Page 1

Boblen Brøndby

April 2008

Klubblad for Frømandsklubben Kon-Tiki

36. Årgang nr. 4

Havnerundfart


Indhold: * Turfoto ........................... 1

FRØMANDSKLUBBEN KONKON-TIKI Adresse:

* Indeks ............................ 2

Hermosagård Bygaden 82 Brøndbyvester 2605 Brøndby

* Leder .............................. 3

BG Bank/Girokonto: 1551 - 8 22 67 17 Amagerbanken:

*Tuborgfondet................... 4

52106013462

Hjemmeside: www.kon-tiki.dk E-mail:

kon-tiki@kon-tiki.dk

CVR:

30963792

* Turopslags-nyt................ 5 * Kontingenter ................... 6 * Turbeskrivelse ................ 8 * Galleri............................ 10

* Aktivitetskalender ..........11

BOBLEN er sportsdykkerklubben KonTiki’s månedlige medlemsblad.

* Opslagstavlen ............... 13 * Udvalg og bestyrelse i Kon-Tiki................14-15 * BAGSIDEN .................. 16 Dead-line: 23. april 2008

Tryk: Brøndby Rådhus Ansvarshavende redaktør: Ralf Norman Svendsen Dronningborgvej 45 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 03 53, mobil 28 11 47 00 E-mail: ranosve@dadlnet.dk

2


Leder På ”hjemmefrontMånedens emne er noget så interessant en er det måske gået op for nogle, at klubsom PENGE. bens medlemskartotek har fået en gevaldig anFørst og frem- sigtsløftning. Tak til mest er vi atter ovenpå, Martin Bratbo for det efter at vi har fået bevil- store arbejde. Funktiliget et lån fra DSF, onsmæssigt skulle der men yderligere har Tu- ikke være de store borg Fondet været utro- overraskelser, men der lig behjælpelige med en kommer nok lidt flere fibetydelig donation - se nesser med tiden. inde i bladet. Alu’en ”kører” fint - er tilsejlet og har netop været til service. Der er godt med ture på kaDer gøres op- lenderen, og hvis DU mærksom på, at vi til vil, kan flere komme til ! generalforsamlingen i februar vedtog kontingentforhøjelser - se Hilsen fra Redacteuren side 6 og 7. I den mere alvorlige gade er der så medlemmernes regnskab.

3


Ved generalforsamlingen d. 8/2 opfordrede Thomas K. bestyrelsen til, i forbindelse med udskiftning af bådmotoren, at søge midler gennem Tuborgfondet. Det gjorde vi – og til vores store glæde indvilligede fondet i at give en donation på ikke mindre end 40.000 -. til dette formål. Overrækkelsen af donationen vil foregå på gården

Onsdag d. 9/4 kl. 20 hvor vi håber, at rigtigt mange medlemmer vil møde op og gøre aftenen festlig. Bestyrelsen vil være vært ved arrangementet og serverer selvfølgelig en Tuborg eller to til klubbens medlemmer. Bestyrelsen

4


Rødehavet dehavet 2008

Større skib til Rødehavet 2. oktober: Vi får et skib med plads til 18 personer i stedet for 14. Det betyder at der vil være plads til 4 mere fra Kon-Tiki hvis du er lidt vaks. Du skal blot kontakte Kent eller Stig S. så hurtigt som muligt, så vil vi se om pladserne stadig er ledige hos Atlantis rejser. Prisen for turen er 7.300-7.500 kr. med fuld pension. Dertil kommer drikkepenge til mandskabet ca. 200 kr. pr. deltager. Stig S.

5


Kontingent forhøjelse i 2008 På generalforsamlingen i februar blev det vedtaget at hæve kontingent med 25,00 kr. pr. kvartal, med virkning fra den 1/1 2008. Hvis du allerede har betalt kontingent for hele året, bedes du indbetale yderligere 100,00 kr. snarest. Hvis du betaler kvartalsvis, så indbetal 350,00 kr. for 2. kvartal 2008. For 3. og 4. kvartal bliver kontingentet 325,00 kr. pr. kvartal. Penge kan betales kontant til et bestyrelsesmedlem på en klubaften, eller indbetales/overføres til klubbens bankkonto i Danske Bank (reg.nr. 1551 konto 8226717) eller gironummer 822 6717. NB. Passive medlemmer skal fortsat kun betale 60,00 kr. pr. kvartal og 220,00 ved samlet betaling. Venlig hilsen Kassereren

6


Nitrox forhøjelse i 2008 På generalforsamlingen i februar blev det vedtaget at hæve prisen for Nitrox fra 100,00 kr. pr. år til 150,00 kr. pr. år med virkning fra den 1/1 2008. Hvis du kun har betalt 100,00 kr., bedes du indbetale yderligere 50,00 kr. snarest. Penge kan betales kontant til et bestyrelsesmedlem på en klubaften, eller indbetales/overføres til klubbens bankkonto i Danske Bank (reg.nr. 1551 konto 8226717) eller gironummer 822 6717. Venlig hilsen Kassereren

7


Vi var Lars + Lars + Nicolai + Søren + Bent + undertegnede som havde planlagt en tur til ”KANONVRAGET.”

der. Vi skulle selvfølgeligt af sted og da vinden var syd/vest kunne der godt være læ under kysten.

Som så ofte før blev turen anderledes end vi havde planlagt, idet der havde været storm med vindstød op til 45 m/sek. ugen op til. På selve dagen var der en god vind: 8-13 m/sek. Vi mødtes på havnen og lagde en slagplan for hvad vi kunne finde på under de omstændighe-

Planen blev så, at vi lagde ud med en dejlig havnerundfart i KBH havn og så alle de nye bygninger fra vandsiden: Operaen, Kgl. Teater, Islands Brygges havnefront, Kalkbrænderi-havnefronten og så selvfølgeligt en rundtur i kanalerne.

(Fortsættes på side 9)

8


For ikke at komme til at fryse alt for meget droppede vi den bageste del af havnen og tog tværs over det oprørte hav til Middelgrunden, hvor vi ville dykke. Masser af bølger og masser af vind, men så snart vi havde lagt os i læ bag Middelgrunden var det ganske behageligt og nærmest lunt. Stensætningen om Middelgrunden går nærmest lodret ned til 6-7 meter hvor der er en bund der består af muslingebanker og sandbund. Noget vi har set før, men OK hvis man skal lave en tur senere på året og har brug for et sted med læ. Vi sejlede derefter ind i havnen for lige at få

styr på lidt varmt tøj til våddragtsdykkerne og her oplevede vi at havnen er privat og at det kræver særlig invitation for at lægge til. Hvad har vi lært? Det kan sagtens lade sig gøre at tage af sted selvom der er lidt vind, bare man finder læ bag et af forterne. Det kan dog anbefales at benytte Flakfortet, da der her er mulighed for at lægge til i havnen og nyde omgivelserne ad libitum. Og jo ALUEN er rigtig god til at tage søen og vi oplevede ikke problemer med at gå lige op i søen på vej hjem. Tak for en god tur! Stig S.

9


AppetitvÌkker Appetitv kker til Rødehavet R dehavet

10


Aktivitetskalender Alle ture skal slås op på opslagstavlen samt meddeles til BOBLEN (hvis dette kan lade sig gøre i forhold til bladets deadline). Således vil klubbens aktivitetskalender løbende fremgå opdateret på klubbens hjemside…. www.kon-tiki.dk Se ”I klubben” under ”Aktiviteter” !

11


12

Da 29 to .03 02 .04 .08 St 06 ed .04 .08 12 .04 .08 Fæ .08 13 Re llestu .04 . 0 26 Re scue r til V 6 .04 11 No scue kurs appe Ce .05 .08 u rdr k 18 rti e R ursu s 1 r Re .05 .08 f s ø s 30 r . c 2 s in iceeR .05 08 Fæ ue k C g MA 08 ev -01 urs . Pin llest S* us u 02 06.0 .06. a s r 3 lle * 08 .10 8 Dr edy , Ci . m k .08 Hv Eich i Pi bria n ee e alle l Hju n-w bau ses ole m l e d Rø am ek rn en CM de p d ha er AS ve t alle ** CM AS 24 me alle ** ter Klu btu r bd e

Tu rle Nic de o r Sti lai g o og g V Ra ibe lf Ke ke nn og Isle Arn vS e po rts dy k F Fle inn kerk Fi n lub mm no ing g L Sti ars Nico g S Kjæ lai .o gK r en t

26

Dy


Opslagstavlen Svømmehallen

er åben hver Søndag i tidsrummet kl. 15.00 – 17.00 Sæson: 19. august 2007 - 25. maj 2008 Undtaget er…..:

02.03.08 - aflyst 23.03.2008 - Påske 11.05.2008 - Pinse Nørregårdsskolen Horsedammen 42, 2605 Brøndby

Klubaften Hver Onsdag fra 19.00 – senere! Teori: Søndage i Nørregårdsskolen kl. 13-14.30 Onsdage på Hermosagård kl. 19.00 Praktik: Nørregårdsskolens svømmehal kl. 15.00

13


Udvalg i Kon-Tiki Formand ArkĂŚologiudvalg

Bent Christian Petersen

Foto-

Vibeke

udvalg

Knudsen

Materialeudvalg

Redaktionsudvalg

Sikkerhedsudvalg Turudvalg Uddannelsesudvalg

Ungdomsafdelingen

Flemming Andresen Ralf N. Svendsen Karsten Hansen Finn Bach Nielsen Jan Borris Susanne Kofod

Telefon

Mobil

46 56 54 49

40 89 58 85

arkaeologi@kon-tiki.dk

foto@kon-tiki.dk

33 21 13 36

36 77 63 06

E-mail

23 32 18 90

materiel@kon-tiki.dk

28 11 47 00

redaktion@kon-tiki.dk

32 50 03 53 60 61 28 13 36 91 29 22

40 56 59 44

sikkerhed@kon-tiki.dk

tur@kon-tiki.dk

43 64 90 86

43 42 11 38

40 53 76 41

uddannelse@kon-tiki.dk

32 50 03 53

23 30 23 90

ungdom@kon-tiki.dk

kon-tiki@kon-tiki.dk 14


Bestyrelse for Kon-Tiki….. Formand:

Susanne Kofod Dronningborgvej 45, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 03 53, mobil: 23 30 23 90 suk@tdcspace.dk

Næstformand:

Finn Bach Nielsen Lodager 20, 2620 Albertslund Tlf.: 43 64 90 86 fam.bachnielsen@get2net.dk

Kasserer:

Ole Randrup Christensen Porsager 59, 2620 Albertslund Tlf.: 29 23 14 31 Kasserer.kontiki@gmail.com

Bestyrelsesmed- Bent Christian Petersen lem: Vildkildevej 38, 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 54 49, Mobil: 40 89 58 85 kon-tiki@ sport.dk Bestyrelsesmed- Thomas Knudsen lem: Randager 72, 2620 Albertslund Tlf.: 43 62 66 82, Mobil: 20 69 00 70 1. Suppleant:

Ralf Norman Svendsen Dronningborgvej 45, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 03 53, mobil: 28 11 47 00 ranosve@dadlnet.dk

2. Suppleant:

Stig Sørensen Fagerstedvej 14, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 91 26, Mobil: 26 14 91 26 stig@cromamedia.dk

Revisor:

Kim Holm

15


Klub-materiel... Materiel-udvalg: Flemming Andresen, tlf. 36776306/23321890 ALU’en/gul oxybox: Thomas Knudsen, tlf. 43626682 Grå gummibåd/grå oxybox: John Borris, tlf. 48416193/51948741 Bærbar VHF-radio: Thomas Knudsen, tlf. 43626682 Kompressor: Thomas Knudsen, tlf. 43626682

Medlems-kartotek… Du kan sende e-mail til alle dine klubkammerater på én gang eller til særlige udvalg på via hjemmesiden: www.kon-tiki.dk ”I klubben” logger du dig på medlemskartoteket. Du klikker herefter på den pågældendes e-mailadresse eller på ”grupper”. Herefter åbnes et e-mailvindue, hvor du kan skrive din besked. Du kan også vedhæfte filer. Mail til alle på én gang fåa ved at trykke på ”E-mail” øverst til højre i ruden. Når du sender, får du en liste over dem der ikke har e-mail - du kan også downloade deres adresser, så de kan få besked med ”snailmail”. Brugernavn og password fås hos kassereren eller webmaster.

Deadline for Boblen: AprilApril-udgave: 23.4.08 23.4.08

16

Boblen, April '08  

Der gøres op- mærksom på, at vi til generalforsamlingen i februar vedtog kontin- gentforhøjelser - se side 6 og 7. Bestyrelsen vil være vær...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you