Tuba Luba 1-2 Oppgavehefte A

Page 1

EBBA SPORSTØL

TELL FORLAG

Tuba Luba OPPGAVEHEFTE A

Bokmål

2 1EBBA SPORSTØL

1-2

Tuba Luba

OPPGAVEHEFTE A

Bokmål

TELL FORLAG

1


© Tell forlag as 2010 Tegninger: Ragnhild Heggdal: 9, 11, 12, 13, 16, 18, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109 Ingse Revold: 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 69, 72, 73, 74, 79, 88, 89, 92, 99, 100,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 Stine Langlo Ørdal: 8, 11, 12, 23, 32, 34, 35, 40, 41, 48, 53, 64 Harald Aadnevik: 7, 17, 26-27, 98 Omslagsdesign og grafisk formgiving: Marianne Eidal, Rim design Trykk: 07 Gruppen AS Alle henvendelser om denne boka rettes til: Tell forlag a.s, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen, tlf. 66 78 09 18 e-mail: post@tell.no www.tell.no ISBN 978-82-7522-385-0 Bokmålsutgave Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndraging, og kan straffes med bøter eller fengsel.


FORORD Dette er det første oppgaveheftet ditt. Først skal du bli kjent med noen ord som du vil ha nytte av når du skal lære bokstavene. Så skal du sette deg godt inn i sju av bokstavene i alfabetet – o, l, a, s, e, i og b. Du skal øve deg på å skrive og lese ord med de bokstavene du har arbeidet med. Du skal lære hver bokstav godt før du begynner på den neste. Derfor er det viktig at du følger den bokstavrekkefølgen som brukes i heftet. Oppgaveheftet skal du arbeide med hver dag på skolen. Det må du gjøre for å bli en god leser og flink til å skrive. Det er laget et lesehefte som hører til. Det skal du bruke hjemme. Da bør du lese høyt for deg selv og noen voksne. På den måten får du enda mer trening og får vist hvor flink du har blitt! Det lønner seg å gjøre pent og skikkelig arbeid. Du bør arbeide grundig og nøyaktig. Her er det ikke om å gjøre å være den raskeste i klassen, den som blir først ferdig med en side. Har du det for travelt, får du ikke tid til å gjøre ting ordentlig. Vil du lære noe, må du ta deg god tid og ikke slurve med jobben! Det er moro å lære seg å lese og skrive. Skal du få det til, må hver bokstav sitte som spikret. Når du ser en bokstav du har arbeidet med, skal du vite med en gang hva den heter, og hvilken språklyd den har. Du skal kunne bokstaven så godt at du nesten slipper å tenke på den! Den som jobber og trener hver dag, blir god. Det å kunne lese og skrive vil du ha glede og nytte av hele livet. Så sett i gang! Lykke til! Ebba Sporstøl Ålesund, juni 2010


INNHOLD Forord Rund form Stor størrelse i forhold til Liten størrelse i forhold til Rettlinja form Vannrett stilling Loddrett stilling Skrå stilling Bueform Plass først og plass sist i rekka Plass på venstre side

side side side side side side side side side side side

3 6 11 12 13 14 15 16 19 22 25

Bokstaven Bokstaven Bokstaven Bokstaven Bokstaven Bokstaven Bokstaven

side side side side side side side

28 38 46 56 70 84 96

o/O l/L a/A s/S e/E i/I b/B

Veiledning til Tuba Luba 1-2 Oppgavehefte A

4

side 110


5


1 2 3 4

Sett kryss på tegninger av ting som har rund form. Finn ut hva tingene du har satt kryss på, er like i. Øv på å si: «Tingene vi setter kryss på, er like i at de har rund form.» Tell hvor mange runde former du har funnet. Skriv antallet på linja. Bruk tall eller sett en strek for hver rund form du finner.

Rund form Like i

Vi ser __________runde former. 6

(punktum)


1 Snakk om det dere ser p책 bildet. 2 Finn runde former. 3 Sett kryss p책 5 av de runde formene du har funnet.

7


1 Sett kryss pĂĽ alle runde former. 2 Tegn 5 runde former. Bruk plassen i ramma.

b p

ø 8

Oo

(Tegn runde former.) 8

d

a


1 Sett kryss på alle runde former. 2 Tegn 5 runde former. Bruk plassen i ramma.

SOLO fjompenissemor tull

sol

8700

ballong

609

BOK pølse med brød

Og 205

Oo

(Tegn runde former.) 9


1 Fargelegg alle runde former. 2 Tegn 5 runde former p책 linjene.

O o ___________________________ ________________________________ (Tegn runde former.) 10


1 Sett ring rundt de figurene som har stor størrelse i forhold til tegningen av apen. 2 Sett kryss på de delene som er like i at de har rund form. 3 Tegn et hus som har stor størrelse i forhold til tegningen av huset nederst på sida. Bruk plassen i ramma.

Stor størrelse i forhold til

p

8 Ø 11


1 2 3

Sett ring rundt de figurene som har liten størrelse i forhold til tegningen av Ollo. Sett kryss på de delene som er like i at de har rund form. Tegn et hus som har liten størrelse i forhold til tegningen av huset nederst på sida. Bruk plassen i ramma.

Liten størrelse i forhold til

9

12

g

å


1 Sett kryss p책 de figurene som er like i at de har rettlinja former. 2 Tegn ulike rettlinja former. Bruk plassen i ramma.

Rettlinja form

Oslo R책dhus

I L S

13


1 Fargelegg de delene av bokstavene og tallene som har rettlinja form. 2 Sett kryss p책 de delene som har rund form. 3 Tegn rettlinja former i vannrett stilling. Bruk plassen i ramma.

Vannrett stilling

14


1 Sett kryss p책 de delene av figurene som har rettlinja form i loddrett stilling. 2 Tegn 6 rettlinja former i loddrett stilling og 6 rettlinja former i vannrett stilling. Bruk plassen i ramma.

Loddrett stilling

titteskap trollmor

217 hikke 9654

pannekake

15


1 Sett ring rundt alle rettlinja former. 2 Sett kryss på de delene av figurene som har rettlinja form i skrå stilling. 3 Tegn rettlinja former i skrå stilling. Bruk plassen i ramma.

Skrå stilling

HOKKUS

546 VÆRE

16


1 2 3 4 5

Snakk om det du ser på bildet. Finn runde former og rettlinja former. Sett kryss på 5 av de runde formene du har funnet. Sett ring rundt 5 av de rettlinja formene du har funnet. Finn én rettelinja form i vannrett stilling, 2 i loddrett stilling og 2 i skrå stilling.

17


1 Sett kryss på alle runde former.

Ola blei sprø 2 Sett ring rundt alle rettlinja fomer.

507 2391 468

kose ørn voff 3 Skriv lo og LO 5 ganger (runde og rettlinja former i loddrett og vannrett stilling). Bruk linjene.

lo LO 18


1 Sett kryss pĂĽ alle bueformer. 2 Tegn ulike bueformer. Bruk plassen i ramma.

Bueformer

8 Unmh

Ă˜ O

19


O

20

O

O

1 Fargelegg med bl책 farge de delene som har bueform. 2 Sett kryss p책 de delene som har rettlinja form. 3 Tegn ulike bueformer. Bruk plassen i ramma.


Finn rettlinja former, runde former og bueformer.

1 Sett kryss pĂĽ de delene som har rettlinja form.

kakeboksen 2 Sett kryss pĂĽ de delene som har rund form.

dopotta 3 Sett kryss pĂĽ de delene som har bueform.

husmusene 4 Bruk rød farge og fargelegg alle bokstavene som har en del som har bueform.

21


Her ser du bilder av ei rekke med ulike dyr. 1 Sett kryss på tegningen av det dyret som har plass først i rekka. 2 Sett strek under tegningen av det dyret som har plass sist i rekka.

Plass først og sist i rekka

Her ser du ei rekke med bokstaver. 1 Sett kryss på den bokstaven i hvert ord som har plass først i rekka. 2 Sett ring rundt de bokstavene som har én eller flere deler med bueform.

høns muren Her ser du enda ei rekke med bokstaver. 1 Sett strek under den bokstaven i hvert ord som har plass sist i rekka. 2 Sett ring rundt de bokstavene som har én eller flere deler med rettlinja form i skrå stilling.

ulykke VANN 22


Dra strek mellom de figurene som er helt like. Bruk ulike farger til hvert par.

23


1 2 3 4

Tegn Tegn Tegn Tegn

O

I

I O

24

en en en en

ting ting ting ting

som som som som

har har har har

en en en en

del del del del

som som som som

har har har har

rund form. rettlinja form i loddrett stilling. rettlinja form i vannrett stilling. bueform.


1 Se på rekkene med tegninger, tall og bokstaver. Sett kryss på den tegningen, det tallet og den bokstaven som har plass på venstre side. 2 Øv deg på å si: «Jenta har plass på venstre side av gutten.» «Traktoren har plass på venstre side av lastebilen.»

Plass på venstre side

59 SL 3 Fargelegg den delen av hver bokstav som har plass på venstre side.

25


26


1 Snakk om det du ser p책 tegningen. 2 Finn runde former, rettlinja former og bueformer. 3 Sett kryss p책 2 av de rettlinja formene i loddrett stilling, 2 med vannrett stilling og 2 med skr책 stilling. Bruk ulike farger. 4 Sett ring rundt han som st책r sist i rekka foran inngangen til kinosalen.

27


o

1 Fargelegg bokstaven o/O med rød farge. Rød farge er symbol for vokal. 2 Fargelegg osten. Den skal ha gul farge. 3 Sett ring rundt bokstaven o/O i alfabetet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 28


1 2 3 4

Sett ring rundt bokstaven o. Se på tegningen. Finn ord for ting som har språklyden o. Sett kryss på de tingene på tegningen som du har funnet. Fargelegg rosene. De skal ha rosa farge.

o

Tornerose sov i hundre år. Tornerose må ei sove mer.

krone sko rose lomme kjole Ord for ting du ser på tegningen, med språklyden o.

29


o

1 Sett ring rundt de orda som har bokstaven o/O. 2 Se p책 tegningen. Sett ring rundt runde former.

Vi ser Ola og Tove. Ola koser med en hest. Tove er sur. Tove vil ha en okse. Ser vi en okse?

30


1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven o til de bildene som har språklyden o på plass først. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Bruk tall eller sett en strek for hver språklyd du hører. Orda under passer til bildene. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

o

Ollo Oslo sko ost bok okse sol rose Oslo Rådhus

o 31


o

1 Dra strek fra bokstaven o til de bildene som har språklyden o. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Bruk tall eller sett en strek for hver språklyd du hører. 4 Orda under passer til bildene. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

ost kost mobil sil båt bok Ollo fot

o 32


1 Dra strek fra bokstaven o til de bildene som har språklyden o. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Bruk tall eller sett en strek for hver språklyd du hører. 4 Orda under passer til bildene. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

o

pose krokodille stol glass rose is los ball

o 33


o

1 Dra strek fra bokstaven o til de bildene som har språklyden o på plass sist. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Bruk tall eller sett en strek for hver språklyd du hører. 4 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt de orda som har språklyden o på plass sist. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

solo Ollo stol sko okse Oslo do sol

o 34


o

1 Sett strek under bokstaven o.

e c d n

f o o o

g b t m

h o o o

a y k p

k r c u

o f s g

p d a o

a o p s

å p u a

t å å ø

ø o æ å

2 Sett strek under orda som har bokstaven o/O på plass først.

o mor

sol

Ola

ro

moro Ole

lo

or

oter

solo

orm

los

ost

Oslo molo 35


o

1 2 3 4

Sett strek under ordet sol/Sol. Sett rød ring rundt bokstaven o/O i teksten. Skriv bokstaven o 5 ganger pü hver linje. Fargelegg bildet av sola med gul farge.

Sol Vi ser sol. Sol vil alle ha. Vi ser Ole. Ole liker sol. NĂĽr det er sol, er Ole ute. Liker du sola?

O O O 36


1 Sett ring rundt orda som har bokstaven o/O. 2 Fargelegg bildet av sola med gul farge. 3 Fargelegg bildet av hesten med brun farge.

o

Skole Vi ser Ola og Guro. Vi ser Tove og Tor. Alle bor p책 Otta. Ola og Guro bor p책 en bondeg책rd. Alle g책r til skolen hver dag.

37


l

1 Fargelegg bokstaven l/L med blå farge. Blå farge er symbol for konsonant. 2 Fargelegg lyset. Det skal ha lilla farge. 3 Sett ring rundt bokstaven l/L i alfabetet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 38


l

1 Sett ring med blå farge rundt bokstaven l/L.

l m t l o v l h l ø s d l h g l k u p l m æ y l k l p b t a m n v L M K P E Æ S Z V L R F L E V L P L O L

L E

2 Sett strek under orda som har bokstaven l/L på plass først. 3 Finn ut hva bildene er like i.

Lars leser om Donald hver lørdag. Line leker med lillesøster. Lyset lyser så klart og fint. Løva løper fort. Morfar hjelper Lisa med leksene.

39


l

1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven l til de bildene som har språklyden l på plass først. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

stol sol lys lam lim eple lastebil Ollo

l 40


1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven l til de bildene som har spr책klyden l. Tell spr책klydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet p책 linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett ring rundt de orda som har bokstaven l. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

l

kake lam lampe telt hus ball Ollo fly

l 41


l

1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven l til de bildene som har språklyden l på plass sist. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett strek under de orda som har bokstaven l på plass sist. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

sel lam mål bil sil blomst fly lås

l 42


1 Sett strek under bokstaven l/L. 2 Les orda hvis du kan. 3 Skriv bokstaven l/L og ordet lo 5 ganger. Bruk linjene.

l

Lom sol kul ku lo molo ror solo Lars klo sur bol Ollo Line v책t sel

l l L lo

43


l

1 Sett kryss under de bildene som har språklyden l. 2 Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3 Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Finn ut hva alle tegningene er like i. 5 Orda under passer til bildene. Sett kryss under de orda som har bokstaven l. 6 Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

sel ku lam løve rev kamel katt hare elefant

44


1 Dra strek fra bokstaven o til de bildene som har språklyden o. Bruk rød farge. 2 Dra strek fra bokstaven l til de bildene som har språklyden l. Bruk blå farge.

l

o l 45


a

1 Fargelegg bokstaven a/A med rød farge. Rød farge er symbol for vokal. 2 Fargelegg ankeret. Det skal ha gul farge. 3 Sett ring rundt bokstaven a/A i alfabetet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 46


a

1 Sett ring med rød farge rundt bokstaven a/A. (Bokstaven a/A er symbol for språklyden a.)

a l o a m ø a a u k d a p b a a å o a å o å a d a l t a ø å A S Å R L V A Å L A O S Å A A B P A L V 2 Sett strek med rød farge under orda som har bokstaven a/A. 3 Se på bildene. Sett kryss på de bildene som har språklyden a.

Anne svar sa aske

alle lam Asle okse

Ola Sam ku hva

sola kasse ras la

banan ball tam bad

47


a Ola sel alle lese is Ollo

1 2 3

Sett ring rundt bokstaven a/A i rekka av ord. Se p책 bildene og orda. Sett strek under de to orda som passer til bildene. Skriv orda p책 linja ved hvert bilde.

Lolo katt Ala ake ball sol

4 Skriv bokstaven a/A 5 ganger. Bruk linjene.

a a A 48


1. Dra strek fra bokstaven a til de bildene som har språklyden a på plass først. 2. Tell språklydene i orda som passer til bildene. 3. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. 4 Orda under passer til bildene. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

a

anker and appelsin sol arm banan ost ananas

a 49


a

1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven a til de bildene som har spr책klyden a. Tell spr책klydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet p책 linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

and ball bil kake fisk saks sel Ala knapp

a 50


1 2 3 4 5

Dra strek fra bokstaven a til de bildene som har spr책klyden a. Tell spr책klydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet p책 linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett ring rundt de orda som har bokstaven a. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

a

katt ratt kasse bie rob책t paraply bok sag

a 51


a

1 2 3 4 5 6

Sett kryss under de bildene som har spr책klyden a. Tell spr책klydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet p책 linja ved hvert bilde. Finn ut hva alle tegningene er like i. Orda under passer til bildene. Sett kryss under de orda som har bokstaven a. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

elefant krokodille ku and kamel gris ape sel hane

52


1 2 3 4 5

Si orda som passer til bildene. Lytt ut spr책klyden p책 plass sist. Skriv bokstaven som har plass sist. Bruk ruta ved det bildet som passer til. Tell spr책klydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet p책 linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

a

bil sol sko solo Ala Ollo ball

53


a

1 Sett ring rundt ordet ser/Ser. 2 Skriv S/U (sant eller usant.)

S/U Vi ser sola. ________ Ser vi Ola? ________ Ser vi Lollo? ________ Vi ser 3 her.

203 ________

Vi ser a.

yĂŚs ________

Ser vi 2 her?

________ 45

Ser vi 1-2-3? ________ 54


1 Skriv bokstaven A/a 5 ganger p책 hver linje. 2 Skriv orda 2 ganger p책 hver linje.

a

a a a Ala Ola Lollo A A 55


s

1 Fargelegg bokstaven s/S med blå farge. Blå farge er symbol for konsonant. 2 Fargelegg sola. Den skal ha gul farge. 3 Sett ring rundt bokstaven s/S i alfabetet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 56


1 Sett ring med blå farge rundt bokstaven S/s.

s

a b s f g h l m s s æ a s b l s ø a k p d j s a l b a s d s s æ e S A D L S T R O A S K L A S S Y Æ M F O A S 2 Sett ring rundt orda som har bokstaven s/S. 3 Sett strek under bokstaven a i orda. 4 Finn ut hva bildene er like i.

sal sol sel sil slo sebra les Sola lus kam Oslo solo pose Sam buss is

57


s

1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven s til de bildene som har språklyden s på plass først. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett strek under de orda som har bokstaven s på plass først. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

sol blomster bamse sko saks hus mus spøkelse stol

s 58


1 2 3 4 5

Dra strek fra bokstaven s til de bildene som har spr책klyden. Tell spr책klydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet p책 linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett ring rundt bokstaven s. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

s

lys sil same pil lue kake rose veske

s 59


s

1 2 3 4 5 6

Sett kryss på bildet av de redskapene som har språklyden s på plass først. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Finn ut hva alle bildene er like i. Orda under passer til bildene. Sett kryss på bokstaven s. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

sag syl hammer lykt kniv rive fil saks nål

60


1 Si orda som passer til bildene. Lytt ut spr책klyden p책 plass sist. 2 Skriv bokstaven som har plass sist. Bruk ruta ved det bildet som passer til. 3 Orda under passer til bildene. Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

s

los saks solo ball syl Ala is

61


s s s s os los sal S S 62

Skriv bokstaven S/s og orda 5 ganger pü linjene. (Husk at bokstaven l har stor høyde.)


s

1 Si orda som passer til bildene. 2 Skriv bokstavene som mangler. 3 Skriv orda i rutene ved hvert bilde.

A o o i s s s

l 63


s

1 Les orda 2 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linja ved det bildet som passer til.

os sol solo Ala Ollo sal Ola is los

64


1 Si orda som passer til bildene. 2 Lytt ut den språklyden som har plass først. 3 Dra strek fra bokstavene til de bildene som har bokstavene på plass først. Bruk blå farge (symbol for konsonant) på strekene fra bokstavene l og s. Bruk rød farge (symbol for vokal) på strekene fra bokstavene a og o.

s

o l

a s 65


s

1 Les orda. 2 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linja ved det bildet som passer til. 3 Les de setningene du har skrevet.

sol los os solo Ola sal Ala Vi ser ______________ Vi ser ______________ Vi ser ______________ Vi ser ______________ Vi ser ______________ Vi ser ______________ Vi ser ______________ 66


s

1 Se p책 bildene. Les setningene. 2 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U Her er sol. ________ Her er vi. ________ Her ser vi is. ________ Vi ser os.

________

Her er Oslo. ________ Vi lo. ________ Her er is. ________ 67


s

68

Kryssord

Skriv orda som passer til bildene. Pilene viser om du skal skrive vannrett eller loddrett.


s

1 Se p책 bildene. Les setningene. 2 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U

Her er Ola. ________ Sola er her. ________ Her er sal. ________ Ola lo.

________

Vi ser Ola. ________ Vi ser solo. ________ Vi ser os. ________ Her er solo. ________ Her er los. ________ 69


e

1. Fargelegg bokstaven e/E med rød farge. Rød farge er symbol for vokal. 2. Fargelegg eplene. De skal ha grønn farge. 3. Sett ring rundt bokstaven e/E i alfabetet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 70


e

1 Sett ring med rød farge rundt bokstaven e/E.

a b c d e f e g e h e m n e p b d e t u o a a e a k s e ø æ l å e R E F G T D N E Æ Ø E

L

S E F M

2 Sett strek under de orda som har bokstaven e/E på plass først. 3 Si orda som passer til bildene. 4 Finn ut hvor mange ganger du ser bokstaven e/E i hvert av orda.

eske Ole elefant Eli Espen ser ler oase her er eple Else ose salen sele lese epletre Asle engel

71


e

1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven e til de bildene som har språklyden e på plass først. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven e på plass først. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

elefant rev esel tre eple ekorn sel kake

e 72


1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven e til de bildene som har spr책klyden e. Tell spr책klydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet p책 linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven e. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

e

elefant bil nese mus telt sel ugle is fele

e 73


e

1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven e til de bildene som har språklyden e på plass sist. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven e på plass sist. 5 Skriv alle orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

eple rev lampe vase stige sel ugle okse esel

e 74


1 Lytt ut den sprĂĽklyden som har plass sist i orda som passer til bildene. 2 Skriv den bokstaven som har plass sist. Bruk ruta ved det bildet som passer til. 3 Orda under passer til bildene. Sett ring rundt de orda som har bokstaven e pĂĽ plass sist. 4 Skriv alle orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

e

esel sel stige los Ala løve sal solo

75


e

1 Les orda. 2 Se p책 bildene. Skriv bokstavene som mangler. Bruk rutene.

esel sel lese

s e

e

l

e l l

s

3 Skriv bokstaven e/E 5 ganger. Bruk linjene.

e E 76

l e

e


1 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. 2 Bruk rød farge på streken fra ord til bilde når bokstaven på plass først er en vokal. Bruk blå farge når den er en konsonant.

e

sol los esel sel lese le solo oase Ala

77


e

1 Les orda. 2 Skriv orda. Bruk linja ved det bildet som passer til.

Oslo sal sol los sel esel solo le lese

78


1 Si orda som passer til bildene. 2 Lytt ut språklyden på plass først. 3 Dra strek fra hver bokstav til det bildet som har bokstaven på plass først. 4 Bruk rød farge på streken fra ord til bilde når bokstaven på plass først er en vokal. Bruk blå farge når den er en konsonant.

o

e

l

a s e 79


e

1 Les setningene. 2 Sett kryss under bokstaven e. 3 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U Vi ser sola. ________ Her er et esel. ________ Ole vil lese. ________ Her er oase.

________

Ser vi 5 her?

246

________

Her har vi e.

Asle

________

Else ser sel. ________ 80


e

1 Les setningene 2 Sett kryss under bokstaven s/S. 3 Skriv S/U (sant eller usant).

S/U Her er sol. ________ Her er vi. ________ Her ser vi sel. ________ Ser vi solo her?

________

Ser vi Oslo her?

________

Alle lo. ________ Her ser vi esel. ________ Her er is. ________ 81


e

1 Les setningene. 2 Dra strek fra setningene til de bildene som passer til. Flere av setningene kan passe til samme bilde. 3 En setning har ikke et bilde som passer til. Skriv setningen ferdig nederst p책 sida.

Her er en oase. Ole og Else ser et esel. Vi ser en sel. Her er sola. Vi ser is og solo. Alle ser en sel og et esel.

Vi ser ______ og________________. 82


Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linja ved hvert bilde.

e

83


i

1 Fargelegg bokstaven i/I med rød farge. Rød farge er symbol for vokal. 2 Fargelegg teltet. Det skal ha gul, grønn og brun farge. 3 Sett ring rundt bokstaven i/I i alfabetet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 84


i

1 Sett ring med rød farge rundt bokstaven i/I.

i o l m j l i å e a s i j å i l i a e o t u v i i l o a i l s j ø v h i I I

L M O A E L E I L

I L J K

2 Les alle orda på første linje. 3 Velg et av orda du leste. Tegn et bilde som passer til ordet. Bruk den tomme boksen. 4 Sett ring med rød farge rundt bokstaven i/I.

is sil Lise sei eie Lilli Ilse min flire bil iglo din sile leie ni ti Iran ikke pil

85


i

1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven i til de bildene som har språklyden i på plass først. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven i på plass først. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

is sil isbjørn iglo syl fyr insekter pil esel

i

86


1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven i til de bildene som har spr책klyden i. Tell spr책klydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet p책 linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett kryss under orda som har bokstaven i. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

i

ski pil gris los kniv fyr ring sel is

i

87


i

1 Dra strek fra bokstaven i til de bildene som har sprĂĽklyden i. 2 Skriv orda som passer til bildene. Du kan bokstavene som mangler. 3 Fargelegg tegningene av bilen og stearinlyset.

y

m

r

mu

i b

r b j ø r n

88


1 2 3 4 5 6

Si orda som passer til bildene. Lytt ut den sprĂĽklyden som har plass sist i hvert ord. Skriv den bokstaven som har plass sist. Bruk ruta som passer til hvert bilde. Sett kryss under bokstaven i i orda som passer til bildene. Finn ut hva alle bildene er like i. Skriv orda hvis du kan. Bruk linjene.

i

løve gris krokodille sel Ala mus ri hai

89


i

1 Skriv bokstaven i 6 ganger på den øverste linja. 2 Skriv orda 3 ganger på linjene. Pass på stor og liten høyde.

i si ise sil seil ai Ilse 90


1 2 3 4 5

x

Si orda som passer til bildene. Lytt ut spr책klyden p책 plass sist i hvert av orda. Sett ring rundt bokstaven som har plass sist. Bruk bokstavene i hver rute. Skriv orda som passer til de bildene som har et kryss ved seg. Bruk linjene. Skriv de andre orda hvis du kan. Bruk linjene.

i

I s o i a e

x

o l i i e a

x

e a s s l i 91


e

1 Lytt ut språklyden som har plass først i orda som passer til bildene. 2 Dra strek fra hver bokstav til det bildet som har bokstaven på plass først. Bruk rød farge på strekene fra en vokal. Bruk blå farge på strekene fra en konsonant.

o l

a s e i 92


Skriv orda

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

i

os sel is leie lese sil los sei esel sal sol oase

93


i

94

Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.


1 Les setningene. 2 Dra strek fra setningene til de bildene som passer til. Det er ikke alle setningene som har et bilde som passer til.

i

Her er en sel. Lise vil lese. Lollo vil leie Ollo. Eli ser en is. Ala slo Ola. Vi ser solo og cola. Her er 1 sei. 95


b

1 Fargelegg bokstaven b/B med blå farge. Blå farge er symbol for konsonant. 2 Fargelegg bananen og ballongene. 3 Sett ring rundt bokstaven b/B i alfabetet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 96


b

Sett ring med blå farge rundt bokstaven b/B i bokstavrekkene og i orda.

a m o b

b h s o

s b y b

u b r o

e a t f

b e b n

d i å y

p b a b

i p b k

l g n a

b j p e

f b d c

A B R S L I B D V E P G O B M N B K S P Ø T U Æ B B R ball sei bie bleie sel labb buss lese bli bil sil du pose boble sal be les pese Saab base be

97


b

1 Sett ring rundt orda som har bokstaven b/B. 2 Les historien hvis du kan.

Badetur

Lille Bobo og Bibbi bor i Bodø. Nå er Bobo og Bibbi på ferie i Bulgaria. Bobo og Bibbi bader hele dagen. De har spade og bøtte. De har badeball og badering. Bobo og Bibbi bygger sandborg. På stranda drikker Bobo og Bibbi brus og spiser boller og is. Bobo og Bibbi blir brune fra topp til tå. «Fin ferie!» sier Bobo og Bibbi i kor.

98


1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven b til de bildene som har språklyden b på plass først. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett strek under orda som har bokstaven b på plass først. 5 Skriv alle orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

b

bukse pære banan bie lys lås bok briller

b 99


b

1 2 3 4

Dra strek fra bokstaven b til de bildene som har språklyden b. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Orda under passer til bildene. Sett kryss under orda som har bokstaven b. 5 Skriv orda hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

sol bål båt labb sopp bil tak brød buss

b

100


1 2 3 4 5

Sett kryss på bildene av de dyra som har språklyden b. Tell språklydene i orda som passer til bildene. Skriv antallet på linja ved hvert bilde. Skriv navnet på de dyra som er tegnet med blå farge. Bruk linja ved hvert bilde. Skriv navnet på de andre dyra hvis du kan. Bruk linja ved det bildet som passer til.

b

bjørn rev bie gris esel krokodille hare bukk sel

101


b

1 Dra strek fra orda til bildene som passer til. 2 Skriv orda. Bruk linja ved hvert bilde. 3 Skriv bokstaven b 5 ganger p책 linja nederst p책 sida.

sel bil esel bie labb bleie sol oase ball

b 102


1 2 3 4

Skriv bokstaven b 5 ganger på på hver av de 3 øverste linjene. Skriv orda 3 ganger på de 2 neste linjene. Pass på stor og liten høyde. Skriv bokstaven B 5 ganger på den nederste linja. Finn ut hva bildene er like i.

b

b b b bil ball B

103


b

1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulik farge p책 strekene. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

bil bol bie leie ball esel oase bleie solo

104


1 Les orda. 2 Dra strek fra orda til de bildene som passer til. Bruk ulik farge p책 strekene. 3 Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene.

b

esel lese bil sel sil sal los bie ball

105


b

1 Les setningene. 2 Skriv S/U (sant eller usant.)

S/U Her er en bil. ________ Vi ser solo. ________ Her er sola. ________ Vi ser is og solo. ________ Her er ei bie.

________

Her er biebol. ________ Asle vil lese. ________ 106


Bildediktat

Skriv orda som passer til bildene. Bruk linjene. Pass pü stor og liten høyde pü bokstavene.

b

107


b

1 Les setningene. 2 Dra strek fra setningene til de bildene som passer til. Noen setninger kan passe til flere av bildene. Det er ikke alle setningene som har et bilde som passer til.

Eli har en bil. Ola vil ri. Her er et biebol. Vi ser en ball. Ser vi en labb? Vi vil lese. Her er en oase og et esel. Vi ble lei oss. 108


1 Skriv diftongen ei 5 ganger p책 linja. 2 Skriv orda som passer til bildene. Du kan alle bokstavene som mangler.

ei

b

n n p 109


VEILEDNING TIL TUBA LUBA 1–2 OPPGAVHEFTE A Tuba Luba er en læremiddelserie for norsk på barnetrinnet og foreligger komplett fra første til sjuende trinn. Oppgavehefte A er – sammen med Lesehefte A – den første enheten i en ny utgave av Tuba Luba for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Det nye opplegget for begynnerundervisningen har fått samletittelen Tuba Luba 1–2 og vil til sammen omfatte åtte enheter. Et viktig skille fra tidligere utgaver på dette nivået er at Tuba Luba 1–2 er et sammenhengende opplegg for første og andre trinn under ett. Oppgavehefte A og Lesehefte A er beregnet til bruk i første halvår på 1. trinn. Tuba Luba 1–2 omfatter fire lesehefter og fire oppgavehefter (arbeidshefter), som til sammen dekker innlæringen av de 24 mest brukte bokstavene. (Vi venter med c, q, w, x, z til 3. trinn.) Disse åtte enhetene er beregnet til bruk på første og andre trinn. Til Oppgavehefte A hører hele Lesehefte A og første del av Lesehefte B. Bokstavene dere arbeider med i oppgaveheftene, blir tatt opp igjen i samme rekkefølge og repetert i leseheftene. For meg har det vært et viktig prinsipp at en bokstav ikke skal tas i bruk i en lesetekst før den er skikkelig innlært, bokstaven bør være automatisert. Bortsett fra helorda – ord som elevene bare skal gjenkjenne – skal all tekst i heftene kun bestå av ord med de bokstaver som til enhver tid er innlært.

Tidsbruk og framgangsmåte • Dere bør jobbe med oppgaveheftet hver skoledag. Bruk god tid på hvert begrep og hver bokstav. På 1. trinn bør dere bruke minimum to uker per bokstav.

110

• Når et nytt begrep og en ny bokstav er skikkelig presentert (se nedenfor), kan elevene begynne å arbeide i heftet. • Hver side bør presenteres på tavla ved hjelp overhead, PowerPoint eller lignende. • Forklar hva elevene skal lære eller øve seg på på den aktuelle sida. • Bli enige om hva tegningene forestiller. • Øv på utsagn og formuleringer som dere har arbeidet med muntlig, for eksempel punktum, spørretegn, setninger osv. • Bruk de grunnleggende begrepene: form og stilling (rund, bua, rettlinja, loddrett, vannrett) like i, ulike i osv. Sjekk språklyder og skrivemåten for bokstavene. • Øv mye på å telle språklydene i et ord, skriv ord på tavla og tell bokstavene i ordet. Elevene må bli bevisste på forskjellen mellom antallet språklyder de hører i et ord, og antallet bokstaver ordet skrives med. • Klapp stavelser. • Finn ut hvorfor en bokstav er vokal eller konsonant.

Noen nyttige retningslinjer • Forlang at elevene arbeider skikkelig i bøkene fra dag én. Slå ned på eventuell konkurranse mellom de raske om å bli først ferdige med en side. • Ha alltid ekstra oppgaver klare til de som arbeider godt og raskt. • Forlang god orden på sidene fra dag én. Ikke tillat rot og tøys. For eksempel: Er oppgaven å dra en rett strek fra et ord til bildet som passer til, er det alltid noen som gjerne vil finne den lengste veien fra ord til bilde. Det vil da bli håpløst å se om eleven har svart riktig eller ikke.


• Ikke slipp noen løs i boka på egen hånd. Bestem på forhånd hvor mange sider det er lov å arbeide på. • Hvis noen har lyst til å fargelegge i boka, er det kun lov når de er ferdige med dagens oppgaver. Gjør avtale med de som jobber seint. • Ha alltid fargeblyanter liggende klare på pulten. Når det skal trekkes mange streker på en side, lønner seg for oversiktens skyld at strekene har forskjellige farger.

Ord «som passer til bildene» På enkelte sider er det under oppgavene listet opp ord som passer til bildene, ord som ofte inneholder alle bokstavene i alfabetet. Dette bryter med prinsippet om at elevene bare skal arbeide med ord hvor alle bokstavene er innlært, og de fleste vil verken kunne skrive eller lese dem – og det skal de heller ikke. Dette er et tilbud til de elevene som allerede kan lese. Jeg opplever at de gjerne vil skrive ord, og dette gir dem mulighet til det. Det er imidlertid viktig at du påser at orda skrives riktig. Elevene er ikke tjent med å skrive ord feil i lengre tid.

Ekstraoppgaver til de som leser og kan alle bokstavene • Bruk presentasjonsbildene til hver bokstav. • Elevene kan dra strek fra forskjellige ting på tegningen og skrive orda som passer til. • De kan skrive små historier om det de ser på bildene, i en egen «forfatterbok». • De kan bruke presentasjonssida til den nye bokstaven i det tilhørende leseheftet. • De kan skrive så mange ord de greier, som passer til det de ser på bildet.

• De kan skrive orda de fant på pc, skrive orda loddrett under hverandre i listeform. Her kan de få konkurrere med andre om hvem som finner flest ord. • De kan lage tegneserier, dikte små bøker, skrive faktasetninger osv. • De kan arbeide med bøker, lesespill, arbeidshefter (finnes mange uavhengig av hvilket leseverk en bruker), dataspill osv. • I ressurspermen, som vil foreligge når alle elevheftene er utgitt i 2011, vil det være kopieringsoriginaler tilpasset de som trenger ekstraoppgaver. Slike oppgaver finnes også i nåværende Tuba Luba 2 Ressursperm.

Retting av elevarbeidet i heftene Elevene bør få respons på det de har gjort, så raskt som mulig. Du bør unngå å bruke «rødblyanten». Puss ut eventuelle feil, og hjelp eleven med å finne fram til det som er riktig. Skriv små «smilefjes», eller sett inn små klistremerker når eleven har gjort fint arbeid (sammenlignes kun med seg selv). Når du jobber med begrepene, anbefales Tuba Luba 1 Ressursperm av Herdis Øyehaug Karlstad.

Innlæring av ny bokstav • Når elevene skal lære en ny bokstav, bør det skje etter et fast mønster. Utgangspunktet bør være at barna får se konkrete ting som har navn med den aktuelle bokstaven på plass først. (Ved innlæringen av bokstaven o/O kan det for eksempel være en osteskjærer, en ostebit, en liten figur av en okse.) Dere kan også studere innledningsbildene

111


i leseheftene og oppgaveheftene eller andre illustrasjoner som passer til. Kjente sanger, eventyr og sagn bør også brukes. • La elevene få en liten smaksprøve med noe som har den aktuelle bokstaven på plass først, for eksempel ostepopp når bokstaven o/O læres, lakrisbåt ved l/L, appelsinbåt ved a/A osv. • Tren på hvordan man sier språklyden, finn ut hvilke form- og stillingsdeler bokstaven består av, og på hvordan den blir skrevet. Her er bokstavkortene til god hjelp, og jeg anbefaler at hver elev har et sett til disposisjon. Bokstavkortene kan kjøpes i en konvolutt som inneholder ni sett. • Eleven bør også lære om bokstaven er en konsonant eller en vokal, og hvorfor den er en vokal eller en konsonant. Rød farge er brukt som symbol for vokal og blå farge som symbol for konsonant. Elevene kan fargelegge bokstavkortene sine med de samme symbolfargene. • Bruk også kortene til å repetere bokstavene (elevene legger dem sammen til ord), eller til at elevene øver på forskjellige begreper, lytter ut lyder, gjenkaller og gjenkjenner lyder osv. • Bruk arbeidsoppgavene i oppgaveheftet til skriftlig trening.

Beskrivelse av de sju bokstavene i Oppgavehefte A ved hjelp av begrepsinnlæringsmodellen:

de, den består av én del, en rettlinja form i loddrett stilling. Bokstaven l er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Den heter «EL», men språklyden er «l». Bokstaven a har plass på linja. Den har liten høyde, den består av to deler, en rund form og en rettlinja form i loddrett stilling. Den runde formen har plass på venstre side av den rettlinja formen. Bokstaven a er en vokal fordi den har samme språklyd og bokstavnavn. Bokstaven s har plass på linja. Den har liten høyde, den består av to deler, to bueformer. Bokstaven s er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Den heter «ES», men språklyden er «s». Bokstaven e har plass på linja. Den har liten høyde, den består av to deler, en bueform og en rettlinja form i vannrett stilling. Bokstaven e er en vokal fordi den har samme språklyd og bokstavnavn. Bokstaven i har plass på linja. Den har en liten høyde. Den består av to deler, en rettlinja form i loddrett stilling, og en liten, rund form som har plass over den rettlinja formen. Bokstaven i er en vokal fordi den har samme språklyd og bokstavnavn. Bokstaven b har plass på linja. Den har stor høyde. Den består av to deler, en rund form og en rettlinja form i loddrett stilling. Den rettlinja formen har plass på venstre side av den runde formen. Bokstaven b er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Den heter «BE», men språklyden er «b».

Husk at hvert begrep som brukes, skal være skikkelig gjennomgått og forklart. Bokstaven o har plass på linja, den har liten høyde, den består av én del, en rund form. Bokstaven o er en vokal fordi den har samme språklyd og bokstavnavn. Bokstaven l har plass på linja, den har stor høy-

En bør bruke to skoleår på innlæringen av de 24 mest vanlige bokstavene. Elevene har derfor god tid og alle muligheter til å arbeide mye og grundig med hver enkelt bokstav. De skal ha mye språktrening og språkstimulering og gode innspill for å bli språkbevisste.

112


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.