Tuba Luba 5 Oppgavehefte 1

Page 1

Ebba Sporstøl

Tuba Luba

Bokmål

• Oppgavehefte 1 •

5 TELL FORLAG


SE

NG

ER I

RD

VU

EM PL AR

KS


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 1

Ebba Sporstøl

MP LA R

Tuba Luba Oppgavehefte 1

ER IN G

SE K

SE

Bokmål

VU

RD

Illustratører: Harald Aadnevik og Ragnhild Heggdal

5 TELL FORLAG


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 2

© Tell forlag as 2005 Tegninger: Harald Aadnevik og Ragnhild Heggdal Omslagsdesign og grafisk formgiving: Lisa Wagle Trykk: PDC Tangen Alle henvendelser om denne boka rettes til: Tell forlag a.s, Nilsemarka 5C, 1390 Vollen, tlf. 66 78 09 18 e-mail: tell@tell.no www.tell.no ISBN 82-7522-266-4

MP LA R

Bokmålsutgave

VU

RD

ER IN G

SE K

SE

Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndraging, og kan straffes med bøter eller fengsel.

2


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 3

Innhold

Forord • 5

MP LA R

Innhold

Husker du? • 6 Alfabetet • 22 Språklyden j • 38

SE

Bøker • 83

Pronomen • 104

VU

RD

ER IN G

Dette har vi lært • 128

SE K

Jul • 97

3


22-07-05

12:55

Side 4

VU

RD

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

ombrk. 5.kl. opp. bok.


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 5

Forord

MP LA R

Forord

Velkommen til nytt skoleår og nye utfordringer! Det du har arbeidet med på 4. trinn, skal du nå lære enda mer om på femte. Nå er du sikkert kjempegod til å skille ordklassene substantiv, verb og adjektiv. Du vet at disse orda har forskjellige former. Du begynner å få taket på dobbeltkonsonant og språklydene kj og skj. Du vet at kort å-lyd skrives med bokstaven o. Du vet at vi noen ganger må forenkle dobbeltkonsonanten. Du husker at mange ord har både synonymer og antonymer.

SE

I dette heftet bygger vi videre på alt dette. Du skal lære mer om språklyden j og de forskjellige måtene vi skriver den på. Du skal lære mer om alfabetisering og bli kjent med flere ordklasser. Som du husker fra i fjor, finnes de samme ordklassene på engelsk. Jo mer du kan om ditt eget språk, jo enklere blir det å lære andre språk.

ER IN G

SE K

Jeg håper du tar deg tid til å gjøre skikkelig og nøyaktig arbeid både i dette heftet og i den arbeidsboka du er nødt til å bruke ved siden av. Det lønner seg å holde god orden. Og det lønner seg å ta seg god tid til å tenke gjennom det en holder på med. Det er et ordspråk som sier: «Hastverksarbeid er ofte dårlig arbeid.» Når du er ferdig med dette heftet, skal du kunne bla igjennom det og si til deg selv: «Her har jeg jammen gjort en skikkelig og ordentlig jobb. Jeg kan være stolt av meg selv!»

Ebba Sporstøl Ålesund, mai 2005

VU

RD

Lykke til!

5


22-07-05

12:55

Side 6

RD

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Husker du?

VU

Husker du?

ombrk. 5.kl. opp. bok.

6


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 7

Sett strek under orda som har dobbeltkonsonant i seg.

Nytt skoleår

SE

MP LA R

Husker du?

Det er snart skolestart. Kjersti og Kjell skal begynne på 5. trinn. De har stått på torget og solgt jordbær i sommerferien. Nesten alle pengene de har tjent, har de satt i banken. I dag skal de på bytur sammen med mor. Kjell vil kjøpe noen spill. Kjersti vil kjøpe ei ny klokke. Mor vil kjøpe nye klær og noen skolesaker til dem.

ER IN G

SE K

Spørsmål og svar: 1 Hva kjøper mor, Kjersti og Kjell? Svar: ______________________________________________________________ 2 Hva slags klær og hvilke skolesaker tror du mor kjøper til Kjersti og Kjell? Svar: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________

RD

Oppgaver og svar: 1 Skriv hva alle orda du har skrevet ovenfor, er like i. Svar: ______________________________________________________________ 2 Skriv egennavnene i teksten. Svar: ______________________________________________________________

VU

Skriv fire av substantivene i teksten og bøy dem i alle former. Bruk skjemaet. Entall

ubestemt form (en/ei/et)

bestemt form (den/det)

Flertall ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

7


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 8

SE K

SE

MP LA R

Sjur og Anne har vært på sommerferie hos farmor og farfar. En dag fant de en liten skjærunge som hadde brukket den venstre vingen. De tok ungen med hjem og gav den mat. Etter noen uker var den helt tam. Den tamme fuglen fulgte etter dem som en trofast hund. En morgen var fuglen vekk. Den var blitt helt frisk og kunne fly igjen.

ER IN G

Skriv fire av substantivene i teksten og bøy dem i alle former. Bruk skjemaet. Entall

bestemt form (den/det)

ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

RD

ubestemt form (en/ei/et)

Flertall

VU

Husker du?

Sett gul strek under substantivene og lilla strek under adjektivene. Skriv de substantivene og adjektivene som hører sammen. Bruk linjene.

Gradbøy adjektivene tam, liten, trofast. Bruk skjemaet. positiv tam

8

komparativ

superlativ


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 9

Skriv hva en fotballspiller kan gjøre med en ball. Skriv hva en rytter kan gjøre med en hest. Bruk linjene.

En fotballspiller kan_____________________________________________________ ______________________________________________________________________ En rytter kan___________________________________________________________ ______________________________________________________________________

SE K

SE

MP LA R

Husker du?

Oppgaver og svar: 1

Skriv hva slags utstyr en fotballspiller kan ha. Svar:______________________________________________________________ Skriv en faktasetning om fotball.

ER IN G

2

Svar:______________________________________________________________ 3

Skriv fem adjektiver som forteller noe om en fotball. Svar:_____________________________________________________________

4

Skriv hva slags utstyr en rytter kan ha til seg selv og til hesten sin.

5

RD

Svar:______________________________________________________________ Skriv en faktasetning om hester og ridning. Svar:______________________________________________________________ Skriv fem adjektiver som forteller noe om substantivet hest.

VU

6

Svar:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Skriv minst åtte substantiver som passer til tegningene. Lag skjemaet for bøyning av substantiv. Sett substantivene inn i skjemaet og bøy dem i alle former. Bruk skriveboka di.

9


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 10

Sett grøn strek under verbene. Sett gul strek under egennavnene. Skriv verbene og egennavnene. Bruk skriveboka di.

SE

MP LA R

Og… Samler du på tanter og hvite elefanter og sild og krokodiller og gull og gamle filler —Fletter du i huj og hast løvebur av strå og bast, leser du opp ned, og samler du på sne og tusenben som går på to i for store gummisko ——Kan du kjøre rebus ——brodere duk til Donald Duck, stå på huk og ta en trøkk, hoppe opp på sola og ramle ned på jorda ... Ja...

SE K

Har du en hobby som du er blitt glad i, da trenger du ikke kjede deg mer, for da har du alltid no’ moro å gjøre, og har du først en, får du sikkert fler’! Ja, samler du på trådsneller, danser du på tå, eller spiller teater med dine kamerater? Hopper du på ski, eller liker du å ri, eller strikke skjerf og vanter til bestemor og tanter? Dikter du pimparium, har du et herbarium, bytter du bort glans med Martine, Mons og Hans? Tegner eller maler du, synger eller galer du, steller du en hage, og kan du lage drage?

ER IN G

Refr: Da har du en hobby som du har blitt glad i, da trenger du ikke å kjede deg mer, for da har du alltid no’ moro å gjøre, og har du først en, får du sikkert fler’!

Refr: Da har du en hobby og den er du glad i, Osv. Kjell Lund

RD

Oppgaver og svar: 1 Skriv rimorda i diktet. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2 Skriv hvorfor du ikke kan kjøre med en rebus. Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv hva en bruker et herbarium til. Svar:______________________________________________________________

VU

Husker du?

Hobbyvise

I diktet er det mye tøys og tull om hobbyer. Men folk har faktisk noen av de hobbyene som er nevnt. Skriv hvilke hobbyer det er. Bruk skriveboka di.

10


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 11

Skriv hva slags hobby du tror Pål har. Bruk linja.

Oppgaver og svar: 1

Skriv hva slags utstyr Pål trenger til hobbyen sin. Svar:______________________________________________________________ Skriv adjektiv som passer til Påls hobby.

Svar:______________________________________________________________ _______________________________ 3

Skriv en faktasetning om Påls hobby. Svar:___________________________ ________________________________ ________________________________

SE K

________________________________

SE

________________________________

Oppgaver og svar: 1

ER IN G

Se på bildet nedenfor. Skriv hva slags hobby du tror Anne har. Bruk linja.

Skriv hva slags utstyr Anne trenger når hun skal male et bilde.

2

RD

Svar:________________________________________ Skriv hva Anne må lære seg når hun skal male. Svar:________________________________________ Skriv verb som forteller hva Anne gjør når hun maler.

VU

3

Svar:________________________________________ 4

Skriv en faktasetning om tegning og maling. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ Skriv et lite skuespill som passer til bildet av Pål på scenen. Bruk skriveboka di.

11

Husker du?

2

MP LA R

__________________________________________________________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 12

SE

MP LA R

Gåter og svar: 1 Det er rom som er nederst i nesten alle hus. Noen av dem kan være mørke og skumle. Svar:______________________________________________________________ 2 Det er noe som vi kan spise. Det blir mange smuler av det. Det er veldig tørt. Svar:______________________________________________________________ 3 Det er et synonym til ordet lenke. Noen bruker det på bilhjulene om vinteren når det er glatt og isete. Svar:______________________________________________________________ 4 Det er et synonym til ordet kone. Vi hører om denne kona i en sang. Da har hun en kjepp. Svar:______________________________________________________________

RD

ER IN G

SE K

Oppgaver og svar: 1 Skriv orda du fant med språklyden kj på plass først. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv hvilken ordklasse de orda du har skrevet, hører til. Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv hvilken ordklasse disse orda hører til: kjekk, kjedelig, kjempegøy, kjærlig og kjølig. Svar:______________________________________________________________ 4 Skriv hva et synonym er. Svar:______________________________________________________________

VU

Husker du?

Gjett gåtene. Svar med full setning. Sett strek under et av orda i alle svarene som har språklyden kj på plass først, og der språklyden kj skrives med bokstavene kj.

Skriv setninger hvor du bruker orda kjenne, kjøre, kjefte, kjekle, kjemme og kjøpe. Skriv hvilken ordklasse orda hører til. Bruk skriveboka di. Skriv ei tøysehistorie eller et tullevers hvor du bruker orda i oppgaven ovenfor. Bruk skriveboka di.

12


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 13

Gjett gåtene. Svar med full setning. Sett strek under et av orda i alle svarene som har språklyden kj på plass først, og der språklyden kj skrives med bokstavene ki.

Gåter og svar: 1

Det er et sted du kan gå når du vil se en film. Svar:______________________________________________________

2

Det er noe du kan bruke når du vil se noe som er langt unna veldig godt.

MP LA R

3

Det er noe som sjørøvere fylte med gull, sølv og diamanter. De gravde den ned som en hemmelig skatt. De laget et skattekart for å finne den igjen.

1

ER IN G

Oppgaver og svar:

SE K

SE

Svar:______________________________________________________________

Skriv tre ting som de tre orda du har satt strek under, er like i. Svar:______________________________________________________________

2

Skriv disse verbene i nåtid: kikke, kile og kime. Svar:______________________________________________________________

3

Skriv synonymer til orda kikke og kime.

RD

Svar:______________________________________________________________

1

VU

Spørsmål og svar:

Er 3000 gram mer eller mindre enn 30 kilo? Svar:______________________________________________________________

2

Er 200 meter mer eller mindre enn to kilometer? Svar:______________________________________________________________

Skriv et tøysedikt hvor du bruker disse orda: kikke, kime og kile. Bruk skriveboka di.

13

Husker du?

Svar:______________________________________________________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 14

Sett svart strek under orda som har språklyden kj på plass først. Skriv orda. Bruk linjene.

MP LA R

Kjempen Kjamas kikket seg rundt. Han ville så gjerne finne en kirurg som kunne operere kinnet og kjaken hans. Kjempen Kjamas hadde slåss med en kinesisk drage. Han hadde fått flere kilevinker av den lange dragehalen. ____________________________________________ __________________________________________ ________________________________________

SE K

SE

______________________________________

ER IN G

Skriv substantivene i teksten over i alle former. Bruk skjemaet for bøyning av substantiv. Bøyning av substantiv

Entall ubestemt form (en/ei/et)

bestemt form (den/det)

Flertall ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

RD

kjempen

VU

Husker du?

Kjempen Kjamas på nye eventyr

Skriv videre på historia om kjempen Kjamas. Bruk skriveboka di.

14


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 15

Kryssord. Skriv løsningsordet i den loddrette raden som er merket med tykk strek. Bruk linja 1

2

9

3

1 2 3

6 5 6 7

7

8

9

8

SE K

SE

9

MP LA R

5

Husker du?

4 4

Løsningsordet:__________________________________________________________

1

ER IN G

Oppgaver og svar:

Skriv de tre orda som er verb.

Svar:______________________________________________________________ 2

Skriv de tre orda som er navn på klesplagg. Svar:______________________________________________________________

3

Skriv det ordet som er navn på et yrke.

4

RD

Svar:______________________________________________________________ Skriv det ordet som er navn på noe du finner i havet eller i sjøen. Svar:______________________________________________________________ Skriv det ordet som er navn på noe voksne menn kan ha i ansiktet.

VU

5

Svar:______________________________________________________________ Skriv to faktasetninger om løsningsordet. Lag skjemaet for bøyning av substantiv. Velg fire av de substantivene du har skrevet i kryssordet, og bøy dem i alle former. Bruk skriveboka di. Skriv ei tøysehistorie med de orda du har brukt i kryssordet. Bruk skriveboka di.

15


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 16

MP LA R

Alle jentene synes Kai er den kjekkeste gutten i klassen. Mette er kjæresten til Kai. Margit er sjalu. Hun vil ha kjekke Kai for seg selv. Margit er ekkel og fæl mot Mette. En gang la hun en gjørmete og skitten ball opp i gymtøyet til Mette. En annen gang stjal Margit noen dyre frimerker fra faren sin. Kai fikk dem i bursdagspresang. Kai samler på sjeldne frimerker. Kai synes Margit er dum og kjedelig. Gradbøyning av adjektiv komparativ kjekkere

SE K ER IN G

Oppgaver og svar: 1

superlativ

SE

positiv kjekk

Skriv egennavnene i teksten.

Svar:______________________________________________________________ 2

Skriv hva alle egennavn er like i.

Svar:______________________________________________________________ 3

Skriv fire av de orda som er verb.

RD

Svar:______________________________________________________________ Skriv antonymene til orda nedenfor. Bruk linjene.

VU

Husker du?

Sett lilla strek under adjektivene. Skriv alle adjektivene som har språklyden skj og språklyden kj i seg, inn i skjemaet og gradbøy dem. Lag skjemaet i skriveboka di og gradbøy de andre adjektivene.

dum/______________

kjedelig/____________

sulten/_____________

fæl/________________

pen/_______________

skitten/_____________

dyre/______________

sjeldne/_____________

Skriv hvordan det går med Mette, Margit og Kai. Bruk skriveboka di.

16


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 17

Dra strek mellom de orda som er synonymer. Skriv de orda som er verb, adjektiv og substantiv i den første og tredje rekka. Bruk linjene.

kjeks

grei

skjønner

møkkete

sju

vemmelig

kikker

tørre kaker

skitten

forstår

kjekk

titter

3 sjette kjenner

SE

sjalu

MP LA R

2 én pluss seks

Husker du?

1 sjofel

4 gudshus 6. kropper vakker

skjærer

føler

skjønn

misunnelig

skikkelser

kutter

SE K

kirke

Adjektivene:__________

Substantivene:________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

RD

ER IN G

Verbene:_____________

VU

Oppgaver og svar: 1 Skriv de to orda i den første og tredje rekka som har noe med tall å gjøre. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv hva et synonym er. Svar:______________________________________________________________ Skriv en lang setning hvor du forsøker å få med deg flest mulig av adjektivene i rekkene øverst. Bruk skriveboka di.

17


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 18

koselig, kjekt,

hy_ _ elig

skremme, uroe,

sjo_ _ ere

møkkete, svart,

ski_ _ en

krek, tufs,

sta_ _ ar

kone, dame,

kje_ _ ing

hund, bikkje,

pu_ _ el

sint, rasende,

hi_ _ ig

Oppgaver og svar: 1

MP LA R

flo_ _ e

SE

fosse, strømme,

Skriv orda i rekka til høyre, og sett rød strek under vokalene.

SE K

Svar: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Skriv den regelen for bruk av dobbeltkonsonant som passer til de orda du har skrevet.

ER IN G

2

Svar: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3

Skriv orda i de to rekkene ovenfor som er adjektiv. Svar: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Skriv orda i de to rekkene ovenfor som er verb.

RD

4

Svar: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5

VU

Husker du?

Skriv riktig dobbeltkonsonant i orda i rekka til høyre. Orda i denne rekka er synonymer til orda i rekka til venstre. Bruk linjene.

Skriv de verbene du har skrevet, i fortidsform. Svar: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________

Skriv rimord til orda i rekka til høyre øverst på sida. Skriv et dikt med rimorda. Bruk skriveboka di.

18


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 19

Skriv bokstavene sj, ki eller kj på riktig plass. Bruk linjene.

Den ___ette september fylte tante _____rsti femti år. Hun hadde en ___empefest for alle hun __ente. Vi har __elden sett tante så fin. Hun hadde ____øpt seg ny ___ole. Presangen fra onkel ___ell var et flott perle___ede. De fleste gjestene kom klokka ___u. Jeg var på ___økkent og

MP LA R

Husker du?

hjalp til med å lage maten. Jeg kokte mange ___eler med kaffe

og serverte deilige ____okoladekaker, bløtkaker, kransekaker og _____rsebæris til dessert. Alle likte seg på festen!

ER IN G

SE K

SE

Oppgaver og svar: 1 Skriv de orda som har bokstavene sj, ki eller kj på plass først. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2 Skriv de to orda som er egennavn. Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv navnene på de kakene og dessertene gjestene fikk. Svar:______________________________________________________________ 4 Skriv hvilken ordklasse navnene på kakene hører til. Svar:______________________________________________________________ 5 Skriv de orda som er substantiv, og som har bokstavene kj på plass først. Svar:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________

RD

Bøy fire av substantivene i svaret på oppgave 5 i alle former. Bruk skjemaet. Bøyning av substantiv

Entall

bestemt form (den/det)

ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

VU

ubestemt form (en/ei/et)

Flertall

Skriv hva slags mat og drikke du vil servere i ditt eget bursdagsselskap. Bruk skriveboka di.

19


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 20

SE K

SE

MP LA R

Husker du?

Fargelegg de tingene på bildet som har språklyden kj på plass først. Skriv navnene på de tingene du har fargelagt. Bruk linjene.

ER IN G

________________________________________________________________________

RD

Skriv ei tøysehistorie. Bruk de orda du har skrevet. Skriv en fin overskrift. Bruk skriveboka di.

VU

Spørsmål og svar: 1 Hvor mange setninger har du skrevet? Svar:______________________________________________________________ 2 Hvor mange punktumer har du skrevet? Svar:______________________________________________________________ 3 Hvor mange ord med dobbeltkonsonant i seg har du skrevet? Svar:______________________________________________________________ Skriv de orda du har skrevet, som har dobbeltkonsonant i seg. Bruk skriveboka di. Sett rød strek under vokalene.

20


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:55

Side 21

Bildediktat. Skriv orda som passer til bildene. Alle orda har språklyden skj på plass først. Bruk linjene.

SE K

SE

MP LA R

Husker du?

ER IN G

Spørsmål og svar: 1 Hvilke to ting er orda du har skrevet, like i? Svar:______________________________________________________________ 2 Hvordan kan vi skrive språklyden skj? Svar:______________________________________________________________

RD

Skriv ei historie hvor du bruker alle orda du har skrevet i bildediktaten. Bruk linjene. _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

VU

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Lag skjemaet for bøyning av substantiv. Velg seks av substantivene fra bildediktaten og bøy dem i alle former. Bruk skriveboka di.

21


22-07-05

12:56

Side 22

RD

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Alfabetet

VU

Alfabetet

ombrk. 5.kl. opp. bok.

22


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 23

Et alfabet er en ordnet rekke bokstaver. Det norske alfabetet kan vi skrive med både store og små bokstaver.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

MP LA R

Alfabetet

Fakta om alfabetet

SE K

SE

• Alfabet er et gresk ord, som er satt sammen av de to første bokstavene i det greske alfabetet: alfa (a) og beta (b). • Den siste bokstaven i det greske alfabetet er omega (W). • Uttrykket «alfa og omega» betyr «alt»: det første og det siste, begynnelsen og slutten. På norsk sier vi ofte «fra a til å». Det betyr det samme, men da er uttrykket hentet fra vårt eget alfabet. • Det norske alfabetet er satt sammen av alle de bokstavene vi bruker på norsk. De står i en bestemt rekkefølge.

RD

ER IN G

Oppgaver og svar: 1 Skriv hvor mange bokstaver det er i det norske alfabetet. Svar:________________________________________________________ 2 Skriv hvor mange vokaler det er i alfabetet vårt. Skriv alle vokalene. Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv hvor mange konsonanter det er i alfabetet vårt. Skriv alle konsonantene. Svar:______________________________________________________________ 4 Skriv de fem bokstavene som vi bruker svært lite på norsk. Svar:______________________________________________________________ 5 Skriv hva denne setningen betyr:

«For å bli en god idrettsmann er mye trening alfa og omega.»

VU

6

Svar:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Skriv hva et alfabet er, og hvorfor det heter alfabet. Svar:______________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Skriv det norske alfabetet uten å se etter noe. Bruk skriveboka di.

23


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 24

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

p ____

c _____

d _____

o _____

f _____

w ____

e ____

h _____

v _____

l ______

æ ___

k ____

j _____

z _____

r _____

ø _____

u ____

s ____

q ____

MP LA R

b ____

Skriv bokstavene i alfabetet som har plass før bokstavene nedenfor. Bruk linjene.

_____ t

_____ k

_____ s

_____ b

_____ f

____ å

_____ h

_____ æ

_____ d

_____ w

______o

____ z

_____ j

_____ p

SE K

SE

____ c

__jørn

__hristian

__ina

__spen

__rida

RD

__nna

ER IN G

Skriv bokstavene på plass først i de seks egennavnene. Bokstavene du skal skrive, har plass først i alfabetet. Begynn med bokstaven på plass først i alfabetet, så den som har plass etter og så videre. Bruk linjene.

Bokstavene er: ___________________________________

VU

Alfabetet

Skriv bokstavene i alfabetet som har plass etter bokstavene nedenfor. Bruk linjene.

Begynn på den 19. bokstaven i alfabetet og skriv egennavn som har samme bokstav på plass først som de bokstavene som er igjen i alfabetet. Bruk skriveboka di.

24


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 25

Les diktet mange ganger. Skriv alfabetet med de store bokstavene. Bruk linjene.

Alfabetvers

Jeg vet om en Q og melka drakk du. Jeg vet om en R som rimer på merr. Jeg vet om en S med stripete dress.

MP LA R

Da T ville ut, tok han U og sa: Tut. Da ble de uvenner T og U, huttetu.

E var ekkel mot F: Se, du mangler en strek. Men F flirte rått: Det er meg som er flott.

En V sa: Jeg vil danse vals med deg. Og W sa: det dobbelt-vil jeg, det blir wiener-vals da.

VU

SE K ER IN G

RD

M er slemmere enn N, sa O som satt på do til P som satt på potte.

SE

En gal gutte-G ville gå og hviske: Hei, hjelp meg da H, vi velter en I og bruker til ski. En jålete J og en klinete K var kjærestepar men de kjefta og. Mens lille L lo lell og spiste karamell.

Alfabetet

Det var en gang en A som sang tra-la-la. Det var en gang en B som ikke kunne C. Og det var D.

Nå kommer en heks som heter fru X. Hun tryller bort Y, han blir til en sky. Og hvor er herr Z som ingen har sett? Jeg erter litt, sa Æ, æ-bæ. Jeg bøller litt, sa Ø, ø-bø. Og nå må alle gå, sa Å. Sidsel Mørck

A_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Skriv alle orda som har dobbeltkonsonant i seg. Lag tre rammer hvor du skriver substantiv, verb, adjektiv, og sett orda du fant, på riktig plass. Bruk skriveboka di.

25


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 26

j ____ i ____ z ____ q ____ d ____ r ____ s ____ d ____ q ____

SE

j ____ x ____ r ____ r ____ d ____ q ____

MP LA R

Skriv bokstavene i alfabetet som har plass etter bokstavene i de fire rekkene nedenfor. Bruk linjene. Les bokstavene loddrett. Du får et ord for hver rekke. Sett orda sammen og skriv setningen

SE K

Andre ordet er: _________________________

Første ordet er:

n ____ f ____ Tredje ordet er:

ER IN G

__________________________

RD

__________________________

VU

Alfabetet

Skriv alfabetet med små bokstaver. Bruk linjene.

j ____ k ____ d ____ l ____ l ____ d ____ q ____ Fjerde ordet er: __________________________

Setningen er:

Skriv det du vet om hvert av orda (ordklasse, bøyningsform, rettskrivning osv.). Bruk skriveboka di.

26


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 27

Hemmelige setninger og navn

MP LA R

Alfabetet

Når du skal sende en hemmelig melding til noen, kan du bruke en kode. En kode er et system av bokstaver eller tall som gjør at ingen andre enn den eller de som mottar meldingen, skal forstå innholdet. Det systemet som gjør at noen kan forstå koden, kaller vi en kodenøkkel. En slik kodenøkkel kan være at den riktige bokstaven har plass før eller etter den bokstaven som faktisk er skrevet. Skriv alfabetet med små og store bokstaver. Bruk linjene.

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

SE

Kodenøkkelen er at du skal bytte ut hver bokstav med den bokstaven som har plass før i alfabetet. Bruk kodenøkkelen og skriv de riktige orda/setningene. Bruk linjene.

csfoosbtl __ __ __ __ __ __ __ __ __!

Måq __ __ __

tpn __ __ __

Wøs __ __ __

nvtftujmmf __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ !

Efo __ __ __

tpn __ __ __

qjm __ __ __ !

ER IN G

fj __ __

SE K

Wøs __ __ __

RD

mfs __ __ __

tjtu, mfs __ __ __ __ , __ __ __

cftu. __ __ __ __

VU

Skriv kodeordet for fornavnet ditt når kodenøkkelen er at du skal bytte ut hver bokstav med den bokstaven som har plass etter i alfabetet. Skriv også koden for fornavnet til mor og far. Bruk linjene.

Lag din egen kodenøkkel og skriv fornavnet til noen i klassen. Bruk skriveboka di. Kanskje de som har det fornavnet du har skrevet i kode, kan finne fram til den kodenøkkelen du har brukt?

27


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 28

Det å skrive ord alfabetisk eller i alfabetisk orden eller rekkefølge betyr at vi skriver ei liste med ord der bokstavene på plass først i orda er ordnet i samme rekkefølge eller orden som bokstavene i alfabetet. Ordet alfabetisere betyr det samme. Skriv alfabetet med små bokstaver. Bruk linjene. __________________________________________________________________________________

MP LA R

Skriv hva ordrekkene er like i, og hva de er ulike i. Bruk linjene.

1 2

Cathrine, Bjørn, David, Eva, Anne Anne, Bjørn, Cathrine, David, Eva

SE

Ordrekkene er like i at de ______________________________________________ Ordrekkene er ulike i at de _____________________________________________ Oppgaver og svar:

Skriv orda Brasil, Argentina, Chile i alfabetisk orden.

SE K

1

Svar:______________________________________________________________ 2

Skriv orda Fredrikstad, Egersund, Grimstad i alfabetisk orden.

3

ER IN G

Svar:______________________________________________________________ Skriv orda Hellas, Jordan, Italia i alfabetisk orden. Svar:______________________________________________________________ 4

Skriv orda Madrid, København, London, Oslo i alfabetisk orden. Svar:______________________________________________________________

5

Skriv orda Narvik, Porsgrunn, Tromsø i alfabetisk orden.

RD

Svar:________________________________________________________

VU

Alfabetet

________________________________________________________________

Finn ut hvilken rekke med ord som er navn på hovedsteder, hvilken rekke som har ord som er navn på andre byer, og hvilken rekke som har ord som er navn på land. Finn alle landene og byene på et kart i et atlas.

28


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 29

Skriv orda i alfabetisk orden. Skriv to ting som orda er like i. Bruk linjene.

Middelhavet Atlanterhavet Stillehavet Norskehavet Dødehavet __________________________________________________________ __________________________________________________________ 1 ________________________________________________________

MP LA R

Oppgaver og svar: 1

Alfabetet

2 ________________________________________________________

Skriv hva egennavnene under er like i.

Svar:______________________________________________________________ Skriv orda Vietnam, Burma, Laos, Thailand, India, Kina i alfabetisk orden.

SE

Svar:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2

Skriv hva egennavnene under er like i.

SE K

Svar:______________________________________________________________ Skriv orda Island, Grønland, Svalbard, Færøyene, Bjørnøya i alfabetisk orden.

ER IN G

Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3

Skriv hva egennavnene under er like i. Svar:______________________________________________________________ Skriv orda Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Vigra i alfabetisk orden. Svar:______________________________________________________________

4

RD

__________________________________________________________________ Skriv hva egennavnene under er like i.

VU

Svar:______________________________________________________________ Skriv orda Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island i alfabetisk orden. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________

Finn alle landene i fjerde rekka på et kart i et atlas. Skriv navnene på fem andre land i alfabetisk orden. Bruk skriveboka di.

29


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 30

Skriv de bokstavene som mangler i alfabetet. Skriv hva de bokstavene du har skrevet, er like i. Bruk linjene.

AB _ DEFGHIJKLMNOP _ RSTUV _ _ Y _ ÆØÅ

MP LA R

_ BCD _ FGH _ JKLMN _ PQRST _ VWX _ Z _ _ _

De bokstavene jeg har skrevet, er like i at:_________________________________ A _ _ _ E _ _ _ I _ _ _ _ _ O _ _ _ _ U _ _ _ Y _ ÆØÅ

SE

De bokstavene jeg har skrevet, er like i at:_________________________________ ABC _ EFG _ IJK _ MNO _ QR _ TU _ _ XY _ ÆØÅ

SE K

De bokstavene jeg har skrevet, er like i at:_________________________________ Oppgaver og svar:

Skriv minst fire guttenavn som har en av bokstavene på plass først som

ER IN G

1

mangler i den siste bokstavrekka.

Svar:______________________________________________________________ 2

Skriv minst fire jentenavn som har en av bokstavene på plass først som mangler i den siste bokstavrekka.

Svar:______________________________________________________________ Skriv navn på minst fire land som har en av de bokstavene på plass først

RD

3

som mangler i den siste bokstavrekka. Svar:______________________________________________________________

VU

Alfabetet

De bokstavene jeg har skrevet, er like i at:_________________________________

Skriv ei liste med navn på fisker i alfabetisk orden. Bruk skriveboka di.

30


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 31

Når vi skal skrive flere ord i alfabetisk orden, og orda har samme bokstav på plass først, ordner vi dem etter den bokstaven som kommer på plass i alfabetet etter den første bokstaven, etter den andre bokstaven osv.

Orda Brå Bye Bakke ordnes for eksempel slik i alfabetisk orden: Bakke Brå Bye

MP LA R

Skriv orda i alfabetisk orden. Bruk linjene.

Amazonas _________________

Severin

Alabama

_________________

Somby

Australia

_________________

Svingen

Ankara

_________________

Stark

Agra

_________________

Sortland

___________________

Scheen

___________________

Merete

___________________

Millie

___________________

_________________

___________________

___________________ ___________________

___________________

SE

ER IN G

Haraldsen _________________

SE K

Halset

_________________

Mads

___________________

Hansen

_________________

Martin

___________________

Hagrup

_________________

Myrtel

___________________

Mette

___________________

RD

Haugen

Egypt

_________________

Kalmar

___________________

Egersund

_________________

Kabul

___________________

Eggum

_________________

Kalahari

___________________

Eidsfjord

_________________

Karachi

___________________

Eggan

_________________

Kampala

___________________

VU

Alfabetet

Orda danse dame dato ordnes for eksempel slik i alfabetisk orden: dame danse dato

Skriv alfabetet med de små bokstavene. Bruk linja

31


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 32

Skriv alfabetet med små bokstaver. Bruk linjene.

______________________________________________________________________

MP LA R

Kodenøkkelen er at du skal bytte ut hver bokstav med den bokstaven som har plass etter i alfabetet. Bruk kodenøkkelen og skriv de riktige orda. De første orda er like i at de er navn på framkomstmidler, de andre orda er navn på noe du kan lese i. Bruk linjene.

AHK

AØS

______

_______

____________

AÆJDQ

KDRDANJ

JNJDANJ

__________

_____________

_________________

SE

SNF

SE K

Kodenøkkelen er at du skal bytte ut hver bokstav med den bokstaven som har plass før i alfabetet. Bruk kodenøkkelen og skriv de riktige orda. De første orda er like i at de er navn på noe du kan spise, de andre orda er navn på fisker, de tredje orda er noe du kan kose deg med på lørdagene. Bruk linjene.

IBNCVSHFS

__________

________________

UPSTL

TJME

NBLSFMM

__________

________________

______________________

ESPQT

MBLSJT

TKPLPMBEF

__________

________________

______________________

RD

ER IN G

QJÆÆB

TBMBU

_________________

VU

Alfabetet

______________________________________________________________________

Spørsmål og svar:

Hva er alle orda du har funnet, like i? Svar:_________________________________________________________________

Skriv navnet på fiskene, framkomstmidlene, lesestoffet og det du kan spise. Skriv orda i alfabetisk rekkefølge. Bruk skriveboka di.

32


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 33

Skriv minst ti adjektiver som passer til hvert bilde. Bruk linjene.

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

MP LA R

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ER IN G

SE K

SE

____________________________________

_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

RD

_________________________________ _________________________________

VU

_________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Skriv ei historie til ett av bildene. Bruk de adjektivene du har skrevet til det bildet du velger. Bruk skriveboka di. Fargelegg det bildet du har valgt 책 skrive om.

33

Alfabetet

____________________________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 34

VU

RD

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Alfabetet

Bildediktat. Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

34


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 35

Skriv alfabetet med små bokstaver. Bruk linjene.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Oppgaver og svar til side 34: 1

Skriv orda i den første vannrette rekka i alfabetisk orden.

MP LA R

2

Skriv orda i den femte vannrette rekka i alfabetisk orden.

Svar: _____________________________________________________________ 3

Skriv orda som passer til disse rettskrivingsreglene:

• a Når språklyden å er kort, skrives den som regel med bokstaven o. Svar:______________________________________________________________

SE

• b Vi skriver språklyden kj med bokstavene kj, ki eller ky.

Svar:______________________________________________________________

SE K

• c Når språklyden å er lang, skrives den som regel med bokstaven å. Svar:______________________________________________________________ • d Vi skriver språklyden skj med bokstavene skj, ski, sky eller sj. Svar:______________________________________________________________ Skriv orda som har diftong i seg.

ER IN G

4

Svar:______________________________________________________________ 5

Skriv et av de orda som har språklyden ng i seg. Svar:______________________________________________________________

6

Skriv et av de orda som har språklyden nk i seg. Svar:______________________________________________________________ Skriv to av de orda hvor vi må forenkle dobbeltkonsonanten i flertall.

RD

7

Svar:______________________________________________________________ Skriv et av de orda som har bokstaven m på plass sist.

VU

8

Svar:______________________________________________________________ 9

Skriv hvorfor vi kan ha dobbeltkonsonant i ordet katten. Svar:______________________________________________________________

Skriv ti av de substantivene du ser bilder av. Foran hvert substantiv skriver du et adjektiv som passer til. Eksempel: deilig sjokolade. Bruk skriveboka di.

35

Alfabetet

Svar: _____________________________________________________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 36

Skriv orda i hver gruppe i alfabetisk orden. Skriv hva orda i hver gruppe er like i. Bruk linjene.

MP LA R

Gruppe 2 pennalhus blyant farger viskelær tusj Alfabetisk orden:_______________________________________________________ De fem orda like i at:___________________________________________________

SE

Gruppe 3 løpe sprinte jogge spurte springe Alfabetisk orden:_______________________________________________________ De fem orda like i at:___________________________________________________

ER IN G

SE K

Gruppe 4 snakke prate tale samtale Alfabetisk orden:_______________________________________________________ De fire orda like i at:___________________________________________________ Gruppe 5 vaske bade dusje skure skylle Alfabetisk orden:_______________________________________________________ De fem orda like i at:___________________________________________________

RD

Gruppe 6 kjole skjerf skjorte skjørt sjal Alfabetisk orden:_______________________________________________________ De fem orda like i at:___________________________________________________

VU

Alfabetet

Gruppe 1 verb substantiv adjektiv. Alfabetisk orden:_______________________________________________________ De tre orda like i at:____________________________________________________

Spørsmål og svar: Hvilke av gruppene har ord som er synonymer? Svar:_________________________________________________________________ Velg en av rekkene med ord og skriv setninger med dem. Bruk skriveboka di.

36


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 37

Skriv minst ti verb, ti substantiver og ti adjektiver som passer til bildet. Noen av orda kan du finne i teksten om heksa Hexima. Bruk linjene.

Her ser du heksa Hexima. Hun er veldig opptatt akkurat nå. Hexima rører i heksegryta si. Der putrer og koker det.

MP LA R

Alfabetet

Hun har akkurat pønsket ut et nytt tryllemiddel. Hexima har grublet og tenkt i flere netter. Endelig har hun kommet fram til

SE

en oppskrift.

Adjektivene:__________

Substantivene:________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

ER IN G

SE K

Verbene:_____________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

RD

Skriv ei historie om heksa Heximas og hennes nye heksebrygg. Kanskje du kan bruke noen av de verbene, substantivene og adjektivene du har skrevet? Husk en flott overskrift. Bruk skriveboka di.

• Hvordan lukter det?

• Hvordan ser Hexima ut?

• Hvordan ser heksebrygget ut?

• Hvordan er rommet hun er i?

• Hvor har hun fått tak i alt hun har i

VU

Her er noen tips til historia:

• Har hun noen dyr som hjelper henne? • Hva har hun i gryta?

gryta? • Hva skal Hexima bruke brygget til, og hvordan virker det? 37


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 38

VU

RD

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Spr책klyden j

Spr책klyden j

38


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 39

Skriv orda som har språklyden j på plass først, og som passer til bildet. Bruk linjene.

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Språklyden j

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

RD

_______________________________________________________

VU

Skriv adjektiver som passer til dyra på bildet. Finn på et egennavn til hvert av de to menneskene på bildet. Egennavnene skal ha språklyden j på plass først. Bruk linjene.

Adjektiv:______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Egennavn:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Skriv ei tøysehistorie som passer til bildet. Bruk skriveboka di.

39


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 40

Språklyden j kan skrives med bokstaven j.

Dra strek fra orda til bildene som passer til. Skriv orda. Bruk linjene.

jakt

MP LA R

Språklyden j

jeep jeger jekk

jernbane

SE K

jojo

SE

jeksel

jolle

ER IN G

jorde

jordmor jungel

VU

RD

jåledame

Se på orda i rekka. I hvilken rekkefølge står de? Skriv et tøysevers med orda. Bruk skriveboka di.

40


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 41

Sett brun strek under verbene. Sett gul strek under substantivene. Sett lilla strek under det ordet som er adjektiv. Sett ring rundt de sammensatte orda.

jage

jaguar jakke Jan jakte jamre jekke Julie jern jetfly jevn

Jarle januar juni juli ja jukse Japan Jerusalem jodle juble jumbo jo jur

juveler jĂĽlebukk jerv joggesko joggetur Jorunn Jens Janne

Oppgaver og svar: 1

Skriv verbene.

Svar: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2

Skriv substantivene.

SE

Svar: ______________________________________________________________ 3

Skriv adjektivet.

SE K

___________________________________________________________________ Svar: ______________________________________________________________ 4

Skriv de sammensatte orda.

Svar: ______________________________________________________________ 5

ER IN G

___________________________________________________________________ Skriv egennavnene.

Svar: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________

VU

RD

Bildediktat. Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

41

SprĂĽklyden j

MP LA R

Jordan Josef jordbĂŚr


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 42

Sett svart strek under alle orda som har bokstaven j på plass først. Sett brun strek under verbene. Sett gul strek under substantivene.

Jeger Jagger jamrer inne i jungelen. Jaguarene jakter på Jagger inne i jungelen.

Jeger Jagger jakter inne i jungelen. Jeger Jagger jodler julesanger inne i jungelen.

Jaguarene jager inne i jungelen. Jeger Jagger jages av jaguarer ut av jungelen.

Jeger Jagger jubler inne i jungelen. Jeger Jagger jakter på jaguarer inne i jungelen.

Jeger Jagger jobber seg ute av jungelen. Jagger jamrer: Jeg er ingen jeger! Jaguarene jagde meg ut av jungelen.

Oppgaver og svar: Skriv verbene.

SE

SE K

Skriv ei tøysehistorie som passer til tegningene. Bruk skriveboka di.

RD

1

ER IN G

Jeger Jagger jukser inne i jungelen. Jeger Jagger jager ikke jaguarer inne i jungelen.

MP LA R

Jeger Jagger jogger inne i jungelen. Jeger Jagger jager jaguarer inne i jungelen.

Svar: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2

VU

Språklyden j

Jeger Jagger

Skriv substantivene. Svar: ______________________________________________________________ __________________________________________________________________

3

Skriv hva alle verbene og substantivene er like i. Svar: ______________________________________________________________ __________________________________________________________________

42


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 43

Skriv orda på riktig plass i historia. Bruk linjene.

januar juni juli ei jolle jolla et jetfly en jeep jeepen juveler jern jålebukk journalist journalisten jakter jaktet Det var vinter og snø. Det var midt i _______________ måned. En mørk natt gikk alarmen i gullsmedbutikken.

MP LA R

Språklyden j

Politiet kom for seint. En kjeltring hadde stukket av med alle gullsmykkene og flere brett med sjeldne

________________. En _______________ fra Dagbladet ____________ på tyven. Han ville skrive om ranet.

Han brukte både et _____________ og en __________.

Kjeltringen var dum som ei gås. Han stjal ei _________

SE

og ville ro over bukta. Hadde det vært _____________ eller ____________ måned, hadde han kanskje klart

det. Men nå frøs ____________ fast i isen. Kjeltringen

SE K

var en ______________. Han hadde altfor tynne klær på seg. _______________ fanget ham. Han måtte bruke et ___________spett for å få ham løs fra

ER IN G

_______________ .

Skriv orda i alfabetisk rekkefølge. Bruk linjene.

jernbane jolle jetfly jeep jaguar joggesko

RD

______________________________________________________________________

VU

______________________________________________________________________

Tenk deg at du er journalisten fra Dagbladet og skriv om jakta på den dumme kjeltringen. Bruk skriveboka di.

Skriv ei liste med forskjellige båttyper i alfabetisk rekkefølge. Bruk skriveboka di.

43


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 44

arbeide

arbeide – jobbe__________

jockey

kort i kortstokken

__________________________

joker

rytter

__________________________

jerpe

genser

__________________________

jodle

få ris eller få bank

__________________________

jumper

synge

__________________________

juling

skogsfugl

__________________________

jamre

tann

__________________________

jeksel

klage, gråte

__________________________

SE

MP LA R

jobbe

1

SE K

Spørsmål og svar:

Hva må du gjøre hvis noen sier at du må jekke deg ned? Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ Hva kan du gjøre hvis noen sier: «Smi mens jernet er varmt.»?

ER IN G

2

Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3

Hvor sterk er den som er «sterk som en jette»? Svar:______________________________________________________________

RD

___________________________________________________________________ Oppgave og svar:

Skriv orda som har bokstaven j på plass først, i alfabetisk rekkefølge.

VU

Språklyden j

Se på orda i rekka til venstre. Sett brun strek under verbene. Sett gul strek under substantivene. Dra strek mellom de orda som er synonymer. Skriv synonymene. Bruk linjene.

Svar:___________________________________________________________ _______________________________________________________ __________________________________________________

Skriv setninger med de verbene og substantivene du har satt strek under. Bruk skriveboka di.

44


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 45

Språklyden j kan skrives med bokstaven j og bokstavene gj. Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Skriv orda. Bruk linjene.

gjedde gjeng

gjesp gjeter

SE

gjødsel

MP LA R

gjest

Språklyden j

gjerde

gjøgler

SE K

gjøk

RD

ER IN G

gjørme

VU

Spørsmål og svar: 1 Hva er orda like i? De er like i flere ting. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2 Hvordan er orda i rekka ordnet? Svar:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Skriv setninger med orda. Bruk skriveboka di.

45


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 46

Sett brun strek under verbene. Sett gul strek under substantivene. Sett lilla strek under det ordet som er adjektiv. Sett ring rundt egennavnene.

gjemme Gjelleråsen gjennom gjerne gjerrig Gjende gjøre gjø gjete gjette igjen gjenta gjerder gjær gjeller Gjerdrum Gjerpen gjenferd gjenganger

MP LA R

Språklyden j

gjedde gjest gjeng gjespe gjeld gjelder gjenkjenne

1

SE

Oppgaver og svar: Skriv verbene.

SE K

Svar: _____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2

Skriv substantivene.

Svar: _____________________________________________________________ 3

ER IN G

__________________________________________________________________ Skriv adjektivet.

Svar: _____________________________________________________________ 4

Skriv egennavnene.

Svar: _____________________________________________________________ 5

RD

__________________________________________________________________ Skriv de tre orda som verken er verb, substantiv eller adjektiv. Svar: _____________________________________________________________ Gjenganger og gjenferd betyr nesten det samme. Skriv hva vi kaller de

VU

6

orda som betyr det samme eller nesten det samme. Svar: _____________________________________________________________ 7

Skriv minst to setninger hvor du bruker orda gjenferd og gjenganger. Svar: ____________________________________________________________ __________________________________________________________________

46


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 47

Dra strek fra bokstavene gjen til orda i rekka. Skriv de orda du da får. Bruk linjene.

ganger

_________________________

gjeld

_________________________

MP LA R

gjenferd__________________

kjenne

_________________________

fortelle

_________________________

gi

_________________________

lyd

_________________________

_________________________

ER IN G

SE K

kalle

_________________________

SE

klistret

Dra strek mellom orda som er synonymer. Skriv synonymene. Bruk linjene.

hevn

gjenferd

huske

hevn – gjengjeld________________________

gjenklang _______________________________________ gjenfortelle _______________________________________

referere

VU

spøkelser

RD

ekko

lukke igjen

gjenklistre _______________________________________ gjengjeld

_______________________________________

gjenkjenne _______________________________________

Velg fem av orda med bokstavene gjen på plass først og skriv et dikt med de orda. Bruk skriveboka di.

47

Språklyden j

gjen

ferd


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 48

Skriv orda på riktig plass i historia. Du må forandre formen på noen av orda. Bruk linjene.

gjemme gjerde gjette

gjespe

gjest

gjerrig

gjemmestedet

gjengen

gjennom

gjø

MP LA R

onkel Skrue skal legge seg. Onkel Skrue er sytti år i dag. Han har selskap, og det er nesten hundre ___________ der. Onkel Skrue er veldig rik, men han er svært __________. Skurkene i B-_____________ lurer fælt på om ______________ fikk noe å spise og drikke. Når

___________ skal gå, og onkel Skrue skal legge seg, skal skurkene i B-___________ snike seg _____________ kjelleren og opp i stua.

SE

De har både ____________ og veddet på at alle gavene han har fått, er der. De skal stjele alt sammen. Det er kjedelig å vente. Skurkene i B-__________ __________ og holder på å sovne.

SE K

Plutselig kommer bikkja til naboen løpende. Bikkja stopper foran ____________ og begynner å ____________.

ER IN G

Skriv de formene av substantivene som mangler i skjemaet. Entall ubestemt form (en/ei/et)

et gjerde en gjest

bestemt form (den/det)

Flertall ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

RD

gjengen gjemmestedet

Skriv verbene i fortidsform. Bruk linjene.

VU

Språklyden j

B-gjengen har _________ seg bak et høyt planke__________. De venter på at

gjemmer gjetter gjesper gjøre

__________________ __________________ __________________ __________________

Skriv ei liste med navn på gjestene og ei liste over alle gavene du tror onkel Skrue fikk. Fortell hvordan det går med B-gjengen. Bruk skriveboka di.

48


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 49

Gåter og svar Svar på gåtene med full setning. I alle svarene skal det være et ord med språklyden j skrevet med bokstavene gj på plass først.

6 7

8

RD

9

MP LA R

5

SE

4

SE K

3

VU

Skriv de orda i svarene over som har språklyden j skrevet med bokstavene gj på plass først. Bruk linjene. Sett brun strek under de av disse orda som er verb, og gul strek under de av orda som er substantiver. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Skriv ei historie om en fisker som fikk ei kjempegjedde på kroken. Bruk skriveboka di.

49

Språklyden j

2

Det er en fisk som lever i ferskvann. Fisken har mange skarpe tenner. Den kan bli svær. Den ligger ofte og lurer på småfisk inne i sivet. Svar:______________________________________________________________ Mennesker og dyr puster med lunger. Men hva puster fisker med? Svar:______________________________________________________________ Ordet er et synonym for selskap. Du finner det ofte i folkeeventyrene våre. Svar:______________________________________________________________ Ordet er et synonym for spøkelse. Ofte herjer disse spøkelsene rundt i gamle hus, borger og slott om nettene. Svar:______________________________________________________________ Noe folk gjør når de kjeder seg, eller når de blir veldig trøtte og begynner å glippe med øynene. Svar:______________________________________________________________ Hva er den som aldri har noe å gi bort, eller som aldri deler med andre? Svar:______________________________________________________________ Hva gjør den som passer på sauer, kuer eller andre husdyr når de er ute i skog og mark? Svar:______________________________________________________________ Mange liker å ha det rundt huset sitt. Hvis det er veldig høyt, kan ingen komme ut eller inn uten å bruke en port. Svar:______________________________________________________ Det er noe vi gjør når vi ikke kjenner svaret. Svar:____________________________________________________

ER IN G

1


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 50

Verbet gjøre har språklyden j skrevet med bokstavene gj på plass først. Men det bøyes på en uvanlig måte:

gjøre

gjør

gjorde

gjort

MP LA R

Jeg vet ikke hva jeg skal __________. Jeg er blakk som ei kirkerotte. Du må tenke deg godt om. Ikke __________ som mora di sier! De som har __________ det, angrer på det. Jeg ____________ det ikke, derfor gikk det bra med meg. Det er så vanskelig! Hvis jeg ___________ som de andre ___________, kommer jeg til å ____________ feil. Dette skulle jeg aldri ha __________! Det er ikke lett å ______________ alt riktig her i verden. ____________ er ___________!

SE K

SE

Nå kan jeg ikke _____________ det om igjen.

Spørsmål og svar: 1

Hva har hunden gjort hvis den har gjort fra seg på teppet? Svar:_______________________________________________________________ Ørnefjær gjorde opp ild under en fjellhammer. Hva gjorde Ørnefjær?

ER IN G

2

Svar:_______________________________________________________________ 3

Olsen var på en fin restaurant. Han spiste og drakk både lenge og vel. Men da regningen kom, kunne han ikke gjøre opp for seg. Hva var det Olsen ikke kunne?

4

RD

Svar:_______________________________________________________________ Turistene gjorde byen på to timer. Hva gjorde turistene? Svar:_______________________________________________________________ 5

Det er lettere sagt enn gjort. Når kan vi svare slik?

VU

Språklyden j

Sett inn riktig form av verbet gjøre. Bruk linjene.

Svar:_______________________________________________________________ 6

De har gjort svensker av seg. Hva har de gjort da? Svar:_______________________________________________________________

Skriv et tøysedikt eller ei tøysehistorie hvor du bruker verbet gjøre mest mulig og i alle former. Bruk skriveboka di.

50


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 51

Skriv orda på riktig plass i historia. Du må forandre formen på noen av orda. Bruk linjene.

jegeren jager jakt jerv jobb gjennom gjentatte gjemme gjøk jodler gjedda jogge ___________ er på _________. Han ___________ en _____________. Det er litt av en ___________. _________ går ___________ skog og myr.

MP LA R

slu og lur. Den klarer å ____________ seg. En _________ galer ko ko ko. Jegeren __________ med. Han har fått en god idé. Han vil dra ned til elva. Der vil han fange den store ________________ som lever der. Jegeren vet at _____________ holder til i det tette sivet som vokser langs elvebredden. Jegeren

SE

begynner å __________________ ned mot elva. Oppgaver og svar: 1

Se på orda øverst. Skriv orda som er verb. Skriv dem i fortid.

SE K

Svar:_________________________________________________ __________________________________________________________________ 2

Se på orda øverst. Skriv orda som er substantiv. Skriv dem i bestemt form flertall.

ER IN G

Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3

I et av verbene forenkler du dobbeltkonsonanten når du skriver det i fortid. Skriv dette verbet i nåtid og fortid.

Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ Skriv synonymene til orda: bjeffe, synge, småløpe, arbeide, skjule, forfølge.

RD

4

Alle synonymene skal ha språklyden j på plass først. Svar:______________________________________________________________

VU

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5

Skriv disse fem orda i alfabetisk rekkefølge: jogge, jage, jakte, jobbe, jodle. Svar:___________________________________________________ ______________________________________________________

Skriv minst fem setninger om jakta på gjedda. Bruk skriveboka di.

51

Språklyden j

Jegeren har ______________ ganger vært på skuddhold. Men ___________ er


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 52

Kryssord. Alle orda du skal finne, har språklyden j skrevet med bokstaven j eller bokstavene gj på plass først. Skriv løsningsordet som du finner i den loddrette raden som er merket med tykk strek. Bruk linja. Kryssord med språklyden j skrevet med gj eller j på plass først

MP LA R

2 3 4 5 6

SE

7 8

SE K

9 10 11

ER IN G

12 13 14 15

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RD

16

En fisk som lever i ferskvann Hundesnakk Tann Piker Passer på dyra på beite Vi gjør det når vi er trøtte Jage dyr Små båter Ei gruppe med folk

VU

Språklyden j

1

10 11 12 13 14 15 16 17

Heise noe opp Tett skog Noe vi er hvis vi aldri deler noe med noen Vi kan ha det rundt hus Si noe om igjen Spøkelse Noe vi er når vi er på besøk hos noen Spesiell bil

Løsningsordet:_______________________________________________________________

52


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 53

Oppgaver og svar til kryssord på sida foran: 1

Skriv en setning med løsningsordet. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________

2

Skriv orda du fant, som har bokstavene gj på plass først. Svar:______________________________________________________________ Skriv orda du fant, som har bokstaven j på plass først.

Svar:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4

Skriv orda du fant, som har dobbeltkonsonant i seg.

Svar:______________________________________________________________ 5

Skriv orda du fant, som er verb.

SE

___________________________________________________________________ Svar:______________________________________________________________ 6

SE K

___________________________________________________________________ Skriv orda du fant, som er substantiver. Skriv dem i flertallsform. Svar:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Skriv synonymer til orda repetere, bjeffe, piker.

ER IN G

7

Svar:______________________________________________________________ 8

Skriv antonymer til orda gavmild, gutter.

VU

RD

Svar:______________________________________________________________

Skriv ei liste over ulike typer konkurranser. Bruk skriveboka di.

53

Språklyden j

3

MP LA R

___________________________________________________________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 54

____ennom

____øre

____est

____akke

____ordbær

____eep

____ette

____eng

____erv

____a

____edde

____erde

____emme

____eger

____erne

MP LA R

____ente

Skriv orda du fant, som har bokstavene gj på plass først. Bruk linjene.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

SE

Skriv spørresetninger som passer til de fem faktasetningene om jaguaren. Skriv et spørreord på plass først. Bruk linjene.

Fakta om jaguaren

SE K

Jaguaren er Amerikas farligste rovdyr. Jaguaren ligner på leoparden. Jaguaren er et kattedyr, men den liker å svømme. Jaguaren lever av hjort, villsvin, aper og fugler. Jaguaren kan også gå til angrep på husdyr og mennesker.

ER IN G

1 2 3 4 5

1 ____________________________________________________________________ 2 ____________________________________________________________________ 3 ____________________________________________________________________ 4 ____________________________________________________________________

RD

5 ____________________________________________________________________ Oppgaver og svar: 1 Skriv disse orda i alfabetisk rekkefølge: gjedde, jaguar, jerv, hjort, jerpe, gjøk. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv hvilket av dyra som har gjeller. Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv hvilke av dyra som lever i Norge. Svar:______________________________________________________________ 4 Skriv hvilke av dyra som er navn på en fugl. Svar:______________________________________________________________

VU

Språklyden j

j eller gj? Alle orda har språklyden j på plass først. Skriv bokstaven j eller bokstavene gj på plass først. Bruk linjene.

54


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 55

Skriv sammensatte ord med språklyden j på plass først. Hvert ord skal være sammensatt av ett ord fra ramma på venstre side og ett ord fra ramma på høyre side. Bruk linjene.

bane elg

MP LA R

ur

ull hund værelse bukk konkurranse gang sted

Språklyden j

gjest(e) gjeter jern jakke jåle jakt gjette gjøk gjennom gjemme

gjesteværelse, ________________________________________________ ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

SE

Dra strek mellom orda som er synonymer.. Skriv synonymene. Bruk linjene.

gjester

____________________________________________

ei mark

gjette

____________________________________________

skjulested

jakte

____________________________________________

tippe

gjære

____________________________________________

fremmede

et jorde

____________________________________________

jenter

gjemmested ___________________________________________

ese

piker

ER IN G

SE K

forfølge

____________________________________________

Skriv de formene av substantivene som mangler. Bruk skjemaet. Entall

VU

ei jente en gjeter ei gås

bestemt form (den/det)

RD

ubestemt form (en/ei/et)

Flertall ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

gjess

Skriv disse orda i alfabetisk rekkefølge: gjøre, gjennom, igjen, gjorde, gjort. Bruk linjene. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Skriv setninger med orda over. Bruk skriveboka di.

55


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 56

Skriv ei fortelling om Q-gjengen og gjerrigknarken som hver kveld sitter og koser seg med alle pengene sine. Husk overskrift. Bruk orda under. Bruk linjene.

jekke opp

jerndør

kjeller

skjule seg

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Språklyden j

Q-gjengen gjennom gjerrig gjesper gjø gjøkur

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

RD

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

VU

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

56


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 57

j eller gj? Skriv orda som passer til bildene og teksten nedenfor. Alle orda har språklyden j skrevet med bokstaven j eller bokstavene gj på plass først. Bruk linjene.

2

En tett skog med tigrer og slanger. Synonym til ordet pike. Noe du gjør når du er trøtt. Mange har det rundt huset sitt. Synonym til ordet klovn. Synonym til ordet bjeffe. En som skyter på dyr. En fugl som sier ko ko, ko ko. Gode sko til den som løper.

3

4

5

8

12

13

14

9

10

15

16

VU

RD

11

7

ER IN G

6

SE K

SE

1

10 11 12 13 14 15 16 17 18

MP LA R

7 8 9

Det heter ei gås, men flere ... Han passer på sauer og kyr. Klesplagg som en har på seg ute. Folk som er på besøk. Fisk som lever i ferskvann. Noe en gjør med bilen før en skifter hjul. Toget kjører på det. Rovdyr. Tennene som er innerst i munnen.

17

18

57

Språklyden j

1 2 3 4 5 6


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 58

Skriv ei historie om fru Jansen og Jan og Jorulf som slåss. Husk overskrift. Bruk flest mulig av orda under. Bruk linjene.

Jan Jorulf slåss kjemper kjefter skikkelig kjekke juling gjennomvåt sjokolade kjempekrefter kjepp vondt blått øye jakte på jekke seg ned igjen slem erter mobber gjenta fru Jansen jager skjenner

MP LA R

Språklyden j

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

SE

__________________________________

SE K

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

ER IN G

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

RD

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

VU

_____________________________________________ _____________________________________________

Sorter orda ovenfor i ordklassene verb, substantiv og adjektiv. Bruk skriveboka di.

58


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 59

Verbet gjøre bøyes slik:

gjøre

gjør

gjorde

gjort

Substantivet jorde bøyes slik:

et jorde

jordet

jorder

jordene

MP LA R

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Skriv orda gjorde og jorde på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

SE K

SE

Ute på et __________ kjørte traktoren fram og tilbake. Vi __________ ingenting på møtet i klubben i dag. Vi __________ så godt vi kunne. Det er sjelden å se så mange elg ute på et ____________. I den timen var det få som _________ det de skulle gjøre i matteboka. Skriv den riktige formen av verbet gjøre. Bruk linjene.

RD

ER IN G

Nå må du ____________ det du har fått beskjed om! Det ville jeg aldri ha ____________. I går ___________ vi leksene våre på en halv time. Når klokka er tolv, må du ha ________ alt klart. ___________ du som jeg sier, vil alt gå bra. Vi kan ikke __________ dette om igjen. Nå har jeg __________ alt du sa. Hadde du ikke _______ det, ville alt gått galt!

VU

Skriv den riktige formen av substantivet jorde. Bruk linjene.

Godseieren gikk rundt og sjekket hvert eneste __________. Han hadde hørt at det var gjemt en stor gullskatt på et av ___________ hans. Godseieren gikk og gikk. Han hadde så mange _____________. Det var ikke lett å finne det rette _________. Han måtte gi seg til slutt. Han fant ingen tegn på at det kunne være gjemt en skatt på noen av ____________. 59

Språklyden j

Skriv hva substantivet jorde og verbet gjorde er ulike i. Bruk linjene.


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 60

Skriv S/U (sant eller usant).

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _______________

SE

MP LA R

En gjeter er ofte sjåfør på bussen. På teateret er det alltid mange gjøglere. Gjedda er farligere enn haien. På tv er det gjettekonkurranser. Gjøken bygger aldri reir. Reiret til gjøken er ofte i et gjøkur. På et gjestgiveri er det mange gjesterom. Den som er gjerrig, er alltid gavmild. Om høsten er det mange jegere på skattejakt. På fotballkamper jubler folk når det blir mål. I januar kjøper mange nyplukkede jordbær på torget. Jula kommer alltid i desember. 17. mai er alltid i juli. Skoleelevene tar ferie midt i juni. Det er noen som jogger til jobben. Et gjerde stenger sauene inne på jordet.

SE K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ER IN G

Sett strek under orda som har språklyden j på plass først i teksten over. Skriv alle orda du fant. Bruk skriveboka di.

RD

Oppgaver og svar: 1 Skriv to av de orda du har skrevet, som er verb. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv to av de orda du har skrevet, som er adjektiv. Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv fem av de orda du har skrevet, som er substantiv i flertall. Svar:______________________________________________________________ 4 Skriv de orda i teksten over som har diftong i seg. Svar:______________________________________________________________ 5 Skriv de orda i teksten over som er navn på måneder. Svar:______________________________________________________________ 6 Skriv et synonym til ordet gjestgiveri. Svar:______________________________________________________________

VU

Språklyden j

S/U

Skriv de setningene i teksten over som er usanne eller bare er tull, slik at de blir sanne. Bruk skriveboka di.

60


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 61

Skriv setninger med de to orda som står ved siden av hverandre. Bruk linjene. Skriv orda under som er substantiv, adjektiv og verb. Noen av orda kan være både substantiv og verb. Bruk linjene.

kjeler gjeter kjerre gjorde å skjære gjære

__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Språklyden j

____________________________________________

MP LA R

kjæler gjetter kjære jorde ei skjære gjerde

______________________________________

___________________________________________________________

Adjektivene:__________

Substantivene:________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

SE K

SE

Verbene:_____________

ER IN G

Skriv fire av substantivene du fant og bøy dem i alle former. Bruk skjemaet. Entall

bestemt form (den/det)

ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

RD

ubestemt form (en/ei/et)

Flertall

VU

Oppgaver og svar: 1 Skriv disse orda i alfabetisk rekkefølge: sjekk, kjøkken, skinn, kinn, kyst, sky. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2 Skriv disse orda i alfabetisk rekkefølge: skjerf, jorde, gjerde, jungel, skjegg. Svar:______________________________________________________________ Bruk noen av orda du har skrevet i alfabetisk rekkefølge, i et lite tøysedikt eller i ei fortelling. Bruk skriveboka di.

61


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 62

Spr책klyden j kan skrives med bokstavene j, gj og gi, gy.

Husker du at konsonanten j nesten aldri har plass foran vokalene i og y? Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Skriv orda. Bruk linjene. Det er ikke alle orda som har et bilde som passer til.

MP LA R

Spr책klyden j

gi/gir gikk gikt

Ole _________ en blomst til Ida.

gispe

gifte seg

SE K

gips

SE

gift

gild

gyllen

ER IN G

gynge

En ____________ ring.

gyte

gyse

Fisken ____________.

VU

RD

Oldefar hadde

De ____________ en tur.

____________stol.

Skriv orda som ikke har et bilde som passer til. Skriv setninger med orda. Bruk skriveboka di

62


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 63

Skriv orda på riktig plass i historia. Bruk linjene.

giktisk gikk giftig gispe gipse gyngestolen gynger gi gyllen giftigste

MP LA R

SE

SE K

Sett strek under orda som har språklyden j i seg. Skriv de orda som er substantiv, adjektiv og verb. Bruk linjene.

RD

ER IN G

En gammel, giktisk gubbe gikk gjennom jungelen på jakt etter jaguarer og giftige jordbær. Gubben gikk rett på en gjeter med mange geiter og sauer. En flokk jenter jogget forbi. En gjeng gutter satt og gjespet. En lærer tvang gjengen til å gjenta navnene på alle giftige insekter som gjemmer seg i gjørmedammer. Gjedda gyter i sivet langs elvebredden. En gjøk galer igjen og igjen ko ko, ko ko. Gubben syntes han så gjenferd og gjengangere på høylys dag. «Nå begynner jeg å bli gal!» tenkte gubben. Heldigvis våknet han. Han satt i gyngestolen langt fra jungelen. Bikkja hans gjødde. Den hadde vekket ham. Bikkja måtte ut på sekundet. Substantivene:________

Adjektivene:__________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

_____________________

_____________________ _____________________

VU

Verbene:_____________

Skriv et tøysedikt der du bruker noen av de orda du har skrevet. Bruk skriveboka di.

63

Språklyden j

En _________ gubbe ________ en tur i skogen. Gubben samlet på __________ sopp. Plutselig snublet han i en trerot. Han ble liggende og __________ etter luft. Det gjorde så vondt! Legen måtte ________ armen til gubben. Nå sitter gubben i _____________ og __________ dagen lang. Han vil ______ en _________ ring med sju diamanter til den som finner skogens _____________ sopp.


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 64

Verbet begynne har språklyden j skrevet med bokstavene gy i seg:

begynne

begynner

begynte

begynt

Skriv regelen for hvorfor ordet begynne har dobbeltkonsonant i seg, og hvorfor ordet begynte ikke har det. Bruk linjene.

MP LA R

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Skriv den riktige formen av verbet begynne. Bruk linjene.

SE K

SE

Barna i Norge __________ på skolen det året de er seks år gamle. For 20 år siden ___________ barna det året de var sju år gamle. De ____________ på ungdomskolen i 7. klasse. Nå ___________ elevene på ungdomskolen på 8. trinn. I begynnelsen syntes alle at dette var rart.

ER IN G

Skriv den riktige formen av orda gispe, gynge, gipse, gifte seg, gå. Bruk linjene.

RD

Alle i kirken ___________ da bruden ________ oppover kirkegulvet med ________ bein. Hva hadde skjedd? Hun som skulle ___________ hadde kollidert med en elg og brukket beinet. Hun burde ha sittet i __________stolen med beinet i ro. Men alle gjestene var på plass, og all maten var laget. Hun måtte ___________. Derfor __________ hun oppover med _______ bein. Det er ikke hver dag man ___________. Oppgaver og svar: 1 Skriv alle formene av verbet gjøre. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv alle formene av verbet begynne. Svar:______________________________________________________________

VU

Språklyden j

___________________________________________________________________________

Skriv ei liste med skoleord i alfabetisk rekkefølge. Bruk skriveboka di.

64


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 65

Les diktet. Sett strek under orda som har språklyden j på plass først. Skriv orda. Bruk linjene.

Jesper katt

MP LA R

Språklyden j

Jesper katt er noe til kar. Katten kjempekrefter har. Han løfter og drar. Jesper er litt rar. Han tror han er en jaguar.

Skriv en fortsettelse på tøysediktet om Jesper katt. Du kan skrive setninger, ei historie eller flere vers. Bruk skriveboka di.

SE K

Her ser du Jesper den store jeger. Katten løfter og trener. I natt skal han jakte på to mus og ei rotte ikke i jungelens tretopper, men blant tantes beste kaffekopper!

SE

Jesper katt han snuser opp musenes gjemmesteder. Katten brøler og jubler. Han puster og peser når han på musene jakter. Han er byens beste musefanger.

ER IN G

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Skriv verbene i tøyseverset i nåtid og fortid. Bruk linjene.

løfter–løftet____________________________________________________________

RD

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

VU

Fargelegg bildet. Beskriv Jesper katt med mange adjektiver. Bruk linjene.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Fortell om ting som katter kan gjøre. Bruk skriveboka di.

65


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 66

Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene.

Og hvordan kan trærne som lever av vann bli høye som hus da ——- at det kan gå an?

Jeg lurer på hvorfor alt havet er salt og været på polen er isende kaldt?

Og jeg skjønner ikke at vinden kan klare å flytte en båt ved å blåse litt bare?

Og hvor kommer vannet i skyene fra, det bor kanskje alltid i himmelen da?

Jeg vet jo at sol lager dagen og natten, men hva lager forskjell på hunden og katten?

SE

SE K

Og hvorfor er folk så forskjellig i fjeset når alle har øyne og lepper og nese?

ER IN G

Og hvordan får blomstene fargene sine, de gror bare opp og er fryktelig fine?

MP LA R

Jeg er så nysgjerrig det klør oppi hodet jeg lurer på allting som fins på vår klode.

RD

Jeg lurer på hvorfor det fins svære fjeller som heter vulkaner og spruter og smeller?

VU

Språklyden j

Spørrevers

Se oppgaver på neste side. 66

Og når jeg er glad eller sinna og lei, hva er det som gjør meg til akkurat meg? Sidsel Mørck

?


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 67

Oppgaver og svar: 1

Skriv hvilket tegn vi alltid setter til slutt i en spørresetning.

?

Svar:______________________________________________________________ 2

Skriv hvor mange spørretegn du finner i diktet. Svar:______________________________________________________________

3

Skriv alle spørreorda i diktet. __________________________________________________________________

4

Skriv orda i diktet som har dobbeltkonsonant i seg.

Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5

Skriv et verb i diktet som har bokstavene gj på plass først.

Svar:______________________________________________________________ Skriv ordet nysgjerrig tre ganger og pugg det.

SE

6

Svar:_______________________________________________________

?

ER IN G

Skriv hvor du tror vi kan finne svar på mange av spørsmålene våre. Bruk linjene.

RD

Skriv fem setninger der du bruker ordet nysgjerrig i hver setning. Bruk linjene

VU

?

SE K

___________________________________________________________

? 67

Språklyden j

MP LA R

Svar:______________________________________________________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 68

MP LA R

ER IN G

SE K

SE

Det var en gang tre gjess som gikk på en gangvei. De gakket og hilste på alle de møtte. Først møtte de ei geit som var gal. Så møtte de en gasse som var glup. Deretter møtte de en gris som bare gliste: «Gigigi.» Den fjerde de møtte, var ei gaupe som glefsa: «Gr gr gr.» Den femte de møtte, var en staut general som gapte og brølte: «Gevær, gevær.» Den sjette var en gjøk som var helt koko. Den galte og gjødde: «Go go go.» Den sjuende var en gårdsgutt som gjette ei gammel gås. Gåsa gjenkjente de tre gjessene som hadde gått sin vei fra gården der gårdsgutten gjette. Gjett om gutten og gåsa ble glade da gjessene gakket: «God dag! Vi gakker hjem til gården i morgen den dag!» ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

RD

Skriv et eventyr om en gyngestol. Bruk linjene.

Det var en gang en___________________________________________ ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

VU

Språklyden j

Sett strek under orda som har bokstaven g på plass først. Skriv orda som har språklyden j på plass først. Bruk linjene.

Skriv ei liste med navn på dyra og fuglene i teksten øverst. Skriv navnene i alle former i skjemaet for substantiv. Bruk skriveboka di.

68


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 69

Språklyden j skrives med bokstavene j, gj, gi, gy eller hj. Dra strek fra orda til bildene som passer til. Skriv orda. Bruk linjene.

hjelm hjelp

MP LA R

verne__________

hjerne hjerte

hjul

RD

ER IN G

SE K

hjørne

SE

hjort

Skriv setninger med orda i rekka. Bruk linjene.

VU

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Skriv ei liste med ord som passer til hus. For eksempel dør osv. Bruk skriveboka di.

69

Språklyden j

hjem


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 70

Skriv orda på riktig plass og i riktig form i historia. Bruk linjene.

MP LA R

Hjalmar hadde fått ny sykkel. Han hadde lovet mor å bruke _____________. En kveld var Hjalmar på vei __________. Han var seint ute. Han syklet fort gjennom Storgata. På ____________ av banken dukket det plutselig opp en __________. Hjalmar bråstoppet. Han holdt på å stupe over fram____________. Han hadde ___________bank. Tenk å få se en ____________ midt i Storgata! _____________ var såret. Hjalmar skjønte at ____________ trengte ____________. Men hva kunne han gjøre for ______________? Hjalmar klarte ikke å tenke. Det var som om ______________ ikke virket.

ER IN G

SE K

SE

Oppgaver og svar: 1 Skriv hva orda i rekka over er like i. Svar:_____________________________________________________ 2 Skriv det ordet i rekka over som er verb. Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv de orda i rekka over som er substantiv. Svar:______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Skriv seks av de substantivene du fant i svaret på oppgave 3 i alle former. Bruk skjemaet. Entall

bestemt form (den/det)

ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

RD

ubestemt form (en/ei/et)

Flertall

VU

Språklyden j

hjelm hjelp hjelpe hjem hjerne hjerte hjort hjul hjørne

Fortell hva Hjalmar gjorde for å hjelpe hjorten som var såret. Bruk skriveboka di.

70


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 71

Les utsagnene med ordet hjerte. Skriv det utsagnet med ordet hjerte som passer til utsagnene i rekka nederst. Bruk linjene.

«Jeg hadde hjertet i halsen.» «Jeg hadde ikke hjerte til å gjøre det.» «Hun hadde hjertet på rett sted.» « Hva hjertet er fylt av, flyter munnen over med.» «Det skjærer meg i hjertet å si det.» «Orda kom fra hjertet.» «Det er med sorg i hjertet jeg må si nei.» «Et lite hus med hjerte i døra.» «Jeg har noe på hjertet.»

MP LA R

Språklyden j

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Et lite hus som er utedo. B

SE

Et lite hus med hjerte i døra.__________________________________________ Jeg var fryktelig redd.

C Jeg klarte ikke å gjøre det.

SE K

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ D Hun var veldig snill. E

ER IN G

__________________________________________________________________ Det en er veldig opptatt av, har en lett for å snakke om. ___________________________________________________________________ F

Jeg mente virkelig det jeg sa.

___________________________________________________________________

RD

G Jeg er svært lei meg for å si nei.

___________________________________________________________________ H Jeg har noe jeg veldig gjerne skulle ha sagt. I

VU

___________________________________________________________________ Jeg er så lei meg, men jeg måtte si det. ___________________________________________________________________

71


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 72

Skriv videre på historia. Bruk orda under og se på bildet. Husk overskrift. Bruk linjene.

«hjertet sank i livet»

hjertelig

SE K

SE

MP LA R

Språklyden j

hjerteskjærende skrik hjerteklapp «der det er hjerterom, er det husrom»

ER IN G

Her er Hjalmar og Kjersti. De har blitt overrasket av et forferdelig uvær. De er på vei til et gammelt hus som de har leid i høstferien. Et stort tre har veltet tvers over veien. De kommer ikke videre med bilen. Veien er stengt. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

RD

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

VU

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Skriv ei liste med nifse, uhyggelige ord som passer til ei spøkelsesfortelling. Bruk skriveboka di.

72


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 73

jul eller hjul? Et hjul kan vi ha på en bil, en sykkel, en traktor, en buss osv. Jul er en høytid som vi har til minne om at Jesus ble født. Skriv orda jul/jule eller hjul på riktig plass og i riktig form i historia. Bruk linjene.

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Språklyden j

_______nissen trillet et ______ bortover veien. Han hadde byttet ut sleden sin med en liten lastebil. Det hadde vært så dårlig vær de siste åra. Hver ______aften hadde snøen forsvunnet. Han hadde nesten ikke klart å levere alle ________gavene til rett tid. Nå hadde den lille bilen punktert. Det ene ____________ var helt flatt. Heldigvis var de tre andre _______________ like fine. Nissen håpet han fant noen som kunne lappe __________ slik at han kunne kjøre videre med alle ________gavene. Han syntes han hørte _________sanger fra alle hus. ________feiringen var i full gang. Nissen var sur. I fjor manglet han ________snø, nå manglet han et ____________.

Skriv alle formene av substantivene hjul og jul. Bruk skjemaet. Entall

bestemt form (den/det)

ubestemt form (mange)

bestemt form (alle)

VU

RD

ubestemt form (en/ei/et)

Flertall

Skriv sammensatte ord med ordet hjul. Bruk linjene.

tannhjul, hjulbeint______________________________________________________ ______________________________________________________________________

Skriv ei liste med juleord eller titler på julesanger. Bruk skriveboka di.

73


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 74

hjemmearbeid____________

bakt

________________________

bane

________________________

fra

________________________

MP LA R

arbeid

gjort

________________________

hjelper

hjemme

________________________

kamp

________________________

kjær

SE K

koselig

________________________

SE

kjent

________________________ ________________________

________________________

seier

________________________

sykepleier

________________________

strikket

________________________

ER IN G

laget

RD

Skriv setninger med seks av de orda du har skrevet. Bruk linjene.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

VU

Språklyden j

Dra strek fra ordet hjemme til orda i rekka. Skriv de sammensatte orda du får. Bruk linjene.

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Skriv en setning hvor du får med deg flest mulig av de sammensatte orda. Bruk skriveboka di.

74


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 75

Les fakta om hjort. Fargelegg bildet av hjorten med vinterpels.

Fakta om hjort Hannen kalles hjort. Hunnen kalles kolle eller hind. Om våren og sommeren er pelsen rødbrun, og den er tett og glatt. Om høsten og vinteren er pelsen lengre, tettere og mer gråaktig. Hjorten feller geviret i februar/mars. Jo eldre hjorten blir, jo flere tagger får den på geviret. Hjortedyra lever i flokker. De holder til i skogsområder med sletter og myrer. De beiter om natta og er svært sky. De lever av gress, løv, kvister, knopper og lyng.

SE

MP LA R

Språklyden j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skriv minst fem spørresetninger om hjorten. Bruk spørreorda. Bruk linjene.

SE K

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

ER IN G

_____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

RD

Skriv orda hjort gjorde jorde på riktig plass og i riktig form i historia. Bruk linjene.

En flokk med _____________ beitet ute på et ___________. Bonden som eide ___________, var lei ____________

VU

som hadde ___________ så mye skade på __________ hans. Bonden hentet geværet sitt og skjøt inn i flokken med __________________. «Nå har __________ _________ nok skade på _________ mitt!» brølte han.

Fortell om hjorteflokken ute på jordet etter at bonden hadde skutt inn i flokken. Bruk skriveboka di.

75


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 76

spark

hjørnespark__ Det ble dømt hjørnespark._______

hjorte

kapsel

____________

______________________________

hjem

bank

____________

______________________________

hjelpe

steik

____________

______________________________

hjul

lengsel

____________

______________________________

hjørne

pleier

____________

______________________________

______akke

______elpe

______åle

______uks

______ørne

______erne

MP LA R

hjerte

______emme

______ungel

______alp

_____anuar

Skriv konsonantene j eller hj på riktig plass. Bruk linjene.

_____erte

SE K

SE

_____ordet

Skriv verbet hjelpe i riktig form (hjelpe, hjelper, hjalp, hjulpet) i historia. Bruk linjene.

ER IN G

«Vil du ______________ meg med oppvasken?» spurte Ole. «Nei, jeg __________ deg ikke,» svarte Kari. «Du _____________ ikke meg i går.» «Men jeg har ____________ deg mange ganger før,» protesterte Ole. «Jeg kan ikke huske en eneste gang du har ____________

RD

meg frivillig.» «Hvis du _____________ meg nå, skal jeg _____________ deg med å støvsuge i morgen.» Tror du Kari _________ Ole?

VU

Språklyden j

Dra strek fra orda i den venstre rekka til orda i den høyre. Skriv de sammensatte orda du da får. Skriv en kort setning med orda. Bruk linjene.

«Det ____________ ikke med tomme løfter,» sa Kari. «I morgen har du glemt at du lovet å ____________ meg. Jeg kjenner deg!»

Skriv ei historie om indianeren Hjortefot på hjortejakt. Bruk skriveboka di.

76


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 77

gjerne eller hjerne? Ordet hjerne er substantiv. Hjernen har vi i hodet. Ordet gjerne betyr med fornøyelse, med glede, for eksempel: Vi vil gjerne komme. Det vil jeg gjerne gjøre. Osv.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Skriv orda hjerne og gjerne på riktig plass og i riktig form i setningene. Bruk linjene.

Vi har større _________ enn ekornet.

SE

Vi bruker _________ når vi tenker. Jeg vil ___________ komme til deg klokka seks.

SE K

Gutten fikk en alvorlig ________skade da han kolliderte med bussen. Jeg vil ___________ hjelpe deg med leksene.

Hjertet og _________ er veldig viktige deler av kroppen vår.

ER IN G

Det er dumt ikke å bruke hjelm når en sykler. Hjelmen beskytter hodet og _________. Du må ____________ dra på kino.

VU

RD

Legene kan bytte ut et hjerte, men __________ kan ikke byttes.

Skriv orda i teksten over som har bokstavene hj på plass først. Bruk linja. ___________________________________________________________________________ Skriv en vits eller ei gåte der du bruker orda hjerne og gjerne. Bruk skriveboka di.

77

Språklyden j

MP LA R

Skriv to setninger der du bruker orda hjerne og gjerne. Bruk linjene.


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 78

hjemmet, hjemme eller gjemme? • Ordet gjemme er verb og betyr å skjule noe. • Ordet hjemmet er substantiv, bestemt form entall. I ubestemt form entall heter det et hjem, det vil si stedet der du bor. • Ordet hjemme betyr i hjemmet, i landet eller på det stedet der du bor,

MP LA R

Skriv orda hjemmet, hjemme og gjemme på riktig plass og i riktig form i setningene. Bruk linjene.

SE K

SE

Vi er _____________ alene i kveld. Jeg er ___________ hver søndag . Bestemor vil __________ alle tegningene hun får fra oss. ___________hos oss er det aldri fred å få. Lillebror elsker å _____________ sko og støvler. Lillebror vil gjerne ___________ seg når han er på besøk hos folk. Mor blir sint og sier at det kan han ikke gjøre når han ikke er _________________. Bestefar har en ____________hjelp som hjelper ham hver morgen i __________. Legen drar av og til på _____________besøk til syke folk.

ER IN G

Skriv orda gjem, hjem, hjemmet, gjemte, gjemt, gjemmer, gjemme, hjemme på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

RD

«Gå _________ med en gang!» «_________ presangen på et lurt sted,» sa far. I _____________ vårt er det alltid fullt av folk. En gang __________ mor kakeboksen så godt at hun ikke fant den igjen. Jeg liker ikke å gå __________ alene når det er mørkt. Når jeg kommer _________, lurer jeg på om noen har __________ seg under kjøkkenbordet. Mor ler og sier at det er et dumt ____________sted. Det hjelper ikke, jeg vil ikke være ____________ alene! Jeg tror det er et gjenferd som __________ seg i kjelleren. Det gjenferdet liker seg i ____________ vårt. Jeg hater gjenferd som ________________ seg _____________ hos oss.

VU

Språklyden j

for eksempel: Vi er hjemme. Treffe noen hjemme. Osv.

Skriv ei historie om en gang du var redd for å gå hjem alene i mørket. Bruk skriveboka di.

78


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 79

Bildediktat. Skriv orda som passer til bildene. Alle orda er substantiv og har språklyden j skrevet med bokstavene j, gj, gi, gy, hj på plass først. Skriv orda i bestemt form entall. Bruk linjene.

RD

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Språklyden j

VU

Oppgaver og svar: 1 Skriv de orda som har bokstavene hj på plass først. Svar: ______________________________________________________________ 2 Skriv de orda som har bokstavene gj på plass først. Svar: ______________________________________________________________ Skriv ei historie med de orda som har bokstavene gj på plass først. Bruk skriveboka di.

79


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 80

VU

RD

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Spr책klyden j

Bildediktat. Skriv orda som passer til bildene. Alle orda i den fjerde vannrette rekka er verb i n책tid. Bruk linjene.

80


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:56

Side 81

Spørsmål og oppgaver til bildediktaten på forrige side.

MP LA R

SE

VU

RD

ER IN G

SE K

Oppgaver og svar: 1 Skriv navnet på de tingene som hører med til kroppen vår, og som du ser bilde av i den nederste vannrette rekka. Svar: ______________________________________________________________ 2 Skriv verbene i den fjerde vannrette rekka i fortid. Svar: ______________________________________________________________ 3 Skriv de tre orda i bildediktaten som har diftong i seg. Svar: ______________________________________________________________ 4 Skriv de seks orda i bildediktaten som har dobbeltkonsonant i seg. Svar: ______________________________________________________________ 5 Skriv de fem orda i bildediktaten som passer til regla: «i og y de er så kry, de vil ingen j foran seg se.» Svar: ______________________________________________________________ 6 Skriv de fire orda i bildediktaten som har bokstavene skj på plass først, og som er substantiv. Svar: ______________________________________________________________ Tegn skjemaet for bøyning av substantiv og bøy substantivene i svaret på oppgave 5 i alle former. Bruk skriveboka di. Skriv ei fortelling om hvordan det gikk da de fem dyra i den tredje vannrette rekka møttes i en dyrepark og begynte å snakke sammen. Bruk skriveboka di.

81

Språklyden j

Spørsmål og svar: 1 Hvilke av de dyra du ser bilde av i den tredje vannrette rekka, lever i Norge? Svar: ______________________________________________________________ 2 Hvilke av de klærne du ser bilde av i den første vannrette rekka, bruker vi om vinteren? Svar: ______________________________________________________________ 3 Hvilke av de matslagene du ser bilde av i den andre vannrette rekka, spiser vi til middag? Svar: ______________________________________________________________ 4 Hva bør vi gjøre etter en hard joggetur? Svar: ______________________________________________________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 82

Skriv S/U (sant eller usant). Sett strek under alle orda som har språklyden j på plass først.

_______________

2 Vi bruker en vekt når vi skifter hjul på bilen.

_______________

3 Vi synger alltid mange julesanger i juli.

_______________

4 Mange gjemmer på brev og kort de har fått.

_______________

5 Noen er redde for å være hjemme alene.

_______________

6 Det er sunt å ta en dose gift hver morgen.

MP LA R

1 Hjorter kan beite på jorder.

_______________

7 Det er lurt å sette opp et høyt gjerde i skolegården mellom jenter og gutter.

_______________ _______________

9 Alle hus har minst sju hjørner.

_______________

SE

8 Tannlegen trekker gjerne ut jekslene våre med en jekk.

_______________

11 Gjeddene gyter i elva hver vår.

_______________

SE K

10 Det er godt å sitte i en gyngestol og gynge.

Oppgaver og svar: 1

_______________

ER IN G

12 Mange får hjertebank når de er redde.

Skriv orda i setningene over som har språklyden j på plass først. Svar: ______________________________________________________________

2

RD

___________________________________________________________________ Skriv verbene som har språklyden j på plass først. Svar: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3

VU

Språklyden j

S/U

Skriv substantivene som har språklyden j på plass først. Svar: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________

4

Skriv en setning hvor du bruker disse orda: hjerne, gjerne, hjelm. Svar: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________

82


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 83

Bøker

VU

RD

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Bøker

83


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 84

Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. Sett gul strek under substantivene, brun strek under verbene og lilla strek under adjektivene.

Vi kan låne bøker helt gratis på biblioteket. Vi har offentlige biblioteker og skolebiblioteker. Vi kan kjøpe bøker i en bokhandel, i en kiosk eller i en bokklubb. Noen andre forretninger selger også bøker. Vi kan lese bøker overalt: på skolen, på kjøkkenet, i stua, på badet, på do, i senga, i bilen, på bussen, på toget, på et fly. Vi kan sitte, vi kan ligge, vi kan stå når vi leser. Vi kan lese i ei bok, vi kan titte i ei bok, vi kan åpne og lukke ei bok, vi kan «sluke» ei bok, vi kan skumlese ei bok, vi kan rase igjennom ei bok, vi kan lese ei bok sakte og grundig. Vi kan synes ei bok er god, kjedelig, spennende, trist, sørgelig, morsom, gøyal, skummel, nifs, vittig. Ei bok kan være vanskelig og tung å lese, eller den kan være lett og grei å lese. Vi har mange forskjellige typer bøker. Det er for eksempel forskjellige sjangrer og boktyper: romaner, noveller, barnebøker, diktbøker, faktabøker, lærebøker, skolebøker, vitsebøker, kokebøker, atlas, oppslagsbøker. De aller fleste i Norge eier ei bok.

MP LA R

• • • •

SE

• •

SE K

• •

ER IN G

RD

Skriv minst fem spørresetninger som passer til teksten over. Du skal ikke lage spørresetninger som vi bare kan svare ja eller nei på. Bruk linjene. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

VU

Bøker

Bøker

Skriv tre substantiver og tre adjektiver som du har satt strek under. Bøy disse substantivene og adjektivene i alle former. Lag skjemaene for bøyning av substantiv og gradbøyning av adjektiv. Bøy substantivene og adjektivene. Bruk skriveboka di.

84


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 85

Bokord 1 Les alle bokorda og forklaringen på dem. 2 Svar på spørsmålene. 3 I boka di setter du opp ei liste over skolebøkene du har. Skriv den i alfabetisk orden.

bibliotek

et sted med mange bøker til utlån

bibliotekar

en som kan mye om bøker og arbeider på et bibliotek

bokanmelder

en som leser bøker og forteller om dem

bokbinderi

bedrift som setter ark og permer sammen til bøker

bokhandel

forretning som selger bøker

bokserie

flere bøker som handler om det samme

boktittel

navnet på ei bok

emne

det boka handler om

faglitteratur

fagbøker, faktabøker

forfatter

en som skriver tekster som kan bli til bøker

forlag

bedrift som lager i stand og selger bøker

forside

den første delen av omslaget/permen

illustrasjon

tegning, bilde, fotografi i ei bok eller til en tekst

illustratør

en som tegner eller maler bilder til en tekst

illustrere

lage tegninger eller fotografier som passer til en tekst

omslag

permen rundt alle sidene i boka

skjønnlitteratur

fortellinger, noveller, romaner, dikt og skuespill (fantasi)

trykkeri

bedrift som trykker bøker og andre trykksaker

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

den siste delen av omslaget/permen

Bøker

bakside

VU

RD

Spørsmål og svar: 1 Hvordan er orda ovenfor ordnet eller satt opp? Svar:______________________________________________________________ 2 Hva gjør en illustratør? Svar:______________________________________________________________ 3 Hva er en forfatter? Svar:______________________________________________________________ 4 Hva er et forlag? Svar:______________________________________________________________ 5 Hva kalles en som vet mye om bøker, og som arbeider på et bibliotek? Svar:______________________________________________________________ 85


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 86

MP LA R

Hvordan finner vi fram på biblioteket? Når vi er på biblioteket og skal finne bøker vi skal låne, må vi kunne alfabetet. Alle bøkene er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter de første bokstavene i etternavnet til forfatteren. For eksempel: 1 Thorbjørn Egner 2 Alf Prøysen 3 Anne Cath. Vestly Vil du låne ei bok som Alf Prøysen har skrevet, går du til hyllene med alle bøkene som er skrevet av forfattere med etternavn som begynner på bokstaven P. Så ser du på den andre bokstaven i navnet og begynner å se der bokstavene PR står. Det er et veldig lurt system. Gå på biblioteket og prøv!

Forfatternavnene i alfabetisk rekkefølge 1

Aase Foss Abrahamsen Roald Dahl

SE K

Astrid Lindgren

SE

Forfatternavn

2 3

Thorbjørn Egner

4

Erlend Loe

5

ER IN G

Marit Nicolaisen

6

Anne Cath. Vestly Rune Belsvik Ingvar Ambjørnsen

8

9

10

RD

Philip Newth

7

Oppgaver og svar: 1 Skriv navnet på en av forfatterne på lista som du har lest bøker av, eller som du har hørt om. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv navnet på to eller flere bøker som denne forfatteren har skrevet. Svar:______________________________________________________________

VU

Bøker

Skriv forfatternavnene nedenfor i alfabetisk rekkefølge. Bruk rekka til høyre i skjemaet.

Skriv navnet på noen bøker du har lest eller hørt om. Bruk skriveboka di.

86


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 87

Hvordan finner du fram til fagbøker (faktabøker) på biblioteket? Det er mange måter du kan gå fram på på biblioteket for å finne de fagbøkene (faktabøkene) du vil lese: •

Alle fagbøkene er ordnet etter emner. Hvert emne har fått et nummer som du får vite på biblioteket. Det nummeret er det samme på alle biblioteker.

Det er også mulig å finne fram på andre måter. Til alle fagbøker er det tre

MP LA R

Bøker

kort som står i et kartotek. (Et kartotek er en skuff eller et skap hvor ting er ordnet etter spesielle systemer.)

• Hvis du vet hvem som har skrevet boka, kan du åpne skuffen hvor alle kortene er ordnet etter forfatternavn (forfatterkort). På kortet står det nummeret boka har fått.

• Hvis du vet hva boka heter, kan du åpne skuffen hvor det står tittelkort.

SE

På det kortet står også det nummeret boka har fått.

• Hvis du bare vet emnet, for eksempel Nordpolen, åpner du skuffen hvor stoff om Nordpolen. •

SE K

det står emnekort. Der står navnet på alle bøkene på biblioteket som har Alle disse opplysningene finner du også på en datamaskin. Du går fram på samme måten som med forfatterkortene,

ER IN G

tittelkortene eller emnekortene.

Klarer du likevel ikke å finne boka du er på jakt etter, kan du spørre bibliotekaren. Han eller hun finner nesten alltid fram til de bøkene du vil ha.

VU

RD

Spørsmål og svar: 1 Hvis du bare vet navnet på forfatteren av den fagboka du gjerne vil finne på biblioteket, i hvilken skuff i kartoteket leter du da? Svar:______________________________________________________________ 2 I hvilken skuff i kartoteket leter du hvis du bare vet tittelen på fagboka? Svar:______________________________________________________________ 3 I hvilken skuff i kartoteket leter du hvis du bare kjenner til det emnet du vil vite mer om? Svar:______________________________________________________________ Skriv ei liste navn på noen emner du har lyst til å lære mer om. Bruk skriveboka di.

87


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 88

Ole Lund Kirkegaard Gummi-Tarzan

Erlend Loe Kurt quo vadis

Ole Lund Kirkegaard Otto er et neshorn

Roald Dahl Heksene

Vigdis Hjorth Jørgen+Anne er sant

ER IN G Marit Nicolaisen Kloakkturen med Svein og rotta

Torill Thorstad Hauger Sigurd Dragedreperen

Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken

J.K. Rowling Harry Potter og fangen fra Azkaban

J. K. Rowling Harry Potter og Føniksordenen

Astrid Lindgren Da Emil ville kjøpe hest

Michael Ende Den uendelige historie 1 og 2

VU

RD

Marit Nicolaisen Svein og rotta i syden

SE K

SE

Torill Thorstad Hauger Flukten fra vikingene

MP LA R

Bøker

Noen kjente bøker for barn og ungdom.

Jon Ewo Mysteriet med teatervampyren

88

Jon Ewo Otto monster vil ha søt hevn


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 89

Oppgaver til forrige side.

MP LA R

SE

Nedenfor finner du navnet på noen kjente forfattere av skjønnlitteratur for barn og ungdom. Skriv navnene i alfabetisk rekkefølge. Skriv bare etternavnet. Bruk linjene.

ER IN G

SE K

Michael Ende J. K. Rowling Ragnar Hovland Astrid Lindgren Ole Lund Kirkegaard Marit Nicolaisen Roald Dahl Torill Thorstad Hauger Erlend Loe Jon Ewo ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

RD

Se på boktitlene på forrige side. Skriv boktitlene og de egennavnene du finner i titlene

VU

Boktitlene: _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Egennavnene: _________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 89

Bøker

Oppgaver og svar: 1 Skriv boktitlene på de bøkene som handler om vikingtida. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv boktittelen på ei bok som handler om forelskelse. Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv boktitlene på den boka som handler om en vampyr. Svar:______________________________________________________________ 4 Skriv boktitlene på de bøkene som kan gi oss en god latter når vi leser dem. Svar:______________________________________________________________ 5 Skriv boktittelen på ei bok som du tror er veldig spennende. Svar:______________________________________________________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 90

Men baksideteksten skal også gi oss en pekepinn om boka passer for oss. Kanskje vi synes den høres kjedelig ut, for voksen ut, for barnslig ut, for treg eller at den handler om noe som ikke interesserer oss.

MP LA R

Mange bøker har et utdrag fra boka eller en kort presentasjon av hva boka handler om på baksiden av omslaget. Det kalles en baksidetekst. Her er det om å gjøre å skrive slik at vi blir nysgjerrige og får veldig lyst til å lese akkurat denne boka.

Sett brun strek under verbene og lilla strek under adjektivene. Skriv verbene og adjektivene. Bruk linjene. De stod musestille i mørket. Lyttet. Og ganske riktig, der hørte de skritt i grusen. Langsomme, tunge skritt.

SE K

Mirran grep Myran i armen. Minuttene gikk.

SE

Det var så vidt de torde puste.

Mirran kjente at foten hennes begynte å gli i leira. Hun grep Myran krampaktig rundt livet,

han forstod visst hva som holdt på å skje, for han

ER IN G

la armen rundt henne og støttet henne så godt

han kunne. Sånn ble de stående inntil hverandre med bankende hjerte.

Hvem var det som stod der oppe? Hvem?

Men Mirran visste det hele tiden.

RD

– Det er brillemannen, tenkte hun. – Det er meg han vil ha tak i.

Verbene: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Adjektivene: __________________________________________________________ ______________________________________________________________________

VU

Bøker

Baksidetekst

Skriv hvorfor du får lyst eller ikke lyst til å lese boka «Den mystiske sommeren» etter å ha lest baksideteksten. Skriv seks setninger om hva du tror skjer med Mirran og Myran videre. Bruk skriveboka di.

90


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 91

Skriv en baksidetekst på under ti setninger til boka «De rir i natt». Du skal fortelle hva boka handler om på en slik måte at de som leser baksideteksten, får lyst til å lese boka. Boka er nifs og kjempespennende. Du kan godt bruke alle eller noen av de orda som står nedenfor. Bruk linjene.

månelys hover stillheten kappe slette borgen hemmelig oppdrag kongens menn

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Bøker

«De rir i natt»

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

RD

________________________________________________________________ ________________________________________________________________

VU

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Skriv minst ti adjektiver som passer til bildet. Bruk skriveboka di.

91


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 92

Tenk deg at de tre tegningene er bilder pü forsida av hver sin bok. Meningen er at de skal fortelle noe viktig om handlingen. Skriv en tittel til hver bok og minst ti ord (stikkord) som forteller hva bøkene skal handle om, og som derfor passer til bildene. Bruk linjene. Skriv ei historie som passer til et av bildene. Bruk skriveboka di. Tittel:___________________________ Stikkord om handlingen: _______________________________

MP LA R

Bøker

_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

RD

ER IN G

SE K

SE

_______________________________

Tittel:___________________________

VU

Stikkord om handlingen:

Tittel:___________________________________

_______________________________

Stikkord om handlingen:

_______________________________

_______________________________________

_______________________________

_______________________________________

_______________________________

_______________________________________

_______________________________

_______________________________________

_______________________________

_______________________________________

_______________________________

______________________________________

92


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 93

Noen ganger bruker vi uttrykk som ikke betyr akkurat det vi sier eller skriver. Vi kan kalle dem ordtak. Nedenfor ser du noen ordtak vi bruker når vi snakker om bøker. Skriv det ordtaket som passer til hvert utsagn. Bruk linjene.

MP LA R

Bøker

«Jeg slukte den boka!» «Jeg leste så øyet ble stort og vått.» «Han var litt av en bokorm.» «Jeg er en hund etter bøker.» «En god bok er det beste selskap.»

Boka var så spennende at jeg ikke klarte å legge den fra meg før jeg hadde

ER IN G

SE K

SE

lest den ferdig. Ordtaket som passer:___________________________________________________ ______________________________________________________________________ Boka var så sørgelig, men likevel så fin. Jeg leste med gråten i halsen. Ordtaket som passer:___________________________________________________ ______________________________________________________________________ Han leste alltid bøker. Han fikk aldri nok av dem. Ordtaket som passer:___________________________________________________ ______________________________________________________________________ Jeg verken kjeder meg eller savner selskap når jeg har ei god bok å lese i. Ordtaket som passer:___________________________________________________ ______________________________________________________________________

VU

RD

Spørsmål og svar: 1 Hvordan leser en som er god i høytlesing? Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2 Hvordan leser du når læreren sier at det skal være stillelesing? Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3 Hva gjør du når du skumleser? Svar:______________________________________________________________

Skriv ei liste med ord som har med bøker å gjøre. Bruk skriveboka di.

93


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 94

MP LA R

Forfatteren av boka «Anton og den vesle vampyren, og den mystiske pasienten» heter Angela Sommer-Bodenburg. Hun er fra Tyskland. Hun var lærer før hun ble forfatter på heltid. Hun har skrevet mange bøker om Anton og vampyren. Den boka du skal lese om her, er den niende boka i denne bokserien.

SE K

SE

Baksidetekst: «Hjertet slo så kraftig i Anton at han var redd det skulle sprenges: Det var nesten ingen tvil lenger om at han stod overfor en vampyr, en ekte vampyr! Også utseendet til den fremmede tydet på det: Under et rosa lag av pudder var han likblek, og de grå, svakt rødaktige øynene lå i dype huler. Håret var tett og svart, unaturlig svart, som om det var farget. Det passet slett ikke til ansiktet hans, som til tross for pudderet virket – århundregammelt! tenkte Anton, og plutselig kjente han et iskaldt grøss nedover ryggen. En vampyr, en ekte vampyr på kontoret til psykologen hans.»

ER IN G

Og dermed er Anton og den beste vennen hans, den vesle vampyren Rydiger von Schlotterstein, ute på nye, spennende eventyr.

RD

Jeg vil_________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Spørsmål og svar: 1 Hva heter forfatteren av boka? Svar:______________________________________________________________ 2 Hvilket land bor Anton og vampyrvennen hans i, tror du? Svar:______________________________________________________________

VU

Bøker

Nedenfor finner du noen informasjoner og baksideteksten til boka «Anton og den vesle vampyren, og den mystiske pasienten». Fortell hvorfor eller hvorfor ikke du kunne tenke deg å lese denne boka. Bruk linjene.

Finn minst ett ord i hver setning i baksideteksten som gjør at innholdet i boka virker nifst og spennende. Skriv orda. Bruk skriveboka di. Tegn vampyren etter beskrivelsen i baksideteksten. Bruk skriveboka di.

94


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 95

Skriv ei bokmelding om ei bok du har lest som du likte, og som du vil anbefale til vennene dine. Bruk skjemaet.

Bokmelding

MP LA R

SE

VU

RD

ER IN G

SE K

Hva slags bok er det?( grøsser, eventyr, koselig fortelling, sørgelig fortelling, morsom fortelling osv.) ______________________________________________________________________ Hvor foregår handlingen i boka? ______________________________________________________________________ Når foregår handlingen – fra vår tid, fra gamle dager eller er det noe som kan skje i framtida? ______________________________________________________________________ Fortell hva boka handler om. Du må ikke røpe (fortelle) hvordan boka slutter. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

95

Bøker

Boktittel:______________________________________________________________ Forfatter:______________________________________________________________ Forlag:________________________________________________________________ Når og hvor er boka utgitt:______________________________________________ ______________________________________________________________________ Hvis det er illustrasjoner i boka, forteller du litt om dem: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Hovedpersonen(e) i boka heter___________________________________________ ______________________________________________________________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 96

Les diktet så fint du kan. Det er ikke helt enkelt å finne ut hvor vi skal puste og stoppe litt opp. Forfatteren har jo bare brukt ett punktum.

SE

Bøker er greie de finner seg i å bli lagt vekk for flere år eller for et par minutter og de venter rolig en bok gir aldri opp den vet at den en dag vil finne sin rette leser.

SE K

Bøker er greie bøker er fine og fredsommelige og forståelsesfulle bøker er tålmodige, tolerante og tillitsfulle og man tar dem fram når man har bruk for dem og så leser man så lenge man vil og kan og gidder

MP LA R

Jeg liker bøker Jeg nærmest elsker bøker Bøker er greie Bøker er lettvinte bøker er praktiske man setter dem bare inn i reoler side om side

Dan Turell

RD

ER IN G

Oppgaver og svar: 1 Skriv orda i diktet som forteller hvordan bøker kan være. Svar:_______________________________________________________________ 2 Skriv ordklassen til de orda du fant. Svar:_______________________________________________________________ 3 Skriv disse verbene i fortid: liker, setter, leser, venter, finner, tar. Svar:_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4 Skriv synonymer til disse orda: reoler, lettvint, rolig, ett minutt, tålmodig, elsker. Svar:_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5 Skriv hva det vil si å være tolerant og tillitsfull. Svar:_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________

VU

Bøker

Bøker er greie

Skriv setninger med disse orda: sette/sete vet/vett finne/fine leser/lesser man/mann vill/vil. Bruk skriveboka di. Skriv ei liste over skjønnlitterære bøker som finnes i klasserommet. Skriv tittelen på tre av disse bøkene som du liker best, eller som du har mest lyst til å lese. Bruk skriveboka di.

96


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 97

Jul

MP LA R

SE K

SE

Når nettene blir lange og kulda setter inn så sier vesle musemor til ungeflokken sin: «Hvis ingen går i fella, men passer seg for den skal alle sammen snart få feire jul igjen!» Refreng: Heisan og Hopsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla’!

Jul

Musevisa

ER IN G

Ja musemor er flittig, hun tar et stykke kull og sverter tak og vegger i sitt lille musehull, mens barna feier golvet og danser som en vind og soper borti krokene med halen sin. Refreng:

RD

Omsider kommer kvelden som alle venter på og musefar han trekker fram en støvel uten tå, den pynter de med spindelvev og småspiker og sånn, og så putter de en flaskekork i hempa på’n. Refreng:

VU

Og musefaren sier, nå skal vi danne ring, la støvelen stå i midten så går vi rundt omkring. Vi gir hverandre halen som vi kan leie i, og en og to og tre, og så begynner vi. Refreng: Og julematen deres, det er ei lita nøtt, og så et stykke dropspapir for dem som liker søtt. Og musemor har stillet opp en fleskebit på skrå, og den får alle sammen lov å lukte på. Refreng:

97


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 98

SE

Og bestemora gjesper, og sier slik som så: «D’ er morosamt med jula for dessa som er små, (og) hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal alle om et år få feire jul igjen!» Refreng: Heisan og Hopsan og fallerallera! Om julekvelden da skal alle sammen være gla’!

MP LA R

Så hopper de, så danser de, så traller de en stund til musefaren sier: «Det er best vi tar en blund.» Og ungene de legger seg, mens pappa holder vakt, men selv i søvne traller de i hopsatakt: Refreng:

Alf Prøysen

SE K

Sett brun strek under verbene i visa. Sett ring rundt orda som har språklyden j i seg. Skriv disse orda. Bruk linjene. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

ER IN G

___________________________________________________________________________

RD

I disse setningen fra visa er det noen uvanlige skrivemåter: 1 «De’ ække orntli gyngestol, d’er no’ som alle vet.» 2 «D’ er morosamt med jula for dessa som er små.» Skriv setningene slik de skal være. Bruk linjene. 1 __________________________________________________________________ 2 __________________________________________________________________ Skriv setninger med disse orda: fela/fella kul/kull tak/takk puter/putter søt/søtt spiker/spikker. Bruk skriveboka di.

VU

Jul

Ja musebestemora er også kommet inn, nå sitter hun og koser seg i gyngestolen sin. De’ æ’kke orntli gyngestol, d’er no’ som alle vet, hun sitter der og gynger på en stor potet. Refreng:

Nå skal du forandre «Musevisa». Bytt alle orda som har noe med mus å gjøre, med menneskenavn. For eksempel: Når nettene blir lange og kulda setter inn, så sier lille fru Hansen til ungeflokken sin: «Hvis ingen blir forkjøla, men passer seg for det ...». Du må nok forandre noen av de andre orda også, slik at de passer til mennesker. Skriv den nye «Menneskevisa». Bruk skriveboka di.

98


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 99

Nedenfor ser du titlene på noen julesanger. Skriv de samme titlene i alfabetisk rekkefølge. Bruk linjene.

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

MP LA R

Julekveldsvise Jeg er så glad hver julekveld Et barn er født i Betlehem Deilig er jorden Å jul med din glede På låven sitter nissen Nå tennes tusen julelys Bjelleklang

SE

Skriv minst åtte nye titler ved å blande sammen to eller flere sangtitler fra lista ovenfor. For eksempel: «Jeg er så glad i Bjelleklang»

________________________________________________ ____________________________________________________

SE K

____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

ER IN G

____________________________________________________ ____________________________________________________ Skriv minst ti sammensatte ord med ordet jule på plass først. Bruk linjene.

julepresang________________________________________________________________

RD

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

VU

Spørsmål og svar: 1 Hvilken dato er julaften på i år? Svar:______________________________________________________________ 2 Hvilken ukedag er julaften på i år? Svar:______________________________________________________________ 3 Hvilken årstid er julaften på i år? Svar:______________________________________________________________ Skriv et vers av en julesang så pent du kan. Illustrer teksten. Bruk skriveboka di.

99

Jul

• • • • • • • •


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 100

Sett strek under alle de faste utrykkene du finner i denne lille historia.

Endelig var jula her. Nisseper var fri og frank. Alle i Nisseland hadde satt himmel og jord i bevegelse for å få alle julegavene klappet og klare til den store høytida. Det hadde vært litt klabb og babb og mye tull og tøys før alle ønskelistene var i orden.

MP LA R

Nisseper. Men heldigvis ble det hele oppklart. Det var Nissefar selv

som hadde kjørt feil inne på lageret. Nissemor hadde med brask og bram erklært Nisseper for uskyldig. Han fikk en svær marsipangris for tort og svie. Nå var heldigvis alt bare fryd og gammen.

SE

Skriv orda som passer i de faste uttrykkene. Du finner de samme uttrykkene i historia over. Bruk linjene.

babb frank gammen klart jord Grete tøys svie bram

klappet og ___________

fryd og ______________

himmel og __________ tort og _____________

Hans og ___________ brask og _____________

ER IN G

tull og ____________

fri og ___________

SE K

klabb og __________

Det har gått over stokk og stein for nissen. Han har skrevet feil på alle merkelappene. Skriv navnet på dem som skal ha julepakkene. Bruk linjene. til nneaariM _____________________

til onJas _____________________

til iSjel _____________________

til nderAs _____________________

til oNar _____________________

til arKi _____________________

til lsAe _____________________

RD

til inrtMa _____________________

VU

Jul

Et helt lass med eventyrbøker om Hans og Grete forsvant. Alle skyldte på

Skriv flere kort med navn som du har plukket i stykker og satt sammen på feil måte. Få noen i klassen til å gjette hvilke navn du har tenkt på. Bruk skoleboka di.

100


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 101

Skriv historia om valpen. Historia skal passe til bildet og teksten. Bruk linjene og skriveboka di hvis det ikke blir plass. Husk overskrift.

SE

MP LA R

Jul

ER IN G

SE K

Det står en kurv på trappa til familien Fransen tidlig om morgenen på selveste julaften. Det er en søt liten valp i kurven. Valpen er bundet fast i hanken med ei rød silkesløyfe. Valpen har en brødskalk som den ligger og tygger på. Hvem eier valpen? Er det en presang til noen i familien, til far, mor, Karianne eller Petter? ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

RD

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

VU

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Skriv om hvordan du ville ha stelt valpen. Hva slags mat ville du gitt den? Osv. Bruk skriveboka di.

101


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 102

SE

MP LA R

Jul

Skriv en sketsj som passer til bildet og teksten nedenfor. Du bestemmer selv hvor mange du vil ha med i sketsjen. Bruk linjene.

«Dette er det verste jeg har hørt i hele mitt nisseliv!» «Da har du neimen ikke hørt stort i nisselivet ditt!» «Og det sier du, ditt gamle julenek!»

ER IN G

Nissefar Nils: Nisseonkel Robert: Nissefar Nils:

SE K

Her er nissefar Nils og nisseonkel Robert. De er veldig sinte på hverandre og krangler så busta fyker. Hva tror du de krangler om?

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

RD

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

VU

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

102


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 103

Julekryssord

3

4

5

8

14

7

9

11

12

13

15

16

18

19

20

22

VU

RD

ER IN G

Vannrett 1 Hører med til jula 8 Noen trær har det om våren og sommeren 9 Klesplagg 11 Urner 14 Trene 16 Mene 18 Tall 21 Treslag 22 Poste 24 Ikke frisk 25 Del av kroppen

SE K

25

17

21

23

24

Jul

10

6

MP LA R

2

SE

1

Loddrett: 2 Hyl 3 Dyrenes konge 4 Jentenavn 5 Skynde seg 6 Antonym til søtt 7 Synonym til glane 10 Noe vi kan knekke 12 Synonym til snakket 13 Antonym til lang 15 Du og jeg 17 Noe vi kan gjøre med årer 19 Kornband 20 Søsteren til Emil 22 Noe vi kan gjøre med nål og tråd 23 Nåtidsformen av verbet var

Skriv setninger med løsningsorda i vannrett 1 og 22, loddrett 10 og 19. Bruk skriveboka di.

103


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 104

VU

RD

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Pronomen

Pronomen

104


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 105

Ordet pronomen er latinsk og betyr «i stedet for navn» eller «i stedet for substantiv». Orda jeg du han hun den det vi dere de kalles pronomener. Pronomener står i stedet for ett eller flere substantiv(er). Skriv hvilken ordklasse de orda det er satt strek under, tilhører. Bruk linja.

Ole har laget en fin snømann. Ole er veldig stolt av

MP LA R

Pronomen

snømannen. Snømannen er kjempestor. Lise ser på snømannen. Lise synes Ole har vært flink som har

laget snømannen helt alene. «Så flink Ole er,» sier

Lise. Ole og Lise blir enige om å pynte snømannen. Lise og Ole henter en hatt, et skjerf og en feiekost.

SE

Mor sier at Ole og Lise har vært flinke.

SE K

Ordklassen er:_________________________________

Skriv hva de orda det er satt strek under, står i stedet for. Bruk linjene.

ER IN G

«Jeg har laget en fin snømann,» sier Ole. Han er veldig stolt av den. Den er kjempestor. Lise ser på den. Hun synes han har vært flink som har laget den helt alene. «Så flink du er,» sier hun. De blir enige om å pynte den. «Vi henter en hatt, et skjerf og en feiekost,» sier de. Mor sier: «Så flinke dere har vært.»

RD

Ordet jeg står i stedet for

__________________.

__________________.

Ordet du står i stedet for

__________________.

Ordet hun står i stedet for

__________________.

Ordet han står i stedet for

__________________.

Ordet vi står i stedet for

__________________.

Ordet dere står i stedet for

__________________.

Ordet de står i stedet for

__________________.

VU

Ordet den står i stedet for

Skriv ei forklaring på hvordan du vil bygge ei snølykt. Bruk skriveboka di.

105


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 106

Orda jeg du han hun den det vi dere de er personlige pronomener. Personlige pronomener bøyes etter kjønn (hankjønn, hunkjønn, intetkjønn) og tall (entall, flertall). Et personlig pronomen står i stedet for et eller flere substantiver i entall eller flertall.

SE

de

dere

hun

det

vi

den

RD

ER IN G

Jeg heter____________________. Du heter____________________. Han heter ___________________. Hun heter ___________________. Den heter en_________________. Det heter et _________________. Vi heter_____________________. Dere heter___________________. De heter_____________________.

du han

SE K

Skriv egennavn på personene og navn på de to tingene på bildet. Bruk linjene.

jeg

MP LA R

Hva heter jeg?_______________ Hva heter ___________________? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

VU

Pronomen

Skriv spørresetninger hvor du bruker alle de personlige pronomenene som er skrevet ved bildene. Bruk linjene.

Oppgaver og svar: 1

Skriv de personlige pronomenene som står i entall, og som passer til bildene. Svar:___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

2

Skriv de personlige pronomenene som står i flertall, og som passer til bildene. Svar:___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

106


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 107

Skriv hvilken ordklasse orda under tilhører. Bruk linja.

jeg

du

han

hun

den/det

vi

dere

de

___________________________________________________________________________ Skriv personlige pronomener som passer til orda med strek under. Bruk linjene.

MP LA R

SE

SE K

ER IN G

Sett rød strek under de personlige pronomenene. Skriv de personlige pronomenene. Bruk linjene.

VU

RD

Jeg satt og så på en kjedelig film på tv. Da ringte Ole og spurte om jeg ville bli med på en tur til byen. «Vi kan ta bussen som går om en time,» sa han. «Jeg har ikke penger. Jeg er blakk,» sa jeg. «Har du brukt opp hele ukelønna alt nå?» sa Ole. «Vi kan sykle til byen. Det er helt gratis,» sa jeg. «Hva skal vi gjøre i byen uten penger?» spurte Ole surt. «Vi går på besøk til bestefaren min. Han er alltid så snill. Kanskje jeg får penger der,» sa jeg. «God idé!» sa Ole. «Vi drar av sted med en gang.» Vi brukte tjue minutter til byen. Bestefar ble glad for besøket. «Dere trenger nok litt penger!» sa han og smilte lurt. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Skriv en plan for hvordan du kan skaffe penger hvis du er helt blakk. Bruk skriveboka di.

107

Pronomen

Katrine måtte gjøre alle leksene. _______ måtte gjøre alle leksene. Arvid er flink til å sykle. _______ er flink til å sykle. Mor og far er på ferie. _________ er på ferie. «I går laget far deilig middag,» sa mor. «I går laget _________ deilig middag,» sa _____________. Onkel sa til Ole: «Vil Ole være med på tur?» ________ sa til Ole: «Vil _______ være med på tur?» «Nå går Bente og Jens,» sa Kari til Kåre. «Nå går _________,»sa Kari til Kåre. «Er Petter og Mia hjemme?» spurte mor Mats. «Er __________ hjemme?» spurte _________ Mats. Peder klarer ikke å flytte skapet alene. _______ klarer ikke å flytte skapet alene. Boka er veldig spennende. ________ er veldig spennende.


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 108

Skriv orda under etter hvilken ordklasse de tilhører. Bruk skjemaet.

verb

adjektiver

personlige pronomener

MP LA R

substantiver/ egennavn

ER IN G

SE K

SE

mannen

RD

Bruk ett av orda i skjemaet fra hver ordklasse og skriv setninger med dem. Du kan forandre formen på orda. Bruk linjene.

Eksempel: Jeg kjenner den fæle mannen.__________________________________

VU

Pronomen

mannen vakker fæle tenkte skjente kjenner jeg dere mobil penger sjøormer de vi kirken tenker kjedelig du kyllingene hjertet hjem han dere hjertelig gjenta Bodil hun det Kairo hjort gjort jordet den gjemme hjemmene jogger

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

108


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 109

Personlige pronomener bøyes etter kjønn, tall og person (1. person, 2. person, 3. person).

MP LA R

Pronomen

• De personlige pronomenene jeg du han hun (den, det) er entallsformer. • Når du bruker det personlige pronomenet jeg, snakker du om deg selv. Jeg kalles 1. person entall. • Når du bruker det personlige pronomenet du, snakker du til en annen person. Du kalles 2. person entall. • Når du bruker de personlige pronomenet han og hun, den og det, snakker du om en tredje person. Han og hun, den og det kalles 3. person entall. I 3. person entall har pronomenet ulikt kjønn.

2. person du dere

ER IN G

Entall Flertall

1. person jeg vi

SE K

SE

• De personlige pronomenene vi dere de er flertallsformer. • Når du bruker det personlige pronomenet vi, snakker du om deg selv og minst en til. Vi kalles 1. person flertall. • Når du bruker det personlige pronomenet dere, snakker du til flere personer. Dere kalles 2. person flertall. • Når du bruker det personlige pronomenet de, snakker du om flere personer. De kalles 3. person flertall. 3. person han, hun, den, det de

VU

RD

Oppgaver og svar: 1 Skriv det personlige pronomenet i 1. person entall. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv det personlige pronomenet i 3. person flertall. Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv det personlige pronomenet i 2. person flertall. Svar:______________________________________________________________ 4 Skriv det personlige pronomenet i 2. person entall. Svar:______________________________________________________________ 5 Skriv det personlige pronomenet i 1. person flertall. Svar:______________________________________________________________ 6 Skriv de personlige pronomenene i 3. person entall. Svar:______________________________________________________________ 7 Skriv en setning hvor du bruker pronomenene i 1. person entall og 2. person flertall. Svar:______________________________________________________________ 8 Skriv en setning hvor du bruker pronomenet i 3. person flertall. Svar:______________________________________________________________ 109


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 110

1. person

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 2. person

3. person

SE

Entall Flertall

MP LA R

Hun har fått en ny kjole. Han tok på seg en ren skjorte. Vi kjørte en tur med onkel. De gikk en lang tur i skogen. Vil du bli med ut en tur? Legg den på bordet. Jeg er flink til å skrive. Dere må gjøre det nå.

ER IN G

RD

Vi er et bra ord. Bedre enn jeg og du og han og hun og dere og de. Vi er det beste ordet. Grenseløst og forpliktende.

SE K

Skriv alle de personlige pronomenene i diktet. Bruk skjemaet.

Sidsel Mørck

VU

Pronomen

Sett strek under de personlige pronomenene. Skriv dem. Bruk linjene. Skriv de personlige pronomenene du har skrevet, på riktig plass i skjemaet.

1. person

Entall Flertall

110

2. person

3. person


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 111

Skriv et personlig pronomen i den andre setningen i stedet for substantivet i den første. Bruk linjene.

1 Espen leser ei spennende bok. _________ leser ei spennende bok. 2 Else hopper høyest av alle. _________ hopper høyest av alle. 3 Menneskene samlet seg på torget. __________ samlet seg på torget. 4 «Nå skal Eli legge seg,» sa far. «Nå skal _________ legge deg,»

MP LA R

Pronomen

sa __________ til Eli.

5 Magnus har mistet skjerfet. _________ har mistet _____________. 6 Ole, Kari og Eva drog på kino. __________ drog på kino.

SE K

SE

7 Mor sa: «Nå må Ole, Kari og Eva gå.» Mor sa: «Nå må ___________ gå.»

Oppgaver og svar:

ER IN G

• Skriv nummeret på de setningene der du brukte et personlig pronomen i 3. person entall. Svar:_______________________________________________ • Skriv nummeret på de setningene der du brukte et personlig pronomen i 3. person flertall. Svar:______________________________________________ • Skriv nummeret på den setningen der du brukte et personlig pronomen i

RD

2. person entall. Svar:_______________________________________________ • Skriv nummeret på den setningen der du brukte et personlig pronomen i

VU

2. person flertall. Svar:______________________________________________

111


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 112

Vi har flere former av de personlige pronomenene: jeg, meg, du, deg, han, ham, hun, henne, det, den, vi, oss, dere, de, dem. Vi klarer oss ikke med bare de personlige pronomenene vi har blitt kjent med til nå. Vi må ha flere former av disse pronomenene.

• Vi kan ikke si: «Mor vekker jeg.» Vi sier: «Mor vekker meg.»

MP LA R

• Vi kan ikke si: «Mor vekker du.» Vi sier: «Mor vekker deg.» Deg er en egen form av du.

• Vi kan si: «Mor vekker han.» Vi kan også si: «Mor vekker ham.» Ham er en egen form av han.

• Vi kan ikke si: «Mor vekker hun.» Vi sier: «Mor vekker henne.» Henne er en egen form av hun.

SE

• Vi kan si: «Mor vekker det eller den.» Det og den har bare én form. Oss er en egen form av vi.

SE K

• Vi kan ikke si: «Mor vekker vi.» Vi sier: «Mor vekker oss.» • Vi kan si: «Mor vekker dere.» Dere har bare én form. • Vi kan ikke si: «Mor vekker de.» Vi sier: «Mor vekker dem.»

ER IN G

Dem er en egen form av de.

RD

Nå blir skjemaet slik:

1. person

Entall

Flertall

2. person

3. person

jeg

du

han hun

meg

deg

ham henne den det

vi

dere

de

oss

dere

dem

VU

Pronomen

Meg er en egen form av jeg.

den det

Skriv setninger med alle de personlige pronomenene. Bruk skriveboka di.

112


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 113

Sett strek under de personlige pronomenene. Skriv de personlige pronomenene. Bruk linjene.

Den er så søt når den vifter med halen.

________________

«Så heldig du er,» sier vi til henne.

________________

Vi ønsker oss også en valp.

________________

Det kan dere ikke få før dere blir store.

________________

Vi blir så sinna på deg når du snakker slik.

________________

De bråkte slik at jeg fikk vondt i hodet.

________________

Jeg gikk og la meg.

________________

Han kastet dem ut.

________________

Ingen ville snakke med ham lenger.

________________

Ingen hadde hørt om det.

________________

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

________________

Pronomen

Hun har fått en liten valp.

Skriv de tre første setningene der du bytter ut de personlige pronomenene med et substantiv. Bruk linjene. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

RD

___________________________________________________________________________

VU

Skriv de personlige pronomenene som mangler i skjemaet. Bruk linjene.

1. person

Entall

Flertall

2. person

3. person

_____________

______________

_____________________

meg

deg

ham henne den det

_____________

______________

_____________________

oss

dere

dem

113


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 114

SE

MP LA R

Pronomen

Finn på et navn til alle barna og skriv en sketsj. Skriv navnet på den som snakker på venstre side. Bruk de personlige pronomenene mest mulig. Bruk linjene.

ER IN G

SE K

Eksempel: Mats: «Hjelp! Jeg sitter fast! Dere må hente mor med en gang!» Kari: «Æsj, vi tror ikke på deg. Du bare tuller som vanlig!» ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

VU

RD

Spørsmål og svar: 1 Hva heter de tre vintermånedene? Svar:______________________________________________________________ 2 Hvilken av de tre månedene har færrest dager? Svar:______________________________________________________________ 3 Hvor mange dager er det i måneden med færrest dager? Svar:______________________________________________________________ 4 Hva heter årstida som kommer etter vinter? Svar:______________________________________________________________ Skriv vinterord som passer til bildet. Bruk skriveboka di.

114


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 115

Skriv disse personlige pronomenene på riktig plass i setningene: jeg det henne du hun deg han dere vi. (Du må bruke noen av pronomenene flere ganger.) Bruk linjene.

MP LA R

SE

SE K

RD

ER IN G

Oppgaver og svar: 1 Skriv hvilket personlig pronomen du brukte mest i teksten over. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv hvilke personlige pronomener du ikke brukte. (Se på skjemaet med alle de personlige pronomenene på side 112.) Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv de to verbene i teksten over som har språklyden og bokstavene skj på plass først. Skriv verbene i fortidsform. Svar:______________________________________________________________

VU

Skriv de formene av adjektivene som mangler. Bruk skjemaet.

positiv

komparativ

superlativ verste greieste

bortskjemt Finn alle substantivene i teksten. Lag skjemaet for bøyning av substantiv og sett inn orda du har funnet. Bruk skriveboka di.

115

Pronomen

Kaia er sulten. Mor holder på å koke rømmegrøt til middag. Kaia liker ikke rømmegrøt. «______ er _______ verste _______ vet,» mumler _______. Mor skjenner på _________. «________ er bortskjemt!» sier _______. «________ skjønner ikke hva _______ skal gjøre med ________!» Bestefar kommer inn på kjøkkenet. «Er det snart middag å få?» spør ________. «Ja,» sier mor, «grøten er snart ferdig.» «Grøt!» roper bestefar, «æsj, _______ er ______ verste ______ vet!» «_________ er bortskjemte hele gjengen,» sier mor sint. «_______ gir opp!» «Kaia, _____ to går på kafé og spiser middag. ______ spanderer!» sier bestefar. «Jippi!» roper Kaia, «_____ er verdens greieste bestefar.» «______ blir med _______,» sier mor. «______ liker ikke grøt _______ heller.»


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 116

Sett strek under de personlige pronomenene i de ni sangtitlene. Skriv de personlige pronomenene du har satt strek under. Bruk linjene. Skriv dem på riktig plass i skjemaet.

1 Den gang da jeg var åtte år.

_____________________________

2 Du og jeg og dompapen.

_____________________________

3 Hurra for deg som fyller ditt år.

_____________________________ _____________________________

6 Kan du spille på slurva?

_____________________________

7 Kan tro vi to har fått det gøy.

_____________________________

8 Per Spellmann han hadde ei einaste ku.

_____________________________

9 Velsign de gaver du oss gir.

_____________________________

1. person

Flertall

Oppgave og svar: 1

2. person

3. person

ER IN G

Entall

SE K

SE

MP LA R

5 Jeg vil bygge meg en gård.

Skriv hvordan lista med de ni sangtitlene er ordnet eller satt opp

2

RD

Svar:______________________________________________________________ Skriv de orda i lista som er substantiv. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3

VU

Pronomen

4 Ja, nå har han Per fått det slik som han vil. _____________________________

Skriv fire av de orda i lista som er verb. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________

4

Skriv de orda i lista som er egennavn. Svar:______________________________________________________________

116


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 117

Skriv verbene, substantivene, adjektivene og de personlige pronomenene i historia. Bruk linjene.

Hele familien er på vei til hytta ved havet. Det er veldig trangt i den lille bilen. Den er stappfull av bagasje, to store barn, en diger hund og ei sliten mor

MP LA R

De har kjørt så langt. Henrik og Hanne begynner å krangle i baksetet. Ingen av dem vil gi seg. Bikkja vil ut. Den hopper opp i fanget til Henrik. «Vekk med deg!»

den! Du er en dust!» skriker hun. «Jeg

SE K

trodde vi skulle kose oss på denne turen!»

SE

hyler han. «Bikkja kveler oss!» Henrik dytter den over til Hanne. «Jeg vil ikke ha

Pronomen

og en irritert far. Alle er sure og grinete.

roper far.

RD

ER IN G

Verb: _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Substantiver: __________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Adjektiver: ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Personlige pronomener: _________________________________________________ ______________________________________________________________________

VU

Oppgaver og svar: 1 Skriv hvilke av substantivene som er egennavn. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv hvilke personlige pronomener som er brukt i historia i stedet for de egennavnene du har skrevet. Svar:______________________________________________________________

Skriv en sketsj om personene som viser hvordan resten av turen går. Bruk skriveboka di.

117


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 118

MP LA R

Kom hit! Kom hit, små meiser! Kom hit og få mat av oss. Ikke vær redde, vi spiser dere bare hvis det er helt nødvendig. Og da får vi ikke tak i dere likevel.

SE K

Lille frøken nesevis Lille frøken nesevis, vil du reise til Paris og hilse på din fetter? Vi skal kjøre samme vei, men har ikke plass til deg, så du får løpe etter.

ER IN G

Tallene og bokstavene Tallene og bokstavene møttes en dag og ville slåss. Vi vinner alltid, sa tallene Vi gir oss aldri, sa bokstavene. Dermed lå de der hulter til bulter

SE

Inger Hagerup

Inger Hagerup

1. person Entall Flertall

2. person

Inger Hagerup

3. person

RD

Oppgaver og svar: 1 Skriv de personlige pronomenene du ikke har funnet i diktene. Svar:______________________________________________________________ 2 Skriv substantivene i diktene. Svar:______________________________________________________________ 3 Skriv adjektivene i diktene. Svar:______________________________________________________________ 4 Skriv verbene i diktene. Svar:______________________________________________________________

VU

Pronomen

Sett strek under de personlige pronomenene i diktene. Skriv de personlige pronomenene på riktig plass i skjemaet.

Skriv ett av diktene med din fineste skrift. Illustrer diktet. Bruk skriveboka di.

118


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 119

Kryssord. Det kan være lurt at du har skjemaet med de personlige pronomene foran deg (se side 112). 1

2

3

n

5

4

6

7

MP LA R

9

10

11

12

14

16

SE K

15

SE

h 13

Pronomen

8

VU

RD

ER IN G

Vannrett: 1 Personlig pronomen, 3. person entall 3 Personlig pronomen, 2. person entall 5 Tall 6 Personlig pronomen, 2. person flertall 8 Ordet hete minus bokstaven e 9 Noe vi kan gjøre med øynene 10 Personlig pronomen, 1. person flertall 11 Personlig pronomen, 3. person entall 13 Midt i ansiktet vårt har vi ei ... 15 Synonym til ordet lite 16 Synonym til orda smal vei

Loddrett: 1 Personlig pronomen, 2. person entall 2 Tall 3 Personlig pronomen, 3. person entall 4 Synonym til ordet klokke 6 Personlig pronomen, 3. persom flertall 7 Antonym til ordet uenig 8 Personlig pronomen, 3. person entall 9 Fortidsformen av verbet si 11 Personlig pronomen, 3. person entall 12 Personlig pronomen, 1. person flertall 14 Synonym til ordet spis 119


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 120

MP LA R

• Mor har hentet avisen. Hun setter seg i godstolen og leser den.

• Bente har bakt kaker. De er kjempegode. Vi får smake på dem. Vi koser oss. • Kåre har fisket ei bøtte full med gjedder.

Han viser oss bøtta og spør om vi vil ha dem til middag.

• Ottar har kjøpt nye klær på salg. Han prøver klærne og viser dem

SE

til oss. Vi synes han ble tøff. Alle skryter av ham fordi han er så flink til å kjøpe klær. «Jeg tror ikke på dere,» sier han.

ER IN G

SE K

«Jeg ser ut som en klovn.» «Det mener du vel ikke,» sier vi.

Pronomenene jeg fant:__________________________________________________ ______________________________________________________________________

RD

Oppgaver og svar: 1 Skriv fem spørresetninger til teksten over. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2 Skriv de personlige pronomene i teksten over. Svar:______________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3 Skriv de verbene som står i fortid, i nåtid. Svar:______________________________________________________________

VU

Pronomen

Sett strek under de personlige pronomenene. Skriv de personlige pronomenene du har satt strek under. Bruk linjene.

120


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 121

Skriv videre på en sketsj som passer til bildet. Sketsjen skal handle om hva gjengen bestemmer seg for: Stikker de av, eller forteller de fru Larsen hva de har gjort? Bruk linjene.

SE K

SE

MP LA R

Pronomen

Knust rute

VU

RD

ER IN G

Kari: «Hva gjør vi nå? Ruta er knust. Ballen er inne på kjøkkenet til fru Larsen.» Petter: «Hun kommer til å bli fryktelig sinna!» Stine: «Hun er ikke hjemme. Hun er på besøk hos søsteren sin i Haugesund. Hun kommer hjem i kveld. Vi må finne ut hva vi skal gjøre.» Petter: «Skal vi bare stikke av og gi blaffen i hele ballen? Hun kommer ikke til å finne ut hvem som eier ballen. Hun skjønner i hvert fall ikke at det er vi som har sparket den.» ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Sett strek under de personlige pronomenene i teksten. Skriv de pronomenene du har satt strek under. Bruk linja.

121


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 122

SE K

SE

MP LA R

Pronomen

Skriv substantivene som passer til bildet. Ved siden av hvert substantiv skriver du det personlige pronomenet du kan bruke i stedet for substantivet, for eksempel: skilt–det sjåføren–han. Bruk linjene.

ER IN G

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Skriv hvilke av de orda med fet skrift som er verb, substantiver, adjektiver og personlige pronomener. Bruk linjene.

VU

RD

vinterdag kaldt fint føre snø Emma Vidar Petter rattkjelke kjøre bratt bakke skarp sving såpeglatt sjanse full fart taxi sjåfør sjokk de vi oss heldig flaks kjente ikke sint rasende skjenne skjelve skilt hulter til bulter votter han luer skjerf hjertebank gjerde jorde gjorde hjem ødelagt forundret dem Verb: _________________________________________________________________ Substantiver: __________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Adjektiver: ____________________________________________________________ Personlige pronomener: _________________________________________________ Skriv ei historie der du bruker orda ovenfor. Bruk skriveboka di.

122


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 123

Skriv minst ti ord som passer til bildet. Skriv ei historie som passer til bildet. Bruk linjene.

SE K

SE

MP LA R

Pronomen

Ord som passer til bildet: _______________________________________________ ______________________________________________________________________

ER IN G

Tips til historia • Skriv en fin overskrift. • Finn på navn til de to guttene. • Forestill deg hva de føler og tenker når de slåss. • Ikke skriv lange setninger. • Husk punktum og stor forbokstav.

RD

________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

VU

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Skriv et tøysedikt hvor du bruker mange personlige pronomener. Bruk skriveboka di.

123


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 124

MP LA R

Pronomen

Bildediktat. Skriv orda som passer til bildene. Skriv en, ei eller et foran orda der det passer. Bruk linjene.

VU

RD

ER IN G

SE K

SE

Sol

124


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 125

Oppgaver til side 124. Skriv orda på plass etter hvordan de skrives. (Mange av orda har dobbeltkonsonant i seg, men hvis de også faller inn under en av de andre gruppene, skal du skrive dem der.) Bruk linjene.

Ord med diftong i seg. (Skriv orda i ubestemt form flertall.) _________________________________ _________________________________

Ord med dobbeltkonsonant i seg hvor den ene konsonanten er forenklet etter bøyning. (Skriv orda i ubestemt form flertall.) _____________________________ _____________________________

SE K

SE

MP LA R

Ord med kort å-lyd som skrives med bokstaven o. (Skriv orda i bestemt form entall.) _____________________________ _____________________________ _____________________________

ER IN G

Ord med dobbeltkonsonant i seg. (Skriv orda i bestemt form flertall.) _________________________________ _________________________________

VU

RD

Ord med språklyden skj på plass først. (Skriv orda i ubestemt form flertall.) _________________________________ _________________________________ _________________________________

Ord (sammensatt ord) med språklyden j i seg. (Skriv ordet i ubestemt form entall.) _________________________________

Ord med språklyden ng i seg. (Skriv ordet i bestemt form entall.) _____________________________ Ord med språklyden nk i seg. (Skriv ordet i ubestemt form flertall.) _____________________________

Sammensatt ord. (Skriv ordet i bestemt form flertall.) _____________________________

Aldri mer enn én m i slutten av et ord. (Skriv ordet i ubestemt form entall.) _________________________________ 125

Pronomen

Ord med språklyden kj på plass først. (Skriv orda i bestemt form entall.) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 126

VU

RD

ER IN G

SE K

SE

MP LA R

Pronomen

Bildediktat. Skriv orda som passer til bildene. Skriv en, ei eller et foran orda der det passer. Bruk linjene.

126


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 127

Oppgaver til side 126. Skriv orda på plass etter hvordan de skrives. Bruk linjene.

MP LA R

Ord med språklyden skj på plass først. (Skriv orda i bestemt form entall.) _______________________ _______________________ _______________________

SE K

SE

Ord med språklyden å som skrives med o foran konsonantene v og g. (Skriv ordet i bestemt form entall.) _______________________

ER IN G

Ord med kort å-lyd som skrives med bokstaven o. (Skriv orda i bestemt form entall.) _______________________ _______________________ _______________________

Ord med språklyden kj i seg. (Skriv ordet i ubestemt form flertall.) _______________________

VU

RD

Ord med språklyden nk i seg. (Skriv ordet i bestemt form flertall.) _______________________

Ord med diftong i seg. (Skriv orda i ubestemt form entall.) _______________________ _______________________ _______________________

Skriv setninger med disse orda: baker/bakker tiger/tigger hyler/hyller. Bruk skriveboka di.

127

Pronomen

Ord med språklyden j på plass først. (Skriv orda i ubestemt form entall.) _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 128

Dette har vi lært!

To vokaler som lager en ny språklyd, kalles diftong. Diftongene er ei, øy, au og ai.

MP LA R

Konsonantene: b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z Konsonantene er like i at de har forskjellig bokstavnavn og språklyd. Konsonant betyr medlyd.

ER IN G

SE K

SE

Alfabetet er et system vi bruker for å ordne bokstavene våre i en bestemt rekkefølge. Det norske alfabetet kan vi skrive med både små og store bokstaver. Det å skrive ord alfabetisk eller i alfabetisk orden eller rekkefølge betyr at vi skriver ei liste med ord der bokstavene på plass først i orda er ordnet i samme rekkefølge eller orden som bokstavene i alfabetet. Ordet alfabetisere betyr det samme. Når vi skal skrive flere ord i alfabetisk orden, og orda har samme bokstav på plass først, ordner vi dem etter den bokstaven som kommer på plass i alfabetet etter den første bokstaven, etter den andre bokstaven osv. Et sammensatt ord er satt sammen av flere ord. Det skal skrives som ett ord.

RD

Når vi skal lage spørsmål, bruker vi spørreorda hvem, hva, hvor, hvilken, hvordan og hvorfor. Spørretegnet skal alltid stå på plass sist i spørresetningene. Spørretegnet ser slik ut: ? Det er alltid en vokal på plass før en dobbeltkonsonant.

VU

Dette har vi lært!

Vokalene: a e i o u y æ ø å Vokalene er like i at de har samme bokstavnavn og språklyd. Vokal betyr å «ha lyd selv».

Det er alltid en vokal på plass etter en dobbeltkonsonant når dobbeltkonsonanten står inne i ordet. En dobbeltkonsonant har som oftest plass etter en kort vokal. I ord som har dobbeltkonsonant inne i seg, er det som regel en vokal foran og etter dobbeltkonsonanten.

128


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 129

Dobbeltkonsonanten blir som regel forenklet når vi legger til enda en konsonant ved bøyning av et verb, et substantiv eller et adjektiv. Vi skriver alltid to l-er i ordet alltid. Vi skriver aldri to l-er i ordet aldri. Vi skriver som regel ikke mer enn én m i slutten av et ord.

MP LA R

Dette har vi lært!

Vi kan ha to m-er inne i et ord.

Når språklyden å er lang, skrives den som regel med bokstaven å.

SE K

SE

Når den lange språklyden å står foran konsonantene v og g, skriver vi den som regel med bokstaven o. UNNTAK: Vi bruker bokstaven å hvis ordet kan forveksles med et annet ord, for eksempel love med låve.

Vi Vi Vi Vi Vi

skriver skriver skriver skriver skriver

språklyden språklyden språklyden språklyden språklyden

ER IN G

Når språklyden å er kort, skrives den som regel med bokstaven o. UNNTAK: Den korte språklyden å skrives med bokstaven å når den stammer fra et ord der språklyden å er lang og skrives med bokstaven å, for eksempel blå - blått. kj med bokstavene kj, ki eller ky. skj med bokstavene skj, ski, sky eller sj. nk med bokstavene nk. ng med bokstavene ng. j med bokstavene j, gj, gi, gy eller hj.

RD

Antonymer er ord som betyr det motsatte.

VU

Synonymer er ord som betyr det samme eller nesten det samme.

129


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 130

Ordklasser Substantiv

MP LA R

Egenavn er navn på et menneske, et dyr, et land, en by osv. Egennavn er like i at de har stor bokstav på plass først. Egennavnene hører til substantivene.

SE

Et substantiv har som regel fire former. Det kan bøyes i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form.

SE K

Substantiv har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Mennesker og dyr har ofte et kjønn som viser om det er en hann (en gutt) eller en hunn (ei jente).

ER IN G

Et substantiv i hankjønn har ordet en foran i ubestemt form entall, og ender på en i bestemt form entall. I flertall ubestemt form ender et hankjønnsord på er og i bestemt form på ene. Et substantiv i hunkjønn har ordet ei foran i ubestemt form entall, og ender på a i bestemt form entall. I flertall ubestemt form ender et hunkjønnsord på er og i bestemt form på ene.

RD

Et substantiv i intetkjønn har ordet et foran i ubestemt form entall, og ender på et i bestemt form entall. I flertall ubestemt form ender et intetkjønnsord på er, eller det har ingen endelse. I flertall bestemt form ender det på ene eller a.

Verb

VU

Dette har vi lært!

Substantiv er navn på ord som er like i at du kan se på dem, ta på dem, peke på dem, føle på dem, fotografere dem eller filme dem. Substantiv er et latinsk ord. Det betyr navnord.

Verb er ord som er like i at de forteller hva noen eller noe gjør, eller hva som skjer. Den måten verbet skrives på, forteller oss når noe skjer, skjedde eller kommer til å skje. Det som skjer nå, kaller vi nåtid, det som har skjedd, kaller vi fortid.

130


ombrk. 5.kl. opp. bok.

22-07-05

12:57

Side 131

Adjektiv Adjektivene forteller noe om substantivet. Adjektivet har en form som passer til formen på substantivet.

MP LA R

Dette har vi lært!

Vi gradbøyer adjektivet i tre former: positiv, komparativ og superlativ. Vi bruker formene for å sammenligne noe. Komparativ er større enn positiv, superlativ er størst. Noen adjektiver forandrer seg når vi gradbøyer dem, for eksempel gammel, eldre, eldst. Noen adjektiver må vi gradbøye ved hjelp av orda mer og mest, for eksempel kjent, mer kjent, mest kjent.

SE

Pronomen

SE K

Ordet pronomen er latinsk og betyr «i stedet for navn» eller «i stedet for substantiv». Orda jeg du han hun den det vi dere de kalles pronomener. Pronomener står i stedet for ett eller flere substantiv(er).

ER IN G

Orda jeg du han hun den det vi dere de er personlige pronomener. Personlige pronomener bøyes etter kjønn (hankjønn, hunkjønn, intetkjønn) og tall (entall, flertall). Et personlig pronomen står i stedet for et eller flere substantiver i entall eller flertall. Personlige pronomener bøyes etter kjønn, tall og person (1. person, 2. person, 3. person).

VU

RD

Vi har flere former av de personlige pronomenene: jeg, meg, du, deg, han, ham, hun, henne, det, den, vi, oss, dere, de, dem.

131