Page 1

Thalen & Thalen createurs


contemporary silver works 2008


Thalen

& Thalen

createurs


Z

ilverwerk was door de eeuwen heen een bron van inspiratie voor veel kunstenaars en zilversmeden. Religieus zilverwerk heeft het “vak” tot grote hoogten gebracht. Immense kandelabers, maar ook indrukwekkende miskelken hebben tot de verbeelding van velen gespeeld. Wie kent niet het verhaal van het gezin dat het familie tafelzilver inleverde bij de edelsmid om er een miskelk van te smeden voor de zoon die tot priester gewijd zou worden. In de loop van de twintigste eeuw heeft het zilverwerk zichzelf overleeft... Door wegblijvende opdrachten vanuit de kerken, werd de “arbeid” schaars en mede doordat veel zilversmeden alleen goed opgeleide vak-

mensen waren en geen kunstenaars ontbrak het aan een ontwikkeling op het vormgevingsgebied. Een enkeling als Georg Jensen in Denemarken wist nog aandacht te krijgen voor moderne ontwerpen, maar al snel bleek dat de “gekende” zilververzamelaars van de oude stempel bleken, die niets hadden met moderne interpretaties van zilverwerk. Het resultaat was dan ook dat meer en meer ateliers hun deuren moesten sluiten en als gevolg daarvan ging het ook mis in de sfeer van de opleidingen, met als resultaat dat er thans nog een zeer klein aantal mensen in dit vakgebied werkzaam zijn, en dan vooral nog in restauratie van oude werken. Hoog tijd dus voor een nieuwe impuls. Alleen bleek dit niet zo ge-


makkelijk. Hoe mensen enthousiast te maken voor iets dat er bijna niet meer is. Hoe de markt te bereiken en voor een groot deel weer te maken voor modern monumentaal zilverwerk, dat dan een plaats dient te krijgen in onze interieurs in plaats van in de kerk... Behalve het terug vinden van vakmanschap en enthousiaste kunstenaars, moet dus ook in de hoofden en harten van interieurontwerpers en architecten iets gebeuren. Na een langere periode van zoeken, onderzoeken en twijfelen komt een punt waar alles samenkomt en de omstandigheden gunstig blijken om een dergelijk project op de kaart te zetten.

aal atelier te bouwen en in te richten, maar ontstond ook de mogelijkheid een eerste meer uitgebreide collectie zilverwerken te ontwerpen en te bouwen. Deze collectie zal breed over de wereld worden gebruikt om aandacht te krijgen voor deze geweldige kunstuiting en voor het daarmee verbonden vakmanschap. Een collectie die vernieuwend zal zijn door de manier waarop aloud vakmanschap wordt gecombineerd met de modernste technieken. Een collectie ook die anderen moet inspireren op ditzelfde pad mee te doen en mensen weer te kunnen doen verbazen over het moois dat uit onze handen kan komen.

Met de hulp van lieve vrienden bleek het mogelijk te worden niet alleen een speci-

Heel dicht bij huis ontstond de mogelijkheid om samen met mijn zoon deze uitdaging op


te pakken en zo ontstond een tweemanschap dat wordt geĂŻnspireerd door traditie, vakmanschap, originaliteit en vernieuwing. Het sterkste kenmerk is echter de passie voor modern zilverwerk.

sie bereiken die tot noch toe onmogelijk was. Aan de andere kant zullen de alleroudste technieken als drijven en ciseleren zorgen dat elk object zijn unieke karakter krijgt.

Het is de droom van deze twee jongetjes die het allermooiste willen maken. Objecten, gebruiksvoorwerpen, kunstobjecten in zilver zoals die al heel lang bijna niet meer te vinden zijn. U kunt ons vinden als Thalen&Thalen.... Onze ambitie is om monumentale zilverwerken te creĂŤren. Wij willen zowel het oude vakmanschap, als de meest geavanceerde technieken gebruiken. Door de toepassing van bijvoorbeeld moderne snijtechnieken kunnen wij een preci-

Onze objecten worden vervaardigd in een gelimiteerde en gesigneerde oplage van 9 stuks. Daarnaast maken wij een aantal objecten als unica. Onze werken worden gemaakt van eerste gehalte zilver (925/000) en worden voorzien van Nederlandse keurmerken.


T

hroughout the centuries, works of silver were a source of inspiration for artists and silversmiths. Commissions from the church brought this craftsmanship to greater heights. Giant candelabras, and also impressive religious chalices tickled their imagination. Who doesn’t know the story of the family that had to sell there table silver to be able to have a silversmith create the chalice for the elder son who became priest. During the twentieth century monumental works of silver vanished... Lack of commissions from church made employment difficult and because most silversmith’s were craftsmen and not directly artists, the development of new ways in silver stopped. Very few designers like for instance Georg

Jensen in Denmark were able to create objects that did get the attention it deserved. Very soon it turned out that most of the collectors did stick with the known old style works of silver and were not interested in contemporary works of silver. The result of this was the closing down of many a workshop and education facility. The result for today is that there are just a handful of “ateliers” that create contemporary works of silver. The right time for a new impulse I would think. This just wasn’t as easy as we thought. How to make people enthusiast for a craft that hardly exists. How to gain en create a market for contemporary “monu-


mental” works of silver that now have to find their way to our homes rather than in church... Change has to take place in the hearts and minds of designers, architects and artists and besides that we have to find enthusiast craftsmen or people who want to become a silversmith apprentice. After a long time of investigating, searching and doubt, we came to a point were everything came together in the right setting, to make a project possible. We were able to build a new atelier, especially designed to do the job and with the help of wonderful friends it became possible to create a extensive collection of contemporary works of silver. This collection will travel the world to get the attention

needed for this field of the arts. A collection that is innovating in it’s way it combines old and known craftsmanship with state of the art techniques. A collection that hopefully will inspire other artists and designers to follow a similar path, or invent their own way of dealing with this. With a result that people will again be happily astonished by the works of our hands. Close to home it became possible to meet this challenge together with my son. Together, inspired by tradition, craftsmanship, innovation and most of all with the passion to create works of silver as they hardly can be found today. You can find us as “Thalen & Thalen”... Our ambition is to create the


most beautiful works of silver. To use and not forget the most ancient skills needed and combine this with most modern techniques. With these techniques in combination we want to create works of art with an unique character. Our works of art are made in a limited edition of nine pieces for every design we make. Next to this we also make pieces in a one of situation. All of our works are made of silver 925/000 and are marked with the official Dutch silver marks.


W

eggestoken in de Ardennen. Een steeds veranderend landschap dat ook in zijn meest mistige en ogenschijnlijk trieste dagen weet te inspireren. Dan dampt het dal en hult zich in een brede schakering grijzen. Het ruikt naar bos en aarde en de stilte kan oorverdovend zijn. De rust, het schijnbaar ontbreken van enige snelheid, de warmte van de mensen, zijn elementen die ervoor zorgen dat wij onder zeer goede en prettige omstandigheden aan onze creaties kunnen werken.


Hier lunch je in het plaatselijke cafĂŠ, de hond naast ons aan tafel en terwijl je de croque monsieur verorberd, neemt de postbode zijn obligate twee pilsjes alvorens verder te gaan met zijn ronde. Ons atelier is ingebed in de helling en ongeveer zeventig procent ligt in de grond. Toch is er een verrukkelijk daglicht en kunnen wij onze klanten ontvangen aan de lange tafel waar altijd een paar ontwerpen staan, waar discussies over schetsen plaatsvinden en waar het diep glanzende zilver altijd dichtbij is.


H

idden in the Ardenne Mountains. Even on a misty and rainy day this landscape can inspire us. This is when the clouds in the valley create a vast variety of greys. It smells like forest and earth. The silence can be breathtaking. It is so quiet that nothing seems to move. The warm hearted people, are all elements that makes it perfect to create.


This is the place where you take your lunch in the local pub and while you have your “croque monsieur�, the postman takes a pint before continuing his round. Our creative atelier is imbedded in a mountain slope ,but yet we have wonderful daylight. This is the place where we will have a chat with friends and clients sitting at our long table. Enjoying a nice glass and explaining our designs, prototypes and knowing that the warm shining silver is always near.


H

et ontwerpen van ons zilverwerk gebeurt in drie fasen. In de eerste plaats wordt er voortdurend geschetst, beoordeeld, afgewogen, afgewezen en uiteindelijk is daar dan een schets die wordt beoordeeld als “de moeite waard”. Hierna worden technische tekeningen gemaakt, wordt maatvoering voor de eerste maal bepaald. Wanneer dit proces een meer verfijnd ontwerp heeft opgeleverd, dan gaan wij naar de derde fase van het ontwerp en dat is langs digitale weg werktekeningen maken. Deze vorm van ontwerpen geeft de mogelijkheid om onder meer de maatvoering nog eens onder de loep te nemen. Bij het ontwerpen in 3D is het mogelijk een bijna foto realistische situatie te genereren.

Na de ontwerpfase wordt een eerste prototype gemaakt in karton waarna er een prototype wordt vervaardigd in bronzen plaat, dan wel in koper. Het prototype wordt beoordeelt op vorm, uitstraling, mogelijke soldeerproblemen, evenwicht (zowel leeg als gevuld) en waar nodig op toepasbaarheid. Dit prototype krijgt dan een tijdelijke plaats in “ons gezin”. Het wordt enige tijd geobserveerd, aangeraakt en op deze manier nogmaals beoordeelt. Wanneer ons prototype “het heeft” wordt het zilveren exemplaar vervaardigd. Deze werkwijze wordt toegepast bij ontwerpen welke wij in een beperkte genummerde en gesigneerde oplage vervaardigen.


Daarnaast ontstaan de zogenaamde unica, waarbij het verschil zit in het overslaan van de fase van het prototype. Een heel spannend proces, want er is maar één kans.... Intussen ziet u een aantal schetsen voorbij gaan van een thee servies dat in diverse “gedaanten” zal ontstaan. Er komt een variant bestaande uit een kubus waarin de theepot verborgen zit en waar de suiker en de eventuele melk ook een plekje krijgen. Ook komt er een tweede variant die bestaat uit twee elkaar aanvullende kubussen waarin een meer uitgebreid thee servies als een puzzel zit “opgeborgen”. Een van de leuke dingen van dit soort ontwerpen is dat een ontwerp nooit op zichzelf

staat, maar steeds onderdeel is van een “familie”. Ideeën die onderling met elkaar verbonden zijn en als het ware elkaar inspireren...


D

esigning our works in silver takes three phases. Starting with extensive sketches, over and over again, until we are satisfied. From there on technical drawings are made. Sizes and shapes are refined. When this part looks OK, we go to three dimensional digital designing. In this way we come to technical drawings that can be used for “production”. After this design phase we start doing some prototyping, where the first prototypes will be made of paper and after that we will make prototypes in copper or bronze plating. We than do check on problems in soldering, balance and usability. We then take the last prototype in our house and “live” with it for a while. If we don’t feel the need for more change, we than will

take the step to the final silver object. We do use this way of working with all our designs that we produce in a limited and numbered edition. Of course we also create one off objects, which is very exciting to do as well, because in that case you have a one chance only. In the meanwhile you see designs of a tea-set that will be established in several ways. There will be a cube, hiding the tea-pot, the milk and sugar can. A different variety will have two cubes that will contain the various pieces as a jigsaw puzzle. This way of designing makes objects related to each other. Ideas that connect and inspire .


E

en eerste schets voor een koffie en thee service. Een object dat bestaat uit een aantal delen. Melk en suiker zijn gestapeld. De theepot heeft een onderliggende verwarming. De koffiepot wordt vooral door zijn hoogte bepaald. Het geheel staat op een zilveren blad met “handvaten in de vorm van vleugels. In de eerste schetsen wordt er volop gezocht naar de combinatie van vormen en kleuren. Diverse mogelijkheden van handvaten worden onderzocht. In diezelfde schetsen wordt tevens een inschatting gemaakt van “de gebruiksmogelijkheden” . Een lastig punt is altijd om het gewicht van al die elementen binnen redelijke grenzen te houden. Dan is er altijd de vraag naar de afwerking.... hoogglanzend

is voor de hand liggend, maar steeds vaker nijgen wij ertoe om geschuurde patronen aan te brengen als laatste afwerking. Dit soort vragen zullen gedurende het hele ontwerp proces aan de orde blijven. en zorgen voor een uiterste allertheid. Je steeds afvragen of we het beste nog steeds op ons netvlies hebben. We hebben dan ook een werkwijze ontwikkeld waarbij we elkaar steeds weer kritisch bevragen.... Het ontwikkelen van een object dat we in zo’n beperkte oplage willen gaan maken duurt dan ook verschillende maanden tot wel een half jaar, voordat er een eerste zilveren object het levenslicht ziet. Als het eerste exemplaar dan gereed is wordt het ter keuring aangeboden aan de


“Waarborg” een instituut dat voorwerpen van edelmetaal mag toetsen en voorzien van de begeerde “vierling” een reeks stempels die niet alleen aangeven uit welk gehalte zilver het object werd vervaar-

digd, maar tevens aangeeft wie de maker was, in welk jaar het object werd vervaardigd en welke de keurende instantie was.


L

et us take you with us for a first design for a tea and coffee set. An object that consists of several shapes. Milk and sugar are stacked pieces. The teapot is equipped with a little “stove”. The coffee pot is long and tall. The entire set is placed upon a silver tray with edges in the shape of wings. Throughout the first sketches we try to find the right shapes for handles in combination with the silver pieces. We also try to incorporate color. With the first designs it is hard to make an estimate of the balance of the pieces, empty or filled with liquids. Then there is the question about the finish of the surfaces..... highly polished or sanded in precise patterns. These and many more questions will follow the entire process of designing and pro-

totyping. We developed a way of working where we frequently ask if we are still on the right way and designing the best possible “object”. Designing and developing the silver objects, that we create in a very limited number of only nine pieces each, will take several months and sometimes over half a year. Just before the very last finish is made to the silver pieces, they are presented to “de Waarborg” an government institution that tests all the precious metal. After testing every single silver bit and making sure they all meet the standards prescribed, the pieces will than be stamped with the international renown silvermarks, together with our “master-sign”.


In these marks you can verify not only who made the object and from what quality silver it is established, but it also marks the year in which it is made, as well will you find the institutions own mark.


works in progress


work in progress


two bowls Ă˜ 20cm and 12 cm. spoon orange coated 12 cm


Tea pot and sugar holder hight 23 cm.


double bowl Ø 20 cm.


Tea pot in silver and bronze hight 27 cm. Tea sieve hight 22 cm, Ă˜ 3 cm.


“Beach ball” orange coated silver. Made of 30 triangular pieces Ø 30 cm.


Silver bowl Ă˜ 45 cm. with carneool


Espresso set in silver and synthetic material 22 x 22 x 30 cm


Tea pot in silver and bronze 22 x 30 x 10 cm. Tea sieve 22 x 3 cm


Silver bowl Ă˜ 40 cm imbedded in snakewood with silver cornering


Tea and coffee set silver and syntheticmaterial 22 x 22 x 30 cm.


colofon.

ontwerp en realisatie : Thalen & Thalen Sprl fotografie: Rob Thalen druk: papier: bindwerk: oplage: ISBN:

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt voor iedere vorm van publicatie, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. copyright: Thalen & Thalen Sprl. rue de neuville 24 4970 Francorchamps Belgium


Thalen & Thalen Sprl www.belgiansilverworks.com thalen.thalen@tele2allin.be


thalen & thalen createurs  

contemporary silver objects

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you