Page 1

THALIA BITHA PERSONAL PORTFOLIO


P E R S O NA L P O R TFO L I O

2016


A BO UT

Thalia Maria Bitha Graphic Designer/Illustrator Hello. My name is Thalia and this is a booklet containing selected projects of my work so far.

Behance.net/ThaliaBee


ABOUT ME PERSONALITY TYPE

INTP

3%

2

του ληθυσμού

δημιουργικές ομάδες co-owner αίρνουμε μέρος σε διαγωνισμούς και σχεδιάζουμε τα δικά μας project.

λογική δημιουργικότητα ασταμάτητη σκέψη ρωτοτυία μοναδική αντίληψη Διάσημοι INTP:

Bill Gates, Albert Einstein, Isaac Newton

FAVORITE ALBUM

HAMILTON: AN AMERICAN MUSICAL / LIN - MANUEL MIRANDA

Without deviation from the norm, progress is not possible.

‘‘

F R A N K Z A P PA

Some Interesting facts

BLOG ADDICT SINCE 2009 OVER 19K POSTS

GRAPHICS TABLET Huion 10’’ Pro H610

e-mail: thalia.bitha@gmail.com Spoiler alert: You will save yourself. S I X W O R D S TO R Y // LIVINGINTHEFUTURECMK

25 yrs old

Hello Ciao

3

competitions in progress

Currently Learning: adobe indesign html5 / css3


THIS PORTFOLIO CONTAINS

ILLU STR A T I ON GRAP H I C

D ES I G N

A RC H I T EC T U R E C H ARAC T ER LO GO

D ES I G N

D ES I G N

EMPLOYMENT HISTORY

2012

2013

2014

2015

INTERIOR

GRAPHIC

VOUCHER

GRAPHIC

DESIGNER

DESIGNER

ΥΓΕΙΑΣ

DESIGNER

ArDe // Rena Valla

Youtourism.net

Γραμματεία ΙΚΑ Πετρούολης

Pints.gr


index CATEGORIES

page.

08

page.

22

I L L U S T R AT I O N

Curio_city Kulturhavn Personal Illustrations GRAPHIC DESIGN

GreenScreen Social Posters Tumblr publications


ARCHITECTURE

Kotzia Square Boutique Hotel Illustrations

page.

36

page.

46

OTHER PROJECTS

Game Design / Character Design Eurojust Logo


ILLU S T R A T I ON

C URIO_C I TY

/ PAGE 09

K U L T U R H A V N / PAGE 14

PERSONA L / PAGE 18 ILLUSTRA TI O N S

08


CURIO_CITY

FOR

BLANK SPACE PROJECT

PROGRAMS USED

3D STUDIO MAX PHOTOSHOP ILLUSTRATOR + GRAPHICS TABLET PARTNERS

IOANNA VOUTSINA

DESCRIPTION

Tο project δημιουργήθηκε για τον διαγωνισμό "Fairytales & Architecture", ου οργανώθηκε αό το Blank Space office στη Νέα Υόρκη και αευθυνόταν σε illustrators, αρχιτέκτονες, συγγραφείς και designers αο όλο το κόσμο. Σκοός του διαγωνισμού να δημιουργήσει ο κάθε διαγωνιζόμενος μια αφήγηση ου να συνοδεύεται με 5 illustrations, σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού. Η συμμετοχή μας έφτασε ανάμεσα στο 8% αο τις συνολικές συμμετοχές.

INFORMATION

on.be.net/1QFin7z


ILLUSTRATION

ST O RY

EX C ER P T



I wandered around the globe. I used my reason to explain its rough edges and dark valleys. I watched its many sunrises. I held my breath seconds before each sunset. I gained faith in people. And lost it. I walked through violent storms. I chased the dreams of omniscience and omnipotence of my childhood. My narcissism was distorted. I was humbled. I found myself at a border again and again. Tired. Weary. Lost. Alone; carrying more baggage than I had ever traveled with. I climbed mountains of earthly successes and crossed seas of challenges. Now, I reached my destination.



10


Η ιστορία είναι εηρεασμένη αο το έργο του Italo Calvino “Invisible Cities”, το οοίο εξιστορεί τα ταξίδια του Marco Polo. Αοτελεί μια αισιόδοξη εκδοχή του εξωραγματικού κόσμου του Calvino: Οι εριγραφές των όλεων ου αντικατοτρίζουν τη ψυχή του ταξιδιώτη και η ειθυμία να είναι μέρος ενός κοινωνικού συνόλου.


13


K U L T U R H AV N

FOR

KULTURHAVN FESTIVAL

PROGRAMS USED

AUTOCAD PHOTOSHOP ILLUSTRATOR

PARTNERS

DESCRIPTION

Το project δημιουργήθηκε στα λαίσια του διαγωνισμού για το φεστιβάλ “Kulturhavn” της Κοεγχάγης. Ο χαρακτήρας του φεστιβάλ μας ενένευσε να δημιουργήσουμε ένα poster ου αεικονίζει την μοναδική εμειρία του “Kulturhavn”.

IOANNA VOUTSINA

INFORMATION

on.be.net/1z9Y5xA


Σκοός μας ήταν να αεικονίσουμε τα ολλά και διαφορετικά ρόσωα του event, το νεύμα του και τις δραστηριότητες του, ου δίνουν χρώμα στην όψη της όλης. Ο τίτλος της συμμετοχής μας ήταν “Spread The Joy”.

17


P E RS ONA L ILLU ST R A T I ONS


ILLUSTRATION


GRA P H IC

D ES I G N

G R E E N S C R E E N / PAGE 23

S O C I A L P O S T E R S / PAGE 26

TUM BL R / PAGE 32 PUBL IC A TI O N S

22


GREEN SCREEN

FOR

GREEN SCREEN INTERNATIONAL WILDLIFE FILM FESTIVAL

PROGRAMS USED

PHOTOSHOP + GRAPHICS TABLET

PARTNERS

IOULIA BUT

DESCRIPTION

Το Green Screen είναι το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ με θέμα ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους για την άγρια φύση και λαμβάνει χώρα στη Γερμανία. Για ρώτη φορά οι διοργανωτές καλούν εαγγελματίες γραφίστες και σουδαστές να σχεδιάσουν το όστερ του φεστιβάλ για το 10ο χρόνο του φεστιβάλ το 2016. Το όστερ θα ρέει να εκφράζει την σχέση μεταξύ φύσης και ψηφιακών μέσων (φίλμ) και να ροσκαλέι ενδιαφερόμενους και μή, να συμμετάσχουν σε αυτό. Η συμμετοχή μας έφτασε ανάμεσα στο 15% αο τις συνολικές συμμετοχές.

INFORMATION

unpublished greenscreen-festival.de


GRAPHIC DESIGN


Η ιδέα ροήλθε αό το ίδιο το φεστιβάλ Green Screen, καθώς το θέμα του είναι η άγρια ζωή. Έτσι αοφασίσαμε να την αεικονίσουμε με τα δυο ιο αντιροσωευτικά ζώα της φύσης, ένα ελάφι και ένα λιοντάρι. Θέλαμε να δείξουμε της ζωή στη φύση μέσα αό αυτή τη δυνατή σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο, ανάμεσα σε έναν σαρκοφάγο κυνηγό και το θύμα του, και οτιδήοτε εμλέκεται σε αυτή τη σχέση. Το λιοντάρι θεωρείται σύμβολο της δύναμης, το ελάφι σύμβολο της χάρης, και αρόλο ου είναι ολύ διαφορετικά μεταξύ τους, μοιράζονται μια βαθύτερη σχέση ου τη συναντάμε σε ολόκληρη την άγρια φύση.

25


GRAPHIC DESIGN

S OCI AL

P O S T ERS


FOR

PINTS MAGAZINE

PROGRAMS USED

PHOTOSHOP ILLUSTRATOR + GRAPHICS TABLET

PARTNERS

IOANNA VOUTSINA IOULIA BUT

DESCRIPTION

Σε συνεργασία με το εριοδικό Pints.gr, δημιουργήσαμε μια σειρά αο αφίσες εμνευσμένα αο ολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, εθνικά και αγκόσμια. 7 αο αυτά ήραν μέρος και στο International Triennial Of The Political Poster Show ου διοργανώθηκε για το 2016 στο Βέλγιο αο το Le manège mons.

INFORMATION

bit.ly

/pintsmagazine /Immigration-posters /referendum-poster


T H E A RT O F C HAO S

Η εόμενη μέρα αό το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, έφερε τα μέλη της Ευρώης σε διλήμματα και ολλές σκέψεις. Η συζήτηση για ένα καινούργιο μνημόνιο δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα ξεκίνησε άλι και η ελληνική κυβέρνηση έρεε να διαραγματευτεί με την Ευρωαϊκή ένωση και το διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ένα λέον τεράστιο δάνειο για να μην καταρρεύσει η οικονομία της Ελλάδας και να αραμείνει η χώρα ως μέλος της Ευρώζώνης.

T H I S I S NOT A REFERENDUM

Οι Έλληνες ολίτες ακούγοντας τα ΜΜΕ και μην μορώντας να σχηματίσουν μια καθαρή εικόνα για τη κατάσταση της χώρας, ήταν ανήσυχοι για το τί θα ακολουθήσει. Η λέξη ου θα μορούσε να χαρακτηρίσει εκείνες τις ημέρες ήταν “χάος”, με τον φόβο και την αβεβαιότητα να εικρατεί.


F OR T HE EURO PEAN MIGRANT C RISIS

FO R C OP 21 CO NFERENCE

29


Η συμφωνία ΕΕ και Τουρκίας αρχίζει να εφαρμόζεται. Χιλιάδες ρόσφυγες αραμένουν αγιδευμένοι στην Ελλάδα. Στέκονται μροστά στους συρμάτινους φράχτες τις Ευρώης και ζητούν τα αυτονόητα. Να εράσουν. Να τους αφήσουν να ζήσουν.


“T HE

ONL Y

THING W E H AVE TO F E AR FEAR I TS E LF .” FRANKLIN D . R OOS E VE LT.

Tο project δημιουργήθηκε μετά τα γεγονότα της 13ης Νοεμβρίου, με αφορμή τις τρομοκρατικές ειθέσεις ου συνέβησαν στη όλη του Παρισιού και στον Λίβανο. Αμέσως μετά, μια κατάσταση ανικού και τρόμου ξέσασε στην Ευρώη και στον υόλοιο κόσμο, σαν ένας “ιστός”, ένα λέγμα ου ροκαλέσε τον φόβο των ολιτών.

THE W EB OF T ERROR

I S


T U M B L R P U BLIC A T I ONS DESCRIPTION

Μια σειρά αο digital edits εμνευσμένα αο τηλεοτικές σειρές, ταινίες και λογοτεχνικά βιβλία. Τα ερισσότερα αο αυτά βρίσκονται στον ροσωικό μου λογαριασμό στο tumblr, και έχουν αοσάσει χιλιάδες reblogs και σχόλια.

INFORMATION

thaliabee.tumblr.com thail.tumblr.com bit.ly/thaliabee-pins


1 4 7 3 NOTES FOR POSTED

2 4 0 5 NOTES

HANNIBAL NBC

FOR

MAR 17 2014

POSTED

32

HANNIBAL NBC JUN 16 2015


6 4 6 NOTES POSTED

2 9 5 NOTES FOR POSTED

HANNIBAL NBC JUN 18 2014

33

MAY 27 2014


2 8 NOTES POSTED

2 4 2 NOTES FOR

A SONG OF ICE AND FIRE A DANCE WITH DRAGONS

POSTED

APR 02 2014

ΜΑΥ 16 2016


ARCH I T EC T U R E

KOTZIA

SQ U AR E

BOUTIQUE H O TE L IL LUSTRA TIO N S

36

/ PAGE 37

/ PAGE 42


KOTZIA SQUARE

FOR

Α. Τ. Ε. Ι. ΑΘΗΝΑΣ

PROGRAMS USED

AUTOCAD PHOTOSHOP SKETCH UP + GRAPHICS TABLET PARTNERS

ΓΩΓΩ ΜΑΛΑΠΑΝΗ

DESCRIPTION

Η τυχιακή εργασία της ρώτης μου σχολής, ¨Εσωτερικής αρχιτεκτονικης, Διακόσμησης και Σχεδιασμός αντικειμένων” του ΤΕΙ Αθήνας. Το θέμα της τυχιακής είναι η λατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ου βρίσκεται αέναντι αο το Δημαρχείο Αθηνών. Η εργασία ραγματοοιήθηκε με εισηγήτρια την Μοίρα Μαρία, καθηγήτρια της σχολής, και ολοκληρώθηκε σε διάστημα δύο μηνών. Η αρουσίασή της έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2013 και αέσασε ολύ καλά σχόλια, αίρνοντας βαθμό δέκα. INFORMATION

unpublished teiath.gr


Ανάλαση της Πλατείας Κοτζιά τυχιακή εργασία

Η λατεία αοτελεί ένα αό τα κυριότερα συστατικά του ευρωαϊκού και όχι μόνο αστικού χώρου, ένας ανοιχτός δημόσιος χώρος ο οοίος υοδέχεται και ολλές λειτουργίες της κοινωνίας των ολιτών. Για εμάς, ο χώρος της λατείας εκφράζει έναν «καθρέτη» της εκάστοτε κοινωνίας καθώς χαρακτηρίζεται αό τη καθημερινότητα των ολιτών και αό τα γνωρίσματα του βίου των ανθρώων.

Ειλέξαμε την λατεία Κοτζιά καθώς αοτελεί μια λατεία ου συνδέεται στενά με την ιστορία του κέντρου της Αθήνας και είναι αο τα σημαντικότερα στοιχεία της φυσιογνωμίας της ολης. Η είσημή της ονομασία είναι «Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως», με την ευρύτερη εριοχή της να είναι γεμάτη αντιθέσεις και με ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρα. Εκτός αυτού, τα γύρω κτίσματα αρουσιάζουν μια ολυσύνθετη εικόνα διαφορετικών ηλικιών, μορφών και μεγεθών μεταξύ τους. Ο σχεδιασμός μας στηρίζεται στο μορφολογικό κομμάτι της εριοχής και της ευρύτερης όλης, αίρνοντας ως γνώμονα τον χάρτη της όλης, τη νέας και τη αλαιάς, ώστε να δημιουργήσουμε έναν λειτουργικό χώρο. Θα βασιστούμε στις μεγάλες αυτές αντιθέσεις, συνδυάζοντας το ορθοκανονικό σχήμα και τον στρεβλωμένο κάναβο.


ARCHITECTURE

Η τελική ροσέγγιση της κάτοψης αντιμετωίστηκε με έναν κεντρικό διάδρομο ου οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο ή στο δημαρχείο. Στα λαϊνά του αυτός ο διάδρομος έχει το υδάτινο στοιχείο, με ηγές νερού σε όλο το μήκος του, οι οοίες στη συνέχεια θα τροφοδοτούν μικρά υόγεια ρυάκια νερού σε όλη την έκταση της λατείας. Τα τριγωνικά σχήματα μετατρέονται σε στέγαστρο και διάδρομο μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και εκτείνονται και στον εζόδρομο της οδού Αιόλου.


40


Το στέγαστρο αοτελεί μια αρέμβαση στο χώρο ου έρχεται να στρεβλώσει την ορθοκανονικότητα αντανακλώντας το φυσικό εριβάλλον στο αστικό τοίο, καθώς μοιάζει σαν να “κινείται” στο χώρο. Αοτελεί ένα στοιχείο ου καταφέρνει να ροσελκύσει τον εισκέτη και είναι ένα μέσο ενοοίησης των εριοχών της λατείας. Μαζί με τα ειμέρους στοιχεία του χώρου, ροκαλεί τον εισκέτη να εριηγηθεί στην λατεία. Δημιουργούνται χώροι αρατήρησης του αρχαιολογικού χώρου, χώροι ανάαυσης και θέασης για τον χρήστη, και η λατεία λειτουργεί σαν ένα σημείο εκτόνωσης του υκνού αστικού τοίου.


BOUTIQUE HOTEL I L L U S T R AT I O N S

FOR

Α. Τ. Ε. Ι. ΑΘΗΝΑΣ

PROGRAMS USED

AUTOCAD PHOTOSHOP 3D STUDIO MAX

PARTNERS

IOANNA VOUTSINA

DESCRIPTION

Η τυχιακή εργασία της Βουτσινά Ιωάννας, ου ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2014 στο ΤΕΙ Αθήνας. Υήρξα συνεργάτης της στη διαμόρφωση των τελικών render 3D και illustrations, τα οοία ακολούθησαν μινιμαλιστική και ταυτόχρονα καλλιτεχνική ροσέγγιση των χώρων. Η εργασία είχε θέμα ένα boutique ξενοδοχείο στην Ερμιόνη. Κάθε loft αοτελεί και ένα δωμάτιο για τους εισκέτες, και ξεχωριστούς κοινόχρηστους χώρους όως ένα αρατηρητήριο / χώρος χαλάρωσης για τους χρήστες. INFORMATION

unpublished teiath.gr


43


Αυτό ου θέλαμε να ροσαθήσουμε να ξεφύγουμε αο το κλασσικό φωτορεαλιστικό ου συνήθως ζητέιται και να ροσεγγίσουμε κάτι ιο αλό σε ύφος, αλλά ταυτόχρονα και ιο σαφές, διατηρώντας καθαρές τις γραμμές του σχεδιασμού και των κτιρίων.


45


O T H E R

P R OJEC T S

G A M E D E S I G N / PAGE 47 C HARAC TE R D E S I G N

LOGO

DES I G N

46

/ PAGE 52


UNTITLED VIDEO GAME CHARACTER DEVELOPMENT

FOR

PERSONAL

PROGRAMS USED

SAI PAINT TOOL PHOTOSHOP + GRAPHICS TABLET

DESCRIPTION

Είναι ενα ροσωικό project ου ανατύχθηκε αρχικά ως μια σειρά σχεδίων εηρεασμένα αο χαρακτήρες διάφορων videogames, αλλά στη συνέχεια ήραν όλα μια ενιαία γραφή και ύφος. Η σκέψη είχε ξεκινήσει αό τον Transistor, ένα video game αό την Supergiant, το οοίο κυκλοφόρησε το 2014. Σύντομα όμως εξελίχθηκε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, με κύριο άξονα την ροσωικότητα του ανθρώου. Τα σχέδια συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, όμως βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Παρόλα αυτά, αοτελούν αο το ιο χαρακτηριστικό δείγμα των σχεδίων μου. INFORMATION

unpublished thaliabee.tumblr.com


Η ροσωικότητα, όως εξηγείται αό την Ψυχολογία, αοτελείται αό τους βασικούς τρόους με τους οοίους ένας άνθρωος σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί, οι οοίοι τον κάνουν να είναι μοναδικός. Το concept εικεντρώνεται όχι μόνο στις διάφορες τυχές μιας ροσωικότητας αλλά και στις διαταραχές της. Ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας με τον εαυτό μας αλλά σε μια συνεχή συζήτηση και αντιαράθεση μαζί του. Πολλές φορές λειτουργεί ως αντίλογος, ενάντια στις ράξεις και σκέψεις μας, ή ακόμα και ως σύντροφος όταν συμφωνεί και μας συμβουλεύει. Το κύριο Theme το οοίο ραγματεύεται το αιχνίδι είναι η εκδήλωση του ψυχισμού με μια ιο εμφανή μορφή. Αρχική ιδέα είσης ήταν ότι ανάλογα με το gameplay και τις ειλογές του χρήστη, το αιχνίδι θα αλλάζει όσο ροχωράει και ο ίδιος (ή η ίδια) θα βλέει όσο θα εξαρτάται αό τον εαυτό του, κατά όσο θα είναι με το μέρος του ή όχι, σε τι βαθμό θα τον συμβουλεύει ή θα του αντιστέκεται αντίστοιχα, και εν τέλει αν θα μορεί να τον ελέγξει ώστε να εκληρώσει τις δοκιμασίες ου θα του θέτει το αιχνίδι.


Με άλλα λόγια θα μορούσαμε το αρομοιάσουμε με ένα τεστ ροσωικότητας με ιο εμφανείς ειτώσεις, τις οοίες θα μορεί ο χρήστης να καταλαβαίνει όσο ροχωράει στο αιχνίδι. Στο gameplay θα εριλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και τυχών της ροσωικότητας, τις διάφορες διαταραχές της και οικίλες συμεριφορές, με τη βοήθεια των αντιάλων και των συντρόφων του χρήστη. Σκοός είναι στο τέλος να μορέσει ο κάθε χρήστης να γνωρίσει τον εαυτό του καλύτερα, να ενημερωθεί για τους τύους ροσωικότητας και τις διαταραχές ου υάρχουν, ροχωρώντας έρα αό τα όρια και καταλαβαίνοντας οτι η κάθε διαταραχή δεν είναι ένα θέμα ταμού και δεν καθιστά τη μειονότητα.

49


50

CHARACTER DESIGN


51


LOGO DESIGN FOR EUROJUST COMPETITION

FOR

EUROJUST

PROGRAMS USED

ILLUSTRATOR PHOTOSHOP 3D STUDIO MAX

PARTNERS

IOANNA VOUTSINA

DESCRIPTION

Το Eurojust, το Ευρωαϊκό δικαστικό σώμα για την συνεργασία των χωρών της Ευρωαϊκής Ενωσης ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, οργανώνει έναν διαγωνισμό για ένα νέο λογότυο. Ο σκοός είναι η αναβάθμιση του και η αναγνώρισή του σαν λογότυο αο το γενικό κοινό. Ο διαγωνισμός είχε συγκεκριμένες οδηγίες για το τι θα ρέει η κάθε συμμετοχή να συμεριλαμβάνει και οδηγίες για τα χρώματα και το ύφος. Η ροθεσμία ήταν τέλος Ιανουαρίου του 2016 και τα αοτελέσματα ρόκειται να ανακοινωθούν ριν τον Σετέμβρη του ίδιου έτους. INFORMATION

unpublished eurojust.europa.eu


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

EUROJUST

EUROJUST

EUROJUST

EUROJUST

EUROJUST

EURO JUST

EUROJUST

Μερικά αο τα στοιχεία κλειδιά ου ρέει να φαίνονται στο λογότυο είναι ο σκοός του οργανισμού (αντιμετώιση του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των συνόρων των μελών της ΕΕ, δικαστική συνεργασία κ.λ.) Ειρόσθετα, θα ρέει να χρησιμοοιηθεί η Ευρωαϊκή σημαία με κάοιον τρόο, να υάρχει η λέξη “Eurojust” σε εμφανές σημείο και να εριλαμβάνει και κάοιο οτικό χαρακτηριστικό στοιχείο. Τα χρώματα, είσης, θα ρέει να συμφωνούν με τα χρώματα της ευρωαική ένωσης αλλά δεν είναι υοχρεωτικό για τους διαγωνιζόμενους.


EUROJUST

EUROJUST

Δημιουργήσαμε ένα δυνατό και στιβαρό, μινιμαλιστικό λογότυο ου ιστεύουμε οτι αντιροσωεύει τον θεσμό του Eurojust. Η μορφή του είναι καθαρή, δυναμική και αοκαλύτει τον ρόλο του οργανισμού, για την καταολέμηση του εγκλήματος εντός των συνόρων της ΕΕ. Προσαθήσαμε να βρούμε στοιχεία ου να είναι εύκολα αναγνωρίσημα στο ευρύ κοινό και ου να μορούσαν να σχεδιαστούν με ολλούς διαφορετικούς τρόους. Στο τέλος, καταλήξαμε στους ζυγούς της δικαιοσύνης, αυτή τη φορά σε μια 3D μορφή. Το λογότυο εριλαμβάνει 3 στοιχεία: Του ζυγούς, ένα τετράγωνο στοιχείο και την Ευρωαϊκή σημαία. Οι ισορροημένοι ζυγοί αντιροσωεύουν την δικαιοσύνη, το λάισιο ενώνει όλα τα στοιχεία μεταξύ τους σχεδιαστικά, και εκδηλώνει τη συνεργασία μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, η σημαία λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα δύο στοιχεία-κλειδιά του λογοτύου, και συμβολίζει την ιδέα για μια ενωμένη και εύορη Ευρώη.

54

THE END

EUROJUST

EUROJUST


C O N TAC T

@T H A L I A B E E TUMBLR

@ THALIABEE LINKEDIN

@T H A L I A . B I T H A

THALIA.BITHA

FACEBOOK

GOOGLE MAIL

@T H A L I A B E E

@T H A I L 9 1

BEHANCE

PINTEREST


Thalia Maria would like to say thank you for viewing this portfolio. The artworks presented in this portfolio are property of Thalia Maria Bitha. The information, images and/or data contained in this book are copyrighted by their respective owner & may not be contributed, modiďŹ ed, reproduced in whole or in part without prior permission of the respective owner.

CC

ATHENS, GREECE 2016

$


THALIA BITHA

PERSONAL PORTFOLIO

Personal Portfolio - Thalia Maria Bitha  
Personal Portfolio - Thalia Maria Bitha  
Advertisement