Page 1


onafhankelijk dagblad voor Aruba, Curaçao en Bonaire opgericht in 1884 abonnementsprijs Af 32,50 losse nummers Af 1,50 zaterdag Business Ñapa met Ñapa Af 1,75

Bosjesman

woensdag 12 maart 2014 jaargang 128 nr 58

Aruba

Leerkrachten zonder bevoegdheid voor de klas

12 Financieel Brood in allerlei soorten en maten

‘Parlement kan controletaak onvoldoende uitvoeren’

Gouverneur start traject verzelfstandiging parlement ORANJESTAD — Het parlement heeft onvoldoende middelen en bevoegdheden om haar controlerende functie naar behoren uit te voeren. Het gaat met name om aanname van personeel en toewijzing van budget. Hiervoor zijn de Staten, sinds de Status Aparte, afhankelijk van de minister van Algemene Zaken. Gouverneur Fredis Refunjol stelt een herenakkoord voor om voorlopig de zelfstandigheid van het parlement te garanderen, totdat de kwestie formeel per wet is geregeld. door onze verslaggever Jackeliene Geeve

Dit herenakkoord (ofwel beheersovereenkomst) betreft een overeenkomst tussen de ministers en de Hoge Colleges van Staat: de Staten, Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer en zou nog dit jaar ondertekend kunnen worden. De overeenkomst geldt als overbrugging tot het moment dat de bevoegdheden, die de drie hoge colleges nodig hebben om hun werk naar behoren uit te kunnen voeren, in een wet zijn vastgelegd. Dat vertelt Hellen van der Wal van de Raad van Advies aan Amigoe. Met deze stap worden de aanbevelingen opgevolgd die in het onderzoeksrapport van Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecen-

13 Wereld

trum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gedaan werden. Dit onderzoek werd in opdracht van de gouverneur en premier Mike Eman uitgevoerd en nam in 2011 de staat van bestuur van Aruba onder de loep. Geconcludeerd werd dat de hoge colleges hun taak op dit moment niet onafhankelijk en naar behoren kunnen uitvoeren. Plicht naar burger “De Staten functioneren niet onafhankelijk van de regering. Dat staat onze taak als controleur van de regering in de weg”, zo vertelt Statenvoorzitter Marisol Tromp. “Dit terwijl dit wel onze plicht is naar de burger.” Als voorbeeld noemt zij de benoeming van personeel. “De Staten heeft een ambtelijk apparaat om

De eerste Hollandse meester uitgelicht

het parlement te ondersteunen met onder andere specialistische kennis . Maar deze medewerkers worden aangesteld door de regering in plaats van door de Staten.” Volgens Tromp werd deze ‘misstand’ al in 1992 aangekaart maar sindsdien is er nog geen verandering opgetreden. “Het is de taak van de Statenvoorzitter om dit aan de kaak te stellen. Dat doe ik nu.” Tromp is vandaag op werkbezoek in Curaçao. Hier zal zij, naast een overleg met de ombudsman op dat eiland, ook een gesprek voeren met de Statenvoorzitter over de verhoudingen tussen het parlement en de regering aldaar. “De staatsinrichting van Curaçao is recenter bepaald, namelijk in oktober 2010. Terwijl Aruba’s staatsinrichting teruggaat naar 1986, toen we Status Aparte kregen. Het Curaçaos parlement heeft eigen specialistisch personeel zoals een jurist en een econoom. Wij hebben maar één fractiemedewerker en dat is echt heel minimaal.” Vervolg op pagina 3

ORANJESTAD — Er vallen rake klappen en zelfs flinke hondenbeten tijdens de opstand in de voormalige gevangenis Centro Dakota vanmorgen. ME-ers van politie en defensie gaan vol in actie tegen een groep opstandige gevangenen. Zij krijgen hierbij assistentie van een uit Curaçao overgevlogen helikopter. Hoewel het er hard aan toe gaat, is het slechts een oefening, een gesimuleerde gevangenisopstand. Een initiatief van het Korps Politie Aruba (KPA) en de Koninklijke Marine om samenwerking te oefenen voor wanneer er werkelijk sprake is van calamiteiten. Onder de ME-pakken zitten agenten en mariniers verscholen en de opstandige gevangenen worden gespeeld door onder meer parkwachters van Parke Nacional Arikok. Ook de brandweer is van de partij. Aan hun de taak om ‘gevangenen’ bij de poort van Centro Dakota weg te spuiten.

Regering moet stop thuiszorg terugdraaien

De werknemers van het Wit Gele Kruis en Birgen di Rosario verzamelden zich bij Fort Amsterdam om de ministers duidelijk te maken dat het besluit om op de subsidie van het Wit Gele Kruis te korten, teruggedraaid moet worden. Als de overheid niet met de vakbond om de tafel gaat, zit er volgens CBV niets an-

ders op dan actie voeren. Volgens CBV-voorzitter Coromoto Maria heeft de regering het besluit vorig jaar overhaast genomen. De regering heeft volgens haar niet gekeken naar de consequenties voor het personeel en de cliënten. “De consequenties zijn dat 110 ouderen per maand zonder thuiszorg zitten.

Dit komt neer op 4950 uren zorg per maand. Ook dreigt een hele afdeling, bestaande uit ruim 40 personen, te worden opgeheven. Verder krijgen tussen de 100 en 150 gepensioneerden ‘s middags geen warme maaltijd meer”, zegt Maria. Meer dan drie maanden geleden kaartte de vakbond dit aan bij minister Jeanne-Marie Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw, PS). Zij stelde begrip te hebben voor de si-

tuatie en zou dit punt op de agenda van de ministerraad zetten. Tot op heden is hierover geen besluit genomen in de ministerraad, zegt de vakbondsleider. “Gezien de impact van het overheidsbesluit hebben wij besloten dat we vandaag met onze leden gaan vergaderen bij SSK. Vervolgens gaan we naar de ministerraad om onze zorgen te uiten”, vertelt Maria. Vervolg op pagina 6

Gebouwen in New York ingestort

Volgens ooggetuigen ontstond rond negen uur vanochtend eerst brand in de pianowinkel aan Park Ave-

Foto: AFP PHOTO/Stan HONDA

NEW YORK — Twee gebouwen in New York zijn vandaag ingestort na een explosie, waarschijnlijk door een gaslek. Dat meldden Amerikaanse media op gezag van hulpverleners. Daarbij zouden twee doden zijn gevallen en raakten zestien personen gewond, van wie vier ernstig. Een onbekend aantal mensen wordt vermist. Het gaat om panden aan Park Avenue in East Harlem op Manhattan in het centrum van New York. In een van de panden van zeker vijf verdiepingen hoog is een kerk gevestigd. Het andere gebouw bestond uit een pianowinkel op de begane grond en appartementen. Op video’s op internet is te zien dat er op de plek van de gebouwen een gapend gat is en dat er van de panden vrijwel niets meer over is.

Brandweermannen in de weer bij de ingestorte gebouwen. nue in het deel van Manhattan dat ook Spanish Harlem heet. Daarna was er een explosie en stortte de boel in. De hulpdiensten zijn met

Bayern geeft Arsenal geen schijn van kans

‘Gevangenen’ te lijf met brandweerspuit en politiehonden

CBV:

WILLEMSTAD — De vakbond voor verplegend personeel CBV heeft vanmorgen een duidelijk signaal afgegeven aan de ministerraad.

14 Sport

meer dan 160 mensen uitgerukt. Uit eerste onderzoek blijkt dat de explosie ontstond door een gaslek. Een energiebedrijf in de Ameri-

kaanse metropool bevestigde dat op het moment van het incident reparateurs onderweg waren na een telefoontje van iemand die gas rook.

Tweede Kamer vóór Bosman-wet DEN HAAG — Een meerderheid van de Tweede Kamer bleek vandaag voorstander van de invoering van vestigingseisen voor kansarme jongeren uit Curaçao, Aruba en St. Maarten, maar niet zoals voorgesteld door VVD-Tweede Kamerlid André Bosman. Coalitiepartij PvdA en oppositiepartij CDA vroegen om een aanpassing waarmee enerzijds uitvoering wordt gegeven aan het regeerakkoord, maar men anderzijds niet stuit op de vele juridische bezwaren. door onze correspondent Otti Thomas PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar zei dat de Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland niet kon rekenen op de steun van zijn partij, omdat mensen verschillend worden behandeld op grond van hun afkomst of die van hun ouders en omdat de eisen niet alleen beperkt zijn tot kansarme jongeren, maar gelden voor alle mensen uit Curaçao, Aruba en St. Maarten. De PvdA had ook andere punten van kritiek, maar Van Laar omschreef deze als de twee echt fundamentele bezwaren. “Als de initiatiefnemer hieraan tegemoetkomt, dan staan wij positief tegenover het voorstel”, zei hij. Met een dergelijke aanpassing wordt ook uitvoering gegeven aan het regeerakkoord van VVD en PvdA, waarin sprake was van vestigingseisen voor de doelgroep van kansarme inwoners en afkomst dus geen rol speelde, zei Van Laar. CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg sloot zich daarbij aan. “De eisen zijn in principe niet gek. De jongeren die niet over een netwerk beschikken, geen opleiding hebben en geen middelen van bestaan, zijn vaak dezelfde jongeren die binnenkomen bij de jeugdde-

tentie. Het CDA is het eens met de PvdA dat we ons op die jongeren moeten focussen”, aldus Van Toorenburg, in het verleden directeur van een jeugdgevangenis. Ze benadrukte overigens dat de grootste groep jongeren de beste intenties heeft. “En dan worden ze in Nederland geschoffeerd door ING”, zei ze, met een verwijzing naar het ING-incident. (Zie pagina 5 red.) Zowel Van Laar als Van Toorenburg gaf aan nog steeds voorstander te zijn van een regeling waar ook de andere landen van het Koninkrijk mee instemmen, overigens net als Bosman en Tweede Kamerlid Malik Azmani, die namens de VVD het woord voerde. Maar langer wachten op medewerking is volgens hen geen optie. “Dan laten we ons gijzelen door de bereidwilligheid van een of meerdere andere landen om mee te werken”, zei Van Laar hierover. Paardenmiddel Met name Van Laar kreeg kritiek te verduren van D66, GroenLinks, de Christen Unie, de SP en de SGP. Omdat de woordvoerders van PvdA en het CDA de laatste sprekers van de ruim drie uur durende vergadering waren, hadden die partijen hun voornaamste bezwaren tegen de wet al genoemd. Vaak werd verwezen naar het

Foto: Suzanne Koelega.

3

André Bosman oordeel van de Commissie Meijers dat het wetsvoorstel in strijd is met Nederlands, Europees en internationaal recht. Gerard Schouw van D66 omschreef de wet als symptoombestrijding die de oorzaak van problemen niet wegneemt. “Alleen het aantal vliegtickets naar Brussel zal hierdoor toenemen”, zei Schouw. Gert Jan Segers van de Christen Unie noemde het een paardenmiddel met een onzekere uitwerking. “Het ondermijnt de waardigheid en drijft een wig tussen categorieën Nederlanders. Is de heer Bosman zich wel bewust van de impact die alleen al het indienen van deze wet heeft?”, aldus Segers. “Teruggeleiding is gewoon een mooi woord voor uitzetten. Eigenlijk wordt vreemdelingendetentie toegepast op Nederlanders”, zei Linda Voortman van GroenLinks. Vervolg op pagina 6


WoensdAg 12 mAArt 2014

Amigoe

Jaarverslag directie onderwijs 2012-2013:

Leerkrachten zonder bevoegdheid voor de klas ORANJESTAD — In diverse onderwijslagen (kleuter, speciaal, EPB, EPI en mavo) zijn leerkrachten ‘onbevoegd’ aan het werk. Dat blijkt uit het jaarverslag 2012-2013 van Directie Onderwijs. door onze verslaggever Mirte de Rozario Het gaat om 1 kleuterleidster van de 150 leerkrachten in het kleuteronderwijs. Bij EPB zijn er 17 van de 182 leerkrachten onbevoegd. Bij EPI 6 van de 119 leerkrachten (vier bij de unit Hospitaly & Tourism en twee bij Economie) en bij de mavo staan er 4 van de 221 leerkrachten onbevoegd voor de klas. In het speciaal onderwijs geven 4 van de 77 leerkrachten zonder volledige bevoegdheid les. Volgens het jaarverslag staan in het basisonderwijs, havo en universiteit en bij docentenopleiding IPA geen leerkrachten onbevoegd voor de klas. Wel bevoegd Binnen het basisonderwijs is 85 procent vrouw (437 van de 513) en 65 procent (337 van de 513) komt van Aruba. Van alle basisschoolleerkrachten

is 183 IPA bevoegd 6-12 jaar en 125 Pabo volledig bevoegd. Van 12 anderen staat alleen vermeld ‘volledig bevoegd’ en 7 zijn volledig bevoegd via een Surinaamse akte. 79 van de basisschoolleerkrachten werkt op basis van IPA bevoegd 4-8 jaar. In het kleuteronderwijs werken vier mannen, de rest van de 150 leerkrachten is vrouw. 128 kleuterleidsters hebben de IPA-bevoegdheid, drie zijn volledig bevoegd via Pabo. Bij de kleuterleiders hebben twee IPA en twee Pabo gedaan. In het havo-onderwijs hebben van de 129 leerkrachten 89 een eerstegraads bevoegdheid, 36 een doctoraal en 25 werken met tweedegraads bevoegdheid. Eén havo-docent heeft wel een hbo-opleiding gedaan, maar niet onderwijs gerelateerd. Bij docentopleiding IPA werken 40 van de 60 leerkrachten met een eerstegraads bevoegdheid en 29

Meester Derek Peterson (2012) en Juf Raquel Lampe (2011) wonnen de titels van Leerkracht van het Jaar. hebben een doctoraal. Meesten in basisonderwijs Vorig schooljaar werkten in totaal (afgerond) 1400 leerkrachten in het reguliere onderwijs, voor ruim 21.000 leerlingen. Dat aantal leerlingen is 1,4 procent minder

Fractievoorzitter regeringspartij-AVP:

‘Bosman-wet zoals verwacht geen meerderheid’ ORANJESTAD — “Het was te verwachten dat de Bosman-wet er niet doorheen zou komen. Er zijn problemen met jongeren die van de eilanden komen, maar dit is geen oplossing. Je kunt dit anders aanpakken.” Dat zegt fractievoorzitter van regeringspartij AVP, Rene Herdé, in een reactie op de behandeling van de omstreden Bosman-wet in de Tweede Kamer vandaag. door onze verslaggever Linda Reijnders Daar werd vandaag geen meerderheid behaald voor het wetsvoorstel van VVDer André Bosman, waarbij voorwaarden worden gesteld aan mensen uit Curaçao, St. Maarten en Aruba voor vestiging in Nederland. “Er zijn voorstellen uit Curaçao om een aanpak in de sociaal-economischeducatieve sfeer te zoeken. Je moet problemen vroegtijdig signaleren”, aldus Herdé. Hij is van mening dat er al op de eilanden een preventieve behandeling moet zijn waarbij Nederland kan helpen door projecten te steunen. “Ik ben voor meer kansen geven, een baan, een opleiding.” Een jongere kan vroeg of laat in de problemen komen, maar dat geldt ook voor Nederlandse jongeren. En die stuur je ook niet naar Texel of Schier-

monnikoog.” Tegenstemmen Bosman verdedigde vandaag in de Tweede Kamer zijn initiatiefwet, die ook wel de Bosman-wet wordt genoemd. De wet stelt voorwaarden aan de vestiging in Nederland voor mensen uit Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Zo moet iemand die langer dan zes maanden in Nederland wil verblijven voldoen aan één van de vier voorwaarden: een baan of een eigen onderneming in Nederland hebben, in het eigen onderhoud kunnen voorzien met eigen middelen, een erkende opleiding in Nederland volgen of gezinslid zijn van een Europese Nederlander. D66, GroenLinks, SP en de Christenunie zijn faliekant tegen. Op de site nieuws.nl zijn de reacties van enkele politici te lezen. Zo spreekt Gerard Schouw (D66) over

een ‘prullenbakinitatiefwetsvoorstel’. Hij roept verder ‘symboolpolitiek’ in verkiezingstijd en ‘broddelwerk’. Behalve principiële bezwaren - de wet is in strijd met het verbod op rassendiscriminatie - is de wet volgens hem ook niet te handhaven. Inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten bezitten namelijk een Nederlands paspoort en kunnen makkelijk via België het land binnenkomen, voorspelde hij. Ook GroenLinks, de SP en de ChristenUnie zijn niet te spreken over het voorstel. Deze partijen onderkennen wel dat Antillianen in Nederland voor overlast zorgen: ze hebben vaak een uitkering en zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Maar die moeten ter plekke worden aangepakt met beter onderwijs en werk, is de mening. “We moeten het probleem niet verplaatsen.” Dat komt dus overeen met de stelling van Herdé. CDA stemt in de huidige vorm niet in met de wet en ook PvdA heeft fundamentele bezwaren, zeggen zij. De PVV en SGP zijn wel voor de wet.

Illegale krabvissers betrapt in Arikok

vergeleken met het schooljaar daarvoor en een daling van 1,8 procent aan leerkrachten. Overigens telt Directie Onderwijs alleen de ruim 81 scholen mee die door de overheid worden gesubsidieerd. Privéscholen zoals De Schakel en International School

of Aruba worden hierin niet meegeteld. De sectie Onderzoek en Statistieken van Directie Onderwijs stelde het jaarverslag samen op basis van de informatie die door scholen is aangeleverd. Het is digitaal beschikbaar via www.ea.aw.

3

IN HET KORT Justitie zoekt illegaal De politie is op zoek naar de Dominicaanse Daniel Brito Pineda (24). Hij ontsnapte recent uit het opvangcentrum van Warda nos Costa in Dakota. Iedereen die meer weet over de verblijfplaats van deze man, wordt verzocht contact op te nemen met de autoriteiten op telefoonnummer 583-9065 of de tiplijn van de politie (11141). De man wordt gezocht omdat hij zonder verblijfsvergunning op het eiland is. Steekpartij tussen zwervers Twee zwervers hebben dinsdagochtend vroeg in de Weststraat met elkaar gevochten. Hierbij zou één van de daklozen de ander met een mes hebben verwond. Volgens getuigen had het slachtoffer een steekwond aan zijn hand opgelopen. De politie zocht in de omgeving maar trof noch dader noch slachtoffer aan. Later meldde het slachtoffer zich op het politiebureau in Dakota. Hij ging daar echter snel weer weg maar werd vervolgens in de Ranchostraat bloedend op de grond teruggevonden. Hij werd met een ambulance afgevoerd voor een medische

behandeling. Het slachtoffer weigerde aangifte te doen. Wegloper Een 15-jarig meisje is dinsdagochtend weggelopen van school. Het kind zit op het Rosario College en sprak die ochtend met haar juffrouw over haar gedrag. De leerling was namelijk al een week niet naar school gegaan. Het meisje liep echter de klas uit en het schoolterrein af. De leerkracht probeerde contact op te nemen met de moeder van het meisje maar kreeg haar niet te pakken. Samen met de juffrouw zijn agenten naar het woonadres van het kind gegaan maar troffen haar niet. Het is niet de eerste keer dat deze leerling is weggelopen. Meurende beerput Een buurtbewoner van de chique Gold Coast wijk klaagde dinsdag voor de derde keer bij de politie over een ‘penetrante geur van rioolwater’. Agenten ter plaatse beaamden dat het irrigatiesysteem van de wijk gebruikmaakt van water uit een beerput. De politie heeft, bij het managementbureau dat de wijk beheert, aangegeven dat er boetes gaan volgen.

Kleurgebruik vlag straks wettelijk geregeld ORANJESTAD — Toerismeminister Otmar Oduber wil binnen enkele weken een wetsvoorstel indienen om het kleurgebruik op de Arubaanse vlag formeel vast te leggen en de import van vlaggen met een ‘verkeerde kleur’ te verbieden. Personen of bedrijven die een vlag met niet-officiele kleuren verkopen, kunnen met deze wet aangepakt worden. Als het aan de minister ligt moet de wet op 1 januari 2015 van kracht gaan. Het gaat vooral om de kleur blauw in de vlag. De rode kleur van de ster en de gele kleur van de strepen, daar zijn geen problemen mee, zegt Oduber. Wel komen er mogelijk, in dezelfde wet, regels over de exacte plaatsing van deze ster en de strepen op de vlag. Daarnaast komen er ook richtlijnen voor het gebruik van de vlag. Dus

Benzine 6 cent duurder ORANJESTAD — Bestuurders zijn vanaf vandaag 6 cent per liter meer kwijt voor hun benzine. Een liter kost nu 2,26 florin. Ook diesel en kerosine zijn duurder geworden met respectievelijk 3,4 cent en 3 cent per liter. De prijs van diesel komt hiermee op 2,08 florin per liter en de kerosineprijs staat nu op 2,01 florin per liter. Dat maakte de minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu gistermiddag bekend. In de eerste drie maanden van dit jaar is de benzineprijs in totaal met 11,2 cent gestegen. Diesel werd 6,7 cent duurder en voor kerosine moet - in vergelijking met begin dit jaar - 6,9 cent per liter meer betaald worden.

op welke dagen een vlag mag worden uitgehangen en hoe deze precies geplaatst en gehesen moet worden. Volgens

Oduber is de wetgeving van belang omdat juist gebruik van de vlag ‘respect voor de identiteit van het volk’ uit-

draagt. De minister gaf gisteren in het parlement (zie foto) tekst en uitleg over het aanstaande wetsvoorstel.

Strenge verkeerscontroles

ORANJESTAD — De politie heeft dinsdag een uitgebreide verkeerscontrole gehouden op de L.G. Smith Boulevard. Niet alleen auto’s die hun motorrijtuigenbelasting nog niet hadden betaald werden gecontroleerd, maar ook andere auto’s. De controle ging namelijk ook om het gebruik van de veiligheidsgordel, het in orde zijn van de keuringskaart en andere documenten zoals een geldig rijbewijs en verzekeringen. De verkeerscontroles gaan de komende dagen onverminderd door, zo laat de politie weten.

‘Volksvertegenwoordiging kan controleurstaak niet voldoende uitvoeren’

Vervolg van pagina 1

ORANJESTAD — Medewerkers van Parke Arikok troffen zondag bezoekers in het park aan die illegaal op krabben visten. Een grote emmer met de gevangen zeedieren werd in beslag genomen. Toen de illegale vissers aanvankelijk aangesproken werden op hun gedrag, probeerden ze het park te ontvluchten. Parkmedewerkers bij de in- en uitgangen van het park waren echter gewaarschuwd en konden de vissers tegenhouden. De politie is op de hoogte gebracht en heeft het kenteken en type van de auto waarin de daders zaten. De missie van het park is om de flora en fauna van de Arubaanse natuur te beschermen. Alle acties die daar tegenin gaan, zullen onmiddellijk worden aangepakt en bij de politie worden gemeld, benadrukt Parke Arikok.

‘Vergeten’ Van der Wal herkent het struikelblok van de Statenvoorzitter. “De drie hoge colleges zijn organisatorisch ingedeeld bij het ministerie van Algemene Zaken. Daar is op zich niets abnormaals aan, zo is dit ook in Nederland geregeld. Het probleem op Aruba is alleen dat er ‘vergeten’ is om vervolgens de diensthoofden de bevoegdheden te geven om onafhankelijk te kunnen opereren, zoals de beschikking eigen aannamebeleid van personeel en een eigen begroting.” Zodoende is de minister Algemene Zaken degene die op papier beslist over aanname personeel. “Dat kan in praktijk na-

tuurlijk niet want dan zouden wij onze taken op onze verantwoordelijke posities niet kunnen uitvoeren.”Volgens Tromp gebeurt dit echter wel. “Ik heb een jurist wetgeving nodig om mij in mijn taken te ondersteunen, maar in verband met de bezuinigingen door de regering wordt deze niet aangesteld. Wij kunnen de functie wel hebben begroot, maar als de minister beslist dat we gaan bezuinigen nemen ze ons gewoon mee.” Mogelijkheden tot autonomie Om te bepalen wat nodig is om de drie colleges de bevoegdheden te geven om hun taken wel naar behoren uit te kunnen voeren, onderzoekt Tromp de

verschillende opties. Zo heeft zij de Bijzondere Commissie verzelfstandiging van de Staten opgericht. “Wij bekijken de mogelijkheden om de Staten meer autonoom te laten functioneren en dit op te nemen in de wet. Misschien is hiervoor een wijziging in de comptabiliteitsverordening nodig of moet de Staatsregeling worden aangepast.”Volgens Van der Wal is een dergelijke situatie, waarin een hoog college om organisatorische redenen is ingedeeld bij een ministerie, niet uniek. “In Nederland is dat ook het geval met de Hoge Raad der Nederlanden. De Raad is ingedeeld bij het ministerie van Justitie. Ook zij zijn een beheersovereenkomst overeengekomen waarin hun

onafhankelijke positie wordt bevestigd. Dit houdt in dat de regering altijd akkoord gaat met de voorstellen van de Hoge Raad, bijvoorbeeld bij aanname van personeel of begrotingszaken.” Deze beheersovereenkomst heeft model gestaan voor de overeenkomst die de Raad van Advies heeft ontwikkeld en inmiddels aan de minister van Algemene Zaken heeft aangeboden.” Dit houdt dus in dat, in geval het akkoord zoals opgesteld is goedgekeurd, zowel de Staten als de Raad van Advies en de Algemene Rekenkamer verzoeken kunnen indienen op personeels- en financieel terrein en dat de regering deze verzoeken zonder discussie inwilligt.


WoensdAg 12 mAArt 2014

Amigoe

5

Creëren van voldongen feiten ORANJESTAD — Vandaag behandelt de Tweede Kamer de ‘Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en St Maarten in Nederland’. Al geruime rijd is er stijgende opschudding in het Koninkrijk over dit wetsontwerp. Tegenstanders, waaronder het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), beschuldigen indiener André Bosman (VVD) van rassendiscriminatie. Dat lijkt niet direct aan de orde, maar als voormalig piloot van straaljagers doorbreekt Bosman liberaal de geluidsbarrière van de mensenrechten, dat wel. door Renée van Aller & John de Vries De achterliggende gedachte van het wetsontwerp is om kansarme Nederlanders (zonder ambitie) uit het Caribisch gebied te weren uit Nederland. Opmerkelijk is dat de Nederlandse politiek van mening is dat vreemdelingen als nieuwkomer moeten integreren in de Nederlandse samenleving. Maar de gemiddelde Nederlander die in het Caribisch gebied woont en werkt, meent meestal dat die eisen niet van toepassing zijn op zichzelf. Als de Nederlandse politiek dat van buitenlanders eist, moet zij zelf óók bereid zijn die eisen in de praktijk te brengen. Gezien de grote

verwarring die heerst over het vreemdelingenrecht in het Koninkrijk, is het nuttig de Nederlandse inzet daarvoor in de jaren zestig van de vorige eeuw te verduidelijken. Vergunning Het vreemdelingenrecht binnen het Koninkrijk wordt geregeld in internationale mensenrechtenverdragen (EVRM en IVBPR), het Vluchtelingenverdrag, het Statuut van het Koninkrijk (artikel 3, lid 1 letter f en g), de diverse Staatsregelingen vooral hoofdstuk 1 (de grondrechten) en de lokale vreemdelingenwetgeving. Voor Nederland is dat de Vreemdelingenwet met uitvoeringsregelingen. Voor de voormalige Nederlandse

Antillen en Aruba was dat de Landsverordening toelating en uitzetting (LTU) van 1962. Nederlanders in Europa geboren, zijn op de Caribische eilanden vergunningsplichtig. Nederland stelt die eis niet aan Arubanen en Antillianen die zich in Nederland vestigen, maar heeft die bevoegdheid wel op grond van art. 3 lid 1 onder f Statuut en art. 2 lid 2 Grondwet. Dit onderscheid in toelating tot de verschillende delen van het Koninkrijk tussen personen met dezelfde nationaliteit is wettelijk geregeld in artikel 2 en 3 van het Vierde Protocol van het EVRM (vrije toelating tot het grondgebied van de staat waarvan men onderdaan is) in art. 5 lid 4 Vierde Protocol EVRM (beperking van die toelating). Het Koninkrijk maakte destijds een voorbehoud op art. 2 en 3 Vierde Protocol EVRM om duidelijk te maken dat rechtmatig verblijf in het ene land geen recht geeft op toegang en verblijf in het andere land. Dit onderscheid heeft een economische achtergrond. De Landsverorde-

ning toelating en uitzetting (LTU) is een belangrijk instrument om de Caribische arbeidsmarkt te reguleren. Men wilde niet dat Europese Nederlanders de eilanden zouden overspoelen. Dat zou ten koste gaan van de eigen werkgelegenheid. Dat probleem doet zich niet voor in Nederland door het geringe aantal Antillianen en Arubanen die meestal maar tijdelijk naar Nederland komen. Verkiezingstijd Nederland heeft dit voorbehoud gemaakt ten behoeve van de Caribische eilanden en niet vóór Nederland. Deze regeling kan door Bosman niet a contrario worden gebruikt om een geraffineerde en putatieve juridische basis te creëren uit het niets om de toelating voor Caribische Nederlanders arglistig te bemoeilijken. Ook stemmenwinst wordt met deze strategie nagestreefd (vooral uit de PVV-hoek). De Nederlandse werkloosheid stijgt snel naar de 700.000 en vooral allochtonen zijn daarbij oververtegenwoordigd. In tijden van crisis neemt de discriminatie op de arbeidsmarkt toe, zegt

Kleuren voor de vlag

het Sociaal Cultureel Planbureau en niet alleen daar, zoals blijkt uit het voorgaande. Bijna 30 procent van de allochtone jongeren heeft geen baan. Tweederde moet het doen met een flexibel contract. Bonaire wordt overspoeld door Nederlanders en het leven is er voor de oorspronkelijke bewoners onaanvaardbaar duur geworden door de toevloed van nieuwe draagkrachtige bewoners. Ook is er sprake van ongelukkige transacties van het Nederlandse bestuur, ondermeer voor wat betreft mogelijke fraude met EUsubsidies bij de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Bonaire. Het Europees bureau voor fraudebestrijding (Olaf) deed onderzoek, maar de uitkomsten daarvan blijven geheim, besloot Nederland. Uit de beschikking van de president van het Europees Gerecht van 8 januari 2014 blijkt eufemistisch gezien dat het Nederlandse bestuur (dus ook de politiek) hier ernstig tekort lijkt te zijn geschoten. Speerpunten spoorloos Binnen het Koninkrijk en

vooral op de Caribische eilanden zal continu meer aandacht moeten worden besteed aan onderwijs en vakopleidingen. Dat zal excessen zoals de voorliggende regeling voorkomen. Sinds 2004 stelt de Arubaanse regering steeds nieuwe en voortschrijdend ontoereikende concepten op van de vreemdelingenwetgeving, die nodeloos gecompliceerd zijn en in de praktijk niet werken. Bij elke regeringswisseling worden de betreffende overheidsdiensten gereorganiseerd met financiële hulp en deskundige ondersteuning van Nederland. Zelfs met een protocol vreemdelingenketen Aruba-Nederland verbeterde de bestaande precaire situatie niet. Ook zette Nederland zich actief in voor het opheffen van Arubaanse overheidsdiensten onder leiding van de procureur-generaal en met grote toewijding van de Nederlandse vertegenwoordiging. Er wordt nauwelijks gecontroleerd op illegaal verblijvenden. Er is geen duidelijke (koninkrijks) visie op het personen- en goederenvervoer. De staatkundige herstruc-

turering heeft verschillende onderwerpen over het hoofd gezien, zoals het betalen van ‘dubbele invoerrechten’ door de BES-eilanden. De eilanden onderling zouden een soepelere toelatingsregeling moeten toepassen. De eigen belangen zijn te overheersend. Een goede oplossing lijkt het instellen van een commissie op basis van het samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland en het IPOK. Met inschakeling van ter zake kundige experts kan binnen korte tijd een voor alle partijen aanvaardbare personen en goederenvervoerwetgeving worden opgesteld, bij voorkeur in een Rijkswet. Wel met uitsluiting van niet te verdedigen ideologische standpunten zoals de Bosmanwet thans propageert en die in strijd zijn met het gemaakte voorbehoud op de mensenrechtenverdragen, zowel naar de letter als naar de geest. De bestaande Nederlandse politiek van superieure kwaliteit en deugdelijk opportunisme moet worden hervormd. Ook Nederland zou het Koninkrijk serieus moeten nemen.

Mystieke pater over ‘leven na de dood’ ORANJESTAD — De van oorsprong Indische pater Jose Maniyangat (64) is momenteel op Curaçao en brengt vanaf vrijdag ook een bezoek aan Aruba. Tijdens het driedaagse bezoek vertelt de pater over zijn ‘leven na de dood-ervaring’ en over zijn mystieke ontmoeting met Christus. De pater leidt in verschillende parochies de viering van de eucharistie. Op vrijdag is Maniyangat om zeven uur ‘s avonds in de St. Franciscus kerk in Oranjestad.

Zaterdag 15 maart spreekt hij om zeven uur ‘s avonds in St. Cruz in de Inmaculada Concepcion kerk en ten slotte op zondag 16 maart is hij om half negen ‘s ochtends in de Sa Teresita kerk in San Nicolas. Maniyangat begon op zijn veertiende met zijn priesterstudie en werd op 25-jarige leeftijd tot priester gewijd. Hij verhuisde naar de Verenigde Staten en heeft diverse parochies onder zijn beheer gehad. Tegenwoordig geeft hij lezingen en kerkvieringen in grote steden in Amerika maar ook op andere plekken ter wereld.

Ingezonden

Bosmanwet is apartheid (deel1) ORANJESTAD — Alle basisscholen kunnen meedoen aan een schilder- en kleurwedstrijd, in verband met 18 maart, Dia di Himno y Bandera. Cultuur-minister Otmar Oduber gaf het startsein aan de actie die afgelopen maandag begon. De minister begon deze week met een bezoek aan Colegio Santa Teresita in San Nicolas, zoals op de

foto te zien is. Er bestaan twee categorieën, klas een tot en met drie en klas vier tot en met zes. Ook zijn er

prijzen te winnen en die gelden niet alleen voor individuele leerlingen, maar ook voor de hele klas. De vijfde en zesde klassen van acht basisscholen, 351 leerlingen in totaal, hebben bezoek gehad van Directie Cultuur, Aruba Certification Program, Museo His-

torico, Aruba Tourism Authority, Biblioteca Nacional Aruba en Santa Rosa, die een presentatie gaven in het kader van de Dag van de Vlag. De activiteiten zijn in touw gezet om het cultuurbesef bij de leerlingen te vergroten.

groot mogelijk. Ik heb daar nooit aan mee willen doen. Maar gelukkig, de slinger komt terug. De nieuwe mode heet ‘normcore’. Gewone spijkerbroeken, hemden zonder tekst, ruitjesoverhemden, baseballjasjes. Trek er witte sokken bij aan met witte gympies en je doet weer helemaal mee. Je ziet er dan wel uit als iemand uit de jaren ‘80, maar dat is voor mij geen probleem want die mode heb ik nooit verlaten. De slinger komt weer terug en mijn kledingstijl wordt vanzelf weer hip. Jammer dat ik niet meer een jaren ‘80 lijf heb.

dat er twee soorten zebrapaden waren. Zebrapaden met aan weerszijden een knipperende lichtbol waren het veiligst. Daar had je als voetganger altijd voorrang. Zebrapaden zonder knipperbol leverden minder bescherming, daar was je overgeleverd aan de welwillendheid van de automobilist. Later kreeg je als voetganger voorrang op alle zebrapaden en werden de knipperbollen overbodig. Bij de meest beroemde zebra ter wereld, Abbey Road, stonden knipperbollen.

COLUMN

De slinger Van maandag tot en met vrijdag bespreekt Nico van der Zee in deze column zinnige en onzinnige zaken. Reacties zijn welkom: nicovanderzee@gmail.com. Moet ik voor de jonge lezers eerst nog uitleggen wat een slinger is? Vooruit dan maar. Aan ouderwetse klokken hing vaak een slinger, een gewicht aan een stokje dat heen en weer slingerde en zo het uurwerk mede in beweging hield. De slinger waar ik het vandaag over wil hebben, is niet een echte slinger, maar een figuurlijke slinger, een soort symbool voor het leven. Ik studeerde taalkunde in een opwindende tijd, taalkundigen zochten naar nieuwe richtingen om allerlei zaken te kunnen verklaren. Als je niet het laatste te vaak gekopieerde stencil uit Amerika had gelezen, liep je hopeloos achter. Dat sprak me wel aan in die tijd. Ik kon dan ook niet begrijpen waarom één van mijn docenten niet zijn best deed om de laatste ontwikkelingen bij te benen. Hij legde het me uit: de slinger gaat nu naar rechts en jullie doen je best om er zo hard mogelijk

achteraan te lopen. Ik wacht wel tot die slinger weer terugkomt, misschien dat ik er dan weer opspring. Ik denk nog vaak aan zijn woorden, want hij kreeg vervolgens vaak gelijk. Wat het ene moment in de mode is, is vervolgens hopeloos ouderwets. Mijn moeder leerde me dat je bij het aantrekken van een hemd altijd moest zorgen dat het merkje aan de binnenkant zat en niet aan de voorkant, maar in je nek. Zij kon niet voorzien dat het merkje het belangrijkste onderdeel van het kledingstuk zou worden. Het merkje ging naar de buitenkant, naar de voorkant en werd niet meer bescheiden getoond, maar zo

Amigoe bracht vorige week een andere slingergedachte bij mij tot leven met het nieuws over de verlichte zebra voor het Bestuurskantoor. Onze bestuurders offeren zich op voor het gewone volk en doen mee aan een experiment. De oversteekplaats wordt verlicht en we gaan eens kijken of dat de verkeersveiligheid verbetert. U en ik weten het antwoord al, maar wij zijn dan ook niet bestuurders. Die verlichte zebrapaden ken ik nog uit mijn jongste jeugd. Ik heb zelfs geleerd

De slinger is weer teruggekeerd in een moderner jasje en het experiment bij het Bestuurskantoor zal zeker slagen. Een collega sprak mij aan over het Amigoebericht: “Zitten jullie bij de Amigoe soms te slapen? Is er dan niemand die de voorlichter op zijn vingers tikt als hij meldt dat bij succes van het experiment er bij alle scholen verlichte oversteekplaatsen komen?” Zelfs toen moest ik nog even nadenken, maar dit regeringsplannetje is inderdaad waanzin: onze scholen zijn alleen overdag open en zo’n verlicht zebrapad is dan gewoon zinloos.

DE BOSMANWET van Kamerlid André Bosman (VVD) om wettelijk de toelating van inwoners van de overzeese koninkrijksdelen te reguleren, is niets anders dan apartheidspolitiek. Het verbaast mij dan ook dat het zover heeft kunnen komen dat deze initiatiefwet uit de catacomben van een liberale partij heeft kunnen ontsnappen. Het is ongelooflijk dat de VVD Bosman zijn gang laat gaan, door de vestigingsvrijheid van de Caribische leden van het Koninkrijk aan banden te leggen inclusief een regeling om mensen terug te sturen naar hun geboorteland als ze zich schuldig hebben gemaakt aan criminele activiteiten. Dit vanwege het feit dat deze wet gebaseerd is op het selecteren van bevolkingsgroepen binnen het Koninkrijk op basis van etniciteit. Ik zie grote overeenkomsten tussen deze segregatiewet van Bosman en de manier waarop in Zuid-Afrika soevereiniteit in eigen kring uiteindelijk verworden is tot een gruwelijk apartheidsregime. Louter het feit dat een wet als deze niet al neergeschoten is door de leden van zijn eigen partij voordat het de catacomben van de VVD verliet en vervolgens alleen door de D66, Christen Unie en GroenLinks is verworpen, getuigt van de mate waarin sociaal-economische verzui-

Correctie In het artikel ‘Nationale cultuurtop in april’, gepubliceerd op 10 maart, staat abusievelijk dat het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) één van de subsidiefondsen is. Dat is niet juist. Het moet zijn de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, die dezelfde afkorting (VNO) heeft.

ling en indoctrinatie binnen ons Koninkrijk verworden is tot een onderdeel van de Nederlandse (politieke) cultuur, waardoor ‘sommige Nederlanders meer Nederlander zijn dan anderen’. Schuld De publieke opinie is zodanig dat men denkt dat het totale criminaliteitsprobleem in Nederland opgelost zal worden, wanneer men de vestigingsvrijheid van ‘Antillianen en Arubanen’ reguleert. En hier speelt Bosman handig op in. Bosman legt de schuld van alle criminaliteitsproblemen in Nederland op de schouders van een minderheidsgroep, om zodanig kiezers op zijn hand te krijgen. Het is ronduit schandalig te noemen hoe Bosman zijn populistische politiek bedrijft en het Nederlandse volk zegt wat het wellicht wil horen, om op deze manier stemmen voor de VVD of zichzelf te winnen. Hebben we dan niets geleerd uit het verleden? Met preventiebeleid wordt niet bedoeld voorkomen

dat landgenoten vanuit een ander werelddeel het land kunnen binnenkomen. Een preventiebeleid moet bestaan uit het verstrekken van gelijke kansen aan iedereen binnen het Koninkrijk. Investeren in onderwijs op maat, dat is preventiebeleid te noemen. Het trieste is dat een groep die reeds op alle fronten moet vechten om dezelfde kansen als anderen binnen het Koninkrijk te krijgen, niet die bescherming door de Nederlandse Staat ontvangt waar zij recht op heeft. Het is immers de taak van de Staat om alle burgers te beschermen, dus ook de minderheden. Het doel van onze democratie, meeste stemmen gelden, is geen vrijbrief om fatsoensnormen en grondwettelijke rechten te vertrappen. Het überhaupt bespreekbaar maken van deze wet draagt bij aan het verder demoniseren van ‘de Antilliaan en Arubaan’, met alle gevolgen van dien. MIREILLE SINT JAGO Aruba

De redactie van Amigoe kan ingezonden brieven redactioneel bewerken, inkorten of besluiten niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 600 woorden bevatten, moeten voorzien zijn van naam en woonplaats (worden gepubliceerd) en adres en telefoonnummer (niet voor publicatie, maar ter verificatie). We accepteren alleen digitaal gestuurde brieven. Ons e-mail adres is: arubaredactie@amigoe.com.


Amigoe krant  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you