Page 1

Sarpsborg

Guide 2013/14


Sarpsborg celebrates 1000 years in 2016. The town was founded by Saint Olav at Sarpsfossen, the largest waterfall in Europe. Hydro power has been central to the town, with grand eras of forestry and industry.

PS The 1000th anniversary will be celebrated

29th of July 2016 in the Hafslund Park.


Innhold/ Content/ Inhalt Visit Sarpsborg

4

Historie/ History/ Geschichte

8

Sammen for Sarpsborg Together for Sarpsborg Zusammen für Sarpsborg

20

Sentrum/ City Centre/ Stadtmitte

25

Severdigheter/ Sights/ Sehenswürdigkeiten

32

Badeplasser/ Beach/S trand

76

Fiske/ Fishing/ Sportfischen

86

Aktiviteter/ Activities/ Aktiviteten

94

Overnatting/ Accomodation/ Übernachtung

130

Spisesteder/ Restaurants/ Restaurant

144

Transport/ Transportation/ Transport

167

Shopping

172

Kultur/ Culture/ Kultur

182


Kontakt/Contact/Ansprechpartner Pål Antonsen Mobil: +47 915 12 100 paal@visitsarpsborg.no Anna-Boel Andersen Mobil: +47 911 24 969 anna-boel.andersen@dntnedreglomma.no Margrethe Stang Mobil: +47 476 79 690 margrethe@visitsarpsborg.no Sidsel Horgen Werth Mobil: +47 69 13 00 70 info@visitsarpsborg.no

Visit Sarpsborg Besøksadresse: Postadresse: Telefon: E-post:

Torvet 5 Postboks 246, 1702 Sarpsborg +47 69 13 00 70 info@visitsarpsborg.no

www.visitsarpsborg.no Åpningstider: 09.00 - 17.00 på hverdager 09.00 - 14.00 lørdag


Våre tjenester: • Promoterer byen og kommunen Sarpsborg • Gratis brosjyrer på engelsk, tysk og norsk fra hele Østfold fylke • Guidetjenester • Egne skole- og barnehage- guidetjenester og fortellerprogram • Syr sammen program for små og de helt store anledninger • Ledsagere til kommunens delegasjoner

Medlemskontor NAF. DNT Nedre Glomma. Billettkontor for mange av byens aktiviteter. Foto: Jarl Morten Andersen (forside), Christoffer Andersen (SA), Dag Andersen, Jarl Morten Andersen (SA), Helene Fjell, Pål Antonsen, Ingerid Aune (SA), Erling Bakken, Erik Faukland, Per H. Forsberg, Håvard Frisell, Frank W. Githmark, John E. Githmark, Lars Ole Klavestad, Tom Helgesen, Anne-Britt L. Mathisen, Gunnar Molvig, Tobias Norli, Tonje Kornelie Ørseng Olsen, Håvard Kristoffersen, Kai Edvard Rønning, Tage Solberg, Cathrine Winther og Antonia Sacco Karlsen, Lars Otto Bjørnland, Foto: Trine Bakke Eidissen. Oversettelse: Holger Blauhut (tysk), Sidsel Horgen Werth (engelsk), Christiane Viertil (tysk) Per Øyvind Granlund (engelsk) Hanne Lille-Schulstad (engelsk) QR koder er laget av QR Profiling. Se www.qrprofiling.com

5


Visit Sarpsborg Visiting address: Postal address: Telephone: E-mail:

Torvet 5 Postboks 246, 1702 Sarpsborg +47 69 13 00 70 info@visitsarpsborg.no

Opening hours: 09.00 - 17.00 on weekdays 09.00 - 14.00 on Saturdays

Services provided by Visit Sarpsborg: • Marketing the city and municipality of Sarpsborg. • Administrating free brochures about Østfold written in English, German and Norwegian. Brochures can be ordered by contacting Visit Sarpsborg. • Guiding services for tourists. • Guiding programs for nurseries and schools. • Specially designed guiding programs for groups. • Guiding services for official delegations visiting Sarpsborg.

Official membership office NAF the Norwegian Automobile Association. DNT Nedre Glomma. Ticket office for events that take place in Sarpsborg.


Visit Sarpsborg Besuchsadresse: Postadresse: Telefon: E-Mail:

Torvet 5 Postboks 246, 1702 Sarpsborg +47 69 13 00 70 info@visitsarpsborg.no

Öffnungszeiten: Montag - Freitag: Samstag:

9.00 - 17.00 Uhr 9.00 - 14.00 Uhr

Unsere Dienstleistungen: • Vermarktung der Stadt und Kommune Sarpsborg. • Gratisbroschüren auf Englisch, Deutsch und Norwegisch von der ganzen Provinz Østfold. • Stadtführungen. • Schul- und Kindergartenstadtführungen mit Erzählerprogramm. • Maßgeschneiderte Programme für kleine und große Anlässe. • Begleiter für Delegationen der Kommune.

Geschäftsstelle Die NAF-Geschäftsstelle. DNT Nedre Glomma. Kartenverkaufsstelle für viele Veranstaltungen der Stadt.

7


Historie History/ Geschichte


9


Byens historie Som by nærmer Sarpsborg seg 1000 år. For 3000 år siden bosatte de første menneskene seg her, men allerede for 7000 år siden besøkte de første menneskene området vårt. Den gang kom de enten padlende med båt, eller til fots. Havnivået var den gang 50 meter høyere enn i dag, og landskapet her så ut som en treoddet øy som på det meste var vel én kilometer lang. I 1016 kom Olav den Hellige seilende opp Glomma med sine langskip. Da Sarpsfossen forhindret videre ferdsel på elven måtte han stanse. Han skjønte fort at beliggenheten var ideell for anleggelse av landets tredje by både med tanke på de som kom sjøveien, og for de som valgte å ta seg fram over land. Her bygde han en borg med voller og vollgraver. Noe av dette er bevart den dag i dag ved «Børærmen» (Borgarmen) nord for Borregaardsbakken. Innenfor borgen la han grunn til en kjøpstad. Han bygde også en kongsgård og reiste en Mariakirke. Han merket opp tomter slik at kjøpmenn og håndverkere kunne bygge og bo her. Byanlegget kaltes først Borgargerdi, men byen ble kalt Borg helt fram til år 1200, og dette var utgangspunkt for navnene Borgarsyssel og Borgartinget. I 1567 brandt svenskene Sarpsborg ned under den nordiske sjuårskrigen (1563-1570). Kong Fredrik II av Danmark-Norge besluttet at byen skulle gjenreises, men da nærmere Glommas utløp for at det skulle være lettere å forsvare seg mot angrep fra svenskene. Byen fikk da navnet Fredrikstad. Den nye byen ved Glommas munning lå på ingen måte strategisk til. Den var tvert imot svært ubeskyttet mot angrep. Det var nok først og fremst jord-, februk og den nære kontakten til havet som fristet. Mariakirken forsvant i jordraset sammen med resten av


I 1839 fikk Sarpsborg igjen bystatus med basis i tettstedet Gleng og fergestedet Sannesund, men hovedgrunnen til at byen ble gjenopprettet var likevel sagbruksdriften ved fossen, og det faktum at det var blitt mulig å seile med havgående skip helt inn til Sandesund.

Industrihistorie Våre forfedre lærte seg hvordan de skulle utnytte de kreftene som en foss skapte, og allerede på 1200-tallet ble kraften fra fossen blitt knyttet til kornmøller. Sagbrukene på Hafslund-siden og Borregaard kom først på slutten av 1500-tallet. Da den nye byen ble etablert i 1839 var det som en handels- og sagbruksby, men det var først etter at den gamle storgården, Borregaard, ble bygget ut med cellulose- og papirindustri at byen begynte og vokse. Fram til 1970-årene var Borregaard et av Norges største industrianlegg. Virksomheten har de senere år blitt spesialisert i kjemisk retning. I dag er anlegget verdens mest avanserte bioraffineri med et bredt spekter av produkter.

Historie/ History/ Geschichte

byen i det store leirraset som rammet byen i 1702, men Nikolaskirken utenfor byvollen er bevart som en kirkeruin. Den er nå ferdigrestaurert.

I likhet med Borregaard har også Hafslund satt sine spor i så vel lokal som nasjonal historie hva gjelder industribygging. Fra 1500-tallet var Hafslund knyttet til land- og skogbruk med vannsagene i Sarpsfossen, og med trelasthandel. Deretter med utgangspunkt i elektrisiteten. I 1898 ble Aktiesalskabet Hafslund stiftet med det formål å bruke kraften fra fossen til produksjon av elektrisitet for overlevering av lys og kraft til industrielle formål i Hafslunds omegn. Borg Bryggerier har en historie som strekker seg helt 11 11


tilbake til 1855 da Lande Gaard og Bryggeri ble etablert med kjøpmann Hans Hafslund i spissen. Gjennom en rekke oppkjøp gjennom siste del av 1900-tallet sikret Borg Bryggerier seg Halden Bryggeri og Fredrikstad Bryggeri, samt at lisensrettighetene for Coca-Cola ble overtatt fra Brynildsen Fabrikker. Etter at Borg Bryggerier fusjonerte med Hansa Bryggerier i 1998, fremstår i dag Hansa Borg Bryggerier som en stor, moderne, effektiv og veldrevet virksomhet med nasjonal distribusjon.

Forskningssenter Borregaard har samlet det meste av forskningsaktivitetene i sitt forskningssenter i Sarpsborg som med sin spisskompetanse er blant de største innen sine felt i Norden. Senteret har ca 60 ansatte fra 8 land - og nær halvparten har dr. grad. Senteret er blitt et ettertraktet besøksmål for en rekke ulike faglige grupper.også utenfor Orklakonsernet.

Verdens mest avanserte bioraffineri

Bruk av trær og tømmer har røtter langt tilbake i tid, men har også framtiden foran seg. I verdens mest avanserte bioraffineri, omdanner Borregaard i Sarpsborg grantrær til miljøvennlige alternativer til oljebaserte produkter. Har du lyst til å oppleve Borregaard, kan du bli med på en av våre omvisningsturer i august.

www.borregaard.no


Sarpsborg has existed as a town for almost 1000 years. The first settlers came over 3000 years ago, but there are signs that tell of visitors coming to this area over 7000 years ago, either walking or by boat. At that time the sea level was 50 meters higher than it is today and the landscape was formed like a three-fingered island. In year 1016, Olav Haraldsson sailed up the river Glomma with his long ships. His boats were finally stopped by the waterfall and he soon realized that the area was ideal for establishing a meeting point for people who travelled both by boat and by land. He built a castle , an earth embarkment with a moat and thus created the first site for the town of Sarpborg. Some of this embarkment is preserved and can be viewed today by ”Børamen”, to the north of Borregaardsbakken at the end of St. Marie street.

Historie/ History/ Geschichte

The Towns history

During the Nordic War, that lasted for seven years (15631570), the Swedes burned down the town of Sarpsborg. King Fredrik the Second of the Danish/Norwegian union decided to rebuilt the city, but placed it closer to the mouth of the Glomma river. He thought this would make it easier to defend the city from the Swedish attacks. The town was given the name Fredrikstad. It soon became clear that the new town in no way was placed strategically. On the contrary, it was very easy to invade. The main reason the King established the city at the mouth of the river was probably the possibilities for cultivation of crops, keeping livestock and the trading possibilities tied to the closeness of the sea. The church of Maria, along with the rest of the town, disap13 13


peared in the great land slide in 1702. The ruins of Nikolas Church outside the town embarkment has however just recently been restored. In 1839 Sarpsborg rewon its city status with a base in the small area of Gleng and the ferryplace Sannesund that connected each sides of the Glomma river. The main reason for restoring the town was in large part due to the large sawmill operations and that fact that large vessels for hipping lumber could to sail all the way up the river to Sannesund.

The Industry Our forefathers learned how to utilize the power created by the waterfall to work the corn mills as early as in the 1200s.The saw mills at Hafslund and Borregaard were built around year 1500. When the new town was established in 1839, it was primarily a trading town based on the sawing mill industry. The expansion of the old and large farm Borregaard and the establishment of a paper industry in Sarpsborg caused the town to grow. Borregaard was, up until the 1970’s, one of the largest industrial towns in Norway. Today Borregaard is owned by Orkla ASA and the headquarter’s is located at the Borregaard Manor here in Sarpsborg. Hafslund Manor also played a big role, both locally and nationally, in establishing Sarpsborg as an industrial town. In 1500s Hafslund made its money in agriculture and forestry, utilizing the powers created from the waterfall. The main trade was centred around lumber, which was later followed by the production and sale of electricity. In 1898 the Limited Company Hafslund was established to produce and sell


Science Center Borregaard has gathered a variety of science activities in their Science Center in Sarpsborg and have highly competent staff who are amongst the leaders in their field in Scandinavia. The center has approx. 60 staff from 8 different countries and close to half of them have a Ph.D. The center has become a sought after destination for many different professions, also outside of The Orkla Group.

Historie/ History/ Geschichte

electricity for private consumption and for industrial use. Borg brewery has a history that goes back to 1855 when the Lande farm and brewery was establish by the grocer Hans Hafslund. By buying up competitors all throughout the county of Østfold through the late 1900’s, Borg brewery finally included local breweries in Halden and Fredrikstad. In addition they managed to negotiate the licence for the Coca Cola productions from the Brynhildsen factory in Fredrikstad. The fusion with the Hansa brewery in 1998 established Borg brewery as a large, modern, effective and well–run cooperation with a national distribution system.

Stadtgeschichte Die Stadt Sarpsborg wird bald 1000 Jahre alt. Vor 3000 Jahren wurde die Umgebung erstmals besiedelt und bereits vor 7000 Jahren kamen die ersten Menschen zu Besuch. Sie kamen damals paddelnd mit dem Boot oder zu Fuß. Der Meeresspiegel war zu dieser Zeit 50 Meter höher als heute und die Landschaft sah aus wie eine dreizackige Insel, welche einen Kilometer lang war. Im Jahre 1016 segelte Olav der Heilige die Glomma flussaufwärts, bis der Wasserfall Sarpsfossen seine Reise stoppte. 15 15


In der Burg gründete Olav eine Handelsstadt, baute ein Schloss und eine Marienkirche. Er teilte Grundstücke ein, sodass Händler und Handwerker dort bauen und wohnen konnten. Die Stadt wurde zuerst Borgargerdi und dann bis zum Jahr 1200 Borg genannt. Von diesem Namen stammen auch die Bezeichnungen Borgarsyssel und Borgartinget ab. Während des Dreikronenkrieges (1563-1570) brannten Schweden im Jahre 1567 Sarpsborg nieder. König Fredrik II. von Dänemark-Norwegen beschloss die Stadt wiederaufzubauen, jedoch dichter an der Glommamündung, um sich leichter gegen schwedische Angriffe verteidigen zu können. Die Stadt wurde Fredrikstad genannt, lag an der Glommamündung jedoch strategisch eher ungünstig und völlig ungeschützt vor Angriffen. Es waren wohl mehr Landwirtschaft und Nähe zum Meer, die zum Ortswechsel verlockten.

Historie/ History/ Geschichte

Olav verstand schnell, dass die Gegend sehr gut geeignet war für die Gründung der dritten Stadt des Landes, sowohl im Hinblick auf den Seeweg als auch die Landverbindung. Er baute eine Burg mit Wall und Wallgraben. Teile davon sind heute noch bei Borgarmen, nördlich vom Borregaardsbakken erhalten.

Im Jahre 1702 vernichtete ein Erdrutsch die Reste der Stadt mit der Marienkirche. Die Nikolaikriche, die außerhalb der Stadtmauern lag, ist heute als Ruine bewahrt. Im Jahre 1839 bekam Sarpsborg mit der Ortschaft Gleng und dem Fährstädtchen Sannesund wieder das Stadtrecht. Hauptsächlich wurde die Stadt wieder errichtet wegen des Sägemühlenbetriebs am Wasserfall und weil es möglich war, mit seegehenden Schiffen bis in den Sandesund zu segeln. 17 17


Industriegeschichte Unsere Vorfahren lernten die Kräfte des Wasserfalls zu nutzen und bereits im 13. Jahrhundert wurde eine Getreidemühle am Wasserfall betrieben. Die Sägemühlen auf der Hafslundseite und Borregaard entstanden Ende des 16. Jahrhunderts. Als die neue Stadt 1839 gegründet wurde, war sie eine Handels- und Sägemühlenstadt. Erst nach der Erweiterung Borregaards um Zellulose- und Papierindustrie, begann die Stadt zu wachsen. Bis in die 1970er Jahre war Borregaard eine der größ-ten Industrieanlagen Norwegens. Heute gehört Borregaard zum Orkla-Konzern und beide haben ihren Hauptsitz auf dem Herrenhof in Sarpsborg. Wie Borregaard hat auch Haflsund seine Spuren in der lokalen und nationalen Geschichte hinterlassen. Ab dem 16. Jahrhundert war Hafslund verbunden mit Land- und Forstwirtschaft, Sägemühlen am Sarpsfossen und dem Bauholzhandel. Später verlagerte sich das Hauptaugenmerk auf die Elektrizität. Im Jahre 1898 wurde die Aktiengesellschaft Hafslund gegründet mit dem Ziel der Energieerzeugung und -weiterleitung für industrielle Zwecke in der Umgebung von Hafslund. Die Geschichte der Borgbrauerei geht zurück bis in das Jahr 1855, als die Firma Lande Hof und Brauerei mit Hans Hafslund an der Spitze gegründet wurde. Ende des 20. Jahrhunderts wurden die Brauereien in Halden und Fredrikstad aufgekauft und die Coca-Cola-Lizenzrechte von den Brynildsen Fabriken übernommen. Im Jahre 1998 fusionierten die Brauereien Borg und Hansa zur großen, modernen und effektiven Hansa Borg Brauerei, die ganz Norwegen beliefert.


Historie/ History/ Geschichte

Forschungscenter Die Firma Borregaard hat den größten Teil seiner Forschung in Sarpsborg angesiedelt. Das Forschungscenter ist mit der Kompetenz auf seinem Gebiet eines der größten im Norden. Das Center hat ca. 60 Angestellte aus acht Ländern und ist ein begehrtes Besucherziel für unterschiedliche Fachgruppen, auch außerhalb des Orklakonzerns. 19 19


FOTO: FRANK GITHMARK


Idrettens varemerke

Med Sarpsborg 08 tilbake i norsk toppfotball og Tippeligaen, har Sarpsborg befestet sin posisjon som en idretts by som har skapt sin merkevare i blått og hvitt med slagordet «Sammen for Sarpsborg». I 2013 kan byen skilte med syv eliteserielag i seks ulike idretter. Det er Sarpsborg 08, IHK Sparta Sarpsborg(kvinner og menn), Sarpsborg Bandyklubb, Greåker Innebandyklubb, Sarpsborg Innebandyklubb og Sarpsborg Bordtennisklubb. IHK Sparta Sarpsborg er blant de ledende ishockey- klubber i landet og spiller sine kamper i Sparta Amfi, landets eldste ishall fra 1963. Sparta Warriors er det laget i Norge som trekker flest publikum og Sarpsborg kalles for «Hockey- town».

Sammen for Sarpsborg

“Sammen for Sarpsborg”

Sarpsborg 08 har igjen skapt fotballfeber i en by med historiske tradisjoner. Sarpsborg Fotballklubb, som ble grunnlagt i 1903, har vunnet seks Norgesmesterskap i perioden 1917- 1952 og Sparta IL vant NM- gull i 1951. Sarpsborg 08 trener og spiller sine kamper på ærverdige Sarpsborg Stadion. Det unike i Sarpsborg er at de ulike idrettene gleder seg over hverandres suksess og har en uformell avtale om at idretten skal stå samlet og bygge merkevaren Sarpsborg. Frivilligheten og dugnadsviljen står sterkt i Sarpsborg. Det er over 250 lag og foreninger i kommunen som gir et bredt tilbud og et høyt aktivitetsnivå.

21 21


“United for Sarpsborg ” The local soccer team, Sarpsborg 08, is again at the top of the Norwegian national soccer league! The team and its supporters are highly visible sporting the colors blue and white and promote themselves through the slogan “United for Sarpsborg “. People who live in this city, “Sarpingene”, are very interested in sports and can enjoy rooting for several other top league clubs like Sparta Warriors (ice hockey), Sarpsborg floor bandy club, Greåker floor bandy club and Sarpsborg Table Tennis Club. In addition to soccer several other sport clubs have been successfull, Sarpsborg Bandy, Sparta Sarpsborg Hockey (women), Greåker Floorbandy , Sarpsborg Floorbandy as well as Sarpsborg Table Tennis Club. Sarpsborg is called «Hockeytown» for a special reason. Sparta Warriors won last year gold in the top series, and has won the Norwegian Championship. Their indoor arena is Sparta Amfi, built 1963, with a seat capacity of 3570 seats . Sparta Amfi is always fully booked when Sparta Warriors are playing. Many volunteers who put a lot of effort and a lot of work in their spare time for their teams, are the backbone in every sport. This is well documented in more than 250 organizations and sports clubs in Sarpsborg.


Seit der Fußballklub Sarpsborg 08 wieder in der ersten norwegischen Liga spielt, hat sich die Stadt zu einer Sportstadt mit dem blau-weißen Slogan „Gemeinsam für Sarpsborg“ entwickelt. Im Jahr 2013 kann sich die Stadt damit rühmen, dass sechs ihrer Sportvereine in sieben Eliteserien vertreten sein werden. Der Fußballklub Sarpsborg 08 spielt in der Tippeligaen, die übrigen Vereine in Eliteserien. Dazu gehören Sarpsborg Bandyklub, IHK Sparta Sarpsborg (Frauen und Männer), Greåker Innebandyklub, Sarpsborg Innebandyklub und Sarpsborg Tischtennisklub. IHK Sparta Sarpsborg gehört zu den führenden Eishockey Klubs des Landes und spielt seine Wettkämpfe in Sparta Amfi, der ältesten Eishalle Norwegens von 1963. Sparta Warriors ist in Norwegen das Team, dass das grösste Publikum zieht. Sarpsborg wird nicht ohne Grund von vielen «Hockey town» genannt.

Sammen for Sarpsborg

“Gemeinsam für Sarpsborg”

Sarpsborg 08 hat es wieder geschafft echtes Fußballfieber zu entfachen, in einer Stadt, in der die Fußballtraditionen tief verwurzelt sind. Der Sarpsborger Fußballklub wurde 1903 gegründet und war zwischen 1917- 1952 sechs Mal norwegischer Meister. Sparta IL gewann 1951 Gold in der norwegischen Meisterschaft. Sarpsborg 08 trainiert und spielt im ehrwürdigen Sarpsborg Stadion. Das einzigartige mit Sarpsborgs Sportklubs ist der Enthusiasmus über die gegenseitigen Erfolge. Gleichzeitig stehen alle gemeinsam dafür ein, die Qualitätsmarke Sarpsborg als Sportstadt weiter zu entwickeln. Ehrenamtlicher Einsatz ist in Sarpsborg sehr weit verbreitet. Mit über 250 Teams und Vereinen wird ein breites und qualitativ hochwertiges Aktivitätsniveau in der Kommune angeboten. 23 23


Sentrum City Centre/Stadtmitte


25 25


Sarpsborg torg har en sentral plass i byen og fikk en omfattende ansiktsløftning i 2011. To år tidligere hadde byens politikere bestemt at torget skulle bli byens ”tusenårssted” i 2016. Torget har flere symboleffekter som blant annet kommer til uttrykk gjennom ulike belysninger. Symbolikken er knyttet til den ”grønne byen”, som ikke minst forsterkes med de snaut 50 nyplantede keiserlind-trærne. Den blå linjen diagonalt gjennom torget knyttes til tømmerfløting, sagbruk og ikke minst Sarpsfossen. Restaureringsarbeidet inkluderte også en oppgradering av gatene rundt og bygging av en helt ny kafé.

Gågata

Torget er også utgangspunktet for gågaten – St. Marie gate. På turen gjennom gågaten, som ender opp i østre bydel, passeres mange små og koselige spesialbutikker, restauranter, kino og hyggelige kafeer. Inntil St. Marie gate ble forvandlet til gågate i tidlig på 1970-tallet var den byens mest trafikkerte. I dag er gågaten belagt med heller og varmekabler. I stadig større grad prøver man å gjenskape og restaurere bebyggelsen fra den tiden da St. Marie gate og tverrgatene var en pulserende handlegate.

Sentrum/City senter/ Stadtmitte

Torget

Tre kvartaler fra torget der Jernbanegata krysser gågaten er det ofte på sommerstid et yrende folkeliv. Da omdannes hele krysset til små uterestauranter. Langs gågaten finnes det flere andre koselige restauranter, og i området holdes det en rekke mindre konserter på sommerstid.

Kino

Verdensteateret Kino har inngang fra Jernbanegata rett ved restaurantene. Røde sal er størst med plass til 314 besøkende, Grønne sal har 123 seter mens Blå sal har 28 seter. Alle salene har digitalt fremvisningsutstyr. I den største salen vises også filmer i 3D, og alle salene har teleslynge. 27 27


The Square is centrally located and had a make-over in 2011. 50 trees were planted , beautifully lit every evening. The blue diagonally line going through the square, is a symbol of water, waterfall, sawmills, connected to the history of the city The make-over has resulted in upgraded streets around the Square with a new cafe. The Square is surrounded by Hotel Rica Sarpsborg and Storbyen shopping mall. Beneath the Square there is an under ground parking lot with a capacity for 170 cars. The Tourist Office, VisitSarpsborg, is located by the Square and close to the Pedestrian Street.

The Pedestrian Street

The Pedestrian Street starts at the Square. Through the Street you will find a wide selection of small shops, restaurants, cafes and a movie theater. The pavement is heated in winter time, keeping the street free from ice and snow. After 1970 motorized vehicles were not allowed in St.Mariegate.

Sentrum/City senter/ Stadtmitte

The Town Square

Three blocks from the Square, crossing the Pedestrian St, you will find several outdoor restaurants in summer time. This is a popular spot to meet old and new friends, have a beer and grab something to eat.

The Movie Theatre

The movie theater is located close to the restaurants at Jernbanegata. Three cinemas, colored red, green and blue,has a capacity of 314, 123 and 28 seats. The red cinema shows movies in 3D. 29 29


Der Markt

Der Sarpsborger Markt ist wichtig für die Stadt und wurde im Jahre 2011 komplett neu gestaltet. Er soll der „TausendJahr-Ort“ im Jahre 2016 sein. Der Markt hat mehrere Symboleffekte, welche durch unterschiedliche Beleuchtung zum Ausdruck kommen. Die Symbolik knüpft dabei an die „grüne Stadt“ an und wird noch durch 50 neu gepflanzte Linden verstärkt. Diagonal über den Markt geht eine blaue Linie, die mit der Flößerei, den Sägemühlen und nicht zuletzt dem Wasserfall


Fußgängerzone

Der Markt ist der Ausgangspunkt für die Fußgängerzone, die St. Marie gate. Auf dem Weg durch die Fußgängerzone, die im Stadtteil Østre bydel endet, entdeckt man kleine, nette Geschäfte, Restaurants, ein Kino und gemütliche Cafés. Die St. Marie gate war die verkehrsreichste Straße der Stadt, bis sie Anfang der 1970er Jahre zur Fußgängerzone wurde. Heute ist die Straße beheizt und mit Steinplatten belegt und man versucht zunehmend die Bebauung aus der Zeit, als die St. Marie gate eine pulsierende Handelsstraße war, zu restaurieren. Dort, wo die Jernbanegata die Fußgängerzone kreuzt, sind im Sommer viele Menschen zu finden. Die Kreuzung ist dann voll von Außenrestaurants. Entlang der Fußgängerzone befinden sich weitere gemütliche Restaurants und es werden kleinere Konzerte gespielt.

Sentrum/City senter/ Stadtmitte

Sarpsfossen verbunden wird. Die Restaurierung umfasste auch die Erneuerung der Straßen am Markt und den Bau eines neuen Café

Kino

Der Eingang zum Kino Verdensteateret befindet sich in der Jernbanegata gleich neben den Restaurants. Das Kino wird seit 2012 von der Firma SF Kino betrieben und hat drei Säle, die nach Farben benannt wurden. Der Rote Saal ist mit 314 Plätzen der größte. Der Grüne und der Blaue Saal haben 123 bzw. 28 Plätze. Alle Säle haben eine induktive Höranlage und im Roten Saal können Filme in 3D gezeigt werden.

31 31


Severdigheter Sights/ Sehensw端rdigkeiten


33 33


Borgarsyssel Museum ble grunnlagt i 1921, og ligger rett på utsiden av vollen som Olav Haraldsson bygget rundt byen Borg i 1016. I friluftsmuseet har vi ruinen etter St. Nikolas kirke fra ca. 1115, i tillegg til et tjuetalls antikvariske bygninger. Gjenstandssamlingen strekker seg fra steinalder til nåtid. På omvisning i friluftsmuseet kan du lære om hvordan byen utviklet seg og hvordan folk levde. Du kan også besøke et av de gamle husene og høre mer om dem som bodde i det. I Barnas Museumsstafett møter du konservatoren i et av de antikvariske husene og lærer hvordan vi registrerer museumsgjenstandene for å holde styr på dem. Prøv deg deretter som konservator. I museumsbutikken selges enkel mat og drikke samt gaveartikler, leker og kulturhistorisk litteratur.

Severdigheter/Sights/Sehenswürdigkeiten

Borgarsyssel Museum

Telefon: 69 11 56 50 - www.ostfoldmuseene.no

Åpningstider Sommersesong: 23. juni -18. august – hver dag kl. 12-17. Omvisninger i friluftsmuseet hver hele time i sesongen. Inngang: Voksne kr 40,-. Barn 6-12 år kr 20,-. Barn u/6 år gratis.

35 35


Borgarsyssel Museum Borgarsyssel museum was founded in 1921 and is placed right on the outside of the city wall that Olav Haraldsson built around the town Borg in 1016. Our guided tours teach you more about how the town developed and how people lived in earlier times. You can also visit one of the old houses and hear more about the lives of those who lived there. Children can buy a “Museum passport” that give entrance to several museums in the county . While hiking at the grounds of Borgaryssel you might meet a person who works with conserving old things. You can learn how to register items for future conservation and even get to try to do this yourself. The museum shop sells fingerfoods, sodas, gifts, toys and local cultural/historical literature. Phone: 69 11 56 50 www.ostfoldmuseene.no

Opening hours, summer 2013 : 23. juni -18. august – every day kl. 12-17. Guided tours every whole hour during opening hours. Entrance fee: Adults: kr 40,-. Children 6-12 years: kr 20, Children under 6 years: free.


Borgarsyssel Museum wurde 1921 gegründet und befindet außerhalb des Walls, den Olav Haraldsson im Jahr 1016 um die Burg anlegen lies. Im Außenbereich kann man die Ruinen der St. Nikolas Kirche von 1115 und über 20 historische Gebäude besichtigen. Die Ausstellung in den Innenräumen erstreckst sich vom Steinalter bis zur Gegenwart. Bei einer Führung im Freilichtmuseum kann man vieles über die Stadtentwicklung und die Lebensweise der Menschen zu verschiedenen Zeiten erfahren. Außerdem kann man die verschiedenen Häuser besuchen und Geschichten zu ihren ehemaligen Bewohnern hören. Zu den Aktivtäten für Kinder gehören unter anderem, dass der Konservator von der Arbeit an den historschen Häusern berichtet und man erfährt, wie die verschiedenen Museumsgegenstände verzeichnet werden. Danach kann sich jeder einmal selbst als Konservator probieren. Im Museumsladen werden einfache Speisen und Getränke, sowie Geschenkartikel, Spielzeug und kulturhistorische Literatur verkauft.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Borgarsyssel Museum

Tlf: +47 69 11 56 50 | www.ostfoldmuseene.no

Öffnungszeiten im Sommer: 23.6.-18.8. täglich von 12-17.

Führungen im Freilichtmuseum: In der Saison zu jeder vollen Stunde. Eintritt: Erwachsener: kr 40,Kind 6-12 Jahre: kr 20,Kinder unter 6 Jahren: gratis 37 37


Med en normal vannføring på 577 m³ per sekund er Sarpsfossen den mest vannrike fossen i Europa. Under hundreårsflommen i 1995 passerte det på det meste 3 599 m³ vann per sekund. Under fjorårets flom i midten av juni var vannføringen 2 600 m³. Sarpsfossen er et vakkert skue for de som tar turen til utsiktspunktet nedenfor for fossen på Hafslund-siden. I tidenes morgen lå havets overflate nesten 190 meter høyere enn den gjør i dag. Det var først for ca 4000 år siden at havnivået hadde falt så lavt at det store innenlandshavet ble stengt inne av raet, og det ble til sist bare en smal forbindelse med havet der raet var på sitt laveste. Slik ble Sarpsfossen skapt av naturen selv.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Sarpsfossen er byens livsnerve

Etter hvert som fjellterskelen hevet seg i forhold til havet, økte også fossens fall, og på den tiden da Olav Haraldsson fant landskapet var fallet på 20 meter. I dag er fallet ca 23 m. Det er i dag tre kraftstasjoner i Sarpsfossen – Borregaard Kraftverk, Hafslund Kraftverk og Sarp Kraftstasjon. Borregaard Kraftverk leverer alene mer strøm enn behovet til 24.500 husstander, noe som er mer enn hele Sarpsborg. Broen over Sarpsfossen stod ferdig i 1854, og ble i den tids mål karakterisert som «et kjæmpeverk over det norske Niagara». 39 39


Sarpsfossen The Waterfall of Sarpsborg The sea level in the Sarpsborg area was almost 190 meters higher at one time than it is today. 4000 years ago the sea level shrunk so low that the inland sea was cut off by the moraine and only remained connected to the sea at the lowest point of the moraine. The waterfall Sarpefossen was actually created by nature itself! A mountain range rose above the sea which caused the waterfall decline to increase. By the time Olav Haraldson explored this area, the waterfall decline was about 20 meters. Today the waterfall decline measures 23 meters. During the springtime this waterfall contains more water than any other waterfall in Norway. Today there are three hydro electric power stations in the waterfall, Borregaard, Hafslund and Sarpsborg power stations. The power stations deliver more electricity than what is needed for the 24.500 households in Sarpsborg. The bridge over the waterfall was finished in 1854.


In alten Zeiten war der Meeresspiegel fast 190 Meter höher als heute. Erst vor ca. 4000 Jahren ging das Wasser so weit zurück, dass das Binnenmeer von der Endmoräne eingeschlossen wurde. Es blieb nur eine schmale Verbindung zum Meer an der Stelle, wo die Endmoräne am niedrigsten war. So erschuf die Natur den Sarpsfossen. Mit dem Anstieg der Gebirgsschwelle stieg auch die Höhe des Wasserfalls. Als Olav Haraldsson zum Sarpsfossen kam, betrug seine Fallhöhe 20 Meter. Heute beträgt die Höhe 23 Meter und der Sarpsfossen ist der wasserreichste Fall im Norden. Am Wasserfall gibt es drei Kraftwerke: Borregaard, Hafslund und Sarp. Borregaard liefert Strom für mehr als 24.500 Haushalte und damit mehr, als in ganz Sarpsborg benötigt wird. Die Brücke über dem Sarpsfossen wurde 1854 fertiggestellt und wurde damals als „ein Riesenbauwerk über dem norwegischen Niagara“ bezeichnet.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Wasserfall Sarpsfossen

41 41


Hafslund Hovegård ligger ved Sarpsfossen og er en av de få gjenværende norske herregårdene fra 1600-1700-tallet. Hovedgårdens hadde sin første av to storhetstider under familien Werenskiold i første halvdel av 1700-tallet, etter at familiens stamfar Werner Nielsen la grunnlaget for Hafslunds makt og velstand. Gårdens andre storhetstid skal ha vært i årene etter 1770, da Peder Holter eide gården og de enorme sagbrukene på begge sider av fossen. Denne driften ga grunnlaget for noen av Norges rikeste og mektigste familier i flere århundrer. I 1757 ble gården utsatt for en ødeleggende storbrann og gjenoppbyggingen tok fem år. I 1762 kunne man igjen åpne dørene.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Hafslund Hovedgård

En vakker del av gårdsanlegget er den engelske hagen som er på hundre mål. I denne finnes 3000 år gamle helleristninger, og gravhauger fra Kristi tid. Det var i denne hagen hvor den store klimakonserten, CC8, ble arrangert i 2008, etter at Hafslund Hovedgård hadde vært vertskap for klimakonferansen.

43 43


The Hafslund Manor The Hafslund Manor, located by Sarpefossen, is one of Norway’s few remaining manors from the 1600 and 1700s. The Manor has gone through two periods of wealth and glory. The first period under the leadership of the Werenskiold family in the first part of the 1700 century. The second period of glory took place in the years after 1770 when Peder Holter owned the manor as well as the huge sawmills on both sides of the waterfall. The establishment of the sawmills ensured money and power to some of the most prominent families in Norway for several hundred years. In 1757 the manor was struck by a fire that caused extensive damage, but it was later rebuilt in its present architectural design. A beautiful part of the manor is the English garden which stretches over about 10.000 square meters. The park features 3000 year old rock art carvings in the outer parts of the garden, as well as burial mounds from B.C. The Hafslund Group hosted a big and successful climate conference at the Hafslund Manor in 2008. The conference also included a large music concert, CC8, held right in the middle of this garden.


Das Gut Haflsund Hovedgård liegt am Sarpsfossen und ist einer der wenigen gut erhaltenen norwegischen Gutshöfe aus dem 17. und 18. Jahrhundert. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte das Gut unter der Familie Werenskiold seine erste von zwei großen Zeiten, nachdem der Stammvater Werner Nielsen die Grundlage für Hafslunds Macht und Wohlstand gelegt hatte. Die zweite große Zeit des Hofes liegt in den Jahren nach 1770, als das Gut und die enormen Sägemühlen auf beiden Seiten des Wasserfalls Peter Holter gehörten. Hier wurde die Grundlage für einige der reichsten norwegischen Familien über mehrere Jahrhunderte geschaffen. Im Jahre 1757 wurde der Hof durch einen Brand zerstört und mit dem Wiederaufbau erhielt er sein heutiges Aussehen.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Hafslund Hovedgård

Ein schöner Teil der Hofanlage ist der 10 ha große Englische Garten mit 3000 Jahre alten Felszeichnungen und Grabhügeln aus der Zeit Christi. Im Rahmen der im Jahre 2008 von Hafslund mitorganisierten Klimakonferenz CC8 fand das große Klimakonzert in diesem Garten statt.

45 45


Storedal er et kulturhistorisk opplevelsessenter og et unikt friluftsanlegg, beliggende i Skjeberg i Sarpsborg kommune. Parken ble grunnlagt av synshemmedes og utviklingshemmedes store forkjemper Erling Stordahl i 1970. Her skal alle besøkende ha en god opplevelse, både seende og blinde, gående og rullestolbrukere. I parken finnes en sansehage med 200 planter, amfiteater og skulptursamling, samt den store lydskulpturen Ode til lys av Arnold Haukeland og Arne Nordheim. Det er også en helleristningsutstilling som baserer seg på de rike fortidsminnene i området. Storedal er et perfekt utgangspunkt for Oldtidsruten. I sommersesongen har vi kunstutstillinger, barnas museumsstafett og kafé. Vi tar også i mot store og små grupper, og gir omvisning på bestilling. 31. august og 1. september arrangeres Ridderdagene på Storedal, med mange spennende aktiviteter for små og store. Se ridderdagene.no eller våre hjemmesider for mer informasjon.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Storedal Kultursenter

Åpningstider Fra 23. juni - 18. august (skoleferien) Tirsdag-fredag 12-17 Søndag 12-16 Mandag og lørdag stengt Tlf.: 69 11 56 50 E-post: storedal@ostfoldmuseene.no www.ostfoldmuseene.no 47 47


Storedal Cultural Centre

Storedal is a unique cultural outdoor recreational center in Skjeberg, about 10 km outside of Sarpsborg. The park was founded by Erling Stordal, who himself was blind, in 1970. Storedal fought for the rights of the blind and the developmentally retarded and he created Storedal in order to give all visitors a possibility to experience the park through using different senses. The garden at Storedal contains over 200 plants, an amphitheatre and a collection of sculptures. The most spectacular of these is the large sound sculpture “Ode to the light” by the famous Norwegian sculptor Arnold Haukeland and the composer Arne Nordheim. A rock carving exhibition, based on local archeological discoveries, is also available at the center. During the summer season you can enjoy art shows, a hiking trial for children as well as a nice café. The center is open for both small and large groups and guided tours can be arranged by contacting Visit Sarpsborg. Storedal Culture Center is also a perfect starting point for following the Ancient Trail. Storedal arranges the “Days of the Knights”( Ridderdagene) with lots of activities for children in all ages. The arrangement takes place August 31.and September 1, 2013. Please check our internet site Ridderdagene.no or our webpage visitsarpsborg. no for more information. Opening hours: From June 23.-August 18, 2013: Tuesday – Friday 12-17 • Sunday 12-16 Phone: +47 69 11 56 50 storedal@ostfoldmuseene.no - www.ostfoldmuseene.no


Das Storedalen Kulturcenter befindet sich in Skjeberg in der Kommune Sarpsborg und ist ein kulturhistorisches Erlebniscenter mit einer einzigartigen Anlage im Freien. Der Park wurde 1970 von Erling Stordahl angelegt. Er setzte sich für Menschen mit Behinderungen, besonders jedoch für diejenigen mit Sehbehinderungen ein. Der Park soll für alle Besucher, ob blind oder sehend, ob laufend oder im Rollstuhl sitzend ein Erlebnis sein. Zu entdecken gibt es einen Sinnesgarten mit mehr als 200 Pflanzen, ein Amphiethetaer, eine Skulpturensammlung und die große Lichtskulptur Ode ans Licht von Arnold Haukeland und Arne Nordheim. Außerdem können Besucher hier eine Ausstellung zu Felszeichnungen (Helleristninger) besuchen. In der Gegend um Sarpsborg gibt es entlang der Oldtidsruta (Straße des Altertums) weitere Felszeichnungen und Zeugen der Vergangenheit. Storedal ist ein guter Ausgangspunkt, um die Oldtisruta mit dem Auto zu erkunden. In der Sommersaison gibt es verschiedene Kunstausstellungen zu erleben, es werden Aktivitäten für Kinder angeboten und das Café ist geöffnet. Gruppen, ob groß oder klein können Führungen im Voraus bestellen. Vom 31. August - 1. September finden in Storedalen die Rittertage statt (Ridderdagene på Storedal). Viele spannende Aktivitäten und Veranstaltungen werden für Kinder und Erwachsene angeboten. Mehr Information finden Sie auf ridderdagene.no oder auf unserer Internetseite.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Storedal Kulturzentrum

Öffnungszeiten 23.6. - 18.8. (Schulferien) Dienstag – Freitag: 12-17 • Sonntag: 12-16 Tel. (+47) 69 11 56 50 storedal@ostfoldmuseene.no - www.ostfoldmuseene.no 49 49


Langs riksvei 110 fra Skjebergsletta i sør, til Fredrikstad i vest, nordover til Hafslund ved Sarpsborg, og tilbake til Solbergkrysset – her finner du Oldtidsruta. Mange av minnene fra distriktets fortid er synliggjort i tilknytning til Solbergtårnet – et 30 meter høyt utsiktstårn kombinert med en hage med små informasjonshus. Solbergtårnet er moderne arkitektur koblet til fortid på en helt spesiell måte, og er beliggende i Solbergkrysset der Oldtidsveien krysser E6. På denne historiske rundturen finnes Norges mest konsentrerte samling av oldtidsminner fra bronsealder og eldre jernalder. Her kan du se gravrøyser, bygdeborger, steinringer og helleristningsfelt som forteller oss mye om våre forfedres hverdag og religiøse forestillinger.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Historisk rundtur langs Oldtidsruta

De første menneskene som besøkte området vårt kom padlende i båt, eller til fots for over 7000 år siden, og det er gjort mange funn etter våre forfedre fra den tiden, men også fra ’nyere’ tider. Oldtidsveien er nyoppusset og klar for å ta imot besøkende til fots, syklende, eller kjørende med bil. På denne veien kan du blant annet få med deg de store helleristningsfeltene på Hornes og Solberg. Ved Gunnarstorp bør du få med deg bautasteinene og ikke minst den digre bronsjealderrøysa.

51 51


Ingen annen norsk kommune har flere registrerte helleristninger enn Sarpsborg. Bare i tidligere Skjeberg kommune er det registrert vel 2600 enkeltfigurer fordelt på rundt 200 helleristningsfelt. En av de største enkeltristningene i Nordeuropa er Bjørnstadskipet som er hele 4,4 meter langt, og som har 48 mannskapsstreker. I Kulåsparken midt i Sarpsborg sentrum er det vel 40 små og store gravhauger. Ytterligere informasjon om Oldtidsruta finner du blant annet i boken «Solskip og Stjerneguder – en rundreise i Østfolds bronsealder». Denne guideboken er å få kjøpt hos Visit Sarpsborg.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Opstadfeltet er blant de største gravfeltene i landet med mer enn 150 gravanlegg, bautasteiner og steinsetninger. De fleste gravhaugene er såkalte rundhauger med tverrmål opp mot 20 meter. Bautasteinene er mannshøye. Arkeologene antar at feltet har vært i bruk fra århundrene før Kristus og fram til Vikingtiden.

53 53


The Antiquity Route The first people to visit this area paddled here by boat or came by foot over 7000 years ago. Evidence from their settlements has been found in this area along with tools and household goods from more modern times. The Antiquity Road has lately been restored and is now ready to accommodate vistors who arrive either on bicycle, by foot or by car. The route features great areas of rock art carvings at Hornes and Solberg. At Gunnarstorp you should pay attention to the standing stones and the large bronze age stone grounds. The area around Opstad is one of the largest burial grounds in the country with more than 150 burial places, and standing stones placed in circles. Most of the burial mounds are so called “round mounds” that measures up to 20 meter across. The standing stones are man tall. Archeologists assume that the burial grounds have been used from centuries since B.C and up until the Viking age. No other Norwegian municipality has more registered rock art carvings than Sarpsborg. Skjeberg has over 2600 single figures, divided among 200 areas of rock-art carvings, registered. One of the largest single rock art carvings in the Northern Europe is the Bjørnstad ship that measures 4.4 meters and shows a crew of 48 men. The Kulås park in the middle of Sarpsborg contains about 40 small and big burial mounds.


Vor 7000 Jahren kamen die ersten Menschen paddelnd mit dem Boot oder zu Fuß in unsere Gegend. Es wurden viele Funde aus dieser Zeit, aber auch aus neuerer Zeit gemacht. Der Altertumsweg Oltidsveien wurde erneuert und ist nun bereit für Besucher, ob zu Fuß, mit Fahrrad oder Auto. Auf diesem Weg können die Felszeichnungen bei Hornes und Solberg erkundet werden. Bei Gunnarstorp ist die Besichtigung der Bautasteine zu empfehlen und nicht zuletzt die große Bronzealtersteinsetzung. Das Opstadfeld ist eines der größten Grabfelder des Landes. Es hat 150 Grabstellen, Bautasteine und Steinsetzungen. Die meisten Grabhügel auf dem Opstadfeld sind so genannte Rundhügel mit einem Durchmesser von bis zu 20 Metern. Die Bautasteine können sogar menschengroß sein. Archäologen nehmen an, dass das Feld seit dem Jahrhundert vor Christus bis hin zur Wikingerzeit benutzt wurde.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Oldtidsruta

Keine andere norwegische Kommune hat mehr registrierte Felszeichnungen als Sarpsborg. Allein in der ehemaligen Skjebergkommune sind 2600 Einzelfiguren verteilt auf 200 Felder registriert. Eine der größten Einzelzeichnungen im Nordeuropa ist das Bjørnstadschiff, welches 4,40 Meter lang ist und 48 Mannschaftsstriche hat. Im Kulåspark, in Sarpsborgs Zentrum, befinden sich 40 kleine und große Grabhügel.

55 55


Oltidsruta /The ancient route

Besuchen Sie ihre Vorfahren unterwegs! Stikk innom forfedrene dine på veien! Like ved E6 ligger Oldtidsruta nyoppusset og klar for besøkende. Turen tilbake til skikkelige gamle dager kan like gjerne gjennomføres i bil som til fots. Velkommen til fortiden! Visit your forfathers on the way! You find the ancient road right beside the highway E6. The trip back to the really old days can be made by car or by foot. Welcome to the past! Besuchen Sie ihre Vorfahren unterwegs! Gleich an der E6 liegt die Altertumsstrasse, neu restauriert für unsere Besucher. Die Reise zurück in die Vergangenheit kann man ebenso gut zu Fuß wie mit dem Auto machen. Willkommen in der Vergangenheit!

Kulturminner bronsealder/Jernalder Cultrual signs from the bronze and iron age Kulturdenkmäler aus dem Bronzealter / der Eisenzeit Severdigheter/Cultural sights/Sehenswürdigkeiten Øyhoppingsrute/Island jumping/Eine route für Inselent deckungen


57 57


På Soli Brug har nytt liv gjenoppstått på det som en gang var Nord-Europas største sagbruk. Her ved Ågårdselva ble det skåret tømmer allerede på begynnelsen av 1600-tallet. I perioden 1860 – 1880 var anlegget på sitt største med flere hundre arbeidere og 22 oppgangssager. Driften ble nedlagt i 1925. I 1975 ble stedet overtatt av familien Dørje-Berg som har restaurert de gjenværende bygningene. I tillegg til boliger for familien brukes stedet i dag til galleri, atelier, keramikkverksted og rammeverksted. Tre ganger i året, i juni, august og november, arrangeres store kunstutstillinger i fem av husene. Flere kunstnere deltar og disponerer hvert sitt rom eller hus. I ”Smia” er det servering. En utstilling varer i to uker og besøkes ofte av rundt 15.000 mennesker fra hele Østlandet. Soli Brug har stått for mange kunstneriske høydepunkter; Edward Munch, ”4 KROGHER” med Oda, Christian, Per og Guy Krogh, Pushwagner på hele bruket, Fredrik Skavlan, Knut Rose, familien Widerberg med Thomas, Nico og Frans, Kai Fjell, Dyre Vaa m.fl.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Soli Brug

59 59


Soli Brug On Soli Brug, new life has begun at what used to be the biggest sawmill in Northern Europe. Here by Ågårdselva, timber has been cut since the beginning of the 1600s. In the time between 1860 - 1880 the mill was at its biggest with several hundred workers and 22 gate saws. The mill ceased to operate in 1925. In 1975 the mill was taken over by the Dørje-Berg family. They have restored the remaining buildings. As well as being the home for the owner, the old mill also serves as a gallery, studio, ceramics workshop and a frame workshop. Three times per year, in June, August and November, big art exhibitions are organized in five of the houses. Several artists participates and they each have a room or a house. In “The Smithy” refreshments are served. An exhibition lasts two weeks and is often visited by approximately 15,000 people from the eastern part of Norway. Soli Brug has hosted many artistic highlights; Edward Munch, “4 Krogher” with Oda, Christian, Per and Guy Krogh, Pushwagner on the whole mill, Fredrik Skavland, Knut Rose, the Widerberg family with Thomas, Nico and Frans, Kai Fjell, Dyre Vaa and more.


Das Sägewerk Soli Brug war einst Nord-Europas größtes Sägewerk. Bereits ab dem 17. Jahrhundert wurden hier am Fluss Ågårdselva Baumstämme verarbeitet. In der Zeit zwischen 1860 – 1880 war die Hochzeit des Werks mit über 100 Arbeitern und 22 Sägen. Die Anlage wurde 1925 stillgelegt. Im Jahr 1975 wurde das alte Sägewerk von der Familie Dørje-Berg gekauft, die in den darauf folgenden Jahren die Anlage mit den noch existierenden Gebäuden restaurierte. Heute ist das Gelände komplett in Stand gesetzt, es gibt neben Wohnungen eine Galerie, ein Atelier, eine Keramikwerkstatt und eine Rahmenwerkstatt. Dreimal im Jahr, in den Monaten Juni, August und November werden in den Gebäuden des Sägewerks große Kunstausstellungen veranstaltet. Zahlreiche Künstler nehmen an den Ausstellungen teil und ihre Kunstwerke sind der Öffentlichkeit für zwei Wochen zugänglich. Bis zu 15.000 Besucher aus gesamt Ost-Norwegen kommen, um die Ausstellungen zu sehen.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Soli Brug

Zahlreiche berühmte Künstler haben ihre Werke in Soli Brug ausgestellt, darunter Edward Munch, „4 KROGHER“ mit Oda, Christian, Per und Guy Krogh, Pushwagner, Fredrik Skavlan, Knut Rose, Familie Widerberg mit Thomas, Nico und Frans Wideberg, Kai Fjell, Dyre Vaa u.v.a. Weitere spannende Ausstellungen sind auch für die kommenden Jahre geplant. 61 61


Roald Amundsens Minde Roald Amundsen var sammen med Nansen en av Norges virkelige nasjonalhelter etter frigjøringen i 1905. Denne statusen fikk Amundsen etter å ha ledet den første ekspedisjonen som nådde Sydpol-punktet i 1903, og for å ha funnet Nordvestpassasjen i 1903. Roald Amundsens barndomshjem er i dag et museum, som viser hvilke forhold en av verdens fremste polfarere vokste opp under.


Kontakt info Visit Fredrikstad & Hvaler Tlf.: (+47) 69 30 46 00 www.fredrikstad-hvaler.no Riksvei 111

The Roald Amundsens centre Roald Amundsen was, together with Fritjof Nansen, one of Norway’s real national heros after the liberation in 1905. This heroic status was given to him due to his achievement of leading the first expedition that reached the South Pole in 1911 and the exploration of the North West passage in 1903. Roald Amundsens childhood home is today a museum, which shows the environment one of the worlds greatest Pole explorers grew up in.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Roald Amundsens fødested ligger på Hvidsten ved riksvei 110 i Fredrikstad, like utenfor Sarpsborgs bygrense.

Roald Amundsen Gedenkstätte Roald Amundsen und Nansen waren Norwegens echte Nationalhelden nach der Befreiung im Jahre 1905. Diesen Status bekam Amundsen, weil er die Expedition leitete, die als erste den Südpol erreichte und für das Entdecken der Nord-WestPassage im Jahre 1903. Roald Amundsens Elternhaus ist heute ein Museum, welches die Verhältnisse zeigt, in denen einer der weltweit größten Polarforscher aufwuchs. 63 63


Hans Nielsen Hauge Hauge ble født i 1771. Etter å ha følt «Guds kjærlighet», begynte han som predikant. Han la i sin forkynnelse vekt på det personlige gudsforhold og en nøktern og arbeidsom livsførsel. I en alder av 26 år la han ut på en reise. På de gårdene han fikk husrom hjalp han til, men hans viktigste virke var å samle de som bodde på gården og nabogårdene til andakt. I følge konventikkelplakaten fra 1741 var dette forbudt, og han ble gjentatte ganger arrestert. Mange har gitt uttrykk for at det var Hauge som egentlig innførte kristendommen i Norge.


At the age of 26 years he embarked on a trip and travelled around the countryside in Norway preaching to farmers who also gave him food and a place to sleep. His main goal was to assemble as many people as possible to prayer meetings. According to a decree of 1741, this was against the law and he was arrested several times. Even today, many people view Hauge as the man who really brought Christianity to the people of Norway.

Hauge wurde 1771 geboren und nachdem er die Berufung, Gottes Wort zu verkünden, gespürt hatte, wurde er Prediger. In seiner Verkündigung legte er Wert auf ein persönliches Verhältnis zu Gott und eine nüchterne und arbeitsame Lebensführung.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Hauge was born in 1771. After having experienced ”Gods love”, he started his work as a travelling preacher. In his teachings he empasized the importance of having a personal relationship to God and choosing a sober and hard working way of life.

Im Alter von 26 Jahren begann Hauge herumzureisen. In den Höfen, wo er Unterkunft erhielt, half er bei der Arbeit. Sein wichtigstes Wirken aber war das Versammeln der Einwohner zur Andacht. Das Gesetz „Konventikkelplakaten“ von 1741 verbot dies und er wurde deshalb wiederholt inhaftiert. Viele sind der Meinung, dass eigentlich Hauge das Christentum in Norwegen einführte. 65 65


Skjeberg kirke er en av de største middelalderkirkene i Østfold. Kirken, som vi ser i dag, er reist på siste halvdel av 1200-tallet, men det skal allerede i årene omkring 1050 ha blitt bygd en kirke på dette stedet. Kirken er bygd i stein med romansk stil, men med en gotisk inngangsportal. På muren finnes fire hoder i granitt, to på østmuren, og et over hver av portalene. Tre av dem har sannsynligvis tilhørt den eldste bygningen, men hodet i skipets sørøstlige hjørne kan være fra ombyggingen rundt år 1300. På kirkemuren finnes også en runeskrift som forteller at Skjeberg kirke er viet til «Vår Herre, Maria og Peter».

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Skjeberg kirke

Døpefonten er kirkens største skatt, og er kanskje den fineste her i landet. Den er fra første halvdel av 1000-tallet, og er laget av klebersten av engelsk type. Dåpskummen er firkantet, og blir båret av fem kraftige søyler. Relieffer som viser verdensdommeren Kristus, de fire evangelistsymbolene og apostlene er utsmykket på døpefontens fire sider.

67 67


The church in Skjeberg is one of the largest middle age churches in Ă˜stfold. The present church is raised in the latter part of the 1200 century, but an older church had been built at the same site as early as in 1050. The now standing stone church is built in a Roman style, but its main gate is in a Gothic style. There are four heads on the wall, two to the east and one on each side of the main gate. Three of them probably belongs to the oldest building, but the head in the nave’s


The baptismal font is from the first half of the 1000 century and made of a special kind of stone known in Norway as “kleberstein”. The font is a highly valued treasure and one of the finest in the country. The font is square and is held up by five strong pillars. The reliefs show Christ as the judge of the world and the symbols of the four evangelists and apostles are shown on the outside of the font.

Die Skjeberg-Kirche ist eine der ältesten Mittelalterkirchen Østfolds. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtet, aber bereits um das Jahr 1050 soll an gleicher Stelle eine Kirche gebaut worden sein. Die Skjeberg-Kirche wurde in Stein im Romanischen Stil erbaut, hat aber ein gotisches Eingangsportal. An der Kirchenmauer befinden sich vier Köpfe aus Granit, zwei an der Ostmauer und je einer über den Portalen.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

southeast corner may be dated back to the restoration of the church in year 1300. The church wall contains an old rune that proclaims that the church is made in honour of “Our Lord, Maria and Peter”.

Drei der Köpfe gehörten wahrscheinlich zu der älteren Kirche, während der Kopf in der südöstlichen Ecke des Kirchenschiffs vom Umbau um 1300 stammen kann. Auf der Kirchenmauer befindet sich eine Runenschrift, die erzählt, wem die Kirche geweiht ist: „Unserem Herren, Maria und Peter“. Der größte Schatz der Kirche ist der Taufstein, der aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts stammt und aus Speckstein besteht. Das Taufbecken ist viereckig und wird von fünf kräftigen Säulen getragen. Auf den vier Seiten des Taufbeckens sind Reliefs von Jesus Christus, den Evangelisten-Symbolen und den Aposteln zu sehen. 69 69


Tømmertunnelen For å omgå fløtningsproblemene i Sarpsfossen i Glommas østre løp, ble elvas vestre løp klargjort for fløting. I årene 1906-08 ble det sprengt en tømmertunnel på hele 3.170 meter og et fall på 21 meter fra Vestvannet til Visterflo. Tømmeret ble ledet inn i tunnelen ved Svartedal i Vestvannet, og kom ut i Visterflo ved Eidet. Herfra var det fri bane til Glomma nedenfor fossen.


The Lumber Tunnel To avoid problems floating lumber on the eastern and western side of the river Glomma, a unique tunnel was created in 1906 -08.. The tunnel measured 3.170 meters and had a waterfall decline of 21 meters. The lumber entered the tunnel at Svartedal at the Vestvannet and floated through the tunnel and arrived at Eidet in Visterflo. The lumber tunnel was at that time an innovative and elegant solution to prevent problems floating the lumber down the river. The constructor of the tunnel was later given an honorary award by the Norwegian Engineer Association for his work

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

Tømmer tunnelen var en dristig og elegant løsning på tidligere tiders fløtningsproblemer. Den teknisk ansvarlige for dette unike anlegget, fløtningsdirektør Wilhelm Blakstad, ble tildelt Den Norske Ingeniørforenings ærespris for sitt arbeid.

Der Flößtunnel Um die Probleme mit der Flößerei auf dem Ost- und Westarm der Glomma zu umgehen, wurde von 1906 bis 1908 ein einzigartiges Bauwerk geschaffen: der Tømmertunnelen mit 3170 Meter Länge und 21 Metern Höhenunterschied. Im Vestvannet bei Svartedal wurden die Stämme in den Tunnel eingeleitet und bei Eidet gelangten sie dann in den See Visterflo. Der Tunnel war eine gewagte und elegante Lösung. Den Konstrukteuren wurde vom Norwegischen Ingenieurverband für diese Arbeit der Ehrenpreis verliehen. 71 71


Grålumstua Gården er blant de eldste i «gamle Tune», og er omtalt i skriftlige kilder helt tilbake i 1350. I dag kan Grålumstua fortelle mye om Tunes historie fra 1700- og 1800-tallet. Hovedhuset, ei typisk Østfold-stue, brant ned og ble bygd opp igjen i 1778. Her kan en høre historien om barnemordersken som satt i arrest i Grålumstuas kjeller mens hun ventet på å bli dømt til døden. Man kan også lære litt om hva man gjorde for å ta vare på tennene sine i tiden før det fantes tannleger. Hver søndag kl. 12-15 fra 24.6 til 12.8 er det åpent for guiding.


At Grålumstua one can hear the story of the child murderess who was held in custody in the farm cellar while waiting for her death sentence. Here one can also learn how people used to protect their teeth in times before dentists were available. The farm is open for guided visits every Sunday 24.6 - 12.8

Der Hof gehört zu den ältesten in „Gamle Tune“ und wurde bereits im Jahre 1350 schriftlich erwähnt. Heute kann Grålumstua viel von der Geschichte Tunes ab dem 17./18. Jahrhundert erzählen. Das Haupthaus, ein typisches Østfoldhaus, brannte ab und wurde 1778 wieder aufgebaut.

SeverdigheterSights/Sehenswürdigkeiten

This farm is among the oldest in the parish of ”ancient Tune” and is mentioned in written sources as far back in time as 1350. Nowadays Grålumstua is a witness of the local history of the 18th and 19th centuries. The main building is typical of the county of Østfold. It was rebuilt in 1778 after a fire.

Hier kann man Geschichten von der Kindermörderin hören, die im Keller gefangen gehalten wurde, während sie auf das Todesurteil wartete. Man kann auch etwas darüber lernen, wie die Zahnpflege betrieben wurde, bevor es Zahnärzte gab. Im Sommerhalbjahr ist jeden Sonntag geöffnet (24.6 - 12.8). Führungen werden angeboten

73 73


Besøk Borgarsyssel Museum og Storedal Kultursenter i sommer

Opplev kulturhistoriske hager, friluftsmuseum, guidede omvisninger, barnas museumsstafett og mange spennende aktiviteter for hele familien. For ĂĽpningstider og mer info: www.ostfoldmuseene.no og/eller telefon: 69115650. Velkommen!


Velkommen til

Hafslund Hovedgård

Hafslund Hovedgård Statsminister Torpsvei 2, 1700 Sarpsborg Tlf.: +47 69 12 86 60 – www.hafslund.no

Contact Visit Fredrikstad & Hvaler P: +47 69 30 46 00 M +47 906 42 962 A: Framveien 9, 1659 Torp E: ram@opplevfredrikstad.com www.fredrikstad-hvaler.no

75


Badeplasser Beach/Strand


77


Badeplasser i sjøvann Dusa Offentlig badestrand og parkeringsplass. Vesentlig svaberg, men mange fine muligheter for bading og soling. Familievennlig. Kiosk og toaletter. Dusa er også et populært område for sjøørretfiske – spesielt på senvinteren/våren. Området har en rekke idylliske partier og innbyr til spaserturer hele året. Revebukta Campingplass og populær strandsone blant barnefamilier. Fin gressbakke og gode bademuligheter. Øketangen En liten skjermet sandstrand. Ellers er det bademuligheter fra svaberg rundt hele Øketangen. Er også populær fiskeplass. Er egnet for barnefamilier. Mange velger båtveien for å komme til Øketangen. Kålvikholmen Usjenert område med mest sva-

berg. Hvitsand, er en lun liten sandstrand. Følger man kystlinjen ca. 300 meter sørover kommer man til Kålvikholmen. Den er landfast ved en gangbro. Her kan man bade og/eller fiske fra svabergene. Fiske gjøres helst fra “Lilleholmen” lengst sør som også har broforbindelse. Med sine rasteplasser, skogspartier og svaberg kan det brukes som et helårs utfartsområde.

Kjerringholmen Utfartsområde for de som

ikke vil langt til havs. Holmen kan lett nås med robåt, kajakk og kano og har flere små strender. Drøye to tredjedeler er eiet av Sarpsborg kommune og er lagt ut til friluftsområde. Den resterende vestre del er privat og bebygd med et fritidshus.

Feriehjemmet Borregaardsarbeidernes Feriehjem med campingplass og offentlig badestrand. Stort område med gressplener og en ca 200m lang barnevennlig sandstrand, som krummer seg


Sandvika i Høysand Et populært badeområde som dekker 210 mål. Fin strand og store gressbakker for soling og lek. I umiddelbar nærhet ligger Høysand Camping og Sporty Aktivitetssenter med blant annet tre minigolfanlegg. I strandens nordkant er det stupetårn og her kan du bade fra svaberg. Området er velstelt og utstyrt med kiosk, toaletter, lekeplass og badeflåte.

Badeplasser i ferskvann Tunevannet ved Tune kirke Fin og handicapvennlig strand med stupetårn, gressbakker, krakker, toaletter og kiosk. Beliggende bare et par kilometer fra Sarpsborg sentrum og i nær tilknytning til Landeparken.

Badeplasser/Beach/Strand

fra en solid betongbrygge mot svaberg og skog i vest. I bakkant av strandarealet er det en stor, veldrevet campingplass. Nye utleiehytter og stor kafeteria med godt kjøkken. Kiosk.

Børtevannet, Ise Bading fra fjell og liten

sandstrand. Det er muligheter for kanoutleie. Børtevannet er også populært blant fritidsfiskere.

Innendørs badeanlegg Sarpsborghallen Svømmehall med 25 meters basseng, barnebasseng og solarium. Beliggenhet bare 400 meter fra bussterminalen og Storbyen Kjøpesenter ved Sarpsborg torg. I tilknytning til svømmehallen er det også idrettshall med tre håndballbaner. Quality Hotel & Resort Sarpsborg Mer enn 1700 kvm stort Superland bestående av blant annet sklie, strømningskanal, 25 m treningsbasseng, plaskebasseng for barn, terapibasseng, relaxavdeling, damp- og tørrbadstu. 79 79


Dusa Public beach and car park, mostly skerries with plenty of beautiful spots for swimming and sunbathing. Revebukta Campsite and popular family beach with grassy knolls and good opportunities for swimming. Øketangen Ideal family beach with a sandy beach and many smooth rocks for sunbathers and anglers. Kålvikholmen Quiet area with smooth rocks. Popular

with anglers.

Kjerringholmen Popular island destination close to the shore. Easily accessible by rowboat, canoe and kayak, and with several small beaches.

Badeplasser/Beach/Strand

Bathing spots

Feriehjemmet Borregaard workers’ holiday home with

campsite and a public beach. Large area with lawns and a small sandy beach. New cabins for hire and a large cafeteria with fine cuisine.

Høysand Intimate, cosy bathing cove and beach with fine-grained sand. Pleaseant family campsite with a restaurant and minigolf course next to the campsite.

Freshwater bathing Tunevannet lake by Tune Church Pleasant,

handicapfriendly beach with diving platform, grassy knolls, benches, toilets and a kiosk.

Børtevannet outside Ise Rocky bathing spot with a small beach, Canoe rental. Cafeteria.

Indoor pools 81 81


Sarpsborghallen

sports hall.

Swimming pool, solarium and

The Quality Hotel & Resort The hotel features the 1700 square meters “Superland” which consists of a waterslide, an upstream channel, several swimming pools, a dry and a steam sauna and an area for relaxation.

Badeplätze Dusa Öffentlicher Badestrand und Parkplatz. Im wesentlichen Felsen und gute Möglichkeiten zum Baden und sonnen. Revebukta Campingplatz und beliebte Strandzone vor allem für Familien. Grosse Rasenflächen und gute Bademöglichkeiten. Øketangen Badeplatz für Familien. Das Gebiet hat feinen Sandstrand, ist aber auch felsig. Gut geeignet zum sonnen und angeln. Kålvikholmen Ausflugsziel für diejenigen, die nicht soweit aufs Meer möchten. Leicht erreichbar mit Ruderboot, Kanu oder Kajak. Hat mehrere kleine Strände. Feriehjemmet Ehemaliges Erholungsgebiet der

Borregaard-Arbeiter, heute für die Allgemeiheit geöffnet, mit großen Rasenflächen, Campingplatz und öffentlichem Badestrand. Vermietung von neuen Hütten, eine große Cafeteria mit sehr guter Küche.

Høysand Eine intime und gemütliche Badebucht mit feinkörnigem Sand. Netter Familiencampingplatz mit Restaurant und einer Minigolfanlage.


Tunevannet bei der Tune Kirche

Feinkörniger und behindertengerechter Sandstrand mit Sprungturm, großer Rasenfläche, WC und Kiosk.

Børtevannet, Ise Hier kann man von Felsen oder

einem Sandstrand aus baden. Selbst-bediente Kanuausleihe bei der Cafeteria und gute Angelmöglichkeiten.

Schwimmhallen Sarpsborghallen Schwimmhalle, Solarium und

Sporthalle.

Quality Resort Hotel & Badeland 1700 m2 Aqualand! Rutsche, Strömungen, 25 m Schwimmbahn, Planschbecken, Therapiebassin, Cafe, Trainingscenter, Sauna und Solarium.

Badeplasser/Beach/Strand

Badeplätze in Süßwasserseen

83 83


Badeplasser/Beach/Strand

85 85


Fiske Fishing/Sportfischen

87 87


Sarpsborg er omgitt av vann. Det finnes utallige kilometer med vann og strandlinjer i fersk- og saltvann som innbyr til gode fiskemuligheter. Flere av de beste fiskeplassene ligger der man ferdes daglig og er lett tilgjenglig, med god plass. Ulike vannmiljøer skaper også livsrom for ulike fiskearter, og gjør derfor Sarpsborg og Østfold til et av de mest varierte og spennende steder i landet for sportsfiskere.

Glomma, Sarpsfossen og Sølvstufoss

Dette innebærer Glomma, Vestvannet, Mingevannet og de bukter og fjorder som ellers hører til Glomma innenfor Sarpsborg kommune. Her finnes blant annet gjedde, abbor, lake, mort, harr, ørret og laks. Glomma har spesielt stor bestand av gjedde, som er en populær sportsfisk.

Fiske/Fishing/Sportfischen

Fiske

Børtevann

Her finner du fiskeartene brasme, sørv, stam, gjedde, ørret og ål. Vannet har også kreps. Det er ikke opparbeidede fiskeplasser, men naturlige fiskeplasser fra land. Kafeterian ved Børtevann har selvbetjent kano- og båtutleie.

Ågårdselva

Her finner du først og fremst meget god laks, men også ørret, sjøørret, abbor, gjedde og ål. Ågårdselva har flott natur og det er anlagt gangveier på vanskelig tilgjengelige steder.

Sjøfiske

Sarpsborg har en kystlinje på over 60 km, og har derfor mange flotte muligheter for sjøfiske. Et populært fiskeområde er Skjebergkilen, og spesielt Dusa på Grimsøy er viden kjent for sjøørretfiske. Makrell, torsk og hvitting er typiske fiskelag som kan trekkes opp både fra land og fra båt.

Fiskekort

Kontakt Visit Sarpsborg (tlf 69 13 00 70) som kan være behjelpelig med å formidle fiskekort. Der kan man også få både fiskekart og fiskeguide for hele Østfold fylke. 89 89


Fishing Sarpsborg is surrounded by water. There are countless seaside and lakeside fishing spots.

The Glomma watercourse upstream from the Sarpsfossen and Sølvstufoss waterfalls: This includes the River Glomma, the lakes Vestvannet and Mingevannet and the creek and fjord tributaries of the Glomma within Sarpsborg Municipality. Here you can fish pike, perch, burbot, roach, grayling, trout and salmon. The Glomma is full of pike, a popular fish among anglers.

Børtevann

This lake offers bream, rudd, chub, pike, trout and eel as well as crawfish. There are no built-up fishing spots, but plenty of natural fishing places from shore. The cafeteria at Børtevann has canoes and boats for rent.

Ågårdselva

This river abounds with salmon, but also trout and sea trout, perch, pike and eel. The Ågård river offers grand scenery, with footpaths in hard-to-access areas.

Sea fishing Sarpsborg has the longest coastline in Østfold which gives our visitors plenty of opportunities for sea fishing. Several popular fishing spots can be found in Skjebergkilen where you can be sure to catch mackerel, cod and a Norwegian type of white fish called “hvitting”. Fishing can be done either by boat or from the side of the shore.

Fishing permits

Contact Visit Sarpsborg: Tlf. (+47) 69 13 00 70


Fiske/Fishing/Sportfischen

91


Sarpsborg ist von Wasser umgeben. Es gibt eine kilometerlange Wasser- und Strandlinie mit Süß- und Salzwasser, die zum Angeln einladen.

Wasserfälle Sarpsfossen und Sølvstufoss

Vestvannet, Mingevannet und die Buchten und Fjorde, die zum Glomma gehören, liegen in der Kommune von Sarpsborg und bieten ausgezeichnete Möglichkeiten zum Angeln und Fischen an. Es gibt u. a. Hecht, Barsch, Plötze, Äsche, Forelle und Lachs. Der Glomma hat einen großen Bestandteil an Hecht, welcher sehr beliebt ist unter den Sportsanglern.

Børtevann

Brassen, Karpfenfische, Hechte, Forellen und Aal gehören zum Fischbestand des Sees. Auch Krebs gibt es. Das Ufer ist nicht für Angler erschlossen, hat aber natürliche Stellen, von denen aus geangelt werden kann. Die Cafeteria bei Børtevannet hat eine selbstbediente Kanu- und Bootsausleihe.

Fiske/Fishing/Sportfischen

Sport fischen

Ågårdselva

Der Fluss hat vor allem einen großen Bestandteil an Lachs, aber auch Forelle, Seeforelle, Äsche, Hecht und Aal, und ist umgeben von großartiger Natur. Man hat Wanderwege angelegt, um auch die schwer zugänglichen Stellen zu erreichen.

Meeresangeln

Sarpsborg hat die längste Küstenlinie in Østfold und bietet deshalb viele gute Möglichkeiten zum Meeresangeln. Ein sehr populärer Angelplatz ist Skjebergkilen. Hier kann man Makrelen, Dorsche, Wittlinge und andere typische Fischarten sowohl vom Ufer als auch vom Boot angeln.

Angelkarten

Visit Sarpsborg: Tlf. (+47) 69 13 00 70 93 93


Aktiviteter Activities/Aktivit채ten


95


Aktiviteter året rundt Med enkel adkomst fra E6 finnes det et utall aktiviteter skreddersydd for gode opplevelser i Sarpsborg – året rundt. Et naturlig utgangspunkt er Quality Hotel & Resort – sentralt beliggende ved avkjøringen fra E6 nord for byen. Av investor Arthur Buchardt betraktet som det flotteste veikrysset på strekningen mellom Roma og Kirkenes. Nærmeste nabo til hotellet er INSPIRIA science center – et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter. Quality Hotel & Resort med Superland er Nordens største aktivitets- og konferansehotell inneholdende blant annet et stort treningssenter, velværeavdeling og badeland. Det er ikke mange som forbinder Sarpsborg og Østfold med skisport, men bare 20 min kjøring fra sentrum ligger Kjerringåsen Alpinsenter med tre nedfarter – den lengste på 650 meter med en høydeforskjell på 123 meter. Anlegget er skreddersydd både for snowboard, telemark og slalåm. I samme området har Trøsken IL anlagt en 2,5 km lang lysløype med kunstsnøanlegg. Rundt 35 km med langrennsløyper har laget ansvaret for å preparere. Med permanent kunstsnøanlegg kan Trøsken IL nesten garantere snø i vintersesongen – selv midt i det grønne fylket Østfold. Ved Sarpsborg stadion tilbys skøyteinteresserte utendørs kunstisbane til gratis benyttelse. Normalt islegges banen i begynnelsen av november med drift ut februar – avhengig av værforholdene.


By E6 north of Sarpsborg , Quality Hotel & Resort is Scandinavia’s biggest conference- and activity hotel with a «Superland» for kids. Next to the hotel, you will find INSPIRIA; Science Center, which opened 2011. Fifteen minutes drive by car from here, Kjerringåsen Alpine Center offers you three slopes, perfect for snowboard, downhill and telemark skiing.Trøsken is close to the alpine center, and has 35 km prepared tracks for cross country skiing, one track lit in the evening. Do you want to go skating: Sarpsborg Stadion has an outdoor rink open from Nov.-Feb.

Aktivitätsangebote in Sarpsborg Nördlich von Sarpsborg, direkt an der E6 gelegen, befindet sich mit dem Quality Hotel & Resort das größte Aktivitäts- und Konferenzhotel des Nordens mit einem großen Trainingscenter und dem Badeland. Gleich daneben öffnete im vergangenen Jahr das INSPIRIA science center seine Pforten.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Sarpsborg – A town full of activities

Nur 15 Autominuten entfernt liegt das Kjerringåsen Alpincenter mit drei Pisten, wovon die längste 650 m lang ist und einen Höhenunterschied von 123 m hat. Die Anlage ist perfekt für Snowboard, Slalom und Telemarken. Nicht weit entfernt liegt Trøsken, wo im Winter 35 km Langlaufloipen präpariert werden. Beim Sarpsborger Stadion wird von November bis Februar eine fußballfeldgroße Kunsteisbahn zum Schlittschuhlaufen angeboten. Der Eintritt ist frei.

97


Kjerringåsen Alpinsenter Alpinveien 109, 1708 Sarpsborg Tlf: (+47) 69 14 81 85 www.kjerringaasen.no

Kjerringåsen Alpinsenter er Østfolds største alpinanlegg med fem nedfarter. Den lengste nedfarten er på 650 meter, med en høydeforskjell på 123. I tillegg har anlegget en egen barnebakke med heis. Kjerringåsen Alpinsenter baserer seg i stor grad på bruk av kunstsnø, og et godt utbygd anlegg med snøkanoner sørger for betydelig produksjon av ’egen’ snø. Kjerringåsen alpine centre is Østfold’s largest down hill skiing facility featuring five downhill slopes. The longest slope measures 650 meters and has a decline of 123 meters. The centre also offers a small downhill slope for younger children. Kjerringåsen produces its own snow by using large snow canons. The parking lot is a good starting point for various hiking trails in the summer or skiing tracks in the winter. Kjerringåsen also has a nice café at the bottom of the main slope Das Kjerringåsen Alpincenter ist Østfolds größte Alpinanlage mit fünf Abfahrtspisten. Die längste Piste ist 650 Meter lang und hat einen Höhenunterschied von 123 Metern. Zusätzlich hat die Anlage eine eigene Kinderpiste mit Lift. Die Pisten werden hauptsächlich mit Kunstschnee präpariert. Eine gut ausgebaute Anlage mit Schneekanonen sorgt für eine beachtliche Produktion an „eigenem“ Schnee.


Eventyrfabrikken

Eventyrfabrikken er et innendørs lekeland i jungelmiljø. Her kan alle barn hoppe, leke, rote, løpe, bråke og kose seg så mye de vil. Med sine 2.000 kvm er dette Norges største innendørs lekeland med lekekonstruksjoner, hengebroer, krypganger, kjempestore sklier, ballbasseng, trampoliner, tråbiler, hoppeborger, airbazoka, og et babyhjørne for de aller minste. Eventyrfabrikken for barn i alderen 1 til 13 år. Eventyrfabrikken is a large indoor play area for children. Children can jump, play, make a mess, run, make noise and have as much fun as they like. The play area stretches over 2000 square meters and is the largest centre of its kind in Norway. It features climbing constructions, hanging bridges, tunnels, large slides, a ball pool, trampolines, small play cars, large jumping mats, air bazooka in addition to offering smaller children a more quiet corner to play in. For children in the age 1- 13 years.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Vestengveien 40, 1725 Sarpsborg Tlf: (+47) 69 14 81 85 www.eventyrfabrikken.no

Eventyrfabrikken ist ein als Dschungel gestaltetes Spieleland in der Halle. Hier können alle Kinder springen, spielen, stöbern, laufen, lärmen und sich vergnügen so viel sie möchten. Mit 2000 m² ist die Abenteuerfabrik Norwegens größtes Hallenspieleland mit Klettergerüsten, Hängebrücken, Kriechgängen, gigantischen Rutschen, Ballbecken, Trampolinen, Tretautos, Hüpfburgen und einer Babyecke für die ganz Kleinen. Die Abenteuerfabrik ist für Kinder zwischen 1 und 13 Jahren zu empfehlen. 99 99


Sarpsborg Bowlingsenter Torsbekkdalen (RV 109) Tlf: (+47) 69 13 05 50 sbsbowl@online.no www.sarpsborg-bowlingsenter.no

Norges flotteste bowlinghall med hele 16 baner. Senteret har også landets største Laserworld, biljard og snookersalong, spilleautomater og en koselig kafeteria med husets egen pizza. Sarpsborg Bowlingsenter er populært for idrettsgrupper, bedriftsarrangement, og ikke minst bursdagsfeiringer, noe de arrangerer over 1500 av i året. Sarpsborg Bowlinghall blir benyttet til både nasjonale og internasjonale mesterskap. Norways finest bowlinghall offers 16 lanes of bowling !! The centre has a large Lazer World, snooker tables, slot machines and a nice café which serves homemade pizza. Saprsborg bowling centre is a popular place for sport groups, corporate gatherings and not to mentions birthday celebrations. Sarpsborg Bowlinghall is also hosts national and international championships in bowling. Norwegens tollste Bowlinghalle mit ganzen 16 Bahnen! Das Center hat auch die größte Laserworld des Landes, Billard, einen Snookersalon, Spielautomaten und ein gemütliches Café mit hauseigener Pizza. Das Sarpsborg Bowlingcenter ist beliebt bei Sportgruppen, Betriebsausflügen und nicht zuletzt bei Geburtstagsfeiern, von denen im Jahr über 1500 organisiert werden. In der Bowlinghalle finden sowohl nationale als auch internationale Meisterschaften statt.


Superland

På Quality Hotel & Resort Sarpsborg finner du Superland, med mange forskjellige aktivitetsmuligheter som 13 meter klatrevegg, treningssenter, golfsimulator, innendørs skøytebane og mer til. Her er også badeland med flere bassenger å velge på samt en relaxavdeling. The Quality Hotel and Resort, Sarpsborg, features “Superland”, an activity center with a 13 meter high climbing wall, a fitness center, a golf simulator and an indoor skating area. “Badeland” is a large indoor swimming hall complete with a relaxation area.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Bjørnstadveien 20, 1713 Grålum Tlf: (+47) 69 10 16 00 www.superland.no

Im Quality Hotel & Resort Sarpsborg gibt es das Superland mit vielen verschiedenen Aktivitätsmöglichkeiten, wie die 13-Meter Kletterwand, ein Trainingscenter, Golfsimulator, Eisbahn und vieles mehr. Hier befindet sich auch das Badeland mit mehreren Schwimmbecken und einer Entspannungsabteilung.

101 101


Gekko Klatring

Vestengveien 40, 1725 Sarpsborg Tlf: (+47) 992 82 120 www.gekkoklatringsarpsborg.no

Lyst til å teste klatreferdighetene? Gekko Klatring tilbyr klatring for barn og voksne – nybegynnere eller erfarne klatrere. Med 10 m takhøyde og i alt 18 topptaufester er det nok plass å trene på. Det er muligheter for tauklatring, klatring i rett vegg og i strukturvegg. Senteret har også såkalt buldring fordelt på to rom. Senteret er alltid bemannet med instruktører og er åpent alle dager i uken. Gekko Klatring Sarpsborg offers climbing for children and adults as well as for beginners and experienced climbers. With 10 m under the ceiling and 18 rope attachments, there is plenty of space for practice. There are possibilities for rope-climbing, climbing in a straight wall and in a structured wall. The center is always staffed with a climbing instructor and we are open every day of the week. Möchten Sie einmal Ihr Klettertalent testen? Im Gekko Klatring Sarpsborg werden Kletterkurse für Kinder und Erwachsene angeboten. Ob Anfänger oder erfahrener Kletterer, hier sind alle herzlich willkommen. Die Kletterhalle verfügt über eine Kletterwand von 10 m, 18 Seilbefestigungen und ausreichen Platz zum trainieren. Angeboten werden: Seilklettern, Steilwandklettern oder klettern an der Strukturwand. Das Klettercenter ist immer mit erfahrenem Personal ausgestattet und an allen Tagen geöffnet.


INSPIRIA Science Center

INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses og kunnskapssenter, hvor temaene matematikk, fysikk, biologi, kjemi og astronomi står i fokus. Kunnskap blir formidlet gjennom opplevelser og ved å eksperimentere selv. INSPIRIA har Norges mest avanserte planetarium der du kan reise til stjernene og få en utenom- jordisk multimedia opplevelse. På INSPIRIA oppdager du hvor spennende vitenskap kan være. INSPIRIA is a popular scientific recreation and learning centre of technology, natural sciences and mathematics. It allows the visitors to aquire new knowledge through participating in active learning activites and interacting and exploring with hands- on exibits. INSPIRIA has one of Norways most advanced planetariums – an out- of- the- mind multimedia experience. At INSPIRIA you will discover how exciting science can be.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum Tlf: (+47) 69139300 - 03245 www.inspiria.no

INSPIRIA Wissenschaftscenter ist ein populärwissenschaftliches Erlebnis- und Wissenscenter, in dem verschiedene Themen rund um Mathematik, Physik, Biologie, Chemie und Astronomie im Fokus stehen. Wissenschaft wird hier durch eigenes Erleben und selbst durchgeführte Experimente anschaulich vermittelt. Darüberhinaus können Besucher im modernsten Planetarium Norwegens zu fernen Sternen reisen und über multimediale Effekte den Weltraum auf einzigartige Weise erleben. Im INSPIRIA entdeckt man, wie spannend Wissenschaft sein kann. 103


Engelskmann brakte golf til byen I 1903 stod engelskmannen H. W. Kenworthy bak stiftelsen av Sarpsborg Fotballklubb. Han var en av mange engelskmenn som var ansatt ved Borregaard fabrikker – byens hjørnesteinsbedrift med rundt 4 000 ansatte på det meste. Golf er en annen ærverdig idrett i Sarpsborg. Selvfølgelig var det samme Kenworthy som var med på å stifte Borregaard Golfklubb i 1927 – landets nest eldste golfklubb. Banen ligger på spissen av Opsund, med Glomma som en idyllisk ramme rundt de 9 hullene. Ved Isesjø i Skjeberg ligger Skjeberg Golfklubb som er en naturskjønn skogsbane. En populær og utfordrende mesterskapsbane. Nord på Hafslundsøy ligger Øya Golfpark – en såkalt ”play-and-play”-bane hvor det ikke er krav om å være medlem i en golfklubb for å kunne spille. Borregaard GK og Skjeberg GK er de to største idrettslagene i byen – hver med drøyt 1000 medlemmer. Av elleve norske profesjonelle golfspillere som har hatt fast plass på European Tour kommer hele fem fra Sarpsborg. Golf som overklasseidrett er et fremmedord i industribyen Sarpsborg. Når gradestokken har krøpet under null og byens tre golfbaner er forvandlet til populære områder for langrenns-folket kan golfentusiastene trekke under tak. Østfold Golfsenter tilbyr golfsimulatorer, utslagshall med 15 m lengde og stor putting green. I Sarpsborg er det golfsesong året rundt.


Aktiviteter/Activities/Aktivit채ten

105


An Englishman gave us golf H.W Kenworthy founded Sarpsborg Football Club in 1903. He was one of many British people employed by Borregaard- Sarpsborgs corner stone company with 4000 employees. The same Mr. H.W. Kenworthy was one of the founders of Borregaard Golf Club in 1927-Norway’s second oldest golf club. The golf course is situated in Opsund, with the river Glomma close to the nine holes. Skjeberg Golf Club is situated by Isesjø. It is a popular and challenging 18hole-course. Øya Golfpark in the northern end of Hafslundsøy is a “pay and play”9 hole- course. Borregaard Golf Club and Skjeberg Golf Club each have a 1000 members . Out of eleven professional golfers on the European Tour, five comes from Sarpsborg. In winter when the golf courses are covered with snow, Østfold Golfcenter offers golf simulators, a driving range and a putting green.


Im Jahre 1903 stand der Engländer H. W. Kenworthy hinter der Stiftung des Sarpsborger Fußballklubs. Er war einer der vielen Engländer, die in Borregaards Fabriken – heute mit ca. 4.000 Beschäftigten eine der wichtigsten Firmen der Stadt – angestellt waren. Golf ist ein weiterer ehrwürdiger Sport in Sarpsborg und wieder war Kenworthy dabei, als 1927 der Borregaard Golfklub, Norwegens zweitältester Golfklub, gegründet wurde. Die 9-Löcher-Bahn liegt auf der Opsundspitze mit der Glomma als idyllische Umrahmung. Am Isesjø liegt die natürliche 18-Loch-Waldbahn des Skjeberg Golfklubs, eine beliebte und anspruchsvolle Meisterschaftsbahn. Auf der Nordspitze von Hafslundsøy befindet sich der Øya Golfpark (9 Löcher). Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich auf dieser sogenannten „pay and play“Anlage.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Ein Engländer brachte Golf in die Stadt

Die Golfklubs Borregaard und Skjeberg sind mit jeweils etwa 1.000 Mitgliedern die größten Sportvereine der Stadt. Von den elf norwegischen European Tour Golfspielern kommen ganze fünf aus Sarpsborg. Golf als Oberschichtsport ist ein Fremdwort in der Industriestadt Sarpsborg. Im Winter, wenn die Sarpsborger Golfbahnen zu beliebten Skilaufgebieten geworden sind, können sich die Golfenthusiasten in eine Halle zurückziehen. Das Østfold Golfcenter bietet einen Golfsimulator, eine 15 Meter lange Abschlaghalle und ein großes Putting-Green. In Sarpsborg ist das ganze Jahr über Golfsaison.

107 107


Skjeberg Golfklubb Postboks 99, 1740 Borgenhaugen Tlf.: +47 69 13 91 00 post@skjeberg-golfklubb.no www.skjeberggk.no

Bare ti minutters kjøring fra Sarpsborg sentrum i retning Rakkestad på riksvei 111 ligger Skjeberg Golfklubb i naturskjønne omgivelser. Banen er en 18 hulls mesterskapsbane som åpner tidlig i sesongen. Alle hull har sine helt spesielle utfordringer og appellerer både til nye golfere og elitespillere. Banen ligger i stille og fredlige omgivelser midt i Hevingen Fritidspark. Det er lagt opp til strømuttak på parkeringsplassen for å gi tilreisende med bobil et ekstra tilbud ved overnatting. A ten minutes drive from Sarpsborg, on RV 111 to Rakkestad, you find Skjeberg Golf Club. It is a 18 hole golf course in a beautiful setting surrounded by woods and lake Isesjø.. The club house consist of a pro shop, restaurant and other facilities for the players. Driving range and putting green lie in connection with the club house. Electricity at the parking lot, give guests with RVs a comfortable stay overnight. Some of the facilities open at 6am, and there’s green fee for 12 holes and 18 holes. Natürliche 18-Loch-Waldbahn mit üppigen, durch kleinen Wasserflächen geschmückte Fairways und schönen Grüns. Alle Löcher haben ihre besondere Herausforderung und manche werden die Golfbahn als anspruchsvoll empfinden. Der Golfklub liegt in einer ruhigen und friedlichen Umgebung mitten im Hevingen-Freizeitpark mit einer schönen Aussicht auf den See Isesjø.


Øya Golfpark

Pay & Play-bane på Haflundsøy. Her kan du spille uten å måtte ha grønt kort. Golfbanen byr på 4 vanskelighetsgrader - fordelt på forskjellige innspillmuligheter mot green - variert i lengde og hinder. Pay & Play-course in Hafslundsøy. Here anybody may play without a green card. The golf course offers 4 degrees of difficulty corresponding to various alternative greens varying in length and obstacles.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Nordby Gård, 1734 Hafslundsøy Tlf.: +47 69 14 95 50 oyagolf@online.no www.oyagolfpark.no

Pay & Play-Golfbahn auf Hafslundsøy. Hier kann man ohne grüne Karte spielen. Die Bahn bietet vier Schwierigkeitsstufen, verteilt auf verschiedene Möglichkeiten das Grün anzuspielen, die sich durch Länge und Hindernisse unterscheiden.

109 109


Et eldorado for turfolket Naturens mangfold bør tilfredsstille turfolket året rundt – både for de fastboende og de som besøker Sarpsborg. Turalternativene er mange og varierte – det være seg langs byens vakre kystlinje eller innover i de tette skoger med både elver, vann og tjern. Vinterstid er det Trøsken og Kjerringåsen Alpinsenter som er skientusiastenes eldorado. Trøsken IL har ansvaret for å preparere rundt 35 km langrennsløyper. Isfiskere har rike muligheter til fangst både i ferskvann og sjøvann. Om sommeren dekker Sarpsborg store områder som egner seg godt både for turer til fots og med sykkel. Visit Sarpsborg har flotte turkart tilgjengelige. Sarpsborg kommune har laget et turkart som inneholder et oversiktskart og 11 mindre turkart over utvalgte områder. Boken ”40 trivelige turer i Sarpsborg” kan også kjøpes hos Visit Sarpsborg. Boken gir turforslag til alle – fra lette familieturer til mer krevende sportsturer. Mil etter mil på sykkelsetet gir både naturopplevelse og mosjon. I Sarpsborg tilbys sykkelutleie på Tuneheimen Vandrerhjem. Sarpsborg har en sykkelguide som gir gode tips før man legger ut på tur. Alle rutene gir informasjon om steder som er verdt et besøk. Velges en ekstra lang tur er ”Glommastien” et aternativ. Turen er på 3,2 mil, går gjennom kommunene Sarpsborg og Fredrikstad og er rik på opplevelser. Kontakt Visit Sarpsborg for mer informasjon.


An Eldorado for hikers The diversity of nature will satisfy hikers all year round - both for residents and the visitors of Sarpsborg. Walking tracks are plentiful and varied - whether it is along the city’s beautiful coastline, or inland through dense forests with rivers and lakes. During winter, Trosken og Kjerringaasen Alpine-center are the skier’s Eldorado. Trosken Sportsclub has the responsibility for preparing 35km of cross-country skiing tracks. Ice fishers have high chances of catching fish both in freshwater and at sea. In summer, Sarpsborg has large areas with paths that are perfect both for bicycles and hiking. “Visit Sarpsborg” have wonderful hiking maps available. Sarpsborg council has made a series of maps of hiking tracks that includes 11 small maps of selected areas and one large map with the summary of all tracks. The book “40 trivelige turer i Sarpsborg” can be purchased at Visit Sarpsborg. The book gives hiking suggestions to everybody, ranging from easy family walks to physically demanding tracks for athletes. Countless kilometers on the bike can both give you exercise and help you experience nature. In Sarpsborg, you can hire bicycles at Tuneheimen Vandrerhjem. Sarpsborg has a bicycle-guide outlining good advice before you hit the road on your bike. All the tracks outlined in this book contains information about places that are worth a visit. If you want a longer bike-track, “Glommastien” is a great alternative. The track is 32km, and goes through the council of Sarpsborg and Fredrikstad and covers many great experiences. Contact Visit Sarpsborg for more information.


Das ganze Jahr über hindurch kann man in der Gegend in und um Sarpsborg die Schönheiten der Natur erleben. Im Winter stehen Besuchern die Ski- und Alpinanlagen Trøsken und Kjerringåsen mit rund 35 km präparierter Loipe zur Verfügung. Die zugefrorenen Seen laden zum Eisangeln und Schlittschuhlaufen ein, die Küste zum Meeresangeln. Im Sommer empfiehlt es sich, den Scherengarten der Westküste zu besuchen oder in den Wäldern und entlang der Flüsse und Seen zu wandern. Dazu sollte man immer Badesachen und vielleicht auch eine Angel dabei haben. Für Freunde des Radsports, aber auch für Freizeitradler ist die Gegend um Sarpsborg eine Reise wert. In der Tourist Information Visit Sarpsborg kann man Wanderkarten und das Buch „40 trivelige turer i Sarpsborg“ erwerben. Die Stadt Sarpsborg hat zusätzlich 11 kleinere Wanderkarten veröffentlicht, die ausgewählte Gegenden und Touren beschreiben. Auch diese sind in der Tourist Information erhältlich.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Ein Eldorado für Wanderer und Naturfreunde

Fahrräder können in der Jugendherberge Tuneheimen Vandrerhjem ausgeliehen werden. Bevor man Sarpsborg und das Umland auf dem Rad erkundet, sollte man sich unbedingt den Fahrradführerer der Stadt besorgen. Hier bekommt man neben Tourenvorschlägen zahlreiche Tipps zu Sehenswürdigkeiten entlang der Route. Möchte man eine Tagestour unternehmen, dann empfiehlt sich der „Glommastien“. Dieser ist ca. 32 km lang und verläuft entlang des Glomma Flusse, in den Landkreisen Sarpsborg und Fredrikstad. Viele interessante Sehenswürdigkeiten gibt es entlang dieser Strecke zu erleben. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Visit Sarpsborg. 113 113


Området ved Sølvstufoss er både vilt og vakkert. For å komme dit kan man enten gå ut fra Agnalt skole og følge kjerreveien vestover forbi en gammel husmannsplass som heter Grøtet. Et annet alternativ er å enten følge stien fra Isnes, eller å følge skogsbilveien fra Stikka. Rett over fossen kan man krysse elven på en gangbro. Denne broen ble bygget i 1986 og erstattet den gamle hengebroen. The area around Sølvstufoss is both wild and beautiful. You can get to Sølvstufoss by parking at the Agnalt school and follow the old wagon trail to the west by an old cabin called “Grøten”. You can also follw the trail from Isnes, or the dirtroad from Stikka.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Sølvstufoss

A bridge over the waterfall, buildt in 1986, makes it possible to cross the river by foot. Die Umgebung des Wasserfalls ist wild und schön. Um dorthin zu kommen, kann man von der Agnalt Schule den Karrenweg westwärts folgen, vorbei an der alten Häuslerei namens Grøtet. Man kann auch den Pfad von Isnes oder den Forstweg von Stikka nehmen. Direkt am Wasserfall führt eine Fußgängerbrücke über den Fluss. Diese Brücke wurde 1986 gebaut und ersetzte die alte Hängebrücke.

115 115


Sarpsborgmarka

Løypenettet i Sarpsborgmarka er både stort og variert. Et flott utgangspunkt for en tur er å parkere på den store parkeringsplassen ovenfor Sarpsborg Sykehjem på Kurland – bare to kilometer nord for byens sentrum. Her finnes godt oppmerkede løyper i alle lengder med utgangspunkt i lysløypa. Med to sløyfer på 5 km og 2,5 km har lysløypetraseene blitt meget populære blant byens befolkning på kveldstid etter mørkets frembrudd. There is a large number of varied hiking trails in the woods around Sarpsborg. A recommended place to start a hiking trip, is at the parking lot next to Sarpsborg Sykehjem, at Kurland, only two km north of the city. All trails are of varied length, are well marked and lit in the afternoons and evenings. The frequently most used are two trails, 2,5km and 5km, very popular even late evenings. Das Loipennetz in der Sarpsborgmark ist groß und abwechslungsreich. Ein toller Ausgangspunkt für eine Tour ist der Parkplatz oberhalb des Sarpsborger Pflegeheims in Kurland - nur zwei Kilometer nördlich des Stadtzentrums. Hier gibt es gekennzeichnete Loipen in allen Längen, die ihren Ausgangspunkt in der beleuchteten Lysloipe haben. Mit zwei Schleifen von 5 km und 2,5 km ist die Lysloipe abends nach Einbruch der Dunkelheit bei der Stadtbevölkerung sehr beliebt.


Vestvannet er en arm av Glomma som strekker seg fra Trøskenbroen og helt ned mot Eidet. Ved utløpet av Glomma ved Eidet starter den snart 100 år gamle tømmertunnelen som ble hogd ut av fjellet for å gi mulighet til å fløte tømmeret mellom Isnesfjorden og Visterflo. Vestvannet er et yndet område for kanopadlere. Vestvannet is a tail of Glomma that stretches from the bridge at Trøsken and down towards Eidet. A one hundered year old lumber tunnel is situated at the mouth of Glomma. The tunnel was carved out of the mountain to make floating lumber between the Isnes fjord and Visterflo possible. Vestvannet is an ideal lake for canoeing.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Vestvannet

Vestvannet ist ein Arm der Glomma, der sich von der Trøskenbrücke bis nach Eidet erstreckt. An der Mündung der Glomma bei Eidet beginnt der fast 100 Jahre alte Flößtunnel, welcher in den Berg gehauen wurde, um Holz leichter zwischen dem Isnesfjord und dem See Visterflo flößen zu können. Der Vestvannet ist ein beliebtes Gebiet zum Paddeln.

117 117


Skjerbergmarka

Skjebergmarka byr på flott natur med idylliske Børtevann som et midtpunkt. I dette turområdet er det merkede turløyper som blant annet tar deg til Trindborg bygdeborg, Høgnipa, Buerbekken og Børtevannet rundt. Visit Sarpsborg har flotte turkart tilgjengelig. The areas in the countryside of Skjeberg offer great possibilities for experiencing nature and taking hiking trips. Børtevann café is a natural starting point for many of the hikes. Trails are marked to Trindborg, Høgnipa, Buerbekken and all the way back to Børtevann. Die Skjebergmark bietet schöne Natur mit dem idyllischen See Børtevann im Mittelpunkt. In diesem Ausflugsgebiet gibt es markierte Wanderwege, die u. a. zur Trindborg Wallanlage, Høgnpipa, Buerbekken und rund um den Børtevann führen. Wanderkarten sind in der Sarpsborg Information erhältlich.


I store deler av Østfold fylke er Trøsken Idrettslag viden kjent for tilrettelegging av turløypenettet i Kjerringåsen. Rundt 35 km med langrennsløyper har laget ansvaret for å preparere på vintertid. Løyper som i sommerhalvåret ligger der flotte og innbydende for turgåere. Fra Harahjellhytta (klubbhuset) og over til Kjerringåsen Alpinsenter er det åpnet en fire km lang lysløype. Denne er finansiert uten at det er brukt en eneste krone av klubbkassa. De sju siste årene har laget hatt en tre km lang rundløype med permanent kunstsnøanlegg. Ikke rart at Trøsken IL selv har utropt seg til Østfolds skimetropol.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Trøsken

In the northern part of Sarpsborg you will find a great area called Trøsken. The area consists of large areas of forest, and a freshwater lake called Mingevannet.. Trøsken is most famous for its possibilities for winter sport activities like down hill skiing at the Kjerringåsen alpine centre and nordic skiing around the Harahjellhytta. Im Norden der Kommune Sarpsborg befindet sich ein schönes Naturgebiet namens Trøsken. Das Gebiet ist hauptsächlich für den Wintersport bekannt, mit dem Alpincenter Kjerringåsen und dem Langlaufgebiet um die Harahjellhütte.

119 119


Glommastien

Dersom du har planer om å ta deg gjennom hele Glommastien, så er det nok sykkel som er det beste fremkomstmiddelet. Turen er på 3,2 mil og følger elvebredden nedover fra Sarpsfossen til Gamlebyen i Fredrikstad, for deretter å fortsette oppover igjen på den andre siden av elven. Glommastien er rik på opplevelser. Du passerer blant annet fødestedet til Roald Amundsen, Gamlebyen i Fredrikstad, stedene der de store teglverkene og sagbrukene som dette området er kjent for holdt til, og du passerer Greåker Fort. Turen er god merket.

The Glomma Trail A walking and bicycle path between Sarspborg and Fredrikstad makes it possible to experience both sides of the Glomma river. The whole trail measures over 32 kilometers and offers a variety of sights along the way. You pass by the childhood home of Roald Amundsen, the old part of Fredrikstad, encounter large, old brick companies and sawmills from the old industrial days and the Greåker fortress. The trail is well marked.


Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

The Glomma Trail Wer den ganzen Glommapfad zurücklegen möchte, ist mit einem Fahrrad gut beraten. Der Weg ist 32 Kilometer lang und folgt dem Glommaufer vom Sarpsfossen bis zur Altstadt Gamlebyen in Fredrikstad und führt dann auf der anderen Uferseite zurück. Der Weg passiert u. a. die Geburtsstätte von Roald Amundsen, Gamlebyen und das Greåker Fort. Der Weg ist gut gekennzeichnet. 121 121


Fjeld Gård ved Isesjø Noen minutters kjøring fra Sarpsborg sentrum langs rv 111 ligger Fjeld gård, med beiteområder og furukledte åser ned mot vakre Isesjø. Rett ved vannet, på en fredelig plass, ligger et lite hyttetun hvor Halvor og Lena som driver gården ønsker dere velkommen til et miljøvennlig alternativ for din ferie, din weekend eller ditt arrangement. Hyttetunet drives med solenergi og vedfyring, og her tilbys enkle og naturbaserte aktiviteter som sykling, kanopadling, roing og fiske. En vedfyrt badstue finnes også på stedet. Fjeld gård samarbeider med Vertshuset Curtisen, og kan dermed også tilby måltider av ypperste kvalitet. Her har du muligheten til å bidra til et annerledes minne! www.fjeld-gard.no


Fjeld Farm can give you extraordinary memories while visiting our area! www.fjeld-gard.no Fjeld Gård am Isesjø Am RV 111 nur wenige Minuten von Sarpsborg entfernt, befindet sich der Hof Fjeld Gård. Umgeben von Weideland und Kiefernwäldern liegt er mit seinen Hütten idyllisch am See Isesjø. Die Betreiber Lena und Halvor heißen Ihre Gäste auf ihrem ökologischen Hof zum Urlaubmachen, Wochenendausflug oder zu privaten Veranstaltungen herzlich willkommen. Wärme und Elektrizität erhält der Hof über Solarenergie und Holzöfen. Den Gästen werden Aktivitäten wie Radfahren, Kanu, Rudern oder Angeln angeboten. Darüberhinaus gibt es eine mit Holzofen beheizte Sauna. Fjeld Gård hat gute Beziehungen zum Restaurant Vertshuset Curtisen, womit Gastronomie auf höchstem Niveau angeboten werden kann.

Aktiviteter/Activities/Aktivitäten

Fjeld Gård ved Isesjø A few minutes away from the city of Sarpsborg, along county road 111 you will find Fjeld Farm. The farm is located among green pastures, pine trees and rolling hills down towards a lovely lake called Isesjø . In a tranquil area right by the lake ,Halvor and Lena, who own and run the farm, have built a small cluster of cabins where you are welcome to spend your holiday, your weekend or other get-togethers in an ecological environment. The cabins are run by solar energy and wood heating. You can enjoy relaxing activities like bicycling, canoeing, rowing and fishing . A wood heated sauna is also available. Fjeld Farm collaborates with “Curtisen Inn” and can offer meals of the highest quality to its guests.

Hier können Sie zu einem alternativen Erlebnis beitragen. www.fjeld-gard.no 123


www.fjeld-gard.no

FJELD GÅRD VED ISESJØ

Sjarmerende hyttetun i strandkanten, med eller uten overnatting og servering. Eksklusivt for dere som søker det enkle og miljøvennlige, nær naturen. • Passer for opp til 12 personer. • Familiesamling, vennetur, seminar eller kurs

Vestengveien 40 • 1725 Sarpsborg Telefon: 992 82 120


5 nedfarter – Lengste nedfart 650 meter 2 skiheiser og 1 barneheis – 123 meter høydeforskjell

Kjerringåsen Alpinsenter AS Alpinveien 109, 1708 Sarpsborg | Telefon: 69 14 81 85

www.kjerringaasen.no

Øya Golfpark

- golf for alle

Øya Golfpark er byens siste tilskudd for golfentusiastene med 3-6-9-18 hulls baner basert på «betal og spill»-prinsippet, noe som betyr at du som nybegynner kan spille uten grønt kort. Banen ligger flott til på nordspissen av Hafslundsøya - med Glomma og sideelva Nipa på hver side. Nordby Gård - 1734 Hafslundsøy Telefon: 69 14 95 50 | Telefaks: 69 14 98 10 Mobil: 959 04 333 E-post: oyagolf@online.no | www.oyagolfpark.no

Golfparken har varierte tilbud til alle type golfspillere 125


Det Hvite Hus i

SARPSBORG Et unikt aktivitetssenter

BOWLING

SERVERING

LASERWORLD

BILJARD

ÅPNINGSTIDER: Mandag–torsdag 11–23 Fredag 11–01 Lørdag 12–01 Søndag 12–23

+47 69 13 05 50

Torsbekkveien 24 www.sarpsborg-bowlingsenter.no


• BOWLING

Strike Yeh!

• LASERWORLD • BILJARD • SERVERING • SIMULATORER • MØTEROM • SALONGER

+47 69 13 05 50

Torsbekkveien 24 www.sarpsborg-bowlingsenter.no

Prøv oss på MØTE/KONFERANSE 127


Dagstur

Kr.

195,-

pr. pers (3 år og opp) Inkl. inngang til badeland og INSPIRIA samme dag

til Superland og INSPIRIA – moro med mening

Les mer på superland.no eller inspiria.no


BESØK NORGES STØRSTE INNENDØRS LEKELAND

Norges morsomste bursdagsfeiring - Trampoliner i flere etasjer Restaurant - Rutsjebaner - Hengebroer - Sklier - Hoppeborger Lag din egen soft-is - Kanoer - Ballfontener - Air hockey

69 15 08 50 www.eventyrfabrikken.no Vestengveien 40, 1725 Sarpsborg - ABB-bygget

129


Overnatting Accomodation /Ăœbernacthung


131 131


Bo godt i Sarpsborg Hoteller, vandrerhjem, campingplasser eller hytter. I Sarpsborg finner du et godt botilbud til alle. Fra eventyreren som trives med å reise på egenhånd og vil ha enkel overnatting – til familien som vil unne seg luksus og velvære under oppholdet. Vi kan tilby moderne og innbydende hytter ved skjærgården, og kommer du i campingbil eller med campingvogn har vi også flotte områder som er tilrettelagt for dette. Mulighetene er mange – valget er ditt!


Hotels, youth hostels, camp sites or cabins. Sarpsborg offers a range of accommodation to suit everyone. From the adventurer who likes to be independent and who wants simple accommodation, to the family looking for luxury and who want to be pampered. We can offer modern, inviting cabins by the skerries, and if you bring your own camper or caravan, we also have several great sites for this purpose. The possibilities are many – the choice is yours!

Gut in Sarpsborg wohnen Hotels, Jugendherberge/Wanderheim, Campingplätze oder Hütten, in Sarpsborg findet man ein gutes Angebot für jedermann. Angefangen beim Abenteurer, der lieber auf eigene Faust die Gegend erkundet und einfacher wohnen möchte, bis hin zu den Familien, die sich Luxus und Wohlbefinden während ihres Aufenthaltes gönnen möchten.

Overnatting/Accomodation/Übernachtung

Accommodation in Sarpsborg

Wir bieten moderne und einladende Hütten an der Schäreküste an, und sollte man mit Wohnwagen oder Wohnmobil anreisen, haben wir auch eine Menge schöner Gegenden, die für solche Reisende geeignet sind. Es gibt eine Menge Möglichkeiten – die Wahl liegt bei Ihnen! 133 133


Quality Hotel & Resort Bjørnstadveien 20, 1713 Grålum Tlf.: (+47) 69 10 15 00 resepsjon.sarpsborg@quality.choicehotels.no www.choicehotels.no

Nye Quality Hotel & Resort Sarpsborg ligger strategisk plassert langs E6. Hotellet har hele 260 gjesterom og 760 senger. I tillegg til stor konferansekapasitet, så har hotellet et stort Superland med et badeanlegg på over 1.700 kvm, professionell klatrevegg, skøytebane og mye mer. The Quality Hotel and Resort Sarpsborg is strategically placed along the E6 highway. The hotel offers 260 rooms and 760 beds and has a large capacity for hosting conferences. The Quality Hotel and Resort also features Superland, a 1700 square meter area which includes several swimming pools, a professional climbing wall, an ice skating rink and other activities. Das neue Quality Hotel & Resort Sarpsborg liegt strategisch günstig direkt an der E6. Es verfügt über 260 Zimmer mit 760 Betten. Neben einer großen Kapazität für Konferenzen hat das Hotel ein Badeland auf 1700 m², eine professionelle Kletterwand, eine Eislaufbahn und noch vieles mehr.


Rica Saga Hotel

Hotellet ligger i Sarpsborg sentrum inntil torget, med kort vei til gågaten, Storbyen Kjøpesenter og til den idylliske Kulåsparken. Hotellet har 67 rom, to restauranter, bar og parkering. Rica Saga Hotel ligger sentralt også for golfere. Golfpakker tilbys for hele sesongen. This hotel is situated in the centre of Sarpsborg, close to the town square, the Storbyen shopping mall and the Kulås park. The hotel has 67 rooms, two restaurants, a bar and parking. Rica Saga Hotel offers special golfing packages. Das Hotel liegt direkt am Markt in Sarpsborg mit kurzem Weg zur Fußgängerzone, dem Storbyen Einkaufszentrum und dem idyllischem Kulåspark. Das Rica Saga Hotel hat 67 Zimmer, zwei Restaurants, eine Bar und Parkmöglichkeiten. Golfpakete werden die ganze Saison über angeboten.

Overnatting/Accomodation/Übernachtung

Sandesundsveien 1, 1706 Sarpsborg Tlf.: (+47) 69 12 42 00 rica.saga.hotel@rica.no www.rica.no

135 135


Hotell 1016 Olav Digre Glengsgate 21, 1706 Sarpsborg Tlf.: (+47) 69 15 20 55 post@hotell1016.no www.hotell1016.no

Hotell 1016 ligger sentralt til i hjertet av Sarpsborg i umiddelbar nærhet til gågaten med butikker og kjøpesenter, samt den frodige Kulåsparken som i sommerhalvåret er sentrum for en rekke utendørskonserter og arrangementer. Hotell 1016 har også selskaps- og og konferanselokaler. I tillegg leier de ut hybler og leiligheter for kortere og lengre perioder. The hotel is centrally placed in the heart of Sarpsborg, close to the pedestrian street with its shops and restaurants and the Kulås park. The hotel also offers localities for parties and conferences, in addition to renting out rooms and apartments for shorter and longer periods. Das Hotel liegt im Herzen Sarpsborgs in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone und zum Kulåspark, der im Sommer für Konzerte und Veranstaltungen genutzt wird. Das Hotel 1016 verfügt über Räumlichkeiten für Gesellschaften und Konferenzen und verleiht auch Wohnungen und Räume über einen längeren Zeitraum.


Sarpsborg Vandrerhjem

Sarpsborg Vandrerhjem Tuneheimen er blitt kåret til Årets vandrerhjem i Norge, og har vakker beliggenhet nær Tunevannet, med gangavstand til sentrum (1,2 km). Den eldste delen av huset er oppført i laftet tømmer, og har en spesiell og hyggelig atmosfære der det ligger omgitt av høye furuer. Det finnes 96 senger fordelt på 27 rom, m/ TV, dusj og WC. Sarpsborg Youth hostel Tuneheimen has been awarded the prize for The Best Norwegian Youth Hostel. It is situated within walking distance from the main part of the city (1.2 km) and close to the beautiful lake Tunevannet. The youth hostel has 27 rooms and 97 beds. All rooms with shower, toilet and TV.

Overnatting/Accomodation/Übernachtung

Tuneveien 44, 1710 Sarpsborg Tlf.: (+47) 69 14 50 01 sarpsborg@hihostels.no www.tuneheimen.no

Die Sarpsborger Jugendherberge Tuneheimen wurde zur ”Jugendherberge des Jahres in Norwegen” gekürt. Sie liegt sehr schön in der Nähe des Tunevannet und ist nicht weit vom Zentrum entfernt (1,2 km). Der älteste Teil des Hauses ist in Blockbauweise errichtet und umgeben von hohen Fichten. Er hat eine besondere und gemütliche Atmosphäre. Die Jugendherberge hat 96 Betten verteilt auf 27 Zimmer – alle mit Fernsehen, Dusche und WC.

137 137


Utne Camping

Desiderias vei 43, 1719 Greåker Tlf.: (+47) 69 14 71 26 post@utnecamping.no www.utnecamping.no

Campingplassen ligger i landlige omgivelser 8 km nord for Sarpsborg by. Utne Camping har strøm og TV-plasser til ca. 100 vogner, men kan også tilby overnatting i enkle campinghytter med kokeplater, kjøleskap, TV og varme. For de mer kresne har de fullt møblerte leiligheter med ett, to og tre soverom, vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner og fullt utstyrte kjøkken. Helårsåpent. For de mer kresne har de fullt møblerte leiligheter med ett, to og tre soverom. Utne camping ground lies about 8 km north of Sarpsborg. The campground offers electricity hook-up for 100 RVs. In addition you can rent small heated cabins furnished with a cooking place, a refrigerator and a TV. For those who seek more advanced camping, Utne also offers furnished apartments with one or two bedrooms, a washer and drier, dishwasher and a complete kitchen. Open all year. Der Campingplatz liegt in ländlicher Umgebung, 8 km nördlich von Sarpsborg. Utne Camping hat Stromund Fernsehanschlüsse für 100 Wohnwagen und bietet auch Übernachtungen in einfachen Hütten mit Kochplatte, Kühlschrank, Fernseher und Heizung an. Für Anspruchsvollere gibt es vollständig möblierte Wohnungen mit einem oder zwei Schlafzimmern, Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspülmaschine und komplett ausgestatteter Küche. Der Platz ist das ganz Jahr über geöffnet.


Overnatting/Accomodation/Ăœbernachtung

139 139


Sarpsborg

VELKOMMEN Bjørnstadveien 20 | NO-1713 Sarpsborg | +47 69 10 16 00

Tuneveien 44 - 1710 Sarpsborg Tlf: +47 69 14 50 01 Fax: +47 69 14 22 91 E-mail: sarpsborg@hihostels.no

Foto: Kay Olav Winther d.e.

www.tuneheimen.no


www.hotell1016.no Glengsgate 21, 1706 Sarspborg

E-post: post@hotell1016.no - Booking: 69 15 20 55

Sandesundsveien 1, 1706 Sarpsborg Tlf.: +47 69 12 42 00 | E-mail: rica.saga.hotel@rica.no

www.rica.no 141


Vi har ledig plass i våre hytter, campingvogner, rom og leÕigheter ...hele året rundt.

74 flotte leÕigheter, campingvogner, rom, tømmerhytter og hus tÕ utleie. 100 vognplasser med strøm og god plass tÕ telt og folk.

• • • •

Trådløst internett og kabel-TV Selskapslokaler med nytt kjøkken. Kurs - konferanse - kickoff. Helt ny sandvolleyballbane med internasjonale mål og standard. • TÕrettelagt for funksjonshemmede. • Tømmestasjon for buss og bobÕ Telefon: +47 69 14 71 26 • Telefax: +47 69 14 74 19 E-post: post@utnecamping.no www.utnecamping.no

www.utnecamping.no Desiderias v 51, 1719 Greåker Avkjøring nr 9 på/fra E6


dig a t s r SA n책 lesere! flere

Lesertall for Sarpsborg Arbeiderblad

Nett: Antall daglige lesere: 18 000 (ca 100 000 sidevisninger) Avis: Antall daglige lesere: 37 000 Totalt antall daglige lesere p책 nett og avis: 45 000 Mobil: Antall unike brukere: 4 500 (ca 15 000 sidevisninger)

143


Spisesteder Restaurants/Restaurant


145 145


Matglede i Sarpsborg Mat er så mye mer enn å spise seg mett. Mat skal i tillegg være en hyggelig opplevelse og helst gi deg en historie på kjøpet. Sarpsborg har en svært bred meny av restauranter og spisesteder å velge fra, fra lokale spesialiteter og tradisjonell hurtigmat til det urbane, internasjonale kjøkken. Her vil du garantert finne noe for enhver smak. Jordsmonnet og klimaet i Sarpsborg er meget gunstig for landbruk, det gir unike tilganger til ferske, dyrkede råvarer. I tillegg er sjøen og innlandsvannene rike av sunn og vel­smakende fisk og skogen vår bugner av bær, sopp og vilt. Det beste utgangspunket for å innfri dine forventninger til et godt måltid!


Eating out is so much more than satisfying your hunger. Food shall give you cultural insight and a sense of the local identity. Sarpsborg has a wide range of restaurants and cafés, and here you should find something for everyone! The agricultural conditions in Sarpborg and the area in Østfold is well suited for all kinds og fish, game and vegetables. Sarpsborg is surrounded by water, with countless seaside and lakeside fishing points, and the forests are rich with wildlife. Enjoy our region!

Freude am Essen in Sarpsborg Essen ist mehr als nur satt zu werden. Dazu gehört auch eine gemütliche und vielleicht sogar historische Atmosphäre. Sarpsborg hat ein breites Angebot an Restaurants und Gaststätten zur Auswahl, von lokalen Spezialitäten und traditionellem Fast Food bis hin zur urbanen, internationalen Küche. Hier findet man garantiert Essen für jeden Geschmack.

Spisesteder/Restaurants/Restaurant

Eating out in Sarpsborg

Der Boden und das Klima in Sarpsborg sind sehr günstig für die Landwirtschaft und geben einzigartigen Zugang zu frischen und angebauten Rohstoffen für die Küche. Zusätzlich gibt es eine große Auswahl an gesunden und wohlschmeckenden Fischsorten in den Binnenseen und dem Meer, aber auch in unseren Wäldern sprießen Pilze und Beeren und eine Vielzahl von Wild. Die Erwartungen bei unseren Gästen für eine gute Mahlzeit werden bei uns eingelöst! 147 147


Peppes Pizza Storbyen, Torget Tlf.: +47 2222 5555 www.peppes.no

Peppes Pizza ligger rett ved hovedinngangen til Storbyen kjøpesenter, og har flott utsikt over torget. Her serveres maten i hyggelige og intime omgivelser. I første etasje er det tilrettelagt spesielt for barnefamilier, mens det i andre etasje er peis, samt en flott utsikt over torget. Menyen er stor og variert, så om du ikke skulle ha lyst på pizza, så kan det også fristes med mye annet godt. Peppes Pizza is located right by Storbyen shopping centre, and has a great view of the town square. The restaurant offers other types of food besides pizza. Peppes Pizza liegt direkt am Haupteingang zum Storbyen Einkaufscenter und bietet eine gute Aussicht auf den Markt. Hier wird das Essen in einer gemütlichen und intimen Umgebung serviert. Die erste Etage ist auf Familien mit Kindern ausgerichtet, die zweite Etage lockt mit Kamin und einer tollen Aussicht. Auch wer keine Lust auf Pizza hat, wird in dem umfangreichen Menü etwas Gutes finden.


Brasserie 74

Restauranten har 56 sitteplasser inn og 70 i friluft. Det serveres hovedretter, småretter og desserter. Restauranten har et lunt og hyggelig miljø med behagelig musikk. Smakfull mat og drikke sammen med god service settes i første rekke. Det er ikke spiseplikt og det kan nytes drikkevarer og kaffe fra en utsøkt kaffemeny. Brasserie 74 er kjent for sine gode barista- kunnskaper og erfaring. The restaurant has 56 indoor seats and 70 seats outside. Brasserie 74 serves main courses, small meals and desserts. The restaurant has a cozy and friendly atmosphere and its top priority is to serve tasteful food, good drinks in addition to offer excellent service to its customers. You do not have to eat, it is quite OK to just enjoy drinks and coffees from a varied menu. Brasserie 74 is well known for its good barista- knowledge and its experience in making good coffee drinks. Das Restaurant verfügt über 56 Innen- und 70 Außenplätze und setzt mit seiner ruhigen, gemütlichen Atmosphäre und angenehmer Musik vor allem auf wohlschmeckendes Essen und guten Service. Es werden Hauptgerichte, Snacks und Desserts serviert und es können Getränke und Kaffee von einer ausgesuchten Kaffeekarte genossen werden.

Spisesteder/Restaurants/Restaurant

St. Mariegate 74, 1706 Sarpsborg Tlf.: +47 69 12 11 35 info@brasserie74.no brasserie74.no

149 149


ttesterike res-uteservering med hev & senk Utelivet i Sarpsborg er mangfoldig og har noe å t dub. flotteste glassgjerder og store parasoller antastiske Spisestuer med takrenner for allFestiviteten slags vær. Storbyen, Torget velserBestill med sommeravslutninger og

julebord i tide! s. mest solev & senk arasoller ags vær. nger og

Tlf.: +47 2222 5555 www.peppes.no

Sarpsborg flotteste restaurant i kanskje Østfold flotteste bygg! Topp service og fantastiske kulinariske smaksopplevelser med priser tilpasset vår by. Egen vinkjeller og byens mest solrike uteservering med hev og senk glassgjerder og store parasoller med takrenner for all slags vær. Sarpsborg’s exclusive restaurant in the most fashionable building in Østfold. The restaurant offers topp service including splendid culinary experiences and wines from its own cellar. The outdoor area at Festiviteten has glass walls that can be raised and lowered depending on the weather. The large gutted umbrellas make it possible to sit outdoors even when it’s raining. The surroundings and the reasonable prices makes this restaurant to a place worth visiting.

Beliggenhet: C Das beste Restaurant in Sarpsborg in einem der wohl schönsten Gebäude Østfolds. AusgezeichneterFerjestedvn Serog vice und fantastische kulinarische Geschmackserlebnisse Type sted: Kaf Hjemmeside:und www.dalucalunchbar.com das alles zu angemessenen Preisen. Eigener Weinkeller Ø und Bedienung im Freien. Je nach Wetter wird unsereRettigheter: sonnige Terrasse mit Glasbegrenzungen oder großen SonnenTelefon: 69 31 schirmen ausgestattet.

Konsept: Koselig autentisk italiensk res- Cicignon, på hjørnet Åpningstider: Beliggenhet: av Ko taurant. Vi bruker ferske råvarerFerjestedvn samt va- og Ridehusgt. E-post: aghalm m rer importert fra Italia i fremstillingen av Hjemmeside: be Type sted: Kafé, kaffebar alunchbar.com smakfulle italienske retter. tantepus.no og


China Plaza

China Plaza er en stilfull og eksotisk restaurant midt i Gågaten. Restauranten serverer lunch og er byens kinarestaurant. Den har kinesisk, koreansk, malaysisk og norsk inspirerte retter. Restauranten har alle rettigheter, god service og egen ta-med-hjem meny. Om sommeren kan man nyte mat og drikke i byens største bakgårdsservering. Egen barnemeny og lekerom. China Plaza is a stylish, exotic restaurant in the middle of the pedestrian street. Sarpsborg’s Chinese restaurant offers a wide range of Chinese, Korean, Malaysian and Norwegian dishes. The restaurant is fully licensed, has good service and a take-away menu. During the summer months, visitors can enjoy food and drinks in the large backyard. China Plaza also offers a childrens menu and a childrens playroom.

Spisesteder/Restaurants/Restaurant

St. Mariegate 93, Sarpsborg Tlf: +47 69 15 40 22 www.chinaplaza.no

China Plaza ist ein stilvolles und exotisches Restaurant inmitten der Fußgängerzone. Das Restaurant bietet chinesische, koreanische, malaysische und norwegische Gerichte an. Die Bedienung ist aus-gezeichnet und man hat auch Take-Away-Service. Im Sommer kann man Essen und Trinken im größten Hinterhof der Stadt genießen. Es gibt in Kindermenü und ein Spielzimmer. 151 151


Dickens

St. Mariegate 109, 1701 Sarpsborg Tlf: +47 69 15 28 92 firmapost@dickens-sarpsborg.no www.dickens-sarpsborg.no

Dickens har lange tradisjoner for god service i hyggelige og historiske lokaler. Det rustikke interiøret bidrar til et særegent miljø og atmosfære. Siden 1983 har biffsnadder og Borg pils blitt konsumert i både bakgård og sofakroker, servert av verter med glimt i øyet. For sarpingen har Dickens blitt et naturlig møtested og for de gjennomreisende et sted å føle seg hjemme. Dickens has long tradition for serving good food in a rustic and historical atmosphere. “Biffsnadder” and Borg pils (beer from our local brewery) have been served since 1983 and Dickens has become a natural meeting place for both locals and tourists. Dickens steht für eine lange Tradition guten Services in gemütlichen und historischen Räumlichkeiten. Das rustikale Interieur bietet ein besonderes Milieu und gute Atmosphäre. Seit 1983 wird hier Borg-Pilsner und Geschnetzeltes sowohl im Hinterhof als auch in Sofaecken verkonsumiert. Für die Sarpsborger ist das Dickens ein natürlicher Treffpunkt geworden und für Durchreisende ein Ort, um sich zu Hause zu fühlen.


Kirkegata 33, 1721 Sarpsborg Tlf: +47 69 15 45 51

I tre generasjoner har familien Jenseg drevet byens eldste bakeri. Gjennom hundre år har H. Jenseg Bakeri og Konditori forsynt sarpinger med særdeles velsmakende brødvarer og bakverk. Fjorårets 100 års jubileum ble feiret i nye lokaler etter en storbrann sommeren 2010. Det unike ved bakeriet er at alle bakervarer blir stekt rett på steiner i den gamle bakerovnen fra 1946. For three generation the Jenseg family has run the oldest bakery in Sarpsborg. For 100 years H. Jenseg Bakeri og Konditori have served exceptionally tasty baked goods to the people of Sarpsborg. Last year, the 100 year anniversary was celebrated in a new venue after a big fire in 2010. The unique thing about this bakery is that all the baked goods is baked on hot stones in an old bakery oven dating back to 1946.

Spisesteder/Restaurants/Restaurant

H. Jenseg Bakeri & Konditori

Über ein ganzes Jahrhundert hinweg hat Jenseg Bakeri die Bevölkerung von Sarpsborg mit erstklassigen Back- und Konditoreiwaren beliefert. Die Bäckerei wird seit drei Generationen von der Familie Jenseg betrieben. Nach einem Großbrand im Jahr 2010 wurde das 100 jährige Jubiläum der Bäckerei im neuen Ladenlokal gefeiert. Aus dem Brand konnte der Steinbackofen von 1946 gerettet werden. 153 153


Marché Solli

Solliveien 276, 1719 Greåker Tlf 69 14 73 04

Velkommen til Marché Solli friske og ferske verden. Det en sunn og god meny til alle våre kunder, velg mellom gode varmretter, salater og smørbrød og for de som ønsker noe søtt har vi jo også selvsagt det. Marché ligger rett ved E6 og er en familievennlig resturant, med egen barnemeny til 65,- med drikke og en overraskelse. Samt et kjempefint areal for de å leke på. Welcome to Marché Solli’s healthy and fresh world. We can offer a healthy and tasty menu to all of our customers. Choose between warm dishes, salads and sandwiches. We also have sweets, for those of you with a sweet tooth. Marché is located next to E6 and is a family friendly restaurant with a Kids Menu priced at 65 NOK, which includes a drink and a surprise. There is also an area for the kids to play. Im Marché Solli finden Sie ein frisches und reichhaltiges Speisenangebot an warmen und kalten Gerichte, Salaten, Baguettes, Desserts und Backwaren. Günstig an der E6 gelegen versteht sich Marché als ein familienfreundliches Restaurant. Für Kinder gibt es eine großer Spielecke und ein eigenes Kindermenü für 65,- Kr., inklusive Getränk und einer Überraschung.


St. Mariegate konditori

Nystekt vaffel og nytraktet kaffe klokken halv sju på morgenkvisten samtidig som du fordyper deg i dagens ferske aviser? Da er stedet St. Mariegate Konditori & Catering i østre bydel – vis á vis Skoleparken. Det satses på småretter, lunsj og baguetter til hyggelige priser. Åpningstiden er til kl 16.00 på hverdager, og det selges også ferske brødog bakervarer over disk. Freshly pressed waffles and coffee at 6.30am while you study todays newspapers straight off the press? If this appeals to you, the place to go is St. Mariegate Konditori & Catering in the eastern part of town - across from Skoleparken. The menu emphasizes reasonably prices small dishes, lunch and baguettes. St Mariegate Konditori & Catering stays open until 4.00pm and you can by fresh bread and other baked goods over the counter.

Spisesteder/Restaurants/Restaurant

St. Mariegate 59, 1706 Sarpsborg Tlf: +47 69 15 56 05 birgit.lunde@gmail.com

Ab 6.30 Uhr kann man bei St. Mariegate Konditori & Catering frisch gebackene Waffeln essen, Kaffee trinken und dazu die Zeitung des Tages lesen. St. Mariegate befindet sich im östlichen Teil der Stadt, vis á vis des Skoleparken. Kleinere Speisen, Lunch und Baguettes erhalten Sie hier zu angenehmen Preisen. Zusätzlich stehen frische Brot- und Backwaren zum Verkauf. 155 155


Cafe Pizzali

St Marie gate 105, 1706 Sarpsborg Tlf: +47 69 15 66 00

Midt i gågata finner du nyåpnede Café Pizzali. Serveringsstedet er en kombinert café og pizzeria, som tilbyr det beste fra både Norge og Tyrkia. I pizzeriaen kan du velge fra egen tyrkisk meny, til tradisjonell norsk mat som karbonader og omeletter, og selvsagt amerikansk, italiensk og tyrkisk pizza. P.S. Pizzali har også eget lekerom for barna! In the middle of the pedestrian street you will find the newly opened Café Pizzali. The restaurant is a combined café and pizzeria, which offers the best of both Norway and Turkey. In the pizzeria, you can choose from a delicious Turkish menu, enjoy traditional Norwegian, and of course, American, Italian and Turkish pizza. P.S. Pizzali also has a playroom for the kids! In der Fußgängerzone liegt das neueröffnete Café Pizzali. Hier werden sowohl Kaffee als auch Gerichte aus der italienischen und türkischen Küche angeboten. In der Pizzeria gibt es eine eigene türkische Karte, norwegische Gerichte und italienische und türkische Pizzen. Aber auch Cafégäste, die entspannt bei einem Kaffee oder einem Chai Latte und einem Stück Kuchen dem Treiben der Straße folgen wollen, sind bei Pizzali willkommen. Für Kinder haben wir eine eigene Spielecke. Willkommen in einer offen und angenehmen Atmosphäre.


Knossos

Knossos en koselig gresk restaurant ligger i annen etasje av Pizzanini. Her får du oppleve ekte gresk atmosfære med stort utvalg av greske og internasjonale retter, Vi tilbyr også takeaway. Restauranten har alle rettigheter. Åpningstider : man-lør 1500-2300 søn. 1400-2200 Knossos is a nice Greek restaurant located on the second floor at the Pizzanini Restaurant. The restaurant offers a real Greek atmosphere and a great selection of Greek and International dishes. The restaurant also offers takeaway. Knossos is fully licensed. Opening hours: Monday – Saturday 1100 – 2300, Sunday 1300-2200.

Spisesteder/Restaurants/Restaurant

St. Mariegate 76, 1706 Sarpsborg Tlf: +47 69 12 19 99 post@knossos.no www.knossos.no

Das griechische Restaurant Knosses befindet sich in der zweiten Etage über dem Café Pizzani. Unsere Gäste können in griechischer Atmosphäre aus einer großen Anzahl echte griechischer und internationaler Gerichte wählen. Unser Restaurant hat volles Schankrecht. Takeaway. Öffnungszeiten: Mo-Sa 15-23, So 14-22.

157 157


Pizzanini

St. Mariegate 76, 1706 Sarpsborg Tlf: +47 69 12 19 99 post@knossos.no http://www.pizzanini.com/index.php/sarpsborg

Pizzanini finner du i gågaten i Sarpsborg , et hyggelig sted som passer for alle. Her kan du nyte varme og kalde drikker fra vår kaffebar, spise lunsj eller ta deg en smårett. For de sultne kan vi tilby biff og pasta, i tillegg til amerikansk og italiensk pizza. Vi tilbyr også takeaway. Restauranten har alle rettigheter. Åpningstider : man-lør 1100 -2300 søn. 1300-2200 Pizzanini is a nice restaurant located in the pedestrian street of Sarpsborg and serves food for all ages and all tastes. You can enjoy both warm and cold drinks from our coffee bar, eat a nice lunch or just enjoy some fingerfoods. For those with a bigger appetite, Pizzanini offers both steaks and pasta dishes in addition to American and Italian pizza. The restaurant has takeaway and is full licensed. Opening hours: Monday – Friday 1100-2300, Sunday 1300-2200. Pizzani befindet sich in der Fußgängerzone von Sarpsborg und ist ein angenehmes Restaurant, das jeden willkommen heißt. Unsere Café Bar bietet neben warmen und kalten Getränke auch kleine Gerichte und Mittag an. Für die ganz hungrigen gibt es Pasta, Steaks und amerikanische sowie italienische Pizzen. Unser Restaurant hat volles Schankrecht. Takeaway. Öffnungszeiten: Mo-Sa 11-23, So 13-22.


Lotus

Lotus er et intimt og koselig spisested som tilbyr eksotisk, spennende og sunn thai-mat. Alle våre retter tilberedes av de beste råvarer for å gi deg den optimale smaksopplevelsen. Vi er stolte av og kunne tilby det beste innen tradisjonell thailandsk mat. Lotus is a cosy and nice restaurant that offers exotic, exciting and healthy thai food. All of our meals are prepared with high quality ingredients in order to give you the optimal taste experience. We are proud to serve you the best of the traditional food from Thailand!

Spisesteder/Restaurants/Restaurant

Karl Johansgate 10, 1706 Sarpsborg Tlf: +47 69 15 44 74 post@lotussarpsborg.no www.lotussarpsborg.no

Lotus ist ein angenehmes und freundliches Restaurant, in dem gesunde und exotische, thailändische Gerichte angeboten werden. Verwendet werden nur die besten Zutaten, die für ein optimales Geschmackserlebnis sorgen. Wir sind stolz, Ihnen das Beste aus der traditionellen thailändischen Küche präsentieren zu dürfen

159


Odd Fellow selskapslokale og Catering Glengsgt. 22, 1706 Sarpsborg Tlf: 69 15 47 21

Odd Fellow selskapslokale og catering har flyttet inn i nyoppussede lokaler i 1. etasje på Odd Fellow sentralt i byen. Lokalene er godt egnet til selskap, kurs og konferanser og har en kapasitet på 120 personer. Catering- menyen dekker alle ønsker og behov. Odd Fellow banquet facilities and catering have moved into newly refurbished premises in 1 floor of the Odd Fellow building in the center of the city. The premises are suitable for business and conferences and has a capacity of 120 people. Catering menu covers all needs. Odd Fellow bietet Lokalitäten für Gruppen mit Cateringangebot. Die im Erdgeschoss gelegenen, renovierten Räumlichkeiten befinden sich im Odd Fellow Gebäude im Stadtzentrum und eignen sich hervorragend für Gruppen, Kurse und Tagungen. Sie bieten Platz für bis zu 120 Personen und das Cateringmenü lässt keine Wünsche offen.


Freiberger AS

Odd Fellow SELSKAPSLOKALE og CATERING Sarpsborg

Odd Fellow selskapslokale og catering Glengsgata 22, 1706 Sarpsborg Tlf: 69 15 47 21 161


Kulås ed egne eranserom.

Konsept: Sarpsborg flotteste restaurant i kanskje Østfold flotteste bygg! Topp service og fantastiske kulinariske smaksopplevelser med priser tilpasset vår by. Egen vinkjeller og byens mest solrike uteservering med hev & senk Enten du bor i Sarpsborg eller kun er på besøk, så vil Utelivsguiden gi deg en fullverdig o glassgjerder og store parasoller med takrenner for all slags vær. om du du er på jakt etter mat og drikke eller en tur på f.eks. pub. Utelivet i Sarpsborg er m Bestill sommeravslutninger og julebord i tide! Konsept: Sarpsborg flotteste res-

- 2230.

Enten du bor i Sarpsborg eller kun er på besøk, så vil Utelivsguiden degØstfold en fullverdig oversikt over hva byen har å by på taurant igi kanskje flotteste bygg! Topp service og fantastiske om du du er på jakt etter mat og drikke eller en tur på f.eks. pub. Utelivet i Sarpsborg kulinariske smaksopplevelser med er mangfoldig og har noe å tilby alle.

sborg.no sborg.no

bar,

2, fre-

r.com

Beliggenhet: Festiviteten ved Kulås Type sted: Spiserestaurant med egne selskapslokaler, kurs og konferanserom. Tlf.: 69 13 30 00 Åpningstider: man.- lør. 1130 - 2230. Søndag stengt. E-post: post@festivitetensarpsborg.no Hjemmeside: festivitetensarpsborg.no

Konsept: Beliggenhet: Sarpsborg flotteste res- ved Kulås Festiviteten taurant i kanskje Østfold flotteste med egne Type sted: Spiserestaurant bygg! Toppselskapslokaler, service og fantastiske kurs og konferanserom. kulinariskeTlf.: smaksopplevelser 69 13 30 00 med priser tilpasset vår by. man.- lør. 1130 - 2230. Åpningstider: Egen vinkjeller og stengt. byens mest solSøndag rike uteservering hev & senk post@festivitetensarpsborg.no E-post:med glassgjerder og store parasoller Hjemmeside: festivitetensarpsborg.no med takrenner for all slags vær. Bestill sommeravslutninger og julebord i tide!

priser tilpasset vår by. Egen vinkjeller og byens mest solrike uteservering med hev & senk glassgjerder og store parasoller med takrenner for all slags vær. Bestill sommeravslutninger og julebord i tide!

Beliggenhet: Cicignon, på hjørnet av Konsept: Nyt roen i en hjemm mosfære. Vi bestreber oss p Ferjestedvn og Ridehusgt. beste Beliggenhet: kaffe, og Cicignon, tar osspåtid til aå hjørnet Type sted: Kafé, kaffebar Hjemmeside: www.dalucalunchbar.com Beliggenhet: Sentrum Ferjestedvn og Ridehusgt. fra grunnen av. Vi tilbyr blant Rettigheter: Øl og vin Type sted: Spiserestaurant, bar, Type sted: Kafé, kaffebar Hjemmeside: www.dalucalunchbar.com café, kaffebar og pizza. Rettigheter: Øl og vin småretter og hjemmebakte kak Telefon: 69 31 21 06 Rettigheter: Alle rettigheter Telefon: 69 31 21 06 erer lukkede selskaper. Enten Konsept: Koselig autentisk italiensk resÅpningstider: Man-Lør: – 16.30 Konsept: Koselig autentisk10.30 italiensk resTelefon: 69 31 62 99 Åpningstider: Man-Lør: 10.30 – 16 taurant. Vi bruker ferske råvarer samt vaMan-tor 10-22,E-post: freE-post: aghalmrast@online.no en liten sammenkomst eller e taurant. Vi bruker ferske råvarer samt Åpningstider: vaaghalmrast@online.no rer importert fra Italia i fremstillingen av hjelperHjemmeside: vi til med å skape den r rer importert fra Italia i fremstillingenlør av10-23, søn stengt. Hjemmeside: smakfulle italienske retter. E-post: luca@dalucalunchbar.com tantepus.no Tante Pus påatFacebo roen i en og hjemmekoselig Beliggenhet: Cicignon, på hjørnet av Konsept: Nyt Vi selger kaffe og te i løsvekt smakfulle italienske retter. tantepus.noFerjestedvn og Tanteog Pus på Facebook mosfære. Vi bestreber oss på å ha byens Beliggenhet: Sentrum Ridehusgt. Type sted: Spiserestaurant, bar, café, kaffebar og pizza. Rettigheter: Alle rettigheter Telefon: 69 31 62 99 Åpningstider: Man-tor 10-22, frelør 10-23, søn stengt. E-post: luca@dalucalunchbar.com

Hjemmeside: www.dalucalunchbar.com Konsept: Koselig autentisk italiensk restaurant. Vi bruker ferske råvarer samt va-

Type sted: Kafé, kaffebar Rettigheter: Øl og vin Telefon: 69 31 21 06 Åpningstider: Man-Lør: 10.30 – 16.30 E-post: aghalmrast@online.no Hjemmeside: tantepus.no og Tante Pus på Facebook

beste kaffe, spennende og tar oss tid til produkter. å lage all mat andre fra grunnen av. Vi tilbyr blant annet salater, småretter og hjemmebakte kaker. Vi arrangerer lukkede selskaper. Enten du planlegger en liten sammenkomst eller en større fest, hjelper vi til med å skape den rette rammen. Vi selger kaffe og te i løsvekt, samt en del andre spennende produkter.

fra Italia i fremstillingen av Brasserie 74 rersmakfulle erimportert enitalienske koselig retter. restaurant midt i Gågata i Sarpsborg. Her tilbys et stort utvalg av kaffedrikker og lekre matretter for enhver smak. Brygga AlleBeliggenhet: rettigheter – Åpent alle dager. Type sted: Bar/nattklubb Beliggenhet: Gamlebyen Rettigheter: Alle rettigheter Aldersgrense: 22 år Telefon: 920 82 045 Åpningstider: Åpent hver dag fra kl 12.00. Konsept: Buddha Beach Club er byens hipE-post: peste nattklubb og bar midt i hjertet av morten@buddhafredrikstad.no Fredrikstad. Her er det høy partyfaktor med Beliggenhet: Gamlebyen Hjemmeside: kjent afterski musikkGamlebyen fra DJ’en! Gratis innBeliggenhet: www.buddhabeachclub.no Type sted: gang hele Restaurant, pub,pub, café Typekvelden. sted: Restaurant, café

St. Marie gate 74, 1706 Sarpsborg – Telefon: 69 12 11 35 Beliggenhet: Brygga Type sted: Bar/nattklubb Rettigheter: Alle rettigheter Aldersgrense: 22 år Telefon: 920 82 045 Åpningstider: Åpent hver dag fra

Øl, vin og brennevin Rettigheter:Rettigheter: Øl, vin og brennevin Telefon: 69 32 15 55 Telefon: 69 Åpningstider: 32 15 55 Man-tor 12-24. Hver

Type sted: Restaurant, pub, café Rettigheter: Øl, vin og brennevin Telefon: 69 32 15 55 Åpningstider: Man-tor 12-24. Hver tirsdag Quiz med Jon Syversen fra kl. 19.00. Fre og lør 12-02. Søn 12-24. E-post: epost@majoren.no Hjemmeside: www.majoren.no

Konsept: Hyggelig restaurant med god


Solliveien 276 1719 Greåker Tlf 69 14 73 04

St. Mariegt. 76, Sarpsborg Telefon: 69 12 19 99 | Telefaks: 69 12 19 91

– Alle rettigheter – 163


Adr. Kirkegata 33 - Tlf. 69 15 45 51 Åpningstider: Mandag - tirsdag: 07.00-16.30 Lørdag: 07.30-15.00,

www.chinaplaza.no

– Uteservering i bakgården –

Tlf: 69 15 04 22

St. Mariegt. Konditori & Catering St. Mariegt. 59 - 1706 Sarpsborg Telefon: 69 15 56 05 • Mobil: 906 79 013 E-post: birgit-lunde@gmail.com


St Marie gate 105, 1706 Sarpsborg Tlf: +47 69 15 66 00

30 glade år i Sarpsborg

St. Mariegate 109 Tlf: 69 15 28 92

Brukte møbler, glasskunst, smykker, interiør, kaffe og lunsj… Velkommen til byens mest spennende butikk og cafè. Delta Design, Torvet 3, Tlf 94007496 165


Storbyen - Inngang fra torget


Transport Transportation/Transport

167 167


Sarpsborg ligger i hjerte av Østfold og er fylkets transportknutepunkt. For de som ikke velger å bruke bil er rutetilbudet for buss og tog for å komme til Sarpsborg meget godt. For flyreisende er reiseavstanden bare 27 km mellom Moss Lufthavn Rygge og Sarpsborg. Her har lavkostselskapet Ryanair avganger til hele 43 destinasjoner rundt om i Europa. Sarpsborg er et naturlig stoppested for TIMEkspressen mellom Stømstad og Oslo. Flybussekspressen har timesavganger til Oslo Lufthavn Gardermoen via Moss Lufthavn Rygge. Fra Sarpsborg stasjon har NSB et godt rutetilbud i begge retninger til Oslo og sørover til Gøteborg. For de som skal rundt i kommunen kan man kjøre buss med et velutbygd kollektivnett eller man kan benytte seg taxi eler leiebil. Byens taxiholdeplass er på torget og bussterminalen ligger under Storbyen Kjøpesenter.

Avstander fra Sarpsborg: Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg

– – – – – – – –

Fredrikstad Moss Lufthavn Rygge Svinesund (riksgrensen) Halden Moss Askim Oslo Gøteborg

15 km 27 km 30 km 30 km 36 km 42 km 89 km 208 km

Ruteopplysninger og billettkjøp:

www.ostfold-kollektiv.no eller telefon 177 www.flybussekspressen.no eller telefon 815 00176 www.nettbuss.no eller telefon 05070 www.nsb.no eller telefon 815 00 888 Taxisentralen Fredrikstad og Sarpsborg – telefon 02600


Sarpsborg is situated in the heart of Østfold and is the center for the county’s public transport. For those of you who choose not to use a car, it is easy to get to Sarpsborg by bus or train. If you travel by plane, it is only 27km from Moss Airport Rygge to Sarpsborg. Ryanair is a budget airline departing from Moss Airport Rygge to 43 destinations around Europe. Sarpsborg also has a bus stop for TIMEkspressen which travels between Oslo and Strømstad. Flybussekspressen has hourly departures from Sarpsborg to Oslo Airport Gardermoen via Moss Lufthavn Rygge. From Sarpsborg Trainstation, NSB has a comprehensive schedule of trains running both to Oslo and south to Gothenburg. For those of you who travel around Sarpsborg council, you can utilize the extensive network of busses or use taxi or a rental car. The city’s taxi rank is located at the city square and the bus-terminal is under Storbyen Kjøpesenter.

Sarpsborg is 48miles/30km from Halden 55 miles/ 89 km from Oslo 81 miles/ 130km from Gardermoen Airport 48 miles/ 30km from the Swedish border/Svinesund 57 miles/ 36km from Moss, with ferry to Horten 9 miles/ 15km from Fredrikstad 43miles/27km from Rygge Airport 333miles/208km from Gothenburg, Sweden

Timetables and tickets www.ostfold-kollektiv.no or phone 177 www.flybussexpressen.no or phone 815 00 176 www.nettbuss.no or phone 05070 www.nsb.no or phone 815 00 888 Taxi Fredrikstad and Sarpsborg phone 02600 169 169


Sarpsborg liegt im Herzen von Østfold und ist der Knotenpunkt für den öffentlichen Transport in der Gegend. Für Reisende ohne Auto ist die Anreise per Bus oder Bahn eine gute Alternative. Die Bus- und Bahnverbindungen nach Sarpsborg sind gut ausgebaut. Der Flughafen Moss Rygge liegt nur 27 km von Sarpsborg entfernt. Mit der Fluggesellschaft Ryanair kann man von über 43 Reisezielen in ganz Europa nach Flughafen Moss Rygge fliegen. Sarpsborg ist Haltepunkt des Linienbusses TIMEkspressen, der zwischen Stømstad und Oslo verkehrt. Der Flughafenexpressbus Flybussekspressen fährt stündlich über Flughafen Moss Rygge nach Flughafen Oslo Gardermoen. Mit der Bahn NSB kann man sowohl in Richtung Oslo als auch Richtung Göteborg reisen. Sarpsborg hat ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz für Reisen in und außerhalb der Stadt. Des Weiteren gibt es Taxis und Autovermietungen. Der Taxistand befindet sich am Markt (Torget) und der Busbahnhof liegt unter dem Shoppingcenter Storbyen.

Abstand von Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg

– – – – – – –

Fredrikstad Moss Lufthavn Rygge Svinesund (riksgrensen) Halden Moss Oslo Gøteborg

15 km 27 km 30 km 30 km 36 km 89 km 208 km

Fahrplan und Fahrkartenverkauf www.ostfold-kollektiv.no , Tlf.: 177 www.flybussekspressen.no eller telefon 815 00176 www.nettbuss.no, Tlf: 05070 www.nsb.no, Tlf.: 815 00 888 Taxisentralen Fredrikstad und Sarpsborg – Tlf.: 02600


Avis fra sør til nord, fra by og flyplass

Vi har bilen du trenger for oppdrag i jobb og fritid - du kan stole på oss!

Byens Blomsterbutikk

Avis Østfold, bestill bilen din på www.avis.no eller tlf. 950 12 100

Henriette Halvorsens eftf. as Telefon: 69 15 30 89 Glengsgt. 30 - 1706 Sarpsborg www.henriette-halvorsen.no

For bestilling ringer du 02600 www.02600.no

171


Shopping Shopping/Einkaufen


173 173


er mange spesialforretninger, som supplerer butikkene i kjøpesenterne. Sidegatene inneholder også en rekke spennende forretninger, med stort varespekter. I enden av Gågata ligger Torget med tradisjonell torghandel, som salg av blomster, frukt og grønnsaker. Både på Torget og i Gågata er det hyggelige uteserveringssteder.

Storbyen har 75 butikker, og har høstet internasjonal anerkjennelse for sin arkitektur og løsninger. Storbyen ligger meget sentralt ved torget i Sarpsborg sentrum, som en naturlig avslutning av byens gågate. Senteret er lett tilgjengelig ca to km fra avkjøringen fra E6. Storbyen huser også regionens mest traffikerte bussterminal, som gjør tilgjengeligheten meget god til og fra senteret. AMFI Borg har 75 butikker og har med sin beliggenhet enkel ankomst fra ny og forbedret firefelts E6. Her finner du et stort og spennende mangfold innen bekledning, hus, interiør, elektro og data, med de kjente kjedene godt blandet med de unike butikkene. Senteret har 1.000 gratis parkeringsplasser.

Shopping/Shopping/Einkaufen

Sentrum Gågata er en av landets mest idylliske. Det

Stopp kjøpesenter har 28 butikker og ligger på Tunejordet i Sarpsborg, nært inntil E6. Senteret ble åpnet i 1993 og har solid forankring i lokalmiljøet. Senteret ble betydelig oppgradert i 2003/4 hvor XXL Sport ble etablert. Ny Meny dagligvare åpnet i mai 2007. Sørlie torget det beste på et sted. Vi har butikker for deg som er opptatt av Apple produkter, fotoutstyr, PC, og HI-Fi-produkter. Eller som trenger hvite og brune varer. To spennende bilbutikker og Østfolds eneste Harley Davidson utsalg og verksted. Kom innom! Her er noe for enhver smak. 175 175


Shopping downtown The pedestrian street is a nice place to shop. You will find many shops with a wide range of goods on each side of the street. The market place in the middle of the town square sells flowers, fruits and vegetables. You will find nice coffee shops both in the town square and in the pedestrian street. Storbyen shopping mall has 75 shops and received some time ago an international award for its architectural style.. Storbyen has a central location by the town square, which also forms the natural ending point for the pedestrian street. The bus station is placed at the lower level of Storbyen. The bus station offers local town rides, connections to other cities in Østfold as well as to Oslo, Gøteborg in Sweden and Copenhagen in Denmark. AMFI Borg is another large shopping mall containing 75 stores and it is located right off the exit from E6 to Sarpsborg. Amfi Borg offers a large variety of shops ranging from clothing, interior, household goods, electronics and computers. Stopp shopping mall can be found at Tunejordet, close to the Sarpsborg exit off of E6. The mall opened in 1993 and is a popular place to shop. Sørlie torget All the best in one place. We have great shops if you are interested in Apple products, photo equipment, PC, and HI-FI, or if you need white-, or brown-goods. We have two exciting car-dealers and the only Harley Davidson garage and dealership in Østfold. Stop by! We have something for everybody.


Einkaufscenter Storbyen Das Einkaufscenter hat 75 Geschäfte und bekam internationale Anerkennung für seine Architektur. Storbyen liegt ganz zentral am Marktplatz Sarpsborgs. Das Center ist leicht zu erreichen und liegt nur ca. 2 km entfernt von der Autobahn E6. Zu Storbyen gehört der größte Busbahnhof der Region, sodass das Center auch ohne Auto gut zu erreichen ist. Einkaufscenter AMFI Borg Im Einkaufscenter, das direkt an der E6 liegt, gibt es 75 Geschäfte, die eine Vielfalt in den Bereichen Bekleidung, Haushalt, Inneneinrichtung, Elektronik und Computer anbieten. Unter den Geschäften sind neben bekannten Ketten auch viele einzigartige Butiken.

Shopping/Shopping/Einkaufen

Zentrum Die Fußgängerzone ist eine der idyllischsten des Landes. Hier gibt es viele Spezialgeschäfte, die das Angebot der großen Einkaufscenter ergänzen. In den Seitenstraßen gibt es ebenfalls eine Menge Geschäfte. Am Ende der Fußgängerzone liegt der Markt mit seinem traditionellen Markthandel wie Verkauf von Blumen, Obst und Gemüse.

Einkaufscenter Stopp Das Einkaufscenter Stopp umfasst 28 Geschäfte und liegt im Gebiet Tunejordet in Sarpsborg, nahe der E6. Das Center wurde 1993 eröffnet und in den Jahren 2003/4 bedeutend erweitert. Sørlie torget Das Beste an einem Ort. Wir haben Geschäfte mit Apple-Produkten, Fototechnik, Computer, Hi-Fi-Geräten und Haushaltswaren. Daneben gibt es zwei interessante Autohäuser und Østfolds einzige Harley Davidson Niederlassung mit Verkauf und Werkstatt.

177 177


DET BESTE PÅ ET STED

Besøk oss! Rett ved E6 og gode parkeringsmuligheter.


Gratis parke ring i b fra kl. egge 17 og p-hus lørdag hverd er fra ager kl. 12 i gamm elt p-h us

Velkommen til

Storbyen kjøpesenter - en følelse av storby

Storbyen Kjøpesenter ligger rett ved torget i Sarpsborg sentrum. Vi har åpent 09-20 (18). Velkommen!

9-20 (18) • storbyen.no Følg oss på facebook

179


AKKURAT DET SOM FRISTET MEST!

28 butikker 650 p-plasser www.stopp.no Åpent 10-20 (9-18) Meny åpent 9-20 (9-18)

generated at BeQRious.com

Ferskvaredisk Fisk/grillmat

Eksklusiv for AllhandlEkvEld sports mEdlEmmEr av borrEgaard gk united Vi i XXL vil ønske alle medlemmene i Borregaard golfklubb velkommen til ekslusiv handlekveld mandag 30. mai kl. 20:00. Oppmøte ved hovedinngangen til XXL kl. 20:00. Vi holder åpent kun for klubbens medlemmer etter stengetid fra kl 20:00 til 21:00. Her får dere en unik mulighet til å handle golfutstyr til markedets laveste priser.

Her er hva vi kan friste med av gode tilbud spesielt til denne kvelden:

89,WARBIRD 2 Pk GLOVE MEN LH S GOLFHANSkE VN: 1060617

299,TOUR IX VN: 1060617

AKKURAT PASSE STORT

599,- 2999,STRATUS GOLFBAG VN: 1060741

X-24 HOT STEEL RH GOLFSETT VN: 1072991

golfsko

Ønsker dere hjertelig velkommen til en hyggelig handel. Med vennlig hilsen Sportsavdelingen, XXL Tune XXL Sport & Villmark AS

alle -20% på av klær fra på alt green vin -20% gal & scott og lyle

GAVER FRA HISTORISKE SARPSBORG Ring m/diamanter 0.04 ct. Før kr 3.600,-

Nå 2.690,-

www.arte.no

STORBYEN TLF. 69 12 08 22 – GÅGATEN TLF. 69 15 03 22


75 shops to your fully satisfaction

Enjoy your stay

www.amfi.no Opening hours: Mon-Fri: 10-20 • Sat: 10-18

181


Kultur Culture/Kultur


183


Tusenårsjubileet skal feires med stor festivitas i 2016, men et jubileum må brukes til mer enn en stor fest. Tusenårsjubileet skal derfor brukes til å gjøre investeringer for framtida som er basert på stolthet over fortida og nåtida. Sarpsborg 2016 skal derfor handle om Sarpsborg før, Sarpsborg nå og Sarpsborg etterpå. Gjennom fokus på historie og identitet, involvering og miljø skal byen jobbe sammen for: • En vellykket og synlig tusenårsfeiring i 2016 • Sarpsborg som et bedre sted å bo, • et bedre sted å jobbe • et bedre sted å besøke.

Kultur/Culture/Kultur

1000 år

Mer informasjon om Byjubileet – Sarpsborg 2016 finner du på www.sarpsborg.com/sarpsborg2016 eller ved å kontakte Therese Evensen på therese.evensen@sarpsborg.com.

185 185


1000 year The millennial anniversary will be celebrated with great festivities in 2016, but an anniversary should be more than celebrations. The millennial anniversary will be used to make investments for the future, which is based on pride of the past and present. Sarpsborg 2016 will be about Sarpsborg before, Sarpsborg now and Sarpsborg later. Through focus on history and identity, involvement and environment, the city will work together for: • A successful and visible millennial celebration in 2016 • Sarpsborg as a better place to live, a better place to work and a better place to visit.

For more information about the city anniversary – Sarpsborg 2016: www.sarpsborg.com/sarpsborg2016 or contact project leader Therese Evensen on therese.evensen@sarpsborg.com


Das 1000-Jahre-Jubiläum wird mit großen Feierlichkeiten begangen werden, aber ein Jubiläum sollte zu mehr als nur zu einem großen Fest genutzt werden. Die 1000-Jahr-feier wird deshalb zum Anlass für Investitionen in die Zukunft genommen, die auf den Stolz auf die Vergangenheit und die Gegenwart beruhen. Sarpsborg 2016 wird deshalb von Sarpsborg früher, Sarpsborg heute und Sarpsborg später handeln.

Kultur/Culture/Kultur

1000 Jahre

Mit dem Fokus auf Geschichte und Identität, Beteiligung und Umfeld wird die Stadt zusammenarbeiten für: • Eine gelungene und auffallende 1000 Jahr feier im Jahre 2016 • Sarpsborg als ein besserer Ort zum Wohnen, ein besserer Ort zum Arbeiten und ein besserer Ort zum Besuchen

Mehr Informationen zum Stadtjubiläum – Sarpsborg 2016: gibt es im Internet auf der Seite www. sarpsborg.com/sarpsborg2016 oder von der Projektleiterin Therese Evensen. Sie ist per E-Mail unter therese.evensen@ sarpsborg.com zu erreichen.

187 187


Det kulturelle Sarpsborg Sarpsborg er en aktiv by med stor bredde på arrangementene året gjennom. Her kan du oppleve alt – både de smale konsertene, korene og korpsene, de store teateroppsetningene, de m ­ orsomme revyene og de fargerike folkefestene. The cultural town of Sarpsborg Sarpsborg is an active town where wide range of events are held throughout the year, every type of event, from intimate concerts, choir recitals and music corps, largescale theatrical ­productions, funny revues and national celebrations. Die Kulturstadt Sarpsborg Sarpsborg ist eine attraktive Stadt mit vielen Arrangements das ganze Jahr über. Wir bieten alles an, von Konzerten, Chorauftritte und Orchesteraufführungen, großen Theaterauftritte bis zu ­Revuen und den Volksfesten.


Kultur/Culture/Kultur

189


Glenghuset Kulturhuset Gleng er et aktivt kulturhus drevet av frivllige krefter. Huset er i ærverdig Jugendstil oppført i årene 1909–11. Huset er et av landets minste konsertlokaler – men med sjarm og særpreg. I hagen er det grønt miljø og utescene til varme sommerkvelder. Her får du servert blues, jazz, rock og viser, salongorkester og barnesanger. Mange går fast på «Jazzcafé» på lørdag ettermiddag, livekonserter hver fredag og lørdag kveld og salongorkester annen hver søndag. Artistene elsker den lille sorte scenen, og mange sier de ikke bryter igjennom som etablerte musikere før de har spilt på Glenghuset.


Here you can hear blues, jazz, rock and folk songs, a house orchestra and children’s songs. Many people regularly attend the ‘Jazz cafe’ on Saturday afternoons, live concerts on Saturday evenings and listen to the house orchestra on Sundays. Performers love the tiny black stage, and many say you never really ‘make it’ as an established musician until you play at Glenghuset.

Kultur/Culture/Kultur

Kulturhuset Gleng, an active cultural centre run entirely by volunteers, is situated in a venerable Jugendstil house built in 1909–11. Although one of the smallest concert halls in Norway, it has its own charm and distinctive qualities, and the garden has an outdoor stage for use on hot summer nights.

Das Kulturhaus Gleng wurde in den Jahren 1909–11 im ehrwürdigen Jugendstil gebaut. Es ist eines der kleinsten Konzertlokale des Landes und hat viel Charme und eine besondere Eigenart. Der Hof hat einen schönen Garten und eine Bühne für Auftritte an warmen Sommerabenden. Hier werden Jazz, Blues, Rock, Volksweisen und Kinderlieder gespielt, auch das Salonorchester hat seine Auftritte und sein Publikum im Glenghaus. Bei vielen ist das „Jazzcafe“ Samstag Nachmittag sehr beliebt und die Livekonzerte Samstag Abend oder das Salonorchester ziehen das Publikum an. Die Artisten lieben die kleine Bühnenszene und viele sagen, dass ihr richtiger Durchbruch in der Branche davon abhängig ist, im Glenghaus gespielt zu haben. 191 191


thetadesign.no • capice.no


Velkommen til Olavsfestivalen 19.-21.juli i Landeparken ved Tunevannet - en familiefestival for store og små. Her kan du få oppleve et ekte vikingmarked med underholdning og aktiviteter. Det blir vikingslag, gjøglere, håndverkere, musikk, mat og skrøner fra ekte vikingskalder. Gå heller ikke glipp av den morsomme familieforestillingen “Olav Den Heldige”. Welcome to Olavsfestivalen 19th-21th of July in Landeparken, Tunevannet. We give you a authenic vikingmarket with entertainment and lots of activities for both children and grown ups. On the program you will find viking battles, craftmanship, music, food and real storytelling from the vikings. Do not miss the family show about « Olav Den Heldige » / « Olaf –the lucky one ».

Kultur/Culture/Kultur

Olavsdagene

Willkommen zum Olavsfestival im Landeparken am See Tunevannet. Erleben Sie gemeinsam mit Ihrer Familie vom 19.-21. Juli den Wikingermarkt, zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten wie: Wikingerkämpfe, Gaukler, Handwerk, Musik, Essen und Gesänge von echten Wikingerskalden. Erleben Sie auch das Schauspiel „Olav der Glückliche“ - eine lustige Vorstellung für die ganze Familie.

193 193


I sentrum av Sarpsborg, ved siden av rådhuset, ligger Kulåsparken. Denne trivelige parken inneholder foruten mer enn 40 gravhauger, en utendørs amfiscene som er den naturlige arenaen for store konserter. Denne scenen har blant annet blitt gjestet av artister som Thomas Ledin, Sissel Kyrkjebø, Mezzoforte, DDE og Wig Wam, som alle har fyllt Kulåsparken på magiske sommerkvelder.

Kultur/Culture/Kultur

Kulås Amfi

The Kulås park is situated in the middle of the town and contains over 40 burial mounds. The park features a large playground for children and an outdoor concert stage. Both national and international artists love to play here on the long and nice Norwegian summer nights.

In Sarpsborgs Zentrum, direkt neben dem Rathaus, liegt der Kulåspark. Dieser behagliche Park hat mehr als 40 Grabhügel und ein Amfitheater, welches die natürliche Arena für Konzerte ist. Auf dieser Bühne spielten u. a. Tomas Ledin, Sissel Kyrkjebø, Mezzoforte, DDE und Wig Wam.

195 195


Oldtidskolleksjonen Sarpsborgs unike, 3000 år gamle historie, har inspirert mønsteret til Oldtidskolleksjonen. Både genser og kofte er et lite stykke Sarpsborg, designet og produsert av Marry Rådahl, som eier M.E.R Design. Elementene er fra lokale helleristninger, hugget inn i stein av våre forfedre. Gråfargen illustrerer den solide og vakre granitten fra Sarpsborg, det koksgrå mønsteret representerer Alv Erlingssons borg, som også er en del av byvåpenet. “Dale of Norway” strikker plaggene i Worsted, et garn laget av norsk ull. Oldtidskolleksjonen kan bestilles på e-post; marry@sefa.no, eller kjøpes på Turistkontoret på Sarpsborg Torg; tlf: 69130070


The gray color illustrates the solid and beautiful granite from Sarpsborg, the pattern in charcoal represents Alv Erlingssons citadel “Borg”, which is also in the city’s coat of arms. “Dale of Norway” has knitted the sweater from Worsted, a yarn made from Norwegian wool.

Kultur/Culture/Kultur

The Prehistoric Collection Sarpsborg’s ancient and unique history, dating back 3000 years, has inspired the patterns of the Prehistoric Collection; both sweater and kirtle are real artifacts of Sarpsborg, designed and manufactured by Marry Rådahl, the owner of M.E.R Design. The elements are from local rock engravings, carved by our ancestors into rock surfaces.

The Prehistoric Sweater can be ordered by email; marry@sefa.no, or be bought at the Tourist Office, which is located at the town square in Sarpsborg; phone +47 69130070 Kollektion des Altertums – Woll- und Strickwaren (Oldtidskolleksjonen) Die Muster der „Kollektion des Altertums“ sind von der 3000 Jahre alten Geschichte Sarpsborgs inspiriert. Alle Pullover, Strickjacken und Umhänge, die von Marry Rådahl und M.E.R. Design entworfen sind, sind ein kleines Stück Sarpsborg. Die Elemente stammen von Felszeichnungen (Helleristninger) der Region. Die Graufarbe illustriert den soliden und schönen Granit von Sarpsborg, das grauschwarze Muster steht für die Burg von Alv Erlingsson, die auch im Stadtwappen wiederzufinden ist. „Dale of Norway“ hat die Kleidungsstücke in Worsted-Garn stricken lassen. Dieses Garn ist aus norwegischer Wolle hergestellt. „Die Kollektion des Altertums“ kann per E-Mail über marry@sefa.no bestellt oder in der Tourist-Information am Sarpsborg Torg gekauft werden. Tel: (+47 69 13 00 70). 197 197


Sarpsborg jazzklubb Sarpsborg Jazzklubb er byens største konsertarrangør med over 100 konserter i året. Konsertene finner sted på forskjellige scener i Sarpsborg som: Sarpsborg Scene, Melkefabrikken, Vertshuset Bar & Café, SkyBar på Rica Saga Hotel, Tapas de Graciani, Soli Brug, Sarpsborg Kirke, Borgarsyssel museum og i Restaurantgata. Faste arrangementer er jazzcafé hver lørdag kl 16:00 på Tapas de Graciani (høst/vinter/vår) og jazzcafé i Restaurantgata på sommeren hver lørdag kl 14:00 I 2013 arrangeres Robert Normann-festivalen for 5. gang med ca 25 konserter fra 20. – 25. august. Åpningskonserten er Lill Lindfors med Claes Crona band og avslutningskonserten 25. august er med Bendik Hofseth i Sarpsborg Kirke. Det arrangeres lunchjazz og nattkro hver dag. Robert Normann-museet holder til i Aktivitetshuset EPA og har åpningstider mandag – fredag 09:00 – 21:00 høst/vinter og vår. Stengt på sommeren Ketil Bjørnstad-festivalen arrangeres 5.-9. november med fokus på forfatteren/komponisten og musikeren Ketil Bjørnstad . Bjørnstad sine makkere under festivalen blir blant annet Ole Paus og Terje Rypdal. http://www.sarpjazz.no. - http://robertnormannfestivalen.no. Kontakt: Bjarne S Aaserød - Tlf.: 0047 97116654 E-post: bjarne@sarpjazz.no Sarpsborg Jazz Club arranges over 100 concerts during the year at a variety of local scenes and clubs in town; Sarpsborg Scene, The Milk Factory, Vertshuset Bar and Café, the Skybar , Rica hotel , Tapas de Graciani, Soli Brug, Sarpsborg Church , Borgarsyssel Museum and at local restaurants in St. Marie gate, the pedestrian street in Sarpsborg. Sarpsborg Jazz Club also hosts local jazz cafes very Saturday at 4 pm at Tapas de Graciani (in the fall, vinter and spring season) and outdoor jazz concerts during the summer every Saturday at 2 pm in the center of the city. The 5 th Robert Normann festival takes place from the 20 – 25 th of August 2013 and offers visitors 25 concerts during the five day festival period. The opening concert features the Swedish singer Lill Lindfors with the Claes Crona band while the festivals last concert


http://www.sarpjazz.no - http://robertnormannfestivalen.no Contact: Bjarne S. Aaserød - Phone: 0047 97116654 E-mail: bjarne@sarpjazz.no Der Jazzclub von Sarpsborg ist der größte Veranstalter der Stadt mit über 100 Konzerten jährlich. Konzerte finden an verschiedenen Lokationen der Stadt statt, unter anderem in Sarpsborg Scene, Melkefabrikken, Vertshuset Bar & Café, SkyBar im Rica Saga Hotel, Tapas de Graciani, Soli Brug, Sarpsborg Kirche, Borgarsyssel Museum und in der Restaurantgata. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehört das Jazz Café: Im Herbst, Winter und Frühling findet das Jazz Café im Tapas de Graciani (jeden Samstag um 16 Uhr) und im Sommer in der Restaurantgata (jeden Samstag um 14 Uhr) statt. 2013 wird das Robert Norman Festival zum fünften Mal veranstaltet. Vom 20.-25. August finden ca. 25 Konzerte statt. Das Eröffnungskonzert wird von Lill Lindfors mit Claes Crona Band gespielt und das Abschlusskonzert am 25. August von Bendik Hofseth in der Kirche von Sarpsborg. Täglich Jazzlunch und Jazzkneipe. Das Robert Normann Museum befindet sich im Aktivitätshaus EPA. Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9-21. Geschlossen in den Sommermonaten. Das Ketil Bjørnstad Festival wird vom 5.-9. November stattfinden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schaffen des Schriftstellers, Komponisten und Musikers Ketil Bjørnstad. Bjørnstad wird unter anderem mit Ole Paus und Terje Rypdal auftreten.

Kultur/Culture/Kultur

presents Bendik Hofseth at the Church of Sarpsborg. Lunchtime Jazz and Night Jazz concerts will be part of the daily program during the festival period. The Robert Normann museum is located at the Activity House, EPA. The opening hours are from 0900 – 2100 Monday through Friday during the fall, winter and spring season. The Museum is closed during the summer season. The Ketil Bjørnstad festival , 5th – 9th of November 2013 focuses on the author / composer and musician Ketil Bjørnstad. Bjørnstad’s partners during the festival are Ole Paus and Terje Rypdal.

http://www.sarpjazz.no - http://robertnormannfestivalen.no Kontakt: Bjarne S Aaserød (+47) 97 11 66 54, E-Mail: bjarne@sarpjazz.no 199 199


Vertshuset Café & Bar Hverdagsklubben Hver Torsdag klokka 20.00 nesten hele året rundt kan du stikke innom Vertshuset og overraske deg selv med konserter av band du ikke visste fantes i ditt nærmiljø. Lurer du på hvem som står på scenen? Gå til www.hverdagsklubben.no Undergrunn i Forgrunn! Et yrende liv med undergrunn. Litteratur, konserter, kunst og diverse kurs fra kultursatsere i Østfold koker opp i en gammel melkefabrikk under Sannesundbrua. Lokalene har en sjarm til å dø av, og utvalget på bar-menyen er bred.


If you wonder who’s on stage tonight, you can check it out at www.hverdagsklubben.no The Underground in the Foreground. A lively atmosphere with underground, literature, concerts, art and different cultural courses are blended together in an old dairy factory under the Sannesund bridge. The place has a unique charm and the bar serves a wide varietey of drinks.

Kultur/Culture/Kultur

The EveryDayClub Every Thrursday, almost all year around, you can drop in at Vertshuset at 8 pm to hear concerts by local bands you might not even know excisted.

Der Alltagsklub An fast jedem Donnerstag im Jahr kannst du dich gegen 20 Uhr von einem Live Konzerte im Vertshuset überraschen lassen. Zu erleben gibt es Bands aus deiner Nachbarschaft, von deren Existenz du vielleicht noch nichts wusstest. Möchtest du erfahren, wer als nächstes auf der Bühne steht? Mehr Info findest du auf www.hverdagsklubben.no Untergrund im Vordergrund Ein spannendes Leben im Untergrund. In der alten Milchfabrik unter der Brücke Sannesundbrua gibt es Literatur, Konserte, Kunst und verschiedene Kurse von Kulturinteressierten aus ganz Østfold zu erleben. Die Lokalitäten strotzen nur so vor eignem Charme und die Bar hält für jeden das Richtige bereit.

201 201


Location Sarpsborg - kreativt drivhus

- Kan du drømme det, kan du gjøre det, sa Walt Disney. I Sarpsborg tar vi ham på ordet. Location Sarpsborg er et nettverk for kulturnæringer, kreative næringer og kulturbaserte næringer og aktører i Sarpsborg. Når vi finner små eller store ideer, planter vi dem i rik jord og lar solbyens kreative gartnere odle frem resultater du bare kunne drømme om. Sitter du med planer om et kreativt prosjekt? Trenger du støttespillere underveis? En sparringspartner, rådgiver, medarbeider? Eller kanskje du ønsker at noen skal ta hånd om hele prosessen for deg? Du finner oss mange steder, men enklest på facebook.com/ locationsarpsborg og locationsarpsborg@gmail.com


Plans for a creative project? Need support along the way? A sparring partner, consultant, co-workers? Or maybe you need someone to take care of everything for you? You will find us all over the city, but the easiest ways to reach us are facebook.com/locationsarpsborg and locationsarpsborg@gmail.com

Kultur/Culture/Kultur

Location Sarpsborg creativum conservatorium - If you can dream it, you can do it, Walt Disney said. In Sarpsborg we follow his advice. Location Sarpsborg is a network of cultural and creative industries in this city. Whenever we have small or big ideas, we plant them in rich soil and let the creative gardeners of the SunCity grow results you could ever dream of.

Location Sarpsborg - Das Kreativ Treibhaus „Wenn Du es träumen kannst, kannst Du es tun“ sagte einst Walt Disney. In Sarpsborg nehmen wir ihn beim Wort. Location Sarpsborg ist ein Netzwerk der Kultur- und Kreativwirtschaft in Sarpsborg. Wenn wir kleine oder große Ideen finden, pflanzen wir sie in reichhaltigen Boden und die kreativen Gärtner der Sonnenstadt lassen die Ideen zu konkreten Ergebnissen heranwachsen. Ergebnisse, von denen Sie nur träumen können. Planen Sie ein kreatives Projekt? Brauchen Sie Unterstützer auf dem Weg zur Verwirklichung? Einen Sparringspartner, Berater oder Mitarbeiter? Oder suchen Sie vielleicht jemanden, der das gesamte Projekt für Sie plant und in die Tat umsetzt? Sie finden uns an vielen Stellen in der Stadt, aber am einfachsten kommen Sie mit uns auf Facebook oder über E-Mail in Kontakt: facebook.com/location Sarpsborg und locationsarpsborg@gmail.com. 203


Turistkontorer Halden Turist Torget 2 N-1767 Halden Tlf. (+47) 69 19 09 80 info@visithalden.com www.visithalden.com Visit Moss Skogg. 52 N-1530 Moss Tlf. (+47) 69 24 15 20 info@visitmoss.no www.visitmoss.no Visit Fredrikstad og Hvaler Torvgata 59A 1632 gamle Fredrikstad Tlf. (+47) 69 30 46 00 www.visitfredrikstad-hvaler.no Reiseliv Indre Østfold Vangsveien 10 N- 1814 Askim Tlf. (+47) 69 81 75 95 post@visitindre.no THE OFFICIAL TRAVEL GUIDE TO NORWAY: WWW.VISITNORWAY.COM YOUR GUIDE TO THE COUNTY OF ØSTFOLD: WWW.VISITOSLOFJORD.NO TO PLAN YOUR VISIT IN THE OSLOFJORD REGION: WWW.OPPLEVELSESPLANLEGGEREN.COM


Kultur/Culture/Kultur

205 205


Pellygata 42 | Tlf: 69 15 14 55 | E-post: butikk@sarpsykkel.no www.sarpsykkel.no


Bygningen har blitt brukt som Folkets Hus fra 1917 til 2010.

Leie av Sarpsborg Scene? Ved spørsmål om leie av Sarpsborg Scene (tidligere Folkets Hus) kontakt vaktmester Roger Jansen på e-post: roger.jansen@sarpsborg.com eller mobiltelefon: 480 74 060.

Opprusting av Sarpsborg Scene ble igangsatt i 2012. Så langt er teatersalen, scenen, vestibyle, publikumsgarderober og –toaletter pusset opp. I 2013 vil konferanserommet, scenegarderober, en del teknisk utstyr mm bli oppgradert. Teatersalen har 537 sitteplasser, mens konferanserommet har en kapasitet på 70.

www.sarpsborg.com Sarpsborg Scene: 480 74 060

Sarpsborgs Kulturarena www.glenghuset.no


www.visitsarpsborg.no

Turistbrosjyre Sarpsborg 2013  
Turistbrosjyre Sarpsborg 2013  

Turistinformasjon for Sarpsborg Kommune 2013. Available in English and German language.