Tuba Luba 3 Oppgavehefte 1 (NOB)

Page 1

ebba sporstøl

Tuba Luba 3

PL A VU

R D

ER

3. trinn (Tuba Luba 3) omfatter disse enhetene (bokmål): Oppgavehefte 1 Lesebok 1 Lesebok 1 Forenklet tekst Ressursperm del 1 Oppgavehefte 2 Lesebok 2 Lesebok 2 Forenklet tekst Ressursperm del 2 Les mer på www.tell.no

ISBN 978-82-7522-464-2

TELL FORLAG Bokmål

M G IN

Tuba Luba har sakte progresjon, en klar systematikk og et omfattende øvingstilbud. Det er ivaretatt gjennom et stort antall tekster og oppgaver i oppgavehefter og lesebøker, til bruk både på skolen og hjemme. For hvert årstrinn er det utgitt en ressursperm med generelt innføringsstoff, lærerveiledning og kopieringsoriginaler.

ebba sporstøl

Tuba Luba 3 Oppgavehefte 1 er en revidert utgave som følger progresjonen i den nye serien Tuba Luba 1–2 for første og andre trinn. I tillegg til repetisjon blir blant annet substantiver, ordklasser, egennavn og alfabetet gjennomgått. Mye av stoffet er dessuten samlet i temaer.

OPPGAVEHEFTE 1

Tuba Luba er en læremiddelserie for norsk på barnetrinnet i grunnskolen. Serien er komplett for hele barnetrinnet.

OPPGAVEHEFTE 1

R

OPPGAVEHEFTE 1

Tuba Luba SE KS E

Tuba Luba 3

Bokmål

B

3


ER

R D

VU

R

PL A

M

SE KS E

G

IN


3 KS EM

PL A

R

ebba sporstøl

SE

Tuba Luba Bokmål

VU

R

D

ER

IN

G

OPPGAVEHEFTE 1

TELL FORLAG

1


R PL A KS EM SE IN

Tegninger: Harald Aadnevik og Ragnhild Heggdal Omslagsdesign og grafisk formgiving: Milla;Design Trykk:07 Gruppen AS

G

© Tell forlag as 2012 2. utgave

D

ER

Alle henvendelser om denne boka rettes til: Tell forlag a.s, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen, tlf. 66 78 09 18 e-mail: tell@tell.no www.tell.no

VU

R

Tegningene av Pippi, Emil og Ronja Røverdatter er gjengitt med tillatelse av Kjerdstin Kvint Agency, Stockholm. Pippi er tegnet av Ingrid Vang Nyman. Emil er tegnet av Björn Berg og Ronja Røverdatter av Ilon Wikland. Karius og Baktus er tegnet av Thorbjørn Egner og gjengitt med tillatelse av Thorbjørn Egner a.s. Gummi-Tarzan er tegnet av Ole Lund Kirkegaard og gjengitt med tillatelse av Gyldendal Forlag, Danmark. Illustrasjonen på side 110 er tegnet av Th. Kittelsen Dikt av Alf Prøysen på side 58: © Norsk Musikforlag A/S Oslo ISBN: 978-82-7522-464-2 Bokmålsutgave Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndraging, og kan straffes med bøter eller fengsel.


side 5

Tema: Sommer Sammensatte ord Substantiv Ordklasser Egennavn Setninger Spørresetninger Vokaler Alfabetet

side side side side side side side side side

PL A

Forord

R

innhold

IN

G

SE

KS EM

7 8 18 18 29 30 35 40 42, 119

D

ER

Tema: Dyr i skogen Diftonger

side 43 side 44 side 50 side 68

Tema: Overtro Konsonanter Dobbeltkonsonantregler

side 104 side 117 side 123–126,130

Tema: Julehøytid Dette har vi lært!

side 136 side 145

VU

R

Tema: Høst Tema: Bøker og bibliotek


4

R

PL A

KS EM

SE

G

IN

ER

D

R

VU


PL A

R

Forord

KS EM

I år starter vi norsktimene med sommerord. Tenk hvor mange bokstaver det er i det ordet! Alle disse bokstavene kan du. Du kan sette bokstaver sammen til ord og ord til setninger. Setningene kan du bruke til å skrive fortellinger.

IN

G

SE

Jeg vet at du har glemt noe av det du arbeidet med i fjor. Du har hatt en lang og deilig ferie og har sikkert hatt mye annet å tenke på enn skolen. Men det gjør ikke noe. Vi skal bruke mye tid på å repetere. Dessuten skal du lære mye nytt. Du skal jo bli mye flinkere enn du var da du sluttet på 2. trinn. Du skal også trene på å lese fortere og på å forstå det du leser.

R

D

ER

Jeg håper du arbeider nøyaktig og ordentlig i dette heftet. Du må skrive så pent du kan, passe på at du har stor og liten høyde på bokstavene og skikkelig mellomrom mellom orda. Du skal også begynne alle setningene med stor bokstav og avslutte med punktum.

VU

Temaene i dette oppgaveheftet finner du igjen i leseboka. Derfor er det fint om du arbeider med begge bøkene samtidig – den ene på skolen og den andre hjemme. Du må også ha en egen skrivebok. Der kan du arbeide med mange av oppgavene og skrive dine egne historier hvis du vil. Lykke til med arbeidet ditt! Ebba Sporstøl, mai 2012

5


6

R

PL A

KS EM

SE

G

IN

ER

D

R

VU


R

PL A

KS EM

SE

G

IN

ER

D

R

VU

Sommer

7


Sammensatte ord 1 Dra strek fra ordet sommer til orda som står i rekka. 2 Les de sammensatte orda du får. 3 Skriv sommerorda på linjene. REGEL

Et sammensatt ord er satt sammen av flere ord. Det skal skrives som ett ord.

KS EM

klær

PL A

sko

R

ferie

vær

SE G

dag

VU

R

D

ER

IN

sommer

blomst

kveld mat sted fugl

Sommerord: sommerferie,___________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 8


Sammensatte ord 1 Dra strek fra ordet sol til orda som står i rekka. 2 Bruk solfargene gult og oransje på strekene. 3 Du får elleve solord. Skriv solorda. Bruk linjene. 4 Sett strek under ordet som har vokalen æ.

KS EM

krem

PL A

stol

R

skinn

olje

sol

VU

R

D

ER

IN

G

SE

stråler brent briller bær hatt gløtt

parasoll

Solord: solskinn,____________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 9


Badestrand 1 Les orda. På bildet finner du tegninger av ting som passer til alle orda. 2 Skriv tallet som har plass foran ordet, inn i ruta ved den delen av tegningen som passer til. 3 Lag ei liste over de tingene du vil ha med deg på badestranda. Bruk skriveboka di. 4 Skriv de sammensatte orda i lista under. Bruk linjene nederst på sida.

1 veske 2 solkrem

R

3 solbriller

PL A

4 lår

KS EM

5 langt hår 6 krabbe 7 spann

SE

8 båt

10 jordbær

ER

11 solparasoll

IN

G

9 hus

D

12 jente som vinker

1

VU

R

13 barn som bader 14 badehåndkle

Sammensatte ord: solkrem, _________________________________________ ____________________________________________________________________ 10


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Velg fem av orda. Lag fem setninger med orda. Bruk skriveboka di.

11


Sommermånedene 1 Tell og finn antallet måneder i et år. 2 Sett ring med grønn farge rundt navnene på sommermånedene. 3 Dra strek med grønn farge fra sommermånedene til sommertegningene. 4 Les orda i den grønne ramma. 5 Sett strek under orda som har med sommer å gjøre

bade ake

februar

shorts ski

PL A

R

januar

mars

svømme grille jordbær julepresang

KS EM

april mai

telt campingvogn

juni

kjelke votter

SE

juli

G

august

ER

IN

september

R

november

D

oktober

VU

desember

julekort solbrent fregner solstol badehåndkle juletre badering mygg fluer snømann snøhytte badebukse

Spørsmål og svar:

Hvor mange måneder er det i ett år? Svar: _______________________________________________________________ 12


Rebus 1 Skriv orda som passer til hvert bilde. Bruk de vannrette rutene med samme nummer som bildet. 2 Les bokstavene som har plass først, loddrett. Du får et nytt ord. 3 Skriv det nye ordet. Bruk linja.

1

6

1 2 3

PL A

4

6 7

IN

10

11

ER

11

10

G

9

5

9

SE

8

4

8

KS EM

5

3

7

R

2

D

Løsningsordet: _______________________________________________________

VU

R

4 Les orda på plass foran linjene. 5 Skriv sammensatte ord med disse orda på plass først. Bruk linjene.

sol solhatt

is

______________ bade

sand ______________ eple ______________ sommer

______________ ______________

seil ______________ regn ______________ camping ______________ bade ______________ grill ______________ jord

______________ 13


Bær 1 Les orda i rekka 2 Dra strek fra orda som står i rekka, til ordet bær. Bruk ulike farger på strekene. 3 Skriv de nye orda. Bruk linjene.

jord blå

bær

sol

KS EM

bjørne

PL A

bringe

R

tytte

stikkels kirse

G

SE

rogne

ER

IN

jordbær, ___________________________________________________________

D

____________________________________________________________________

VU

R

____________________________________________________________________

Spørsmål og svar:

1 Hvilke bær henger høyt og er svært sure? Svar: _______________________________________________________________ 2 Hvilke bær ser du bilde av? Svar: _______________________________________________________________ 14


1 Dra strek fra bærorda til ordet vokser og til orda som forteller hvor bærene vokser. Husk at flere av bærene vokser på samme sted. 2 Skriv setningene du får. Bruk linjene. 3 Sett rød strek under vokalen æ.

i åkeren

tyttebær

i skogen

blåbær

på busker

vokser

kirsebær

på myrer

KS EM

stikkelsbær

på trær

PL A

rips

R

jordbær

rognebær bringebær

IN

G

SE

molter

ER

Jordbær vokser i åkeren. Tyttebær vokser i _______________________________

D

____________________________________________________________________

VU

R

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 15


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Sett strek under de orda du har skrevet, som har vokalen ĂŚ.

16


e eller ĂŚ? 1 Her mangler bokstaven e eller bokstaven ĂŚ. Skriv dem pĂĽ riktig plass. Bruk linjene. 2 Velg fem av orda. Lag fem setninger hvor du bruker orda. Bruk skriveboka di.

g_v_r

KS EM

PL A

3

_ l _ fant

R

s_l

l_s_

h_l

IN

G

SE

tr _

kam _ l

t_r

_s_l

b_r

v_r

kl _ r

l_r_r

VU

R

D

ER

r_v

gav _ r

17


REGEL

SE

KS EM

PL A

R

Substantiv er navn på ord som vi bruker på ting som vi kan se på, ta på, tenke på, peke på, føle på og fotografere. Substantiv er et latinsk ord. Ordet betyr navnord.

VERB

ADJEKTIV

VU

R

D

ER

IN

G

SUBSTANTIV

gutt

hus

jente

blyant

ku

stol

bok ransel

lærer

tre

sykkel

REGEL

ORDKLASSER • Alle orda vi bruker, kan vi sortere og sette inn i ordklasser. • Vi har ti ordklasser. • For å finne den riktige ordklassen til orda våre må vi kjenne de forskjellige klassene godt, slik at ikke orda kommer i feil klasse. • Alle ord har noen spesielle kjennetegn som kan hjelpe oss. • Substantiv er en ordklasse.

18


Substantiv 1 Skriv substantiv som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Undersøk om de tingene du ser bilde av, er like i at du kan se på, ta på, tenke på, peke på, føle på og fotografere dem.

Jeg kan

ta på

KS EM

tenke på

R

se på

______________________

PL A

______________________

peke på

______________________

______________________

SE

føle på

IN

G

fotografere

______________________

D

ER

______________________

R

Oppgave og svar:

VU

1 Skriv orda som passer til bildene. Svar: blyant, _________________________________________________________ Spørsmål og svar:

2 Hvorfor er de orda du har skrevet, substantiv? Svar: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 19


KS EM

PL A

R

Substantiv Skriv orda som passer til de ulike delene av katten. Skriv ved siden av pilene.

SE

Oppgaver og svar:

G

1 Finn og skriv et navn du synes passer til katten.

IN

Svar: Katten heter ____________________________________________________

ER

2 Skriv alle orda du har skrevet, som passer til tegningen.

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

R

____________________________________________________________________ 3 Alle orda du har skrevet, er like i at de er substantiv. Skriv hvorfor de er det. Svar: Orda er navn p책 ting som jeg kan _________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

20


KS EM

PL A

R

Substantiv Skriv orda som passer til de ulike delene av babyen. Skriv ved siden av pilene.

SE

Oppgaver og svar:

G

1 Finn og skriv et navn som du synes passer til babyen.

IN

Svar: Babyen heter ____________________________________________________

ER

2 Skriv alle orda du har skrevet, som passer til tegningen.

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

R

____________________________________________________________________ 3 Skriv hva alle orda du har skrevet, er like i. Svar: _______________________________________________________________ 4 Skriv hvorfor alle orda er like i at de er substantiv. Svar: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 21


KS EM

PL A

R

1 Skriv substantivene som passer til bildene. Bruk skriveboka di. 2 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene.

Oppgaver og svar:

1 Skriv hva alle orda du har skrevet i skriveboka di, er like i.

SE

Svar: _______________________________________________________________

ER

Spørsmål og svar:

IN

G

2 Skriv hva slags ord Åse og Åge er. Svar: __________________________

D

1 Når på døgnet er Åse og Åge ute og fisker?

R

Svar: De er __________________________________________________________

VU

2 Hvorfor blir Åse og Åge så redde? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hvilken kveld er Åse og Åge ute og fisker, tror du? Svar: _______________________________________________________________ Ekstraoppgave:

Skriv setninger eller en historie som passer til tegningene. Bruk skriveboka di. 22


1 Skriv substantivene som passer til bildet. Bruk linjene. 2 Fargelegg tegningen slik det er forklart nedenfor.

Frank rømmer fra fengselet Substantivene som passer til bildet: __________________________________

PL A

R

__________________________________ __________________________________

KS EM

__________________________________

VU

R

D

ER

IN

G

SE

Fargene du skal bruke, er: 1 Jakka og buksa til Frank har blå striper. 2 Fela har brun farge. 3 Flyet har rosa farge. 4 Flagget er norsk, fargene er rødt, hvitt og blått. 5 Flaggstanga har grå farge. 6 Flyndrene har brun farge. 7 Fuglen har lysegrå farge. 8 Fiolene har blå farge. 9 Pærene har lysegrønn farge. 19 Resten av fargene bestemmer du.

Oppgave og svar:

Skriv de sammensatte orda i lista ovenfor. Svar: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 23


Substantiv 1 Skriv minst ti substantiv som passer til bildet. Bruk linjene. 2 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 3 Skriv en tøysehistorie om Flyndre Flat. Bruk skriveboka di.

Substantivene som passer til bildet:

PL A

R

hav, ______________________________

__________________________________ __________________________________

SE

Spørsmål og svar:

KS EM

__________________________________

G

1 Hvor er Flyndre Flat?

ER

2 Hvordan er været?

IN

Svar: Han er __________________________________________________________

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

3 Hvorfor blir ikke Flyndre Flat klissvåt? Svar: _______________________________________________________________ 4 Hvor mange vinduer er det i fyrtårnet? Svar: _______________________________________________________________ 5 Hvor mange prikker har flyndra på magen? Svar: _______________________________________________________________ 24


Substantiv 1 Skriv minst ti substantiv som passer til bildet. Bruk linjene. 2 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 3 Skriv et eventyr om det du ser på bildet. Bruk skriveboka di.

Substantivene som passer til bildet:

KS EM

__________________________________

PL A

__________________________________

R

sky, ______________________________

__________________________________

SE

Spørsmål og svar:

G

1 Hva er huset laget av?

IN

Svar: _______________________________________________________________

ER

2 Hva har kråka i nebbet sitt?

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

3 Hvor mange klør har kråka? Svar: _______________________________________________________________

4 Hvem er størst av kona og kråka? Svar: _______________________________________________________________ 5 Hvilket eventyr handler om ei kjerring som av og til blir bitte liten? Svar: _______________________________________________________________ 25


KS EM

PL A

R

Substantiv 1 Skriv minst ti substantiv som passer til bildet. Bruk linjene. 2 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 3 Fargelegg bildet slik det står forklart nedenfor.

SE

Substantivene som passer til bildet: vei, ________________________________

G

___________________________________________________________________

VU

R

D

ER

IN

Fargene du skal bruke, er: 1. Husene skal ha gul, rød og grønn farge. 2. Bussen har svart og gul farge. 3. Trærne har grønn farge. 4. Mary Poppins har lyseblå kjole med gule prikker. 5. Paraplyen hennes er lilla med gule prikker. 6. Resten av fargene bestemmer du.

Oppgave og svar:

Skriv hva orda som er substantiv, er like i. Svar: Substantivene er ord for ting som _________________________________ ____________________________________________________________________ 26


Substantiv 1 Sett ring rundt orda under som passer til tegningen. 2 Skriv en kort historie som passer til bildet. Bruk skriveboka di.

PL A

R

På tur i Lia

SE

KS EM

farmor kakeboks okse sauer gutt mus hytte ryggsekk furu bjørk saftflaske jente fjell steiner støvler fluer katt jeger gress stubbe Oppgave og svar:

IN

G

Skriv hva alle orda du har satt ring rundt, er like i.

ER

Svar: Orda__________________________________________________________

R

D

3 Se på tegningen og skriv orda som mangler i setningene.

VU

Farmor, Bente og David er på _________ i Lia.

Farmor har en boks full av deilige _______________. Når farmor åpner boksen, kommer det mange __________. Bente vifter og veiver med _____________. David står og ser på ei lita ___________. Farmor sitter på en ___________. 27


Oppgave og svar:

SE

Hva er alle orda du har skrevet, like i?

KS EM

PL A

R

Substantiv 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

IN

G

Svar: _______________________________________________________________

ER

2 Sett ring rundt orda under som er substantiv.

VU

R

D

bil hest ned pult fjær joggesko pen stygg dør vindu bort klær lærer kutte ramle og høne etter 3 Les setningene. Skriv S/U (sant eller usant).

S/U

1. Du kan peke på ei dør.

____________

2. Du kan spise ei tavle.

____________

3. Du kan løfte en lastebil.

____________

4. Du kan lese i ei bok.

____________

5. Du kan klappe en pytonslange.

____________

28


REGEL

Egennavn er navn på mennesker, dyr, land, byer osv. Egennavn er like i at de har stor bokstav på plass først. Egennavnene hører til substantivene.

Spørsmål og svar:

PL A

Svar: Jeg heter _______________________________________

R

1 Hva er fornavnet ditt?

2 Hva er fornavnet til moren din?

3 Hva er fornavnet til faren din?

KS EM

Svar: ________________________________________________

SE

Svar: ________________________________________________

G

4 Hva er fornavnet til læreren din?

ER

IN

Svar: ________________________________________________ 5 Hva heter kongen vår?

R

D

Svar: _______________________________________________

VU

6 Hva heter landet vi bor i? Svar: _______________________________________________

7 Hva heter hovedstaden i landet vårt? Svar: ________________________________________________

29


Setninger 1 Les setningene.

REGEL

Det første ordet i en setning har stor bokstav på plass først og et punktum på plass sist.

Her forteller en elev om seg selv:

PL A

går på skolen fem dager i uka. kan lese og skrive. er kjempegod til å sykle. har en bestevenn.

KS EM

Jeg Jeg Jeg Jeg

R

Jeg er åtte år. Jeg har en bror og ei søster. Jeg bor i et hus med hage rundt.

IN

G

SE

Jeg liker pannekaker med sukker på. Jeg liker å få en klem av mor. Jeg liker å lekeslåss med far.

ER

Jeg liker å høre at jeg er stor og flink. Jeg liker å høre bestemor fortelle om gamle dager.

D

Spørsmål og svar:

VU

R

1 Hvor gammel er du? Svar: __________________________________________ 2 Hva er du flink til? Svar: ____________________________________________ 3 Hva liker du best å spise? Svar: ______________________________________ 4 Hva er det verste du vet? Svar: ______________________________________ 5 Hva er disse orda like i: hus, skole, hage, mor, far? Svar: _______________________________________________________________ 30


Gåter

3 Hvem er jeg?

Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg

Jeg kan bli ganske gammel. Jeg er høy. Jeg er tam. Jeg liker meg godt i ørkenen. Jeg er flink til å bære ting. Jeg kan klare meg lenge uten vann. Jeg har en rar rygg.

PL A

er tjue år. er stor og tung. veier fem tonn. er tre meter høy. bor i Afrika. bruker nesa når jeg dusjer.

R

1 Hvem er jeg?

Svar: Du er en____________________ 2 Hvem er jeg?

4 Hvem er jeg?

Jeg er liten. Jeg ligger i dvale om vinteren. Jeg gjemmer meg ofte. Jeg er helst ute om natta. Jeg ruller meg sammen som en ball. Jeg blir aldri klappet.

SE

bor høyt oppe i trærne. holder meg i ro om dagen. har nebb og kraftige klør. jakter om natta. ser godt i mørket. uler uuuuuu hu.

G

Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg

KS EM

Svar: Du er en____________________

Svar: Du er et____________________

D

ER

IN

Svar: Du er en____________________

Oppgaver og svar:

VU

R

1 Hvilket spørreord er på plass først i spørresetningene ovenfor? Svar: ______________________________________________________________

2 Hvilket tegn ser du på plass sist i spørresetningene? Svar: ______________________________________________________________ 3 Hvilket ord er på plass først i fortellersetningene? Svar: ______________________________________________________________ 31


Setninger 1 Les setningene om ugla. 2 Skriv setningene som passer til de andre bildene på sida. Bruk linjene.

Her er ei ugle som leser ei bok. Ugla leser ei bok om musejakt. Ugla må bruke briller når hun leser bøker.

R

Her er ______________________________________________

PL A

Gutten leser _________________________________________

KS EM

Gutten sitter ________________________________________

Her er ______________________________________________

SE

Mannen leser _______________________________________

IN

G

Mannen må _________________________________________

ER

Her er ______________________________________________

R

D

Faren leser __________________________________________

VU

Gutten sitter ________________________________________

Her er ______________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

32


Setninger 1 Les setningene om kaninen. 2 Skriv setninger som passer til de andre bildene på sida. Bruk linjene.

Her er en kanin som gnager på ei gulrot. Kaninen synes gulrota smaker godt. Kaninen har svære tenner til å gnage med.

gulrot

R

Her er en ___________________________________________

PL A

Katten synes ________________________________________

fisk

KS EM

Katten har __________________________________________

Her er en ___________________________________________

SE

Hunden synes _______________________________________

kjøttbein

IN

G

Hunden har _________________________________________

ER

Her er ei ____________________________________________

R

D

Kua synes __________________________________________

VU

gress

blåbær

Kua har ____________________________________________

Her er en ___________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

33


Setninger 1 Les setningene om elefanten. 2 Skriv setninger som passer til de andre bildene på sida.

Her er en elefant som danser vals. Elefanten bor på et stort sirkus. Elefanten er veldig flink til å danse.

R

sirkus

PL A

Her er en ___________________________________________

KS EM

Kamelen bor ________________________________________

oase

Kamelen er _________________________________________

SE

Her er en ___________________________________________

G

Hesten bor __________________________________________

stall

ER

IN

Hesten er ___________________________________________

D

Her er en ___________________________________________

VU

R

Løven bor ___________________________________________

Afrika

Løven er ____________________________________________

Her er ei ____________________________________________ Ørna _______________________________________________

fjellhylle

34

____________________________________________________


REGEL

Spørresetninger begynner ofte med et spørreord. Vi skal alltid ha spørretegnet (?) på plass sist i en spørresetning.

Spørreord:

KS EM

PL A

R

hvem hva hvor hvilken hvordan hvorfor

SE

Spørsmål og svar:

G

1 Hvor mange dyr ser du i båten? Svar: ___________________

IN

2 Hvor mange fisker ser du? Svar: _____________________________________

ER

3 Hvilket dyr holder på å ramle i sjøen? Svar: ___________________________

R

D

4 Hvem styrer båten? Svar: ___________________________________________

VU

5 Hva tror du båten heter? Svar: ______________________________________

6 Hvor tror du rottene holder til? Svar: _________________________________

oppgave og svar:

Skriv navnene på alle dyra og fiskene du ser på bildet. Svar: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 35


1 Les diktet to ganger. 2 Sett strek under spørreorda hvem, hva, hvor, hvordan og hvorfor. 3 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene.

Hvor og Hva og Hvem og Hvordan bodde i et hus ved Jordan

SE

Hva sa: «Hvor er Hvor blitt av?» «Hvor er vekk!» sa Hvem til Hva.

KS EM

«Han har ikke kommet hjem!» «Hvem?» sa Hvordan. «Hva?» sa Hvem.

PL A

R

Men en dag var Hvor blitt vekk. Hva var nesten hvit av skrekk.

IN

G

«Kanskje Hvor har falt i Jordan!» «Jordan? Hvordan det?» sa Hvordan.

D

ER

Da kom Hvor med Hvis og sa: «Kan Hvis bo her?» «Ja», sa Hva – «hvis Hvis vil!»

VU

R

Nå er de fem: Hvor, Hva, Hvordan, Hvis og Hvem.

André Bjerke

oppgave og svar:

1 Skriv spørreorda som er brukt i diktet. Svar: _______________________________________________________________ 36


Spørresetninger 1 Les svarene. 2 Finn ut hva spørsmålet er, og skriv det. Husk spørretegnet. Bruk linjene.

1 Spørsmål: Hva ____________________________________ Svar: Jeg heter Karoline.

2 Spørsmål: Hvor_________________________________

R

Svar: Jeg bor i Ålesund.

PL A

3 Spørsmål: Hvor _____________________________________ Svar: Jeg er åtte år.

Svar: Jeg bor i Norge.

KS EM

4 Spørsmål: Hvilket ___________________________________________

5 Spørsmål: Hva______________________________________________

SE

Svar: Moren min heter Solveig.

G

6 Spørsmål: Hvem ____________________________________

ER

IN

Svar: Pappa lager alltid middagen vår.

oppgaver og svar:

R

D

1 Skriv spørreorda som er brukt i spørresetningene.

VU

Svar: _______________________________________________________________ 2 Hvilket tegn har du brukt på plass sist i spørresetningene? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hvilke egennavn ser du i svarsetningene? Svar: _______________________________________________________________

37


1 Les svarene. 2 Finn ut hva spørsmålet er, og skriv det. Husk spørretegnet. Bruk linjene.

1 Spørsmål: Hvor __________________________________ Svar: Jeg har to bein.

3 Spørsmål: Hva _____________________________________

R

Svar: Adressen min er Tigerveien 78, 6016 Ålesund.

Svar: Jeg liker boka «Skatten på Sjørøverøya» best.

PL A

4 Spørsmål: Hvilken _________________________________________

KS EM

5 Spørsmål: Hvem ____________________________________ Svar: Viking vant tippekampen.

6 Spørsmål: Hvem ____________________________________

IN

oppgaver og svar:

G

SE

Svar: Olav hopper lengst.

ER

1 Skriv spørreorda i spørsmålene.

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

R

2 Skriv orda som er egennavn. Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv orda som er substantiv. Svar: _______________________________________________________________ 4 Lag et spørsmål om skolen din. Svar: _______________________________________________________________ 38


Leseforståelse 1 Hvert av orda under passer til en av setningene. Det er ikke alle orda som har et bilde som passer til. 2 Les setningene og skriv orda som mangler. Bruk linjene. 3 Finn bildet som passer til hver setning, og skriv tallet foran setningen i ruta ved bildet.

ekorn esel elefanten væren klær læreren trærne gevær bær hæler

PL A

KS EM

2 Olga fikk sko med høye _________________.

R

1 _________________spiser konglefrø.

SE

3 Alle jegere har et _________________.

IN

G

4 _________________ hadde store horn.

ER

5 _________________ veide fem tonn.

VU

R

D

6 Vi sier av og til at noen er sta som et _________________.

7 Om sommeren plukker vi mye _________________.

8 _________________ snakker om Jæren. 9 Apekattene liker seg best i _________________.

oppgave og svar:

Skriv ordet som ikke har et bilde som passer til. Svar: _____________________ 39


REGEL

Vokalene i alfabetet er aei ouy æøå Vokalene er like i at de har samme språklyd og bokstavnavn. Ordet vokal kommer fra latin og betyr «å ha lyd selv».

Spørsmål og svar:

1 Hvor mange vokaler har vi i det norske alfabetet? Svar: _________________

PL A

R

2 Hvilke vokaler har stor høyde?

Svar:________________________________________________________________

KS EM

3 Hvilken vokal har en del som har plass under linja?

Svar: Vokalen______________________________________________________

IN

G

SE

Orda under bildene mangler en vokal. Skriv vokalene som mangler. Bruk linjene.

__ sel

__ sbjørn

__ kse

R

D

ER

__ pe

VU

__ gle

fl __ ndre

b __ r

__ rn

oppgaver og svar:

1 Se på de vokalene du har skrevet. Skriv den vokalen som mangler. Svar: _______________________________________________________________ 2 Skriv hva alle orda under bildene er like i. Svar: _______________________________________________________________ 40


Skriv egennavn med vokalene nedenfor på plass først.

E_____________

I_____________

O_____________

U_____________

Y_____________

Æ_____________

Ø_____________

Å_____________

PL A

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

Rebus 1 Skriv orda som passer til bildene. 2 Skriv det ordet du får i de blå, loddrette rutene. Bruk linja.

R

A_____________

Løsningsordet: _______________________________________________ oppgave og svar:

Skriv hva alle orda du har skrevet i rebusen, er like i. Svar: Orda er like i at de er____________________________________________ 41


REGEL

Nedenfor ser du det norske alfabetet. Det er et system vi bruker for å ordne bokstavene i en bestemt rekkefølge.

R

a b c d e f g h i j k lmno pq r s t u v w x y z æ ø å

KS EM

oppgaver og svar:

PL A

1 Lær alfabetet utenat. 2 Sett rød ring rundt alle vokalene i alfabetet.

1 Hvor mange vokaler er det i alfabetet?

SE

Svar: Det er _________________________________________________________

G

2 Hvor mange konsonanter er det i alfabetet?

IN

Svar: Det er__________________________________________________________

ER

3 Skriv vokalene i samme rekkefølge som i alfabetet.

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

4 Skriv vokalene slik de skal skrives på plass først i egennavn. Svar: _______________________________________________________________ 5 Skriv de bokstavene som har falt ut av alfabetet. Bruk linjene. Svar: __ b c d __ f g h __ j k l m n __ p q r s t __ v w x __ z __ __ __ 6 Skriv de bokstavene som manglet i svaret på oppgave 5, og hva vi kaller dem. Svar: _______________________________________________________________ 42


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Dyr i skogen Skriv hvilke dyr du ser p책 bildet. Bruk skriveboka di.

43


Diftongen ei 1 Alle orda er like i at de har diftongen ei. Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene under bildene. Det er ikke alle orda som har et bilde som passer til.

heis

reir

grein

stein

speil

leie

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

sei peis feier bleie kjøttmeis

2 To av orda har ikke noe bilde som passer til. Skriv de to orda nederst pĂĽ sida. Bruk linja. 3 Lag setninger med de to orda. Bruk skriveboka di.

____________________________________________________________________ 44


Spørresetninger 1 Skriv spørsmålene som passer til svarene. 2 Sett rød ring rundt de orda som har diftongen ei. 3 Sett gul strek under de orda som er substantiv.

1 Spørsmål: Hva ____________________________________________ Svar: Hunder liker å spise kjøttbein.

3 Spørsmål: Hvor ____________________________________________

PL A

R

Svar: Kråka har reir i toppen av et eiketre.

4 Spørsmål: Hvem ___________________________________________

KS EM

Svar: Svein leier Solveig.

5 Spørsmål: Hvorfor _________________________________________

SE

Svar: Det ryker fordi veden i peisen er våt.

VU

R

D

ER

IN

G

4 Skriv orda som passer til bildene. Skriv en, ei eller et foran. Bruk linjene. 5 Hva er orda like i? Bruk linja nederst på sida.

Orda er like i at _____________________________________________ 45


Diftongen ei 1 Les orda under. 2 Sett strek med gul farge under orda som er substantiv. 3 Skriv orda som passer til bildene, og skriv en, ei eller et foran. Bruk linjene.

G

SE

4 Les historien. 5 Sett strek under orda som har diftongen ei. 6 Skriv orda. Bruk skriveboka di.

KS EM

PL A

R

stein grei grein lei leie seile bein peis reir vei veier feie feier pleie bleie heis speil meis

VU

R

D

ER

IN

Stein og Erik pleier å leke i det store, gamle eiketreet. Eika er over to hundre år gammel. Eika har lange, tykke greiner som er fine å sitte på. Om sommeren har eika mange blader. Da kan Eirik og Stein være oppe i treet uten at noen ser dem. Det er spennende. De er blitt usynlige. I toppen av eika er det et gammelt skjærereir. En gang klatret Eirik opp dit og undersøkte reiret. Han så flere blanke ting: en sølvskei, en bit av et speil og noen gamle kjøttbein. Hva skulle skjæra bruke dette til? 46


Spørsmål og svar til teksten på side 46.

spørsmål og svar:

1 Hva slags tre leker Erik og Stein i? Svar: De _________________________________________________________

R

2 Hvor gammelt er treet?

PL A

Svar: Det __________________________________________________________

KS EM

3 Hvordan ser treet ut om sommeren?

Svar: _______________________________________________________________ 4 Hvem kan se Stein og Eirik når de er oppe i treet?

G

SE

Svar: _______________________________________________________________

speile

speil heisen

hei

veien

D

veie

ER

IN

1 Sett strek med gul farge under orda under som er substantiv. 2 Skriv orda på riktig plass i setningene.

VU

R

Eirik sa ______ til Svein. Einar kjørte forbi på _________ nedenfor huset. Solveig tok ________ opp til femte etasje. Det hang et stort _________ på veggen. Der kunne alle _____________ seg. Elefanter kan __________ over tusen kilo. 47


Diftongen ei 1 Sett strek med rød farge under orda som har diftongen ei. 2 Skriv tøyseverset så fint du kan. Bruk skriveboka di.

PL A

KS EM

Svein satt på greina. Han vifta med beina. Greina brakk. Svein kvakk. Han landa på en stein. Svein brakk et bein. Slik kan det gå når en sitter på greina og vifter med beina.

R

Tøysevers

3 Orda i boksen mangler diftongen ei. Skriv den på riktig plass. 4 Skriv orda du får, på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

G

SE

sp__l Solveig speilet seg i et ________________.

ER

IN

v__ Bilen kjørte på en smal ________________.

R

D

bl__e Lillebror må ha ren ___________________.

Vi fikk ny ________________ på hytta vår.

h__s

I høye hus er det alltid ________________.

VU

p__s

st__n Einar slo seg på en ________________. r__n Samene har mange ________________sdyr. 48


Substantiv 1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Skriv minst ti substantiv som passer til bildet. Skriv en, ei eller et på plass foran ordet. Bruk linjene.

Substantiv som passer til bildet:

KS EM

_____________________________

PL A

_____________________________

R

_____________________________

________________________________

G

SE

_______________________________________________________

ER

IN

3 Skriv fire setninger som passer til bildet:

D

____________________________________________________________

R

____________________________________________________________

VU

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

4 Skriv et kort eventyr om Rødhette. Begynn slik: «Det var en gang ...» Bruk skriveboka di.

49


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Høst Se på bildet og skriv navnet på alt som vi kan spise. Bruk skriveboka di.

oppgave og svar:

Skriv fem substantiv som passer til bildet. Svar: _______________________________________________________________ 50


Høstord 1 Dra strek fra ordet høst til orda som står i rekka. Du får høstord. 2 Fargelegg strekene med høstfarger. 3 Skriv høstorda. Bruk linjene. 4 Tegn flere høstblader når du har skrevet alle orda.

ferie

PL A

R

vær storm

blader

KS EM

høst

mørke farger

måned

VU

R

D

ER

IN

G

SE

regn

Høstord: høstferie, ________________________________________________ ____________________________________________________________________

spørsmål og svar:

Hva er alle orda du har skrevet, like i? Svar: De er __________________________________________________________ 51


Regnvers 1 Dra strek fra ordet Regnet til orda i rekka. 2 Du får seks setninger. Skriv setningene. Bruk linjene. Du skal skrive én setning på hver linje. 3 Sett rød strek under alle vokalene i orda nedenfor. 4 Tegn flere paraplyer i forskjellige farger.

PL A

plasker ned.

R

drypper ned.

renner ned.

KS EM

Regnet

øser ned.

detter ned.

D

ER

IN

G

SE

siler ned.

VU

R

Regnet drypper ned.

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 52


PL A KS EM

SE

Høsten er grå med lange gummistøvler på og regnvær og mye klær og spade, spann og sølevann! Ja, høsten er grå med lange gummistøvler på.

R

1 Fargelegg tegningen. 2 Les diktet. 3 Sett strek med gul farge under orda som er substantiv. 4 Sett strek med grønn farge under orda som rimer. 5 Skriv rimorda. Bruk linjene nederst på sida. 6 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 7 Skriv diktet. Bruk skriveboka di.

Ebba Lind

VU

R

D

ER

IN

G

Rimord: grå – på, ___________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

8 Høsten er mer enn regn og kald vind. Høsten har også mange flotte farger. Skriv et dikt om en høst som er gul og rød. Begynn slik: «Høsten er gul…» Bruk skriveboka di.

53


D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Sett strek under orda som har en konsonant på plass først.

R

spørsmål og svar:

VU

1 Hvilke dyr ser du bilder av? Svar: _______________________________________________________________ 2 Hva slags frukt og bær ser du bilde av? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hva er alle orda du har skrevet ovenfor, like i? Svar: _______________________________________________________________ 54


1 Les regla. 2 Sett strek med gul farge under orda som er substantiv. 3 Skriv regla så pent du kan. Bruk skriveboka di. 4 Fargelegg eplene på bildet av epletreet.

Epler og pærer

oppgaver og svar:

KS EM

1 Skriv to substantiv i regla som er like i at de er navnet på en frukt.

PL A

R

Epler og pærer de vokser på trærne. Når de blir modne, så faller de ned

SE

Svar: _______________________________________________________________ 2 Skriv navn på frukttrær som vokser i Norge.

IN

G

Svar: _______________________________________________________________

ER

3 Skriv hva alle frukttrær er like i.

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

R

4 Skriv hva som veier mest av ei plomme og et eple. Svar: _______________________________________________________________

5 Skriv hva vi ser på frukttrærne i mai og juni. Svar: _______________________________________________________________ 6 Skriv hva vi ser på frukttrærne om høsten. Svar: _______________________________________________________________ 55


1 Les regla. 2 Sett strek med rød farge under orda som har diftongen ei. 3 Sett strek med brun farge under ordet som rimer på magen. 4 Fargelegg pærene på bildet av pæretreet.

så blir du bra i magen, så blir du bra i magen.

PL A

Å, å, å, å, å, jeg har så vondt i magen. Har du det? Ja, har du det, så gå til Per i Hagen. Sett deg på en liten stein, gnag så på et lite bein,

R

Per i Hagen

KS EM

Gammel barneregle

spørsmål og svar:

SE

Hva skal du gjøre hvis du får vondt i magen?.

IN

G

Svar: _______________________________________________________________

ER

____________________________________________________________________

oppgaver og svar:

R

D

1 Skriv orda som mangler:

VU

Vondt er det motsatte av _____________________________________________. Lav er det motsatte av _______________________________________________. ___________________________________________________________________. 2 Skriv de orda i regla som er substantiv. Svar: _______________________________________________________________ 56


Høst 1 To ord i hver rekke har kommet i feil boks. Finn de orda. 2 Skriv orda inn i riktig boks. Bruk linjene. 3 Sett strek med blå farge under orda som har dobbeltkonsonant.

purre gulrøtter rips sukkererter appelsiner poteter

_________________

_________________

_________________

blåbær bananer bringebær solbær agurker stikkelsbær

tomater fluesopp kantareller sjampinjonger tyttebær steinsopp

_________________

_________________

SE

_________________

Sopp

R

epler pærer ananas plommer blomkål jordbær

Bær

PL A

Grønnsaker

KS EM

Frukt

_________________

spørsmål og svar:

IN

G

_________________

ER

1 Hva heter soppen som har diftongen ei?

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

2 Hvilket navn på bær skrives med dobbelkonsonant? Svar: _______________________________________________________________

3 Skriv tre av de orda som er sammensatte ord. Svar: _______________________________________________________________ 4 Hva er orda frukt, bær, grønnsaker og sopp like i? Svar: _______________________________________________________________ 57


Høst 1 Sett strek med gul farge under orda som er substantiv. 2 Sett ring med blå farge rundt orda som har dobbeltkonsonant. 3 Velg ett av versene og skriv det i skriveboka di. 4 Skriv de orda som forteller om ting vi kan spise. Bruk linja nederst på sida.

KS EM

Alf Prøysen. Mel. Nisser og dverger.

PL A

Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng.

R

September

Oktober

ER

IN

G

SE

Samme hva du heter, spiser du poteter, og nå kan du bukke, ryggen din og plukke. Vi skal være flinke, siden kan vi vinke. Nå har jeg poteter hele året rundt.

D

Alf Prøysen. Mel. Å, jeg vet en seter.

R

November

VU

November er trist og grå, men nyttig likevel, for nå må barna tenke på å lage moro selv. Alf Prøysen. Mel. I Østen stiger solen opp.

Ting vi kan spise, er: __________________________________________________ ____________________________________________________________________ 58


1 Sett strek under orda som har dobbeltkonsonant.

spørsmål og svar:

1 Hva heter de tre høstmånedene? Svar: Det er _________________________________________________________

R

2 Hvilke farger kan vi kalle høstfarger?

KS EM

3 Hvilke frukter kan vi høste i Norge?

PL A

Svar: _______________________________________________________________

Svar: _______________________________________________________________

SE

4 Hva slags klær må vi ha på oss når det regner og blåser?

G

Svar: _______________________________________________________________

IN

5 Hva kalles den ferien vi har om høsten? Svar: _________________________

D

ER

6 De fuglene som drar fra Norge om høsten, kaller vi trekkfugler. Skriv navnene på noen av dem.

VU

R

Svar: _______________________________________________________________

2 Skriv orda som passer til tegningene. Bruk linjene. 3 Sett strek med rød farge under vokalene i orda du har skrevet.

59


Rebus 1 Skriv orda som passer til bildene i rebusen med samme tall. Bruk store bokstaver. 2 Skriv løsningsordet du får når du leser bokstavene i de loddrette, blå rutene.

1

1

2

8

2

7

3

3

R

4

9

4

PL A

5

KS EM

6 7

5

8

6

12

IN

11

11

G

10

SE

9

10

ER

12

R

D

Løsningsordet er _____________________________________________

VU

oppgaver og svar:

1 Skriv vokalene i løsningsordet. Svar: __________________________________ 2 Skriv de vokalene i alfabetet som mangler i løsningsordet. Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv de tre orda i rebusen som har diftongen ei. Svar: _______________________________________________________________ 60


1 Sett strek med gul farge under de orda under som er substantiv. 2 Skriv orda på riktig plass i setningene.

eier papegøye øy fløyte køye bein feie øynene

leier

1 Aina _____________________ to små marsvin.

PL A

3 Ina bor på ei _____________________.

R

2 Einar så ei _____________________ i bur.

KS EM

4 Ola spiller ofte på _____________________. 5 Unni _____________________ lillebror.

SE

6 Yngve sover i ei _____________________.

G

7 Æsop er så glad i kjøtt_____________________.

IN

8 Øyvind må _____________________ og vaske gulvet hver dag.

R

D

ER

9 Åse svir i _____________________. Det er vondt!

VU

4 Skriv egennavnene i setningene ovenfor. Bruk linjene. 5 Sett strek med rød farge under bokstavene på plass først. Skriv hva de er like i. Bruk linja nederst på sida.

Egennavnene: _______________________________________________________ Bokstavene på plass først i egennavn er like i at de er _____________________ ____________________________________________________________________ 61


Skriv de orda i boksen som passer til bildene. Bruk linjene. Det er ikke alle orda som har et bilde som passer til.

øye trøye rulleskøyte

løype

fløyte

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

røyk hengekøye øy tøy gøy høy bøye

oppgaver og svar:

1 Skriv hva alle orda i boksen er like i. Svar: Alle orda i boksen er like i at de har________________________________ 2 Skriv de orda som ikke passer til bildene. Svar: _______________________________________________________________ 62


1 Sett ring rundt de orda i boksen som har diftongen øy. 2 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Det er ikke alle orda som har et bilde som passer til.

fløy

KS EM

PL A

R

øy køye løve bøye røyk bjørn røyskatt papegøye røve søle trøye øks klør støy

oppgave og svar:

SE

Skriv fem av orda i boksen som er substantiv.

IN

spørsmål og svar:

G

Svar: _______________________________________________________________

ER

1 Hva kommer opp av pipa når vi brenner på peisen?

D

Svar: Det er _________________________________________________________

VU

R

2 Hva kaller vi to senger som står oppå hverandre? Svar: _______________________________________________________________

3 Hva ser vi med? Svar: _______________________________________________________________ 4 Hva heter det lille dyret som har lang, fin hale, og som bor i ei steinrøys? Svar: _______________________________________________________________ 63


1 Skriv spørsmålene som passer til svarene. 2 Sett rød ring rundt de orda som har diftongen øy. 3 Sett gul strek under de orda som er substantiv.

1 Spørsmål: Hva ____________________________________________ Svar: Fuglen som kan snakke, heter papegøye.

2 Spørsmål: Hva ____________________________________________

R

Svar: Vi bruker skøyter på isen.

PL A

3 Spørsmål: Hva_____________________________________________ Svar: Tante har vasket tøy i kjelleren.

KS EM

4 Spørsmål: Hvem ___________________________________________ Svar: Kari og Anne fikk ny køyeseng på rommet sitt.

5 Spørsmål: Hva ____________________________________________

SE

Svar: Anna er veldig flink til å spille fløyte.

G

6 Spørsmål: Hvem ___________________________________________

IN

Svar: Elevene hadde laget ei skiløype rundt skolen.

ER

7 Spørsmål: Hvor ____________________________________________

R

D

Svar: Det lille dyret bor i ei steinrøys.

VU

4 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

64


1 Sett strek med gul farge under de orda nedenfor som er substantiv. 2 Skriv hva alle substantiv er like i. Bruk skriveboka di. 3 Skriv de orda under som er sammensatte ord. Bruk linja.

papegøye køyeseng øver røyk skøyteløp øyne fiskeskøyte fløyte løype tøy stå

hvem

PL A

KS EM

4 Les teksten og sett strek under orda som har diftongen øy. 5 Skriv orda du har satt strek under. Bruk skriveboka di.

R

Sammensatte ord: ____________________________________________________

SE

Frøydis og Øyvind dro på ferie. De reiste til ei øy full av palmer. Det bodde papegøyer i alle palmetrærne. Gjett om de laget mye støy og bråk!

ER

IN

G

Øyvind hengte opp ei hengekøye mellom to palmer. Der lå han og koste seg. Plutselig ramlet ei stor kokosnøtt ned fra den høyeste palmen.

VU

R

D

Øyvind holdt på å få kokosnøtta i hodet. Heldigvis bøyde han seg framover for å ta opp solkremen som lå på bakken. Snakk om flaks!

65


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv substantivene som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Skriv en, ei eller et foran substantivene.

66


SE

KS EM

PL A

R

EVENTYRET OM TOMMELISE 1 Se på bildet. Skriv ti substantiv som passer til. Bruk linjene.

IN

G

Substantiv: __________________________________________________

ER

____________________________________________________________

VU

R

D

2 Skriv et kort eventyr om Tommelise hvor du bruker substantivene du har skrevet. Begynn slik: «Det var en gang ...» Bruk linjene.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 67


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bøker og bibliotek

68


Bøker 1 Dra strek fra ordet bøker til orda som står i rekka. 2 Skriv de nye bokorda (sammensatte orda) du da får. Bruk linjene.

lese lekse koke

PL A

R

matte barne

KS EM

tegne fantasi skrive

G

ER

vitse

IN

spørre

SE

eventyr

bøker

D

De sammensatte orda: lesebøker _______________________________________

VU

R

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3 Skriv hva slags bok som passer til bildene. Bruk linjene.

eventyrbok 69


Bibliotek 1 Les om bibliotek på side 37 i leseboka di. 2 Dra strek fra setningen På biblioteket kan vi låne til de orda i rekka som passer til.

møbler klær

R

bøker kjæledyr

PL A

På biblioteket kan vi låne

KS EM

dvd-plater penger

malerier

ER

spørsmål og svar:

aviser

IN

G

SE

tegneserier

D

1 Hva er alle orda i rekka like i?

VU

R

Svar: Det er _________________________________________________________ 2 Hva kan du låne på biblioteket? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hva betyr ordet bibliotek? Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv ei liste med navn på bøker eller tegneserier du har lyst til å lese. Bruk skriveboka di.

70


Bøker 1 Dra strek fra ordet bok til orda som står i rekka. Du får ni bokord. 2 Skriv bokorda på linjene.

handel bokhandel bind _____________________

PL A

R

klubb ____________________ hylle _____________________

bok

KS EM

fink _____________________

orm _____________________ reol _____________________ tittel _____________________

D

ER

IN

G

SE

merke ___________________

spørsmål og svar:

VU

R

1 Hvilket bokord fra lista di har ingenting med bøker å gjøre? Svar: _______________________________________________________________

2 Hvorfor kaller vi noen mennesker bokormer? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hva kan vi bruke som bokmerke? Svar: _______________________________________________________________ 71


Bibliotek 1 Les om bibliotek på side 37 i leseboka di. 2 Les setningene og skriv orda som mangler. Bruk linjene.

Vi kan låne bøker helt gratis på ______________________. Bibliotek er ikke et norsk ord, men et _____________ ord.

PL A

De første bøkene ble laget på _____________.

R

De første bibliotekene er over _____________ år gamle.

KS EM

Det største biblioteket i verden ligger i _____________. En som skriver bøker, kalles en _____________.

D

ER

IN

G

SE

En som er veldig glad i å lese bøker, kan vi kalle en _____________.

R

spørsmål og svar:

VU

1 Hva er en bibliotekar? Svar: Det er _________________________________________________________ 2 Hvilken bok vil du låne på biblioteket? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hvilken ordklasse hører ordet bøker til i? Svar: _______________________________________________________________ 72


Bøker 1 Les titlene på bøkene. 2 Sett strek under orda som har diftong i seg. 3 Skriv orda på den linja som har den samme diftongen.

Greske øyer

Kom i form. Bøy og tøy

En speider

Guro på Tiriltoppen

Geir den fredlause

Sofie månestråle og nissane

Dustefjerten

Aurora og Sokrates

KS EM

PL A

R

Australia på kryss og tvers

Kamilla og tyven

Tai-Mi, Tamar og Trines søster

Tarzan på loftet

Gaupe i fjellet

Nikolai begynner på skolen

VU

R

D

Kaptein sorte Bill

ER

IN

G

SE

Den enøyde kongen

øy: ________________________________________________________ ai: ________________________________________________________ ei: ________________________________________________________ au: ________________________________________________________ 73


PL A KS EM

SE

Pippi er kjempestrek. Pippi er dum som et brød. Pippi har en apekatt. Apekatten heter herr Jens. Pippi har en hest. Hesten bor på badet. Pippi eier mange gullpenger. Pippi går på skolen hver dag.

R

Bøker 1 Les om Pippi Langstrømpe på side 43 i leseboka di. 2 Sett strek under de setningene som passer til Pippi. 3 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene.

G

4 Les teksten nedenfor. 5 Pippi er forsvunnet. Lag en etterlysning av henne. Bruk linjene.

VU

R

D

ER

IN

«Porten til Villa Villekulla gikk opp, ei lita jente kom ut. Hun så slik ut: Håret hadde den samme fargen som ei gulrot. Håret var flettet i to stramme fletter som sto rett ut. Nesa hadde samme fasong som en liten potet. Hun hadde fregner over hele fjeset. Kjolen var rar, skoene var altfor store.» Etterlysning

Pippi har ___________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 74


Bøker 1 Skriv en, ei eller et foran substantivene. Bruk linjene.

en hest ______ hus _____ jente

R

______veranda

______ bein

____ hale

_____ hestesko

KS EM

______ arm

PL A

______ navn

IN

spørsmål og svar:

G

SE

2 Svar på spørsmålene om hesten til Pippi og skriv en kort fortelling om den. Bruk skriveboka di.

ER

1 Hvordan ser hesten ut?

D

Svar: Den er ________________________________________________________

VU

R

2 Hvor bor hesten?

Svar: _______________________________________________________________

3 Hva spiser hesten? Svar: _______________________________________________________________ 4 Hva pleier Pippi å gjøre med hesten sin? Svar: _______________________________________________________________ 75


Bøker 1 Les teksten. 2 Sett strek med gul farge under egennavnene. 3 Skriv egennavnene du fant. Bruk linjene. 4 Skriv hva alle egennavn er like i. Bruk linjene.

Emil i Lønneberget

KS EM

PL A

R

I boka om Emil står det: «Da Emil var liten, bodde han på gården Katthult i Lønneberget sogn i Småland. Emil bodde hos faren sin, som het Anton Svensson, og moren sin, som het Alma Svensson, og veslesøsteren Ida. På Katthult hadde de en gårdsgutt som het Alfred, og en tjenestejente som het Lina.»

Egennavnene:_________________________________________________

SE

____________________________________________________________

G

Alle egennavn er like i ________________________________________________

IN

____________________________________________________________

D

ER

5 Les mer om Emil på side 44 i leseboka di. Svar på spørsmålene.

spørsmål og svar:

VU

R

1 Hvor bor Emil? Svar: _______________________________________________ 2 Hva har Emil alltid på seg? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hva heter søsteren til Emil? Svar: ____________________________________ 4 Hva gjør Emil når han sitter i Snekkerbua? Svar: _______________________________________________________________ 76


PL A KS EM

Det er Astrid Lindgren som har skrevet bøkene om Pippi Langstrømpe og Emil i Lønneberget. Hun har skrevet bøker om Karlsson på taket også.

R

Bøker 1 Les teksten. 2 Sett gul strek under orda som er substantiv. 3 Skriv substantivene du fant. Skriv en, ei eller et på plass foran orda. Bruk linjene nederst på sida. 4 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 5 Se på bildet. Skriv setninger som passer til. Bruk skriveboka di.

ER

IN

G

SE

Her ser du et bilde av Karlsson og Lillebror. Karlsson er på besøk hos Lillebror. Karlsson sitter under bordet og koser seg med en fersken. Lillebror har hentet en kniv på kjøkkenet.

VU

R

D

Han vil dele ferskenen i to deler, slik at de kan få hver sin bit. Men før han får sukk for seg, har Karlsson spist opp hele ferskenen.

Orda som er substantiv: ei bok, ________________________________________

___________________________________________________________ ____________________________________________________________ 77


Bøker 1 Les om Karius og Baktus på sidene fra 47 til 50 i leseboka. 2 Skriv orda som mangler i setningene. Bruk linjene.

Karius og Baktus Karius og Baktus er så _________ seg.

KS EM

Karius og Baktus er veldig _______________.

PL A

Jens har ____________ tennene sine.

R

Det er ingen _______ i munnen til _______.

Det er masse _______ i munnen til _________.

Jens har spist _____________________________.

ER

IN

G

SE

spørsmål og svar:

R

D

1 Karius og Baktus blir i dårlig humør når Jens spiser sunn mat. Hva spiser Jens da?

VU

Svar: Det er _________________________________________________________ 2 Karius og Baktus blir i godt humør når Jens spiser usunn mat. Hva spiser Jens da? Svar: _______________________________________________________________ 3 Hva pusser du tennene dine med? Svar: _______________________________________________________________ 78


PL A

D

ER

IN

G

SE

KS EM

tanntroll pusse tannbørste vondt tannlege suser hjørnetann godt borer hull spyler spytter loff munn Jens glad spise ingen jeksler tanntråd bråker

R

Bøker 1 Sett strek med gul farge under orda som er substantiv. 2 Skriv orda som er sammensatte ord. Bruk linjene. 3 Se på bildet. Skriv setninger som passer til. Bruk linjene.

VU

R

De sammensatte orda: _______________________________________ ___________________________________________________________ Setninger som passer til bildet: ________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ____________________________________________________________ 79


Bøker 1 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 2 Sett strek med gul farge under orda som er substantiv. 3 Heksa forsvinner. Du lager en etterlysning. Se på bildet og bruk teksten, der får du en del opplysninger. Bruk linjene.

PL A

SE

KS EM

«Den gamle kona så merkelig ut. Hun hadde en kråke sittende i håret. Hun hadde bare én tann i munnen.»

R

I boka om «Gummi-Tarzan» står det:

Etterlysning av heksa:

IN

G

Heksa har ___________________________________________________

ER

____________________________________________________________

R

D

____________________________________________________________

VU

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ oppgave og svar:

Lag ei liste over hva du ville ha ønsket deg hvis du hadde møtt heksa. Svar: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 80


Gjett hvilken bok vi tenker på! 1 Les orda på linjene. Les én linje av gangen. 2 Se på navnene (titlene) på bøkene nederst på sida. 3 Finn navnet på ei bok som passer til orda på hver linje. 4 Skriv tallet på linja i ruta foran navnet eller tittelen på boka.

KS EM

PL A

R

1. to små tanntroll, loff, tannlege, Jens 2. hest, ape, ei veske med gullpenger, Tommy 3. spikke trefigurer, Ida, skyggelue, lekegevær 4. dyr, bor i en skog, elgen er kongen, baker Harepus 5. Ivan Olsen, dum far, møter ei heks, et ønske 6. en liten gutt, lekekamerat, furukvist, spennende ting 7. røverhøvding, bor i en borg, Birk, Louise 8. bor i Sverige, ny skole, liker ikke å slåss, ingen venner

G

«Emil i Lønneberget»

SE

«Pippi Langstrømpe»

ER

IN

«Lillebror og Knerten»

D

«Karius og Baktus»

VU

R

«Ronja Røverdatter»

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»

«Gummi-Tarzan»

«Pelle Jansson»

81


1 Skriv s책 mange substantiv du kan som passer til bildet. Bruk linjene. 2 Fargelegg bildet. 3 Skriv ei historie som passer til bildet. Bruk skriveboka di.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Det magiske treet

Substantiv som passer til: _____________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 82


Sammensatte ord 1 Sett strek med gul farge under orda som er substantiv.

gaupe hauk maur tau skaut naust haug taus knaus raute mjaue taue lapskaus

SE

KS EM

PL A

R

sau flau

IN

G

2 Lag sammensatte ord med orda i boksene. Skriv orda. Bruk linjene.

Samansette ord: ____________________

haug

____________________________________

maur

____________________________________

b책t

tau

____________________________________

jord

naust

spor

ER

VU

R

hoppe

D

tue

gaupe

____________________________________

3 Skriv ord som passer til tegningen. Bruk linja.

____________________________________________________________________ 83


1 Skriv svaret på gåtene. Bruk linjene.

Gåter Hvilket dyr er bitte lite og bor i ei tue? _________________________ Hvilket dyr breker og har ull? _________________________________

PL A

R

Hva brukes som parkeringshus for båter? _______________________ Hva er langt og tynt og kan brukes til å hoppe med? ____________

IN

G

SE

KS EM

Hvilket dyr har dusker på ørene og bor i skogen? ________________

VU

R

D

ER

Rebus 1 Si ordet som passer til hvert bilde. 2 Lytt ut språklydene og skriv den bokstaven som passer, i den hvite ruta. 3 Bokstavene i de hvite rutene i hver rad gir deg et nytt ord. Skriv det nye ordet. Bruk linjene.

     Løysningsordet: __________________________________ 84


PL A

Løsningsordet: ____________________________________

R

    

KS EM

oppgaver og svar:

1 Hva er alle orda du fikk som svar i rebusene og gåtene, like i? Svar: De er like i _____________________________________________________

SE

2 Les orda i boksene nedenfor. Skriv orda som har diftong.

IN

G

Svar: _______________________________________________________________

D

ER

2 Lag sammensatte ord med orda i boksene. Skriv de sammensatte orda. Bruk linjene.

vei

________________________________

tau

________________________________

fjell

korn

________________________________

mais

måned

________________________________

mai

knaus

________________________________

hoppe

naust

________________________________

båt

raut

________________________________

VU

ku

R

bom

85


Diftongen au 1 Les tøyseverset. 2 Sett rød strek under orda som har diftong. 3 Skriv orda som rimer. Bruk linjene. 4 Skriv verset så fint du kan. Bruk skriveboka di.

Tøysevers

Aud hører et mjau. Det er ingen sau! Gjett om Aud blir flau, ta feil av katt og sau!

R

er flau. er redd for sau. blir stiv av skrekk. gjemmer seg i en hekk.

PL A

Aud Aud Aud Aud

KS EM

Orda som rimer: _____________________________________________________ ____________________________________________________________________

SE

5 Orda i boksen mangler diftongen au. Skriv den på riktig plass. Bruk linjene. 6 Setningene mangler et ord. Ordet finner du i boksen. Skriv ordet på riktig plass. Bruk linjene.

Vi får ull fra _______ .

n __ st

Om vinteren er det fint å ha båten i et _______.

t __ s

Aud hadde ingenting å si. Hun var _______. Aud klatret opp på en _______.

VU

R

kn __ s

D

ER

IN

G

s __ en

fl __ t

Aud snublet og datt. Det var _______.

r __ ter

Når kua _______, vil hun inn i fjøset.

t __

Alle i klassen liker å hoppe _______.

oppgaver og svar:

Skriv to av orda i boksen som ikke er substantiv. Svar: _______________________________________________________________ 86


1 Sett strek med gul farge under orda nedenfor som er substantiv. 2 Skriv orda som passer til bildene. Det er ikke alle orda som har et bilde som passer til. Bruk linjene.

KS EM

PL A

R

sau tau flau skaut naust dinosaur taus trau gaupe hauk knaus raute haug baug staur maur

IN

G

SE

3 Sett strek under orda med diftongen au. 4 Skriv ett ord med diftongen au som ikke er substantiv. Bruk linja

D

ER

Bonden står taus og ser på den døde sauen. Sauen ligger like ved den bratte knausen. Hvem har drept sauen?

VU

R

Det kan være ei gaupe eller en ulv. Kanskje har hauken skremt sauen utfor knausen? Lenger opp hører bonden et lam som breker. Lammet savner nok moren sin. Bonden tar et tau rundt halsen på lammet. Lammet kan ikke være alene. Det må bli med bonden hjem. Ordet med diftongen au som ikke er substantiv: __________________________ 87


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

2 Skriv setninger med tre av de orda du har skrevet. Velg ett med diftongen ei, ett med diftongen øy og ett med diftongen au. Bruk skriveboka di.

88


Eventyr 1 Fargelegg kakene og godteriet på tegningen av huset og gjerdet. 2 Skriv minst ti substantiver som passer til bildet. Bruk linjene. 3 Skriv et kort eventyr om Hans og Grete. Begynn med «Det var en gang ...» Bruk skriveboka di.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Her ser du Hans, Grete og heksa. De står utenfor heksehuset. Huset har vegger og tak laget av kaker og godteri av alle slag.

Substantiv:___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 89


Diftongen ai 1 Se p책 tegningen. Skriv orda som passer til. Bruk rutene.

kai

mais

pai

kaie

svaie

vaie

SE

KS EM

PL A

R

hai

G

oppgaver og svar:

IN

1 Se p책 orda ovenfor. Skriv de orda som er substantiv.

ER

Svar: _______________________________________________________________

D

2 Skriv hva alle orda ovenfor er like i.

VU

R

Svar: _______________________________________________________________ 3 Gi gutten, jenta, hunden og b책ten navn. Svar: Jenta skal hete ___________________ Gutten skal hete _______________ Hunden skal hete ______________________ B책ten skal hete ________________ 4 Skriv hva alle navnene du har skrevet, er like i. Svar: De er like i_____________________________________________________ 90


Se på orda under. Skriv dem inn i den boksen som passer til.

PL A

R

lapskaus sei blåmeis Aina leverpostei mais Øystein papegøye Eirik hauk sau gaupe hai Aud pai kaie røyskatt

Egennavn

Navn på fugler

Navn på andre dyr

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

KS EM

Navn på mat

________________

________________

________________

SE

________________

G

________________

IN

oppgaver og svar:

________________

ER

1 Skriv hva alle egennavn er like i.

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

R

2 Skriv to ting som alle orda du har brukt, er like i. Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv de fire diftongene som er brukt i orda. ____________________________________________________________________ 4 Skriv det ordet som er substantiv: vaie, flau, haike, mais, leier. Svar: _______________________________________________________________ 91


Diftongen ai 1 Sett rød strek under orda i Tøysevers som har diftong. 2 Skriv orda som rimer. Bruk linja. 3 Skriv verset så fint du kan. Bruk skriveboka di.

PL A KS EM

Mai står på ei kai. Det er en dag i mai. På kaia står Kai. Med ett ser Kai en hai. En dag i mai ser Kai en hai. Kai roper: «Se, en hai!» «Her er ingen farlig hai», sa Mai. Alt vi ser, er ei lita sild, ikke farlig, ikke vill, bare snill.

R

Tøysevers

SE

Orda som rimer: _____________________________________________________

ER

IN

G

4 Orda i boksen mangler diftongen ai. Skriv den på riktig plass. Bruk linjene. 5 Hver setning mangler ett ord. Ordet finner du i boksen. Skriv det riktige ordet. Bruk linjene.

m_____s

D

Det ligger en svær båt ved ___________.

VU

R

k_____a

Vi lager popkorn av _________________.

sv_____er

Det blåser så mye at trærne ______________.

v______er

Flagget _______ i vinden.

h_____ker

Kåre har ikke bil, han ________ med Mai.

p____

Mari baker _________ med blåbærfyll.

m_____

Randi har fødselsdag i ____________.

92


KS EM

PL A

R

1 Sett gul strek under substantivene. 2 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

G

SE

3 Sett rød strek under orda i teksten som har diftongen ai. 4 Skriv sammensatte ord med ordet hai. Bruk linja nederst på sida. 5 Skriv to spørsmål som passer til teksten. Bruk skriveboka di.

IN

Haifiske

R

D

ER

I havet utenfor Australia er det mange haier. Alle som bader i havet, må passe seg. Haiene er svært blodtørstige.

VU

Når fiskebåtene kommer inn til kaia, har de av og til med seg en hai. Da kommer det mange for å se på haien. Mange fotograferer haien. Haien ser skremmende ut med de sylskarpe tennene.

Sammensatte ord med ordet hai: _______________________________________ ____________________________________________________________________ 93


1 Sett strek under orda som rimer.

En hai som ville være mann

Men hell i uhell, kan du si, så var en sinna stut blitt sluppet løs og kom forbi og stanget haien ut.

Men den fikk ikke puste der og ble så sjuk, så sjuk ---ja, den var bent fram døden nær og sprellet på sin buk.

Nå skjønte den at det var best og bo i vann igjen, og være hai som haier flest ---ja, det var alt om den.

KS EM

PL A

R

Her skal du få høre om en hai som ikke likte vann. Den ville være mann på land og la seg på en kai.

hai: ________________________

G

Ordet som rimer på

SE

2 Skriv orda som rimer.

Ragnhild Knagenhjelm

IN

Ordet som rimer på vann: ______________________ sjuk: _______________________

Ordet som rimer på

stut: _______________________

R

D

ER

Ordet som rimer på

igjen: _______________________

VU

Ordet som rimer på

Spørsmål og svar:

1 Hva er en stut? Svar: Det er ________________________________________ 2 Hvor er buken på fisken? Svar: _____________________________________ 3 Hvorfor kan ikke haien puste på land? Svar: _______________________________________________________________ 94


Rebus 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk rutene i rebusen med det tallet som passer til bildet. 2 Skriv det ordet du får når du leser bokstavene loddrett i det feltet som er merket med blå farge. Bruk linja.

1 1

4

2

4

5

3

KS EM

5

PL A

2

R

3

6

7

6

IN

G

SE

7

ER

Løsningsordet:________________________________________________________

VU

R

D

3 Skriv orda som mangler i setningene. Bruk linjene.

Popkorn er laget av ____________________. Mor bakte en deilig _______ og fylte den med blåbær. En av de mest blodtørstige fiskene i havet er ___________. Ali har ikke bil, han _____________.

Fuglene som ligner på kråker, heter ____________. 95


Eventyr 1 Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 2 Fargelegg katten på tegningen slik det står i setningene nedenfor. 3 Sett gul strek under de orda som er substantiv i setningene.

3 Jakka skal være rød.

5 Knappene på jakka er av gull.

SE

6 Buksa er svart.

KS EM

4 Pynten på jakka skal være gul, svart og lilla.

PL A

2 Fjærene på hatten skal være gule, lilla og røde.

R

1 Hatten skal være svart.

7 Støvlene er brune med gullspenner.

ER

IN

G

8 Hanskene er lysebrune.

oppgaver og svar:

R

D

1 Skriv substantivene du fant. Du må forandre orda litt, for du skal skrive en, ei eller et foran orda.

VU

Svar: ______________________________________________________________ 2 Skriv fem ord som passer til bildet av katten, og som ikke er nevnt i setningene over. Svar: øret, _________________________________________________________ 3 Skriv fire av orda som er navn på fargene du brukte på katten. Svar: ______________________________________________________________ 96


Eventyr Skriv et kort eventyr om «Katten med støvlene». Her får du noen nøkkelord som må være med.

fattig gutt katt med støvler prinsesse trollmann slott rik greve giftet seg

konge

Det var en gang ______________________________________________________

PL A

R

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

KS EM

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

SE

____________________________________________________________________

ER

oppgaver og svar:

IN

G

____________________________________________________________________

D

1 Les nøkkelorda. Skriv de orda som ikke er substantiv.

R

Svar: ______________________________________________________________

VU

2 Skriv de fire orda som de fleste eventyr begynner med. Svar: ______________________________________________________________

3 Skriv de sju orda som de fleste eventyr slutter med. Svar: ______________________________________________________________ Tips: Du finner hele eventyret i boka som heter «Brødrene Grimms eventyr» eller på Internett. 97


1 Les verset og sett strek med rød farge under vokalene i orda.

Å-å-å-å, katter små

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Å-å-å-å, katter små, en svart, og ni grå. De gjør ingen verdens ting, svinser bare rundt omkring.

oppgaver og svar:

R

D

1 Skriv orda i verset som har språklyden ng.

VU

Svar: ______________________________________________________________ 2 Se på kattene på tegningen. Skriv ord som forteller hva kattene gjør eller holder på med. Svar: hopper, _______________________________________________________ 2 Skriv et eventyr om de ti kattene. Nøkkelord som kan være med: spiser, leker, koser seg, musejakt, slåss, heks, forvandler. Begynn eventyret ditt slik: «Det var en gang ...» Bruk skriveboka di.

98


Fargelegg overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene.

Tre rare katter

Tre rare katter har vi fått. Den ene heter Knoll. Så må den andre hete Tott. Den tredje har vi ganske flott gitt navnet Tordenskjold.

R

André Bjerke

oppgaver og svar:

KS EM

1 Skriv de bokstavene i overskriften som er vokaler.

PL A

Svar: ______________________________________________________________

SE

2 Skriv alle vokalene vi har i alfabetet.

G

Svar: ______________________________________________________________

IN

3 Skriv orda i verset som har dobbeltkonsonant.

ER

Svar: ______________________________________________________________

R

D

4 Skriv egennavnene i verset.

VU

Svar: ______________________________________________________________

5 Skriv hva alle egennavn er like i. Svar: ______________________________________________________________ 6 Skriv hvor mange punktumer det er i verset. Svar: _____________________ 7 Skriv hva ordet på plass først i en setning må ha. Svar: ______________________________________________________________

99


Diftongene 1 Finn orda som passer til hvert bilde. 2 Hvert av orda har en diftong. Skriv ordet inn i riktig boks. Skriv en, ei eller et på plass foran hvert ord. Bruk linjene.

au

øy

________________

________________

________________

PL A

R

________________

________________

________________ ________________

KS EM

________________

________________

ei

ER

________________

IN

G

SE

________________

________________ ________________ ________________

________________

________________

________________

________________

R

________________

VU

D

________________

ai

oppgave og svar:

Skriv hvilken ordklasse alle orda du har skrevet, hører til i. Svar: ______________________________________________________________ 100


Skriv orda i boksen på riktig plass i setningene. Bruk linjene. Noen ord må du bruke flere ganger.

peisen reir røyken dinosaur

skreik eplepai køyesenga vampyrhauk

vampyrhauken tau

PL A

R

dinosauren seint beinet lapskaus

Solveig og Kai dro opp til hytta.

KS EM

Tull, tøys og rot

De kom fram ___________ på kvelden. Det var mørkt, kaldt og guffent.

SE

Kai tente opp i ________________. Solveig tok fram maten.

G

De skulle ha ____________________ og _____________________ til dessert.

ER

IN

Plutselig veltet __________________ ut av _____________________.

D

Å nei, nå har ______________ bygd ____________ i pipa igjen, stønnet Kai.

R

Han fant fram en stige og et ____________________.

VU

Kai måtte ut og opp på taket. Han så ikke stort. Plutselig snublet han _____________ og en ______________ som lå og sov.

Kai fikk så vondt i ______________. Han _____________ og ropte. Solveig måtte bære ham inn i ____________________. Heldigvis forsvant både __________________ og _________ da det ble lyst. 101


Rebus 1 Skriv orda som passer til bildene i rutene med samme tall. Bruk store bokstaver. 2 Skriv løsningsordet du får når du leser bokstavene i de loddrette, blå rutene.

1

8

1 2

3

2

9

PL A

3

R

4 5

10

4

KS EM

6 7

8

SE

9

5

11

G

10

12

11

IN

6

ER

12

13

13

R

D

7

VU

Løsningsordet: _______________________________________________________

oppgaver og svar:

1 Skriv det du vet om løsningsordet. Svar: ______________________________________________________________ 2 Skriv hva alle orda du har skrevet, er like i. Svar: ______________________________________________________________ 102


Diftongene ei au øy ai Les setningene og skriv diftongene som mangler i orda. Bruk linjene.

G___te gir av og til hunden sin et kjøttb_____n. Ørn og h_____k hører til rovfuglene. G___r klipper s____en for å få ull.

KS EM

Noen papeg_____er liker å sp____le seg.

PL A

R

Vi lager popkorn av m_____s.

Dinos____rene levde for millioner av år siden. M_____ren bygger store m____rtuer.

SE

G____pa er et rovdyr.

IN

G

Solv____g baker d_____lig p___.

ER

Sk___ter bruker vi både på asfaltv___ og is.

R

D

I Stillehavet er det mange øde ____er.

VU

Fr___dis tenner opp i p___sen. oppgaver og svar:

1 Skriv de orda i setningene ovenfor som er egennavn. Svar: ______________________________________________________________ 2 Skriv hva alle egennavn er like i? Svar: ______________________________________________________________ 103


VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Overtro

oppgave og svar:

Skriv fem substantiv som passer til bildet. Svar: _______________________________________________________________ 104


Trollord 1 Dra strek fra ordet troll til orda som stĂĽr i rekka. 2 Skriv de nye sammensatte orda. Bruk linjene. 3 Les de nye orda du fĂĽr, og finn ut hva orda betyr.

kjerring trollkjerring gubbe _____________________ _____________________

dom

_____________________

PL A

R

unge

KS EM

mann _____________________

troll

pakk

SE

ring

øye krem

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

VU

R

D

ER

IN

G

skap

_____________________

Oppgave og svar:

Skriv hva alle orda du har skrevet, er like i. Svar: De er like i _____________________________________________________ 105


Trollgubben 1 Skriv orda i boksen på riktig plass på trollgubben. 2 Tegn et troll etter oppskriften nederst på sida.

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

skjegg vest lapp ørering tær nese knapper stubbe bukse skjorte arm svans

VU

R

D

Oppskrift på trollgubbe: • Trollet har to runde hoder. • Hvert hode har to neser. • Trollet har ett trekantet øye. • Trollet har en sur munn og en blid munn. • Håret på hodene ser ut som 5-tall. • Ørene ser ut som middagstallerkener. • Trollet har en firkantet kropp. • Armene ser ut som feiekoster. • Føttene ser ut som svømmeføtter.

106


Regle fra Sverige

KS EM

PL A

Trollmors voggevise Når trollmor har lagt sine elleve små troll, og bundet dem fast i svansen, så synger hun for sine elleve små troll de vakreste ord hun kjenner: Ho ai ai ai ai buff, ho ai ai ai ai buff, Ho ai ai ai ai buff, ho ai ai ai ai buff.

R

Troll 1 Klassen leser og synger visa sammen. 2 Sett blå strek under orda som har dobbelkonsonant. 3 Skriv diktet så fint du kan. Bruk skriveboka di.

oppgaver og svar:

1 Skriv den eneste diftongen i voggevisa.

SE

Svar: ______________________________________________________________

G

2 Skriv hva en svans er.

ER

IN

Svar: _______________________________________________________________

D

3 Trollmor har navn på noen av de elleve trollungene. Det er Hufsen, Dufsen, Klufsa og Tufsa. Finn navn til de sju andre.

VU

R

Svar: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4 Skriv hva alle egennavn er like i. Svar: ______________________________________________________________ 5 Skriv en forklaring på hvorfor Trollmor har bundet fast ungene. Svar: _______________________________________________________________ 107


R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

1 Her ser du en trollfamilie som venter pĂĽ kveldsmaten. Skriv substantiv som passer til bildet. Bruk linjene.

VU

Substantiv: __________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

2 Skriv en historie om trollfamilien. Begynn med ÂŤDet var en gang ...Âť Bruk skriveboka di.

108


Eventyr og overtro 1 Les teksten. Sett strek med gul farge under orda som er substantiv. 2 Skriv substantivene du fant. Bruk linjene.

Hekser

I gamle dager trodde folk på hekser. Heksene kunne fly på en sopelime eller en feiekost. Noen mente at heksene fløy av sted på en geitebukk.

PL A

R

Før heksene startet på flyturen, smurte de sopelimen eller geitebukken inn med heksesmøring. Oppskriften på heksesmøring sto i ei bok som ble kalt «Svarteboka».

KS EM

Substantivene: _______________________________________________________ ____________________________________________________________________

IN

ER

Heksesmøring 10 liter kattetiss 2 ormehoder

G

SE

3 En del av sida med oppskriften på heksesmøring er borte i «Svarteboka». Man må ha sju ting i heksegryta for å få en ordentlig smøring. Skriv de fem tingene som mangler.

4 Dra strek fra ordet hekse til orda i rekka. Skriv de sammensatte «hekseorda» du da får. Bruk linjene.

__________________________

heksebrygg

__________________________

ritt

____________

__________________________

natt

____________

bok

____________

hus

____________

hatt

____________

kost

____________

VU

R

D

brygg

__________________________ __________________________ • Ha alle tingene i heksegryta. • Kok det hele i sju timer. • Salven smøres på ved midnatt i måneskinn.

hekse

109


Eventyr 1 Les teksten. Sett strek med gul farge under orda som er substantiv. 2 Skriv fire av orda som er substantiv. Bruk linjene.

Draugen

KS EM

PL A

Kittelsen sa at han hadde sett både troll, draug og nøkk. Siden han visste hvordan disse vesenene var, kunne han tegne dem akkurat slik de så ut.

R

Se godt på tegningen av draugen. Tegningen ble laget for over hundre år siden. Mannen som tegnet draugen, het Theodor Kittelsen.

Substantiv: __________________________________________________________

IN

G

SE

3 Orda i boksen har falt ut av teksten. Skriv orda på riktig plass. Bruk linjene. 4 Sett strek under orda i boksen som ikke er substantiv. 5 Skriv slutten på historien. Bruk skriveboka di.

nifs

ER

Opp av vannet kom en __________ og skummel skikkelse.

draug

Munnen til draugen var full av sylskarpe ______________.

VU

R

tenner

D

Det var en __________.

vræl

Draugen satte i et forferdelig ______________.

fosset

Vannet _____________ nedover kroppen på draugen.

lynte

Himmelen var svart, og det _____________ i ett sett.

redd

Aslak krøp sammen bak en stor stein. Han var liv________.

oppdaget

Tenk om draugen ___________ ham.

110


Spøkelser 1 Skriv ord som passer til tegningen. Bruk linjene.

Ord som passer til tegningen: _________________________________

R

__________________________________

KS EM

__________________________________

PL A

__________________________________

__________________________________

SE

2 Du vil kle deg ut som et nifst spøkelse. Skriv hva du vil gjøre for å få det til. Bruk linjene.

G

Jeg vil ______________________________________________________________

IN

____________________________________________________________________

R

D

ER

3 Skriv en spøkelseshistorie som passer til bildet. Du kan bruke noen av orda i boksen. Lag en overskrift. Bruk skriveboka di.

VU

Skumle spøkelsesord:

gyse, ensomt, øde og tomt, knirke, grusom, vræle, spindelvev, lysglimt, sveve.

111


Huldra 1 Les om huldra på sidene 66 og 67 i leseboka di. 2 Skriv tre setninger hvor du beskriver hvordan ei hulder ser ut. Bruk linjene.

Huldra ___________________________________________________ ________________________________________________________

3 Orda under mangler en diftong. Skriv diftongen som mangler. Bruk linjene.

s_________

SE

g_________t

kn_________s

G

fl_________te

KS EM

PL A

______________________________________________________

R

______________________________________________________

ER

IN

4 Skriv orda som mangler i teksten. Orda står i den blå boksen. Noen av orda må du forandre litt.

R

D

Ei vakker hulder står oppe på en __________. Huldra ser nesten ut som ei vanlig gjeterjente.

VU

Hun gjeter en stor flokk med kyr,____________ og ____________. Huldra tar fram en lur, det er en slags ____________. Når huldra spiller, lokker hun til seg gjetere. Av og til forsvinner en gjeter for alltid. Huldra har tatt han med seg inn i huldrefjellet.

5 Sett strek med gul farge under orda i teksten som er substantiv.

112


1 Fargelegg overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene. 2 Les gåtene og skriv svarene. Bruk linjene. Orda under kan være til hjelp. Det er ikke alle orda som har et svar som passer til. 3 Sett gul strek under ti ord i teksten som er substantiv.

nøkk draug spøkelse heks hulder feer vampyr nisser

PL A

R

1 De viser seg helst om natta. Vi kan ikke høre dem, men vi kan se dem. De svever over gulvet. Vi merker et kaldt gufs i lufta.

KS EM

Svar: ______________________________________________________________ 2 Han bor i innsjøer, elver og tjern. I gamle dager trodde man at folk som druknet, hadde blitt tatt av ham. Han ser nifs ut der han ligger og lurer i vannkanten.

SE

Svar: _______________________________________________________________

IN

G

3 Det sies at hun lokker gjetere inn i fjellet. Hun er svært vakker. Hun går alltid med langt skjørt for å skjule halen sin.

ER

Svar: _______________________________________________________________

VU

R

D

4 Hun drar til Bloksberg hver sankthansaften. Hun reiser dit på en feiekost. Hun lager medisiner til både folk og dyr. Svar: ______________________________________________________________

5 De kan hjelpe eller skade folk. Noen er snille, andre er ondskapsfulle. Tornerose møtte en som var slem. Askepott møtte en som var snill. Svar: _______________________________________________________________ 6 Han bor i havet. Han har diftongen au i navnet sitt. Svar: _________________________________________________________ 113


Klassen synger sangen sammen.

Snøhvit og de sju dvergene Den lille Snøhvit hastig gjør gulvet rent, hun soper, og hun vasker, får alt så pent, reier senga, koker mat, dekker bord med skål og fat, legger seg til ro, og hun sovner inn.

Prinsesse Snøhvit stakkar, er så trøtt, så trøtt. Hun kommer redd til koia, har ingen møtt. «Hvem kan bo i koia her? Nei, hvor lita senga er! Her kan jeg få hvile, så trygt, så søtt.»

Da kommer hjem fra skogen de trøtte menn, sin egen stue kjenner de knapt igjen. «Hvem har dekket bordet her? Hvem har reid opp senga der?” Det har lille Snøhvit – hun sover enn.»

G

SE

KS EM

PL A

R

Til arbeid sju fattige dverger går. De feller trær så mange som de formår. «Hvem skal stelle for oss her når vi vekk fra koia er? Hvem skal vi til hjelp i vårt hus vel få?»

IN

oppgaver og svar:

ER

1 Skriv orda som rimer på: går ___________ ___________

D

trøtt ___________

rent ___________

mat ___________

___________

VU

R

menn ___________

___________

2 Skriv orda i tredje verset som forteller hva Snøhvit gjør i koia. Svar: soper, _________________________________________________________ 3 Forklar hva ei koie er. Svar: _______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 114


Fargelegg tegningen slik det står nederst på sida. Skriv hvordan det går med Snøhvit og de sju dvergene. Bruk skriveboka di.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

Snøhvit får bo hos de sju dvergene. På bildet ser vi at den onde dronninga kommer på besøk. Hun har skapt seg om til ei gammel kone. Her vil hun selge epler til Snøhvit.

Fargelegg bildet slik: • Den gamle kona skal ha brun kjole. • Forkleet skal være grønt. • Skoene skal være svarte. • Skautet skal være gult. • Kurven har oransje farge. • Eplene har rød farge. • Blomstene er røde, blå, gule og rosa. • Resten av fargene bestemmer du selv. 115


Les teksten to ganger. Klassen synger sangen sammen.

Så kom den vakre prins der inn, prins der inn, prins der inn. Så kom den vakre prins der inn, prins der inn.

Så kom den onde fe der inn, fe der inn, fe der inn. Så kom den onde fe der inn, fe der inn.

Tornerose må ei sove mer, sove mer, sove mer. Tornerose må ei sove mer, sove mer.

Tornerose sov i hundre år, hundre år, hundre år. Tornerose sov i hundre år, hundre år.

PL A

R

Tornerose satt i høyen slott, høyen slott, høyen slott. Tornerose satt i høyen slott, høyen slott.

KS EM

Tornerose

SE

IN

G

Og hekken vokste kjempehøy, kjempehøy, kjempehøy. Og hekken vokste kjempehøy, kjempehøy.

Og alle hjerter gleder seg, gleder seg, gleder seg. Og alle hjerter gleder seg, gleder seg.

D

ER

Og prinsen danset med sin brud, med sin brud, med sin brud. Og prinsen danset med sin brud, med sin brud.

R

spørsmål og svar:

VU

1 Var feen Tornerose møtte, ond eller snill? Svar: ________________________ 2 Hva betyr det at «alle hjerter gleder seg»? Svar: _______________________________________________________________

oppgave og svar:

1 Skriv fem av orda i sangen som er substantiv. Svar: ______________________________________________________________ 116


Konsonanter 1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Sett strek under alle bokstavene på plass først i orda. REGEL

Konsonantene er like i at de har forskjellig bokstavnavn og språklyd. Ordet konsonant er latin og betyr medlyd.

Konsonanter:

q r s t v w x z

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

b c d f g h j k l m n p

oppgave og svar:

Skriv hvilke konsonanter du ikke har satt strek under. Svar: _______________________________________________________________ 117


oppgaver og svar:

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

b p d 1 Bokstavene b p d er like i at de er konsonanter. Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Sett blå ring rundt bokstaven som har plass først i orda.

ER

1 Skriv orda som er like i at de har bokstaven b på plass først.

R

D

Svar: _______________________________________________________________

VU

2 Skriv orda som er like i at de har bokstaven d på plass først. Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv orda som er like i at de har bokstaven p på plass først. Svar: _______________________________________________________________ 4 Skriv hva bokstavene b p d er like i. Svar: _______________________________________________________________ 118


Alfabetet Fargelegg bokstavene i overskriften. Bruk rød farge på vokalene og blå farge på konsonantene.

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå

KS EM

PL A

R

• Vi har fem konsonanter – c q w x z – som vi nesten ikke bruker i norske ord. I engelske ord brukes disse konsonantene mye. • Vokalene æ ø å brukes mye i norske ord. • I det engelske alfabetet er det bare seks vokaler: a e i o u y. Vokalene æ ø å finnes ikke.

oppgaver og svar:

SE

1 Skriv hvor mange konsonanter det er i det norske alfabetet. Svar: ________

G

2 Skriv hvor mange vokaler det er i det norske alfabetet. Svar: _____________

IN

3 Skriv hvilke vokaler det er i det engelske alfabetet.

ER

Svar: _______________________________________________________________

D

4 Skriv de konsonantene vi nesten ikke bruker i norske ord.

VU

R

Svar: _______________________________________________________________ 5 Skriv de fire diftongene vi bruker mest i norske ord. Svar: _______________________________________________________________ 6 Skriv konsonantene på plass først i disse orda: celle

quick

wc

xylofon

zoo

Svar: _______________________________________________________________

119


Rebus 1 Skriv orda som passer til bildene i rutene med samme tall. Bruk store bokstaver. 2 Skriv løsningsordet du får når du leser bokstavene i de loddrette, blå rutene.

1

2

1 2

4

3

3

PL A

R

4

5

5

6

KS EM

6 7 8

8

7

9

SE

9

11

ER

11

IN

10

G

10

D

Løsningsordet: _______________________________________________________ oppgaver og svar:

VU

R

1 Skriv det du vet om løsningsordet. Svar: _______________________________________________________________ 2 Skriv hvilken ordklasse orda du har brukt i rebusen, hører til i. Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv de orda i rebusen som har dobbeltkonsonant. Svar: _______________________________________________________________ 120


PL A

R

d b p Orda som passer til bildene, har bokstaven b, p eller d på plass først. Skriv orda inn i riktig boks.

Orda som har bokstaven p på plass først:

________________

________________

________________

________________

________________

SE G IN

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

ER

________________

Orda som har bokstaven d på plass først:

D

________________

KS EM

Orda som har bokstaven b på plass først:

VU

R

________________

oppgaver og svar:

1 Skriv de fire orda som har dobbeltkonsonant. Svar: _______________________________________________________________

2 Se på orda du har skrevet. Skriv hva slags bokstav de har på plass før dobbeltkonsonanten. Svar: _______________________________________________________________ 121


Dobbeltkonsonant 1 Les setningene. Finn tegningen som passer til. 2 Skriv tallet på plass foran setningen i ruta ved tegningen. 3 Sett strek under orda med dobbeltkonsonant. 4 Skriv det ordet som passer til, på linja ved siden av tegningene.

Ørna har et skarpt nebb. Kai sparker fotball. Her er en farlig trapp. Vi ser en sulten katt. Ser du en rar mann med hatt? Julie har vondt i ei tann. Akebrettet har ratt. Sjørøveren har lapp over øyet.

R

_____________________

_____________________

PL A

1 2 3 4 5 6 7 8

_____________________

SE

_____________________

KS EM

_____________________

_____________________

ER

IN

G

_____________________

D

_____________________ oppgave og svar:

VU

R

Skriv rimord til orda under. Bruk linjene. hatt _____________________

tann _____________________

trapp ____________________ ball ______________________ mett _____________________ litt _______________________

122


1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 2 Skriv vokalene som mangler i orda. Bruk linjene.

REGEL

m___nn

gl___ss

p__nn

n__tt

tr___pp

fl__gg

l____pp

h__tt

t___nn

r___tt

KS EM

k__tt

PL A

R

Det er som regel en kort vokal på plass foran en dobbeltkonsonant.

b__ll

SE

3 Se på orda ovenfor. Skriv dem på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

G

En _______ er flink til å fange mus.

ER

IN

Noen elever sparker _______ i hvert eneste friminutt.

D

Far bruker sol_________ om sommeren.

VU

R

I bilen satt en dame og en __________. Det var en bratt _______________ opp til huset. Babyen har fått ei ________. Kari kjøpte sju ______ til 17. mai. Emil har en ________ i buksebaken. I _______ er det fullmåne. 123


Dobbeltkonsonant 1 Les orda under. Sett strek under vokalen som har plass etter dobbeltkonsonanten. 2 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

REGEL

Det er som regel en vokal p책 plass etter en dobbeltkonsonant n책r dobbeltkonsonanten st책r inne i ordet.

den

det

det

det

den

den

den

IN

G

SE

KS EM

den

PL A

R

egget gutten natta flagget bussen vannet hatten veggen trappa lappen rattet sekken

egg

R

D

ER

4 Les orda i den gule boksen. 5 Sett strek under vokalene i orda. 6 Skriv noen setninger med orda. Bruk linjene.

gull

VU

ull

rull

vegg

trikk

hatt natt

vann spann

Det var tre egg i reiret. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

124


1 Skriv en, ei eller et på linja foran ordet i første rekka. 2 Skriv substantivene slik de blir etter den eller det i de to andre rekkene.

REGEL

Substantivene forandrer seg når vi setter den eller det på plass foran ordet. Eksempler:

det egget den gutten den natta

Det egget vil jeg ha. Den gutten er tøff. Den natta sov jeg ikke.

det _________

_________ buss

den _________

_________ hatt

den _________

Den _________ er stygg.

den _________

Den _________ er rød.

den _________

Den _________ er bratt.

_________ katt

den _________

Den _________ er så lat.

_________ fjell

det _________

Det _________ er høyt.

_________ penn

den _________

Den _________er helt ny.

G

IN

ER

_________ vegg

SE

_________ flagg

VU

KS EM

PL A

R

et egg en gutt ei natt

R

D

_________ trapp

Det _________ er norsk. Den_________ skal jeg ta.

REGEL

Dobbeltkonsonantregler: • Det er som regel en vokal på plass foran en dobbeltkonsonant. • Det er som regel en vokal på plass etter en dobbeltkonsonant som står inne i ordet.

125


1 Finn ut hva orda i boksene er ulike i. 2 Se p책 hvert bilde og skriv ordet som passer til. Bruk linjene.

REGEL

Vi har som regel en dobbeltkonsonant p책 plass etter en kort vokal.

damen dammen

SE

tak takk

KS EM

mate matte

PL A

halen hallen

R

hyle hylle

VU

R

D

ER

IN

G

pen penn bile bille

tiger tigger piler piller baker bakker

3 Sett strek under de sju orda i boksene som ikke har et bilde som passer til. 4 Skriv disse orda. Bruk skriveboka di.

126


Dobbeltkonsonant 1 Les orda i boksen. Sett rød strek under vokalen som har plass foran dobbeltkonsonanten. 2 Skriv orda som mangler i setningene. Bruk linjene.

Biene bor i bi_______________.

mate/matte

Vi må ___________ kaninene hver dag.

bake/bakke

Her er en fin _____________ å ake i.

hyle/hylle

Jeg har ei ___________ full av bøker.

pen/penn

Aud liker å skrive med en blå _________.

naken/nakken

Kai fikk en snøball midt i ____________.

halen/hallen

Huldra forsøker å gjemme __________ sin.

tak/takk

Frøydis sa tusen _________ for gaven.

IN

På sykehuset er det mange __________.

D

ER

leger/legger

G

SE

KS EM

PL A

R

kuber/kubber

VU

R

3 Skriv de orda i boksen som har dobbeltkonsonant. Bruk linjene.

kubber,_____________________________________________________ ____________________________________________________________ 4 Skriv orda som mangler i regelen. Bruk linja.

Det er som regel en __________________________ på plass før en dobbeltkonsonant. 127


Dobbelkonsonant 1 Les orda i boksen. Sett rød strek under vokalene. 2 Skriv orda som passer i setningene. Bruk linjene.

Karius og Baktus har laget alle ______________.

baken/bakken

Barna sto på ski i __________________.

tiger/tigger

Bikkja _________ om sjokolade.

ryker/rykker

Det _________ av grillen.

brud/brudd

Ola hadde et stygt ________ i ankelen.

kaker/kakker

Det var sju forskjellige __________ på fatet.

fikk/ørefik

Jeg _______ en flott presang av mormor.

hater/hatter

Oluf har et skap fullt av rare ___________.

sete/sette

Det var ikke et ledig __________ på bussen.

PL A

KS EM

SE

G

IN ER

Rød___________ gikk på besøk til bestemor.

D

hete/hette

R

hulene/hullene

R

oppgave og svar:

VU

Skriv fire av orda i den blå boksen som er substantiv. Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

128


Dobbeltkonsonant 1 Les orda i den blå boksen. Sett rød strek under vokalene. 2 Skriv orda som mangler i setningene. Bruk linjene.

Babyen var nesten ____________________.

tak/takk

Huset hadde et rødt ______________

halen/hallen

Aud dro til svømme________________.

piler/piller

Musa _________ inn i musehullet.

biler/biller

Garasjen var full av __________.

damen/dammen

Svein datt i ________________.

baker/bakker

Øystein ______________ eplepai.

vane/vanne

Gartneren må __________ plenen.

PL A

KS EM

SE

G IN

De bøkene er ikke dine, de er ____________.

ER

mine/minne

R

naken/nakken

oppgaver og svar:

R

D

1 Skriv fire av orda i teksten over som er substantiv.

VU

Svar: _______________________________________________________________ 2 Skriv et av egennavnene i teksten som har diftong. Svar: ________________ 3 Skriv orda som mangler i reglene.

Det er som regel en kort vokal på plass foran en _________________. Det er som regel en __________ på plass etter en ________________ som står inne i ordet. 129


REGEL

I ord som har dobbeltkonsonant inne i seg, er det som regel en vokal foran og etter dobbeltkonsonanten.

R

Bildediktat 1 Skriv orda som passer til bildene. Skriv den eller det p책 plass foran orda. Bruk linjene. 2 Skriv setninger med de orda du har skrevet, som har dobbeltkonsonant inne i seg. Bruk skriveboka di.

den

VU

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

det

130


Sammensatte ord Skriv de to orda som de sammensatte orda består av. Bruk linjene.

trollunger trollhest sommerferie

er satt sammen av er satt sammen av er satt sammen av

høstferie

høst og ferie

troll og unger troll og hest sommer og ferie

PL A

R

blåbær ______________________________________________ ______________________________________________

lesebøker

________________________________________

bokhyller

________________________________________

kokeplate

________________________________________

tannlege

______________________________________________

postkasse

_________________________________________

SE

G

IN

ER

________________________________________

R

D

solbriller

KS EM

jordbær

VU

spørsmål og svar:

1 Hvilken regel er det som ikke stemmer for orda: trollhest, høstferie, jordbær, bokklubb, solbriller? Svar: I ord som har dobbeltkonsonant inne i seg, er det som regel

en _____________ foran og etter dobbeltkonsonanten. 2 Kan du lage en ny regel? Svar: I sammensatte ord er det _____________________________________

131


Gåter 1 Skriv svaret på gåtene. Bruk linjene. 2 Sett strek under de orda i svarene som har dobbeltkonsonant. 3 Skriv setninger hvor du bruker orda du har satt strek under. Bruk skriveboka di.

1 Noe vi har foran utgangsdøra. Vi tørker sålene på skoene på den.

KS EM

Ordet er: ______________________

PL A

2 Noe vi kan plukke i skogen. Vi blir blå på tunga når vi spiser dem.

R

Ordet er: ______________________

SE

3 Noen gruer seg til å gå dit. Hun får Karius og Baktus til å forsvinne.

G

Ordet er: ______________________

ER

IN

4 Noe vi setter foran øynene. Vi bruker dem når sola skinner.

D

Ordet er: ______________________

VU

R

5 Et sted vi blir medlemmer. Vi kjøper bøker der som blir sendt i posten. Ordet er: ______________________

4 Skriv sammensatte ord med orda i boksen. Bruk linjene.

________________________________________________ ________________________________________________ 132

skole troll bøker dør unger tann matte


Dikt 1 Les diktet tre ganger 2 Sett strek under de sammensatte orda.

Vet du-vers Vet du om en peis som ikke brenner bål? Vet du om en kopp som ikke står på skål?

Vet du om en pave som ikke bruker krone? Vet du om en bass som ikke kan en tone?

Kanskje det er du som noen ganger er alle disse her?

PL A

KS EM G

SE

Heldiggris morgenfugl juksepave

IN

Vet du om en tagg som ikke har en torn? Vet du om en bukk som ikke vil ha horn?

R

Vet du om en gris som ikke bor i binge? Vet du om en fugl som ikke trenger vinge?

VU

R

D

ER

Vet du om en bøtte som ikke kan bli full? Vet du om en propp som ikke tetter hull?

buldrebass sinnatagg jålebukk somlebøtte hissigpropp dovenpeis og tullekopp? Sidsel Mørck

3 Sett ring rundt de orda i diktet som rimer. 4 Sett strek med blå farge under de orda i diktet som har dobbeltkonsonant. 5 Velg fire sammensatte ord og forklar hva orda betyr. Bruk skriveboka di.

133


Eventyret om en trollunge 1 Se på tegningen og svar på spørsmålene. Bruk linjene.

spørsmål og svar:

1 Hvor gammel tror du trollungen er? Svar: ____________________________

Svar: _______________________________

Svar: ____________________________

SE

4 Er trollungen glad eller lei seg?

KS EM

3 Hvorfor fryser ikke trollungen på beina?

PL A

R

2 Hvem er trollungen sammen med?

G

Svar: ____________________________

IN

5 Hva tror du trollene stirrer på?

ER

Svar: _____________________________

VU

R

D

2 Skriv nøkkelord som passer til bildet av trollungen. Bruk figuren nedenfor. 3 Bruk nøkkelorda og skriv et eventyr om da trollungen var på tur. Bruk skriveboka di.

trollungen Husk: • Eventyret må ha en overskrift. • Du begynner med «Det var en gang ...». • Bruk nøkkelorda dine og svarene på spørsmålene. • Avslutt eventyret med «snipp, snapp, snute, så var eventyret ute». 134


Rebus 1 Skriv orda som passer til bildene i rutene med samme tall. Bruk store bokstaver. 2 Skriv løsningsordet du får når du leser bokstavene i de loddrette, blå rutene. Bruk linja.

1 6

1 2

2 3

7 8

R

4

PL A

5

3

KS EM

6 7 8 4

G

10 11

11

ER

IN

5

10

SE

9

9

D

Løsningsordet: _______________________________________________________ oppgaver og svar:

VU

R

1 Se på orda du har skrevet i rebusen. Skriv hva slags bokstav det er foran dobbeltkonsonanten. Svar: __________________________________________

2 Skriv hva alle orda du har skrevet i rebusen, er like i. Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv de orda du har skrevet i rebusen, som har dobbeltkonsonant. Svar: _______________________________________________________________ 135


R

PL A

KS EM

SE

G

IN

ER

D

R

VU

Julehøytid

136


Jul 1 Dra strek fra ordet jule til orda i rekka. Bruk julefargene rødt og grønt på strekene. 2 Skriv de nye sammensatte orda du får. Bruk linjene. 3 Velg fem av de sammensatte orda og skriv setninger med dem. Bruk linjene nederst på sida.

bakst

julebakst

gaver ________________

R

bukk ________________

PL A

kveld ________________ gate ________________

KS EM

jule

gran ________________

SE

gris ________________

hefte ________________ helg ________________

R

D

ER

IN

G

grøt ________________

VU

Setninger:

___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 137


1 Dra strek fra ordet jule til orda i rekka. Bruk julefargene rødt og grønt på strekene. 2 Skriv de nye sammensatte orda du får. Bruk linjene. 3 Skriv hva slags julemat du liker best. Bruk skriveboka di.

hilsen ________________ høytid ________________

R

kaker ________________

PL A

krybbe ________________

KS EM

kveld ________________ maske ________________ mat ________________

VU

R

D

ER

IN

G

SE

jule

nek ________________ nisse ________________ presang ________________ papir ________________ pynt ________________ sang ________________ stjerne ________________ tre ________________

138


Sankta Lucia Se på orda i boksen. Skriv orda som mangler i setningene, på riktig plass. Bruk linjene.

Vi feirer luciadagen 13. _____________.

minne

Vi feirer dagen til _____________ om Lucia.

levde

Lucia _____________ for 1700 år siden.

Hun måtte _________ fordi hun ikke ville gifte seg.

fattige

Hun ville heller hjelpe _____________ og syke mennesker.

nettene

Lucia besøkte de fattige om _____________.

lys

Hun holdt et _____________ i hånda for å finne fram i mørket.

brent

Noen sier at hun ble _____________ på bålet

gjøre

fordi hun nektet å ___________ som faren hennes forlangte.

R

D

ER

IN

G

SE

KS EM

PL A

R

desember

VU

spørsmål og svar:

1 Når feirer vi luciadagen? Svar: ______________________________________ 2 Hvorfor hadde Lucia med seg lys når hun gikk ut?

Svar: _______________________________________________________________ 3 Hva er lussekatter? Svar: _______________________________________________________________ 139


Juletreet Først for ca. hundre år siden begynte folk i Norge å sette juletrær inn i stua. Skikken kom fra Preussen i Tyskland. I dag kjøper de fleste et juletre noen dager før julaften. Juletreet blir pyntet etter alle kunstens regler. Folk bruker forskjellig type julepynt, men de fleste trenger:

KS EM

Når vi skal skaffe oss juletre,__________________

PL A

1 Skriv om hvor familien din får juletreet fra, og hvordan dere pynter det. Bruk linjene.

R

juletrefot juletrelys julekurver glitter glasskuler engler flagg julenisser

_______________________________________

SE

_______________________________________

IN

G

______________________________________

ER

2 I julemåneden er det juletrær mange steder. Skriv hvor du kan se dem. Bruk linjene.

R

D

_______________________________________

VU

_______________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Spørsmål og svar:

Hvilken måned kaller vi julemåneden? Svar: _______________________________________________________________ 140


Julenissen 1 Her ser du en moderne julenisse. Beskriv hvordan han ser ut. Fortell hva han gjør på julaften. Bruk linjene.

__________________________________________

skjegg barter bukser støvler reinsdyr slede sekk gaver

____________________________________ ___________________________________

PL A

_________________________________

R

Ord du kan bruke:

KS EM

______________________________________

_____________________________________________________

SE

_____________________________________________________

____________________________________________

VU

R

D

skjegg vest genser nikkers strømper lykt stall

______________________________________________

ER

Ord du kan bruke:

IN

G

2 Her ser du en gammeldags fjøsnisse. Beskriv hvordan han ser ut. Fortell hva han gjør på julaften. Bruk linjene.

_________________________________________ _______________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________

3 De to nissene er forskjellige. Men noe er de like i. Hva er det? Bruk skriveboka di.

141


Julegaver Ole skal kjøpe julegaver til hele familien. Se på lista med julegaveord og skriv hvilken julegave hver enkelt skal få. Bruk linjene.

sukkertøy sløyfe kjøttbein hoppetau blokkfløyte skøyter ei bok om stein Steinar er sju år. Han liker musikk. Steinar skal få en _________________.

R

Æsop er en hund. Æsop skal få et _________________________________.

KS EM

Audhild er ti år. Hun liker å danse på isen.

PL A

Aud liker å løpe og hoppe. Aud skal få et __________________________.

Audhild skal få danse_____________________________.

SE

Øyvor er åtti år. Hun er så glad i søtsaker.

G

Øyvor skal få en stor pose med ____________________________.

ER

IN

Katten Seiko skal pyntes til jul. Seiko skal få en stor, rød ______________.

D

Øystein samler på sjeldne steiner. Øystein skal få ___________________.

R

oppgaver og svar:

VU

1 Skriv hva alle egennavnene er like i. Svar: _______________________________________________________________ 2 Skriv hva alle navnene på gavene er like i. Svar: _______________________________________________________________ 3 Skriv de sammensatte orda i lista til Ole. Svar: _______________________________________________________________ 142


Aud pynter til jul Se på orda under. Skriv orda som mangler, på riktig plass i setningene. Bruk linjene.

Aud einer peisen greiner sløyfer stein saueull reinmose meisene Aud Australia Haugesund Geilo Aud traller og synger «Nå er det jul igjen».

PL A

på golvet foran ____________.

KS EM

Hun har ei stor krukke med __________kvister

R

_____________ pynter huset sitt til jul.

På kjøkkenbordet står en vase med furu____________

SE

som hun har pyntet med silke______________.

G

I vinduskarmene står små troll av _______________.

ER

IN

De har hår og skjegg av ____________.

D

Trollene står oppå fin, gråhvit _____________.

VU

R

Utenfor stuevinduet henger et fuglenek. Det er til kjøtt_____________ og spurvene. ____________ har en stor, fin kurv til juleposten. Der ligger julebrev og julekort fra _____________, _______________________, og ______________________.

143


Skriv ei fortelling om en gammel nisse som ikke fikk grøt på julekvelden. Alle hadde visst glemt at på julaften setter man ut grøt til nissen på låven. Bruk linjene.

Her er ord du kan bruke i fortellingen:

R

måneskinn danse omkring varm sove

KS EM

PL A

låve stall rotter mus krok gulv

gammel tårer gråter kaldt fryser lei seg

julegrøt sukker kanel smør mandel

Den gamle nissen

SE

Det var en gang en _____________________________________

G

________________________________________________________

ER

IN

_______________________________________________ ____________________________________________________________________

R

D

____________________________________________________________________

VU

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ oppgaver og svar:

Skriv fire av de orda i boksene som er substantiv. Svar: _______________________________________________________________ 144


Dette har vi lært!

___________________________________________________________

PL A

R

Vokalene: a e i o u y æ ø å Vokalene er like i at de har samme bokstavnavn og språklyd. Vokal betyr «selvlyd».

KS EM

___________________________________________________________ Konsonanter: b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z Konsonantene er like i at de har forskjellig bokstavnavn og språklyd. Konsonant betyr «medlyd».

SE

___________________________________________________________

ER

IN

G

To vokaler som lager en ny språklyd, kalles diftong. Diftongene er ei, øy, au og ai.

D

___________________________________________________________

VU

R

Alfabetet er et system vi bruker for å ordne bokstavene våre i en bestemt rekkefølge. ___________________________________________________________ Et sammensatt ord er satt sammen av flere ord. Det skal skrives som ett ord. ___________________________________________________________

145


Regler ___________________________________________________________

R

Når vi skal lage spørsmål, bruker vi spørreorda hvem, hva, hvor, hvilken, hvordan og hvorfor. Spørretegnet skal alltid stå sist i spørresetningene. Spørretegnet ser slik ut: ?

PL A

___________________________________________________________

KS EM

Det er som regel en vokal på plass før en dobbeltkonsonant.

___________________________________________________________

SE

Det er som regel en vokal på plass etter en dobbeltkonsonant når dobbeltkonsonanten står inne i ordet.

IN

G

___________________________________________________________

ER

En dobbeltkonsonant har som oftest plass etter en kort vokal.

D

___________________________________________________________

VU

R

I ord som har dobbeltkonsonant inne i seg, er det som regel en vokal foran og etter dobbeltkonsonanten. ___________________________________________________________

146


Ordklasser ___________________________________________________________ Substantiv er navn på ord som er like i at du kan se på dem, ta på dem, peke på dem, føle på dem, fotografere dem eller filme dem. Substantiv er et latinsk ord. Det betyr navnord.

PL A

R

___________________________________________________________

KS EM

Egenavn er navn på et menneske, et dyr, et land, en by osv. Egennavn er like i at de har stor bokstav på plass først. Egennavnene hører til substantivene.

VU

R

D

ER

IN

G

SE

___________________________________________________________

147