Tuba Luba 1-2 Oppgavehefte B

Page 1

EBBA SPORSTØL

TELL FORLAG

RD VU

Tuba Luba OPPGAVEHEFTE B

EM

KS

E GS

IN

ER R

A PL

Bokmål

2 1


I ER RD VU

R

LA MP SE

K SE NG


EBBA SPORSTØL

1-2 IN ER RD

VU GS

Tuba Luba SE

EK

OPPGAVEHEFTE B

Bokmål

R LA MP TELL FORLAG

1


IN ER RD

VU © Tell forlag as 2010

Ingse Revold: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 106, 107, 109, 110, 113, 114, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130 Stine Langlo Ørdal: 34 Harald Aadnevik: 21, 32, 35, 49, 104, 120

Alle henvendelser om denne boka rettes til: Tell forlag a.s, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen, tlf. 66 78 09 18 e-mail: post@tell.no www.tell.no ISBN 978-82-7522-387-4 Bokmålsutgave Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndraging, og kan straffes med bøter eller fengsel.

R LA MP

Omslagsdesign og grafisk formgiving: Camilla Jakobsen, Milla;Design Trykk: 07 Gruppen AS

SE

EK

GS

Tegninger: Ragnhild Heggdal: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131


IN ER RD

VU

FORORD

I Oppgavehefte A arbeidet du med bokstavene o, l, a, s, e, i og b. Nå skal du i gang med det andre oppgaveheftet. Der vil du bli godt kjent med ni bokstaver til. Det er bokstavene m, r, f, u, k, å, t, n og p. Når du ferdig med dette heftet, kan du skrive enda flere ord og lage mange setninger med de nye orda.

GS

Du vil kjenne igjen oppgavene fra det første heftet. For å bli god til å lese og skrive lønner det seg fortsatt å gjøre nøyaktig og skikkelig arbeid. Jeg håper du vil ta deg tid, slik at alt du gjør, blir pent og ordentlig.

SE

EK

Oppgaveheftet skal du arbeide med på skolen. Etter hvert møter du tekster i leseheftet hvor den nye bokstaven blir brukt. Da håper jeg at du har arbeidet så mye med den at du kjenner den igjen med en gang.

R LA MP

Du vil se at noen av rekkene med ord har grønn farge. Det betyr at du har arbeidet med alle bokstavene i orda. Det er mange bilder i oppgaveheftet. Kanskje du kan dikte historier til noen av bildene? Læreren kan gi deg en skrivebok som du bare skriver fortellinger i. Den boka kan du kalle «Forfatterboka». Jeg har diktet en historie til hver av de nye bokstavene, kanskje du kan lage en tegneserie av noen av historiene? Lykke til! Ebba Sporstøl Ålesund, august 2010


INNHOLD

VU

IN ER RD

Forord Bokstaven m/M Bokstaven r/R Bokstaven f/F Bokstaven u/U Bokstaven k/K Bokstaven ĂĽ/Ă… Bokstaven t/T Bokstaven n/N Bokstaven p/P

3 6 22 36 50 60 72 86 102 119

EK

GS

side side side side side side side side side side

Veiledning til Tuba Luba 1-2 Oppgavehefte B side 133

R LA MP

SE

4


IN ER RD VU

R LA MP SE EK GS

5


m

1 Fargelegg bokstaven m/M med blå farge. Blå farge er symbol for konsonant. 2 Fargelegg mugga. Den skal ha blå farge. 3 Sett ring rundt bokstaven m/M i alfabetet.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 6


1 Sett ring rundt bokstaven m/M i bokstavrekkene og i orda. 2 Finn ut hva orda i den nederste rekka er like i.

m

IN ER RD

VU

amnobmunprhm noaetmvnmmhi klIomvmehmhu eamnvghmnsym

GS

ALMOMBPH RYMTSVLM

R LA MP

SE

EK

mel sel male som bom mose smi esel is mur mamma mai lim slim sal oase kam lam mus sol bie lem slem meise los

Moss Moa Oslo Lima Amman Asia 7


m

1 Dra strek fra bokstaven m til de bildene som har språklyden m på plass først. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven m på plass først. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

mur kam sol mugge mus måne nål nisse

IN ER RD

VU 8

R LA MP

SE

EK

GS

m


1 Dra strek fra bokstaven m til de bildene som har språklyden m. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett kryss under orda som har bokstaven m. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

m

mus fem lam is måne kam eple mål same

IN ER RD

VU

5

R LA MP

SE

EK

GS

m

9


m

1 Dra strek fra bokstaven m til de bildene som har språklyden m på plass sist. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt orda som har bokstaven m på plass sist. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

fem bom måne mål lam rom mur hammer

VU

kam

IN ER RD

5

R LA MP

SE

EK

GS

m

10


m

1 Les orda som passer til bildene. 2 Finn bildene som passer til orda du leste. 3 Skriv orda. Bruk linjene.

lam bom lim mose esel lese smile same bie

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS 11


m

1 Skriv bokstaven m 5 ganger på hver av de 3 øverste linjene. 2 Skriv orda 3 ganger på de 3 neste linjene. Pass på stor og liten høyde. 3 Skriv bokstaven M 5 ganger på hver av de 2 nederste linjene.

IN ER RD

VU

m m m mil mal lem M M

R LA MP

SE

EK

GS

12


1 Si orda som passer til bildene. Lytt ut spr책klyden p책 plass sist. 2 Skriv bokstaven som har plass sist. Bruk ruta ved det bildet som passer til. 3 Orda under passer til bildene. Sett kryss p책 de orda som har bokstaven m p책 plass sist. 4 Skriv orda som passer til de bildene som har et kryss ved seg. Bruk linjene. 5 Skriv de andre orda hvis du kan. Bruk linjene.

m

bil politi fem labb Ala saks lam lim

x

IN ER RD

VU

x

EK

GS x

R LA MP

SE

5

x

13


m

1 Les orda. 2 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene

ball same lim sel labb bil lese le lam

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

14


m

1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulik farge p책 strekene. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

bamse

IN ER RD

VU

ball

lam

GS

le

EK

bie

esel

same lem

R LA MP

SE

sal

os 15


m

Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Pass på stor og liten høyde på bokstavene.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

16


m

1 Si orda som passer til bildene. 2 Skriv orda som passer til bildene. Skriv en bokstav i hver rute.

IN ER RD

VU

u

GS

h

R LA MP

SE

h

EK

r f

øv

u t k

17


m

Kryssord

Skriv orda som passer til bildene. Pilene viser om du skal skrive vannrett eller loddrett.

lem os sel le los esel male

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

18


1 Les setningene. 2 Dra strek fra setningene til de bildene som passer til. Det er ikke alle setningene som har et bilde som passer til. 3 Skriv nummeret p책 de setningene som passer til hvert bilde. Bruk rutene.

m

IN ER RD

VU

1 Her er mamma og Ole. 2 Mia har lim.

3 Vi ser 3 lam i lia.

5 Lille Ole ser en bil. 6 Mia er i Oslo.

7 Emil ser sel og lam.

R LA MP

SE

EK

GS

4 Emil ser sel.

8 Mamma ser en bom. 19


m

1 Les setningene. 2 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U

VU

Her er Emil. ________

IN ER RD

Vi ser 5 lam. ________ Her er melis. ________

GS

Sam har ball. ________

EK

SE

Her er 1 sei. ________ ________

R LA MP

Mia leser om ei bie.

Emil er i Oslo. ________ Vi ser 3 iser. ________ Sola er her. ________ 20


m

Skriv en historie om Mia og Emil som maler. Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Skriv en fin overskrift.

Mia og Emil lam kam bamse male maske m책ne

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 21


r

1 2 3 4

Fargelegg bokstaven r/R med blå farge. Blå farge er symbol for konsonant. Fargelegg rosa. Den skal ha rosa farge. Fargelegg reven. Pelsen skal ha rødbrun farge og haletippen hvit farge. Sett ring rundt bokstaven r/R i alfabetet.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 22


1 Sett ring rundt bokstaven r/R i bokstavrekkene og i orda. 2 Sett strek under orda som har bokstaven r/R.

r

IN ER RD

VU

a br d n m r k l sur m r ø b r h n l a e I o u r d b r p y r t f k r n m n e o I r rv R B R P FVAE Ă…IM R SB R P R

R LA MP

SE

EK

GS

Roma smile rime rose bare roser lime Bambi Rema Rimi Ica Rambo mer limbo rom Ramses lire brus reir ror mur ris

23


r

1 Dra strek fra bokstaven r til de bildene som har språklyden r på plass først. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven r på plass først. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

rive mur rose åre ring pære rev ris

IN ER RD

VU R LA MP

SE

24

EK

GS

r


1 Dra strek fra bokstaven r til de bildene som har språklyden r. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett kryss på orda som har bokstaven r. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

r

pære bål reke rose bær fyr årer bil

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

r

25


r

1 Dra strek fra bokstaven r til de bildene som har språklyden r på plass sist. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett kryss på orda som har bokstaven r på plass sist. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

bær mur fyr reke reir ler anker rose rive

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

r

26


r

Kryssord

1 Skriv orda som passer til bildene. 2 Bruk store bokstaver.

ROSE ALA SEL RAS OLE SAL

IN ER RD

VU EK

GS SE

3 Skriv orda som passer til bildene. Du kan alle bokstavene.

bamse ball arm reir bil esel

R LA MP 27


r

1 Skriv bokstaven r 6 ganger på hver av de 3 øverste linjene. 2 Skriv orda 3 ganger på de 4 neste linjene. Pass på stor og liten høyde. 3 Skriv bokstaven R 5 ganger på hver av de 2 nederste linjene.

IN ER RD

VU

r r r rir ber rim mer R R

R LA MP

SE

EK

GS

28


r

1 Les orda. 2 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

rom lim rose esel bil lese bom smiler ler

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS 29


r

1 2 3

Les orda. Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulik farge p책 strekene og den korteste veien fra ord til bilde. Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

sel

IN ER RD

VU

rose bil

smile

GS

bamse lam

lese lim reir bom 30

R LA MP

esel

SE

EK

bier


1 Les setningene. 2 Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk rutene. 3 Skriv ordet som 3 ganger p책 hver linje nederst p책 sida.

r

VU

1 Her er Sara som leser.

IN ER RD

2 Her er Are som seiler.

GS

3 Her er Mia som ler.

5 Her er Eli som maler.

R LA MP

SE

EK

4 Her er Ola som rir.

6 Ole eier en bil som er rosa.

som __________________________ som __________________________ 31


r

1 Sett ring rundt orda som har bokstaven r/R. 2 Les historien hvis du kan.

VU

Mikkel rev

IN ER RD

Her er en sulten rev. Reven er på vei til et hønsehus. Reven vil ha ei høne til frokost.

R LA MP

SE

EK

GS

Reven graver en tunnel inn i hønsegården, men der holder tre haner vakt. Hanene galer og bråker slik at reven må løpe sin vei. Reven får ikke frokost i dag.

32


r

1 Les orda. 2 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

sel sal is esel lam lim bie los

IN ER RD

VU SE

EK

GS bom ror mobil bil lese gris oase rose

R LA MP

g

33


r

Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

34


r

1. Skriv en historie om Remi og roboten Rama. 2. Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Skriv en fin overskrift.

Remi Rama robot roser rullebrett rotte løper.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 35


f

1 Fargelegg bokstaven f/F med blå farge. Blå farge er symbol for konsonant. 2 Fargelegg fisken. Den skal ha grønn farge. 3 Sett ring rundt bokstaven f/F i alfabetet.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 36


1 Sett ring rundt bokstaven f/F i bokstavrekkene og i orda. 2 Sett strek under orda som har bokstaven f/F. 3 Finn ut hva orda i de to nederste linjene er like i.

f

IN ER RD

VU

k f b j r m n f l b f g t f a e d r m t å e f b m f e r f b e a l f f v k o f t F B R F F V A E F I M R F B R P F

R LA MP

SE

EK

GS

fire fem fram lem krem fele kokos bamse fra sofa loff nøff bløff far mor fisk fyr vaffel

Fauske Fredrikstad Finnmark Elverum Eid Faro Flåm Bali Billund Follo 37


f

1 Sett ring rundt orda som har bokstaven f/F. 2 Les historien hvis du kan.

VU

f-historie

IN ER RD

Familien Fransen ser på tv. Familien ser på fotballkamp mellom Norge og Frankrike. Fru Fransen har stekt vafler. Frode ligger på gulvet. Han tegner fotballer i alle farger på arket sitt.

EK

GS

R LA MP

SE

Mor og far koser seg med kaffe og vafler. Frode har fått en flaske cola. Mor Fransen hyler og heier på Norge. «Vi vil ha flere mål!» roper hun. Hun vifter med et norsk flagg.

38


1 Dra strek fra bokstaven f til de bildene som har språklyden f på plass først. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven f på plass først. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

f

VU

sofa flodhest elefant fyr gaffel fly flue fem loff fot

IN ER RD GS R LA MP

5

SE

EK

f

39


f

1 Dra strek fra bokstaven f til de bildene som har spr책klyden f. 2 Tell spr책klydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet p책 linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett kryss p책 orda som har bokstaven f. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

VU

ufo kamel fotball fele frosk fil fiskestang flaggermus flagg

IN ER RD GS

40

R LA MP

SE

EK

f


f

1 Dra strek fra bokstaven f til de bildene som har språklyden f på plass sist. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett kryss på orda som har bokstaven f på plass sist. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

VU

fugl loff feier sjiraff gaffel fire vaffel fem skjerf

IN ER RD

4

R LA MP

SE

EK

GS

f

5 41


f

1 Skriv bokstaven f 6 ganger på hver av de 3 øverste linjene. 2 Skriv orda 3 ganger på de 3 neste linjene. Pass på stor og liten høyde. 3 Skriv bokstaven F 5 ganger på hver av de 2 nederste linjene.

IN ER RD

VU

f f f fem fire fele F F

R LA MP

SE

EK

GS

42


Bildediktat

f

Skriv orda som passer til bildene. Bruk rutene. Du kan alle bokstavene i orda.

IN ER RD

VU

4

R LA MP

SE

EK

GS

5

43


f

1 Les setningene. 2 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U

VU

Vi ser fem seler. ________

IN ER RD

Her er fire lam. ________ Mamma har en mobil.

________

GS

SE

EK

Esler bor i reir. ________ Vi ser ei firfisle som leser.

________

R LA MP

Ollo ler og ler. ________ Ella har et bra rom.

________

Ollo har lilla solbriller.

________

44


f

1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. 3 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene. 4 Finn ut hva orda er like i.

IN ER RD

VU

fole loff

firfisle

GS

fisk fil

far fele fem

R LA MP

fire

5

4

SE

EK

sofa

45


f

1 Les setningene. 2 Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk ruta. Det er ikke alle setningene som har et bilde som passer til.

1 Her er fem foler.

VU

IN ER RD

2 Vi ser fire bier.

3 Vi ser fire feler.

GS

4 Eli ser fem roser.

7 Leif feier boss. 8 Fia ser fem firfisler. 46

R LA MP

6 Far har ei fil.

SE

EK

5 Ola eier en sofa.


Bildediktat

f

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

IN ER RD

VU

5

R LA MP

SE

EK

GS

4

47


f

1 Si orda som passer til bildene. 2 Lytt ut den språklyden som har plass først i hvert ord. 3 Skriv den bokstaven som har plass først. Bruk ruta som passer til hvert bilde.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

48


f

Skriv en historie om tyven som rømmer. Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Skriv en fin overskrift.

fange rømme flyndre fjær flagg fugl fisk fly

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 49


u

1 Fargelegg bokstaven u/U med rød farge. Rød farge er symbol for vokal. 2 Fargelegg øynene til ugla med gul farge. 3 Fargelegg ufoen. Du bestemmer fargen. 4 Sett ring rundt bokstaven u/U i alfabetet.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 50


1 Sett ring rundt bokstaven u/U i bokstavrekkene og i orda. 2 Sett strek under orda som har bokstaven u/U. 3 Finn ut hva orda i den nederste linja er like i.

u

IN ER RD

VU

a e u r n u h i s b u n h b k u s a e n r m u h f s a u n nø Ì uyl s b f m t s u l o n u

A U N R H M L P U Y A B P G U

R LA MP

SE

EK

GS

mus sur bur ufo slo slu bli furu buss frue oase lus bie flue ule sluse biler rose ruse mur ur rase

Bill Fia Ulf Asle Remi Ulla Mari 51


u

1 Dra strek fra bokstaven u til de bildene som har språklyden u på plass først. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven u på plass først. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

IN ER RD

VU

ur ubåt struts ku ufo ugle lue truse ulv due

R LA MP

52

SE

EK

GS

u


1 Dra strek fra bokstaven u til de bildene som har språklyden u. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett kryss på orda som har bokstaven u. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

u

IN ER RD

VU

druer mus ugle ku fyr bål lam mur feier

R LA MP

SE

EK

GS

u

53


u

Kryssord

1 Skriv orda som passer til bildene. 2 Bruk store bokstaver.

1

3

3

2

3

Vannrett

Loddrett

1

1

2 3

3

R LA MP

54

1

SE

2

1

EK

2

1

Loddrett

GS

1

IN ER RD

VU 2

Vannrett

Vannrett

Loddrett

1

1

2

3


1 Si orda som passer til bildene. 2 Lytt ut spr책klyden p책 plass sist i hvert ord. 3 Skriv den bokstaven som har plass sist. Bruk ruta som passer til hvert bilde.

u

IN ER RD

VU Sett ring rundt orda med bokstaven u/U.

R LA MP

SE

EK

GS

En liten mus kom ruslende. Det var natt og helt stille. Oppe i et furutre satt ugla. Hun ville ha en liten musesteik til nattmat. Ugla var lur og slu. Hun satt musestille og bare ventet. Da den lille musa var rett under furua, stupte ugla rett ned og slukte musa. Snipp snapp snute, s책 var ugla mett, og musa var borte.

55


u

1 Les orda. 2 Skriv hvert ord som passer til bildene, 3 ganger. Bruk linjene. Pass på stor og liten høyde på bokstavene.

ur sur mus lus fem lue

IN ER RD

VU 56

R LA MP

SE

EK

GS

5


1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulik farge p책 strekene og den korteste veien fra ord til bilde. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

u

smiler

IN ER RD

VU

rir lese fire

GS

lam

4

fele

furu mus roser

R LA MP

fem

SE

5

EK

ror

lus 57


u

Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Pass på stor og liten høyde på bokstavene.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

58


Skriv en historie om det som skjedde p책 julekvelden hos Ulla og Ola. Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Skriv en fin overskrift.

u

juletre kost musehull musefelle hyle redd

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 59


k

1 Fargelegg bokstaven k/K med blå farge. Blå farge er symbol for konsonant. 2 Fargelegg kaktusen. Den skal ha grønn farge. 3 Fargelegg melisen på kaka. Melisen skal ha rosa farge. 4 Sett ring rundt bokstaven k/K i alfabetet.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 60


1 Sett ring rundt bokstaven k/K i bokstavrekkene og i orda. 2 Sett strek under orda som har bokstaven k/K. 3 Finn ut hva orda i den nederste linja er like i.

k

IN ER RD

VU

f k h v a k e i l u m k o b k u m f k n k f u k p b l k s m f k y r e k h t d b k k p f

R K L K M F E A K L I K V U K P

R LA MP

SE

EK

GS

kul sluk kokk bok bom fra krus lokk k책l kakao bro film kam ku sokk kilo sukker bil buss kano ake

K책re Kari Fia Ulf Kim Frikk Frank 61


k

1 Sett ring rundt orda som har bokstaven k/K. 2 Les historien hvis du kan.

VU

k-historie

IN ER RD

Kåre har kokkelue og forkle. Kåre leker kokk. Kåre kan ikke lage mat. Nå vil han lage lapskaus.

SE

EK

GS

Han tar alt han finner, opp i ei stor gryte: kål, ketsjup, kjøtt, kylling, kaker, paprika og masse pepper og karri.

R LA MP

Kåre smaker på lapskausen. Æsj og fysj, så sterk!

Tunga til Kåre brenner nesten opp. Kåre må bare kaste alt sammen. Neste gang skal han bruke kokebok. 62


1 Dra strek fra bokstaven k til de bildene som har språklyden k på plass først. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven k på plass først. 5 Skriv orda. Bruk linjene.

k

IN ER RD

VU

kake maske krus fisk ku saks kamel kam kasse

GS

R LA MP

SE

EK

k

63


k

1 Dra strek fra bokstaven k til de bildene som har spr책klyden k. 2 Tell spr책klydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet p책 linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett kryss p책 orda som har bokstaven k. Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

IN ER RD

VU

maske fisk fele gris bom kaktus saks katt sko kam

GS

64

R LA MP

SE

EK

k


1 Dra strek fra bokstaven k til de bildene som har språklyden k på plass sist. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett kryss på orda som har bokstaven k på plass sist. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

k

IN ER RD

VU

stokk fabrikk kake kakerlakk kam krakk kajakk kokk frosk sko

GS

R LA MP

SE

EK

k

65


k

Kryssord

Skriv orda som passer til bildene. Bruk store bokstaver.

1

3

3

2

3

Vannrett

Loddrett

1

1

2

Ă…

3

3

R LA MP

66

1

SE

2

1

EK

2

1

Loddrett

GS

1

IN ER RD

VU 2

Vannrett

Vannrett

Loddrett

1

1

2

3


k

1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulike farger p책 strekene. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 4 Finn ut hva orda er like i.

IN ER RD

VU

bok krus

kake

GS

kam

EK

ku

saks

krakk kai klo

R LA MP

SE

reke

67


k

1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulike farger p책 strekene. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 4 Finn ut hva orda er like i.

IN ER RD

VU

eske

kamel

krabbe

GS

maske skole

EK

SKOLE

bok

sirkus kokk ake

68

R LA MP

SE

kakerlakk


1 Les setningene. 2 Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk ruta. Det er ikke alle setningene som har et bilde som passer til.

k

1 Vi fisker krabber.

VU

IN ER RD

2 Kari ser ei ku.

3 Vi ser kameler i Afrika.

GS

4 Vi leser i ei bok.

R LA MP

7 Vi ser sirkus.

SE

6 Far liker kaker.

EK

5 Klokka er fire.

8 Alle har maske. 69


k

Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS SKOLE

70


k

Skriv en historie om Kari, Kim og Lillebror som baker. Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Skriv en fin overskrift.

Kari Kim Lillebror deig kopp koke over

IN ER RD

VU

røre klissete tømme

R LA MP

SE

EK

GS ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 71


å

1 Fargelegg bokstaven å/Å med rød farge. Rød farge er symbol for vokal. 2 Fargelegg båten og årene. De skal ha brun farge. 3 Fargelegg ålen. Den skal ha grå farge. 4 Sett ring rundt bokstaven å/Å i alfabetet.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 72


1 Sett ring rundt bokstaven å/Å i bokstavrekkene og i orda. 2 Sett strek under orda som har bokstaven å/Å. 3 Finn ut hva orda i den nederste linja er like i.

a å å å

ø f g h i b å å e k a æ y e m a å e å l å r t u å m k s å a s l m r f k å a n m

IN ER RD

VU

å r o i

å

ål mål mal bamse år får ås larm lår kål få bål male måle små bok slo slå bråke brake

R LA MP

SE

ake far såle bås

EK

lås åre sal les

GS

A B Å L S K Å E I O Å Å K M

Ås Åbo Åmli Asker Aukra Åros Auli 73


å

1 Sett ring rundt orda som har bokstaven å/Å. 2 Les historien hvis du kan.

VU

å-historie

IN ER RD

Åse og Åge bor i Ålesund. Åse er åtte år. Åge er ni år. De er ofte ute og ror sammen med morfar.

Av og til fisker de. Morfar vil helst fiske ål. Men ålen er ikke lett å fange.

R LA MP

SE

EK

GS

Morfar har en gammel robåt. Åse og Åge tar hver sin åre og ror sammen. Morfar stråler som en sol. ”Så flinke dere er!” sier han.

Når de har fått masse småfisk, går de i land. Morfar tenner bål. Så griller de fisken. Den smaker så deilig. Måkene skriker. De vil ha fisken rå. 74


1 Dra strek fra bokstaven å til de bildene som har språklyden å på plass først. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven å på plass først. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

å

IN ER RD

VU

ål lås åre måke båt åtte såle bål åme

8

R LA MP

SE

EK

GS

å

tt 75


å

1 Dra strek fra bokstaven å til de bildene som har språklyden å. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Sett kryss på orda som har bokstaven å. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

lås bål mus bok mål krus nål åtte kråke gås

IN ER RD

VU GS

EK

å

R LA MP

SE

8 tt

76

g


1 Se på bildene. Lytt ut språklyden på plass først. 2 Dra strek fra hvert bilde til bokstaven på plass først. Bruk ulike farger. 3 Skriv bokstaven i ruta ved det bildet som passer til. 4 Skriv ordet som passer til. Bruk linja. 5 Finn ut hva alle bokstavene er like i.

IN ER RD

VU

R LA MP

SE

EK

GS

a e i o u

å

77


å

1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Det er ikke alle orda som har et bilde som passer til. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 4 Finn ut hva orda er like i.

IN ER RD

VU

ål

sår

åre

GS

år

bål

mål lås måke

78

R LA MP

lår

SE

EK

åme


Skriv ferdig orda som passer til bildene. Alle bokstavene som mangler i de tomme rutene, er vokaler.

l

s

IN ER RD

VU

f

s

m

l

R LA MP

SE

EK

GS

m

f

r m

r

r

f

79


IN ER RD

VU GS

å å å å Å

Skriv bokstaven å/Å 5 ganger på hver av linjene.

lås 80

R LA MP

SE

EK

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Pass på stor og liten høyde.


1 Skriv orda som passer til bildene. 2 Sett kryss ved orda som har bokstaven 책.

VU IN ER RD

g

R LA MP

SE

EK

GS

n

p

81


IN ER RD

VU

g

1 Skriv orda som passer til bildene. 2 Sett kryss ved orda som har bokstaven 책.

R LA MP

82

SE

EK

GS

t

n

n


1 Les setningene. 2 Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk ruta. Det er ikke alle setningene som har et bilde som passer til.

å

VU

1 Ulf har årer.

IN ER RD

2 Åse leser i ei bok. 3 Ole skårer mål.

5 Kari får et sår.

8 Vi ser ei mus.

R LA MP

7 Åse leker og ler.

SE

6 Kåre låser bua.

EK

GS

4 Vi ser 5 åler.

9 Vi så ei rar bok. 83


å

Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Pass på stor og liten høyde på bokstavene.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

84


Skriv en historie om Åse og Åge som blir skremt av en stor ål. Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Skriv en fin overskrift.

å

Åge kjempeål skremme skremt støvler hyler

IN ER RD

VU

skriker gård låve

R LA MP

SE

EK

GS ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 85


t

1 Fargelegg bokstaven t/T med blå farge. Blå farge er symbol for konsonant. 2 Fargelegg jakka og buksa til trollet. Du bestemmer fargen. 3 Fargelegg tulipanen med gul farge og treet med grønn farge. 4 Sett ring rundt bokstaven t/T i alfabetet.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 86


1 Sett ring rundt bokstaven t/T i bokstavrekkene og i orda. 2 Sett strek under orda som har bokstaven t/T. 3 Finn ut hva orda i den nederste linja er like i. 4 Skriv orda som passer til bildene hvis du kan. Bruk linjene.

t

IN ER RD

VU

å s t e f hu å k t b d t æ t f t k mi l t r f t k b l p å t bf t l år h t p k l vr æ f

T H F L R T B K T V F T S Y Å T

R LA MP

SE

EK

GS

to tre ås bratt mål tusen takk satt brus torsk troll truse ta ba tak buss tall lat mat stor kål test time klo trål

Truls Tor Fia Tora Turi Tore Lars Tale Rut 87


t

1 Sett ring rundt orda som har bokstaven t/T. 2 Les historien hvis du kan.

VU

t-historie

IN ER RD

Tor og Tora er åtte år. Tor og Tora er tvillinger. Nå har Tora og Tor ferie. De skal reise til mormor.

SE

EK

GS

De skal reise tretti mil med tog. De skal reise helt alene. Tor og Tora har med seg en stor koffert og to sekker.

R LA MP

I kofferten er det tøy og sko. I sekkene har de bøker, blader og spill. I et nett har Tor og Tora en stor bukett tulipaner. Tulipanene skal mormor få. Det er gøy å reise med tog. Turen går fort. Mormor venter på Tor og Tora på stasjonen. 88


1 Dra strek fra bokstaven t til de bildene som har språklyden t på plass først. 2 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt orda som har bokstaven t på plass først. 3 Skriv orda. Bruk linjene.

t

tau tak telt tre fat to ost tre tå katt

IN ER RD

VU GS

3

R LA MP

SE

EK

2

t

89


t

1 Dra strek fra bokstaven t til de bildene som har spr책klyden t. 2 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt orda som har bokstaven t. 3 Skriv orda. Bruk linjene.

fot to b책t tromme rose rot stol l책s traktor ti

IN ER RD

VU

2 R LA MP

SE

EK

GS

t

10 90


1 Dra strek fra bokstaven t til de bildene som har språklyden t på plass sist. 2 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt orda som har bokstaven t på plass sist. 3 Skriv orda. Bruk linjene.

t

båt fat sot kost katt tre telt tak tå

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

t

91


t

1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulike farger p책 strekene. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 4 Tre av orda har ikke et bilde som passer til. Skriv de tre orda nederst p책 sida. Bruk linja.

IN ER RD

VU

10

fot t책 ti

telt tur to

tau rot sot Tre ord uten bilde: 92

R LA MP

tak

SE

EK

2

GS

katt

_______________________


t

1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulike farger p책 strekene. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

IN ER RD

VU

fat ost Tor

GS

b책t

EK

fotball Tora mat trikk torsk

R LA MP

SE

kost

93


t

IN ER RD

VU GS

t t t T

Skriv bokstaven t/T 6 ganger på hver linje.

EK

Skriv orda som passer til bildene. Pass på stor og liten høyde.

båt mat fot tak fat tau

R LA MP

SE

94


1 Si orda som passer til bildene 2 Skriv den bokstaven som har plass først i hvert av orda. Bruk ruta. 3 Sett bokstavene sammen, og du für et nytt ord. Skriv ordet. Bruk linja.

VU

5 5 + =

IN ER RD

+ +

R LA MP

SE

+ +

+ =

EK

GS

+ +

t

+ + =

95


t

f eller t?

Alle orda er like i at de har bokstaven f eller t på plass først. 1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. 3 Skriv bokstaven som har plass først i ordet. Bruk rutene. 4 Et av orda har ikke et bilde som passer til. Skriv ordet. Bruk linja nederst på sida.

IN ER RD

VU

trikk fotball fat

fisk

GS

farfar og farmor

EK

fil

traktor tak tre

R LA MP

SE

tåteflaske

fabrikk Ordet uten bilde: 96

_______________________


t

f eller t?

Skriv bokstavene som mangler.

IN ER RD

VU rikk

il

isk

a

e

laske

abrikk

b책

lo

re

so

ka

R LA MP

SE

EK

ar

GS

ar

o ball

a ele

e

an

ka 97


t

Kryssord

Skriv orda som passer til bildene.

IN ER RD

VU

10

EK

GS UKER

R LA MP

SE

98


1 Les setningene. 2 Finn bildene som passer til. 3 Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk ruta.

t

IN ER RD

VU

1 Tor ser traktor og bil.

2 Tor eier en robĂĽt.

GS

3 Vi ser ĂĽl i en ruse.

SE

EK 4 Ă…se ser en buss og en trikk.

R LA MP

5 Ala klatrer i et tre.

6 Her er flere tall. 99


t

Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Pass på stor og liten høyde på bokstavene.

IN ER RD

VU

3

R LA MP

100

SE

2

EK

GS

10


t

Skriv en historie om Tor og Tora på telttur. Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Skriv en fin overskrift.

tønner termos trampoline troll trøye maurtue

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 101


n

1 Fargelegg bokstaven n/N med blå farge. Blå farge er symbol for konsonant. 2 Fargelegg nøkkelen. Den skal ha oransje farge. 3 Fargelegg buksa og lua til nissen. De skal ha rød farge. 4 Sett ring rundt bokstaven n/N i alfabetet.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 102


n

1 Sett ring rundt bokstaven n/N i bokstavrekkene og i orda. 2 Sett strek under orda som har bokstaven n/N på plass først. 3 Finn ut hva orda i de to nederste linjene er like i. 4 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

IN ER RD

VU

n m u b k å n h a n f i m n h u v n m u n h å e a s b u n u n k s u n m h n o d u m n u h

N H N M H R T N U M B P N N M N

R LA MP

SE

EK

GS

ni null ti fem nese tall nisse nek tann fin brann mann klem tau nål benk snile naken baken trut lime tuba brun en inne Nes Nilen Mombasa Mo Namsos Nairobi Nesbru Ula Hauketo Nesbru

9 103


n

1 Sett ring rundt orda som har bokstaven n/N. 2 Les historien hvis du kan.

VU

n-historie om nissen Noa

IN ER RD

Nissen Noa bor på Norefjell. Nitten nisser bor inne i en hule. Nissene er små og grå. Nissene på Norefjell er ikke julenisser.

SE

EK

GS

Nissene liker ikke mennesker. Når menneskene er ute på tur, bråker de og skremmer dyra. Noen kaster fra seg søppel.

R LA MP

Noa blir så sinna. Han har lyst til å hoppe opp og bite bråkebøttene i nesa.

104


n

1 Dra strek fra bokstaven n til de bildene som har språklyden n på plass først. 2 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt orda som har bokstaven n på plass først. 3 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

note nisse munn banan nebb narresmokk

IN ER RD

VU

nål nøkkel elefant ni

R LA MP

SE

EK

GS

n

ø

9 105


n

1 Dra strek fra bokstaven n til de bildene som har spr책klyden n. 2 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt orda som har bokstaven n. 3 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

m책ne kamel blyant ni m책ke nebb mus

IN ER RD

VU

tann mann krone

n

R LA MP

SE

EK

GS

9

y

106


1 Dra strek fra bokstaven n til de bildene som har spr책klyden n p책 plass sist. 2 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt orda som har bokstaven n p책 plass sist. 3 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

n

mann en tann ni kam lam munn banan

IN ER RD

VU

bom kran

1 R LA MP

SE

EK

GS

n

107


n

1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulike farger p책 strekene. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. 4 Finn ut hva alle orda er like i.

kone

IN ER RD

VU

m책ne nebb n책l

elefant

GS

note

nisse ni mann tann munn

108

R LA MP

9

SE

EK Nils


n

Skriv bokstaven n/N fem ganger p책 hver linje.

IN ER RD

VU

n n n N

9

R LA MP

SE

1

EK

en ni note

GS

Skriv orda som passer til bildene.

109


n

m eller n?

1 Les hvert ord og finn bildet som passer til. 2 Skriv bokstaven på plass først i hvert ord. Bruk ruta.

IN ER RD

VU

note maske mus mann ni mål måne nål maur nisse munn nebb

110

R LA MP

SE

EK

GS

9


n

m, n eller u?

Skriv orda som passer til bildene.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

v

g

111


n

Tull og tøys

1 Les setningene. 2 Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk ruta.

IN ER RD

VU

1 Folen er i furua.

2 Losen er i rosa.

6 Nina vil ri i en sil. 112

R LA MP

5 Eli vil lese i fela.

SE

4 Siri vil ro i solo.

EK

GS

3 Vi ser en sel i lim.


n

Rebus

1 Skriv orda som passer til bildene. Bruk rutene. 2 Finn bokstavene som har plass først i alle orda. 3 Skriv det ordet du da får. Bruk linja nederst på sida. 4 Tegn et bilde som passer til ordet. Bruk den tomme boksen.

IN ER RD

VU GS

Tegn

R LA MP

SE

EK

Ordet blir:

__________________________ 113


n

1 Les orda. 2 Sett ring rundt det av de tre orda på hver linje som passer til bildet. 3 Skriv ordet på linja ved det bildet som passer til.

IN ER RD

VU

mase nese male mote narre note

måle måne måke

EK

GS masker nasker maler

mål nål mil 114

R LA MP

mal mann nam

SE

mus null mule


n

1 Les setningene. 2 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U Vi kan se m책nen. Vi har femti tenner. Esler eter noter. Elefanten har snabel. Fire og fem er ti. Null og to er seks. Vi seiler i ei flaske. Vi har tre neser. Vi kan lese i ei bok.

IN ER RD

VU

SE

EK

GS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

R LA MP

Finn tegningen som passer til hver setning ovenfor. Skriv det tallet foran hver setning som passer til hvert bilde. Bruk den tomme ruta.

0+2=? 4+5=?

115


n

Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Pass på stor og liten høyde på bokstavene.

IN ER RD

VU

3

R LA MP

SE

EK

GS

116


n

Skriv en historie om nissen og neshornet. Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Skriv en fin overskrift.

neshorn nøkkel springer stikker livsfarlig

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 117


p

1 Fargelegg bokstaven p/P med blå farge. Blå farge er symbol for konsonant. 2 Fargelegg pæra. Den skal ha grønn farge. 3 Fargelegg pila med rød farge og genseren til Pia med rosa farge. 4 Sett ring rundt bokstaven p/P i alfabetet.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 118


1 Sett ring rundt bokstaven p/P i bokstavrekkene og i orda. 2 Sett strek under orda som har bokstaven p/P. 3 Finn ut hva orda i den nederste linja er like i.

p

IN ER RD

VU

a b p n m p b u b r a ĂĽ p p b n u g j n m o p p b b d b d p h n p t p g b f k p b d

P B N R S P A P U T B R N P B P

R LA MP

SE

EK

GS

pute lapp banan pipe pil bil pels potte pølse piller biller filler pus stopp politi pappa pust bust pese bakke pakke bite potet loppe

Polen Peru Brasil Po Panama Bismo Pakistan Roma Porto

119


p

1 Sett ring rundt orda som har bokstaven p/P. 2 Les historien hvis du kan.

VU

p-historie

IN ER RD

Per og Pia har ferie på Palmeøya. Per og Pia bader og koser seg. De ser både haier og delfiner. En dag så Pia en stor skilpadde.

EK

GS

Per vil ha ei pølse med brød, men det får han ikke på Palmeøya.

R LA MP

SE

Per og Pia får masse fisk og frukt. De kjøper brus og is. Pia og Pål sitter under en parasoll.

120


1 Dra strek fra bokstaven p til de bildene som har språklyden p på plass først. 2 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt orda som har bokstaven p på plass først. 3 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

p

ape pil pære paraply pute spade palme

IN ER RD

VU

pram kopp trapp

p

d

R LA MP

SE

EK

GS

y

æ

121


p

1 Dra strek fra bokstaven p til de bildene som har spr책klyden p. 2 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt orda som har bokstaven p. 3 Skriv orda. Bruk linjene.

s책pe kopp labb eple lampe b책l trapp m책ke

IN ER RD

VU

piano bok

R LA MP

SE

EK

GS

p

122


1 Dra strek fra bokstaven p til de bildene som har spr책klyden p p책 plass sist. 2 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt orda som har bokstaven p p책 plass sist. 3 Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

p

lapp trapp kopp visp eple sopp topp

IN ER RD

VU

pakke pipe pose

R LA MP

SE

EK

GS

p

v

123


p

p eller b på plass først?

1 Dra strek fra bokstaven p eller b til de bildene som har bokstaven p eller b på plass først. Bruk to ulike farger på strekene. 2 Skriv bokstaven på plass først i hvert ord. Bruk ruta.

IN ER RD

VU 124

R LA MP

SE

EK

GS

p b


p

1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulike farger p책 strekene. 3 Skriv orda. Bruk linjene.

IN ER RD

VU

palme ape buss bil

GS

b책l

EK

prins bolle

kopp politi lampe

R LA MP

SE

trapp

b책t 125


IN ER RD

VU GS

p p p p P

Skriv bokstaven p/P fem ganger p책 hver linje. Husk at en del av bokstaven p har plass under lina.

EK

1 Les orda. 2 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

R LA MP

SE

ape prins pute pipe pose eple

126


p

Kryssord

Se 책 bildene og skriv riktig ord. Du m책 skrive b책de vannrett og loddrett.

IN ER RD

VU SE

EK

GS

g R LA MP

p eller b?

Orda som passer til tegningene, mangler bokstaven p eller b. Skriv den bokstaven som mangler. Bruk rutene.

amse

e

le

ute

ne

alme

ris 127


p

p eller b?

1 Her mangler bokstavene p eller b. Finn ut hvilken bokstav som mangler, og skriv den p책 den bl책 linja. 2 Finn bildene som passer til orda. 3 Skriv orda. Bruk linjene

IN ER RD

VU

__il ne____ __책l __anan __alme e__le

__ute __amse __uss __rus 128

R LA MP

SE

EK

GS __eis


1 Si orda som passer til bildene. 2 Fargelegg bildene som har spr책klyden p. 3 Skriv bokstaven p i rutene til de bildene du har fargelagt.

p

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS 129


p

Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

IN ER RD

VU R LA MP

SE

EK

GS

130


p

Skriv en historie om prinsessen og prinsen. Bruk gjerne bildet og orda som passer til. Skriv en fin overskrift.

IN ER RD

VU

prinsesse parasoll pakke penger padde pinnsvin papegøye pung

R LA MP

SE

EK

GS ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ 131


VEILEDNING TIL TUBA LUBA 1–2 OPPGAVHEFTE B

VU

IN ER RD

Tuba Luba er en læremiddelserie for norsk på barnetrinnet og foreligger komplett fra første til sjuende trinn. Oppgavehefte B er – sammen med Lesehefte B – den andre enheten i en ny utgave av Tuba Luba for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Det nye opplegget for begynnerundervisningen har fått samletittelen Tuba Luba 1–2 og vil til sammen omfatte åtte enheter. Et viktig skille fra tidligere utgaver på dette nivået er at Tuba Luba 1–2 er et sammenhengende opplegg for første og andre trinn under ett. Oppgavehefte B og Lesehefte B er beregnet til bruk etter nyttår på 1. trinn. Tuba Luba 1–2 omfatter fire lesehefter og fire oppgavehefter (arbeidshefter), som til sammen dekker innlæringen av de 24 mest brukte bokstavene. (Vi venter med c, q, w, x, z til 3. trinn.) Disse åtte enhetene er beregnet til bruk på første og andre trinn.

Tidsbruk og framgangsmåte • Dere bør jobbe med oppgaveheftet hver skoledag. Bruk god tid på hvert begrep og hver bokstav. På 1. trinn bør dere bruke minimum to uker per bokstav.

132

Noen nyttige retningslinjer • Forlang at elevene arbeider skikkelig i bøkene fra dag én. Slå ned på eventuell konkurranse mellom de raske om å bli først ferdige med en side. • Ha alltid ekstra oppgaver klare til dem som arbeider godt og raskt. • Forlang god orden på sidene fra dag én. Ikke tillat rot og tøys. For eksempel: Er oppgaven å dra en rett strek fra et ord til bildet som passer til, er det alltid noen som gjerne vil finne den lengste veien fra ord til bilde. Det vil da bli håpløst å se om eleven har svart riktig eller ikke. • Ikke slipp noen løs i boka på egen hånd. Bestem på forhånd hvor mange sider det er lov å arbeide på. • Hvis noen har lyst til å fargelegge i boka, er det kun lov når de er ferdige med dagens oppgaver. Gjør avtale med dem som jobber seint.

R LA MP

For meg har det vært et viktig prinsipp at en bokstav ikke skal tas i bruk i en lesetekst før den er skikkelig innlært, bokstaven bør være automatisert. Bortsett fra helorda – ord som elevene bare skal gjenkjenne – skal det meste av teksten i heftene kun bestå av ord med de bokstaver som til enhver tid er innlært. Avvik fra dette er markert i instruksjonsteksten med uttrykket «... hvis du kan». I slike tilfeller kan de elevene som kan litt mer, få noe ekstra å bite i. Oppgitte ordrekker som bare inneholder bokstaver som er gjennomgått, er markert med grønn farge.

SE

Til Oppgavehefte B hører hele Lesehefte B og første del av Lesehefte C. Bokstavene dere arbeider med i oppgaveheftene, blir tatt opp igjen i samme rekkefølge og repetert i leseheftene.

EK

GS

• Når et nytt begrep og en ny bokstav er skikkelig presentert (se nedenfor), kan elevene begynne å arbeide i heftet. • Hver side bør presenteres på tavla ved hjelp overhead, PowerPoint eller lignende. • Forklar hva elevene skal lære eller øve seg på på den aktuelle sida. • Bli enige om hva tegningene forestiller. • Øv på utsagn og formuleringer som dere har arbeidet med muntlig, for eksempel punktum, spørretegn, setninger osv. • Bruk de grunnleggende begrepene: form og stilling (rund, bua, rettlinja, loddrett, vannrett), like i, ulike i osv. Sjekk språklyder og skrivemåten for bokstavene. • Øv mye på å telle språklydene i et ord, skriv ord på tavla og tell bokstavene i ordet. Elevene må bli bevisste på forskjellen mellom antallet språklyder de hører i et ord, og antallet bokstaver ordet skrives med. • Klapp stavelser. • Finn ut hvorfor en bokstav er vokal eller konsonant.


VU

IN ER RD

• Ha alltid fargeblyanter liggende klare på pulten. Når det skal trekkes mange streker på en side, lønner seg for oversiktens skyld at strekene har forskjellige farger.

Ord «som passer til bildene»

• I ressurspermen, som vil foreligge når alle elevheftene er utgitt i 2011, vil det være kopieringsoriginaler tilpasset dem som trenger ekstraoppgaver. Slike oppgaver finnes også i nåværende Tuba Luba 2 Ressursperm.

Retting av elevarbeidet i heftene

Ekstraoppgaver til dem som leser og kan alle bokstavene

Innlæring av ny bokstav

Elevene bør få respons på det de har gjort, så raskt som mulig. Du bør unngå å bruke «rødblyanten». Puss ut eventuelle feil, og hjelp eleven med å finne fram til det som er riktig. Skriv små «smilefjes», eller sett inn små klistremerker når eleven har gjort fint arbeid (sammenlignes kun med seg selv). Når du jobber med begrepene, anbefales Tuba Luba 1 Ressursperm av Herdis Øyehaug Karlstad.

• Når elevene skal lære en ny bokstav, bør det skje etter et fast mønster. Utgangspunktet bør være at barna får se konkrete ting som har navn med den aktuelle bokstaven på plass først. (Ved innlæringen av bokstaven m/M kan det for eksempel være en mobil, en melkekartong, en mugge, makaroni, mandler.) Dere kan også studere innledningsbildene i leseheftene og oppgaveheftene eller andre illustrasjoner som passer til. Kjente sanger, eventyr og sagn bør også brukes. • La elevene få en liten smaksprøve med noe som har den aktuelle bokstaven på plass først, for eksempel mandel eller marsipan når bokstaven m/M læres. • Tren på hvordan en sier språklyden, finn ut hvilke form- og stillingsdeler bokstaven består av, og tren på å skrive den. Her er bokstavkortene til god hjelp, og jeg anbefaler at hver elev har et sett til disposisjon. Bokstavkortene kan kjøpes i en konvolutt som inneholder ni sett.

R LA MP

• Bruk presentasjonsbildene til hver bokstav. • Elevene kan dra strek fra forskjellige ting på tegningen og skrive orda som passer til. • De kan skrive små historier om det de ser på bildene, i en egen «forfatterbok». • De kan bruke presentasjonssida til den nye bokstaven i det tilhørende leseheftet. • De kan skrive så mange ord de greier, som passer til det de ser på bildet. • De kan skrive orda de fant, på pc, skrive orda loddrett under hverandre i listeform. Her kan de få konkurrere med andre om hvem som finner flest ord. • De kan lage tegneserier, dikte små bøker, skrive faktasetninger osv. • De kan arbeide med bøker, lesespill, arbeidshefter (finnes mange uavhengig av hvilket leseverk en bruker), dataspill osv.

SE

EK

GS

På enkelte sider er det under oppgavene listet opp ord som passer til bildene, ord som ofte inneholder alle bokstavene i alfabetet. Dette bryter med prinsippet om at elevene bare skal arbeide med ord hvor alle bokstavene er innlært, og de fleste vil verken kunne skrive eller lese dem – og det skal de heller ikke. Dette er et tilbud til de elevene som allerede kan lese. Jeg opplever at de gjerne vil skrive ord, og dette gir dem mulighet til det. Det er imidlertid viktig at du påser at orda skrives riktig. Elevene er ikke tjent med å skrive ord feil i lengre tid.

133


IN ER RD

VU

• Eleven bør også lære om og hvorfor bokstaven er en konsonant eller en vokal. Rød farge er brukt som symbol for vokal og blå farge som symbol for konsonant. Elevene kan fargelegge bokstavkortene sine med de samme symbolfargene. • Bruk også kortene til å repetere bokstavene (elevene legger dem sammen til ord), eller til at elevene øver på forskjellige begreper, lytter ut lyder, gjenkaller og gjenkjenner lyder osv. • Bruk arbeidsoppgavene i oppgaveheftet til skriftlig trening.

Beskrivelse av de ni bokstavene i Oppgavehefte B ved hjelp av begrepsinnlæringsmodellen:

R LA MP

134

SE

Bokstaven m har plass på linja. Den har liten høyde. Den har tre deler, en rettlinja form som har loddrett stilling, og to bueformer. Den rettlinja formen har plass på venstre side av de to buete formene. Bokstaven m er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Den heter «EM», men språklyden er «m». Bokstaven r har plass på linja. Den har liten høyde. Den har to deler, en rettlinja form som har loddrett stilling, og en bueform som vender nedover, og som har plass oppe på den rettlinja formen. Bokstaven r er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Bokstaven heter «ER», men språklyden er «r». Bokstaven f har plass på linja. Den har stor høyde. Den har tre deler, en bueform som vender nedover, en rettlinja form som har loddrett stilling, og en rettlinja form som har vannrett stilling. Bokstaven er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Bokstaven heter «EF», men språklyden er «f». Bokstaven u har plass på linja. Den har liten høyde. Den har to deler, en bueform der åpningen vender oppover, og en rettlinja form som har loddrett stilling. Bueformen har plass på venstre side av den rettlinja formen. Bokstaven er en vokal fordi den har samme språklyd og bokstavnavn.

EK

GS

Husk at hvert begrep som brukes, skal være skikkelig gjennomgått og forklart.

Bokstaven k har plass på linja. Den har stor høyde. Den har tre deler, den ene delen er en rettlinja form som har loddrett stilling, de to andre delene har to rettlinja former som har skrå stilling. Den rettlinja formen som har loddrett stilling, har plass på venstre side av de to som har rettlinja form i skrå stilling. Bokstaven er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Bokstaven heter «KÅ», men språklyden er «k». Bokstaven å har plass på linja. Den har liten høyde. Den har tre deler, en rund form og en rettlinja form som har loddrett stilling. Den runde formen har plass på venstre side av den rettlinja formen. Den har en liten, rund form øverst. Bokstaven er en vokal fordi den har sammen språklyd og bokstavnavn. Bokstaven t har plass på linja. Den har stor høyde. Den har tre deler, en rettlinja form i loddrett stilling, en liten bueform som vender oppover, og en rettlinja form som har vannrett stilling. Bokstaven er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Bokstaven heter «TE», men språklyden er «t». Bokstaven n har plass på linja. Den har liten høyde. Den har to deler, en rettlinja form som har loddrett stilling, og en bueform hvor åpningen vender nedover. Den rettlinja formen har plass på venstre side av bueformen. Bokstaven er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Bokstaven heter «EN», men språklyden er «n». Bokstaven p består to deler, en del som har plass på linja, og en del som har plass under linja. Den har liten høyde. Den har en rettlinja form som har loddrett stilling og en rund form. Den rettlinja formen har plass på venstre side av den runde formen. Bokstaven er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Bokstaven heter «PE», men språklyden er «p». En bør bruke to skoleår på innlæringen av de 24 mest vanlige bokstavene. Elevene har derfor god tid og alle muligheter til å arbeide mye og grundig med hver enkelt bokstav. De skal ha mye språktrening og språkstimulering og gode innspill for å bli språkbevisste.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.