Elevmagasin for Hvidovre Gymnasium & HF 2019-2020

Page 1

Et af de fĂĽ gymnasier med Mediefag A

H V I D OV R E GY M N AS I U M . D K


V E L KO M M E N T I L

H V I D OV R E G Y M N A S I U M & H F ! Rektors velkomst

Elevrådets velkomst

Her på Hvidovre Gymnasium & HF brænder vi for, at DU brænder for at gå her. Vores lærere er dybt engagerede, de underviser på højt fagligt niveau og tager sig tid til at undervise dig en-til-en og giver dig personlig feedback. Vi møder dig med krav om, at du skal møde op, tage personligt ansvar og deltage i undervisningen – men vi møder dig med lige så stor nærhed og interesse for netop dig. Vores nære forhold mellem lærere og elever er dét, vi gør allerbedst, og som både elever og forældre roser os for. De forhold værner vi om, og det giver os et godt fællesskab med de bedste forudsætninger for faglig læring på højt niveau. Det fællesskab vil vi byde dig varmt velkommen i – og jeg glæder mig til selv at møde dig.

Du har måske en forestilling om gymnasiet som noget stort, uoverskueligt og uhyggeligt svært. Bare rolig, det er det ikke! Hvis du har lyst til at udvikle dig fagligt, blive bedre til at stå på egne ben og deltage i det sociale liv, så skal du nok få nogle uforglemmelige år på Hvidovre Gymnasium & HF. Vi er et lille, intimt gymnasium, hvor alle kender alle, og det er let at blive hørt. Her er plads til forskelligheder! Du får nogle dygtige og engagerede lærere, der respekterer dig for det, du kan, og bygger videre på din viden. Og du får nogle medstuderende, der accepterer dig for den, du er, og vil gøre alt for, at du bliver en del af det helt fantastiske fællesskab, som i vores øjne gør Hvidovre Gymnasium & HF til noget helt særligt. Vi ses på HvG!

Tania Sheikh Larsen, rektor

Elevrådet


Saniya „Lærerne på HvG er super engagerede. De gør timerne rigtig spændende ved at få os elever meget på banen, og det er jeg vild med. Undervisningen foregår ikke kun på tavlen, og timerne er varierede – det er fedt.“

Lars „Det bedste ved skolen er fællesskabet mellem alle eleverne til fx fredagscafeerne og festerne. Og det sociale liv er altid sådan, at man kan snakke med alle og være venner på tværs af årgange, uden at der er hierarki.“

Emilie „Jeg er glad for at gå på HvG, fordi jeg kan være mig selv og ikke behøver tænke på andres meninger. Det er et sted, hvor jeg føler mig tryg. Og det sociale liv på gymnasiet er fantastisk, fordi vi ikke er et særligt stort gymnasium, og man derfor hurtigt lærer hinanden at kende på kryds og tværs.“

Magnus „Det bedste ved lærerne er, at vi både har et lærer-elev-forhold, når der er undervisning, og uden for timerne og til festerne er det mere et venskabeligt forhold, hvor der er plads til drillerier og sjov. Det bedste ved undervisningen er samspillet mellem elev og lærer, som gør, at vi får indflydelse på undervisningen.“


STX STUDIERETNINGER På Hvidovre Gymnasium & HF er der studieretninger for enhver smag – hvad enten du er særligt interesseret i sprog, naturvidenskab, medier, musik eller samfundsfag.

VÆRD AT VIDE u starter med et grundforløb på •D tre måneder. Her bliver du klogere på, hvilken studieretning, der er den rigtige for dig idst i grundforløbet vælger du den •S studieretning, du gerne vil fortsætte på resten af din gymnasietid

Medier

Samfund

Mediefag A – Engelsk A

Samfundsfag A – Matematik A

Er du fascineret af filmens magiske verden? Har du lyst til at blive klogere på den rolle, medierne spiller i vores samfund, herunder den engelsksprogede verden? Som et af de få gymnasier i landet kan du hos os få Mediefag på A-niveau. Du bliver knivskarp til at forholde dig kritisk til det moderne, globale mediebombardement og kommer til at rapportere om dine oplevelser på både sociale medier og i trykte medier. Du får et digitalkamera stillet til rådighed og lærer at producere film, tvspots, videoessays og lave dine egne mediekampagner i samarbejde med Station Next i Filmbyen og TV2 Lorry.

Har du tænkt over, hvordan Europa skal håndtere flygtninge? Hvordan fungerer et skattely? Og hvad er social dumping? Vi lever i et samfund, der i høj grad er bygget på tal og beregninger, og mange aktuelle emner kan derfor bedst belyses i et samspil mellem samfundsfag og matematik – tænk bare på statistiske undersøgelser og meningsmålinger. På denne studieretning vil du få en dybtgående indsigt i økonomiske modeller og den politiske og samfundsmæssige udvikling – et solidt udgangspunkt for måske selv at præge udviklingen som kommende finansminister?

Global Culture

Musik

Samfundsfag A – Engelsk A

Musik A – Engelsk A

Har du tænkt over, hvordan Trump som præsident i USA påvirker Danmark, eller hvilken rolle stor­ magterne spiller i borgerkrigen i Syrien? Elsker du at diskutere og blive klogere på mennesket i en stadigt mere globaliseret verden? På Global Culture vil du gennem analyser af aktuelle emner udvikle sproglige og analytiske redskaber til at forstå kulturelle og samfundsmæssige aspekter af den engelsksprogede verden, f.eks. det amerikanske valgsystem og magtkampen mellem de store lande.

Hvorfor er nogle sange nemmere at huske end andre? Kan en sang ligefrem forandre samfundet? Hvis du elsker musik og følger med i alt nyt og spændende fra kulturlivet, er denne studieretning lige dig. Med musikken som omdrejningspunkt kommer du blandt andet til at analysere tendenser på sociale medier, musikhistoriske vingesus og audiovisuelle produktioner. Du får samtidig rig mulighed for at deltage i gymnasiets musiske og sociale aktiviteter som f.eks. bands, kor, musicals og fællessamlinger.


Supersproglig

Biologi

Engelsk A – Spansk A – Tysk B/Fransk B

Biologi A – Kemi B

Har du lyst til at tage pulsen på den store verden, tale sprog og lære mere om dig selv og andre mennesker? På Supersproglig får du lov til at udforske historiske og politiske forhold i andre lande samtidigt med, at du får styr på gloser og grammatik. På vores studierejser til f.eks. USA, Berlin, Madrid eller Paris kommer du i direkte berøring med det talte sprog og får skærpet dit internationale udsyn og din forståelse for andre kulturer. Du får matematik på C-niveau og kan løfte et fag til B-niveau, f.eks. psykologi.

Hvordan nedarves forskellige egenskaber, og hvordan udvikles levende organismer? Hvor sikker er politiets DNA-test? Kan vi redde truede dyrearter med genteknologi? På Biologi får du indgående kendskab til kroppens fysiologi: Både kroppens funktioner og cellens stofskifte. Du kommer til at arbejde med emner som forurening, forplantning og sygdomsudvikling – herunder de etiske spørgsmål i deres kølvand. Hvis du vil vide mere om, hvordan menneske og natur spiller sammen, så kom endelig ind i biologiens verden og bliv fascineret, forundret og fanget.

Science

Sprog og Kultur

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Spansk A – Engelsk A – Latin C

Undrer du dig over, hvad lys og lyd egentlig er? Er du fascineret af naturens sammenhænge, har du lyst til at lave matematiske beregninger, og vil du gerne have en dybere forståelse af alt det, vi tager for givet i hverdagen? Det kunne være mobiltelefoner, rutsjebaner i Tivoli, rent drikkevand, elektricitet og lægemidler, rumfart, men også global opvarmning og uønskede kemikalier i vores miljø og fødevarer. I vores moderne fysik- og kemilokaler kommer du til at lave eksperimentelle undersøgelser, der hænger tæt sammen med det teoretiske arbejde.

Er du nysgerrig på verden også uden for Europa, og vil du udfordre dig selv mere flere sprog? Både de skriftlige og mundtlige dimensioner af sprogene vil være i fokus på denne studieretning. Du kommer til at arbejde med tekst og film i forskellige emneforløb om f.eks. imperier: Fra Romerriget over Spaniens erobring af Latinamerika til Storbritanniens kolonier – eller emigration og blandingskulturer fra oldtiden til i dag. Forløbene byder på aktuelle nyheder, TV-serier og antikkens spændende myter – og selvfølgelig er der også grammatik.


H F FAG PAKKE R Matematik

Medier

Matematik B – Informatik C

Samfundsfag B – Mediefag B

Kan du lide at løse logiske gåder og finde mønstre? Vil du prøve at designe og udvikle apps? Med Matematiklinjen kan du søge ind på uddannelser inden for fx IT, science-undervisning, kommunikation, design og tech. Som elev på Matematik kan du:

Har du lyst til at undersøge verden gennem et kamera og videreformidle den til andre? Vil du forstå, hvordan man opbygger et succesfuldt reality-program eller en god dokumentar? Medier er for dig, der interesserer dig for medier og deres betydning for samfundet, og som kunne tænke dig at arbejde med fx journalistik, kommunikation eller film. Som elev på Medielinjen kan du:

• møde tidligere elever, der nu arbejder med analyse, design og udvikling • udvikle egne apps og teste dem på brugere • komme på virksomhedsbesøg På Matematik får du ud over de obligatoriske HF-fag også Matematik B og Informatik C samt to valgfag på C eller et valgfrit løft fra C til B.

• møde tidligere elever, der nu arbejder med film og fotografering • møde professionelle folk fra mediebranchen • samarbejde med filmskolen Station Next På Medier har du ud over alle de obligatoriske HF-fag også Mediefag B og Samfundsfag B samt et valgfag på C eller et valgfrit løft fra C til B.

Idræt

Samfund

Idræt B – Psykologi C

Samfundsfag B – Psykologi C

Hvordan spiller krop og psyke sammen? Hvorfor er der både kropslige og psykiske symptomer, når vi er stressede eller forelskede? Idræt er for dig, der interesserer dig for mental og fysisk sundhed, og som fx vil arbejde som sygeplejerske, fysioterapeut, lærer eller politibetjent. Som elev på Idrætslinjen kan du:

Hvorfor opfører vi os anderledes i grupper, end når vi er alene? Hvordan er samspillet mellem den enkelte borger og velfærdsstatens institutioner? Samfund er for dig, der vil arbejde med mennesker som fx socialrådgiver, pædagog eller lærer. Som elev på Samfundslinjen kan du:

• komme i praktikforløb i Forsvaret • komme på besøg på Politiskolen og politistationer • få idrætsundervisning i den fysiske optagelsesprøve til Politiskolen

• komme i praktikforløb i børnehaver • møde studerende fra pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen • prøve kræfter af som lærer i folkeskolen

På Idræt får du ud over de obligatoriske HF-fag også Idræt B og Psykologi C samt to valgfag på C eller et valgfrit løft fra C til B.

På Samfund får du ud over de obligatoriske HF-fag også Psykologi C og Samfundsfag B samt to valgfag på C eller et valgfrit løft fra C til B.


VÆRD AT VIDE • HF er en studentereksamen, der er målrettet mellemlange uddannelser som fx pædagog, politibetjent, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut. Efter du er blevet HF-student, kan du supplere med en udvidet HF eller overbygning, der kan give dig adgang til lange videregående uddannelser • Du kommer igennem tværfaglige projekt- og praktikforløb • Du skal til én eller flere eksamener efter hvert semester – på den måde undgår du en meget stor eksamensbelastning tilsidst • Særligt motiverede elever kan søge om at komme på HF direkte efter 9. klasse


W W W. FA C E B O O K . C O M / H V I D O V R E G Y M N A S I U M H V I D OV R E GY M N AS I U M H V I D OV R E GY MER DU KLAR TIL

H V I D OV R E GY M N A S I U M & H F ? Du har garanteret en masse forventninger til dit liv som gymnasieelev. På Hvidovre Gymnasium & HF har vi naturligvis også nogle forventninger til dig.

Studievejleder Annike Kjær Hansen opridser her kvaliteter, der er gode at have som gymnasieelev: • Du er nysgerrig og videbegærlig •D u kan lide at læse bøger og artikler • Du ser nyheds- og debatprogrammer i fjernsynet • Du kan slet ikke lade være med at undre dig og tænke over det, du læser og ser • Du kan lide at fordybe dig i et fagligt område • Du kan lide at arbejde selvstændigt og tage ansvar • Du kan lide at gå i skole og lave lektier • Du møder altid op – til tiden – klar til at lære og dele ud af din viden

Kan du sætte kryds ved flere af disse punkter, så er Hvidovre Gymnasium & HF noget for dig – og så glæder jeg mig til at se dig som elev til sommer. Annike Kjær Hansen, studievejleder

Du kan læse mere om vores studieregler og forventninger til dig som gymnasieelev på hvidovregymnasium.dk


P L A D S T I L D I T TA L E N T Vi vil gerne motivere vores elever til at udnytte deres fulde potentiale. Den opgave arbejder vores engagerede lærere med hver dag, men vi tilbyder også nogle ekstra­ ordinære muligheder, der ligger uden for den almindelige undervisning. Filmtalenter Vi har en lang tradition for at udvikle nye talenter til film- og mediebranchen. Eleverne på studieretningen Medier samarbejder bl.a. med filmskolen Station Next i Filmbyen, hvor de får undervisning af professionelle filmfolk.

Musical Kan du spille skuespil, synge, danse eller spille musik? Eller har du lyst til at prøve det af? De seneste fire år har vi med stor succes opsat elevmusical.

Udvalg og organisering Har du en projektleder eller politiker i maven, så har vi masser af muligheder for, at du kan udvikle dit organisatoriske talent. Du kan for eksempel involvere dig i Elevrådet, Operation Dagsværk-gruppen, Fest- eller Cafeudvalget – eller starte dit helt eget projekt op. Hos os er der altid opbakning til græsrødder og gode initiativer. Talentfulde Skrivere Hvert år tilbyder vi en gruppe elever at blive en del af vores udviklingsprogram for talentfulde skrivere. Eleverne får undervisning af professionelle journalister og forfattere og får mulighed for at udgive artikler i Hvidovre Avis.

Sprogtalenter Vi sender hvert år en gruppe udvalgte engelsk-talenter på 10 dages udvekslingsrejse til Hayesville High School i North Carolina, USA, hvor eleverne indkvarteres hos lokale værtsfamilier.


UD I DEN

S TOR E V E R D E N

I løbet af dine år på Hvidovre Gymnasium & HF får du også masser af muligheder for at komme på studieture i Danmark, Europa og resten af verden.

Udvekslingstur til USA

Sprogrejse til Berlin med Tysk A-holdet

Til London med Engelsk A-eleverne


F E D E FA C I L I T E T E R Moderne naturfagslokaler

Vi har vores egen biograf

Underholdning i pauserne

Hanne serverer sund og lĂŚkker mad i kantinen

SE FLERE BILLEDER PĂ… W W W. H V I D O V R E G Y M N A S I U M . D K

Brug vores musiklokaler eller fitnessrum efter skoletid


MERE END BARE UNDERVISNING Foto: Mathias Bach Andersen

Dit gymnasieliv er ikke kun dét, der foregår på skolebænken. Det er også de ting, der sker, når du rejser dig fra den - for eksempel vores fester, cafeer, studieture, Idrætsdag, musik­ indslag, galla og meget mere.

God stemning til skurke- og heltefest

Cirkustema til Idrætsdag

Spilaften arrangeret af Elevrådet

Glade elever til gallafest

Elevmusical


DET SIGER DE TIDLIGERE ELEVER Djellza Fetahi, student fra 2018 Studerer jura på Københavns Universitet HvG er et sted med et godt fællesskab og plads til forskellige mennesker. Dygtige lærere og gode forhold mellem lærere og elever. Udover et fokus på det faglige, er der også plads til at udvikle sig på et personligt plan – skulle man have lyst til at prøve sine grænser af, kan man bl.a. gøre det som vært ved arrangementer, ved at blive elevambassadør eller som en del af musicalen. Skulle man få lyst til at starte noget helt nyt op, bliver det taget godt imod, og der står lærere klar til at hjælpe – det oplevede jeg selv med opstart af Elevrådet og skolebladet.

Mathias Hector, student fra 2015 Studerer statskundskab på Århus Universitet Mine tre år på HvG betød en mulighed for virkelig aktivt at påvirke min egen udvikling ved at have en finger med i spillet nærmest alle steder, det var muligt: Medvirken til Filmfestivalen, arbejde som elevambassadør og de mange gange, jeg har kunnet skeje ud på kantinens scene som vært til forskellige arrangementer. Gymnasietiden har kort sagt været en mulighed for at søge og afprøve mine egne grænser, og det er noget, der vil hænge ved resten af livet!

Mikkel Nordfang, student fra 2017 Teaterinstruktør og lærer Det første, jeg tænker, er fællesskab og muligheder. Hvis man har en god ide, får man også lov. Jeg fik selv lov til at skrive og instruere et teaterstykke. Sammen med 30 andre elever og to lærere brugte vi et år på det. Resultatet blev supergodt!

Yama Fakhri, student fra 2006 Læge på Kardiologisk afdeling Herlev Hospital For mig var det bedste ved gymnasietiden, at der var så meget tid til det sociale både på skolen og i fritiden. Frikvartererne var blandt andet en vigtig del af den sociale sammenkomst, hvor vi mødtes på tværs af klasserne.

Sultan Coban, student fra 2007 Cand.mag i Tværkulturelle Studier og freelancejournalist med speciale i mellemøstlige anliggender På Hvidovre Gymnasium & HF blev grunden lagt til den, jeg er i dag. Det var ikke altid nemt at vokse op i Avedøre Stationsby, og det var ikke altid nemt at uddanne sig der. Det var det heller ikke for mig. Men i dag forstår jeg, at HvG ikke bare uddannede mig fagligt, men også lærte mig at forstå og begå mig i det danske samfund i samspil med de mange, forskellige unge, jeg mødt på gymnasiet.

Lasse Volfing, student fra 2009 Uddannet i Film & Medie fra KU, arbejdet for DR, Oscarvindende M&M Productions og som presserådgiver i Folketinget Lærer-elevforholdet betyder alt, når man går i gymnasiet – og på Hvidovre Gymnasium har I bare verdens bedste lærere. Når jeg stod op om morgenen og skulle hive mig selv ud ad døren, gjorde det ikke kun en forskel, at mine gode venner ventede bag de røde mure. Lærerne trak også, og det gjorde alverden, at vi udover undervisningen kunne joke med hinanden, og at vi havde nogle fælles interesser.


V I G L Æ D E R O S T I L AT M Ø D E D I G P Å

ET AF DE FÅ GYMNASIE R I L ANDET ME D

ME DIE FAG PÅ A- NIVEAU

Trykt i december 2019

H V I D OV R E GY M N AS I U M . D K B LY TÆ K K E R P O R T E N 2 | 2 6 5 0 H V I D O V R E | + 4 5 3 6 3 4 3 4 3 4 | I N F O @ H V G A D M . D K