Page 1

de Medische Knipselkrant Op weg naar wat eens Een uitgave van Teva Nederland

pagina 3

pagina 5

pagina 9

Kerk herhaalt oproep melden misbruik

Met nieuwe organen naar grote hoogte

50-Plus bezet zebrapad ponsor

S njaro Kilima ition d e p x Tx E 2014

Helft minder kindermishandeling over 3 jaar AMSTERDAM - De komende drie jaar moeten gemeenten ervoor zorgen dat de helft minder kinderen met mishandeling te maken krijgt. Dat is een van de aanbevelingen uit een rapport van de Kinderombudsman. Professionals schatten dat jaarlijks 118.000 kinderen slachtoffer worden van mishandeling, verwaarlozing of misbruik, of getuige zijn van geweld tussen partners. Jaarlijks overlijden ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. Maatregelen Om de doelstelling te bereiken, kunnen gemeenten een scala aan maatregelen inzetten. Ze kunnen bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten houden en zwangere vrouwen informeren over huilgedrag van baby’s en over de risico’s van het door elkaar schudden van hun pasgeborene. Gemeenten kunnen ook informatiebijeenkomsten organiseren voor hulpverleners en voor ouders. Daarnaast zijn er programma’s, bijvoorbeeld in het onderwijs, waarmee kinderen voorgelicht worden over verwaarlozing, geweld en misbruik.

Teva Pharmaceutical Industries Inc is een van de grootste producenten van innovatieve en generieke geneesmiddelen ter wereld. Al vanaf het begin stellen we ons ten doel betaalbare medicijnen van hoogwaardige kwaliteit op de markt te brengen.

orgaantransplantatie, omdat veel mensen daarmee weer kunnen wat eens niet meer mogelijk leek. Daarom zijn we ook nauw betrokken bij de transplantatie community ter bevordering van de wetenschap en de wetenschappelijke interactie.

Sinds de jaren 90 hebben we ons aandachtsveld uitgebreid met Teva Transplant en ontwikkelen we een portfolio branded transplantatie-middelen. We onderstrepen het grote belang van

Teva Transplant produceert immunosuppressiva voor de-novo en stable solid orgaantransplantatie, die net zo kosteneffectief en hoogwaardig zijn als de originele producten.

- Ook leverbaar als 10 en 50 mg zachte capsules - De verkorte 1B-tekst is op aanvraag te verkrijgen.

Teva Pharmaceuticals Europe BV Heleen Polhuis | M +31 6 53548752 Heleen.Polhuis@tevaeu.com | www.tevatxteam.com

-Teva-groot.indd 1

Rob Bekkering Huisarts

Koyaanisqatsi Koyaanisqatsi komt uit de taal van de Hopi-indianen en betekent ‘leven in onrust’. In 1982 maakte Godfrey Reggio er een fraaie film over, die als trailer op YouTube te bewonderen is. Een aanrader! Leven in onrust is niet gezond. Met name kinderen worden steeds onrustiger en hebben hierdoor steeds meer klachten. Dit wordt door talloze onderzoeken bevestigd.

15-05-14 11:52

Vorig jaar ontwierpen twee scholieren uit Almelo het logo voor de landelijke campagne tegen kindermishandeling.

Column

De laatste 10 jaar is het aantal kinderen dat te dik is meer dan verdubbeld. Komt dat door onvrede? Tien tot twintig procent heeft last van buikpijn zonder duidelijke somatische oorzaak. Het gebruik van ADHD-medicatie is de laatste paar jaar vervijfvoudigd. Depressie is momenteel de belangrijkste veroorzaker van ziektes bij jongeren tussen de tien en negentien jaar (WHO rapport van mei 2014). Het aantal meldingen van psy-

Barlad eert directrice ChildsLife HAARLEM - Voor haar jarenlange inzet voor de allerarmsten is Patricia Korver, directrice en oprichter van de Nederlandse non-profit organisatie ChildsLife uit Haarlem, bekroond tot erebur ger van de OostRoemeense stad Barlad.

Nieuw Teva brengt dit voorjaar tevens Ciqorin®, ciclosporine microemulsion op de markt, de meest toegepaste CsA-formule en bewezen kwaliteit.

Geen zicht De meeste gemeenten in Nederland hebben beleid dat gericht is op de preventie van kindermishandeling, maar ze bereiken volgens de Kinderombudsman nog niet genoeg ouders en kinderen. Veel gemeenten hebben geen zicht op

12 juni 2014

HQ/MULTI/14/0002

niet haalbaar leek

NR 6

het aantal mishandelde kinderen dat binnen de gemeentegrenzen ligt en ook niet op de groepen met een verhoogd risico op kindermishandeling. Ook wordt niet goed gemonitord wat de effecten zijn van preventieprogramma’s op dit gebied.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de preventie van kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2015 moeten ze ook mogelijke situaties van kindermishandeling gaan onderzoeken en worden ze verantwoordelijk voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen.

chisch en fysiek geweld is alleen al het afgelopen schooljaar toegenomen met bijna twintig procent ten opzichte van 2011-2012 (onderwijsverslag van de Onderwijsinspectie).

zoek Fonds) verlaagt een gezond gewicht en gezond eten de kans op sterfte aan verschillende ziekten met meer dan 22 procent.

Als ik boodschappen doe op een moment dat er een schoolpauze is, kom ik meer dan eens in een horde middelbare scholieren terecht. Zij jagen het voltallige winkelpersoneel in de stress. Alsof ze uitgehongerd zijn stropen zij de winkel af op zoek naar fris, snoep en vette zoute happen. Een uur later ligt de straat bezaaid met de resten. Bruine boterham, appel en melk zijn allang niet meer in. Koyaanisqatsi! Volgens recent onderzoek van het WCRF (Wereld Kanker Onder-

Een patiënt vertelde mij dat de juf van zijn 10-jarige dochter iedereen adviseert een mobiele telefoon te kopen. Zijn dochter wilde ook een iPad (‘want dat heeft iedereen’) en zijn zoon van 3 jaar wilde een ‘DS’ (zelfde verhaal). Dat koste hem zo’n duizend euro! Steeds meer middelbare scholen organiseren schoolreisjes naar landen als India en Gambia. Veel ouders kunnen dit alles nauwelijks betalen en de achterblijvers krijgen een etiket opgeplakt. Vanwaar al die onrust? Koyaanisqatsi lijkt steeds meer een epide-

Korver ontving de symbolische sleutel tot de stad Barlad van burgemeester Constantinescu. ChildsLife werkt al 17 jaar in Roemenië. Mevrouw Korver was op projectbezoek in Roemenië om het vijfjarig bestaan van het ChildsLife First Step in Life programma te vieren. Het programma biedt nieuwe moeders de kans om zelf hun kind groot te brengen met materiele en sociale ondersteuning. Roemenië kampt nog altijd met vele problemen waaronder het achterlaten van pasgeboren baby’s. Sinds de implementatie van First Step in Life zijn al 3000 moeders geholpen. ChildsLife heeft nog vele andere projecten in Oost-Europa. ChildsLife, gevestigd in de Waarderpolder in Haarlem, zet zich wereldwijd in voor kwetsbare kinderen zoals weeskinderen, kinderen in tehuizen en kinderen die in extreme armoede opgroeien.

mie te worden. Pillen helpen daar niet tegen. Al in 2007 toonde collega Ariane Vlieger in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein aan dat 85% van de kinderen met functionele buikklachten na hypnotherapie geen klachten meer had, tegenover 25% van de kinderen uit een controlegroep! Kinderarts Judith Deckers in het Jeroen Bosch Ziekenhuis toonde aan dat kinderen met functionele buikpijn na yoga minder klachten hadden. We hebben reden om ons zorgen te maken over de gezondheid van onze kinderen. Maar we behandelen vaak alleen de symptomen, en niet de oorzaak. Soms helpt het om de onrust zelf aan te pakken. Met een beetje moeite is dat kennelijk aan te leren.


2

de Medische Knipselkrant

Knipsels

Lokschapen voor Lyme-teken

Knipsels

Spoedpost lijkt succesformule

Bijl in hulp bij huishouden

Brabants Dagblad

Provinciale Zeeuwse Courant

UDEN - De nieuwe Spoedpost in Bernhoven is een succes, vinden het ziekenhuis en de huisartsenpost. Zij zetten er dan ook op in dat de Spoedpost blijft.

DOMBURG - Doordat het Rijk veertig procent bezuinigt op de gemeentelijke budgetten voor lichte huishoudelijke hulp, moeten op Walcheren enkele duizenden mensen die hulp zelf gaan regelen.

Dat is belangrijk voor het ziekenhuis omdat via de spoedhulp patiënten ook op andere afdelingen terechtkomen. Landelijk bekijken de zorgverzekeraars of het aantal eerstehulpafdelingen bij ziekenhuizen moet worden teruggebracht. In de Spoedpost in Uden werken de afdeling SEH van het ziekenhuis en de huisartsenpost (HAP) van overkoepelende huisartsenpost HOV intensief samen. In 2013 zijn 47.000 patiënten op de Spoedpost geweest. Bij de SEH kwamen er 25.000, 5000 minder dan het jaar ervoor. Bij de HAP kwamen 22.000 mensen. De daling op de SEH is deels te verklaren doordat veel patiënten nu naar de HAP gaat in plaats van naar de SEH. Dat is ook wat zorgverzekeraars willen.

Expositie over mantelzorgers

Schapen krijgen geen Lyme en kunnen daardoor teken lokken.

WAGENINGEN - In de strijd tegen teken, die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken bij mensen, heeft de Wageningse onderzoeker Sip van Wieren een onorthodox middel bedacht: schapen als lokmiddel. Lopend op campings en in bosgebieden moeten de schapen daar de teken opvangen en meenemen uit het gebied. Het gaat

om campings in Dronten, Lochem en Ootmarsum en bosgebieden bij Gieten, Zeewolde en Emmen. De schapen worden niet ziek van de teken en zijn bovendien ingespoten met een speciaal tekendodend middel. Van Wieren verwacht overigens dat de schapen meerdere keren door de gebieden moeten lopen om het aantal teken duurzaam te verminderen. De onderzoeker zegt al een herder te hebben

gevonden met wiens kudde hij de natuurgebieden ‘teekvrij’ gaat maken. De ziekte van Lyme kan worden veroorzaakt door een beet van een teek die de Borrelia-bacterie bij zich draagt. Het is een acute infectieziekte die een lange nasleep kan hebben. De ziekte kan leiden tot ernstige hart- en gewrichtsklachten en zenuwaandoeningen. Jaarlijks krijgen ongeveer 76.500 mensen de ziekte van Lyme.

Noordhollands Dagblad UTRECHT - Met de terugtredende overheid doen burgers steeds vaker een beroep op familie en kennissen te helpen bij ziekte. Hoe ging dit vroeger? Het Museum Catharijneconvent Utrecht opent 13 september de tentoonstelling ’Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen’. Met voorwerpen en verhalen wordt de zorg voor de behoeftige medemens van de Middeleeuwen tot heden in beeld gebracht. Het museum zoekt vrijwilligers, mantelzorgers, voormalige patiënten en ex-daklozen en die hun persoonlijke ervaringen willen vertellen. Die komen in de collectie van het museum. Een aantal is op de tentoonstelling te beluisteren.

Colofon 12 juni, nummer 6 jaargang 25. De Medische Knipselkrant verschijnt vierwekelijks en is een uitgave van Teva Nederland. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt. © 2014 ANP Het copyright op de foto’s en nieuwsberichten berust bij het ANP tenzij anders vermeld.

Echtpaar vast voor uitbuiting dementerende

MST niet langer onder verscherpt toezicht

De rijkeren onder hen - dat zijn er al gauw honderden - moeten die hulp dan volledig zelf betalen. Voor de rest regelen de gemeenten financiële steun. Hoe groot die is, en wie daar dan precies voor in aanmerking komen, wordt pas duidelijk in oktober. Voor die tijd vindt met betrokkenen ‘persoonlijk overleg’ plaats. Dat blijkt uit een voornemen van de gemeente Veere dat ook in Vlissingen en Middelburg in de maak is. De maatregel gaat in per 1 januari 2015. De gemeente Veere dicht er een jaarlijks gat mee van ruim een half miljoen euro. De maatregel geldt daar niet meteen voor alle 400 gebruikers van lichte hulp, maar alleen voor de ruim 250 ‘klanten’ wier ‘indicatie’ eind dit jaar afloopt.

‘Rommel’ groot succes AD/ Rotterdams Dagblad

HAREN - Een echtpaar uit Haren (Groningen) is opgepakt voor het uitbuiten van een 96-jarige dementerende dorpsgenote.

BINNENMAAS - De stichting Geven om Jong Leven is uitgegroeid tot één van de grootste sponsors van het Sophia Kinderziekenhuis. In elf jaar tijd is liefst vier ton overgemaakt naar de oncologieafdeling.

De 49-jarige vrouw en 50-jarige man regelden sinds 2009 de financiële zaken van de bejaarde en worden verdacht van het verduisteren van een paar ton aan euro’s. In oktober vorig jaar kreeg de politie tips van mensen uit de naaste omgeving van het slachtoffer, dat de vrouw zou worden uitgebuit. De kantonrechter besliste vervolgens dat zij onder curatele moest worden gesteld. Daarna bracht onderzoek van een curator aan het licht dat het stel haar had bestolen, aldus de politie. Na het onderzoek van de curator zijn de politie en het Openbaar Ministerie in februari een onderzoek gestart, waarbij beslag is gelegd op het huis van het stel. Daar zijn vorige maand drie auto’s van het echtpaar bijgekomen. Verder bleek dat het vermogen van een stichting die eveneens werd beheerd door het tweetal, is verdwenen. De politie kijkt nog of er meer slachtoffers zijn van het echtpaar.

En de opbrengsten van de rommelmarkten blijven stijgen. Wat ooit vanuit Westmaas begon als een club enthousiastelingen die eens een rommelmarkt voor het goede doel wilde organiseren, is uitgegroeid tot een financier van formaat voor het Sophia kinderziekenhuis. En de rek is er, na 31 jaar, nog lang niet uit. Dat bleek afgelopen weekeinde weer, toen in Mijnsheerenland opnieuw een indrukwekkend bedrag voor de kinderen werd binnengehaald. 36.500 euro kon penningmeester Theo van der Mark in de boeken bijschrijven. 60 procent van de opbrengst komt van gebruikte spullen, de rest uit verkoop van eten en drinken, het rad van fortuin en een verloting. “We verkopen ook veel bloemen en groenten en krijgen alles gesponsord. En wij zeggen altijd tegen de ruim 150 vrijwilligers: doe alleen mee als je het leuk vindt. Positivisme slaat terug op de bezoekers.”

Medisch Spectrum Twente.

ENSCHEDE - Het verscherpt toezicht op het Medisch Spectrum Twente (MST) is opgeheven. Dat meldde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maandag. Het MST werd in november onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie had het ziekenhuis onvoldoende maatregelen getroffen om het veiligheidsbeleid te garanderen. Het MST heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan verbetering, vindt de IGZ. Het beleid is nog niet helemaal in orde, maar

de inspectie zegt er vertrouwen in te hebben dat het bestuur van het ziekenhuis dit op eigen kracht op het gewenste niveau krijgt. De inspectie blijft het MST de komende maanden wel scherp in de gaten houden.


3

de Medische Knipselkrant

Social Media

‘Definitief ontharen hoort in branche’

Depressie bij jongeren

Een vrouw schreef: “Depressie is een oorzaak, maar ook zelf een ziekte. Depressie wordt veroorzaakt door iets. Dat kan zijn een verwaarloosde kindertijd, biochemisch, erfelijkheid, traumatische gebeurtenissen enz.” Een ander zag nog een oorzaak voor depressies: “De jachtige prestatiemaatschappij, waarin alles moet en niks mag. Die smartphones die veel van de aandacht opeisen 24/7. Gebrek aan rust is de grote boosdoener.” Een man was het daar mee eens: “Komt vast

App herkent huidkanker BN De Stem EINDHOVEN - SkinVision heeft een app (0,89 euro) waarmee mensen zelf vreemde plekjes en vlekjes op hun huid kunnen controleren.

Depressie is de belangrijkste veroorzaker van ziektes bij jongeren tussen 10 en 19 jaar. Dat staat in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Dat wil ik best geloven”, reageerde een man. “Er heerst een beeld dat jongeren het tegenwoordig zo veel beter hebben, met al die luxe artikelen. Maar jongeren van nu ervaren veel meer verwachtingen, onzekerheden, oordelen, onzinnigheden en onwaarheden.” Een ander vulde aan: “We leven in het rijkste stukje aarde wat er bestaat. We hebben geen oorlog, geen verschrikkelijke ziektes, geen honger, geen dorst. En dan toch depressief?”

Knipsels

omdat we in zo’n fijne samenleving leven.” En een jongere zelf: “Ik ken jongeren in mijn omgeving die anti-depressiva innemen, maar ernaast ook nog eens flink zuipen. Geen ideale combinatie...” Een vrouw schreef: “Onze jeugd heeft meer nodig dan luxe artikelen: dat ouders tijd voor ze vrijmaken en daadwerkelijk naar ze luisteren en echt interesse hebben.” Een ander vond dit alles “een erg trieste constatering. Ik vind dat de overheden in de desbetreffende landen hier echt iets mee moeten doen. En vooral niet bezuinigen op geestelijke gezondheidszorg!” Waarop een man reageerde: “Kijk maar uit dat je niet depressief wordt van het kabinet;-)”

WOERDEN - Minister Schippers wil IPL/laserbehandeling voor definitief ontharen uit de branche van schoonheidsverzorging en deze behandeling voorbehouden aan BIG-geregistreerde beroepsgroepen. De Nederlandse brancheorganisatie van Schoonheidsspecialisten (ANBOS) is het daar niet mee eens. “Definitief ontharen middels IPL/laser hoort echt thuis binnen onze branche”, vindt Kees Hoogendijk, voorzitter ANBOS. “Mannen en vrouwen die kiezen voor professionele huidverzorging en last hebben van overbeharing, zijn bij een gediplomeerde schoonheidsspecialist écht op hun plek.” Een deel van deze beroepsgroep heeft zich in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld op het gebied van definitief ontharen middels IPL /laser. De brancheorganisatie speelde hier

op in met een opleiding ontharingstechnieken die gelijkwaardig is aan de opleiding licht en laser van Huidtherapie. Ook ontwikkelde zij een richtlijn in samenwerking met het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), nu onderdeel van het RIVM. De richtlijn geeft de best practice voor de schoonheidsspecialist die ipl/laser toepast bij het ontharen. ANBOS is de petitie ‘Behoud IPL/laser schoonheidsverzorging’ gestart.

De gebruiker maakt een foto van een vlek en de app vertelt of het kanker kan zijn (code rood) of verder onderzoek nodig is (oranje). De foto’s kunnen ook in een archief. Zo kan de gebruiker bijhouden of een vlek verandert. Artsen zijn beducht voor twee effecten: óf dat hun spreekkamer volstroomt met mensen met foto’s, óf dat patiënten zich helemaal niet meer melden, omdat ze vertrouwen op de app. Daarom moet een onderzoek van een half jaar uitwijzen hoe de app het beste in de zorg kan worden ingezet. Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en drie huisartsengroepen, en wellicht nog een ziekenhuis, doen mee. Het is niet de enige app om huidkanker op te sporen. Dermatoloog Marcel Bekkenk van het AMC Amsterdam die een (gratis) app ontwikkelde, vindt die codes ver gaan. Dan moet je wel heel zeker zijn, vindt hij. “Bedrijven denken met apps gouden bergen te verdienen. Een foto is snel gemaakt.”

Onrust bij Severinus Eindhovens Dagblad

Kerk herhaalt oproep melden misbruik UTRECHT - De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft vorige maand een herhaalde oproep gedaan aan een bepaalde categorie slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk om zich te melden bij het speciale meldpunt. Het gaat om mannen en vrouwen die een klacht willen indienen tegen een overledene of willen kagen over seksueel misbruik dat verjaard is. Op 1 juli sluit de mogelijkheid om deze klachten in te dienen. Een kort briefje volstaat. Na die datum behandelt de klachtencommissie nog wel zaken die niet verjaard zijn en tegen mensen die nog in leven zijn. Het is sinds 2007 mogelijk om verjaarde zaken en zaken tegen overledenen te melden. Reden om er nu mee te stoppen is dat er steeds minder van dergelijke zaken worden aangekaart.

VELDHOVEN - De leiding van de Veldhovense zorginstelling Severinus wil de communicatie met het personeel verbeteren in een poging de ontstane onrust te beteugelen. Bestuursvoorzitter Geraline Leusink noemt het ‘spijtig’ dat zij ‘onbedoeld is tekortgeschoten in communicatie en zichtbaarheid’. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat interim-manager Jeroen Collette deed naar de onrust onder het personeel in opdracht van de Raad van Toezicht. Uit de meer dan honderd gesprekken die Collette de afgelopen weken voerde met ondernemingsraad, managers en werknemers blijkt dat interne onrust is ontstaan nadat zorgmanager Hetty van Dommelen medio april op non-actief werd gezet. Een tweede bron van zorg is de financiële situatie waarin Severinus verkeert. De eerste drie maanden van dit jaar lieten een tekort van 250.000 euro op de begroting zien. Dat bevestigt voor de leiding dat maatregelen nodig zijn om toekomstige budgetkortingen het hoofd te bieden.


4

de Medische Knipselkrant

Politiek

‘Roze stembusakkoord’

‘Voedingsreuzen doen te weinig voor klimaat’

‘Haal kind weg van beeldscherm’

DEN HAAG - Homoseksuele leraren en leerlingen mogen niet w o rd e n o n t s la ge n, weggestuurd of geweigerd vanwege hun geaardheid. De Tweede Kamer schaarde zich eind vorige maand zoals verwacht achter een initiatiefwetsvoorstel hierover van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks. Daarmee zijn de vijf maatregelen uit het zogeheten Roze Stembusakkoord uit 2012 door de Tweede Kamer afgehandeld. Dat akkoord werd gesloten door acht partijen om de emancipatie van homoseksuelen te bevorderen. De Eerste Kamer moet zich nog wel over twee voorstellen buigen voordat ze in werking kunnen treden. De bescherming geldt ook voor biseksuelen en transgenders, verduidelijkte D66-Tweede Kamerlid Ve ra B e rg ka m p, d i e o p t ra d namens de initiatiefnemers. Niet alleen scholen maar ook andere instellingen of organisaties die gebaseerd zijn op een geloofsovertuiging, mogen voortaan geen mensen meer wegsturen vanwege ‘het enkele feit’ dat ze homoseksueel zijn. Discriminatie is al verboden, maar de huidige wet was niet duidelijk genoeg en er ging een kwetsende redenering van uit, aldus Bergkamp. Het COC is erg blij met de grote steun in de Tweede Kamer. ,,Dit is een grote overwinning voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders op religieuze scholen’’, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. ,,Als deze wet in werking treedt, hangt hen niet langer het zwaard van Damocles van ontslag of weggestuurd worden boven het hoofd.”

Lifestyle

Niet meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm, is het advies. Door klimaatverandering kunnen grondstoffen en daarmee producten duurder worden.

DEN HAAG - De tien grootste voedselbedrijven ter wereld stoten samen meer broeikasgassen uit dan Nederland en ze doen volgens Oxfam Novib te weinig om die uitstoot terug te dringen. Uit een vorige maand gepubliceerd rapport blijkt dat vooral de productie en levering van grondstoffen behoorlijk vervuilend zijn. Alleen al het verbouwen van grondstoffen veroorzaakt de helft van de totale uitstoot van 263,7 miljoen ton broeikasgassen waarvoor de bedrijven jaarlijks verantwoordelijk zijn. Ter vergelijking: Nederland stoot ongeveer 190 miljoen ton broeikasgassen zoals CO2 en methaan uit. Als de tien voedselreuzen gezamenlijk een land zouden vormen, zouden slechts 24 landen meer broeikasgassen uitstoten. Iemand anders Oxfam Novib beoordeelt sinds enkele jaren voedingsgiganten zoals Coca-Cola, Danone en Nestlé op de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering, en dus ook op hun uitstoot van vervuilende

gassen. Hoewel Kellogg’s en General Mills (bekend van Bugleszoutjes en ijsmerk Häagen-Dazs) het slechtst scoren op hun beleid tegen klimaatverandering, doet geen enkel bedrijf het goed volgens de hulporganisatie. “Te veel voedselbedrijven zitten af te wachten, in de hoop dat klimaatverandering hun voedselproductie niet ontwricht, en in de hoop dat iemand anders het probleem oplost”, stelt Tom van der Lee van Oxfam Novib. De bedrijven lijden zelf ook onder de door broeikassen veroorzaakte klimaatverandering, aangezien hun grondstoffen en dus uiteindelijk ook hun producten er duurder door worden.

RIJSWIJK - Buiten schooltijd zouden kinderen eigenlijk niet meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm moeten doorbrengen. Een uur voor bedtijd zijn gamen, televisie kijken of het gebruiken van een smartphone sowieso af te raden. Veel ouders weten hun kind in dat opzicht niet goed te begeleiden. Dat heeft Medisch Contact gemeld. Artsen waarschuwen dat kinderen dik en ongelukkig kunnen worden van overmatig beeldschermwerk. Na maximaal twee uur moeten ze achter het scherm vandaan, zo luidt hun advies. Slaapgebrek Augustus vorig jaar waarschuwden orthopeden al voor de zogenoemde gameboy-rug, die het gevolg kan zijn van intensief gamen. Maar langdurig op een beeldscherm turen kan ook leiden tot slaapproblemen, onder meer door het directe effect van het felle licht. Slaapgebrek kan zorgen voor verminderde schoolprestaties, overgewicht en stemmingsstoornissen, stellen de artsen. Ook branderige, droge of juist tranende ogen, hoofdpijn,

wazig en dubbel zien komen vaak voor. De deskundigen adviseren ouders de totale schermtijd terug te brengen tot hooguit twee uur per dag, geen tv-toestellen op kinderkamers te zetten en ‘s avonds geen smartphone toe te laten op hun slaapkamer. De laatste 30 jaar zijn er steeds meer kinderen te dik en dat komt onder meer door het flink toegenomen beeldschermgebruik, betogen de artsen. Een echte cultuurverandering is nodig voor de kleintjes: de artsen adviseren om kinderen onder de 2 jaar helemaal geen tv te laten kijken. Uit onderzoek uit 2013 blijkt dat bijna alle 3-jarigen tv, video of dvd kijken.

Baby’s verborgen in Vier aangiften tegen nep-arts trommel en beautycase uit Huissen UTRECHT - Twee baby’s die in 2002 en 2004 in Amersfoort bij hun geboorte zouden zijn gedood door hun moeder, zijn na hun dood gewikkeld in plastic en een doek en opgeborgen in een beautycase en een koektrommel. Dat bleek vorige maand voor de rechtbank in Utrecht, tijdens de eerste zitting in de strafzaak tegen de nu 35-jarige moeder. Het OM verwijt de vrouw dat zij haar kinderen bij hun geboorte in de toiletpot liet liggen en voeding en zorg heeft onthouden. Het geslacht van de kindjes is niet genoemd. De vrouw, van wie de woonplaats ook niet wordt genoemd, heeft zichzelf in februari gemeld bij de politie. De rechtszaak wordt niet eerder

dan 17 september inhoudelijk behandeld, als het aan familie van de baby’tjes ligt achter gesloten deuren. De rechtbank stelde een beslissing daarover uit tot september. Intussen wordt het onderzoek afgerond. Het wachten is nog op resultaten van sectie, dateringsonderzoek, radiologisch onderzoek van de stoffelijke resten, gynaecologisch onderzoek en psychologisch en psychiatrisch onderzoek.

ARNHEM - Een 52-jarige man uit Huissen bij Arnhem is vorige maand opgepakt op verdenking van het verrichten van medische handelingen zonder dat hij daartoe bevoegd was. Tegen de man zijn vier aangiften gedaan door slachtoffers, meldde het OM. Het zou gaan om Fred Bisselink, die al vaak in oplichtingszaken is genoemd. Bisselink zou zich der matoloog en ar ts hebben genoemd. Het OM verdenkt hem van mishandeling, oplichting en valsheid in geschrifte. Ook zou hij

de geneesmiddelenwet en de wet BIG hebben overtreden. Zijn huis en kantoor in Huissen zijn doorzocht. Er zijn onder andere medicijnen in beslag genomen. Thailand In februari deed een Arnhemse vrouw aangifte tegen de Huissenaar. Hij liet haar in Thailand behandelen voor borst- en schildklierkanker, maar later bleek uit een onderzoek in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate dat ze nooit kanker heeft gehad. De Huissenaar, eigenaar van Medisch Centrum Sanit, stuurde meer patiënten met echte of ver-

meende ernstige ziektes naar onduidelijke behandelaars in het buitenland. Diploma uit China De Inspectie verbood de man vorig jaar al om zichzelf ‘medical doctor ’ te noemen, maar de Huissenaar beweert dat hij een doktersdiploma in China heeft gehaald. Bisselink deed 10 jaar geleden ook al van zich spreken, toen hij zogenaamd financierders had om Karel Aalbers als eigenaar te laten terugkeren bij voetbalclub Vitesse. Dat bleek uiteindelijk een verzinsel.


5

de Medische Knipselkrant

Met nieuwe organen naar grote hoogte Expeditie Kilimanjaro na transplantatie dient ook wetenschappelijk nut Tijdens de Donorweek in oktober beklimmen twaalf patiënten met een donororgaan de Kilimanjaro in Tanzania. Het klimmen naar een hoogte van bijna 5900 meter is voor hen een fysieke uitdaging, maar levert wetenschappelijk gezien waardevolle informatie op. De sportieve André Lassooij onderging 18 jaar geleden een succesvolle longtransplantatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Twee jaar geleden klopte hij aan bij Marion Siebelink, hoofd van het Groninger Transplantatie Centrum (GTC), met een sportief vergezicht. Op televisie had hij gezien hoe de slachtoffers van de cafébrand in Volendam in 2011 de Kilimanjaro hadden beklommen. In gesprek met Siebelink opperde hij hetzelfde te willen doen met lotgenoten, die ook een longtransplantatie achter de rug hebben. Siebelink stemde toe het idee uit te werken, maar stelde een belangrijke voorwaarde. Ze wilde ook mensen met een getransplanteerde lever, nier, hart, dunne darm of stamcellen meenemen naar de top. Siebelink: ,,In het Groninger Transplantatie Centrum, het grootste van Nederland, werken de verschillende transplantatieprogramma’s samen. We werken aan een nieuwe gezamenlijke polikliniek transplantatiegeneeskunde voor alle transplantatievormen. Toen André met deze vraag kwam, was mijn eerste reactie om het dan breder aan te pakken en meer deelnemers mee te nemen. Zodat alle vormen van transplantatie vertegenwoordigd zijn.’’ Bewegingswetenschapper en fysiotherapeut Edwin van Adrichem is als onderzoeker bij het ambitieuze project betrokken. Om te promoveren doet hij onderzoek naar de fysieke mogelijkheden en de beste manier van trainen voor mensen na een orgaantransplantatie. Van Adrichem: ,,Het beklimmen van de Kilimanjaro is een uitdaging voor iedereen, ook voor niet-getransplanteerden. Er

Fotograaf: Marc ten Cate

is wetenschappelijk nog weinig bekend of mensen na een transplantatie tot zo’n fysieke inspanning in staat zijn. We kenden alleen een groep patiënten uit Leuven die na een levertransplantatie de Kilimanjaro beklommen. Om de haalbaarheid van ons project te onderzoeken, hebben we de wetenschappelijke literatuur en medici geraadpleegd. Hieruit kunnen we concluderen dat er geen bovenmatig risico is voor de expeditieleden, ondanks hun medische verleden.’’ Van Adrichem vervolgt: ,,De grootste uitdaging is de hoogte. De top van de Kilimanjaro is 5895 meter. Op deze hoogte is het zuurstofgehalte erg laag. Klimmers kunnen vocht vasthouden in de longen of in de hersenen, met kortademigheid, sufheid en hoofdpijn tot gevolg. De kans op hoogteziekte valt te ver minderen met een goede fysieke voorbereiding. Als je fysiek fit bent en minder vermoeid raakt tijdens het klimmen, dan is de kans op hoogteziektes kleiner. Daarnaast nemen we voldoende tijd om te acclimatiseren en gaan we onze deelnemers elke dag screenen op vroege symptomen van hoogteziekte.’’ Siebelink: ,,We hebben artsen van iedere discipline gevraagd naar hun beste deelnemers. Elk mochten ze twee mannen en twee vrouwen naar voren schuiven.’’ Van Adrichem: ,,We zijn begonnen met een voorselectie. We hadden zeventien mensen uitgenodigd op een informatieavond. Zestien wilden meedoen aan de selectie. Deze deelnemers ondergingen een inspanningstest, een spierkrachttest en een intakegesprek. Uiteindelijk zijn de twaalf fitste en meest geschikte deelnemers

geselecteerd.” Siebelink: “De expeditieleden zien het als een kroon op hun werk. Ze zorgen goed voor hun lijf en zien het als een beloning voor hun actieve levensstijl.’’ Alle deelnemende expeditieleden zijn langer dan een jaar geleden getransplanteerd. De 35-jarige Hans Noordenbos onderging zijn niertransplantatie slechts een jaar geleden, waar André Lassooij al 18 jaar met zijn nieuwe long leeft. De jongste deelnemer is de 23-jarige studente Inge Loohuis uit Groningen. Carla Joustra is met 56 jaar de oudste van de groep. De jongste en oudste ondergingen beiden een harttransplantatie. In de groep van twaalf expeditieleden zitten vier deelnemers met een nieuwe lever, twee met nieuwe longen, twee met een nieuwe nier, twee met een nieuw hart, eentje met nieuwe stamcellen en eentje met een getransplanteerde dunne darm. Van Adrichem: ,,Sinds de fittest op 19 april trainen de deelnemers aan de hand van een individueel trainingsadvies. Ze trainen drie à vier keer per week om hun conditie of bijvoorbeeld hun beenspierkracht te verbeteren. Een vast onderdeel van hun trainingen vormt het wandelen van langere afstanden, meer dan 10 kilometer. In juni, juli en september volgen nog drie gezamenlijke loopdagen. We lopen dan respectievelijk 15, 20 en 25 kilometer. Lopen is een heel specifieke activiteit, waar mensen aan moeten wennen.” Iedereen kijkt erg uit naar twee weken Tanzania en de beklimming van de Kilimanjaro die zeven tot acht dagen gaat duren. Tijdens de grensverleggende expeditie staan de deelnemers onder strenge controle. Van Adrichem: ,,We gaan dagelijks onder meer de bloeddruk, de hartslag en de zuurstofvoorziening meten. We hebben de deelnemers heel expliciet duidelijk gemaakt dat ze niet zelf kunnen besluiten om door te gaan, die beslissing ligt bij de medische staf.’’ Van Adrichem: ,,Ik ga in kaart brengen hoe mensen na een transplantatie reageren op zware inspanning op hoogte. En of het daarbij uitmaakt welk orgaan is getransplanteerd. Tot slot onderzoek ik

of mensen na een transplantatie anders reageren dan mensen zonder. De onderzoekgroep is niet groot, maar de uitkomst geeft een indicatie en een beter beeld. Siebelink: ,,Het maakt niet uit welke vorm van transplantatie je hebt ondergaan. Veel problemen zijn identiek zoals het ontwikkelen van diabetes, obesitas of vaatproblematiek. Dit onderzoek kan ook weer een bijdrage leveren aan leefstijladviezen in alle transplantatieprogramma’s. Waar vroeger overleving centraal stond na een transplantatie, draait het tegenwoordig om de kwaliteit van iemands leven. Hoe word je gezond oud? Acute zorg verschuift naar chronische zorg.’’Met de beklimming van de Kilimanjaro willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor donorregistratie en de Donorweek. ,,Geen transplantatie zonder donatie’’,

zegt Siebelink. ,,We bereiken de top van de Kilimanjaro in de Donorweek en dat is mooie pr. Na de beklimming bundelen we de persoonlijke verhalen van de deelnemers in een boek.’’ De deelnemers dragen bij aan de kosten van de expeditie. Sponsors, waaronder Teva Transplant, ondersteunen het initiatief van harte. Het UMCG sponsort ook een deel van de reis. Siebelink: ,,Maar we zijn er nog niet. Mensen die ons willen sponsoren, kunnen contact opnemen met het secretariaat via onze website www.transplantatiecentrum.umcg.nl. Ook zijn we actief op Facebook en Twitter. Zo kunnen mensen de expeditie volgen.’’ Voor informatie over donaties: www.transplantatiecentrum.umcg.nl Facebook: http://www.facebook. com/expeditiekilimanjaro.umcg Twitter: @expkilimanjaro


6

de Medische Knipselkrant

Politiek

Ministerie moet helpen Geen ‘uurtje- met Dennenrust factuurtje’ wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige krijgt vanaf 2015 vrijheid om te bepalen wie welke zorg nodig heeft.

DEN HAAG - De wijkverpleegkundige krijgt vanaf 2015 veel vrijheid om te bepalen wie welke zorg nodig heeft. En net als na een bezoek aan de huisar ts hoeven patiënten niet bang te zijn dat ze een rekening krijgen gepresenteerd als ze contact hebben gehad met de wijkverpleegkundige.

WAGENINGEN - Wageningen en de stichting Jah-Jireh gaan de hulp van VWS inroepen om toelatingseisen vast te stellen voor nieuwe bewoners van verzorgingshuis Dennenrust. Zowel de gemeente als de stichting heeft behoefte aan een duidelijk advies over de zorgbehoefte die iemand moet hebben om te mogen wonen in een verzorgingsof verpleeghuis. Het ministerie moet daar helderheid in scheppen. Dat is het resultaat van overleg tussen Jah-Jireh en de gemeente. Over de ongeveer 70 bewoners van Dennenrust ontstond vorige maand veel ophef, nadat Wageningen had besloten dat de helft van de bewoners voor 1 oktober moest verhuizen, omdat ze nog voor zichzelf kunnen zorgen. Zelfs echtparen en ouders met kinderen zouden uit elkaar moeten. Onderlinge hulp Wageningen besloot een paar dagen later, mede op advies van

staatssecretaris Van Rijn, het besluit terug te draaien. Daarop gaf de gemeente een gedoogbeschikking af, waarmee alle huidige bewoners in het verzorgingshuis kunnen blijven wonen. Maar, benadrukt de gemeente, Dennenrust heeft de bestemming verzorgingshuis en eigenlijk moeten bewoners daarvoor een zorgindicatie hebben. De zorg in Dennenrust is echter gebaseerd op onderlinge hulp en ook dat is een wens van het Rijk. Nu de staatssecretaris zelf met de hand over het hart heeft gestreken, moet zijn ministerie ook maar zeggen wie er in de toekomst precies in het verzorgingshuis mogen wonen. “Deze problemen zullen in meer gemeenten gaan spelen”, verwacht burgemeester Geert van Rumund van Wageningen.

Veel Q-koorts in Herpen

MS treft mannen harder dan vrouwen

MS treft mannen harder dan vrouwen.

AMSTERDAM - De hersenziekte Multiple Sclerose (MS) treft mannen harder dan vrouwen. Mannen met MS hebben na een ziekteduur van 6 jaar vaak meer problemen met bijvoorbeeld geheugen en concentratie dan vrouwen met MS. Dat blijkt uit onderzoek van het VUmc in Amsterdam, waarop neurowetenschapper Menno Schoonheim vorige maand promoveerde. Gekrompen Schoonheim onderzocht 150 patiënten die allemaal 6 jaar de diagnose MS hadden. Hij concludeerde ook dat het brein van de mannelijke patiënten in die tijd sterker was gekrompen en minder efficiënt werkte. MS gaat gepaard met ontstekingen in de hersenen. Uit het onderzoek van Schoonheim bleek dat de hoeveelheid ontstekingen niet groter was bij mannen dan bij vrouwen. De gevolgen ervan waren bij mannen met MS erger, doordat het hersennetwerk erger verstoord raakte. Volgens de wetenschapper is het

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid schreven dat vorige maand in brieven aan de Tweede Kamer over de manier waarop de wijkverpleegkundige en de huisarts vanaf volgend jaar worden betaald door de zorgverzekeraar. Zowel de zorg van de huisarts als die van de wijkverpleegkundige valt onder het basispakket, maar niet onder het eigen risico, waardoor beide een makkelijk toegankelijke voorziening in de buurt kunnen zijn. Vast bedrag Van Rijn gaf al eerder aan dat hij af wil van ‘thuiszorg met een stopwatch’, waarbij personeel niet meer per minuut hoeft bij te houden wie ze welke zorg geven. In plaats van te betalen voor het aantal bezoeken dat wordt afgelegd, krijgen wijkverpleegkundigen nu een vast bedrag per patiënt. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld meepraten met sociale wijkteams die kunnen signaleren of mensen in een wijk hulp nodig hebben. De huisartsen krijgen eveneens te maken met veranderingen: zij worden minder beloond voor het aantal handelingen dat zij verrichten en meer voor ‘gezondheidsuitkomsten’ die ook samen met andere zorgverleners kunnen worden bereikt.

Wetenschap

HERPEN - Minstens 33 procent en mogelijk zelfs 60 procent van de inwoners van het Brabantse dorp Herpen heeft Q-koorts gehad. GGD Hart voor Brabant concludeert dat na een groot bloedonderzoek, begin dit jaar onder 1517 van de 2163 inwoners. Het bloed van de mensen uit Herpen werd met twee testen gecontroleerd. Met de standaardtest werd Q-koorts ontdekt bij 507 mensen, met een nieuwe nog niet geregistreerde test waren dat er ruim 900. GGD-arts en hoofdonderzoeker Gabriëlla Morroy schrikt niet van de cijfers. Een eerdere steekproef wees uit dat in 2007 al ruim een kwart van de dorpelingen besmet was geraakt. “Het zou vreemd zijn als het niet meer was geworden.” Het aantal mensen dat mogelijk

chronische Q-koorts heeft opgelopen is wel laag. Er werden 6 mensen gevonden die zich nader moeten laten onderzoeken om dat definitief vast te stellen. Morroy noemt dat aantal “zeer geruststellend”. Het is bekend dat ongeveer 60 procent van de mensen die de Q-koortsbacterie oploopt geen klachten ontwikkelt. De Q-koortsepidemie begon in 2007 in Herpen. Uiteindelijk werden duizenden mensen in het hele land ziek.

dus belangrijk om MS te onderzoeken als een ziekte van het hele hersennetwerk en niet alleen te kijken naar ontstekingen, wat tot voor kort gangbaar was in het MS-onderzoek. De ziekte treft overigens meer vrouwen dan mannen. Hoe het kan dat de gevolgen van de ziekte voor mannen ernstiger zijn, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of deze geslachtsverschillen ook op de lange termijn blijven bestaan. Volgens Schoonheim wordt nog onderzocht of het mildere verloop van de ziekte voor vrouwen misschien te maken heeft met bescherming door het vrouwelijk hormoon oestrogeen. Dat kan betekenen dat de ziekte bij vrouwen na de menopauze ook verandert.

Nieuw onderzoek met mobieltjes LONDON - Er komt een nieuw onderzoek naar de invloed van mobieltjes en andere draadloze apparaten op de ontwikkeling van kinderhersenen. Britse onderzoekers aan het Centrum voor Milieu en Gezondheid van het Imperial College in Londen beginnen aan een grote studie op dat gebied. De meeste onderzoeken richtten zich op het effect van de apparatuur op hersenen van volwassen en het verband tussen straling en het risico op hersenkanker. Het nieuwe onder-

zoek moet uitwijzen of kinderen mogelijk een hoger gezondheidsrisico lopen.


de Medische Knipselkrant

7

Zorg in beeld

50PLUS bezet zebrapad DEN HAAG - Henk Krol tussen de deelnemers aan een protest bij het Centraal Station tegen de mantelzorgboete. Via een zebrapadbezetting onder het motto ‘we laten niet langer over ons lopen’ wil 50PLUS uiting geven aan de grote verontrusting onder ouderen in Nederland.


8

de Medische Knipselkrant

Lifestyle Minder verspilling na FoodBattle

Bewust en slim boodschappen doen voorkomt verspilling.

WAGENINGEN - Dit voorjaar gingen 500 leden van Vrouwen van Nu met een FoodBattle de strijd aan tegen voedselverspilling. Zij slaagden erin om binnen drie weken dertig procent minder voedsel weg te gooien. Dat is goed voor het milieu en bespaart ze flink wat geld. D e FoodB att le i s e e n i n i tiatief van Wageningen UR, Voedingscentrum en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Nederlanders gooien per persoon gemiddeld 50 kilogram eetbaar voedsel per jaar weg. Dat is zo’n 150 euro per jaar. Aan de FoodBattle bij Vrouwen van Nu deden 500 huishoudens met in totaal 1200 deelnemers mee. Bij de start van de FoodBattle gooiden zij gemiddeld 11 kilo per jaar weg. Ze verspillen daarmee aan-

zienlijk minder voedsel dan het landelijk gemiddelde. In de laatste week gooiden zij slechts 7,5 kilo per jaar weg. De resultaten laten zien dat zelfs bij een groep mensen die relatief weinig voedsel weggooit, nog een flinke vermindering van voedselverspilling te bereiken is. Verspilling is tegen te gaan door regelmatig de voorraad in huis te checken, meerdere maaltijden vooruit te plannen bij het boodschappen doen, een boodschappenlijstje te gebruiken.

Nog twijfel over dood vrouw in tehuis DEN BOSCH - Twijfels over de dood van een 91-jarige vrouw in zorgcentrum De Taling in Den Bosch blijven ook na een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bestaan. De oorzaak van het overlijden is niet gevonden en cruciale vragen blijven onbeantwoord, staat in het onderzoek. De vrouw werd bijna een jaar geleden in een plas bloed in haar aanleunwoning in Den Bosch gevonden. Ze overleed een paar dagen later. Haar familie denkt dat ze hardhandig is behandeld of zelfs mishandeld. De zorginstelling meent dat ze is overleden door een val uit bed. De vrouw had een gebroken nek, t wee blauwe ogen, gebroken neus, vier gebroken ribben, verwondingen aan de knieën, een grote wond op het scheenbeen en vier hoofdwonden. In het onderzoek van de inspectie staat over de uitkomst van pathologisch onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wel dat

het letsel niet kan zijn ontstaan door een simpele val uit bed. Het letsel past bij vaker vallen of stoten. Mishandeling kan het NFI niet uitsluiten. Kritisch De inspectie is kritisch over de zorg in De Taling. “Er zijn risico’s aanwezig voor de veiligheid van de zorg. Er zijn nog onvoldoende maatregelen genomen om herhaling van een vergelijkbaar incident te voorkomen.” De Van Neynselgroep krijgt tot 1 december om de situatie te verbeteren. Van Neynsel liet weten dat er maatregelen worden genomen.

OM in beroep tegen vrijspraak maagchirurg ASSEN/EMMEN - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van voormalig maagchirurg Nick R. van het Scheper Ziekenhuis in Emmen. De rechtbank in Assen sprak hem vorige maand vrij van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De rechters oordeelden dat R. niet opzettelijk een wondgaasje in het lichaam van een patiënte had achtergelaten. De vrouw raakte ernstig ziek en kreeg veel pijn. Het OM stelt dat R. weldegelijk wist dat hij een wondgaasje miste, omdat zijn assistenten dat tijdens en na de operatie hadden gemeld. Toch vond de chirurg het niet nodig om een röntgenfoto te laten maken en evenmin vermeldde hij in het operatieverslag dat er een gaasje zoek was, aldus het OM. “Hij heeft dus wel degelijk strafbaar gehandeld.” Er was 3 maanden voorwaardelijke gevangenis-

straf tegen hem geëist. Nick R. voerde tussen 2006 en 2009 maagverkleiningsoperaties uit in het Emmer ziekenhuis. Hij werd in 2009 ontslagen toen bleek dat veel patiënten complicaties hadden opgelopen of waren overleden. Zeventien patiënten en nabestaanden deden aangifte tegen de chirurg. Na jaren onderzoek kwam het in slechts één geval tot een zaak, die van het achtergebleven wondgaasje. Dat werd 3 maanden later bij een vervolgoperatie in haar buikholte teruggevonden.

Wereldtop over antibiotica

Tijdens de top wordt onder meer gesproken over het ontwikkelen van nieuwe antibiotica.

DEN HAAG - In het Haagse Vredespaleis komen eind juni ministers uit de hele wereld bijeen om de gevolgen en de aanpak van onzorgvuldig antibioticagebruik te bespreken. Dat maakte minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vorige maand bekend in Genève, waar zij de jaarlijkse algemene vergadering van wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijwoonde. Door slordig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica worden steeds meer soor ten bacteriën resistent tegen antibiotica. Daardoor zijn infecties als hersenvliesontsteking of longontsteking in de toekomst mogelijk niet meer te bestrijden. Schippers zet zich al lange tijd in om de aanpak van antibioticaresistentie wereldwijd te verbeteren. “Of je nu in een sloppenwijk in Azië woont of in Amerika in een duur top-ziekenhuis een cosmetische operatie ondergaat, deze bacteriën discrimineren niet en stoppen niet bij landsgrenzen. Als we dit probleem niet wereldwijd aanpakken, gaan we er wereldwijd een

grote prijs voor betalen. Een blaasinfectie wordt ongeneeslijk en een knieoperatie levensbedreigend. Dit is geen apocalyptische fantasie, maar een werkelijke dreiging”, aldus Schippers. Met staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) is Schippers 25 en 26 juni gastvrouw van de ministersconferentie in Den Haag, die mede wordt gesteund door de WHO en de Verenigde Naties. Tijdens de top wordt onder meer gesproken over verantwoord gebruik van antibiotica voor mens en dier en de mogelijkheid om gezamenlijk nieuwe antibiotica te ontwikkelen.

Knipsels Ouderen de weg kwijt door ziekenhuisopname BN De Stem HILVERSUM - Je gaat naar het ziekenhuis om beter te worden. Maar Zembla laat zien dat veel ouderen er juist slechter uitkomen. Acute verwardheid vormt de grootste bedreiging. Delier, de bij de buitenwacht relatief onbekende bijwerking van een infectie of operatie, kan desastreuze gevolgen hebben voor 65-plussers. Na het doormaken van een delier is de kans op dementie ruim 12 keer zo groot en 40 procent van de patiënten overlijdt binnen twee jaar. Zembla dook in de materie na een noodmail van Hugo van der Wedden, een verpleegkundige en socioloog die zich ernstig zorgen maakt. Hij wil dat het delier op de politieke agenda komt, omdat veel ziekenhuizen het probleem (‘een schrikbeeld van iedere geriater en verpleegkundige’) niet serieus genoeg nemen. Volgens geriater Kalisvaart is de kans op deze plotselinge gekte relatief eenvoudig te verkleinen. Zijn patiënten worden vooraf uitgebreid gescreend, extra goed in de gaten gehouden en krijgen, als ze een grote kans lopen op een delier, een kleine dosis antipsychoticum. In het Kennemer Gasthuis is het aantal gevallen van delier zo al met 20 procent teruggeschroefd.

Met hoofdpijn eerder naar de arts Brabants Dagblad DEN BOSCH - Veel mensen vinden dat ze niet moeten zeuren als ze hoofdpijn hebben. Maar vaak lopen mensen veel te lang rond met klachten. ‘Blijf er niet te lang mee tobben’, is de serieuze boodschap die de neurologen Marian van Zagten en Rob Bernsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis willen meegeven. Want voor 40 procent van de mensen zijn de hoofdpijnklachten dusdanig serieus dat ze een flinke inbreuk vormen op hun (sociale) leven. Bovendien leidt het ook nog eens tot ziekteverzuim. In de spreekkamers van huisartsen en specialisten is hoofdpijn een van de meestbesproken onderwerpen. Er zijn verschillende varianten waarvan spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en migraine de belangrijkste zijn. Vaak is hoofdpijn goed te behandelen, zeggen Van Zagten en Bernsen.


9

de Medische Knipselkrant

Knipsels Boekhouden met een bloedneus van 410 euro Tubantia/Twentse Courant UTRECHT - Heb je er iets aan om te weten dat een keizersnede dik 4.000 euro kost? Heb je keuze als er een nieuwe pacemaker in moet (9.000 tot 12.000 euro) of als je een hartoperatie (17.000) krijgt? Nee, zorg die móet, móet. Toch is er een website de lucht ingegaan die iets teweeg moet brengen bij de calculerende patiënt: opendisdata.nl. De landelijke organisatie DBC Onderhoud heeft er de gemiddelde prijzen van alle behandelingen in Nederlandse ziekenhuizen openbaar gemaakt. Het biedt een aardig inkijkje, zeker in een tijd dat zorgkosten hot zijn en kritische Nederlanders hun zorgnota napluizen. “We denken dat deze website aansluit bij een behoefte van de consument, maar ook dat die consument zich zo bewuster van zorgkosten zal worden”, zegt Merit Boersma van DBC Onderhoud. Voor de patiënt die iets te kiezen heeft, kan het lonend zijn iets van de prijzen te weten. In 2012 stapten nog duizenden mensen naar het ziekenhuis voor iets waarmee de huisarts meestal ook wel raad weet. Zo gingen 14.000 Nederlanders met een bloedneus naar het ziekenhuis. Een bloedneus behandelen kost daar 410 euro en soupeert in één klap het verplicht eigen risico van de patiënt op. Bij de huisarts niet, want die valt buiten het eigen risico. Het kan het schelen als de kostenbewuste patiënt soms tot tien telt. Een bloedneus? Gewoon naar huis, voor een nat washandje.

Oogartsen voetballen Provinciale Zeeuwse Courant ROTTERDAM - De Rotterdamse voetbaltempel De Kuip is zaterdag 21 juni het decor van een voetbalwedstrijd tussen oogartsen. Artsen van het Oogziekenhuis trappen ter ere van het 140-jarig bestaan van hun ziekenhuis een balletje tegen hun collega’s van het Moorfields Eye Hospital uit Londen, Verenigd Koninkrijk. Op dezelfde dag staat ook een symposium gepland over de laatste stand van zaken in de oogheelkunde. Ook wordt geld op gehaald voor het goede doel.

Ketenzorg voor eetstoornissen AMSTERDAM/ROTTERDAM - Stichting Human Concern - Centrum voor eetstoornissen in Amsterdam gaat intensief samenwerken met Stichting JIJ in Rotterdam, een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetprobleem. Ervaringsdeskundige vrijwilligers van Stichting JIJ worden opgeleid volgens de behandelvisie van Human Concern. Hierdoor zijn zij in staat om het voortraject van de behandeling via startgroepen voor hun rekening te nemen. Tevens is de intentie op lange termijn ook het natraject van de behandeling van Human Concern op te nemen middels nazorggroepen. Stichting Human Concern weet uit ervaring dat haar cliënten gebaat zijn bij een langere behandelperiode om terugval te voorkomen. Door bezuinigingen in de zorg komt ook de behandelduur voor eetstoornissen onder druk te staan. Daarnaast is het overheidsbeleid gericht op ketenzorg waar-

door de samenwerking tussen huisartsen en de gespecialiseerde zorg wordt verbeterd. Jouke Hoeksma operationeel directeur Stichting Human Concern licht toe: “Door de ‘nuldelijn’ zoals Stichting JIJ te betrekken bij onze behandelingen, draagt Human Concern bij aan het ontschotten van de zorg en het leveren van ketenzorg. Zo helpen wij onze cliënten duurzaam te genezen tegen zo laag mogelijke kosten. Op deze manier blijft onze specialistische zorg betaalbaar en is de continuïteit gegarandeerd.”

Koningin Máxima ontvangt MS-Atlas VOORSCHOTEN - Koningin Máxima heeft op 28 mei, Wereld MS Dag, bij Stichting MS Research in Voorschoten de eerste Nederlandse uitgave van de Internationale MS-Atlas in ontvangst genomen. Daarin zijn nieuwe feiten en cijfers over MS in Nederland en in de wereld in kaart gebracht. Op deze dag luidden de olympische schaatsbroers Michel en Ronald Mulder de beursgong en waren volkszanger Wolter Kroes en tal van medici, politici, patiënten en ‘ambassadeurs’ van de Stichting MS Research aanwezig. Wolter Kroes bezocht binnen

24 uur per trein alle provincies en zong zijn WK-lied op stations. De broers Mulder zijn nu officieel ambassadeurs van de Stichting MS Research. In Nederland hebben ca. 17.000 mensen MS, wereldwijd zijn dat er 2,5 miljoen. De diagnose wordt het meest gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar en komt 2 keer zo vaak voor bij vrouwen.

Rotterdam onderzoekt afval- en voedselstromen ROTTERDAM - De stad Rotterdam brengt tijdens de zesde Internationale Architectuur Biënnale (IABR) de voedsel-, water- en afvalstromen in beeld. ‘Stromen door de stad - ontdek de stofwisseling van Rotterdam’ toont op een kaart en door middel van speciale routes bekende en minder bekende plekken in de stad. Die laten zien hoe Rotterdam de stromen van voedsel, water en afval verwerkt; van paddenstoelenkweek tot wateropvang in parkeergarages. De expositie van 29 mei tot en met 24 augustus is meteen een onderzoek naar hoe duurzamer en efficiënter met deze stromen kan worden omgegaan. Fosfaat Eén van die stromen is het afvalwater. Dat wordt nu gezuiverd en geloosd, maar het rioolwater zit vol bruikbare stoffen, zoals fosfaat. Het is een stof die steeds schaarser wordt maar wel broodnodig is voor de verbouw van voedsel. Onderzoekers bij de gemeente vragen zich af waarom fosfaat niet uit het afvalwater wordt teruggewonnen. Daardoor wordt het tekort niet alleen minder, maar het levert ook geld op en werkgelegenheid. “De kennis die wordt opgedaan wordt vertaald naar nieuwe strategieën voor een duurzaam en gezond Rotterdam”, aldus de gemeente.

Heertje ging te ver over Jeugdzorg AMSTERDAM - Econoom prof. Arnold Heertje heeft zich onrechtmatig en onnodig kwetsend uitgelaten over Bureau Jeugdzorg Amsterdam in verschillende columns op de website van RTL Nieuws en in de Volkskrant. De rechter oordeelde vorige maand dat de publicist onjuist handelde door te beweren dat Jeugdzorg strafbaar, misdadig of crimineel handelde in een zaak rond een jongen die onder toezicht staat van de jeugdbescherming. De publicaties moeten van internet worden verwijderd. Bureau Jeugdzorg spande een kort geding aan tegen Heertje, omdat hij onder meer namen van betrokken gezinsmanagers openbaarde. Volgens de rechtbank was dat niet nodig. Ook vindt de rechter het onnodig kwetsend en grievend dat Heertje in zijn publicaties vergelijkingen trok tussen het handelen van Bureau Jeugdzorg en gebeurtenissen in de Tweede

Wereldoorlog. Heertje heeft in de ogen van de rechter in zijn artikelen de feiten rond de zaak eenzijdig en alleen vanuit de optiek van de moeder van de jongen gepresenteerd. Onverminderd De professor en publicist is ‘buitengewoon verheugd’ over de uitspraak. “Dit betekent dat ik onverminderd maatschappelijke zaken met betrekking tot Jeugdzorg aan de orde mag stellen. Ook mag ik namen van medewerkers noemen, als dat functioneel is. Ik ga hier keihard mee door.” Ook de jeugdbescherming is tevreden met de uitspraak. “De rechter heeft ons op alle punten

Agenda 17 juni Congres Digitale ontwikkelingen in de zorg De toekomst voor de gezondheidszorg gaat er in snel tempo anders uitzien. Bent u al voorbereid op de toekomst? Wat zijn voorbeelden van goedwerkende middelen? Welke instellingen werken er al succesvol mee? Organisatie: Zorgvisie. Locatie: regio Utrecht. Info: info.events@reedbusiness.nl

18 juni Vitaal verbinden; extramuralisering: wonen, zorg en wel zijn in de wijk Voor bestuurders of beleidsmakers bij een gemeente, zorginstelling, woningcorporatie of zorgverzekeraar bieden de huidige veranderingen nieuwe uitdagingen en kansen. Hoe overleeft uw organisatie alle veranderingen? Hoe ga ik om met mijn vastgoed? Organisatie: TNO. Locatie: De Rijtuigenloods, Amersfoort. Info: info@congressenmetzorg.nl

19 juni Bondgenootschap in transitie In deze masterclass wordt een helder overzicht gegeven van de achtergronden van de huidige transities en transformatie: overheveling van sociale taken naar gemeenten. Daarnaast wordt een model gepresenteerd voor bondgenootschap. Organisatie: Arcon. Locatie: De Fermerie, Deventer. Info: atendam@arcon.nl

24 juni Publiekslezing ‘Minimaal invasieve vaatoperaties: de laatste ontwikkelingen’ Het UMC Utrecht kiest bij vaatoperaties zo veel mogelijk voor minimaal invasieve chirurgie. Deze technieken zijn sterk in opkomst en de ontwikkelingen gaan snel. Organisatie/locatie: UMC Utrecht. Info: d.pezuk@umcutrecht.nl

30 juni

Econoom prof. Arnold Heertje.

gelijk gegeven. Heertje heeft alle grenzen overschreden en moet al zijn uitlatingen verwijderen. De uitspraak is wat ons betreft heel helder en geeft ons handvatten waar we in de toekomst mee uit de voeten kunnen.”

Landelijk Congres Multiculturele Dementiezorg Dementie bij migranten is een actueel onderwerp, maar zorg- en welzijnsorganisaties weten de grote groep oudere migranten vaak moeilijk te bereiken. Hoe kom je in contact met de doelgroep? En welke mogelijkheden zijn er om deze groep intramuraal en in de thuissituatie, in het kader van de Wmo 2015, te ondersteunen? Organisatie: StudieArena. Locatie: Spant!, Bussum. Info: info@studiearena.nl

MKK 6  
MKK 6  

Teva, MKK 6, 2014