Page 1

TO FILL THE WORLD WITH LIGHT Remembering the Baal Shem Tov on his yahrtzeit

FREE ISSUE 148 MAY 16, 2018

‫פרשת במדבר‬ ‫ב' סיון תשע”ח‬

COMPLEMENTING THE KIDDUSH Delicacies and Drinks

BELIEVE IN YOURSELF ‫ מגילת רות‬teaches you how

THE SONGS OF TEHILLIM Which to say when

FEATHERED FRIENDS An up-close view of the birds of Rockland County

GARDENS OF GLORY Visit famous floral vistas

N’S CHILDREIM L TEHIL ! CONTESriT zes! p Win great

Wishing all our readers, advertisers and Klal Yisroel a


845.600.8000

Yo u r st y l e... arranged b y Chapel l erie.

Sunday -Thursday 11:00-7 :00 Friday 11:00-1:00 845.352.0757 | 27 Orchard St. Monsey NY Evening Appointments Available

Sunday -Thursday 11:30-6:30 Friday 11:30-12:30 845.781.8006 | KJ Shopping Center 2nd Floor Evening Appointments Available

Hats Bands Berets Band Hats Tichlech White Tichlech & Shirtzlech Capes Evening Bags And More...


LET US GET TO YOU BEFORE THE ALLERGIES DO. One phone call, and our health experts will set you up with the right supplements to protect you from allergies this season.

VITAMIN S

Monsey gets its allergy vitamins at Maple. P: 845.371.6464 • F: 845.371.5454 • info@maplerx.com 108-B Route 59, Monsey, NY 10952 • www.maplerx.com


845.600.8000

ing Everyth at you need d! n Rockla

Wishing all our customers a

Gut yom tov! pick up your FLOWER NAPKIN RINGS on thursday LEKUVED YOM TOV min $100 purchase required


normansdairy.com


GOOD YOM TOV.


bebaluotoymheasd

59 ROUTE 59, MONSEY • 845.425.4650 • SUNDAY-THURSDAY 11-6:30 FRIDAY 11-1 BRAND NAME WATCHES:


Free gift! Spend $150, get a free swimbag (limited selection). Spend $250 and get any swimbag FREE.

s • ise

ion

s on prem

us

• alterat

follow

y

gerien

chiclin

pert fittin

g

ex

TAKE US WITH YOU THIS SUMMER!

CAMP TOPS

SWEATSHIRTS

BASIC SKIRTS

BATHING SUITS

NIGHTGOWNS

UNDERWEAR

ACCESSORIES 845.425.2233 | Atrium Plaza, 401 West Rt. 59 | Monsey, NY 10952 Store Hours: Sun-Thurs: 10:30 - 6:30, Friday: 10:30 - 1:00


Do a Black & White

Kiddush this year.

Lo

ed at: cat 100 Rt. 59 Monsey NY. 10952 | 845.371.7365 order@redelicioussupermarket.com


12 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


sale

10% off

‫בס“ד‬

rs the a e l Magn nded o b ificent / s r selection of : fabrics/leathe

Maresses Bed-rooms Dinees Sofas Kids-rooms Accent Chairs Kallah Packages

view come allah k our ages pack

22 Main St. Monsey NY | 845.356.3800 Hours: Sun.-Thurs. 10:45 - 7:00 SALE ENDS: JUNE 7

FURNITURE v i l l a g e

USA


endless possiblities

Dining Room · Bedroom · Sofa · Accent Chairs · Buffets · Wedding Packages

70 Lawrence Street, Spring Valley, New York Sun-Thur 11-5 · P: 845-579-2500 · E: info@interiorsbysilverleaf.com


’s a e r e H

(s

ee

fish

 

meat

r act u a l c heese

      

 

re f o

lo w f &

HIGHSKYcreative.com

              

st o

er s )

you. r o f wish

bakery

deli

YO

UR

FRIE

A N D LY M

RK

produce

groceries

ET

WWW.MONSEYGLAT TONLI NE.COM

190 Route-59, Monsey, NY 10952 t. 845.425.6328 f. 845. 356. 2107 e. monseyglatt@gmail.com


845.600.8000

ctu al s er vic e!

r

all

.

W

m ajo

e dit car

ds

‫צוליב די גרויסע פארלאנג ווערט‬ ‫געזיכט נאך היימישע אינגעלייט פאר‬ ‫ פאראינטערסירטע ביטע‬.‫דרייווערס‬ 845.274.8880 :‫רופט‬

r o f h R us

cr

C a ll

pun

‫גערופן‬ ‫געקומען‬ ‫געגאנגען‬

e accep

t

Heimishe reliable drivers. Sophisticated GPS system - know exactly when to expect your ride. Best customer service. Brand new 2018 cars.


845.600.8000

It's only natural.

Follow us @turtleboofun Hours: Sundays & No School Days 10am - 8pm Mon-Thurs 11am - 8pm Friday 11am - 7pm Saturday Nights - Private bookings only - call to book.

175 E Central Ave Spring Valley NY 10977 845.746.2100 | www.turtleboo.com


Chasuna Shopping Easy as Pie.

‫א פרייליכן יום טוב‬ Brooklyn: 774 Bedford Ave. Brooklyn, NY 11205 718.237.3600

Monsey: 389 RT. 59 Spring Valley, NY 10977 845.371.9700

Q U A L I T Y

F O R

Monroe: 51 Forest Rd. (KJ Shopping Center) 845.781.7772

L I F E

FOR A BRACELET OR WATCH WHEN DOING A SHIDDUCH


May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 23 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Rethink your home phone service enjoy unlimited nationwide calling

FOR ONLY $20/MONTH. Get the quality and reliability of Verizon’s 4G LTE network on your home phone with one fewer bill to pay each month.

*p

The Wireless Home Phone T2000 includes many basic phone features.

ho

ne

no

t in

clu

de

d

Sign up & get the device FOR ONLY 19.99!

TOWN SQUARE | 59 ROUTE 59 | 845.426.6500 Canada unlimited calling: $5/month | Global unlimited calling inlcuding Israel: $15/month *some countries exluded For customers who choose to keep their home phone number, the porting process can take 2–10 business days. Eligibility to port number varies. Customers must provide their own home phone equipment. Service is not necessarily equivalent to landline phone service. Wireless Home Phone T2000 is designed to operate anywhere within the Verizon coverage area and should provide coverage that's consistent with your current Verizon Wireless device experience. While the Wireless Home Phone T2000 does have a backup battery, if the home phone to which it is connected requires external electric power to operate, service (including the ability to make and receive 911 calls) will not be available during a power outage. Battery power consumption depends on factors such as network configuration, carrier network, and signal strength.

A one-time activation fee of $40.00 is applied to the first bill.


COLORUSH.com


When cheesecake becomes stomachache

JUST WALK IN By the Evergeen Shopping Center

WALK INS WELCOME

CULTURES, XRAYS STITCHES

FAMILY FRIENDLY

MOST INSURANCES NO NEED TO ACCEPTED CHANGE PCP

KaMIN HEALTH

MONSEY URGENT CARE

77 ROUTE 59 MONSEY, NY 10952

845.356.CARE (2273) www.KAMINHEALTH.com


5 / 2 8 / 18

REOPENING

Selection. Displaying a wide variety of synthetic wigs cut and styled with precision. Featuring ready-to-wear styles, to suit every

individual need. In just a single visit, one can choose, adjust and leave with a new wig they are sure to enjoy.

: Mi r i am

t

Cu

and exclusive dedication to synthetics. Hand-picked well-known brands just got better with that STRANDS special touch.

dy

Years of experience coupled with new cutting edge techniques

a h & Fr a i

Synthetics.

Le

by


I

H K

J

E

F

D B

G

C A

A

Speckled 20 Piece Fine Bone China Dinnerware Set, Service for 4* $149.99 $319.99 57 piece set ITEM #51974

5 Piece Place Setting Includes: Teacup, saucer, soup bowl, salad plate, & dinner plate Compote bowls available Available in Gold, Silver or 57 piece set in Gold with compote bowls included

B

Elegant Sparkling Metallic Leaf Placemat* $10.99 each

D

ITEM #93360

Gold Lava Highball Glass, Set of 4 $39.99 17 ounces

F

ITEM #24141

C

Euro Westchester Gold Accent 20 Piece Flatware Set, Service for 4* $39.99

E

Gold Lava Goblet Glass, Set of 4 $39.99 11 ounces ITEM #24110

Provenza Gold Rimmed Stemmed Shot Glasses, Set of 6 $34.99

H

ITEM #38280

G

Gold Mesh Napkin Rings, Set of 4 $9.99 ITEM #42512

Exclusive Designer Handmade Challah Board $99.99

J

ITEM #86521

I

Duchess Gold Accent Challah Knife $14.99 ITEM #98342

Shimmering Orion Ivory Spillproof Tablecloth* $179.99 70"x144" ITEM #69852

K

Low Rectangle Acrylic Flower Box $79.99 Holds up to 24 Flowers ITEM #53278

ITEM #98397

732.901.1280 Text: 732.705.1280 WE PRICE MATCH

19 Clifton Avenue www.dbstore.net sales@dbelectronics.net

Sun-Thurs 10-9 Fri 9:30-4 Fri Phones 9:30-2

Amazing Kallah Discount! We toivel! Fast FREE delivery with min. $30, excl. air conditioners


DISCOVER THE TRUE

ICA

LS OR PRES

ER

V

S

GMO-Free All Natural

IVE

NO

EM

AT

CH

ART OF ARTISAN BREAD!

ICA

LS OR PRES

ER

V

S

GMO-Free All Natural

IVE

NO

EM

AT

CH

Distributed by

Available in the freezer section of your local grocer or supermarket

718-240-9040


H

K L F

G

I M

J B

E D A C

A

Stephanie Ebony 20 Piece Flatware Set, Service for 4 $64.99

Silver Square Border Vinyl Placemat* $4.99

C

ITEM #64582

B

Carrera Marble 16 Piece Dinnerware Set, Service for 4 $54.99

E

Acrylic Bud Vase Napkin Rings, Set of 4 $9.99

G

ITEM #76970

Metalace Petite Fleur Black Bowl $144.99

I

ITEM #77502

Bio Salt and Pepper Shaker Set $24.99 ITEM #15474

D

Round Black Lucite Charger* $12.49

F

ITEM #69824

4 Piece Place Setting Includes: Mug, bowl, salad plate, & dinner plate

Ridgefield Smoke Stemmed Goblets, Set of 4 $21.99 10 ounces ITEM #51173

H

Clear Pedestal 2 Piece Salad Server Set $22.99 ITEM #20596

J

White Linen Look Spillproof Tablecloth With Wide Grey Border* $164.99 64"x88" $199.99 70"x126" $224.99 70"x144" ITEM #87562

Text: 732.705.1280 WE PRICE MATCH

19 Clifton Avenue www.dbstore.net sales@dbelectronics.net

Sun-Thurs 10-9 Fri 9:30-4 Fri Phones 9:30-2

Floral Lavender 9" Silk Salad Bowl $9.99 ITEM #50805

ITEM #32974

ITEM #701232

732.901.1280

K

L

Royal Carved Acrylic Pitcher $24.99 84.5 ounces ITEM #57296

M Londonette

Grey Vase $19.99 ITEM #40227

*Other styles/color options available

Amazing Kallah Discount! We toivel! Fast FREE delivery

with min. $30, excl. air conditioners


@swingitplay

eNdLeSs oPtIoNs CUSTOMIZE YOUR PLAY

SET TODAY!

L E AD

FU UAR •G

BU

20

F OR•

I LT W

D O OR TEE

YE ARS

SWINGSETS | SHEDS | TRAMPOLINES | BASKETBALL HOOPS | PLAYHOUSES

1.833. PLAYSET (752.9738) | www.swingitplaysets.com

UT

AN

D

P R I DE

INSTALLATION

H A MI S H

FREE DELIVERY &

IT

IN O

N

HE

ER

T

CAMPS | SHULS | DAYCARES | SCHOOLS | HOUSINGS | COMPLEXES | BUNGALOWS | COLONIES


‫חג שמח‬

‫חל‬

‫בי‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫א‬

‫ל‬

ArkMortgage The Faster Way Home

Spring Valley NMLS ID 103915 1 Perlman Drive Spring Valley, NY 10977

Brooklyn NMLS ID 1375736 331-333 Rutledge Street Brooklyn, NY 11211

(800) 624-0520

arkmortgage.com Lakewood NMLS ID 268348 317 Monmouth Avenue Lakewood, NJ 08701

Monroe NMLS ID 1399994 48 Bakertown Road Monroe, NY 10950

Ark Mortgage Inc. Licensed Mortgage Banker, NY Dept of Financial Services • Licensed Residential Mortgage Lender, NJ Dept of Banking & Insurance


e in Shadm sum er

Camp clothes in every color

in store and online at primretail.com

@primretail

Town Square 59 Route 59 • 845.356.0003 • Sunday - Thursday 10AM - 7PM • Friday 10AM - 2PM


Y O U A R E C O R D I A L LY I N V I T E D TO T H E H A T B OX

1 + 2sale one week only!

her t o r B . Chosson Father .

Buy 2 of any item storewide get 1*

Free! *o f e qu a l o f l e s s e r va l u e

BALTIMORE • BROOKLYN • CEDARHURST • CHICAGO • LAKEWOOD • MONSEY • TORONTO *Like items only. Sale ends 5/30/18 Must mention this ad. Not valid with any other offer, special or discount. We are not responsible for typos. All prices are subject to change without notice. Other restrictions may apply.


LAKEWOOD’S NEW KIMPATORIN RESORT !

new

>

The mother of all gifts La Isha is a 5-star resort that caters to every need of mother and newborn. Treat a new mother to the ultimate kimpatorin experience.

Open for Shavous!

) 414-3388 For reservations, please call (732

Fathers are welcome and encouraged to spend Yom Tov with their wives at La Isha. We are located in a central area with various shuls and communities within walking distance.

Relax. Rejuvenate. Refresh. 444 Hope Chapel Road | Lakewood, NJ 08701 | (732) 414-3388 | Info@laishanj.com | Laishanj.com


‫בס"ד‬

T H E

N O RTHERN G RO U P

REJUVENATE RECUPERATE

PREMIER RETIREMENT LIVING

M ET ROP OL I TA N


TAKING LAYETTE

new ˜˜ heights to

ADDRESS: 27 HOURS:

orchard st | PHONE: 845.425.6500 Sun. - Thurs. 10:30 - 7:00 Fri. 10:30 - 1:30 @LILYANDTODDCHILDRENSBOUTIQUE


845 782 6558 DART MEDIA

A MAKEOVER IN A MATTER OF MINUTES eries Weekly Delivtains n to the Mou

Shop our in-stock styles and have it delivered & assembled in your room.

r Ask about ouns la P t Paymen

845.774.7260 | 53 Forest Rd. | Suite 102 | sales@frankelsjuvenile.com Coming Soon: www.frankelsjuvenile.com to ask

Feel free ns us your questio app through whats


„"‫בס‬

S r tthe Savor he Taste, Taste

Savor the Season

Wishing our dear customers and all of Klall Yisroel 845.774.2387

‫‡ פרייליכן יו"ט‬

and a

Enjoyable Summer

845.357.5718 sales@tristateawnings.com

|

www.tristateawnings.com


ct u d o r new p

w w w. g o l d e n t a s t e i n c . c o m

Welcoming a new item to our Herring Family: › Sugar Free Herring › Oneg Shabbos Herring › Nova Lox in Cream

› Matjas Herring › Schmaltz Herring › Herring in Cream

› Tidbits Herring › Hot n Spicy Veg. Herring › Chopped Herring Salad


‫והייתם לי‬ ‫סגולה‬

Rabbi Chaim Palagi says,

“This segula will bring your yeshua!” • Especially on Erev Shavuos, a yom mesugal. • Especially through Kollel Chatzos, at a zman mesugal.

The segula consists of donating 104 coins, twice the numerical value “ben” with several coins added, to destitute talmidei chachamim on Erev Shavuos.

‫"והוא סגולה לחשוכי‬ "‫ ומקרב הגאולה‬,‫בנים‬ )‫ ו‬,‫(ספר מועד לכל חי (ה‬ )‫להגאון רבי חיים פאלאג'י זי"ע‬

Donate $104 Now for Kollel Chatzos to perform the Kaf HaChaim’s segula for you.


SAVE THIS SHAVUOS WITH YOUR CHAZAK REWARDS INSTANT DISCOUNT CARD

Over 120 stores in Monsey

SPRING SPECIAL-

Free Grsifhtip!:

NEW CUSTOMERS

embe

with new m

ee trial r f y a d 30 ht or 2 Nig ay Hotel St

*

/YEAR

5-10% off

10-15% off Accessories Plus 10% Achla Schwarma 10% Adina Markowitz Photography 50% Aquarius Plumbing 10% Auction Mart 10% Augenbraun’s Bridal 10% B & B Party Rental 5% -10% Baby Dreams 10% Bagel D’ Lox Free coffee Banim Better Children’s Wear 10% Benefit 5-10% Best Embroidery 5% Bites Cafe 5%

Booked 10% Bubba’s Cafe 10% Candylicious 5-10% Cellular 4 Less 10-15% Chapellerie Hats 10% Chosen Collectables 10% Classy Paci 10% Coat Collection 10% Community Leasing $100 off Consumer Lighting 10% Crave Cafe and Bagels 5% Elegant Events Rental 10% Eli’s Bagel Shop 10%

Esther Fogel Makeup 5% Faigys Maternity 10% Frumie’s Electrolysis $5 Furniture Plus 5% G&G 5% Goldies Laser and Electrolysis $20 Granite Guys 5% Hobby House 10% Hosiery Boutique 5% Hosiery Island 10% Host it 15% I Make It You Bake It $5 off Imagination Photo 5%

845-548-6668

25% off

5% off everyday

15% off with pickup and delivery. min $25

10% off

10% off

5% off

Jade Jewelers 5% Jubilee 5% King Stationary 10% KJ Tiles Free grout Korns Orchestra and Torah truck 10% Kosher Castle 5% La Pizzeria 5% Le Robe Boutique 5-10% Lighting by Frar 5% Limage 10% Main Street Florist 5% MamaChic Maternity 5% Mandarin Fusion Steakhouse 5%

Maple Pharmacy 10% Mazal Cleaners 10% Men’s Shoe Box 10% Merkaz 5-10% Mezuza Housecalls 10% Mocha Express 10% Mom2B 10% Monsey BBQ 10% Mr. Ink 10% Nussy’s Cuisine 10% Oasis Salon 10% Oh Nuts 5% Organized by Chaya 1 hr free Paisley 5-10% Perfection Beauty Boutique 10%

Pest Arrest 10% Picadilly Photo Developing 5% Pinks and Blues 10% Pomerantz & Pomerantz PLLC $100 off Pomona Pizza 10% Print-O-Matic 10% Rise Wellness 5-10% Roadway Leasing 10% Rockland Auto $5 off Rockland Window Covering 5% Ruthie’s Jewelry 5-10% Ruthie’s Unique Boutique 10% Shelly’s 10% Shelly’s Too 10%

Slice N Spice 5-10 % Smart Look 10% Spotless Cleaning 10% Stop Ahead 15% Sunview Photo 5% Supreme Health Foods 5% Sweet Expressions 5-10% The Cyclery BY Effy 10% The Genuine Shop 5-10% The Hosiery Palace 5% The Linen Garden 3-5%

Coorrection

Tiffany Cleaners 10% Timeless Design $50 off Tip Tap Cleaners and Shoe Repair 10% Toyriffic 2 5-10% Toys 4 U 5% Tresses 5% Turtle Boo 10% Verizon WirelessPing Cellular 10% Wallure 10% Wise Buys 5-10% Yoffee 10% Zip Zap Electric 10%

TO VIEW OVER 500 STORES WHO ACCEPT THE CARD IN NY AND NJ VISIT

CHAZAKREWARDSCARD.ORG

GET YOUR CARD TODAY CALL 845-352-2153 OR 845-352-3505X113 A PROJECT OF CHOFETZ CHAIM HERITAGE FOUNDATION


8

AUTH

E

S

OU

N

IC 8

8 BBQ

NT

THER

CHEESECAKE JUST DOESN’T CUT IT. arrocreative.com

SHABBOS CATERING & TAKE OUT NOW AVAILABLE

455 NY-306, MONSEY, NY 306SOUTHERNBBQ.COM | 845.777.9227


YOU ONLY PAY FOR RESULTS. GUARANTEED!

GOOD

CREDIT

CAN’T GET APPROVED FOR A: MORTGAGE? LEASE?

LOAN? CC?

WE CAN HELP! VENTURE CREDIT SOLUTIONS CAN HELP YOU REPAIR, BUILD AND MAINTAIN YOUR CREDIT.

2 0 1 - 3 9 3 - 2 4 9 9 JACOB KLEINBERGER 50 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

jacob@venturecreditsolutions.com


Should have ordered more.


52 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


bugs EASY

I T ' S F I N A L LY H E R E !

SNAP DUO TREND: LIGHTWEIGHT BUILD & ONE-HANDED FOLDING means moms get double the love

in the atrium

401 W ROUTE 59 MONSEY, NY 10952 845-517-0215 1 1 - 6 : 3 0 , C LO S E D F RO M 2 : 3 0 - 4

www.babybugboutique.com


Summer

is on the way.

Special air conditioner pricing We deliver to the Catskills weekly

So are we.

216 3rd Street Elizabeth NJ 07206

201-801-1001 Email ∙ eli@elisappliances.com Fax ∙ 201-801-1002 Showroom hours Monday - Thursday 11:00 am - 6:00 pm Friday 10:00 am - 1:00 pm Over 10,000 appliance models in stock Many specials • Free delivery

54 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

ARTOGRAPH / 845-371-8057

Superior service is included.


bugs

GIVE A LITTLE LOVE TO A LITTLE LOVEBUG

GIFT

in the atrium

401 W ROUTE 59 MONSEY, NY 10952 845-517-0215 1 1 - 6 : 3 0 , C LO S E D F RO M 2 : 3 0 - 4

www.babybugboutique.com


Unique

Breakthrough! Ostreicher’s, famous brand of kosher cookies, proudly introduces its newest chocolate chip cookies made with

Dart Design | Metzion

“Inositol”

Available at all better health-food stores. 56 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

• Delicious flavor! • Made with reduced sugar • Ideal for children and adults • Perfected after months of research and development


A FORMULA

IC check sf

u l a

W pt

or

We a cc e

s g n i v a S r o F

• • • • • • •

b

m

B

a

SPEND

GET

$100

On Neocate or Elacare formula

Trust

ard G ift C Valid at:

Free Delivery

value of 25¢

1POINT

Care

WIC Checks

Gift Card

Over-the-Counter

r

SIMILAC ENFAMIL ELACARE NUTRAMIGEN NEOCATE ENFACARE PEDIASURE

e r u C e Cur sh sh a c ca SPEND

F o

y

P H A R M A C Y

GET

$5

Towards shopping at Rockland Kosher

Cash Clients accomodated

Collect your points! Receive a Gift Card with your prescription.

P H A R M A C Y

cated inside Lo

24-27 Orchard St. #111 Monsey, NY 10952 P: 845.356.3045 F: 845.356.3108 E: RX@Rocklandrx.com

P H A R M A C Y


‫בס”ד‬

(845)-520-5445

info@meinplatz.net

‫א פרייליכן יו"ט און אסאך נחת‬ 58 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


     ­  €‚ ƒ 

 „    …ƒ…†­      

 †  ‡ ˆ  ‰ €  

Learn

 Š‚

INTERIOR DESIGN †      „ ‚       ‰ 

••

   
OPEN HOUSE $50 ion

t Applica t for coun Fee Dis dees n all Atte

ONE NIGHT FIVE LOCATIONS

WEDNESDAY, MAY 30th, 8:00PM Join us for an informative Open House in any of our five locations, and discover how Sara Schenirer can help you achieve your dreams. Featuring a wide array of affordable, accelerated, and highly respected degree programs offered through our partner colleges.

For more information Phone: (718) 633-8557 ext. 26 • Email: info@sarasch.com • Website: www.sarasch.com All degrees conferred by Concordia College New York, Manhattanville College, or Florida Institute of Technology


We carry the keys to your dream home.

Omedia

845.323.9892

Buy a House

Sell your House

Rentals

Investments

WE ARE READY TO SERVE YOU! Meyer Tauber-Lic. Broker/Owner

Yakov Lorincz-Lic. Agent

(845) 232-0098

(845) 274-3245

Jacob Lefkowitz-Lic. Agent

Pinchus Rosengarten-Lic. Agent

(718) 839-3857

(845) 521-6675

Chaim Katz-Lic. Agent

Benzion Lieberman-Lic. Agent

(845) 263-7612

(845) 641-1001

Joseph Hechel-Lic. Agent (845) 213-0924

845.875.4400 www.metrexrealty.com

@metrexrealty

Serving the following communities: Airmont - Chestnut Ridge- Garnerville - Monsey - New City - New Hempstead - Suffern - Pomona - and more


64 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫בס"ד‬

‫‪TH‬‬ ‫‪IS CD d‬‬ ‫‪TH ead‬‬ ‫‪UR line:‬‬ ‫‪SD‬‬ ‫‪AY‬‬

‫‪EARLY BIRD FREE GIFT‬‬ ‫א הערליכן אוצר ערשיינט‬ ‫ספעציעל לכבוד דעם הייעריגע ראפעל‬

‫א יארצייט סעודה‬

‫אין סקולען‬

‫שנת תשע״ז לפ״ק‬

‫מיט אן הערליכן קאר‬ ‫דורך היימישע יונגעלייט‪,‬‬ ‫און ובראשם דער באקאנטער משורר‬

‫ר' יששכר גוטמאן הי''ו‬

‫‪E-MAIL‬‬

‫‪at the‬‬ ‫‪lowest cost‬‬

‫‪WEB:‬‬

‫‪Moshe Preizler‬‬ ‫‪Founder & CEO‬‬

‫‪Sponsored by:‬‬

‫‪Payments‬‬ ‫‪made simple‬‬

‫‪888.877.VISA‬‬ ‫‪info@americardpayment.org‬‬ ‫‪www.americardpayment.com‬‬

‫‪PHONE‬‬

‫‪2 ROUND‬‬ ‫‪TRIP TICKET‬‬ ‫‪TO ERETZ‬‬ ‫‪YISROEL‬‬

‫חד לימי הספירה‬

‫מיו‬

‫ָאן מוזיק‬

‫קויפט דעם ראפעל בעפאר‬

‫דאנערשטאג ג' סיון‬ ‫און באקומט במתנה דעם‬

‫הערליכן ‪MP3‬‬

‫מאוצר ניגוני סקולען‬

‫‪Buy your raffle Before‬‬

‫‪Thursday , May 17st‬‬

‫‪and receive an‬‬

‫‪Inspiring MP3 #8‬‬

‫ניגוני סקולען ‪of selected‬‬

‫די ראפעל וועט פארקומען זונטאג בהעלותך‪ ,‬למס׳ ‪May 27th‬‬

‫צו קויפן דעם ראפעל רופט אין אונזער אפיס‪:‬‬

‫‪Tel: 718-972-6390‬‬

‫‪May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 65‬‬ ‫‪www.themonseyview.com / 845.600.8484‬‬


‫עכנטליכער‬ ‫וו‬ ‫קאלום‬

‫‪ 500‬יעריגע פונעם‬ ‫סגולה‪ -‬הייליגן‬ ‫היסטאריע‪ :‬רמ"ק זי"ע‬ ‫~ ביז היינט‬ ‫צוטאגס!‬ ‫ָ‬ ‫"ערב שבת קודש!" – אט דער הייליגער זמן אין די‬ ‫וואך איז געווען גאר די מסוגל'דיגסטע און חשוב'סטע‬ ‫צייט ביים הייליגן רמ"ק זי"ע‪( ,‬באקאנט מיט זיין הייליג‪-‬ספר‬ ‫"תומר דבורה")‪ .‬און ער האט איינגעפירט אז ת"ח בני עלי'‬ ‫זאלן זיך צוזאמקומען און צוגרייטן בדחילו ורחימו צום‬ ‫שב"ק מיט תורה און אן הייליגע הכנה!‬

‫תלמידי חכמים שבעיר צפת‪,‬‬ ‫יראי ה׳ וחסידים‪ ,‬להתקבץ‬ ‫יחד כולם בבית הכנסת בכל‬ ‫ערב שבת‪.‬‬

‫ ‬

‫ד‬

‫אויסשניט‬ ‫פון הנהגות‬ ‫החבריא קדישא‬ ‫של הרמ"ק ‪-‬‬ ‫בעיה"ק צפת‬

‫ך‬ ‫ה דר  פלא ‬ ‫הוןסות‬ ‫מנאצלי‬ ‫אנ‬ ‫רך נסיון ‬

‫הצלח‬

‫‪845.397.7590‬‬

‫"ערב שבת כולל" – טאקע ביום ערב שב"ק‪ ,‬בדרך‬ ‫פלא אינעם יארצייט פונעם הייליגן רמ"ק‪ ,‬איז צוריק‪-‬‬ ‫באנייט געווארן אט די הייליגע "סגולת הרמ"ק" דאהי‬ ‫אין מאנסי יע"א‪ ,‬וואו עס ווערט פארגעזעצט דורך א‬ ‫הערליכע קבוצה פון בני תורה שליט"א‪ ,‬יעדן ערב שבת‬ ‫קודש‪ ,‬זייענדיג משפיע הצלחות וישועות פאר אלע‬ ‫לומדים ותומכים‪ ,‬בכל מילי דמיטב!‬

‫י מדבר  ‬

‫אייער נתינה;‬ ‫ברענגט הצלחה!‬

‫"ערב שבת כולל" – איז פארבליבן א הייליגער‬ ‫סגולה'דיגער‪-‬מנהג אין די הייליגע שטאט 'צפת' ‪-‬‬ ‫מיט נאנט צו ‪ 500‬יאר צוריק – זיך צוזאמצונעמען מיט‬ ‫א קבוצה יעדן ערב שבת קודש‪ ,‬עוסק צו זיין בתורה‪,‬‬ ‫אין שאפן א געוואלדיגער עת רצון וואס האט משפיע‬ ‫געווען גרויסע ישועות והצלחות‪ ,‬אויף טריט און שריט!‬

‫פטרון השבוע‪:‬‬ ‫הרבני הנכבד מו״ה משה אליעזר בן חנה דרעזיל הי״ו‬

‫להצלחה‬

‫‪66 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018‬‬ ‫‪www.themonseyview.com / 845.600.8484‬‬


X- R AY & L A B O N S I T E

IV CARE & STITCHES

COLD & FLU

SPLINTING

B U R N S & C U LT U R E S

EKG

S P E C I A L O F F E R U R G E N T

175 ROUTE 59 Spring Valley, NY 10977

1.845.694.8888 919 2ND AVE

New York, NY 10017

330 WEST 42ND ST. New York, NY 10036

380 2ND AVE

New York, NY 10010

C A R E

FREE

W A L K - I N

2 WAY TAXI SERVICE.

CONTINENTAL

J.N.TAXI:

MOTTY'S:

INTERNATIONAL:

845.425-7373 845.352.5555

845.354.4111

845.425.6161

STAR 1

845.356.5757

ACCEPTING ALL MAJOR INSURANCES

WWW.MEDRITEURGENTCARE.COM

542 41ST ST. Miami Beach, FL

Sunday 10:00am - 10:00 pm | Mon.-Thur. 8:00am - 10:00 pm | Friday 8:00am - An hour before zman |

NO APPOINTMENT NECESSARY |

‫ מוצאי שבת‬Half hour after zman till 1:00am

‫איר דארפט נישט מאכן קיין אפוינטמענט‬

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 67 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Contents

// Inside

TO FILL THE WORLD WITH LIGHT Remembering the Baal Shem Tov on his yahrtzeit

FREE ISSUE 148 MAY 16, 2018

‫פרשת במדבר‬ ‫ב' סיון תשע”ח‬

COMPLEMENTING THE KIDDUSH Delicacies and Drinks

BELIEVE IN YOURSELF Megillas Rus teaches you how

THE SONGS OF TEHILLIM Which to say when

FEATHERED FRIENDS An up-close view of the birds of Rockland County

GARDENS OF GLORY Visit famous floral vistas

CHILDREN’S TEHILLIM CONTEST! Win great

prizes!

Wishing all our readers, advertisers and Klal Yisroel a

70 // Inbox 80 //

Publisher:

YOEL ITZKOWITZ Editor in Chief:

D. GORALNIK Content Director:

R. REESE Associate Editor:

E.M. NEIMAN Creative Director:

AJ WACHSMAN Project Coordinator

R. ITZKOWITZ

THE MONSEY VIEW P.O. Box 305 Monsey N.Y. 10952

TELEPHONE 845-600-8484

FAX: 845-600-8483

E-MAIL: ads@themonseyview.com

WEBSITE: www.themonseyview.com

MISSION STATEMENT: The Monsey View is a weekly publication designed for every segment and age group of our diverse community. Under rabbinical guidance, we bring Monsey’s top talent together to provide high-quality, informative and current reading material, keeping you up to date on sales, events, news and issues of concern and import happening right now in the Monsey community. DISCLAIMER: We do not endorse any ad found in this publication. We are not responsible for typographical or grammatical errors. Copyright: All content found in The Monsey View is copyright and may not be reproduced, published, distributed or duplicated for public or private use without written permission from The Monsey View.

68 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

Diet Dilemma

86 // Parsha 90 // Hobbyhouse 96 //

Week in Review

102 //

Complementing the Kiddush

119 // Birds 126 // Tehillim 132 //

Baal Shem Tov

144 //

Megilas Rus

150 //

In Full Bloom

160 //

Out of the Closet

164 //

Chizuk on Chinuch

168 //

FYI

173 // Yiddish 178 //

Fun Pages

183 //

Comics

186 // Classifieds 199 // Pictures


BS”D

NEXT GENERATION ALTERNATIVE MEDICINE & ANTI-AGING LET THE NUMBERS SPEAK FOR THEMSELVES

30-45 DAYS!

DIABETES Reversed!

CARDIOVASCULAR RISK FACTORS Corrected! BEFORE

AFTER

Total Cholest � � � � � � � � � 302 H

Total Cholest � � � � � � � � � � � � � � 179

LDL Cholest � � � � � � � � � � � 220 H

LDL Cholest � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96

HDL Cholest � � � � � � � � � � � � � � 23 L

HDL Cholest � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67

VLDL Cholest� � � � � � � � � � � � 58 H

VLDL Cholest� � � � � � � � � � � � � � � � � 14

Triglycerides � � � � � � � � � � 371 H

Triglycerides � � � � � � � � � � � � � � � � � � 94

Lipoprotein(a) � � � � � � � � 176 H

Lipoprotein (a) � � � � � � � � � � � � � � 23

BEFORE

AFTER

HB A1C � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7.9 H

HB A1C � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5.5

C-Reactive Protein � � � 8.9 H

C-Reactive Protein � � � � � � � � 0.6

Glucose� � � � � � � � � � � � � � � � � 203 H

Glucose� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 82

Homocysteine � � � � 17.1 H

Homocysteine � � � � � � � � � � � � � 5.2

Insulin � � � � � � � � � � � � � � � � � 41.9 H

Insulin � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16.0

Coronary Calcium � 322 H

Coronary Calcium � � � � � � � � � � � � � 9

Fructosamine� � � � � � � 362 H

Fructosamine� � � � � � � � � � � 235

Blood Pressure � 180/110 H

Blood Pressure � � � � � � 120/80

&

METABOLIC ISSUES Resolved

STUBBORN WEIGHT Dissolved!

4 Surefire Methods with Potential for STEPS

Permanent Fitness Regardless of Past Efforts

Metabolic Disorders Polycystic Ovary Syndrome – PCOS Insulin & Leptin Resistance Thyroid & Adrenal Dysfunction Plus MTHFR and More

BEFORE

• Traditional Low-Fat & Low-Calorie Dieting that “never ends” • Hunger and Misery • Loss of Muscle Weight • Metabolism in Decline • Weight Returns with interest • Weight Loss getting more difficult • Underlying problem never resolved • Endless struggle & disappointment!

AFTER

• Hormonal Balance and Function • Thermogenic and Fat Burning Metabolism • Plateaus Shattered • Fat Burned and Muscle Retained • Well Satiated and Great Quality of Life • Massive Energy and Mental Clarity • Well informed and Up-to-date • Total Health and Fitness For Life!

NOT DEPENDENT ON EXERCISE • HUNGER FREE • PRACTICAL AND SUSTAINABLE • GET IN SHAPE AND STAY IN SHAPE Our integrative approach is based on clinical scientific research and understanding of human biochemistry. We look to identify underlying factors causing your ailments, and help resolve them at a cellular and metabolic level. Let us help you fully restore and maintain your health for a lifetime!

Independent NUTRITIONAL and NUTRACEUTICAL EXPERT

DAVID NISSEN NC HHP

347-709-7744 • HealthAndVigor@gmail.com May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 69 www.themonseyview.com / 845.600.8484


INBOX

‫זמנים‬

‫לשבועות‬ ‫סקווירא‬

‫וויזניץ‬

‫רבינו תם‬

7:45 9:27 9:28 9:29

7:41 9:08 9:08 9:09

7:53 9:24 9:24 9:25

‫פרשת במדבר‬ ‫יום א' דשבועות‬ ‫יום ב' דשבועות‬ ‫מוצאי שבועות‬

‫הדלקתי נרותי והחלפתי שמלותי‬ 8 4 5 . 6 7 8 . 8 6 2 4 | 1 6 M E L N I C K D R , M O N S E Y, N Y

Everest Equity Company , Inc. THE

ResidentialandCommercialMortgages TwoExecutiveBoulevard,Suite201 Suffern,NewYork10901 845.357.6900 Email:info@everestequity.com|Web:www.everestequity.com

845

all your needs.

ONE NUMBER

The Everest Equity Company, Inc. Is a Registered Mortgage Broker New York State Department of Financial Services. Registered Mortgage Broker NJ, CT, FL Banking Departments. Loans arranged through third party providers. NMLS ID 12484

356-mall 6

// Talk of Town

2

5

5

STOP To the driver of the green Altima with Jersey plates who drove past a school bus stop sign Sunday morning: Every morning, I wait with my son on a very busy street, in the pouring rain and freezing cold, to make sure drivers like you don’t plow into him while he innocently crosses the street to go to cheder. Please, even though you might be late for work or miss the next minyan, it’s still not worth passing a stopped school bus and risking a child’s life. May we be zoche to never hear of tragedy caused by careless acts. Thank you, A (Rightfully Concerned) Mother of Children

ALLERGIES TACKLED RIGHT (Re: Something to Sneeze At, Issue 147) I would like to thank Ruchy Reese for the beautiful and informative article she wrote regarding allergies. I am writing this letter to help bring additional awareness to the Monsey community regarding the use of topical steroids. My son suffers from seasonal allergies, but his symptoms are not limited to itchy, puffy, watery eyes; along with the heat comes terrible itching under his knees and elbows. Last summer it got so bad that his soft baby skin started resembling skin with bad eczema. The worst part was seeing my happy-go-lucky three-year-old moan in his sleep while scratching his hands and feet. At first the the doctor told me I should try Vaseline, but after seeing no results, she prescribed topical steroids, saying that “1 to 3 percent of cortisone won’t harm him. Just dab a little bit onto his rash and you’ll see results immediately. It’s the only thing that will work.” But after seeing what steroids did to my neighbor’s child — who was suffered terribly from TSW (damage from steroids) — I was determined not to use cortisone. I was, however, willing to try anything without steroids that would heal the rash and the accompanying constant itching.

M&S SHOE REPAIR

MUMOIN CHECK CASHING

THURSDAY MONSEY, NY

77°/58°

70 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

FRI

SHABBOS

SUN

MON

TUE

WED

61°/50°

61°/59°

79°/65°

75°/45°

64°/48°

64°/49°


‫בס“ד‬ Cheese ClouD TARTleTs

Cheese CANNolIs

ChoCo Cheese Cups

The minute it hits your palate, you’ll know it’s ours. Cheese is not a simple matter. It takes finesse to get those delicate, delectable dairy desserts exactly right. At , 3 generations of bakers use only the highest quality ingredients to create the perfect taste.

mINI oRIo’s Cheese CAKe

Cheese FloReTs

Taste a miniature today. They’re sure to enhance your

Cheese CRumb CARRoT CupCAKe

Cheese bAll CuTIes

mINI Cheese muFFIN

sImChAs Yom Tov.

Cheese CReAm puFFs

CheeseCAKes WITh A FloRAl TouCh

DYNAGRAFIK 845.352.1266

‫ נישט איבערגענעכטיגט‬- ‫קמח ישן • מיר זיפן די מעהל • מיר באקוקן די אייער‬

‫א פרייליכן יום טוב‬ 8 0 W e s T s T R e e T, C o R N e R o F m A p l e I s p R I N G v A l l e Y Orders

FA x 8 4 5 . 4 2 5 . 1 5 2 9

845.425.9220

e m A I l o R D e R s @ h s u p e R m A R K e T. C o m

Open DAIlY 6:30Am, suN 7Am ClosesuN-Tue 11:00pm, WeD 12:00Am, Thu 1Am, FRI 2 hRs beFoRe “zmAN”

opeN moTzeI shAbbos


I was in touch with Ruchy Reese during that time, and I was amazed at how a busy mother took so much of her precious time to help me figure out how to deal with the allergy and ease the itching. I followed her guidance, using Vaseline and Balmex and applying it right after his bath. I also gave him Zyrtec, which I found very helpful as an itch relief. The itching woke him often throughout the night, and each time, I’d apply yet another layer of Balmex and he’d calm down. I knew I was doing the right thing by not using the cream with steroids and, baruch Hashem, I saw results! With Hashem’s help, I got through it! As soon as the weather turned cooler toward the end of the summer, his skin slowly became smoother and smoother. This season I was prepared, and therefore kept moisturizing his body from after Pesach. The longawaited nice weather arrived, and so did his allergies. I’m following Ruchy Reese’s suggestions, and I’m hopeful that, iy”H, my son will have an easier summer allergy-wise . Wishing everyone a happy and healthy summer! A Monsey Mother

72 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

May we all have the siyata d’Shmaya to do what’s good for our bodies. Thank you for a wonderful publication, M.F.

A REMEDY NOT MENTIONED (Re: Something to Sneeze At, Issue 147) I would like to let readers know that acupuncture is another option for taking care of seasonal allergies. I saw amazing results with my daughter and know many people who are symptom-free after only two or three treatment sessions of acupuncture. A Reader

RE: RAISING THE BAR

POSITIVE LIFESTYLE CHANGES

(Inbox, Issue 147) I was somewhat surprised reading last week’s letter regarding linen closets. Although the ideas don’t pertain to me, as all the linen sets I own are on various beds in the house, I just loved looking at the pictures. I enjoy features like these that showcase pretty things. If not in my own house (without the need to maintain it!), then at least it’s there for my viewing pleasure! No Pressure Taken

(Re: Something to Sneeze At, Issue 147) I read this week’s article on allergies with interest, as it is an issue my family faced. After seeing miraculous recovery, I feel the need to comment that the sentence “Lifestyle changes alone can seldom relieve an allergy sufferer from symptoms completely” should not be stated as a fact. My husband had a terrible case of spring allergies. With the wonderful guidance of Mrs. Blimy Wassertheil, he implemented some powerful lifestyle changes that have made him feel like a liberated man, and he has been thoroughly enjoying Hashem’s gift of spring for the past two years. I know a few others with similar success stories.

I read last week’s letter to the editor regarding fancy linen closets, and I completely agree with the writer. Since when do our linen closets need to look like display cases? Pictures of such elaborate linen closets set unnecessary standards. Too much social pressure is put these days to have everything people own look gorgeous. Have gorgeous closets. Push gorgeous carriages. Buy only top-of-the-line clothes for yourself and your children... Where will it end? Also, closets have doors for a reason. Nobody has to see what’s going on inside. When I’m a guest at someone’s house, I don’t ask


Wishing all our customers a

CHAG SAMEACH! 3 PERLMAN DRIVE SPRING VALLEY, NY 10977 @bites.cafe

BITESCAFENY.COM | 845.440.5055 | HOURS: 8:00AM - 5:00PM ‫ תחת השגחת הרה״ג ר׳ יחיאל שטיינמעץ שליט״א‬- ‫חלב ישראל‬

We deliver


them to show me what the inside of their linen closet looks like. One more point: How many busy mothers actually have the time (and space — I actually noticed a lot of wasted space in the pictures of those linen closets) to make their closets look so gorgeous? Between holding down a full-time job to coming home and taking care of the kids, the last thing on my mind is what my linen closet looks like. I make sure everything is folded and there are always enough clean towels, but that’s it. A Busy Mother

SHABBOS ALERT I would like to inform the tzibbur that there are boxes of pull-out tissues — generally of the smaller and cheaper varieties, which are sold under various names — that are problematic for Shabbos use. Most of the tissues in the box are not connected, but every so often (after four or five unconnected tissues) there are tissues that are connected, and it is assur to separate them on Shabbos. Please be aware and check what you buy. Also if you see these boxes in shuls or yeshivos open on Shabbos (as I have), please alert those in charge. Tizku l’mitzvos. S.F.

CHIZUK INDEED (Re: Chizuk on Chinuch Series) I’d like to extend a huge thank you to The Monsey View for your Chizuk on Chinuch column. I always knew that being harsh to children can stem from insecurity on the parent’s part, but I never knew the positive way to go about parenting until I read Rabbi Steiman’s articles. It was through this column that I learned what “yes to do,” and I found this very helpful and useful. Rabbi Steiman displays a strong understanding of the parent as well as of the child, with practical guidance on how to balance the fine line between discipline and warmth. He opened my eyes to the fact that I need to be proactive in learning about chinuch. Please continue to publish such articles. Yasher koach, S.Z. EDITOR’S BULLETIN: Due to the huge amount of feedback we received on our feature about sourdough, we will be publishing a follow-up article that will address the questions that readers posed. Feel free to email your questions to comments@themonseyview. com. We welcome your feedback, comments and suggestions. Please email comments@themonseyview.com.

74 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


ugh RCDOH

m

t hro

pa r en t s ▪ F

by t h e E I P r o

gr a

Mode Design | 845.425.3064

ded

EI Class

un

no c o s t t o the

At

The Early Intervention program is contracted and publicly funded by the NYSDOH and RCDOH 845-364-2032. The EI services are provided at no out of pocket costs to parents.

76 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


behavioral health covered by your insurance

SERVICES

PROVIDERS

Sharon Kronenberg LCSW CBT (Cognitive Behavioral Therapy), anxiety, depression/life stressors

Stress Management

Moshe Abramzcyk LCSW depression, anxiety, life adjustments

Seymour Kushnir MD adult psychiatry

Gella Asovski LCSW child play therapy

Michelle Orlofsky LCSW

Haddar Baum LMSW adult therapy, anxiety/depression

Esther Rothbaum LMSW trauma, adult therapy (elderly), child play therapy, parenting

Aviva Cohen LMSW anxiety, depression, eating disorders

Devora Schuck LMSW adult therapy, anxiety/depression

CBT

Bruchy Brull LMSW child play therapy, life adjustments, depression, anxiety

Pearl Spira LMSW child play therapy

DBT EFT

Danielle Roberts LMSW

Family Counseling

Rivka Fink LMSW post partum, anxiety

Tzipora Spira LMSW anxiety, depression, addiction, couples therapy, sexual abuse

Adolescent Struggles Play Therapy Trauma Personality Disorder

Marriage Counseling Psychiatry Anxiety ADHD Bullying Executive Function

Aryeh Frankel LCSW anxiety, depression, parenting, relationship issues

Mark Staum LCSW adult therapy Malka Harris Susswein LCSW-R depression, life adjustments

Maria Guillen LMSW depression; child, adult and family therapy

Miriam Wax adult therapy

Yisroel Isaacs LCSW anxiety, depression, life stressors, add/adhd

Zvi Weisstuch MD child/adult psychiatrist, pediatric psychiatry, adult psychiatry, child/adolescent psychiatry

Yael Kahan LMSW anxiety, depression, life adjustments, family therapy

Gila Zelinger LCSW-R CBT (Cognitive Behavioral Therapy), group therapy

Monsey Medical Center Call to schedule your appointment today

845.352.6800 www.cmadc.com info@cmadc.com


Dear Basya,

CHAPTER 6

My question is in regard to Shavuos. I have been sticking to a balanced food plan successfully since Pesach, and I really don’t want to mess up now. However, cheesecake is my downfall! It is one of the hardest things for me to resist. Please advise! Cheesecake Lover

Dear Cheesecake Lover, I agree with you! If cheesecake is that important to you, you should have some! Here’s how to do it right: 1. Have a snack before you are faced with temptation. For example, if you are headed to your in-laws for a milchig kiddush, make sure to have a yogurt and a fruit before you go, so that you don’t go hungry. 2. Survey the scene: Take a look around to see what are the “must-haves.” Fill your plate with portion-controlled amounts of what you decide are your favorites, and stay away from the rest. 3. Have a seat, eat slowly, and enjoy every bite! Do not feel guilty about your choices. Count your portion as a treat. 4. Realize that you will want more! Throw your plate out, take a

80 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

drink of water, and move away from the area where the food is laid out. Remind yourself that all the pleasure is in the first few bites. Here’s a little secret. Most people gain weight on Shavuos, not from the small dairy delicacies, but from overdoing it with challah, kugel and heavy meals. Because the night meals of Shavuos are particularly late, we highly recommend choosing matzah rather than challah — even whole wheat or spelt challah. Also, make sure to have enough cooked and raw vegetables to fill you up so you can avoid starchy, fatty kugels. Enjoy the yom tov, as well as the feeling of staying healthy and in control! Good yom tov! Basya Please send in your nutrition question to info@nutritionbytanya.com, Attn: Basya.


affordable A L L

W O O D

B O O K C A S E S

FACE FRAME CONSTRUCTION

$

1575 3 PC UNIT 117” WIDE X 87.75” TALL

ACTUAL ITEM SHOWN

M A N Y

$

$

1025

2 PC UNIT WITH CROWN 78” WIDE x 87.75” TALL

A L S O

450

A V A I L A B L E

1950

$

3 PC UNIT WITH GLASS DOORS & MIRROR 117” WIDE X 87.75” TALL

A V A I L A B L E

90” HIGH UNIT

$

O P T I O N S

SINGLE UNIT WITH CROWN 42.5” WIDE X 87.75” TALL

F I N I S H E S

T O

96” HIGH UNIT

$

500

$

400

SINGLE UNIT 36” WIDE X 84” TALL

O R D E R

HESHY CUTLER

732.534.5169

475

PLEASE LEAVE MESSAGE ESPRESSO

BROWN WALNUT

MAHOGANY


Sendy Pollak pestarrestinfo@gmail.com www.pestarrestny.com


Parshas Bamidbar

By: Malka Schneps

WHEN I WAS IN SEMINARY, there was a girl, Dina*, in our dormitory who was a bit socially awkward and did not have many friends. One day, a group of friends and I were in my room, making plans to go shopping. As we were about to leave, Dina walked in and asked what was going on. Somebody mentioned that we were about to go shopping, and Dina said, “Great! I’ll just go finish up one thing and get ready to go.” With that, Dina ran out of the room. A few girls looked at each other with annoyance. One brazen girl stood up and said, “You know what? She didn’t ask and we didn’t agree, so I think we have no obligation to wait for her. Let’s go now, otherwise we’ll be forced to spend the whole afternoon dealing with Dina rather than enjoying our shopping.” Most of the girls agreed and stood up to join her. My best friend and I looked at each other with horror. Would we have the strength to take a stand? Going against the group is not something teenage girls like doing. Unsure of how to handle the situation, my friend and I began to follow the other girls down the hallway, but we’d only walked a few steps when we both stopped. “I can’t do it to Dina. It’s not right,” I said. “Neither can I,” agreed my friend. “As difficult as Dina can be, we can’t just walk out on her. It would be cruel.” With that, my friend and I turned around and walked back to Dina’s room, and the three of us went shopping together. Here is the big picture of this story: I have no recollection of what stores we went to or if we bought anything that day, and I doubt the other girls remember by now either — but I will never forget the horrible choice that we faced, and that pivotal moment of deciding to do what is right. It says in this week’s parsha, “Va’ani hinei lakachti… — Behold, I have taken the Levi’im in place of every firstborn… among the Bnei Yisroel, and the Levi’im shall be Mine” (Bamidbar 3:12). Rashi explains that, originally, the bechor of every family was meant to do

86 / THE MONSEY VIEW

the Avodah. However, after the Cheit Ha’eigel, they lost this right. The Levi’im, who did not take part in the Cheit Ha’eigel, were chosen to take their place. The Sfas Emes says in the name of his grandfather, the Chiddushei HaRim, that it wasn’t only the Levi’im who chose not to participate in the cheit ha’eigel. In fact, it was only a small minority of people who did participate; most of the Bnei Yisroel were not involved. Why, then, were only the Levi’im granted a special closeness to Hashem, and not the remaining majority of the Bnei Yisroel who likewise did not sin? The Chiddushei HaRim answers that although most of the Bnei Yisroel did not participate, they also did not take a stand against it. When Moshe Rabbeinu called out, “Whoever is for Hashem, come to me!” only Shevet Levi heeded his call. By doing so, the Levi’im made a powerful statement that they disapproved of what had taken place. The majority of the Bnei Yisroel may have chosen not to participate in what they knew to be wrong; nevertheless, they were not strong enough to take an active stand against it. The ability to stand for what is right is a defining quality of the Jewish people, one that is engraved in our spiritual DNA. One of the reasons Avraham Avinu was called Avraham Ha’Ivri was that the whole world stood on the side of avodah zarah, and he stood alone on the opposite side. The Chazon Ish was born in Belarus and lived in Europe for the first 55 years of his life. A bochur who had been drafted into the army approached him for chizuk and a bracha. The Chazon Ish told him that if an animal is able to swim upstream, against the current of a river, then it is considered to be of sound body for shechitah (Shulchan Aruch, Yoreh Deah 58). The Chazon Ish assured the bochur that if he would swim against the current, standing strong for Torah values in opposition to the ways of the other soldiers, then he would be declared kosher. May we all be fearless in standing strong for what is right, even if it means going against the status quo, and merit a special closeness to Hashem.


845.600.8000

e

t g et & S

yl

E very B

ud

ion ct

ge Sele Hu

Picturesque. Live in it.

Phone Number:

201.818.4567

New Address:

663 E Crescent Ave. Ramsey, NJ 07446

www.imperialmarblegranite.com


88 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


STARLIT THE BRIGHT SIDE OF TRAVEL

845.371.8400

sales@starlittravel.com

Travel like a star.


90 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


chool is almost out, and you can already hear those notso-distant “Mommy, I’m bored” cries. Vacation days are rife with opportunity to create fond family memories, but you’re at a loss; how to harvest those opportunities? Somehow, no matter how swollen your toy box or loaded your game closet, toys and games just don’t do it. Boating isn’t suited for the younger ones, and the park draws upturned noses from the older ones. The only means of entertainment at home is food, and when the noise level reaches its peak, you take the family out for — more food! Because, where else? By the time those “I’m bored” complaints fade into rhythmic breathing from beneath the summer quilts, you can use an outing yourself. Where to, though? You’re not the first to ponder that question. If you strain your ears, you may just hear a collective echo of “where” bouncing off our streets. But one of our community members

went one step further and turned that “where” into a “here!”

Hobby House “For too long, there hasn’t been a heimish means of entertainment for our youth, especially our teens,” says Laya Heilpern of Hobby House. “It was time we filled that void and provided a recreational outlet that offers stimulating activities for our children, as well as peace of mind for their parents.” Now, Hobby House provides a safe and familiar environment for our children, where they can expand their passions in a nurturing atmosphere.

Creativity Studio Hobby House is not just a painting class for children; it is an all-inclusive studio for adults as well, complete with a café lounge, refreshments and drinks. You can come to master the art, or simply relax and let the colors flow freely. Hobby House is testament to the refrain

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 91 www.themonseyview.com / 845.600.8484


your to-do list. And with its convenient location, you’re always just around the corner.

No Hidden Fees

“creativity has no age,” where all ages find their place. Whether as a day trip with the little ones, a serene coffee break with that special someone, or a night out with friends, there’s something for everyone! And with over 80 seats in their spacious studio, there’s plenty of space to create your own peaceful haven.

A House of Hobby “We launched Hobby House in our basement about 13 years ago,” shares Laya. “Over the years, with our clientele constantly growing, we realized it was time we expanded so we could offer our customers an experience rather than just a craft.” So now, over a decade after opening its doors, Hobby House has relocated to present to you a magical experience in their new and expanded location.

What saps excitement more than those sneaky hidden fees or mandatory add-on costs? We’ve all been there at some point or another. We think we’re going for an affordable outing, until we are hit with, “Oh, parents must pay admission to accompany their child,” or “The special footwear is mandatory, and must be purchased at an additional fee.” As exciting as the excursion seemed up until that point, these charges undoubtedly put a damper on the entire stay. But not at Hobby House. Here you pick your favorite craft, and the rest is on the House! Supplies, brushes, paints and even smocks — you’re supplied with all you need to craft to your heart’s content! And with no studio or hourly fees, you’re free to stay as long as you’d like!

What, When and Where

A Sneak Peek

You’ve finally found where to go, but now the problem is when to go. Your ears hear “Mommy, let’s go!” but your mind whispers, “Errands!” Well, you no longer must choose between entertaining the kids and tackling tasks. Simply get your kids settled with their favorite crafts, and you’re free to cross some errands off

Whether you’re a mosaic maven or a plaster pro, Hobby House offers an extensive selection of crafts to suit every taste and budget. Design unique home décor or create your very own dishware! And with the selection constantly being updated, you’ll always find inspiration in something new! But even if you feel

like you don’t have a creative bone in your body, the tranquil ambience allows even the creatively-challenged to create their unique masterpiece.

Unplug and Unwind With no time to spare during the day, night is the only time many of us get to unwind. Hobby House knows that well, which is why they leave their doors open two nights a week. Nurture your creative side with some craft therapy, and when you’re done, just leave the chaos behind!

Take it to Go! Your daughter’s bas mitzvah is coming up, and with each passing day, her guest list only gets longer. You’re glad she’s got herself so many friends, but you’re wondering how in the world you’re going to entertain a houseful of energetic kids. But the job doesn’t have to fall on you! Bring Hobby House to your

event, party or camp, and watch the creative juices flow! From tiny tots to picky teens, there’s something to wow any age group!

They say the best thing about memories is making them. So this year, paint some fond memories at the Hobby House, one craft at a time. 92 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


94 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Compiled by: Sandy Eller

Tappan Zee Bridge Demolition Hits Major Milestone DEMOLITION of the old Tappan Zee Bridge continues, with crews removing a 100 million–pound chunk of the center span last week, leaving a 532-foot gap in the middle of the bridge’s superstructure. Crews have been working steadily since October to remove the retired bridge, which has been carrying cars from Westchester to Rockland since 1955. It took 27 hours for the massive steel section to be taken down by hydraulic jacks, reported The Journal News. Thruway Authority Director Jamey Barbas told the media that the segment of the bridge that was removed, the first of five to face a similar fate, will be dismantled and recycled. “It could be your car one day,” said Barbas. Construction crews will be focusing their efforts on the eastern half of the old bridge’s superstructure, which is supported by a concrete tower and weighs 4,560 tons, before turning their attention to the easternmost portion of the bridge, which weighs 5,350 tons. Both of those segments will be lowered onto a barge so that they can be transported away from the area. Finally, crews will repeat the same process on the western side of the bridge. Once the entire Tappan Zee Bridge will be removed, crews will finally be able to complete the last portions of the new Mario M. Cuomo Bridge, whose twin spans will

carry eight lanes of traffic in each direction. The Thruway Authority has yet to announce a final completion date for the entire $3.9 billion bridge project, saying only that it will be sometime this year. Once the new bridge is fully operational, it will include a walking and biking path on the westbound bridge and may also feature a dedicated bus lane on both spans.

Springtime Allergy Season Gradually Starting to Taper Off THE BLOOMING TREES that make spring a visual delight for so many are the harbingers of bad news for those with springtime allergies, but thankfully, pollen levels tend to taper off after the first two weeks of May, bringing at least some measure of relief to those plagued by red, watery eyes and endless sneezes. After an unpredictable winter and a spring that can’t quite seem to get its act together, allergy sufferers have been faced with high levels of tree pollen in our area and, according to New York Presbyterian Hospital, more than 50 million people are afflicted nationwide. Pollen is released into the air by trees, grasses and weeds and can often be noticed as a greenish-yellow powder coating cars and other outdoor surfaces. Because it is airborne and can travel for miles, those who suffer from seasonal allergies — the sixth leading cause of chronic illness in the United States — have a difficult

96 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

time during peak season. Over-the-counter and prescription medicines, including nasal sprays and eye drops, can help those who have springtime allergies get through the worst of the season, and in more severe cases, a regimen of allergy shots may be helpful. Other common sense ideas that keep pollen from entering the home include keeping windows closed, showering and putting on fresh clothing when coming in from outside, wearing glasses or sunglasses to keep eyes pollen-free, and limiting outdoor activities between 4 a.m. and 8 a.m when pollen counts peak daily. This year’s annual report by the Asthma and Allergy Foundation of America ranks the New York area as number 25 on the list of Most Challenging Places to Live with Spring Allergies. The top offenders? McAllen, Texas; Louisville, Kentucky; Jackson, Mississippi; Memphis, Tennessee; and San Antonio, Texas.


Planning for the future’s easier with a team.

Our team of insurance and financial professionals are here to help you be good at life.

SAMUEL FRIEDMAN

HERSHY ITZKOWITZ

347-385-2121

845-538-7413

Agent

Agent

hitzkowitz@ft.newyorklife.com

syfriedman@ft.newyorklife.com

SHULEM FLIEGMAN

SOLOMON LEIFER

845-538-5818

845-517-7047

YOEL FRIEDMAN

JOSEPH PORTAL

845-662-5411

845-422-5976

LAZAR H BRODY

JOEL SALAMON

914-419-3737

845-659-7037

hbrody@ft.newyorklife.com

joels@ft.newyorklife.com

ABRAHAM FRIEDMANN

SAMUEL KOHN

845-461-8470

347-678-9851

DAVID GOTTDENGER

YOSEF DEUTSCH

Agent

Agent

Insure. Prepare. Retire.

syleifer@ft.newyorklife.com

sfliegman@ft.newyorklife.com

Agent

Agent

jportal01@ft.newyorklife.com

yfriedman01@ft.newyorklife.com

Agent

Agent

Agent

skohn@ft.newyorklife.com

afriedmann@ft.newyorklife.com

Agent

Agent

845-517-7141

917-474-1999

ydeutsch@ft.newyorklife.com

dgottdenger@ft.newyorklife.com

BROOKLYN GENERAL OFFICE, MONSEY SALES OFFICE

845-639-5200

23 Robert Pitt Drive, Suite 104 Monsey, NY 10952

ISRAEL I JUNG

ITZCHOK HASS

Agent

Agent

845-422-2318

845-746-1055

iijung@ft.newyorklife.com

ihass@ft.newyorklife.com

CHAIM WEBER

ARON ROSENFELD

Agent

Agent

845-492-9601

914-522-8697

cweber02@ft.newyorklife.com

arosenfeld@ft.NewYorkLife.com

JOSEPH LANDAU

MRS. RUDY SCHWARTZ

845-662-2043

845-263-0617

Agent

Agent

aronjosephlandau@ft.newyorklife.com

YITZCHOK SCHWARTZ Managing Partner 718-486-4670 845-639-5202 yschwartz@ft.newyorklife.com

Agent

rrschwartz@ft.newyorklife.com

DAVID GLICK

YEHOSHUA BELSKY

845-639-5216

347-210-1403

Associate Partner

dglick@ft.newyorklife.com

Associate Partner

ybelsky@ft.newyorklife.com SMRU 1710429 (Exp.10/21/2018) | ©2017 New York Life Insurance Company, 51 Madison Avenue, New York, NY 10010


WE WOULD LIKE TO EXTEND OUR H E A R T F E LT C O N D O L E N C E S T O

MRS. TOBY GUTTMAN AND FAMILY FO R T H E LO S S O F H E R FAT H E R

‫אהרן צבי (הערשל) שטערנבערג‬ ‫המקום ינחם אתכם בתוך‬ ‫שאר אבלי ציון בירושלים‬ May we only share in Simchas.

adinastudio.com

SOCK SHOPPE & STAFF

10+ years experience

Ele c t roly s i s

Using multiple needle and

methods

E l i s h E va sw i at yc k i ( wa l l i n ) 347-714-2106 98 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


BUILDING COMMUNITIES

Kenneth A. Martinek, Chairman & CEO

Whatever it takes. Commercial Construction Lending Commercial Real Estate Lending | Multi-Family Lending Equipment Financing | Lines of Credit Commercial Term Loans CORPORATE HEADQUARTERS:

NEW CITY LENDING CENTER:

SPRING VALLEY BANKING OFFICE:

325 Hamilton Avenue White Plains, NY 10601 Tel: (914) 684-2500

301 North Main Street, Suite 5 New City, NY 10956 Tel: (845) 634-7200 Gregory Monteith, EVP Raymond Francis, VP

72 West Eckerson Road Spring Valley, NY 10956 Tel: (845) 356-5300

Bank lobby hours: Mon-Fri 9 AM-5 PM • Saturday 9 AM-1 PM • Sunday 10 AM-1 PM

necb.com


BMDESIGN 845.608.9925

We Carry

MILCHIGE CHOCOLATE

GIFT PERFECTION

..The Real Stuff

1638 46 St. 646-784-6930 64 WHOLESALE & RETAIL WH

TH NK YOU

FOR MAKING US YOUR #1 FLOWER SHOP! Wishing All Our Satisfied Costumers !‫א פרייליכן יום טוב‬ LOCATION:

PARK LANE - 845.499.8329

Store Hours: Sunday-Thursday 11:30-5:30 Evenings 7:00-9:30 Fri 11:30-2:30

DELIVERY AND PRIVATE APPOINTMEMTS AVAILABLE

Monsey Medical Center

diagnostics. state-of-the-art in-house ultrasound testing

Call to schedule your appointment today 845.352.6800 www.cmadc.com info@cmadc.com

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 101 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Complementing the Kiddush BY: GOLDIE ROSNER Photo credit: Imageination by Frimet Chana 845.558.6770

With cheesecake taking center stage, round out the Shavuos menu with these refreshing beverages, dietetic delicacies, chunky nut cookies and divine dairy drinks kicked up a level with some spirits.

102 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 103 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Lemonade — The Real Way INGREDIENTS 1 cup ReaLemon lemon juice (any brand may be used, but the ReaLemon brand tastes most similar to freshly squeezed lemons) 1 cup sugar 1 cup boiling water 5 cups cold water (preferably spring water)

DIRECTIONS 1. Dissolve sugar in boiling water. 2. Add the lemon juice and then the cold water. 3. Stir well and chill.

DRESS IT UP Garnish the lemonade with lots of ice cubes and any of the following: • Lemon, orange or lime slices or wedges • Frozen strawberries or berries Sugar-free version: Just substitute the sugar with the exact same amount of loose Splenda.

104 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Perfect Basic Iced Coffee INGREDIENTS 2 heaping T. Taster’s Choice French Roast coffee (brown label) 1 heaping T. Taster’s Choice House Blend coffee (red label) 6 heaping T. sugar 1 tsp. vanilla sugar 1 cup boiling water (for dissolving coffee and sugars) 1 half-gallon bottle Devash red milk

DIRECTIONS 1. Thoroughly dissolve the coffee in half of the boiling water. 2. Thoroughly dissolve the sugars in the other half of the boiling water. 3. Pour both into a large pitcher or container and add the milk. 4. Mix well and chill.

DRESS IT UP For heavier, richer iced coffee, just substitute half of the milk with Devash half and half. For an added kick, add 1–2 ounces of good-quality chocolate liqueur. Sugar-free, low-fat version: Substitute the sugar with the exact same amount of loose Splenda. Use blue milk instead of red milk.

106 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Yes, we finally have Patented fixtures in over 10,000 lumens. They come in 3 color temperatures; 3k, 4k, and 5k. It's inexpensive and all LED.

We are getting in a full selection of matching pendant light fixtures as well. Our fixtures are patent pending.

Come see for yourself in our Boro Park and Spring Valley showrooms!

Boro Park 13th Ave. 4318 Brooklyn 718-484-7680

Spring Valley 26 S Central Ave. 845-425-9070


Vanilla Liqueur Drink INGREDIENTS 1 container dairy vanilla ice cream (56 oz.) 1 small Walder’s Scotch and Coffee liqueur (200 ml) 1 small Walder’s Vodka and Vanilla liqueur (200 ml) 1 box instant vanilla pudding (preferably Osem) 1 half-gallon bottle Devash red milk

DIRECTIONS 1. Defrost ice cream for about one hour before you start preparing the drink. 2. In a large container, combine ice cream, liqueurs, pudding and about 2 cups of the milk, using an immersion blender. 3. Add the rest of the milk and blend until smooth.

SHAVUOS PREP Prepare the drink before yom tov and freeze. The night before serving, move to the fridge until it is needed. Shake well before serving. If preparing for shalosh seudos, freeze before Shabbos and move to fridge Shabbos morning. Shake well before serving.

108 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


JOIN US ON OUR JOURNEY…

BECAUSE WE’RE GOING PLACES!

Rayim Cheder Summer Camp ’18

First half summer break: June 24 - July 3, Second half summer break: August 14 - September 4

50 Melnick Dr. Monsey, NY 10952 845.352.7700

For more information, or if you woud like to register your son, please contact Mr. Shloimy Sperber at

845.352.7700 ext. 208.

Some of the activities will include: swimming, carnival, arts n crafts, trips, horse-back riding, meeting with community helpers, and more!


Cheesecake for the Dieter INGREDIENTS 2 lbs. farmer cheese 6 eggs 3 tsp. lemon juice 20 Splenda packets

DIRECTIONS 1. Preheat oven to 350°. 2. Combine all ingredients, except for the cinnamon, well by hand. 3. Pour into a parchment paper–lined 9x13 baking pan, or into individual cupcake pans. 4. Sprinkle with cinnamon.

1 tsp. vanilla sugar Cinnamon for sprinkling

110 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

BAKING INSTRUCTIONS In a 9x13 baking pan: 45–50 minutes As mini cheesecakes: 25 minutes


Double Chocolate Chunk Pecan Cookies BY: MIRIAM PASKES

INGREDIENTS 1½ bars Rosemarie milk chocolate, or any other good-quality milk chocolate 1 bar white milk chocolate ½ cup pecans 1 cup + 2 T. flour ½ tsp. baking soda ¼ tsp. salt 1 egg 6 T. packed light brown sugar 6 T. sugar 4 T. butter or margarine, softened 2 tsp. vanilla extract

112 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


DIRECTIONS 1. Preheat oven to 375°. 2. Insert metal S-blade into food processor and add all the chocolate. Use quick pulses to coarsely chop the chocolate. Remove the chocolate and set aside. 3. Add the flour, pecans, soda and salt. Process to combine (about 5 seconds). Remove and set aside. 4. Process the egg and sugars for one minute. Scrape down the sides of the bowl. 5. Add the butter and vanilla. Process for one minute. Scrape down the sides of the bowl. 6. Add the rest of the dry ingredients and chocolate and pulse until combined. 7. Drop rounded tablespoon-sized balls onto a cookie sheet. Bake until golden, about 10–12 minutes

I make these cookies in the food processor, but if you don’t want to make yours milchig, chop chocolate by hand, process the pecans until finely ground, and mix your cookie dough by hand.

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 113 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Nasse v nishma They acted and then they listened “People eat junk food without batting an eye. Offer them something healthy and they become researchers”

“Losing 20lbs in 6 months”. Is a goal. This is a specific goal. It has a time that you would like to achieve the goal by.

Today, before anyone starts to act for the benefit of themselves they first ask 100 different question.

Step 2: Dig Deep

We need to go back to our roots. We need to start acting more and questioning less. Once we start taking action the struggle is to keep doing it. A great way to help you stay consistent and motivated is to have meaningful goals, as we discussed last week.

If you aren't willing to dive deep into your own self (that's where the answers are) you won’t be able to be successful with this exercise. You need to allow some vulnerability.

Now that you have a goal we need to dig deep. Find you real reason. We do this by asking why. 5 times over. (Note: it could be 4 it could be more. about 5 is the good number) To help show you how this exercise works in action let's give a hypothetical story between me and Moshe, a typical client I might see.

The self discovery behind your true motives to achieve a goal could be somewhat hard and frustrating.

Moshe: “I want to lose 20 lbs in 6 month.”

Today I want to show you a formula that will help you uncover the true intention on embarking on a healthy lifestyle. With this you can stay equipped and get through those tough days.

Moshe: “My daughters wedding is in 6 months and I wants to look great for the pictures.”

5 WHYS

Moshe: “Well… it is really my wife. She wants me to look good for the pictures.”

Tzviki: “Why?”

Tzviki: “Why?”

The '5 Whys' exercise is a great way to get down to the core route to the problem. It is Tzviki: “Why?” a rather simple exercise to perform. Moshe: “Happy wife, happy life. I want to Although it isn't complex, it does not mean make her happy.” it is easy to do. Tzviki: “Why?” I have however, found a couple of issues with this particular exercise which I will Moshe: “Because I believe that I need to share once we have gone through the be the best husband I can be for my wife.’ exercise Here are the steps to performing this You see how we went from “Losing weight” exercise of the 5 Whys a wish. Step 1: Create your goal

“To losing 20lbs in 6 month.”

If you don't have a goal we can never know why you want to go there.

“To losing 20lbs in 6 months so I can look good for my daughters picture making my wife the happiest she can be.”

2. Why puts you on the defense The question why may come across as an integration of sorts. This may make you react in a defensive way not allowing you to dive deep to the core problem. You can change the question to “what is your intention of achieving x?” Once you have found your real reason for going on your quest. Then you got to take action. Step 1: Remind yourself every morning and night what your goals are. Step 2: Start to look at what areas you can improve. Step 3: Take the necessary steps to achieving your goals

Free Personalized Weight Loss Plan Want a plan that is going to not only help you lose weight but maintain it as well? Here is what you need to do: Step 1: Email your request to tzviki@tzvismith.com Use the subject line “Personalized Holistic Weight Loss Plan”. Step 2: Fill out the assessment form that I will be replying back to your email request. Step 3: Once you send the form back I will assess and create your personalized plan Step 4: Face to face meeting where we go over your plan and show you exactly how to be successful.

Set a goal. Here are some of the concerns that may come up with the exercise.

“Losing weight” isn't a goal. It is a dream. A wish. Something that doesn't really come 1 .You need to be ready true.

At the end of the meeting you will have a choice of coming on board as a client or you can take the plan & try to succeed on your own! If not now, when?


SI

L

T

FUNFILLED

ORIGINA HE

N CE 1975

Under New Management

Sonic Duo Productions Presents

WELCOME

The original Uncle Moishy’s Greatest Album Yet

b

bnos bais yaakov seminary

inah ‫דע מה שתשיב‬

UNIVERSITY DEGREE OPTIONS: BS/Human Services Cyber Security | Business

A Musical Production Unparalleled in Jewish Children’s Edu-tainment

UNIQUE VOCATIONAL & CAREER OPTIONS: Junior Accounting & Bookkeeping | Computer Coding and App Development | Medical Training | Shaitel and Hair Styling | Make-Up Artistry | ACE Certified Personal Training

ALL-STAR TEACHERS INCLUDING

AVAILABLE NOW line

& on in stores

Mrs. Jackie Bitton, Mrs. Judy Bodner, Rabbi Gil Frieman, Rabbi Binyomin Ginsberg, Rabbi Reuven Ibragimov, Rabbi Eli Mansour, Rabbi Mordechai Twerski, Rabbi Zechariah Wallerstein, Mrs. Malkey Wallerstein, and more!

NEW

number

Booking a show has never been easier

844.4. orUNCLEMOISHY 347.467.1958

UNCLEMOISHYSWORLD.COM

Hashkafa based learning Serious preparation for life Warm atmosphere Trips and Shabbatonim BS from an Accredited University Caring role models and mentors

DORMING IN THE HEART OF FLATBUSH

O ST P I R L G T RAE N I S I T I & EXC OPE R 347-374-2982 EU

845-222-4112

“Will have the WHOLE family singing for hours”

bnosbinah@gmail.com

RABBI LABEL LAM

2215 E. 23rd Brooklyn, NY 11229

MENAHEL

Schools • Fundraisers • Parties • Camps • Bungalow Colonies • Hotels

MRS. DAPHNE HANSON DIRECTOR / MECHANECHES

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 115 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Two Incredible Summer Tours for Heimishe Women & Girls Israel Tour Sunday July 29, to Monday Aug. 6

Aug 6

� D�� t � N��! �n m � l�� � p���

Israel - Europe Combo Tour

Monday Aug. 6, to Tuesday Aug. 14

Aug 14

Hungary, Poland & Prague

Sunday July 29, to Tuesday Aug. 14

Israel, Hungary, Poland & Prague

Only $3,549

Only $3,300

Only $5,799

Price will increase May 28 to $3,700

Price will increase May 28 to $3,450

Price will increase May 28 to $5,949

Join Now!

Join Now!

N��! � ���� � � �n�� p��nt� � � y � P�� i� c�r � e � � �i��

4

Years

July 29

Europe Tour

...of setting the bar on summer tours for Heimishe women and girls to its highest standards.

Join Now!

Signup bonus

The Premium Tours for heimishe women and girls.

All Prices Include Airfare Only $500 Deposit Required

When you sign up:

2 Together $50 off each 3 Together $100 off each 4 Together $150 each

Explore the best of Eretz Yisroel or Europe, its wondrous nooks and hidden alleyways. Dine in the finest restaurants with the best kashrus. Stay in five and four star hotels. Tour the most incredible places. See more of Eretz Yisroel or

aking Breatht es nc experie ories. m e m &

‫בס"ד‬

‫בס"ד‬

Europe than any other tour. VIP red carpet tours, at affordable prices.

View the Detailed Itinerary:

AzamruTours.com or ask us to email it

Join Today:

718.569.6925

AzamruTours.com info@AzamruTours.com


Join our

Accounting teAm positions for All skill levels Openings fOr Accounting internships

stAff AccountAnts

comprehensive benefits broAd exposure to the thriving heALthcAre industry eArn cpA experience professionAL environment high growth potentiAL

teitelcreative.com

senior-LeveL Accounting positions

Apply now! jobs-monsey@axgsolutions.com May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 117 www.themonseyview.com / 845.600.8484


118 / THE MONSEY VIEW


Knock, knock, knock… tap, tap, tap… It is 5:30 in the morning; so states my alarm clock. Okay, it stopped — I must have been dreaming about the latest knock-knock joke. And then, the rap, rap, rap resumes with an ever-increasing staccato tempo. I stumble bleary-eyed to the door, stub my toe (the one with a bandage), and yank the door open, ready for battle. Ohhh… “Why hello, Woody, and a fine morning to you, too!” Have any of you had a similar encounter with a woodpecker? They feature prominently in Rockland County, especially in areas where acorn-producing oak trees abound — as acorns are one of their favorite foods. In late April they start looking for an available nesting area, deriving maniacal pleasure in boring golf-ball-sized holes into the siding of your home with their titanium beaks. (You’re in the direct line of fire if your house has a brown exterior, since they seem to gravitate to the color brown.) If they set up shop under the eaves, you’re in for some knockin’ and bangin’ until you seal off their entry portals with metal sheeting, although wait until June, after the babies have grown and flown. Woody’s saving grace is his beauty — he’s black and white with a splash of bright red around the head and crown, sometimes sporting a ladder design down his back. If you spot a midsized bird in an upright, vertical position drumming on a tree (at the rate of 20 times a second), you’ve undeniably identified Woody.

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 119 www.themonseyview.com / 845.600.8484


WOODPECKER

Meet another mischief-maker, the lord-of-the-manor imperial blue jay. Who would imagine that a bird so graceful, arrayed by nature in his indigo blue garb so resplendent, should harbor so much mischief? He has an uncanny ability to seek out nests with freshly laid eggs and devour them all. His tastes also extend to hawks and other aggressive birds. As a snack, he’ll dine on suet along with acorns and sunflower seeds — of course, that’ll mean chasing every other bird away from any given available feeder. To give credit where credit is due, I’ll point out that Jay is very intelligent, a patriarch, and an upright family man who takes care of his brood admirably. Jay is not the only striking bird in town. He has serious competition. Another contender in the beauty contest is the American goldfinch. It’s one of my favorite feathered friends. The male sports knockyour-socks-off bright yellow plumage, while his spouse will have a more muted, almost drab, olive coloring.

120 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

Their intense vividness makes them an obvious target, so to confuse predators, they zoom around in a zigzag flight pattern, never flying in a straight line. These perky tweeties are related to the canary songbirds, though their singing gene is absent. Instead, they converse with a series of short, squeaky, high-pitched chirps. It’s fascinating to watch them dine upside down. (Yes, a finch feeder has the perches positioned above the seed ports to accommodate this behavior.) Only fine cuisine for our Goldy, in the form of teeny black nyger seeds (at 25 dollars a bag — gasp) — no coarse stuff like corn or sunflower seeds. Surprisingly, finches can be quite possessive of “their” feeders and will literally chase away those not of their clan. (It’s a good idea to hang the second feeder some distance away.) The takeaway – some bright yellow finch feeders filled to the brim with nyger seed is all you need to attract these golden beauts by the droves. On a typical day, one can see hordes of finches happily feasting with great gusto at my Goldfinch Café. All seeds that drop down to the ground are quickly gobbled up, faster than the speed of light, by the mourning doves — so aptly named for their mournful cooing. These soft brown doves are gentle, classy, and will al-

BLUE JAY


GOLDFINCH

ways be seen in groups of two. Mr. and Mrs. Dove will predictably travel together, as a pair, for the duration of their lives. When you spot one, rest assured, its spouse is right nearby. They are sometimes confused with their relatives, the pigeons, but they are not comparable at all — mourning doves are calm and unhurried, soft-spoken and well-behaved. (Sounds like a shidduch resume!) Bring on the world’s tiniest birds, the humming-

MOURNING DOVE

birds. Typically, their nest will be the size of a thimble and the egg only half an inch in size! I kid you not. The female is wholly responsible for house-hunting and will fashion a nest using soft stretchable materials, like spider silk, to accommodate her growing babies. These birdies are colorful, with iridescent feathers that glow in the sun. Their name comes from the fact that, as a result of them flapping their wings so fast, (about 80 times per second!), they make a humming noise (really more of a zzzzing sound that makes you want to seek cover). These kamikaze pilots can fly right, left, up, down, backward, and even upside down. They are also able to hover, seemingly motionless, by flapping their wings in a figure-8 pattern. Since they love the color red, all hummingbird feeders are fire-engine red. They especially adore tubular flowers like red bee balms, purple petunias, crimson cardinal climbers and

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 121 www.themonseyview.com / 845.600.8484


STOP AND THINK FOR A MINUTE — isn’t it ‫נפלאות הבורא‬ that a garden is chock-full of so many flying birds (and other flyMOURNING DOVE ing creatures), and yet, not once do they ever collide midair? It is beyond awesome that there’s a definite order to the pathways in which each one flies; one’ll swoop, the other darts, the third hovers motionless, while the fourth gyrates — all in perfect harmony. This is the hallmark of Hashem’s designation of Nature. In His infinite wisdom, He created a perfect world in which thousands of his varied creations coexist in perfect bliss; every briyah with its own specialized design comingles with another amicably. So, let our feathered friends set an example for us. Let us be birds of a feather who flock together; let us “live and let live” peacefully and contentedly. Hashem will surely derive infinite nachas to see us tolerate, appreciate and love one another, cherry mandevillas. Their long needle-like beaks slide in effortlessly to gather the nectar deep within. The and in that merit may he hasten our ‫ בקרוב‬,‫גאולה שלמה‬ most common species found in the Northeast (after mi- ‫ אמן‬,‫בימינו‬. grating north in the spring) is the ruby-throated humBlimie mingbird. Nectar (sugar) equals energy, and these high-octane flyers need bucketloads of it. Did you know humming- Photo credit: bird house and mourning dove: DESIGNY | 845birds can migrate up to 2,000 miles and can fly at the 232- 1380 | @designy_photo designy; hummingbird: Fischer speed of 20 to 30 mph?! To attract these birds in the be- family ginning of the season (on or around May 1), I fill the feeders with sugar water HUMMINGBIRD at a ratio of 1:3 — one part sugar to three parts water brought to a boil and then cooled. By June, when my address is registered in their GPSs, I tone it down to a 1:4 ratio, since too much of the sweet stuff can make them sick. (Also, think dentist bills!) Note: A nectar feeder must be changed twice a week (even more often during hot, scorching days), and washed with warm, sudsy water. Otherwise, it’ll closely resemble your baby’s juice bottle that was incubating under his crib for a week (ugh).

122 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Under the supervision of RABBI YECHIEL

STEINMETZ

Leave an impression.

Ma√e memories t¬at ƒast.

EVENT CATERING A Cut Above The Rest

Have Rella Cafe Cater Your Next Event in house, available all week, including Motzei Shabbos and Sunday. Off Site catering as well.

LIKE RELLA CAFE ON FACEBOOK

Restaurant: 845-618-5800 | Catering: 845-629-3820 400 Rella Blvd, Montebello, NY (Separate outside entrance to the right of the main entrance) Across the street from The Crowne Plaza Hotel, very close to Good Samaritan Hospital. Open Mon. - Thurs. 7:30am - 3:30pm, Fri. 7:30am - 2:00pm


‫געוואלדיגע געלעגנהייט‬

‫פאר היי‪-‬סקול מיידלעך‬ ‫ווילט איר האבן א געשמאקע לעבעדיגע זומער און דערביי אריינברענגען‬ ‫א שמחת החיים אין קינדערלעך מיט ספעציעלע געברויכן?‬ ‫דאן שליסט אייך אן אין די בארימטע‬ ‫”קעמפ נשמה‪“.‬‬ ‫המספיק’ס “קעמפ נשמה” זוכט טאלאנטפולע מיידלעך “קאונסלערס”‪ ,‬אויף דעם קומענדיגן זומער‬ ‫סעזאן‪ ,‬תשע”ח‬ ‫קעמפ נשמה שטעלט צו הערליכע געלונגענע פראגראמען‪ ,‬און אינהאלטסרייכע ‪activities‬‬ ‫פאר קינדער מיט ספעציעלע באגרעניצונגען‪.‬‬ ‫פאר אינטערעסירטע ביטע רופט‪:‬‬

‫‪845-425-3421‬‬

‫‪124 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018‬‬ ‫‪www.themonseyview.com / 845.600.8484‬‬


AM Design 917.589.0643

wishing you a Chag Sameach ‫חג שמח‬

1 Orchard St. Spring Valley, NY 10977

845-352-2255 info@communityleasing.net


ABA ServiceS At Home At scHool sociAl skills

in tHe community

in the community: empowering your child to navigate independently around the community:

There’s a book that’s all encompassing, A sefer we all know and love, With words that hold both this world And the key to the World Above. Penned by a simple shepherd, Who sang by day and night, His kinor at his side He praised with all his might. This humble shepherd Who became a stately king Understood the simple man And the emotion in everything. Found within his sefer Tefillos for every stage in life, Whether the soul is filled with song, Or ripped apart with strife. Praise and thanksgiving, And tears of joy or pain, Confusion, heartbreak, mourning, Embarrassment and shame...

• Managing public transportation • Safety skills • Running errands independently • Traffic rules and signs • Time management and following directions • Conversation skills

Yearning. Longing. Hoping. Waiting. Pleading to draw close. Prayers to connect us with the One Above— The One Who truly knows… Yes, The One Who knows everything Is waiting for our prayer Waiting for us to run to him And our deepest parts to share.

845.762.6699 services@empowerkidsny.org Looking to HirE. call for details.

empowered for living. Empowered for Life. 126 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

So take in hand Tehillim, And sing the words of old, And as you say its prayers Its beauty will unfold.

Ruchy Reese


Dovid Hamelech ensured with his Tehillim that every Yid, in every generation, and in every situation, has the ability to find words that soothe his soul and enable him to converse with his Creator. Here is a guide to help you find the words you are longing to express.

PRAYERS FOR FAMILY

FOR SUCCESS

For shalom bayis - ‫ ק”מ‬,‫קל”ט‬

For general success - ‫ ק”ח‬,‫נ”ז‬

For happiness in the home - ‫ צ”ז‬,‫צ”ו‬

For success in overcoming ga’avah - ‫קל”א‬

To have children - ‫ ק”ג‬,‫ק”ב‬ For the protection of a newborn child - ‫קכ”ז‬ Before learning Torah - ‫קל”ד‬ For success in spiritual matters - ‫ל”ט‬

For success in overcoming jealousy - ‫ס”ט‬ For success in controlling oneself from speaking gossip - ‫נ”ב‬ For success in fighting the yetzer hara - ‫ נ”ט‬,‫נ”ו‬ For success in keeping an oath - ‫קל”ב‬

PRAYERS FOR THE REDEMPTION Yearning for the coming of Moshiach - ‫ ס”ח‬,‫כ”ה‬ A prayer to end galus - ‫ קכ”ו‬,‫ ע”ג‬,‫ ס”ז‬,‫מ”ב‬ A plea for the end of sorrows for Klal Yisroel - ‫מ”ג‬

SONGS OF PRAISE Declaring Hashem’s greatness - ‫קי”ג‬

For success in calming oneself after a frightening experience - ‫ קמ”ה‬,‫נ”ג‬ For success in not envying evil people - ‫ל”ז‬ For success in discouraging oneself from sinning - ‫י”ב‬ For success in resisting forbidden temptations -‫פ”א‬ For success in finding favor in the eyes of the government - ‫ע”ח‬ For success when meeting with a government official - ‫ל”ד‬

In praise of Hashem - ‫ס”ו‬

For success when meeting with an important person - ‫קכ”ב‬

To praise Hashem for His deeds - ‫ק”נ‬

For success in finances - ‫כ”ד‬

A reminder to trust in Hashem, and not in man - ‫קמ”ו‬

For success in business - ‫ס”ג‬

Proclaiming the awesomeness of Hashem - ‫כ”ט‬ Acknowledging the smallness of man compared to the magnitude of Hashem - ‘‫צ‬ Thanking Hashem for taking care of His people - ‫ק”ז‬ In praise of righteousness - ‫קי”ב‬

For one who buys and sells - ‫קי”ד‬ For success in a court case - ‫ קי”ט‬,‫ צ”ג‬,‫ ע”ג‬,’‫ז‬ For success in an argument against nonbelievers - ‫קט”ו‬ For success in one’s mission - ‫פ”ב‬ For success in requesting something from another person - ‫ס”ה‬

THE MONSEY VIEW / 127


FOR PROTECTION

PRAYERS REGARDING ENEMIES/WAR

For general protection - ‫צ”א‬ During a war - ‫ פ”ג‬,’‫ע‬

For protection against harm - ‫קי”ט‬

A prayer to end all war - ‫ מ”ז‬,‫מ”ו‬

For protection against danger - ‫י”א‬ For protection against evil - ‫ל”ו‬

For success against enemies - ‫ ק‬,‫צ”ד‬

For protection against evil people - ‫י”א‬

For peace with enemies - ‫ ק”י‬,‫כ”ח‬

For protection against ayin hara - ‫ל”א‬

That our enemies receive their due punishment - ‫נ”ה‬

For protection against lashon hara/rechilus - ‫ל”ח‬

To put fear in the hearts of one’s enemies - ‫ נ”ג‬,‫מ”ח‬

For protection against tragedy - ‫י”ג‬

For the destruction of the enemies of our people -‫ע”ט‬

For protection against a flood - ‫כ”ד‬ For protection against sudden/unusual death - ‫קט”ו‬ For protection at night - ‫קכ”א‬ For protection against wild animals - ‫כ”ב‬

TESHUVAH

For protection against a ferocious dog - ‫נ”ח‬

A prayer for forgiveness ‫ ק”ל‬,‫ ע”ה‬,‫ ס”ב‬,‫נ”א‬

For protection against a snake or scorpion - ‫ק”כ‬ For protection against thieves - ‫ נ‬,‫י”ח‬

A request for rachmei Shamayim - ‫ ק”ו‬,‫ל”ב‬

For the protection of a kehillah - ‫ס”ח‬

For help in repenting - ‫ קל”ו‬,‫קל”ה‬

TRAVEL For success on a trip - ‫י”ז‬

When crossing an ocean - ‫כ”א‬

Before embarking on a trip - ‫ל”ד‬

When crossing a river - ‫ס”ד‬

For road travel - ‫קי”ט‬

For protection against enemies during travel - ‫קכ”ה‬

128 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


S

M

AL

HE

IN

S

HA

ED

DCRAFT N

L BAT

C

Now available at your local health store An all natural, organic blend of anti-inflammatory and antimicrobial ingredients, to help reduce irritation, itching, pain, soreness, burning and infection.

e Th

Her

balPower.c

om

MFG & Dist. by: Bells & More Inc. - Brooklyn NY

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 129 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫בס"ד‬

Ramapo Tires

158 Rt. 59 - Monsey NY 10952

914-712-8473

‫גדלי' וויינבערגער‬


Shavuos marks the yahrtzeit of the father of chassidus, Reb Yisroel ben Eliezer, the holy Baal Shem Tov, zy�a. From the time of his youth, Reb Yisroel displayed unnatural strength of character that later led to his becoming renowned for his unique derech in Torah and avodah. The Baal Shem Tov was a descendant of Dovid Hamelech, who likewise passed away on Shavuos. SUPERNATURAL DAWN Reb Eliezer, the father of the Baal Shem Tov, lived in a little village. Though the village was small, Reb Eliezer performed the mitzvah of hachnasas orchim on a large scale. He set watchmen at the corners of the village and asked them to inform him as soon as any visitor arrived. He didn’t want any stranger to the village to worry where he should turn first. Reb Eliezer provided his guests with everything they needed, from a place to sleep

132 / THE MONSEY VIEW


THE MONSEY VIEW / 133


to satisfying food, ensuring that they lacked nothing. He would welcome the guests into his home warmly, giving them a donation prior to serving them a tasty meal. This, he knew, would allow his poor, weary guests to eat contentedly, with a happy heart. He recognized that the underlying concern of every poor person was to obtain a few coins with which to provide for his family. In Shamayim, Reb Eliezer’s great overtures to complete the mitzvah so sincerely did not go unnoticed, and his efforts were lavishly praised. It was decided that Reb Eliezer would be tested with a nisayon in this area. It was Shabbos afternoon when Eliyahu Hanavi, dressed as a pauper, approached Reb Eliezer. Wearing tattered clothes, he held a stick in one hand and a torn pouch containing some meager possessions in the other. Reb Eliezer greeted him with a friendly gut Shabbos, despite the blatant transgression of the holy day. He would in no way contemplate embarrassing his poor visitor. He served shalosh seudos and later melaveh malkah. On Sunday morning, before the pauper left, Reb Eliezer gave him a generous donation and wished him well. Still, so as not to bring him any humiliation, Reb Eliezer deliberately refrained from mentioning the chillul Shabbos. “Know,” the poor guest finally said, “I am in fact Eliyahu Hanavi. I was sent to test you, and you’ve passed the test! In this zechus, you will merit a son who will light up the eyes

134 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


of Klal Yisroel.” Sure enough, Reb Eliezer was soon blessed with the birth of Yisroel, later known as the Baal Shem Tov. His birth was nothing short of miraculous. Reb Yisroel was born to elderly parents; his father was one hundred and his mother, Sara, was ninety! When the Baal Shem Tov was only one and a half years old, his father passed away. Just before his petirah, Reb Eliezer took his son on his lap and said, “My day has come, and I wasn’t granted the privilege of raising you. I want you always to remember that Hashem is with you; you don’t need to fear anyone or anything.” At the time of his faThe Baal Shem Tov's wooden shul in Medzhibozh, Ukraine. ther’s yahrtzeit, his mother passed away. So it was that little Yisroel was left completely a teacher. alone in this world, orphaned from His upbringing was not typical both his parents as a very young in any way. Little Yisroel wandered child. the roads and forests of the village alone, immersed in his thoughts. He firmly believed in his father’s RISING RAYS parting words. “Hashem is with me! I have no reason to fear!” When he grew a bit older, he apThe townspeople, who had so dearly loved and revered Reb Eliezer pointed himself as assistant to the and his wife, tried to return his melamed. Every day, he would pick kind deeds by setting up young Yis- up the local children and bring roel to learn with a melamed. He was them to cheder to learn. As he walked a perceptive child and thrived on his young charges, he would sing to the Torah learning. One day, Yisroel them in a pleasant voice, with abundisappeared. He was found in the dant passion and fervor. This generforest, sitting on his own. The vil- ated much pleasure in Shamayim, lagers attributed this to his loneli- similar to the singing of the Leviim ness as a poor, forlorn orphan and in the Beis Hamikdash. It was a took him back to the melamed. Young great eis ratzon. Yisroel applied himself to his learnThe Satan, too, heard the singing with marvelous diligence. Yet a ing and recognized its potential. few days later, the boy disappeared He feared the Heavenly delight it again, once more to be found alone caused and worried that the sweet songs had the power to bring the among the trees. When this repeated itself a num- geulah. ber of times, the townspeople gave Determined to stop it at all costs, up on providing young Yisroel with the Satan employed a sorcerer to

How had he closed a shidduch without anyone’s knowledge, and more so, with a haplessly identified “Yisroel ben Eliezer,” whose family and locale were unknown?

the task. The sorcerer stood by and watched Yisroel, the unusual lad, stride alongside the young children, singing melodiously. As they neared, the sorcerer turned himself into a menacing wolf. He pounced on the group, causing them all to scatter in every direction in great fright. Soon the daily routine stopped. The children, and their parents, were afraid to walk to cheder. Yisroel, however, did not give up. Remembering his father’s words never to have any fear, he made his rounds among the parents, begging them to allow their children to come with him to the melamed. “Why be mevatel Torah learning? Should we allow an animal to prevent so many precious kinderlach from drawing nearer to their Father in Heaven?” He convinced the parents that he would care for the children, protect them and ensure their safe arrival at the cheder. His words were heard, and soon he was back on task, ushering his

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 135 www.themonseyview.com / 845.600.8484


A hand-dug well just outside of Medzhibozh thought to have been dug by the Baal Shem Tov himself. The well still flows clean water.

little charges to cheder to the backdrop of pleasant, emotional tunes. The sorcerer continued to play his part as wild wolf. Once again, he sprang upon the group with bloodcurdling yelps. The children trembled, but Yisroel did not lose himself. Holding a strong walking stick for this very purpose, he smacked the wolf viciously. The wolf fell to the ground, dead. The next day, the dead body of the sorcerer was found on the ground, just where the wolf had fallen dead. Since the wolf was in fact the sorcerer, the sorcerer himself was slain when the wolf was killed.

NOONTIME SPLENDOR A while later, Reb Yisroel traveled to a town on the outskirts of Brodt where he became a melamed. The residents recognized what a sharp and wise lamdan they had in their midst, and before long, people were turning to him for advice. Reb Avraham, the father of Rav Gershon Kitover, Rosh Beis Din of Brodt, once sought to settle a dispute with someone who lived in that

136 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

nearby town. When Reb Avraham asked him to come to the beis din in Brodt, the fellow replied, “Why come to Brodt? In our town there is a very learned melamed. Every time an argument is brought before him, he explains the psak so clearly that both sides leave happy. Let us pose our questions to him.”

an interest in taking me as a sonin-law, and I don’t want to be disrespectful to them after all they have done for me. The only way I could agree is if we write up a tenaim secretly.” He further stipulated, “The tenaim should not mention my Torah or smartness. Please write only,

“In this zechus, you will merit a son who will light up the eyes of Klal Yisroel.” Reb Avraham agreed, and soon he, too, was astonished at the brilliance of the young Baal Shem Tov. Reb Yisroel explained a pshat in Rambam with sterling clarity and sharpness, and then went on to settle the complicated disagreement, leaving both parties content. Buoyed by his high esteem for the young, unmarried scholar, Reb Avraham decided he was the perfect match for his divorced daughter. He turned to Reb Yisroel in private with the proposal. Reb Yisroel responded, “It sounds like a good idea. However, many of the wealthy members of the community have

‘Yisroel ben Eliezer.’” A tenaim was drawn up. Not an extra word of praise or detail was written upon it, not even the name of the place. Reb Avraham returned to Brodt. While traveling, he contracted an illness from which he passed away shortly thereafter. No one knew of the secret engagement other than the Baal Shem Tov himself. When Rav Gershon Kitover received his father’s kesavim, he found the tenaim contract among them and looked it over, puzzled. His father had been a well-known person. How had he closed a shidduch with-


out anyone’s knowledge, and more so, with a haplessly identified “Yisroel ben Eliezer,” whose family and locale were unknown? Still, he turned to his sister and stated, “If our father favored this young man, we may not differ.” Meanwhile, Reb Yisroel waited until the period that he had committed to teach for was over and then informed the community members that he planned to leave town. They tried to convince him to remain with them, but to no avail. Reb Yisroel changed his clothes, donning a short, village-style coat and wide belt. Then he went to the beis din of Brodt. Rav Gershon noticed what he thought was a poor man at the doorway, and he took out a coin to give him, but Reb Yisroel asked to speak with him in private, where he showed him his copy of the tenaim. Rav Gershon was shaken. He contacted his sister who still maintained that if this was their father’s will, she was ready to go ahead with the shidduch, and a chasunah date was set. Before the chuppah, Reb Yisroel asked to speak with his kallah. He revealed to her that he was posing as a simpleton and asked her not to reveal the truth to anyone.

top of the CLASS

Many were drawn to this distinctly holy man with a rare connection to Hashem and His Torah.

OBSCURED FROM THE PUBLIC EYE After the wedding, Rav Gershon attempted to learn with his new brother-in-law, but Reb Yisroel appeared not to comprehend a thing. Rav Gershon told his sister that she had every right to ask for a divorce. “If you don’t want to, I will buy you a horse and you can travel with him to the place of his choice.” To have his am ha’aretz brother-in-law live near him was causing him too much shame. The young couple set up their home near the Carpathian Mountains. Reb Yisroel spent his days in seclusion among the mountains. He fasted all day, and when he was ready to eat, he dug a little hole in the ground where he would place some flour and water to be baked from the heat of the sun. Two or three times a week, his wife would come to him with their horse and wagon, and he would dig earthen clay which she would then take to the city to sell so she could sustain herself with the profits. His days were spent in mindful solitude. The native bandits who ran wild in the area noticed the special personage in their midst. They witnessed miracles that Reb Yisroel experienced as he walked about immersed in thought, oblivious to his surroundings, and regarded him with awe. After seven years of solitude, Reb Yisroel and his wife returned to Brodt. When Rav Gershon Kitover saw his sister once again, he asked her where they had been. “We traveled from city to city and had many tzaros,” she responded, playing along with her husband’s concealment. Rav Gershon felt sorry for her and helped them settle near his home, using the Baal Shem Tov as a servant. Soon, Rav Gershon felt

celebrate your graduate with Rosier

TOWN SQUARE MALL 77 RT 59 845.290.6148

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 137 www.themonseyview.com / 845.600.8484


his brother-in-law was not capable of even basic tasks, and he sent them to live in a village not far away. Here, Reb Yisroel achieved much greatness. He built a secluded hut in the forest where he davened and learned all day and night, returning to his home only on Shabbos.

GLORY REVEALED At home, his wife took care of the finances. Often, guests would turn up and she would send for her husband, who would come from the forest and behave as a simple person would, tending to the guests’ menial needs. One Tuesday, after being served a meal by Reb Yisroel, a visitor — a talmid of Rav Gershon Kitover, who was on his way to his rav — asked his host to prepare his horse. Reb Yisroel hurried to oblige. He turned to his guest while he was getting ready to leave and asked, “What would happen if you were to be here for Shabbos?” The guest chuckled and parted. Soon, one of his wagon wheels broke, and he retraced his path to his host. He was on his way once again when the wagon itself broke, and he was thus forced to return a second time. Wednesday, Thursday and Friday passed in a similar manner, with various deterrents coming up, until the visitor realized he had no choice but to remain with Reb Yisroel in the village for Shabbos. The guest could hardly entertain the thought of spending Shabbos with this poor villager. Though he noticed his hostess baking yud-beis challos according to the lofty minhag and was surprised to discover that his host had a mikvah for him to immerse in, he was still disturbed. Soon, Shabbos came and Reb Yisroel was still not around; he was davening Mincha and Kabbalas Shabbos in his solitary hut in the forest. When he came home, he greeted his guest with a warm gut Shabbos and positioned himself in front of the wall as if he were davening. Reb Yisroel honored his guest

138 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

Matzeivah of the Baal Shem Tov (before restoration in 2006-2008).

with Kiddush, for he knew that if he made his usual fervent Kiddush, his piety would be discovered. His wife sat near him at head of the table, in the way of simple villagers. While the Shabbos meal was served, Reb Yisroel asked his guest to share some divrei Torah. It was Parshas Shemos and he simply repeated the story of Galus Mitzrayim, as if he were talking to a true simpleton. After the seudah, Reb Yisroel prepared a bed for his guest near the table. In the middle of the night, the guest awoke and was startled to see large flames coming out of the oven. Running over to investigate, he saw an otherworldly light. In great fright, he fell backward and fainted. The Baal Shem Tov revived him and told him, “You should not have looked at something you were not given permission for.” This truly baffled Reb Gershon’s talmid. On Shabbos morning, Reb Yisroel returned from his hut and made Kiddush with his customary devotion. This time when he asked his guest to repeat divrei Torah, the guest, truly puzzled as to who his host really was, explicated a Chazal with a peshat. The Baal Shem Tov responded with an additional peshat. After davening Mincha in the forest hut, the Baal Shem Tov arrived home for shalosh seudos and began to expound upon Torah secrets, pearls previously unheard.

On Motzei Shabbos, Reb Yisroel made Havdalah, and before parting, bade his guest not to repeat what he had seen to his teacher, Rav Gershon. Instead, he should go to the great talmidei chachamim of the city and tell them, “There is a great light in the vicinity of your kehillah. It is appropriate for you to approach him and bring him to your city.” When the people of Brodt heard these words, they realized the visitor must be referring to the Baal Shem Tov. All along, there had been subtle questions and interesting mannerisms that they had observed, and now it all began to make sense. The Yidden soon made their way toward the village. The Baal Shem Tov, seeing them approach, left his home and set out to meet them in the forest. The crowd prepared a seat of twigs and leaves from the forest trees and sat Reb Yisroel upon it. The Baal Shem Tov repeated divrei Torah, and the Yidden accepted him as their rav. Thus was the start of the exposure of this holy tzaddik. The Baal Shem Tov was then 36 years old. Through various twists of fate and revealing episodes, the Baal Shem Tov’s greatness continued to be recognized. Many were drawn to this distinctly holy man with a rare connection to Hashem and His Torah. They became staunch talmidim


and chassidim, following him in his unique approach, and later, perpetuating his legacy. As the years wore on, Reb Yisroel continued to apply his exceptional capacity to serving his Creator. He focused all his fervor, piety and devotion to spiritual growth, branding chassidus as a way of drawing near to Hashem.

SHINING

student

SUNSET HUES On the first night of Shavuos 5520, the Baal Shem Tov remained awake along with his followers and repeated divrei Torah on the Tikkun Leil Shavuos. Early in the morning, he told them that he was about to pass away. He instructed Reb Leib Kessler and another chassid from the Chevrah Kadisha to handle his kevurah. He demonstrated on his own body simanim so they would know when the time of yetzias neshamah had come. He asked for a minyan to come daven with him and stated, “I want to speak a bit more with Hashem.” When his talmid Reb Nachman Horedenker went to shul to daven and say Tehillim on his behalf, the Baal Shem Tov commented, “It is for naught. If I were able to enter in the doorway that I am accustomed to [in the upper spheres], he would be able to accomplish…” The people of the city came to wish him a gut yom tov, and the Baal Shem Tov responded with divrei Torah. During the yom tov seudah, the Baal Shem Tov asked for a large jar of honey, and his assistant brought a small one. “On my yom hamaves I have no control,” he said. “Even my meshares cannot follow my wishes.” “Until now,” the Baal Shem Tov said to the assembled, “I have done chesed with you. Now I ask that you do chesed with me.” He stood up, but first commented that both his clocks would surely stop during his petirah. As he went to wash his hands, his chassidim saw that one clock had stopped moving! They tried to turn the Baal Shem Tov away so he wouldn’t notice, but the Baal Shem Tov called out, “I know the clock has stopped. I’m not worried about myself. I know I will go out of this doorway, straight through the next doorway [of Gan Eden].” He returned to his bed and a minyan began to recite Vehi Noam. The Baal Shem Tov repeated divrei Torah. Then he lay down and sat up, lay down and sat up again, a couple of times. Finally, he asked to be covered with a sheet. His entire body shook, the way it did when he would daven Shemoneh Esrei. When he lay still for the last time, the chassidim noticed that the small clock had stopped moving as well. The holy Baal Shem Tov passed away on Shavuos, at the age of 61, bequeathing his legacy to myriads of disciples and chassidim who have striven throughout the ages to water the roots of Torah and chassidus into a colorful, flowering garden of avodas Hashem.

When he lay still for the last time, the chassidim noticed that the small clock had stopped moving as well.

These anecdotes are brought down in the Shivchei HaBesh”t.

celebrate your graduate with Rosier

TOWN SQUARE MALL 77 RT 59 845.290.6148

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 139 www.themonseyview.com / 845.600.8484


SIMILAC® INTRODUCES THE FIRST AND ONLY BADATZ-CERTIFIED INFANT FORMULA IN THE U.S. Launch of Similac Advance Lamehadrin™ marks entry into the U.S. kashrus market, providing leading infant nutrition products to orthodox Jewish families Similac infant formula, an Abbott brand and leader in infant and toddler nutrition, is launching Similac Advance Lamehadrin, the first and only Badatz-Certified (Cholov Yisroel) infant formula registered in the U.S., considered the most universally-accepted certifying agency for those seeking the highest level of kosher certification. Good nutrition helps build the foundation for a child’s ability to learn, grow and thrive. For babies, the best nutrition is breast milk – but for moms who need or choose to use formula, Similac Advance Lamehadrin offers a unique blend of DHA, ARA and Vitamin E to help support babies’ growth and development. It is also gluten free and palm olein oil free. The Similac Advance Lamehadrin launch marks a new partnership between Abbott and Kayco, America’s largest manufacturer and distributor of kosher foods, including iconic brands like Gefen, Kedem, Haddar, Glicks and other leading kosher brands. Similac Advance Lamehadrin also has Orthodox Union certification. “Today’s Orthodox families are looking for the highest quality kosher products,” said Charles Herzog, Vice President, New Business Development and Purchasing at Kayco. “We are thrilled that Similac is the first infant formula brand to enter the U.S. kashrus market and that we can help bring this important product to the Orthodox community. It makes purchasing nutritious kosher infant formula convenient.” Similac Advance Lamehadrin infant formula is for baby’s first 12 months of life and sold in 30.8 oz. (900 g.) cans. Similac Lamehadrin Toddler Drink (Vanilla) is available for children 1224 months old, and also sold in 30.8 oz. (900 g.) cans. Both products can be purchased at local kosher retailers in New York, New Jersey, Florida, California and Illinois, as well as online at Amazon.com.

140 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


celebrated MILESTONE

DRESSING YOUR WINDOWS. IN STYLE. WINDOW COVERINGS FOR THE MODERN HOME.

celebrate your graduate with Rosier

flairdesignstudios.com

TOWN SQUARE MALL 77 RT 59

BRINGING THE SHOWROOM TO YOU! • 845.222.8814 • ZISHA AZRYLEWITZ

845.290.6148

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 141 www.themonseyview.com / 845.600.8484


This is a

crosswalk

(it’s not just a marking on the road )

Wa it, what is a crosswalk? A c ro s swa l k i s a pat h ac ro s s a road m a r ke d fo r pe d es t r i a n s to c ro s s t he road .

For drivers: so, what do I need to know?

For pedestrians: s o, w h at d o I need to k now ?

By law, drivers must yield the right-of-way to pedestrians if a pedestrian is in or entering the crosswalk, or if there is potential danger to the pedestrian.

Drivers must yield the right-of-way to pedestrians in the crosswalk. If there is no crosswalk, by law, a pedestrian must yield the right-of-way to all vehicles on the roadway.

Be Kind: Yield and give pedestrians a head start (5 seconds) to enter the crosswalk.

Be Kind: Wait for the car to yield, and only

Be Careful: When a car has stopped to permit a

Be Careful: Never run suddenly off the sidewalk into the crosswalk in a way that doesn’t give the driver a chance to yield. It’s against the law and will put you in great danger.

pedestrian to cross the road, the drivers of any other cars approaching should not overtake and pass the stopped car. It’s against the law and will put the pedestrians in great danger.

Note: Drivers who fail to obey can be fined up $150.00 (first offense) and 3 points on your driver’s license.

spon sore d by :

then start crossing the road.

N o te : Pedestrians who fail to obey can be fined a $150.00 fine.


GOOD ENOUGH IS GOOD ENOUGH ‫ מגילת רות‬TEACHES US TO BELIEVE IN OURSELVES By: Shiffy Friedman ONCE WE’VE FINALLY reached the finish line with luscious cheesecakes in the refrigerator and beautiful blossoms adorning our homes, the question that begs to be asked is, “What is the essence of Shavuos?” Yes, fulfilling our duties in keeping up the customs of the day is important, but what deeper message does this glorious yom tov offer, one that lingers long after the last crumbs have been wiped off the pastry trays? A quick glimpse into Megillas Rus offers

144 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


LOVE

If you want to be the mother of Moshiach, a part of the exalted nation, start telling yourself that you’re a woman of valor.

Your Birth Experience

Calm. Caring. Confident. Cultivating an empowered labor and birth experience.

@flairdesignstudios

us noteworthy food for thought that encapsulates the essence of this exalted day, a takeaway message that will leave us feeling inspired for a long, long time. From the heroine of Shavuos, Rus, we learn about our inner emotional world and how desperately we Jewish women want to be good. Too often, we feel that we’re not good enough — not a good enough wife, not a good enough mother, not a good enough Yid. Only one source of encouragement, though, can help extricate us from this alltoo-familiar place: the Torah. Several times throughout the megillah, Rus was asked the odd question, “Lemi hana’arah hazos?” Whose is this young woman? Who is she? Where does she come from? Strangely enough, the question was asked by people who were closely familiar to her. Boaz was the first person to make this inquiry in Megillas Rus. Despite being aware of her background, Boaz asked his servant, “Who is this young woman?” The entire city had gone out to greet Rus and Naomi. Didn’t Boaz already know the answer? Later, when Rus entered Boaz’s tent, he asked once again, “Who are you, my daughter?” This was the woman to whom he’d spoken that very afternoon, the one for whom he offered bales of wheat at no charge. And, strangest of all, when Rus returned to her motherin-law’s tent the next morning, the question Naomi asked was, “Who are you, my daughter?” In Meshivas Nafesh, his commentary on Megillas Rus, Rav Yoel Sirkus, zt”l, offers an insightful explanation on these seemingly strange questions, which contain deeper layers of meaning. Often, he writes, a woman stands at the mirror and asks herself, “Lemi hana’arah hazos?” Who is this woman staring back at me? What am I meant to be doing in this world? Am I a good wife? A good mother? If I were a good person, wouldn’t only good things happen to me? Why is my life going the way it’s going? Maybe I’m not worthy of experiencing joy in this world?” These thoughts come to us, the Meshivas Nafesh says, when we don’t feel good about ourselves, especially so when we’re faced with a challenge. When Naomi returned to her homeland after having spent a few years in Moav, the gossip mongers asked, “Is this Naomi? Did you see how she looks?” And what was her reaction to their comments? “Don’t call me Naomi (pleasantness),” she responded. “Call me Mara, for Hashem has dealt bitterly with me.” If I were truly the pleasant Naomi, her words implied, I would have had a pleasant life, but since my life is so bitter, it must mean I’m not a good person, after all. It’s no news that we women tend to be hard on ourselves. How often does it happen that we berate ourselves for life’s circumstances, that we attribute our challenges to our not being good enough? Like Naomi, we start to wonder about our identity. We stand before our reflection and wonder who we are indeed. This very same question was posed to Rus, the Moabite princess

LABOR

OF LOVE Malky Breuer CD(DONA) CeRtifieD DOulA

845.362.3480 • 845.270.4330 malky@mbdoula.com j References Available

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 145 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Socks that stay on your feet. Camp socks with labeling so they can’t get lost!

Marker included!

Special heel write-on area!

146 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

who ended up being the forebearer of Moshiach. She, too, was asked about her identity. Both Boaz and Naomi questioned her sincerity, wondering aloud if this young woman who’d seen it all was actually ready to forsake her past for a restricted way of life. Was she truly ready for this? Was she a good person after all? And Rus, in her sincere piety, answered simply, “I am Rus, your friend. In all honesty, I, myself, don’t know who I am. I don’t know how righteous I am. If I would be a true tzadekes, I should have been married by now, I should have had parnassah and good health. Perhaps you can tell me who I really am?” Despite her desire to be good, Rus, too, struggled with feeling positively about herself. At that moment, Boaz said to her, “You are not amisecha, a servant, but from the Imahos. Royalty will still descend from you because you know what it means to be a woman of valor.” Indeed, several generations later, this couple’s descendant, Shlomo Hamelech, composed his poetic dedication to the woman of valor based on these beautiful words that his greatgrandfather had said to his great-grandmother in a watershed moment — a moment in which Rus absorbed a message that each of us Jewish women must live by in order to truly thrive. Stop seeing yourself as a servant, Boaz chided Rus. Stop seeing yourself as no good, as not good enough. If you want to be the mother of Moshiach, a part of the exalted nation, start telling yourself that you’re a woman of valor. If a woman believes that she’s unworthy to stand before Har Sinai and accept the holy Torah from Hashem, there’s no better time than now to realize that the words of Eishes Chayil were written for her. Indeed, the Ben Ish Chai writes that the word “mi” in “Eishes chayil mi yimtzah” has the numerical value of 50, which corresponds to the 50th day of sefirah: Shavuos. On this yom tov, dear sisters, Hakadosh Baruch Hu wants us to come closer to the mountain, to allow the words of Torah to seep into our beings, to see ourselves as the women of valor who we truly are. On Shavuos, we find this identity within. We Jewish women are inherently good, beautiful inside and out. And if we don’t believe it ourselves, a beautiful midrash on Matan Torah establishes this fact for us: “Yavo tov veyakabeil tov mitov latovim,” the Midrash says. Let the good one — Moshe Rabbeinu — come and accept the good — the Torah — from the Good One — Hakadosh Baruch Hu — for the good ones — us, Bnei Yisroel. Hashem asks us, “Do you think I would give away my prized possession to a nation that is anything other than good?” On Shavuos, when we get a chance to ponder the heights Rus reached once she believed in her greatness, we have the opportunity, too, to absorb the essence of the day, to realize that by virtue of being a member of the Am Segulah — and that Hashem chose each of us as recipients of His sacred gift — we possess a unique greatness as well. No matter how imperfect the cheesecakes turns out or the amount of times we lose it with the children during these hectic days, Hashem wants us to remember that we’re good enough — good enough as wives, mothers and human beings. Good enough to qualify as a member of his Chosen Nation. With this euphoric feeling in our hearts, may we be blessed with a truly joyous Kabbalas HaTorah!


shop.save.smile. _____________________________________________________

_____________________________________________________

Chrysler Pacifica $319/month+tax Toyota Camry $199/month+tax Toyota Rav 4 $219/month+tax Pacifica Touring L : leather, power sliding doors, power trunk, bluetooth, backup camera, alloy wheels, auto headlights, blind spot monitor, parking assist, 7 or 8 passenger seating. lease terms are 36 months with 10K miles per year (requires lease conquest or loyalty) Toyota Camry LE: bluetooth, backup camera, alloy wheels, auto headlights , radar cruise control, lane keeping assist. lease terms are 36 months with 10K miles per year Toyota Rav 4 LE AWD: all wheel drive, bluetooth, backup camera, radar cruise control, lane keeping assist. lease terms are 36 months with 10K miles per year

_______________________________________________

845.363.8600//sales@westmountleasing.com

- easy returns - price match guaranteed - refer your friend and receive $100 -

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 147 www.themonseyview.com / 845.600.8484


PURE GOODNESS:) For All Your Chocolate Needs! Cocobliss Specialty Chocolate arrangements Milchig/Parve Fresh Halva Pardes Chocolate Canadian Truffles Chocolate pops, Logs, and Bark

Everything Fresh For Shavouos!

CB//845-274-4196

s c lu i v

!•Ex

Open Daily From 8:00-10:30 pm All Other Times Please Call (845)-445-8288, 50 Reagan Rd. New Square N.Y. 10977

r a p pi

candy wrapper

G if t

W

e

ng

candy wrapper

‫מעכטיגע‬ ‫יום טוב‬ ‫פעקל‬ ‫לכבוד יום טוב‬ ‫שבועות תשע"ח‬ ‫דריי‬ ‫אויסגאבעס‬ ‫וועלכע וועלן אייך‬ ‫האלטן געשפאנט‬

‫דריי טעג יום טוב‬ 148 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Spelt deserves a chance. Spelt finally gets the breakthrough of the century. Savory Spelt baked goods are made with 100% organic spelt flour. For the first time, you don't have to compromise health for taste. Try the Savory Spelt line of bread, bagels, challah, rugelach, cakes, and cookies that are always fresh and tasty.

845.352.7473

Available at:

Monroe: Monroe Health Food 845.781.8114, HealthWay Shop 845.781.8181, Health Wise 845.782.2001, Williamsburg: Supreme Health 718.640.1650, Healthy Choice 718.218.7151 Monsey: Rise Wellness 855.747.3454


In Full

Bloom

150 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Notable Gardens of the World Compiled and Photographed By: Sarah Einhorn

Now that spring is finally upon us, I can’t help but take in all the magnificent flowers and blossoming trees. With Shavuos, a yom tov centered on flowers, just around the corner, I like to revisit the unique gardens I’ve been to during my travels. Here are three gardens I visited and photographed, each special in its own right.

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 151 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Green Animals Topiary Garden It is hard to believe that all the sculpted bushes in the Topiary Gardens are made of real greenery. The sculptures are so authentic that you can’t help but wonder if they’re made of plastic! However, the gardeners on site pruning and weeding the gardens assure you that the sculptures are very real. Green Animals Topiary Garden is the oldest and most northern topiary garden in the United States. A selfsufficient estate in Newport, Rhode Island, it features formal topiaries, vegetable and herb gardens, orchards,

152 / THE MONSEY VIEW

and a Victorian house overlooking Narragansett Bay. Alice Brayton made the estate her permanent residence in 1939. When she died in 1972, it was left to the Preservation Society of Newport County, the organization that owns the famous Newport Mansions. However, the focus here is not on the house, but on the extraordinary garden that features 80 pieces of topiary, sculpted into the forms of animals, birds, geometric figures and ornamental designs. The sculptures are made of California privet, yew and English boxwood.


THE MONSEY VIEW / 153


Keukenhof Timing is everything when it comes to visiting the world’s largest bulb garden. Keukenhof is only open for two months a year, from the end of March until the end of May, and is a one-of-a-kind garden that is worth a trip from anywhere. Touring Keukenhof Gardens takes about five hours. Each year, during tulip season, nearly a million people from around the world flock to Keukenhof to see the most amazing bulb garden in the world. Within the park there are acres upon acres of formal flower gardens, a man-made lake and meandering streams. The park is awash with the sights and scents of blossoming flowers, and charming little paths and bridges add a special touch to the beautiful flower displays. There are more than 7 million spring bulbs with 800 different varieties of tulips spread over the 79 acres, and in addition to the tulips, there are many other bulbs planted, such as the narcissus, hyacinth, crocus and anemone. There are also four indoor pavilions on the grounds of Keukenhof. Named for members of the Dutch Royal Family, each pavilion is dedicated to special types of seasonal flower displays. Throughout the park’s eight-week showing, the indoor exhibitions change weekly. Top bulb growers from across the Netherlands display their flowers in a competition, and prizes are awarded for a wide range of categories, including presentation and flower quality. The thirty horticulturalists employed at the park are constantly weeding, trimming and maintaining the gardens. They begin planting in October and work to maintain the gardens until the season is over.

154 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Wow! All that coming from my bag?

nI

s O ur Go

al Yo

ur

S a t i s fa c ti o

100 Rt. 59 Monsey NY. 10952

Phone: 845.371.7365 | Fax: 845.371.7368 Email: order@redelicioussupermarket.com


Boston Public Garden The Boston Public Garden in Boston, Massachusetts, is a formal garden located across the street from Boston Common, the city’s public park. The garden is beautifully kept by caring citizens through the Friends of the Public Garden Association. Dating back to 1838, the garden was the first public botanical garden in America. The garden is masterfully designed with trees planted from countries all over the world. The trees have name tags and relevant information hanging from them. The Duckling Sculpture at the corner of Beacon and Charles is extremely popular. The statue is based on Robert McCloskey’s 1941 bestseller Make Way for Ducklings, the bronze figures represent Mrs. Mallard and her eight ducklings. From early April to late September, Swan Boats are open for visitors to enjoy in the lake. These boats were first designed in 1877 and have been gliding along the lagoon ever since. The boat moves along at 2 mph, circles the island and goes under the bridge. We visited the garden on a warm fall day. The flowers in the garden were not in bloom anymore, but the trees and the design were noticeably beautiful. Entrance to the garden is free and is definitely worth a stop when visiting Boston. Sarah Einhorn’s website, beentheredonethattrips.com, features trip recommendations to suit all ages and stages. The attractions are listed by trip type or by location. She has visited all attractions personally before writing about them.

156 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


First A nn i

y Surprise sar ! r ve

Free Shavuos treats included in your order. Shop more; get more!

Surprised?

Another way for us to reach our goal; Customer Satisfaction!

nI

s O ur Go

al Yo

ur

S a t i s fa c ti o

100 Rt. 59 Monsey NY. 10952

Phone: 845.371.7365 | Fax: 845.371.7368 Email: order@redelicioussupermarket.com


juice ; thought

carrot protects against cancer, strong antioxidants, high in vitamin, and minerals

845.352.7473 • 455 ROUTE 306

INFO@RISEWELLNESS.NET • RISEWELLNESS.NET

158 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

In an overwhelming display of warmth and unity, Yeshivas Ohr Reuven held its 26th Annual Dinner May 13th at the Sheraton Mahwah Hotel. The capacity crowd of over 600 Yeshiva faculty, parents, alumni and friends gathered to celebrate the achievements of this remarkable mosad. The Dinner Chairman, Rabbi Chaim Silver opened with introductory remarks and lent the evening a parent perspective on the ahavas Hashem, Ahavas haTorah, and ahavas Yisroel the Yeshiva imbues in each of its Talmidim. The Rosh HaYeshiva, HaRav Bezalel Rudinsky, Shlita, spoke of the Yeshiva’s

commitment to the Talmidim and how the Torah learned must go with them, wherever their lives may lead. In a special “Kesser Rabbanus” Smicha presentation, Five Talmidim (pictured above) were awarded Smicha from the Rosh HaYeshiva. The Yeshiva Smicha program rabbeim – Rabbi Yisroel Gottleib, Rabbi Sapperstien, Rabbi Zev Fuchs, and Rabbi Eliyahu Wincelberg, were on hand for the presentation. The evening’s honorees included Mr. and Mrs. Ami Schwab as Guests of honor, Mr. Zev Feder as Alumnus of the Year, and Rabbi And Mrs. Aaron Spivak received the Hakaras Hatov Award.


Always something unique at Redelicious!

!‫א גוט יום טוב‬

nI

s O ur Go

al Yo

ur

S a t i s fa c ti o

100 Rt. 59 Monsey NY. 10952

Phone: 845.371.7365 | Fax: 845.371.7368 Email: order@redelicioussupermarket.com


AFTER A FULL YEAR OF WORK, the renovations on my neighbor Raizy’s house were nearing completion and the moving day was set. With the end finally in sight, Raizy was gearing up for the daunting task ahead of her. She was prepared and even excited to spend the first few weeks unpacking and getting the house back in order. She knew exactly which rooms she needed to do and in which order she would do them. Being that there were just a few weeks until Pesach, she would start with the Pesach kitchen, move on to the regular kitchen, then the bedrooms and finally the dining room, which they wouldn’t be using until yom tov. One space Raizy was relieved not to have to include on her list was the basement playroom. The basement had been left untouched during construction, and all she had to do was clear the room from some boxes they had stored there, and it would be good to go. Or so she thought. One morning, Raizy went down to the playroom to put something away, and upon opening the closet door, encountered a nasty surprise. The workers, presumably needing access to the walls behind the toy closet, had emptied all of its contents and then simply stuffed everything back inside. Panicking, she quickly called me,

160 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

because although she knew she didn’t have the time to add another major job to her carefully scheduled plan, she also knew she wanted the playroom done right. The toy closet has the distinction of being the most difficult to maintain. This is, for the most part, due to the fact that most of its users are below the age of ten and generally not that inclined toward cleanliness. If the closet is organized in a simple, kid-friendly way, the likelihood of its staying neat will be exponentially higher. This means each set of toys should have its own clearly labeled container. For households with very young children, I like to label the containers with a picture of the toy for those who cannot yet read. Grouping similar sets together, which can seem like a good idea when you want to save on containers, just confuses the kids and will make it harder to clean up. The only category I suggest using one big box for is baby toys, simply because it is most efficient since it is generally the mother who takes those out. When buying containers, it is very tempting to save money and keep toys in the boxes they came in or use spare containers you already own. I find that, in addition to them not looking as nice, this takes up much more space, as you cannot easily stack assorted boxes


the way you can containers that are from the same set. The containers I like to use for toys are the same ones I recommended for the utility closet — clear containers with a latch on either end. These are the best choice in any closet where you will have stacks of containers, as you can open the lid to put something away without having to mess up the whole pile. I do not recommend using baskets or containers without covers. In addition to not being stackable, these tend to invite clutter as most kids would rather just drop their things into a basket than look for the correct container. The only exception I make is for one (very small) basket on the edge of a shelf. This basket is for small game pieces that are found around the house when you do not have the extra minute to figure out to which game they belong. Once a week you can empty this basket into the appropriate containers. Board games and puzzles are the only toys that I like to keep in their own boxes. Instead of storing them in horizontal stacks, a brilliant idea I learned from my home management teacher in high school is to stand them up vertically, as you would a book. This enables the kids to choose a game without worries of the entire stack of games tumbling down along with it. Another option for board games is to store all the boards on a pot lid rack, and then keep the corresponding game pieces in small containers alongside it. The same idea works well for wooden toddler puzzles. As you’re putting the containers into the closet, have in mind which toys each of your children plays with the most. Keep these toys on the most accessible shelf for each child’s height. Any toy that you do not want the children to play with unsupervised should be stored on the top shelf, which ensures they will have to ask to have it taken down for them. If the closet is tall, and you have no choice but to keep toys higher than arm’s reach, you

can keep a foldable step stool at the bottom of the closet. This will help the kids get to the toys on higher shelves without having to climb up and risk injury. Large toys, such as doll carriages and large trucks, can be stored on the floor or any shelf that is roomy enough. It is preferable for these items not to be kept at eye level as, unfortunately, this will not be your best-looking shelf. When I speak to my clients to hear feedback months after we finish organizing, the one thing they all have in common is the shock that their toy closets stayed so neat. They all make the same mistake in assuming that because it is the kids’ domain there is no hope. Yes, kids are less likely to care whether or not the house looks good, and therefore will not put in much effort into cleaning. However, I find that if the closet is done properly, in addition to being easy to maintain, it makes playtime so much more enjoyable that the kids actually want to keep it that way and will even initiate the cleanup. Chaya Dym is a professional organizer serving Monsey and beyond. Her years of experience in setting up all styles of homes with her trademark easily maintainable organization systems have earned her many satisfied clients.

Only $84

or

845-362-0252

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 161 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Win a free *see inside for details

©2017 ADVANCED NUTRITION BY ZAHLER INC • ALL RIGHTS RESER VED

*Picture shown is for illustration purposes only

Win!*

The World’s First Kosher Prenatal +DHA: Includes 300 mg of DHA, essential for baby's developing nervous system. Quatrefolic®, the Better Folate: Includes Quatrefolic ® bioactive folate (5-MTHF), the most absorbable form of folate. Balanced Blood Sugar: Includes Chromium Picolinate to help maintain healthy blood sugar levels.

Win a Bugaboo! Enter our raffle.

Look out for our Hey Baby stickers on our 1, 2, & 3 month supply Prenatal +DHA boxes. Complete our survery found inside the box to be entered in a raffle to win a single Bugaboo stroller of your choice. One winner selected every 3 months!

Congratulations to our previous Bugaboo winners! Jan 1st: Mrs. Neuman (Monroe, NY) | April 1st: Mrs. Reich (Monroe, NY) Be sure to participate; you can be the next lucky winner! Our next drawing will be held on July 1st, 2018

Only take it if it works.

Ask Zahler®

GMP

We formulate with superior vitamin sources for optimal absorption levels.

Digestive Health

Bone & Joint

Immune Support

Pick Me Up

Mind & Spirit

Heart Health

Advanced Health

General Health

Infant’s Health

Children’s Health

Women’s Health

877. ASK.ZAHLER

zahlers.com

Reproductive Health

Men’s Health

Reach Protein

Mini Shots


Careline Cosmetics Makeup applications Teeth whitening by Dr. Sue.

Now offering newest technology! Fat removal by ultrasound! Call for details.

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 163 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Cooperative Chinuch

I

In the words of Shlomo Hamelech, “Ein chadash tachas hashemesh — There is nothing new under the sun.” Indeed, many tips and ideas that were discussed until now are not necessarily new. Rather, the reason we discuss and present these ideas is to create an awareness, which will help us remain alert in different situations we have with our children. When we live with the proper awareness of chinuch, we can make sure to monitor whether things are getting better or worse and whether we are fulfilling our responsibility as the parents of our children. We cannot simply rely on the cheder or school systems to raise our children, even though our children spend so much of their time in a school setting. We need to develop a deep connection with our children, so that they will feel safe to share whatever is happening with them. When it comes to disciplining our children, there can sometimes be serious conflicts when parents disagree with the disciplinary actions that educators take against their child. In fact, many students sometimes complain about how terrible their rebbi or teacher is, and this often leads to misunderstandings and hostility. While we may wish to rush to protect our dear child, as parents, we cannot judge a situation based on our children’s upsetting statements. Of course, this discussion relates to reasonable and normal actions of educators. Rather than attacking the rebbi or teacher, we should simply sit with the child and listen carefully, without taking any sides or judging either the child or the educator.

164 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


When we listen without judgment, we help our children understand themselves, respect themselves and others, and build solid self-esteem. Once the child feels heard, we can try to present another perspective, suggesting what may have upset the rebbi or teacher. After such a discussion with a child, it is a good idea to share the exchange with the teacher and ask for his or her take on the situation. If there is an issue that must be resolved, the teacher will feel that it is being addressed. Teachers always appreciate responsible and caring parents who take an interest in what is happening with their child and make an effort to stay informed. However, parents must also be careful not to take this hands-on approach too far, since meddling and controlling parents who present their concerns as orders to their children’s teachers of-

The Maharal of Prague teaches us that we need to be b’shalom with ourselves, b’shalom with others and b’shalom with Hashem. Of course, it would be much easier simply to “install” all the required programs in our children so that they will know what they must do and will not disturb our plans. But that is not what Hashem wants; He wants us to be like Him and listen to the cries of our children, care for our children’s feelings, and develop the awareness to know how our children feel at all times. By emulating His ways — and fulfilling the words “mah Hu rachum af ata rachum…” — we become closer to Hashem. Another area of discipline that requires great awareness is understanding how to walk the fine line between helping our children have a sweet association with Torah and mitzvos while still giving them the guidance and correction they often need. It is normal for children to misbehave. In fact, children crave structure, and often, by misbehaving, they are actually asking us to give them structure and boundaries. Nonetheless, we don’t want to give guidance and boundaries in a way that will come across as harsh and demanding. I once heard from a chashuve menahel that there are 14 types of punishments, with the 14th being the worst of them all. He explained that the rebbi must make a cheshbon to figure out what type of punishment a child should receive. This decision should be based on what the child has done, what consequence he can handle, and what will make an impact on the child and help him become a better person. I never heard from the menahel what all the types of punishments are, but I believe the most important part of his explanation is to remember to punish in a way that will make an impact and help the child become a better person. Punishments that don’t accomplish bring no results and only leave a negative impact on

Hashem views each of us as a ben yachid, and so too, when dealing with children, must we view each child as our ben yachid. ten create a negative atmosphere and thereby turn the teachers against them and their children. AFTER THE BRIS of her child, a mother once asked an experienced mohel for instructions on how to care for the baby. “If you’re worried that your child needs Tylenol,” the mohel said, “perhaps it’s you who needs two tablets!” It is important to know that some issues can be ignored or require only a mild response. Sometimes it is our anxiety and emotions that cause us to blow things out of proportion, aggravating situations and creating issues where there were none.

the child. A rosh yeshivah once told me that when he was a young boy, his class once decided to skip secular studies. The principal was very angry, because that could have resulted in the school losing financial aid. He ordered all of the students to go, one by one, into the office of the Bobover Rebbe, zt”l. “When I went into the room,” the rosh yeshivah said, “the Rebbe looked at me and said, ‘You understand that you did not do the right thing. It was really reckless behavior. The existence of our yeshivah depends on your success in secular studies. Such are the rules, and you must obey them. For breaking the rules, you deserve a punishment. Come to me, and I will give you a potch.’” The rosh yeshivah related how he approached the Rebbe on shaky legs, scared of what was to come. However, when he stood in front of the Rebbe, the Rebbe gently put his palm on the boy’s cheek. “That is your potch,” the Rebbe said. “I hope that you have learned your lesson.” “That was the most powerful potch I ever received,” the rosh yeshivah said. “It was full of ahavah. I will never forget it.” The word ahavah — love — is gematria 13, just like the word echad — one. We must punish with true ahavah, and with the perspective that every child is our only child. According to the Baal Shem Hakadosh, Hashem views each of us as a ben yachid, and so too, when dealing with children, must we view each child as our ben yachid. When punishment is delivered in this manner, with true love and with an appreciation for each child, it will be accepted positively and will make an impact on the child. Moreover, a child who is fortunate to be disciplined in this manner will always remember that Hashem loves him, even when he makes mistakes, and this will inspire him to serve Hashem with a full heart. Please call Rabbi Dovid Steiman at 845445-7211 to purchase his CDs, invite him to lecture or to make an appointment.

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 165 www.themonseyview.com / 845.600.8484


EW E D NN A D DA S! O I T C LO N E W Keren 427 N Main St Hillcrest

Jacobs 2 Sansberry Lane New Hempstead

Goldman 12 Bridle Rd New Hempstead

Schwab 1 Brockton New Hempstead

Sofer 6 Pearl Dr Wesley Hills

Shipper 3 Van Winkle Wesley Hills

Nussbaum 3 Village Green Wesley Hills

Ishakis 10 Holland Ln Wesley Hills

Kirshenbaum 10 South Parker Forshay area

Miller 1 South Rigaud Spring Valley

Michalowitz 2 Merrick Dr Spring Valley

Huss 41 Yale Drive Spring Valley

Greenwold 47 Bluefield Unit 202

Brull 5 Elm Street Unit 411

Rosenberg 84 Francis Place Spring Valley

Lauber 25 (old 11) Vincent Rd Spring Valley

Weiss 1101 Parkview Dr Spring Valley

Rosenbaum 35 Decatur Ave Spring Valley

Tabak 7 Maple Terr Unit 201

Landau 18 Secor Street Monsey Lieder 22 Cameo Ridge Monsey Lefkowitz 136 Rock Hill Rd Off Old Nyack

Frankel 8 Gibbs Ct Monsey

Myski 1 Oak Glen Rd Monsey

N E W Margaretten 6 Olympia Monsey

Nagel 12 Caville Drive Off Old Nyack

N E W Lowy 8 Kaufman Ct Monsey

Weiss 10 Elyon Road Monsey

Helfgot 66 West Maple Monsey

Weiss 8 Horizon #304 Monsey

Sternberg 6 Carlton Lane Monsey

Gottdiener 50 Horton Drive Monsey

Rosenstock 78 College Rd Monsey

Frankel 207 Saddle River Cr. Quakenbush

N E W Weinstein 39 Summit Road Chestnut Ridge

Feder 33 Beckett Ct Chestnut Ridge

Cohen 6 Perth Chestnut Ridge

Ostreicher 14 Bluejay St Chestnut Ridge

Stessel 13 Cannan Road Chestnut Ridge

Braun 21 Gillman Ter. Chestnut Ridge

Rokeach 9 Ehret Dr South Monsey

Weiss 18 South Monsey South Monsey

Klein 2 Appleland Road Besen Pkwy

Schreiber 8 Eleanor Pl Airmont

Brezner 54 Regina Rd Airmont

Schwarcz 12 Twin Lakes Dr Airmont

Pinkasovits 4 Amanda Ct Airmont

Rosenberg 11 Trappers Way Pomona

Rosenberg 16 Chamberlain Ct Pomona

Fern 11 Balanchine Front on Darby Blau 20 Dale Rd Airmont

Horowitz / Chasidim 110 Overlook Rd Pomona

CALL US WHEN YOU NEED US

845.371.NEED 6 3 3 3 WWW.CHVRM.ORG


RENTALS TABLES

CHAIRS

BENCHES

MECHITZAS

COAT RACKS

Simplify your simcha preparations.

(845) 243-3212 hseventsny@gmail.com

rgmyhpa kkhv May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 167 www.themonseyview.com / 845.600.8484


By: Hadassah Steinman

What is Earth’s largest desert? The Antarctic Desert. Wait, what? Surprisingly, a desert is not characterized by cacti, sand and sun. Rather, a desert is an area that receives only a scant few inches of rain (or snowfall) a year, and then goes on to lose more than that amount of water through evaporation. This means that large areas of ice and very little snowfall, such as the entire continent of Antarctica, are in fact deserts. Cold, or polar, deserts, but deserts nonetheless.

The Antarctic Polar Desert at the South Pole, at about 5.5 million square miles, is the world’s largest desert — as well as the only desert that covers an entire continent — followed by the Arctic Polar Desert at the North Pole. Next on the list is the subtropical Sahara Desert, which covers 3.5 million square miles.

The Carcross Desert in Canada is sometimes considered the world’s smallest desert, measuring in at about one square mile. However, it is technically a series of sand dunes and not a desert, because its climate is too humid for it to be a true desert.

The Atacama Desert, located in Chile, South America, is the world’s driest desert and the only true desert that receives less precipitation than the two polar deserts. The Atacama’s rainfall averages at about 0.6 inches a year, though some years there is no rain at all.

Sahara, in Arabic, means desert. So Sahara Desert translates to… Desert Desert. The Sahara, in addition to being the largest hot desert, is also the hottest desert worldwide, and only Death Valley, California, has records of similar temperatures. The air temperature in Sahara during the hottest month averages at more than 104 degrees, though it gets considerably hotter in many areas. Even more severe are its surface sand temperatures, which can easily reach over 170 degrees!

The Aralkum Desert is the world’s youngest desert and only appeared from the 1960s and on. Not that you should expect new deserts to appear out of the blue (quite literally, in fact), but apparently, it would be wise to irrigate responsibly! When the Soviets built huge irrigation systems in the area between Uzbekistan and Kazakhstan, it depleted the water supply of the Aral Sea nearby, and soon, what was once a seabed turned into a… desert!

168 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


SURVIVAL IN THE DESERT

Hashem created every being with the ability to survive in its habitat. Here is just a sampling of the miracles of the desert:

The cape ground squirrel has a portable source of shade: its tail. When the sun gets too hot, it simply lift its tails, and voila! It’s in the shade.

The fennec fox of North Africa has very large ears with loads of blood vessels, which allows the animal to easily rid itself of excess heat, as well as hair on the soles of its feet to protect it from the intense heat of the sand. Then, to help it combat the cold desert nights, the fennec fox is covered in a thick layer of fur that keeps it nice and warm until morning.

Sandgrouse, desert birds found in Asia and North Africa, have feathers that act like sponges, which help them carry water to their young.

The meerkat, another African wonder, has black circles around its eyes to absorb the sunlight, which allows them to be somewhat less blinded by the sun.

And, no, we won’t forget about camels, which are incredible desert animals. In addition to their humps that store excess fat, camels also have wide feet to help them stay steady in the shifting sand, as well as hair in their ears, two rows of eyelashes (and three eyelids) and closable nostrils that help keep the sand out.

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 169 www.themonseyview.com / 845.600.8484


170 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Attention boys and girls! The Monsey View invites you to join an exciting and meaningful Tehillim contest. To enter, recite your designated amount of Tehillim each day of Shavuos.

‫לכבוד די יום טוב שבועות קומען מיר ארויס מיט א ספעציעלע‬ ‫פראגראם אויסצונוצן די ימי השבועות מיט’ן זאגן קאפיטלעך תהלים און‬ ‫דערביי וועט מען באקומען מתן שכרה בצידה אינאיינעם מיט א‬ .‫ווערטפולע גורל פאר יעדער וואס איז זיך משתתף אין אונזער פראגראם‬ ‫צו נעמען א חלק אין דער פראגראם דארף יעדער קינד זאגן א‬ .‫באשטימטע צאל קאפיטלעך יעדן טאג פון יום טוב‬

Under age 6: one kapitel ‫ איין קאפיטל‬:‫אונטער זעקס יאר אלט‬

Age 6: three kapitlach ‫ דריי קאפיטלעך‬:‫ יאר‬6

Age 7: seven kapitlach ‫ זיבן קאפיטלעך‬:‫ יאר‬7

Age 8: eight kapitlach ‫ אכט קאפיטלעך‬:‫ יאר‬8

Age 9: nine kapitlach ‫ ניין קאפיטלעך‬:‫ יאר‬9

Age 10: ten kapitlach ‫ צען קאפיטלעך‬:‫ יאר‬10

Age 11: eleven kapitlach ‫ עלף קאפיטלעך‬:‫ יאר‬11

Age 12: twelve kapitlach ‫ צוועלף קאפיטלעך‬:‫ יאר‬12

In addition to the immeasurable rewards and the satisfaction it will give you, every participant of this contest who submits a completed chart after Shavuos will be able to go into Toys 4 U to choose from a selection of prizes! Furthermore, each participant will enter an exciting drawing! The winning ticket will be the lucky winner of a walkie-talkie set!

‫אין צוגאב צו די אומצאליגע זכותים און הנאה וואס מען‬ ‫ וועט יעדער וואס פילט אויס דער צעטל נאך‬,‫באקומט‬ .‫ און באקומען א מתנה‬Toys 4 U ‫שבועות קענען אריינגיין צו‬ ‫אויך וועט מען אריינגיין אין א גורל צו‬ .Toys 4 U ‫ פון‬walkie-talkie set ‫געוואונען א‬ ‫לע"נ הרה"ח ר' משה ב"ר יצחק ע"ה‬ ‫ נפטר ביום ב' דשבועות תש"מ‬-

Bring in your completed charts to Toys 4 U by Sunday, May 27, to claim your prize. ‫ ב' דשבועות‬- ‫מאנטאג‬

‫ א' דשבועות‬- ‫זונטאג‬

‫ ערב שבועות‬- ‫שבת‬

‫קאפיטלעך‬

‫קאפיטלעך‬

‫קאפיטלעך‬

_____________________

_____________________

_____________________

Kapitlach

Kapitlach

Kapitlach

2nd day of Shavuos

1st day of Shavuos

Erev Shavuos

Bonus! Check here [ ] if you have completed the entire Sefer Tehillim over yom tov, and get an additional entry into the drawing.

Name:_______________________________________________________________________________________ Phone Number:_______________________________________ School or Talmud Torah:____________________________________________________________________________________ Age:__________________________________

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 171 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫ערשיטערט און צובראכן‪ ,‬אבער אויך מיט דער פעסטער‬ ‫החלטה אז מיר זענען ממשיך‪ ,‬מיר גייען זיך נישט לאזן‬ ‫פארפירן פון שלעכטע געפילן און ווערן געקלאפט און געפאלן‪,‬‬ ‫מיר גייען אנגיין ווייטער מיט א שטארקקייט און שטייגן פון‬ ‫אונזערע נסיונות‪.‬‬

‫א נייע שטוב‬ ‫די ערשטע שטיק צייט פון די פטירה‪ ,‬האט מיין גרויסע‬ ‫מיידל איבערגענומען די לייצעס אין די הענט‪ .‬פונקט ווי‬ ‫איר מאמע‪ ,‬האט זי געפירט די שטוב מיט געניטקייט און‬ ‫איבערגעגעבנקייט‪ ,‬אז יעדער האט דאס באוואונדערט‪ .‬קוים‬ ‫א פופצן יעריגע מיידל‪ ,‬אבער זי האט געהאלטן דעם שטוב‬ ‫ריין און מסודר‪ ,‬זיכער געמאכט אז עס איז דא וואס צו עסן אין‬ ‫שטוב און יעדער האט וואס אנצוטון‪ ,‬דאס אלעס אין די זעלבע‬ ‫צייט וואס זי האט מיטגעהאלטן די לימודים אין סקול‪ ,‬עס איז‬ ‫געווען הפלא ופלא און איך האב געשעפט הויפענעס נחת פון‬ ‫איר‪ ,‬הערנדיג אזעלכע גוטע גריסן‪.‬‬ ‫די וועלט קען דאך אבער נישט בלייבן שטיין‪ ,‬און א איד‬ ‫דארף זיך כסדר רוקן ווייטער‪ .‬צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ‪,‬‬ ‫דער טאג איז געקומען און איך האב זיך ווידער דערזען ביים‬ ‫פרק האיש מקדש‪ ,‬זיך גרייטנדיג ווידער אויפצושטעלן מיין‬ ‫צובראכענע שטוב און אנהויבן אלעס פונדאסניי‪.‬‬ ‫אזוי ווי עס גייט צו ביי אזא שידוך‪ ,‬האב איך פארברענגט‬ ‫מיט די קינדער פון מיין כלה‪ ,‬געשמועסט מיט זיי און‬ ‫פארברענגט מיט זיי‪ .‬זי האט שוין געהאט א פערצן יעריגער‬ ‫בחור'ל און איך האב אים פארהערט‪ ,‬געשמועסט מיט אים‬ ‫איבער די ישיבה וואו ער לערנט און פראבירט אנצוקניפן מיט‬ ‫אים נאנטע באציאונגען‪ .‬דאס זעלבע האט געטאן מיין כלה‪,‬‬ ‫געברענגט מתנות פאר מיינע קינדער און זיך באקענט מיט זיי‪.‬‬ ‫מיר האבן זיך געגרייט צו ווערן איין גרויסע משפחה‪ ,‬וואו מיר‬ ‫וועלן זיך בויען אינאיינעם און צוזאמען פארברענגען ווי איין‬ ‫גרויסע משפחה‪.‬‬

‫די ווייטאגליכע טויש‬ ‫אונזער נייע שטוב האט זיך אנגעהויבן צו בויען על מי‪-‬‬ ‫מנוחות‪ .‬מיר האבן באשלאסן צו טוישן אונזער הויז‪ ,‬טראצדעם‬ ‫וואס סיי איך און סיי זי האבן געהאט אייגענע הייזער‪ ,‬מיר האבן‬ ‫אבער פארט מחליט געווען אנצוהויבן אונזער נייע שטוב מיט‬ ‫א התחדשות‪ ,‬אן קיין שום זכר פון אמאל‪ ,‬באנייען אונזער שטוב‬ ‫און צוריקנייען די צוריסענע הערצער‪.‬‬ ‫דא האט זיך אבער אנגעהויבן די פראבלעמען‪ .‬בעיקר האט‬ ‫זיך דאס דערקענט צווישן די עלטערע קינדער‪ ,‬וואס האבן זיך‬ ‫נישט געקענט צוגעוואוינען צו דער נייער מציאות אין שטוב‪.‬‬ ‫מיין גרויסע מיידל האט בשום‪-‬אופן נישט געוואלט אקעפצירן‬ ‫דעם פאקט אז א פרעמדע פרוי נעמט איבער די ווירטשאפט‬ ‫אין שטוב‪ ,‬זי האט עס געשפירט ווי א פערזענליכע באליידיגונג‪.‬‬ ‫מען דארף נעמען אין באטראכט‪ ,‬אז אין די לעצטע חדשים‬ ‫איז זי געווען די גאנצע באלעבאס אין שטוב‪ ,‬זי האט אלעס‬ ‫געפירט אויפן זעלבן וועג ווי אזוי איר מאמע פלעגט עס‬

‫‪172 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018‬‬ ‫‪www.themonseyview.com / 845.600.8484‬‬


‫איבערבויען‬ ‫א שטוב‬ ‫מ‪ .‬חיימאוויטש‬

‫ברוך דיין האמת‬

‫פערזענליכע‬ ‫געשיכטעס און‬ ‫מיטמאכענישן‬ ‫פון ליינער‬ ‫‪THE MONSEY VIEW / 173‬‬

‫יענעם טרויעריגן טאג פראביר איך צו‬ ‫פארגעסן און ארויסצורייסן פון מיין זכרון‪ ,‬דער‬ ‫טאג וואס איך מיט מיינע קינדער האבן באגלייט‬ ‫זייער מאמע'ן למנוחות‪ ,‬ענדיגנדיג א קאפיטל פון‬ ‫אונזער לעבן‪ ,‬און גלייכצייטיג אויך אנהויבנדיג א‬ ‫נייעם קאפיטל פון אונזער לעבן‪.‬‬ ‫מיין אשת חיל ע"ה‪ ,‬איז געווען א מוסטער פון‬ ‫א פונקטליכע מוטער‪ ,‬אלעס האט געקלאפט אין‬ ‫שטוב ווי א זייגער‪ ,‬שטענדיג איז דארט געווען‬ ‫אויפגערוימט און מסודר‪ ,‬די קינדער זענען‬ ‫געגאנגען אנגעטאן שיין און ריין‪ ,‬און נאכטמאל‬ ‫האט מען געגעסן יעדן טאג אין די זעלבע צייט‪ .‬די‬ ‫שטוב איז געפירט געווארן מיט א טאקט און סדר‪,‬‬ ‫אזוי ווי עס פאסט פאר א אידישע שטוב‪ .‬אפילו‬ ‫פון איר קראנקן בעטל האט זי אינזינען געהאט‬ ‫אירע קינדער מיט איר שטוב‪ ,‬און זיכער געמאכט‬ ‫אז אלעס ווערט געפירט מיטן בעסטן ארדענונג‬ ‫וואס קען נאר זיין‪.‬‬ ‫איר פריצייטיגע פטירה איז געווען א‬ ‫פארלוסט פאר די גאנצע משפחה‪ ,‬יעדער איז‬ ‫געווען צובראכן דערפון‪ ,‬זי איז דאך געווען א‬ ‫ליבליכע און איבערגעגעבענע מאמע‪ ,‬דאס זיך‬ ‫מוזן געזעגענען פון איר איז אנגעקומען זייער‬ ‫שווער‪.‬‬ ‫מיר זענען אהיימגעקומען פון די לויה‬


‫פראבלעמען קענען זיך מאכן‪ .‬פארט איז דאס נישט געווען די‬ ‫גרעסטע סגולה פאר שלום‪-‬בית‪ ,‬מיר האבן ביידע פראבירט צו טון‬ ‫וואס מיר קענען‪ ,‬אבער אין שטוב האט געהערשט א געוויסע סארט‬ ‫אנגעצויגנקייט צוליב די קינדער‪ ,‬און מיר האבן געוואלט האפן אז דאס‬ ‫איז נישט קיין דראאונג חלילה אויף דעם גאנצן שטוב‪.‬‬ ‫זיך געפינענדיג אין דעם קלעם‪ ,‬האב איך רעאליזירט אז קיינער‬ ‫קען מיר אצינד נישט העלפן אויסער דער רבונו‪-‬של‪-‬עולם אליין‪ ,‬נאר‬ ‫ער איז דער וואס קען מיר העלפן און ארויסנעמען פון דעם פראבלעם‪.‬‬ ‫איך האב דעמאלס געשמועסט מיט מיין ווייב און איין אויפדערנאכט‪,‬‬ ‫ווען יעדער איז שוין געשלאפן‪ ,‬האבן מיר זיך ארויסגעלאזט צום‬ ‫קבר פון דעם הייליגן ריבניצער צדיק‪ .‬א גאנצע נאכט זענען מיר‬ ‫דארט געשטאנען‪ ,‬איך ביי די מענער זייט און זי ביי די פרויען זייט‪,‬‬ ‫מיר האבן זיך ביידע אויסגעגאסן דאס הארץ פארן אויבערשטן‪ .‬איך‬ ‫האב אויסגעזאגט גאנץ תהילים מיט בכיות און שטארק געבעטן ביים‬ ‫אויבערשטן‪.‬‬ ‫עס איז שוין געווען פרי פארטאגס‪ ,‬ווען מיר זענען אוועקגעגאנגען‬ ‫פון דארט‪ ,‬מיט הערצער פול מיט האפענונג אז דער אויבערשטער‬ ‫האט אויסגעהערט אונזערע תפילות און מיר זענען שוין געהאלפן‬ ‫געווארן דארט‪.‬‬

‫אהיים אהיים‬ ‫אז א איד איז מתפלל צום באשעפער‪ ,‬הערט אים דער אויבערשטער‬ ‫אויס‪ .‬די ישועה איז טאקע אנגעקומען פיל שנעלער ווי ערווארטעט‪.‬‬ ‫מיין מיידל האט געמוזט ארויסגיין פון שטוב אויף א קורצע וויילע‪,‬‬ ‫זי האט זיך אריבערגעצויגן צו איר זיידע און באבע‪ ,‬און מיר האבן‬ ‫שוין אפילו אנגעהויבן צו פלאנען וואו מיר קענען איר פארשיקן אויף‬ ‫שטענדיג‪ ,‬פארשטייענדיג אז דאס איז נישט קיין תועלת אויף דעם‬ ‫וועג און קיינער וועט נישט בענעפיטירן אז זי וועט זיך געפינען אין‬ ‫שטוב‪.‬‬ ‫איין טאג ווען איך בין אהיימגעקומען פון די ארבעט‪ ,‬ענטפאגט מיר‬ ‫מיין ווייב מיט א בשורה‪ ,‬אז מיין טאכטער האט איר גערופן‪.‬‬ ‫"זי האט דיר גערופן"? האב איך זיך געוואונדערט‪.‬‬ ‫איך האב פארשטאנען אז אויב זי וואלט עפעס געדארפט‪ ,‬וואלט‬ ‫זי מיר דירעקט גערופן‪ .‬עס איז געווען א וואונדער אז זי האט דווקא‬ ‫גערופן מיין אשת‪-‬חיל‪.‬‬ ‫"וואס האט זי געוואלט"‪ ,‬האב איך געפרעגט‪.‬‬ ‫"זי וויל אהיימקומען"!‬ ‫דאס איז שוין געווען פאר מיר א באמבע‪ ,‬איך האב עס פשוט‬ ‫נישט געווואלט גלייבן‪ .‬מיין טאכטער האט גערופן איר שטיף‪-‬‬ ‫מאמע אז זי וויל אהיימקומען צו אונזער שטוב? ‪ -‬דווקא מיין פרוי‬ ‫האט דאס אנגענומען מיט א פשטות‪" ,‬מיר האבן דאך מתפלל געווען‬ ‫פאר א ישועה און די ישועה איז געקומען‪ ,‬נישט אזוי"? – זי האט דאס‬ ‫אנגענומען אלס דבר פשוט מאוד‪.‬‬

‫עס האט נישט גענומען לאנג און מיין טאכטער איז געווען צוריק‬ ‫ביי אונז אין שטוב‪.‬‬ ‫אנגעהויבן האט זיך פון דאן א נייע מסכתא‪ .‬די באציאונגען צווישן‬ ‫זיי צוויי זענען געווארן נאנטער און נאנטער‪ ,‬עס האט זיך כמעט נישט‬ ‫דערקענט די אלע טענות און ווייטאגן וואס איינער האט געהאט אויפן‬ ‫אנדערן‪ ,‬זיי האבן זיך איינגעלעבט בשלום ובשלוה‪ ,‬אן קיין שפיר פון‬ ‫די אלטע צייטן‪.‬‬ ‫וואס עס איז געשען אינמיטן און ווי אזוי דער טויש איז געווארן‪,‬‬ ‫האב איך נישט קיין אהנונג‪ ,‬און איך האב קיינמאל נישט געעפנט דעם‬ ‫שמועס מיט מיין טאכטער‪ .‬אבער איין זאך איז זיכער‪ ,‬אז ווען א איד‬ ‫איז מתפלל צום אויבערשטן‪ ,‬הערט מען אים אויס פון אויבן און מען‬ ‫ערפילט זיין בקשה‪.‬‬

‫בנים האהובים‬ ‫מיין בחור'ל האב איך גראדע יא געדארפט פארשיקן אין א ווייטע‬ ‫ישיבה‪ ,‬אבער זייענדיג פון דער ווייט האב איך אנגעקניפט מיט אים‬ ‫נאנטע באציאונגען‪ .‬איך פלעג אים פארן באזוכן פון צייט צו צייט‬ ‫און ער פלעגט אהיימקומען אויף שבתים‪ .‬במשך די יארן האט ער‬ ‫אנגעהויבן מיט מיר אן אפענעם קשר‪ ,‬ער פלעגט זיך דורכרעדן מיט‬ ‫מיר אויף יעדן ענין און געטרויעט מיין מיינונג‪ .‬ווען ער האט געהאט‬ ‫פראבלעמען אין ישיבה‪ ,‬האב איך אים ארויסגעהאלפן און מייעץ‬ ‫געווען אויף טריט און שריט‪.‬‬ ‫דער אויבערשטער האט מיר געהאלפן‪ ,‬אז איך האב ווידער‬ ‫געקענט אוועקשטעלן מיין שטוב אויף די ריכטיגע רעלסן‪ .‬מיין‬ ‫טאכטער איז א כלה געווארן אין א מזל'דיגע שעה‪ ,‬טוענדיג א הערליכן‬ ‫שידוך מיט וועמען זי האט אויפגעשטעלט א אידישע שטוב‪ .‬אויך מיין‬ ‫שטיף‪-‬זוהן איז ב"ה א חתן געווארן בשעטו"מ ‪,‬מען האלט שוין אצינד א‬ ‫יאר נאך די חתונה און זיי לעבן ב"ה גליקליך און צופרידן‪.‬‬ ‫במשך די יארן האב איך זיך אויסגעלערנט צו זען סייעתא דשמיא‬ ‫אויף טריט און שריט‪ ,‬זעענדיג ווי אזוי דער אויבערשטער נעמט ארויס‬ ‫מענטשן פון די שווערסטע מצבים‪ .‬אמאל קוקט עס אויס ווי עס איז‬ ‫ממש עק וועלט און מען האט נישט קיין השגה ווי אזוי זאכן קענען‬ ‫בעסער ווערן און ווי אזוי מען קען ארויסקריכן דערפון‪ ,‬אבער ווען מען‬ ‫איז מתפלל צום אויבערשטן זעט מען גרויסע ישועות‪ ,‬און סוף הכבוד‬ ‫לבוא – דער אויבערשטער מאכט ליכטיג ארום און מען זעט די חסדים‬ ‫פונעם אויבערשטן‪.‬‬ ‫איך וועל צוענדיגן מיט א ברכה פאר אלעמען‪ ,‬איר זאלט קיינמאל‬ ‫נישט וויסן פון קיין צרות‪ ,‬אבער אין פאל חלילה וחס אז א איד גייט‬ ‫דורך שווערע מצבים‪ ,‬זאל ער וויסן אז עס איז נישט פארפאלן‪ ,‬דער‬ ‫אויבערשטער קען אלעמאל העלפן‪ ,‬אפילו עס קוקט נישט אויס‬ ‫קיין ישועה אויפן האריזאנט‪ .‬אין דער ריכטיגער מינוט העלפט דער‬ ‫אויבערשטער און די ישועה קומט צו גיין שנעל און גיך‪.‬‬

‫האט איר אן אייגענע געשיכטע צו דערציילן? – ווילט איר מיטטיילן‬ ‫אייער מיטמאכעניש מיט די ליינער?‬ ‫רופט‪ 208.917.3829 :‬און לאזט א מעסעזש‬

‫‪174 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018‬‬ ‫‪www.themonseyview.com / 845.600.8484‬‬


‫פירן‪ .‬דא איז אריינגעקומען א נייע מאמע מיט אנדערע רעגולאציעס‪ ,‬אנשטאט סדר און‬ ‫פערפעקציאניזם איז געווען לויזקייט און גרינגקייט‪ .‬מיין אשת חיל תחי' איז פון אן אנדערן‬ ‫סארט קוואליטעט‪ ,‬זי גיבט אריין ווארעמקייט און געשמאק אין די קינדער‪ ,‬רעדט מיט זיי און‬ ‫שמועסט מיט זיי‪ .‬דער שטוב ווערט נישט געפירט ווי א מיליטערישער מאשין וואס יעדע‬ ‫ריר מוז קלאפן הונדערט פראצענט‪ ,‬אנשטאט דעם לייגט זי דעם דגש אויף פנימיות'דיגע‬ ‫ווארעמקייט און געשמאקקייט‪.‬‬ ‫נאכטמאל קען מען עסן ביי אונז אין שטוב אין פלאסטישע געשיר‪ ,‬א זאך וואס איז‬ ‫אמאל געווען בל‪-‬יראה ובל‪-‬ימצא‪ .‬ווידער פון די אנדערע זייט‪ ,‬זיצט זי מיט די קינדער ביי‬ ‫נאכטמאל‪ ,‬הערט זיי אויס‪ ,‬רעדט מיט זיי און זינגט מיט זיי און‪ ...‬זי איז זיי מחנך מיט א אהבה‬ ‫און ליבשאפט‪.‬‬ ‫מיין טאכטער איז נישט צוגעוואוינט צו אזא ווירטשאפט‪ ,‬ביי איר גייט אלעס מיט א‬ ‫זייגער און אלעס מיט א פונקטליכקייט‪ .‬ביז נישט לאנג צוריק פלעגט זי אזוי פירן דעם‬ ‫שטוב‪ ,‬און אצינד האט זי געמוזט אפטרעטן פאר א פרעמדע פרוי וואס קומט אריין און‬ ‫מישט זיך אריין אין אלע שטוב זאכן‪ .‬זי האט דאס נישט געקענט צוקוקן‪ ,‬זי האט נישט‬ ‫געקענט זען ווי אזוי די שטוב פליעט אויף רעדער‪ ,‬און די גאנצע שטוב ווערט געטוישט אויף‬ ‫איר וועג‪ ,‬אינגאנצן אנדערש ווי אמאל‪.‬‬ ‫נאכמער פון אלעמען האט איר געבאדערט דעם פאקט‪ ,‬אז זי איז געווארן אצינד‬ ‫אומוויכטיג און אומנויטיג‪ .‬אמאל איז זי געווען די גאנצע פירערין פון שטוב‪ ,‬יעצט איז זי‬ ‫סתם אן אומוויכטיגע שמאטע וואס קיינער האט נישט קיין נוצן דערפון‪ .‬דאס האט איר‬ ‫זייער געבאדערט און געשטערט‪.‬‬ ‫דער גאנצער מציאות האט זיך גאנץ פיין אנגעזען אין שטוב‪ ,‬צוביסלעך איז געווארן‬ ‫עטוואס אנגעצויגן צווישן מאמע און טאכטער‪ .‬בפרט ווען די מאמע האט געהייסן טון‬ ‫עפעס וואס איז נישט געוווען לרוחה פון דאס גרויסע מיידל‪ ,‬האט עס איר זייער געשטערט‪.‬‬ ‫נאכמער האט איר געבאדערט ווען זי האט צוגעזען ווי אזוי די יונגערע געשוויסטער נעמען‬ ‫אויף די נייע מאמע אלס א מציאות‪ ,‬און זיי ציען צו איר זיך שיצנדיג אונטער אירע פליגלען‪.‬‬ ‫עס איז געווען זייער א שווערע דורכגאנג‪.‬‬

‫א טאטע ביזטו‬ ‫אין דער זעלבער צייט האב איך געהאט א פארקערטער פראבלעם מיט מיין נייעם‬ ‫שטיף‪-‬זוהן‪ .‬גראדע האב איך געקענט זיין טאטע'ן זייער גוט‪ ,‬איך האב נאך געלערנט מיט‬ ‫אים אין ישיבה‪ .‬ער איז געווען א הויכער געבויעטער מיט א שטרענגן בליק אויפן פנים‪ ,‬הגם‬ ‫ער האט געהאט א פוטער ווייכער הארץ און ער איז געווען זייער א געשמאקער מענטש‪ ,‬איז‬ ‫ער פארט געווען א שטארקער כאראקטער און שארף דיציפלינירט‪ .‬מען פלעגט זאגן אויף‬ ‫אים‪ ,‬אז ווען מען זעט אים ארויסגיין פון שטוב אינדערפרי‪ ,‬קען מען אנשטעלן דעם זייגער‬ ‫אויף זעקס‪ ,‬וויסנדיג אז ער איז פונקטליך אויפן האר‪ .‬ביי אים האט אלעס געמוזט קלאפן‬ ‫פונקטליך אויפן האר‪ ,‬זיין געשטעל אליין האט ארויסגערופן כבוד און רעספעקט‪.‬‬ ‫מיין בחור'ל איז פון שטענדיג געווען צוגעוואוינט צו האבן א טאטע'ן‪ ,‬א שטארקער און‬ ‫א פעסטער‪ .‬אצינד האט ער זיך געדאפט צוגעוואוינען צו א נייער מציאות‪ ,‬א איד פון אן‬ ‫אנדערן סארט קוואליטעט‪ .‬ער האט געדארפט קומען מיט מיר אין בית‪-‬המדרש‪ ,‬זיצן ביי‬ ‫מיינע סעודות‪ ,‬הערן אנדערע זמירות‪ ,‬ער איז פשוט נישט צוגעוואוינט געווען דערצו‪.‬‬ ‫פאר אים האט שטארק נישט געשמעקט אז איך בין זיין נייער באלעבאס וואס טיילט אים‬ ‫איין דעות אין לעבן‪ ,‬און ער האט דאס זייער אפן ארויסגעוויזן און געזאגט‪ ,‬ער האט פשוט‬ ‫נישט געהאלטן ביים זיך צושטעלן‪ .‬טראצדעם וואס איך האב אים באמת פארשטאנען און‬ ‫רחמנות געהאט אויף אים‪ ,‬האט עס מיר שטארק פארדראסן און איך האב געוואלט אז ער‬ ‫זאל זיך מער צושטעלן און ארויסווייזן געפיל צו דער מצב‪.‬‬

‫א תפילה צום באשעפער‬ ‫איך מיט מיין ווייב זענען ביידע געווען באוואוסטזיניג צו דעם פראבלעם‪ .‬נאכמער‪ ,‬מיר‬ ‫האבן דאס געהאט אויסגעשמועסט פון פריער און מיר האבן פארשטאנען אז אזעלכע‬

‫‪May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 175‬‬ ‫‪www.themonseyview.com / 845.600.8484‬‬


176 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


䌀 伀 䴀 䴀 䔀 刀 䌀 䤀 䄀 䰀

䠀倀 䐀攀猀椀最渀 眀栀攀爀攀 礀漀甀爀 搀爀攀愀洀猀 挀漀洀攀 琀爀甀攀

刀 䔀 匀 䤀 䐀 䔀 一 吀 䤀 䄀 䰀

䐀 䔀 嘀 䔀 䰀伀 倀 䴀 䔀 一 吀

㠀㐀㔀ⴀ㌀㜀㄀ⴀ㘀㠀 ㈀

㈀㔀 刀伀䈀䔀刀吀 倀䤀吀吀 䐀刀䤀嘀䔀ⴀ匀唀䤀吀䔀 ㈀ 䈀   䴀伀一匀䔀夀  一⸀夀⸀  ㄀ 㤀㔀㈀ 栀瀀搀攀猀椀最渀䀀栀瀀搀渀礀⸀挀漀洀 簀 眀眀眀⸀栀瀀搀渀礀⸀挀漀洀

Looking For:

³î¼îë¾ èì îþ½ê

- Better Sleep - Easier Wakup - More Energy

Try it FREE for 30 days and see what Happens!!

‫סדר שבת שבע ברכות פרשת נשא‬

‫התפילות והסעודות בבית מדרשינו‬ 76 Grove Street, Monsey NY J ‫ זמני תפילה‬J 8:15 ‫מנחה וקבלת שבת‬ 9:40 ‫תפלת שחרית‬ 7:40 ‫פרקי אבות‬ ‫על ידי הגה"צ אב"ד חאליוב שליט"א‬ 8:15 ‫מנחה וסעודת שלישית‬

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 177 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Hey, kids! Here’s your chance to show off what you made! Did you have fun in the snow or the fall leaves? Did you construct something special with Magna Tiles or other building toys? We’d love to show everyone how creative Monsey kids are! Please email or mail your picture to The Monsey View.

Made by Chana Malky Lebovits, Blimie Jermias, Reizela Hoffman, Tziry Schwartz, Shaindy Berkowitz and Elky Schreiber

Made by Perele, Rechie, Estee and Yocheved Stern

3 ,‫שמילי איילבוים‬

Shaya Schwartz, 7

178 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

Goldy Steinmetz

comments@themonseyview.com THE MONSEY VIEW, 3 College Road, Suite 204, Monsey, NY 10952


‫מעמד הנשגב חנוכת הבית ""שהחיינו" לבנין החדש והמפואר‬ ‫ישיבה קטנה תולדות יעקב יוסף דחסידי סקווירא מאנסי‬

‫מעמד הנשגב חגיגת חנוכת הבית‬

‫ליל שישי פ רשת בה"ב העעל"ט ‪ -‬אי ן אטריום פלאזא‬

‫ליל שישי‬ ‫פרשת בה"ב‬

‫כ"ו אייר‬ ‫תשע"ח‬

‫נין החדש וה‬ ‫מפו‬ ‫לב‬ ‫אר‬

‫ב‬

‫רא‬

‫שות‬

‫ביי די ריקודין‬

‫די צוות הישיבה ביים מעמד‬

‫מאנסי‬

‫ה ו ד כ " ק מר ן א ד מ‬

‫ברכת קודש מכק אדמו”ר‬ ‫מסקווירא שליט”א‬

‫הערליכע פרעזענטאציע דורך בארימטן‬ ‫בעל מנגן ר' מאטי אילאוויטש‬

‫חברת שירה אינאיינעם מיט ילדי שבח‬ ‫אנגעפירט דורך ר' יוסף גליק ביים‬ ‫אנפירן מיט די נגינה ביים מעמד‬

‫מו”ה ליפא סיגל הי”ו מקבל פרס‬ ‫הכרת הטוב ביים באקומען ברכת‬ ‫קודש פונעם רבי'ן שליט”א‬

‫נזר אב השנה מו”ה אליעזר‬ ‫הערש שפירא הי”ו‬

‫מו”ה משה אייזענבערג הי”ו מגדולי‬ ‫עסקני הישיבה מקבל הפרס‬

‫מו”ה נפתלי בינעטה‬ ‫הי”ו מנכ”ל הישיבה‬

‫מו”ה חיים בערגער‬ ‫הי”ו בונה הבנין‬

‫נואם הכבוד הרהג ר' אברהם‬ ‫יצחק לונגער שליט”א‬ ‫דומץ סקווירא בעיטס‬

‫משפחת גרינבלאט ביים זאגן‬ ‫קדיש לע”נ הוריהם וואס די‬ ‫דינער איז מוקדש לע”נ‬

‫יו"ר המעמד ר' אהרן‬ ‫ארי' אייזענבערג הי”ו‬

‫דבר המוסד ע”י הרב לוי יצחק‬ ‫שפוץ שליט”א מגי”ש בישיבה‬

‫הבה''ח בנימין זאב‬ ‫שווארץ תלמיד הישיבה‬ ‫ביים מאכן דעם סיום‬

‫‪May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 179‬‬ ‫‪www.themonseyview.com / 845.600.8484‬‬

‫ו"ר‬

‫ט‬ ‫"א‬

‫ישיבה קטנה‬ ‫תולדות יעקב יוסף‬ ‫דחסידי סקווירא‬ ‫שלי‬


Sponsored by:

O

D A H K

U

K

L

V A

G I

N

C

DIRECTIONS: Write your words in alphabetical order, divided by letter-count in separate columns. Fax or email your word list, together with your total points, by Sunday at 8:00 PM for a chance to win! Include your name, phone number and address.

PLAYING RULES: • No adding “s” to a word. • No proper nouns, abbreviations, contractions or acronyms. • No bouncing back to letters already used in a given word. • Words may not be found with a computer boggle solver. • Words may not be found with the help of a dictionary. • The Monsey View will carefully review all submissions to ascertain that each word is found in the dictionary. Points will be deducted for ineligible words. • We reserve the right to disqualify entries that have a few ineligible words, are not written in alphabetical order or are missing information. • Each contestant has a chance to win only once in four weeks. • No credit given to archaic words, or words chiefly used in other languages (including British English).

www.themonseyview.com / 845.600.8484

C L

R H

T

4-letter words 2 points | 5-letter words 3 points | 6-letter words 5 points | 7-letter words 7 points | 8-letter words 9 points | 9 or more 12 points

180 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018

M Q F O R J W U F T D N

I N

B D N A

H B

L J O L R P G E M E Y

Last week’s Boggle board

Re: minder ints l po ta to r u ly Yo be clear should on your n writte sion. submis

PR AGER r: Phone numbe

XXX-0803

54 POINTS Runner Ups:

Supper

za pie, on us! A piz

fries and ice

cream deliv

ered to yo

ur door.

FAMILY SURKIS xxx-3492: 43 points KOLMAN xxx-5823: 31 points SPIRA FAMILY xxx-5531: 31 points LEISER FAMILY xxx-6755: 31 points HEINEMANN xxx-3865: 28 points FEINROTH xxx-1860: 28 points Pick up your free slice and ice cream at Chai Pizza Monsey at 94 Rte. 59. Please be considerate, and do NOT try to claim your prize without The Monsey View issue in which your name appears or after six weeks. It will not be honored. Bonus winner: Each submission enters a weekly drawing to win a pizza party at the brand-new Chai Pomona! This week’s winner: TRANY ROSENBERG

XXX-8793

Pick up your pie, ice cream and fries at: 1633 Route 202, Pomona, NY POMONA

E: COMMENTS@THEMONSEYVIEW.COM F: 845.600.8483

The Monsey View does not take responsibility for faxes that don’t come through.


9 4

4

1

9

6 5 2 8 5 8 4 7 9 6 2

6 3 1 9 4 6 5 7

7 6 5 4 8 2 9 7 3 9 6 2 5

8

6 5 3 2 4 8 2 5 7 4 6 5 1 3 7 3 9 1 3 9

BOGGLE WINNER’S LIST 4-LETTER WORDS bunt cram dark

darn down flub

hark icon mark

Are you wondering why your name isn’t here or why your points were reduced? The following are some of the ineligible words found:

8-LETTER WORDS noun okra wham

markdown

9+ LETTER WORDS countdown

5-LETTER WORDS count

ghoul

wharf

Please note that credit is not given for inappropriate words, words not found on board and words listed twice.

Bonn bount Conrad cont. houl hount

REMINDER Dictionaries or electronic devices may not be used to help you solve the Boggle board. We will disqualify word lists, as per our discretion, that include too many unusual words. The Boggle Team at The Monsey View

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 181 www.themonseyview.com / 845.600.8484


1

2

3

4

5

6

7

8

17

11

18

23 28

33

29

30

31

34

38

59

60

32 35

36

41

40

43

42

44 46

37

22 24

27

39

13

19 21

26

12

16

20

50

10

15

14

25

9

47

51

45 48

49

52

55

53 56

54

57

58

61

62

64

65

66

67

68

69

63

IS IT SAFE?

E H

P

61

C

O

O

H

55 50

Y

A

68

L

R

65

D

T

62

E

51

A D

T

N

A

46

L

P

A

L

43 39

V

E

O

H

33 25

26

E P

N A

C

C

S

17 14 1

2

S

S

28

T

A

N

M

E

E 4

L

I

T S

29

L

M

I

O

6

B

7

E

E R

8

G 9

E

T E

58

E T

45

Y

42

P

36

S

E D

I

A N

R E D A W

10

T U H S

59

E P Y T

60

E B

32

A

M

R 49

P

F

15

54

35

E 24

18

C

E

31

U

T U

R

R

21

G

O

V

T O

A 30

Y

S

ANSWERS:

E T

C

P

W

E

A N

H

L 5

I

L A

34

O 3

K

41

T

T A

57

48

S

N

S

S

66 53

M

E R

S

69

O

63

C

56

44

40

27

A

U

M

52

C

P

23

E

T

O

I

A E

G

47

A

S D

R

N O

E

20

S O

O O

A L

A N L U

37

T T E S

38

U P

L

I

22

N

19

A

16

M

11

E N O H P

12

S G N A G

13

www.themonseyview.com / 845.600.8484

R

182 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018

E

1. ___-free 2. Stick

47. Against 49. Mediterranean capital 50. Trusted 51. Yellow shade 52. Checks from the British government 54. Angry 56. Plugs 57. Elementary particle 58. Europe’s highest volcano 59. Out of business 60. Sort 63. Expanse D

DOWN

3. Sefer following Yoel 4. Austere 5. Skirt fold 6. Unidentified aircraft 7. It’ll never fly 8. Not hearing 9. Protected bird 10. Fishing gear 11. Misrepresent 12. Ring 13. Crowds 18. Splits 22. Eccentric 25. “S.O.S.!” 26. Race track shape 27. Done several times 29. Flower holder 30. Maui neighbor 31. Overact 35. Trailer 37. Elbow-wrist connection 38. Cobblestone 40. It eats shoots and leaves

64

1. Massage target 6. Moisten 11. It’s higher on the hwy. 14. Caravan beast 15. Last of a series 16. “Caught you!” 17. Vigilant 19. Prefix with profit 20. The state of leaving a valid will 21. Impression 23. Biblical verb ending 24. Figures of speech 25. Warning device 28. Bermuda, e.g. 32. Paltry amount 33. First family member 34. It may get a licking 36. Furthermore 39. Arctic native 41. Country estate 42. Harvard rival

43. Tell it to the judge 44. Offering to voters 45. Big banger 46. Mandela’s org. 48. Ukraine’s capital 49. Vanquished 50. “Yippee!” 53. Diamonds, slangily 55. Vast 57. Most ethereal 61. Third degree? 62. Taking responsibility for one’s conduct 64. Danger to divers 65. Where to get a fast buck? 66. Early time 67. Moistureless 68. State in NE India 69. Say

67

ACROSS


Today’s my birthday! I wonder what they are preparing for me at home.

Mazel tov!

Avraham, open the door. I think your friends are here.

Come see what we prepared for you!

What?? Really?? We must get to work. I’m coming right away!

Oh, it’s an urgent call from the office.

Happy birthday to you, happy birthday to you.

It’s so late, and Abba isn’t back yet.

Seems serious.

Must be something urgent regarding the missionaries.

Maybe we should say Tehillim.

It’s a big zechus to have a father who’s involved in hatzalas nefashos.

Recap: Tom gets reprimanded by the higher ups at Matok Li after he loses it at his desk. He begs for another chance and then desperately reaches out to Gavriel to do all he can to sabotage Sapir.

THE MONSEY VIEW / 183


THE WORLD REALTY GROUP World Class Service ~ World Class Results LICENSED REAL ESTATE BROKERS

New York | New Jersey | Connecticut | Pennsylvania 400 Rella Blvd. Suite 165 Suffern, NY 10901 Irving Rohinsky CELL: (203) 641-0373

Chaim Cillo

JUST LISTED

CELL: (917) 817-9146

92 Krieger Blvd. Woodridge, NY  10 Bedrooms 6 Baths  3 ACRES  Guest house  Children's Playground

 Professionally decorated  Priv. Gated Driveway

 INDOOR POOL w/full bar  Luxurious Interior  Indoor Sukkah Room  Gourmet Chef’s Kitchen  MIKVAH & SHUL

 Professional video

surveillance system

Offered at:

Shown By Appointment ONLY

$1,950,000

(845) 605-TWRG

(8974)

@TWRGLLC

184 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


THE WORLD REALTY GROUP World Class Service ~ World Class Results LICENSED REAL ESTATE BROKERS New York | New Jersey | Connecticut | Pennsylvania 400 Rella Blvd. Suite 165 Suffern, NY 10901

Irving Rohinsky CELL: (203) 641-0373

Chaim Cillo CELL: (917) 817-9146

JUST LISTED

 5 Bedroom 3 Bath  LARGE ROOMS  Master Br. w/ en-suite bath  .59 acre  Walkable to EVERYTHING  Large Kitchen with center island  Full apartment in Lower Level w/ Private Entrance

49 Mountain Ave.

Exclusive Properties MULTI-FAMILY PROPERTY FOR SALE 

25 UNITS

60 MIN FROM MONSEY

25+/- ACRES

100% OCCUPIED

GOOD TENANTS

ALL SUB-METERED

NOI $110,000

ASKING: $1.2 MILLION

PRINCIPALS ONLY

81 Highview Rd.—Monsey 5BR / 4 Bath home set on .62 acre lot, newer EIK, formal DR and LR great room w/ cathedral ceilings, home office w/ priv. entrance & full bathroom. Perfect mother-daughter setup. Walk to everything! ONLY $639K!!

PRICE REDUCED 4 Arrowhead Ln. Monsey 5 BR/ 3 Bath, 2,700+/- SF renovated home on fantastic cul-de-sac, large granite kit. w/ SS appliances, master suite w/ master bath, over ½ acre lot, large DR & LR, large family room/ playroom off of kit. w/ access to lrg deck. Priv. pool!! & More! ONLY $599K!!

Thinking of buying or selling? Who you work with MATTERS. The World Realty Group has likely LISTED or SOLD a property near you! Please call us today for a FREE consultation and market analysis!

(845) 605-TWRG @TWRGLLC

(8974)

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 185 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Classifieds FOR SALE 2005 INFINITY g35x heated seats, sunroof, light blue, very well maintained 168,050 highway miles $4,800 call 9082165670 MASTER BEDROOM SET Armoire, dresser, night table, 48 “ headboards with bed frame... Very good condition... 845-304-8583 48” MATTRESS in great condition + box spring still in original plastic - $100 - 845-425-8248 MASTER BEDROOM armoire and 39” headboards. good price call 845-425-2936 MASTER BEDROOM SET bridge full unit Mahogany, Also a 4 door Dining Room Breakfront $1100 OBO, Please call: 845 425-7780 NEW DINETTE SETS with 6 or more chairs available. Furniture Maiven 845-642-1225 TWO TWIN SIZE wooden sleigh beds $250. 914-391-8982 PRE-OWNED FURNITURE desk, chair and night table, Master B/R set, two living room chairs with round table, crib, dressers, armoire,

coffee table and mattresses. Furniture Maiven 845-6421225 HIGHRISER with mattresses excellent condition $250. 914-391-8982 GLASS TOP 48 X 32 X 16, BAKERS RACK black 72” high 845 3764366 MASTER BEDROOM SET 2 48” beds, night table, dresser and an armoire. Brand new condition. Pls call 917-471-0114 KENMORE DRYER Good condition $150 please call 9087839088 GE FRIDGE-FREEZER double doors *NEW CONDITION* CALL 845-8260479

www.themonseyview.com / 845.600.8484

non stick brand new $15. call 917-613-4234

WHITE KITCHEN CABINETS and granite countertop to fit. safely stored in Monsey in good condition. Please call 845 425 1562

NEW DOONA STROLLER with base for car- car seat converts to stroller $499.845533-9361

PEDAL GO-KART Great gift ages 4-8. Call 845304-5160

NEW MEDELA ELECTRIC Pump with bottles, ice packs & case for $120. Call/Text 347-342-7089

GRACO CAR SEAT Infant car seat excellent condition. Only $60 please call 845.263.2469

BRACHSONI SHIRT Brand new, only $18 845.263.2469

CAR SEATS & HICHAIR’S new, cheap price! Call 845352-4136

FOR SALE - MUSIC STORE Well known & established musical instrument retail store. Just 1/2 hour from NYC. One of several store fronts in a busy shopping center, with 5600 sq ft. of floor space. Over last 4 years approx. $8,000,000.00 in sales. Serious inquiries only contact: 914-523-5247- Ask for Alan T.

186 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018

JEWELRY AND WATCH SUPPLIES business in New Jersey. owner willing to remain for short term, growth opportunity! call 212 719 2296.

BUGABOO CAMELEON 3 All Black plus grey hood. Great condition. $700 3472321992

POMONA REHAB Fix and flip deal in Pomona for $315,000 put in $200,000 and sell for $675,000 call 845 400 8008

LASER IS NOW A POSITIVE, PAINFREE EXPERIENCE.

// for sale // homes

MATERNA stage 1and stage 2 for $20.00 please call 274-0489 BUGABOO CAMELEON 3 base and wheels are brand new. call or text 917.648.2678 BLACK & DECKER yard trimmer brand new $30., Computer desk lots of shelves $30., Electric skillet

CHICALI GREY SCUBA Bunting used one season, new condition $100 3474862881

2 POMPOMME short sleeve white shirts with light blue trim size 24m and 5yr. $15 each obo. 356 2358 KIDS SHABBOS DRESS current season zara dress size 5 for sale for $35. DRUM Almost new, kids beginners drum, For great price ..347262-1598 SINGING MACHINE karaoke system speaker in new condition $30 originally $60 plse call 845.304.7927 ZARA LITTLE BOYS size 21 summer shoe navy and white. new with tags

GET REAL.

THERE’S A BETTER WAY TO DO LASER.

CHANIE GENUD Certified laser hair removal specialist

845.323.8886 Book your appointment


Orig 25 selling for 15. Pic avail 356 2358

$580 Selling for $300! dlvry Avail. 8455735426

YAMAHA PSRS700 in very good condition please call 845.783.4725

LEITER SUKKAH Mint condition, 6ft * 8ft. Pls call 917-843-3022

BUGABEE 5 w/ Bassinet. Denim butterfly hood, denim seat and bassinet, tan leather handles. Originally 95O+tax, selling for 65O. Ext. warranty incl. Call/text 845 570 3696.

YAMAHA PSRE-453 with bench please call 845352-1002

LIGHT BOXES easy to travel with, dim and bright setting $45 call/txt 8482245500 NEW KANGOO SHOES size 6.5_7 org 110 selling $75 pls call 371-7420 TABLE SAW in great condition. Will accept best offer. Please call 845-263-0259. 26” TREK HYBRID bicycle in great condition. Call/text 845-323-5087 NEW! NAVY JANE twin stroller front back great quality! Pushes very light! $350 reg $600 929 351 3777 NEW DVF CLASSIC black suede flats with gold rim size 35. $80. Call/text 8452138432 2 MATCHING GIRLS summer tops (still with tags) size 18 months and 3t. $10 a top. Call: 845 200-1689 GIFT CARD for $86 by jcpenney for a good price call 845-461-3084

GIFT CERTIFICATE at Supreme Laser in Brooklyn for $1000 selling for $600. Please call or text 845-2741909.

HOMES SHISHA REALTY

Beautiful apartments in Yerushalayim avail. for short term rentals. We manage properties as well. Call 718-408-8070 for American Service! Email us at vacation@ shisharealty.com FALLSBURG HOUSE S.Fallsburg Off Main St: 2 Legal Homes on 50x185 Lot, 5 Bbrm/4Bths. Nu Reno: Kit,Elec,HW,Paint,Drivewy. A+ Invest Prop: Converts to 4 Legal Rentl Units w/Sep Util. $118k For Sale By Ownr (917)660-6563 MINI VACATION POCONO MNTNS Bushkill, pa., 3 bedroom, 2 bath, kitchen, din, rm, activities, 845 3764366 CHESTNUT RIDGE RENTAL 3 bdrm + 2 bath ; big LR/DR + bckyd; Great Price 845 377 3687

$65 GIFT CARD to “Ilana Nyer Renew Spa” for $50. Please call 263-7808

HOMES Kennedy (Alan/Sharon) neighborhood. Good Prices. Call 288.2846

MAMAS & PAPAS CARRIAGE: urbo2 navy & luggage. New frame hardly used seat. Orig.

FALLSBURG RENTAL 4 bdrm private house nr lake forest Yeshiva 2 bath 4000 a half 8458264066

New Opportunities in our  Behavioral Health  Department • Part-Time Clinical Social Workers • Full-Time Clinical Social Workers

Benefits of Joining the Ezras Choilim Care Team include:  • Competitive compensation package • Comprehensive insurance: Medical, Dental and Vision (No employee contribution for health benefits) • Annual quality incentive bonus program • Occurrence malpractice coverage • Continuing medical education allowance • Loan repayment for qualifying employees • Weekly individual and group supervision towards LCSW hours • Up to 3 weeks of paid time off • Up to 1 week of paid sick time • 8 Paid Holidays • Short term and long term disability insurance • Life/Accidental Death and Dismemberment Insurance • 401k • 529 College savings plan

For employment opportunities please contact the  Recruitment Department: 

SUMMER RENTAL Spacious upgraded colonial in Chestnut ridge. 5 BR, 31/2 baths, fin bsmnt, park-like yard w/ swingset & more! 845-422-2754 PARKVIEW 1st/2nd fl, 4bdr, 2.5 bath, playroom, granite countertops, porch, c/a. Freshly painted. 3478932329 5 BEDROOM private house + pesach kitchen on Dana/Sam Law area 845-596-0659 CARLTON/ WEST MAPLE Small Two bedrooms (for Chosson & Kallah) Call 845414-9664 3-BEDROOM APT. In the Bluefield area. Please call 917-312-6014

Phone: 845‐782-3242  Email: recruitment@echckj.org www.echckj.org/careers 

STUDIO APT available for Shavuos, furnished and appliances, long or short term Please text or call 917 301-8619 3 BEDROOM 2 bathroom private house for rent in the birds area (chestnut ridge) please call or text 8455589470 3 BDRM inc s/s appliance; text prefered 917 830 6341 FOUR ROOM APT. with a large backyard. Bluefield area, available Aug. 1. Please call (845)356-0989 2 ROOM FURNISHED Near Main St. Short term only. 845-356-8909

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 187 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Classifieds

FOR RENT WALK-IN RM kitchenette, private entrance in the Blueberry Hill area. For single or office. 845 826 0700 LOOKING TO EXCHANGE Private House in Monsey near Schlesinger Shul for an Apt. in Boro Park for shavuos. Call 347-271-1874 STORAGE SPACE 386 RT 59 1,000 + SQFT 845425-6565 900FT WALK-IN Basement for storage. @ Parkview Dr. 3475287376 BASEMENT ON BUTTERMAN PL. Approx. 1000 S.f. 8 1/2 Ft. ceiling unfinished bas. Pls call 978-571-9768 OFFICE SPACE: 700 sf available for rent at new state-of-the-art facility. Centrally located. Please call 845-356-9600 ext.117. SPACE AVAILABLE Newly renovated, approximately 800 sf. Separate entrance. Located in Bates area. If interested, please call 845-426-1830.

HELP WANTED YESHIVA - SECRETARY

Local Yeshiva looking for secretary. Must be responsible, with good organizational skills and good phone skills. Must be very familiar with Word, Quickbooks etc. Hours are flexible. Please email resume to ydhmmm@gmail.com or fax to 356-4507. OFFICE WORKER Transportation company in monsey is seeking for a female office worker, experience in QB a plus, right pay for the right candidate please email resume to monseyjobs123123@gmail. com OFFICE MANAGER Full time office manager, must know computers, typing very well, be punctual and speak perfect English. Email Resume: monseylawjob@gmail.com FULL TIME POSITION ABA Service Agency is seeking a detail-oriented individual for a Full Time Administrative Audit Manager Position. Candidate must have strong organizational and project management skills;

188 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

// for rent // help wanted

Excellent critical thinking and problem solving skills; be a team leader. Excellent salary and benefits. For more information and to send a resume email info@ attentivebehavior.com BUSY CONSTRUCTION COMPANY looking for a full-time secretary with basic computer skills and general secretarial work. Office is located in Monsey. Please email resume to Constructionestimater@ gmail.com SECRETARY POSITION: Full time multi task secretary position available. Working remotely for a vacation management, office located in Monsey. Ready for immediate hire.Candidate must be fully knowledgeable in Computers, basic bookkeeping,social media and email communication. Applicant should have good interpersonal and phone skills. Previous office experience needed. Work days M - Th. Hours 9-5 and Fri 9-1. Great pay and social environment. Please email your resume to management@ flamingoluxuryvilla.com. SECRETARY WANTED with strong interpersonal skills to answer phones

in a busy Monsey office. 9-5. please email resume greatjobcs17@gmail.com BUSY INSURANCE OFFICE looking to hire girl to grow with our company. Email resume hr@adlersinsurance. com, fax 845-356-5690 MONSEY OFFICE seeking full time secretary. Phone skills, computer literacy and office experience required. Fax resume to 845913-9252 MEDICAL SUPPLY STORE seeking woman for customer service, full time, with potential of promotion. Managerial skills and computer knowledge necessary. Email resume: jobopportunities120@gmail. com Fax: 845-425-5550. HEIMISHE MONSEY OFFICE looking for young girl for office work, full time. Must be articulate and quick learner. Email resume to bctlist@gmail.com or fax to 845-425-5550. GROWING HOME CARE AGENCY Local Home Care agency has multiple positions available: Coordinators, Billing clerk, HR assistant. All female enviornment. Well paid. Full time applicants only


ATTENTION POST HIGH SCHOOL GIRLS:

Hamaspik of Orange County (Monroe) Has an available position in The Day Hab Program. Join our amazing and devoted team and make a diiference in the life of special needs individuals.

PLEASE CALL: 845-774-0349

Hamaspik

Job

Opportunities

SEEKING COMHAB/RESPITE WORKERS: Hamaspik of Rockland county Looking for a male comhab worker to be a ‘frien The STARS program is now hiring 12th Grade (age

ARS HIRING NOW:

a high functioning teenager every day between 3 a ) or post-seminary to work with our youngtime is girls seeking to hire a part Service Coordinator. lt students 6:00-9:00 p.m. in the evening, 1-2 times a pm. Flexible about schedule. forexperience a male worker to help k, as they enjoy exciting educational and services therapeutic Master’s Degree in a human field andLooking 1 year of providing casea young man a slight physical disability morning from 6 vities and management. outings. EnjoyORa Bachelor’s fun work Degree environment in a human services field and 3 years ofevery experience and evenings from 6-9PM. gratifying work as you positively impact lives— providing case management. s, great pay! Driver’s license required. Looking for a female worker to accompa Join our teamcall of professionals work environment. Applicant disabled young girlmust everybeSunday to a th more information, please 845-746-7254.in an excellentphysically detail oriented with a sincere desire to enhance the livesinof individuals. Must be appointment Brooklyn. LS DAY HAB OPPORTUNITY: proficient in basic computer programs. Looking Yiddish speaking preferable. for a fun-loving girl that wants to work Join our Fabulous team of staff who make a erence. Driver’s license preferred. Please Contact: disabled young woman. Former camp simcha counselor preferred. Weekends and possibly every jobopening@hamaspikrockland.org y Schonfeld Please fax resume to: 845-503-1246 or email: Looking for an experienced mature woman to as 45-425-5011 E: Eschonfeld@hamaspikrockland.org new mother with newborn care and light houseke NDAY RESPITE PROGRAM: May 16,to 2018 / THEout MONSEY VIEWboy / 189 from Looking for a girl take a young www.themonseyview.com / 845.600.8484 amaspik is currently hiring high school girls for our square on Monday, Wednesday and Friday afternoon


Classifieds

// help wanted Resume to Hr@ramapost. com.

Employment opportunities available for qualified girls and women to join our growing team of ABA providers. Services include working with children one on one in a home-based setting. Submit Resume to Services@Masterfaster.org Please email resume to info@ horizoncares.com P/T SECRETARY/ ANALYST Knowledge of Excel and Word a+, likes Crossword Puzzles & Sudoku Hours 9:30-2:30. Contact ambit@ ambitelectronics.com CUSTOMER SERVICE Looking for someone to provide our customers with

exceptional customer service and act as liaison with our employees. They must be bilingual English and Spanish. Please email resume to jobopening1224@gmail.com or fax to (845) 818-7777 BOOKKEEPER Full-time, onsite, Experience in Quickbooks, Estimating, Invoicing, Inventory, Bills, A/R, A/P, Deposits. Email

190 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

DATA PROCESSOR F/T, Onsite Data Processor. Data Manipulation, List Processing, Postal Presorting, Inkjet File Creation & VDP Processing. Email Resume to Hr@ramapost.com. FT/PT EMPLOYMENT Are you a hard worker? Would you like to earn more than just a salary? Join our wonderful team at Say Cheese - Express Kosher Pizza. Competitive salary, plus bonuses & incentives. Multiple positions available. For more information, call or text 845-445-8121. Or visit us @ www.saycheesekosher. com/employment OFFICE OPPORTUNITY available in business district. monsey/spring valley 917 692 4193 PART-TIME female secretary experience in QuickBooks a must please email resume to office@ evergreenlanscapingusa.com OFFICE POSITION AVAILABLE. Must have basic computer knowledge, responsible and capable of working independently. 5 days a week. Email Chanie at officeposition10952@gmail. com MONSEY BOYS SCHOOL seeks the following general studies teachers: *Lower

school *Middle school ELA, science and history *Title I math. Email akarash@ chedermonsey.org. RAMAPO CHEDER Cheder D’Monsey’s new branch seeking full-time preschool secretary with strong computer background and ability to multi-task. chedernewbranch@gmail. com or (845) 362-7700 ext. 188 CHEDER D’MONSEY Seeking full-time preschool assistants to join our new branch. Please apply to chedernewbranch@gmail. com or (845) 362-7700 ext. 188. WEB DESIGNER Monsey business looking to hire in house web designer. HTML CSS Dreamweaver and Photoshop necessary. Email Job4fulltime@gmail. com SEEKING LIFEGUARD Day camp in Chestnut Ridge area looking for lifeguard 1 hour 3\4 days a week in summer. Please call 845-3273497 LADIES AND GIRLS to be a counselor in Monticello daycamp very good pay for capable individual call 718-799-6139 DESIGNER / WORK REMOTELY A Web Development agency is looking to hire a Designer. Possible to work from home,


Starting PT for about 20 - 25 Hours a week Needs to have experience in Adobe PS, AI, and XD. (Or Sketch) Motion Graphics a plus The job will entail UI/UX design work for websites and apps. Designing banners, and custom illustrations. Please share your portfolio and personal info. to jobs.bluelabelweb@ gmail.com MONSEY SHOES is looking for a salesperson. Must be available afternoons. 845-352-0033 or email Monseyshoes@gmail.com RETAIL STORE seeking responsible,mature sales help one day weekly. 845-608-2269 JOIN THE TEAM Love Interior Design? Want a flexible work schedule? Are you creative, inspired, and an energetic driven sales person? Join our team; fabric sales, design and relationship building.Social media experience a must. Interested? Email us at info@ rockysrestoration.com EBAY LISTING EXPERIENCE for a temporary 1-2 week position.Right candidate well paid. Email resume: officejob10952@gmail.com. NYLIFE sales positions in the insurance and financial products market. On job training provided. Contact Yehoshua Belsky at 347 210 1403 or email ybelsky@ ft.newyorklife.com VOLUNTEERS NEEDED/ AVAILABLE To volunteer to feed the sick or elderly, OR if you are in need of this service, Please call 845-352-1016 ASHIRA a specialized girls high school program in Monsey, seeks for the 2018-2019 school year:

1. Curriculum Coordinator - an experienced educator to develop and maintain curriculum for diverse learners. Candidate should be experienced in differentiated instruction and curriculum planning. Masters and experience required. 2. Biology and Math teachers – morning and afternoon periods available. Masters required. Please call 845-368-2200 ext. 300 or email ashiraprogram@ gmail.com SEEKING COUNSELORS Harmony Hills Daycamp in South Fallsburg is seeking dynamic H.C. and counselors. Please call 845422-7142 or 718-437-2277 SEEKING young, vibrant girl or woman to be a Com Hab worker for a fun-loving young woman. Must have a car. Please call: 845-503-0242. HAMASPIK IS LOOKING for a female worker to coach a high functioning young lady at her job. Hours are 10am-3pm (with some flexibility). Please call: 845503-0249 or Email:ewalter@ hamaspikrockland.org. LOCAL GIRLS’ SCHOOL looking for teachers’ assistants for the upcoming school year. Please call: 845430-0496. EXPERIENCED, CAPABLE SUBS for Elementary and Junior High Departments at a local girls’ school. Good pay.Please call: Grades 1-6 Yiddish: 845376-4446 Grades 1-8 English: 845-304-9391 EXPANDING MONSEY BAIS YAAKOV SCHOOL Seeks experienced Moros, Teachers and assistants to join our talented and dedicated team in the Preschool and Junior High

Looking for a women to heLp out with chiLdcare and Light housekeeping. pLease caLL 845-608-5070 Divisions. Hebrew/English; remedial educational director for the 18-19 School year. Salary commensurate with experience. Email resume to bbamberger@ basmikroh.org PRINCIPAL WANTED Heimishe girls school looking for person with strong leadership qualities as English principal please leave name number and prior exp at 213 9322 TEACHERS WANTED Looking for Upper elementary English teachers chassidishe girls school good pay. Send resume to 356 0711 LOOKING FOR First Grade Teaching position available in growing chassidishe girls school. Exp

preferred. Fax resume to 8458780507 MASTER FASTER currently has a position available for a social skills group female teacher in Monroe. Monday Thru Thursday approximately 2:30 to 5 with an option to work till 7. Please email your resume to services@masterfaster.org REBBE POSITION Looking for a warm, dedicated and creative Rebbi to teach Pre-1A Kinderlach I”YH next Sept. Excellent opportunity. Please call 845.352.8470. FEMALE SPECIAL EDUCATION TEACHER New York State Certification required. We are seeking a highly qualified teachers

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 191 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Classifieds

// help wanted // playgroups // babysit

845.356.2304

to join our dedicated team. Please send resumes to: jobresumes613@gmail.com FEMALE/ASSISTANTS AIDS to work in special needs classroom for 2018-2019 school year. Full time position. Please send resumes to: jobresumes613@gmail. com Fax: 845-352-3375 Phone: 352-3307 ext. 119 BABYSITTER Looking for a heimishe woman to babysit two children in my home. Monday through Thursday 9am - 3pm and Friday 9 - 1. Please call 845-356-1519 ‫עס ווערט געזוכט‬ ‫א געלונגענע ווייבל צו בעיביסיטן‬ .‫ביי מיר אין שטוב צופרי שעות‬ .‫קאכן און לייכטע שטוב ארבעט‬ 263-2358 CHESED WANTED responsible girl to watch young children outside after school. Phyllis Terrace area. 845 222 1305 WARM, RESPONSIBLE girl or woman needed to take adorable 4 yr old boy outside to play. Flexible hrs. Call (248)955-8559. LIGHT HOUSEWORK and cooking help needed. Flexible hrs. Please call 2489558559.

LOOKING FOR AN ASSISTANT for a playgroup starting sep. Spring valley area. Please call Toby 845-426-4608

PLAYGROUPS

faigysfaces.com,InstagramFaigysfaces10

CHILDBIRTH EDUCATION CLASSES To join the next class please call 845-426-0931. Tzippy Tauber CD (DONA) Certified Birth Doula

347 775 0955 Female personal trainer, issa certified. Call or message esther at 347 775 0955 also avail.. Nights and sundays.

WARM AND LOVING WOMAN seeking a summer position assisting preschool aged kids either in a camp or playgroup. Many years of experience. Esther Herskovits 347.524.3860

DASSY PHOTOGRAPHY Newborns, Upsherin, family portraits and more. Professional editing! Free digital album! Gift certificates available too. (845)-517-9920/(845)-5040934

NURSERY DAYCAMP Exciting, warm heimishe daycamp for nursery girls. Spacious AC facilities in Francis area with experienced fun loving counselers. Limited slots available, call#1845-499-4905

DOULA Experience the gift of birth with a doula attuned to you. reasonable rates. Sarah 845327-3068 pinknbluedreamz@ gmail

BABYSITTING BABYSITTER AVAILABLE on Francis Place. Also taking Sunday drop-ins. Please call 845-352-1016 BABYSITTER warm and experienced babysitter, available to babysit night hours in your home. references available. please call 845.499.9272

192 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

SERVICES

NS ELECTROLYSIS Permanent. Painless. Now in Monsey w/ 15 yrs experience. Thermolysis, galvanic, or blend. Half off first session w/ ad. Call Nechama 646-8565498 FACE PAINTING BY FAIGY’S FACES Engage your crowd. Upsherins. Day Camps. Promotional events. Lessons and demonstrational activities too. Contact Faigy, 845-825-2985,Info@

LIFEGUARDS AVAILABLE Experienced male lifeguards available. Please call or txt 845 505 9546 and leave msg MUSIC STUDIO Composed a song? Specializing in custom music work. For just 99$. Quick and easy! Satisfaction Guaranteed. Call 845-8421700 PORTRAIT PHOTOGRAPHY Book your trip to the park with a professional portrait photographer. Special packages for upsherins and newborns. Professional tenoyim photoshoots. Malky Lefkowitz: 845-664-5732 pixelleny@gmail.com Instagram: @Pixellepics PERSONAL TRAINER In-Home Certified Personal Trainer. I design completely customized training programs based on your goals, lifestyle and needs. I come directly to your home with all of the equipment you need for a full-body cardiovascular and resistance workout. Great


tting // services Package deals and flexible times available. Fitness by Mindy Fit - Looks Good For Everyone Call or text to get started 845-637-0868 BIG SHOTS Professional outdoor photography. B. Schiff 845.364.9395 GRAPHIC DESIGN SERVICES All You Need in One Phone Call Print, Digital, Power Points, and many MORE CALL TODAY # 845.327.8111. QUICKBOOKS SPECIALIST Tired of having to keep hiring a new bookkeeper to maintain your QuickBooks again? You reviewed numerous resumes, interviewed many candidates, finally hired one, & now that person is leaving you. Now you need

to find another bookkeeper all over again! Do you really want to this again, again & again? It’s time to stop this cruel cycle and get a professional bookkeeper that won’t leave you. Stop wasting valuable time & money and call Shucht Bookkeeping Service! With over 10 years using QuickBooks in numerous professions Shucht Bookkeeping Service is your answer. Call 845-243-7961 or email bookkeeping@shucht. com. www.shuchtqbs.com UPSTATE CONSTRUCTION GROUP We do all bigger construction jobs in the upstate area. Fully insured. References available. 845.662.3395 THE GIFT OF YOUR PAST Give your children and future generations the gift of your past. You can

author your unique history especially how it was impacted by the Holocaust, or your immigration to the USA, etc. I am here to help you write, research historical facts, etc. and put it into a computer format. Please call 845-641-7320. SHAIMOS

We do pick ups all year round - schools shuls homes. 845-461-3084

LUXURY DRIVER Heimish Driver With Luxury Mercedes Sprinter 15 Passenger / Honda Odyssey Luxury VIP Service Simchas, Long Distance Trips, Airports Call 845-328-1200 PROFESSIONAL ALTERATIONS and fitting by Esty Krauss. call or text 845-662-5931

HOLE IN THE WALL? Do you have a unwanted hole in your wall? We could fix it within 2 hours. Patch Man 845-388-1444

COMPUTER HELP?? One stop computer assistance! Set up new computers, restore deleted/ lost files from computers, SD cards, cameras, & thumb drives. 845-293-2667

TURNING 65? Medicare Supplement Insurance – advice and sales. Mrs. R. Schwartz- licensed agent -845.263.0617 – rs.msupplement@gmail.com

‫מיין פלאץ‬ Every kid is one caring adult away from success! New small groups forming now in exercise , music and extracurricular. For more

IMMEDIATE OPENINGS!

Part-Time Accounts Payable Must be able to multi-task, handle high volume and work independently. Strong Excel skills and prior bookkeeping experience required. 25 hours a week. All female office.

Full-Time Bookkeeper Must have 2-3 years recent bookkeeping in a busy office. Strong Excel skills required. FundEZ a plus. 36 hours a week, benefits including great paid time off package. All female office.

Administrative Assistant Part-time, flexible hours in all-female office. Responsibilities include scheduling, paperwork, filing, and a lot of phone contact. Must have good computer skills, be organized and detail oriented, and able to work independently. 20+ hours a week. Monday to Friday.

Shift Leader – Women’s Group Home Work on-site with staff to help individuals with developmental disabilities to achieve their goals. Also responsible for staff scheduling. Hours 3:30-9:30 Sunday to Thursday. Must drive. Possibility for additional hours and fulltime benefits.

E-mail resume to efeder@chesed247.org. Call 845-354-3233 x1121 May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 193 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Classifieds

// services

jobs@NailItHandyman.com NailItHandyman.com info please call us at (845) 520-5445 MASSAGE THERAPY Reduce the Effects of Stress with Massage Therapy. *Deep Tissue *Swedish *Pregnancy *Geriatric **In-home sessions Massage by Sarah 845-5961373 NY/NJ Licensed PEARL RESTRINGING

Expert & reliable service. Free pick up & delivery. 845-352-5013 ATTENTION MOTHERS Are your children’s books getting ripped up and dirty? BOOKS FOR KEEPS will repair them to last a lifetime! Each page protected in a plastic and a new strong cover! 347-721-4403 GARTLECH We fix hand knitted Gartlech & make Professional Fringes. Please call: 917-414-3281 SPEAKERS TO RENT for all your Simches & more, We also have a mp3 system. call 845.579.5467 MOSQUITO SEASON Get rid of mosquitoes before they get rid of your peace of mind this summer! 718.963.0122 THE BALLOON CORNER Helium balloons for all your occasions. We accommodate late night calls. Viola area 845-596-0375 MATH TUTORING Regents/GED/TASC/SAT/ ACT Common Core, Algebra,

Geometry, Trigonometry, Precalculus, Calculus, Physics ALL Grades/Levels. call: 845-445-8003 HEALING GEM NECKLACE for teething baby or for toddler, child: Have them feel more happy, with improved immune function. 718.963.0122 TUTOR AVAILABLE for your elementary school child for Limudei Kodesh and Limudei Chol. Please Call: 845-352-1016 MATH ANXIETY? I can help! All ages. All levels. Regents, SAT Prep, CLEPS, AP courses. Linda 845.538.5319 TUTOR - ‫גמרא‬ ‫ הבנה‬skills - Rebbe 30 year exp. - day & evening - 845397-7240 DRUM LESSONS BY SHMUEL KLAVER Monsey’s most experienced Shomer Shabbos drum instructor. Lessons ($45 & up) given in your home or my studio, to boys or girls ages 10-adult, beginners to professional. Call (845) 459-9935 KNITTING Learn the basics of knitting. Call 845-356-1086. GUITAR LESSONS by Moshe Klaver, for beginners of all ages. Very motivating and patient teacher. References available. (845) 746-0925. Shomer Shabbos

194 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

AQUASPHERE Back for another fantastic season! Aquasphere-Mrs. Chavie Akerman. Swimming lessons, Lifeguarding, CPR/First Aid. Years of experience. Specializing in overcoming fears. To register please call 845-598-9142 DASA TRAINING

A Dignity for All Students Act Training for school professionals seeking NYS Certification will be given on Sunday, May 13th from 7-10 PM. Cost is $90.00. To register, please send an email to YTTRIEGER@GMAIL. COM. PIANO AND KEYBOARD LESSONS children and adults beginners to Advance for more info please contact Yisroel at 718-790-8659 973928-3476 MUSIC LESSONS Give your daughter the gift of music at a very reasonable price! References available. Call Yitty @ 845-426-7561 after 4:30 pm SWIMMING Get Ready! Experienced WSI & LG will teach all ages. Form your own group for a discount. Mrs. Zoltan 845356-1113 HAIR BY ETTY The look you always wanted, hairstyles, blowouts, haircuts for any occasion. (Westside Herrick area) Please call Etty @ 845-426-0238.

HAIR BY CHANIE Hairstyling, haircuts, wash & sets. Instagram @hair_by_ chanie. Call/text 9179681463 HEALTH Certified nutritionist with many years experience in the vitamin formulation and nutritional industry is here to help you and guide you reach your healthiest self. Specializing in diabetes, cholesterol, obesity, hormonal imbalance, insomnia and much more. Also selling high quality clinically proven vitamins as well as most major kosher companies. Call 845-3646483 STOP THE PAIN Stressful thoughts lead to pain and illness Get Relief over the Phone Certified Advanced EFT Practitioner Call: (845)368-4524 RuthiBackenroth@EFTaction. com RAPID RECOVERY FROM PAIN! Is the person who ruined your life Still living in your heart? Get complete and permanent healing and reclaim your life in just 10 weeks, guaranteed! To find out how and to claim your free 25-minute session, leave me your message at Chany Felberbaum 845-445-8252. REGISTERED DIETITIAN NUTRITIONIST Miriam Shurpin, MS, RD, CDN. In person and online consultations. Insurance accepted 347 480 1670 rd@ miriamshurpin.com www. miriamshurpin.com


Hamaspik Looking to hire a part time

Jo

Great Job opportunity Early Intervention Ongoing Service Coordinator. STARS HIRING NOW: Applicant must possess one of the qualifications below: (age is now hiring 12thlistedGrade Medicaid Service Coordinator The STARS program • Two years of experience in service coordination Hamaspik of orange County 18+) or post-seminary activities.girls to work with our young Requirement Associates degree • One year of servicein coordination experience and adult students 6:00-9:00 p.m. the evening, 1-2antimes a additional year of experience in a service setting with Desire to enhance lives of individuals with week, as they enjoy exciting educational and therapeutic infants and toddlers with developmental delays or disabilities OPWDD experience a plus. disabilities. activities and outings. Enjoy a fun work environment Yiddish speaking preferable. • One year of service coordination experience and an and gratifying work as you positively impact lives— Excellent work environment Associate’s degree in a health or human service field. Bachelor’s license or Master’s degree in a health or human plus, great pay! •Driver’s required. service field. Please email resume to Email: For more information, please call 845-746-7254. Great working environment!! Zelik@hamaspikorange.org GIRLS DAY HABPlease OPPORTUNITY: send resume to mschik@hamaspikrockland.org or contact 845-774-0307 or fax to 845-503-1209.

Join our Fabulous team of staff who make a difference. Driver’s license preferred. Please Contact: Esty Schonfeld P :845-425-5011 E: Eschonfeld@hamaspikrockland.org

Job

SUNDAY RESPITE PROGRAM:

Jo

Hamaspik is currently hiring high school girls for our HamaspikSunday Hamaspik Opportunities Respite Program A rewarding and fun-filled

Hamaspik of Rockland County Good Pay. If interested, please email to SEEKING COMHAB/RESPITE WORKERS: HIRINGseeks NOW: STARS HIRING NOW: is seeking to hire a Medicaid Service Coordinator. an Outgoing, Personable Job Recruiter for Respitegirls@hamaspikrockland.org or call 845-425-3421 Looking for a hiring male comhab worker to STARS program is now hiringPrograms. 12th The Grade STARS (age program is now 12th Grade (age its local/regional Employment andGreat leave a detail message Job Requirements: Associates Degree and a a high functioning teenager every day b post-seminary pay girls to candidate! work with 18+)our or young post-seminary girls to work with our young for right sincere to enhance theschedule. lives of individuals PACE OPPORTUNITY: pm. desire Flexible about dents 6:00-9:00 p.m. in the evening, adult 1-2students times a 6:00-9:00 p.m. in the evening, 1-2 times a with disabilities. Fulfilling and rewarding work. Looking for aenjoy woman/girl to help a low functioning Jobexciting requirements: Excellent interpersonal/ Looking a male worker to help a5y they enjoy educational and week, therapeutic as they excitingfor educational and therapeutic communications skills; driver’s license; female; compensation and opportunity for year old girl, every evening, from about 8:00-10:00 P.M. a Great slight physical disability every morn and outings. Enjoy a fun work activities environment and outings. Enjoy a fun work environment experience with disability field preferred. promotion. Excellent environment! Job also involveswork some light housework. Please call 845and evenings fromoffice 6-9PM. tifying work as you positively impact and gratifying lives— as you positively impact lives— 503-0214. eat pay! Driver’s license required. plus, great pay! Driver’s license Looking for required. a female worker to Send resume to: Please email resume to girl every Su physically young e information,Careers@hamaspikrockland.org please call 845-746-7254. For more information, pleasedisabled call 845-746-7254. appointment in Brooklyn. or fax to: 845-503-1236. GIRLS DAY HAB careers@hamaspikrockland.org DAY HAB OPPORTUNITY: OPPORTUNITY: Looking for aoffun-loving girl make that want our Fabulous team of staff whoJoin make our aFabulous team staff who a disabled young woman. Former cam Contact: . Driver’s licenseMaypreferred. Please Contact: ce. Driver’s license preferred. Please difference 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 195 Weekends and pos www.themonseyview.com / 845.600.8484 onfeld Esty Schonfeld counselor preferred.

experience. Hamaspik of Rockland County


Classifieds

// services // odds & ends // dresses & g

New service: Specializing in children with delays.

Teacher Miriam Greenfeld's Daycare SIX KIDS E TO ON R TEACHE F/T AND P/T DAYCAR E ACCEPTED

OVER 15 YEARS EXPERIENCE! WARM LOVING ENVIRONMENT

Free Transportation! No Vacation Days!

Healthy Breakfast, snack and lunch!

3 - 5 years 18 months - 2 1/2 years

Magnificent outdoor park!

full kindergarten curriculum

Hours: 8:30 - 4:00

Extended daily hours to accommodate working mothers.

Located on Francis Place

ES

ARTS N SHAP CRAFTS

Inquire about our new SUNDAY program

‫אלף‬ ‫בית‬

ABC

We are proud to announce that Teacher Einhorn has joined.

CALL TODAY: 356-7467 ‫ת‬ ‫מידובות‬ ‫טו‬

‫חינוך‬

SEWING COURSES starting Sunday May 27 for girls ages 10-12. call or text for details 845-531-3232

ODDS AND ENDS HEIMISHE MOISED is seeking donations of toys, arts & crafts, or supplies, in good condition. Tax deductible. Please call 845500-3100 HEIMISH YOUNG COUPLE looking to adopt baby/young child. Text/call 347-461-1914

PLAN

TING

‫פ‬ ‫רשה‬

ES

SHAP

ORS

L ING CO

BAK

SKIL

LS

POST SEMINARY GIRLS Shiurim given every Wednesday night. Call the LVN hotline (718) 480-0586 TRANSFORM! Iyh thurs. @10:00 a.m. 641 715 0700 pin 549732 playback 641 715 0709 pin 549732 ref 87 TRANSFORM! Hear a mother share her incredible truly awesome miracle!! Call 641 715 0709 pin 549732 ref 86# for all others ref 1-85#

DRESS/GOWNS

MY SHOPPING CART rolled into front of minivan on Chol HaMoed making a mark but not a scratch / dent. 845.274.5650

Berry hair wreaths to rent. Call 845. 517. 7251

DECLUTTER Donate your gently used hats. Please call 845-517-0838.

New ladys gold simcha dress for sale. This season. Size 14. Pls call 347-645-8930

FREE SHALOM BAYIS TELECONFERENCE Delightful Shavos Thoughts For You. By Mrs Shiffy Itzkowitz Mon May 13 - 9:00 PM. Register in Advance 845-422-7958. Recordings Available THE TREASURES LINE for Jewish woman. 917 924 9900

NEW SIZE 2-4 for sale. Black & turquoise. Only $150! 646856-5498

Size 0-2. Worn once 845-5781936

Teri jon elegant navy gown. Size 8 for rent. 347 623 1917

Size 0 chasunah dress, has wide seams may fit up to size 4. 845-200-4219

light blue gowns for sale. Sizes Adult 4, children sizes 10 and 14. Please call 3520623.

Two identical “Exquisite” size 2 blush teen gowns cocktail length. 371-4109 / 426-1258 Peach and Silver accent gown, Tulle bottom size 0 845-356-8909 blck & gold gown sz 4 for rent . call or text 845 274 3366 Black & silver gown sz 2 for rent. Call or text 845 274 3366 Black with white/silver beading gown size 14 Sale $1350 rent $ 450 call 1845 652 08 96 Pink/Blush gown size 4/6 please call 845-352-1650 Classy maternity dress sz.M for rent ( cream top black bottom) call 347-432-6669

2 Sister-of-the-bride Gowns in Pink/Blush. Sizes 0 and 2. For Sale. Call 352-4470.

black and gold teens/ladies Chasuna skirt size 8 in new condition for $250 original $425. Price negotiable call 845-426-1304

Young Mother-of-the-Bride Ivory Gown. Size 8. Call 352-4470.

Ivory gown, mauve/gold brocade inlay, size 6-8. Please call or text 845-323-2434

pink lavender gown size 2-4 for sale. 347 693 6519

Black and white gown/dress size 6-8. For more info call 845-356-2368

black and gold gown for sale. Size 0-2 text or call 845-6084906

196 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

ZE

RCI

EXE

ought this season! black & white gown size 6. Please call 371-2926

Cocktail length. Size 16 Ladies. Worn once. 845-5961636. adult gown for sale or rent size 14 ivory color call 845 573 9270 pink lavender gown size 2-4 for sale. Great price 347 693 6519 off white and navy wedding dress size 8 for rent. Call 845352-3040 Two adorable light blue Victorian girls gowns Size 5 and 8. Call 845-425-3361 or 845-499-5052. Lady’s size 6 cocktail length black / optional black and white dress for rent or sale. Worn once. Please text or call 3474860344. Black and white gown for rent. Size 10. Call/text 845538-7532 embroidered sister of bride/ tenoim dress size 4 please call 659-9117 black and off white 2 piece size 6 for sale (845) 659-9117 light color gowns size 00,0,2 and childrens gowns size 12, 8,5 and 18 months Call 845642-4968


gowns // gemachim adult sz. 8 cream gown with french blue lace/beading. $950. 845-290-1106. Lv msg.

gowns size 4,6,8,10. 845.425.8339/845.270.9290

Three girls royal blue gowns with matching shells. 1 size 12, 2 size 18, $35 each - 845517-7801

KLEINFELD KALLAH GOWN Magnificent custom gown for sale. Please call 347.549.7268

Mechtenista GownSz 12, 774 8719

SISTER OF BRIDE Beautiful gold and black, sister of bride, pink label dress for sale call 347.549.7268

chasunah/kallah vort dressfor rent! off white white and a little cobalt blue design. please text 845 263 4590 White and pink gown. Size 2. call 4254748 embroidered gown. Size 4 -6. Light coloring. 845-538-7161 Green and Black size 10-12 Cocktail length for rent, Please call: 845-587-0204 maternity mechateniste black dress for rent. Size M. Please call 845-578-5750. white and pink gown for sale size 2. Call or text 845-6081499. white and green dress for sale-size 2. Please call/text 845-269-8649. black and white Maternity dress for rent. For more info call 845.376.3412 Sarelli pink/silver/white gown for sale. Size 10, designer fabric with extra in seams for alterations. Text 845-304-6800 one shoulder cream/black Veni Infantino for Ronald Joyce gown to wear with shell. Size 10. Text 845-3046800 mauve and off white lady gown size 10. Call 845 2001689 NEW! LITTLE ROYALTY! An affordable rental right here in monsey. Girls gowns size 18 months - size 20. We also carry plus sizes. Boys simcha outfits and suits 12 months-size 8. Please call: 845-535-1755 ONE OF A KIND Custom made, exquisite Lavender womens

EXCLUSIVE SISTER OF BRIDE GOWN Magnificent blue and cream gown size 4-6 for sale/rent. Please call 845.200.4326

GEMACHIM MONSEY GOWN GEMACH mother and sister gowns size 0-12, by appointment only. 845-426-7496 or 845-3523031. FLORAL BISOMIM for your Simcha - 845-6292785. DVD/VIDEO GEMACH DVDS and portable players for sick and homebound adults and children.425-2660 mailbox #1 BABY CHASUNA GOWNS Brand new, Adorable baby gowns and 2 pieces. Few sizes colors and styles. Matching shoes and hair accessories available from 3 months - 2 years. Call 425-3049 MATERNITY GEMACH Weekday and shabbos clothing, various sizes. Please call or text 845-445-9687 for an appointment. GPS GEMACH Call 845-352-2588. Leave message. (Minimal fee). ELEGANT HAT Need an elegant hat for one time use but can’t afford to

buy? For short term rental please call 845-517-0838.

email at IsraelGPS@gngroup. com

FLORAL BISOMIM for your Simcha - 845-6292785.

BRIS GEMACH Located on Rt. 306 call 845352-3013 poya, outfit, blanket and hat.’ ‫לע”נ ר חיים זאנוויל בן‬ ‫ר’ משה‬

BRIS GEMACH located in Central Monsey. 617-955-3630. poya, pillow case, outfit, blanket. ‎ OT WATER URNS H Please call 845-425-9211 ROOF CARRIERS GEMACH For all cars even without bars on roof. Call early to reserve. 845-659-1863. Monroe: 845662-7102. ISRAEL GPS No fee. English or Hebrew. Must reserve in advance by

NEW EARPLUG GEMACH: Ode Yeshama: Care for your Ears. Ear-plug gemach (individually wrapped) for ba’alei simcha to protect your guests’ hearing. Baby headsets also available. Call: 845- 202 -0105 SHOE GEMACH All sizes, white kalllah shoes. Proceeds go to tzedakah. Call\Text 845-200-0211 TOY GEMACH Keep all the children busy by your simchas with tons of

May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 197 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Classifieds

// gemachim // lost & found // free giv

Fully Insured Free Estimates -5” & 6” & 7” Gutters -Copper and Aluminum Gutters -Over 30 colors to choose from -Gutter Guard Installation -Cleaning & Repairs 845-782-4473 sales@advancedguttersinc.com

lego and clicks. Call Sussman @ 845-578-6513 GEMACH Tablecloths for your Simchos. Call (845) 371 2105 PACK N PLAY GEMACH Making a Shabbos Simcha? Company for Yom Tov? Need PacknPlay for your guests? We have New PacknPlays tova222@gmail.com or text 845-216-4885 l”n Hadassah bas R’ Yehuda Leib BABY CLOTHING GEMACH Frimit’s Babies: New clothing for new parents that need help affording layettes and baby clothing, l’ilui nishmas Frimit bas Menasha Yitzchak. SIDDUR GEMACH Sfard: Friedman 845-6087830 Ashkenaz: Shulman845 352 1756 or 845-826-6718 GEMACH FOR MEZUZOS 362.2333

ROOF CARRIERS GEMACH 845-659-1863. Monroe: 845662-7102. FREE BOXES for moving (mostly egg carton size). Please call 845425-6826 or 845-608-7830. Donations of flattened boxes are always welcome! KOS YESHUOS - BECHER GEMACH Simchah, Shabbaton? Don’t spend on disposable bechers. Use real bechers from our free-loan gemach. Better for your pocket, and halachically. 845-377KOS1(5671) KosYeshuos@ gmail.com PHONE GEMACH Having an emergency? We will lend you a cell phone free of charge for as long as necessary. Call: 845 579 5538 GPS GEMACH Call 845-352-2588. Leave message. (Minimal fee).

LOST new canon camera in black case on Monsey tours chartered bus. Please call 845-4251499 or 845-2135202.

198 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484

colorful crochet baby blanket in La Familia taxi Please call 8454261965

FOUND

headboard with night stand. 845-362-2462. Gerber Baby Cereal 845-8264072 Toms Bridal White Glitter size 7 shoes. 8454233915

heart ring in Besen Park on Lag Baomer.Call 845-4252208

Classified ads that do not advertise a service are currently free for our readers, as long as the following criteria are met.

diamond tennis bracelet in January across Toshnad hall 845-269-1197.

Classified ads must be emailed or texted to classifieds@ themonseyview.com - in the body of the email, not as an attachment.

expensive faux diamond bracelet in the Melnick/ Robert Pitt area before pesach 659-8098.

Include two words for the heading and a maximum of twenty words for the body.

baby bracelet top albert dr 3477645564 in a motty’s car: pair of leather gloves, white knitted baby hat, a grey glove with clip, toddler beige hat with pom pom on top call 347977-6815 drone in Widman area please call 425.3001

FREE GIVEAWAYS

PIDYON HABEN zichron elimelech coins,silver tray, lace box, outfit 845-4261681 845-642-7256 FREE MOVING BOXES Packs of 10x for easy transport. Please call (845) 641-5536.”

Swimming Lessons Available!

The entire body of the ad should be written in one paragraph. Do not “enter” between sentences. Use standard text only – no all caps. Check for proper spelling and grammar before submitting. Do not fax any free classifieds. There’s a maximum of two free classifieds per person per week. A classified ad that doesn’t meet the above conditions will be automatically rejected. The Monsey View reserves the right to omit or cut words from any free classified ads without confirmation. ***** We do not give confirmations for free classified ads. *****

Dining room table and six chairs. Call: 364-9244 Good condition

Classified ad deadline is Monday at 12:00 pm. No exceptions.

Shiny mahogany master bedroom bridge wall unit in great condition. Two 39’’

For inquiries about PAID classifieds, feel free to contact The Monsey View.

*****


PHOTO CREDIT: JDN, AVI S.

‫בר מצוה לנכד האדמו''ר מטשערנאביל ואב"ד סאלקא במאנסי‬

Cheder D'Monsey/Yeshiva of Greater Monsey Pre-1A at their Siddur Celebration

‫ל"ג בעומר אצל האדמו"ר מפשעמישל‬

‫ל"ג בעומר אין ת"ת באר ישעיה‬

THE MONSEY VIEW / 199


‫‪PHOTO CREDIT: JDN‬‬

‫ל"ג בעומר אין ישיבה קטנה אור ראובן‬

‫מאנסי און סקווירא קינדער פון 'מתמידי טאלאנט' ביים מסיים זיין מסכת סוכה און ענדיגן זייער‬ ‫הערליכע מיניטשער סוכות וואס זיי האבן אליינס פאבריצירט‬

‫האדמו"ר מזוועהיל בעריכת השולחן בבארא פארק לרגל הילולת הרה"ק רבי שלמה'קע מזוועהיל זי"ע‬

‫‪200 / THE MONSEY VIEW‬‬


May 16, 2018 / THE MONSEY VIEW / 201 www.themonseyview.com / 845.600.8484


‫שמחת האירוסין בחצרות ספינקא מאנסי – תולדות אברהם יצחק – פיטסבורג – זידיטשוב‬

‫תלמידים פון ישיבה קטנה אור ראובן באזוכן אין חדר חב"ד לכבוד ל"ג בעומר‬

‫‪202 / THE MONSEY VIEW‬‬

‫‪PHOTO CREDIT: JDN‬‬

‫מסיבה לטובת 'רפואה העלפליין' בבית העסקן מו"ה ר' חנוך העניך לערנער במאנסי‬


‫ב"ה‬

‫פונקט‬ ‫עשרת ה ווי די‬ ‫ד‬ ‫איז צום ע ברות‪,‬‬ ‫ר‬ ‫מאל געז שטען‬ ‫געווארן אגט‬ ‫פ‬ ‫פון אלע ארנט‬ ‫אזוי אוי אידן‪,‬‬ ‫כדאי זיך ך איז‬ ‫מ‬ ‫צו זיין‪ ,‬אז שתדל‬ ‫אין‬ ‫די צי‬ ‫יט פו‬ ‫תורה יעדע ן מתן‬ ‫זאלן אלע ס יאר‪,‬‬ ‫ מענער‪ ,‬אידן‬‫און קינד פרויען‬ ‫אפילו די ער‪,‬‬ ‫פי‬ ‫קינדער ‪ -‬צלעך‬ ‫געפינען זיך‬ ‫אי‬ ‫בשעת'ן לי ן שול‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫די עשרת י ען‬ ‫ה‬ ‫כ"ק א‬ ‫דברות‬ ‫דמו"ר‬

‫ער‬ ‫ד שטער‬ ‫ער‬ ‫אויב צו די‬ ‫ט‬ ‫זאג נדער‪,‬‬ ‫"קי‬ ‫אידן‪ :‬ט דעם‬ ‫נ‬ ‫ליי ה ‪ -‬די‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫דברות‬ ‫שרת ה‬ ‫ס יאר‪,‬‬ ‫ע‬ ‫ע‬ ‫ יעד רעכן‬‫איך‬ ‫און וי איר‬ ‫דאס ו‬ ‫פארן‬ ‫ט‬ ‫שטיי יני און‬ ‫ארג ס‬ ‫ב‬ ‫בל די‬ ‫ט מק‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫תורה"‪.‬‬ ‫סיקתא‬

‫פ‬

‫דר"כ‬

‫ווען די אידן זענען געווען גרייט צו מקבל זיין די תורה‪ ,‬האט דער‬ ‫אויבערשטער זיי געזאגט‪ :‬ברענגט מיר גוטע ַע ֵר ִבים‪ ,‬וואס וועלן‬ ‫פארזיכערן אז איר וועט אפהיטן די תורה! וועם נאר די אידן‬ ‫האבן געברענגט אלץ ַע ֵר ִבים ‪ -‬די אבות‪ ,‬די נביאים ‪ -‬איז דער‬

‫מליוב‬

‫אוויט‬

‫ש זי"ע‬

‫אויבערשטער נישט געווען צופרידן‪ ,‬ביז די אידן האבן געזאגט‬ ‫"בנינו עורבים אותנו ‪ -‬אונזערע קינדער וועלן זיין ַע ֵר ִבים פאר‬ ‫אונז‪ ,‬זיי וועלן פארזיכערן אז מיר זענען מקיים די תורה"‪ .‬צו דעם‬ ‫האט דער אויבערשטער מסכים געווען און זיי געגעבן די תורה‪.‬‬

‫קינדערלאך גייטס‬ ‫אין שול צו הערן‬ ‫די עשרת הדברות‪...‬‬ ‫עטס האטס עס‬

‫אויך די‬ ‫קי פיצלעך‬ ‫נדערלאך‬

‫מאלטס נישט פארפאסט‪ ,‬פארפאסט עס יעצט אויך נישט!!!‬ ‫דע‬

‫גייטס אריין אין א גורל!‬

‫דריי געווינערס‬ ‫אויף די נייע‬ ‫גאר אויפגעכאפטע‬

‫קינדער פון ‪ 9‬ביז בר‪/‬בת מצוה‬

‫פרקי אבות‬ ‫פאר קינדער‬

‫קינדער ביז ‪ 8‬יאר אלט‬ ‫‪Power Wheels‬‬ ‫‪Hot Wheels‬‬ ‫‪Jeep Wrangler‬‬

‫‪Canon PowerShot ELPH 180‬‬

‫‪Digital Camera‬‬ ‫)‪with IS & Smart AUTO Mode (Silver‬‬ ‫& ‪SanDisk Ultra 16GB, Camera Case‬‬ ‫‪Premium Accessory Bundle‬‬

‫‪12 Volt Battery‬‬ ‫‪Powered Ride‬‬

‫(אין לשון הקודש אדער ענגליש)‬

‫נתנדב לע״נ הרה״ח ר׳ מרדכי צבי בן הרה״ח ר׳ חיים יוסף שלמה ע״ה‬ ‫ולע״נ הרה״ח ר׳ יהודה לייב בן הרה״ח ר׳ מרדכי ע״ה‬ ‫ולע״נ מרת איטא בת הרה״ח ר׳ שלמה ע״ה‬ ‫ולזכות מרת מרים רבקה בת צפורה קריינדל לאריכת ימים ושנים טובות‬

‫נתנדב ע"י ולזכות הרב אברהם מרדכי ווייס ומשפחתו שיחיו‬ ‫להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניהם בגשמיות וברוחניות‬ ‫נתנדב לזכות הילד שניאור זלמן שי׳ מייזליש • ליום ההולדת שלו ביום כ"ו אייר‬ ‫שיגדל להיות חסיד‪ ,‬ירא שמים ולמדן לנח״ר הוריו ומוריו‬

‫פילטס דאס אויס און שיקטס עס אריין צו "אור המעיין"‪:‬‬

‫נתנדב לע"נ הרה"ח ר' נטע מנחם מענדיל הלוי‬ ‫בן הרה"ח ר' אברהם חיים הלוי ע"ה • נלב"ע ד' כסלו ה'תשע"ח‬ ‫נתנדב לזכות הילדה רבקה בת שיינדיל שתחי' • ליום ההולדת שלה ביום טו"ב‬ ‫אייר ה'תשע"ח • שיזכו הורי' לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים‬

‫‪71 North Cole Avenue, Spring Valley, NY 10977‬‬

‫גורל‬

‫נאמען‬ ‫___________‬ ‫___________‬ ‫ווי אלט _____‬ ‫טעל‬ ‫__עפאון נאמבער‬ ‫_ ________‬ ‫עלטערן'ס אינטערשריפט‬

‫___________‬ ‫די‬

‫גורל וועט אי"ה פארקומען‬

‫זונטאג כ׳ סיון‬


‫‪PHOTO CREDIT: JDN‬‬

‫דינער לטובת ישיבת סטאניסלאוו‬

‫דינער לטובת ישיבת דגל התורה‬

‫‪204 / THE MONSEY VIEW‬‬


‫פארשאפט אייך א‬

‫שמחת יו"ט‬ ‫מיט א הערליכע פאר שיך‬

WE CARRY A FULL LINE OF ALL MEN'S SHOES

AND MUCH

MORE...

NEW

LOCATION

Monsey Location

Monroe Location

The Shirt Place 59 RT 59 Monsey NY 10952

Men's Corner 27 Quickway Rd. #104 Monroe NY 10950


PHOTO CREDIT: JDN

206 / THE MONSEY VIEW


‫האדמו"ר מבעלזא בביקור במאנטריאל‬

‫‪THE MONSEY VIEW / 207‬‬


‫‪PHOTO CREDIT: JDN‬‬

‫דינער לטובת מכון להוראה ביחד עם סיום שו"ע אבן העזר‬

‫‪208 / THE MONSEY VIEW‬‬


‫ואנוהו‬

‫זה‬ ‫קלי‬

‫פארקאש‬

‫פארקאש‬

‫פארקאש‬

‫פארקאש‬

‫פיר פאכיג‬ ‫געפלאכטן‬

‫דרייפאכיג‬ ‫געפלאכטן‬

‫דאפלט‬ ‫געפלאכטן‬

‫אמאליגע‬ ‫פרינדזשעס‬

Quadruple

Triple

Double

Single

fringes

fringes

fringes

DART MEDIA

845 782 6558

‫געקניפט צו יעדן׳ס‬ ‫סטייל און געשמאק‬

fringes

Boro Park

Williamsburg

Monsey

Monroe

4529 16th Ave. Brooklyn, NY 11204

187 Rodney St. Brooklyn, NY 11211

86 Rt. 59 Monsey, NY 10952

8 Hayes Ct. Monroe, NY 10950


210 / THE MONSEY VIEW / May 16, 2018 www.themonseyview.com / 845.600.8484


Issue 148  

The Monsey View

Issue 148  

The Monsey View