Page 1

Udgives af Telegrafens Venner

2. 책rgang

Nr. 3 maj 2014


INDHOLD

UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 4053 2779. REDAKTIONEN Korrektur: Generalmajor I. J. Bager. Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen. Overassistent Bente Nielsen. Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet: Overkonstabel af 1. grad L. Lindholm. TRYK Rosendahl's PRINT • DESIGN • MEDIA Landbrugsvej 20 • 5260 Odense S ISSN 0909-8267 ADRESSEÆNDRING MEDELMSSKAB - STØTTE og BIDRAG: Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab, eller at støtte Telegrafens Venner, så send en mail til: telegrafen@mil.dk. OPLAG TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt i ca. 1.800 eks. heraf 850 stk. som trykte blade og de øvrige som e-blade. De trykte blade overdrages Telegrafregimentet, som fordeler det til alle regimentets militær- og civilansatte på Ryes-, Bülows og Haderslev Kaserner samt til udsendte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere. DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er den 28. maj eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Telegrafens Venner eller Telegrafregimentets meninger og holdninger.

Kompromisets blå baret

3

ISS har overtaget

4

Anbefales varmt

7

Status i godkendelse af de ...

9

Ny kompagnichef

Vi er klar til soldater i HBU og HRU 11 Mental Fitness for Fighters ...

12

Mens vi venter

13

Flagermus finder altid hjem igen

14

Temperaturen i CIS-bataljonen

16

Højt oppe - og helt nede på jorden 18 Idrætten tilbage i stabene

19

Hjemvendt fra Afghanistan

21

Danske Division øvede sig i at ...

22

Styrk din kommunikation

23

Fotoarkiv

25

Personelnyt

26

Forsidefoto

Forside: "Oberst Susanne Bach Bager inspicerer Electronic Warfarekompagniet inden hun efterfølgende overdragede enheden til Hærens Efteretningscenter (HEC) i Varde" . Læs mere på side ?.

Fotokredit: Navngiv indsendte foto som du ønsker fotokreditten skal være.

Læs TELEGRAFEN som E-blad: www.issuu.com/telegrafen

Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

2

Telegrafens Venner

10

GOTHERSGADE 10 · FREDERICIA · TLF. 75 92 37 00 · WWW.SPORTMASTER.DK


Kompromisets blå baret Gennem årene har der været mange personer, som gerne har villet ændre på Telegrafregimentets grønne barets farve. De seneste ti år har idéen været tiltagende, efter at idéen om den blå baret kom i spil. Men hvordan skifter man baretfarve? Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen/Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet.

I dag er teknikken til elektronisk brodering af mærker så god, at selv små detaljer kan gengives i broderet tilstand. I flere år har der været en misforstået holdning til afmærkning af militær ansat personel. Et mærke skal være godkendt og før dette skal der foreligge heraldisk beskrivelse af mærket, dets symbolik og komplet farvebeskrivelse. Alle i firmaet bruger samme brand Der er en procedure, der skal sikre, at man ikke laver ærmemærker, som kan støde andre, eller som er den enkelte chefs/enheds eget mærke. Vi er ét firma og skal brande os ens. Mærsk har sit brand, Føtex og alle andre har deres. De har helt klare regler, og det har Forsvaret også. Mange har tidligere ikke sat sig ind i bestemmelserne, og det afstedkom mærker med myrer, næsehorn, svinekødsspisende vikinger og upassende tekster, der har været så grove, at det kunne bringe soldaters liv i fare, hvis de blev taget til fange, med så frastødende mærker som symboler på deres uniform. Bestemmelserne skal følges og formaliteterne i orden og godkendt. Godkendelsesprocessen er ad hele kommandovejen forbi regimentschefen, til Forsvarskommandoen. Derfra til endnu en sagsbehandling med reference til Forsvarets Bibliotek, der afsluttende kontrollerer og nikker af med gældende heraldiske retningslinjer. Der er i øvrigt også pligtaflevering af et antal godkendte mærker til Forsvarets Bibliotek. For mærkerne bliver med tiden en del af en enheds historie - og dermed alles historie. Forliget gør, at vi nu skal samle værn Vores symboler og bløde værdier er en del af det, som de enkelte soldater identificerer sig med i deres referencegrupper. Når værn/enheder lægges

sammen, ændres disse synlige og usynlige værdier og dermed symbolværdien. Det går begge veje, for med en ændring er det også en markering for den enkelte ansatte, at nu er du ikke mere grøn, nu er du blå eller lyseblå. Det giver en visuel forståelse af, at ens situation er ændret - men det er ofte svært, at få folk til at skifte deres symboler ud. Især de ældre generationer har haft det meget svært. Eksempelvis kan nævnes tidligere livgarder, der er kommet til Telegrafregimentet - det er helt sikkert, at når de endelig har fået den grønne baret på, så ligger den sorte stadig fremme, så de kan se den. Yngre personer har i dag mindre tilknytning til de kendte symboler - de skifter bare, og så går det videre, men stadig opstår der små broderskaber, som holder sammen - deraf også memorycoins, som man skal fremvise diskret, når man mødes med sine "brødre" - har man ikke sin mønt, kan det koste eks. en straf i form af en øl/vand eller en kop kaffe. Hvem opfandt den blå baret I mange år var Telegrafregimentets baret grøn. Det gjorde, at nogle troede, at vi var ingeniører (hvoraf vi faktisk udspringer og derfor den sorte og guldfarven i vores skjold). Andre troede, at vi var hjemmeværnsfolk (uha uha - det var ikke godt). Andre igen troede, at vi var Green Barets fra USA (uha uha - det var meget godt), men den grønne farve er aldrig faldet helt på plads - det var ikke vores farve. Mange har været talsmand for at indføre en signalblå farve til vores baret. Tidligere chefsergent John Skodsborg, majorerne Egon Vorgaard og Karsten Byrgesen, tidligere regimentschef oberst Ib Bager - alle har de prøvet, og alle har de syntes om den blå baret, som tidligere er/har været brugt af signal-

personel og sanitetspersonel. Baretten sælges på Internettet med farveangivelsen "Royalblue", og baretten har været i Hærens Materielkommandos system som signalblå og senest i 1998 som sanitetsblå. Målt i dagslys er barettens farve Pantone 288. Den signalblå farve, som er Telegrafregimentets blå har farven Pantone 286. Det er et stort spring i farverne. Men en ting er farver på en skærm - en anden er farver på trykt på papir blankt eller mat. Farver som vi ser dem forskellig fra person til person. Oftest er det bedst at bruge en kvinde til farveanalyse, da næsten ingen kvinder er farveblinde. Nedenfor er lidt tekniske farveoplysninger omkring vores firmas blå farver. Hvis en skærm eller printer ikke er kalibreret, får man ikke det rigtige resultat. Ser du på et par mørkeblå bukser indendørs, hvor lys oftest er orange, blåt eller blågrønt, alt efter lyskilden, så ser samme bukser anderledes ud udenfor i dagslys. Farver er noget meget specielt, men det viste foto viser på tryk den nye barets farve rimelig præcist. Med den blå farve er vi på et kompromis af de to andre værn og Telegrafregimentets blå farve. Derfor har nuværende regimentschef oberst Susanne Bach Bager fundet det på sin plads, at tiden var inde til, at vi fra alle værn går ud med samme farve. Den blå baret bliver en realitet efter 10 -15 år. Et synligt kompromis - det nye tegn på at vi helt fra oven og ned er indstillet på at være med i det nye Telegrafregiment Forsvarets Føringsstøttecenter. Pantone 288c (Den nye baretfarve) Skærmfarve (RGB) 0 - 44 - 118 Trykfarve (CMYK) 100 - 83 - 33 - 19 HTML farvekode 002c76 Pantone 286c Telegrafens "Signalblå" Skærmfarve (RGB) 0 - 57 - 166 Trykfarve (CMYK) 100 - 81 - 0- 0 HTML farvekode 0039a6 Pantone 292c flyvevåbnets blå Skærmfarve (RGB) 105 - 179 - 231 Trykfarve (CMYK) 59 - 11 - 0 - 0 HTML farvekode 6983e7 Pantone 289c Søværnets blå Skærmfarve (RGB) 12 - 35 - 70 Trykfarve (CMYK) 100 - 78 - 12 - 70 HTML farvekode 0c2340

Telegrafens Venner

3


Michael Mørk er chef for Facility Mannagement i region Syd- og Sønderjylland. Karen Henriksen er Forsvarets driftschef i Fredericia. Det er her de to virksomheder mødes, og gennem de to skal planlægning, opgaver og samarbejdet køres.

ISS har overtaget ISS er et aktieselskab og skal drives som sådan. De har budt på opgaverne og er fundet bedst til prisen. Det betyder ændringer, og ændringer er vi ikke altid lige gode til at tackle. Men hvis du vil være med til, at det her skal blive et godt samarbejde, så husk, at du i fremtiden skal bestille dine services, "handymænd", arrangementer gennem Desken eller på Intranettet.

4

Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen, Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet.

en utrolig flot, stilren og pænt ryddet have, hvor planter og buske er rettet ind og klippet til. Det her er en familie med orden i tingene.

Til de mange ansatte, der nu får en ny chef, er der her en kort beskrivelse af chefen og lidt om, hvem der er med i den nye struktur der bliver jeres dagligdag. Michael er den nye chef for vores civile ansatte på kasernerne i Fredericia, men har også resten af området mellem Vejle og grænsen - og fra Varde til Langeland. Et stort område - det kræver en helt speciel person - og det er Michael. Michael Mørk, 35 år og gift med Gitte. Sammen har de Caroline på seks år og Christian på to år. Hele familien bor i deres nye hus i udkanten af Lystrup. Når du kommer til denne parcel, er du ikke i tvivl - her bor en familie med orden i tingene. Michael slapper gerne af med lidt arbejde og frisk luft i haven. Her må jeg sige, at man skulle tro, at der boede en soldat, for der møder dig

Vi lever af at sælge service Michael er som person smilende, venlig, arbejder målrettet, resultatorienteret og meget smidigt. Han ser løsninger og alternativer fremfor blokeringer og fastlåste rammer. Michael vil have, at der ydes en god og høj service. Det skaffer glade kunder, og glade kunder kommer igen og handler samme sted. I fremtiden skal Forsvaret som kunder bestille ydelser og service via Desken og Intranettet. Det vil være her, hvor indsnævringen er for at sortere i nødvendigheden af det bestilte, og for at få det gjort på en ensartet planlagt måde - ser I nogle begrænsninger i, at ikke alle soldater bare kan ringe til jer direkte?

Telegrafens Venner

Michael Mørk:"Der skal ikke være tvivl

om, at ISS leverer det, som kunderne vil købe. Vi er og vil gerne være så fleksible som muligt, men selvfølgelig skal vi gøre det i faste og kendte rammer. Der er nogle spilleregler, så som at kunderne - Forsvarets ansatte - bestiller deres service, arrangementer eller menuer gennem Desken. Den vej får vi opgaverne ind, og vi udfører dem ud fra det, der så er aftalt. Vi har selvfølgelig begrænsninger og der er eksempelvis en frist for, hvornår man kan framelde et antal kuverter til et møde eller en fest, for hvis vi har købt ind, så kan vi ikke lige ændre på det uden et tab. Men vi vil gerne, at det her skal blive en god oplevelse for kunderne, og vi kan aftale eksempelvis, at der kommer 24 praktikanter i uge 20,21,22, og 23. Ændres antallet af praktikanter så, og vi ved det i god tid - så regulerer vi aftalen - op eller ned. Kommer der flere til et arrangement, og vi har personale og tid, så vil vi gerne sælge mere, men igen vi skal også sørge for, at det er ordentlige vilkår, som vores ansatte har til deres arbejde. Der vil være nogle ting, som bliver lidt anderledes, men jeg ser ikke problemer i det - kun en tilvænning. Før har I haft vores handymænd, hvor I lige kunne lave en aftale med dem om, at de hang et billede op, eller de lige flyttede lidt møbler. Den meget direkte måde kan vi ikke mere gøre det på. Vi skal jo have betaling for det arbejde, de gør nu, hvor de er ansat af os, så I skal bestille disse services gennem Desken, som så bestiller opgaven udført ved os. Så bliver opgaven afregnet senere. På den måde er der en ændring, men I må ikke være i tvivl om, at vi vil gerne have, at der er masser af arbejde til vores ansatte, og vi vil helst beholde dem alle og gerne have flere til, men vores ledere skal have opgaverne ind "ad fordøren" - og det betyder, at vi ikke kan yde service eller hjælpe jer, førend det er kommet til os som en bestilt opgave fra Desken. Men igen, vi vil gerne servicere jer, og springer der et vandrør, så har vi en ansat klar til at stoppe en finger i hullet - og så ordner vi papirarbejdet bagefter, - det skal vi nok klare, hvis bare opgaven går gennem Karen Henriksen og hendes personale i Desken. Telegrafregimentet holder året igennem flere arrangementer af traditionel art. Der er klubber, loger og andet som ligger indenfor det, vi kalder de bløde værdier. Deres aktiviteter er ofte om aftenen og i Officersmessen eller Konstabelmessen. Her har de ofte fået mad leveret udefra eller selv stået for det. Vil det stadig være en mulighed?


Michael Mørk: "Vi har aftalt nogle spilleregler for hvornår og hvordan, vi som ISS skal være ind over. I bestiller lokalerne gennem Desken som hidtil. Er det udenfor arbejdstid og vi kan levere maden, så vil vi selvfølgelig gerne have muligheden for, at give et bud på det. Har I brug for personale, og vi har folk til det, så kan jeg ikke se, at der skulle være problemer i det. Hvis I holder en fest i konstabelmessen, så kan vi godt levere maden. I kan så selv anrette og servere, men I kan også bestille vores folk til at gøre det. I kan selv "vaske op" - eller vi kan gøre det, men igen, hvis vi skal afsætte personale til eksempelvis rengøringen dagen efter, så skal vi vide det i tide, så vi kan gøre rent i så god tid, at det står klar næste gang, lokalet skal udlånes. I må ikke være i tvivl - vi lever af at servicere jer". De gode vine er en smagssag Michel er en god fyr, han er nem at tale med, og når vi taler om haven, så har vi her en fælles interesse. Og hvor jeg er til Armagnac, er Michael til italienske og australske rødvine. Det er ikke på et "højrøvet" niveau, det er af interesse, og så har den slags interesser det med, at der følger oplevelser med, når man mødes med andre, der også dyrker disse interesser.

De ansatte og chefen er til fodbold Mens vi taler, bliver der drukket sort kaffe i rigelige mængder. Vi har en del interessesammenfald, men der er også en interesse, som Michael deler med mange af de civile på Ryes Kaserne, nemlig fodbold. Når man nævner AGF, så er det som at trække trumfkortet overfor Michael. AGF er Michaels et og alt i sportsverdenen. Han er ikke typen, der står og råber på lægterne, men han følger AGF i tv og gerne ude på stadion, når tiden, vejret og Gitte tillader det. Mon ikke at lille Christian om få år også vil få fodboldstøvler og udstyr i de rigtige farver. På mit spørgsmål, hvad placering ligger AGF på i Superligaen er svaret: "7.". Det er lidt højere end min klub, så vi går hastigt videre. Markedsføringsøkonom Den unge Michael tog efter folkeskolen en HHX, som er en handelsgymnasialuddannelse. Den blev efterfulgt af en markedsføringsøkonomuddannelse, kurser i ledelse og samarbejde, detailhandelsledelse. En ting, som jeg kan se, har modnet ham, er hans uddannelse "First Certificate In English fra University of Cambridge. Hvor mange andre blev voksne i deres værnepligtstid, så blev Michael "voksen" i det år, hvor han boede i England. Samtidig med at Michael arbejdede inde

Service manager Henriette Flarup og bager Krista Madsen.

Præsentationen af maden er blevet meget bedre, det sælger varen.

i London, læste han på University of Cambridge og boede i Leeds. Det var Michaels værnepligt. Årene før opholdet i England startede han ved Bilka i Tilst - hvor han var elev i haveafdelingen, og efter turen til England var han igen tilbage i Dansk Supermarked, nu som driftsleder for Hus og Have i Esbjerg - og året efter som salgsleder. Fra 2007 og fire år frem blev han afdelingschef i Bilka Tilst. Her var det budgetter for trecifrede millionbeløb og 50 ansatte samtidig med, at han var mentor for 15 afdelingschefer i Bilka Danmark. En god tid, hvor Michael gjorde sig mange af sine erfaringer som chef, for i 2011 at blive driftschef for Bilka Tilst og dermed ansvarlig for 700 medarbejdere, hele varehusets overordnede budget, kontraktansvarlig for de eksterne leverandører, stod for den månedlige regnskabsforklaring til direktionen, havde styr på IT-siden og alle de andre ledelsesmæssige opgaver omkring butiksopfølgning, svind, husets drift, administrative og systemmæssige rutiner, ledelse, styring, udvikling af personale, sikring af budgetter og overholdelse af koncepter, planlægning og strukturering af sæsoner og kampagner. Oven i havde han lige et overskud til at være formand for sikkerhedsudvalget, være ledelsesrepræsentant i samarbejdsudvalget og var med som beslutningstager i hovedkontorets arbejde omkring udvikling af fremtidens Bilka. Se allerede her, når man skriver/læser om Michaels erhvervserfaring og ansvarsområder, så begynder man at kunne ane, at vi her har med en type

Telegrafens Venner

5


Mens jeg var i cafeteriaet, blev der spist op af den ene varme ret. Det havde en ansat spottet, og efter fem minutter havde kokken lavet en ny lækker varm pastaret. at gøre, som har gjort sig erfaringer - en dygtig leder, som godt ved, hvad han og hans firma vil. Dygtig og målrettet. Derfor var der heller ikke tvivl om, at Dansk Supermarked nød godt af Michels talenter i de sidste to år, hvor hans titel var operationmanager. Alting til sin tid Michael har et netværk, der er meget stort, og da ISS Facility Services stod og manglede en chef for Facility Ma-

L E V E R A N D Ø R T I L D E T DA N S K E F O R S VA R

Mission critical training ... Anytime - Anywhere

IFAD leverer løsninger til træning i radiokommunikation, taktisk træning og FAC/AO træning.

Naval training – Close Air Support training – Radio Communication - Simulator, C2 and Sensor interoperability ... Anytime – Anywhere

IFAD · T: 63 11 02 11 · info@ifad.dk · www.ifad.dk

6

Telegrafens Venner

nagement, havde de set de mange kvaliteter, som Michael har, og så var det jo et spørgsmål, om de kunne tilbyde udfordringer, løn og vilkår, som Michael ikke kunne sige nej til. - Her er han jo en rigtig AGF'er, for byder du til kamp, så spiller de gerne - og de spiller for at vinde. Michael tog imod det nye job ved ISS og de nye udfordringer. Så er der lige alle de andre arbejdere Så burde jeg slutte mit protræt af Michael her, men det kan jeg ikke, for Michael insisterede på, at vi lige forklarer TELEGRAFENS læsere, at ISS ikke kun er Michael. Fremtiden vil vise, at ISS er et effektivt firma og jeg har her vist de ansatte lidt om deres nye chef, men for at Michael kan få det her projekt til at lykkes, så har han på den anden side Karen Henriksen med ansavret for Desk-personalet, som skal skaffe og sørge for at opgaverne kommer ind til de ISS' ansatte. For at kunne tilfredsstille Forsvarets ansatte og lede de servicefolk, der skal til, har Michael ved sin højre side - kun en opringning væk - hans meget roste medarbejder Henriette Flarup. Henriette leder "handymændene" og det personale, der gør rent. Her kan nævnes, at man i fremtiden arbejder efter INSTA 800 princippet - kort sagt gør rent efter et system, men med hensyntagen til, hvordan der ser ud, for hvis et kontorgulv skal vaskes tre gange hver uge, og de, der hører til kontoret, er på ferie, så kan man godt lægge sin indsats anderledes. I den stil skal der nytænkes, såvel som ISS står for på alle måder at skulle optimere og planlægge arbejdsgange og arbejdsmetoder. Der er ikke noget så dejligt som tilfredse medarbejdere. Det kan man opnå på

mange måder, ved at arbejde sammen og opnå en synergieffekt, ved at lytte til såvel kundernes behov, som medarbejderens forslag til en løsning på opgaven. Med Henriette til den del af opgaven, så er det i rigtig gode hænder. I Varde har ISS, og dermed Michael Mørk, Søren Kragh (tidligere fra Ryes Kaserne).Søren er nu formand for alle handymændene. Søren har opgaver tilsvarende Henriettes, og i Varde virker det ligeså godt. Jeg blev også præsenteret for Krista Madsen, som er den nyansatte bager, der skal "fange" kunderne på smag og kvalitet (det kan du læse mere om på næste side). Michael siger: "Det her er ikke kun mig, og de piger du ser her. Det er alle der er i cafeteriaet, handymændene og de der gør rent. Alle de, som tidligere var jeres civile ansatte - det er alle dem, vi gerne skulle have indpasset i det nye system, men det vil selvfølgelig tage tid. Indtil nu har det været meget positivt og selvfølgelig vil vi få nogle situationer, hvor vi lige må tage tingene op med medarbejderne og så finde en løsning. Der vil også komme ting fra kunderne, som de ønsker på en anden måde, men så tager vi den derfra. Indtil videre er det gået rigtig godt, og vi har faktisk kun mødt imødekommenhed og forståelse, så det ser rigtig godt ud for fremtiden". Med det på plads, at alt ros skal drysse ned på de ansatte i ISS Facility Services, der udfører arbejdet, drikker jeg det sidste af min kaffe, vi hilser af, og det er weekend, men inden må jeg lige hilse på vores nye bager, Krista Madsen. Hun har her været i kort tid, men ændret så meget, så jeg er nødt til at fortælle lidt mere om Krista. DET KRÆVER EN ARTIKEL KUN OM HENDE - SE NÆSTE SIDE!

Straks kokken sagde: "Go", fyldte AG den ny lækre pastaret i bufetten.


FRISK - helt friskbagt brød.

Anbefales varmt Folk har altid en mening om alt og ikke mindst, hvis det er noget, der har med mad at gøre. Alle tager stilling til, om de kan lide maden eller ikke, og om de vil betale prisen for den kvalitet, der tilbydes. Alt, som har med sanserne at gøre, er noget, der er forholdsvis nemt at tage stilling til. Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen/Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. Som I kunne læse, er Krista en af de nye medarbejdere, der er tilført ISS på Ryes Kaserne, og det at ansætte en bager, har været et godt træk. Som nogen nok husker, så startede det nye år med at alle stod klar til parolerne for at høre chefens vise ord, men i cafeteriet forsvandt en del af disse vise ord, i støvet fra de knastørre rundstykker, der have fået 15 - 20 minutter for meget under grillen. Det er der nu lavet om på. Frisk morgenbrød hver dag De første tegn på, at ISS er rykket ind, er, at hver morgen bliver bagt frisk brød. Det er et rigtigt godt tiltag og for at kontrollere kvaliteten, måtte jeg selv tage i cafeteriet for at prøvespise morgenbrøddet. Et rundstykke - frit valg blandt seks slags. Dertil lidt økologisk smør. Fantastisk - det var længe ventet, og må jeg varmt anbefale, at alle støtter

ti år har været brugt utallige gange ved Telegrafregimentet, og det bliver da ikke mindre brugt nu med denne præstation fra ISS og deres ansatte. Der har i de seneste ti år altid været en Bager, der "slog brødet" op og styrede størrelse, temperatur og hævning (med morgenfut). Nu har vi en ny bager, der skal tilfredsstille vores ganer, og det ser ud til, at Krista har forstand på det. Kvalitetetn holder stadig her efter tre to måneder og det forlyder også, at der flere og flere gange nu bliver spist op af såvel brød som buffeten. Så kunne man tro, at det er fordi ISS laver for lidt mad, men det er det ikke. De har faktisk sat mængden op. På en almindelig dag i cafeteriaet er der nu flere kunder, end der var tidligere. Konstablerne og kursisterne er der i større antal, og jeg kan se, at praktikanterne er der. Konstabler er ellers de første til at finde Burger King, som giver 15% i soldaterrabat, soldaterhjemmet eller andre alternativer - sådan er det ikke så ofte mere. Det her er god mad, og det er hjemmelavet og et mål for ISS er, at økologiske produkter skal udgøre 40 % i fremtiden. Duften, smagen og udseendet er blevet meget bedre, end det var før, men ISS har også andre betingelser - og det er soldaterne godt tilfredse med.

op om det her. Måske vi kunne lave en aftale, så vi hentede fredagsrundstykkerne her i stedet for, således at det salg, der er flyttet udenfor hegnet, igen kan komme tilbage. Det var så godt. Alligevel vil jeg sige, at det burde det jo være til priser, der ligger op ad det, man må betale udenfor hegnet. Alligevel er det ikke noget, vi har været forvænt med. Der har været "bake-off", og det var det. Nu er det smag, kvalitet og flere slags dej, som ligger til grund for det friske brød, der bages på kasernen hver dag. Det giver 5 boller ud af 5 mulige. Alt brød er nu også friskbagt og "hjemmebagt". Det kan godt ses på tallerkenerne, når de ansatte går til kasseapparatet. Det her er en lille succeshistorie i det store spil om forligets resultater. Lad os få flere af dem. Vi har den bedste Bager "Bager" er et ord, der gennem de sidste

Krista Madsen skal have æren for det friske brød, der serveres i cafeterierne på både Bülows - og Ryes Kaserne.

Telegrafens Venner

7


Sundhedstriaden er ophørt! Bestil dit tandeftersyn NU, ved vores annoncør, tandlæge Klaus Kristensen.

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!

Installationsfirmaet

L. H. Olesen

Vi gør alt, for at leve op til vore patienters tillid - tager den aldrig for givet.

A/S

Egeskovvej 72, 7000 Fredericia Tlf. 76 20 00 77

TANDLÆGE

Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: 75 92 01 27, www.smilecentret.dk

• • • • •

Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning

Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: 75 92 92 55 www.btgulve.dk info@btgulve.dk Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København

rt -ko l D I r cie ! litæ n spe ring i u m ig e BAT d rd Ha er vi N-RA E giv RAF G E TEL

Treldevej 150 7000 Fredericia 7591 1555

8

HOLDER DU OGSÅ AF DIN BIL? – RING OG FÅ ET GODT TILBUD

- vi er de eneste der giver levetidsgaranti - også alt i autoglas

Erik Holgersen Indehaver Nu også!

Bilplejecenter

Nu også mulighed for billeddokumentation

PavaVejle.dk Diskovej 20, 7100 Vejle Tlf. 7640 1199 www.pavavejle.dk

Telegrafens Venner

PavaFredericia.dk PAVA er den eneste kæde der er tilsluttet

Treldevej 150, 7000 Fredericia Tlf. 7591 1555 www.pavafredericia.dk

Diskovej 20 7100 Vejle 7640 1199 TELEGRAFEN-RABAT til alle ansatte ved Telegrafregimentet


Status i godkendelse af de værnsfælles projekter de underliggende niveauer. Nedlæggelsen af ca. 200 stillinger vil dog kunne komme til at berøre andre end dem, der lige nu sidder i stillingerne. Om der bliver behov for egentlige fyringer, eller om tilpasningerne kan ske ved naturlig afgang, vil tiden vise. Så vi må vente og se, og som hidtil blot løse vores opgaver så godt som muligt med de personel og materielressourcer, vi har til rådighed p.t. Hvornår vi vil være i ny struktur afhænger naturligvis af, hvornår vi får den politiske godkendelse, men det er fortsat min hensigt at markere begivenheden med en regimentsparade, og det er mit håb, at vi kan gennemføre paraden i den nye M11 uniform og med blå baret, så vores nye værnsfælles identitet bliver synlig fra dag et.

Oberst Susanne Bach Bager

Af regimentschef og garnisonskommandant oberst Susanne Bach Bager Telegrafregimentet.

Med offentliggørelsen af den politiske aftale om ændringer i Forsvarets top1 10. april blev det tydeligt for enhver, hvorfor politikerne endnu ikke har haft tid til at godkende de ”små” værnsfælles projekter, herunder den værnsfælles føringsstøtte. Jeg vil denne gang afholde mig fra at have nogen mening om, hvornår det forventes at ske, men alene udtrykke et håb om, at det sker i nær fremtid, så vi kan få afsluttet sagsbehandlingen vedr. de få medarbejdere (primært faglige), der desværre skal uden for regimentet og forrette tjeneste. Omkring 200 stillinger nedlægges Forsvarschefen og chefen for Hærens Operative kommando (HOK) vurderer ikke, at ændringerne i Forsvarets top vil få konsekvenser for strukturen på Niveau 0: Forsvarsministeriet Niveau I: Forsvarskommandoen Niveau II: De tre operative kommandoer

Korpsånd og traditionspleje Som jeg skrev i nyhedsbrevet i sidste måned, kan man ikke befale korpsånd og sammenhold, ej heller gennem uniformering, men man kan skabe rammer eller aktiviteter, hvor vi på tværs af regimentets enheder har mulighed for at erkende og pleje det minimum af fælles identitet og korpsånd, vi har. Den spredte garnisonering har været regimentets lod, siden vi blev etableret i 1951. Vi har traditionelt først og fremmest opbygget korpsånd i relation til vores bataljoner, som meget selvstændigt har løst opgaver i relation til vores foresatte operative stabe (korps, division og brigader). I fremtiden er vi ikke alene udfordret af en spredt garnisonering, men tillige af soldater fra forskellige værn med forskellige kulturer og traditioner. En udfordring vi i fællesskab skal vende til en styrke. Vi er opstillet efter kapaciteter, der indgår i Forsvarets generiske værktøjskasse. Vores kapaciteter indgår først i en enhedsramme, når en operativ opgave er besluttet, herunder evt. beredskabsopgaver, hvilket naturligvis er en udfordring for enhedsuddannelsen. Kravene til at kunne indgå i nye samarbejdsrelationer er større end nogensinde før. For at kunne opretholde evnen til at levere relevante føringsstøttebidrag skal vi have et godt kendskab til og respekt for hinandens dele af den samlede opgave. Dette opnås ikke

alene gennem det formelle samarbejde på øvelser og i forbindelse med mødeaktivitet. Det opnås tillige gennem socialt samvær, hvad enten det sker ved idrætslige aktiviteter eller sociale arrangementer og traditionspleje i relation til faglige organisationer og de mange foreninger. Det kræver både en fælles evne og en fælles vilje. Det er vanskeligt at få jer medarbejdere til at deltage i de mange frivillige aktiviteter såvel som at deltage i diverse foreningers bestyrelsesarbejder til gavn for kollegaerne. Det er desværre ikke en tendens, der er isoleret til Forsvaret. Det er en tendens, som mærkes i hele det danske samfund. Der er ingen tvivl om, at de mange effektiviseringer og reduktioner af strukturen er med til at skabe vanskelige vilkår for det frivillige arbejde. Derfor må vi i fællesskab udvikle eller tilpasse vores traditioner, så de bliver ved med at være relevante. Det er min overbevisning, at vores nutidige opgaveløsning bliver styrket gennem kendskab til regimentets historie. Den kan vi til en vis grad læse os til, men vi kan også opnå en større forståelse ved at lægge øre til vore pensionerede kollegaer og soldaterjubilarer og gennem deres fortællinger få et perspektiv på vores nuværende opgaveløsning. Hvis vi bare lader traditionerne uddø, bliver vi et fattigere og mindre professionelt regiment. De traditioner, jeg har til hensigt at bevare med deltagelse af alle regimentets enheder, er markeringen af regimentets fødselsdag 1. november, Gabrielfejringen 24. marts og regimentets årlige idrætsdag. Hertil kommer naturligvis den årlige Officersparole. Form og indhold vil jeg drøfte i TGR SU. Det er tillige min forventning, at I støtter op om traditionerne i egen garnison, fx. i forbindelse med julegudstjeneste og -frokost, soldaterjubilæer og andre lokale mærkedage. Flere besøg ved enhederne Når vi har fået iværksat transformationen, ser jeg frem til at kunne prioritere min besøgsvirksomhed både i forbindelse med enhedernes hverdagsaktiviteter i egen garnison, under øvelser og andre aktiviteter uden for garnisonerne. Jeg vil afslutningsvis opfordre jer alle – ude som hjemme – til at bidrage positivt i forbindelse med den forestående transformation samt at tage godt imod vores kollegaer fra Flyvevåbnet. Pas på jer selv og hinanden. Jeres RC

Telegrafens Venner

9


Nej din kollega mangler ikke penge Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen/Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet.

Fra venstre: Afgående kompagnichef Anders Quade Bandholm. Forrest til højre Bataljonschef Steffen Zachariassen, og i baggrunden til højre den tiltrædende kompagnichef Lars Skaarup Frederiksen.

Ny kompagnichef Hovedkvarterskompagniet i Hovedkvartersbataljonen (HQKMP/HQBTN) har fået ny kompagnichef. Afgående chef var Anders Quade Bandholm og den nye tiltrædende er Lars Frederiksen.

Af overkonstabel af 1. grad Henrik Teller, Staben/Hovedkvartersbataljonen.

Hovedkvartersbataljonen, med bataljonschef oberstløjtnant (OL) Steffen Zachariassen i spidsen, afholdte den 3. marts en chefskifteparade. Hovedkvarterskompagniet skulle have ny chef, idet den afgående kompagnichef kaptajn (KN) Anders Quade Bandholm fremadrettet skal forrette tjeneste som operationsofficer i bataljonsstaben. Den nye kompagnichef Den nye chef for Hovedkvarterskompagniet er KN Lars Frederiksen, der efter en "tur" i Afghanistan og en periode i bataljonsstaben nu overtager opgaven som kompagnichef. Kaptajn Lars Frederiksen er et nyt ansigt i Haderslev, men ikke ved Telegrafregimentet, idet han tidligere har forrettet tjeneste i den daværende 2. og 3. Telegrafbataljon (i dag CIS-bataljonen). Bataljonschef OL Steffen Zacharias-

10

Telegrafens Venner

sen takkede KN Bandholm for hans indsats i perioden som kompagnichef og ønskede ham samtidig velkommen i bataljonsstaben i fremtiden. Den tiltrædende KN, Lars Frederiksen, fik et par gode råd til hans kommende virke som ny kompagnichef.

NYT - N YT

- NY Læs TEL EGRAFEN T som blad re-pdf p www.iss å: uu.com/ t e le Her kan grafen d som foll u oprette dig o TELEGRA wer, så får du FEN aut oma på din t ablet, m tisk obil eller din pc.

Flere ansatte har modtaget falske mails, og omfanget af denne form for snyd vil givet blive mærkbart større i fremtiden. Jeg fik nedenstående mail afsendt fra en yahoo-adresse med ejerens navn som mail navn, så det kunne virke rigtigt. Nu kender jeg den pågældende major og ved, at jeg nok ikke var den, han ville spørge først. Her er mailen "copy-paste", men ikke med vildt mange stavefejl - ikke flere end alle andre kunne lave i en så presset situation - hvis det var rigtigt.

Til Lindholm. Fra XXXX Jeg tog en tur til LONDON, Storbritannien og havde min taske stjålet med indeholdende mit pas, kontanter og kreditkort fra mig. Ambassaden er indforstået og villig til at hjælpe ved at lade mig flyve uden mit pas, men jeg mangler at betale for en billet samt bosætte hotelregninger. Derfor kontaktede jeg min bank angående et nyt kreditkort som uden det er jeg desværre forhindret i at få adgang til midler. Men der vil går 5 arbejdsdage inden jeg får adgang til midler på min konto fra Storbritannien. Jeg har derfor brug for dig til at låne mig 2000 Britiske pund til at sortere mig ud af denne knibe, og beløbet bliver betalt tilbage så snart jeg vender tilbage fra Storbritannien. Western Union er den hurtigste måde at modtage de penge. Jeg afventer dit svar vh XXXX Får du en sådan mail, så luk den, højreklik på mailen og bloker afsenderen. Ring personen op og fortæl ham, at du har fået en sådan mail fra ham. Har du ikke hans nummer, er han nok ikke en af de nærmeste til dig alligevel. Får du personen i tale, vil du kunne genkende stemmen/sproget. Bedst er det ikke at svare, men bare lukke mailen. Højre-klik på mailen - "bloker afsender".


Vi er klar til soldater i HBU og HRU Af kompagnichef i Hovedkvarterskompagniet, kaptajn Lars Frederiksen. Indkvartering.

Toiletter og bad.

Store undervisningslokaler.

SMUK's gamle musiklokaler er bygget om.

Plads til indendørs eksercits og vedligeholdelse.

Det er næppe undsluppet nogens opmærksomhed, at Telegrafregimentets (TGR) uddannelse af HBU og HRU i fremtiden skal foregå i Haderslev. Hovedkvarterskompagniet er vokset med to HBU-delinger og en HRU deling, således kompagniet nu tæller i alt seks delinger. Nu er det jo relativt nemt at sige, ”vi flytter lige HBU og HRU til Haderslev”, men når det i praksis skal udføres, så bobler myriaden af opgaver op til overfladen. Misforstå mig ikke, sådan vil og må det jo være, men jeg synes, jeg vil dele nogle af processens mange udfordringer og opgaver med Telegrafens læsere. Velkommen til Haderslev Der skal ikke være tvivl om, at vi glæder os utrolig meget til at byde HBU og HRU velkommen i Haderslev, og specielt i Hovedkvarterskompagniet. At have værnepligtige og unge soldater er ikke noget nyt i Haderslev, men det er unægtelig et par år siden, og HBU og HRU soldaternes rettigheder og krav har jo løbende forandret sig. For det første er der selve uddannelsens indhold. Der ligger en masse gode erfaringer i Fredericia, som CIS-bataljonen (CISBTN) heldigvis gladelig deler ud af - en stor tak for dette! Hærens Operative Kommando (HOK) og vores egen G7 gør også deres til at udvikle et standarduddannelsesforløb (STUF), som letter vores planlægning en hel del. Til trods for hjælpen er vi naturligvis nødt til at tilpasse erfaringer og standardforløb til virkeligheden i Haderslev. Fag- og lektionsplaner skal tilpasses de fysiske rammer, Haderslev garnison kan tilbyde, og som ethvert kompagni i Forsvaret har Hovedkvarterskompagniet også sin

egen unikke facon, der uundgåeligt påvirker, hvordan vi gør tingene. Kompagniets befalingsmænd og officerer har kastet sig over opgaven med vanlig entusiasme, og jeg ser på med både forundring og glæde, efterhånden som kompagniet tilegner sig kompetencer indenfor brand, miljø og redning samt en masse andre fag, vi hidtil kun havde hørt omtalt fra kollegerne i Fredericia. Fra eksercits til WI-FI På selve kasernen summer det også af liv. Nogle gange føler jeg mig hensat til en byggeplads, når jeg på 4. sal ser flere håndværkere end soldater. Jeg bliver konstant imponeret over de flotte forhold, vi kommer til at tilbyde vores unge kommende kolleger. Nyrenoverede ti-mands-stuer (HBU), WI-FI overalt, store undervisningslokaler i den gamle SMUK bygning, mulighed for at øve eksercits under tag, flotte to-mands-stuer (HRU) og en gammel lejlighed, der bliver indrettet som fritidsområde. Som soldat med et par år på bagen kan man observere alle disse fine faciliteter med et hånligt fnys og tænke, ”da jeg var værnepligtig, havde jeg det så og så slemt, så hvorfor”, eller man kan glæde sig over, at vi kan tilbyde vores unge soldater nogle gode faciliteter, der er tidssvarende og fremmer muligheden for læring. Jeg vælger det sidste. Ikke blot på kasernen har den kommende tilgang af HBU og HRU vækket liv. Vores gamle KFUM, der i mange år har levet et stille liv, får nu en renæssance og skal nu til at have åben dagligt. Selve byen har også gjort deres til at byde velkommen, og allerede nu er der truffet aftaler om, hvordan byen bedst muligt kan skabe nogle gode rammer for soldaterne. Jeg er i den grad blevet positiv overrasket over alt den velvillighed og støtte, som jeg møder overalt, når talen falder på at hjælpe stort som småt med at sikre, at uddannelsen af HBU og HRU i Haderslev bliver en succes. Nu er Haderslev Kaserne jo hjemsted for flere enheder. Hovedkvarterskompagniet deler kaserne med både Deployable Communications

Telegrafens Venner

11


and Information Systems Modul ECHO, Danske Division, 1. Brigade og Slesvigske Musikkorps (DCM E, 1 BDE, DDIV og SMUK). Stjernekrig i kasernegården Vores garnisonskommandant (GK) er jo heller ikke fra Telegrafregimentet, og jeg indrømmer gerne, at jeg indledningsvis så et antal udfordringer i at uddanne unge værnepligtige i et sådant miljø. De unge soldater skal jo lære ting som hilsepligt og påklædningsbestemmelser fra bunden, og lad os nu være ærlige og indrømme, at der i stående styrke enheder kan indsnige sig visse friheder i forhold til f.eks. uniformsbestemmelser. Hilsepligt kan også være en voksen opgave, når kasernen nogle gange synes at være en decideret stjernekrig med alt fra kaptajner til generaler overalt, hvor man færdes. Heldigvis oplever jeg også her en stor opbakning fra GK og alle enheder på kasernen. Lokaler er blevet rømmet for at gøre plads til de værnepligtige, alt fra parkeringsbestemmelser til hilsepligt bliver drøftet med medinddragelse af kompagniet, og jeg er indtil flere gange blevet tilbudt hjælp og støtte fra kasernens enheder. Der er sågar blevet sponsoreret ekstra INFO skærme til HBU indkvarteringsgangen! Mine indledningsvise bekymringer er dermed blevet gjort godt og grundigt til skamme, og jeg ser frem til et godt samarbejde med garnisonskommandanten og alle enheder på Haderslev Kaserne. Selvfølgelig når vi at blive klar Skulle denne artikel nævne alle med aktier i at klargøre til HBU og HRU i Haderslev, ville den nok fylde mere, end godt er, hvorfor jeg for omfangets skyld blot vil nævne aktører som Forsvarets Bygnings og Etablisementstjeneste (FBE), ISS Facility Services (ISS), Telegrafregimentet (TGR), Staben (ST), Uddannelsesmaterielkontoret (UMAK), frivillige foreninger, messer og mange andre, der alle bidrager på den ene eller anden måde og dermed er en vigtig brik i det store puslespil. Jeg bliver indimellem spurgt, om jeg tror, vi når at blive klar til at modtage henholdsvis det første hold HRU i starten af maj og det første hold HBU i starten af august. Til det er svaret et rungende "JA"! Til trods for kompleksiteten i opgaven og de mange løse ender, der til syvende og sidst skal nå sammen, så kan jeg kun være fuld af fortrøstning, når jeg oplever mit eget kompagni så engageret i opgaven, og de mange kolleger og instanser, der utrætteligt støtter op omkring os. Jeg ser frem til at løse opgaven og løfte arven fra CISBTN, således Telegrafregimentet fortsat uddanner HBU og HRU soldater, som vi alle kan være stolte af.

12

Telegrafens Venner

Mental Fitness For Fighters - en update Af oberstløjtnant Erik Schwensen, ved Telegrafregimentet. Telegrafregimentets pilotprojekt for Mental Uddannelse og Træning af CISog EW-detachementerne i ISAF 17 har netop gennemført den første Video Telekonference (VTC)-træning lørdag den 5. april 2014 med succes. Projektet fortsætter som planlagt, og vi regner med at gennemføre næste VTCtræning i løbet af maj måned. Det tredje og sidste modul gennemføres primo september 2014 umiddelbart efter hjemkomsten af de sidste telegrafsoldater fra ISAF hold 17. En endelig evaluering gennemføres først i efteråret 2014, men allerede nu har vi fået en række gode erfaringer med os, som vi kontinuerligt indarbejder i projektets efterfølgende aktiviteter og delfaser for at gøre det endnu bedre. I denne korte update vil jeg blot nævne nogle af de vigtigste: - Konceptet og undervisningsformen vurderes god og effektiv om end ny og noget anderledes ;-) - Uddannelsen og træningen har givet mange gode og nyttige mentale værktøjer, både for den enkelte og for de

to detachementer (teams). - De mentale værktøjer kan med stor fordel også anvendes i relation til de pårørende. - Uddannelsen og træningen har også skabt et fælles sprog inden for detachementerne og derigennem en endnu bedre mulighed for at støtte hinanden. - Det øgede fokus på udviklingskontrakter og personlige målsætninger rykker, så mål opnås hurtigere, mål ændres og justeres mere bevidst til gavn for den enkelte person og enheden. - Modulernes tidsmæssige placering og indhold skal nøje overvejes, ligesom opfølgning mellem disse skal intensiveres ud fra devisen – hellere mange og korte opfølgninger end få og længere. - App-funktionen fungerer, men de tekniske løsninger skal forbedres for at nyttiggøre værktøjerne endnu mere. - Anvendelsen af VTC giver også mulighed for individuel coaching og mentoring under udsendelsen. Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller en af de andre i Telegrafregimentets Coach og Mentor Team.


Spid s bly der t anten ! o fla s p

Nu e r

har gået i uvished om, hvor de skal gøre tjeneste i fremtiden eller om de i det hele taget har en fremtid i Forsvaret. Disse frustrationer er blevet forstærket af den lange ventetid og af, at forsvarsledelsen igen har valgt at køre en meget lukket proces. Det på trods af at den selvsamme ledelse gang på gang har påpeget vigtigheden af at medinddrage medarbejderne i processen.

Korporal Bruno T. Jensen, klubformand Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Mens vi venter Der ventes stadig på den endelige politiske godkendelse af forsvarsforliget, så alle enheder - herunder også Telegrafregimentet - kan komme videre med implementeringer af planer og direktiver. Telegrafregimentet transformeres til Forsvarets Føringsstøttecenter en ny værnsfælles enhed. Af korporal Bruno T. Jensen, Klubformand Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), 2 CIS-bataljon/ Telegrafregimentet (2CISBTN/TGR).

I skrivende stund, den 22. april, er den nye struktur ikke godkendt. Vi får hele tiden at vide, at en godkendelse "er lige om hjørnet". Så når I læser denne artikel, er vi måske godkendt? Kørt som en lukket proces Vejen hertil har været lang og ventetiden frustrerende. Mange af vores kollegaer

Medbyg eller selvbyg Man vil gerne have, at vi tager medejerskab og medansvar i opbygningen af det ”slot”, man har tegnet. Hvordan skal vi på gulvet tage medejerskab i bygningen af et slot, hvor vi ingen indflydelse har haft på konstruktion eller design? Jeg er helt med på, at der i udarbejdelse af et nyt Forsvarsforlig er visse elementer, der af politiske årsager ikke kan behandles i et åbent forum, men når man tænker tilbage på forløbet, kan man undre sig over behovet for en lukket proces. Aldrig har jeg hørt så mange politikere udtale sig om, hvordan min/vores arbejdsplads skal se ud, og vi andre har også udtalt os i medierne, men hvorfor ikke satse det ene øje og køre en meget åben proces. En proces hvor der er plads til at medinddrage os. Der er intet at tabe set i forhold til, som dette har været kørt Tilliden skal gå begge veje Den langvarige og lukkede proces har også bidraget til, at den enkelte medarbejder har fået mindre og mindre tillid til, at ledelsen er i stand til at gennemføre så store forandringer på et sagligt grundlag og med respekt for de medarbejdere, de har ansvaret for. Det er trods alt os, der skal være med til at bygge slottet. Retfærdighed I forbindelse med forliget i 2010 måtte Telegrafregimentet sige farvel til rigtig mange gode kollegaer. Vi blev reduceret med ca. 30 % og gik fra knap 1.000 ansatte til omkring 700. En reducering, der primært var på manuelt niveau - i konstabelgruppen. I det her nye forlig er det igen primært konstabelgruppen, der bliver reduceret. Så igen er det arbejdskraften på manuelt niveau, der forsvinder. En sådan beslutning kan være svær at se det nødvendige i, og dermed det retfærdige i. Når vi ikke har været med i beslutningsprocessen, har vi heller ikke nogen viden om, hvilke problemstillinger ledelsen har stået overfor, og hvilke overvejelser man har gjort sig. Vi kan kun se, at det igen er os, der betaler

å hø jka

ker v in

nt! Kont aktved og velfæ Te rdso ffice KVO legrafr e g ren beds iver to fl gimen tet. aske te a Sen d din

art

rtike l i de r vin til

teleg ikel til nætste blad. t rafe n@m e blad på: il.dk

prisen. Det kunne se ud til, at I saver rødderne over på det træ, vi alle sidder i. Samarbejde Hvis det værnsfælles føringsstøttekoncept skal blive en succes, er vi nødt til at samarbejde på alle niveauer, men samarbejde kræver også medinddragelse på alle niveauer. Kun ved at medinddrage medarbejderne, kan vi opbygge en tillid til, at de beslutninger, som ledelsen er nødt til at tage, er nødvendige, rigtige og dermed retfærdige også selv om at det så er os nede på gulvet, det går ud over. Tillid - retfærdighed - samarbejde Det er tre elementer, som skal være til stede i en virksomhed, hvis den skal udvikle sig til en god og attraktiv arbejdsplads, hvor vi står sammen, når stormen prøver at blæse vores slot omkuld. Til slut vil jeg gerne byde vores nye kollegaer fra flyvevåbnet velkommen. Selvom vi alle er soldater, bliver det en spændende udfordring at få to så forskellige verdener til at smelte sammen til én.

Formålet med TELEGRAFEN er at informere medarbejdere og deres pårørende, medlemmer af Telegrafens Venner og Telegrafregimentets samarbejdspartnere om regimentets aktiviteter og opgaver. Støt Telegrafens Venner, så telegrafsoldater og pårørende fortsat kan få TELEGRAFEN gratis. Du kan overføre et støttebeløb til konto: reg 1551 konto 11214851. Send derefter en mail/SMS med navn, enhed, forening eller firmanavn og skriv om din indbetaling, så vil vi offentliggøre dit bidrag i næste nummer af TELEGRAFEN.

Mail til: telegrafen@mil.dk SMS: 40 53 27 80 Du kan også tegne et års abonnement på TELEGRAFEN for kun 150,- kr. - og du få TELEGRAFEN tilsendt på udgivelsesdagen. Tak for din støtte til soldaterne!

Telegrafens Venner

13


Electronic Warfare bliver her afleveret i Varde.

Electronic Warfare til Electronic Warfare skal i fremtiden organiseres i det nye Hærens Efterretningscenter (HEC), der er placeret i Varde. Electronic Warfare har stadig de specialbyggede garager og sikrede bygninger i Fredericia, og deres arbejde udgår fortsat herfra. Soldaterne bliver i Fredericia, staben flytter til Varde. Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen/Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. De første forårssolstråler ramte Varde, og det her var den første dag i år, hvor solens stråler gav en behagelig varme på de grønne uniformer. Det var også dagen, hvor Telegrafregimentet (TGR) skulle sige farvel til personellet ved Electronic Warfarekompagniet, der i fremtiden skal indgå organisatorisk i Hærens Efterretningscenter (HEC) i Varde, men personellet forbliver sammen med materiellet i Fredericia. Staben rykker - soldaterne bliver Staben skal til Varde Kaserne, hvor de sammen med flere enheder nu skal opbygge et nyt samlet sted for hærens efterretningsarbejde og analyse kaldet Hærens Efterretningscenter (HEC). Det er godt set, at man fra politisk side nu har valgt at opprioritere efterretningsindhentning, analyse og EW-opgaver.

14

Telegrafens Venner

Det er af stor betydning nu og vil i fremtiden være en meget vigtig enhed - ingen tvivl om det. Politiets Efterretningstjeneste har den seneste tid også fået større politisk bevågenhed, for fremtidens trusler vil i stigende grad komme fra netværk og anden elektronisk kommunikation. Nutidens dataindhentning er baseret meget mere på elektroniske kommunikationsmidler end nogensinde før. Man ser fjendtlig indtrængen ske på tusinde kilometers afstand, og før egne troppeindsættelser gennemføres omfattende dataindhentning til støtte for opbygningen af efterretningsgrundlaget. Det sker i nærområdet, men meget foregår også på stor afstand - og elektronisk. En hvervemagnet Tonen og den professionelle ånd er helt speciel i Electronic Warfarekompagniet, og det er en eftertragtet enhed at være soldat i. HEC vil være noget nyt, som vil kunne

trække meget entusiastiske og højtkvalificerede ansatte til tjeneste i Varde. Telegrafregimentet vil se frem til et fortsat godt samarbejde og en meget spændende fremtid. I Fredericia så vi et EWKMP, der gang på gang blev rost for deres store viden og erfaring inden for deres områder. De ansatte er i enheden i flere år, og de er glade for deres opgaver og funktioner. De mange erfaringsår er ikke et udtryk for, at de står stille - tværtimod, så har vi set mange, der skifter funktioner og opgaver - de udvikler sig og dygtiggør sig inden for området, der er i en rivende udvikling. Med et nyt samlet Hærens Efterretningscenter kan man godt se flere muligheder og flere udviklings- og karriereområder indenfor "samme" branche. Man kan håbe, at det vil være med til at holde på de ansatte og deres store erfaringer. HEC vil samlet set kunne blive en "mag-

Kompagnichef for EWKMP, major Jan Foss.


l HEC'en net" for ansatte med disse specielle og efterspurgte kvaliteter. Der vil i en vis grad også være mange naturlige job og funktionsskift, mellem Telegrafregimentet og HEC'en, da der er flere overlapninger i arbejdsområder og opgaver, så på en vis måde vil man kunne opleve en naturlig form for "fødekæde", der går begge veje. Oberstens farvel til EWKMP Denne dag - den 3. marts - var altså den sidste dag for EWKMP under Telegrafregimentets vinger, og dermed også den sidste dag med oberst Susanne Bach Bager som regimentschef. Kompagniets ansatte vil stadig være i Fredericia Garnison og som sådan være med til vagtog praktikanttjenesten. Der vil stadig være tætte relationer, fælles opgaver og udfordringer, så lidt ude af øje, men ikke ude af sind, og fremtiden vil uden tvivl være præget af et tæt samarbejde mellem HEC og TGR Obersten var fra morgenstunden mødt op for at sige farvel og tak. Efter en inspektion af tropperne gik obersten til talerstolen:

"Kære Soldater" Vi fejrede i november måned vores 22 års fødselsdag som et sammenlagt Telegrafregiment, og nu skal vi tage vores første og mest smertefulde skridt i hærens transformation over i ny struktur, nemlig at afgive EWKMP til det nye ”Hærens Efterretningscenter” (HEC).

Størstedelen af EWKMP vil heldigvis forblive her i Fredericia, men ESEK fra ST TGR og mindre dele af kompagniet skal også fysisk flyttes til Varde. Det er endnu en ny start, som I ved fælles kræfter skal få til at lykkes. Forandringerne er drevet af ønsket om en mere effektiv efterretningstjeneste ved sammenlægning af alle efterretningstjeneste-bidragydere under én fælles kommando, nemlig chefen for Hærens Efterretningscenter. Vi kan se tilbage på mere end 60 års udvikling af EW-specialet i rammen af Telegrafregimentet, selvom jeg som regimentschef alene har haft kommandoen over EWKMP siden 1. januar 2012. EW-specialet har i alle årene været meget selvhjulpet. Megen ny teknologi er blevet implementeret, og nye pansrede platforme stillet til rådighed og deployeret – inden malingen reelt var helt tør. EWKMP resultater er ikke blot blevet anerkendt i egne rækker, men i høj grad også af vore samarbejdspartnere. Jeres bidrag til de internationale operationer er på et højt professionelt niveau, og I får stor anerkendelse for jeres opgaveløsning såvel nationalt som internationalt. Det gælder både EW støtten til hærens indsats i Helmand og EW støtten til søværnet i Operation Ocean Shield og nu RECSYR. Jeres indsats herhjemme anerkendes også, herunder især jeres forberedelse af indsættelse af EW detachementer i internationale operationer samt implementering af ny teknologi og ikke at forglemme den vedvarende uddannelse af nye EW operatører. Sidst men ikke mindst anerkendelse

af jeres forberedelser i forbindelse med overgangen til Hærens Efterretningscenter. Så I har gode grunde til at være stolte af jeres egen og jeres fælles indsats. Jeg skylder jer alle en stor tak for de resultater, I har skabt i rammen af TGR. I er klar til fremtidens udfordringer – og jeg er overbevist om, at I vil bidrage aktivt til at gøre Hærens Efterretningstjeneste til en succes til gavn for hæren som helhed. Vi vil savne jer i det fremtidige værnsfælles Telegrafregiment. Jeg har i fredags overrakt et regimentsskjold til jeres kompagnichef som en symbolsk tak for det hidtidige samarbejde, og jeg ser frem til samarbejdet i nye rammer – ikke alene i missionsområderne og Forsvarets forskellige øvelsesaktiviteter, men tillige her i garnisonen i forbindelse med vagttjenesten, erhvervspraktikanttjenesten og arbejdsmiljøvirksomheden med videre. I vil for altid – i mit hjerte – forblive en del af TGR, idet vi for stedse har en fælles udfordring i at følge den teknologiske udvikling og udvikle procedurer, der skaber forudsætninger for, at danske soldater kan løse deres opgaver både herhjemme og ude. Formelt afgiver jeg først kommandoen over jer i eftermiddag i Varde, så indtil da "STOR TAK" for jeres flotte indsats i rammen af TGR i mere end 60 år. Held og lykke som det mest centrale bidrag i Hærens Efterretningscenter. Kompagniet formeret til reception. Med disse ord lukkede oberst Bager et lille kapitel i Telegrafregimentets historie. Ledsaget af major Henrik Schiøler kunne de sammen gå til afskedsreceptionen.

Telegrafens Venner

15


Soldater fra CISBTN diskuterer kommunikations- og IT-løsninger til øvelse Yellow Knight - nu med en fra flyvevåbnet (midt i billedet). Værnsfælles opgaver kan kræve nye løsninger og andre måder at gøre tingene på. Ny inspiration kan være et frisk pust i hverdagen.

Temperaturen i CIS-bataljonen Denne artikel har til formål at beskrive, hvad CISBTN medarbejdere gør sig af tanker om CISBTN situation og fremtid. Det har to officersaspiranter bidraget til - så det her er CISBTN set med andre øjne. Af oberstløjtnant (OL) Anne C.C. Bill på baggrund af interview gennemført af Mikael Arildsø og Michael M. Kristensen fra Hærens Officersskole. Gennem en række interviews har løjtnanterne Mikael og Michael indsamlet informationer og oplysninger samt taget temperaturen i 2. Communications & Information Systems Bataljon (2 CISBTN). Hvad vil forliget betyde for CISBTN 2 CISBTN vil fortsat være garnisoneret i Fredericia, men med elementer i Karup. Bataljonen er organiseret med en chef, en stab samt to CIS-kompagnier (CISKMP). Bataljonen opretholder løsning af de hidtil kendte opgaver, idet bataljonen desuden tilføres et antal nye opgaver. 2 CISBTN skal opstille, uddanne og

16

Telegrafens Venner

indsætte kommunikations- og informationssystemer til nationale og internationale operationer samt til øvelser. Bataljonen skal opretholde kapacitet til simultant at støtte op til fire forskellige bidrag i internationale operationer. Bidragene kan komme fra hele Forsvaret og ikke kun fra hæren. 1 CISKMP primære opgave er at opstille, uddanne og indsætte bidrag til Hærens Reaktionskampgrupper (RKG). Kompagniet indeholder tillige en forsynings- og vedligeholdelsessektion, der servicerer hele bataljonen. 2 CISKMP primære opgave er at støtte flyvevåbnet og Forsvarets specialoperationsstyrker under øvelser og skarpe indsættelser samt støtte taktiske stabe på brigade og divisions niveau. Herudover indgår der et kommunikationscenter i kompagniet, som er

placeret i Karup ved Hærens Operative Kommando (HOK). Kompagniet er med enheder fra både flyvevåbnet og hæren en værnsfælles kapacitet. En af kompagniets tre CIS-delinger opstilles i Karup, primært med henblik på at støtte flyvevåbnets enheder med kommunikations- og informationssystemer. Såfremt Hæren overgår til en kontinuerlig indsættelse af reaktionskampgrupperne, skal 2 CISKMP ligeledes kunne støtte 1 CISKMP efter behov. Da personeltjeneste og økonomiforvaltning centraliseres ved Telegrafregimentets Myndighedsstøtteafdeling (MSA), vil 2 CISBTN ikke længere råde over administrations- og kommandokontorer, ligesom økonomiforvaltning og logistiktjenesten på bataljonsniveau ligeledes centraliseret ved MSA, som fremadrettet skal støtte chef, stab og kompagnierne i 2 CISBTN. CIS Operationscenter (CISOC) vil blive overført til Stab- og Kompetencecenteret og forventes at blive omdrejningspunktet for stort set alle CIS aktiviteter, som Telegrafregimentet vil være involveret i. Hvad synes CISBTN medarbejderne Generelt er stemningen overvejende positiv både i konstabel-, mellemlederog ledergruppen. Konstabelgruppen føler generelt, at de har fået den information, som det har været muligt at give, om end man kun har fået et overordnet indblik i den nye organisation.


De mange briefinger har givet en vis klarhed, men har samtidig vakt ny undren. Folk så gerne, at der havde været lidt mere konkret information og meningsudveksling. Den lange ventetid, usikkerheden og at gå i en skyggestruktur, indtil det nye falder endeligt på plads, har givet anledning til en del frustration blandt medarbejderne. Der har også været et ønske om større åbenhed om hele processen. Medarbejderne er dog klar over, at der har været visse begrænsninger højere oppe i systemet, som ligger til grund for den til tider sparsomme information. Konstablerne tror ikke, at den nye organisation får den store indflydelse på deres daglige arbejde, da det stort set er det samme arbejde og samme produkt, de skal levere, blot i mindre og mere samarbejdede grupper. Ligeledes forventes en langt større standardisering af måden, CIS-opgaverne løses på. RKG vil ligge fast, så man vil få mulighed for at perfektionere et godt produkt i stedet for at skulle finde en ny løsning hver gang. Der er også håb om, at en værnfælles struktur åbner op for nye muligheder for at få et langt større samarbejde på tværs af værnene, samt mulighed for nye spændende Internationale Operationer (INTOPS) med flyvevåbnet eller søværnet. Ledergruppen ser også positivt på den nye struktur og de fordele, der vil komme på længere sigt. Især muligheden for et tæt samvirke med RKG og enhederne. De ser også en stor fordel i, at der vil komme en fast standard for opgaveløsningen i fremtiden og håber på, at det, de har været med til at skabe, bliver bevaret og ført videre over i det nye. Ligeledes ser de frem til, at materielarven bliver løftet. Generelt ser alle frem til at komme på plads, og alle håber på, at der nu kommer lidt mere ro på personelsiden, så der kommer lidt mere stabilitet i fremtiden. Frygten for at skulle igennem det hele en gang til, i nær fremtid lurer dog stadigvæk. Der har blandt nogle medarbejdere også været en lille frygt for, at deres uddannelse og evner ikke vil blive anvendt optimalt i den nye organisation. En ting, der giver større bekymring blandt især ledergruppen er fjernelsen af de lokale kommandokontorer fra kompagnierne. De frygter, at der vil lande en stor arbejdsbyrde på kompagnichefen, næstkommanderende og delingsføreren i form af ekstra administration. Udfordringer til CISOC Transformationsprocessen for CISOC forudses at blive udfordrende. Samtidig med at strukturen ændres skal den daglige drift og støtte i forbindelse med

øvelser samt de operative indsættelser til stadighed fungere. Perioden giver heldigvis også mulighed for nytænkning i forhold til de opgaver der løses af TGR, således at vi opnår de bedst mulige resultater. I vedligeholdelsessektionen hersker der blandt medarbejderne et indtryk af, at de operative enheder og CIS-delinger får al opmærksomheden. Der savnes her, at samvirket mellem alle enheder bringes frem i lyset og at det gælder om at løfte i flok. Med hensyn til den nye strukturs påvirkning af dagligdagen, er der fra mekanikernes side ikke nogen bekymringer. Det er i store træk de samme opgaver, der skal løses, dog vil der formentlig blive lagt flere opgaver i sektionens portefølje, og sektionens medarbejdere vil stadig skulle løbe stærkt for at servicere regimentets køretøjer. Hvad synes CISBTN chef Bataljonschef oberstløjtnant Anne Christiane Bill siger: "Det er lang tid siden, vi fik besked om, at der var indgået et forsvarsforlig og at det ville få stor betydning for TGR fremtid. Det gode ved ventetiden har været, at den har givet os mulighed for at involvere vores mange dygtige specialister i det forberedende arbejde, så vores implementeringsplan forhåbentlig tager højde for alle aspekter. Det mindre gode ved ventetiden er, at vi er utålmodige og trætte af ikke at kunne komme i gang med transformationen. Der er efterhånden kommet noget ”ulven kommer” over situationen, hvor vi nok forsøger at beskytte os selv ved

at sige; ”Vi tager en dag ad gangen og fokuserer på at udføre vores arbejde, så godt vi kan”. 2 CISBTN har haft ”ja-hatten” på i hele forløbet og der er fra mange sider i CISBTN leveret værdifulde bidrag til den plan, vi venter på at implementere. Vi ser rigtig gode perspektiver i det forslag, der ligger til godkendelse. Så vi vil gerne i gang med at implementere – og det kan kun gå for langsomt! CISBTN ledelse er bevist om, at vores medarbejdere er påvirket af, at de har ventet så længe på at komme på plads i den nye organisation. Vi vil fortsat orientere og involvere mest muligt og så vil vi bruge ventetiden til at støtte op omkring etableringen af de nye forretningsgange mellem CISBTN og MSA, så vores folk vil opleve, at den fysiske afstand til eksempelvis personelelementet ikke bliver det problem, som nogen tror. Det er heldigvis de samme dygtige personelfolk, som skal støtte os i fremtiden, bare fra andre kontorer. Det samme gælder for logistikken og økonomiforvaltningen. Det bør afslutningsvis nævnes, at vi - mens vi venter på godkendelsen af den værnsfælles CISBTN – er i fuld gang med at samarbejde med vores kolleger i Eskadrille (ESK) 615 i flyvevåbnet. ESK har ladet nogle af deres specialister udlåne til staben og 2 CISKMP, hvor de bidrager til, at vi hærfolk bliver lidt klogere på, hvordan vi støtter flyvevåbnet med CIS i fremtiden". Bataljonschef Anne Christiane Bill slutter: "Vi sidder ikke på hænderne. Vi løser masser af relevante opgaver, samtidig med at vi er i fuld gang med at forberede os til fremtiden".

OL Jørn Christensen, CH 1 GHR, premierløjtnant Peter Budolfsen, fører for CISDET og OL Anne C.C. Bill, CH CISBTN på øvelse med RKG 2013 II i Oksbøl.

Telegrafens Venner

17


førend de er blevet til facts og valide. Omkring dette forlig skal man også huske, at der allerede i 2013 skulle spares store summer på forsvarsbudgettet. Alle de ændringer, som er sat i gang i hele Forsvaret, skal ende ud i besparelser på 2,7 milliarder kroner, og det er ikke kun for et år, det er hvert eneste år fremadrettet, at disse penge skal spares. Det var også forsvarschef general Peter Bartrams budskab, da han besøgte Telegrafregimentet den 2. april. Generalen prøvede at anskueliggøre, hvor stort et beløb 2.700.000.000 kr. er. Tallet totusinde-syvhundredemillioner blev brugt gentagne gange af generalen til at forklare de mange ændringer, der skal til, førend vi kan spare dette beløb.

Til højre har forsvarschef general Peter Bartram inspiceret fanekommandoet fra CIS-Bataljonen og hilser på føreren, premierløjtnant Rune Lund.

Højt oppe og helt nede på jorden General Peter Bartram besøgte Telegrafregimentet og forklarede forligets spilleregler og vilkår. Han tog den "face to face" med soldaterne, der kunne spørge frit - og det gjorde de. De fik svar i støvlehøjde, og der blev ikke pakket noget ind. Bartram: "Sådan en ½ liter vand, som I her har serveret, kan få mig til at tænke: Kunne det gøres billigere? Ja, en vandhane, en stor dunk og et krus, så får vi det samme. Kan vi så leve med den ændring? "Ja" og "nej", for det er let med en flaske, men I kunne bruge flere penge til andet, hvis I brugte dunke og krus! Vi har søgt nytænkning for at spare de 2.700.000.000 hvert år fremadrettet"! Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen/Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. Det har været et hårdt forlig på mange måder. Ventetid og manglende oplysninger er det, der tales om ude ved soldaterne. Facts og information = færre rygter Manglende oplysninger, facts og informationer er som bekendt fødested for rygter. Hvis en person hører noget, der for ham selv kan være en fordel, så er det menneskets natur at tolke disse oplysninger og evt. viderebringe dem. Sådan lidt groft sagt. Man hører og forstår bedst det, som passer ind i ens egne ønsker og forhold - det er ikke nødvendigvis ondt ment eller sladder,

18

Telegrafens Venner

men det er mere rart at fokusere på egen tryghed end selv at være det store usikkerhedsmoment. Det har bare ikke været muligt ved dette forlig at oplyse hurtigere om facts, fordi mange sammenlægninger, effektiviseringer og besparelser går på tværs af de tre værn. Det har gjort processerne mere tidskrævende, men i sidste ende er det politikerne, der bestemmer - sådan virker demokratiet. Beslutninger og hensyn, der skulle tages på tværs af de tre værn, har gjort, at man ikke har kunnet sige til et kompagni eller enkelte personer, hvordan deres fremtid ville forme sig. Med den nye værnsfælles idé har der været personel fra de tre værn ind over alle opgaver og stillinger. Det har taget længere tid og har gjort, at alle beslutninger har været længere tid undervejs,

General - men blandt soldaterne Der er ikke tvivl om, at det er en af de bedre optrædener, en forsvarschef har gjort. Der var positive røster over alt bagefter. Et par af de kvindelige ytrede sig endog meget tilfreds med generalen. Ordet "lækker" blev brugt, men det var nu ikke det, vi andre gik efter - det var mere indholdet. Peter Bartram blev spurgt om højere fysiske krav, hvortil der blev svaret: "Vi har minimumskrav, som alle skal kunne bestå, det betyder ikke, at de, der vil mere, ikke må løbe hurtigere eller træne mere". Der blev spurgt om indkøb af specielle udtrækscontainere. Spørgeren mente, at disse ikke skulle være under indkøbsrammeaftaler, og en anden spurgte, hvordan vi stadig kan få råd til øvelser og træning, når vi skal spare så meget. Peter Bartram svarede: "Indkøb er blevet meget bedre. Rammeaftaler laves på store partier, hvorimod specielle enkeltdele ikke skal indkøbes på samme vis. Der er forskel. Ser man på rejseindkøb, så har Forsvaret sparet enorme mængder personaletid med de nye måder at "købe" rejser på, og vi skal tænke mere værnsfælles i indkøb og ved personel og opgaver. Militærpolitiet, erhvervspraktikken og Telegrafregimentet - det går den vej for der er fordele ved stordrift på flere områder. Det gør, at vi stadig kan få det nye materiel og være med i "top 5", hvor vi også finder USA, England og Frankrig. Vi skal stadig prioritere uddannelse og træning højt og der skal være tid og plads til at lære det nye materiel at kende. Meget af det tekniske materiel, som man får her ved regimentet, kræver megen uddannelse og træning, for at kunne mestre det helt". Spørgelysten var moderat og alle fik helt klare svar af generalen - intet blev pakket ind, denne spørgetime var givet rigtig godt ud.


En lilla morgen. Hver løbetur giver sine glæder og tid til at tømme den indre harddisk. En løbetur lader "batterierne" op - og holder dig i bedre form.

Idrætten tilbage i stabene Der er intet sparet ved at fjerne idrætten fra ansatte i stabene - tværtimod vil jeg påstå, at Forsvaret mister noget. Hvad Forsvaret mister, er svært at forklare, ligeså svært som at bevise, hvad de har sparet. Min påstand er: "To timers idræt i ugen for alle ansatte i Forsvaret er en gevinst for ansatte og Forsvaret. Af Leon Lindholm, Staben/Telegrafregimentet. Sidste år blev det besluttet, at Forsvaret skulle spare. Jeg vil tro, at en "budgetfyr" har fået den idé, at der er X-antal hundrede ansatte i stabene i hele Forsvaret. Hvis vi nægter dem idræt i arbejdstiden, så sparer vi X-hundrede gange to timer hver uge. HVIS alle de "stabsdyr" brugte to timer til idræt, og der ikke var en retur-gevinst, så er det tænkte regnestykke korrekt. Sådan er virkeligheden bare ikke Når jeg ser rundt i staben i dag -flere måneder efter vores idrætstimer blev fjernet, så ser jeg en støt voksende stab - flere er blevet en del større. Siden november har jeg personligt ikke manglet undskyldninger eller overspringshandlinger for at udsætte den fysiske udfoldelse, som nu skal foregå i fritiden - det er fem kilo siden. Den gamle oberst løb forrest Jeg husker tydeligt den dag i 2008, hvor tidligere oberst Ib Bager beordrede alle

mand i futtøjet, selv løb han forrest. To gange i ugen af en times varighed. Med tiden blev det valgfrit hvornår, men alle skulle i gang - og alle kom i gang. Det blev efterhånden tilpasset individuelt, så nogle tog en morgentur, andre en eftermiddagstur, og mange brugte det ikke, fordi de var aktive i civile idrætsforeninger og havde en fin form. Et er sikkert, alle, der havde behov, kom i form. Det blev godt og det gav resultater. Det bredte sig af lyst, og vores civile kom med, vores ansatte på flextid deltog, som de nu kunne - jeg deltog efterhånden frivilligt med alle 100 kilo. Efter et år var min deltagelse nede på 90 % = 90 kilo. Samme mønster viste sig over hele linjen. Løb er ikke spildtid For mit vedkommende blev det til to gange ½ time, der skulle til, så kom jeg ind i en rytme der hed: "De dage, jeg løber i arbejdstiden, må jeg tage bilen på arbejde - de andre dage skal jeg cykle på arbejde". Så uden at tænke over det, leverede jeg tre timers cykeltur oven i den "befalede" fut. Nu kører jeg igen i bil fem dage i ugen.

De to små løbeture gav mig sammenhold med de andre, en løs snak på turen eller i badet, men ikke mindst så fik jeg altid tømt "den indre harddisk". Jeg planlagde dagens program, næste møde, de næste opgaver og fik evalueret gårsdagens aktiviteter. Jeg tror, at det motionsmæssige her kun er en lille del. Udbytte for Forsvaret er ansatte, der er fit for fight, ansatte der tænker mere klart, er i bedre humør, og ikke mindst i bedre helbredsmæssig tilstand. Den der fik idéen til at fjerne alt idræt fra stabsdyrene, har troet, at der var 1000'vis af timer at spare - sådan er virkeligheden ikke. Ved Telegrafregimentet vil jeg tro, at staben brugte 60 timer/uge, da idrætten havde fundet sit leje. Det var langt fra alle, der brugte de to timer. Flere fandt ind i rytmer, hvor det passede ind før eller efter arbejdstid, og i perioder tillod tjenesten det ikke. Men lad os antage, at der ved Telegrafregimentets stab gik 60 timer med idræt, så stod jeg for to gange ½ time pr. uge. Det gjorde, at jeg kom ud en eller to gange hver uge, og på mine ture fik jeg lagt planer for dagen, tænkt opgaver igennem - jeg var bare mere skarp. Når jeg igen var på kontoret, gik dagen i et lidt højere tempo. Humøret var bedre, og vægten lavere. Ser man på udgifter, skal man også se på indtægter. Andre firmaer begynder nu at indføre idræt i arbejdstiden. Sådan startede det i Ib Bagers tid, og efter tre år havde det hele fundet sig et naturligt leje. Vi havde en sundere (lettere) og mere glad stab. Jeg tror, at mine påstande holder. Forsvarets investering i idræt giver mere tilbage, end det koster. Ikke alt kan måles med et ur eller i penge. Så betal da selv - ja, jeg kan godt, for jeg har en del overarbejde, og jeg får selv glæde af idrætten. Modsat syntes jeg, at vi bør deles - mig og Forsvaret. Jeg yder indsatsen, Forsvaret giver muligheden og så får vi begge noget tilbage. Der er flere, som ikke har overarbejdstimer, de kan bruge, og at føre to x ½ time til idræt i timeregnskabet tager ca. ti minutter hver uge. Skal man arbejde over for at have tid til idræt? Motivationen var førhen fællesskabet, den velvære man fik efter idræt, og at det var arbejdsgiveren, der gav tiden - vi gav os selv. I øvrigt kunne det være interessant at se, om man kan påvise en ændring i antallet af sygedage, før idrætten blev indført, efter den blev indført eller nu, hvor den er afskaffet. Jeg vil anbefale, at det igen bliver tilladt med idræt i stabene i op til to timer ugentligt, hvis tjenesten tillader det.

Telegrafens Venner

19


Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!

STP8X - ATEX TETRA TERMINAL • Med eller uden fuldt tastatur • Opfylder de strengeste ATEX/IECEx standarder • 1 W udgangseffekt • Klar og høj lyd • GPS og Man-Down alarm (option) • IP67 • E2E-kryptering • DMO Repeater • WAP Browser og MicroSD-kort • Stort sortiment af ATEX-tilbehør

www.erritsøtømreren.dk

Erritsø Bygade 26, 7000 Fredericia Tlf. 51 20 86 01. CVR 2648 8885 Medlem af Garanti Byg

A COMPANY IN THE VHF GROUP

Baldersbækvej 31, 2635 Ishøj 43 74 44 60 | salg@radiocom.dk www.radiocom.dk

10% Rabat på arbejdslønnen ved forevisning af ID-kort

Thomas Ejby, Egumvej 62, 7000 Fredericia 61 72 60 37

Garnisonskirken Garnisonskirken FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING®

SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF. 7594 0211 GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD.

20

Telegrafens Venner

Marts og april i Sct. Michaelis Kirke:

® Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation.

Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King®. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet

Gudstjeneste hver søn- og helligdag kl. 10.00.

22. maj kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste og spisning. 25. maj kl. 14.00 Gospelgudstjeneste. 19. juni kl. 19.30 Sommergospel med Saint Michael Voices. Husk også mindegudstjenesten den 5. juli kl. 21.00.

Se flere aktiviteter på: www.sct-michaelis.dk. Garnisonspræst Peter Jacobsen kontaktes på poej@km.dk eller 7592 0121.


Til slut gik paraden mod Haderslev Kaserne, hvor den blev afsluttet med en reception i gymnastiksalen, hvor ISS havde gjort klar med en buffet. CH 1 HQBTN, oberstløjtnant Steffen Zachariassen, holdt sin tale til de hjemvendte, og SMUK gav i forlængelse heraf en rigtig fin koncert. Alle var enige om, at det havde været en fantastisk dag. Vi i 1 HQBTN ser frem til at fortsætte traditionen, næste gang DCM E får soldater hjem fra mission.

Opstilling ved rådhuset, hvor borgmester H.P. Geil holder tale for DCM E.

Hjemvendt fra Afghanistan I Haderslev og generelt i hele det sønderjyske er det godt at være soldat. Man har befolkningens opbakning og forståelse. Når soldaterne vender hjem, er der en parade gennem byen og borgmesteren tager imod. Det er ikke bare en parade - det er velment og hjertevarmt. Det er godt at være soldat i Haderslev.

Af operationsofficer, kaptajn Anders S. Hansen, Staben/1. Hovedkvartersbataljon (ST/HQBTN). Deployable Communications and Information Systems Module (ECHO) består af 56 mand og indgår i 1. Hovedkvartersbataljon/Telegrafregimentet. Det var en af de flotteste solskinsdage, man kan tænke sig - og så var vi kun midt i marts. Mere præcist den 14. marts, blev 21 soldater fra DCM E fejret med kontingentparade i Haderslev. Chefen for 1. Hovedkvartersbataljon (CH 1 HQBTN) havde koordineret arrangementet med borgmesteren mellem Haderslev Kaserne og Telegrafregimentet. Vanen tro var der god opbakning til at fejre DCM E opgaveløsning og hjemkomst. DCM E er operativt underlagt 1 NATO Signal Bataljon (1 NSB). Oberstløjtnant Hünke, der er chef for 1 NSB, og garnisonskommandanten i Haderslev samt pårørende til de udsendte og andre med tilknytning til

DCM E og 1 HQBTN var også med til paraden. I alt var der ca. 100 deltagere og et stort antal repræsentanter fra medierne, og der foruden var mange af byens borgere mødt op, som de plejer. Tredje gang - nu en tradition Det er nu tredje gang, at arrangementet er blevet gennemført i Haderslev, og med fortsat stor støtte og engagement fra Haderslev kommune og byens borgere er det gået hen og blevet til en fin tradition. Vanen tro startede paraden på Haderslev Kaserne, hvorfra DCM E, pårørende og gæster, anført af Slesvigske Musikkorps (SMUK), marcherede mod rådhuset. Borgmester H. P. Geil havde inviteret alle i paraden til en reception med drinks og snacks. Borgemesteren holdt en tale, hvor han på byens vegne bød alle soldater velkommen hjem - med ekstra tryk på alle. Paraden fortsatte derefter til Domkirken, hvor den tog opstilling foran Domkirken. Her spillede SMUK, mens chefen for DCM E vendte et blad i mindebogen.

Missionen fortsætter Selv om Danmarks engagement i ISAF løbende bliver reduceret, så fortsætter DCM E med at levere personel til KAF SSG. Det er således planen, at DCM E igen i efteråret 2014 sender personel til Kandahar. Det bliver denne gang med et mindre bidrag. Det er også planen, at DCM E i efteråret 2014 sender et bidrag til Tyrkiet, hvor det skal indgå som NATO-støtte til forsvaret af Tyrkiets luftrum. Branding af DCM E 1 HQBTN havde valgt at gennemføre en aktiv pressepolitik. Det indebar bl.a., at der om aftenen i TV-avisen blev vist et indslag fra kontingentparaden. Der var også positiv omtale af arrangementet i mange andre medier. Også på Hærens Operative Kommandos hjemmeside blev der optaget et indlæg om DCM E og arrangementet, der blev holdt i Haderslev. Kontingentparaden skal således ses som et element i 1 HQBTN markedsføring af den kapacitet, som DCM E udgør.

Fakta Bidraget på 21 mand fra DCM E har været udsendt til Afghanistan i perioden fra september 2013 til januar 2014. Opgaven var at løse kommunikations- og informationssystems opgaver for ISAF. Bidraget var stationeret på Kandahar Airfield. DCM E var udsendt som en del af Kandahar Airfield Signal Support Group (KAF SSG).

Telegrafens Venner

21


Danske Division øvede sig i at tage sig af flygtninge

Civile organisationer inspirerede til skarpere procedurer På seminaret satte Beredskabsstyrelsen og Dansk Flygtningehjælp scenen gennem en række oplæg. Sektionschef Jan Larsen fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev præsenterede korpsets En weekend i marts dannede Haderslev Kaserne rammen om struktur og ressourcer i forbindelse med et såkaldt samtænkningsseminar, hvor Danske Division sam- internationale indsættelser og krydrede sin præsentation med konkrete men med Dansk Flygtningehjælp og Beredskabsstyrelsen satte eksempler fra forskellige indsættelser fokus på, hvordan militære enheder indsat i kamphandlinger internationalt. kan og bør tage sig af de civile flygtninge og interne fordrevne, Derpå overtog nødhjælpskoordinator Christian Gad fra Dansk Flygtningehjælp som de støder på i deres operationsområde. scenen og gav oplæg om, henholdsvis humanitære og juridiske aspekter af flygtninge og internt fordrevne i konfliktområder og om, hvordan Dansk Af major af reserven Kjeld Andersen, mer bagefter, for at vi også kan vinde Flygtningehjælp selv hjælper disse Informations-operationsofficer, Danske freden så at sige. Derfor skal vi tænke mennesker. Division. længere – bl.a. i den måde, vi håndterer "Det var meget værdifuldt og inspireflygtninge, fordrevne og andre civile rende at få præsenteret helt konkrete mennesker på. Seminaret her i weekenmetoder baseret på erfaringer fra verden har givet os rigtig gode input, som dens brændpunkter. Det gav et perfekt Hærens erfaringer fra internationale vi tager med os, når vi i begyndelsen af afsæt for den resterende del af seminaoperationer både i Afghanistan og før april er på øvelse i Oksbøl for at øve de ret. Både Beredskabsstyrelsen og især det i Bosnien, Kosovo og Irak m.v. vito danske og de tre brigader fra Estland, Dansk Flygtningehjælp har peget på ser, at de militære styrkers relationer Letland og Litauen, der er tilknyttet flere konkrete udfordringer, som vi er til de civile aktører kan være afgørende Danske Division. Målet er, at vi med nødt til at blive skarpere på, hvordan vi for succes på længere sigt. Det gælder udgangspunkt i den viden, vi har fået fra håndterer. Det gælder f.eks. den måde, også håndteringen af flygtninge og Dansk Flygtningehjælp og Beredskabsvi er organiseret på i forhold til at kunne internt fordrevne, der kan have direkte styrelsen, kan højne kvaliteten af vort etablere tilstrækkeligt med midlertidige indflydelse på de militære operationer. eget arbejde på området". venteområder langs de veje, som både vi og de internt fordrevne vil bruge Divisionschefen forklarer Øvelse Yellow Knight afholdes i Oksbøl og vores procedurer til at screene de Derfor var Danske Division 14.-15. marts 3.-11. april og er bygget op om en fiktiv mennesker, der kommer til vores omvært for et seminar, hvor divisionen konflikt, hvor et NATO-land besættes og råder med henblik på at kunne skille sammen med Dansk Flygtningehjælp og anmoder om militær hjælp fra NATOkombattanter fra flygtninge og internt Beredskabsstyrelsen arbejdede med at allierede. fordrevne", siger oberstløjtnant Sven optimere Danske Divisions retningslinjer I opgaveløsningen vil divisionens enStraarup, der er chef for Danske Divisifor at tage hånd om flygtningestrømme. heder løbende skulle forholde sig til ons enhed for Civilt Militært Samarbejde. "Det er overordentligt vigtigt, at vi løudviklingen i det civile samfund – og Efterfølgende arbejdede ca. 25 ofbende dygtiggør os på dette højaktuelle bl.a. håndtere problemer relateret til ficerer og befalingsmænd tilknyttet område. Derfor er det meget værdiinterne fordrevne. Danske Division, 1. Brigade, 2. Brigade fuldt, at vi kan øve os med nogle af de og CIMIC PSYOPS Kompagniet fra Hæorganisationer, der er førende på den rens Efterretningscenter civile side. En militær enhed på i Varde med at omsætte størrelse med Danske Division oplæggene til konkrete vil, hvis den indsættes, primært retningslinjer, der kan have fokus på at løse sin militætages med i divisionens re kampopgave. Men håndteres procedurer. forholdet til det civile samfund "Målet er, at vi får skabt ikke sideløbende på hensigtsfælles retningslinjer i mæssig måde, kan det blive et hele hæren for, hvordan seriøst problem. Umiddelbart vi arbejder med de mankan f.eks. flygtningestrømme ge relevante problemstilpå de veje, de militære enheder linger omkring flygtninge er nødt til at benytte, hindre og internt fordrevne, udførelsen af de militære opesom vi vil støde på som rationer og komme på tværs militære enheder. Nu har af forsyningsvejene m.v. Det Danske Division fået takan få fatale følger", forklarer get fat på formuleringen generalmajor Michael A. Lolaf konkrete procedurer. lesgaard, der er chef for DanDet vil danne grundlag ske Division og han fortsætter: for de procedurer, som "Det er også centralt, at vi – vi vil afprøve på vores samtidig med at vi løser vores øvelse i Oksbøl til april", kortsigtede militære opgave – slutter Sven Straarup. har fokus på de mangesidede opgaver, der uafvendeligt kom- Chef CIMIC fra Danske Division, Oberstløjtnant Sven Straarup.

22

Telegrafens Venner


Styrk din kommunikation og skab resultater Af oberstløjtnant Erik Schwensen, chef for Uddannelsesafdelingen ved Telegrafregimentet.

For mig er der ingen tvivl om, at vi til enhver tid skal have fokus på den bedst mulige operative opgaveløsning, fordi det er alene ”resultaterne, der tæller”. Dét er vores raison d’etre også for os ved Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter. Evnen til at kommunikere korrekt For mig er der heller ingen tvivl om, at en af de væsentligste forudsætninger for at gennemføre den bedst mulige operative opgaveløsning – stor eller lille - er din og vores evne til at kommunikere allerbedst. De nye kommunikationssystemer, som implementeres med stadig stigende hastighed (og for nogle af os kan det kun gå for langsomt), giver endnu bedre muligheder for at transportere vores kommunikation. Men vi har efter min mening stadig ikke nok fokus på kvaliteten af vores evne til at kommunikere. Derfor endnu en artikel. Kan DU lære mere Du er måske allerede en superkommunikatør, som får alle dine budskaber igennem og modtager alle andres budskaber perfekt og kan ikke blive bedre. Du har måske allerede toppet? Så behøver du ikke at læse resten af artiklen, for den handler om, hvordan du styrker din kommunikation og derigennem skaber endnu bedre resultater. H50 modellen Du kan, ligesom i den operative opgaveløsning, styrke din kommunikation ved at planlægge, forberede, gennemføre og evaluere den undervejs og efterfølgende uddrage dine Lessons Learned. Det gælder både din verbale og nonverbale kom-

munikation til andre og dig selv. Vores grundmodel for GOD KOMMUNIKATION (H5O-model) indeholder opskriften og alle de nødvendige ingredienser til at skabe en god og lækker kommunikationsret, der glider ned hos de fleste, og til de mest kræsne skal der måske lidt ekstra krydderi til, så det har den også. Brug af H50 modellen Du starter med at forberede og planlægge din kommunikationsret ved at samle alle ingredienserne. Det gør du ved at besvare de fem HV-spørgsmål: 1)Tænk på HVOR og i hvilken situation du befinder dig, når du vil gennemføre din kommunikation. 2) Formulér HVAD dit budskab er. 3) Overvej HVEM modtageren er, og i hvilken situation hun eller han befinder sig. 4) Overvej HVORFOR det er vigtigt for dig at give dét budskab 5) Forbered HVORDAN du gør det. Det næste, du gør, er selve gennemfø-

relsen af kommunikationen. Du starter med at gøre dig selv helt KLAR OG BEREDT til samtalen. Kort fortalt gør du dét ved at genopleve en oplevelse, som du har haft, hvor du kommunikerede allerbedst - og du lægger mærke til, hvad du ser, hører og fornemmer at huske fra den oplevelse. Det næste, du gør, er at sikre dig, at dit budskab kan komme igennem til modtageren. Det gør du ved at ÅBNE FOR DE VERBALE OG NONVERBALE KOMMUNIKATIONSKANALER både hos dig selv og hos modtageren. Nogle kalder det ”smalltalk” og skabelse af god kemi. Andre kalder det ”rapport”, og det drejer sig om, at I ”kalibrerer” jer ind på samme kommunikationsfrekvens. Når I er dér, SENDER DU DIT BUDSKAB – ikke før. Mens du sender dit budskab, OBSERVERER du, hvad der sker for at se, høre og lægger mærke til, hvordan dit budskab bliver modtaget. Alt det gør du før næste ”kommunikationsrunde”, hvor du tilpasser din kommunikation til det, du netop har modtaget som feedback fra den første runde. Kort vej til den gode kommunikation I gennemførelsen af din kommunikation ligger der rigtig mange muligheder og supernyttige værktøjer gemt til at styrke og optimere dine evner som ”budbringer” og kommunikator. Det er ofte kun få og enkle ting, der gør forskellen mellem dårlig og GOD KOMMUNIKATION. Jeg kan kun opfordre dig til at styrke din kommunikation og derigennem skabe endnu bedre opgaveløsninger, med mindre du har toppet. Telegrafregimentets Coach- og Mentor Team er altid parat til at give en hånd med i din proces med at styrke din kommunikation, så du skaber endnu bedre resultater, der tæller.

Telegrafens Venner

23


3M™ PELTOR™ COMTAC XP – Hørende høreværn

Øget effektivitet. Sikkerhed og pålidelighed. - Hør og tal i radio. Passer til alle militære radioer. - Velegnet til øvelser. Hør bedre med et aktivt høreværn. Ved skud beskyttes hørelsen. - Hørende høreværn til skydebanen.

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN!

For mere information, kontakt konsulent Ole Nielsen, mobil 40 33 23 29.

V I G Ø R

på alle cykler* og alt tilbehør

Tilbuddet gælder for alle ansatte i det danske forsvar *indbefatter ikke El-cykler, og reparationer Husk legitimation!

LIDT GRØNNERE IRIS blomster Gothersgade 35, 7000 Fredericia 75 92 12 17 Blomster i mere end 110 år fra 1901

24

Telegrafens Venner

Ny annoncør. Støt dem begynd at cykle lidt mere.

10% rabat

L I V E T


Dalby Kristensen (DF) og så fremdeles. Med tal foran gradsbetegnelsen vil billederne komme frem i tallenes rækkefølge. Vil enheden yderligere placere eks. delingsførerne, så kan man efter tallene sætte små bogstaver ind eks. (04a, 04b) o.s.v. - Åben Q-drevet og den første mappe under "Alle" er den nye fotomappe.

Ved indgangen til fotoarkivet møder du et billede som dette. Her kan du vælge en mappe og igen flere undermapper, hvor der er flere enheder.

Vil du finde en person i ST/HQBTN, åbner du mappen ”1 HQBTN”. Herefter kan du åbne den mappe, der svarer til den enhed, hvor personen gør tjeneste i eller du kan indtaste oplysninger i søgefeltet til højre øverst på menulinjen: Skriv eks.. ”Anders”.

Regimentets personfotoarkiv er nu på fællesdrevet Alle skal fotograferes og fotoarkivet skal løbende opdateres. Til gengæld kan man til enhver tid gå ind og se, hvem de ansatte er i en given enhed. Det bliver af stor betydning, når vi i fremtiden er så spredt ud i landet, som det er tænkt i det nye forlig. Den enkelte vil også altid have et brugbart foto indenfor rækkevidde til ansøgninger m.v. Af Leon Lindholm, Presse- og Informationssektionen, Garnisonsstøtteelementet/Telegrafregimentet. I fremtiden vil alle tilgående officerer, befalingsmænd samt personel af konstabelgruppen, der skal bestride nøglefunktioner, blive fotograferet ved deres tiltrædelse ved regimentet. Når vi kommer i den nye organisation, er det et ønske, at der er brugbare fotos af alle ansatte i de vigtigste funktioner. Alle billeder er ”Til Tjenestebrug”. Det betyder, at INGEN må tage en anden persons billede og bruge det til ikke tjenstlige formål, såsom indbydelser eller lignende. Det er alene et fotoarkiv, som skal vise, hvordan hver enkelt ansat i organisationen ser ud. Hver persons billede/ billeder er i en mappe, placeret i den enhed, hvor personen hører til. Administrationsbefalingsmanden ved hver enhed sørger for, at en person

opdaterer fotomapperne ved personel til- og afgang. Det vil sige, at når en person flytter fra eks. kompagni til stab, så flyttes personens foto tilsvarende. Søg og du skal finde. Billedarkivet er tilgængeligt for alle. Der kan søges på navn, grad, enhed, sektion m.m. Endvidere kan der i stifindervisning vælges en så stor visning, at der kan tages et skærmbillede, som herefter kan indsættes i et dokument og printes, så det er muligt at se enhedens nøglepersonel/ansatte på en overskuelig måde. Billedernes benævnelse Mapperne/billederne skal benævnes med grad og det fulde navn, samt evt., funktion. For eks. at få chef og næstkommanderende først i billedrækken for et kompagni, døbes billederne med tal før graden. Eksempelvis: 00 OL Anton Bo Christensen (BTNCH), eller 01 MJ Daan Erik Frantsen (KC) eller 04 PL Anders

e Og du vil straks se billeder og mapper med alle, der hedder Anders på det niveau du søger.

På samme vis kan du på en bataljon søge på alle, der er "PL", og de vil blive vist som små foto, store foto eller som listevisning - det vælger du selv. Her vil det nok oftest være i stor billedvisning, og så kan du tage et screen dump ved at trykke "Alt og PrintScreen" samtidigt. Udklippet kan du så sætte ind i et Worddokument, en mail eller en Power Point. På den måde kan man, når fotoarkivet er komplet, få vist meget præcist det, man ønsker. På samme måde kan en ny ansat i enheden hente sig et overblik over de ansatte. Med håb om at alle vil tage "Ja-hatten" på, er vi altid klar fra GSE til at komme og tage billeder, hvis i skulle mangle det. Nu er det op til enhederne - og vi kan jo se, hvem der mangler i arkivet. LL/RED

Telegrafens Venner

25


Personelnyt Ridder af Dannebrogordenen af 1. grad Følgende er benådet af Hendes Majestæt Dronningen med Ridder af Dannebrogordenen. Oberstløjtnant Ove Kjærgaard Hansen, tjenestegørende i Polen, 31. januar.

Til venstre: Klaus Smærup-Ottesen der fik et KAPTAJN H. ROTHE & HUSTRUS LEGAT

Legat på 5. 000 kr.

Oberstløjtnant Ove Kjærgaard Hansen er benådet med Ridder af Dannebrogordenen af 1. grad. Arkivfoto. Udnævnelser Følgende er udnævnt overkonstabel af 1. grad: Thomas Vernersen, Electronic Warfarekompagni, 1. maj. Mads Lund Jensen, Hovedkvarterskompagniet/Hovedkvartersbataljonen, 3. maj.

Oberst Susanne Bach Bager havde den glæde at kunne overrække et legat på 5. 000 kr. til en kaptajn, der havde fortjent det. Kaptajn Klaus Smærup-Ottesen, efterretningsofficer ved 2. Brigade, var den glade modtager, og han anede intet om denne lille happening, der var blevet lagt ind som et "morgenmøde" ved oberstløjtnant Kristian W. Gram. Motivationen lød blandt andet således: "Kaptajnens specielle erfaringer fra Electronic Warfare er nyttiggjort i forbindelse med brigadens uddannelse af reaktionskampgrupperne samt diverse studier.

"Stafet for livet"

Følgende er udnævnt overkonstabel: Thomas Telsing Haagerup Schrøder, Hovedkvarterskompagniet/Hovedkvartersbataljonen, 17. april. Afsked Oberstløjtnant Bent Brundtø til tjeneste ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) afskediges til pension på grund af alder den 31. marts. Oberstløjtnant Jens Rosendahl til tjeneste ved Danske Division - DATS-B, afskediges til pension på grund af alder den 30. april. Benny Baunbæk Larsen, varmemester på Bülows Kaserne, er efter ansøgning afskediget med pension den 31. december 2013.

26

Kaptajnen har udover sine faglige kompetencer tillige bidraget til et positivt arbejdsmiljø og herunder opbygget gode relationer på tværs af staben til gavn for en effektiv arbejdsløsning". Dette er kun et lille uddrag af den omfattende og meget flotte motivation, der lå til grund for, at kaptajn Klaus Smærup-Ottesen fik denne legatportion på 5.000 kroner. Ingen tvivl. Det var velfortjent og det var en meget overrasket kaptajn, der tog imod ved dette "morgenmøde", hvor han så venligt havde vist obersten hen til uden at vide, hvad hun egentlig ville. LAL/RED

Oberstløjtnant Bent Brundtø var bataljonschef for 3. Telegrafbataljon fra december 1996 til juni 1998. Siden da, har han været ved FKIT. Den 30. marts pensioneres han.

Kræftens Bekæmpelse Lørdag den 24. maj fra kl. 10.00 - og 24 timer frem afvikles det store arrangement "Stafet for livet" på sportspladsen bag Bakkeskolen i Fredericia. Du/I kan tilmelde jer som enkeltperson på et åbent hold eller som gruppe, deling eller som et kompagnihold. Eneste krav er, at depechen holdes i gang alle 24 timer af en eller flere fra holdet - enten gående eller løbende. Der er mulighed for teltplads, og I kan som soldater få lov til at få en stand med våben/udstyr/køretøjer efter aftale. Det koster 100 kr. pr. deltager, og FAGImedlemmer får refunderet startgebyret. Der kan købes mad og drikkevarer hele døgnet. Der er underholdning, musik og auktioner. Aktiviteter for børn og voksne. Alle medhjælpere arbejder gratis og overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse. Tilmeld dig/jer på tlf.: 2425 4079 - 7592 9389 eller: www.stafetforlivet.dk/stafet/fredericia

Evt. spørgsmål til redaktionen på 7622 7608.

Telegrafregimentets har leveret følgende personeloplysninger der dækker fra 1. februar til 1. april 2014. Alle enheder, ISS Facilitys samt enkeltpersoner opfordres til at sende personeltnyt (gerne med foto) til redaktionen. Ønskes fotokredit bedes det anført med - husk også billedtekster.

Telegrafens Venner


Bøden for at tale i håndholdt mobil mens du kører er nu 1.500 kr.

Skoda Service

Carepoint - Fredericia A/S, Egeskovvej 104, Tlf.; 76203060, www.carepoint-fredericia.dk

Skal du udsendes? Husk, at vi sælger på udførsel til alle ansatte i Forsvaret. Varen sendes til missionsområdet til laveste mulige pris, med dansk garanti.

Vi fører alle de kendte mærker. Hør mere på TELEGRAFEN.

Canon G-16 NYT!

Lysstærkt objektiv f: 1.8 - 2.8 5 x zoom (28- 140 mm) 10 x Zoom + 12,1 Mega pixel CMOS, DIGIC 6 processor, for super billedkvalitet op til ISO 12800. Intelligent billedstabilisator (IS) for skarpe optagelser. 5 akset Enhanced Dynamic IS for jævne film optagelser. 12 billeder/sek. på første 5 billeder. Derefter 9,3 billeder uafbrudt. Stor LCD-skærm 7,5 cm (3,0”) Pure Colour II G Full HD video med op til 60 billeder/sek.

Tilbud til alle ansatte, der er med i Fotoklubben "ZOOM" . (Bliv medlem gratis på 7622 7608). 1. Digitale foto 10 x 15 cm 1,- kr./stk. Ingen startgebyr hvis du afleverer billederne på cd eller lignende i en fotopose fra fotoklubben. 2. Fotoarbejde "udefra" - 20%. 3. Få en DEMO-aften, hvor I prøver foto- og videoudstyr inden I skal udsendes. Vi kommer til kasernen.

Thomas Obbekjær & Per Adsbøl - Photocare i Fredericia & Kolding Tlf.: 7592 2454 Mail: fredericia@photocare.dk eller kolding@photocare.dk Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret

- en moderne grafisk virksomhed... www.rosendahls.dk

Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest

Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: 7591 3133 Medlem af Dansk Optikkerforening

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRAFEN!

Køb på udførsel!


SitaWare anvendt af New Zealand Defence Forces i Southern Katipo øvelsen SitaWare Frontline anvendes af det finske forsvar i Afghanistan og Libanon Irsk delegation besøger Hærens Kampskole og ser på SitaWare Frontline mm.

www.systematic.com

Systematic udvikler app til indirekte skydning med granatkaster i samarbejde med Colt SitaWare Edge og SitaWare Frontline i ”Networked Weapon System” demonstreret på Shot Show, Las Vegas.

Hvert år gør GF TrekantOmrådet bilskaderegnskabet op og sender overskuddet retur til bilkunderne. Det betød bilforsikringen blev 19,07% billigere. Vil du også have et tilbud på en fleksibel bilforsikring med overskudsdeling – så kontakt os.

GF TrekantOmrådet Treldevej 3, Fredericia Butikstorvet 14B, Billund Tlf. 75 92 36 55 · gftrekantomraadet.dk

Læs TELEGRAFEN på din Iphone, android, smartphone eller en tabet-pc. Hent applikation til at scanne barcodes/QR-codes. Scan dette felt og du er i gang. Læs TELEGRAFEN som E-blad www.issuu.com/telegrafen

Støt annoncørerne - de støtter TELEGRAFEN!

Bilisterne i Trekantområdet sparede 19,07% på deres bilforsikring

Returadresse: TELEGRAFEN, Øster Voldagde 18, 7000 Fredericia.

SitaWare nyt:

Telegrafen nr 3 2014  
Telegrafen nr 3 2014  

Udgives af Telegrafens Venner. Omhandler Telegrafregimentets opgaver og aktiviteter i hverdag og på øvelse.

Advertisement