hoessenbosch.nl kun je kaarten bestellen. Ook bij café Roots in Berghem zijn kaarten beschikbaar in de voorverkoop (ook combi-tickets voor het Halloween feest bij Roots op 27 oktober). Wees er snel bij, vorig jaar was Halloween in Hoessenbosch uitverkocht!

Gedurende de hele dag vinden er rondwandelingen plaats over het terrein. Natuurlijk mag u ook zelf rondwandelen in het mooie natuurgebied. Mocht u andere vragen hebben over natuurbegraven dan kunt u altijd bij een van ons terecht. Wij staan u graag te woord. Deelname aan de informatiedag is geheel vrijblijvend en kosteloos. Wij zorgen voor koffie met wat lekkers. Het team van natuurbegraafplaats Maashorst hoopt u te ontmoeten. In verschillende lezingen geven we antwoord op de meest gestelde vragen en leggen we uit wat de mogelijkheden zijn: kan een urn ook op de natuurbegraafplaats begraven worden? kan er op natuurbegraafplaats Maashorst herbegraven worden? is natuurbegraven mogelijk met mijn uitvaartverzekering? als ik een mooi plekje heb uitgekozen, kan ik dan ook in termijnen betalen? Tijdens de lezingen kunt u al uw specifieke vragen stellen. Er is een ochtendprogramma van 10.30 tot 12.00 uur en een middagprogramma van 14.30 uur, beiden met uitleg over: natuurbegraven, urn begraven,herbegraven, uitvaartverzekering en betalen in termijnen.

Over onze dood praten we liever niet. Toch is het fijn om van elkaar te weten welke wensen er zijn. Hoeveel rust zou het geven als u het nu wél regelt? Voor uw partner. Of de kinderen. Nu vastleggen wat u wilt en hoe u het wilt. Op natuurbegraafplaats Maashorst merken wij dagelijks dat mensen een natuurgraf kopen uit liefde. Omdat ze anderen niet met de zorg willen opzadelen. En met hun aankoop borgen ze een stukje Nederlandse natuur.

Heeft u hier al eens over nagedacht?

Kom gerust eens vrijblijvend kennismaken. Natuurbegraafplaats Maashorst is 7 dagen per week geopend. U bent van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig. U kunt natuurlijk wel een informatiegesprek inplannen met een informatiemedewerkster. Dan bespreken we rustig onder het genot van een kopje koffie of thee de mogelijkheden. En beantwoorden al uw vragen, bijvoorbeeld over hoe het werkt met uw verzekering. Mail contact@maashorst.nl of bel (0486) 745 006.

Natuurbegraafplaats Maashorst - Franse Baan 2, 5374 RS Schaijk  www.maashorst.nl  (0486) 745 006  contact@maashorst.nl


uw ideale bouwpartner

17 oktober 2017 - pagina 53

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Nieuwe Steeg 8C 5351 NA Berghem

Nieuwe Steeg 8C 5351 NA Berghem


17 oktober 2017 - pagina 54

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

www.taximaasland.nl

...goed op weg!

✆ 0412-690093 www.taximaasland.nl

Onze comfortabele auto’s en bussen staan dag en nacht voor u klaar! Gespecialiseerd in: Groepsvervoer • Directievervoer Airportservice • Ziekenvervoer • Verhuur

g! e w p o d e o g ... www.taximaasland.nl

Openbare verkoop stichting carnaval Op zondag 29 oktober 2017 is het weer zover, dan zal in de Berchplaets in Berghem weer de jaarlijkse tweedehandsmarkt/openbare verkoop van Stichting Carnaval Berghem plaatsvinden. Van 09.00 uur (tot 15.00 uur) vindt de tweedehandsmarkt plaats met aansluitend om 14.00 uur de openbare verkoop. Alle benedenzalen van de Berchplaets en een grote tent op het buitenterrein zullen weer vol staan met allerlei artikelen die tijdens de ophaaldag zijn opgehaald door vele vrijwilligers. Er zal voor iedereen weer iets te vinden zijn. De openbare verkoop zal zoals gewoonlijk worden geopend door de Sticarda’s. Daarna worden weer vele goederen onder de hamer verkocht aan de hoogste bieder. Ook dit jaar zullen dat weer vele gigantische (nieuwe) goederen zijn. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de openbare carnaval in ons Knollenrijk. De entree bedraagt vanaf 12 jaar 2,00 euro. Tevens ontvangt iedere betalende bezoeker bij binnenkomst een gratis lot waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Meer info op www.knollenrijk.nl

Open Coffee op 7 november Open Coffee is een manier om met elkaar in verbinding te komen. Omdat dit aansluit bij de doelstellingen van Berghem Bruist organiseren wij voortaan tweemaandelijks een Open Coffee voor verenigingen en ondernemers in of voor Berghem. De Open Coffee Berghem wordt iedere eerste dinsdagavond van de oneven maanden gehouden op een wisselende locatie. De 7e Open Coffee Berghem is op dinsdag 7 november. Opgeven is wenselijk zodat wij de locatie inzicht kunnen geven in het aantal verwachte bezoekers. Dit kan door een mail te sturen naar: opencoffee@berghembruist.nl.


17 oktober 2017 - pagina 55

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

AED in Berghem Broekstraat 9

2

Deursenseweg 5

3

HEURKENS bouwmaterialen 19 15 16

BMP Catering 1

18

11 Toxopeusstraat 2 4

LTC de Rackets

8

Joeri Gagarinstr. 23

Berchplaats Rabo

12

13

Jumbo

Het Reut 4

20

14

Zalencentrum de Merx

Huisartsenpraktijk

Kerkstraat 26

Berghem Sport

9

Zicht 7 Hoessenboslaan 35

17 7

Aquaservice

Sportzaal Zuiderlicht 10

app. Penningkruid 2t/m 40

6

Heistraat 10

Blauw alleen maar bereikbaar als de zaak open is Rood altijd bereikbaar

situatie half mei 2017

5


17 oktober 2017 - pagina 56

www.thuisinhetnieuws.nl

BC

Volvo V40 ongelooflijk business sport goed scoren DE VOLVO V40 T4 EN volvo D3 NU VOOR € 29.995 met de nieuwe VOORDEEL BUSINESS SPORT OPLOPEND TOT RUIM € 9.000 modellen S90 en V90

AUTOMAAT MEERPRIJS VANAF € 2.000 VOLVO V40 VANAF € 195 NETTO BIJTELLING P.M.* VOLVO V40 BUSINESS SPORT VANAF € 217 NETTO BIJTELLING P.M.* * netto bijtelling per maand bij 40,8% inkomstenbelasting

WWW.VOSAUTOBEDRIJVEN.NL Oss T (0412) 62 35 55 • Zaltbommel T (0418) 51 51 72 • Veghel T (0413) 25 40 00 • Gorinchem T (0183) 62 05 77

Profile for ThuisinhetNieuws

Berghs Contact 1710 17-10-2017  

Berghs Contact 1710 17-10-2017