Tuba Luba 1-2 Lesehefte A

Page 1

Tuba Luba R

ebba sporstøl

ebba sporstøl

M PL A

Lesehefte A Bokmål

SE SE K VU

RD

1. og 2. trinn (Tuba Luba 1/2) vil omfatte disse enhetene (bokmål): Bokstavheftene A, B, C og D Leseheftene A, B, C og D Bokstavkort Tuba Luba (til elevene) Bokstaver- og tallkort (til å henge opp) Ressursperm 1/2

G

Lesehefte A

Tuba Luba har sakte progresjon, en klar systematikk og et omfattende øvingstilbud. Det er ivaretatt gjennom et stort antall tekster og oppgaver. Det er gitt ut to sett med bokstavkort for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen – ett sett for bruk til hver elev og ett sett som kan henges opp når de enkelte bokstavene er gjennomgått. For Tuba Luba 1/2 vil det bli utgitt en ressursperm med generelt innføringsstoff, lærerveiledning og kopieringsoriginaler.

TELL FORLAG

ER IN

Tuba Luba 1/2 Lesebok A er en av åtte enheter, som er et sammenhengende opplegg for de to første trinnene. Disse enhetene er en ny og sterkt revidert utgave av de nåværende bøkene for første og andre trinn. De nye utgavene vil være klare i 2010 og 2011.

Tuba Luba 1/2

Tuba Luba er en læremiddelserie for norsk på barnetrinnet i grunnskolen.

Les mer på www.tell.no

ISBN 978-82-7522-360-7

B TELL FORLAG

Bokmål

1

2

3

4

5

6

7EBBA SPORSTØL

SE

M PL A

R

1-2 SE K

Tuba Luba Bokmål

VU

RD

ER IN

G

LESEHEFTE A

TELL FORLAG

1


R M PL A SE SE K G

© Tell forlag as 2010

ER IN

Tegninger: Stina Langlo Ørdal: side 6, 7, 8-9, gjennomgangsfigur, 16-17, 24-25, 30-31, 44-45, 50-51, 52-54, 58-59, 60, 61, 62, 64, 65, 66-67, 73-75, 82-84, 92-93 Ingse Revold: side 10-15, 18-22, 26-29, 33-39, 46-49, 52--53, 55-57, 61, 62, 64, 65, Ragnhild Heggdal: side 32, 35, 36, 37, 40-43, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68-72, 76-81, 85-91 Harald Aadnevik: side 23, 49 Omslagsdesign og grafisk formgiving: Milla;Design

RD

Trykk: 07 Gruppen AS

Alle henvendelser om denne boka rettes til: Tell forlag as, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen, e-post: post@tell.no tlf. 66 78 09 18 www.tell.no

VU

ISBN 978-82-7522-360-7 Bokmålsutgave

Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndraging, og kan straffes med bøter eller fengsel.


M PL A

R

FORORD

Dette er det første leseheftet ditt. Det skal du først og fremst arbeide med hjemme. Skal du bli flink til å lese og skrive, må du trene mye og ofte. Jo mer du trener, jo bedre blir du.

SE

Jeg håper du får en voksen til å høre på deg når du leser, en voksen som også kan hjelpe deg hvis noe er vanskelig. Du bør lese leksa di fem ganger. Når du leser for andre, må du lese høyt, tydelig og sakte. Selv om du synes du kan lese kjempebra, kan du alltid bli enda bedre.

SE K

I dette heftet møter du bokstavene o l a s e og noen helord. Helorda har bokstaver du ikke har arbeidet med, derfor skal du bare lære å kjenne dem igjen. Helorda du møter, er: vi, ser, her, er, sol, is, og.

ER IN

G

Det er mange tegninger i heftet. Du kan mange ord som du kan bruke når du skal fortelle om hva du ser på disse tegningene. Ser du bilde av en katt, kan du si «Vi ser en pen katt», eller «Vi ser en stygg og rar katt», eller «Vi ser en sulten katt» eller «Vi ser en katt som ikke får mat». Det er du som bestemmer hva tegningene skal forestille. Kanskje dere kan ha en konkurranse i klassen om hvem som finner de beste orda til bildene. Men husk at de orda som står foran bildene, må du lese akkurat slik de skal leses.

RD

Når du har lært alle bokstavene, kan du lese fortellinger som andre har diktet. Du kan lese spennende fortellinger, morsomme fortellinger, sørgelige fortellinger eller fortellinger som du kan lære noe av. Det kan du glede deg til.

VU

Jeg håper du vil trene mye, slik at du blir en god leser. Lykke til med arbeidet! Ebba Sporstøl Ålesund, januar 2010


ER IN

RD

VU 4

M PL A SE

3 4 6 8 10 12 15 18 23 29

SE K

side side side side side side side side side side

G

Forord Innhold Vi ser Rund form Setning og punktum Rettlinja form Spørsmål og spørretegn Like i , ulike i Bueform Her er Loddrett, vannrett og skrå stilling Symbol Språklyd På plass først Bokstaven o/O Bokstaven l/L Bokstaven a/A Bokstaven s/S Bokstaven e/E Veiledning til Tuba Luba 1-2 Lesehefte A

R

INNHOLD

side side side side side side side side side

38 40 42 43 50 58 66 74 82

side 94


5

R

M PL A

SE

SE K

G

ER IN

RD

VU


Si en fin setning om Ollo, for eksempel: Vi ser lille Ollo. Eller: Ollo smiler. Skriv navnet ditt. Bruk linja.

VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

Hei! Jeg heter Ollo.

Jeg heter ___________ . 6


ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

Si noen fine setninger om det du ser p책 bildet av byen. Les Vi ser og si orda som passer til de to bildene nederst p책 sida. Tegn Ollo. Bruk ramma.

VU

RD

Vi ser Vi ser

.

.

7


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

Snakk om det du ser p책 tegningen av skoleg책rden. Finn p책 navn til barna som leker, og fortell hva de leker med. Sett kryss p책 tegningen av Ollo. Finn runde former.

8


9

R

M PL A

SE

SE K

G

ER IN

RD

VU


Les Vi ser og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda, for eksempel: Vi ser et tre. Eller: Vi ser et stort tre. Eller: Vi ser et høyt, pent tre. Tell hvor mange punktum det er på sida. Skriv antallet på linja. Bruk tall eller sett en strek for hvert punktum du finner.

.

SE K

.

ER IN

Vi ser

.

G

Vi ser

SE

Vi ser

.

VU

RD

Vi ser Vi ser

Vi ser ______. 10

R

.

M PL A

Vi ser

. (punktum)

Da klokka klang, så fort vi sprang. Og ingen sto igjen og hang.


Les Vi ser og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda, for eksempel: Vi ser barn som leker. Sett kryss på alle runde former.

.

G

SE K

Vi ser

Bro, bro brille. Klokka ringer elleve. Keiseren står på sitt høyeste slott.

.

ER IN

Vi ser

R

.

SE

Vi ser

.

M PL A

Vi ser

VU

RD

Vi ser Vi ser

.

.

11


Les Vi ser og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda. Se på orda Vi ser og sett kryss under de bokstavene som har rettlinja form.

Vi ser

.

G .

ER IN

Vi ser

VU

RD

Vi ser Vi ser

12

M PL A

.

SE K

Vi ser

R

.

SE

Vi ser

.

.

Mikkel rev satt og skrev på ei lita tavle. Tavla sprakk. Mikkel skvatt opp i pappas flosshatt. Mikkel rev skrev et brev, sendte det til månen. Månen sa: «Hipp hurra!» Sendte det til Afrika!


Les Vi ser og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda, for eksempel: Vi ser en gammel teddybjørn. Tell hvor mange dyr som er tegnet på sida. Skriv antallet på linja. Bruk tall eller sett en strek for hvert dyr du finner.

SE K

.

Vi ser

G

Vi ser

.

SE

Vi ser

R

.

M PL A

Vi ser

Vi ser

.

VU

RD

ER IN

.

Vi ser

Bjørnen sover, bjørnen sover, i sitt lune hi. Den er ikke farlig når vi lister varlig, men vi kan jo, men vi kan jo, aldri være trygg.

.

Vi ser ______ dyr. 13


Les Vi ser og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda, for eksempel: Vi ser mange ballonger. Tell hvor mange punktum det er p책 sida. Skriv antallet p책 linja. Bruk tall eller sett en strek for hvert punktum du finner.

.

Vi ser

.

R

ER IN

G

Vi ser

SE

.

SE K

Vi ser

.

M PL A

Vi ser

.

VU

RD

Vi ser Vi ser

Vi ser ______. 14

. (punktum)

Ole, Dole, Doff, Kinkliane, Koff. Kofliane, Birkebane, Ole, Dole, Doff.


Les spørsmålene Ser vi og si orda som passer til bildene. Bruk spørrestemme. Svar ja eller nei på hvert spørsmål. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Tell hvor mange spørretegn det er på sida. Skriv antallet på linja i ramma. Bruk tall eller sett en strek for hvert spørretegn du finner.

?

G ?

ER IN

Ser vi

?

SE K

Ser vi

VU

RD

Ser vi Ser vi

SE

Ser vi

R

?

M PL A

Ser vi

?

?

Vi ser ______?

(spørretegn) 15


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

Snakk om det du ser p책 tegningen av klasserommet. Hvor mange jenter er det i klassen? Finn p책 navn til guttene i klassen. Hvor mye er klokka? Finn runde og rettlinja former.

16


17

R

M PL A

SE

SE K

G

ER IN

RD

VU


Les Vi ser og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda, for eksempel: Vi ser ei fin tavle. Eller: Vi ser ei stor, fin tavle. Hva er alle bildene like i? Hva er bildene av tavla ulike i? Tell hvor mange ganger du ser s/S. Skriv antallet pĂĽ linja. Bruk tall eller sett en strek for hver s/S du finner.

.

Vi ser

.

VU

RD

ER IN

Vi ser

G

SE K

Vi ser

Vi ser

.

.

Vi ser ______ s/S 18

R

.

SE

Vi ser

.

M PL A

Vi ser

(to bueformer).

Ă˜ve, øve jevnt og trutt og tappert, det er tingen!

ssss ssss SSS SS


Ser vi

?

SE K

?

Ser vi

?

VU

RD

ER IN

Ser vi

G

Ser vi

M PL A

?

SE

Ser vi

R

Les spørsmålene Ser vi og si orda som passer til bildene, for eksempel: Ser vi en dinosaur? Eller: Ser vi en stor dinosaur? Bruk spørrestemme. Svar ja eller nei på hvert spørsmål. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Tell hvor mange spørretegn det er på sida. Skriv antallet på linja.

?

Ser vi

?

Vi ser ______?

(spørretegn) 19


Les Ser vi og Vi ser og si orda som passer til bildene. Legg merke til spørretegn og punktum. Svar ja eller nei på hvert spørsmål. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Sett kryss på alle runde former du ser på sida. Skriv antallet på linja.

R

?

SE K

ER IN

Ser vi

.

G

Vi ser

.

SE

Vi ser

? ?

VU

RD

Ser vi Vi ser

Vi ser _______ O 20

M PL A

Ser vi

. (runde former).

Vi humper opp og ned, vi humper opp og ned.


Vi ser

. .

Vi ser

.

VU

RD

ER IN

Ser vi

G

SE K

Vi ser

M PL A

?

Ser vi

SE

Ser vi

R

Les Ser vi og Vi ser og si orda som passer til bildene. Legg merke til spørretegn og punktum. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Se på orda Vi ser og finn de bokstavene som har rettlinja form. Tell hvor mange baller som er tegnet på sida. Skriv antallet på linja.

Vi hopper opp! Vi bøyer oss ned! Vi hopper og spretter!

?

?

Vi ser ______ baller. 21


Les Ser vi og Vi ser og si orda som passer til bildene, for eksempel: Ser vi en dusj? Eller: Ser vi en gutt som stuper kråke? Husk spørrestemme. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Tell hvor mange spørretegn det er på sida. Skriv antallet på linja.

R M PL A

Ser vi

? ?

SE

Ser vi

.

Ser vi

?

VU

RD

ER IN

Ser vi

G

SE K

Vi ser

Vi ser

.

Vi ser _______ ? 22

?

(spørretegn)

Hode, skulder, kne og tå, hode, skulder, kne og tå.


Les Vi ser og Ser vi og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Skriv de to bokstavene med bueformer på linjene nederst på sida.

?

G

SE K

Ser vi

Karneval Kom så lager vi barneval! Kle deg sprøtt ut, da vel!

.

ER IN

Vi ser

R

?

SE

Ser vi

.

M PL A

Vi ser

?

VU

RD

Ser vi

S S S __________________________ U U U __________________________ 23


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

Snakk om det du ser p책 tegningen. Snakk om sunn og usunn mat. Hva slags mat ser du p책 det runde bordet? Hvilke frukter ser du p책 det firkanta bordet? Sett kryss p책 tegninger av ting som har bueform.

24


25

R

M PL A

SE

SE K

G

ER IN

RD

VU


Les Ser vi og Vi ser og si orda som passer til bildene. Legg merke til spørretegn og punktum. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Tell hvor mange spørretegn det er på sida. Skriv antallet på linja.

R

?

SE K

.

Ser vi

?

Ser vi Vi ser _______ ? 26

Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen, han blir så doven og så lat og veldig tykk i magen.

.

VU

RD

ER IN

Vi ser

G

Vi ser

?

SE

Ser vi

M PL A

Ser vi

? (spørretegn)


Les Ser vi og Vi ser og si orda som passer til bildene, for eksempel: Vi ser fem grønne pærer. Se på tegningene. Finn ting som har rund form. Tell hvor mange punktum det er på sida. Skriv antallet på linja.

.

G

?

ER IN

Ser vi

.

SE K

Vi ser

SE

Vi ser

R

?

M PL A

Ser vi

.

VU

RD

Vi ser Vi ser

.

Vi ser ______ .

(punktum) 27


Les Vi ser og Ser vi og si orda som passer til bildene. Sett kryss på de fruktene som ikke vokser i Norge. Tell hvor mange pærer som er tegnet på sida. Skriv antallet på linja.

. .

Ser vi Ser vi

?

SE K

Vi ser

G

Vi ser

M PL A

R

.

SE

Vi ser

VU

RD

ER IN

?

Ser vi Vi ser _______ 28

? (pærer).

Epler og pærer de vokser på trærne, og når de blir modne, så faller de ned.


Les Her er, Ser vi og Vi ser og si orda som passer til bildene. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Tell hvor mange bueformer du ser på sida. Skriv antallet på linja.

. .

Ser vi

?

ER IN

G

SE K

Her er

SE

Her er

VU

RD

Vi ser

Her er

R

.

M PL A

Her er

Plukke, plukke bjørnebær, bjørnen er ikke hjemme.

.

.

Vi ser ______

(bueformer). 29


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

Snakk om det du ser på tegningen av bondegården. Hvilke dyr ser du? Hva får vi fra kua, sauen og hønene? Finn runde former, rette former og bueformer.

30


31

R

M PL A

SE

SE K

G

ER IN

RD

VU


Les Her er og Vi ser og si orda som passer til bildene, for eksempel: Her er ei rar ku. Eller: Her er ei ku som har melk. Tell hvor mange høner som er tegnet på sida. Skriv antallet på linja.

. .

Her er

G

SE K

Her er

SE

Her er

Her er

.

VU

RD

ER IN

.

Her er Vi ser _______ 32

R

.

M PL A

Her er

Per Olson hadde en bondegård, li-an, li-an lei. Og på den gården var ei ku, li-an, li-an lei. Og det var mø-mø her, og det var mø-mø der, og det var her mø, der mø, her var det mø.

. (høne).


Les Her er og Ser vi og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda. Tell hvor mange griser som er tegnet pĂĽ sida. Skriv antallet pĂĽ linja.

Den tredje lille grisen

Den fjerde lille grisen

Her er 2

.

SE K

VU

RD

Her er 1 Ser vi

Her er ______

.

.

ER IN

Her er 4

G

Her er 5

.

SE

Her er 3

Den femte lille grisen

R

Den andre lille grisen

M PL A

Den første lille grisen

. her? (gris). 33


Les Her er og Ser vi her og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda, for eksempel: Her er mange søte, små kyllinger. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Skriv navnet OLLO to ganger på linja.

SE K

ER IN

Ser vi

.

G

Her er

.

SE

Her er 3

VU

RD

Ser vi

Her er

R

.

M PL A

Her er

Hei, hører du hanefar for en røst han har!

her? her? .

OLLO __________________________ Skriv OLLO (rund form, rettlinja form i loddrett og vannrett stilling). 34


.

SE

ER IN

Ser vi

.

G

Her er

.

SE K

Her er

VU

RD

Her er Ser vi

M PL A

Her er

R

Les Her er og Ser vi og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda, for eksempel: Vi ser ei rar ku. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Skriv i fem ganger på linja.

Melke ku, du og du, nå skal melka strømme.

? . ?

i ______________________________ Skriv i (rettlinja form i loddrett stilling med en rund form over). 35


Les Her er og Ser vi og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Skriv o åtte ganger på linja.

R

.

SE K

.

Ser vi

?

VU

RD

ER IN

Ser vi

G

Her er

.

SE

Her er

Ser vi

M PL A

Her er

Bæ, bæ, lille lam, har du noe ull?

?

?

o ______________________________ Skriv o (en rund form). 36


Les Her er, Vi ser og Ser vi og si orda som passer til bildene. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Skriv l åtte ganger på linja.

SE K

ER IN

Vi ser

.

G

Her er

.

SE

Her er

R

.

M PL A

Her er

her?

VU

RD

Ser vi

her.

Ride, ride ranke til møllerens hus. Der var ingen hjemme uten liten kattepus.

l _______________________________ Skriv l (en rettlinja form i loddrett stilling). 37


Les Her er og Ser vi og si orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda, for eksempel: Vi ser deilige, søte kaker. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Sett strek under alle rettlinja former (i loddrett, vannrett og skrå stilling). Tegn de rettlinja formene du har funnet, på linjene.

R SE

.

Ser vi

G

Her er

.

SE K

Her er

.

M PL A

Her er

Ser vi

?

her?

ER IN

RD

VU

Her er

Bake kake søte, dyppe dem i fløte, først i fløte så i vann.

. .

_______________________________ _______________________________ 38


Les Her ser vi og si orda som passer til bildene. Sett kryss på det som har bueform. Skriv U (én bueform) på den første linja nederst på sida. Skriv S (to bueformer) på den andre linja nederst på sida.

Ugla uler: «U U U U U U!» Et spøkelse stønner: «Uh, Uh, Uh UU!»

VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

Her ser vi

U ______________________________ S ______________________________ Skriv U og S (bueformer).

39


R

Les spørsmålene Ser vi og si orda som passer til bildene. Fargelegg bildet av krokodillen. Skriv symbolet S (for sant) hvis du ser bildet av det samme dyret i ramma øverst på sida, eller symbolet U (for usant) hvis du ikke ser dyret.

SE K

?

ER IN

Ser vi

?

VU

Ser vi 40

? ?

______ ______

?

RD

Ser vi Ser vi

______

G

Ser vi

?

SE

Ser vi

M PL A

S/U

______ ______ ______


R

Les spørsmålene Ser vi og si orda som passer til bildene. Fargelegg bildet av frosken. Skriv symbolet S (for sant) hvis du ser bildet av det samme dyret i ramma øverst på sida, eller symbolet U (for usant) hvis du ikke ser dyret.

SE K

ER IN

Ser vi

?

? ______

RD

VU

Ser vi

______ ______

Ser vi Ser vi

______

?

G

Ser vi

?

SE

Ser vi

M PL A

S/U

?

______ ? ______ 41


Les Her er, Vi ser og Ser vi og si orda som passer til bildene. Lytt ut språklyden på plass først i orda elefant, ape, krokodille og løve. Se på ordet Her. Sett kryss på de rettlinja formene i loddrett stilling.

SE K

ER IN

Her er

.

G

Vi ser 3

her.

SE

Vi ser

VU

RD

Her er

Ser vi 2

42

R

.

M PL A

Her er

. . her?

Det er ei lita dyrevise som du nå får høre, om dyrene i Afrika, og alt de har å gjøre. Oja oja ahaha, oja oja ahaha. Om dyrene i Afrika, og alt de har å gjøre.


.

SE K

ER IN

Vi ser

G

Her er 3

.

SE

Vi ser

.

.

I trærne sitter fuglene og synger hele dagen, og flodhesten slår tromme ved å dunke seg på magen.

?

VU

RD

Ser vi 3 Her er Her er

M PL A

Her ser vi

R

Les setningene med orda som passer til bildene. Lytt ut språklyden på plass først i orda struts, neshorn, palme, papegøye og sebra. Se på ordet Her. Sett kryss på de rettlinja formene i vannrett stilling.

. . 43


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

Snakk om det du ser på tegningen av skoforretningen. Hva gjør en skomaker? Hvilken størrelse er det på dine sko? Dra strek mellom tegningen av de skoene på bordene som passer sammen. Finn runde former, rettlinja former og bueformer. Sett kryss på de rettlinja formene i loddrett stilling.

44


45

R

M PL A

SE

SE K

G

ER IN

RD

VU


Les setningene med orda som passer til bildene. Lag runde former på linja.

R

. her? .

Ser vi Vi ser

.

SE K

Her er

G

SE

Ser vi

Sko, sko, nye sko, røde, hvite, blå sko, gule, grønne, grå sko.

her?

ER IN

RD

VU

Her er

M PL A

Her er

.

O ____________________________ Lag runde former. 46


. ?

Er

her?

ER IN

Vi ser

G

SE K

SE

Ser vi

RD

Ser vi

VU

M PL A

Her er

R

Les setningene med orda som passer til bildene. Tell hvor mange ganger du ser ordet her/Her. Skriv antallet p책 linja.

Her ser vi

Du og jeg og vi to seila i en tresko.

. her? .

Vi ser ordet her/Her ______ ganger. 47


Les setningene med orda som passer til bildene. Si en fin setning med hvert av orda. Svar ja eller nei p책 hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Lag runde former fem ganger p책 linja.

R

. her?

VU

RD

Her er Ser vi

G

Sko Blakken, sko Blakken med hammer og tang.

.

ER IN

Her er

?

SE K

Ser vi

SE

Er

M PL A

Her er

. ?

O _____________________________ Lag runde former. 48


Les setningene med orda som passer til bildene. Lag en fin setning med hvert av orda. Svar ja eller nei på hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Lag runde former fem ganger på linja.

. .

Vi ser

ER IN

SE K

Her er

G

SE

Her er

Ormen Lange krøp som en slange, under et gjerde, tok seg en pære – delte den i to, og kasta den i do.

. .

VU

RD

Her er

R

.

M PL A

Her er

O _____________________________ Lag runde former. 49


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

o

Sett blått kryss på rådhuset i Oslo og på losen som står på brygga. Snakk om det du ser på tegningen, og lag en liten fortelling. Sett rødt kryss på tegninger av ting som har språklyden o på plass først eller sist i ordet. Beskriv bokstaven o.

50


51

R

M PL A

SE

SE K

G

ER IN

RD

VU


o

Les setningene med orda som passer til bildene. Sett strek under bokstaven o/O. Tell hvor mange ganger du ser bokstaven o/O. Skriv antallet p책 linja.

R

.

M PL A

Vi ser

SE K

ER IN

Ollo ser

.

G

Ollo ser

SE

Her er Ollo.

.

Ola vil ro. Ola har en rob책t. Ola ror og ror. Ola ror til Oslo.

VU

RD

Ollo er her. Vi ser o o.

Her er _______________ o/O. 52


o

.

SE

Vi ser Ollo.

G

SE K

Ollo ser is. .

ER IN

Ollo ser

M PL A

Her er

R

Les setningene med orda som passer til bildene. Lytt etter spr책klyden o. Sett strek under bokstaven o/O. Skriv bokstaven o fem ganger p책 linja.

her?

VU

RD

Ser Ollo

Ro, ro, ro din b책t, ta din 책re fatt! Vuggende, vuggende, vuggende, vuggende over Kattegat!

Her er Ollo. o _____________________________ Skriv bokstaven o. 53


o

Les setningene med orda som passer til bildene. Sett strek under bokstaven o/O. Skriv bokstaven o/O fem ganger p책 linjene.

M PL A

R

Her er sol.

SE K

ER IN

Ollo er her.

Sol, sol, kom til meg! Regn, regn, g책 din vei! Vi vil ut og bade!

G

Her er Ollo.

SE

Vi ser sol.

VU

RD

Ollo ser sol. Ser vi sol?

o _____________________________ O _____________________________ 54

Skriv bokstaven o/O.


o R

Les setningene med orda som passer til bildene. Skriv S (for sant) hvis du ser det samme bildet i ramma øverst pü sida, eller U (for usant) hvis du ikke ser bildet.

SE

?

ER IN

Ser vi

______

SE K

Ser vi

?

G

Ser vi

M PL A

S/U

?

VU

______ ?

RD

Ser vi

______

______

Ser vi

?

______

Ser vi

?

______ 55


o

Les setningene med orda som passer til bildene. Svar ja eller nei p책 hver setning. Du svarer ja hvis du ser det samme bildet i ramma. Dikt en historie om en tyv som stjal en kostbar diamantring. Sett strek under bokstaven o i orda nederst p책 sida.

R M PL A her?

ER IN

Ser vi

?

SE

Ser vi

.

SE K

Vi ser

.

G

Her er

VU

RD

Vi ser

Ser vi

her.

her?

politimotorsykkel, politibil, solbriller, solo, stol, radio, mobil, okser. 56

Sett strek under bokstaven o i disse orda.


o R

Les setningene med orda som passer til bildene. Skriv S (for sant) hvis du ser det samme bildet i ramma øverst pü sida, eller U (for usant) hvis du ikke ser bildet.

Ser vi

her?

G

ER IN

Ser vi sol?

VU

RD

Ser vi Ser vi Ser vi

______

SE

?

SE K

Ser vi

M PL A

S/U

______ ______

her?

?

______ ______

?

______ 57


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

l

Snakk om det du ser på tegningen, og lag en liten fortelling. Sett rødt kryss på tegninger av ting som har språklyden l på plass først eller inne i ordet. Beskriv bokstaven l.

58


59

R

M PL A

SE

SE K

G

ER IN

RD

VU


R

l

Les setningene fem ganger. Sett strek under bokstaven l/L. Skriv bokstaven l åtte ganger på linja.

M PL A

Hei Ollo!

G

ER IN

Her er Lolo. Her er Ollo.

SE K

Ser vi Lolo her? Ser vi Ollo her?

SE

Her er Lolo!

VU

RD

Vi ser Lolo her. Vi ser Ollo her.

l _______________________________ Skriv bokstaven l (rettlinja form i loddrett stilling, stor høyde). 60


l R

Les spørsmålene med orda som passer til bildene. Skriv S (for sant) hvis du ser det samme bildet i ramma øverst på sida, eller U (for usant) hvis du ikke ser bildet.

M PL A

S/U

______

SE K

ER IN

Ser vi

G

Ser vi Ollo?

SE

Ser vi Lolo?

VU

RD

Ser vi Ser vi

?

? ?

______ ______ ______ ______

61


l

Les setningene fem ganger. Sett strek under bokstaven o/O. Skriv S/U (sant eller usant).

Ă˜veord: lo, Lolo

R

S/U ______

M PL A

Her er Lolo.

SE K

SE

Ollo lo.

______ ______

Ser vi sol her?

______

Her er is.

______

VU

Lo Lolo her?

RD

ER IN

G

Lo Ollo her?

______

62


Les setningene fem ganger. Sett kryss under bokstaven l/L. Tell hvor mange ganger du ser bokstaven o. Skriv antallet p책 linja.

l

M PL A

R

Lolo

SE K G

ER IN

Her er vi. Vi er her. Vi lo.

SE

Her er Lolo. Lolo lo.

VU

RD

Her er sol. Lolo er her. Vi er her.

Her er ___ o. 63


l

Les setningene med orda som passer til bildene. Sett strek under bokstaven l/L. Tell hvor mange ganger du ser bokstaven l/L. Skriv antallet pĂĽ linja. Si orda som passer til bildene. Lytt og finn sprĂĽklyden l.

M PL A SE SE K

.

ER IN

Lolo ser sol. Ser vi sol?

.

G

Lolo ser Vi ser 5

R

Lolo ser Ollo.

Ă˜veord: sol

?

VU

RD

Ser vi Vi ser 4

Her er _______ l/L. 64

.


SE K

.

SE

.

G

Ollo ser Ollo lo.

R

Her er Lolo. Lolo ser og

l

M PL A

Øveord: og

Les setningene med orda som passer til bildene. Sett ring rundt ordet og. Øv på å kjenne igjen ordet og. Tell hvor mange ganger du ser ordet og. Skriv antallet på linja.

RD

ER IN

Vi ser Lolo og Ollo. Vi ser sol.

VU

Her lo Ollo og Lolo. Lo vi? Her er _______ og. 65


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

a

Snakk om det du ser på tegningen, og lag en liten fortelling. Sett rødt kryss på tegninger av ting som har språklyden a på plass først i ordet. Beskriv bokstaven a. Les setningene fem ganger. Sett kryss under bokstaven a/A. Tell hvor mange ganger du ser bokstave Skriv antallet på linjene.

66


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

ene a/A, l/L og o/O.

67


R

Her er Ola. Ola lo.

G

ER IN

Her er sola. Her er is.

SE K

SE

Ola, Lolo og Ala er her. Ola og Lolo lo.

M PL A

a

Les setningene fem ganger. Sett kryss under bokstaven a/A. Tell hvor mange ganger du ser bokstavene a/A, l/L og o/O. Skriv antallet p책 linjene.

RD

Her er Lolo. Lolo lo.

VU

Her er Ala. Ala lo. Lolo og Ola ser Ala. 68

Her er ___ a/A. Her er ___ l/L. Her er ___ o/O.


a

Les setningene fem ganger. Skriv S/U (sant eller usant).

R

S/U ______

M PL A

Ser vi Ola her?

G

ER IN

Vi er her.

SE K

Ser vi Ala her?

______

SE

Ser vi Lolo her?

Vi ser is.

VU

Her ser vi Ala.

______ ______

RD

Vi ser sola.

Her lo Ola.

______

______ ______ ______ 69


a

Les setningene fem ganger. Sett kryss under bokstaven a/A. Tell hvor mange ganger du ser bokstaven l/L. Skriv antallet på linja.

M PL A

R

Her er OL. Ola er her. Lolo er her.

SE K G

Her er sol.

SE

Ala er her.

ER IN

Ola sa: «1, 2, 3. 1, 2, 3.»

RD

Lolo lo.

VU

Ola sa: «3, 2, 1. 3, 2, 1.» Ala sa: «la, la, la.» Er sola her? Her er sol! 70

Her er ___ l/L.


a

Les setningene fem ganger. Sett strek under bokstaven a/A. Skriv bokstaven a/A fem ganger pĂĽ linjene.

M PL A

R

Vi ser sola. Vi ser 5 is.

SE K

Vi ser Ala.

G

Ola ser Lolo.

SE

Lolo ser Ala.

ER IN

Vi ser 5, 4, 3, 2, 1.

RD

Ser vi 5 is?

VU

Ser Ala Lolo?

5

4

3

2

1

A ______________________________ a ______________________________ Skriv bokstaven a/A. a (en rund form og en rett form i loddrett stilling, liten høyde). 71


a

Les setningene fem ganger. Sett kryss under bokstaven a/A. Skriv egennavnet Ala tre ganger på linja.

M PL A

R

Vi er 3

G

VU

RD

ER IN

Ala er her. Lolo er her. Ola er her. Vi ser Ola, Lolo og Ala. Vi ser 3.

SE K

SE

Ola, Lolo og Ala er her. «Her er vi», sa Ola. «Vi er 3», sa Lolo. «1, 2, 3», sa Ola og Lolo.

Ala ____________________________ Skriv egennavnet Ala. 72


a

Les setningene fem ganger. Sett strek under alle egennavnene. Skriv egennavnet Ola tre ganger p책 linja.

SE

SE K

Lolo sa L O L O. Ola sa O L A. Ollo sa O L L O. Ala lo.

M PL A

R

La la la

ER IN

G

Ollo sa la-la-aaaaa! Ola og Lolo lo.

VU

RD

Ala sa is, is, is. Ollo sa is, is, is. Ola og Lolo lo. Ser vi is her? Ola ____________________________ Skriv egennavnet Ola. 73


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

s

Snakk om det du ser på tegningen, og lag en liten fortelling. Sett rødt kryss på tegninger av ting som har språklyden s på plass først i ordet. Beskriv bokstaven s.

74


75

R

M PL A

SE

SE K

G

ER IN

RD

VU


s

Les setningene fem ganger. Sett ring rundt bokstaven s/S. Tell hvor mange ganger du ser bokstaven s/S. Skriv antallet pĂĽ linja.

M PL A

R

Sala Her er Sala og Ala. Sala ser is.

SE

Sala lo.

G

ER IN

Lo Ala?

SE K

Her er sola. Her er Ala.

RD

Ser Sala solo?

VU

Ser Sala is? Sala ser os. Her er _____________ s/S. 76

Ă˜veord: os

os


Ă˜veord: los, sal

Les setningene fem ganger. Sett kryss under bokstaven s/S. Sett ring rundt bokstaven a. Skriv ordet sa seks ganger pĂĽ linja.

s

Los

M PL A

R

Her er los. Vi ser los.

SE

Vi ser sola.

ER IN

Vi ser os.

G

Ola ser os.

SE K

Her er os.

RD

Her er sal.

sal

VU

Vi ser sal. Ser vi Ola? sa _____________________________ Skriv ordet sa. (Husk mellomrom.) 77


M PL A

Ola sol os solo los Oslo

SE K

SE

Her er ___________. Her er ___________.

ER IN

G

Her er ___________.

RD

Her er ___________.

VU

Her er ___________.

___________________________ Skriv ordet som ikke har et bilde som passer til. 78

R

s

Sett ring rundt bokstaven s/S. Les orda øverst på sida. Skriv orda som passer til bildene, på riktig plass. Bruk linjene. Ett av orda har ikke et bilde som passer til. Skriv dette ordet på linja nederst på sida.


s

Les setningene fem ganger. Skriv S/U (sant eller usant).

M PL A

R

S/U Her er Ola.

SE K

ER IN

Ola lo.

G

Her er sal.

Vi ser Ola.

______

______ ______

RD

VU

Ser vi solo?

______

Vi ser solo. Ser vi os?

SE

Sola er her.

______

______ ______

______ 79


s

Les setningene fem ganger. Sett ring rundt bokstaven s/S. Skriv S/U (sant eller usant).

______

SE

Sola er her.

ER IN

______ ______

G

SE K

Ser vi sal? Ser vi Oslo?

______

M PL A

Her er Ola.

R

S/U

______

Ser vi os?

______

RD

Vi ser solo.

VU

Vi ser sola her. Ser vi 4 her? 80

235

______

______


Ă˜veord: har

Les setningene fem ganger. Hva har Lolo, og hva har Ola? Skriv orda. Bruk linjene. Sett ring rundt ordet har.

s

Oslo

M PL A

R

Her er Oslo. Oslo har sol. Oslo har os.

ER IN

Lolo har is.

G

Her er Lolo.

SE K

Ola har solo.

SE

Ola er her.

VU

RD

Ser vi Ollo her?

Lolo har _______________________ Ola har _______________________ 81


VU

RD

ER IN

G

SE K

SE

M PL A

R

e

Snakk om det du ser på tegningen, og lag en liten fortelling. Sett rødt kryss på tegninger av ting som har språklyden e på plass først i ordet. Beskriv bokstaven e.

82


83

R

M PL A

SE

SE K

G

ER IN

RD

VU


e

Les setningene fem ganger. Sett strek under bokstaven e/E. Skriv S/U (sant eller usant) på spørsmålene nederst på sida. Bruk linjene.

Øveord: slo

Ala og Ollo

RD

ER IN

Ala er her. Er Ollo her?

G

SE K

Her er Ollo og Ala. Ollo lo. Ala slo Ollo.

SE

M PL A

R

Ala ser sola. Ala ser og ser. Ala ser Ollo.

VU

Ollo har is og solo. Har Ala is? Ser Ala sola? ________ Har Ollo is? ________ Svar S/U (sant eller usant). 84


Øveord: esel, sele

Les setningene fem ganger. Tell hvor mange ganger du ser bokstavene e/E og a/A. Skriv antallet på linja.

e

Esel og sel

M PL A

SE K G

ER IN

Ala er her. Ala ser sel. Ala lo.

SE

Ole ser esel. Ole lo.

R

Her er Else og Ole. Ole har sele.

VU

RD

«Her er esel», sa Else. «Her er sel», sa Ala. Vi ser esel og sel her. Vi ser ___ e/E. Vi ser ___ a/A. 85


e

Les setningene fem ganger. Sett ring rundt bokstaven e/E. Skriv orda sol og se tre ganger på linjene.

M PL A

SE

Her er Else. Else ser sola. «Se, her er sola!» sa Else.

R

Else

G

SE K

Her er solo. Else har solo. «Se, her er solo!» sa Else.

RD

ER IN

Else lo. «0, 1, 2, 3, 4, 5», sa Else. «5, 4, 3, 2, 1, 0», sa Else.

VU

Sola lo.

sol ____________________________ se ____________________________ Skriv orda sol og se. 86


Øveord: sel

Les setningene fem ganger. Sett kryss under bokstaven e/E. Tell hvor mange ganger du ser bokstaven s/S. Skriv antallet på linja.

SE

SE K

Else og Ole ser sel. Ole ser og ser.

M PL A

R

Ole ser sel Her er Ole. Ole har sele.

e

ER IN

G

«1, 2, 3 sel», sa Else. «3, 2», sa Ole og lo.

RD

«Vi ser 3 sel!» sa Else. «Ole ser 2 sel», sa Ole.

VU

Else lo.

Vi ser ______ s/S. 87


Ole har solo.

______

ER IN

Her er sel.

______

G

Vi ser esel.

______

SE K

Else har is.

SE

M PL A

Vi ser Else.

RD

Ser vi esel?

VU

Ala ser Ola. Ala slo Ola.

88

S/U ______

R

e

Les setningene fem ganger. Sett ring rundt bokstaven e/E. Sett kryss under bokstaven a/A. Skriv S/U (sant eller usant).

______

______ ______

______


Ă˜veord: oase

Les setningene fem ganger. Sett ring rundt ordet og. Sett kryss under bokstaven e. Sett strek under bokstaven a/A.

e

2 og 2

M PL A SE

G

SE K

Her er Ala. Her er Ola. Vi ser Ala og Ola.

R

Her er sel. Her er esel. Vi ser esel og sel.

RD

ER IN

Her er is. Her er solo. Vi ser solo og is.

VU

Her er sol. Her er oase. Vi ser sol og oase. 89


e

Les setningene fem ganger. Sett kryss under bokstaven e/E. Tell hvor mange ganger du ser bokstaven l/L. Skriv antallet på linja.

Øveord: Laos, Sola

Les

ER IN

Leo Laos? Else Laos? Lolo Oslo? Asle Sola?

VU

RD

Ser Ser Ser Ser

G

M PL A SE

SE K

«Les Oslo», sa Ola. «Les Laos», sa Asle. «Les Sola», sa Lolo.

R

Her er Lolo og Sala. Her er Ola og Asle. Her er Leo og Else.

Vi ser _______ l/L. 90


Ă˜veord: alle, cola

Les setningene fem ganger. Sett ring rundt ordet og. Tell hvor mange ganger du ser ordet alle. Skriv antallet pĂĽ linja.

e

G

SE K

Ser vi Ala? Ala ser alle 5.

SE

M PL A

Alle er her. Lolo og Ola er her. Sala, Leo og Else er her. Vi ser alle 5.

R

Alle 5

RD

ER IN

Her er os og is. Her er solo og cola.

VU

Else og Lolo har is. Lolo og Leo har cola. Ola har solo. Vi ser __________ alle. 91


e

Les setningene fem ganger. Sett kryss under bokstaven a/A. Skriv bokstaven e seks ganger på linja.

M PL A

SE K

Sala sa: «Le, Ala!» Ala lo.

SE

Sala, Leo og Ala er her. Vi ser alle 3.

R

Vi ser Ala

ER IN

G

Asle sa: «Se, Ala!» Ala ser.

RD

Leo sa: «Les, Ala!» Ala sa: «a a, l l, e e, s s, oooo.»

VU

Leo og Asle lo. Ala slo Leo og Asle. e ______________________________ Skriv bokstaven e. 92


Les setningene fem ganger. Skriv bokstavene A og E seks ganger på linjene.

Øveord: les

e

M PL A

SE K

sol og oase. esel og sal. sel og los. Oslo og os.

G

ser ser ser ser

ER IN

Vi Vi Vi Vi

SE

Her er Leo og Asle. Else og Sala er her. Vi ser Lolo og Ola. Vi ser Ala.

R

Les

VU

RD

Leo sa: «Sala, les, les, les!» Ala sa: «AAAA, EEEE, LLLL, OSOOOS.» A _______________________________ E _______________________________ Skriv bokstavene A og E. 93


SE

M PL A

bør være innlært før en starter arbeidet med den aktuelle bokstaven. • Bruk god tid på innlæringen av hver enkelt bokstav. De enkelte bokstavene bør ikke tas i bruk i tekster før elevene har arbeidet grundig med dem. • Bruk minst to uker på arbeidet med en ny bokstav. Arbeid mye muntlig og bruk bokstavheftene til skriftlige øvinger. • I begynnelsen bør ikke elevene ha mer enn éi leselekse i uka, men en bør øke antallet lekser etter hvert. Målet bør være éi lekse per leksedag.

ER IN

Framgangmåte og tidsforbruk

G

SE K

Tuba Luba er en læremiddelserie for norsk på barnetrinnet og foreligger komplett fra første til sjuende trinn. Lesehefte A er den første enheten i en ny utgave av Tuba Luba for den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Det nye opplegget for begynnerundervisningen har fått samletittelen Tuba Luba 1-2 og vil til sammen omfatte åtte enheter. Et viktig skille fra tidligere utgaver på dette nivået er at Tuba Luba 1-2 er et sammenhengende opplegg for første og andre trinn under ett. Lesehefte A er beregnet til bruk på første trinn. Tuba Luba 1-2 omfatter fire lesehefter og fire bokstavhefter (arbeidshefter), som til sammen dekker innlæringen av de 24 mest brukte bokstavene. (Vi venter med c, q, w, x, z til 3. trinn.) Disse åtte enhetene er beregnet til bruk på første og andre trinn.

R

VEILEDNING TIL TUBA LUBA 1-2 LESEHEFTE A

VU

RD

• L æreren må bestemme når elevene er klare for denne første leseboka, og hvor fort de skal gå fram. Jeg foreslår at man starter med de grunnleggende ferdighetene (det meste foregår muntlig) og arbeider med leseleksene parallelt. • Dessuten bør elevene arbeide med de grunnleggende begrepene i Magne Nyborgs begrepsinnlæringsmodell. Disse begrepene presenteres i første del av Lesehefte A og brukes blant annet til beskrivelse og analyse av bokstavene og sifrene. I Tuba Luba 1 Ressursperm av Herdis Øyehaug Karlstad er det et grundig opplegg for innlæring av hvert enkelt begrep. • Begrepene som trengs for å analysere en ny bokstav,

94

Leselekser

•E levene skal i hovedsak arbeide med leseleksene hjemme, men de bør gjennomgås skikkelig på skolen på forhånd. Elevene skal være godt kjent med orda i teksten, det vil si at elevene skal forstå hva orda betyr, og at de kan lese dem. • Under gjennomgåelsen på skolen bør teksten alltid være tilgjengelig på tavla, på overhead eller lignende. Læreren og elevene leser teksten sammen på forskjellige måter: hviske, rope, lese bare verbene eller bare substantivene, ulike grupper leser hver for seg, lese nedenfra og oppover, lese setningene baklengs, plukke ut ord fra setningene osv. Læreren leser alene, men leser en del feil, elevene lytter og finner ut hva som ble lest feil. • Læreren og elevene snakker om illustrasjonene og om hva teksten handler om. Fordi ordvalget nå i begynnelsen er svært begrenset, er det viktig at læreren forteller «historien» slik den kunne ha vært om en hadde hatt fritt ordvalg. Er det stedsnavn i teksten, bør læreren vise hvor stedet er på kartet.


R

M PL A

rare setninger, noe som gir anledning til å diskutere hvordan de burde ha vært.

Hva skal elevene lære?

SE

• I tillegg til det som er nevnt ovenfor, skal elevene etter hvert vite hva en bokstav er (symbol for en språklyd), og hva et ord og en setning er. De skal dessuten lære at en setning alltid har en stor bokstav på plass først og punktum på plass sist. De vil også finne stor bokstav på plass først i egennavn. Punktum er et tegn som betyr stopp (en bitte liten stund). De skal vite forskjellen på hvordan en leser en fortellersetning og en spørresetning. • I løpet av 2. trinn skal alle vite hva en konsonant er (en bokstav som har forskjellig bokstavnavn og språklyd), og hva en vokal er (en bokstav som har samme bokstavnavn og språklyd). • De bokstavene som elevene skal lese eller skrive, skal være skikkelig gjennomgått og innlært. Noen ganger blir imidlertid enkelte bokstaver tatt i bruk før de er innlært. Da opptrer de enten som symboler for bestemte oppgavetyper (S og U for orda sant og usant) eller som illustrasjoner for gjennomgåelsen av noen form- og stillingsbegreper (se nedenfor).

VU

RD

ER IN

G

SE K

•E levene starter opp med to helord, «Vi ser», de to orda skal elevene bare gjenkjenne. Disse orda pluss et bilde brukes til de første leseleksene. • Elevene «leser» orda, finner ord som forteller om bildet, og setter dette sammen til en setning. Med dette får elevene språktrening, språkstimulering og de blir språkbevisste. • På denne måten vil elever som ikke leser, få en følelse av hvordan leseprosessen foregår. For å bli gode lesere trenger elevene mye lesetrening. • Foreldrene må øve og følge opp barnet, bli «personlige lesetrenere». Barnet trenger ca. 15 minutter lesetrening sammen med en voksen per dag. • Barna bør stimuleres og oppmuntres til å lære nye ord og uttrykk. • Eleven bør bli «hørt» i leseleksa hver dag på skolen og få en kommentar på hvordan han/hun har jobbet med leksa. • T ekst som omfatter alle bokstavene, skal ikke leses av elever som ikke har begynt å lese. Teksten (instruksjonen) i det grønne feltet øverst på sida er beregnet til lærer og til foreldrene som skal hjelpe eleven med leksene. • Teksten i røde rammer med tegningen av Ollo over er beregnet til elever som leser, og som har lyst til å lese mer utfordrende stoff. De elevene som ikke har knekt lesekoden, kan «lese» disse tekstene sammen med en voksen. •Ø veord skal ikke pugges eller skrives. Dette er ord som trenger enten en forklaring på hva det betyr eller hvordan det skal leses (for eksempel esel, sele, oase, sel). • I lesetekstene møter elevene bare helord og ord med bokstaver som er innlært. Det gir ofte noen

Innlæring av ny bokstav •N år elevene skal lære en ny bokstav, bør det skje etter et fast mønster. Utgangspunktet bør være at barna får se konkrete ting som har navn med den aktuelle bokstaven på plass først. (Ved innlæringen av bokstaven o/O kan det for eksempel være

95


RD

ER IN

G

Beskrivelse av de fem bokstavene i Lesehefte A ved hjelp av begrepsinnlæringsmodellen:

VU

Husk at hvert begrep som brukes, skal være skikkelig gjennomgått og forklart. Bokstaven o har plass på linja, den har liten høyde, den består av én del, en rund form. Bokstaven o er en vokal fordi den har samme språklyd og bokstavnavn.

96

R

M PL A

SE

Bokstaven l har plass på linja, den har stor høyde, den består av én del, en rettlinja form i loddrett stilling. Bokstaven l er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Den heter «EL», men språklyden er «l». Bokstaven a har plass på linja. Den har liten høyde, den består av to deler, en rund form og en rettlinja form i loddrett stilling. Den runde formen har plass på venstre side av den rettlinja formen. Bokstaven a er en vokal fordi den har samme språklyd og bokstavnavn. Bokstaven s har plass på linja. Den har liten høyde, den består av to deler, to bueformer. Bokstaven s er en konsonant fordi den har forskjellig språklyd og bokstavnavn. Den heter «ES», men språklyden er «s». Bokstaven e har plass på linja. Den har liten høyde, den består av to deler, en bueform og en rettlinja form i vannrett stilling. Bokstaven e er en vokal fordi den har samme språklyd og bokstavnavn.

SE K

en osteskjærer, en ostebit, en liten figur av en okse.) Dere kan også studere innledningsbildene i leseboka og bokstavheftene eller andre illustrasjoner som passer til. Kjente sanger, eventyr og sagn bør også brukes. La elevene få en liten smaksprøve med noe som har den aktuelle bokstaven på plass først, for eksempel ostepopp når bokstaven o/O læres, lakrisbåt ved l/L, appelsinbåt ved a/A osv. Tren på hvordan man sier språklyden, finn ut hvilke form- og stillingsdeler bokstaven består av, og på hvordan den blir skrevet. Her er bokstavkortene til god hjelp, og jeg anbefaler at hver elev har et sett til disposisjon. Bokstavkortene kan kjøpes i en konvolutt som inneholder ni sett. Eleven bør også lære om bokstaven er en konsonant eller en vokal, og hvorfor den er en vokal eller en konsonant. I leseboka er rød farge brukt som symbol for vokal og blå farge som symbol for konsonant. Elevene kan fargelegge bokstavkortene sine med de samme symbolfargene. Bruk også kortene til å repetere bokstavene og til at elevene legger dem sammen til ord, eller til at de øver på forskjellige begreper, lytter ut lyder, gjenkaller og gjenkjenner lyder osv. Bruk arbeidsoppgavene i bokstavheftet til skriftlig trening.

En bør bruke to skoleår på innlæringen av de 24 mest vanlige bokstavene. Elevene har derfor god tid og alle muligheter til å arbeide mye og grundig med hver enkelt bokstav. De skal ha mye språktrening og språkstimulering og gode innspill for å bli språkbevisste. Når det grunnleggende arbeidet er ordentlig gjort, forbygger vi lese- og skrivevansker hos elevene. De vil få bedre leseforståelse og større leseglede! Men husk – ting tar tid! Det er de små detaljene som er viktige. Skal elevene bli dyktige lesere, må de trene mye og ofte. Ingenting kommer av seg selv!