Vävan nr 2 2021

Page 1

 Vävan 2-21 

Skytteln den går

Inom fotbollsvärlden finns det fyra ledord; kamratskap, fokus, ha roligt och att kämpa. Det skulle lika gärna kunnat var ledord för Folkdansringen. För vad är det vi längtar efter allra mest nu? Dansen och musiken skulle kanske vara det första svaret, men kamratskapet, den sociala delen och att kunna mötas på riktigt, det är nog vad vi just nu längtar efter allra mest. Det är också en stor anledning till att många av våra medlemmar är kvar inom organisationen länge och något vi skall vara stolta över. Fokus måste vi såklart ha på våra intresseområden och mål med verksamheten. Allt från musik, dans, dräkter och slöjd till matkultur och kulturarv. Ha roligt är en självklarhet! För vem vill vara med och lägga massor av ideell tid på något som inte är roligt och just nu i dessa tider måste vi alla tillsammans kämpa. Både på att hålla uppe det roliga i en tid vi inte rår över, samtidigt som vi som vanligt måste planera framåt. Vi måste kämpa för att göra verksamhet som fokuserar på våra intresseområden och hitta sätt att komma tillbaks till en tid med möten i träningslokalen, dans, musik och fika och roligt tjöt. Gräfsnäsgården står nu redo med ett sprillans nytt kök och väntar på att gästerna (kamraterna) skall komma och ha roligt och med armlängds avstånd och hänsyn till varandra så är nu 50 personer välkomna åt gången. Nu fokuserar vi framåt och förhoppningsvis kan vi glädjas åt att kunna få fira Folkdansringen 100 år nu lite i efterskott. Tider för festligheterna hittar du på mittuppslaget! . /Maria Thorson Redaktör och ansvarig utgivare

-1-


 Vävan 2-21  Kommande viktiga datum inom Folkdansringen Göteborg: Ombudsmöten – Mötesstart kl 19.00 • •

23 september 23 november

Styrelsen hoppas att kunna ha fysiska möten. Kallelse samt mer information kommer.

Skytteln den går ........................1 Temaartikel ...............................3 Kvinnor i Bohusläns historia!... 3

Manusstopp för Vävan

Sektionsnytt ..............................9

7 mars 2022

Barn- och ungdom .................... 9 Dräktsektionen ......................... 9 Lokalkommittén ..................... 10

Funktionsadresser

• ordf.goteborg@folkdansringen.se

Vad är på G… .........................13

(Jane Åberg)

• viceordf.goteborg@folkdansringen.se

Planetafestivalen..................... 13

(Ursula Scotting)

Ordförande har ordet… ..........15 Föreningsnytt ..........................16

• Kassor.goteborg@folkdansringen.se (Jessica Lind)

• sekr.goteborg@folkdansringen.se

Göteborgs National Dans Sällskap .................................. 16 Kongahälla ............................. 17 Letsegården ............................ 18 National .................................. 19 Polskedanslaget ...................... 20 Skjortor och Särkar Polskesnurren ......................... 21 Victoria................................... 22 Västanvind.............................. 24

(Lena Hedborg)

• protokollsekr.goteborg@folkdansringen.se (Matilda Utter)

• infoledamot.goteborg@folkdansringen.se (

)

• lokalordf.goteborg@folkdansringen.se (Magnus Ewaldz) • pr.goteborg@folkdansringen.se (PR kommitté)

• lokal.goteborg@folkdansringen.se (Hyra lokal; Solveig Starfors)

Tips! ........................................25 Har Du en dräkt/slöjdfråga?

Kimono - från Kyoto till catwalk. 25

Skicka in den till Vävanredaktionen! vavan@folkdansringen.se eller till: Vävan, Folkdansringen Gbg Gräfsnäsgården Landskapsstugevägen 2 413 11 Göteborg

Vad har hänt… .......................26 Nationaldagsfirande 2021....... 26

Boktips! ..................................28 Fråga om dräkt! ......................31 Minnesord ...............................32 Vävans tider ............................33 Mina Folkdansvänner .............34 Händer på RIKS .....................35 PS från DS ..............................35 Redaktionellt...........................36 -2-


 Vävan 2-21 

Temaartikel

Beata Losman, historiker från Göteborg har skrivit en biografi om Margareta Huitfeldt (1984). Här berättas om henne som osynlig dotter och hustru, som driftig änka. Vidare om hur hon blir svensk undersåte. Hur hon efter makens död fortsatte att förvärva jordegendomar.

Kvinnor i Bohusläns historia!

Enligt Losman var Margareta Huitfeldt en ”tidstypisk kvinna, som utan egen förskyllan hamnade i en både personligt och politiskt egendomlig situation”. Vilken sorts utbildning kan hon månne ha fått? Det finns inga dokument efterlämnade. Gården Sundsby, där troligen familjearkivet fanns, brann 1720. Förmodligen fick hon en utbildning liknande den som andra adelsflickor/kvinnor fick på 1600talet. De skulle kunna läsa och skriva, ha kunskaper i kristendom, men tonvikten låg på det praktiska. Lanthushållningens alla moment, kunskaper i praktisk-ekonomisk lagstiftning för att kunna köpa och sälja gods, och naturligtvis behärska ”den inre hushållningen”, dvs det man skulle leva på och av. Alltså producera, konsumera men också omvandla till kontanta medel.

Margareta Huitfeldt, Emma Jacobsson, Hilma AngeredStrandberg I detta avsnitt om Bohuslän presenteras några betydelsefulla kvinnor i Bohusläns historia.

Margareta Huitfeldt Margareta Huitfeldt är ett namn som torde vara bekant för de flesta i Göteborg, om inte annat så genom Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg. I Pedagogens C-hus, ”Insikten”, (Gamla latinläroverket vid Hvitfeldtsplatsen) finns numer också Margareta Huitfeldts Auditorium. Det är en stor föreläsningssal med en mycket vacker ridå tillägnad Margareta Huitfeldt.

Donationen Margareta Huitfeldt föddes 1608 och dog 1683. Hon blev 75 år. När Bohuslän blev svenskt 1658/59 var hon 50 år och änka efter maken Thomas Dyre, som hade dött några år tidigare. Vid Thomas Dyres död levde endast sonen Ivar. Paret fick tre barn. En dotter född 1636, dog

-3-


 Vävan 2-21  kort efter födseln, en son, född 1638, var obotligt sjuk och dog 1646 (8 år gammal). Det tredje barnet, en son, Ivar föddes i november 1644. I sena tonåren reste han till Frankrike för att studera. Han blev sjuk och dog efter tre veckors feber den 14 augusti 1663, vid 18 års ålder. Han var då i Montpellier i södra Frankrike.

Dagny Jørgensen publicerad i Bohusläns Hembygdsförbunds årsskrift, 1969. Kontentan av artikeln, så som jag uppfattar den, är att det saknas belägg för historierna om Margareta H och att mycket tillkommit långt efteråt. Att hon var en driftig affärskvinna tror jag nog man kan skriva under på. Än idag delas det ut stora summor pengar från Huitfeldtska stipendiefonden och som kuriosa kan nämnas att i ett av husen på Pedagogen vid Grönsakstorget (Gamla Latin) där en gång Huitfeldtska skolan startade hänger idag ett vackert draperi tillägnat Margareta Huitfeldt

Det sägs att sonen Ivar oroade sig för att han inte skulle bli frisk och skrev därför hem till modern att han önskade att hon skulle stifta en del av sitt gods eller pengar där räntan skulle gå till fattiga ”skolebarn och studerande ungdom i Bohuslän efter hennes död, henne och honom till en evig ihågkommelse” (Losman, 1984, s 65). Margareta Huitfeldt testamenterade/donerade sin stora förmögenhet till undervisning av gossar i Bohuslän. Vid sin död ägde hon omkring en tredjedel av hela Bohuslän.

Emma Jacobsson Hon var eldsjälen bakom Bohus stickning, som kan beskrivas som ”Från nödhjälpsarbete till exklusivt konsthantverk”. Upprinnelsen till Bohus stickning var att den bohuslänska stenindustrin drabbades hårt av depressionen på 1930-talet. Gatsten byttes ut mot nya billigare vägbeläggningar, mastodontstora byggnader av granit var inte längre på modet. Arbetslösheten blev stor. De ekonomiska problemen blev svåra för familjer vid kusten. Länets yrkesskolor, med rektor Ester

Beata Losman gör tydligt att hon i biografin endast skildrar Margareta Huitfeldts egen verksamhet, inte vad Margareta Huitfeldts donation betyder i nutid. Inte heller tar Losman upp något om alla de berättelser och myter som finns om Margareta Huitfeldt. Att det lär finnas många historier om henne och hennes hårda nypor vittnar artikeln Mytedannelsen omkring Fru Margarethe Huitfeldt til Sundsby – og bakgrunnen for den. Et forsøk på en ny fortolkning av overleveringerne, av

-4-


 Vävan 2-21  Moseson i spetsen ordnade sysselsättning för kvinnor i form av kurser. Hembiträdeskurser, kurser i klädsömnad, landstingen stod för materialkostnaderna. Men det räcker inte. Kvinnor från Fågelviken och Åbyfjorden söker upp landshövdingskan Emma Jacobsson. En första kurs i Fågelviken leddes av Clara Cavallin, pensionerad handarbetslärare från Göteborgs Högre Samskola. Man tillverkade julprydnader och sålde på julmarknaden. Men det var bara en nödlösning, det som behövdes var en ordentlig produktion av något handarbete som skulle kunna ge arbete och inbringa pengar. Och man kom efter en del försök fram till stickning. Bohus Stickning bildas 12 oktober 1940 (Hägglund, 1999; Overland, 2015). På den tiden kunde alla sticka. Alla kunde vara med!

Barbro Alving, Bang i Bohusjumper och Bohuskofta exempel på den status Bohus Stickning hade. Plaggen var mycket populära i USA. Det berättas att då en amerikansk lyxkryssare låg i hamn kunde dagskassan överstiga resultatet av en hel månads försäljning. Men allting har en ände, så även Bohus Stickning. År 1969 beslöt man att lägga ner verksamheten. De köpstarka turisterna hade blivit färre, exporten till USA sjönk. Nya material tillkom, till exempel konstfiber. Modet växlade, och ”Köp, slit och släng” var parollen för dagen. Där hörde inte exklusiva, dyra tröjorna med ömtåligt material hemma. Bohus stickning återuppstår Bohusläns museum får som gåva en samling av Bohus stickning. När museet invigs visas en utställning av stickningen. Många ställer frågor om alster och mönster och önskan om att återuppliva Bohus Stickning. Sextio år efter starten och trettio år efter den lades ner återupplivades Bohus Stickning med utställningen ”Bohus Stickning 1939-1969”. Solveig Gustafsson hade tagit fram en kollektion plagg i mönstret Gröna Ängen, både stickpaket och färdiga alster till försäljning. Nu kan man köpa garn och mönster till tröjor, handledsmuddar, mössor, halsdukar på Bohus läns museum och via www.angoragarnet.com Bohus stickning firade 80 år, 2020. Men Bohus Stickning menar att det

Målet för föreningen var att väcka intresse för stickning som bedrivs i Bohuslän att söka sysselsätta dem inom landskapet som syssla därmed En nyckelperson var Emma Jacobsson, landshövdingskan Hon var utbildad i konstvetenskap i Wien, konstnärlig men också utbildad i naturvetenskap och medveten om vikten av bokföring, berättar hennes dotter Ingrid Mesterton i boken Bohus stickning från 1999. Det blev status att klä sig i Bohus Stickning. För mig är bilderna av Ingrid Bergman och

-5-


 Vävan 2-21  hela började 1939 och lades ner 1969 och återupplivades 1999. Lite otydligt alltså.

”kvinnokunskap” 1986, vilket betydligt ökade mina insikter ”om kvinnorna i männens samhälle” och den undanskymda roll som tillagts många kvinnor. Dessutom har jag över åren följt och reflekterat över de skiftande teorier som har använts för att problematisera kvinnors ställning i samhället (Lewis, 1997, 11).

En intressant jämförelse kan göras med Erika Aittamaa, en fattig kvinna i norra Norrbotten, med många barn, som stickade vantar åt de rika i byn för att få lite pengar. Av en slump kom Lovikkavantarna till.

Lewis är uppvuxen inom schartaurörelsen och hon tar med sina egna erfarenheter och upplevelser in i forskningen. Hon pekar på den förförståelse, de fördomar som råder kring schartauanismen. Den utbredda uppfattningen av schartauanismen menar att den är en moraliserande och förtryckande trosform, förkunnad av tyranniska präster. Den fördomsfulla bilden av kvinnorna inom rörelsen är att de är svartklädda, inskränkta, intoleranta, högfärdiga kvinnor, förtryckta av mannen och själva förtryckande mot barn, särskilt döttrar, skolelever och oliktänkande. (Lewis, 1997, s 49).

Schartauanerna. Den stränga religionen? ”Hennes verk skall prisa henne…” (Ord. 31:31) I mitt sökande efter material om schartauanerna och tipsades jag om en avhandling om kvinnorna inom rörelsen. Kvinnofromhet i tjugonde seklet av Katarina Lewis (1997). Det inledande stycket, (som nästan skulle kunna vara skrivet av mig) i avhandlingen lyder: Kvinnors vardagsliv och livsinriktning har länge intresserat mig. Under de senaste decennierna (1970-1990-talen, min anm) har mycket av den offentliga debatten rört sig om kvinnors villkor på arbetsmarknaden och i hemmen. Vid universiteten har speciella fora för kvinnoforskning bildats med kurser avsedda att öka kunskapen om kvinnors liv och arbete ur såväl synkrona som diakrona perspektiv. Jag deltog i en kurs i

I sin forskning kring kvinnorna inom schartauanismen börjar Katarina Lewis där. Hennes etnologiska fokus är tid, rum och social miljö. Sammanfattningen ger en bild av stabilitet i förändring1. Sammanfattningen gäller situationen i slutet på 1990-talet. Hon fann tre olika grupper, olika generationer kvinnor med skilda

-6-


 Vävan 2-21  förhållningssätt till tron, vardagslivet och adiafora (likgiltiga ting, oväsentligheter, småsaker, petitesser etc). Äldsta generationen hade ett konservativt mönster i det andliga livets fromhet, ett vardagsliv med fokus på familjen, men små förändringar i adiafora dvs i det lilla, vardagliga. Mellangruppen fanns kvar i det traditionella men hade förändrat sig, valt det moderna livet, med en kombination av familjeliv och arbete, åtminstone halvtid. Kläder, håruppsättning och dylikt var i takt med tiden. Slutligen fann Lewis en grupp yngre kvinnor som gått tillbaks till ”mormors tid”. Hemmafru, många barn. Detta var alltså i slutet av 1990-talet. Hur det ser ut nu har jag inte mäktat ta reda på --- ännu.

Hilma Angered-Strandberg I mitt sökande efter texter på temat Bohuslän fann jag en superintressant novellsamling från 1887. Boken, som finns dels som nytryckt bok (2019), dels som pdf på Göteborgs universitetsbibliotek, heter Västerut och är skriven av Hilma Strandberg. Hon kallas också för Hilma Angered-Strandberg. En recension i DN av Gunnar D Hanssons bok Garbo går iland (2020) berättas om Hilma AngeredStrandberg som 1887 orsakade skandal med novellsamlingen där hon med dialog på dialekt skildrade schartauanskt maktmissbruk i ett bohuslänskt fiskeläge. I novellen En af den äkta sorten (Strandberg, 1887, s 183-194) diskuterar lilla fröken Loman och fru Svartfeldt välgörenhet. Fröken Loman socialist och fru Svartfeldt kapitalist. Språket är briljant, skarpt, roligt skrivet. Och, som sagt en kritik av förljugenhet, överlägsenhet, nedlåtenhet. Lilian Perme (2019) har skrivit en biografi om Hilma AngeredStrandberg. Här berättas hennes levnadsöde. Hon föddes i

Sänd gärna bidrag till Vävanredaktionen vavan@folkdansringen.se

-7-


 Vävan 2-21  overleveringerne. I Bohusläns Hembygdsförbunds årsskrift 1969.

Stockholm 1855, utbildade sig och arbetade som telegrafist i Fjällbacka. Hon var förlovad ’under sitt stånd’, betydligt under (enligt Hansson) med brädgårdsarbetare Hjalmar Angered. Hilma Strandbergs far, Carl Gustaf Strandberg var medlem av Svenska Akademien och under en tid också sekreterare i Akademien och nära vän till Oscar II. Livet var inte så nådigt för Hilma Angered-Strandberg. Många blev förorättade och arga över det hon skrev, hon hade det svårt. Bodde en tid i USA, har skildrat livet som invandrare där. I referenslistan nedan finns lästips.

Larsson, Marika (1978). Stickat från Norrbotten. Vantar, sockor, mössor. Stockholm: LT:s förlag. Lewis, Katarina (1997). Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet. En religionsetnologisk studie. Akademisk avhandling, Etnologiska institutionen Uppsala universitet. Uddevalla: Bohusläns museum. Losman, Beata (1984). Margareta Huitfeldt. En biografi. Göteborg. Nilsson, Mats (1998). Dans - kontinuitet i förändring. En studie av danser och dansande i Göteborg 1930 – 1990. Göteborg: Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet. Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige 25.

/Marianne Pipping Ekström Referenslista

Overland, Viveka (2015). Bohus stickning på nytt. The Revival. Uddevalla: Bohusläns museums förlag.

Angered-Strandberg, Hilma (1887/2019). Västerut. Göteborg: Korpen.

Perme, Lilian (2019). Hilma AngeredStrandberg. En levnadsteckning. Göteborg: Korpen under två sekel. Stockholm: SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Angered-Strandberg, Hilma (1898/2019). Den nya världen. Göteborg: Korpen. Angered-Strandberg, Hilma (1904/2019). Lydia Vik – en själs historia. Korpen

Strandberg, Hilma (1887). Västerut. Skisser och noveller. Göteborg: Wettergrens & Kerber.

Hansson, Gunnar D. (2020). ”Skandalskriverskan”. Om Hilma Angered-Strandberg. I Garbo går iland. Essäer & småstycken. Mölndal: Ekphrasis. 149-160.

/Marianne Pipping Ekström

Hägglund, Ulla (1999). Bohus stickning. Uddevalla: Bohusläns museums förlag. Jørgensen, Dagny (1969). Mytedannelsen omkring Fru Margarethe Huitfeldt til Sundsby – og bakgrunnen for den. Et forsøk på en ny fortolkning av

-8-


 Vävan 2-21 

Sektionsnytt

Folkdräktsmarknaden planeras att bli söndag 10/10-21 på Gräfnäsgårdens Anexet. Där kan man lämna in dräkter och dräktdelar till försäljning och köpa dräkt och dräktdelar. Inlämning görs på Gräfnäsgården söndag 10/10-21 kl. 9.30-12.00. Försäljningen är mellan kl. 13.00 16.00. Är du intresserad att hjälpa till är du välkommen att anmäla dig till Stina Olsson. drakt.goteborg@folkdansringen.se eller tel. 031 539937

Barn- och ungdom

Hej från BUS! Vi hoppas ni har haft en härlig sommar och ser fram emot hösten när vi förhoppningsvis kan komma igång med lite mer aktiviteter 😊 Vi i BUS längtar i alla fall efter att dansa och träffas. Håll utkik på vår Facebook-sida "BUS Göteborg" för uppdateringar så att vi kan anpassa oss till rådande restriktioner.

Dräktbutiken kommer att ha öppet mellan 13.30-15.30. Vi följer rådande restriktioner från folkhälsomyndigheten. Utblick - Inblick. Denna gång kommer temadagen att handla om traditionell klädsel utanför Sveriges gränser. Söndagen den 31/10-21 kl. 11.00 13.00 håller Stina Olsson föredrag, visar bilder och visar alster från några av sina spännande resor i Afrika och Asien

Hälsningar från Barn och Ungdomssektionen /Lina Carlsson

Dräktsektionen

Ny termin, nya tag efter ett vacuum. Så skönt att så många är "dubbelvaccinerade" så att man kan träffas igen.

Dräktsektionen /Anita Nyberg

Dräktsömnadskursen börjar måndagen 13/9-21 mellan kl. 18 -21. Den är på 12 gånger med max 12 deltagare. Anmäl dig på hemsidan.

-9-


 Vävan 2-21  som gäller vid dansträningar och mindre sammankomster. Vid större träffar kommer det fortfarande att finnas muggar och assietter av papper att tillgå. Maskinen diskar på 10–12 minuter. Porslin och bestick lägger man i korgar. Välj i normalfallet program 1 som pumpar ut vattnet när disken är klar. Använd alltid pulverdiskmedel, 5 ml räcker. En diskmedelstablett hinner inte lösa upp sig innan maskinen diskat färdigt.

Lokalkommittén

Nytt kök med ny diskmaskin Idrotts och föreningsförvaltningen beviljade Folkdansringen Göteborg ett bidrag på 43 000 kr för ombyggnad av det övre köket i Gräfsnäsgården. Sagt och gjort: rivningen påbörjades direkt efter Kristihimmelfärdshelgen; installationer montering och målning fortsatte under sommaren; allt blev klart, sånär som på några småsaker, lagom till storstädningen. Vi har nu ett rymligare och ljusare kök samt ett mer välutrustat kök. Nu med induktionshäll med köksfläkt och timer samt inbyggd varmluftsugn och mikrovågsugn. En diskho på var sida av mittgången. En dubbel kaffebryggare som är ansluten till tryckvatten och även den försedd med timer. Till sist en snabbdiskmaskin med backar av samma typ som vi har i Annexet. Sammantaget ett mer lättskött och lättstädat kök än dess föregångare.

Alla maskiner kommer att förses med, hoppas vi, tydliga instruktioner! Ny städerska LK har rekryterat en ny städerska som började i slutet av augusti. Hon heter Katcharin Lampha med erfarenhet av städning på en av kommunens förskolor. Till hösten har hon valt att läsa vidare vilket borde kunna kombineras med 12 timmar i veckan på Gräfsnäsgården. Storstädningen Bara en dags städning genomfördes i år då både aktiviteten i husen och slitaget legat på en låg nivå. De mindre angelägna städåtgärderna fick prioriteras bort. Den största insatsen blev att plocka bort och städa i Gräfsnässalen där halva salen fungerat som upplag under köksombyggnaden. Som vanligt STORT TACK till alla storstädare!

Följ FHM:s rekommendationer och undvik trängsel vid besiktning av köket Nya engångsrutiner Inga fler plastmuggar! I och med den nya snabba diskmaskinen, är det porslinsmuggar och tallrikar

- 10 -


 Vävan 2-21  Nu är vi trådlösa Men inte rådlösa. I och med uppgraderingen av brandlarmet finns inget behov av teleanslutning med kopparkabel. Hissens fasta telefon har ersatts med ett SIM-kort som aktiveras med en knapptryckning och kopplar hissen till ett förbeställt nummer. Bredbandet har bytts till ett mobilt bredband med samma lösenord som tidigare men det krävs en ny inloggning. Har man tidigare varit uppkopplad på ”grafsnassalen” blir det ingen automatisk uppkoppling utan man får logga in igen med lösenordet F0lkDansr1ngen och på nytt spara lösenordet i sin dator.

Nästa storstädning lär pågå i två dagar med tanke på den stora efterfrågan på festlokaler, nu när restriktionerna lättat något. Andrahandsuthyrning? Förbudet mot andrahandsuthyrning har justerats i hyresavtalet för årshyrande föreningar. Om utomstående vill disponera lokalen under föreningens tid vilket resulterar i att årshyrd lokal andrahandsuthyrs skall arrangemanget godkännas och hanteras av LK. Hyresintäkten fördelas 50/50 mellan årshyrande förening och Folkdansringen Göteborg. Syftet med arrangemanget är att den tillfälliga hyresgästen skall ha avtal/tagg och därmed ansvara för låsning mm.

Arbetsdagar LK planerar en arbetsdag till den 3:e oktober, med betoning på saker att fixa inomhus. Till vår senaste arbetsdag i våras, levererades ett par ton grus bakom Annexet. LK fyllde sedan ut diket bakom Gräfsnäsgården med dräneringsrör och grus. Resultatet blev en något breddad och mindre lerig parkering.

Förrådsnytt Vi har varit förskonade från inbrott och skadegörelse på våra hus under året. Men uteförrådet fick en påhälsning kring midsommar då grillen och säckkärran försvann. Källarförrådet har röjts och försetts med fler hyllor. Ett par hyllsektioner har tömts för att kunna hyras ut till en av hyresgästerna för förvaring av musikinstrument. Förrådet under trappan är nu ianspråktaget för långtidsförvaring av distriktets pärmar, dräktbutikens årsredovisningar och mönster samt årsförvaring av julpynt mm.

/Lokalkommittén

- 11 -


 Vävan 2-21 

Dräktbutiken Gräfsnäsgården, Slottsskogen

TYGER och MÖNSTER Till alla Bohusdräkter Till dräkter från Norra Halland Till både manliga och kvinnliga dräkter från Tunge (Västergötland)

Slöjdsektionen

”Hej alla slöjdälskare!” skrev Linda i förra numret av Vävan. Det hade varit trevligt om vi hade kunnat heja på varandra också IRL och slöjda.

BESTÄLLNING Det går även bra ringa in en beställning 0708 - 311 791 Butiken skickar varorna!

Men jag tror att ni som älskar att slöjda har haft gott om tid för egen slöjd i alla fall. Det tycker jag att jag har haft. Och i vävsalen har vi varit några som setts på vävstolsavstånd under våren. Vi räknar med att fortsätta på samma sätt i höst. Men ännu lägger pandemin hämsko på gemensamma aktiviteter, så vi har inte planerat något framöver.

OBS! Medlemmar i Folkdansringen får 10 % Välkomna in! Dräktbutiken har öppet helgfria tisdagar 14.00–19.00 Julstängt 15 december – 17 januari

Vi vet ju att det ordnas en massa aktiviteter och att samhället öppnas upp, så förhoppningsvis kan även slöjdsektionen bidraga med något. Kom gärna med förslag, säger vi som vanligt. Slöjdsektionen / Elving, Linda och Vera

Kursverksamhet tillsammans med

www.kulturens.se

- 12 -


 Vävan 2-21 

Vad är på G…

Invigningen av Planeta kommer att ske 2 november på Storan med Bosphorus ensemble - mer information kommer att finnas på www.planeta.se

Planetafestivalen

På Gräfsnäsgården sker följande: Vi sjunger & dansar - prova på för barn 2–6 år! Folkdanssällskapet National håller i två pass med sång och dans för barn söndagen den 7 nov. kl. 15.00–16.00 för de som är 2–5 år och kl. 16.00– 17.00 för de som är 5–6 år. Mellan de två passen kommer fika att finnas!

2 nov – 7 nov Årets Planetafestival äger rum som alltid vecka 44 och Folkdansringen kommer delta även i år med arrangemang!!

Alla kan vara med - Fri entré /Maria Thorson, nätverksrepresentant, Göteborgs National Dans Sällskap www.gnds.org samt för Folkdansringen Göteborg

Även i år kommer flera aktiviteter ske via digitala sätt, så även du som har långt till flera arrangemang har chans att delta från hemmaplan!

www.folkdansringen.se/goteborg Hela festivalens program kommer finnas på hemsidan för Planeta: www.planeta.se. Det finns garanterat något för alla att lyssna, titta eller vara med på både i Göteborg eller omnejd!

- 13 -


 Vävan 2-21 

- 14 -


 Vävan 2-21  gång. Det skall bli roligt att träffas fysiskt igen.

Ordförande har ordet… Hej alla Folkdansringare i Göteborg

I samband med städningen av Gräfsnäsgården den 18 augusti så kommer lokalkommittén sätta upp ny information om antal i våra lokaler. Det nya antalet kommer att vara 50 personer oavsett vilken aktivitet det gäller.

Nu har vi haft lite sommarledigt både de som arbetare och de som är pensionärer. Nu är det dags att börja komma tillbaka till vår verksamhet igen. Pandemin har gjort att många av oss inte har haft sin vanliga verksamhet. Flera har gjort digitala möten och träffar. En del har träffats fysiskt på promenader och andra friluftsaktiviteter. Allt har gått att göra med de restriktioner som våra myndigheter har rekommenderat oss att försöka hjälpa till att hålla.

Tack till Lokalkommittén och övriga personer som har varit med och gjort om köket på andra våningen i Gräfsnäsgården under sommarperioden. Vi har ett ombudsmöte den 23 september 2021 kl. 19.00. Just nu vet vi inte om den blir fysisk eller digital. Vi planerar för både alternativen. Kallelse och övriga handlingar kommer ca 14 dagar innan. De läggs in på vår hemsida som vanligt. Information kommer ut att underlag finns på hemsidan.

Nu är det dags att börja planera för start av höstterminen. Vi hoppas och tror att det skall gå att genomföra eftersom många har blivit vaccinerade och att det inte är så många som får Covid 19 längre.

Den 25-26 september är det Riksstämma som kommer att vara digital mellan kl. 10.00-13.00 båda dagarna som det ser ut nu.

Även om det just nu ökar med de som blir smittade. Om du inte har fått din vaccination än så beställ tid för detta. Vi följer myndigheternas rekommendationer fortsättningsvis också.

Sista ombudsmöte för året är den 23 november kl. 19.00. Här kommer mycket att handla om budget och verksamhetsplanering för år 2022. Här behöver vi hjälpas åt att tänka hur vi vill ha det framöver.

Börja gärna i liten skala ex en uppstart ute om det går och inomhus om det är dåligt väder. Där kan ni tillsammans bestämma hur ni vill starta upp verksamheten. Därefter kan ni successivt börja dansa och spela igen. Har ni redan planerat för er uppstart så kör i

/Jane Åberg, Ordförande

- 15 -


 Vävan 2-21 

Föreningsnytt

Även Körkarlen, föreställningen i Berättarladan i Sunne framförd av Västanå teater, blev intressant för att kunna ge inspiration till vårt projekt. Man satt här med tomma platser mellan små sällskap och det kändes som att även dansinslagen hade coronaanpassats, genom att de var färre och mer individuella, men dock så fantastiskt kraftfulla och skickligt utförda. Ensemblen är som alltid driven i att skapa rum i rummet och styra vårt seende. Enkelt och magiskt!

Göteborgs National Dans Sällskap Hej vänner! Visst blir man lite tagen på sängen när man upptäcker att höstterminer, studier och föreningsliv drar igång fastän solen fortfarande lyser varmt och utomhusbaden lockar! Jag hoppas att ni kan instämma i att sommaren har varit otroligt varm och avkopplande. Många GNDS are tog chansen att den 18 och 25 juli besöka den sommarfagra ön Åstol för en kombinerad teater och sol-och badupplevelse. Och vad fick vi då se? Jo, en dramatisering av vårt kommande dansprojekt ”Rosen på Tistelön” av Emelie Flygare-Carlén, skriven år 1842. Inte så lite spännande! Eftersom föreställningen ägde rum på olika platser runt ön fick vi en liten bärbar stol i utbyte mot biljetten. Själva ön och dess omgivningar stod för kulisser och bakgrund och måsarna skriade välregisserat i de mest dramatiska scenerna. Hur vi ska fixa just detta återstår att se! Vi fick mycket att begrunda, såväl hur man kan skala ner handling och persongalleri som hur man visuellt kan åskådliggöra olika skeenden.

Om vi trollar oss tillbaka till månaden juni så kände vi äntligen en viss tilltro till att kunna umgås lite mer fysiskt igen. Några medlemmar deltog i Nationaldagsfirandets poängpromenad men fram för allt kunde vi glädja oss åt att kunna förbereda och genomföra ett antal midsommaruppvisningar. Jag tror de flestas ögon lyste som barnens på julafton när vi övade vårt dansprogram på utedansbanan. Många tack och lovord blev det också där vi dansade och spelade inför midsommarhelgen. Särskilt roligt var det att så många musiker deltog och att lekledningen för barnen i Tynnereds Hyresgästförening, Åkered, blev så uppskattad och populär. Den 14 juli hade Anki och Håkan tänt grillarna ute i Hindås för en spel och lyssnardag. Härlig miljö

- 16 -


 Vävan 2-21  och underbart värdpar, en tradition värd att bevara.

Känns avlägset, fortfarande cyklar undertecknad till morgonbadet i ur och skur, mest dur! Kram, /Ingela Matsson

Ångaren Bohuslän tuffade runt med några medlemmar den 18 juli, säkert en minnesvärd upplevelse även detta!

Kongahälla Ytterligare en termin med variationer. Ingen dans i sikte under våren, få se hur det blir nu i höst.

Hur hösten kommer att gestalta sig ur danssynvinkel är ju i dagsläget inte helt solklart. Förhoppningsvis eskalerar inte pandemin och vi har en tilltro att vi på något vis nu kan arbeta vidare i lite mer fysisk form med projektets olika scener, med scenografi och danssteg/teknik m.m. Roligt och spännande där ALLAS förmågor, kunnande, idéer och medverkan behövs! Så KOM till Gräfsnäsgården eller till våra digitala forum och glöm inte bort att kika på GNDS hemsida som håller sig uppdaterad, allt enligt FHM s rekommendationer.

Vårt Kvarnkullen är ledigt att ta i besittning, så inomhusträffar kan vi anordna. Hoppas även att vår slöjdkurs kommer igång. Många vill träffas och sy, sticka m.m. tillsammans. Vad vi gjort i stället för dans. Jo, en massa trevliga promenader runt om i närområdet bl.a. Stora Överöns naturreservat i Nordre älvs estuarium, Tofta naturreservat, dessutom i Jörlanda, där vi lärt känna Elins stig, i Ale runt Vikingagården, där vi fick tillfälle att besöka långhuset.

Vidare tänker vi oss att vara värdar på Folkmusikkafeet Allégården den 15/10, tema irländsk musik. Besök gärna Världskulturmuseet i höst och titta på kimonoutställningen. Karolina Höglind inspirerade oss från Japan tidigare i våras på ett zoommöte. Lussefirande i någon form blir det den 9/12. Kindstugan, Liseberg, är bokad till den 16/12. Brita leder vår julfest den 9/1 -22

Årsmötet hade vi på Guddehjälm i mars. Vilket fungerade mycket bra. Blåsipporna såg vi vid Marieberg och Fontinskogen. Nationaldagen tog vi på dräkterna och promenerade runt i vår stad, blev uppskattat av många vi mötte. Nu har vi bara Ramsöns naturreservat kvar att besöka den 29 augusti.

Många är rönnbären i år, kanske blir det en kall,snörik vinter!

- 17 -


 Vävan 2-21  Tyvärr blev det inga dansuppvisningar under sommaren. Nu hoppas vi på 2022 och att allt blir som vanligt. Höstens verksamhets ska planeras på nästa styrelsemöte den 23 augusti.

innebar att 32 personer kunde vara aktiva samma fredag! Den 16 april började vi med följande aktiviteter: frisbeegolf vid Trättebäcksliden, lätt promenad med en ”knivig” övning i Lerum, kubbspel i Sannegården samt boulespel på Strömstadgatan. Därefter följde ytterligare fredagar med bl a promenad på Styrsö, promenad i Stora Höga, fågelvandring i Jonsered, kvarnvandring i Hyssna. Den 23 april hade vi ett cykel- och bilrally i Göteborg också suveränt organiserat med max 8 personer vid varje kontroll. Det var bara en som körde lite vilse (nämligen jag Barbro), men det går alltid bra att ringa en Letsegårdsvän.

Folknöjets dag den 5 september planeras, men vi kommer inte att deltaga med bakning av tunnbrödskakor. Kongahälla marknad blir förmodligen inställt även i år. Är du intresserad av bl.a. knyppling, besök Hantverkshuset i Lindome under oktober. Där kan man se utställningen av det som finns vid vattnet, fyrar, sjömärken m.m. Det är alster från kurser i Grebbestads folkhögskola som visas.

Den 13 maj var det dags för Gökotta vid Hökällas naturområde kl 07.00. Ett 20-tal morgonpigga Letsegårdare som på ordentligt avstånd lyssnade till Ann-Maries trevliga berättande om fåglar, sjöng med och njöt av Bertils sång och musik och naturligtvis fikade. I juni lättade restriktionerna något och den 11 juni var det årsmöte, som hölls utomhus. Innan årsmötet bjöd festkommittén in till trädgårdsfest. Vi hade tur, årsmötet hann precis avslutas innan regnet kom.

Håll i håll ut så hoppas vi på dans igen /Eva-May Haraldsson

Letsegården I våras ställdes frågan: Hur kan vi ses på våra fredagar och samtidigt följa restriktionerna?

I slutet av april började förfrågningar komma från äldreboenden ang midsommar. I juni hade de flesta fått åtminstone en spruta , det skulle gå. Trots att vi

Jo, konceptet blev fyra olika aktiviteter på fyra olika platser med max 8 personer på varje plats. Man valde en av aktiviteterna, vilket

- 18 -


 Vävan 2-21  inte dansat på över ett år, tränat ett par gånger innan midsommar så blev det så fina uppvisningar. Sigrid och Bertil spelar och sjunger kända melodier som vi dansar till och som blir så speciellt .

med var torgkunskap. Visst vet vi, att vi att vi har torg i staden, men vilket är det som beskrivs? Ursvårt, men väldigt roligt. Tack Hans! Vi fick också lära oss att vika servetter. I mars -21 kom ungdomarna igång med dans varannan vecka. Barnen fick dansa varje fredag. Herrskapsdansarna dansar förhoppningsvis varannan vecka hemma hos sig själva efter digital instruktion. Prov följer i höst! (Hoppas vi!) Men det är ju bättre än ingenting. Förhoppningsvis kommer vår lilla grupp att kunna dansa i levande livet till hösten!

Kvällen avslutades med en midsommarfest med sill och potatis och jordgubbar. Vår cykel- och bilresa till Halmstad blir äntligen av den 20-22 augusti. Där ska vi 33 personer utforska trakterna kring Halmstad. Vi höststartar den 3 september med skaldjur. Hur det sedan blir under hösten, om det går att börja dansa som vanligt, återstår att se. Vi lyssnar på FHM. Vid föreningsmötet den 24 september kommer höstens program att presenteras, spännande!

Per Borchardt höll ett bildvisningsföredrag om Canada. Det var så fint. Jag vet inte, om jag skulle vilja åka just dit, men det lockade. En f.d. medlem, Karin Thulin, höll ett annat bildvisningsföredrag för oss. Tack Karin, och välkommen in i föreningen igen! Bingorutor med massor av aktiviteter har vi kämpat med. Nu, i midsommarveckan, har jag bara en ruta kvar : Att laga mat utomhus. Men det skall bli av – på min fina murika, som legat minst 20 år och väntat.

/Barbro och Göran

National Aktiviteterna fortsätter som i höstas. Det har blivit mycket omväxlande digitala aktiviteter. Vi har pysslat tillsammans, och ätit tillsammans. Per Olsson och Ylva Schűtte gjorde programpunkten ”Så ska det låta” två gånger. Väldigt roligt! Tack Ylva Schűtte och Per Olsson!

Tur att vi kan ses i små rutor i datorn. Tyvärr blir det nästan samma människor som möts varje fredag. Desamma dök upp på dansbanan v. 11 för coronasäker dans och till poängpromenad i Slottsskogen v. 18. I veckan innan

Vi har fått lära oss om semlor, om Island, våfflor mm. Väldigt påhittiga människor finns i vår förening! Det svåraste vi sysslat

- 19 -


 Vävan 2-21  Polskedanslaget

midsommar åkte barnlaget runt och visade midsommardans tillsammans med Näverlurens barn. Då fick i alla fall barnen lite midsommarkänsla. (Och även deras åskådare!)

Då kommer hösten smygande så smått, även om vi försöker hålla sommarkänslan kvar med näbbar och klor.

Vuxengruppen var med och spelade in en midsommarfilm på Nääs. Väldigt bra, tycker jag. Sedan deltog några av våra barn i TV’s midsommarprogram. Så litet roligt har hänt trots pandemin.

Det har ju varit ytterligare en dansfattig sommar och det har onekligen svidit i själen. Vi saknar ju dansen men också samvaron med våra dansvänner och den härliga musiken.

Nu längtar vi efter dans igen. Herrskapsdansarna skall ha en uppvisning 22 augusti i Gustavsberg. Ungdomslaget startar sin hösttermin nu. Kanske vuxengruppen kommer igång också den 20:e augusti. Månne det kan bli en normal höst?

I Polskedanslaget hade vi en trevlig vårträff 9/6 med lite fika utanför annexet. Då kunde vi också glädjas åt den fana, som vi fått på nationaldagen, då Eva och Kent fick ta emot den av Landshövdingen. De var både glada och stolta. Under fikat blev vi överraskade av den ljuvligaste sång, från rundeln bredvid oss Det var en kör av unga kvinnor, som övade på flerstämmiga sånger av Andrea Tarrodi. Körverket skulle uppföras i höst på Stadsteatern. Håll ögonen öppna för det.

Under sommaren har vår medlem Nina Finnborg Melin avlidit och spelats till graven av ett stort uppbåd spelmän. Ylva Schűtte och Per Olsson gifte sig 14 augusti till tordön och hagelregn. Vi gratulerar dem varmt och ser fram emot Grisens överlämnande! Så gratulerar vi alla övriga som fyllt år och har firats i sommar. Kramar till er!

Vi hoppas nu, att dansen skall kunna börja lite igen och att inte en ny smittvåg sätter käppar i hjulet.. /Ulla-Britt

” En kropp utan krämpor är en skattefri förmögenhet” (Österländskt ordspråk) Hoppas vi ses i verkliga livet snart igen! /Irene Bergersjö

- 20 -


 Vävan 2-21  Skjortor och Särkar Polskesnurren

”Finns det väl något nyttigare för unga män, än att otvunget beträda en sal”, utbrister dansläraren de Chavanne (1767), ”att väl kunna tilltala en person av rang, att ha en fri gång utan marionetters onaturlighet? Vad äro barnen, innan de få dansundervisning?”

När praktik ersätts med teori kan man hitta några minnesvärda rader från olika ställen: Dans är rytmisk rörelse till musik.

Då varje långdans eller quadrille hade sina särskilda turer, blev det nödvändigt att i böcker uppskriva, hur de dansades, helst även med melodi. Sådana dansböcker förekomma i Sverige fr.o.m. år 1760, då den första skrevs, upptagande de i Stockholm detta år dansade contradanserna. Här meddelas både melodi och beskrivning. Den har till författare kungamördaren Anckarströms fader: Jacob Anckarström.

Från en gammal mexikansk dansmelodi: Come let us go to the dance, see how lovely Where twenty lanterns are burning so brightly Come where the dancers are swaying so lightly See how they step to the rythm of the dance. Speglar själva dansens själ - att känna den verkliga glädjen när stegen passar till rytmen - när man känner sig ett med - nästan omsluten av musiken.

Det är inte någon artskillnad mellan t.ex. sällskapsdans och balett. Det är enbart en gradskillnad. Sällskapsdans är enbart till för förnöjelse.

Dansens uppgift är att skapa goda kontakter människor emellan samt att ge en individuell upplevelse.

(GöteborgsOperans Danskompani har öppnat för hösten.)

”Det finns intet som är så nödvändigt för människorna som dans”, säger dansmästaren i Molières Le bourgeois gentilhomme (1670), ”alla människornas motgångar, alla sorgliga olyckor, varav historien är full, alla politiska felsteg och fältherrars misstag, allt är blott en följd av okunnighet i dans”.

Polska (musik och dans) (Wikipedia) musikform och pardans i tretakt Polska är en musikform och pardans i tretakt (3/4-takt) som har spelats, dansats och utvecklats sedan slutet av 1400-talet. En betydande del av Sveriges musiktradition består av polskor.

- 21 -


 Vävan 2-21  Polska spelas, dansas och sjungs än i dag, och några exempel på kända polskemelodier är "Hej tomtegubbar”, "Räven raskar över isen" och "Vårvindar friska". Särskilt under nationalromantiken användes ofta polskemelodier vid komposition av klassisk musik, bland annat av Hugo Alfvén. De olika varianterna av hambo är en familj inom polskemusiken och polskedanserna.

Victoria Vad har vi gjort denna speciella tid när vi inte har kunnat träffas på vanligt sätt. Jo, friluftskommittén har arrangerat promenader. Den 21 april startade 15 personer från Skatås Motionscentral, promenaden följde den södra sidan av Härlanda tjärn fram till badplatsen, där blev det rast och man åt sin medhavda matsäck. Färden gick sedan tillbaka på norra sidan av Härlanda tjärn.

Intressant fortsättning på www.wikipedia.se: under Polska (musik och dans).

LIVET ÄR INGEN DANS. Livet är ingen dans på logen med skoj och skämt, ty den, som är god och trogen sitter i klämma jämt. Det ska finnas tistlar och taggar för lättjan att ligga på och ångest, som bränner och naggar, när kaxen för långt vill gå. Det ska vara stålhård samvetstråd lindad kring isbarkat hjärta tätt, annars hittar folk alltid på råd att slippa göra sin nästa rätt. H.H.

Den 19 maj gjorde vi en vandring runt Hökälla Våtmark på Hisingslandet nära Tuve. Det var lite bökigt att ta sig fram sista biten till Hökälla. Vägen var avstängd på grund av filminspelning. De körde en personbil på ett lastflak fram och tillbaka och filmade och skådespelare och statister vandrade längs vägen. De tog om scenerna flera gånger, hu så jobbigt, men vi hade underhållning medan vi inväntade alla som skulle vara med på vandringen. Hökälla (källan vid höjden) våtmark är en av kommunens artrikaste platser för häckande fåglar med över 100 arter. Här häckar till exempel knipa, sothöna, enkelbeckasin, rörhöna och smådopping. Många rovfåglar finns också i området, som ormvråk, tornfalk, sparvhök och duvhök. Fladdermöss är aktiva på natten.

/Hans Camenius

- 22 -


 Vävan 2-21  Under våren fylls området av grodornas högljudda spel när hanarna försöker locka till sig honorna. I dammarna finns det gott om fisk som gädda, mört, björkna, brax och ål. Lite märklig företeelse vid Hökälla är att vattnet ur dammen rinner ut åt två motsatta håll.

blev anvisade ett bord långt från gästerna och blev serverade av en ung flicka som gick en modern dansutbildning och som frågade nyfiket om våra danssteg. Den 18 augusti var det storstädning av Gräfsnäsgården, det var mycket byggdamm som togs bort efter renovering av köket på andra våningen. Men vilket kök, så bra det blivit och så stort det blev. Dagen efter var lokalen uthyrd till Linnéstadens pensionärer så allt måste vara i ordning innan vi gick hem. Victoria var väl representerat, Göran Helgesson har gjort ett kanonjobb med elektriciteten i köket.

Vi var ute och spanade på fåglar vid en fågelutsiktsplats (vi var utrustade med kikare) och där såg vi även betade får. På annat ställe såg vi på nära håll gräsänder, sothöns och en sothöna med ett band av små ungar efter sig. Vi stannade för fika på avstånd med mycket prat och skratt, sedan vandrade vi vidare.

Hur gör vi framöver, när kan vi börja dansa igen nu när smittan ökar, ja inte vet jag.

Under juni månad fram till midsommar bokades dansbanan på onsdagar. Spelmännen spelade och några dansade på avstånd, mot slutet tränade vi för uppvisning på Vasahemmet, allt var osäkert in i det sista om vi skulle göra den här uppvisningen på Midsommarafton under rådande omständigheter.

Vad jag vet är, att vi ska ha den vårfest som inte kunde bli, som nu blir VÅR-fest den 1 september. Vi får träffas på avstånd, lyssna till musik, och äta gott. Den 5 september är det Folknöjesdagen, då ska Victoria stå för kaffeserveringen.

Vasahemmets personal hade möblerat utomhus på en stor altan med småbord där gästerna satt i solhattar. Vi var åtta dansare och våra spelmän Kenneth Hamberg, Maj Lundin, Kerstin Svantesson och Rolf Larsson satt på en scen och spelade, en dragspelare som skulle underhålla vid allsången anslöt. Som vanligt underhölls med mycket sång och musik. Efter dansen blev alla bjudna på kaffe och tårta och vi

Med glada tillrop /Gunilla Magnusson

- 23 -


 Vävan 2-21 

Västanvind

kassören Vicke Strand. Den genomfördes i Bohuslän en ganska mulen och blåsig höstdag 1957 eller 1958. Jag hade beställt lunch på ett ställe och noga instruerat värdinnan att vi ville ha sallad till maten. Jodå det skulle hon ordna. Vad blev det ? ”Gröna ärtor!”. Inte ett salladsblad, inga tomater eller gurka! Det har gått framåt på den fronten. Vi ses på tisdagarna!!!

När du som medlem läser detta nummer av Vi väva Vidare har det gått många månader och dagar sedan vi sist träffades. Styrelsen har då också haft ett styrelsemöte och när du har fått Vävan i din hand får vi hoppas att styrelsen har sänt ut ett brev till alla medlemmar om vad de beslutade på mötet.

/Mona Andersson

Undertecknad förmodar att alla medlemmar har fått sina sprutor mot Covid-19 och är friska nog att kunna delta i de aktiviteter som styrelsen då har beslutat om. Många instämmer nog att det skall bli trevligt och roligt att träffas igen på tisdagskvällarna. Jag tror också att vår kära dansledare Irene ser fram mot att få leda dansen. Irene har ju en förmåga att på ett lättsamt sätt och med entusiasm få oss med i danserna. Förhoppningsvis tar hon fram lite enkla danser så att vi får igång hjärnan och dansbenen. Man kan alltid gå i ring i takt till musiken! Det kan vara svårt ibland.

Knattedans! Alla föräldrar och mor-och farföräldrar med barn 2–6 år, se hit Vi har två grupper, en för 2–4 åringar och en för 5–6 åringar Vi dansar i Gräfsnsäsgårdens Annex ojämna söndagar kl 15.00 dansar 2–4 år kl 16.00 dansar 5–6 år Ring eller maila för mer info johanna.c.strauss@gmail.com 0703 080071

Hör av dig innan du kommer, då vi följer de restriktioner för sammankomster som ges av Folkhälsomyndigheten i rådande läge gällande Covid-19

Det här långa uppehållet från dansen har fått undertecknad att ibland plocka fram fotoalbum och åter uppleva fester och resor vi har haft tillsammans. I det sammanhanget dök minnet av den första bussresan som undertecknad planerade och genomförde tillsammans med dåvarande

- 24 -


 Vävan 2-21 

Tips! Kimono - från Kyoto till catwalk Visas 17 augusti - 5 december på Världskulturmuseet, Södra Vägen 54 i Göteborg. Kimonor från 1600-talet till dagens nytolkningar på Tokyos gator, i modeindustrin, populärkulturen och på vita duken. På Världskulturmuseet i Göteborg kan du fram till den 5 december se deras utställning som äntligen har fått öppna upp för publik efter att stått färdig hela våren, men med ett stängt museum. Här får du följa det ikoniska plaggets historia och utveckling i den första stora samlingsutställningen i Europa om kimono. Kimono - från Kyoto till catwalk är producerad av Victoria and Albert Museum i London, och består av ungefär 300 föremål - där hälften utgörs av kimonor och andra plagg.

Bild hämtad från Världskulturmuseets hemsida https://www.varldskulturmuseet.se/

Som de skriver på sin hemsida: ”Kimonon är ett spännande exempel på världskultur då den är i ständig förändring och utveckling i mötet med andra kulturer”

- 25 -


 Vävan 2-21 

Vad har hänt…

hade 25 vuxna deltagare. En annan digital variant på 0,5 km hade 3 vuxna deltagare. Barnvarianten på 2 km gicks av 2 barn.

Nationaldagsfirande 2021 2020 blev Nationaldagsfirandet helt inställt, men 2021 blev det om än inte stort som vanligt i alla fall ett firande, ett firande anpassat efter coronarestriktionerna.

Vi vet att dessutom några barn och vuxna gick digital promenad men aldrig lämnade in sina svar. Poängligan ser det ut såhär: 13 poäng var högsta siffran för vuxna: Ylva Schutte (digitalt) Ingrid Utter (digitalt) Lilian och Linus Håkansson (traditionell)

Vi annonserade bara ut internt till Folkdansringen Gbg, men hade några externa deltagare också. Förutsättningarna var att vara utomhus och att göra något som kunde anpassas vad beträffar antal personer på samma plats, och det blev poängpromenad.

Barnen som gick poängpromenaden var Alfred och Henry Thorson och de lyckades få ihop 14 rätt.

Antingen en promenad vid Gräfsnäsgården och omgivningar eller var som helst med mobilappen Active Quiz. Kommittén uppmanade deltagarna att ta på sig dräkt, vilken somliga gjorde.

Totala sträckan som Folkdansringarna kom upp i var 3,15 mil (traditionell) + 5,15 mil (digitalt vuxna) + 0,4 mil (digitalt barn). = 8,7 mil. Totala sträckan för pensionärerna blev 7,5 km.

Det blev en nationaldag 2021 med strålande varmt och soligt väder. Poängpromenaderna, en för barn och en för vuxna, hade 15 anpassade frågor i varje. Temat var Nationaldag, Slottsskogen och Folkdansringen. Den traditionella poängpromenaden var ca 1,5 km i Slottsskogen i Gräfsnäsgårdens omgivningar. 21 Folkdansringare samt 5 från SPFpensionärerna i Linné gick den.

Kommittén hade uppmanat deltagarna att ta foto av sin promenad och skicka in till oss. Vi fick några bilder som vi la upp på Instagram. Kongahälla och National var bland de som gick runt digitalt. Polskedanslaget fick en fana vid residenset. /Stina Olsson

Den digitala poängpromenaden på 2 km som man kunde gå var som helst med nedladdad mobilapp

- 26 -


 Vävan 2-21 

Medborgarskapsceremonin Efter två år som Medborgarskapsceremonin inte anordnats så var det dags i år igen och vi fick frågan om vi ville delta. I år spelades den in på Stora teatern och sändes sedan ut digitalt. Från Folkdansringen Göteborg var vi fjorton personer som dansade och en spelman. Dansarna var i blandade åldrar, från 3 – 68 år! Kändes gott att kunna visa upp att alla kan vara med och att vi har det gott tillsammans!

Jag vill tacka dessa tre personer för att de ordnade ännu ett Nationaldagsfirande för Folkdansringen Göteborg m fl. Patrik Lindgren (Gs), Stina Olsson (Ln) och Åsa Strauss (Nl) ordnade en tipspromenad digitalt. Om man inte hade möjlighet att gå den digitalt fanns den i pappersform också. Alla tre var jättefina i sina dräkter men jag var lite för långsam….

Vill ni gå in och se resultatet https://goteborg.se/wps/portal/st art/social--ochfamiljefragor/invandring-ochintegration/introduktion-for-nyasvenskar/medborgarskapsceremoni - Start 5,27 minuter in i programmet.

Jag valde att gå tipspromenaden digitalt och det var intressant. Trodde att den skulle vara klar vid Sahlgrenska men det var den inte och fortsatte. Medicinargatan – nej det var frågor kvar. Wavrinskys plats – inte klar men gick runt där tills allt blev klar. Jättesvåra frågor tyckte jag. Stort tack Patrik, Åsa och Stina!

/Lena Hedborg

/Lena Hedborg

- 27 -


 Vävan 2-21  De 13 kapitlen i boken Från höst till höst heter September, Oktober, November ---- fram till September året därpå. Den börjar alltså med september 2019, innan Covid-19 och slutar med september 2020, då således Covid-19 fortfarande pågår. ”Merete Mazzarella lever antecknande, ständigt iakttagande sin omgivning, och nu inleder hon ett dagboksprojekt som ska fortgå fram till september 2020”, … ”Från höst till höst är en dagbok från ett år då ingenting blev som vi tänkt oss, och om hur de hot världen i dag står inför hänger ihop med varandra” sägs det i baksidestexten.

Boktips! Denna sommar har inte varit lik någon annan, eller för den del detta senaste 1½ år. I dessa tider föds idéer och tankar och en som skrivit ner dem är Merete Mazzarella

Från höst till höst av Merete Mazzarella Såg nyligen en notis om att vi i Sverige läser mängder av översatt

Merete Mazzarella fyller 75 år, skriver hon, hennes make är i samma ålder. Men de känner sig inte gamla, räknar sig inte till de gamla. När de får ett brev om att hjälpa en gammal människa så tror de att det är en uppmaning till dem att ta hand om eller uppmuntra någon äldre människa i deras omgivning. Inte att det är de som ska få hjälp. Jag känner så väl igen mig i detta. Trots att det finns ett åldersperspektiv i boken så är det ändå inte det boken handlar om. Den är bredare än så. Hon reflekterar över tid, ordet tid som begrepp och rådgör med sin filosofiske make som exemplifierar med vad Augustinus tänkt och frågat sig. Roligaste definitionen på tid sätter hon inom parentes: (Enligt en berömd graffititext är tiden Guds sätt att se till att allt inte händer på en gång).

engelskspråkig litteratur, men att vi är dåliga på att läsa nordisk litteratur, väldigt lite översätts eller läses på originalspråk. Dessutom finns svenskspråkig litteratur i Finland – inte heller det vare sig känner vi till eller läser särskilt mycket av. Så därför låt mig presentera en bok skriven på svenska men publicerad i Finland. Merete Mazzarellas bok: Från höst till höst. (2021, Schildts & Söderströms, Helsingfors). Merete Mazzarella är finlandssvensk författare, kulturskribent och professor emerita i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon har en lång publikationslista. Hon finns också att läsa i Svenska Dagbladet. Jag brukar gilla hennes essäer.

- 28 -


 Vävan 2-21  När jag nu läser boken sätter jag små minneslappar överallt. Det är så många fina formuleringar, smarta tankar, klurigheter. Ett nöje att läsa.

Lördagen den 25 september klockan 15.00 Vad händer då? Jag är väldigt nyfiken och hoppas att det kommer att hända mycket runt om i Sverige dit alla medlemmar och andra intresserade kan komma och titta/var med. Det gick ju ut meddelande till alla medlemmar i hela Svenska Folkdansringen 23/8 och sedan ytterligare ett meddelande till alla distrikt- och föreningsordföranden 24/8 så förhoppningsvis har ni diskuterat det i föreningarna. Datum är valt mitt i Riksstämman.

Ett citat: En dag frågar L (hennes make): ” Vad brukade vi tala om före coronan?” Jag funderar. Trump? Brexit? L hittar en brittisk skämtteckning med en man som sitter i sin fåtölj uppgivet tittande på tidningar med coronanyheter. Bildtexten lyder: ”God, how I miss Brexit.” (s 181).

Varför gör vi detta? Jo, vi alla medlemmar hade möjlighet att anmäla oss till ett digitalt möte som riksordförande Hans Hjelm och 1:e vice ordförande Marianne Halling bjudit in till. Tema - ”Uppstart av verksamheten – hur gör vi ”. En av flera idéer var att göra något för alla medlemmar. Många har inte haft några aktiviteter på 1,5 år och längtar efter att något skall hända – stort som smått. Jag åtog mig som medlem att försöka få många att göra något 25 september kl 15.00 runt om i hela landet. Har bett om information från alla om vad man tänker göra så att det kan spridas via något media.

Hon använder på flera ställen i texten ordet beråd. Jag känner igen ordet, men kollar med Svensk ordbok. Stå i beråd: just ämna göra något. Vara i beråd innebär en situation där ett besvärligt val måste göras. Det finns mycket att känna igen sig i, mycket att fundera på, och ett stort nöje att läsa. Det är dock inte en bok att sträckläsa. Det är bra att ta paus och fundera och boken rör sig över hela världen. Mycket nöje önskar jag dig som lånar eller skaffar boken. Kollar möjlighet att låna på Göteborgs Stadsbibliotek, jag står där i skrivande stund på plats 1 av 1. Möjlig att låna alltså. Finns också som talbok på biblioteket.

Önskar sedan att få foton, film mm som kan visas på Riksstämman men sedan även sända det vidare till kansliet så att det kan användas vid andra tillfällen. Syfte – Välkomna alla medlemmar till en aktivitet av något slag. Självklart följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ha trevligt, synas och förhoppningsvis knyta nya bekantskaper till föreningarna.

Marianne Pipping Ekström

/Lena Hedborg

- 29 -


 Vävan 2-21 

- 30 -


 Vävan 2-21 

Fråga om dräkt!

JULKLAPPSTIPS! Enjoyguide

Ulla Centergran svarar Varför skall man vaxa tråden när man syr och hur gör man och till vad används vaxad tråd?

Folkdansringen Göteborg säljer Enjoyguiden och Bonus Shopping för enbart 395 kr även i år! För varje såld guide får Distriktet en summa - förena nytta med nöje!

Under den förindustriella tiden (fram till slutet av 1800-talet) syddes alla plagg av ylle, linne och bomull med lintråd. För att den skulle bli starkare och glida lätt genom tyget vaxades den med bivax. Detta bör man även göra nu när man syr kläder av den typen, som bygdedräkter eller andra folkliga plagg.

Med en guide i handen kan du få: • 50 % på flera hundra hotell • 20 % i många butiker i Bonus Shoppingen • Gå ”2 för 1” på restauranger och caféer, teater, resor, opera, museum, friskvård, hårklippning, kemtvätt, tandläkarbesök mm Har Du råd att vara utan?

Hur gör man? Klipp till ett antal trådar i lämplig sylängd. Dra varje tråd ett par gånger genom vaxbiten. Lägg de vaxade trådarna mellan bakplåtspapper och stryk över dem med varmt strykjärn. Då smälter vaxet in i tråden så att den blir blank och styv och lätt att sy med. Det är ganska tråkigt att vaxa tråd, men det är värt besväret!

Köp Enjoyguiden och få med Bonus Shoppinghäftet på köpet. (värde 75: -). Två häften som du kommer att ha nytta av hela året! Finns både i pappersformat som i digital version Maria Thorson (Gs) 0709-37 09 07 Sture Johansson (Vd, Ln) 031-552005 Lena S Hedborg (Nn) 0708-31 17 93 har häften till försäljning.

Har Du en dräkt/slöjdfråga? Skicka in den till Vävanredaktionen! vavan@folkdansringen.se eller till: Vävan, Folkdansringen Gbg Gräfsnäsgården Landskapsstugevägen 2 413 11 Göteborg

Hör av Er om Ni är intresserade!

- 31 -


 Vävan 2-21 

Minnesord Kenneth Hamberg

deras engagerade och mycket uppskattade spelledare. För att vara spelledare fordras många egenskaper vilka Kenneth hade.

Kära, kära vänner i Victoria Vi har drabbats av stor sorg

Kenneth hade att genuint intresse för matlagning vilket vi fick glädje av i föreningen. Hans sillinläggningar går till historien. /Fdl Victoria

Kenneth Hamberg vår uppskattade spelman har lämnat oss, han avled den 1 augusti. Kenneth började dansa med Fds Victoria 1973, han flyttade till Göteborg från Kramforstrakten i Ångermanland för studier vid Chalmers. Han var redan dansant, hade dansat med folkdanslaget på hemorten. I Victoria träffade han Maud och de blev ett viktigt par i Victorias förening.

Bokmässan 23-26 september Ur programmet kommer bland annat följande diskuteras på scen den 24 september kl 10-10.45 Makten över kulturarv, minne och historia

Med barnen Henrik och Maria utökades familjen ytterligare med de högt älskade barnbarnen Lucas, Benjamin, Emanuel, Gabriel och Johannes, stoltare och omtänksammare morfar och farfar kunde de inte få.

Vem har makten över våra kulturarv? Vilken roll spelar berättelser om historia och ursprung för vår förståelse av oss själva, samtiden och möjliga framtidsriktningar?

Kenneth var en duktig spelman på fiol, han var en viktig och uppskattad spelledare. Dansledarna har haft ett gott samarbete med Kenneth som alltid ställde upp och positivt sa´ ”det ordnar sig”. Dessutom var han en klok och förståndig styrelsemedlem, en stöttepelare i föreningen med sitt kolugna och varma sätt.

I ett samtal med pågående projekt lyfter vi frågor om ett levande kulturarv, och om minnets förhållande till vår samtid och framtid. Medverkande är bland annat representant från GNDS

Kenneth spelade tillsammans med Göteborgs Spelmansförbund och de senaste åren var han dessutom

- 32 -


 Vävan 2-21 

Vävans tider

Annonser i Vävan

Vävans aktuella tider 2022

Vävanredaktionen sätter gärna in din annons, men vi vill ha något i utbyte för annonseringen i Vävan.

På grund av en längre tids vakanser i redaktionen utkommer endast 2 nummer under 2022.

Vi vill kunna erbjuda ett större intresse kring annonserna och därför kunna lotta ut inträdesbiljetter till de tillfällen vi annonserar om, alternativ t.ex. fika kuponger, då det är fri entré till arrangemanget. Utbytet går självklart direkt till våra läsare. Utbytet är två biljetter/annons Kursannonser är alldeles gratis!

Nr 1 7 mars manusstopp 22 mars till tryck och 28 mars är tidningen färdig för att hämtas Nr 2 22 augusti manusstopp 7 september till tryck och 12 september är tidningen färdig för att hämtas

Vill du prenumerera på Vävan? Ett års prenumeration kostar 80: -

Har du något önskemål om vad du skulle vilja att vi tog oss en titt närmare på? Kontakta gärna redaktionen om du har något du vill berätta, skriva om eller tipsa oss om!

Då får du enkelt & bekvämt Vävan hem i din brevlåda. Betala in på Pg. nummer 45127-8. Märk talongen/inbetalningen ”Vävanprenumeration-22” samt med ditt namn och din adress

Inskickat material sänds in oformaterat! Skriv bara rakt upp och ner – vi fixar spalter osv! Säg till om ni behöver fler (eller färre) exemplar av Vävan ute i era föreningar! Meddela vavan@folkdansringen.se

Vid utebliven tidning – kontakta din folkdansförening! Är du fristående prenumerant, kontakta redaktionen Bra att veta: Distriktets plusgironr: 45127-8 Studiesektionen plusgironr: 437792-5

- 33 -


 Vävan 2-21 

Mina Folkdansvänner 1. Vem är du: Jag är Maritza från Chile och gillar dansa folkdans 2. Vad gör du i Folkdansringen? Jag lärt mig massor om folkdans och traditioner 3. Vilken förening är du med i? GNDS, Göteborgs National Dans Sällskap 4. Hur länge har du varit med? Från 2019 5. Vilket är ditt roligaste folkdansminne? När jag fick ta på mig folkdräkten första gången och fick dansa! 6. Vad är det bästa med midsommar? Det bästa är att åka runt och besöka ålderdomshem för att visa våra danser och dräkter och även skänka glädje till alla som bor där. 7. Vilket är ditt favoritfikabröd? Kanelbullar! 8. Vilken är din favoritdans? Vals i olika form. 9. Vad är roligast att läsa i Vävan? Berättelser om hur var för i tiden med de traditionerna.. 10. Vad är det bästa med din förening? Medlemmars engagemang, gemenskap, fester! 11. Vad har du för dräkt? Toarp 12. Vilken är din dolda talang? Matlagning. 13. Skostorlek? Storlek 36 14. Varför började du dansa? Jag har alltid gilla folkdans och höll på redan som ung i hemlandet. 15. Vad gör du när du inte dansar? Jag jobbar 50% och är pensioner 50%, öva yoga och vattengymnastik på mina lediga tider

- 34 -


 Vävan 2-21 

Händer på RIKS

Passa på att önska kurser mm hos sektionerna och gör det så att de hinner bearbeta det innan Verksamhetsplanen skrivs inför ombudsmötet i november.

Barnläger Är du mellan 6 och 13 år och tycker om att dansa? Då kan du åka på läger i Linköping. Datum: 29-31 oktober 2021

Sedan är det tänkt att man skall blicka ännu längre fram men just nu vet jag inte vad som kommer att hända mer i höst och framåt. Årsmöte brukar vara sista söndagen i februari så boka in 27 februari. Vem vill anordna årsmötet?!

Digital mötesplats hösten 2021! Nya och gamla deltagare är välkommen till en digital mötesplats där ni som deltagare bestämmer träffarnas innehåll! Under höstens träffar kommer fokus att vara på ”Hur startar vi verksamheten igen?” Träffarna äger rum kl. 19.00-20.30 28 september 27 oktober 25 november Frågor:

Jubileumsfesten – den stora festdagen lördagen den 23 april 2022 – glöm inte att boka in datumet i kalendern och att anmäla dig så fort anmälningssystemet öppnas. Info kommer.

annika.emanuelsson@folkdansringen.se

Glöm inte att anmäla cirklar och kulturevenemang till Kulturens innan de startar. Hoppas många startar cirklar inför aktiviteter 25 september som finns på annan sida i denna tidning. Förhoppningsvis blir det en Kulturarrangemang kring det. Vill påminna att det finns ”Regionala projektmedel” där föreningar som är knutna till Kulturens. Fyra stoppdatum finns. Glöm inte att om du är ledare och gått ledarutbildning hos Kulturens kan söka Kompetenscheck för att vidareutbilda dig – fyra stoppdatum, läs mer på deras hemsida kulturens.se https://www.kulturens.se/ledare/

Läs gärna mer om vad som händer på https://folkdansringen.se/riks/:

PS från DS Så som planerna är nu att det kommer att hända en hel del aktiviteter. På annan sida kan ni se vad 100-årskommittén planerat. Kommittén ser fram emot att många är intresserade! Svenska Folkdansringens riksstämma 2021 blir digital den 25-26 september. Ramtider båda dagarna är kl 10.00-13.00. Handlingar och mer info finns på Svenska Folkdansringens hemsida https://folkdansringen.se/riks/for eningochfunktionar/rikstamma/sv enska-folkdansringens-riksstamma2021/

/Lena Hedborg

- 35 -


 Vävan 2-21 

Folkdansringen Göteborg Redaktionellt Styrelse Ordförande

Jane Åberg N. Fiskebäcksv. 44 426 58 V. Frölunda 031-29 02 30/0 703-29 02 30 ordf.goteborg@folkdansringen.se

Kassör

Sekreterare

Hemsida: www.folkdansringen.se/goteborg

Kassor.goteborg@folkdansringen.se

Lena Hedborg Hedåsgatan 4 412 53 Göteborg 0708-31 17 93 031-29 02 30 sekr.goteborg@folkdansringen.se

Gräfsnäsgården 031-41 72 55 Annexet 031-41 72 51 Dräktbutiken: 0708-31 17 91 - öppen tisdagar klockan 14–19

Redaktion Redaktör och Maria Thorson ansv. utgivare Berglärkan 24 426 69 V. Frölunda 031-300 75 57 0709-37 09 07 maria_thorson@hotmail.com Redaktionsreporter

Jessica Lind Fyradalersgatan 39 413 19 Göteborg

Vakant

Ansvarig tryckare

Ingvar Karlsson 031-56 05 47

Omslag

Åke Mattsson 031-96 98 78

Redaktionsreporter

Marianne Pipping Ekström 0707–301940

Material skickas till:

vavan@folkdansringen.se

Vi Väva Vidare nr 2 – 2021, nr 313 från starten, har distribuerats den 13 sep. Upplaga ca 700 ex.

Vävan nr 1–2022 går i tryck 23/3 och distribueras den 28/3. Manusstopp den 7 mars 2022

- 36 -


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.