Page 1

Instructies voor het lenen van de laptopkar(ren)

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer


De laptopkarren staan in de mediatheek . De karren zijn d.m.v. twee hangsloten aan de muur bevestigd. De sleutels zijn verkrijgbaar bij de mediathecaris en in noodgevallen bij Ton Worm De laptops kunnen alleen via de mediathecaris gereserveerd worden. Hoe te handelen? • De reservering moet minstens twee uur voor de betreffende les vastgelegd worden • Reserveren doe je via een It’s bericht of persoonlijk bij mediatheek

• • • •

Reservering wordt op Th Mediatheek in agenda gezet en in boek op balie Sleutel wordt door mediathecaris afgegeven Gebruiker maakt hangsloten los van de kar Hangsloten worden in gesloten toestand met slot naar boven weer terug gehangen aan beugels

• Als de kar vrij is van de muur rol je deze voorzichtig naar het lokaal. Heb je twee karren nodig dan moet je er op letten dat er maar één in de lift past • Leerlingen mogen niet zonder toezicht de kar vervoeren • In principe zijn de laptops voor twee uur te gebruiken • Na gebruik van laptops volgt aan het eind van de les een grondige controle door docent. Neem daar ook de tijd voor. Toetsenborden, usb-poorten (stoppen ze soms iets in) werkt de cd-dvd-drive goed etc. En natuurlijk de 12 muizen en koptelefoons in de la. • Plaats de laptop terug op dezelfde manier als ze er in zaten. Dat betekent met de voedingsaansluiting aan de bovenkant voor.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer


• Sluit elke laptop weer aan op de voedingskabels die bovenin klaarhangen. • Sluit de deur van de laptopkar af • Altijd eerst de laptopkar terugbrengen naar de mediatheek, tenzij met mediathecaris anders is afgesproken. • Plaats de laptopkarren weer met de deuren naar de muur • De laptops kunnen maximaal twee lesuren achtereen gebruikt worden. Daarna moeten ze wel weer een uur aan het infuus. Zorg dat de stekker weer in het stopcontact zit! • Mediathecaris controleert de laptopkar. Laatste gebruiker is verantwoordelijk! • Storingen melden bij th.ms of th.pi

Succes! Ton Worm

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Laptopkar  

Instructie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you