Teraz Wilanów Październik 2022

Page 1

teraz

miesięcznik bezpłatny

®

szCzEpIENIA CzWARTą DAWką Już DOsTępNE

kONCEpCJA gALERII hANDLOWEJ W WILANOWIE NABIERA kszTAłTóW

DNI WILANOWA

FOTORELACJA

NOWy pARk W WILANOWIE BuDOWA LINII TRAmWAJOWE DO WILANOWA OzNACzA WyCINkę kILkusET DRzEW

co nowego?

„creative story”

miejsce kreatywnych pomysłów i zabawy! w miasteczku wilanówSzczepienia czwartą dawką już doStępne Zgodnie za zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia, od 16 września szczepienia czwartą dawką (czyli drugą przypominającą) przeciw COVID-19 są dostępne dla wszystkich osób powyżej 12 roku życia. Co ważne, szczepienia mają być wykonywane nowym preparatem, ukierunkowanym na wariant omikron i chroniącym przed ciężkim przebiegiem choroby lub hospitalizacją w blisko 90 proc. przypadków. Jeszcze we wrześniu do Polski powinno trafić około 4 mln dawek takich szczepionek. Wiemy, że mieszkańcy czekali na możliwość zaszczepienia się czwartą dawką i mam nadzieję, że po raz kolejny Warszawa będzie liderem pod względem liczby w pełni zaszczepionych osób. Najlepszą ochroną przed koronawirusem są szczepienia, dlatego rozpoczynamy kampanię informacyjną zachęcającą do przyjęcia kolejnej dawki przypominającej. Warto zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz bliskich i się zaszczepić – mówi stołeczna wiceprezydent Renata Kaznowska. Warto pamiętać również, że szczepienia są bezpłatne, a w Warszawie można je wykonać m.in. w 79 miejskich przychodniach. Szczepienie czwartą dawką mogą przyjmować wszystkie osoby, mające więcej niż 12 lat, które poprzednią dawkę przyjęły przynajmniej trzy miesiące wcześniej. Również ozdrowieńców, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia, można szczepić w odstępie co najmniej trzech miesięcy od infekcji koronawirusem. Skierowanie na szczepienie drugą dawką przypominającą wystawiane jest przez system automatycznie, po spełnieniu powyższych warunków. Jeśli tak się nie stało, skierowanie może wystawić również lekarz w punkcie szczepień. Źródło: https://um.warszawa.pl/-/ruszyly-szczepienia-czwarta-dawka-przeciw-covid-19.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 512 084 770 Studio Teraz Wilanów: tel. 515 326 951 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Amina Księżopolska Arkadiusz Obszyński Wojciech Podgórski NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW: dNi WiLANOWA 2022 fOT. AMiNA KSiężOPOLSKA

Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdP

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny

terazwilanow.pl www.terazwilanow.com WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064


nowy park w wilanowie

Październik 2022 teraz wilanów / NAszE mIAsTO

4

Jak poinformował urząd dzielnicy, w przyszłym roku w miasteczku Wilanów nareszcie powstanie nowy park. zielony teren zostanie zlokalizowany w popularnej lokalizacji, gdzie do tej pory znajdował się jedynie niezagospodarowany pas zieleni. park powstanie w części Osi królewskiej, między ul. sarmacką, a al. Rzeczypospolitej. Oznacza to, że park będzie graniczyć z placem, na którym znajduje się pomnik króla Jana III sobieskiego i fontanna.

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. Projekt powstanie w oparciu o zaakceptowaną przez Zarząd Dzielnicy Wilanów nowatorską koncepcję zagospodarowania terenu” – chwali się urząd dzielnicy. Jak słyszymy, nowy park ma być gotowy jesienią 2023 r. i zajmować łączną powierzchnię ok. 4,5 tys. m kw. Posadzone w nim ma zostać ponad 100 drzew oraz krzewy i byliny. Co ważne, zieleń zajmie aż 80 proc. parku, a żwirowe ścieżki jedynie 7 proc. Ponadto projektant (pracownia XY Studio) stawia na naturalne materiały o niskim śladzie węglowym. Jak możemy dostrzec na wstępnym projekcie, wzdłuż falistych ścieżek w parku powstanie siedem placów o różnym przeznaczeniu. Wśród nich planowane są m.in.: plac seniorów z ogrodem różanym, plac samotnika, plac gier towarzyskich, plac spotkańsąsiedzkich czy plac co-workingowy. Każdy z nich ma stanowić

oblicz, ile koSztuje cię dojazd do pracy Lepiej dojechać do biura autem czy komunikacją miejską? Warszawski Transport Publiczny postanowił stworzyć interaktywne narzędzie, dzięki któremu każdy będzie mógł otrzymać odpowiedź na to pytanie. Za pomocą dostępnego w internecie Dojazdolatora można łatwo obliczyć, ile kosztuje nas dojazd do pracy samochodem. Wystarczy uzupełnić wymagane pola – liczbę litrów benzyny spalaną na 100 km, liczbę kilometrów pokonywaną w drodze do i z pracy, koszty parkowania oraz aktualną cenę paliwa.

„małe serce parku”. Jak czytamy, park zostanie zwieńczony niewielkim otwartym placem, po środku którego zasadzona zostanie duża magnolia. Drzewa i łąka kwietna mają też stanowić naturalną barierę akustyczną, zabezpieczającą park przed hałasem samochodów, dobiegającym od al. Rzeczy- pospolitej i budowanej linii tramwajowej. W parku nie zabraknie też ławek, stojaków rowerowych, leżaków i hamaków. Nazwę parku mają wybrać mieszkańcy w głosowaniu internetowym. Szczegóły i konkretne terminy nie są jednak jeszcze znane. Nie będzie to jedyna zielona przestrzeń, która w przyszłym roku powstanie w Wilanowie. Władze dzielnicy ogłosiły również, że przy ul. Potułkały powstanie skwer w kształcie trójkąta. Czekamy na szczegóły, dotyczące tej inwestycji. Źródło: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/

Jak wylicza warszawski ratusz, przy uśrednionych wynikach Dojazdolator jasno wykazuje, że przerzucenie się na publiczny transport pozwala zaoszczędzić aż kilkaset złotych miesięcznie. Łącznie na dojazd możemy wydawać ponad 40 zł dziennie, co przy 20 dniach pracujących w miesiącu oznacza kwotę przekraczającą 800 zł. Tymczasem 30-dniowy bilet z uprawieniami warszawiaka kosztuje 98 zł. A pozwala on nie tylko korzystać ze wszystkich środków warszawskiej komunikacji publicznej i Kolei Mazowieckich, ale również z parkingów „Parkuj i Jedź”. Źródło: https://um.warszawa.pl/


O rozpoczęciu budowy linii tramwajowej słyszał już chyba każdy mieszkaniec Wilanowa. Wiele osób obecnie musi mierzyć się z utrudnieniami w ruchu, w rejonach trwających prac drogowych. korki to jednak niejedyny problem związany z tą inwestycją. Jak informują bowiem Tramwaje Warszawskie, na obszarze prac do wycinki przeznaczono 426 drzew, czyli około 28 proc. istniejącego tam drzewostanu. 179 z nich znajduje się w pasie tramwaju, a 247 na poboczu.

Budowa nowego tramwaju powoduje znaczne komplikacje w infrastrukturze, zarówno naziemnej, jak i podziemnej. To powoduje kolizję z istniejąca zielenią - tłumaczy odpowiedzialny za projekt ze strony Tramwajów Warszawskich Grzegorz Stankiewicz. Jak przekonuje, zieleń na planowanej trasie linii tramwajowej posadzona jest w sposób chaotyczny, przez co ingerencja jest konieczna, bo zdarza się, że drzewa kolidują z podziemną częścią inwestycji. Tramwajarze zapewniają jednak, że w zamian za wycięte drzewa posadzą przynajmniej 640 nowych, o wysokości minimum 5 metrów i obwodzie pnia 25-30 centymetrów. Proponowanymi gatunkami są: lipy holenderskie i drobnolistne, platany klonolistne, wiśnie japońskie, klony polne i dęby szypułkowe. Ponadto drzewa zostaną posadzone na przystankach, bezpośrednio na torach pojawi się rozchodnik, a wzdłuż torowiska krzewy, byliny i cebulki kwiatowe. -W trakcie kolejnych etapów realizacji naszej inwestycji, ilość drzew, które da się uratować, ale też tych, które trzeba będzie wyciąć, może w drobnej części ulegać zmia-

nie, chociażby w momencie innej lokalizacji sieci niż jest to w planach - tłumaczy dyrektor inwestycji strategicznych w Tramwajach Warszawskich Katarzyna Ziarkowska. Jak zapewnia, pierwszy etap prac potrwa do 4 października. Cała wycinka ma zostać zakończona do marca 2023 r. Takie tłumaczenia nie wszystkich jednak przekonują. Dlatego w ostatnich dniach odbyło się spotkanie tramwajarzy z zaniepokojonymi mieszkańcami. Na miejscu pojawiło się ponad 50 osób. Jak jednak tłumaczył rzecznik spółki, choć możliwe są rozmowy o powodach konkretnych decyzji i projekcie, to na zmianę planu budowy jest za późno. Zapewnił też, że prace budowlane są stale obserwowane i każde postępowanie niezgodne z przepisami spotka się z właściwą reakcją. Warto również przypomnieć, że budowa całej linii tramwajowej do Wilanowa ma skończyć się na początku 2024 r., a prace budowlane pod koniec 2023 r. Źródło: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/

5

Październik 2022 teraz wilanów / NAszE mIAsTO

budowa linii tramwajowej do wilanowa oznacza wycinkę kilkuSet drzew


nowe czujniki jakości powietrza w warSzawie

montaż ponad 160 nowoczesnych czujników w Warszawie dobiegł końca. Dzięki temu każdy mieszkaniec może w łatwy sposób sprawdzić aktualną jakość powietrza w danej części stolicy i sąsiednich gminach. za montaż urządzeń odpowiada firma Airly public, a ich liczba sprawia, że jest to jedna z największych tego typu sieci monitoringu w Europie.

Październik 2022 teraz wilanów / NAszE mIAsTO

6

Połowę z czujników zamontowano przy placówkach edukacyjnych. Pozostałe pojawiły się m.in. przy wybranych urzędach dzielnic i ciągach komunikacyjnych. W granicach Wilanowa zamontowano osiem takich czujników, m.in.: przy ul. Gubinowskiej, Uprawnej, Beniamina Flatta, czy Południowej Obwodnicy Warszawy. Ich dane każdy może sprawdzić na warszawskiej platformie loT lub za pomocą miejskiej aplikacji. Co ważne, czujniki mierzą zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, PM2,5 oraz PM1, czyli pyłami, których średnica nie przekracza 1 mikrometra. Oprócz tego wszystkie urządzenia mierzą również zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu, a cześć (zlokalizowana z dala od ulic) także zanieczyszczenie ozonem.

Zdrowie i jakość życia mieszkańców są dla nas absolutnym priorytetem. Dlatego dbamy o poprawę jakości powietrza. Aby lepiej poznać źródła zanieczyszczeń i chronić mieszkańców, rozwijamy warszawski system monitoringu powietrza – zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Oprócz Warszawy czujniki zamontowano również w 17 sąsiednich gminach, m.in. w Konstancinie-Jeziornie, Lesznowoli, Milanówku, czy Otwocku. Dzięki temu każdy może sprawdzić jakość powietrza również w tych miejscach. Zakup urządzeń został sfinansowany w 80 proc. ze środków unijnych, w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Źródło: https://um.warszawa.pl/

znamy nominacje do tytułu warSzawianki roku Jak już kilkukrotnie informowaliśmy, nagroda Warszawianki Roku to wyróżnienie przyznawane zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i promowanie wartości, takich jak tolerancja, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie oraz działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej. W tym roku władze Warszawy otrzymały ponad 300 kandydatur kobiet, które zdaniem głosujących powinny otrzymać to wyróżnienie. Spośród nich władze miasta wybrały dziesięć nominowanych. W zaszczytnym gronie znalazły się: Magdalena Dziewguć – menadżerka, Myroslava Keryk – socjolożka, Agnieszka Kobus-Zawojska – medalistka olimpijska, Orina Krajewska – prezeska Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”, Katarzyna Nicewicz – działaczka społeczna, Maja Ostaszewska – aktorka i aktywistka, Magdalena Piotrowska – aktywistka ekologiczna, Małgorzata Szumowska – dyrektorka warszawskiej Niewidzialnej Wystawy, Maria Wroniszewska – członkini zarządu

Fundacji SYNAPSIS oraz Zofia Zochniak – pomysłodawczyni portalu UbraniaDoOddania.pl. To jest niebywałe – gdy pracujemy w kapitule i czytamy te wszystkie zgłoszenia, biogramy i historie, jak wiele jest osób, które się bezinteresownie angażują, aby nasze wspólne życie było lepsze” – mówiła podczas ogłoszenia nominacji Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. Pozostaje jednak pytanie, kto zostanie Warszawianką Roku 2022, bo tytuł może otrzymać tylko jedna osoba. O tym zadecydują mieszkańcy stolicy, którzy mogą głosować na swoja fawor ytkę do 24 października. Głos można oddać za pomocą internetowego lub papierowego formularza. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w listopadzie podczas uroczystej gali. Źródło: https://um.warszawa.pl/


poprawa bezpieczeńStwa na ulicach i rozStrzygnięty przetarg

Co miesiąc staramy się zebrać informacje o aktualnych pracach drogowych w Wilanowie. zarówno tych niedawno ukończonych, właśnie trwających, jak i zaplanowanych. Również ostatnie tygodnie przyniosły kilka nowych wiadomości w tym zakresie. Wkrótce ma rozpocząć się także budowa chodników na ul. Obornickiej (od Rumianej do Królowej Mar ysieńki, po obu stronach), która również powinna zakończyć się jeszcze w obecnym roku. Z kolei projekt oświetlenia ul. Hlonda pomiędzy Ledóchowskiej a Pamietną jest obecnie w przygotowaniu. Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Kazachskiej, również poprzez zmianę organizacji ruchu, będzie możliwa dopiero, kiedy ulica znajdzie się w zarządzie dzielnicy. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. Źródło: https://www.facebook.com/burmistrzwilanowa

7

NAszE mIAsTO

Jak poinformował burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski, przetarg na rozbudowę ul. Bruzdowej, pomiędzy ul. Kwarty i ul. Gratyny, został nareszcie rozstrzygnięty. Prace powinny rozpocząć się już w październiku i zakończyć w przyszłym roku. Z kolei z niedawnych zmian, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicach w Wilanowie, warto wspomnieć o pracach na Osi Królewskiej i Kostki Potockiego. Dzięki temu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 400 nastąpi zmiana w organizacji ruchu, powstanie nowy chodnik, a przejście dla pieszych i przejazd rowerowy zostaną wyniesione.


Październik 2022 teraz wilanów / DNI WILANOWA / FOTORELACJA

8

dni wilanowa nie zawiodły Tegoroczna edycja najważniejszego święta dzielnicy, czyli Dni Wilanowa, już za nami. W weekend 10-11 września nie zabrakło licznych atrakcji, które przyciągnęły wielu mieszkańców. Jak wyglądały te niezwykłe dni w Wilanowie? Tegoroczne Dni Wilanowa rozpoczęły się w sobotę, 10 września, na sportowo. O godz. 12 w Muzeum Pałacu Króla Jana III odbył się „Bieg po Nowe Życie”, czyli sztafetowy marsz nordic walking. Trasa była jednak symboliczna (kilometr dla każdego uczestnika sztafety), a w biegu udział wzięło ponad 50 przedstawicieli polskiej medycyny transplantacyjnej – lekarzy transplantologów, kardiologów, nefrologów i koordynatorów transplantacyjnych. Warto dodać, że bieg ten organizowany jest już od lat, a od 2011 r. wzięło w nim udział 3630 osób, w tym kilkaset znanych z filmów, telewizji, czy muzyki oraz ponad 200 osób po przeszczepach. Wszystko, aby pokazać, że po operacji można wrócić do normalnego życia i ile osób wciąż czeka na przeszczep.


Październik 2022 teraz wilanów / DNI WILANOWA / FOTORELACJA

9


Październik 2022 teraz wilanów / DNI WILANOWA / FOTORELACJA

10

W tym roku w sztafecie wzięli udział m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska i zastępca burmistrza Wilanowa Bartosz Wiśniakowski. O godz. 10 w sobotę na Plaży Wilanów rozpoczął się Footvolley World Tour – Wilanów 2022, czyli turniej sportu, stanowiącego połączenie piłki nożnej i siatkówki. Do rywalizacji przystąpiło dwanaście par z dziesięciu krajów, w tym dwie z Polski. Jednymi z uczestników byli także brazylijscy mistrzowie świata w footvolley i to właśnie oni ostatecznie triumfowali w niedzielnym finale. Oczywiście podczas Dni Wilanowa nie mogło zabraknąć koncertów. W sobotni wieczór na scenie wystąpiła Ania Dąbrowska, a następnie Kuba Badach z repertuarem „Tribute to Zaucha”. Niedzielny koncertowy wieczór rozpoczął zaledwie 8-letni wykonawca AN4TOL, a jako następny zagrał popularny raper Kubańczyk. Chwilę później na scenie pojawił się DJ i producent muzyczny Tribbs, a ostatnią gwiazdą wieczoru był Smolasty.


Październik 2022 teraz wilanów / DNI WILANOWA / FOTORELACJA

11


Październik 2022 teraz wilanów / DNI WILANOWA / FOTORELACJA 12


Październik 2022 teraz wilanów / DNI WILANOWA / FOTORELACJA

13


Październik 2022 teraz wilanów / DNI WILANOWA / FOTORELACJA

14

Warto także dodać, że podczas tegorocznych Dni Wilanowa prowadzona byłą akcja charytatywna na rzecz 5,5-letniego Dominika, mieszkańca Wilanowa, który urodził się z krótsza nóżką. Do-

minikowi można było pomóc poprzez zakup słodkości oraz innych gadżetów ze stoiska „Słoiki z Wilanowa” lub wrzucając pieniądze bezpośrednio do puszek.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, sponsorom i partnerom Dni Wilanowa 2022. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu przeżyliśmy cudowny festiwal wrażeń! To była świetna zabawa i wspaniale zorganizowany czas. Zapraszamy za rok!

Foto: Amina Księżopolska, Dzielnica Wilanów


koncepcja galerii handlowej w wilanowie nabiera kSztałtów

Naszym celem jest wykreowanie projektu mixed-use, który stanie się centrum dzielnicy Wilanów. Chcemy stworzyć przestrzeń tętniącą życiem przez cały dzień, w której mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy, skorzystać z bogatej oferty restauracji, obejrzeć film, skorzystać z usług, odpocząć wśród zieleni czy aktywnie spędzić czas wolny - mówi Grzegorz Kwiecień, kierownik projektu Wilanów Park. Na terenie galerii mają powstać m.in. hipermarket, wielkopowierzchniowy sklep sportowy, sklepy marek odzieżowych, całoroczna Oranżeria z częścią gastronomiczną, wielosalowe kino, a także dwuhektarowy ogólnodostępny park miejski z infrastrukturą do różnego rodzaju aktywności miejskich i społecznych. Jak czytamy, w ostatnich miesiącach zespół Nhood Polska dopracowywał projekt architektoniczny Wilanów Park oraz prowadził rozmowy z potencjalnymi najemcami. – Opracowaliśmy strategię wynajmu przestrzeni, która bazuje na naszym doświadczeniu oraz na konsultacjach z poszczególnymi najemcami i zgłaszanych przez nich potrzebach. Musimy bardzo starannie dobrać grono najemców, żeby zapewnić unikatowość projektu, tym samym wyjść poza schematy, jak również spełnić oczekiwania zakupowe klientów – zapewnia Marcin Matysiak, dyrektor komercjalizacji Nhood Polska. Na możliwość zrobienia zakupów czy skorzystania z różnorodnych usług w galerii trzeba jeszcze trochę poczekać. Wstępny harmonogram zakłada otwarcie Wilanów Park w drugiej połowie 2026 roku. Źródło: https://retailnet.pl, https://wilanowpark.pl/

15

Październik 2022 teraz wilanów / NAszE mIAsTO

O planach zbudowania dużej galerii handlowej w Wilanowie słyszy się już od lat. Obiekt ma powstać na skraju miasteczka Wilanów, w kwartale ulic uprawnej, przyczółkowej, karuzela oraz al. Rzeczypospolitej. Oznacza to także, że galeria będzie znajdować się w pobliżu południowej Obwodnicy Warszawy. Wilanów park ma być przede wszystkim miejscem wielofunkcyjnym (łączącym funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe oraz rozrywkę), choć do tej pory znaliśmy jedynie ogólne założenia nowoczesnego obiektu. Teraz, jak chwali się firma Nhood polska, koncepcja jest bliska finalizacji. Trwa także poszukiwanie najemców.


Październik 2022 teraz wilanów / CO NOWEgO W CkW 16


Październik 2022 teraz wilanów / CO NOWEgO W CkW

17


Październik 2022 teraz wilanów / EDukACJA

18

jedzenie ma znaczenie! Eko kuchnia w polsko-Angielskim przedszkolu i żłobku magic Fish kształcenie zdrowych nawyków żywieniowych jest naszym priorytetem. W polsko-Angielskim przedszkolu i żłobku magic Fish skupiamy się na codziennych zdrowych wyborach naszych podopiecznych. Jesteśmy przekonani, że jakość pożywienia istotnie wpływa na zdrowie i zachowanie dzieci, zaś sposób organizacji posiłków jest doskonałym polem do ćwiczenia samodyscypliny, nawiązywania relacji społecznych, przekazywania wartości i ćwiczenia się w uważności i wrażliwości na drugiego człowieka. Nasze codzienne menu jest odpowiednio zbilansowane i dostosowane do potrzeb młodego organizmu. Wszystko jest tak skomponowane, aby dostarczyć dzieciom energii na cały dzień i przywrócić równowagę na poziomie ciała i umysłu. Dzieci mają do wyboru zarówno produkty wegetariańskie, jak i mięsne. Nasi wyspecjalizowani kucharze w zakresie żywienia dzieci, gotują smacznie i zdrowo. Zawsze opierają jadłospis na dużej ilości warzyw, owoców, ryb i kasz, a także dopasowują posiłki do potrzeb alergików. Uwzględniamy wszystkie rodzaje wykluczeń pokarmowych. Przygotowując posiłki dla naszych dzieci, staramy się, aby były przygotowane na parze, pieczone lub grillowane. W maksymalnym stopniu ograniczone jest używanie soli, a biały cukier wyeliminowaliśmy do zera. Tam gdzie słodzenie jest konieczne, cukier zastąpiony został miodem lub ksylitolem. Nie używamy również produktów dosładzanych, jak soki czy smakowe jogurty. Wędliny również przygotowujemy sami. Procesem żywienia kieruje uwielbiany przez dzieci pan Mateusz, posiadający wieloletnie doświadczenie. To on pilnuje, żeby pożywienie wychodzące z kuchni było nie tylko smaczne i zdrowe, ale również pięknie podane.


W naszym budynku funkcjonuje w pełni wyposażone zaplecze kuchenne ze zmywalnią, przygotowalnią i magazynem. Wszystkie posiłki sporządzane są na miejscu ze świeżych produktów. W trosce o środowisko naturalne i edukację ekologiczną najmłodszych nie występują naczynia jednorazowe. W trakcie dnia, w naszym przedszkolu i żłobku, dzieci mają możliwość skorzystania z 5 posiłków – śniadania, II śniadania, dwudaniowego obiadu, podwieczorku i II podwieczorku. Śniadania i podwieczorki dostępne są w formie szwedzkiego stołu, gdzie dzieci same robią sobie kanapki, nakładają produkty, smarują, kroją, nalewają. Dzieci mając możliwość samodzielnego zdecydowania o zjedzeniu czegoś, jedzą chętniej. Rozszerza się ich wachlarz używanych produktów, interesują się tym, co spożywają. Zdrowe odżywianie zaczyna się już podczas zakupów i dlatego nasz program profilaktyczny zakłada wycieczki do sklepów, podczas których mamy okazję uczyć dzieci co jest zdrowe, a co nie, dlaczego należy wybierać jogurt naturalny zamiast owocowego, dlaczego płatki owsiane i owoce, a nie czekoladowe płatki śniadaniowe. Organizujemy dzieciom zabawę w wybieranie zdrowych produktów do koszyka, co niesie za sobą bardzo korzystne długoterminowe efekty dla budowania zdrowych nawyków. Jeśli zastanawiacie się, co możecie zrobić dla swojego dziecka, aby w dorosłym życiu chciało się zdrowo i racjonalnie odżywiać, zapraszamy do naszych placówek, gdzie jedzenie ma znaczenie.

www.magicfish.pl

19

Październik 2022 teraz wilanów / EDukACJA

W Polsko-Angielskim Przedszkolu i Żłobku Magic Fish korzystamy tylko z naturalnych produktów, nieprzetworzonych jemy sezonowo i kolorowo. Różnorodność posiłków sprawia, że dzieci mogą dokonywać samodzielnych zdrowych wyborów, często są zaangażowane bezpośrednio w proces tworzenia posiłków, a dzięki temu mają okazję poznać produkty z wielu różnych stron. Ucząc dziecko spożywania różnych produktów i potraw każdego dnia, mamy większą szansę na dostarczenie wszystkich niezbędnych składników, których potrzebuje rozwijający się organizm.


Październik 2022 teraz wilanów / ŚWIAT NA JęzykACh

20

Wspieramy edukację dzieci • program „Adopcji na odległość” polegający na edukacji i żywienia konkretnego z madagaskaru finansowaniu dziecka Szkoła The Palms prowadzi różnego rodzaju działania charytatywne od ponad 10 lat. Pomaganie innym jest częścią naszej filozofii prowadzenia rodzinnej firmy. Jest to dla nas naturalna kolej rzeczy, a biorąc pod uwagę nasze korzenie płynące z Madagaskaru oraz miłość do nauczania dzieci, najwięcej działań jest skupionych jest właśnie na tym kierunku. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z nowym partnerem – Fundacją Dzieci Madagaskaru. Fundacja dzieci Madagaskaru – ankizy gasy Biorąc pod uwagę dużą odpowiedzialność za prowadzone działania charytatywne, wybraliśmy do współpracy sprawdzonego partnera. Fundacja Ankizy Gasy, która w języku polskim oznacza Dzieci Madagaskaru, została założona w 2011 roku przez dwie Polki – Katarzynę Białous i Patrycję Malik, które postanowiły kontynuować pomoc i działać nawet szerzej, po wielkiej fascynacji wolontariatem w szkole i sierocińcu na Czerwonej Wyspie. Działania Fundacji przez 10 lat skupiały się na wspieraniu edukacji dzieci. Madagaskar to jeden z najbiedniejszych krajów Świata. Aż 80% społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie, a 60% populacji to analfabeci. Fundacja działa, aby dawać dzieciom szansę na normalne dzieciństwo i na lepszą przyszłość. konkretne działania Fundacji, które również nas zafascynowały i postanowiliśmy je wspierać to:

• program stypendium dla studentów z ubogich rodzin • zbiórki środków finansowych na budowy i remonty szkół oraz wyposażenie klas lekcyjnych • program wolontariatu, dzięki któremu studenci, nauczyciele i trenerzy z krajów europejskich prowadzą kursy językowe, sportowe, taneczne, plastyczne dla podopiecznych Fundacji • program dożywiania w szkole wiejskiej Ambatomasina oraz dożywianie dla ubogich w stołówce Tsinjohasina prowadzonej przez siostry misjonarki.


The PalMs wsPiera działania Fundacji Nasza szkoła ściśle współpracuje z Fundacją Dzieci Madagaskaru i wspiera działania, które z punktu widzenia Fundacji są kluczowe w danym momencie. W lutym 2020 r. naszymi podopiecznymi została Fitia i Finaritria – dwie dziewczynki, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną potrzebowały wsparcia w opłaceniu edukacji w szkole, przyborów szkolnych i posiłków. W przyszłości chcielibyśmy pomóc kolejnym dzieciom, wpierać ich w zdobywaniu edukacji oraz zagwarantować im godne warunki życia, w tym przede wszystkim wyżywienia. Jako szkoła prowadzimy różnego rodzaju działania, z których przychody zostaną przeznaczone na adopcję na odległość. Bądźcie z nami i bierzcie udział w akcjach! jak Możesz wesPrzeć Fundację? • Jeśli masz 15-25 zł, to możesz kupić ręcznie robioną zabawkę z Madagaskaru. Zabawki są dostępne w naszych placówkach ul. Sarmacka 22 oraz Al. KEN 19. • Jeśli masz 25-30 zł, to możesz kupić książeczkę w j. angielskim dla dziecka. Nasza szkoła przeznaczyła biblioteczkę 100 tytułów książeczek dla dzieci z klas 1-4. Niektóre książeczki wiszą na naszej witrynie w szkole w Wilanowie. Wszystkie tytuły możesz objerzeć w albumie zdjęć na profilu szkoły na Facebooku. Jeśli chcesz zarezerwować książeczkę dla dziecka, wpisz pod zdjęciem „rezerwuję” i kiedy będziemy zmieniać wystrój witryny, książeczka będzie do odebrania podczas wyprzedaży charytatywnej. • Jeśli masz 60 zł, to możesz kupić maskotkę lemura Akiki w promocyjnej cenie 60 zł. Cały dochód ze sprzedaży maskotek w okresie marzec-czerwiec przekażemy Fundacji. • Jeśli masz 90-115 zł, to możesz wykupić charytatywną lekcję j.angielskiego. Mamy pulę promocyjnych lekcji w cenie 90 zł/60 minut z polskim lektorem oraz 115 zł za lekcję z native speakerem. Dowiedz się więcej w sekretariacie szkoły. • Jeśli dysponujesz większą kwotą, możesz wesprzeć Fundację darowizną lub dokonać „adopcji na odległość”.

www.thepalms.edu.pl www.dziecimadagaskaru.pl „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. ~ św. Jan Paweł II


medytacja w krainie dŹwięku

rodzinne warszaty relaksacyjne i koncert gongów i mis tybetańskich Październik 2022 teraz wilanów / WyDARzENIA

22

Nasze intensywne życie sprawia, że oczyszczanie umysłu staje się coraz trudniejsze. Potrzebujemy praktyki medytacyjnej, która pomoże nam lepiej funkcjonować oraz kogoś, kto może pomóc we wszystkich aspektach życia, w miłości, rodzinie i karierze. Jeśli chcesz poprawić samopoczucie swoje i swoich najbliższych, odkryć sposoby, jak relaksować ciało i umysł dzięki dźwiękom i medytacji, ten warsztat jest dla Ciebie… MEDYTACJA W KRAINIE DŹWIĘKU to doświadczenie, które może odmienić życie Twoje i Twojej rodziny. Najwyższe wibracje przenikają ciało i dają odczuć jedność ducha i materii. Jak to możliwe? Dźwięk gongów i mis potrafi wywołać stan, który trudno opisać. To uczucie zatrzymania czasu, jedności wszystkich i wszystkiego. To również doznanie absolutnego oderwania od problemów oraz zanurzenia się w „tu i teraz”. Dlatego MEDYTACJA W KRAINIE DŹWIĘKU jest wyjątkową szansą pozbycia się ograniczeń i barier. Doznania związane z muzyką wibracyjną pomagają osobom, którym ze zmęczenia czy znużenia nic się nie chce i które mają ochotę zaszyć się pod kocem przed telewizorem. Większość z nas zna taki stan, gdy życie codziennie wygląda tak samo i zaczyna nas to przygniatać i odbierać całą radość i energię. Wszyscy potrzebujemy zatrzymać się, zwolnić, odetchnąć głęboko, wsłuchać się we własne potrzeby i naładować energią, bez której codzienne funkcjonowanie staje się wegetacją. Gdy połączymy medytacje z dźwiękiem następuje natychmiastowa zmiana częstotliwości fal mózgowych do głębokiego Alfa, co powoduje szybkie osiągniecie stanu odprężenia i wzrost poziomu energii życiowej. Podczas terapii dźwiękiem harmonizuje się praca

całego organizmu oraz synchronizuje aktywność mózgu. Ciało rozluźnia się, uwalnia od stresu i wycisza, a my zostajemy wprowadzeni w stan medytacyjny, który bardzo trudno uzyskać bez dźwięku podczas jednorazowego spotkania terapeutycznego. Musimy pamiętać, że nasza codzienna uwaga skupiona jest na tak wielu sprawach (nierozwiązane problemy, niespłacone kredyty, brak pieniędzy, biznes w depresji, życie osobiste oraz kariera w zastoju), że jest nam zbyt ciężko kontrolować i zarządzać myślami. Taki brak kontroli jest wyniszczający. Kluczem do zmiany tego stanu jest MEDYTACJA W KRAINIE DŹWIĘKU. Jest to najszybsza z metod, które znam.

nauczyć się jak poprawnie korzystać z mis i gongów 3) każdy będzie mógł doświadczyć na swoim ciele jak wygląda bezpośrednia wibracja mis leżących na nim 4) możliwość zagrania wspólnego mini koncertu. Po warsztatach odbędzie się koncert gongów dla wszystkich .

Jak się przygotować do tego doświadczenia? Weź ze sobą matę i koc. Ubranie powinno być luźne. Dalej zaczynają się już tylko przygoda w krainie dźwięku. MEDYTACJA W KRAINIE DŹWIĘKU jest bar- Serdecznie zapraszamy całe rodziny. dzo polecana dla kobiet. Spotkanie z dźwię- Cena za osobę dorosłą 250 zł. kiem harmonizuje poziom hormonów i pracę Dzieci wchodzą bezpłatnie. gruczołów dokrewnych. Ale również mężczyźni, którzy pragną oczyścić organizm z toksyn i zadbać o swój wygląd, bardzo często przychodzą na nasze spotkania. Dźwięk doskonale pomaga w stanach lękowych, poprawia sen i funkcjonowanie narządów wewnętrznych u zapracowanych Pa ź d z i e r n i ka przedsiębiorców. Dlatego dzięki MEDYTACJI W KRAINIE DŹWIĘKU można uwierzyć Rodzinne warsztaty relaksacyjne w swoje możliwości i odnaleźć cel oraz sens i koncert gongów i mis tybetańskich życia. Można także oczyścić energię, uwalniając ją z negatywnych myśli i emocji, które MEDYTACJA każdego dnia nieświadomie otrzymujemy W KRAINIE DŹWIĘKU w bardzo dużych ilościach. Godziny: 11.00-14.00 Nasze warszaty kierujemy do rodziców Miejsce: HOTEL PLATINIUM z dziećmi od 5 roku życia .

8

Co będzie się działo na warsztacie? 1) dowiecie się jak pracuje dźwięk gongów w naszym ciele 2) zarówno dzieci, jak i rodzice będą mogli

Św. Urszuli Ledóchowskiej 12 Miasteczko Wilanów Rezerwacje na stronie: creativestory.wilanow.com


usTAWIENIA sysTEmOWE Metodą Berta Hellingera Prowadzi: laura Janiszewicz Certyfikowany Terapeuta Ustawień Systemowych Coaching Systemowy

Godziny: 10.00-18.00

Ustawienia systemowe-rodzinne według metody Berta Hellingera Ustawienia hellingerowskie - zwane ustawieniami systemowymi lub konstelacjami rodzinnymi są metodą pracy pokoleniowej z naszymi przodkami i systemami. Ta metoda pozwala rozpoznać źródło problemu na głębokim poziomie, zrozumieć jego dynamikę, a następnie wprowadzić zmiany w tym kierunku.

problemu, którego do tej pory nie widział. Rozwiązać go poprzez „dożycie” tego, co nie zostało zakończone w poprzednim pokoleniu, systemie czy rodzinie. Zasadniczym celem ustawienia jest wprowadzenie harmonii w system klienta, jego rodzinę, otoczenie, środowisko zawodowe i relacje z innymi ludźmi.

Specyfika ustawień systemowych może Dzięki ustawieniu następuje pojednanie być częścią terapii lub niezależnie od niej, członków rodziny i uzdrowienie systemu. pokaże nam gdzie leży problem i źródło sytuacji, z którą się zgłaszamy. Dla kogo są ustawienia? Dla każdego kto czuje, że utknął i zatrzymał Metoda Hellingera bazuje na teorii tz. „wisię w jakimś obszarze życia, że nie może dzącego pola”, które przechowuje wszystruszyć do nowych projektów i osiągnąć kie, nawet nieuświadomione przez klienta, celów życiowych. Dla osób, którym po raz informacje o jego rodzinie i przodkach. kolejny nie wychodzi związek, relacja. Dla Według jego teorii wpływają na nas nie każdej osoby, która czuje, że to co się wytylko relacje z członkami grupy, a przede darza nie jest świadomą decyzją, że dzieje wszystkim osoby zmarłe z naszego syssię coś co trudno wytłumaczyć. temu bądź systemu męża, partnera. To, co fizycznie manifestuje się w naszym życiu Jak wygląda ustawienie? codziennym, w relacjach, pracy czy w biz- W grupie osób, które przyszły zrobić swoje nesie, ma swoje źródło w przeszłości i osobiste ustawienie mogą znaleźć się reżyciu naszych przodków. prezentanci - są to osoby, które nie są gotowe na swoje własne ustawienie, ale mogą Weźmy na przykład rozpad małżeństwa, wystąpić w roli obserwatora (osoby, która gdzie w historii rodzinnej nasza matka czy bierze fizycznie udział i wchodzi w reprebabcia również się rozwiodły. Na głębszym zentacje, ale nie robi swojego ustawienia ). poziomie (nieuświadomionym) chcemy przynależeć i być lojalni względem swo- Praca odbywa się w grupach 10-15 osób . jego systemu, powtarzając schematy, tra- Czas trwania warsztatu to ok. 8h. gedie i różne trudne sytuacje. Dzięki informacjom płynącym z ustawienia i pola, klient jest w stanie zobaczyć aspekt

Laura Janisiewicz Certyfikowany Terapeuta Ustawień Systemowych Coaching Systemowy

23

Pa ź d z i e r n i ka sukces ma twarz matki - moja droga do sukcesu

06

l i S t O Pa da Długi, kredyty zobowiązania - na co patrzą moje pieniądze

20

l i S t O Pa da Jak okiełznać strach i lęk i przekuć go w zasoby

04 Grudnia

Ja i moje dobre relacje z ludźmi i w biznesie

18 Grudnia

Choroby i ich symptomy - na kogo opatrzą i co chcą nam powiedzieć Miejsce: HOTEL PLATINIUM Św. Urszuli Ledóchowskiej 12 Miasteczko Wilanów Rezerwacje na stronie: creativestory.wilanow.com

23

Październik 2022 teraz wilanów / WyDARzENIA

„niektóre uStawienia Są jak prezenty” bert helliger


Październik 2022 teraz wilanów / WARszTATy kREATyWNE DLA DzIECI

24

przeStrzeń kreatywnych pomySłów i zabawy „Creative story” to miejsce stworzone z pasji, założone przez Absolwentów Asp w Warszawie, artystów plastyków, fotografów oraz doświadczonych instruktorów sztuki kulinarnej. Dedykowane jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, jest pełne twórczej ekspresji i radości.

„Creative story” jest placówką prywatną, w której odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku od

6 – 15 lat.

podczas warsztatów dzieci poznają i pogłębiają talenty, rozwijają pasje artystyczne i kulinarne przy wspaniałej kreatywnej zabawie i niepowtarzalnej atmosferze!

CO ROBImy?

F

F

poznamy podstawy fotografii i obróbki zdjęć,

jak się tworzy opowieść filmową? czy bohaterami zawsze muszą być aktorzy? czy hasła takie jak: scenariusz, reżyser, kamera, montaż, akcja! dotyczą t akże filmików z telefonu? będziemy tworzyć scenografię, wymyślać scenariusze, nagrywać, ciąć, montować, dodawać dźwięki, po prostu robić film. poznamy także zasady burzy mózgów i pracy zespołowej.

Fotografia dla dzieci

połączymy teorię z praktyką. kadrowanie, światło, łapanie chwil, utrwalanie emocji nie będą miały przed nami tajemnic... będziemy rzucać sobie „fotowyzwania” wykorzystując telefony...

Film

r

rysunek i malarstwo odkrywamy techniki i zasady rysunku oraz malarstwa przez zabawę i projektowanie. poznajemy zasady perspektywy, koloru, kompozycji oraz możliwości jakie dają nam różne narzędzia.


urodziny tematyczne artystyczne fotograficzno-filmowe kulinarne taneczne

z

P

zajęcia plastyczne

Półkolonie

pełny wachlarz rozwijających zabaw plastycznych m.in. kolaże, tworzenie zabawek z różnych przedmiotów, kukiełek teatralnych, projektowanie i szycie ubranek dla lalek, wykonywanie ozdób świątecznych, lepienie z różnych tworzyw, malowanie na różnych podłożach.

zimowe warsztaty kulinarne 2023 zimowe warsztaty kreatywne 2023 Lato Wawa Wake 2023 kulinarne lato w Wilanowie 2023 kreatywne lato w Wilanowie 2023

Najbliższe wydarzenia - Warsztaty dla dorosłych

9

22

29

Paźd z i er ni ka

Pa źd z i e rni ka

Października

Warsztaty kosmetyczne

Warsztaty fotograficzne

Rodzinne warsztaty relaksacyjne i koncert gongów i mis tybetańskich

TWOJE DOMOWE ECO SPA GODZINY: 16.00-19.00 (ok 3h) Dla kogo: dla kobiet w każdym wieku, dla matek z córkami, przyjaciółek, osób, które chcą żyć świadomie, nie obciążając środowiska naturalnego

PORTRET Godziny: 10.00-14.00 (ok 4h) Warsztaty fotograficzne dla dorosłych Rezerwacje na stronie: creativestory-wilanow.com

+48 512 084 770

CREATIVE STORY - Miasteczko Wilanów Św. Urszuli Ledóchowskiej 12, 02-972 Warszawa

MEDYTACJA W KRAINIE DŹWIĘKU Godziny: 11.00-14.00 Rezerwacje na stronie: creativestory-wilanow.com

CREATIVESTORY.Wilanow creativestory.wilanow@gmail.com więcej szczegółów na: www.creativestory-wilanow.com

25

Październik 2022 teraz wilanów / WARszTATy kREATyWNE DLA DzIECI

u


Październik 2022 teraz wilanów / WARszTATy DLA RODzIń I DLA DOROsłyCh

26

wydarzenia

22

Pa ź d z i e r n i ka

23

Pa ź d z i e r n i ka

5-6

Warsztaty rękodzieła

usTAWIENIA sysTEmOWE

RODzINNO ŚWIąTECzNE

Twój TOTEm mOCy

l i S t O Pa da

Warsztaty dla dorosłych

Godziny: 16.00-18.00 (ok 2h)

metodą Berta hellingera

sEsJE

- budowanie, umacnianie więzi między matką i Córką

Prowadzi: Laura Janisiewicz Certyfikowany Terapeuta Ustawień Systemowych

FOTOgRAFICzNE

Rezerwacje na stronie: creativestory-wilanow.com

Godziny: 10.00-18.00 (przerwa obiadowa13.30-14.30)

Rezerwacje na stronie: creativestory-wilanow.com

– Twój TOTEm mOCy

12-13 19-20 l i S tOPa da

l i S t O Pa da

RODzINNO ŚWIąTECzNE sEsJE FOTOgRAFICzNE

RODzINNO ŚWIąTECzNE sEsJE FOTOgRAFICzNE

Rezerwacje na stronie: creativestory-wilanow.com

Rezerwacje na stronie: creativestory-wilanow.com

więcej informacji oraz rezerwacje na stronie: www.creativestory-wilanow.com


26-27 03-04 l i S t O Pa da

Grudnia

RODzINNO ŚWIąTECzNE sEsJE FOTOgRAFICzNE

RODzINNO ŚWIąTECzNE sEsJE FOTOgRAFICzNE

Rezerwacje na stronie: creativestory-wilanow.com

Rezerwacje na stronie: creativestory-wilanow.com

10-11 03 &10 Grudnia

Grudnia

sEsJE FOTOgRAFICzNE ze ŚW. mIkOłAJEm

WARszTATy CukIERNICzE

Rezerwacje na stronie: creativestory-wilanow.com

Rezerwacje na stronie: creativestory-wilanow.com

+48 512 084 770

CREATIVE STORY - Miasteczko Wilanów Św. Urszuli Ledóchowskiej 12, 02-972 Warszawa

ŚWIąTECzNE DEkOROWANIE pIERNICzkóW

CREATIVESTORY.Wilanow creativestory.wilanow@gmail.com więcej szczegółów na: www.creativestory-wilanow.com

27

Październik 2022 teraz wilanów / WARszTATy DLA RODzIń I DLA DOROsłyCh

wydarzenia