Tuba Luba 1-2 Oppgavehefte D

Page 1

EBBA SPORSTØL

Tuba Luba OPPGAVEHEFTE GA D

Bokmål

T forlag Tell

2 1


IN ER

RD VU

R LA MP

SE EK GS


EBBA SPORSTØL

1-2 RD

VU G IN

ER K SE

Tuba Luba M SE

OPPGAVEHEFTE D

Bokmål

AR

PL TELL FORLAG

1


RD

VU K SE

Tegninger:

G IN

ER © Tell forlag as 2011

Ingse Revold: 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128

Ragnhild Heggdal: 8, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48,49, 52, 53, 54, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 77, 86, 88, 89, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 128 Stine Langlo Ørdal: 8

ISBN 978-82-7522-407-9 Bokmålsutgave Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndraging, og kan straffes med bøter eller fengsel.

AR

Alle henvendelser om denne boka rettes til: Tell forlag a.s, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen, tlf. 66 78 09 18 e-mail: post@tell.no www.tell.no

PL

Omslagsdesign og grafisk formgiving: Camilla Jakobsen, Milla;Design Trykk: 07 Gruppen AS

M SE

Harald Aadnevik: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 46, 50-51, 55, 56, 68, 70, 71, 72-73, 75, 78-79, 80, 83, 90-91, 92-93, 94-95, 97, 100, 105, 126,


VU

FORORD

RD

Nå skal du begynne på det fjerde og siste oppgaveheftet for første og andre trinn. I de tre første heftene har du jobbet mye med de 24 bokstavene vi bruker mest på norsk. Nå skal du lese og skrive ord hvor alle bokstavene i alfabetet er med. Skal du bli flink til å lese, må du forstå hva alle orda du leser, betyr. Hvis du leser et ord du ikke forstår eller ikke har hørt før, må du spørre læreren om hun kan forklare ordet for deg.

ER

G IN

I dette heftet er det flere fargeleggingsoppgaver. Klarer du å fargelegge akkurat slik du får beskjed om, viser du at du er god til å lese og forstår det du leser. Det er mange oppgaver hvor du skal jobbe med tekster og vise at du forstår innholdet av teksten. • Du skal jobbe med de ni vokalene vi har i alfabetet vårt. • Du skal bli godt kjent med de fire diftongene ei, øy, au og ai. • Du skal lære om egennavn. • Du skal lese lange, sammensatte ord. • Du skal lage og skrive sammensatte ord. • Du skal svare ordentlig på mange spørsmål. • Du skal skrive historier.

K SE

M SE

Jeg håper du nå er blitt så flink til å arbeide i oppgavehefter at du klarer å jobbe raskt, men grundig. Jeg håper du gjør skikkelig og pent arbeid .

PL

I Lesehefte D blir du også kjent med tekster hvor alle bokstavene i alfabetet er med på å lage ord. Orda går sammen og blir til setninger. Setningene blir til fortellinger.

Lykke til! Ebba Sporstøl Ålesund, april 2011

AR

Når du er ferdig med dette heftet, er du klar for å begynne i tredje klasse.


INNHOLD

VU

RD

Forord Spørreorda Sammensatte ord b, d eller p? Egennavn Vokalene Rimord Ordet de Diftonger Diftongen ei Diftongen øy Diftongen au Diftongen ai

G IN

ER

3 7 25 48 55 61 84 90 98 98 103 110 117

K SE

side side side side side side side side side side side side side

AR

PL

M SE

4


RD VU

G IN ER

K SE

AR

PL M SE

5


1 Fargelegg bildet av Pinocchio slik det står i teksten. 2 Fargelegg bokstavene i overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene.

RD

VU Lua til Pinocchio har gul farge. Han har grønn bukse. Han har gul jakke. Han har svarte sko. Han har brunt hår. Han har åtte brune fregner på nesa. Armer og bein har oransje farge.

K SE AR

PL

M SE

1 2 3 4 5 6 7

G IN

ER

Her ser du dokka Pinocchio. Han har en lang nese. Pinocchio lyver mye. Hver gang han lyver, vokser nesa hans.

6


1 Svar på spørsmålene. Bruk linja i svarene. 2 Skriv ti ord som passer til tegningen. Bruk linjene i den grå boksen. 3 Sett strek under spørreordet hvilken i teksten under spørsmål og svar.

Hvilken

Ugla i treet

VU

Spørsmål og svar:

RD

G IN

ER

1 Hvilken farge har lua til ugla? Svar: Lua har _____________ farge.

2 Hvilken farge har månen? Svar: Månen har _____________ farge.

K SE

3 Hvilken farge har nebbet til ugla?

M SE

Svar: Nebbet har _____________ farge.

AR

PL

4 Hvilken farge har boka? Svar: Boka har _____________ farge.

Ekstraoppgave: Skriv en fortelling om ugla. Bruk skriveboka di. 7


1 Les setningene og svar på spørsmålene. 2 Sett strek under ordet gjør i spørsmålene nedenfor. 3 Skriv hvor mange ganger du ser ordet gjør. Skriv antallet på linja nederst på sida.

Spørsmål og svar:

VU RD

Her er Ollo. Han smiler. Hva gjør Ollo?

ER

Svar: _______________________________________________

G IN

Her er Per. Han stuper. Hva gjør Per? Svar: _______________________________________________

K SE

M SE

Her er Dora. Hun sykler. Hva gjør Dora?

Svar: _______________________________________________

AR

PL

Her er Bjørn. Han ror. Hva gjør Bjørn? Svar: _______________________________________________

Jeg ser ordet gjør _______________ ganger. 8

gjør


1 Les setningene og svar på spørsmålene. 2 Sett ring under ordet Hva i spørsmålene nedenfor. 3 Skriv hvor mange ganger du ser ordet Hva. Skriv antallet på linja nederst på sida.

Spørsmål og svar:

VU

Her er en grå katt. Katten sover. Hva gjør den grå katten?

RD

Svar: Katten __________________________

ER

G IN

Her er en svart katt. Katten spiser. Hva gjør den svarte katten? Svar: Katten __________________________

K SE

Her er en stripete katt. Katten leker. Hva gjør den stripete katten?

Svar: Katten __________________________

Jeg ser ordet Hva _______________ ganger.

AR

PL

M SE

Her er en brun katt. Katten er på musejakt. Hva gjør den brune katten? Svar: Katten __________________________

Ekstraoppgave: Skriv om en katt som er på musejakt. Bruk skriveboka di. 9


1 Les setningene og svar på spørsmålene. 2 Sett strek under spørreordet hva i spørsmålene ndenfor.

Hva

RD

VU

Her er Murre. Murre er en katt. Murre er seks år. Murre liker mus og rotter. Murre bor sammen med en snill hund. Hunden heter Voff. Murre og Voff er venner.

ER

1 Hva er Murre?

G IN

Spørsmål og svar:

K SE

Svar: ___________________________________________________ 2 Hva liker Murre?

M SE

Svar: ___________________________________________________ 3 Hva er hunden som Murre bor sammen med?

PL

Svar: ____________________________________________________

AR

4 Hva heter hunden?

Svar: ___________________________________________________ 5 Hva er Murre og Voff? Svar: ___________________________________________________ 10


1 Les setningene og svar på spørsmålene. 2 Skriv orda som passer til bildet. Bruk rutene. 3 Sett strek under spørreordet hvem i spørsmålene nedenfor.

Hvem

RD

VU

helikopter

G IN

ER K SE M SE

Spørsmål og svar:

1 Hva er under båten? Svar: _________________________________

PL

2 Hva er over båten? Svar: __________________________________

AR

3 Hvem er bak i båten? Svar: _________________________________ 4 Hvem er foran i båten? Svar: ________________________________ 5 Hvem står på brygga? Svar: _________________________________ 6 Hvor er sola? Svar: _________________________________ 11


Rebus

1 Skriv orda som passer til bildene i begge rebusene. Bruk rutene med det tallet som passer til hvert bilde. Bruk store bokstaver. 2 Skriv de orda du får når du leser bokstavene på plass først i orda loddrett. Bruk linjene.

1 1

5

2 3

ER

4

RD

3

VU

2

G IN

4

6

K SE

7

5

8

6 8

M SE

7

Ordet er ______________________________________

1

AR

PL

1

2 2 3 3 4 4

Ordet er _______________________ 12


1 Dra strek fra orda frokost og middag til de orda som er navn på mat vi kan spise til disse måltidene. 2 Les setningene og svar på spørsmålene.

sjokoladeis

VU

tyggegummi

leverpostei

frokost

RD

brus

havregrøt

brød

ER

Spørsmål: Hva passer å spise til frokost?

G IN

Svar: ____________________________________ pizza

spagetti

pølser

K SE

fisk

middag

syltetøy

M SE

marsipan

Spørsmål: Hva passer å spise til middag?

PL

Svar: ___________________________________

3 Dra strek fra ordet godteri til de orda som er navn på godteri.

knekkebrød brødskiver

godteri

AR

sjokolade

karameller nonstop

lakrisbåter 13


1 Les setningene og svar på spørsmålene. 2 Sett strek under ordet du i spørsmålene nedenfor.

du

Spørsmål og svar:

VU

1 Hva liker du å spise til frokost?

RD

Svar: Jeg liker ___________________________________________

ER

2 Hva liker du å spise på skolen?

G IN

Svar: Jeg liker ___________________________________________

K SE

3 Hva liker du å spise til middag?

4 Hva slags frukt liker du?

PL

M SE

Svar: ___________________________________________________

Svar: ___________________________________________________

AR

5 Hva slags godteri liker du?

Svar: ___________________________________________________

14


Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

RD

VU G IN

ER K SE AR

PL

M SE 15


1 Syng sangen eller les den sammen med de andre i klassen. 2 Sett strek under orda som er navn på grønnsaker.

Grønnsakspisersangen

RD

VU

Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen, han blir så doven og så lat og veldig tykk i magen. Men – den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter, tyttebær og bjørnebær, og kålrot og persille. Han blir så passe mett i magen glad og lystig hele dagen og så lett i bena at han ikke kan stå stille.

G IN

ER

Thorbjørn Egner

K SE

M SE

1 Dra strek fra ordet grønnsaker til de orda som er navn på grønnsaker. 2 Les setningen og svar på spørsmålet.

kokosboller

gulrøtter

blomkål

AR

rosinboller

grønnsaker

PL

paprika

kålrot

Spørsmål: Hva passer å spise til middag? Svar: ______________________________________________________ 16


1 Dra strek fra ordet kaker til de orda som er navn på gode, søte kaker du kan spise. 2 Les setningen og svar på spørsmålet.

pannekake

VU

fiskekake

sjokoladekake

kaker

RD

kransekake

sølekake

bløtkake

ER

Spørsmål: Hva slags kaker liker du best?

G IN

Svar: ________________________________________

AR

Og i hans vindu står rare saker, tenk hester, griser og pepperkaker. Og har du penger, så kan du få, og har du ikke, så må du gå.

PL

Det bor en baker i Østre Aker. Han baker kringler og julekaker. Han baker store, han baker små, han baker noen med sukker på.

M SE

Det bor en baker

K SE

1 Syng sangen eller les den sammen med de andre i klassen. 2 Sett strek under de orda som er navn på kaker. 3 Les setningen og svar på spørsmålet.

Spørsmål: Hva må du ha hvis du skal kjøpe kaker hos en baker? Svar: ______________________________________________________ 17


1 Dra strek fra ordet brus til de orda som er navn på brus. 2 Les setningen og svar på spørsmålet.

solo fanta

cola

VU

brus

pærebrus

sjokolademelk

RD

blåbærsaft

ER

Spørsmål: Hva slags brus liker du best?

G IN

Svar: ______________________________________________________ 3 Les orda. Skriv orda som er navn på noe du kan drikke av. Bruk linjene.

tesil kopp

AR

boks

gaffel

PL

bøtte

M SE

joggesko

K SE

glass

flaske

Jeg kan drikke av ___________________________________________ ___________________________________________________________ 18


Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

RD

VU G IN

ER K SE AR

PL

M SE 19


1 Les setningene og svar på spørsmålene med hel setning. 2 Sett strek under spørreordet hvor i spørsmålene nedenfor.

Hvor Jeg heter Armed.

Spørsmål og svar: Hva heter du?

VU

1 Hva heter du?

Svar: Jeg __________________________________

RD

2 Hvor gammel er du?

ER

Svar: Jeg ___________________________________________________

G IN

3 Hva heter læreren din?

Svar: ______________________________________________________

K SE

4 Hvor bor du?

Svar: _______________________________________________________

M SE

5 Hva heter moren din?

Svar: Hun ___________________________________________________

AR

PL

6 Hva heter faren din?

Svar: Han ___________________________________________________ 7 Hva heter skolen din?

Svar: Den ___________________________________________________

20


1 Les setningene og svar på spørsmålene med hel setning. 2 Sett strek under de orda som har ordet krokodille på plass først.

Krokodilletor

RD

VU

Her er Krokodilletor. Han har så vondt i tennene sine. Han har spist for mange apekatter.

ER

Apekatter er ikke bra for små krokodiller. Apekatter setter seg fast i tennene. «Puss tennene dine!» sier krokodillemor.

G IN

«Gå til krokodilletannlegen!» brøler krokodillefar.

Hva har Krokodilletor spist!

K SE

Spørsmål og svar:

M SE

Svar: Han __________________________________________________ Hva skjer når Krokodilletor spiser apekatter?

PL

Svar: ______________________________________________________

AR

Hva sier krokodillemor at han må gjøre?

Svar: ______________________________________________________ Hva brøler krokodillefar? Svar: ______________________________________________________ 21


1 Dra strek fra ordet dyr til de orda som er navn på dyr. 2 Skriv de to orda som ikke er navn på dyr. Bruk linja.

flodhest politi

krokodille

VU

dyr

løve

sebra

RD

bær

ER

G IN

1 Dra strek fra ordet møbler til de orda som er navn på møbler. 2 Skriv de to orda som ikke er navn på møbler. Bruk linja.

sofa

møbler stoler

bamser druer

M SE

bord

K SE

senger

ball dyne bilbane

leketøy dokke

22

banan lego

AR

PL

1 Dra strek fra ordet leketøy til de orda som er navn på leketøy. 2 Skriv de to orda som ikke er navn på leketøy. Bruk linja.


1 Orda under passer til bildene. Skriv orda. Bruk linjene. 2 Skriv orda som er navn på verktøy, under ordet verktøy i boksen. 3 Skriv orda som er navn på klær, under ordet klær i boksen.

bukser truse hammer lue sag spiker skjorte jakke øks sokker saks syl

RD

VU G IN

ER K SE klær

AR

PL

M SE

verktøy

23


1 Orda under passer til bildene. Skriv orda. Bruk linjene. 2 Skriv orda som er navn pĂĽ blomster, under ordet blomster i tabellen. 3 Skriv orda som er navn pĂĽ insekter, under ordet insekter i tabellen.

rose flue mygg tulipaner sommerfugl løvetann hestehov tusenbein hvitveis edderkopp maur bie

RD

VU G IN

ER K SE M SE

blomster

insekter

AR

PL

24


Et sammensatt ord er satt sammen av flere ord. Det skal skrives som ett ord. Skriv de to orda som de sammensatte orda under er satt sammen av. Bruk linjene.

RD

VU

ringblomst = ring + blomst

løvetann = ___________________________________

G IN

ER blåklokke = __________________________________

K SE

PL

M SE

påskelilje = __________________________________

snøklokke = __________________________________

AR hvitveis = ____________________________________

25


Skriv de to orda som de sammensatte orda under er satt sammen av. Bruk linjene.

sommerfugl = ____________________________

VU

tusenbein = ______________________________

RD

G IN

ER

edderkoppnett = __________________________

maurtue = _______________________________

K SE

biebol = _________________________________

M SE

fluelort = ________________________________

PL

loppestikk = _____________________________

AR

sneglehus = ____________________________

marihøne = _____________________________ 26


1 Les de to orda i hver rekke. 2 Skriv det sammensatte ordet du fĂĽr nĂĽr du setter de to orda sammen. Bruk linja.

bok + hylle = bokhylle

VU

dokke + vogn = ___________________________

RD

pusle + spill = _____________________________

ER

bil + bane = ______________________________

G IN

verktøy + kasse = __________________________

K SE

fot + ball = _______________________________ sparke + sykkel = __________________________

M SE

hoppe + tau = ____________________________

PL

sprett + ball = _____________________________

AR

leke + tog = ______________________________ skole + sekk = _____________________ Skriv tre av de sammensatte orda som passer til bildene. ___________________________________________________________ 27


1 Les de to orda i hver rekke. 2 Skriv det sammensatte ordet du f책r n책r du setter de to orda sammen. Bruk linja.

klasse + rom = ___________________________

RD

VU

skole + g책rd = ___________________________ drikke + flaske = _____________________________

ER

skole + buss = ______________________________

G IN

lese + bok = ___________________________

K SE

matte + hefte = _______________________________

M SE

tusj + penn = __________________________ male + skrin = ____________________________

PL

AR

bokstav + kort = _____________________________ gym + sal = _______________________________ Skriv tre av de sammensatte orda som passer til bildene. ___________________________________________________________ 28


1 Dra strek fra ordet skole til de orda som står rundt. 2 Skriv de 10 sammensatte orda du får. Bruk linjene. 3 Velg to av orda og skriv to setninger med hvert av dem. Bruk linjene nederst på sida.

VU

1 buss

10 sekk

2 mat

3 bøker 4 elever

RD

skole

9 rute

ER

8 korps

7 frokost

5 barn 6 gård

G IN 6 7

4

M SE

2

K SE

1 skolebuss

5

10

3

8

AR

PL

9

Skriv to setninger med noen av de sammensatte orda:

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 29


1 Dra strek fra orda til ordet ball. 2 Skriv de åtte sammensatte orda du får. Bruk linjene.

3 kurv

VU

4 skole

2 fot

ball

RD

1 golf

6 sprett 7 snø

G IN

ER

8 bade

5 hånd

2

K SE

1

5 6 7

4

8

PL

M SE

3

AR

Skriv de sammensatte orda som passer til bildene under. Bruk linjene. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

30


1 Sett strek under det sammensatte ordet i hver setning. 2 Skriv ordet på linja.

__________________________

Lillesøster vil være med.

___________________________

Storebror lærer dem nye triks.

___________________________

Alle tre øver på gressplenen.

___________________________

RD

VU

Ola spiller fotball i hagen.

G IN

ER K SE

gnag

ball

jogge

sår

drikke

sko

gnagsår

AR

flaske

PL

fot

M SE

3 Dra strek mellom de to orda som kan bli et sammensatt ord. 4 Skriv de sammensatte orda. Bruk linjene.

Ekstraoppgave: Skriv ei liste med fotballord. Bruk skriveboka di. 31


1 Les teksten. Sett strek under de sammensatte orda. 2 Skriv de sammensatte orda du har satt strek under. Bruk linjene. 3 Skriv navnet på ulike eventyr. Bruk skriveboka di.

Eventyrboka

RD

VU

Noa leser i ei gammel eventyrbok. Han leser om trollunger som ikke kan leke ute. Trollungene sprekker i solskinn.

G IN

ER

Han leser om heksa som eier en trollkatt. Katten og heksa rir på et kosteskaft. De rir når det er fullmåne.

K SE

eventyrbok,___________________

_______________________________

M SE

___________________________________________________________ Her er deler av egennavn fra eventyrboka. Finn delene som hører sammen, og skriv egennavnene ferdig.

Aske_________________

ladden pott

røveren

AR

Rød__________________

PL

Aske_________________

frua

Troll__________________ Sjø __________________ Hav__________________ 32

hette

ungen


1 Skriv et eventyr om trollfar og de to trollungene. 2 Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Hvis du vil skrive et langt eventyr, kan du bruke skriveboka di.

trollunger trollfar solskinn bade fossen sint sprekke stein snipp snapp snute

RD

VU G IN

ER Trollungene

K SE

Det var en gang _____________________________________________ ____________________________________________________________

M SE

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

PL

____________________________________________________________

AR

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 33


1 Se p책 bildene. Finn minst 10 ord som passer til. Skriv orda p책 linjene. 2 Skriv en overskrift som passer til. Bruk linja nederst p책 sida. 3 Skriv et eventyr som passer til bildene. Bruk skriveboka di.

RD

VU G IN

ER K SE

ulvespor ____________________________________________________

M SE

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

PL

____________________________________________________________

AR

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Overskrift: __________________________________________________ 34


1 Les orda i boksene. To av orda i hver boks er eventyrord. Sett strek under dem. 2 Skriv de to orda som er eventyrord. Bruk linja under boksen.

heks melk dusj trollkatt politi

blomster spøkelse trollunge bade

VU

heks _______________________

RD

vinter ski hulder klær trollgubbe

ER

nisse gaver salt sommer trollgrøt

___________________________

___________________________

G IN

vår gris vampyr trollkjerring høns

___________________________

trollskap høst hest nøkk sulten

K SE

___________________________

___________________________

M SE

Skriv alle orda i boksene ovenfor som har ordet troll på plass først. Bruk linjene.

trollkjerring __________________________________

AR

Alle orda du skrev, er sammensatte ord. Del orda opp. Skriv ordet som har plass sist. Bruk linjene.

PL

__________________________________________

____________________________________________________________ kjerring ____________________________________________________________

troll

____________________________________________________________ 35


1 Skriv et eventyr om heksa som reiste på besøk til mannen i månen. 2 Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Hvis du vil skrive et langt eventyr, kan du bruke skriveboka di.

heksekatt heksenatt heksehatt feiekost kosteskaft fullmåne stjerneklart trylleord hokus pokus filiokus

RD

VU G IN

ER Månereisen

K SE

Det var en gang _____________________________________________ ____________________________________________________________

M SE

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

PL

____________________________________________________________

AR

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 36


Rebus

1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk store bokstaver. Bruk rutene med det tallet som passer til hvert bilde. 2 Skriv det ordet du får i de loddrette rutene som er merket med blått. Bruk linja under rebusen. 1

1

RD

VU

2

2

3

3 4

G IN

ER

4

5

5

6

6

K SE 7

7

M SE

Ordet er: ___________________________________________________

PL

Les orda og skriv det sammensatte ordet du får når du setter dem sammen.

AR

katt + ugle = ________________________________________________ flue + lort = _________________________________________________ nøkkel + hull = ______________________________________________ troll + unge = _______________________________________________ 37


Sett strek under de orda som er sammensatte ord.

Musejakt

VU

Her er en stor, svart katt. Katten heter Mons. Mons bor på en bondegård.

RD

Mons er alltid på musejakt. Mons finner mus på låven og i stallen. Ingen mus slipper unna klørne til Mons. Mons liker ikke mat på fat.

ER

Hva heter katten?

G IN

Spørsmål og svar:

K SE

Svar: __________________________________

M SE

Hvor bor katten?

Svar: ______________________________________________________

PL

Hvor finner katten musene?

Svar: ______________________________________________________

AR

Hvilken farge er det på pelsen til katten?

Svar: _______________________________________________________ Hvem slipper ikke unna klørne til katten? Svar: ______________________________________________________ 38


m, n eller u? Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

RD

VU G IN

ER K SE

0

M SE AR

PL

5

Les orda og skriv det sammensatte ordet du fĂĽr nĂĽr du setter dem sammen.

nese + horn = ___________________________

nøkkel + hull = __________________________ 39


1 Si orda som passer til bildene. Finn språklyden på plass sist. 2 Skriv bokstaven som er på plass sist. Bruk ruta.

VU

15

RD

7 G IN

ER K SE

Skriv ordet som mangler i hver setning. Bruk linjene.

M SE

klem kam femten penn ku bom

Vi kan skrive med en ____________________.

Ti mus og fem mus til blir __________________ mus.

AR

PL

Vi får melk fra ei __________________.

Når vi skal gre håret, må vi ha en __________________. Veien var stengt med en ______________________. Bestemor får en _________________ av Per. 40


1 Les orda som passer til bildene. 2 Skriv det sammensatte ordet du får når du setter dem sammen. Bruk linjene. Ord du får bruk for, som har dobbeltkonsonant:

nøkkel hull briller jogge stopp brann

VU

busstopp + = __________________________

RD

G IN

ER

+ = __________________________

+ = __________________________

K SE

+ = __________________________

M SE

+ = __________________________

AR

PL + = __________________________

+ = __________________________

41


1 Finn bildet som passer til hver setning. 2 Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk ruta. 3 Sett strek under de orda som er sammensatte ord. 4 En av setningene har ikke noe bilde som passer til. Skriv denne setningen. Bruk linja nederst på sida.

1 Ole står på busstoppen.

VU

2 Ole venter på skolebussen.

RD

G IN

ER

3 Ole har grønn ransel.

4 Ole har en blank matboks.

K SE

5 Ole ser mange lastebiler.

AR

8 Det er pent vær.

EPLEVEIEN

PL

7 Ole hører et helikopter.

M SE

6 Ole får øye på en rødbrun katt.

Setningen uten bilde: ________________________________________ 42


1 Finn bildet som passer til hver setning. 2 Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk ruta. 3 Sett strek under de orda som er sammensatte ord. 4 En av setningene har ikke noe bilde som passer til. Skriv denne setningen. Bruk linja nederst på sida.

RD

VU G IN

ER K SE AR

er i svømmehallen. dusjer. har badedrakt og svømmebriller. har nytt badehåndkle. kjøper billett. har svømmeføtter på seg. stuper fra 3 meter. svømmer 50 meter.

PL

Emily Emily Emily Emily Emily Emily Emily Emily

M SE

1 2 3 4 5 6 7 8

Setningen uten bilde: ________________________________________ 43


1 Her er en tegning av en dykker. Du skal tegne og fargelegge slik det går fram av teksten nedenfor. 2 Sett strek under de orda som er sammensatte ord.

RD

VU G IN

ER K SE Tegn fem fisker over dykkeren. Tegn en blekksprut under dykkeren. Fargelegg dykkerdrakten med svart farge. Fargelegg svømmeføttene med grønn farge. Fargelegg oksygenbeholderen med grå farge. Fargelegg ansiktet til dykkeren med oransje farge. Fargelegg vannet med lyseblå farge.

AR

PL

44

M SE

1 2 3 4 5 6 7


1 Dra strek fra ordet bade til de orda som st책r rundt. 2 Skriv de 책tte sammensatte orda du f책r. Bruk linjene. 3 Dra strek fra de sammensatte orda du har skrevet, til de bildene som passer til.

h책ndkle hette

VU

strand bukse

RD

ring

bade

ball drakt

ER

balje

G IN K SE

badering

AR

PL

M SE 45


1 Les teksten. 2 Sett strek under de sammensatte orda. 3 Skriv fortellingen ferdig. Hva skjer?

RD

VU G IN

ER

Sommerferie

M SE

Sofia leker med en badeball. Asle øver seg på å svømme.

K SE

Det er sol og varmt. Sofia og Asle er på badestranda. De har med seg en stor kurv. I kurven er det badehåndklær, badedrakt og badebukse, vannflasker og frukt.

Plutselig ____________________________________________________

PL

____________________________________________________________

AR

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 46


b eller d?

1 Finn orda som passer til bildene. 2 Skriv bokstaven som mangler på plass først. Bruk linjene.

RD

VU

ør

rage

amse

aker

G IN

ER o

uss

all

ykker

K SE

inosaur

il

amp

A Skriv navnet på to ting vi kan kjøre med.

PL

M SE

Se på bildene og svar på oppgavene:

åt

B Skriv navnet på en ting du kan leke med.

AR

Svar: ____________________________________________________

Svar: ____________________________________________________ C Skriv navnet på to dyr som ikke fins. Svar: ____________________________________________________ 47


b, d eller p?

1 Alle orda mangler bokstaven b, d eller p på plass først. Skriv den bokstaven som mangler. Bruk linjene. 3 Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk ruta.

1 __ål

VU

2 __o 3 __araply

RD

4 __rage

ER

5 __rins 6 __amse

G IN

7 __rus

K SE

8 __eis

9 __øker

11 __uss

M SE

10 __ykker

12 __uddel

15 __ølse 16 __rannbil 17 __ruer 18 __oktor 48

AR

14 ___laster

PL

13 __inosaur


1 Les orda. 2 Velg riktig ord til hver setning. Skriv ordet. Bruk linja.

bom pinnsvin dromedar bjørn

VU

En ____________________________________________ har én pukkel.

dadler bananer bringebær

RD

I Norge vokser det __________________________________________.

ER

postkort briller druer

De som ser dårlig, må bruke _________________________________.

G IN

potte bleie do

En liten baby må ha på seg __________________________________.

K SE

blod dyne plaster

Hvis en får gnagsår, kan en sette på ___________________________.

M SE

dynamitt pistol batteri

Lommelykta må ha et _______________________________ for å lyse.

AR

PL

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

49


b, d eller p?

1 Se på bildet og finn tegninger av ting som har språklyden b, d eller p på plass først. 2 Skriv de orda du har funnet. Bruk linjene på neste side.

RD

VU G IN

ER K SE AR

PL

M SE

50


Ord med bokstaven b på plass først:

Ord med bokstaven d på plass først:

Ord med bokstaven p på plass først:

RD

VU G IN

ER K SE AR

PL

M SE 51


b, d eller p?

1 Skriv bokstavene som mangler. Bruk linjene.

VU alme

anda

ruer

araply

ananer

RD

jørn

ER

akke

G IN

ær

eis

K SE

okke

yramide

M SE

2 Se på bildene ovenfor og svar på spørsmålene:

elikan

A Skriv navnet på tre ting som vi kan spise.

AR

B Skriv navnet på dyret som har vinger.

PL

Svar: ____________________________________________________

Svar: ____________________________________________________ C Skriv navnet på et tre.

Svar: ____________________________________________________ D Skriv navnet på en ting vi bruker når det regner. Svar: ____________________________________________________ 52


b/B, d/D eller p/P?

1 Her mangler bokstavene b/B, d/D eller p/P. Les setningene og skriv bokstaven som mangler. Bruk linjene. 2 Skriv tallet ved de orda som passer til hvert bilde. Bruk ruta.

1 Pia koser med en __run __amse.

VU

2 Dina samler på __okker.

RD

3 __ritt har fått en rø__ leke__il. 4 Dora har ei __ok om __inosaurer.

ER

5 __er vil __li __ykkar.

G IN

6 __jørg __rømmer om en __rins. 7 __avid seiler i en ny __åt.

K SE

8 __ål liker å reise med ___ussen.

M SE

3 Alle setningene ovenfor har et navn på et barn. Skriv navnene på linjene.

PL

___________________________________________________________

AR

___________________________________________________________ 4 Ovenfor ser du noen bilder av leketøy. Skriv navnet på de leketøyene du ser. Bruk linjene.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 53


Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Alle orda har bokstaven b, d eller p pü plass først. Bruk linjene.

RD

VU G IN

ER K SE AR

PL

M SE

54


Egennavn Egennavn er navn på mennesker, dyr og steder som land og byer. Egennavn er like i at de har stor bokstav på plass først.

RD

VU G IN

ER K SE M SE

1 Se på bildet og finn på egennavn til barna og dyra. Skriv egennavnene. Bruk linjene.

PL

Barna heter: ________________________________________________ ___________________________________________________________

AR

Dyra heter: _________________________________________________ ___________________________________________________________ 2 Skriv hva alle egennavn er like i. Bruk linja.

Egennavn er like i at de har ______________________________ på plass først. 55


1 Skriv svaret på spørsmålene under. Bruk linjene. 2 Sett strek under alle egennavnene du har skrevet.

1 Hva heter du?

___________________________________________

2 Hva heter mor? ____________________________________________

VU

3 Hva heter far? ___________________________________ SKOLE

RD

4 Hva heter skolen? _________________________________________

ER

5 Hva heter læreren? ________________________________________

G IN

6 Hva heter rektor? __________________________________________ 7 Hva heter stedet der du bor? ________________________________

Oppgaver og svar:

K SE

8 Hva heter landet du bor i? __________________________________

M SE

A Skriv hva alle egennavn like i.

Svar: De skrives med _________________________ på plass først.

AR

PL

B Skriv hva et egennavn er.

Svar: Egennavn er navn på _________________________________ _________________________________________________________ C Skriv bokstavene som har plass først i navnene du har skrevet. Svar: ____________________________________________________ 56


Fakta om Norge

1 Les setningene. 2 Sett strek under alle egennavnene.

RD

VU

• Landet vi bor i, heter Norge. • Den største byen heter Oslo. • Den nest største byen heter Bergen. • Hovedstaden heter Oslo. • Den lengste elva heter Glomma. • Den største innsjøen heter Mjøsa. • Den høyeste fjelltoppen heter Galdhøpiggen. • Den største flyplassen heter Gardermoen. • Norge heter Norway på engelsk. • Fargene i flagget er rødt, hvitt og blått.

G IN

ER

Spørsmål og svar:

K SE

A Hva heter den største innsjøen i Norge? Svar: ____________________________________________________

M SE

B Hva heter den største byen i Norge?

Svar: ____________________________________________________

AR

PL

C Hva heter den lengste elva i Norge?

Svar: ____________________________________________________ D Hva heter den høyeste fjelltoppen i Norge? Svar: ____________________________________________________

57


Dyra på gården De som eide dyra, het Mari og Pål. Barna deres het Anne, Eli, Inger, Ola, Unni, Yngve, Øyvind og Åse.

VU

Det var en gang en bondegård. Gården het Hvam. På gården bodde det ti dyr. Alle dyra hadde fine navn.

RD

De to hestene het Gullen og Bruna. De tre kuene het Dagros, Rosa og Litagod. Hunden het Æsop. Katten het Lussi. De tre grisene het Krølle, Bella og Rullis.

G IN

ER

Oppgaver og svar:

K SE

1 Skriv navnene på de tre grisene.

Svar: ____________________________________________________

M SE

2 Skriv navnene på barna på gården og sett ring rundt bokstavene på plass først.

PL

Svar: ____________________________________________________

AR

3 Skriv vokalene som er på plass først i navnene til barna.

Svar: ____________________________________________________ 4 Se på de vokalene du har skrevet som svar på oppgave 3. Skriv hvilken vokal som mangler av alle vokalene i alfabetet. Svar: ____________________________________________________ 58


1 Les hvert ord og finn bildet som passer til. 2 Skriv bokstaven på plass først i hvert ord. Bruk rutene

ape elefant isbjørn okse ugle Yngve ærfugl ørn ål

RD

VU ER

Yngve

G IN K SE

Oppgaver og svar:

M SE

A Skriv alle bokstavene du fant, i samme rekkefølge som bildene. Svar: ____________________________________________________

PL

B Skriv antallet bokstaver i svaret på oppgave A.

AR

Svar: ____________________________________________________ C Skriv hva bokstavene i svaret på oppgave A er like i. Svar: De er like i at de er __________________________________ 59


1 Les hvert ord og finn bildet som passer til. 2 Skriv bokstaven på plass sist i hvert ord. Bruk rutene.

sebra ape ski klo ku sky bæ snø gå

RD

VU G IN

ER bæ, bæ

K SE M SE

Oppgaver og svar:

A Skriv alle bokstavene du fant, i samme rekkefølge som bildene.

PL

Svar: ____________________________________________________

AR

B Skriv antallet bokstaver i svaret på oppgave A.

Svar: ____________________________________________________ C Skriv hva bokstavene i svaret på oppgave A er like i. Svar: De er like i at de er __________________________________ 60


1 Sett strek under vokalene i orda i hver setning. 2 Skriv vokalene. Bruk linjene

Vokalene er like i at de har samme bokstavnavn og språklyd. Vokalene i riktig rekkefølge: aei ouy æøå

B

Jan ser is og ku.

Vokalene: ___________________

Fyret lå øst på skjæret.

Vokalene: ___________________

RD

VU

A

ER

3 Les de to orda i hver rekke. 4 Skriv det sammensatte ordet du får når du setter de to orda sammen. Bruk linja. 5 Sett strek under vokalene

klistre + merke = ___________

potet + gull = _______________

fyr + tårn = ________________

henge + lås = _______________

6 Skriv vokalene i riktig rekkefølge. Bruk linja.

K SE

pølse + brød = ______________

M SE

G IN

lyse + stake = _____________

___________________________________________________________

PL

7 Si orda som passer til bildene. Skriv vokalene som mangler. Bruk linjene.

AR

__l__f__nt

b__lhj__l

f_ _ _ k_st

sj__r__v_ r

bl__b__r

p_ r _ pl_

61


Si orda som passer til bildene. Skriv bokstavene som mangler. Bruk linjene.

kl__m

l__m

b__r

f__r

G IN

ER

d__r

Oppgaver og svar:

b__t

K SE

b__r

RD

s__l

VU

s__l

M SE

A Skriv bokstavene som mangler i svaret pü oppgaven over. Skriv bokstavene i samme rekkefølge som bildene.

B Skriv antallet bokstaver i svaret pĂĽ oppgave A.

AR

PL

Svar: ____________________________________________________

Svar: ____________________________________________________ C Skriv hva disse bokstavene er like i. Svar: De er like i at de er __________________________________ 62


1 Finn bildet som passer til hver setning. 2 Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk ruta. 3 Sett strek under vokalene i teksten.

1 Her er ei ku. 2 Iben eier en kamel.

VU

3 Sjørøveren heter Abbe.

RD

4 Ola spiser bær til frokost.

ER

5 Unni slår opp en paraply.

G IN

6 Åse seiler til Edøya.

7 Yngve leser om Æsop.

Oppgaver og svar:

K SE

8 Kai og Synne bor i en by.

aei ouy æøå

M SE

A Skriv vokalene i riktig rekkefølge.

Vokalene i riktig rekkefølge:

Svar: ____________________________________________________

PL

B Skriv de samme vokalene med store bokstaver.

AR

Svar: ____________________________________________________ C Skriv de orda i setningene som er egennavn, og som har vokal på plass først. Svar: ____________________________________________________ 63


De ni vokalene i riktig rekkefølge:

aei ouy æøå Oppgave 2 Skriv alle vokalene i riktig rekkefølge. Bruk linjene i orda. Dra strek fra ordet til det bildet som passer til. Skriv ordet. Bruk linja.

s __ l

m __ r

RD

VU

Oppgave 1 Skriv alle vokalene i riktig rekkefølge. Bruk linjene i orda. Dra strek fra ordet til det bildet som passer til. Skriv ordet. Bruk linja.

s __ l

m __ r

G IN

s __ l

ER

s __ l

s __ l

s __ l

m __ r m __ r m __ r m __ r

AR

PL

s __ l

m __ r

M SE

s __ l

m __ r

K SE

s __ l

m __ r

Oppgave 3 Les orda du har fått i oppgave 1. Skriv orda som ikke er tøyseord.

Oppgave 4 Les orda du har fått i oppgave 2. Skriv orda som ikke er tøyseord.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

64


1 Sett strek under vokalene. Bruk rød farge.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 3 Se på bildene. Sett ring rundt orda som passer til. 4 Sett rød strek under vokalene i alle orda.

RD

VU

2 Skriv disse vokalene med store bokstaver.

a - _____

G IN

i - _____

mele

sil

måle

K SE

o - _____

male

bil

bul

får

før

M SE

bør

byr

myle

bol

far

fyr

AR

PL

æ - _____ ø - _____

sol

bål u - _____ y - _____

sal

ER

e - _____

sel

bær

bor

å - _____ rir

rer

ror

rar 65


Rebus

1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk rutene ved det tallet som passer til hvert bilde. 2 Skriv det ordet du får når du leser bokstavene loddrett i det feltet som er merket med blå farge. Bruk linja.

1

2

1

VU RD

3

3 5

4

ER

4

5

G IN

6 7

2

6

K SE

7

Oppgaver og svar:

M SE

Ordet er: ___________________________________________________

PL

A Se på orda som passer til bildene. Skriv vokalene som er i orda. Svar: ____________________________________________________

AR

B Skriv de vokalene som ikke er med i rebusen.

Svar: ____________________________________________________ C Skriv ordet som har en vokal på plass først. Svar: ____________________________________________________ 66


1 Orda under er egennavn. Skriv riktig vokal på plass først. Bokstavene står i denne rekkefølgen: A E I O U Y Æ Ø Å. Bruk linjene.

VU

ANNA

RD

__nna

ER

__da

__lf

__ ngve

G IN

__la

__mma

K SE

__sop

__yvind

__se

M SE

2 Skriv vokalene som mangler. Du får sammensatte ord. 3 Del det sammensatte ordet opp i tre ord. Skriv de tre orda på linjene.

PL

AR

s__lb__rs__ft = ______+ ______ + ______ j__rnb__n__l__nj__ = ______+ ______+______ SKOLE sangbok

sk__l__s__ngb__k = ______+ ______+ ______

67


1 Fargelegg bokstavene i overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 2 Fargelegg bildet av klovnen Baltus slik du får beskjed om i teksten nedenfor.

RD

VU ER

G IN

• Hatten skal ha lilla farge. • Blomsten skal ha gul og rød farge. • Håret skal ha lysegrønn farge.

K SE

• Nesa skal ha rød farge. • Kinnene skal også ha rød farge. • Jakka er rosa med gult mønster.

68

AR

• Ballene er gule, rosa og svarte. • Strømpene er gule med blå striper. • Sløyfa er grønn. • Tegn en stor, oransje katt på plass på venstre side av Baltus.

PL

M SE

• Buksa er mørkegrønn med gul pynt • Skoene er lyseblå med grønne lisser. • Klovnen har hvite hansker med gule prikker.


RD VU

G IN ER

K SE

AR

PL M SE

69


Finn veien til sirkuset Klovnen Baltus har fått ny jobb. Han skal jobbe på sirkus Rano. Sirkus Rano har satt opp teltet i Olleby. Baltus har tatt toget til Olleby. Nå står han på stasjonen. Han vet ikke hvor sirkuset er. Du skal hjelpe ham med å finne veien.

VU

Gjør det som står i teksten nedenfor. Se på tegningen på neste side, side 71.

RD

G IN

ER

1 Sett et stort kryss på stasjonen. 2 Dra strek fra stasjonen til sykehuset. 3 Sett en ring rundt sykehuset.

K SE

4 Dra strek fra sykehuset til sportsbutikken. 5 Sett et stort kryss på sportsbutikken. 6 Dra strek fra sportsbutikken til kinoen.

10 Dra strek fra svømmehallen til sirkus Rano. 11 Sett en ring rundt sirkuset. 12 Finn vogna som Baltus skal bo i.

70

AR

13 Sett et stort kryss på vogna.

PL

M SE

7 Sett ring rundt kinoen. 8 Dra strek fra kinoen til svømmehallen. 9 Sett en ring rundt svømmehallen.


SKOLE

SVØMM

EHALL

RD

VU G IN

ER

S

D

BO

ER

KK NE

K SE

RT

SPO

M SE

S Y K E H U S

KINO

S

EHU

SYK

JERN

BAN

E

AR

PL

S Y K E H U S

TAXI

I

TAX

71


Parade Her er klovnen Baltus sammen med andre som jobber pü sirkuset. Du skal finne navn til dem. Finn tallet artisten eller dyret har. Skriv navnet du vil ha etter det samme tallet i boksen. Bruk linja. Husk at egennavn skrives med stor bokstav pü plass først.

VU

4

RD

3

5 2

G IN

ER

1

K SE

2

7

3

8

4

9

5

10

AR

6

PL

M SE

72

1 Baltus


Se på bildet av sirkusparaden. Svar på spørsmålene nedenfor.

8

VU

7

RD

6

G IN

ER

10

9

K SE

Spørsmål og svar: A Hvilket av dyra kan løfte 100 kg?

M SE

Svar: ____________________________________________________ B Hvem snubler og ramler hele tiden?

PL

Svar: ____________________________________________________

AR

C Hvem kan trylle bort en kanin?

Svar: ____________________________________________________ D Hvilket dyr snurrer en ball på snuten? Svar: ____________________________________________________ 73


SIRKUSORD

1 Les orda i boksene og finn orda som er sirkusord. 2 Sett ring rundt sirkusorda og dra strek fra orda til bildet av sirkusteltet. Bruk forskjellige farger på strekene. 3 Velg ti av orda du fant, og skriv dem på linjene.

VU

vaskemaskin tryllekunstner

klovner

orkester

sirkusbilletter

kostymer

elefant

RD

kommoder

flykaptein

sirkusdirektør

manesjen

flyplass

akrobater trommer

PL

popkorn

sverdsluker

M SE

publikum

sirkushester

K SE

fotballdommer

G IN

ER

kjøleskap

stekepanner

AR Skriv ti av orda du fant: elefant ________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 74


1 Les teksten tre ganger. 2 Fargelegg bokstavene i overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 3 Sett strek under de orda som er sammensatte ord. 4 Finn ut hvem som har stjålet lommeboka til Baltus, og skriv resten av historien. Bruk linjene.

VU

RD

Klovnen Baltus er så lei seg. Lommeboka hans er borte vekk. Baltus har lett overalt.

ER

G IN

Baltus har spurt alle han kjenner. Men ingen har sett lommeboka. Hvem kan ha tatt den?

K SE

Har sirkuset hatt besøk av en tyv i natt? Hva skal stakkars Baltus gjøre nå? Alle pengene og flybilletten hans er borte.

M SE

Plutselig hører Baltus et kjempebrøl. Noen kjefter og smeller. Noen er supersinna!

____________________________________________________________

PL

____________________________________________________________

AR

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 75


REBUS

1 Si ordet som passer til hvert bilde. 2 Lytt ut språklyden og skriv den bokstaven som har plass i den hvite ruta. 3 Skriv det ordet du får når du setter sammen bokstavene i hver rad. Bruk linja. 4 Sett strek under vokalene i ordet. Bruk rød farge. 5 Finn ut hva de nye orda er like i.

VU

   

= _______________

RD ER

  

G IN

K SE

  

= ___________________

M SE

  

= ___________________

= ___________________

PL

= ___________________

  

= ___________________

76

AR

  


REBUS

1 Si ordet som passer til hvert bilde. 2 Lytt ut språklyden og skriv den bokstaven som har plass i den hvite ruta. 3 Skriv det ordet du får når du setter sammen bokstavene i hver rad. Bruk linja. 4 Sett strek under vokalen i ordet. Bruk rød farge. 5 Finn ut hva de nye orda er like i.

VU

  

= ___________________

RD ER

  

G IN

K SE

  

= ___________________

= ___________________

M SE

  

PL

= ________________

AR

   

= ___________________

    = __________ 77


1 Fargelegg bokstavene i overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene. 2 Les egennavnene på tegningene på sidene 78 og 79. Bruk det riktige egennavnet når du svarer på spørsmålene nedenfor. Svar med hele setninger.

RD

VU G IN

ER K SE M SE

Spørsmål og svar:

D Hvem leser for barna?

Svar: __________________

Svar: __________________

B Hvem bygger med klosser?

E Hvem leker med katten?

Svar: __________________

Svar: __________________

C Hvem har kledd seg ut?

F Hvem sover i kurven sin?

Svar: __________________

Svar: __________________

AR

78

PL

A Hvem rir på gyngehesten?


IVAN

RD

VU G IN

ER IGOR

Oppgaver og svar:

K SE

1 Skriv navnet på katten og hunden.

M SE

Svar: ____________________________________________________ 2 Skriv navn på fire ting som barna leker med.

PL

Svar: ____________________________________________________ 3 Sett sammen orda slik at det blir sammensatte ord:

AR

gynge + hest =______________

leke + bil =__________________

dokke + vogn =_____________

farge + blyant =_____________

vann + pistol =______________

teddy + bjørn =______________

lego + klosser =_____________

lese + krok =________________ 79


1 Les fortellingen. 2 Sett strek under orda som er sammensatte ord.

Skogtur

RD

VU

Barna i Trollstua barnehage er på tur i skogen. Anne og Jon passer godt på barna. De har det så gøy! De bygger ei barhytte under et stort grantre.

G IN

ER

De har tatt med seg alle lekebøttene fra sandkassa. Alle vil plukke blåbær i bøttene. Snart er bøttene fulle av deilige bær.

K SE

Plutselig knaker og braker det inne i skogen. Alle barna hyler. De slipper bøttene og løper. «Hjelp! Her kommer et kjempefarlig dyr! Hjelp, bjørnen tar oss!»

AR

80

PL

Hele hytta ramler ned. Ivan brøler. Barna ler. Ivan er jo ikke farlig!

M SE

Men vet du hva det er? Det er Ivan som har snublet og falt. Det dumme er at Ivan er inne i hytta.


1 Svar på spørsmålene nedenfor med en hel setning. Spørsmålene passer til teksten og tegningen på side 80. 2 Skriv orda du har satt strek under på side 80. Bruk skriveboka di.

Spørsmål og svar:

VU

A Hva heter barnehagen? Svar: ____________________________________________________

RD

B Hva bygger barna?

ER

Svar: ____________________________________________________

G IN

C Hva plukker barna i bøttene sine? Svar: ____________________________________________________

K SE

D Hvorfor hyler barna?

Svar: ____________________________________________________

M SE

E Hvor var Ivan?

Svar: ____________________________________________________

PL

F Hvorfor ramla hytta ned?

G Hvem hadde bygget hytta?

AR

Svar: ____________________________________________________

Svar: ____________________________________________________ H Hva tror du barna gjorde med blåbærene? Svar: ____________________________________________________ 81


Finn veien til barnehagen

Barna fra Trollstua skal tilbake til barnehagen. Du skal hjelpe dem med å finne veien tilbake. Bruk tegningen på side 83 og gjør det du får beskjed om i teksten nedenfor.

VU

Alle barna står ved det store grantreet. Sett ring rundt grantreet. Dra strek fra grantreet til broa. Sett kryss på broa.

4 5 6

Dra strek fra broa til de tre store furutrærne. Sett ring rundt furutrærne. Dra strek fra furutrærne til maurtua.

7 8 9

Sett kryss på maurtua. Dra strek fra maurtua til parkeringsplassen. Sett ring rundt parkeringsplassen.

10 11 12 13

Dra strek fra parkeringsplassen til barnehagen. Sett kryss på barnehagen. Finn sandkassa. Sett ring rundt sandkassa.

RD

1 2 3

G IN

ER

K SE

Oppgaver: 1 Sett strek under alle orda som er like i at de er sammensatte ord. 2 Skriv orda du fant. Bruk linjene.

AR

PL

M SE

Du fant veien! Hurra for deg!

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 82


RD VU

G IN ER

K SE

AR

PL M SE

83


Rimord

1 Les orda i boksene. Orda på plass sist på hver linje er veldig like. Orda rimer. 2 Sett strek under orda på plass sist. 3 Skriv orda du har satt strek under. Bruk linja under boksene.

Mikkel skvatt opp i pappas flosshatt.

rev brev _________________

_________________

RD

VU

Mikkel rev skrev et brev.

G IN

ER

Bæ, bæ, lille lam, har du noe ull? Ja, ja, kjære barn, jeg har kroppen full.

_________________

K SE

Det kryper og det krabber av dyr på bløte labber.

Du og jeg og vi to seila i en tresko.

M SE

_________________

_________________

_________________

_________________ Her er ei flue. Den danser i vår stue.

84

_________________

Under den hvite bro, seiler en båt med to.

AR

Snøkrystaller snø som faller.

PL

Bake kaker søte, dyppe dem i fløte.

_________________


Rimord

1 Les orda i boksene. To og to ord rimer. 2 Dra strek mellom de to rimorda. 3 Skriv de to rimorda. Bruk linjene.

rev

eske

sol stol ______________________

stol

______________________ ______________________

krone

______________________

veske

______________________

G IN

lås

gås

ER

kone

brev

RD

VU

sol

K SE

4 I den andre setningen i hver rute mangler det et ord. Det ordet skal rime på siste ordet i setningen over. Skriv ordet. Bruk linja.

Jenta satt på en stol. Ute var det sommer og __________.

M SE

Her er en eske.

Vi fikk et rart brev.

Ikke bruk den som __________.

PL

Brevet kom fra en __________.

Heksa hengte på en __________.

AR

I buret satt ei gås.

Vi kjenner ei gammel kone. Hun eier ikke en eneste __________. 85


1 Si orda som passer til bildene i de to boksene. 2 Dra strek mellom de to bildene som passer til de to orda som rimer. Bruk forskjellige farger p책 strekene. 3 Skriv rimorda. Bruk linjene. 4 Lag setninger med orda du har skrevet. Orda som rimer, m책 ha plass sist i setningen. Bruk skriveboka di.

RD

VU

hus mus ______________________

G IN

ER

______________________

______________________

K SE

M SE

______________________

AR

PL

______________________

______________________

______________________ 86


1 Les diktet tre ganger. 2 Sett rød strek under orda som rimer. 3 Skriv rimorda på linjene. Skriv de to orda som rimer, på samme linje. 4 Skriv et brev til en som bor i byen, og fortell om arbeidet og dyra på en bondegard. Bruk skriveboka di.

VU

Passopp og reven

______________________

RD

En skummel skapning ligger på lur utenfor bondens hønsebur. Det er ikke hund, det er ikke katt, han kom stille luskende nå i natt.

______________________

ER

______________________

G IN

Så blir det med ett et fryktelig leven når hønene våkner og ser det er reven. De kakler og flakser og gå helt i spinn. Tenk om reven kan komme seg inn!

K SE

______________________ ______________________

M SE

Passopp våkner. Er det fare på ferde? Det bråker og ståker. Hva kan det være?

______________________

PL

______________________

AR

Han bykser fram mellom fjøset og skuret og oppdager reven ved hønseburet. «Forsvinn!» bjeffer Passopp. «Kom deg vekk! Lystrer du ikke, får du deg en smekk!»

______________________

______________________ Reven spretter opp og legger på sprang så fort han klarer med rumpa så lang. Dermed sluttet historien bra. En sinna vakthund er god å ha!

______________________

87


1 Les diktet tre ganger. 2 Sett strek under orda som rimer. 3 Skriv rimorda. Bruk linjene. 4 Lag flere vers. Du kan bruke noen av disse orda: A bavianer, bananer, Oslo, do, B bøfler, tøfler, Amsterdam, søledam. Bruk skriveboka di. 5 Finn navn (egennavn) til en elefant, en kenguru, en krokodille og en papegøye. Bruk skriveboka di. 6 Lag sammensatte ord med disse orda på plass først: mat, brus, bok, ball, kort, teppe. (Eksempel: matbutikk.) Bruk skriveboka di.

VU

elefanter vanter ______________________

Alle elefanter i byen Göteborg går med sorte vanter når de bærer sorg.

______________________

RD

Alle elefanter

______________________

M SE

______________________ ______________________

alle papegøyer i byen København skifter undertrøyer foran fastelavn! Inger Hagerup

AR

PL

og –

88

______________________

K SE

Alle krokodiller i byen Kragerø bruker mørke briller når de måker snø.

G IN

ER

Alle kenguruer i byen Odense bærer alpeluer når de drikker te.

______________________ ______________________


Rebus

1 Si ordet som passer til hvert bilde. 2 Lytt ut språklyden og skriv den bokstaven som har plass i den hvite ruta. 3 Skriv det ordet du får når du setter sammen bokstavene i hver rad. Bruk linja. 4 Finn ut hva de nye orda er like i. Skriv setninger med de nye orda. Bruk skriveboka di.

RD

VU   

= _________________________

G IN

ER    

= __________________

K SE

PL

M SE

    = ____________

AR

    = _______________

  

= _________________________ 89


1 Les spørsmålene og se på bildet og orda under. Skriv svaret med full setning og med ordet De på plass først. Bruk linjene. 2 Finn ut hva orda under er like i. 3 Skriv sammensatte ord som passer til møblene på bildet på sidene 90-91. Eksempel: lenestol. Bruk skriveboka di. 4 Skriv setninger med de nye orda. Bruk skriveboka di.

de

VU

bordet skapet vinduet taket teppet Du ser Anna og Lisa. Hvor er de? De er i _________________.

RD

Du ser Arman og Remi. Hvor er de? ______ er bak _____________.

G IN

ER

Du ser Lussi og Pusi. Hvor er de? ______ er i ________________.

K SE AR

PL

M SE

90


Du ser Per og P책l. Hvor er de? ________ er under _______________________________. Du ser to turnringer. Hvor er de? _______ er i __________________.

VU

Du ser Kari og K책re. Hvor er de? _______ er under ________________________________.

RD G IN

ER K SE AR

PL

M SE Sett ring rundt ordet de.

de du da de be de da be de de 91


1 Les spørsmålene og se på bildet og orda under. Skriv svaret med full setning. Bruk linjene. 2 Finn ut hva orda på tegningen er like i. 3 Sett ring rundt ordet de/De. 4 Sett strek under vokalene i egennavnene. Skriv vokalene du fant. Bruk skriveboka di.

huset treet reinsdyret vannet flyet loftet

VU

Musi Muso

RD G IN

ER K SE

Lena

Nissefar Nissebror

Liam

M SE

Du ser kaptein Trebein. Hvor er han?

De er _________________

_____________________________ Du ser Pli og Plå. Hvor er de?

AR

Du ser Nissefar og Nissebror. Hvor er de?

PL

Du ser Lena og Liam. Hvor er de?

_____________________________ _____________________________ Du ser Ala og Lea. Hvor er de? Du ser Musi og Muso. _____________________________ Hvor er de? _____________________________ 92


5 Fargelegg bokstavene i overskriften. Bruk blå farge på konsonantene og rød farge på vokalene.

Ala Lea

Plå

RD

VU

Pli

G IN

ER K SE

kaptein Trebein

M SE

Oppgaver og svar:

3 Se på teksten og skriv de sammensatte orda.

Svar: aper, gutt ______________

Svar: ________________________

AR

PL

1 Skriv ord som passer til figurene på tegningen.

_____________________________ ––––––––––––––––––––––––––––– 2 Skriv det egennavnet som har ––––––––––––––––––––––––––––– en vokal på plass først. Svar: ________________________ 93


Les spørsmålene og se på bildet og orda. Skriv svaret med full setning og med ordet De på plass først. Bruk linjene.

RD

VU

leser tegner sover snakker spiller bygger spiser hopper

G IN

ER Du ser Emil og Ida. Hva gjør de?

K SE

Du ser Stian og Lari. Hva gjør de?

De __________________________ _____________________________ Du ser Magnus og Heidi. Hva gjør de?

M SE

Du ser Olaug og Pål. Hva gjør de?

_____________________________ _____________________________

PL

Du ser Ørny og Hans. Hva gjør de?

AR

Du ser Agga og Åge. Hva gjør de?

_____________________________ _____________________________ Du ser Uri og Lisa. Hva gjør de?

Du ser Nora og Marit. Hva gjør de?

_____________________________ _____________________________ 94


SFO

RD

VU G IN

ER Oppgaver og svar:

K SE

1 Les alle navnene på barna. Skriv de egennavnene som har en vokal på plass først.

M SE

Svar: ____________________________________________________ _________________________________________________________

PL

2 Skriv ord for fire ting du ser på bildet.

AR

Svar: ____________________________________________________ 3 Se på orda øverst på side 94. Skriv de orda som er like i at de har dobbelkonsonant. Svar: ____________________________________________________ _____________________________________________________ 95


Bildediktat Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

RD

VU G IN

ER K SE AR

PL

M SE

96


Les eventyret tre ganger.

Trollkatten

RD

VU

Det var en gang en katt. Katten var den klokeste katten i verden. Katten likte vakre klær av silke og fløyel.

G IN

ER

Det var en fattig gutt som eide katten. Katten ville at gutten skulle bli rik. Katten ville at gutten skulle bo i et slott. Katten ville at gutten skulle gifte seg med ei prinsesse. Katten lurte et troll som bodde i et trollslott. Trollet gikk ut i sola og sprakk. Katten fant en stor gullskatt i trollslottet.

K SE

M SE

Katten og gutten flyttet inn i trollslottet. Kongen i landet trodde gutten var en rik prins. Kongsdatteren var en vakker prinsesse. Hokus pokus, så ble gutten gift med prinsessa. De levde lykkelig alle sine dager. Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.

AR

PL

Spørsmål og svar: 1 Hvem ble lurt av katten?

3 Hva slags klær likte katten?

Svar: _____________________

Svar: _____________________

2 Hva fant katten i slottet?

4 Hvem var faren til prinsessa?

Svar: _____________________

Svar: _____________________ 97


ei

To vokaler som danner en ny språklyd, kaller vi diftong. Diftongene er: ei, øy, au, ai. 1 Dra strek fra diftongen ei til bildene som har språklyden ei. 2 Skriv ordet som passer til hvert bilde. Bruk linja ved bildene. 3 Skriv orda som passer inn i setningene. Bruk linja i setningene. 4 Skriv alle orda med diftongen ei i den blå boksen.

RD

VU

G IN

ER

ei K SE M SE

Jeg går på en fin __________.

vei ______________________

PL

______________________

Jeg så mange fugle__________ .

______________________

Jeg hørte en kjøtt________ .

______________________

Jeg plukket opp en tørr ___________.

______________________

Jeg tente opp i ____________ .

______________________

98

AR

Hunden fikk et kjøtt________ .


1 Les orda i boksen. Alle orda er like i at de har diftongen ei. 2 Hver setning mangler et av orda i boksen. Skriv det riktige ordet på linja i hver setning.

ei

Hanen står på ett ________ og galer kykeliky.

bein

VU

Det går en smal _______ gjennom skogen.

vei

I et tre sitter en ______________.

kjøttmeis

stein

Under treet lå mange tørre ____________.

G IN

greiner

Fuglene har _______ i toppen av treet.

ER

reir

RD

peisen

Det var kaldt, men vi tente opp i ____________. Jeg snublet i en stor _________.

K SE

p____s

v_____

gr_____n r_____r

st_____n

AR

b_____n

PL

M SE

3 Skriv diftongen ei i hvert ord. Bruk linja. Les ordet. 4 Dra strek fra ordet til bildet som passer til.

99


1 Les teksten tre ganger. Sett strek under orda som har diftongen ei. 2 Skriv orda du har satt strek under. Bruk linjene.

Hytta

ei

Ord med diftongen ei:

RD

VU

Eirin og Einar eier ei hytte. Det er ingen vei opp til hytta. De kan ikke sykle, de må bruke beina. Stien er full av småstein og tørre greiner. Når de kommer fram, fyrer de på peisen. De feier gulvet og rydder litt. Så koser de seg.

G IN

ER

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

K SE

Spørsmål og svar:

1 Hvorfor kan ikke Eirin og Einar kjøre bil til hytta?

M SE

Svar: ____________________________________________________ 2 Hvordan kommer Eirin og Einar seg opp til hytta?

PL

Svar: ____________________________________________________

AR

3 Hva gjør Erin og Einar med gulvet i hytta?

Svar: ____________________________________________________ 4 Hva gjør Eirin og Einar med peisen? Svar: ____________________________________________________ 100


1 Les orda i de to boksene. 2 Dra en vannrett strek mellom orda i de to boksene. 3 Du får sammensatte ord. Skriv de sammensatte orda. Bruk linjene. 4 Sett strek under diftongen ei i de sammensatte orda.

ei

vei

skolevei

rotte

reir

______________________

små

RD

stein

______________________

furu

grein

______________________

kjøtt

bein

______________________

kost

______________________

bål

______________________

bil

______________________

skole

VU

leie

M SE

Spørsmål og svar:

K SE

peis

G IN

ER

feie

1 Hva får vi når vokalen e går sammen med vokalen i?

PL

Svar: ____________________________________________________

AR

2 Hva er en leiebil?

Svar: ____________________________________________________ 3 Hvem liker kjøttbein? Svar: ____________________________________________________ 101


1 Les setningene. Finn bildene som passer til. 2 Skriv tallet ved de setningene som passer til hvert bilde. Bruk ruta. 3 Sett ring rundt de orda som har diftongen ei. 4 Skriv egennavnene. Bruk linjene.

En baby må ha på seg bleie.

2

Peik fikk et kjøttbein.

3

Kjøttmeisen har tre egg i reiret.

4

Eirin og Einar leier hverandre.

5

Solveig koster gulvet med en feiekost.

6

Ei ugle satt på en grein.

7

Eivor snubla i en stein.

RD

VU

1

ei

G IN

ER

K SE PL

M SE

Skriv egennavnene her:

___________________________________________________________

Hva er alle egennavnene du har skrevet, like i?

AR

Spørsmål og svar:

Svar: De er like i at de har____________________________________ ___________________________________________________________ 102


1 Dra strek fra diftongen øy til bildene som har språklyden øy. 2 Skriv ordet som passer til hvert bilde. Bruk linja ved bildene. 3 Skriv orda som passer inn i setningene. Bruk linja i setningene. 4 Skriv alle orda med diftongen øy i den blå boksen.

øy

RD

VU

G IN

ER

øy K SE

M SE

Skriv orda med diftongen øy:

øye ______________________

Jeg vasket _______________________.

______________________

Jeg svømte ut til ei ________________.

______________________

Jeg blåste i ei ____________________.

______________________

Jeg snakket med en ________________.

______________________

AR

PL

Jeg fikk rusk i et __________________.

Husk: To vokaler som danner en ny språklyd, kaller vi diftong.

Diftongene er

ei, øy, au, ai.

103


1 Les orda i boksen. Alle orda er like i at de har diftongen øy. 2 Hver setning mangler et av orda i boksen. Skriv det riktige ordet på linja i hver setning.

Vi har to ________ vi kan se med. Vi har begynt å spille blokk_________.

VU

øyne fløyte køyer tøyet øya papegøye trøyer

øy

På hytta har vi __________.

RD

Alt ________ var skittent og vått.

ER

Vi svømte om kapp ut til __________. Hun har en _____________ som snakker.

G IN

Fotballaget fikk nye, oransje ___________.

K SE

Spørsmål og svar:

Hva er alle orda i boksen like i?

M SE

Svar: Orda er like i at de har en ______________________________ 3 Skriv diftongen øy i hvert ord. Bruk linja. Les ordet.

fl____te r_____k t ____

papeg_____e

tr_____e b______e 104

AR

PL ____e k_____e


1 Les teksten tre ganger. Sett strek under orda som har diftongen øy/Øy. 2 Skriv orda du har satt strek under. Bruk linjene i den blå boksen.

Fotball

øy

Ord med diftongen øy:

RD

VU

Guttelaget Brøyt skal være med i cupen. Guttene har fått nye, oransje trøyer Øystein og Øyvind er ledere. De trener laget tre ganger i uka. «Bøy og tøy! Hopp høyt!» brøler Øyvind. Øystein blåser i fløyta. Han er ikke fornøyd. «Hopp høyere!» Tida går som en røyk! Det er gøy å trene!

G IN

ER

1 Hva heter fotballaget?

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

K SE

Spørsmål og svar:

____________________

M SE

Svar: ____________________________________________________ 2 Hvilken farge har fotballdraktene?

PL

Svar: ____________________________________________________

AR

3 Hva heter trenerne?

Svar: ____________________________________________________ 4 Hvorfor blåser Øystein i fløyta? Svar: ____________________________________________________ 105


1 Les setningene. Finn bildene som passer til. 2 Skriv tallet ved de setningene som passer til hvert bilde. Bruk ruta. 3 Sett ring rundt de orda som har diftongen øy. 4 Skriv egennavnene. Bruk linja.

øy

1 Jentene spiller blokkfløyte.

VU

2 Øystein vasker tøy.

RD

3 Øyvind tar på seg fotballtrøya. 4 Han har ferie på ei palmeøy.

ER

5 Røyskatten har svart haletipp.

G IN

6 Frøydis er flink i slalåmløypa. 7 Øyvor sover i ei hengekøye.

K SE

8 Noen jenter har rulleskøyter.

PL

M SE

Skriv egennavnene her:

___________________________________________________________

Hva er alle egennavnene du har skrevet, like i?

AR

Spørsmål og svar:

Svar: De er like i at de har____________________________________ ___________________________________________________________ 106


1 Les orda i de to boksene. 2 Dra en vannrett strek mellom orda i de to boksene. 3 Du får sammensatte ord. Skriv de sammensatte orda. Bruk linjene. 4 Sett strek under diftongen øy i de sammensatte orda.

øy

seng

______________________

øye

lokk

______________________

blokk

fløyte

______________________

under

tøy

______________________

palme

øy

______________________

fabrikk

røyk

______________________

ski

løype

______________________

katt

______________________

RD

VU

køye

G IN

ER

K SE

røys

M SE

Spørsmål og svar:

1 Hva får vi når vokalen ø går sammen med vokalen y?

PL

Svar: ____________________________________________________

AR

2 Når på året lager vi skiløyper?

Svar: ____________________________________________________ 3 Hva er ei køyeseng? Svar: ____________________________________________________ 107


ei eller øy? Bildediktat

øy

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Alle orda er like i at de har diftongen ei eller diftongen øy.

RD

VU G IN

ER K SE AR

PL

M SE

108


1 Les setningene og orda. Hver setning mangler ett ord. 2 Sett ring rundt det ordet som mangler i hver setning. 3 Skriv ordet på riktig plass i setningen. Bruk linja.

øy

bein stein veien

VU

Hunden gnager på et _______________________ .

RD

bøya køya fløyta

Dommeren blåser i __________________________.

G IN

ER

peis heis tøys

Vi må ta ____________________ for å komme opp. støy lei gøy

K SE

Det er _________________________ å spille fotball.

M SE

steinen beinet pløyer

Eirin brakk _____________________________ i går.

PL

papegøyer bleier pløyer

En baby tisser ut mange ______________________.

AR

4 Skriv et sammensatt ord som passer til hvert bilde. Bruk linja.

109


1 Dra strek fra diftongen au til bildene som har språklyden au. 2 Skriv ordet som passer til hvert bilde. Bruk linja ved bildene. 3 Skriv orda som passer inn i setningene. Bruk linja i setningene. 4 Skriv alle orda med diftongen au i den blå boksen.

au

RD

VU

G IN

ER

au K SE

Det er _________ i skogen.

hauk

M SE

Jeg så en _________ oppe i fjellet.

Skriv orda med diftongen au:

__________________

__________________

AR

Om høsten setter vi båten inn i et _________.

PL

__________________

Vi får ull fra en ___________.

Jeg er flink til å hoppe __________.

__________________

I maurtua er det tusenvis av __________.

__________________

Husk: To vokaler som danner en ny språklyd, kaller vi diftong. 110

Diftongene er

ei, øy, au, ai.


1 Les orda i boksen. Alle orda er like i at de har diftongen au. 2 Hver setning mangler et av orda i boksen. Skriv det riktige ordet på linja i hver setning.

tau

Det er gøy å hoppe ________________.

maur

I skogen er det store __________tuer.

sauen

Det er sjelden vi får øye på ________________. Jeg liker _________________ til middag.

G IN

lapskaus

Vi får ull fra _______________.

ER

gaupe

Vi løp opp på ____________ for å se bedre.

RD

VU

haugen

au

K SE

Spørsmål og svar:

Hva er alle orda i boksen like i?

M SE

Svar: Orda er like i at de har en ______________________________ 3 Skriv diftongen au i hvert ord. Bruk linja. Les ordet.

g____pe h_____k n ____ st

AR

PL

s____ sk_____t

t_____

m_____r lapsk______s 111


1 Les teksten tre ganger. Sett strek under orda som har diftongen au. 2 Skriv orda du har satt strek under. Bruk linjene.

Sauene på beite

au

Ord med diftongen au:

RD

VU

Saueflokken er ute alene hele sommeren. Sauene beiter oppe på haugen. De hviler seg mellom knausene. De må passe seg for jerv og gaupe. Lammene kan bli tatt av ørn og hauk. Katten savner sauene. Katten går rundt og mjauer. Hunden får ikke gå løs. Den må gå i tau.

G IN

ER

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

K SE

Spørsmål og svar:

____________________

1 Hvor beiter sauene om sommeren?

M SE

Svar: De _________________________________________________ 2 Hva må sauene passe seg for?

PL

Svar: ____________________________________________________

AR

3 Hva må lammene passe seg for?

Svar: __________________________________________________ 4 Hva må hunden ha rundt halsen? Svar: ____________________________________ 112


1 Les orda i de to boksene. 2 Dra en vannrett strek mellom orda i de to boksene. 3 Du får sammensatte ord. Skriv de sammensatte orda. Bruk linjene. 4 Sett strek under diftongen au i de sammensatte orda.

au

Skriv de sammensatte orda:

spor

______________________

båt

naust

______________________

maur

tue

______________________

hoppe

tau

______________________

fjell

knaus

______________________

stein

haug

______________________

dinosaur

bein

______________________

RD

VU

gaupe

G IN

ER

K SE

M SE

Spørsmål og svar:

1 Hva får vi når vokalen a går sammen med vokalen u?

PL

Svar: Vi får _______________________________________________

AR

2 Hvem bygger maurtuer?

Svar: Det er ______________________________________________ 3 Hva er inne i et naust? Svar: Det er en ___________________________________________ 113


1 Les setningene. Finn bildene som passer til. 2 Skriv tallet ved de setningene som passer til hvert bilde. Bruk ruta. 3 Sett ring rundt de orda som har diftongen au. 4 Skriv egennavnene. Bruk linja.

au

1 Vi får ull fra sauene.

VU

2 Båten er i naustet.

RD

3 Aud hopper tau.

4 Farmor kokte lapskaus til middag.

ER

5 I Australia er det mange kenguruer.

G IN

6 Mauren bygger store maurtuer. 7 Her er en dinosaur.

K SE PL

M SE

Skriv egennavnene her:

___________________________________________________________

Hva er alle egennavnene du har skrevet, like i?

AR

Spørsmål og svar:

Svar: De er like i at de har____________________________________ ___________________________________________________________ 114


ei, øy eller au? Bildediktat

au

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Alle orda er like i at de har diftongen ei, øy eller au.

RD

VU G IN

ER K SE AR

PL

M SE 115


1 Les setningene og orda. Hver setning mangler ett ord. 2 Sett ring rundt det ordet som mangler i hver setning. 3 Skriv ordet på riktig plass i setningen. Bruk linja.

au

gaupene dinosaurene maurene

VU

___________________ levde for lenge siden.

RD

skaut tøy tau

Noen damer har ___________________ på hodet.

ER

bøyer bleier papegøyer

G IN

Noen ___________________________ kan snakke. lapskaus høy seigmenn

K SE

Hesten eter ________________________________.

M SE

naustet haugen veien

Robåten er i _____________________ om vinteren.

PL

meisene haukene papegøyene

__________________ jakter på mus og hareunger.

AR Husk: To vokaler som danner en ny språklyd, kaller vi diftong.

Diftongene er 116

ei, øy, au, ai.


1 Dra strek fra diftongen ai til bildene som har spr책klyden ai. 2 Skriv ordet som passer til hvert bilde. Bruk linja ved bildene. 3 Skriv alle orda med diftongen ai. Bruk linjene nederst p책 sida.

ai

RD

VU G IN

ER

ai K SE M SE

Skriv orda med diftongen ai:

PL

___________________________________________________________

AR

____________________________________________________________ __________________________________________________________ ___________________________________________________________

117


1 Les orda i boksen. Alle orda er like i at de har diftongen ai. 2 Hver setning mangler et av orda i boksen. Skriv det riktige ordet på linja i hver setning.

hai

En _______________kan være svært farlig.

pai

Mor lager en ________________ til middag.

Alle roper hurra på 17.________________. Alle båtene ligger ved _________________.

G IN

kaia

Vi lager popkorn av __________________.

ER

mai

Ole har ikke bil, han ______________ til byen.

RD

mais

VU

haiker

Spørsmål og svar:

K SE

Hva er alle orda i boksen like i?

Svar: Orda er like i at de har en ______________________________

M SE

3 Skriv diftongen ai i hvert ord. Bruk linja. Les ordet.

m____

h___ke

k_____

AR

118

p____

PL

h____ m____s

ai


1 Les teksten tre ganger. Sett strek under orda som har diftongen ai. 2 Skriv orda du har satt strek under. Bruk linjene.

Farlige haier

ai

Ord med diftongen ai:

RD

VU

I Australia er det mye hai i havet. En dag i mai så folk en hai. Haien svømte rundt like ved kaia. Hai kan være farlig. En fisker klarte å fange haien i et garn. Alle dro ned til kaia for å se. «Å så bra! Nå er vi kvitt den ekle haien!»

____________________ ____________________ ____________________ ____________________

ER

____________________ ____________________

G IN

____________________

K SE 1 Hvor er det mye hai i havet?

PL

M SE

Spørsmål og svar:

Svar: _________________________________________________

AR

2 Hvem fanget en hai?

Svar: __________________________________________________ 3 Hvorfor var alle så glade da haien ble tatt? Svar: ____________________________________________________ 119


1 Les setningene. Finn bildene som passer til. 2 Skriv tallet ved de setningene som passer til hvert bilde. Bruk ruta. 3 Sett ring rundt de orda som har diftongen ai. 4 Skriv de orda du fant. Bruk linjene nederst pĂĽ sida.

ai

VU

1 Vi lager popkorn av mais. 2 Barna i Norge gĂĽr i 17. mai-tog.

RD

3 Anne bakte en eplepai.

ER

4 I Australia er det mye hai.

G IN

5 Flagget vaier i vinden.

6 TrĂŚrne svaier i vinden.

K SE

7 Aud lager lapskaus.

AR

PL

M SE Skriv orda med diftongen ai:

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 120


ei, øy, au eller ai? Bildediktat

ai

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Alle orda er like i at de har diftongen ei, øy, au eller ai.

RD

VU G IN

ER K SE M SE

17.

AR

PL 121


1 Les regla tre ganger. 2 Sett strek under orda som rimer. Bruk forskjellige farger på strekene. 3 Skriv orda som rimer. Bruk linjene.

Hvem banker?

RD

VU

Hvem banker? sa Per Anker. Det er min kone, sa Per Lone. Hva vil hun? sa Per Lund Kjøpe løk, sa Per Høk. Og hvor mange? sa Per Lange. En, to, tre, fire, sa Per Lire. Ikke fler? sa Per Ler. Det er nok, sa Per Kokk

G IN

ER K SE M SE

Orda som rimer:

PL

banker – Anker, kone – Lone,__________________________________

Oppgave og svar:

AR

___________________________________________________________

Alle i regla heter Per. Skriv hva etternavnene deres er. Svar: Anker, Lone,___________________________________________ __________________________________________________________

122


ei, øy, au eller ai? 1 Se på dyreorda som passer til bildene. Skriv diftongen som mangler. Bruk linjene. 2 Skriv navnene på dyra som er villdyr. Bruk linjene nederst på sida.

VU

h_____

RD

m____r

h____k

G IN

ER r____skatt

dinos____r

K SE

papeg____e

r____n

s_____

r_____

s_______

AR

PL

M SE

g____pe

Navn på villdyra:

kjøttm____s

___________________________________________________________ __________________________________________________________ 123


1 Les diktet tre ganger. 2 Sett strek under orda som rimer. Bruk forskjellig farge på strekene. 3 Skriv orda som rimer. Bruk linjene.

Kosedyr Når Anette kommer hjem, blir det nok en liten klem, tenker Tore Hund før han tar en blund.

Linda har en bamsevoff sydd av blomstret sofastoff. Tone har en hest som er kledd til fest.

Kosedyr er alltid klare, maser aldri, lengter bare. Ligger stille der og venter på små gutter og jenter.

Mortens løvegutt av plast ligger i en kurv av bast med et teppe i, som et lite hi.

Nils-Fredrik Nielsen

RD

VU

Hva slags kosedyr har du? Petter har ei strikka ku som han sutter på. Den er gul og blå.

G IN

ER

K SE M SE

Orda som rimer:

PL

du – ku, på – blå, ___________________________________________

Oppgave og svar:

AR

___________________________________________________________

Det er fem kosedyr i diktet. Skriv hva slags dyr det er. Svar: _____________________________________________________ __________________________________________________________ 124


1 Fargelegg overskriften. Vokalene skal ha rød farge. Konsonantene skal ha blå farge. 2 Nesten alle jenter og gutter har et kosedyr. Nå skal du skrive om kosedyret ditt. Hvis du ikke har noe kosedyr, dikter du opp et du kan tenke deg å ha. Bruk skriveboka di.

VU

Spørsmål og svar:

RD

1 Hva slags kosedyr har du?

ER

Svar: ____________________________________

G IN

2 Hvilken farge har kosedyret ditt? Svar: _________________________________________

K SE

3 Hva heter kosedyret ditt?

Svar: _________________________________________

M SE

4 Hvor er kosedyret ditt når du er på skolen?

Svar: ______________________________________________________

PL

3 Skriv ferdig historien om et kosedyr som forsvinner. Bruk skriveboka di.

AR

Kosedyret som forsvant

Jens er så trøtt. Han har spilt fotball hele ettermiddagen. Nå skal det bli godt å sove. Jens hopper opp i senga og drar dyna over hodet. Jens stikker hånda under puta. Der ligger alltid kosedyret hans om dagen. Men ...

125


Bildediktat Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

RD

VU G IN

ER K SE AR

PL

M SE

126


Bildediktat Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

RD

VU G IN

ER K SE AR

PL

M SE 127


1 Les setningene. 2 Skriv S/U (sant eller usant). 3 Sett strek under orda som har diftong. 4 Skriv orda du fant. Bruk linjene nederst på sida.

S/U ____________________

2 Feieren feier pipa.

____________________

RD

VU

1 Båtene kjører på veier.

3 Bilene står i naust.

____________________

ER

____________________

6 Flagg kan vaie i vinden.

____________________

4 Kuene mjauer.

____________________

G IN

5 Kattene rauter.

K SE

7 Vi ser med øynene.

8 En hauk kan fange en elefant.

10 Vi kan spise sukkertøy.

____________________

M SE

9 Vi kan snakke med en papegøye.

____________________

____________________ ____________________

AR

PL Ord med diftongen ei, øy, au eller ai:

veier ______________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 128