Page 14

Mình là Vũ thị Dinh quê ở Việt Nam 我故鄉在越南,我叫武氏螢 My hometown is in Vietnam. My name is Vũ thị Dinh mình sang đây lao động đã được 7 năm 我來臺灣工作已經 7 年了 I've worked in Taiwan for seven years already công việc của mình chăm sóc người già 我工作是照顧老人, My work consists of caring for the elderly

mình thường được nghĩ ngơi trong 7 tiếng 1 ngày 每天休息 7 個小時 I sleep 7 hours a day

mình hay nằm mê mà 我熟睡時就常作夢 And during these 7 hours, I often sleep quite soundly and have dreams

có 1 lần mình nằm mê tới sự việc đã xảy ra với gia đình mình 有一次,我夢一件事發生在我家庭, One time, I dreamt about something that took place at home mình nằm mê tới bố mình 我夢見我爸爸 I dreamt of my father

14

TheCUBE

mình cùng bố đi làm ruộng về 我和爸爸去耕田回來 My father and I had just come back from a day of hard work at the fields

bố vác cái cuốc đi trên đường trời nắng rất là to 爸爸扛著鋤頭在路上走,天氣很熱 My dad carried a hoe as he walked on the road, the weather was very hot

thì không ngờ cái cuốc lại rơi trên bắp chân bố mình máu phun ra rất là nhiều 一不小心鋤頭掉下來,我爸爸的小腿噴了很多血出來 He wasn't careful with the hoe, so my father's calf spurted a lot of blood mình cảm thấy như là giựt mình dậy 然後我醒了 and I woke up

sáng hôm sau mình gọi điện về nhà nói cùng chuyện với cậu em 隔天早上,我打電話回家跟弟弟說這件事 The next day I called home and told my little brother about this

cậu em nói bố khỏe không có vấn đề gì 弟弟說:爸很好,沒什麼事 My little brother said Dad was doing fine, nothing was wrong

Profile for 立方計劃空間 TheCube Project Space

REM Sleep  

《REM Sleep》這件作品中藝術家饒加恩挪用紀錄片的形式,拍攝台灣九〇年代南向政策後,由印尼、菲律賓、泰國以及越南所引進的短期勞工,他們在台灣居留期間睡覺時的夢,一方面試著從夢境探討在全球經濟體系下,個體因著經濟因素移動時,環境對他們的感染和影響,另一方面,藉由這個似乎不具法...

REM Sleep  

《REM Sleep》這件作品中藝術家饒加恩挪用紀錄片的形式,拍攝台灣九〇年代南向政策後,由印尼、菲律賓、泰國以及越南所引進的短期勞工,他們在台灣居留期間睡覺時的夢,一方面試著從夢境探討在全球經濟體系下,個體因著經濟因素移動時,環境對他們的感染和影響,另一方面,藉由這個似乎不具法...

Advertisement