Page 1

KASIM NOVEMBER 2014

www.tekstilteknik.com.tr

ISSN 2148-9254


İMTİYAZ SAHİBİ İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ADINA Publisher

H. Ferruh IŞIK

GENEL MÜDÜR General Manager

Ahmet KIZIL ahmet.kizil@img.com.tr

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ News Editor

Ali ERDEM ali.erdem@img.com.tr

SORUMLU MÜDÜR Responsible Editör

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

YAYIN KURULU BAŞKANI Editorial Board Chief

Prof. Dr. Cevza Candan

YAYIN KURULU Editorial Board

Prof. Dr. Bülent Özipek Prof. Dr. H. Rıfat Alpay Prof. Dr. Yalçın Bozkurt Prof. Dr. E. Tekin Altınbaş Prof. Dr. W. Oxenham Prof. Dr. Emel Önder Prof. Dr. Yusuf Ulcay Doç. Dr. Yusuf A. Uskaner

SÜREKLİ YAZARLAR Permanent Columnists

Prof. Dr. İsmail KAYA Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZBUDUN Ekrem Hayri PEKER

REKLAM DANIŞMANLARI Advertisement Consultants

Mehmet TATLI mehmet.tatli@img.com.tr

Cuma KARAMAN cuma.karaman@img.com.tr

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ Foreign Relations Manager

Yusuf OKÇU yusuf.okcu@img.com.tr

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Ebru PEKEL Marketing ebru.pekel@img.com.tr Comunication Manager GRAFİK & TASARIM Graphics & Design

Hakan SÖZTUTAN hakan.soztutan@img.com.tr

MUHASEBE MÜDÜRÜ Chief Accountant

Mürsel GÜRLER mursel.gurler@img.com.tr

ABONE VE DAĞITIM Subsc­r ip­t i­o n and Cir­cu­la­t i­o n Ma­na­g er

Zekeriya AYDOĞAN zekeriya.aydogan@img.com.tr

AD­R ES | He­a d Of­fi­ce İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat İş Merkezi B Blok No:1 Kat:4 Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY Tel: +90 212 604 50 50 Fax: +90 212 604 50 51 www.tekstilteknik.com.tr e-ma­il : img@img.com.tr BASKI | Printed By | İH­L AS Ga­ze­te­ci­lik A.Ş. Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL / TURKEY Tel: 0212 454 30 00 BÖL­GE TEM­S İL­Cİ­LİK­LE­R İ BURSA | Ömer Faruk GÖRÜN Tel: +90 224 211 44 50 Fax: +90 224 211 44 81 KONYA | Me­t in DE­M İR Tel: +90 332 238 10 71 Fax: +90 332 238 01 74 Advertising Representatives TAIWAN | Taiwan Bright Co. Ltd. | Mr. Vincent Lee Tel: 88 622 755 79 01 Fax: 88 622 755 79 00 vincent@mail.taiwanbright.com.tw JAPAN | Echo Japan Corporation | Mr. Ted Asoshina Tel: 8 133 263 50 65 Fax: 8 133 234 20 64 echoj@bonanet.or.jp KOREA | Jes Media Int. | Mr. Young Seoah Chinn Tel: 8224813411 Fax: 8224813414 jesmedia@unitel.co.kr BİLGİ / Information Tekstil& Teknik Dergisi’nde yer alan makalelerdeki fikirler yazarlarına aittir. Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. Tekstil & Teknik is published monthly. Ad­ver­t i­s e­ments res­pon­s i­b i­li­t i­e s pub­ lis­hed in our ma­g a­z i­ne per­ta­in to ad­ver­t isers.


REKLAM İNDEKSİ ADVERTISEMENT

AİT BİLGİSAYAR..................................... 61 ARASTEKS KİMYA................................A.K ARMUTLU TATİL KÖYÜ...........................95 ATAÇ.................................................27-33 BENEKS.......................................41-44-45 CANLAR MAKİNA...........................14-15 CDS MAKİNA.................................. 22-23 DUAYEN MAKİNA........................... 52-53 EFFE ENDÜSTRİ................................. 10-11 EKOTEKS............................................71-83 ENTEMA.................................................39 ER-SER..................................................109 FESPA.................................................A.K.İ FEYEN................................................... 119 FUAR DİZAYN........................................93 GROZ-BECKERT...................................... 5 GÜNPA..................................................77 HAS GROUP................................ Ö.K.İ - 1 HIGHTEX (TEKNİK FUARCILIK(.............. 81 INTERZUM CHINA................................. 87 İHLAS KOLEJİ....................................... 113 KUZULUK KAPLICALARI........................99 MYT........................................................ 73 NAC GROUP (EUROTECH)..................63 NET İLETİŞİM................................ 104-105 PETNİZ ISI......................................... 36-37 PİMMS............................................... 17-19 ROZA PLASTİK.......................................55 SANKO................................................... 75 SPOT LTD.................................................. 7 SULFET.................................................... 67 ŞAHİN REKLAM.....................................59 ŞANAL PLASTİK.............................116-117 TECPRO................................................. 47 TEKSPART.............................................Ö.K TETAŞ......................................................79 TEXPO EURASIA – TÜYAP.....................85 TURAL MAKİNA.....................................25 UES VARAK............................................49 USLAN ARGE........................................69


Digital Printing in Textile Ali ERDEM Yazı İşleri Müdürü News Editor

EDİTÖR

4

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

EDİTÖR

Tekstilde dijital baskı

Son yıllarda dijital tekstil baskıcılığı, tekstil sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle klasik baskının dezavantajlarını ortadan kaldıran teknolojik gelişmeler neticesinde, dijital baskıya olan ilgiyi artırmaktadır. Dijital baskı, özellikle parça ve kısa metrajlı baskılar için hazırlık aşamalarının klasik baskıya oranla daha kısa zamanda yapılması, hazırlık maliyetinin düşük olması, baskının hızlı gerçekleşmesinden dolayı tercih edilmektedir. Dijital baskının en önemli avantajı, boya ve kimyasal madde atığının olmayışından dolayı doğa dostu bir baskı yöntemi oluşudur. Dijital baskı sektörü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişiyor. Çünkü üreticilerin hedef olarak belirlediği müşteriler Avrupa’da ve dünyanın başka yerlerinde dijital baskı taleplerini hızlı bir şekilde arttırmaktadırlar. Hız, kalite ve malzeme çeşitliliği gibi imkanlar sunması dijital baskının en büyük avantajlarını oluşturuyor. Ayrıca dijital tekstil baskıcılığında desen ve renk sınırlamasının olmaması tekstil baskıcılığına yepyeni bir boyut getirmektedir. Tüm bu avantajlar dijital teknolojinin pazarda giderek daha fazla tercih edileceğini gösteriyor. 4-7 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Fespa Eurasia Fuarı, dijital tekstil baskıcılığındaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sunacak.

Digital textile has contributed to development of textile sector dramatically in recent years. The interest shown to digital printing has increased particularly as a result of technological developments which eliminates the disadvantages of classical printing. Digital printing is being much preferred due to its preparation phrases, for part or short-length printings, being made for a shorter time compared to the classical printing, its cost of preparation being low and its printing being made faster. The essential advantage of digital printing is its being an eco-friendly method of printing since there is no dye and chemical material waste in this method. Digital printing sector has been also developing in Turkey like all over the world. Because the customers determined as objectives by the producers has been increasing their demands oriented to digital printing in Europe and the other countries in the world swiftly. The most important advantages of digital printing are its providing some opportunities like speed, quality and material diversity. In addition, nonexistence of restriction in motifs and colours has added a new dimension to textile printing. All the advantages show us that digital technology is being much preferred in the market increasingly. Fespa Eurasia Fair which will be organized in 4-7 December 2014 will present an opportunity to follow the developments in digital textile printing closely.


Textile based seaweed farms? PROF. DR. CEVZA CANDAN Tekstil & Teknik Yayın Kurulu Başkanı

PALET

6

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PALET

Toprağı tekstil olan yosun çiftliği?

AB destekli bir araştırma projesi (AT~SEA) kapsamında geliştirilen ileri tekstil malzemeleri yardımıyla, artık yosun çiftliklerinin kurulması ve yetiştirilen yosunların kolay ve mekanik bir şekilde toplanması mümkün görünüyor. Bilindiği gibi yosun gıda, biyokimyasallar ile biyo yakıtların üretiminde kullanılabilen önemli bir hammadde; bununla birlikte büyük miktarlarda toplanması son derece güç ve pahalı.... Proje ekibi; yosunun eldesinde kullanılan mevcut yöntemlerin özellikle emek yoğun olmaları nedeniyle büyük miktarlarda yosun toplanmasına imkan vermediklerini ifade ediyorlar. AT~SEA projesi kapsamında bu sorunun aşılmasına yönelik bir yöntem düşünülmüş ve geliştirilen özel bir tekstil malzemesi ile yosunların zarar görmeden ve/veya istenmeyen bitkilerin de bu toplama işlemine dahil olmasını engellemeye yönelik bir çözüm geliştirilmiş. Anılan tekstil malzemesi; biyo esaslı bir malzeme ile kaplanmış büyük, 1mm inceleğinde levhalar halinde üretilmiş. Denizin bir kaç metre altına yerleştirilebilen bu levhalar, sadece genç yosun bitkilerinin üzerlerinde birikmesi ve büyümesini destekler nitelikte. Yosunlar tamamen büyüdüğünde, tekne benzeri özel makinalar yardımıyla toplanıyor ve yine AT~SEA proje ekibinin geliştirdiği esnek, depolama tanklarına doğrudan depolanıyor. Proje kapsamında geliştirilen bu tip tekstil malzemelerinin, farklı su ürünlerinin yetiştirilmesi, tatlı suyun denizden ulaşımı gibi değişik amaçlar için de kullanılabileceği değerlendiriliyor. Saygılarımla,

A European Union funded research project (AT~SEA) has developed advanced textiles, in which it is said that they give high yields from floating seaweed farms and allow easy, mechanized cultivation. It is well known that seaweed is an important, but under-exploited resource for food and feed ingredients, biochemicals and the production of biofuels, though it has been difficult to harvest efficiently on a large scale. Currently, seaweed is obtained by harvesting wild seaweed or by ropebased cultivation. Neither of these scale up easily as both methods are labour-intensive with relatively low yields. AT~SEA project team, however, developed textiles that can support large numbers of seaweed plants without breaking up or attracting unwanted plants. Bio-sourced coatings on the textiles protect young seaweed and boost growth. The textiles are suitable for large, 1 mm-thin mats on which seaweed plants grow, held a couple of metres below the sea’s surface. When the seaweed is fully grown, ship-based machines cut the plants from the mats and direct them to flexible storage tanks made from AT~SEA’s advanced textiles. Project also sees commercial uses for the textiles beyond seaweed cultivation, which include other types of aquaculture and flexible containers for transporting fresh water by sea. Regards, Kaynakça/Source: 1. http://news.xinhuanet.com 2. http://ec.europa.eu 3. http://www.capx.co


8

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

Fespa Eurasia için geri sayım başladı Countdown to Fespa Eurasia 2014 Sektörün 2015 için yatırım bütçelerini kararlaştırdığı Ocak ve Şubat aylarının hemen öncesinde 04-07 Aralık’ta düzenlenecek FESPA Eurasia 2014, tarih itibarı ile profesyoneller açısından bir fırsat niteliği taşıyor. Ayrıca, geçtiğimiz sene üç gün süren FESPA Eurasia’nın ardından gelen talepler doğrultusunda, bu sene dört gün boyunca sürecek olan fuarı daha fazla kişi ziyaret edebilecek ve daha fazla zaman ayırabilecek. Birçok firmanın son teknoloji ürünlerini sergileyeceği, sektörde dünyanın en fazla takip edilen organizasyonlarındanFESPA’nın imzasını taşıyan FESPA Eurasia fuarını ziyaret eden profesyoneller, işletmelerindeki verimliliği arttıracak ve maliyetleri düşürecek ürün ve hizmetleri birebir inceleme fırsatı bulacak. Ziyaretçi sayısını arttırmak için düzenlenen aktiviteler ve ayrılan kaynaklar sayesinde bu sene Türkiye’den ve yurtdışından yaklaşık 8.000 ziyaretçinin katılımı

bekleniyor. FESPA Pazarlama Müdürü Lorraine Horrow; “Bölge genelinde ziyaretçi sayımızı arttırmak için farklı organizasyonlarla iş birlikleri geliştirdik. Atatürk Havalimanı’na sadece beş dakikalık mesafede bulunan CNR Expo’da yapılacak FESPA Eurasia’ya ulaşım kolaylığı, diğer şehirlerden ve yurtdışından gelen katılımcılar için büyük bir avantaj oluşturuyor. Ayrıca etkinliğin İstanbul gibi canlı bir şehirde yapılması da fuarın çekiciliğini arttırıyor” dedi.

FESPA Eurasia, 4-7 December, is a unique opportunity for industry professionals to source and make decisions about their equipment investment plans for 2015 ahead of budget setting which generally take place during January and February.Based on the feedback of both exhibitors and visitors to the 2013 edition, this year FESPA Eurasiawill take place across four days instead of three, so more business owners would be able to visit the exhibition as well as dedicate more time to their attendance. As a recognised worldleading exhibition organiser, FESPA have been able to attract key manufacturers to the event, reinforced by the increased size of the show this year which will give print solution providers access to a comprehensive display of the latest

technology products and solutions which can enhance their business through increased efficiency and reduced costs. FESPA have developed key activities and committed resources to gain increased visitors from both Turkey and internationally, expecting to see over 8,000 unique professionals come through the doors at the CNR Expo. Lorraine Harrow, Marketing Manager at FESPA comments: “We have engaged with new communities this year to expand the visitor base from across the region. We feel the location at the CNR Expo makes it ideal for both nationals and internationals who can be at the exhibition within a shorter travel time, within just 5 minutes of leaving Atatürk International Airport, but also close to the vibrant Istanbul city.” Further to the range of

DİJİTAL TEKSTİL KONFERANSI Ziyaretçiler dünya markalarının sunduğu ürün ve çözümleri görmenin yanı sıra fuar sırasında eğitim programlarını da izleyebilecekler. Endüstriyel Reklam uygulama alanında; neon yapımı, kutu harf yapımı, 3D baskı ve araç giydirme teknikleri hakkında eğitim programları düzenlenecek. Tekstil atölyesinde ise konfeksiyon süsleme, serig-


industry brands on showcase, attendees will be able to take advantage of educational content and training programmes during the trade fair, including the Signage Demo area which will give know-how on neon sign making, 3D printing and more, plus vehicle wrapping techniques will be available, and Garment Central workshop will deliver sessions on garment screen printing and treatments such as four colour process, shirt treatments plus more. Visitors can also benefit from the Digital Textile Conference Istanbul, which will be taking place 5 December at the Wow hotel opposite the venue. Group Exhibition Manager, Michael Ryan affirms: “We are confident visitors to FESPA Eurasia next month will be inspired by the solutions the exhibitors have to offer, the possibilities with print, and the array of educational features on hand. We look forward to welcoming the multitude of professionals – digital printers, sign-makers, garment decorators, screen printers, designers– who will be able to benefit their businesses by attending.”Visitors to FESPA Eurasia can

expect to see new technologies and solutions. Find out about the latest trends, and engage with over 150 exhibitors focused on wide format digital printing, screen printing, garment decoration and signage. With a host of technologies on show, FESPA Eurasia visitors can connect with many industry solutions from wide format digital machinery to screen printing equipment, consumables & inks, from digital signage to garment decoration, from promotional products to home textiles and interior markets, and more. By attending this annual printing trade show visitors will gain access to the latest print machinery, software and consumable solutions from over 200 global industry brands. The annual FESPA Eurasia is a focused print exhibition for the Turkish, East European and Central Asian markets. Taking place at CNR Expo, Istanbul, 4-7 December 2014, FESPA Eurasia gives print industry professionals FREE access to new product solutions, market trends, inspirational ideas, new technologies and networking opportunities, all enabling them to take their business to the top!

9

Etkinlik boyunca geniş format dijital baskı,sergirafi baskı ve endüstriyel reklamın yanı sıra tekstil baskı ve konfeksiyon süsleme sektörlerinin önde gelen firmaları yenilikçi ürün ve çözümlerini sergileyecek. Birçok uluslararası ve yerel firma, tam ürün yelpazeleri ve çözümlerinin yanı sıra, yeni ürünlerini de ilk kez FESPA Eurasia 2014’te ziyaretçilere sunacak. Katılımcı firmaların bir dizi teknolojilerini sunduğu standlara ek olarak, ziyaretçiler uygulama alanında çeşitli atölyelere de katılabilecek. Endüstriyel Reklam Atölyesinde neon yapımı, 3 boyutlu baskı, LED yapımı, kutu harf yapımı ve araç kaplama uygulamalarını görmek mümkün olacak. Tekstil Baskı Atölyesinde, birçok uygulamanın yanı sıra dört renk işleme, gömlek uygulamaları ve serigrafi gibi konular hakkında pratik ipuçları ve teknikler hakkında eğitim almak isteyen uzmanlara mükemmel bir fırsat sunulacak.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

rafi baskı ve renk işleme gibi uygulamalar gösterilecek. Ayrıca ziyaretçiler fuar alanının hemen karşısında bulunan Wow Hotel’de 05 Aralık tarihinde düzenlenecek Dijital Tekstil Konferansına da katılabilecekler. FESPA Grup Fuarlar Müdürü Michael Ryan : “Gelecek ay düzenlenecek FESPA Eurasia boyunca katılımcı firmaların sunacağı çözümler, baskı olanakları ve düzenlenecek eğitimlerin ziyaretçilerin ufkunu açacağına eminiz. Dijital baskı profesyonellerinden tabela yapımcılarına, konfeksiyon süslemeden, serigrafi baskıcılarına ve tasarımcılara, fuarı ziyaret ederek işlerine değer katacak binlerce profesyoneli ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya pazarlarında faaliyet gösteren baskı ve endüstriyel reklam profesyonellerinin buluşacağı FESPA Eurasia 2014, grafik sanatlar alanında sektörün en önemli etkinlikleri arasında yer alıyor.


12

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

ARASTEKS KİMYA

1993 yılında Arasteks Kimya olarak Macit Dündar tarafından bir aile şirketi olarak kuruldu. Almanya, İtalya, İspanya, İsviçre, U.S.A, Malezya ve Kore ‘den mümessili olduğu, markalarında lider çok sayıda firmadan, parça baskı, metraj baskı kimyasalları ve tekstil yan kimyasalları ithal etmektedir. Fespa Eurasia 2014 ile beraber rotasyon dijital tekstil baskı makine sektöründe de İtalyan firmasından aldığımız temsilcilikle, diğer tüm ürünlerde olduğu gibi yüksek başarı hedeflenmektedir. Sektörün ihtiyaçları çerçevesinde

kurulduğu yıldan bu yana, ürün yelpazesini sürekli geliştiren firma, müşteri memnuniyeti ilkesinden ödün vermemiştir. Tüm ürünler; REACH, RSL ve ISO 9001 gibi uluslararası ve en güncel standartlar çerçevesinde denetlenmekte ve gerekli şartlar sıkı şekilde uygulanmaktadır.

Arasteks Kimya Ith. Ihr. Tic. ve San. Ltd. Sti. was founded by Mr. Macit Dündar as a family company in 1993. Arasteks Kimya is representing and importing textile printing inks, textile printing materials as foil, glitter, etc. and chemicals from brand of the World leading companies. Together with FESPA Eurasia 2014; digital rotary textile printing machine sector, we have received from the

Italian company representative, as well as high achievement in all other products are targeted. In accordance with the needs of industry since the year it was founded, our company continuously develops its product range, customer satisfaction is compromising. All these products; in worldwide high quality standards and requirements of European Union like REACH, RSL, A01 and ISO 9001.

ARIOLI, ARASTEKS KİMYA İLE TÜRKİYE’DE Türkiye temsilciliğini Arasteks Kimya’nın yaptığı Arioli, dijital baskı dünyasına adımını attı. Fespa İstanbul Fuarı’na Arasteks Kimya bünyesinde


Arioli in Turkey with Arasteks Kimya Arioli step’s into the digital printing market with Turkey representative Arasteks Kimya at Fespa İstanbul. Arioli will be launching the new Arioli Digital Roll to Roll printer at Fespa,

korunmak amacıyla oluşturulmuştur. • Makinelerin yapımı ve geliştirilmesi tamamen Arioli’nin İtalya’daki tesislerinde yapılmaktadır ve bu yüzden tamamen kontrol edilebilir. • KYOCERA’nın açık mürekkep sistemleri üreticiler tarafından onaylanmıştır. • Açık RIP yazılım kullanımı (aslında ErgoSoft kullanılmaya başlanacak)

The characteristics of our ArioPrint-8 or ArioPrint-16 are: • For it’s segment the widest printing surface in the market 200cm as our belt is 220cm • KYOCERA heads model KJ403T (Double colour) • Resolutions available to print true our firmware: 300x300 1 pass; 600x600 2 pass; 900x900 3 pass; 1200x1200 4 pass. (more on the study) • Variable dot size 5,7,12,18 pico-liter • Printing passes Unidirectional and Bidirectional • Frequency available are 10kHz, 20kHz ,30kHz all variable dot size • Printing carriage constructed already with 16 slots for fully loaded heads • Configuration of the printer can be 2 rows 8 heads, or 4 rows 16 heads • Degassing unit on board • Total carriage printing depth loaded with fully configuration 16 Heads is 449,4mm. • We have an open ink system to load Acid, Reactive, Disperse and Pigments. • Monolith construction to avoid any distortion and selvedge alignment dis-alignment • Our firmware written and developed internally in ARIOLI in ITALY so fully commendable. • Open INK solution for all KYOCERA approved suppliers • Open RIP Software solution (actually we’ll start with ErgoSoft)

13

ArioPrint-8 ve ArioPrint-16 makinelerinin özellikleri; • 200 ve 220 cm’lik bant eniyle piyasadaki en büyük baskı yüzeyine sahiptir. • KYOCERA kafalarının KJ403T modelini bulundururlar. (iki renk uygulayabilir) • Makinelerdeki çözünürlük oranları; 1 geçiş için 300x300, 2 geçiş için 600x600, 3 geçiş için 900x900 ve 4 geçiş için 1200x1200. Firma hala çözünürlük değerleri üzerinde çalışmaktadır. • 5,7,12 ve 18 picolitre olmak üzere çeşitli damla boyutları uygulayabilir. • Baskı çoklu geçiş ve tekli geçiş sistemleri kullanılarak yapılabilir. • Sıklık 10kHz, 20kHz ve 30kHz’lik değerlerle bütün damla boyutları için uygulanabilir • Baskı taşıma sistemi 16 delikli kafası ile makinede yerini almıştır. • Makinedeki yerleşim 2 bantlı ve kafalı ya da 4 bantlı 16 kafalı olabilir. • Gaz alma birimine sahiptir. • 16 kafalı sistemlerde baskı malzemesi taşıyan sistemin derinliği 449.5 mm. • Asit, disperse ve pigment boyaları kullanmak amacıyla açık mürekkep sistemine sahiptir. • Yapının tamamı, bozunmalardan ve kenarlardaki kaymalardan

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

katılacak olan Arioli, yeni Arioli Dijital Yuvarlamalı (roll to roll ) baskı makinesini tanıtacak.


羹yesidir

8 Kamara Fikse ve Kurutma Makinas覺 8 Chambers Heat Setting and Drying Machine


5 Kabin Çift Geçiş Egalize Kurutma Makinası 5 Chambers Double Pass Equalizing (pin-chain) Dryer


16

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

SARDES TEKSTİL VE KİMYA Sardes Tekstil ve Kimya 2003 yılından beri Teknik Tekstillerin üretiminde kullanılan kimyasallar ile Tekstil Baskı ve Tekstil Transfer Baskı üretiminde kullanılan kimyasalların ithalatını, üretimini ve satışını yapmaktadır. Firmamız Danimarka menşeli Universal Color & Chemicals firmasının Türkiye temsilcisidir. Ofset ve foto transfer baskı üretiminde kullanılan ürünlerimiz su bazlı, REACH, Ökotex ve Nordic Swan uyumlu ürünlerdir. Yumuşak tuşeli, yüksek haslıklı ofset ve dijital transfer

baskı ürünlerinde kullanılan offset transfer baskı mürekkepleri (CMYK) , arka kapama ürünleri, her türlü hotmelt transfer baskı tozu önemli tedarik kalemlerimizdendir. Serigraf transfer baskı için kullanılan ürünlerimizle Nike, Puma, Adidas başta olmak üzere, spor kulüplerinin arzu ettiği yüksek kalitede forma logo ve etiketleri üretilmektedir. Aşındırma baskı için formaldehit içermeyen, ekolojik baskı ürünleri ile yumuşak ve yıkama gerektirmeyen baskılar yapılabilmektedir.

Sardes Tekstil ve Kimya is active in Textile chemicals and Textile Printing chemicals in Turkey since 2003. We are distributor of Universal Color & Chemicals which is based in Denmark and wellknown in the textile heat transfer chemicals. We supply ecological and high quality water based textile printing inks for heat transfer, hotmelts and discharge printing auxiliaries. All products which are used for offset and digital heat transfer prints are water

based and comply with REACH, Ökotex 100 Standarts and Nordic Swan requirements. Offset transfer inks (CMYK), back up transfer inks and hotmelts are main products for producing soft and high quality heat transfer prints. Screen print products for heat transfer label and logo are used for wellknown retailer and brands like Puma, Adidas and Nike. Ecological discharge print products needs no additional rinse for low formaldehyte level.


18

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

SPOT TEKSTİL

Spot Tekstil Sanayi ve Mümessillik Ltd.; kurulduğu 1991 yılından bu yana Tekstil Boya & Apre & Baskı konularında her

biri dünya lideri makine üreticilerinin Türkiye temsilciliklerini, yedek parça ve sarf malzeme satışlarını yapmaktadır. Geleneksel baskı teknolojilerinin yanı sıra gelişen dijital baskı teknolojilerindede üreticilere en iyi çözümleri sunmayı hedefleyen firmamız Japon – KONICA MINOLTA IJ TEXTILE ve Koreli – D.GEN INC. firmalarının Türkiye satış & dağıtım ve satış sonrası desteklerini sağlamaktadır. FESPA Eurasia – 2014; Konica Minolta IJ Textile ile yeni hızlı modelimizin, d.gen Inc. ile bilinenin aksine çok daha parlak renklere sahip Pigment baskı teknolijimizin tanıtılacağı bir gösteri olacaktır. Fuardaki bu yeniliklerin yanı sıra; d.gen‘in medya baskıcılığında efsaneleşen modeli Teleios‘ların geniş ve dar en makinaları, transfer baskıda yeni hızlı model Papyrus‘da, İspanyol MATIC firmasının kumaş kesme ve kaynak makinası ile birlikte gösterimde olacaktır.

Since 1991, Spot Textile Ltd. has been a Pioneer agency company in Turkey, in the field of Textile Dyeing & Finishing & Printing. As well as traditional textile printing technologies, Spot Ltd. aims to provide the best solutions to digital textile printing by worldleading technology manufacturers, KONICA MINOLTA IJ TEXTILE and D.GEN INC. At FESPA

Eurasia ‐ 2014; Spot Ltd. will be launching the new and very fast model of Konica Minolta IJ Textile together with the pigment printing technology of d.gen Inc. In addition to these improvements; Spot Ltd. will be also showing d.gen ‘s legendary Teleios models by wide and narrow types along with the MATIC‘s fabric cutting & welding machine.


20

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

Kornit Dijital, yeni çözümleriyle Fespa Eurasia’da Kornit Digital at Fespa Eurasia with its new solutions Türkiye’nin dijital tekstil baskı alanında hızla büyüyen bir ülke olmasını göz önünde bulundurarak, Dünya lideri Kornit Digital, direkt dikili ve parça kumaşa baskı yapan teknolojilerini FESPA Eurasia Fuarında sergileyecek. Fuarda Kornit Storm II serisinin yanı sıra, ahtapot baskı sistemlerine entegre edilerek, serigrafi ve dijital baskının avantajlarını birleştiren Kornit Paradigm II serisinin canlı tanıtımı yapılacak. Ayrıca NeoPigment mürekkep teknolojisinin üstünlükleri anlatılacak. Kornit Digital’in dünya çapında 1,300 makinesinde kullanılan NeoPigment teknolojisi, ön işlem gerektirmeden, tek aşamada tüm kumaşlara yüksek kaliteli ve çevre dostu baskı yapılabilmesini sağlıyor. Türkiye’de oldukça yoğun kullanılan geleneksel serigrafi baskı tekniği, düşük adetli ve değişken

With Turkey now acknowledged as a rapidly growing area for digital textile printing, global leader Kornit Digital will address the huge market potential for direct-to-garment production by exhibiting at FESPA Eurasia. Live demonstrations of the mid-range Kornit Storm II and the Kornit Paradigm, which enables screen-printers to include digital versatility in their applications, will be presented as examples of the company’s NeoPigment process. Incorporated into every Kornit Digital machine, of which are there are now 1,300 installed worldwide, this one-step, no pre-treatment solution achieves high quality and environmentally-friendly results on virtually all fabric types. The strong presence of the screen process in Turkey is now being challenged by the drive for greater versatility and lower volumes, and Kornit Digital’s systems are ideal for businesses wanting to complement


Kornit Digital, dikili ve parça kumaşa direkt baskı yapan sistemlerini, FESPA Eurasia Fuarında Türkiye pazarına sunuyor. Storm II ve Paradigm II baskı makineleri, çevreci üretimleri ve maliyet açısından uygunlukları ile dijital baskının avantajlarını gözler önüne seriyor. Kornit Digital brings direct-to-garment printing to traditional Turkish markets at FESPA Eurasia. Storm II and Paradigm II demonstrate digital versatility with cost efficiency and greener production.

21

AZ ADETLİ BASKILAR İÇİN İDEAL ÇÖZÜM FESPA Eurasia fuarında sergilenecek olan Storm II, Kornit Digital’in direkt dikili ve parça kumaşa baskı yapan geniş ürün gamı içerisinde yer almaktadır. Endüstriyel yapısı, yüksek baskı kalitesi ve üretkenliği sayesinde, az adetli baskılarını daha efektif yapmak isteyen işletmeler için ideal bir çözüm oluşturmaktadır. Çift palet yükleme sistemi sayesinde bir palette baskı devam ederken, diğer palete

their carousels with user-friendly technology and a fast return on investment. To explain and demonstrate the benefits of direct-to-garment systems, the company’s resellers Tetas AS and Pekiz Makina will be in attendance throughout FESPA Eurasia, along with Doga Ipek, Kornit’s Country Manager for Turkey. Kornit Digital’s comprehensive series of direct-to-garment printers includes the Storm II which will be demonstrated at FESPA Eurasia. Engineered for high-end productivity and performance, it is ideal for businesses wanting the benefits of fast throughput with low running costs, even on one-offs and short runs. This system’s continuous workflow enables garments to be loaded while printing is taking place, and its 1.5 litre bulk ink system enhances uninterrupted use. With eight height-adjustable industrial Spectra printheads that simplify printing over zips, buttons and raised objects, this machine has a print area of 50 x 70cm and the capacity to

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

işlerin artması nedeniyle efektif olmaktan çıkıyor. Kornit Digital’in ahtapot baskı makinelerine entegre edilen, kullanımı kolay, dijital sistemleri sayesinde bu tür baskılar daha düşük maliyetlerde daha çabuk ve yüksek kalitede üretilebilmektedir. Direkt kumaşa baskı yapan sistemlerin avantajlarını açıklamak ve göstermek için Kornit Digital Türkiye Müdürü Doğa İpek ile birlikte firmanın satış mümessilleri Tetaş AŞ ve Pekiz Makina, FESPA Eurasia Fuarına katılarak etkinlikte hazır bulunacaklar.


24

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

sek kaliteli fotoğrafik ve değişken baskı imkanları birleştirilerek, komplike ve katma değerli ürünler üretilebilir. Kornit Paradigm II modelinin güçlü yapısı ve ergonomik tasarımı, tutarlı ve yüksek kaliteli Spectra Polaris baskı kafaları ile 7/24 üretim imkanı sunmaktadır. Otomatik baskı ve renkleri üst üste oturtmadaki hassasiyetinin yanı sıra, sistem baskı üniteleri arasında kolaylıkla yer değiştirilebilir.

operatörüm ürün serebilmesi mümkün olmaktadır. 1,5 litrelik mürekkep haznesi kesintisiz baskı yapılmasını sağlamaktadır. Fermuar, düğme ve düz durmayan çıkıntılı nesnelerin üzerinde baskıyı kolaylaştırmak için yüksekliği ayarlanabilir sekiz Spectra kafası bulunan bu makine, 50 x 70cm baskı alanı ve saatte 150 adet baskı yapma kapasitesine sahiptir. Mevcut analog üretimlerine dijital özellikleri eklemek isteyen serigrafi baskı firmaları, geleneksel ahtapot ve oval baskı makineleri ile entegre edilebilen Kornit Paradigm II serisini fuar esnasında çalışırken görebilirler. Bu çok yönlü sistem, serigrafi baskı tekniği ile dijital baskı teknolojinin tek bir işte kullanılmasına imkan sağlar. Bu sayede sadece serigrafi baskıda yapılabilen özel efektler ile dijital teknolojinin yük-

ÇOK YÖNLÜ BASKI TEKNOLOJİLERİ Kornit Digital Avrupa Genel Müdürü Wilfried Kampe açıklamasında şunları söyledi. “Kornit Digital’in 1,8 m metraj baskı sitemi Allegro dahil, tüm direkt kumaşa bakı yapan ürünlerinde kullanılan NeoPigment teknolojisi, işletmelere mürekkep uyumluluk problemleriyle kısıtlanmadan bütün kumaş cinslerine baskı yapabilmelerinin yolunu açmaktadır. Sunduğumuz çok yönlü ve hayatı kolaylaştıran baskı teknolojileri, özellikle doğudan gelen güçlü rekabetin etkisinde kalan Türkiye ve çevre ülkelerdeki müşterilerimizin baskı işlerinin tekrar kendi bünyelerine çekebilmesinde önemli rol oynamaktadır.” Kornit Digital’in Türkiye’deki altyapısı, satış ve teknik servis ağına yapılan ilaveler neticesinde daha da güçlendirilmiştir. FESPA Eurasia fuarı firmamıza, ön-işlem gerektirmeyen ve toksin içermeyen mürekkep teknolojimizin ve ciddi başarılara imza atmış, yüksek kalitede üretim yapabilen baskı makinelerimizin sergilenmesi için önemli bir imkan sağlamaktadır.

produce 150 garments per hour. Screen-printing companies that want to add digital capabilities to their existing analogue production methods can see the Kornit Paradigm II in action, engineered to work in-line with traditional carousels and oval machines. This versatile system enables complex combinations of screen and digital technology to be created in a single job so that special effects and finishes can be merged with high quality personalisation and variable data. The Kornit Paradigm II’s robust engineering and ergonomic design make it well suited to 24/7 production, with its industrial high volume Spectra Polaris print-heads generating consistently high quality results. Transfer between print stations and fast set-up are complemented by automated processing and precise registration. “All Kornit Digital’s direct-to-garment printers, plus the 1.8m high speed roll-to-roll industrial Allegro, benefit from the company’s NeoPigment process that meets the requirements of businesses wanting to work with virtually all textile types without being compromised by the ink chemistry,” states Wilfried Kampe,

Managing Director of Kornit Digital Europe. “The versatility and convenience we can offer our customers is particularly important within Turkey and surrounding territories which, increasingly are seeing a return to onshore production after a period of strong competition from the east.” Kornit Digital’s infrastructure in Turkey has been bolstered with the addition of a powerful sales network and a streamlined and highly efficient support infrastructure. FESPA Eurasia provides the company with the strong opportunity to demonstrate and discuss its successful serious of printers all of which feature no pre-treatment, unmatched versatility and toxin-free ink technology. Kornit Digital is the leading innovator and manufacturer of direct-to-garment printers, with models for all sizes of business from start-up operations through to those requiring high speed 24/7 production. The NeoPigment printing process is continuing to transform digital textile printing with its innovative environmentally friendly pigment ink that requires no pre-treatment, minimal finishing and the ability to print to multiple fabric types.


26

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

UES VARAK 2005 yılında kurulan UES Varak, tekstil ve deri baskı sektörünün bütün ihtiyaçlarını kavramaya çalışmış, faydalı olabileceğini düşündüğü ürün ve servisleri bünyesine katarak vizyonunu şekillendirmiştir. UES Varak, başta varak folyolar olmak üzere, lazer transfer kâğıtları, sim, boncuk havyar, ragle lastiği, cilt varak, foto emülsiyon, varak tutkalı gibi ürünleri, fiyat/kalite performansını yüksek ve sürekli tutmayı hedeflemiştir. Müşteri memnuniyetini, en önemli kalite göstergesi olarak kabullenmiş olan UES Varak, sürekli insana yatırım yapmakta, pazarlama, kalite kontrol, tasarım ve iş geliştirmeye kaynak ayırmaktadır. Geleceğin iş dünyasının, bireyselleşme ve kişiselleşme üzerine uzmanlaşan sektörlerce oluşturulacağını öngören UES Varak, tüketicinin bu ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen müşterilerinin en önemli çözüm ortağı olabilmeyi amaçlamaktadır. Bütün dünyadan tedarik ettiği ürünleri, kendisi millileştirerek müşterilerin risklerini azaltan UES Varak, numuneden yüksek miktarlı siparişlere kadar ihtiyaçları stoktan karşılamakta, modern makinelerle yaptığı, hızlı ve kaliteli hizmetlerle muhataplarına kendi deposu gibi cevap vermektedir. 10 yıldan beri sektöre hizmet vermeyi sürdüren UES Varak, bundan sonra da, çabuk ulaşılabilir, güvenilir, yenilikçi, kaliteli, insana değer veren, çevre duyarlılığı olan, kurumsal bir firma olma idealini devam ettirecektir.

UES Foils, established at year 2005, tried to meet requirements of textile and leather industry by adding useful and innovative products into its portfolio UES Foils, main products are hot stamping foils, crystal foils, glitters, caviar-beads, PU squegee blades, synthetic leather foils, photo emulsions and glue. UES Foils, adopts perfect customer saticfaction to reach high level of quality standards by investing human resources to sales, Q&C, design and R&D departments. UES Foils adopts import as sourcing, but huge amount stock availability, modern rewinding machines, new and special color and patterns, competitive prices, high level of QC standards, makes itself as an important supplier for international markets of textile industry.


28

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

ŞAHİN REKLAM 1964 yılında Şahin Güngör tarafından Eskişehir’de kurulan Şahin Reklam, Açıkhava reklamcılığı ile sektöre başlıyor. 1980’lerin sonunda açıkhava reklamcılığı ürünleri ve makinelerini de satmaya başlayan firma, aynı dönemde yetkili Roland satıcısı ve servisi olmuş. Bu tarihten günü-

Şahin Reklam was founded by Şahin Güngör in 1964 at Eskişehir. He commenced his business with outdoor advertising. Towards the end of the 1980s the company initiated the sale of outdoor advertising products and machines, and during the same period the company be-


came the authorized sales and services agent of Roland. From that date onwards until this day, due to the good quality services provided to its customers, the company continues to be the biggest authorized sales and services agent of Roland in Turkey. At the onset of the years 2000, Şahin Reklam, as a result of the company policy and thanks to the demands of its customers and to the fact that the company places importance to research work, the company started importing machinery, materials, auxıliary equipment and software from different parts of the world. Şahin Reklam became the Turkish distributor of numerous world known and prestigious brands. Aside from the aforementioned, by applying their own R&D work, the company had Laser and CNC Router manufactured abroad, and began to sell these products under the patented brand name “NETGRAF”. As of 2010, by applying their own R&D work, the company began to have ink manufactured abroad under the patented brand name “DOPİNK” destined to be used for digital printing machines and the company has provided “DOPİNK” to its customers in Turkey, Europe and to numerous different regions in the world. Şahin Reklam has been providing services to a number of different sectors, with regard to their existing Open Air Advertising services, machinery, material, auxiliary equipment and software

department, as of 2013, they made a resolution to continue with the above mentioned businesses under the management of different firms with the aim to improve the quality of R&D, Operations and Services Departments and thereby, they have established the firm called “NOVAROTA Ar&Ge ve Pazarlama” (“R&D and Marketing”). Apart from the offices at Eskişehir, Bursa, Ankara, the company owns a factory with an indoor area of 3.000m2 located at Eskişehir KOBİ Organized Industrial Complex and employs over 40 workers that provide services to their customers. Thanks to the experience gained over the years together with the young and dynamic personnel employed within the corporate framework, coupled with their entrepreneurial spirit and constantly focused on good quality as well as the importance given to R&D work, the company has achieved an ever increasing customer satisfaction and gained the confidence of its suppliers. The company shall be participating to the FESPA Eurasia 2014 Exhibition, they shall be promoting the Roland print and printing machine, plotter, UV printing machine, T-Shirt printing machine, various printing machines, functional CNC machine, Solvent printing machine, Laser marking machine, solvent, eco solvent, various types of sublimation ink, and R.I.P. Programs shall be displayed at their stand.

29

departmanının yönetimini Ar-Ge, Operasyon ve Hizmet kalitesini artırmak amacı ile farklı firma çatıları altında yürütme kararı almış ve “NOVAROTA Ar&Ge ve Pazarlama” firması kurulmuştur. Firmamız Eskişehir, Bursa, Ankara, ofislerinin yanısıra Eskişehir KOBİ Organize sanayisinde 3.000m2 kapalı alana sahip fabrikası ve 40’ın üzerinde çalışanı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Yıllar içinde elde edilen tecrübe ile genç ve dinamik bir kadroyu kurumsal yapı içinde birleştirmek, girişimci ruh, devamlı olarak kaliteye odaklanmak, Ar-Ge’ye verilen önem, firmaya sürekli artan güçlü bir müşteri memnuniyeti ve tedarikçi güveni sağlamıştır. FESPA Eurasia 2014 Fuarı’na katılacak olan firma, standında; Roland baskı ve baskes makinaları, plotter, UV baskı makinaları, Tişört baskı makinası, press çeşitleri, fonksiyonel CNC makinası, Solvent baskı makinaları, Lazer markalama makinaları, solvent, eco solvent, sublimasyon boya çeşitleri, ve R.I.P. Programları sergilenecektir.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

müze kadar da müşterilerine sağladığı kaliteli hizmet ile türkiyenin en büyük yetkili Roland satıcı ve servisi olmaya devam etmekte. 2000’li yılların başında müşterilerinin talepleri ve araştırmaya önem veren firma politikası sebebi ile dünyanın farklı bölgelerinden makine, malzeme, yardımcı ekipmanlar ve yazılım ithalatına başlayan Şahin Reklam, dünyada iyi bilinen ve ismi saygı ile anılan birçok markanın türkiye distribütörlüğünü üstlenmiş. Bunların yanı sıra kendi Ar-Ge’si ile yurtdışında ürettirdiği Lazer ve CNC Router’leri, kendi patentli markası olan “NETGRAF” adı altında satışını başlatmıştır. 2010 yılı itibari ile dijital baskı makineleri için patentli markası olan “DOPİNK” adı altında kendi Ar-Ge’si ile yurt dışında ürettirdiği boyalarını Türkiye, Avrupa ve dünyanın birçok farklı bölgesindeki müşterileri ile buluşturmuştur. Birçok farklı sektöre hizmet vermekte olan firma, 2013 yılı itibari ile Açıkhava Reklamcılığı hizmetleri ile makine, malzeme, yardımcı ekipmanlar, yazılım


www.dilmenler.com.tr e-mail : info@dilmenler.com.tr web :


Factory : Vakıflar Köyü Mevkii Saray Kavşağı - Çorlu / Türkiye Tel: (+90 282) 672 25 07 - Fax: (+90 282) 672 22 62 Head Office : Çobançeşme Çalışlar Sk. No:5 34196 Yenibosna - İstanbul / Türkiye Tel: (+90 212) 551 67 74 - 551 18 27 - Fax: (+90 212) 551 11 62


32

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

AIT Dijital Baskı Sistemleri AIT Bilgisayar Sistemleri ve Makine San. Ltd. Şti. 1996 yılından bu yana tekstil sektörüne; elektronik ortamda varyant tasarım, desen tasarım, dijital numune ve metraj baskı konularında yazılım, donanım ve teknik destek sağlayan Türkiye’nin ilk ve tek kuruluşudur. Bugün dijital tekstil konusunda yazılım ve teknik çözümler üreten ve bu teknolojiler konusunda sürekli araştırma geliştirme faaliyetleri içinde bulunan AIT, aynı zamanda Miracle tekstil yazılımlarının da üreticisidir. Di-

jital tekstil baskı makinelerinde dünyanın en iyisi olan MIMAKI marka makineler ile sektöre hizmet vermeyi sürdüren AIT, aynı zamanda HAKS marka baskı makineleri ile de her türlü baskı gurubuna hitap etmektedir. Firma, sitemin ihtiyacı olan tüm ekip ve donanım ile sektöre hizmet vermektedir. Dijital Tekstil Baskı Makineleri, Dijital Tekstil Boyaları, Donanımlı Teknik Servis Kadrosu, Miracle Tekstil Yazılımları ve 18 yıllık tecrübesiyle işini en iyi şekilde yapmaya devam edecektir.

AIT Computer Systems and Machine Industry Limited company is Turkey’s first and unique company in textile industry which provides software and hardware support in electronically environment for the variant design, pattern design, digital sampling and printing issues since 1996. Today, AIT is producing software and technical solutions in digital textile technology and going on its research and development activities continuously, it’s also developing of Miracle textile software. AIT which

continues to serve to the industry with MIMAKI the best trade mark machines of the world, also addresses to all kinds of printings groups with HAKS printing machines at the same time. Our company has been serving to the industry with the entire team and equipment that are necessary for the system. We will continue to serve in the best way with the 18 years of experience and Digital Textile Printing Machines, Digital Textile Dyes, equipped Technical Services Staff and Miracle Software.


34

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

Roland’dan Yeni Texart RT-640 Roland DG, will display the RT-640 at Fespa Dünyanın önde gelen geniş formatlı inkjet yazıcı ve bas-kes cihazları tedarikçisi Roland DG Corporation yeni 64 inçlik sublimasyon baskı makinesi Texart RT-640’ı piyasaya çıkardı. Geniş format baskı devi Roland DG, piyasaya yeni sürdüğü Texart kategorisinin ilk ürünü olan, süblime baskı için özel olarak geliştirilen Texart RT-640’ı Fespa Fuarı’nda sergileyecek. Süblime baskı için

Wide-format print giant Roland DG has moved to capitalise on the expanding textile print market by launching a new brand developed exclusively for use in the sector. The ‘Texart’ brand is set to bring a host of solutions to printers in this sector, with the first of these being the new 64inch Texart RT-640 dye sublimation transfer printer. The device will feature at this year’s FESPA Eurasia event, which is due to take place at the CNR Expo in Istanbul, Turkey from December 4-7. The new model boasts production quality print speed of 22sq m/hr and a maximum speed of 32.6sq m/hr. The Texart RT-640 also features innovative print control technology, powerful RIP software and a choice of four-colour (CMYK) or eight-colour (CMYKLcLmOrVi) original dye sublimation ink. In addition, an optimised fan

absorption power keeps transfer paper flat for printing while a newly designed feed adjuster at the front and back provides even tensioning and helps prevent skewing. The new model will also benefit from a new ink that has been developed specifically for the new Texart brand. Speaking about the reasons behind the launch of the Texart brand, Michel Van Vliet, product marketing manager at Roland DG told FESPA it has been developed in response to a market trend that has seen textile print blossom as one of the industry’s key growth sectors. “The digital printing market for textiles shows great promise with research showing an expected surge in demand and double-digit growth rates for the coming years,” Van Vliet told FESPA. “Demand for digital printers is growing as a means


of increasing the efficiency of high-mix, lowvolume production and tailored production in a wide range of fields, including fashion apparel, interior decor, gifts and promotional goods. “Roland DG has provided the market with a number of solutions including the manufacture of soft signage printed on fabric and decorations on sportswear garments – and now we offer a dedicated brand for textiles that has been developed to capitalise on the increasing size and growth potential of the market.” In terms of the Texart RT-640 device, Van Vliet highlighted a number of its key features that will help support printers in this sector, focusing on the newly-developed ink in particular. “Developed specifically for dye sublimation, the Texart RT640 provides superb quality, vivid colouring

and highly stable performance,” Van Vliet said. “The RT-640 will add value to every business through a wide range of applications including apparel, signs, interior décor, fashion and original goods. “One of the RT-640’s major innovations is our new ink. The newly developed Texart ink delivers bold and vibrant colours, and deep and rich blacks. The orange and violet inks increase the colour gamut and allow for exceptional reds, oranges, deep blues and purples, while light cyan and light magenta provide subtle gradation and a remarkably fine level of detail. “Moreover, users have a choice between Roland VersaWorks and ErgoSoft Roland Edition RIP software, developed especially for the RT-640 by ErgoSoft, the premier RIP provider in the textile printing industry.”

35

türlü özelliği destekleyen ve tekstil baskı endüstrisinde hak ettiği şöhrete sahip olan ErgoSoft Roland Edition ve ilk kez kullananlar için bile kolay, sezgisel kullanım sağlayan Roland VersaWorks. ErgoSoft Roland Edition, tekstil baskı endüstrisindeki öncü yazılım tedarikçisi ErgoSoft tarafından Roland DG için özel olarak geliştirildi. Hem 8 renkli, hem de 4 renkli baskı desteği sunan mükemmel seviyede yüksek hıza sahip yazılım, özellikle üretim ile görüntü kalitesini birleştiren dijital tekstil üretimine yönelik birçok özelliğe sahip. Dört renkli baskı için destek sunan Roland VersaWorks, sahip olduğu güçlü özellikleri, benzersiz bir kullanım kolaylığı ile birleştiriyor. İlk defa kullananların bile sezgisel kumanda özelliklerinden çok hoşlanacağı kesin. Yalnızca bir ortam profili seçildiğinde yazılım, renk düzeltmeyi ve mürekkep tüketimini yönetiyor. Mükemmel renkli üretimle canlı baskılar sağlamak, daha önce yazıcı tecrübesi olmayanlar için bile artık çok kolay.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

özel olarak geliştirilen Texart RT-640; üstün kalite, canlı renkler ve istikrarlı performans sunuyor. RT640; tekstil, tabela, iç tasarım, moda ve orijinal ürünler gibi çok çeşitli uygulamayla görsel iletişim sektörüne değer katmayı hedefliyor. Roland DG’nin yeni Texart mürekkebini kullanan RT-640; cesur ve canlı renkler, hassas tonlara ve dikkat çekici ince detaylara sahip güçlü ve zengin siyahlar sunuyor. Turuncu ve mor renklerin eklenmesi ile 8 renkli mürekkep konfigürasyonu yaratarak olağanüstü geniş bir renk gamı sunabiliyor. RT-640 ve Texart mürekkep, mükemmel renk istikrarı sağlayarak tutarlı baskı üretimine olanak tanıyor. RT-640’ın optimize baskı kontrol teknolojisi sayesinde mükemmel netliğe sahip görüntü baskısı kalitesine kolayca ulaşmak mümkün. RT-640 22,0 m2/saat üretim baskı hızına ve 32,6 m2/saat maksimum baskı hızına sahip. Optimize vakumlu fan, aktarım kâğıdının baskı sırasında düz kalmasını olanaklı kılıyor. Ayrıca ön ve arkada yeni tasarlanan Besleme Ayarlayıcı, daha fazla gerginlik sağlıyor ve bükülmeyi önlüyor. Böylece rulo, alıcı makaraya hassas bir şekilde sarılıyor ve sonraki sıcak baskı aşamasına sorunsuz bir geçiş sağlanıyor. Yeni Roland Mürekkep Sistemi bir litrelik hava geçirmez özel kilitli boya ekipmanlarıyla sürekli aynı kalitede tutarlı baskı yapılmasını sağlar ve dört renkli modda ise aynı rengi 2 kanaldan besler. Tescilli Roland Mürekkep Aktarma Sistemi, diğer mürekkep kesesine otomatik olarak geçiş yaparak kesintisiz baskı yapmayı olanaklı kılıyor. Süreci daha da hızlandırmak için boş bir keseyi yazıcıyı durdurmadan da değiştirmek mümkün. Roland Texart RT-640 sublimasyon baskı makinesi, kullanıcılara iki profesyonel yazılım arasında tercih yapma imkanı sunuyor: Tekstile özel her


38

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

TECPRO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2005 yılından bu yana müşterilerine katma değerli çözümler sunan Tecpro, geleceğin işlerini yapmak adına iddiasını her geçen gün arttırmaktadır. Epson, Optoma, Eiki, BenQ, Bixolon, Zebra, Datalogic, e-Beam, Senor, Life Size ve TVS gibi teknolojide dünya lideri birçok markanın distribütörlüğünü yapmaktadır. Tecpro satışını yaptığı ürünlerin yarattığı sinerjiyi kullanarak sektörel çözümler oluşturmakta uzmanlaşmıştır. Tecpro gerek temsil ettiği markaların gerekse bir çok dünya markasının Türkiye servis merkezliğini yapmaktadır. Fuar standında Epson süblimasyon yazıcılar grubunda olan, 110cm’lik

F6000 yazıcısını, 162cm’lik F7000/F7100 yazıcılarını ve Avrupa’da direkt kumaş üzerine baskı konusunda ödül almış Epson F2000 modelini sergileyeceğiz. Epson’un iç mekan geniş format profesyonel fotoğraf yazıcıları da yer alacak. Ziyaretçilere sergilediği Epson Süblimasyon yazıcılarla her tür kumaşa basılmış ürünlerden tablo yapmaya, süblimasyon transferinden promosyon malzemesi olarak kupalara, alüminyum üzerine baskıdan ahşap üzerine baskılara ve t-shirt baskılarına kadar birden fazla sektöre hitap edebilecek direkt uygulamaları da uygulamalı olarak görebilecekler.

Since 2005, TECPRO offers value-added solutions to its customers, and committed its self to claim future job accomplishments. Distributing brands which are world leaders in technology, such as: Epson, Optoma, Eiki, BenQ, Bixolon, Zebra, Datalogic, e-Beam, Senor, LifeSize and TVS. TECPRO is specialized to use the synergy created by sales of its products to offer sectoral solutions. TECPRO is the authorized service point of its distributing and other worldwide known brands. In our booth we will exhibit, 110cm wide F6000 printer, 162cm

wide F7000/F7100 printers of Epson sublimation printer group, and also Epson F2000 printer which is prized in Europe on DirectTo-Garment. Epson indoor large format professional printers will be also displayed. Our visitors will be able to see all types of printed polyester fabric samples through samples of paintings, sublimation transfers to promotional materials like cups, transfers on wood and aluminum surfaces and t-shirt prints with live demonstratıons to target more than one sector with Epson Sublimation printers.


40

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

ÖZ ANADOLU KİMYA ÖZ ANADOLU KIMYA emprime baskı sektöründe üretim ve ihracat bazında Türkiye’nin önde gelen firmalarından birisi. 1979 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız bu süreç içerisinde emprime baskı sektöründe edindiği birikim ve tecrübeyle yurt içi yurt dışı müşterilerine hizmet vermektedir. Halen Özbekistan, Mısır, Bangladeş ve Rusya’da kendi ofis ve depolarıyla üretim, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Otuz beşin üzerinde ülkeye

ihracat yapan firmamız farklı bölgelerde yeni partner arayışını sürdürmektedir. Ürün grubunda; su bazlı boyalar, klasik ve ekolojik aşındırmalar, su bazlı tutkallar, pigmentler, plastic boyalar, pvc phthalate içermeyen boyalar, dijital sublime boyalar, transfer baskı kağıtları, varak, sim, yaldız, boncuk, transfer ve kalıp malzemeleri, malzemeleri, baskı makinaları, ahtapotlar, fikse kurutma makineleri, transfer presleri, dijital baskı makinaları yer almaktadır.

OZ ANADOLU KIMYA is one a leading producer and exporter of silkscreen printing inks and materials for textile printing. Established in 1979, the company has amassed a great deal of experience in the textile Printing Industry. With sister companies in Uzbekistan and Egypt, Bangladesh and Russia where we have production facilities, Oz Anadolu is now looking for new partners in new markets. We export over 35 different countries all over the world. The products we supply include textile screen-

printing inks; phthalates free, pvc-phthalates free, formaldehyde free screenprinting inks; water-based inks; plastisol-based inks; ecologic and classic discharges, catalyst for water-based and plastisol inks; dye sublimation inks, pastes, binders, foiling and anti-foiling binders; glitters, flock powders, metallic powders; foils, transfer printing papers; textile screenprinting machines; fixing and drying machines; and transfer printing machines, WF digital printing machines.


42

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

Pigment çözeltilerinin keşfi Reinvented pigment solution Geçtiğimiz ay SGIA Fuarı’na yerel temsilcisi NextWave ile katılan Reggiani, fuarda grup ReNOIR dijital pigment baskıyı tanıtma fırsatı buldu. Bu yeni teknolojik çözelti Reggiani tarafından geliştirildi. Pigment-ONE uygulaması fuar sırasında tanıtılan çözeltiler için çalışıldı ve kalitesi ve yüksek performansı ile ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı. ReNOIR yüksek kaliteli ve yetkin pigment baskı elde etmek için uygun hale getirilmiş bir pigmenttir. Sonuç olarak, daha uzun süreli ve yüksek kapasite-

de işleyebilme yeteneği ve idare edilmesindeki kolaylık ile kesin baskılar elde edilen bir çözelti elde edilmiştir. Sürecin her aşamasında pozitif çözeltiyi bulma amacıyla, Reggiani hazırlık, sabitlenme ve bitirme fazlarını inceleyerek bütün baskı süreci üzerinde çalıştı. Bu çalışmaların sonucunda buharlama ve yıkama içermeyen basitleştirilmiş bir süreç elde edildi. Böylelikle, su, enerji ve alan kullanımda önemli azalmalar sağlandı. Reggiani’ye göre, pigment daha az zaman kullanımı, daha az

SGIA exhibition and Reggiani together with his local Agent NextWave are still enjoying the success of the experience in Las Vegas. Through the event the Group had the opportunity to present ReNOIR pigment digital printing, the new technological solution developed by Reggiani. Pigment-ONE application especially studied for textile solutions has been introduced during SGIA event and captured the visitors’ attention thanks to its high quality and performances. ReNOIR has been pigment tailored in order to deliver a high quality and efficient pigment print. The result is an easy-

to-manage machine producing precise print with prolonged and elevated runability. With the sole purpose of finding positive solutions for each step of the process, Reggiani has worked on the whole printing process drawing up the preparation as well as the fixation and finishing phases. The outcome is a simplified process which requires no steaming and no washing, thus reducing the process steps and dramatically decreasing the amount of water, energy and spaces usually needed as well as the emitted pollution. According to Reggiani, pigment means less time, less costs and benefits for the


environment, always maintaining the quality and the hand feel. Reggiani guarantees printability of any kind of fabric. The technical results have been certified by independent and external laboratories according to the international standards of the industry, confirming a rubbing fastness in the range of 5/5. With regard to the light fastness of the pigment, the re-

sults are confirming that the Reggiani process is able to fit also the outdoor. Visitor numbers at Reggiani and NextWave booth were encouraging and the staff welcomed numerous customers onto the stand who were sincerely impressed with the performances and superiority of Reggiani machine. Many enthusiastic comments contribute to Reggiani success.

HUNTSMAN Huntsman Textile Effects tekstil endüstrilerinde kullanılan yüksek kaliteli boya ve kimyasal ürünlerin dünya çapındaki lider tedarikçisidir. 90 farklı ülkede faaliyet gösteren ve 6 farklı ülkede (Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Tayland) fabrikalarıbulunan Huntsman Textile Effects müşterilerine bulundukları bölgelerde seçkin, hızlı ve profesyonel teknik hizmet sunmaktadır. Huntsman Textile Effects için süreklilik, gelişim ve iş birliği kilit noktalardır. Firmamız son teknoloji kullanarak çözüm üretmek ve yeni gelişmiş ürünleri ileörneğin su ve enerji

tasarrufu sağlamak adına en son teknoloji boya maddeleri, güneşten koruma ve tazelik tesiri veren kimyasalları zengin bilgi birikimi ile üretmektedir. Yapılan bu işlemler ve yenilikler tamamen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve sürdürülebilir çevre duyarlılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. FESPA Eurasia 2014’teyeralan Huntsman Textile Effects’ten önemli vurgular. En önemli endüstriyel baskı kafalarında kullanılan su bazlı mürekkeplerin ve tekstil sektörünün ihtiyacı olan tüm kimyasal mürekkep türlerinin son gelişmeleri takip edilir.

Huntsman Textile Effects is the leading global provider of high quality dyes and chemicals to the textile and related industries. With operations in more than 90 countries and seven primary manufacturing facilities in six countries (China, Germany, India, Indonesia, Mexico and Thailand), Huntsman Textile Effects is uniquely positioned to provide prompt and expert technical service wherever our customers are based. Sustainability, innovation and

collaboration are at the heart of what we do. We use cutting edge technology to develop solutions and create innovative products with intelligent effects such as built-in freshness, sun protection or state-of-the-art dyes which reduce water and energy consumption. All these go towards meeting the needs of our customers in supporting a more sustainable environment. Key Highlights from Huntsman Textile Effects at FESPA Eurasia 2014.

43

landı. Işık haslığı değerleri ise şunu gösterdi ki, Reggiani süreci yapı dışı kullanımlara uygundur. Reggiani ve NextWave standlarının ziyaretçi sayısı cesaretlendirici düzeydeydi ve makinenin performansından ve üstünlüğünden etkilenen birçok müşteri standlarda çalışanlar tarafından hoşça karşılandı. Reggiani’nin bu başarısına birçok hevesli yorum yapıldı.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

maliyet ve çevre için yarar demektir. Bunları sağlarken kalite ve doku korunmaktadır. Reggiani bitme süreci en iyi noktaya getirdi. Reggiani her çeşit kumaş üzerine baskı yapılabilirliğini garanti ediyor. Teknik sonuçlar bağımsız ve kurum dışı laboratuvarlar tarafından uluslararası endüstri standartları dahilinde onaylandı. Sürtünme haslığı 5 üzerinden 5 olarak onay-


46

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

FATİH TEKSTİL

Fatih Tekstil Taha Group Holdingin bir kuruluşudur. Kendi bünyesinde emprime işi yapıp aynı zamanda bu sektör için gerekli olan baskı makinesi, boya ve kalıphane malzeme-

Fatih Tekstil is a company of Taha Group. Inhouse screen job and at the same time, it is necessary for this industry, printing machine, ink and stencil making equipments is a company engaged in the sale of the material. The UK’s most well-known ink manufacturer is of Magna Colours’, the oldest organization

lerinin satışını yapan bir firmadır. İngiltere’nin en tanınmış boya üreticisi olan Magna Colours’ın, İtalya’nın en köklü kuruluşlarından biri olan emülsiyon ve ipek üreticisi Saati’nin, Hindistan’da baskı makinesi üretimi yapan Grafica’nın mümessili olup sektörde önde gelen boya tedarikçilerinden biridir. Ekolojik boyaların sektöre girişini sağlayan ilk firma olma ayrıcalığını taşımaktadır. Ayrıca gerek yurt dışı gerek yurt içi eğitimleri ile kendini geliştiren satış ekibi ile müşterilerine satış öncesi ve satış sonrası desteği ilke edinen bir firmadır. Firma, FESPA Eurasia fuarında ekolojik aşındırma boyaları, subazlı boyalar, pigment patı, özel efekt boyaları,emisyon malzemeleri, ipek, baskı makinesi gibi birçok ürünün tanıtımını yapacaktır. Bu boyaları basılmış kumaşlar üzerinde olduğu gibi makine üzerinde çalışırken görme imkanı da bulacağız. T-shirt baskısında gerekli olabilecek baskı malzemelerinin çoğunun satışı gerçekleşmektedir. FESPA fuarında Magna Colours’tan alınan baskı boyaları, Saati’den alınan kalıphane malzemeleri (emisyon ve ipek) ve Grafica’dan tedarik edilen sadece elektrikle çalışan baskı makinesinin tanıtımı yapılacaktır.

in Italy which is one of the emulsion and silk manufacturer SAATI, in INDIA engaged with the production of printing machine is GRAFICA representative of the sector’s leading ink suppliers is one of them. The first company that allows the entry of ecological inks sector is the privilege of being. Furthermore, the domestic need for training abroad develops itself with the sales team with pre-sales and after-sales support to customers is a firm principle. At FESPA Eurasia 2014, our company will be presenting water based inks, auxiliaries, stencil making materials, pigments, screen printing materials and also screen printing machine during the show. We will have the opportunities to share printed samples and we also will print them through the screen printing machines. During the FESPA Eurasia 2014 fair, we will be promoting SAATI’s emulsions & meshes and Magna Colours’s screen printing inks and Grafica’s Nanotag label printing machine.


48

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

FESPA 2014

MESEL MAKİNA Mesel Makina, transfer baskı makinaları ve sanayi ütü makinaları sektöründe hizmet veren yenilikçi bakış açısıyla sürekli büyümeyi hedefleyen üretici bir firmadır. Transfer baskı presleri, Triko ütüleri, süblimasyon baskı presleri, ütü kazanı, ütü paskara grupları ve Sessiz hava kompresörü üreten Mesel Makina üretilecek her üründe “Önce kalite ve müşteri memnuniyeti” sloganıyla hareket ederek başarı çıtasını hep yukarı

taşımaktadır. Mesel Makina yüzde yüz yerli sermaye ve işgücü ile üretim yapmakta olup ürünlerini WERMAC markasıyla hem ulusal hem de uluslararası pazarda satışa sunmaktadır. FESPA Eurasia 2014 fuarında; silindirli transfer baskı makinaları Dijital transfer baskı makainaları, Süblimasyon baskı makinaları, Süblimasyon parça baskı makinaları, Süblimasyon metraj baskı makinaları ve Transfer baskı presleri sergileyecek.

Wermac machinery, textile machinery manufacturer is a company providing services in the industry. Calender printing machines. Transfer printing presses, industrial ironing machines, and silent air compressor produces each product will be produced Wermac Machine “quality first and customer satisfaction” with the slogan by moving the bar for success is always move up. Wermac Machine hundred percent domestic capital and labor is involved in the production

of products with the brand both nationally and internationally WERMAC are sold in the market. Wermac machine textile machinery sector in Turkey is one of the leading organizations we are proud of. We are going to display at our stand during FESPA Eurasia 2014; Cylinder transfer printing machines, Digital transfer printing machines, Sublimation printing machines, Sublimation part printing machines, Sublimation metering printing machines and Transfer printing preses.

FRİMPEKS KİMYA Frimpeks, 1988 yılında kurulmuş bir aile şirketi olup, faaliyetlerine, baskı sektörüne “UV Lak”, daha sonra ahşap sektörüne “Endüstriyel kaplama kimyasalları” imalatı ile başlamış, 2003 yılında “kendinden yapışkanlı etiketlik” üretimiyle devam etmiştir. Frimpeks, bugün, hem dijital baskı sektöründe yeri olan veya olabilecek diğer ürünler üzerinde

çalışarak, ürün portföyünü genişletme, hem de bayi ağlarını genişleterek satışlarını artırma çalışmalarına emin adımlarla devam etmektedir. FESPA Eurasia 2014 fuarında dijital baskı folyolarını ve laminasyon filmlerini tanıtacak olan Frimpeks, mevcut ürünler ve sıradaki geliştirmeleri paylaşmak üzere, ziyaretçilerini sabırsızlıkla bekliyor.

Frimpeks, a family company founded in 1988, started its activities with UV Varnishes for the printing industry and continued its growth by manufacturing Industrial Wood Coatings and further by the production of Self-Adhesive Labelstocks by 2003. Production activities of Frimpeks are primarily performed in Turkey at Velimeşe

(Tekirdağ) and Beylikdüzü (Istanbul) factories. Today, we aim to expand our sales network, as well as our product portfolio are common in the digital printing industry. We will be displaying our monomeric, digital printing films are printable with solvent, eco solvent, UV and latex inks during the show, at FESPA Eurasia 2014.


50

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Entema’dan tekstil sektörüne bir yenilik daha Another novelty for the textile industry from Entema 1992 Yılından bu yana sadece tekstil kurutma proseslerine ait makine ve ekipman üretimine odaklanarak çalışmalarını sürdüren Entema, dört geçişli gergisiz kurutma makinesi ‘ENTEMA QUADRO’ ile dünya tekstil sektörüne bir yenilik

daha ekledi. Firmanın yeni kuşak yöneticilerinden Mak. Müh. Ali Ozan Gökcan, Entema’nın tekstil kurutma makineleri konusunda çeyrek asra yaklaşan geçmişi, tecrübe ve bilgi birikiminin yeni ürünü dört geçişli ENTEMA QUADRO

Entema has been focusing on the manufacturing of machinery and equipment geared towards textile drying processes since the year 1992, with ENTEMA QUADRO’ a drying machine endowed with four transitive tieless features, En-

tema has added its novel product to the world textile industry. Machine Engineer Ali Ozan Gökcan, one of the new generation managers of the firm, stated that with the onset of the textile drying machines created by Entema,


has brought forth a new understanding to fabric drying processes through its novel product comprising of four transitive tieless features made possible thanks to the firm’s experience and knowledge gained throughout a quartercentury period. Regarding to the new machine Gökcan continued as follows:“The initial idea for the development of four transitive tieless drying machines dates back to many years, as and when the required conditions were established our first prototype QUADRO machine came into operation around two years ago and following an examination period of one year, we were ready to offer it only to our potential clients waiting in line. In a short period of time our QUADRO model machines caught the buyer’s attention both in the domestic and the foreign

markets. Upon demands received we began to produce the real models a year ago, again we followed up these machines at their places of operation in terms of their process quality, energy consumption, maintenance requirements for a period of one year. With regard to customer satisfaction we have completed the trial period and went on to promote these machines at fairs and via the media both at the national and international level, thereby the deep interest vested on our four transitive tieless drying machines is continuously on the increase”.

MİNİMUM ALANDA MAKSİMUM VERİMLİLİK QUADRO’nun avantajları hakkında bilgi veren Ali Ozan Gökcan, Kompakt gövde yapısı sayesinde diğer iki ve üç geçişli makinelerden çok

MAXIMUM EFFICIENCY WITHIN A MINIMUM AREA Ali Ozan Gökcan provided us with information regarding the advantages of QUADRO, he stressed on the fact that due to its compact structure,

51

lıştıkları işletmelerde proses kaliteleri, enerji sarfiyatları, bakım gereklilikleri açısından yine bir yıl süre ile izlenmişlerdir. Sürekli müşteri memnuniyeti ile deneme sürecini tamamlayan devamında fuarlar ve medya vasıtası ile ulusal ve uluslararası tanıtımına başlanan ENTEMA QUADRO - dört geçişli gergisiz kurutma makinelerimize olan yoğun ilgi artarak devam etmektedir.”

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

ile kumaş kurutma proseslerine yeni bir anlayış getirdiklerini söyledi. Gökcan, yeni makine hakkında şunları söyledi. “Firmamız içerisinde dört geçişli kurutma konusunda fikri çalışmaların başlangıcı yıllar öncesine dayanmakta olup, gerekli şartların oluşmasıyla ilk prototip QUADRO makinemiz yaklaşık iki yıl önce işletmeye alınmış ve bir yıl kadar izlendikten sonra sadece sıradaki potansiyel müşterilerimize önerilmiştir. Kısa sürede yurt içi ve uluslararası pazarlarımızda büyük ilgi uyandıran QUADRO modelimize gelen talepler üzerine gerçek modellerin üretimine bir yıl önce geçilmiş ve bu makineler ça-


54

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

fazla olmayan kabin yüksekliği ve dört geçişin üstünlüğü ile minimum alanda maksimum kurutma kapasitesine sahip olan bu makinenin enerji sarfiyatlarının da çok düşük olmasına dikkat çekti. Kumaş giriş ve çıkışının aynı tarafta olmasının kullanım açısından operatöre büyük kolaylık getirdiğini belirten Gökcan, makinenin genel temizlik ve periyodik yağlamaları dışında bakım gerektirmeyen yapısı ile 7/24 çalışmaya uygun, ağır hizmet tipi bir makine olduğuna işaret ederek, yatırım ve işletim maliyetinin düşüklüğü ile işletmelere rekabetçilik kattığını söyledi. KURUTMA PROSESLERİNE YENİ STANDARTLAR QUADRO’nun proses sonuçları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ali Ozan Gökcan, şu

less number of cabin height compared to other three transitive machines and its superiority due to its four transitive features combined with the ability to accomplish maximum dryness in a minimum area results in low energy consumption. The fact that the fabric is introduced to the machine from the same entry and exit ways located at the same side makes things much easier for the operator do his work said Gökcan, and added that apart from general cleaning and periodic greasing, the machine does not require any other maintenance and stressed that it is capable of functioning 7/24 hours as it is a heavy duty type of machine and its convenient operation costs renders it competitive for firms. NEW STANDARDS FOR DRYING PROCESSES Ali Özcan Gökcan provided some explanations concerning the process results of

bilgileri verdi. “Kullanıcı müşterilerden aldığımız geri bildirimlerde, makine içerisinde kumaş toplatma değerlerinin %20 mertebelerinde ve final çekmezlik değerlerinin ise %0 ila %3 arasında çıktığını gözlemliyoruz. Yüksek kurutma kapasitesinin de müşterileri fazlasıyla memnun ettiğini söyleyebilirim. Müşteri ihtiyaçlarına göre değişmek üzere; Doğal gaz, buhar veya kızgın yağ ısıtmalı modellerin, çalışma genişliğine bağlı olarak, 2000mm, 2500mm, 3350mm konveyor bant enlerinde ve kapasite gereksinimleri doğrultusunda da 2 ila 6 arasında değişen kabin sayısı ile 8.000kg/gün ila 50.000kg/gün arasında geniş bir kapasite aralığında imal edilebilen QUADRO dört geçişli gergisiz kurutma makinelerinin kurutma proseslerine yeni standartlar getirmiştir.”

QUADRO, namely, “According to the feedback we have received from user customers, we have noted that the fabric gathering rate within the machine has risen around 20% and the final unshrinkability rates have increased between 0% and 3%. I can say that the high level of drying capability has more than satisfied the customers. Subject to changes in accordance with customer requirements; we are able to manufacture our QUADRO four transitive tieless drying machines at a large capacity between 8.000kg/per day and 50.000kg/ per day, these natural gas, steam or hot oil heated models are endowed with 2000mm, 2500mm, 3350mm conveyor belts depending on the operating width, as well as 2 – 6 cabins in accordance with the capacity requirements, these features have brought on new standards to the drying processes” he concluded.


56

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Epson’dan komple çözümler Full Solutions of EPSON 75 yıllık bir maziye sahip olan Epson, saat üretimiyle çalışmalarına başlıyor ve 1964 yılında Tokyo’da düzenlenen Olimpiyatlarda ilk defa Epson saatları kullanılıyor. Saat üretimiyle birlikte elektronik yazıcılara geçiş yapan Epson (Electronic Printer Son) Elektronik Yazıcı Evladımız olarak global dünyada yerini alıyor. Geçtiğimiz ay Türkiye’ye gelen Epson Yeni Pazarlar Müdürü Yuken Tanabe ve Pro-Graphics Kanal Yöneticisi Özgür Özata, özellikle tekstil sektöründeki gelişmelerle ilgili sorularımız cevaplandırdılar. Epson’un çalışma ilkelerinden bahseder misiniz? “Epson, günümüzde toplumun bir markadan yenilikçilik, yüksek teknoloji, kolay kullanım, güvenilirlik, dayanıklılık ve düşük maliyet özelliklerini beklediğinin farkında. Kullanıcıya, ihtiyaçlarına, düşüncelerine ve yaptığı işe karşı saygı, Epson için önemli ilkelerdir. Bu nedenle Epson ürünleri özgün ve güvenilir Epson teknolojileri ile üretiliyor. Epson olarak komple çözüm sunuyoruz. Bütün ürünlerimiz tek çatı altında üretiliyor. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor. Satış sonrası hizmete büyük önem veren firmamız, hizmette yüksek kaliteyi bir şirket politikası olarak benimsemiştir. Her zaman günün ihtiyaçlarına cevap verebilen nitelikte

Epson, having a 75-year history, started to work with watch production and Epson watches were used in the Olympics organized in Tokyo, 1964 for the first time. Epson, turning into electronic printers together with watch production, has taken its place in our global world as Electronic Printer Son. Yuken Tanabe, Epson New Markets Manager and Özgür Özata, Pro-Graphics Channel Manager, have answered our questions about the developments in textile sector, in particular. Can you mention about working principles of Epson? ‘Epson is aware that society has been expecting the features of innovativeness, high


What do you want to tell about the technology you use in digital printing? ‘There are Piezo technology and thermal technology in digital printing. Piezo technology is a technology which we have found and used. Colour quality and colour resolution is pretty high compared to the other technologies since the ink reaches the fabric by direct injection. We can present more colour options due to the fact that we do not boil the ink thanks to the technology we use. This technology provides the stability in colours, too. More colour options can be presented to the designer. Therefore, digital printing is being preferred in the businesses that are working oriented to quality. Dissolution in printing and

57

technology, easy use, reliability, endurance and low cost from a brand today. Respect for the user, and his/her needs, thoughts and the work she/he makes are essential principles for Epson. Therefore, Epson products have been produced by authentic and reliable Epson technologies and this provides a huge advantage for us. Our company, caring about after-sale service, adapted high quality in service as a company policy. We achieved to produce products which meet the current needs all the time and we believe that we will manage it in the future. Epson has maintained its work in order to present faster machines to the market soon.’

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Dijital baskıda kullanmış olduğunuz teknoloji hakkında neler söylemek istersiniz? “Dijital baskıda Piezo teknoloji ve termal teknoloji vardır. Piezo teknolojisi bizim bulduğumuz ve kullandığımız bir teknoloji. Bu teknoloji ile bas-

kıda kullanılan mürekkep kumaşa doğrudan püskürtme yöntemiyle ulaştığı için renk kalitesi ve renk çözünürlüğü diğer teknolojiye göre oldukça yüksektir. Kullanmış olduğumuz teknoloji neticesinde mürekkebi kaynatmadığımızın için çok daha fazla renk seçenekleri sunabiliyoruz. Bu teknoloji aynı zamanda renklerdeki stabiliteyi sağlıyor. Desinatörlere çok daha fazla renk seçeneği sunulabiliyor. Bundan dolayı kalite odaklı çalışan yerlerde dijital baskı tercih edili-

ürünler üretmeyi başardık ve bundan sonra da başaracağımıza inanıyoruz. Epson, yakın bir zamanda çok daha hızlı makinalarını piyasaya sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.”


58

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

yor. Termal teknoloji mürekkebi kaynattığı için baskıda dağılma ve renk karışıklığı meydana gelebiliyor. Yılda 15 milyon baskı kafası üretiyoruz. Kişisel yazıcılardan, geniş format dijital baskı makinalarına kadar çok geniş ürün portföyümüz bulunuyor. Bunun yanında baskı da kullanılan 4-5 çeşit mürekkep de üretiyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz esas konu ise baskı kalitesini stabil tutabilmek. Bunun yanında baskı da kullanılan 4-5 çeşit mürekkep de üretiyoruz.”

Tekstil sektöründen beklentileriniz nelerdir? “Tekstil sektöründe dijital baskı işlemine bakacak olursak, sektördeki gelişmeler neticesinde tekstilciler dijital baskıya yönelmeye başladı. Bunun neticesi olarak tekstil üreticilerinden gelen taleplerden dolayı biz de tekstil dijital baskı alanında yerimizi almak zorunda kaldık. Öncelikle küçük işletmeler bu işe başladı. Daha sonra ise sektörün önde gelen firmaları dijital baskıya yöneldiler. Türkiye’nin tekstilde çok büyük bir

colour unclearness can be occurred because thermal technology boils the ink. We produce 15 million printing head per year. We have personal printers and wide format digital printing machines in our pretty wide product portfolio. ‘In addition, we produce 4-5 type inks used in printing. The main subject we mostly care about is to make the printing quality stabilized. We also produce 4-5 type inks used in printing.’

digital printing due to the demands coming from textile producers. First of all, small businesses started to do this job, and then the leading companies of the sector have inclined to digital printing. There is a huge infrastructure for textile in Turkey. We have already reached advantageous sales figures in digital. If we deal world textile industry, we will see that the rate of digital printing sector is % 1-2. Now, we aim at providing satisfied customers rather than reaching advantageous sales figures. So we pay attention to partner choice. Our partner here produces solutions for its customers and makes enormous contributions to form satisfied customer concept. We aim at %40 market in textile sector. We think that progressing

What do you expect from textile sector? ‘Textile workers have inclined to digital printing as a result of the developments in textile sector if we look into digital printing process in sector. Therefore, we also have to take plane in the field of


60

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

altyapısı var. Zaten dijitalde çok iyi satış rakamlarını yakalamış bulunuyoruz. Dünya tekstil endüstrisinin genelini ele alırsak, dijital baskı sektörünün oranı % 1-2 lerde olduğunu görüyoruz. Şu anda bizim amacımız çok büyük satış miktarına ulaşmak değil, mutlu müşteri sağlayabilmek. Bundan dolayı da partner seçiminde de özen gösteriyoruz. Buradaki partnerimiz müşterilerine çözüm üretiyor ve mutlu müşteri kavramının oluşmasına büyük katkı sağlıyor. Tekstil tarafında % 40’lık bir pazar hedefliyoruz. Adım adım ilerlemeyi daha sağlıklı buluyoruz. Müşterilerimizin sorunlarına yardımcı olamazsak, çok satmanın bir anlamı olmaz. Bu konuda buradaki partnerimiz da bize büyük destek oluyor. Kalite odaklı, hizmet verebileceğimiz kadar satışlar yapmak isteriz. Hedef kitlemiz kalite odaklı müşteriler. Desinatörlerin taleplerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabiki desinatörlerin talepleri çok yüksek. Bize bu taleple gelenlere her zaman açığız. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde değişik kumaşlara baskı yapabiliyoruz. Dijital baskı teknolojileri düşük ve orta ölçekli üretimlerde daha uygun. Epson sağlık ve çevreye son derece duyarlıdır. Ürünlerimizde insan sağlığını ve çevreye zarar veren maddeler bulunmaz. Kendi boyalarımızı ürütmemizin amacı da kontrol etmemizin daha rahat olmasındandır. EKOTex sertifikamız mevcuttur. “

Türk tekstil sanayi ve teknik destek konularında neler söylemek istersiniz? “Türkiye büyük bir ülke. Müşterilerin yanında olmanız gerekiyor. Türkiye distribütörlüğümüzü ve yetkili servisi Tecpro yapıyor. Burada önemli olan, makineyi satmadan önce, müşterinin nasıl bir makineye ihtiyacı olduğunu iyi analiz etmektir. Müşterimizin ürünü satın almadan önce onu her yönüyle test etmesini ve denemeler yapmasını tercih ediyoruz. Çünkü markamızın ve firmamızın farklılığı bu süreçte ortaya çıkıyor. Epson olarak, bütün ürünlerimizi yakından takip edebiliyoruz. İki yıl garantimiz var. Tecpro tarafından 7-24 hizmet veriliyor. Yetişmiş bir kadromuz var. Epson’un geliştirmiş olduğu ürünlerin, ilk defa kafa yapısından üretici firmaya, özel tekstil boyalarına kadar aynı markaya sahip olma avantajını, yetkili distribütör ve aynı yapı altındaki yetkili servis hizmetleriyle vermenin önemini biliyoruz. Tekstilde önemli olan hızlı servis ve çözüm üretebilmek. Biz burada Tecpro ile bu şekilde çalışıyoruz. Tecpro’nun kesintisiz satış sonrası hizmetlerinden ve kurumsal servis güvencesinden faydalanıyorlar. Her memnun müşteri bize birçok yeni müşterinin kapısını açıyor. Aynı zamanda İtalya, Paris ve Londra’dan teknik destek veriliyor. Müşterilerle işbirliğimiz makineyi sattıktan sonra başlıyor. Önemli olan kaç tane memnun müşteriye sahip olduğumuzdur. Epson global markalara destek verebiliyor.”

step by step is much healthier. Selling much will have no meaning unless we help the problems of our customers. Our partners here dramatically support us within this respect. We wish to make sales as much as we provide service and quality-oriented. Our intended population is qualityoriented customers. We think that the demands of designers are very important. The demands of them off are naturally very high. We are open to these demands. We can print on various fabrics in consequence of the work we have made. Digital printing technologies are more appropriate for small and medium sized productions. Epson is very sensitive to health and environment. There are not harmful materials to both human health and environment in our products. We produce our own dyes because we can control them more easily. We have EKO-Tex certificate.’

The important point here is to analyse how a machine is needed by our customer rather than selling the machine. We prefer our customers’ making tests and try the machines before selling the product because the difference of our brand and company is seen in this process. We can control our all products closely. We have guarantee for two years. Service has been provided by Tecpro 7/24. We have a qualified team. We know the importance of the advantage of having the same brand from head structure to Producer Company and special textile dyes of the products developed by Epson and providing service with authorized distributor and the authorized service within the same establishment. We are working together with Tecpro in this way here. They have benefited from non-stop after-sale services and corporate service assurance. Every satisfied customer brings us many new customers. Moreover, technical assistance is being provided from Italy, Paris and London. Our collaboration with the customer starts after selling the machine. The important matter is how many satisfied customers we have. Epson can give assistance for global brands.’

What do you want to tell about Turkish technical industry and technical assistance subjects? ‘Turkey is a very big country. You are supposed to stand by your customers. Tecpro has been making our Turkey distributorship and authorized service.


62

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

İpeker’e “Best of Season” ödülü ‘Best of Season’ reward to Ipeker

İpeker yeni koleksiyonunu, dünyanın en prestijli moda fuarı olarak kabul edilen Premier Vision Paris ve Munich Fabric Start (Almanya) başta olmak üzere, dünyadaki diğer lokal fuarlarla beraber moda dünyasının beğenisine sundu. Moda duayenleri tarafından geniş ürün yelpazesi ve inovatif ürünleri ile beğeni toplayan İpeker Koleksiyonu; ekolojik ürünlerdeki kreasyonları ile de en çevreci tekstil firmalarından

biri olarak ülkemizi dünya arenasında temsil etti. Bu yıl 2. kez üst üste; dünyanın en prestijli uluslararası trend magazinlerinden Callezioni Trends tarafından, fuarlar sonrası modaya yön veren en önemli 4 firmadan biri olarak İpeker’e yer verildi. “Best of Season” (Sezonun en iyisi) kategorisinde İpeker 2 yıl üst üste en başarılı koleksiyona sahip olan firma olarak ülkemizin dünyadaki gurur kaynağı oldu.

İpeker’s new and tasteful collection has been presented to the world through prestigious exhibitions. The first being Munich Fabric Start which is held every year in Germany and the second being Premier Vision, an exhibition considered to be the world’s top fashion fairs. İpeker not only works internationally but also has great popularity in its national exhibitions. With its ecological fabric collection İpeker showed the world its consideration to its sur-

roundings and the world. It was designed by fashion specialists representing a large scale of innovative ideas and products. After its presence in the exhibitions İpeker was nominated twice this year as one of the Top 4 companies that alter the fashion world by the elite and prestigious famous Callezioni Trends magazine. İpeker is a proud owner of the ‘Best of Season’ reward two years in a row and is very proud to represent itself and its country to the world.


64

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Ak-Kim, yeni entegre çözüm ve ürünlerini tanıttı Ak-Kim has promoted its new integrated solutions and productions Ak-Kim Kimya, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen kimya sektörünün Türkiye ve Avrasya’daki buluşma noktası olan “6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı Chem Show Eurasia 2014” te entegre çözüm ve ürünlerini tanıttı. Ak-Kim Kimya, mühendislik, kimya ve tekstil proses bilgilerini kullanarak

Ak-Kim Kimya (Chemistry) has promoted its new integrated solutions and productions in 6th International Chemical Industry Group Fair Chem Show Eurasia 2014, which is realized in İstanbul Fair Centre. Ak-Kim Kimya launched ‘’No Fear’’ system developed oriented to preventing piercing of the


fabrics in the process of bleaching after twoyear work by using engineering, chemical and textile process information. No Fear system is the first integrated solution example in Turkey, which is developed by using three disciplines together. Thanks to No Fear system it is now possible to prevent fabric piercing in the process of bleaching. The advantages of the No Fear system are improvement in fabric quality with the development in formula and process, ability to fabrics with highly added value, increase in capacity and the benefits of fabric and floor due to working without piercing. Betain, which is also one of the new products of

Ak-Kim, has been promoted in the fair. Ak-Kim put a new production site having 15.000 tones capacity into operation in Yalova factory by completing the research and development studies of ‘’Betain Production’’ project in 2013, which started in 2012. Ak-Kim Kimya has added new products oriented to personal and home care sector to its product range with Betain, of which sales started this year. Ak-Kim Kimya has been maintaining to produce integrated solutions via engineering, chemistry and sector data and to contribute to the solutions of the present problem in many sectors by developing innovative customer-specific systems.

65

rı bulunuyor. Ak-Kim’in yeni ürünlerinden Betain de fuarda tanıtıldı. Ak-Kim, 2012 yılında başladığı “Betain Üretimi” projesinin Ar-Ge çalışmalarını 2013 yılı içerisinde tamamlayarak Yalova fabrikasında 15.000 ton kapasiteli yeni bir üretim tesisini hayata geçirdi. Bu sene satışına başladığı Betain ile birlikte Ak-Kim, ürün gamına kişisel ve ev bakım sektörüne yönelik ürünler ekledi. Ak-Kim Kimya, buna benzer müşteriye özel yenilikçi sistemler geliştirip; birçok sektörde mevcut sorunların çözümüne yönelik katkı sunmaya, mühendislik, kimya ve sektör bilgisiyle entegre çözümler üretmeye devam etmektedir.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

iki yıllık bir çalışmanın sonunda ağartma işleminde kumaşın delinmesini önlemeye yönelik geliştirdiği “No Fear” sisteminin lansmanını geçtiğimiz yıl yaptı. No Fear sistemi, üç disiplini bir arada kullanarak geliştirilen Türkiye’deki ilk entegre çözüm örneğidir. No Fear sayesinde artık ağartma işleminde kumaş delinmelerinin önüne geçmek mümkün hale geliyor. No Fear sisteminin sağladığı başlıca avantajlar arasında, reçete ve proseste yapılan geliştirmelerle kumaş kalitelerinde iyileşme, katma değeri yüksek kumaşların üretilebilmesi, kapasite artışı ve deliksiz çalışmanın getirdiği kumaş ve termin kazançla-


66

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Saurer Grup yönetimi güçlendi Saurer Group strengthens management Saurer Grup işletmenin en büyük birimi olan yötenetimin güçlendirildiğini anons etmekten mutluluk duyar. 1 kasımdan itibaren Dr. Martin Folini Schlafhorts ve Zinser’in yöneticisi olarak idareyi devralacak. Bu iki marka dünya çapındaki 2.000 çalışanıyla sarım, ring pilik eğirme ve gezdirici iplik eğirme makineleri sektörünün liderleridir. Jan Röttgering Rotor İplik Eğirme departmanını devralarak, bu gelişme her bir ürün hattı üzerindeki odağı arttırmaya yöneliktir. Dr. Folini, tekstil makinelerinin yanı sıra yüksek duyarlıklı makine endüstrisi hakkında da engine tecrübelere sahiptir. Dr. Folini Zürih’te bulunan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden doktorasını alarak mezun olmuştur. 15 yılı aşkın bir süre boyunca Rieter Grup adına tekstil endüstrisinde çalışmıştır. İlk olarak üretim ve tedarik departmanın başında görev almış daha sonra ise kısa iplik sistemlerinin yöteneticisi konumuna gelmiştir. 2009 dan beri İsviçre’ de bulunan sektörün önde gelen otomatik yüksek hassasiyetli makine tedarikçisi olan Pfiffner Grup’un başındaki görevini başarıyla südürmekteydi. Dr. Folini, Saurer çalışanlarıyla paylaştığı ve 15 yıllık çalışma hayatına dayanan engin tecrübelere sahiptir ve şöyle söylemiştir “ Biz tekstili yaşarız.”

Saurer Group is pleased to announce the strengthening of the management team of its largest business unit. From 1st of November 2014, Dr. Martin Folini will take over the responsibility as CEO of Schlafhorst and Zinser. These two brands are the market and innovation leaders for Roving and Ring Spinning, Rotor Spinning as well as Winding with worldwide 2,000 employees. Jan Röttgering will take over the position of General Manager Rotor Spinning within the business unit, allowing a higher focus on individual product lines. Dr. Folini has a long experience in the textile machinery as

well as high precision machinery industry. He graduated from the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich with a PhD. For over 15 years he worked in the textile industry for the Rieter Group, first as Head of Manufacturing and Procurement and then as CEO of Spun Yarn Systems. Since 2009, he successfully lead the Pfiffner Group, Switzerland, a leading supplier of efficient, automatic high precision industrial machines, as CEO. Dr. Folini has in-depth knowledge of the textile industry from his more than 15 years, something he shares with all the Saurer employees: at Saurer “we live textile”.


68

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

ITMA 2015’e yoğun ilgi devam ediyor ITMA 2015 expands due to heavy demand Endüstrinin yoğun ilgisi üzerine Fiera Milano Rho’da kasımda gerçekleştirilecek olan ITMA etkinlik alanına yeni bir salon eklendi, çünkü mevcut salonların tümü etkinlik tarihinden bir yıl önce ayırtılmıştı. ITMA’nın sahibi olan Avrupa Tekstil Makineleri Üreticileri Komitesi’nin (CEMATEX) Başkanı Charles Beauduin, ‘’ Hala gelmekte olan başvurularla boş alana olan ihtiyaç arttı ve BU sebeple Elyaf ve İplik, Araştırma ve Eğitim, Renklendiriciler ve Kimyasallar, Yazılımlar ve Geri dönüşüm sektörlerine ev sahipliği yapacak

Due to strong industry response, ITMA will be expanding to an additional hall in Fiera Milano Rho in November 2015, with all the current halls fully booked more than one year before the event. Mr Charles Beauduin, President of CEMATEX, the European Committee of Textile Machinery Manufacturers, which owns ITMA, explained: “The demand for space has been very strong with applications still streaming in, and we have therefore added an eleventh hall to the show which will house the Fiber and Yarn, Research & Education,


70

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

olan on birinci salonu etkinlik alanına ekledik. Bu eklenti etkinliğe katılan şirketler ve ziyaretçiler için harika bir haber oldu’’ dedi. 12-19 Kasım arasında düzenlenecek olan ITMA 2015 ‘de bütün tekstil ve kumaş üretimi aşamaları için çözüm önerileri yer alacaktır. Şuan 47 ülkeden 1380 katılımcı etkinlikte yer almak için imzaları atmış bulunmaktadır. ITMA 2015’in organizatörü ve MP Fuar’ın müdürü Eileen Ng, “ Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz, bu ilgi ITMA’nın en iyi tekstil ve kumaş üretim teknolojileri fuarı olarak yerini sağlamlaştırmıştır. Yeni

salon, fuar alanının ikinci bölümünde ITMA konferanslarının gerçekleştirileceği güney girişe yakın bir yere yerleştirildi. Bu yeni salonun, yürüyen merdivenlerle salonları birbirine bağlayan bağlantı noktasına kolay bir erişimi var. Fuar alanına gelen ziyaretçiler, bu bağlantı noktası sayesinde salonlara kolaylıkla erişebilecekler“ dedi. 200.000 metrekarelik alana yayılan bu fuar, birçok bilgi alışverişi yapılacak ve katılımcıların birbiriyle bağlantı kurabileceği platformlarla tamamlanmış olacak. Bu platformlardan bazıları; Araştırma ve Eğitim Konuşmacıları Plat-

Colorants and Chemicals, Software and Recycling sectors. This expansion is excellent news for exhibitors and visitors alike.” To be held from 12 to 19 November, ITMA 2015 showcases end-toend solutions for the entire textile and garment making chain. To date, 1380 exhibitors from 47 countries have signed up to take part in the exhibition. Ms Eileen Ng, Executive Director of MP Expositions, the organizer of ITMA 2015, stated: “We are delighted with the strong take up of space for the show, which reinforces ITMA’s position as the world’s leading textile and garment manu-

facturing technologies exhibition. This latest hall is on the second level of the venue and is centrally located near the south entrance where the ITMA conferences will be held. It has easy access via a link way which connects to the halls on the ground level via escalators, and visitors arriving at the venue will be able to access all the exhibition halls via this link way.” The exhibition, with a gross size of over 200,000 square meters, will be complemented by several knowledge exchange and networking platforms. Among them are the Research and Education


formu, Dünya Tekstil Zirvesi, Dokunmamış Kumaşlar Forumu ve Tekstil Renklendiricileri ve Kimyasalları Liderleri Forumu. Bunlara ek olarak bu yıl ilk defa ITMA Sürdürülebilir Yenilik Ödülü verilecektir. ITMA SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİK ÖDÜLÜ 2015 CEMATEX, başarılı endüstri üyelerinin ve yüksek lisans öğrencilerinin tekstil ve kumaş endüstrisinde yaptıkları sürdürülebilir gelişmeleri fark etmeyi sağlayan bu ödül için insanları kayıt olmaya davet ediyor. Bu ödül üç kategoride verilmektedir. Bunlar, Endüstri Üstünlük Ödülü, yüksek lisans öğrencileri için Araştırma ve Eğitim Ödülü ve doktora öğrencileri için Araştırma ve Eğitim Ödülüdür. Endüstri Üstünlük Ödülü’nün kazananı 10.000 Euro para ödülüne, Araştırma ve Eğitim Ödülünü kazanan doktora öğrencileri 5.000 Euro, yüksek lisans öğrencileri ise 4.000 Euro para ödülüne sahip olacaklar. Bütün finalistler sertifika, ITMA 2015’in tüm sezonu için erişim bileti, gala yemeği için bilet alacaklar ve konaklamaları ödenecektir.

Speakers’ Platform, World Textile Summit, Nonwovens Forum and Textile Colorants and Chemicals Leaders Forum. In addition, a new initiative has been launched - the ITMA Sustainable Innovation Award. ITMA Sustainable Innovation Award 2015 CEMATEX is inviting entries for the award that recognizes outstanding industry members and post-graduate students for their contributions to the sustainable development of the global textile and garment industry. The ITMA Sustainable Innovation Award comprises three categories: Industry Excellence Award, R&E Excellence Award – Masters and R&E Excellence Award – Doctorate. The latter two are open to post-graduate students. The winner of the Industry Excellence Award category will receive a cash prize of 10,000 Euro. For the Research & Education Excellence Award, the winner of the Doctorate and Masters categories will receive a cash prize of 5,000 Euro and 4,000 Euro respectively. All finalists will receive certificates, ITMA 2015 full season admission badges, gala dinner tickets, and hotel accommodation.


72

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Sait Alper, Genel Müdür, Mehmet Alper, Fabrika Müdürü ve Mesut Okçu Itema standında Bilol Mümessillik takımıyla. Sait Alper, General Manager, Mehmet Alper, Plant Manager, and Mesut Okçu of Alperteks Mensucat in the company of Itema and Bilol Agency team.

ITEMA, KTM’de Alperteks ile yeni ortaklığını kutladı ITEMA celebrated partnership with Alperteks at KTM En büyük çok uluslu şahıs şirketi ve aynı zamanda sınıfının önde gelen dokuma makinesi, yedek parça ve servis sağlayıcısı olan ITEMA S.p.A, Alperteks Mensucat A.Ş tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen KTM Ticaret Fuarı sırasında ziyaret edildi. Alperteks’in kıdemli yöneticileri, Genel Müdür Sait Alper, Fabrika Müdürü Mehmet Alper, İplikhane Müdürü Mesut Okçu, Itema ve Bilol standlarını ziyaret ederek aralarındaki dayanışmayı ve ortaklıklarının yakınlığını gösterdi. Itema, dünya standartlarında üretim alanlarına sahip olan ve Uşak’taki üretim alanlarında dokuduğu

Itema S.p.A, the largest privately-owned multinational company and global leading provider of best-in-class weaving machines, spare parts and services, received a welcome visit from flagship Customer Alperteks Mensucat A.Ş. (Alperteks) during KTM trade exhibition held in Kahramanmaraş, Turkey. Alperteks’ senior management, including Mr. Sait Alper, General Manager, Mr. Mehmet Alper, Plant Manager, and Mr. Mesut Okçu, Spinning Mill Manager visited Itema and Bilol booth in a show of solidarity and demonstration of close partnership. Itema is proud to list Alperteks, leading weaver


74

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

seçkin nevresimleriyle bu alanda lider olan Alperteks’in büyümekte olan sadık müşteri listesi içerisinde yer almasından gurur duyuyor. Her biri kendi alanında (tekstil üretimi ve dokuma) zirvede yer alan Itema ve Alperteks arasındaki ortaklık 2012 yılından bu yana sürmektedir. Ortaklığın temeli A9500 model makinelerin ilk siparişine dayanmaktadır ve bu, hala gelişmeye devam eden ortaklıklarına zemin hazırlamıştır. Ayrıca şuan Alperteks 100’den fazla A9500 makine setine sahiptir. Itema A9500, tecrübenin, uzmanlığın ve devrimci dokuma makinesi teknolojisinin bir kombinasyonudur. Hava jetli A9500 makineler, güvenilirliği, yüksek hızlı performansı , toptan

üretimi, kumaş kalitesindeki tutarlılığı ve yenilemez becerileriyle ile çıtayı çok yükseltmiştir. Bu özellikler müşterilerin marketteki değimlere kolaylıkla ayak uydurmasını sağlamaktadır. A9500 Itema’nın hava jetli dokuma makineleri serisinin bir parçasıdır. Bu makine dünya çapındaki kullanıcılarından olumlu geri dönüşler almış ve memnun müşteri profilinde artış sağlamıştır. Bu müşterilerden biride Alperteks’dir. Itema’nın misyonu devam eden ve var olan ürün geliştirmeye yönelik yatırımları sırasında, müşteri memnuniyetinin uzun ömürlü olmasını sağlamaktır. Alperteks, Itema’nın en iddialı dokumacıları bile tatmin edecek dokuma teknolojisi sunduğunun kanıtıdır.

of exclusive bedsheeting based in Uşak, Turkey, where it has a world-class production site, among the growing ranks of the Italian Company’s loyal Customers worldwide. The partnership between Alperteks and Itema, both at the pinnacle of excellence in their respective industries (textile manudacturing and weaving), dates back to 2012 and the very first order of A9500 which paved the way for a number of repeat orders and an installed base of A9500 totalling more than 100 sets to-date. The Itema A9500 is a winning combination of rich experience, valuable know-how and revolutionary weaving machine technology. The airjet A9500 sets the bar high with a new benchmark of dependable,

high-speed performance, mass production, consistent fabric quality and unbeatable versatility, which altogether enables Customers to rapidly and effectively embrace ever-changing market expectations. The A9500 is part of a series of Itema airjet weaving machines that is well received around the globe and generates repeat orders from growing ranks of satisfied Customers, such as Alperteks. Itema’s mission is to ensure long-lasting Customer satisfaction through substantial and continuous investment in product innovations. Alperteks successful case history confirms that Itema offers the right weaving technology to satisfy even the most demanding weavers worldwide.


76

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

RSG dar kumaşlar için otomasyon çözümler üzerine yoğunlaştı RSG focuses on automation solutions for narrow fabrics Yenilikçi tekstil makine üreticisi RSG Stuttgart yakınlarındaki Bietigheim-Bissingen’ kurulduğundan beri, şirketin 30. yılı otomatik işlemlere, dar kumaşların (kemerler, kayışlar) üretimine ve tanıtımına adanmıştır. RSG’nin uzun yıllar boyunca edindiği tecrübeler, araç kemerlerinin üretimi konusunda hazine niteliğinde biri birikime sahip olmasını sağlamıştır. Bu düşüncelerin hepsi artık diğer dar kumaş uygulamalarına uygulanabilir hale gelmiştir. Narrow-Matic makine sistemleri arasında RSG’nin yeni sistemini öne çıkaran özellik, kayış kaldırma ve bağlama sistemlerini, element kemelerini ve yuvarlak sapan sitemini

Since the foundation of the innovative textile machine manufacturer RSG, located in Bietigheim- Bissingen near Stuttgart, the 30th year is characterized by automated processing, manufacturing and presentation of narrow fabrics, such as webbings, belts and straps. From long years of experience RSG was able to accumulate a vast treasure of experiences in the field of automated production of vehicle seat belts. Many of these ideas can now be transferred also to other narrow textiles. Among the highlights of the new “Narrow-Matic” machine generation are other fully automated assembly lines


78

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

bir araya getirmesidir. Bu benzersiz sistem çeşitli çalışma sitemlerini bir araya getirerek, müşterilerini büyük bir zaman ve para kaybından kurtarır. Ayrıca üretim kapasitesini ve ürün kalitesini arttırır. Açma, kesme, besleme, dikim, damgalama, sarma ve paketleme gibi bütün üretim

süreçleri bu sistemde yer almaktadır. Ek olarak etiket, cırcır ya da kanca işlenebilir ya da tekstil işaretlemesinde kullanılan ilave sistem parçaları eklenebilir. Üretim sürecinin tamamı dikimi de içermektedir. Dikim tamamen teknolojik olarak idare edilir ve son üründeki hatalar önlenir.

for round-slings, element belts, as well as lifting and lashing strap systems. These unique facility concepts combine the most diverse work steps and thereby offer the user tremendous time and cost savings, and markedly increase production capacity and product quality. All production steps such as unrolling, cutting, feeding, folding, sewing, sealing, wrapping, and

packaging are taken over by the facility. Additionally labels, ratchets or hooks can be processed, or supplementary facility components for textile inscribing or marking can be integrated. The complete production process including sewing is entirely monitored by technology (to a large part patented), so that mistakes in the final product can be excluded.


80

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Picanol, Kore’de rapier teknolojisinin faydalarını gösterdi Picanol demonstrated benefits of its rapier technology in Korea Hava jetli ve rapierli dokuma makinelerinde sektör lideri olan Picanol ekim ayında Daegu’da halka açık bir etkinlik organize etti. Bu etkinlikle Koreli dokumacıları çekmek amaçlanmıştır ve üreticilere Picanol’ün son rapier teknolojisini ve teknik tekstilde vaat ettiklerini göstermektedir. Etkinlik OptiMax

Picanol, technological market leader in both airjet and rapier weaving machines, organized an open house in Daegu (Korea) in October. This event, which is aimed at Korean weavers, saw Picanol demonstrating its latest rapier technology and offerings for technical textiles, with a specific focus


82

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

adlı makineye odaklanmıştır. Etkinlik Picanol’ün müşterisi olan Dong-A T.O.L Co. Ltd.’nin yeni alanında düzenlenmiştir. Bu üretici yüksek kalite dış giyim ve mobilya kumaşları üretmektedir. Etkinlikle Picanol aynı zamanda Kore’de 60 yıldan fazla zamandır bulunmasını kutlamış oldu. Picanol bu etkinlikle Koreli dokumacılara OptiMax makinesinin her çeşit kumaş için değişkenliğini ve modüleritesini gösterme fırsatı bulmuştur. Makine genel uygulamalardan niş uygulamalara kadar her şeyi karşılamaktadır. Picanol OptiMax makinelerin iki farklı çeşidini sunmaktadır. Birincisi Kore’de tanıtılacak olan OptiMax 540cm rapierli dokuma makinesidir. Bu makine pozitif güdümlü kıskaçlar içermektedir ve atkıdaki değişkenliğini ve hızlı kapasitesini göstererek monofil, multifilament ve PP-türevlerinin dokumalarını yapabilmektedir. İkinci olarak OptiMax 190cm makine, serbest uçlu negatif kıskaçlara sahiptir ve etkinlikte göm-

leklik kumaş dokumasında uygulandığı gösterilecektir. Picanol dokuma makineleri yüksek hızda çalışırken bile az enerji tüketmeye programlı olarak tasarlanmaktadır. Bu makineler, müşterilerin bu teknolojiyle Kore’deki yüksek enerji ücretleriyle karşılaşmaya hazır olduklarının bir kanıtıdır. Satış ve Servis Departmanı Yardımcı Başkanı Johan Verstraete, “ Etkinliğimizle, Kore’deki tekstil sektörüne olan ilgimizi ve bağlılığımızı bir kez daha vurgulamış olduk. Etkinlik Picanol’ün inanılmaz müşteri servisi, mükemmel kalite düzeyi ve yüksek sayıda hızlı sipariş ulaştırma sağlayacağını ve Koreli müşterilerin ihtiyaçlarını karşıladığını belirtmektedir. Müşterimiz Dong-A T.O.L Co. Ltd.’e yeni alanlarında bu etkinliğe bizimle birlikte ev sahipliği yaptıkları için özellikle teşekkür ederim” dedi. Picanol dokuma makineleri teknolojinin ve 80 yılı aşkın süredir üretilen 300.000 den fazla makineyle elde edilmiş tecrübenin birer sentezidir.

on its OptiMax showpiece. The Open House organized at the new premises of Picanol customer Dong-A T.O.L. Co. Ltd. This manufacturer produces high-quality outerwear and furnishing fabrics. The Open house tied in with Picanol celebrating more than 60 years in Korea. Picanol has taken the opportunity to demonstrate to Korean weavers the versatility and modularity of its OptiMax machines for the widest range of high-quality fabrics. This covered everything from mainstream to niche applications. Picanol presented two versions of its OptiMax rapier-weaving machine with the OptiMax 540 cm being showcased for the first time in Korea. This rapier machine is equipped with positive guided grippers and will be weaving a mix of monofil, multifilament and PP-tape to demonstrate its ex-

treme versatility in weft and speed capacity. The other machine - the OptiMax (190 cm) - comes equipped with negative free-flight grippers and the Open House will see a shirting fabric woven. Picanol weaving machines are designed to ensure the lowest possible energy consumption, even when running at high speeds. The rapier machines on display are also a clear proof that with this technology, customers are ready to face the challenges of high-power prices in the Korean context. “With our Open House in Korea, we once again emphasized our commitment and involvement to the Korean textile sector. More than ever before, Picanol is determined to provide outstanding customer service, the exceptional levels of quality that we are renowned for, high value and rapid delivery, to


Picanol 2.600 dokuma üretim alanında 130.000den fazla makinesinin bulunduğunu belirtmekten gurur duymaktadır. Ayrıca rekabetin yüksek olduğu bu sektörde, Picanol yenilikleriyle her zaman sektör lideri olarak kalmayı başarmıştır. ARGE çalışmaları, en gelişmiş teknoloji ve devamlı gelişim Picanol’ün iş anlayışının çekirdeğini oluşturmaktadır. ARGE çalışmalarıyla, şirket müşterilerinin dokuma sorunlarına çözüm bulmayı amaçlamıştır ve birçok çözümün yaratıcısıdır. Dokuma sektöründe 800 den fazla patenti elinde bulunmaktadır. Picanol sektör liderliğindeki rolünü ürün yelpazesini geliştirerek genişletmeye ve yeni sektörlere uygulamalar sunmaya devam edecektir. Asıl zorluk makine performansını, kalitesini ve uygun fiyatlarını korumaktır.

ensure that we meet the needs of our valued Korean customers. We would like to thank our customer - Dong-A T.O.L. Co. Ltd. - for partnering with us and hosting this Open House at their magnificent new premises,” stated Johan Verstraete, VicePresident Marketing, Sales & Services. Picanol weaving machines are a synthesis of technological know-how and experience that has been built up over nearly 80 years and has seen more than 300,000 machines produced. As of today, Picanol is proud to confirm that is has more than 130,000 weaving machines running in some 2,600 weaving mills worldwide. And to stay ahead in this highly competitive industry, Picanol has always been a leader in innovation. R&D, state of the art technology and continuous improvement are the core aspects of Picanol’s business philosophy. With R&D efforts aimed at creating the best solutions to its customers’ weaving challenges, the company was the first to introduce many revolutionary concepts in the weaving industry and it currently holds more than 800 patents worldwide. Picanol will continue to expand its role as the technological market leader by increasing the product range of its weaving machines and offering applications for new market segments. The main challenge remains to strengthen the (weaving) performance, quality and cost competitiveness of its customers.


84

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

VDMA, Etiyopya tekstil endüstrisi için güvenilir bir ortak VDMA as reliable partner for the Ethiopian textile industry İyi bilinen 15 Alman tekstil makine ve parça üreticilerinin önemli temsilcileri 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında Etiyopyalı tekstil üreticilerini ziyaret etti. Temsilcilerin turu VDMA Alman Mühendisler Federasyonu tarafından, Federal Ekonomik ilişkiler ve Enerji Bakanlığı’nın desteğiyle başlatıldı ve ticaret çözümleri için olan SBS sistemleri ve ortağı Agathon Danışmanlık tarafından organize edildi. Oluşturulan program firma ziyaretlerinin yanında bilgi edinme

A high-ranking delegation of 15 well-known German textile machinery and accessories manufacturers visited important Ethiopian textile producers from 13th to 17th October 2014. The delegation tour was initiated by VDMA German Engineering Federation (Textile Machinery Association), supported by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy and organised by SBS systems for business solutions and its local partner


86

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

ve örgütlenme konularının işleneceği etkinlikleri de içermekteydi. Bu etkinlikler Alman Kalkınma İşbirliği’nin bürosunda yapılmıştır. Etiyopya hükümeti tekstil ve kumaş endüstrisine yönelik büyük hedefler koymuştur. Sektörün üretim, üretkenlik ve ihracat performansı daha fazla arttırılmalıdır. 2014 yılında ihracat rakamları 120 milyon dolara ulaşmıştır ve 2016’da bu değerlerin 500 milyona kadar çıkması beklenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için, modern teknolojiye yapılan yatırımlar şüphesiz önemli bir faktör, ayrıca bu yatırımlar rekabet gücündeki artış içinde önemlidir. Son yıllarda Türkiye, Çin ve Hindistan gibi bazı yatırımcı ülkeler, Etiyopya’daki düşük ücretli enerji, işgücü ve üretim alanı nedeniyle burada tekstil ve kumaş üretim sahaları kurmuşlardır. Bu teşvikler gelecekte daha fazla yatırımcının çekilmesini sağlaya-

caktır. Ancak temsilciler pamuktan son ürüne kadar olan tedarik zincirinde bazı engelleri farkına varmıştır. Bu engellerden bazıları; genel altyapı ve lojistik problemleri, tekstil makineleri ve üretim için gerekli tekstil malzemelerinin ithali için gerekli olan döviz alışverişinin yetersizliği, düzenli güç kesintileri ve aynı zamanda tekstil alanında çalışan profesyonellerin yetkinleştirilme ihtiyacı. Bu engellere rağmen, temsilciler genel olarak gezdikleri tekstil üretim alanları ve Etiyopya’nın ilerlemesi ile tekstil sektörünü canlandırma isteği konusunda pozitif izlenimler edinmiştir. Alman makine ve parça üreticilerinden oluşan temsilciler kurdukları ilişkilerden çok memnun kaldı ve Etiyopya’yı bütün tedarik zinciri ( örme, dokuma, boyama, kurutma, apre, dikim) için en gelişmiş çözümleri önererek adres göstermeye devam edecekler.

Agathon Consulting. The programme consisted of company visits as well as information and networking events at the office premises of German Development Cooperation Ethiopia (GIZ). The Ethiopian government has set ambitious goals for the textile and garment industry. Production, productivity and export performance of the industry should be further increased. In 2014, the export value of textile and garment sector reached 120 million USD and is expected to increase to 500 million USD in 2016. To reach these goals investments in modern technology is one decisive factor to further increase the competitiveness of the industry. In recent years, some investors e. g. from Turkey, China and India have set-up textile and garment production plants in Ethiopia by making use of the relatively low costs in terms of energy, wages and land. These incentives will help to attract further investments in the future. However, the delegation also realized the existing obstacles concerning the sup-

ply chain from cotton to the end-product, the overall infrastructure and logistics, the lack of foreign exchange to finance necessary imports of textile machinery and intermediate textile products such as yarns, regular power interruptions as well as the need to qualify more textile professionals.Despite these obstacles, the delegation had an overall positive impression about the state of the textile mills visited and on Ethiopia’s progress and willingness to stimulate the textile business. The delegates from the German textile machinery and accessory manufacturers were very much satisfied with the contacts and will continue to address the Ethiopian market by offering state-of-the-art solutions for the entire textile value chain: Machinery and accessories for spinning, knitting, weaving, hosiery, braiding, dyeing, drying, finishing and sewing. German textile machinery and accessory manufacturers are reliable and competent partners for the textile and garment industry in Ethiopia.


88

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Kiian’dan PVC içermeyen plastisol mürekkep PVC-free plastisol inks from Kiian Kiian Uzman Mürekkepleri PVC içermeyen, tüm tekstil malzemelerinde kullanılabilen ve bütün uluslararası standartlara uygun FREE adlı mürekkebini tanıttı. FREE, Manoukian-Argon adlı marka adı altında piyasaya sürülecek. FREE PVC ya da ftalat olmadan, kolay uygulanabilirlik, mü-

Kiian Specialty Inks has announced the launch of FREE, a range of PVC-free plastisol inks that meet all international textile standards and can be used with most textiles, from cotton to synthetics. FREE will be marketed under the Manoukian-Argon flagship brand. FREE is a


plastisol with no PVC or phthalates and offers the ease of use, excellent performance and high productivity characteristics of traditional plastisol inks. The ink has a smooth, soft touch with low tack and a matt finish that on textiles resembles water-based inks. The ink has received OEKO-TEX ® Standard 1001 and GOTS2 certification and has also been recognised for compliance with Nike’s restricted substances list (RSL) following independent testing. These tests and certifications provide textile and garment manufacturers and retailers the assurances necessary for their own environmental compliance. Fast-drying for high-speed, high volume production, FREE inks can be printed wet-on-wet with no restrictions, while FREE Flash White demonstrates excellent drying speed under flash lamps combined with a very good opacity. At the same time, FREE does not dry on the screen at room temperature, enabling easy working while eliminating the need for clean-ups after production stops. The inks are ready-to-use and require no mixing, additives, special storage or handling procedures. Good adhesion properties make FREE inks ideal for use on sports- and swimwear, and a broad range

of special effects can add value to clothing and textiles. These include 3D inks and the application of glitter and metallic powders to FREE transparent inks. “FREE inks combine the productivity of conventional plastisols with the eco-friendliness of water-based inks, offering both printers and brand owners the ultimate solution they have been looking for,” said Frank Jellinek, Sales and Marketing Director, Kiian Specialty Inks. “This is a truly universal ink that can be used with natural and synthetic textiles, enabling printers to reduce stockholding while meeting their environmental requirements, as well as those of their customers. We have undertaken extensive field testing in different regions and climates, and the feedback received has been beyond our expectations,” he added. Base and semi-opaque FREE ink colours are available now, with the complete range, comprising a full product line, scheduled to be released over the next few months. The full range of FREE inks will include transparent inks; standard colours; OP Colours (high opacity); FLUO Colour (fluorescent colours); process colours; anti-bleeding grey (for base layers on materials prone to bleeding); 3D transparent and transfer base.

89

hale getirir ve giyim ve tekstil ürünleri üzerine geniş kapsamlı efektler eklenebilir. Bu efektler arasında, saydam FREE mürekkeplere 3D mürekkepler, parlak ve metalik tozlar ekleme yer almaktadır. Kiian Uzman Mürekkepleri Satış ve Pazarlama Müdürü Frank Jellinek, “ FREE mürekkepler geleneksel plastisol mürekkeplerin üretkenliği ile su bazlı mürekkeplerin çevreci özelliğini bir araya getirerek baskı yapan firmalara aradıkları mükemmel çözümü sunmaktadır’’ dedi ve şunları ekledi, “ Bu gerçekten çok geniş çaplı bir mürekkep, hem sentetik hem de doğal malzemelerde uygulanabilir. Ayrıca firmaların ve müşterilerin çevresel beklentilerini karşılar. Farklı bölgelerde ve iklimlerde yoğun testler uygulandı ve beklentilerimizin üstünde geri dönüşler alındı.” Baz ve yarı opak FREE mürekkep renkleri bütün ürün yelpazesiyle şuan erişilebilir halde ve gelecek birkaç ay içerisinde dağıtıma başlanılması planlanmaktadır. Ürün yelpazesi içerisinde, saydam mürekkepler, standart renkler, yüksek opaklığa sahip mürekkepler, floresan renkler, işlenmiş renkler, 3D transparan mürekkepler ve transfer bazlar yer almaktadır.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

kemmel performans ve geleneksel plastisol mürekkeplerinin yüksek verimlilik özelliklerini müşterilerine sunmaktadır. Mürekkep daha az ilave ile yumuşak ve düzgün bir dokunuş sağlar ve su bazlı mürekkepler gibi mat bir bitişe sahiptir. Mürekkep OEKO-TEX ® Standard 1001 ve GOTS2 sertifikalarını aldı ve uygunluğu Nike’ın sınırlı malzeme listesi ile yapılan bağımsız testlerle kanıtlandı. Bu testler ve sertifikalar, tekstil ve kumaş üreticilerinin çevresel uygunlukları için bir teminat olmuştur. Yüksek hızlarda hızlı kuruma, yüksek hacimli üretim ve hiçbir sınırlama olmadan ıslak üzerine ıslak üretim yapılabilme gibi özellikleri iyi bir opaklık derecesiyle birleşmektedir. Ayrıca Flash Beyazı FREE mürekkep flash ışığı altında hızlı kurumaktadır. Bunlara ek olarak FREE oda sıcaklığındaki uygulama tablalarında kurumamaktadır, bu üretim bittikten sonraki temizleme ihtiyacını ortadan kaldırarak kolay çalışmayı sağlar. FREE Mürekkepler, karıştırma, ekleme, özel bir depolama ve uygulama gerektirmeden kullanıma hazır halde bulunmaktadır. İyi bağlanma özellikleri FREE mürekkepleri spor giyim ve mayolar için uygun


90

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Tekstilcilerin Ortadoğu buluşması OTM 2014 were hosted 16.000 local & international visitors Gaziantep Orta Doğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen OTM 2014 Fuarı, bölge şehirlerinin yanı sıra Türkiye’nin her yerinden gelen ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuara, 30 ülkeden toplam 560 firma katıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun merkezi Gaziantep, dünya tekstil ve konfeksiyon sektörünü ağırladı. Tüyap ve Teknik Fuarcılık ortaklığıyla, TEMSAD desteğiyle ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Ortadoğu Fuar Merkezi işbirliğiyle düzenlenen OTM 2014 Ortadoğu

OTM 2014 Middle East Textile Machinery Exhibition, organized by the cooperation of Tüyap and Teknik Fuarcılık, by the support of TEMSAD and by collaboration of Gaziantep Metropolitan Municipality, Gaziantep Chamber of Industry, Gaziantep Chamber of Commerce and Middle East Exhibition Center, on dates 16-19 October 2014 were hosted 16.000 visitors. In the exhibition 560 exhibitors from 30 countries exhibited their latest technologies, Visitors came from all over Turkey to the exhibition and attract atten-


tion, especially Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Şırnak, Niğde, Kayseri, İstanbul, Denizli, Bursa, Çorlu intensive visitors from cities of Turkey. OTM 2014 Middle East Textile Machinery Exhibition was opened with the attendance of member of the Turkish parlement Mr. Nejat Koçer, Governor of the Gaziantep Mr. Erdal Ata, Metropolitan municipality mayor of the Gaziantep Mrs. Fatma Şahin, Chairman of Gaziantep Chamber of industry Mr. Adil Konukoğlu, Chairman of the chamber of commerce Mr. Eyüp

Bartık, Chairman of the Organized industrial zone of the Gaziantep Mr. Cahit Nakiboğlu, Chairman of the board of Middle East Carpet Exporters’ Association Mr. Selahattin Kaplan, President of Fashion and Apparel federation Hüseyin Öztürk, Chairman of Turkish Textile Machinery İndustrialist’ Association(TEMSAD) Mr. Adil Nalbant and with the administrative authorities of provincial, the establishment of the sector with a ceremony on date 16th of October 2014. The authorities making speech at the ceremony expressed their contentment for the

91

İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, TEMSAD Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve Gaziantep il idari yetkilileri ile sektörün ileri gelenlerinin katıldığı bir törenle açıldı. Törende konuşan yetkililer, Gaziantep’te böyle kapsamlı ve büyük bir fuarın ilk defa yapılmasından memnuniyetlerini dile getirdiler. OTM Fuarı’nın bundan sonra uluslararası tanıtımını üstlenerek dünya genelinde mar-

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Tekstil Makineleri Fuarı, 16-19 Ekim 2014 tarihlerinde Ortadoğu Fuar Merkezi’nde yapıldı. OTM 2014 Fuarı’nda 30 ülkeden 560 firma, en yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıttığı OTM 2014’ü, yerli ve yabancı 16.000 ziyaretçi izledi. OTM 2014 Fuarı, 16 Ekim 2014/ Perşembe günü; Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakiboğlu, Ortadoğu Halı


92

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

ka haline getireceklerini ve bu fuarın devamlılığı için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladılar. TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN ZİYARETÇİ Gaziantep’in yanı sıra OTM 2014 Fuarı’na çevre

illerden ve Türkiye’nin her yerinden sektör yetkilileri geldi. Özellikle Kahramanmaraş, İstanbul, Adana, Malatya, Kayseri, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa’dan yoğun ziyaretçi ağırlayan OTM 2014 Fuarı’nda, ziyaretçilerin geldiği diğer şehir-

organization of such an extensive and large exhibition in Gaziantep. They emphasized that they would take the responsibility of international promotion of the OTM Exhibition and make it a worldwide brand and they stated that they would do their best for its continuity.

Visitors came from all over the Turkey OTM 2014 Exhibition, welcomes from all across Turkey’s textile and apparel sector investors on the 2nd day as well, not only from the region. Visitors come from all over Turkey to the exhibition and attract attention, especially


94

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

ler şöyleydi: Niğde, Hatay, İzmir, Mersin, Kocaeli, Uşak, Tekirdağ, Batman, Diyarbakır, Isparta, Denizli, Konya, Yalova, Osmaniye, Kilis, Van, Şırnak, Çorlu, Çerkezköy, Bolu, Tokat, Iğdır, Ankara. Yurt dışından gelen ziyaretçiler, ülkelerine göre

şöyle sıralandı: Suriye, İran, Özbekistan, Almanya, Tunus, Irak, Libya, Çin, Gürcistan, Tayland, Belçika, Kıbrıs, Ukrayna, Yemen, İngiltere, Fransa, İzlanda, Endonezya, Hindistan, İsveç, Kazakistan, Japonya, Ürdün, Makedonya, Avusturalya, Andorra.

Kahramanmaraş, Gaziantep, İstanbul, Adana, Malatya, Kayseri, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Niğde, Hatay, İzmir, Mersin, Kocaeli, Uşak, Tekirdağ, Batman, Diyarbakır, Isparta, Denizli, Konya, Yalova, Osmaniye, Kilis, Van, Şırnak, Çorlu, Çerkezköy, Bolu, Tokat, Iğdır, Ankara. Visitors

from abroad were listed as follows according to the country: Syria, Iran, Uzbekistan, Germany, Tunisia, Iraq, Libya, China, Georgia, Thailand, Belgium, Cyprus, Ukraine, Yemen, England, France, Iceland, Indonesia, India, Sweden, Kazakhstan, Japan, Jordan, Macedonia, Australia, Andorra.


96 PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014


97 TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA


98 PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014


100 PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014


101 TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA


102 PANORAMA

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014


103 TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA


106

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Tekstil’in kalbi Kahramanmaraş’ta attı Kahramanmaraş the living center of textile industry Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonu ile ECR fuarcılık tarafından KAFUM fuarı merkezinde düzenlenen açılış töreni, Kahramanmaraş Vali Vekili Erkan Bulgan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük’ün açılış konuşmalarıyla başladı. Törende konuşan Kahramanmaraş Vali Vekili Erkan Bulgan, il genelinde iş adamları tarafından yapılan yatırımları takdirle karşıladıklarını ifade ederek, “Köklü bir tarihe, muhteşem bir tabiata, zengin, doğal kaynaklarına, birikimli iş gücüne ve cesur işadamlarına sahip bir şehir olarak Kahramanmaraş, iki gündür çok güzel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Her sektörde olduğu gibi tekstilde de çağı yakalamak, inovasyon gelişmelerini takip etmek adına bu tür girişimler çok olumlu ve bunları valilik olarak da teşvik ediyoruz” dedi.

The inauguration of the exhibition was organized by the Chamber of Trade and Industry of Kahramanmaraş in collaboration with ECR Exhibitions at KAFUM fair center. The exhibition gave start with the inauguration speeches given by the Deputy Governor of Kahramanmaraş Erkan Bulgan, Metropolitan Municipality Mayor Fatih Mehmet Erkoç, President of Trade and Industry Chamber Kemal Karaküçük. During the speech given by Deputy Governor of Kahramanmaraş Erkan Bulgan, he stated that they appreciate the investments made throughout the province by businessmen and continued as follow: “Kahramanmaraş, is a city endowed with deep historical roots, extraordinary nature, rich natural resources, cumulative work force and brave business men, this


TEKSTİL BİR ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SANAYİ DALIDIR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise tekstilin gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sanayi dalı olduğunu söyledi. Tekstil, Sanayisi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve kalkınma sürecine büyük rol oynayan önemli bir sanayi dalı olduğunu belirten Erkoç şunları söyledi: “Sanayileşme öyküsü gerçekten herkesin öğrenmesi, okuması ve takip etmesi gereken bir konudur. Çünkü bu şehrin müteşebbisleri çok zor zamanda bu temelleri atmışlar, kıt imkanlarla bu yola çıkmışlar. Çok sağlam atılan bu temeller bugün çok güçlü binalara temel teşkil etmektedir. Pamuk üretimiyle başlayan bu öykü, bugünlerde dünyanın en büyük üretim tesislerine dönüşmüş, en kaliteli pa-

muk ipliğini üreten en donanımlı boyahanelere dönüşmüş ve bugün dünyanın dört bir tarafına insanların kullanımına hazır son nihai ürünler üretilmektedir. Tekstil sektörü kalite ve rekabetin belirleyici olduğu marka, moda ürünlerin üretilip satıldığı bir yapıya dönüştürülmelidir. Kısacası tekstilde kendi markalarımızı çıkarmamız gerekmektedir. Hem coğrafi anlamda, hem de bu topraklarda yetişen girişimci gücümüz sayesinde, Kahramanmaraş’ın önemi, geçen yıllarda olmadığı kadar artmıştır. Biz, Kahramanmaraş’ın geleceğine ve kendimize, yani müteşebbisimize güveniyoruz. Kahramanmaraşlı girişimciler, gösterdikleri üstün başarı ve çalışmalarla, küresel rekabet ortamında, her zaman yer alacak ve gurur kaynağımız olmaya devam edecektir.”

city has been hosting excellent events during these two days. As is true for many sectors, it is paramount to catch up with the era and to duly follow the developments in the field of innovation; therefore, to our mind these are positive type of initiatives and our governorship is encouraging them”.

on to say that textile is an industrial branch that plays a major role during the economic and development processes the developing nations are going through, Erkoç continued as follows: “The history of industrialization is a subject that should be learned, read and followed by everyone. Because the entrepreneurs of this city laid the foundations during difficult times, they set out with very limited opportunities. These strong foundations are now today very strong structures. Having started out with cotton production it has now transformed into large manufacturing plants of the

ACOUNTRY’S MOST IMPORTANT BRANCH IS THE TEXTILE INDUSTRY. According to Metropolitan Municipality Mayor Fatih Mehmet Erkoç, textile is significant industrial branch for developing nations. He went

107

The International Textile Machineries Exhibition took place at Kahramanmaraş whereby 250 firms from 22 countries participated, their novel products were presented to the visitors.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Kahramanmaraş’ta 22 ülkeden 250 firmanın iştirakiyle gerçekleştirilen Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nda katılımcılar yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.


108

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

YATIRIM VE İSTİHDAM TEKSTİLİ GELİŞTİRECEK Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük ise, yurt genelinde tekstil alanında yapılan yatırımlarının yüzde 15’inin Kahramanmaraş’ta değerlendirildiğini belirterek, “1 milyonu aşkın nüfusu, 2 milyar doları geçen dış ticaret hacmi, 5 milyar dolar sanayi üretimi, 1 milyar dolar tarımsal üretimi, 4 milyar dolar kredi hacmi, 5 milyar dolar reel sektör yatırımı ile Türkiye’nin ilk

10 ekonomisi içerisinde yer almayı hedefleyen Kahramanmaraş, tekstil sektöründe ihtisaslaşma sağlayarak sanayi üretimi konusunda örnek bir model oluşturmuştur. Kahramanmaraş, 270 tesiste 50 bin kişilik istihdam ordusu ile Türkiye ipliğinin yüzde 35’ini, kumaşın yüzde 10’unu karşılamakta, 26 milyar dolar Türkiye tekstil ihraç ürünlerinin önemli bir bölümü Kahramanmaraş’ta üretilmektedir” diye konuştu.

world, transformed into fully equipped dyeing plants where the best quality cotton thread is being produced, and today end products are being manufacture ready to be utilized by people all around the World. The textile sector should be transformed into a structure whereby brands and fashionable products that are the determining factors of quality and competition are produced and sold. In short, we have to create our own brands in the textile industry. Thanks to our powerful entrepreneurs who have been trained in these lands, the importance of Kahramanmaraş, in the geographi-

cal sense of the word, has increased like never before. We have faith in ourselves and in the future of Kahramanmaraş that is to say we trust our entrepreneurs. We shall continue to take pride in the entrepreneurs of Kahramanmaraş, who through their excellent success and performances have taken their place in the global competitive markets.” INVESTMENT AND RECRUITMENT SHALL BE DEVELOPING FACTORS FOR THE TEXTILE INDUSTRY President of Chamber of Trade and Industry of Kahramanmaraş Kemal Kakaküçük stated

KTM fuarıyla eşzamanlı olarak yapılan 2. U.T.Z. Sempozyumundan görüntüler


that since 1980 up to this day, Kahramanmaraş alone realized approximately 15 percent of Turkey’s textile investments, regarding Turkey’s total textile exports figures, Kahramanmaraş has a significant share of it attaining to a figure of 26 billion dollars. Karaküçük said: “Hundreds of textile machinery manufacturers from Europe to China, from America to Taiwan are all here to participate to the Kahramanmaraş Textile Machinery Exhibition

which has been inaugurated at this present moment. This big organization hosting all the major global players of the industry is giving us the incentive and encouragement to make successful investments in the textile industry. Kahramanmaraş having successfully displayed its performance, shall as have today also perform successfully in the areas of R&D, fashion designing, fairs, symposiums and congress events” he concluded.

109

ce tekstil makinesi üreticisinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu dev organizasyonla, sektörün dünya devlerini burada ağırlamak bizi hem cesaretlendirmekte hem de tekstil sektöründe daha başarılı yatırımlara imza atmamız adına bizleri teşvik etmektedir. Kahramanmaraş bundan sonra; üretim için sergilediği performansı, Ar-Ge, moda tasarımları, fuar, sempozyum ve kongre gibi organizasyonlar konusunda da gösterecektir” dedi.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

DÜNYA DEVLERİNİ AĞIRLIYORUZ KMTSO Başkanı Kemal Kakaküçük, Türkiye’de 1980 yılından buyana yapılan tekstil yatırımlarının yaklaşık yüzde 15’ini tek başına gerçekleştiren Kahramanmaraş’ta 26 milyar dolar Türkiye tekstil ihraç ürünlerinin önemli bir bölümünün üretildiğini söyledi. Karaküçük, “Açılışını yapmakta olduğumuz; Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı Avrupa’dan Çin’e, Amerika’dan Tayvan’a yüzler-


110

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Etiket endüstrisi için yeni Havajet teknolojisi New air-jet technology for the label market Juan Carlos Germann Etiket Dokuma Ürün Müdürü Jakob Müller AG Juan Carlos Germann Label Systems Product Manager Jakob Müller AG

Resim 1: Yeni hava jet dokuma tezgahı MÜJET® MBJL6 Image 1. The new MÜJET® MBJL6 air-jet weaving machine

16 ila 20 Haziran 2014 tarihleri arasında Şanghay’da düzenlenen ITMA Asia kapsamında Jakob Müller AG yeni havajet etiket dokuma tezgahı MÜJET® MBJL6 modelini sergiledi. Dakikada 950 devir ve 1200 mm’lik çalışma eni

At ITMA Asia, which took place in Shanghai from 16-20 June 2014, Jakob Müller AG introduced its new MÜJET® MBJL6 air-jet label weaving machine. With a speed of 950 min-1 and a working width of 1,200 mm, the MBJL6 fa-


YÜKSEK VERİMLİLİK Makinenin kolay programlanabilir olması, etiket üretimindeki büyük esneklik ve yeni ürüne kısa sürede hazırlanabilmenin yanı sıra düşük bakım gi-

ATKI BESLEME MÜJET® MBJL6 tezgahının atkı beslemesi alışılagelmiş anadüze, hızlandırma düzesi ve kılavuzlu düze ile gerçekleştirilmektedir. Ana düze 8 renk atkı ipliğinin kullanımı için tasarlanmıştır (Resim 4). Jakob Müller AG, ipliklerin atkı bobininden kullanımı için, kat ayrımı ve entegre atkı ipliği denetimine sahip ROJ Super Elf G2 atkı besleme sistemini tavsiye etmektedir. Atkı ipliklerinin atanma işlemi „yedek ve değişim“ fonksiyonundan ayarlanabilmektedir. Bireysel ayarlanabilen hava basıncının yanı sıra tutma hava akımı da ayrı ayrı açılıp kapatılabilmektedir. Böylece hava tüketimi asgari seviyede tutulabilmektedir. Kılavuzların optimize edilmiş konumlandırılması sayesinde atkı besleme sistemi daha da verimli çalışmaktadır. Basınçlı hava sistemi artık sağ ve sol taraflardaki kılavuzlu düzelerin bireysel ayarlanabildiği 2 hava devresi ile çalışmaktadır. Böylece atkı, dakikada 950 devir gibi yüksek

cilitates the efficient production of labels, images and technical narrow fabrics with cut selvedges. The machine presented at the fair was for taffeta qualities with 54.6 warp threads per cm. The robust and compact design of the MÜJET® MBJL6 1/1380 is ideally suited for top production performance and offers proven Müller quality (Image 1 ). Its simple, clear design allows easy access to all the important machine components and control elements. Moreover, the MÜJET® MBJL6 represents the systematic further development of the MBJL machine series and also employs tried-and-tested elements from the MÜGRIP ® MBJ6 rapier loom.

increased to 1,200 mm. Furthermore, a significantly higher production capacity has been achieved thanks to a reed width of 1,380 mm and a speed of 950 min-1. Shedding takes place using an electronically controlled SPE3 1536 jacquard machine with patented bottom shed read-in (Image 2). The jacquard machine is mounted directly on top of the basic machine, reducing the space required to a minimum. Additional advantages include a machine height of 3.65 m and its low weight. The new air-jet weaving machine can manufacture more labels per hour in a production area of only 2.05 m by 4.25 m and a reduced building volume.

Functional components for top weaving quality In comparison with its predecessor model, the working width of the MÜJET® MBJL6 has been

High cost efficiency Straightforward machine programming, great label production flexibility, short resetting times

111

YÜKSEK DOKUMA KALİTESİ İÇİN FONKSİYONEL BİLEŞENLER Bir önceki modelden farklı olarak çalışma eni 1.200mm’ye çıkarılmıştır. Böylece 1.380mm dokuma tarak eni ve dakikada 950 devir ile önemli ölçüde daha yüksek etiket üretimine ulaşılabilmektedir. Ağızlık açılımı elektronik kumandalı SPE3 1536 tipi patentli kısa platin hareketli jakar makinesi ile gerçekleştirilmektedir. (Resim 2) Jakar makinesi doğrudan ana makine gövdesinin üstüne sabitlendiğinden, daha az yer kaplamaktadır. 3,65 m makine yüksekliği ve düşük makine ağırlığı diğer avantajlarıdır. 2,05 m x 4,25 m ebatlarındaki üretim alanı ile daha düşük hacimli binalarda yeni havajet dokuma tezgahı ile saat başına daha fazla etiket üretimi sağlanabilmektedir.

deri, yüksek verimliliği garanti etmektedir. Üretim esnasında çözgü ve atkı ipliklerinin hırpalanmadan işlenebilmesi yüksek devirlerde çalışmanıza olanak tanıdığından, azami verimlilik sağlanmaktadır. Bu tezgah MÜCAN Kumanda Sistemi ile donatılmıştır. C serisi MÜDATA dokunmatik ekranı ile çeşitli üretim koşulları kolaylıkla programlanabilmektedir. (Resim 3) Makine devri, VARISPEED sistemi ile her bir atkı için ayrı ayrı hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilmektedir. Çözgü azami 800 mm çaplı çözgü levendi üzerinde hazırlanmaktadır. Servo motorlu kontrollü çözgü salma sisteminin kullanımı ile çözgü gerginliği hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilmektedir.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

ile bu makine kenar kesimli etiket, resim ve teknik dar dokumaların verimli üretimine olanak sağlamaktadır. Fuar’da bu tezgah, tafta kalitesinde, santimde 54,6 çözgü ipliği ile çalıştırıldı. Bildiğiniz Müller kalitesi ile sunduğumuz MÜJET® MBJL6 1/1380 sağlam ve az yer kaplayan yapısı ile en yüksek verimliliği sağlar. (Resim1) Kolay ve derli toplu konstrüksiyonu tüm önemli makine bileşenlerine ve kumanda birimlerine rahatlıkla erişiminiz için tasarlanmıştır. MÜJET® MBJL6, MBJL serisinin mekikli MÜGRIP ® MBJ6 tezgahından da esinlenerek geliştirilen yeni modelidir.


112

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Resim 2: SPE serisi jakar makinesi Image 2. The SPE series jacquard machine

devirde dahi, daha düzgün ve yıpranmadan işleme alınmaktadır. Hava tüketimi saatte 60 -75 m3 civarında (4 – 8 renk) ve yüklü hava hacmi saatte 80 m3 tür. Makine 800kPa (8bar) besleme basıncı gerektirir. Santimdeki atkı adedi VARIPICK ile tork motoru sayesinde hızlı ve kolay bir biçimde ayarlanabilmektedir. Bu elektronik kumandalı ürün çekme sistemi ile rapor içerisinde 18 ile 120 atkı/cm aralığında atkı renkleri ile çalışılabilir. Etiket dokuma sektöründe özel efektli etiketlere talep giderek artmaktadır, özellikle de yüksek kaliteli ürünlerin işaretlenmesinde kullanılacak olan türden mamullere. MÜJET® MBJL6 ile birçok değişik atkı malzemesi kullanılabilmektedir, örneğin PES tekstüre ve bükümsüz 30-250 dtex, güçlendirilmiş lureks ve diğer efekt iplikleri. KESME SİSTEMİ Etiketin önemli bir kalite kriteri de kenar kesimidir. Kesim elemanlarının değişken ısılarından kaynaklanan keskin kenarlı etiketler kullanıcıyı rahatsız eder ve çoğunlukla kullanıcılar tarafından kıyafetlerden kesilerek çıkartılırlar. MÜJET® MBJL6, TC2 Kesim sistemi ile donatılmıştır (Resim 5). Bu sistem ile, azami 120 kesim bıçağında sabit ısı sayesinde, değişmeyen kesim kalitesi sağlanmaktadır. 6 ila 8 mm genişliğinde dar etiketlerin üretiminde opsiyonel olarak ikinci bir kesim çubuğu eklenebilmektedir. Diğer bir seçenek ise, daha da yumuşak kenar kesimi sağlayan kablosuz TVT2 Kesim

and minimum maintenance requirements guarantee high cost efficiency. The careful handling of the warp and weft material during production allows for top speeds and optimum efficiency. The MBJL6 is outfitted with MÜCAN controls and various production conditions can be easily entered using a MÜDATA C-series touch screen (Image 3). Furthermore, the machine speed can be quickly and easily adjusted for every pick with the VARISPEED system. The warp is provided on a warp beam with a maximum diameter of 800 mm. A controlled warp let-off system with a servomotor ensures quick and simple setting of warp thread tension. Weft insertion Weft insertion on the MÜJET® MBJL6 takes place using standard main, acceleration and relay nozzles. The main nozzle is designed for the insertion of eight weft threads (Image 4). To remove threads from the weft bobbins, Jakob Müller AG recommends the ROJ Super Elf G2 weft thread storage system with layer separation and integrated thread monitoring. The ar-

rangement of the weft colours can be adjusted using the “replacement and change” function. Apart from the individual regulation of air pressure, the retention air can be switched on and off separately, which provides a significant reduction in air consumption. Optimising

Resim 3: MÜDATA Dokunmatik Ekran, C-Serisi Image 3. The C-series MÜDATA touch screen


PANORAMA

114

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

Sistemi’dir. Yüksek kalitede etiket kenar kesimi için (Resim 6) Jakob Müller AG Ultrasonik Etiket Kesme Makinesi MÜSONIC2 yi sunmaktadır. Bu makine – ayrı bir aşamada – etiket dokuma tezgahında ön kesimi yapılmış ve sarılmış etiketleri istenilen genişlikte ultrasonik yöntemle kesmektedir. Patentli kenar yoğunlaştırma ve kademesiz ayarlanabilen sıkıştırma kuvveti, kenar kesiminin hissedilir şekilde daha yumuşak olmasını sağlar. Daha kesim esnasında kenar kalitesi denetlenebilir.

ETİKET PROGRAMLAMA Jakob Müller firmasının diğer etiket dokuma tezgahlarında olduğu gibi, MÜJET® MBJL6 tezgahı da MÜCAD Desen Tasarım Yazılımı ile programlanmaktadır. Bu Yazılımı Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Türkçe ve Çin dillerinde temin edebilirsiniz. Motif seçiminden sonra asıl desenleme aşaması başlar. Bu adımda desen işlenir, dokuma ürünün simulasyonu hazırlanır ve jakar makinesi için yazılım

the relay nozzle positioning has also resulted in a further improvement to the overall weft insertion system. The compressed air system now consists of two air circulation loops, which can be used to individually adjust the left- and right-hand sections of the relay nozzles. This ensures stable and gentle weft insertion even at a machine speed of 950 min-1. Air consumption is around 60 m3/h to 75 m3/h (four to eight colours) and the installed air volume totals 80 m3/h. The machine requires feed pressure of 800 kPa (8 bar). The number of weft threads per centimeter can be quickly and easily adjusted via a torque motor using the VARIPICK system. This electronically controlled fabric takeoff allows the number of weft threads within a repeat to be varied between 18 picks per cm and 120 picks per cm. There is growing demand in label weaving for special effects and in particular in the production of labels for high-quality products. The MÜJET® MBJL6 can process a wide selection of weft materials such as textured PES, untwisted, reinforced Lurex from 30 dtex to 250 dtex and other fancy yarns.

Resim 4: Azami 8 renk atkı için tasarlanmış ana düzeler Image 4. The main nozzles, which are designed for up to eight weft colours

The cutting system An important criterion for label quality is the cut edge. Labels with sharp edges are caused by temperature fluctuations in the cutting elements and often irritate the skin of the wearer. As such, they are frequently removed from the clothing. The MÜJET® MBJL6 is fitted with the TC2 cutting system (Image 5). This ensures uniform cut quality with up to 120 cutting elements. Moreover, if desired, a second cutting beam can be employed when narrow labels with widths of 6 mm to 8 mm are to be manufactured. A further option is provided by the cable less TVT2 cutting system, which enables the creation of even softer cut edges. For high-quality labels (Image 6), Jakob Müller AG offers its MÜSONIC2 ultrasound label-cutting machine. In a separate step, this machine cuts the precut blank rolls on the la-


ile hazırlanmaktadır. 5 ila 7 renk atkı kullanarak doğal renk efektleri sağlanmaktadır. MÜNUMBER-MASTER yazılım paketi ise her biri birbirinden ayrı, kopyalanması mümkün olmayan, bir birini takip eden sayılarla veya serbest seçilmiş sayılarla dokunmuş etiketlerin imalatı için hazırlanmıştır. Her bir veri daha desen aşamasında sanal bir etikete dönüştürülür. İlave bir opsiyon ile tarayıcılarla okunabilen barkodlar etikete eklenebilmektedir. DIGICOLAR yazılımı ile kombine edildiğinde yüksek çözünürlüklü, çok renkli

bel-weaving machine to the desired width using ultrasound. The patented edge compactor and infinitely adjustable pressing force ensure markedly finer edge quality, which can already be monitored during the cutting process.

fine the bindings and back bindings for each weft sector as well as the input of any weave rules makes it possible to achieve markedly higher quality. The MÜCAD base station can be supplemented with a variety of packages. MÜCAD DIGICOLOR is additional software for jacquard weaves produced using a digital weaving process. It allows for motifs to be realistically replicated in true colour by using five to seven weft colours to achieve natural colour effects. The MÜNUMBER-MASTER software package serves the production of individually woven, distinctive and forgery-proof labels with either consecutive or random numbering. The specific data is already compiled during the design process to create a virtual label. Using an additional option, a visible bar code can be integrated into the label for mechanical scanning. Moreover, when used in combination with

Label programming Like other Jakob Müller label weaving machines, the MÜJET® MBJL6 is programmed with MÜCAD pattern creation software, which is available in German, English, French, Spanish, Italian, Turkish and Chinese. The actual pattern creation process takes place once a motif has been selected. This involves pattern processing, the simulation of the woven product and translation into the control software of the jacquard machine. Drafting and binding patterns are available for every textile product to ensure efficient operations. Having the option to de-

115

komutlarına dönüştürülür. Kullanım verimliliğini arttırmak için her tekstil ürünü için hazır tahar ve dokuma örnekleri kayıtlıdır. Her atkı bölümünde bağ ve alt bağ tanımlaması yapılabildiğinden ve isteğe göre bunların kuralları belirlenebildiğinden belirgin bir kalite artışı sağlamak mümkün. MÜCAD Baz İstasyonu çeşitli paketlerle geliştirilebilmektedir. MÜCAD DIGICOLOR Dijital dokuma yöntemi ile hazırlanan jakarlı dokumalar için geliştirilen ilave yazılımımızdır. Bu yazılım ile motifler gerçeğine uygun yüksek renk kalitesi

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Resim 5: Değişmeyen kesim kalitesi için TC2-Kesme Sistemi Image 5. The TC2 cutting system for uniform cut quality


116

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

resimler de dahil edilebilmektedir. MÜBARCODE, görünür barkodlu etiketlerin üretimi için tasarlanmıştır. Bu program ile alışılmış birçok barkod, PDF 417 Kod sistemi, Data Matrix, QR kodu ve diğer kodlar oluşturularak etikete uygulanabilmektedir. ÖZET MÜJET® MBJL6 „kafadan tırnağa kadar“ Müller bünyesinde geliştirilmiştir ve İsviçre’de üretilmektedir. Karakteristik

Resim 6: MÜJET® MBJL6 ile üretilen etiketler, MÜSONIC2 Ultrasonik Kesim Makinesi ile kesilirken Image 6: Labels produced on the MÜJET® MBJL6, which have been cut with the MÜSONIC2 ultrasound cutting machine

DIGICOLOR software, it is possible to integrate highresolution, multi-coloured images. MÜBARCODE software is employed for the manufacture of labels with visible bar codes. This program provides a large number of standard market codes, such as PDF 417, Data Matrix, and QR Code, which can be generated and then subsequently implemented in the label. Summary The MÜJET® MBJL6 was developed entirely in-house by Müller and is manufactured in Switzerland. Its


high productivity and flexibility sets it apart from other machines on the market. A modern touch screen makes operating the machine is extremely simple. Compared to its predecessors, the MBJL6 requires significantly less air. This reduction in consumption – made possible by a new nozzle configuration and the option of switching retention air on and off – enhance the value of the MÜJET® MBJL6 from both an economic and an ecological standpoint. Moreover, during the design pro-

cess, special focus was placed on reducing in the number of wear parts and this results directly in lower expenditure on spare parts. As with all other Müller Group products, Jakob Müller AG offers a global customer service network staffed by experienced technicians for the MÜJET® MBJL6. These specialists are stationed at centers around the world, many of which also possess comprehensive stocks of spare parts thus enabling quick delivery in an emergency.

117

çok aşınan aksam ve parçaların azaltılması sayesinde yedek parça sarfiyatı düşürülmüştür. MÜJET® MBJL6 ve Müller Grubunun tüm diğer ürünleri için Jakob Müller AG tecrübeli teknisyenleri ile müşterilerine hizmet veren dünyanın her bir yerinde konuşlandırılmış geniş bir Müşteri Servis Ağına sahiptir. Bu servis noktalarının çoğu geniş bir yedek parça stoku ile donatıldığından acil durumlarda hızlı çözüm olanağı sağlanmaktadır.

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

özellikleri yüksek verimlilik ve ürün seçiminde esneklik. Modern dokunmatik ekran ile donatılmış olan kumanda birimi basit ve kolaydır. Öncü makineler ile karşılaştırıldığında hava tüketimi önemli ölçüde azaltılabilmiştir. Daha az hava sarfiyatı – yeni tasarlanmış kılavuzlu düzelerin sıralanması ve tutma hava akımının açılıp kapatılabilmesi sayesinde - MÜJET® MBJL6 hem ekonomik hem de ekolojik açıdan değer kazanmaktadır. Özellikle


118

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

Yangın belirleme, karı koruma Fire detection, profit protection

USTER ® JOSSI FIRE SHIELD for spark detection and elimination

İplik fabrikanız ne kadar eder? Rakam ne olursa olsun, bu işinize büyük zararlar verecek yagınlardan korumak isteyeceğiniz bir yatırım olmalıdır. Tek bir kıvılcım böyle bir felakete kolayca sebep olabilir. Bu yüzden her üretim ağı yangın belirleme cihazlarına sahiptir. Ne yazık ki, sadece bazı üre-

How much is your spinning mill worth? Whatever the actual figure, it’s obvious that this is an investment you would be anxious to protect against a serious fire, which might have a catastrophic impact on your business. A single stray spark could easily lead to disaster – which is why every mill has some kind of fire detection system in place. Unfortunately, not all mill fire prevention measures offer effective safeguards. Some are not sensitive enough to cover every hazard, and others damage production efficiency by causing unnecessary alarms. The USTER® JOSSI FIRE SHIELD, however, has the multi-sensor technology needed to identify every type of fire risk, right at the start of the mill process, combined with the sophistication to distinguish between dangerous heat sources and harmless electrostatic discharges. Potentially, the blowroom in a typical spinning plant is a fertile source of sparks, with dry fiber passing through metallic elements and transport ducting. Stone or metal particles left in the fiber can hit steel machine parts and cause sparks, or cotton can become entangled around fastmoving components and be ignited by friction.

tim yangın belirleme sistemleri etkin bir koruma sunmaktadır. Bunun dışında kalan bazı ürünler yeterince hassas değilken bazıları gereksiz alarmlarla üretimin devamlılığını bozmaktadır. USTER® JOSSI FIRE SHIELD ( yangın kalkanı), teknolojik çoklu sensörleri ile zararsız elektrik boşalmasıyla tehlikeli ısı kaynağını ayırt ederek tehlikeyi başlangıcında önler. Harman hallaç dairesi kuru elyafların metal parçalar içerisinden geçtiği ve taşındığı , kıvılcımların zengin olduğu bir bölgedir. Elyaf içerisinde kalan metal parçalar ve taşlar makine parçalarına çarparak kıvılcımlara neden olur ya da pamuk hızlı hareket eden parçalara takılarak tutuşmaya sebep olabilir. Taşıma kanallarındaki hava akışı ateşin hızla yayılmasına neden olur. ALARMLAR, NEDENLER VE PROBLEMLER Daha hassas yangın belirleme sistemleri üretim alanları için daha mı iyidir? Aslında bu tamamen gerçek olmayan bir gerçektir. Alarm ça-

The airflow along the ducting heightens the risk and will quickly accelerate any flame. Alarms, causes and problems So, the more sensitive the fire detection system, the better for the mill? In fact, this idea is not entirely true. When a fire alarm is activated, the whole mill production comes to a halt, so that the cause can be investigated. Detailed checks can easily take an hour and more, but it’s a necessary precaution, since there are numerous possibilities: cotton fibers can wind around metal and cause friction, for example; or fire can lie dormant deep within a bale until the fibers reach the ducting. With the USTER® JOSSI FIRE SHIELD all of these hazardous occurrences are pinpointed, as the system detects, diverts and extinguishes the smallest embers and sparks before they can cause problems. With synthetic fibers and blends, their electrostatic properties can cause false alarms, and this is when other fire detection systems lead to unnecessary production downtime. Each electrostatic discharge is registered as a spark, and the mill stops working to


investigate these alarms. Here, the technical superiority of the USTER® JOSSI FIRE SHIELD proves its value, as the only system with multiple sensors able to distinguish reliably between dangerous fire sources and electrostatic discharge. Fire detection is based on locating heat sources, but only the USTER® JOSSI FIRE SHIELD can separate dangerous long-wave heat sources from harmless short-wave sources from electrostatic discharge. This is a key benefit, which ensures production is stopped only when necessary, which of course has a major impact on mill efficiency and, ultimately, profit. Compromise can be risky… Certain other fire detection systems employ a risky option to cut down the number of alarm stoppages: covering the system’s single heat sensor with a filter to reduce its sensitivity. This, of course, also reduces its effectiveness at detecting all types of fire hazard – not only the harmless ones. Spinners should be wary of accepting any compromise of this kind, akin to playing ‘Russian roulette’ with their mill investment.

ÖDÜN VERMEK RİSKLİ OLABİLİR Diğer yangın belirleme sistemlerindeki bazı alarm sistemlerini durdurmak riskli bir seçenek olabilir. Hassaslığı azaltmak için sistemi tek bir ısı sensörüne bağlamak bu işlemler arasındadır. Ancak bu işlem sistemin sadece zararsız olanları değil bütün yangın tiplerini tespit etmesine engel olabilir ve etkinliğini azaltır. Üreticiler verdikleri bu ödünler konusunda dikkatli olmalı, çünkü bu bir bakıma yatırımlarıyla Rus Ruleti oynamak demektir.

119

lıştığında bütün üretim ağı durur ve böylelikle alarmın kaynağı araştırılabilir. Detaylı araştırmalar saatler sürebilir. Bu gerekli bir uygulamadır, çünkü alarma sebep olacak birçok çok neden bulunmaktadır; takılan pamuk parçaları sürtünmeye sebep olmuş olabilir ya da yangın elyaflar taşıma kanalına ulaşana kadar balya içerisinde yayılmış olabilir. USTER ® JOSSI FIRE SHIELD ile birlikte zarar veren sebepler saptanarak, probleme neden olabilecek en küçük kıvılcımlar bile sorun çıkarmadan önce söndürülür. Sentetik elyaflar için ise elektrostatik yapıları yanlış alarmlara

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

PANORAMA

USTER ® JOSSI COMBO SHIELD for metal and spark detection and elimination

sebep olabilir ve diğer yangın saptayıcılar söz konusu olduğunda bu üretimde kesilmelere neden olur. Her bir elektrostatik güç boşalması bir kıvılcım olarak görülür ve üretim ağı bu saptayıcılar tarafından durdurulur. Bu noktada USTER ® JOSSI FIRE SHIELD değerini kanıtlar ve güç boşalmalarını yangın kaynağından ayıracak sensörlere sahiptir. Yangını belirleme, ısı kaynağını belirleme prensibine dayanmaktadır. USTER ® JOSSI FIRE SHIELD uzun süreli ısı kaynağını kısa süreli ısı kaynağından ayırabilir. Bu üretimin yalnızca gerekli olduğunda kesileceğinden emin olunmasını sağlayan çok önemli bir özelliktir. Ayrıca üretim ağının verimliliğine etkileri vardır.


120

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

MAKALE

Trakya Bölgesi tekstil sektörünün Ar-Ge durum analizi ve beklentileri 1. BÖLÜM

ÖZET Bu çalışmada, ülkemizin önemli tekstil üretim üslerinden Trakya Bölgesi’nde yürütülen bir anket çalışmasının verileri ışığında bölge tekstil işletmelerinin Ar-Ge çalışmaları ve Üniversitelerle işbirliği konusunda mevcut durumu ve beklentileri incelenmektedir. Bu kapsamda, Trakya bölgesinde tekstil işletmelerinin yoğun olarak yer aldığı Tekirdağ ili Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri ile Kırklareli ili olmak üzere belirlenen üç ayrı bölgede yer alan işletmelere karma yöntem ile dört farklı bölüm ve 47 adet sorudan oluşan anket soruları yöneltilmiştir. Bu bölgelerde kayıtlı 312 adet kuruluşun 91’inden 2012 yılı itibariyle alınan verilere dayanarak, bölge tekstil sektörünün genel yapısı, istihdam büyüklüğü, faaliyet alanları, yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve işletmelerin Üniversitelerden beklentileri irdelenmektedir. Çalışmada ayrıca Trakya tekstil sektörünün Ar-Ge faaliyetleri ve Üniversitelerle işbirliği durumu, ulusal bazda Bursa ve Denizli bölge işletmeleriyle; uluslararası bazda ise AB (27) bölgesi tekstil işletmeleriyle karşılaştırılarak daha geniş bir açıdan analize de yer verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Tekstil Sektör Ar-Ge Durumu, Trakya Bölgesi Tekstil Sektörü, Anket Çalışması. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere 2012 yılı toplam ihracatımız 150 milyar ABD doları barajını aşarak rekor bir seviyeye ulaşmış olup, 19 milyar dolar ihracat ile otomotiv ve 17,5 milyar doları ihracat ile kimyevi maddeler sektörlerinin ardından 16,1 milyar dolar ile hazır giyim sektörü gelmektedir (http:// www.tim.org.tr). Tekstil ve hazır giyim sektörü toplam ihracatımız ise 2012’de 23 milyar dolar iken 2013 yılında 25 milyar doları aşarak toplam ihracatımızdaki payı %15’I geçmiş bulunmakta-

Göktepe, F. Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Çorlu-Tekirdağ Buzol Mülayim, B. Kırklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kırklareli

Şekil 1. 2013 Yılı İhracat-İthalat Dengesinin Sektörler Bazında Dağılımı


121

lı bir başka çalışmada ise bölgede faaliyet gösteren 457 tekstil işletmesinden tesadüfi örnekleme yöntemine göre tespit edilen 113 kuruluş baz alınarak müşteri memnuniyeti irdelenmektedir (Atakan, 2006). Son yıllarda, bölgesel ölçekte tekstil sektörünün durum analizine yönelik kapsamlı bir çalışma, Bursa ili ve çevresinde bölge tekstil sektörü Ar-Ge envanterinin çıkarılması amacıyla Uludağ İhracatçı Birlikleri Ar-Ge Çalışma Grubu tarafından oluşturulan bir anket çalışmasıyla, UİB ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üyelerden oluşan 1200 adet firmadan 750’sine ulaşılarak gerçekleştirilmiştir (UİB, 2009). Bu çalışma sonucunda, Ar-Ge çalışmalarını yürütecek alt yapının sektör işletmelerinde yetersiz olduğu, 742 işletmeden sadece 6 işletmede Ar-Ge projesi yapıldığı belirtilmektedir. Ayrıca işletmelerin Ar-Ge projeleri hazırlama konusunda üniversitelerden destek beklediği ve ancak işletmelerde Ar-Ge bilincinin geliştirilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması ile uluslararası rekabet gücünün arttırılmasının mümkün olacağı vurgulanarak, bölgede bu misyonu üstlenecek bir kuruluş olarak Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Teknoloji Merkezi’nin (BUTEKOM) bir ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Bölgesel anlamda yürütülen bir başka önemli çalışmada ise Denizli bölgesi tekstil sektörünün teknolojik gelişmişliği ve rekabet gücü incelenmiştir (Alptekin, 2010). Teknolojik yetenek ve rekabet gücü ilişkisini belirlemeye yönelik araştırmanın ana kütlesini Denizli ilinde ihracata yönelik faaliyette bulunan 310 işletme oluşturmakta olup, anket çalışmasında 126 işletmeye ulaşılabilmiştir. Çalışmada, Denizli Sanayi Odası 2010 yılı kayıtlarına göre Denizli’de kayıtlı işgücünün yaklaşık 1/4’ünün tekstil sektöründe istihdam edildiği ve bu sektörde faaliyette bulunan 1.449 firmanın bulunduğu, Denizli ili toplam ihracat gelirinin yarısından fazlasını yalnızca tekstil ve hazır giyim sektörünün (%64,8 (2006), %61,2 (2007) ve %53,6 (2008)) karşıladığı vurgulanmaktadır. Ayrıca üniversitelerle sektör işbirliğinin geliştirilmesi, Teknopark uygulamalarının yaygınlaştırılması ve firmalarda üniversitelerle ortak çalışma yapılabilecek Ar-Ge birimleri oluşturulmasının önemine değinilmektedir. Aynı bölgede bir başka çalışma ise Denizli Tekstil Sanayi Envanteri’nin oluşturulması ve bölge tekstil sektörünün genel durumunun ortaya konması amacıyla yürütülmüş olup, Denizli Sanayi Odası ve Ticaret Odası kayıtlarından alınan 407 firmaya (217’si dokuma, 11’i iplik, 3’ü çırçır, 6’sı etiket, 37’si örme ve 28‘i terbiye işlet-

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

MAKALE

dır. Daha da önemlisi, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün 15 milyar doların üzerinde net dış ticaret fazlası vererek, diğer sektörleri geride bıraktığı bilinmektedir (Şekil 1) (Tekstil İşveren, 2014). Türkiye, 2012 yılında Çin Halk Cumhuriyeti, AB (27), ABD, Hindistan Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Japonya’nın ardından tekstilde %3 pay ile dünyanın 9. büyük tedarikçisi olarak yer alırken, hazır giyimde Çin Halk Cumhuriyeti, AB (27), Bangladeş, Hong Kong, Hindistan ve Vietnam’ın ardından %3.4 pay ile dünyanın 7. büyük tedarikçisi konumundadır (İTKİB, 2013). Ülkemizin önemli tekstil üretim üslerinden olan ve söz konusu rakamlara ulaşmada önemli katkısı bulunan Trakya Bölgesi, 2011 yılı verilerine göre toplam 1709 adet sanayi işletmesini barındıran dev bir üretim bölgesidir. Bazı kaynaklar, Türkiye tekstil ve hazır giyim ihracatının ortalama %5’inin Trakya bölgesi tarafından sağlandığını ifade etse de (Çatalbaş, 2011), bölge işletmelerinin pek çoğunun genel merkezlerinin İstanbul’da bulunması ve İstanbul Vergi Daireleri’ne kayıtlı olmaları nedeniyle bölgenin ihracata gerçek katkısının çok daha yüksek olduğu açıktır. Bölgede sanayi siciline kayıtlı firmaların dağılımına göz atıldığında ise tekstil, dokuma, hazır giyim ve deri sanayi %33’lük pay ile ilk sırada yer almakta; tekstil, örme, hazır giyim ve deri alanında faaliyet gösteren toplam 680 adet işletme bulunmaktadır (TOBB Sanayi Veritabanı, 2012). Sonuç olarak Trakya Bölgesi tekstil sektörü, üretim miktarı, istihdam katkısı, üretim çeşitliliği ve bünyesinde sadece ülkemizde değil dünyada öncü tekstil işletmelerini barındırıyor olması nedeniyle önemli bir tekstil üretim üssü niteliğindedir. Ancak bölge tekstil sektörüne yönelik sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Trakya bölgesi sanayi işletmelerine yönelik literatürde göze çarpan ilk çalışmalardan birisi tekstil, deri ve yağ işletmelerinin çevresel etkilerinin incelenmesi üzerinedir (Kubaş, 1998). Çalışmada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinden oluşan bölgede 1997 yılı verilerine göre 143 adet tekstil işletmesinin bulunduğu belirtilmekte, bu bölgede çok sayıda işletme kurulmasına bağlı olarak yer altı sularındaki azalma üzerinde durulmaktadır. Yine Kubaş (2003) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise Trakya Bölgesi’nde sınai yapı ve sanayileşme incelenerek, bölgedeki sanayi işletmelerinin %34’ünü tekstil ve hazır giyim işletmelerinin oluşturduğu belirtilmektedir. Bölge tekstil sektörünün genel durum analizi ile direkt ilgili olmamakla birlikte, anket esas-


122

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

MAKALE

Şekil 2. Trakya Bölgesi Sanayi İşletmeleri: Sektörel Dağılım

mesi olmak üzere) 5 bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır (Pamukkale Ünv., 2012). Çalışmada bölge firmalarının %32’sinin tam kapasite ile çalıştığı belirtilerek, tekstil sektöründe çalışanların %61’inin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olduğu, bu oranı %21 ile Tekstil Mühendislerinin izlediği görülmektedir. Çalışma sonucunda Denizli bölgesinde faaliyet gösteren firmaların sadece %10’unun Ar-Ge faaliyetlerine önem verdiğinin ortaya konması, firmalarda çalışan Mühendis oranının düşük olması, işletmelerde yüksek lisans/doktora mezunu çalışanın bulunmaması bölge sektörüne yönelik dikkat çeken diğer önemli sonuçlardandır. Bölgesel anlamda sektörün genel durum analizine yönelik anket esaslı sınırlı sayıda çalışma mevcut olmasına ragmen, farklı konularda sektörel yaklaşımları inceleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmı hazır giyim işletmelerine yönelik olup, iş kazaları (Gündüz, 1999) ve nedenleri (Çivitçi ve ark., 2007), stok kontrolü ve uygulanmasının incelenmesi (Ağaç ve ark., 2007), hizmet içi eğitim uygulamalarının incelenmesi (Kılınç ve Akkaya, 2007), markalaşma düzeyleri (Kılınç ve Yıldıran, 2007), tedarik süreçlerinde yaşanan sorunların karşılaştırılması (Kılınç ve Akkaya, 2008), ürün esneklik düzeylerinin incelenmesi (Kılınç ve İşler, 2008), üretim teknolojisi seçiminde önceliklerin incelenmesi (Kılınç ve İşler, 2007), tüketici beklentileri (Çivitçi ve Boğday Saygılı, 2008; Akaydın, 2001) gibi çalışmalar bunlara örnek verilebilir. Sektörün toplumsal yapıya etkileri (Avcıoğlu, 2003), eğitim tekniklerinin irdelenmesi (Gürcüm, 2004), kalite sistemlerinin işletmelerde üretim maliyeti ve ıskarta oranına etkileri (Ören, 2005), çalışanların kalite ve kalite-kontrol sürecine dair yaklaşımları (Akpınarlı ve Baçan, 2007), işletmelerde bilgisayara dayalı sistemlerin kullanımı (Okşan, 2006), personel seçim süreçleri ve teknikleri (Göklüberk Özlü, 2006), Denizli tekstil sektöründe ka-

dınların işgücüne katılımını etkileyen unsurlar (Karataş, 2006), Denizli’de kurulu tekstil ve hazır giyim işletmelerinde kaynak planlama sistemleri (Akaydın, 2008), Denizli Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan Meslek Yüksekokulu mezunlarının iş tatminsizliği (Akaydın, 2009), Denizli ili hazır giyim sanayiinde çalışan dikiş makinesi operatörlerinde mevcut durum analizi (Akaydın, 2009) gibi birbirinden çok farklı konu ve alanda yürütülmüş çalışmalar da mevcuttur. Yukarda sunulan çalışmalardan, anket çalışmalarının verileri ışığında farklı bölgelerde tekstil sektörünün durum analizine yönelik sınırlı sayıda araştırma bulunmasına rağmen, direkt Trakya Bölgesi tekstil sektörüne yönelik bir araştırmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu gerçekten hareketle, sunulan çalışmada özellikle bölge tekstil işletmelerinin genel profili, Ar-Ge faaliyetleri konusundaki mevcut durum ve Üniversitelerle işbirliği boyutlarının yapılacak bir anket çalışmasının verileri ışığında ortaya konarak analiz edilmesi amaçlanmış olup, aşağıdaki bölümlerde elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Çalışmada ayrıca Trakya Bölgesi tekstil işletmelerinin durumu, ulaşılabilen mevcut verileri esas alarak ulusal bazda Bursa ve Denizli bölgeleri ile genel olarak karşılaştırılmaktadır. Ayrıca daha geniş bir perspektif sunmak açısından uluslararası bazda AB (27) bölgesi tekstil işletmelerinin genel profili ile karşılaştırmalı kısa bir analize de yer verilmektedir. 1.1. Trakya Bölgesi Sanayi İşletmeleri: Genel Durum TOBB Sanayi Veritabanı kayıtlarına göre Trakya bölgesinde ağırlıklı olarak tekstil ve gıda sanayi ön plana çıkmakta; bölgede tekstil, örme, hazır giyim ve deri sanayinde toplam 680 işletme yer alırken gıda, içki ve tütün sanayinde toplam 675 işletme faaliyet göstermektedir. Bölgede sanayi siciline kayıtlı firmaların dağılımına göz atıldığında ise tekstil, dokuma, hazır giyim ve deri sanayi %33 pay ile ilk sırada yer almaktadır (Şekil 2) (Trakya Kalkınma Ajansı, 2010). 1.2. Çalışmanın Yürütüldüğü Bölgede (Çorlu, Çerkezköy ve Kırklareli) Sektörün Genel Profili Bu araştırmada saha çalışmasının, sektörün yoğun yer aldığı bölgeler göz önüne alınarak, Tekirdağ ili Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri ile Kırklareli ilinden oluşan 3 alt bölgeye ayrılarak yapılmasına karar verilmiştir. Bu bölgelerle ilgili Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy O.S.B. Müdürlüğü ve Kırklareli İl Ticaret Müdürlüğü’nden elde edilen veriler ışığında Çorlu’da 211, Çerkezköy’de 68 ve Kırklareli’nde 33 adet olmak üzere toplam


312 işletme esas alınmıştır (Şekil 3). Çerkezköy bölgesine ait işletme verilerini elde etmek için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulmuş, bölgede 148 işletmenin faaliyet gösterdiği anlaşılmış, ancak çalışan sayısı verilerine ulaşılamadığı için bu bölgede işletme sayısı 68 işletmeyle sınırlı kalmıştır. Söz konusu 3 alt bölgede yer alan tekstil ve hazırgiyim işletmelerinin alt sektör bazında dağılımları Şekil 4’te sunulmaktadır. Tahmin edileceği üzere 3 alt bölgenin genel toplamı baz alındığında işletmelerin %43’ünü boya-terbiye işletmeleri oluşturmakta, bunu %14’lük payla örme ve yine %14 ile hazır giyim işletmeleri takip etmektedir. Dikkat çekici bir husus ise bölge işletmelerinin %5’inin kendisini teknik tekstil üretimi yapan işletme olarak tanımlamasıdır. Çorlu ve Çerkezköy bölgelerinde bekleneceği üzere sırasıyla %42 ve %46 gibi yüksek oranlarla ağırlıklı alt sektörün boya-terbiye olduğu, Kırklareli’nde ise %35 ile hazır giyim alt sektörünün ilk sırayı aldığı görülmektedir. Çalışmaya dahil edilen 312 tekstil işletmesi, çalışan sayısı bakımından incelendiğinde ortaya çıkan genel durum ise Şekil 5 ile özetlenmiştir. Buna göre çalışmada ana evreni oluşturan işletmelerin önemli kısmını (%33) 100-249 arasında çalışana sahip işletmeler oluşturmakta, bunu %29 ile 1-49 arası çalışana sahip işletmeler takip etmektedir. Öte yandan 250 ve üzerinde çalışan sayısına sahip işletmelerin oranı ise yaklaşık %19’dur.

Çorlu Bölgesi Tekstil İşletmeleri Alt Sektör Bazında Dağılım (Toplam 211 İşletme)

Çerkezköy Bölgesi Tekstil İşletmeleri Alt Sektör Bazında Dağılım (Toplam 68 İşletme)

Kırklareli Bölgesi Tekstil İşletmeleri Alt Sektör Bazında Dağılım (Toplam 33 İşletme)

Şekil 4. Çalışmanın Yürütüldüğü Bölgede Alt Sektörler Bazında İşletmelerin % Dağılımı

123

Şekil 3. Trakya Bölgesi’nde Seçilen Çalışma Bölgeleri

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

MAKALE

Çalışmanın Yürütüldüğü Bölgelere ait Genel Durum: Alt Sektörler Bazında % Dağılım (Toplam 312 İşletme)


124

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

MAKALE

2. MATERYAL VE YÖNTEM Çalışmada, işletmelere uygulanacak anket soruları, firmalar tarafından hızlı ve kolay cevaplanabilecek bir şekilde ve uygun görsel niteliğe sahip olarak 4 ayrı bölüm ve toplam 47 soru halinde hazırlanmıştır. Anket soruları belirlendikten sonra ön uygulama yapılarak anketin uygulanabilirliği irdelenmiştir. Trakya’da 3 ayrı alt bölgede yürütülecek saha çalışması için işletme sayılarının bir diğer ifade ile ana evrenin oluşturulmasında yukarda belirtildiği gibi Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Çerkezköy O.S.B. Müdürlüğü ve Kırklareli Sanayi ve İl Ticaret Müdürlüğü kayıtları esas alınmıştır. Çerkezköy bölgesine ait işletme verilerini elde etmek için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulmuş, bölgede 148 tekstil işletmesinin faaliyet göstermesine rağmen çalışan sayısı verilerine ulaşılamadığı için bu alt bölgeye ait işletme sayısı Çerkezköy O.S.B. Müdürlüğü’nden elde edilen 68 işletmeyle sınırlı kalmıştır. Çalışmada izlenen iş akışı Şekil 6’da sunulmuş olup, incelenecek 3 alt bölgede 312 adet işletme evren büyüklüğünü oluşturmaktadır (Tablo 1). Söz konusu ana evren, çalışan sayılarına göre 5 tabakaya ayrılarak her tabaka için örneklem büyüklükleri hesaplanmıştır (Tablo 2). Buna göre belirlenen örneklem büyüklüğü 127 olup, bu amaçla 180 adet işletmeye anket soruları ulaştırılmıştır. Bilindiği üzere anket çalışmalarında en kritik ve sıkıntılı nokta, anket sorularının hedef kitle tarafından cevaplanması aşamasıdır. Saha çalışmasının karşılıklı görüşme tekniği ile yapılması planlanmasına ragmen, çalışmaya karma yöntemle devam edilmiş ve toplam 312

Çalışmanın Yürütüldüğü Bölgelere ait Genel Durum: Çalışan Sayısına Göre Dağılım (Toplam 312 İşletme)

Çorlu Bölgesi Çalışan Sayısına Göre Dağılım (211 İşletme)

Çerkezköy Bölgesi Çalışan Sayısına Göre Dağılım (68 İşletme)

Kırklareli Bölgesi Çalışan Sayısına Göre Dağılım (33 İşletme)

Şekil 5. Çalışmanın Yürütüldüğü Bölgede Çalışan Sayısı Bazında İşletmelerin Dağılımı

adet işletmeden yaklaşık %30’una karşı gelen 91 adet işletmenin ankete katılımı sağlanmıştır. Uygulanan anket, kapalı uçlu sorulardan oluşmakta olup, sonuçlar SPSS15 istatistiksel yazılım programında değerlendirilerek analiz edilmiştir (Buzol Mülayim, 2012).


3. ANKET SONUÇLARI VE ANALİZLER 3.1 Ankete Katılan İşletmelerin Genel Profili Ankete katılan 91 adet işletmeden 32’si (%35) boya-terbiye işletmesi olup, bunu %20 ile hazır giyim işletmeleri, %16 ile entegre işletmeler oluşturmaktadır (Şekil 6). Bu durum, bölgede yer alan toplam işletmelerin dağılımı (Şekil 4) ile karşılaştırıldığında, bu çalışmada entegre işletmeler daha ağırlıklı temsil edilirken, örme işletmelerinin daha düşük oranda temsil edildiği görülmektedir. Ankete katılan işletmeler, çalışan sayıları bakımından değerlendirildiğinde, büyük ağırlığı %37 payla 100-249 çalışana sahip firmalar oluşturmakta olup (Tablo 2), bu durum bölgede yer alan toplam tekstil işletmelerinin durumu ile (Şekil 5) örtüşmektedir. Ankete katılan firmalarda 250-499 çalışana sahip işletmeler, %29’luk bir oranla mevcut duruma kıyasla daha ağırlıklı temsil edilirken, 1-49 çalışana sahip işletmelerin ise daha dü-

İşletmelerde Ar-Ge Birimi Varlığı Ar-Ge Birimi Bulunan KOBİ: 24/53 adet işletme Ar-Ge Birimi Bulunan BÖİ İşletme: 17/38 adet işletme

Ar-Ge Birimi Bulunan İşletmelerin Bölgesel Dağılımı

Ar-Ge Birimi Bulunan İşletmelerin Alt Sektörler Bazında Dağılımı

Şekil 7. Ar-Ge Birimi Bulunan İşletmelerin Dağılımları

125

Şekil 6. Ankete Katılan 91 adet İşletmenin Alt Sektör Bazında Dağılımı

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

MAKALE

Şekil 6. Anket Çalışmasında İzlenen İş Akışı


126

TEKSTİL & TEKNİK KASIM | NOVEMBER | 2014

MAKALE

katılımcı olması nedeniyle esasında beklenen bir durumdur. İşletmelerin %44’ünün 25 milyon dolar ve altında yıllık ciroya sahip kuruluşlar olduğu görülmekle birlikte %20’sinden bu konuda yanıt alınamamıştır. Firmaların %77’si kendi üretimlerini yapmakta olup, yarısının ise kendine ait markası vardır. Katılımcı firmaların %70’i hem yurtdışı hem de yurt içi pazarlara çalışmakta, firmaların çoğu, kalite yönetim sistemini işletmelerinde uygulamaktadır. İşletmelerin %95’inde lisans mezunu, %52’sinde yüksek lisans mezunu çalışmakta olup, %5’inde ise doktoralı çalışan yer almaktadır.

Şekil 8. Kuruluşta Ar-Ge Çalışmalarının Yapılış Amacı, Proje Başvurusu Yapılan Kuruluşlar ve Proje Sayılarının Dağılımı

şük oranda temsil edildiği göze çarpmaktadır. Ancak bu durum, anket çalışmalarında küçük işletmelerden ziyade kurumsallaşma sürecinde yol almış daha büyük işletmelerin daha

3.2 İşletmelerin Ar-Ge Faaliyetleri Çalışmada ankete katılan işletmelerin %45’inde Ar-Ge biriminin mevcut olduğu, Ar-Ge birimi mevcut işletmelerin büyük çoğunluğunun ise Çorlu’da (%57) yer aldığı görülmektedir. Bu işletmelerde %37 oranla ağırlığı boya-terbiye işletmeleri oluşturmaktadır. Burada ilginç bir veri ise bu işletmelerin sadece BÖİ’lerle sınırlı kalmayıp, KOBİ nitelikli işletmelerin yaklaşık %45’inin Ar-Ge birimi bulunduğunu ifade etmesidir (Şekil 7). Katılımcı firmalara ayrıca Ar-Ge çalışmalarının yapılış amacı sorulmuştur. Firmaların %39’u tamamen yeni ürün geliştirmek ve yeni pazar oluşturmak amacıyla Ar-Ge çalışması yaptıklarını belirtirken, %39’u mevcut üretim teknolojisini ve mevcut ürünleri geliştirmek cevabını vermiştir (Şekil 8). Bu bölümde katılımcı işletmelerin kurumsal Ar-Ge projesi yapıp yapmadıkları ve bu yöndeki gelecek planları da irdelenmiştir. Elde edilen veriler, işletmelerin %28’inin Ar-Ge projesi yürüttüğünü, fakat %50’sinin bu deneyime sahip olmadığını, %23’ünün ise proje yapmamakla birlikte planladığını ortaya koymaktadır. Bekleneceği üzere firmaların büyüklüğü ile yürütülen proje sayısı arasında yakın bir ilişki olduğu görülmektedir. Ar-Ge projesi yapan firmalardan %19’u TÜBİTAK, %7’si Kalkınma Ajansı, %6’sı ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurduğunu belirtmektedir (Şekil 9). Katılımcı firmaların, söz konusu destek veren kuruluşlarca reddedilen proje oranı irdelendiğinde ise %4,4 gibi düşük bir değer ortaya çıkmıştır. Katılımcı firmaların Ar-Ge ile ilgili mevzuat ve gelişmeleri takip ettikleri kanallar da irdelenmiş olup, %56’sı gelişmeleri internet kanalıyla, yaklaşık %30’u ise Ticaret ve Sanayi Odaları kanalıyla söz konusu gelişmeleri takip ettiğini belirtmiştir. DEVAMI GELECEK SAYIDA...


SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU Name / İsim : ........................................................................................................................................................................................... Surname / Soyadı : ......................................................................................................................................................................... Company / Firma : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Mailing adress / Posta Adresi : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tel : ......................................................................................................................................................................................................................... Fax : ........................................................................................................................................................................................................................ Vergi dairesi : ....................................................................................................................................................................................... Vergi no : ....................................................................................................................................................................................................... Business Type / Faaliyet Alanınız : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Subscription starts in / Abone Başlangıç : .................. / 20 .................. Subscription ends in / Abone Bitiş : .................. / 20 .................. One year EURO 80 Yıllık abone ücreti ( Türkiye için ) 150 TL.

PAYMENT FORM ÖDEME ŞEKLİ Check is enclosed / Çek ektedir. Payment was transferred to your bank account. The receipt is enclosed. Ödeme banka hesabınıza yatırılmıştır. Makbuz ektedir. Debit my credit card / Kredi kartımı borçlandırınız. Credit card no / Kredi kartı no : Security number / Güvenlik numarası : Name of the card holder Kart sahibinin adı-soyadı Expiry date / Geçerlilik süresi Type of the card / Kartın cinsi Date / Tarih : .................... /

....................

/

: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. : .................... / .................... / : Visa ....................

....................

Master / Eurocard

Stamp & Signature / İmza :

.................................................................................................................................................................................................................

Bank account name / Hesap adı : İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. YURTİÇİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ (TL) GARANTİ BANKASI KUYUMCUKENT ŞUBESİ ŞUBE KODU: 301 HESAP NO: 6299783 IBAN NO: TR90 0006 2000 3010 0006 2997 83 BANK ACCOUNT NO TURKIYE GARANTI BANKASI Bank account: 9097457 (EURO) Swift code: TG BATRIS XXX KUYUMCUKENT BRANCH Branch code: 301 IBAN NO: TR90 0006 2000 3010 0009 0974 57 TURKIYE GARANTI BANKASI Bank account: 90297451 (USD) Swift code: TG BATRIS XXX KUYUMCUKENT BRANCH Branch code: 301 IBAN NO: TR58 0006 2000 3010 0009 0974 51

İSTMAG MAGAZİN GAZETECİLİK YAYINCILIK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Evren Mahallesi Bahar Caddesi Polat İş Merkezi B Blok No:1 Kat:4 Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL / TURKEY Tel : +90 212 604 50 50 Fax : +90 212 604 50 51 web: www.tekstilteknik.com.tr | e-mail: img@img.com.tr


Dünya kalitesi markalarla tanışın... DİJİTAL ROTASYON MAKİNALARI

FLOK TUTKALLARI, KALIP EMÜSYONLARI VE ÇERÇEVE TUTKALLARI

TEKSTİL BASKI BOYALARI VE YARDIMCILARI

TEKSTİL FLOKLARI

HALL: 4 STAND: E 20

TEKSTİL BASKI BOYALARI VE ÖZEL EFEKTLER

GLITTER ( ALTIGEN SİM )

BANT FLOK ( OTOMOTİV )

TEKSTİL FLOKLARI

ROTASYON BASKI GRUPLARI

TEKSTİL VARAK GRUPLARI

...işiniz kolaylaşsın

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No: 45 P.K. 34385 Okmeydanı - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 212 444 4 277 - +90 212 320 99 60-61-62 Fax: +90 212 222 76 26 GSM: +90 533 659 01 35 web: www.arastekskimya.com - www.arastekskimya.com.tr e-mail : info@arastekskimya.com.tr - siparis@arastekskimya.com.tr

Tekstil Teknik Kasım'14  

tekstil-kasim14

Tekstil Teknik Kasım'14  

tekstil-kasim14

Advertisement