Page 1

SEASONGREETING VOLUME 10 ISSUE 107 SEASON GREETING

ไทยสไมล์ ESTABLISHED SINCE 2000

ISSUE see you every month in the UK and EU

107


The 50th Anniversary of Their Majesties the King and Queen of Thailand’s State Visit to the United Kingdom on 19th - 21st July 1960

107 •

3


Welcome

Note

Sawasdee Kha... อากาศเริ่มหนาวแล้ว หวังว่าเพื่อนๆ คงดูแลและรักษาสุขภาพกัน เป็นอย่างดีกันนะคะ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วง 2-3 เดือนหลังนี้ มักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่เป็นชาวไทยฉกฉวย โอกาสและทำ�ร้ายพี่น้องด้วยกันเอง ไทยสไมล์ก็ขอให้ทุกท่านโปรด ระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อคำ�พูด หรืออ้างอิงกันง่ายๆ นะคะ เพื่อ ให้แน่ใจควรจะตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจมอบเอกสาร หรือ ทรัพย์สินอันมีค่าให้บุคคลอื่นไปนะคะ ไทยสไมล์ฉบับนี้อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเช่นเดิมนะคะ เริ่มจาก คอลัมน์ TWO Talk ที่คุณสายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป ที่ปรึกษาด้าน กฎหมายของชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักร ได้นำ�ความ คืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ๆ มาแจ้งให้ทุกท่านได้ ทราบ อย่านิ่งนอนใจกันนะคะ หากเราอยู่ในต่างประเทศก็ควรรักษา กฎหมายและปฎิบัติตามกฎข้อกำ�หนดให้ถูกต้อง เพราะถ้าพลาด พลั้งไป นอกจากจะเสียเวลา เสียเงินแล้ว ชื่อเสียงของเราก็จะถูก บันทึกในข้อมูลซึ่งจะทำ�ให้การเดินทางเข้า-ออกประเทศในโอกาส หน้าคงไม่ราบรื่นแน่ๆ เลยค่ะ สำ�หรับผู้ที่ติดตามเรื่องรักที่เกิดขึ้นจริงกับหญิงไทยในต่างแดน ฉบับนี้ ทวิภพ...ที่ปอมเปอี เป็นตอนอวสานแล้วนะคะ เรื่องราวจะ จบอย่างไร ไม่ควรพลาดอ่านเลยค่ะ และในปีหน้าไทยสไมล์จะมี โครงการไปตามรอย ทวิภพ...ที่ปอมเปอี เพื่อไปพบ ลำ�ภา 2400 กัน อย่างไรติดตามอ่านรายละเอียดได้ในไทยสไมล์นะคะ เรื่องกระแสการเงินเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตาม หลายท่านเริ่มหมด กำ�ลังใจที่จะดำ�เนินธุรกิจในประเทศอังกฤษต่อไป เนื่องจากแรงงาน ก็หาได้ยากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้น ในต้นปีหน้า VAT ก็กำ�ลังจะเพิ่ม ขึ้น ทุกอย่างดูจะไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น นอกจากรายได้เท่านั้นที่ลด ลงแน่นอนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ทำ�ให้รายได้ในประเทศนี้ เมื่อแลกกลับไปใช้ที่ประเทศไทยคงไม่ได้เป็นกอบเป็นกำ�เหมือนเดิม แล้ว คุณสามารถพลิกไปอ่านคอลัมน์ Money Talks โดยคุณจักรี จันทร์คณา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ได้ชี้แจงทิศทางของค่าเงิน และ แนวทางในการบริหารเงินให้ทุกท่านได้อ่านกัน หากมีข้อสงสัย เขียน มาซักถามกันได้นะคะ ขอให้ทุกท่านอย่าเพิ่งท้อ เมื่อพวกเราเริ่มก้าวแล้ว ต้องก้าวไปให้ถึง จุดหมายกันค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุขกันนะคะ

Chumsri Arnold chumsri@thaismile.com

PRESIDENT Chumsri Arnold

ชุมศรี อาร์โนลด์

FOUNDER Dr. Narisa Chauvidul - AW

ดร.นริสา เชื้อวิดุลย์ - AW

EXECUTIVE CONSULTANTS Saisampan Hilton TJ AW Katsuda Priyanu

สายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป ทวน จิน ออ เกศสุดา ปรัยนุ

EDITOR-IN-CHIEF Bhiyada Wongwarachat

ภิญฎา วงศ์วรชาติ editor@thaismile.com

CONTRIBUTORS Pramaha V.Vajiramedhi Dr. Khanungnit Garnett Werachai Anuworakarn Panithane Tabourel K.Manokulanunta-Kooiman Tham Prawattree Thananchai Sirikianthong Petchaporn Chengwiwatkij

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ดร.คนึงนิจ การ์เน็ทท์ วีระชัย อนุวรกาญจน์ ปณิธาน ตาบูเรล กมลลักษณ์ มโนกุลอนันต์-Kooiman ธามม์ ประวัติตรี ธนัญชัย ศิริเคียนทอง เพชรภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ

CONTRIBUTOR PHOTOGRAHERS Rerngrit thichan Chaiyasith Junjuerdee

เริงฤทธิ์ ธิชาญ ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี

WRITERS Anudee Siasakul Rongrucha.Dykers-Sihasurakrai Pornthip Satissarat

อนุดี เชียสกุล รงค์รุจา ไดเก้อรส์-สีห์สุรไกร พรทิพย์ สาทิสสะรัต

ART DEPARTMENT Patcharin Sirichote

พัชรินทร์ ศิริโชติ

OWNER ThaiSmile Media Limited

283-287 King Street, Hammersmith London W6 9NH www.thaismile.com For all enquiries please contact

info@thaismile.com +44 (0) 20 8846 9960, +44 (0) 79 8561 8228 ThaiSmile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.

4

• 107


OCTOBLE 2010 •

5


CONTENT ISSUE 107

08 Letter to Editor 12 Smile Social 18 Talk of the Town 24 TWO Talk 28 Smile Business 32 Smile Interview 37 Smile Think 38 Smile Children 40 Smile Shopping 42 See True 44 Smile All the Way 46 Smile Money Talk 48 Food Hygiene 50 Smile F&B Biz 52 Smile Gadget 54 Smile Love Story 60 Somewhere 65 Smile @ book 66 Smile Entertain 68 Smile Short Story

6

• 107


Letter

to Editor

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารไทยสไมล์ทุกท่าน ในช่วงที่ผ่านมา อากาศไม่ค่อยจะคงที่คงวาซึ่งก็ เป็นเรือ่ งธรรมดาสำ�หรับประเทศอังกฤษ ทีจ่ ะมีได้ทง้ั สีฤ่ ดู ภายในวันเดียว อย่างเช่นวันนี้ที่อากาศเย็นสบายในยาม เช้าตามด้วยฝนตกโปรยปรายลงมาในช่วงเวลาเร่งด่วน สำ�หรับผู้ที่ทำ�งานบริษัท แล้วตามด้วยอากาศหนาวเย็น ในช่วงบ่ายแก่ๆ และแถมท้ายด้วยฝนตกอีกครั้งในช่วง เย็นซึง่ เป็นช่วงทีท่ กุ คนเร่งรีบจะกลับบ้าน ดิฉนั เองพยายาม หลีกเลี่ยงที่จะเดินทางในช่วงเร่งรีบแบบนี้ เพราะเมื่อเจอ ผู้คนในช่วงเวลานี้ มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้แสนเครียดจริงๆ กลับถึงบ้านแทนที่จะได้พักผ่อน กลับนำ�ความเครียด กลับมาด้วย ถ้าคุณเคยลองสังเกตดู คงอดไม่ได้ที่จะคิด เหมือนดิฉันว่าทำ�ไมเขาต้องเอาเป็นเอาตายกับการเดิน ทางกันขนาดนั้น หากมีใครเดินชนคุณ รับรองได้ว่าน้อย คนนักจะหันกลับมากล่าวคำ�ขอโทษ คำ�ว่า “สุภาพบุรุษ” ก็คงไม่หลงเหลือ เพราะถ้ารถไฟแน่นแสนแน่น หากเหลือ ที่อีกเพียงช่องเล็กๆ ที่คุณจะสามารถเบียดตัวเข้าไปได้ คนแรกทีก่ า้ วมักจะเป็นร่างใหญ่ๆ กระแทกและเบียดเสียด เข้าไป วันนี้ดิฉันต้องเดินทางช่วงประมาณก่อน 6 โมง เย็นเพื่อไปร่วมงานที่ได้รับเชื้อเชิญมา ตกใจมากเมื่อเห็น ภาพผู้หญิงอังกฤษท่านหนึ่งสะพายกระเป๋า 1 ใบและมี กระเป๋าผ้าอีก 1 ใบ ท่าทีกระวนกระวายใจ มองนาฬิกา เป็นระยะ เดาความได้วา่ เธอคงรีบร้อนทีจ่ ะเดินทางไปตาม นัดหมาย ทันทีที่รถไฟจอดเทียบชานชาลา แต่ขบวนนี้ ไม่มีที่เหลือเพียงพอให้เธอและสัมภาระร่วมไปด้วยได้ แต่เฮือกสุดท้ายที่เธอมองนาฬิกาก็ตัดสินใจเบียดขึ้นไป บนรถไฟ แต่ภาพที่ดิฉันเห็นแล้วต้องรู้สึกเวทนา เพราะ

ทันทีที่เธอก้าวขึ้นรถก็มีชายชาวต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่ ยืนขวางอยู่ตรงประตู พยายามกันไม่ให้ผู้หญิงท่านนี้ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ชายผู้นั้นผลักเธอออกจากรถจนเธอหงาย หลังล้มลงนอนบนพื้น พร้อมสัมภาระที่กระเด็นกระจาย ทั่วพื้น ดิฉันสูดลมหายใจเต็มปอดเพื่อช่วยพยุงให้ความ รู้สึกใจหาย ณ ช่วงเวลานั้นดีขึ้น แทบไม่เชื่อสายตาตัว เองว่า ผูช้ ายคนนัน้ จะทำ�ได้ ทันใดนัน้ ก็ได้ยนิ เสียงมาจาก ด้านหลัง เป็นเสียงทุ้มๆ ของชายสูงวัยพูดช้าๆ และ ชัดถ้อยชัดคำ�ด้วยสำ�เนียงอังกฤษ เปรยว่า “มันช่าง น่าอายเสียกระไร ประเทศอังกฤษทีม่ แี ต่ชาติอน่ื มาอยู่ แล้ว ทำ�ให้บ้านเมืองนี้กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนกันไปเสีย แล้ว นี่ถ้าพวกนักท่องเที่ยวเห็น คงไม่มีใครอยากจะมา เทีย่ วลอนดอนกันแน่...” เสียงนัน้ สะท้อนให้เห็นถึงเจ้าของ บ้านเมืองเขาคงไม่ยินดีถ้าคนที่มาอาศัยประเทศเขาอยู่ เห็นแก่ตัวกับแค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำ�ให้ภาพลักษณ์และ ความน่าอยู่ของเมืองลอนดอนเลือนหายไปจากใจ... หวังว่าเพื่อนๆ ทุกคนที่อยู่ในประเทศต่างๆ มี จิตใจเอื้อเฟื้อ และทำ�หน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ที่เราอาศัยอยู่ และเพื่อประเทศไทยของเรากันนะคะ ภิญฎา วงศ์วรชาติ บรรณาธิการบริหาร editor@thaismile.com

8

• 107


สวัสดีค่ะทีมงานนิตยสารไทยสไมล์ ดิฉันได้อ่านนิตยสารฉบับที่ 105 ในช่วงจดหมาย ถึง บก. แล้วรู้สึกเสียใจจริงๆ ค่ะที่คนไทยทำ�ร้ายกันเอง ได้ลงคอ แต่คนทีค่ ดโกงเงินเพือ่ นคนไทยไปเขาก็กล้าทีจ่ ะ ทำ�ในประเทศนี้นะคะ ไม่ได้กลัวเรื่องกฎหมายบ้านเมือง เลย ถ้าเป็นบ้านเราหากมีเส้นสายก็ว่าไปอย่างค่ะ แต่ที่นี่ เท่าที่ดิฉันอยู่มาหลายปี ไปติดต่ออะไรที่ไหน ก็ต้องเป็น ไปตามคิว ดิฉันเพิ่งติดต่อที่ปรึกษาด้านกฎหมายทำ�เรื่อง เอกสารกับโฮมออฟฟิศค่ะ โชคดีทไ่ี ด้ทนายดีมอื อาชีพมาก เลยทำ�ให้การติดต่อดำ�เนินเรื่องครั้งนี้เสร็จสิ้นด้วยดีค่ะ ดิฉันเลยไม่แน่ใจว่า ท่านอื่นที่ติดต่อทนายคนอื่นเขาเป็น อย่างไรกันนะคะ เรื่องนี้ดิฉันต้องขอออกตัวก่อนนะคะ เพราะไม่ทราบระบบระเบียบของประเทศนี้ แต่ดฉิ นั อยาก แบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ทราบค่ะ ว่าทนายดิฉันเขาปฏิบัติ อย่างไร ดิฉนั ได้รบั การแนะนำ�มาอีกต่อหนึง่ ก็เลยโทรศัพท์ ไปสอบถามทนายก่อนค่ะว่ากรณีของดิฉันเขาเชี่ยวชาญ หรือมีความพร้อมทีจ่ ะทำ�หรือไม่ หลังจากนัน้ หากทางเรา สะดวก ทนายก็จะนัดให้ไปพบเพื่อพูดคุย และทางทนาย เขาก็จะถามเพื่อให้ได้ข้อมูลจากเรามากที่สุดว่าเอกสาร เราที่มีอยู่พร้อมที่ยื่นให้ทางออฟฟิศหรือไม่ ในวันที่ไปพบ ก็ควรนำ�เอกสารที่เรามีไปด้วยนะคะ จะได้ไม่เสียเวลา ด้วยภาษาของดิฉนั ทีไ่ ม่คอ่ ยจะรูเ้ รือ่ ง 100% ให้ทางทนาย เขาดูเองจะง่ายที่สุดค่ะ หลังจากนัน้ เขาจะแจ้งว่า เอกสารทีเ่ รามีอยู่ อะไร ทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ คำ�ร้องได้กใ็ ห้แยกชุดไว้ และเอกสาร ใดบ้างทีเ่ ขาต้องการให้เราไปรวบรวมหรือนำ�มาให้ครัง้ หน้า พร้อมทั้งแจ้งว่าค่าใช้จ่ายจะแยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของทางโฮมออฟฟิศ ซึ่งทนายแจ้งว่าไม่รับเงินสด และเช็คส่วนตัว โดยทางเราต้องไปซื้อตั๋วแลกเงินจาก ธนาคารสั่งจ่ายชื่อโฮมออฟฟิศโดยตรง ถ้าให้สะดวกเรา ก็สั่งจากธนาคารที่เราเปิดบัญชีอยู่ ทางธนาคารก็จะหัก จากบัญชีเราไป และคิดค่าธรรมเนียม 2£ 0 ปอนด์ (สำ�หรับ ธนาคาร HSBC นะคะ ส่วนธนาคารอื่นอาจคิดในอัตรา ที่ต่างกันตรงนี้ดิฉันไม่ทราบค่ะ) ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ หาก ทางเราต้องการเดินเรื่องแบบเร่งด่วน (fast track) ค่า ใช้จ่ายก็จะแพงขึ้น ส่วนนี้คุณสามารถตรวจสอบได้จาก เว็บของโฮมออฟฟิศได้วา่ เขาคิดค่าใช้จา่ ยเท่าไหร่ (เพราะ เงินส่วนนี้เราจ่ายให้โฮมออฟฟิศโดยตรง ทางทนายไม่ สามารถโก่งราคาได้ค่ะ) ถ้าคุณรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ ก็ สบายใจได้เลยค่ะ เพราะรวดเร็วสมชื่อจริงๆ ค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของทางทนาย เอง คือค่าให้คำ�ปรึกษา บริการ และดำ�เนินการ ค่าจ้าง ส่วนนี้ทางทนายจะแจ้งให้ทราบเลยว่าเป็นยอดเงินเท่า

10

• 107

ไหร่ โดยจะจ่ายให้เมื่องานจบสิ้นสมบูรณ์และทางเรา ได้รับเอกสารพร้อมหนังสือเดินทางกลับครบถ้วน (เรียก ว่ายื่นหมูยื่นแมวกันเลยค่ะ) ทนายจะแจ้งให้เรารับทราบ และยินยอมก่อนดำ�เนินการ พร้อมนี้ทางทนายก็จะทำ� จดหมายขึ้นให้เราเซ็นต์ โดยเนื้อหาสำ�คัญคือ จดหมาย ยืนยันว่าเราได้ตกลงและยินยอมให้ทนายท่านนี้ ชือ่ บริษทั หมายเลขจดทะเบียนบริษัทหมายเลขอะไร พร้อมรายละเอียดของบริษัท ให้ดำ�เนินการเรื่องอะไร ระหว่างการ ดำ�เนินการ หากเราไม่พอใจต่อบริการของทนายท่านนี้ หรือบริษัทนี้ก็สามารถส่งเรื่องคำ�ร้องหรือตำ�หนิไปได้ที่ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตวิชาชีพเขาได้ค่ะ หลังจากนั้น ทนายก็จะขอนัดเราให้นำ�เอกสาร ทั้งหมดที่ขอไว้มามอบให้ พร้อมทั้งช่วยเรากรอกเอกสาร ใบคำ�ร้อง หากเอกสารเราครบถ้วน ทนายก็จะดำ�เนินการ ให้ทันที และจะติดต่อกลับเมื่อได้คิวนัดหมายจากทาง โฮมออฟฟิศ ครั้งนี้ดิฉันใช้บริการแบบเร่งด่วน เพราะต้อง ใช้หนังสือเดินทางกลับเมืองไทย ทุกอย่างก็เลยรวดเร็ว ทันใจ เพราะเพียง 3 วันดิฉันก็ได้คิวจากทางโฮมออฟฟิศ (วันพฤหัส) วันนัดหมาย ทางบริษทั ทนายก็จะมีเจ้าหน้าที่ อำ�นวยความสะดวกรอทีโ่ ฮมออฟฟิศ เพือ่ นำ�เราไปดำ�เนิน การขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่ตรวจเอกสาร จ่ายเงิน (คือ แบงก์ดราฟทีเ่ ราซือ้ ไว้เรียบร้อยแล้ว) พิมพ์ลายนิว้ มือ และ ยื่นเอกสารทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ ก็เป็นอัน เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด ใช้เวลาประมาณไม่ถึงสอง ชั่วโมง ก็กลับบ้านได้ หลังจากนี้ก็รอโทรศัพท์จากทนาย ได้เลยค่ะ ว่าจะให้ไปรับเอกสาร วีซ่าและหนังสือเดินทาง คืนได้เมื่อไหร่ ดิฉนั ไปยืน่ เอกสารทีโ่ ฮมออฟฟิศวันพฤหัส วันรุง่ ขึน้ ดิฉันก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งจากทนายว่าเอกสารเรียบร้อย แล้วให้มารับได้เลย แต่ค่อนข้างเย็นแล้วดิฉันเลยขอผลัด ไปรับวันจันทร์แทน วันทีไ่ ปรับก็เตรียมเงินหรือเช็คสำ�หรับ ค่าทนายได้เลยนะคะ ก่อนชำ�ระเงิน ทนายดิฉันก็จะคืน เอกสารทัง้ หมด พร้อมอธิบายและตอบคำ�ถามข้องใจต่างๆ ให้คุณได้รับทราบ และสุดท้ายให้เรากรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้บริการของเขาในครั้งนี้ค่ะ จากทั้งหมดที่ดิฉันเล่ามาคงตอบได้ว่า ทุกอย่าง เสร็จสิน้ ภายใน 1 อาทิตย์ และพึงพอใจในบริการของทนาย ท่านนี้จริงๆ ค่ะ ดิฉันก็หวังว่าเพื่อนๆ ที่อ่านนิตยสาร ไทยสไมล์ คงจะได้ใช้บริการจากทนายมืออาชีพกันนะคะ บางครัง้ เรามักจะ เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย เรือ่ ง พวกนี้เป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับชีวิตของคนไทยอย่างเราใน ประเทศนี้ ถ้าลดชอปปิง้ สักพักแล้วจ่ายแพงหน่อย จัดการ เรือ่ งสำ�คัญเหล่านีใ้ ห้เสร็จสิน้ ให้เร็วทีส่ ดุ ดิฉนั ว่าคุม้ ค่ากว่า การเสี่ยงใช้บริการจากพวกมิจฉาชีพกันนะคะ / พร

เรียนคุณพร ขอบคุณคุณพรมากนะคะที่ แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ใ ห้ เ พื่ อ นๆ ไทยสไมล์ได้อ่านกัน และแจ้งชื่อ ทนายไว้ ใ ห้ เ พื่ อ เป็ น ประโยชน์ กั บ เพื่อนๆ ต่อไปในอนาคต หากท่าน ใดสนใจ สามารถโทรมาถามดิฉันได้ โดยตรงนะคะ หลายท่านที่มีปัญหา ทางด้านเอกสาร หรืออยู่อย่างผิด กฎหมายก็มักจะเกรงกลัวในการใช้ ทนายระดับมืออาชีพ เพราะทนาย เหล่านีม้ กั จะปฎิเสธในการดำ�เนินการ ให้ เพราะคงไม่คุ้มกับการช่วยเหลือ ผู้กระทำ�ผิด กับการที่เขาจะต้องถูก ถอดใบอนุญาตทางด้านวิชาชีพใน อนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้คุณ ใช้ บ ริ ก ารจากทนายบางท่ า นที่ มี ความสามารถจัดการเอกสารให้คุณ ได้ เขาก็จะเรียกร้องค่าบริการด้วย อัตราที่แพงสูงลิ่ว และอาจจะเสี่ยง กั บ การที่ คุ ณจะสู ญ เสี ย ทั้ ง เงิ น และ เอกสารก็ได้ ตอนนี้ทางโฮมออฟฟิศ ก็เข้มงวดมากยิง่ ขึน้ จึงทำ�ให้เป็นช่อง ทางทำ�มาหากินของมิจฉาชีพที่เห็น วิกฤตเป็นโอกาสกันค่ะ ถ้าคุณมีโอกาส เริ่มต้นชีวิตในประเทศนี้ ก็ขอให้เริ่ม ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างถูกต้อง เพื่อ อนาคตที่แจ่มใส อยู่อย่างสุขใจใน อนาคตกันค่ะ


Smile

Social

Ekachai Jearakul Concert to Celebrate The 50th Anniversary of H.M. the King and the Queen of Thailand Visit to the UK Thursday 28th October 2010 7 pm. - 9-pm. St.John Smith Square, London SW1P 3HA

เนื่องในวโรกาสครบรอบ 50 ปีท่ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน โดย ฯพณฯ นายกิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้เกียรติ เป็นประธานจัดงานแสดงกีตาร์คลาสสิกบทเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลง โดยนาย เอกชัย เจียรกุล คนไทยคนแรกทีส่ ามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีตาร์คลาสสิคระดับโลก เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 28 ตุลาคม 2553 ณ เซนต์จอห์น แสควร์ กรุงลอนดอน โดยมีบคุ คลสำ�คัญทัง้ ฝ่ายภาค รัฐบาลและเอกชนของประเทศอังกฤษ และประเทศไทยเข้าร่วมฟังและ ชมการแสดงอย่างคับคัง่

12

• 107


Smile

Social

INDIGO GRAND OPENING มร. ไฮม์ ดานุส เจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทยสแควร์ และผูน้ �ำ ธุรกิจด้าน อสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักร เปิดตัวกิจการล่าสุด โรงแรม Indigo ใจกลางกรุงลอนดอนอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2553 ทีผ่ า่ น มา ท่ามกลางแขกวีไอพีเข้าร่วมงานฉลองการเปิดตัวในครั้งนี้ โรงแรม Indigo เปิดให้บริการสำ�หรับชาวไทยและชาวต่างชาติแล้ว สอบถาม รายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี Hotel Indigo 142 Minories, London EC3N 1LS Tel : 44-2072-651014

14

• 107


Thai Night @ Cardiff Saturday 2nd October 2010 6.30 pm.-11.00pm @ Bridgend Recreation Centre, Cardiff

ชมรมเพือ่ นไทยในเวลส์ จัดงาน Thai Night ที่ Bridgend Recreation Centre เมือ่ วันเสาร์ท่ี 2 ตุลาคม 2553 ทีผ่ า่ นมา ในงานมีการแสดงศิลปะและ วัฒนธรรมไทย พร้อมร่วมรับประทานอาหารไทยอันขึน้ ชือ่ มีพน่ี อ้ งทัง้ ชาว ไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันมากมาย โดย รายได้ จากการจัดงาน เข้ากองทุน ชมรมเพือ่ นไทยใน Wales

การประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป ครัง้ ที่ 3 Saturday 16th October 2010 @ 8 Queen Anne’s Gate, London SW1H 9 AA

สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3 โดยมีคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ จาก 11 ประเทศคือ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สวีเดน ฝรัง่ เศส เดนมาร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สเปน นอร์เวย์ ไทย และประเทศ อังกฤษ เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ และได้รบั เกียรติจาก พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี ส่งภาพและเสียงตรงจากเมืองไทย อวยพร ให้สมาพันธ์ฯ มีความเจริญรุง่ เรือง ก้าวหน้า และประสบความสำ�เร็จ โดยมี คุณชุมศรี อาร์โนลด์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

107 •

15


Smile

Social

พระราชาธิบดีอลั เบิรต์ ทีส่ อง ต้อนรับผูน้ �ำ เอเซีย-ยุโรป 9th October 2010 @ Brussels, Belgium

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๕-๑๖ น. พระราชาธิบดีอลั เบิรต์ ที่สองของเบลเยียม ได้ต้อนรับคณะประมุขและนากยกรัฐมนตรีประเทศสมาชิก สหภาพยุโรป ๒๗ ประเทศ อาเซียน ๑๖ ประเทศ รวมทัง้ นายกอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ และสมาชิกใหม่อกี สามประเทศคือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และรัสเซีย พระราชาธิบดีอลั เบิรต์ ทีส่ องของเบลเยียมทรงต้อนรับพร้อมกับนายกรัฐมนตรี เบลเยียมอีฟ เลอเทอร์ม ประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม นายแฮร์มาน วาน รอมเปย ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรป และนายโจเซ่ มานูเอ็ล บาร์โรโซ่ ประธาน คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป และถ่ายรูปร่วมกัน ผูน้ �ำ สำ�คัญทีเ่ ข้าร่วมการประชุมในครัง้ นีไ้ ด้แก่ นายกรัฐมนตรีหู จินเบ่าของจีน ประธานาธิบดีเกาหลีนายลี เมียงบัค รองประธานาธิบดีอนิ เดียนาย นายกรัฐมนตรี ญีป่ นุ่ นายนาโอโต คาน ผูน้ �ำ ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกคน ทางฝ่ายสหภาพยุโรป มี ประธานาธิบดีฝรัง่ เศสนายนิโคลาส์ ซาร์โคซี นายกรัฐมนตรีเยอรมันนางแองเกล่า แมร์เคล รองนายกรัฐมนตรีองั กฤษนายนิค เคลกก์ และนายกรัฐมนตรีสเปนนาย โฮเซ่ หลุยส์ ซาเปเทโร รวมทัง้ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจูเลีย กิลลาร์ด และรอง นายกรัฐมนตรีนวิ ซีแลนด์เมอร์รี แมคคัลลี หลังจากทีผ่ นู้ �ำ ทุกประเทศมาถึงแล้วได้มกี ารถ่ายรูปหมูก่ อ่ นเปิดการประชุม อย่างเป็นทางการทีซ่ าล เดซ์ กลาซส์ (Salle des Glaces) ทีม่ กี ารตกแต่งโดยใช้ปกี แมลงทับจากประเทศไทยจำ�นวน ๑.๔ ล้านปีกติดประดับบนเพดานและโคมไฟ ระย้า ก่อนจะพากันเดินไปยังท้องพระโรงหรือซาล ดู โทรน Salle du Trône ทีจ่ ดั เป็นห้องประชุมอาเซ็ม ๘

Essence of Thailand V เทศกาลอาหารไทยครัง้ ที่ 5 12thSeptember 2010

ฯพณฯ นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นาย Willem Draps นายกเทศมนตรีเขต Woluwe Saint Pierre นางงามเบลเยียมปี 2009 เปิดงาน โดยมีแขกผูม้ เี กียรติและบุคคลสำ�คัญ อาทิ อธิบดีกรมพิธี อียู คณะทูตานุทตู ฯลฯ วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมอาหาร และวัฒนธรรมไทยภายใต้แนวคิด Creative Thai Cuisine สมาคมเพื่ อ นไทยได้ อ อกบู ท ประชาสั ม พั นธ์ ผ ลงาน รับสมัครและต่ออายุสมาชิก

รายงานโดย บุญธง ก่อมงคลกูล ประเทศเบลเยียม 16

• 107


Talk

n of the Tow

นกหวีด

The UK สวัสดีคา่ นกหวีดมาแล้วนะเจ้าคะ วันเวลาผ่านไปไหวเหมือนโกหก ตลกไม่ออกเลยนะเจ้าคะเพราะนีก่ จ็ ะ ผ่านร้อน ผ่านหนาวกันไปอีกหนึง่ ปีแล้ว ว่าแล้วก็ขอเริม่ เว้าไม่ให้พวกเราเสียเวลากันเลยนะเจ้าคะ

ข่าวแรกไทยสไมล์ขอต้อนรับ ท่ า นอธิ บ ดี ก รมการกงสุ ล คุณจักร บุญหลง ในโอกาส เยื อ นประเทศอั ง กฤษเมื่ อ วันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ก่อนที่จะเดินทางไปประชุมที่ ประเทศแคนาดา ในโอกาสนี้ ให้ เ กี ย รติ ตั ว แทนชาวไทย นักศึกษา สือ่ มวลชน พร้อม ทั้ ง ชมรมเพื่ อ นหญิ ง ไทยใน สหราชอาณาจักร เข้าร่วม working lunch กับท่านอธิบดีฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน โดยมี ฯพณฯ นายกิตติ วะสีนนท์ ให้เกียรติเป็น ประธานในการประชุม ในโอกาสนีท้ า่ นอธิบดีฯ ได้ฝากยํา้ เรือ่ งการใช้ สิทธิ์ของประชาชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร ในการลงทะเบียน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักรและร่วมใช้สิทธิ์กันอย่างมี ประสิทธิภาพ อย่างไรคนไทยก็โปรดมาใช้สิทธิ์กันนะเจ้าคะ รายละเอียดและขั้นตอนสุดง่ายดาย พลิกไปดูได้ที่คอลัมน์ TWO Talk หรือทีเ่ ว็บไซต์ของสถานทูตไทยที่ www.thaiembassyuk.org.uk ได้ เลยนะเจ้าคะ

ไทยสไมล์ ขอร้อง Happy Birthday ย้อนหลังให้กบั คุณแม่ระเบียบ มหานิยม – คุณแม่สดุ รักของมาดามเปิล้ – ศิรริ ตั น์ Doren แห่ง ร้าน Busara ย่าน Chiswick ทีจ่ ดั งานครบรอบวันเกิดให้คณ ุ แม่ แต่ เจ้าภาพบอกว่าไม่ขอรับของขวัญ แต่ถา้ มีใจให้กนั ขอเปลีย่ นของ ขวัญเป็นเงินหยอดกระปุก เพือ่ นำ�เงินไปมอบให้กบั น้อง ๆ ด้อย โอกาสที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จบงานมาดามเปิล้ ทุบกระปุกแลก เงินปอนด์ได้มา 3 แสนบาทไปมอบให้กบั น้อง ๆ เชียว อูย้ ..ขอร่วม โมทนาบุญด้วยนะเจ้าคะ ว่าแต่วา่ อยากเห็นเจ้ากระปุกหมูตวั นีเ้ สีย จริง ท่าทางตัวจะใหญ่นา่ ดูเชียวนะเจ้าคะ

เป็นทีฮ่ อื ฮา ตัวอยูอ่ งั กฤษแต่ได้กระแส ตอบรับเป็นอย่างดีจากเมืองไทย ส่วน ในอังกฤษก็ไม่นอ้ ยหน้า เพราะออร์เดอร์ มากีเ่ ล่มก็หมดเกลีย้ ง ก็นติ ยสาร Hello ฉบับภาษาไทย เดือนกันยายน ทีท่ มี งาน ได้ เ ยี่ ย มเยี ย นถึ ง คฤหาสถ์ พ ร้ อ ม สัมภาษณ์พป่ี ุ๊ ผูท้ อ่ี ยูเ่ คียงข้าง Mr. Haim Danous หนุ่มใหญ่นักธุรกิจผู้บุกเบิก อาณาจักรร้านอาหารไทยแควร์ในสหราช อาณาจักรอย่างเปิดอก ในบทสัมภาษณ์ ครัง้ นี้ มีภาพคุณปุอ๊ ยูก่ บั แกรนด์เปียโน อย่างสวยงาม วันก่อนพบกันทีง่ านกาลา ดินเนอร์ที่โรงแรม Claridge’s เห็น คุณปุใ๊ นชุดขาวงามสง่ายืนอยูข่ า้ งเปียโน ไทยสไมล์เลยขอกดชัตเตอร์อกี สักภาพ เป็นทีร่ ะลึกบ้างนะเจ้าคะ

ฉบับนีส้ าวงามทีอ่ ยูห่ น้า Smile Shoping คงมีหลายคนคุ้นหน้า ถ้าติดตามข่าว เมืองไทย คงเคยเห็นน้องพิม-พิมขวัญ บุญจิตต์พมิ ล ทางโมเดิรน์ ไนน์ทวี ี มีรางวัล รองมิสทีนไทยแลนด์ปี 2005 และเวทีประกวดอีกมากมายเป็นเครือ่ งการันตีความ งาม ล่าสุดตอนนีม้ าเป็นน้องใหม่ระดับปริญญาโทคณะ International Health Management ที่ Imperial College หลังจากจบ European Law ระดับ ปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแล้วหนึง่ ใบ รวมถึงงานประกวดทาง ด้านความสามารถรอบด้าน ทัง้ ภาษา เรียงความ ตัวแทนเยาวชน ประกวดความ คิดสร้างสรรค์ การเป็นผูน้ �ำ ฯลฯ ในระดับนานาชาติเป็นเครือ่ งการันตีความเก่งและ ความสามารถนะเจ้าคะ อย่างนีถ้ า้ น้องพิมเรียนจบ คงได้ไปช่วยกิจการของ คุณ พ่อ-พ.อ.น.พ.ประจักษ์ และ คุณแม่-วราภรณ์ บุญจิตต์พมิ ล บริหารโรงพยาบาล นวมินทร์ แน่แท้เชียวเจ้าค่ะ

ฉบับทีแ่ ล้ว ไทยสไมล์ตอ้ งขอประทานโทษคุณต่าย-อรรณพ เจ้าของธุรกิจให้ค�ำ ปรึกษาทางด้านกฎหมายทีล่ งโฆษณาในไทยสไมล์มานานโข ฉบับทีแ่ ล้วไทยสไมล์พลาดขาดลงไปเพียงหนึง่ ครัง้ ลูกค้าทีเ่ ป็นนักเรียน นักศึกษาทัง้ ไทยและในอังกฤษต๊กกะใจ โทรถามคุณต่ายเป็นพัลวัน คิดว่าเลิกกิจการไปแล้วหรืออย่างไร ขอยํา้ นะเจ้าคะว่ากิจการคุณต่ายมีมาช้านาน และยังคงให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง กิจการยังรุง่ เรืองไปได้ดี บริการดีถกู ใจนักเรียนไทยอย่างไร สอบถามคนเคยใช้บริการกันได้เลยนะเจ้าคะ แถมคุณต่ายยังได้รบั การรับรองจาก Office of the Immigration Services Commissioner (OISC) หมายเลข F200800174 เป็นเครือ ่ งหมายรับประกันนะเจ้าคะคุณขา... 18

• 107


An Associate College of The University of Wales Institute, Cardiff

An Associate College of The University of Gloucestershire

Undergraduate BA (Hons) 2 Years £ 9,950 (Business and Management Studies)

BSc Computing 2 Years £10,950

Postgraduate MBA MSc

1 Years 1 Years

£ 5,950 £ 5,950

(Hospitality / Tourism Management)

MSc IT 16 Month

£ 6,950

Intake : Feb, Jun, Oct

Undergraduate BA (Hons) 2 Years £ 9,950 (Accounting)

BA (Hons) 2 Years £ 9,950 (Business and Management Studies)

Postgraduate MBA

1 Years

£ 5,950

1 Years

£ 5,950

(Master of Business Administration)

MSc

(Accounting and Finance)

Intake : Apr, Aug, Nov

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม “พี่เจน” Marketing officer T : 077 333 16841, 02 070 539 624 F : 02 074 031 163 E : janeanong.preeputhar@lsclondon.co.uk www.lsclondon.co.uk www.sbllondon.co.uk


ขอแสดงความยินดีกับคุณวีระชัย และ ภรรยา-คุณกรรณิการ์ อนุวรกาญจน์ ที่ ลูกชายคนเดียว น้องเบน-เบญจมินทร์ คน เก่งได้เป็นนักเรียนไทยคนแรกที่สอบได้ ทุนเข้าโรงเรียน Christ’s Hospital ตอนนี้ เข้ า เป็ นน้ อ งใหม่ ข องโรงเรี ย นเรี ย บร้ อ ย แล้ว ได้ขา่ วว่าสอบยากน่าดู แต่นอ้ งเบนก็ ทำ�สำ�เร็จให้ทกุ คนได้ชน่ื ชมแล้วนะเจ้าคะ ช่วงนีห้ ายหน้าหายตาไปจากวงการ น้องฮอนด้า-เพชรภรณ์ เชิงวิวฒ ั น์กจิ เจ้าของคอลัมน์ Smile all the way ในนิตยสารไทยสไมล์ หลังจากลา พักร้อนกลับเมืองไทย ไปนิวยอร์ก และกลับมาขอติดตามพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ทีเ่ มืองไทยอยูพ่ กั หนึง่ ในฐานะทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่นบั ถือศาสนาคริสต์ แต่มจี ติ เปิดกว้างขอรับฟังธรรม เพือ่ เป็นแนวทางในการทำ�แต่กรรมดี ฮอนด้า ถึงได้มอี ารมณ์ดี แจกรอยยิม้ กับคนรอบข้างเสมอ ล่าสุดโหมงานหนัก ทัง้ เรียนทีเ่ คมบริดจ์ แถมยังได้รบั มอบหมายให้เป็นทีป่ รึกษาให้กบั บริษทั ผลิต ช็อกโกเลตยักษ์ใหญ่สญ ั ชาติอเมริกนั อย่าง Maltesers อีกต่างหาก แต่ก็ ยังมีเวลาเขียนบทความให้แฟนๆ ไทยสไมล์อา่ นได้อย่างต่อเนือ่ งนะเจ้าคะ

ขอแสดงความยินดีกบั นักเขียน Smile Short Story คุณพิม-พรทิพย์ สาทิสสะรัต ที่ตอนนี้คลอดนิยาย ใหม่ “รักในอินเทอร์เน็ต” เรือ่ งราวเกีย่ วกับความรัก ทีเ่ กิดขึน้ บนสือ่ ออนไลน์ ไม่วา่ จะอยูก่ นั ไกลแค่ไหน ก็สามารถพูดคุย พบหา จนก่อเกิดเป็นความรัก ทัง้ แง่คดิ ในการแชต มีทง้ั ดีและไม่ดี หาอ่านได้ใน นิตยสารพลอยแกมเพชร ตีพมิ พ์แล้วเจ้าคะ

เอ้า.. ใครทีช่ อบรสชาติเบียร์สงิ ห์ ตอนนีแ้ วะเวียน ไปย่าน Bayswater เข้าร้าน Four Seasons ที่ว่าเป็นร้านเป็ดอร่อยเด็ดของลอนดอน ถ้า ใครมาแล้วไม่ได้ไปลิ้มลองเป็ดร้านนี้ถือว่ามา ไม่ถึงลอนดอนนะเจ้าคะ เดินถัดกันไปหน่อย ร้าน Kam Tong ก็มแี ฟนชาวไทยตรึม ยังไงก็ อย่าลืมสั่งเบียร์สิงห์มาแกล้มอาหารนะเจ้าคะ เพราะมีพร้อมเสิร์ฟแช่แบบเย็นเจี๊ยบถูกใจให้ กับลูกค้าแล้วเจ้าค่า ทีมงานไทยสไมล์ไม่รอช้า ได้ไปแวะเวียนที่ร้านมาเลยถ่ายรูปมาฝากด้วย นะเจ้าคะ

เตือนภัยสำ�หรับฉบับนี้ คงต้องฝากบอกเตือนกับเหล่านักเรียนไทยในอังกฤษทีก่ �ำ ลังจะต่อวีซา่ หรือ จะมาเรียนต่อ เพราะมีเอเยนต์ทห่ี วั ใส ออกใบเอกสารปลอมทำ�ให้ทกุ อย่างผ่านฉลุย แต่ตอนนีไ้ ด้ขา่ ว ว่าน้องๆ ที่ใช้บริการต้องทุกข์หนักเพราะทางหน่วยงานที่อังกฤษเริ่มจับได้ ที่อันตรายไม่ใช่ใครอื่น เพราะยังไงโรงเรียนและเอเยนต์คงเอาตัวรอด แต่ที่ต้องจอดดับสนิทคงเป็นนักเรียนเองล่ะเจ้าค่ะ เพราะชือ่ คงต้องถูกจารึกในระบบ อดเรียนแถมเสียเงินฟรี ดีกรีกไ็ ม่ได้ จะไปต่อทีไ่ หนก็ล�ำ เค็ญ... จะ ให้เห็นใจหรือช่วยก็ล�ำ บาก เพราะน่าจะทราบแต่แรก แหกกฎเป็นเรือ่ งไม่ถกู ต้อง ก็ตอ้ งโดนของบ้าง เป็นเรือ่ งธรรมดานะเจ้าคะ ทำ�อะไรก็โปรดเห็นใจคนอืน่ บ้าง เพราะเวลาเรือ่ งแดงขึน้ มักจะถูกเหมาลำ� ว่า “คนไทย” นะเจ้าคะ ยังไงก็ขอให้พน่ี อ้ งชาวไทย คอยเป็นหูเป็นตาให้กนั ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าของ แท้ของปลอม ถ้าเห็นทีป่ รึกษาด้านกฎหมายเจ้าไหน ใครให้บริการไม่ถกู ต้อง ก็โทรไปฟ้องร้องกันได้ท่ี The Immigration Services Commissioner (OISC) โทร. 020 7211 1500 นะเจ้าคะ

20

• 107


Now Available to Share... Singha is available in two sizes, making it easier to share a Singha! Great support and very special deals are available with POS materials to help you launch Singha 630ml, and compliment your existing Singha 330ml. Available from: • Cathay Importers • Wing Yip • Asiana • Chuang Lee • Scotch Frost • Asian Harvest • Tawana Supermarket • Fusion Grocery • Talard Thai And other selected wholesalers Deals and promotional display items are available for a limited time while stocks last from participating outlets. Contact outlets for details of their promotions. This is available to trade customers only. Only available to persons aged 18 years or above.

Enjoy Singha responsibly


Talk

n of the Tow

นกหวีด

The Netherlands

ควันหลงของงาน Groetjes uit Thailand (สวั ส ดี ป ระเทศไทย) ที่ เมื อ ง อั ล เมี ย เรอร์ (Almere) ยั ง ไม่ จ างค่ ะ เมื่ อ ปลายเดื อ น กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมภาคภูมิไทย ได้รบั แจ้งจากเจ้าภาพผูจ้ ดั งานว่า คุณครูอาสา ของ กศน.ภาคภูมิไทย ได้รับเลือกให้เป็น ผูแ้ ต่งกายคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่าง โดดเด่นที่สุด ครูอาสาท่านนั้นคือ คุณครูยุพิน ขุนรองชู ซึ่งเธอได้รับเชิญให้ไปรับรางวัลชุด เครื่องประดับมุขอันสวยงามมาแล้ว

เมื่อเดือนสิงหาคมศกนี้ ทางสมาคมภาคภูมิไทยซึ่งมีคุณปาริฉัตร ลิปเปิร์ตส ประธานสมาคมและหัวหน้าศูนย์ กศน.ภาคภูมไิ ทย เนเธอร์แลนด์ คุณผ่องพรรณ พลยศ ฝ่ายทะเบียนและเหรัญญิก และคุณสุนยี ์ ไม้จนั ทร์ฝา่ ยพัสดุและธุรการ ทัว่ ไป ได้เข้าพบรองอธิบดีกรมการกงสุล คุณสุภาณี เลิศฤทธิ์ และท่านรองอธิบดี มธุรพจนา อิทธะรงค์ อีกทัง้ ยังได้เข้าพบ เพือ่ เยีย่ มเยียนท่านผูอ้ ำ�นวยการกอง สัญชาติและนิตกิ รณ์ คุณไกรรวี ศิรกิ ลุ ซึง่ เคยดำ�รงตำ�แหน่งอัครราชทูตทีป่ รึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ ระหว่าง ปี 2549-2552 และ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ปุ ทูต ในปี 2551 จนครบวาระกลับประเทศไทยในปลายปี 2552

คณะประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อ แสดงขับร้องเพลงประสานเสียงทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์เมือ่ ต้นเดือนตุลาคม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะประสานเสียงจากเนเธอร์แลนด์ het grootkoor ในการประสานงานและจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศ เมื่อวัน ที่ 7 ตุลาคม คณะประสานเสียงดังกล่าวได้รบั เกียรติจากฯพณฯ ดร.วีรชัย พลาศัย เอกอัครราชทูตฯ และคุณอลิซาเบธ พลาศัย ให้ไปแสดงทีท่ �ำ เนียบ ณ เมือง Wassenaar การแสดงดังกล่าวได้จดั ให้มขี น้ึ ในสวนหลังบ้าน และ เมือ่ ตกค่�ำ ได้ยา้ ยเข้าในห้องรับแขกด้านใน มีแขกผูม้ เี กียรติได้รบั เชิญและไป ชมกันอย่างอิม่ อกอิม่ ใจจริงๆ

22

• 107

กศน.ภาคภูมิไทยเปิดวันปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553 มีพ่อแม่ ผู้ปกครองพาลูกหลานกันมาฟังข้อมูลกันอย่างกระตือรือร้นและหนาตา ทีเดียว หลักสูตรที่ กศน.ภาคภูมไิ ทยจะเปิด สอนในเทอมนีม้ ี อาทิ ภาษาไทย สำ�หรับเยาวชนเบือ้ งต้น 1 และ 2 วิชาอังกะลุงเบือ้ งต้น 1 และ 2 วิชามารยาท ไทย เป็นต้น กศน.ภาคภูมไิ ทยได้เปิดสอนมาแล้วหนึง่ เทอมทีอ่ มั สเตอร์ดมั และด้วยวิสยั ทัศน์ ความมุง่ มัง่ และความตัง้ ใจทีท่ างสมาคมอยากจะมีศนู ย์ ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ แห่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงได้ ขอเปิดศูนย์เพิม่ ขึน้ อีกทีก่ รุงเฮก โดยได้ขอสถานเอกอัครราชทูตเป็นสถาน ทีด่ �ำ เนินการเรียนการสอน ทางกศน.ภาคภูมไิ ทยได้รบั การสนับสนุนอย่าง ดีเยี่ยมจากสถานทูตไทย ประธานสมาคมและหัวหน้าศูนย์ คุณปาริฉัตร ลิปเปิรต์ ส จันทร์พลู นำ�ทีมงานเปิดสอนลูกหลานไทยด้วยความภาคภูมใิ จ ต่างยิม้ กันด้วยหัวใจอันพองโตทีเดียว


Two

ชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักร

Talk

ความเป็นชาวไทยในต่างแดน

เรื่องสัญชาติอังกฤษ ทุกๆ ท่านทราบแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายการขอสัญชาติองั กฤษ ซึง่ จะเริม่ บังคับใช้ตง้ั แต่ เดือนกรกฎาคม ปี 2011 โดยกฎหมายใหม่จะมีผลให้การ ขอสัญชาติยงุ่ ยากขึน้ มีคา่ ใช้จา่ ยแพงขึน้ และใช้เวลานาน ยิง่ ขึน้ ดังนัน้ • ท่านทีย่ งั สอบ Life in the UK ไม่ผา่ น หรือยัง ไม่ได้เลือ่ นชัน้ ในการเรียน ESOL ต้องรีบขยันขันแข็งเพือ่ ให้สอบได้ และมีสทิ ธิขอวีซา่ ถาวรโดยเร็ว • ท่านที่ได้วีซ่าถาวรแล้วครบ 1 ปี มีสิทธิขอ สัญชาติได้เลย • ท่านทีม่ คี สู่ มรส (ต่างเพศหรือเพศเดียวกัน) เป็น คนอังกฤษ มีสทิ ธิขอสัญชาติได้หลังจากอยูอ่ งั กฤษครบ 3 ปีและมีวซี า่ ถาวรแล้ว (คือไม่จ�ำ เป็นต้องมีวซี า่ ถาวรครบ 1 ปี แต่ตอ้ งอยูใ่ นอังกฤษครบ 3 ปี) ประโยชน์ของสัญชาติองั กฤษ เมื่อได้สัญชาติแล้ว ท่านจึงมีสิทธิขอหนังสือ เดินทางของสหราชอาณาจักร โดยประโยชน์ของหนังสือ เดินทางนี้ คือ • ท่านสามารถ เดินทาง ย้ายถิน่ ฐาน หรือทำ�งาน 24

• 107

ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ได้โดยไม่ตอ้ งขอ วีซา่ ใดๆ ทัง้ สิน้ • ท่านเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ตอ้ งขอ วีซา่ • ท่านเดินทางกลับเข้าอังกฤษง่าย และสถานะ มั่นคงกว่าการถือวีซ่าถาวรเท่านั้น เพราะรัฐบาลมีสิทธิ เปลีย่ นกฎเกณฑ์เกีย่ วกับสิทธิของผูถ้ อื วีซา่ ถาวรได้งา่ ยๆ แต่จะเปลีย่ นสิทธิประโยชน์ของพลเมืองง่ายๆ ไม่ได้ ทั้ ง รั ฐ บาลไทยและสหราชอาณาจั ก รยอมให้ พลเมืองถือสัญชาติและหนังสือเดินทางของประเทศอื่น คู่กันได้ (คือสามารถมีได้ท้ังหนังสือเดินทางไทยและ อังกฤษ) เพียงแต่เวลาเดินทางเข้า และออกประเทศใด ท่านต้องใช้หนังสือเดินทางของประเทศนัน้ ๆ มิฉะนัน้ อาจ เกิดปัญหาได้

เรื่องสัญชาติไทย

ชาวไทยในอังกฤษหลายท่านไม่มหี นังสือเดินทาง ไทย อาจเป็นเพราะท่านเข้าใจผิดว่าเมื่อเข้าถือสัญชาติ อั ง กฤษแล้ ว ท่ า นก็ ไม่ เป็ นคนไทยอี ก ต่ อ ไป แต่ ต าม กฎหมายไทย การทีท่ า่ นเข้าถือสัญชาติอน่ื เช่น อังกฤษ เป็นต้น ไม่ได้หมายความว่าสัญชาติไทยของท่านจะสิ้น


สุดลง สัญชาติไทยจะสิน้ สุดลงได้กต็ อ่ เมือ่ รัฐบาลไทยดำ� เนินการถอนสัญชาติของท่าน หรือท่านยืน่ คำ�ร้องขอสละ สัญชาติ ได้รบั การอนุมตั แิ ละมีการประกาศในราชกิจจา นุเบกษาแล้วเท่านัน้ (การสละสัญชาติไทยจำ�เป็นสำ�หรับ ผู้ท่ตี ้องการเข้าถือสัญชาติอ่นื ซึ่งไม่อนุญาตให้พลเมืองมี สองสัญชาติ เช่น เยอรมัน เป็นต้น) บางท่านมีลกู ครึง่ ไทยทีเ่ กิดในอังกฤษ และบุตร หรือธิดานั้นไม่ได้มีหนังสือเดินทางไทย ในกรณีน้ี ถ้า บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นไทย (ไม่ว่าจะสมรส กันหรือไม่) เด็กนัน้ มีสญ ั ชาติไทยโดยกำ�เนิด และมีสทิ ธิ ถือหนังสือเดินทางไทย บางท่านเกรงว่าถ้าไปแจ้งเกิด บุตรชายของท่าน จะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครบกำ�หนด แต่เมื่อเป็น ชายสัญชาติไทย ถือเป็นหน้าที่จะต้องเกณฑ์ทหาร จึง ต้องเข้ารับการเกณฑ์ฯ และหากโดนเรียกเกณฑ์ทหาร ขณะกำ�ลังศึกษาอยู่ สามารถขอผ่อนผันได้ โดยขอหนังสือ รับรองจากโรงเรียนและนำ�มาขอหนังสือรับรองเป็นภาษา ไทยจากสถานทูตฯ เพือ่ นำ�ไปยืน่ (หรือมอบอำ�นาจให้ผอู้ น่ื ยืน่ ) กับหน่วยงานทีป่ ระเทศไทย   แต่ขอเรียนให้ทราบว่า ตามความเป็นจริง ส่วน มากจะมีคนสมัครขอเข้าเป็นทหารมากกว่าจำ �นวนที่ ราชการทหารต้องการ ดังนัน้ โอกาสทีบ่ ตุ รชายของท่าน จะต้องถูกเกณฑ์เป็นทหารมีนอ้ ยมาก มีหลายเหตุผลทีท่ �ำ ให้บางท่านไม่มหี นังสือเดินทาง ไทย เช่น เพราะเล่มเก่าหมดอายุหรือสูญหาย ไม่ได้เดิน ทางกลับประเทศไทยนานแล้ว หรือใช้หนังสือเดินทาง อังกฤษแต่อย่างเดียว แต่ไม่วา่ ท่านจะไม่มหี นังสือเดินทางไทยด้วยเหตุ ใดก็ตาม ผูเ้ ขียนขอกระตุน้ เตือนความเป็นไทยของทุกๆ ท่าน ให้พยายามเก็บรักษาความเป็นไทยในต่างแดนของ พวกเราไว้ให้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถทำ�ได้ โดย • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพือ่ ขอหนังสือเดินทางใหม่ หารายละเอียดได้ท่ี http:// www.thaiembassyuk.org.uk/newversion/passport. html สำ�หรับบุตรธิดาลูกครึ่ง สามารถติดต่อสถานเอก อัครราชทูตฯ เพือ่ แจ้งเกิด http://www.thaiembassyuk. org.uk/newversion/guidebirth.html • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในต่าง แดน (กระทำ�ได้ทางไปรษณีย์) สำ�หรับท่านที่เคยลงทะ เบียนฯ ไว้กอ่ นปี 2550  ท่านจำ�เป็นจะต้องลงทะเบียน ใหม่ เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญ และพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตัง้ สส. และการได้มาซึง่ สว. พ.ศ.2550 ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีผ้ขู อใช้สิทธิฯ เดิม และอย่าลืมลง

ทะเบียนให้บตุ รธิดาทีม่ อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไปด้วย หาแบบฟอร์ม ลงการทะเบียนได้ท่ี http://www.thaiembassyuk.org. uk/newversion/pdffile/election_abroad_2009.pdf ทัง้ นี้ การลงทะเบียนจะต้องก่อนวันเลือกตัง้ 30 วัน ดังนัน้ จึงไม่ควรนิง่ นอนใจ ควรรีบลงทะเบียนเสียแต่เนิน่ ๆ บาง ท่านอาจจะคิดว่าไม่สนใจ เบือ่ เรือ่ งการเมืองหรือขีเ้ กียจ เพราะพิธกี ารมากมาย ขอให้ทา่ นคิดเสียว่า การลงคะแนน เสียงเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นการส่งเสียงของ พวกเราไปยังรัฐบาลไทย ให้รัฐบาลทราบว่าชาวไทยใน ต่างแดนมีความสำ�คัญ ถ้าคนไทยไม่ลงคะแนนเสียง ไม่ แสดงว่าเราสำ�คัญ พวกเรา ชาวไทยในต่างแดนก็สมควร ทีจ่ ะต้องถูกรัฐบาลทอดทิง้ จริงไหม? ประโยชน์ของสัญชาติไทย นอกจากชาวไทยในต่างแดน ควรจะทำ�หน้าที่ ของคนไทยแล้ว ท่านยังจะได้รบั สิทธิประโยชน์อกี หลาย อย่าง เช่น • ท่านสามารถเดินทางเข้าออก และพำ�นักอยูใ่ น ประเทศไทยได้อย่างไม่มกี �ำ หนด แต่ตอ้ งเดินทางเข้าออก ประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ • ท่ า นสามารถซื้ อ หรื อ รั บ มรดกที่ ดิ น ใน ประเทศไทยได้ ซึ่งอาจจะสำ�คัญสำ�หรับบุตรหลานของ ท่านในอนาคต • ท่านสามารถทำ�งาน ขอใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ และทำ�ธุรกรรมอืน่ ๆ ได้อย่างไม่มขี อ้ จำ�กัด • บุตรหลานของท่านมีโอกาสที่จะทำ�งาน หรือ ใช้ชวี ติ ในประเทศไทยอย่างเสรี

107 •

25


ความรูภ้ าษาอังกฤษ เพื่อขอวีซ่าคู่ครอง

ได้ขอ้ มูลนีม้ าจาก http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/ newsfragments/26-english-language-partners เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2010

เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2010 เป็นต้นไป ชาวไทยทีต่ อ้ งการ ขอวีซา่ จากสถานทูตอังกฤษในประเทศ ไทย หรือขอต่อวีซา่ ในสหราชอาณาจักร ในฐานะคูค่ รอง (Partners) ซึง่ หมาย รวมถึง คู่สมรส คู่หมั้น หรือคู่ชีวิต (Unmarried partner) ทั้งต่างเพศ และเพศเดียวกัน ของชาวอังกฤษ หรือของผู้ท่ีมีวีซ่าถาวรแล้ว (indefinite leave to remain) จำ�เป็นต้อง แสดงหลักฐานว่าสามารถพูดและ เข้าใจภาษาอังกฤษ หลักฐานทีท่ า่ นจะต้องแสดง คือผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับ A1 CEF (Common European Framework of Reference) จาก สถานที่สอบซึ่งได้รับการรับรองจาก หน่วยตรวจคนเข้าเมือง (UKBA) แล้ว เท่านัน้ หารายชือ่ สถานทีส่ อบภาษา อังกฤษได้ท่ีน่ี http://www.ukba. homeoffice.gov.uk/sitecontent/ documents/partners-other-family/english-tests-partners.pdf ยกเว้ น กรณี ต่ อ ไปนี้ ท่ี ไ ม่ จำ � เป็ นต้ อ งแสดงหลั ก ฐานความรู้ ภาษาอังกฤษ คือ • ผู้ท่ีเคยสอบหรื อ จะสอบ ในระดับทีส่ งู กว่าระดับ A1 CEF จาก สถานทีส่ อบซึ่งได้รับการรับรองจาก หน่วยตรวจคนเข้าเมือง (UKBA) แล้ว

ดูรายละเอียดข้างต้น • ท่ า นที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษรับรองโดย UK NARIC ระวัง!!! หลักฐานความ รู้ระดับปริญญาโทหรือเอก ใช้ไม่ได้ เพราะ UK NARIC ไม่สามารถรับรอง ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษในหลั ก สู ต ร ระดับนั้นๆ (ตรงนี้จะแตกต่างกับ กฎข้อบังคับของระบบให้คะแนน) • ท่านมีอายุไม่ต่ํากว่า 65 ปีเมือ่ ยืน่ ใบสมัครขอวีซา่ หรือขอต่อ วีซา่ • ท่านทีม่ ปี ญ ั หาทางร่างกาย หรื อ ทางสมองอั น ทำ � ให้ ท่ า นไม่ สามารถปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับนีไ้ ด้ • ตกอยู่ ใ นสถานการณ์ ท่ี น่าเห็นใจเป็นพิเศษ (Exceptional compassionate circumstances) อันทำ�ให้ท่านไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎข้อบังคับนี้ ท่ า นสามารถตรวจสอบ ความรูภ้ าษาอังกฤษของตนเอง ว่ามี มาตรฐานระดับไหน และมีทางทีพ่ อ จะเรียนรูภ้ าษาอังกฤษเพือ่ สอบให้ได้ ในขัน้ ทีก่ ฎหมายต้องการหรือไม่ โดย สอบความรูท้ างอินเทอร์เน็ตฟรี และ ใช้เวลาเพียง 10 นาทีหรือน้อยกว่า เท่านัน้ ได้ทท่ี ่ี http://www.examenglish.com/leveltest/index.php

Thai women’s organisation ขอขอบคุณทุกปัญหาที่ส่งเข้ามานะคะ และเนื่องจากคำ�ถาม-คำ�ตอบเหล่านี้มีรายละเอียดมากมายที่ ไม่อาจตอบได้หมดภายในหน้ากระดาษ จึงขอ อ้างอิงถึงหนังสือ “คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ” เพื่อให้ผู้ที่ยังมีข้อสงสัยได้ไปอ่านและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ สายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 26

• 107


SProject ojourner

โครงการผู้พักแรมชั่วคราว Sojourner Project

(สำ�หรับผู้เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว) สำ � นั ก ลดอาชญากรรมเกี่ ย วกั บ การใช้ ค วาม รุ น แรงของกระทรวงมหาดไทยในประเทศอั ง กฤษ (Home Office Violent Crime Reduction Unit) และ หน่ ว ยพิ จ ารณากรณี ท่ีเ กี่ยวกับการใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวของ UKBA (UKBA domestic violence casework) ได้ร่วมมือกันทำ�โครงการใหม่เพื่อพิจารณา ใบสมัครขอวีซา่ ถาวรของผูท้ ต่ี กเป็นเหยือ่ ของการใช้ความ รุนแรงในครอบครัวให้เสร็จสิน้ ภายใน 20 วัน หากได้รบั เอกสารสนับสนุนการสมัครพร้อมกับใบสมัครขอวีซา่ ถาวร อย่างครบถ้วน ท่านทีไ่ ด้วซี า่ คูส่ มรส ทัง้ ต่างเพศหรือเพศเดียวกัน เป็นระยะเวลา 27 เดือน จะไม่มสี ทิ ธิขอเงินสงเคราะห์ใดๆ จากรัฐ (no recourse to public funds) จนกว่าจะได้ รับวีซา่ ถาวร ซึง่ ในขัน้ ตอนการขอวีซา่ ถาวรนีจ้ ำ�เป็นต้อง ได้รบั การสนับสนุนจากคูส่ มรสด้วย สำ�หรับท่านทีเ่ ผชิญ กับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ท่านจะได้รับความ ลำ�บากอย่างยิ่ง อาจจะไม่มีท่ีพักอาศัยเพราะต้องหลบ หนีออกจากบ้าน คู่สมรสจะไม่ให้การสนับสนุนการขอ วีซ่า หรือให้เงินทองค่าใช้จ่าย และท่านยังไม่มีสิทธิขอ ความช่วยเหลือจากรัฐอีกด้วย โครงการนีจ้ งึ ถูกจัดตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ปี ระสบปัญหาดังกล่าว โดยหน่วยงาน ทัง้ สองได้มอบเงินงบประมาณให้กบั องค์กรช่วยเหลือสตรี ชือ่ ว่า อิฟส (Eves) ภายใต้โครงการชือ่ โครงการผูพ้ กั แรม ชัว่ คราว หรือ Sojourner Project โดยสนับสนุนให้ ค่าทีพ่ กั

อาศัย และค่าเลีย้ งชีพในระยะเวลาจำ�กัด ท่านทีต่ อ้ งการ ความช่วยเหลือจากโครงการนี้ โทรศัพท์ไปได้ทห่ี มายเลข 020 7840 7147 ขณะนีโ้ ครงการฯ ได้รบั งบประมาณให้ ดำ�เนินงานต่อไปได้จนถึงเดือน มีนาคม ปี 2011 ต่อจากนัน้ ยังไม่แน่นอนว่าโครงการจะได้รับงบประมาณต่อหรือไม่ อย่างไร โปรดติดตามข่าวต่อไป เมื่อผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงฯ มาขอความ ช่วยเหลือ โครงการฯ จะมีเวลา 5 วันเพือ่ ยืนยันกับ UKBA ว่าผู้น้ีได้วีซ่าคู่สมรสมาจริง และจะได้งบประมาณมา สำ�หรับระยะเวลาเพียง 20 วันเท่านัน้ (รวม 5 วันแรกด้วย) เพือ่ ให้โครงการฯ ทำ�การยืน่ ใบสมัครขอวีซา่ ถาวรให้แก่ผู้ ตกแป็นเหยื่อฯ ในฐานะเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว เมื่อยื่นใบสมัครแล้วโครงการฯ จะได้รับงบประมาณต่อ อีก 20 วัน ในระหว่างที่ UKBA จะต้องพิจารณาใบสมัคร นัน้ เพือ่ ช่วยเหลือผูส้ มัครดังกล่าว ปัญหาคือ ระยะเวลา 20 วันน้อยเกินไปสำ�หรับการขอและรับหลักฐานยืนยัน การเป็นเหยือ่ ความรุนแรง เช่น หลักฐานจากตำ�รวจ และ แพทย์ซง่ึ มักจะใช้เวลานานกว่า 20 วัน และบางครัง้ แม้ จะให้งบประมาณมาเพียง 20 วัน ระหว่างรอการพิจารณา แต่ UKBA เองก็ใช้เวลานานกว่า 20 วันในการพิจารณาใบ สมัครนัน้ ๆ ดังนัน้ ขณะนีโ้ ครงการฯ นีจ้ งึ กำ�ลังประสบกับ ปัญหาหลายอย่าง แต่กย็ งั มีสว่ นช่วยเหลือผูต้ กเป็นเหยือ่ ฯ ได้บางส่วนซึง่ ก็ดกี ว่าเมือ่ ไม่มโี ครงการนีเ้ สียเลย

หารายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ งนีไ้ ด้ท่ี http://www.eaves4women.co.uk/ Documents/Press%20releases/SoujournerServiceInformation.pdf

ท่านที่ฝากคำ�ถามผ่านทาง www.thaiwomensorganisation.com กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้แจ้งอีเมลของท่านถูกต้องแล้ว มิเช่นนั้น ทาง ชมรมฯ จะไม่สามารถตอบคำ�ถามหรือติดต่อท่านได้ค่ะ 107 •

27


Smile

The Association of Thai Businesses in the UK

Business

HIGH RISK egetable Imports from Thailand อนาคตของผู้ประกอบการไทยในสหราชอาณาจักร เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2553 ทีผ่ า่ นมา สมาคมธุรกิจ ไทยในสหราชอาณาจักร (Association of Thai Businesses in the UK- ATBUK) โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ไทย ประจำ�กรุงลอนดอน ได้จดั สัมมนาในหัวข้อเรือ่ ง “Understanding EU’s Regulation on “High Risk” Vegetable Imports from Thailand, Ways ahead for Thai Businesses in the UK” โดยมีโรงแรม Lancaster, London ให้ความ เอือ้ เฟือ้ ด้านสถานที่ การสัมมนานีม้ ผี เู้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานที่ เกีย่ วข้อง ได้แก่ นาย Alan Curran, Head of Official Controls and Enforcement Strategy Team ของ Food Standard Agency (FSA) ของสหราชอาณาจักร นายอดิสยั ธรรมคุปต์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำ�นักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ (สคร.) และนางพาสินี ณ ป้อมเพชร ผูแ้ ทนจาก สำ�นักงานทีป่ รึกษาเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ มา พูดคุยถึงประเด็นปัญหาการนำ�เข้าสินค้าผักทีม่ ี “ความเสีย่ ง” จากประเทศไทย โดยมีนายวันชัย ภูน่ มุ่ รองประธาน สมาคม ธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร เป็นผูด้ �ำ เนินรายการ ในโอกาส นี้ นายกิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้ เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึง่ มีผใู้ ห้ความสนใจมาร่วมรับฟังจากภาค เอกชน ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และผูน้ �ำ เข้า การจัดสัมมนาครั้งนี้ริเริ่มโดยสมาคมธุรกิจไทยใน สหราชอาณาจักร จากการเล็งเห็นผลกระทบที่เกิดจากกฎ ระเบียบของสหภาพยุโรป (EC Regulation No. 669/2009) ทีม่ ผี ลบังคับใช้ตง้ั แต่ตน้ ปีน้ี และได้ท�ำ ให้สนิ ค้าผักส่งออกจาก ไทย ประเภทถัว่ ฝักยาว (yard long beans) มะเขือ (aubergines) และผักในตระกูลกระหล่ำ� (brassica vegetables) ต้องถูกตรวจเข้ม ณ ด่านนำ�เข้า โดยสุม่ ตรวจ 50% และล่าสุด สหภาพยุโรปได้ขยายครอบคลุมสินค้าจากไทยเพิม่ เติม ได้แก่ ผักชี (coriander) โหระพา (basil) และสะระแหน่ (mint) โดย สุม่ ตรวจ 10% และไม่เจาะจงประเทศในสินค้าผักสด ได้แก่ โหระพา (sweet basil) กระเพรา (holy basil) และผักชี (coriander) โดยสุม่ ตรวจ 20% ตามลำ�ดับ

28

• 107

มาตรการดังกล่าวได้สง่ ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการในสหราช อาณาจักรทีน่ �ำ เข้าสินค้าผักของไทย และธุรกิจไทยอย่างกว้าง ขวาง โดยเฉพาะเมือ่ คำ�นึงถึงร้านอาหารไทยซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 1,550 ร้านทัว่ สหราชอาณาจักร สถานเอกอัครราชทูต พร้อม ด้วยสำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงจับมือร่วมกัน กับสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร (ATBUK) ซึง่ ได้เปิด ตัวอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2553 จัดสัมมนา เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับกฎระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้ โดยมุง่ หวังทีจ่ ะให้ขอ้ มูล รวมถึงช่วยหาหนทางแก้ไข และบรรเทาผลกระทบในระยะยาวต่อเอกชนไทย การสัมมนาดังกล่าวทำ�ให้ผเู้ ข้ารับฟังได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องโดยตรงจากทางส่วนราชการของสหราชอาณาจักร โดย นาย Alan Curran ได้บรรยายถึงความเป็นมาของ Regulation 882/2004 ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคของ EU และมาตรการสุม่ ตรวจ รวมถึงมาตรฐานการควบคุมสินค้า อาหารจากประเทศทีส่ าม โดยเฉพาะกลุม่ “high risk” โดย อธิบายถึงกลไกการทำ�งานในสหราชอาณาจักรซึง่ มีหน่วยงาน ควบคุมทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ จนท.ด้านสุขอนามัยทีด่ า่ น (port health authorities) และ เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ทีด่ า่ นตรวจ โดย กระบวนการการบังคับใช้ Regulation 669/2009 มีความ เกี่ยวข้องกับการแจ้ง/ยื่นเอกสารล่วงหน้า (เอกสารรับรอง การแจ้งด่านตรวจที่นำ�เข้าสินค้า ระยะเวลาในการแจ้งด่าน ตรวจล่วงหน้า) ด่านตรวจทำ�การสุ่มตรวจ (มาตรฐานการ ดำ�เนินการสุม่ ตรวจ ความพร้อม/อุปกรณ์/จนท./ขนาดพืน้ ที่ เก็บสินค้า) การดำ�เนินการตรวจเอกสารและตัวอย่างสินค้า (ระยะเวลาการตรวจ การปล่อยสินค้า การขนส่งระหว่าง การรอผลตรวจ) โดยสหราชอาณาจักรจะรายงานต่อคณะ กรรมการยุโรปทุกไตรมาสถึงข้อมูล ขนาด/น้ำ�หนัก จำ�นวน ครัง้ ทีส่ มุ่ ตรวจ ผลของสุม่ ตรวจ นอกจากนีย้ งั มีประเด็นเรือ่ ง ราคาค่าธรรมเนียมในการตรวจด้วย นาย Curran ยอมรับว่า FSA ตระหนักดีถึงปัญหาเรื่องระยะเวลาการตรวจและการ ปล่อยสินค้าทีบ่ างครัง้ นานเกินไปจนมีผลต่อคุณภาพของสินค้า


สมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ให้คำ�แนะนำ�ได้ที่ info@atbuk.co.uk เว็บไซต์ www.atbuk.co.uk, www.verythai.co.uk สามารถดาวน์โหลด Presentation ของนาย Alan Curran ได้ที่ www.atbuk.co.uk

นำ�เข้า และการสุม่ ตรวจทีบ่ างครัง้ มีมากเกินไป แต่ในฐานะที่ เป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทำ�ให้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ดี นาย Curran กล่าวว่าทางสห ราชอาณาจักร และ FSA ได้วางแผนทีจ่ ะร่างเอกสารถึงคณะ กรรมการยุโรปเพือ่ เสนอให้สหภาพยุโรปมีกระบวนการปฏิบตั ิ ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกันมากขึน้ ในการตรวจเช็คสินค้านำ� เข้า รวมถึงการกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจทีเ่ ป็นมาตรฐาน เดียวกันในแต่ละด่าน (consistent) และกำ�หนดระยะเวลาใน การตรวจสินค้าที่ชัดเจนด้วย ซึ่งนับเป็นพัฒนาการที่ดี ทั้งนี้ FSA เห็นว่าการจัดให้มมี าตรฐานกลางทีไ่ ด้รบั การรับรองร่วม กัน (accreditation) ของไทยกับสหภาพยุโรปจะช่วยร่นเวลา ในการคัดเลือก/สุม่ ตรวจทีด่ า่ นได้ นอกจากนี้ นางพาสินี ณ ป้อมเพชร ผู้แทนจาก สำ�นักงานทีป่ รึกษาเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ กล่าวว่า รัฐบาลได้พยายามเจรจากับทางสหภาพยุโรปและ บรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยประสบความสำ�เร็จในการเจรจาให้ มีการกำ�หนดสินค้านำ�เข้าควบคุมเป็นถัว่ ฝักยาว (yard long beans) แทนจากเดิมที่สหภาพยุโรปกำ�หนดไว้กว้างมากคือ ครอบคลุมสินค้าถัว่ ทุกประเภท คุณพาสินยี งั เล่าว่าจากสถิตทิ ่ี สหภาพยุโรปเก็บจากด่านต่างๆ ปริมาณสารเคมีตกค้างในผัก จากไทยยังคงมีสงู มากซึง่ น่าห่วงกังวล กรมวิชาการเกษตรได้ พยายามส่งเสริมผูป้ ระกอบการฟาร์มทีด่ ี โดยมีมาตรการจูงใจ เช่น การยกเว้นการตรวจสินค้าก่อนส่งออก ซึง่ ถือเป็นการลด ต้นทุนของผูป้ ระกอบการ และมีการถอนใบอนุญาตผูป้ ระกอบ การทีพ่ บว่ามีประวัตมิ สี นิ ค้าทีม่ สี ารตกค้าง นอกจากนี้ ยังได้ ให้ค�ำ แนะนำ� และแนวทางแก้ไข/บรรเทาปัญหา รวมถึงจัดทำ� รายการสารเคมีท่ีสหภาพยุโรปห้ามใช้ให้แก่ผู้ส่งออกในไทย และคูม่ อื การใช้สารเคมีทถ่ี กู ต้อง โดยรวม เห็นว่าผูน้ ำ�เข้าใน สหราชอาณาจักรควรจัดทำ� contract farming ในไทยผ่าน แหล่งทีไ่ ด้มาตรฐาน เชือ่ ถือได้ทม่ี ปี ระวัตทิ ด่ี ี ซึง่ รองประธาน สมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร นายวันชัย ภู่น่มุ ได้ กล่าวสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเนื่องจากการนำ�เข้าผักจาก

แหล่งที่ไม่ได้มาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสถิติการสุ่มตรวจ โดยรวม และทำ � ให้ ส หภาพยุ โรปเพิ่ ม ความเข้ ม งวดของ มาตรการสุม่ ตรวจ อันนำ�มาซึง่ ความล่าช้าและต้นทุนทีส่ งู ขึน้ ทีผ่ ปู้ ระกอบการทีด่ ี และผูบ้ ริโภคต้องได้รบั ผลกระทบไปด้วย นายอดิสยั ธรรมคุปต์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ได้กล่าว ในภาพรวมถึงความสำ�คัญของตลาดสหราชอาณาจักรซึง่ เป็น ตลาดนำ�เข้าผักและผลไม้ของไทยทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากญี่ป่นุ โดยปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อการส่งออกของ ไทยอืน่ ๆ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรทีจ่ �ำ เป็นต้อง ลดค่าใช้จา่ ย การแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ จากประเทศยุโรปตะวันออก หรือแอฟริกา ซึง่ มีสนิ ค้าเกษตรคล้ายกับของไทย ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมจากการ เล่าประสบการณ์ของนายรังสรรค์ มุลจิ นั ทร์ Corporate Chef จากร้าน Blue Elephant ซึ่งได้แนะนำ�ทางเลือกในการหา วัตถุดบิ และเครือ่ งปรุงอาหารทดแทนชนิดต่างๆ โดยอาจใช้ เครือ่ งปรุงแห้ง หรือวัตถุดบิ แช่แข็ง (frozen) ประกอบอาหาร แทนวัตถุดบิ สดได้ ทัง้ นี้ จำ�เป็นต้องมีเทคนิคการปรุงทีถ่ กู ต้อง และเหมาะสมตามแต่ประเภทของอาหาร การสัมมนาในครัง้ นีเ้ ป็นเครือ่ งยืนยันความสำ�คัญและ ความพยายามในการแก้ไขปัญหาซึง่ มีผลกระทบต่อประโยชน์ ของไทยโดยจำ�เป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่วา่ จะ เป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการต่างๆ ซึง่ สมาคม ธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรยินดีเป็นตัวกลางในการส่งเสริม และผลักดัน ทัง้ นี้ เพือ่ ดำ�รงรักษาไว้ซง่ึ คุณสมบัตทิ ส่ี �ำ คัญของ อาหารไทย คือ ความดัง้ เดิมของรสชาติ (authenticity) ตาม ทีน่ ายกิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนได้ยา้ํ ต่อผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนา โดยควรคำ�นึงถึงองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ ของร้านอาหารไทยอืน่ ๆ ซึง่ มาจากคำ�ว่า THAI ทีย่ อ่ มาจาก Tasty, Hospitality, Authenticity, Ingredients และรวมถึง การให้การรับรองร้านอาหารไทยคุณภาพภายใต้โครงการ THAI Select กระทรวงพาณิชย์ซง่ึ S หมายรวมถึง Sanitary ด้วย

107 •

29


ข้อมูลเกีย่ วกับสมาคม ATBUK กลุ่มธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรสาขาต่างๆ โดยการสนับสนุน ของสถานเอกอัครราชทูต ร่วมกับสำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ และสำ�นักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุง ลอนดอน ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร (Association of Thai Businesses in the UK -ATBUK) โดยมีคณ ุ สุรภี กรรณสูตร เป็นประธาน นายวันชัย ภูน่ มุ่ เป็นรองประธาน และมีคณะกรรมการ ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต สปา เครือ่ งดืม่ โรงแรม ธนาคาร สาย การบิน สือ่ มวลชน สถาบันฝึกอบรม โดยได้มกี ารประชุมครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 สมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร หรือ ATBUK มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรทั้งในด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะในการประกอบธุรกิจและการตลาด การเผยแพร่และพัฒนาอาหารไทยและผลิตภัณฑ์ไทย การพัฒนา และยกระดับคุณภาพธุรกิจและบุคลากรของไทย รวมถึงมุ่งช่วย เหลือในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคร่วมต่างๆ ทีธ่ รุ กิจไทยประสบใน สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังสนับสนุนกิจกรรม อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของไทย สร้างความเชื่อมั่นใน ประเทศไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์อาหาร สินค้า ศิลปวัฒนธรรม ไทย ท่านสามารถติดตามข่าวของสมาคมฯ ได้จากนิตยสารไทยส ไมล์ หรือจากเว็บไซต์สมาคม www.atbuk.co.uk หรือเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ธรุ กิจไทย www.verythai.co.uk

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

1. การสนับสนุนด้านข้อมูลสำ�หรับธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร 2. การสนับสนุนด้านแนวคิดสำ�หรับการจัดตัง้ /ดำ�เนินธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร 3. การมีปฏิสมั พันธ์และช่องทางการติดต่อระหว่างสมาชิกด้วยกันและกับหน่วยงาน ราชการในสหราชอาณาจักร 4. การช่วยเหลือสมาชิกในการติดต่อหน่วยงานราชการของสหราชอาณาจักรตามคำ�ขอ 5. การทีส่ มาคมทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวกลางและเป็นปากเสียงให้กบั สมาชิก 6. โอกาสในการทำ�กิจกรรมส่งเสริมการขายและธุรกิจระหว่างสมาชิก 7. การเสนอส่วนลดพิเศษระหว่างสมาชิก 8. โอกาสในการประชาสัมพันธ์ธรุ กิจในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม หมายเหตุ สำ�หรับสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมอืน่ ๆ ในอนาคตจะมีการประกาศแจ้งสมาชิกทราบต่อไป

30

• 107


UK

EU

101 Thai Restaurant Austria Addie’s Thai Cafe Belgium Tervuren Brussels Blue Elephant Denmark Hvdovre Buddhapadipa Temple France Chuang Lee Germany Hamburg Berlin Loon Fung Supermarket Holland New Loon Moon Supermarket Italy Napoli Bovazzani Phya Thai Supermarket Monaco Pinto Thai Restaurant Norway Oslo Staranger Singha Beer Spain Sri Thai Supermarket Sweden Talad Thai Supermarket Switzerland Talard Thai (Bournemouth) Vienna Tawana Supermarket Thai Airways International Thai Square ThaiSmile Supermarket The Globe Trading The Royal Thai Embassy Tourism Authority of Thailand (UK) Office of Commercial Affairs WestEast Travel Wing Yip Supermarket

now available to read online at www.thaismile. com and www. dootv.tv

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ส่งตรงถึงครัวคุณ

107 •

31


Smile

กองบรรณาธิการ

Interview

Healthy Boy

สมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ “หยั่น หว่อ หยุ่น”

ชื่อนี้คนไทยรู้จักและได้เรียกขานกันมายาวนานหลายรุ่นหลายสมัย ด้วยสินคุณภาพทำ�ให้ทุกครัวเรือนต้องมีไว้ประจำ�ครัว จึง ทำ�ให้ หยั่น หว่อ หยุ่น เป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำ�ของไทยที่มีผลประกอบการในหลักพันล้านบาทต่อปี ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก “ธุรกิจครอบครัว” และในวันนี้ คุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำ�กัด ให้เกียรติ นิตยสารไทยสไมล์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษเพื่อถ่ายทอดประวัติความเป็นมา และเคล็ดลับแห่งความสำ�เร็จของ หยั่น หว่อ หยุ่น ให้ท่านผู้อ่านชาวไทยในยุโรปโดยเฉพาะเลยค่ะ ปัจจุบัน สมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ของ หยั่น หว่อ หยุ่น ต่อ จากรุ่นพ่อ “สมหวัง” เป็นลูกชายคนสุดท้องในบรรดาพีน่ อ้ งทัง้ หมด 6 คน และได้รับการคัดเลือกจากพ่อ และบรรดาพี่น้องให้ ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งบริหาร แม้วา่ ปัจจุบนั หยัน่ หว่อ หยุน่ จะบริหารงานโดยรุน่ ที่ สอง แต่สริ อิ ายุของธุรกิจครอบครัวนีก้ เ็ ข้าสูป่ ที ี่ 63 แล้ว โดย แรกเริม่ นัน้ ไม่ได้กอ่ ตัง้ ในรูปแบบของบริษทั แต่เป็น “โรงซีอวิ๊ ” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2490 โดยวิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ ลูกค้าในยุคก่อตัง้ เป็นกลุม่ “คนจีนอพยพ” ที่เข้ามา หลงหลักปักฐานที่เมืองไทย ซึ่งต้องการจะมีผลิตภัณฑ์ไว้ สำ�หรับปรุงอาหาร และห้วงเวลานั้น “ซีอิ้ว” ก็ยังไม่เป็นที่ แพร่หลายในเมืองไทย แต่ด้วยความที่วิเชียรมีความรู้ทาง ด้านนี้จึงทำ�ซีอิ๊วออกมาบริการ โดยเริ่มด้วยการไปจดออร์เดอร์จากลูกค้า และก็มาผลิต บรรจุ จากนั้นก็ปิดสลาก “เด็กสมบูรณ์” และขีจ่ กั รยานไปส่งตามแต่ละบ้าน จึงทำ�ให้ “แบรนด์เด็กสมบูรณ์” นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา ต่อมาในปี 2525 ก็ได้มกี ารจัดตัง้ ขึน้ เป็นรูปของบริษทั และวิธกี ารบริหารแบบองค์กรยุคใหม่เข้ามาใช้ รวมถึงการนำ� “มืออาชีพ” เข้ามาร่วมงานด้วย ผู้ก่อตั้งธุรกิจอย่างวิเชียร นั้นมีวิสัยทัศน์ทย่ี าวไกล ดังตัวอย่างทีเ่ ห็นการตัดสินใจเรือ่ ง ระบบโรงงานเมือ่ 20 ปีทแี่ ล้ว ทีต่ ดั สินใจทำ�โรงงานให้อยู่ใน มาตรฐาน ISO เป็นโรงงานแรกๆ ของประเทศ “ต้องยอมรับว่าสมัยคุณพ่อบริหารงานท่านมีวสิ ยั ทัศน์ท่ี ค่อนข้างจะไกล บางทีเรายังไม่เข้าใจเลยว่าทำ�ไมท่านมองได้ 32

• 107

ไกลขนาดนั้น ยกตัวอย่างเมื่อ 20 ปีที่แล้วที่ระบบ ISO เข้า มาในประเทศไทยใหม่ๆ ตอนนัน้ ยังไม่มใี ครรูจ้ กั ISO เลย คุณพ่อถามในทีป่ ระชุมว่า มีใครรูจ้ กั ISO บ้าง ทุกคน เงียบ ก็เริม่ คุยกันและวิจารณ์กนั ว่า ISO มีแล้วดีไหม ทุกคน บอกว่าก็ดีนะ เพราะเป็นวิธีที่จะช่วยในการบริหารคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ แล้วท่านก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องมี เลย เป็นทีม่ าว่าในอุตสาหกรรมอาหาร เด็กสมบูรณ์เป็นอุตสาหกรรม แรกๆ ทีม่ ี ISO ตัง้ แต่สบิ กว่าปีทแ่ี ล้ว” สมหวังพูดถึงวิสัยทัศน์ ของรุ่นที่หนึ่งด้วยความชื่นชม ในยุคที่สมหวังก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุด แม้ว่า เขาจบการศึกษาด้านการบริหารมาจากโรงเรียนธุรกิจจาก วัฒนธรรมตะวันตก แต่นั่นก็ไม่ได้ทำ�ให้เขาละเลยแนวคิด หรือปรัชญาจาก “ผูก้ อ่ ตัง้ ” สิ่งหนึ่งที่เขาระลึกไว้เสมอคือเรื่องของการบริหาร จัดการอย่างมีคณ ุ ธรรมต่อทุกๆ Stakeholder เพราะนัน่ จะ นำ�มาซึง่ “ความยัง่ ยืน” (Sustainability) ขององค์กรตราบ นานเท่านาน “สิง่ ทีค่ ณ ุ พ่อเน้นยํา้ กับพวกเราอยูเ่ สมอคือ การบริหาร จัดการโดยยึดหลักคุณธรรม ซึง่ ไม่ตา่ งอะไรกับจรรยาบรรณ ในการบริหารจัดการ เรือ่ งของ Stakeholder ทัง้ หลาย ไม่ ว่าจะเป็นลูกจ้างของบริษัทก็ดี จะทำ�อย่างไรให้เกิดความ เป็นธรรม “Fairness” กับเขา แม้กระทั่งซัพพลายเออร์และลูกค้า หรือแม้กระทั่ง ผูถ้ อื หุน้ ด้วยก็ดี เราจะทำ�อย่างไรให้เกิดความแฟร์ เกิดความ โปร่งใส และก็สง่ ต่อในสิง่ ทีแ่ ต่ละฝ่ายต้องการ เราจะสร้าง


107 •

33


ความพึงพอใจต่อลูกค้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องสร้างความพึง พอใจของลูกค้านอกองค์กรและลูกค้าในองค์กร ก็คอื ทีมงานของเรา นอกจากนั้นซัพพลายเออร์ก็มีส่วนอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน ธุรกิจของเรา ถ้าเป็นสมัยเก่า ถ้าให้เลือกระหว่างลูกค้ากับซัพพลายเออร์ จะวิง่ เข้าหาลูกค้าก่อน แต่ผมคิดว่าการแข่งขันในปัจจุบนั เราไม่สามารถทำ�อย่างนัน้ ได้ อย่างเดียว ซัพพลายเออร์กค็ อื ส่วนทีท่ �ำ ให้ธรุ กิจเราสำ�เร็จได้หรือไม่ได้ ถ้าเราสามารถทำ�ธุรกิจร่วมกับเขาได้ดี ปฏิบตั กิ บั เขาเป็นลูกค้า ไม่ใช่ กดราคาเขา เพราะจะไม่ดใี นระยะยาว” สิ่งที่ทำ�ให้สมหวังมั่นใจว่า การให้ความร่วมมือและทำ�งานได้ เป็นอย่างดีกับซัพพลายเออร์จะช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้น้นั เป็นเพราะว่า ซัพพลายเออร์จะช่วยให้ได้เปรียบเรื่อง “ต้นทุน” และ เมือ่ มีแผนกลยุทธ์การตลาดดีกจ็ ะยิง่ ส่งเสริมกันมากขึน้ “ในการแข่งขัน Costing เป็นเรือ่ งสำ�คัญ ต่อให้คณ ุ มีกลยุทธ์ทาง การตลาด (Marketing Strategy) ดีขนาดไหน แต่ถา้ มัน Costing ไม่ได้ โอกาสที่เราจะเจาะ (Penetrate) ตลาดมันก็น้อยลง ดังนั้น เราต้องมีซัพพลายเออร์เป็นพันธมิตรธุรกิจ ต้องมีการทำ� Business Review Supplier ด้วยแทนทีจ่ ะทำ� Business Review Customer อย่างเดียว ให้เขาเห็นว่าปีนเ้ี รามียอดซือ้ กับคุณเท่าไร มีจดุ ไหนบ้าง ไหมที่จะลดต้นทุนสินค้าที่ขายให้เราได้ไหม หรือว่าเราจะเปลี่ยน กระบวนการผลิตของเราไหม เพือ่ สินค้าของคุณจะได้ไม่ตอ้ งมีคา่ ใช้จ่ายเยอะแยะไปเพิม่ ต้นทุนตรงนัน้ มาคุยกันและทำ�อย่างไรให้สนิ ค้า ของเรานั้นสามารถมีต้นทุนที่ถูกลง หรือสามารถที่จะคงต้นทุนได้” ตลาด “เครือ่ งปรุงรส” ในประเทศไทยนัน้ มีมลู ค่าทางการตลาด นับหมื่นล้านบาท เอาแค่เฉพาะนํ้าปลานั้นก็ปาเข้าไปถึง 3-4.5 พัน ล้านบาทแล้ว ซึง่ ไหนจะตลาดซีอว๊ิ ขาว ซอสหอยนางรม ซอสปรุงรส ฯลฯ ต่างก็มหี ลักพันล้านทัง้ สิน้ การเติบโตของอุตสาหกรรมนีเ้ พิม่ ขึน้ ตามการเพิ่มของจำ�นวนประชากร และรายได้ ซึ่งแม้ว่าก้อนเค้กจะ ใหญ่ขน้ึ แต่การช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดนัน้ กลับเข้มข้นขึน้ ทุกวันๆ สมหวังแสดงทัศนคติให้ฟงั ว่า “การแข่งขัน” ในยุคของคุณพ่อ และยุคเขานัน้ แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง ยิง่ นานวันเข้า “สงครามการ ตลาด” ก็ยง่ิ รุนแรง “การแข่งขันสมัยก่อนเป็นไปในรูปแบบของการทำ�โปรโมชั่น เช่น ซือ้ สินค้า 100 หีบแถมอะไร และก็เป็นการเล่นเรือ่ งราคามากกว่า เรือ่ งของการสือ่ สารการตลาดไม่คอ่ ยมี แต่ตอนนีม้ าทุกรูปแบบ เป็น Interactive Marketing อย่างเต็มรูปแบบเลย” สิง่ หนึง่ ทีส่ มหวังยืนยันว่าทำ�มาตลอดก็คอื “การสร้างแบรนด์” ซึง่ เขาก็ยอมรับว่าแบรนด์ “หยัน่ หว่อ หยุน่ ตราเด็กสมบูรณ์” รวมถึง Product Brand อืน่ ๆ นัน้ มีมลู ค่าต่อบริษทั อย่างมหาศาล “ทีเ่ ราทำ�มาตลอดนัน่ คือการ Build Brand สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราคิดว่า เป็นสิง่ ทีอ่ ยูก่ บั เราตลอดและเป็นคุณค่าต่อบริษทั นัน้ ก็คอื Brand เรา จะเน้นในแบรนด์ของเราคือแบรนด์เด็กสมบูรณ์ ซึง่ ตรงนีเ้ ราก็ประสบ ความสำ�เร็จค่อนข้างดี เพราะเราได้ทำ�แบบสอบถามว่าผู้บริโภคคิด อย่างไรกับแบรนด์ของเรา ผู้บริโภคก็จะบอกว่าแบรนด์ของเราเป็น แบรนด์ทร่ี ว่ มสมัย คือ ไม่เก่า ไม่ใหม่ ผูบ้ ริโภคก็ยนิ ดีทจ่ี ะจ่ายแพง กว่ายืห่ อ้ อืน่ ๆ เพือ่ ซือ้ เครือ่ งปรุงรส” นอกจากไลน์ผลิตภัณฑ์ท่ี “ครบครัน” แล้ว เซกเมนต์ของลูกค้า ก็ยงั “ครอบคลุม” ทุกกลุม่ คนทำ�อาหารอีกด้วย ฐานลูกค้าของ “หยัน่ หว่อ หยุน่ ” เริม่ ตัง้ แต่กลุม่ อายุ 20 เศษๆ 34

• 107

ทีเ่ ริม่ ทำ�อาหารไปจนถึงกลุม่ แม่บา้ นทีอ่ ายุ 50-60 ทีห่ าโอกาสทำ�อาหาร ให้ลกู หลานรับประทาน หากแยกตามพฤติกรรมของลูกค้าแล้วแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ ...Routine Group ซึง่ ต้องทำ�กับข้าว และต้องใช้เครือ่ งปรุงรส ประกอบอาหารอยูเ่ ป็นประจำ� และ ...Occasionally Group ซึง่ ทำ�กับข้าวรับประทานเองบ้างเป็น บางครัง้ แต่ไม่บอ่ ยมากนัก และเมื่อเข้าใจพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ ก็จะสามารถ ทราบความต้องการ (Need) และสามารถผลิตสินค้าออกมาเพือ่ ตอบ สนองได้อย่างตรงเป้า “ผมคิดว่ากุญแจสำ�คัญของการแข่งขันในทุกธุรกิจคือ เราสามารถ เข้าใจผูบ้ ริโภคได้มากน้อยแค่ไหน เราสามารถทำ� Unmet Need ของ ผูบ้ ริโภคได้มากแค่ไหน และเราสามารถตอบโจทย์ได้ดมี ากน้อยแค่ไหน ผมแบ่งตามพฤติกรรมลูกค้าออกมาเป็นกลุม่ Routine Group ทำ�กับข้าวเป็นประจำ�เลย มีตั้งแต่อายุ 20-60 เลย หรือจะเป็นกลุ่ม Hobby Group หรือ Occasionally Group ซึง่ กลุม่ เหล่านีม้ พี ฤติกรรม แตกต่างกันไป ถ้าเป็น Routine Group เป็นพวกทีเ่ ชีย่ วชาญในการทำ�อาหาร แล้ว สินค้าที่เรามีก็ตอบโจทย์ได้ดี ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้เชี่ยวชาญนัก ทำ� อาหารทานเองบ้าง อาจจะต้องเป็นอะไรทีพ่ ร้อมปรุงมากขึน้ เช่น ซอส ผัดสูตรปรุงสำ�เร็จ ซึง่ ตอนนีเ้ ราก็มสี นิ ค้าประเภทนีร้ องรับด้วย รวมไปถึงกลุม่ Professional Group คือ พวกเชฟ ก็จะเป็นอีก รูปแบบหนึง่ กลุม่ ลูกค้าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทแ่ี ตกต่างกัน” เมือ่ เป็นเช่นนี้ แผนการตลาด ของหยัน่ หว่อ หยุน่ ก็คอื การ รักษากลุม่ Professional Group และ Routine Group ซึง่ มี Loyalty สูงเอาไว้ให้ได้ดว้ ยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “เด็กสมบูรณ์” และดึงกลุม่ Occasionally Group มาเป็นลูกค้าใหม่ดว้ ยการออกผลิตภัณฑ์ท่ี “ง่าย” และ “ใช้เวลาไม่มาก” ในการปรุงอาหาร และมีรสชาติโดยไม่ตอ้ งปรุง อะไรเพิม่ ให้กบั พวกเขาด้วยแบรนด์อย่าง Maxchup แม้วา่ วันนีค้ �ำ ว่า “ประสบความสำ�เร็จ” ไม่ได้เกินเลยไปเสียสำ�หรับ “หยัน่ หว่อ หยุน่ ” ด้วยยอดขายปีลา่ สุดกว่า 2,200 ล้านบาท เป็นเจ้าตลาดซีอว๊ิ ขาวซึง่ มีมาร์เก็ตแชร์สงู ถึงเกือบ 80% และยังมี แชร์ในตลาดเครือ่ งปรุงต่างๆ อีกไม่นอ้ ย รวมถึงมีสนิ ค้าส่งไปขายกว่า 53 ประเทศทั่วโลก และแน่นอนหนึ่งในตลาดสำ�คัญของบริษัทคือ สหราชอาณาจักร จึงจัดว่า “หยั่น หว่อ หยุ่น” เป็นยักษ์ใหญ่ของ อุตสาหกรรมนีใ้ นประเทศไทย แต่นน่ั ก็ไม่ได้ท�ำ ให้ “สมหวัง” หมดความท้าทายทีจ่ ะมุง่ ก้าวไป ไกลกว่านี้ “ยังมีหลายสิง่ ทีเ่ ราอยากทำ� อยากพัฒนาเพือ่ ทีจ่ ะ Serve Unmet Need ของผู้บริโภค แต่อุปสรรคมาจากกลไกของตัวเราเองที่ บางครัง้ เราอาจจะมีความยืดหยุน่ ทีไ่ ม่เพียงพอในการตอบสนองความ ต้องการของผูบ้ ริโภค หรือมาจากผูบ้ ริโภคเองซึง่ บางครัง้ มีการพัฒนา การทีไ่ ม่ทนั กับตลาดทีม่ กี ารพัฒนาไป ยกตัวอย่างในบางครัง้ ในบาง โอกาส ผูบ้ ริโภคเองก็อย่างได้ในสิง่ ทีด่ กี ว่านี้ แต่บางครัง้ ผูบ้ ริโภคก็ไม่ กล้าทดลองซือ้ สินค้าในสิง่ ทีม่ นั ทำ�ให้ตนเองได้ในสิง่ ทีต่ นเองอยากได้ เรามีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลาและต่อเนื่อง โดยเป็น ทัง้ ผลิตภัณฑ์ใหม่และสินค้าเดิม ในสินค้าเดิมเรายอมรับว่ารสนิยม (taste) ของผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมี


จุดเริ่มต้นของการส่งออกมาจาก แนวความคิ ด ในการส่ ง ต่ อ ความ อบอุ่น โดยหวังให้คนไทยใน UK ได้ ร สชาติ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นกำ � ลั ง ทานอาหารร่ ว มกั บ ครอบครั ว ที่ เมืองไทย

เรายืนยันในรสชาติของตราเด็กสมบูรณ์ ว่าสินค้าในไทยและใน UK มีรสชาติเดียวกัน ดังนัน ้ พีน ่ อ้ งคนไทยใน UK จะไม่ตอ้ งมีภาระ ในการแพ็กเด็กสมบูรณ์ใส่กระเป๋าเดินทางมาเอง

107 •

35


www.yanwalyun.com

ยังมีหลายสิง่ ทีเ่ ราอยากทำ� เรา พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา และต่อเนือ่ ง

การศึกษาและวิจยั ผูบ้ ริโภคตลอดเวลาอยูเ่ หมือนกัน ว่าสิ่งที่เรานำ�เสนอเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่หรือไม่ นอกจากนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ท่เี ราคิดว่าเราจะต้องหา สินค้าใหม่อะไรบ้างมาตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค” ถ้าพูดถึง United Kingdom แล้ว นับ ว่าเป็นประเทศในกลุม่ แรกเริม่ ของการส่งออกทีต่ รา เด็กสมบูรณ์มงุ่ เน้นและให้ความสำ�คัญมาโดยตลอด กว่า 20 ปี ด้วยบ้านแห่งนีม้ กี ลุม่ พีน่ อ้ งชาวไทยเข้า มาพำ�นักอาศัยอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก ตามที่ทราบกันดีอยู่ว่าสินค้าตราเด็กสมบูรณ์ อยูเ่ คียงคูค่ รัวไทยมาโดยตลอดกว่า 60 ปี จุดเริม่ ต้น ของการส่งออกจึงได้มาจากแนวความคิดในการส่ง ต่อความอบอุ่นผ่านการบริการโดยมุ่งหวังให้คน ไทยใน UK ได้รสชาติที่เปรียบเสมือนกำ �ลังทาน อาหารร่วมกับครอบครัวที่เมืองไทย เรายืนยันใน รสชาติของสินค้าตราเด็กสมบูรณ์ว่าสินค้าที่ซ้ือใน ประเทศไทยและใน UK นัน้ จะมีรสชาติเดียวกัน ดัง นัน้ พีน่ อ้ งคนไทยใน UK จะได้ไม่ตอ้ งมีภาระในการ แพ็กเด็กสมบูรณ์ใส่กระเป๋าพกติดตัวในการเดินทาง มาเอง 36

• 107

ยิ่งไปกว่านั้น จากสภาพสังคมที่เร่งรีบใน ปัจจุบัน ทำ�ให้กลุ่มผู้บริโภคมีเวลาในการประกอบ อาหารน้อยลง แต่ยงั คงต้องการปรุงอาหารทีม่ รี สชาติ อร่อยในเวลารวดเร็ว ตราเด็กสมบูรณ์ จึงได้พฒ ั นา สินค้าทีเ่ หมาะกับ Life Style ของพวกเราชาว UK ที่ เรียกว่าเครื่องปรุงสำ�เร็จ ภายใต้ตราสินค้า I-Chef ใน concept สัน้ ๆ ว่า “อร่อยง่ายใน 3 นาที” โดย มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการ ปรุงอาหารในต่างแดน ทั้งวัตถุดิบไม่เพียงพอ การ ขาดทักษะและความชำ�นาญในการปรุงอาหารให้ ได้รสชาติแบบไทยแท้รวมไปถึงระยะเวลาทีใ่ ช้ในการ ปรุงทีร่ วดเร็ว โดยบริษทั ฯ ได้ลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องกว่า 2 ปี เพื่อคัดเลือกเมนูยอดนิยม โดยกระบวนการผลิตเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่สด ใหม่จากธรรมชาติ ผ่านระบบการควบคุมคุณภาพ ที่ได้มาตรฐาน เราจึงได้สูตรเด็ดสไตล์ต้นตำ�รับที่ เลือ่ งชือ่ อาทิ ผัดผงกะหรีส่ ไตล์เสฉวน อบหม้อดิน สไตล์ฮอ่ งกง พริกไทยดำ�สไตล์สงิ คโปร์ กะเพราและ กระเทียมพริกไทยต้นตำ�รับไทย” ซึ่งทั้ง 5 รสชาติ ได้ผา่ นการทำ�บลายด์เทสต์ (blind test) จนได้ผล เป็นทีน่ า่ พอใจ นอกจากนีย้ งั ออกแบบบรรจุภณ ั ฑ์ให้ มีรปู ลักษณ์ทโ่ี ดดเด่น สะดุดตา และสะท้อนให้เห็น บุคลิกภาพที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพ โดย บริษทั หยัน่ หว่อหยุน่ จำ�กัด ตราเด็กสมบูรณ์ เราคาดหวังไว้ว่านวัตกรรมอาหารรูปแบบ ใหม่น้ีจะสามารถตอบสนองและเข้าถึงผู้บริโภคใน ต่างแดนทัง้ ความสะดวก ง่าย และ รวดเร็ว ตาม

นโยบายของบริษัทฯ ที่จะเน้นทำ�การตลาดเพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยจะเน้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดี เฉก เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ท่ไี ด้รับการ ตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลา กว่า 60 ปี” ปัจจุบนั Chadha Oriental Foods Ltd เป็น ตัวแทนจำ�หน่ายในสหราชอาณาจักร คาดว่าสินค้า ดังกล่าว จะเริม่ วางขายภายในต้นปี 2011 (ศึกษา ข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี เว็บไซด์ www.i-chef.co.th)

โดยส่วนตัวแล้ว สมหวัง ถือเป็นส่วนหนึง่ ของ กลุ่มศิษย์เก่าในรั้วการศึกษาระดับ College ของ ประเทศอังกฤษ ในอดีตเขาเคยใช้ชวิ ติ ในชุมชนเล็กๆ ที่เรียกว่า “Lewes” มากกว่า 3 ปี ได้พบเห็นและ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในต่างประเทศ ได้เรียนรูแ้ ละสัมผัสถึงความรักใคร่สามัคคีปรองดอง รวมถึงความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีโดยสมํา่ เสมอ “เรา ‘ตราเด็กสมบูรณ์’ จึงอยากจะมีสว่ นร่วม ในการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ น้องชาวไทย ดังนัน้ หากกลุม่ พีน่ อ้ งชาวไทยประสงค์ ทีจ่ ะต้องการความช่วยเหลือจากตราเด็กสมบูรณ์ เรา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการ ร่วมเดินไปข้างหน้าพร้อมกับการพัฒนาของพวก เรากลุ่มพี่น้องชาวไทยใน UK ให้เกิดความเจริญ ต่อสังคมชาวไทยทีเ่ ข็มแข็งต่อไป”


เรื่อง ว.วชิรเมธี (ถามจากสมอง ตอบจากหัวใจ)

Smile

Think

ปุจฉา

เพื่อนชายของดิฉนั มีหญิงสาวมาติดพัน ถึงขัน้ ลุม่ หลงอย่างหนัก เขาตอบปฏิเสธไปอย่าง นุม่ นวลเพื่อถนอมนํา้ ใจเธอ เพราะเขามีคนรักอยูแ่ ล้ว แต่ฝา่ ยหญิงทำ�ใจไม่ได้ โทษว่าเขาเป็นสาเหตุทท่ี �ำ ให้ เธอต้องทนทุกข์ทรมาน และถ้าหากเขาไม่ตอบรับรัก เธอก็จะฆ่าตัวตายเป็นการประชด ฝ่ายเพื่อนชาย ของดิฉนั เกรงว่าหากเธอฆ่าตัวตายจริงๆ เขาก็จะบาป เลยไม่กล้าตัดความสัมพันธ์ แต่ขณะเดียวกันก็ รูส้ กึ ว่าตัวเองกำ�ลังทำ�ผิดต่อคนรักอยู่ ดิฉนั ขอกราบเรียนถามท่านว่า การทีเ่ ราไม่ท�ำ ตามกิเลสหรือความต้องการของผูอ้ นื่ และอาจ เป็นสาเหตุให้เขาต้องจบชีวติ ลงนัน้ เราจะผิดบาปไหมคะ และเราควรจะหาทางออกให้กบั ปัญหานีอ้ ย่างไร จึงจะดีทส่ี ดุ

พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี

ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิมตุ ตยาลัย

www.dhammatoday.com www.facebook.com/v.vajiramedhi www.Twitter.com/vajiramedhi

วิสัชนา

สมมุติว่าเราสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่ง เป็นบ้านที่สวยงามมาก และเราก็ใช้ชีวิตอยู่ใน บ้านหลังนี้กับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคน อย่างมีความสุข แต่อยูม่ าวันหนึง่ มีนกั ท่องเทีย่ ว เดินผ่านมาแถวนั้น แล้วเห็นว่าบ้านของเราสวย มาก จึงอยากจะเข้ามาอยู่ในบ้านด้วย แต่พอ เจ้าของบ้านไม่ยอม นักท่องเทีย่ วคนนัน้ ก็ประกาศ ว่า ถ้าไม่ยอมให้เขาเข้าไปอยูใ่ นบ้าน เขาจะฆ่าตัว ตาย เจ้าของบ้านกลัวเขาฆ่าตัวตาย จึงตัดสินใจ รับนักท่องเที่ยวคนนั้นมาเป็นสมาชิกคนหนึ่งใน บ้านด้วย ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่รจู้ กั มักคุน้ ไม่มคี วามผูกพัน ไม่มคี วามเต็มใจ ไม่มคี วามสุข มีเพียงอย่างเดียว ไม่อยากให้เขามาตายเพราะ “บ้าน” ของตนเอง เป็นเหตุ กับอีกกรณีหนึ่ง เจ้าของบ้านตัดสิน ใจเด็ดขาดว่า บ้านหลังนี้ เป็นบ้านของตน คน อืน่ จะมาตูเ่ พือ่ เข้ามาอยูง่ า่ ยๆ ได้อย่างไร แม้วา่ เขายืน่ ข้อเสนอว่า จะฆ่าตัวตาย เจ้าของบ้าน ก็ ยืนกรานว่า นีเ่ ป็นบ้านของตน ตนมีสทิ ธิเ์ ต็มทีท่ ่ี จะให้ใครอยู่ หรือไม่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้ท้งั นั้น ใครจะตายหรือไม่ตาย เขาไม่รบั รูด้ ว้ ย เพราะเขา สร้างบ้านขึน้ มาเพือ่ อยูเ่ อง ไม่ใช่เพือ่ ให้ใครมายืน่

เงือ่ นไขว่าจะตายหรือจะอยูเ่ พราะบ้านหลังนี้ บ้าน ของเขา เป็นสมบัตสิ ว่ นตัว ไม่ใช่สมบัตสิ าธารณะ ทีใ่ ครจะมาอ้างสิทธิเ์ พือ่ ครอบครองกันอย่างง่ายๆ ดังนัน้ เจ้าของบ้านในกรณีทส่ี องจึงยืนหยัดหัวเด็ด ตีนขาด ไม่ยอมให้ใครมาตัง้ เงือ่ นไขกับตน แม้จะ อ้างอันตรายถึงชีวติ ก็ตาม ในกรณีตวั อย่างทีก่ ล่าวมานี้ การตัดสิน ใจของเจ้าของบ้านคนไหน จะมีความชอบธรรม มากกว่ากัน ถ้าตอบแบบกำ�ปัน้ ทุบดินก็คอื การ ตัดสินใจในแบบที่สอง เพราะบ้านของเรา เรา ย่อมมีสิทธิ์ท่ีจะอนุญาตให้ใครก็ได้ท้ังนั้นที่เรา “ยินยอม” ให้เขามาอาศัยอยู่ด้วย ส่วนคนที่เรา ไม่ยนิ ยอม จะให้เขาเข้ามาอยูใ่ นฐานะอะไร ซึง่ ถ้าใครยอมก็คงประหลาด ถ้าคุณตามใจคนทีม่ ารักคุณ คนทีม่ ารัก คุณเขาก็สมหวัง แต่คณ ุ คงผิดหวัง และมีปญ ั หา เพิม่ เติมมาเป็นของแถม ถ้าคุณไม่ตามใจคนทีม่ ารักคุณ เธอก็ผดิ หวัง (ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งปกติมาก ทีเ่ มือ่ รักเขา แล้วเขา ไม่รกั ตอบ ก็ควรจะเดินกันไปคนละเส้นทาง) แต่ คุณยังคงสมหวังกับความรักที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น แล้ว ชีวิตเป็นของเรา เราควรมีสิทธิ์ในการ ออกแบบชีวิตของเราด้วยตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้ ใครมาอ้างสิทธิบ์ างอย่างเหนือชีวติ ของเรา แล้ว ก็ปล่อยให้เขาริบเอา “อิสรภาพ” ในการใช้ชวี ติ นัน้ ไปจากเราตลอดชีวติ ส่วนคนทีไ่ ปรักคนอืน่ แล้วคนอืน่ เขาไม่รกั

ก็ควรจะทำ�ใจให้กว้างว่า ความรักนัน้ เป็นเรือ่ งที่ คนสองคนต้องเห็นพ้องต้องกัน ไม่ใช่เรื่องที่จะ มาต่อรองกันด้วยเล่ห์เพทุบาย เหมือนต่อราคา กับแม่คา้ แม่ขายของในตลาด ความรักไม่ใช่เรือ่ ง ของการต่อรองหรือวางเงือ่ นไขให้อกี ฝ่ายหนึง่ ทำ� ตามใจตนฝ่ายเดียว พฤติกรรมเช่นนี้ ไม่ใช่ความ รัก แต่เป็นความหลง เป็นความเห็นแก่ตวั คิดถึง ตนเป็นศูนย์กลาง จึงไม่ค�ำ นึงถึงความรูส้ กึ ของอีก ฝ่ายหนึง่ ความรักทีแ่ ท้นน้ั ต้องลอยอยูเ่ หนือความ เห็นแก่ตวั ต้องไม่กลัวทีค่ นอืน่ เขาจะไม่รกั ตน แต่ ขอแค่ได้เป็นคนทีร่ กั คนอืน่ อย่างซือ่ สัตย์ตอ่ หัวใจ ตัวเอง ก็นา่ จะใช้ได้แล้ว ความรักทีม่ าพร้อมกับ การวางเงือ่ นไข ข่มขูน่ น้ั เป็นความรักในลักษณะ จับเอาตัวคนรักเป็นตัวประกัน เชือ่ เถอะว่า ต่อให้ ได้คนทีค่ ณ ุ รักมาครอบครอง แต่ในเมือ่ เขาไม่รกั มาแต่ตน้ สิง่ ทีค่ ณ ุ ได้มาก็คอื กายไม่ใช่ใจ ความ สมหวังนัน้ ก็เป็นเพียงความว่างเปล่าเท่านัน้ ความรักแท้นน้ั วัดกันทีใ่ จสองดวงทีเ่ ต้น อยู่ในทรวงเดียวกัน ถ้าใจเรา ใจเขา ไม่ได้เต้น อยู่ในทรวงเดียวกันเสียแล้ว ขืนพยายามไป ก็ เป็นความเหนือ่ ยเปล่า ปล่อยวางเสียยังจะดีกว่า พยายามทำ�ในสิง่ ซึง่ ฝืนความจริง เรามี เวลาอยู่ในโลกนี้กันคนละไม่ ก่ีปี เลือกทำ�ในสิง่ ทีม่ คี วามเป็นไปได้ และไม่ท�ำ ให้ใคร เขาเดือดร้อนดีกว่า

107 •

37


Smile

อ.กมลลักษณ์ มโนกุลอนันต์-Kooiman

Family

นักจิตบำ�บัดและนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว www.psycholoogpraktijk.nl

ชีวิตนั้นอยู่บนทางเลือก: นอนร่วมเตียงกับลูกดี หรือ นอนแยกเตียงกับลูกดีหนอ วัฒนธรรมการนอนเตียงร่วมกับลูกนั้นเป็นที่คุ้นเคยกันดีสำ�หรับคนไทย แต่วัฒนธรรมนี้ยังคง ใหม่ หรืออาจเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดึกดำ�บรรพ์สำ�หรับชาวตะวันตก ซึ่งชาวตะวันตกส่วน มากไม่ยอมรับการให้ลูกๆนอนร่วมเตียงด้วย เนื่องจากพวกเขาได้เจริญเติบโตมากับการปลูก ฝังค่านิยมความเป็นส่วนตัว และความเป็นอิสระ แต่ละบุคคลควรมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเอง โดยส่วนมากจะเห็นได้ในสังคมชาวตะวันตกว่า เด็กแรกเกิดนั้นจะมีห้องนอนของตนเองเกือบ ทุกคน โดยมากแล้วพ่อแม่จะแยกเตียงนอนกับเด็กตั้งแต่แรกเกิด บางครั้งอาจจะมีการให้เด็ก นอนในเปลข้างๆเตียงนอนพ่อแม่ เพื่อความสะดวกในการป้อนนมตอนกลางคืน และเมื่อเด็ก อายุครบ 6 เดือนแล้วจะให้เด็กนอนในห้องนอนของตนเอง เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาเขาจะเรียนรู้ว่า ห้องนอนของเขาคือโลกส่วนตัว มีความเป็นอิสระ เขาสามารถตกแต่งให้สวยงาม และมีความ รับผิดชอบที่ต้องดูแลห้องของเขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ของเล่นที่รัก ภาพวาดสวยๆที่เขาชอบ จะถูกสะสมอยู่ในห้องของเขาทั้งหมด และไม่มีใครอื่นสามารถเข้ามาในห้องขอบเขตส่วนตัวนี้ ได้ก่อนที่จะได้รับอนุญาต ยกเว้น พ่อและแม่ สำ � หรั บ พ่ อ แม่ ช าวตะวั นตกที่ เ ลื อ กวิ ธี ก ารแยก เตียงนอนกับลูกนัน้ มองเห็นว่าเป็นการฝึกให้ลกู ได้รจู้ กั คุน้ เคยกับการอยู่ได้โดยไม่พึ่งพาผู้อื่น ความเป็นอิสระ ความ เป็นวินัยความรับผิดชอบ และการเป็นส่วนตัวให้โลกหรือ ขอบเขตของเด็กเอง นอกจากนั้นแล้วพ่อแม่บางคนรู้สึก อึดอัดถ้าลูกมานอนร่วมเตียงกับเขาเนื่องจากตัวพ่อแม่เอง ก็ไม่เคยได้นอนร่วมเตียงกับพ่อแม่ของเขาเช่นกัน พวกเขา จึงรู้สึกไม่คุ้นเคย เหตุผลสำ�คัญอีกข้อหนึ่งคือ การที่นอน ร่วมเตียงเดียวกับลูกนั้น ทำ�ให้ความเป็นส่วนตัวของพ่อ แม่เองหายไป ทำ�ให้ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างพ่อแม่ ลดลงไปด้วย จากการได้สัมภาษณ์หญิงชาวดัชต์และชาว เยอรมันหลายๆ คน โดยรวมได้ความว่า “ห้องนอนของ ฉันก็เป็นโลกส่วนตัวของฉัน ฉันต้องการอยู่กับสามีเท่านั้น ในเวลากลางคืน และลูกควรจะได้มีโลกส่วนตัวของลูกๆ เองเช่นกัน เพราะเมื่อเขาโตขึ้น เขาจำ�เป็นที่จะอยู่ได้ด้วย ตัวของเขาเองและเขาควรจะมีอิสระในโลกของเขา” กรมสาธารณสุขและกุมารแพทย์มักไม่สนับสนุน และไม่แนะนำ�ให้มีการนอนร่วมเตียงกับลูก เนื่องจาก เป็นการเพิม่ อัตราการ โรคตายอย่างเฉียบพลันในเด็กทารกSudden Infant Death Syndroom (SIDS) ซึง่ โรคนีเ้ ป็นการ เสียชีวิตอย่างที่ไม่มีสาเหตุการป่วยมาก่อน และเพิ่มอัตรา เด็กทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บแขนหักหรือกระดูกหัก เนือ่ งจากถูกพ่อ แม่นอนทับ และเด็กทีต่ ายเนือ่ งจากถูกผ้าห่มคลุมและทำ�ให้ ขาดอากาศหายใจได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากงานวิจยั ในสหรัฐอเมริกา (2003) ได้พบว่า กระแสการนอนร่วมเตียงกับลูกตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 7 เดือนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 - 2000 มีอัตราสูงขึ้น จาก 5.5 - 12.8 % และจากการสำ�รวจข้อมูลทั่วไปพบว่า ชาวตะวันตกส่วนหนึ่งได้หันมายอมรับการร่วมเตียงนอน กับลูกและได้กลับมานอนร่วมเตียงครอบครัวกันมากขึ้น 38

• 107

ท่านเลือกวิถีทางที่เหมาะสมกับครอบครัวได้อย่างไร

การตัดสินใจเลือกวิถีทางใดนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตน หนทางที่ดีเหมาะสมกับครอบครัวคนอื่น อาจจะไม่เหมาะสมกับครอบครัวของเรา สุขภาพและความปลอดภัยของเด็กนัน้ เป็นสิง่ ทีค่ วรคำ�นึงถึงเป็นอันดับแรก การนอนร่วมเตียง กับลูกควรเป็นเตียงที่ฟูกแข็ง ไม่ควรนอนรวมกับเด็กๆ ในเตียงนํ้าเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่พ่อแม่ อาจนอนทับลูกได้ง่าย และไม่ควรใช้ผ้าห่มที่เป็นผ้านวมหนาๆ เพราะว่าผ้าห่มอาจห่อคลุมหน้าของ ลูกได้ขณะที่หลับจะทำ�ให้เด็กไม่ได้หายใจอย่างสะดวก ควรวางหมอนหนุนของเด็กให้สูงกว่าหมอน ของพ่อและแม่เมื่อพ่อแม่ดึงผ้าห่มมาคลุมจะได้ไม่ใกล้หน้าของลูกมากเกินไปและเด็กๆ นั้นมักจะ นอนดิ้นซึ่งอาจจะเคลื่อนตัวต่ำ�ลงไปในขณะนอนหลับได้โดยไม่รู้ตัว และสำ�หรับพ่อแม่ที่ให้ลูกนอน ริมเตียงควรมีที่กั้นเตียงไว้เพื่อที่ลูกจะได้ไม่นอนตกเตียงได้โดยง่าย นอกจากนั้นแล้วควรไม่สูบบุหรี่ ภายในห้องนอนด้วย พ่อแม่บางคนชอบทีจ่ ะให้ลกู ๆ นอนด้วยเพราะว่ารูส้ กึ อบอุน่ และใกล้ชดิ แต่วา่ พ่อแม่บางคน ก็รู้สึกอึดอัดที่จะนอนร่วมเตียงกับลูกๆ และนอนไม่หลับ เด็กบางคนก็สามารถหลับได้ดเี วลาทีเ่ ขานอนบนเตียงกับพ่อแม่ แต่เด็กบางคนก็นอนไม่หลับ อาจเพราะว่ามัวแต่เล่น รู้สึกคับแคบ และชอบที่จะนอนในเตียงของตนเองมากกว่า เป็นต้น เวลาที่ผูกพันสายใยรัก สำ�หรับครอบครัวที่พ่อแม่ต้องออกไปทำ�งานบ้านทั้งวัน และเด็ก เล็กๆ ไม่มีเวลาได้ใกล้ชิดสัมผัสกับพ่อแม่ การเข้านอนใช้เวลาช่วงตอนนอนเพื่อนเพิ่มพูนความใกล้ ชิดทางกาย (Physical contact) ระหว่างพ่อแม่และเด็กเล็กนี้ได้เช่นกัน แต่ว่าในครอบครัวที่มีเวลา ได้สมั ผัสลูกและมีเวลาอยูร่ ว่ มกันระหว่างวันมากพอเพียงแล้ว การร่วมเตียงนอนกับลูกๆ อาจถูกมอง ว่าเป็นการพยายามปกป้องลูกมากเกินไป (Overprotection) ซึ่งในกรณีนี้ เด็กๆ ทุกคนควรมีพื้นที่ และเวลาส่วนตัวเพื่อที่เขาจะมีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นอิสระจากพ่อแม่บ้าง การป้อนนมตอนกลางคืน แม่ของเด็กทารกบางคนอาจเลือกการนอนร่วมเตียงเดียวกับลูก เพื่อความสะดวกและสามารถตอบสนองความหิวของเด็กทารกได้ทันเวลา แต่ว่าการนอนร่วมเตียง การเด็กทารกเพื่อความสะดวกในการป้อนนมตอนกลางคืน อาจจะทำ�ให้การปรับพฤติกรรมการดื่ม นมตอนกลางคืนของลูกลำ�บากมากขึ้นเพราะว่าลูกที่ดื่มนมแม่จะได้กลิ่นของนมแม่และเมื่อได้กลิ่น ก็อยากดื่มเพราะรู้สึกอบอุ่นและเคยชิน แต่ไม่ดื่มเพราะความหิว และเด็กเล็กที่ดื่มนมขวด เมื่อแม่ ต้องการลดอัตราการดื่มนมของลูกได้ล�ำ บากขึ้นเช่นกัน ซึ่งทำ�ให้เด็กตื่นขึ้นบ่อยครั้งในเวลาการคืน และดื่มนมมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการก็เป็นได้


ผลระยะยาวของการนอนร่วมเตียงกับลูก

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา พ่อแม่บางท่านจะพบว่าการนอนร่วมเตียงเดียวกันกับลูกส่งผลให้พอ่ แม่ มีเวลาให้กนั และกันและเวลาส่วนตัวบนเตียงน้อยมากหรือแทบไม่มชี ว่ งเวลาทีไ่ ด้ อยูก่ นั สองต่อสองบนเตียงและความสัมพันธ์ทางเพศลดลง จากสาเหตุนเี้ องยังส่ง ผลให้พอ่ แม่เริม่ ห่างเหินและเริม่ มีปญ ั หาในความสัมพันธ์ระหว่างกัน บางรายอาจ จะเกิดปัญหาทำ�ให้มบี คุ คลทีส่ ามเข้ามาเกีย่ วข้องทำ�ให้ชวี ติ คูเ่ ริม่ สัน่ คลอน แต่พอ่ แม่บางคนทีร่ ว่ มเตียงกับลูกก็พบว่าชีวติ ทางเพศของสามีภรรยานัน้ น่าตืน่ เต้นยิง่ ขึน้ เพราะว่าพวกเขาจำ�เป็นต้องสร้างสรรค์เวลาทีอ่ ยูร่ ว่ มกันและสร้างสรรค์เวลา ส่วนตัวกันนอกเหนือจากเวลาในห้องนอนเท่านั้น

จะเลือกทางไหนและจะทำ�อย่างไรดี

สำ�หรับพ่อแม่ทกี่ �ำ ลังตัดสินใจว่าจะนอนเตียงเดียวกันกับลูกๆหรือไม่ นั้นควรตัดสินใจอย่างไรดี การตัดสินใจนี้ควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง พ่อและแม่ ไม่เช่นนั้นการนอนร่วมเตียงกับลูกอาจเป็นสาเหตุที่เพิ่มความเสี่ยง ในความขัดแย้งระหว่างคู่สามีภรรยาได้ ปรึกษาพูดคุยกับสามี ว่าเขามีความเห็นอย่างไร เนือ่ งจากเรือ่ งการนอน เตียงร่วมกับลูกนัน้ เป็นปัจจัยทางวัฒนธรรม คุณพ่อทีเ่ ป็นชาวตะวันตกอาจจะไม่ เข้าใจและรูส้ กึ ว่าเป็นส่วนเกินระหว่างแม่และลูกได้ ในขณะทีส่ ามีคนไทยอาจจะ ไม่รู้สึกถึงปัญหาต่างๆ และสามีบางท่านรู้สึกอึดอัดและไม่มีความสุขที่จะต้อง ร่วมเพศกับภรรยาเมือ่ ลูกๆ นอนอยูบ่ นเตียงด้วยถึงแม้ลกู ยังเล็กก็ตาม สามีบาง ท่านอาจจะอยากสัมผัสกายภรรยาระหว่างนอนแต่ไม่สามารถทำ�ได้เนือ่ งจากลูก นอนกั้นกลางอยู่ และสามีบางท่านอาจรู้สึกว่าความรักที่ภรรยาให้กับเขานั้นลด ลงกว่าเมือ่ ตอนก่อนมีลกู เนือ่ งจากภรรยาลดความสนใจสามีลง เป็นต้น ดังนัน้ ในการปรึกษาหารือ ท่านควรเปิดใจให้กว้างรับฟังความรู้สึกและความคิดที่แท้ จริงของสามี ปรึกษาสามีอย่างเป็นกลาง ช่วยกันระดมสมองว่าข้อดีและข้อเสียของ การนอนเตียงเดียวกันกับลูกนั้นมีอะไรบ้าง เลือกทางเดินของท่านทั้งสองด้วย ความมีเหตุผล และเคารพในอิสระในความคิดและการตัดสินใจซึ่งกันและกัน สำ�หรับพ่อแม่ทนี่ อนร่วมเตียงกับลูกอยูแ่ ล้ว ควรนำ�เรือ่ งสำ�คัญนีม้ าพิจารณาและ นัง่ พูดคุยปรึกษาสามีอกี ครัง้ ว่าเขาเห็นด้วยไหม และคุณรูส้ กึ หรือคิดอย่างไร และ ต้องการอะไร ทำ�เช่นนี้แล้วอาจเปิดโอกาสให้สามีได้บอกเล่าถึงความรู้สึกความ คิดอันแท้จริงของเขาด้วย พ่อแม่อาจจะจำ�เป็นทีจ่ ะหาทางออกทีส่ ร้างสรรค์ในการวางแผนหาเวลา ส่วนตัวเวลาใกล้ชดิ กันและกัน ความรักความผูกพันและความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ ของพ่อแม่เป็นพื้นฐานสำ�คัญของครอบครัว ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ยงั คงลังเล ควรให้เวลาในการนำ�ข้อตกลงนัน้ ไป ปฏิบัติ เป็นช่วงเวลาการทดลองสัก 3 อาทิตย์ และสังเกตถึงผลลัพธ์ หลังจาก นั้นจึงกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งถึงทางเลือกที่เหมาะสม

ควรเช็คที่เด็กเองด้วย

เด็กทารกและเด็กเล็กบางคนรูส้ กึ อบอุน่ นอนหลับสบายเวลาทีน่ อนร่วม เตียงเดียวกับพ่อแม่ แต่ก็มีเด็กบางคนที่นอนไม่หลับ ไม่สบาย รู้สึกอึดอัดที่ต้อง นอนร่วมเตียงกับพ่อแม่ เนื่องจากเตียงนั้นคับแคบ ไม่มีพื้นที่ในการนอน ดังนั้น คุณพ่อแม่ควรสังเกตดูพฤติกรรมการนอนของลูกด้วย ถ้าหากท่านสังเกตว่าเด็ก รู้สกึ อึดอัดและนอนไม่สบายบนเตียง อาจจัดหาเตียงเด็กวางไว้ข้างๆ เตียง เพือ่ ความสะดวกในการป้อนนม หรือให้ลูกได้นอนในห้องนอนของเขา

นักจิตวิทยาเด็กตามแนวทฤษฎี Attachment Theory มักให้ความ สำ�คัญกับสายใยความผูกพันทีใ่ กล้ชดิ ระหว่างพ่อแม่และลูก โดยเชือ่ ว่าการนอน ร่วมเตียงเดียวกันกับลูกนัน้ จะส่งผลให้ลกู มีความเชือ่ มัน่ ในตนเองเพิม่ ขึน้ และเพิม่ ความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง เนือ่ งจากความรูส้ กึ ปลอดภัยและความอบอุน่ ที่ได้รับแต่วัยทารกนั้นเอง แต่นกั จิตวิทยาเด็กตามแนวคิดอืน่ ๆ มักจะโต้แย้งว่า การนอนร่วมเตียง กับลูกจะส่งผลให้เด็กสร้างนิสัยภาวะพึ่งพิง ทำ�ให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่ เป็นอิสระที่จะพัฒนาความเป็นตนเองได้ และยังเป็นการปกป้องลูกมากจนเกิน ไปอีกด้วย ซึ่งทำ�ให้เด็กนั้นไม่รู้จักปกป้องตนเอง ผู้เขียนเองได้ศึกษางานวิจัยถึงผลลัพธ์ระยะยาวของการนอนร่วมเตียง กับลูก ผลของการวิจัยหลายๆ ชิ้นยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า การนอนร่วม เตียงกับลูกนั้นจะทำ�ให้ลูกเป็นเด็กที่เชื่อมั่นในตนเองหรือเป็นตัวของตัวเองหรือ อาจสร้างนิสัยพึ่งพิงคนอื่นมากเกินไป โดยผลสรุปของงานวิจัยหลายๆ ชิ้นที่ไม่ ชัดเจนทางวิทยาศาสตร์นี้ ผู้เขียนขอนำ�เสนอข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับ ยุคสมัยนี้จาก Richerd Ferber เจ้าของหนังสือ Solve Your Child’s Sleep Problems ซึง่ ในหนังสือของเขาเมือ่ ปี ค.ศ.1985 เขาไม่เห็นด้วยกับการนอนร่วม เตียงกับลูก แต่ว่าในหนังสือของเขาครั้งที่ตีพิมพ์ครั้งล่าสุด เมื่อปี ค.ศ. 2006 นี้ ความคิดเห็นของเขาได้เปลี่ยนแปลงไป เขากล่าวว่า “เด็กๆ เติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ได้เป็นเพราะว่าพวก เด็กๆ นอนแยกเตียงกับพ่อแม่หรือนอนห่างจากพ่อแม่ และการทีน่ อนร่วมเตียง กับพ่อแม่กไ็ ม่ได้เป็นการขัดขวางให้เด็กมีการพัฒนาความเป็นตัวของเขาเองและ ไม่ได้ขดั ขวางการสร้างความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ดังนัน้ ไม่วา่ พ่อแม่จะเลือกวิถที างใด นอนร่วมเตียงหรือแยกเตียงกับลูกก็ดี ควรเลือกวิถีทางที่พ่อและแม่รู้สึกสะดวก สบายใจและรูส้ กึ ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์และครอบครัวของตน เพือ่ ทีจ่ ะลด ปัญหาการนอนหลับของลูก รวมทัง้ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาด้วย”

Tips: เคล็ดไม่ลับสำ�หรับพ่อแม่ที่ต้องการย้ายให้ลูกไปนอนในเตียงของเขาเอง

โดยมากแล้วการนอนร่วมเตียงกับลูกเพื่อความสะดวกสบายของพ่อ แม่ทตี่ อ้ งตืน่ มาป้อนนมลูกนัน้ อาจจะส่งผลให้เด็กๆไม่อยากนอนแยกเตียงออก ไปเมือ่ เขาอายุมากขึน้ แต่คณ ุ พ่อคุณแม่ควรพยายามชักชวนให้ลกู นอนในห้อง ในเตียงของเขาเอง เมื่อเขาอายุในช่วง 1 - 4 ขวบเป็นต้น ให้ลูกมีส่วนร่วมในการจัดห้องนอนสวยๆ ทำ�เตียงของลูกให้น่านอน น่าอบอุน่ นอนเล่นกับลูกบนเตียงของเขาเป็นต้น การบอกกล่าวให้เด็กรูว้ า่ นีค่ อื ห้องนอน โลกส่วนตัวของเขา และพ่อแม่อยากให้เขานอนในเตียงของเขา ทุกครั้งที่ลูกสามารถนอนหลับบนเตียงได้พ่อแม่ควรชมเชยและให้ รางวัลลูก เพื่อเป็นการเสริมพฤติกรรมที่เราต้องการให้เกิดขึ้นบ่อยๆ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ ไม่ควรใช้หอ้ งนอนของลูกเป็นสถานทีท่ ถี่ กู ลงโทษ เช่น เมื่อลูกไม่เชื่อฟังหรือทำ�ไม่ดี ไม่ควรพาลูกไปไว้ในห้องนอนของเขาเพื่อ เป็นการลงโทษ ห้องนอนนัน้ ควรเป็นห้องแห่งความสุข ห้องทีเ่ ด็กสามารถสร้าง โลกและสร้างฝันของเขาเองได้ ไม่ควรบีบบังคับให้ลูกนอนแยกห้อง ทุกอย่างควรเป็นไปด้วยความ สมัครใจและดำ�เนินการด้วยบรรยากาศที่มีความสุข เมื่อเด็กรู้สึกดีมีความสุข เขาย่อมชอบที่จะทำ�สิ่งนั้นอยู่เสมอ ควรเลี้ยงลูกด้วยการใช้เหตุผลเสมอ ไม่ว่าลูกอยู่ในวัยใดก็ตาม ก็ เลีย้ งลูกด้วยเหตุผลเป็นการอธิบายว่าทำ�ไมพ่อแม่จงึ ต้องการให้เขาปฏิบตั ติ าม คำ�สอน และเป็นการลดความเห็นขัดแย้งและความเป็นปฏิปักษ์ของลูกด้วย ท้ายสุดแล้วเมือ่ ลูกได้รบั รูถ้ งึ ความสบาย ความสุขทีเ่ ขานอนในห้องส่วน ตัว ในเตียงทีเ่ สมือนยานอวกาศทีเ่ ต็มไปด้วยเพือ่ นๆ ตุก๊ ตาทัง้ หลายในโลกแห่ง จินตนาการของเขาแล้ว การนอนแยกเตียงของลูกก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ผู้เขียนขอเป็นกำ�ลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำ�ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต copyright 2010 drs.K.Kooiman (psycholoog NIP)

107 •

39


Smile

Shopping

เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ

ภาคย์ มณีไพโรจน์  

• Laptop Sony ขาดไม่ได้เลย เพราะ เล่น Facebook กับ Youtube ก็แทบไม่ได้ ทำ�อะไรแล้วครับ

Park Maneepairoj

• Blackberry curve ซือ้ เพราะเพือ่ นๆ ใช้กนั เช็คอีเมลสะดวกดี

ชอบแต่งตัวให้เหมาะกับงานที่ ไป ถ้าวันว่างคงเป็นแนวสปอร์ตมากกว่า ชื่อเล่น

ภาคย์ (Park) อายุ

21 ปี

• กระเป๋า Bally ใช้มา ตัง้ แต่สมัย highschool แล้วครับ คุณแม่ซอ้ื ให้ จากสวิส • Chelsea jersey & adidas predator boots - อยูท่ น่ี ไ่ี ม่เล่น บอลไม่ได้เลยครับ เชียร์ทมี เชลซีเลยมี รองเท้าเข้าชุดกัน 

การศึกษา

MSc Materials Engineering, Oxford University

• Chanel Perfume พีช่ ายให้เป็นของขวัญ วันเกิด ใช้แล้วเผือ่ จะ มีสาวๆ มองเหมือน พีบ่ า้ ง

• รองเท้า Bally - คุณแม่ ซือ้ ให้ อยูท่ อ่ี อกซ์ฟอร์ดได้ ใช้ประจำ�เพราะต้องไปงาน เลีย้ งค่อนข้างบ่อย

40

• 107

• Vitamin C - พีส่ าวเป็น หมอซือ้ ให้ทานกันไม่สบาย ได้ผลดีครับ • playstation & tv - 2 ชิน้ นี้รักที่สุด ทุกวันหลังทาน ข้าวเย็นต้องกลับมาเล่น

• Asics trainers - ซือ้ นาน แล้ว ไว้วง่ิ กับเพือ่ นที่ Hyde Park ยีห่ อ้ นีด้ ใี ส่แล้วไม่เจ็บ เท้า วิง่ ได้นานครับ


พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล Pimkhwan Bunjitpimol

ชอบแต่ตัวสบายๆ ค่ะ เป็นแบบ mix and match แต่ที่ชอบจริงๆ คงเป็น แบบหวานซ่อนเปรี้ยวค่ะ ไม่จำ�กัดว่าเป็นแบรนด์ ไหน เลือกที่ดีไซน์มากกว่า • MOBILE (BB) : ขาดไม่ได้เลยค่ะ เพราะใช้ตดิ ต่อกับ เพือ่ นๆได้ตลอดเวลา ทีใ่ ส่นส้ี ง่ั ทำ�พิเศษ ไม่ซา้ํ ใคร

• กระเป๋า LV : เป็นใบที่ ชอบทีส่ ดุ จะใช้ใบนีม้ าก ทีส่ ดุ ดีไซน์ถกู ใจค่ะ แต่ ออกจะหนักไปหน่อย เพิง่ ซือ้ มาได้ประมาณ 2 เดือนค่ะ

• แว่นตา Coach : ใส่แล้วรับกับใบหน้าค่ะ กันแสงได้ดี จะพกติดตัว ตลอดเวลาเดินทาง

• สร้อยพระ : สร้อยพระ หลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นหลวงพ่อทีพ่ มิ พ์นบั ถือมาก แขวนท่านไว้ทค่ี อแล้วรูส้ กึ ปลอดภัยและอุน่ ใจค่ะ

• MAC BOOK PRO : มีความสำ�คัญ กับพิมพ์มากขาดไม่ได้ ถ้าไม่มที �ำ งาน ไม่ได้เลยค่ะ I - PAD : ใช้อา่ นหนังสือซะส่วนใหญ่ ไม่ตอ้ งพกหนังสือเล่มหนาๆ I - POD NANO : ใช้ฟงั เวลา ออกกำ�ลังกายค่ะ พิมพ์ชอบวิง่ ค่ะ หนีบไว้ทเ่ี สือ้ เวลาวิง่ ฟังเพลงไปด้วย รูส้ กึ Relax ดีคะ่

ชื่อเล่น

• แป้งตลับ ลิปสติก ของ YSL : พกติดตัว เติมระหว่างวัน เพิม่ ความมัน่ ใจและ สดใสค่ะ

• แหวน : แหวนวงนีม้ ดี ไี ซน์ เรียบแต่เก๋คะ่ ชอบมาก ยิง่ เวลาใส่นว้ิ โป้งแล้วดูเท่ดี

พิม (Pim) อายุ

20 ปี

การศึกษา

International Health Management, Imperial

• ตุก๊ ตาแมว : เจ้าเหมียวตัวนีร้ กั ทีส่ ดุ ค่ะ อยูด่ ว้ ยกันตลอดมาเกือบ 20 ปีแล้ว คุณแม่ซอ้ื ให้ตอนไปเทีย่ วทีอ่ งั กฤษ ตอนนัน้ พิมพ์ประมาณ 2 ขวบค่ะ ทีแรกหางยาวตอนนี้ หางสัน้ จุด๊ แล้วค่ะ แต่กย็ งั รักมันเหมือนเดิมนะคะ

• ปากกา CROSS : ปากกา CROSS สีชมพูหวานแหว ว สลักชือ่ PIM ไว้ดว้ ย เป็นของขวัญทีไ่ ด้มาวันรับ ปริญญาโททีจ่ ฬุ าค่ะ จะพก ติดตัวตลอด

• นาฬิกา PATEK : ชอบค่ะ ดู SPORT ดี ใส่ได้หลายโอกาส สีกค็ ลาสสิก

107 •

41


See

เรื่อง อนุดี เซียสกุล

true

รัชกาลที่ กับปริญญากิตติมศักดิ์ของอังกฤษ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๓ ปีนี้เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปีของการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ผู้เขียนมีโอกาสอ่านหนังสือ ศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนตุลาคม ปีนี้เห็นมีบทความที่น่าสนใจที่เขียนถึงพระองค์ท่าน น่าสนใจมากในคราวที่เสด็จประพาสประเทศอังกฤษทั้งสองครั้ง จึงขออนุญาตถ่ายทอด ข้อมูลบางตอนจากบทความของคุณไกรฤกษ์ นานา, ดร.ศรศักดิ์ ชูสวัสดิ์ และคุณทรงสรรค์ นิลกำ�แหง ที่ ได้คน้ คว้าข้อมูลอย่างละเอียดมาเล่าในบทความฉบับนี้ และขอขอบคุณ ท่านเจ้าของเรื่องทั้งสามท่าน ณ ที่นี้ด้วย

42

• 107


ทุกปีของวันที่ ๒๓ ตุลาคมจะเป็นวันที่คนไทยทั้ง ประเทศระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพราะเป็นวันสวรรคตของพระองค์ทา่ นและมีการกำ�หนดให้ วันนีเ้ ป็นวันปิยมหาราชเพราะทรงเป็นพระมหากษัตริยท์ ชี่ าว ไทยเคารพรักยิ่งที่สุดพระองค์หนึ่ง แม้การเสด็จสวรรคตไป จะผ่านพ้นไปเป็นเวลาถึง ๑๐๐ ปีแล้วก็ตามแต่ชาวไทยและ เทศก็ยังระลึกถึงพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ตลอดมา บทความของคุณทรงสรรค์เขียนว่า “เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในโอกาสฉลองวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี องค์การยูเนสโกได้ ประกาศให้ทรงเป็นบุคคลสำ�คัญของโลกทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยศาสตร์และการพัฒนา สังคม และทรงเป็นคนไทยลำ�ดับที่ ๑๓ ที่ทรงได้รับการ ยกย่องให้เป็นบุคคลสำ�คัญของโลก และในปี ที่ แ ล้ ว คื อ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒ คณะ กรรมการมรดกความทรงจำ�แห่งโลก (Memory of the World) ขององค์การยูเนสโกก็ได้ถวายพระเกียรติยศอีก ครั้งหนึ่งโดยมีมติให้ เอกสารสำ�คัญของพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ขึ้ นทะเบี ย นเป็ น มรดกความ ทรงจำ�แห่งโลก ด้วยเป็นเอกสารที่แสดงการปฏิรูประบบ ราชการแผ่นดินครั้งสำ�คัญของประเทศไทยในช่วงรัชสมัย ของพระองค์ (พ.ศ ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)” การครองราชย์ยาวนานถึง ๔๒ ปีของพระบาท สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง การปกครอง ประเทศของพระองค์นำ�ความเจริญมาสู่ประเทศจนแม้แต่ มหาวิ ท ยาลั ย ออกซฟอร์ ด ของอั ง กฤษเห็ นความสำ � คั ญ ในการประกอบพระราชกรณีกิจด้านการปฏิรูปประเทศ ของพระองค์ และในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๔๔๐ มหาวิทยาลัยได้มีมติถวายปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตแด่ พระองค์ ตามที่บทความของ ดร.ศรศักดิ์ เขียนว่า “นอกจากนั้นแล้ว มหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญกับ การประกอบพระราชกรณียกิจด้านการปฏิรูปประเทศของ รัชกาลที่ ๕ ดังปรากฎในปริญญาบัตรว่า นายกสภา บรรดา มหาบัณฑิตและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่เพียงคำ�นึง ถึงตำ�แหน่งอันทรงเกียรติของรัชกาลที่ ๕ เท่านั้น ยังคำ�นึง ถึงพระราชจริยาวัตรที่พิเศษและพระจิตวิญญาณเสรี ซึ่ง พระองค์ทรงแสดงออกอย่างเต็มทีจ่ ากพระราชกรณียกิจใน การจัดการศึกษาแก่เยาวชนในประเทศ”

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจึงเป็นปริญญาแรกทีร่ ชั กาล ที่ ๕ ทรงได้รับในการเสด็จเยือนประเทศอังกฤษครั้งแรกในปี พ.ศ ๒๔๔๐ แต่ ไม่ได้เสด็จไปในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายเพราะทรงกำ�ลังเสด็จกลับประเทศไทย เอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอนได้นำ�ความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ และจัดส่งปริญญามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่ประเทศไทยและทรงรับไว้ อย่างไรก็ดีก่อนที่จะเสด็จกลับประเทศไทยได้เสด็จเยือนมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในวันที่ ๒๘ กันยายนในปีเดียวกัน แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ทูลเกล้า ถวายฯในระหว่างเสด็จเยือน ๑๐ปีต่อมา เมื่อเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ ในพุทธศักราช ๒๔๕๐ ได้ เสด็จเยือนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เมือ่ วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๔๕๐ มหาวิทยาลัย ได้จดั พิธที ลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิตศิ าสตรดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (LL.D.) อย่างใหญ่โต “ในบรรดาพระมหากษั ต ริ ย์ แ ห่ ง สยามประเทศ พระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ตั้งปณิธานใน การดำ�รงพระชนมชีพว่าจะบำ�เพ็ญพระราชกรณีกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุข ของพสกนิกรของพระองค์ มิใช่เพื่อพระองค์เอง... มีพระมหากรุณาธิคุณทำ�นุ บำ�รุงราษฎรปกปักรักษา ตลอดจนพระราชทานเสรีภาพและการศึกษาแก่อาณา ประชาราษฎร์...)” คำ�สดุดพี ระเกียรติคณ ุ ในพิธที ลู เกล้าฯ และในการนีไ้ ด้เสด็จ เข้าร่วมในพิธีที่จัดขึ้นในห้องบอลรูม เดวอนไชร์เฮ้าส์ ที่พำ�นักของอธิการบดี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปริญญาทั้งสองใบที่มหาวิทยาลัยสำ�คัญของประเทศอังกฤษทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายในครัง้ ทีเ่ สด็จประพาสประเทศอังกฤษแสดงให้เห็นว่าไม่เพียง แต่ชาวไทยจะได้เห็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวแล้ว สภามหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของยุโรปของทั้งสองแห่งนี้ได้ ตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน ท่านที่สนใจอยากทราบรายละเอียดในพระราชพิธีทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จะหาอ่านได้ในหนังสือ “ไกลบ้าน” ที่ พระองค์ทรงเล่าพระราชทานเจ้าฟ้านิภานภดลอย่างละเอียด มีเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจะ ทูลเกล้าถวายปริญญาอีกครั้งในคราวที่เสด็จประพาสอังกฤษครั้งที่สอง ใน บทความขอ ดร.ศรศักร เขียนว่า ไม่พระราชทานราชานุญาตให้มหาวิทยาลัย ออกซฟอร์ดทูลเกล้าฯถวายปริญญาอีกเพราะทรงเคยได้รับการทูลเกล้าฯ แล้ว ในการเสด็จครั้งแรกทรงบันทึกว่า “...ลอดเคอซันก็ยังมาละเมอบอกให้ดีกรี ออกซเฟอดอีก ซึ่งจำ�เป็นต้องบอกว่าได้รับแล้ว” ผู้เขียนขอแสดงความเห็นส่วนตัวว่าการที่ทรงปฏิเสธทางออกซฟอร์ด นั้น ผู้เขียนเข้าใจว่าทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยไป แล้วก็เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันเพราะทรงรับใบปริญญาที่ท่านทูตไทยได้น�ำ ส่ง มาทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว ทรงพระปรีชาลึกซึ้งเกินกว่าฝรั่งจะคิดได้ ทรงพระเจริญ

107 •

43


Smile all the way

in the UK y a t S r u o For y

เรื่อง เชิงเพชร

ท่านผู้อ่านทราบไหมคะว่า ธุรกิจขายสุราในประเทศอังกฤษ มีมูลค่า เท่าไหร่? 30 พันล้านปอนด์ ต่อปีเชียวค่ะ เยอะใช่ไหมคะ ดังนั้นคง เถียงไม่ได้เลยว่า คนอังกฤษเขาดื่มเหล้าเก่งกันจริงๆ ตอนเย็นของ วันหยุดหรือสุดสัปดาห์ สถานทีท่ ที่ กุ คนจะไปกันก็คอื pub ค่ะ ทีแ่ ห่ง นั้นเป็นเหมือนชุมชนเล็กๆ ที่ทุกคนจะไปเพื่อสังสรรค์ พูดคุยถามไถ่ สารทุกข์สขุ ดิบกัน นอกจากการทีค่ นอังกฤษจะดื่มเพื่อสังสรรค์แล้ว อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำ�ให้ธุรกิจสุราขายดีก็อาจจะเป็นเพราะ กิจกรรม และวัฒนธรรมต่างๆ ของเขาส่วนมากจะมีสรุ า ไม่ประเภทใดก็ประเภท หนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอค่ะ

44

• 107

ในฉบับนีผ้ เู้ ขียนอยากจะเขียนเล่าถึงการดืม่ แบบสุด เหวีย่ งของคนอังกฤษกันค่ะ การดืม่ ทีก่ ล่าวถึงนี้ เป็นการกิน เหล้าแบบจริงจัง ไม่ใช่แค่การจิบ wine เพือ่ เข้าสังคมนะคะ เคยได้ยนิ ไหมคะ คำ�ว่า “Binge Drinking”? มันคือการดืม่ แบบรวดเดียวหมดแก้ว หรือดืม่ เยอะๆ ด้วยจุดประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะให้เมาหัวทิม่ ค่ะ เคยมีค�ำ พูดเลยนะคะว่า “Britain is a nation that doesn’t go out to drink, it goes out to get drunk” ประมาณว่า ไม่เมาไม่เลิกกันเลยค่ะ ประเพณี การ binge ของทีน่ ค่ี อื การดืม่ เป็นรอบๆ ค่ะ นีอ่ าจจะเป็น อีกเหตุผลหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิด binge drinking ในประเทศนีเ้ ลย ก็วา่ ได้ การดืม่ เป็นรอบๆ นีค้ อื การทีม่ คี นหนึง่ ในวงซือ้ เหล้า ให้ทกุ คนทีน่ ง่ั อยูด่ ว้ ยกัน แล้วก็ดม่ื พร้อมๆ กันในความเร็วที่ ใกล้เคียงกัน พอดืม่ เสร็จ คนต่อไปทีอ่ ยูใ่ นวง ก็จะเดินไปซือ้ ให้ทกุ คนบ้าง แล้วก็วนๆ กันไปค่ะ การทำ�แบบนีท้ �ำ ให้ทกุ คน ทีอ่ ยูใ่ นวงต้องดืม่ ด้วยความเร็วใกล้ๆ กัน หลับหูหลับตาดืม่ ซึง่ สำ�หรับบางคนอาจจะมากกว่าจำ�นวนการดืม่ ปกติ ทำ�ให้ มีอาการเมาหัวทิม่ ตามมาทีหลัง การดืม่ แบบนีเ้ ลยทำ�ให้เกิด คำ�พูดทีว่ า่ “it’s your round” ซึง่ มีความหมายว่า ตาเธอ ซึอ้ เหล้าบ้างแล้วหล่ะ เวลาไปอยูใ่ นวงเหล้า นอกจากคำ�ทวงของเพือ่ น ที่ ให้ไปซือ้ เหล้าให้บา้ งแล้ว คำ�ทีผ่ เู้ ขียนมักจะได้ยนิ บ่อยๆ คือ คำ�ว่า “bottoms up” หรือ “down it” ค่ะ สองคำ�นีห้ มายถึง ให้กระดกซดให้หมดแก้ว รวดเดียวเลย แต่เวลาเขาพูดนี่


จะมาเป็นจังหวะทำ�นอง รวมถึงตบมือให้กำ�ลังใจเลยนะคะ ประมาณว่า “Down it! Down it! Down it” ซํา้ ไป ซํา้ มา ถ้า ไม่หมดไม่เลิก ไม่เมาก็ไม่เลิกค่ะ หลับหูหลับตาดืม่ ไปแล้วค่อย ซดน้�ำ เปล่าตามทีหลังเลยค่ะ นอกจากคำ�พูดต่างๆ ทีท่ �ำ ให้เราต้องดืม่ แล้ว เขายังมี เกมส์ตา่ งๆ ทีเ่ ล่นกัน เพือ่ ให้ผเู้ ล่นมีโอกาสดีม่ มากขึน้ อีก เช่น เกม kings หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า ring of rfi e ค่ะ เกมนีเ้ ขาจะ เล่นโดยเอาไพ่ มาควํา่ หน้าวางไว้กลางวง พอถึงตาผูเ้ ล่นคน ไหนก็ให้ สุ่มหยิบไพ่ข้นึ มาหนึ่งใบ ไพ่แต่ละใบก็จะมีกฏของ มันทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น ผูห้ ยิบ ดืม่ 1 shot, เลือกให้เพือ่ นคน ไหนในวงดืม่ , ผูห้ ญิงในวงทุกคนดืม่ ฯลฯ พอหยิบได้ไพ่ใบไหน ผูห้ ยิบและคนในวงก็จะต้องทำ�ตามกฏของไพ่ใบนัน้ แล้วก็วน กันหยิบไปเรือ่ ยๆ ตอนทีผ่ เู้ ขียนเล่นเกมนีอ้ ยูก่ บั เพือ่ นอยูน่ น้ั อยูด่ ๆี เพือ่ น สาวก็เอาเหรียญ penny มาหย่อนใส่แก้วของเราเฉยเลย ผูเ้ ขียนงงใหญ่เลยค่ะ อี.้ .อะไรเนีย่ เหรียญก็สกปรก อยูๆ่ ดีเอา มาหย่อนใส่แก้วเราทำ�ไม เพือ่ นๆ ในวงต้องมานัง่ อธิบายให้ฟงั กันค่ะว่า การหย่อนเหรียญ penny ลงไปในแก้วนี้ เป็นเกมอีก เกมนึงทีน่ ยิ มเล่นกันมากในประเทศอังกฤษ เกมนีค้ อื เกม god save the queen! ค่ะ ส่วนมากจะเล่นคูก่ บั เกมอืน่ ๆ ไปด้วย กฎของเกมนีก้ ค็ อื ถ้ามีคนหย่อนเหรียญ penny ลงไปในแก้ว ของใคร ผูน้ น้ั จะต้อง down the drink หรือ ยกซดหมดแก้ว เพือ่ ทีจ่ ะช่วยชีวติ พระราชินี (รูปพระราชินที อ่ี ยูด่ า้ นหลังเหรียญ penny) จากการจมนํา้ ในแก้วสุราไงคะ ตอนทีอ่ กี คนกำ�ลังยก ซดหมดแก้วอยู่ บางครั้งผู้อ่นื ในวงก็จะร้องเพลงชาติไปด้วย พอผูเ้ ขียนรูแ้ ล้วว่าเพือ่ นๆ จะเล่นเกมนีก้ นั เราก็เลยแอบขีโ้ กง ค่ะ โดน penny ครัง้ แรกไปแล้ว ไม่ยอมให้มคี รัง้ ทีส่ องแน่ เรา ก็ช่งิ ถือแก้วไว้ในมือตลอดเลย ไม่ให้คนอื่นมีโอกาสได้หย่อน เหรียญลงไป หรือก็เอามือปิดๆ ปากแก้วไว้แบบเนียนๆ แต่กฎ ของเกมนีม้ อี กี เยอะเลยค่ะ ประมาณว่า ไม่วา่ จะทำ�อะไรยังไง ก็ต้องโดนโทษให้ด่มื อยู่ดี เกมต่างๆ พวกนี้แหละค่ะ ที่เป็น อีกปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำ ให้เกิด binge drinking ขึน้ ในประเทศนี้

ผูเ้ ขียนมีโอกาสได้ไปร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ผรู้ ว่ มงานมีโอกาส binge drink กันมากมาย ตัวอย่างเช่น pub crawl หรือ bar crawl แล้วแต่วา่ จะเรียกว่าอะไรกันค่ะ ใน event นี้ คนทีร่ ว่ มกิจกรรมก็จะ เดินไปตามผับตามบาร์ตา่ งๆ แล้ว ก็ดม่ื อย่างน้อย 1 รอบในแต่ละที่ พอดืม่ เสร็จก็ยา้ ยไปทีต่ อ่ ไป ทีเ่ รียก ว่า bar crawl นีไ่ ม่ใช่ให้คลานไปนะคะ เดินไปค่ะ แต่กไ็ ม่แน่ ถ้า เมาแล้วเดินไม่ไหว ทำ�ให้ตอ้ งคลานไป นัน่ ก็อกี เรือ่ งนึงค่ะ นอกจาก bar crawl แบบธรรมดา ทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมี bar crawl แบบพิเศษอีกค่ะ เรียกว่า pub golf ซึง่ มีความพิเศษและเก๋ตรงที่ ว่า ผูร้ ว่ มงานทุกคนจะต้องแต่งตัวให้เหมือน จะไปออกรอบตีกอล์ฟ ค่ะ มีหมวก กางเกงขาสัน้ ถุงเถ้าสูงพร้อม ส่วนกฎในการเล่นนัน้ ก็ จะแตกต่างกันไปค่ะ แล้วแต่จะตกลงกัน งาน pub golf ทีผ่ เู้ ขียน ไปร่วมนัน้ เขาจะแบ่งผูเ้ ล่นออกเป็นทีม แล้วแจกกระดาษให้ผเู้ ล่น แต่ละคน พร้อมกับเส้นทางที่ team ของเราต้องเดินไป บนกระดาษ นัน้ จะมีรายชือ่ และจำ�นวนของเครือ่ งดืม่ ทีผ่ เู้ ล่นแต่ละคนจะต้องดืม่ ในแต่ละผับ เขาจะนับคะแนนโดยนับจำ�นวนอึกการดืม่ ของแต่ละ คนคะ อย่างเช่น ถ้าบนกระดาษเขียนว่า 2nd Pub Name: pub ABC Drink: a pint of Guinness ผูร้ ว่ มงานก็จะต้องเดินไป pub ABC แล้วสัง่ เบียร์ Guinness (1 pint) แล้วก็ดม่ื โดยมีจ�ำ นวน อึก ทีจ่ ะดืม่ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ ถ้า ยกซดได้รวดเดียวหมด ผูน้ น้ั ก็จะได้ 1 คะแนน ถ้าหมดภายในสอง อึกก็จะได้ 2 คะแนน ยิง่ คะแนนน้อยก็ยง่ิ ดีคะ่ เหมือนการเล่น golf ทีผ่ ทู้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยทีส่ ดุ ชนะ เล่นเกมกันซะขนาดนี้ ธุรกิจสุราใน ประเทศนีจ้ ะไม่เจริญได้อย่างไรคะ สุราในประเทศอังกฤษนี้ เขาจะขายทีบ่ าร์ คลับ หรือผับ ค่ะ ส่วนความแตกต่างระหว่าง pub และ club นัน้ ก็คอื club หมายถึง เทคบ้านเราทีค่ นไปเต้นหรือทีเ่ ราชอบเรียกว่า “ดิน้ ” กัน ส่วน pub เป็นคำ�ย่อมาจากคำ�ว่า public house ซึง่ เป็นที่ ทีค่ นไปนัง่ คุยกัน บรรยากาศจะเป็นกันเองมากกว่า นอกจากตามบาร์ทเ่ี ขาขายสุรา แล้ว สุราก็ยงั ขายในร้าน off-licence หรือร้านทีข่ ายสุราได้ แต่หา้ ม ดีม่ ในบริเวณนัน้ เช่นพวก supermarket หรือร้านอาบังทัง้ หลายค่ะ แต่อย่าลืมนะคะ เวลาไปซือ้ สุราจากร้านพวกนี้ บางครัง้ เขาจะขอ ตรวจ ID ด้วยค่ะว่าอายุเกิน 18 ปีหรือไม่ เอาเป็นว่า ไม่วา่ จะไปซือ้ สุรา หรือ ดืม่ สุราทีไ่ หน ก็ขอให้ดม่ื อย่างมีสติ สนุกสนานและเรียน รูว้ ฒ ั นธรรมของเขาได้ แต่ค�ำ นึงถึงความทรมานของเช้าวันรุง่ ขึน้ ที่ เราจะต้องเจอด้วยนะคะ hangover นีไ่ ม่สนุกเลยค่ะ

107 •

45


Smile

lk Money Ta

เรื่อง Chakree Chankana

สรุปข่าวการเงิน ประจำ�เดือน ลาคม 2010 สวัสดีครับ พบกับเราอีกครั้งกับสรุปข่าวการเงินทั่วโลกประจำ� เดือนตุลาคม 2010 กับสาระหน้ารู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนใน Currency Market, ตลาดหุ้น ตลอดจนข้อมูลของนักลงทุนจาก Inter Bank of Englan

1. สภาพมวลรวมของเศรษฐกิจ ใน UK

ผลการวิเคราะห์จาก PMI (Pensions Management Institute) ยังมองถึงแรงกดดันที่ อังกฤษจะได้รบั ตลอดช่วงปีนจ้ี นถึงกลางปี 2011 ผลมาจากตัวเลขของคนตกงานในประเทศ และ จำ�นวนการเก็บภาษีของภาครัฐ ยังไม่เพียงพอกับ ค่าใช้จา่ ยต่างๆ แม้วา่ นโยบายของออสบอน (Osborne) จะเข้มงวดมากแค่ไหนก็ตาม ด้านฝัง่ Bank of England ได้ตดั สินใจ มอบกุ ญ แจหลั ก ในการควบคุ ม อั ต ราค่ า เงิ น ใน ประเทศให้กบั MPC (Monetary Policy Committee) ในวันที่ 9 กันยายน 2010 โดยคณะ กรรมการในบอร์ดสูงของ MPC นัน้ ยังคง “ตัง้ มัน่ ” กับนโยบายดึง Rate ทีล่ ดลงไป 0.5% ของค่าเงิน ปอนด์ รวมถึงกับการตรึงค่าเงินในระดับ 200 Billion Pounds ในธนาคารโลก (เพือ่ รักษาระดับ มูลค่าของเงินปอนด์) แม้วา่ จะได้รบั จดหมายเรียก ร้องจากหลายฝ่าย ให้น�ำ เงินก้อนนัน้ มาช่วยเหลือ ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในภาครัฐ ตลอดจนปัจจัยทีจ่ ะ นำ�ไปช่วยเหลือประชากรในประเทศ โดยหลายๆ ฝ่ า ยยั ง คงตั้ง ความหวั ง อั นน้ อ ยนิ ด ว่ า นโยบายนี้ จะสามารถแก้ ไขปั ญ หาเศรษฐกิ จ มวลรวมของ ประเทศ รวมถึงปัญหาค่าเงินปอนด์ทอ่ี อ่ นตัวอย่าง ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2008 ได้ นิค เคลกก์ (Nick Clegg) ได้สง่ จดหมาย ถึง MPC หลังมติการตัดสินไม่เปลีย่ นแปลงนโยบาย ใดๆ ทางการเงินของทางภาครัฐ โดยเนือ้ ความ 46

• 107

ของจดหมายแสดงความวิตกกังวล และความน่า กลัวหากทางภาครัฐยังคงนิง่ เฉย และยืนกรานที่ จะตัดค่าใช้จา่ ยด้านต่างๆ แบบนีอ้ กี ต่อไป ทัง้ ๆ ที่ ออสบอน (Osborne) รัฐมนตรีกระทรวงการ คลังได้เคยสัญญาว่า “นโยบายการลดค่าใช้จา่ ย ภายในประเทศนัน้ เป็นเพียงนโยบายชัว่ คราว เพือ่ อัดฉีดเศรษฐกิจให้กลับสูส่ ภาพทีค่ วรเป็น” Barclays Bank ยังยืน่ จดหมายขอร้องให้ IMF เข้ามามีบทบาทกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน UK โดยอ้างเหตุผลในการยืมเงินต่อ IMF จะไม่มี ผลกระทบใดๆ ในการถูก Down Grade (ลด ศักยภาพค่าเงิน) แม้วา่ ดอกเบีย้ จะสูงกว่า ECB ก็ตาม

2. ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ ราคาบ้านใน UK

ธนาคาร Nationwide Bank วิเคราะห์ ภาพรวมจากปัญหาเงินเฟ้อในประเทศ ทีส่ ง่ ผลให้ บ้านที่ประกาศขายในท้องตลาดมีมูลค่าหายไป ประมาณ 9% จากราคาตัง้ ต้น โดยผูบ้ ริหารของ ธนาคารร่วมกับ Halifax Bank ได้ลงนามสร้าง เสถียรภาพของเงินปอนด์ให้ดขี น้ึ โดยการคืนหนี้ ก้อนที่ 2 ทีม่ ลู ค่าสูงถึง 5.6 Billion Pounds (สอง แสนหกหมืน่ แปดพันล้านบาท) โดยปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้สเตอร์ลิงขยับเป็น 1.55 เมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 16 กันยายนทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ตามจำ�นวนสรุปตัวเลขของ UK Mortgage ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนจ้ี �ำ นวน

ยอดขายบ้านตกลงถึง 85,000 หลัง จากทุก สถาบันธุรกิจการซือ้ ขายบ้านใน UK โดยตัวเลข ประเมินขัน้ ต้นทีอ่ ยูท่ ่ี 5,000 หลังเท่านัน้

3. เศรษฐกิจที่น่าสนใจทางฝั่ง ยุโรป

เยอรมนี ยั ง คงเป็ น พระเอกในการดั น เศรษฐกิจมวลรวมในสหภาพยุโรป โดยสามารถ รักษาค่าเฉลีย่ ของคนตกงานในประเทศให้อยูเ่ พียง 7.6% และสามารถให้ตลาดด้านอุตสาหกรรม เติบโตขึน้ ถึง 22% ซึง่ ส่งผลให้หนุ้ ของ FT Trichet ของเยอรมนีทะยานสูงขึน้ อีก 1.2% ในรอบเดือนนี้ เยอรมนีได้กล่าวความในใจถึงประเทศ สมาชิกในกลุ่มยุโรปที่ได้ทำ �ลายกฎทางการเงิน ของตัวเอง และหนีเอาตัวรอด ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่ม ต้ นของหายนะของเศรษฐกิ จ มวลรวมในยุ โรป โดยขณะนี้ 8 ประเทศหลัก โดยมี โปรตุเกส, ไอร์แลนด์, อิตาลี, กรีก, สเปน, ฮังการี, สวิตเซอร์ แลนด์ และเดนมาร์ก เป็นสุดยอดกลุม่ ประเทศที่ ก่อหนีใ้ ห้สหภาพยุโรปได้มากทีส่ ดุ โดยตัวเลขมวล รวมจากหนี้สินนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 7 รอบปี ของรายได้รฐั ในการคืนหนีส้ นิ ให้กบั ECB และ IMF โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โปตุ เ กสที่ เพิ่ ง กู้ ห นี้ เพิ่มจาก ECB (European Central Bank) ใน รอบที่ 3 ของปีน้ี ส่งผลให้ตวั เลขเงินกูท้ ท่ี างอังกฤษ ขอกูไ้ ปถูกบัน่ ทอนลง ซึง่ กระทบถึงธนาคารต่างๆ ใน UK ที่ถูกลดวงเงินกู้ลงไปโดยมี Barclays -2.7%, RBS -1.7% และ BBVA -2.2%


Chakree Chankana Financial Manager (MA ECOs&SOCA) A&B General UK Limited Authority and Related by Financial Services Authority and HM Revenue & Customs

4. การเก็งกำ�ไรในช่วงวิกฤต เศรษฐกิจ และภาวะเงินเฟ้อ

สำ � หรั บ ช่ ว งอั ต ราแลกเปลี่ ย นของเงิ น ปอนด์ทว่ี ง่ิ ดิง่ ลงเป็นเส้นเดียวใน Currency Market นัน้ ผมไม่แนะนำ�ให้เก็บเงินสดจำ�นวนมากๆ ไว้ในธนาคารนะครับ เพราะคุณจำ�เป็นต้องทำ�งาน หนักเพือ่ เก็บเงินมาทุกๆ เดือน โดยทีม่ ลู ค่าของเงิน ทีเ่ ก็บนัน้ หายไปเรือ่ ยๆ กลางอากาศจากภาวะเงิน เฟ้อ และอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ ากจะรับได้ในปีน้ี คุณสามารถแปลงเงินสดในมือของคุณ หรือจากเงินออมในธนาคารทีไ่ ด้ดอกเบีย้ เพียงน้อย นิดระหว่าง 0.75%-2.25% ต่อปี เป็นทรัพย์สนิ อย่าง อื่นที่ไม่ถูกลดมูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยนทางการ เงิน โดยสินทรัพย์นน้ั ๆ อาจมีสภาพคล่องตํ่ากว่า เงินสด แต่ถ้าคุณต้องการเงินออมระยะยาว (เงิน นอนในบัญชี) โดยทีค่ ณ ุ ไม่รบี ร้อนไปแตะต้องมัน ในช่วงเวลา 2-3 ปี ผมแนะนำ�ว่ามันทำ�กำ�ไรให้คณ ุ ได้มากกว่าดอกเบีย้ ในธนาคารแน่นอนครับ ในการสร้างกำ�ไรจากสินทรัพย์อน่ื ๆ แทน การเก็บเงินจำ�นวนมากๆ ไว้ในบัญชีธนาคารนัน้ มี มากมายหลากหลายวิธี โดยแต่ละวิธกี ม็ ขี อ้ ดีและ ข้อเสียแตกต่างกันไป โดยผมแนะนำ�ให้คณ ุ ศึกษา ปัจจัยต่างๆ ให้ทราบจนถ่องแท้กอ่ นนำ�ไปกระทำ� จริงๆ นะครับ โดยถ้าคุณเข้าใจและทำ�ได้จริง ผม มั่ น ใจว่ า นอกจากจะเป็นวิธีป้องกันการสูญหาย ของมูลค่าเงินเก็บของคุณแล้ว มันจะสามารถสร้าง รายได้ให้คณ ุ อย่างทีน่ า่ พอใจเลยทีเดียว สำ � หรั บ บทความประจำ � เดื อ นตุ ล าคมนี้ ผมจะแนะนำ�เกร็ดความรูแ้ บบคร่าวๆ ในเรือ่ งของ ทองคำ�นะครับ 4.1) ทองคำ�แท่ง ในโลกของปริมาณความต้องการ และ ปริมาณความต้องการขายของสังคมนัน้ (DemandSupply) เป็นอะไรทีจ่ รี งั ยัง่ ยืนไม่เคยเปลีย่ นในทุก ยุคสมัย และทองคำ�ก็เป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ และ จำ�นวนของมันก็มีเท่าเดิมบนโลก ทั้งๆ ที่จำ�นวน คนและปริมาณความต้องการกลับมีเพิ่มมากขึ้น ทุกวันๆ

การเพิม่ พูนของราคาทองคำ� และวิธคี ดิ กำ�ไรทีจ่ ะ ได้รบั ย้อนไปเมือ่ ปี 2006 หรือประมาณ 5 ปีท่ี แล้วทองคำ�แท่งในเมืองไทยจะอยูท่ บ่ี าทละ 8,300 บาท แต่ในวันที่ 9 ตุลาคม 2010 ราคาทองคำ�แท่ง สูงถึงบาทละ 19,050 บาท ซึง่ ราคามากขึน้ ถึง 10,750 บาท หรือเติบโตขึน้ 56.43% ตลอดช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา ซึง่ ถ้าเรามีรายได้เดือนละ 1,000 ปอนด์ ต่อเดือน โดยปันส่วนโดยเปลี่ยนจากเงินออมใน ธนาคารเป็นทองคำ�แท่งเดือนละ 1 บาท คุณก็จะ สามารถเก็บสะสมทองคำ�ได้ปลี ะ 12 บาท หรือเป็น การออมโดยใช้เงินประมาณ 99,600 บาท ต่อปี (ประมาณ 1,422 ปอนด์: 70 บาท/1 ปอนด์ ในปี 2006) โดยเงินเก็บจำ�นวน 99,600 บาทของคุณใน 5 ปี จะกลายเป็น 228,600 บาท หรือได้ดอกเบีย้ เพิม่ 129,000 บาท หรือดอกเบีย้ เพิม่ 56.43% ใน 5 ปี

วิธกี ารเก็บทองคำ�ในทีป่ ลอดภัย หลั ง จากที่ คุ ณ เหน็ ด เหนื่ อ ยกั บ การ ทำ�งานในต่างแดนเก็บเงินได้กอ้ นหนึง่ แล้วโอนเงิน กลับไปให้ใครสักคนไปซื้อทองคำ� หรือเดินทาง กลั บ ไปซื้ อ ด้ ว ยตนเองแต่ ไม่ แ น่ ใ จว่ า จะเก็ บ ไว้ ที่ ไ หนหรื อ ฝากไว้ กั บ ใครถึ ง จะรู้ สึ ก ปลอดภั ย บางทีฝากคนรักไว้ หากคนรักเปลีย่ นใจ ทองคำ� คุณอาจเปลี่ยนมือไปอยู่ที่คนอื่นก็ได้นะครับ ผม แนะนำ�ให้คุณไปเช่าตู้นิรภัยของธนาคารเพื่อเก็บ ทองคำ�แท่งจะปลอดภัยที่สุดครับ โดยคุณจะได้ รับรหัสเปิดเซฟ หรือกุญแจเซฟ พร้อมเอกสาร การเช่า (ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร) โดยคุ ณ สามารถโทรติ ด ต่ อ ธนาคารจากต่ า ง ประเทศเพื่อตรวจจำ�นวนสินทรัพย์ท่คี ุณฝากไว้ได้ ตลอดเวลา

วิธกี ารซือ้ -ขาย และการตรวจสอบทองคำ� การซื้อ-ขายทองคำ�นั้น ผมแนะนำ�ให้เป็น ทองคำ�แท่งเท่านั้นนะครับ เพราะถ้าเป็นทอง รูปพรรณจะมีค่ากำ�เหน็จจากลวดลายที่ช่างทอง ออกแบบเอาไว้ในตอนที่คุณซื้อมา แต่ตอนที่คุณ ขายไป เขาก็จะคิดแต่นา้ํ หนักทองเท่านัน้ สำ�หรับ ทองคำ�แท่งนัน้ จะมีนา้ํ หนักเริม่ ต้นทีแ่ ท่งละ 10 บาท จนถึงแท่งละ 50 บาท ดังนัน้ หากคุณคิดจะเริม่ สะสมทองคำ�แท่งในนาทีน้ี คุณต้องมีเงินอย่างน้อย ประมาณ 190,500 บาท (19,050 x10) หรือ ประมาณ 3,968.75 ปอนด์ ต่อทองคำ�แท่งนํา้ หนัก 10 บาท ลั ก ษณะทองคำ � แท่ ง จะมี ผิว เรี ย บเนี ย น เนื้อจะคล้ายอลูมิเนียมอ่อน (พิสูจน์โดยการใช้ ริมฝีปากจิกหรือกัดเบาๆ เนือ้ ทองจะยุบเป็น ลอย) ขอบทองจะมน ไม่คมจนบาดมือ ทองแท่ง ส่วนใหญ่จะมีตรานูนประทับเป็นเครื่องหมายของ สมาคมค้าทอง (Gold Traders Association) โดยคุณสามารถเลือกซื้อ-ขายทองคำ�จากร้านทอง ภายใต้สมาคมนีเ้ พือ่ ป้องกัน “ทองปลอม” ซึง่ ทอง ปลอมจะชุบทองไว้ด้านนอก แต่ด้านในจะเป็น ตะกัว่ หรือโลหะสังเคราะห์อื่นๆ (คุณสามารถ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน www.goldtraders. or.th) โดยคุณสามารถตรวจสอบสอบราคาทองคำ� ประจำ�วันได้ในเว็บไซต์นเ้ี ช่นกันครับ 107 •

47


Food

Hygien

e

เรื่อง ดร. คนึงนิจ การ์เน็ทท์

คำ�ประกาศเงื่อนไขใหม่ เกี่ยวกับการขายแอลกอฮอล์ “ถ้าใครได้มีโอกาสติดตามข่าวคราว ความคืบหน้าของรัฐบาลกลุ่มใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2010 ที่ผ่านมานี้ รัฐบาลได้ประกาศบังคับเงื่อนไขใหม่ (Mandatory Conditions) เพิ่มขึ้น อีก 5 หัวข้อ หลายท่านที่เพิ่งได้เข้า อบรมหลักสูตรการขออนุญาตขาย แอลกอฮอล์คงจะพอทราบไปบ้าง แล้วว่า ประกาศทีน่ �ำ ออกมาใช้ใหม่นี้มี ผลกระทบมาจากการตัดงบประมาณ แผ่นดิน และเป็นอีกเหตุผลหนึง่ ทีจ่ ะ ช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาของ การดื่มและการขายแอลกอฮอล์ใน อนาคต...”

NITA AWARD 2009 www.edupluscic.org

48

• 107

มีเงื่อนไขใหม่ใดบ้างที่ร้านอาหารและธุรกิจไทย ควรรู้? ทุกร้านไทยและสถานที่ประกอบการที่ จำ�หน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จะต้อง... แปะป้ า ยประกาศการขอตรวจอายุ (PASS) การแปะป้ายประกาศประเภทนี้จะช่วย ป้องกันการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ซื้อที่ มีอายุตา่ํ กว่าสิบแปดได้เป็นอย่างดี ท่านเจ้าของ กิจการจะต้องนำ�แผ่นป้ายขอตรวจอายุหรือ ID ดังกล่าว ขึ้นแปะภายในตัวอาคารตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่น ป้ายดังกล่าวได้ฟรี ที่ http://www.brc.org. uk/pass/downloads/FINAL%20POSTER.pdf (ป้ายนี้เหมาะสำ�หรับการขอตรวจผู้ซื้อที่มีอายุ น้อยกว่าสิบแปด) หรือป้ายท้าพิสูจน์ผู้ซื้อที่มี ใบหน้าอ่อนกว่าวัย เช่น ลูกค้าวัย 21 เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดแผ่นป้ายดังกล่าวได้ฟรีเช่น กัน ที่ http://www.brc.org.uk/pass/downloads/FINAL%20Under%2021%20poster.pdf เริม่ การขายไวน์ในแก้วขนาดเล็กสุด 125 มิลลิลติ ร ถ้าท่านขายไวน์ เช่น ไวน์ขาว ไวน์แดง (ยกเว้นไวน์ที่มีรสซ่าส์ - Sparkling) ท่านจะ ต้องประกาศให้ลูกค้าของท่านทราบอย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร (เช่น ลงในเมนู) ว่าท่าน สามารถบริการเสิร์ฟไวน์ได้ในแก้วขนาดเล็ก สุดที่ 125 มิลลิลิตร แต่ถ้าลูกค้าประสงค์ซื้อใน แก้วขนาดอื่น เช่น ขนาดกลาง 175 มิลลิลิตร, ขนาดใหญ่ 250 มิลลิลิตร, หรือซื้อแบบยกขวด ท่านยังสามารถขายได้เช่นเดิม เริ่มการขายเบียรที่ ไพท์ (Pint) ท่านทีข่ ายเบียรสด ท่านจะต้องประกาศ ให้ ลู ก ค้ า ของท่ า นทราบอย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อักษร (เช่น ลงในเมนู) ว่าท่านสามารถบริการ เสิร์ฟเบียรสดได้ในแก้วขนาดเล็ก เช่น pint แต่ ถ้าลูกค้าประสงค์ซอ้ื ในแก้วขนาดอืน่ เช่น 1 ไพท์


อิดูพลัส ช่วยรณรงค์โครงการ “ครัวไทยสู่โลก” แจกฟรีสติกเกอร์สีฟูดไฮยีน มีประโยชน์มากต่อร้านอาหารไทยโดยตรง สนใจติดต่อส่งซองเปล่าติดแสตมป์ ๕๗ เพนนี จ่าหน้าซองถึงตัวคุณเอง แล้วจัดส่งมาที่ Edu-Plus CIC, Duang-dhamma Building, 49 Castle Street, Banbury OX16 5NU www.edupluscic.org

หรือซื้อแบบยกขวด Singha Beer 330ml ท่านยัง สามารถขายได้เช่นเดิม Tap water ไม่ว่าจะขายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์หรือ ไม่ ทุกร้านอาหาร ผับ คลับและบาร์จะต้องมีนํ้าเปล่า หรือ Tap water เพื่อเสิร์ฟบริการฟรีแก่ลูกค้าทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าลูกค้าสั่งวิสกี้ไปดื่ม ท่านจะ ต้องมีนํ้าเปล่าเสิร์ฟควบคู่ด้วยทุกครั้ง อบรมพนักงาน (Training staff) รั ฐ บาลกลุ่ ม ใหม่ ส นั บ สนุ น เรื่ อ งการอบรม พนักงานอย่างยิ่ง พนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กั บ สถานที่ ป ระกอบการจะต้องได้รับการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้ 5.1. Level 1 Health and Safety at Work (สำ�หรับทุกคน - ทั้งพนักงานชั่วคราวและพนักงาน ประจำ�) 5.2. Level 2 Award in Food Safety in Catering (สำ�หรับทุกคน - ทั้งพนักงานชั่วคราวและ พนั ก งานประจำ�ที่ มี ส่ ว นเกี่ยวข้องกับการผลิตและ เสิร์ฟอาหาร) 5.3. Level 2 National Certificate in Personal Licence Holders (เหมาะสำ�หรับผู้ที่จะทำ� หน้าที่อนุมัติการขายและขายแอลกอฮอล์โดยตรง) 5.4. Designated Premises Supervisors (เหมาะสำ�หรับผู้ที่ทำ�หน้าที่เป็นหัวหน้าดูแลอาคารที่ จำ�หน่ายแอลกอฮอล์) 5.5. Award in Responseable in Alcohol Retailing (สำ�หรับผู้พนักงานบริการทุกคนที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการจำ�หน่ายแอลกอฮอล์) 5.6. Level 2 Emergency First Aider (อบรมอย่างน้อย 1 ท่าน สำ�หรับทุกตัวอาคารที่มี การว่าจ้างพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป)

Train to Gain แจกทุนสนับสนุนการเรียน 1,000 ต่อหนึ่งบริษัท! £

ขอเชิญเจ้าของกิจการเข้ารับทุนการศึกษา หรือส่งพนักงานของท่านเข้าคอร์ส ฝึกอบรม… • ฟูดไฮยีนระดับที่ 3 - 3 วัน • ฟูดไฮยีนระดับที่ 4 - 5 วัน • วิธีการกรอกเอกสาร Safer food, Better Business - 1 วัน • หลักสูตรการเป็นหัวหน้าตึกที่จำ�หน่ายแอลกอฮอล์ (DPS) - 1 วัน • หลักสูตรการจัดเสิร์ฟเครื่องดื่ม - 1 วัน • หลักสูตรการทำ�ธุรกิจแบบครบวงจร - 3 วันเต็ม (ซึ่งรวมหลักสูตร First Aid และ Health & Safety) • หลักสูตรการดูแลลูกค้า (Customer Services) - 1 วัน • หลักสูตรการตลาด (Marketing) - 1 วัน • ภาษาอังกฤษ (ESOL - Skill for Life) - หลักสูตรทุนการศึกษา • ภาษาอังกฤษ (JETSET - ESOL) สำ�หรับผู้ประสงค์ยื่นต่อขอเวิร์คเพอมิท • NVQ และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถขอค่าเรียนคืนทันทีเมื่อจบหลักสูตร เช็ควันเรียนและสถานที่ ได้ที่ www.edupluscic.org หรือโทรถามที่ 0871 2003441 ณ ศูนย์อบรมอิดูพลัสซีไอซีของอาจารย์ ดร. คนึงนิจ การ์เน็ทท์ ผู้เชี่ยวชาญที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สถาบันชั้นนำ�ของอังกฤษ เช่น BIIAB, Highfield Awarding Body of Compliance (HABC), Chartered Institute of Environmental Health (CIEH), The Royal Environmental Health of Scotland (REHIS) และ EDI รับสอนทั้งในและนอกสถานที่ ตามศูนย์อบรมของเรา มากกว่า 30 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร สนใจโทร 0871 2003441 มือถือ 07760 124612 อีเมล์ drgarnett70@msn.com เว็บไซต์ www.edupluscic.org • เรียนจบแล้วมี ใบประกาศนียบัตรอัดแผ่นใสติดรูปถ่ายสีงดงาม • 107 •

49


Smile

F&B Biz

การสร้างเอกลักษณ์ ในการบริการ

เรื่อง ธรรญา

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รัก ขณะที่นั่งเขียนต้นฉบับนี้ ผู้เขียนมีโอกาสได้มาสัมนาที่ต่างประเทศ เรื่องที่สัมมนา ก็หนีไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารหารการกิน หรือ การบริการ จะว่าไปแล้วงานร้านอาหารหรือ โรงแรมก็คงจะวกวนอยูที่เรื่อง อาหาร ห้องพักและการบริการ ฉบับนี้ผู้เขียนจึงอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ ได้ รับจาการสัมมนาแก่ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่านได้ และก็ไม่ต้องรีบบอกผู้เขียนว่า ร้านท่านเล็กๆ มีไม่กี่ที่นั่งคงไม่จำ�เป็นต้องทำ� จริงๆ แล้วผู้เขียนอยากจะ เรียนว่า ยิ่งเล็กยิ่งทำ�ได้ง่าย เอาละเราลองมาทำ�ความรู้จักกับคำ�ว่า “Branded Service” กันเสียก่อน

B

randed Service เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจทีก่ �ำ ลังได้ ด้วยตัวเองทุกโต๊ะ นีค่ อื อีกตัวอย่างของการ Branded Service ในแบบฉบับของ รับการกล่าวถึงมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั เนือ่ งจากเป็นกลยุทธ์ท่ี คุณสดสี หรือบางร้านจะฝึกอบรมพนักงานให้คอยอธิบายอาหาร สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแบบยัง่ ยืน และสร้าง ต่างๆ ให้ลูกค้าเข้าใจก่อนรับประทาน ลูกค้าประจำ�ได้มากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถสร้างความแตกต่าง ของการบริการให้เป็นทีช่ ดั เจนและโดดเด่นในสายตาลูกค้าได้ การบริการ ฟังดูงา่ ยๆ แต่ท�ำ ยาก การบริการก็คอื การตอบ เรามาดูความหมายกันก่อน เอาแบบแยกเป็นคำ�ๆ ก็แล้วกัน สนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ แบบ ในทุกสถานการณ์ โดยให้ลกู ค้าเกิด ความพึงพอใจอย่างสูงสุดจากบริการทีไ่ ด้รบั รวมถึงการจดจำ�รายละเอียดเล็กๆ การสร้างคุณค่าหรือเอกลักษณ์ น้อยๆ ของลูกค้าประจำ�แต่ละท่าน บางท่านอาจจะเคยได้ยนิ คำ�ว่า Brand หรือ ตราสินค้า คำ�ว่า จึงหมายถึง “การสร้างเอกลักษณ์ ตราสินค้า หรือ Brand ก็หมายถึงเอกลักษณ์ทเ่ี ป็นตัวกำ�หนด ความแตกต่างของสินค้าต่างๆ ถ้าสินค้าเราไม่ดี หรือจัดการ ของการบริการของหน่วยงานท่านให้โดดเด่น เป็นพิเศษไม่เหมือนใคร และเป็น ไม่ดเี ราก็จะได้ยนิ คำ�ว่า มีเป็นโหลๆ หรือ ของโหล นัน่ เอง แบบฉบับขององค์กรท่านเอง” แต่จะนำ�กลยุทธ์นี้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรเรา เพราะฉะนัน้ ถ้าไม่อยากเป็นของโหล ท่านก็ตอ้ งเราปรับตัว ลองศึกษาทำ�ด้วยกันแบบง่ายๆ เป็นการด่วน สินค้าตัวไหนทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง บุคลากร มาก ก็ยอ่ มมีความพิเศษมาก แน่นอนราคาก็ยอ่ มต้อง (แพง) เรือ่ งนีผ้ เู้ ขียนให้ความสำ�คัญในอันดับต้นๆ และสูงสุด และเท่าๆ กันกับ แบบพิเศษด้วย แบรนด์ หรือสินค้าไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์หรือโลโก้ มาตรฐานของอาหารทีเ่ สิรฟ์ ลูกค้า เนือ่ งจากพนักงานเป็นบุคคลทีส่ �ำ คัญมาก ที่เราอาจจะได้ยินกันมา แต่หมายถึงสิ่งที่ลูกค้านึกถึงเมื่อ ในการส่งมอบ (Deliver) การบริการทีด่ แี ก่ลกู ค้า หลายๆ องค์กรล้มเหลวในการ กล่าวถึงแบรนด์สนิ ค้าของท่าน เช่น เมือ่ กล่าวถึงร้านอาหาร ส่งมอบการบริการให้กบั ลูกค้า ทัง้ ๆ ทีม่ มี าตรฐานและแบบฉบับของตนเองพร้อม คุณสดสี แบรนด์ของคุณสดสีก็คือ ร้านอาหารที่นำ�เสนอ แต่ขาดความพร้อมด้านบุคลากร เช่น ขีเ้ หนียว ไม่จอมจ้างพนักงานทีเ่ ก่งๆ ราคา อาหารท้องถิ่นแบบต้นตำ�รับจากภาคเหนือและการบริการ แพงๆ ผู้เขียนขอเรียนตรงๆ ว่า ถ้าอยากให้การบริการของร้านท่านเป็น แบบส่วนตัว กล่าวคือ คุณสดสีทเ่ี ป็นเจ้าของร้านจะออกมา แบบโรงแรม Ritz Carlton ท่านก็ตอ้ งไปหาพนักงานให้ได้อย่างที่ Ritz Carlton ดูแลลูกค้าด้วยตัวเอง คอยกำ�กับและควบคุมรสชาติอาหาร มี และก็จา่ ยให้ดๆี เหมือนที่ Ritz Carlton จ่าย หรือทีเ่ รียกว่า “ประสบการณ์

Service

Branded

50

• 107

Branded Service


แบบห้าดาว เงินเดือนและสวัสดิการแบบห้าดาว” ด้วย หรือบางครั้ง องค์กรจัดหาบุคลากรมาแล้วแต่ขาดการดูแลและทำ�ให้พนักงานอยู่กับ ท่านนานๆ (Retention) เพราะฉะนัน้ ท่านลองมองๆ รอบๆ ตัวท่านดูวา่ ท่านได้ท�ำ หรือขาดสิ่งใดบ้าง ทุกวันนี้ร้านอาหารเกือบทุกร้านสามารถ ทำ�อาหารเหมือนกับทีท่ า่ นทำ�ได้ เพราะอาหารไทยวันนีไ้ ม่ได้พเิ ศษเหมือน อาหารไทยในยุโรปเมือ่ สามสิบปีทแ่ี ล้ว แต่เราสามารถสร้างความแตกต่าง ได้ในเรือ่ งการบริการ และการบริการทีเ่ ป็นแบบฉบับของท่าน (Branded Service) อันนีไ้ ม่มใี ครสามารถเลียนแบบท่านได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ มาตรฐานการบริการ มาตรฐานการบริการเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ก�ำ หนดและทำ�ให้การบริการ เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและในแบบเดียวกันในทุกๆ โอกาสที่ลูกค้ามา ใช้บริการ ท่านสามารถสร้างมาตรฐานของร้านท่านได้โดยการกำ�หนดรูปแบบ การบริการทีท่ า่ นชอบและคิดว่าเหมาะกับร้านท่าน แล้วฝึกอบรมให้พนักงาน เข้าใจและปฏิบัติให้เป็นแบบเดียวกัน และท่านต้องอธิบายให้พนักงาน ทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานทีท่ า่ นกำ�ลังจะนำ�ไปปฏิบตั ิ ท่านอาจจะกำ�หนด สโลแกนที่ง่ายๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมารตฐานที่ท่านกำ�หนดขึ้น เพื่อใช้ อ้างอิงและกระตุน้ พนักงานเช่น Five Star Service Five Star Experience หรือ Heartfelt Service Program เมือ่ ได้สโลแกนและคอนเซ็ปต์ แล้วท่านก็สามารถเขียนแผนแม่แบบของการบริการอย่างทีท่ า่ นต้องการ และนำ�ไปอบรมพนักงานได้ แต่สง่ิ ทีท่ า้ ทายไม่ใช่การคิดมาตรฐานแต่เป็น การนำ�ไปปฏิบัติ หรือ Execution เพื่อให้เกิดความเสมอต้นเสมอปลาย ที่เราเรียกว่า “Consistency” ของการบริการเพื่อให้เกิดความเสมอต้น เสมอปลายในทุกๆ โอกาส บางครัง้ หากท่านหรือผูจ้ ดั การไม่อยูก่ ารบริการ อาจจะเป็นอีกแบบ หรือพนักงานไม่สบายใจเนือ่ งจากทะเลาะกับแฟน หรือมีความกังวลเรือ่ งวีซา่ (อันนีห้ นักหน่อย) ก็อาจจะมีสว่ นให้การบริการ บางอย่างตกหล่นหรือหายไปได้ อันนีท้ า่ นต้องสร้างระบบเข้ามาคอยควบคุม หากสังเกตว่าพนักงานท่านนัน้ มีสหี น้าไม่อยากทำ�งาน ท่านก็ควรดำ�เนิน การบางอย่าง ก่อนทีพ่ นักงานท่านนัน้ จะส่งมอบบริการที่ (อาจจะ) ตกหล่น หรือไม่สมบูรณ์ให้กบั ลูกค้า ยกระดับการบริการ วิธีน้ไี ม่ยากแต่ต้องใช้เวลาสักระยะและสร้างความเสมอต้นเสมอ ปลายในการให้บริการ ท่านอาจจะเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดจาก ผู้บริหารในองค์กรของท่านก่อนว่าท่านต้องการนำ�การบริการรูปแบบใด มาใช้ในร้านของท่าน เช่น หากร้านท่านเป็นร้านทีเ่ ล็กๆ ไม่ใหญ่มาก จำ�หน่าย อาหารแบบง่ายๆ และไม่เน้นการจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ การ บริการแบบเป็นกันเองและเน้นที่ความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงของ ลูกค้าแต่ละท่าน (Individual need) อาจจะเหมาะกับร้านของท่าน การ จดจำ�รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของลูกค้าประจำ�เป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นมากสำ�หรับ ร้านทีต่ อ้ งการใช้บริการรูปแบบนี้ การบริการแบบนีเ้ ราอาจจะเรียกว่าเป็น การบริการแบบ ไม่เป็นทางการหรือแบบเป็นกันเอง ซึง่ จะเหมาะสำ�หรับ ร้านของท่านหรือไม่นน้ั ขึน้ อยูก่ บั ตัวท่านทีจ่ ะตัดสิน หากมีขอ้ ติ-ชมหรือแนะนำ�ประการใด ผูเ้ ขียนยินดีรบั ฟังที่ Tanya.tanee@yahoo.co.uk

World class service การบริการแบบนีส้ ามารถนำ�ไปใช้ได้กบั ทุกๆ องค์กรและไม่จ�ำ เป็นว่าจะต้อง เป็นร้านอาหารเท่านัน้ การบริการแบบนีจ้ ะเน้นที่ พนักงาน และ ความพึงพอใจของ ลูกค้าจากบริการที่ได้รับ ทำ�ไมถึงเน้นพนักงาน? เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ที่สัมผัส และให้บริการโดยตรงกับลูกค้า เช่น สายการบิน Southwest Airlines ได้กล่าวว่า “หากเราให้พนักงานของเราเป็นทีห่ นึง่ ให้ความสำ�คัญอันดับหนึง่ พนักงานก็จะให้ สิง่ เดียวกันกับลูกค้า” สิง่ หนึง่ ทีส่ ามารถสะท้อนได้เป็นอย่างดีกค็ อื อัตราการลาออก ของพนักงานจะน้อยมากหรือแทบจะไม่มี บางครั้งผู้เขียนแอบนึกเหมือนกันเวลา ไปรับประทานอาหารบางร้านแล้วเจอการบริการแบบสุม่ สีส่ มุ่ ห้า ก็ท�ำ ให้อดนึกไม่ได้ ว่า องค์กรนีค้ งดูแลพนักงานแบบสุม่ สีส่ มุ่ ห้าเหมือนกัน อาหาร อาหารถือได้วา่ เป็นสินค้า ลูกค้ามารับประทานแล้วอิม่ ท้อง และอาหารเป็น ส่วนหนึง่ ของการสร้างมารตฐานการบริการ ในส่วนนีบ้ คุ คลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องก็คอื ทีมงานในครัวทุกๆ ท่าน ตัง้ แต่คนเตรียมของ ล้างจาน พนักงานจัดของ พ่อครัว แม่ ครัว ทัง้ ตัวเล็ก ตัวน้อย ทุกๆ ท่าน Branded Service ของอาหารคือความคงเส้น คงวาของรสชาติและคุณภาพของอาหารรวมทั้งการจัดอาหารบนจานให้สวยงาม (Presentation) ครัง้ หนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนเคยได้พดู คุยกับท่านเจ้าของร้านท่านหนึง่ เกีย่ วกับ พ่อครัวแม่ครัวของท่าน เจ้าของร้านท่านนัน้ ถึงกับบ่นด้วยความน้อยและร้องให้เสียใจ กับผูเ้ ขียนถึงความอึดอัดทีไ่ ม่สามารถบอกหรือตักเตือนพ่อครัวแม่ครัวของตัวเองได้ เมือ่ ต้องบอกเล่าเรือ่ งราวของคุณภาพอาหารให้แก่พอ่ ครัวแม่ครัวตนเองทราบ ผูเ้ ขียน เห็นว่าทัง้ สองฝ่ายก็ควรหันหน้าเข้าหากัน ลดฐิตขิ องแต่ละฝ่ายลง หากร้านต้องปิด เพราะไม่มลี กู ค้าย่อมไม่ได้สง่ ผลกระทบกับเจ้าของร้านแต่เพียงผูเ้ ดียว แต่ทกุ ๆ คน ทีม่ สี ว่ นร่วมในการทำ�ลายร้านตนเองทัง้ ในทางตรงและทางอ้อมก็ยอ่ มได้รบั ผลกระทบ ไปตามกัน ในสถานะการณ์เช่นนี้ เราร่วมด้วยช่วยกัน สร้างมารตฐานของอาหารจะ ดีกว่า ทัศนคติของผูบ้ ริหาร อันนีผ้ เู้ ขียนหมายถึงท่านเจ้าของ ผูถ้ อื หุน้ และผูจ้ ดั การ ทุกท่านทีเ่ อ่ยมาต้อง มีความเข้าใจอย่างลึกชึง้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเรือ่ งของการสร้าง Branded Service ไม่ใช่ทา่ นเจ้าของต้องการแต่คณ ุ ผูจ้ ดั การไม่เข้าใจ หรือคุณผูจ้ ดั การ ต้องการสร้าง Branded Service และมีความเข้าใจอย่าลึกซึงแต่ทา่ นเจ้าของไม่ เอาด้วย แต่เหตุผลอย่างหลังนีอ่ นั ตราย เพราะในทีส่ ดุ ผูจ้ ดั การท่านนัน้ ก็สามารถหา เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นที่มีแนวคิดเดียวกันและออกไปร่วมงานกัน ท่านเจ้าของก็ต้อง เสียผูจ้ ดั การท่านนัน้ ไปใหองค์กรอืน่ จริงๆ แล้วการสร้าง Branded Service นีไ่ ม่ ได้ยากเย็นมากนัก เพราะหลายๆ บริษทั ทีม่ รี า้ นอยูท่ ว่ั โลกกว่าสามหมืน่ ร้าน หรือ ร้านกาแฟอย่างสตาร์บคั เองก็ท�ำ ได้และทำ�ได้อย่างประสบความสำ�เร็จ หากมองอีก มุม ท่านมีเพียงหนึง่ ร้าน โอกาสทีจ่ ะทำ�ได้ยง่ิ มีมากมิใช่หรือ? เนื้อที่หมดแล้วท่านผู้อ่านที่รัก เอาไว้เรามาคุยกันต่อในฉบับหน้า ปีใหม่ใกล้ เข้ามาเรือ่ ยๆ ระหว่างทีร่ อปีใหม่ทา่ นก็ลองใช้เวลาทีม่ ขี ดี ๆ เขียนๆ มาตรฐานการ บริการของร้านท่าน และดูวา่ ท่านสามารถนำ�มาใช้ได้และได้ใช้จริงได้แค่ไหน แล้ว ลองวางแผนว่าจะนำ�มาใช้ในเชิงปฏิบติได้อย่าไร อย่าได้เกรงใจผูเ้ ขียน เก็บความไม่ เข้าใจหรือคำ�ถามไว้ในใจ หากท่านมีขอ้ สงสัย ส่งอีเมลมาถามได้ท่ี tanya.tanee@ yahoo.co.uk หวังว่า Branded Service คงจะเป็นของขวัญชิน้ ใหม่ให้กบั ร้านท่าน ในปีหน้าได้ มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดไป สวัสดี

107 •

51


Smile

เรื่อง Thananchai Sirikianthong e-mail: thanancom@msn.com

t Gadge

นาฬิกาข้อมือสุดเก๋ เมื่อฉบับที่แล้ว ผมได้แนะนำ�ให้รู้จักไอพอดนาโน เจนเนอเรชั่นที่ 6 ไปแล้ว แต่คุณสมบัติ ของไอพอดนาโนยังไม่หมดแค่นั้น เพราะมันยังสามารถเป็นนาฬิกาได้อีกด้วย ท่าน ผู้อ่านคงจะนึกในใจว่า โทรศัพท์มือถือก็มีนาฬิกาในตัว เครื่องเล่นเอ็มพีสามก็ ใช้ดู เวลาได้แทบทุกรุ่น

แต่เดี๋ยวก่อน ผมอยากจะบอกว่า ไอพอดนาโนของผมเป็นนาฬิกาข้อมือนะครับ ใช่แล้ว ครับ เนือ่ งจากขนาดของไอพอดนาโนใหม่ ทำ�มาได้พอเหมาะพอเจาะวางบนข้อมือได้พอดิบพอดี ประกอบกับมีฟงั ก์ชน่ั แสดงนาฬิกาแบบเข็มได้อกี ด้วย ก็เลยมีคนคิดทำ�สายรัดข้อมือสำ�หรับไอพอด นาโนออกมาขาย คราวนีล้ ะ่ ผมก็มนี าฬิกาฟังเพลงได้ซะที Devon Works Tread 1

นาฬิกากลไกสายพาน เรือนทีส่ องทีผ่ มจะแนะนำ�ให้รจู้ กั เป็นนาฬิกาข้อมือจาก Devon Works รุน่ Tread 1 ฟังดูอาจจะไม่คนุ้ หูนกั เพราะเป็นค่ายใหม่ จุดเด่น ของ Devon Works คือเน้นการออกแบบที่แปลก โดดเด่นไม่ซำ้�ใคร นาฬิการุน่ นีม้ าในรูปแบบตัวเลขหรือทีเ่ รามักจะเรียกกันติดปากว่าดิจทิ ลั ซึง่ ถ้าหากพูดถึงดิจทิ ลั เรามักจะนึกถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ Tread 1 นี้ ใช้กลไกแบบอนาล็อกระบบสายพาน ทีอ่ อกแบบและพัฒนาโดยบริษทั ทางด้านวิศวกรรมอวกาศในแคลิฟอร์เนีย ตัวเลขบอกเวลาถูกพิมพ์อยูบ่ น สายพาน และจะเคลือ่ นไปตามเวลาทีเ่ ปลีย่ นไป ผูใ้ ช้ทว่ั ไปอาจจะเบือน หน้าหนีเมือ่ ทราบราคาค่าตัวที่ 9,400 ปอนด์ แต่ส�ำ หรับนักสะสมตัวยง แล้ว ไม่ควรพลาด เพราะนาฬิกากลไกพิเศษเช่นนี้ ไม่มมี าให้เห็นบ่อยนัก

52

• 107

Tokyoflash

นาฬิกาน่าฉงน Tokyoflash เป็นค่ายที่สร้างสรรค์นาฬิกาออกมามากมาย แต่ละ รุน่ ล้วนมีความพิเศษเฉพาะตัว แต่จดุ เด่นทีท่ กุ รุน่ มีรว่ มกันคือ ดูเวลายาก มาก...ถึงมากทีส่ ดุ นาฬิการุน่ ทีผ่ มจะแนะนำ�ให้รจู้ กั นี้ มีจอแสดงผลขนาด ใหญ่แบบแอลอีดี (LED) เช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในโทรศัพท์มอื ถือและทีวรี นุ่ ใหม่ๆ สิง่ เดียวทีน่ าฬิการุน่ นีท้ �ำ ได้คอื บอกเวลา แต่ความพิเศษของมันอยูท่ ต่ี วั เลข แสดงเวลาทีม่ ลี วดลายและสีสนั คล้ายกับพืน้ หลังมากๆ มากเสียจนยากที่ จะมองออกว่าตอนนีก้ โ่ี มงแล้ว ถ้าหากคุณเป็นนินจาทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนวิชา พรางตัวมาอย่างดี อาจจะมองออกได้ในเวลาอันสัน้ แต่ส�ำ หรับคนธรรมดา อาจต้องใช้เวลาเพ่งสักหน่อย พอตาเริ่มเบลอ ตัวเลขก็จะเริ่มลอยออก มา แต่ผอู้ อกแบบก็ไม่ลมื ทีจ่ ะใส่ปมุ่ มหัศจรรย์มาให้ดว้ ย กดไปซะหนึง่ ทีก็ สามารถมองเห็นตัวเลขชัดเจนแล้ว น่าอัศจรรย์ใจมาก ทีป่ มุ่ เพียงปุม่ เดียว ทำ�ให้เราเป็นนินจาได้ สำ�หรับผมแล้ว ปุม่ คงจะพังเร็วเป็นแน่


USEFUL TELEPHONE สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 29 - 30 Queen’s Gate London SW7 5JB Tel : 020-7589-2944 Ext. 5502-5507 Fax : 020-7823-7492 www.thaiembassyuk.org.uk

Cabestan Sol Invictus

สุดยอดนาฬิกากลไกสัญชาติฝรัง่ เศส สุดยอดนาฬิกากลไก ขับเคลือ่ นเฟืองโซ่ดว้ ยมอเตอร์ขนาดเล็ก พิเศษ ทีม่ เี ส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 1.9 มิลลิเมตร แบบเดียวกับทีใ่ ช้ใน ทางการแพทย์ จำ�นวน 2 ตัว ตัวแรกสำ�หรับขับเคลือ่ นเวลา และตัว ที่สองสำ�หรับการปรับตั้งเวลา พลังงานหลักได้รับจากแบตเตอรี่แบบ ลิเทียมไอออน สามารถชาร์ตไฟได้ในตัว ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีเอกสิทธิเ์ ฉพาะจาก L’INES (Institut national de l’energie solaire) ตัวเครื่องทำ�จากไทเทเนียมหรือวัสดุอ่ืนซึ่งสามารถเลือกได้ ตามใจคุณ แต่ถงึ แม้วา่ คุณจะมีเงินสดติดประเป๋าพร้อมจ่าย 353,768.87 ปอนด์อยูแ่ ล้ว ก็ไม่สามารถหาซือ้ ได้ เพราะนาฬิการุน่ นีจ้ ะผลิตตามคำ� สัง่ ซือ้ เท่านัน้ ก่อนจากกันฉบับนี้ ขอฝากข้อคิดสะกิดใจไว้วา่ “เรามิอาจซือ้ เวลาได้ แต่เราสามารถซือ้ นาฬิกาได้นะครับ”สมกับความต้องการ หรือ ความจำ�เป็นจริงๆ เพือ่ ให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ กับเงินทีเ่ สียไปครับ

สำ�นักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สำ�นักงานทูตพานิชย์) 11 Hertford Street, Mayfair London W1Y 7DX Tel. : 020 7493 5749 Fax : 020 7493 7416 Email : thaicomuk@dial.pipex.com สำ�นักงานทีป่ รึกษาฝ่ายการศึกษา (ก.พ.) 28 Prince’s Gate London SW7 1QF Tel : 020 7584 4538 Fax : 020 7823 9896 สำ�นักงานฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง 29-30 Queen’s Gate London SW7 5JB Tel : 020 7589 7266 Fax : 020 7589 2624 สำ�นักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย 8th Floor, Angel Court Tower 1 Angel Court London EC2R 7HJ Tel : 020 7606 1716 Fax : 020 7606 2506 สำ�นักงานการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย 1st Floor, 17-19 Cockspur Street, Trafalgar Square London SW1Y 5BL Tel : 020 7925 2511 Fax : 020 7925 2512 www.tourismthailand.co.uk บริษทั การบินไทย 41 Albemarle Street London W1X 3FE Office : 020 7491 7953 Fax : 020 7409 7953 ธนาคารกรุงเทพฯจำ�กัดมหาชน 61 At. Mary Axe London EC3 8BY Tel : 020 7929 4422 Fax : 020 7283 3988

Smile Tip นาฬิกาควอตซ์ทเ่ี ราใช้กนั อยูท่ ว่ั ไปทุกวันนี้ มีความเทีย่ งตรง ถึง 1/2000 วินาทีตอ่ วัน แต่นาฬิกาทีม่ คี วามเทีย่ งตรงทีส่ ดุ คือ นาฬิกา อะตอม ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นนาฬิกามาตรฐานสำ�หรับเทียบเวลา นาฬิกาอะตอมเครื่องแรกประดิษฐ์จากก๊าซแอมโมเนีย แต่นาฬิกา อะตอมทีไ่ ด้รบั ความเชือ่ ถือทีส่ ดุ ใช้ธาตุซเี ซียม 133 นักวิทยาศาสต์ ได้ก�ำ หนดหน่วยในระบบ SI ให้ 1 วินาที มีคา่ เท่ากับการสัน่ พ้องของ ซีเซียม 133 ซึง่ เท่ากับ 9,192,631,770 ครัง้ ใน 1 วินาที ซึง่ มีความ เทีย่ งตรงมากทีส่ ดุ เพราะในหนึง่ ล้านปี เวลาของนาฬิกาอะตอมจะ คลาดเคลือ่ นเพียง 1 วินาทีเท่านัน้

สถานกงศุล BIRMINGHAM One Victoria Square, Birmingham, B1 1BD Tel: 0121 643 9481 Fax: 0121 643 9485 Out of office hours: 078 7067 3079 (emergencies only) www.thailand-visa.com CARDIFF 9 Mount Stuart Square, CF10 5EE Tel: 029 2046 5777 Fax: 029 2046 5777 Email: RoyalThai.Consulate@virgin.net www.freespace.virgin.net/royalthai.consulate/ DUBLIN 18-19 Harcourt Street, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 478 6412 www.thaiconsulateireland.com GLASGOW 4 Woodside Place, Charing Cross, Glasgow, G3 7QF Tel: 0141 353 5090 HULL Priory Court, Saxon Way, Priory Park West, Hessle, Hull, HU13 9PB Tel: 01482 581668 Fax: 01482 224225 Email: enquiries@thaiconsul-uk.com www.thaiconsul-uk.com LIVERPOOL Boodles House, 35 Lord Street, L2 9SQ Tel: 0151 255 0504 Fax: 0151 255 1070 วัดพุทธปทีป The Buddhapadipa Temple 14 Calonne Road Wimbledon London SW19 5HL Tel : 020 8946 1357 Fax : 020 8944 5788 วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด The Oxford Buddha Vihara 356-358 Abingdon Road, Oxford OX1 4TQ Tel : 018 6579 1591 107 •

53


Smile

tory Love S

เรื่อง ปณิภทั ศรี Based on true story

ทวิภพ..ที่ปอมเปอี เนื้อคู่..ถึงจะอยู่ภพไหน..ยังไม่คลาดคลา (ตอนที่ ๙ อวสาน)

ทีส่ นามบินนานาชาติเมืองเนเปิลส์ ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศค่อนข้าง อบอุน่ ในต้นฤดูใบไม้ผลิ เครือ่ งบินภายในประเทศ จากกรุงโรมลงจอดสนิท หัวใจของเปาโลและซัลวาโตเร่ คงเต้นระทึกทั้งสองหนุ่มต่างวัยมารอรับ ผูโ้ ดยสารซึง่ เป็นแขกพิเศษ “สวัสดีครับ คิดว่าผมฝันไปไหมวันนี้ คุณลำ�ภามาอยูท่ เ่ี นเปิลส์แล้ว” เปาโลยิม้ กว้างแบบดีใจสุดๆ “สวัสดีคะ่ ไม่ทราบเหมือนกันว่าดิฉนั เองก็ฝนั ไปหรือเปล่า มาถึงทีน่ ่ี ได้ยงั ไงนะคะ” ลำ�ภาพูดเสียงสัน่ ด้วยความตืน่ เต้นมากกว่า เพราะเป็นครัง้ แรกทีเ่ ธอเดินทางมาไกลสุดถึงยุโรป “การเดินทางเหนือ่ ยไหมครับ ” เปาโลกระซิบถาม พลางรับกระเป๋า สัมภาระของลำ�ภา ขณะทีซ่ ลั วาโตเร่ยงั คงประคองกอดเคโกะแบบไม่ปล่อย วาง “ไม่เหนือ่ ยหรอกค่ะดิฉนั ตืน่ เต้นมากกว่า” ลำ�ภายิม้ หวานให้เปาโล เขาเดินนำ�หน้าลากกระเป๋าใบกระทัดรัดของเธอ “ไปทีพ่ กั ก่อนนะครับ ผมจอง Guesthouse ไว้ไห้คณ ุ แล้ว” เปาโล บอกลำ�ภา “คุณเคโกะพักทีเ่ ดียวกันใช่ไหมคะ” ลำ�ภาถามแบบกลัวว่าตัวเองจะ ต้องนอนโรงแรมคนเดียว “คุณเคโกะคงพักบ้านท่านซัลวาโตเร่กระมังครับ” เปาโลตอบ เธอ เข้าใจเขาคูร่ กั กัน “แต่เย็นนีเ้ ราทานข้าวด้วยกันนะครับ” ซัลวาโตเร่หนั ไปบอกลำ�ภา เธอได้แต่เพียงพยักหน้ารับ แล้วทัง้ คูก่ แ็ ยกย้ายกันไปทีร่ ถจอด รถคันเล็กๆ ของเปาโลเลีย้ วออกจากสนามบินเข้าตัวเมืองเนเปิลส์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเท่าใดนัก ลำ�ภานั่งดูบ้านเมืองตามถนนหนทาง ร้านค้าทีแ่ ปลกตาจนเพลิน รถมาจอดทีถ่ นนใหญ่หน้าเนินสูงแห่งหนึง่ “Corso Vittorio Emanuele” ลำ�ภาอ่านชื่อถนนไว้เพื่อความจำ� เปาโลขนกระเป๋ามีชายหนุ่มคนหนึ่งมาจากไหนไม่ทราบเข้ามาช่วยยก กระเป๋าแล้วขับรถของเปาโลออกไป คงเอาไปไว้ทจ่ี อดรถ เปาโลลากกระเป๋า เดินนำ�หน้าเข้าไปทางช่องอุโมงค์เล็กๆ ดูลกั ษณะคงเป็นอุโมงค์ของเนินเขา แห่งนี้ “ทีพ่ กั Guesthouse ของคุณลำ�ภาอยูบ่ นเนินเขา Parco Grifeo ทุกอย่างสะอาดปลอดภัย ไม่ต้องกลัวอะไรด้วยนะครับ” เปาโลมองหน้า ลำ�ภาแล้วยิม้ ๆ “ไม่ได้กลัวอะไรเลยค่ะ และแน่ใจว่าคุณคงเลือกห้องพักให้ดฉิ นั ดีอยู่ 54

• 107


แล้ว” ลำ�ภาไม่ได้นกึ อะไรในใจ แม้วา่ เขาจะเลือก Guesthouse เล็กๆ อะไร ก็ตาม เธอเดินตามเขาเข้าไปในอุโมงค์เล็กๆ แห่งนัน้ แล้วนึกในใจ “จะให้เดินลอดอุโมงค์เล็กๆ ขึน้ ไปถึงยอดเขาเลยหรือเนีย่ ” แต่เมือ่ พอ มาถึงทางสุดอุโมงค์ “ขึน้ ลิฟต์ตอ่ ไปชัน้ บนอีกนะครับ” ลำ�ภาโล่งใจ เปาโลยกกระเป๋าเข้าไป ในลิฟต์ ลำ�ภาประหม่าเล็กน้อยเมือ่ ร่างสูงๆ ของเขาเข้ามายืนชิดติดกับเธอแถม บีบมือเธอเบาๆ คงเป็นเชิงปลอบใจกระมัง “มีลฟิ ต์ 2 ตัวนะครับ สะดวกสบาย” ลำ�ภานึกในใจ “โรงแรมคงใหญ่ โตน่าดูถา้ มีลฟิ ต์ใช้ถงึ 2 ตัว” ลิฟต์ข้นึ มาโผล่อยู่ตรงกลางห้องกระจกโดยรอบมีเเสงสว่างเพียงเล็ก น้อยเท่านั้น มีโต๊ะทำ�งานวางเอกสาร ไม่มีใครสักคน ตึกเงียบสงบไม่มีเสียง ใดๆ เลยทัง้ สิน้ เปาโลพาเดินอ้อมลงบันไดมาอีก 3-4 ขัน้ มองเห็นระเบียงเล็ก เป็นทางเดินยาว มีแค่เพียงดวงไฟริบหรี่ พอมองเห็นทาง ลำ�ภาเริม่ แปลกใจ ตัวตึกใหญ่โต ไม่ได้ยนิ เสียงใครเลยจริงๆ ชักเอะใจ หรือว่า... อย่านึกไปไกล ถึงขนาดนัน้ เลย ดูทา่ ทางเขาเป็นคนดี นึกปลอบใจตัวเองยิง่ เปาโลไม่ได้พดู จา อะไรได้แต่เดินนำ�หน้าไปเรือ่ ยๆ หลายห้องทีผ่ า่ นมายังเงียบเหมือนเดิมไม่มกี าร เปิดหน้าต่างหรือไฟให้เห็นแสงสว่างอะไรทัง้ สิน้ แม้ล�ำ ภาจะเคยชินกับโรงแรม ต่างๆ ในเมืองไทยก็ตาม แต่ในต่างประเทศดูลกึ ลับซับซ้อนหรือเป็นเพราะว่า นิยมใช้ตกึ เก่าๆ มาทำ�เป็นโรงแรมกัน เปาโลมาหยุดอยูห่ น้าห้องหนึง่ เขาหันมายิม้ ๆ ให้ล�ำ ภา เพียงแค่เขา เอามือผลักประตูเท่านัน้ ประตูบานนัน้ ก็เปิดออกโดยไม่ได้ลอ็ กไว้ ห้องมืดยังมอง ไม่เห็นมีอะไรข้างในนัน้ เปาโลยังไม่เปิดไฟ เขาเดินเข้าไปในห้องเหมือนเคยชิน ลำ�ภาได้ยนิ เสียงเขาวางกระเป๋าลงบนโต๊ะ ใจเริม่ เต้นไม่เป็นจังหวะ เกิดความ กลัวขึน้ มาอย่างฉับพลัน เธอยังยืนคอยอยูห่ น้าห้องเหมือนเดิม เปาโลเดินกลับ มาพร้อมกับจับมือเธออีก เธอจะชักมือกลับก็กระไรอยู่ แล้วได้ยนิ เขาบอกว่า “เชิญครับ คุณลำ�ภา” ลำ�ภาใจเต้นแรงขึน้ นึกในใจ “หรือว่าเป็นฮาเร็ม ของคุณเปาโล” “ทำ�ไมไม่เปิดไฟล่ะคะ” ลำ�ภารีบถามเสียงสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เปาโลไม่ได้ตอบ “โอ้ คุณพระคุณเจ้า” ลำ�ภารำ�พึงในใจ “ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดี ฉันจะ รีบวิง่ หนีไปจากห้องนีโ้ ดยเร็วทีส่ ดุ ” และในเสีย้ ววินาทีนน้ั ก็เป็นจังหวะทีเ่ ขา ปล่อยมือแล้วเดินเข้าไปในห้อง ได้ยนิ เสียงเขาผลักบานประตูหรือหน้าต่างโดย ไม่มกี ารล็อกเอาไว้ แสงสว่างจ้าส่องเข้าตา เธอเอามือบังแสงไว้ เขาเปิดประตู หน้าต่างทุกบาน “ห้องพักของคุณลำ�ภาครับ” เปาโลยิม้ กว้างพลางโค้งหัวให้อย่างสุภาพ “ห้องพักของดิฉัน” ลำ�ภาพึมพำ� รีบระงับอารามตกใจไว้ ใจชื้นขึ้น มาเป็นกอง ห้องกว้างใหญ่สขี าวนวลโออ่าสะอาดตา เพดานสูง รูปภาพเขียน สีนา้ํ มันแขวนเรียงรายอยูต่ ามข้างฝา เครือ่ งตกแต่งภายในเป็นไม้สลักสมัยเก่า สไตล์ยโุ รปโบราณดูสวยงาม แจกันดอกไม้ชอ่ ใหญ่กหุ ลาบล้วนสีแดงสดวางอยู่ บนโต๊ะเครือ่ งแป้งทีเ่ ข้าชุดกับเตียงไม้สลักขนาดใหญ่สมัยเก่าสไตล์เช่นเดียวกัน ผ้าปูทน่ี อนปลอกหมอนขาวสะอาด ผ้าม่านถูกรวบไว้ทห่ี น้าต่าง มองทะลุประตู ใหญ่เห็นมีลานระเบียงที่ย่นื ออกจากห้องกว้างใหญ่ไม่มีหลังคาตามความยาว ของตัวตึก จริงดังคาด ชัน้ นีเ้ ป็นชนบนสุด ภาพวิวทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้ามองไปได้ไกล สุดสายตา แม้วา่ ใจยังเต้นระรัว ลำ�ภาก็เดินออกไปดูทล่ี านระเบียงอย่างลืมตัว เปาโลเดิมตามเธอมาติดๆ จนชิดขอบทีก่ น้ั ไว้ ภาพข้างล่างและทีเ่ ห็นอยูเ่ บือ้ ง หน้า ทัศนียภาพเต็มตามากกว่า180 องศาเห็นตึกรามบ้านเรือน ท่าเรือ นํา้ ทะเลสีครามตัดกับท้องฟ้าสีแสดอมส้มผสมฟ้าขาวก่อนตะวันจะตกดิน มีภเู ขา

สูงตระหง่านเป็นฉากอยูด่ า้ นหลัง “อ่าวเนเปิลส์และเมืองเนเปิลส์ ครับ” เปาโลแนะนำ� “โอ้ พระคุณเจ้า นครเนเปิลส์ สวยงามจริงๆ ค่ะ” ลำ�ภาพึมพำ� เธอ จะติดเรียกนครเนเปิลส์มากกว่าเรียกเมืองเนเปิลส์ “ผมอยากให้คณ ุ ลำ�ภามาเห็นตรงจุดนีก้ อ่ นยังไงล่ะครับ” ร่างสูงๆ ของ เปาโลเข้ามายืนชิดลำ�ภา พลางชีม้ อื อธิบายภาพเบือ้ งหน้า เธอนึกในใจ “พ่อคุณเล่นเอาฉันหัวใจจะวาย” “ผมอยากให้คุณประทับใจกับห้องพักและวิวที่สวยงามของเนเปิลส์” นํา้ เสียงเขาดูจริงใจ “วิวสวยงามจริงๆ คะ จนดิฉันหาคำ�พูดไม่ถูก รู้สึกเหมือน...” ลำ�ภาชะงักคำ�พูด “รูส้ กึ เหมือนอะไรหรือครับ” เปาโลรีบถาม “เหมือนทัศนียภาพทีเ่ คยเห็นทีไ่ หนมาก่อน...” ลำ�ภามีความรูส้ กึ อย่าง นัน้ จริงๆ “ใครจะไปรู้ คุณอาจเคยมาทีน่ ก่ี อ่ นแล้วก็ได้...” เปาโลยิม้ ตอบ “นั่นสิ ดิฉันกำ�ลังถามตัวเอง ตอนนี้ดิฉันกำ�ลังฝันอยู่หรือเปล่า” ลำ�ภาเริ่มใจลอยมองดูวิวไกลสุดลูกหูลูกตา ลืมความกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ไป เสียสนิท “คงไม่ใช่หรอกครับ คุณไม่ได้ฝนั ไป นีค่ อื วิวทีส่ วยทีส่ ดุ จากห้องหนึง่ บนตึกหลังนี้ เรามองเห็นวิวเมืองเนเปิลส์เกือบทั้งเมือง นํ้าทะเลสีครามของ อ่าวเนเปิลส์ ภูเขาไฟวิซเู วียส ในยามพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเช่นนีค้ งหาดูไม่ ได้งา่ ยๆ นัก” เปาโลเริม่ อธิบาย “ดิฉนั ตืน่ เต้น นัน่ ภูเขาไฟวิซเู วียสจริงๆ หรือค่ะ ” “ไม่มีใครสร้างภูเขาเทียมได้หรอกครับ” เปาโลตอบพลางหัวเราะ ทำ�เอาลำ�ภาเขินในคำ�ถามเชยๆ ของตนเองพลางหัวเราะแก้เขินร่วมกับเขาไป ด้วย แต่ในใจลำ�ภาคิดค่าเช่าห้องนีค้ งแพงน่าดู “ผมจะคงปล่อยให้คณ ุ ลำ�ภาได้พกั ผ่อนพักสักครูน่ ะครับ ผมจะได้เดิน ไปเปิดประตูหน้าต่างห้องอืน่ ๆ ไว้กอ่ นทีผ่ มจะพาคุณเดินชมรอบๆ บนตึกหลัง นี”้ ลำ�ภาหายใจโล่งอกขึน้ “งั้นดิฉันขออนุญาต ล้างหน้าล้างตา ขอเปลี่ยนเสื้อผ้าสักครู่นะคะ” การเดินทางทำ�ให้ลำ�ภาอึดอัดต้องการอาบนํ้าล้างหน้าเป็นอันดับแรก เธอคง ใช้เวลาจัดการกับตัวเองไม่นานนัก เปลีย่ นเสือ้ ผ้าใหม่ไว้ส�ำ หรับอาหารเย็นวัน นีเ้ ลยดีกว่า “เชิญตามสบายครับ แล้วผมจะคอยคุณที่ Terrazzo... นะครับ” เปาโลลัวออกเสียงภาษาอิตาเลียนซึ่งหมายถึงที่ระเบียง เขายิ้มๆ แอบ ชืน่ ใจทีล่ �ำ ภาดูตน่ื เต้นอย่างทีเ่ ขาคาดหวัง ร่างสูงระหง ผมยาวประบ่า ลำ�ภากลับออกมาจากห้องพักดูสดชืน่ แจ่ม ใส่อยูใ่ นชุดแซกสัน้ สีด�ำ ผ้าไหมไทยเข้ากับผ้าพาดไหล่สแี ดงสดไหมดิน้ ทองลาย โปราณตัดกับผิวสีแทนของเธอ แต่งหน้านิดๆ แบบธรรมชาติ จัดว่าเป็นสาวไทย สวยและมีเสน่หค์ นหนึง่ “มิสขวัญใจช่างภาพของผม” เปาโลถึงกับตะลึงเล็กน้อย เมือ่ เห็นลำ� ภาก้าวออกมาจากในห้อง เขายิม้ ให้แล้วเดินเข้ามาจนชิดตัวเธอเริม่ จับมือถือ เเขน ลำ�ภาคงปล่อยให้เปาโลจับมือพาเดินไปสำ�รวจบ้านพัก เธอรู้สึกอบอุ่น อย่างประหลาด ไม่มคี วามกลัวใดๆ หลงอยูเ่ หมือนเมือ่ ครูน่ ้ี “Guesthouse หลังนีด้ ใู หญ่โตรโหฐานนะคะ แต่มนั เงียบมากเหมือน ว่าไม่มคี นอืน่ อาศัยอยูเ่ ลย ” 107 •

55


“ยังมีอกี หลายส่วนของตึกหลังนีย้ งั มีคนเช่าอยูห่ ลายห้อง เช่าเป็นราย เดือนครับ” “ไม่ทราบว่า Guesthouse หลังนีช้ อ่ื อะไรคะ ดิฉนั ยังไม่เห็นป้ายชือ่ เลย” “ไม่มปี า้ ยชือ่ หรอกครับเป็น Guesthouse ส่วนตัว ลูกค้าปากต่อปาก แต่เป็นทีร่ ทู้ จ่ี กั ของคนแถบนี้ ผมเพียงคาดว่าคุณจะชอบทีน่ ”่ี “ชอบมากเป็นพิเศษ สามารถทำ�เป็นโรงแรมปรับปรุงใหม่คงได้ดาว หลายดวงแน่” ลำ�ภาออกความเห็น “และ Guesthouse หลังนี้ เขามีประวัตเิ ก่าแก่นะครับ” “น่าสนใจมากถ้าคุณจะเล่าให้ฟงั จะได้ชว่ ยโฆษณา” ลำ�ภาสนใจอยาก รูม้ ากขึน้ “Guesthouse หลังนีเ้ มือ่ ก่อนเป็นโรงแรมทีม่ ชี อ่ื เสียงของเมืองเนเปิลส์ เคยเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เจ้านายระดับสูงเคยเเวะเวียนมาพักกัน เป็นประจำ� ถือว่าหรูหราทีส่ ดุ ของเมืองเนเปิลส์ในสมัยนัน้ ก็วา่ ได้ ตึกสร้างมา แล้วมากกว่า 150 กว่าปี เป็นของตระกูลทีร่ า่ํ รวยตระกูลหนึง่ ของเมืองเนเปิลส์ ต่อมาในระหว่างสงครามโลก ได้ถูกพวกนาซีของเยอรมันเข้ามายึดครองทำ� เป็นกองบัญชาการทางการทหาร เลยทำ�ให้ไม่มแี ขกเข้าโรงแรม เจ้าของมีหนี้ สิน ไม่มรี ายได้ เข้าขัน้ ถึงล้มละลาย เจ้าของถึงกับฆ่าตัวตาย หลังสงครามโลก โรงแรมถูกหลวงยึด ต่อมานำ�โรงแรมหลังนีม้ าขายทอดตลาดมีการประมูลกัน มีครอบครัวหนึง่ ทีอ่ ยูท่ างภาคใต้สดุ ของอิตาลีประมูลได้ซอ้ื ไว้และโรงแรมนีก้ ไ็ ด้ ตกทอดมายังลูกหลานของเขาในปัจจุบนั ” เปาโลอธิบาย “โรงแรมแห่งนี้ มีชอ่ื เก่าว่าอะไรค่ะ” “ชือ่ เก่าของโรงแรมนีช้ อ่ื Hotel Bertolini ครับ” ลำ�ภาพยักหน้าเหมือน เคยได้ยนิ “น่าสนใจมาก คุณจอง Guesthouse ได้ตามในฝันของดิฉนั จริงๆ ต้อง ขอบคุณคุณเปาโลมากทีส่ ดุ ” ลำ�ภาพูดพลางกุมมือเขาตอบเพือ่ เพิม่ คำ�ขอบคุณ ให้อบอุน่ ยิง่ ขึน้ เปาโลรีบยกมือเธอขึน้ มาจุมพิตอย่างรวดเร็ว ทำ�เอาลำ�ภาหน้า แดงระเรือ่ “ผมต่างหากทีอ่ ยากจะขอบคุณคุณลำ�ภาทีเ่ ดินทางมาถึงทีน่ ”่ี เปาโล หน้าแดงขณะทีพ่ ดู “เออ ผมมีอะไรให้คณ ุ ดูอยูใ่ นห้องเล็กๆ ข้างห้องของคุณ” เปาโลเดินคูเ่ ปลีย่ นจากจับมือลำ�ภาเอามือมาเกาะเอวของเธอไว้ ร่าง ทัง้ สองเลยต้องชิดกัน จนทำ�ให้ล�ำ ภารูส้ กึ ร้อนๆ หนาวๆ เธอสูงอยูแ่ ค่หวั ไหล่ เขาเท่านัน้ แม้จะใส่รอ้ งเท้าส้นสูงแล้วก็ตาม เปาโลมาหยุดอยูห่ อ้ งหนึง่ ติดกับห้องพักของลำ�ภาเป็นห้องสมุดเล็กๆ ไม่กว้างมาก มีตหู้ นังสือเก่าๆ จัดไว้ในตูล้ ายไม้โบราณ มีเก้าอีน้ ง่ั อ่านหนังสือ และโต๊ะทำ�งานทีม่ มุ ห้องโคมไฟใหญ่แบบเชิงเทียนทีต่ ดิ อยูต่ รงกลางห้องตามชา โตใหญ่ๆ ทัว่ ไป มีรปู ภาพสีนา้ํ มันโบราณติดข้างฝา ใต้ภาพนัน้ มีโต๊ะโบราณวาง อยู่ มีแจกันดอกกุหลาบสีขาวอมชมพูตง้ั อยู่ ข้างๆ มีรปู ภาพขนาดเล็ก 2 รูป ตัง้ อยูค่ กู่ นั “รูปภาพทีเ่ มืองปอมเปอีครับคุณลำ�ภา” เปาโลชีร้ ปู ภาพให้ล�ำ ภาดู “รูปใครหรือค่ะ...” ลำ�ภาถาม ใจรูส้ กึ หวิวๆ พิกลเมือ่ เห็นรูปซากคฤหาสน์และ กลุม่ คนถ่ายภาพร่วมกันเป็นสิบ ดูเป็นคนเอเชีย ไม่ทราบว่าเป็นชนชาติใดบ้าง ลำ�ภายังงงๆ “รูปภาพทีเ่ รากำ�ลังติดตามหารหัสลับยังไงล่ะครับ และพรุง่ นีเ้ ราจะไป ปอมเปอีกนั เพือ่ ไปติดตามล่องรอยแห่งนี”้ ลำ�ภาพยักหน้าเข้าใจเปาโลเขาหมาย ถึงอะไร เปาโลจับรูปภาพพลิกกลับมาด้านหลังให้ล�ำ ภาดู 56

• 107

“ลำ�ภา 2400” หญิงสาวพึมพำ� ใจสัน่ เล็กน้อยเมือ่ เห็นข้อความทีส่ ลัก ไว้หลังรูป “ลำ�ภา 2400 ทีท่ �ำ ให้ผมและท่านซัลวาโตเร่ ติดตามเคโกะไปจนถึงเมือง ไทย เพือ่ ตามหาร่องรอยใครคนนัน้ “ลำ�ภา 2400” คือใครในภาพนี”้ เปาโล หยุดหายใจ “ดูตรงนีส้ คิ รับ มีกลุม่ คนเอเชียแต่มผี หู้ ญิงอีกคนหนึง่ และอีกภาพถ้า เอามาชิดกัน ผู้หญิงที่มองเห็นไม่ชัดอยู่ในภาพทั้งสองภาพนี้แหละ จะเป็นผู้ หญิงทีเ่ ราตามหาคำ�ตอบ” “เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ตืน่ เต้นมากสำ�หรับดิฉนั คุณจะทราบได้ยงั ไงคะว่าผูห้ ญิง ทีอ่ ยูใ่ นสองภาพทีไ่ ม่ชดั เจนนัน้ คือ ลำ�ภา 2400 เป็นหญิงไทย” ลำ�ภาพยายาม บังคับใจให้ปรกติ “อย่าลืมว่าคุณเคโกะ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางโปราณคดี จากการวิเคราะห์ ของเธอบอกว่า กลุม่ คนทีอ่ ยูย่ นื อยูใ่ นคฤหาสน์ทป่ี อมเปอีหลังนัน้ ส่วนใหญ่เป็น คนจีน คนญีป่ นุ่ คนอินเดีย และคนไทย ดูจากการแต่งตัว และลักษณะท่าทาง และคนที่อยู่ในสองรูปนี้คาดว่าเป็นคนไทย แน่นอน และชื่อก็จะเป็นชื่อไทย โบราณ” เปาโลดูจริงจัง ก่อนทีเ่ ขาจะเอ่ยต่อไปอีกว่า “ที่สำ�คัญผมก็ได้พบหลักฐานจากจดหมายบันทึกรัก และเหตุการณ์ อืน่ ๆ ทีส่ อดคล้อง พอทำ�ให้มน่ั ใจเลยว่า ลำ�ภาทีผ่ มติดตามคือผูห้ ญิงไทยจริง มาจากอยุธยาอย่างแน่นอน และบัดนี้ เธออาจจะอยูท่ น่ี แ่ี ล้วก็ได้” แววตายิม้ ของ เปาโลฉายลึกมองเธอ เล่นเอาลำ�ภาหัวใจแทบร่วงล่น ใจนึก “นีค่ ณ ุ จะทึกทักให้ ฉันเป็นลำ�ภาคนนัน้ จริงๆ จังๆ อย่างนัน้ เชียวหรือ” “ดิฉนั ไม่แน่ใจ คุณจะได้ค�ำ ตอบทีถ่ กู ต้อง” ลำ�ภาโพล่งออกไป แม้กลัว เขาจะผิดหวัง “แม้จะผิดพลาด แต่คนทีช่ อ่ื ลำ�ภาก็มคี วามหมายมากสำ�หรับผม” เสียง ของเปาโลทำ�ให้ ลำ�ภาหน้าแดง เริม่ หายใจเป็นปกติ “ตายแล้วจีบเก่งจังเลย” “ดิฉนั อยากจะทราบว่าจดหมายบันทึกนัน้ เขียนว่าอย่างไร คุณพบทีไ่ หน หรือคะ” “เอาไว้พรุง่ นีท้ ป่ี อมเปอี กับสถานทีจ่ ริงๆ แล้วผมจะบอกคุณ” สายตา ของเปาโลจ้องลึกจนลำ�ภาประหม่า “ดิฉนั จะรอ...” เงียบกันไปสักครู่ ลำ�ภารีบเปลีย่ นเรือ่ งเพราะใจรูส้ กึ หวิวๆ กับเรือ่ งนีข้ น้ึ มาอีก “คุณเปาโลค่ะ ดิฉนั มีของมาฝากคุณด้วยนะคะ ดิฉนั ขออนุญาตไปเอา ของในห้อง” ลำ�รีบเดินออกไปหาของในห้องพัก “งัน้ ผมเดินไปคอยคุณทีร่ ะเบียงด้านนอกห้องนะครับ” เปาโลเดินออก มาทางระเบียงอีกทางหนึง่ ยืนมองวิวทีร่ ะเบียงเหมือนจิตใจล่องลอยไปไกล ใน ยามนัน้ เป็นเวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้ว อ่าวเนเปิลส์มเี สน่หแ์ สงสีระยิบระยับ สวยงามจับตาไม่มวี นั จืดจาง ลำ�ภาเดินออกมาหาเปาโลทีร่ ะเบียงด้านนอก “ว้าว...” ลำ�ภาอุทานพลางตืน่ ตะลึงอีกครัง้ เมือ่ กลับมาเห็นภาพวิวตอน กลางคืนทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าซึง่ แตกต่างกับเมือ่ เย็นตอนก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน “วิวสวยมากจริงๆ นครเนเปิลส์ชา่ งมีเสน่ห์ ในยามราตรีเช่นนี”้ “คุณเห็นตัวปราสาททีม่ แี สงไฟสุกสว่างยืน่ ออกไปในทะเลไหมครับ ที่ เราเรียกว่าปราสาทแห่งไข่ “Castel dell’Ovo” ทีม่ เี สน่หแ์ ละเก่าแก่ทส่ี ดุ ของ นครเนเปิลส์สร้างขึน้ บนเกาะเล็กๆทีโ่ ผล่จากนํา้ ชือ่ เกาะ Magaride ทีเ่ ห็น ชาว โรมันสร้างไว้ในศตวรรษที1่ ก่อนคริสต์ศกั ราช” เปาโลชีใ้ ห้ชม “ทำ�ไมชือ่ ปราสาทไข่ละ่ คะ” ลำ�ภาเอียงหน้าถาม “เนือ่ งจากการพบไข่วเิ ศษในห้องใต้ดนิ โดยโหราจารย์ Virgilio ป้อม ปราการแห่งนีเ้ คยเป็นวังทีป่ ระทับของราชวงศ์และเป็นกองบัญชาการแห่งราช


นาวีมาก่อน ปัจจุบนั ปราสาทนีไ้ ด้เป็นสถานทีร่ บั รองการแสดงนิทรรศการหลาก หลายชั่วคราว ใช้เป็นที่ประชุมสภาและการจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ ครับ” เปาโลหยุดอธิบายหันมามองลำ�ภาทีย่ นื เอามือไข่วหลังอยูข่ า้ งๆ “ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ จากดิฉนั ค่ะ” ลำ�ภายืน่ ของขวัญให้เปาโล เขา รับของขวัญจากลำ�ภาด้วยสีหน้าเบิกบาน กล่าวขอบคุณ แล้วรีบเปิดห่อของขวัญ ดูทนั ที “โอ พระเจ้า” เปาโลอุทานอย่างตืน่ เต้น “รูปภาพเค้าหน้าผูช้ ายคนนัน้ ผูช้ ายอิตาเลียน ทีบ่ า้ นอยุธยาของคุณ ยายของคุณ” เปาโลตืน่ เต้นกับของขวัญเขาไม่คาดคิดว่า ลำ�ภาจะมอบภาพนี้ ให้เขา “มันมีคา่ มากมายสำ�หรับผม” เปาโลวางรูปภาพ พลางเข้าไปสวมกอด ลำ�ภาเอาดื้อๆ โดยลำ�ภาไม่ทันตั้งตัวเหมือนกัน แม้ว่าเธอจะเข้าใจเป็นเรื่อง ธรรมดาของธรรมเนียมฝรัง่ แต่เธอก็รอ้ นผ่าวไปทัง้ ตัวเสียแล้ว ร่างสูงสง่าผิว สีแทนผมสีด�ำ ในดวงตาสีฟา้ เข้มจ้องเธอดูหวานปานนํา้ ผึง้ หยด เหมือนมีมนต์ สะกดลำ�ภาไม่ขยับเขยื้อน “หล่อยังกะเทพบุตรกรีก...” ในช่วงวินาทีน้นั เธอ ไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้น เขากระชับร่างของเธอเข้ามาแนบสนิทกับอกของ เขา จนได้ไออุน่ จากลมหายใจของกันและกัน ทำ�ให้เธอเงยหน้าขึน้ สบตาอย่าง ประหม่า แปลกประหลาดสายตาสัมผัสคู่น้นั เหมือนบอกภาษารักกันมานาน แสนนาน ทำ�ให้เธอยกแขนขึน้ โอบกอดเขาอย่างลืมตัว เปาโลประทับริมฝีปาก บนริมฝีปากของเธออย่างนุม่ นวล สัมผัสนีด้ เู หมือนคุน้ เคยแบบไม่มคี �ำ อธิบาย... ลำ�ภารูส้ กึ อบอุน่ หัวใจพองโตแทบจะหลุดลอยไปตามบรรยากาศ แสงไฟสลัว บนระเบียงกับวิวเเสงไฟระยิบระยับรอบๆ อ่าวเนเปิลส์ ในเสี้ยวนาทีท่ลี ำ�ภา กำ�ลังเคลิบเคลิ้มและสับสนในห้วงคิดแบบไทยๆ “เราใจง่ายเกินไปหรือเปล่า นะ” ไม่มคี �ำ พูดใดๆ จากคนทัง้ สอง เนิน่ นานเกือบนาที เสียงกริง่ หน้าบ้านดัง ขึน้ ได้ยนิ จากทุกห้อง “ได้กลิน่ หอมดอกมะลิไทย...” เปาโลพึมพำ� ขณะทีล่ �ำ ภารีบคลายอ้อม กอดออกจากเขาจัดผ้าพาดไหล่ให้เข้าที่ ทำ�ให้เปาโลเขินและอาลัยอาวรณ์อย่าง เห็นได้ชดั “คงเป็นท่านซัลวาโตเร่และคุณเคโกะมาตามตัวเราไปดินเนอร์แล้วครับ เดีย๋ วผมออกไปรับพวกเขา” เปาโลผละออกจากลำ�ภา ปล่อยให้ล�ำ ภายืนจิตใจ ลอยมองดูววิ ในยามคํา่ คืนและเธอไม่วายรำ�พึงในใจ อีกสักครูล่ �ำ ภาก็ได้ยนิ เสียง ทีค่ นุ้ เคยคุยกันมาทีร่ ะเบียงทีเ่ ธอยืนอยู่ “ลำ�ภา คุณสวยจังเลยคืนนี”้ เคโกะร้องทักเข้ามาสวมกอด “ขอบคุณค่ะ” ลำ�ภายิม้ หวาน “หวังว่าคุณคงชอบทีน่ น่ี ะคะ” เคโกะถาม “ดิฉนั ตืน่ เต้นจริงๆ สถานทีแ่ ห่งนีท้ �ำ ให้ดฉิ นั นึกถึง “พระราชนิพนธ์ไกล บ้าน” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ คราวทีพ่ ระองค์เสด็จ นครเนเปิลส์” ลำ�ภารำ�พึง สูดลมหายใจเข้าเต็มปอด บรรยากาศดูสดชืน่ มาก “ค่ะ” เคโกะพยักหน้าเข้าใจถึงหมายความเพราะรูเ้ รือ่ งประวัตศิ าสตร์ ไทยดี “เหมือนฝันนะคะ” ลำ�ภาพึมพำ� เคโกะบีบมือลำ�ภาเหมือนรูใ้ จกัน “คงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ในฝันเท่านัน้ คุณลำ�ภาได้มาสัมผัสจริงๆ และคง ไม่ใช่เหตุบงั เอิญกระมังคะทีเ่ ราได้มาพบกัน ณ ตรงนี้ และวันพรุง่ นีท้ ป่ี อมเปอี...” เคโกะดูจริงจัง ทำ�ให้ล�ำ ภาคิดหนัก และก่อนทีใ่ ครจะพูดอะไรต่อ เสียงซัลวาโตเร่ ก็ดงั ขึน้ ข้างๆ “คุณผูห้ ญิงทีแ่ สนสวยทัง้ สอง ผมหิวพิซซ่าแล้วนะครับ” “อ๋อ ผมลืมบอกคุณลำ�ภา คืนนีเ้ ราจะพาคุณไปชิมพิซซ่าร้านแรกของ

โลก หนึง่ เดียวของนครเนเปิลส์เลยนะครับ” เปาโลรีบบอกแบบภูมใิ จ แสงแดดจ้าในยามบ่ายแก่ๆ ที่ปอมเปอีเมืองมรดกโลกตามทางลาด ไหล่ภเู ขาไฟวิซเู วียส ซากเมืองโบราณทีก่ ว้างใหญ่แห่งนี้ ยังคงถูกอนุรกั ษ์รกั ษา ไว้เป็นอย่างดี “ซากเมืองแห่งอารยธรรมกับความตาย” ของภูเขาไฟวิซเู วียส แม้เวลาจะล่วงเลยมามากกว่า 2 พันปี ไม่เคยนึกเลยว่าเมืองทัง้ เมืองทีเ่ คยจม อยู่ใต้ดินมานานแสนนาน ดินหินขี้เถ้าที่ทับถมร่างกายสิ่งมีชีวิตเกิดแข็งตัว เกาะกันแน่นกลายเป็นหินแข็งสิ่งที่มีชีวิตร่างกายคนสัตว์สูญสลายไว้เหลือไว้ แค่โพรงหินดินและกระดูก กุยเซปเป้ ฟิโอเรลลิ นักโบราณคดีชาวอิตาเลียนได้ ใช้ปนู ปลาสเตอร์เหลวเทลงไปในโพรงดินทีว่ า่ งเปล่านัน้ ซึง่ ทีเ่ ขาคาดว่าเป็นร่าง มนุษย์และสัตว์ทถ่ี กู ฝังทัง้ เป็น เมือ่ ปูนปลาสเตอร์ทเ่ี ทลงไปแห้งและแกะออกมา แล้ว สิง่ ทีเ่ ห็นคือรูปร่างของมนุษย์ หรือสัตว์ทง้ั หลาย ทีบ่ อกลักษณะอาการที่ ทรมาน อยูใ่ นอริยาบทต่างๆ รูปปูนปลาสเตอร์เหล่านัน้ ได้วางโชว์ไว้ให้เราเห็น มายก่ายกองอีกครัง้ ในเมืองร้างแห่งนี้ “ดิฉนั เห็นสภาพของคนทีถ่ กู หินร้อน สำ�ลักควันไฟถูกทับถมด้วยเถ้า ถ่าน และพบกับความตายทีท่ รมาน มีความรูส้ กึ เศร้ากับเขาอย่างบอกไม่ถกู ” ลำ�ภาหน้าเศร้าลง “ภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ทำ�ให้มนุษย์เราได้เรียนรูถ้ งึ คุณประโยชน์และโทษของ ธรรมชาติมากขึน้ และต้องรูว้ า่ เราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ ใช่ไหมครับ” “ถูกต้องค่ะ ธรรมชาติมที ง้ั ความสวยงามและบางครัง้ มักมีภยั มหันต์อยู่ ในตัวเองถ้าเราไม่ประมาทรูจ้ กั เฝ้าระวังและเรียนรูป้ อ้ งกันภัย ความเสียหายก็ อาจจะลดน้อยลงได” ลำ�ภาแสดงความคิดเห็น “เรากำ�ลังจะพบกับคุณเคโกะและท่านซัลวาโตเร่ท่คี ฤหาสน์หลังสวย ทีส่ ดุ ทีเ่ รานัดกันไว้ตรงนัน้ ครับ” เปาโลชีม้ อื ไปข้างหน้า “ดิฉนั รูส้ กึ หวาดกลัวกับสิง่ ทีเ่ ห็นอยูเ่ บือ้ งหน้าแห่งนี”้ เสียงลำ�ภากระซิบ กับ เปาโล “อย่าได้กลัวไปเลยครับ ปอมเปอีคือซากเมืองโบราณสถานที่ยังอยู่ ในความทรงจำ�ของมวลมนุษย์ ที่ครั้งหนึ่งเมืองนี้เคยเจริญรุ่งเรืองในด้าน อารยธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรรม รวมทัง้ ความมัง่ คัง่ ด้วยทรัพย์สนิ เพชร นิลจินดา นับนานาประการ ยังคงหลงเหลือหลักฐานไว้ให้มวลมนุษย์ในโลก ปัจจุบนั ได้ศกึ ษามาท่องเทีย่ วกันอีกครัง้ ” เปาโลปลอบใจลำ�ภา พาเธอเดินมา หยุดอยูห่ น้าคฤหาสน์หลังหนึง่ บังเอิญมีนกั ท่องเทีย่ วและกลุม่ ทัวร์หลายชาติ หลายภาษากำ�ลังเดินชมกันอยู่อย่างเนืองแน่นไปหมด แต่ละกลุ่มก็จะมีไกด์ อธิบายนำ� “ผมยังมองไม่เห็นคุณเคโกะและท่านซัลวาโตเร่เลย เรานัดกันตรงจุดนี”้ “ทัง้ สองคงอยูข่ า้ งในกระมังคะ” ลำ�ภาคาด “งั้นเราเดินเข้าไปดูข้างในก่อนก็ได้” เปาโลแนะ ลำ�ภาเดินผ่านกลุ่ม ทัวร์ เธอได้ยนิ เสียงไกด์อธิบายเป็นภาษาอังกฤษเลยฟังแอบไปด้วยแบบไม่ได้ ตัง้ ใจ ขณะทีเ่ ปาโลเดินชะเง้อชะแง้มองหาเพือ่ นทัง้ สอง “Casa dei Vittii หรือ House of the Vittii หรือ คฤหาสน์แห่งเวต ติหลังคาเปิดตรงกลางมีสวนถือว่าเป็นซากคฤหาสน์หนึ่งที่สวยงามที่สุดที่คง อนุรกั ษ์ไว้เกือบจะสมบูรณ์และทีส่ �ำ คัญ คฤหาสน์แห่งนี้ เต็มไปด้วยภาพเขียนฝา ผนังทีส่ วยงามและภาพโมเสกต่างๆ เป็นงานศิลปกรรมชัน้ สูง สิง่ ของเครือ่ งใช้ ล้วนมีคา่ จัดได้วา่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของพวกผูอ้ ยูใ่ นสังคมชัน้ สูง เจ้าของคฤหาสน์ หลังนีค้ อื Aulus Vettius Restitutus และ Aulus Vettius Conviva” “ตรงจุดนีเ้ อง...ทีเ่ ป็นทีม่ าของรูปภาพ ลำ�ภา 2400” ลำ�ภาพึมพำ� เธอ รูล้ กึ ใจหวิวๆ พิกลพลางหยุดยืนดูภาพเขียนตามฝาผนังไปด้วยความเพลิน 107 •

57


เสียงไกด์ดงั ห่างไกลออกไปทุกที กลุม่ ทัวร์เริม่ ทยอยออกจากคฤหาสน์หลังนัน้ ลำ�ภายังมองไม่เห็นเปาโลในบริเวณนัน้ “คงเดินอยูต่ รงนัน้ กระมัง” ลำ�ภานึก ในใจ เธอรีบเดินวนดูบริเวณรอบคฤหาสน์หลังนัน้ อีกครัง้ ไม่ได้มอี ะไรลึกลับ ซับซ้อนมากมองเห็นโล่งๆ มีสวนตรงกลาง ง่ายต่อการที่จะมองเห็นกัน แต่ แปลก “เขาเดินไปไหนกัน” ไม่มเี ปาโล ไม่มเี คโกะหรือซัลวาโตเร่ เธอเริม่ รูส้ กึ เป็นกังวล “เปาโลหายไปไหน” ลำ�ภาบ่นคนเดียว เธอเดินดูรอบกำ�แพงอย่าง รวดเร็ว เวลาผ่านไป นักท่องเทีย่ วเริม่ น้อยลง ถ้าจะเดินตามหากันก็คงจะหลง ทางกัน ลำ�ภาเดินกลับมาคอยเปาโลอยู่ท่เี ดิมตรงที่แยกทางจากกันดูรูปภาพ เวลาผ่านไปนานพอสมควรก็ยงั ไม่มแี ม้แต่เงาของเปาโล เคโกะ ซัลวาโตเร่ เธอ เริ่มเกิดอาการวิงเวียนง่วงนอนขึ้นมาแบบไม่มีป่มี ีขลุ่ย คล้ายๆ จะหลับทันที อย่างนัน้ แหละ เธอพยายมาบีบมือตัวเองเพือ่ ไม่ให้หลับหรือเป็นลมไปเสีย ชะเง้อ มองหาดูเปาโล ประคองตัวเองก้าวเดินมาในบริเวณสวนกลางของคฤหาสน์ เธอ นัง่ ลงกับพืน้ หญ้า ม่านตาของเธอปิดลงสนิท นัน้ คือความรูส้ กึ ตัวครัง้ สุดท้าย ในมโนภาพ ณ บริเวณคฤหาสน์หลังนัน้ มีหมอกควันจางๆ กำ�ลังพัดผ่านคง เป็นฤดูหนาว “จัดฉากหน่อยนะครับถ่ายไว้เป็นทีร่ ะลึกคฤหาสน์ Vittii ของปอมเปอี ครับ” เสียงเจ้าเมืองปอมเปอีบอกกลุม่ ทัวร์ทแ่ี ขกเมืองชาวเอเชีย 10 กว่าคนของ เขา ทีก่ �ำ ลังยืนถ่ายภาพร่วมกันในคฤหาสน์รา้ งแห่งนี้ “ฉันสังเกตเห็นช่างภาพอิตาเลียนคนนั้นจ้องมองตามดูเธอตาไม่กระ พริบเชียวนะ” หญิงสูงวัยสาวคนหนึง่ พึมพากับเพือ่ นสาว “นัน่ สิ เราเห็นแล้วล่ะ หล่อยังกะเทพบุตรกรีกแน่ะ” เพือ่ นหญิงตอบ “ขอถ่ายรูปอีกครัง้ นะครับกันเสีย” เสียงเจ้าเมืองสัง่ ช่างภาพ “หนึง่ สอง สาม...เสร็จแล้วครับ” ช่างภาพปิดผ้าหน้ากล้องลง แล้ว ตรงเข้ามาหาหญิงสาวคนนัน้ “คุณชือ่ อะไร มาจากประเทศอะไรหรือครับ” ช่างภาพถามด้วยสายตา แวววาว “ลำ�ภาค่ะจากประเทศสยาม” หญิงสาวตอบช่างภาพ สองสายตาสัมผัส กันเป็นครัง้ แรกดูมคี วามหมายอย่างประหลาด “หวังว่าคุณจะกลับมาเทีย่ วอีกนะครับ” ช่างภาพยิม้ หวาน “หวังเช่นนัน้ ค่ะ” หญิงสาวยิม้ หวานตอบ แล้วบอกต่อว่า “ดิฉนั ขอสะเก็ตช์ภาพใบหน้าคุณไว้เป็นทีร่ ะลึกได้ไหมคะ พวกเราไม่มี กล้องถ่ายรูปกันหรอกค่ะ” “ได้สคิ รับ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ” ช่างภาพถอดหมวกโค้งหัวให้ เขายืนตัว ตรง ลำ�ภาตวัดดินสอร่างอย่างรวดเร็วเพียงภายในไม่กน่ี าที “เสร็จแล้วค่ะ ขอบคุณมาก” หญิงสาวยิม้ หวานให้อกี ครัง้ “คืนนี้ท่านเจ้าเมืองปอมเปอีเชิญผมไปทานข้าวกับคณะคุณที่ Hotel Bertolini ด้วยนะครับ” “งัน้ ก็ได้พบคุณอีกทีโ่ รงแรมนะสิคะ” “ครับ...” เสียงขานรับแล้วภาพเลือนลางหายไป ทีก่ ลางสวนในคฤหาสน์หลังนัน้ “ลำ�ภา คุณลำ�ภาครับ” เปาโลร้องเรียกเสียงหลงด้วยความตกใจ ขณะ ทีอ่ มุ้ ลำ�ภาไว้บนตักทีพ่ น้ื หญ้า ลำ�ภารูส้ กึ ตัวเหงือ่ แตกพลักๆ เธอเบิกตากว้าง สะดุง้ เล็กน้อย เห็นคนทีห่ อ้ มล้อมรอบตัวเธออยู่ แถมเธอยังอยูใ่ นอ้อมแขนของ เปาโลอีกต่างหาก มีเคโกะ ซัลวาโตเร่ อยูก่ นั พร้อมหน้า เหมือนภาพทีเ่ ธอเห็น 58

• 107

พวกเขาในฝันเมือ่ ตะกี้ “คุณลำ�ภา รูส้ กึ ตัวเเล้วค่ะ” เคโกะบีบมือลำ�ภาเบาๆ พลางเป็นห่วง “ดิฉนั อยูท่ ไ่ี หน เกิดอะไรขึน้ หรือคะ” ลำ�ภาถามด้วยความตกใจ ทำ�ไม มานัง่ อยูก่ บั พืน้ ตรงนีข้ ณะทีเ่ ปาโลใช้ผา้ เช็ดหน้าเช็ดเหงือ่ เธอทีห่ น้าผาก “คุณคงเป็นลมไปสักครู่ เดีย๋ วเรากำ�ลังให้ยามไปโทรตามรถพยาบาล แล้วค่ะ” เคโกะอธิบาย “เรากลับทีพ่ กั กันเดีย๋ วนีเ้ ลย” เปาโลมีสหี น้าเป็นกังวลมาก “แต่เย็นนีเ้ รามีนดั กันกันทีโ่ รงแรมไม่ใช่หรือค่ะ” ลำ�ภาบอกเสียงดัง เค โกะมองหน้าด้วยความสงสัย และหันไปมองหน้าเปาโลและซัลวาโตเร่ ท่าทาง แต่ละคนงงๆ ทำ�ให้ล�ำ ภารูส้ กึ ตัวมากขึน้ “โอ๊ะ ขอโทษค่ะนัน้ คงเป็นทีด่ ฉิ นั ฝันไปเมือ่ ตะกี”้ ลำ�ภารีบบอกและไล่ ความมึนงง ดูเหมือนเคโกะจะเข้าใจอะไรบางอย่างพยายามบืบมือลำ�ภาเบาๆ ปลอบใจ “คุณลำ�ภาเป็นลมแล้วฝันไปหรือคะ” เคโกะถาม “เกิดอะไรขึน้ ครับ” เปาโลสงสัย ลำ�ภาขยับตัวจะลุกขึน้ แล้วยันกาย ลุกขึน้ ได้เหมือนปกติ เปาโลช่วยประคองเดิน “ไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉนั เดินเองได้” ความรูส้ กึ กลับมาปรกติ “จำ�ได้ว่ากำ�ลังเดินตามหาคุณเปาโล ไม่พบใครเลย แปลกมากอยู่ๆ ดิฉันก็รู้สึกง่วงนอนมาก และวิงเวียนศีรษะนิดหน่อยแล้วหลับไปโดยไม่รู้ตัว กระมัง แต่ดฉิ นั ฝันนะคะ” ลำ�ภาเล่าพยามยาม “ต้องขอโทษทีป่ ล่อยให้คณ ุ ยืนคอยอยูค่ นเดียว” เปาโลพูดพลางกอด เอวเธอไว้ไม่ยอมห่าง “คุณไม่ได้ปล่อยดิฉนั หรอก ดิฉนั เดินหลงไปตามคณะทัวร์เอง” ลำ�ภา “มันแปลกมาก ดิฉนั ฝันกลางวันแสกๆ หรือคะ” ลำ�ภาส่ายหน้าแบบ ไม่เข้าใจ ยังงงๆ อยู่ “คุณลำ�ภาฝันยังไงหรือคะ” เคโกะถามอยากรูเ้ รือ่ งราวด้วยความตืน่ เต้น “ดิฉันฝัน...ในความฝันดิฉันจำ�ได้ติดตา เห็นคุณทั้งหมดในฝัน คุณ เปาโล เหมือนช่างภาพรูปหล่อคนนั้น และมีเจ้าเมืองปอมเปอีเป็นไกด์ผู้นำ� คณะจากประเทศสยามและประเทศญีป่ นุ่ เทีย่ วในสถานทีแ่ ห่งนี้ มีหน้าตาคล้าย คุณซัลวาโตเร่มาก และเห็นคุณเคโกะ นักการทูตชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็นเพือ่ นกันใน ระหว่างเดินทาง ดิฉนั เห็นพวกคุณแม้จะเลือนลาง...แล้วยังมีนดั กันทีโ่ รงแรม... อีก” ลำ�ภาเล่าความฝันทีแ่ ปลกๆ ของเธอ เคโกะจับมือลำ�ภาเบาๆ ปลอบใจ “คุณลำ�ภาพูดถึงประเทศสยาม” เคโกะซัก “ไม่ทราบเหมือนค่ะ ว่าทำ�ไมพูดประเทศสยาม” ลำ�ภายังงงอยู่ เคโกะ ดูจะเข้าใจหันไปมองหน้าเปาโลและซัลวาโตเร่ “ไม่แปลกหรอกค่ะ ในความฝันคงอยูใ่ นสมัยทีเ่ ราเรียกประเทศไทยเป็น ประเทศสยามกันอยู”่ เคโกะอธิบาย “งัน้ รหัสลับของ ลำ�ภา 2400 ก็กระจ่างมากแล้วค่ะ ไม่มอี ะไรสงสัย จะ คล้องจองกับบันทึกรักของผูช้ ายคนนัน้ ได้ทง้ิ ไว้” “บันทึกรักของใครหรือค่ะ” ลำ�ภาถามหันไปมองเปาโลดูเขาลังเล “ตอนนีเ้ รากลับไปเล่าทีห่ อ้ งพักก็ได้นะครับคุณไม่สบาย” เปาโลกังวล “ไม่เป็นไรแล้วค่ะ ตอนนีห้ ายวิงเวียนศีรษะแล้วคะ” ลำ�ภารีบตอบ “ดิฉนั สนใจจริงๆ เรือ่ งราวของพวกคุณ ดิฉนั อยากฟังค่ะคุณเปาโล” ลำ�ภาอ้อน “ดิฉนั คงรอไม่ได้แล้วล่ะ ...อยากฟังเรือ่ งราว” ลำ�ภายํา้ เคโกะพยักหน้า ให้เปาโลเล่าเสียตรงนีเ้ สียเลยจะดีกว่า ทุกอย่างจะได้เป็นปรกติ “มีคนพบสมุดบันทึกเก่าแก่เล่มหนึ่งในบ้านหลังหนึ่ง ตอนที่เจ้าของ


บ้านหลังนั้นได้ซ่อมแซมบ้านใหม่ ในสมุดบันทึกเล่มนั้นเป็นลายมือบันทึกไว้ เป็นภาษาอิตาเลียนว่า เขาเป็นช่างภาพพบกับหญิงไทยคนหนึง่ ทีช่ อ่ื ลำ�ภา เพียง เห็นหน้ากันเป็นครัง้ แรกก็หลงรัก ในตอนทีถ่ า่ ยรูปให้คณะแขกต่างประเทศทีม่ า ดูงานทีเ่ มืองปอมเปอี เขาได้ไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะข้าราชการ ที่มาและเจ้าเมืองปอมเปอี เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับหญิงไทยคนนั้นที่โรงแรม สองต่อสองได้เกิดชอบพอกันและช่างภาพได้ให้สัญญากับหญิงสาวว่าจะนำ� รูปภาพของคณะที่เขาถ่ายไว้มามอบให้เธอที่โรงแรมในวันรุ่งขึ้นก่อนที่เธอจะ กลับประเทศไป เขาได้มาหาเธอทีโ่ รงแรมแห่งนัน้ ตามนัด แต่ชา่ งภาพคนนัน้ ไม่ได้มโี อกาสได้พบเธออีกเลย เพราะทางคณะได้ออกเดินทางไปก่อนกำ�หนด เวลา ด้วยความหลงรักผูห้ ญิงไทยคนนัน้ เขาได้เก็บรูปภาพและเขียนสลักหลัง รูปไว้วา่ “ลำ�ภา 2400” หมายถึงชือ่ หญิงสาวกับปี พ.ศ. ของไทย เขาเก็บรักษา รูปภาพนัน้ ไว้อย่างมีความหวังว่าสักวันหนึง่ เธอจะกลับมาอีก แต่ชายผูน้ น้ั ก็ไม่ ได้มีโอกาสได้พบกับคนรักอีกเลยเพราะเขาเสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก... และทุกคนก็ลม้ หายตายจากกันไป “แม้เวลาจะผ่านมาแล้วมากกว่า 150 ปี เรือ่ งรูปภาพและเหตุการณ์ จะด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม พวกเราก็ได้มาพบกันจะโดยบังเอิญหรือไม่บงั เอิญ อีกก็ตาม พวกก็เราดีใจทีไ่ ด้มาพบกันในภพนี้ โดยไม่ตอ้ งการหาคำ�อธิบาย...” เคโกะเปรย ลำ�ภานํา้ ตาคลอเบ้าโดยไม่มสี าเหตุ จิตใจล่องลอย จะเชือ่ หรือไม่เชือ่ อย่างไรก็ตาม แต่เธอก็ฝนั แบบนัน้ เหตุการณ์แบบนีไ้ ม่จ�ำ เป็นต้องการค้นหาคำ� ตอบ ข้อพิสจู น์หรือศาสตร์ใดๆ อีก แค่ขอเพียงเก็บไว้ในความทรงจำ� เปาโล สังเกตเห็นนํา้ ตาของลำ�ภาเอ่อล้น เขาสวมกอดลำ�ภาอย่างทะนุถนอม เคโกะ และซัลวาโตเร่ รีบเดินห่างออกไปทีป่ ระตูทางออกปล่อยให้เปาโลและลำ�ภาอยู่ กันตามลำ�พัง “ผมอยากจะเป็นนายช่างภาพในฝันของคุณจริงๆ...” เปาโลกระซิบ ข้างหูของลำ�ภา “ดิฉนั ก็อยากจะเป็นลำ�ภาในฝันของนายช่างภาพคนนัน้ เสียจริงๆ...” เปาโลเช็ดนํา้ ตาให้ล�ำ ภาอย่างอบอุน่ พลางกระชิบบอกเธอว่า “ถ้าผมจะขอแต่งงานกับคุณในภพนี.้ ..” “ทวิภพทีป่ อมเปอีมจี ริงๆ หรือคะ” ลำ�ภาพึมพำ� “แม้จะอยูภ่ พไหนขออย่าได้คลาดคลาอีกเลยทีร่ กั ” เปาโลพึมพำ�ตอบ แสงอาทิตย์ก�ำ ลังจะลับขอบฟ้าทีป่ อมเปอี ภูเขาไฟวิซเู วียสยังคงยืนตระหง่าน อยูข่ า้ งหลัง หนึง่ ปีผา่ นไปในคืนนัน้ วันแต่งงานทีเ่ นินเขา Parco Grifeo บนเรือน หอ Guesthouse ระเบียงหน้าห้องพักเดิมของลำ�ภา ซึง่ เป็นบ้านมรดกเก่าแก่ ของคุณยายของเปาโล คุณแม่ของเปาโลยกห้อง Guesthouse ให้เป็นเรือนหอ ของเปาโลและลำ�ภา เหมือนดัง่ อยูใ่ นชัน้ วิมาน มันสวยงาม เข้ากับภาพเบือ้ ง หน้า... แสงไฟระยิบระยับของตัวเมืองรอบอ่าวเนเปิลส์ มีจดุ เด่นมองเห็นแสง ไฟจากปราสาท Castel dell’Ovo ทีร่ มิ อ่าวแสงไฟประดับสว่างไสวสะท้อน กระทบกับผิวนํา้ ทะเลแลเห็นเป็นเงาวาววับเหลืองอร่ามตัดกับแสงดวงจันทร์ท่ี สุกสว่างลอยเด่นอยูเ่ หนือภูเขาไฟวิซเู วียสเป็นหลังฉากดูสวยงามอลังการอย่าง มีมนต์ขลังยิง่ นัก “ดิฉันไม่เคยนึกเลยเราว่าจะได้มาอยู่ท่โี รงแรม Bertolini ที่ท่เี ราพบ กันอีกในภพนี.้ ..ขอเป็นของคุณในทุกภพ...” ลำ�ภารำ�พึงในอ้อมกอดของเปาโล ท่ามกลางเเสงจันทร์สลัวๆ ทีร่ ะเบียง แทนคำ�ตอบใดๆ เปาโลประทับจูบบน ริมฝีปากเธอด้วยความรักใคร่เสน่หา... (จบบริบรู ณ์) 107 •

59


Some

where

เรื่อง ชัยรอบโลก

CH

hrist's ospital

โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว ผมก็ตอ้ งหยุดเทีย่ วเข้าเรียนกับเขาบ้าง นึกถึงโรงเรียน ในสมัยที่เป็นเด็ก เรียนประถมจนจบต่อมัธยม ศึกษา จากนั้นเข้ามัธยมปลายแล้วต่อมหาวิทยาลัยจนจบออก มา ทำ�งานเมื่อได้โอกาสมาเรียนที่อังกฤษบ้าง ก็เลยนึกถึง เรื่องโรงเรียนว่า ที่เราได้มีโรงเรียนก็เพราะพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้นำ�รูปแบบของ โรงเรียนที่พระองค์ได้ทรงมาเห็นที่อังกฤษ แล้วนำ�กลับไปเริ่ม ต้นที่ประเทศไทย ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ที่ตำ�หนัก สวนกุหลาบ เพื่อให้ข้าราชบริพารมหาดเล็กได้ศึกษาเล่าเรียน กัน โดยใช้รูปแบบของอังกฤษนี่เอง แล้วเมื่อข้าราชบริพาร มหาดเล็กได้เรียนจบจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวง จึงได้ทรง สถาปนาสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

60

• 107


จุดเริ่มต้นการเรียนของอังกฤษมีมาตั้งแต่สมัย โบราณยุคเบนเนดิกทีน ทีค่ นจะเรียนก็เริม่ ไปบวชเป็นพระ แล้วศึกษาหาความรู้ เมื่อบ้านเมืองเริ่มเป็นรากฐานจึง ได้มีการสร้างโรงเรียนมากขึ้นขยายตัวออกไปตามเมือง ต่างๆ แต่โรงเรียนในสมัยนัน้ ยังขึน้ อยูก่ บั ศาสนา โดยวัด ต่างๆจะเป็นตัวการสนับสนุน บาดหลวงจะเป็นคนควบคุม และต่อมาเมือ่ กษัตริยเ์ ห็นความสำ�คัญของการศึกษาจึงได้ สนับสนุน ให้มกี ารสร้างโรงเรียนสำ�หรับประชาชน เช่น โรงเรียนอีตนั (Eton College) ทีไ่ ด้รบั พระราชโองการจาก กษัตริย์ พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 6 ให้สร้างขึน้ มาเพือ่ ให้ลกู หลาน ของข้าราชการที่รับใช้ท่ีพระราชวังวินด์เซอร์ ได้มีท่ีเล่า เรียนและเมือ่ พระราชโอรสของพระจุลจอมเกล้าได้มาเข้า ศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ นั่นจึงเป็นที่มาที่พระองค์ได้เสด็จ มาและได้ทรงมีวสิ ยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกล จึงได้น�ำ รูปแบบการ มีโรงเรียนไปใช้ทป่ี ระเทศไทย ในเวลาต่อมา บรรดาเด็กกำ�พร้าของอังกฤษ ก็ได้ รับการช่วยเหลือเลีย้ งดูจากโบสถ์ตา่ งๆ และต่อมาในสมัย ของของพระเจ้าเอ็ดเวิรด์ ที6่ ลูกชายคนเดียวของพระเจ้า เฮนรี่ ที่ 8 ก็ได้มพี ระราชดำ�ริให้สร้างโรงเรียนสำ�หรับเด็ก กำ�พร้าและเด็กยากจน เพือ่ จะได้มสี ถานทีไ่ ด้เรียนหนังสือ จึงได้มีการสร้างโรงเรียน ขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศ โดย โบสถ์จะมีส่วนในการร่วมือจัดการศึกษา ซึ่งจะเรียกกัน ตามชุดเสือ้ ผ้าทีใ่ ช้สวมใส่ เช่น Bluecoat school หรือ Greycoat school ในหลายๆโรงเรียนทีส่ ร้างในสมัยของ พระเจ้าเอ็ดเวิรด์ ที่ 6 ทีย่ งั อยูจ่ นถึงทุกวันนี้ และต้องแต่งชุด ในรูปแบบเดิมๆ ซึง่ หนึง่ ในหลายๆโรงเรียนก็คอื โรงเรียน Christ’s Hospital ทีต่ ง้ั อยูท่ เ่ี มือง Horsham, West Sussex

โดยประวัตขิ องโรงเรียนนี้ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ มาในปี ค.ศ. 1552 ในเขตซิต้ี ออฟ ลอนดอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัดที่ อยู่ใกล้กับมหาวิหารเซนต์ปอล โดยที่โรงเรียนนี้ได้สร้างให้ เป็นโรงเรียนกินนอน อยูป่ ระจำ�สำ�หรับเด็กชายและเด็กหญิง ทีม่ าจากครอบครัวทีย่ ากจน แล้วชุดทีแ่ ต่งก็เป็นชุดเสือ้ คลุมสี นํา้ เงินใส่กนั หนาวได้ เด็กผูช้ ายใส่กางเกงยาวแค่หวั เข่า แล้ว ใส่ถุงเท้าสีเหลืองกับรองเท้าสีดำ� เสื้อขาวแขนยาวมีปกแบบ นักบวชหรือพวกนักกฎหมายฝึกหัด ชุดนี้ดูแล้วแปลกตาไม่ เคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน ยิง่ เมือ่ ได้ดหู นังเรือ่ ง Harry Potter แล้ว ทำ�ให้นกึ คิดไปว่า คนทีเ่ ขียนนวนิยายเรือ่ งนีไ้ ด้รบั แรงบันดาล ใจจากโรงเรียนนี้หรือไม่ เพราะโรงเรียนแห่งนี้ในปัจจุบัน ก็มีสถานีรถไฟของตัวเอง สามารถนั่งรถไฟจากสถานีของ โรงเรียนไปยังสถานีรถไฟวิคตอเรีย แต่คงไม่ใช่ชานชาลาแบบ ในหนังแน่นอน

107 •

61


ในปี ค.ศ. 1902 โรงเรียนนี้ได้ถูกย้ายออกจาก ในเชตซิต้ี ออฟ ลอนดอน ไปอยูส่ ถานทีป่ จั จุบนั เพราะ ทางเขตต้องการพืน้ ทีส่ ำ�หรับการค้าเลยเสนอขอซือ้ ทีข่ อง โรงเรียนเพื่อทำ �เป็นตึกสำ�หรับสำ�นักงานธนาคารและ ตลาดหลักทรัพย์ เพราะเนื้อที่ของเขตเมืองเก่ามีไม่มาก และเมื่อพื้นที่สำ�หรับการค้ามีราคาสูงขึ้น ทางเขตจึงได้ ขายพืน้ ทีอ่ อกไปแล้วนำ�เงินมาสร้างในสถานทีป่ จั จุบนั แต่ ก็ยงั ได้รบั การสนับสนุนจากเขตซิต้ี ออฟ ลอนดอน อย่าง ต่อเนือ่ ถึงปัจจุบนั เมือ่ โรงเรียน Christ’s Hospital ได้เปิด สอนในบริเวณใกล้ๆ กับมหาวิหารก็ได้รับการดูแลและ ช่วยเหลือจากนายกเทศมนตรี ของนครลอนดอน ซึ่งใน ปัจจุบนั ทุกๆปีในวัน St. Stephen ทางนายกเทศมนตรี ของซิต้ี ออฟ ลอนดอน จะต้องจัดเลีย้ งอาหารกลางวันให้ แก่นกั เรียนของโรงเรียนนี ้ โดยนักเรียนของโรงเรียนนีจ้ ะ เดินทางเข้ามาเดินพาเหรดไปทีโ่ บสถ์ St. Andrew เพือ่ ทำ� พิธรี ะลึกถึง St. Stephen แล้วจากนัน้ จะเดินพาเหรดไปยัง กิลล์ ฮอลล์ เพือ่ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายก เทศมนตรีของนครลอนดอน ผมจำ�ได้วา่ ตอนทีผ่ มไปยังผับ ดิ อัลเบิรต์ ผมได้ เห็นตึกสีแดงๆหลังหนึง่ อยูด่ า้ นหลังของผับ และทีด่ า้ นบน มีรปู ปัน้ เด็กใส่เสือ้ สีนา้ํ เงิน ถุงเท้าเหลือง เป็นชุดทีเ่ หมือน กับชุดนักเรียนของโรงเรียนนี ้ นึกแล้วอยากแต่งตัวด้วยชุด แบบนีม้ ง่ั คงเท่ไม่นอ้ ย แต่วาสนาคงไม่ให้แล้ว โรงเรียนนี้ สอนจนถึงชัน้ มัธยมปลายแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยอีกที พู ด ถึ ง โรงเรี ย นวั ด ในประเทศอั ง กฤษ ส่ ว นใหญ่ ก็เป็ น โรงเรียนวัดเกือบทัง้ หมด เพราะวัดเป็นคนเริม่ ต้นการเรียน การสอน โรงเรียนวัดทีเ่ ก่าแก่ของอังกฤษก็คอื โรงเรียน เวสต์มนิ ส์เตอร์ ทีอ่ ยูข่ า้ งมหาวิหารเวสต์มนิ ส์เตอร์ เป็น โรงเรียนที่คนสำ�คัญหลายคนของประเทศอังกฤษได้เคย เป็นนักเรียน และนักเรียนของโรงเรียนก็เป็นเด็กขับร้อง ประสานเสียงในมหาวิหารด้วย เวลามีพระราชพิธสี ำ�คัญ ของกษัตริย์ 62

• 107

กลับมาทีโ่ รงเรียน Christ’s Hospital ผมอยาก รูเ้ ลยได้เสาะหาข้อมูล และได้ไปชมโรงเรียนมาด้วย เดิน ทางออกจากลอนดอนไม่นานใช้เวลาราวๆ หนึ่งชั่วโมง กว่า ทีเ่ ดินทางนีไ่ ม่ได้เดินด้วยเท้านะครับ อาศัยสีล่ อ้ พา ไป ขับไปตามเส้นทางที่สามารถไปได้หลายทาง แต่ผม เลือกเส้นทางทีจ่ ะได้เห็นทิวทัศน์ทส่ี วยงาม ได้เจริญหูเจริญ ตากับทิวทัศน์ ของในช่วงทีใ่ บไม้ก�ำ ลังเปลีย่ นสี ผมเลือก เดินทางไปทางวิมเบิลดัน จะได้แวะไหว้พระก่อนทีว่ ดั พุทธ ปทีป แล้วออกเดินทางไปไปยังเขตคิงส์ตนั แล้วเข้าไปทาง ถนนสาย เอ 24 จากนัน้ ก็เดินทางตามเส้นทางถนนสายนี้ จนถึงเมือง Horsham จากนัน้ ก็เดินทางต่ออีกนิดตามเส้น ทางทีบ่ อกว่าไปยัง เมือง Woking ก่อนถึงวงเวียนจะมีปา้ ย บอกว่า Christ’s Hospital และก่อนเข้าวงเวียนก็มสี ถานี บริการนํา้ มัน พอเข้าวงเวียนก็เลีย้ วซ้ายแรกเลย แล้วขับ ไปอีกไม่นานก็จะมีผบั ด้านซ้ายมือ จะเห็นป้ายผับเป็นรูป หัวหมูปา่ ก็จดั แจงเลีย้ วซ้ายเข้าไปตามทางเล็กๆ แคบๆ ผ่านเส้นทางคดเคีย้ วเลีย้ วไปมา มีตน้ ไม้ครึม้ สองข้างทาง พอลอดผ่านถนนก็เห็นป้ายบอกชือ่ โรงเรียน


ผมเลี้ ย วเข้ า ไปตามป้ า ยบอก ก็ ยั ง ไม่ เห็ นตั ว โรงเรียน แต่ขา้ งทางมีฝงู วัวทีก่ �ำ ลังกินหญ้าทีเ่ ขียวขจี ผ่าน ไปอีกนิดก็มปี า้ ยบอกว่า Christ’s Hospital ผมก็เลีย้ วรถ เข้าไปเห็นสนามกีฬากว้างใหญ่ มีเสาประตูฟตุ บอล มีเสา ประตูรักบี้ แล้วมีล่วู ่งิ ของกรีฑา อีกด้านก็เห็นตึกเหมือน โรงยิม หรืออาจจะเป็นสระว่ายน้�ำ ก็ได้ รถผมมาหยุดหน้า ป้อมยาม ผมเลยต้องลงไปสอบถามว่าจะไปจอดได้ทไ่ี หน ยามก็เดินออกมาชีม้ อื ให้ผมเลีย้ วไปทางด้านขวามือ เป็น ถนนเล็กๆ เข้าไปทีจ่ อดรถของผูม้ าเยือน หรือผูป้ กครอง ที่มาหานักเรียนที่เรียนที่น่ี เห็นรถจอดเต็มไปหมด ลาน จอดรถที่กว้างขวาง แคบลงไปถนัดตา ผมลงรถแล้ว ต้องหันมองดูรอบๆ สนามกีฬาทีก่ ว้างใหญ่ แต่นา่ สงสัย จังว่า ไม่มปี า้ ยชือ่ โรงเรียนแบบทีบ่ า้ นเราต้องสร้างใหญ่โต มโหฬารหน้าทางเข้า ผมเลยเดินตามพวกผูป้ กครองทีม่ า เข้าไปยังส่วนทีเ่ ป็นสถานทีเ่ รียน ผมได้เจอนักเรียนแต่ชดุ เสือ้ คลุมสีนา้ํ เงิน ถุงเท้าสี เหลือง ทีเ่ อวมีสายเข็มขัดหนังเส้นเล็กๆแต่สว่ นหัวเข็มขัด อยูด่ า้ นหลังเป็นหัวเงินแท้ นักเรียนแต่ละคนน่าตาดูสะอาด สะอ้าน มีสสี นั อ่อนน้อม ยิม้ แย้ม เรียบร้อย มีทง้ั ฝรัง่ เอเชีย และนักเรียนผิวดำ� ปนกันเดินกันเป็นกลุม่ คุยกันแบบสนิท สนม ผมเลยได้แต่ยนื มอง จนมีสภุ าพบุรษุ ท่านหนึง่ เดินเข้า มาถามผมว่า มีอะไรให้เขาช่วยได้บา้ ง สุภาพบุรษุ ท่านนี้ แนะนำ�ตัวว่า มิสเตอร์ จอนห์ แฟรงกลิน เป็นอาจารย์ ใหญ่ ของโรงเรียนนี้ ผมเลยบอกว่า อยากรูจ้ กั และอยาก ชมโรงเรียน มิสเตอร์ แฟรงกลิน ถามผมว่า ผมมาจาก ไหน ผมก็ตอบไปว่ามาจากประเทศไทย อาจารย์ใหญ่ทา่ น นีเ้ ลยบอกว่า พอดีเลย ปีน้ี เรามีเด็กนักเรียนทีเ่ ป็นคนไทย คนแรกทีไ่ ด้เข้ามาเรียนทีน่ ่ี จะได้ให้เด็กนักเรียนคนนีพ้ าผม ชมโรงเรียน และอธิบายสิง่ ทีผ่ มอยากรูใ้ ห้ฟงั อาจารย์ใหญ่ หันไปบอกนักเรียนผู้ชายคนหนึ่ง ว่า ให้ไปตามนักเรียน ชือ่ “เบน” อยูช่ น้ั ก่อนเกรสเชีย่ น เพือ่ มาเป็นคนพาผมชม โรงเรียน ผมนั่งรอสักพัก ก็มีนักเรียนชายคนหนึ่งหน้าตา เอเชียแบบจีน มาถึงก็ยกมือสวัสดีครับ ทักทาย แล้ว แนะนำ�ตัวเองว่าชือ่ เบน เป็นเด็กไทย ผมก็สงสัยว่าเด็ก ไทยทำ�ไมชือ่ เบน ละ ไม่มชี อ่ื ไทยหรอ เบนก็บอกว่า นี่ ชือ่ ไทยครับชือ่ ผมมาจาก เบญจมินทร์ เบญจ แปลว่า ห้า มินทร์ แปลว่า ตระกูล หรือ พระอินทร์ ก็ได้ แต่ชอ่ื ผมก็ เสียงไปพ้องกับภาษาอังกฤษ ว่า Benjamin พอดี ก็เลยง่าย ต่อเพือ่ นๆทีจ่ ะเรียกชือ่ ผมสัน้ ๆว่าเบน เพราะสามารถใช้ได้ ทัง้ สองภาษาในเวลาเดียวกัน ผมเลยถามเบนว่า จะเริม่ ไป ชมทีไ่ หนก่อน เบนบอกว่า เราไปเริม่ ทีด่ า้ นนอกของอาคาร นีก้ อ่ น ว่าแล้วเบนก็พาเดินออกมาด้านนอกผ่านประตูออก มาก็เป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ด้านหน้าผมเป็นลักษณะตึก

เก่าสมัยวิคตอเรีย รูปร่างสูงสร้างด้วยอิฐเบนเลยบอกว่า ตึกด้านหน้าทีเ่ ราเห็นคือ Big School ด้านซ้ายมือคือ Chapel ด้านขวามือเป็น Science school ด้านหลัง หรือทีเ่ ราออกมาก็คอื Dining Hall ทีน่ กั เรียนทุกคนต้อง มาทานอาหารทีน่ ่ี เช้า กลางวัน และ เย็น ผมกำ�ลังหันไปดูตามทีเ่ บนบอก แต่ประสาทหูผม ได้ยนิ เสียงกลองดุรยิ างค์ดงั ผมหันไปดูตามเสียง เบนบอก ว่า นีเ่ ป็นเวลาทานอาหารกลางวัน วงดุรยิ างค์จะเดินนำ� ขบวนนักเรียนมาทานอาหารที่ห้องทานอาหารนี่เอง ผม เลยได้ มีโอกาสเห็นพาเหรดนำ�โดยวงดุรยิ างค์ของโรงเรียน นำ�ขบวนนักเรียนทัง้ หมดทัง้ หญิงชายมาทานอาหารที่ Dining Hall เป็นภาพทีน่ า่ ดูอย่างมาก เมือ่ ขบวนนักเรียนเข้า ห้องทานอาหารกัน ผมเลยตามเบนเข้าไปดู ลักษณะห้อง เป็นห้องโถงสูง ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐ แต่ภายในเป็นโครง ไม้สวยงาม สภาพของโต๊ะทานอาหารก็เป็นโต๊ะของโรง อาหารทีม่ โี ต๊ะยาวนัง่ ได้สองฝัง่ เรียงเป็นแถว ผมเห็นแล้ว อยากกลับไปเป็นเด็กนักเรียนแต่วาสนาไม่ถงึ ไม่มโี อกาสได้ เป็นนักเรียนแบบนี้ ผมเลยบอกเบนให้ทานอาหารก่อน เสร็จแล้วค่อย เดินชมโรงเรียน แล้วผมก็เดินออกมานอกอาคาร ยืนมอง สภาพโดยรอบของส่วนนี้ ตัวอาคารโรงอาหาร (Dining Hall) เชือ่ มต่อทัง้ สองด้านเป็นลักษณะกำ�แพงด้านทีต่ ดิ ประตูทางเข้าเชือ่ ต่อไปถึงตัวโบสถ์ ( Chapel ) แล้วก็เชือ่ ม ด้วยตึกต่อเนือ่ งมาถึงตัวอาคารใหญ่ทเ่ี รียกว่า (Big School) ที่ตัวอาคารหรือจะถือเป็นหอประชุมก็ได้ ด้านบนมีหอ นาฬิกา และมีหอคอยสองข้างดูสง่างาม ถัดไปเป็นส่วนที่ เชือ่ มต่อไปถึง อาคารเรียน (Science school) ซึง่ ได้เชือ่ ม ต่อมาถึงตัวอาคารโรงอาหารบรรจบเป็นเขตสีเ่ หลีย่ ม ผม เดินออกมาถึงริมถนนทีเ่ ป็นถนนทีท่ อดยาวไปทัง้ สองด้าน ผ่านซุม้ ประตู ผมมองลอดไปก็เห็นตึกทีส่ ร้างด้วยอิฐเรียง รายกันไปทัง้ สองข้าง มองดูแล้วใหญ่โตกว้างขวางมากๆ

107 •

63


แล้วผมจะเดินชมได้ทว่ั หรือนี่ ผมกำ�ลังมองเพลินๆ เบนก็มาสะกิดบอกผม ว่ารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว พร้อมทีจ่ ะพาเดินชม โรงเรียน ผมเลยบอกว่าขอถามข้อมูลทัว่ ๆไปของโรงเรียน ก่อน ว่าโรงเรียนนีม้ นี กั เรียนตัง้ แต่ชน้ั ไหนถึงชัน้ ไหน เบน บอกว่า ทีโ่ รงเรียนนีร้ บั ตัง้ แต่ อายุ 11-18 ปี โดยแยกเป็น ชัน้ ๆ เริม่ ตัน้ ทีช่ น้ั Juniors, year 7 จะเรียกว่า Second form, year 8 เรียกว่า Third form, year 9 เรียกว่า LE (Little Erasmus) ตามด้วย Seniors, year 10 เรียกว่า UF (Upper Fourth), year 11 เรียกว่า GE (Great Erasmus), year 12 เรียกว่า Deps (Deputy Grecians), year 13 เรียกว่า Grecians ผมเลยถามว่าเบนละเรียนชัน้ ไหน เบน ตอบว่า ผมอยูช่ น้ั Deps โรงเรียนทัว่ ไปก็เป็นชัน้ year 12 บางครัง้ คนทัว่ ไปจะเรียกว่า lower six form ปีหน้าผมจะ อยูช่ น้ั Grecians หรือ ทีท่ ว่ั ไปเรียก year 13 บางแห่งจะ เรียกง่ายๆว่า Six form ก็ถอื ว่าเป็นชัน้ สูงสุดของโรงเรียน แล้วจากนัน้ ก็จะต้องไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เบนพาผมเดินเข้าไปดูใน Big School แล้วบอก ว่าทีน่ จ่ี ะเป็นทีป่ ระชุมนักเรียน และเวลามีการแสดงต่างๆ ก็จะใช้ทน่ี ่ี ตอนผมมาสอบสัมภาษณ์กม็ าสอบสัมภาษณ์ ในห้องนี ้ ผมยืนมองความโอ่โถง สวยงามของรูปแบบ สถาปัตยกรรมจนพอใจ ก็เดินออกมาด้านนอก พอผ่านพ้น ประตูออกมาก็ตอ้ งหันกลับไปดูอกี ครัง้ พอมองขึน้ ไปด้าน บนของประตูเมือ่ ตอนเดินเข้าไป ผมไม่ได้สงั เกตเลย มีรปู ปัน้ ของพระราชินวี คิ ตอเรียประดับอยูเ่ หนือประตู เบนบอก ว่าจะพาไปดูทC่ี hapel ผมเลยต้องเดินตามเบนไป เบน บอกว่าทุกวันอาทิตย์ นักเรียนทุกคนจะต้องมาเข้าโบสถ์ ตอนเช้า 10.30 น. หรือตอนเย็น 18.30 น. แล้วผมก็สงสัย ถามว่า ชุดนักเรียนแบบนี้ต้องแต่งทุกวันหรือ เบนบอก ว่าทุกวันที่มีเรียน ตั้งแต่เช้าตื่นนอนก็ต้องแต่งชุดนี้มารับ ประทานอาหารเช้า จนถึงเสร็จสิน้ การเรียนตอนเย็น กลับ ไปที่พักถึงจะเปลี่ยนชุดได้ ผมเดินเข้าโบสถ์ดูแล้วก็เดิน ตามเบนออกมาด้านนอก เห็นตึกเหมือนๆกันเรียงรายทอด

64

• 107

เป็นแนวยาว ผมสงสัยตัง้ แต่ตน้ แล้ว เลยถามเบนว่า ตึก พวกนีค้ อื อะไร เบนตอบว่านีค่ อื หอพักเป็นบ้านทีน่ กั เรียน ได้พกั นอน ในส่วนนีจ้ ะมีสห่ี ลัง ในแต่ละหลังจะมีสองปีก เริม่ จากตึกทีอ่ ยูต่ ดิ กับ Dining Hall เรียกว่า Coleridge เป็นบ้านพักของนักเรียนหญิง จะแยกเป็น ColA และ ColB ถัดไปเป็นบ้านพักของนักเรียนชาย เรียกว่า Middleton ก็ แยกเป็น MidA และ MidB ถัดไปก็เป็นบ้านของนักเรียน หญิง เรียกว่า Thornton ก็แยกเป็น ThA และ ThB ส่วนหลัง สุดท้ายจะเป็นบ้านของนักเรียนชาย เรียกว่า Peele แยก เป็นสองปีกเช่นกัน ปีกแรก เรียก PeA และ PeB เบนบอก ว่า ผมอยูท่ ่ี PeA เดินไกลหน่อย ส่วนอีกฝัง่ หนึง่ ก็จะมีอกี สีห่ ลังเหมือนกัน กับฝัง่ นี้ ได้แก่ Lamb, Barnes, Maine, Leigh Hunt และถัดไปก็จะเป็นของชัน้ ปีสดุ ท้าย เรียกว่า Grecians East ซึง่ จะเป็นหอรวมทัง้ ชายหญิง เบนถามผมว่าจะเดินไปดูหอ้ งเรียนด้วยหรือไม่ จะมีสว่ นทีอ่ ยูด่ า้ นข้างทีเ่ รียกว่า Science school ด้านหลัง ก็เป็น Art school ถัดลงไปก็เป็น New science school แล้วด้านหลังของ Dining Hall ก็เป็น Manual school ถัดลงไปใกล้ๆกับป้อมยาม ทางเข้าจะเป็นโรงยิมและสระ ว่ายนํา้ ผมบอกว่าไม่ตอ้ งไปดูแล้ว ถ้าเดินดูหมดคงขาลาก แน่ๆ เนือ้ ทีข่ องโรงเรียนมีทง้ั หมดเท่าไหร่ เบนบอกว่า 1200 เอเคอร์ ถ้าอยากรูว้ า่ กีไ่ ร่ ก็ตอ้ งเอา 2.5 คูณครับ ผมเลย ถามว่าทัง้ โรงเรียนมีนกั เรียนทัง้ หมดกีค่ น เบนบอกว่า 850 คนครับ โรงเรียนนีต้ ง้ั ขึน้ ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1552 และย้ายมา อยูท่ ต่ี รงนี้ ในปี ค.ศ.1902 ผมพึง่ มาเรียนทีน่ ใ่ี นปีนเ้ี องครับ ผมเลยถามว่าแล้วทำ�ไมถึงมาเรียนทีน่ ล่ี ะ่ เบนตอบว่า ผม สอบทุนของทีน่ ไ่ี ด้ครับ ผมได้ทนุ เป็นหนึง่ ในห้าคนเท่านัน้ ทีไ่ ด้ทนุ ของโรงเรียนนี้ และผมเป็นคนไทยคนแรกทีไ่ ด้เข้า มาเรียนในโรงเรียนนี้ครับ ผมจะพยายามเรียนให้ดีท่ีสุด ทำ�ชื่อเสียงให้กับคนไทยครับ ผมได้ฟังแล้วดีใจเป็นที่สุด เหมือนฝันไป ผมไม่ได้มโี อกาสเรียนทีน่ แ่ี ต่ “เบญจมินทร์ อนุวรกาญจน์” เด็กไทยคนแรกทีไ่ ด้ทนุ เข้ามาเรียนทีน่ ค่ี รับ ความภาคภูมใิ จของเด็กไทยคนหนึง่


Smile

หนอนหนังสือ เรื่อง

@ book

The Adventures of

Robin Hood

Roger Lancelyn Green

สวัสดีคะ่ มิตรรักนักอ่านทีต่ ดิ ตามอ่านหน้าเกีย่ วกับหนังสือในนิตยสาร ไทยสไมล์ทกุ ท่าน และทุกวัยเลยนะคะ ทุกเดือน หนอนหนังสือจะนำ�นวนิยาย ที่น่าสนใจมาคุยกับมิตรรักนักอ่านของเรา และเดือนนี้หนอนหนังสือ ขอเสนอตำ�นานปรำ�ปราเกีย่ วกับ Robin Hood โดย Roger Lancelyn Green ค่ะ

พวกเราส่วนมากจะเคยได้ยนิ ชือ่ เสียงของ โรบิน ฮูด้ กันแล้ว คำ�จำ�กัด ความของโรบิน ฮูด้ ก็คอื พวกนอกกฎหมาย อาศัยอยูใ่ นป่า Sherwood ค่ะ He stole from the rich and give to the poor หรือเขาโจมตีคนรวยและเอาเงิน ทองที่ได้มาไปช่วยคนจนค่ะ จะอ่านตำ�นานของ โรบิน ฮู้ดให้สนุก ต้องทราบ ประวัตศิ าสตร์องั กฤษในศตวรรษที่ ๑๒ ในรัชกาลของพระเจ้าริชาร์ดที่ ๑ เสีย ก่อนนะคะ สมัยศตวรรษที่ ๑๑ ในปี ค.ศ. ๑๐๖๖ เมือ่ พระเจ้าวิลเลีย่ ม The Conqueror จากฝรัง่ เศสทรงรบชนะพระเจ้าแฮร์โรลด์ท่ี ๒ และทรงเข้าครอบครอง อังกฤษ พระองค์ทรงแบ่งคนในอังกฤษออกเป็นสองชัน้ ค่ะ คนชัน้ สูงคือชาวนอร์มนั ทีต่ ดิ ตามพระเจ้าวิลเลีย่ มมา ได้รบั ยศศักดิเ์ ป็นขุนนาง ยึดสมบัตขิ องขุนนางชาว อังกฤษแทบหมดค่ะ ส่วนประชาชนชาวอังกฤษพวก Saxon ทีย่ ากจนถูกขุนนาง นอร์มนั กดขีอ่ ย่างน่าสงสาร นีแ่ หละค่ะ ต้นเรือ่ งของ โรบิน ฮูด้ เขาปล้นคนรวยไป ให้คนจน ช่วยชาวแซกซัน่ ทีไ่ ม่ได้รบั ความยุตติธรรม หรือตกทุกข์ได้ยาก ไม่รจู้ ะหัน หน้าไปหาใคร ชือ่ เต็มของ โรบิน ฮูด้ คือ Robert Fitzooth, Earl of Huntingdon ตระกูลดี เป็นขุนนางชาวอังกฤษทีโ่ ดนพวกขุนนางนอร์มนั ยึดสมบัตขิ องตระกูลไป ไม่ใช่นอ้ ย เมือ่ พระเจ้าริชาร์ดที่ ๑ เสด็จไปทำ�สงครามครูเซท ทำ�ให้ Bishop of Ely ปกครองประเทศแทน แต่พระอนุชาทรงเข้ารวบอำ�นาจเสียเอง และทรงปกครอง อย่างไม่มเี มตตาหรือยุตธิ รรม ประชาชนเดือดร้อน ต้องหันไปขอความช่วยเหลือ จากโรบิน ฮูด้ กันค่ะ เมือ่ พระเจ้าจอห์นและพรรคพวก รวมทัง้ Sherrif of Nottingham เมือง เล็กๆ ใกล้ปา่ เชอร์วดู ทราบว่า โรบิน ฮูด้ เป็นศัตรูของตนคือ Robert, Earl of Huntingdon พระเจ้าจอห์นก็ทรงประกาศว่าเขาเป็นคนนอกกฎหมาย และทรงเข้า ยึดคฤหาสน์ของท่านเอิรล์ ยกให้ Sir Guy of Gisbourne รวมทัง้ Lady Marion คูห่ มัน้ ของเขาด้วย แต่ เลดี้ มาเรียน ไม่ยอม แม้วา่ บิดา Lord Fitzwalter จะเต็มใจ เป็นพวกเดียวกับพระเจ้าจอห์น หลังจากนัน้ เอิรล์ ออฟ ฮันติงดัน ต้องทิง้ คฤหาสน์ ไปอยูใ่ นป่าเชอร์วดู ภายใต้ชอ่ื ของโรบิน ฮูด้ อย่างเปิดเผยค่ะ ความเก่งกาจในด้าน ยิงธนูของเขาเก่งเป็นหนึง่ อย่างไม่มใี ครจะสูไ้ ด้ ในบททีเ่ ขาช่วย วิลล์ สการ์เลต ให้ รอดจากการถูกแขวนคอท่ามกลางกองทัพของพระเจ้าจอห์น สนุกดีจงั ค่ะ นวนิยายจบตรงทีพ่ ระเจ้าริชาร์ดเสด็จกลับอังกฤษ และทรงโปรดให้โรบิน ฮูด้ สมรสกับ เลดี้ มาเรียน และประเทศอังกฤษกลับมีความสุขกันอีกครัง้ เชิญนะ คะ นักอ่านทีช่ อบตำ�นานอันน่าสนุกเรือ่ งนี้ เชิญอ่าน The Adventures of Robin Hood โดย Roger Lancelyn Green อ่านเพลินค่ะ พิมพ์จ�ำ หน่านยโดยสำ�นัก พิมพ์ Puffin Books เล่มละ ๖ ปอนด์ ๙๙ เพนซ์ ปกอ่อนค่ะ แหม หมดเวลาของห้องสมุดข้ามทวีปเสียแล้ว เราคุยกันใหม่ในโอกาส หน้านะคะ สวัสดีคะ่

107 •

65


Smile

Entert

ain

เรื่อง MissyDooTv

“เพราะถึ ง แม้ ว่ า จะเป็ น สาวหุ่ น ไซซ์บิ๊ก แต่ความสามารถของ เธอ ก็นับว่า‘บิ๊ก’กว่าตัวของ เธอหลายเท่านัก”

มิสซี่ เปรยหัวเรือ่ งมาซะขนาดนี้ คาดว่าคุณ ผูอ้ า่ นหลายท่านคงเดาออก ว่าเธอคือ แหม่ม หรือ พีห่ นูแหม่ม สุรวิ ภิ า กุลตังวัฒนา เธอเกิดเมือ่ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2511 เกิดที่ จังหวัดนครพนม เป็นพีส่ าวคนโตของน้อง 2 คน ในครอบครัวคนชัน้ กลาง คุณพ่อรับราชการ คุณแม่เป็นแม่บา้ น เมือ่ ตอนอายุ 16 ปี ได้สง่ รูปหมูก่ บั เพือ่ นไปสมัครเป็น ดารากับ “เปีย๊ ก โปสเตอร์” ได้ยกทีมเล่นภาพยนตร์ เรือ่ ง “วัยระเริง” เป็นเรือ่ งแรก รับค่าตัว 7,000 บาท แต่เนื่องจากไปถ่ายหนังจึงไม่ได้ไปสอบ ต้องลา

66

• 107

ออกจากโรงเรียน แล้วก็เลยเอาเงินค่าตัวไปสมัคร เข้าเรียน โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย จนเรียนจบ เมือ่ เธอเรียนจบก็เข้าวงการอย่างเต็มตัว ใน ระยะแรกเธอได้เล่นเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์ หลายเรื่อง จนเป็นที่ร้จู ักมากขึ้น ก็เริ่มรับงานเล่น ละคร จนประมาณปี 2530 เธอได้เปิดประตูสอู่ าชีพ พิธกี ร เป็นครัง้ แรกในรายการ ยุทธการขยับเหงือก ของ JSL และเมื่อแววพิธีกรของเธอโดดเด่นเป็น อย่างมาก ทำ�ให้เธอกลายเป็นพิธีกรมืออาชีพได้ เพียงเวลาไม่กป่ี ี สุรวิ ภิ ามีผลงานการเป็นพิธกี รหลาย รายการ ทัง้ สมาคมชมดาว เป็นพิธกี รคูก่ บั คัทลียา แมคอินทอช, ถอดรหัสใจ, จันทร์เจ้าของ, หลังคา เดียวกัน, คูแ่ ท้ฯ, สุรวิ ภิ า, อุบ๊ ส์ ออนแอร์, ตลาดสด สนามเป้า, บัลลังก์ดาว และ พ.ศ. พอเพียง แม้วา่ จะ เป็นสาวหุน่ ไซซ์บก๊ิ แต่ความสามารถของเธอ ก็นบั ว่า บิก๊ กว่าตัวของเธอหลายเท่านัก เพราะเธอยังเป็นนัก ธุรกิจอีกด้วย ไม่วา่ จะเป็น กิจการร้านทำ�เล็บ 20 NAIL STUDIO และ คาร์แคร์ AUTO GYM ทีม่ อี ยู่ 2 สาขา ซึ่งวันนี้ท่ีมิสซี่จะมานำ�เสนอ เป็นอีกบท พิ สูจ น์ ห นึ่ง ของเธอ เพราะเมื่อ วั น อาทิ ต ย์ ท่ี 12 กันยายน ทีผ่ า่ นมาทางบริษทั โพลีพลัส ตัดสินใจ คลอดรายการน้องใหม่หลังจากทีไ่ ม่ยอมขยับขยาย

มานาน แต่ล่าสุด “โพลีพลัส” ตัดสินใจคลอด รายการ “คูเ่ ลิฟตะลอนทัวร์” ด้วยไอเดียแหวกตลาด เชิญหนูแหม่ม พิธกี รมากความสามารถของเรา แต่ดู จากชือ่ แน่นอนค่ะรายการนี้ เธอไม่ได้มาคนเดียวยัง ควงแขนจับคูม่ ากับสามีสดุ ทีร่ กั บ๊อบบี-้ โรเบิรต์ พูน พิพฒ ั น์ มาทำ�รายการด้วย ซึง่ เนือ้ หาของรายการ จะเป็นเชิงท่องเทีย่ วตะลุยชิมในสถานทีต่ า่ งๆ หรือ บางที่ยังพาไปชมถึงสถานที่ต้นตำ�รับการทำ�กัน เลยทีเดียว โดยหนูแหม่มได้ให้สมั ภาษณ์วา่ “วิเศษ ที่สุดค่ะ..ในชีวิตไม่คิดว่าจะได้ทำ�อะไร เจออะไรที่ วิเศษอย่างนี้ เราได้ตะลอนๆ ไปพบเห็นอะไรดีๆ ทีไ่ ม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมาก่อน ทีส่ �ำ คัญเคยฝันกับ บ๊อบบี้ไว้ว่าอีกหน่อยเราจะมีโอกาสไปไหนๆ ด้วย กันสองตา-ยายมัย้ เนีย่ ? แต่รายการนีท้ �ำ ให้ฝนั ของ เราเป็นจริงเร็วกว่าทีค่ ดิ ไว้ซะอีก โดยรายการนีอ้ อก อากาศทุกวันอาทิตย์ ทางโมเดิรน์ ไนน์ ซึง่ สามารถ หาดูได้ใน www.dootv.tv ได้อีกด้วย เป็นยังไง กันบ้างล่ะคะ อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้ มิสซีแ่ นะนำ� ให้คณ ุ ผูอ้ า่ นไปติดตามชม รายการ “คูเ่ ลิฟตะลอน ทั ว ร์ ” รั บ รองว่ า หลั ง จากที่คุณ ผู้ช มดู ร ายการนี้ แล้ว จะต้องอยากชวนคูเ่ ลิฟของคุณ ไปตะลอนๆ เที่ยวเมืองไทยอย่างคู่หนูแหม่มบ้าง แน่นอนค่ะ


ดูทีวี นำ�เสนอ 365 วันแห่งรัก และร�ยก�รอื่นๆม�กด้วยคุณภ�พ อย่�งที่คุณไม่ควรพล�ด


Smile

Short Story

ชบาบาน

เรื่อง พรทิพย์ สาทิสสะรัต

“ชบา” คนสวยประจำ�ตำ�บล หน้าคม สูง ผอม ผมยาวถึงบ่าดำ�สลวย งามตามแบบฉบับไทยแท้ กำ�ลังเดินร้องเพลงอย่างสบายใจ ในถนนเล็กๆ ที่

เป็นทางลัดไปสูถ่ นนใหญ่ เพือ่ ไปรอรถเมล์ไปริชมอนด์ เพราะ “ชนัน” พีส่ าว คุณแม่ลกู สองของเธอต้องการพริกขีห้ นูกบั มะละกอ และวัตถุดบิ อาหารไทย หลายอย่างจากร้านไทย ชบาเดินลัดเลาะจากบ้านมาทางลัดเรือ่ ยๆ เพือ่ ย่อระยะทาง ทีส่ �ำ คัญเธอชอบถนนส่วนตัวสายเล็กๆ นี้ เริม่ จากมีบา้ นชัน้ เดียว ทีป่ ลูกดอกไม้หลากสี ไล่เรียงกันมา แต่ละหลังตกแต่งได้สวยงาม ตามแบบฉบับสวนอังกฤษขนานแท้ พ้นจากบ้านชัน้ เดียว เดินมาเรือ่ ยๆ จะเป็นป่าสองข้างทางทีร่ กร้าง ก่อนจะเลีย้ วขวาเข้าไปสูอ่ กี ถนนส่วนตัว ทีม่ บี า้ นสองชัน้ ขนาดใหญ่ราคา แพง ตรงช่วงป่ารกร้างนี้ เป็นทีท่ ช่ี บาไม่ชอบทีส่ ดุ เพราะช่วงหน้าหนาว มัน คงมืดและดูนา่ กลัวนัก แต่วนั นีท้ อ้ งฟ้าแจ่มใส อากาศดี เหมาะแก่การเดิน เล่น ชบาเดินมาเรือ่ ยๆ จนเกือบจะถึงทางแยกอีกไม่กก่ี า้ ว เธอร้องเพลงไป มองข้างทางไป ทีม่ ตี น้ แบล็กเบอร์รขี น้ึ เหมือนเป็นหญ้ารกร้าง ทุกอย่างรอบ ตัวมันช่างสวยงามไปหมด แต่เพราะว่าถนนเล็กๆ นี้ สองข้างเต็มไปด้วยต้นไม้ปกคลุม ทำ�ให้ เราไม่สามารถมองเห็นถนนอีกด้านได้ ช่วงทีช่ บากำ�ลังก้าวถึงทางเลีย้ ว จูๆ่ ก็มจี กั รยานคันหนึง่ เลีย้ วมาด้วยความเร็วสูง ชบาสะดุง้ สุดตัว และรีบหลบ เข้าข้างทาง อีกฝ่ายก็สะดุง้ และแตะเบรกเล็กน้อย พร้อมยิม้ ให้อย่างกว้าง แบบเป็นมิตร ก่อนทีจ่ ะปัน่ จักรยานต่อไป วินาทีนน้ั เหมือนภาพสโลโมชัน่ ภาพค่อยๆ เลือ่ นช้าๆ ทีช่ บาเห็น คือผูช้ ายคนหนึง่ ผมสีนา้ํ ตาลอ่อน สูง ขาว หุน่ ดี กำ�ลังขีจ่ กั รยาน พร้อม ยิม้ ให้ เห็นฟันทุกซีเ่ ป็นรอยยิม้ ทีส่ วยงามมาก ตัง้ แต่ชบามาอังกฤษ ชบาไม่ เคยเจอผูช้ ายคนหล่อเท่าเขา เพราะนอกจากเขาหน้าตาดี เขายังมีจติ ใจที่ ดี เพราะเขาสามารถยิม้ ได้ในหนึง่ วินาที แสดงว่ามันออกมาจากใจทีเ่ ป็นสุข แต่ความเป็นจริง เหตุเกิดจริงแค่ห้าวินาทีเท่านั้น เพราะชบาเดิน เลีย้ วขวา ส่วนเขาปัน่ จักรยานต่อไม่ได้หยุด แต่มนั เป็นห้าวินาทีทท่ี �ำ ให้ชบา มีความสุขได้ ขอบคุณสำ�หรับรอยยิม้ จากคนแปลกหน้า หลังจากไปซือ้ ของให้พส่ี าวเสร็จ บ่ายสามโมงสิบห้า เป็นเวลาทีช่ บา ต้องไปรับเจ้าหลานชายสองตัวป่วนที่โรงเรียน วันนี้อากาศดี ชบาจึงพา หลานๆ มาเล่นทีส่ นามเด็กเล่นแถวบ้าน เพือ่ ให้หลานได้ใช้พลัง และปล่อย ให้พช่ี นันทำ�กับข้าวอย่างสบายใจ ทีส่ นามเด็กเล่นนี้ เป็นสนามเด็กขนาดกลาง แต่ลอ้ มไปด้วยสวน ขนาดใหญ่ มีเก้าอีไ้ ม้ให้นง่ั พักอ่านหนังสือ ตามแบบทีเ่ ห็นในหนังฝรัง่ ทัว่ ไป ทีน่ ถ่ี อื ว่าเป็นทีโ่ ปรดของชบา หลังจากปล่อยให้หลานจอมซนกระโดดโลด เต้นในส่วนของเด็ก ชบาก็เดินลัดเลาะตามทางเดินเล็กๆ เพือ่ ไปนัง่ เก้าอีไ้ ม้ สวยทีป่ ระจำ�ของเธอ ช่วงทีเ่ ธอกำ�ลังจะเดินถึงเก้าอี้ อยูด่ ๆี ก็มคี นขีจ่ กั รยาน มาจอด และนอนลงบนเก้าอี้ เอาหนังสือปิดหน้า ทำ�เอาชบาชะงัก เหมือน ถูกปาดหน้าแย่งทีจ่ อดรถ ชบาจึงเดินต่อ จนมาถึงเก้าอี้ เพือ่ มองหน้าเขา คนนัน้ แต่จะเห็นได้อย่างไร ก็เขาเอาหนังสือปิดหน้า ชบาเลยเดินวนไปวน มา “ขอเห็นหน้าหน่อยเถอะ อีตาบ้า” ชบาบ่นพึมพรำ� แล้วจูๆ่ เขาก็ลกุ ขึน้ นัง่ พร้อมทำ�ท่าอ่านหนังสือ พอเขาเห็นชบายืนอยู่ เขาก็ยม้ิ ให้ โชว์ฟนั สวย ทัง้ สองต่างชะงักนิดหนึง่ เขาทำ�ท่าคิด ก่อนจะถามว่า “คุณใช่คนทีผ่ มเจอตรงถนนโน้นเมือ่ เช้าหรือเปล่า” ชบาเองจำ�เขา ได้ตดิ ตา ผูช้ ายรูปหล่อ สูงโปร่ง มีไม่กค่ี นหรอกแถวๆ นี้

68

• 106 107


“ใช่คะ่ เราเจอกันแล้วเมือ่ เช้านี”้ ชบาตอบแบบเขินๆ “คุณอยูแ่ ถวนีห้ รือครับ” เขาถามต่อ “ใช่คะ่ บ้านพีส่ าวของฉันอยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามสนามเด็กเล่น ไม่ไกลจาก จุดทีเ่ ราเจอกันเมือ่ เช้า” ชบายังตอบแบบเขินๆ อยู่ “งัน้ บ้านเราก็อยูไ่ ม่ไกลกัน บ้านผมอยูต่ รงถนนทีเ่ ราเจอกัน หลังสี ขาว ข้างหน้าบ้านมีตน้ แอปเปิลขนาดใหญ่ คุณเคยเห็นไหม” เขาพยายาม อธิบาย “จริงเหรอ ทีห่ น้าบ้านมีรปู ปัน้ กามเทพแผลงศรใช่ไหม” ชบาถาม บ้าง “ใช่แล้วครับ นัน่ บ้านผมเอง” แล้วต่างคนก็ตา่ งยิม้ ให้กนั เขาเขยิบ ให้ชบาได้นง่ั เก้าอีด้ ว้ ย แต่คงเห็นท่าทางเขินๆ ของชบา เขาจึงลุกขึน้ ให้ ชบาได้นง่ั คนเดียวสมกับเป็นสุภาพบุรษุ โดยแท้ “คุณมาเดินเล่นหรือครับ” เขาถามต่อ “เปล่าค่ะ ฉันพาหลานๆ มาเล่นทีส่ นามเด็กเล่น จริงสิ ฉันต้องเดิน กลับดูหลานก่อน” ชบาชะเง้อมองไปทางสนามเด็กเล่น “งัน้ เราเดินไปด้วยกัน ผมอยากเห็นหลานๆ ของคุณ” เขาจูงจักรยาน เดินเคียงข้างไปกับเธอ “เอาไว้คณ ุ ได้เห็นลิงสองตัว แล้วคุณจะไม่อยากเจออีก” ชบาหัวเราะ คิกคัก เพราะมัน่ ใจว่าเจ้าลิงสองตัวต้องทำ�ป่วนแน่ๆ และเป็นจริงดัง่ คาด พอเขาและเธอเข้าไปในส่วนเด็กเล่น “เจฟฟีก่ บั เจค” ก็วง่ิ มาเกาะแข้งเกาะ ขา ถามไถ่กนั เสียงเจีย๊ วจ๊าว “ใครน่ะน้าชบา แฟนน้าชบาเหรอ” เจฟฟีน่ อ้ งคนเล็กพูดภาษาอังกฤษ ถามเสียงดัง จนชบาอายม้วน “น้าบอกว่าให้พดู ภาษาไทยกับน้าไงคะ” ชบาตำ�หนิหลาน “ก็แฟนน้าชบาเป็นคนอังกฤษ ก็ตอ้ งพูดภาษาอังกฤษสิ” เจคพีค่ น โตเข้ามาเสริม เล่นเอาชบาหน้าแดงซ่าน ส่วนหนุม่ นิรนามยังคงยิม้ สวยให้ ชบาไม่มหี บุ ระหว่างนัน้ ได้ยนิ เสียงพีช่ นัน “ชบา พีม่ าตามไปกินของว่างกันได้แล้ว อ้าว ไอ้เจ้าลิงสองตัว ดูสิ ทำ�เสือ้ นักเรียนเปรอะไปหมด พรุง่ นีใ้ ส่ตวั เดิมเลยนะ” พีช่ นันดุเด็กๆ จนวิง่ หายไปอีกทาง “เฮ้ เจมส์ ไม่ได้เจอกันซะนานสบายดีเหรอ” พีช่ นันทักพ่อรูปหล่อ “ผมสบายดีครับ ว่าแต่ชนัน ปีนผ้ี มไม่เห็นคุณไปเรียนภาษาอังกฤษ ทีว่ ทิ ยาลัย” เขาถามบ้าง “ไม่มเี วลาเลย พวกเด็กๆ ซนมากขึน้ ทีส่ �ำ คัญฉันกำ�ลังจะมีลกู คน ทีส่ าม อยูใ่ นท้องนี่ จำ�เป็นต้องหยุดเรียนก่อน” พีช่ นันชีพ้ งุ ป่องๆ ของเธอ “แล้วเธอสองคนรูจ้ กั กันแล้วเหรอ เจมส์เขาเป็นติวเตอร์ทว่ี ทิ ยาลัย ทีพ่ ไ่ี ปเรียนภาษา” ชนันแนะนำ�เขาให้เธอ “ตอนทีผ่ มสอนชนัน ไม่เห็นคุณเคยบอกเลยว่ามีนอ้ งสาว แถมสวย ซะด้วย” เจมส์ยงั คงส่งยิม้ ให้ชบา แต่ชนันไม่ตง้ั ใจฟัง เพราะเธอมัวแต่วง่ิ ไป ดุลกู ชายทีก่ �ำ ลังจะต่อยกับเด็กอีกคน จากวันนัน้ เป็นต้นมา เจมส์กม็ าเป็นแขกประจำ�ทีบ่ า้ นชนัน เขาจะ มาแวะหาหลังจากทีเ่ ขาสอนหนังสือเสร็จ “ชบาอยูบ่ า้ นเฉยๆ มีคณ ุ มาคอยเป็นเพือ่ น ฉันก็สบายใจ” พีช่ นัน

ไม่วา่ อะไรทีเ่ จมส์แวะมาเกือบทุกเย็น ชบากับเจมส์เริม่ สนิทกันมากขึน้ จึง ออกไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ ทีโ่ ปรดของเขาสองคนคือ แฮมป์ตนั คอร์ท เพราะทัง้ สองชอบในสิง่ เดียวกัน ทัง้ สถาปัตยกรรมทีส่ วยงามของพระราชวัง และสวนขนาดใหญ่ทต่ี กแต่งตามแบบฉบับพระราชวังเก่า มุมโปรดทีส่ ดุ คือ สวนกุหลาบ “เจมส์คณ ุ รูไ้ หมคะ ฉันเคยมีความฝัน ว่าสักวัน ฉันจะเจอเจ้าชาย ในสวนกุหลาบ แบบในการ์ตนู ญีป่ นุ่ เรือ่ งแคนดี้ ทีแ่ คนดีเ้ จอแอนโทนีใ่ นสวน กุหลาบ มันคงช่วงเวลาทีม่ คี วามสุขมาก อืม คุณอาจไม่เข้าใจ เพราะคุณ คงไม่เคยอ่านการ์ตนู ญีป่ นุ่ ” ชบาเดินชมกุหลาบไปเล่าความฝันไปด้วย แต่ ไม่มกี ารตอบรับจากเจมส์ ชบาจึงมองหา “อ้าว หายไปไหน ก็เดินมาด้วยกันแท้ๆ” ชบาบ่น เธอเดินวนหา เขารอบๆ แต่ไม่เจอจนนึกโมโห แต่แล้วชบาก็เห็นเขายืนอยูข่ า้ งรูปปัน้ ผูห้ ญิง อุม้ เด็ก เขาค่อยๆ หันมา พร้อมยืน่ ดอกกุหลาบสีแดงขนาดใหญ่ให้เธอ “ถึงผมจะไม่ใช่แอนโทนีแ่ ละคุณไม่ใช่แคนดี้ แต่ผมก็เป็นคนทีค่ ณ ุ ตามหา และคุณก็คอื คนทีผ่ มตามหา ในทีส่ ดุ เรามาเจอกันทีส่ วนกุหลาบ นี่ ครับดอกกุหลาบแดง สำ�หรับเจ้าหญิงของผม” ชบาได้แต่เขินอาย พูดอะไร ไม่ถกู รับดอกกุหลาบแล้วยืนบิดไปบิดมา เจมส์มองหน้าเธอนิง่ ๆ แล้วพูด ว่า “ผมว่าเราออกจากตรงนีเ้ ถอะ คือดอกกุหลาบทีค่ ณ ุ ถือ ผมเด็ดมา จากในสวนนี้ เดีย๋ วคนงานมาเห็นอาจโดนปรับได้” เจมส์ท�ำ หน้าทะเล้น ส่วนชบาอ้าปากหวอ เอาดอกกุหลาบวิง่ ไล่ตเี จมส์อย่างสนุกสนาน เกือบสองเดือนแล้วทีส่ องคบกัน ในแต่ละวันช่างเป็นช่วงเวลาทีม่ ี ความสุขในชีวติ ของชบา สายวันนีเ้ จมส์ไม่มสี อน เขาขีจ่ กั รยานมารับเธอ “เห็นคุณบอกว่า อยากได้ดอกลาเวนเดอร์มาปักแจกัน ทีส่ วนหลัง บ้านของผมมีเยอะแยะ เราไปตัดกันไหม” เจมส์ชกั ชวน “เอ๊ะ ชบาไปบ้านคุณหลายครัง้ แล้ว ไม่เห็นมีตน้ ลาเวนเดอร์นค่ี ะ” ชบานึกสงสัย “คุณไม่เคยเดินไปตรงปลายสวน หลังซุม้ กุหลาบ ยังมีสวนต่อออก ไปอีก ส่วนนัน้ ผมไม่คอ่ ยได้ดแู ลเท่าไร ปล่อยให้ตน้ ลาเวนเดอร์ขน้ึ เต็มไป หมด” เขาอธิบาย “สวนบ้านคุณนีใ่ หญ่จริงๆ ขนาดบ้านก็ใหญ่เกินสำ�หรับทีอ่ ยูค่ นเดียว ทำ�ไมไม่ขายแล้วซือ้ บ้านหลังเล็กลง คุณจะได้ไม่ตอ้ งเหนือ่ ยทำ�สวนและดูแล บ้านมากนัก” ชบาเดินชมทุง่ ดอกลาเวนเดอร์ ค่อยๆ เลือกว่าจะตัดต้นไหน บ้าง “บ้านหลังนีเ้ ป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่ของผม พวกท่านรักบ้าน หลังนีม้ าก ท่านวาดหวังว่า ผมจะสร้างครอบครัว และมอบบ้านหลังนีใ้ ห้ กับรุน่ ลูกของผมต่อไป” เจมส์ชว่ ยชบาตัดดอกไม้ หลังจากได้จ�ำ นวนดอกไม้ตามต้องการ เจมส์พาชบามาส่งบ้าน ระยะทางทีน่ ง่ั ซ้อนท้ายจักรยานของเขา ไม่ไกลนัก แต่ชบาอยากให้มนั ไกล เป็นพันไมล์ ชบาจะได้กอดเอวของเขาแบบนีน้ านๆ “ชบาเอ๊ย พีไ่ ม่อยากให้แกฝันเฟือ่ งมากนัก เขาเป็นใครเราเป็น ใคร หัดเจียมตัวบ้าง ดูบา้ นเขาสิ แค่สวนส่วนหน้าบ้าน ขนาดใหญ่กว่า บ้านของพีเ่ ขยแกทัง้ หลังแล้ว เห็นพีเ่ ขยแกว่า บ้านทีอ่ ยูถ่ นนคนรวยแบบ นัน้ ราคาต้องล้านกว่าปอนด์ขน้ึ ไป แถมเขาก็รปู หล่อ การศึกษาดี อาชีพ 107 •

69


การงานทีด่ ี พีไ่ ม่อยากเห็นแกผิดหวัง อย่าคิดอะไรทีม่ นั เป็นไปไม่ได้เลย” ชนันเตือนชบาอย่างเป็นห่วง ส่วนชบาได้นง่ั ก้มหน้านิง่ ปักดอก ลาเวนเดอร์จากสวนของเจมส์ใส่แจกัน ถึงพีช่ นันจะไม่พดู เธอก็รอู้ ยูแ่ ก่ใจ ว่าเธอไม่คคู่ วรกับเขา เธอได้แต่เก็บความน้อยใจไว้ หน้าร้อนช่างผ่านไปไว ใกล้หน้าหนาวขึน้ มาทุกที วีซา่ ท่องเทีย่ ว ของชบากำ�ลังจะหมดลง เจมส์เองก็รเู้ รือ่ งนี้ วันนีเ้ ขาสองคนพากันมานัง่ เล่นทีส่ นามหญ้าส่วนหน้าแฮมป์ตนั คอร์ท พระราชวังโปรดของเขาทัง้ คู่ ชบาทำ�แซนวิชใส่ตะกร้าไม้สาน พร้อมนํา้ ผลไม้ มาคอยบริการเจมส์ อากาศวันนีแ้ ม้จะมีลมหนาว แต่แสงแดดยังส่องทัว่ เหมาะแก่การ นอนตากแดดยิง่ นัก เจมส์ลม้ ตัวลงนอนหงาย สายตาจับจ้องไปทีท่ อ้ งฟ้า “ชบา คุณว่าทีเ่ มืองไทย เราจะเห็นท้องฟ้าเดียวกับทีน่ ไ่ี หม” เขา ถาม ชบาเงยหน้าดูทอ้ งฟ้าบ้าง “ไม่รสู้ คิ ะ แต่ตามหลักการแล้ว ชบาว่าไม่นา่ จะใช่นะคะ” ชบา คิดตามความเป็นจริง “ผมไม่อยากมองท้องฟ้าคนละฟ้ากับคุณ ผมอยากให้เรามอง ท้องฟ้าเดียวกัน เห็นท้องฟ้าสว่างเวลาเดียวกัน เห็นพระจันทร์ขน้ึ พร้อม กัน” เขายังคงจ้องทีก่ อ้ นเมฆอยู่ “จะเป็นไปได้อย่างไรคะ อีกเดือนกว่าๆ วีซา่ ท่องเทีย่ วของชบาก็ หมดลง ชบาต้องกลับเมืองไทย คงไม่ได้มองท้องฟ้าเดียวกับคุณแน่ แต่ คงได้มองดวงจันทร์เดียวกับคุณ แต่คนละเวลา” ชบาตอบแบบปวดใจ นี่ คือความจริง ยังไงเราต้องจากกัน “ไม่หรอก ผมว่าเราสามารถมองท้องฟ้าเดียวกันได้” เจมส์ยงั คง จ้องนิง่ ทีก่ อ้ นเมฆก้อนเดิม ชบาล้มตัวลงนอนบ้าง จ้องมองท้องฟ้า ก้อน เมฆค่อยๆเคลือ่ นตัวอย่างช้าๆ ส่วนเจมส์พลิกตัวมานอนคว่� ำ เขากุมมือ เธอด้วยสองมือของเขา “ชบา ตัง้ แต่เมือ่ วันแรกทีเ่ ราบังเอิญเจอกัน วินาทีนน้ั ผมหลงรัก คุณทันที ยิง่ ได้รจู้ กั คุณมากขึน้ ผมเชือ่ ว่าคุณคือคนทีผ่ มตามหา แต่งงาน กับผมนะครับ เราจะได้เห็นท้องฟ้าเดียวกัน เห็นพระอาทิตย์ขน้ึ พร้อมกัน เพราะเราจะอยูด่ ว้ ยกันตลอดไป” เขายกมือเธอขึน้ มาจูบ ส่วนชบาเขิน อายอย่างบอกไม่ถกู เธอได้จอ้ งก้อนเมฆ ทำ�หน้าไม่ถกู แล้วเธอก็ลกุ ขึน้ นัง่ จ้องหน้าเขา แอบยิม้ ทีม่ มุ ปาก แต่ไม่ตอบอะไร จนเจมส์ตอ้ งถามซํา้ “คุณจะแต่งงานกับผมไหม” ประโยคนีท้ ค่ี นสวยแบบชบาอยาก ได้ยนิ มานาน ในทีส่ ดุ เธอก็เจอชายในฝัน และเขาขอเธอแต่งงาน มันเป็น ความฝันหรือเปล่า ชบาได้แต่นง่ิ เงียบ นํา้ ตาค่อยๆ ไหลอาบแก้ม นีค่ อื นํา้ ตาแห่งความสุข “เจมส์คะ ฉันเองก็รกั คุณ ฉันปราถนาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้อยูร่ ว่ ม ท้องฟ้าเดียวกับคุณ ได้เห็นพระอาทิตย์ขน้ึ ในเวลาเดียวกันกับคุณ” ชบา เว้นจังหวะการพูด

70

• 107

“คุณตอบรับแต่งงานกับผมใช่ไหม” เจมส์รบี แทรก ส่วนชบาได้แต่ อมยิม้ ดัง่ เดิม “เรือ่ งแต่งงานเป็นเรือ่ งใหญ่ ขอชบาได้มเี วลาคิดและไตร่ตรอง อย่างรอบครอบ แล้วชบาจะให้ค�ำ ตอบคุณค่ะ” ชบาก้มลงจูบหน้าผาก เจมส์อย่างแผ่วเบาด้วยความรักทีเ่ ต็มเปีย่ ม ชาตินช้ี บาคงไม่รกั ใครอีกแล้ว นอกจากคุณ ณ ห้องน้อยๆ ในบ้านของพีเ่ ขย พวกหลานๆ จอมซน พีช่ นันและ พีเ่ ขย ได้นอนกันหมดแล้ว ชบานัง่ มองตัวเองในกระจก ในใจครุน่ คิด จะ เอาอย่างไรกับเรือ่ งวันนีด้ ี ใจของชบาอยากตอบเขาเหลือเกินว่า “ค่ะ ชบาจะแต่งงานกับคุณ” แต่อกี ใจ เธอเองไม่อยากเป็นฝ่าย อกหัก เธอคงรับไม่ได้ ถ้าวันหนึง่ เจมส์รบั รูค้ วามจริง แล้วไม่รกั เธออีกต่อ ไป วันนัน้ ชบาคงมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปไม่ได้ นัน่ คือเธอต้องตายทัง้ เป็น ชบาเบือน หน้าออกไปมองท้องฟ้ามืดสนิทนอกหน้าต่าง “ฟ้าเจ้าขา ช่วยชบาด้วย” บ่ายแก่ๆ หลังจากสอนหนังสือเสร็จ เจมส์รบี มาหาชบา เขาตืน่ เต้น กับคำ�ตอบของชบาจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่อย่างไรเขามัน่ ใจว่าชบาจะ ตอบรับ เพราะเขารูว้ า่ ชบารักเขา ก๊อก ก๊อก ก๊อก เจมส์เคาะประตูบา้ น พร้อมยกดอกกุหลาบแดงช่อใหญ่บงั หน้า ประตูคอ่ ยๆ เปิดออก “เอ่อ เจมส์นข่ี องฉันหรือ” ชนันเป็นคนเปิดประตู เห็นดอกกุหลาบ ช่องามเลยออกปากแซว เจมส์รบี ชักช่อกุหลาบกลับอย่างเขิน “ของชบาครับ ว่าแต่ชบาอยูไ่ หมครับ” เจมส์มองหาเข้ามาในบ้าน แต่ค�ำ ตอบของชนันทำ�ให้เจมส์หบุ ยิม้ ลงทันที “ชบาไม่อยู”่ เธอทำ�หน้านิง่ ๆ “อ้าว เขาไปไหนครับ พาหลานๆ ไปเดินเล่นเหรอ” แต่เขาก็เห็น พวกเด็กๆ เล่นกันเสียงดังอยูใ่ นบ้าน ชนันนิง่ ก่อนจะตอบว่า “ชบาเขากลับประเทศไทยไปแล้ว” ตอนนีใ้ บหน้าของเจมส์ไม่เหลือ รอยยิม้ อีกแล้ว “ทำ�ไมชบากลับประเทศไทย ไม่เห็นชบาบอกผม เมือ่ วานชบาบอก ว่าจะให้ค�ำ ตอบเรือ่ งทีผ่ มขอเขาแต่งงาน แล้วเกิดอะไรขึน้ ทำ�ไมวันนีเ้ ขา กลับประเทศไทย” เจมส์หน้าซีด หรือว่านีค่ อื คำ�ตอบของชบา เธอไม่เคย รักเขาเลยหรือ แล้วทีผ่ า่ นมาทุกอย่างมันคืออะไร ชนันยังคงทำ�หน้านิง่ “ตอนทีค่ ณ ุ สอนภาษาอังกฤษฉัน คุณเคยถามเรือ่ งส่วนตัวของฉัน ฉันเล่าว่าครอบครัวของฉันมีพน่ี อ้ งสองคน” ชนันถามเจมส์ “ใช่ ผมจำ�ได้วา่ คุณบอกว่ามีนอ้ งชาย” เจมส์นกึ เรือ่ งวันวาน “ถูกต้องแล้ว ฉันบอกคุณว่าฉันมีนอ้ งชาย เพราะฉะนัน้ “ชัย บดินทร์” น้องชายของฉัน เขาแต่งงานกับคุณไม่ได้หรอก”


lling time e every month! e v a r t r u o y om Save ne at your h

a Receive a Th

iSmile Maga

zi

£15

from for P&P to keep in touch with us Get 6 issues of ThaiSmile magazine for just £15 and SAVE £5 if you subscribe for 12 issues of ThaiSmile magazine for just £25

บัตรสมาชิกชมภาพยนตร์และ รายการต่างๆ จากประเทศไทย ผ่าน www.dootv.tv เป็นเวลา 1 เดือน เฉพาะผู้ที่สมัครสมชิกนิตยสารไทยสไมล์ สำ�หรับ 12 ฉบับ ในราคา £25

now available to read online at www.thaismile. com and www.dootv.tv

ชื่อ-นามสกุล/ Full Name ................................................................................................................................................................................. ที่อยู่ / Address ................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ / Postcode ................................................... โทรศัพท์ ............................................................................. E-mail ................................................................................................................. 25.00 / 12 months (packing & postage fees) ( 25.00 / 12 เดือน รวมค่าจัดส่งและอากรแสตมป์)

30.00 EUR / 6 months (packing & postage fees) (30 EUR / 6 เดือน รวมค่าจัดส่งและอากรแสตมป์)

40.00 EUR / 12 months (packing & postage fees) (40 EUR / 12 เดือน รวมค่าจัดส่งและอากรแสตมป์)

แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้

15.00 / 6 months (packing & postage fees) ( 15.00 / 6 เดือน รวมค่าจัดส่งและอากรแสตมป์)


ANNOUNCING

Published in Thai and English ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

the

Life in the UK

Test Handbook £9.99

ชีวิตตามคู่มือแบบทดสอบ สหราชอาณาจักร Study guide on the tests for ‘UK Settlement’ and ‘British Citizenship’. Includes the ofcial study materials together with their Thai translation.

Restaurant for Sale

ร้านอาหาร 50 ที่นั่ง Full License อยู่กลางใจเมืองไบรตั้น มีสี่ชั้น แฟลตสองห้องนอน มีห้องอาบนํ้าและห้องสุขาแยกต่างหาก ค่าเช่าปีละ £15,000 ราคาขาย £95,000   (ร้านเพิ่งซ่อมแซมเสร็จหนึ่งเดือน)    ติดต่อคุณยุ้ย โทร. 07795553091 email: yui_redsnapper@hotmail.co.uk

รับสมัครพนักงานนวด 1 อัตรา (รับเฉพาะผู้มีสิทธิทำ�งานได้ตามกฎหมายกำ�หนด) สนใจติดต่อ คุณแมว 019 0472 8462

E: Sales@GarudaPublications.com T: 01932230488

www.GarudaPublications.com

คุณมีห้องว่างให้เช่าใน London รึเปล่า ?

จะเก็บห้องว่างในบ้านของคุณเอาไว้เก็บของที่ ไม่ ได้ ใช้ หรือทิ้งเอาไว้ ให้ว่างเปล่าอยู่ทำ�ไม นำ�มาเปลี่ยนเป็นรายได้เข้ากระเป๋ากันดีกว่า ประสบการณ์กว่า 7 ปี เรารับจัดหานักเรียนไทย และเอเชียให้กับคุณ ในราคาห้องพักที่คุณพอใจ หากคุณมีบ้านหรือห้องพักใน London zone 1-2-3 ติดต่อเรา londonroomtorent@hotmail.com หรือ 07782169916, 07872386268 ให้เราวางแผนเรื่องบ้านของคุณ เพื่อการเงินที่ ไม่สะดุดกับ Londonroomtorent เยี่ยมชมเว็บไซต์ และทำ�ความรู้จักกับเราได้ที่ www.londonroomtorent.com เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว อย่าลืมโทรมาคุยกับเรานะครับ

ร้านอาหารไทย 50 ที่นั่ง พร้อมที่พัก 4 ห้องนอน อุปกรณ์พร้อม เข้าดำ�เนินกิจการได้ทันที เช่า £307 / สัปดาห์ ขาย £35,000 Lease 5 ปี

Urgently Required! พนักงานนวด 2 อัตรา มีอาหารและที่พักพร้อม

(รับเฉพาะผู้มีสิทธิ์ทำ�งานได้ตามกฎหมาย)

โทร. 077 2305 9135, 017 0421 1899

บริการงานทางด้านกฎหมาย Ref No. F200800174

URGENTLY REQUIRED!

ปรึกษาฟรี! สำ�หรับนักเรียนทุกท่าน ติดต่อ คุณต่าย 077-1095-3995

RESTAURANT FOR SALE

ค็อกเทลบาร์มีสไตล์พร้อม ส่วนที่นั่งรับประทานอาหาร อินเดียแบบนั่งสบายๆ จำ�นวน 150 ที่นั่ง ราคาเช่า/ปี £37,500 Business rate £13,000 รายได้ประมาณ £8,000– £10,000/สัปดาห์ Lease 19 ปี (ต่อสัญญาได้)

Cambridge City

แฟลต 5 ห้อง นอน สามารถสร้าง รายได้ £475/ สัปดาห์

£155,500

St. Albans City ร้านอาหาร Pan Asian สไตล์หรูในย่าน St. Albans จำ�นวน 82 ที่นั่ง Lease 21 ปี (ต่อสัญญาได้) ราคาเช่า/ปี Client : คุ£ณ27,000 ต่าย Business rate £9,000 Insertion : รายได้ประมาณ £Classified 7,000–£8,000/สัAd ปดาห์Size: 1/9 p £137,500 Issue: June 2009 สำ�หรับผู้ที่สนใจซื้อเท่านั้น โทร. 075399 35066 สามารถขอเงินกู้จากธนาคารได้สูงถึง 40% จากราคาตกลงซื้อ-ขาย ทั้งนี้ อาจต้องใช้เอกสารคํ้าประกันเพื่อการพิจารณา


นวดแผนไทย นวดหน้า ทำ�เล็บ มีชาสมุนไพรนำ�เข้า จากจีน และ สวิตเซอร์แลนด์, โสมแท้จากเกาหลี สำ�หรับลดความอ้วน, ผู้มี ไขมัน ในเส้นเลือด, ผู้เป็นเบาหวาน, ป้องกัน โรคมะเร็ง, บำ�รุงสมอง, Detox ลำ�ไส้ และ เครื่องสำ�อางค์ “เอิบ” นำ�เข้า จากประเทศไทย และเครื่องสำ�อางค์ นำ�เข้าจากต่างประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

Pregnancy Massage ** Couple massage room now available. Waxing, Nails, Facial, Slimming Body Treatment, Body Scrub and Steam room Cellulite Body Treatment

รับสมัครพนักงานนวด มีประสบการณ์ และ มี ใบประกาศจากวัดโพธิ์ และมีประสบการณ์ด้าน Beauty Treatment 1 ตำ�แหน่ง และ Reception

ขายร้ านอาหาร 24 ที่นั่ง พร้อมที่พักข้างบน 2 ห้ิองนอน ที่ Surrey ติดกับ Weybridge

Rent : £1,250 / month including flat above Business rate : £75 / month

ขาย Lease 25,000 ปอนด์ รวม stocks และของทุกอย่าง สามารถเข้าทำ�กิจการได้เลย ติดต่อ 075 0538 1212 หรือ 077 6674 6898


It’s party time!

Happy Holiday’s

Make your party perfect. ing shopp

list

pers

ap ll wr o r g sprin n praw e uc lett t o carr ber m cucu e sauc fish uce a soy s

New Loon Moon Supermarket Where the world of food is brought to you! 9a Gerrard Street London W1D 5PN Tel: 020 7734 3887 Fax: 020 7439 8880


ThaiSmile Magazine  
ThaiSmile Magazine  

นิตยสารไทยสไมล์ นิตยสารแจกฟรีสำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ฉลองครบรอบ 10 ปี สมัครสมาชิกวันนี้ รับฟรี บัตรสมาชิกชมภาพยนตร์และรายการ...

Advertisement