Issuu on Google+

Bkyukl hoy; pkjnelvgy

Vklkyukv htlyna wkuw vejgh dnxnu

Солонгос хэлийг бүтээлчээр сурах Монгол хүнд зориулсан сурах бичиг

몽골인을 위한 종합 한국어

Bkyukl hoy; pkjnelvgy

<Сурах бичиг хэрэглэх учир>-аас

Банг Сонгвөн / Ү Инхэй Д. Сайнбилэгт Д. Эрдэнэсүрэн

Солонгос болон дэлхийн олон орны эрдэмтэн мэргэдийн судалгаа шинжилгээний арвин баялаг туршлагад үндэслэн эл сурах бичгийн үндсэн зарчмыг боловсруулсны дээр Монголын Их Дээд Сургуулийн солонгос хэлний сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулан зохиосон учир солонгос хэл үздэг их дээд сургуульд ашиглахад нэн тохиромжтой. Өөрөөр хэлбэл, монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний сургалтын арвин баялаг туршлага, суралцагчдын талаарх бодит мэдээ материалыг өргөнөөр ашиглаж, тэдний сурах арга барилд дүн шинжилгээ хийх замаар зохиосон болохоор монгол хүнд зориулсан сурах бичиг гэж үзвэл зохилтой.

Vklkyukv htlyna wkuw vejgh dnxnu

KB Kookmin Bank

KB Kookmin Bank

�����������1_��(��)_����.indd 1

Банг Сонгвөн / Ү Инхэй Д. Сайнбилэгт / Д. Эрдэнэсүрэн

2Audio CDs &

дасгалын ном

KB Kookmin Bank

2013-10-07 �� 4:31:03


Bkyukl hoy; pkjnelvgy Солонгос хэлний цогц сурах бичиг


Зохиогчдын танилцуулга Банг Сонгвөн Гёнгхый Зайны их сургуулийн Солонгос хэл-соёлын тэнхимийн эрхлэгч, Олон улсын Солонгос хэл боловсролын нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн

Ү Инхэй Сөнмүн их сургуулийн Солонгос хэл-соёлын тэнхимийн дэд профессор, Олон улсын Солонгос хэл боловсролын нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Д. Сайнбилэгт МУИС-ийн ГХСС-ийн дэд захирал, Улаанбаатар-2 Сэжун институтын захирал Д. Эрдэнэсүрэн Хүмүүнлэгийн Их Сургуулийн солонгос судлалын тэнхимийн профессор Туслах ажилтан: И Юүн-а Сонггунгхуй их сургуулийн Солонгос хэлний сургалтын төвийн багш Пак Сонгжай Сөнмүн их сургуулийн Солонгос хэлний сургалтын төвийн багш

몽골인을 위한 종합 한국어

Монгол хүнд зориулсан Солонгос хэлний цогц сурах бичиг 1 Зохиогч Банг Сонгвөн/Ү Инхэй/Д. Сайнбилэгт/Д. Эрдэнэсүрэн Зураг Wishingstar Ариутган шүүж, зохиомжилсон CMASS COMMUNICATION Анхдугаар хэвлэл 2008оны 9-р сар Гурав дахь хэвлэл 2013оны 7-р сар Эрхлэгч Юү Хёнсог Эрхэлсэн газар Солонгос сан Korean Studies Department, The Korea Foundation Seocho P.O. Box 227 Diplomatic Center Building, 2558 Nambusunhwanno, Seocho-gu, Seoul 137-863, Korea Tel : 82-2-2046-8535 Fax : 82-2-3463-6075 Copyright©2008, The Korea Foundation Эл сурах бичгийг Солонгос сангийн зөвшөөрөлгүй хэсэг болон бүхлээр хувилж олшруулах, хэвлэхийг хориглоно. Гэмтэл согогтой номыг сольж өгнө. Сурах бичигтэй холбоотой санал хүсэлтээ Солонгос сангийн солонгос хэлний асуудал эрхэлсэн тасагт илгээхийг хүсье. Үнэ: Зарж борлуулахгүй ISBN : 978-89-5995-799-6 18710 978-89-5995-798-9 (сэт)

http://www.kf.or.kr


1


편찬의 글

한국과 몽골 양국 간의 문화・경제적 교류가 증진됨에 따라 몽골인의 한국어 학습에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이에 한국국제교류재단은 KB국민은행으로부터 기부금을 받아 2008년부 터 몽골인들이 한국어에 지속적인 관심을 가지고 학습할 수 있도록 “몽골인을 위한 종합 한국어” 교재 를 개발 및 출판해 왔습니다. 한국어 교육 분야의 권위자들로 구성된 한국과 몽골 집필진은 교재 개발 전 현지 대학의 한국어 교육 과정과 기존 교재를 분석하고 수요자 요구 조사를 시행함으로써 교재에 현장성을 충실히 반영 하고자 하였습니다. 그리고 그동안 축적된 한국어교육 경험과 교수 이론을 바탕으로 유창성과 정확성을 동시에 기를 수 있도록 교수요목을 체계적으로 구성하였습니다. 이와 같이 철저하게 현지 특성에 맞추어 개발된 본 교재는 지난 5년간 현지 대학 및 기관의 긍정적인 피드백과 수요가 꾸준히 이어져 왔습니다. 이에 부응하여 한국국제교류재단은 KB국민 은행의 전폭적인 지원으로 “몽골인을 위한 종합 한국어 초급 1” 3쇄를 출판하게 되었습니다. 각고의 노력 끝에 발간된 본 교재가 현지 대학의 한국어 강의에서 뿐만 아니라 일반인들도 자율적으로 학습할 수 있는 도구가 되길 기원합니다. 또한 한국어에 대한 깊은 이해와 실제적인 의사소통 능력 향상에 기여함으로써 많은 분들이 한국과 몽골 사이에서 중요한 역할을 수행할 수 있게 되기를 기대합니다. 마지막으로 이렇게 의미있는 교재가 나올 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않은 KB국민은행과 본 교재의 개발에 애써주신 한국과 몽골의 집필진 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

한국국제교류재단 이사장

유현석


Fbyfh ou

Солонгос Монгол хоёр орны соёл, эдийн засгийн харилцаа өргөжин тэлэхийн хэрээр солонгос хэл сурах гэсэн монголчуудын тоо улам бүр нэмэгдэж байна. Манай Солонгос сан 2008 оноос эхлэн KB Коокмин банкны хандив тусламжтайгаар монголчуудад солонгос хэлийг сонирхон судлахад нь туслах “Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг”-ийг зохиож хэвлэх болсон юм. Солонгос хэл заах салбарын шилдэг мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн зохиогч судлаачид уг сурах бичгийг зохиохоос өмнө Монголын их дээд сургуулиудын солонгос хэлний хичээлийн хөтөлбөр, хичээлд ашиглаж буй сурах бичигт дүн шинжилгээ хийж, суралцагчдын хүсэлт шаардлагыг судалж мэдсэний хувьд тухайн газар орныхоо онцлогийг тусгах тал дээр ихээхэн анхаарсан. Мөн номондоо энэ бүх хугацаанд хуримтлуулсан солонгос хэл заах туршлага, багшлах онол арга зүй дээр үндэслэсэн, чөлөөтэй, оновчтой зөв ярих чадварыг нэгэн зэрэг хөгжүүлэх хичээлийг системчлэн оруулсан. Ийнхүү Монгол орны онцлогт тохируулан бүтээсэн уг сурах бичгийг өнгөрсөн 5 жилийн турш Монголын их дээд сургууль болон байгууллагууд таашаан ашиглах болсон бөгөөд эрэлт хэрэгцээ ч нэмэгдэх болсон билээ. Тиймээс манай Солонгос сан, KB Коокмин банкны бүрэн дүүрэн дэмжлэгийн дор “Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг1”-ийг гурав дахь удаагаа хэвлүүлэх гэж байна. Нөр их хүч хөдөлмөрийн үр шим болсон тус сурах бичиг зөвхөн их дээд сургуулийн солонгос хэлний хичээлд ашиглагдаад барахгүй энгийн хүмүүст солонгос хэлийг хялбар хурдан сурах гарын авлага нь болоосой гэж хүсэж байна. Мөн энэ ном олон хүмүүст солонгос хэлний талаар гүн гүнзгий мэдлэгтэй болоход нь, солонгос хэлээр харилцах чадвараа дээшлүүлэхэд нь хувь нэмэр болж, тэднийг Солонгос Монголын харилцаанд чухал үүрэг гүйцэтгэхэд нь туслана гэдэгт итгэлтэй байна. Эцэст нь энэхүү чухал сурах бичгийг бий болгохын төлөө бүх талаар тусалж дэмжсэн KB Коокмин банк болон тус сурах бичгийг зохиоход сэтгэл оюунаа зориулсан Солонгос Монголын зохиогч багш та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье.

Солонгос сангийн захирал

Юү Хёнсог


축하의 말씀

“몽골인을 위한 종합 한국어” 학습 교재가 이렇게 빛을 보게 된 것을 진심으로 축하합니다. KB국민은행으로서는 최근 한국과 몽골의 교류 협력이 지속적으로 증대되고 몽골 내에서 한류 등의 영향으로 한국어 학습 열기가 높아지고 있는 이즈음에 몽골인을 위한 한국어 교육 기반을 구축하게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. KB국민은행이 한국국제교류재단과 협력하여 개발한 이번 한국어 교재는 몽골인의 한국어 학습 열기에 비하면 미미한 노력에 불과하지만 이러한 노력이 발판이 되어 몽골인이 한국어를 효율적으로 학습하게 되기를 기대합니다. 언어학적으로 몽골의 말과 우리 한국 말은 그 기원과 구조에 있어서 매우 긴밀하고 유사성이 높다고 알고 있습니다. 이런 역사적, 사회적 맥락과 견주어 보면 KB국민은행의 몽골인을 위한 한국어 학습 지원 노력은 이제 시작에 불과합니다. KB국민은행은 앞으로도 한국국제교류재단과 협력하여 몽골인을 위한 한국어 교재 지원을 지속적으로 펼쳐 나갈 생각입니다. 그리고 몽골 내의 한국어 교육 시설 확충에도 지속적으로 관심을 기울여 노력할 것입니다. “배우고 때때로 익히면 그 즐거움이 크다.”라는 옛 성현의 말씀처럼 부디 이번에 출판되는 한국어 교재가 몽골인의 한국어 학습에 크게 도움이 되기를 바라며, 교재 개발에 온 힘을 다해 주신 한국국제교류재단 관계자 여러분과 현업의 바쁜 일정에도 KB국민은행의 한국어 교재 개발 사업에 참여하여 주신 몽골국립대학의 성비락 교수님, 몽골인문대학의 에르덴 수렝 교수님, 대한민국 선문대학교의 우인혜 교수님, 경희사이버대학교의 방성원 교수님을 비롯한 집필진 여러분의 노고에 깊은 감사의 인사를 드립니다.

KB국민은행 은행장

이건호


Mglgjhglsy ou

“Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг” ийнхүү хэвлэгдэн гарч байгаад туйлын баяртай байна. Сүүлийн үед монгол солонгосын харилцаа улам өргөжиж, Монголд солонгос урсгал дэлгэрснээр солонгос хэл сурах гэсэн хандлага маш их өрнөж байгаа энэ үед монгол хүнд тохирсон солонгос хэлний сургалтын үндсийг бий болгосонд KB Коокмин банк маш их ач холбогдол өгч байгаа билээ. KB Коокмин банк Солонгос сантай хамтран гаргаж байгаа солонгос хэлний сурах бичиг нь монголчуудын солонгос хэл сурах гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй харьцуулахад маш бага тус хэдий ч энэхүү оролдлого чармайлт нь монголчууд солонгос хэлийг амжилттай сурахад тодорхой хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна. Хэл шинжлэлийн талаасаа монгол солонгос хэл нь гарал үүсэл, бүтцийн хувьд нягт уялдаа холбоотой, ойролцоо, ижил зүйл олон билээ. Ийнхүү удаан жилийн түүх, нийгмийн харилцаатай харьцуулахад монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний сургалтыг дэмжих гэсэн Коокмин банкны хүчин чармайлт дөнгөж эхлэлийн шатандаа явж байна. Коокмин банк хойшид ч Солонгос сантай хамтран ийм сурах бичгийн талаарх дэмжлэгийг тасралтгүй үзүүлэх бодолтой байна. Түүнчлэн Монгол дахь солонгос хэлний сургалтын баазыг өргөтгөхөд ч байнга анхаарлаа хандуулах болно. Энэ удаа хэвлэгдэж буй солонгос хэлний сурах бичиг нь Монгол дахь солонгос хэлний сургалтад их хувь нэмэр болоосой хэмээн хүсч, уг сурах бичгийг зохиоход бүх боломжоо дайчлан ажилласан Солонгос сангийн холбогдох хүмүүс, өөрсдийн нөр их хөдөлмөрийн хажуугаар цаг зав гарган ажилласан МУИС-ийн ГХСС-ийн дэд захирал, Улаанбаатар-2 Сэжун институтын захирал Д. Сайнбилэгт, ХИС-ийн солонгос судлалын тэнхмийн багш, профессор Д. Эрдэнэсүрэн, БНСУ-ын Кёнхый зайны их сургуулийн багш, профессор Пан Сонвөн, Сонмүн их сургуулийн багш, профессор Ү Инхэй зэрэг зохиогчид та бүхэнд гүн талархал илэрхийлье.

KB Коокмин банкны захирал

И Гонху


Vejgh dnxnu htjtulth exnj

“Bkyukl hoy; pkjnelvgy Vklkyukv htlyna wkuw vejgh dnxnu” y, vklkyukv htl thlty vejglwgh bkyuklxee;g; pkjnelgu;vgy dfuff; tl vejgh dnxunau opvtyttj vklkyukv htlyna oy;vty domtw* ou htlltum vejglwghsy ptjtuwtt klky htldtjnay grnldgj uoawtmuty ;gvugl hnar* htlyna hgjnlwggys z.wg; melugj;gu vklkyukv vkclsy klky fyuf mfjhmta mgynlwgy* vejglwgux;sy htlyna hgjnlwggys xg;. gj ;ttilth dklyk^ Vklkyukv dklky ;tlhnay klky kjys tj;tbmty btjut;nay ve;glugg inyrnluttyna gj.ny dgzlgu mejilgug; oy;tvlty tl vejgh dnxunay oy;vty pgjxbsu dklk.vjeelvys ;ttj bkyuklsy Nh :tt; Vejueelnay vklkyukv htlyna vejuglmsy hfmfldfjmta ezl;eelgy pkhnkvky exnj vklkyukv htl op;tu nh ;tt; vejueel,; ginulghg; yty mkhnjkbrmka dnltt^ Ffjffj htldtl* bkyukl hoy; pkjnelvgy vklkyukv htlyna vejuglmsy gj.ny dgzlgu mejilgug* vejglwgux;sy mglggjh dk;nm bt;tt bgm-jnglsu fjufyffj ginulgr* mt;yna vejgh gjug dgjnl; ;oy inyrnlutt hnah pgbggj pkhnkvky dklkhkkj bkyukl hoy; pkjnelvgy vejgh dnxnu utr op.tl pkhnlmka^ Moouttj ol dgjgb* dn- ;ggy vklkyukv htl vejglwgux;g; pkjnelgy pgjnb mgaldgj ytbr* ;gvugl grnl ghne kjeelr fuvfy ;g.ee mglmga^ “Bkyukl hoy; pkjnelvgy Vklkyukv htlyna wkuw vejgh dnxnu”@m voolnay o-nay ug;gg; htl pggh gjugpoay oy;vty pgjxbsy ytu dklkh hgjnlwggys gjug(Кobbeyn[giy)@sy vejgh dnxnu dklk.vjeelgh poa; iomtr* vejglwguxn; oj domttlmta vejglwgh klky inytltu gjusu mevugr kjeellgg^ Mehgaldgl* vklkyukv bkyukl htlyna hgj,weelvgy htlpoa* ig., mf.m vejuglm* pkjnlmkm ;gglug.gj* dk;nm bgmjngl* ezy hgmgy htjtultt* 'jkw-vv ukllkvky vejuglm* htlyna ;fj.fy ;g;lsy dguw vejuglm* htl vkclsy iomtlwtt ptjtu tl-b-ymoo;su vejgh dnxunay oy;vty pgjxnb dkluk.^ Ooyna ptjtuwtt hkldku;kh ou htlltu* ;ojtb* ;gvugl grnldgj dklky htlyna ;g;gl* hnxttlnay vt;t. gueelusu ygjnay pkhnky dgaueelglmmga tjtbdtlr* igm doj; vejglwguxn; vejvgy bt;vtytt dn- ;ggy iglugr dgmgmugh dklklwkku doj;oolvyttv ug;yg vejglwgux;g; mevmga opth* vkyvkh bgm-jngl hg.vgjugy kjeelvgy dklyk^ Bfy hnxttl mev dojnau ounay vgy* ;ojtb utvty htlyna vejuglmsy htvtu* zjnh‚ vkyvkh‚ eyinh‚ dnxnh‚ ;g;gl utvty htlyna hgjnlwggys htvtu* ;ee;lgug dklky vkclsy htvuoo;t; he.ggr* vt;t.* ;gglug.gj* ;g;lsu hkkjky; y, ezl;eelgy hkldkr fuvyffj nh,‚ ;tt; vejueelnay vklkyukv htlyna hkldku;kh hnxttl; ginulgh dklkbrnau doj;oolr fuf.^ Mooyxlty ;gvuglsy ykb hgbm pkhnkvky exnj ;gvugl vgay hnar* opvty hnxttltt dgmgmugh dklkbr klukr dgaugg dnltt^ “Bkyukl hoy; pkjnelvgy Vklkyukv htlyna wkuw vejgh dnxnu” vklkyukv ovtu poa dklky 30 hnxttlttv ynalr doj;tyt^ Uth;tt thyna 15 hnxttlnau vklkyukv ovtu poay hgbm 1@j dkmn;* ol;vty 15 hnxttlnau 2@j dkmnkj he.ggr opyt^ Vejgh dnxnu -jfyhna;ff vt;t.xnlvty dga;lggj pkhnku;vkykkv* vt;t. mev dojnay hkldku;kh ou htlltu* ;ojtb* pkjnlmkm ;gglug.gj* ;g;gl* vkclsy htvuoo; hkkjky;kk ezl;gg hkldkkmkaukkj kjvky dklyk^ Hnxttl mev doj; mehgay hnxttlnay pkjnlm* oy;vty ou htlltu* ;ojtb* zjnh vkyvkh eyinh dnxnh grnldgjee;* ;ee;lgug* vkclsy htvuoo; kjvys ;ttj hnxttlnay mfuvufl; inyt ou hg;gr fuf.^


Hnxttlnay pkjnlm htvtum mehgay hnxttlnay gueelusu qkmk pejuggj nltjhnalty* zbgj ;g;gl* ;ojtb* vkclkkv vejglwgh .t ut;unau hejggyuealgy opoolvyttj hnxttlnay pkjnlmsu mk;kjhkalr* vejglwgux;sy Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl

;kmkk; vt;lnau f;ffr fufhnau hnxtt.^ Bty;xnlth* ffjnauff mgynlweelgh

oy;vty ou htlltu Elv* btjutrnl* bty;xnluttyna ouv ;ojtb

입니다, 입니까, 은/는

vkcl

Vklkyukvxee;sy bty;lth cv

Oy;vty ou htlltum hnxttl mev dojnay vt;t.mta hkldkkmka* pgaliuoa

기본 어휘

bt;th iggj;lgugmga ou htlltunau dguwlgy hojutltt^ Ooy; vejglwgux;g;

Oy;vty ou htlltu

fuffrmta dgah oo;yttv ou htlltunay dk;nm htjtultt* mt;uttjnay hkldkk 나라

hgjnlwggu hovytumlty opoolr mkhnjkh pejuggj dgzreelg.^ Tyt y,

elv

mehgay hnxttlnau kalukhk; mevmga mf;nauoa vejglwgux;sy ounay vgyu dgzreelghg; x ytbtjmta dgah dea pg^

한국 Vklkyukv

몽골 Bkyukl

러시아 Kjkv

중국 Hzmg;

태국 Тайвань

말레이시아 Bglgap

일본 Z'ky

미국 Gb-jn[

Oy;vty ;ojbnay htvtum* ytu hnxttl; uejg. kjxnb ;ojtb dgahggj dk;kr*

기본 문법

;ojbnau emug@oojtu@htldtjnay mglggv mgaldgjlgy rnittuttj dgmgmugvgy

Дүрэм

dfuff; gyhgy igmys mo.iny; Bkyukl hoyna vejgh gjug dgjnlsu ● 입니다 Нэр өгүүлэхүүн нөхцөл 베트남 >,-mygb

호주 Австрали

인도네시아 Индонези

hgjuglpgy vklkyukv@bkyukl hgj,weelvgy htlpoay bt;ltum moinulty

필리핀 Флиппин

Ytj ounay gj; 이다 yfhwflnau pglugr* ytj fuoolthooyna emug nlmut;tu^ 입니다 y, 이다 @nay k;kk wgunay hoojyth htldtj dfuff; nloo t-l;tu emugmga^ Bkyukl htlytt ytj fuoolthooy y, # @dgah* @dklkh* @/b# ptjtu htldtjttj nljth dklk.x pgjnb;gg ;ttjh mevlgh ou hejggyuealgu;;gunau vklkyukv htlmta hkl,r 이다 yfhwflnau htjtulthuoa kjhn;unau gyhggjyg ee^

dnxn.^ Bfy nrnl mfvmta ;ojbnay hgj,weelgl hnah* tv.tl ytbtlm mgaldgj htjtumta dkl #:ojbnay mk;jeelug# kjeelr* vejglwgux;sy tjtlm htjtuwttu

바야르입니다.

Dgzj ut;tu^

학생입니다.

K/emgy^

몽골 사람입니다. 인도 Энэтхэг 빌궁입니다.

영국 Англи

ej,;xnlgy hgyughsu tjbtlpltt^

Bkyukl hoy^

독일 Герман

프랑스 Франц

(Миний нэр) Билгүүн.

회사원입니다.

(Би) компаний ажилтан.

● 입니까 Нэр өгүүлэхүүн нөхцөлийн асуух хэлбэр 입니다@nay gveeh htldtj^ Ytj outy; pglugr* mehgay ytj ounay mglggj lg.lgy gveehg; htjtultyt^

32

체첵 씨입니까?

Wtwtu bfy oo&

학생입니까?

K/emgy ee&

말하기 몽골 사람입니까? Ярих дадал 1

Zjnh ;g;lsy htvunau #Bt;ltutt dgzreel]z@Zj,r vej]z@Bt;ltutt elgb dgzreel]z# utvty uej.gy igmgy; he.ggr* 'jkw-vv ukllkvky vejuglm

Bkyukl hoy oo&

벌드 씨입니까?

(Та) Болд уу?

회사원입니까?

(Та) компаний ажилтан уу?

알아봅시다

z.eelr dklkhkkj pkhnkbrlk.^ #Bt;ltutt dgzreel]z# htvtu y, mehgay Bt;ltutt dgzreel]z

Bty;xnluttyna ouvnau mkhnjkh pejgumga hkldkyk ee^ 1● 은/는

vt;t.mta hkldkkmka oy;vty gueelusy eumgl igm exnj oy;vty ou htlltu* ;ojtb ginulgr hnah ;gglug.gjee; fufu;fyf^ Hgjny #Zj,r vej]z# utvty ;gjggunay htvtum vt;.nay gueelugmga hkldkkmka ;gvuglee; fufu;fyf^

Ytj outy; pglugr* mehgay ytj ounay emusu nloo mk;kmukr kywlkhk; htjtult;tu mevlgh ou^ Bkyukl htlytt zu ;oah emug dgahuoa x #^^^ dkl# utvty emuggj ;oawoolr dklyk^ 는 tuiuttj mfuvvfy ytj outy;* 은 unauooltuxttj mfuvvfy ytj outy; mev pglugyg^ Fuooltu;thooyna (1) mev 안녕하세요? oojuttj htjtultu;th mkhnkl;kl; ⓐ eu yfhwflnau hejggyuealr dklyk^

Zlgyuezg hgjnlwgy zjngys pgu.gjggj* fufu;vfy vt;t. ;guee uoawtmuth

저는 바야르입니다.

Ygbgau Dgzj ut;tu^

제 이름은 체첵입니다.

Bnyna ytjnau Wtwtu ut;tu^

바트 씨는 학생입니까? (2) 안녕히 가세요. 조민재 씨는 회사원입니다. 선생님은 한국 사람입니다.

34

2

(3)

안녕히 계세요.

Dgm k/emgy ee&

Жу Минжэ компаний ажилтан. Багш солонгос хүн.

Gl, elvsy njuty dklkhsu htlttjta^

<загвар>

미국 저는 미국 사람입니다.

pkjnlmkm ;gglug.gjee;su vejglwgux tyt htvtum hnah cvmka^ #Bt;ltutt elgb dgzreel]z# htvtum fbyfh igmgy; uoawtmutvty grnldgjggv nloo hoy; grnldgj uoawtmutr klvky bt;ltutt dgzreelyg^


Vkyvkh ;g;lsy htvtu bfy g;nl #Bt;ltutt dgzreel]z@Vkyvkr vej]z@

듣기

Bt;ltutt elgb dgzreel]z# utvty uej.gy igmmga* 'jkw-vv ukllkvky

Сонсох дадал

vejuglm z.eelgh dklkbrmkaukkj pkhnkbrlku;vky^ #Bt;ltutt dgzreel]z# htvtum vt;t.mta hkldkkmka oy;vty ou htlltu* ;ojbnau htjhty htjtultr dgauggu kalukh* ;gglug.gj uoawtmuth dkl* #Vkyvkr vej]z# htvtum mehgay

1 1

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Fuooldtjnau vkyvkk; mkhnjkh pejunay ;euggjsu dnxttjta^

vt;t.mta hkldkkmka oy;vty gueelusu iglugh ;gglug.gj fufu;fyf^

(1)

(2)

#Bt;ltutt elgb dgzreel]z# htvtum fbyfh gueelusu uoypunajoolr ffj ffj

(3)

TRACK 05

(4)

(5)

yfhwfl dga;gl; hkldku;kh gueelusu kalukh xg;.gj vgarjeelgh ;gglug.gj fufu;fyf^ 2

Vgay vkyvkk; mkhnjkh pejunau vkyukkjka^ (1)

Eyinh ;g;lsy htvtu x dgv #Bt;ltutt dgzreel]z@Eyinr vej]z@Bt;ltutt z.eelghggj pkhnkbrlku;vky^ #Bt;ltutt dgzreel]z# htvtum vt;t.mta

1

hkldkkmka oy;vty ou htlltu* ;ojtb ginulgr uoawtmuth dkunyk htbrttyna 1

(3)

(1)

uoypunajoolvty igmgy; vt;t.mta hkldkkmka dk;nm bgm-jngl eyinr

(5)

kalukh ;gvugl grnllgyg^

Dnxnh ;g;lsy htvtu x #Bt;ltutt dgzreel]z@Dnxnr vej]z@Bt;ltutt 2

dfuff; #Dnxnr vej]z# htvtum vt;t.mta hkldkkmka pgu.gjsy ;guee

ⓐ 알아봅시다

저는 학생입니다.

(4)

ⓑ Bt;ltutt dgzreel]z

(6)

병원 ⓑ

(2)

메이 씨는 중국 사람입니다.

(3)

지원 씨는 한국 사람입니다.

(4)

저는 선생님입니다.

(5)

설렁거 씨는 의사입니다.

쓰기 1

(1)

1

(2)

Унших дадал

Бичих дадал :gjgghsu eyigg; pf. dkl

z.eelghggj pkhnkbrlku;vky^ #Bt;ltutt dgzreel]z# htvtum ukl dnxnh ;gvugl; kjkhkkv ej,; mk;kjhka htbrttyna dnxnh ;g;gl uoawtmuth

TRACK 06

:gjggh fuooldtjnau eyigg; mkhnjkh pejgumga hkldkyk ee^

mta hkldkkmka -jfyhna dnx.tj eyinr kalukh ;gglug.gj fufu;fyf^ Hgjny

elgb dgzreel]z# utvty uej.gy igmmga* bfy 'jkw-vv ukllkvky vejuglm

읽기

elgb dgzreel]z# utvty uej.gy igmmga* 'jkw-vv ukllkvky vejuglm

dnx.tjnau eyinr kalukh ;gvugl hnah dfuff; #Eyinr vej]z# htvtum vt;t.

хичээл 01

39

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^ ① 이 사람은 김민준 씨입니다.

학생증

알아봅시다

( )

Bt;ltutt dgzreel]z ② 이 사람은 학생입니다 ( )

:gjggh elv* btjutrlnay ytjnau vklkyukvkkj dnxyt oo^

uoawtmuth grnldgjee; dklky dn- ;ggr xflffmta pkhnky dnxnh ;gglug.

: 박준영 : 국어국문학과 : 08071604

이름 학과 학번

한국대학교

gj uoawtmutyt^ #Bt;ltutt elgb dgzreel]z# htvtum vt;t.mta hkldkkmka xflffm pkhnky dnxltu hnar* dk;nm htjtulttyna dnx.tj dnxnh ;gglug.gj

(2) Vklkyukv

uoawtmutyt^

Bkyukl

조한국 현 .우(1)

42

:ee;lgusy ;ojtb;* mk;kjhka rnitty ;ttj pf. ;ee;gh gjugpoau

k/emgy

발음

dgui

학생

.

(5)

[kb'gyna grnlmgy

tbx

(6)

Pgu.gjsy ;guee ;gjggh ouvttj fuooldtj pkhnkyk ee^

;ee;lgusy oy;vty ;ojbnau rnittmta hgbm mgaldgjlgy* vejglwguxnay

1

:kkueej y, pejvgy ouvnau gyhggjglmga vkyvkkjka^ <загвар>

저 / 한국 사람

한국

(8)

Дуудлага

2

(1)

( )

dgy[ys grnlmgy

(7)

grnlleelyg^ Uth;tt mkm, inu ;g.mgh ;gvuglsy gjuggv pgalvhnar* mgyny bt;th oal grnllguggu hfuroolthnau tjbtlpvty dklyk^

Z'ky ( )

(3) (4) ② 이 사람은 한국어 선생님입니다.

서울시 서초구 서초동 15-1 Tel. 015-987-6543 E-mail. hwcho@kbstar.co.kr

<загвар>

tptbioolr* dejee ;ee;;gu ;ee;lgusu pgvghsy mel; ytbtlm ;gvugl

Gb-jn[ ①Kjkv 이 사람은 조현우 씨입니다. (2)

<загвар>

-

TRACK 11 저는 한국 사람입니다.

한국어

(2)

공무원 - 공무원입니다 (1) 설렁거 씨 / 의사 (3) 이 사람 - 이 사람은 바트 씨 입니다 (2)

한지원 씨 / 주부

(3)

이 사람 / 사롤 씨

(4)

이 사람 / 몽골 사람

:ee;lgusy ;ojtb Unauooltuxttj mfuvvfy o-nay ;gjgg tuiuttj thtlvty o- kj.kl fbyfh o-nay mfuvuflnay g.ng ;gjgg o-nayhtt thyna g.nguggj ;ee;gu;;gu^ Rnitt y,%

한국어 [한구거]

2

3

이 사람은 [이 사라믄] 공무원입니다 [공무워님니다]

(5) :gjggh dnxltunau 하사르 씨 / 학생vkyvkk; ;gugr eyiggjga ee^ (1)

저는 회사원입니다.

(2)

이 사람은 토야입니다.

(3)

제 이름은 최유진입니다.

(4)

저는 몽골 사람입니다.

:gjggh dnx.tjnau xgyug ;eeuggj eyiggjga^

TRACK 12

хичээл 01

TRACK 13

45


Vkclsy htvtum* mehgay hnxttlnay vt;t.mta hkldkkmka vkclsy mglggj

문화

mgynlweelghsu pkjnvky dfuff;^ Bkyukl vejglwguxnay pouttv pgaliuoa

Соёл

bt;.tl pkhnh vkclsy bt;ttltl; ukllky iomtr* vkclsu hgjnlwgy hoy;tmuth dgaj veejnyggv hkcj kjys vkclsu hgj,weelgy kalukh bgzuggj

한국인의 인사법 Vklkyukvxee;sy bty;lth cv

pkhnkbrlk.^ Vkclsy htvunau ;kmkj y, fbyfh dklky uoawtmutl igm* mfuvufl

1

Mg dohty vklkyukvxee; hkkjky;kk htjhty bty;tlr dgauggu hgjvgy ee& Zgr bty; bt;;tu mglggj zjnlw]z^

2

:gjggh dnx.tjttv vklkyukvxee;sy bty;lth cvykkv vejglw]z^

igm utvty uej.gy igmgy; he.ggr* ig., mf.mta 'jkw-vv ukllkvky vejuglm z.eelgh dklkbrnau doj;oolr fulff^

Vklkyukvxee; tyunay o-; bthnay cvklr* hoy;tmuth kywuka iggj;lgugmga o-; bfjufr bty;tl;tu

Inyt ou 새 dfuff; 단어 grnl gldgy ;ttjtt eelpvgy hoboovmta ugj dgj,r bty;tlyt^

x mehgay hnxttlnay z.wg; ugjvgy ou htlltunau wguggy mklukay ;tv

Gyh eelpgh tv.tl vglgh;gg ygv dgugmga y, ghbg;gg hoy;tmuty mklukaukk 30~60 ujg;ev kjxnb

국어국문학과

아니요

직업

htl ejgy pkhnklsy gyun

ouoa

btjutrnl

2~3 v-[ey; dfhnar bty;xnl;tu^ Mklukaukk ht;na xnytt nh dfhnalufyf mf;na xnytt hoy;tmutr dgauggunay inyr^ Ytu f;fj eelpvgy hoymtautt ;ghng; mggj.gl ghbg; hoy;tt mklukaukk dgug ptjtu

국적 은행 meiggl* ygv kajklwkk /bee dgug 학과 hoy; ugjgg hf;flufr dfhnalufy bty;tlr dklyk^ Hgjny gldgy hgj]zglgl

bty;tlyt^

dgy[

Hnxttlnay mfuvuflnay inyt ou delgy;* oy;vty ou htlltum kjkkuoa ;gjgguggj dgajleelvyggj vejuglmsu nloo kalukbrmka* emug mfufl;fj dklukr fuf.^

gyun* mtyhnb

네Kywuka mkhnkl;kl; bfjufr bty;tl;tu 이름 elgbrlglm cv dna^ Tyt y, bgi 학번hoy;tmutr dgauggunay mnab dfuff; glug hg.vjgy f.;fulfyytj ;euggj nljtl veer dfhnay bty;tlyt^ Wguggy vgjk/emys ptjtu elgbrlglm dgzjggj*

ghbg; hejnbsy ;gjgg twtu th;tt bfjufr bty;tl;tu^ 대학교hoymta eelpgguoa e;vgy o-;* bfy 이메일 학생증 nhMooyttv vejueel,ug;yg ynaubnay ;ey; grnl wghnb pghn;gl oytblth ugj dgj,r htjunay ieugbggj eelpgh;gg dn- k/emys dn-t hoy;tmuty

bty;xnlth y, dna^ Tyt mkhnkl;kl; ghbg; ygvmga dklky ;ttuooj gldgy meigglmga hoy mojoolr

대학생

한국어

ugjgg veyugyg^ Nht.xlty tjtumta hoboov k/emgy mtj hkkjky;kk ugj dgj,r bty;xnl;tu^ vklkyukv htl Bkyuklxee; bty;lth;tt ukl;ee ugj dgj,r bty;lth dg wguggy vgjggj pklukr bty; bt;th

몽골

전화

한국어과

Bkyukl

emgv

vklkyukv htlyna gyun

elgbrlglm cv dna^ Pklukh;kk pglee y, thtlr ugjgg veyugy* ghbg; hoyna ugjsy ;kkueej ugjgg hnar mkhkau fjufy bty;tlyt^ Bfy utj dolnayhty y, dklky gh ;oov y, hklkkv njr dgaugg hoytt dgjeey

사람 ;ttj y, oyvtr* hklsy pgb; z.r제dgaugg hoynau pooy hgwgj ;ttj y, oyvtr o;th cv dna^ hgwgj hoy

3

bnyna

씨 주소 Vklkyukv* bkyuklxee;sy bty;lth cvys ynamltu dklky zluggmga mglsu zjnyg ee^ xgwee dklky ;oo hoynau ytjltr htl;tu^

hgzu

хичээл 01

50

49

Tyt vejgh dnxnum ugjvgy bkyukl hoyna ytj* ugpgj evys ytjnau vklkyukv htlyna hgj, ou dnxnh ;ojbnay

;guee uglnulgy dnxvty dklkhsu mtb;tult-^ Bfy vejgh dnxunay oy;vty th* ;g;gl* ;ee;lgusy vejuglmgy; ginulgh bgm-jnglsu CD@y; dnxnr hg.vgjugvgy dklyk^ Wggvgy ;ttj deelugh gjuguoa htlyna mf.fumta htvunau dnxltuttj kjleelghsu hnxttvty exnj tl dnxltunau oj ;oymta ginulgr* htlyna xg;.gjgg elgb ;ttiloolttjta^ Tyt vejgh dnxnu oy;vty ykbkkv ug;yg ;gvuglsy ykbmka hgbm pkhnku;vky mel ;gvuglsy ykbkk dgayug ginulgr klvky bt;ltutt dgmreelgg; pkuvkhuoa nloo oj domttlmta vejglwghsu hov,-^ Bkyukl ;gh, vklkyukv htlyna vejuglmsy kjxny* bkyuklxee;sy vklkyukv htl vejgh gjug dgjnlsu vgamgj ve;glr* vklkyukv htlyna vejuglmsy gj.ny dgzlgu kykl mejilgug; oy;tvlty pkhnkvky tl vejgh dnxnu* bkyukl vejglwgux;sy tjtlm htjtuwtty; ynawvty* vklkyukv htlyna vejuglmgy; fjufy ginulgh vejgh dnxnu dklkkvka htbttutt;* htjtultux mgygg fjufy dgjnbea^


Ugjxnu

Fbyfh ou

04

Mglgjhglsy ou

06

Vejgh dnxnu htjtulth exnj

08

Vejgh dnxunay vt;t.xnlvty mflf.lfuff

14

Vklkyukv htl dg Hgyusl

19

Hnxttl

01

소개 Mgynlweelgh

31

Hnxttl

02

학교 Vejueel,

51

Hnxttl

03

일상생활 F;fj membsy gb,;jgl

71

Hnxttl

04

날짜와 요일 Kuykk* ugjgu

91

Hnxttl

05

하루 일과 F;jnay mflf.lfuff

111

Hnxttl

06

주말 Hgugv* domty vgay өдөр

131

Hnxttl

07

물건 사기 (1) Dgjgg he;gl;gy g.gh (1)

151

Hnxttl

08

음식 Hkkl

171

Hnxttl

09

집 Utj

191


Hnxttl

10

가족 Utj dol

211

Hnxttl

11

날씨 Wgu guggj

231

Hnxttl

12

전화 (1) Emvggj zjnh (1)

251

Hnxttl

13

생일 Mfjvfy f;fj

271

Hnxttl

14

취미 Hkddn

291

Hnxttl

15

교통 (1) Ynamnay mtt.tj (1)

311

Hg.vjglm Vkyvkh ;gvuglsy th dnx.tj

332

Gveelmsy hgjne

346

Ny;f[v

366


Vejgh dnxunay vt;t.xnlvty mflf.lfuff hnxttl

vt;t.

;g;gl

;ojtb

ou htlltu

;ee;lgug

vkcl

Vklkyukv htl dg Hgyusl 01

02

03

04

05

06

07

소개 Танилцуулах

학교 Vejueel,

일상생활 F;fj membsy gb,;jgl

날짜와 요일 Kuykk* ugjgu

하루일과 F;jnay mflf.lfuff

주말 Hgugv* domty vgay өдөр

Bty;lth* ffjnauff mgynlweelgh

입니다, 입니까, 은/는

Elv* btjutrnl* bty;xnluttyna ouv

Unauooltux ejmggj ;ee;gu;gh cv

Vklkyukvxee;sy bty;lth cv

T; poalvnau ytjlth* vejueelng mgynlweelgh

여기·거기·저기, 이것·그것·저것, 이/가, 에 있습니다, 이/가 아닙니다

Ugpgj* vejueelnay mkyku mfhffjfbr* gyunay t; hkuinl

Mf.fyhnay hoxltlmta g.ng (1)

Vklkyukvsy dklk.vjklsy mkumklwkk

Oal ou(1)* mtb;tu oal ou(1)* f;fj memgb htjtultu;;tu ou htlltu* gveeh mflffyna ou

Unauooltux nrnlvth cv (1)% unauooltux hgbgjinh y,

Солонгос хүний хамгийн дуртай зүйл

Ugjgu* kuykkmka hkldkkmka ou htlltu

:t.vutj unauooltux (1)

Vklkyukvxee;sy mkk htbrttu nltjhnalth gjug

Wgu heugwgg* F;fj memgb htjtultu;;tu oal ouv

ㅎunauooltux

F;fj membsy gb,;jgl* ;ejmga poalnayhtt mehga zjnh

Kuykk* ugjgu* ugjgu htlr vejgh

Wgu heugwgg* f;jnay mflf. lfuffuff htlr vejgh

Fyufjvfy z.;lsu zjnh* vgygl mg.nh

Dgjgg he;gl;gy 물건 사기 (1) g.gh(oyt gveeh)* Dgjgg he;gl;gy hovx dgaugg g.gh (1) poaltt htlth

-ㅂ/습니다, -ㅂ/습니까, 을/를, 에서<ugpgj dgajlgl pggvgy> Hgypys mkk,

와/과, 에 <wgu heugwgg pggvgy> Vklkyukv mkk* mkk pggvgy mtb;tu ytj (1),

-아/어요, 에 가다, 안

음식 Hkkl

Hkkl pghnglgh

Vklkyukv Bkyukl k/emyee;sy gb,;jgl

-았/었-, 하고, -(으)ㅂ시다

Hgugv domty vgayggj hna;tu poal* gveeh mtb;tu ytj

Unauooltux xgyugjgh cv (1)

Vklkyukvxee; hgugv domty vgaysu htjhty fyufjff;fu .t

ㅡ uttu;th, 은/는 <ptjtuwoolth emug>, -고 싶다

Ytur ytj ou (1)* dgjgg he;gl;gy g.ghmga hkldkkmka ou htlltu* Dgjgg he;gl;gy g.ghmga hkldkkmka htlltuoo;

Mf.fyhnay hoxltlmta* ;eeuoa xgyug g.ng

Vklkyukvsy bfyufy mtb;tum

Vklkyukv hkkl* gbm (1)* gbm (2)* j-vmkjgymga hkldkkmka ou htlltu

Mf.fyhnay hoxltlmta g.ng (2)

Vklkyukv hkklys vkcl

-겠-<hovtl 08

vel htltu;th y,

tjbtlpltlnau nltjhnalvty>*

-지 않다, -(으)세요


hnxttl

09

vt;t.

;g;gl

Ejnh* dgajlgl pggr fufh

Utj

;ojtb

(으)로 <pou xnu pggvgy>,

-(으)ㄹ래요, 도

ou htlltu

;ee;lgug

vkcl

Pou xnm pggvgy ouv* ㄹ,ㄹㄹ utj* utjnay mg.nlug* unauooltuxnay dgaueellgug* ;ee;lgug ugpgj (2)

Vklkyukvxee;sy kjky dgaj

Utj dol* grnl Unauooltux btjutrnl(2)* nrnlvth cv (2) btjutrnlmta hkldkkmka ou htlltu

Vklkyukvsy ejgu mfjlnay ytj

Wgu elnjgl* wgu guggj* wgu guggjmga hkldkkmka ou htlltu* guggjsy htb

Mf.fyhnay hoxltlmta g.ng (3)

Vklkyukvsy ;fj. fy elnjgl

Unauooltux nrnlvth cv (3)% ㄹ unauooltuxttj nrnlvth y,

Vkynjhklmka emgvys ;euggj

Mguygainh cv

Vklkyukvxee;sy fjufy ;tlutj mtb;tult;tu mfjvfy f;fj

mkk pggvgy mtb;tu ytj

10

가족 Utj dol

Utj doltt mgynlweelgh* bt;ttltl vklnlwkh

(2),

께서, -(으)시-, ㄹ unauooltux uttu;th cv

11

12

13

14

날씨 Wgu guggj

전화 (1) Emvggj zjnh (1)

생일 Mfjvfy f;fj

취미 Hkddn

Wgu guggj dklky mflf. lfr dea grlsy mehga zjnh

-고, 부터 ~까지, -(으)ㄹ 거예요, ㅂ ;ojbnay dev

Emvggj zjnh* vgygg pkjnlukk htlth

에게·한테·께, -지만, -(으)려고 하다

Emvggj zjnhmga hkldkkmka ou htlltu* Emvggj zjnhmga hkldkkmka nltjhnaltl emvggj hgjnlwgh

-아/어서, -(으)ㄹ까요, 못

Mfjvfy f;fjmta hkldkkmka ou htlltu* dtltumta hkldkkmka ou htlltu

Dgzj hojuth* exjgg mgaldgjlgh

Hnar xg;gh poaltt zjnh* hkddnukk mgaldgjlgh

he.nlgl

-(으)ㄹ 수 있다/없 Dn-nay mgbnj Unauooltux 다, v'kjm* hkddn* nrnlvth cv ;g.mgbr pggvgy ou* -기/-는 것, (4)% unauooltux xg;gbr ;ojbnay dev ㄷ hgbgjinh y, unauooltux

15

교통 (1) Ynamnay mtt.tj (1)

F;fj membsy gb,;jgl* ynamnay mtt. jnay htjtuvtl

에서 ~까지, (으)로, -(으)러 가다

Vklkyukvxee;sy hkddn

nltjhnalvty ou

Mtt.jnay Vklkyukvsy htjtuvtl(1)* gveeh Unauooltux ynamnay mtt.jnay ;ga.gj ou* mtt.jnay xgyugjgh cv (2) htjtuvtl htjtuvtlmta hkldkkmka ou


dnxuttj

“Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг”

-ээр солонгос хэл сурцгаая.


VKLKYUKV HTL DG HGYUSL

1^ :tlhnay vklkyukv htlmty Vklkyukvsy hkau ;ttj vklkyukvkkj zj,;gu 60@gg; vgz hoy deay 40@ff; vgz y, Fbyf; Vklkyukvm* 20@kk; vgz y, Ebgj; Vklkyukvm veer dgayg^ Hnlnay xgyg;g; kjiny veeugg vklkyukvxee;ggv Hzmg;g; 2 vgz 100 bzyug* Gb-jn[m 2 vgz 100 bzyug* Z'ky; 600 bzyug* Kjkvm ht;ty gj.gy bzyug* dou; ynaltt; 6 vgz kjxnb vklkyukv htlmty dgayg^ Ug;gg;g; veeugg vklkyukvxee;sy nhtyhn y, th htlttjtt zj,;gu utr op.tl vklkyukv htlnau ;tlhna; 20@jm kjkh htl utr dklyk^

2^ Hgyusl ovunay mooh #Hgyusl# dkl Vklkyukv ovunay ytj /b^ #Hgyusl# ovunau Revky elvsy o- de/e 1443 ky; Vtreyu .gy hnautt; mtj wgunay tj;tbmty btjut; hgbmjgy pkhnkrtt^ #Hgyusl# ovtu pkhnku;khkkv fbyf vklkyukvxee; Hzmg;sy hgyp dnxnu htjtult;tu dgalgg^ Ut.x tutl vklkyukv njut; mtjhoo mkk y, ol uoawtu;th* g;gjbggmga hgyp dnxunau vejx tptbiny* dnxnu ovtum mgalgu;gyg ut;tu gbgjuoa htjtu dga.^ Tyt dga;gl; vtmutl mo.;vty Vtreyu Nh .gy vklkyukv htlnau mtb;tultht; mkhnjkbrmka* vejghg; hzldgj ovtu pkhnkvky y, #Hgyusl# dga.^ Mtj o-; #Hgyusl#@su #Njutynau vejugh pf. ;ee;lgug# utvty emug dohna #Hoybny rkyusb(훈민정음)# utr ytjna;;tu dgartt^

#Hoybny rkyusb mgaldgj rnitt# de/e hgypys he.nldgj

#Hoybny rkyusb fyhga# de/e vklkyukvkkj hfj.oolvty he.nldgj

훈민정음 해례본

훈민정음 언해본

Vklkyukv htl dg Hgyusl

19


#Hgyusl#@sy domtw #Hgyusl# dkl g.ngys dnxnu dfuff; unauooltux tuiuttj he.ggu;;gu^ Gyh 17 unauooltux* 11 tuinu* ynam 28 ovtu pkhnkvky ht;na x kjxny wgunay vklkyukv htlty; ;gjggh ;fj.fy g.ng htjtultu;thtt dkl,rtt^ Ooy;* ㆁ[ng]* ㆆ[q]*

[z] unauooltux* [a]

tuinu^ F;uff #Hgyusl# y, 19 unauooltux 21 эгшиг* ynam 40 ovuttv dom;tu^

Unauooltuxnay poa mkumkl Unauooltuxnau pkhnkh;kk #:ojv htldtj ;eejgah# dklky #Pejlgug ytbth# utvty hkcj pgjxnb dgjnbmglvgy dgayg^ Mehgaldgl* ㄱ[k]* ㄴ[n]* ㅁ[m]* ㅅ[s]* ㅇ[h] utvty oy;vty mg.gy unauooltuxnau fuoolth tjhmtyna ;ojvm iomtr pkhnkukk;* ol;vty 12 unauooltuxnau g.ngys xgyugjglsu hgjuglpgy ;ttjh oy;vty unauooltux ;ttj pejlgug ytbth pgbggj pkhnkrtt^

Tuiunay poa mkumkl Tuinu g.ngu #Mtyutj* ugpgj* hoboy# utvty uej.gy hoxny; iomtr* gjug dnlunay pgjxnb; oy;tvlty pkhnkvky dnltt^ Mehgaldgl

;ojvttj mtyutjnay ;euea htldtjnau

ㅡ ;ojvttj ugpjsy mtui hg.mugau* ㅣ ;ojvttj pkuvkr dea hoyna htldtjnau dtltu;ty pkhnkvky mehga #Hoybny rkyusb#@; mtb;tulty ol;ttrtt^ Devg; tuiunau hgjny oy;vty tuiunay pejlguee;su hkldkr pkhnkvky gr^

3^ Tuinu Oy;vty tuinu Vklkyukv htlty; 21 tuinu dga;gu dfuff; ooyttv oy;vty tuinu 10* oy;vty tuiuttv ynalr domvty 11 hkv tuinu dna^ Tuiunau ;ttjttv ;kki y,* pooyttv dgjeey mnai dnx;tu^ 20


CD1 TRACK 01

Ovtu

ㅏ ㅑ ㅓ

Ovunay Dnxnh :ee;lgug ;gjgglgl ytj

아 야 어

ㅏ ㅏ

[a]

[ja]

[ә]

:gvugl

ㅑ ㅑ ③

ㅓ ㅓ ②

[jә]

ㅕ ㅕ

[o]

ㅗ ㅗ

[u]

ㅜ ㅜ

[ju]

ㅠ ㅠ

[]

ㅡ ㅡ

[i]

ㅣ ㅣ

[jo]

ㅛ ㅛ

Vklkyukv htl dg Hgyusl

21


Hkv tuinu Oy;vty tuiuoo; ynalr hkv tuinu domtt;tu^

ㅐ=ㅏ+ㅣ ㅒ=ㅑ+ㅣ ㅔ=ㅓ+ㅣ CD1 TRACK 02

Ovtu

ㅒ ㅔ

ㅙ ㅚ ㅝ

ㅐ ㅐ

[ε]

[jε]

22

Ovunay Dnxnh :ee;lgug ;gjgglgl ytj

ㅒ ㅒ ④

[e]

ㅔ ㅔ ③

[je]

ㅖ ㅖ ④

① ②

와 왜

[wa] [wε]

[we]

[wo]

ㅘ ㅘ ①

ㅙ ㅙ ①

ㅚ ㅚ ①

ㅝ ㅝ

① ②

:gvugl


[we]

ㅞ ㅞ ⑤

① ②

③ ④

[wi]

ㅟ ㅟ

[ i]

ㅢ ㅢ

① ②

:ee;lgugy; gyhggjgh poal

ㅐ dg ㅔ tuinu* ㅙ* ㅚ* ㅞ tuiuoo; hkkjky;kk kajklwkk ;ee;gu;;gu exnj ;ee;lgugy; dgjgu zlugg dga;guuoa^

4^ Unauooltux Oy;vty unauooltux Vklkyukv htlty; 19 unauooltux dga;gu^ Ooyna 14 y, oy;vty unauooltux* 5 y, ;g.hgj unauooltux^ Unauooltux tuiuttj gbnlr o- domtth dfuff; unauooltux ;gyuggj dnxnu;;tuuoa^ Unauooltux y, gj;gg zbgj tuinumta kjr dgayg* o-nay hggyg dgaugguggv iglmugglr he.nldgjmga ;ee;gu;gyg^ CD1 TRACK 03

Ovtu

Ovunay Dnxnh :ee;lgug ;gjgglgl ytj

기역

[k], [g]

니은

[n]

:gvugl

ㄱ ㄱ ㄴ ㄴ

Vklkyukv htl dg Hgyusl

23


[t], [d]

ㄷ ㄷ

ㄹ ㄹ

리을

[r], [l]

미음

[m]

비읍

[p], [b]

시옷

[s], [sh]

이응

[ ]

ㅇ ㅇ

지읒

[c]

치읓

[c ]

키읔

[k ]

티읕

[th]

피읖

[p ]

ㅎ 24

디귿

ㅁ ㅁ ③

ㅂ ㅂ ③

ㅅ ㅅ ①

ㅈ ㅈ ②

h

h

h

ㅊ ㅊ

ㅋ ㅋ ②

ㅌ ㅌ ③

ㅍ ㅍ ③

히읗

[h]

ㅎ ㅎ


:ee;lgugy; gyhggjgh poal

ㅇ unauooltux o-nay mfuvufl; [ ] de/e htlyna eunay #y#@ttj ;ee;gu;gh dfuff; hgjny o-nay thty; ;ee;gu;;guuoa^ ㅊ* ㅋ* ㅌ* ㅍ unauooltux y, ;eeuoa xgyug unauooltux mel hnay mojtlmmta ;ee;gu;gyg^

:g.hgj unauooltux Oy;vty unauooltux ;g.hgjlgr kjkhsu ;g.hgj unauooltux utyt^ Vklkyukv htlty; 5 ;g.hgj unauooltux dna^ CD1 TRACK 04

Ovtu

Ovunay ytj

:ee;lgug

쌍기역

[kk]

ㄲ ㄲ

쌍디귿

[tt]

ㄸ ㄸ

쌍비읍

[pp]

쌍시옷

[ss]

쌍지읒

[jj]

Dnxnh ;gjgglgl ①

:gvugl

ㅃ ㅃ

① ③

④ ⑧ ②⑤

ㅆ ㅆ

ㅉ ㅉ ③

Unauooltux g.ng htjhty ;ee;gu;ghggv hgbggjx ;eemga vel* ;eeuoa xgyug* mf.fyhnay hoxltlmta utr 3 gyunl;gu^ :eemga vel unauooltuxnau gb,vugl hoxmta mojr ugjughuoauttj ;ee;gh dfuff; ;eeuoa xgyug unauooltux y, gb,vuglsu gjga hoxmta mojr ;ee;yg^ Hgjny mf.fyhnay hoxltlmta unauooltuxnau ;ee;gh;gg htlyna delxnyu xnxnjutr ;ee;;gu^

Vklkyukv htl dg Hgyusl

25


:eemga vel unauooltux

:eeuoa xgyug unauooltux Mf.fyhnay hoxltlmta unauooltux

ㄱㄷㅂㅅㅈ ㅋㅌㅍㅊ ㄲㄸㅃㅆㅉ

5^ OVklkyukv htlty; unauooltux tuinu hkcjsu vkldnr dnx;tu^ O-nay thty;* mfuvufl; unauooltux kjr ;ey; y, tuinu dnxnu;tyt^ Unauooltuxnau tuiuttj gbnleelgy odomtt;tu gjusy mglggj k;kk op,-^

Thty g.ng

:ey; g.ng

Thty g.ng :ey; g.ng

Thty g.ng

Thty g.ng

:ey; g.ng

:ey; g.ng G;gu g.ng

Thty g.ng

:ey; g.ng

G;gu g.ng

Thty g.ng

:ey; g.ng

G;gu g.ng

26


Tuiunau dkvkk dg ht.mtt dga;lggj dnxnr dklyk^ ㅏ* ㅑ* ㅓ* ㅕ* ㅣ tuiunau dkvkk dga;lggj* ㅗ* ㅛ* ㅜ* ㅠ* ㅡ tuiunau ht.mtt dga;lggj dnxyt^ Unauooltuxnau dkvkk dnxnultlmta tuiunay fbyf* ht.mtt dnxnultlmta tuiunay ;ttj dnxnh cvmka^

+

=

+

=

+

=

Ou htlltu

오이 fjufvm htbh

우유 voo

모자 bgluga

바지 fb;

치마 dgypgl

사과 glnb

고기 bgh

시계 wgu

휴지 gbys wggv

돼지 ughga

Vklkyukv htl dg Hgyusl

27


의자 vgy;gl

포도 evgy optb

피자 'nwg

기차 uglm mtjtu

토끼 meelga

6^ :t.vutj ovtu Ou* o-nay mfuvufl; dnxnu;;tu unauooltuxnau ;t.vutj ovtu utyt^ Vklkyukv htlytt 7 ;t.vutj ovtu dna^ Vklkyukv htlyna 14 unauooltux y, o-nay mfuvufl; ;t.vutjlty kjkh;kk 7 g.ng dklr ;ee;gu;;gu^

28

:t.vutj ovtu

:ee;lgug

Rnitt

ㄱ, ㅋ, ㄲ

[k]

속, 부엌, 밖

[n]

문, 손, 편지

ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ

[t]

[l]

말, 술

[m]

솜, 밤

옷, 꽃, 끝, 듣다, 낮다, 히읗, 있다


ㅂ, ㅍ

[p]

밥, 앞

[ ]

방, 강

Unauooltux ;g.hgjlgy kjr ;t.vutjlth mkhnkl;kl; ;g.hgj unauooltuxnay gl, ytunau ;ee;yg^ *

*

*

ptjtu ;g.hgj unauooltuxnay thyna unaooltuxnau ;ee;yg^

Rnitt y,% 앉다[안따]* 많다[만타]* 여덟[여덜]* 값[갑]* 없다[업따] *

ptjtu ;g.hgj unauooltuxnay voolnay unaooltuxnau ;ee;yg

Rnitt y,% 닭[닥]* 밝다[박따]* 맑다[막따]* 젊다[점따]

Ou htlltu

떡 memgjugys rnuytbtu

빵 mglh

딸기 uopttlputyt

옷 he.wgv

꽃 wtwtu

생선 pgugv

지갑 mojna.x

발 hfl

잎 yg.x

닭 mghng

Vklkyukv htl dg Hgyusl

29


7^ Fuooldtjnay domtw Vklkyukv htlyna fuooldtjnay domtw bkyukl htlmta g;nl #tpty dndn-

mevgu;gheey

oal ou#* #tpty

oal ou# utvty domtwmta dga;gu^ Tpty dn- dklkh fuooltu;thooynau

nltjhnalth;tt ytjlthnay mnay zluglsy 이* 가 yfhwflnau pgg.gl pglugr htjtulth dfuff; mevgu;gheeysu nltjhnalth;tt 을 * 를 yfhwfl pglug;gu^ Fuooltu;thooy mevgu;gheeys dgaj vklnu;kr htjtultu;th mkhnkl;kl dna x tyt o-; yfhwfl y, fuooltu;thooy oo^ mevgu;gheey ee ut;unau pggr fu;fu exjggv dgaj vklnh dklkbrmka^ Bfy vklkyukv htlty; fuooltu;thooy hty* /e ut;tu y, bt;tu;tr dga.gl mehgay fuooltu;thooynau hejggyuealr htlthuoa dgar dkl;ku^ Fuooldtjm oal ou zyp dojnay htldtjm he.nj;gu^ Rnitt y, z.gh 가다 ut;tu oal ounay oy;tv 가 ;ttj zyp dojnay yfhwfl pglugr 가요* 갑니다 (z.r dgayg)* 갔습니다 (z.vgy)*

갈 겁니다 (z.yg)* 가세요 (z.ggjga)* 갑시다 (z.wuggz) ptjuttj he.njugr hoy;tmutlnay htldtj* oalnay wgu* dgabr* mflf.nay emug nlmutyt^

체첵 씨가

잡니다.

체첵 씨가

빵을

먹습니다.

өгүүлэгдэхүүн

өгүүлэхүүн

өгүүлэгдэхүүн

тусагдахуун

өгүүлэхүүн

Wtwtu eymgr dgayg^

Wtwtu mglh n;tr dgayg^

체첵 씨가 갑니다.

Wtwtu z.r dgayg^

체첵 씨가 갔습니다.

Wtwtu z.vgy^

체첵 씨, 가세요.

Wtwtuээ* z.ggjga^

30


01 ХИЧЭЭЛ

소개 Танилцуулаx

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl

Bty;xnlth* ffjnauff mgynlweelgh

oy;vty ou htlltu Elv* btjutrnl* bty;xnluttyna ouv ;ojtb

입니다, 입니까, 은/는

vkcl

Vklkyukvxee;sy bty;lth cv

KB Kookmin Bank


기본 어휘

Oy;vty ou htlltu

나라

한국 Vklkyukv

몽골 Bkyukl

러시아 Kjkv

태국 Тайвань

말레이시아 Bglgap

일본 Z'ky

미국 Gb-jn[

베트남 >,-mygb

호주 Австрали

인도네시아 Индонези

필리핀 Филиппин

인도 Энэтхэг

영국 Англи

독일 Герман

프랑스 Франц

32

elv

중국 Hzmg;


직업

btjutrnl

학생 k/emgy

의사 tbx

약사 tb poax

인사말

회사원 [kb'gyna grnlmgy

은행원 dgy[ys grnlmgy

공무원 mfjnay gldgy hggux 관광 가이드 gzllsy hfmfx

소방관 гал сөнөөгч

선생님 dgui

주부 utjnay tptumta

운전기사 жолооч

bty;xnluttyna ouv

안녕하세요?

안녕하십니까?

Vgay dgayg ee&

Mgys gbgj gbuglgyu tj,-&

안녕히 가세요.

안녕히 계세요.

Dgzjmga^ (Vgay z.ggjga)

Dgzjmga^ (Vgay veer dgauggjga)

처음 뵙겠습니다.

반갑습니다.

Mgynlwvgy;gg dgzjmga dgayg^

(eelpvgy;gg) Dgzjmga dgayg^

хичээл 01

33


기본 문법

Дүрэм

● 입니다 Нэр өгүүлэхүүн нөхцөл Ytj ounay gj; 이다 yfhwflnau pglugr* ytj fuoolthooyna emug nlmut;tu^ 입니다 y, 이다 @nay k;kk wgunay hoojyth htldtj dfuff; nloo t-l;tu emugmga^ Bkyukl htlytt ytj fuoolthooy y, # @dgah* @dklkh* @/b# ptjtu htldtjttj nljth dklk.x pgjnb;gg ;ttjh mevlgh ou hejggyuealgu;;gunau vklkyukv htlmta hkl,r 이다 yfhwflnau htjtulthuoa kjhn;unau gyhggjyg ee^

바야르입니다.

Dgzj ut;tu^

학생입니다.

K/emgy^

몽골 사람입니다.

Bkyukl hoy^

빌궁입니다.

(Миний нэр) Билгүүн.

회사원입니다.

(Би) компаний ажилтан.

● 입니까 Нэр өгүүлэхүүн нөхцөлийн асуух хэлбэр 입니다@nay gveeh htldtj^ Ytj outy; pglugr* mehgay ytj ounay mglggj lg.lgy gveehg; htjtultyt^

체첵 씨입니까?

Wtwtu bfy oo&

학생입니까?

K/emgy ee&

몽골 사람입니까?

Bkyukl hoy oo&

벌드 씨입니까?

(Та) Болд уу?

회사원입니까?

(Та) компаний ажилтан уу?

● 은/는 Ytj outy; pglugr* mehgay ytj ounay emusu nloo mk;kmukr kywlkhk; htjtult;tu mevlgh ou^ Bkyukl htlytt zu ;oah emug dgahuoa x #^^^ dkl# utvty emuggj ;oawoolr dklyk^ 는 tuiuttj mfuvvfy ytj outy;* 은 unauooltuxttj mfuvvfy ytj outy; mev mev pglugyg^ Fuooltu;thooyna oojuttj htjtultu;th mkhnkl;kl; eu yfhwflnau hejggyuealr dklyk^

34

저는 바야르입니다.

Ygbgau Dgzj ut;tu^

제 이름은 체첵입니다.

Bnyna ytjnau Wtwtu ut;tu^

바트 씨는 학생입니까?

Dgm k/emgy ee&

조민재 씨는 회사원입니다.

Жу Минжэ компаний ажилтан.

선생님은 한국 사람입니다.

Багш солонгос хүн.


말하기 1 1

2

Ярих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Bty;xnluttyna ouvnau mkhnjkh pejgumga hkldkyk ee^

(1)

안녕하세요?

(2)

안녕히 가세요.

(3)

안녕히 계세요.

Gl, elvsy njuty dklkhsu htlttjta^

<загвар>

저는 미국 사람입니다.

미국

(1)

프랑스

(2)

중국

(3)

한국

(4)

일본

(5)

몽골

(6)

호주

хичээл 01

35


2 1

이야기해 봅시다

Zj,r vej]z

Pgu.gjsy ;guee fufu;vfy htlltunau ginulgy hgjnlwgy zjng pkhnkyk ee^ (1) <загвар>

김민준 / 토야 ①

바트 / 박수빈

A

안녕하세요? 저는 김민준입니다.

B

안녕하세요? 제 이름은 토야입니다.

한지원 / 바야르

체첵 / 최정우

조현우 / 테무친

Тодруулга Ffjnauff mgynlweelgh;gg

저는 ~입니다 (Ygbgau ^^^ ut;tu^)* 제 이름은 ~입니다 (Bnyna ytj ^^^) utr

htlr dklyk^

(2) <загвар>

토야 / 몽골 ①

이유나 / 한국

A

토야 씨는 몽골 사람입니까?

B

네, 몽골 사람입니다.

미사키 / 일본

마이클 / 미국

나탈리아 / 러시아

Тодруулга

씨@u ygv xgwee* tv.tl ygv* gldgy meiggl dgug hoymta hgj,wgh;gg mehgay hoyna k.ku ytj* ytjyna 씨@u pglug;guuoa^ Rnitt y,% 김민준 씨 (O), 민준 씨 (O), 김 씨 (X)

gj; pglugyg^ Hgjny vklkyukv hoynau ytjttj y, dev k.ukkj y, ;ee;gh mkhnkl;kl; k.unay gj;

(3) <загвар>

바야르 / 체첵

토야 / 박수빈

A

바야르 씨, 이 사람은 체첵 씨입니다.

B

안녕하십니까? 저는 바야르입니다.

C

안녕하십니까? 체첵입니다. 처음 뵙겠습니다.

최유진 / 바트

테무친 / 조현우

한지원 / 하사르

Тодруулга :tjut;th hoytt dev;g; mgynlweelgh;gg 이 사람은 ~입니다. (Tyt hoynau ^^^^ ut;tu) utr htlr dklyk^

36


2

Mg Сklkyukvm klky elvsy k/emys hejgl; kxrtt^ Ffjnauff mgynlweelggjga^

<загвар>

박준영

한국

체첵

말레이시아 몽골

(1)

디안

A

안녕하세요? 저는 박준영입니다.

B

안녕하세요? 제 이름은 체첵입니다.

박준영 씨는 한국 사람입니까?

A

네, 한국 사람입니다.

체첵 씨는 말레이시아 사람입니까?

B

아니요, 저는 몽골 사람입니다.

(2)

한국 인도네시아

체첵

일본 베트남

일본

몽골

хичээл 01

37


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Mgy,;gu vklkyukv hoy xny, bkyuklsy ytuty nh vejueel,; galxnlrtt^ Vklkyukv hoy; bkyukl ygapsugg mgynlweelggjga^

<загвар>

체첵 박준영 / 바야르

(1)

(3)

38

체첵

박준영 씨, 이 사람은 바야르 씨입니다.

바야르 씨, 이 사람은 박준영 씨입니다.

준영

안녕하세요? 박준영입니다.

바야르

안녕하세요? 제 이름은 바야르입니다.

반갑습니다.

(2)

설렁거

하사르

박수빈 / 체첵

김민준 / 사롤

(4)

수헤

바트

이유나 / 토야

최정우 / 침게


듣기 1 1

2

Сонсох дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Fuooldtjnau vkyvkk; mkhnjkh pejunay ;euggjsu dnxttjta^ (1)

(2)

(3)

(4) ⓓ

Vgay vkyvkk; mkhnjkh pejunau vkyukkjka^

CD1 TRACK 05

(5)

CD1 TRACK 06

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

хичээл 01

39


2 1

2

들어 봅시다

Vkyvkr vej]z

Hgjnlwgy zjngu vkyvkk; pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

하사르 씨는 학생입니다.

(

)

(2)

이지훈 씨는 회사원입니다.

(

)

(3)

조현우 씨는 공무원입니다.

(

)

(4)

톨가 씨는 의사입니다.

(

)

Hgjnlwgy zjngu vkyvkk; ;gjggh hoboovnay btjutrlnau klr hkldkyk ee^

(1)

최정우

바트

(2)

박수빈

병원

40

CD1 TRACK 07

설렁거

CD1 TRACK 08


3 1

더 알아봅시다 Vkyvkk; yfhfr dnxyt oo^

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

CD1 TRACK 09

(1) 박수빈

? 박수빈입니다.

설렁거 박수빈

설렁거입니다. 반갑습니다. 설렁거 씨는

입니까?

설렁거

, 의사입니다. 박수빈 씨는

박수빈

, 한국어

입니까? 입니다.

(2) 지훈

사롤 씨,

박준영 씨,

박준영 씨입니다. 사롤 씨입니다.

준영

2

? 박준영입니다.

사롤

안녕하세요?

사롤입니다.

준영

사롤 씨는 학생

사롤

네, 학생

박준영 씨는 회사원

준영

아니요, 학생

? . ? .

Hkcj hoyna kyukwys dee;gl ;ttjh zjngu vkyvkyk ee^ (1)

하사르 씨는 누구를 찾고 있습니까?

(2)

하사르 씨의 직업은 무엇입니까?

박준영 씨

의사

최정우 씨

학생

CD1 TRACK 10

이지훈 씨

회사원

хичээл 01

41


읽기 1 1

Унших дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh fuooldtjnau eyigg; mkhnjkh pejgumga hkldkyk ee^ (1)

저는 학생입니다.

ⓐ 병원

2

(2)

메이 씨는 중국 사람입니다.

(3)

지원 씨는 한국 사람입니다.

(4)

저는 선생님입니다.

(5)

설렁거 씨는 의사입니다.

:gjgghsu eyigg; pf. dkl (1)

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

학생증

이 사람은 김민준 씨입니다.

( )

이 사람은 학생입니다.

( )

이 사람은 조현우 씨입니다.

( )

이 사람은 한국어 선생님입니다. ( )

이름 학과 학번

: 박준영 : 국어국문학과 : 08071604

한국대학교

(2)

42

조 현 우

서울시 서초구 서초동 15-1 Tel. 02-987-6543 E-mail. hwcho@kbstar.co.kr


2

읽어 봅시다

Eyinr vej]z

:gjggh dnx.tjnau eyigg; gveelmgy; hgjnelyg ee^

박수진

안녕하세요? 제 이름은 박수진입니다. 한국 사람입니다. 저는 회사원입니다.

최유진

안녕하세요? 제 이름은 최유진입니다. 한국 사람입니다. 한국대학교 학생입니다. 반갑습니다.

리양

1

2

Pf. dkl

안녕하십니까? 저는 리양입니다. 중국 사람입니다. 은행원입니다.

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

박수진 씨는 의사입니다.

(

)

(2)

최유진 씨는 대학생입니다.

(

)

(3)

리양 씨는 한국 사람입니다.

(

)

:ttjh dnx.tjttv eyivgy poaltt хүснэгтэнд mtb;tulttjta^ 이름

국적

직업

хичээл 01

43


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Hkcj hoy ffjnayhff mgynlweelusu nym-jytmt; mg.,rtt^ Tyt hkcj hoyna mgynlweelusu eyigg; gveelmgy; mkhnjkh hgjnelmsu vkyukyk ee^

Blogger 안녕하세요? 제 이름은 체첵입니다. 저는 한국어과 학생입니다. 반갑습니다.

Blogger 제 이름은 바트입니다. 저는 한국어과 학생입니다. 반갑습니다.

Blogger 안녕하세요? 제 이름은 엥흐마입니다. 몽골 사람입니다. 저는 한국어 선생님입니다.

44

(1)

체첵 씨는 한국 사람입니까?

( 네 / 아니요 )

(2)

엥흐마 씨는몽골 사람입니까?

( 네 / 아니요 )

(3)

바트 씨는 학생입니까?

( 네 / 아니요 )

(4)

엥흐마 씨는 몽골대학교 학생입니까?

( 네 / 아니요 )

(5)

체첵 씨는 선생님입니까?

( 네 / 아니요 )


쓰기 1 1

Бичих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh elv* btjutrlnay ytjnau vklkyukvkkj dnxyt oo^

Vklkyukv <загвар>

Bkyukl

한국

.

(1)

k/emgy <загвар>

2

Kjkv (2)

dgui

학생

.

Gb-jn[ (3)

[kb'gyna grnlmgy

(5)

(6)

(4)

tbx (7)

Z'ky

dgy[ys grnlmgy (8)

Pgu.gjsy ;guee ;gjggh ouvttj fuooldtj pkhnkyk ee^

<загвар>

저 / 한국 사람

저는 한국 사람입니다.

(1)

설렁거 씨 / 의사(2)

한지원 씨 / 주부(3)

이 사람 / 사롤 씨(4)

이 사람 / 몽골 사람(5)

하사르 씨 / 학생хичээл 01

45


2 1

2

써 봅시다

Dnxnr vej]z

:gjggh fuooldtjnau vklkyukvkkj kjxeelyg ee^ (1)

Dn k/emgy^

^

(2)

Dn Gb-jn[ hoy^

^

(3)

Wtwtu [kb'gyna grnlmgy^

^

(4)

N ?oy–g vklkyukv hoy^

^

Pgu.gjsy ;guee btjutrnl dklky njutyna hgj]zglglgg dnxyt oo^ <загвар>

▶

저는 선생님입니다. 저는 한국 사람입니다. 

3Vklkyukv hoynau mgynlweelvgy dnx.tj dnxyt oo^ (1)

(2)

:gjggh хүснэгтэнд dnxvty poalnau eyiggjga^ 이름

박수진

국적

한국

직업

회사원

:ttjh hovytumty; dnxvty outt ginulgy dnx.tjnau uoawttuttjta^

안녕하세요? 제 이름은 사람입니다. 입니다. 박수진

46

반갑습니다.

입니다.


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 Mg ffjnauff mgynlweelgh htjtumta dkllkk^ Thltt; dnxnh poaltt хүснэгтэнд mtb;tultyt oo^

이름 국적 직업

2

:ttjh hovytumty; dnxvty outt ginulgy ffjnauff mgynlweelggjga^

хичээл 01

47


발음 1

Дуудлага

:kkueej y, pejvgy ouvnau gyhggjglmga vkyvkkjka^ (1)

한국

(2) (3)

-

CD1 TRACK 11

한국어

:ee;lgusy ;ojtb

공무원 -

공무원입니다

Unauooltuxttj mfuvvfy o-nay ;gjgg tuiuttj

이 사람 -

이 사람은 바트 씨 입니다

;gjgg o-nayhtt thyna g.nguggj ;ee;gu;;gu^

thtlvty o- kj.kl fbyfh o-nay mfuvuflnay g.ng Rnitt y,%

한국어 [한구거] 이 사람은 [이 사라믄] 공무원입니다 [공무워님니다]

2

3

:gjggh dnxltunau vkyvkk; ;gugr eyiggjga^ (1)

저는 회사원입니다.

(2)

이 사람은 토야입니다.

(3)

제 이름은 최유진입니다.

(4)

저는 몽골 사람입니다.

:gjggh dnx.tjnau xgyug ;eeuggj eyiggjga^

안녕하세요? 제 이름은 벌드입니다. 몽골 사람입니다. 한국어 선생님입니다.

48

CD1 TRACK 12

CD1 TRACK 13


문화

Соёл

한국인의 인사법 Vklkyukvxee;sy bty;lth cv

1 Mg dohty vklkyukvxee; hkkjky;kk htjhty bty;tlr dgauggu hgjvgy ee& Zgr bty; bt;;tu mglggj zjnlw]z^

2

:gjggh dnx.tjttv vklkyukvxee;sy bty;lth cvykkv vejglw]z^

Vklkyukvxee; tyunay o-; bthnay cvklr* hoy;tmuth kywuka iggj;lgugmga o-; bfjufr bty;tl;tu dfuff; grnl gldgy ;ttjtt eelpvgy hoboovmta ugj dgj,r bty;tlyt^ Gyh eelpgh tv.tl vglgh;gg ygv dgugmga y, ghbg;gg hoy;tmuty mklukaukk 30~60 ujg;ev kjxnb 2~3 v-[ey; dfhnar bty;xnl;tu^ Mklukaukk ht;na xnytt nh dfhnalufyf mf;na xnytt hoy;tmutr dgauggunay inyr^ Ytu f;fj eelpvgy hoymtautt ;ghng; mggj.gl ghbg; hoy;tt mklukaukk dgug ptjtu dfhnalufy bty;tlr dklyk^ Hgjny gldgy meiggl* ygv kajklwkk /bee dgug hoy; ugjgg hf;flufr bty;tlyt^ Kywuka mkhnkl;kl; bfjufr bty;tl;tu elgbrlglm cv dna^ Tyt y, bgi hoy;tmutr dgauggunay nljtl dfuff; glug hg.vjgy f.;fulfy veer dfhnay bty;tlyt^ Wguggy vgj ptjtu elgbrlglm dgzjggj* ghbg; hoymta eelpgguoa e;vgy o-;* bfy hejnbsy ;gjgg twtu th;tt bfjufr bty;tl;tu^ Mooyttv ug;yg ynaubnay ;ey; grnl htjunay ieugbggj eelpgh;gg dn- dn-t hoy;tmuty ugj dgj,r bty;xnlth y, dna^ Tyt mkhnkl;kl; ghbg; ygvmga dklky ;ttuooj gldgy meigglmga hoy mojoolr ugjgg veyugyg^ Nht.xlty tjtumta hoboov hkkjky;kk ugj dgj,r bty;xnl;tu^ Bkyuklxee; bty;lth;tt ukl;ee ugj dgj,r bty;lth dg wguggy vgjggj pklukr bty; bt;th elgbrlglm cv dna^ Pklukh;kk pglee y, thtlr ugjgg veyugy* ghbg; hoyna ugjsy ;kkueej ugjgg hnar mkhkau fjufy bty;tlyt^ Bfy utj dolnayhty y, dklky gh ;oov y, hklkkv njr dgaugg hoytt dgjeey hgwgj ;ttj y, oyvtr* hklsy pgb; z.r dgaugg hoynau pooy hgwgj ;ttj y, oyvtr o;th cv dna^

3 Vklkyukv* bkyuklxee;sy bty;lth cvys ynamltu dklky zluggmga mglsu zjnyg ee^ хичээл 01

49


새 단어

50

Inyt ou

국어국문학과

아니요

직업

htl ejgy pkhnklsy gyun

ouoa

btjutrnl

국적

은행

학과

иргэний харьяалал

dgy[

gyun* mtyhnb

이름

학번

mnab

ytj

k/emys ;euggj

대학교

이메일

학생증

nh vejueel,

wghnb pghn;gl

k/emys oytblth

대학생

한국어

k/emgy

mtj

vklkyukv htl

몽골

전화

한국어과

Bkyukl

emgv

vklkyukv htlyna gyun

사람

hoy

bnyna

주소

хүний нэрний ард залгаж дууддаг

hgzu


02 ХИЧЭЭЛ

학교 Сургууль

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl

T; poalvnau ytjlth* vejueelng mgynlweelgh

oy;vty ou htlltu Ugpgj* vejueelnay mkyku mfhffjfbr* gyunay t; hkuinl ;ojtb

여기・거기・저기, 이것・그것・저것, 이/가, 에 있습니다, 이/가 아닙니다

vkcl

Vklkyukvsy dklk.vjklsy mkumklwkk

KB Kookmin Bank


기본 어휘

Oy;vty ou htlltu

장소

학교 vejueel,

도서관 ykbsy vgy

극장 [nykm-gmj

우체국 iee;gy hkldkk

백화점 nh ;tluooj

52

ugpgj

학교 시설

식당 wgays ugpgj

병원

경찰서 wgu;ggunay ugpgj 과일 가게

tbytltu

rnbvyna ;tluooj

미용실 үсчин

은행 dgy[

사무실 gldgy fjff

vejueelnay mkyku mfhffjfbr

강의실

교실

화장실

휴게실

хичээлийн танхим

gyun*mgyhnb

gjney wt.jnay fjff

gbjglmsy fjff

어학실(랩실)

동아리방

체육관

운동장

lnyuqkys mgyhnb

;euealgy

dn-nay mgbnjsy pgl

wtyutl;th hojttlty

강당

학생 식당

세미나실

서점

l-[wnay mgyhnb

k/emys uegyp

v-bnygjsy fjff

ykbsy ;tluooj


교실 물건

gyunay t; hkuinl

책상 injtt

의자 vgy;gl

칠판 vgbdgj

문 hgglug

창문 wkyh

시계 wgu

가방 woyh

컴퓨터 [kb',/m-j

지도 ugpjsy pejgu

펜 optu

필통 optuyna vg.

책 ykb

공책

дэвтэр

지우개 dglleej

사전 mkl, dnxnu

хичээл 02

53


기본 문법

Дүрэм

● 여기·거기·저기 여기(ty;) y, zjnux tmutt;nay dgajlgl pggvgy mflffyna ou^ 거기(yggyg xny,) y, zjnux tmutt;t; hkl* vkyvkuxn; kajhky ugpjsu pggvgy mflffyna ou^ 저기(mty;) ut;tu y, zjnux* vkyvkux tmutt;t; hkcelgy; y, hkl dgaugg dgajlglsu pggvgy mflffyna ou^

여기/거기/저기는 도서관입니다.

Энэ/ наад/ тэр (газар ) бол номын сан.

여기/거기/저기는 은행입니다.

Энэ/ наад/ тэр (газар ) бол банк.

● 이것·그것·저것 이것(tyt /b) y, zjnuxnay dgaugg t; /bvsu pggvgy mflffyna ou^ 그것(ygg;hn /b) y, zj,r dgaugg hoy; hkl* vkyvkr dgaugg hoy; kajhky t; /bvsu pggvgy mflffyna ou^ 저것(mtj /b) y, zjnux* vkyvkuxn; hkcelgy; y, hkl dgaugg t; /bvsu htltht; htjtult;tu mflffyna ou^

이것/그것/저것은 책입니다.

Энэ/ наад/ тэр (юм ) бол ном.

이것/그것/저것은 사전입니다.

Энэ/ наад/ тэр (юм ) бол толь бичиг.

● 이/가 Ytj outy; pglugr* fuooldtjnay tpty dn-nau nltjhnal;tu ytjlthnay mnay zluglsy yfhwfl^ Bkyukl htlty; ytjlthnay mnay zluglsy yfhwfl mtu htldtjttj nltjvty dga;gu^ Tuiuttj mfuvvfy ytj outy; 가* unauooltuxttj mfuvvfy ytj outy; 이 mev mev pglugyg^ 있습니다 dkl hoy* /bv optu;lnay kjiny dgauggu nltjhnalvty 있다 (dgah) mtb;tu oal ounay hoy;tmutlnay htldtj^ Hgjny 없습니다, 있습니다 y, tvjtu emugmga ouv dklyk^

책이 있습니다.

Ykb dgaugg^

시계가 있습니다.

Wgu dgayg^

● 에 있습니다 – д,т байгаа Hoy* /bv optu;lnay kjky dgajsu pggvgy mnay zluglsy yfhwfl^ Bkyukl htlyna fufh kjinhsy mnay zluglsy yfhwflmta ;oayt^ Tyt yfhwfl 있습니다, 없습니다 oumta hgbm kjr* gln.gg poalnay dgaugg* dgahuoa emusu nltjhnal;tu^ A 교실에

컴퓨터가 있습니까?

B 아니요,

없습니다.

A Gyun; [kb',/m-j dgaugg /e& B Ouoa* dgahuoa^

● 이/가 아닙니다 – биш 아니다 dkl ytj oumta hgbm htjtultu;tr* ouoavuth emug nltjhnalyt^ Bkyukl htlytt #ouoa* dni# utvty emuggj dee;gu^ 아닙니다 y, 아니다 @nay k;kk wgunay hoojyth htldtj^ Nyuth;tt ytj outt ytjlthnay mnay zluglggj htldtjroolr ‘… 이/가 아닙니다’ utr htjtult;tunau vgyggjga^ A 이것은

사전입니까?

B 아니요,

54

사전이 아닙니다. 책입니다.

A Tyt mkl, dnxnu oo& B Ouoa* mkl, dnxnu dni^ Ном.


말하기 1 1

Ярих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Загварын дагуу дараах байгууллага, газрыг нэрлэнэ үү.

여기는 학교입니다.

<загвар>학교

(1)

2

식당

(2)

병원

(3)

은행

(4)

백화점

Pgu.gjsy ;guee fuooldtj pkhnkr htlyt oo^

<загвар>학교

(1)

도서관

여기는 학교입니다. (2)

식당

학교

(3)

병원

저기는 학교입니다.

(4)

강의실

хичээл 02

55


2 1

이야기해 봅시다

Zj,r vej]z

Pgu.gjsy ;guee fufu;lnau ginulgy hgjnlwgy zjnyg ee^ (1) <загвар>

사무실

도서관

A

여기는 어디입니까?

B

여기는 도서관입니다.

강의실

식당

병원

은행

(2) <загвар>

병원

식당

A

저기는 식당입니까?

B

네, 저기는 식당입니다.

강의실

화장실

(3)

백화점 / A 저기는 백화점입니까?

<загвар>

도서관

56

병원 / 은행

B

강의실 / 사무실

아니요, 백화점이 아닙니���. 도서관입니다.

동아리방 / 휴게실

가게 / 식당


2 Mg Vklkyukvm kxkk; vklkyukv ygapsyhgg vej;gu nh vejueelngj kjlkk^ Tyt mglggj zjnlw]z^

<загвар>

강의실

식당 도서관

(1) 도서관

A

여기는 어디입니까?

B

여기는 강의실입니다.

A

저기는 식당입니까?

B

아니요, 식당이 아닙니다. 도서관입니다.

(2)

어학실

동아리방

사무실

휴게실

강의실

хичээл 02

57


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Mgy,;gu vklkyukv hoy xny, bkyuklsy nh vejueelngj galxnlrtt^ Vklkyukv hoy; nh vejueelng mgynlweelggjga^

<загвар>

휴게실

동아리방 어학실 강의실

(1)

58

A

여기는 어디입니까?

B

휴게실입니다.

A

여기는 어디입니까?

B

여기는 동아리방입니다.

A

여기는 어학실입니까?

B

아니요, 어학실이 아닙니다. 강의실입니다.

(2) 어학실

강의실

사무실

휴게실

강의실

사무실

동아리방

동아리방


듣기 1 1

2

Сонсох дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Fuooldtjnau vkyvkk; mkhnjkh pejunay ;euggjsu dnxyt oo^ (1)

(2)

Vgay vkyvkk; pf. dkl (1)

(

)

CD1 TRACK 15

(3)

)

(5)

(

(5)

* dejee dkl @ttj mtb;tulttjta^

)

(4)

(4) ⓓ

(2)

(

3

(3)

CD1 TRACK 14

(

)

(

)

(6)

(

Vgay vkyvkk; pf.nau y, vkyukyk ee^

)

CD1 TRACK 16

(1)

저것은 (ⓐ 시계

휴대전화)입니다.

(2)

저것은 (ⓐ 의자

책상)입니다.

(3)

저것은 (ⓐ 문

창문)입니다.

(4)

저것은 (ⓐ 책

공책)입니다.

хичээл 02

59


2

들어 봅시다

Vkyvkr vej]z

1 Hgjnlwgy

zjngu vkyvkk; ;gjggh emugmga mkhnj.kl mtb;tultyt oo^ CD1 TRACK 17

2

60

(1)

이것은 책입니다.

(

)

(2)

이것은 창문입니다.

(

)

(3)

저것은 가방입니다.

(

)

(4)

저것은 사전입니다.

(

)

Hgjnlwgy zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1) ①, ②@nay

kjky; mkhnjkh ounau dnxttjta^

(2) ①, ②@nay

kjky; mkhnjkh ounau dnxttjta^

CD1 TRACK 18

* mkhnjkhuoa dkl

@ttj


3 1

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Vkyvkk; yfhfr dnxyt oo^

CD1 TRACK 19

(1) 유진

은 텔레비전입니까?

민준

아니요, 텔레비전이

유진

이것은

민준

. 컴퓨터입니다. ?

입니다.

(2) 유진

시계입니까? , 시계입니다.

민준 유진

이것은

?

민준

아니요,

유진

저것은

?

민준

네, 제

.

아닙니다. 책입니다.

2 Hgjnlwgy zjngu vkyvkk; tyt hkcj hoyna fbyf dgaugg poalvnau dou;nau vkyukkjka^

CD1 TRACK 20

사전

가방

컴퓨터 хичээл 02

61


읽기 1 1

Унших дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh hgzunau mkhnjkh oumta y, hkldkkjka^ (1)

(2)

(3)

 대학교

2

62

dgy[

(4)

✽✽ 병원

;tluooj

 은행

:gjggh fuooldtjnau eyigg; pf. dkl

tbytltu

(5)

×× 회사

nh vejueel,

☆☆ 가게

[kb'gyn

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

여기에 은행이 있습니다.

(

)

(2)

여기에 우체국이 있습니다.

(

)

(3)

여기에 병원이 없습니다.

(

)

(4)

여기에 화장실이 없습니다.

(

)


2

읽어 봅시다

Eyinr vej]z

:gjggh dnx.tjnau eyigg; mehgay ugpgjmga hgbggmga poalvnau hkldkyk ee^ (1)

여기는 명동입니다. 여기에 은행이 있습니다. 백화점이 있습니다. 가게가 있습니다.

(2)

여기는 병원입니다. 여기에 약국이 있습니다. 가게가 있습니다.

(3)

여기는 학교입니다. 여기에 강의실이 있습니다. 도서관이 있습니다.

(1)

(2)

명동

도서관

약국

가게

(3)

병원

은행

강의실

학교

백화점

Тодруулга Bcy;ey dkl pgleexee;sy kxnh ;ejmga Vfolnay ytjmta ue;gbrys ytu /b^

хичээл 02

63


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

:gjggh fuooldtjnau eyigg; gveelmgy; hgjnelggjga^

1

Mkhnjkh pejgumga y, hkldkyk ee^ (1)

여기는 몽골대학교입니다. 여기에 강의실이 있습니다. 도서관이 있습니다.

은행이 없습니다. (2)

여기는 몽골 백화점입니다. 가게가 많이 있습니다. 식당이 있습니다. 백화점에 휴게실이 없습니다.

(3)

여기는 몽골 회사입니다.

여기에 사무실이 있습니다. 컴퓨터가 많이 있습니다.

식당이 없습니다.

2

:ttjh fuooldtjnau ;ghny eyigg; hovytumnau yfhfr dnxyt oo^ 장소

몽골대학교 몽골 백화점 몽골 회사

64

무엇이 있습니까?

무엇이 없습니까?


쓰기 1 1

Бичих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

L-[wnay mgyhnb; dgaugg poalvnau vklkyukvkkj dnxttjta^ (1)

(4)

(5)

<загвар>

칠판

(2)

(3)

2

L-[wnay mgyhnb; /e dgayg .t& Fuooldtjnau uoawttyt oo^

<загвар>

칠판

(1)

시계(2)

창문(3)

의자(4)

책상(5)강의실에 칠판이 있습니다.

хичээл 02

65


2 1

써 봅시다

Dnxnr vej]z

:gjggh fuooldtjnau vklkyukvkkj kjxeelyg ee^ (1)

Vejueel,; ykbsy vgy dga;gu^^

(2)

L-[wnay mgyhnb; vgbdgj dga;gu^^

(3)

Vejueel,; ;tluooj dgahuoa^^

L-[wnay mgyhnb; [kb',/m-j dgahuoa^ 

^

(4)

2

Pgu.gjsy ;guee vejueelng mgynlweelggjga^ <загвар>

3

▶

여기는 한국대학교입니다. 학교에 도서관이 있습니다. Vejueelng mgynlweelr dnxyt oo^ (1)

(2)

Thltt; ;gjggh hovytumty; dnxvty poalnau eyiggjga^ 여기는 어디입니까?

한국대학교

학교에 무엇이 있습니까?

도서관, 식당

학교에 무엇이 없습니까?

휴게실

:ttjh hovytumnay ;guee dnx.tjnau uoawttyt oo^ 여기는

.

여기에 도서관이

. 있습니다.

휴게실이

66

.


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 Mg

vejueelng mgynlweelr dnxnh dkllkk^ Thltt; dnxnh utr dea poaltt ;gjggh hovytumty; mtb;tultyt oo^

여기는 어디입니까? 학교에 무엇이 있습니까? 학교에 무엇이 없습니까?

2

:ttjh hovytumnau ginulgy vejueelng mgynlweelr dnxyt oo^

хичээл 02

67


발음 1

Дуудлага

:kkueej y, pejvgy ounau gyhggjglmga vkyvkkjka^ (1)

책상

(2)

강당

식당

(3)

사무실

랩실

CD1 TRACK 21

:ee;lgusy ;ojtb

[ㄱ, ㄷ, ㅂ] unauooltuxnay ;gjgg ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ unauooltux kj.kl ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ utvty mf.fyhnay хүчлэлтэй g.nguggj ;ee;gu;gyg^ Rnitt y,%

식당 [식땅] 있습니다 [읻씁니다]

2

3

:gjggh dnxltunau vkyvkk; ;gugr eyiggjga^ (1)

이것은 책상입니다.

(2)

여기는 식당입니다.

(3)

학교에 랩실이 있습니다.

:gjggh fuooldtjnau xgyug ;eeuggj eyiggjga^

여기는 랩실입니다. 컴퓨터가 있습니다. 책상이 있습니다. 시계는 없습니다.

68

CD1 TRACK 22

CD1 TRACK 23


문화 한국의 교육제도 Vklkyukvsy dklk.vjklsy mkumklwkk

1 Vklkyukv

k/emyee; vejueel, ;ttjtt hnxttltt zgr hna;unau hgjr dgavgy ee& Vejueel, y, zbgj dklkh* gyun mgyhnb y, zbgj dgavgy mglggj zjnlwggjga^

2 :gjggh

thnau eyigg; vklkyukvsy dklk.vjklsy mkumklwkkys mglggj bt;tr

g.wuggz^ Vklkyukvsy dklk.vjklsy mkumklwkk 6@3@3@4 utvty domtwmta^ Dgug vejueel,; 6 rnl* ;ey; vejueel,; 3 rnl* ghlgh vejueel,; 3 rnl* nh ;tt; vejueel,; 4 rnl vejglwgr dklk.vjkl tptbi;tu dfuff; dgug gyun; kjkhsy fbyf wtwtjltum 2@3 rnl z.;gu^ :ey; vejueelnay dklk.vjkl y, gldgy dklk.vjkl^ Hnxttlnay rnl hkcj elnjglmga* 3 vgj* 9 vgj; inyt elnjgl thtl;tu^ Nh vejueelnay peys gbjglm 6 vgjsy voolttv 8 vgjsy vool hojmtl* f.lnay gbjglm 12 vgjsy voolttv 2 vgjsy vool hojmtl ojutlrnlyt^ Vklkyukvsy dgug* ;ey;* ghlgh vejueelnay vejguxn; kjiny veeugg ugpjsyhgg hgj]zg vejueel,; vejx* nh vejueel,; tlvtr kjkh;kk tlvtlmnay igluglm fuyf^ Ghlgh vejueelnay ;oy* zgbys элсэлтийн ерөнхий igluglmsy kykk* nh ;tt; vejueelngv g.;gu lkun[ dnx.tjnay igluglmsy kykk* zjnlwlgugys kykkys ynaldtjttv mehgay vejguxnay nh vejueel,; tlvty kjkh tvth y, ina;tu;tyt^ Vklkyukvxee; tjm ;ttj o-tv vejgh hovtl tjbtlptl fy;fj dgavys ;ttj fyff wgunay bt;ltu dklk.vjkl; iomvty ynaubnay eej gb,vuglmga pkhnwkr* ynamnay dklk.vjklkkv ug;yg vejuglmsy mf.* ;gbrggy; hnxttllth* utjnay dgui hflvlfy pgglugh ptjuttj dklk.vjkl;kk nh gyhggjgh dklrtt^ Vklkyukvxee; dklk.vjklsu glv njtt;oay hfjfyuf kjeelglm htbtty opty xehglxnlr njvty dnltt^ Vgay dklk.vjklsy mkumklwkku doj;oolr* xgygjmga dklk.vjkl tptbinh utvty vklkyukvxee;sy hovtl tjbtlptl wggin; x ojutlrnlvttj dgah dklyk^ Bkyuklsy dklk.vjkl y, 12 rnlnay mkumklwkkmka dfuff; hnxttlnay inyt rnl 9 vgj; thtl;tu^ :ey; vejueel, 4 улирлаар* nh ;tt; vejueel, 2 elnjlggj hnxttllt;tu^ Kjiny veeugg ugpjsy hgj,zg vejueel,; hgbjgu;gr hnxttllt;tuttjtt Vklkyukvmka g;nl x he.nay vejueel,; mfldfj mflr z.gh dkl hgj,zglgl hgbggj;guuoauttjtt zluggmga^ Nh vejueel,; tlvthnay mel; ghlgh gyun mfuvfh rnltt mo.iny mkumkkh igluglm fux mehgay kykkukkj nh vejueel,; dojmuoolr kykkys ;tv ;gjggllggj tlvth gyung vkyukr g.;gu^ Voolnay o-; twtu thxoo; hooh;nayhtt dklk.v jkl; nh gyhggjgh dklr* vgay vejuglmmga vejueel,; dklky ug;gg;sy vejueelne;g; hooh;tt vejugh utvty hgy;lgug nh ugjgh dklrtt^

3 Vklkyukv* bkyuklsy dklk.vjklsy mkumklwkkys ynamltu dklky zluggmga mglsu zjnlwgyg ee^ хичээл 02

69


새 단어

70

Inyt ou

가게

무엇

있다

;tluooj

/e

dgah

거기

약국

저것

yggyg* mty;

tbnay vgy

mtj (poal)

그것

어디

저기

ygg;hn (poal)

hggyg

mtj* mty;

라디오

없다

텔레비전

jg;nk

dgahuoa

m-l-.npkj

많이

여기

화장실

nh

tyt* ty;

gjney wt.jnay fjff

명동

이것

휴대전화

Bcy;ey hkjkklkl

tyt (poal)

ugj emgv


03 ХИЧЭЭЛ

일상생활 F;fj membsy gb,;jgl

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl F;fj membsy gb,;jgl* ;ejmga poalnayhtt mehga zjnh oy;vty ou htlltu Oal ou(1)* mtb;tu oal ou(1)* f;fj memgb htjtultu;;tu ou htlltu* gveeh mflffyna ou ;ojtb

-ㅂ/습니다, -ㅂ/습니까, 을/를, 에서

vkcl

Солонгос хүний хамгийн дуртай зүйл

KB Kookmin Bank


기본 어휘 동사 (1)

가다

Oy;vty ou htlltu

Oal ou (1)

z.gh

오다 njth

자다 eymgh

먹다 n;th

마시다 eeh

이야기하다 zjnh

읽다 eyinh

듣다 vkyvkh

보다 hgjgh* үзэх

일하다 grnllgh

공부하다 hnxttl hnah

운동하다 dn-nay mgbnj hnah

쉬다 gbjgh

만나다 eelpgh

사다 he;gl;gr g.gh

좋아하다 ;ejmga

Тодруулга

일(을) 하다 (grnl hnah)* 공부(를) 하다 (hnxttl hnah)* 운동(을) 하다(dn-nay mgbnj hnah)* 이야기(를) 하다 (zjng fjyoolth)# ptjtu #ytj ou +하다# domtwmta ounay ytj ounay gj; 을/를@u pglug;gu x pgjnb mkhnkl;kl; eu yfhwflnau hejggyuealr dklyk^

72


형용사 (1)

Mtb;tu oal ou (1)

크다 mkb

작다 rnrnu

좋다 vgay* vgahgy

적다 dgug

재미있다 vkynjhklmka

재미없다 сонирхолгүй

bee

vgay

많다 nh

나쁘다 bee* beehga

일상생활 관련 어휘

f;fj memgb htjtultu;;tu ou htlltu

커피

우유

bginy

[kq-

mglh

voo

영화

음악

신문

친구

[nyk

hfurnb

vkyny

ygap

의문대명사

gveeh mflffyna ou

무엇

어디

누구

언제

/e

hggyg* hggigg

hty

htptt

Тодруулга Gveeh mflffyna ou 누구 y, fuooltu;thooyna oojuttj kjr* ytjlthnay mnay zluglggj he.njgh;gg 누구 가 dni 누가 htldtjmta dkl;ku^

хичээл 03

73


기본 문법

Дүрэм

● -ㅂ/습니다 Үйл үгийн одоо цагийн нөхцөлийн хүүрнэх хэлбэр Oal ou* mtb;tu oal ounay oy;vty; pglugr* vkyvkux tmutt;nau hoy;tmutr dk;kl vgyggugg nltjhnaltht; htjtultu;tyt^ Bkyukl htlytt #@r dgayg* @;gu# yfhwflmta emug ;oayt^ Tuiuttj mfuvvfy ounay oy;vty; -ㅂ니다* unauooltuxttj mfuvvfy ounay oy;vty; -습니다 pglugyg^

유진 씨가 잡니다.

?orny eymgr dgayg^

학생이 공부합니다.

K/emgy hnxttl hnar dgayg^

가방이 작습니다.

Woyh rnrnu^

● -ㅂ/습니까 Үйл үгийн одоо цагийн нөхцөлийн асуух хэлбэр -ㅂ/습니다@nay gveeh htldtj^ Tuiuttj mfuvvfy ounay oy;vty; -ㅂ니까* unauooltuxttj mfuvvfy ounay oy;vty; -습니까 pglugyg^ A 지원 B 네,

씨가 일합니까?

지원 씨가 일합니다.

A 가방이

큽니까?

B 아니요,

가방이 작습니다.

A Rn.ky grnllgr dgayg ee& B Mnab tt* Rn.ky grnllgr dgayg^

A Woyh xny, mkb ee& B Ouoa tt* woyh rnrnu^

● 을/를 Заахын тийн ялгалын нөхцөл Ytj outy ;ttj pglugr* mevgu;gheey uniooyna oojuttj htjtultu;;tu mnay zluglsy yfhwfl^ Bkyukl htlyna pgghsy mnay zluglsy #@nau* @su* @u# yfhwflmta ;oayt^ Tuiuttj mfuvvfy outy; 를* unauooltuxttj mfuvvfy outy; 을 pglugyg^

지원 씨가 빵을 먹습니다.

Rn.ky mglh(su) n;tr dgayg^

학생이 책을 읽습니다.

K/emgy ykb(su) eyinr dgayg^

준영 씨가 친구를 만납니다.

Roycy ygapmgaugg eelpgr dgayg^

● 에서 Өгөх оршихын тийн ялгалын нөхцөл Ytj outy; pglugr* oal z.;gl mehgay kjky dgajgy; fjyfh emug nltjhnalyt^ Tyt yfhwfl ugjghsy mnay zluglsy emug nltjhnal;tu x ;ttjhn mkhnkl;kl; bkyukl htlyna fufh kjinhsy mnay zluglsy #@;* @m# yfhwflmta ;oayt^

74

체첵 씨가 집에서 쉽니다.

Wtwtu utjmtt gbgjx dgayg^

수빈 씨가 은행에서 일합니다.

Vodny dgy[ny; grnllg;gu^


말하기 1 1

Ярих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

T;uttj hoboov /e hnar deau zjnlwgyg ee^

<загвар>

토야 씨가 신문을 봅니다.

토야 / (신문) 보다

2

(1)

최유진 / (음악) 듣다

(2)

이유나 / (커피) 마시다

(3)

박준영 / (바나나) 먹다

(4)

체첵 / 공부하다

(5)

조민재 / 일하다

(6)

박수진 / 쇼핑하다

:gjggh htlltunau htptt htjtulth .t& Gveelmgy; mkhnjkh hgjnelmsu hkldkyk ee^ (1)

한국어를 공부합니까?

토야 씨가 옵니다.

(2)

어디에 있습니까?

네, 한국어를 공부합니다.

(3)

어디에서 일합니까?

친구를 만납니다.

(4)

누구를 만납니까?

식당에 있습니다.

(5)

누가 옵니까?

은행에서 일합니다.

хичээл 03

75


2 1

이야기해 봅시다

Zj,r vej]z

Fufu;lnau ginulgy hgjnlwgy zjng pkhnkyk ee^ (1) <загвар>

체첵 / 주스

A

체첵 씨, 무엇을 좋아합니까?

B

저는 주스를 좋아합니다.

토야 / 커피

수빈 / 녹차

유나 / 아이스크림

Тодруулга F;fj membsy hgjnlwgy zjngy; 무엇을 -u mk.xnlr 뭘 utr htjtulth y, tldtu^

(2)

<загвар>

책 / 읽다

A

지금 무엇을 합니까?

B

책을 읽습니다.

영화 / 보다

친구 / 만나다

음악 / 듣다

(3)

<загвар>

76

최유진 / 식당 / (친구) 만나다

A

유진 씨가 어디에서 무엇을 합니까?

B

식당에서 친구를 만납니다.

박수빈 / 카페 / (커피) 마시다

이유나 / 회사 / 일하다

체첵 / 공원 / 운동하다


2

Fyff;fj hggyg /e hnavty mehgaugg zjnlwggjga^

오늘 무엇을 합니까?

친구를 만납니다.

<загвар> hnah grnl

ugpgj

친구 / 만나다

시내

A

민재 씨, 오늘 무엇을 합니까?

B

친구를 만납니다.

A

어디에서 친구를 만납니까?

B

시내에서 만납니다.

hnah grnl

ugpgj

(1)

영화 / 보다

극장

(2)

운동 / 하다

공원

(3)

옷 / 사다

백화점

хичээл 03

77


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Ygapee;ggvgg fyff;fj /e hnahnau y, gveeugg; hgjnelyg ee^ <загвар>

토야

유진

토야 씨, 오늘 무엇을 합니까?

공원, 산책 

토야

공원에서 산책합니다. 그리고 쇼핑합니다.

백화점, 쇼 핑

유진

어디에서 쇼핑합니까?

토야 시내 백화점에서 쇼핑합니다.

유진 씨는 오늘 무엇을 합니까?

유진 팅기스극장

영화

유진

팅기스극장에서 영화를 봅니다.

토야

유진 씨는 영화를 좋아합니까?

유진

네, 아주 좋아합니다.

(1)

서영

바야르

학교, 한국어 공 부 집, 쉬다

카페, 친구

시장, 옷

침게

민재

(2)

78

집, 컴퓨터

사무실, 일

집, 영화

술집, 친구


듣기 1 1

2

Сонсох дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh dnxltunau vkyvkk; pf.nau vkyukyk ee^

CD1 TRACK 24

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

:gjggh dnxltunau vkyvkk; pf.nau vkyukyk ee^

CD1 TRACK 25

(1)

(2)

(3)

(4)

хичээл 03

79


2

들어 봅시다

Vkyvkr vej]z

1 :gjggh hgjnlwgy zjngu vkyvkk; pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^ CD1 TRACK 26

2

3

80

(1)

유진 씨는 영화를 좋아합니다.

(

)

(2)

체첵 씨는 커피를 좋아합니다.

(

)

(3)

토야 씨는 오늘 집에서 공부합니다.

(

)

(4)

민준 씨는 회사 식당에서 식사합니다.

(

)

(5)

체첵 씨는 지금 전화합니다.

(

)

Zjng hggyg fjyfr dgayg .t& Vkyvkk; pf.nau vkyukyk ee^ (1)

카페

약국

(2)

학교

(3)

극장

백화점

(4)

공원

강의실

:gjggh dnxltunau vkyvkk; mkhnjeelr hkldkyk ee^

CD1 TRACK 27

CD1 TRACK 28

(1)

이유나

신문

사다

(2)

이지훈

읽다

(3)

박수빈

구두

먹다


3 1

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Vkyvkk; kjhnu;vky ounau yfhfr dnxyt oo^

CD1 TRACK 29

(1) 민준

누가

먹습니까?

유진

이지훈 씨가 먹습니다.

민준

이유나 씨가 가방을

유진

아니요,

민준

박수빈 씨가

유진

신문을 읽습니다.

민준

유진 씨, 한국 영화를

유진

네,

? . ?

(2)

2

? .

민준

한국 영화를 봅니까?

유진

봅니다.

민준

오늘 한국 영화를 봅니까?

유진

아니요, 오늘은 친구를 만납니다.

Hkcj hoyna zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

누가 카페에 있습니까?

(2)

체첵 씨가 무엇을 합니까?

(3)

바야르 씨가

체첵 씨

일을 합니다.

몽골 사람

CD1 TRACK 30

바야르 씨

수지 씨

이메일을 읽습니다.

친구를 만납니다.

일본 사람

을 만납니다. ⓑ

한국 사람

хичээл 03

81


읽기 1 1

2

82

Унших дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Mkhnjkh ouvnau hkldky xgyug ;eeuggj eyiggjga^ (1)

시장에서

듣습니다

(2)

이메일을

쇼핑합니다

(3)

라디오를

마십니다

(4)

물을

재미있습니다

(5)

영화가

읽습니다

Fuooldtjnau eyigg; pf. dkl

utr mtb;tultyt oo^

(1)

카페에서 차를 마십니다.

(

)

빵을 삽니다.

(

)

친구를 만납니다.

(

)

한국어 책을 읽습니다.

(

)

(2)

집에서 쉽니다.

(

)

공원에 있습니다.

(

)

헬스클럽에서 운동합니다.

(

)

축구를 합니다.

(

)


2

읽어 봅시다

Eyinr vej]z

:gjggh dnx.tjnau eyigg; pf. hgjnelmsu dnxyt oo^

체첵

조민재

요코

1

 녕하세요? 저는 한국 사람입니다. 안 저는 운동을 좋아합니다. 공원에서 자주 축구를 합니다. 안녕하세요? 저는 일본 사람입니다. 저는 쇼핑을 좋아합니다. 그리고 여행을 좋아합니다. 저는 백화점에서 쇼핑을 합니다. 그리고 자주 여행을 합니다.

Hty /e hna;tu .t& Mkhnjeelr hkldkyk ee^ (1)

2

안녕하세요? 저는 몽골 사람입니다. 저는 한국 영화와 한국 노래를 아주 좋아합니다. 집에 한국 노래 CD가 많습니다.

체첵

공원

백화점

여행

(2)

조민재

운동

한국 영화

쇼핑

(3)

한국 노래

요코

:ttjh dnx.tjnay gueelugmga mkhnjx dga.gl

* mkhnjkhuoa dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

체첵 씨는 중국 영화를 좋아합니다.

(

)

(2)

조민재 씨는 축구를 좋아합니다.

(

)

(3)

요코 씨는 시장에서 쇼핑을 합니다.

(

)

(4)

요코 씨는 여행을 자주 합니다.

(

)

хичээл 03

83


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

:gjggh dnx.tjnau eyigg; pf. hgjnelmsu vkyukyk ee^ 여기는 대한빌딩입니다. 이 빌딩에 사무실, 극장, 헬스클럽, 구두 가게가 있습니다. 준영 씨가 헬스클럽에서 운동을 합니다. 헬스클럽에 사람이 많습니다. 헬스클럽 위에 극장이 있습니다. 유진 씨가 극장에서 영화를 봅니다. 영화가 아주 재미있습니다.

(1)

대한빌딩에 무엇이 없습니까? ⓐ

(2)

가방 가게

헬스클럽

가방 가게

극장

유진, 준영

준영

유진

유진

유진, 준영

누가 영화를 봅니까? ⓐ

84

누가 운동을 합니까? ⓐ

(4)

헬스클럽

어디에 사람이 많습니까? ⓐ

(3)

극장

준영


쓰기 1 1

Бичих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Pejgu ;ttj Wtwuttunay ;ejmga poalv dgayg^ Vklkyukvkkj ytjltr dnxyt oo^

(3)

(2)

 (5)(1)

2

(4)(6):gjggh ouvnau mkhnjeelgy hkldkr fuooldtj pkhnkyk ee^ <загвар> 극장

책이 많다

(1)

시장

영화를 보다

(2)

식당

옷을 사다

(3)

도서관

한국 음식을 먹다

<загвар> 극장에서 영화를 봅니다.

(1)(2)(3)хичээл 03

85


2 1

2

3

써 봅시다 :gjggh fuooldtjnau vklkyukv htl joo kjxeelggjga^ (1)

K;kk /e hnar dgayg .t&

&

(2)

Htymta eelpgr dgayg .t&

&

(3)

Dn mglhgy; ;ejmga^

^

(4)

Woyh mkb^

^

Mg dohty /e /ey; ;ejmga .t& Ffjv;nay ;ejmga poaltt dnxyt oo^

<загвар>

▶

저는 음악을 좋아합니다.그리고 영화를 좋아합니다.F;fj memgb hna;tu poaltt vklkyukvkkj dnxyt oo^ (1)

(2)

 yt hoy fyff;fj hggyg /e hnahnau hovytumttv hgjr fuooldtj T pkhnkukkjka^ ugpgj

hnah grnl

공원

운동하다

카페

친구를 만나다

텔레비전을 보다, 한국어 책을 읽다

:ttjh bt;ttllnau ginulgy ;gjggh dnx.tjnau uoawttyt oo^ 저는 오늘 그리고

86

Dnxnr vej]z

운동합니다. 친구를 만납니다. 민재 씨를 만납니다.

저는 집에서

.

그리고 한국어 책을

.


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 Mg f;fj memgb hna;tu grlsyhgg mglggj dnxnh dkllkk^ Fyff;fj hggyg /e hnahtt mk.xhky mtb;tultyt oo^ ugpgj

hnah grnl

2 :ttjh hovytumnay ;guee f;fj memgb hna;tu grlgg mgynlweelr dnxyt oo^

хичээл 03

87


발음 1

Дуудлага

:kkueej y, pejvgy htvunau gyhggjglmga vkyvkkjka^

CD1 TRACK 31

(1) 잡니다

:ee;lgusy ;ojtb

(2) 운동합니다

[ㅂ]unauooltuxnay ;gjgg ㄴ, ㅁ kj.kl [ㅂ] y, [ㅁ]ttj ;ee;gu;gyg^

(3) 먹습니다

갑니다 [감니다] 합니까 [함니까] 재미있습니다 [재미읻씀니다]

2

:gjggh бичлэгийг vgay vkyvkk; ;gugr eyiggjga^ (1) 책이 많습니다. (2) 누가 빵을 먹습니까? (3) 저는 사과를 좋아합니다.

3

Xgyug ;eeuggj eyinyg ee^

CD1 TRACK 33

수지 씨가 영화를 좋아합니다. 수지 씨가 지금 극장에 있습니다. 극장에서 영화를 봅니다. 극장에 사람이 많습니다. 영화가 재미있습니다.

88

CD1 TRACK 32


문화

Соёл

한국인이 가장 좋아하는 것 Vklkyukv hoyna хамгийн ;ejmga poal

1 Vklkyukv hoyna hgbunay ;ejmga hkkl* v'kjm* [nyk /e .t& Mggr zjnlwgyg ee^ 2 :gjggh dnx.tjnau eyigg; vklkyukv hoyna ;ejmga poal /e dklkhsu bt;tr g.]z^

Hoy dojnay hovtl vkynjhkl ffj ffj dga;gu dklkhkkj ;ejmga hkkl* v'kjm* elnjgl x dgv g;nluoa^ Mtu.tl oy;tvmty dojnay hovtl vkynjhkl x dgv ffj ffj dgah ee& Vklkyukvsy vgygl gveelusy dgaueellgug {tllkdsy 15@ggv ;tti ygvys 1728 hoy; hnavty ve;gluggyggv op.tl vklkyukvxee;sy hgbunay ;ejmga wtwtu y, vgjyga (41^6%)* hgbunay ;ejmga bk; y, ugweej (43^8%) dga.^ Bfy vklkyukv hoyna hgbunay ;ejmga elnjgl dkl ygbjsy elnjgl* hgbunay g.njgh ;ejmga eel y, Vkjgu eel(29^4%) dgartt^ Vklkyukv hkklykkv hgbunay ;ejmga hkkl y, ;etyrgymga ifl(22^7%)* [nbxnmta ifl(17^5%)* [nbxn(16^2%) dga.^ Bfy 'n.k(29^1%)@yttv vero(65^3%)@y; nloo ;ejmga dga;gu dgayg^ Vklkyukv hoboovnay vkynjhlsu g.x op.tl eelgy; g.njgh(9%)* ykb eyinh(8^3%)* hfurnb vkyvkh(7^8%) ptjuttj ;gjgglvgy dfuff; v'kjmkkv hgbunay ;ejmga y, hfl dfbdfu(15^2%)* ooyna ;gjgg eelgy; g.njgh(7^4%)* vguvgy dfbdfu mkulkh(6^4%)* glhgh(6^4%) ptjtu mfjloo; kjrtt^ Vklkyukvxee; voolnay o-; [gjgk[- kjr nh ;eel;gu dklvky dfuff; hgbunay nh ;eel;gu ;ee y, Ye Vgcy ;eexys ;eelvgy #Eelpglm# htbtth ;ee hgbunay fy;fj opooltlm g.vgy dkl hgbunay vtmutl hf;flufvfy [nyky; #Inlbn gjgl#(15^1%)* “Амьнаас үнэтэй амь”(14^4%) ptjunau vkyukvky dgalgg^ Vklkyukv hoboovnay ygv* vkynjhkl ptjuttv iglmugglgy ;ejmga poal y, ffj ffj dgah dklk.x eu ve;gluggys oj ;oyuttv vklkyukvxee;sy ;ejmga poal /e dklkhsu mk;kjhka hgjr dklyk^

3

Dnx.tjm ugjvgy gueelusy ;guee ;gjggh hovytumnau uoawttuttjta^ 꽃

계절

음식

한국인이 가장 좋아하는 것

4 Bkyuklxee;sy

;ejmga wtwtu* elnjgl* hkkl /e .t& Vklkyukvxee;syhggv htj pfjffmta dgauggu zjnlwggjga^ хичээл 03

89


새 단어

90

Inyt ou

공원

시내

wtwtjltum hojttlty

хотын доторхи, хотын төв

;ttj

극장

시장

전화하다

[nyk m-gmj

pgh

emvggj zjnh

노래

식사하다

지금

;ee

hkkllkh

k;kk

대한빌딩

신문

축구를 하다

Mthgy dgjnlug

vkyny

hfl dfbdfu mkulkh

라디오

아이스크림

카페

jg;nk

pgajbgu

[gq-

아주

헬스클럽

fjff

bgi nh

dzl;gjreelgh mf.

사과

여행

glnb

gzlgl

산책하다

vglhnlgh

he.wgv

쇼핑하다

자주

;tluooj htvth

dgayug


04 ХИЧЭЭЛ

날짜와 요일 Kuykk* ugjgu

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl

Kuykk* ugjgu* ugjgu htlr vejgh

oy;vty ou htlltu Ugjgu* kuykkmka hkldkkmka ou htlltu ;ojtb

Hgypys mkk, 와/과, 에

vkcl Vklkyukvxee;sy mkk htbrttu nltjhnalth gjug

KB Kookmin Bank


기본 어휘 ▶

요일

Oy;vty ou htlltu

ugjgu

2011년 11월

월요일

화요일

수요일

;g.gg ugjgu bzubgj ugjgu lhgu.g ugjgu

92

목요일 'ojt. ugjgu

금요일

토요일

dggvgy ugjgu dzbdg ugjgu

일요일 yzb ugjgu


날짜 관련 어휘 kuykkmka hkldkkmka ou htlltu 년

ky

vgj

f;fj

wgu

1월

2월

3월

4월

5월

6월

일월

이월

삼월

사월

오월

유월

1 vgj

2 vgj

3 vgj

4 vgj

5 vgj

6 vgj

7월

8월

9월

10월

11월

12월

칠월

팔월

구월

시월

십일월

십이월

7 vgj

8 vgj

9 vgj

10 vgj

11 vgj

12 vgj

Тодруулга 6 vgj* 10 vgjsu 육월, 십월 utluoa 유월, 시월 utr ;ee;gr dnx;tu^

그저께

어제

오늘

내일

모레

ejrnu;gj

fxnu;fj

fyff;fj

bgjuggi

yfuff;fj

지난해(작년)

올해(금년)

다음 해(내년)

fyufjvfy rnl

tyt rnl

;gjgg rnl

지난달

이번 달

다음 달

fyufjvfy vgj

tyt vgj

;gjgg vgj

지난주

이번 주

다음 주

fyufjvfy

tyt ;klkk

;gjggunay

;klkk hkyku

hkyku

;klkk hkyku

평일(주중)

주말

grlsy f;fj

gbjglmsy f;fj

хичээл 04

93


기본 문법

Дүрэм

● 한자어 수사 Xaнзны тоо Gln.gg /bv optu;lnay mkk htbrttu hgypys mkk* vklkyukv mkk utvty hkcj zypsy mkkukkj nltjhnal;tu^ Mkk htbrttu pggvgy mkkys ytj y, ukl;ee mkkllkuk ounay fbyf kj;ku exjggv ukl;ee mkkllkuk ounay mfjlffv hgbggjx mkku ffj ffjffj htjtult;tu^ Rnl* vgj* f;jnay kuykk* emgvys ;euggj* ;g.hgj ptjunau nltjhnaltht; hgypys mkk htjtult;tu^

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

십일 십이 십삼 십사 십오 십육 십칠 십팔 십구 이십

0

영/공

1

10

100

1,000

10,000

100,000

십만

1,000,000

백만

오늘은 2월 15일입니다.

Fyff;fj 2 vgjsy 15^

제 전화번호는 139-287-3195입니다.

Bnyna emgvys ;euggj 9199@3195^

Тодруулга Emgvys ;euggjsu htlth;tt ojutlrnlvty ;euggjsy hkkjky;hn pejggvnau

의(@nay)@ttj nltjhnalr 에 utr

eyinyg^

● 와/과 Hkcj ytj ounau hkldkr htjtult;tu^ Bkyukl htlytt #dg* dfuff;* dklky# utvty hkldkh oumta emug ;oayt^ Tuiuttj mfuvvfy outy; 와 * unauooltuxttj mfuvvfy outy; 과 pglugyg^

교실에 책상과 의자가 있습니다.

Gyun; injtt dklky vgy;gl dgayg^

여기에 시계와 가방이 있습니다.

Ty; wgu dklky woyh dgayg^

● 에 Wgu heugwgg pggvgy ytj ounay gj; pglugr* zbgj ytu oal;tl dklkh o-* heugwggu nltjhnalyt^ Bkyukl htlyna fufh kjinhsy mnay zluglsy #@;* @m# yfhwflmta emug ;oayt^ Hgjny 언제(htptt)* 어제(ejrnu;gj)* 그저께(fxnu;fj)* 오늘 (fyff;fj)* 내일(bgjuggi)* 모레(yfuff;fj) ptjtu wgu pggvgy ;ga.gj ouvmta hgbm htjtultu;;tuuoa^

94

토요일에 영화를 봅니다.

Hgugv vgay f;fj [nyk opyt^

12월 10일에 생일 파티를 합니다.

12 vgjsy 10@y; mfjvfy f;jnay dgzj mtb;tultyt^


말하기 1 1

Ярих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Hegylnau hgjgg; fyff;fj ht;yna f;fj* zbgj ugjgu dklkhsu htlttjta^ 8월

<загвар>

23

팔월 이십삼 일, 토요일입니다.

토요일

(1)

(2)

10 월

1

16

수요일

(3)

5월

금요일

(4)

6월

11

12 월

20

목요일

일요일

2 :gjggh htlltunau htptt htjtult;tu .t& Gveelmgy; mkhnjkh hgjnelmsu klr hkldkyk ee^ (1)

언제 시험을 봅니까?

9층에 있습니다.

(2)

극장이 몇 층에 있습니까?

762-5959입니다.

(3)

전화번호가 몇 번입니까?

12월 13일입니다.

(4)

생일이 며칠입니까?

다음 주 화요일에 봅니다.

хичээл 04

95


2

이야기해 봅시다

Zj,r vej]z

1 Дараах хуанлийг хараад загварын дагуу ярилцана уу. (1)

오늘 한글날 한국어 시험

민준 생일

<загвар>오늘 A

오늘이 몇 월 며칠입니까?

B

시월 이 일입니다.

A

오늘이 무슨 요일입니까?

B

금요일입니다.

한글날

Тодруулга

며칠-u 몇 일 utr dnx;tuuoa 며칠-utr dnx;tu^

한국어 시험

민준 씨 생일

(2) <загвар>

96

7월 8일 (토)

3월 30일 (목)

A

언제 친구를 만납니까?

B

목요일(3월 30일)에 친구를 만납니다

12월 29일 (수)

3월 14일 (금)

10월 10일 (월)


2 Vklkyukv

ygapmgaugg eelpgh utr dgayg^ Eelpgh f;fjff ffj dklpkk mk.lkvky tvthnau ;gjggh pgu.gjsy ;guee ygapggvgg gveeuggjga^

4월 17일에 갑니다.

언제 등산합니까?

<загвар>

민준

토요일

4월 17일

일요일 등산

(1) 지원

화요일

7월 5일

수요일 수영

A

민준 씨, 언제 등산합니까?

B

4월 17일에 갑니다.

A

4월 17일이 토요일입니까?

B

아니요, 일요일입니다.

(2)

유진

12월 20일

목요일 금요일

수헤 씨 생일 파티

хичээл 04

97


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

※ Vklkyukvkkv bkyukl; gzllggj njr dgaugg ygapggvgg htptt njthnau y, lg.lgz^ Fufu;lnay ;guee gzllsy mflf.lfuffu y, gveeuggjga^

<загвар>

3/2 (목)

몽골 공항 도착

(1)

몽골국립대학교 친구를 만나다

A

언제 도착합니까?

B

3월 2일에 도착합니다.

A

2일이 무슨 요일입니까?

B

목요일입니다.

A

금요일에 무엇을 합니까?

B

몽골국립대학교에서 친구를 만납니다.

(2)

6/20 (월)

몽골 공항 도착

98

3/3 (금)

6/21 (화)

백화점 쇼핑하다

4/12 (금)

몽골 공항 도착

4/13 (토)

수흐바타르 광장 나담 축제 구경하다


듣기 1 1

Сонсох дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh dnxltunau vkyvkk; mkhnjeelr hkldkyk ee^ (1)

(2)

5월 6일

시험

(3)

12월 10일

등산

(4)

10월 12일

CD1 TRACK 34

여행

5월 19일

커피숍

(5)

1월 1일

설날

2 Vgay vkyvkk; yfhfr dnxyt oo^ Mkk* kuykk* ;euggj ptjunau mkkukkj dnxttjta^ (1)

3

CD1 TRACK 35

일에 한국 여행을 합니다.

(2)

주말은

(3)

우리 집 전화번호는

(4)

한국학과 사무실은

을 말합니다. 층

입니다. 호입니다.

Vgay vkyvkk; fufu;lnay ;guee pf.nau y, xgumglyg ee^ ⓐ

<загвар>

(1)

7 토요일

10 월

10

19 화요일

(2)

내일은 며칠입니까? ⓐ

10 월

8월

20 수요일

1월

4

목요일

언제 회의를 합니까? 8월

언제 여행 갑니까?

11

수요일

8월

17 토요일

유나 씨를 언제 만납니까? ⓐ

(3)

8월

CD1 TRACK 36

5

금요일 (4)

1월

토요일

유나 씨 집은 몇 호입니까? ⓐ

1501

1051 хичээл 04

99


2 1

2

들어 봅시다

Vkyvkr vej]z

:gjggh zjngu vkyvkk; pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

평일에 한국어를 공부합니다.

(

)

(2)

시험은 12월 17일과 18일에 봅니다.

(

)

(3)

이번 달은 1월입니다.

(

)

(4)

오늘 읽기와 말하기 숙제가 있습니다.

(

)

:gjggh zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

오늘은 며칠입니까?

(2)

이번 주 금요일에 무엇을 합니까?

몽골 친구를 만납니다.

한국에서 친구를 만납니다.

한국 친구를 만납니다.

한국어 말하기 수업을 듣습니다.

(3)

수빈 씨 친구는 무엇을 좋아합니까? 

3일

11일

CD1 TRACK 37

CD1 TRACK 38

13일

3 Hkcj

hoy gbjglmsyhgg mglggj zj,r dgayg^ :gjggh zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelggjga^ CD1 TRACK 39

100

(1)

수진 씨 휴가가 언제입니까?

(2)

바야르 씨는 휴가에 무엇을 합니까?


3 1

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Vgay vkyvkk; yfhfr dnxyt oo^

CD1 TRACK 40

(1) 바야르 수진 씨, 수진 씨는 휴가가 수진

네, 바야르 씨는 휴가 날짜가

바야르 제 휴가는 수진

입니까? ?

입니다.

와! 휴가에 무엇을 합니까?

바야르

을 갑니다.

은 호수가 아주 아름답습니다.

(2) 수진

바야르 씨, 이것이 무엇입니까?

바야르 이번 달 시험 계획표입니다. 수진

시험이

바야르 수진

시험은 9일입니다.

시험은 10일입니다.

언제 시험공부를 합니까?

바야르

2

?

, 수요일,

에 공부를 합니다.

Hkcj hoyna zjngu vkyvkk; pf. hgjnelmsu vkyukyk ee^ (1)

지금 누구와 누가 이야기를 합니까?

(2)

남자는 크리스마스에 무엇을 합니까?

토야와 민준

집에서 쉽니다.

민재와 유진

여행합니다.

CD1 TRACK 41

민재와 토야

영화를 봅니다.

хичээл 04

101


읽기 1 1

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh mkkyee;su xgyug ;eeuggj eyiggjga^ (1)

2

Унших дадал

(2)

(3)

:gjggh ytjnay hee;vsu eyigg; pf. dkl (1)

한국대학교

(4)

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

한국어교육원

강사 김민호 한국대학교 한국어교육원 5층 503호 전화 : 764-7825 E-mail: E-mail: kim@hku.ac.kr

이 사람은 학생입니다.

(

)

이름이 김민호입니다.

(

)

전화번호는 칠육사의 칠팔이오입니다.

(

)

(2)

시험 안내

3월 19일 (목) 읽기, 쓰기 3월 20일 (금) 듣기, 말하기

102

목요일과 금요일에 시험을 봅니다.

(

)

삼월 십구 일에 말하기 시험을 봅니다.

(

)

삼월 이십 일에 듣기 시험을 봅니다.

(

)


2

읽어 봅시다

Eyinr vej]z

Uej.gy hoyna tyt ;klkk hkykunay mflf.lfuffu eyigg; gveelmgy; hgjnelyg ee^

1

2

수헤

저는 날마다 한국어를 배웁니다. 한국어 읽기와 말하기를 좋아합니다. 주말에 수업이 없습니다. 주말에 수영을 합니다.

사롤

저는 식당에서 아르바이트를 합니다. 화요일과 목요일에 일을 합니다. 11월 8일은 유진 씨 생일입니다. 우리는 유진 씨 집에서 생일 파티를 합니다.

벌드

저는 몽골어 선생님입니다. 월요일, 수요일, 금요일에 몽골어를 가르칩니다. 이번 토요일에 서울을 구경합니다.

:gjggh dnx.tjnau eyigg; pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

수헤 씨는 토요일에 한국어를 배웁니다.

(

)

(2)

십일월 팔 일은 유진 씨의 생일입니다.

(

)

(3)

벌드 씨는 화요일과 목요일에 몽골어 수업이 있습니다.

(

)

Dnx.tjttv eyivgy poaltt hovytumty; mtb;tulttjta^ 11월

8(일)

수헤

수영

9(월)

10(화)

11(수)

12(목)

13(금)

한국어

한국어

수업

수업

14(토)

사롤

벌드

хичээл 04

103


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Чимгээгийн hnah grlsy he.ggjnaг eyigg; gveelmgy; hgjnelyg ee^ 오늘은 4월 9일입니다. 토요일입니다. 오늘 한국 친구를 만납니다. 한국 친구는 울란바토르에서 몽골어를 공부합니다. 저는 다음 수요일에 한국어 시험을 봅니다. 내일 도서관에서 한국어 시험공부를 합니다. 그리고 다음 주말에 고향에 갑니다. 고향에서 가족과 고향 친구를 만납니다.

1

Чимгээгийн hnah grlsy he.ggjnau dou;nau y, hegyln; mtb;tulttjta^

2011년 4월 일

1

2 9

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16 고향

17

18

19

29

30

31

20

24

22

고향

2

104

:gjggh zjng pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

한국 친구는 수요일에 시험을 봅니다.

(

)

(2)

침게 씨는 주말에 한국 친구를 만납니다.

(

)

(3)

침게 씨는 4월 10일에 도서관에서 공부합니다.

(

)

(4)

침게 씨는 오늘 고향에 갑니다.

(

)

28


쓰기 1 1

Бичих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:kkjh mkku pgu.gjsy ;guee ovuttj dnxyt oo^

<загвар>

사월 십이 일 화요일

(1)

2

(3)

(4)

Hegyln; ugjgunau dnxttjta^ (1)

월요일

1월

3

(2)

4

(2)

(3)

5

목요일

6

7

(4)

(5)

8

9

10

:gjggh hegylnau hgjgg; fuooldtj dklukr dnxttjta^ 일

11

12

13

14

15

16

17

6월

<загвар>

토, 일 (수영)

토요일과 일요일에 수영을 합니다.

(1)

월, 수 (공부)(2)

화, 목 (친구)(3)

금, 일 (집안일)

 хичээл 04

105


2 1

써 봅시다

Dnxnr vej]z

:gjggh fuooldtjnau vklkyukvkkj kjxeelyg ee^ (1)

Mfjvfy f;fj xny, htptt .t&&

(2)

Bgjuggi 'ojt. ugjgu^^

(3)

23@yna f;fj ygapmgaugg eelpgyg^ 

^

(4)

Fyff;fj zbgj ugjgu .t&

&2 Mgys

mfjvfy f;fj htptt .t& Bfy mfjvfy f;jffjff /e hnah mflf.lfuffuff dnxttjta^ ▶

<загвар>

3

제 생일은 12월 29일입니다.토요일입니다. 제 생일에 친구를만납니다. 파티를 합니다.Ytu ;klkk hkykunay mflf.lfuffuff vklkyukvkkj dnxyt oo^ (1)

Thltt; ;gjggh mtb;tultlnau eyinr opttjta^ 이번 주 계획

(2)

7월 14일 (화) 수영

7월 17일 (금) 컴퓨터 수업, 도서관

7월 15일 (수) 컴퓨터 수업

7월 18일 (토) 백화점

7월 16일 (목) 체첵 씨, 커피숍

7월 19일 (일) 동생 생일

:ttjh hovytumnay ;guee dnx.tjnau uoawttr dnxyt oo^ 제 이번 주 계획입니다. 7월 14일 저는 그리고

요일과 월

그래서 106

에 컴퓨터를 배웁니다. 일에

19일이 동생 생일입니다.

에 수영합니다.

에서 친구 체첵 씨를 만납니다. 에 동생 생일 파티를 합니다.

에 백화점에서 선물을 삽니다.


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 Mg ;klkk hkykunay mflf.lfuffynahff mglggj dnxnh utr dgayg^ Thltt; dnxnh utr dgaugg poaltt hovytumty; mtb;tulttjta^

월 화 수 목 금 토 일

2 :ttjh hovytumty; dnxvty poalnayhtt ;guee ytu ;klkk hkykunay mflf.lfuffuff dnxyt oo^

хичээл 04

107


발음 1

Дуудлага

:gjggh үгнүүдийн ;ee;lgusu gyhggjglmga vkyvkyk ee^

CD1 TRACK 42

(1)

-

:ee;lgusy ;ojtb

(2)

-

(3)

-

[ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ] ㄱ, ㅋ, ㄲ y,, [ㄱ], ㅂ, ㅍ y, [ㅂ], ㄷ, ㅌ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅎ y, dou; [ㄷ] Vklkyukv htlty; 7 ;t.vutj ovtu

dna^ T;uttj unauooltuxn; ;t.vutjltr kj.kl g.nguggj ;ee;gu;;gu^ Rnitt y,%

부엌 [부억]

2

3

:gjggh бичвэрийг xgyug ;eeuggj ;gugr eyiggjga^ (1) ①

(2) ①

맞습니다.

한국 친구가 옵니다.

지금은 수업 시간입니다.

맛이 있습니다.

:gjggh dnx.tjnau xgyug ;eeuggj eyiggjga^

짚 [집]

CD1 TRACK 43

수업

CD1 TRACK 44

오늘 다섯 시에 친구를 만납니다. 친구 집에 갑니다. 우리는 방에서 숙제와 컴퓨터를 합니다. 친구 어머니가 부엌에서 요리합니다. 친구 집에서 저녁 식사를 합니다.

108


문화

Соёл

한국어의 수 표현 Vklkyukvxee;sy mkk htbrtt nltjhnalth gjug

1 Mkk htbrtt nltjhnalth gjusy mglggj vejvgy poaltt tjutwoolty dk;kkjka^ Bkyukl htlty; mkk htbrttu zgr nltjhnal;unau hgj,weelr opyt oo^

2 :gjggh dnx.tjnau eyigg; vklkyukv htlty; mkk htbrttu htjhty nltjhnal;unau vejwuggz^

Vklkyukv htlty; mkk htbrttu nltjhnalth;tt vklkyukv mkk (하나, 둘, 셋… uth btm)* hgypys mkk (일, 이, 삼… uth btm) utvty hkcj zypsy mkku htjtult;tu^ Vklkyukv mkku -jfyhna;ff /bvsu ;tv ;gjggleelgy mkklkhk; uklxlky htjtulth dfuff; bfy dgug htbrttyna mkku mkklkh dklky ygv* wgunau nltjhnaltht; htjtult;tu^ Hgypys mkku uklxlky mkumvky htlltunay hgbm* mehgaldgl rnl* vgj* f;fj* hgzu* emgvys ;euggj* fjffyna ykb-j* dgjggys oyt* bnyem* v-[ey;su htltht; htjtulthttv ug;yg hgj,wgyuea nh htbrttyna poal mkklkh mkhnkl;kl; x htjtult;tu^ Zjngy; vklkyukvxee; vklkyukv mkk* hgypys mkku ygjnay pggulgr htjtult;tu x тооллого үгтэй hgbm htjtulth;tt hkcj mkku hkcelgyu y, htjtulth o- nh dga;gu dklkhkkj gl, y, pf. dt ut;unau htltht; htwoo^ Zlgyuezg тооллого үгтэй hgbm mkku htlth;tt dgug htbrttyna mkku htltht; vklkyukv mkku* nh htbrttyna mkku htltht; hgypys mkku ukl;ee htjtult;tu^ Vklkyukv mkkllkuk ounau vklkyukv mkkmka* hgypys mkkllkuk ounau hgypys mkkmka htjtult.tl nloo mkhnjkbrmka^ Bkyukl htlty; /bys mkk htbrttu nltjhnalth;tt ytu l zypsy mkku htjtult;tuttjtt vklkyukv htlyttv zluggmga^ Hgjny mkku ;kmkj y, tyunay mkk* ;tv mkk* hgb mkk uth btmttj gyunlgh dg hgb mkk y, vklkyukv htlty; dga;guuoa^

3 Vklkyukv* мkyukl htlyna mkk htbrtt nltjhnalth gjusy ynamltu dg zluggmga mglsu zjnlwgyg ee^ хичээл 04

109


새 단어

110

Inyt ou

강사

생일 파티

졸업하다

dgui* l-[mkj

mfjvfy f;jnay dgzj

mfuvfh

계획표

설날

mflf.lfuff* he.ggj,

wguggy vgj

;g.hgj

구경하다

수흐바타르 광장

커피숍

optr vkynjhkh

Сүхбаатарын талбай

кофешоп

그리고

숙제

크리스마스

mtutt;

;gglug.gj

pel vgjsy dgzj

나담 축제

시험

파티를 하다

Эрийн гурван наадам

igluglm

o;tiltu hnah

등산

아르바이트

한글날

eelgy; g.njgh

wgunay grnl

ovtultlnay dgzj

명절

아름답다

dgzjsy f;fj

optvutltymta* vgahgy

mkkm

방학

안내

회의하다

gbjglm

mgynlweelgh* ugpgjxlgh

hejgl hnah

전화번호

휴가

eel

emgvys ;euggj

gbjglm


05 ХИЧЭЭЛ

하루 일과 F;jnay mflf.lfuff

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl

Wgu heugwgg* f;jnay mflf.lfuffuff htlr vejgh

oy;vty ou htlltu Wgu heugwgg* f;fj memgb htjtultu;;tu oal ouv ;ojtb Vklkyukv mkk* mkk pggvgy mtb;tu ytj (1)* -아/어요, 에 가다, 안 vkcl

Vklkyukv bkyukl k/emyee;sy gb,;jgl

KB Kookmin Bank


기본 어휘

Oy;vty ou htlltu

시간

오전 o;ttv fbyf

오후 o;ttv hkai

낮 f;fj

밤 ifyf

아침 fulff

점심 f;fj

저녁 kjka

새벽 ooj

wgu heugwgg

Тодруулга #fulff* f;fj* kjka# utvty ouv y, hgb vt;.ttv hgbggjx #fulffyna wga* f;jnay hkkl* kjkay hkkl# utvty emusu nlmut;tu^

② ①

1시 ▶

일상 표현 동사

2시 5분

①시

②분

③초

wgu

bnyem

v-[ey;

3시 10분

4시 15분

5시 20분

f;fj memgb htjtultu;;tu oal ouv

일어나다

이를 닦다

세수하다

읽다

보다

dkvkh

io;tt eugh

ugj yoojtt euggh

eyinh

opth* hgjgh

다니다

배우다

숙제하다

청소하다

목욕하다

z.gh (dgayug njr kxnh)

vejgh

;gglug.jgg hnah

wt.tjltutt hnah

evgy; kjkh

출근하다

퇴근하다

시작하다

끝나다

자다

grnl;gg z.gh

grlggvgg mgjgh

thlth

;eevgh

eymgh

112


기본 문법

Дүрэм

● 고유어 수사 Vklkyukv mkk Vklkyukv htlty; vklkyukv mkk* hgypys mkk utvty hkcj zypsy mkk htjtultu;;tu^ Vklkyukv mkkukkj mkklr vej]z^

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

하나

다섯

여섯

일곱

여덟

아홉

ytu

hkcj

uejg.

;fjf.

mg.

pejugg

;klkk

ygab

-v

gjg.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

열다섯

열여섯

열일곱

열여덟

gj.gy ;klkk

gj.gy ygab

열아홉

스물

gj.gy -v

hkj,

열둘

열셋

열넷

gj.gy ytu

gj.gy hkcj

gj.gy uejg.

gj.gy ;fjf.

gj.gy mg.

gj.gy pejugg

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

스물

서른

마흔

예순

일흔

여든

아흔

백(*)

uex

;fx

mg.,

rgj

;gl

ygz

-j

pee

열하나

 100 ggv ;tti mkky; hgypys mkku htjtult;tu^

● 수 관형사 (1) Mkk pggvgy mtb;tu ytj (1) Vklkyukv mkk y, /bys mkk htbrttu nltjhnalth;tt gj;gg mkkllkuk oumta hgbm htjtultu;;tu kywlkumka^ Uth;tt gj;gg kjvky mkkllkuk ouyttv hgbggjx hgypys mkku htjtulth y, x dna* vklkyukv mkku htjtulth y, x dna^ Ooy; ;ojtb dgahuoa^ Vklkyukv mkky; 하나, 둘, 셋, 넷 mkk y, mkkllkuk oumta hgbm htjtultu;th;tt 한, 두, 세, 네, dklr he.nj;gu^

(1)

시간의 ‘시’

Тодруулга

цагийг илэрхийлэх нь

* 몇 ut;tu y, ht;* ht;ty utvty emugmga ou

Vklkyukv htlty; wgunau htlth;tt vklkyukv mkku htjtult;tu^

dfuff; mkkllkuk oumta hgbm /bys mkk htbrttu gveehg; htjtultu;tyt^ Rnitt y,%

A 지금

몇 시입니까?

A K;kk wgu ht; dklr dgayg&

B 열두

시입니다.

B 12 wgu dklr dgayg^

(2)

시간의 ‘분’

몇 시입니까? 몇 살입니까?

Wgu ht; dklr dgayg&

몇 번입니까?

Ht; ;th ;euggj .t&

Ht;ty ygvmga .t&

минутыг илэрхийлэх нь

Vklkyukv htlty; bnyemsu htlth;tt hgyp mkku htjtult;tu^ A 지금

몇 시입니까?

A K;kk wgu ht; dklr dgayg&

B 오후

세 시 사십오 분입니다.

B F;jnay 3 wgu 45 bnyem dklr dgayg^

Тодруулга

* 30 bnyem(삼십 분)@su hgugv (반) utr x htl;tu^ Rnitt y,% 1%30 → 한 시 삼십 분 = 한 시 반

хичээл 05

113


● -아/어요 Oal ou dklky mtb;tu oal ounay oy;vty; pglugr zjnux tmutt;nay dk;kl vgyglsu nltjhnaltht; htjtult;tu yfhwfl^ -ㅂ/습니다, -ㅂ/습니까 y, nloo hoy;tmutlnay* gldgjhgu inyrmta dkl -아/어요 gldgys dev* tyunay bt;jtbrnau mfjool;tu^ Gveeh htldtjm ;eeys fyunau fy;fjvuf;fu^ Oal ou* mtb;tu oal ounay oy;vnay mfuvuflnay o- ㅏ, ㅗ tuiuttj mfuvvfy dkl -아요@u*ㅏ, ㅗ@ggv devg; tuiuttj mfuvvfy dkl –어요 @u pglug;gu^ Uth;tt 하다 mfuvuflmta oal ou* mtb;tu үйл үг нь 해요 dklr he.nj;gu^ A 지금

무엇을 해요?

B 학교에서

공부해요.

A K;kk /e hnar dgayg& B Vejueel, ;ttjtt hnxttltt hnar dgayg^

Oal ou* mtb;tu oal ounay oy;tv tuiuttj mfuvvfy dkl ;g.hgj kjr dgaugg tuinu y, uttu;tr* devg; tuinu y, hejggyuealgu;;gu^ Rnitt y,%

·가다 → 가아요 → 가요

(uttu;tr dgayg)

·보다 → 보아요 → 봐요

(hejggyuealgu;gr dgayg)

·마시다 → 마시어요 → 마셔요

(hejggyuealgu;gr dgayg)

다음 주말에 여행을 가요. :gjgg ;klkk hkykunay twvttj gzlglggj z.yg^

극장에서 영화를 봐요. {nyk m-gmjm [nyk op;tu^

카페에서 커피를 마셔요. {kq-ik'm [kq- ee;gu^

Тодруулга

-아/어요 y, zbgj ytuty oal z.;lsu hoojyth* gveehg; htjtultu;th mf;nauoa pghnjgy hovth htldtjm x htjtult;tu^

※M galdgj% Ytj outy; pglug;gu -입니다/-입니까? y, hoy;tmutlnay* gldgjhgu htldtj dkl -이에요/예요 y, gldgys dev* tyunay htldtj dklyk^

선생님입니다./선생님입니까? → 선생님이에요./선생님이에요? 의사입니다./의사입니까? → 의사예요./의사예요?

Dgui^ Dgui ee&

Tbx^ Tbx oo&

● 에 가다 에 가다 htldtjnay 에 y, oalnay fjyfh xnultl* hojth ugpjsu nltjhnalth dfuff; 가다/오다/다니다 (z.gh* njth* kxnh) ptjtu oal ouvmta hgbm htjtult;tu^

지금 학교에 가요.

K;kk vejueel, jeeugg z.r dgayg^

저는 한국대학교에 다녀요.

Dn Vklkyukv ;tt; vejueel,; z.;gu^

● 안 Oal ou* mtb;tu oal ounay fbyf kjr ouoavuth emug nlmut;tu^ #Ytj ou +하다# htldtjttj oov;tu oal ounay 하다@nay fbyf y, kj;ku^

114

지금 학교에 안 가요.

K;kk vejueel, z.ghuoa^

동생이 사과를 안 먹어요.

:oo glnb n;;tuuoa^


말하기 1 1

Ярих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Ht;ty wgu dklr dgayg .t& Pgu.gjsy ;guee wgu ht; dklr dgauggu htlttjta^

<загвар>

여섯 시입니다.

(1)

2

(2)

(3)

(4)

Hggigg z.r dgayg .t& Pgu.gjsy ;guee pejunau hgjgg; zjnyg ee^

<загвар>

식당에 가요.

(1)

(2)

(3)

(4)

хичээл 05

115


2 1

이야기해 봅시다

Zj,r vej]z

Загварын дагуу өгөгдлийг ашиглан харилцан яриаг давтацгаая. (1) <загвар>

일어나다 / 오전 7:00

A

몇 시에 일어나요?

B

오전 일곱 시에 일어나요.

이를 닦다 / 오전 6:50

세수하다 / 오전 7:00

목욕을 하다 / 오후 11:30

자다 / 새벽 1:00

(2) <загвар> 오후 2:00 /

도서관, 책을 읽다

A

오후 두 시에 뭘 해요?

B

도서관에서 책을 읽어요.

오전 9:00 / 학교, 공부하다

오후 3:30 / 극장, 영화를 보다

오후 5:00 / 시내, 친구를 만나다

오후 7:00 / 집, 밥을 먹다

Тодруулга

뭘 y, 무엇을 ut;tu ounay mk.xnlvky htldtj^

(3) <загвар>

116

학교 / 도서관

A

내일 학교에 가요?

B

아니요, 안 가요. 도서관에 가요.

도서관 / 백화점

백화점 / 시장

시장 / 극장

극장 / 공항


2

Nh vejueelnay vklkyukv ygapsyhgg f;jnay mflf.lfuffynah y, mglggj gveeuggjga^

학교에서 공부해요.

오전에 뭘 해요?

<загвар>

이름

이유나

오전

학교, 공부하다

오후

집, 숙제하다

자다

밤 11:00

A

유나 씨, 오전에 뭘 해요?

B

학교에서 공부해요.

A

오후에 뭘 해요?

B

집에서 숙제해요.

A

보통 몇 시에 잠을 자요?

B

밤 열한 시에 자요.

(1)

(2)

이름

정현우

최유진

오전

공원, 운동하다

집, 청소하다

오후

시내, 친구, 만나다

시장, 가다

자다

밤 12:00

밤 11:30

хичээл 05

117


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Vklkyukv* bkyukl hkcj hoyna f;jnay mflf.lfuffu zjnlwgr opttjta^

<하루 일과> 8:00

기상

13:00~15:00

인터넷

8:00~8:30

아침 식사9:00

등교9:30~12시

학교 공부

22:00~24:00

숙제

12:00~13:00

점심 식사

24:00

꿈나라로…

<загвар>

A

보통 아침 몇 시에 일어나요?

B

아침 여덟 시에 일어나요.

A

사롤 씨는 오전에 보통 뭘 해요?

B

학교에서 공부해요.

A

오후에는 뭘 해요?

이름

사롤

일어나다

8시

오전

학교 / 공부

오후

컴퓨터실/인터넷

B

컴퓨터실에서 인터넷을 해요.

자다

밤 12시

A

그래요? 그럼, 밤 몇 시에 잠을 자요?

B

밤 열두 시에 자요.

(1)

(2)

이름

빌궁

체첵

일어나다

8시 반

7시

오전

회사 / 일

청소

오후

친구를 만나다

쇼핑을 하다

자다

밤 12시 반

밤 11시 반

118


듣기 1

Сонсох дадал

알아봅시다

1 Rgjugl,

Bt;ltutt dgzreel]z

Bnyroy hkcj htptt dn-nay mgbnj hna;tu .t& Mkhnjeelr hkldkkjka^

(1)

2

CD1 TRACK 45

사롤

아침

점심

(2)

민준

:gjggh ;gvuglsu vgay vkyvkk; mkhnjkh pejunau vkyukkjka^ (1) ⓐ

3

(2) ⓐ

(3) ⓐ

:gjggh ;gvuglsu vgay vkyvkk; wgunau mkkukkj dnxttjta^ (1)

김민준 씨는

에 일어나요.

(2)

하사르 씨는

에 아침을 먹어요.

(3)

이유나 씨는

에 학교에 가요.

(4)

벌드 씨는

에 점심을 먹어요.

(5)

체첵 씨는

에 운동을 해요.

CD1 TRACK 46

CD1 TRACK 47

хичээл 05

119


2 1

2

3

120

들어 봅시다

Vkyvkr vej]z

:gjggh zjngu vkyvkk; pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

김민준 씨는 아침에 신문을 읽어요.

(

)

(2)

벌드 씨는 8시에 일어나요.

(

)

(3)

이유나 씨는 오후에 도서관에 가요.

(

)

(4)

하사르 씨는 새벽 3시 30분에 시장에 가요.

(

)

:gjggh zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

여자는 몇 시에 운동을 해요?

(2)

남자는 언제 친구를 만나요?

(3)

여자는 몇 시에 시장에 가요?

5:00

3:00

10:00

CD1 TRACK 49

6:00

3:30

3:00

Zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

여자는 몇 시에 공부를 해요?(2)

여자는 몇 시에 점심을 먹어요?(3)

여자는 오후에 어디에 가요?CD1 TRACK 50

7:00

4:00

4:00

CD1 TRACK 48


3 1

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Vkyvkk; yfhfr dnxyt oo^ Тоог үсгээр бичээрэй.

CD1 TRACK 51

(1) 하사르

유진 씨, 보통

뭘 해요?

유진 하사르

학교에서 점심은

.

먹어요?

유진

먹어요.

하사르

뭘 해요?

유진

.

인터넷을 해요.

(2) 바야르

사롤 씨, 내일

?

사롤

친구를 만나요.

바야르

만나요?

사롤

만나요.

바야르

영화가

?

사롤

2

.

Hkcj hoyna zjngu vkyvkk; pf. hgjnelmsu vkyukyk ee^ (1)

여자는 몇 시에 회사에 갑니까?

(2)

대화의 내용에 맞는 말을 고르세요.

여자는 8시 30분에 커피를 마셔요.

여자는 8시 40분에 일을 시작해요.

여자는 10시에 집에 와요.

8:30

8:40

CD1 TRACK 52

9:00

хичээл 05

121


읽기 1 1

Унших дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Mkhnjeelgy hkldkr fuooldtjtt xgyug ;eeuggj eyiggjga^ <загвар>

(×)

8시에 수업을 안 듣습니다.

(×)

1시에 PC방에 안 갑니다.

(×)

2시에 일기를 안 씁니다.

(×)

5시에 책을 안 읽습니다.

(1)

(2)

(3)

2 :gjggh grnlmys f;jnay mflf.lfuffu hgjgg; pgu.gjsy ;guee -아/어/여요 yfhwflnau pglugr eyinyg ee^

<하루 일과>

오전 7:00 일어나다

8:00 운전을 하다

8:30 회사에 가다

8:40 신문을 읽다

오후 5:30 끝나다

<загвар>

오전 8:00 / 운전을 하다

오전 8시에 운전을 해요. (1) 오전 7:00 / 일어나다 (2) 오전 8:30 / 회사에 가다 (3) 오전 8:40 / 신문을 읽다 (4) 오후 5:30 / 끝나다

122


2

읽어 봅시다

Eyinr vej]z

:gjggh dnx.tjnau eyinyg ee^

바야르

바야르 씨는 은행원이에요. 은행이 9시 반에 시작해요. 출근 시간은 8시 반이에요. 7시 반쯤 출발해요. 바야르 씨가 운전 을 해요. 7시 50분쯤 은행에 가요.

사롤

오늘 사롤 씨는 시험을 봅니다. 시험 후 겨울방학입니다. 방 학에 고향에 갑니다. 고향에서 부모님을 만납니다.

하사르

하사르 씨는 영문과 학생입니다. 시험이 어렵습니다. 하사르 씨의 집은 울란바토르입니다. 겨울방학이 짧습니다. 방학에 여행을 안 갑니다. 도서관에서 공부합니다.

Тодруулга

(한)-쯤 y, #@yna hg.,wgg* @yna o-;# utvty emugmga ou dfuff; wgu heugwgg* pga* mkk htbrtt* kjky dgaj pggvgy oumta hgbm htjtultu;;tu^

1

2

:gjggh dnx.tjnau eyigg; pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

바야르 씨의 은행은 8시 30분에 시작해요.

(

)

(2)

사롤 씨는 시험 후 겨울방학에 부모님을 만나요.

(

)

(3)

하사르 씨는 겨울방학에 여행을 안 가요.

(

)

Hty htptt /e hnah .t& :gjggh hovytumty; dnxyt oo^ 직업이 뭐예요?

7시 반 /

바야르 사롤 하사르

언제 뭘 해요?

대학생

오늘 / 겨울방학 /

хичээл 05

123


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Hkcj hoyna hnxttlnay he.ggjnay mehga dnx.tjnau eyiggjga^

민준

수헤

1

2

Pf. dkl

민준 씨는 한국대학교에 다닙니다. 수업은 9시에 시작합니다. 점심 시간은 12시입니다. 오후 수업은 1시에 시작합니다. 수업은 오후 5시 50분에 끝납니다. 주말에 수업이 없습니다. 수영을 합니다. 수헤 씨는 몽골대학교 학생입니다. 월요일에 수업이 아주 많 습니다. 토요일에 학교에 안 갑니다. 시내에 갑니다. 시내에 서 영어를 배웁니다.

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

민준 씨는 주말에 수업이 없어요.

(

)

(2)

수헤 씨는 토요일에 시내에 안 가요.

(

)

(3)

한국대학교는 오후 5시 50분에 끝나요.

(

)

Dnx.tjnay gueelusu ;kkjh hovytumty; yfhfr dnxttjta^ 민준 씨

수헤 씨

무슨 대학교에 다녀요? 언제 수업이 있어요? 주말에 뭘 해요? Тодруулга Zjngy;

무엇을@u 뭘 utr hejggyuealr htl;tu^ Bfy 어디를 @u 어딜, 누구를@u 누굴 utr hejggyuealr

htlth y, tldtu^

124


쓰기 1 1

Бичих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh pejunau hgjgg; vklkyukvkkj dnxttjta^

교실 /이야기하다

<загвар>

교실에서 이야기해요. (1)

(2)

도서관 / 책 빌리다

카페 / 커피 마시다

(3)

(4)

식당 / 밥 먹다

학교 / 농구하다

2

Htptt /e hna;tu .t& Mkhnjeelr hkldkyk ee^ <загвар>

8시 반 / 커피를

읽다(1)

9:00 / 회사에서

시작하다 

(2)

7:10 / 신문을

마시다

8시 반에 커피를 마십니다. 

(3)

5:00 / 회의를

먹다(4)

10:10 / 전화를

일하다(5)

오후 6시 / 저녁을

받다

 хичээл 05

125


2 1

2

써 봅시다

Dnxnr vej]z

:gjggh fuooldtjnau vklkyukvkkj kjxeelyg ee^ (1)

Fulff 6 wgum dkv;ku^^

(2)

Ygab hgugvm grnl;gg z.;gu^^

(3)

10 wgum hejgl hna;tu^^

(4)

Орой 7 цагт оройн хоол иддэг.^

Bkyukl k/emys f;jnay mflf.lfuffu pgu.gjsy ;guee dnxttjta^ <загвар>

수요일은 수업이 2시 반에 끝나요. 

▶ 

2시 40분에 친구를 만나요. 같이 도서관에 가요. 도서관에서 공 부를 해요. 6시 반에 저녁을 먹어요. 저녁 식사 후에 시내에 가요. 

 

3 Fyff;fj igluglmgg ;eevugg; gyungjgg [gjgk[-; kxlkk^ Dgm vklkyukv ;ee bt;thuoa x hgbm z.vgy^ ?e dklvkysu dnxnwutt-^ (1)

(2)

Thltt; ;kkjh hovytumty; tbhtmutr dnxvty poalvnau eyiggjga^ 오늘은 무슨 날이에요?

시험 날

몇 시에 시험이 끝나요?

오후 4시에 끝나요

시험 후에 어디에 가요?

노래방에 가요

누가 노래를 해요?

친구들이 노래를 해요

하사르 씨가 한국 노래를 해요?

안 해요

Дээрх хүснэгтийн дагуу dnx.tjnau uoawttr dnxyt oo^ 오늘은 시험 후

이에요. 시험이 가요.

하사르 씨가 한국 노래를

126

에 끝나요. 노래를 해요. 한국 노래가 좋아요. . 몽골 노래를 해요.


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 Mg dohty [gjgk[-; kjr opvty oo& Htptt htymta hgbm z.vgy dt& Mtj o-nayhtt mglggj vgygr dgaugg poaltt ;kkjh hovytumty; dnxttjta^

몇 시에 친구를 만나요? 어디에 가요? 그곳에서 무엇을 해요? 몇 시에 집에 가요?

2 :ttjh hovytumnau ginulgy bkyukl k/emyee; igluglmgg ;eevugg;

[gjgk[-; htjhty

fyufjoolvtynau dnxttjta^

хичээл 05

127


발음 1

Дуудлага

:kkueej y, pejvgy htvunau gyhggjglmga vkyvkkjka^ (1)

한 시 열한 시

(2)

방학

(3)

공부해요

CD1 TRACK 53

:ee;lgusy ;ojtb Үеийн эхний ㅎавиа нь хамаршсан авиа[ㄴ, ㅁ, ㅇ], чичиргээнт авиа [ㄹ]-ийн дараа орвол зөөлөрч, дуудагдахгүй тохиолдол олонтаа байдаг. Мөн ㅎ–ийн өмнө гийгүүлэгч дэвгэрлэж орвол тухайн дэвсгэр үсэг нь дараа үеийнхээ эхний авиагаар дуудагдана. Гэвч үе үеэр салгаж хэлэх тохиолдолд зөөлрөхгүй хэвээр дуудагдана.

시험 [시험/시엄] 일하다 [일하다/이라다] 열심히 [열씸히/열씨미]

2

3

:gjgghsu vkyvkk; xgyug ;eeuggj ;gugr eyiggjga^ (1)

모두 열심히 연습해요.

(2)

은행원이 일해요.

(3)

열한 시에 시험을 봅니다.

Xgyug ;eeuggj eyiggjga^

CD1 TRACK 55

오후에 시험이 있어요. 내일 열한 시에 시험이 하나 더 있어요. 학생들은 시험을 싫어해요. 하지만 모두 열심히 공부해요.

128

CD1 TRACK 54


문화

Соёл

한국과 몽골의 대학 생활 Vklkyukv bkyukl k/emyee;sy gb,;jgl

1 Nh ;tt; vejueel,; kjkk; hgjghg; ;ey; vejueelnayhggv /euggjgg zluggmga dgayg .t& ?e y, vgahgy* /e y, htwoo dgayg .t&

2 :gjggh dnx.tjnau eyigg; vklkyukv bkyukl k/emyee;sy mglggj bt;tr g.wuggz^

K/emgy dklkhkkj dn-t ;ggr* tjh xflffmta dkl;ku^ :ey; vejueel,; oojnay mezgyggv o;inay dojna dklmkl nh vejueelnay igluglmg; dtl;tr hnxttltt l hnar dgavgy mtj gb,;jglggv bgi nh ffj dkl;ku^ Hnxttltt ffjff vkyukr hnxttlnay he.ngjgg pkhnweelyg^ Dn- ;ggr vejuglmsy mfldfjff klkhsy mel; wgunay grnl hnah y, x dna^ Hnxttlnay wgu f;fj doj ffj ffj exnj fulffuooj pg.uoa f;fj x dna* pg.mga f;fj x dna^ Mooyxlty hnxttluoa f;fj x dna^ Ffjnay g.]zgv xg;.gjm mkhnjvky ;euealgy; hgbjgu;gr* xflffm wgugg hfurnlmta* oj domttlmta fyufjoolr* ygap yfh;nay hojttutt x mtl;tu^ Hnxttlnay ;gjgg ygap yfhf;mtautt [gjgk[- z.gh x /b ee dn-nay mgbnjggj hnxttllt;tu^ Hkkjky;kk o-jh;tu hkvee; x dna^ Ut.x voolnay o-; nh ;tt; vejueel, mfuvff; grnl; kjkh dtlmutl hnar ykbsy vgy; igjuee hnxttllth k/emyee; nh dklrtt^ Bkyukl k/emyee; vklkyukv k/emyee;sy g;nl hnxttlnay dev wguggj zyp dojnay ;euealgy; z.r g.]zgv xg;.gjgg hfurool;tu^ Bfy hnxttlnayhtt hgreeuggj wgunay grnl hnar mfldfjff kl;ku* mfuvfhffvff fbyf [kb'gyn; grnl; kjr grnllg;gu k/emyee; x dgv dga;gu^ Voolnay o-; ;g.hgj btjutrnl tptbinhnay mel; kjkaukkj ffj vejueel,; /b ee ffj gyun; сурдаг k/emyee; nhtvxtt^

3

Gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

K/emgy dklkhkkj zbgj mglggjgg xflffmta dklr dgayg .t&

(2) Bkyukl

vklkyukv k/emys /e y, zluggmga dgayg .t& хичээл 05

129


새 단어

130

Inyt ou

겨울

수업

f.fl

hnxttl

kjky dgaj*utj

고향

수영

출근

mfjvfy yemgu

evgy; vtltlm

grnl;gg z.gh

공항

시험을 보다

출발하다

kyukwys dee;gl

igluglm fufh

hf;lfh

여자

f;fj

tbtumta

дараа

남자

영문과

회사

tjtumta

gyuln htlyna gyun

[kb’gyn

노래방

영어

회의

[gjgk[-

gyuln htl

hejgl

받다

운전하다

PC방

g.gh

bginy rklkk;kh

nym-jytm [gq-

인터넷

guiggvgy de;gg

nym-jytm

부모님

일기

twtu th

f;jnay mtb;tultl


06 ХИЧЭЭЛ

주말 Хагас, бүтэн сайн өдөр

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl

Fyufjvfy z.;lsu zjnh* vgygl mg.nh

oy;vty ou htlltu Hgugv domty vgayggj hna;tu poal* gveeh mtb;tu ytj ;ojtb

-았/었-* 하고, -(으)ㅂ시다

vkcl

Vklkyukvxee; hgugv domty vgaysu htjhty fyufjff;fu .t

KB Kookmin Bank


기본 어휘 ▶

주말 활동

Oy;vty ou htlltu

хагас бүтэн сайн өдрөөр

등산하다

영화를 보다

운동하다

여행하다

eelgy; g.njgh

[nyk opth

dn-nay mgbnjggj hnxttllth

gzllggj z.gh

쇼핑하다

수영하다

쉬다

외식하다

;tluooj z.gh

evgy; vtlth

gbjgh

ug;eej hkkllkh

친구를 만나다

산책하다

소풍가다

책을 읽다

ygapmgaugg eelpgh

glhgh*vglhnlgh

peuggluggj z.gh

ykb eyinh

의문관형사

Gveeh mtb;tu ytj

무슨

어떤

어느

zbgj

zbgj

gl,

Тодруулга

#?e zbgj* gl,* zbgj# uth btm gveeh mtb;tu ytjnau klky poal ;kmjkkv xehgb gl, y, .t ut;unau mk;jeelr gveehg; htjtult;tu^

•무슨 : ?e* zbgj% Bt;thuoa t; poal* oal z.;gl* mevgu;gheeys mglggj mk;jeelr gveehg; kjyk^

무슨 일이 있었어요?

?e dklkk .t&

이게 무슨 냄새입니까?

Tyt /eys oytj .t&

•어떤 : Zbgj% Hoy* /b optu;lnay kywlku* gueelug* mflf. dga;lsu mk;jeelgy gveeh o-; htjtultyt^

그는 어떤 사람이에요?

Mtj zbgj hoy dt&

어떤 생각을 갖고 있어요?

Zbgj dk;klmka dgayg .t&

•어느 : Gl,% Klky poalttv xehgb gl, y, dklkhsu mk;jeelgh o-; kjyk^

산과 바다 중에서 어느 곳을 더 좋아합니까?

Eel* ;glga hkcjsy glny; y, nloo ;ejmga .t&

도서관이 어느 쪽이에요?

Gl, y, ykbsy vgy dt&

132


기본 문법

Дүрэм

● -았/었- Өнгөрсөн цагийн нөхцөл Fuooldtjm ugjx dea yfhwfl dga;gl* oal z.;gl fyufjvfy wgum dklvysu nltjhnalth oalnay yfhwfl^ Oal ou dklky mtb;tu oalnay oy;tv y, ㅏ, ㅗ tuiuttj mfuv.fl -았- pglugr* ㅏ ㅗ @ggv devg; tuiuttj /b ee 이다, 아니다 uth ouvnay gj; 었 pglugyg^ Hgjny 하다 @nay mfjlnay oal ou dklky mtb;tu oal ou 하였/했 dklr he.nj;gu^ -았/었@nay ;gjgg mfuvufh yfhwfl -아/어요 kj.kl 았어요/었어요 de/e hkcelgy; y, -어요 htldtjnau pglug;gu^

공원에 사람이 많았습니다.

"gj[ ;ttj hoy nh dgavgy ioo^

저는 아침에 빵을 먹었어요.

Dn fulff mglh n;vty^

여기는 도서관이었어요. 지금은 도서관이 아니에요.

Ty; ykbsy vgy dga;gu dgalgg^ K;kk ykbsy vgy dni dklr^

아버지는 의사였어요.

Gg. bny, tbx dgavgy^

A 어제

A Fxnu;fj /e hnavty dt&

뭘 했어요?

B 도서관에서

숙제했어요.

B Ykbsy vgy; ;gglug.gjgg hnavty^

어제 11시에 잤어요.

Fxnu;fj 11 wgum eymvgy^

우체국에서 편지를 보냈어요.

Шуудангаар захидал илгээсэн^

Oal ou* mtb;tu oalnay oy;tv tuiuttj mfuv.fl nrnl mfjlnay tuiunay ytunau uttr* devg; эгшгийг hejggyuealr dnx;tu^

•가다  가았어요

지난 주말에 여행을 갔어요.

Uttvty htldtj

•보다  보았어요

 갔어요

Fyufjvfy ;klkk hkykunay voolttj gzlgl; z.vgy^

 봤어요

극장에서 영화를 봤어요.

Hejggyuealvgy htldtj

•마시다  마시었어요  마셨어요

Hejggyuealvgy htldtj

{nykm-gmjm [nyk opltt^

카페에서 커피를 마셨어요. {gq-; [kq- eelgg^

хичээл 06

133


● 하고 Hgbmjghsy mnay zluglsy yfhwfl Ytj ounay gj; pglugr klky mkkys poalnau mkkxnr htlth* tv.tl mehgay oalnau hgbmjgy oal;tux dklkhsu nltjhnalvty yfhwfl^

저는 어제 가게에서 빵하고 우유를 샀습니다.

Dn fxnu;fj ;tluoojttv mglh* voo g.lgg^

오늘하고 내일은 학교에 안 가요.

Fyff;fj* bgjuggi vejueel,;gg z.ghuoa^

어제 친구하고 도서관에서 공부했어요.

Fxnu;fj ygapmgaugg ykbsy vgy; hnxttltt hnavty^

오늘 책하고 공책을 샀어요.

Fyff;fj ykb* ;t.mtj he;gl;gr g.vgy^

저는 불고기하고 갈비를 좋아합니다.

Dn dolueun* hg.njugy; ;ejmga^

● -(으)ㅂ시다 Iggj;gy hovth yfhwfl Oal outy; pglugr* ygv dgug tv.tl pny;gg kaj hoy; zbgj ytu grnl htjtu vgygl dklukh /b ee* iggj;gh hovth o-; tyt yfhwflnau htjtult;tu^ Mehgay oal ounay oy;tv tuiuttj mfuv.fl ㅂ시다* unauooltuxttj mfuv.fl 읍시다 htldtjnau pglugyg^ Uth;tt oalnay oy;tv ㄹ unauooltuxttj mfuvvfy mkhnkl;kl; pf.hfy ㅂ시다 pglug;gu^

134

우리 같이 영화를 봅시다.

Dou;ttjtt hgbm [nyk optwutt-^

부산에 같이 갑시다.

“evgy jee hgbm;gg z.wuggz^

오늘은 같이 한국 음식을 먹읍시다.

Fyff;fj hgbm;gg vklkyukv hkkl n;twutt-^

방에서 책을 읽읍시다.

Fjffy;ff ykb уншицгаая^

내일 도서관에서 숙제합시다.

Bgjuggi ykbsy vgy; ;gglug.gjgg hnawutt-^

제주도를 여행합시다.

Xtro gjlggj gzlwuggz^


말하기 1

Ярих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

1 Fyufjvfy hgugv domty сайн өдөр /e hnavty dt& :gjggh pgu.gjsy ;guee pejuggj zjnlw]z^

<загвар>

여행했어요.

2

(1)

(2)

(3)

(4)

?e /e dgayg .t& :gjggh pgu.gjsy ;guee pejuggj zjnlw]z^

<загвар>

빵하고 우유가 있어요.

(1)

(2)

(3)

(4)

хичээл 06

135


2 1

이야기해 봅시다

Zj,r vej]z

Pgu.gjsy ;guee fufu;vfy outtj hgjnlwgy zjng pkhnkyk ee^ (1) <загвар>

동물 / 개, 고양이

A

무슨 동물을 좋아해요?

B

개하고 고양이를 좋아해요.

축구

농구 운동

사과

액션 영화

과일

공포 영화

영화

(2) <загвар>

도서관 / 가다

A

어제 뭘 했어요?

B

도서관에 갔어요.

백화점 / 가다

친구 / 만나다

책 / 읽다

공원 / 운동하다

(3) <загвар>

등산, 산 / 가다

A

저는 등산을 좋아합니다.

B

그럼, 토요일에 같이 산에 갑시다.

쇼핑, 백화점 / 가다

한국 음식, 불고기 / 먹다

테니스, 테니스 / 치다

영화, 극장 / 가다

Тодруулга

(우리) 같이 ut;tu y, bkyuklkkj #hgbm;gg* weumgg# utvty emug nlmutyt^ Dev;sy vgyglsu gveeh o-; nht. xlty htjtult;tu^ :ee;lgusy he.,; 같이 → 가치 dklr htltu;tyt^

136


2

Fyff;fj ;g.gg ugjnu^ Hgugv domty сайн өдөр dklvky z.;lsy mglggj zjnlw]z^

<загвар>

지리산에 다녀오다 등산 설악산

A

주말 잘 보냈어요?

B

네, 잘 보냈어요.

A

무엇을 했어요?

B

지리산에 다녀왔어요.

A

등산을 좋아해요? 저도 등산을 좋아해요.

B

다음 주에는 설악산에 갑니다.

A

그래요? 같이 갑시다.

(1)

(2)

낚시를 하다

영화를 보다

낚시

영화

바다

극장

Тодруулга

도 dkl bkyuklkkj #dgv* ^^^x# utvty emug nlmutyt^ Ffjffj htldtl ytj outy; pglugy #dgv* bfy# utvty emug nlmut;tu^ Тодруулга Vklkyukv kjky dkl eelvsy kjky dnltt^ Fy;fj fy;fj eelmgauggv "tu;o* Hgllg* {sbugyu* Vkjgu* Rnjn uth btm gl;gjm eelv dna^ T;uttj eelvggv "tu;o* {sbugyu eelv Hka; Vklkyukvsy yemgum dga;gu^

хичээл 06

137


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Vklkyukv ygapmgaugg ;ejmga poalnayhtt mglggj zjnlw]z^ :gjggh hgjnlwgy zjngu ;g.mggjga^ <загвар>

운동 수영, 농구 농구 농구를 하다

138

A

유나 씨, 운동을 좋아해요?

B

네, 좋아해요.

A

무슨 운동을 좋아해요?

B

수영하고 농구를 좋아해요.

하사르 씨는 무슨 운동을 좋아해요?

A

저는 농구를 좋아해요.

B 그래요? 그럼, 이번 주 토요일에 같이 농구를 합시다.

(1)

(2)

과일

영화

딸기, 포도

액션 영화, 공포 영화

포도

액션 영화

시장에서 포도를 사다

액션 영화를 보다


듣기 1 1

Сонсох дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Hty /ey; ;ejmga .t& Mkhnjkh htvunau hkkjky; y, hkldkyk ee^ (1)

알리마

(2)

민준

2

CD1 TRACK 56

:gjggh dnxltunau vkyvkk; mkhnjkhsu vkyukyk ee^ (1)

(2)

(3)

CD1 TRACK 57

хичээл 06

139


2

들어 봅시다

Vkyvkr vej]z

1 :gjggh zjngu vkyvkk; pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

민준 씨는 농구를 좋아합니다.

(

)

(2)

하사르 씨는 개를 좋아합니다.

(

)

(3)

유나 씨는 사과를 좋아합니다.

(

)

(4)

수헤 씨는 공포 영화를 좋아합니다.

(

)

CD1 TRACK 58

2 Hkcj hoy /e hnah бодолтой dgayg .t& Hgjnlwgy zjngu vgay vkyvkk; mkhnjkhsu vkyukyk ee^

CD1 TRACK 59

(1) ⓐ

(3)

3

140

(2)

:gjggh zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

민준 씨는 누구하고 백화점에 갔습니까?

(2)

민준 씨는 무슨 선물을 샀습니까?

(3)

체첵 씨는 무슨 운동을 좋아합니까?

친구

수영 모자

축구

동생

농구

CD1 TRACK 60

흐엉

시계

수영


3 1

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Dnxltu vkyvkr wttr dnxnu hnawutt-^

CD1 TRACK 61

(1)

체첵

민준 씨, 어제 뭘

?

민준

내일이 친구 생일이에요.

그래서

백화점에서 선물을 샀어요.

체첵

샀어요?

민준

수영

샀어요. 체첵 씨, 수영을 좋아해요?

체첵

네, 좋아해요.

민준

그럼 다음 주에 같이

민준

안녕하세요?

.

(2)

나라에서

체첵

에서

민준

을 좋아해요?

체첵

을 좋아해요?

체첵

2

.

네, 좋아해요.

민준

민준

비빔밥을 좋아해요. 그럼, 점심에

.

Hgjnlwgy zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

(2)

?

CD1 TRACK 62

두 사람은 이번 주말에 무슨 운동을 합니까? ⓐ

축구

농구

야구

대화의 내용에 맞는 말을 고르세요.

민준 씨는 지난 주말에 영화를 봤습니다.

하사르 씨는 지난 주말에 농구를 했습니다.

한국 사람은 축구를 좋아합니다. хичээл 06

141


읽기 1

Унших дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

1 Fyufjvfy ;klkk hkykunay voolttj /e hnavty dt& :gjggh fuooldtjnau mkhnjkh pejgumga y, hkldkk; xgyug ;eeuggj eyiggjga^

<загвар>

테니스를 쳤습니다.

(1)

여행을 했습니다.

(2)

농구를 했습니다.

(3)

수영을 했습니다.

(4)

골프를 쳤습니다.

2 :gjggh pgu.gjggv mkhnjkh ouvnau vkyukr fuooldtjnau uoawttr eyinyg ee^ Uth;tt ouvnau hkkjky; y, 하고 yfhwflffj hkldkkjka^

불고기 - 갈비

<загвар>

142

영화 - 드라마

개 - 고양이

사과 - 배

한국 음식을 좋아합니다. → 불고기하고 갈비를 좋아합니다.

(1)

동물을 좋아합니다.

좋아합니다.

(2)

TV를 봅니다.

봅니다.

(3)

과일을 먹습니다.

먹습니다.

(4)

옷을 삽니다.

삽니다.

치마 - 바지


2

읽어 봅시다

Eyinr vej]z

:gjggh dnx.tjnau eyinwuggz^

토요일

바트 씨는 토요일에 친구를 만났습니다. 저녁을 먹었습니다. 김밥하고 라면을 먹었습니다. 8시에 영화관에 갔습니다. 사람이 많았습니다. 두 사람은 영화를 좋아합니다. 영화가 재미있었습니다. 11시에 영화가 끝났습니다.

일요일

유나 씨는 일요일에 일찍 아침 식사를 했습니다. 공원에 산책을 갔습니다. 공원에서 개를 보았습니다. 운동을 했습니다. 오후에 집에 왔습니다. 유나 씨는 요리를 했습니다. 동생은 빨래하고 청소를 했습니다. 아주 피곤했습니다.

Тодруулга

일찍 ut;tu y, bkyuklkkj tjm* 많이 ut;tu y, nh* 아주 ut;tu y, bgi utvty emugmga^ Oal ou dklky mtb;tu oal ounay fbyf kjr* htb htbrtt pggvgy emuggj htjtultu;th y, klkymgg^

1

2

:gjggh fuooldtjnau eyigg; pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

바트 씨 친구는 영화를 좋아합니다.

(

)

(2)

유나 씨는 공원에서 개를 보았습니다.

(

)

(3)

유나 씨는 토요일 오후에 요리를 했습니다.

(

)

Zbgj ugjgum* hty* zbgj grnl hna.& :gjggh hovytumty; dnxyt oo^ 바트 씨하고 친구

유나 씨

동생

토요일 저녁 일요일 오전 일요일 오후

хичээл 06

143


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

 gugv domty vgay; he.wgv g.ghggj ygapmgaugg hggigg z.vgy dt& Mty; zbgjiee H dga.& :gjggh dnx.tjnau eyinyg ee^

바야르 씨, 안녕하세요? 저는 지난주 토요일에 체첵 씨하고 쇼핑을 했습니다. 동대문시장 에서 옷을 샀습니다. 저는 치마하고 바지를 샀습니다. 체첵 씨는 모 자를 샀습니다. 여러 가지 옷이 아주 많았습니다. 옷값이 쌌습니다. 가수가 노래를 했습니다. 사람들이 춤을 추었습니다. 아주 재미있 었습니다. 바야르 씨, 다음 주말에 동대문시장에 같이 갑시다. 안녕히 계세요. 4월 11일 유나가

1

2

144

Fuooldtjnau eyigg; pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

바야르 씨는 지난주 토요일에 쇼핑을 했습니다.

(

)

(2)

체첵 씨는 동대문시장에서 모자하고 바지를 샀습니다.

(

)

(3)

유나 씨는 지난 주말에 춤을 추었습니다.

(

)

М онголд хямдхан бараа зардаг дэлгүүр болон зах байдаг бол солонгос оюутнуудад танилцуулна уу.


쓰기 1 1

Бичих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh pgu.gjsy ;guee qkmk pejgu doj; mkhnjkh vklkyukv ounau dnxyt oo^

<загвар>

축구하다.

축구

(1)

(2)

외식

2

(3)

등산

(4)

테니스

영화

Htptt /e hnavty dt& Mkhnjkh ounau klr fuooldtjnau uoawttr dnxyt oo^ <загвар>

어제 신문을

보다(1)

밤에 영화를

치다(2)

아까 점심을

읽다

어제 신문을 읽었습니다. 

(3)

월요일에 학교에

하다(4)

아침에 테니스를

가다(5)

지난주에 쇼핑을

먹다хичээл 06

145


2 1

써 봅시다

Dnxnr vej]z

:gjggh fuooldtjnau vklkyukvkkj kjxeelr dnxyt oo^ (1)

Fxnu;fj dn-nay mgbnj hnavty^^

(2)

Fulff tjm vglhny; ugjlgg^^

(3)

Bgjuggi dou;ttjtt hgbm ug;eej hkkllkwukkc^ 

^

(4)

:gjggunay ;klkk hkykunay domty vgay; ;tluoojttj z.wuggz^ 

2 Bkyuklxee;

^

hgugv* domty vgay; /e hna;tu .t& Hna;tu зүйлээсээ ytunau vkyuky ;gjggh pgu.gjsy ;guee dnxttjta^ <загвар>

주말에 등산을 했습니다. 몽골 친구 하고 했습니다. 산에 나무하고 새가 있었습니다. 산이 높았습니다. 아주

▶  

피곤했습니다.3

Vejueelnayhgg ykbsy vgyunay mglggj mgynlweelr dnxyt oo^ (1)

(2)

?eys fbyf ;kkjh hovytumty; dnxvty gueelusu eyinyg ee^ 어디에 갔습니까?

도서관

언제 갔습니까?

수요일 오후

어땠습니까?

책이 많았다

무엇을 했습니까?

신문을 읽었다

누구를 만났습니까?

친구

:ttjh hovytumnau ginulgy ;gjggh dnx.tjnau uoawttyt oo^ 오후에

에 갔습니다.

이 많았습니다. 신문을 컴퓨터실에서 146

. 를 만났습니다.


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 Fyufjvfy ;klkk hkykunay voolttj "gu Vodny utjnayhtymtautt hgbm dуфетэнд hkkl n;thttj dklrtt^ Dnxnh gueelugg thtlr ;gjggh hovytumty; mtb;tultyt oo^

어디에 갔습니까? 언제 갔습니까? 어땠습니까? 무엇을 했습니까? 누구를 만났습니까?

2 :ttjh hovytumnau ginulgy "gu Vodny utjnayhtymtautt hkkllkh o-; zbgj dgavgy mglggj dnxnwutt-^

хичээл 06

147


발음 1

Дуудлага

:kkueej y, pejvgy htvunau gyhggjglmga vkyvkkjka^

CD1 TRACK 63

(1)

백화점

:ee;lgusy ;ojtb

(2)

도착하다

O-nay mfuvuflnay

(3)

축하하다

[ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ] unauooltuxnay gj; ㅎ@ttj thtlvty pglug.gj pglug.gl tl hkcj unauooltux ynalr [ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ] g.nguggj mev mev ;ee;gu;gyg^ Rnitt y,%

축하하다 [추카하다] 수박하고 [수바카고] 도착하다 [도차카다]

2

:gjggh dnxltunau vkyvkk; xgyug ;eeuggj ;gugr eyiggjga^ (1)

주말에 시내에 도착했어요.

(2) 생일 축하합니다. (3) 수박하고 사과를 샀어요.

3

:gjggh dnx.tjnau xgyug ;eeuggj ;gugr eyiggjga^

일요일은 친구 생일입니다. 축하 케이크와 꽃을 주었습니다. 친구들하고 같이 외식했습니다. 백화점 9층에 영화관이 있습니다. 영화는 6시 반에 시작했습니다. 밤에 기숙사에 도착했습니다.

148

CD1 TRACK 65

CD1 TRACK 64


문화

Соёл

한국인의 주말 활동 Vklkyukvxee; hgugv domty сайн өдрийг htjhty fyufjff;fu .t

1 Hgugv domty сайн өдрөөр mg ffjmff wgu ugjugr xg;;gu ee& Ffjnay njtt;oa dklky vkynjh;ku poalnayhtt mflff hgugv domty vgay; /e hna;tu mglggjgg zjnlwgwuggz^

2 :gjggh dnx.tjttv vklkyukv bkyukl hoboovnay ;ejmga v'kjm /e dklkhsu bt;tr g.wuggz^

Vklkyukvm eel ихтэй dklkhkkj hoboov hgugv domty vgayggj eelgy; g.njgh y, tldtu^ Zlgyuezg эрүүл мэнддээ анхаардаг dklvky fyff wgum pgleev mf;nauoa ;ey; tjutb ygvys hoboov x dgaugl,mga yfhfjlfhnau nloo; opth dklrtt^ Bfy klky hoboov hgugv domty vgay; ukl,q nh wkhn;ku^ Ej,; y, bfyufmta dgzy hoy l ukl,qkkj hnxttllt;tu utvty kaluklm nh dgavgy dkl k;kk tyt v'kjm klky ynamnau hgbgjvgy v'kjm dklkk; dgayg^ V'kjmsy klky mfjlffv vklkyukvxee;sy ;ejmga v'kjm dkl hfl dfbdfu dnltt^ Klnb' /b ee ;tlhnay g.gjug iglugjeelgh mtbwttyna o-tj elggy he.wgv fbvff; hfurffy ;tbrnr dgaugg optux;nau mg hgjvgy ee& Mt;ynau #Elggy xfmufjoo;# ut;tu /b ioo ;tt^ Bkyuklxee;sy hnxttllt;tu v'kjm Bkyuklxee; dfh dgjnl;gh ;ejmga elv^ Bt;ttr tyt v'kjmkkj tjxoo; hnxttllt;tu x utltt dfhnau oy;tvyna htbrttyna mkb v'kjm utr optr dklyk^ Dgv bkyuklxee; vej hgj.gr* bkj, ejgl;eelgh ;ejmga^ Rnl dojnay 7@j vgj; tyt uej.gy mfjlffj tjnay uej.gy ygg;gb hna;tu^ Hooht; pgleevsy he.,; vguvgy dfbdfu* ugj dfbdfu* injttyna m-yynvttj hnxttllth y, nh^ Mnabttv hgugv domty vgayggj utjnayhtt ug;gg vguv* ugj dfbdfuffj mkulkr dgaugg pgleevsu mg klkymgg hgjyg^ Fulff tjmhty utjttvtt ugj.gl glhgr* uoar* ;gvugl hnar dgaugg hoboov dgv hgjgu;gh dklk. ee^

3

:gjggh fuooldtjnau eyinr gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1) Хагас

бүтэн сайн өдөр монгол залуучууд болон дунд эргэм насныхан zbgj v'kjmkkj nh hnxttllt;tu .t&

(2) Mg

ffjnayhff tjool bty;t; htjhty gyhggj;gu .t&

хичээл 06

149


새 단어

150

Inyt ou

가수

라면

액션 영화

;eexny

бэлэн гоймон

зодоонтой, адал явдалт кино

갈비

모자

야구

hg.njug

bgluga

dtavdkl

바다

요리하다

ykhka

;glga

hkkl hnah

고양이

바지

일찍

beej

fb;

tjm

골프

축구

ukl,q

lnaj

hfl dfbdfu

공포 영화

배구

춤을 추다

аймшгийн кино

ugj dfbdfu

dornulth

과일

보내다

치다

rnbv

nlutth

wkhnh

김밥

불고기

치마

[nbdgd

dolueun

/d[g

나무

비빔밥

테니스

bk;

будаатай хуурга

k;ky dfbdfu

낚시

빨래하다

포도

pgugvxlgh

eugglug hnah

evgy optb

농구

산책

피곤하다

vguvgy dfbdfu

peugglgh

z;jgh

동물

gb,mgy

ie.ee

드라마

선물

;jgb

dtltu

딸기

싫어하다

uopttlputyt

;ejuoa


07 ХИЧЭЭЛ

물건 사기 (1) Dgjgg he;gl;gy g.gh (1)

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl Dgjgg he;gl;gy g.gh(oyt gveeh)* hovx dgaugg poaltt htlth oy;vty ou htlltu Mkkllkuk ou (1)* dgjgg he;gl;gy g.ghmga hkldkkmka ou htlltu* dgjgg he;gl;gy g.ghmga hkldkkmka htlltuoo; ;ojtb

ㅡ uttu;th, 은/는, -고 싶다

vkcl

Vklkyukvsy bfyufy mtb;tum

KB Kookmin Bank


기본 어휘 ▶

단위명사(1)

개 Ширхэглэх нэр

mkkllkuk ou (1)

마리 Толгой

“амьтаны тооллого үг

잔 Хундага,жүнз

대 машин, техник ширхэглэх тооны нэр

Лонх,шил

켤레 хос

권 Боть,дэвтэр “ном,дэвтэр ширхэглэх тооны нэр 장 Хуудас,ширхэг

다섯

스물

스물하나

Нэг

Хоёр

Гурав

Дөрөв

Тав

Хорь

Хорин нэг

Олон, хэд хэдэн

한개

두개

세개

네개

다섯 개

스무 개

스물한 개

여러 개

Гурван ширхэг

Дөрвөн ширхэг

Таван ширхэг

Хорин ширхэг

Хорин нэгэн ширхэг

Олон ширхэг

스물한 명

여러 명

Хоёр ширхэг

한명

두명

세명

네명

다섯 명

스무 명

Нэг хүн

Хоёр хүн

Гурван хүн

Дөрвөн хүн

Таван хүн

Хорин хүн

Хорин нэгэн Олон хүн хүн

한 마리

두 마리

세 마리

네 마리

다섯 마리

스무 마리

스물한 마리 여러 마리

Нэг толгой

Хоёр толгой

Гурван толгой

Дөрвөн толгой

Таван толгой

한잔

Хорин толгой Хорин нэгэн толгой

Олон толгой

Нэг хундага

두잔

세잔

네잔

다섯 잔

스무 잔

스물한 잔

여러 잔

Хоёр хундага

Гурван хундага

Дөрвөн хундага

Таван хундага

Хорин хундага

Хорин нэгэн хундага

Олон хундага

한대

두대

네대

다섯 대

스무 대

스물한 대

여러 대

Таван машин

Хорин машин

Хорин нэгэн машин

Олон машин

Нэг машин

Хоёр машин

한병

두병

Нэг лонх

한 켤레

Дөрвөн лонх

다섯 병

스무 병

스물한 병

여러 병

Таван лонх

Хорин лонх

Хорин нэгэн лонх

Олон лонх

두 켤레

세 켤레

네 켤레

다섯 켤레

스무 켤레

스물한 켤레 여러 켤레

Таван хос

Хорин хос

Хорин нэгэн Хэд хос хэдэн хос

한권

두권

Нэг боть Хоёр боть

두장

Хоёр хуудас

세병

Дөрвөн машин

Гурван лонх

Хоёр хос

한장

세대

Гурван машин

Хоёр лонх

Нэг хос

Нэг хуудас

152

여러

하나

Нэг ширхэг

명/사람 Хүний тоо

Oy;vty ou htlltu

Гурван хос

세권

Гурван боть

세장

Гурван хуудас

네병

Дөрвөн хос

Дөрвөн боть

네권

다섯 권

스무 권

스물한 권

여러 권

Таван боть

Хорин боть

Хорин нэгэн боть

Олон боть

네장

다섯 장

스무 장

스물한 장

여러 장

Таван хуудас

Хорин хуудас

Хорин нэгэн хуудас

Олон хуудас

Дөрвөн хуудас


물건 사기 관련 어휘

dgjgg he;gl;gy g.ghmga hkldkkmka ou htlltu

과일 rnbv

채소 ykukk

음료수 ey;gg

옷 he.wgv

바지 fb;

치마 /d[g

구두 uemgl

모자 bgluga

물건 사기 관련 표현

dgjgg he;gl;gy g.ghmga hkldkkmka htlltuoo;

손님 pkxny

안녕하세요?

어서 오세요.

Mg.mga bkjnlyk ee^

뭘 찾으세요?

?e hgar dgayg .t&

Vgay dgayg ee&

이/가 있어요? 이거 얼마예요?

 dgaugg /e&

Tyt ht; .t &

이거 두 개 주세요. 너무 비싸요.

주인 :tluoojnay tpty

Ooyttv 2 injhtunau fuyf oo^

이/가 어때요? 10,000원이에요. 여기 있어요.

 ямар байна вэ?

10* 000 .ky^

Bga* tyt dgayg^

Nh oytmta dgayg^

깎아주세요. / 싸게 해 주세요.

8,000원에 드릴게요.

8*000 .ky; fu,-^

Hzb;jeelr fuyf oo^

여기 있어요.

Bga* tyt dgayg^

다음에 또 오세요.

:gjgg ;ghny njttjta^

хичээл 07

153


기본 문법

Дүрэм

● ㅡ uttu;th ㅡ tuiuttj mfuvvfy oal ounay oy;vty ;ttj (rnitt y,% 크다, 바쁘다 uth btm) -아/어- tuiuttj thtlvty ;gug.gj pglug.gl ㅡ tuinu uttu;tyt^ ㅡ tuinu uttu;vtyna ;gjgg ㅡ tuiunay fbyfh o- ㅏ/ㅗ tuiuttv domvty dkl -아요 yfhwfl pglugyg^ Hgjny ㅏ/ㅗ @ggv devg; tuiuttv domvty dkl -어요 yfhwfl pglugyg^

아프다 : 아프 +-아요 → 아파요 예쁘다 : 예쁘 +-어요 → 예뻐요

배가 너무 고파요.

Ut;tv nh flvfr dgayg^

민준 씨는 키가 커요.

Bny Roy fy;fj yejeemga^

저는 어제 바빴어요.

Dn fxnu;fj pg.uoa dgavgy^

● 은/는 dkl* hgjny Hgj,weelvgy emug kjeel;gu mevlgh ou^ Unauooltuxttj mfuvvfy ytj outy; 은* tuiuttj mfuvvfy outy; 는 mevlgh ounau pglugyg^

라면은 쌉니다. 불고기는 비쌉니다.

Jgbcy dkl hzb;hgy^ Dolueun dkl oytmta^

수박은 큽니다. 사과는 작습니다.

Тарвас dkl mkb^ Glnb dkl rnrnu^

저는 한국에 살아요. 친구는 몽골에 살아요. Dn Vklkyukvm gb,;gj;gu^ Hgjny ygap bggy, Bkyukl; gb,;gj;gu^

● -고 싶다 @bggj4 dgah* @su hovth Oal outy; pglugy mehgay oal z.;gl dn-lttvta htbtty hovx dea fuooltux tmutt;nay hovtl tjbtlpltlnau nlmutyt^ Oalnay tpty dn- 3 ;euggj dn- ;ttj dgah mkhnkl;kl; 고 싶어 하다 htjtultu;tyt^

154

저는 한국에 가고 싶어요.

Dn Vklkyukvm kxbkkj dgayg^

저는 컴퓨터를 사고 싶습니다.

Dn [kb',/m-j g.bggj dgayg^

바트 씨는 한국어를 배우고 싶어 해요.

Dgm vklkyukv htl vejghsu hov;tu^


말하기 1 1

Ярих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh mkkllkuk ounau ginulgy pgu.gjsy ;guee zj,r vejwuggz^

<загвар>

마리

사과 한 개 주세요.

사과

Тодруулга Htjtumta dgjggugg he;gl;gr g.gh;gg -주세요 ut;tu htlltu htjtultyt^

2 Dgjgg he;gl;gy g.gh o-; ;gjggh htlltunau htjtult;tu^ Mehgay yfhwfl dga;gl; mkhnjvky ounau pf. hkldkyk ee^ (1)

얼마예요?

(2)

너무 비싸요.

(3)

이거 주세요.

3 :gjggh htlltunau htptt htjtulth .t& Mkhnjkh gveelm hgjnelmsu hkldkyk ee^ (1)

이거 얼마예요?

티셔츠를 사고 싶어요.

(2)

공책 있어요?

800원입니다.

(3)

이 옷 어때요?

네, 있습니다.

(4)

뭘 찾으세요?

작아요. хичээл 07

155


2 1

이야기해 봅시다

Zj,r vej]z

:gjggh ounau ginulgy pgu.gjsy ;guee hgjnlwgy zjng pkhnkyk ee^ (1)

사과 3 / 2,000원 A (손님) 사과 세 개 주세요. 얼마예요?

<загвар>

B (주인)

카메라 1 / 250,000원

2,000원이에요. ③

커피 2 / 3,500원

책 1 / 12,000원

(2) <загвар>

A

지금 무엇을 하고 싶어요?

B

책을 읽고 싶어요.

공원에 가다

영화를 보다

쇼핑을 하다

쉬다

(3)

크다

<загвар>

156

책을 읽다

바쁘다

예쁘다

나쁘다

아프다

이 바지는 어때요?

A

이 바지는 어때요?

B

커요.

민준 씨는 지금 어때요?

수빈 씨는 어때요?

수빈 씨 기분이 어때요?

이 사람은 어때요?


2 Mg vklkyukv pghggv dgjgg he;gl;gy g.gh utr dgayg^ :tluoojnay tpty dg he;gl;gy g.gux dklky hgjnlwgy zjnlwgyg ee^

<загвар>

모자

손님

모자 한 개를 사고 싶어요.

주인

네, 이 모자는 어때요?

모자 1

작다

손님

너무 작아요.

모자 2

예쁘다

주인

그럼, 이 모자는 어때요?

가격

12,000원

손님

아, 예뻐요. 얼마예요?

주인

만 이천 원이에요.

가방 (1)

카메라 (2)

가방 1

작다

카메라 1

크다

가방 2

좋다

카메라 2

좋다

가격

45,000원

가격

150,000원

хичээл 07

157


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Dgm Bkyukl; vejx dgaugg vklkyukv ygapmgaugg hgbm vklkyukv dgjggys ;tluoojm kxrtt^ Mt;yna zjngyggv vejglwggjga^

<загвар>

지원

체첵

가방

9,000투그릭 15,000투그릭 예쁘다

체첵

지원 씨, 무엇을 사고 싶어요?

지원

저는 책을 사고 싶어요. 체첵 씨는요?

체첵

저는 가방을 사고 싶어요. 이 가방 어때요?

지원

아주 예뻐요!

(잠시 후)

체첵

얼마예요?

주인 책은

한 권에 구천 투그릭, 가방은 만 오천 투그릭 이에요.

체첵, 지원 주인

여기 있습니다.

감사합니다. 안녕히 가세요.

Тодруулга

~에 ut;tu yfhwfl ginulgyg^ Rnitt y,% Injhtu ykb 9000 .ky utht; 책 한 권에 9,000원입니다 utr htlyt^ Mkk injhtumta hgbm dgjggys oyt hgyi htlth;tt

(1)

수빈

바트

시계

30,000투그릭

25,000투그릭

예쁘다 158

(2)

민재

체첵

컴퓨터

휴대전화

1,000,000투그릭 3,000,000투그릭 좋다


듣기 1 1

2

3

Сонсох дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Tyt hoy zbgj dgjgg* ht;ty injhtu g.vgy dt& Mkhnjkh ouvnau hkldkyk ee^ (1)

1

(2)

2

(3)

3

마리

Tyt hoyna kxvky ugpjee;su klr vkyukyk ee^

CD1 TRACK 67

(1) ⓐ

(2) ⓐ

(3) ⓐ

Hgjnlwgy zjngu vkyvkk; tyt hoyna g.vgy poalnau vkyukyk ee^ ⓐ

CD1 TRACK 66

CD1 TRACK 68

хичээл 07

159


2 1

2

들어 봅시다 :gjggh hgjnlwgy zjngu vkyvkk; pf. dkl (1)

공책은 비싸요.

(

)

(2)

체첵 씨는 키가 커요.

(

)

(3)

과자는 맛있어요.

(

)

(4)

교실에 시계는 없어요.

(

)

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

:gjggh hgjnlwgy zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

사과는 얼마입니까?

한 개에 1,000원

한 개에 2,000원

한 개에 3,000원

(2)

이 사람은 무엇을 샀습니까? ⓐ

160

Vkyvkr vej]z

(3)

이 사람이 산 것은 모두 얼마입니까?

16,000원

CD1 TRACK 70

7,000원

4,000원

CD1 TRACK 69


3 1

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Vkyvkk; kjhnu;vky ounau yfhfr dnxyt oo^

CD1 TRACK 71

(1) 유나

아주머니, 이 사과

주인 유나

에 1,000원이에요. 생선은

? 에 5,000원이에요.

주인 유나

?

사과

하고 생선

주세요.

(2) 유나

2

가요?

체첵

저는

가요.

유나

그래요? 저는

체첵

그럼 같이 가요.

싶어요.

Hgjnlwgy zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

이 사람이 무엇을 샀는지 고르세요.

(2)

필통은 어때요?

좋아요

CD1 TRACK 72

연필

공책

예뻐요

비싸요

хичээл 07

161


읽기 1 1

2

Унших дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh fuooldtjm mkhnjkh pejunau klr hkldkyk ee^ (1)

커피 두 잔을 마십니다.

(2)

책 한 권을 읽습니다.

(3)

사과 세 개를 삽니다.

(4)

자동차 한 대가 있습니다.

:gjggh dnx.tjnau eyigg; pf. dkl

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

수빈 씨가 시장에 갑니다. 시장은 동대문에 있습니다. 가격이 쌉니다. 수빈 씨는 바지가 많습니다. 수빈 씨는 치마를 샀습니다.

시장은 가격이 비쌉니다.

(

)

수빈 씨는 바지가 없습니다.

(

)

수빈 씨는 치마를 샀습니다.

(

)

(2)

저는 한국 음악을 좋아해요. 동생은 한국 영화를 좋아해요. 한국 음악을 안 좋아해요. 저는 CD를 사고 싶어요. 동생은 DVD를 사고 싶어해요.

162

저하고 동생은 한국 음악을 좋아해요. (

)

동생은 한국 영화를 좋아해요.

(

)

저는 DVD를 사고 싶어요.

(

)


2

읽어 봅시다

Eyinr vej]z

:gjggh dnx.tjnau eyigg; gveelmgy; hgjnelyg ee^

박수빈

다음 주 금요일은 동생 생일이에요. 동생이 책을 좋아해요. 그래서 소설책 한 권을 샀어요. 동생이 옷을 받고 싶어해요. 하지만 옷은 너무 비싸요. 그래서 안 샀어요.

이지훈

저는 어제 백화점에 갔습니다. 가방이 예뻤습니다. 그래서 가방을 하나 샀습니다.신발을 사고 싶었습니다. 신발이 너무 컸습니다. 그래서 신발은 안 샀습니다.

김민준

저는 과일을 좋아합니다. 사과와 귤을 사고 싶습니다. 시장에 갔습니다. 사과는 비쌉니다. 귤은 쌉니다. 그래서 사과는 한 개 샀습니다. 귤은 열 개 샀습니다.

1 :ttjh gueelugmga mkhnjx dga.gl

* mkhnjkhuoa dkl @ ttj mtb;tultyt oo^

(1)

박수빈 씨는 동생 선물을 샀습니다.

(

)

(2)

이지훈 씨는 백화점에서 가방을 샀습니다.

(

)

(3)

김민준 씨는 사과를 안 샀습니다.

(

)

2 Tyt uej.gy ygapsy he;gl;gr g.vgy poal dklky mtj dgjggu zgh utr he;gl;gy g.vgy exjsu ;gjggh hovytumty; dnxttjta^ 무엇을 샀어요?

왜 샀어요?

박수빈 이지훈 김민준

хичээл 07

163


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

:gjggh pgjlglsu eyigg; ;kkjhn gveelmgy; hgjnelyg ee^

아주 큽니다. 문이 두 개 있습니다.  하지만 안이 좁습니다.

1

디자인이 예쁩니다. 색깔이 예쁩니다.  하지만 작습니다.

:ttjh gueelugmga mkhnjx dga.gl

가격이 쌉니다. 아주 가볍습니다.  하지만 디자인이 안 예쁩니다.

디자인이 예쁩니다. 아주 작습니다.  하지만 비쌉니다.

mkhnjkhuoa dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

냉장고 문이 세 개입니다.

(

)

(2)

노트북 컴퓨터의 색깔이 예쁩니다.

(

)

(3)

텔레비전하고 카메라는 디자인이 예쁩니다.

(

)

2 Mg dohty /e he;gl;gy g.bggj dgayg .t& He;gl;gy g.gh poaltt hovytumttj opoolyt oo^ 무엇이 좋습니까?

냉장고 텔레비전 컴퓨터 카메라 164

무엇이 안 좋습니까?


쓰기 1 1

Бичих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh pejgu ;ttj dgaugg poalnau pgu.gjsy ;guee vklkyukvkkj dnxnr opoolyt oo^

<загвар>

사과 한 개

(1)

(2)

(3)

(4)

2 Hkkvky

pga; mehgay pejgu ;ttj zbgj dga;gl ;ojvlty opoolvynau mkhnjkh fuooldtjttj nltjhnalr dnxyt oo^

(1)

이 치마는 작아요.

(2)

이 사과는 비싸요.

(3)

이 사람은 기분이 좋아요.

(4)

이 가방은 안 예뻐요.

хичээл 07

165


2 1

써 봅시다

Dnxnr vej]z

:gjggh fuooldtjnau vklkyukvkkj kjxeelyg ee^ (1)

Tyt he.wgv hzb;hgy^^

(2)

Tyt glnb mkb /b^^

(3)

Dn [nyk opbttj dgayg^^

Харандаа хямдхан. Үзэг үнэтэй. 

(4)

2 Bkyukl;

^

dga;gu pghee;ggv ytunau vkyuky* ;gjggh pgu.gjsy ;guee mgynlweelr

dnxyt oo^

3

<загвар>

▶

동대문시장은 서울에 있습니다.동대문시장에서 옷하고 신발하고가방을 팝니다. 가격이 쌉니다. Vklkyukvsy mkb pghggv ytunau mgynlweelr dnxttjta^ (1)

(2)

?eys fbyf ;kkjhn hovytumty; dnxvty gueelusu eyinyg ee^ 시장 이름이 무엇입니까?

용산전자상가

어디에 있습니까?

서울 용산

무엇을 팝니까?

휴대전화, MP3, 카메라, 텔레비전

왜 유명합니까?

가격이 싸다, 물건이 많다

:ttjh hovytumnau ginulgy ;gjggh dnx.tjnau uoawttyt oo^ 는 ,

에 있습니다. ,

,

용산전자상가는 가격이 물건이 그래서 사람들이 많이 갑니다. 166

을 팝니다. .

.


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 Bkyuklsy mkb pghggv ytunau mgynlweelr dnxnwutt-^ Thltt; dnxnh poaltt ;kkjhn hovytumty; mtb;tultyt oo^

시장 이름이 무엇입니까? 어디에 있습니까? 무엇을 팝니까? 왜 유명합니까?

2

:ttjh hovytumnay ;guee bkyuklsy ytu mkb pghsy mglggj mgynlweelr dnxyt oo^

хичээл 07

167


발음 1

Дуудлага

:kkueej y, pejvgy htvunau gyhggjglmga vkyvkyk ee^

CD1 TRACK 73

(1)

색깔

:ee;lgusy ;ojtb

(2)

차를 타요

사과를 따요

Bkyukl htlytt mf.fyhnay hoxltlmta g.ng dklky ;eeuoa

(2)

물이 찹니다 음식이 짭니다

xgyug g.ng emusy zlugjgl oovut;tuuoa dkl vklkyukv htlytt t;uttj

ㄲ/ㅋ, ㄸ/ㅌ, ㅃ/ㅍ, ㅉ/ㅊ g.ngyee;

emusy zlugjgl dna dkluk;ku kywlkumka^ Mnabttv t;uttj g.ngu ;ee;gh;gg gyhggjglmga vkyvkr ;ee;gh htjtumta^ Rnitt y,%

굴/꿀

2

3

:gjggh dnxltunau vkyvkk; xgyug ;eeuggj ;gugr eyiggjga^ (1)

차를 타요.

(2)

편지를 빨리 보내요.

(3)

커피가 뜨겁습니다.

:gjggh dnx.tjnau xgyug ;eeuggj eyiggjga^

CD1 TRACK 75

저는 오늘 체첵 씨를 만납니다. 저는 커피를 마십니다. 체첵 씨는 차를 마십니다. 함께 빵을 먹습니다. 그리고 시장에 갑니다. 과일을 삽니다. 사과가 쌉니다.

168

달/탈/딸

불/풀/뿔

CD1 TRACK 74


문화

Соёл

한국의 화폐 Vklkyukvsy bfyufy mtb;tum

1 Vklkyukv bfyufy mtb;tum hgjvgy ee& Bfyufy mtb;tum ;ttj htyna pejgu dga;gu .t& 2

Vklkyukv bfyufy mtb;tumnay mglggjh dnx.tjnau eyigg; gveelmgy; hgjnelyg ee^

Солонгос мөнгөний нэгжийг “вон”-оор хэмждэг. Солонгос мөнгөн тэмдэгт нь 1, 5, 10, 50, 100, 500 воны зоосон мөнгө, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 воны цаасан дэвсгэртээс бүрдэнэ. Гэвч хүмүүсийн хэрэглэдэг мөнгөний нэгж ихсэн 1 ба 5 воны зоосон мөнгө гүйлгээнд хэрэглэгдэхгүй байгаа болохоор бараг үзэгдэхээ больжээ. 100.000 воны хувьд ихэвчлэн чекээр хэрэглэдэг бөгөөд цаашдаа 100.000 воны цаасан дэвсгэртийг гүйлгээнд оруулах асуудал яригдаж байна. Мөнгөн тэмдэгтийн хэмжээнээс хамаарч зургууд нь өөр өөр байдаг. Үүнд, Солонгосын алдар суутнууд болон бэлгэдлээс сонгож дүрсэлсэн байдаг болохоор эдгээр зураг Солонгосын соёлын талаар тодорхой ойлголт өгдөг. 2011 оны одоогийн байдлаар 1 доллар 1.100 орчим вон, монгол мөнгөний 1 доллартай харьцах ханш 1.290 төгрөг байгаа учир солонгос 1.000 воныг монгол төгрөг рүү хөрвүүлбэл 1.160 орчим төгрөг болно.

(1) Vklkyukv

bfyufy mtb;tumnau -jfyhna; y, hkcj htvtu dklky gyunl]z ut.tl htjhty gyunlgh .t&

(2) Vklkyukv

bfyufy mtb;tum ;ttj ;ojvtlvty pejuggv /e bt;tr g.x dklkh

.t&

3

Vklkyukv* Bkyukl bfyufy mtb;tumnay nrnl dklky zluggmga mglsu zjnyg ee^

хичээл 07

169


새 단어

170

Inyt ou

과자

생선

주스

rnuytbtu

pgugv

ioov

서점

카메라

dtjvoom rojr

ykbsy ;tluooj

[gb-j

디자인

세일

티셔츠

;npgay

hzb;jgl

wgbw

마트

소설책

필통

;tluooj

jkbgy

optuyna vg.

망고

수박

bgyuk

inaueg

문구점

전자상가

dnxnu htjunay ;tluooj

wghnluggy dgjggys ;tluoojoo;


08 ХИЧЭЭЛ

음식 Xooл

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl Hkkl pghnglgh oy;vty ou htlltu Vklkyukv hkkl* gbm (1)* gbm (2)* j-vmkjgymga hkldkkmka ou htlltu ;ojtb

-겠-, -지 않다, -(으)세요

vkcl

Vklkyukv hkklys vkcl

KB Kookmin Bank


기본 어휘 ▶

한국 음식

Vklkyukv hkkl

밥 guiggvgy de;gg

된장찌개 ;otyrgymga ifl

라면

dtlty ukabky

삼계탕 dnmoo mghngys ifl* vgbu-mgy

172

Oy;vty ou htlltu

국 ifl

비빔밥

'ndnbdgd

삼겹살 vgbucdvgl

볶음밥 de;ggmga heejug

김치 [nbxn

불고기 бүлгуги

냉면 hoamty ukabky

떡 memgjugys rnuytbtu

김치찌개 [nbxnmta ifl 갈비탕 ohjnay hg.njugmga ifl

갈비 hg.njug

국수

ukabkymka ifl


맛 (1)

맛 (2)

gbm (1)

맛있다

맛없다

gbmmga

gbmuoa

달다

쓰다

xnhtjltu

ugieey

짜다

시다

ikj.ku

исгэлэн

맵다

싱겁다

xалуун ногоотой

давсгүй

gbm (2)

식당 관련 어휘

j-vmkjgymga hkldkkmka ou htlltu

숟가락

젓가락

메뉴

hgldgug

vg.h

hkklys wtv

gzug

테이블

종업원

손님

흡연석

injtt

pffux

зочин, үйлчлүүлэгч

тамхи татаж болох ширээ

금연석

영수증

주문하다

계산하다

тамхи татах хориотой ширээ

bfyufyna dgjnbm

pghnglgh

mkkwkk hnah

계산서 тооцооны баримт

хичээл 08

173


기본 문법

Дүрэм

● -겠Oal ounay oy;tv dklky hoy;tmutlnay -시 htldtj ;ttj pglugr hovtl tjbtlpltlnay emug nltjhnalyt^ Ytu;outtj dn-nay fuooltuxnay hovtl tjbtlpltlttv ug;yg gveeh fuooldtjm hkcj;euggj dn-nay vkyvkuxnay hovtl tjbtlpltlnau nltjhnalyt^

저는 콜라를 마시겠어요.

Dn [klg eeyg^

저는 비빔밥을 먹겠습니다.

Dn 'ndnbdgd n;yt^

바트 씨, 무엇을 드시겠어요?

Dgmgg /e n;th .t&

● -지 않다 Oal ou dklky mtb;tu үйл үгийн oy;vty; pglugr* ouoavuth emug nltjhnalyt^

주말에는 바쁘지 않아요.

:klkk hkykunay voolxttj pg.mga dga;gu^

이 케이크는 달지 않습니다.

Tyt mkjm yzleey dni^

저는 김치를 먹지 않습니다.

Dn [nbxn n;;tuuoa^

● -(으)세요 Oal ounay oy;vty; pglugr* iggj;gy hovth emug nltjhnalyt^ -세요 tuiuttj mfuvvfy oal ounay oy;vty;* -으세요 unauooltuxttj mfuvvfy oal ounay oy;vty; pglugyg^

174

우유를 주세요.

Voo fuffx^

여기에 앉으세요.

Ty; veeuggjga^

8시에 학교에 오세요.

8 wgum vejueel, ;ttj njttjta^


말하기 1 1

Ярих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

J-vmkjgy; dgaugg hoy* t; poalvnau ytjltyt oo^

메뉴

손님

(2)

숟가락

젓가락

종업원

(3)

(1)

(4)

(6) (5)

2

Fuooldtj mev dojnau mkhnjkh pejgumga y, hkldkyk ee^ (1)

어서 오세요.

(2)

여기 앉으세요.

(3)

불고기 주세요.

(4)

잠깐만 기다리세요.

хичээл 08

175


2 1

이야기해 봅시다

Zj,r vej]z

Fufu;lnau ginulgy hgjnlwgy zjngu ;g.mgyg ee^ (1) <загвар>

커피

A

뭘 드시겠어요?

B

커피 한 잔 주세요.

녹차

인삼차

주스

콜라

(2) <загвар>

김치

A

김치 좀 더 주세요.

B

잠깐만 기다리세요.

반찬

Тодруулга

더 y, ‘;ghng;* ytbr’ utvty emugmga^ Vklkyukvm [nbxn* hkklys hgxnj* ev ptjunau oytuoauttj ytbr fuffx utr htlr dklyk^

(3) <загвар>

176

허르헉

비빔밥

A

뭐가 맛있어요?

B

비빔밥이 맛있어요.

A

그럼 저는 비빔밥을 먹겠어요.

호쇼르

불고기

인삼차


2 Vklkyukv hkklys ugpgjm kxlkk^ үйлчлүүлэгч pkxny dklr zjnlwgyg ee^

<загвар>

서울식당

비빔밥 2 + 불고기 1

A

어서 오세요. 여기 앉으세요.

뭘 드시겠어요?

B

비빔밥 둘하고 불고기 하나 주세요.

그리고 콜라도 한 병 주세요.

콜라 1 김치

*****

A

여기 있습니다. 맛있게 드세요. *****

(1)

B

여기요. 김치 좀 더 주세요.

A

네, 잠깐만 기다리세요.

(2)

아리랑식당

동대문식당

비빔밥 1 + 된장찌개 1

냉면 2 + 비빔밥 2

주스 1

콜라 2

반찬

хичээл 08

177


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Bkyukl; njvty vklkyukv ygapgg ;gueelgg; bkyukl hkklys ugpgjm kjlkk^ Hgjnlwgy zjngu ;g.mgyg ee^ <загвар>

보오즈

A

뭘 먹겠어요?

B

이 식당에서는 뭐가 맛있어요?

A

보오즈가 맛있어요.

저는 이 식당에서 항상 보오즈를 먹어 요. B

그럼 저는 보오즈를 먹겠어요.

A

저도요.

메뉴 Hkklys wtv 허르헉 hkjhku

보오즈 бууз

호쇼르 хуушуур

고릴타이 셜 гурилтай шөл

비투 셜 битүү шөл

178

10,000 ₣

아르츠 аарц

500 ₣

홍차

2,500 ₣

липтон цай,

600 ₣

хар цай

2,600 ₣

수테차 сүүтэй цай

1,500 ₣

주스

2,300 ₣

콜라

жүүс

колла

300 ₣

1,500 ₣

1,000 ₣


듣기 1 1

Сонсох дадал

알아봅시다 Vkyvkk; mkhnjeelgy hkldkkjka^ (2)

(1)

2

Bt;ltutt dgzreel]z

셔요

CD1 TRACK 76

(3)

달아요

(4)

Vgay vkyvkk; mkhnjkhsu y, vkyukyk ee^

써요

(5)

매워요

짜요

CD1 TRACK 77

(1)

비빔밥은 (맵습니다, 맵지 않습니다).

(2)

된장찌개는 조금 (짭니다, 짜지 않습니다).

(3)

콜라는 조금 (답니다, 달지 않습니다).

(4)

이 커피는 조금 (써요, 쓰지 않아요).

(5)

이 국은 (싱겁습니다, 싱겁지 않습니다).

хичээл 08

179


2

들어 봅시다

Vkyvkr vej]z

1 Hkklys

ugpgj dklvky hgjnlwgy zjngu vkyvkk; pf. dkl mtb;tultyt oo^ CD1 TRACK 78

(1)

아이스크림이 달아요.

(

)

(2)

아르츠가 써요.

(

)

(3)

된장찌개가 짜요.

(

)

(4)

김치가 매워요.

(

)

2 Hgjnlwgy zjngu vkyvkr hoy mev dojnay ;ejmga hkklsu

* dejee dkl

@ttj

@ttj mtb;tultyt oo^ CD1 TRACK 79

180

(1)

수빈

(2)

하사르

(3)

하사르

바야르

유나

지원


3 1

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Vkyvkk; kjhnu;vky ounau dnxyt oo^

CD1 TRACK 80

(1) 지원

하사르 씨, 커피를

?

하사르 네,

. 지원 씨는요?

지원

녹차를 좋아해요.

하사르 녹차가 지원

?

아니요,

.

(2) 민준 체첵

을 좋아해요? 네,

좋아해요.

민준

2

을 좋아해요?

체첵

김치찌개를 좋아해요.

민준

김치찌개가

체첵

조금

? . 하지만 맛있어요.

Hkcj hoyna zjngu vkyvkk; gveelmgy; mkhnjkh hgjnelmsu dnxttjta^ (1)

두 사람은 지금 어디에 있습니까?

(2)

두 사람은 무엇을 시켰습니까?

김밥 2 + 주스 1

비빔밥 2 + 콜라 1

김밥 1 + 비빔밥 1 + 콜라 2

CD1 TRACK 81

хичээл 08

181


읽기 1 1

Унших дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjgghsu eyigg; mkhnjkh pejgumga y, hkldkyk ee^ (1)

아침에 커피와 빵을 먹습니다.

(2)

점심에 밥과 국을 먹습니다.

(3)

저녁에 국수와 김치를 먹습니다.

(4)

밤에 떡과 주스를 먹습니다.

2 Hkklys ;tultbnay mglggjh vgygl gveelusu eyigg; pf. dkl

* dejee dkl @ttj

mtb;tultyt oo^

무엇을 먹습니까? 이름:

박수빈

나이:

35

( 남자 / 여자 )

직업:

한국어 선생님

1. 아침에 무엇을 먹습니까?

ⓐ 밥

ⓑ 빵

ⓒ 국수

ⓓ 먹지 않습니다.

ⓒ 국수

ⓓ 먹지 않습니다.

ⓒ 국수

ⓓ 먹지 않습니다.

2. 점심에 무엇을 먹습니까?

ⓐ 밥

ⓑ 빵

3. 저녁에 무엇을 먹습니까?

182

ⓐ 밥

ⓑ 빵

(1)

박수빈 씨는 아침에 밥을 먹습니다.

(

)

(2)

박수빈 씨는 점심에 빵을 먹습니다.

(

)

(3)

박수빈 씨는 저녁을 먹지 않습니다.

(

)


2

읽어 봅시다

Eyinr vej]z

:gjggh dnx.tjnau eyigg; gveelmgy; hgjnelyg ee^

1

2

Pf. dkl

이지훈

저는 회사원입니다. 저는 아침에 아주 바쁩니다. 그래서 아침을 먹지 않습니다. 점심에는 회사 식당에서 밥과 찌개를 먹습니다. 그리고 저녁에는 집에서 한국 음식을 먹습니다.

최유진

저는 학생입니다. 저는 아침에 빵과 우유를 먹습니다. 그리고 점심에는 학생 식당에서 국수를 먹습니다. 저녁에는 집에서 밥과 국과 반찬을 먹습니다.

한지원

저는 주부입니다. 저는 아침에 빵을 먹습니다. 그렇지만 우리 남편은 한국 음식을 좋아합니다. 우리 남편은 아침에 밥과 국과 김치를 먹습니다. 점심은 먹지 않습니다. 저녁에는 남편과 같이 밥과 찌개와 여러 가지 반찬을 먹습니다.

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

이지훈 씨는 회사에서 아침을 먹습니다.

(

)

(2)

최유진 씨는 학교에서 점심을 먹습니다.

(

)

(3)

한지원 씨는 남편과 같이 저녁을 먹습니다.

(

)

Eyivgy poaltt ;gjggh hovytumty; dnxyt oo^ 이지훈

최유진

한지원

아침 점심

밥과 찌개

저녁

хичээл 08

183


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

:gjggh dnx.tjnau eyigg; pf. dkl K* dejee dkl H@ttj mtb;tultyt oo^

빌궁 씨는 회사원입니다. 아침에는 시간이 없습니다. 그래서 커피와 빵을 먹습니다. 점심에는 회사 식당에서 초이왕과 샐러 드를 먹습니다. 저녁은 집에서 먹습니다. 아내와 같이 먹습니다. 생선과 밥을 먹습니다.

(1)

빌궁 씨는 아침을 먹지 않습니다.

(

)

(2)

빌궁 씨는 회사 식당에서 점심을 먹습니다.

(

)

(3)

빌궁 씨는 저녁을 아내와 같이 먹습니다.

(

)

이름: 이유나 / 직업: 학생 저는 아침에 우유 한 잔을 마십니다. 점심에는 학생 식당에서 햄버거와 콜라를 먹습니다. 그리고 집 앞 식당에서 저녁을 먹습 니다. 저녁에는 밥과 고기를 먹습니다.

184

(4)

유나 씨는 점심을 먹지 않습니다.

(

)

(5)

유나 씨는 집에서 저녁을 먹습니다.

(

)


쓰기 1 1

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Hkklys gbm zbgj .t& Hkklys ytj gbmsu mkhnjeelr hkldkyk ee^ <загвар>

2

Бичих дадал

설탕

달다

설탕은 답니다.

(1)

고추

시다(2)

커피

맵다(3)

소금

쓰다(4)

레몬

짜다Pgu.gjsy ;guee -지 않다@u ginulgy fuooldtjnau uoawttuttjta^

<загвар>

이 비빔밥은 맵지 않습니다.

이 비빔밥 / 맵다

(1)

이 아이스크림 / 달다(2)

이 약 / 쓰다(3)

이 된장찌개 / 짜다(4)

이 주스 / 시다(5)

이 김치 / 맵다хичээл 08

185


2 1

2

써 봅시다

Dnxnr vej]z

:gjggh fuooldtjnau vklkyukv htlээр kjxeelwuggz^ (1)

Bfhffl;fv xnhtjltu^^

(2)

"-jw nh hgleey ykukkmka

(3)

Ggjw ugieey^^

(4)

Mgjgu nvutlty^^^

:gjggh pgu.gjsy ;guee ytu bkyukl hkklys mehga dnxyt oo^ <загвар>

▶

호쇼르는 몽골 음식입니다.몽골 사람들이 자주 먹습니다.아주 맛있습니다.3 Vklkyukvsy ukl ytjnay hkkl dklkh 'ndnbdgdsy mehga dnxyt oo^ (1)

(2)

Thltt; hovytumttj opoolvty poalnau eyiggjga. 음식 이름이 무엇입니까?

비빔밥

언제 먹습니까?

점심

얼마입니까?

4,000원

안에 무엇이 있습니까?

밥, 여러 가지 채소

맛이 어떻습니까?

조금 맵다

Дээрх хүснэгтийг ашиглан дараах бичвэрийг гүйцээнэ үү. 이 음식은 보통

입니다. 한국 사람들이 자주 먹습니다. 에 먹습니다. 비빔밥은 비싸지 않습니다. 입니다. 비빔밥 안에 

가 있습니다. 비빔밥은 

186

. 그렇지만 맛있습니다.


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 Bkyuklsy

ukl ytjnay hkklykkv ytunau mgynlweelr dnxnwutt-^ Thltt; dnxnh poaltt ;gjggh hovytumty; mtb;tulttjta^

음식 이름이 무엇입니까? 언제 먹습니까? 얼마입니까? 안에 무엇이 있습니까? 맛이 어떻습니까?

2 :ttjh hovytumty; oy;tvlty bkyukl hkklsu mgynlweelr dnxyt oo^

хичээл 08

187


발음 1

Дуудлага

:kkueej y, pejvgy htvunau gyhggjglmga vkyvkkjka^

CD1 TRACK 82

(1)

빵과 밥

밥과 빵

:ee;lgusy ;ojtb

(2)

하겠습니다

먹겠습니다

[ㄱ, ㄷ, ㅂ]g.ngys ;gjgg ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ unauooltux kj.kl [ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ] ieeungym

(3)

하지 않습니다

먹지 않습니다

g.ng dklr ;ee;gu;;gu^

밥과 빵 [밥꽈 빵] 맵습니다 [맵씀니다] 먹지 않습니다 [먹찌 안씀니다]

2

3

:gjggh dnx.tjnau vkyvkk; ;gugr htlttjta^ (1)

이 음식은 맵지 않아요.

(2)

식당에는 밥과 빵이 있습니다.

(3)

저는 숙제를 하겠습니다.

(4)

학교 식당에서 밥을 먹습니다.

:gjggh dnx.tjnau xgyug ;eeuggj eyiggjga^

CD1 TRACK 83

CD1 TRACK 84

저는 보통 아침을 먹지 않습니다. 점심에는 학생 식당에서 호쇼르를 먹습니다. 그리고 집에서 저녁을 먹습니다. 저녁에는 밥과 찌개를 먹습니다.

188


문화

Соёл

한국의 음식 문화 Vklkyukv hkklys vkcl

1 :gjggh poalnay mglggj bt;tr g.]z^ klkyukv hkkl uthttj hgbunay mojooy; vgyggy; xny, zbgj hkkl deer V dgayg .t& (2) Vklkyukv hkklys vkclkkv /eu bt;thnau hovx dgayg .t& Tyt mglggj zjnyg ee. (3) Vklkyukv bkyukl hkklys vkclsy nrnl mfvmta dklky zluggmga mglsu klr zjnlwggjga^ (1)

2

:gjgghsu eyinwuggz^ Vklkyukvxee;sy f;fj membsy hkkl y, de;gg* ifl* [nbxn* klky mfjlnay hgxnjggv doj;tyt^ Vklkyukv hkklky; [nbxn* rgy btmnay nvutlty hkkl nh dfuff; vkyunyk* vgjbnv ptjtu gbmlguxnau x nh htjtult;tu kywlkumka^ Elgbrlgl cvkkj vklkyukv hkklsu n;th;tt ytu hkklsu n;tr ;eevvgys ;gjgguggj ;gjggunay hkklsu n;th dev dou;nau y, ytu ;kj injtty ;ttj mg.,r dgaugg; n;;tu^ Injtt pgvgh;gg gzug mg.unau hfbfjx mg.,r dklkhuoa* ;tti y, hgjeelr mg.nyg^ Vklkyukv hoboov hkkl n;th;tt vtjtt htjtult;tuuoa* ugjggjgg dgj,r n;;tuuoa* hgldgug* vg.h htjtult;tu^ Hkkl n;th;tt hgbunay fy;fj ygvmga y, hkklkk n;tr thtlvyna ;gjgg devg; hoboov n;tr thlth dfuff; hgbunay fy;fj ygvmga y, hkklkk n;tr ;eevvgys ;gjgg devg; hoboov dkv;ku^ Kaj ;kmys hoboov hkkl hgbm n;th;tt nht.xlty mev mev;gg mg.gu htjtultluoauttj vg.mga hkklsu ;ey;gg mg.,r n;;tu^ Bfy gzugg dgj,r dgaugg; hkklkk n;;tuuoa dfuff; hkkl n;th;tt mgbigglgh* vkjkh ptjuttj ;ee xnbtt ugjugr dklkhuoa^ Bkyuklxee; wgu guggj* ugpgjpoay kywlkukkv iglmugglr hkklky;kk bgh uejnl fjufyffj htjtult;tu^ Hkkl n;th;tt thltt; iflmta hkkl tv.tl vglg; n;vtyna ;gjgguggj hkcj;euggj hkkl n;;tu y, bkyukl hkklys kywlku^ Bkyuklxee; vg.h ytu nh htjtult;tuuoa* vtjtt* hgldgug htjtultyt^ Pgjnb hkklsu mehgaldgl heeieej* deep* xgygvgy zvmga bgh ptjunau gheay yfhwfl; vtjtt htjtulthuoauttj ugjggjgg dgj,r n;th y, x dna^ Hkkl n;th;tt vkjkh mgbigglgh ptjtu ;ee xnbtt ugjug;guuoa* hkkl n;vtynahtt ;gjgg gzugg hfbfjx mg.,;guuoa ptjuttjtt Vklkyukvsy hkkllkh vkclmka nrnl dgayg^

3

:gjggh gveelmgy; hgjnelwuggz^ (1) Vkynjhkr

dgaugg vklkyukv hkklkk nymеjytmttv hgar* mtj hkklyshkk kywlku* oynay mglggj bt;tr mgynlweelyg ee^ (2) Солонгос найздаа санал болгочихмоор монгол хоол юу байж болохыг ярилцацгаая. Тухайн хоолны амт, орц, хооллох арга зэрэг онцлогоос нь танилцуулаарай. хичээл 08

189


새 단어

190

Inyt ou

가지

보통

점심

хаш(ykukk)

ukl;ee

f;jnay hkkl

고추

조금

xnyroo

mglh

rgghgy(htbrtt pggvgy ou)

그래서

소금

mnabttv

;g.v

rgghgy (vel ou)

기다리다

아침

주다

holtth

fulff

fufh

남편

앉다

주말

yfhfj

veeh

;klkk hkykunay twtv

녹차

어서

ykukky wga

mg.mga (bkjnlyk ee)

wga

여기

채소

;ghng;* ytbr

ty;

hoyvyna ykukk

드시다

여러

커피

n;th* hkkllkh

zyp dojnay* klky

[kq-

레몬

우유

케이크

лимон, нимбэг

voo

mkjm

만들다

음식

콜라

hnah* domtth

hkkl

[klg

맛있게

인삼차

특히

gbmgjhgy

hoy kjhkk;kay wga

zlgyuezg

항상

ev

gzug

;gy;gg

반찬

잠깐만

hkklys hgxnj

moj* rgghgy

저녁

inl

kjka* kjkay hkkl


09 ХИЧЭЭЛ

집 Utj

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl

Ejnh* dgajlgl pggr fufh

oy;vty ou htlltu Pou xnu pggvgy ouv* utj* utjnay mg.nlug* dgaueellgug* ugpgj (2) ;ojtb

(으)로, -(으)ㄹ래요, 도

vkcl

Vklkyukvxee;sy kjky dgaj

KB Kookmin Bank


기본 어휘 ▶

위치와 방향

Oy;vty ou htlltu

зүг чиг заасан үгс ①

③ ④

;ttj

192

아래

;kkj

사이

;kmkj mgl

ug;gg

hgree;

;ey;* hkkjky;* pg.vgj

ej;* fbyf

왼쪽

오른쪽

양쪽

pooy mgl

dgjeey mgl

hkcj mgl

gj;* hkayk

건너편/맞은편

똑바로/쭉

wgg; mgl $ эсрэг тал

xnuttjtt

pooy

dgjeey

fbyf;

hka;


집과 가구 (1)

(2)

гэр, гэрийн тавилга

집 kjky dgaj* utj 주택

아파트

안방

공부방

he.nay veew

kjky veew

мухарын өрөө

ykbsy fjff

거실

부엌

화장실

현관

pkxys fjff* mkb fjff

ugl mkukk

베란다

오피스텔

세탁실

침실

тагт

офистел

eugglusy fjff

eymlgusy fjff

gjney wt.jnay fjff

[kjn;kj

가구 mg.nlug 침대

책장

옷장

소파

kj

ykbsy mg.nej

he.wgvys iooutt

диван, буйдан

식탁

화장대

신발장

hkklys injtt

ukk vgahys mg.nej

uemlsy mg.nej

탁자 injtt(буйдангийн fbyf mg.,;gu) Тодруулга

장 utr t; poalv hna;tu mg.nlug* mg.nejsu htl;tu^ Rnitt y,% 책+장, 옷+장

장소 (2)

dgaueellgug* ugpgj (2)

우체국

경찰서 wgu;ggunay ugpgj

iee;gy hkldkk

호텔 pkxn; dee;gl

세탁소

박물관

슈퍼마켓

hnbn wt.tjltutt

bep-a

ve'-j bgj[-m

지하철역

버스 정류장

b-mjkys dee;gl

g.mkdevys dee;gl

хичээл 09

193


기본 문법

Дүрэм

● (으)로 Pou xnu dgajlgl pggvgy ytj ounay gj; pglugr xnultlnay emug pggyg^ ㄹ @ttv devg; unauooltuxttj mfuvvfy ounay gj; 으로, ㄹunauooltux dklky tuiuttj mfuvvfy ounay gj; 로 @u mev mev pglug;gu^ Rnitt y,%

위로 올라가세요.

:ttitt g.njggjga^

왼쪽으로 오세요.

Pooy mglggj y, njttjta^

교실로 들어가세요.

Gyun jee kjkkjka^

학생

선생님, 어디에 계세요?

K/emgy% Dgui gg* mg hggyg dgayg&

선생님

사무실에 있어요. 1층으로 오세요.

Dgui% Fjffy;ff dgayg^ Ytu ;g.hgjm njttjta^

● -(으)ㄹ래요 Zjnlwgux tmutt;nay hovtl vgyggu gveeh* vgygl mg.nhg; htjtultr kaj ;kmyk hgj,wggu nltjhnalyt^ ㄹ@ttv devg; unauooltuxttj mfuvvfy oal ounay oy;vty; -을래요, ㄹ unauooltux dklky tuiuttj mfuvvfy oal ounay oy;vty; -ㄹ 래요 @u mev mev pglug;gu^ Rnitt y,% A

바트 씨, 비빔밥 먹을래요?

A Dgm gg* 'ndnbdgd n;th oo&

B

네, 좋아요.

B Mtu,-^

A

바트 씨, 우리 오늘 영화 볼래요?

A Dgm gg* hkcelgg fyff;fj [nyk opth oo&

B

네, 좋아요.

B Mtu,-^

● 도 Ytj ounay gj; pglugr* bkyukl htlytt #–ч ,-ч гэсэн, -ч бас# vel oumta emug ;oayt^ Rnitt y,%

교실에 책상이 있습니다. 의자도 있습니다.

Gyun; injtt dgayg^ Vgy;gl x dgayg^

저는 한국어를 공부합니다. 제 친구도 한국어를 공부합니다.

194

Dn vklkyukv htl vej;gu^ Bgyga ygap x utvty vklkyukv htl vej;gu^

A

무슨 음식을 좋아해요?

B

저는 김밥을 좋아해요. 불고기도 좋아해요. B Dn 'ndnbdgd; ;ejmga^ Dolueuny; x ;ejmga^

A Zbgj hkklky; ;ejmga .t&


말하기 1 1

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Fufu;vfy htlltunau ginulgy pgu.gjsy ;guee zjnlwgyg ee^

<загвар>

2

Ярих дадал

앞으로 가세요. (1)

(2)

오른쪽

(3)

왼쪽

(4)

Pgu.gjsy ;guee ugpgj mev dojnay dgajlglsu htlttjta^

<загвар>

병원

A

병원이 어디에 있어요?

B

식당 옆에 있어요. (1)

슈퍼마켓

(2)

은행

(3)

세탁소

(4)

식당

хичээл 09

195


2 1

이야기해 봅시다

Zj,r vej]z

Fufu;lnau ginulgy hkcj hkcjkkjkk hgjnlwgy zjng pkhnkyk ee^ (1) <загвар>

학교

A

학교가 어디에 있어요?

B

버스 정류장 옆에 있어요. 버스 정류장 옆으로 오세요.

② 은행 ① 공원

③ 경찰서

④ 극장

(2) <загвар>

196

같이 영화를 보다

A

같이 영화를 볼래요?

B

네, 좋아요. 저도 영화를 보고 싶었어요.

공원에서 운동을 하다

박물관에 가다

등산하다

커피 마시다

같이 사진 찍다

같이 도서관 가다


2

Ygapsugg utjmtt ejnhggj dklrtt^ Zgr ejnh .t& Zjnlwggjga^

<загвар>

유진

왜?

숙제

서울공원 옆

A

유진 씨, 오늘 시간 있어요?

B

네. 그런데 왜요?

A

같이 숙제할래요?

B

네, 좋아요.

A

그러면 오늘 저녁에 우리 집에 올래요?

B

네. 그런데 집이 어디에 있어요?

A

서울공원 옆에 있어요. 서울공원 옆으로 오세요.

(1) 준영

(2)

서영

왜?

요리

왜?

시험공부

학교 앞

우체국 건너편

хичээл 09

197


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Mg Vklkyukvkkv njvty ygapsugg utjmtt ej,rtt^ Ygap;gg utjtt pggr fuyf oo^

준영 유나

서영

<загвар>

유나

울란바토르 호텔 앞 왼쪽 50m

(1)

198

준영

A

여보세요? 유나 씨, 지금 어디에 있어요?

B

울란바토르 호텔 앞에 있어요.

A 그러면

호텔 앞에서 왼쪽으로 50m 오세요.

은행하고 우체국 사이에 우리 집이 있어요.

B

죄송해요. 잘 모르겠어요.

A

그럼 호텔 앞에서 기다릴래요? 제가 가겠습니다.

B

고맙습니다.

(2)

서영

버스 정류장

극장 앞

똑바로 20m

오른쪽 50m


듣기 1 1

2

Сонсох дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Dnxltunau vkyvkk; hggigg z.ghsu y, mkhnjeelr hkldkyk ee^ (1)

유정 씨

(2)

준영 씨

한국

(3)

지연 씨

공항

(4)

영민 씨

서울

(5)

정은 씨

도서관

Hgjnlwgy zjngu vkyvkk; Dgmsy utjnau klkkjka^

CD2 TRACK 01

CD2 TRACK 02

хичээл 09

199


2 1

들어 봅시다 Hgjnlwgy zjngu vkyvkk; pf. dkl

Vkyvkr vej]z

* dejee dkl @ttj mtb;tultyt oo^

(1)

화장실이 안방 안에 있습니다.

(

)

(2)

거실에 탁자는 없습니다.

(

)

(3)

문 왼쪽에 공부방이 있습니다.

(

)

2 Tyt hkcjsy zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^

200

CD2 TRACK 03

CD2 TRACK 04

(1)

유진 씨는 언제 남자 집에 갑니까?

(2)

남자 집에서 두 사람은 무엇을 합니까?

밥을 먹습니다. 그리고 컴퓨터 게임을 합니다.

컴퓨터 게임을 합니다. 그리고 영화를 봅니다.

음식을 만듭니다. 그리고 영화를 봅니다.

화요일 오전

화요일 오후

수요일 오후


3 1

더 알아봅시다 Vkyvkk; yfhfr dnxyt oo^

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

CD2 TRACK 05

(1) 바야르 유진 씨, 우리 집에 올래요?

집에서 같이 컴퓨터 게임을 해요. 그리고 영화도 봐요.

유진

좋아요.

?

바야르 저는

이 좋아요.

도 괜찮아요.

유진 씨는요?

유진

약속이 있어요.

에 가겠습니다.

(2) 하사르 내일 우리 집에 유진

?

네, 좋아요. 그런데 집이

하사르 하앙은행 바로 유진

있어요? 있어요.

알겠어요.

하사르 집에서 몽골 음식을 같이 유진

와, 좋아요.

? 만들어요.

하사르 네, 그럼 내일 만나요.

2

Hkcj hoyna zjngu vkyvkk; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

두 사람은 언제 만납니까?

(2)

두 사람은 어디에서 만납니까?

(3)

두 사람은 내일 무엇을 합니까?

학교 앞

우체국 앞

CD2 TRACK 06

우체국 옆

хичээл 09

201


읽기 1

Унших дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

1 Mgyga utjm /e /e dga;gu .t& Utjnay domtw dklky utjm dgaugg mg.nluee;su ytjltyt oo^

2

:gjggh dnx.tjnau eyigg; gveelmgy; hgjnelyg ee^ (1)

우리 집은 단독주택입니다. 정원이 있습니다. 정원에 나무가 많습니다. 꽃도 많습니다.

이 사람은 어디에서 삽니까?

정원에 무엇이 있습니까?

(2)

우리 집은 아파트입니다. 집에 방이 2개 있습니다. 거실하고 화장실도 있습니다. 부엌도 있습니다. 우리 집은 참 편리합니다.

202

이 사람은 어디에서 삽니까?

방이 몇 개 있습니까?


2

읽어 봅시다

Eyinr vej]z

:gjggh dnx.tjnau eyinyg ee^

1 Vklkyukvm

utjttvtt hnxttl;tt z.;gu k/emyee; dga;gu x utj y, hkl k/emyee; ;kmeej dgaj /bee hflvyna dgajgy; gb,;gj;gu^ T;uttjnay vgay bee mgl /e dklkhsu eyi]z^

저는 가족하고 같이 살아요. 하지만 집이 조금 멀어요. 그래서 아침에 아주 바쁩니다. 주말에 많이 피곤해요

이민우 / 집

저는 기숙사에 살아요. 기숙사는 학교 안에 있습니다. 도서관이 가깝습니다. 학생 식당도 가깝습니다. 그래서 아주 편리합니다. 하지만 가족들이 보고 싶습니다.

김지은 / 기숙사

저는 학교 앞 하숙집에 살아요. 학교가 가깝습니다. 하숙집 음식이 맛있습니다. 아주머니도 친절합니다. 하지만 하숙비가 비쌉니다. 하숙집 친구들과 화장실을 같이 사용합니다. 그래서 조금 불편합니다.

박지현 / 하숙집

저는 학교 앞에 혼자 살아요. 집에서 음식을 만들어요. 그래서 편합니다. 하지만 방이 아주 작습니다. 가족들이 보고 싶습니다.

최은영 / 자취 집

2

 tj* ;kmeej dgaj* hflvyna dgajys vgay bee mgl /e .t& :gjggh хүснэгтэнд mk.x U mtb;tultyt oo^ 집

기숙사

하숙집

자취 집

좋아요 나빠요

хичээл 09

203


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 :gjgg vgj; Bkyukl; njth vklkyukv ygap xny, mgyga vejueelnay vklkyukv htlyna mtyhbnay vgamgy; dgajys pgj mg.,rtt^ Ygap;gg mkhnjkh utj klr fuffjta^

방을 구합니다! 저는 다음 달에 몽골에 갑니다. 그래서 방을 구하고 싶습니다. 저는 몽골 음식을 좋아 합니다. 몽골 사람들과 함께 식사를 하고 싶습니다. 한국 음식도 만들고 싶습니다. 집에 서 인터넷도 사용하고 싶습니다. 화장실은 혼자 사용하고 싶습니다. 바트

우 리 집으로 오세요!

우리는 가족이 많습니다. 제 방에서 같이 지낼래요? 제 방 옆에 거실이 있습니다. 거실에는 소파와 텔레비전이 있습니다. 컴퓨터도 있습니다. 인터넷을 사용해요. 우리 집으로 올래요? 알리마

저 하고 친구해요!

우리 집은 빨간색입니다. 아주 예뻐요. 창문이 큽니다. 그래서 여름에 시원합니다. 집 앞에 나무가 많습니다. 버스 정류장이 가 깝습니다. 우리 집으로 올래요? 저하고 친구해요! 침게

우 리 집에서 함께 지내요!

저는 요리를 좋아합니다. 몽골 음식을 잘 만듭니다. 저도 한국 음 식을 먹고 싶습니다. 우리 집은 방 두 개하고 부엌이 있습니다. 손 님방도 있습니다. 하지만 방이 좀 작습니다. 방 옆에 화장실이 하나 있습니다. 우리 집으로 올래요?

2 Vklkyukv ygapg; xny, hgbunay mkhnjkh utj y, htyna utj .t& Zgugg; mtur dk;kr dgayg .t&

204


쓰기 1 1

Бичих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Utjmtt dgaugg mg.nlug* wghnluggy htjtuvlnay ytjvnau vklkyukvkkj dnxyt oo^

dnxunay injtt

kj

침대

hkklys injtt

dea;gy

m-l-.npkj

텔레비전

2

vgy;gl

Utjm /e /e dgayg .t& Pejunau hgjgg; fuooldtjnau uoawttuttjta^

우리 집 우리 집에는

2개 있습니다.

하고

도 있습니다.

도 있습니다. 제 방은

옆에 있습니다.

제 방은 좀 작습니다. 제 방에 하고 저녁에 우리 가족들은 그리고

에서

이/가 있습니다.

에서 저녁을 먹습니다. 을/를 봅니다. 이야기도 합니다.

хичээл 09

205


2 1

2

써 봅시다

Dnxnr vej]z

:gjggh fuooldtjnau vklkyukv htl joo kjxeelyg ee^ (1)

Dgjeey mnai z.ggjga^^

(2)

Hgbm m-gmj z.gh ee&&

(2)

Vklkyukvm kjky veew nh^^

(2)

Vejueel, utjttv hkl^^

Mg dohty utjnayhtt dgajlglsu mk.xhky mgynlweelr pgu.gjsy ;guee dnxyt oo^ <загвар>

▶

우리 집은 울란바토르 시내에 있습니다. 집 옆에 우체국이 있습니다. 은행도있습니다. ○○은행 옆으로 오세요. 3 Mfjvfy f;jnayhff dgzjm ygapsugg ejnh utr dgayg^ Гэрийнхээ байрлалыг зургаар үзүүлнэ үү.

체첵 씨, 안녕하세요? 이번 주 토요일이 제 생일이에요. 저녁 6시에 우리 집에서 파티를 해요. 체첵 씨를 초대하 고 싶어요. 6시에 우리 집으로 오세요. - 지원 ☞학 교 앞에서 12번 버스를 타세요. 그리고 서울백 화점 앞에서 내리세요. 서울백화점 뒤에 병원이 있어요. 병원 옆에 아파트가 많이 있어요. 우리 집은 한국아파트 1동 304호예요.

★언제: 5월 30일 수요일 6시 ★어디: 한국아파트 1동 304호

utjnayhtt dgajlglsy pejunau pejgg; opttjta

★언제: ★어디:

206

요일


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 Mg ygj hkain; zbgj dgajgy; gb,;jghsu hovx dgayg .t& Thltt; dnxnh utr dgaugg poaltt ;gjggh hovytumty; mtb;tultyt oo^

집이 어디에 있습니까? (도시/시골, 울란바토르, …) 집에서 어디가 가깝습니까? (산, 강, 호수 …) 집 근처에 무엇이 있습니까? (백화점, 시장, 극장, 학교 …) 집에 무엇이 있습니까? (방, 거실, 부엌 … ) (방/거실/부엌 …)에 무엇이 있습니까?

2

:ttjh hovytumty; oy;tvlty zbgj dgajgy; gb,;jghsu hovx dgauggugg dnxyt oo^

Ty; veewyshgg pejunau pejyg ee^

хичээл 09

207


발음 1

Дуудлага

:kkueej y, pejvgy ouvnau gyhggjglmga vkyvkkjka^ (1)

라디오

노래

(2)

생일

서울공원

(3)

올라가세요.

도서관에 갈래요?

CD2 TRACK 07

:ee;lgusy ;ojtb Vklkyukv htlty;

ㄹ unauooltux ounay thty; pf.hfy ug;gg; outy; l kj;ku^ ㄹ unauooltuxnau ;ee;gh 3 ;ojtb

dna^ Hkcj unauooltuxnay hkkjky; kjvky mkhnkl;kl; bkyukl htlyna #j# g.ng inu ;ee;gu;gyg^ (gyuln htlyna g.ng inu htlyna opoojnau heb,r ;ee;gr dklkhuoa) Rnitt y,%

노래, 사람, 우리 :t.vutjltr kjkh mkhnkl;kl; bkyukl htlyna #l# g.ngyggv nloo mguygaieelr ;ee;yg^ (англи хэлний [l] авиа шиг дуудахад болно.) Rnitt y,%

건물, 얼굴, 한글 Нэг дор хоёр

ㄹ гийгүүлэгч орсон тохиолдолд мөн адил монгол хэлний “л” авианаас илүү тагнайшуулж,

хэлний үзүүрийг дээд үүдэн шүдний арын тагнайнд хүргэж дуудна.

별로, 몰라요, 갈래요?

2

:gjggh dnx.tjnau ;gugr eyiggjga^ (1)

3

이름

생일이에요

(2) ①

저는 노래를 잘 불러요.

그 사람 이름을 알아요?

오늘 같이 공부할래요?

CD2 TRACK 08

여기 앉을래요?

:gjggh dnx.tjnau xgyug ;eeuggj eyiggjga^

우리 집은 빨간색입니다. 정말 예뻐요. 집 앞에 학교 건물이 있습니다. 버스 정류장이 가깝습니다. 우리 집으로 올래요? 저하고 친구해요! 208

CD2 TRACK 09


문화

Соёл

한국의 집 Vklkyukvxee;sy kjky dgaj

1 Vklkyukvsy kjky dgaj uthttj /e hgbunay mojooy; vgyggy; xny, deer dgayg .t& Vklkyukvsy kjky dgajys vkclsy mglggj bt;tr dgaugg poaltt zj,wuggyg ee^

2 Vklkyukvsy kjky dgajys mehga ;gjggh dnx.tjnau eyigg; gveelmgy; hgjnelyg ee^

Vklkyukvxee; ukl;ee kjky veew dklky he.nay veewgy; gb,;gj;gu^ Hkmk; kjky veew nh dga;gu y, ;g.xee rnrnu kjky pga; klky hoy gb,;jghg; mkhnjkbrmka* nloo mkhnmka dga;gu dklkhkkj mtj^ Vklkyukvsy elgbrlglm veewsu Hgyeu ut;tu^ Hgyeu y, dgaugl,mga pkhnwvky* vklkyukvsy vkcl inyutvty veew /b^ Mooyxlty Hgyeunay domwnau g.x op.tl inyrlth ehggys oy;tvltlmta* f.lnay hoamynau ;elgghgy fyufjoolthnay mel; iglyggvgg hgl;gu* pey y, vtjoohty dgalughsy mel; bgjo de/e veewys oo;ty; bk;ky iglmga gbjgh voo;jt.xmta^ Ffjffj htldtl rnlnay ;fj.fy elnjgl; tjv mtv m-b'-jgmejmga vklkyukvsy eej gb,vuglmga bgi vgay pkhnwvky utr htlr dklyk^ Hgyeu y, dgm dfh hnawmta* zyp dojnay bgm-jngl* pgu.gjggj dgj,;gu^ K;kk x devg; dgjnlug dgjnhg; Hgyeunay ;g.ee mglsu ginulgvggj dgayg^ Bkyuklxee;sy ukl veew dkl utj dnltt^ Bkyukl utj yoo;tlxny bkyuklxee;sy gr gb,;jgl* bkyukl kjys hgmee injooy eej gb,vugl; pkhnwvky* deelugr dgjnhg; wgu nh iggj;ghuoa* ugllghg; gbgjhgy ;elggw;gu* peys hgleey; vtjoohty veew /b^ Hgjny voolnay o-; hkmrnlm tjxnbmta hfurnr kjky veew bgi nhttj dgjnu;gr dgayg^

(1)

Vklkyukvxee; ukl;ee zbgj dgajgy; gb,;gj;gu .t&

(2) Vklkyukvsy

elgbrlglm veew Hgyeunau ffjnay kjys eej gb,vugl; pkhnweelr hnavty oo&

3 Vklkyukv

ygap;gg bkyukl utjnau /euggj dgj,;gu* eej gb,vuglmga htjhty pkhnweelr hnavty ptjtu bkyukl utjnay kywlkunay mglggj mgynlweelyg ee^ хичээл 09

209


새 단어

210

Inyt ou

기숙사

인터넷

편리하다

;kmeej dgaj

nym-jytm

mkhnmka* mehmga

단독주택

자취 집

편하다

he.nay veew

хөлсний байр

gbgj*t.mtahty

복잡하다

정원

하숙비

hfl hf;fluffymta* hoy nhmta

wtwtjltu

өрөөний хөлс

불편하다

지내다

하숙집

mkhnlku dev* mehuoa

fyufjoolth

хөлсний өрөө

사무실

지하

호텔

kффис, ажлын өрөө

газар доор

хоолтой

사용하다

친절하다

혼자

ginulgh* htjtulth

t-l;tu* pkxlkbmuka

ugywggjgg


10 ХИЧЭЭЛ

가족 Utj dol

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl

Utj doltt mgynlweelgh* bt;ttltl vklnlwkh

oy;vty ou htlltu Utj dol* grnl btjutrnl(2)* btjutrnlmta hkldkkmka ou htlltu ;ojtb Mkk pggvgy mtb;tu ytj(2)* 께서, -(으)시-* ㄹ unauooltux uttu;th cv vkcl

Vklkyukvsy ejgu mfjlnay ytj

KB Kookmin Bank


기본 어휘 ▶

가족

Oy;vty ou htlltu

utj dol

할아버지 (f.ff)

할머니 (tbtt)

외할아버지 (ygugw f.ff) 외할머니 (ygugw tbtt)

아버지 (gg.)

오빠 (gh)

누나 (tux) ▶

직업 (2)

어머니 (ttr)

언니 (tux)

나 (dn)

형 (gh)

나 (dn)

남동생 (tjtumta ;oo)

여동생 (tbtumta ;oo)

grnl btjutrnl(2)

교수

연구원

군인

사업가

'jkq-vvkj

ve;lggx

wtjtu

dnpy-vb-y

변호사

경찰관

통역사

농부

өмгөөлөгч

wgu;gg

htlbtjx

mgjngxny

직업 관련 어휘

btjutrnlmta hkldkkmka ou htlltu

사업을 하다 dnpy-v tjhlth

장사를 하다

출장을 가다

ygabgg hnah

томилолтоор явах

Тодруулга F;fj membsy zjngys htlty; btjutrlnay mehga zjnh;gg mgjngxny* dnpy-vb-y uthttv nloo mgjng mgjnh* dnpy-v tjhlth uth btmttj oalioolr htjtulth y, klkymgg^

저는 농사를 짓습니다. Dn mgjng mgj,;gu^

212

준영 씨는 사업을 합니다. Rnycyu dnpy-v tjhtl;tu^


기본 문법

Дүрэм

● 수 관형사 (2) Mkk pggvgy mtb;tu ytj (2) Hoy dg /bys mkk injhtu pggvgy ytjnau mkkys ytj utyt^ Vklkyukv htlyna mkkys ytjnau vklkyukv dklky hgypys mkk utr gyunl;gu^ Mehgaldgl* ygvgg mkklkhk; vklkyukv mkku htjtultyt^ Mkk injhtu pggvgy ouv ukl;ee mkklku;kh ytjnay fbyf kjkh dfuff; tyt o-; pgjnb mkkys ytjnay oy;tv htldtjrnr he.nj;gu^ Mehgaldgl* 스물 uthnau 스무 살 스무 개 uth btmttj he.njugr htjtultyt^

스물

서른

마흔

gjg.

hkj,

uex

;fx

mg.,

예순

일흔

여든

아흔

rgj

;gl

ygz

-j

pee

5@j hnxttlnay mkkys ytj pggvgy mtb;tu (1)@nau opyt oo^

체첵 씨는 올해 스무 살입니다.

Wtwutt tyt rnl hkjny ygvmga^

저는 스물두 살이에요.

Dn hkjny hkcj ygvmga^

우리 형은 서른네 살입니다.

Bgyga gh uexny ;fj.fy ygvmga^

● Hoy;tmutlnay 께서

mnay zlugl

Oalnay tpty dn-nau pgg;gu 이/가 ytjlthnay mnay zluglsy hoy;tmutlnay htldtj^ 은/는 mevlgh yfhwflmta hgbm kjvky 께서는 yfhwflnau oalnay tpty dn-* ved,-[mnau kywlky hoy;tmuth pkjnlukkj htjtultyt^ Bkyukl htlty; hoy;tmuth htldtjnay ytjlthnay mnay zlugl @mgy* mty* @dttj htldtjttj nljth x kjxny wgunay bkyukl htlytt fjufy htjtultu;thtt dkl,rtt^

아버지께서 오십니다.

Gg. bkjnlky gavea^

선생님께서 전화하셨습니다.

Dgui(mgy) emvggj zj,vgy^

할아버지께서는 텔레비전을 보십니다.

F.ff pejgum optr dgayg^

хичээл 10

213


● hoy;tmutlnay -(으)시-

yfhwfl

Fuooldtjnay ved,-[mnau hoy;tmuth dkldkkv hf;fluffy pggvgy oal ou /b ee mtb;tu oal ounay oy;vty; -(으)시pglugr fuooltu;thooy uniooynau hoy;tmutvty emug kjeelyg^ Tuiuttj tv.tl ㄹ unauooltuxttj mfuvvfy oal ounay oy;vty; -시 @u* ㄹ @ttv devg; unauooltuxttj mfuvvfy oy;vty; -(으)시- pglugyg^ -아 어요 htbtth mfuvufh yfhwfl ;ttj -(으)시- pglugh;gg (으)세요 htldtjttj hejggyuealr dnxyt^ Hoy;tmutlnay tyt yfhwfl bkyukl htlty; dga;guuoa mel oalnay oy;vnau pf. he.njugh ;gvugl vgay hnar tptbinh iggj;lgugmga^

부모님께서는 울란바토르에 사십니다.

Twtu th bggy, Elggydggmgjm gb,;gj;gu^

사장님, 오늘 신문을 읽으셨습니까?

:gjug gg* fyff;jnay vkyny eyivgy ee&

우리 선생님은 한국분이세요.

Bgyga dgui vklkyukv hoy ioo ;tt^

Тодруулга 1 Pgjnb oal outy; @(으)시@ pglugluoauttj mevuga hoy;tmutlnay ou htjtulth z.;gl dna^ Tyt y, bkyukl htlty; x nltj;tu nrnl mfvmta inyr /b^

있다 → 계시다

먹다

dgah

자다 → 주무시다 eymgh ( ykajvkh )

→ 드시다, 잡수시다 n;th (pkkulkh )

말하다 → 말씀하시다 zjnh ( galmugh )

죽다 → 돌아가시다 ohth ( ff; dklkh ) 선생님, 이 과일 좀 드세요.

Dgui gg* tyt rnbvyttv pkkulkyk ee^

할머니께서는 지금 주무십니다.

Tbtt k;kk унтаж dgayg^

선생님께서 어디에 계십니까?

Dgui hggyg dgaugg .t&

Тодруулга 2 Pgjnb ytj ou x dgv hoy;tmutlnay emug dohna mevuga ytj oumta dga;gu^

→ 댁

utj(fjuff)

이름 → 성함 ytj(ytj gl;gj)

생일 → 생신 mfjvfy f;fj(bty;tlvty f;fj) 나이 → 연세 ygv(ygv voo;tj) 밥

● ㄹ

→ 진지 hkkl(pkku)

→ 말씀 zjng*ou (galmugl)

할아버지 생신이 언제예요?

F.ffunay mfjvfy f;fj htptt .t&

아버님 성함이 어떻게 되세요?

Gg.sy mgy, ytj gl;gj hty dnltt&

unauooltux uttu;th cv

ㄹ unauooltuxttj mfuvvfy 살다, 알다, 만들다, 열다 uth btm oal ounay gj; ㄴ, ㄹ, ㅂ, ㅅ ptjtu unauooltuxttj thtlvty yfhwfl pglug.gl ㄹ unauooltux uttu;th cv dna^ Rnitt y,% 살다 : 사 + ㅂ니다 → 삽니다

214

열다 : 여 + 세요 → 여세요

언니는 몽골에 삽니다.

Tux Bkyukl; gb,;gj;gu^

창문을 여세요.

Wkyh kyukalukkjka^

누가 김밥을 만드세요?

{nbdgd hty hnah .t&


말하기 1

Ярих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

1 Ghbg; hoyna mehga zjnh;gg hoy;tmutlnay htldtj htjtulth cvmka^ :gjggh pgu.gjsy ;guee mkhnjkh hoy;tmutlnay ounau klr hgjnlwgy zjng pkhnkyk ee^

생신

<загвар>

성함

연세

성함

(2)

: 김만철

: 8월 5일

<Mẫu>

(1)

: 예순(60세)

(3)

: 한국아파트 103동 602호

우리 교수님 성함은 김만철이십니다.

2 Utj dolnay mglggj vkynjhvky gveelmgg zgr gveeh .t& Mkhnjkh gveelm* hgjnelmsu hkldkyk ee^ (1)

가족이 몇 명이에요?

스물다섯 살이에요.

(2)

아버지 연세가 어떻게 되세요?

쉰둘이세요.

(3)

몇 살이에요?

네 명이에요.

(4)

무슨 일을 하세요?

회사원이에요.

Тодруулга Ghbg; hoymta zjnh;gg

나이(ygv) @ys kjky; 연세(ygv voo;tj) ut;tu hoy;tmutlnay ou htjtultyt^ Tyt ounay

gj; 살(ygv) ut;tu ou ;g.hgj kjkhuoa y, ;ttj^ Mehgaldgl* 57이십니다 uthttv dni 57살이십니다 ut;tuuoa^

хичээл 10

215


2

이야기해 봅시다

Zj,r vej]z

1 :gjggh

hgjnlwgy zjngys htldtjnau ginulgr* hkcj hkcjkkjkk zjngys ;gvugl hnawutt-^ (1) <загвар>

체첵 씨 / 4명

A

체첵 씨, 가족이 몇 명이에요?

B

모두 네 명이에요.

유진 씨 / 5명

토야 씨 / 3명

수빈 씨 / 6명

(2) <загвар>

오빠(25)

A

오빠가 몇 살이에요?

B

스물다섯 살이에요.

언니(22)

남동생(20)

여동생(18)

Тодруулга F;fj membsy zjngy; hoyna ygvsu htlth;tt 살 ut;tu ounau nh htjtult;tu^ Uth;tt gldgy htlltum 살@ ggv ug;yg 세 @u htjtulth z.;gl dna^ 세 y, hgypys oumta hgbm kj;ku dklkhkkj 오 세, 십오 세, 이십

세 uth btmxnlty dnxnh cvmka^

(3) <загвар>

아버지(50)

A

B

216

어머니(48)

아버지 연세가 어떻게 되세요? 쉰이세요.

할아버지(72)

할머니(68)


2 Tyt dkl vklkyukv ygapsy xny, utj dolnay pejgu^ Tyt pgu.gjggj ;kkjh hoboovnay utj dolnay mglggj vkynjhvky poaltt gveeuggjga^

<загвар>

이유나

A

우리 가족사진 좀 보세요.

B

가족이 모두 몇 명이에요?

A 네

명이에요. 아버지, 어머니, 오빠 그리고 저예요. 이분이 우리 아버지세요.

4명 아버지(57) 어머니(55) 오빠(29, 회사원)

B

아버지께서는 연세가 어떻게 되세요?

A

올해 쉰일곱이세요.

B

이분이 어머니세요?

A

네, 맞아요.

B

유나 씨 오빠는 몇 살이에요?

A

스물아홉 살이에요. 회사원이에요.

(1) 이지훈

(2)

안서연

3명

5명

아내(29)

아버지(70)

딸(3, 유치원생)

어머니(63) 남편(35, 의사) 아들(8, 초등학생) хичээл 10

217


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Vklkyukv ygap;gg utj dolnayhtt pejunau opoolr* mt;ynau mgynlweelyg ee^

<загвар>

체첵

4명

A

우리 가족사진 좀 보세요.

B

가족이 모두 몇 명이에요?

A 네

아버지(51, 공항 근무) 어머니(48, 주부) 언니(24, 통역사)

명이에요. 이분이 우리 아버지세요.

B

아버지 연세가 어떻게 되세요?

A

올해 쉰하나세요. 지금 공항에서 일하세요.

B

이분은 누구예요?

A

우리 언니예요.

B

언니는 무슨 일을 하세요?

A

통역사예요.

(1) 엥흐마

(2)

바야르

3명

5명

아버지(54, 사업가)

아버지(61, 교수)

어머니(53, 선생님)

어머니(60, 주부) 남동생(22, 관광 가이드) 여동생(18, 고등학생)

218


듣기 1 1

2

Сонсох дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

:gjggh dnx.tjnau vkyvkk; mkhnjkh btjutrlnau hkldkyk ee^

(1)

민수 씨

(2)

상훈 씨

(3)

영희 씨

(4)

진수 씨

Dnx.tj vkyvkk; htlvty ygvsu mkkukkj dnxyt oo^ (1)

언니는

(2)

현우 씨는

살입니다.

(3)

민재 씨는

살입니다.

(4)

제 동생은

살입니다.

(5)

준영 씨는

살입니다.

CD2 TRACK 11

살입니다.

3 Utj dolnay mehga hgjnlwgy zjngu vkyvkk; mggjx dga.gl dkl ttj mtb;tultyt oo^

CD2 TRACK 10

* mggjghuoa dkl

@

CD2 TRACK 12

(1)

체첵 씨는 여동생이 한 명 있습니다.

(

)

(2)

가족이 모두 4명입니다.

(

)

(3)

바야르 씨는 누나가 있습니다.

(

) хичээл 10

219


2

들어 봅시다

Vkyvkr vej]z

1 :gjggh hgjnlwgy zjngu vkyvkk; mkhnjkh btjutrlnau klr hkldkyk ee^

2

220

(1)

사롤 씨

(2)

언니

(3)

남동생

:gjggh hgjnlwgy zjngu vkyvkk; mkhnjkh outtj hgjnelyg ee^ (1)

부모님께서는 어디에 계십니까?

(2)

어머니 연세는 어떻게 되십니까?

(3)

할아버지께서는 어디에 계십니까?

한국

48세

울란바토르에 계십니다.

CD2 TRACK 13

CD2 TRACK 14

몽골

말레이시아

56세

58세

서울에 사십니다.

다르항에 계십니다.


3 1

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Hgjnlwgy zjngu vkyvkk; kjhnvky ounau yfhfr dnxyt oo^

CD2 TRACK 15

(1) 유나

부모님께서는 지금 어디에

?

바야르

두 분 모두 다르항에

유나

연세가

바야르

아버지는 예순하나세요. 그리고 어머니는 쉰여덟이세요.

유나

할아버지께서는 어디에 계세요?

바야르

울란바토르에 계세요.

유나

바트 씨의

바트

네, 울란바토르에서 회사에

.

유나

그래요? 어머니께서는 집에

?

바트

네,

유나

두 분은 한국말을 하세요?

바트

아니요. 그렇지만 한국 드라마를 아주

한국 음식도 잘

. ?

.

(2)

2

울란바토르에 계세요?

. .

.

Харилцан яриаг сонсоод асуултанд тохирох хариултыг бичнэ үү. (1)

토야 씨의 가족으로 맞는 것은 무엇입니까?

아버지, 어머니, 언니, 토야, 남동생

아버지, 어머니, 언니, 토야, 여동생

아버지, 어머니, 오빠, 토야, 여동생

아버지, 어머니, 오빠, 토야, 남동생

(2)

토야 씨 언니의 직업은

(3)

토야 씨의 동생은

CD2 TRACK 16

입니다. 살입니다.

хичээл 10

221


읽기 1

Унших дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Fuooldtjnau eyigg; hoyna tinay mglggj uoawttr dnxyt oo^ (1)

아버지의 형은 큰아버지입니다.

(2)

아버지의 누나, 여동생은 고모입니다.

(3)

고모의 남편은 고모부입니다.

(4)

아버지의 남동생은 삼촌입니다.

(5)

큰아버지의 아들, 딸은 사촌입니다.

큰어머니

아버지

어머니

오빠

언니

Тодруулга Gg.sy tjtumta ;oo de/e g.ug gh mgy, hoymta veeugguoa dkl

222

삼촌* veevgy dkl 작은아버지 utr ;ee;yg^


2

읽어 봅시다

Eyinr vej]z

1 :gjggh

dnx.tjnau eyigg; dnx.tjnay gueelug; mkhnjkh fuooldtjnay gj; mkhnjkhuoa dkl mtb;tu mg.nyg ee^

*

(1)

우리 가족은 3명입니다. 부모님과 저입니다. 저는 외아들입니다. 부모님 께서는 연세가 많으십니다. 아버지는 예순, 어머니는 쉰아홉이십니다. 저는 최정우

지금 중국어를 열심히 공부합니다. 나중에 무역 회사에서 일하고 싶습니다.

최정우 씨는 남동생이 있습니다.

(

)

아버지 연세는 60이십니다.

(

)

최정우 씨는 무역 회사에 다닙니다.

(

)

(2)

우리 가족은 5명입니다. 아버지와 어머니, 오빠, 여동생 그리고 저입니다. 부모님께서는 다르항에서 사십니다. 오빠, 저, 여동생은 모두 울란바토르에 할리온

서 삽니다. 오빠는 지금 택시 기사입니다. 저와 여동생은 학생입니다.

할리온 씨는 언니가 없습니다.

(

)

가족은 모두 같이 삽니다.

(

)

오빠의 직업은 택시 기사입니다.

(

)

(3)

우리 가족은 대가족입니다. 할아버지, 할머니, 삼촌과 같이 삽니다. 아버 지와 어머니께서는 모두 회사에 다니십니다. 저는 언니와 오빠가 없습니다. 김서영

2

외동딸입니다.

서영 씨의 가족은 7명입니다.

(

)

어머니는 일을 안 하십니다.

(

)

서영 씨는 언니, 오빠, 동생이 없습니다.

(

)

:ttjh uej.gy utj dolnay mehga bt;ttllnau hovytumttj opoolyt oo^ 최정우 씨

할리온 씨

김서영 씨

gb dolnay mkk gb dolnay dojtl;thooy

아버지, 어머니, 최정우

devg;

부모님 연세가 많다 хичээл 10

223


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Ejyggunay utj dolnayhty /eys exnj ytu ;kj weulgh dklvysu eyinr ;kkjh grnldgjsu uoawtmutyt oo^

어제는 우리 삼촌의 결혼식이었습니다. 결혼식은 울란바토르호텔에서 했습니다. 우리 가족은 모두 결혼식에 갔습니다. 결혼식에 친척이 모두 오셨습니다. 할아버지와 할머니 께서는 오르홍에서 오셨습니다. 그리고 큰아버지와 큰어머니께서는 다르항에서 오셨습 니다. 고모와 고모부도 오셨습니다. 결혼식 후에 친척들이 같이 저녁 식사를 했습니다. 큰아버지께서는 술을 많이 드셨습 니다. 나는 사촌들과 같이 이야기를 많이 했습니다. 아주 재미있었습니다.

1

Өчигдөр Улаанбаатар зочид буудалд хамаатан садангууд цугласны учир юу вэ?

2

224

Дараах хоёр хэсгийг хооронд нь зөв холбоно уу. ①

할아버지와 할머니

술을 많이 마시다

삼촌

이야기를 많이 하다

나와 사촌

결혼하다

큰아버지

오르홍에서 울란바토르호텔까지 오다


쓰기 1 1

Бичих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Hoyna tinay зурагт mkhnjkh vklkyukv ounau dnxyt oo^ (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

2

(6)

(8)

(9)

Hoboovnay mk.x mgynlweelugy; oy;tvlty fuooldtjnau uoawttr dnxyt oo^

(1)

(2)

(3)

50살 /

우리 아버지의

5월 7일

아버지의

는 쉰이십니다. 은 5월입니다.

학교 선생님 어머니께서는 작년까지 학교 선생님  주부

중국 음식

지금은 집에 계십니다. 주부

.

한국어 선생님은 중국 음식을 매일 중국 음식을

.

. .

хичээл 10

225


2 1

2

써 봅시다

Dnxnr vej]z

:gjggh fuooldtjnau vklkyukvkkj kjxeelr dnxttjta^ (1)

Bgygah gb dol mg.eelgg^^

(2)

Twtu th bggy, Bkyukl; gb,;gj;gu^^

(3)

F.ff fulff tjm dkv;ku^^

(4)

Dn utj dolmtautt eelpbggj dgayg^^

Pgu.gjsy ;guee utj dolnayhtt ytu uniooynau mgynlweelr dnxyt oo^ <загвар>

우리 언니는 스물네 살입니다.

▶

대학교를 졸업했습니다. 언니는관광 가이드입니다. 언니는 한국말을 잘합니다.3 :gjggh utj dolnay mgynlweelusu uoawttyt oo^ (1) Utj

dolnay unioo;nay mglggjh bt;ttllnau ginulgr fuooldtj pkhnkyk

ee^ 아버지

회사원

(2)

어머니

오빠

주부

영어 선생님

요리 ♥

운동 ♥

대학생 (한국어 전공) 통역사

Дээрх хүснэгтийг ашиглан дараах бичвэрийг гүйцээнэ үү. 우리 가족은 모두 아버지,

. ,

그리고 어머니께서는 다. 오빠는

, 저입니다. 아버지께서는

. 어머니께서는 요리를 아주 잘하십니 . 오빠는 운동을 좋아합니다.

저는 대학생입니다. 한국어를 전공합니다. 나중에 통역사가 되고 싶습니다.

226

.


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

1 Utj doltt mgynlweelggjga^ ?eys fbyf dnxnh gueelusyhgg mglggj mk.x mtb;tultl hfmflyf oo^

가족이 몇 명입니까? 누구누구입니까? 직업이 무엇입니까? 몇 살입니까? 무엇을 좋아합니까? 무엇을 잘합니까? 기타

2 :ttjh mk.xlklkk ginulgy utj dolnay mgynlweelug dnxnr vejwuggz^

Ty; utjnayhytt pejyg ee^

хичээл 10

227


발음 1

2

3

228

Дуудлага

:gjggh ounau vkyvkh;kk ;kkueej y, pejvgy htvtum gyhggjggjga^ (1)

몇명

(2)

몇 마리

(3)

다섯 나라

CD2 TRACK 17

:ee;lgusy ;ojtb

몇 사람 몇 개 utr htlth;tt 몇@nau 멷 utr ;ee;yg^ Uth;tt 몇 명, 몇 나라 ut;tu ounay [멷]@nay ;gjgg ㄴ, ㅁ unauooltux kj.kl [면] utr ;ee;;gu^ Ffjffj htldtl* [ㄷ] ;t.vutj ovunay gj; ㄴ, ㅁ unauooltux kj.kl [ㄷ] unauooltux [ㄴ] unauooltuxttj ;ee;gu;gyg^ 몇 명 [면명]

몇 마리 [면마리]

다섯 명 [다선명]

여섯 마리 [여선마리]

:gjggh fuooldtjnau vgay vkyvkk; ;gugr eyiggjga^ (1)

가족이 모두 몇 명이에요?

(2)

고양이가 몇 마리 있어요?

(3)

수빈 씨는 몇 나라를 여행했어요?

:gjggh hgjnlwgy zjngu xgyug ;eeuggj eyinyg ee^

A

교실에 사람이 몇 명 있어요?

B

지금 다섯 명 있어요.

A

그 중에서 남자는 몇 명이에요?

B

두 명이에요.

A

강아지는 몇 마리 있어요?

B

여섯 마리 있어요.

CD2 TRACK 18

CD2 TRACK 19

몇 나라 [면나라]


문화

Соёл

한국의 가족 호칭 Vklkyukvsy ejgu mfjlnay ytj

1 Vklkyukvsy ejgu mfjlnay ytjnay mglggj bt;;tu poaltt tjutwoolty dk;yk ee^ 2 :gjggh dnx.tjnau eyigg; ;kkjhn gveelmgy; hgjnelyg ee^

Vklkyukvm ejgu mfjlnay ytj nhtthty hfurvfy dga;gu^ Ejgu mfjlnay ytj y, hty y, htymta hgj,wgr dgaugguggv iglmugglr ffj ffj dgah dfuff; twunay mgl ee* thnay mgl ee* tv.tl tjtumta* tbtumta /e ut;uttj hkcj htvtum ukl;ee he.ggr opyt^

오빠

Vklkyukvm tbtumta hoy hg;gb; ugjvys ;gjgg yfhjnayhff utjm gb,;gj;gu dklkhkkj ejgu mfjlnay ytjnay oy;tv nht.xlty tjtumta mgl de/e twunay mglsu dgj,vgy dga;gu^

Mehgaldgl* 할아버지(f.ff), 할머니(tbtt), 삼촌(g.ug gh), 숙모(g.ug dtjuty) uth btmxnlty twunay mglsu de/e ‘gg.sy gg. ttr* gh ;oo* gh ;oo ygjsyh y, thytj yfhfj’ @nau ytjltvty ytjnau ukl oy;tv dklukk;* t;uttj ytj ;ttj 외 utvty eum.gj pglugy thnay mglsu pggvgy ytj oovut;tu^ Rnitt y,% 외할 아버지, 외할머니, 외삼촌, 외숙모 uth btm^ Bfy tjtumta tbtumta tvthttv ejgu mfjlnay ytj ffjxlfu;fh mkhnkl;kl tldtu^ Rnittldtl* tjtumta hoy ffjnay ghsu 형* tuxnau 누나* tbtumta hoy ffjnay ghsu 오빠* tuxnautt 언니 utr ;ee;yg^ Uth;tt ejgu mfjlnay t;uttj ytj voolnay o-; utj dolnay hojttyttv hgl,r* vg;gy mfjfl dni* mgynhuoa hoynau x 언니, 오빠, 형 utr ;ee;gh dga;gl Vklkyukvsy ynautb; nht; ;tlutjx dgayg^ Bfy ytu utj dolnay ;kmkj ghbg; hoy ;ooutt ;ee;gh;gg ejgu mfjlnay ytjttj dni mehgay hoyna ffjnayh y, ytjttj ;ee;;gu exnjmga^

(1)

Vklkyukvsy ejgu mfjlnay ytjnau hkcj he.ggr op;tu ukl oy;tv /e .t&

(2) :gjggh

ejgu mfjlnay ytj htynau pggvgy ytj dklkhsu mgaldgjlgr zjnyg

ee^

삼촌

누나

외할머니

3 Vklkyukv

Bkyukl ejgu mfjlnay ytjyna nrnl mfvffmta dklky zluggmga mglsu zjnlwgwuggz^ хичээл 10

229


새 단어

230

Inyt ou

강아지

되다

연세

uflfu

dklkh

ygv voo;tj

결혼식

드시다

열심히

hejnbsy cvlkl

pkkulkh

igb;gy* btjnay

계시다

올해

байхын хүндэтгэлийн хэлбэр

khny

энэ жил

고모

말씀

외동딸

g.ug tux

ou* gal;.gj

ганц охин

고모부

말씀하시다

외아들

hojuty(g.ug tuxnay yfhfj)

gal;gh

ugyw hoo

고양이

유치원생

beej

tjhtb

wtwtjltunay hooht;

공항

사촌

잡수시다

kyukwys dee;gl

o-tl

pkkulkh

근무

삼촌

전공하다

ажил алба

g.ug gh

btjutrnh

근처

생신

주무시다

kaj hg.,

mfjvfy f;fj

ykajvkh

나중에

성함

진지

;gjgg

ytj gl;gj

pkku

대가족

초등학생

nh utj dol

gjhn

dgug gyunay vejgux

아내

큰아버지

fjuff utj

thytj

g.ug gh

돌아가시다

아들

큰어머니

өөд болох

hoo

mkb dtjuty


11 ХИЧЭЭЛ

날씨 Wgu guggj

Hnxttlnay pkjnlm ;g;gl

Wgu guggj dklky mflf.lfr dea grlsy mehga zjnh

oy;vty ou htlltu Wgu elnjgl* wgu guggj* wgu guggjmga hkldkkmka ou htlltu* guggjsy htb ;ojtb

-고, 부터 ~까지, -(으)ㄹ 거예요, ㅂ ;ojbnay dev he.nlgl

vkcl

Vklkyukvsy ;fj.fy elnjgl

KB Kookmin Bank


기본 어휘 ▶

계절

Oy;vty ou htlltu

wgu elnjgl

봄 hg.gj

여름 pey

가을 ygbgj

겨울 f.fl

따뜻하다 ;elggy

덥다 hgleey

쌀쌀하다 vtjooy

춥다 hoamty

비가 오다 / 내리다

눈이 오다 / 내리다 wgv kjkh

눈이 그치다

바람이 불다 vglhnlgh

날씨

wgu guggj

dkjkk kjkh

비가 그치다 dkjkk pkuvkh

맑다 wtlbtu

흐리다 dojhtu

날씨 관련 어휘

구름이 끼다 oolmta

wgu guggjmga hkldkkmka ou htlltu

해(태양)

구름

ygj

dkjkk

wgv

ool

기온

영상

영하

guggjsy htb

ytbth htb

hgvgh htb

htb

기온

232

wgv kjkhkk dklnh

guggjsy htb


기본 문법

Дүрэм

● -고 Hkcj dklky mooyttv ;tti oal hf;lfl* yfhwfl dga;lsu hkldkh o-; htjtultyt^ Bkyukl htlyna oalnay ptjtuwoolty hkldkh ‘@r* x* y’ hkldkh yfhwflmta emusy he.,; ;oa;tu^

비가 오고 바람이 불어요.

Dkjkk kjr* vglhn olttyt^

집이 크고 멋있어요.

Mkb* ukc dgainy dgayg^

이 식당은 싸고 맛있어요.

Tyt hkklys ugpgj y, hzb; dfuff; gbmmga^

바트 씨는 몽골 사람이고 유진 씨는 한국 사람이에요.

Dgm bkyukl* ?orny dkl vklkyukv hoy^

Rnx% Bfy we.gjx dklvky oal hf;lflnau hkldkhk; tyt yfhwflnau htjtultyt^

손을 씻고 밥을 먹어요.

Ugjgg euggugg; hkkl n;;tu^

쇼핑을 하고 집에 갔어요.

:tluoojttj z.gg; utjmtt hgjn.^

어제 집에서 숙제하고 잤어요.

Fxnu;fj utjmtt ;gglug.jgg hnautt; eymvgy^

수업이 끝나고 도서관에 가요.

Hnxttltt mgjgg; ykbsy vgy z.;gu^

● 부터 ~까지 аас -хүртэл 4

부터 dkl bkyukl htlyna #@ggv⁴# yfhwflmta ;oah dfuff; gln.gg oal hf;lfl* wgu heugwggys thltlnau pggyg^ Hgjny 까지 yfhwfl y, bkyukl htlyna #hojmtl# utvty emugmga ;oah dfuff; oalnay mfuvuflnau pggyg^ Tyt hkcj yfhwflnau ytu fuooldtjm hgbmg; y,* tv.tl ;gy ;gyuggj y, htjtult;tu^

세 시부터 다섯 시까지 운동을 합니다.

Uej.ggv mg.gy wgu hojmtl ;gvugl hna;tu^

12월 20일부터 겨울방학입니다.

12@j vgjsy 20@kkv f.lnay gbjglm thtlyt^

어제는 밤 열두 시까지 공부했습니다.

Fxnu;fj ifynay 12 wgu hojmtl hnxttl hnavty^

한국은 6월부터 8월까지 덥습니다.

Vklkyukv y, 6 vgjggv 8 vgj hojmtl hgleey dga;gu^

아침부터 지금까지 일했습니다.

Fulffyffv thltt; k;kku hojmtl grnl hnavty^

хичээл 11

233


● -(으)ㄹ 거예요 Wggin; hnah grnl* mooy; hgy;gh he., hoyna vgygg pkjnunau nlmutyt^ Bkyukl htlyna #@;gu htjtu* @yg⁴# utvty yfhwflmta ;oayt^ Tuiuttj mfuvvfy oal outy; -ㄹ 거예요* unauooltuxttj mfuvvfy dkl -을 거예요 htldtjnau pglugyg^ Uth;tt ㄹ unauooltuxttj mfuvvfy oal outy; -ㄹ 거예요 htldtjnau dgv pglug;gu^ Bfy emug nrnl x hoy;tmutlnay ptjtultlttj zlugjgh -(으)ㄹ 겁니다 yfhwflnau fjufy htjtultyt^

오늘 저녁에는 비빔밥을 먹을 거예요.

Fyff kjka ’ndnbdgd n;;tu htjtu^

다음 주에 한국에 갈 거예요.

:gjggunay ;klkk hkykum Vklkyukv z.yg^

주말에 친구를 만날 거예요.

Hgugv domty vgayggj ygapmgaugg eelpgyg^

Rnx% Oal ou* mtb;tu oal ounay gj; pglugy dgmmga dev* mggbgulgr dea emug kjeelgh y, dna^

● ㅂ

유진 씨는 오늘 아마 안 올 거예요.

Юrny fyff;fj dgjgu njthuoa dgah gg^

아마 극장에 사람이 많을 거예요.

M-gmjm x hoy nh dgaugg dgah gg^

;ojbnay dev he.nlgl

고맙다, 맵다, 춥다 uth btm ㅂ@ggj mfuvvfy ;ojbnay dev he.nlglmga oal ou* mtb;tu oal ounay oy;vty ;ttj tuiuttj thtlvty yfhwfl pglug.gl ㅂ unauooltux -우- ttj he.njyg^ Rnitt y,%

고맙다 : 고마 + 우 + 어요 → 고마워요

정말 고마워요.

Oythttj nh dgzjlglgg^

김치는 매워요.

{nbxn hgleey ioo^

어제는 아주 추웠어요.

Fxnu;fj nh hoamty dgavgy^

Uth;tt 돕다 ut;tu oal outy; -아/어- kkj thtlvty yfhwfl pglug.gl ㅂ unauooltux 오- kkj he.njyg^ Rnitt y,%

돕다 : 도 + 오 + 아요 → 도와요

도 + 우 + (으)ㄹ 거예요 → 도울 거예요

도와주세요.

Mevglr fuffx^

이 사람이 김 선생님을 도울 거예요.

Tyt hoy {nb dguin; mevglyg^

Rnx% 입다, 좁다 uth btm oal ounau ;ojbnay he.nlglm ou utyt^

234

코트를 입어요.

"gl,mk fbv;fu^

교실이 좁아요.

Hnxttlnay mgyhnb rnrnu dgayg^


말하기 1 1

Ярих дадал

알아봅시다

Bt;ltutt dgzreel]z

Wgu guggj zbgj dgayg .t& :gjggh pgu.gjggj pejunay ;guee zjngjga^ <загвар>

더워요.

2

(1)

(2)

(3)

Guggjsy htb ht; dgayg .t& M-jbkb-mjm pggr dgaugg htbnau ginulgy zjnyg ee^ <загвар>

35℃

35도예요.

18℃

(1)

-4℃

(2)

-20℃

(3)

3 Wgu guggjgg ;gugg; he.wgvlglm x ffjxlfu;;fu^ Pejgum mkhnjkh he.wgv* t; poalnay ytjnau htlyt oo^

반팔 옷

긴팔 옷

반바지

코트

장갑

목도리

부츠

우산

(1)

(5) (4) (2)

(3)

(6)

(7)

хичээл 11

235


2

이야기해 봅시다

1 Fufu;vfy

Zj,r vej]z

bgm-jnglsu ginulgy hkcj hkcjkkjkk hgjnlwgy zjngys ;gvugl

hnauttjta^ (1) :gjggh

ugpjsy pejunau ginulgy hkm dojnay wgu guggjsy dga;lsu gveeyg ee^

① 런던 2 ℃

② 모스크바 -30 ℃ <загвар> 울란바토르 -5 ℃ ④ 뉴욕 19 ℃

③ 서울 8 ℃

<загвар>

울란바토르 / -5℃

A

울란바토르는 날씨가 어때요?

B

추워요. 영하5도쯤 돼요.

(2) Ytu

;klkk hkykunay mflf.lfuff dnxvty ;kkjh hovytumnau ginulgy hgjnlwgy zjnlw]z^ (오늘) 월

오전

오후

쇼핑

아르 바이트

친구

여행 준비

<загвар>

236

여행

내일 오전

A

내일 오전에 뭐 할 거예요?

B

책을 읽을 거예요.

내일 오후

수요일

금요일

주말

목요일


2 Njth

rnl Vklkyukv z.gh mflf.lfuffmta dgayg^ Tyt mflf.lfuffynahff mglggj ygap;gg zj,r* vklkyukvsy wgu guggj* /e dtlmutr g.x z.gh mglggj gveeyg ee^

어떤 옷이 필요해요?

반팔 옷을 준비하세요.

<загвар>

8월

여행을 하다 아주 덥다

A

저는 8월에 한국에 갈 거예요.

B

그래요? 한국에서 뭐 할 거예요?

A

여행을 할 거예요.

그런데 한국은 8월에 날씨가 어때요?

B

반팔 옷

8월은 아주 더워요.

A

그럼 어떤 옷이 필요해요?

B

반팔 옷을 준비하세요.

(1) 1월

(2)

11월

한국어를 배우다

일을 하다

아주 춥다

쌀쌀하다

코트, 목도리

긴팔 옷

Тодруулга

평균기온(℃): :ey;gr htb

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월 10월 11월 12월

-3

-1

5

12

17

22

25

26

20

14

7

0

хичээл 11

237


3

더 알아봅시다

Bt;ltutt elgb dgzreel]z

Vklkyukv ygap xny, Bkyukl; njth utyt^ Bkyuklsy wgu guggj* dtl;tr njth poal dklky zbgj mflf.lfuffmta dgaugg mglggj zjnlwggjga^

<загвар>

2월

아주 춥다 영하 30℃ 한국어를 가르치다 몽골어를 배우다

(1) 9월

238

A

몽골에 언제 올 거예요?

B

2월에 갈 거예요.

그때 몽골 날씨가 어때요?

A

2월은 아주 추워요. 영하 30도쯤 돼요.

그런데 몽골에서 뭐 할 거예요?

B

한국어를 가르칠 거예요.