Texstar Catalog A/W 2022 | Swedish

Page 1

DESIGNING FOR AWESOME WORKING DAYS. Build your world. Build your brand. | A/W 2022

Det är det vi kallar The Texstar Experience. 2

De flesta företag inser vikten av att agera och uppfattas som ett varumärke. Medarbetarna är ansiktet utåt, och med ett snyggt och enhetligt intryck – vare sig man arbetar ute på fältet, i butiken, på lagret eller kontoret – så ska det hålla ihop. Texstar har något som passar alla.

ER LOOK – ERT VARUMÄRKE.

Vi gillar inte one-size-fits-all. Därför har vi många storlekar och skärningar för både henne och honom – vi ser nämligen inte likadana ut. Det ska vara snyggt, väldesignat – och man ska trivas i våra plagg.

Vår bas är en grundkollektion i fem tydliga färger; vit, röd, blå, grå och svart – som du kan göra personlig med plagg och accessoarer som sticker ut.

ReportageInnehåll 4 Vi snackar inte, vi certifierar ........... 6 Handla Texstar i egen webbshop .. 10 Bygg din värld 12 Byxor ........................................................ 14 T-shirts & pikéer . 38 Sweatshirt 52 Skjortor ................................................. 66 Stickat 76 Kostymer .............................................. 80 Softshell ............................................... 86 Ofodrade jackor 98 Fodrade jackor ................................. 108 Varselplagg ......................................... 118 Väktare 128 Ordningsvakt ..................................... 140 Accessoarer 158 Storleksguide & skötselråd .......... 164 Produktöversikt ................................ 166

i har en lång erfarenhet av att leda några av Sveriges största trafiksäkerhetsprojekt och har genom åren sett det mesta, säger Mikael Mattsson, försäljningschef.

– Vi utför en hel del ganska krävande arbeten på plats där det inte finns utrymme för att göra fel. Då kommer rörligheten och de många detaljer som ökar funktionen hos Texstars plagg verkligen till sin rätt. Det märks att man ansträngt sig för att förstå hur de ska användas, berättar Mikael.

Vi syns med Texstar Hi-Vis – Sen finns det ju såklart också en säkerhetsaspekt. Där har Texstar, med sin kollektion av varselkläder, verkligen lyckats kombinera synlighet av yppersta klass utan att ge avkall på design och passform. Om man funderar på att skaffa varselkläder så tycker jag att man ska kika närmare på vad Texstar erbjuder, avslutar Mikael Mattsson, Wopio. Wopio är ett av Sveriges ledande trafiksäkerhetsföretag när det gäller att utveckla avancerade säkerhetslösningar. Man har en lång erfarenhet av att göra städer och trafikmiljöer säkrare för oss trafikanter och alla som har vägen som arbetsplats.

PERFEKT OCH

KLARAR TUFFA MILJÖER

– När vi arbetar ute på vägarna ställs stora krav på att ha rätt prylar som klarar utsatta miljöer, fortsätter Mikael. Välklätt för alla tillfällen

V

4SITTER

– Jag är imponerad, efter att ha använt andra leverantörer hos tidigare arbetsgivare, över hur Texstar lyckas förena det solida, funktionella med modern design och en skön passform. fortsätter Mikael. Fenomenal rörlighet Mikael berättar att passformen är något som medarbetarna uppskattar – någon sa att det känns som funktionskläder man har hemma. Man gillar den inbyggda stretchen i många av plaggen som ger en mycket god rörlighet. Något som uppskattas när man är ute och rör sig på arbetsplatser.

Då är det viktigt att känna sig välklädd – och det gör vi i kläder från Texstar, säger Mikael.

– Samtidigt handlar mycket av vår vardag om att representera företaget i vitt skilda sammanhang – vi besöker allt ifrån statliga myndigheter, kommuner och företag till parkeringshus och bensinstationer.

Med rätt utformning och de senaste innovationerna är man med och bidrar till Sveriges nollvision – ett framtida vägtransportsystem som inte hotar människors liv och hälsa.

5

Alla pratar om hållbarhet, samtidigt som det ibland kan vara svårt att förstå vad man menar med det.

Vi lever i en konkurrensutsatt marknad och måste anpassa oss efter förutsättningarna – men vi kan inte bara använda det som försvar för att inget går att förändra. Mycket går att

6

Texstar har, som leverantör i textilindustrin, valt att ta ett tydligt ställningstagande. Vi försöker skapa en så hållbar produktionskedja som möjligt.

TEXSTAR OCH MILJÖN VI SNACKAR INTE, VI CERTIFIERAR.

Man brukar ofta prata om hållbarhet ur tre perspektiv; att skona miljön, att ta ett socialt ansvar i produktionsledet och att erbjuda ekonomiskt sunda lösningar.

För oss handlar det om att det ska genomsyra det vi gör. Vilket innebär att vi måste göra val i allt ifrån design, produktion, logistik och återvinning. Vi försöker balansera de tre hållbarhetsperspektiven så att vi faktiskt gör skillnad.

Certifieringar som skapar förändring GOTS, Global Organic Textile Standard, ställer de kanske högsta kraven på hela produktionskedjan. För att få GOTScertifiera sina produkter måste man kunna visa hur man producerar produkter ekologiskt hållbart. Texstar är stolta över att idag kunna erbjuda produkter i vår portfölj som är GOTS-certifierade. Amfori är en global organisation som samlar mer än 2000 textilföretag. Målet är att öka människors välstånd, använda naturresurser ansvarsfullt. Amfori driver frågor som kräver samarbeten för att kunna genomföras, tillsammans kan man påverka och genomdriva förändringar.

Vår GOTS-certifierade Eco Fusion Pique. Du hittar den på sidan 43.

7 förändra, även om det inte är enkelt. Men vem har sagt att det ska vara enkelt? Utvecklas säkert och tryggt Vi anser att det är viktigt att man kan visa på vad man gör – och hur man gör. Därför har vi valt att engagera oss i ett antal sammanhang som tvingar oss att utvecklas. Vi tror på att använda brett spridda och väl ansedda verktyg i form av certifieringar, registreringar och tester för att veta att vi är på rätt väg. På så sätt kan vi utvecklas åt rätt håll som företag, och du kan se hur vi arbetar och att vi anstränger oss för lyckas.

EU har även en kemikalielagstiftning, REACH, där alla ämnen som används registreras, riskbedöms och godkänns. Självklart tar vi ansvar och bidrar med information även här. En tydlig väg Certifieringar är viktiga, du kan läsa mer om dem här bredvid. Men det sker även ett handfast arbete, där vi inte förlitar oss på vad olika producenter lovar. Vi nöjer oss inte med att agenter och produktionskontor kontrollerar så att våra leverantörer lever upp till sina löften. Vi har istället valt att arbeta väldigt nära fabrikerna med regelbundna besök för att se att det fungerar. Man kan inte bara gå på det första intrycket, man måste gå runt och kika i alla hörn, prata med de anställda och lyssna på vad de berättar. Är det till exempel en hög omsättning av personal så kan det vara en indikator på att saker inte står rättEtttill.annat stort miljö- och hälsoproblem är infärgning. Vi vill se att man använder slutna system med vattenrening och där det återanvänds. Allt för många vattenflöden har förorenats och det kommer ta lång tid innan de återhämtar sig.

KATARINA GRÖNHAUG INKÖPS OCH SORTIMENTSANSVARIG

Vi använder endast tredjepart för oannonserade stickbesök för att kontrollera att produktionen inte läggs ut på underleverantörer som vi inte har kännedom om.

Sammantaget så går vi i en tydlig riktning: Vi är på väg mot ett verkligt hållbart sortiment – och vi snackar inte, vi anstränger oss för att varje år ta ett tydligt kliv framåt.

Certifieringar som ger trygghet Vår ISO-certifiering för miljö (ISO14001:2015) som syftar till att aldrig vara nöjd, utan att istället ständigt utvecklas, är ett viktigt verktyg för oss. Oeko-Tex är en annan internationell organisation som testar och certifierar textilproduktion. För konsumenten innebär det att man kan lita på att produkten når vissa säkerhetsnivåer vad gäller hälsofarliga ämnen. Texstars produkter uppfyller klass II, vilket betyder att du kan vara trygg att bära dem nära kroppen.

”Man kan inte gå på det första intrycket, man måste gå runt och kika i alla hörn, prata med de anställda och lyssna på vad de berättar.”

8

9

Amfori – handel med ett syfte Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) samlar över 2000 återförsäljare, importörer, varumärken och föreningar från mer än 40 länder. Man verkar för att var och en av dess medlemmar ska bidra till att förbättra människors välstånd, använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och driva öppen handel globalt. Det är stora utmaningar som kräver samarbete för att lösas. Tillsammans kan vi påverka och driva positiva förändringar i stor skala. Läs mer om arbetet och Amfori BSCIs 11 principer på amfori.org. Amfori BEPI ger kontroll i alla led Plattformen Amfori BEPI hjälper oss att övervaka hela produktionskedjan ur ett hållbarhetsperspektiv och blir ett verktyg för att driva utvecklingen ner på fabriksnivå. Genom att fokusera på de viktigaste områdena och platserna för hållbarhetsarbetet stöds de globala målen i Parisavtalet och FNs klimatmål #12 som handlar om Hållbar konsumtion och produktion. Läs mer på amfori.org Standard 100 från Oeko-Tex Klädproduktion sker globalt, där alla produktionsled – från råvara till färdig produkt ofta är utspridda runt jorden. Oeko-Tex är en internationell organisation, där oberoende internationella institut testar och certifierar textilprodukter genom alla bearbetningsled. Deras kriteriekatalog syftar till att skapa samsyn globalt vad gäller hälsofarliga ämnen. För företag inom textil- och klädbranschen ger Oeko-Tex en gemensam bedömningsnorm. För konsumenter innebär det att man får en testad säkerhet i form av hudvänlighet mm. Kraven i standarden är olika beroende på vilken typ av användning slutprodukten är avsedd för och är indelat i fyra olika produktklasser. I Texstars produkter uppfyller alla ingående material och komponenter kraven i ProduktklassII. För dig betyder det att Texstars kläder är trygga att bära närmast kroppen. Se mer om Oeko-Tex på www.oeko-tex.com

CERTIFIKATTexstarAB Norrtälje ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Design, produktutveckling, lagerhållning och försäljning av lätta arbetskläder och profilkläder FEM VIKTIGA ÅTAGANDEN.

Miljöcertifiering ISO 14001:2015 Texstar är ISO-certifierade för miljö (ISO14001:2015) vilket visar vår ambition att hela tiden bli bättre och utveckla vårt miljöarbete så att alla i företaget drar åt samma håll. Den är också ett verktyg för att säkerställa att våra underleverantörer lever upp till våra miljömål. Vi ser vår ISO-certifiering som ett stöd för att arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet. GOTS, Global Organic Textile Standard GOTS ställer höga krav på hela produktionskedjan, både på miljöpåverkan som arbetsförhållanden i textil- och klädindustrin. Man stödjer ekologiskt jordbruk som innefattar både hur man brukar jorden hållbart utan användning av skadliga bekämpnings- och gödningsmedel. Visionen är att kunna producera produkter på ett ekologiskt hållbart vis, med avseende på material, förpackning och logistik. Läs mer på global-standard.org

REACH – hindra spridning av farliga kemikalier REACH är EUs kemikalielagstiftning, som har utformats för att minska spridningen av farliga kemiska ämnen. Det innebär att alla, både nya och äldre, ämnen på marknaden måste registreras, riskbedömas och godkännas. För Texstar innebär det att vi ska: ■ registrera de ämnen som vi tillverkar eller importerar ■ upprätta och överlämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagarna av ämnet ■ kontrollera om ämnet är föremål för tillståndskrav ■ om vi vill fortsätta att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som omfattas av krav på tillstånd, så måste vi ansöka om tillstånd ■ följa eventuella begränsningar av ämnet eller blandningen. Mer om REACH hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se

Full kontroll och effektiv logistik Därefter tar Texstar över, plockar artiklarna från företagets lagerhyllor hos oss. Loggor och applikationer är redan på plats enligt er profil, men kan kompletteras med kampanjtillägg och andra önskemål. Allt packas och transporteras direkt till önskad plats enligt överenskommelse, vilket ger dig full kontroll på både leveranser och alla kostnader. Texstar levererar en helhet Texstar vill hela tiden utvecklas och bli bättre. Vår kollektion ska fylla de flesta behoven i en organisation med ett sortiment som passar alla. Produkterna levereras färdigpackade med loggor på plats – och med en finslipad distributionsapparat kan vi leverera just-in-time för den som så Attönskar.viär ISO-certifierade för kvalitet enligt ISO 9001:2015 är vi stolta över, och det visar att vi strävar efter att hela tiden, tillsammans med våra kunder, utvecklas och bli bättre. Det ska vara enkelt att vara kund hos Texstar. Vi sätter upp en webbshop i samarbete med en av våra återförsäljare. Ni får tillgång till hela Texstars sortiment och vi ansvarar för att leverera enligt era önskemål – med loggor och applikationer enligt er manual. Med vårt stora lager finns det mesta ständigt tillgängligt, och vi kan lagerhålla för snabb leverans nästa dag. Enkelt, flexibelt och lättillgängligt.

O10m texstar.se är ansiktet utåt, så är den välsmorda maskinen bakom vad som skapar de verkliga styrkorna i att samla inköpen hos oss.

HANDLA TEXSTAR

– DIREKT I ER EGEN WEBBSHOP.

En smidig anpassningsbar lösning Fler och fler företag söker lösningar som enkelt kan integreras i deras rutiner. Vår webbshop kan anpassas efter företagets profil, urval och önskad servicenivå – vilket kan innebära allt ifrån tillgänglighet och leveranstider till att Texstar tar ansvar för hela lagerfunktionen. Från order till leverans Så här fungerar det. Företagets webbshop kan ligga separat eller integreras i intranätet. Behörig beställare på företaget loggar in och beställer de varor som önskas. Man ser direkt lagersaldo, leveranstider mm. Det mesta är redan företagsanpassat, men om ni har ett event på gång så det behövs lite tryck och brodyr på vissa artiklar. Detta läggs till på MinLogo -sidan – en smidig tjänst som beställaren enkelt kan hantera.

SMIDIGT FÖR FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA

”Otroligt enkelt att integrera Texstars webbshop – med loggor på rätt plats och full kontroll på kostnader och leveranser. Med ett snyggt gränssnitt på köpet!”

Välj applikationtransfertryck,ellerbrodyr Transfertryck [1] är idag den vanligaste typen av tryck och ger en hög flexibilitet. Själva trycket sker på en separat bärare och med hjälp av värme överförs trycket till plagget. Färgerna blir tydliga och klara och man får även med de minsta detaljerna utan problem. Det fungerar på allt ifrån arbetskläder som används ofta – där kvalitetskraven på hållbarhet över tid är höga – till enklare lösningar som kanske bara används vid ett speciellt tillfälle. Applikationsbrodyrer [2}, dvs brodyr på vävda märken, skinn, reflexer mm i olika utföranden, är ett sätt att skapa olika unika effekter på plagget. De klarar finare detaljer än direktbrodyr och de kan appliceras på olika sätt, beroende på förutsättningar och behov. Applikationsbrodyrer broderas separat och sys sedan fast på plagget eller appliceras med en självhäftande baksida som värms eller klistras fast. Brodyr [3] innebär att man broderar direkt på plagget. Det ger en elegans som är svårslagen och brodyr sitter där det sitter. Stiligt och med en tydlig känsla av kvalitet som ger en tyngd som lyfter plagget. Söker du en annan metod? Vi löser det. Andra populära tekniker är screentryck [4] och vävda dekaler [5]. Prata med din återförsäljare eller slå en signal så berättar vi vad som är möjligt. Det kan skilja sig en del mellan olika plagg och material – och hur bråttom du har.

1 Välj ett plagg på texstar.se. 2 Klicka +MinLogo-fältet.på 3 Välj Brodyr Transfertryck.eller 4 Ladda upp logo eller skriv in en text och placera den där du vill ha den. 5 Voilà! Bara att visa kollegerna.

På vår hemsida kan du testa er logo på alla plagg och se hur snyggt det blir – enkelt och smidigt att visa för kollegerna. På nya www.texstar.se hittar du lätt de produkter du söker. När du hittat vad du vill ha, klickar du på MinLogo så kan du ladda upp er logotyp eller skriva in den text du vill använda på plagget. Designa plagget framifrån, bakifrån och från sidorna, spara sen bilderna på din hårddisk. Mycket enklare kan det inte bli.

1. TRANSFERTRYCK 2. APPLIKATIONSBRODYR 3. BRODYR 4. SCREENTRYCK 5. VÄVD DEKAL

12BYGG DIN VÄRLD – BARA FEM KLICK FRÅN ATT SE TEAMET VÄXA FRAM

SOM

BYXOR TÅL ATT SYNAS. Hur många gånger böjer du dig per dag på jobbet? Stegen har man ofta koll på med en stegräknare. Men en vanlig dag kan det i vissa yrken bli hundratals tillfällen då man böjer sig, reser sig upp eller kryper omkring. Texstars byxor har en skön stretch som gör det enkelt. Och de orkar med många, många böjningar utan att tappa form.

17 W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 L 30 •• ••• •• ••• •• ••• •• ••• •• ••• ••• L 32 •• ••• •• ••• •• ••• •• ••• ••• L 34 • • • • • • • • TECH STRETCH PANTS FP43 Men | WP43 Women Snygg scratchfri byxa i lite tajtare skärning som är väldigt skön att ha på. Materialet Ripstop är en hållbar blandning av bomull och polyester som ger styrka och god hållbarhet. Mjuk mekanisk stretch över knä och bak, två benfickor med blixtlås, och på höger ben en pennficka. Sidfickor varav höger sida med blixtlås för t ex mobil eller plånbok. Öppna bakfickor. Tvättbar i 60°. Storlekar & färger W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• L 36 •• •• •• •• •• •• •• Passar för De flesta serviceyrken som kräver något extra, som t ex bilvård, service, fastighet, butik, städ, hemvård mm. Material Ripstop 60 % bomull, 40 % polyester, 210 g/m 2. Färger Grön/Svart4999Svart9999 Marin/Svart8999 Pris Antal SEK 1 st 1 150:>25 st 1 045:Tvättråd  Q-nummer 334

Känn dig snygg på jobbet. Nu finns byxan som du vill ha. Skön 4-vägsstretch som med sin passform sitter som den ska. Diskret förstärkt och med ett material som ger full rörelsefrihet. TEXSTAR STRETCHY

19 STRETCH PANTS FP33 Unisex Om du inte hört talas om FP33 än, så är det dags. Den kanske skönaste servicebyxan du kan tänka dig, i 100% stretch, vilket gör den lika populär på jobbet som på fritiden. Slitstark och med fantastisk rörelsefrihet. En bakficka, två sidofickor med blixtlås och förböjda knän – och elastisk, justerbar midja. Storlekar & färger STRETCH100% Passar för Om du rör på dig mycket är FP33 din byxa – vare sig hemma eller på jobbet. Material 88 % nylon, 12 % spandex. Färger Marin 8900 Svart 9900 Pris Antal SEK 1 st 1 077:>25 st 979:Tvättråd  Q-nummer 256 W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 L 30 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• L 32 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• L 34 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• L 36 •• •• •• •• •• ••

20 W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• FUNCTIONAL STRETCH PANTS FP37 Men | WP37 Women En modern tålig servicebyxa i lättare Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch över bak, fram, stuss samt grenkil. Smart benficka med dragkedja, mindre ficka med ficklock med plats för stor telefon samt pennficka på höger ben. Dolda bakfickor i chinosstil. Smal benvidd som ger en modern siluett. Storlekar & färger W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 36 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Passar för För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm. Material 35 % bomull, 63 % polyester, 2 % spandex, 250 g/m 2 Färger Marin 8800 Svart 9900 Grå 9600 Pris Antal SEK 1 st 996:>25 st 905:Tvättråd  Q-nummer 282

21 DUTY STRETCH PANTS FP38 Men | WP38 Women Rejäl, tålig byxa i skön Stretch Twill med rörlig 4-vägsstretch över bak, fram, stuss samt grenkil. Smart benficka med dragkedja, mindre ficka med ficklock med plats för stor telefon samt pennficka på höger ben. Dolda bakfickor i chinosstil, knäfickor för extra skydd och en fraktsedelficka med inbyggd tumstocksficka på höger sida. Snygg modern profil med smal benvidd. W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Storlekar & färger W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 36 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Passar för För de flesta serviceyrken som kräver något extra. Perfekt för service, fastighet, butik, städ, hemvård mm. Material 35 % bomull, 63 % polyester, 2 % spandex, 250 g/m 2 Färger Marin 8800 Svart 9900 Grå 9600 Pris Antal SEK 1 st 1 044:>25 st 949:Tvättråd  Q-nummer 282

22DUTY POCKET PANTS FP20 Men | WP20 Women En skön, populär canvasbyxa som sitter riktigt snyggt med många smarta fickor. Eller vad sägs om benficka med blixtlås, mobilficka, pennficka och fraktsedelficka med inbyggd tumstocksficka på höger sida. Har dessutom invändiga knäfickor med plats för knäskydd AK01. Snyggt och smart på en gång. Finns givetvis i en modell anpassad för henne och en för honom. W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Storlekar & färger W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 36 ••• ••• ••• ••• ••• ••• Passar för Serviceyrken som butik, säljare, lagerarbete, lätta transporter mm. Bra profilbyxa. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 280 g/m 2 Färger Marin 8900 Svart 9900 Grå 9600 Pris Antal SEK 1 st 769:>25 st 699:Tvättråd  Q-nummer 177

23 SERVICE STRETCH POCKET PANTS FP35 Men | WP35 Women En modern lättare service-/hantverksbyxa för dig som kräver det där lilla extra och önskar mer än funktion, komfort och rörlighet i byxan. Bekväm med inbyggd Comfort stretch bak och på knän. Två spikfickor fram med mejselfickor och verktygshankar som du lätt kan stoppa undan. Byxan har förstärkta, invändiga knäfickor anpassade för knäskydd AK01 och tumstocksficka med knivhållare och pennficka. Du reglerar enkelt vidden i benslutet med den smidiga dragskon. W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 L 30 • • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • L 34 • • • • • • • • Storlekar & färger W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 L 30 • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • • L 34 • • • • • • • • • • • L 36 • • • • • • • Passar för Om du behöver många smarta fickor, t ex för service, fastighet, bemanning och andra serviceyrken. Material 65 % polyester, 35 % cotton - inget wax, stretch i bak. 210 g/m 2. Färger Svart 9900 Pris Antal SEK 1 st 1 044:>25 st 949:Tvättråd  Q-nummer 221

tumstocksficka, ficka

24SERVICE PANTS

pennor

färger

BenD84–128C44–62,avslutkanförlängas i nederkant på FP46. C32–46WP46: Passar för Perfekt för t ex service, bilvård, fastighet, städ, bemanning, hemvård. Material 65 % polyester, 35 % bomull, Oeko-Tex Standard 100, 245 g/m 2. Klarar 85° tvätt. Färger Marin 8900 Svart 9900 Pris Antal SEK 1 st 466:>25 st 424:Tvättråd  Q-nummer 22785

Storlekar

sidficka

FP46 sköna Service Pants har många smarta detaljer för dig som arbetar med till exempel service och bemanning. Byxan är repfri eftersom alla detaljer, som knappar och blixtlås är dolda så att du inte riskerar att repa ömtåliga ytor. Slitstark, klarar 85°, och fullproppad med detaljer som knäfickor, sidfickor med för dokument och på höger ben. På vänster ben en med lock. Snygg passform är en självklarhet. & FP46:

två

Men | WP46 Women Nya

Tech Stretch Pants | FP43 | se sid 17

26CHINOS PANTS FP36 Men | WP36 Women Snyggt dressade byxor när du har krav på ett mer representativt yttre. En modern design som sitter snyggt på både honom och henne. Dam-modellen har en lätt skön stretch. DUTYFUNCTIONALCHINOS FP21 Men | WP21 Women Omtyckta chinos som ger en snygg dressad look, samtidigt som de tål lite mer. Med fem smarta fickor får du det där lilla extra som gör den smidig för serviceyrken, transport och som profilbyxa –anpassade för dam och herr. W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 L 30 • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • L 34 • • • • • • • • 25W 26W 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W L 30 • • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • L 34 • • • • • • • • Storlekar & färger FP21/WP21 Storlekar & färger FP36 WP36 Passar för Snyggt väldesignat som passar för t ex säljare, butik, ledningsgrupp och kontor. Snyggt väldesignat som passar för t ex säljare, butik, ledningsgrupp och kontor. Material 77 % bomull, 21 % polyester. 96 % bomull, 4 % spandex, stretch twill, 190g/m 2 Färger Svart 9900 Svart 9900 Pris Antal SEK 1 st 930:>25 st 845:Antal SEK 1 st 930:>25 st 845:Tvättråd  Q-nummer 268 248 Passar för Snygg profilerande byxa, perfekt för serviceyrken, butik, kontor, transport mm. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 280 g/m 2. Färger Svart 9900 Pris Antal SEK 1 st 527:>25 st 479:Tvättråd  Q-nummer 177 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 L 30 • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • L 34 • • • • • • • • • • • L 36 • • • • • • 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W 38W 40W 42W 44W 46W L 30 • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • • L 34 • • • • • • • • • • • L 36 • • • • • • Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 36 ••• ••• ••• ••• ••• ••• W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• DUTYFUNCTIONALPANTS FP17 Men | FPW1 Women Så här ska en modern funktionsbyxa se ut – en canvasfavorit som många även bär privat. Sitter riktigt snyggt med många smarta fickor som benficka med blixtlås, mobilficka och pennficka. Välsittande för både henne och honom. Storlekar & färger W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 36 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker. Passar för Säljare, butikspersonal och lättare transporter. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 280 g/m 2 Färger Marin 8900 Svart 9900 Grå 9600 Pris Antal SEK 1 st 604:>25 st 549:Tvättråd  Q-nummer 177 W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 L 30 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• L 32 •• •• •• •• •• •• •• •• •• L 34 •• •• •• •• •• •• •• •• Storlekar & färger Passar för Klarar tuffa förhållanden för t ex service, fastighet, städ, hemvård. Material WX2-wax finish fabric 65 % polyester, 35 % bomull med stretchdelar, 215 g/m 2 Färger Marin (endast8999herr) Grå Svart96999900 Pris Antal SEK 1 st 549:>25 st 499:Tvättråd  Q-nummerSERVICE220 STRETCH PANTS FP25 Men | WP25 Women En populär kombination av skön stretch som klarar tuffa tag. I materialet WX2, vilket är en vaxad tråd som använts när tyget vävts och som klarar att slitas på. Bekväm med inbyggd stretch bak och på knän. Designad för att klara hög rörlighet och smidighet utan att ge avkall på kvalitet. Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

WP26 Women När du arbetar med känsliga saker som till exempel bilar och vill undvika repor i lacken, då är detta byxan för dig. Med sina dolda knappar riskerar du inga onödiga repor och du får på köpet en lättskött byxa som även klarar att tvättas i 85°.

FP27 Men | WP27 Women Har dolda knappar för att undvika repor på till exempel bilar. Har även instoppbara hängfickor, tumstocksficka och invändiga knäfickor. En byxa med många smarta detaljer som skall göra din dag lättare. Finns i både dam- och herrmodell som är anpassade att sitta perfekt. Storlekar & färger C32–46 Storlekar & färger C32–46D84–128C146–156,C44–62, Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker. Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

28SERVICE

Passar för Städ, service, mekaniker, rekond, industri och bemanning. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 245 g/m 2 Färger Marin 8900 Svart (endast9900dam) Pris Antal SEK 1 st 472:>25 st 429:Tvättråd Q-nummer 22785

Passar för Städ, service, mekaniker, rekond, industri och bemanning. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 245 g/m 2 Färger Marin 8900 Svart 9900 Pris Antal SEK 1 st 384:>25 st 349:Tvättråd 22785



 Q-nummer

PANTS

POCKET SERVICE PANTS

29 W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• LIGHT SERVICE PANTS FP31 Men | WP31 Women Servicebyxan för dig som är i farten. Lätt, smidig och sitter skönt på. Det lite högre ryggslutet och stretchen i byxlinningen gör den väl lämpad för inomhusbruk. Storlekar & färger Passar för Inomhusjobb som butik, kontor, städ mm. Material 100 % nylon Taslan, wicking treatment, 160 g/m 2 Färger Marin 8900 Svart 9900 Grå 9600 Pris Antal SEK 1 st 914:>25 st 831:Tvättråd  Q-nummer 237 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 L 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• L 32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• L 36 ••• ••• ••• ••• ••• ••• Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

Shorts | FS12 | se sid 32

32DUTY STRETCH SHORTS FS12 ShortsUnisexmedbekväm, rörlig 4-vägsstretch, två smarta benfickor med dragkedja, mindre ficka med ficklock med plats för stor telefon samt pennficka på höger ben. Dolda bakfickor i chinosstil, en fraktsedelficka med inbyggd tumstocksficka på höger sida och en D-ring. Storlekar & färger Passar för Service, fastighet, butik, städ, hemvård mm. Shorts som har det lilla extra. Material 35 % bomull, 63 % polyester, 2 % spandex, 250 g/m 2 Färger Marin 8900 Svart 9900 Grå 9600 Pris Antal SEK 1 st 835:>25 st 759:Tvättråd  Q-nummer 282 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

33 FS11, Storlekar & färger FSW8, Storlekar & färger W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 • • • • • • • • • • • • • • • W 25 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 • • • • • • • • • • • • • FUNCTIONAL LIGHT SHORTS FS11 ShortsUnisexilättare material för mer ventilation och en svalare känsla. Dubbla benfickor – fraktsedelsficka och inbyggd tumstocksficka på höger sida och på vänster sida benficka med både dragkedja och velcro-flap. Shortsen har även försetts med dolda bakfickor med riktigt snygga ficklock och en D-ring. FUNCTIONAL DUTY SHORTS FSW8 Women Våra nya shorts för tjejer som komplettar upp hela vår shorts serie. En ny skön kvalité som är lite lättare och luftigare. Har en mycket snygg kvinnlig passform. FS11 passar för Bra på sommaren eller inomhus, för allt inom service, montering och transport. passarFSW8 för Utmärkt för service, montering och transport. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 210 g/m 2. Färger Svart 9900 FS11Pris Antal SEK 1 st 703:>25 st 639:Tvättråd  FSW8Pris Antal SEK 1 st 692:>25 st 629:Tvättråd  Q-nummer 221

34FUNCTIONAL LIGHT 3/4 PANTS FS10 TrekvartsbyxaUnisex i lättare material. Dubbla benfickor –fraktsedelsficka med inbyggd tumstocksficka på höger sida och på vänster sida en ficka med både dragkedja och velcro-flap. Bak hittar du två dolda bakfickor med snygga ficklock. Storlekar & färger W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 • • • • • • • • W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 W 46 • • • • • • • Passar för Sommar-/innebyxa för allt inom service, montering och transport. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 210 g/m 2 Färger Svart 9900 Pris Antal SEK 1 st 725:>25 st 659:Tvättråd  Q-nummer 221

35 DUTY STRETCH PIRATE SHORTS FS18 PiratbyxorUnisexibekväm 4-vägsstretch som har en tunnare stretch fram, bak och insida lår för bästa komfort. Dolda knäfickor för knäskydd AK01, två sidfickor med lock, pennfickor samt två bakfickor. Storlekar & färger Passar för Skön längd som passar service, fastighet, butik, städ, hemvård mm. Material 35 % bomull, 63 % polyester, 2 % spandex, 250 g/m 2 Färger Svart 9999 Pris Antal SEK 1 st 950:>25 st 864:Tvättråd  Q-nummer 282 W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 W 33 W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 W 44 • • • • • • • • • • • • • •

36WOMEN’S STRETCH SKIRT WP18 Women Snygg, välsittande knälång kjol i A-form med bekväm stretch. Sidofickor samt pennficka på höger sida. Passar för Ett riktigt snyggt image-/ profilplagg som passar för både servicepersonal, butik och kontor. Material 88 % polyamid, 12 % spandex, 190 g/m 2 Färger Svart 9900 Storlekar WP18 XS–XL Pris Antal SEK 1 st 726:>25 st 660:Tvättråd  Q-nummer 256

37 Storlekar & färger 26W 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W 38W 40W 42W •• •• ••• •• ••• •• •• • •• •• •• •• ••• FUNCTIONAL DUTY SHORTS FS08 Men Svala, lätta, ventilerade shorts med dubbla benfickor likt FP20/WP20. Fraktsedelsficka, inbyggd tumstocksficka höger sida och benficka vänster sida med både dragkedja och velcro-flap. Dolda bakfickor med riktigt snygga ficklock och en D-ring. FUNCTIONAL DUTY 3/4 PANTS FS06 TrekvartsbyxaUnisex som blivit en riktig sommarfavorit hos våra kunder. Finns i tre färger. Storlekar & färger W 26 W 27 W 28 W 29 W 30 W 31 W 32 ••• •• ••• •• ••• •• ••• W 34 W 36 W 38 W 40 W 42 ••• ••• ••• ••• • Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker. Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker. Passar för Sommar-/innebyxa för allt inom service, montering och transport. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 210 g/m 2 Färger Svart 9900 Pris Antal SEK 1 st 560:>25 st 509:Tvättråd  Q-nummer 221 Passar för Sommar-/innebyxa för allt inom service, montering och transport. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 210 g/m 2. Färger Marin 8900 Svart 9900 Grå 9600 Pris Antal SEK 1 st 494:>25 st 449:Tvättråd  Q-nummer 177

JAG ÄLSKAR MINA T-SHIRTS & PIKÉER. Alla jobb är inte enkla. Som att köra en truck som klarar att lyfta över 2 ton mer än 6 m rakt upp. Det är stora krafter och inget får gå fel. Texstars sortiment kan inte ta ansvar för just det, men vi kan se till att ditt team håller ihop med matchande färger – oavsett arbetsuppgift. Till exempel våra t-shirts och pikéer har blivit mångas personliga favoriter som man använder varje dag, ofta även på fritiden för de sitter snyggt och man trivs i dom.

40CREW T-SHIRT TS13 Men | WT13 Women Så fort du får på dig en av våra poulära t-shirts känner du hur skönt den sitter. Hemligheten är den moderna skärningen och materialet – en mjuk och behaglig 100 % ringspunnen kammad bomull, miljömärkt med Oeko-Tex Standard 100. Dessutom är den utformad för proffs och håller formen tvätt efter tvätt. Med ficka på vänster ärm, ett nackband som sitter på insidan för extra passform från axel till axel. Inget sladder här profiltröja.inte. Material 100 % ringspunnen kammad bomull, ca 160 g/m 2, material Oeko-Tex Standard 100. (Gråmelerat: 95 % bomull, 5 % Viscose. Antracit: 50 % bomull, 50 % Polyester). Färger Herr Vit AntracitGråmeleratRödSvartMarin010088009900560092009500 Dam Röd 5600 Storlekar TS13 XXS–7XL WT13 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 113:>25 st 103:Tvättråd  Q-nummer 136 TS13 i 6XL–7XL endast vit, marin, svart. I lager i november. WT13 säljs så långt lagret räcker, ersätts av WT18.

41 BASIC T-SHIRT TS18 Men | WT18 Women Klassisk T-shirt i modern skärning och med en härlig passform, 100 % kardad bomull i 160 g/m 2 med miljömärkning. Oeko-Tex standard 100 gör den till ett självklart val. Passar för De flesta situationer, både som profil-och yrkesplagg. Material 100 % bomull, 160 g/m 2 Färger Vit Marin01008800 Röd Svart56009900 Storlekar TS18 S–5XL WT18 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 98:>25 st 89:Tvättråd  Q-nummer 147

TILL FRAMTIDEN.

Texstar Sustainable Garment är ett helt nytt sortiment där vi samlar plagg som är utvecklade för att bidra till en hållbarare värld. Plaggen är GOTScertifierade (se sid 9), vilket ställer höga krav på hela produktionskedjan – både på miljöpåverkan som arbets förhållanden i fabrikerna. Visionen är att kunna producera produkter på ett ekologiskt hållbart vis. Det innebär att man använder till exempel endast organisk bomull, som är framtagen för att kunna odlas på ett långsiktigt hållbart vis. Idag är endast 1 % av jordens bomullsproduktion organisk, där den industriella odlingen använder kopiösa mängder vatten för att bara producera en t-shirt.

VÄLKOMMEN

Texstar arbetar för att kunna erbjuda ett komplett sortiment som minimerar påverkan på vår miljö. Än har vi långt kvar, men vi gör vårt bästa. Det ställer stora krav på både oss som producenter att erbjuda hållbara alternativ som på konsumenter att efterfråga produkter som bidrar till en bättre värld.

Välkommen till framtiden – välkommen till Texstar Sustainable Garment

Pris

Färger

Färger Vit Marin01008900 Grön Svart49009900 Storlekar TS21 XS-5XL WT21 XS-3XL Pris Antal

Passar

Tvättråd  Q-nummer 344 ECO FUSION T-SHIRT TS21 Men | WT21 Women Vi

43

Storlekar

Material

1 st 169:>25 st 154:Tvättråd  Q-nummer 343 ECO FUSION PIQUE PS21 Men | PW21 Women Vi

Passar för Perfekt både som yrkesplagg och som profiltröja. Material 100 % GOTS-certifierad organisk bomullsfiber, 200 g/m 2 Vit Marin01008900 Grön Svart49009900 PS21 XS-5XL PW21 XS-3XL Antal SEK 1 st 263:>25 st 239:har jobbat hårt för att nu kunna erbjuda en t-shirt i 100 % organisk bomullsfiber. GOTS-certifierad, snyggt skuren för honom och henne – vad mer kan man begära? Ett stretchband i nacke som ger skön komfort. Vi längtar efter att du också ska få känna och prova. för Perfekt både som yrkesplagg och som profiltröja. 100 % GOTS-certifierad organisk bomullsfiber, 160 g/m 2 SEK är stolta över vår första GOTS-certifierade pikétröja i 100 % organisk bomullsfiber. En snygg, välskuren pikétröja, för honom och henne. Färgmatchat stretchband i nacke och sidosprund för god passform, tre knappar i halsen för honom, fem för henne. En tröja som vi är mycket stolta över att nu kunna erbjuda.

44STRETCH CREW T-SHIRT TS19 Men | WT19 Women Med 5 % stretch så får du en underbart skön T-shirt som formar sig snyggt med sin lätta slim-fit. Hals-ribb med rätt bredd och en gramvikt på 180 g/m 2 och snygga detaljer som håller formen! STRETCH T-SHIRT LONG SLEEVE TS17 Men | WT17 Women Skön långärmad t-shirt i 5 % stretch som med sin lätta stretch och skärning sitter riktigt snyggt. 180 g/m 2 – en tröja du kommer använda mycket. Passar för Suverän både som profil-och yrkesplagg. Material 95 % bomull, 5 % spandex, 180 g/m 2 Färger Vit Svart01009900 Marin 8800 Storlekar TS19 S–5XL WT19 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 164:>25 st 149:Tvättråd  Q-nummer 146 Passar för Uppskattad både som profil-och yrkesplagg. Material 95 % bomull, 5 % spandex, 180 g/m 2 Färger Vit Svart01009900 Marin 8800 Storlekar TS17 S–5XL WT17 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 202:>25 st 184:Tvättråd  Q-nummer 146

Pris

Passar för Profil-och yrkesplagg för de flesta tillfällen. Material 66 % polyester, 29 % bamboofibre, 5 % Spandex (40°C) 175 g/m 2 Färger Vit Svart01009900 Marin 8900 Storlekar TS20 XS–5XL WT20 XS–3XL Antal SEK 1 st 329:>25 st 299:Tvättråd

med en hög BREAuppsugningsförmåga.THINGBAMBOO Passar för När du vill hålla dig fräsch, både på jobbet och privat. Material 66 % polyester, 29 % bamboofibre, 5 % Spandex (40°C), 175 g/m 2 Färger Svart 9900 Marin 8900 Storlekar PS20 XS–5XL PW20 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 428:>25 st 389:Tvättråd  Q-nummer 293

T-SHIRT FUNCTION TS20

Funktions T-shirt som innehåller bambufibrer vilket ger en lyxig, skön känsla. Moderiktig passform med reflexdetaljer på ärmlinningen. Bambuns naturliga egenskaper gör att den håller T-shirten fräsch längre. Naturligt antibakteriell med en hög uppsugnings förmåga som gör att du håller dig torr och fräsch under hela dagen.

45 Men | WT20 Women

BREATHINGBAMBOO

Bambuns naturliga

 Q-nummer 293

PIQUE FUNCTION

PS20 Men | PW20 Women Funktions-pique som innehåller bambufiber vilket hjälper till att hålla dig fräsch längre. Snygg passform med en klassisk krage, som är lätt att tycka om. egenskaper gör att den håller tröjan fräsch längre. Naturligt antibakteriell

kammad

Passar

En klassisk kvalitetspiké med detaljer som sticker ut. Förutom att herrmodellen har en ficka på ena ärmen så har dammodellen en lite djupare halslinning och två extra knappar. En snygg widespread-krage håller formen och givetvis är den i 100 % bomull. Luftigt och skönt val som profiltröja eller i serviceyrken. för Alla typer av serviceyrken. Perfekt event- och profilplagg. Material % bomull.

Ca 220 g/m 2 Färger Vit Marin01008800 Röd Svart56009900 Storlekar PS03 S–3XL PSW3 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 193:>25 st 175:Tvättråd  Q-nummer 203

46PIQUE SHIRT PS03 Men | PSW3 Women

100

PIQUE SHIRT PS04 Men | PSW4 Women Snygg piké som tål lite tuffare tag. Med 50 % bomull och 50 % polyester är den slitstark, klarar tvätt i 60° och har extra hög färgäkthet. Fem knappar för damer, ficka på herrarnas ärm – och såklart skön passform för båda. Passar för Tuffa jobb i smutsigare miljöer. Bra profilplagg med hög färgäkthet. Klarar 60° tvätt. Material 50 % polyester, 50 % bomull, ca 230 g/m 2. Färger Vit SvartMarin010088009900 Röd 5600 Grå 9600 Storlekar PS04 S–7XL PSW4 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 279:>25 st 254:Tvättråd  Q-nummer 223 PS04 i 6XL–7XL endast vit, marin, svart. I lager i november.

48PIQUE SHIRT PS05 Men | PSW5 Women Pique Shirt andas kvalitet. En exklusiv kraftigare bomull som är luftig och skön. Många snygga detaljer som fem knappar för henne, lång rygg och vita inslag på kragens in- och utsida samt på ärmarna. Passar för Allround, både som profil-och yrkesplagg. Material 100 % bomull, ca 280 g/m 2 Färger Vit Marin01008800 Röd Svart56009900 Storlekar PS05 S–3XL PSW5 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 505:>25 st 459:Tvättråd  Q-nummer 235

STRETCH PIQUE SHIRT PS07 Men | PSW7 Women Tuff pikétröja med tre knappar för herr, och fem för dam. Kontrastfärg i sidopaneler, över axlarna och i ärmsluten. Sitter perfekt och ger god rörelsefrihet tack vare 5 % stretch med en unik skärning i ryggen. Snygga vita knappar och ett modernt elastiskt nackband som gör att plagget håller formen. Passar för För alla typer av serviceyrken. Perfekt yrkes- och profilplagg. Material 95 % bomull, 5 % spandex, 200 g/m 2 Färger Vit Marin01008800 Röd Svart56009900 Storlekar PS07 S–4XL PSW7 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 538:>25 st 489:Tvättråd  Q-nummer 150

50STRETCH PIQUE SHIRT PS11 Men | PW11 Women Härligt sittande pique med stretch för skön komfort. Tre-knappsöppning för honom, fem för henne, med modernt elastiskt nackband som gör att plagget håller formen. Sidoslits med kantband där bakstycket är 2 cm längre. Passar för För alla typer av serviceyrken. Perfekt yrkes- och profilplagg. Material 95 % bomull, 5 % spandex, 200 g/m 2. Färger Vit Marin01008800 Röd Svart56009900 Storlekar PS11 S–4XL PW11 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 439:>25 st 399:Tvättråd  Q-nummer 150

STRETCHräcker.PIQUE

Passar för Snyggt vid svalare temperatur, för serviceyrken och som profilplagg. Material 95 % bomull, 5 % spandex, 200 g/m 2. Färger Marin 8800 Svart 9900 Storlekar PS08 XXS–4XL Pris Antal SEK 1 st 600:>25 st 545:Tvättråd  Q-nummer 150 Utgående produkt, säljs så långt lagret

g/m 2. Färger Vit (endastSvart01009900dam)Röd5600 Antracit 9600 Marin (endast8800dam) Storlekar PS06 S–4XL PSW6 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 329:>25 st 299:Tvättråd  Q-nummer 269 Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

51

SH COOL PIQUE SHIRT PS06 Men | PSW6 Women Framtagen för att du ska hålla dig torr och sval varma dagar. Med ett mjukt och högpresterande material som passar till de flesta yrken. Klarar 40°C med en hög färgäkthet. Snygga detaljer som fem knappar på dam-och tre på herrpikén. Matchande färginslag i krage och ärmslut. för Klarar tuffa tag, ett perfekt profilplagg. % ca 195

SHIRT

Material 100

polyester, SH COOL,

LONG SLEEVE PS08 Unisex En skön, långärmad pique för både honom och henne. Perfekt arbetsplagg i svalare miljö eller att dra över när man känner sig frusen men ändå vill vara representativ. Sitter snyggt på med 5 % stretch, vilket också ger en god rörelsefrihet. Fyra knappar i halsen och kontrastmaterial på insidan av nacköppning, knappslå och ärmslut.

Passar

EN HOODIE FÖR ALLA DAGAR. Att dra på sig en sweatshirt på morgonen känns bra. Man känner sig snygg och den är mjuk och skön – och när man vill fokusera på en uppgift, kan huvan hjälpa till att skärma av.

54HOODED CARDIGAN HC03 Men | WC03 Women Vår storsäljare är en favorit som alla gillar. Hög krage, hood och cardigan ger attityd och den rena designen förstärks med de dolda fickorna i sidan. Extra bred mudd gör att den sitter bra även när du rör dig mycket. Mycket hög kvalitet som håller form och färg fantastiskt väl. Blunda och tänk dig den med ditt företags logo! Passar för Favoriten inom service, fastighet och hantverk – men även ett populärt profilplagg. Material 60 % bomull, 40 % polyester, ca 300 g/m 2. Färger Vit SvartMarin010088009900 Röd Antracit56009500 Storlekar HC03 XS–4XL WC03 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 648:>25 st 589:Tvättråd  Q-nummer 130

56CREW CARDIGAN SW09 Men | SWW9 Women Med sin lite längre figursydda design, med snygga kontrasterande detaljer får du det där lilla extra. Dolda sidofickor med blixtlås samt en praktisk ficka med pennhållare på vänster ärm. En cardigan som ni kommer att trivas i. Passar för Serviceyrken som t ex handel, kundmottagare, kontor och lager. Material 60 % bomull, 40 % polyester, 350 g/m 2. Färger Röd Antracit56999599 Marin 8999 Svart 9999 Storlekar SW09 XS–5XL SWW9 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 807:>25 st 734:Tvättråd  Q-nummer 112

TEAM JACKET FJ68 Men | WJ68 Women I denna jacka klär du verkligen teamet! Mörkgrå flatlock-sömmar ger snygg kontrast och de snedställda sidosömmarna gör att sidofickorna verkligen syns. Raglanärm för mer rörlighet i axel och arm. Ordentlig dragkedja och puller för bättre grepp och justerbar i nederkant. Borstad insida. Passar för Uppskattat team- och profilplagg som passar alla serviceyrken. Material 100 % polyester, 230 g/m 2. Färger Marin 8800 Svart 9900 Röd 5600 Storlekar FJ68 S–4XL WJ68 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 648:>25 st 589:Tvättråd  Q-nummer 243

58CITY CARDIGAN HC04 Men | WC04 Women En variant på vår Hooded Cardigan, för dig som inte vill ha hood men fortfarande är ute efter samma höga krage. Lite mer citylook med dolda fickor i sidan. Har du provat den vill du gärna behålla den på. Många väljer att ha den som imageplagg. Bra val tycker vi. Passar för Bra både för yrkesbruk och profil. En favorit inom service, fastighet och hantverk. Material 60 % bomull, 40 % polyester, ca 300 g/m 2. Färger Vit SvartMarin010088009900 Röd Antracit56009500 Storlekar HC04 XS–4XL WC04 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 631:>25 st 574:Tvättråd  Q-nummer 130

HOODED CARDIGAN HC09 Men | WC09 Women Superskön huvtröja med hög krage som känns härligt ombonad. Massor av detaljer gör den till en favorit. Ärmar med rejäla muddar – extra rejäla på dammodellen – och en snygg bröstficka med sin grova dragkedja ger karaktär. Givetvis med en snygg puller. Fickorna i sidan kan stängas där dragkedjan döljs och förstärker den snygga skärningen. Passar för Fungerar även som lätt jacka, utmärkt profil-och serviceplagg. Material 80 % bomull, 20 % polyester, 325 g/m 2. Färger Marin 8800 Svart 9900 Ljusgrå 9200 Storlekar HC09 XS–4XL WC09 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 956:>25 st 869:Tvättråd  Q-nummer 264

60CREW

SW13 Unisex En riktig klassisk sweatshirt. Med en stickad dekordetalj mot halsen, en kroppsnära skärning och extra breda muddar får du den där Texstarkänslan. Insidan är öglad, vilket gör den luftigt sval och väldigt skön även när man rör på sig.

Vår Crew T-neck har öglad insida. Det innebär att luften kan cirkulera bättre och den blir extra luftig och sval när du rör dig mycket. Kan bäras hela dagen och samtidigt bibehålla en behaglig temperatur. Insidan av kragen är i en kontrasterande färg och i halsen sitter ett blixtlås som går ända upp.

SWEATSHIRT

CREW T-NECK SW14 Unisex

Passar för Fungerar nästan överallt – i alla yrken och som skönt profilplagg. Material 60 % bomull, 40 % polyester, ca 260 g/m 2. Bra färgbeständighet. Färger Vit SvartMarin010088009900 Röd Antracit56009500 Storlekar SW13 XS–4XL Pris Antal SEK 1 st 417:>25 st 379:Tvättråd  Q-nummer 181 Passar för Service, hantverk, kontor, butik – och varför inte nästa event? Material 60 % bomull, 40 % polyester, ca 260 g/m 2. Bra färgbeständighet. Färger Vit SvartMarin019588959995 Röd Antracit56959599 Storlekar SW14 XS–4XL Pris Antal SEK 1 st 494:>25 st 449:Tvättråd  Q-nummer 181

62CREW NECK SWEATER SW17 Unisex Vår nya klassiskt rundhalsade sweatshirt för både honom och henne. Med sin kroppsnära passform blir den snabbt en favorit. French Terry på insidan ger den skönt sval. Ribbstickad trekant vid halsen. Färgmatchade muddar samt band i nacken ger bästa komforten och ser till att den håller formen länge. Passar för Snyggt profilplagg som även funkar på de flesta arbetsplatser. Material 80 % bomull, 20 % polyester, French Terry, Oeko-Tex Standard 100, 280 g/ m 2. Tvätt 60°. Färger Grön Marin49008900 Grå Svart92009900 Storlekar SW17 XS–5XL Pris Antal SEK 1 st 351:>25 st 319:Tvättråd  Q-nummer 363

i sidorna med dolda blixtlås.

med

i nacken

och

63 CREW HALF ZIP SWEATER SW18 VälkommenUnisexsäger

Passar för Välklätt och bekvämt både som profilplagg och på jobbet. Material 80 % bomull, 20 % polyester, French Terry, Oeko-Tex Standard 100, 280 g/ m 2. Tvätt 60°. Färger Grön Marin49008900 Grå Svart92009900 Storlekar SW18 XS–5XL Pris Antal SEK 1 st 439:>25 st 399:Tvättråd  Q-nummer 363

med French Terry på insidan och färgmatchade

en tröja som

vi till Crew Half Zip Sweater. Snyggt mysig med kroppsnära passform och en härligt hög krage dragkedja. Passar både henne och honom, fickor Härligt luftig muddar band – sitter snyggt.

En härlig cardigan i mysig French Terry. Ordentlig dragkedja och puller, bred mudd i nederkant. Dammodellen har längre mudd i ärmslut för mer komfort. Snygga svarta rip-stop-förstärkningar på ärmarna. Tuffa tejpade fickor på bröst och i sidorna. Ryggens och bröstets unika skärning ger

en modern linjeformad passform. Passar för Passar de flesta yrken, fungerar bra som skalplagg – eller som profilplagg. Material 92 % bomull, 8 % spandex, 325 g/m 2. Färger Grå/Svart 9299 Storlekar HC11 S–4XL WC11 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 1 095:>25 st 995:Tvättråd  Q-nummer 149

64CREW CARDIGAN HC11 Men | WC11 Women

CREW CARDIGAN SW02 Men | SWW2 Women Stilren cardigan med snyggt kontrasterande detaljer. En lite längre modell med bröstficka och blixtlås, där herrvarianten även har en ficka på ärmen. Skönt figursydd passform som är lätt att trivas i. Passar för Service, kundmottagare, handel, kontor och lager. Bra eventplagg. Material 60 % bomull, 40 % polyester, ca 350 g/m 2. Färger Vit Röd01005600 Marin (endast8900dam)Antracit9500 Storlekar SW02 XS–3XL SWW2 XS–3XL Pris Antal SEK 1 st 617:>25 st 561:Tvättråd  Q-nummer 112 Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

SKJORTOR SOM ÄR NATURLIGT SNYGGA. Man måste trivas i sin skjorta. Gör man inte det syns det direkt. I Texstars skjortor känner man sig alltid bekväm. Du är välklädd när det behövs och kan enkelt slå om till en härligt casual friday-look.

68DRESS SHIRT SH19 Men | WS19 Women Modern, figursydd businesskjorta som tål en hel del tack vare blandningen av polyester och bomull – vilket också gör den extremt lättskött. Ren design med en klassisk krage. Självklart klarar den 60° tvätt. Passar för Dressat för servicesektorn, kontor, reception, säljare, restaurang m fl, perfekt profilplagg. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 145 g/m 2. Färger Vit GråLjusblå010084009600 Röd SvartMarin560089009900 Storlekar SH19 XS–7XL WS19 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 483:>25 st 439:Tvättråd  Q-nummer 247 Endast vit och svart SH19 finns i 7XL. Övriga 4XL. WS19 finns ej i röd.

70DRESS SHIRT SHORT SLEEVE SH20 Men | WS20 Women Kortärmad, snyggt figursydd businessskjorta som tål en hel del tack vare blandningen av polyester och bomull – vilket också gör den extremt lättskött. Ren design med en klassisk krage. Självklart klarar den 60° tvätt. Endast vit och svart SH20 finns i 7XL. Övriga 4XL. Passar för Dressat för varmare dagar. För servicesektorn, kontor, reception, säljare, restaurang m fl, perfekt profilplagg. Material 65 % polyester, 35 % bomull, 145 g/m 2, Färger Vit Svart01009900 Ljusblå 8400 Storlekar SH20 XS–7XL WS20 ej blå, XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 422:>25 st 384:Tvättråd  Q-nummer 247

SERVICE SHIRT SH16 ServiceskjortaMen när den är som bäst. I en tunn, skön kvalitet med snyggt dolda knappar. Två bröstfickor med lock, den ena med pennfack den andra har ett blixtlås för att hålla saker på plats. En poplinskjorta, där polyester och bomull ger dess följsamma kvalitet, god färgäkthet som klarar tvätt i 85°. Passar för Den perfekta serviceskjortan. Material Poplin 65 % polyester, 35 % bomull, 160 g/m 2. Färger Marin 8900 Svart 9900 Grå 9600 Storlekar SH16 XS–4XL Pris Antal SEK 1 st 605:>25 st 550:Tvättråd  Q-nummer 22885

DRESS SHIRT SH21 Men | WS21 Women Snygg randig skjorta med buttondown-krage som ger ett stilrent intryck. En skjorta för alla tillfällen, klassiskt uppklädd eller Friday-casual med upprullade ärmar. Figursydd för den rätta looken. Herrmodellen har bröstficka på vänster sida. Passar för Ränderna går aldrig ur. Snyggt både på jobb, fritid och som profilplagg. Material 60 % bomull, 40 % polyester 110 g/m 2 Färger 8401Marin/Vit 9901Svart/Vit Storlekar SH21 XS–4XL WS21 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 384:>25 st 349:Tvättråd  Q-nummer 261 Utgående74 produkt, säljs så långt lagret räcker.

OXFORD SHIRT SH12 Men | WS12 Women Elegant, figursydd skjorta i fin oxfordvävd bomull. En klassisk affärsskjorta där herrmodellen har button down-krage och bröstficka. Egen design som produceras hos en av världens mest aktade skjortproducenter. Favorit som tål att användas flitigt och klarar 60° tvätt. Passar för När du vill vara representativ, i serviceyrken, säljare, management m fl – eller som profilplagg. Material 100 % kammad bomull oxford, ca 165 g/m 2, Oeko-Tex. Färger Vit 0100 Ljusblå 8300 Storlekar SH12 S–3XL WS12 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 572:>25 st 520:Tvättråd  Q-nummer 218 Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

SKÖNT VARM I STICKAT. Vissa dagar behöver man lite extra. När sommarkvällarna börjar bli lite kyligare är det skönt att dra på sig en extra tröja. Att den är snyggt representativ är en självklarhet.

78PULLOVER

PL06 Men | PW06 Women Söker du det där lilla extra? Kika närmare på vår eleganta, stickade pullover. Med rund hals och i 100 % pima cotton – vilket ger dess speciella lyster. En tröja du kommer ha glädje av länge.

Pris

Q-nummer

Skrynkelfri.

Passar för När du vill vara snygg på jobbet eller som profilplagg. Material 100 % pima cotton, Färger Marin 8900 Svart 9900 Grå 9200 Storlekar PL06 S-5XL PW06 XS-3XL Antal SEK 1 st 873:>25 st 794:Tvättråd 240 PULLOVER PL05 Men | PW05 Women Elegant rundhalsad pullover i 100 % bomull. En skönt stickad tröja med en modern passform som tål att tvättas utan att tappa formen.

Passar för Snyggt och propert med rundkrage, passar för alla serviceyrken såväl som på event och som profilplagg. Material 100 % bomull. Färger Röd SvartLjusgrå560092009900 Marin 8900 Grå 9600 Storlekar PL05 S–3XL PW05 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 670:>25 st 609:Tvättråd  186

 Q-nummer

79 PULLOVER V-RINGAD PL01 Men | PW01 Women En riktigt skön stickad tröja för både honom och henne i 100 % bomull. God modern passform som tål att tvättas utan att tappa formen. Halsen är v-formad och muddarna är härligt rejäla. Passar för Snyggt profilplagg som ger ett välklätt intryck. Material 100 % bomull. Färger Röd SvartLjusgrå560092009900 Marin 8900 Grå 9600 Storlekar PL01 S–7XL PW01 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 725:>25 st 659:Tvättråd  Q-nummer 186 PULLOVER FIFTY-FIFTYV-RINGAD PL04 Men | PW04 Women Lyxigt tunn pullover i den rätta formen. Består av 50 % ull och 50 % akryl vilket gör att den kan göras tunnare utan att tappa form. Lite djupare urringning och formskuren i sidan för henne, rejäla muddar för båda. Passar för Snyggt dressat, utmärkt som profilplagg. Material 50 % ull och 50 % akryl. Färger Röd (endastSvartLjusgrå560092009900dam) Marin 8900 Grå 9600 Storlekar PL04 S–3XL PW04 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 882:>25 st 802:Tvättråd  Q-nummer 252 Endast ljusgrå och svart PL01 finns i 7XL. Övriga 4XL. Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

.

MEDKOSTYMKLASS

Det klassiskt eleganta är alltid modernt. Hemligheten bakom en kostym för proffs är att den ska ha en perfekt passform så man känner sig välklädd – samtidigt som den måste klara daglig användning med god rörlighet.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

TAILOR´s REPEAT-serie med Recirkulerad Polyester NEWLIFE™ är ett steg att minska miljöpåverkan med hållbara förändringar genom ett större produktansvar och att producera kläder på ett mer miljömässigt och resursbesparande sätt. REPEAT kostymens material är en blandning av NEWLIFE Polyester från insamlade PET-flaskor tillsammans med Virgin wool / Merinowool (mulesing free) och elasthan-stretch för högre komfort. REPEAT-plaggen är designade och tillverkade för att hålla längre och därmed förlänga användartiden med mindre miljöpåverkan som följd.

FRÅN PLAST

TILL PERFEKTION

Plast är det vanligaste skräpet i världens hav som i en allt snabbare takt håller på att förvandlas till soptippar med förödande långsiktiga effekter på det maritima livet. Varje år hamnar ofantliga mängder plast i haven och det fylls på i en allt snabbare takt – något vi kan vara med och förändra!

PLAST GRANULAT FIBRER

GARN PLAGG

Passar för När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, väktare, butik mm. Material Yttertyg: 43 % Ull, 53 % New Life Recirkulerad Polyester, 4 % Elastan. Foder i 100 % Polyester. Färger Marin 8900 Svart 9900 Mörkgrå 9700 Storlekar VJ04 C44-64, C144-164, D92-120 VP04 C44-66, C146-164, D96-124 VV04 XXS-4XL Pris VJ04 Jakob SEK 1 st 2 600:>25 st 2 364:VV04 Leon SEK 1 st 1 170:>25 st 1 064:VP04 Jason SEK 1 st 1 209:>25 st 1 099:Tvättråd VJ04 ; VV04 ; VP04  Q-nummer 280 JacobVJ04

LeonVV04JasonVP04

83 MEN’S ELEGANT SUIT VJ04/VV04/VP04 Men Vår nya, klassiskt eleganta kostym för honom, med 4-vägsstretch är gjord för att trivas i. Slitstark, i ull och recirkulerad polyester. Kavajen Jacob är elegant tvåknäppt med dubbelslits på kavajen. Bröst- och framfickor och tre innerfickor. Västen Leon är helfodrad och har tygrygg som ger god rörelsefrihet, reglerbar midjevidd för god passform. bröstficka och två framfickor. Den sköna byxan Jason är knäfodrad och följer smidigt dina rörelser.

84WOMEN’S ELEGANT SUIT VJ14/VV14/VP14/WP19/WD19/1660

Vår nya, klassiskt eleganta kostym för henne, med 4-vägsstretch är gjord för att trivas i. Slitstark, i ull och recirkulerad polyester. Kavajen Dixie är elegant tvåknäppt med dubbelslits på kavajen. Bröst- och framfickor och tre innerfickor. Västen Ellie är helfodrad och har tygrygg som ger god rörelsefrihet, reglerbar midjevidd för god passform. bröstficka och två framfickor. Den sköna byxan Mika är knäfodrad och följer smidigt dina rörelser. Bär du hellre kjol så är Agnes en välskuren pennkjol i smidig 4-vägsstretch som ger rörelsefrihet och extra komfort. Lagom längd, 58 cm – en kjol man gärna använder på jobbet varje dag. Janet är en formskuren klänning med skärp. Slitstark med tvåvägsstretch. L-formade fickor. Kort ärm. Helfodrad. Maskintvättbar. Blusen Sanna är en klassisk kortärmad damblus med dragkedja och knapplåsning i ryggen. Ett bra alternativ till skjorta ifall du vill bibehålla den dressade stilen.

MikaVP14 DixieVJ14 EllieVV14 Passar för När du söker en kompetent, professionell look: För säljkår, väktare, butik mm. Material Yttertyg: 43 % Ull, 53 % New Life Recirkulerad Polyester, 4 % Elastan. Foder i 100 % Polyester. Sanna: 100 % Polyester. Färger Marin 8900 Svart 9900 Mörkgrå 9700 Vit 0100 (Sanna) Storlekar C32-54 (Sanna C32-52) Pris VJ14 Dixie SEK 1 st 2 600:>25 st 2 364:VV14 Ellie SEK 1 st 1 170:>25 st 1 064:VP14 Mika SEK 1 st 1 209:>25 st 1 099:WP19 Agnes SEK 1 st 1 210:>25 st 1 100:WD19 Janet SEK 1 st 1 830:>25 st 1 664:1660 Sanna SEK 1 st 989:>25 st 899:Tvättråd VJ14 ; VV14 ; VP14 ; WP19  WD19 ; 1660  Q-nummer 280 / 4964 (Sanna) AgnesWP19

Women

JanetWD19 Sanna1660 NYHET

HÅLLERSOFTSHELLMIG VARM – INNE OCH UTE. Om du springer mycket ut och in på jobbet, kanske som säljare, eller som chaufför, då är det ofta krångligt att hela tiden ta på och av en jacka. Då är en softshell det perfekta alternativet.

88SOFTSHELL VEST FV79 Men | WV79 Women Har man en gång provat att ha en värmande Softshellväst på sig så är det svårt att sluta. Vår 2-lagersväst har en skön modern passform med hög krage. En lite längre modell som inte åker upp när du böjer dig framåt. Två sidfickor med blixtlås och en dold D-ring i höger ficka för passerkort eller nycklar. Passar för För de flesta yrken, men även ett lämpligt profilplagg. Material 100 % polyester, 230 g/m 2.. Färger Röd Svart56009900 Marin 8900 Storlekar FV79 XS–5XL WV79 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 747:>25 st 679:Tvättråd  Q-nummer 312

SOFTSHELL JACKET FJ79 Men | WJ79 Women Stilren Softshelljacka som ger ett välklätt intryck och passar årets alla årstider. En lätt och skön 2-lagersjacka med en lite högre krage, blixtlås i plast som går ända upp, innerficka och två sidfickor med blixtlås och en D-ring i bröst och vänster ficka för passerkort eller nycklar. En jacka med hög färgbeständighet och god passform. Passar för Alla typer av yrken, men även ett lämpligt profilplagg. Material 100 % polyester, 230 g/m 2 med meshfoder. Färger Röd Svart56009900 Marin 8900 Storlekar FJ79 XS–7XL WJ79 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 1 055:>25 st 959:Tvättråd  Q-nummer 312 Endast marin och svart FJ79 finns i 7XL. Övriga 4XL.

90SOFTSHELL JACKET 3-L FJ80 Men | WJ80 Women Vind- och vattenavvisande 3-lagers Softshelljacka för lite tuffare dagar. En modern och snygg jacka som passar för de flesta tillfällen. Löstagbar justerbar huva med hög krage, där blixtlåset går ända upp och dragkedja under ärmarna för extra ventilation. Bröstficka på höger sida med D-ring och ärmficka på vänster ärm med blixtlås. Två sidofickor med blixtlås, reflexpiping på huva, ärm, ovan fickor och på ryggen, med dragsko i nederkant.8000mm3000g/m 2/24h Passar för För de flesta yrken som behöver extra rörlighet, men även ett lämpligt profilplagg. Material 92 % polyester, 8 % Lycra, PTU film med meshfoder 260 g/m 2 Vattenpelare (W.P) 8000 mm. Andningsförmåga 3000 g/m 2/24h. Färger Röd Svart56009900 Marin 8900 Storlekar FJ80 XS–7XL WJ80 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 1 352:>25 st 1 229:Tvättråd  Q-nummer 313 Endast marin och svart FJ80 finns i 7XL. Övriga 5XL.

91 SOFTSHELL VEST WV29 Women Väst med riktigt snygg passform, som värmer skönt och ger god rörlighet. Modellen är lite längre så att den inte åker upp när du böjer dig. Praktiskt med flera fickor, sidofickan har en dold D-ring – perfekt för nycklar eller passerkort. Passar för Alla typer av yrken, men även ett lämpligt profilplagg. Material Två lager – 94 % polyester, 6 % spandex med teflon-finish och meshfoder, 260 g/m 2 Färger Vit Marin01008800 Röd 5600 Storlekar WV29 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 330:>25 st 300:Tvättråd  Q-nummer 200 Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker. Ersätts av WV79.

HOODEDräcker.SOFTSHELL FJ29

SOFTSHELL JACKET

WJ39 Women Jacka med riktigt snygg passform, som värmer skönt och ger god rörlighet. Modellen är lite längre så att den inte åker upp när du böjer dig. Praktiskt med flera fickor, sidofickan har en dold D-ring – perfekt för nycklar eller passerkort. Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker. Ersätts av WJ79. Passar för Alla typer av yrken med mycket rörelse, men även ett lämpligt profilplagg. Material Två lager – 94 % polyester, 6 % spandex med teflon-finish och meshfoder, 260 g/m 2

Färger Dam Marin 8800 Röd 5600 Grå 9600 Storlekar WJ39 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 429:>25 st 390:Tvättråd  Q-nummer 200

92Utgående produkt, säljs så långt lagret Men | WJ29 Women

Jacka som du kan använda året om. Vintertid är den ett bra skalplagg, vår/sommar/höst en lätt skön jacka som du gärna har på dig. Tvålagers softshell som är vindoch vattenavvisande och andas suveränt. Huvan kan regleras och jackan har ett rejält blixtlås i metall som går ända upp till kragen. Muddarna är extra breda och kan spännas. God färgbeständighet och följsam passform.  Q-nummer 200

Passar för När du rör dig mycket, och springer in och ut. Material Två lager – 94 % polyester, 6 % spandex med teflon-finish, 260 g/m 2 Färger Herr Röd 5600 Dam Röd 5600 Grå Svart96009900 Storlekar FJ29 S–3XL WJ29 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 385:>25 st 350:Tvättråd

CITY SOFTSHELL

SOFTSHELL JACKET FLEXIBLE FJ58 Men | WJ58 Women

>25 st 981:Tvättråd  Q-nummer 246 Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker. Ersätts av FJ80/WJ80. Passar för När du rör dig mycket, och springer in och ut. Material Tre lager – 94 % polyester, 6 % spandex, PTU-film med meshfoder. Vattenpelare (W.P): 6000 mm. Andningsförmåga (M.V.P): 10 000 g/m 2/24 h. Färger Herr Vit Röd01005600 Dam Röd 5600 Grå 9600 Storlekar FJ30 S–3XL WJ30 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 659:>25 st 599:Tvättråd  Q-nummer 201

FJ30 Men | WJ30 Women

En jacka vi är stolta över – en trelagers softshelljacka som klarar det mesta. Tunn och smidig för dig som rör dig mycket. Utrustad med ett membran som gör att den är både vind- och vattenavvisande och är byggd för att klara de mest oväntade situationer. Envägsblixtlås, bröstficka och två sidofickor. mm80006000g/m 2/24h Passar för Alla serviceyrken, framtagen för dig som behöver extra rörlighet. Material Tre lager - stretch i 100 % polyester vattenpelarePTFE-membran,(W.P); 8000 mm. 6000Andningsförmågag/m2/24h. Färger Röd 5600 Grå 9600 Marin 8900 Svart (endast9900dam)

93

Storlekar FJ58 S–3XL WJ58 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 1 079:-

Vår City Softshell har, trots sitt namn, faktiskt bestigit Mount Everest och blivit en favorit hos sherpas. Snyggt figursydd, trelagers softshell som är vindoch vattenavvisande. Tejpade sömmar på fickorna skyddar innehållet mot fukt. Perfekt lager-tre-plagg som du bär ytterst. Lätt och följsam med en snygg passform med lätt stretch. mm600010 000g/m 2/24h

95 PILE JACKET FJ66 Unisex En efterlängtad jacka med superskön insida i pile som uppskattas kyliga morgnar. Snyggt stickad med stretchpartier över axlar, överarmar och mellan skuldrorna – en naturlig plats för tryck och brodyr. Raglanärm för bättre rörlighet i axel och arm. Två sidofickor med borstad insida för varma händer. Dragsko i nederkant. Ordentlig dragkedja och puller för bättre grepp. Passar för De flesta yrken, fungerar bra som skalplagg. Utmärkt profil- och arbetsplagg. Material 100 % polyester, 450 g/m 2 Färger Grå 9299 Svart 9900 Storlekar FJ66 XXS–4XL Pris Antal SEK 1 st 1 044:>25 st 949:Tvättråd  Q-nummer 148

96FLEECE JACKET STRETCH FJ46 Men | WJ46 Women Så här ska ett modernt funktionsplagg se ut. Ett perfekt skalplagg som med sin unika stretch med membran i fleecen gör den smidig och bekväm. Förstärkta detaljer som gör att den sticker ut, lättskött och skön – en riktig succé. mm80003000g/m 2/24h Passar för När du rör dig mycket, och springer in och ut. Material 100 % polyester, tre lager, 280 g/m 2. Vattenpelare (W.P): 8000 mm. Andningsförmåga (M.V.P): 3000 g/m 2/24 h. Färger Vit SvartMarin019988009900 Röd 5699 Grå 9699 Storlekar FJ46 S–3XL WJ46 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 912:>25 st 829:Tvättråd  Q-nummer 191

LIGHT FLEECE FJ36 Men | WJ36 Women Superskön och lätt jacka i microfleece, som fungerar bra även som skaljacka. Välskuren och med ett blixtlås som går ända upp i kragen. En jacka som passar för de allra flesta situationer. Passar för De flesta yrken, ett bra profilplagg. Material 100 % polyester microfleece, 180 g/m 2. Färger Vit SvartMarin010089009900 Röd 5600 Grå 9600 Storlekar FJ36 S–3XL WJ36 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 439:>25 st 399:Tvättråd  Q-nummer 206

OFODRADE JACKOR BLIR SOM VÄNNER. Det är lätt att gilla ofodrade jackor. Kanske för att de är flexibla, snygga och skyddar mot väder och vind. Och blir det lite kyligt är det bara att komplettera med en fleece under.

100BOMBER JACKET FJ63 Men | WJ63 Women Tuff, matterad Bomberjacka i bomull och nylon. Lätt fodrad med svart dragkedja och snygg läderpuller som extra detalj. Två sidofickor och en invändig ficka med dragkedja. Brett ribbstickat ärmslut och midjeresår. Passar för Tuff, modern profil-/eventjacka som även lämpar sig för fritid. Material 60 % bomull, 40 % nylon, puller i läder. Färger Svart 9900 Storlekar FJ63 S–4XL WJ63 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 1 374:>25 st 1 249:Tvättråd  Q-nummer 266

Alla serviceyrken där man önskar

Fleece

polyester,

JACKET FJ74

HYBRID Men WJ74 Women

101

Material Yttermaterial

Vår nya favorit, en snygg, lättviktsväst som uppfyller både högt ställda miljökriterier från bluesign© – läs mer på bluesign.com – och är miljömärkt med OekoTex Standard 100. Den lite kortare skärningen gör den enkel att bära som skalplagg under våra jackor, som till exempel FJ80. Quiltad padding och med ett mjukt stickat material på sidan. Bröst- och sidficka med blixtlås.

|

Passar för Perfekt som ett extra lager för alla serviceyrken – passar även mycket väl som profilplagg.

En verkligt flexibel jacka, som innehåller material som uppfyller högt ställda miljökriterier från bluesign© – läs mer på bluesign. com. Jackan fungerar både som skalplagg och som lättare jacka. Snygg, modern design som ger dig mycket god rörlighet. Fickor med dragkedja på sidorna och vänster bröst. för ett smidigt plagg – ett perfekt profilplagg. 100 % (Bluesign©); 100 % (Bluesign©); 40

Passar

polyester,

Lättviktspadding Du Pont återvunnen polyester

g/m 2 Färger Svart/Marin 9989 Storlekar FJ74 XS–5XL WJ74 XS–3XL Pris Antal SEK 1 st 1 049:>25 st 954:Tvättråd  Q-nummer 336

HYBRID VEST FV74 Men | WV74 Women

Material Yttermaterial 100 % polyester, (bluesign©); Fleece 100 % polyester, (bluesign©); Lättviktspadding Du Pont återvunnen polyester 40 g/m 2 Färger Svart/Marin 9989 Storlekar FV74 XS–5XL WV74 XXS–3XL Pris Antal SEK 1 st 911:>25 st 828:Tvättråd  Q-nummer 366

102HOODED HYBRID JACKET FJ93 Unisex En snygg, lätt och verkligen flexibel jacka med huva som fungerar både som skalplagg eller som lättare jacka. Modern design som ger dig extra god rörlighet. Fickor med dragkedja på sidorna och på vänster bröst, samt dragsko i midjan. NYHET Passar för Alla serviceyrken där man önskar ett smidigt plagg – ett perfekt profilplagg. Material Yttermaterial 100 % polyester Bluesign. Lättvikspadding Du Pont 60g/m 2, 100 % polyester recyled padding. Färger 99499920Svart/gulSvart/grön 9992Svart/grå Storlekar FJ93 XXS–5XL Pris Antal SEK 1 st 1 027:>25 st 934:Tvättråd  Q-nummer 366

104LIGHT SHELL JACKET FJ70 SmidigUnisexskaljacka som sitter snyggt med extra skyddande ok över axlar och bröst. Genomarbetad insida med en mjuk polyfleece längs nackband och där kragen möter dragkedjan. Med ett elegant blått/ mörkgrått meshfoder med hängare, innerficka och en öppning för broderi. Passar för Trivsam jacka som passar som profil- och eventjacka, men även privat. Material 100 % polyester, 75 g/m 2. Lining insida: mesh. Färger Svart 9900 Storlekar FJ70 XS–4XL Pris Antal SEK 1 st 979:>25 st 890:Tvättråd  Q-nummer 274

SHELL JACKET FJ71 Unisex En skaljacka, speciellt framtagen för servicesektorn. En lätt och skön skaljacka som tål hårda påfrestningar. Jackan har tejpade sömmar, en bröstficka och två sidofickor. Huvan är löstagbar eller kan rullas in i kragen. Storm cuff-mudd i ärmslut. Passar för Servicejackan som även passar för hantverk eller som profilplagg. Material 100 % polyester, 75 g/m 2. Lining insida: meshfoder. Vattenpelare (W.P); 3000 mm. Andningsförmåga 3000 g/m 2/24 h. Färger Svart 9900 Storlekar FJ71 XXS–5XL Pris Antal SEK 1 st 1 154:>25 st 1 049:Tvättråd  Q-nummer 2833000mm3000g/m 2/24h

106 Passar för Servicejackan som även passar för hantverk eller som profilplagg. Material 100 % nylon, Lining insida: mesh. Vattenpelare (W.P); 3000 mm. Andningsförmåga 3000 g/m 2/24 h. Vikt 180 g/m 2 Färger Svart 9900 Storlekar FJ67 XS–5XL Pris Antal SEK 1 st 1 095:>25 st 995:Tvättråd  Q-nummer 185 Passar för Utmärkt som profil-/eventjacka –eller privat. Material 100 % polyester utsida och insida. Vattenpelare (W.P); 5000 mm. 3000Andningsförmågag/m2/24h.Vikt 240 g/m 2 Färger Vit SvartMarin019989999996 Röd 5699 Grå 9699 Storlekar FJ60 XXS–4XL Pris Antal SEK 1 st 967:>25 st 879:Tvättråd  Q-nummer 251 Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

MID SEASON JACKET FJ60 Men En av våra jackfavoriter. Tvålagers softshell-jacka som passar de flesta. Med sitt vindtåliga och vattenavvisande material är Mid Season Jacket den perfekta vår-, sommar- och höstjackan. Snygga detaljer, designad och figursydd, något att se fram emot! mm50003000g/m 2/24h

LONG JACKET FJ67 ModernUnisexparkasmodell i ett slitstarkt yttertyg som är vindtät och vattenavvisande. Praktiska bröstfickor och utanpåliggande fickor nertill. Ärmficka med blixtlås och innerficka, dragsko i midjan. Blixtlås i sidan för ökad komfort. mm30003000g/m 2/24h

Passar för Modern skön jacka som profilerar företaget. Material 100 % polyester, 75 g/m 2. Lining insida: mesh.

Cool “puffy jacket” som i sitt lätta utförande passar året runt. Smarta tekniska funktioner som tvåfärgade dragkedjor, vind- och vattenavvisning, gör att den kan användas både på jobbet och privat. Två sidofickor och två stora innerfickor. en jacka med en modern, kroppsnära design för både henne och honom.

LIGHT JACKET FJ59 Men | WJ59 Women

Storlekar FJ59 S–4XL WJ59 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 989:>25 st 899:Tvättråd  Q-nummer 259 Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

107

Passar för En jacka för alla serviceyrken. Ett populärt profilplagg man även gärna använder på fritiden. Material 100 % nylon ripstop. Färger Röd Mörkgrå56009600 Marin 8900 Svart (endast9900dam)

FJ81 Fräsch,Unisexmodernt quiltad jacka med snygga manchesterdetaljer. Sidofickor med tryckknappar och ett tunt skönt meshfoder och en vattenavvisande yta.

Färger Svart 9900 Storlekar FJ81 XS–5XL Pris Antal SEK 1 st 880:>25 st 800:Tvättråd  Q-nummer 274 Utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

QUILTED JACKET

FODRADE JACKOR MED DETALJER.SNYGGA Coola detaljer lyfter många jackor. Till exempel fickor, och fodrade kragar som är praktiska – men om fickorna även är tejpade så ger det det där lilla extra.

FJ53 Unisex Cool, populär lättviktsjacka med stretch i sidan för ökad rörlighet. Sitter skönt kroppsnära, har många fickor med dragkedja och en förlängd rygg. Huva i kragen och dragsko nertill. Snygg kontrast mellan ytter- och innermaterial.

Tvättråd

Q-nummer

Färger

Tvättråd  Q-nummer 289

NORTH JACKET

Storlekar

Passar för Passar de flesta, som t ex bygg, service, butik och transport. Material 100 % nylon. Marin 8900 Svart 9900 FJ76 XXS–4XL Pris Antal SEK 1 st 1 392:>25 st 1 265:-

Passar för Snygg profil- och arbetsjacka man gärna bär på fritiden. Material 100 % nylon, foder 100 % polyester, 200 g/m 2. Färger Marin 8900 Svart 9900 Grå 9600 Storlekar FJ53 XXS–4XL Pris Antal SEK 1 st 1 275:>25 st 1 159: 238

110WINTER

JACKET BASE FJ76 Unisex Snygg jacka i ett slitstarkt material som är vindtätt och vattenavvisande. Jackan har två sidofickor med blixtlås och en innerficka.

111 SERVICE WINTER JACKET FJ90 Unisex Vår nya mjuka, smidiga Service Winter Jacket är perfekt för dig som rör dig ute men ändå vill ha en väldesignad jacka. I vattentätt material som andas, och som inte innehåller några skadliga fluorkarboner. Tejpade sömmar och reflexer på axlar fram och bak samt på ärm. Ett skönt stickat material på insida krage och velcro i ärmsluten. Bröstficka och sidofickor med slå, innerficka med blixtlås. Service Winter Jacket blir lätt din nya favorit. Passar för Utmärkt val för alla serviceyrken –passar även som profilplagg. Material Yttermaterial 100 % polyester; Insida 100 % polyester; Foder 100% återvunnen Sorona-padding, polyester 80 g/m 2 Vattenpelare (W.P); 5000, andningsförmåga 5000 g/m 2/24h. Färger Svart 9900 Marin 8900 Storlekar FJ90 XXS–5XL Pris Antal SEK 1 st 1 549:>25 st 1 408:Tvättråd  Q-nummer 3335000mm5000g/m 2/24h NYHET

Avtagbar huva Smidiga fickor Smarta reflexer Vind- & vattenavvisande

WINTER SOFTSHELL FJ94 Men | WJ94 Women Vår nya, skönt fodrade softshelljacka som är vind- och vattenavvisande för kalla dagar. Avtagbar huva som skyddar när temperaturen sjunker och som kan justeras fram- och baktill. Reflexpiping på huva, ärm, ovan fickor och på ryggen. Två sidofickor samt bröstfickan på höger sida har blixtlås. Även innerfickan har blixtlås. NYHETmm80003000g/m 2/24h Passar för Utmärkt val för alla serviceyrken –passar även som profilplagg. Material Tyg – 100 % polyester 2L med ett TPU membran. Yttertyg 92 % polyester, 8 % Lycra. Återvunnen Sorona-padding 100g/m 2. 100 % polyesterfoder. Vattenpelare (W.P) 8000 mm andningsförmåga 3000g/m 2 Färger Röd (endast5600herr) Marin 8900 Svart 9900 Storlekar FJ94 XS-7XL svart och XXS-5XLmarinröd WJ94 XS-3XL Pris Antal SEK 1 st 1 621:>25 st 1 474:Tvättråd  Q-nummer 378

114WINTER JACKET FJ64 Unisex En tuff, tålig vinterjacka som är en vän under kalla, blåsiga dagar. Winter Jacket har ett nytt lätt, värmande och modernt material som gör vintern hanterbar. Två bröstfickor, förlängd i ryggen och invändiga fickor. En jacka som passar de flesta. Passar för Passar många, som t ex bygg, service, butik och transport. Material 100 % polyester, 400 g/m 2 Waterproof zippers. Storm cuffmudd i ärmslut. Vattenpelare (W.P); 3000, andningsförmåga 3000 g/ m 2/24 h. Färger Marin 8900 Svart 9900 Storlekar FJ64 S–4XL Pris Antal SEK 1 st 1 744:>25 st 1 585:Tvättråd  Q-nummer 2653000mm3000g/m 2/24h

WINTER JACKET LONG FJ65 Men | WJ65 Women Cool parkas i vårt nya härliga material som är skön under kalla och blåsiga dagar. Parkan har en fin passform och dammodellen är snyggt figursydd. En parkas passar de flesta tillfällen och är bra över t ex en kavaj. mm30003000g/m 2/24h Passar för Förskolor, bygg, service, transport, butik – ja, de flesta. Material 100 % polyester, 400 g/m 2 Waterproof zippers. Front 2-way zipper, Storm cuff-mudd i ärmslut. Vattenpelare (W.P); 3000, andningsförmåga 3000 g/m 2/24 h. Färger Röd Svart56009900 Marin 8900 Storlekar FJ65 S–4XL WJ65 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 1 782:>25 st 1 620:Tvättråd  Q-nummer 265 Röd 5600 – utgående produkt, säljs så långt lagret räcker.

116WINTER DOWN VEST FV61 VälskurenUnisexdunväst med svart ok över bröst, axlar och övre ryggparti . Dubbla bröstfickor, sidfickor och innerficka. Elastiska band ersätter mudd i ärmslut för en modernare look. Dragsko i nederkant sluter tätt för ökad funktion. En lätt väst med ett skönt foder som är ett plagg man gärna vill bära. mm30003000g/m 2/24h Passar för Snygg profilväst som passar de flesta. En favorit man gärna bär på fritiden. Material 100 % polyester i kroppen, 100 % nylon i oket, 90 % dun, 10 % fjäder i stoppningen. Vattenpelare (W.P); 3000, andningsförmåga 3000 g/m 2/24 h. Färger Svart 9900 Storlekar XXS–4XL Pris Antal SEK 1 st 1 372:>25 st 1 247:Tvättråd  Q-nummer 267

117 WINTER DOWN JACKET FJ61 Men | WJ61 Women Dunjacka i samma serie som FV61, med svart ok över bröst, axlar och övre ryggparti – välskuren för att passa både honom och henne. Herrmodellen har dubbla bröstfickor, dam en bröstficka. Sidfickor och innerficka. Elastiska band ersätter mudd i ärmslut för en modernare look. Dragsko i nederkant sluter tätt för ökad funktion. En lätt väst med ett skönt foder som är ett plagg man gärna vill bära. mm30003000g/m 2/24h Passar för Snygg profiljacka som passar de flesta. En favorit man gärna bär på fritiden. Material 100 % polyester i kroppen, 100 % nylon i oket, 90 % dun, 10 % fjäder i stoppningen. Vattenpelare (W.P); 3000, andningsförmåga 3000 g/m 2/24 h. Färger Svart 9900 Storlekar FJ61 XXS–4XL WJ61 XS–XXL Pris Antal SEK 1 st 1 638:>25 st 1 489:Tvättråd  Q-nummer 267

ÄRNÄRVARSEL.SYNLIGHETLIVSVIKTIGT. Det är smart att synas. Med Texstars sortiment av varsel kläder ser du till att synas i utsatta situationer. Självklart uppfyller de den internationella standarden EN ISO 20471, som är utformad för att maximera synligheten.

SYNS DU INTE, FINNS DU INTE TEXSTAR HI-VIS FÅR DIG ATT LYSA.

0,1 Klass 2 0,5 0,13 Klass 3 0,8 0,2

1 KLASS 2 KLASS 2 KLASS 1 KLASS 1 KLASS 2 KLASS 2 KLASS

SAMCERTIFIERING FÖR ÖKAD SYNLIGHET

1

Se till att du och dina medarbetare syns. Med Texstars varselkollektion, Hi-Vis, syns ni i utsatta situationer, under alla ljusförhållanden.

1 KLASS 2 KLASS 2 1 KLASS

Men det kan uppstå situationer även i dagsljus som försämrar synligheten. Då är det skönt att ha plagg som ökar synligheten med fluorescerande färg under dagsljusförhållanden och med reflexer i strålkastarnas sken. Hi-Vis 1.0 – en grundkollektion Många av våra kunder har efterfrågat produkter med god synbarhet, därför släpper nu Texstar den första delen i vår Hi-Vis-kollektion. En kollektion som består av fem plagg, speciellt avsedd för transport-, bemannings- och byggbranschen. EN ISO 20471 – en enhetlig standard Den internationella standarden EN ISO 20471:2013, som den officiellt heter, ställer krav på vad som kan anses bidra till hög synlighet av användaren. Den baseras på minimiytor av reflekterande, fluorescerande färg och reflexer och hur de ska placeras på skyddskläderna. Texstar Hi-Vis bygger på denna standard och kan kombineras med andra certifierade plagg för att uppnå efterfrågad skyddsklass.

1 KLASS 2 KLASS 3 KLASS

KLASS

Alla plagg i EN ISO 20471 delas in i tre skyddsklasser, 1-3. Genom att kombinera olika plagg, så kallad samcertifiering, kan man uppnå olika nivåer av skyddsklass. Vilken skyddsklass ett plagg har beror på storleken på de reflekterande och fluorescerande ytorna. Texstar Hi-Vis är klassade enligt detta system, idag uppfyller våra plagg Skyddsklass 1 och 2. I tabellen kan du se hur de kan kombineras och vilken skyddsklass de då uppnår. I tabellen nedan ser du vilka minimiytor som krävs för att godkännas enligt standarden. Vill du veta mer om Texstar Hi-Vis, och hur stora tryck- och brodyrapplikationer du kan ha utan att tappa skyddsklass, så tveka inte att höra av dig. TexstarSamcertifieringHi-Vis Material Fluorescerande (m²) Reflekterande (m²) Klass 0,14 Minsta yta för att enligtgodkännasklasserna i EN ISO 20471.

121 Det går inte att överskatta vikten av varselkläder för ökad synlighet. I mörker, skymning och gryning kan du vara svår att se – då är det inte läge att chansa. Se till att ha rätt typ av varselkläder, anpassade för era arbetsuppgifter.Därförärdetextra viktigt att de sitter snyggt och man gillar att bära dem – utan att kompromissa om säkerheten. Texstars varselkollektion Hi-Vis är, som allt från Texstar, väldesignad och med smarta detaljer. Det är viktigt för oss. Synlighet under alla förhållanden I mörker, skymning och gryning kan du vara extra svår att upptäcka, speciellt för förare av fordon eller annan mekaniserad utrustning.

VISIBLE PIQUE

PS22 VälsittandeUnisexpique med högreflekterande färg på ärmar och axlar för god synlighet. Snyggt skuren för att skydda dig som arbetar i utsatta miljöer. Med bomull närmast kroppen får du en pique som uppfyller högt ställda villkor utan att kompromissa med funktionen. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100.

NYHET NYHET

122 Passar för Transport, bemanning, industri och byggsektor. Material 55 % bomull, 45 % polyester, 200 g/m 2. Material Oeko-Tex standard 100. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 1. Färger Gul/Svart 2099 Storlekar XS-5XL Pris Antal SEK 1 st 422:>25 st 384:Tvättråd  Q-nummer 350

TS22 Unisex Ny snyggt designad t-shirt, utformad för att skydda dig som arbetar i utsatta miljöer. Högreflekterande färg och reflexer ger ökad synlighet under alla ljusförhållanden och en tryggare arbetssituation. Med bomull närmast kroppen får du en t-shirt som uppfyller högt ställda villkor utan att kompromissa med funktionen. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100. Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 1. 1 KLASS

Passar för Transport, bemanning, industri och byggsektor. Material 55 % bomull, 45 % polyester, 200 g/m 2. Material Oeko-Tex standard 100. Färger Gul/Svart 2099 Storlekar XS-5XL Pris Antal SEK 1 st 433:>25 st 394:Tvättråd  Q-nummer 350

HI-VIS T-SHIRTFUNCTIONAL

123 Passar för Transport, bemanning, industri och byggsektor. Material 100 % polyester. Material Oeko-Tex standard 100. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 2. Färger Gul/Svart 2099 Storlekar XS-5XL Pris Antal SEK 1 st 1 093:>25 st 994:Tvättråd  Q-nummer HI-VIS351 SWEATSHIRT JACKET FJ86 ModernUnisexvarseljacka i omvänd fleece med borstad insida och slät utsida, utformad för att ge hög synlighet under alla ljusförhållanden. Insidans foder är skönt borstat och värmer hela vägen upp i den höga kragen. Sidfickor med blixtlås och är meshfodrade. Bröstficka med blixtlås och ID-kortshållare. Jackan har en smuts- och vattenavvisande yta för att klara tuffa tag utan att tappa varselegenskaperna. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100. Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 2. 2 KLASS NYHET

124HI-VIS FUNCTIONAL SHELL JACKET FJ88 Unisex En snygg skaljacka som är skön att bära. Tål regn- och ruskväder med tejpade sömmar och blixtlås. Härligt fodrad i mesh och polyester. Den avtagbara huvan har kardborrjustering på baksidan. Sidfickor med blixtlås, bröstfickor med blixtlås och ID-kortshållare. Jackan uppfyller ISO 343 för skydd mot regn. Den har även en smuts- och vattenavvisande behandling för att klara nedsmutsning, utan att tappa varselegenskaperna. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100. Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 2. 2 KLASS Passar för Transport, bemanning, industri och byggsektor. Material Hi-Vis gult: 100 % polyester, svart: 100 % polyamid. Material Oeko-Tex standard 100. Vattenpelare (W.P); 10000 mm. Andningsförmåga 10000 g/m 2/24 h, enl EN ISO 343:2019. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 2. Färger Gul/Svart 2099 Storlekar XS-5XL Pris Antal SEK 1 st 1 968:>25 st 1 789:Tvättråd  Q-nummer 367 NYHET mm1000010000g/m 2/24h

125 HI-VIS WINTER JACKET FJ92 Unisex En ny vinterfavorit för dig som behöver synas ordentligt. Den avtagbara huvan skyddar skönt när det biter i kinderna. Vattentät modell som andas, skönt fodrad i 100% polyester. Mudd i ärmslut skyddar mot kyla. Sidofickor med blixtlås, bröstficka med blixtlås och ID-kortshållare samt en innerficka i mesh, perfekt för vantarna. Jackan uppfyller ISO 343 för skydd mot regn. Den har även en smuts- och vattenavvisande behandling för att klara nedsmutsning, utan att tappa varselegenskaperna. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100. Storlekarna L-5XL uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 3. Storlekarna XS-M uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 2. 3 KLASS 2 KLASS Passar för Transport, bemanning, industri och byggsektor. Material Hi-Vis gult: Yttermaterial i 100 % polyester, tejpade sömmar, vattenpelare 10 000mm / andning 10 000 g/m 2/24h. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 3. Färger Gul/Svart 2099 Storlekar Klass 3: L–5XL Klass 2: XS–M Pris Antal SEK 1 st 2 630:>25 st 2 391:Tvättråd  Q-nummer 367 NYHETmm1000010000g/m 2/24h

126HI-VIS TROUSER FP53 Men | WP53 Women En helt ny, snygg service- och hantverksbyxa som tål det mesta. Skön 4-vägsstretch gör att den sitter som den ska utan att kompromissa med rörligheten. Hängfickorna är förstärkta med Cordura och även knäskydssfickorna är i Cordura. Ficka för tumstock samt en knivhållare på höger ben. Ficka med blixtlås på vänster ben. Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 2. Stl C34-C36 uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 1. Passar för Transport, bemanning, industri och byggsektor. Material Tyg 1 – 61 % polyester/ 39 % Sorona (återvunnen polyester). Tyg 2 – 4-vägsstretch 91,5 % polyamid/8,5 % spandex. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 2. Färger Gul/Svart 2099 Pris Antal SEK 1 st 1 748:>25 st 1 589:Tvättråd  Q-nummer 377 2 KLASS Storlekar & färger FP53: Stl C44-C62 klass 2 Stl C146-C156 klass 2 Stl D84-D128 klass 2 WP53: Stl C34-C36 klass 1 Stl C38-C50 klass NYHET2 1 KLASS

knäskyddknäficka,AK01passar.NYHET

Passar för Transport, bemanning, industri och byggsektor. Material Hi-Vis gult: 80 % polyester/ 20 % bomull, svart Ribstop: 60 % polyester/ 40 % bomull. Material Oeko-Tex standard 100. Ger synlighet under alla ljusförhållanden enl EN ISO 20471, klass 1. Färger Gul/Svart 2099 Pris Antal SEK 1 st 1 154:>25 st 1 049:Tvättråd  Q-nummer HI-VIS352 FUNCTIONAL TROUSER FP47 Men | WP47 Women Byxor med hög synbarhet under alla ljusförhållanden som är designade för att sitta snyggt på både henne och honom. Stretch där bak ger god rörlighet, förstärkta benslut och sju cm breda reflexer på benen. Höger benficka för dokument samt knivoch pennficka. Vänster benficka med blixtlås, ID-kortshållare, pennficka, utanpåliggande ficka med lock. Sidfickor och två bakfickor. Byxan har en smuts- och vattenavvisande behandling för att klara nedsmutsning, utan att tappa varselegenskaperna. Miljömärkt Oeko-Tex standard 100. Uppfyller kraven enligt EN ISO 20471, klass 1. 1 KLASS Storlekar & färger FP47: C44–C62, C146–C156 D84–D124 WP47 C34–C50: Invändig

VÄKTAREN.

Texstars kollektion för väktare är utformad för att möta högt ställda krav på passform och bekvämlighet, givetvis följer de Texstars signum – att finnas i många olika storlekar, skurna för att passa både henne och honom. Alla ska trivas i plagg från Texstar.

En väktare är ofta i rörelse – i och ur bilar, på ronderingar och utryckningar. Eller man bevakar entréer och särskilda objekt där man representerar företaget. Att ha plagg som är följsamma och smidiga att jobba i gör livet lite enklare. Och om de dessutom sitter snyggt, så är det lättare att trivas på jobbet.

TILL SKYDD FÖR

130 Invändig knäskyddknäficka,AK01passar. INSATSBYXA VP01 Men | VP11 Women Insatsbyxa, eller Hundförarbyxa, i ett slitstarkt material (Varpsatin). Finns för både dam och herr – med en modern passform som sitter som den ska. Byxan har anti-slipband på insidan av linningen och en bakficka. Dubbla benfickor med pennöppning samt en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Förstärkta och förböjda ben med invändiga knäskyddfickor. Bensluten har även 27 cm långa blixtlås för att lätt få av och på skorna. 25W 26W 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W 38W 40W 42W L 30 • • • • • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • • Storlekar & färger 26W 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W 38W 40W 42W 44W 46W 48W 50W L 30 • • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • • • L 34 • • • • • • • • • L 36 • • • • Passar för Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m 2 Färger Mörkgrå 9700 Pris Antal SEK 1 st 1 199:>25 st 1 090:Tvättråd  Q-nummer 244

131 Invändig knäskyddknäficka,AK01passar. BASBYXA VP02 Men | VP12 Women Rejäl basbyxa med snyggt skurna raka ben, anpassad för både honom och henne. Dubbla benfickor med pennöppning, en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Byxan har en bakficka och “anti-slip” band på insidan av linningen. Förböjda knän med plats för knäskydd. 25W 26W 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W 38W 40W 42W L 30 • • • • • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • • Storlekar & färger 26W 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W 38W 40W 42W 44W 46W 48W 50W L 30 • • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • • • L 34 • • • • • • • • • L 36 • • • • Passar för Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m 2 Färger Mörkgrå 9700 Pris Antal SEK 1 st 1 095:>25 st 995:Tvättråd  Q-nummer 244

Passar för Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 350 g/m 2 Färger Mörkgrå 9700 Storlekar XXS-5XL Pris Antal SEK 1 st 1 293:>25 st 1 175:Tvättråd  Q-nummer 271 Passar för Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 350 g/m 2 Färger Mörkgrå 9700 Storlekar XXS-5XL Pris Antal SEK 1 st 1 480:>25 st 1 345:Tvättråd  Q-nummer 271

133 VN01 Unisex Härlig pullover med ribbstickad rund hals, ärmslut och nederkant. Bröstficka med lock och pennficka på vänster arm. Axelparti och armbågar är förstärkta. Monofonhållare på höger och vänster axel. Namnhållare höger bröst. Funktionsbeteckning Väktare, vänster bröst som fästs med kardborre ingår – lätt att byta.

NATOTRÖJA ZIP VN02 Unisex Snygg natotröja med dragkedja och hög krage. Ribbstickad i ärmslut och nederkant. Bröstficka med lock och pennficka på vänster arm. Förstärkta axelparti och armbågar. Monofon hållare på höger och vänster axel. Namnhållare på bröst. Funktionsbeteckning Väktare, vänster bröst som fästs med kardborre ingår – lätt att byta.

NATO PULLOVER

134VÄKTARPIKÉ VK01 Unisex En modern piké med bra passform, snygg widespread-krage som håller formen. Förstärkt axelparti, monofonhållare på höger och vänster axel. Namnhållare höger bröst. Funktionsbeteckning Väktare, vänster bröst som fästs med kardborre ingår – lätt att byta. Passar för Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 230 g/m 2 Färger Mörkgrå 9700 Storlekar XXS-5XL Pris Antal SEK 1 st 615:>25 st 559:Tvättråd  Q-nummer 245

135 PULLOVER VL01 PolotröjaUnisexi100 % bomull. Smalt ribbad polokrage och ärmslut. Passar för Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt Material 100 % bomull, 240 g/m 2 Färger Mörkgrå 9700 Storlekar XXS-5XL Pris Antal SEK 1 st 367:>25 st 334:Tvättråd  Q-nummer 272

136SKJORTA LÅNG ÄRM VS03 Men | VS13 Women Klassisk skjorta med modern krage, lång ärm och en bröstficka. Axelklaffar, monofonhållare höger och vänster axel. Snyggt skuren. Finns även som kortärmad modell (VS04/VS14). Passar för Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt. Material 97 % bomull, 3 % spandex, 160 g/m 2 Färger Vit 0100 Storlekar VS03 S–5XL VS13 XS–3XL Pris Antal SEK 1 st 719:>25 st 654:Tvättråd  Q-nummer 239

137 SKALJACKA VJ01 Unisex Snygg kort skaljacka med monofonhållare, namnhållare, funktionsbeteckning Väktare på kardborre ingår. Gussets under ärmarna, huva som är både avtagbar och inrullningsbar i kragen. 50 mm reflexband i ärmslut och nederkant. En ärmficka med blixtlås, två stora bröstfickor med dragkedja, en innerficka. Vind och vattentät med andasfunktion. mm30003000g/m 2/24h Passar för Skyddsvakt, väktare och parkeringsvakt. Material 100 % polyester (rib), 175 g/m 2. Vattenpelare (W.P); 3000 mm. Andningsförmåga 3000 g/m2/24 h. Färger Mörkgrå 9700 Storlekar XXS-5XL Pris Antal SEK 1 st 1 819:>25 st 1 654:Tvättråd  Q-nummer 273 Komplettera gärna med Innerlinerjacka OJ03, se sid 156.

138REFLEXVÄST VV02 Unisex Gul slimmad varselväst för både väktare och Monofonhållare,parkeringsvakt.svartplatta. Passar för Väktare, parkeringsvakt. Material 100 % polyester, 160 g/m 2. Färger Gul/Svart 2099 Storlekar S-XXL (S/M, L/XL, XXL) Pris Antal SEK 1 st 702:>25 st 638:Tvåttråd  Q-nummer 279 Passar för Väktare, parkeringsvakt. Material 100 % polyester, 160 g/m 2. Färger Gul/Marin 2089 Storlekar S-XXL (S/M, L/XL, XXL) Pris Antal SEK 1 st 702:>25 st 638:Tvåttråd  Q-nummer REFLEXVÄST279 VV03 Unisex Gul slimmad varselväst för både ordningsvakt och skyddsvakt. Monofonhållare, blå platta med godkänd färg NCS 7015-R90B enligt polisens Fap 670-1 (PMFS 2017_12). Tryck som finns för tillval tillkommer enl. nedan: 1. VÄKTARE, 2. PARKERINGSVAKT, 3. VÄRD Tryck som finns för tillval tillkommer enl. nedan: 1. ORDNINGSVAKT, 2. SKYDDSVAKT VÄKTARBÄLTE VA01 UtrustningsbälteUnisex för personligt utrustning, 50 mm med 3-punktlås framtill. Inre mjuk del med kardborre som gör att bältet hålls på plats. Bältet kan kombineras med vårt avlastningsbälte VA10. BÄLTEAVLASTNINGSVA10 AvlastningsbälteUnisex 80 mm, för bättre ergonomi och bekvämlighet när du bär din utrustning. Kombineras med VA01. Passar för Ordningsvakter, väktare. Material 60 % polyester, 40 % polyamide. Färger Svart 9900 Storlekar S/M: Längd 110 cm + spänne L/XL: Längd 132 cm + spänne 2XL/3XL: Längd 147 cm + spänne Pris Antal SEK 1 st 296:>25 st 269:Q-nummer 319 Passar för Ordningsvakter, väktare. Material 70 % polyester, 30 % pu. Färger Svart 9900 Storlekar S: 59 cm M: 74 cm L: 89 cm XL: 104 cm XXL: 119 cm Pris Antal SEK 1 st 353:>25 st 321:Q-nummer 326 NYHET NYHET

MÖSSASTICKAD VA04 KabelstickadUnisexvarm mössa med uppvikt AK01 SmidigaUnisexskydd som skonar knäna. Ger rörlighet och passar de dolda knäfickorna på våra byxor OP02, OP12 och VP02 och VP12. Passar för Väktare, parkeringsvakt. Material 67 % polyester, 33 % bomull. Färger Svart 9900 Storlekar 54/56, 60/62 Pris Antal SEK 1 st 332:>25 st 302:Q-nummer 221 Passar för Väktare, parkeringsvakt. Material 67 % polyester, 33 % bomull. Färger Svart 9900 Storlekar 54/56, 60/62 Pris Antal SEK 1 st 334:>25 st 304:Q-nummer 221 Passar för Ordningsvakter, väktare. Material 100 % bomull. Färger Svart 9900 Storlekar One size Pris Antal SEK 1 st 138:>25 st 125:Q-nummer 286 Passar för Väktare, parkeringsvakt. Material 50 % ull, 50 % acryl. Färger Svart 9900 Storlekar One size Pris Antal SEK 1 st 315:>25 st 286:Q-nummer Knäskydd284 framtaget för att ibland stå på knä. Material 100 % cellgummi. Färger Svart 9900 Storlekar One size Pris Antal SEK 1 st 96:>25 st 87:Q-nummer 212

VA03 FodradUnisexvinterkeps

med varm pile på insidan av öronlapparna. Öronlapparna går att fälla in i kepsen.

OA05 SeparatUnisexkrage istället för polotröja.

brätte.KNÄSKYDD

POLOKRAGE

KEPS VA02 Unisex Keps som är justerbar för väktare, parkeringsvakt mm. VINTERKEPS

139

Fakta om ordningsvaktens uniform Rikspolisstyrelsen har genom FAP 670-1 “9 kap. 1 §” bestämt att alla som skall tjänstgöra som ordningsvakter ska bära den uniform som föreskrivs enligt bilaga 4, oavsett om det gäller bevakningsföretag eller om man arbetar som frilans. En ordningsvakt ska

IORDNINGSVAKTENDETOFFENTLIGA.

Ordningsvakter arbetar i publika miljöer där det ställs särskilda krav på ordnings hållning. Hit räknas till exempel kollektivtrafik, centrumanläggningar, nattklubbar och olika former av evenemang. Det ställs höga krav på ordningsvaktsuniformen som skall följa Rikspolisstyrelsens föreskrifter PMFS 2017:12 FAP 670-1. Den skall även ha en god passform, uppfylla ergonomiska krav och klara många timmar på jobbet. Alla produkter från Texstar är snyggt skurna för att sitta bra på både tjejer och killar. De är modernt, ergonomiskt utformade – och alla våra byxor finns i tumstorlekar för att alla skall hitta sin unika storlek som man trivs i. Högt ställda färgkrav Rikspolisstyrelsen har högt ställda krav på vilken blå färg ordningsvaktens uniform skall ha. Mer information finns i bilaga 4 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter, PMFS 2017:12 FAP 670-1. Där finns även mätvillkor för den blåa färgen: NCS 7015-R90B och den ljusblå färgen: 2142-R83B. Du som inhandlar ordningsvaktsuniformer ska försäkra dig om att leverantören uppfyller kraven i en färgrapport. Texstar uppfyller alla dessa krav från Rikspolisstyrelsen.

vara utrustad med handfängsel och batong. Handfängsel ska vara av metall av den typ som polismyndigheterna tilldelar poliser. Ordningsvakt som är arbetsledare får även bära armbindel, axelmarkering eller bricka som visar funktion eller uppgift.

25W 26W 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W 38W 40W 42W L 30 • • • • • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • • Storlekar & färger 26W 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W 38W 40W 42W 44W 46W 48W 50W L 30 • • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • • • L 34 • • • • • • • • • L 36 • • • • Passar för Ordningsvakter. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m 2 Färger OV-blå 8600 Pris Antal SEK 1 st 1 260:>25 st 1 145:Tvättråd  Q-nummer 244

HUNDFÖRARBYXA

142 Invändig knäskyddknäficka,AK01passar.

OP01 Men | OP11 Women Vår Insatsbyxa, eller Hundförarbyxa som den ofta kallas, är i ett slitstarkt material (Varpsatin) och finns för både dam och herr – med en modern passform som sitter som den ska. Byxan har anti-slipband på insidan av linningen och en bakficka. Byxan har dubbla benfickor med pennöppning samt en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Förstärkta och förböjda ben med invända knäskyddfickor. Bensluten har även 27 cm långa blixtlås för att lättare få på och av skor. Bensluten har även 50 mm reflexer. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Polisens

143 Invändig knäskyddknäficka,AK01passar. BASBYXA OP02 Men | OP12 Women Rejäl ordningsvaktsbyxa med snyggt skurna raka ben, anpassad för både honom och henne. Dubbla benfickor med pennöppning, en mindre utanpåficka med lock och två större fickor med dragkedja även under locket. Byxan har en bakficka och “anti-slip” band på insidan av linningen. Förböjda knän med plats för knäskydd. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).W25W26 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W 38W 40W 42W L 30 • • • • • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • • Storlekar & färger 26W 27W 28W 29W 30W 31W 32W 33W 34W 36W 38W 40W 42W 44W 46W 48W 50W L 30 • • • • • • • • • • • L 32 • • • • • • • • • • • • • L 34 • • • • • • • • • L 36 • • • • Passar för Ordningsvakter. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 310 g/m 2 Färger OV-blå 8600 Pris Antal SEK 1 st 1 095:>25 st 995:Tvättråd  Q-nummer 244

ON01 KlassiskUnisexnatotröja med ribbstickad rund hals, ärmslut och nederkant. Bröstficka med lock och pennficka på vänster arm. Förstärkta axelparti och armbågar. Monofonhållare på höger och vänster axel. Namnhållare höger bröst. Ordningsvaktsemblem på båda ärmar. Funktionsbeteckning vänster bröst. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

NATO PULLOVER

145

Passar för Ordningsvakter. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 350 g/m 2 Färger OV-blå 8600 Storlekar XXS–5XL Pris Antal SEK 1 st 1 341:>25 st 1 219:Tvättråd  Q-nummer 271 Passar för Ordningsvakter. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 350 g/m 2 Färger OV-blå 8600 Storlekar XXS–5XL Pris Antal SEK 1 st 1 535:>25 st 1 395:Tvättråd  Q-nummer 271

NATOTRÖJA ZIP ON02 Unisex Snygg natotröja med dragkedja och hög krage. Ribbstickad i ärmslut och nederkant. Bröstficka med lock och pennficka på vänster arm. Förstärkta axelparti och armbågar. Monofonhållare på höger och vänster axel. Namnhållare höger bröst. Ordningsvaktsemblem på båda ärmar. Funktionsbeteckning vänster bröst. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

146ORDNINGSVAKTSPIKÉ OK01 Unisex En snygg widespread-krage som håller formen. Tröjan har ordningsvaktsemblem på båda ärmar och funktionsbeteckning på vänster bröst. Stort reflextryck med godkänd placering och yta på ryggen. Namnhållare höger bröst. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). Passar för Ordningsvakter. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 230 g/m 2 Färger OV-blå 8600 Storlekar XXS-5XL Pris Antal SEK 1 st 637:>25 st 579:Tvättråd  Q-nummer 245

147 PULLOVER OL01 PolotröjaUnisexi100 % bomull. Smalt ribbad polokrage och ärmslut. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). Passar för Ordningsvakter. Material 100 % bomull, 240 g/m 2 Färger OV-blå 8600 Storlekar XXS-5XL Pris Antal SEK 1 st 380:>25 st 345:Tvättråd  Q-nummer 272

148SKJORTA LÅNG ÄRM OS01 Men | OS11 Women Klassisk skjorta med modern krage, lång ärm och två bröstfickor med guldknapp. Vänster bröstficka har öppning för penna. Monofonhållare på höger och vänster axel och namnhållare höger bröst. Ordningsvaktsemblem på båda ärmar och med funktionsbeteckning vänster bröst. Guldknapp på manschetten. Finns i snyggt skuren dam- och herrmodell. Den blå färgen är godkänd NCS 2142-R83B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). Passar för Ordningsvakter. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 160 g/m 2 Färger OV-ljusblå 8400 Storlekar S-5XL XS-3XL Pris Antal SEK 1 st 725:>25 st 659:Tvättråd  Q-nummer 281

150SKJORTA KORT ÄRM OS02 Men | OS12 Women Snygg skjorta med modern krage och två bröstfickor med guldknapp. Vänster bröstficka har öppning för penna. Monofonhållare på höger och vänster axel och namnhållare höger bröst. Ordningsvaktsemblem på båda ärmar och med funktionsbeteckning vänster bröst. Finns i snyggt skuren dam- och herrmodell. Den blå färgen är godkänd NCS 2142-R83B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). Passar för Ordningsvakter. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 160 g/m 2 Färger OV-ljusblå 8400 Storlekar S-5XL XS-3XL Pris Antal SEK 1 st 655:>25 st 595:Tvättråd  Q-nummer 281

Passar för Ordningsvakter. Material 50 % polyester, 50 % bomull, 240 g/m 2 Färger OV-blå 8600 Storlekar XS-5XL Pris Antal SEK 1 st 1 172:>25 st 1 065:Tvättråd  Q-nummer 244

SKJORTJACKA

151

OJ06 SkjortjackaUnisexmed två stora bröstfickor med dragkedjor integrerat i okets framparti. Tillverkad i samma slitstarka material som ordningsvaktsbyxorna OP01 och OP02. Kragen kan fällas upp och fästas ihop med kardborreband. Monofonhållare på höger och vänster axel och namnhållare på höger bröst. Ärmfickor med dragkedja och ordningsvaktsemblem på båda ärmar. Funktionsbeteckning vänster bröst. Obligatoriska och godkända reflexband placerade på rätt höjd i jackans nederkant och ärmslut. Stort reflextryck med godkänd placering och yta på ryggen. Sprunn med kardborre i sidorna. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

152FODRAD PARKAS JACKA 2-1 OJ02 KlassisktUnisexvarm 2-1 parkasjacka med avtagbart foder, som även går att använda separat. Larmhållare, namnhållare, gussets under armarna, avtagbar huva, padding förstärkt axelparti och underarmar. Formsömmar bak. Obligatoriska och godkända reflexband i ärmslut och nederkant. Ordningsvakts-reflextryck på ryggen med godkänd placering och yta. Fickor på höger och ärmficka på vänster ärm med dragkedja. Två stora bröstfickor med dragkedja. Dragsko i midjan. Två-vägsdragkedja. Innerficka. Vind och vattentät med andasfunktion. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). mm30003000g/m 2/24h Passar för Ordningsvakter. Material 100 % polyester (rib), 175 g/m 2. Vattenpelare 3000 mm. Andningsförmåga 3000 g/m 2/24 h. Färger OV-blå 8600 Storlekar XXS-5XL Pris Antal SEK 1 st 3 020:>25 st 2 745:Tvättråd  Q-nummer 273 Innerlinerjacka OJ03 ingår, se info sid 156.

Tvåttråd  Q-nummer 279 Passar

REFLEXVÄST

153

Storlekar S-XXL Pris

Tvåttråd  Q-nummer 279 Passar för Väktare, parkeringsvakt. Material 100 % polyester, 160 g/m 2. Färger Gul 2000 Storlekar XS-5XL Pris Antal SEK 1 st 1054:>25 st 958:Tvåttråd  Q-nummer REFLEXVÄST279 VV03 Unisex Gul slimmad varselväst för både ordningsvakt och skyddsvakt. Monofon hållare, blå platta med godkänd färg NCS 7015-R90B enligt polisens Fap 670-1 (PMFS 2017_12). Tryck som finns för tillval tillkommer enl. nedan: 1. ORDNINGSVAKT2.SKYDDSVAKT NYHET

2 med monofonhållare på vänster och höger axel enligt ISO 20471:2013. Bröstficka med lock och smidig pennöppning på höger bröst och en liten hängare på vänster bröst. Rejäl dragkedja. Obligatoriska och godkända reflexband och reflextryck “Ordningsvakt” på fram- och baksida av västen. Godkänd placering och yta. Två stora fickor med kardborrstängning framtill.

OV05 ReflexvästUnisexmed monofonhållare på vänster och höger axel. Rejäl dragkedja, obligatoriska och godkända reflexband och med reflextryck “ordningsvakt” på bröst och rygg. Justerbar på båda sidor med blixlås för optimal passform. Passar för Ordningsvakter. Material 100 % polyester, 160 g/m 2. Färger Gul/Marin 2089 SEK 702 :>25 st 638:för Väktare, parkeringsvakt. Material 100 % polyester, 160 g/m 2. Gul/Marin 2089 Antal SEK 1 st 702:>25 st 638:-

Storlekar S-XXL Pris Antal

1 st

OV01 ReflexvästUnisexklass

REFLEXVÄST

Färger

154KOSTYMBYXA OP04 Men | OP14 Women Kostymbyxa som sitter riktigt snyggt, välskuren för både honom och henne. Två sidofickor och två bakfickor med knapp. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12). Passar för Ordningsvakter. Material 54 % polyester, 44 % bomull, 2 % spandex. Färger OV-blå 8600 Storlekar C146-C164C44-C66, C32-C54 Pris Antal SEK 1 st 1 473:>25 st 1 339:Tvättråd  Q-nummer 280

155 Passar för Ordningsvakter. Material 54 % polyester, 44 % bomull, 2 % spandex. Färger OV-blå 8600 Storlekar C150-C154C46-C58, C32-C48 Pris Antal SEK 1 st 2 525:>25 st 2 295:Tvättråd  Q-nummer KAVAJ280 OJ04 Men | OJ14 Women Kavaj som finns i många storlekar och skuren för att sitta följsamt på både honom och henne. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

OJ03 Unisex En superskön, lätt och varm innerlinerjacka för kalla dagar eller kvällar. Jackan kan lätt kopplas ihop och användas tillsammans med vår Fodrade Parkas Jacka (OJ02). Utmärkt även som värmejacka till Skaljacka för väktare, VJ01. Passar för Ordningsvakter. Material 100 % polyester, 160 g/m 2. Färger Svart 9900 Storlekar XXS-5XL Pris Antal SEK 1 st 660:>25 st 600: Q-nummer 274 Passar för Ordningsvakter. Material Yttertyg: 53 % polyester, 43 % ull, 4 % elastan. Foder: 100 % polyester. Färger OV-blå 8600 Storlekar S-4XL S-4XL Pris Antal SEK 1 st 1 100 :>25 st 1 000:OV04 Men | OV14 Women Extra slitstark väst med tilltagen passform för säkerhetsväst. Två framfickor, en bröstficka. Foderrygg. Längd 63cm. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

Tvättråd

156INNERLINERJACKA

Tvättråd  Q-nummer VÄST280

OA05 SeparatUnisexkrage istället för polotröja.

OA01 SäkerhetsslipsUnisex med resår och knäppe. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS 2017_12).

157

MÖSSASTICKAD OA04 KabelstickadUnisexvarm mössa med uppvikt brätte. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens >25 st 270:Q-nummer 221 Passar för Ordningsvakter. Material 100 % polyester. Färger OV-blå 8600 Storlekar One size Pris Antal SEK 1 st 210:>25 st 191:Q-nummer 276 Passar för Ordningsvakter. Material 65 % polyester / 35 % bomull 210g/m 2. Färger OV-blå 8600 Storlekar 54/56, 60/62 Pris Antal SEK 1 st 373:>25 st 339:Q-nummer 221 Passar för Ordningsvakter, väktare. Material 100 % bomull. Färger Svart 9900 Storlekar One size Pris Antal SEK 1 st 138:>25 st 125:Q-nummer 286 Passar för Ordningsvakter. Material 50 % ull, 50 % acryl. Färger OV-blå 8600 Storlekar One size Pris Antal SEK 1 st 375:>25 st 341:Q-nummer 284 Passar för Knäskydd framtaget för att ibland stå på knä. Material 100 % cellgummi. Färger Svart 9900 Storlekar One size Pris Antal SEK 1 st 96:>25 st 87:Q-nummer 212

VINTERKEPS OA03 FodradUnisexvinterkeps med varm pile på insidan av öronlapparna. Öronlappar går att fälla in i kepsen. Ordningsvaktsemblem centrerad framtill. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS POLOKRAGE2017_12).

SLIPS2017_12).

FAP 670-1 (PMFS KNÄSKYDD2017_12). AK01 SmidigaUnisexskydd som skonar knäna. Ger knäfickornafull på våra byxor OP02, OP12 och VP02 och VP12. Passar för Ordningsvakter. Material 65 % polyester / 35 % bomull 210g/m 2. Färger OV-blå 8600 Storlekar 54/56, 60/62 Pris Antal SEK 1 st 297:-

KEPS OA02 Unisex Keps för ordningsvakt med emblem och justering. Den blå färgen är godkänd NCS 7015-R90B enligt Polisens FAP 670-1 (PMFS

GÖRACCESSOARERSKILLNAD. Sätt piff på företagsjackorna – klart färgade pullers gör att de får en egen karaktär. En liten detalj, men den syns! Sen kan ni även komplettera med matchande skärp. Snyggt!

159 LIGHT WEIGHT UNDERWEAR US01 SupersköntUnisexunderställ i funktionsmaterial i ett snabbtorkande material som ger effektiv fukt transport vid låg till medelhög aktivitet. Ett plagg som håller dig varm och torr. Tight ergonomisk passform med få sömmar och modern design ger hög komfort utan skav. En favorit. Passar för Alla serviceyrken när man behöver lite extra värme. Skön favorit man gärna har även på fritiden. Material 70 % polyester/30 % polyamid med anti-odour bamboo charcoal. Färger Grå 9599 Storlekar US01 Dubbelstorlekar: XXS/XS, S/M, L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL Pris Antal SEK 1 st 769:>25 st 699:Tvättråd  Q-nummer 328

160MÖSSA RIBBED SOFT CAP AC19 Unisex Nya Ribbed Soft Cap, som är GOTS-certifierad i 100% organisk bomullsfiber, ger en modern, tuff look med sitt dubbla MÖSSAuppvik. BEANIE DOUBLE CAP AC16 VinterfavoritenUnisex med en härligt modern look. Passar för När du behöver en varm, snygg mössa som aldrig är fel. Material 100 % GOTS-certifierad organisk bomullsfiber, 5gg. Färger Grön Marin49008800 Grå Svart92009900 Storlekar AC19 One size Pris Antal SEK 1 st 131:>25 st 119:Tvättråd  Q-nummer 348 Passar för När du behöver en varm, snygg mössa som aldrig är fel. Material 93 % akryl, 6 % spandex, 1 % nylon. Färger Marin 8900 Grå 9200 Svart 9900 Storlekar AC16 One size Pris Antal SEK 1 st 164:>25 st 149:Tvättråd  Q-nummer 285

161 MÖSSA BEANIE AC12 SnyggtUnisexskuren mössa i en lite tunnare modell med stretch. Perfekt när man rör sig växelvis inne och ute. Den ideala profilmössan som du kan kombinera med t ex bälten eller MIDJEBÄLTEpullers. ARMY AB02 KlassisktUnisexarmybälte med riktigt metallspänne. Snyggt och stilrent. Vändbart bälte, med och utan logo. Passar för Ett bra profilbälte som passar alla branscher. Material 70 % polyester, 30 % bomull. Färger Vit MarinGråRödGulNeon010040002100560096008900 Orange 5300 Ljusblå 8400 Svart 9900 Grön Ljusgrå44009200 Storlekar AB02 One size Kan Breddkortas.40mm. Pris Antal SEK 1 st 197:>25 st 179:Q-nummer 210 Passar för När man vill ha en tunnare mössa som passar i alla lägen. Material 95 % bomull, 5 % spandex. Färger Vit MarinGråRödGulNeon010040002100560096008900 Orange 5300 Ljusblå 8400 Svart 9900 Grön Ljusgrå44009200 Storlekar AC12 One size Pris Antal SEK 1 st 91:>25 st 83:Tvättråd  Q-nummer 257

AC01 FinstickadUnisexmössa

i den rätta looken. LÄDERBÄLTE AB03 Unisex Ett exklusivt läderbälte av högsta kvalitet. Snyggt till chinos och dressat. Du bestämmer själv längden.

MIDJEBÄLTE STRETCH

162

Passar för Ett elegant profilbälte som passar management, säljare, service, kundmottagare, butik m fl. Material Läder. Färger Svart 9900 Storlekar AB03 One size Kortas till rätt Breddstorlek.40 mm.

AB04 StretchbälteUnisexmed kardborrejustering. Spänne och andra detaljer har gummi, vilket minimerar repor.

100 cm passar strl (28–34C146-152.C44-C52.D96tum) 120 cm passar strl (32–44D100–120C154-156.C54-C62.tum)

Pris Antal SEK 1 st 194:>25 st 176:Q-nummer 211 Passar för När du behöver en varm, snygg mössa som aldrig är fel. Material 100 % akryl. Färger Vit 0100 Storlekar AC01 One size Pris Antal SEK 1 st 36:>25 st 33:Q-nummer 214 Passar för För bl a bilindustri, rekond, städning och montering. Material 85 % polypropylen, 15 % elastic. Färger Svart 9900 Spänne med gummi medMetallspänneSilverSvart/9992,gummi Storlekar AB01 One size Kortas till rätt Breddstorlek.40 mm. Pris Antal SEK 1 st 130:>25 st 118:Q-nummer 219

MÖSSA

163

HÄNGFICKOR208

förpackning. KNÄSKYDD AK01 SmidigaUnisexskydd som skonar knäna. Ger full rörlighet och passar de dolda knäfickorna på våra byxor FP20, FP24, FP27, FP35, FP38, WP20, WP27, WP35 och WP38. Passar för Alla våra plagg. Smart för exempelvis service, montering, bilindustri, rekond, städ, fastighetsskötsel och hantverk. Färger Svart 9900 Storlekar AP03 One size 2 förpackninghängfickor/ Pris Antal SEK 1 st 191:>25 st 174:Q-nummer 213 Passar för Knäskydd för att ibland kunna stå på knä och jobba. Material 100 % cellgummi. Färger Svart 9900 Storlekar AK01 One size Pris Antal SEK 1 st 96:>25 st 87:Q-nummer 212

PULLERS

AP05 Unisex Det är de små detaljerna som gör skillnad. Ge en personlig touch på era plagg genom att komplettera med pullers. Ett enkelt sätt att skapa en egen identitet och särprägel. Passar för Ett enkelt sätt att sätta din egen prägel på plaggen. Material 70 % polyester, 30 % bomull. Färger Vit MarinGråRödGulNeon010040002100560096008900 Orange 5300 Ljusblå 8400 Svart 9900 Grön Ljusgrå44009200 Storlekar AP05 One size (4 st i samma färg/fp) Pris Antal SEK 1 st 41:>25 st 37:Q-nummer

AP03 Unisex Om man inte hade hängfickor var skulle man då ha spik, skruv, plugg, torix, wago, tejp, verktyg och lösa enkronor? Våra praktiska, löst hängande fickor har förstärkning inuti, spikficka och sex extrafickor. Två hängfickor per

Se även till att tvättmedlet är avsett för den temperatur som ska DeSköljmedelanvändas.börundvikas.flestaklädermårbäst av att hängtorkas. Se till att de skakas ut och sträcks innan. Det är extra viktigt för stickade material.

22 1 1 33 4

2 Midjevidd Mät runt midjan där du t.ex. brukar ha dina jeans. Tänk också på vilken modell du brukar ha. Har jeansen låg midja, mät lägre, en hög midja, mät där. Har du dem på höfterna mät där.

Vi har många storlekar att välja mellan så att du enkelt ska kunna hitta en som passar just dig.

Alla färgade kläder måste tvättas med kulör tvättmedel för att bevara den ursprungliga färgen.

STORLEKSGUIDE

Kolla dina kroppsmått så får du kläder som du kommer att trivas med. Det är enkelt. Allt du behöver är ett måttband.

Vid eventuell torktumling se till att plagget inte blir helt torrt, så minskar du risken för krympning eller att det slits i onödan.

Använd inte tvättmedel som innehåller blek medel av typen natriumhypoklorit, perborater eller perkabonat.

För våra tröjor och jackor tittar du på storleken i plagg du redan har och som passar bra. Sedan kan du jämföra med våra tabeller och hitta din storlek. När det gäller våra byxor så använder vi tum - istället för centilongstorlek. Det gör vi eftersom att det ger fler storlekssteg, vilket innebär att det är enklare att hitta rätt storlek.

För att skydda blixtlåsen, stäng dem före tvätt.

Det finns två olika mått och mäts i tum. Det kan exempelvis stå 30/32. Det första måttet är midjestorlek. Det andra är jeansens längd. 4

Sorteramiljön:alltid

3 Stussvidd Mät över stussen där det är som bredast.

Färgade kläder bör alltid tvättas i högsta tillåtna temperatur för plaggen.

Dosera tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar och vattnets hårdhetsgrad. Din kommun kan vanligtvis informera om vattnet.

SKÖTSELRÅD

Förtvätt behövs sällan. Behandla istället svåra fläckar med fläckborttagningsmedel innan tvätten.

– HITTA DIN STORLEK

Alla kläder från Texstar är noga testade och enkla att sköta. Följ våra tvättråd så håller kläderna längre och du skonar kläderna efter temperatur och färg. Kläder som är märkta ”Tvättas med liknande färger” kan innehålla överskottsfärg och kan missfärga andra kläder. Efter några tvättar är problemet borta.

Så här mäter du 1 Bröstvidd Mät över bröstet där det är som bredast.

4 Innerbenslängd När du mäter längden på byxor ska du alltid mäta innermåttet, dvs insidan av benet. Enklast mäter du på ett par byxor som passar bra. Mät från grenen ned till nederkant på byxbenet. Tips! Har du jeans som passar kan du som alternativ titta på jeansstorleken.

HERRSTORLEKAR – KROPPSMÅTT

DAMSTORLEKAR – KROPPSMÅTT

MÅTTABELL – PLAGG

Har du frågor kring storlekarna eller hittade du inte det du sökte? Kontakta din återförsäljare. Storlek midja (inch) 27 28-29 30 31-32 33 34 36 38 40 44 46

Normal midja (2) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL Din längd 176-182 cm C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64

(1) Bröstvidd 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 (2) Midjevidd 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 (3) Stussvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 (4) Innerbenslängd 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Storlek midja (inch) 25 26-27 28 29-30 31 32-33 34 35-36 38 40 42 Normal stuss (3) XS S M L XL 2XL 3XL Din längd 164-172 cm C32 C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 (1) Bröstvidd 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 (2) Midjevidd 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 (3) Stussvidd 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 (4) Innerbenslängd 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 Storlek Dam Herr Skjortor Tröjor Mössor Vantar XS 32 44 35-36 3 53-54 6 S 34-36 46-48 37-38 4 55-56 7 M 38 48-50

39-40 5 57-58 8 L 40 52-54 41-42 6 59-60 9 XL 42 56-58 43-44 7 61-62 10 2XL 44 60-62 45-46 8 63-64 11 Större midja (2) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL Din längd 170-174 cm D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128 (1) Bröstvidd 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 (2) Midjevidd 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 (3) Stussvidd 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 (4) Innerbenslängd 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Normal midja (2) XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL Din längd 182-186 cm C146 C148 C150 C152 C154 C156 (1) Bröstvidd 92 96 100 104 108 112 (2) Midjevidd 80 84 88 92 96 100 (3) Stussvidd 96 100 104 108 112 116 (4) Innerbenslängd 84 85 86 87 88 89 165

FP35/WP35 Service Stretch Pocket Pants 1 st 1 044:– | >25 st 949:– 23 FP46/WP46 Service Pants 1 st 466:– | >25 st 424:– 24 FP36/WP36 Chinos Pants 1 st 930:– | >25 st 845:– 26 FP21/WP21 Functional Duty Chinos 1 st 527:– | >25 st 479:– 26 FP17/FPW1 Functional Duty Pants 1 st 604:– | >25 st 549:– 27 FP25/WP25 Service Stretch Pants 1 st 549:– | >25 st 499:– 27 WP26 Service Pants 1 st 384:– | >25 st 349:– 28 FP27/WP27 Pocket Service Pants 1 st 472:– | >25 st 429:– 28 FP31/WP31 Light Service Pants 1 st 914:– | >25 st 831:– 29 FS12 Duty Stretch Shorts 1 st 835:– | >25 st 759:– 32 FS11 Functional Light Shorts 1 st 703:– | >25 st 639:– 33 FSW8 Functional Duty Shorts 1 st 692:– | >25 st 629:– 33 FS10 Functional Light 3/4 Pants 1 st 725:– | >25 st 659:– 34 FS18 Duty Stretch Pirate Pants 1 st 950:– | >25 st 864:– 35

WJ39 Softshell Jacket 1 st 429:– | >25 st 390:– 92

SW14 Crew T-neck 1 st 494:– | >25 st 449:– 60

WP19 Skirt Agnes 1 st 1 210:– | >25 st 1 100:– 84

FJ80/WJ80 Softshell Jacket 3-L 1 st 1 352:– | >25 st 1 229:– 90

FJ46/WJ46 Fleece Jacket Stretch 1 st 912:– | >25 st 829:– 96

PL04/PW04 Pullover V-ringad (50/50) 1 st 882:– | >25 st 802:– 79

SH21/WS21 Dress shirt 1 st 384:– | >25 st 349:– 74 SH12/WS12 Oxford Shirt 1 st 572:– | >25 st 520:– 75 Stickat PL06/PW06 Pullover 1 st 873:– | >25 st 794:– 78

FJ79/WJ79 Softshell Jacket 1 st 1 055:– | >25 st 959:– 89

VV14 Women’s Elegant Suit, Ellie 1 st 1 170:– | >25 st 1 064:– 84

FJ29/WJ29 Hooded Softshell 1 st 385:– | >25 st 350:– 92

FJ36/WJ36 Light Fleece 1 st 439:– | >25 st 399:– 97 Produkt Pris Sida Produkt Pris Sida

SH26/WS26 Contemporary Shirt 1 st 800:– | >25 st 727:– 73

VP04 Men’s Elegant Suit, Jason 1 st 1 209:– | >25 st 1 099:– 83

VJ14 Women’s Elegant Suit, Dixie 1 st 2 600:– | >25 st 2 364:– 84

SW18 Crew Half Zip Sweater 1 st 439:– | >25 st 399:– 63

FJ68/WJ68 Team Jacket 1 st 648:– | >25 st 589:– 57

SW13 Crew Sweatshirt 1 st 417:– | >25 st 379:– 60

Skjortor SH19/WS19 Dress Shirt 1 st 483:– | >25 st 439:– 68

WD19 Dress Janet 1 st 1 830:– | >25 st 1 664:– 84 1660 Blouse Sanna 1 st 989:– | >25 st 899:– 84 Softshell FV79/WV79 Softshell Vest 1 st 747:– | >25 st 679:– 88

SW17 Crew Neck Sweater 1 st 351:– | >25 st 319:– 62

166 Byxor FP43/WP43 Tech Stretch Pants 1 st 1 150:– | >25 st 1 045:– 17 FP33 Stretch Pants 1 st 1 077:– | >25 st 979:– 19 FP37/WP37 Functional Stretch Pants 1 st 996:– | >25 st 905:– 20

FJ30/WJ30 City Softshell 1 st 659:– | >25 st 599:– 93

HC04/WC04 City Cardigan 1 st 631:– | >25 st 574:– 58

PL01/PW01 Pullover V-ringad 1 st 725:– | >25 st 659:– 79

Fleece FJ66 Pile Jacket 1 st 1 044:– | >25 st 949:– 95

FP38/WP38 Duty Stretch Pants 1 st 1 044:– | >25 st 949:– 21 FP20/WP20 Duty Pocket Pants 1 st 769:– | >25 st 699:– 22

SH20/WS20 Dress Shirt Short Sleeve 1 st 422:– | >25 st 384:– 70 SH16 Service Shirt 1 st 605:– | >25 st 550:– 71

FJ58/WJ58 Softshell Jacket Flexible 1 st 1 079:– | >25 st 981:– 93

PRODUKTÖVERSIKT

WV29 Softshell Vest 1 st 330:– | >25 st 300:– 91

HC11/WC11 Crew Cardigan 1 st 1 095:– | >25 st 995:– 64 SW02/SWW2 Crew Cardigan 1 st 617:– | >25 st 561:– 65

PL05/PW05 Pullover 1 st 670:– | >25 st 609:– 78

WP18 Women’s Stretch Skirt 1 st 726:– | >25 st 660:– 36 FS08 Functional Duty Shorts 1 st 560:– | >25 st 509:– 37 FS06 Functional Duty 3/4 Pants 1 st 494:– | >25 st 449:– 37 T-Shirt & Piké TS13/WT13 Crew T-Shirt 1 st 113:– | >25 st 103:– 40 TS18/WT18 Basic T-shirt 1 st 98:– | >25 st 89:– 41 TS21/WT21 Eco Fusion T-shirt 1 st 169:– | >25 st 154:– 43 PS21/PW21 Eco Fusion Pique 1 st 263:– | >25 st 239:– 43 TS19/WT19 Stretch Crew T-shirt 1 st 164:– | >25 st 149:– 44 TS17/WT17 Stretch T-shirt Long Sleeve 1 st 202:– | >25 st 184:– 44 TS20/WT20 T-shirt Function 1 st 329:– | >25 st 299:– 45 PS20/PW20 Polo Pique Function 1 st 428:– | >25 st 389:– 45 PS03/PSW3 Pique Shirt 1 st 193:– | >25 st 175:– 46 PS04/PSW4 Pique Shirt 1 st 279:– | >25 st 254:– 47 PS05/PSW5 Pique Shirt 1 st 505:– | >25 st 459:– 48 PS07/PSW7 Stretch Pique Shirt 1 st 538:– | >25 st 489:– 49 PS11/PW11 Stretch Pique Shirt 1 st 439:– | >25 st 399:– 50 PS06/PSW6 SH COOL Pique Shirt 1 st 329:– | >25 st 299:– 51 PS08 Stretch Pique Shirt Long Sleeve 1 st 600:– | >25 st 545:– 51

HC09/WC09 Hooded Cardigan 1 st 956:– | >25 st 869:– 59

Kostym VJ04 Men’s Elegant Suit, Jacob 1 st 2 600:– | >25 st 2 364:– 83 VV04 Men’s Elegant Suit, Leon 1 st 1 170:– | >25 st 1 064:– 83

Sweatshirt HC03/WC03 Hooded Cardigan 1 st 648:– | >25 st 589:– 54 SW09/SWW9 Crew Cardigan 1 st 807:– | >25 st 734:– 56

VP14 Women’s Elegant Suit, Mika 1 st 1 209:– | >25 st 1 099:– 84

OS01/OS11 Skjorta Lång ärm 1 st 725:– | >25 st 659:– 148

AC16 Mössa Beanie Double Cap 1 st 164:– | >25 st 149:– 160

AC12 Mössa Beanie 1 st 91:– | >25 st 83:– 161 AB02 Midjebälte Army 1 st 197:– | >25 st 179:– 161

FJ60 Mid Season Jacket 1 st 967:– | >25 st 879:– 106

OS02/OS12 Skjorta Kort ärm 1 st 655:– | >25 st 595:– 150

PS22 Hi-Vis Functional Pique 1 st 433:– | >25 st 394:– 122 FJ86 Hi-Vis Functional Fleece 1 st 1 093:– | >25 st 994:– 123 FJ88 Hi-Vis Functional Shell Jacket 1 st 1 968:– | >25 st 1 789:– 124 FJ92 Hi-Vis Winter Jacket 1 st 2 630:– | >25 st 2 391:– 125

FP53/WP53 Hi-Vis Trouser 1 st 1 748:– | >25 st 1 589:– 126

ON02 Natotröja Zip 1 st 1 535:– | >25 st 1 395:– 145

FJ71 Shell Jacket 1 st 1 154:– | >25 st 1 049:– 105 FJ67 Long Jacket 1 st 1 095:– | >25 st 995:– 106

OV04/OV14 Väst 1 st 1 100:– | >25 st 1000:– 156

AC19 Mössa Ribbed Soft Cap 1 st 131:– | >25 st 119:– 160

VA04 Stickad mösssa 1 st 315:– | >25 st 286:– 139 OA05 Polokrage 1 st 138:– | >25 st 125:– 139 AK01 Knäskydd 1 st 96:– | >25 st 87:– 139 Ordningsvakt OP01/OP11 Hundförarbyxa 1 st 1 260:– | >25 st 1 145:– 142 OP02/OP12 Basbyxa 1 st 1 095:– | >25 st 995:– 143

AC01 Mössa 1 st 36:– | >25 st 33:– 162

OA04 Stickad mösssa 1 st 375:– | >25 st 341:– 157

VV02 Reflexväst 1 st 702:– | >25 st 638:– 138 VV03 Reflexväst 1 st 702:– | >25 st 638:– 138 VA01 Väktarbälte 1 st 296:– | >25 st 269:– 138 VA10 Avlastningsbälte 1 st 353:– | >25 st 321:– 138 VA02 Keps 1 st 332:– | >25 st 302:– 139 VA03 Vinterkeps 1 st 334:– | >25 st 304:– 139

OJ03 Innerlinerjacka 1 st 660:– | >25 st 600:– 156

FJ65/WJ65 Winter Jacket Long 1 st 1 782:– | >25 st 1 620:– 115 FV61 Winter Down Vest 1 st 1 372:– | >25 st 1 247:– 116

OA03 Vinterkeps 1 st 373:– | >25 st 339:– 157

OJ02 Fodrad Parkas Jacka 2-1 1 st 3 020:– | >25 st 2 745:– 152

FJ93 Hooded Hybrid Jacket 1 st 1 027:– | >25 st 934:– 102

OK01 Ordningsvaktspiké 1 st 637:– | >25 st 579:– 146

ON01 Nato Pullover 1 st 1 341:– | >25 st 1 219:– 145

FP47/WP47 Hi-Vis Functional Trouser 1 st 1 154:– | >25 st 1 049:– 127 Väktare VP01/VP11 Insatsbyxa 1 st 1 199:– | >25 st 1 090:– 130 VP02/VP12 Basbyxa 1 st 1 095:– | >25 st 995:– 131 VN01 Nato Pullover 1 st 1 293:– | >25 st 1 175:– 133

167

OJ06 Skjortjacka 1 st 1 172:– | >25 st 1 065:– 151

FJ74/WJ74 Hybrid Jacket 1 st 1 049:– | >25 st 954:– 101 FV74/WV74 Hybrid Vest 1 st 911:– | >25 st 828:– 101

FJ81 Quilted Jacket 1 st 880:– | >25 st 800:– 107

Ofodrade Jackor FJ63/WJ63 Bomber Jacket 1 st 1 374:– | >25 st 1 249:– 100

FJ59/WJ59 Light Jacket 1 st 989:- | >25 st 899:- 107 Fodrade Jackor FJ76 Winter Jacket Base 1 st 1 392:– | >25 st 1 265:– 110

OV01 Reflexväst 1 st 702:– | >25 st 638:– 153 VV03 Reflexväst 1 st 702:– | >25 st 638:– 153

OA01 Slips 1 st 210:– | >25 st 191:– 157 OA05 Polokrage 1 st 138:– | >25 st 125:– 157 AK01 Knäskydd 1 par 96:– | >25 par 87:– 157

AP03 Hängfickor 1 par 191:– | >25 par 174:– 163 AK01 Knäskydd 1 par 96:– | >25 par 87:– 163

VS03/VS13 Skjorta Lång ärm 1 st 719:– | >25 st 654:– 136 VJ01 Skaljacka 1 st 1 819:– | >25 st 1 654:– 137

OL01 Pullover 1 st 380:– | >25 st 345:– 147

OP04/OP14 Kostymbyxa 1 st 1 473:– | >25 st 1 339:– 154

OA02 Keps 1 st 297:– | >25 st 270:– 157

AB04 Midjebälte Stretch 1 st 130:– | >25 st 118:– 162

OJ04/OJ14 Kavaj 1 st 2 525:– | >25 st 2 295:– 155

FJ61/WJ61 Winter Down Jacket 1 st 1 638:– | >25 st 1 489:– 117 Varsel TS22 Hi-Vis Functional T-shirt 1 st 422:– | >25 st 384:– 122

Accessoarer US01 Light Weight Underwear 1 st 769:– | >25 st 699:– 159

AP05 Pullers 1 st 41:– | >25 st 37:– 163 Produkt Pris Sida Produkt Pris Sida

AB03 Läderbälte 1 st 194:– | >25 st 176:– 162

FJ53 North Jacket 1 st 1 275:– | >25 st 1 159:– 110 FJ90 Service Winter Jacket 1 st 1 549:– | >25 st 1 408:– 111 FJ94/WJ94 Winter Softshell 1 st 1 621:– | >25 st 1 474:– 113 FJ64 Winter Jacket 1 st 1 744:– | >25 st 1 585:– 114

VN02 Natotröja Zip 1 st 1 480:– | >25 st 1 345:– 133 VK01 Väktarpiké 1 st 615:– | >25 st 559:– 134 VL01 Pullover 1 st 367:– | >25 st 334:– 135

OV05 Reflexväst 1 st 1 054:– | >25 st 958:– 153

FJ70 Light Shell Jacket 1 st 979:– | >25 st 890:– 104

Samtliga priser är rekommenderade priser i SEK och exklusive moms. Återförsäljare har rätt till fri prissättning. Texstar förbehåller sig rätten att när som helst genomföra prisförändringar. Reservation för mellan- och slutförsäljning. Eftersom Texstar arbetar med en ständig utveckling kan variation på plagg i katalogen och verklighet förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och att avvikelse i färgåtergivning kan förekomma. Tel order 0176-29 65 66 | Tel växel 0176-29 65 50 order@texstar.se | www.texstar.se EDENVIK