Teunkie van der Sluijs Directing Portfolio 2019

Page 3

Teunkie van der Sluijs is a theatre director working in the United Kingdom and his native Netherlands. He has directed main house, mid-scale and studio productions touring Europe, the United States and North Africa. He worked for HOME Manchester as director: literary & international, he di was resident director at Theater Amsterdam and is a former staff director at the National Theatre and Trainee Director at the Orange Tree Theatre. He has translated, adapted and edited scripts for the stage, published on performing arts for a range of publications in the UK and the Netherlands, and he teaches at universities and drama schools in both countries. From 2008-2018, he led Anglo-Dutch theatre company Studio Dubbelagent.

Teunkie van der Sluijs is een theaterregisseur werkzaam in Groot-Brittannië en Nederland. Hij heeft geregisseerd voor de grote, midden- en kleine zaal en zijn werk heeft getoerd door Europa, naar de VS en Noord-Afrika. Hij maakte deel uit van de artistieke staf van theater HOME in Manchester, was resident director op de productie ANNE in Theater Amsterdam, en werkte in Londen als stafregisseur bij het National Theatre en het Orange Tree Theatre. Hij heeft toneelteksten vertaald van en naar het Engels, en zijn artikelen over En podiumkunsten zijn verschenen in beide landen. Hij geeft regelmatig les op universiteiten en toneelscholen, en leidde van 2008-2018 de Engels-Nederlandse theatermaatschap Studio Dubbelagent.

Van der Sluijs frequently collaborates with audacious European designers and composers with backgrounds in opera and dance, to create bold statements in stage and sound design. Employing a detailed psychological acting style, he renders human behaviours and social structures in stylized landscapes rich in st visual metaphor. Focusing predominantly on contemporary repertoire, he has directed English language premieres of plays from continental Europe, and directed European premieres of work by English and American playwrights. pla

Van der Sluijs werkt doorgaans samen met vormgevers en componisten uit de opera- en danswereld om tot gedurfde statements te komen in toneel- en geluidsbeeld. Hij benut een gedetailleerd psychologische spelstijl om menselijke gedragingen en maatschappelijke structuren tegen het maatschap licht te houden, in gestileerde landschappen rijk aan visuele metaforen. Hij legt zich vooral toe op hedendaagse toneelteksten; hij heeft Nederlandse premières van Brits en Amerikaans repertoire in vertaling gebracht, en Engelstalige versies van toneelwerk van het Europese vasteland.

Van der Sluijs trained on the BA Theatre Directing programme at Rose Bruford College of Theatre and Performance, studied Script Development at the National Film and Television School, and he holds an MA in Theatre Studies from the University of Amsterdam.

Van der Sluijs studeerde theaterregie aan de Londense toneelschool Rose Bruford College of Theatre and Performance, Script Development op de National Film and Television School in Engeland, en Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.