Teunkie van der Sluijs Directing Portfolio 2019

Page 10

The Mountaintop

by Katori Hall Theater De Meervaart & Senf Theaterpartners mid scale touring production

middelgrote zaal tournee

Re-imagining the last night in the life of Martin Luther King, this Dutch premiere production of the Broadway and West End play reveals how ordinary people can become saints, and saints turn out to be ordinary people – fragile, vulnerable, approachable. Staged in an atmospheric, film-set-like Sta environment, The Mountaintop premiered on the 50th anniversary of King’s death before a three-month national tour. Amnesty International provided educational workshops and post-show conversations.

Een fantasierijke hervertelling van de laatste avond uit het leven van Martin Luther King. De eerste Nederlandse productie van dit bekroonde Broadwaystuk belicht hoe we van gewone mensen heiligen maken, en hoe heiligen gewone mensen blijken breekbaar, br kwetsbaar, bereikbaar. Geënsceneerd in een atmosferische, filmische reconstructie van Kings motelkamer, en uitgekomen in diens 50e sterfjaar, met een randprogramma door Amnesty International.

“A strong example of political theatre with a remarkable, surreal bent.” NRC

“Een sterk voorbeeld van politiek theater met een bijzondere, surrealistische inslag.” NRC

“Casuall director Teunkie van der “Casually, Sluijs allows supernatural elements to slide into the action. This deceptively every-day tone, combined with his sharp translation, gives the production a playfulness enthusiastically embraced by the actors. ” Trouw

“Terloops laat regisseur Teunkie van der Sluijs bovennatuurlijke elementen de handeling binnensluipen. Dat quasi-normale en de spitse vertaling van geven de voorstelling een jeu, die door de acteurs lekker wordt uitgebuit. ” Trouw

“Right from the very first second you know you are watching something extraordinary.” ★★★★½ ILoveTheater

“Je weet vanaf de eerste seconde dat je naar iets heel bijzonders zit te kijken.” ★★★★½ ILoveTheater

by // tekst Katori Hall (transl. Teunkie van der Sluijs) stage & costume design // vormgeving & kostuumontwerp Clement & Sanôu lighting design // lichtontwerp Floriaan Ganzevoort sound design // geluidsontwerp Ata Güner dramaturgy // dramaturgie Christiaan Mooij cast // met Dennis Rudge, Joy Wielkens


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.