Telegrafen nr 5 2015

Page 1

Udgives af Telegrafens Venner

3. 책rgang

Nr. 5 Septemebr 2015


UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør: Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur: Generalmajor I. J. Bager. Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen. Overassistent Bente Nielsen. Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet: Overkonstabel af 1. grad L. A. Lindholm - tlf. 7282 6113. TRYK Rosendahl's PRINT • DESIGN • MEDIA Landbrugsvej 20 • 5260 Odense S ISSN 0909-8267 ADRESSEÆNDRING MEDLEMSSKAB - STØTTE og BIDRAG: Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab eller at støtte Telegrafens Venner, så send en mail til: telegrafen@mil.dk. OPLAG TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt i ca. 1.800 eks., heraf 850 stk. som trykte blade og de øvrige som e-blade. De trykte blade overdrages Telegrafregimentet, som fordeler dem til dets militærog civilansatte på Ryes- og Haderslev Kaserner, samt flyvestation Karup, Ålborg og Skrydstrup, og til flådestation Korsør, samt regimentets andre ansatte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere. DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er den 30. sept. - eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Telegrafens Venner eller Telegrafregimentets meninger og holdninger.

INDHOLD Chefer ved regimentet skifter

3

NATO-hovedkvarteret fik ny chef

4

CIS-Bataljonen: "Vi vandt det hele"

5

1 HQBTN ubestridt vinder af idræts..

6

Vel mødt til 2. halvår 2015

9

Train as you fight - fight as you ...

10

Med vægten lagt på missionen

12

En krans er lagt

13

Soldaterne er 5.- og 6. juli

14

Store kanoner - royalt islæt

16

Crossfit - "Ja tak"

17

Kolding Officersforening takker af

18

100 værnepligtige til ...

19

FAGI's Hæderspris

21

Telegrafregimentet går SKYHIGH

21

Smør selv burger Personelnyt

25

Forsidefoto

Forside: Den 5. juli om aftenen er der en helt speciel stemning. En stemning, der leder tankerne tilbage på de soldater, der mistede livet ved udfaldet fra Fredericia i 1849. 5.- og 6. juli er noget særligt for Fredericianerne. Læs mere på side 14.

Fotokredit: Navngiv indsendte foto, som du ønsker, fotokreditten skal være.

Læs TELEGRAFEN som E-blad:

www.issuu.com/telegrafen Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse.

2

Telegrafens Venner

GOTHERSGADE 10 · FREDERICIA · TLF. 75 92 37 00 · WWW.SPORTMASTER.DK

26


Chefer ved regimentet skifter 1. september Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen, Telegrafregimentet. 1. september 2015 sker der en større rokade i regimentets øverste ledelse. Forberedelse i organisationen Hans Teglers afgår som stabschef og i stedet kommer oberstløjtnant Søren Andersen i stolen som stabschef. Søren er et velkendt ansigt ved regimentet og kommer fra stillingen som chef for Operations- og Udviklingsafdelingen. Søren blev tidligere i år udnævnt til oberstløjtnant, men det er ikke ens betydende med, at han er "ny", for før denne udnævnelse har Søren Andersen været i en stilling som oberstløjtnant i tre år - men i alle de år var det ikke muligt at udnævne ham. Så jo, vi får en "ny" oberstløjtnant som stabschef, men Søren har næsten fire år på bagen - dog uden de rigtige gradstegn, men med denne stilling må der være rådet bod på dette. Ingen tvivl om, at Søren skal lære noget nyt, men han kender alle krogene ved regimentet, så en ny, men alligevel meget erfaren oberstløjtnant, sætter sig i stolen som stabschef og næstkommanderende ved regimentet.

Ny som bataljonschef Oberstløjtnant Hans Teglers bliver bataljonschef for 2. CIS-Bataljon (2 CISBTN) de sidste tre år han har tilbage inden pensionering. Hans Teglers er kendt for sit gode humør, og hvor han er - der sker der noget. Han har været stabschef de seneste fire år. 100 % tro og loyal overfor regimentschefen. Ligeså sjovt, det kan være i Hans' omgivelser, ligeså loyal og ærlig er han overfor sin chef og ikke mindst Telegrafregimentet. Hans Teglers har selv været med til denne organisationsændring, der er sat i værk, og hvor Telegrafregimentet har udviklet sig til en værnsfælles enhed med udsigt til at vokse såvel personelmæssigt som materielmæssigt. Aktiviteterne er steget; behovet for føringsstøtte er erkendt fra alle sider. Som værnsfælles enhed har vi med ligesindede fra flyvevåbnet sikret vores fremtid. Soldaterne leverer føringsstøtte - All Inclusive. Ledelsen er sat, så nu kan fremtiden bare komme. Udsendes til Mali Oberstløjtnant Anne C.C. Bill fratræder den 1. september funktionen som chef for 2 CISBTN, som hun har bestredet siden sin hjemkomst fra ISAF primo januar 2013. Anne skal fra den 24. september bestride funktionen som Military Advisor (MA) for Force Commander i FN-missionen MINUSMA i Mali. Force Commander i MINUSMA er generalmajor Michael A. Lollesgaard, som blev indsat af FN i april måned. Som MA for Force Commander (FC)/ MINUSMA vil Anne være generalens nærmeste hjælper med ansvar for hans ”forkontor”. Hun vil endvidere skulle assistere Force Commanderen med udarbejdelse af direktiver, policys, kommunikation og lignende, ligesom hun vil stå for at skabe og vedligeholde velfungerende relationer mellem Force Commanderen og dennes underlagte chefer samt øvrige væsentlige samarbejdspartnere. Anne overtager funktionen efter oberstløjtnant Jakob Henius, som blev udsendt

Følg Telegrafregimentet på:

Oberstløjtnant Søren Andersen - ny stabschef.

Facebook.com/telegrafregimentet.

Oberstløjtnant Hans Teglers - ny bataljonschef - tidligere stabschef.

sammen med generalmajoren primo april i år. Anne forventes at være tilbage i Telegrafregimentet fra april 2016, hvor hun kan tiltræde en stilling i Stab- og Operationsstøttecenteret (SOC). Major Jørn Petersen kommer tilbage til regimentet for at blive fungerende chef for Operations- og Udviklingsafdelingen, indtil Anne er tilbage efter sin udsendelse.

Anne C.C. Bill udsendes til Mali MINUSMA, hvor hun skal være Military Advisor (MA) for generalmajor Michael Lollesgaard, der er Force Commander i FN-missionen MINUSMA i Mali.

Telegrafens Venner

3


Afgående chef knæler i respekt for fanen, førend han overdrager den.

NATO-hovedkvarteret fik ny chef Den 13. august 2015 overdrog den polske chef generalløjtnant Boguslaw Samol chefposten til den tyske generalløjtnant Manfred Hofmann i det multinationale hovedkvarter i Stettin (Polen). Af oversergent Louise Witus Schierup, Presse- og informationsbefalingsmand, Danske Division.

Generalløjtnant Manfred Hofmann kan se frem til en tid med nye udfordringer og mere personel. Allerede i 2014 vedtog de deltagende lande, at man på baggrund af den sikkerhedspolitiske situation i Europa, og med hovedkvarterets strategiske placering ville øge antallet af soldater fra 200 til 400 og ydermere øge sikkerhedsniveauet fra middel til højt. Multinational Corps Northeast er det hovedkvarter, som har udstationeret flest danskere. Antallet af danskere øges derfor i den

4

Telegrafens Venner

nærmeste fremtid fra 20 til 45 for at imødekomme Readiness Action Plan (RAP), som blev vedtaget af Alliancens regeringschefer i Wales sidste år. At NATO er inde i en turbulent periode, er ingen hemmelighed. Men henset til det gode samarbejde mellem Polen, Tyskland og Danmark, som er hovedaktørerne i det multinationale hovedkvarter, skulle dette ikke være baggrund for bekymring. Hovedkvarteret er klar og er fuldtallige med 200 ekstra mand inden for nærmeste fremtid. Chefskiftet var planlagt til at være et intimt arrangement uden de store højtideligheder. Men da den polske præsident Andrzej Duda, og den polske forsvarsminister Thomas Siemoniakowi meldte deres ankomst, fik chefskiftet

pludselig et andet format med direkte tv-udsendelser fra hovedkvarteret og flere prominente besøg, blandt andet den tyske forsvarsminister samt stedfortræder for den danske forsvarsminister, generalløjtnant Per Ludvigsen. Da det tyske musikkorps meldte sin ankomst, varede det ikke længe, førend Polen og Danmark ligeledes bød ind med deres. Det nu meget store antal paradedeltagere gav hovedkvarteret logistiske udfordringer i forhold til plads og ønsket om, at den afgående chef skulle køres væk i en kampvogn. I sidste ende lykkedes dog alt og hovedkvarterets fane blev overrakt til den nye tyske chef.

Telegrafregimentets bidrag var musik leveret af Slesvigske Musikkorps.


og veltrænede soldater viste, hvordan en omgang crossfit skal håndteres. Med godt samarbejde og rå muskelkraft hev CISBTN endnu en velfortjent pokal hjem. Det var samtidig tegn på, at idrætsdelen af dagen lakkede mod enden. Pokalerne og præmierne blev fordelt til deres rette ejermænd, og chefen takkede for god sportsånd. 1 CISKMP var dagens mest vindende hold, så kompagnichef Mette Mathiesen var stolt oppe og få overrakt den store pokal. Men 2 CISKMP var lige i hælene, så man må sige, at hele CISBTN på overbevisende manér fik vist, hvem der er de bedste idrætsudøvere, og hvem der samarbejder bedst.

Således var CIS-Bataljonen flyvende gennem hele idrætsdagen. "Som kollegaer vi dele - men CIS-Bataljonen tager det hele"!

CIS-Bataljonen: "Vi vandt det hele" 1 - å rs d a g e n fo r sammensmeltningen af Hærens og Flyvevåbnets Føringsstøtte blev fejret i høj sol og sommer. Og hvilken bedre måde at fejre en mærkedag på end med en idrætsdag, hvor alle kan få luftet konkurrencegenet? Af konstabel Caroline T. Svendsen, CISBataljonen (CISBTN). Derfor slog CISBTN 1. juli dørene op på Ryes Kaserne og inviterede til en festlig dag med konkurrencer, musik, underholdning og godt humør under den blå, danske sommerhimmel. For holdånden, konkurrencen og ikke mindst bataljonens nye mærkers skyld fik hele CISBTN udleveret nye T-shirt, der symboliserede stoltheden og sammenholdet mellem soldaterne i CISBTN. Så vi stod flotte og ens, da vi tog imod regimentschefen. Selvfølgelig var vi også klar til dagens udfordringer og til at vise modstanderne, hvem der skulle løbe med sejren. Vores stjernekrigere slog alle andre Startskuddet lød, og så gik konkurrencerne ellers i gang. I fodboldturneringen var 1. CIS-Kompagni overlegne gennem hele dagen og endte fortjent med at hive pokalen i land. En sikker sejr til

drengene, der havde trænet hårdt op til dagen. I hjulskiftskonkurrencen viste 2. CIS-Kompagnis officerer og vores kære forsyner, at også stjernekrigere kan have hænderne skruet ordentligt på. HQ-Bataljonen og Staben måtte igen bøje sig for CIS’ adrætte soldater - og humøret var i top. Henover formiddagen kom pludselig fire blomsterpiger trissende i lange sommerkjoler - iblandt dem var regimentschefen. De fire havde besluttet sig for at skabe god stemning og løfte moralen ved at gå rundt og heppe ved de forskellige discipliner - slå HQ-bataljonen. Det gav alle soldater et stort smil på læben. Vi var ikke tunge nok på tovet Som dagen gik, hev CISBTN flere og flere sejre i hus. Blandt andet viste 2 CISKMP hurtigt og effektivt, hvordan man samler PDS-stik. Det gjorde de efter en vellykket cykelstafet. Men selv om CISBTN vandt konkurrencer det meste af dagen, måtte vi alligevel bøje os i støvet, da slaget skulle stå i en god gammeldags omgang tovtrækning. Her stillede Staben med seks fuldvoksne og tilsyneladende meget stærke mænd, der udraderede al konkurrence og trak sig sejrigt ud af konkurrencen, som om der ikke var nogen i den anden ende af tovet. Måske dagens sikreste sejr. I det mindste ved vi så, hvad der skal arbejdes på til næste år. Hurtigt skulle 1 CISKMP dog vise, at de også har store muskler. For straks kom vi på pointtavlen igen, da en flok unge

God stemning - godt arrangement Da idrætsdelen var ovre, og det sociale skulle til at begynde, bagte solen fortsat ned over alle, der efterhånden var godt trætte efter en varm dag i idrættens tegn. Derfor fik alle lov til at tage et velfortjent bad, inden grillbøfferne blev smækket på grillen og øllen knappet op. Stemningen var god, og folk var glade. Kl. 18 begyndte underholdningen, som enhederne på forhånd havde lagt planer for. SOC underholdt med et meget fantasifuldt skuespil, hvor Jihad Joe og hans Taleban-krigere hærgede scenen. HQBTN hev hele forsamlingen ud til en holdøvelse, hvor deltagerne med bind for øjnene skulle fragte en kammerat liggende på en båre - igennem en bane af markeringsstrimmel. Her demonstrerede 1 CISKMP igen bataljonens atletiske overlegenhed, da de med adskillige sekunder vandt konkurrencen – dog med 2 CISKMP lige i hælene. Til sidst havde CISBTN lavet en konkurrence, hvor cheferne fra de forskellige hold kæmpede mod hinanden i både quiz og samling af PDS-kabler på tid. Igen vandt CISBTN– det sørgede kompagnichef A. Pii og næstkommanderende B. Posselt fra 2 CISKMP for. Efter dagens sidste konkurrence sluttede holdene endelig fred, og så blev der ellers drukket lidt øl og fortalt røverhistorier henover bordene, mens bandet ”Et sikkert hit” spillede musik i baggrunden. Så man kan vist roligt sige, at 1-årsdagen var en succes. Vi fra CISBTN siger tak for en festlig dag fyldt med højt humør, god stemning og en dejlig afslutning på det første halvår af 2015! Nu har I et helt år til at træne i. Vi skal nok være der - og vi har en trækvogn med til alle pokalerne.

Telegrafens Venner

5


Alle var vi klar over, at det her ville blive sejr på sejr. For ikke at komme til at grine, måtte vi gemme os bag solbriller eller stå foroverbøjet - småsmilende og kigge ned i jorden. Skal vi køre så langt en anden gang, så skal I skaffe mere modstand!

1 HQBTN ubestridt vinder af idrætsdagen Af 1. Hovedkvartersbataljon. Så oprandt dagen for Telegrafregimentets idrætsdag, hvor de dele af 1. Hovedkvartersbataljon (HQBTN) stab og Deployable CIS Module Echo (DCM E), der var hjemme, drog til Fredericia fast besluttet på at vinde idrætsdagen. Da HQ-kompagniet (HQKMP) havde aftalt deres eget interne arrangement forud for beslutningen om idrætsdagen, deltog de ikke. Dermed var bataljonens hold på blot lidt mere end 20 personer.

Det var på mange måder godt for sammenholdet på tværs af regimentet, da det betød, at Stab- og Operationsstøtte Centeret (SOC) havde mulighed for at stille folk til HQBTN fodboldhold – og dermed også give dem mulighed for at være på et vinderhold. En fantastisk hockeysejr Bataljonens hockeyhold var sammensat af ivrige DCM soldater. DCM var netop hjemvendt fra cirka seks ugers øvelse i Polen og dermed i topform og opvarmet til kampene. Det viste sig, at forbere-

delserne bar frugt. Hockeyholdet gik sejrrigt igennem alle kampe og kunne triumfere i den sidste kamp, hvor de toppede med en 5-0 sejr. Bueskydningsoverskud og hjulskifteeffektivitet Det var naturligvis ikke kun på hockeyfronten, at HQBTN gjorde sig bemærket. I bueskydningskonkurrencen gjorde deltagerne deres for ikke kun at vinde konkurrencen, men også skabe et show for tilskuerne. Til dette delte skytterne sig op i to hold, således at én skød og makkeren stillede sig op foran skiven med et æble på hovedet. Herefter byttede de to, så alle fik lov at skyde. I hjulskiftekonkurrencen valgte deltagerne ikke kun at skifte det ene hjul, som beskrevet i reglerne, men skiftede alle fire hjul, før deres buslet blev skubbet to omgange på cindersbanen. Mange af deltagerne i denne konkurrence er senere blevet kontaktet af forskellige Formel 1 hold, da de gerne ville lære af teknikerne. Sejrene fortsatte I alle discipliner fortsatte HQBTN med dette overskud og entusiasme. Det vil blive for omfattende at beskrive alle sejrene i denne artikel. Bataljonen er meget beskeden, så det vil ikke være passende at hævde sig selv i forhold til de andre deltagere med de resultater, der blev opnået i de andre discipliner. Billederne taget på dagen taler for sig selv.

Seniorsergent Bente Knudsen stod alene i den anden ende af tovet - uden for billedet. Hun måtte bruge begge hænder for at trække SOC'en rundt i manegen, men som forventet blev det endnu en sikker sejr. Undervejs fik Bente også tid til at drikke ½ l vand og spise et par sandwich. Godt gået Bente.

6

Telegrafens Venner

En mand trak hele læsset Selvsagt er det første gang i regimentets historie, at en bataljon har vundet alle discipliner med så stor margen til andenpladsen.


Følg Telegrafregimentet på Facebook - https://www.facebook.com/telegrafregimentet 1 HQBTN øver her, hvordan de skal bære alle pokalerne hjem, når idrætsdagen er forbi.

Særligt tovtrækningen trak opmærksomhed, da bataljonen valgte kun at stille med én ’trækker’, som endda spiste sin frokost samtidig med, at han trak de enkelte andre hold trætte. Resultattavlerne Hvis resultattavlerne i løbet af dagen viste andre resultater, og præmieuddelingen forløb anderledes end beskrevet her, er det selvfølgelig en fejl, et udtryk for bestikkelse af dommerne og fusk med de reelle resultater. 1 HQBTN var - og er - naturligvis den faktuelle vinder af regimentets idrætsdag. Vi takker SOC for støtten til fodboldkampene og ser allerede nu frem mod næste års idrætsdag, hvor vi forventer at gentage succesen. Vi vil – som med denne artikel – sørge for, at vores resultater er beskrevet, allerede før vi ankommer til idrætsdagen. 1. Hovedkvartersbataljon – en bataljon på forkant!

Selv stabschefen med sin nye værnsfælles hjelm måtte se sig slået.

Henrik Teller var flyvende, og 1 HQBTN måtte gå de sidste to baner i stafet for ikke helt at nedgøre de andres tider.

Telegrafens Venner

7


Send et foto fra din telefon og det kommer frem til modtageren som et postkort i A5-størrelse!

Hent den nye app

• • • • •

Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning

Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: 75 92 92 55 www.btgulve.dk info@btgulve.dk Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København

"POSTKORTET" til din smartphone. Den nye app gør det muligt at vælge et foto på smartphonen, skrive en personlig hilsen og så sørger Post Danmark for, at postkortet bliver printet og afleveret i brevkassen hos modtageren. Postkortet kan sendes til adresser i hele verden til samme pris. Kun 19,- kr.

LEDIG ANNONCEPLADS Installationsfirmaet

L. H. Olesen

A/S

Egeskovvej 72, 7000 Fredericia Tlf. 76 20 00 77

Kender du en murer, bager, advokat, bank, ejendomsmægler, VVS, trælast, frisør, køreskole, tandlæge eller, en helt anden, som vil annoncerer her? Støt soldaterned blad! Ring: 7282 6113 eller 6168 1168

 madpakke til 30,- (3 stk. smørrebrød)  sandwich til 40, dagens ret til 52,- (fra

kl. 17)  bragt mad ud—du kan også hente selv

Hele familien er velkommen! Og det er civile også! KFUM Soldaterhjem i Fredericia - Tlf. 75 92 04 40

8

Telegrafens Venner

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!

u d e t s Vid at du kan få:


LIDT NYT OM NAVNE Forsvaret har af hensyn til sine ansatte bestemt sig for, at vi ikke vil offentliggøre alle personlige oplysninger i artikler - såvel elektroniske som i blade og magasiner. Det betyder, at vi vil bruge fornavne, initialer, kaldenavn eller kun efternavne, og i det omfang, vi finder det bedst. Ansatte med specielle funktioner eller opgaver vil ofte kun blive omtalt med deres grad. Vi gør, hvad vi kan for at kommunikere bredt, men vi passer også på vores ansatte, det kan synes forvirrende eller lidt irriterende for vores læsere, men vi håber at I har forståelse for det.

Obersten kunne fortælle om en styrkelse af Telegrafregimentet, mere materiel og en tilgang af flere ansatte. 2015 bliver et år med mange nye tiltag.

Vel mødt til 2. halvår 2015 Af regimentschef og garnisonskommandant, obertst Susanne Bach Bager.

Jeg håber, at alle er kommet godt i gang efter en velfortjent sommerferie, og man fristes til at sige, at sommeren ”traditionen tro” først for alvor kom til Danmark i august måned, hvor vi skulle i gang igen. Nye opgaver er tilgået regimentet Vi har fået tilgang af en række nye opgaver hen over sommer fx inden for områderne kryptosikkerhed og frekvensforvaltning. Dette nødvendiggør en styrkelse af organisationen, som igen udfordrer vores evne til at besætte vores vakante stillinger med personel med de nødvendige kompetencer. Kan vi få personel med de nødvendige kompetencer, skal der bruges tid på uddannelse og rutinering, hvilket påvirker vores evne til at løse de mange nye opgaver nu og her. Vi ser frem til at høre om resultatet af Værnsfælles Kommando og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) møde om implementeringen af Hærens Taktiske Kommunikationssystem i hæren, herunder et bud på en trinvis implementering, der både tilgodeser hærens aktuelle høje aktivitetsniveau og FMI behov for og kapacitet til indbygning af det nye materiel. Et er sikkert – vi får travlt og har brug for at styrke både Stab- og operationsstøttecenteret (SOC) og den operative kapa-

citet, så vi kan få nedsat belastningen af personellet. Der er behov for, at alle udvikler smartere løsninger, så vi kan få størst mulig effekt af de medarbejdere, vi har, og samtidig reducere belastningen af enkeltmand på den korte bane, herunder bl.a. gennem prioritering af uddannelse og opgaver. Der er således relevante opgaver nok til os alle i 2. halvår – og lang tid fremover. SMUK rejser til USA Slesvigske Musikkorps (SMUK) har helt ekstraordinært modtaget en invitation til i december måned at give koncert sammen med The President´s Own Marine Band i Washington D.C. i USA. Opholdet forventes at give SMUK et markant fagligt løft, idet de får lejlighed til at arbejde tæt sammen med mange dygtige amerikanske militærmusikere, samtidig med at dansk militærmusik profileres ved en af vore vigtigste samarbejdspartnere. Opholdet forventes tillige at ville styrke korpsånden i SMUK betydeligt. SMUKs ophold i Washington forventes tillige at blive benyttet af den danske ambassade, idet SMUK kan skabe rammerne om en social aktivitet til glæde for deres amerikanske samarbejdspartnere. Et årsdagen for Forsvarets Føringsstøttecenter Markeringen af vores et års dag som Forsvarets Føringsstøttecenter blev gennemført i strålende solskin og med stort engagement og entusiasme.

LE V ER A ND Ø R T IL D E T DA NSKE FORSVAR

Mission critical training ... Anytime - Anywhere

IFAD leverer løsninger til træning i radiokommunikation, taktisk træning og FAC/AO træning.

Naval training – Close Air Support training – Radio Communication - Simulator, C2 and Sensor interoperability ... Anytime – Anywhere

IFAD · T: 63 11 02 11 · info@ifad.dk · www.ifad.dk

Idrætsaktiviteterne og det sociale samvær på tværs af grader, enheder og stabe blev gennemført i en god sportslig ånd. Alt i alt en fantastik dag, som vil danne model for markering af vores toårsdag næste år. Der er behov for, at I alle holder momentum i den nødvendige styrkelse af den operative CIS-kapacitet, egen funktionsuddannelse, implementering af de nye opgaver samt levering af føringsstøtte til Forsvarets operative enheder og stabe. Jeres RC

Telegrafens Venner

9


I øvelse og virkelighed er det forudsætningen, at det rigtige udstyr og software er til stede. Telegrafsoldater med de rette kompetencer klargør, opsætter og driver blandt meget andet også det udstyr.

Train as you fight Fight as you train

simuleringssystemerne et direkte interface til SitaWare C2 suiten – fra den spidse ende udstyret med SitaWare Edge og Frontline (HRN BMS) til reaktionskampgrupper og højere hovedkvarterer med SitaWare Headquarters (HRN C2IS). Så kan de primære øvelsesdeltagere lave simuleringsøvelser direkte i deres reelle C2-miljø - SitaWare Frontline (HRN BMS) og SitaWare Headquarters (HRN C2IS). Føreren kan altså opleve kampen udfolde sig i Battle Management Systemet i en virkelighedsnær situation. Med SteelBeast eller andet simulationssystem, baseret på generelle standarder, foran sig ser øvelsesdeltageren ud i det virtuelle landskab. Det skaber samtidig en fornemmelse af terrænet, når man øver sig på enkeltkøretøjs- og delingsniveau. Bagved sidder instruktøren og dirigerer slagets gang i simulationssystemerne. Positioner fra simuleringssystemet sendes til C2 Sim GW, som ”oversætter” GPS positionerne til SitaWare suiten og bringer træningen i simulerede universer ind i den virkelige verden. Dermed udvides kapabiliteten for SitaWare suiten, som nu kan bruges både i felten og ”i undervisningslokalet”. ”Det bliver nemmere for vores kunder, som for eksempel det danske forsvar, at udnytte deres produkter endnu bedre,

Om Systematic

Et tæt samarbejde mellem IFAD, Systematic og Hæren har ført til udviklingen af Hærens C2 Simulation Gateway. Nu kan det operative værktøj SitaWare bruges i simulerede øvelser, og det skaber større sammenhæng mellem øvelserne i træningslokalet og virkeligheden i felten. Af Telegrafens Venner Et samarbejde mellem IFAD, Systematic og Hæren har ført til udviklingen af Hærens C2 Simulation Gateway, som bl.a. baner vejen for situationsbilleder i simuleringssystemer. Øvelserne gennemføres nu, så brugerne anvender deres operative værktøj – SitaWare - i simulerede øvelser, mens instruktøren dirigerer slagets gang i simulationssystemerne. Det skaber sammenhæng mellem det simulerede miljø og C2miljøet, så brugerne får: ”Train as you fight – fight as you train”. Reducerede forsvarsbudgetter og øget fokus på internationalt samarbejde og interoperabilitet har fået behovet for simulerede øvelser til at stige. Derfor

10

Telegrafens Venner

har Hæren gennem en årrække arbejdet på at få skabt sammenhæng mellem simuleringsøvelserne og C2-miljøerne for at muliggøre virkelighedsnære militære simuleringer. I tæt samarbejde med Hæren og Systematic har IFAD nu udviklet en gateway, som skaber netop denne sammenhæng med en simpel integration til C2-suiten. Det giver øvelsesdeltagerne mulighed for at agere virkelighedsnært i deres reelle C2-systemer baseret på simulerede input. Fra træningslokalet til C2-miljøet Den nye C2-Sim Gateway integrerer SitaWare C2 suiten sømløst i militære simuleringssystemer som for eksempel Steel Beats, JCATS og VBS 2. Det giver

Systematic er en uafhængig softwarevirksomhed, som tilbyder forretningskritiske it-løsninger til forsvarssektoren, specialiseret i indbyrdes kompatible kommandoog kontrolløsninger. Med kontorer i Danmark, Storbritannien, USA, Australien og Finland leverer vi løsninger globalt til mere end 47 lande og til mere end 100.000 brugere verden over. Læs mere om Systematic på www.systematic.com

Om IFAD TS A/S IFAD er en international leverandør af simuleringsløsninger og netværksbaserede team- træningsløsninger. IFAD har mere end 20 års erfaring i at levere netværksbaserede simuleringsløsninger og support til vores kunder. IFAD tilbyder simuleringsbaseret træningsløsninger til Forsvaret og national sikkerhed. Læs mere om IFAD på www.ifad.dk.


nu hvor vi også kan tilbyde dem den løsning, som kan bygge bro mellem de to systemer – sagt med andre ord, så har vi nu hele pakken”, siger Henrik Messell, Group senior Vice President, Systematic. og han fortsætter: "En af de store fordele ved C2-Sim Gateway er, at den kan anvendes med mange forskellige simulationssystemer på samme tid. Koblingen med flere af Forsvarets taktiske trænere (f.eks. søværnet eller FAC træner) gør det muligt at træne i et værnsfælles, nationalt træningsnetværk med input fra både skibe, fly og køretøjer, samtidig med at man kan træne fra sin egen garnison uden at skulle bevæge sig langt væk". Samarbejde - en win-win situation Udviklingen af den gateway, som forbinder simuleringssystemer med C2miljøet, er et rigtigt godt eksempel på, hvordan samarbejdet mellem dansk forsvar og dansk forsvarsindustri har fungeret optimalt til glæde for alle parter. ”Samarbejdsaftalen mellem Systematic og IFAD giver det danske forsvar et nationalt industripartnerskab, som kan tilbyde dem et bedre og mere moderne uddannelsesmiljø baseret på C4i- og træningssystemer, som det danske forsvar allerede har i dag. Samtidig er det en stor fordel at kunne bruge dansk forsvar som reference, når udenlandske kunder vil have syn for sagen”, siger Benny Graff Mortensen, President & CEO, IFAD TS. LL.

Gallauniformer udlejes Til: Gabrielfest, bryllup, gallamiddag, barnedåb eller andet. Telegrafregimentet har seks gallauniformer til udlejning. Pris: 500,- kr. Betaling forfalder ved afhentning. Kontakt: Paul Rochler mobil 2164 0195 eller privat 75959847. Ib Bager: mobil 3020 5424.

FAKTA OM JCATS Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS) er et simulationssystem, som Hæren anvender i Hærens Taktiske Træner til at skabe et realistisk scenarie for kompagnier og bataljonsstabe, som skal øve taktiske procedurer og umiddelbar respons på beslutninger.

FAKTA OM Steel Beast Pro Steel Beasts Professional er et køretøjscentreret virtuelt simulationssystem til Windows PC platformen, som dækker træningsspektret fra enkeltkøretøj til taktiske øvelser på kompagni- og bataljonsniveau og netværksmiljøer. Det anvendes til at lære brugerne, hvordan modstandere benytter deres våben og hvordan der bør reageres på dette.

FAKTA OM SitaWare Frontline SitaWare Frontline er et Battle Management System (BMS), som giver overblik, enkelthed og høj performance. Det er designet til førere på det subtaktiske niveau, hvor et situationsoverblik med hurtige opdateringer af venligtsindede styrker (FFT) er essentielt. Brugerapplikationen indeholder situationsbilledet på et relevant kort, og der er mulighed for at interface til køretøjets sensor og kommunikationssystemer, så der skabes et relevant og opdateret billede hos alle deltagere i netværket. Produkt highlights: • Blue Force Tracking • Situationsoverblik og taktisk rapportering • Nem og brugervenlig udrul ning og vedligehold • Klar til både opsiddet og afsiddet brug • Fleksibelt skift af køretøj uden ny konfiguration • Understøtter den militære beslutningsproces, som bliver hurtigere • Taktisk kommunikation over eksisterende radio og kom munikationsnetværk • Åben arkitektur for nem sensorintegration

FAKTA OM C2 Simulation GateWay Med C2 - Simulation Gateway bliver live systemer og simulatorer linket sammen i integrerede test- og træningsmiljøer samt distribuerede simuleringsøvelser. C2-Sim GW integrerer SitaWare C2suiten sømløst ind i militære simuleringsøvelser ved hjælp af industrielle standarder for distribueret simulation som high level arkitektur (HLA) eller distribueret interaktiv simulation (DIS). Den giver et direkte interface til Systematics C2-suite for de fleste simuleringssystemer som f.eks. JCATS, MASA SWORD, CAE GESI, JTLS, CATS TYR og VBS2. Der kan også etableres et åbent interface til andre JC3IEDM baserede systemer, som bruger SitaWare C2server som MIP gateway. C2 Sim GW er designet til militære træningscentre såvel som integrerede test- og kampmiljøer – til træningssystemer fra det taktiske niveau til teamtræning såvel som konceptudvikling og eksperimenter (CD&E). Den er udviklet af IFAD og Systematic til det danske forsvar, som bruger den til taktisk træning sammen med JCATS, Steel Beast og VBS2. Værdi: • Kort integrationstid • Platform- og protokoluafhængigt interface • Forskellige protokoller (DIS, HLA og div. FOMs) • Forskellige platforme (Windows og Linux) Hovedfeatures: • Imødekommer alle kernekrav som standard •

Åben arkitektur med mulighed for udvidelse

• Kompatibelt med MIP, NFF og andre interoperationelle standarder (BML, MSDL)

Telegrafens Venner

11


De første 21 kilo er væk. Henrik Schiøler er i Afghanistan, og når hans kone Hanne nu ikke er der til at lave mad - så må man nøjes med. det der er og så lidt træning til dessert.

Med vægten lagt på missionen Af major Henrik Schiøler, chef for Garnisonsstøtteelementet, Telegrafregimentet. Det var oprindeligt min tanke at lave en opfølgende artikel til major Rudolf Wolf’s artikel vedrørende vores opgaver her i New Kabul Compound/AIAT i Kabul. Det er dog ikke nemt at bringe noget nyt til bordet, da både vores organisation og vores opgaver ændrer sig fra august i år. Fordele og ulemper på en udsendelse Det er bare ikke helt afgjort, hvad og hvordan endnu. Derfor vandrede mine tanker så lidt videre til en helt anden type af artikel. Der er mange fordele og ulemper ved at være udsendt. Da de fleste af os har prøvet at være udsendt mere end én gang, er mange af disse forhold kendt i forvejen. Jeg vil derfor i det efterfølgende

12

Telegrafens Venner

med at forbedre vores grundform. Vi pressede os selv lidt i tid for at undgå, at vi pludselig stod halvvejs inde i udsendelsen og ikke havde fået gjort noget ved fysikken. Vi havde på forhånd drøftet muligheden for at tabe os lidt, men så heller ikke mere. Første træningsdag Da første træningsdag oprandt, havde vi dog en lidt forskellig tilgang til træningen, så Leif træner alene, og jeg træner sammen med en kollega fra Jyske Dragonregiment (JDR), men langt hen ad vejen i det samme tidsrum. Mere for at hænge hinanden op på at gå ned i kælderen og dyrke lidt motion. Efter at man er kommet sig over det første og umiddelbare traditionelle hærmasochistiske traume, og man har fundet ud af, at Afghanistan stadig står, selv om man ikke sidder ved skrivebordet 12-14 timer om dagen, så er der faktisk ret god tid til at vedligeholde sig selv. Vi har mulighed for at træne i alle koalitionens lejre her i Kabul. Der er varierende kvalitet i faciliteter - javel, men stadig gode muligheder. Som man kan se på billedet fra vores Dining Facility (DFAC), er der stor mulighed for at spise sundt - hvis man vil. Der er også mulighed for det stik modsatte. God is med toppings i rigt mål og en del friturestegt mad. Der er også gratis sodavand, Gatorade, kagebord og meget mere. Heldet er, at både min compadre og jeg ikke er specielt begejstret for nogle af

prøve at fokusere på en af de mere positive ting ved min udsendelse, og min artikel vil derfor indeholde billeder og tekst, der kan åbne stor mulighed for billige eller ironiske bemærkninger, spydigheder og rig mulighed for, at jeg vil fortryde det mange gange i fremtiden. Men til trods for billeder af adipøse (overvægtige) typer, der tumler på land eller selvforherligende billeder fra min ”I love me Wall” er budskabet dog stadig det samme: Hvis man har interesse i det, er en udsendelse her til Kabul en glimrende chance for at komme lidt ned i vægt, få strammet musklerne lidt og få udskiftet lidt af tøjet i garderoben derhjemme. Mig og min roommate Jeg havde en aftale med min roommate, major Leif Dalby-Frandsen, om, at vi den første onsdag efter ”Hand-Over-TakeOver” fra det tidligere hold ville starte

Det sunde valg - og der er nok af det. Viljen - den er til stede og fundet frem.


de tilbud og derfor ikke er så presset ud i en kalorie-kamp. Jeg er selv ret begejstret for salatbaren, der som regel byder på en del forskellige friskskårede ting lige fra de traditionelle agurker, tomater og grønne blade til skivekårne oliven, avocado og mango. Leif fastholder dog, at salat og lign. alene kan fortæres, såfremt retten er dækket af dressing. Over 40 kilo er smidt Overordnet betyder det dog, at det er ret let at spise sundt, specielt når man ikke er begejstret for friturestegt mad. Det er vel den største årsag til min nedgang i vægten, vil jeg tro. Faktisk har Leif og jeg tabt over 40 kilo tilsammen siden november ’14. De godt 40 kg er fordelt på - indtil videre - 21 kilo på min konto - og 23 kilo på Leif’s konto. Det ville vi aldrig have opnået, hvis ikke vi havde været her i Kabul, og det er vel at mærke ikke et mål, vi har kæmpet indædt og puritansk for at nå. Forskellen på ”før og efter” er 6 -7 måneders fokus på kosten uden at være overdrevet, samt et træningsprogram, der langt hen af vejen er bygget op omkring de øvelser, der indgår i den nye træningstilstandsprøve. Øvelserne er fordelt over et tre-dages program, som jeg kører to gange om ugen med søndag som hviledag. Træningsprogrammet tager som regel en halvanden time, indberegnet en løbetur på bånd, eller riveri i en romaskine eller cross-trainer. Alt i alt en tålelig rutine, når man først er vænnet til det. Ta' chancen når du nu har den Mit budskab er faktisk ret enkelt. Løs opgaverne, men nyd også turen væk fra det hjemlige cirkus og undlad at hoppe i den sædvanlige hær-masochistiske fælde og ”forkæl” dig selv. Det er, for at bruge et fortærsket udtryk, ”a once in a lifetime opportunity” for ældre officerer, i god foderstand og lidt for dårlig form. Næste projekt bliver at finde en fornuftig lev-godt-men-lev-sundt balance, når jeg kommer hjem  Ironisk nok så betragter oraklerne i FSU mig stadig som overvægtig. Dette er begrundet i den sædvanlige fantasiløse tilgang til tabeller og regneark, der kan kontrolleres, uden at man behøver at se delinkventen i 3D. Meget belejligt og ikke specielt imponerende. Hvis man endelig skulle dømme alle, der tager ud i verdenen for at løse Forsvarets "Prioritet-1 opgaver", kunne man vel ulejlige sig med at lytte til de unge nyuddannede læger med den seneste viden, der rent faktisk har set den enkelte soldat og ikke desavouere nogen på grund af et tabelopslag

Formanden for De Danske Forsvarsbrødre - Fredericia og Omegn, Johannes Nielsen har lagt den første krans på valdemarsdag. I baggrunden faner og andre tro støtter. Foto: Rosa Engelbrecht.

En krans er lagt Der er traditioner som skal holdes. De Danske Forsvarsbrødre er med til at værne om dette.

legrafregimenternes Soldaterforening, mindestenen med den lagte "Hærens krans".

Af John Thomasen, De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn. Kranselægning på 1864 – graven, Sct. Michaelis Kirkegård, Valdemarsdag den 15. juni. Formanden Johannes Lund Nielsen lægger Hærens krans. På dagen mindes de faldne. Der var deltagelse af faner fra De Danske Forsvarbrødre for Fredericia og Omegn samt Telegrafregimenternes Soldaterforening. Samme dag var der også kranselægning på "1864 graven". Her flankerer fanerne fra De Danske Forsvarsbrødre samt Te-

Ved "1864-graven" bliver der også lagt krans for at ære de faldne. Foto: Rosa Engelbrecht.

Følg Telegrafregimentet på facebook: https://www.facebook.com/telegrafregimentet Du er på rette side, hvis menubilledet er et værnsfælles billede i rødt med teksten "Fællesskab".

Telegrafens Venner

13


Grevinde Sussi, Grev Ingolf og Prins Henrik deltog i dette års 6. julifest - her har de fået plads foran 2 CIS-Bataljon.

Soldaterne - er 5.- og 6. juli Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen, Telegrafregimentet.

Der er altid noget med vejret. Soldater er som landmænd - det er enten for lidt eller for meget. I år var det for meget. En trykkende varme på over 26 grader helt indtil klokken 21.00 den 5. juli og med en fugtighed, der havde fået meteorologerne til at varsle skybrud og alverdens ulykker, var vi klar til, at det kunne komme til at lugte af "våd hund". Det kom dog ikke så vidt. Lidt regn og en tung klam varme - det

14

Telegrafens Venner

var, hvad det blev til. Den 6. juli god varme - let overskyet og en let vind. Det kan få en til at tænke over, hvordan var vejret helt præcis denne aften for 166 år siden? Er der nogen, der ved det? Vi har sangen "I natten klam og kold", men var det en kold nat - den nat for 166 år siden, hvor Vor Herre kaldte så mange hjem. Den nat, hvor soldater dræbte hinanden med skud og i infight med bajonet - de så dem, de slog ihjel. De kunne se fjenden i øjnene - og datidens våben havde ikke magasiner. Et skud og der skulle lades - det tog sin tid og med soldater væltende ud fra Fredericias ellers så stille volde - stor-

mende frem i et antal, som de, der lå udenfor, ikke forstod, så må det have været et mareridt ikke at være klar eller at have skudt det første skud og så vente den tid, der skulle til, før næste skud kunne afgives. Det blev et blodigt slag og med direkte øjenkontakt. Derfor - aldrig mere et 6. juli slag her. Fakler og Den Gamle Vagtstyrke Dette års fakkeltog den 5. juli var en meget smuk og stemningsfyldt aften. Det dannede endnu engang rammen om at kunne fortælle nye generationer, at vi har soldater for at holde på freden og ikke for at starte krigen.


"at gå til soldat". Det her er ikke de negative. Det her er de gode soldater- det er dem, som gerne vil - og gerne vil lidt mere, hvis det er nødvendigt. Baretten af for dem, som gør deres regiment og kompagni den ære, at de uanset vejr og vind stiller op for at vise, at de er soldater, og at de er stolte af det. Det her bør kompagnierne være stolte af, for soldater i "Den Gamle Vagtstyrke" - de gør en forskel i den rigtige retning.

Den Gamle Vagtstyrke blev i år ført af seniorsergent Jens Madsen, som har overtaget hvervet efter Bo Lundgreen - og så holder alle et ekstra øje på, om det går godt. Det gjorde det selvfølgelig. Jens kan sit kram, og de andre i vagtstyrken ved, hvad de skal. I år var der endnu en, der kunne fejre 25 års jubilæum i vagtstyrken - flot gået. Der mangler dog stadig et antal, for at styrken er fuldtallig. Det kan være svært at forstå for de chefer, der har deltagere her, at de får soldater tilbage med et netværk, som er meget stort. De gode kontakter, venskaber og forbindelser er al den tid værd, som der bruges. Det er selvfølgelig en påstand, men min påstand er også, at de, der melder sig frivilligt til at tjene deres regiment og enhed ved denne ekstra tjeneste, de viser også, at de kan lide

Alle soldater af huse - sørgemarch Telegrafsoldater er ikke dem, der bruger mest tid på eksercits. Den 6. juli kl. 11.00 sættes de fleste stævne for at deltage i sørgemarchen, som er med til at få alle til at tænke over, at det slag som her kostede menneskeliv - det er og var en trist del af "festen". "Sørgemarch er så let, fordi man ikke skal gå i takt" - NEJ, helt forkert. Selv telegrafsoldater har lettere ved at gå i takt - end ikke at gå i takt. Sørgemarch er så svær, men i år så det godt ud- rigtig godt. CIS-bataljonen med de blå baretter anført af Anne Bill havde indøvet det, og ja, med så mange ansatte og en taktfast musik vil der være nogle, der går i takt - men ikke her. Flertallet gik ude af takt, som man skal, de gik med let foroverbøjet hoved, som kun blev løftet en anelse ved svingningerne. Det var rigtig flot, og mange gamle mavesure kritikere kunne ikke rigtig finde andet - så det var faktisk meget godt. Det må man også sige, at Electronic Warfarekompagni gjorde - jeg så dem, da de kom i sejrsmarch op til Det Gamle Rådhus - det var helt perfekt. Geværeksercitsen, kommandoerne, det hele klappede. Ved ankomsten på pladsen blev der rykket en del rundt, og kommunens afspærring med tynde plastikstrimler til fotograferne blev fjernet. EW-kompagniet tilpassede sig og fik rettet ind - super professionelt og flot. For Frederik Bülow Oberst Susanne Bach Bager er foruden regimentschef også garnisonskommandant - og i kraft af denne titel har hun æren af at holde talen for og om general Bülow. Det gjorde obersten på en anderledes måde i år - efter min mening meget historisk, men med paralleller til nutiden. Du kan blive det, du vil, hvis du bare knokler for det. Du skal ikke lade dig slå ud af lidt modgang og sygdom - bare klø på. Gå efter dine mål - og sæt igen nye mål. Du skal ikke sætte barren for lavt, men realistisk højt, og så skal du tro på dig selv. Det er egentlig det, jeg står tilbage med fra talen om en general, der udtænkte en plan og fik den omsat til virkelighed i et slag, der ændrede så meget i vores

lands historie. Obersten kunne fortælle, at general Bülow startede ved flåden, men det gik ikke, han ville være landsoldat og begyndte forfra - og som historien viser, så var det godt, han gjorde det. I hans voksenliv kæmpede han med sin gigtagtige sygdom i op til et par måneder hvert år. Alligevel kom han sig og kom tilbage for at fuldføre de ting, han havde sat sig for øje. En bestemt herre - en vedholdende herre, som endte med at blive en dygtig general med det historiske udfald fra Fredericia på sit CV, og som gjorde, at han, Fredericia og vi som indbyggere kom i historiebøgerne. Folk på pladsen hørte efter Det kan godt blive sådan med taler, at de kan virke som en plage. Når man står som soldat eller helt i civil og egentlig gerne ville noget andet - end lige at være her, så kræver det sin oberst at kunne holde folks interesse - det lykkedes over al forventning for obersten. Efter talen, hvor obersten skulle videre, kom en kaptajnløjtnant fra flåden hen og kommenterede den gode tale - der virkelig havde fanget. Han mente dog, at som repræsentant for søværnet ville han konkludere af talen for Bülow, at selv om man ikke kan gøre sig gældende i flåden på de laveste niveauer, kan man godt gå hen og blive general i hæren. Den var god! Som svar på dette kan jeg kun sige: "Der var altså flere end mig, der havde tænkt tanker - og når oberstens tale kan vække en sømand, så kunne den tale vække alle, der var mødt op".

Nye som gamle soldater i Den Gamle Vagtstyrke gjorde det rigtig godt. Der var ingen kiksere - god reklame for TGR.

Telegrafens Venner

15


og der blev taget 1000vis af billeder. Prins Henrik fik også hilst på byrådet, De Danske Forsvarsbrødre og andre, som var mødt op med andel i dette flotte arrangement. LL Til rette tid, rette sted i en Bentley

Generalmajor Ib Bager med ryggen til præsenterer byrådet for Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Store kanoner-royalt islæt Det betyder meget for et arrangement, at en prominent gæst som Hans Kongelige Højhed - Prins Henrik vil deltage. Dette års 6. juli blev på den måde også til noget særligt, da prins Henrik havde sagt "ja" til at indvie en ny bronzekanon på volden ved Prinsessens Bastion. Prinsen stod for den vellykkede affyring.

Af Telegrafens Venner Der er ingen tvivl om, at et arrangement som indvielse af denne nye kanon på Fredericia vold eller fejringen af det sejrrige udfald fra Fredericia i 1849 får mange ekstra besøgende, når en så prominent gæst som Prins Henrik siger "Ja tak" til at deltage. Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold med formand Ib Bager i spidsen var dem, som inviterede prinsgemalen til byen. Prins Henrik har været med fra starten af voldkomiteens dannelse og har altid støttet arrangementerne, når det har været muligt at få det ind i den royale kalender. Kronebilen er altid præcis Punktlig som altid kørte den store krone 121 op foran voldstien, og Prins Henrik var klar til at affyre endnu en kanon. Han har gjort det før og har gennem alle årene fulgt projektet med genetablering af voldanlægget omkring Fredericia,

16

Telegrafens Venner

siden det blev til via Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold, som blev startet af Fru Ruth Riis Hansen og overlæge Jørgen Røjel, flankeret og bistået af generalløjtnant Kjeld Hillingsø. I alle årene har komiteen indsamlet penge fra fonde og private. I dag står Prinsessens Bastion besat med kanoner af forskellig slags i nye og gamle udgaver, men historisk rigtige. Skanser er blevet renoveret, Prinsens Port fik port,og man har fået fokus på det smukke fæstningsværk, som der kun findes meget få tilsvarende af. Fredericia har sin vold - men det er den gode af slagsen. Den betyder og vil fortsat betyde meget for byen i fremtiden. Prins Henrik gik op til kanonerne, og med den lange "tændstik" blev der sat ild til den ladte kanon. Et ordentligt drøn lød, og flere fik "hyletoner" i ørerne bagefter. Prins Henrik fik vinket til de mange børn, der var mødt op, og hele vejen rundt på volden var der tæt af mennesker, der ville hilse på. De fik, hvad de kom efter,

Den kongelige chauffør, Bjarne, skal også have et lille "tak" med, for det er jo ham, der sammen med adjudanten sørger for, at de kongelige "lander" sikkert og på rette sted og tidspunkt. Med Krone "121", der er Dronningens foretrukne køretøj, kommer man flydende og sikkert frem. Denne lidt ældre Bentley er med den "gamle" og mest kraftfulde motor, Bentley har lavet. En 12 cylindert Bentley på 6.850 ccm og med et tryk på 1.148 newtonmeter. Derfor er det ikke det store problem at komme frem - men de skal jo også sikkert frem, og det er Bjarne, en af de to faste chauffører, ansat til at sørge for. Dette smukke køretøj, med en diskret buldrende lyd, er enhver kongelig værdig. Bjarne er tidligere overkonstabel ved HMAK og ved, hvad han har med at gøre. Han kan tøjle de mange hestekræfter, og han kan bruge dem på den rigtige måde. For at sikre sig dette er han hvert år på politiets kører-kursus, hvor de gode kørefærdigheder bliver finpudset, og de dårlige vaner fjernet. Bjarne er "usynlig", diskret, høflig og en stilfuld voksen mand med opvækst i livgarden. Han træder frem, når det er for at passe på de kongelige, eller når de skal ind og ud af bilerne.

Prins Henrik gik lige til den store blanke kanon, og den blev fyret af med et drøn uden lige. Det ses tydeligt, at den er helt ny. I forgrunden ses en bronzekanon, der gennem tid har fået patina.


indbefattede champagne undervejs, tilpasning af makeup etc. Vi havde det rigtig sjovt med planlægningen. Det var på intet tidspunkt vores hensigt at spolere noget, vi ville selvfølgelig give den gas og gå efter guldet. Med en samlet alder på 238 år så vidste vi jo godt, at vi ville tabe stort, så vi kunne ligeså godt få et godt grin ud af det. Da vi havde monteret outfittet og var på vej til start, blev vi alligevel lidt betænkelige: "Hvordan vil Frank tage det, bliver han sur"?

Spids blyanten!

Nu er der to flasker vin på højkant!

Kontakt- og velfærdsofficeren ved Telegrafregimentet - KVO giver to flasker vin til bedste artikel i dette blad. Send din artikel til næste blad på:

telegrafen@mil.dk

"De Seje Quinder" på i alt 238 år. Chanette, Susanne, Bente og Liv - sådan!

Af De Seje Quinder - Chanette, Liv, Bente og Susanne.

– ganske kort – vi må kunne gøre noget sjovt. Herefter kom der mange fine idéer på bordet. Vi kørte til genbrug og fik købt noget fantastisk outfit. Fik lagt en plan for forløbet, hvilket

Vi slog et hold fra HQ-Bataljonen Vi kom i gang og det var skægt, men vildt hårdt. Vores modstandere var alle unge og spændstige mænd og kvinder, så vi havde selvfølgelig noget godt at kikke på – det var vores bonus. De gamle ”quinder” måtte svede, men hankede op i skørterne og af sted det gik. Vi ga´ den virkelig gas og kæmpede i et fantastisk samarbejde. Franks bane var sjov, idet vi skulle ud på en "øde ø", samle "guld" og tilbage igen. Vi kom skam "i land" med alt vores guld. Faldt om på plænen og nød vores champagne og kransekage – meget velfortjent. Frank fremlagde resultatet, der var 4 deltagende hold. Vi var sikre på en 4. plads. Meeen vi blev nr. 3 - aldrig har vi været så glade for en 3. plads - "Beklager HQ-Bataljon". Hele denne fortjeneste bør ligge hos Frank. Ikke at han skal roses for meget, men vores tirsdags- og torsdags-crossfit har gjort, at vi kan det pis :-)! Vi er klar igen til næste år.

Idrætsdag 1. juli, puha hvordan kommer man udenom det, og hvilken aktivitet er nemmest? Det var nok den første tanke. Så tænkte vi alligevel lidt videre og blev enige om, at vi ville deltage i crossfit – for det kender vi lidt til. De gamle damer er til genbrug Boldspil - her ville vores deltagelse være synd for både bold og spillere. Vi fire ”unge damer” blev hurtig enige om at samle et hold, og tilmeldt blev vi, men efterhånden som tiden nærmede sig, blev vi lidt betænkelige, specielt også da Frank gjorde os opmærksom på, at hele seancen varede 90 minutter - for 90 minutter i Franks torturkammer er meget laaaaang tid. Nu havde vi jo tilmeldt os. Har man først sagt "A", så må vi jo tage "B’et" med. Pludselig fik én af os et klarsyn

Normalt er det Susanne, der sætter kursen. Her roede hun "båden", mens Bente var styrmand. Liv passede pedalerne i maskinrummet.

Telegrafens Venner

17


Kolding Officersforening takker af Efter 60 års virke takker Kolding Officersforening af. Kolding Officersforening blev oprettet i 1955, hvor der var en garnison på Staldgården ved Koldinghus. Medlemmerne har været tjenestegørende officerer og reserveofficerer fra alle tre værn. De havde til huse i lokaler i nordfløjen på Staldgården sammen med de øvrige soldaterforeninger. Af afdelingstandlæge, major Jens Galtung,Infirmeriet Syd, Flyvestation Skrydstrup. Gennem årene har der været en ganske betydelig aktivitet og en god tilstrømning af medlemmer og opbakning fra disse. Som så mange andre foreninger i Danmark blev Kolding Officersforening også ramt af svigtende medlemstilgang, og som en naturlig konsekvens heraf har gennemsnitsalderen været stigende og medlemstallet faldende, primært som følge af naturlig afgang. Gennemsnitsalderen på 75 år Primo 2015 var gennemsnitsalderen for de 34 medlemmer lige på den anden side af 75 år. Blandt de tilbageværende medlemmer var pensionerede officerer, heraf flere fra Kongens Jyske Fodregiment, Telegrafregimentet og Slesvigske Fodregiment samt reserveofficerer fra alle tre værn samt én tjenestegørende - nemlig undertegnede. Hver ting til sin tid På generalforsamling i april 2012 varslede den siddende bestyrelse de tilbageværende medlemmer, at der på generalforsamlingen i april 2013 ville blive stillet forslag om Kolding Officersforenings afvikling i 2015. Som sagt så gjort. Beslutning blev truffet enstemmigt, selv om det selvfølgelig er klart, at det har været en tung beslutning for mange af medlemmerne, men holdningen blandt medlemmerne var, at Kolding Officersforening dermed kunne lukke på værdig vis. På generalforsamlingen i april 2014 havde medlemmerne naturligvis mulighed for at vælge en ny bestyrelse og ændre beslutning fra 2013, men det skete ikke, idet der fortsat var fuld opbakning til afviklingen af Kolding Officersforening. Medlemmerne havde nu også haft 2 år

18

Telegrafens Venner

til at vænne sig til tanken. Boet deles Set i bakspejlet var det nu nok det rigtige tidspunkt at vælge en afvikling af Kolding Officersforening, for med udgangen af marts 2014 opsagde Museet på Koldinghus lejeaftalen med alle soldaterforeninger på Staldgården (repræsenteret ved Samvirket), så vi skulle være ude af lokalerne med udgangen af oktober 2014. Opsigelsen gjaldt i øvrigt også HJVK-Kolding, der havde til huse i sydfløjen på Staldgården. Opsigelsen kom ikke som den store overraskelse, for en sådan har været i spil flere gange, men soldaterforeningerne er blevet reddet på målstregen, herunder bl.a. på grund af velvillig støtte og opbakning fra Kolding Kommune. På den sidste generalforsamling den 17. april 2015 blev det besluttet, at de penge, der var tilbage efter afslutningsmiddagen med ledsager, skulle fordeles

ligeligt mellem KFUM-soldaterhjemmene i Fredericia og Haderslev, og at den afgående bestyrelse fik i opdrag at foretage den, sidste del af Kolding Officersforening afvikling. Våbensamlingen, en samling af demilitariserede geværer fra 2. Verdenskrig (såvel fra allierede som aksemagterne), er overdraget til HJVK-Kolding, idet samlingen skal forblive i Kolding. Fane og våbenskjold er overdraget Museet på Haderslev Kaserne, og gæstebøger, regnskaber med videre er overdraget til Lokalhistorisk Arkiv i Kolding. Alle er med ved afslutningen Afslutningsmiddagen var et tilløbsstykke, idet stort set alle medlemmer havde tilmeldt sig med ledsager. Middagen fandt sted i Kirkesalen i Sankt Jørgens Gård (det tidligere Sankt Jørgens Hospital) i Kolding umiddelbart efter generalforsamlingen den 17. april 2015 med en tre-retters menu med drikkevarer ad libitum, efterfølgende kaffe med avec, og ved 23-tiden stod den på ”skrub-af” suppe. Så Kolding Officersforening lukkede på en værdig og festlig måde efter 60 års virke. Jeg vil gerne, i min egenskab af tidligere (og sidste) formand for Kolding Officersforening, takke alle for samarbejdet, støtten og opbakningen, som foreningen har modtaget igennem årene.

3. juni 2015 overrækkes 7.210 kr. til Ester Kofoed til brug for brugerne af soldaterhjemmet af Hans Erik Jørgensen og Jens Galtung. Tilsvarende blev givet til Soldaterhjemmet i Haderslev.


Alle sække er pakket med personlig uniform til den enkelte værnepligtige, men hvor er den rette? Den med mit navn på?

100 værnepligtige til Telegrafregimentet på Haderslev Kaserne 100 unge mennesker mødte op til fire måneders værnepligt ved Telegrafregimentet. Det nye værnepligtshold (Hærens Basis Uddannelse, HBU) er skudt i gang, og unge kvinder og mænd stod for at skulle ind i en helt ny verden - måske deres livsvej. Af oversergent Louise Witus Schierup, Pressen og Informationsbefalingsmand, Danske Division, Haderslev kaserne.

Tankerne var mange hos de håbefulde unge mennesker, som for første gang skulle stifte personligt bekendtskab med Forsvaret, men der var ingen tvivl om, at samtlige af de unge mennesker ser opholdet som holdningsdannende for deres person. Også selv om det kan blive hårdt fysisk og psykisk. Venskab og sammenhold blev flere gange nævnt, når der blev spurgt ind til, hvorfor valget var faldet på Forsvaret. - Skabe nye venskaber og være sammen dag og nat i tykt og tyndt, en ren musketéred nævner Peter Larsen, 19 år. Værnepligtsholdets instruktører ser på dette hold med positive øjne. – "Vi har lavet en del strukturændringer og ændret uddannelsen en del, men det bliver godt", udtaler sergent Katrine Matzen, som nu tager fat på sit 3. hold værnepligtige.

Anderledes ser det ud for sergent Christian Schmidt, hvor dette er hans 2. hold.

"Jeg ser meget frem til at arbejde med det her hold. Nu har jeg gjort mine erfaringer fra seneste hold og har derfor en større viden og overskud". Han er dog enig med sin kollega, - det er et stort hold i forhold til tidligere, men det bliver et godt hold. En af de nye værnepligtige har taget rejsen helt fra Færøerne for at aftjene sin værnepligt. Helge Joenssen, 23 år. – Jeg har med vilje valgt Haderslev, da jeg har en god kammerat fra byen. Jeg ser meget frem til uddannelsen. Helge Joenssen smiler ved spørgsmålet, om han forventer, at det bliver hårdt fysisk som psykisk, - jo hårdere jo bedre er min indgangsvinkel. Jeg vil gerne søge til specialstyrkerne, når jeg er færdig, så er det godt med nogle udfordringer. Selv om gennemsnitsalderen på en værnepligtig er 23 år, så har Silvan Mesic ingen problemer i sin noget højere alder på 28 år. - Jeg har arbejdet som butikschef og kok, men jeg har altid drømt om militæret. Jeg startede med at søge i 2009, men havde først heldet med mig i år. Jeg ser det kun som en fordel, at jeg er lidt ældre. Jeg har oplevet meget og er god til at få folk til at arbejde sammen og holde moralen oppe. De næste fire måneder står på en afvekslende og udfordrende tid, hvor den unge mand eller kvinde uden tvivl vil overvinde personlige grænser og opleve et sammenhold og venskab, som varer livet ud.

Se mere fra løbetesten på facebook. com/telegrafregimentet.

Oberst Susanne Bach Bager besøgte de nye HBU'er og fulgte med stor interesse deres første løbetest. Obersten var tilfreds med udgangspunktet.

Telegrafens Venner

19


Tekst

STP8X - ATEX TETRA TERMINAL • Med eller uden fuldt tastatur • Opfylder de strengeste ATEX/IECEx standarder • 1 W udgangseffekt • Klar og høj lyd • GPS og Man-Down alarm (option) • IP67 • E2E-kryptering • DMO Repeater • WAP Browser og MicroSD-kort • Stort sortiment af ATEX-tilbehør

WHOLEBODYCHALLENGE tilbyder: Personligt træningsprogram Personelig træner Personlig kostplan Køber du for over 1.000,kan du købe en kostplan til ½ pris.

Garmins topmodel! Uret der kan det hele. For kun 2.000,-

Se mere på: www. wholebodychallenge. dk Mobil: 3172 6041 - 61699778

A COMPANY IN THE VHF GROUP

Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj 43 74 44 60 | salg@radiocom.dk www.radiocom.dk

www.erritsøtømreren.dk

Erritsø Bygade 26, 7000 Fredericia Tlf. 51 20 86 01. CVR 2648 8885 Medlem af Garanti Byg

Garnisonskirken Garnisonskirken FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING®

SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF. 7594 0211 GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD.

20

Telegrafens Venner

Juli og august i Sct. Michaelis Kirke: 5. september kl. 10.00, Mindegudstjene-

® Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation.

Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King®. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10.00.

ste v. Bjarne Hvid. 13. september kl. 10.00, Familie- og høstgudstjeneste v. Matthias Skærved 16. september kl. 19.00, Bibelkursus begynder v. Bjarne Hvid 24. september kl. 17.30, Spaghettigudstjeneste m. spisning 4. oktober kl. 16.00, Gospelgudstjeneste v. Saint Michael Voices og Bjarne Hvid Husk Café Michael – god kaffe og en snak – hver onsdag 14.30. Se flere aktiviteter - også for børn på:

www.sct-michaelis.dk.

Garnisonspræst Peter Jacobsen kontaktes på poej@km.dk eller 7592 0121.

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRAFEN!

GARMIN og CRAFT-produkter


Her ser vi tre af de fire SATCOM instruktører fra CIS-Bataljonen, som deltog i garantitesten i Karup.

Telegrafregimentet går SkyHigh Efter ca. 20 års brug har områdesignalsystemet DEOS endelig fundet sin afløser. I stedet for et områdesignalsystem vil vi nu benytte et satellitbaseret system til at binde de operative enheder sammen. Kravet om større båndbredde, større mobilitet og færre ansatte har gjort, at tiden er løbet ud for DEOS. Derfor har man nu i vores struktur fået indpasset et større antal satellitterminaler af typen SWE-DISH CCT-120. Anskaffelsen af satellit-terminaler til vores struktur er delt op i fire kategorier og fire anskaffelser: - - - -

DEPLOYERBART SATCOM SEMIMOBIL SATCOM MOBIL SATCOM HØJMOBIL SATCOM

Af chefsergent Per Larsen, Systemafdelingen, Telegrafregimentet.

Deployerbart SATCOM Denne terminaltype er tiltænkt faste lejre, eller steder man har tænkt at

opholde sig i flere uger eller måneder af gangen. Deployerbar SATCOM inddækkes frem til 2017 af SATCOM arven med terminaltyperne High Wind Terminal (HWT) og QD1259 (QD= Quick Deploy). Grundet manglende Ka-bånds kapacitet frem til 2017 ved HUB-Karup, er der til midlertidigt inddækning af den

manglende kapacitet indkøbt fem stk. SWE-DISH CCT200fa (fa= FlyAway) for at dække dette behov. Semimobil SATCOM Her er der indkøbt 34 terminaler af typen SWE-DISH CCT120sc. Hensigten med en SEMIMOBIL SATCOM terminal er, at den skal anvendes ved mobile enheder, som skal opholde sig samme sted i mellem tre timer og op til flere dage. Det er CCT120sc terminaler med frekvensområde i Ka-båndet, som vil blive udleveret til 2 CISBTN i løbet af det tidlige efterår 2015, og det er om denne terminal, artiklen primært drejer sig om. MOBIL SATCOM (SATCOM-AT-THE-HALT (SATH)) Anvendelsen af MOBIL SATCOM sker naturligvis ved mobile enheder, hvor man har tænkt sig at gøre ophold fra minutter til timer. Systemet er fastgjort til et køretøj og klappet sammen under kørsel. Ved standsning aktiverer man antennen, og systemet finder selv satellitten og etablerer forbindelsen. I juni 2015 er der testet en SWE-DISH terminal af typen CCT120da (da= DriveAway) med henblik på at anskaffe 17 terminaler af denne type lige så snart, der bliver givet grønt lys fra Værnsfælles Kommando (VFK). Højmobil SATCOM (SATCOM-ON-THE-MOVE(SOTM)) Denne terminal type er fastmonteret på et køretøj og er konstant online. Telegrafregimentet (TGR) har haft en ter-

Telegrafens Venner

21


DEPLOYERBAR CCT200 som senere i år opstilles ved HUB-Karup

minal af denne type til test i et par år med et positivt resultat. Terminalen er i midlertidigt ikke WGS certificeret, hvilket vil sige, at den ikke må anvendes på det satellitsystem, vi anvender. Dog er der fire andre terminaler på vej gennem WGS certificeringen, hvilket betyder, at systemet ville kunne implementeres i 2017. Det primære formål med disse fire kategorier af SATCOM er, at de skal sammenkoble de operative enheder herunder levere netværk og telefoni. SOTM er tiltænkt som relæ for Hærens Taktiske Kommunikationssystem (HTK), hvor EnHCDR ikke kan række egne enheder. Fælles for alle satellitterminalerne er, at de har forbindelse til HUB-Karup og dermed den hjemlige struktur. (Reach Back)

CCT120sc terminal som den var opstillet under garantitesten.

22

Telegrafens Venner

SWE-DISH CCT120sc Firmaet, som leverer SWE-DISH CCT120sc terminalen, hedder DataPath. Dette er et firma, som har hovedkontor i USA,

men hvis internationale kontor ligger i Sverige i nærheden af Stockholm. Navnet SWE-DISH stammer fra dengang, hvor det var et rent svensk firma. SWEDISH er siden hen blevet solgt et par gange og tilhører nu DataPath. CCT120sc er en forkortelse af CommuniCase® Technology 120 (diameter på antennen) SuitCase®. Terminalen er sammenpakket i 3 stk. flightcases samt en flightcase med tilbehør og antennedele. En flightcase med antenne-system og transciver og en flightcase med modem og controller. De tre flightcases vejer tilsammen ca. 90 Kg. Samlingen af terminalen er rimelig hurtig. Det kan gøres af en enkelt mand. Det, som kan volde problemer, er håndteringen af flightcases, især hvis de skal løftes ned fra en lastvogn eller lignende. Måden at samle terminalen på er ret simpel. Først tager man controller og modem (underdelen) ud af kassen og sætter den på jorden samt retter den groft ind mod satellitten. Derefter monterer man antennesystemet med ransciver oven på underdelen, fastspænder den og påsætter ledningerne. Herefter påsættes antennedelene, strømforsyningen og netværkskabel tilsluttes og eventuelt en computer. Tænder for strømmen, åbner computeren med GUI for CCT120sc, trykker på ”Point and Shout”. Herfra klarer terminal resten selv. Det tager under 10 minutter for en mand at samle terminalen. Forudsat at terminalen er rettet godt ind i retning af satellitten, inden man aktivere ”Point and Shout”, tager det også under 10 minutter for terminalen at oprette forbindelse til satellitten og internettet. Der er rigtig mange fordele ved CCT120sc. En af dem er, at firmaet hævder, at der ikke er brug for køling af terminalerne, hvis de for eksempel bliver brugt i varme områder. Det skulle være nok at løfte dem over jorden for eksempel på en palle, således at luften kan ventilere rundt om terminalen. Skulle terminalen benyttes i koldt område, er der også indbygget et varmsystem i terminalen for at beskytte terminalen. Der er dog ikke indbygget varmesystem i antennesystemet. Det betyder, at i tilfælde af snevejr skal man være opmærksom på at fjerne sneen fra parabolen, hvis sneen skulle samles der. En kæmpe fordel ved CCT-systemet er, at i blandt alle CCT-systemer kan fem ud af seks moduler byttes rundt mellem alle typer af CCT terminaler, dvs. transciver, modem, controller, SW og strømforsyning. Det betyder, at man eksempelvis kan tage controlleren fra CCT120sc og sætte over på en CCT200 eller på en CCT120da uden at ændre noget som helst. Samme hardware og


Derudover har SYSAFD udarbejdet læringsplan for uddannelse på CCT-120sc terminalen. Læringsplanen skal danne baggrund for uddannelsen af CISBTN’s operatører på systemet. Det kræver dog, at operatøren har modtaget undervisning i SATGRU inden uddannelse til SAToperatør. Projekt Fra projektets start og frem til nu, hvor de første terminaler er på vej ind af CISBTN’s dør, har projektet været styret af en arbejdsgruppe med oberstløjtnant Jørgen Hansen som formand. I arbejdsgruppen har der været repræsentanter fra TRR, FMI, HST, 2 CISBTN, UDDAFD/ TGR, LOG/TGR, STRUK/TGR, STUV/TGR, SATCOM HUB, CISOPS/TGR og SYSAFD/ TGR. Der har indtil nu været afholdt fem møder i arbejdsgruppen, hvor der har været rigtig mange bolde i luften, som skulle sendes til de rigtige spillere på det rigtige tidspunkt. Dette er gjort på dygtigste vis af seniorsergent Frank Poulsen fra SYSAFD. Frank har været den med det store overblik og evnen til at se, hvor der vil opstå problemer i projektet, således at disse har kunnet håndteres i god tid, og at ”luften af disse bolde” bliver taget ud i god tid.

Her ses 8 færdig testet CCT120sc terminaler. Hver palle indeholder 1 terminal.

samme software. Selv computerens GUI er den samme. Det eneste, som ikke er ombyttelig, er de forskellige terminalers antennesystem. Derfor skal man være opmærksom på, at alle CCT120sc terminaler har fået et firecifret registreringsnummer (terminalens individnummer). Dette nummer er givet for at holde styr på primært antennesystemet. Antennesystemet består af en antennemotor, en antennebom samt tre løse reflektordele. Under fremstillingen af antennen er hele antennen blevet støbt som en helhed. Derefter er den blevet skåret i fire dele, hvorfor er det meget vigtigt at de samme fire dele altid følges ad, da de ikke er ombyttelige med andre terminalers antennesystem. Det kan godt være, at de passer, men der vil også være en risiko for, at man kommer til at ødelægge beslagene, når man prøver at fastgøre antennedelene, da der kan være forskel i udskæringerne. Uddannelse I skrivende stund er der uddannet fire instruktør i CCT-120sc fra CISBTN. Alle fire instruktør har udtrykt deres begejstring for terminalen, og alle er enige i, at den er meget brugervenlig at betjene.

Næste arbejdsgruppe starter Inden CCT-120sc projektet er afsluttet, vil næste anskaffelsesprojekt og dermed en ny arbejdsgruppe blive startet op. Det drejer sig om anskaffelse af CCT200fa, som vil være det næste projekt.

Formålet med TELEGRAFEN er at informere medarbejdere og deres pårørende, medlemmer af Telegrafens Venner samt Telegrafregimentets samarbejdspartnere om regimentets aktiviteter og opgaver.

FAGI's hæderspris til Rochler Af Telegrafens Venner. Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) uddeler hvert år en hæderspris i form af en vandrepokal i sandsten. Prisen uddeles af bestyrelsen til et medlem, der enten som leder eller aktiv har ydet en særlig indsats i eller for FAGI. For året 2014 går FAGI's Hæderspris til kaptajn Bent Rochler. Motivation for tildelingen Som motivation skal nævnes, at Bent Rochler (i daglig tale bare Rochler) i gennem rigtig mange år har ydet en stor indsats for FAGI, medlemmerne og den frivillige idræt. Den indsats, Rochler har ydet, har nok ikke været så synlig for det enkelte medlem, men for os i bestyrelsen har det været en stor hjælp, især når det civile system skulle indpasses i det militære system eller omvendt, - så har Rochler altid været klar til at hjælpe, da han jo som kontakt- og velfærdsofficer (KVO) har et ben i begge lejre. Udover den praktiske hjælp har Rochler også altid været klar med sit kamera, når FAGI skulle afholde stævner eller arrangementer. Det at få billeder med på resultatlisterne eller få dem på et elektronisk medie giver lige det sidste, når folk ser tilbage på et godt stævne. Med udgangen af november 2015 går Rochler på pension. Vi håber, at du vil give denne "arbejdsopgave" videre til din efterfølger. Bestyrelsen i FAGI vil med hædersprisen takke dig for din indsats og det gode samarbejde, vi har haft. TIL LYKKE! LL

Vil du støtte Telegrafens Venner, så vores soldater og deres pårørende fortsat kan få TELEGRAFEN, så kan du overføre et beløb til konto:

reg 1551 konto 11214851 Send derefter en mail/SMS med navn og telefonnummer.

Du kan også tegne et års støttemedlemsskab/abonnement for kun 150,- kr./år. Så får du TELEGRAFEN tilsendt på til privatadressen på udgivelsesdagen. Tak fordi du støtter soldaterne.

Telegrafens Venner

23


NYT NYT N YT

KRISTAS MORGENTILBUD CAFETERIAET PÅ RYES KASERNE 10 friskbagte rundstykker for 40,Hent det i cafeteriaet!

- en moderne grafisk virksomhed...

Vi har også smør i pakker og pålæg Gerne forudbestilling på 23 30 78 02 eller mail til: pia.kramer@dk.issworld.com

www.rosendahls.dk

TEL. & FAX 33 12 82 53 POSTGIRO NR.: 102-3071 D. B. 3001.3015-127201 E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK

V I

DK - 2000 Frederiksberg Dronning Olgas Vej 9, st. CVR. NR.: 89 69 70 18 WWW.ORDENSBAAND.DK

G Ø R

10% rabat

L I V E T

på alle cykler* og alt tilbehør

Tilbuddet gælder for alle ansatte i det danske forsvar *indbefatter ikke El-cykler, og reparationer Husk legitimation!

LIDT GRØNNERE IRIS blomster Gothersgade 35, 7000 Fredericia 75 92 12 17 Blomster i mere end 110 år fra 1901

24

Telegrafens Venner


Følg Telegrafregimentet på Facebook - https://www.facebook.com/telegrafregimentet

Overskud og 100 km Af Telegrafens Venner.

Her er bare det hele til en god, sund, lækker, sprød eller blød sandwich. Lav den, pak den ind - vej og betal.

Smør selv burger Af Telegrafens Venner. På en tur til Flyvestation Karup, hvor besøget primært gik til en del af vores CIS-folk, faldt turen forbi cafeteriaet. Her så jeg noget "nyt". Det tiltrak mange af de morgenfriske, og idéen fortjener at blive udbredt. Smør selv burger I Cafeteriaet er der lavet en afdeling for smør selv burger/sandwich. Her starter linjen med lyse eller mørke burgerboller - bløde eller sprøde. Så er der diverse dressinger, salat, tomat, agurk, løg og grønt. Der er også et udvalg af kylling, skinke, fisk og andet, som man kan bruge i en lækker middagssandwich. Mange benyttede sig af dette tilbud og smurte en eller to sandwich til formiddagen eller som madpakken til frokost. Det kan blive et sundt måltid - alt efter sammensætningen, men flere af dem, jeg spurgte, sagde, at det var, fordi de sparede at gå flere gange i løbet af dagen. Andre - de værnepligtige fik på denne måde noget, de kunne lide. En rigtig god idé, og så var det klar helt fra morgenstunden af. Efter burger-bygningen var der papir, plast, servietter, salt og peber. Små poser - der var tænkt på det hele. Hen til vægten ligesom med morgenmaden, og der var nu mad til det meste af dagen. Andre fra flyvestationen kom kun for at "smøre sin madpakke" til middag; så var

de fri for det store indkøb og griseriet derhjemme. Alt i alt en god idé. Prøv det på Telegrafregimentets kaserner i Fredericia og Haderslev. 10 rundstykker og en smør Når vi så er i gang med de gode idéer og de sunde tiltag, skulle vi så ikke se på muligheden for at købe fredagsrundstykkerne "inden for hegnet". ISS kunne jo godt lave en fredagspakke, som bestod af 10 rundstykker og en pakke smør for et rimeligt beløb. Det kunne også være med fem basser eller noget andet. Tiden vil vise, hvad der kan sælges - og ingen tvivl om, at det, de leverer, er af god kvalitet. Det ville måske ikke give overskud, men hvis det blev sat til at kunne "løbe rundt", så ville ISS på den måde få flere kunder igennem og det kunne danne grundlag for andre vaner, som de så kunne tjene på. Seks stykker til grillen Med sommerens komme er der også mulighed for, at ISS kunne lave eksempelvis et lille udvalg af grillpakker til salg - mod forudbestilling. Til jul kunne I sælge småkagedej eller færdige småkager. Det ville måske få flere rundt om på kasernerne til at lave en fælles middagspause, og salaten sælger de i forvejen til de 65,- kr./kilo. Det er bare at veje af og tage med. Jeg tror, at det her kunne være med til at styrke korpsånden og sammenholdet. Prøv det ISS!

Stafet For Livet foregår i mange byer landet over. Fredericia og Haderslev er to af dem. Fredericia var først til at afvikle i år, og som de mange tidligere år er der stor deltagelse af ansatte fra Telegrafregimentet og deres pårørende, både som deltagere i stafetten, men også som hjælpere ved arrangementet, der har til formål at indsamle penge til Kræftens Bekæmpelse - herunder oplysning og forskning med mere. Overskud til mere 1.250 deltagere betalte hver 100 kr. for at deltage. I de 24 timers stafet kan man gå eller løbe. Alene eller flere sammen med venner og familie - helt som man vil. Stafetten er også et sted, hvor kræftramte, syge og raske samt pårørende kan mødes som fightere i gule trøjer. Her er der specielle indslag for dem, der i samlet flok får mulighed for at danne små nye netværk. Det er et af de store resultater - der ikke er målbart. Målbart er i stedet overskuddet, der i år gav 344.000 kr. Pengene går hovedsagligt til Kræftens Bekæmpelse. Veteraner præsterer overskud Overskud kan også komme i form af mål, der nås på dagen. Tidligere korporal og veteran ved Telegrafregimentet, Lars Hein, løb sidste år 100 km bare for at se, om han kunne. Det kunne han, så i år var han blevet et år ældre. Kunne han så stadig gøre det? Det kunne Lars - og ca. 15 minutter hurtigere. Det er fantastisk flot klaret - og for det fik han en medalje specielt fremstillet af kæresten Jannie. Det medførte, at en af fighterne sagde: "Når jeg bliver rask - så vil jeg prøve at løbe 10 km". Et håb var tændt. Lars, det var din fortjeneste!

Lars efter 100 km med kæresten Jannie.

Telegrafens Venner

25


Personelnyt 3 x 25 år i Den Gamle Vagtstyrke

40 år som telegrafsoldat Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen, Telegrafregimentet. Som soldat er det muligt at få hæderstegn for 25 år i statens tjeneste, og det er muligt at få fortjenstmedaljen i sølv for 40 års tro tjeneste i hæren. Det er set mange gange gennem tiden, selvom det sker sjældnere nu om dage, hvor det er blevet mere almindeligt at shoppe mellem jobbene. Henrik Flatau kunne 1. juli fejre 40 års FORTJENSTMEDALJEN I SØLV Følgende er benådet af Hendes Majestæt Dronningen med hæderstegnet for 40 års god tjeneste i Forsvaret. Overkonstabel af 1. grad Orla B. Hansen, UMAK - Haderslev, 1. juli. 40 ÅRS JUBILÆUM Følgende har været ansat i statens tjeneste i 40 år. Major Henrik Flatau, Stab- og Operationsstøttecenteret, 1. juli. Overkonstabel af 1. grad Orla B. Hansen, UMAK - Haderslev, 1. juli. Overkonstabel af 1. grad, Halvor Hansen, Motorpuljen, 1. juli. 25 ÅRS JUBILÆUM Følgende har været ansat i statens tjeneste i 25 år. Major Michael D. Nielsen, chef for Myndighedsstøtteelementet, Telegrafregimentet, 2. juli UDNÆVNELSER Følgende er udnævnt sergent: R. K. Haugaard, Fighterwing Skrydstrup, 1. februar. J. A. Michelsen og O. M. Disch, ved Fighterwing Skrydstrup, 19. februar.

26

jubilæum og et helt specielt 40 års jubilæum, for Henrik har i alle årene været telegrafsoldat. Han startede ved telegraftropperne og kunne som en af meget få soldater modtage oberstens tale og forsvarschefens chek og diplom for 40 års tro tjeneste som telegrafsoldat. Der var klapsalver fra alle på idrætsdagen, og som en råbte: "sejt gået - du tager lige 40 år mere". Det vil ikke ske, for indenfor de nærmeste år rammer han grænsen på de 60 og så får han "fri". Følgende er udnævnt korporal: M. S. Hawaleschka, EW-kompagniet, 6. marts. H. H. B. Johansen, EW-kompagniet, 6. marts. R. M. H. Sørensen, Stab- og operationsstøttecenteret, 27. marts. Følgende er udnævnt flyverspecialist: T. K. Callesen, Fighterwing Skrydstrup, 1. august. C. M. L. Paulsen, Fighterwing Skrydstrup, 1. august. T. Okdahl, Fighterwing Skrydstrup, 1. august. T. Saxager, Fighterwing Skrydstrup, 1. august. Følgende er udnævnt overkonstabel af 1. grad: M. E. B. Jensen, EW-kompagniet, 24. maj. Følgende er udnævnt overkonstabel: M. A. Olesen, R. D. Lundsteen, C. H. Bech, Henrik A. Christensen og C. Kragh alle fra EW-kompagniet, 26. juli. TELEGRAFREGIMENTETS CHEFER Oberstløjtnant Søren Andersen tiltræder som stabschef 1. september.

Det er blevet svært at skaffe frivillige til Den Gamle Vagtstyrke, der bl. a. bruges den 5.- og 6. juli i Fredericia. Regimentet vil gerne have, at interesserede melder sig til Bo Lundgreen (tlf. 4053 2782, så vil han fortælle mere. Det er faktisk rigtig hyggeligt at være med, og kammeratskabet og netværket bliver kraftigt udbygget på denne måde. I år kunne JUHU Nielsen fejre 25 år i vagtstyrken, og tidligere har både "Luffe" og Bruno (BT) opnået samme ære. Har du lyst, kan du prøve en enkelt gang, et år - ja, du bliver nok også hængende, for vi har faktisk et godt sammenhold i Den Gamle Vagtstyrke. Er du soldat, eller har du en tilknytning til kasernen, så ring til Bo, eller kontakt redaktionen, så sørger vi for, du bliver ringet op.

Oberstløjtnant Hans E. Teglers tiltræder som chef for 2. Communication and Informationsystem Bataljonen (2 CISBTN), 1. september. Oberstløjtnant Anne C. C. Bill tiltræder som Military Advisor for Force Commander ved FN-missionen MINUSMA i Mali, 24. september. AFSKED K. O. Vilhelmsen Operations- og Udviklingsafdelingen gik på pension den 30. juni efter 41 år i Forsvaret.

DØDSFALD Kontorassistent Susanne Kaufmann Jørgensen, Driftsområde Fredericia er afgået ved døden den 15. august. Vore tanker går til Susannes mand og den nærmeste familie. Æret være Susannes minde.

Hjælp os Det er blevet meget svært for redaktionen at få oplysninger med om ansattes medaljetildelinger, jubilæer og udnævnelser med videre. Derfor beder vi jer indtrængende om at orientere os om alt relevant personelstof via en mail til: Telegrafen@mil.dk, eller via FIIN til Anna Myhre TGR-GSE07@mil.dk Vi vil bestræbe os på at få alle og alt med - derfor også denne annonce.

Telegrafregimentet har leveret følgende personeloplysninger der dækker fra 1. juni til 1. august 2015. Alle enheder, ISS Facilitys samt enkeltpersoner opfordres til at sende personeltnyt (gerne med foto) til redaktionen telegrafen@mil.dk . Ønskes fotokredit bedes det anført med - husk også billedtekster.

Telegrafens Venner


Støt annoncørerne - de støtter TELEGRAFEN!

Volkswagen Fredericia Bøden for at tale i håndholdt mobil mens du kører er 1.500 kr.

Skoda Service

Vi sælger "håndfri" systemer til alle bilmodeller fra 499,- kr. Volkswagen Fredericia A/S, Egeskovvej 104, Tlf.; 76203060, www. vw-fredericia.dk

Køb på udførsel! Skal du udsendes? Husk, at vi sælger på udførsel til alle ansatte i Forsvaret. Varen sendes til missionsområdet til laveste mulige pris, med dansk garanti.

Vi fører alle de kendte mærker. Hør mere på TELEGRAFEN.

Canon G-16

Lysstærkt objektiv f: 1.8 - 2.8 5 x zoom (28- 140 mm) 10 x Zoom + 12,1 Mega pixel CMOS, DIGIC 6 processor, for super billedkvalitet op til ISO 12800. Intelligent billedstabilisator (IS) for skarpe optagelser. 5 akset Enhanced Dynamic IS for jævne film optagelser. 12 billeder/sek. på første 5 billeder. Derefter 9,3 billeder uafbrudt. Stor LCD-skærm 7,5 cm (3,0”) Pure Colour II G Full HD video med op til 60 billeder/sek.

Tilbud til alle ansatte, der er med i Fotoklubben "ZOOM" . (Bliv medlem gratis på 7622 7608). 1. Digitale foto 10 x 15 cm 1,- kr./stk. Ingen startgebyr hvis du afleverer billederne på cd eller lignende i en fotopose fra fotoklubben. 2. Fotoarbejde "udefra" - 20%. 3. Få en DEMO-aften, hvor I prøver foto- og videoudstyr inden I skal udsendes. Vi kommer til kasernen.

Thomas Obbekjær & Per Adsbøl - Photocare i Fredericia & Kolding Tlf.: 7592 2454 Mail: fredericia@photocare.dk eller kolding@photocare.dk

3M™ PELTOR™ COMTAC XP – Hørende høreværn

Øget effektivitet. Sikkerhed og pålidelighed. - Hør og tal i radio. Passer til alle militære radioer. - Velegnet til øvelser. Hør bedre med et aktivt høreværn. Ved skud beskyttes hørelsen. - Hørende høreværn til skydebanen. For mere information, kontakt konsulent Ole Nielsen, mobil 40 33 23 29.


Løssalg 29,50 kr.

SitaWare nyt fra Systematic: Helt ny udgave af SitaWare Headquarters •

version 6.0 kombinerer SitaWare Headquarters og SitaWare WebCOP i én applikation

80 personer fra 13 lande deltog i Systematic User Forum i Dublin – 12 fra Danmark Irish Defence Forces demonstrerede brug af SitaWare WebCOP i det maritime miljø. Alle SitaWare produkter – herunder SitaWare Edge på Samsung telefoner - anvendt i stor stil og med succes under øvelse Night Hawk

www.systematic.com

Hjemmeværnet demonstrerer brug af SitaWare Edge, Frontline og WebCOP for US National Guard SitaWare Headquarters bliver integreret med CBRN-Analysis inden Brave Bedouin 2015

Hvert år gør GF TrekantOmrådet bilskaderegnskabet op og sender overskuddet retur til vores bilkunder. For 2014 betød det, at bilforsikringen blev 15,72 % billigere. Vil du også have et tilbud på en fleksibel bilforsikring med overskudsdeling – så kontakt os.

GF TrekantOmrådet Strevelinsvej 14, Erritsø, Fredericia Butikstorvet 14B, Billund Tlf. 75 92 36 55 · gftrekantomraadet.dk

Læs TELEGRAFEN på din Iphone, android, smartphone eller en tablet-pc. Hent applikation til at scanne barcodes/QR-codes. Scan dette felt og du er i gang. Eller læs TELEGRAFEN som E-blad - tast: www.issuu.com/telegrafen her kan du oprette dig som "follower", så kommer TELEGRAFEN automatisk på din private mail.

Følg Telegrafregimentet på Facebook - https://www.facebook.com/telegrafregimentet

Bilisterne i Trekantområdet sparede 15,72 % på deres bilforsikring.

Returadresse: TELEGRAFEN, Treldevej 110 , 7000 Fredericia.

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRAFEN!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.