Page 1

Η Λ ΕΚ ΤΡ ΟΝΙΚ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ Α www.terminators-fll.com info.project@terminators-fll.com

ΤΗ Λ ΕΦ ΩΝΙΚ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ Α + 30 24410 29401 (Σχολικό Ωράριο) + 30 697 806 9151 (κ. Νομικός)

Δ ΙΕ ΥΘΥ ΝΣΗ 1Ο ΓΕΛ Καρδίτσας Αιόλου 28 Καρδίτσα 43131

Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής.

Η ΠΡ ΟΤΑ Σ Η Τ Η Σ Ο Μ Α Δ Α Σ

TER MINATORS Α Π Ο ΤΟ

1 Ο ΓΕ Λ Κ ΑΡΔΙΤ Σ Α Σ Σ ΤΟ Π Λ Α Σ Ι Ο ΤΟΥ Δ Ι Α ΓΩ ΝΙ Σ ΜΟΥ

FIRST LEGO LE AGUE Θ Ε Μ Α Σ Ε ΖΟ Ν

ANIM AL ALLIES (2016-2017)


Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής

Terminators

Το πρόβλημα και οι προηγούμενες προσπάθειες επίλυσης Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι ένα κινδυνεύον είδος, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Αθήνα, 2010). Θα τη συναντήσουμε να κολυμπάει σε όλα τα μήκη και πλάτη των ελληνικών θαλασσών, αλλά η ιδιαίτερη σημασία της χώρας μας έγκειται στο ότι στην Ελλάδα βρίσκονται κάποιες από τις σημαντικότερες παραλίες για την αναπαραγωγή και φωλεοποίηση της καρέτα στη Μεσόγειο.

Οι πλαστικές σακούλες που υποβαθμίζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα, μοιάζουν με τσούχτρες και μπορούν να ξεγελάσουν τις χελώνες

2

Ιδιαίτερα σημαντική απειλή για τη χελώνα είναι τα σκουπίδια στη θάλασσα. Ειδικότερα, οι πλαστικές σακούλες που υποβαθμίζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα, μοιάζουν με τσούχτρες και μπορούν να ξεγελάσουν τις χελώνες, οι οποίες και τις τρώνε και ως συνέπεια προκαλείται ο θάνατος τους. Παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται και σε πληθυσμούς Μεσογειακής φώκιας, αλλά και πολλών άλλων απειλούμενων θαλάσσιων ειδών (η κατάποση των πλαστικών αυξάνει και το 2050 θα παρατηρείται στο 99% των ειδών θαλασσοπουλιών, όπως αναφέρει η κ. Δανάη Πορτόλου από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία).

Πρωτοβουλίες με σκοπό την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος έχουν ήδη υπάρξει. Παραδείγματα αυτών αποτελούν η Οδηγία (EE) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, καθώς και το πρόγραμμα «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες» από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και τη MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, με τη συνεργασία του Δήμου Αλοννήσου και τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Thalassa. Και στις δύο αυτές προσπάθειες, δεν προβλεπότανε ή δεν επιτεύχθηκε η ουσιαστική κατάργηση των πλαστικών σακουλών. Σύμφωνα με τον κ. Τσουκανά Παναγιώτη, υπεύθυνο του προγράμματος στην Αλόννησο, αν και η δράση αρχικά είχε θετικά αποτελέσματα μέσα στον πρώτο μήνα εφαρμογής του προγράμματος (Δεκέμβριος 2015), αυτά μειώθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως λόγω της επέλασης των τουριστών.


Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής

Terminators

ΡΩΤΩΝΤΑ Σ ΤΟΥ Σ ΕΙΔΙΚΟΎ Σ —

Στην έρευνά μας σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι ειδικοί με του οποιούς συνομιλήσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας για τις πλαστικές σακούλες και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν για τους πληθυσμούς της θαλάσσιας ζωής. Παράλληλα, επικοινωνήσαμε με υπεύθυνους προηγούμενων προσπαθειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΤΟΓΙΑ ΑΝΘΟΥΛ Α

Τ ΣΟΥΚ ΑΝΑ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υπεύθυνη Προγράμματος Περιβ/κής Αγωγής ΑΡΧΕΛΩΝ

Υπεύθυνος Προγράμματος «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες»

W WF Ε Λ Λ Α Σ

ΤΕ Χ ΑΝ ΠΕΡΙΒΑ Λ ΛΟΝΤΙΚΗ

Η ΧΕ ΛΩΝΑ Κ ΑΡΕΤΑ-Κ ΑΡΕΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥ Σ — Πηγή: ΑΡΧΕΛΩΝ/WWF ΕΛΛΑΣ

1500

200

φωλιές ανά χιλιόμετρο (στη Σεκάνια)

χιλιάδες φωλιές παγκοσμίως

7-10 47-67 περίοδος εκκόλαψης (εβδομάδες)

διάρκεια ζωής (χρόνια)

3


Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής

Η ΠΡΟΤΑ ΣΗ Μ Α Σ Στόχος η εξάλειψη των πλαστικών σακουλών και η αποκλειστική χρήση των πάνινων επαναχρησιμοποιούμενων­­­­­­ σακουλών.

ΣΚ Ε ΛΟΣ 1

ΠΑΝΙΝΕΣ Σ ΑΚΟΥΛΕΣ Το κράτος θα παρέχει κάθε 4 χρόνια δωρεάν πάνινες επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες σε κάθε νοικοκυριό. Ο αριθμός των σακουλών αυτών θα καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών του κάθε νοικοκυριού, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 της σελίδας 6. Η παργωγή των σακουλών θα ανατεθεί σε ανάδοχες εταιρίες, όπως θα προκύψουν μετά από ανάλογο δημόσιο πλειστηριασμό. Παρόλα αυτά, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι εταιρίες θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως φιλικότητα προς το περιβάλλον και υπεύθυνη διαχείρηση απορριμμάτων.

ΣΚ Ε ΛΟΣ 2

Χ ΑΡΤΙΝΕΣ Σ ΑΚΟΥΛΕΣ Σε περίπτωση που κάποιος ξεχάσει την πάνινη σακούλα, για να μην χρησιμοποιήσει πλαστική, θα παρέχονται από κάθε κατάστημα χάρτινες σακούλες. Οι σακούλες αυτές θα είναι κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο χαρτί, ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της πρότασης. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, έστω και αν οι χάρτινες σακούλες καταλήξουν στη θάλασσα, δε θα αποτελούν κίνδυνο ούτε για τις χελώνες ούτε για κάποιο άλλο είδος.

4

Terminators


Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής

Terminators

ΜΙΚΡΗ ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ Μετά από προσεκτική εξέταση των ήδη υπάρχοντων προτάσεων, κατανοήσαμε ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της πρότασής μας είναι η εξ ολοκλήρου κατάργηση και παύση παραγωγής πλαστικών σακουλών. Αντί αυτών, φυσικά, θα χρησιμοποιούνται οι πάνινες επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες και στην περιπτωση που κάποιος ξεχάσει την πάνινη, προβλέπεται η παροχή χάρτινης σακούλας από το κατάστημα. Συγκεκριμένα η λύση μας αποτελείται από 4 σκέλη, όπως αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

ΣΚ Ε ΛΟΣ 3

«Κ ΑΡΤΟΣ ΑΚΟΥΛ Α» Για να μην επιβαρύνεται οικονομικά κάποιος, επειδή ξέχασε λίγες φορές την πάνινη σακούλα του, μαζί με τις πάνινες σακούλες θα διανέμονται και οι «καρτοσακούλες». Με τις κάρτες αυτές οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθευτούν ένα συγκεκριμένο αριθμό χάρτινων σακουλών κάθε μήνα δωρεάν (Πίνακας 2, σελίδα 6). Όταν ξεπεραστεί το όριο των δωρεάν σακουλών, αυτές θα παρέχονται με ένα συμβολικό αντίτιμο, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, σελίδα 6. Κάθε νοικοκυριό θα λαμβάνει «καρτοσακούλες» ανάλογα με τα μέλη του (π.χ. δύο καρτοσακούλες αντιστοιχούν σε ένα νοικοκυριό δύο μελών, κ.ο.κ.)

ΣΚ Ε ΛΟΣ 4

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚ ΥΚ ΛΩΣΗΣ ΠΛ Α Σ ΤΙΚΩΝ Σ ΑΚΟΥΛΩΝ (Κ . Α . Α .Π. Σ .) Όσον αφορά τις πλαστικές σακούλες, οι οποίες υπάρχουν ήδη στα καταστήματα, θα πωλούνται με τη συμβολική χρέωση των 0,16€ ανά σακούλα. Όλες οι πλαστικές σακούλες, συμπεριλαμβανομένων και των σακουλών που βρίσκονται στο κάθε νοικοκυριό, θα ανακυκλώνονται στα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Πλαστικών Σακουλών (Κ.Α.Α.Π.Σ.), τα οποία θα τοποθετηθούν κοντά σε πάρκα, παραλίες, κεντρικά σημεία πόλεων και σούπερ μάρκετ. Ως κίνητρο για την ανακύκλωση των πλαστικών σακουλών προτείνουμε τη διεξαγωγή κληρώσεων δώρων σε κάθε δήμο ανά έξι μήνες. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί από την πώληση των πλαστικών σακουλών θα διατεθεί για την αγορά των δώρων αυτών. Οι καταναλωτές θα μαζεύουν κλήρους χρησιμοποιώντας την «καρτοσακούλα» στα Κ.Α.Α.Π.Σ. (π.χ. 1 κλήρος για κάθε μία πλαστική σακούλα που ανακυκλώνεται)

5


Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής

Αριθμός Μελών Οικογένειας

Πάνινες Σακούλες (ανά 4 χρόνια)

1 ΆΤΟΜΟ

3 σακούλες

2 ΆΤΟΜ Α

5 σακούλες

3 ΆΤΟΜ Α

6 σακούλες

4 ΆΤΟΜ Α

8 σακούλες

5+ ΆΤΟΜ Α

10 σακούλες

ΠΙΝΑΚ Α Σ 1 Αριθμός πάνινων επαναχρησιμοποιούμενων σακουλών (ανά 4 χρόνια) σε συνάρτηση με το πλήθος των μελών του κάθε νοικοκυριού.

Αριθμός Μελών Οικογένειας

Αριθμός Σακουλών

1 ΑΤΟΜΟ

3 σακούλες

2 ΑΤΟΜ Α

5 σακούλες

3 ΑΤΟΜ Α

7 σακούλες

4 ΑΤΟΜ Α

8 σακούλες

5+ ΑΤΟΜ Α

10 σακούλες

ΠΙΝΑΚ Α Σ 2 Αριθμός δωρεάν χάρτινων σακουλών σε συνάρτηση με το πλήθος των μελών του κάθε νοικοκυριού.

Αριθμός Σακουλών (πάνω από το μηνιαίο όριο)

Χρέωση ανά Σακούλα

1 ΈΩΣ 5 Σ ΑΚΟΎΛΕΣ

0,05€

6 ΈΩΣ 10 Σ ΑΚΟΎΛΕΣ

0,15€

11 ΈΩΣ 15 Σ ΑΚΟΎΛΕΣ

0,25€

16 ΈΩΣ 20 Σ ΑΚΟΎΛΕΣ

0,45€

21 ΈΩΣ 30 Σ ΑΚΟΎΛΕΣ

0,60€

31+ Σ ΑΚΟΎΛΕΣ

0,75€

ΠΙΝΑΚ Α Σ 3 Τιμή χάρτινων σακουλών συναρτήσει του πλήθους των ήδη αγορασμένων σακουλών πάνω από το μηνιαίο όριο. 6

Terminators


Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής

Terminators

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ ΜΜ Α Μ Α Σ Η πρότασή μας δε θα υλοποιηθεί μονομιάς. Θα υπάρχουν διαφορετικά στάδια με το πέρας του χρόνου, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ ΜΜ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Π Α ΝΙΝΕ Σ Σ Α ΚΟΥΛ Ε Σ

Χ Α Ρ Τ ΙΝΕ Σ Σ Α ΚΟΥΛ Ε Σ

«Κ Α Ρ ΤΟΣ Α ΚΟΥΛ Α »

Κ.Α.Α.Π.Σ.

ΠΡΙΝ Τ ΗΝ ΕΦΑ ΡΜΟ Γ Η

1Ο Ε Ξ Α ΜΗΝ Ο

2Ο Ε Ξ Α ΜΗΝ Ο

3Ο Ε Ξ Α ΜΗΝ Ο

4Ο Ε Ξ Α ΜΗΝ Ο

5Ο Ε Ξ Α ΜΗΝ Ο

Επεξήγηση Συμβόλων

Παραγωγή Σακουλών

Συνεχής Χρήση Πάνινων Σακουλών μετά τη διάθεσή τους ανά 4 χρόνια

Πιλοτική Εφαρμογή Πρότασης

Κανονική Εφαρμογή Πρότασης σε ολόκληρη την επικράτεια

Ενημέρωση Πολιτών για τη χρήση της «Καρτοσακούλας»

Σταδιακή Μείωση των Κ.Α.Α.Π.Σ. πριν την ολική κατάργησή τους

7


Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής

Terminators

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑ ΣΗΣ —

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσες οργανώσεις και φορείς άκουσαν και διάβασαν την πρότασή μας. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε τους: Α ΡΧΕ Λ ΩΝ: Τόγια Αν θούλα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑ Λ Λ Α Σ ΣΙΟ Π Α ΡΚΟ Ζ Α Κ Υ ΝΘΟΥ

Υπεύθυνη Προγράμματος Περιβ/κής Αγωγής ΑΡΧΕΛΩΝ

Δ ΙΚ Τ ΥΟ ΜΕ ΣΟΓΕΙΟΣ SOS

W WF Ε Λ Λ Α Σ: Χαρίκ λεια Μινώτου

MOm/Ε ΤΑ ΙΡΕΙ Α ΓΙ Α ΤΗ ΜΕ Λ Ε ΤΗΚ Α Ι ΠΡ ΟΣ ΤΑ ΣΙ Α ΤΗΣ ΜΕ ΣΟΓΕΙ Α Κ ΗΣ Φ ΩΚ Ι Α Σ

Υπεύθυνη Προγράμματος Χελώνας Καρέτα Καρέτα

Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒ Α Λ ΛΟΝΤΟΣ , ΕΝΕΡΓΕΙ Α Σ & Κ Λ ΙΜ ΑΤΙΚ ΗΣ Α Λ Λ Α ΓΗΣ: Λιακα τά Μαρία Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων

GREENPE ACE Ε Λ Λ ΗΝΙΚ Ή Ε ΤΑ ΙΡΕΙ Α ΠΕΡΙΒ Α Λ ΛΟΝΤΟΣ Κ Α Ι ΠΟΛ ΙΤΙΣ ΜΟΥ Δ ΗΜΟΣ Κ Α ΡΔ ΙΤ Σ Α Σ

ΒΟΥΛ Η ΤΩΝ Ε Λ Λ ΗΝΩΝ: Ιγ γλέζη Αικατερίνη Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

Σ ΧΟΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ — Σας συγχαίρω για τη δουλειά σας τόσο τους μαθητές όσο και τους επιβλέποντες καθηγητές σας, μιας και όσο διάβαζα τη δουλειά σας κατάλαβα ότι έχετε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο στην έρευνα, τη διατύπωση και την τεκμηρίωση των προτάσεών σας. [...] Εύχομαι οι προτάσεις σας να γίνουν κάποια μέρα και σύντομα πραγματικότητα. Να ξέρετε ότι είναι ρεαλιστικές. Απόσπασμα από την απάντηση της κ. Ανθούλας Τόγια σχετικά με την πρότασή μας.

8


Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής

Terminators

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ — ΖΩΗ Σ ΤΗ ΘΑ Λ Α ΣΣ Α : Ο ΠΑΝΑΡΧ ΑΙΟΣ Κ ΑΤΟΙΚΟΣ ΤΩΝ Ε Λ ΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑ Λ Α ΣΣΩΝ, W WF Fac t sheet ht tp://w w w.w w f.gr/image s/pdf s/Care t ta%20care t ta _W WF.pdf ΧΕ ΛΩΝΑ Κ ΑΡΕΤΑ W WF Ελ λάς ht tp://w w w.w w f.gr/endangered-specie s/care t ta Βιολογία της θαλάσσιας χε λώνας ΑΡΧΕ ΛΩΝ ht tp://w w w.archelon.gr/content s/biology.php Βιβλίο των Θαλάσσιων Χε λωνών ht tp://w w w.archelon.gr/f ile s/printe x/gr/inde x .html Θα νάσιμη απειλή για τη θάλασσα και τη δημόσια υγεία η πλασ τική σακούλα ht tp://w w w.t ypos the s .gr/gr/igia-epis timi/ar ticle/110556/thana simi-apeili-gia-ti-thala ssa-kai-ti-dimosia-ugeia-i-pla s tiki-sakoula/ Α ΛΟΝΝΗΣΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛ Α Σ ΤΙΚΕΣ Σ ΑΚΟΥΛΕΣ ht tp://medsos .gr/medsos/image s/s torie s/PDF/ALONISSOS _ L AYMAN _ REPORT.pdf Ζών τας χωρίς πλασ τική σακούλα – 3ήμερο εκδηλώσεων σ την Α λόν νησο ht tps://e-the s salia .gr/zonta s-choris-pla s tiki-sakoula-3imero-ekdiloseon-s tin-alonniso/ Καταργεί από 1η Δεκ εμβρίου η Α λόν νησος την πλασ τική σακούλα ht tp://w w w.kathimerini.gr/8 35256/ar ticle/epikairothta/perivallon/katargei-apo-1h-dekemvrioy-h-alonnhsos-thn-pla s tikh-sakoyla Ορισ τικό το «διαζύγιο» της Α λον νήσου με την πλασ τική σακούλα ht tp://w w w.econews .gr/2016/04/11/alonnisos-pla s tiki-sakoula-129630/

(Τελευταία Ανάκτηση Ιστοσελίδων: 8η Μαρτίου 2017)

9


Η Λ ΕΚ ΤΡ ΟΝΙΚ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ Α www.terminators-fll.com info.project@terminators-fll.com

ΤΗ Λ ΕΦ ΩΝΙΚ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ Α + 30 24410 29401 (Σχολικό Ωράριο) + 30 697 806 9151 (κ. Νομικός)

Δ ΙΕ ΥΘΥ ΝΣΗ 1Ο ΓΕΛ Καρδίτσας Αιόλου 28 Καρδίτσα 43131

Profile for Evangelos Kassos

Team Terminators - Project Proposal  

Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής.

Team Terminators - Project Proposal  

Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής.

Advertisement