Tuba Luba 3 Oppgavehefte 2 (NOB)

Page 1

ebba sporstøl

Tuba Luba 3

VU

R

D

ER

3. trinn (Tuba Luba 3) omfatter disse enhetene (bokmål): Oppgavehefte 1 Lesebok 1 Lesebok 1 Forenklet tekst Ressursperm del 1 Oppgavehefte 2 Lesebok 2 Lesebok 2 Forenklet tekst Ressursperm del 2 Les mer på www.tell.no

ISBN 978-82-7522-482-6

9

788275

224826

TELL FORLAG Bokmål

EM G IN

Tuba Luba har sakte progresjon, en klar systematikk og et omfattende øvingstilbud. Det er ivaretatt gjennom et stort antall tekster og oppgaver i oppgavehefter og lesebøker, til bruk både på skolen og hjemme. For hvert årstrinn er det utgitt en ressursperm med generelt innføringsstoff, lærerveiledning og kopieringsoriginaler.

ebba sporstøl

Tuba Luba 3 Oppgavehefte 2 er en revidert utgave som følger progresjonen i fornyelsen av norskserien Tuba Luba for småskoletrinnet. I tillegg til repetisjon blir blant annet verb, adjektiv og flere rettskrivningsregler gjennomgått. Mye av stoffet er dessuten samlet i temaer.

OPPGAVEHEFTE 2

Tuba Luba er en læremiddelserie for norsk på barnetrinnet i grunnskolen. Serien er komplett for hele barnetrinnet.

OPPGAVEHEFTE 2

PL AR

OPPGAVEHEFTE 2

Tuba Luba SE KS

Tuba Luba 3

Bokmål

B

3


R

PL A

KS EM

SE

G

IN

ER

D

R

VU


3 KS EM

PL A

R

ebba sporstøl

SE

Tuba Luba Bokmål

VU

R

D

ER

IN

G

OPPGAVEHEFTE 2

TELL FORLAG

1


R PL A KS EM SE G IN ER

© Tell forlag as 2012 2. utgave

D

Tegninger: Harald Aadnevik, Ingse Revold og Ragnhild Heggdal Omslagsdesign og grafisk formgiving: Milla;Design Trykk: InPrint

VU

R

Alle henvendelser om denne boka rettes til: Tell forlag a.s, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen, tlf. 66 78 09 18 e-mail: post@tell.no www.tell.no Dikt av Alf Prøysen på side 13: © Norsk Musikforlag A/S Oslo Barneval-vers og Inni-vers av Sidsel Mørck er fra Erta-berta sukkererta, Samlede barnevers, Aschehoug 1991. ISBN: 978-82-7522-482-6 Bokmålsutgave Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndraging, og kan straffes med bøter eller fengsel.


PL A

Forord side 5

R

innhold

KS EM

Tema: Vinter side 7 Verb side 16

R

D

ER

IN

G

SE

Tema: Vår side Én m i slutten av et ord side To m-er inne i et ord side Bokstaven å når språklyden å er lang side Bokstaven o når språklyden å er kort side Bokstaven o når den lange språklyden å står foran konsonantene v og g side Unntak side Unntak side Adjektiv side

VU

Tema: Vann Dette har vi lært!

55 60 66 76 77 93 94 96 97

side 118 side 148


R

PL A

KS EM

SE

G

IN

ER

D

R

VU


KS EM

PL A

R

Forord

SE

Nå har du begynt på et nytt år. Det betyr at du i norsktimene skal arbeide med Oppgavehefte 2 og Lesebok 2 for 3. trinn. Utenfor er det vinter og derfor skal du lese tekster og løse oppgaver som handler om denne årstida. Når våren kommer, er det den årstida du skal arbeide med. Etter 17. mai er det vann som er temaet.

ER

IN

G

I Oppgavehefte 1 har dere løst mange oppgaver med vokaler, konsonanter, diftonger og ordklassen substantiv. Jeg håper dere kan dette godt nå. I Oppgavehefte 2 skal dere arbeide med to nye ordklasser. De heter verb og adjektiv. Det dukker også opp flere rettskrivingsregler.

VU

R

D

Jo flere oppgaver du løser, og jo mer du skriver, jo flinkere blir du! Jeg håper du er nøye med å skrive pent, ordentlig og tydelig. Pass på at bokstavene har stor og liten høyde, og at de riktige delene står over og under linja. Du må også huske punktum eller spørretegn, og at alle setninger begynner med stor bokstav. Lykke til med arbeidet ditt! Ebba Sporstøl Ålesund, oktober 2012

5


6

R

PL A

KS EM

SE

G

IN

ER

D

R

VU


R

PL A

KS EM

SE

G

IN

ER

D

R

VU

Vinter

7


KS EM

Det er nyttårsraketter som fyres nå, med stjernedryss i tusentall, med kjempesoler og fossefall!

PL A

Hva er det som smeller så fælt – få se! Det er jo raketter som suser av sted, grønne og gule og røde og blå mot himmelen mørk med stjerner på!

R

Sammensatte ord 1 Fargelegg overskriften med «rakettfarger». 2 Beskriv hvordan dine raketter kan se ut. Bruk skriveboka di.

SE

Godt nytt år til store – – Godt nytt år til små – – Godt nytt år til deg som jeg tenker på nå!

Spørsmål og svar:

IN

G

Sonni Holtedahl Andersgaard

ER

1 Hvilke farger har rakettene i diktet?

R

D

Svar: Rakettene er ___________________________________________________

VU

2 Hvordan ser himmelen ut i diktet? Svar: Himmelen er ___________________________________________________ 3 Hvordan kan vi høre rakettene i diktet? Svar: Rakettene _________________ 4 Skriv fire av de orda som har dobbeltkonsonant i seg. Svar: fossefall, ______________________________________________________ 8


1 Dra strek fra orda i boksene til orda midt på sida som passer til.

Året februar mars

antall dager i året antall dager i uka antall uker i året antall måneder i året antall årstider i året

april

KS EM

mai juni juli

vinter

4 årstider

vår

365 dager

sommer

52 uker

høst

IN

oktober

tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

12 måneder

VU

R

D

ER

november desember

7 dager

G

september

SE

august

mandag

PL A

navnene på månedene navnene på ukedagene navnene på årstidene

R

januar

KALENDEREN

Kalenderen viser hvordan dagene går, sammenlagt blir alle dagene ett år.

9


Hva vet du om året?

365 dager

52 uker

12 måneder

4 årstider

Skriv orda som mangler. Bruk linjene.

Vi har sju dager i uka.

Året heter 20___________.

Dagene heter:

Året har ___________ dager.

___________________________

Året har ___________ uker.

___________________________

Året har ___________ måneder.

___________________________

KS EM

Året har ___________ årstider.

PL A

R

Vi har fått et nytt år.

___________________________ ___________________________

Vi har fire årstider.

___________________________

SE

Årstidene heter:

IN

G

___________________________

___________________________

ER

___________________________ ___________________________

R

D

___________________________

VU

Vi har tolv måneder i året. Månedene heter: ______________

Spørsmål og svar:

1 Hvilken dato er det i dag? Svar: __________________________ 2 Når er du født? Svar: __________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 10


1 Sett strek under alle ukedagene i diktet. 2 Skriv navnet på ukedagene. Bruk linjene. 3 Skriv orda som er substantiv. Bruk linjene.

Ukeregle

KS EM

PL A

R

På mandag vil jeg ha en dusj. På tirsdag tegner jeg med tusj. På onsdag klapper jeg en katt. På torsdag kjøper jeg en hatt. På fredag leser jeg et blad. På lørdag er jeg kjempeglad. På søndag har vi fri, da vil jeg ut på ski.

Ukedagene: _________________________________________________________

SE

____________________________________________________________________

G

Substantiv: __________________________________________________________

R

D

ER

IN

____________________________________________________________________

VU

Spørsmål og svar:

1 Hvor mange dager er det i uka? Svar: ________________________________

2 Hvilken dag er først i uka? Svar: _____________________________________ 3 Hvilke ukedager har du fri fra skolen? Svar: ___________________________ 4 Hvilken dag i uka liker du best? Svar: ________________________________ 5 Hvor mange uker er det i ett år? Svar: ________________________________ 11


1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Skriv navnet på alle månedene. Bruk linjene.

f___________________,

m___________________,

a___________________,

m___________________,

j___________________,

j____________________,

a___________________,

s___________________,

o___________________,

n___________________,

d___________________

KS EM

PL A

R

j____________________,

SE

OPPGAVER og svar:

G

1 Hvor mange måneder er det i ett år? ________________________________

IN

2 Hva heter den første måneden i året? ________________________________

ER

3 Hva heter den siste måneden i året? _________________________________

D

4 Hvilken måned har du fødselsdag? __________________________________

VU

R

5 Hvilken måned er 17. mai? _________________________________________ 6 Skriv navnet på en sommermåned. ___________________________________ 7 Skriv navnet på en høstmåned. ______________________________________ 8 Skriv navnet på en vintermåned. _____________________________________ 9 Skriv navnet på en vårmåned. _______________________________________ 10 I hvilken måned feirer vi jul? _________________________________________ 12


1 Sett gul strek under alle substantivene i diktet. 2 Skriv orda som rimer. Bruk linjene. 3 Skriv hvilken årstid bildene passer til. Bruk linjene på venstre side av tegnigene.

Årstidene Så kommer sommeren med mange slags bær, og alle går barbeint med mange slags tær.

Så kommer våren med pinner og strå, blomster på bakken og kyllinger små.

Så og Så og

PL A

R

Først kommer nyttår, og nissen er glad, nå skal han hvile og ha det så bra.

KS EM

kommer høsten, åkeren blir gul. kommer snøen, så blir det jul.

SE

Alf Prøysen

G

glad – bra,

_________________________________

IN

____________________________

_________________________________

ER

____________________________

R

D

____________________________

VU

____________________________

_________________________________ _________________________________

Spørsmål og svar:

1 Hvor mange årstider er det? Svar: ___________________________________ 2 Hva heter årstidene? Svar: __________________________________________ ____________________________________________________________________ 3 Hvem har skrevet diktet? Svar: ______________________________________ 13


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Skriv en, ei eller et p책 plass foran orda. Bruk linjene. 2 Se p책 orda du har skrevet. Skriv fire av de orda som har dobbeltkonsonant. Bruk skriveboka di. 3 Skriv fem av de orda som har diftong. Bruk skriveboka di. 4 Skriv setninger med de orda som har diftong. Bruk skriveboka di.

14


1 Skriv setninger med fem av orda. Bruk linjene. 2 Skriv orda du bruker, i de tomme rutene.

sekund minutt time fort natt døgn dag uke årstid år et øyeblikk en kort stund

en lang stund

lenge siden

i gamle dager

akkurat nå

aldri

R

alltid

KS EM

Jeg brukte ei uke på å lese boka om Guro.

PL A

sakte sjelden måned

ei uke

_________________________________________________________

SE

_________________________________________________________

G

_________________________________________________________

ER

IN

_________________________________________________________

D

_________________________________________________________

VU

R

3 Skriv de orda som har dobbeltkonsonant. Bruk linjene.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4 Skriv de orda som forteller at det har gått veldig kort tid. Bruk linjene.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 15


1 Les diktet. 2 Sett brun strek under orda som er verb. 3 Skriv verbene i diktet. Bruk linjene.

REGEL

Verb er ord som er like i at de forteller hva noen eller noe gjør.

Jeg kan Jeg kan lukte, jeg kan føle. Jeg kan se og jeg kan søle.

Jeg kan smake, jeg kan høre. Jeg kan alt det jeg vil gjøre.

R

Jeg kan gråte, jeg kan smile. Jeg kan tro og jeg kan tvile.

Mona Jørgensen Berge

PL A

Jeg kan løpe, jeg kan hoppe. Jeg kan gå og jeg kan stoppe.

KS EM

Verbene: ___________________________________________________________

G

VU

R

D

ER

IN

4 Skriv ord som forteller hva barna på tegningen gjør eller holder på med i friminuttet. Bruk linjene.

SE

____________________________________________________________________

ser, hører, løper,_______________ __________________________________ ___________________________________________ _____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 16


1 Skriv svarene på spørsmålene med ett ord. Bruk linjene. Orda i svarene er like i at de er verb.

Hva gjør jeg? Svar: spiser

2 Jeg går.

Hva gjør jeg? Svar: går

3 Jeg sover.

Hva gjør jeg? Svar: ___________________________

4 Jeg ligger.

Hva gjør jeg? Svar: ___________________________

PL A

R

1 Jeg spiser.

5 Jeg hopper. Hva gjør jeg? Svar: ___________________________ Hva gjør jeg? Svar: ___________________________

KS EM

6 Jeg stuper.

7 Jeg synger. Hva gjør jeg? Svar: ___________________________

Hva gjør jeg? Svar: ___________________________

D

ER

IN

G

9 Jeg spiller.

SE

8 Jeg danser. Hva gjør jeg? Svar: ___________________________

VU

R

2 Skriv orda du har skrevet, som er like i at de er verb. Bruk linjene.

spiser, går,__________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3 Hva gjør vaskemaskinen, lampa, vekkerklokka, feiekosten? Bruk skriveboka di. 4 Skriv hva orda som passer til bildene, er like i. Bruk skriveboka di.

17


1 Skriv en liten historie til hver tegning. Bruk linjene.

Heksa på kjøkkenet

Heksa koker heksebrygg. Hun_______________________________________ ___________________________________________

Barna på biblioteket

SE

Barna ser på bøker. De_________________________________________

G

___________________________________________

ER

IN

___________________________________________

R

D

___________________________________________

VU

Barna på fotballbanen

Barna har det gøy. De________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

18

PL A

KS EM

___________________________________________

R

___________________________________________


1 Skriv svarene på spørsmålene med ett ord. Bruk linjene. Orda i svarene er like i at de er verb.

REGEL

Verb er ord som forteller hva noen gjør, tenker, føler, ser, hører, opplever, eller hva som skjer. Verb er et latinsk ord som betyr handling.

Hva gjør jeg? Svar: spiser

2 Jeg vasker gulvet.

Hva gjør jeg? Svar: vasker

3 Jeg leser ei bok.

Hva gjør jeg? Svar: _________________

4 Jeg spiller fløyte.

Hva gjør jeg? Svar: _________________

5 Jeg ser to biler.

Hva gjør jeg? Svar: _________________

6 Jeg hører en rar lyd.

Hva gjør jeg? Svar: _________________

7 Jeg lærer å lese.

Hva gjør jeg? Svar: _________________

8 Jeg svømmer i sjøen.

Hva gjør jeg? Svar: _________________

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

1 Jeg spiser middag.

Hva gjør jeg? Svar: _________________

10 Jeg hopper i senga.

Hva gjør jeg? Svar: _________________

VU

R

D

ER

9 Jeg aker i bakken.

2 Skriv orda som er like i at de er verb. Bruk linjene.

spiser, ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 19


Hva skjer? Skriv verbene som passer til bildene. Bruk linjene.

spiller synger feier husker danser tenker sover leser

fisker hamrer

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

klipper snakker

R

Oppgaver og svar:

VU

1 Skriv hva alle orda du har skrevet, er like i. Svar: De er like i at de er _____________________________________________ 2 Skriv setninger med seks av verbene. Eksempel: Kari sover godt. Svar:

____________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 20


KS EM

PL A

R

1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Skriv en historie som passer til bildet. Du kan for eksempel fortelle hva trollene holder på med, hva de gjør. Bruk linjene.

G

SE

Trollfar heter Skjeggtust. Han står og ser på. Skjeggtust smiler og ler.

IN

__________________________________________

ER

____________________________________________________________________

D

____________________________________________________________________

VU

R

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 21


1 Skriv svarene på spørsmålene med ett ord. Orda i svarene er like i at de er verb i fortid. De forteller oss at noe har skjedd. Bruk linjene.

REGEL

Den måten verbet skrives på, forteller oss når noe skjer, skjedde eller kommer til å skje. Det som skjer nå, kaller vi nåtid, det som har skjedd, kaller vi fortid.

Hva gjorde jeg? Svar: spiste

2 Jeg vasket meg.

Hva gjorde jeg? Svar: vasket

3 Jeg leste ei bok

Hva gjorde jeg? Svar: _________________

4 Jeg spilte fløyte.

Hva gjorde jeg? Svar: _________________

5 Jeg så to biler.

Hva gjorde jeg? Svar: _________________

6 Jeg hørte en lyd.

Hva gjorde jeg? Svar: _________________

7 Jeg lærte å lese.

Hva gjorde jeg? Svar: _________________

PL A

KS EM

SE

G

Hva gjorde jeg? Svar: _________________

ER

IN

8 Jeg svømte i sjøen.

R

1 Jeg spiste middag.

VU

R

D

2 Skriv verbene som passer til bildene. Verbene skal stå i fortid. Bruk linjene.

svømte 3 Skriv verbene du har skrevet, i nåtid. Bruk skriveboka di. 4 Skriv hva orda spiser og spiste er like i. Hva er de ulike i? Bruk skriveboka di. 5 Skriv substantiv som passer til bildene. Bruk skriveboka di.

22


1 Skriv verbene som mangler i setningene. Bruk linjene. 2 Fortell hva du gjorde i går. Bruk skriveboka di.

fisket tenkte hoppet

danset

spilte

dykket

Per klipte håret til Jon i går.

KS EM

Ole _________________ i elva i går kveld.

PL A

R

klipte padlet

SE

Maria _________________ på katten som var blitt borte.

D

ER

IN

G

Trine og Trond _________________ så flott i går kveld.

VU

R

Ivar _________________ horn i går kveld. Trine _________________ ned til det gamle skipet i går. Asle _________________ ut til øya i går. Sara _________________ tau i hele går. 3 Skriv hva orda du har skrevet, er like i. Bruk skriveboka di. 4 Skriv substantiv som passer til bildene. Bruk skriveboka di.

23


1 Skriv en fortelling som passer til hvert bilde. Hva skjedde, hva gjorde barna? Bruk linjene. 2 Skriv et verb som passer til hvert bilde. Bruk linja under bildene.

På kafé

Kari og Petter var på kafé. De ________________________________________ ___________________________________________

Skolebussen

SE

Eva og Jens gikk på skolebussen. De_________________________________________

IN

G

___________________________________________

ER

___________________________________________

R

D

___________________________________________

VU

På skøytebanen

Marius var på skøytebanen. Han _______________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 24

PL A

KS EM

___________________________________________

R

___________________________________________


1 Skriv orda som mangler i setningene. Bruk linjene. 2 Hva er orda leser og leste like i? Hva er de ulike i? Bruk skriveboka di. HUSK: Det som skjer akkurat nå, kaller vi nåtid. Det som har skjedd, kaller vi fortid.

Akkurat nå leser jeg i ei bok. I går leste jeg i ei bok.

leser/leste

Akkurat nå ser jeg en blå bil. For en time siden så jeg en rød bil.

KS EM

Akkurat nå _______________ jeg en lyd.

PL A

R

ser/så

hører/hørte

For et kvarter siden _______________ jeg en rar lyd.

SE

Akkurat nå _______________ jeg.

bader/badet

IN

G

I går _______________ jeg.

ER

Akkurat nå _______________ jeg tennene mine.

pusser/pusset

R

D

I går _______________ jeg også tennene mine.

VU

Akkurat nå _______________ vi tøy. For en uke siden _______________ vi tøy.

vasker/vasket

Akkurat nå _______________ jeg håret. For en måned siden _______________ jeg håret.

klipper/klipte

25


1 Skriv verbene i setningene. Bruk linjene. 2 Sett rød strek under vokalene i setningene. 3 Fortell hvordan du kler på deg om morgenen. Bruk skriveboka di.

Verbet: leker

Geir sparker fotball.

Verbet: _________________________

Per stupte fra knausen.

Verbet: _________________________

Aslaug drakk kaffe.

Verbet: _________________________

Øystein kjørte bil.

Verbet: _________________________

Sissel gikk tur.

Verbet: _________________________

Katten mjauer.

Verbet: _________________________

OppgaveR og svar:

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Einar leker med Kari.

ER

1 Skriv de egennavnene som har diftong.

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

2 Skriv de orda som har dobbeltkonsonant. Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv det verbet som har diftongen au. Svar: _______________________________________________________________ 4 Skriv de substantivene som har diftongen au. Svar: _______________________________________________________________ 26


1 Skriv verbene som passer til bildene. Verbene skal st책 i n책tid. Bruk linjene.

KS EM

PL A

R

fisker

SE

2 Skriv verbene og substantivene som passer til bildene. Bruk linjene.

G

Vi sykler ______________ med en sykkel.

ER

IN

Vi ___________________ med ___________________.

VU

R

D

Vi ___________________ med ___________________. Vi ___________________ p책 ____________________. Vi ___________________ med ___________________. Vi ___________________ med ___________________.

3 Se p책 fire ting i klasserommet. Skriv hva vi bruker dem til. Bruk skriveboka di.

27


1 Skriv verbene som passer til bildene. Verbene skal stå i nåtid. Bruk linjene.

KS EM

PL A

R

dykker

SE

2 Skriv verbene og substantivene som passer til bildene. Bruk linjene. Verbene skal stå i nåtid. Bruk linjene.

G

Vi ___________________ på et piano.

ER

IN

Vi ___________________ i ______________________.

VU

R

D

Vi ___________________ med ___________________. Vi ________________ oss med ___________________. Vi ___________________ på ____________________. Vi ___________________ med ___________________.

3 Ekstraoppgave: Se på fire ting på lekeplassen. Skriv navnene på tingene og fortell hva vi bruker dem til. Bruk skriveboka di.

28


1 Skriv verbene og substantivene (ikke egennavnene) i setningene. Bruk linjene. 2 Sett rød strek under diftongene. 3 Fortell hva du har i ranselen din. Bruk skriveboka di.

Frøydis leker med en ball. Verb: leker Substantiv: ball Verb:_________ Substantiv:__________

Audhild lager middag.

Verb:_________ Substantiv:__________

Øystein spiller fele.

Verb:_________ Substantiv:__________

Eivind leser i ei bok.

Verb:_________ Substantiv:__________

KS EM

PL A

R

Aslaug spiste pølse.

Oddveig datt i trappa. Verb:_________ Substantiv:__________ Verb:_________ Substantiv:__________

Kai fisker i fossen.

Verb:_________ Substantiv:__________

Aud slo seg på kneet.

Verb:_________ Substantiv:__________

D

ER

IN

G

SE

Mai vinker til mor.

Spørsmål og svar:

VU

R

1 Hvilke egennavn finner du? Svar: _____________________ __________________________________________________________________ 2 Hvilke ord har dobbeltkonsonant? Svar: ______________________________________________________________ 3 Hvilke verb har fortidsform? Svar: ______________________________________________________________ 29


Enkeltkonsonant eller dobbeltkonsonant? 1 Les orda i boksen. 2 Skriv orda som mangler i setningene. Bruk linjene. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

For to hundre ĂĽr siden var det ingen ____________ i Norge.

biler/biller filer/filler gul/gull

Buksa mi er ødelagt, det er bare __________ igjen.

R

seter/setter

PL A

Sjørøveren fant ei kiste full av ___________penger.

tiger/tigger

Det var helt nye ____________ i bussen.

halen/hallen

PĂĽ tv ser vi barn som ____________ om mat.

haker/hakker

I desember er det ____________ overalt.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

piler/piller

KS EM

niser/nisser

4 Skriv setninger som passer til bildene. Bruk skriveboka di.

30


1 Skriv verbene som passer til bildene. Verbene skal stå i nåtid. Bruk linjene.

Apen

Trine

Ole

Hans

leker

blåser

brenner

PL A

2 Skriv verbene som mangler. Bruk linjene.

ringer

Gutten

R

Jenta gråter.

svømmer

KS EM

Telefonen ________________________________________. Barna ___________________________________________.

SE

Bålet ____________________________________________.

IN

G

Vinden __________________________________________.

lekte

blåste

brente

svømte

D

ringte

ER

Dykkeren ________________________________________.

VU

R

Telefonen ________________________________________. Barna ___________________________________________. Bålet ____________________________________________. Vinden __________________________________________. Dykkeren ________________________________________. 3 Skriv hva de to rekkene med verb er ulike i. Bruk skriveboka di.

31


1 Skriv substantiv og verb som passer til bildet. Bruk linjene. 2 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 3 Fargelegg tegningen.

Substantiv: snømann, _________

R

____________________________

PL A

____________________________

KS EM

____________________________ ____________________________

SE

Verb: ser, titter, ______________

____________________________

ER

IN

G

____________________________

D

4 Skriv ferdig historien om snømannen. Bruk linjene.

VU

R

Ute i hagen sto en flott snømann. Den sto der helt alene. Det var sent på kvelden. Ei lita jente sto i vinduet. Hun var så forkjølet. Hun hadde ligget i senga si hele dagen. Hun tittet ut på snømannen. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 32


dekk

___________________

drakt

___________________

dvale ferie

føre

___________________

kåpe

___________________

R

vinterdag __________

___________________

SE G IN ER

natt

___________________

måned

___________________

pels

___________________

vei

___________________

VU

R

D

___________________

KS EM

vinter

dag

PL A

1 Dra strek fra ordet vinter til orda som står i rekka. Skriv de nye orda på linjene.

2 Skriv navnene på de tre vintermånedene. Bruk linja.

___________________________________________________________

3 Skriv setninger med seks av de nye orda. Bruk skriveboka di.

33


1 Skriv navnene på ting du kan leke med eller gjøre noe med når det er vinter. Bruk linjene. 2 Hva er orda du skrev, like i? Bruk linja.

ski, _____________________________________________________ ______________________________________________________

R

Orda jeg skrev, er like i at de er _______________________________

PL A

3 Hva kan du gjøre eller leke hvis du har de tingene som er nevnt under? Bruk linjene.

KS EM

danseskøyter lengdeløpsskøyter hockeyskøyter akebrett hoppski spark rattkjelke

SE

Jeg kan danse på isen hvis jeg har danseskøyter.

G

Jeg kan løpe fort på isen hvis jeg har ___________________________

IN

Jeg kan spille ishockey hvis jeg har ____________________________

ER

Jeg kan_____________________________________________________

R

D

___________________________________________________________

VU

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4 Hva er orda danse, løpe, spille og hoppe like i? Bruk linja.

___________________________________________________________ 34


1 På bildet ser du ei jente som snakker med snømannen sin. Hun stiller fem spørsmål. Hva tror du hun spør ham om? Skriv spørsmålene. Bruk linjene. 2 Fortell hvordan du lager en snømann. Bruk skriveboka di.

Hva ________________________ _____________________________

R

Hvor ________________________

PL A

_____________________________

KS EM

Hvem _______________________ _____________________________

SE

Hvordan _____________________

ER

IN

G

_____________________________ Hvorfor ______________________ _____________________________

R

D

3 Sett rød strek under alle vokalene i diktet. 4 Skriv ord som rimer, og som er like i at de er substantiv. Bruk linja.

VU

Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller, snø på trærne, snø på klærne, snø på bakken. Au! Snø i nakken.

Kjell Røseth

Svar: __________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 35


1 Dra strek fra de orda som du synes passer til bildet. Det er ikke alle orda som passer til. 2 Sett strek under orda som har dobbeltkonsonant.

glidelås

ullskjerf

øreklaffer

R

skinnlue

polvotter

PL A

stillongs

vinterjakke

KS EM

ullsokker

vinterbukse

SE

vinterstøvler

T-skjorte truse

D

ER

IN

G

kjeledress

ullgenser

VU

R

3 Gutten på tegningen er på besøk i Norge. Han kom hit i januar. Han har aldri vært ute i snø og kulde før. Der han kommer fra, er det sommer hele året. Hva må han ha på seg så han ikke skal fryse ute i snøen? Bruk linjene.

Aller innerst må han__________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 36


1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Skriv diktet så pent du kan. Bruk skriveboka di.

PL A

Jeg ramlet mange ganger, men slo meg bare litt. Å klare hopp er vrient, især et hopp med splitt.

R

Jeg har gått på skøyter for aller første gang. Det knaket litt i isen – det var som om den sang.

KS EM

Og skøytene jeg bruker, de har min søster hatt. De er jo altfor store – så er det rart jeg datt? Mona Jørgensen Berge

oppgaver og svar:

G

SE

1 Skriv orda som rimer. Svar: gang – sang,________________________________________

ER

IN

2 Skriv orda som er like i at de har språklyden ng. Svar: gang,__________________________________________________________

R

D

3 Skriv det ordet som har diftongen øy.

VU

Svar: _______________________________________________________________

SPØRSMÅL og svar:

1 Hvorfor ramlet jenta på isen? Svar: _______________________________________________________________ 2 Hvor mange ulike typer skøyter kjenner du? Svar: _______________________________________________________________ 37


1 Les teksten om sommer. 2 Les teksten om vinter, og skriv orda som mangler. Bruk linjene. 3 Se på begge tekstene og sett strek under orda som har dobbeltkonsonant.

PL A KS EM

SE

Å, det er så varmt! Jeg svetter! Jeg vil bade og sole meg. Jeg vil ha lite klær på meg. Jeg må ta av meg nesten alle klærne fordi det er så varmt. Av og til får jeg myggstikk. Av og til må jeg være i skyggen. Å, det er så varmt!

R

Når det er sommer og varmt, kan vi si:

IN

G

Når det er vinter og kaldt, kan vi si:

ER

Å, det er så _________________________________________

D

Jeg ________________________________________________

VU

R

Jeg vil __________________________________________ Jeg må _________________________________________ Av og til ________________________________________________ Av og til ___________________________________________________ Å, det er så ________________________________________________

38


1 Les orda under. 2 Skriv orda som passer til sommerting, under ordet sommerting. 3 Skriv orda som passer til vinterting, under ordet vinterting. Bruk linjene.

ullsokker skistaver shorts solkrem sandslott votter badering skjerf støvler bikini solhatt vannski kjeledress snøballer badebukse sandaler skinnlue kjelke solstol solbriller

PL A

R

Sommerting:

KS EM

solkrem,____________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

SE

Vinterting:

IN

G

ullsokker,___________________________________________

ER

_____________________________________________

R

D

_____________________________________________

VU

4 Skriv setninger med fire av de orda som har dobbeltkonsonant. Bruk linjene.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 39


REBUS 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk rutene 2 Skriv løsningsordet. Bruk linja 1

1

5

2

2

3

6

R

4 5

PL A

3

7

6

4

KS EM

7 8

8

9

SE

9

oppgaver og svar:

IN

G

Løsningsordet: _______________________________________________

ER

1 Skriv orda som er like i at de har dobbeltkonsonant.

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

2 Hva er alle orda i rebusen like i? Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv orda som er like i at de er navn på dyr. Svar: _______________________________________________________________ 4 Skriv navnet på dyret som har hvit pels om vinteren. Svar: _______________________________________________________________ 40


1 Skriv orda som passer til tegningene. Bruk linjene. 2 Sett ring rundt de orda som er like i at de er verb.

jakke vott

skjerf vinker

går stillongs bukse plystrer støvler lue

hopper sokker

PL A

1 Hva må du ha på hendene for ikke å fryse?

R

SPØRSMÅL og svar:

KS EM

Svar: _______________________________________________________________ 2 Hva må du ha på beina for ikke å fryse?

SE

Svar: _______________________________________________________________

G

3 Hva må du ha rundt halsen for ikke å fryse?

IN

Svar: _______________________________________________________________

ER

4 Hva må du ha på hodet for ikke å fryse?

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

5 Hva slags yttertøy må du ha for ikke å fryse? Svar: _______________________________________________________________

6 Hvorfor må vi ha stillongs når det er kaldt? Svar: _______________________________________________________________ 7 Hvorfor kan vi ikke gå ute i shorts når det er kaldt? Svar: _______________________________________________________________ 41


1 Dra strek fra ordet snø til orda som står i rekka. Du får elleve sammensatte ord. Skriv de nye orda. Bruk linjene.

snøballer___________

freser

___________________

måking

___________________

plog

___________________

skuter

___________________

hytte

___________________

mann

___________________

lykt

___________________

fnugg

___________________

ras

___________________

storm

___________________

KS EM

PL A

R

baller

VU

R

D

ER

IN

G

SE

snø

2 Skriv de sammensatte orda som har dobbeltkonsonant. Bruk linjene.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3 Ekstra: Forklar hva et snøfnugg og en snøskuter er. Bruk skriveboka di.

42


1 Alle bildene viser hva vi kan gjøre om vinteren. Fortell hva som skjer på bildene. Bruk linjene.

Ola har et snøbrett. Han kan_________________________ __________________________________________________

PL A

R

__________________________________________________

KS EM

__________________________________________________

__________________________________________________

SE

__________________________________________________

G

__________________________________________________

ER

IN

__________________________________________________

D

__________________________________________________

VU

R

__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

2 Skriv noen verb som forteller hva vi kan bruke snøen til. Bruk linja.

rulle, _______________________________________________________ 43


1 Skriv en værmelding. Du skal varsle et skikkelig vintervær. Det skal komme mye snø, kulde og vind. Bruk linjene og orda under.

kuldegrader såpeglatt kram snø snøføyke snøras glatte veier

Værmelding for onsdag: Møre og Romsdal: Skyet vær med enkelte snøbyger. Ut på kvelden stigende temperatur. Det kan bli glatte veier. Fare for snøras på utsatte steder.

R

snøstorm snøfnugg

PL A

snøvær iskaldt

KS EM

Værmelding for __________________________________________ ________________________________________________________

SE

________________________________________________________

SPØRSMÅL og svar:

IN

G

________________________________________________________

ER

1 Hvordan bør snøen være når du skal lage en snømann?

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

2 Hvem kan få vanskeligheter når veiene er såpeglatte? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hvordan bør været være når du skal på skitur? Svar: _______________________________________________________________ 4 Hvorfor bør vi holde oss innendørs når det er snøstorm? Svar: _______________________________________________________________ 44


1 Fortell hva barna på bildet holder på med. Bruk linjene. 2 Sett strek under de orda under som har dobbeltkonsonant.

hoppbakke

spark

akebrett

kjelke

KS EM

PL A

R

slalåm ski snøballer

G

SE

Barna på bildet har det gøy i snøen. Noen står på __________________________________

IN

____________________________________________

ER

________________________________________________________

R

D

________________________________________________________

VU

___________________________________________________________

OPPGAVER og svar:

1 Skriv fire substantiver som passer til bildet. Svar: _______________________________________________________________ 2 Skriv fire verb som passer til bildet. Svar: _______________________________________________________________ 45


KS EM

PL A

R

1 Skriv fortellingen ferdig. Fikk barna leke i fred? Kom det noen andre barn? Du bestemmer! Bruk linjene. 2 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene.

G

SE

Det står en fin snøborg i hagen. Barna har jobbet i mange timer for å lage den. Gjett om de er stolte. Nå er de klare til å leke i borgen.

IN

___________________________________________________________

ER

___________________________________________________________

R

D

___________________________________________________________

VU

___________________________________________________________ OPPGAVER og svar:

1 Skriv hva orda bygger, kaster, ruller og spionerer er like i. Svar: _______________________________________________________________ 2 Skriv hva orda snøborg, snøball, votter og luer er like i. Svar: _______________________________________________________________ 46


1 Beskriv hva de tre menneskene på bildene har på seg. Få med deg så mange ting som mulig. Bruk linjene. 2 Fargelegg overskriften med karnevalsfarger.

1 Jeg ser en sjørøver som har________________________

R

__________________________________________________

PL A

__________________________________________________

KS EM

__________________________________________________ 2 Jeg ser ei jåledame som har_______________________

SE

__________________________________________________

IN

G

__________________________________________________

ER

__________________________________________________

R

D

3 Jeg ser en cowboy som har________________________

VU

__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

OPPGAVE og svar:

Skriv substantiv som passer til bildene. Svar: _______________________________________________________________ 47


1 Sett gul strek under substantivene i diktet.

Karneval! Kom så lager vi barneval! Kle deg sprøtt ut da vel!

Ja, ja, ja! Jeg skal ha en krone med diamanter på, silkesko som er lyseblå. – Jeg er dronning i kveld!

Ja, ja, ja! Jeg skal ha flosshatt, lakksko og svær sigar, og sånn flott dress som kongen har. – Jeg er fin mann i kveld.

Karneval! Kom så lager vi barneval! Kle deg sprøtt ut da vel!

PL A

R

Karneval! Kom så lager vi barneval! Kle deg sprøtt ut da vel!

KS EM

Barneval-vers

SE

Karneval! Kom så lager vi barneval. Kle deg sprøtt ut da vel! Ja, ja, ja! Jeg skal ha frakk og bukse, som er kritt-hvit. Får jeg lytte på hjertet ditt? – Jeg er doktor i kveld.

R

D

ER

IN

G

Ja, ja, ja! Jeg skal ha kullsvart ansikt og møkkaklær, kost og klatretau har jeg her. – Jeg er feier i kveld!

VU

2 Bildediktat (til sidene 48 og 49): Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

48


Ja, ja, ja! Jeg skal ha lappeskjørt og filleskaut, lang, lang nese — det er litt flaut. – Jeg er heksa i kveld!

Karneval! Kom så lager vi barneval! Kle deg sprøtt ut da vel!

KS EM

PL A

R

Ja, ja, ja! Jeg skal ha Karneval! skyggelue og bukser blå, skjegg – og så skal jeg tygge skrå. Kom så lager vi barneval! Kle deg sprøtt ut da vel! – Jeg er sjømann i kveld.

Ja, ja, ja! Jeg skal ha lapp på øyet og frynseklær, sverdet henger i beltet her. – Jeg er røver i kveld.

SE

Karneval! Kom så lager vi barneval! Kle deg sprøtt ut da vel!

ER

IN

G

Ja, ja, ja! Jeg skal ha kjempehatt og vest av skinn. Hør det smeller fra skytter’n min. – Jeg er cowboy i kveld!

Karneval! Kom så lager vi barneval! Kle deg sprøtt ut da vel! Sidsel Mørck

VU

R

D

Karneval! Kom så lager vi barneval! Kle deg sprøtt ut da vel!

49


1 Les diktet Barneval-vers på sidene 48 og 49 flere ganger. 2 Sett strek med gul farge under substantivene i spørsmålene nedenfor.

SPØRSMÅL og svar:

1 Hva har barna i diktet kledd seg ut som? Svar: De har kledd seg ut som feier, fin mann,____________________________

R

____________________________________________________________________

PL A

2 Hva skal dronninga ha på seg?

3 Hva skal cowboyen ha på seg?

KS EM

Svar: _______________________________________________________________

G

4 Hva skal heksa ha på seg?

SE

Svar: __________________________________________________________

IN

Svar: __________________________________________________________

ER

5 Hva skal doktoren ha på seg?

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

6 Hvem skal ha med seg kost og klatretau? Svar: _______________________________________________________________ 7 Hvem skal ha med seg sverd? Svar: _______________________________________________________________ 8 Hvem skal ha med seg en svær sigar? Svar: _______________________________________________________________ 50


1 Sett gul strek under substantivene. 2 Sett grønn strek under orda som har dobbeltkonsonant. 3 Skriv substantivene og orda med dobbeltkonsonant. Bruk linjene under diktet.

Ballongen som fløy

Du holdt den i hyssingen nettopp — og nå er den bare en ørliten prikk i det blå.

PL A

KS EM

Kan du tenke deg noe så barskt og så stolt som en flukt i ballong? Dersom hyssingen holdt?

R

Å sveve der oppe – hva tror du man ser? Du skulle vært med som ballongpassasjer.

Tenk, ingen i verden av barn eller menn har funnet de rømte ballonger igjen.

G

SE

Det er vel et spennende lufteventyr: Hvor blir det av alle ballongene som flyr?

IN

André Bjerke

ER

Substantiver: Ballongen,____________________________________________

D

____________________________________________________________________

VU

R

Orda med dobbeltkonsonant: Ballongen, ___________________________ ____________________________________________________________________ 4 Skriv orda som rimer i diktet. Bruk linjene.

nå – blå,____________________________________________________ ____________________________________________________________ 5 Skriv et tøysevers eller en fortelling om en ballong som fløy sin vei. Bruk skriveboka di.

51


Mona Jørgensen Berge

PL A KS EM

Jeg har 8 karameller og 7 tyggiser som smeller. Jeg har 6 små seigmannskropper og 5 brune mokkatopper. Jeg har 4 lakrisbiter og 3 brus, ja, minst én liter. Jeg har 2 is som er smeltet og 1 venn i leketeltet.

R

1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Skriv navnene på godteriene som står i diktet. Bruk linjene. 3 Hva er disse orda like i? Bruk linja. 4 Skriv orda som rimer i diktet. Bruk linja.

SE

Godterier i diktet: ___________________________________________

IN

G

___________________________________________________________

R

D

ER

Orda er like i at de er ________________________________________ Orda som rimer: karameller – smeller, _________________________________________

VU

___________________________________________________________ 5 Skriv hvilke godterier du ville ha kjøpt hvis du fikk 100 kroner. Bruk linjene.

Jeg ville ha kjøpt ___________________________________________ ___________________________________________________________ 6 Ekstraoppgave: Skriv hvordan det ville ha gått med deg hvis du spiste godterier hver dag. Bruk skriveboka di.

52


1 Sett gul strek under substantivene. 2 Skriv hva du tror Ugur, Asle, Vibeke og Sabrina har kledd seg ut som. Bruk skriveboka di.

Karneval

PL A

R

Unni og Olav har laget karneval. De er i kjellerstua. Der har de pyntet fint med ballonger og serpentiner. De har bakt boller og kjøpt brus. Olav har kledd seg ut som sjørøverkaptein. Han har svart lapp over øyet og jakke med blanke knapper. Unni er jåledame. Hun har leppestift og øredobber. Nå venter de på Ugur, Asle, Vibeke og Sabrina.

KS EM

OPPGAVER og svar:

1 Skriv hvor mange setninger og punktumer du finner.

SE

Svar: Jeg finner ______ setninger og _____ punktumer.

G

2 Skriv hvor mange spørresetninger du finner.

IN

Svar: Jeg finner _______ spørresetninger.

ER

3 Skriv hvor mange egennavn du finner.

R

D

Svar: Jeg finner _____ egennavn.

VU

Navnene er ____________________________________________________ SPØRSMÅL og svar:

1 Hva har Olav over øyet? Svar: __________________________________________________________ 2 Hva har Unni i ørene? Svar: _______________________________________________________________ 53


1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Skriv orda som har dobbeltkonsonant. Bruk linjene. 3 Skriv orda som har vokalene å og ø. Bruk linjene.

R

Vinter adjø. Bort med din snø. Sommeren venter vi på, ønsker at du må gå nå, vinter adjø. Bort med din snø.

PL A

Vinter adjø. Bort med din snø. Ingen ber deg om å bli, til våren lengter vi, vinter adjø. Bort med din snø.

Vinter adjø. Bort med din snø. Isen den lokker oss ei, derfor så sier vi deg, vinter adjø. Bort med din snø.

KS EM

Tysk folkevise

Ord med dobbeltkonsonant: __________________________________

SE

Ord med vokalen å: _________________________________________

SPØRSMÅL og svar:

IN

G

Ord med vokalen ø: _________________________________________

ER

1 Hvilke tre årstider finner du i diktet?

R

D

Svar: __________________________________________________________

VU

2 Hvilken årstid mangler i diktet? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hva liker du best med vinteren? Svar: _______________________________________________________________ 4 Hva liker du minst ved vinteren? Svar: _______________________________________________________________ 54


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

V책r

Skriv fem verb som passer til bildet. Bruk linja.

___________________________________________________________ 55


1 Skriv navnene på de tre vårmånedene. Bruk linjene under. 2 Dra strek fra ordet vår til orda i rekka. Du får nye sammensatte ord. 3 Skriv de nye orda på linjene.

De tre månedene heter mars, ______________ og _______________.

vårblomst___________

dag

___________________

flom

___________________

KS EM

PL A

R

blomst

___________________

klær

___________________

VU

R

D

ER

IN

G

SE

vår

grønn

kål

___________________

måned

___________________

regn

___________________

tegn

___________________

vær

___________________

slapp

___________________

jevndøgn ___________________

4 Lag setninger med seks av de nye orda. Bruk skriveboka di.

56


1 Sett grønn strek under orda i diktet som har dobbeltkonsonant. 2 Skriv verbene i diktet. Bruk linjene. 3 Skriv et vårdikt. Bruk skrivboka di.

KS EM

PL A

Nå er våren her. Våren kommer med sol og varme. Det spirer og gror i hele landet. Snømannen vår er ikke mer.

R

Nå er våren her. Våren kommer med bulder og brak. Det drypper fra alle tak. Snømannen vår smelter.

Verb:_______________________________________________________ spørsmål og svar:

G

SE

1 Se på bildet av snømannen Smilefjes på side 32. Hva tror du ligger igjen på bakken når Smilefjes har smeltet?

IN

Svar: Når Smilefjes har smeltet, ligger det igjen fire steiner, _______________

ER

___________________________________________________________________

R

D

2 Hvordan ser bakken og gressplenen ut etter at snøen har smeltet?

VU

Svar: _______________________________________________________________

3 Hvordan ser løvtrærne ut tidlig på våren? Svar: _______________________________________________________________ 4 Hvordan ser det ut rundt kiosken, butikken og skolen like etter at snøen er borte? Svar: _______________________________________________________________ 57


1 Se på tegningen. Skriv en liten historie om hva barna gjør. Bruk linjene. 2 Fortell om en morsom lek. Bruk skriveboka di.

Jeg ser ei jente som ____________ ______________________________

PL A

R

______________________________ ______________________________

KS EM

______________________________

SE

______________________________

G

3 Mange av orda du brukte for å fortelle hva barna leker eller gjør, er like i at de er verb. Skriv de verbene du har brukt. Bruk linjene.

ER

IN

___________________________________________________________

D

___________________________________________________________

R

spørsmål og svar:

VU

1 Hva slags leker eller ting kan vi bruke om våren? Svar: sykkel,_________________________________________________________ 2 Hva liker du best å leke eller holde på med om våren? Svar: Jeg liker________________________________________________________ 3 Hvilken årstid liker du best? Svar: Jeg liker________________________________________________________ 58


1 Sett strek under fuglenavnene i det første verset. 2 Sett strek under navnene på fargene på blomstene i det andre verset. 3 Skriv navnene du fant. Bruk linjene under diktet.

Alle fugler små de er

R

Alle fugler små de er, kommet nå tilbake! Gjøk og sisik, trost og stær synger alle dager! Lerka jubler høyt i sky, ringer våren inn på ny. Frost og snø, de måtte fly. Her er sol og glede.

KS EM

PL A

Blomster hvite, gule, blå, titter opp av uren. Nikker nå så blidt de små, etter vinterluren. Skog og mark i grønne skrud kler seg nå på Herrens bud. Knopper små, de springer ut. Her er sol og glede. J. Nicolaisen

SE

Fuglenavnene:______________________________________________

IN

G

Fargene på blomstene: ______________________________________

D

ER

4 Sett strek under vårorda. Skriv fire av orda. Bruk linja. 5 Sett ring rundt orda som har diftong. Skriv fire av orda. Bruk linja.

VU

R

blomster mai reir maur hvitveis snømann badetøy rumpetroll papegøye april mars hoppetau fotball sol påske steinrøys Vårorda: __________________________________________________ Orda med diftong: __________________________________________ 6 Ekstraoppgave: Tegn en vårblomst og beskriv den med ord. Bruk skriveboka di.

59


1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. REGEL

fem lam kam klem trim lem

Vi skriver som regel ikke mer enn én m i slutten av et ord.

G

SE

KS EM

PL A

R

5

pram flom

ER

IN

2 Skriv orda du har skrevet, på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

D

Sauen hadde to _________________.

VU

R

Ole og Erik var på _________________tur. Kari greide håret med en _________________. Vi åpnet en _________________ da vi gikk ned i kjelleren. Per fikk _________________ og kyss av Nina. Etter tallet fire kommer tallet _________________. Onkel rodde i en _________________. 60


1 Tre av orda passer til bildene. Skriv disse orda på linja under bildene. 2 Resten av orda passer i setningene. Skriv disse orda på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

bom

slem

stum

Jenta var ikke ________. Hun var snill.

fram

dum

tom

R

dam

PL A

rom

KS EM

Vi gikk _________________. Vi gikk ikke tilbake.

Katten var ikke _________________. Den var klok.

SE

Nå er boksen_________________. I går var den full.

IN

spørsmål og svar:

G

Gutten var ikke _________________. Han snakket hele tida.

ER

1 Hva er alle orda i rekka like i?

D

Svar: ______________________________________________________________

VU

R

2 Hva er orda rom, dam, hjem, bom like i? Svar: ______________________________________________________________

3 Hvilket ord rimer på ordet stum? Svar: ______________________________________________________________ 4 Hva er orda gikk og snakket like i? Svar: ______________________________________________________________ 61


1 Les diktet sammen i «trommetakt». 2 Sett svart strek under ordet tromme. 3 Sett gul strek under ordet trom. 4 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene.

R

Og med ett fra Kolsåsfjell tordnet trommevirvel-smell som et svar på alles mas. Trommen sprakk i tusen knas!

PL A

Kolsåstrollet slo på tromme tretten tusen trommeslag. Tromme lomme lom hver dag. Tretten tusen trommeslag. Tretten tusen trommeslag.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

Så på sine gamle dager er han ingen trommeslager. Men en lørdag var det slutt: Kolsåstrollet spiller tuba. Kolsåstrollets trommestikke Og av det blir det baluba! trommet ikke, trommet ikke. Lytter du en stille kveld, Kolsåstrollets trommestikke hører du det sikkert selv? trommet ikke, trommet ikke. Ompha-omph fra Kolsåsfjell Den var ikke til å rikke! før han kryper under fell. TROM! skrek Trone, trollets kone, Snipp snapp snute og farvel. mor til Troll og Trollerone. Bjørn Rønningen TROM! skrek Telle kjeftesmelle. TROM! skrek Tarr og Elle-Melle. TROM! skrek Kvakkus, frosk i dammen. TROM! skrek Kråkekra-madamen. TROMMELOM! ba alle sammen.

0 0 0 13 62


OPPGAVER og svar (til side 62):

1 Hvor mange ganger ser du ordet tromme? Svar: Jeg ser ordet tromme __________ ganger. 2 Hvor mange ganger ser du ordet trom?

KS EM

Svar: Det er __________ m-er i ordet tromme.

PL A

3 Hvor mange m-er er det i ordet tromme?

R

Svar: Jeg ser ordet trom __________ ganger.

4 Hvor mange m-er er det p책 plass sist i ordet trom?

SE

Svar: Det er __________ m p책 plass sist i ordet trom.

G

5 Skriv de sammensatte orda som har ordet tromme i seg.

IN

Svar: trommeslag, ___________________________________________________

ER

6 Hvilket ord rimer p책 ordet bom?

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

7 Hvor mange setninger finner du i diktet? Svar: _______________________________________________________________

8 Skriv fire av de orda som er egennavn. Svar: _______________________________________________________________ 9 Skriv tre av de orda som er verb. Svar: _______________________________________________________________ 63


1 Les setningene. 2 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U _____________

Ungen til sauen kalles lam.

_____________

Du kan gre håret ditt med en hanekam.

_____________

PL A

_____________

KS EM

Vi kan ro i en pram.

R

Vi har fem fingre på hver hånd.

Vi kan sove i en dam.

_____________

SE

I gymsalen får vi trim. _____________

IN

G

Elefanten veide ti gram.

ER

Når det regner mye, kan det bli flom.

5+5

R

D

Fem pluss fem er åtte.

VU

Den som snakker mye, er stum.

_____________ _____________ _____________ _____________

3 Alle setningene over er like i at de inneholder et ord som har bokstaven m på plass sist. Skriv disse orda. Bruk linjene.

fem, _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 64


R

1 Les setningene. 2 Sett strek under orda som har bokstaven m på plass sist. 3 Skriv orda du har satt strek under. Bruk linjene.

______________

Hytta er tom, ingen bor der.

______________

KS EM

PL A

Nede ved en dam ligger ei gammel hytte.

Døra står på klem. ______________ ______________

Det er en skam som det ser ut her!

______________

SE

Foran et vindu er det en lem.

IN

G

Hvem eier hytta? ______________ ______________

ER

Nede ved dammen ligger en pram.

______________

Hele dagen ror de fram og tilbake.

______________

Om natta er det ingen som tør.

______________

I dammen bor det en slem nøkk.

______________

R

Fem lam og en hane med rød kam er om bord.

VU

D

Prammen er ikke tom. ______________

4 Skriv regelen som passer til orda du har skrevet. Bruk linja.

Regelen: Vi skriver som regel __________________________________________ 65


1 Skriv hva alle orda under er like i. Bruk linja. 2 Skriv regelen som passer til orda. Bruk linja. 3 Les orda i den blå boksen og sett rød strek under vokalene. 4 Skriv orda på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

REGEL

Vi kan ha to m-er inne i et ord.

slemme tomme komme rommet dammen lammet kammen prammen lemmen klemmer flommer

R

Alle orda er like i ____________________________________________

PL A

Regelen: ____________________________________________________

Vi møtte en ____________ mann.

kommer

De ____________ på tirsdag.

sommer

Det er lenge til neste ________________.

tømmer

Elevene _____________ melka i vasken.

VU

R

rømmer

66

Olsen ________________ om mange penger.

D

drømmer

ER

IN

G

SE

KS EM

gammel

Når kaninen er ute av buret, ___________ den.

bommer

Klovnen ______________ alltid på mål.

lommer

Jakka mi har åtte ______________.

hjemme

Ingen var _____________ i går.

gjemme

Oline må alltid ____________ godteposen sin.


1 Skriv en eller et foran substantivene. Bruk linjene. 2 Substantivene forandrer seg når du skriver den eller det foran. Skriv substantivene slik de blir etter den eller det. Bruk linjene.

den kammen det lammet

Den kammen vil jeg ha. Det lammet er svart.

___ pram

den ____________ Den ____________ er gammel.

___ bom

den ____________ Den____________ er nede.

___ hjem

det ____________ Det ____________ er hyggelig.

___ flom

den ____________ Den ____________ var svær.

___ klem

den ____________ Den ____________ var god.

___ drøm

den ____________ Den ____________ var fæl.

___ rom

det ____________ Det ____________ var ryddig.

___ dam

den ____________ Den ____________ er farlig.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

en kam et lam

3 Skriv orda som har bokstaven m på plass sist. Bruk linjene.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 67


1 Les orda i den blå boksen. 2 Skriv orda på riktig plass i setningene. Bruk linjene. 3 Les orda i den gule boksen. Finn ut hvordan orda forandrer seg.

Vi kom seint ____________.

hjem – hjemme

fem

Klokka var ____________.

fem – femmer

kam

Vi grer håret med en ____________.

kam – kammene

lam

Vi så små ____________ og noen sauer.

dem

Vi telte ____________alle sammen.

dem

tam

Reven var nesten ____________.

tam – tamme

dum

Klovnen var så ____________.

bom

Jegeren skjøt ____________.

rom

I huset var det mange ____________.

lam – lammene

dum – dumme bom – bommene rom – rommene

Alle ____________ på festen til Lise.

VU

kom

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

hjem

kom – kommer

En eller to m-er? 4 Skriv én eller to m-er i de uferdige orda i setningene. Bruk linjene.

Ved bo_____en sto et lite la___.

bom – bommen

La_____et hadde satt fast det ene beinet i en le____.

lam – lammet

Vi tok vekk le_____en. La_____et slapp fri.

lem – lemmen

68


Skriv setninger som passer til bildene. Bruk ett av orda som står ved siden av bildet, for eksempel: «Jegeren datt i dammen.» eller «Jegeren datt i en dam.» Bruk linjene.

dam eller dammen ______________________________________________________

R

kam eller kammen

PL A

______________________________________________________

KS EM

lam eller lammet

______________________________________________________

SE

pram eller prammen

G

______________________________________________________

IN

klem eller klemmer

ER

______________________________________________________

VU

R

D

rom eller rommet ______________________________________________________

bom eller bommer ______________________________________________________

5

fem eller femmer ______________________________________________________ 69


1 Les orda og finn ut hvordan de forandrer seg. 2 Skriv orda som mangler, på riktig plass og i riktig form. Bruk linjene.

Ord har forskjellige former, for eksempel:

pram – prammen – prammer – prammene klem – klemmen – klemmer – klemmene dam – dammen – dammer – dammene slem – slemme

R

stum – stumme

Vi svømte i ________. (dam)

KS EM

Tante ga oss en god ________. (klem)

PL A

kram – kramme

SE

Det var altfor mange i _________. (pram)

G

Snøen var ______. (kram) Snøballene var _________. (kram)

ER

IN

Guttene sa ikke et ord. De var helt _________ .(stum)

D

Den ____________ heksa forsvant. (slem)

R

3 Sett inn én eller to m-er. Bruk linjene.

VU

Ole gikk fra____ og tilbake. Han ventet spent på de____. Endelig ko____ bussen. Ole fant ikke pra____en i da____en. 70


1 Skriv orda som betyr det motsatte av orda i venstre rekke. Bruk linjene. 2 Hva er alle orda du skrev, like i? Bruk linja.

slem

fram

full –

tom____________

snill –

_______________

flink –

_______________

tam

tom

R

krum

PL A

dum

tilbake – _______________

rett –

_______________

Orda jeg skrev, er like i

KS EM

_______________

______________________________

SE

vill –

lam

slem

klem

D R

lem

VU

fram

ER

dum

IN

G

3 Dra strek mellom orda som rimer. Bruk forskjellige farger. 4 Skriv hva alle orda er like i. Bruk linja.

tam

krum

dam

pram

tom

flom

Orda er like i __________________________ _______________________________________ KRYSSORD 1

3

d

Vannrett: 1 Motsatt av flink 3 Far og _____

2

r

Loddrett: 1 Vannpytt 2 Værelse (bakvendt)

71


IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

tom

sommer

bom

drømmer

D

flom

ER

2 Skriv orda som mangler. Bruk linjene.

slemme

VU

R

Det var ingenting igjen av brusen. Flaska var _____________. Nür jeg sover, _____________ jeg mye rart. Jegeren skjøt bare _____________. I _____________ badet og solte vi oss. I elva er det mye vann, det er _____________. Vi liker ikke dem som er _____________. 72


1 Dra strek fra bildene til det svaret som passer til. Skriv svaret. Bruk linjene.

OPPGAVER og svar:

1 Hva kan vi bruke for å se i mørket? Svar: _________________________________________________

R

2 Hvilket tre har lys og pynt på seg?

KS EM

3 Hva må vi ha hvis vi vil sparke fotball?

PL A

Svar: _________________________________________________

Svar: _________________________________________________

SE

4 Hva kaller vi jentene når de blir voksne?

G

Svar: _________________________________________________

IN

5 Hva kaller vi ungen til sauen? Svar: _____________________

R

D

ER

6 I gamle dager trodde man at noen reiste på en sopelime til Bloksberg. Hva kalte man dem? Svar: __________________

VU

7 Hva er det lurt å bruke når man ikke ser så godt? Svar: ________________________________________________ 8 Hva er bra å ha på hodet når det er kaldt ute? Svar: ________________________________________________

2 Du fikk ikke bruk for alle bildene. Skriv orda som passer til bildene du ikke fikk bruk for. Bruk skriveboka di.

73


Skriv et eventyr som passer til bildene. Nedenfor finner du noen ord du kan bruke. Bruk linjene.

regnvÌr lyn og torden klissvüt krone prinsesse husly komme inn madrasser tepper dyner drømmer vondt dronning konge prins slott

ert

R

___________________________________________________________

PL A

___________________________________________________________

KS EM

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

SE

___________________________________________________________

G

___________________________________________________________

IN

___________________________________________________________

ER

___________________________________________________________

R

D

___________________________________________________________

VU

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Kontroller deg selv: Har du god avstand mellom orda? Har du brukt punktum og stor bokstav? Har du brukt ord med dobbeltkonsonant? 74


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Skriv en, ei eller et foran orda. Bruk linjene.

2 Skriv orda som har dobbeltkonsonant. Bruk skriveboka di.

75


1 Hva er orda nedenfor like i? Bruk linja. 2 Skriv orda som rimer. Bruk linjene. REGEL

Når språklyden å er lang, skrives den som regel med bokstaven å.

PL A

R

får går står slår blå grå nå på år så mål kråke båre tåre stål våt båt flåte gåte bråke låve måne årer bål såpe måke gås lås åker åser håpe kåpe mår Orda er like i at de skrives ____________________________________

KS EM

Ord som rimer: får – går, står – vår, _________________________________________

SE

kåpe – _____________________________________________________

G

mål – ______________________________________________________

VU

R

D

ER

IN

Bildediktat 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

4 Hva er alle orda du har skrevet, like i? Bruk linja.

Orda er like i _______________________________________________ 76


REGEL

Når språklyden å er kort, skrives den som regel med bokstaven o.

Eventyret om Lille å

PL A

R

De to like konsonantene skremte Lille å. Lille å stakk til skogs og gjemte seg. Uten Lille å var det jo ord som det ble umulig å skrive. De andre bokstavene ble sinte og sure på Lille å som var så pysete! Bokstaven o var blitt bestevennen til Lille å. Han var ikke redd for noe! «Jeg kan stå foran de to konsonantene», sa bokstaven o. «Å nei, det er så flaut! Da ser alle hvor pysete jeg er! De andre bokstavene kommer til å mobbe meg!» sa Lille å. «Nei, dette sier vi ikke til noen! Det er hemmeligheten vår», sa bokstaven o. Og slik ble det.

KS EM

For hundre år siden brukte vi ikke bokstaven å. Navnet Håkon ble skrevet Haakon. Ordet ås ble skrevet aas. Det var tungvint å skrive språklyden å med to a-er. Derfor kom bokstaven å inn i det norske alfabetet.

R

D

ER

IN

G

SE

Lille å måtte stå bakerst i rekka av bokstaver. Han var så redd. De andre bokstavene hadde vært i Norge veldig lenge. Lille å syntes de var så store og tøffe. Lille å var pysete og nervøs. Han følte seg liten og dum. Likevel måtte han stå sammen med de andre bokstavene og lage ord. De laget lange ord og korte ord, kjedelige ord og morsomme ord.

VU

Av og til måtte et ord ha en dobbelkonsonant. Det syntes Lille å var skikkelig nifst og veldig skummelt.

Nå kjenner du hemmeligheten til Lille å og bokstaven o. Ikke si den bort til noen!

Les orda og tenk på hemmeligheten:

troll

kopp

slott

hopp

sopp

kokk

stokk 77


1 Les orda. Finn ut hva de er like i. 2 Skriv orda nedenfor som passer til bildene. Det er ikke alle orda som har et bilde som passer til. Bruk linjene.

kopp hopper rotte vott kommer fossen toppen

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

troll slott stokk sopp jogger klokker stopper dokke

OPPGAVER og svar:

VU

1 Skriv hva alle orda øverst er like i. Svar: De er like i at de har den korte språklyden ___________. 2 Hvordan skriver vi den korte språklyden å? Svar: Den korte språklyden å skriver vi med bokstaven __________. 3 Skriv orda som ikke har noe bilde som passer til. Svar: _______________________________________________________________ 78


1 Skriv to ting som orda under er like i. Bruk linjene. 2 Skriv verbene som passer til tegningene. Bruk linja under bildene.

stopper

jogger

hopper

vogger

bommer

lokker

Orda er like i:

R

1 _________________________________________________________

ER

SPØRSMÅL og svar:

IN

G

SE

KS EM

PL A

2 _________________________________________________________

R

D

1 Hva gjør politiet? Svar: Politiet ______________________ bilene.

VU

2 Hva gjør Ole? Svar: Ole ______________________ en tur. 3 Hva gjør barna? Svar: Barna ______________________ tau. 4 Hva gjør mor? Svar: Mor ____________________ lillebror til han sovner.

79


1 Skriv to ting som orda under er like i. Bruk linjene. 2 Sett strek under ordet som er egennavn.

kokk

honning

klokka

rotte

fossen

toppen

Orda er like i: 1 _________________________________________________________

PL A

R

2 _________________________________________________________ SPØRSMÅL og svar:

KS EM

1 Hvem lager mat?

Svar: En ________________________ lager mat.

SE

2 Hva lager biene?

G

Svar: Biene lager ________________________.

IN

3 Hva kan vekke oss hver morgen?

ER

Svar: ________________________ vekker oss hver morgen.

R

D

4 Hva så vi i kjelleren?

VU

Svar: Vi så ei stor, feit ________________________. 5 Hva faller nedover fjellsida? Svar: ________________________ faller nedover fjellsida. 6 Hvor er Asle? Svar: Asle er på ________________________ av fjellet. 80


1 Sett strek under orda som har skråklyden å skrevet med bokstaven o foran to konsonanter. 2 Skriv orda på linjene ved siden av setningene. Det er ikke alle setningene som har et slikt ord.

På toppen av bakken så vi en flokk sauer.

toppen, flokk ______

Mor begynte å lokke på dem.

___________________

R

Klokka var tolv. ___________________

___________________

Sauene hoppet over bekken og ble borte.

___________________

KS EM

PL A

Sola sto midt på himmelen.

«De er redde for oss.

___________________

SE

Det er ikke ofte det kommer folk hit», sa far. ___________________

IN

G

Vi gikk ned til fossen.

ER

Der stoppet vi og tok oss en kopp kakao.

R

D

Plutselig ble det tett skodde.

___________________ ___________________

___________________ ___________________

Vi tok på oss lue, votter og sokker.

___________________

Vi fant hver vår stokk.

___________________

Så gikk vi forsiktig ned åsen.

___________________

VU

Det ble kaldt og guffent.

81


1 Skriv en fortelling om den onde trollmannen. Orda under kan vÌre til hjelp. Bruk linjene. 2 Sett grønn strek under orda du har brukt, som har dobbeltkonsonant.

slott

trollmann

troll

rotte

hoggorm

PL A

R

Den onde trollmannen

sopp

KS EM

Det var en gang ____________________________________________ ___________________________________________________________

SE

___________________________________________________________

G

___________________________________________________________

IN

___________________________________________________________

ER

___________________________________________________________

R

D

___________________________________________________________

VU

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Kontroller deg selv: Har du husket punktum og stor bokstav? 82


1 Skriv en, ei eller et foran substantivene. Skriv de samme substantivene med den eller det foran. Substantivene forandrer seg. Skriv de samme substantivene i setningene. Bruk linjene.

ei rotte

den rotta Den rotta var stor og ekkel.

et lokk

det lokket

___ dokke

den ____________ Den ____________ skal Ida få.

___ sopp

den ____________ Den ____________ er giftig.

___ troll

det ____________ Det ____________ har to hoder.

___ klokke

den ____________ Den ____________ er gammel.

___ vott

den ____________ Den ____________ er ikke min.

___ sokk

den ____________ Den ____________ er grønn.

___ kopp

den ____________ Den ____________ er stygg.

R

PL A

KS EM

SE

G

IN

ER

det ____________ Det ____________ var langt.

VU

R

D

___ hopp

Det lokket passer til gryta.

OPPGAVER og svar (til den venstre rekka med ord):

1 Skriv orda som har dobbeltkonsonant på plass sist. Sett rød strek under vokalene i orda. Svar: lokk,_______________________________________________ 2 Skriv de orda som har dobbeltkonsonant inne i seg, og som har vokalen e på plass sist. Sett rød strek under vokalene i orda. Svar: rotte, ______________________________________________ 83


1 Dra strek fra orda til venstre til ordet klokke. Du får sammensatte ord. 2 Skriv de sammensatte orda. Bruk linjene. 3 Skriv setninger med fem av orda. Bruk skriveboka di.

stoppe dag stoppeklokke _______ skips dekk ___________________

R

dør drakt ___________________

PL A

ringe dvale ___________________ vekke ferie ___________________

KS EM

klokke

kirke føre ___________________

SE

alarm kåpe ___________________

G

blå natt ___________________

IN

vegg måned ___________________

ER

dykker pels ___________________

VU

R

D

jule vei ___________________

4 Skriv de sammensatte orda som passer til bildene. Bruk linjene.

stoppeklokke

ringe___________

kirke___________

blå____________

SPØRSMÅL og svar (til den venstre rekka med ord):

Hvilket sammensatt ord med klokke er navn på en blomst? Svar: _______________________________________________________ 84


1 Sett strek under orda der den korte språklyden å skrives med bokstaven o. 2 Skriv orda der den korte språklyden å skrives med bokstaven o. Bruk linja under diktet.

Klokkekunst

PL A

KS EM

Mer kan jeg ikke gjøre, sa klokkemaker Bakke, la klokka inn til øret og hue litt på skakke. Da hørte han den tikke, da hørte han den takke.

SE

an klødde seg i hue, H og klødde fram en tanke. Han skrudde fast en skrue og pusset hjula blanke. Så prøvde han å lokke, så prøvde han å true.

R

Da klokkemaker Bakke var ferdig med ei klokke, tok fjæra til å hakke og lot seg ikke rokke. Han hørte klokka tikke, ho ville ikke takke.

G

Nils Slettemark

ER

IN

klokkemaker, ________________________________________________ OPPGAVER og svar:

R

D

1 Skriv verb som viser hva klokkemaker Bakke gjorde.

VU

Svar: hørte, _________________________________________________ 2 Skriv verb som viser hva klokka gjorde. Svar: tikket,_________________________________________________ 3 Skriv fem av de orda i diktet som er substantiv. Svar: fjæra,_________________________________________________ 85


1 Dra strek fra orda til venstre til ordet blokk. Du får sammensatte ord. 2 Skriv de sammensatte orda. Bruk linjene.

skrive skriveblokk__ _______ tegne ___________________

blokk

kladde ___________________

PL A

R

bolig ___________________

KS EM

suppe ___________________

SE

3 Dra strek fra ordet blokk til orda midt på sida. Du får sammensatte ord. 4 Skriv de sammensatte orda. Bruk linjene.

blokk

G

fløyte blokkfløyte__________

IN

leilighet ___________________

D

ER

bokstav ___________________

VU

R

5 Skriv de sammensatte orda som passer til bildene. Bruk linjene. 6 Hva kan du gjøre med en suppeblokk? Svar i skriveboka di.

86


1 Skriv S/U (sant eller usant). 2 Skriv fire av orda der den korte språklyden å skrives med bokstaven o. Bruk linja nederst på sida.

S/U _____________

Når det er kaldt, bruker vi sokker på nesa.

_____________

Om vinteren bruker vi votter på beina.

_____________

PL A

R

Vi kan drikke av en kopp.

_____________

Vi kan spille kort hvis vi har kortstokk.

_____________

KS EM

I vasken er det en propp.

_____________

Vi møter ofte troll i byen.

_____________ _____________

Det er varmt i ei snøfonn.

_____________

G

SE

Vi tar tida med ei stoppeklokke.

IN

Kongen bor i et kleskott. _____________

R

D

ER

Tryllekunstnere har ofte flosshatt på seg.

_____________

Vi kan spise fiskeboller til middag.

_____________

Blomsterpotter kan vi bade i.

_____________

Ei jolle er en liten båt.

_____________

VU

Vi kan reise på ferie i ei dokkevogn.

kopp,______________________________________________________ 87


1 Skriv orda på riktig plass i setningene. Bruk linjene. 2 Sett grønn strek under de orda nedenfor som har dobbeltkonsonant.

hopper/håper Aud _________ tau i friminuttene. «Jeg _________ alle får være med», sa læreren.

PL A

R

kopper/kåper I butikken var det både te__________ og kaffekrus.

KS EM

Farmor har to _________, en rød og en svart.

vogger/våger Når lillebror skal sove, _________ mor ham.

G

SE

Ingen __________ å gå inn i det gamle huset når det er mørkt.

ER

IN

sopper/såper Ole fant mange rare ____________ i skogen.

R

D

Far kjøpte fem nye ___________. Alle luktet godt.

VU

slott/slått Kongen og dronningen bor i et _________. Vi ble ________ med fem mål i håndballkampen. vott/våt Ingrid mistet en _________ på skituren. Jon ble ________ på beina da han løp over myra.

88


1 Les orda i den blå boksen. Finn ut hva orda er ulike i. 2 Skriv orda på riktig plass i setningene. Bruk linjene. 3 Skriv setninger med orda som passer til bildene. Bruk linjene.

koker/kokker

Trollmor __________ grøt til trollungene sine. På hotellet jobber sju __________ på kjøkkenet. Noen sier at uglene er veldig ___________.

R

kloke/klokke

PL A

Siri ønsker seg ___________ til fødselsdagen. rote/rotte

KS EM

Kai lover at han ikke skal _________ på rommet sitt.

Kåre _________ vekk alt løvet fra trappa.

G

soper/sopper

SE

Vi så ei stor, feit __________ nede i kjelleren.

ER

IN

Sjur fant sju forskjellige _________ i skogen.

VU

R

D

Jeg ser to ___________ som lager deilig mat til gjestene på hotellet. Jeg ser to ___________________________________ Jeg ser _____________________________________ Jeg ser _____________________________________

OPPGAVE og svar:

Skriv orda i den blå boksen som er like i at de har dobbeltkonsonant. Svar: ______________________________________________________ 89


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Skriv orda du har skrevet, som har dobbeltkonsonant. Bruk linjene nederst p책 sida. 3 Skriv setninger med fem av orda. Bruk skriveboka di.

Ord med dobbeltkonsonant: __________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 90


1 Skriv nummeret på setningen i ruta ved det bildet som passer til. 2 Svar på gåtene. Bruk linjene.

Gåter og svar:

R

1 Hva ser vi på når vi vil vite hvor mange minutter det er igjen til det ringer ut? Svar: Vi ser på __________________________________

KS EM

PL A

2 Hva slags hus bor kongen i? Svar: ___________________________________________ 3 Hva kan vi finne i skogen om høsten? Noen av dem er giftige.

SE

Svar: ___________________________________________

IN

G

4 Hva kan vi kjøpe på en basar? Vi kan av og til vinne på dem.

ER

Svar: ___________________________________________

VU

R

D

5 Hva er det mange barn liker å leke med, og som de ofte kan kle av og på? Svar: ___________________________________________ 6 Hvem er flinke til å lage mat? De arbeider ofte på hoteller og restauranter. Svar: ___________________________________________ 7 Hva kaller vi vann som fosser nedover fjellsida? Svar: ______________________________

91


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat Bokstaven o eller 책? 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Skriv setninger med seks av orda du har skrevet, som har dobbeltkonsonant. Bruk skriveboka di.

92


1 Sett gul strek under substantivene.

REGEL

Når den lange språklyden å står foran konsonantene v og g, skriver vi den som regel med bokstaven o.

SE

SPØRSMÅL og svar:

sover

G

1 Er språklyden å kort eller lang i orda i den blå ramma?

lover

IN

Svar: Språklyden å er _________________.

ER

tog

2 Hvordan skriver vi språklyden å i orda i den blå ramma?

og

R

D

Svar: Vi skriver språklyden å med vokalen ___________.

VU

doven

rovdyr over

KS EM

PL A

R

Husker du Lille å som er så redd for konsonanter når det kommer to stykker etter ham? Han synes at konsonantene v og g er spesielt farlige. Til og med når bare en av dem kommer helt alene, blir han kjemperedd. Ser Lille å en v eller en g, stikker han som regel av og gjemmer seg. Bestevennen til Lille å, vokalen o, kommer og hjelper ham. Han stiller seg på plassen til Lille å i ordet. Ingen får vite om hemmeligheten. Vi hører språklyden å, men som regel er det o som står der.

2 Skriv orda i den blå boksen på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

Jeg _________ hele natta. Olea __________ å komme rett hjem.

Vi kan reise med ______ til Oslo. Ole _____ Kaisa bor i Danmark. Kåre er så __________. Han gidder ikke å rydde. Tigeren er et ___________. Alle hoppet _________ gjerdet.

93


1 Les teksten under. REGEL

Når den lange språklyden å står foran konsonantene v og g, skriver vi den som regel med bokstaven o. UNNTAK: Vi bruker bokstaven å hvis ordet kan forveksles med et annet ord, for eksempel love med låve.

PL A

R

Her er en låve. Det er et hus på en bondegård. I gamle dager var det høy til dyra i låven. Jeg lover at jeg kommer hjem før klokka åtte. Jeg lover å gjøre alt du sier.

2 Skal det være låve eller love? Skriv orda på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

KS EM

1 Jeg _________ å rydde rommet mitt på lørdag. 2 Far ________ å bli med til svømmehallen.

SE

3 Bestefar kjørte inn høy på ____________.

IN

G

4 Når det er mye høy i _____________, er det gøy å hoppe i høyet.

ER

5 «__________ du å komme rett hjem fra kino?»

D

6 Om vinteren må kuene få høy fra __________.

VU

R

7 «Jeg _________ dere en tur til Sverige», sa onkel. 8 Vi _________ å være snille og greie. 3 Hvert bilde passer til en av setningene over. Skriv nummeret på setningen i sirkelen ved det bildet som passer til.

94


PL A

R

1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Les teksten og skriv hvordan det går videre med skoleturen. Bruk linjene.

IN

G

SE

KS EM

Elevene i tredje klasse er på tur. Det er tjue elever med på turen. De reiser med tog. Læreren passer godt på dem. Ingen må bli borte. Derfor teller han elevene. Han teller dem når de går på toget, og når de går av toget. Akkurat da toget kjører videre, oppdager læreren at en elev mangler! Hva har hendt?

ER

___________________________________________________________

R

D

___________________________________________________________

VU

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ SPØRSMÅL og svar:

Hva er orda love, sove og tog like i? Svar: De er like i at de har _____________________________________. 95


REGEL

blått kommer fra ordet blå.

grå – grått

grått kommer fra ordet __________.

gå – gått

gått kommer fra ordet __________.

få – fått

fått kommer fra ordet __________.

må – måtte

måtte kommer fra ordet __________.

slå – slått

slått kommer fra ordet __________.

rå – rått

rått kommer fra ordet __________.

våt – vått

vått kommer fra ordet __________.

SE

KS EM

PL A

blå – blått

R

Når språklyden å er kort, skrives den som regel med bokstaven o. UNNTAK: Den korte språklyden å skrives med bokstaven å når den stammer fra et ord der språklyden å er lang og skrives med bokstaven å, for eksempel blå – blått.

IN

G

Skriv orda som mangler. Du finner orda ovenfor. Bruk linjene.

ER

Vi hadde _______ nesten ei mil. Alt vi hadde i sekken, var ________.

R

D

Vi _________________ tenne opp i peisen for å bli varme.

VU

Far pakket oss inn i et _________________ teppe. Ole hadde ___________ gnagsår på hælen. Kari hadde ____________ seg på knærne. Mor hadde mistet et _______________ skjerf. Da vi kom inn i hytta, var det _____________ og kaldt der. Men snart ble det godt og varmt i stua. 96


REGEL

Adjektiv

Adjektivene forteller noe om substantivet. Adjektiv er en ordklasse.

Du skal bli kjent med en ny ordklasse som heter adjektiv. Orda som hører til ordklassen adjektiv, forteller oss noe om et substantiv.

PL A

R

Adjektivene beskriver hvordan en ting ser ut, hvilken farge den har, hvilken størrelse, form eller alder pluss mange andre egenskaper en ting, et menneske eller et dyr kan ha.

Hva fikk vi vite om bilen?

SE

KS EM

Her ser du en bil. Ordet bil hører til ordklassen substantiv. Hvordan ser bilen ut? Bilen er blå. Bilen er gammel. Bilen er stor. Bilen er flott.

G

Den er blå, den er gammel, den er stor, den er flott.

D

ER

IN

Orda blå, gammel, stor, flott er like i at de hører til ordklassen adjektiv. Orda er adjektiv fordi de beskriver og gir oss opplysninger om bilen. Ordet bil hører til ordklassen substantiv.

VU

R

Her ser du eksempler på ord som er like i at de er adjektiv: fin flott pen stygg fæl grusom

dum dustete gøyal morsom spennende høflig klok

ung gammel sprek tøff seig frekk

varm kald søt sur myk stor

brei smal høy lav rød grå blå gul 97


1 Les orda i den blå boksen. 2 Sett gul strek under orda som er substantiv og lilla strek under orda som er adjektiv. 3 Lag setninger med orda i den blå boksen. Bruk linjene. 4 Skriv hva alle substantivene i den blå boksen er like i. Bruk linjene.

papegøye

Her er en flott papegøye.

små

maur

Her er _________________________________

grå

rein

Her er _________________________________

R

flott

Her er _________________________________

svart

feier

Her er en ______________________________

stor

dinosaur

Her er en ______________________________

KS EM

PL A

farlige haier

SE

Alle substantivene i den blå boksen er like i ______________________________

ER

SPØRSMÅL og svar:

IN

G

____________________________________________________________________

R

D

1 Hvordan er papegøya? Svar: Den er flott.

VU

2 Hvordan er maurene? Svar: De er____________________

4 Hvordan er haiene? Svar: De er____________________ 5 Hvordan er feieren? Svar: Han er____________________

3 Hvordan er reinen? 6 Hvordan er dinosauren? Svar: Den er___________________ Svar: Den er_____________________ Alle orda jeg har skrevet, er like i at de er ______________________________ 98


1 Les orda. Finn ut hvilke ordklasser orda hører til i. 2 Sett gul strek under substantivene, brun strek under verbene og lilla strek under adjektivene. 3 Skriv substantivene, verbene og adjektivene på linjene i boksene.

troll kopp hopper blå pene koker ny klokke rotter svart gammel

lover jogger stor lite grønn kommer

VERB

ADJEKTIV

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

KS EM

PL A

R

SUBSTANTIV

G

SE

4 Se på adjektivene ovenfor. Skriv adjektivene som mangler i setningene. Bruk forskjellige adjektiv. Bruk linjene i setningene. 5 Skriv substantivene som passer til bildene. Bruk skriveboka di.

ER

IN

1 Her er et ____________ troll.

6 Ida eier seks ________ kopper.

D

2 Vi så en ____________ sykkel.

5 Trine så ei ___________ rotte.

R

3 Der er en ___________ vogge. 7 Der fløy en ___________ kråke

VU

4 Pål har fått en ________ klokke.

SPØRSMÅL og svar:

1 Hva er orda i slutten av hver setning, like i? Svar: De er like i_____________________________________________________ 2 Hva er orda du har skrevet foran substantivene, like i? Svar: De er like i_____________________________________________________ 99


1 Fargelegg blomstene med rød, gul, blå, lilla og rosa farge. Alle bladene skal ha grønn farge. 2 Skriv navnene på fargene på blomstene. Bruk linjene.

1

3

2

4

5

2 Her er en _______________ blomst.

3 Her er en _______________ blomst.

4 Her er en _______________ blomst.

5 Her er en _______________ blomst.

6 Alle bladene er _______________.

KS EM

PL A

R

1 Her er en rød blomst.

3 Se på orda under. Skriv orda som mangler. Bruk linjene.

høyt

rart

stort

stygt

IN

G

SE

lite

A

ER

B

D

A Her er et lite hus.

D

E

B Her er et _______________ hus. D Her er et _______________ hus.

VU

R

C Her er et _______________ hus.

C

E Her er et _______________ hus. 4 Les regelen og eksemplene nedenfor. Skriv regelen og eksemplene. Bruk skriveboka di.

HUSK: Adjektiv er ord som beskriver eller forteller noe om substantivet. Et hus kan være lite, stort, høyt, rart eller stygt. En blomst kan være rød, blå, gul, rosa eller lilla. 100


1 Skriv setninger som passer til bildene. Bruk linjene. Bruk mange adjektiver i hver setning. Alle adjektivene under forteller noe om hvordan katter kan være.

PL A

Her er en mett, snill og lur katt. Katten har fått god mat.

R

pen stygg sterk kraftig lur dum kosete hårete sulten mett kranglete vill tam snill slem liten stor farlig god fæl stripete grå svart

Her er en ___________________________________

KS EM

____________________________________________ Her er en ___________________________________

SE

____________________________________________

IN

G

Her er en ___________________________________

Her er en ___________________________________ ____________________________________________

VU

R

D

ER

____________________________________________

2 Sett lilla strek under adjektivene i diktet. 3 Skriv adjektivene. Skriv diktet. Bruk skriveboka di.

Kattevers

Hvor skal den vesle pusen som er så fin og flott? Jo, jeg skal til London og opp på kongens slott.

Hva skal vesle pusen i kongens vakre slott? Skremme lille musen som bor i kongens kott. Regle fra England

101


SPØRSMÅL og svar:

1 Hvilke dyr har stor størrelse? Svar: _____________________________________________ 2 Hvilke dyr har liten størrelse?

R

Svar: _____________________________________________

PL A

3 Hvilket dyr er minst? Svar: ________________________

KS EM

4 Hvilket dyr er størst? Svar: ________________________ 5 Haren har stor størrelse i forhold til ett av de andre dyra. Hvilket dyr er det?

SE

Svar: _____________________________________________

IN

G

6 Bjørnen har liten størrelse i forhold til to av de andre dyra. Hvilke dyr er det?

ER

Svar: _____________________________________________

Svar: De er like i at de er_____________________________.

VU

R

D

7 Hva er orda stor, liten, minst, størst like i?

1 Les diktet flere ganger og skriv det i skriveboka di. 2 Tegn en elefantmygg. Bruk skriveboka di.

Den morgenen

Den morgenen myggen våknet og var gjort om til en elefant, ble den meget forbauset.

Du STORE verden! sa den. Her må det ha hendt noe i nattens løp. Inger Hagerup

102


1 Les diktet flere ganger. 2 Sett lilla strek under de orda som er like i at de er adjektiv. 3 Sett gul strek under de orda som er like i at de er substantiv.

R

PL A Sidsel Mørck

G

SE

Inni den store verden inni det pene landet inni den rare byen inni den lange gata inni det gamle huset inni det blå rommet inni det fine skapet inni den brune skuffen inni det blanke skrinet inni den røde esken – er en hemmelighet.

Det er bare jeg som vet hva det er inni den røde esken inni det blanke skrinet inni den brune skuffen inni det fine skapet inni det blå rommet inni det gamle huset inni den lange gata inni den gamle byen inni det pene landet inni den store verden.

KS EM

Inni-vers

VU

R

D

ER

IN

4 Tegn esken slik det står i instruksen.

Instruks: • Esken har rød farge. • Esken har rund form. • Lokket har stripete mønster. • Stripene er røde og rosa. • Esken står på en blå duk. • Ved siden av ligger en liten nøkkel av gull.

oppgave og svar:

I instruksen er det flere ord som er like i at de er adjektiv. Skriv fire av dem. Svar: ______________________________________________________________ 103


1 Skriv mange adjektiver som passer til hvert av bildene. Bruk linjene.

Fortell hvordan ei bok kan være. Ei bok kan være kjedelig, spennende, stor, _______

R

_____________________________________________

PL A

Fortell hvordan en ransel kan være. En ransel kan være ____________________________

KS EM

_____________________________________________

SE

Fortell hvordan ei kake kan være. Ei kake kan være ______________________________

ER

IN

G

_____________________________________________

VU

R

D

Fortell hvordan ei jakke kan være. Ei jakke kan være _____________________________ _____________________________________________

Fortell hvordan et eple kan være. Et eple kan være ______________________________ _____________________________________________ 2 Skriv en kort historie til tre av bildene. Begynn med: Det var en gang... Bruk skriveboka di.

104


1 Skriv adjektivene under på riktig plass i setningene. Bruk linjene

gamle svarte

skakk – skeiv mørkt – kaldt rare hvite lille

hvitt

bratte

Spøkelseshistorie

Fatima og Stella snek seg inn i det gamle huset.

R

Døra var ___________ og ____________.

PL A

Inne i huset var det ______________ og _____________.

KS EM

Plutselig kom et _____________ spøkelse ned den _________ trappa. Spøkelset hadde _______ støvler.

SE

Plutselig snublet det ________________ spøkelset.

IN

G

Fram fra det ___________ lakenet dukket _____________broren til Fatima opp.

ER

2 Sett gul strek under orda nedenfor som er substantiv, og lilla strek under adjektivene. 3 Skriv orda inn i riktig boks. Bruk linjene.

lange matboks

VU

R

D

stygge pene jente gutt hus grønn korte snål sau bil fæle papegøye sykkel sint slem blyant SUBSTANTIV

ADJEKTIV

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 105


1 Her er en farlig krokodille som lever i elva Nilen. Beskriv hvordan krokodillen ser ut. Bruk linjene.

Krokodillen har spisse tenner. Beina er _______________ _____________________________________________ ______________________________________________

___________________________________

KS EM

___________________________________

PL A

R

____________________________________________________

G

2 Skriv historien ferdig. Bruk linjene.

SE

________________________________________________

ER

IN

Et lite esel gikk ned til elva der krokodillen bodde. Det lille eselet var sü tørst. Det gikk forsiktig ned til elva og bøyde seg ned mot vannet.

R

D

Plutselig ________________________________________

VU

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 106


Skriv orda som rimer. Bruk linjene.

Krokodillen, grønn og lang

Krokodillen, grønn og stor heter Krokodilletor.

Krokodillen, grønn og lang fisker med en fiskestang.

Krokodillen, grønn og lang kryper opp i Arilds fang.

Krokodillen, grønn og stor smiler til sin bestemor.

Krokodillen, grønn og lang smiler av sin egen sang.

_____________________ _____________________

SE

G

IN

ER

Arild Nyquist

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

VU

R

D

_____________________

R

Krokodillen, grønn og lang sniker seg på epleslang.

Rimord: sang – lang

PL A

Krokodillen, grønn og stor spiser opp sin bestemor.

KS EM

Krokodillen, grønn og lang kryper ned av Arilds fang.

SPØRSMÅL og svar:

1 Hvilke adjektiver i diktet forteller hvordan krokodillen ser ut? Svar: _______________________________________________________________

2 Hvilke seks verb i diktet forteller hva krokodillen gjør? Svar: ____________________________________________________________ 3 Hvilke ord i diktet er like i at de er substantiv? Svar: _______________________________________________________________ 107


1 Sett strek med lilla farge under orda som er adjektiv. 2 Skriv adjektivene i den blå boksen. Bruk linjene.

En sulten hund

ADJEKTIV

En liten, sulten hund går rundt og snuser. Hunden har smalt hode og spisse ører. Den har brunsvart pels og lang hale. Rundt halsen har den et rødt halsbånd.

______________ ______________ ______________

G

SPØRSMÅL og svar:

SE

KS EM

PL A

R

Plutselig får hunden øye på ei åpen dør. ______________ Innenfor døra er en flott slakterbutikk. ______________ I det store vinduet ligger et stort, deilig kjøttstykke. ______________ Hunden bykser inn gjennom den blå døra. ______________ Den hopper opp i den gule vinduskarmen. Den sultne hunden snapper det nydelige kjøttstykket. Så løper den ut den blå døra og blir borte.

IN

1 Hvordan er ørene til den lille hunden? Svar: __________________________

ER

2 Hvilken farge har halsbåndet til hunden? Svar: ________________________

R

D

3 Hvilken farge har døra? Svar: ________________________________________

VU

4 Hva ligger i vinduet? Svar: __________________________________________ 5 Hva er orda går, ligger, bykser, hopper, snapper like i? Svar: _______________________________________________________________ 6 Hva er orda hund, hode, ører, hale, dør, vindu like i? Svar: _______________________________________________________________

108


1 Les etterlysningen. 2 Sett lilla strek under adjektivene. 3 Sett gul strek under substantivene. 4 Tegn mannen som er etterlyst. Bruk den tomme ruta.

Etterlysning

Politiet etterlyser en mann som har forsvunnet.

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

• Mannen har rundt ansikt. • Mannen har krøllete, grått hår. • Mannen har grått, kort skjegg. • Mannen har grønn hatt. • Mannen har en gammel, brun frakk. • Mannen har hvit skjorte. • Mannen har blå bukser som er litt for korte. • Mannen har gule sokker. • Mannen har svarte, korte støvler.

fæl

VU

tyv

R

D

5 Her har orda i de to setningene stokket seg. Skriv orda i riktig rekkefølge, slik at setningene gir mening. Bruk linjene.

Mannen

var

ingen

____________________________________________________________________

stjålet

to brød

en flaske brus

Han

hadde

og

____________________________________________________________________

6 Skriv en fortelling om en tyv. Bruk skriveboka di.

109


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

1 Skriv s책 mange substantiver og verb du kan finne p책 tegningen. Lag en verbboks og en substantivboks. Bruk skriveboka di. 2 Skriv sju av de substantivene du har skrevet, og skriv adjektiver foran som passer til. Bruk skriveboka di.

110


Rebus 1 Finn svarene på gåtene, ett ord for hver gåte. Skriv ordet i diagrammet. 2 Løsningsordet finner du i de blå rutene. Skriv det på linja.

1

1 En liten båt med flat bunn. 2 En fugl som svømmer i vann.

2

3 10 + 10 =

3

4 Troll blir til det når sola skinner på dem.

4

R

5 Noe vi kan bære på ryggen. 6 Noe vi kan ha på hodet.

6

7 Hunder gnager på det.

PL A

5

KS EM

8 I gamle dager var det høy der.

7 8

SE

Løsningsordet: ____________________________

G

3 Les setningene og sett lilla strek under orda som er adjektiv. 4 Tegn det som står i setningene. Bruk boksene.

IN

Tegn en lang, tynn gutt:

GUTT

ER

1 Gutten har krøllete, brunt hår. 2 Han har gul genser med blå striper.

D

3 Han har kort, lilla bukse.

R

4 Han har lange, svarte sokker.

VU

5 Han har fem fregner på nesa. Tegn en stor kopp:

KOPP

1 Koppen har grønn farge. 2 Hanken har bueform. 3 Hanken har gul farge. 4 Det er bilde av en blå blomst på koppen. 111


1 Alle setningene har egennavn, verb, adjektiv og substantiv. Skriv dem i boksen under den ordklassen som passer til. Bruk linjene. 2 Sett rød strek under orda som har diftong.

Mai kjøpte ny fotball. Kai reiste til den store byen. Olaug fikk en gammel, svart sykkel.

Øystein drømte om fæle troll. Aud leste om dumme sauer. Eirik telte røde biler.

SUBSTANTIV

ADJEKTIV

EGENNAVN

drømte,________

sauer,_________

store,_________

Eirik,_________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

SE

KS EM

PL A

R

VERB

Snål katt

ER

IN

G

3 Les teksten. 4 Lag en tegning som passer til. Bruk den tomme ruta. 5 Sett lilla strek under adjektivene.

VU

R

D

• Katten har et trekantet hode. • Hodet er lysegrått. • Katten har kjempestore ører. • Ørene har svarte prikker. • Katten har svære, røde øyne. • Katten har lange, brune værhår. • Katten har en kort og tynn kropp. • Kroppen er lyseblå. • Katten har en veldig lang hale. • Halen har rosa striper. • Katten har korte, grønne bein. 112

DEN RARE KATTEN


1 Skriv et kort eventyr om hva du ser på bildet. Bruk linjene. Husk overskrift.

____________________________________________________________________ Det var en gang __________________________________

KS EM

________________________________________

PL A

_______________________________________

R

________________________________________________

_________________________________________

SE

_____________________________________

______________________________________________

IN

G

____________________________________________________________________

har har har har

et smalt, langt ansikt. ei lang, spiss nese. langt, grått hår. en spiss, svart hatt.

VU

R

• Heksa • Heksa • Heksa • Heksa

D

ER

2 Sett lilla strek under adjektivene. 3 Tegn heksa etter beskrivelsen. Bruk den tomme ruta.

HEKSA

• Heksa har lang, svart kjole. • Heksa har lange, blå hansker. • Heksa har høye, svarte støvler. • Bak heksa går en tynn, svart katt, en trollkatt. 113


1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Sett rød strek under alle orda du synes passer til 17. mai. 3 Skriv fire av de 17. mai-orda du fant. Bruk linja. 4 Skriv fire av de verbene du finner blant alle orda. Bruk linja.

eventyr

butikker besøk bjørkeløv

julaften

nye klær

is marsjere

hammer stafett

rødruss

påske troll

skolekorps

hopprenn

faner

blåruss

Grunnloven

potetløp

presanger

hunder

flagg

russebiler

Eidsvoll

bunad

1814

hurra

kjøpe

løpe

gnagsår

juni

KS EM

brus

fødselsdag

R

barnetog

PL A

vaier

bade

SE

17. mai-ord: _______________________________________________

G

Verbene: ___________________________________________________

ER

IN

5 Fargelegg det norske flagget. 6 Beskriv hvordan flagget ser ut. Bruk linjene.

D

Det norske flagget er _______________

VU

R

__________________________________ __________________________________ __________________________________ ___________________________________________________________

7 Skriv setninger med de 17. mai-orda du har satt strek under. Bruk skriveboka di. 8 Skriv en 17. mai-fortelling. Bruk skriveboka di.

114


1 Fargelegg overskriften med 17. mai-farger. 2 Lag en tegneserie om hva som skjer hjemme hos deg tidlig om morgenen 17. mai. Bruk skriveboka di.

SPØRSMÅL og svar:

PL A

Svar: Jeg skal ha på meg _______________________________

R

1 Hva slags klær skal du ha på deg 17. mai?

KS EM

_______________________________________________________ 2 Hvordan ser skolens eller klassens fane ut?

SE

Svar: Fana vår _________________________________________ _______________________________________________________

IN

G

_______________________________________________________

ER

3 Hva vil du helst spise 17. mai?

D

Svar: _________________________________________________

VU

R

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 4 Hva vil du helst gjøre 17. mai? Svar: __________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 115


1 Les teksten og sett strek under orda som har språklyden ng. 2 Skriv orda i boksen. 3 Sett gul strek under orda som er substantiv.

Ting og tang

Ord med ng-lyder

VU

R

D

ER

IN

G

SE

Ming ville sitte på mammas fang. Men han var for tung. Han var ikke lenger en unge. Ming rakte tunge. Han var en rakkerunge.

116

______________

R

______________ ______________ ______________ ______________

KS EM

Ming sprang rundt i skogen. Men han hengte seg fast i bringebærbusker. Derfor slengte og svingte han seg fra tre til tre. Tenk om han hadde hatt vinger!

______________

PL A

Lange Ming bodde på ei eng. Han hadde ingen penger. Han hadde ingen seng. Han kunne mange sanger. Han sang fra morgen til langt på kveld.

______________ ______________ ______________ ______________ ______________


1 Skriv orda pĂĽ riktig plass i setningene. Bruk linjene. 2 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

stang

svinger

penger

sanger

seng

vinger

tang

Onkel Skrue har mange ________________. Fuglene har ________________.

PL A

R

Veien har farlige ________________.

Vi sover i ei ________________.

KS EM

Tannlegen trekker tenner med ei ________________.

Vi kan fiske med ei fiske________________.

D

ER

IN

G

SE

Vi synger mange ________________.

VU

R

3 Skriv orda som rimer. Bruk linjene. 4 Skriv et dikt der du bruker disse orda. Bruk skriveboka di.

seng lang eng fang vinger sang klinger bringer tang svinger henger trang springer stang seng – eng,_________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 117


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Vann

1 Fargelegg tegningen. 2 Skriv ord som passer til bildet. Bruk skriveboka di.

118


1 Dra bl책 strek fra ordet vann til orda i rekka. 2 Skriv de nye sammensatte orda. Bruk linjene.

basseng vannbasseng _______ blemme ___________________

___________________

farge

___________________

flaske

___________________

KS EM

PL A

R

dr책pe

klosett

___________________

kopper

___________________

SE G

ER D R VU

___________________

kran

IN

vann

damp

___________________

ledning ___________________ lilje

___________________

loppe

___________________

m책ler

___________________

rett

___________________

skade

___________________

skrekk

___________________

3 Velg seks av de sammensatte orda. Lag tegninger som passer til. Bruk skriveboka di. 4 Skriv setninger med hvert av orda. Bruk skriveboka di.

119


1 Skriv setninger som passer til hvert bilde. Setningene skal fortelle hva tingene har med vann å gjøre. Bruk linjene.

Dette er en dykker. Han svømmer og dykker i vann og sjø.

PL A

R

Han må ha luft fra en beholder. Den har han på ryggen.

Dette er______________________________________

KS EM

_____________________________________________

SE

_____________________________________________

IN

G

_____________________________________________

ER

_____________________________________________

VU

R

D

_____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________ 120


Vann

Alt som lever, må ha vann for å overleve. Vi finner vann overalt på jorda. Vi finner vann i:

en dråpe

en pytt

KS EM

en dam

_____________________

PL A

en liten vanndråpe

R

en sky

et tjern ei myr

en bekk

SE

_____________________

_____________________

ER

IN

G

en elv

VU

R

D

_____________________

en flod en innsjø en foss

_____________________

et hav i planter i kroppen

_____________________

_____________________

1 Les orda i den blå boksen. 2 Se på bildene og skriv hva du ser. Sett et adjektiv som passer, foran ordet. Eksempler på adjektiv du kan bruke: stor, lang, dyp, vakker, enorm, pen, hyggelig, skitten, høy, smal, brei. Bruk linjene.

121


1 Syng sangen sammen. 2 Fargelegg overskriften med fargene i regnbuen.

PL A

KS EM

Og blomstene strekker seg opp på tå, tippe tapp tapp tapp, tippe tapp tapp tapp. Litt regn er det sannelig godt å få, tippe tapp tapp tapp, tippe tapp tapp tapp.

R

Se, regndråper faller fra skyen ned, tippe tapp tapp tapp, tippe tapp tapp tapp. Og skyen den seiler så glad av sted, tippe tapp tapp tapp, tippe tapp tapp tapp.

Maria Moberg

oppgaveR og svar:

SE

1 Skriv substantivene i diktet.

G

Svar: _______________________________________________________

D

ER

IN

2 Skriv ordet som har diftong. Svar: _______________________________________________________

VU

R

3 Skriv tre av verbene i diktet. Svar: _______________________________________________________ 4 Skriv fire av orda som har dobbeltkonsonant. Svar: _______________________________________________________ 3 Skriv diktet. Bruk skriveboka di. 4 Tegn en stor blomst og fargelegg den. Bruk skriveboka di. 5 Beskriv blomsten du har tegnet. Fortell om fargene, størrelsen og formen på bladene og på blomsten. Bruk skriveboka di.

122


1 Skriv hva vann kan gjøre. Bruk linjene. 2 Les orda i boksen og skriv hvilken ordklasse alle orda hører til i. Bruk linja.

Lyden av vann

Hvordan kan vi høre vann? Vann som er helt i ro, er stille. Vi hører ingenting. Vann som er i bevegelse, kan vi høre. Vi kan høre vann

dryppe renne

En bekk kan sildre og renne.

PL A

R

sildre

Havet kan ___________________________________

tromme plaske

Fosser kan ___________________________________

suse

Regn kan ____________________________________

sile

SE

KS EM

Elver kan ____________________________________

G

I et vannrør kan det ___________________________

ER

IN

I et vannklossett kan det _______________________

buldre skumme skvalpe

D

I ei vannbøtte kan det _________________________

sprute

VU

R

Fra en vannkran kan det _______________________

Alle orda i den gule boksen er like i at de er ____________________.

3 Skriv et kort dikt om hvordan du kan høre vann. Bruk skriveboka di. Begynn diktet slik: Jeg kan høre vann som ....

123


1 Les orda i den grønne boksen og finn ut hvordan vann kan se ut. 2 Skriv adjektiv som passer i setningene. Bruk linjene.

Vann

blått

Vann kan være:

grønt

Vannet i et vannglass er rent og klart.

grått brunt

PL A

Vannet i en sølepytt er_______________________

R

klart

Vannet i dusjen er __________________________

lyst

Vannet i havet er ___________________________

blankt

KS EM

Vannet i et svømmebasseng er _______________

SE

Vannet i doen er ____________________________

IN

G

Vannet i en dam er __________________________

ER

Vannet i kloakken er _________________________

VU

R

D

Vannet i en foss er __________________________

rent skittent salt ferskt skummende bølgende gjennomsiktig varmt

Vi kan si «det bølgende og brusende havet». Havet kan være salt, grønt, blått, grått, stille, urolig.

glohett lunkent

3 Skriv et dikt om bølgene i havet. Kall diktet «Den lille bølgen». Bruk skriveboka di

124

kaldt


1 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 2 Skriv hva orda med grå skrift er like i. Bruk linja. 3 Skriv to ting som orda med svart skrift er like i. Bruk linja.

Vi kan ha mye gøy med vann om sommeren. Vi vasser, stuper, hopper, bader, plasker, svømmer, fisker, seiler, ror.

R

Orda med grå skrift er like i at de er ________________________.

KS EM

PL A

Det er mange ting å få kjøpt som vi kan leke og more oss med i vannet. Vi kan bruke badering, flytemadrass, svømmeføtter, svømmebelte, armringer, vannski, surfebrett, gummibåt, vannskuter, lekebøtte, badeball. Orda med svart skrift er like i at de er __________________________

SE

___________________________________________________________

VU

R

D

ER

IN

G

4 Skriv verbene som passer til bildene. Bruk linjene.

OPPGAVER og svar:

1 Skriv to ting du liker å leke med i vann. Svar: _______________________________________________________ 2 Skriv hva du liker best å gjøre når du er på badestranda. Svar: _______________________________________________________ 125


Skriv de to orda som de sammensatte orda under er satt sammen av. Bruk linjene.

vann og dam ___________________

svømmetur

svømme og _____________________

vannkant

_______________________________

bølgeskvulp

_______________________________

småfisker

_______________________________

vannlilje

_______________________________

badebasseng

_______________________________

svømmevest

_______________________________

stupebrett

_______________________________

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

vanndam

R

oppgaveR og svar:

VU

1 Skriv de orda du har skrevet, som er verb. Svar: svømme,_______________________________________________________ 2 Skriv de orda du har skrevet, som er substantiv. Svar: vann, dam,_____________________________________________________ ____________________________________________________________________

126


1 Les orda i boksen som beskriver hva vi bruker vann til. 2 Skriv setninger som passer til bildene om hvordan vann gjør nytte for seg. Bruk linjene. 3 Skriv flere setninger om situasjoner der vann gjør nytte for seg. Bruk skriveboka di.

Vann gjør nytte for seg

Vi bruker vann til mange forskjellige ting. Her kommer noe av det vi gjør med vannet:

vasker

Det brenner i et hus. Brannmennene spyler og pøser på masse vann. Vannet slukker brannen. Vannet har gjort nytte for seg.

R

vanner

PL A

bader

dusjer

KS EM

Jeg er skitten på hendene.

drikker

svømmer fisker

_______________________________

dykker

________________________________

koker

IN

G

SE

_______________________________

ER

Vi har mye skittent tøy.

D

_______________________________

VU

R

_______________________________

spyler renser slukker seiler

_______________________________

ror

Kai har spilt fotball i flere timer.

lager elektrisitet

__________________________________ ___________________________________ ______________________________

127


1 Les teksten og skriv orda som mangler i setningene. Bruk linjene. 2 Skriv hvordan vannet kommer til nytte ved de tingene du ser bilder av. Bruk skriveboka di.

Møkkete og skittent vann

KS EM

PL A

R

Når vi dusjer, bruker vi vann. Vi blir rene og pene. Vannet blir skittent. Vi vil ikke bruke det en gang til. Vi slipper vannet ut i kloakken.

Når vi vasker tøy eller gulv eller tar oppvasken, bruker vi _________________.

SE

Tøy, gulv og oppvask – alt blir rent og fint.

G

Vannet har blitt _________________________.

IN

Vi vil ikke bruke det en gang til.

ER

Vi slipper vannet ut i _____________________.

R

D

Vann som har gjort nytte for seg, forsvinner ut i__________________________.

VU

____________________ slipper vi ut i elver, vann, sjø og hav.

SPØRSMÅL og svar:

1 Hva er kloakk? Svar: _______________________________________________________ 2 Hvordan lukter kloakken, og hvordan ser den ut? Svar: Vannet lukter _________, og det er grumsete og ____________. 128


1 Finn og skriv adjektivene som mangler i setningene. Bruk linjene.

Ved den lille brygga lå en gammel, grønn robåt. Det var farfar som eide den. Farfar var ofte ute og rodde på det _____________________ vannet.

PL A

Farfar hadde ei ________________ fiskestang.

R

I det _____________ sivet lurte det ei _________________ gjedde.

Farfar fikk ________________ fisker på kroken, men aldri den

G

SE

KS EM

________________ gjedda som lurte i det ________________ sivet.

ER

IN

2 Sett lilla strek under adjektivene i teksten under. 3 Skriv fire av adjektivene. Bruk linja.

VU

R

D

Vi var i den nye, flotte svømmehallen. På det høyeste stupebrettet så vi en lang, tynn gutt. Han hadde rød badebukse og blå badehette. Han var med i en spennende stupekonkurranse. Gutten stupte. Det var et nydelig stup. Den flinke, tynne gutten vant den vanskelige stupekonkurransen. Førstepremien var en stor, fin bag med et grønt badehåndkle og to svarte T-skjorter med gult mønster på. Adjektivene: _______________________________________________

4 Fortell om en svømmehall du har vært i. Bruk mange adjektiver i fortellingen. Bruk skriveboka di.

129


1 Skriv de orda som forteller hva menneskene på bildet gjør. Bruk linjene. 2 Hva er de orda du har skrevet, like i? Bruk linja.

KS EM

PL A

R

På badestranda

SE

bader, svømmer _____________________________________________

G

___________________________________________________________

ER

IN

Orda like i at de er __________________________________________

D

3 Skriv substantivene som passer til det du ser på bildet. Bruk linja.

R

jenter, gutter,________________________________________________

VU

___________________________________________________________ 4 Skriv verbene (fortidsform) som passer til bildene. Bruk linjene.

130


1 Sett strek under orda som har med vann å gjøre. 2 Skriv to ting orda under er like i. Bruk linja.

kai draug sau øy maur naust stein grein bein seilbåt støy køye aure hai fiskeskøyte

KS EM

3 Sett strek under orda som har med vann å gjøre. 4 Skriv hva orda under er like i. Bruk linja.

PL A

2 Orda er like i at de har ______________________.

R

1 Orda er like i at de er __________________________________.

SE

spille brygge vann kjenne svømme vasse snakke hoppe hummer badehette sammen sommer basseng svømmeføtter makrell hyller

G

Orda er like i at de har ___________________________________.

ER

IN

5 Sett strek under orda som har med vann å gjøre. 6 Skriv hva orda under er like i. Bruk linja.

VU

R

D

sildrer stuper danser dykker renner svømmer drypper padler ror seiler fosser kjøper siler skvalper smiler tenker spruter Orda er like i at de er _______________________________________.

7 Skriv setninger med fire av vannorda i hver gruppe. Bruk skriveboka di.

131


PL A

etter at du har spist.

KS EM

1 Lær å svømme. 2 Bad aldri alene. 3 Ikke bad når du er sulten, eller like

R

1 Skriv badevettreglene. Bruk skriveboka di. 2 Prøv om du kan lære reglene utenat. 3 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

4 Ikke stup før du vet om det er dypt nok. 5 Svøm nær land. 6 Dytt aldri noen ut i vannet. 7 Dukk aldri noen under vannet. 8 Gå opp av vannet når du fryser. 9 Rop om hjelp bare hvis du er i fare. 10 Bruk redningsvest med varefakta når du er i båt.

4 Skriv de verbene som har plass først i reglene. Bruk linja.

lær,________________________________________________________ ___________________________________________________________ 132


Regel _________

Regel _________

Regel _________

PL A

Regel _________

Regel _________

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

Regel _________

R

1 Skriv nummeret p책 den badevettregelen du synes passer under hvert bilde. Fargelegg tegningene.

VU

Regel _________

Regel _________

Regel _________

Regel _________ 133


1 Les fakta om båter. Sett lilla strek under orda som er adjektiv. 2 Skriv adjektivene. Bruk linja. 3 Skriv navnene på de fire båttypene du ser bilde av. Bruk linjene.

Fakta om båter:

KS EM

PL A

R

• Mennesker over hele verden har alltid laget og brukt båter. • I gamle dager var båter det raskeste, tryggeste og mest praktiske en kunne reise med fra sted til sted. • Vi har små båter, store båter og kjempestore båter. • Vi har båter som passer til elver, små vann, innsjøer og havet. • Vi har mange slags båttyper: kajakk, kano, pram, skute, motorbåt, snekke, fiskeskøyte, passasjerbåt, seilskip, dampskip, fregatt, cruisskip, u-båt, oljetanker, ferje osv.

ER

IN

G

SE

Adjektivene som blir brukt, er: _________________________________

SPØRSMÅL og svar:

R

D

1 Hva var det raskeste og tryggeste en kunne reise med i gamle dager?

VU

Svar: _______________________________________________________________ 2 Hvorfor er det så mange forskjellige slags båter? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hva slags båt bruker vi når vi reiser under vann? Svar: __________________ 4 Hva slags båttyper har vi som ikke har motor? Svar: _______________________________________________________________ 134


1 Dra strek fra orda i den blå boksen til ordet båt. 2 Skriv det sammensatte ordet du får. Bruk linjene.

ro

ro + båt

motor

motor + båt blir

seil

seil + _________________________________

appelsin

blir

robåt ________________

fiske

PL A

R

______________________________________

båt

tank

______________________________________

KS EM

laste

______________________________________

______________________________________

lakris

SE

______________________________________

liv

G

______________________________________

IN

lyst

______________________________________

D

ER

racer

R

SPØRSMÅL og svar:

VU

1 To av båtnavnene du har skrevet, er ikke ordentlige båttyper. Det er båter vi kan spise. Hvilke båter er det? Svar: _______________________________________________________________ 2 Hva brukes en livbåt til? Svar: _______________________________________ 3 Hva kalles en båt som går veldig fort? Svar: ___________________________ 4 Hvem brukte slike båter som du ser bilde av her? Svar: __________________ 135


Fargelegg tegningen slik det st책r i oppgavene p책 side 137

R

1

PL A

8

KS EM

2

ER

IN

4

VU

R

D

5

136

14

G

10

13

15

SE

3

9

11

6 12

7


Se på bildet på side 136 og svar på oppgavene under.

OPPGAVER:

1 Fargelegg alle lekene, baderingene og lekedyra. 2 Alle jentene skal ha grønn, gul eller rosa badedrakt. Fargelegg badedraktene.

PL A

R

3 Alle guttene skal ha blå, rød eller oransje badebukser. Fargelegg badebuksene.

KS EM

4 Fargelegg håret på alle guttene og jentene. Sju av dem skal ha svart hår, seks skal ha brunt hår, åtte skal ha gult hår og fem skal ha oransje hår.

G

SE

5 Skriv navnene på femten av barna i svømmehallen. Skriv ei liste med egennavn der du bruker de tallene som står på tegningen. Overskriften er egennavn. Bruk skriveboka di.

ER

IN

6 Beskriv jente nummer 14 slik hun ser ut når du har fargelagt henne. Husk at du bruker navnet du har gitt henne. Fortell hva hun gjør. Bruk skriveboka di.

VU

R

D

7 Skriv fem substantiv, fem verb og fem adjektiv som du synes passer til tegningen på side 136. Bruk boksene. VERB

SUBSTANTIV

ADJEKTIV

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 137


krabbe

B bekk

foss

C brann

flamme

D vann

brønn

E bøtte

spann

F pram

dam

PL A

A hummer

R

1 Skriv setninger med orda under. Bruk linjene. 2 Skriv hva alle orda er like i. Bruk linja. 3 Skriv alle orda. Sett en, ei eller et foran, for eksempel en hummer. Bruk skriveboka di.

KS EM

A Mor kjøpte både hummer og krabbe på kaia. _________________ B _________________________________________________________

SE

C _________________________________________________________

G

D _________________________________________________________

IN

E _________________________________________________________

ER

F _________________________________________________________

R

D

Orda er like i at _____________________________________________

VU

4 Skriv en historie der orda nedenfor er med. Bruk linjene.

brygge

gutt

napp

makrell

bøtte

spratt

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________________________________________________________ 138


1 Les teksten. 2 Sett brun strek under verbene. 3 Skriv spørsmålene til svarene nedenfor. Bruk linjene. 4 Skriv ord som passer til bildet. Bruk skriveboka di.

SPØRSMÅL og svar:

PL A

G

SE

KS EM

Husker du Sofie? Det er jenta som fikk kjøre hest og vogn 17. mai fordi hun sitter i rullestol. Her er Sofie på badestranda. Det er sommerferie og kjempevarmt. Sofie har møtt Anders fra klassen. Anders er nysgjerrig på hvordan Sofie har det på badestranda. Her får du Sofies svar. Hva tror du Anders spør om?

R

Sofie på badestranda

ER

IN

1 Hvordan _________________________________________________________? Svar: Mor kjørte meg hit. Vi har en stor bil med plass til rullestolen.

R

D

2 Hvordan _________________________________________________________?

VU

Svar: Rullestolen har motor. Derfor kan jeg kjøre i sanden uten å bli sittende fast. 3 Hvordan _________________________________________________________? Svar: Mor må bære meg ut i vannet.

4 Hvordan _________________________________________________________? Svar: Jeg kan svømme. Jeg bruker bare armene. Beina mine kan jeg ikke bruke verken i vann eller på land. 139


1 Skriv en historie som passer til bildet. Bruk orda nedenfor. Husk overskrift. Bruk linjene. 2 Sett strek under alle orda du har brukt, som har dobbeltkonsonant i seg.

G

SE

KS EM

PL A

R

Håkon leste spennende bølger blåse gummimadrass farfar robåt redningsvest heldigvis skjær drukne

IN

____________________________________

ER

____________________________________________________________________

R

D

____________________________________________________________________

VU

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 140


1 Fargelegg overskriften med uværsfarger. 2 Skriv en historie med orda under. Bruk linjene.

PL A

________________________________________

R

David Anna tante Else på stranda sandslott varmt lummert lyn og torden regnet pøser ned det øser ned høljer ned gjennomvåt klissbløt paraply

KS EM

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

SE

____________________________________________________________________

G

____________________________________________________________________

IN

____________________________________________________________________

ER

____________________________________________________________________

R

D

____________________________________________________________________

VU

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

3 Skriv setninger med orda flom, oversvømmelse og drukne. Bruk skriveboka di. 4 Fortell hva du har på deg når det er uvær. Bruk skriveboka di.

141


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

2 Skriv de orda som har dobbeltkonsonant i seg. Bruk skriveboka di. 3 Skriv setninger med seks av disse orda. Bruk skriveboka di.

142


Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Skriv hva orda er like i. Bruk linja.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Orda er like i at de tilhører ordklassen _________________________

3 Skriv setninger til ti av bildene. Bruk substantiv, verb og adjektiv. Bruk skriveboka di.

143


D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

1 Les og syng teksten. 2 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 3 Sett strek med blå farge under orda med dobbeltkonsonant. 4 Skriv orda som er verb. Bruk linjene. 5 Skriv orda som er adjektiv. Bruk linjene.

VU

R

Nå skal vi reise til fremmede riker, se på de andre små gutter og piker, titte på byene, fly opp i skyene, langt ut i verden går reisen vår nå, sjøen er rolig, og himmelen er blå. Verb:_______________________________________________________________ Adjektiv:____________________________________________________________ 144


1 Skriv substantivene som passer til bildet p책 side 144. Bruk linjene. 2 Skriv verb som forteller noe om hva som kan skje n책r vi er ute og reiser. Bruk linjene.

Substantiv: teppe,____________________________________________________ Verb: fly, se,_________________________________________________________

G

SE

Det magiske teppet

KS EM

PL A

R

3 Se p책 bildet p책 side 144. Skriv en fortelling om det magiske teppet. Bruk linjene

IN

Det var en gang _____________________________________________________

ER

____________________________________________________________________

D

____________________________________________________________________

VU

R

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 145


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Sett strek under orda som har dobbeltkonsonant.

3 Skriv setninger med 책tte av de orda som har dobbeltkonsonant. Bruk skriveboka di.

146


1 Les orda og skriv verb, adjektiv og substantiv som passer til beskrivelsen av ei lampe. Bruk linjene. 2 Fargelegg bildet av lampa slik du vil ha den.

lyse stå skinne lampeskjerm tung lyspære lampefot høy silke blå prikkete blank pen stygg ledning lampe ADJEKTIV SOM PASSER TIL:

SUBSTANTIV SOM PASSER TIL:

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

PL A

R

VERB SOM PASSER TIL:

_________________

KS EM

_________________

SE

3 Les orda og skriv verb, adjektiv og substantiv som passer til beskrivelsen av en katt. Bruk linjene.

VERB SOM PASSER TIL:

SUBSTANTIV SOM PASSER TIL:

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

R

ADJEKTIV SOM PASSER TIL:

VU

D

ER

IN

G

myk pels labber klør spise sitte mjaue værhår ører hale lang tynn skarpe fange løpe sove kosete myk øyne tykk lur hvit svart tunge poter mus kattefat snute rask

147


Dette har vi lært!

___________________________________________________________

PL A

R

Vokalene: a e i o u y æ ø å Vokalene er like i at de har samme bokstavnavn og språklyd. Vokal betyr å «ha lyd selv».

KS EM

___________________________________________________________ Konsonanter: b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z Konsonantene er like i at de har forskjellig bokstavnavn og språklyd. Konsonant betyr «medlyd».

SE

___________________________________________________________

ER

IN

G

Diftongene: To vokaler som lager en ny språklyd, kalles diftong. Diftongene er ei, øy, au og ai.

D

___________________________________________________________

VU

R

Alfabetet: Alfabetet er et system vi bruker for å ordne bokstavene våre i en bestemt rekkefølge. ___________________________________________________________ Sammensatte ord: Et sammensatt ord er satt sammen av flere ord. Det skal skrives som ett ord. ___________________________________________________________

148


Regler ___________________________________________________________

PL A

R

Spørsmål: Når vi skal lage spørsmål, bruker vi spørreorda hvem, hva, hvor, hvilken, hvordan og hvorfor. Spørretegnet skal alltid stå sist i spørresetningene. Spørretegnet ser slik ut: ? ___________________________________________________________

G

SE

KS EM

Dobbeltkonsonant: 1. Det er som regel en vokal på plass før en dobbeltkonsonant. Det er alltid en vokal på plass etter en dobbeltkonsonant når dobbeltkonsonanten står inne i ordet. 2. En dobbeltkonsonant har som oftest plass etter en kort vokal. 3. I ord som har dobbeltkonsonant inne i seg, er det som regel en vokal foran og etter dobbeltkonsonanten. ___________________________________________________________

D

ER

IN

Bokstaven m: 1. Vi skriver som regel ikke mer enn én m i slutten av et ord. 2. Vi kan ha to m-er inne i et ord. ___________________________________________________________

VU

R

Språklyden å: 1. Når språklyden å er lang, skrives den som regel med bokstaven å. 2. Når den lange språklyden å står foran konsonantene v og g, skriver vi den som regel med bokstaven o. 3. UNNTAK: Vi bruker bokstaven å hvis ordet kan forveksles med et annet ord, for eksempel love med låve. 4. Når språklyden å er kort, skrives den som regel med bokstaven o.

149


5. UNNTAK: Den korte språklyden å skrives med bokstaven å når den stammer fra et ord der språklyden å er lang og skrives med bokstaven å, for eksempel blå – blått, få – fått, gå – gått. ___________________________________________________________

Ordklasser

SE

KS EM

PL A

R

Substantiv: 1. Substantiv er navn på ord som er like i at du kan se på dem, ta på dem, peke på dem, føle på dem, fotografere dem. 2. Substantiv er et latinsk ord. Det betyr navnord. 3. Egenavn er navn på et menneske, et dyr, et land, en by osv. Egennavn er like i at de har stor bokstav på plass først. Egennavnene hører til substantivene. ___________________________________________________________

VU

R

D

ER

IN

G

Verb: 1. Verb er ord som er like i at de forteller hva noen eller noe gjør. 2. Verb er ord som forteller hva noen gjør, tenker, føler, ser, hører, opplever, eller hva som skjer. 3. Den måten verbet skrives på, forteller oss når noe skjer, skjedde eller kommer til å skje. 4. Det som skjer nå, kaller vi nåtid, det som har skjedd, kaller vi fortid. ___________________________________________________________ Adjektiv: Adjektivene forteller noe om substantivet. ___________________________________________

150

150