Page 1

DEL2

Version 24.06.2011

64 64

63 63

25 25

22 22 21 21 24 24 17 17 19 19 09 20 12 09 20 12 23 23 14 15 15 14

26 26

44 44

47 47 50 50 49 48 4849

31 31

40 40

06 06

16 16 18 18 10 10 11 13 13 11 08 08

29 29

34 34

41 41 42 42 43 43 45 46 45 46

07 07

28 28

30 30

35 36 36 35 37 37

32 32

27 27

05 05

01 01

33 33

38 38 39 39

04 04

02 02 03 03 51 51

52 52 53 53 62 62 59 59 58 58

54 54

61 61 60 60

57 57

55 5556 56 5556

Redegørelse om R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune AREALER DER GENNEM LOKALPLANLÆGNING KAN OVERFØRES FRA LANDZONE TIL SOMMERHUSOMRÅDE


111000

Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

1 :2 .0 0 0 999 666 444

R-område nr. 26 Dette areal, er ét af to ormåder (R-område nr. 25 og 26), på nordlige side af Fugsløvej, som er fuldt udbyggede fritidsområder i landzone. 777

K

DT

555

Ortofotoet fra sommeren 2008 bag denne tekst, viser den aktuelle situtation i området ved R-område nr. 26.

rad 5T

rt2

Ko

333

A 333AA

.

0770 BOGENS SØVEJ 0770 BOGENS SØVEJ

N Oversigtskort, 1:25.000

86


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N 222555 222333

2.500 m²

22244

222111

100 m 0

50 m

1:2.000

222222

17100 RVEJJ 171 ENE ENEBÆ BÆRVE

222000

11155

111999

111888

111333 999AAA

444888

999

111444

2266 999

Areal = 50.750 m²

777 555 111222

888 111000

333AAA

4685 LLE 4685 LÆR KEALLE LÆRKEA

777

888

333 555 666

Byzone Sommerhusområde

111AAA

R-område Byzone Byzone

444

Byzone

Byzone Byzone

Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

333

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

555000

Vej udlagt på matrikelkort

111

222

111

Matrikelskel

Hav

222

Bygning

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

555222

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

222555

Hav 4411 E EJJ 2211 V V Ø Ø S S L L G Hav UG FFU Hav

87 111999

22111 222


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N Der er ingen bygge- og beskyttelseslinjer, eller registreringer efter naturbeskyttelseslovens § 3, inden for R-område nr. 26. Den øveste del af området, Enebærvej 25 (matr. nr. 36 d) er omfattet af fredning.

2.500 m²

100 m 0

50 m

1:2.000

Signaturforklaring Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

88


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

For både R-område nr. 25 og 26 gælder det, at områderne er udbygget gradvist gennem mange årtier, og siden 1970 gennem enkelt-tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelser). I R-område nr. 26 er bebyggelsen både yngre og noget mere homogen end i Rområde nr. 25. Det er Syddjurs Kommunes opfattelse, at en samlet lokalplanlægning af området vil kunne lette administrationen af området, og samtidig kunne sikre en ensartet og kvalitativ udvikling af området fremover. I denne forbindelse finder Syddjurs Kommune, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at området, der allerede har fungeret som sommerhusområde i mere end 70 år, og i dag stort set er udbygget, med ialt 30 sommerhuse, overføres fra landzone til sommerhusområde.

Oversigt over grundstørrelser og byggeri inden for R-område nr. 26 Adresse Fuglsøvej 52 Enebærvej 1 Enebærvej 1A Enebærvej 2 Enebærvej 3 Enebærvej 3A Enebærvej 4 Enebærvej 5 Enebærvej 6 Enebærvej 7 Enebærvej 8 Enebærvej 9 Enebærvej 9A Enebærvej 10 Enebærvej 12 Enebærvej 13 Enebærvej 14 Enebærvej 15 Enebærvej 18 Enebærvej 19 Enebærvej 20 Enebærvej 21 Enebærvej 22 Enebærvej 23 Enebærvej 24 Enebærvej 25 Enebærvej 26 Lærkealle 1 Lærkealle 2 Lærkealle 3 Lærkealle 5 Lærkealle 7 Lærkealle 8 Lærkealle 9

Grundstørrelse / m²

Sommerhus opført / årstal

Sommerhus / m²

1.000 1.050 2.010 1.020 1.040 1.320 1.020 1.060 1.020 1.010 1.100 963 1.943 1.000 1.000 2.017 2.028 1.986 1.155 1.504 1.000 2.136 1.000 1.475 1.000 7.818 1.000 1.050 1.010 1.050 1.420 2.530 1.000 1.670

1930 / 2006 1975 1963 2007 2003 1936 Ubebygget 1967 / 1999 1938 1930 1938 / 1998 1950 / 2006 1950 1964 1959 / 1968 1951 1942 / 2005 2005 1947 / 1969 1958 / 1991 1947 / 2008 1960 1988 1950 Ubebygget 2008 Ubebygget 1988 1937 / 1960 2006 2007 2007 Ubebygget 1951

15 / 91, ialt 106 57 42 60 64 47 0 76 68 27 57 92 124 55 37 52 26 / 66 , ialt 88 109 63 70 115 43 58 71 0 74 0 100 12 / 17, ialt 29 77 63 61 0 60

89


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-område nr. 27.

R-område nr. 27 Dette areal dækker én enkelt ejendom, som er beliggende direkte op af eksisterende sommerhusområde. Er den bebygget med et sommerhus ...? - hvad med strandbeskyttelseslinjen?

N

1:2.000

DTK Kort25 Trad.

N

Oversigtskort, 1:25.000

90


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

11

JJ D DVVEE OVVEE HO NSSH GEEN OG B BO

33 55

77

00775500

99

11 11

13 13

15 15

Areal = 2.488 m²

Byzone

17 17

27

Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

2.500 m²

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel Hav

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

100 m 0

50 m

1:2.000

Hav

Hav

91


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

Signaturforklaring Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

92

2.500 m²

100 m 0

50 m

1:2.000


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Dette område omfatter en enkelt ejendom på 2.488 m², hvoraf godt halvdelen udgør den 12 m høje bakke, Korshøj, som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Ejendommen, som har adressen Bogenshovedvej 17, 8400 Ebeltoft, er bebygget med et 165 m² stort sommerhus fra 1975. Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at dette store sommerhus, som er opført meget tæt på kysten, og tæt på bakken Korshøj, bliver overført til sommerhusområde i forbindelse med en lokalplanlægning af otte andre sommerhuse langs Bogenshovedvej.

93


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 28-29-30

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-områderne nr. 28-29-30.

Arealet inden for R-område nr. 28 dækker én enkelt ejendom på 2.922 m², der har adressen Fuglsøvej 41, og som er beliggende direkte op af eksisterende sommerhusområde. Ejendommen er bebygget med et 161 m² stort sommerhus fra 1976. Ejendommen er omfattet af fredning, men undtaget for strandbeskyttelseslinje. Ejendommen ligger tæt på kysten. Det er Syddjurs Kommunes vurdeirng, at denne ejendom, i lighed med R-område nr. 27, bør overføres til sommerhusormåde ifbm. en planlægning af hele sommerhusområdet. De to andre R-områder, nr. 29 og 30, er små hjørner og striber, der ligger i landzone, selv om resten af den ejendom de hører til, ligger i sommerhusområde. Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at disse to arealer bør overføres til sommerhusområde gennem en planlægning af området som helhed.

N

1:2.000

N

1:2.000

N

1:2.000

94


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

33

10 10

28

JJ VVEE SS SSTT OLL HO RH R NEE N EEJJ

55

12 12

77

8800 1155

20 20

22 22

N

Areal = 2.922 m²

41 41

22

2.500 m²

99

24 24

100 m 0

50 m

1:2.000

11 11 43 43

26 26

29

34 34

55

15 15

77

88

36 36

12 12

12 12

5B 5B

33

1A 1A 4A 4A

9922 8800

UUDD SSIIGG TTEE NN

N

11

66 38 38 44

42 42

10 10

13 13

JJ VVEE SSTTSS OLL HO R RH N NEE EEJJ

JJ VVEE ØØ LLSS G G FFUU

Areal = 447 m² 30 30

4411 2211

33

32 32

14 14

40 40

5A 5A

21 21

19 19

16 16

22

11 55

7A 7A

32 32

Sommerhusområde

44 44

44

2200 0077

17 17

46 46

88

14 14

14 3014 30

R-område Målforhold: 38 1:2000 38 R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Bygning skel 42 Matrikel 42 Vej udlagt på matrikelkort 38 38

10 10

36 36

Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel Hav

Matrikelskel 12B 12B

Bygning Bygning 40 Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på40 matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav 48Bygning 48

19 19

22

HY HYB Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Sommerhusområde Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Byzone

Byzone R-område Byzone Byzone

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

SSO OM MM ME R RLLYY 15 E 15 VVEE JJ17A 17A 778899 55

Areal = 169 m²

Byzone

34 34

Sommerhusområde

66

30

14 14

99

26 26 7B 7B Byzone

EEJJ RRVV Æ Æ ÅÅBB BBLL N

9

18 18

11 11

13 13

10 10 24 24

33

12 12

22 22

8820 20

66

44

14 14

8800 1155

48 48

77

Hav

Hav Hav

Hav

Hav

12A 12A 19 19

95

10 10 16 16

21 21


JJJ EEEJJJ VV VV VEE ØØØV SS SS SØØØ LLLS GG GLLL UUUGG FFFFFFUUU

111 111444444111 222222111

EEJJJJJ VV VV VEEE RRRV Æ Æ Æ Æ ÆRR BBBÆ LLLÅ ÅÅÅ ÅBB B BBB BLLL

30

11

22000 000007777722200

22

44

!

55

44

66

66

33

Uoverenstemmelser mellem ejendomsgrænser og zonegrænser, hvor zonegrænsen bør justeres.

33

22

1A 1A

11

!

10 10

88

7A 7A

88

5A 5A

7B 7B

5B 5B

77

99

12A 12A

12B 12B

14 14

10 10

12 12

!

3330 3330 3330 NVEJ 3330 NVEJ HYBENVEJ HYBE NVEJ 3330 3330 HYBE NVEJ HYBE HYBE

14 14

13 13

11 11

29

15 15

17 17

4A 4A

22

11 11

14 14

66

16 16

16 16

17A 17A

46 46

16 16

!

SSS O O O S SO M M O OM M M M MM M EE EE ME RRR ER LLL RL LYYY VV VV YV EEE VE JJJ EJ J7 77 77 888 78 999 89 9555

44

En ubebygget stribe sommerhusområde, der bør tilbageføres til landzone

19 19

14 14 20 20

!

40 40

30 30

24 24

21 21

!

48 48

42 42

26 26

22 22

12 12

33

kan disse arealer bebygges, når de er omfattet af strandbeskyttelse? Bør de tilbageføres til landzone?

18 18

44 44

18 18

88

10 10

! 55 77

28

Et mindre ubebygget areal, som bør overvejes tilbageført til landzone.

19 19

38 38

32 32

36 36

34 34

!

99

13 13

11 11

15 15

41 41

N

Målforhold: 1:4000

Oversigtskort, 1:25.000

kan disse arealer bebygges, når de er omfattet af hhv. fortidsmindebeskyttelse og strandbeskyttelse? Bør de tilbageføres til landzone?

43 43

N

1:4.000

DTK Kort25 Trad.

8800000 1111155555888

UDDD UUU U DDDS SI I SSS GTT GG GIG IIG ENNN EEE TTTE NNN

96 EEEJJJJJ VVV VEEE SSV TTT TSSS SST L LL LL LSSS O O O O O H H H RR R RHHH EEER NN JJN N NEEE E EE EE EJJJ

999999222222888 888000000

I området er der generelt en del arealer inden for sommerhusområdet, der formentlig ikke kan bebygges, fordi det drejer sig om smalle striber og hjørner, eller områder inden for fortidsmindebeskyttelseslinje eller strandbeskyttelseslinje. I forbindelse med en planlægning af området, bør det undersøges, om disse arealer bør tilbageføres til landzone. (jf. de røde udråbstegn på dette kort).

Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011


97

© KMS, © copyright, © Syddjurs Kommune, © Miljøministeriet

NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret

Signaturforklaring

1:4.000

N

Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 31-32 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-områderne nr. 31-32.

Arealet inden for område nr. 31 dækker helt eller delvis fem ejendomme, hvoraf de fire er bebygget. Baggrunden for at dette område er opstået kan ikke umiddelbart forklares. Siden 1994 har nabo-ejendommen mod syd været omfattet af Lokalplan nr. 188 for Fuglsøcenteret. Baggrunden for område nr. 32 kan heller ikke umiddelbart forklares. Under alle omstændigheder er dette R-område idag forældet, da det nu ligger inden for den gældende Lokalplan nr. 188 for Fuglsøcenteret. N

1:2.000

N

1:2.000

98


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Areal = 9.381 m²

N

31

100 m

40 40

7A 7A

88

55 2.500 m²

22

99 1:2.000

JJ VVEE EERR NNGG SSAA NN RRAA GG

77

50 m

33

2277 2255

13 13

0

119999 00

15 15

11

17 17

77 33

Byzone Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

6A 6A

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone

Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område 13 13 Sommerhusområde R-område R-område Sommerhusområde R-område Vej udlagt på matrikelkort

11 11

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

88

Hav Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning

Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

Hav

Hav

32

Areal = 3.947 m² 88 10 10

16 16

24 24

HAVESAN HAVESANGERV GER

22

99


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N Bakketop, der skal friholdes for bebyggelse 2.500 m²

100 m 0

50 m

1:2.000

En lille stribe sommerhusområde, der bør tilbageføres til landzone.

! Det bør i forbindelse med en planlægning af området undersøges, om denne ubebyggede areal i sommerhusområde, skal tilbageføres til landzone.

!

!

Signaturforklaring Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

100

Favshøj, 97 m over havniveau.

N

1:2.000 Sommerhus på Gransangervej 7A, der ligger i kote 89 m.


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 31 om fatter de fem ejendomme på Gransangervej 8420 Knebel: - Nr. 3, bebygget med et 69 m² stort sommerhus fra 1968. - Nr. 5, bebygget med et 48 m² stort sommerhus fra 1971. - Nr. 7, ubebygget. Ejendommen er fremkommet ved udstykning i 1971. - Mr. 7A, bebygget med et 74 m² stort sommerhus fra 1971.

Sommerhuset på Gransager 7A ligger for foden af den 97 m høje bakke ”Favshøj”. Ved en lokalplanlægning af området skal det sikres, at der ikke bygges noget på selve bakken.

- Nr. 9, bebygget med et 76 m² stort sommerhus fra 1969. Da ovennævnte område allerede har fungeret som et sommerhusområde siden slutningen af 1960’erne, og ikke er omfattet at fredning eller naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, eller af registreringer efter naturbeskyttelseslovens § 3, er det kommunens vudering, at det ville være hensigtsmæssigt for den fremtidige administration af området, hvis R-område nr. 31 bliver overført til sommerhusområde gennem lokalplanlægning. I forbindelse med en kommende planægning bør det samtidig undersøges, om en mindre trekantet stribe sommmerhusområde på matr. nr. 9 b Fuglsø By, Vistoft, bør tilbageføres fra sommerhusområde til landzone, og om et ubebygget areal på Gransagervej 13 også skal tilbageføres til landzone.

DTK Kort25 Trad.

R-område nr. 32 blev i 1994 omfattet af Lokalplan nr. 188 for Fuglsøcenteret, der udlægger Fuglsøcenterets bygninger og arealer til hotel-, kursus- og idrætsformål med tilhørende idrætsfaciliteter, til idræts- og rekreative formål, samt til fritliggende overnatnings- og feriehytter. Af lokalplanens § 2 fremgår det, at området skal forblive i landzone. Det fremgår ikke af lokalplanen, at R-område nr. 32 dækker en del af lokalplanområdet. R-område nr. 32 må på denne baggrund anses for at være blevet forældet, efter den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 188.

N

Oversigtskort, 1:25.000

101


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 33 Ca. 8.500 m² af dette areal er blevet overført fra landzone til sommerhusområde gennem Lokalplan nr. 218, som er endeligt vedtaget af Byrådet i den tidl. Ebeltoft Kommune den 8. april 1999. Det tidl. Århus Amt gjorde ikke indsigelse imod lokalplanen. Jf. planlovens § 29.

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-område nr. 33.

Den del af R-området, der ligger syd for Lerbjergvej, skal ikke overføres til sommerhusområde, da der er tale om en smal stribe jord, der følger en vej, der ikke længere findes i marken, og som ikke har nogen funktionel forbindelse til sommerhusområdet. Tilbage er der et ca. 975 m² stort areal, af den 5.374 m² store ejendom, matr. nr. 11 y Begtrup By, Vistfoft. Det 975 m² store areal består af en skrænt ned til Lerbjergvej og bør efter kommunens vurdering ikke overføres fra landzone til sommerhusområde. Det kan derfor konkluderes, at de relevante dele af R-område nr. 33 allerede er overført, mens resten bortfalder.

DTK Kort25 Trad.

je Lerb

rgve

j

N N 1:2.000 Oversigtskort, 1:25.000

102


O TTO

Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

99

10 10

N

1:2.000

12 12

12 12

11 11

17 17

13 13

12 12

22

44

88

2725 EJ 2725 URVEVEJ GULSPURVEV GULSP 17 17

14 14 14 14

66

10 10

55

33

11

77

15 15

16 16 18 18

77115555 EJJ VE RV ER GE NG AN SA VS OV KO S SK

11 11

88

11 11 99

55 77

22 22

20 20

24 24

13 13

J 2870 ANGERVE HAVESAN HAVES GERVEJ GERVEJ 2870 HAVESAN

9A 9A

Kortudsnit i målforhold10 1:2.000, der med en gennemsigtig gul flade viser det areal, som er 10 omfattet af Lokalplan nr. 218, hvor den tidl. Ebeltoft Kommune i 1999 overførte ca. 8.500 m² 99 13 13 13 til sommerhusområde, uden13 landzone indsigelse fra det tidl. Århus Amt.

26 26 44

11 11

77

L

erg erbj

Matr. nr. 11 y

vej

44449900

2.500 m²

Byzone

Areal = 13.099 m²

Sommerhusområde

33

100 m 0

50 m

1:2.000

Byzone R-område

Byzone Byzone

Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde R-område

Sommerhusområde R-område R-område Sommerhusområde R-område Vej udlagt på matrikelkort © Syddjurs Kommune, © KMS, © copyright, © Miljøministeriet, © Cowi R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Hav

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

Hav

Hav

103


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 34 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-område nr. 34.

Der er her tale om en smal stribe landzone, der er beliggende imellem eksisterende sommerhusområde og et eksisterende byzoneområde. Arealet må oprindeligt være opstået som følge af unøjagtige kort over området. Hele R-området, incl. den tilstødende vej, bør overføres fra landzone til sommerhusområde.

DTK Kort25 Trad.

N N 1:2.000

104

Oversigtskort, 1:25.000


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune 8E 8E Juni 2011 8G 8G

31 31 12 12

8H 8H

29 29

10 10

8K 8K

8A 8A 19G 19G 19F 19F

23 23

37 37

19C 19C

19E 19E

39 39 45 45

19A 19A

HA HAVB VBOV 28677 EJ 286 OVEJ

17 17

51 51

43 43

14 14

17 17

15 15

49 49

11 11 16 16

22 22

20 20 10 10

13 13

15 15 11 11

11

99

18 18 88

HH AAVV BBAA KKKK EENN 99

11 11

99

77

15 15

5555 2288 EEJJ RRVV GEE G VVAA HHAA

47 47 H HA AVVB BA AK KK KEEN N 22 886600

12 12

N

8B 8B

21 21 25 25

41 41

8C 8C

8I 8I

27 27

To sommerhuse, på hhv. Havbakken 49 og 51, er opført ude i landzone i hhv. 1974 og 1978

8D 8D

8F 8F

13 13 11 11

33

77

55

22

24 24

66

4B 4B 55

2288 6600

44

12 12

10 10

14 14

33

77

22 55

Areal = 2.319 m²

55

88

11 33

44

66

64 2864 VEJJ 28 VBLIK HA LIKVE HAVB

34 H HA AVV B BA AK KK KEE N N

Byzone Sommerhusområde

Byzone

72 72

228866 00

Byzone

Byzone R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

2.500 m²

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel Hav

11

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

100 m 0

50 m

1:2.000

Hav

Hav

105


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 35-36

1:2.000

N

DTK Kort25 Trad. 106

Oversigtskort, 1:25.000

De to områder må oprindeligt være opstået som følge af unøjagtige kort over området.

N

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-områderne nr. 35-36.


JJU UP PIITTE E

10 10 12 12

44

993322 00

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

99

12 12

15 15

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

SSTTEE LLLLA 14 AVV 14 EEJJ 880055 00

33

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

13 13

Bygning

Matrikelskel

11 11

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

55

88

77

Byzone

Byzone Byzone

Hav Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

88

UURR 66 AANN IIAAVV EEJJ

55

44

Sommerhusområde

77

77

99

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

10 10

Hav

Hav

77

99

22 22 18 18

28 28

20 20

26 26

32 32 30 30

55 77 14 14

16 16 18 18 11 11

15 15

10 10

13 13

99

11 11

13 13 15 15 20 20

17 17

14 14

66

6A 6A

10 10

88

19 19

EJJ 8877 VE EV E N N R R E E J T T J S VS YV SY S 33

77

11 11

55

16 16 13 13

36

Areal = 1.181 m²

0

17 17

O OR RIO ION NV VE EJJ 55660000

50 m

40 40

42 42 50 50

15 15 17 17

100 m

O O R R G G E E N N S S T T J J E ER RN NE EV VE EJJ 55004411

1:2.000

24 24

38 38

48 48 52 52 19 19

21 21

34 34

36 36

44 44

64 64

C CA A R R L L S S V V O O G GN NS SV VE EJJ 11112200

2.500 m²

11 11

13 13

46 46

54 54

62 62

56 56

60 60

18 18

TEN AFFTE A NS STJ TJE ER RN NE EV VE EJJ 00 0040 40

35

88

12 12 10 10

14 14

99

66

16 16

Hav

58 58

Areal = 387 m²

21 21

10 10

33

11

Byzone

66

N

SSAA TTUU RRNN VVEE JJ 6644 3355

44

22

11

66

22

Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

107


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Signaturforklaring

N

Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret

35

100 m

NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

Smalle hjørner og striber, der skal tilbageføres fra sommerhusområde til landzone?

108

36 !

, © copyright, © Syddjurs Kommune, © Miljøministeriet

0

2.500 m²

50 m

1:2.000

!


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 35 er en 387 m² stor stribe landzone, der ligger langs den nordlige ejendomsgrænse af Carlsvognsvej 58, 60, 62 og 64. Et par udhusbygninger og andre anlæg til sommerhusformål ligger delvist inde i R-området. R-området er ikke omfattet af fredning, eller natrubeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer eller af registreringer efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt for den fremtidige administration af området, hvis denne stribe landzone bliver overført til sommerhusområde gennem lokalplanlægning. R-område nr. 36 er et 1.181 m² stort trekantet areal, som er 118 m langt og kun 20 m bredt på det bredeste sted. Næsten hele R-området ligger på matr. nr. 3 b Torup By, Tved, og er registreret som den beskyttede naturtype ”eng”, efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kun godt 36 m² af R-området ligger inde på den 1.200 m² store ejendom, matr. nr. 3 y Torup By, Tved, der der bebygget med et 92 m² stort sommerhus fra 1980. Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at R-område nr. 36 ikke bør overføres fra landzone til sommerhusområde, da stort set hele området nu ligger i et beskyttet naturområde. De 36 m² landzone på matr. nr. 3 y bør dog fortsat kunne overføres til sommerhusområde, når området ved lejlighed skal gennemgå en nærmere planlægning. I området er der, af uforklarlige årsager, udlagt nogle ubenyttede trekanter af sommerhusområde nord og syd for R-område nr. 36. Jf. de røde udråbstegn på kortet til venstre. I en kommende planlægning af dette område, bør det overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt, at overføre disse ubenyttede trekanter tilbage til landzone, da arealernes meget uhensigtsmæssige afgrænsninger gør dem uegnede til sommerhusbebyggelse.

109


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

110

1:2.000

N

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-områderne nr. 37-38-39.

R-område nr. 37-38-39 De tre områder må være opstået som følge af unøjagtige kort og uklarhed omkring vejens forløb i marken.


G IIG PPVV U U R R G GTT E E B B

15 15

15A 15A

44

21 21

23 23

13 13

99

15 15

Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

9A 9A

14 14

44

12 12

33

66

11 11

11

N

7700 8822 J J EE EEVV N N R R JJEE SSTT

33

9B 9B

Areal = 1.595 m²

44

55

22

11 11

99

12 12

11

33

17 17

37

99

13 13

66

C C A A SSSS IIO OPP E E IIA AVV EE J J 11113 311

Areal = 1.174 m²

39

11 88

14 14

10 10

8A 8A

12 12

3A 3A

99

77

55

14 14

M M E E TTEEO OR RVV E E JJ 44 994455

2.500 m²

100 m 50 m

Byzone

Sommerhusområde

55

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Hav

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

22

Vej udlagt på matrikelkort

Areal = 1.291 m²

Byzone

Byzone

Byzone R-område Byzone Byzone

38

5A 5A

1:2.000

Sommerhusområde

44

0

66

77

88

10 10

25 25

19 19

17 17

13 13

MEE M

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

Hav

Hav

111


112

H

im

NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

m

v er

Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret

Signaturforklaring

ej

38

0

2.500 m²

100 m

d ve 13 s d ej la iav p e pe nd sio e V as C

37

1:2.000

50 m

39

N

Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

For de tre områder gælder det, at der ikke er fredning, ingen bygge- og beskyttelseslinjer, eller registreringer efter naturbeskyttelseslovens § 3 på områderne (på nær en mindre del af matr. nr. 5 æ og 5 z Tillerup By, Tved). Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at overføre de tre områder landzone til sommerhusområde, i forbindelse med en lokalplanlægning af området. I denne forbindelse bør vejen, Himmervej, også overføres til sommerhusområde, sammen med vendepladsen ved Cassiopeiavej 13. Der er en del andre planlægningsmæssige problemer i dette område, hvor der fx. på matr. nr. 9 e Tved By, Tved, (Begtrupvig Strandvej 13), er opført et 55 m² stort sommerhus i 1959. Zonegrænsen blev efterfølgende i 1970, lagt sådan, at næsten hele sommerhuset nu ligger i en smal stribe landzone, mens resten af den 3.644 m² store ejendom ligger i sommerhusområde. Da den nye strandbeskyttelseslinje i 2002 efterfølgende blev fastlagt, er hele ejendommen, incl. bygningerne, friholdt for strandbeskyttelse. Selv om den smalle stribe landzone på matr. nr. 9 e ikke er et R-område, så ville det være hensigtsmæssigt at overføre det til sommerhusområde.

DTK Kort25 Trad.

N

Samtidig er der smalle striber af sommerhusområde, udlagt på søsiden af Begtrupvig Strandvej, der siden 1937 har været omfattet af strandbeskyttelseslinje. Disse striber strandareal, som ikke kan bebygges, burde tilbageføres til landzone.

Kommune, © KMS, © copyright, © Miljøministeriet Oversigtskort, 1:25.000

113


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-område nr. 40.

R-område nr. 40 Dette område ligger inde midt på Mols, ca. 1,3 km fra den nærmeste kyststrækning mod nord. Det er uklart hvordan området er opstået ved udstykning i 1976. Under alle omstændigheder er området i dag delvist udbygget med sommerhuse. N

1:2.000

114


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

Areal = 11.340 m² IIEENN SSTT EE LLDD HHYY

40

4400 3333

NN IIEE T T SS EE G G NN LLII V V E RRE 33

4400 6600

11

N N TTIIEE LLSS PPEE OPP PPO

55 22

77

6600 5588

22

11

44

24 24

44

66

33

2.500 m²

32B 32B

30 30

100 m 0

50 m

1:2.000

40 40

Byzone

Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

38 38

34 34 36 36

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Hav

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

Hav

Hav

115


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

Signaturforklaring Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

116

2.500 m²

100 m 0

50 m

1:2.000


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Det 11.340 m² store R-område nr. 40 består af seks ejendomme: - Hyldestien: Nr. 2, på 1.683 m², bebygget med et 39 m² stort sommerhus fra 1978. Nr. 4, på 1.850 m², som er ubebygget. - Revlingestien: Nr. 1, på 1.518 m², bebygget med et 60 m² stort sommerhus fra 1977. Nr. 3, på 1.508 m², som er ubebygget.

DTK Kort25 Trad.

Nr. 5, på 1.431 m², som er ubebygget.

Nr. 7, på 1.349 m², som er bebygget med 73 m² stort sommerhus fra 1996. Området er ikke omfattet af fredning, af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, eller af registreringer efter naturbeskyttelseslovens § 3. Området har delvist fungeret som sommerhusområde siden slutningen af 1970’ erne. De seks ejendomme er alle opstået som selvstændige ejendomme, ved en udstykning der blev godkendt af det tidligere Matrikeldirektorat den 23. februar 1976. Der er således ikke tale om ejendomme, der er udstykket før 1970. Der er således heller ikke tale om, at byggeretten på de enkelte ejendomme er bortfaldet som følge af, at den tidl. By- og Landzonelov trådte i kraft den 1. januar 1970. Ejerne af de enkelte ejedomme må således have en berettiget forventning om at få tilladelse til at opføre et sommerhus på hver af de seks ejendomme. Som følge af ovenstående er det Syddjurs Kommunes vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at overføre R-område nr. 40, fra landzone til sommerhusområde.

N Oversigtskort, 1:25.000

117


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 41 Det 1.458 m² store areal er en del af to eksisterene ejendomme, Titanvej 2 og Klithøjvej 2, der begge er bebyggede med sommerhuse. Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-område nr. 41.

Området er ikke omfattet af fredning, af naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, eller af registreringer efter naturbeskyttelseslovens § 3. Området har delvist fungeret som sommerhusområde siden starten af 1970’ erne. Kommunen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at overføre dette R-område til sommerhusområde. Selve vejen ind til området, Titanvej, bør også kunne overføres til sommerhusormåde.

DTK Kort25 Trad.

N

N

1:2.000

118

Oversigtskort, 1:25.000


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

19 19

N

12 12

11 11

99

18 18

8800 E EJJ 4466

11 11

20 20

17 17 16 16 15 15

44

77

99

66

13 13

22 77

12 12

33993300 ØJJ H HØ K KLLIITT

29

33

18 18

10 10 16 16

55

88

28 28

55

14 14

33

12 12

27 27

99

11 11

55

14 14

11 11

88

10 10 66

33 66

22

88

44

!

11

44

22

En smal stribe, der skal tilbageføres fra sommerhusområde til landzone?

33 33

32 32

35 35

002200 EJJ 99 VE NV AN TTIITTA

34 34

41

36 36

Areal = 1.458 m² Byzone Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

2.500 m²

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

100 m

Hav

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

0

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

Hav

Hav

10 10

88

50 m

1:2.000

9900 E EJJ 7744 V V D D E E V OV HO SH DS ØD KØ S SK 119


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 42-43 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-områderne nr. 42-43.

Disse to områder er fuldstændig overført fra landzone til sommerhusområde gennem Lokalplan nr. 197, som er vedtaget endeligt af Byrådet i den tidl. Ebeltoft Kommune den 18. januar 1996. I denne forbindelse er hele adgangsvejen, Fyrreklinten, også overført fra landzone til sommerhusområde. Det tidl. Århus Amt har ikke gjort indsigelse imod lokalplanen. Jf. planlovens § 29.

N

1:2.000

DTK Kort25 Trad.

N

Oversigtskort, 1:25.000

120


BB

32 32

28 28

Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

43 43 34 34 26 26

11

45 45

22 22 36 36 20 20

24 24

19 19

47 47

16 16 42 42

15 15

44 44

46 46

52 52

12 12

22200 N 222 EN NTTE KLLIIN EK RE RR YR FFY

11 11

50 50

77

48 48

56 56

58 58

53 53 55 55

57 57

54 54

10 10

99

51 51

00 222222

14 14

13 13

N EEN NTT IIN K KLL REE RR FFYYR

49 49

18 18

17 17

N

38 38

59 59

Areal = 757 m²

60 60

88

66 66 64 64

66

62 62

55

33

42

44

00 EJJ 774499 VE DV D E E V V O O H H S DS ØD KØ SK S

11

Areal = 2.502 m²

43

Byzone Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

2.500 m²

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel Hav

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

100 m 0

50 m

1:2.000

Hav

Hav

121 Målforhold: 1:2000


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-område nr. 44.

N

1:2.000

122

R-område nr. 44 Der er her tale om en relativ lille stribe landzone-areal af den 3.140 m² store ejendom, matr. nr. 56 bt Dejret By, Tved, der har adressen Skødshovedgård 34, Ejendommen er bebygget med 104 m² stort sommerhus fra 1970. Der ligger ingen bygningsdele inde i R-området.


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

2B 2B 2D 2D

12 12

2A 2A

2C 2C

10 10

88

66

1A 1A

11

22

44

33 55

SKØDS SKØDSHOVED HOVEDGÅRD GÅRD 7475 7475

14 14

32 32

16 16

30 30

20 20

18 18

22 22

17 17 15 15

28 28

26 26

24 24

21 21

19 19

7475 RD 7475 DGÅRD OVEDGÅ DSHOVE SKØ SKØDSH

Areal = 706 m²

44

39 39

41 41 34 34

36 36

38 38

40 40 37 37

35 35

Byzone Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

2.500 m²

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel Hav

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

100 m 0

50 m

1:2.000

Hav

Hav

123 Målforhold: 1:2000


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

Signaturforklaring Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

124

! Smalle hjørner og striber, der skal tilbageføres fra sommerhusområde til landzone?

2.500 m²

100 m 0

50 m

1:2.000


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Det pågældende R-område er omfattet af strandbeskyttelseslinje, efter naturbeskyttelseslovens § 15, og må derfor hverken bebygges, beplantes eller terrænreguleres. Kommunen ser på denne baggrund ikke noget grundlag for at overføre arealet fra landzone til sommerhusområde. I området, langs kysten, ligger der selvstændige ejendomme helt ned til vandkanten, som er omfattet af strandbeskyttelseslinje, men som er udlagt til sommerhusområde. I en evt. kommende planlægning af området, ville det være hensigtsmæssigt at undersøge, om disse strandbeskyttelsesarealer burde tilbageføres fra sommerhusområde til landzone.

DTK Kort25 Trad.

N

Oversigtskort, 1:25.000

125


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-område nr. 45.

N

1:2.000

126

R-område nr. 45 Der er her tale om en enkelt 2.410 m² stor sommerhusejendom, Stenbækvej 2, hvor en mindre trekant landzone på 742 m² ligger i landzone.


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Her ligger et meget stort uudnyttet areal på 48.000 m² i sommerhusområde, uden nogen nærmere planlægning. I forbindelse med en revision af kommuneplanrammer for området, bør det overvejes, om arealet skal tilbageføres til landzone, eller om det bør tilføjes til rammebestemmelserne, at dette område skal gennemgå en lokalplanlægning, inden evt. udstykning og bebyggelse.

PPPP EESS EENN SS VVEE JJ

N

!

En lille stribe sommerhusområde, der skal tilbageføres til landzone ?

8899 0000 2.500 m²

TT G GEE

22 00 119933

100 m

11

0

1100 1144 JJ VVEE E E DDUU

50 m

1:2.000

33

55

!

11 33 22

22

55

77

3355 8866 TT GEE G 66 N N Æ 33 VVÆ LLEE A A SSVV 44

99

88

99

Areal = 742 m²

11

G GR RA AN NVV Æ ÆN NG GEE TT

55 55

10 10

33 Byzone

15 15

Byzone

Byzone

88

Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

14A 14A

Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel Hav

Matrikelskel

14 14

12 12

Hav

Hav

10 10

772200 1 1 TT GEE 77 N NG Æ Æ RVV 99 Æ ÆR B B NEE EEN 11 11

Vej udlagt på matrikelkort Hav

44

66

Sommerhusområde Byzone Sommerhusområde Matrikel skel

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

24 2

22

Byzone R-område Byzone Byzone

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

26 26

2255 4466

77

11 11 Sommerhusområde 13 13

17 17

11

45

16 16

15 15

13 13

29 29 16 16 25 25

23 23

11

44

55 66

33 990044 T T 12 12 GEE N NG Æ Æ VV N NEE R R Ø Ø TTJJ 99 88

10 10

14 14

27 27

33

99

15 15

13 13

11 11

127

55

77

66


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Signaturforklaring Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

N

2.500 m²

100 m 0

50 m

1:2.000

128 © KMS, © copyright, © Syddjurs Kommune, © Miljøministeriet


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Ejendommen på Stenbækvej 2, 8420 Knebel, består af det 2.233 m² store areal matr. nr. 1 c Kvelstrup Hgd., Tved og det 177 m² store areal matr. nr. 39 f Dejret By, Tved. Tilsammen er ejendommen altså på 2.410 m². Ejendommen er bebygget med et 77 m² stort sommerhus fra 1925. En 1.491 m² stor del af matr. nr. 1 c består af sommerhusområde. Den resterende del på 742 m² ligger i landzone som et R-område, der kan overføres til sommerhusområde. Den 177 m² store matr. nr. 39 f ligger i landzone og er ikke registreret som et R-område. På luftfotos over området fremgår det, at matr. nr. 39 f ikke er en funktionel del af Stenbækvej 2, men at den fungerer som et areal til en nærliggende boldbane mod syd. Det er derfor kommunens vurdering, at matr. nr. 39 f fortsat skal være beliggende i landzone, selv om dette areal er registreret i matriklen, som en del af ejendommen Stenbækvej 2.

N

1:1.000

DTK Kort25 Trad. 1c

Sommerhusomr. R-område

39 f

N

Landzone

Et udhus på Stenbækvej 2 er delvist opført i sommerhusområde, delvist i landzone. Det er kommunens vurdering, at det vil være hensigtsmæsigt at overføre dette 742 m² store areal til sommerhusområde, sådan at hovedparten af ejendommen kommer til at ligge i sommerhusområde. I samme område, umiddelbart nord for Stenbækvej 2, på den østlige side af Stenbækvej, ligger et lille ca. 700 m² stort ubebygget areal i sommerhusområde, fordelt på to forskellige ejendomme. Ved en kommende planlægning af området, vil det være hensigtsmæssigt at undersøge, om dette lille areal fortsat bør være beliggende i sommerhusområde, eller om det bør tilbageføres til landzone.

ministeriet, © Cowi

Oversigtskort, 1:25.000

129


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation.

R-område nr. 46-47

N

1:2.000

130


77 Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

JJ 88113355

EJJ E KV Vsommerhusområde, Uoverensstemmelser imellem og skel gældende ejendomsskel ÆK Æ Budlagt NB EN TE ST S i marken. Et uudnyttet sommerhusareal, uden funktionel forbindelse til resten af området. Byzone Arealet burde tilbageføres til landzone. Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

N

!

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

99

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

!

Matrikelskel

Hav Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning

11 11 99

Vej udlagt på matrikelkort

46

EGEVE 1560 EGEVEJJ 1560

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning

Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

77

Hav

Hav

14 14

Areal = 246 m²

16 16

12 12

10 10

100 m

55

33

50 m

1:2.000

11

33

88

66

99

SSTT RA R AN ND DVV EEJ 9955 7700

77 33

44

22

!

55

VE EJJ 11668800 EV ME ELLM E 44 22

66

VVEE SSTT REE R

44

33

88

10 10

12 12

14 14

AH A HO OR RN NV VÆ ÆN NG GE ETT 0011 5544

66

88 55

10 10

77 12 12 99

14 14

11 11

16 16

ELME EL MEVE VEJJ 16 80 1680

0

4070 KOGLESTIEN KOGLESTIEN 4070

55

2.500 m²

!

Et stykke landbrugsareal, uden funktionel forbindelse med sommerhusområdet, som af uforklarlige årsager er udlagt til sommerhusområde, men som burde tilbageføres til landzone.

Bygning

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Et stykke af en vej til sommerhusgrunde, som burde ligge inden for sommerhusområdet.

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Areal = 1.255 m²

47 131 Målforhold: 1:2000


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Signaturforklaring

N

Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

2.500 m²

100 m 0

50 m

1:2.000

© KMS, © copyright, © Syddjurs Kommune, © Miljøministeriet 132


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Det eksisterende sommerhusområde ved R-område nr. 46 og 47 synes udlagt på en lidt tilfældig måde, hvor afgrænsningen ikke helt passer med de gældende ejendomsskel eller veje, som forløber i området. Eller også er det den efterfølgende udstykning, der ikke har fulgt de gældende zonegrænser. Generelt ville det lette den fremtidige administration af området, hvis afgrænsningen af dette sommerhusområde blev justeret, sådan at den blev sammenfaldende med det område som idag anvendes til sommerhusbebyggelse. Uudnyttede arealer uden funktionel forbindelse med det eksisterende sommerhusområde, og arealer med en uhensigtsmæssig afgrænsning, burde tilbageføres til landzone. Samtidig burde de områder, der ligger i landzone, men som anvendes til sommerhusbebyggelse eller som adgangsveje til sommerhuse, inkl. de to R-områder nr. 46 og 47 overføres fra landzone til sommerhusområde. Der er på de pågældende arealer, nr. 46 og 47 ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser. Der er ikke noget som taler imod, at disse to R-områder skulle kunne overføres fra landzone til sommerhusområde.

DTK Kort25 Trad.

N

Oversigtskort, 1:25.000

133


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 48-49 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området.

Der er på de pågældende arealer, nr. 48 og 49, ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er heller ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser. Der er ikke noget som taler imod, at disse to R-områder skulle kunne overføres fra landzone til sommerhusområde.

N

1:2.000

DTK Kort25 Trad.

N

Oversigtskort, 1:25.000

© KMS, © COWI

134


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

1

37 37 13 13

10 10

35 35

11 11

11 11

11

55

99 17 17

21 21

22

14 14

16 16 44 33

66

44

88

27 27

BBII NNDD EELL EEDD DDEE TT

88

29 29

31 31

77

19 19

22

39 39

33 33

15 15

99

23 23

22

11

25 25

0055 2200

18 18

12 12

10 10

Areal = 882 m²

48

49 Areal = 634 m²

HE H ELLH HØ ØJJ 2299 7700

55

Byzone Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

66

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

25 25

2.500 m²

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Hav

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning 36udlagt 36 Vej på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning

Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

00

100 m 0

50 m

1:2.000

Hav

Hav

135

33


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 50 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området.

Der er på det pågældende areal, nr. 50, ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er heller ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser. Der er ikke noget som taler imod, at dette lille R-område, som har været bebygget med to sommerhuse siden hhv. 1970 og 1974, skulle kunne overføres fra landzone til sommerhusområde. N

1:2.000

DTK Kort25 Trad.

N

Oversigtskort, 1:25.000

136


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

14 14 12 12

7 37

10 10

18 18

13 13 17 17

11 11

19 19 16 16

66

99

88

15 7700 9915 ØJJ 22 HØ ELLH H HE

77

55 44 11

22

20 20

23 23 22 22

21 21

33

Areal = 934 m²

2.500 m²

50

100 m 0

50 m

1:2.000

66

Byzone Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Hav

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning

Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

Hav

Hav

55

33227700 J J E E VV ØJJEE H HØ S S D D N UN H HU

77

137


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 51 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området.

Der er på det pågældende areal, nr. 51, ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er heller ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser. Der er ikke noget som taler imod, at dette R-område skulle kunne overføres fra landzone til sommerhusområde.

N

1:2.000

DTK Kort25 Trad.

Oversigtskort, 1:25.000

138

N


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

00 5599

FU FUG GLE LEVA VAD GÅR DG ÅRD D 21 2105 05 N

55

33 11

10 10

77

88 P PÅ Å

H HØ ØJJD DE N 5599445 EN 5

NI NIEL ELS S JE JENS NSEN ENS S VE VEJJ 53 5360 60

55

77

99

11 11

14 14

88

44

8645 VEJ 8645 ENS VEJ ENSENS SØRENS SVE SVEND ND SØR 33 77

99

11

55

Byzone

51

Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

Areal = 2.366 m²

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort 2.500 m²

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel Hav

Matrikelskel

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

100 m 0

50 m

1:2.000

Hav

Hav

Hav

90 9190 JVEJ EJ 91 HØJV ONHØ TR TRON

139


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

1:2.000 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-område nr. 52.

R-område nr. 52 En større stribe landzone på 1,37 ha, der ligger langs et eksisterende og stort set udbygget sommerhusområde. R-området er afgrænset mod vest af adgangsvejen til sommerhusområdet, der ligger midt på Helgenæs, i stor afstand (ca. 1,5 km) fra kysten. Der er inden for R-området ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser.

DTK Kort25 Trad.

Kommunen finder, at R-området godt kan overføres til sommerhusområde, gennem en lokalplan, som fastholder de nuværende grundstørrelser og det nuværende bebyggelsesmønster langs vejen.

N

Oversigtskort, 1:25.000

140

© KMS, © COWI


55 55 VEtilJJ Redegørelse EVE A AS SE O OUdkast for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

66

63 63 61A 61A

Byzone

62 62

Sommerhusområde

62A 62A

Byzone R-område

Byzone Byzone

Byzone Byzone

Sommerhusområde Byzone Sommerhusområde Matrikel skel

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone

R KIR GL GL.. KI

64 64

Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

52 52

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

22

51B 51B

54 54

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Hav Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning

53 53

Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

33

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

Hav

Hav

99

44

50 2350 G 23 RG ER BJJE EB KE IRK KIR GLL.. K G

13 13

2.500 m²

10 10

55 100 m 0

50 m

88

1:2.000

66

52

11 11

12 12

12A 12A

77

Areal = 13.729 m²

14 14

15 15 66 66

65 65

68 68

97 97 94B 94B

69 69

67 67

G GLL.. K IRK KIR KE EB BJJE RG ER G 223350 50

93A 93A

92A 92A

93 93

94A 94A

98 98

92 92 95 95

99 99 91 91 100 100

101 101

N 102 102

90A 90A

96 96

103 103

GL. GL. KIRK 104 KIRKEBJE EBJERG RG 2350 2350 104

105 105

141 Målforhold: 1:2000

1 10


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området ved R-områderne nr. 53-54.

R-område nr. 53-54 Der er på de pågældende arealer, nr. 53 og 54, ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er heller ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser. Der er ikke noget som taler imod, at disse to R-områder skulle kunne overføres fra landzone til sommerhusområde. N

Oversigtskort, 1:25.000

500 m

0

500 m

1 km 1500 m

Skala: 1:25.000 N

1:2.000

142


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011 Byzone Sommerhusområde

N

Byzone

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område Vej udlagt på matrikelkort

R-område

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

Matrikel skel

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Hav

20 20

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning

Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

10 10

Hav

10A 10A

Hav

10B 10B

2.500 m²

12 12

10C 10C 100 m 0

50 m

1:2.000

Uoverensstemmelser imellem udlagt sommerhusområde, og gældende ejendomsskel i marken. Uudnyttede arealer af sommerhusområde, som har uhensigtsmæssig afgræning burde tilbageføres til landzone.

54

Areal = 1.967 m²

88 10 10

12 12 77

16 16

14 14

99

! 55 EJJ 116611 VE ØJJV Ø H H E E L L L L E E

!

Areal = 244 m²

88

66

EJJ VE ØJJV HØ GH EG E

19 19

53

23 23 25 25

N 00664400 IEN STTIE GS RG 11 ER B BJJE 33 77

11 11

21 21

13 13

17 17

15 15 13 13

15 15

55

99

18 18

143


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 55-56

, © COWI

Oversigtskort, 1:25.000

N

DTK Kort25 Trad. 144

1:2.000

Der er på de pågældende arealer, nr. 55 og 56, ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er heller ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser. Der er ikke noget som taler imod, at disse to R-områder skulle kunne overføres fra landzone til sommerhusområde.

N

Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området.


88

N

56

Areal = 2.187 m²

11C 11C 13A 13A

100 m

13D 13D

13C 13C

1:2.000

50 m 2.500 m²

0

55

5A 5A

3B 3B

Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

55

4E 4E

Areal = 409 m²

5B 5B

Sommerhusområde

Byzone Byzone

R-område

33

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

77

11

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning 3A 3A

4D 4D

11

Vej udlagt på matrikelkort

4B 4B

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

6

7

55

66

44

14 14 22

10 10

11 11

6655 EJJ 1155 VE ØJJV Ø

Hav

Hav

145 33

33 44

88

Hav

22

16 16

Vej udlagt på matrikelkort

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

22

99

Hav

4C 4C

4A 4A

Byzone

22

4G 4G

4F 4F

4H 4H

44

3C 3C

5C 5C

66

88

99

10 10

SSII BBII RR IIEE NN

6655 3300

12 12

11 11

23 23

15 15

17A 17A

13B 13B

22 22

17B 17B

19 19

20 20

24 24

11A 11A

26 26

12 12

13 13

200 77882 EJJ EEVVE T T R OR SSO L L O SSO

14 14

10 10

15 15

13A 13A

17 17

10B 10B

11

44

10A 10A

77

00 556677 JJ VVEE N N AA LLIIKK E E PP

66

6A 6A

Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 57 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området.

Der er på det pågældende areal, nr. 57, ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er heller ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser. Der er ikke noget som taler imod, at dette R-område skulle kunne overføres fra landzone til sommerhusområde. N

1:2.000

DTK Kort25 Trad.

N

Oversigtskort, 1:25.000

146 © KMS, © COWI


JJ VVEE DDEE IINN SSMM NNEE AA SSVV

Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

4400 8866

Byzone Sommerhusområde

Byzone

N

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Hav Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

ALLLLIIK A KE EV VE EJJ 00 220000

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

Hav

Hav

10 10

12 12

14 14 11

44 44

55

66

18 18

66

5900 EJJ 2259 VE IBV RIB G GR

88

10 10

EJ 782 TEVEJ 78200 SORTEV SOL SOLSOR

33

33

33

22 22

20 20

77

55

BL BLÅM ÅMEJ EJSE SEVE VEJJ 07 30 0730

77

88

77

99

12 12

10 10

22

44

66

88

= 57 Areal 812 m²

17 17 14 14

33

11 11

77

11

12 12

55 2.500 m²

RØ RØRS RSAN ANGE GERV RVEJ EJ 63 6310 10

22

19 19

44

15 15 21 21

1:2.000

33 77

2200 7788 JJ EVVEE RTTE OR SSO OLL SSO

23 23

13 13

11 11

20 20

15 15

50 m

88

66

11 11

18 18

100 m 0

22 22

11 13A 13A

66

15 15 44

Målforhold: 1:2000 6A 6A

147


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 58-59 N

1:2.000 Dette ortofoto fra sommeren 2008 viser den aktuelle situtation i området.

148


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune 101 101 Juni 2011 97 97 82 82 Uoverensstemmelser imellem udlagt sommerhusområde, og gældende ejendomsskel i marken. Uudnyttede arealer af sommerhusByzone område, som har uhensigtsmæssig afgræning burde tilbageføres til landzone. 77

84 84

Sommerhusområde

Byzone C C

Byzone Byzone

C CA APP EE

R-område Byzone Byzone

EELLLL Sommerhusområde Byzone Sommerhusområde A A Matrikel skel

10 10

!

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone

Sommerhusområde

VVEE JJ 11 111100

11

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

55

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

88 på 88 Vej udlagt udlagt på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Hav Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

88A 88A

Vej udlagt på matrikelkort

88

59 59

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

Hav

Hav

33

59 Areal = 1.128 m²

66

90 90

44

JJ VVEE E E SS O O M M EE RRKK I I BB

7A 7A

4455 0055

77

7B 7B 7C 7C

55

3B 3B 2.500 m²

100 m 0

3A 3A

50 m

33

1:2.000

11 61 61

58

99

11

11 11

NY YKJJÆ N ÆR VE SV RS EJJ 54 546600

Areal = 977 m² 44

22

34 34

12 12

88

N

36 36

63 63 14 14

38 38 65 65

149


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

N

2.500 m²

Signaturforklaring Byzone Sommerhusområde R-område Fortidsmindebeskyttelseszone Fredet fortidsminde Fredninger Strandbeskyttelseslinje Sø- og å-beskyttelseslinje NBL § 3 vandløb 15 års genopdyrkningsret NBL § 3 OMRÅDER NBL § 3 Eng NBL § 3 Mose NBL § 3 Sø NBL § 3 Hede NBL § 3 Overdrev NBL § 3 Strandeng Slettede § 3 registreringer Kirke med indsigt Kirkeindsigtsområde Beskyttede diger Fredskov Ejerlavsgrænse Udlagt vej Skelgrænser fra matriklen

150

100 m 0

50 m

1:2.000


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

I dette område blev den nye strandbeskyttelseslinje på 300 m lagt helt op af den vestlige side af sommerhusområdet i 2002. En lille del af R-område nr 58 er derfor blevet omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Det gælder dog ikke selve den del, der anvendes som sommerhusgrunde til matr. nr. 3 ar, som derfor burde kunne overføres fra landzone til sommerhusområde. Selv om et stykke af Nykærsvej er blevet omfattet af strandbeskyttelseslinje, burde den også - i sin helhed - overføres fra landzone til sommerhusområde, da den fungerer som adgangsvej til sommerhusområdet. For så vidt angår R-område nr. 59, er dette område i 2002 - i sin helhed - blevet omfattet af strandbeskyttelseslinje. Der ses på denne baggrund ikke noget grundlag for at overføre dette R-område fra landzone til sommerhusområde, da det ikke kan bebygges.

DTK Kort25 Trad.

N Oversigtskort, 1:25.000

151


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 60-61 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området.

DTK Kort25 Trad.

Der er på de pågældende arealer, nr. 60 og 61, ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er heller ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser. Der er ikke noget som taler imod, at disse to R-områder skulle kunne overføres fra landzone til sommerhusområde. N

1:2.000

N

Oversigtskort, 1:25.000

152

500 m

0

500 m Skala: 1:25.000

1 km 1500 m


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

00 47 47 43 43

45 45

55 55

49 49

53 53

51 51

75 75

57 57

N

77 77

77 73 73 71 71 58 58 59 59

60A 60A 60 60

0B 0B

61 Areal = 1.349 m²

60F 60F

64 64

66 66

LLAV

62 62

79 79

81 81

2.500 m²

CAPE

60E 60E

EJ

61 61

100 m 0

83 83

85 85

50 m

1:2.000

87 87

60

78 78 76 76

74 74

Byzone Sommerhusområde

Byzone

Byzone Byzone

89 89

Areal = 774 m²

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde Byzone Sommerhusområde Matrikel skel

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone

Sommerhusområde

99 99

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

91 91

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel Hav

Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

82 82

97 97

Vej udlagt på matrikelkort

101 101

Bygning

Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

Hav

Hav

84 84

77 10 10

CA C APP EELLL LA AVVEE JJ

153 103 103


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 62 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området.

N

1:2.000

DTK Kort25 Trad.

N

Oversigtskort, 1:25.000

© KMS, © COWI

154

Der er på det pågældende areal, nr. 62, ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er heller ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser. Der er ikke noget som taler imod, at størstedlen af dette R-område skulle kunne overføres fra landzone til sommerhusområde, bortset fra den nordligste del, der udgør et meget lille areal af en selvstædig ejendom langs Capellavej.


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011 Byzone Sommerhusområde

Byzone

N

Byzone Byzone

R-område Byzone Byzone

Sommerhusområde

Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone Byzone Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

Vej udlagt på matrikelkort

R-område R-område Matrikel skel Bygning Matrikel skel Matrikel skel Matrikel skel

Bygning

66

Vej udlagt udlagt på på matrikelkort matrikelkort Vej Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel

Matrikelskel

Hav Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

88

Vej udlagt på matrikelkort

10 10

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

Hav

12 12

Hav

Hav

55 14 14

77 99

111100 JJ 11 AVVEE LLA EELL APP CA C

TTE ER RH HA AG GE EV VE EJJ 77553355

AAPP O OLL LLO OVV EEJJ

24 24

16 16

22 22

11 11

0022 5500

18 18 20 20

48 48 50 50

13 13

46 46

38 38

34 34 36 36

42 42

40 40

Denne lille del af R-området på 79 m² bør ikke overføres.

64 64

54 54

15 15

!

56 56

62 62

58 58

60 60

19 19

Areal = 1.635 m²

62

66 66

52 52

44 44

14A 14A

14 14 2.500 m²

23 23

82 82

25 25

100 m 0

84 84

86 86

50 m

16 16

1:2.000

88A 88A

18 18

88B 88B

27 27 22 22 20 20

88C 88C

24 24

155

26 26

28 28 26A 26A

31 31

33 33


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

R-område nr. 63 og 64 Ortofotoet fra sommeren 2008 herunder viser den aktuelle situtation i området.

Der er på de pågældende arealer, nr. 63 og 64, ingen arealrestriktioner efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Der er heller ingen fredninger, fredskov eller kirkeindsigtsinteresser. Der er ikke noget som taler imod, at disse to R-områder skulle kunne overføres fra landzone til sommerhusområde. Desuden er disse to R-områder - som de eneste to ud af alle 64 R-områder - beliggende uden for kystnærhedszonen på 3 km, og er derfor ikke omfattet af planlovens § 5 b, om forbud imod udlæg af nye sommerhusområder. N

1:2.000

N

1:2.000

© KMS, © COWI

156


RØ R ØN NN NE EV VE EJJ 6622

77

33

11

33

55

44

22 33 22

77

77 NNØ Ø 20 20 DDDD EEVV 55 EEJJtil Redegørelse Udkast for R-områder 5 5 i den 55tidligere Ebeltoft Kommune 0033 18 18 Juni 2011 44 16 16

66

11

14 14

8A 8A

10 10 66

88

4C 4C

12 12

55

22 11

6A 6A

4B 4B 4A 4A

14 14

SSYYR REE NVVEE N JJ 88 772200

SSYYR REEN NVVEE JJ 88 772200 16 16

63

77

33

18 18

20 20

1A 1A

1B 1B

Areal = 680 m²

55

SSYYR REEN NVVEE JJ 8877 2200

13 13

N 11 11

2.500 m²

99

15 15

100 m

28 28

28A 28A

0

19 19

50 m

1:2.000

17 17

N 25 25 = 383 m² Areal

30 30

64

23 23

21 21

2.500 m²

100 m

37 37 27 27

0

21A 21A

33 33

FU

31 31 28 28 Byzone

29 29

GL

39 39

EB

59 59

AK

Byzone R-område

Byzone Byzone

61 61

27 27

Sommerhusområde Matrikel skel Sommerhusområde

R-område Sommerhusområde R-område Sommerhusområde R-område

R-område

24 Vej udlagt på matrikelkort24

Matrikelskel

34 34 Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort Bygning Bygning Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort

20 20

23 23

46 46 Hav

38 38

44 44 50 50

67 67

29 29

42 42

27 27

N

36 36

Hav

31 31

FUGLEBAKKE

22 22

Vej udlagt på matrikelkort

Vej udlagt på matrikelkort Vej udlagt påmatrikelkort matrikelkort Matrikel skel Vej udlagt på Matrikel skel Hav

Hav

63 63 65 65

Bygning

Bygning Hav Hav Bygning Hav Hav

53 53

Målforhold: 1:2000

25 25

R-område R-område Matrikel skel 32 skel 32 Bygning Matrikel Matrikel skel Matrikel skel

55 55

N

Byzone

Byzone 26 26 30 Byzone 30 Sommerhusområde Sommerhusområde Sommerhusområde Byzone

57 57

KE

29 29

Sommerhusområde

48 48

50 m

1:2.000

35 35

18 18

21 21

15 15

11 11 13 13 38 38

17 17

99 21 21

157

2


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Oversigt over R-områder, efter nr. Nr.

R-område navn

01

Ahl-1

02

Ahl-2

03

Areal / m²

Ekstra byggegrund

Udvidelse Akaf eks. tuel sommerhusgrund

3.097

Nej

Ja

Nej

Ja. Gennem Selv om R-omr. nr. 01 var ubebygget og er en LP 318. del større end R-omr. nr. 02, så havde det tidl. Miljøcenter Århus i maj 2008 ingen indvendinger imod at overføre dette landzoneareal til sommerhusområde.

1.327

Nej

Ja

Ja

Foreslås overført gennem Forslag til LP319.

Veto fra det tidl. Miljøcenter Århus i november 2008, selv om området har været bebygget med sommerhuse siden 1968, og er en del mindre end R-omr. nr. 01. Bør fortsat overføres.

Elsegårder-1

686

Nej

Ja

Nej

Ja. Gennem speciallov.

Overført gennem speciallov for landzonearealer mindre end 1.000 m², i relation til frikommuneforsøg i 1993.

04

Elsegårder-2

13.378

Nej

Ja

Ja

Foreslås overført gennem Forslag til LP315.

Veto fra det tidl. Miljøcenter Århus i november 2008. Selv om R-området giver mulighed for en ekstra byggegrund, udnyttes denne mulighed ikke i Forslaget til LP315. Bør fortsat overføres.

05

Boeslum-1

8.884

Nej

Ja

Ja / nej

Nej.

Næsten hele R-området ligger inden for den nye strandbeskyttelseslinje fra 2002, bortset fra en enkelt sommerhusgrund på 1.291 m². Kun denne grund, som allerede er bebygget i 1959, bør overføres til sommmerhusområde, mens det resterende 7.593 m² store areal med strandbeskyttelse ikke bør overføres.

06

Boeslum-2

740

Nej

Nej

Ja

Nej

Der er kun tale om et lille stykke areal af en vej inden for sommerhusområdet. Bør overføres.

07

Dråby-1

3.424

Nej

Ja

Ja

Nej

R-området er delvist blevet bebygget med sommerhuse siden 1979. Bør overføres.

08

Egsmark-1

37.017

Ja

Nej

Nej

Nej

Forældet som R-område. Planlægges i stedet overført til byzone. Jf. kommuneplanramme 1.1.B30 i Syddurs Kommuneplan 2009.

09

Egsmark-2

2.805

Ja

Nej

Det tidl. Århus Amt gav i 1996 landzonetilladelse til at opføre et sommerhus i dette R-område. Bør overføres.

Ja

Nej

Den tidl. Ebeltoft Kommune gav i 2005 landzonetilladelse til at opføre et sommerhus i dette R-område. Bør overføres.

Ja

Nej

R-området bør overføres, sammen med tilstødende landzonearealer, der består af en adgangsvej til sommerhusområdet og en grund der er bebygget med et sommerhus fra 2005, men som ligger uden for R-området.

Ja

Nej

R-området, der består af en stribe landzone af eksisterende bebyggede sommerhusgrunde bør overføres, samme med en lign. landzonestribe, der ligger ved siden af.

Ja. 1 grund Nej

Er omr. Bemærkninger overført til sommerhusområde?

der er bebygget.

10

Handrup-1

1.174

Ja. 1 grund Nej der er bebygget.

11

Handrup-2

1.494

Ja. 1 grund Nej der allerede er bebygget.

12

158

Handrup-3

663

Nej

Ja


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Nr.

R-område navn

13

Lyngsbæk-1

Areal / m²

2.601

Ekstra byggegrund

Udvidelse Akaf eks. tuel sommerhusgrund

Er omr. Bemærkninger overført til sommerhusområde?

Ja. 2 ube-

Nej

Ja

Nej

Området, der består af en stribe landzone inde midt i eksisterende sommerhusområde, bør overføres. Der er tale om to ubebyggede sommerhusgrunde i landzone. De to grunde er udstykket i 1982.

byggede grunde.

14

Lyngsbæk-2

184

Nej

Ja

Ja

Nej

Der er tale om en lille ø af landzone inde midt i et eksisterende sommerhusområde. Bør overføres.

15

Lyngsbæk-3

272

Nej

Ja

Ja

Nej

Der er tale om en lille ø af landzone inde midt i et eksisterende sommerhusområde. Bør overføres.

16

Lyngsbæk-4

6.694

Ja. 5

Nej

Ja

Nej

Der er tale om et landzoneareal, der grænser op til eksisterende sommerhusområde. Landzonearealet er allerede bebygget med sommerhuse. Bør overføres.

Nej

Nej

Nej

R-området er et meget stort landzoneareal, der ligger tæt op af et større depot med flybrændstoft til Forsvaret. Tillæg nr. 24 til Syddjurs Kommuneplan 2009 forhindrer, at dette område kan overføres til sommerhusområde.

Nej.

Ja / nej

Nej

Kun den del af R-området, der allerede er bebygget med sommerhuse (6.220 m² ialt), bør overføres til sommerhusområde.

grunde, der er bebygget.

17

Lyngsbæk-5

18.514

Ja. 13 grunde, 9 er bebygget.

18

Strandkær-1

9.951

Ja. 4 grunde er bebygget.

19

Handrup-4

20

771

Nej

Ja

Ja

Nej

To eksisterende bebyggede sommerhusegrunde, har en smal stribe af hver sommerhusgrund, der ligger i landzone. Bør overføres.

Lyngsbæk-6

4.361

Nej

Ja

Ja

Nej

En række på otte bebyggede sommerhusgrunde, har en stribe landzone, langs en vej. Bør overføres.

21

Lyngsbæk-7

4.818

Nej

Ja

Ja / nej

Nej

Dele af to sommerhusgrunde, der ligger i landzone bør overføres (ialt 2.176 m²). En større del af en sommerhusgrund, der ligger tæt på driftsbygninger til et landbrug, bør ikke overføres (2.642 m²).

22

Lyngsbæk-8

666

Nej

Ja

Ja

Nej

Tre eksisterende sommerhusgrunde har en smal stribe landzone. Bør overføres.

23

Lyngsbæk-9

2.643

Nej

Ja

Ja

Nej

Seks eksisterende sommerhusgrunde har en smal stribe landzone. Bør overføres.

24

Lyngsbæk-10

1.267

Nej

Ja

Ja

Nej

Seks andre eksisterende sommerhusgrunde har en smal stribe landzone, der bør overføres. Flere sommerhuse er opført ude i landzonestriben.

25

Strandkær-2

30.830

Ca. 25

Nej

Ja

Nej

Er større område med ca. 25 sommerhusgrunde, som igennem næsten 100 år er er blevet udbygget med ialt 21 sommerhuse, bør overføres.

Ca. 40 Nej grunde, 32 er bebygget

Ja

Nej

Er større område med ca. 40 sommerhusgrunde, som igennem mere end 60 år er er blevet udbygget med ialt 32 sommerhuse, bør overføres.

grunde, 21 er bebygget

26

Strandkær-3

50.750

159


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Nr.

R-område navn

27

Bogensholm-1

2.488

Bogensholm-2

2.922

29

Bogensholm-3

447

30

Bogensholm-4

169

31

Vistoft-1

9.381

28

Areal / m²

Ekstra byggegrund

Udvidelse Akaf eks. tuel sommerhusgrund

Er omr. Bemærkninger overført til sommerhusområde?

Ja. 1, der

Nej

Ja

Nej

En enkelt sommerhusgrund, bebygget med et sommerhus, bør overføres.

Nej

Ja

Nej

En anden enkelt sommerhusgrund, bebygget med et sommerhus, bør overføres.

Nej

Ja

Ja

Nej

En smal stribe landzone, af en eksisterende bebygget sommerhusgrund, bør overføres.

Nej

Ja

Ja

Nej

Et lille hjørne med landzone, af en eksisterende bebygget sommerhusgrund, bør overføres.

Ja. Ca. 3-4 Ja

Ja

Nej

Her er store uoverenstemmelser mellem zonegrænsen og ejendomsgrænserne. Efter nærmere undersøgelser bør nogle landzonearealer overføres til sommerhusområde, mens andre ubebyggede sommerhusområder bør tilbageføres til landzone. R-området er forældet i 1994, idet området herefter er omfattet af Lokalplan nr. 188 for Fuglsøcenteret. Skal ikke overføres.

er bebygget.

Ja. 1, der er bebygget.

grunde, 2-3 er bebygget

32

Vistoft-2

3.947

Nej

Nej

Nej

Nej

33

Vistoft-3

13.099

Nej

Ja

Nej

Ja. StørEn stor del er overført i 1999. Et restareal på 975 stedelen m² er forældet, og skal ikke overføres. af området er overført med LP218.

34

Knebel-1

2.319

Nej.

Ja

Ja

Nej

En smal kile af landzone ligger imellem et større byzoneområde ved Knebel og et stort sommerhusområde. Der er bygget to sommerhuse i 1974 og 1978 inde i kilen, som bør overføres, sammen med det tilgrænsende adgangsvej til sommerhusområdet.

35

Torup-1

387

Nej

Ja

Ja

Nej

En smal kile af landzone løber langs det nordlige skel af eksisterende bebyggede sommerhusgrunde. Bør overføres.

36

Torup-2

1.181

Nej.

Ja

Nej

Nej

Det meste af R-området er forældet, bortset fra 36 m². Zonegrænsen i området bør justeres, så de følger gældende ejendomsgrænser.

37

Tved-1

1.174

Nej

Ja

Ja

Nej

En smal stribe af landzone løber langs det nordvestlige skel af et eksisterende sommerhusområde. Bør overføres sammen med adgangsvejen til sommerhusområdet.

38

Tved-2

1.291

Nej

Ja

Ja

Nej

En smal stribe af landzone løber langs det sydlige skel af eksisterende sommerhusområdet. Bør overføres.

39

Tved-3

1.595

Nej

Ja

Ja

Nej

En smal stribe af landzone løber langs det sydlige skel af eksisterende sommerhusområdet. Bør overføres.

40

Tved-4

11.340

Ja. 6 grunde, 3 er bebygget

Nej

Ja

Nej

Et lille område, udstykket i 1976, med seks små sommerhusgrunde i landzone, ligger langt fra havet og grænser op til eksisterende sommerhusområde. Bør overføres.

160


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Nr.

R-område navn

41

Dejret-1

42

Areal / m²

Ekstra byggegrund

Udvidelse Akaf eks. tuel sommerhusgrund

Er omr. Bemærkninger overført til sommerhusområde?

1.458

Nej

Ja

Ja

Nej

Dejret-2

757

Nej

Ja

Nej

Ja. Gennem Er overført i 1996. LP197.

43

Dejret-3

2.502

Nej

Ja

Nej

Ja. Gennem Er overført i 1996. LP197.

44

Dejret-4

706

Nej

Ja

Nej

Nej

Ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, er ikke bebygget, og bør derfor ikke overføres.

45

Dejret-5

742

Nej

Ja

Ja.

Nej

Omtrent halvdelen af en eksisterende bebygget sommerhusgrund ligger i landzone. Bør overføres.

46

Dejret-6

246

Nej

Ja

Ja

Nej

En smal stribe af landzone ligger langs det østlige skel af eksisterende bebygget sommerhusgrund. Bør overføres sammen med adgangsvej til sommerhusområdet.

47

Dejret-7

1.255

Nej

Ja

Ja

Nej

Næsten halvdelen af en eksistende bebygget sommerhusgrund ligger i landzone. 2/3 af somerhuset ligger ude i landzone. Bør overføres til sommerhusområde, samtidig med at et ubebygget og dårligt afgrænset areal i sommerhusområde tilbageføres til landzone.

48

Blåkær-1

882

Nej

Ja

Ja

Nej

En lang smal stribe af landzone ligger langs det sydlige skel af eksisterende udbygget sommerhusområde. Bør overføres.

49

Blåkær-2

634

Nej

Ja

Ja

Nej

Et trekantet areal af en eksisterende bebygget sommerhusgrund, som grænser op til et vejkryds, bør overføres, evt. sammen med adgangsvejen ind til sommerhusområdet.

50

Blåkær-3

934

Ja. Delvis Ja 1 grund, der er bebygget

Ja

Nej

Et trekantet areal af to eksisterende bebyggede sommerhusgrunde ligger i landzone. Et af sommerhusene, fra starten af 1970’erne, ligger ude i landzone. Bør overføres.

51

Borup-1

2.366

Ja. Delvis Ja 1 grund, der er bebygget

Ja

Nej

Over halvdelen af en eksisterende bebygget sommerhusgrund ligger i landzone. Bør overføres sammen med adgangsvejen ind til sommerhusområdet.

52

Stødov-1

13.729

Nej

Ja

Ja

Nej

Et meget stort areal mellem det vestlige skel af et eksisterende sommerhusområde og en adgangsvej til sommerhusområdet, ligger i landzone, langt fra kysten, inde midt på Helgenæs. Bør overføres gennem en lokalplan, der fastholder eksisterende bebyggelsesmønster langs adgangsvejen, der også bør overføres.

53

Esby-1

244

Nej

Ja

Ja

Nej

En smal stribe af to eksisterende bebyggede sommerhusgrunde ligger i landzone og bør overføres.

Et stykke af to eksisterende bebyggede sommerhusgrunde ligger i landzone. Bør overføres.

161


Udkast til Redegørelse for R-områder i den tidligere Ebeltoft Kommune Juni 2011

Nr.

R-område navn

54

Esby-2

55

Ekstra byggegrund

Udvidelse Akaf eks. tuel sommerhusgrund

Er omr. Bemærkninger overført til sommerhusområde?

1.967

Nej

Ja

Ja

Nej

Et trekantet areal af tre eksisterende bebyggede sommerhusgrunde ligger i landzone. Et af de tre sommerhuse ligger delvist ude i landzone. Bør overføres.

Esby-3

409

Nej

Ja

Ja

Nej

En smal stribe af to eksisterende bebyggede sommerhusgrunde ligger i landzone og bør overføres.

56

Esby-4

2.187

Nej

Ja

Ja

Nej

Smale striber, langs det vestlige og sydlige skel af et eksisterende og delvist udbygget sommerhusområde, ligger i landzone, og bør overføres.

57

Esby-5

812

Nej

Nej

Ja

Nej

En smal stribe vejareal af en adgangsvej til et sommerhusområde, ligger i landzone, og bør overføres.

58

Ørby-1

977

Nej

Ja

Ja

Nej

Et hjørne af en eksisterende bebygget sommerhusgrund ligger i landzone. Bør overføres sammen med adgangsvejen ind til sommerhusområdet.

59

Ørby-2

1.128

Nej

Ja

Nej

Nej

Et hjørne af en meget stor sommerhusgrund ligger i landzone, men er i 2002 blevet omfattet af den nye strandbeskyttelseslinje, og bør derfor ikke overføres.

60

Ørby-3

774

Nej

Ja

Ja

Nej

Et hjørne af en eksisterende bebygget sommerhusgrund ligger i landzone, og bør overføres.

61

Ørby-4

1.349

Nej

Ja

Ja

Nej

En lang smal stribe af landzone ligger langs den østlige skelgrænse af et eksisterende udbygget sommerhuområdet. Bør overføres.

62

Ørby-5

1.635

Nej

Ja

Ja

Nej

En lang smal stribe af landzone ligger langs den vestlige skelgrænse til et delvist udbygget sommerhusområde. Bør overføres, på nær et 79 m² stort hjørne af en landbrugsejendom.

63

Tirstrup-1

680

Nej

Ja

Ja

Nej

En lille stribe landzone, langs et eksisterende sommerhusområde, ligger uden for Kystnærhedszonen, og kan derfor overføres til sommerhusområde.

64

Tirstrup-2

383

Nej

Ja

Ja

Nej

En lille stribe landzone, langs eksisterende sommerhusområde, ligger uden for Kystnærhedszonen, og kan derfor overføres til sommerhusområde.

162

Areal / m²

Udkast redgørelse - R-områder tidl. Ebeltoft  

Udkast til redegørelse om R-områder i tidligere Ebeltoft Kommune - del 2.

Advertisement