Page 1

BERGHS CONTACT

Zilveren Willibrordus

Op bezoek bij de bouwers

7

Complex op z’n kop

8

Nieuwbouw gestart

11

19

1E JAARG. NR. 1 - 17 JANUARI 2017 - TEL 073-5320035 - REDACTIE@PLAZAMEDIA.NL


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

Een nieuw burgerinitiatief in Berghem BerghsLeven is een burgerinitiatief van en voor inwoners van Berghem met als doel hulpvragers en hulpaanbieders met elkaar in contact te brengen onder het motto: “ Leven voor en met elkaar”. BerghsLeven wil met haar diensten en activiteiten een bijdrage leveren om inwoners in Berghem dichter bij elkaar te brengen, vanuit het principe “samen leven, samen meedoen, erbij horen”. Waarom BerghsLeven Onze samenleving is volop in verandering en in beweging. De vanzelfsprekendheid hoe we vroeger zorgden voor onze naasten, omkeken naar onze buren en betrokken waren op elkaar, is in deze tijd minder sterk aanwezig. Veelal werken beide partners in een gezin en hebben we mede daardoor steeds minder contact in de buurt. We zien dan ook een beweging dat onze ‘ klassieke verzorgingsstaat’ steeds meer verandert in een participatiesamenleving. Een verandering die past in deze tijd waarin mensen zelf hun eigen keuzes maken en hun eigen leven inrichten. Een samenleving waarin we ons op een andere wijze bezighouden met elkaar. Maar daarmee zien en horen we dat burgers in het algemeen, maar ook inwoners van Berghem, het risico lopen niet meer mee te kunnen doen, minder of geen contacten hebben en in eenzaamheid dreigen te raken omdat ze niet de aandacht en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om in de veranderende maatschappij te kunnen deelnemen. Dat geldt in de eerste plaats voor onze kwetsbare burgers, maar niet voor hen alleen. Maar ook bijvoorbeeld voor hen die weinig contacten hebben, hen die graag nieuwe contacten zoeken en

medebewoners willen ontmoeten of zij die meer willen weten over wat er allemaal in de mooie hun dorp Berghem te beleven is en welke verenigingen en clubs er voorhanden zijn waar ze mogelijk gebruik van kunnen maken. Wat wil BerghsLeven BerghsLeven wil coördineren en stimuleren dat we in Berghem meer voor elkaar zorgen en nog

beter met elkaar samenleven. We richten ons op alle inwoners van Berghem. Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd, hulpvraag of beperking. Ons uitgangspunt en motto blijft “voor en met elkaar”. BerghsLeven biedt kansen aan mensen die ondersteuning nodig hebben en aan mensen die hun steentje bij willen dragen, maar zich niet structureel willen vastleggen. Het brengt vragers en aanbieders met elkaar in contact, zodat ze elkaar leren kennen en kunnen helpen door optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden Eenvoudige en praktische ondersteuning Hulp en ondersteuning kan natuurlijk van allerlei aard zijn. Wij denken aan eenvoudige en praktische ondersteuning omdat je het zelf even niet kan, de kennis en vaardigheden mist, familie ontbreekt, door een handicap of ouderdom zelf niet meer in staat bent. Dat betekent dat ondersteuningsmogelijkheden zeer breed en in principe onbeperkt zijn. Mogelijkheden waar het eerst aan gedacht wordt zijn tuinonderhoud, vervoer, boodschappen doen, de hond uitlaten, on-

pagina 2

dersteuning bij je IPad, hulp bij het inburgeren en leren van de Nederlandse taal. Naast praktische ondersteuning willen we ook een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale contacten. Hierbij staan ontmoeting en samendoen centraal en zijn de mogelijkheden legio. Denk aan speciale ontmoetingsmogelijkheden in de Berchplaets, of samen wandelen, samen fietsen, samen een nieuw zangkoor oprichten, samen musea bezoeken, samen koken en/of samen eten, samen toneel spelen. Niets nieuws zult u denken maar het gaat vooral om de contacten, het laatste duwtje omdat u gelijk gestemde mensen kan ontmoeten met gelijke belangstelling. BerghsLeven wil dit gecoördineerd en gestructureerd opzetten en meent dit op twee manieren te kunnen doen namelijk via een dorpstafel en via een website. Dorpstafel De bedoeling is een dorpstafel in de Berchplaets op te zetten waar gastvrouwen en gastheren aanwezig zijn om de bezoekers te ontvangen, vragen te beantwoorden zowel op praktisch als


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 3

Vrijwilligers gezocht BerghsLeven zoekt om zijn plannen waar te kunnen maken nog vrijwilligers voor onderstaande activiteiten. Bestuursleden die samen met de huidige initiatiefnemers, BerghsLeven definitief willen organiseren en besturen. Gastheren en gastvrouwen om inwoners te ontvangen, door te verwijzen en advies te geven. Laagdrempelige bijeenkomsten in de Berchplaets bedoeld om elkaar ongedwongen en op gezellige wijze te ontmoeten, nieuwe contacten te maken en algemene informatie te halen over allerlei mogelijkheden in ons dorp Berghem. Tuinliefhebbers voor licht tuinonderhoud Maatjes om boodschappen te doen of te winkelen Mensen die kunnen helpen bij gebruik van computer en/of iPad Inwoners die willen helpen bij het leren van de Nederlandse taal Voorlezers die bij inwoners willen voorlezen Maatjes voor hulp bij fiets- en/of wandel tochten Begeleiders voor bezoek aan musea, film of andere wensen Administrateurs voor hulp bij persoonlijke administratie Allen, die met eigen specifieke kennis anderen willen helpen Voor meer info telefoon 06 – 12 41 54 19 Wilt u ook meedoen laat het ons dan weten. Per post: BerghsLeven, p/a De Berchplaets, Sportstraat 3- 5351 BZ Berghem Via de website: www.BerghsLeven.nl Per mail: info@BerghsLeven.nl sociaal terrein en hen, indien gevraagd, in contact te brengen met zowel hulpvragers als hulpverleners. Website Een website www.BerghsLeven. nl te realiseren waar men zelf een ondersteuningsvraag kan plaatsen en/of zich als hulpbieder kunt aanbieden. Vrijwilligers van BerghsLeven nemen dan contact met u op om de vraag te bespreken en zo mogelijk de nodige contacten te leggen. BerghsLeven wil haar activiteiten zoveel mogelijk afstemmen op en samenwerken met de reeds bestaande activiteiten en voorzieningen van de Berghse verenigingen, huisartsen, wijkverpleging, woningcorporatie, het sociaal wijkteam en allen die een goede samenleving in Berghem in stand willen bren-

gen en bevorderen. De binding en verbinding met de bestaande organisatie en verenigingen is voor BerghsLeven essentieel. Daarom ligt het in de bedoeling te gaan werken met een raad van advies. Deze zal dienen te bestaan uit zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de huidige bestaande verenigingen en organisaties die BerghsLeven, gevraagd en ongevraagd, kunnen adviseren. Zij denken adviserend mee en geven tips hoe BerghsLeven zo optimaal mogelijk binnen de Berghse gemeenschap kan functioneren. Wil je meer weten over BerghsLeven, heb je een concrete hulpvraag of wil je inzetten als vrijwilliger of bestuurslid, bezoek onze website www.BerghsLeven.nl of mail naar: info@BerghsLeven.nl of neem contact met tel. 0612415419.

Gemeente Oss Algemeen meldingsnummer 14 0412 Gemeenschapshuis De Berchplaets Sportstraat 3, 5351 BZ Berghem, tel. 0412-404688. Dorpsraad Berghem Secr.: Maanstraat 19, 5351 GW Berghem, tel. 0412-401419 dorpsraad@berghem.nl Pastorie Julianastraat 37, 5351 AL Berghem, tel. 0412-401215 www.parochieberghem.nl Openbare Bibliotheek Berghem Tel. 0412-402620 Alle leeftijden: maandag 13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.00 uur, vrijdag 13.30- 20.00 uur. Telefonisch verlengen alleen tijdens openingsuren. Dierenartsenpraktijk Julianastraat 27, 5351 AL Berghem, tel. 0412-403218, fax 402713. Spoedgevallen 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Spreekuur: ma. t/m vr. 13.30-14.00 uur en 19.00-20.00 uur. Kattenspreekuur: iedere donderdag 11.30-12.00 uur. Openingstijden voor medicijnen, dieetvoer, vlooienspul e.d. maandag t/m vrijdag 08.30-20.15 uur - zaterdag 09.00-12.00 uur. Dierenambulance 0888-113410 Notaris De Vree & Van Drongelen Burg. van Erpstraat 16, 5351 AW Berghem, tel. 0412-487111, fax 0412-487123, info@dv-vd.nl TPG Servicepunt Maandag t/m donderdag 08.00-20.00 uur, vrijdag 08.00-21.00 uur, zaterdag 08.00-17.00 uur, tel. 0412-401489. Maaltijden Koelvers aan Huis Als u voor korte of langere tijd niet in staat bent om zelf te koken, RIGOM maaltijdservice, tel. 0412-653234. Maaltijden worden 1x per week bezorgd. Rabobank Oss Bernheze Postadres: Postbus 20, 5384 ZG Heesch, tel. particulieren: 0412-457777, bedrijven: 0412-457800, e-mail: info@ossbernheze.rabobank.nl. Twitter: @RaboOss-Bernheze. Facebook: Rabobank Oss Bernheze. Regiobank Berghem - Hoogheuvel Advies Kerkstraat 65, 5351 EB Berghem, tel. 0412-641165 regiobank@hoogheuveladvies.nl. Geopend maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur. Donderdagavond van 18.30-19.30 uur. Mooiland Arnoud v. Gelderweg, 69, Grave. Informatie en afspraak voor huisbezoek, Consulent: Maartje Rijkers, tel. 0486-439900. Hulp bij bijzondere nood door geldproblemen Stichting Steunfonds Vincentius Berghem, Postbus 8, 5350 AA Berghem. Aanvragen schriftelijk richten aan postbus 8, o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Per SMS of voicemail van 06-48284022, U wordt binnen enkele dagen teruggebeld voor verdere afspraken.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 4

Thuiszorg

Gezondheidscentrum Berghem

Cesar therapie Praktijk voor oefentherapie Cesar, Sanne v.d. Steen, tel. 0412-401764.

Apotheek Berghem Gezondheidscentrum Berghem. R. Huisman, J.M. van Haren-Loermans, tel. 0412-401751. Openingstijden: ma t/m do 08.00-17.30 uur, vrij 08.00-18.00 uur, za 10.00-12.00 uur. Apotheek spoed: weekdagen vanaf 17.30-23.00 uur en weekend/feestdagen van 08.00-23.00 uur: Anton Jurgensapotheek Oss: 0412-667766. Nachten van 23.00-08.00 uur: Regioapotheek Bernhoven, Uden: 0413-408780.

Fysiofit Gezondheidscentrum Berghem. Fysiotherapie, kinderfysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie, medische fitness en sportmassage. Tel. 0412-401764, info@ fysiofitberghem.nl, www.fysiofitberghem.nl

Molenweg 2, 5351 EV Berghem. www.gezondheidscentrumberghem.nl

Groepspraktijk Logopedie Gezondheidscentrum Berghem. Cntactpersoon: Alice Kok. Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen of mailen: 0412-634471/06-23400866 info@logopedieoss.nl, www.logopedieoss.nl Nova verloskundigen Gezondheidscentrum Berghem. Lianne Swiers, Maud Rozie, Marieke van Liempt, Roos Kremers, Anne van Otten. Controles op afspraak. Tel. 0412-646839, aanmelding@novaverloskundige.nl Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Berghem. Huisartsen Wim de Grauw, Stefan Hameleers, Liselot PlĂśnes-van der Krogt, Beatrijs Boersema. Spreekuren op afspraak van 08.00-10.30 uur en 13.00-16.30 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur tel. 0412-401922. Voor spoed: 0412-401900. www.berghem.praktijkinfo.nl huisartsenpraktijk.berghem@planet.nl. Buiten kantooruren spoedeisende klachten: HOV: 0900-8860. Tandartsenpraktijk Gezondheidscentrum Berghem. Mw. Bossers, Mw. R. de Rijk-Wehling, Mw. V. van Heumen, Mw. L. van den Heuvel, Hr. A. de Rijk, Hr. S. van der Waal. Behandeling na afspraak, tel. 0412-401589, www.tandartsenpraktijkberghem.nl welkom@tandartsenpraktijkberghem.nl

Podotherapie makkelijk lopen Gezondheidscentrum Berghem. tel. 073-5470019, info@makkelijklopen.nl Psychologenpraktijk Derks Gezondheidscentrum Berghem. Mv. Drs. P. Derks, eerstelijns psychologische zorg, Gezondheidszorgpsycholoog BIC, cognitief gedragstherapeut, psycholoog NIP. www.psychologenpraktijkderks.nl. Behandeling na afspraak, tel. 06-24380243. DiĂŤtist Oss/Berghem Gezondheidscentrum Berghem. Mw. Ardie van der Steen, tel. 06-33796547. Ook huisbezoek mogelijk. www.dietistossberghem.nl avdsteen@dietistossberghem.nl Aanzet - Maatschappelijk werk Gezondheidscentrum Berghem. Spreekuurtijden: maandag- en donderdag van 09.00-10.00 uur, tel. 0412-401571. Buiten deze tijden kunt u Aanzet bereiken, tel. 0412-623880 Schadewijkstraat 6 in Oss, www.aanzet.nu Trombosedienst en bloedafnam Gezondheidscentrum Berghem. Dagelijks van 08.00 tot 09.30 uur. Inlichtingen: 0413-403000, www.dcbernhoven.nl trombose@bernhoven.nl, Acupunctuur, dry needling Gezondheidscentrum Berghem. Joop Klasen, tel. 0412-401764/0649758275. joop@medifitoss.nl Huisartsenpost Antoon Jurgens huis Schadewijkstraat 8, 5348 BC Oss.

Thuiszorg Pantein Molenweg 2, 5351 EV Berghem. Voor huishoudelijks hulp, persoonlijks verzorging, gespecialiseerde verpleging, gespecialiseerde thuisbegeleiding, kraamzorg, voeding en dieetadvisering. Tel. 0900-8803, www.thuiszorgpantein.nl thuiszorg@pantein.nl Thuiszorgwinkel Pantein Uden: Industrielaan 1, ma/vr. 08.30-17.30 uur, zat. 10.00-17.00 uur. Oss: Schadewijkstraat 8, ma/vr. 09.00-17.30 uur. Veghel: Stadhuisplein 47, ma/vr. 09.00-12.00 uur. BrabantZorg Thuiszorg de Wilberthof Voor alle zorg en ondersteuning bij u thuis. Klantenservice: klantenservice.oss@brabantzorg.eu en 0412-622678 of De Wilberthof: 0412-406464. Interzorg Huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Ondersteunende en activerende begeleiding, nachtzorg en 24-uurs verzorging/verpleging. Tel. ma. t/m vr. van 08.30-17.00 uur 0412-651428, Dommelstraat 43, 5347 JK Oss, fax 0412648171, info@interzorgthuiszorg.nl

Verloskundigen Verloskundige Groepspraktijk Ridderhof Berghem, Berchplaets woensdagmorgen. Oss, alle dagen spreekuur van 09.00-17.00 uur. tel. 0412-627560. Dienstdoende verloskundige, tel. 06-55884455. www.verloskundigenridderhof.nl. Nova verloskundigen Lianne Swiers, Maud Rozie, Marieke van Liempt, Roos Kremers, Anne van Otten. Controles op afspraak. Gezondheidscentrum, Molenweg 2, Berghem, tel. 0412-646839, aanmelding@novaverloskundige.nl

Aanvullingen/correcties Deze servicepagina is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Deze gegevens zijn echter voortdurend aan verandering onderhevig. Heeft u correcties of aanvullingen van uw organisatie, of staat u nog niet vermeld mail dan naar redactie@plazamedia.nl. Wij zullen deze dan in de eerstvolgende uitgave aanpassen.


17 januari 2017

Kinderdagverblijven Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos locatie ‘De Elfenboom’ St. Willibrordusstraat 15T, 5351 ED Berghem, Opvang voor 0-4 jaar, open van ma. t/m vrij. van 07.30-18.30 uur. Voor meer informatie: Natasja de Jager, tel. 073-6105949 (optie 1-2). www.elfenboom.nl info@hetsprookjesbos.nl Kinderdagverblijf De Schaepskooi Knolgroenveld 1, 5351 LB Berghem, tel. 0412-402262. Opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Maandag t/m vrijdag 07.30-18.00 uur. Saroma v. Erp, tel. 0412-624347. www.deschaepskooi.nl info@deschaepskooi.nl Gastouderopvang Kids en care gastouderbureau Melissa Platenburg, Pauwoog 10, 5345 EN Oss, Kleinschalig kinderopvang in huiselijke omgeving. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar, tel. 0412-650787. www.kids-caregastouderbureau.nl info@kids-care-gastouderbureau.nl Gastouderbureau Gastouderland Kinderopvang, kleinschalig, zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Marianne van der Heijden, Het Reut 315, 5351 TD Berghem, tel. 06-50805605, www.gastouderland.nl m.vanderheijden@gastouderland.nl

Fysiotherapie Fysio Roode Fysiotherapie en manuele therapie, KISS. Behandeling op afspraak, ook ’s avonds en op zaterdag. Sacha Roode, Lieke Adriaans en Kars Oving. Tarwestraat 92, Berghem en in IMRO-sana, tel. 0412-657956, www.fysioroode.nl info@fysioroode.nl Fysio-dynamica Praktijk voor fysiotherapie Mandy Oehler, Spoorlaan 64, 5348 KC Oss, tel. 0412-760181/0610659900 of 06-83225751. www.fisiodynamica.nl DO-IT Koolzaadweg 1, 5351 LP Berghem. Fysiotherapie4-all Fysiotherapie & Revalidatie Koolzaadweg 1, 5351 LP Berghem www.fyiotherapie4all.nl

www.thuisinhetnieuws.nl

IMRO-SANA

Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. www.imrosana.com Fysio Roode Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Fysiotherapie en manuele therapie, KISS. Behandeling op afspraak, ook ’s avonds en op zaterdag. Sacha Roode, Lieke Adriaans en Kars Oving. Ook op Tarwestraat 92, Berghem, tel. 0412-657956. www.fysioroode.nl info@fysioroode.nl Diëtistenpraktijk Gezond & Fit Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem tel. 06-83225751. Voeding- en dieetadvies op maat. Afspraak woensdag en vrijdag ook avondspreekuur. www.dietist-gezondenfit.nl Praktijk Voet en Vorm, Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Praktijk voor voetzorg en massage. Specialisaties: Diabetische-Reuma-OudereParkinson en Oncologische voetzorg. Schimmelnageltherapeut, medical taping, nagelbeugel, nagelprothese. Lid ProVoet, KRP registratie en zorgverlener Synchroon Ketenzorg, tel. 06-16026402. www.voetvorm.nl Yogapraktijk Catelijne Oldenborger Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Yogalessen op dinsdagochtend, middag, -avond. Bij IMRO-sana, www.catelijneyoga. nl, tel. 06-14635702. Pilates lessen Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem Voor informatie: contact per mail: Pilates.karin@gmail.com of per tel. 06-13908486.

pagina 5

Pedicurepraktijken Gerdie Bimbergen-van Gaal Wolvepad 44, 5351 CX Berghem, tel. 0412402741. Behandeling volgens afspraak. Marja Bosch Spaanderstraat 114, tel. 0412-403037 of 06-18815760. Behandeling volgens afspraak, ook diabetici. Hilde van Casteren-Albers Zevenbergseweg 31a, Berghem, tel. 0412-642164 of 06-42086685. Behandeling volgens afspraak, ook ‘s avonds. Ook risicopatiënten. Mieke van Haren Kerkstraat 38, 5351 EB Berghem, bvharen@kabelfoon.nl. Geaccrediteerde pedicurepraktijk. Behandeling op afspraak, tel. 0412-401886. Gesp. in voetverzorging. Behandelingen bij diabetici-, reuma-, en overige risicopatiënten. Provoet en KRP. Annemiek van Hintum Valendonkstraat 13, 5351NE Berghem, tel. 0412-402583. Diabetici. Behandeling op afspraak, ook aan huis. Pedicure Marike Osseweg 52, 5351 AE Berghem, tel. 06-51109806. Wendy van Orsouw Veldstraat 73,5351 BG Berghem, tel. 0412-403043/06-12400182. Behandeling op afspraak. Ook aan huis. Manuela Smulders Zeis 10, tel. 0412-401855, behandeling volgens afspraak.

Huid- en oedeemtherapie Oss Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Gespecialiseerd in oedeemtherapie. Ook acnetherapie, littekentherapie, microdermabrasie, chemische peelingen, camouflagetherapie, aanmeten steunkousen en therapieën voor huidverbetering/verjonging. Locatie in Oss/Berghem. Veel behandelingen worden vergoed vanuit de (aanvullende-) verzekering. Tel. 06-21901810. info@huidtherapieoss.nl

Sylvia Voets Medisch pedicure. Ook risicovoeten zoals diabetes, reuma, ouderen. Lid Provoet – KRP geregistreerd. Behandeling volgens afspraak, Heistraat 10, tel. 0412-652741.

Acupunctuurpraktijk George Remst. Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem. Traditionele Chinese natuurgeneeswijze bij diverse acute en chronische (pijn)klachten. lid N.V.A. Tel. 06-22400724. www.oosterse-geneeswijze.nl

Voet-zorg Willian Waterstraat 9, 5351 NK Berghem tel. 06-23201498. Met meest doeltreffende schimmelnagel behandeling.

Mariëlle v.d. Wetering Hoessenboslaan 39a, 5351 PB Berghem, medische pedicure. Lid Provoet en KPR registratie. Tel. 0412-402555/06-55808318. Behandeling volgens afspraak.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 6

mr. loe p.m. van erp mr. frankelien p.j. schraa mr. jos. f.m. van erp / adviseur

t (0412) 65 05 00

Oude Molenstraat 23, 5342 ga Oss

info@vanerpadvocaten.nl

f (0412) 63 85 55

Postbus 81, 5340 ab Oss

www.vanerpadvocaten.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 7

Zilveren Willibrordus voor duizendpoot Jan van Erp Jan van Erp heeft tijdens de Bergse nieuwjaarsreceptie in de Berchplaets de Zilveren Willibrordus gekregen. Deze prijs wordt uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de leefbaarheid van het dorp. Van Erp kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn betrokkenheid bij Stichting ‘t Huifbed, Berghem Bruist en de verlichte optocht in Berghem. Ook is hij een van de kartrekkers voor het nieuwe ‘Berghsleven’ initiatief. De uitverkiezing is breed gedragen wat nog eens werd onderstreept door een minutenlange staande ovatie.

Veel belangstelling voor nieuwjaarsreceptie Dorpsraad In de eerste week van het nieuwe jaar ontving de dorpsraad tradiditiegetrouw alle inwoners van Berghem tijdens de nieuwsjaarsreceptie. Het uitgelezen moment terug te kijken en om samen het glas te heffen op een gelukkig nieuwjaar. Tijdens deze druk bezochte receptie was naast de uitreiking van de de zilveren Willibrordus ook aandacht voor het bijzondere muzikale project Passie voor Pasen dat rond het eerste weekend van april vier dagen lang Hoessenbosch zal gaan vullen en waarin Concordia en Theaterschool T’extpierement samen zullen optrekken. Daarover binnenkort veel meer in dit blad.

Berghs Contact Maandelijks huis-aan-huis in Berghem. Oplage 4500 exemplaren. Digitaal te bekijken op: www.thuisinhetnieuws.nl/magazines Volgende nummer: bezorging vanaf dinsdag 14 februari materiaal en kopij aanleveren: voor donerdag 10 februari 12.00 uur Verschijningsdata 2017: 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 16 mei, 13 juni,11 juli 29 augustus, 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december Bezorging Vragen en klachten over bezorging en mogelijkheden voor insteek van folders ed: 073-5320035 Redactie en Advertenties: PlazaMedia Weerscheut 71c, Vinkel - tel. 073-5320035 media-adviseur: Marc Verhaar - tel. 06-15285267 verkoop@plazamedia.nl redactiecoördinatie: Wiljo van Nuland redactie@plazamedia.nl fotografie: Kimberley van Nuland kvnuland@plazamedia.nl Berghs Contact is onderdeel van het thuisinhetnieuws lokaal nieuwsnetwerk van huis-aan-huisbladen Uitgever accepteert geen aansprakelijkheid voor inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten of foto’s. Door aanlevering verklaart de inzender dat het aangeboden tekst- en/of fotomateriaal vrij is an rechten en de uitgever aldus te vrijwaren van auteursen beeldrechtelijke aanspraken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Co lo fon


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

ok de nummer één.”

Nieuwe winnaar bij Verlichte Optocht? ‘1 optocht, 10 commissieleden, 100 vrijwilligers, 1.000 deelnemers, 10.000 toeschouwers en 100.000 lampjes.’ Dat is de strijdkreet en zo’n beetje de samenvatting van de Verlichte Optocht van het Knollenrijk, zoals Berghem in carnavalstijd wordt genoemd. Bij de clubs wordt er al reikhalzend naar uitgekeken. Berghs Contact ging op bezoek in enkele bouwschuren. Door Mark van der Donk Zoals in nagenoeg alle Brabantse dorpen trok in de twintigste eeuw ook in Berghem jaarlijks op zondagmiddag een optocht door het dorp. Vanaf 1983 besloot men het roer om te gooien. Het hoogtepunt van het carnavalsfeest werd verplaatst naar de zondagavond, waarop sindsdien ieder jaar de straatverlichting wordt gedoofd en plaatsmaakt voor vele duizenden lichtjes. Naast diverse loopgroepen zijn er uiteraard tal van fraaie praalwagens – door de bouwers met de hand voortgetrokken – waarop met vernuftige mechaniek diverse onderdelen in beweging worden gebracht. Zo’n tienduizend toeschouwers genieten ieder jaar opnieuw van dit sprookjesachtige schouwspel. Het unieke fenomeen is ruim 2 kilometer lang en zorgt voor 2 uur kijkplezier. Werner Broers is er al 26 jaar bij. De secretaris van de organise-

rende stichting bouwt zelf met zijn club De Dûrzetters in de gemeenschappelijke bouwschuur aan de Zevenbergseweg. “Wij zijn de tweede club uit Berghem”, vertelt hij. “Onze carnavalsvereniging bestaat uit zo’n 40 tot 50 man en heeft al heel wat prijzen gepakt. Maar om eerlijk te zijn is ’t Smidje en Cor

Namens die carnavalsclub met opvallende naam spreken we Alex den Brok, die ook al 27 jaar aan het bouwen is voor de Verlichte Optocht. “Ik ben één van de zes van de originele bezetting. Wij zijn een echte vriendengroep geworden, sommigen van ons zijn zes of zeven avonden in de week bezig in de schuur. Met resultaat, ja. We zijn 18 of 19 keer eerste geworden en de andere keren telkens tweede. Hoe we dat opgebracht hebben? Nou, velen hebben er nog andere hobby’s bij, maar voor ons is het bouwen hobby nummer één. Dat is denk ik het verschil.” Broers noemt met De Kwekers nog een andere grote club. En hetgeen loopgroepen als Schôn Clubke en De Buren jaarlijks laten zien, daar mogen ook de petjes voor afgenomen worden. Maar zo zijn er nog veel meer clubs, zegt hij erbij. “Ieder jaar hebben we zo’n 45 startnummers. Voor een klein dorp als Berghem best een hoog aantal. Er is niemand van buiten bij, want we willen het met eigen mensen doen. En kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, dus ‘makkelijke wagens’ worden niet toegelaten.” Fanatiekelingen Ieder jaar wordt in mei, tijdens de jaarvergadering, het nieuwe thema bekendgemaakt. Vanaf september, oktober beginnen de clubs dan alweer met de nieuwe

pagina 8

creaties, zo legt Broers uit. De echte bouwers zijn het hele jaar door bezig met de voorbereidingen, vult Den Brok aan: “Zelfs in de zomer gaan wij door. Lampjes sorteren, verf uitzoeken, er is altijd wel iets te doen. En dan naderhand gezellig bijbuurten met een pilske natuurlijk. Eind september, als de tekening af is, beginnen de fanatiekelingen dan echt met bouwen. Dan zijn we met een man of zes, zeven. Na de Kerst is de complete club in touw. Dan loopt het aantal op topavonden zo op naar vijftien tot twintig personen. Die hebben we ook echt wel nodig, want als je elk lichtpuntje meetelt, zijn het er tussen de 6.000 en 8.000 op onze wagen.” Mijlpaal De komende Verlichte Optocht wordt de 35e editie. “Twee jaar geleden hadden we het 33-jarig jubileum”, zegt Broers. “Dat was wel echt een mijlpaal tot nu toe.” Het evenement lijkt nog lang niet op zijn einde te zijn gekomen. Daar waar op andere plaatsen geregeld nostalgische tradities verdwijnen door vergrijzing, is daar in Berghem allerminst sprake van. “We hebben een serieuze jeugdoptocht”, legt Broers uit, “waar kinderen vanaf groep 8, als ze een jaar of 10, 11 zijn, aan meedoen. Die komen er dan mee in aanraking, blijven zo hangen en stromen door naar de grote optocht. Dat faciliteren wij ook met de stichting. Wij leveren lampen en fittingen, die best duur zijn, en bieden ervaren


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 9

VOETREFLEXZONETHERAPIE IS ER OP GERICHT OM GEZONDHEID

&

VITALITEIT TE

STIMULEREN DOOR DE REFLEXZONES TE MASSEREN

hulp aan tijdens het bouwen.” Andere winnaar Het is aan de jongeren om in de toekomst het schier ongenaakbare ’t Smidje en Cor ok ooit nog van de troon stoten. De club met ‘buitendorpse’ ervaring is dé recordhouder en te kloppen vereniging. Den Brok: “We hebben meegedaan aan de Halfvastenoptocht van Zeeland, toen die er nog was, en drie keer in Groesbeek en twee keer in Helmond. Ook daar hebben we de hoofdprijzen

gepakt.” Wellicht is het dit jaar al mogelijk dat er een andere winnaar komt in Berghem, geeft hij toe: “Wij hebben de laatste zes keer op rij gewonnen. Dat was iets unieks, want het record uit lang vervlogen tijden stond op 5 aaneengesloten zeges. Daar hebben velen van ons echt naartoe geleefd. Nu gaat het een tandje minder. Vorig jaar hadden we achttien bewegende delen op de wagen, dit jaar maar elf. Of dat ons de eerste plaats gaat kosten? Dat ligt aan de anderen...”

· Combinatie van Westerse en Chinese voetreflex · · Ontspanning voor lichaam en geest · · Inzetbaar bij klachten als: stress, overgang/menstruatie, spieren & gewrichten (reuma) · Wilt u weten wat REFLEXZONETHERAPIE nog meer voor u kan doen? Bel voor het maken van een afspraak met: LIESBETH van NOORD, gediplomeerd VOETREFLEXTHERAPEUTE. Aangesloten bij de Beroepsvereniging VNRT; Vraag bij uw zorgverzekeraar naar eventuele vergoedingen

Vuurijzer 13, 5406 BD Uden 0413-253315 06-54338198

Burg. van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem info@reflexenzones.nl www.reflexenzones.nl

John van Aar

Meester Teunissenstraat 1, 5367 AV Macharen

St-Willibrordusstraat 37 • Berghem

Bezoekadres: Alanenweg 14a, 5342 PV Oss Tel.: Mob.: Fax: E-mail:

0412-64 13 47 06-467 51 040 0412-64 27 72 info@vanaarhoutimport.nl

van een compacte wasbeurt tot een complete poetsbeurt gespecialiseerd in o.a. lak polijsten bekleding diepstomen

Singel 1940 - 1945 318 5348 PV Oss (0412) 652563 www.HoeksCarCleaning.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 10

Wilt u een nieuwe vloer kopen? een echte eiken plankenvloer terwijl andere vloeren haast niet van massief parket te onderscheiden zijn. Welke vloer u ook kiest u kunt altijd zorgeloos genieten van de kwaliteit van een Balterio vloer.

TOPDEALER VAN BALTERIO Eén van de merken die wij in ons assortiment hebben opgenomen is Balterio: stijlvol, kwalitatief, en veelzijdig. Van Uden Wanden, Vloeren, en Plafonds is één van de weinige topdealers in Nederland. Wij hebben verschillende collecties van Balterio in huis, bijvoorbeeld de Quattro Vintage, Grandeur, Dolce, en Urban. Zo vindt u altijd een laminaatvloer die aansluit bij uw woonstijl, of deze nu trendy, vintage, industrieel of verfijnd is. Sommige vloeren lijken op

Altijd geholpen door iemand die u kent Ook voor hulp bij overstappen

Hoogheuvel Advies

Kerkstraat 60 5351 EB Berghem T 0412 - 641165 E info@hoogheuveladvies.nl I www.hoogheuveladvies.nl

stuk vloer mee om thuis bij uw meubels te houden voor een goede impressie. Natuurlijk informeren wij u graag welke vloer past bij uw wensen. Onze service stopt niet bij de verkoop, want wij bezorgen uw aankoop ook graag bij u thuis. Het laten plaatsen van vloer behoort ook tot de mogelijkheden. Heeft u vragen of wilt u een vloer kopen? Kom langs bij onze winkel aan de Zevenbergseweg in Berghem. Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend tussen 13.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar via 0412-403495.

cadeau b onze be ij taa rekenin lg*

ar Winna A CCDN 016 2 Awardken’ ‘ban

* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Kom eens langs bij Van Uden Wanden, Vloeren en Plafonds in Berghem. Wij hebben een ruim aanbod vloeren: van PVC tot laminaat en parket.

GROOT ASSORTIMENT VLOEREN Naast de laminaatvloeren van Balterio hebben wij andere merken en soorten vloeren in onze showroom, hierbij kunt u denken aan diverse PVC-vloeren en houten vloeren. In onze showroom kunt u onze vloeren bekijken en voelen. Neem bijvoorbeeld een


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 11

Berghem Sport kijkt uit naar vernieuwing Koppelsteeg

‘Het hele complex gaat op z’n kop’

Berghem Sport staat aan de vooravond van de vernieuwing van sportpark De Koppelsteeg. De voetbalclub krijg een fonkelnieuw (multifunctioneel) clubgebouw, met nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine. Ook gaat de veldindeling volledig op de schop, komt er een nieuw kunstgrasveld en wordt een pupillenveld met dezelfde ondergrond aangelegd. Berghs Contact praat er over bij met voorzitter Gerard Broers. Door Mark van der Donk

De grondige herinrichting staat al een tijdje op de planning, maar dit jaar gaat het er dan toch echt van komen. Broers is daar blij mee, aangezien de club volgens hem een belangrijke pijler in de samenleving is: “Berghem Sport is één van de vier grote voetbalclubs binnen de gemeente Oss. Met tegen de trend in stijgende ledenaantallen en vaste toeschouwersaantallen op speeldagen van het eerste elftal bedient de club een groot achterland, waaronder natuurlijk het dorp Berghem, en hebben we als Berghem Sport veel impact op de samenleving.” De preses is dan ook trots op hetgeen allemaal gaat gebeuren op De Koppelsteeg. “De ingang van het sportpark komt achter de tennisvelden te liggen. Daar komt ook het nieuwe parkeerterrein. Voor de huidige kantine, die ruim tien jaar geleden volledig is gerenoveerd, zochten we een nieuwe invulling, maar inmiddels is in overleg met de gemeente besloten dat hij tegen de vlakte gaat. In het kader van

onze zelfwerkzaamheid gaan we dit in eigen beheer doen.” In samenwerking met de gemeente Oss is Berghem Sport op dit moment volop bezig met de voorbereidingen voor de vernieuwing van het sportpark. “Niet alleen het opknappen en verleggen van de velden, waaronder de aanleg van een tweede kunstgrasveld en een pupillenveld, eveneens in kunstgras, is gepland. Ook de realisering van een nieuw, centraal, multifunctioneel gebouw, inclusief overdekte tribune, staat hoog op ons verlanglijstje. Met een dergelijke vernieuwing en centrale voorziening is Berghem Sport weer optimaal toegerust voor de toe-

komst”, denkt Broers. “Het aantal kleedkamers gaat van 10 naar 12. Er komt verlichting bij, zodat vaker ‘s avonds kan worden gespeeld en we krijgen een extra pupillenveld van kunstgras. Dat moet voorkomen dat de club in de verdere toekomst een heel nieuw veld nodig heeft aan de andere kant van de sloot.” Momenteel loopt de fase van de aanbesteding en is de verwachting dat de werkzaamheden in april of mei van dit jaar kunnen starten. Men begint met de ombouw van de grasvelden en de aanleg van de kunstgrasvelden. Dit alles met het oog op de start van de competitie in september. Vervolgens zal bij de aanvang

van het nieuwe seizoen worden begonnen met de bouw van het centrale onderkomen. Dat kan volgens de planning in het seizoen 2018-2019 in gebruik worden genomen. Acties “Een mooi vooruitzicht”, aldus Broers, “de club is er inmiddels echt aan toe. Alle leden dragen dan ook hun steentje bij aan de financiering. Binnen Berghem Sport liepen er de afgelopen periode al allerlei acties van teams om geld op te halen. Ook in het dorp zullen ze regelmatig te zien zijn. De steun van alle Berghemnaren om deze droom te realiseren is van harte welkom!”


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 12

Julianastraat 27 0412-401414

Februari is de maand van de gebitsverzorging. Bij DAP Berghem bent u hiervoor aan het juiste adres! Onze dentale behandelunit voor het schoonmaken van gebitten is uniek in de regio. Hierdoor kunnen we het gebit van uw huisdier beter en sneller reinigen, zodat de narcosetijd beperkt blijft. Dit zorgt voor een betere gezondheid. Natuurlijk is preventie nog belangrijker.

dierenpraktijk berghem ook lc

Februari = de maand van de gebitsverzorging Alleen bij D.A.P. Berghem: • gratis gebitscontrole voor uw hond, kat konijn en cavia • 15% korting op een gebitsbehandeling in de maand februari • 15% korting op gebitsverzorgingsproducten Afspraak maken? 0412 - 401414 of op het spreekuur: ma t/m vrij 13.30 - 14.00 uur 19.00 - 20.00 uur


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

Trefpunt of Contact Het leven is een aaneenschakeling van afscheid nemen. Zo ook van het bekende Trefpunt, liefkozend ook wel het ‘gele blaadje’ genoemd. Zover mij bekend ooit ontstaan uit een initiatief van de voetbalvereniging die via een gedrukt blad een ontmoetingsplek voor verenigingen en inwoners van het dorp wilde realiseren. Vele jaren heeft dit uitstekend gefunctioneerd. Maar tijden veranderen. In de huidige tijd spelen digitale mogelijkheden een prominente rol en krijgen we al fietsend het laatste nieuws van de hele wereld in onze broekzak. De tijd dat kranten, slechts in zwart gedrukt, als nieuws brengers tweemaal per dag verschenen ligt ver achter ons. Dat was in de begintijd van het Trefpunt wel anders. Auto’s zijn dan nog een bezienswaardigheid. Voor de meeste inwoners zijn de benenwagen, naast paard en wagen en de stalen ros nog de enige vervoermiddelen. En de vele trefpunten zijn daarom noodzakelijke ontmoetingsplekken voor het goed functioneren van een gemeenschap. Zo is op zondag de kerk een vast trefpunt. Men komt van heinde en ver naar het dorp. Woont de mis bij, drinkt in het café naast de kerk een borrel met vrienden en bekenden, doet in het dorp boodschappen voor de hele week en vertrekt weer voor zes werkdagen naar hof en haard. Ook het voetbal is van ouds een belangrijk trefpunt. En om te weten waar, wanneer en hoe laat je moet voetballen hangt op het trefpunt bij fietswinkel Jan Boeijen een mededelingenkast. Tijden veranderen We leven nu een tijd van overweldigend veel wereldnieuws dat met de snelheid van het licht door de lucht vliegt en ons ongevraagd bereikt op de fiets, in de auto, wandelend in het park, kortom overal waar we ons op dat moment ook bevinden. We leven nu in een tijd waar alles wat eenmaal geschreven is in eeuwigheid lijkt te zijn vastgelegd en met een druk op de knop wereldwijd gelezen en vermenigvuldigd kan worden. En misschien is het juist vanwege deze overweldigende veelheid van informatie dat er nog steeds behoefte is aan een contactblad voor een dorp met ruim 10.000 inwoners. Een contactblad die met eigentijdse middelen en mogelijkheden verbinding tot stand wil brengen tussen verenigingen en inwoners van Berghem. Want trefpunten lijken steeds minder aantrekking te hebben. Maar contacten willen we wel. Eigenlijk willen we alles weten wat er in onze directe omgeving gebeurt. BerghsContact, waarin u nu leest, wil dit contact graag zijn. Ja, het leven is een aaneenschakeling van afscheid nemen, maar zolang daar iets nieuws voor komt is dat toch uitdagend leven. Hans Raadgever

Spinningmarathon Berghem tegen Kanker Stichting Berghem tegen Kanker organiseert op 22 januari in samenwerking met Fitness4all weer een spinningsmarathon. Dit is ook voor degene die nog nooit kennis hebben gemaakt met een sport school. Niet alleen een mooie reden om het goede doel te sponsoren maar ook een uitstekende gelegenheid om eens kennis te kunnen maken met de sportschool.

pagina 13

Beste Berghemnaren, Een nieuw jaar, een nieuwe start, een nieuwe naam voor ons dorpsblad, te weten Berghs Contact. Op de eerste plaats wil VDG iedereen die heeft bijgedragen aan deze doorstart van ons welbekende Trefpunt feliciteren en succes wensen voor de toekomst. Verder wenst VDG iedereen voor 2017 alle goeds en gezondheid toe. VDG wil u graag weer op de hoogte brengen van de zaken die de afgelopen periode aan de orde zijn geweest in de gemeenteraad, zaken die ons bezig hebben gehouden en die zich in relatie tot Berghem in het bijzonder hebben ontwikkeld. Dankzij onze deelname aan de Osse coalitie is in de Programmabegroting 2017-2019 volop ingezet op het uitvoeren van de speerpunten uit ons Verkiezingsprogramma. Met Kees van Geffen en (Berghemnaar) Frank den Brok hebben we twee sterke wethouders die dit beleid uitvoeren. Er is naast financiële behoedzaamheid ook durf en ambitie in de begroting gelegd voor plannen voor het stadscentrum van Oss, voor duurzaamheid, maar ook voor goede voorzieningen in wijken en dorpen !! In Berghem zien we de laatste maanden van 2016 een positieve ontwikkeling van het centrum. De schop is eindelijk de grond ingegaan en dit zal het beeld van het centrum van Berghem in 2017 stevig verbeteren. Een verkiezingsbelofte vanuit VDG ! De volledige vernieuwing van sportpark De Koppelsteeg staat inmiddels in de steigers en in 2017 zal ook daarvoor het startschot worden gegeven. Een multifunctioneel sportpark met voldoende parkeergelegenheid en veilige toegang voor alle bezoekers is daarbij uitgangspunt. Vanuit VDG zal de vinger aan de pols worden gehouden dat een veilige oversteek voor fietsers en de oplossing van de huidige parkeerproblemen in de geplande ombouw van de Osseweg in 2017/2018 goed worden ingebed. Verkiezingsbelofte vanuit VDG ! Met de ontwikkeling van het bestemmingsplan en naamgeving Spaander Straatsche Akkers is het open gebied tussen Oss en Berghem vastgelegd. Met de dorpsraad als trekker zal samen met bewoners en verenigingen in 2017 een eerste project tot aanleg van een net van verharde wandelpaden worden opgepakt. Dit is de start van de verdere landschappelijke invulling van dit gebied. Berghem blijft zo definitief ‘Los van Oss’ door een mooie groene overgang. Een verkiezingsbelofte vanuit VDG ! Op basis van een motie van VDG hoeven voor evenementen geen leges meer te worden betaald. Dat is goed nieuws voor de organisatoren van de vele evenementen, zoals vanuit Stichting Carnaval, de Wielerronde, Berghem Bruist en noem maar op, zoals die in Berghem worden georganiseerd. Een stimulans voor al die verenigingen en vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid van Berghem. Een verkiezingsbelofte vanuit VDG ! Voor 2017 zullen verder dossiers als Mestfabriek(verwerking) MACE op Elzenburg, maar ook het mestbeleid in de vorm van kleinschalige mestverwerking en het Windmolenpark(energie) Elzenburg –De Geer volop onze aandacht gaan vragen. Wij zien er naar uit ook in dit nieuwe jaar samen met u en voor u onze gemeenschap te vertegenwoordigen en de leefbaarheid te bevorderen. Tot zover voor nu. Wilt u vaker nieuws vernemen, kijk dan ook eens op onze website www.vdg-oss.nl U kunt ook altijd rechtstreeks contact met mij opnemen. gbroers@kabelfoon.nl. Durven door te doen! Namens VDG Gerard Broers, gemeenteraadslid


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

ZALENCENTRUM

5 DAGEN

pagina 14

M

DE MERX

M E H G R E B IN 17 0 2 L CARNAVA

VRIJDAG

24 FEBR.

DAREDEVILS BEE

HTEAM - LADY ZATERDAG MOOMBA EER - VALTIROY 25 FEBR.

ZONDAG

26FEBR.

MAANDAG

27 FEBR.

BUREN VD BRANDW

VAL '17 OPENING CARNA

PLEKKERSBAL

THE DIRTY DADDIES

BLACK CADDILAC

- DJ ROBERT BROK

TUH S A G E P M A L DYNA J DAROON

OD MENTAL THE TRIO DE BAND - STEF EKKEL

MATINEE

S S E L H T U R B 2 B R DARKRAVE ALLSTARZ JANSEN - THE N O O EW G G 90'S PAP EN PUDDIN TARTED IN THE S LL A IT IN V MR. MAR

DINSDAG

28 FEBR.

DI WAR STEINER MATINEE DJ RUIR SPITZE D IN S W L SCHLAGERBA EN THEO SHOW

M PA EN MENS - WILLE ESTNEGER 4 VILTJES - DJ BOM FE SADO EN DE DJ LAURENS - DAN

K A H IT W K R A M B 2 B Z LOWRIDER

INSDAG. D N E G A D N A A M P O CARNAVALSBUFFET R DE KIDS DIT A O O V S IJ D A R PA R E D EEN KIN XTR JAAR

E

I S-SK E R P A T!

WWW.CARNAVALBIJDEMERX.NL -

TEN

DEMERXBERGHEM


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

De mensen achter de Pisknol Het Knollenrijk beschikt al sinds mensenheugenis over een prachtige carnavalskrant. Vanaf komende vrijdag wordt de Pisknol weer verspreid onder alle Knollen en Knollinnen. Wij zochten contact met de mensen áchter de krant en spraken over de inhoud, de totstandkoming en wat er voor hen eigenlijk allemaal bij komt kijken. Door Mark van der Donk De commissievoorzitter wil hij zichzelf zéker niet noemen, maar Martin-Jan van Ravensteijn kan er niet onderuit om toe te geven dat hij de nestor is van de redactie achter de Pisknol. “Ik ben er al bij vanaf 1998, het langst van alle redactieleden. Er is wel wat verloop, maar nieuwe gezichten zorgen ook weer voor verse ideeën, dus dat is alleen maar positief. Zelf schrijven doe ik niet, maar ik ben wel zo’n beetje de eindredacteur, denk ik. We hebben een mooie commissie van 8 personen bij elkaar, met ieder zijn eigen inbreng. Een paar grafische mensen, een drukker, een aantal dat achter de adverteerders aangaat, twee personen die alle teksten redigeren en natuurlijk wat mensen die alle

foto’s controleren en nakijken. Want je wil niet dat er dubbele foto’s in staan. In onze krant staan er meer dan 500, dus dan is een foutje snel gemaakt.” Uitpakken De Pisknol rolt jaarlijks in een oplage van 3.500 stuks van de pers en wordt een aantal weken voor carnaval verspreid onder de Berghemse gemeenschap. “In eerste instantie is de insteek het brengen van het carnavalsprogramma”, aldus Van Ravensteijn. “We pakken flink uit met de programmapagina’s, die in het midden van de krant staan. Letterlijk en figuurlijk centraal dus, inderdaad. De rest is een leuke bijkomstigheid, maar maakt wel de krant natuurlijk. Het is een

informatieve, uitgebreide, maar vooral leuke carnavalskrant om alvast in de stemming te komen. De nieuwe Prins stelt zich voor, maar ook de prins van het jaar ervoor komt aan het woord. Verder is er een vaste bijdrage van de burgemeester, de dorpsraad, alle commissies van Stichting Carnaval Berghem, alle carnavalsclubs, wagenbouwers, pronkzittingdeelnemers, noem het maar op. Maar de krant is dus veel meer dan alleen tekst. Vele honderden carnavalsfoto’s van het jaar ervoor zorgen voor een prachtige aankleding.” In september komt de redactie voor het eerst bij elkaar, vertelt Van Ravensteijn verder: “Dan worden de eerste ideeën gespuid en stellen we onze eigen agenda op. In oktober gaat de correspondentie eruit naar alle commissies en dergelijke. Die hebben dan een paar weken om hun stukje aan te leveren. Ondertussen zijn we dan al druk bezig met het uitzoeken van alle foto’s en het omzetten daarvan naar zwart-wit. Eind november is de prinsonthulling en rond die tijd zijn wij de krant in elkaar aan het draaien. Rond de feestdagen, uiterlijk begin januari, gaan

pagina 15

de laatste puntjes op de i.” Bezorging Rond komend weekend, om precies te zijn op vrijdag 20, zaterdag 21, maandag 23 en dinsdag 24 januari, gaan de vrijwillige bezorgers van de Pisknol weer langs alle deuren van Berghem om de ‘Leutkrant van 2017’ te verspreiden. “Ze gaan van deur tot deur om de carnavalskrant aan te bieden tegen een vrijwillige bijdrage. Iedere gift is welkom en komt geheel ten goede aan de vele activiteiten van Stichting Carnaval Berghem. Het is voor ons keer op keer heel veel werk, maar ieder jaar hopen we weer dat de inwoners van het Knollenrijk het resultaat waarderen. En dat het voor hen net zo leuk is om de krant te lezen, als voor ons om hem te maken.” V.l.n.r. op de foto: Bas Buiting, Bernice van den Heuvel, Cindy Rossen, Martin-Jan van Ravensteijn, Irma Ubben, Rowan Boeijen en Paul van Hoogstraten. Ontbrekend op de foto: Gerald Theunisse.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

Marktplein 8 5397 EV Lith tel. 06 54 90 04 79

a7r arie

Dit kan A&R Zonwering u bieden: Voor buiten:

pagina 16

Van den Boogaart Gordijnen, een winkel en naaiatelier in één. Voor al uw:

(vouw)gordijnen, vitrage, inbetweens, rolgordijnen, jaloezieën, paneelgordijnen, plissé en duette, facetight en silhouette

Bovendien leveren wij alle soorten rails en ophangsystemen.

Zonwering zoals Luifels Screens Rolluiken

Voor binnen: Horren Rolgordijnen Duette rolgordijnen Luxaflex PVC vloeren Laminaat Tapijt/Vinyl Maak vrijblijvend een afspraak, bel:

Arie Roelofs 06 54 90 04 79

Verleg je grenzen

Ruim 1100 kapstalen en 150 showbanen in onze showroom. Gratis meten en hangen, snelle leveringen en scherpe prijzen. Van den Boogaart Gordijnen Citadelstraat 15 5397 GJ Lith Tel. 0412-481764 gsm 06-51352625 www.boogaartgordijnen.nl

do 19 januari 2017

proeflessen 2 vr 3 februari 2017

Open Dag ma 6 februari 2017

proeflessen 3 wo 8 maart + do 9 maart 2017

Aanmelding *Aanmelden kan via www.maaslandcollege.nl. Onze Open Dag heeft een inloopkarakter. Inschrijven hiervoor hoeft niet!

Vianenstraat 1 5342 AJ Oss

T (0412) 66 70 70

www.maaslandcollege.nl info@maaslandcollege.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 17

Stichting Jeugd en Jongeren op zoek naar vrijwilligers

Inschrijving Kindervakantieweek gewijzigd Van 21 t/m 25 augustus is zomerkerst tijdens de 49e kindervakantieweek in Berghem. De Stichting Jeugd en Jongeren is daarvoor op zoek naar uitbreiding van haar enthousiaste vrijwilligersteam. Want meer minderen vraagt meer vrijwilligers. Juist om te overzien of voldoende vrijwilligers voor handen zijn is de inschrijving dit jaar veranderd. Die is nu op de eerste zondag in juli. Voorheen was dat op de zondag voor de kindervakantieweek. De organisatie weet dan vroegtijdig hoeveel kinderen ze mag verwachten

Sanne Voets in race sportvrouw van ‘t jaar De genomineerden voor de Kampioenenhuldiging 2017 zijn bekend! De aangestelde commissie heeft besloten wie er in aanmerking komen voor de titels Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en Sportteam van het jaar 2016. De uiteindelijke winnaars worden op woensdag 15 februari bekend gemaakt in de Groene Engel in Oss. Onder de genomineerden is ook Sanne Voets uit Berghem. Zij is in de race voor de titel Sportvrouw van het jaar onder meer vanwege haar fantastische gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Genomineerden sportman van het jaar - Vincent Janssen - Bas Verwijlen - Gijs Campbell - Rick van der Ven Genomineerden sportvrouw van het jaar - Sanne Voets - Desire Netten - Michelle Hendriks Genomineerden sporttalent van het jaar - Fem van Os - Sylvana Lobregt - Maikel Verberk - Ziggy Horsten Genomineerden sportteam van het jaar - Olympia’89 heren 1 - Nooit Gedacht vrouwen 1 - Team Turnoss: Daisy van den Bogaard & Isa van de Giessen Entreekaarten Het programma op woensdag 15 februari start om 19.30 uur in de Groene Engel. Wilt u deze bijzondere sportavond bijwonen? Dat kan! Entreekaarten zijn te bestellen via bovengenoemde website en kosten slechts €6,- per stuk. De organisatie van de huldiging is wederom in handen van het Sport Expertise Centrum. De vakkundige leden van de keuzecommissie krijgen de taak om hun oordeel te geven over de genomineerden per categorie en stellen uiteindelijk de winnaar per sporttitel vast.

Stichting Jeugd en Jongeren organiseert door het jaar heen tal van activiteiten voor de jongste inwoners van Berghem. Voorbeelden daarvan zijn de kerstboomverbranding, het paaseieren zoeken, de avond-vierdaagse en natuurlijk de kindervakantieweek. Elk jaar in de laatste week van de schoolvakantie (basis onderwijs) is er de kindervakantieweek Berghem. Komend jaar alweer voor de 49e keer georganiseerd. Elk jaar komen er vele kinderen om zichzelf met de vele honderden anderen een aantal dagen te vermaken met allerlei activiteiten, of om gewoon gezellig te spelen. Als de kinderen het naar hun zin hebben is voor iedereen de week geslaagd. Dat hiervoor een heleboel geregeld moet worden zal iedereen kunnen begrijpen, dit alles kan alleen door de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers die gelukkig elk jaar opnieuw weer hun beste beentje voor zetten. De stichting roept iedereen op ook dit jaar een handje toe te steken. Dat betekent niet dat je de hele week zoet bent. Ook vrijwilligers die een dag of dagdeel willen assisteren zijn van harte welkom. Immers alleen met voldoende vrijwilligers kan de kindervakantieweek op de bekende manier georganiseerd worden. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld helpen met de opbouw vanaf donderdag 17 augustus, assisteren tijdens een van de activiteiten van 21 t/m 25 augustus of een groepje begeleiden of helpen om het terrein weer leeg te krijgen op 26 augustus. Vele handen maken licht werk en zorgen ervoor dat ook deze generatie kan genieten van de kindervakantieweek zoals de ouders van nu in hun jonge jaren deden. Indien U zich hiervoor ook wilt inzetten kunt u zich opgeven of meer informatie vragen door een email te sturen naar aanmelden@sjjberghem.nl. Op de zondag van de verlichte optocht zal de Kindervakantieweek als altijd weer uitpakken met een themapresentatie in de Kerkstraat. Voor de kindervakantieweek is de stichting Jeugd en Jongeren ook altijd op zoek naar bruikbare materialen die de kinderen kunnen gebruiken tijdens de week. Maar ook materialen die bij het thema Zomerkerst passen zijn natuurlijk van harte welkom. Heeft U iets waarvan U denkt dat dit door de kinderen gebruikt kan worden of wat in het thema te gebruiken is als decoratie geef het dan even af op Kerkstraat 26. Indien U twijfelt bel dan even 06-12875559.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 18

container verhuur zand- en grindhandel grond- en straatwerk sloopwerk minigraver verhuur transport gladheidsbestrijding

Spaanderstraat 96 5351 BD Berghem 0412-401232 www.thvdcamp.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 19

Rommelmarkt in de Berghplaets Zondag 22 januari vindt er weer een grandioze rommelmarkt plaats bij De Berchplaets in Berghem. Tijdens deze gezellige, maandelijkse markt is er bij de verschillende kramen van alles te krijgen. De uitgelezen kans om te snuffelen tussen antieke spullen, boeken, kleding en andere koopjes. De entreeprijs is â‚Ź2, -. De rommelmarkt is open van 9.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: www. deberchplaets.nl

Bodemonderzoek Klauterwoud

Bouw winkelpand en appartementen Sint Willibrordusstraat van start Donderdag is de de bouw van het winkelpand en de appartementen aan de Sint Willibrordusstraat in Berghem officieel van start gegaan. Er was een feestelijke bijeenkomst in gemeenschapshuis De Berchplaets, waarbij de officiĂŤle starthandeling plaats vond op de bouwplaats. Hierbij werd het bord van de bouw onthuld. Het nieuwe winkelpand voor AH Van Noort met Etos en Gall & Gall, als ook de 20 appartementen zijn onderdeel van het centrumplan voor Berghem. Van de 20 appartementen gaan er 10 in de vrije verkoop en worden er 10 via woningcorporatie Mooiland te huur aangeboden. Nu Berghem is gegroeid naar een kern met bijna 10.000 inwoners is er behoefte aan een dorpshart met meer winkels. Met de bouw van de nieuwe supermarkt van AH komt het pand van de huidige supermarkt vrij voor andere ondernemers. (foto Kimberley van Nuland)

Eind november 2016 werden er stukjes asbesthoudend plaatmateriaal gevonden op het speelterrein van het Klauterwoud in Berghem. Dit materiaal is meteen weggehaald. Ook heeft de gemeente onderzocht of het materiaal in de bodem aanwezig is. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Het gehalte asbest wordt volledig veroorzaakt door de stukjes asbest die aan de oppervlakte zijn gevonden en ligt beneden de norm. Het zit niet in de bodem. Er is vaker asbesthoudend materiaal gevonden bij het Klauterwoud. Ook toen is dat verwijderd. Daarom gaat de gemeente Oss nu dit terrein iedere maand inspecteren. Mocht u asbesthoudend plaatmateriaal vinden in het Klauterwoud, laat het dan liggen en meldt dat bij de gemeente. Gezien de geringe hoeveelheid aangetroffen stukjes asbest is er geen verhoogd gezondheidsrisico. Dit blijkt nu ook uit het onderzoek.

Geweldig danstoernooi Dansclub BeatYes Toppers uit het hele land waren de eerste zondag van het nieuwe jaar naar Berghem gekomen voor het 34e garde- en showdanstoernooi van de onze dansclub de BeatYes. In Dorpshuis De Berchplaets was het weer volop genieten van de topprestaties van de dansers jong en oud waarbij ook onze Bergse meiden weer uitstekend voor de dag kwamen. Het talrijk opgekomen publiek werd keer op keer verrast door de hoge kwaliteit van de dansen op het podium en de soms ingenieuze vondsten bij zowel de garde- als de showsdansen.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 20

www.stylistejoyce.nl

HABES HOUTENVLOEREN, MEUBELEN, TOTAALINTERIEUR

HEURKENS bouwmaterialen

Burgemeester v. Erpstraat 101 5351 AT Berghem Tel. 0412-402 888 | Fax 0412-403 241 info@heurkensbouwmaterialen.nl

Als je van hout houdt. Willandstraat 106, 5351 PK Berghem (Oss) 0412-484652

Kijk ook eens op onze website www.heurkensbouwmaterialen.nl voor assortiment, acties en nieuws of bezoek onze facebookpagina

www.heurkensbouwmaterialen.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 21

Woningbouwcorporaties en gemeente Oss tekenen Woonlastenakkoord 2017 - 2020 De Huurdersbelangenvereniging Oss, woningbouwcorporaties BrabantWonen, Mooiland en gemeente Oss tekenden op dinsdag 10 januari het Woonlastenakkoord Sociale huur 2017– 2020. Uit onderzoek van Atrivé blijkt dat in Noordoost-Brabant 11% van de huishoudens in huurwoningen moeten bezuinigen op basisbehoeften en nog eens 11% moet bezuinigen op uitgaven voor sociale activiteiten. Dit omdat de woonlasten voor hen te hoog zijn. Het onderzoek voorspelt dat het aantal huishoudens met deze problemen gaat toenemen. Dat baart ons zorgen. In het Volkshuisvestelijk manifest Oss 2016-2020 hebben we daarom afgesproken hier iets aan te gaan doen. Dat doen we nu door middel van dit lokaal Woonlastenakkoord Sociale huur 2017 - 2020. Alleen samen kunnen we de verwachte ontwikkeling remmen en meer ruimte creëren voor huishoudens om hun eigen (woon)lasten beter te beheersen. Voorkomen financiële problemen De Huurdersbelangenvereniging Oss, woningcorporaties BrabantWonen, Mooiland en gemeente Oss willen met het woonlastenakkoord voorkomen dat huishoudens door te hoge woonlasten in financiële problemen komen. Als dit toch gebeurt of dreigt te gebeuren zoeken we samen met de bewoners naar een passende en blijvende oplossing. Er zijn verschillende acties afgesproken: 1. Bewustwordingscampagne om inwoners te wijzen op wat zij zelf kunnen doen om hun woonlasten te beïnvloeden en welke voorzieningen er zijn. Deze campagne sluit aan op de campagne Samen Slimmer met Geld; 2. Bij nieuw beleid en nieuwe besluiten kijken we steeds wat de gevolgen zijn voor de woonlasten. 3. We zoeken naar mogelijkheden om signalen van betaalproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren. Individuele organisaties vragen we om bij signalen direct actie te ondernemen. Woningbouwcorporaties benaderen de bewoners met huurachterstand zo snel mogelijk. 4. Gezamenlijk zoeken we naar mogelijkheden om een woonlastenfonds te vormen. Vanuit dit fonds willen we met een tijdelijke bijdrage of oplossing, die misschien niet binnen bestaande regelingen valt, maar die wel aansluit op wat mensen in een specifieke situatie nodig hebben; 5. We monitoren de gezamenlijke aanpak. Hierdoor kunnen we ontwikkelingen in de woonlasten beter volgen en sneller ingrijpen als dat nodig is.

Blijverslening voor woningaanpassing Wilt u langer zelfstandig blijven wonen? En moet u daarvoor uw huis aanpassen? Dan kunt u geld lenen via de blijverslening. De gemeente Oss vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Niet alle koopwoningen zijn geschikt om tot op hoge leeftijd te kunnen blijven wonen. De blijverslening geeft u de mogelijkheid om uw huis aan te passen aan uw (toekomstige) zorgbehoefte. Zo blijft uw huis nog meer een passend thuis! Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden van de blijverslening op: www.svn.nl/particulieren/lening/blijverslening. Wilt u een lening aanvragen? Kijk dan op www.oss.nl/blijverslening

Kijkvenster bij Spaander Straatsche Akkers Vrijdag werd door leerlingen van het Hooghuis een kijkvenster geplaatst bij de Spaander Straatsche Akkers in Het Reut. Zij deden dit samen met de wethouders Wagemakers en Van Geffen. Het kijkvenster geeft zicht op de zone Oss-Berghem die een nieuwe invulling krijgt. Natuurakkers en paden Het kijkvenster is onderdeel van het padenplan in het gebied tussen Oss en Berghem. Het eerste deel van het pad is eind 2016 aangelegd door de Stichting Landschapsbeheer Oss. In de loop van 2017 wordt het padenplan afgemaakt. Door de inrichting met natuurakkers blijft het een open gebied; de paden maken het makkelijk toegankelijk voor wandelaars. De sfeer van het gebied is straks te vergelijken met Landerij VanTosse aan de zuidrand van de stad Oss en biedt ruimte voor initiatieven van de dorpsraad Berghem en bewoners. De Stichting Landschapsbeheer zorgt samen met dorpsraad voor beheer van het gebied. Visie zone Oss-Berghem In februari 2016 stelde de raad de visie vast voor de zone Oss-Berghem: het gebied tussen de spoorlijn, de Weg van de Toekomst, bedrijventerrein De Geer-Zuid en de bebouwing van Berghem. De uitgangspunten van de visie liggen vast in het ontwerp bestemmingsplan. De zone Oss-Berghem bestaat uit drie delen: -Spaander Straatsche Akkers met natuurakkers, wandelpaden en zonnebloemen. -Sportpark De Koppelsteeg dat in 2017 een opknapbeurt krijgt. -De Zuidwest hoek met ruimte voor een stedelijke voorziening met het accent op educatie, recreatie en sport.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 22

■ NIEUWBOUW ■ VERBOUWING ■ RENOVATIE

Afscheid dokter Jaap van der Krogt

■ ONDERHOUD www.bouwbedrijfrobbers.nl info@bouwbedrijfrobbers.nl Tel./Fax 0412 - 760157 Mobiel 06 - 12739373 Zevenbergseweg 9 5351 PE Berghem

Op 31 december 2016 heeft Jaap van der Krogt zijn werkzaamheden als regulier huisarts binnen de praktijk in Berghem beëindigd. Sinds 1 oktober 1974 heeft hij zich als huisarts voor de patiënten ingezet. Aanvankelijk in associatie met dokter Wyb Brink, daarna in samenwerking met Wim de Grauw, Liselot Plönes-van der Krogt, Beatrijs Boersema en Stefan Hameleers. Velen namen de gelegenheid te baat dokter van der Krogt nog eens de hand te drukken tijdens de receptie, welke hem werd aangeboden op vrijdag 6 januari in de Berchplaets. Zijn werkzaamheden als leverancier van elastisch therapeutische kousen worden voortgezet zoals u gewend bent. U kunt daarvoor een afspraak maken via de Huisartsenpraktijk Berghem. Tevens kunt u dokter van der Krogt mogelijk nog treffen als invaller/ waarnemer in de praktijk.

Ellen Deckwitz op gedichtenmiddag In het kader van de landelijke Poëzieweek is op zondag 29 januari in de Bibliotheek Oss Ellen Deckwitz te gast. Het gaat om een activiteit die gehouden wordt in samenwerking met Dichtersbent Oss. Ellen Deckwitz (1982) is een van de belangrijkste hedendaagse jonge dichters. Ze was Nederlands Kampioen Poetry Slam in 2009 en won met De steen vreest mij de C. Buddingh-prijs voor het beste poëziedebuut. Haar werk draagt ze geregeld voor op televisie, onder meer in De Wereld Draait Door. Deckwitz heeft sinds 2015 een tweewekelijkse column in nrc.next en schrijft voor NRC Handelsblad recensies en artikelen over literatuur, muziek, voetbal en het Eurovisiesongfestival. De aanvang van de gedichtenmiddag in de bibliotheek is 13.30 uur. Naast een interview en een voordracht van Ellen Deckwitz zal een aantal leden van de Dichtersbent gedichten voordragen. Kaarten in de voorverkoop zijn 5 euro (leden) en 7 euro (niet-leden). Op de dag zelf kost een kaartje 7 euro.

uw huid in goede handen

Heeft u last van uw huid, vermoedt u een huidprobleem of heeft u vragen of klachten met betrekking tot de huid? Derma Sana biedt u een uitgebreid pakket aan behandelingen. Neem gerust contact met ons op voor een huidconsult en een goed advies. Acne Oedeem/lipoedeem

Nieuwe activiteit Boekennieuws

Littekens Overbeharing Rode vaatjes Pigmentafwijkingen Huidveroudering Spataders / vermoeide benen

Molenweg 2i - Berghem - T 06 19 99 52 04 info@huidtherapiedermasana.nl

www.huidtherapiedermasana.nl DermaSana_Flyer_A5.indd 1

AGB code Persoonlijk 90059121 Praktijk 90059122

27-1-2015 16:06:57

De Bibliotheek Oss heeft een nieuwe activiteit speciaal voor mensen die graag lezen. Het gaat om Boekennieuws die vier keer per jaar gehouden wordt. De eerste editie is op vrijdag 27 januari. Bij Boekennieuws vertellen drie bibliothecarissen over boeken die de moeite waard zijn om te lezen. In de meeste gevallen gaat het om nieuwe titels, maar het kan ook om boeken gaan die opnieuw zijn uitgebracht of boeken waar veel over gepraat wordt. Op deze manier blijven lezers op de hoogte van het aanbod. De collectie van de bibliotheek wordt immers steeds aangepast en uitgebreid. De aanvang is 11.00 uur. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. De entree is gratis.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 23

Aanmelden reünie Molenveld/Aloysius & St.Josephschool 1979 In 2017 zal er een reunie plaatsvinden van leerlingen, leraren, concierges en iedereen die zich betrokken voelt bij de lichting 1979 van de 2 basisscholen in Berghem, Het Molenveld/Aloysius en St.Josephschool. Deze leerlingen worden de komende tijd allemaal zo’n beetje 50 jaar. Sommige wonen nog in de regio Berghem, anderen wonen ver daarbuiten. De organisatie is er vroeg bij en wil iedereen proberen te bereiken door nu al bekend te maken met deze reunie. Dus hoor je bij deze lichting, ken je leerlingen of andere betrokkenen, zeg het dan voort.

voor prachtig schilderwerk Glasschade • Waterschade • Brandschade Spuitwerk • Houtrot Frank vd HEUVEL | Berghem | tel 0614313957

jeco 1/8

www.vunderke.nl Meld je nu aan door een mailtje te sturen naar 1 van de onderstaande organisatieleden. Zorg dat je erbij in 2017! De datum van de reunie wordt nog vastgesteld en zal waarschijnlijk in het tweede gedeelte van 2017 plaatsvinden. De organisatie van de reünie 2017 is in handen van: Sandra Dappers fam.dappers@hotmail.com Wiljan van Aalst waalst32@caiway.nl Yvonne Vos-Timmers vosje04@gmail.com Harold Mazen hama67@home.nl

ALLE EDITIES DIGITAAL TE BEKIJKEN OP THUISINHETNIEUWS.NL/MAGAZINES

INNOVATIE IN KOUDETECHNIEK IS ONS VISITEKAARTJE

Angelenweg 87, 5349 TA Oss 06-21531117 | 0412-473365

www.jerokoudetechniek.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

Woensdag 25 januari: 19.00 uur kapel Wilberthof

Parochie: H. Willibrordus Berghem Julianastraat 37 5351 AL Berghem Tel. 0412-401215 E-mail: info@parochieberghem.nl Banknr. IBAN NL64RABO 0106 5034 48

Missen: Zaterdag 19:00 uur St. Servatius Megen 1ste en 3de zondag van de maand St. Lambertus Haren 2de en 4de zondag van de maand Zondag 9:30 uur St. Willibrordus Berghem 11:00 uur St. Petrus’ Banden Macharen 1ste en 3de zondag van de maand Dinsdag en donderdag 8:30 uur St. Willibrordus Berghem Woensdag en vrijdag 19:00 uur Kapel Wilberthof Dinsdag 17 januari: 8.30 uur Willibrorduskerk Intenties: Voor overledenen van afgelopen jaar: Woensdag 18 januari: 19.00 uur Kapel Wilberthof Intenties: Donderdag 19 januari: 8.30 uur Willibrorduskerk Intenties: Vrijdag 20 januari: 19.00 uur Kapel Wilberthof Intenties: -Regien Verboord v.d.Heijden -Mark v.Schaijk, zus Liesbeth en haar kinderen Dion,Esli en Tygo -Marc Knijnenburg Zondag 22 januari: 3de Zondag door het jaar 9.30 uur Willibrorduskerk Muzikale begeleiding Parochiekoor: Intenties: -Overl.Ouders Boeijen v.d.Vondervoort -Willem en Fien Wesdorp Boeijen -Riet v.Eldijk v.d.Luijtgaarden -Han en Wim v.d.heijden v.Rooij -Piet v.Iperen Dinsdag 24 januari: 8.30 uur Willibrorduskerk Intenties: -Voor overledenen van afgelopen jaar:

Donderdag 26 januari: 8.30 uur Willibrorduskerk Vrijdag 27 januari: 19.00 uur Wilberthof Intenties: -Wim v.d.Linden Zondag 29 januari: 4de zondag door het jaar 9.30 uur Willibrorduskerk Muzikale begeleiding Ensemble Harmonie: Intenties: -Anneke v.Hintum v.Berkum -Mien en Wim v.Schaijk v.Erp en zoon Wimke -Bert en Stien v.Orsouw v.d.Heijden -Marie en Piet v.Grunsven v.Hoeij -Rudie v.Erp -Roelof v.Erp -Willie v.d.Wiel -Ria en Albert d.Brok Tonies -Siny Haarhuis -Martien Megens -Vader en Moeder v.Rodijnen en overl.fam. -Tonnie v.d.Putten en zoontje Antwan -Janske en Andre Bon v.OorsouwDinsdag 31 januari: 8.30 uur Willibrorduskerk Intenties: -Voor overledenen van afgelopen jaar: Woensdag 1 februari: 19.00 uur kapel Wilberthof Donderdag 2 februari: 8.30 uur Willibrorduskerk Vrijdag 3 februari: 19.00 uur kapel Wilberthof Zondag 5 februari: 5de zondag door het jaar 9.30 uur Willibrorduskerk Muzikale begeleiding Seniorenkoor: Intenties: -Theo v.Rodijnen,vader Fons en zus Annemieke -Mies Boeijen en dochter Mirjam -Grada v.Hintum v.d.Heijden -Siena v.Schaijk Verstegen, Gerrit Gloudemans, Antoon en Anna v.d.Broek v.Hoogstraten en overl.fam. Dinsdag 7 februari: 8.30 uur Willibrorduskerk Intenties: -Voor overledenen van afgelopen jaar: Woensdag 8 februari: 19.00 uur kapel Wilberthof

pagina 24

Intenties: -Driek v.Vugt,echtgenote Arnolda v.d.Wielen en overl.fam. -Zuster Josepha CuppenDonderdag 9 februari: 8.30 uur Willibrorduskerk Vrijdag 10 februari: 19.00 uur kapel Wilberthof Zondag 12 februari: 6de zondag door het jaar 9.30 uur Willibrorduskerk Muzikale begeleiding Parochiekoor Intenties: -Overleden Ouders Boeijen v.d.Vondervoort -Willem en Fien Wesdorp Boeijen -Maria Bothmer Dinsdag 14 februari: 8.30 uur Willibrorduskerk Intenties: -Voor overledenen van afgelopen jaar

Geachte parochianen, Bij elke vereniging is het gewoon en wordt er verwacht dat je contributie betaald om de vereniging draaiend te houden. In dat opzicht zou je kerk ook kunnen zien als een vereniging. Ook wij moeten fondsen werven om te kunnen bestaan en te blijven bestaan. Daarvoor hebben wij de actie Kerkbalans. Door uw bijdrage kunnen wij de kerk hier in Berghem in stand houden, kunnen we pastoraat doen. Kortom kunnen we Jezus Christus verkondigen en bij de mensen brengen. Kunnen we God zelf de mensen laten aanraken in de viering van de sacramenten. Dat is het belangrijkste: God bij de mensen en de mensen bij God brengen. Willen we dat tot in lengte van dagen kunnen blijven doen dan moeten we ook financieel gezond zijn. Winst hoeven we niet te maken, als we maar kiet kunnen spelen en niet hoeven in te teren. Maar dat lukt nog niet, we teren nog steeds in. En de komende tijd zal aan de kerk weer het een en ander moeten gebeuren en ook het onderhoud van de pastorie baart zorgen. Daarom willen we u vragen om dit jaar deel te nemen aan de actie kerkbalans. U kunt uw financiĂŤle bijdrage zelf overmaken (NL64 RABO 0106503448) of contant afgeven op de pastorie. Wij hopen dat we dit jaar op uw steun kunnen rekenen. Met vriendelijke groet, mede namens het kerkbestuur, Kapelaan J. Beekman


17 januari 2017

Pastor(pr)aat…………… Een Nieuwjaar ligt voor ons. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen,Uitdagingen en ontmoetingen… Ja, zelfs een nieuw blad voor ons fijne dorp: Berghem, dat de titel mee kreeg, gelieerd aan de naam van ons dorp! En tegelijk mogen wij een punt zetten achter wat we met het oude jaar hebben los gelaten. God, die achter een mensenleven nooit een punt zet, begint met ons opnieuw. Hij neemt het initiatief. Laten U en ik dat ook toe in ons eigen leven van alledag? U en ik weten, hoe onbeholpen we af en toe zijn, Hoe bot en weerbarstig soms……. Dat is een realiteit. Een realiteit die met vuurpijlen, die weg geschoten kan worden. Het is er ook nu. Maar toch………………….. God nodigt ons vanmorgen uit om een nieuw begin te maken. Een nieuwe start is ons gegund. Hij zegent ons: Moge de Heer u zegene en behoeden. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Het wordt vaak in allerhande koren gezongen. En wij…… Wij mogen ons beschermd weten door God. Als een herder bekommert Hij zich over ons met een niet aflatende zorg. Hij belooft grond onder onze voeten. God spreidt zijn glans over ons , zoals dauw die de aarde verfrist en vruchtbaar maakt. God keert zijn aangezicht naar ons en dat kijken heeft niets te maken met een bespiedend oog dat ons beloert, zoals ik me dat als kind voorstelde….. Zijn aangezicht keert Hij naar ons, dat betekent dat wij ten diepste gekend en bemind worden door Hem. Uit deze zegen vloeit voort: vrede, gelijkwaardigheid in Gods Naam, verbondenheid en redding. Dit wensen wij elkaar en de wereld toe. Maar zijn wij er ook ontvankelijk voor? Is onze wereld er open voor? De laatste jaren is onze aarde er niet veiliger op geworden, bevolkingsgroepen staan elkaar naar het leven, jongelui verminken zichzelf uit eenzaamheid en vertwijfeling, Ouderen krijgen niet de aandacht en zorg die ze echt nodig hebben. Zijn wij in staat, ondanks al die duisternis, lichtpuntjes te ontdekken – of nog beter – zelf te creëren? Zal het ons lukken een nieuw spoor op te gaan, een spoor zoals de herders gingen? Het zien van het Kind raakt ons ten diepste. Als ándere mensen keren zij naar de wer-

www.thuisinhetnieuws.nl

kelijkheid terug. Een nieuw begin. Ze loven en verheerlijken God. En we hoorden in het evangelie. Maria bewaarde dit alles in haar hart. Maria zegt niet wat ze denkt, wat ze voelt, ze zegt het NOG niet… Ze overweegt het hele gebeuren, behoedt het en houdt het voor haar zelf. Soms kan het beter zijn wat je ziet, hoort, meemaakt mee naar binnen te nemen, bij jezelf te houden………………. Omdat het te groot is, te overweldigend. Of het is te ingrijpend, te schokkend. Geduld is dan geboden en tijd is dan nodig. Ik zie dat terug in Maria, die God geboren heeft laten worden in deze wereld. God geboren laten worden…. Dat is de uitnodiging aan ieder van ons. Wie zich veilig weet, stelt zich hier voor open en dat houdt de vrede in, met acceptatie en respect voor de ander en voor jezelf…..

pagina 25

Dat heeft ook te maken met aanvaarding van je eigen gebrokenheid, je eigen onvolkomenheid, daar zijn wij mens voor, U en ik…….. Eigen gebrokenheid aanvaarden is niet alles laten voor wat het is. Nee, die echte vrede in jezelf ontstaat in de spanning tussen onvrede en de aanvaarding dat het nooit helemaal volmaakt zal zijn. Wij moeten daar samen aan werken: door een goed mens te zijn voor je eigen kleine omgeving en ook daar buiten, indien je daarmee in aanraking komt. Dat is een opdracht voor het nieuwe jaar en dat is niet aan leeftijd gebonden. Laten we er maar samen aan beginnen en bidden voor elkaar en elkaars intenties, die wij soms van elkaar mogen weten…………………. Zr. Antoine van Erp, pastorale werkster.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 26

Koolzaadweg 10, 5351 LP, Berghem, 0412-310 010 Site: Dierenkliniekdepiekenhoef.nl E-mail: info@dierenkliniekdepiekenhoef.nl

Ons motto is “Aandacht, rust en ruimte”. Wij proberen dat ook daadwerkelijk waar te maken. In alle geledingen van de praktijk. Wij hebben daarom geen vrij inloopspreekuur. Dit om rust bij Uw huisdier te creëren. Dus uw kat of bange hond kan in alle rust plaats nemen. Maar als U belt kunt U bijna altijd direct terecht. Onze afspraken gaan doordeweeks door tot 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. ● Mijn naam is Mark van der Zander. Samen met Maarten Simonse beiden komend van de andere praktijk in Berghem, wilden wij de diergeneeskundige hulp naar een hoger plan brengen. Een mooi, nieuw pand, dat voldoet aan de huidige eisen in de diergeneeskunde. Ik denk dat we de perfecte combinatie gevonden hebben van een modern pand, vooruitstrevendheid en de onderstaande collega’s. Zowel Suzanne en Lieke vallen bij de klanten erg in de smaak.

● Ik ben Suzanne van Erp. Al vanaf mijn 4de wilde ik graag dierenarts worden. Thuis hadden we allerlei huisdieren; honden, katten, konijnen, vogels en vissen. Na in Gent en Utrecht te hebben gestudeerd, ben ik begin 2006 afgestudeerd als dierenarts gezelschapsdieren. Ik heb in verschillende praktijken gewerkt in de regio Utrecht, Den Bosch, Veghel en Oss. Ik ben zelf geboren en getogen in Oss en woon sinds een aantal jaren in Berghem. Ik vind het dan ook erg leuk om nu in Berghem aan slag te kunnen in een nieuwe kliniek met een enthousiast team. Ik hoop u te mogen verwelkomen in ons pand aan de Koolzaadweg. Tot ziens. ● Hallo, mijn naam is Lieke. Ik woon in Heesch, samen met mijn gezin, hond en kat. Ik ben 9 jaar geleden afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit Utrecht. Vanaf mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest in een praktijk voor gezelschapsdieren in Wijchen. Maar vanaf dit voorjaar mag ik me inzetten voor de huisdieren van Berghem en omgeving. Het mooiste aan mijn beroep is dat ik dagelijks getuige mag zijn van de speciale band tussen mens en dier. Hopelijk tot ziens in Dierenkliniek De Piekenhoef! .

www.dierenkliniekdepiekenhoef.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 27

KNIPPING

Berghem

Carbid-schieters knallend het jaar Op het terrein van Boer Bart knalden op Oudejaarsdag, traditiegetrouw weer de kanonnen. Honderden belangstellende kwamen deze Bergse traditie aanschouwen en maakten er een gezellige afsluiting van het jaar van. De opening werd verzorgd door onze Prins van het Knollenrijk die tevens de eerste melkbus ontvuurde. Stooktonnen hielden het publiek warm en de band Dude en de deejays zorgden voor een prima stuk muziek. De leden van ‘De Losse Deksel’ knalden er daarbij op los waarbij duidelijk werd dat ook hier de technische ontwikkeling verder gaat. De basis van het carbid schieten blijft echter hetzelfde. Het is de kunst om met behulp van de juiste hoeveelheid water, voldoende gas uit een blok carbid te krijgen. Daarna wordt er gezocht naar de goede verhouding met zuurstof en dan moet op het juiste moment de vonk overspringen.

Voor al uw: • Grondwerk • Straatwerk • Sloopwerk • Aanleg van riolering

Ook voor advies over deze werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen. ✆ Bert 06-53717281

Mike 06-10791468

Schilderen en glaszetten

Chris van Hintum Schoolstraat 13 5351 EK Berghem Telefoon: 0412-401947

Bergse dartliefhebbers laten zich zien Nederland zat aan de buis gekluisterd voor het WK Darts in Alexandra Palace in London. De tv-kijkers zal het daarbij niet ontgaan zijn dat ook Berghem in de zaal aanwezig was. Rick Megens, Bob Manders, Addi Huibers, Marc Den Brok, Paul van der Heijden, Stijn van Vugt en Wessel Timmers lieten zich zien en horen als supporters van Raymond van Barneveld als ware "Barney Army". Donderdag waren de dartsvrienden in oranje gekleed met de bordjes die over de herkomst van de groep geen onduidelijkheid liet bestaan. Het B E R G H E M werd prominent in beeld gebracht door de tv-camera’s. Mooie promotie voor Berghem! Van Barneveld beloonde de Bergse dartvrienden bovendien op een mooie overwinning zodat het feest in ‘alley pally’ helemaal compleet was.

Vossenbosstraat 12, 5351 AJ Berghem Telefoon: 06 5114 7904 email: frankstegelwerken@caiway.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 28


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 29


17 januari 2017

FESTON

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 30

HEESCH

complete woninginrichting

Al meer dan 25 jaar ervaring en een begrip in Heesch

UW NIE * PVC-VLOEREN

NIEUW

Zie onze vernieuwde website

VElaminaat LUX DEALERX * Vinyl, VELU

**Rolgordijnen, * Gordijnen, vitrage Rolgordijnen, dealer * PVC-VLOEREN vouwgordijnen * Zonwering vouwgordijnen * Gordijnen, vitrage * Festonneerwerk **Alle vloerbedekking * Festonneerwerk Zonwering * Herstofferen **Karpetten, traplopers Alle vloerbedekking *( sHerstofferen toelen, caravan, boten,etc) (stoelen, caravan, boten, etc.) * Karpetten, traplopers * Aantrekkelijke aanbiedingen!!! * Alle soorten horren * Vinyl, laminaat op maat gemaakt

De ambachtelijke scharrelvleesspecialist · Limousin rund- en kalfsvlees

· Hollands lamsvlees

· Label rouge kipproducten

· Biologisch groente/fruit/zuivel

· Porc plein air varkensvlees

· Wild en gevogelte

www.festontapijtenheesch.nl • Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394 ma. t/m vr. 9.00-12.00 | 13.00-17.00 Bij aankoop van tapijt wo. nm gesloten za. 10.00-15.00 FESTONNEREN GRATIS

www.festontapijtenheesch.nl • festonheesch@tele2.nl Broekhoek 52 Heesch • tel. 0412-451394

‘t Dorp 67 · Heesch · Tel. (0412) 454077 / (06) 21460573 www.rinescocatering.nl

ALLE EDITIES DIGITAAL TE BEKIJKEN OP THUISINHETNIEUWS.NL/MAGAZINES TW-TIMMERWERKEN WORDT BOUWBEDRIJF VAN WIJCHEN B.V. Toine van Wijchen, eigenaar van TW Timmerwerken maakt graag grote stappen. Vorig jaar is hij vader geworden van een prachtige dochter, en dit jaar nog zet hij zijn volgende grote stap, met het omzetten van zijn timmerbedrijf naar een (allround) bouwbedrijf! “Door vanaf de start van ons bedrijf steeds hoog in te zetten op het gebruik van kwaliteitsmaterialen alsmede door onze uitgebreide vakkennis wisten opdrachtgevers ons ook steeds vaker te vinden voor complete renovaties, nieuwbouw of verbouw(ingen)” . Sterk door Samenwerk Met het officieel erkende aannemers-diploma

op zak is nu de tijd rijp om ook onze bedrijfsnaam te veranderen. Vanaf 01-09-2014 vloeien de werkzaamheden van TW- timmerwerken over in onze nieuwe naam, Bouwbedrijf van Wijchen B.V. Met onze bedrijfsslogan “Sterk door Samenwerk” maken we duidelijk dat onze kracht zit verpakt in een modern totaalconcept.

Dakkapel-enzo Onder de vlag van Bouwbedrijf van Wijchen B.V. valt ook het onlangs ontwikkelde concept voor prefab dakkappellen, Dakkapel-enzo. Hiermee brengen wij als leverancier voor zowel particulieren als bouwbedrijven ons kwaliteits prefab timmerwerk aan de man. Voor particulieren als all-in concept (dus inclusief plaatsen), en voor collega bouwbedrijven als toeleverancier. Met de start van Bouwbedrijf van Wijchen B.V. kunnen wij voortaan onze klanten 1 aanspreekpunt bieden voor elke discipline in het gehele bouwtraject.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 31

Dialect van Oss en omstreken: Loat ze mar komme Het dialect is vooral een spreektaal. Een taal die je misschien zelf spreekt, of kent van je ouders en grootouders. Het is in elk geval een taal die nog steeds leeft, ook al is ze aan verandering onderhevig. In deze cursus kijken we in 7 lessen naar de herkomt en betekenis van het Brabants dialect en die van het Osse dialect in het bijzonder. Waar komen die woorden en uitdrukkingen vandaan? En kennen we de betekenis ervan? We kijken ook naar de rol van het Brabantse en Osse dialect in de muziek en literatuur. Uiteraard leren we ook te schrijven in het dialect en te ervaren hoeveel humor dit dialect herbergt. Er kunnen verschillende redenen zijn om je voor deze cursus aan te melden. Je wilt meer te weten komen over je moedertaal, je wilt graag in dialect schrijven, je wilt dialect leren spreken of je bent gewoon geïnteresseerd in taal. In deze cursus is voor iedereen plaats. En behalve dat je er iets leert, is het ook onze bedoeling um ‘n bietje schik te hebbe mi mekaare. Want het Brabantse dialect is ook een taal van plezier. Docent Riny Boeijen (Berghem, 1952) begon op de St. Aloysiusschool in Berghem en ‘lierde dur’ op de Edith Stein Mulo in Oss. Hij werd administrateur, maar was ook werkzaam als redacteur en tekstschrijver. Boeijen was een van de samenstellers van het Bèrgs Woordenboek en bracht onder meer de muziekverhalenbundels Jongensblues en Vakantieblues uit. In 2014 won hij de Willem Iven Prijs voor het beste Brabantse dialectverhaal. Deelnemen aan de cursus die wordt gegeven op maandagavond van 19.00-21.30 uur kost € 79,00. De eerste cursusavond is op 30 januari in de Volksuniversiteit aan de Kruisstraat 94 in Oss. Meer informatie via tel. 0412-638060 of www.volksuniversiteitoss.nl

Nieuwjaarsreceptie en afscheid Carolien Jordens van De Wilberthof Op dinsdagmiddag 3 januari hield De Wilberthof haar traditionele nieuwjaarsreceptie voor de bewoners, Zorgteam, vrijwilligers en andere betrokkenen. In de Berghplaets werd tevens afscheid genomen van Carolien Jordens. Zij was locatiemanager in Berghem maar gaat binnenkort voor BrabantZorg het regioteam Uden versterken.

Mooie opkomst tweede Open Coffee Berghem Bruist begon het jaar met de tweede Open Coffee. Scouting Berghem was gastheer en mocht vele bezoekers verwelkomen. Joep Verhoeven vertelde over het initiatief BerghsLeven. Daarover leest u meer elders in deze uitgave.

Publieksavond bij Halley Op vrijdagavond 20 januari is Sterrenwacht Halley voor publiek geopend. Op die avond zijn de heel heldere planeet Venus en Mars te zien. Door de grote telescoop zien we Venus als een half maantje en Mars als een klein rood bolletje. De telescoop wordt ook gericht op (dubbel)sterren en sterrenhopen. Het programma begint om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is leuk en interessant voor alle leeftijden. Vooraf aanmelden is niet nodig. Entree op de publieksavond: € 5,-- (kinderen tot en met 12 jaar: € 3,--). Het adres van Sterrenwacht Halley is Halleyweg 1, 5383 KT Heesch/Vinkel. De route is vanuit beide plaatsen met wegwijzers aangegeven.

• APK STATION • ONDERHOUD & REPARATIE

VAN ALLE MERKEN • SCHADE HERSTEL EN TAXATIE • IN- EN VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT

Uw auto onze zorg. Zevenbergseweg 19A 5351 PE BERGHEM

Telefoon 0412-403666

skautoservice@hotmail.com www.skautoservice.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 32

Lieke Swaans, chiropractor en eigenaar van Chiropractie Oss

Hubert Remi dakbedekkingen

“Dit is geschikt voor alle leeftijden” Hubert Remi

* Dak reparaties * Dak onderhoud * Dak inspecties * Zinkwerk * Dakgoot reiniging

Haargetouw 24 Tel. 0412 401006 www.hubertremi.nl

5351 RT BERGHEM Gsm 06 52575851 hubertremi@caiway.net

Grondverzet en sloopwerken Peter van Keijsteren Angelenweg 60, 5349 TC Oss Tel. 0412-403314 / 06-11480216 Fax 0412-403314

In haar praktijk aan de Spoorlaan in Oss heeft chiropractor Lieke Swaans de afgelopen acht jaar al vele duizenden verschillende patiënten behandeld. Toch is er nog veel onbekend over haar beroep. Kun je uitleggen wat chiropractie is? “Chiropractie is een medisch beroep waarbij we met de hand correcties toepassen om vastzittende spieren, gewrichten en zenuwen te behandelen. Dit doen we met name bij de wervelkolom, omdat daar vaak de oorzaak zit.” Over wat voor klachten heb je het dan? “Dat is behoorlijk breed. Nek- en schouderklachten, lage rugklachten en hoofdpijn komen het meest voor. Maar ook bij RSI, een tenniselleboog, een hernia, een whiplash, spit, ischias, een huilbaby of een sportblessure kunnen we meestal uitkomst bieden.” Jullie kraken. Waar komt dat geluid vandaan? “We spreken zelf altijd over manipulaties. Het krakende geluidje is niets anders dan het ontsnappen van een gasbelletje uit het gewricht dat losgemaakt wordt tijdens de behandeling. Het is eigenlijk een heel natuurlijk geluid. Vaak hoor je het als je hurkt, of als je je eens flink uitrekt. Overigens gebruiken we die techniek lang niet altijd. Ik denk maar in de helft van alle gevallen. Als chiropractor en voormalig fysiotherapeut heb ik veel verschillende behandelmethodes. Bij elke patiënt kies ik de methode die het meest geschikt is.” Wat moet ik weten als ik als patiënt langs wil komen? “Je kunt altijd binnen een paar dagen terecht voor een afspraak en daar heb je geen verwijzing voor nodig. De eerste keer dat je komt krijg je een uitgebreid vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. We stellen dan een diagnose en leggen die aan je uit, inclusief het behandelplan. De behandeling volgt dan ook gelijk.”

Wij verzorgen o.a. ✔ Schoonmaak van kantoren, scholen, kinderdagverblijven enz.. ✔ Verbouw - Bouw en oplevering schoonmaak, ✔ Vloeronderhoud, ✔ Glasbewassing en gevelreiniging voor bedrijven en particulieren. ✔ Tuin onderhoud voor bedrijven. ✔ Ook leveren wij schoonmaakmiddelen, handdoek automaten, handdoeken, zeepdispensers, zeep, toiletpapier luchtverfrissers, enz. Particulieren kunnen ook bij ons terecht voor het huren van een: Tapijtreiniger, schrobmachine, waterstofzuiger. Wilt u informatie voor één van onze diensten, neem dan contact met ons op: Megens Cleaning & Dienstverlening BV Petra Megens, tel. 06-13614994 www.megenscleaning.nl | info@megenscleaning.nl

WASSERVICE BERGHEM Voor al uw was- en strijkservice kunt u vanaf heden terecht bij Wasservice Berghem

Is de behandeling pijnlijk? “De manipulaties zijn niet pijnlijk, hooguit wat gevoelig. De behandeling van spieren kan wel pijnlijk zijn, vergelijkbaar met een stevige massage. Maar de verlichting erna maakt veel goed.” Chiropractie wordt soms als alternatief bestempeld, is dat terecht? “Nee, absoluut niet. Er is veel wetenschappelijk bewijs voor de werking van chiropractie. Het ligt in hetzelfde straatje als fysiotherapie en manuele therapie. Wij houden ons bezig met het bewegingsapparaat, wat zij ook doen. Maar er zijn zeker verschillen, de grootste is dat wij ook op zenuwniveau naar klachten kijken. Het zijn behandelmethodes die elkaar goed aanvullen. Ik werk daarom nauw samen met onder andere fysiotherapeuten en manueel therapeuten, maar ook met een sportarts.” Voor welke leeftijdsgroep is chiropractie geschikt? “Ik heb baby’s behandeld die pas tien dagen oud waren, maar heb ook een patiënt van 98 jaar gehad. Uiteraard passen we de behandeling aan op de leeftijd. Hoe jonger of ouder de patiënt, hoe voorzichtiger de techniek.” Hoe kan ik contact opnemen? Bezoek onze website www.chiropractie-oss.nl, mail naar info@chriopractie-oss.nl of bel 0412-640113.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 33

St.Willibrordusstraat 7 tel 0412 5351 ED401695 Berghem tel 0412 401695

St.Willibrordusstraat 7 5351 ED Berghem

Gezinsaanbieding!

GEZINSAANBIEDING! Elke woensdag, gezinszak friet met 5

St.Willibrordusstraat 7 5351 ED Berghem

tel 0412 401695

keuze uit frikandel, kroket en/of ge Elke woensdag: Gezinsaanbieding! gezinszak friet metvoor 5 snacks slechts € 750 keuze uit frikandel, kroket en/of Elke woensdag, gezinszak friet met 5 snacks gehaktbal keuze uit frikandel, kroket en/of gehaktbal slechts€ € 750 7,50 voorvoor slechts

Witte Kerstboomverbranding

Een witte kerst was ons niet gegund maar winterse omstandigheMet Carnaval zijn wij alle dagen geo den waren er wel in het eerste januari weekend. Sneeuw en ijzel maakten de Bergse straten verraderlijk glad. Reden genoeg om de Nieuw dit jaar buffet mogelijkheden op de maa lampionnenoptocht naar de kerstverbranding af te gelasten. UiterMet Carnaval zijn wij alle dagen geopend! aard gingen wel de bijeengebrachte kerst bomen in rook op. Daartoe gezellig Nieuw dit jaar buffet mogelijkheden opKom de maandag eneten! dinsdag! was toch nog een zeer behoorlijk aantal belangstellenden naar de Hoessenbosseweg gekomen. Daar werden ze getrakteerd op muziek Wij hebben Kom gezellig eten! meer als 50 zitplaats van Concordia. Prins Jasper d’n Urste was de eer gegund om de bomenstapel aan te steken en daarmee ging volgens zijn toespraak een Nieuw jaar:meer buffet mogelijkheden Wijdit hebben als 50 zitplaatsen.verkorten?! Wachttijd langgekoesterde jongensdroom in vervulling. Samen met Riny van op maandag en dinsdag! Rodijnen werd daarna vakkundig de boel in lichterlaaie gezet toen Wachttijd verkorten?! Bel of app uw bestelling! hij de stapel bomen in de fik mocht zetten. Bij de warme gloed van Bel of app uw bestelling! de knetterende bomen deed zich een warme kop chocomel voor de Kom gezellig eten! toeschouwers extra goed smaken.

Met Carnaval zijn wij alle dagen geopend!

Wij hebben meer dan 50 zitplaatsen.

Wachttijd verkorten?! Bel of app uw bestelling!


817november 2016 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl www.thuisinhetnieuws.nl

Konings Vloeren: vakwerk en brede keus WWW.WERKMETRIET.NL Een nieuwe vloer? Elke ruimte hee� zo zijn eigen ka-

rakteris�eke kenmerken enRietdekkersbedrijf stelt andere eisen aan de vloer. Belangrijk is ook de sfeerbepalende kwaliteit van M. van de Wetering een vloer. De perfecte0412-402193 vloer is voor /iedereen anders, 06-29355960 een vloerspecialist kan u daarbij helpen. Of u nu kiest voor pvc, vinyl, marmoleum of tapijt Konings Vloeren kan u daarbij uitstekendNieuwbouw, van advies reparatie dienen openbasis onderhoud,mospreventie, van jarenlange ervaring. dakramen plaatsen etc.

zijn aangesloten Al 21 jaar is Marc Konings dage- Wij ginrich� ng. Ze biedtbijeen breed Vakfederatie Rietdekkers lijks in de weer met het leggen De scala aan kwalita� ef hoogwaarvan vloeren. Hij kent dus alle in- dige producten in de meest en outs, voor- en nadelen van uiteenlopende uitvoeringen: elke vloer. En daar kunt u van pvc-vloeren, tapijt, marmoleum profiteren. Om ervaring en vak- en vinyl. De mogelijkheden zijn manschap ten volle te benu�en nagenoeg eindeloos. Marc legt opende Konings in maart van dit vloeren van onder topmerken jaar een eigen showroom aan als Tarke�, M-Flor en Belakos. de Kruisstraat in Oss. Daar kunt Ook kunt u er terecht voor het u terecht voor een vakkundig complete pallet van Desso. gelegde Spaanderstraat vloer waar u jarenlang 72, 5351 BD Berghem probleemloos van kunt genie- Konings Vloeren geldt als dé info@noorenoptiek.nl ten! pvc-vloeren specialist van de regio. Deze vlakke en strakke vloeKonings Vloeren richt zich met ren zijn uiterst sterk en vragen name op de project- en wonin- weinig onderhoud. Ze zijn op het

www.noorenoptiek.nl

De specialist in PVC vloeren Ons assortiment: tapijt - vinyl - marmoleum PVC - laminaat vloerkleden binnenzonwering Alles wordt door ons vakkundig gemeten, gelegd en gehangen.

Konings Vloeren Kruisstraat 39 B, 5341 HA Oss 06 48 17 27 99 koningsvloeren@gmail.com www.koningsvloeren.nl

Veelzijdig in vloeren en binnenzonwering

pagina pagina 41 34

Echte Bakker van Mook vanaf maart Berghem Goed nieuws voor Berghem, want ons dorp krijgt weer een warme bakker. Echte Bakker van Mook uit Nistelrode opent in maart een tweede vestiging in het oude pand van Bakker Boeijen aan de Molenweg. Helaas gaat het niet zo goed met het winkelbestand in Berghem. De bijna 10.000 inwoners van het dorp zien steeds meer winkels noodgedwongen de deuren sluiten. Nu het economisch weer wat beter gaat is het te hoop dat dit ook een gunstige uitwerking heeft op de aantrekkingskracht van het dorp op potentiële winkeliers. Het dorp kan namelijk wel een impuls gebruiken. Want buiten de twee supermarkten is er bijvoorbeeld geen verswinkel en voor een paar schoenen moet je ook al buitendorps. Hopelijk is de komst van een warme bakker de voorbode voor meer. Van Mook, die een prima zaak in Nistelrode heeft, wil vanaf maart starten. Michel van Mook ziet het helemaal zitten: “We hebben de ambitie om de vleugels verder uit te slaan. oog niet te onderscheiden van Ik keek al eens wat rond en nu tegels of parket. Zelfs de houtkwam deze kans in Berghem. Ik nerf is voelbaar. Ook zijn onze zou het ontzettend mis hebben vloeren breed toepasbaar: of als er op tienduizend mensen je nu een nieuwe vloer voor de geen plaats is voor een bakker”. woonkamer wilt, voor de slaapVoor Berghem opent gaat eerst kamer, de keuken of de badkade zaak in Nistelrode op de mer, er is aangepast pvc-materiaal. Konings Vloeren vertelt u er graag meer over! In de ruime uitnodigende showroom zijn de meest uiteenlopende voorbeelden voor u beschikbaar. U kunt er op uw gemak de vele mogelijkheden en collec�es bekijken om samen met de vakmensen van Konings Vloeren te komen tot de beste keuze voor uw specifieke wensen en budget.

schop. Die is sinds de start in 2008 enorm gegroeid. De omzet is, tegen de crisis in, verdrievoudigd. De bakkerij is inmiddels drie keer zo groot geworden en van 7 ging men naar 22 medewerkers. In Berghem gaat Van Mook de leegstaande werkruimte van voormalig bakker Boeijen aan de nauwkeurig wordt ingemeten Molenweg omtoveren tot een en met de grootst mogelijke zorg moderne bakkerszaak met alles wordt gemonteerd. erop en eraan. De basis komt van uw het inrich� bedrijfng inte Nistelrode Om completemaar VanbijMook gaat ter plekke ren kunt ons ook terecht voor banket opmaken brood afeen mooie collec�en e binnenzonbakken. hierbij kunt u denken wering, aan alle mogelijke soorten van raambekleding. En ook hier geldt: vakkundig voor u ingemeten en gehangen. Daarnaast biedt Konings Vloeren een mooi assor�ment fraai vloerkleden in alle soorten en maten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u gewoon informa�e neem dan gerust een kijkje nemen in de showroom of maak vrijblijvend een afspraak voor advies op maat bij u thuis. U vindt Konings Bij Konings Vloeren kunt u nog Vloeren aan de Kruisstraat 39B rekenen op ouderwets degelijke in Oss. Geopend op dinsdag, service, eerlijk advies en de bes- woensdag en vrijdag van 09.30 te prijs-kwaliteitsverhouding. - 17.30 uur, op donderdag van Marc komt daarbij al�de jd velden eerst van 09.30 - 20.00 uuronaangeroerd. (koopavond) In de winterstop blijven Berghem Sport persoonlijk de hoeft situa�de e bekijken. en op zaterdag - 16.00 uur. Maar gelukkig jeugd het niet zonder hun 09.30 geliefde sporteve Uiteraard Konings VloeKijkt ookmet eenszaalvoetbal. op uitlaatklep zorgt te doen. De jeugd opende hetujaar ren voor dat van het Nuland) geheel dan www.koningsvloeren.nl (fotoerKimberley

De zaal in...


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 35 37

www.taximaasland.nl

Jubilarissen Berghem Sport

...goed op weg!

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Berghem Sport werden zoals gebruikelijk ook een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet vanwege hun jaarlange (sportieve) inzet voor de Bergse voetbalclub. Op de foto ziet u: Jan van Schaijk (60) , Emmerich v.d.Broek (25), Jeffrey Gielis (25), Cees Gruithuizen (50), Patrick v.d. Coolwijk (25), Danny v.d.Heuvel (25), Tom Megens (25), Piet Egelmeer (25), Arnold van Aalst (50), Henk Boeijen (40), en Arie v.d. Sloot (50) De foto is gemaakt door Ad Megens.

Een zieke knuffel of pop? Er staat een medisch team voor je klaar! Kom op 28 januari met je pop of knuffel naar openluchttheater Hoessenbosh voor een ‘gezondheidscheck’ en wie weet kan de zuster, dokter, fysiotherapeut of tandarts jouw allerliefste vriendje weer oplappen. Vooraf zal Jan Roosenboom van poppentheater Ronzebons je in een leuke voorstelling uitleggen hoe je kunt voorkomen dat je ziek wordt. Het programma start om 14:00 uur en zal tot uiterlijk 17:00 uur duren. Kinderen betalen 5 euro, ouders mogen gratis mee! De leuke middag is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Let op: er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus bestel snel via www.hoessenbosch.nl een ticket. En breng 28 januari dus vooral je knuffel of pop mee! Met het poppentheater trapt Hoessenbosch de eerste van een reeks leuke middagen voor kinderen in 2017 af. Vanaf dit jaar zullen deze middagen de naam ‘Los in het bos’ dragen.

✆ 0412-690093 www.taximaasland.nl

Onze comfortabele auto’s en bussen staan dag en nacht voor u klaar! Gespecialiseerd in: Groepsvervoer • Directievervoer Airportservice • Ziekenvervoer • Verhuur

g!

e ...goed op w www.taximaasland.nl


17 januari 2017

van Zandvoort

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 36

Menko

meer dan Bandenservice ACCU’S - TREKHAKEN - SCHOKBREKERS - UITLATEN RIOOLAANSLUITING UMINIGRAVER I T L I J N E N - BVERHUUR A L A N C E R& EN - REMMENSERVICE

BOBCAT - GAS- EN WATERFITTEN

Kilometer certificaat

Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Periodieke Keuring. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven. Wees extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf Vossehol 1c de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

Menko ter Voert

APK-keuring

5351 AC Berghem

Telefoon 0412 402keuring. 976 De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld verMobiel 06 11 21 54op63 keersveiligheid, milieu en registratie. HERINNERINGSHUIS VAN LITH STADSMORTUARIUM OSS

Docfalaan 2 5342 HZ OSS www.uitvaartverzorgingvanlith.nl info@uitvaartverzorgingvanlith.nl

0412 - 623173

van Zandvoort Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

meer dan Bandenservice Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle) - SCHOKBREKERS - UITLATEN ACCU’S - TREKHAKEN is belangrijk, gelijkmatig U I T LBanden I J N Ewisselen N - BA L A N C Eomdat R E Njouw - Rbanden E M Mniet EN S E R V Islijten. CE

Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden. certificaat Kilometer Een autobedrijf registreert de kilometergegevens iedere keer dat een auto Nummerbord vastzetten in een autobedrijf komt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of Algemene Met speciale schroeven, alleen met gecertificeerd kunnen Periodieke Keuring. Dezedie gegevens worden opgeslagengereedschap in een databestand worden bevestigd, jouwdoor kentekenplaten vastgezet. Op deze manier en kunnen worden worden opgevraagd alle deelnemende autobedrijven. Wees voorkom je diefstal. extra alert bij een onlogische tellerstand en check vooraf de kilometerstand zodat je niet op draait voor tellerfraude.

APK-keuring Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto beoordeeld op verkeersveiligheid, milieu en registratie.

Zomer-check

Voorkom vervelende verrassingen wanneer je op vakantie gaat. Controleer je auto op alle onderdelen die belangrijk zijn voor een lange rit.

Winter-check

Als je van plan bent in de winter op vakantie te gaan is een wintercheck erg belangrijk als het om veiligheid gaat. Op deze manier ben je goed voorbereid op gladheid en sneeuw.

Banden (controle)

Banden wisselen is belangrijk, omdat jouw banden niet gelijkmatig slijten. Zomerbanden en winterbanden zijn ontwikkeld om je maximale verkeersveiligheid te bieden tijdens de seizoenen. Ga veilig op weg en wissel op tijd je banden.

Nummerbord vastzetten

Met speciale schroeven, die alleen met gecertificeerd gereedschap kunnen worden bevestigd, worden jouw kentekenplaten vastgezet. Op deze manier voorkom je diefstal.

Broekstraat 2a - Berghem - 0412-403038 - vanzandvoortbanden.nl


E

17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 37

Gerard van Maasakkers & Frank Cools in de Berghplaets

Maar liefje, nu heb je geen voetjes

Een heer uit Noord-Brabant en een heer uit Gent. Als die twee samen zingen, gebeurt er wat! Natuurlijk zijn er die prachtige liedjes van Van Maasakkers, en ook liedjes die ze het liefst zelf hadden willen schrijven. Maar anderen waren hen voor: Nederlanders als Ramses Shaffy, Bram Vermeulen, Cornelis Vreeswijk en ook Vlamingen als Willem Vermandere en Louis Neefs. Een traan, een lach, maar soms ook twijfel. Want wat moet je nou met ‘Maar liefje, nu heb je geen voetjes’? Een smartlap dus, maar dan een van het verrukkelijkste soort. In dit unieke programma komen twee werelden bij elkaar. De heren houden het simpel: wat gitaren, wat ukulele’s, misschien een orgeltje en twee fantastische stemmen. Meer hoeft het niet te zijn. Gerard van Maasakkers won in 2011 en 2013 de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied, en is uitgeroepen tot ereburger van Brabant. Zijn oeuvre, de vrucht van 35 jaar singer/ songwriterschap, breidt zich nog

altijd uit met persoonlijke, melodieuze nieuwe liedjes vol levenslust en bijzondere aandacht voor het alledaagse. Frank Cools studeerde aan de conservatoria van Gent en Antwerpen. Hij was 10 jaar lang presentator en programmamaker bij VRT Radio 1. Maar vooral is hij een gedreven podiumkunstenaar. Hij zingt, acteert, vertelt, schrijft en componeert zowel voor kinderen als voor volwassenen.

FYSI

ROODE

De pers over Gerard van Maasakkers:

De pers over Frank Cools:Gerard van Maasakkers zingt buitenwereldlijk mooi. – De Telegraaf

Een werkelijk fantastische zanger! – De Morgen

INLOOPSPRE

Cools balanceert op de dunne Tal van mooie, persoonlijke grens van lach en ontroering. En songs, gezongen met veel ge- dat is schoon. Zeer schoon. – Het voel, maar zonder hinderlijke ElkeNieuwsblad MAANDAG van pathos. – NRC

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u he

Zondag 19 februari 2017 Aanvang: 20:15

Entree: €15,- in voorverkoop €17,50 aan de kassa

Graag telefonisch of

SPREEKUUR

FYSItot 20.00 ROODE van 19.00 uur

FYSI ROODE

per mail aanmelden. 0412-657956 info@fysioroode.nl

ERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

www.FYSIOROODE.nl

INLOOPSPREEKUUR INLOOPSPREEKUUR Elke MAANDAG van 19.00 tot 20.00 uur

Elke MAANDAG van 19.00 tot 20.00 uur

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Wij zijn AANGESLOTEN bij ALLE ZORGVERZEKERAARS, u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Graag telefonisch of

19.0


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 38

Computerproblemen?.... Heeft u die nu ook?.... Wij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! Naast service geven wij advies over nieuwe hardware, software en/of een website?

omputerproblemen?........ Heeft u die nu ook? ……….

Nieuwsgierig geworden?

ij helpen u graag om deze problemen in uw bedrijf of bij u thuis te verhelpen! of e-mail naar: aast serviceBel geven wij advies over nieuwe hardware, software en/of een website?

BCNT ieuwsgierig geworden? 20 5351 ML Berghem CNT Tel. 06-20418593 averhof 20, 5351 ML Berghem E-mail: el. 06-20418593 info@bcnt.nl Mail: info@bcnt.nl

el of e-mailHaverhof naar:

Opnieuw succesvol Bondstoernooi Mahjong

Een gezond 2017 gewenst! Goede voornemens gemaakt? Meer aandacht voor je gezondheid? Als personal trainer help ik je graag om je doelen te halen. Met persoonlijke programma’s gaat dat lukken. En zeer betaalbaar !! • Lifestyle coaching: Definitief afrekenen met afvallen en diëten. • 100% Privacy - flexibel in tijdsplanning wanneer het jou schikt! • Met o.a.: Fitness, Zwemmen, Outdoorsporten, Skaten. • Massage: Sport- en ontspanningsmassage. • Zelfverdedigingscursus: Samen met je partner of vriend(in). • Prijzen: vanaf €15,- Incl. BTW. Maak vrijblijvend een afspraak. Paul Schraven Willandstraat 62 Berghem 06 28648493 www.pspt.nl

Bijna 140 mahjongspelers vonden de weg naar dorpshuis De Berchplaets in Berghem, gastlocatie voor het jaarlijkse Bondstoernooi. In gemoedelijke sfeer werd gespeeld in vier categorieën. Slechts voor de NTS-spelers stond er een heuse wedstrijd, meetellend voor de nationale titel, op het programma. Na een aarzelende start kwam Ria Rep in een winnende flow. Op het podium kwamen twee clubgenoten – Jenneke Kragt en Patricia Schilte – naast haar staan. Anton Kösters beleefde een matige tweede ronde, maar een achtste plaats met 4770 punten was genoeg voor het kampioenschap. Ook de andere kampioenen van dit jaar – John Kuijpers (Riichi), Marjan van den Nieuwendijk (MCR-C) en Janet Vlug (MCR-R) – werden gehuldigd. Het originele Mahjong is een intrigerende mix van inzicht en geluk, berekening en willekeur, symboliek en realiteit. Het wordt gespeeld met benen of kunststoffen stenen, die voorzien zijn van fraaie afbeeldingen, maar die als ze geroerd worden een hels kabaal kunnen veroorzaken. Het gaat erom zo snel mogelijk Mahjong te maken: een mooie combinatie van veertien stenen bestaande uit vier sets van drie stenen en één paar van twee met een zo hoog mogelijke score. En dat is vaak lastiger dan het lijkt. Mahjong wordt dan ook wel het Spel van de Tienduizend Mogelijkheden, maar ook het Spel van de Duizend Wonderen genoemd. Het mahjong spel bevat in totaal 136 stenen, twee dobbelstenen, vier

stokken om de stenen op te plaatsen (één stok heeft een afwijkende kleur om de Oostenwind, de ‘leidende wind’ aan te geven) en kaartjes om aan te geven wie welke windrichting vertegenwoordigt. Eventueel bevat het spel telstokjes voor het onderling verrekenen van het behaalde aantal punten. Het spel bevat ook acht geluk stenen (seizoenen en bloemen).

www.louisvanschaijk.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 39


17 januari 2017

BERGHS CONTACT Voor een afspraak kunt u bellen 06-15285267 Aflevering aan huis Marc Verhaar Berghs Contact Email: drukprintverhaar@ziggo.nl

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 40

Voor al uw • familiedrukwerk, geboorte-, huwelijks- en jubileumkaarten

• handelsdrukwerk en huisstijlen, ook in fullcolour • printservice zwart/wit en fullcolour

Ook voor • bedrukking en levering van kleding • relatiegeschenken


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 41


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 42

Inspirerende bijeenkomsten voor werkzoekenden bij het In Between Café Maandelijks komen werk- en opdrachtzoekenden uit de regio Oss en Bernheze in het In Between Café bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. Elkaar ondersteunen en verder helpen bij de zoektocht naar werk en om persoonlijk te groeien, zijn de doelen van de bijeenkomsten. Een van de vaste bezoekers is de Heesche Yvonne Spierings. De eerste keer naar binnen stappen was wennen voor haar. Ze heeft mensen ontmoet die ze niet kent en waarmee ze anders niet snel in contact zou komen. Gesprekken met die mensen leveren haar nieuwe inzichten op. Yvonne is erg enthousiast over de bijeenkomsten, het delen van ervaringen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten is erg waardevol. ‘De workshops zijn niet altijd toegespitst op mijn persoonlijke interesse, maar ik leer er altijd van. Ik word me meer bewust van het solliciteren en alles wat erbij komt kijken.’ aldus Yvonne. Ze adviseert om iedereen die op zoek naar werk is ook eens het In Between Café te bezoeken. Initiator van deze bijeenkomsten is Jacqueline Gerrits uit Heesch. Vanuit haar werk begeleidt ze mensen die op zoek zijn naar werk. Ze ervaart hoe waardevol het is als mensen die in vergelijkbare situaties zitten, regelmatig bij elkaar komen. Geheel belangeloos is ze gestart met het organiseren van de bijeenkomsten. ‘Ieder mens heeft kennis, kunde en kwaliteiten en het is heel mooi als je die kunt inzetten om zelf en andere mensen verder te helpen en te groeien.’ De workshops worden gratis aangeboden, waarbij wel een actieve inzet wordt verwacht. Alles draait om meedoen en meedenken, omdat je samen meer kunt en weet dan alleen. Aan het einde van de bijeenkomst, bepaal jij wat de dag jou heeft gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door talenten beschikbaar te stellen om de organisatie van het In Between Café verder te helpen. Zo is één van de deelnemers vanuit een persoonlijk ontwikkelpunt mee gaan helpen om de organisatie rond te krijgen. Andere deelnemers delen hun kennis door het geven van een workshop.Yvonne Spierings kan het niet nalaten om nog te melden: ‘Ik waardeer het heel erg dat deze bijeenkomsten maandelijks voor ons worden georganiseerd en dat de organisatie er niets voor krijgt’. Elke derde donderdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur vindt bij het Talentencentrum van Ons Welzijn het In Between Café plaats. Tijdens de bijeenkomsten staan er twee workshops op het programma en is er voldoende gelegenheid om anderen te leren kennen, je netwerk te vergroten en ervaringen te delen. Donderdag 19 januari is deze maand de derde donderdag. Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met Jacqueline Gerrits via inbetweencafeheeschoss@gmail.com of 0623669373. Op www.inbetweencafe.nl is meer informatie te vinden. Het Talentcentrum is gevestigd aan de Berghemseweg 8B in Oss.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 43

De Maashorst hervat wisentexcursies Na een incident met een wisentstier in het najaar van 2016 is de rust weergekeerd in het wengebied van de wisenten op de Maashorst. Er is nu sprake van een rustige, stabiele situatie en daarom is er ook geen enkele belemmering meer voor excursies in het gebied. Met ingang van zondag 5 februari zijn er weer excursies mogelijk onder begeleiding van ervaren wisentrangers. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van het natuurcentrum: www.natuurcentrumdemaashorst.nl Met veel voorzichtigheid zijn medewerkers van Ark Natuurontwikkeling en Free Nature de afgelopen tijd in het gebied aan het werk geweest. Zij hebben nauwkeurig geobserveerd hoe de kudde zich gedroeg. Ook heeft men diverse onderzoeken en testen uitgevoerd betreffende het gedrag van de dieren in verschillende situaties. Naar hun inzicht is het incident met de stier echt een incident geweest en is er op dit moment geen enkel beletsel om de excursies weer in gang te zetten. Uitgegaan wordt van een excursie op iedere eerste zondag van de maand. Men vertrekt om 10.30 uur bij het natuurcentrum, de eerste keer op zondag 5 februari. De kosten voor deelname bedragen €7,50 per persoon, inclusief de huur van een verrekijker en koffie of thee na de excursie. Per excursie mogen 12 deelnemers mee onder leiding van 2 wisentrangers. Het is daarom van belang om tijdig een plaats te reserveren. Kinderen mogen mee vanaf 10 jaar, onder begeleiding van een volwassene per kind. Informatie is te vinden op de website van het natuurcentrum: www.natuurcentrumdemaashorst.nl Ook kan men zich aanmelden via deze website.

rick megens

• Timmerwerken/Machinale timmerwerken • Renovaties/ Restauraties • Verbouw en Nieuwbouw • Montage werken • Aanbouwen realiseren Haargetouw 3, 5351RS Berghem info@rickmegenstimmerwerken.nl | 06-208 760 10

www.rickmegenstimmerwerken.nl

VOET & VORM

PRAKTIJK VOOR VOETZORG EN MASSAGE

Reizen Proeven over fietsreis Sri Lanka In Bibliotheek Oss is zondag 22 januari weer een nieuwe editie van Reizen Proeven. Hierin vertellen reisliefhebbers over een bestemming die hun aanspreekt. Gast deze keer is Theo van Welie. De docent van Het Hooghuis locatie TBL vertelt over zijn fietstocht naar Sri Lanka. Op 12 juli 2014 vertrok hij vanuit zijn woonplaats Rossum om op 28 december aan te komen in Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Hij kwam door negen landen en fietste in totaal 12.411 kilometer. Tijdens Reizen Proeven vertelt hij over zijn ervaringen onderweg. De lezing begint om 14.00 uur. De entree is gratis.

Blijf niet onnodig met pijn doorlopen; er is altijd een passende oplossing voor uw probleem. Bel of mail voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. Jerica Bastiaans Praktijk Voet&Vorm Burgemeester van Erpstraat 4, 5351 AW Berghem Mobiel: 06-16026402 info@voetvorm.nl | www.voetvorm.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

had het geluk dat hij in zijn Annie een perfect maatje vond. Zij werkten gezamenlijk aan projecten, waarbij Annie fijnzinnig met penseel illustreerde wat Willem beweerde.

Meesterverteller Willem Iven Willem werd in 1933 geboren in Veghel. Hij was een schooljongen toen de familie Iven naar Bakel in de Peel verhuisde. Al vroeg had Willem oog voor het landschap en de natuur. Via de HBS kwam hij terecht op de bosbouwschool te Velp. Tientallen jaren heeft hij zich binnen en buiten zijn werk ingezet als natuurbeschermer. Iven wordt gezien als een van de eerste voorvechters van het beheren van de natuur op de traditionele natuurhistorische wijze. Volgens Willem zelf waren zijn grootste successen het terughalen van het Kempische heideschaap en het schrappen van de autoweg E 9 door de Strabrechtse heide. Door zijn studie, werk en hobby wist Iven bijna alles over flora en fauna. Hij schreef veel boeken over de natuur waarbij Annie Meussen voor de illustraties zorgde. Willem

‘Brabants’ Kwartaalblad over Brabantse taal Een tijdschrift voor de liefhebbers van dialect, met verhalen, gedichten, wetenschappelijke artikelen, boekbesprekingen en muziekrecensies. Een jaarabonnement kost € 24,00. Informatie: www.stichtingbrabants.nl Contact: info@stichtingbrabants.nl

Willem Iven heeft literatuur gemaakt met de taal van de Peel. Maar ondanks al zijn boeken zal iedereen zich Willem vooral blijven herinneren als de verteller van de Peel. Er zijn weinig Brabanders die de mensen zo hebben laten lachen als Willem Iven met zijn ‘vertelselkes’. Want Iven is eigenlijk een schrijver die je niet enkel moet lezen; het is een rasverteller die je moet horen. Hij heeft drie langspeelplaten gemaakt: ‘’k Liejg veul’, ‘De middelste letter’ en ‘Tusse Portugal en Spitsbergen’, maar ook twee cd’s: ‘Ok nog ok nog ok’ en ‘Rimpelkes’. De afbeelding op de voorkant van zijn eerste lp veroorzaakte nogal wat opschudding. Vanaf de prachtige preekstoel van de Dungense Sint Jacobskerk grijnst Willem ons toe! Hij had zich ’s avonds in deze kerk stiekem met fotograaf laten opsluiten om de gewraakte afbeelding te realiseren. Willem Iven verdient grote complimenten voor de nauwkeurige wijze van registratie van het dialect van het Peelland van zijn jeugd. Bovendien heeft hij een geweldig gevoel voor humor en timing, zodat zijn vertellingen altijd boeien. Hij schrijft en vertelt overigens niet alleen over de tijd rond het midden van de vorige eeuw; hij heeft oog voor alle veranderingen in onze maatschappij en verwerkt dat scherpzinnig in zijn relaas. De traditionele benadering van de natuur zal er zeker aan hebben bijgedragen dat Willem in zijn tijd bij het Staatsbosbeheer aandacht kreeg voor de Brabantse taal en de verhalen in zijn streektaal. Hij ging die verhalen verzamelen en opschrijven in de thuistaal van de Peel. Opvallend in Ivens spelling zijn de tweeklanken in p’stouwer / p’stowwer (pastoor), owwer (oor), kèjer (keer), tweie (twee), menijer (meneer), Pijer (Peer), klijer (kleren), lijer (ladder), mowwiej (mooi), strowwe (strooi), tis gebuierd (gebeurd), ze huirde (hoorde). Iven hanteert consequent de zachte g; hij sgreeft: sgon sgoewn, de sgool, hij versgoot, sgoefele, sgaand, sgudde, sgiejte, sgaojluk, de sgoim, sgijte, sgrikkluk. De ui-klank wordt bij Willem oi: loistert, oit de Pil, t(h)ois, roilverkaovlung, vroit (vooruit), kroipe, oitsgiete. Maar gloive is geloven. Zoals bij vele dialectschrijvers zie je door de jaren de spelling evolueren. Ze wordt steeds toegankelijker gemaakt door op te schuiven naar het Nederlands. Van de ene kant is dat jammer, want er zijn er weinig die de taal van de Peel zo goed kennen als Willem Iven,

pagina 44

anderzijds is het begrijpelijk; elke schrijver wil zo veel mogelijk gelezen worden. En er moet meteen aan toegevoegd worden dat alles, ook in die latere spelling, altijd lezenswaardig blijft, want Willem Iven vernieuwt niet enkel zijn spelling. Hij blijft een zoeker die steeds weer nieuwe ideeën en vondsten lanceert. Zo zijn de handgeschreven boekjes uit 1986, De schappen van m’n kaast en Bewapeningswedloop, ’n Sprookske latere juweeltjes. Sommigen spreken van ptazzietaal of krokkettenspraak wanneer ze de stukjes bedoelen waarin Willem zijn vernederlandste spelling loslaat. Hoe het ook zij; Willem weet altijd iets nieuws te maken van het vaste cultuurgoed dat tot het oer-Brabants gerekend mag worden. Hij is soms een taalvernieuwer. Zo schreef hij over een dichter die ‘papier ververst’. En ondanks zijn ziekte en regelmatig gehannes met de ‘kromploeter’ verwerkte hij zijn teksten digitaal. Voor velen is de kennismaking ooit begonnen met de ‘lachvertelsels’, maar Iven is meer dan de verteller van die veredelde moppen. Hij is nooit teruggedeinsd voor ‘ondeugende verhaaltjes’. Sientje van Mierikshoven, ooit genodigd bij een presentatie van een lp van Willem, vond het jammer dat hij ‘zo schouw’ was en zeker gold dit voor meer mensen die niet gesteld waren op de scabreuze onderwerpen die Willem aansneed. Willem begon zijn schrijverscarrière met het prachtige boek ‘Lind dè is de sgonste plats’. Het gaat over de natuur en het landschap van Leende, de plaats waar hij toen woonde. Daarna volgden de boekjes in de Turfkes-serie: ‘Bistespeul’, ‘Landinrichting’, ‘Vidi Aquam’ en ‘’t Versgil tusse ’n dooi veugelke’. Vervolgens schreef hij nog ‘’t een pootje is krek eeve lang’, ‘Zestig’, ‘Uit het land waar men hou-doe zegt’ en de genoemde bundeltjes ‘De schappen van m’n kaast’ en ‘Het is altijd vandaag’. Willem schreef over de natuur, over ‘Mensen in de Peel’, over ‘de Schuttersgilden in Noord-Brabant’, maar zijn mooiste boek is toch wel ‘Miet’. Miet was de vrouw waar de kleine Willem als schooljongetje kwam in de oorlog. ‘Daor gonk ie zromme haole vur hullie moeder. Willemke gonk daor ok hene um mee te hèlpe op de boerdereij van Miet èn Tidder in ’t Meuzehool, tusse Baokel èn Helmond.’ Miet is een boek om de tijd van toen te proeven. Willem Iven werd benoemd tot ‘Knoergoeie Brabander’. In 2005 ontving hij zijn koninklijke onderscheiding ‘Willem van Oranje’! en hij kreeg ‘De Vergulde Klomp’, vanwege zijn inzet voor het behoud van het Brabants dialect. Willem overleed na een lange strijd tegen de ziekte van Parkinson op Sint Jozefoord in Nuland in 2009.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 45

Nesterlé!

Hier meude laache Cor Swanenberg, Riny Boeijen en oud-Heeschenaar Henk Janssen zijn zondag 22 januari 2017 in Cultureel Centrum De Pas in Heesch met hun programma Hier meude laache. De voorstelling begint om 14.30 uur. Tijdens het optreden, dat muzikaal omlijst wordt door accordeonist Henk Verhagen, vertellen zij op een gemoedelijke manier allerlei boeiende verhalen in Brabants dialect. Alleskunner Cor Swanenberg, die onlangs gelauwerd werd met de Brabant Bokaal 2016, is niet alleen als auteur maar ook als verteller de onbetwiste nummer één in de wereld van onze Brabantse dialecten. Hij presenteert op een plezierige manier het programma en brengt tevens uit zijn enorm grote en unieke repertoire een paar van zijn allermooiste verhalen. Zijn secondanten zijn Riny Boeijen en Henk Janssen, die Heesch al eens verraste met het boekje Vertelselkes, over vèrkes èn aander goei volk. Oud-Berghemnaar Riny Boeijen ontving voor zijn prachtige verhaal Noes, dat voor het eerst gepubliceerd werd in het Brabantse Boekenweekboek 2014, de prestigieuze Willem Ivenprijs. En in 2016 werd bovendien tijdens het Brabantse Dialectenfestival zijn verhaal Zaddoek bekroond met de Brabantse Dialectpenning 2016. Een eer die Henk Janssen een editie eerder te beurt viel voor zijn verhaal Durskes of chickies. Ook in dit programma passeren weer veel van dergelijke kostelijke verhalen de revue. Er valt, als je van Brabantse vertellingen houdt, van verhalen met ontroering en humor, tijdens deze voorstelling beslist veel te genieten. Een gezellig programma met Brabantse verhalen op zondagmiddag 22 januari 2017 in Cultureel Centrum De Pas te Heesch.De voorstelling begint om 14.30 uur en eindigt om circa 16.45 uur. De entree bedraagt € 12,50 per persoon. De auteurs en vertellers treden belangeloos op en de opbrengst is voor de Stichting Brabants. Toegangsbewijzen zijn online te bestellen via de website www.de-pas.nl alsook bij de theaterkassa van De Pas, geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, alsmede één uur voor aanvang van een voorstelling. De Pas is telefonisch bereikbaar onder nummer 0412-451634.

Alle columns van Klaas van Bètte zijn terug te lezen op www.thuisinhetnieuws.nl in de rubriek columns.

Nisseroi hi denkelijk een van de moiste theaterkes in onzen hoek. ’t Is alt arighèid um daor iets te meuge komme doen. Wij zen d’r nou al ’n por kirres geweest, onder meer vur de twentigjorrige herdenking van de stèrfdag van Ad de Laat. ’t Klinkt misschien verkeerd, mar ’t waar wel ’n fist en Stina en Willem zate nog op de vurste reij bij Dries van Agt! ’n Por mònd lòtter ware de moeder en bruur van Atte d’r al nie mer… ’t Theater van Nisseroi oogt heel èigentijds en òntrekkelijk. ’t Wordt vur de artieste ok ammòl vurtrèffelijk gereegeld. Frans, Jimmy en Cor zùrge dè d’r op gebied van de techniek alles òn gedaon wordt, zódè’t alleman nor de zin hi. Ok de dames aachter de bar zen gelijk eeve vriendelijk. De minse van de programmeering, Theo, Arnold en Ria, doen alles um mooi programma’s same te stelle en zèllie verdiene meer òndacht vur hullie wèrk vur dieje prachtige cultuurtèmpel van Nisseroi. Wè die minse d’r ammòl vur doen, wit ’t volk nie. Anders zón d’r wel meer komme nor de veurstellinge… Dik zen d’r veul te wèinig toeschouwers èn die komme dikzat nog ginnins nie ùit Nisseroi èiges. Ge zódt bekant zegge dè’t Nisserois volk z’n èige theaterke nie wèrd is. Vur de artieste is ’t zoo dè ze in de watte geleed worre en ès ge daor aachter de coulisse meugt keijke, ziede hoe zùiver èn goewd alles bégehaauwe wordt. ’t Zen mee van de schónste kleedkamers van gelijk en witte wè ok zó mooi is!? D’r stòn tekste van de liedjes van Ad de Laat op de muure! Op ’t èind kreg elken artiest ok nog ’s unne lèkkere veerman van bèkker van Mook mee ok! In deezen ted is ’n tientje vur ’n theaterveurstelling ècht nie veul. Vur dè gèld kunde in Uje, Vèghel, Oss of D’n Bosch al lang nie mer terèchte. ’t Is zund dè de minse van ’t dùrp nie weg te brande zen bé d’ren tillevizie. Unnen aovend theater is natuurlijk toch hil iets anders ès ’t gebrùikelijke ‘keijkkasje blieke’. De programmeeringskommissie duu z’n best vur bizunder veurstellinge die ge nie op oewen tillevizie zult zien en dan is’t wel frustreerend vur de organizasie ès d’r nie genog respons kùmt. Ge ziet in deezen tijd veul dùrpe die alle winkelkes en vurzieninge kwet rake. Dè kùmt dur de minse èiges die allemòl nor de groote supermèrte gaon en d’ren èige middestand vergeete en eigelijk is ’t mi zón theaterke nie anders. Ès ge dè wilt laote floreere, moete d’r heene gaon. Ès d’r meer volk kùmt, kan d’r ok meer geprogrammeerd worre… Nesterlé is gezellig. Dè mèrkte òn de minse. Ze kommen al vruug um uurst same te buurte en ’n bèkske te vatte. Nò afloop schùive ze òn de lang toffel um mi ’n borreltje d’n aovend af te sluite. Hoe meer volk d’r binne zit, hoe gezelliger natuurlijk! Ge komt ’r alt wèl iemes teege die ge anders alleen mar in ’t vurbijgaon groet. ’t Is ècht waor: hoe meer ziele, hoe meer vreugd! Wè’k mar efkes zegge wil: de minse die d’r èige inspanne vur Nesterlé verdiene respons! Bé Nisseroi moete wij nog alt òn ’t Veer èn òn ’t zweefvliegvèld denke. Ons Bèt zal dezèlfde afwijking hebbe, schat ik, want ze vroeg onderweeges nor huis zoomar innins: ‘Ès vliege zó veilig is, worrum noeme ze al de luchthaves dan vort ‘terminal’?’


17 januari 2017

Topper

pagina 46

Diverse bloeiende bollen Narcis geel en wit Blauwe druifjes 1,50/st 3 voor 2,99

Ze zijn er weer van eigen kwekerij

Tulpen

met bol voor extra lange bloei Per bos (7 st) nu € 1,50

Trendy

www.thuisinhetnieuws.nl

1,50

Sanseveria

3 voor

2,99

(studentenplant) vraagt weinig onderhoud In vele soorten

nu 25% korting

Speciale aanbieding

Hyacinthen

nu

0,49

van 0,95 nu 0,49

Heeft u onze gratis groeipas al?

✿ TUINCENTRUM

MEIJS

GROEIPAS

Groeipas aanbieding

Anthurium in diverse soorten

nu met 25% korting

Goudvrucht palm Areca Luchtzuiverend in vele maten

Alleen voor groeipashouders

Spaar punten voor gratis aankopen* *zie de voorwaarden in de winkel

vanaf

Cactus

in vele soorten Vanaf 1,49 / st

1,49

Ficus elastica van 19,95 nu voor 15,95

nu

15,95

Bescherm uw planten met

Vliesdoek

tegen de vorst 10m2 nu 5,99

3 zakken

Haardhout

10,00

grote zak 3,95/st. 3 zakken voor 10,00 In korven ( ¾ m3) 40,00/ korf.

Ficus moclamé van 17,50 nu voor 14,95

nu

14,95

10 m2

5,99

Uw hulp bij sneeuw en ijzel strooizout en sneeuwschuivers

Aanbiedingen zijn geldig t/m 28 januari 2017 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Openingstijden: Ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur Zaterdag 09.00-17.00 uur Vr. koopavond tot 21.00 uur

Bosschebaan 23, 5384 VX Heesch, tel. 0412-407030 | www.tuincentrummeijs.nl | info@tuincentrummeijs.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

Recept van Mart:

Tarte tatin van rode biet met geitenkaas Ingrediënten: * 500 gram rode biet * 4 sjalot * 125 gram tarwebloem * 1 eieren * 200 gram verse geitenkaas * 50 gram sla rucola * 75 gram roomboter * 1 el balsamicoazijn * 0.5 el gedroogde tijm * 0.5 el suiker * zout en peper * 2 el olijfolie om in te bakken Een tarte tatin ken je misschien uit Frankrijk met appel: het is een taart die je ‘op de kop’ bakt. Wij maken een hartige variant met bietjes. Voorbereiding (10 minuten) Breng een ruime pan met water en een snuf zout aan de kook. Boen de bieten schoon onder stromend water en snijd de uiteinden ervan af. Schil de bieten en snijd in dunne plakken van 0.5 cm. Leg de plakken biet in de pan en laat 15 minuten koken. Steek met de punt van een mes licht in de biet om te controleren of ze gaar zijn. Verwarm de oven voor op 200 graden. Pel en snipper de sjalotjes. Bereiding (45 min) 1. Fruit de sjalotjes op laagvuur in wat olie. Voeg de balsamicoazijn, tijm, suiker, peper en zout toe en laat het geheel pruttelen tot de uien bruin zijn en je een karamel achtige saus hebt. 2. Maak ondertussen het deeg. Meng met je handen de tarwebloem en wat zout samen met de (koude) roomboter tot het gaat kruimelen (dit kan evt met de keukenmachine). 3. Voeg de ei(eren) en wat water toe zodat je er een grote bal van kan maken. 4. Bestrooi je werkblad met wat bloem en rol het deeg uit tot een lap die over de quiche/taart vorm past. 5. Giet een beetje olijfolie in de quiche/ taartvorm en smeer uit over de bodem en zijkanten van de vorm. Bedek de bodem met de sjalotjes. 6. Giet de bieten goed af en bestrooi met wat peper en zout. Leg de plakken rode biet dakpansgewijs op de sjalotjes. Zorg ervoor dat alles goed strak tegen elkaar aan ligt. 7. Pak de lap deeg en leg dit bovenop het mengsel, druk goed aan in de randen. Maak een klein gaatje in het midden van de taart zodat de hete lucht eruit kan. 8. Bak de taart in 30-40 minuten bruin en gaar. 9. Haal de vorm uit de oven en keer de vorm op een bord voorzichtig om. Verdeel de geitenkaas en rucola over de tarte tatin. Eet smakelijk. Chefkok Mart van Bakel is eigenaar van restaurant Zin in Geffen

pagina 47

“Een leven vervliegt, een herinnering blijft…” Als ritueelbegeleider ondersteun ik u bij het vorm en inhoud geven aan een persoonlijke afscheidsviering voor uw dierbare of voor uw eigen afscheid. U kunt van mijn diensten gebruik maken via uw uitvaartverzorger of rechtstreeks.

www.myriamremmits.nl info@myriamremmits.nl 06-20941223

VERKOOP & REPARATIE VAN ALLE TUINMACHINES

Met de beste service in huis kunnen wij uw tuinmachine weer in topconditie brengen! Breng nu uw tuinmachine voor een onderhoudsbeurt. U kunt ons ook bellen voor het halen en brengen van uw machines.

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

NATUURLIJK MET DE HALEN/BRENGEN SERVICE!

Kruisstraat 39A 5249 PB Rosmalen T. 073-5212378 M. 0650862258 www.peijnenburgmachines.nl info@peijnenburgmachines.nl

Het lekkerste plekje thuis is misschien wel je tuin. De mooiste momenten beleef je in je tuin. Daar wil je veel en lang van genieten. Liefst het hele jaar door. Het vier seizoenen concept van Stadhouders Hoveniers zorgt daar voor, 365 dagen per jaar. Met ruim 35 jaar ervaring en een team van échte tuinmannen gaan we niet voor minder. Wooncomfort stopt niet bij de buitendeur; daar begint het pas écht...! www.stadhoudershoveniers.nl

365 dagen genieten van je tuin


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 48

Een heel leven slank! Raak die pondjes voorgoed kwijt door je hormonen in balans te brengen Wil je graag 5, 10 of nog meer afvallen met blijvend resultaat. Doe dit dan op de goede manier en kies voor het wetenschappelijk onderbouwd programma van Lifestyleclub Aerogym 0412-481263. Verzeker je er van dat je zonder hongergevoel en op basis van normaal eten voor altijd slank kunt zijn. Herken je deze gedachtes of uitspraken? - Ik doe alles goed en toch val ik niet af? - Slank zijn is voor mij niet weggelegd! - Dit loopt uit de hand, hoeveel ga ik nog aankomen? - Wat is er mis met mij? Het is belangrijk te beseffen dat het niet jou ligt, mits je jezelf volpropt met fastfood. Het draait vaak om je hormonale disbalans. Hoewel er heel veel hormonen zijn die een rol spelen in je lichaam, zijn er vier die – indien ze uit balans zijn – gewicht verliezen moeilijk of vrijwel onmogelijk maakt. Aan de hand van een bloedtest wordt een persoonlijk programma gemaakt om je hormoonhuishouding weer in balans te krijgen. De rol van het hormoon Insuline Als je te zwaar bent, is er een goede kans dat je een zekere mate van insuline disbalans hebt, wat resulteert in meer glucose in je systeem. Dit betekent niet dat je diabetes hebt, maar betekent wel dat je insuline ofwel je glucoseregelaar, minder effectief wordt in het verlagen van je bloedsuikerspiegel. Er ontstaat langzaam maar zeker een resistentie, de spiercel gaat “op slot”en alle overtollige suikers worden niet meer door de spieren verbrand maar opgeslagen als vet. Als je insulineresistent bent is het vrijwel onmogelijk om vet te verliezen. Een te veel aan het hormoon Cortisol Het hormoon cortisol wordt geproduceerd in een reactie op stress. De huidige tijd waarin wij leven is vaak stressvol, bijna iedereen heeft het druk en voor velen is de werkdruk erg hoog. De constante spanning verhoogd ons Cortisol niveau, meer dan lief is voor ons lijf. Het resultaat is terug te zien in overgewicht. Cortisol zorgt ervoor dat je lichaam daadwerkelijk je spiermassa afbreekt voor energie wat gewichtsverlies

nog eens tegenwerkt. Immers hoe minder spiermassa hoe minder energieverbranding. Te veel Cortisol zorgt voor onbedwingbare trek in snoepen en koolhydraten, wat kan leiden tot overeten en constante honger. Het hormoon Ghreline Dit wordt wel het hongerhormoon genoemd, hoe meer Ghreline in je systeem hoe meer honger je hebt. Wanneer je merkt dat je steeds trek hebt – ook na het eten – is het waarschijnlijk te wijten aan een verhoogd Ghreline niveau. Dit hormoon werkt direct op het hongercentrum in je hersenen en verhoogt je voedselinname. Een vermoeid lichaam en slaaptekort verhoogt dit hormoon. Onvoldoende van het hormoon Adiponectine Meerdere studies hebben aangetoond, hoe meer van dit superhormoon circuleert in je bloed, hoe meer vet je verbrand. Adiponectine is letterlijk het hormoon dat je lichaam vertelt dat het vet moet verbranden. Onderzoek toont aan dat lage niveaus van dit hormoon worden geassoci-

Maart 2016

eerd met een hogere kans op overgewicht. Om deze cirkel te doorbreken is het belangrijk dat je nu actie onderneemt. Neem contact op via 0412-481263 of info@aerogym.nl Effectief afslanken zorgt voor een strakker lichaam zonder honger te lijden. Voor een energiek en fit gevoel. Voor toename van de vetverbranding in rust zonder spiermassa te verliezen. De garanties: - Genieten van een blijvend resultaat - Persoonlijk en op maat gemaakt - Balans in de hormoonspiegel - ntensieve begeleiding Wij kunnen aantoonbaar laten zien dat alle deelnemers aan het programma hun streefgewicht hebben bereikt. Blijvend afvallen en blijvend slank Wil je voorgoed af van de frustraties en het gejo-jo van je gewicht? Wil je weer kunnen eten en genieten zonder dat je opnieuw kilo’s aankomt? Wil je weten hoe je op een natuurlijke en verantwoorde wijze op een gezond gewicht blijft? Maak dan een afspraak voor een gratis consult Lifestyleclub Aerogym Het Wargaren 44, 5397 GN Lith 0412-481263 info@aerogym.nl

Juli 2016

Marina 56 jaar: Begin 2016 wist ik dat er iets moest veranderen, ik voelde me niet meer fijn in mijn lijf. Ik besloot de combinatie van het voedingsplan en Miha Bodytec te kiezen. Al na twee weken voelde ik me fitter, sliep ik beter en werd ik strakker. Nu na 12 weken, ben ik zo blij dat ik deze stap gezet heb! Gerda nogmaals dank en respect wat jij en je team voor mijn figuur hebben gedaan. Dit maakt dat ik nu voor het eerst in jaren zelfverzekerd het strand op loop in Italië!


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 49

Trainingsmethode EMS 20 minuten workout onder begeleiding van een personal trainer!

Het bijzondere van deze trainingsmethode zit verborgen in de Elektro Musculaire Stimulatie (EMS). Naast figuurcorrectie, afvallen, vet verbranden en revalidatie is Bodytec ook een super wintersport voorbereiding. Skifit in 20 minuten per week! Boek een proefles en ervaar het zelf

Tijdens de training zorgt de elektro spier stimulatie ervoor dat alle belangrijke spiergroepen (armen, benen, billen, buik, borst en de hele rug) tegelijk intensief en effectief worden getraind. Dit geldt ook voor de dieper gelegen spieren. Hierdoor wordt in korte tijd spierweefsel opgebouwd, het metabolisme gestimuleerd en de huid verstevigd. Daarnaast wordt het ook toegepast bij fysiotherapie en revalidatie. De training is snel, zeer effectief en onder begeleiding van een personal trainer. Trainen volgens onze methode kan iedereen en kost slechts 20 minuten per training. De training zorgt voor een snelle en gebalanceerde spieropbouw. Iedereen is anders, dus iedere training ook! Laat je verrassen door de “schokkende” techniek en sta versteld van het resultaat.

Al jaren kampte ik met gewichtsproblemen en had ik al tientallen jojo-diëten uitgeprobeerd. Maar niets hielp. Afgelopen jaar kreeg ik ook gezondheidsproblemen, zoals allergieën voor van alles en ook moest ik preventief medicatie gaan gebruiken voor mijn migraine, zo hevig en veelvuldig waren de aanvallen. Bovendien bereikte mijn gewicht ook zijn hoogtepunt: 85,3 kg. Gerda van Aerogym raadde mij aan om Metabolic Balance te proberen, een programma voor een betere stofwisseling en gewichtsregulatie, ontwikkeld door artsen. Eerst dacht ik: wéér een dieet, maar Gerda wist me te overtuigen dat dit mij serieus kon helpen. Ik ben ontzettend blij dat ik me heb laten overhalen. In april 2016 ben ik gestart en nu, december 2016, ben ik ruim 16 kg. kwijt en ik voel me beter dan ooit. Naast het gewichtverlies, heb ik ook geen last meer van mijn allergieën en voor het eerst in 32 jaar kan ik zeggen dat ik al 8 maanden geen migraine heb gehad, terwijl ik al ruim 7 maanden geen medicatie meer gebruik. En wat heb ik ervoor moeten doen? Geen hongerdiëten, geen dure shakes, nee ‘gewoon’ mijn eetpatroon veranderen en bepaalde voedingsmiddelen niet meer eten. Ik zeg ‘gewoon’ omdat het ook zo voelt: geen dieet met kortdurend effect, maar een nieuwe manier van eten, voor altijd. Bedankt Gerda, Jolanda en het overige team van Aerogym voor jullie steun en begeleiding!

Neem contact met ons op voor een gratis proefles. Lifestyle Club Aerogym Het wargaren 44 5397 GN Lith 0412-481263 info@aerogym.nl www.aerogym.nl

April 2016

Susanne

Maak nu een afspraak voor een gratis intake! 0412-481263 info@aerogym.nl

December 2016


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 50

Het juiste adres voor de aankoop van uw tuinmaterialen en eventueel de aanleg daarvan • Bestrating voor uw tuin, oprit en terras o Sier Tegels Beton, natuursteen, keramisch o Klinkers in alle soorten en maten o Opsluitbanden, pallisades enz. o Split in diverse kleuren verkrijgbaar • Schuttingen / erfafscheiding o Geïmpregneerde schutting o Hardhouten schutting o Beton / hout schutting o Schanskorf schutting enz. • Tuinhuizen, overkappingen, pergola’s voor u op maat gemaakt • Tuinhout, benieuwd naar ons assortiment? Neem dan contact op • Grondwerkzaamheden Minigraver Mini shovel Ons assortiment is uiteraard uitgebreider, voor meer informatie neem contact op.

Kom bij ons langs voor scherpe prijzen

ACTIE: Luxe siertegels 60x60 antraciet

Bernhardweg 36, 5394 LM Oijen 06-53465325 Telefoon: 0412 492 918

M. HOEFNAGELS (SIER) BESTRATING EN TUINAANLEG Mr. Van Coothstraat 46 5397 LL Lith Tel: 0646171695

Vr. van 12.30-18.00 u. en za. van 12.30-17.00 u. Maandag t/m donderdag op afspraak M-Hoefnagels-Sierbestrating-en-Tuinaanleg

www.mhoefnagels.nl

Hendriks van Bergen & Smulders B.V. Accountants en Belastingadviseurs Fiscaal advies - Juridisch - Accountants (Loon)administratie Kloosterstraat 2 5351 ER Berghem Tel. 0412 - 64 60 74 www.hbs-acc.nl

Gratis Spreekuur


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 51

Wachten op de BTW-vrije dagen. Je bent toch niet gek!? Vanaf dit jaar kunt u voor de BTW vrije dagen ook bij uw vertrouwde vakhandel terecht! Bij Lunenburg wordt er van 18 tot en met 24 januari 2017 geen BTW gerekend op het gehele bruingoed assortiment!

Kom langs in een van onze winkels of kijk op www.lunenburg.nu

SONOS streaming audio

TV’S ! W BT

IE TD E GM WE

W! T B

G WE

IE TD ME

HEOS

BOSE

streaming audio G WE

W! T B

DIE ET GM E W

W!

IE TD ME

BT

Nuland - Duyn en Daelseweg 35 - 5391 ED Nuland - Tel: 073 - 532 23 32 - nuland@lunenburg.nu Rosmalen - Verlengde van Meeuwenstraat 2 - 5241 TG Rosmalen - Tel: 073 - 532 23 32 - rosmalen@lunenburg.nu LUNENBURG.NU


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 52

Nieuwe en gebruikte relaxfauteuils VOOR TOTAAL ONDERHOUD EN AANLEG VAN UW TUIN, VAN ONTWERP TOT COMPLETE REALISATIE!!

Kerkstraat 35A Nuland

In onze winkel vindt u onze showroommodellen / gebruikte relaxfauteuils / ook voor verhuur. U vindt er een mooi aanbod met accu en sta-op-functie, tegen scherpe prijzen.

De relaxspecialist Oss

Verkoop relaxfauteuils op maat

De relaxspecialist van Oss e.o. Verkoop en verhuur van relaxfauteuils

Van Schadewijk Hoveniers Hoogstraat 32B, 5352 LC Ravenstein. 06-18187649 info@schadewijkhoveniers.nl www.schadewijkhoveniers.nl

Nu diverse uitloopmodellen

20% KORTING Willaertstraat 24, Oss | Tel. 0412-625292 www.relaxspecialist.nl

ICT oplossingen zijn er om je verder te helpen. Wij denken proactief met je mee en zorgen ervoor dat het in orde komt. Heb je daar in ieder geval geen omkijken meer naar. Zicht ICT Kijkt vooruit, wijst de weg.

085 902 44 44 www.zicht-ict.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

Aan het werk in bos Herperduin en Maashorst

struiken geplant; boomsoorten als Zoete Kers, Haagbeuk, Winterlinde en struiksoorten zoals Sleedoorn, Hazelaar, Hondsroos en Wilde Appel. Deze komen bij de Domineeshoef, in de Maashorst, bij het Speelbos Herperduin en bij het openluchttheater Hoessenbosch.

De gemeente Oss gaat vanaf deze week weer van start met werkzaamheden in Herperduin en De Maashorst. We gaan werken aan een gevarieerd bos met meer afwisseling. Daarbij bewaren we een netwerk van waardevolle oude en aftakelende bomen. Ook planten we boom- en struiksoorten die horen bij het natuurlijkere bos, maar nu nog ontbreken. De werkzaamheden komen voort uit het Inrichting- en beheerplan Maashorst en het beheerplan Herperduin. De gemeente Oss krijgt hiervoor met een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant. Werkzaamheden In de Maashorst en Herperduin willen we een natuurlijker en gevarieerder bos. Denk hierbij aan verschillen tussen open en dicht bos, jong en oud bos en de aanwezigheid van een kruiden-, struiken- en boomlaag. Door deze afwisseling wordt het bos aantrekkelijker voor vele planten- en diersoorten. Hiervoor gaan we bos dunnen. Dit bete-

kent dat we bomen omduwen om open plekken te maken en inheemse loofbomen en struiken te bevoordelen. Dit doen we in de omgeving van Hoessenbosch, het Groot Ganzenven en in de Maashorst. Hoessenbosch en het Groot Ganzenven zijn druk bezochte gebieden. Daar voeren we de maatregelen aangepast uit. Dit betekent dat direct langs de recreatieve routes geen grote maatregelen plaatsvinden. Planten van bomen en struiken Bij het planten van bomen en struiken gaat het om soorten die nu niet in het bos voorkomen,

pagina 53

maar hier wel thuishoren. Deze soorten kunnen echter niet vanzelf komen, of dit duurt heel lang. Geen gemakkelijke klus want de bomen moeten met de hand op specifieke plekken worden geplant, bijvoorbeeld verstopt onder braamstruwelen of meidoornstruiken of onder de boomkronen van omgevallen bomen. Hierdoor worden de boompjes op een natuurlijke manier beschermd tegen de grazers. Er worden ongeveer 20 verschillende soorten bomen en

Bewaren van oude en aftakelende bomen In natuurlijke bossen hangt 50% van de biodiversiteit samen met oude, aftakelende en dode bomen. Vooral dikke, oude bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Hierin zitten vaak holtes en nesten voor vogels. Dankzij de grove schors zijn ze ook een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen en varens. Ook gaan we een natuurnetwerk creëren met oude, aftakelende en dode bomen aan te wijzen. Hoe ouder de boom hoe groter de bijdrage aan de biodiversiteit. Om het aandeel dode bomen op peil te houden, worden een aantal bomen geringd om ‘dood hout te maken’.


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 54

Professionele voorstellingen voor slechts € 10,-

Theater De Lievekamp deelnemer aan BankGiro Loterij Theaterweekend Op zaterdag 21 en zondag 22 januari wordt in Nederland voor de tweede keer het BankGiro Loterij Theaterweekend georganiseerd. Theater De Lievekamp is één van de ruim zestig theaters die hieraan deelneemt. Tijdens dit weekend kan jong en oud komen proeven, voelen en ontdekken wat cultuur met je doet. Bezoekers kunnen slechts voor € 10 een voorstelling bezoeken of gratis deelnemen aan allerlei randactiviteiten. Theater De Lievekamp heeft ook een ‘Open dag’ op zaterdag 21 januari van 12.00 tot 17.00 uur, toegang is gratis. Op de cultuurmarkt in het Theatercafé en de foyer ontmoet men diverse culturele instellingen en amateurgezelschappen uit Oss en omgeving. Voor jong en oud zijn er verschillende workshops en verrassingsoptredens. Jonge bezoekers kunnen bijvoorbeeld meedoen met de Theater Speurtocht of een eigen theater knutselen. Verder zijn er rondleidingen voor en achter de schermen. En kan men ook een gekke theaterfoto maken in een speciale theaterphotobooth en op deze manier kans maken op de laatste 2 kaarten voor de try-out van de cabaretier van Jochem Myjer. Theater voor een tientje Een theaterweekend is vanzelfsprekend niets zonder theatervoorstellingen! Theater De Lievekamp heeft de volgende programmering samengesteld, voor ieder wat wils en alle voorstellingen kosten slechts € 10 per stuk!

Uitvaartverzorging Jo van Vugt

Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06 - 230 640 10 b.g.g. 06 - 131 711 49 vanvugtj@kabelfoon.nl Zaterdag 21 januari 14.00 uur: ‘De Gaapdraak’ door Tante Theater | Rabo Zaal 20.15 uur: Scrum | Grote Zaal 20.15 uur: Op zoek naar Johan | Theater Marag Zondag 22 januari 14.00 uur: ‘Kazàn, the Magic Family’| Grote Zaal 14.00 uur: Marie Christien | Theater Marag Alle informatie over de voorstellingen is te vinden op lievekamp.nl – programma van januari.   Toegangskaarten (€ 10,00) voor ‘BankGiro Loterij Theaterweekend’ op zaterdag 21 en zondag 22 januari kunnen worden gereserveerd via de Theaterkassa – (0412) 64 89 22 - of via de website: www.lievekamp.nl.

Restaurant ZIN IN GEFFEN NIEUWE KAART U kunt elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 16 uur bij ons terecht Op andere dagen is het restaurant beschikbaar voor besloten groepen v.a. 15 personen. Ontspannen genieten van een drankje en heerlijk dineren volgens een uniek concept. Stel uw diner zelf samen door per gang twee gerechten te kiezen uit het ruime aanbod. Dus telkens twee keer proeven voor hetzelfde geld! En sluit dan af met een al even smaakvol nagerecht naar keuze.

Driegangen wintermenu al vanaf € 27,95 Dorpstraat 5 in Geffen. Informatie en reserveringen 073 532 1257 | www.ziningeffen.nl


17 januari 2017

www.thuisinhetnieuws.nl

pagina 55

AED in Berghem Broekstraat 9

2

15 16

Deursenseweg 5

3

Zalencentrum de Merx

BMP Catering 1

Het Reut 4

4 12

Joeri Gagarinstr. 23

Huisartsenpraktijk 1110Sportstraat 8

14

8

LTC de Rackets 13

Kerkstraat 26

Berghem Sport

9

Zicht 7 Hoessenboslaan 35

17 7

Aquaservice

Sportzaal Zuiderlicht 10

app. Penningkruid 2t/m 40

6

Heistraat 10

Blauw alleen maar bereikbaar als de zaak open is Rood altijd bereikbaar

5


NIEUWE SHOWROOM NIEUWE SHOWROOM enkijken adviseren. Kom laatu u Kom kijken enen laat vrijblijvend inspireren vrijblijvend inspireren NIEUWE SHOWROOM 17 januari 2017 NIEUWE SHOWROOM adviseren. en en adviseren. Kom kijken laatu u Kom kijken enen laat NIEUWE SHOWROOM vrijblijvend inspireren NIEUWE SHOWROOM vrijblijvend inspireren NIEUWE SHOWROOM en adviseren. Kom kijken en laatlaat u Kom kijken en adviseren. SHOWROOM KomNIEUWE kijken enen laat u u vrijblijvend inspireren vrijblijvend inspireren Kom kijken en laat u vrijblijvend inspireren en adviseren. envrijblijvend adviseren. inspireren en adviseren. en adviseren.

www.thuisinhetnieuws.nl

NIEUW MAGAZIJN NIEUW MAGAZIJN voorraad! Bouwmaterialen voor Bouwmaterialen voor huis en/of tuin op op huis en/of tuin NIEUW MAGAZIJN NIEUW MAGAZIJN voorraad! voorraad! Bouwmaterialen voor Bouwmaterialen voor NIEUW MAGAZIJN huis en/of tuin op op NIEUW MAGAZIJN huis en/of tuin NIEUW MAGAZIJN voorraad! voor voor Bouwmaterialen Bouwmaterialen NIEUWvoorraad! MAGAZIJN voor Bouwmaterialen huis en/of tuin huis en/of tuin op Bouwmaterialen voor huis en/of tuin op op voorraad! voorraad! huis en/of tuin op voorraad! voorraad!

pagina 56

Timmerlieden (m/v) gezocht! Werken bij Zorg & Welzijn Bouw? www.zorgenwelzijnbouw.nl Timmerlieden (m/v) gezocht!

Timmerlieden (m/v) (m/v) gezocht! Timmerlieden gezocht! Werken Zorg&&Welzijn Welzijn Bouw? www.zorgenwelzijnbouw.nl Wij zijn gespecialiseerd in hetBouw? maken en plaatsen van zorgwoningen Werken bijbijZorg www.zorgenwelzijnbouw.nl Timmerlieden (m/v) gezocht! Timmerlieden (m/v) gezocht! aanzijn of gespecialiseerd bij een huis in voor en zorgbehoevenden. Wij het ouderen maken en plaatsen van zorgwoningen Werken bij Zorg & Welzijn Bouw? www.zorgenwelzijnbouw.nl Timmerlieden (m/v) gezocht! Werken bij Zorg & Welzijn Bouw? www.zorgenwelzijnbouw.nl Timmerlieden (m/v) gezocht! aan of bij een huis voor ouderen en zorgbehoevenden. Wij zijn gespecialiseerd in het maken en plaatsen zorgwoningen Timmerlieden (m/v) gezocht! Wij zijn gespecialiseerd in het makenwww.zorgenwelzijnbouw.nl en plaatsenvan van zorgwoningen Werken Zorg&&Welzijn Welzijn Bouw? Timmerlieden (m/v) gezocht! Werken bijbijZorg Bouw? www.zorgenwelzijnbouw.nl Werken bij Zorg & Welzijn Bouw? www.zorgenwelzijnbouw.nl

aan of bij een huis voor ouderen en zorgbehoevenden.

aan bij een huis voor ouderen en zorgbehoevenden. Werken bijofZorg & Welzijn Bouw? www.zorgenwelzijnbouw.nl Wij zijn gespecialiseerd in het maken en plaatsen van zorgwoningen

Werken & Welzijn Bouw? Wij bij zijn Zorg gespecialiseerd in het makenwww.zorgenwelzijnbouw.nl en plaatsen van zorgwoningen

VanVan Advies Zorgwoning Advies tot tot Zorgwoning aan eenhuis huisvoor voor ouderen ouderen en zorgbehoevenden. aan ofof bijbijeen en zorgbehoevenden. Wij zijn gespecialiseerd in het maken en plaatsen zorgwoningen Wij zijn gespecialiseerd in het maken en plaatsenvan van zorgwoningen aan of bij een huis voor ouderen en zorgbehoevenden. Wij zijn gespecialiseerd in het maken en plaatsen van zorgwoningen (085) 560 75 00 (lokaal tarief) aan of bij een huis voor ouderen en zorgbehoevenden.

(085) 560 75tot 00 (lokaal tarief) VanAdvies Advies Zorgwoning Van Zorgwoning (085) 560 75ouderen 00 (lokaal aan of bij een huis voor en tarief) zorgbehoevenden. (085) 560 75 00 (lokaal tarief) VanAdvies Advies tot Zorgwoning Van Zorgwoning Etruskenweg 15•560 •OSS OSS • info@zorgenwelzijnbouw.nl (085) 560 75tot 00 (lokaal tarief) Etruskenweg 15 •00 info@zorgenwelzijnbouw.nl Van Advies Zorgwoning (085) 75 (lokaal tarief) Van Advies Zorgwoning Bel of mail voor een vrijblijvend bezoek aan onze nieuwe showroom! Bel of mailVan voor een vrijblijvend bezoek aan onze nieuwe showroom! Advies tot Zorgwoning Etruskenweg 15 • OSS • info@zorgenwelzijnbouw.nl (085) 560 75 00 (lokaal tarief) Etruskenweg 15 • OSS • info@zorgenwelzijnbouw.nl (085) 560 75 00 (lokaal tarief) Wij zijn gespecialiseerd in het van zorgwoningen aan of bij een huis voormaken ouderenen enplaatsen zorgbehoevenden.

Van Advies tot Zorgwoning

of mail vooreen eenvrijblijvend vrijblijvend bezoek aan showroom! BelBel of mail voor bezoek aanonze onzenieuwe nieuwe showroom! (085) 560 75 00 (lokaal tarief) Etruskenweg 15 • OSS • info@zorgenwelzijnbouw.nl Etruskenweg 15 • OSS • info@zorgenwelzijnbouw.nl Advertentie Lither Courant 2017.indd 1 (085) 560 75 00 (lokaal tarief) of mail voor eenvrijblijvend vrijblijvend bezoek aan nieuwe showroom! BelBel of mail voor een bezoek aanonze onze nieuwe showroom! Advertentie Lither Courant 2017.indd 1 Etruskenweg 15 • OSS • info@zorgenwelzijnbouw.nl Advertentie Lither Courant 2017.indd 1 Etruskenweg 15 • OSS • info@zorgenwelzijnbouw.nl of mail vooreen eenvrijblijvend vrijblijvend bezoek aan showroom! BelBel of mail voor aanonze onzenieuwe nieuwe showroom! Etruskenweg 15 • OSS •bezoek info@zorgenwelzijnbouw.nl Advertentie Lither Courant 2017.indd 1

Bel of mail voor een vrijblijvend bezoek aan onze nieuwe showroom!

Advertentie Lither Courant 2017.indd 1 Advertentie Lither Courant 2017.indd 1

10-01-17 21:21

10-01-17 21:21 10-01-17 21:21 10-01-17 21:21

10-01-17 21:21 10-01-17 21:21

Etruskenweg 15 • OSS • info@zorgenwelzijnbouw.nl Bel of mail voor een vrijblijvend bezoek aan onze nieuwe showroom!

Advertentie Lither Courant 2017.indd 1 Advertentie Lither Courant 2017.indd 1 Advertentie Lither Courant 2017.indd 1

Advertentie Lither Courant 2017.indd 1

10-01-17 21:21 10-01-17 21:21 10-01-17 21:21

10-01-17 21:21

Profile for ThuisinhetNieuws

Berghs Contact 1701 17-1-2017  

Berghs Contact 1701 17-1-2017