Page 1

Boblen Brøndby

Klubblad for Frømandsklubben Kon-Tiki

August 2008

36. Årgang nr. 8

Op å dåå…!


Indhold: * Johannes L ..................... 1

FRØMANDSKLUBBEN KONKON-TIKI Adresse:

Hermosagård Bygaden 82 Brøndbyvester

* Indeks ............................ 2

2605 Brøndby BG Bank/Girokonto: 1551 - 8 22 67 17

* Leder .............................. 3 * Hven-tur.......................... 4

Amagerbanken:

52106013462

Hjemmeside: www.kon-tiki.dk E-mail:

kon-tiki@kon-tiki.dk

CVR:

30963792

* Nyttige råd .................... 10 * Repetition .................12-13 * Arkiv-billeder ................ 14

* Aktivitetskalender ......... 15 * Opslagstavlen ............... 17

* Udvalg og bestyrelse i Kon-Tiki................18-19 * BAGSIDEN .................. 20 Dead-line: 20. august 2008

BOBLEN er sportsdykkerklubben KonTiki’s månedlige medlemsblad. Tryk: Brøndby Rådhus Ansvarshavende redaktør: Ralf Norman Svendsen Dronningborgvej 45 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 03 53, mobil 28 11 47 00 E-mail: ranosve@dadlnet.dk

2


Leder Sommertid er stilletid. Ikke meget at berette, men har heller ikke været i klubben et stykke tid...der er så pokkers varmt oppe under taget. Vand er det blevet til masser af - på hovedet ved stranden...som alle andre normale danskere. Jeg ved ikke hvor meget I andre har dykket i sommer, men forhåbentlig sker der snart lidt mere...savner det at dykke, og som forberedelse fortsætter skriverierne om tur– og dykketricks og ting, der er værd at huske ¨på.

vet til og tak for den alle sammen. Det lyder som om klubånden stadig kan gnistre. Der har efterhånden samlet sig et lille hold og en festformand til efterårets fødselsdagsgilde. Ser frem til en festlig aften i september. Hold øje med opslagstavlen i klubben! Redacteuren

En enkelt turbeskrivelse er det ble3


Turen til Hven fredag den 30. maj – søndag den 1. juni 2008

motor (noget med en split Lidt utraditionelt er der den- der manglede), gik turen ne gang tre forfattere om tur- mod Hven. beskrivelsen. Så var opgaven til at overse, for der er jo På gården havde jeg altid meget at skrive om fra fået et lynkursus af Finns en hel weekendtur. skrubgrinene kone om "KonFredag Vi var en lille flok, der mødtes på gården kl. 16.30. Der blev ret hurtigt pakket og aftalt samkørsel, og så var det bare om at komme af sted til Rungsted.

tiki-tid" – læs forsinkelser af varierende størrelsesorden. Det var et godt begynderkursus. Der var planlagt aftensmad til ca. kl. 20.00, og det var lige sådan ca. det tidspunkt Søren kastede sig over opgaven med at få tændt grillen nede på stranden.

Alu'en og Nikolajs båd blev pakket og efter en lille I mellemtiden havde vi omstart af Alu'ens fået indlogeret os med tre i (Fortsættes på side 5)

4


hver hytte. Søren og Vibeke slog sig ned i et telt ned til stranden. Godt for os. Det fik det til at se helt legitimt ud, at vores udstyr fyldte omkring 4 x 4 m, samt at vi derudover fik nogle borde og bænke til at se yderst beboelige ud!

i den grad få stillet sulten. Solnedgangen var smuk, og efter en kop kaffe rundt om det sidste af bålet var det sengetid kl. 23.30. Det vil sige, det troede vi. Men det var først dér, festen startede! Nattergalefesten!

De trillede lystigt hele Menuen bestod af natten og klappede først i kæmpepølser med frit valg ved halvfemtiden om moraf meget stegte pølsebrød genen. Sådan kan det gå. og flutes. Dertil blandet grønt salat. Og rødvin. Da Hilsen Karin klokken omsider var blevetsolnedgangstid, kl. 21.45, kunne vi fredeligt sidde nede på stranden, og

(Fortsættes på side 6)

5


søsol, søpølser, nelliker og eremitkrebs. Vi gik i land på stranden. Fortøjningen blev ændret, så vi havde en agterfortøjning til en fortøjningsbøje og en vægt (som fjeder) på fortøjningen til broen, så undgik vi ryk. Efter flaskefyldning, frokost og afslapning, samlede vi flaskeOm morgnen var der sættene på land og lastede ingen hastværk. Jeg gik en dem. tur hen til havnen Norreborg Andet dyk var også hvordan bådene lå og for lige at se, at alt var vel. Det naturdyk og blev afviklet vest tog ca. 10 minutter hver vej. for Ven. Vi kom sent tilbage Da jeg kom tilbage var der og aftensmaden blev tilsvaved at være morgenmad. Ef- rende sen. Søren fangede ter morgenmaden hentede vi en stor hornfisk ved solnedAlu'en og fortøjede den ved gang, men den fik lov at gå campingpladsens bro. Her lå igen. Der skulle kød på grilden dog noget uroligt. Ind i len! Igen sad vi ved bord og mellem gav den et ryk i bro- bænk på stranden og var en. Det var meningen at vi først færdige med maden på skift skulle gå ombord og klokken halv elve. samle vores udstyr. Men på grund af bådens bevægelser Kullen fyr har fyrkablev det ikke sådan. I stedet rakter Fl 5 og er 25 mil fra lavede vi et dyk fra broen. Ven. Sigtelinien går lige fri af Der var et kraftigt springlag Helsingør. Så det er det vi og modsatrettet strøm på så. hver side. Lidt dybere var der ikke strøm af betydning. (Fortsættes på side 7) Vi så blandt andet fladfisk, Lørdag Det var en varm nat. Døren til hytten stod åben. Jeg sov let først på natten, nogle gange kunne man høre store skibsmotorer ude fra sundet. Da det blev lyst var der næsten altid et skib i sigte.

6


Der er stor trafik gennem Øresund, og der var rig lejlighed til at repetere forskellige lanterne føringer, fredag og lørdag aften.

Søndag Også i nat sang nattergalen, og vi der camperede ude på kanten af den lille skrænt ned til stranden og vandet havde allerede nydt godt af solopTak for en god tur, gangen. Lyden af det godt kammeratskab, god skvulpende vand og tanken om de gode dyk der ventemad, perfekt vejr... de forude, fik os ud af poserne og i badetøjet. Thomas Udstyret blev samlet imens kaffen stod og bryggede færdig i solen. Vi havde lidt travlt, for vi skulle hente Stig S og Lars K i

(Fortsættes på side 8)

7


Rungsted havn kl.10. Dagens første dyk var planlagt til ”Hvenprammen”. Det var ikke helt let at slå vraget, og måske derfor blev Vibeke og Søren sat i vandet som første hold. Vi havnede ret hurtigt på 26 m og i bragende mørke. Efter nogle minutter havde vores pupiller udvidet sig så meget at vi kunne finde den aftalte afsøgningskurs på kompasset. Søren satte linehjulet fast på ankertovet, der således var vores eneste faste holdepunkt i denne meget dunkle verden. Efter nogle minutter, blev det klart at vraget ikke havde tænkt sig at lave en forunderlig fremtoning ud af intetheden. Da linehjulet af uransagelige grunde heller ikke befandt sig fastgjort til ankertovet, begav vi os ud i øvelsen ”Fri opstigning via dekobøje” og var snart tilbage i overfladen.

Den planlagte vragtur blev hurtigt konverteret til et super naturdyk inde ved den nordøstlige kyst ved Hven. På 21 m var der en hel del skælpølser - en søpølse man også kalder for en Høne. De er ret flotte og ligner mest af alt en blød koral. Kigger man efter under sandet, ligger søpølsen dernede i sin fulde længde. På 10-12 m steg vi igennem springlaget og der blev dejlig varmt og lyst og vi svømmede gennem et flot landskab med store sten og sukkertang. På sandbunden var der fiskeyngel og flotte rødspætter, slethvar og tunger. De kunne nappes med hænderne, men det må man jo ikke i Sverige. Længere inde på 3-4 m svømmede vi gennem smukt søgræs for til sidst at stige op af vandet lige neden for vores telt. Om eftermiddagen (Fortsættes på side 9)

8


Tak for en dejlig dykkede vi på Johannes L – et fredeligt vragdyk med weekend til Finn og Nicomulighed for diverse pe- laj. netreringer og en tiltrængt tur i kaptajnens badekar. Søren og Vibeke Efter 4-5 dyk havde de fleste fået dækket deres dykkebehov for denne gang. Tilbage på Hven blev bådende hurtigt pakket og kl. 20 var vi tilbage på gården, hvor vi konstaterede at Kon-Tiki endnu engang havde haft en super weekend.

9


Tips til Bådfører

ninger. I forlængelse af sidste måneds klumme fortsætter 4. Book Alu’en i god tid vi - i skrivende stund - under hos Thomas og husk at få et af sommerens højtryk nøglen til nøgleskabet. med råd til erindring. 5. Beregn brændstofforSidst var der råd til tur- brug. lederen (’erne). Vi fortsætter 6. Tjek nogle dage inden med bådføreren (’erne). afgang, at båden er i orden. Tjek det nødvendige udstyr i Det er den som af turlederen forhold til tjekliste (GPS, rafår til opgave, at befordre dio, båd og trailer, værktøj, hele holdet til og fra dykker- tov, anker m.m.) sted. På dagen: 7. Tjek DMI.dk eller frv.dk

Inden turen: 1. Der skal altid være en 8. Se til, at alt nødvendigt Kon-Tiki-bådfører på båden. udstyr, nødvendig for sejlad2. Denne skal være inde- sen er medbragt. haver af et godkendt bådfø- 9. Medbring relevant sørerbevis. kort. Afsæt positionen i GPS. 3. Tjek ruten af på et sø- 10. Husk at varme motokort. Bemærk evt. hindringer ren op og hold undervejs et og dybdebegræns(Fortsættes på side 11) 10


tilpas lavt omdrejningstal.

Efter hjemkomst: 11. Se til, at alt udstyr og 16. Lad motoren kører grej er hensigtsmæssigt nogle minutter efter at der placeret (ligevægt og sik- er lagt til kaj. ring mod flyvske genstan- 17. Fyld benzin på dunde). Det samme gælder kene inden I rammer gårturdeltagerne. den. 12. Giv agt, når farten 18. Tøm båden for alt øges eller sænkes samt udstyr. ved skarpe sving. 19. På gården skylles 13. Giv - i passende tid båd og motor. inden destinatinen - ordre til deltagerne om at klargø- 20. SKRIV LOGBOG og meddel den bådansvarlige re dræg/anker og 1. hold. evt. problemer, fejl eller 15. Se til, at der hele ti- skader. den er ryddeligt på dækket under afvikling af dykkene Fortsat god tur - det giver bedre komfort og større sikkerhed. Hjælp Ralf hinanden, vær opmærksom og betænkelig!

11


Til Blendere og andet godtfolk!

Nitrox fyldning ved konti- Ekstra filter / personlige filtre. nuert metode. Der må maksimalt komme 40 % ilt gennem kompressoren. Kan den ønskede blanding ikke opnås ved at fylde med max. 40 % ilt, skal der fyldes med partialtryksmetoden, eller også skal flasken tømmes til et tryk så det kan lade sig gøre. Hvis der kommer mere end 40 % ilt i kompressoren er der fare for at olien i kompressoren danner CO, brænder eller eksploderer!

Hvis der bruges et ekstra filter skal man være opmærksom på filterets maksimale flow. Hvis det overskrides er der fare for at rive filtermateriale med over i flasken der fyldes. For stort flow kan opstå ved dekantering eller hvis kompressoren har større ydelse end filtret kan tåle. Der hænger et ekstra filter ved nitrox kompressoren. Det kan ikke bruges sammen med den store kompressor. Mvh. Thomas Knudsen

12


Tøm lommerne!!!

Som det er de fleste bekendt udgår vores kære små - 25-ørerne - per 1. oktober i år. 25-øren er lavet af tinbronze. Mønten måler i diameter 17,5 mm, vejer 2,8 gram og har en tykkelse på 1,55 mm. Randen er glat. Efter 1. oktober vil 25-øren være indløselig i Nationalbanken og i pengeinstitutter, indtil det på et senere tidspunkt besluttes at ugyldiggøre mønten. Smid derfor hvad du har i lommerne i tønden i baren senest onsdag d 24. september 2008. De vil så blive bragt til og indløst i banken til fælles bedste. Forslag til anvendelse af beløbet modtages gerne. Bestyrelsen

13


14


Aktivitetskalender Alle ture skal slås op på opslagstavlen samt meddeles til BOBLEN (hvis dette kan lade sig gøre i forhold til bladets deadline). Således vil klubbens aktivitetskalender løbende fremgå opdateret på klubbens hjemside…. www.kon-tiki.dk Se ”I klubben” under ”Aktiviteter” !

15


16

10 Da .08 to .08 02 .10 .08 17 —2 4. ma j2 00 9 St ed Hø jer up Rø Ki r de ke ha ,n ve Vra at u t rdy gtu k rm ed Wo t an ,ø st e rsø en Ce rti fik at al l e klu btu r CM AS ** bd e 1— 10

Dy

Tu Sø rle re n de ,P r ed Sti e r gS ,L en .o e g Ke Fl e n mm t i ng


Opslagstavlen Svømmehallen

er åben hver Søndag i tidsrummet kl. 15.00 – 17.00 Sæson: 17. august 2008 - 24. maj 2009 Undtaget er…..: 19.10.2008 - efterårsferie 28.12.2008 - juleferie 15.02.2009 - vinterferie 22.03.2009 - aflyst 12.04.2009 - påskeferie Nørregårdsskolen Horsedammen 42, 2605 Brøndby Klubaften Hver Onsdag fra 19.00 – senere! Teori: Søndage i Nørregårdsskolen kl. 13-14.30 Onsdage på Hermosagård kl. 19.00 Praktik: Nørregårdsskolens svømmehal kl. 15.00

17


Udvalg i Kon-Tiki Formand ArkĂŚologiudvalg

Bent Christian Petersen

Foto-

Vibeke

udvalg

Knudsen

Materialeudvalg

Redaktionsudvalg

Sikkerhedsudvalg Turudvalg Uddannelsesudvalg

Ungdomsafdelingen

Flemming Andresen Ralf N. Svendsen Karsten Hansen Finn Bach Nielsen Jan Borris Susanne Kofod

Telefon

Mobil

46 56 54 49

40 89 58 85

32 50 03 53

36 91 29 22

arkaeologi@kon-tiki.dk

foto@kon-tiki.dk

33 21 13 36

36 77 63 06

E-mail

23 32 18 90

28 11 47 00

40 56 59 44

materiel@kon-tiki.dk

redaktion@kon-tiki.dk

sikkerhed@kon-tiki.dk

tur@kon-tiki.dk

43 64 90 86

43 42 11 38

40 53 76 41

uddannelse@kon-tiki.dk

32 50 03 53

23 30 23 90

ungdom@kon-tiki.dk

kon-tiki@kon-tiki.dk 18


Bestyrelse for Kon-Tiki….. Formand:

Susanne Kofod Dronningborgvej 45, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 03 53, mobil: 23 30 23 90 suk@tdcspace.dk

Næstformand:

Finn Bach Nielsen Lodager 20, 2620 Albertslund Tlf.: 43 64 90 86 fam.bachnielsen@get2net.dk

Kasserer:

Ole Randrup Christensen Porsager 59, 2620 Albertslund Tlf.: 29 23 14 31 Kasserer.kontiki@gmail.com

Bestyrelsesmed- Bent Christian Petersen lem: Vildkildevej 38, 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 54 49, Mobil: 40 89 58 85 kon-tiki@ sport.dk Bestyrelsesmed- Thomas Knudsen lem: Randager 72, 2620 Albertslund Tlf.: 43 62 66 82, Mobil: 20 69 00 70 1. Suppleant:

Ralf Norman Svendsen Dronningborgvej 45, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 03 53, mobil: 28 11 47 00 ranosve@dadlnet.dk

2. Suppleant:

Stig Sørensen Fagerstedvej 14, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 91 26, Mobil: 26 14 91 26 stig@cromamedia.dk

Revisor:

Kim Holm

19


Klub-materiel... Materiel-udvalg: Flemming Andresen, tlf. 36776306/23321890 ALU’en/gul oxybox: Thomas Knudsen, tlf. 43626682 Grå gummibåd/grå oxybox: John Borris, tlf. 48416193/51948741 Bærbar VHF-radio: Thomas Knudsen, tlf. 43626682 Kompressor: Thomas Knudsen, tlf. 43626682

Medlems-kartotek… Du kan sende e-mail til alle dine klubkammerater på én gang eller til særlige udvalg på via hjemmesiden: www.kon-tiki.dk ”I klubben” logger du dig på medlemskartoteket. Du klikker herefter på den pågældendes e-mailadresse eller på ”grupper”. Herefter åbnes et e-mail-vindue, hvor du kan skrive din besked. Du kan også vedhæfte filer. Mail til alle på én gang fåa ved at trykke på ”E-mail” øverst til højre i ruden. Når du sender, får du en liste over dem der ikke har e-mail - du kan også downloade deres adresser, så de kan få besked med ”snailmail”. Brugernavn og password fås hos kassereren eller webmaster.

Deadline for Boblen: AugustAugust-udgave: 20.8.08 20.8.08

20

Boblen, August '08  

Der har efterhån- den samlet sig et lille hold og en festformand til efterårets fødsels- dagsgilde. Ser frem til en festlig aften i sep- tem...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you