derudad magasin #03 2021

Page 1

GRATIS MAGASIN JUN-AUG|21

ad derud LD i REBItil lokale

uide – din g velser ople

DIN SOMMER I REBILD

TIPS OG IDÉER TIL TRAVETURE, OVERNATNING, MAD, OPLEVELSER...

Opera i Rebild og sommerkoncerter LEG OG SJOV

Maria i Himmerland

KILDEN TIL LIV

| KULTUR | NATUR |derudad SPORT ·|JUN ERHVERV | MAD - AUG 2021 1 |


NATUREN 03|21 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·V · · ·e · · lk ······· ········ ········ ········ ········ ····· derudad ommen til

········

sommer i Rebild

PÅ LOKALE EVENTYR 04 Oplev fuglelivet ved Gravlev Sø 14 Kilder til liv 22 4 traveture 26 Mariakirkerne 34 Musikalsk rundtur i besættelsestiden

ARRANGEMENTER 02 STUBhuset 11 Midthimmerlandske sommerkoncerter 19 BOGBY9520 & BOGBY8870 21 Opera i Rebild 40 LOF 45 Det sker

Støt op

LØST OG FAST 02 Tips til madkurven 16, 31, 32, 38 Tips til oplevelser 43 Leg og sjov i naturen

Kære borgere og besøgende Igen i år har foreningen Kulture nRebild, der udgiver oplevelses magasinet derudad, valgt at fylde hele sommernum ret med inspiration og idéer til nog le herlige feriedage i Himmerlands hjerte. Sommer nummeret er blevet til i samarb ejde med Rebild Turistforening samt lokale foreninger og erh vervslivet. Tak til alle, der har bid rag et med materiale og været med til at løfte denne opgave . Tak til Line Nordahl og Mo rten Nielsen og deres børn Sigrid og Vilhelm, som beredv illigt har stillet op som fotomo deller, og tak til Bodil Christensen for sparrin g. Vi ønsker alle de bedste som meroplevelser i og omkring Rold Skov og Rebild Bakker . KulturenRebild Rebild Turistforening

- omkring de frivillige og det brede lokale forening sliv . Tegn en anno nce i deruda d. Kont ak t Helle Nilsson på tlf . 214936 89 el ler mail annoncer@ku lturenrebild .dk og få tilsend t mater iale.

derudad Nr. 3/2021 Juni-August 2021 UDGIVER: Foreningen KulturenRebild | www.kulturenrebild.dk OPLAG: 29.000 stk. | Husstandsomdeles i Rebild Kommune og distribueres via Danmarks Distributionen REDAKTION OG TEKST: Henrik Bugge Mortensen, tlf. 20 11 61 58 redaktion@kulturenrebild.dk LAYOUT: Bodil Tejg Krunderup, TEJG.dk FOTO: Bodil Tejg Krunderup, Henrik Bugge Mortensen, Opera i Rebild, Jacob Kongshøj Dalsgaard, Tyge Hvass, Kirsten Juul Jensen, Jens-Peder Vium, Johnny Laursen, Klaus Anker Hansen, Skørping Lokalhistoriske Arkiv, Birgit Møller Sørensen. ANNONCESALG: Helle Nilsson tlf. 21 49 36 89 annoncer@kulturenrebild.dk

OPLEV REBILD PÅ AFTENBUSTUR DE GODE FORTÆLLINGERS HOLDEPLADS

Hvor godt kender du den kommune du bor i? På to aftenbusture har du mulighed for at komme rundt i Rebild Kommune, opleve og lære mere om denne egn, der er så rig på storslået natur og gode historier. Vi kører ad de små veje og gør flere stop undervejs ved spændende lokaliteter. Få en hyggelig aftentur med familien, gode venner, naboerne eller gæster, som du gerne vil vise området frem til. Olesens Busser står for transporten og guide på turen er forfatter Henrik Bugge Mortensen.

TUR 1 – KIRSEBÆREGNENE ONSDAG DEN 8. JULI KL. 17-21 På turen skal vi bl.a. til Bette Berlin ved Fræer, Egholm Voldsted, Gerding med Himmerlands mindste kirke, St. Brøndum, Bælum Mølle, Svanfolk Bakker, Lindenborgs poststander, Torup, Terndruplund og grundlovsfesterne, Galgebakken i Blenstrup m.m.

TUR 2 – MARKANTE SPOR I HIMMERLAND

På begge ture finder vi et smukt sted, hvor vi nyder en sandwich på en forhåbentlig lun sommeraften. Pris pr. tur inkl. sandwich, vand, kaffe/te kr. 150 TILMELDING: info@olesens-busser.dk, www.olesens-busser.dk, Tlf. 9837 1150 MØDESTED: Begge ture har udgangspunkt fra P-pladsen ved indgangen til Nationalparken Rebild Bakker.

SØNDAG DEN 25. JULI KL. 17-21 På turen mod vest skal det handle om Rold Kilde, Nørlund Slot; Kongens Tisted, Boldrup, Stenild og røverkongen Bettefanden, Rævemosen og Gundestrupkarret, Frendrup Nihøje, Borremosefæstningen m.m.

TRYK: PE offset A/S DISTRIBUTION: Nordjyske Medier Næste nummer af derudad udkommer i uge 34. Deadline for aflevering af materiale og oprettelse af arrangementer på kulturenrebild.dk er 1. aug. 2021. derudad bruger et svanemærket trykkeri

DEN 4. JULI 2021 I REBILD BAKKER

Information og program:

2

JUN - AUG 2021 · derudad

www.rebildfesten.dk


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·18. · · ·SEPTEMBER ········ ········ ········ ········ ·····

PINK FLOYD PROJECT

NATUREN

·······

23. SEPTEMBER

MICHELLE BIRKBALLE & ROCK NALLE

9. SEPTEMBER

MICHAEL FALCH SOLO

8. OKTOBER

ESTER BROHUS BAND

28. OKTOBER

IB GRØNBECH

1. OKTOBER

UDSOLGT

DIE HERREN 5. NOVEMBER TØRFISK

7. NOVEMBER

KRISTIAN LILHOLT, KUR

11. NOVEMBER

MEZZOFORTE

12. NOVEMBER

18. NOVEMBER

IVAN PEDERSEN TRIO

JOHNNY LOGAN

ØVRIGE KONCERTER OFFENTLIGGØRES LØBENDE PÅ HJEMMESIDEN STUBBUSET.DK OG PÅ FACEBOOK

20 Å

Grangårdsvej 11 . 9530 Støvring . Tlf. 9682 9611 . info@stubhuset.dk

FACEBOOK: /STUBHUSET.DK

BILLETSALG: WWW.TICKETMASTER.DK

WEB: WWW.STUBHUSET.DK

R

um æ l i b Ju 2001-2021 derudad · JUN - AUG 2021

3

STØVRING


········

FUGLETUR

FAKTA

STØVRING

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ···· SE KORT START: P-pladsen ved Gravlev Kirke PÅ NÆSTE SIDE TURENS LÆNGDE: Ca. 6 km SULDRUP

SKØRPING

TERNDRUP

NØRAGER

Ruten går ad grusveje og mindre stier. I regnfulde perioder kan der ved passage af Lindenborg Å og engene forekomme fugtige områder, så husk solidt fodtøj. Alt efter hvor lang tid du afsætter til turen rundt, anbefaler vi, at du pakker rygsækken med madpakke og drikkevarer. Husk også kamera eller mobil, så du kan forevige nogle af dine indtryk.

OPLEV

fuglelivet VED GRAVLEV SØ

T

ræk vandreskoene på, smør en god madpakke og husk endelig kikkerten. Omkring Gravlev Sø ved foden af Rebild Bakker er der anlagt en vandrerute, der går gennem et meget varieret landskab. Tempoet bestemmer du selv, men afsæt gerne tre-fire timer, for der er meget at se undervejs. På turen rundt kan du opleve ådalens rige og spændende fugleliv, som du på de følgende sider får mulighed for at lære bedre at kende. Det der gør Gravlev Sø til noget særligt set med en fuglekikkers øjne er, at du alt efter hvor du befinder dig ved søen, kan se og høre forskellige fuglearter.

4

JUN - AUG 2021 · derudad

Få en anderledes, sjov og aktiv travetur, når vi inviterer til ”find fuglen”. Vi har valgt seks lokaliteter langs søen, hvor de enkelte arter er beskrevet med tekst, foto og link til fuglestemmer på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside. For at få den bedste oplevelse anbefaler vi, at du forbereder dig hjemmefra. Bliv fortrolig med udseende og stemmer på fem-seks af de fugle, som du kan finde og genkende på turen. Brug linkene i artiklen. Husk i den forbindelse, at naturen er uforudsigelig, så forvent ikke at se og høre alle de beskrevne arter. Måske oplever du helt andre fugle, så medbring en fuglebog eller brug din mobiltelefon til at bestemme arten. Her er hjemmesiden www.dof.dk altid en god hjælp.


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ············

GRÅGÆS LANDSVALE

BYNKEFUGL

PUNKT 2

ENG OG SØ BJERGVIPSTJERT

PUNKT 1

GRAVLEV KILDE Første stop er Gravlev Kilde, der ligger nedenfor Gravlev Kirke, hvor vandet løber under vejen og videre ud i ådalen. Det er en såkaldt bassinkilde. Følger du vejen op langs strømmen kommer du til kildens udspring, hvor vandet bobler op fra undergrunden. Med mellem 100-150 liter i sekundet er det en af Danmarks vandrigeste. Hvis du er heldig, kan du se både isfugl og bjergvipstjert ved selve kilden eller kildebækken. Isfuglen sidder ofte på en lav gren, der stikker ud over vandet og spejder efter en fisk. Pludselig tager den et styrtdyk ned i vandet efter fisken. Bjergvipstjerten er på jagt efter insekter og andre smådyr i det lave vand i kilden. Du kan nemt genkende den, da den konstant vipper med sin lange hale. Den yngler altid ved strømmende vandløb. Bjergvipstjerten hører oprindeligt til i de centraleuropæiske bjergegne. I 1923 fandt man med sikkerhed det første ynglende par i Danmark. Siden har den bredt sig, og der er i dag en pæn bestand i Danmark, men betegnes dog fortsat som fåtallig. I Gravlev Ådal med de mange kilder er bjergvipstjerten karakterfugl. Link til bjergvipstjert: bit.ly/3vipstjert

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF LINKET VED MANUEL INDTASTNING - tast følgende i browservinduet på telefon, tablet eller PC: bit.ly/3vipstjert

Herefter går turen rundt om søen med uret. Fra den vestlige bred er der godt kig over vandfladen, hvor der ligger krikand, gråand, troldand og taffeland. Endvidere forekommer alle tre arter af lappedykkere. Krikanden er en af vores mindste ænder. Specielt hannen er let genkendelig med sine flotte farver – kastanjebrunt hoved med grøn maske, gul undergump og fint tværvatret gråsort fjerdragt. Ude over vandet kan du se mange små fugle, der jager insekter. Det er svaler. Alle tre svalearter kan opleves ved Gravlev Sø. Landsvale og bysvale er talrige, mens den lille digesvale er fåtallig og lidt sværere at finde. Grågåsen er blevet almindelig i ådalen, både på land, hvor den søger føde, som bl.a. består af græs. Men også på selve vandfladen, hvor den hviler sig. Gæssene er ret tidligt ude med unger og de ses ofte samlet i en slags “børnehave”, hvor de voksne fugle skiftes til at holde vagt. Prøv at tælle antallet af unger. Afhængig af antallet af rovdyr som ræv og odder og rovfugle som rørhøg, kan de føre ret store børneflokke.

DOBBELTBEKKASIN

PUNKT 3

RØRSKOVEN

Prøv om du på engen ned mod søen kan få øje på og høre en ret lille fugl i gullige/gyldne nuancer med kort hale. Den sidder i toppen af en lav busk eller i sivene – det er bynkefuglen. Den ses primært på åbne udyrkede arealer som enge og overdrev, gerne med bevoksning af enkelte buske og træer. De afgræssede og våde enge omkring Gravlev Sø er optimale for bynkefuglen. Hen på sommeren er de lette at finde, fordi de har travlt med at fordre de store unger, der færdes nysgerrigt rundt i området.

Turen til den østlige side af ådalen går ad en sti, der ofte kan være lidt sumpet. Her passerer man igennem en rørskov, hvor der er mulighed for at se dobbeltbekkasin og vandrikse. I dette område holder også bynkefuglen til. Dobbeltbekkasinen høres ofte, når den foretager styrtdyk hen over sit yngleterritorie. Den spreder sine stive halefjer ud, hvilket frembringer en meget karakteristisk lyd, der minder om vrinsken mellem to heste. I gamle dage blev dobbeltbekkasinen derfor af mange kaldt for “horsegøg.” Med sit meget lange næb, som den bruger til at søge efter orme, biller, snegle og insekter i den bløde bund, er den let at genkende. Den er med sin brunlige fjerdragt med gyldne, lyse striber på ryggen godt camoufleret og derfor svær at få øje på, men kig efter lave hegnspæle i området, hvor den ofte sidder. Måske hører du også en anden lyd, der minder lidt som en stukken gris – det er vandriksen. Den holder sig skjult i sivene, så det er ofte “grisehylet”, der afslører den.

Link til grågås: bit.ly/3grågås Link til bynkefugl: bit.ly/3bynkefugl

Link til dobbeltbekkasin: bit.ly/3bekkasin Link til vandrikse: bit.ly/2vandrikse

derudad · JUN - AUG 2021

5


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·

RØRHØG

SPÆTMEJSE

PUNKT 4:

TROLDESKOVEN Efter at have passeret spanget over Lindenborg Å, holdes mod højre. Gennem en låge kommer man ind i en lille bøgeskov med krogede træer, der minder om Troldeskoven. Her er der mange væltede og udgåede træer, der giver grobund for masser af liv i form af svampe, insekter, edderkopper og lækre larver, som mejser og spætter let kan komme til. Opgaven er her at finde naturlige redehuller. En af karakterfuglene er spætmejsen. Reden anbringer den i huller i løvtræer. Er hullet for stort, kliner spætmejsen en del af hullet til med ler, så den undgår konkurrence fra arter, der kræver større huller som f.eks. stæren. Spætmejsen lever hovedsageligt af bog, agern og hasselnødder. Det er den eneste af vores spættearter, der kan løbe ned ad en træstamme. Et andet karaktertræk for spætmejsen er, at den har en ret kraftig stemme. Har man først lært dens kald og sang, er man ikke i tvivl. Når du finder et redehul så hold respektfuld afstand og se om ikke der flyver fugle til og fra hullet. Hvis fuglene viser tegn på ængstelse, så gå længere væk, sid helt stille og vent lidt. Ud over spætmejsen kan du også opleve f.eks. musvit, blåmejse, stor flagspætte eller stær blandet de krogede bøge.

PUNKT 5

UDSIGT OVER GRAVLEV SØ Når du har passeret Bundgården, har du på din venstre hånd et areal med ældre løvskov og på din højre hånd en flot udsigt over Gravlev Sø. På denne strækning mod Ravnkilde skal du holde øje med rørhøgen og lytte efter rørsanger, sivsanger og græshoppesanger. Disse arter er mest aktive i de tidlige morgentimer. Sangaktiviteten vil gradvist stilne af i løbet af juni måned. Rørhøgen yngler ved Gravlev Sø med mindst ét par. Den har ofte reden mellem tagrørene i bræmmen omkring Lindenborg Å, hvor denne passerer gennem Gravlev Sø. I maj og juni er hunnen på reden. I løbet af juli begynder de unge fugle at flyve. Den flot farvede han kan, som noget usædvanligt for rovfuglene, have mere end én mage. Succesraten afhænger af fødemængden, da hannen er hovedforsørger, mens hunnen ruger. Er du heldig, og det er du særligt mens hunnen ruger, kan du opleve at hannen kommer med byttet, som hunnen flyver op og modtager i luften. Det ser ret vildt ud. Rørhøgen er let at kende, når den flyver lavt hen over engene og tagrørene på højt hævede vinger i søgen efter mus, mosegrise, fugleunger, padder og ind imellem fisk. I modsætning til de fleste almindelige rovfugle i Danmark, så er der stor forskel på han og hun. Hannen er trefarvet med sorte vingespidser, mens hunnen overvejende er brunlig, dog med tydeligt lysere hoved/nakke. Nyd den flotte udsigt over søen og ådalen. Strækningen er et godt sted til en kaffepause. Her er meget at kigge på, og med lidt ekstra tid er der en god chance for at opleve rørhøgen.

TORNSANGER

PUNKT 6

LYNGHEDEN Fra grusvejen bevæger du dig op i Rebild Bakker. På hede- og lyngarealerne skal du særligt holde øje med dompap og tornsanger, der yngler i dette område. Dompap kender mange fra foderbrættet, men de færreste kender den smukke og livlige tornsanger. Den er heldigvis ikke så vanskelig at finde, da den ynder at sidde nær toppen af enebær og andet tæt krat, hvor den enten synger eller skælder ud. Den kaster sig ind imellem ud i en lille sangflugt. Den kendes på den hvide strube og de gyldenbrune vinger. Sangen er kort og kvidrende. Kaldet er en hæs skratten, som er umiskendelig, når man først har hørt den. Den lille fugl vejer blot 12-18 gram, men trækker alligevel så langt som syd for Sahara for at overvintre. På lyngheden med spredt krat, er der også en bestand af munk, som man kan kende på, at hannen har sort kalot og hunnen har rødbrun kalot. Fjerdragten er grålig uden større kontrast, bortset fra kalotten. Hvis man hører en lyd som minder om to sten, der bankes mod hinanden, så kan det være munken, der advarer. YouTube video af tornsanger på sangpost: bit.ly/3tornsanger Link til tornsanger: bit.ly/2tornsanger

Link til spætmejse: bit.ly/2spætmejse

6

JUN - AUG 2021 · derudad

Link til rørhøg: bit.ly/3rørhøg

Link til munk: bit.ly/2MUNK


Gravlev Nørgård Følhøj

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Buderupholm · · · · · · · ·· · Egsbjerggård · Mosegård Lushøj 57 Lunden 67 Sædhøje Lundehus

3

Egelund

2

dal lde

6,2 km

50

Gravlev Kirke

n Bundgårde s Kirkevej

Gravlev

Nørreskov

Gravlev Sø

60

5g Å

Lin de nb or

Klintholm Oplev Hedegård

Lundgård

Bundgård

Langerumshus Kildehøj

Ørnebjerg

Limovnen

Kodhøjgård

Oplev Krat

Sortehøj

Hvolbjerg

6 Rebild Bakker

ldev

Pallisdal

Rav

nki

8 Ålborg Høj

Oplev

Max Henius’ buste

3,6 km

Brune Bakke

Hulvejen

Max Henius’

Hulve jen Nørrekol

Nybro Tinbæk Mølle

Rebild Tophus

ejen

ev Hed

ENGPIBER

89

86

Thingbæk Trindhat Høj

Lådnehøje

Kodhøj

Dybdal Hoved

Sigsgård

ejen

Binderupsminde

en ng

tti

Sle

ev Møll

1

71

4

Hensdal

degård

Vælderskoven

Cimbrerstenen Sønderkol

jen

vve

Sko

102

10,8 km

Rold Storkro

84

Rold Høj

Lille Stendal

Pump

eveje

n

n

Ly

1691

Vi ønsker dig en rigtig god ”fuglekiggertur” omkring Gravlev Sø. Rold Hule

n

og sm

ok Br

Le rh ule ve j

Røde Mølle

KONKURRENCE Fællesskov ve

jen

103

rve

ise

lke

v Vej

ej lev sko nte

i

t rds lgå

Urskoven 1711 Klaus Anker Hansen Vind en fugletur rundt om Gravlev Sø med naturformidler Pla

FOTO: JOHNNY LAURSEN, KLAUS ANKER HANSEN

Kyø Sko

Ba

TEKST: JOHNNY LAURSEN, KLAUS ANKER HANSEN, JENS-PEDER VIUM, HENRIK BUGGE MORTENSEN

Kulsvierpladse

en da le

Vie rgy de

Vælderskov

gyd e

Pumpevejen

8 km Har du fået lyst til en guidet tur omkring Gravlev Sø kan du kontakte Klaus Anker Hansen på tlf. 6140 2522 eller e mail: klausankerhansen@gmail.com yd St gg Gra vle vM ose

ien

Sand hulen Vælderskov Gården Skovtårnet

d

j

102 Skriv om dine oplevelser ved Gravlev Sø, og det med angivelse af dato og tidspunkt. Kyø 0 illustrerer 200 400 oplevelser. 600 800 m Vedhæft 2-3 billeder, der dine Måske 1000 udformet som et dagKollen bogsnotat. Din beskrivelse skal fylde minimum 1000 tegn. Mørkehus

Skov

2,2

Mørkehus

eveje Mælk

gård

Skelv

ejen

ej

tor Derudads redaktion gennemlæser de indkomne tekster og Sudvælger en vinder. ed als vej Præmien er en guidet tur for 10 personer med naturformidler Klaus Anker Hansen. Vesterskov Troldefald Vinderen får direkte besked og offentliggøres på KulturenRebilds facebookside.

14

rtev

Stubberupgård

Hjo

ej

Sk

ør p

n

Mørkeskov senest 1. september Tekster og fotos indsendes til redaktion@kulturenrebild.dk 2021. Skriv ”fugle” i emnefeltet. Husk navn, adresse og telefonnummer. in gv

Krogmose

Lin

de nb o

rg Å

Aldal

Luskimose

Tvedhus

Stubberuphus

Lyskærvej

73

Tveden

derudad · JUN - AUG 2021 Kratv

7

St

ej

j

62

Kejserbakke

Promille-vejen

Bran dlin

Efter den lille afstikker til lyngheden går turen nu over Kousbækken via trædestenene og videre ad stisystemet retur til Gravlev. Her er karakterRegan Vest fuglene bynkefugl, engpiber og dobbeltbekkasin. Slut evt. af med et kig i bassinkilden i Gravlev, der hvor turen begyndte. Måske er du nu heldig at se bjergvipstjerten, hvis det ikke lykkedes i første forsøg.

Kovads Bæk

Skillingbro


········

NATUREN

KLIP ANNONCEN UD OG

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

FÅ KR. 100 I RABAT VED KØB FOR KR. 500.

Vi klær’ dig Tøj til moderne kvinder med øje for detaljer og kvalitet

GOD SERVICE OG STORT UDVALG

STR. 36-52 PARKERING LIGE UDENFOR DØREN

Ta’ til Ellen Kristensen i Nørager og få nogle hyggelige timer med din veninde, søster, nabo eller kollega.

Mandag-fredag kl. 10.00-17.30 | Lørdag kl. 09.30-12.30 Bredgade 30, 9610 Nørager | Tlf. 9855 1087 www.ellenkristensen.dk | Følg os på Facebook

8

JUN - AUG 2021 · derudad


Lej en kano Tag på kanotur med familien eller vennerne på Lindenborg Å

NYT

fra Landsbyrådet Kunst og fællesskaber Landsbyrådet søsætter i 2021 et ny tiltag ”Kunst og fællesskaber”, hvor formålet er at skabe og styrke fællesskaberne i landsbyen og på tværs af landsbyer. Projektet vil have fokus på lokalkunst og kunstnere i landsbyerne og det omkringliggende samfund. Ideen er i fællesskaber og sjovt samvær at skabe kunstværker til udsmykning i landsbyen, hvor slutproduktet ikke er det centrale men derimod fællesskabet. Den 25. maj vil der blive afholdt den første inspirationsworkshop, hvor tanken er at ideen til de enkelte projekter fødes og tilrettelægges, så alle aldersgrupper kan og har lyst til at deltage. Vi er så heldige at Mette Lykkegaard Søskov har sagt ja til a være inspirator på dette projekt. lykkeler.com/ Hold øje med opslag i derudad og på Rebild kommunes FBside.

Tlf. 26 60 40 89 www.lej-en-kano.dk

Ud i naturen – og få en på opleveren..!

Er græsset grønnere på den anden side..?

”Vild med Rebild” Landsbyrådet har gennem flere år arbejdet for at skabe mere vild natur gennem projektet ”Naturfællesskab i Landsbyen”. Projektet har været så stor en succes, at vi i samarbejde med en del frivillige foreninger og privatpersoner har arbejdet på at udbygge dette til hele kommunen, og vi er nu så langt at foreningen ”Vild med Rebild” er dannet. For yderligere info: www.vildmedrebild.dk. Projektet har til formål at skabe fællesskab omkring rigere natur med fokus på biodiversitet og mere plads til vild natur i Rebild Kommune i mange former og i mange grupper. Projektet arbejder for at få forskellige befolkningsgrupper i kommunen til at arbejde sammen om at få mere vild natur og øge målgruppernes kendskab til forskellige arter af insekter, dyr og planter. Det er nu muligt på hjemmesiden at melde sig ind i foreningen, hvor din støtte er meget velkommen.

VI HAR I HVERT FALD END DE FLESTE!

mere at byde på GOLF CENTER

SELSKABSLOKALER

FERIELEJLIGHEDER

PAY&PLAY GOLF-

FISKEPARK

BANE FOR ALLE

RESTAURANT

RULLEGRÆS

Volstrup · Rosbjergvej 5 · 9500 Hobro · Tlf. 98 55 18 44 · www.volstrup.dk · følg os på facebook

Vild med Rebild er tilmeldt den landsdækkende kampagne #DKvild udbudt af miljøministeriet. Som en del af kampagnen dyster vi sammen med 91 af landets kommuner om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Her gælder det om at gøre noget VILDT for naturen i kommunen. Som borger er der også mange ting, du selv kan gøre for at give naturen bedre levevilkår. På siden her finder du masser af tips og information om, hvordan du kan give biodiversiteten og de vilde arter en håndsrækning. Vild med Rebild udbyder også kurser indenfor feltet. Fx er det lige nu muligt at tilmelde sig et podekursus, så følg med på Vild med Rebilds FB side: www.facebook.com/Vildmedrebild

derudad · JUN - AUG 2021

9


········

Shakespeares NATUREN

2022 2021 ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····· Et dukkehjem - 15 år senere Sæs0nlancering 17. februar – 12. marts 4. september

samlede værker

Driving Miles 11. september Hattemågen For de 2 – 4 årige 14. september Valkyriens Kamp 25. september Skørping KulturStation

Af Lucas Hnath

Café Bernina 1. og 2. oktober Himmerlands Teater 3. oktober Kulturhuset i Arden

ET DUKKEHJEM

Late Night Show Caspar Phillipson 8. oktober

-15 ÅR SENERE

Marie Grubbe 28. oktober

FRIHED, LIGHED & LAKS

Gengangere 11. november Hobro Theater

En musikalsk komedie om kærlighed, køn og klassekamp

Shakespeares samlede værker 18. november – 18. december

Maddiker Søndag 20. marts Hobro Theater Antigone 29. marts ASTRONAUT 5. april Oberstinden 22. april kl. 19.30 Kulturhuset i Arden Frihed, lighed & laks 5. - 21. maj Det Røde Pakhus, Kulturkajen Hobro

TEATER KORT MED ET TEATERKORT KAN DU SE ALLE VORES EGNE FORESTILLINGER LIGE SÅ OFTE DU HAR LYST, OG FÅ 70,- I RABAT PÅ ALLE VORES GÆSTESPIL

Nissepigen der blev væk 5. december

Af Brian Wind-Hansen

Sdr. Kajgade 18A 9500 Hobro Telefon 98 55 57 53 www.himmerlandsteater.dk leG leG

lær lær

Gas-historien er er for for alle alle Gas-historien

Om Om du du er er gammel gammel nok nok til til at at mindes, mindes, eller eller så så ung ung at at det det hele hele virker virker lidt lidt løjerligt løjerligt – – Vi Vi lover, lover, du du får får en en herlig herlig og og lærerig lærerig oplevelse. oplevelse.

Kan du du lide lide at at Kan eksperimentere? eksperimentere?

– – Sjove Sjove forsøg forsøg med med gas gas og og energi energi

Fremskridt Fremskridt for for farmor... farmor...

– – Særudstilling Særudstilling om om gas, gas, energi energi og og hverdagsliv hverdagsliv 1950-1980 1950-1980

oplev oplev

Længere ud ud på på landet landet Længere – – Flaskegas Flaskegas til til land land og og by by

Brug Brug kroppen kroppen!!

– – Nyt Nyt legelege- og og klatreområde klatreområde

Café Café

– – Stil Stil den den lille lille sult sult

sommerferie!

se hele hele det det spændende spændende sommerferieprogram sommerferieprogram på på se www.gasmuseet.dk. www.gasmuseet.dk. hele hele sommeren sommeren er er der der masser masser af af sjove sjove aktiviteter aktiviteter for for børn børn og og barnlige barnlige sjæle... sjæle...

G Gra ratis

tis entré tré for børn en for bø og unge rn og unge un 18 år! unde derr 18 år!

Gasmuseet Gasmuseet

Gasværksvej Gasværksvej 2 2 ·· 9500 9500 Hobro Hobro Tel. +45 +45 53 53 71 71 51 51 20 20 Tel.

www.gasmuseet.dk www.gasmuseet.dk

10

JUN - AUG 2021 · derudad

Hobro Hobro

På Kulturkajen i Hobro mødes gammelt og nyt

Foto: Destination Destination Himmerland Himmerland Foto:

­ ­


Der er GRATIS adgang til koncerterne ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

MIDTHIMMERLANDSKE

Sommerkoncerter 24. JULI - 16. AUGUST 2021

SPÆNDENDE OG ALSIDIGT PROGRAM MED FORSKELLIGE MUSIKGENRER OG MUSIKALSKE KONSTELLATIONER LØRDAG 24. JULI KL. 11 Støvring Kirke Sommerorgelmatine med Maren Tang TIRSDAG 3. AUGUST KL. 19.30 Terndrup Kirke Fuglenes klang og fællessang TORSDAG 5. AUGUST KL. 19.30 Veggerby Kirke Klezmerduo: ”Hvor finder vi glæden?” MANDAG 8. AUGUST KL. 19.30 Aarestrup Kirke Guitar/celloduoen Munk-Riegels: ”Tandem på klangveje” TORSDAG 12. AUGUST KL. 19.30 Øster Hornum Kirke Arne Andreassen: “Lysets længde - en messe i mørket”

Organisterne i Rebild Provsti inviterer til sommermu sikfestival i syv kirker, hvor både mu sikere og kor fr a lokalområdet og fr a hele landet vi l fylde kirkerummene med musik og sang. andre I sommertiden er mange eblus, kirkeaktiviteter sat på våg dig, og men musikken spiller sta em det er vores håb, at vi genn kune vill ken æk rtr sommerkonce ne ker kir på om ne gøre opmærks nrla me som som en vigtig del af e nn de på det i Rebild Provsti og at til ere måde at kunne inspir til lade sommeraftenturen gå i søg musikakkompagnerede be kirkerne. Anette Kjær, organist i Aarestrup-Haverslev

ONSDAG 18. AUGUST KL. 19.30 Bælum Kirke Sensommerkoncert med Caroline Pedersen, mezzosopran, Jens Olav Heckmann, tenor, Natasha Kutsko Jensen, klaver SØNDAG 22. AUGUST KL. 19.30 Skørping Nykirke Coro Misto under ledelse af Søren Birch TIRSDAG 24. AUGUST KL. 19.30 Støvring Kirke Else-Marie Christiansen, Tine Lilholt m.fl. TORSDAG 26. AUGUST KL. 19.30 Ravnkilde Kirke Clemens Knejterne

Læs mere på kirkernes hjemmesider Facebook: www.facebook.com/mhsommerkoncerter

derudad · JUN - AUG 2021

11


········

TIPS TIL MADKURVEN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·······

SÆT SMAG PÅ

MADKURVEN H

vad er bedre end en tur i det grønne med en velpakket madkurv fyldt med hjemmelavede lækkerier. Her får du opskriften på fiberholdige sandwichboller, der fyldes med røget makrelsalt, stegt kylling med syrnet agurkesalat og æggesalat med æbler. Du kan vælge at lave sandwichbollerne færdige med fyld hjemmefra, men du kan også fylde de forskellige ting i mindre bøtter og fylde og anrette på stedet. Som fyld kan naturligvis også bruge forskellige former for pålæg.

OPSKRIFTER OG FOTO: HENRIK BUGGE MORTENSEN

STEGT KYLLINGEBRYST MED SYRNET AGURKESALAT (4-6 PERSONER) ✓ 1 agurk ✓ Salt ✓ 1 dl græsk yoghurt ✓ 1 spsk. friskhakket mynte ✓ 3-4 spsk. mangochutney ✓ Muskatnød ✓ Kyllingebryst, ca. 300 g ✓ Koldpresset rapsolie ✓ Salt og peber ✓ Salat

RØGET MAKRELSALAT (4-6 PERSONER) ✓ 1 røget makrel, ca. 200 g ✓ 4-5 spsk. græsk yoghurt ✓ 2 tsk. dansk honning ✓ Purløg ✓ 2 forårsløg ✓ 1 usprøjtet citron ✓ Radiser ✓ Salat ✓ Salt og peber Pluk makrellen fri for ben og skind. Rør en dressing af yoghurt, honning, revet skal af en citron samt finthakket purløg og forårsløg. Vend fiskestykkerne i dressingen og smag til med citronsaft, salt og peber. Flæk sandwichbollerne og smør makrelsalat på. Pynt med friske salatblade og radiser i tynde skiver. I stedet for røget makrel kan du bruge røget sild eller varmrøget laks.

TIP Er du på tur til et skovområde, hvor der vokser skovsyre, så pluk lidt og drys ovenpå den røgede makrelsalat. Husk, at skylle skovsyre i vand før brug.

12

JUN - AUG 2021 · derudad

ÆGGESALAT MED ÆBLER (4-6 PERSONER) ✓ 5 æg ✓ 5 spsk. hytteost ✓ 2½ tsk. karry ✓ 2 spsk. mayonnaise ✓ 1 lille finthakket æble ✓ Purløg, klippet ✓ Salt og peber ✓ Evt. purløg, salatblade og tomatskiver som pynt Kom æggene i kogende vand i 10-12 minutter. Hæld koldt vand over de hårdkogte æg og lad dem afkøle lidt. Pil æggene og hak dem i små stykker i en skål. Tilsæt de øvrige ingredienser og rør rundt. Halver bollerne og smør et godt lag æggesalat på. Pynt evt. med salatblade, tomatskiver og klippet purløg.

Flæk agurken på langs. Fjern kernerne med en ske. Skær agurken i tynde skiver. Hæld dem i en sigte og drys med salt. Vend agurkestykkerne så saltet bliver godt fordelt. Skal afdryppe i ca. 30 minutter. Kyllingebrystet steges i rapsolie. Krydder med salt og peber. Skyl saltet af og dup agurkeskiverne tørre med køkkenrulle eller i et viskestykke. Rør agurk, yoghurt, mangochutney og friskhakket mynte sammen. Smag til med revet muskatnød, salt og peber. Kyllingebrystet skæres i tynde skriver. Halver sandwichbollerne. Ovenpå et par salatblade lægges skiver af kyllingebryst. Derpå et godt lag rørt agurkesalat. Pynt evt. med friske mynteblade. I stedet for kyllingebryst kan du bruge mørbrad.

TIP Køber du mynte i potte, så sæt den i vindueskarmen eller plant den ud i en krukke. Så har du frisk mynte til hele sommeren.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

MAD OVER

ÅBEN ILD I

Rold Skov, Rebild Bakker og i forbindelse med de primitive lejr- og shelterpladser er der indrettet bålsteder, hvor du kan tilberede mad over åben ild. HUSK, det er udelukkende på disse steder du må tænde bål. Naturen kan også bidrage til et smagfuldt måltid. Her får du Rold Skov Gruppens (De Gule Spejdere) bud på et måltid under åben himmel – pesto med skovens grønt, pandebrød og kyllingekebab. Velbekomme.

PESTO MED SKOVENS GRØNT

SANDWICHBOLLER MED GULERØDDER (12-15 STK.) ✓ 25 g gær ✓ 3½ dl lunken vand ✓ 3 spsk. koldpresset rapsolie ✓ 2 tsk. dansk honning ✓ 50 g hørfrø ✓ 50 g græskarkerner ✓ 150 g gulerødder, groftrevet ✓ 150 g hvedeklid ✓ 400 g hvedemel ✓ 1 spsk. salt ✓ 1 sammenpisket æg til pensling (kan undlades) ✓ Evt. ekstra hørfrø og hakkede græskarkerner til pynt Opløs gæren i vand. Tilsæt de øvrige ingredienser og ælt dejen, til den er smidig og glat. Brug gerne en røremaskine. Tildæk dejen og lad den hæve ved stuetemperatur i 2-3 timer. Kom den fugtige dej på et meldrysset bord og skær den i 12-15 stykker. Form forsigtigt bollerne uden at røre for meget ved dejen, så den holder på luften. Bollerne skal efterhæve i ca. 30 minutter. Tænd ovnen på 220° (varmluft). Pensel evt. bollerne med sammenpisket æg og drys med hørfrø og hakkede græskarkerner. Bag bollerne midt i ovnen i ca. 15 minutter.

TEKST: HENRIK BUGGE MORTENSEN FOTO: JACOB KONGSHØJ DALSGAARD

✓ 1 håndfuld brændenældetopskud ✓ 1 håndfuld skvalderkål ✓ 1 håndfuld mælkebøtteblade ✓1 håndfuld nødder, f.eks. mandler eller hasselnød ✓ 1 citron ✓ 1 tsk. dansk honning ✓ 1 fed hvidløg ✓ 1 skvis oliven- eller rapsolie (ca. 4-5 spsk.) ✓ 1 tsk. salt ✓ 1 knivspids peber

PANDEBRØD (CA. 12 STK.)

✓ 4 dl koldt vand ✓T ørrede krydderier f.eks. paprika og spidskommen ✓ 1 dl olie ✓ 2 tsk. salt ✓ 700-800 g hvedemel

Brug altid friske skud af brændenælder, skvalderkål og mælkebøtter. Om foråret har bladene den bedste smag. Brændenælder indeholder en giftig væske, så husk kraftige handsker eller en saks, når de skal plukkes. Skyld bladene, pil et fed hvidløg og pres saften af en halv citron. Kom alle ingredienserne i en blender sammen med olien. Blend til du synes pestoen har den rette konsistens.

Bland vand, olie og salt sammen i en skål. Tilsæt mel lidt ad gangen og ælt dejen godt igennem. Del dejen i 12 og form til boller. Drys evt. lidt mel på bordet. Rul hver bolle ud til en pandekage med en kagerulle (en glasflaske kan også bruges). Rulles ud så tyndt som muligt. Bag dem over bålet i en forvarmet pande på hver side til de er gennembagte.

TIP

SE FREMGANGSMÅDE PÅ YOUTUBE

For at undgå, at brændenælderne brænder, når de bruges til mad, skal du blanchere dem. Hæld kogende vand over og lad nælderne trække ca. et minut, før du hælder vandet fra.

Rold Skov Gruppen har lavet en video, hvor spejderne Asger Hviid Holst Jensen og Jacob Kongshøj Dalsgaard viser, hvordan du laver pestoen og pandebrødene. Videoen finder du på youtu.be/zphURAAV2ss

KYLLINGEKEBAB ✓ Kyllingeoverlår ✓ Marinaden: ✓ Hvidløg ✓ Cayennepeber ✓ Spidskommen ✓ Tørrede koriander ✓ Citroner ✓ Rapsolie ✓ Salt og peber

Udben kyllingeoverlårene og læg kødet i et fad. Presset hvidløg, spidskommen, cayennepeber, tørrede koriander, citronsaft, rapsolie, salt og peber piskes sammen til en marinade. Kan varieres med andre krydderier. Hæld marinaden over kødet. Du kan med fordel marinere kødet dagen før. Vælger du det, skal kødet stå i køleskabet. Det marinerede kød stikkes på en afbarket gren, hvor der nederst er en sidegren, der fungerer som stopklods, så kødet ikke falder af. Hænges op i to snore under en trebuk, der er placeret over bålet (se foto). På den måde kan du spinde grenen med kødet op, så kødet roterer rundt over bålet. Skær af kødet som kebab. Smør pesto på pandebrødene og fordel kyllingekebab.

derudad · JUN - AUG 2021

13


········

SKOVENS KILDEVÆLD

· · · · H· u· s· k·e·li·s·te· :· · · · · ·dn· in· g· ·eft · ·er· ve · ·jr·et· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · og påklæ o ✓ Travesk kke ✓ Ma dpa ✓ Tæppe e dunk. nge, ller drikk ke me dbri e ✓ Krus e ver du ik ø lig h e d b n r va Drikkevare et herligste kilde drikd ld y r F a h t. d da du jen run s. en hele ve helt grati ve d hån d s, det er lø k ri d g o n e ke dunk

Turens længde: > Turen rundt om Gravlev Sø er 6-7 km. > Hele turen med afstikkere er 8- diverse 9 km.

Kilden til liv LYT TIL VANDETS PIBLEN,

SMAG PÅ DE PERLENDE DRÅBER, FIND ROEN

K

onstant, minut for minut, året rundt, sommer og vinter, uanset om luften er plus 25 eller minus 15 grader, så strømmer det friskeste kildevand frem fra undergrunden. Det er vand, der faldt som regn for måske 40-50 år siden. Rold Skov, Rebild Bakker og det omkringliggende himmerlandske landskab har meget at tilbyde til dig, der sætter pris på oplevelser i naturen, men er der noget, som gør området helt unikt, så er det de mange naturlige kildevæld. Et fantastisk naturfænomen. Rold Skovs kilder omtales ofte som Nordeuropas vandrigeste, og at der er noget om snakken, er man ikke i tvivl om, hvis man blot har besøgt nogle stykker, der i Gravlev Ådal ligger som perler på en snor i et meget varieret landskab. Her kan du på en travetur opleve deres forskellighed, se hvordan vandet bobler op fra undergrunden eller pibler frem fra foden af bakkerne. På det nærliggende Rebildcenter kan du opleve en spændende udstilling, der fortæller om kilderne – geologien, kalkens dannelse, vandets kredsløb, dyre- og planteliv, kulturhistorien og meget

mere.

HVORFOR ER DER SÅ MANGE KILDER I OG OMKRING NETOP ROLD SKOV? Forklaringen ligger i undergrunden, hvor lagene af kalk og skrivekridt ligger meget tæt ved overfladen i hele det store skovområde. Den regn, der falder over landskabet, opsamles i kalkens sprækker og synker hurtigt ned til grundvandet. Herfra bevæger vandet sig på langs gennem kalken, hvor det ved foden af bakkerne dukker frem som kildevæld.

14

JUN - AUG 2021 · derudad

Gravlev Kilde

ØJETRÆER – HVOR MANGE KAN DU FINDE? I området er der flere øjetræer, det vil sige træer, hvor stammer eller grene er groet sammen, så de danner et øje. Nogle er meget små, mens andre øjer er så store, at man kan kravle igennem dem. Ifølge gammel overtro kunne man undgå engelsk syge, hvis man kravlede igennem et øjetræ. Prøv at se, hvor mange øjetræer du kan finde. Der er mange, hvis man giver sig tid til at kigge.


63

Estrup Overgård

Annerup Annerup

Hjordal

Gammelkær Smørhøj Hedegård Høj

Dannevang

Hæsum Mose

Ny Søgård

Mosegård

··· ········ ····· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··

P

Hjordalsgård

Søgård

Søhøj

47

75

Hjordals Søgård Høj

Forhåbningsholm

PARKER bilen eller cyklen på parkeringspladsen nedenfor Rebild du ud i det åbne landskab. Husk at nyde udsigten, når du kommer Buderupholm Mose Bakker og Rold StorKro. Forsæt ud over engene, drej til højre mod frem til skoven. Herfra går det nedad og igennem et område med Rebild Bakker. Ikke længe efter kommer du til den første kilde, de karakteristiske, krogede Rold Skov-bøge. På flere af de udgåeKOVADSBÆKKEN, som du passerer på en række trædesten, der de stammer vokser imponerende store Tøndersvampe eller fyrfører over en rivende strøm. Kildens udspring ligger i Stendalen resvampe, som de også kaldes, da de tidligere blev indsamlet og ved foden af Rebild Bakker. Fortsæt ad grusvejen ud mod Hulvebrugt til optænding. jen, der fører op igennem bakkerne. På den anden side af vejen har du et flot kig ind over det store sumpede område, hvor mange På vej ud af den lille bøgeskov passerer du forbi nogle imponerent små kildevæld forsyner Kovadsbækken med vand. Ca. 80 liter i segrøf p Sø dybe hulvejsspor. Det er en del af Hærvejen. Ligefremme ligger rude t ls u kundet. Kovadsbækken er en såkaldt sumpkilde. Et godt sted, hvis J LILLE BLÅKILDE. En smal bro går langs med skrænten og hen over man vil opleve områdets dyreliv. Prøv at gå ned til kilden en tidlig selve kilden. Her kan du tydeligt se, hvordan vandet presses frem forårs- eller sommermåned. Har du tålmodighed, kan du opleve fra sprækker i kalken. Lille Blåkilde, der er en strømkilde, er en af både isfuglen og se rådyrene komme ned til kilden for at drikke. områdets mest vandrige med 150 liter i sekundet. En trappe fører Dalgård

Søhus

Katvadgård

1

Hedevang

Sørup Mose

Sørup Nørregård

Støvring Køreteknisk anlæg

54

Julstrup Sø

Sørupgård

Tanholm

ørupMark Mark ørup

3

Porsborggård

Støvring Turistinformation

Sørupgård

Bavnebakkeskolen

Støvring Hallen

42

Kærgård

Dysagergård

87

Støvring Rådhus

Sørup Kirke

Mastrup Bæk

op til Nørreskoven, hvorfra der er en flot udsigt. Fortsæt ud til Lille Blåkildes udløb i Lindenborg Å.

Ingerdals Høj

Støvring Varmeværk

Sørup Østergård

Ingerdalsgård

Fortsæt tilbage over vejen. På den modsatte side af broen var Kovadsbækken tidligere opstemmet, for atSørup sikre et tilstrækkeligt Sørup vandtryk til at kunne drive hjulet rundt på den daværende Kogers Vandmølle. Fortsæt ad grusvejen. Oppe i bakkerne ligger Lars Kjærs Hus, hvor tidligere krybskytten Lars Kjær og hans hustru spåkonen Marie boede. Lige fremme skimtes Gravlev Sø og på den anden 31 side af ådalen Gravlev Kirke. Her kan du tage en afstikker op til Brune Bakke, hvorfra der er en flot udsigt over ådalen. Lidt længere fremme løber RAVNKILDE over vejen og videre ud over engene til Lindenborg Å. Som i de andre kilder er vandet konstant året rundt 7-8 grader. Ravnkilde er ligeledes en sumpkilde, der som de øvrige kilder er usædvanligt rige på sjældne smådyrsarter bl.a. døgnfluer og vårfluer. I kildens kolde vand har de overlevet klimaændringen efter sidste istid for 12.000 år siden. Disse arter omtales også som ”istidsrelikter”. Smag på vandet, sæt dig ned og lyt til vandets beroliFløe gende plasken over stenene. Du kan også gå en tur rundt om kilden, hvorfra der er et godt vue over hele det store kildefelt.

Juelstrup Gamle Præstegård

Råbjerg

Bavnebakke

Støvring Hallen

Karenmindeskolen

Budsted Nygård

VUC Støvring

Mastrup Mosegård

Møllegård

Produktionsskolen Nibe

4

Vaseholm

Nedenfor kirken udspringer GRAVLEV KILDE, der er den flotteste og mest imponerende blandt kilderne i Gravlev Ådal. Følg astfaltvejn op til selve udspringet. Her er der et godt overblik over det store bassin, hvor man tydeligt ser vandet hvirvles op fra undergrunden – ikke mindst på en solrig dag er vandet med sin krystalblå farve fuldstændig dragende flot. Gravlev Kilde er en bassinkilde, hvorfra der hvert sekund løber mellem 100-150 liter vand under broBorup Gårde engene mod en og videre ud over

Støvring Støvring

Søndergård

Fladhøj 59

58

Troels

Bundgårdsminde

Ålestrupgård

31

Turen fortsætter over trædestenene eller rundt om Ravnkilde og videre op ad mod Bundgaarden. På strækningen kan man på visse tider af året seHedehuse vandet strømme over vejen. Det er også afløbet fra en kilde oppe i bakkerne. Når Bundgaarden er passeret kommer Hjortholm

Flø Nørregård

je Plantage

Mastrup Hallen

Mastrupgård

Uglhøj

98 Albæk Sekshøje

Brunagergård

Støvring Gymnasium

64

ntage

Enggård

Kærvang

Budstedgården

2

Støvring Kirke

Turen går tilbage ad broen over kilden og videre ned over engen, hvor en spang fører over Lindenborg Å. Følg grusvejen langs Gravlev Sø helt frem til Gravlev Kirke. Fra det sydøstlige hjørne af kirkegården, hvor billedhuggeren Anders Bundgaard er begravet, er der en god udsigt over ådalen. På Anders Bundgaards gravsten ligger figuren ”Hedepigen”, der efter kunstnerens ønske er placeret, så hun har Mastrup blikket rettet over mod Ravnkilde på den modsatte side af ådalen.

Pedersminde

Borup Nørregård

Damgård

Støvring

Sillehøj Plantage

Høgholt

Brohus

Buderup Bro

Støvringgård

51 Sillehøj

Gravlev Nørgård

Buderupholm

Følhøj

Ravnkilde

Buderupholm

Egsbjerggård

Anders Bundsgaards gravsten

Mosegård

Lushøj

Solhøje 97

57

Lunden

Tornblad Plantage

67

Gravlev Hede

Folddal

olm dsh

Ska

Sædhøje

3

Lundehus

Egelund

en ng

ti let

Hensdal

6,2 km

50

g

Å Rebild Kirkevej

Bundgård

2

Langerumshus

Limovnen

Kodhøjgård

Pallisdal

P 1

nkil

6

8

Rav

Tinbæk Mølle

vve

Sko

Rold Storkro

84

Mortensm

Kejserbakke Lille Stendal

Pumpevejen

Rold Høj

derudad · JUN - AUG 2021 8 km

15

yde

Vælderskov

Mos eg

Holtegård

Bran dlin

ien

Regan Vest

Damgård

Rebild

Sønderkol

Sand hulen Vælderskov Gården Skovtårnet

Viergård

Bavnehøj

Cimbrerstenen 102

10,8 km

Promille-vejen

88 Terkildstorp

Rebild Efterskole

Rebild Tophus

Kovads Bæk

Skillingbro

Kærsgård

Kovadsbækken

Max Henius’

jen

7

3,6 km

Hulve jen Nørrekol

ejen

Vælderskoven

gård

Brune Bakke

Hulvejen

Nybro

Røverknolde Max Henius’ buste

ev Hed

Oplev

Røverknold

86

Rebild Bakker

Thingbæk Trindhat Høj

Vedstedskovhus

89

n dev eje

Trøjborg

Re bi Sortehøj

Hvolbjerg

Trøjborggård

Ålborg Høj

Ørnsgård

Kodhøj

Dybdal Hoved

Sigsgård

ev

99 Møgelhøj

Lådnehøje

ld

Oplev Krat

Binderupsminde Gyldendal

Vedsted Skov

Kildehøj

Ørnebjerg

ej

5

Ki rke v

Lundgård

Nørreskov

Gravlev Sø Lin de nb or

Oplev Hedegård

e

l lda

n Bundgårde s Kirkevej

Gravlev

Klintholm

3,7 km

Ske

Gravlev Kirke

60

evej Møll

lde da

l

S

Povlstrupgård

Povlstrup Høj

al eld Sk

4

71

2,7 km

Bjergesko

Albæk Hedegård

Albæk Hedehuse

j

ve

kke

Åly

Brosø

Kulsvierpladsen

Brohøjgård


········

NATURENKILDEVÆLD SKOVENS · · · · · · · · · · · · · · ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· Gravlev Sø. Det er måske en gammel helligkilde eller valfartskilde, hvor folk i årtusinder er valfartet til for at drikke vandet, som man tillagde helbredende egenskaber. Da kristendommen blev indført i Danmark i 900-tallet, blev mange kirker opført ved de hedenske helligkilder, hvilket ikke var så dumt, da det i forvejen var steder, der tiltrak mange mennesker.

5

Fortsæt ad asfaltvejen gennem Gravlev by og følg den afmærkede sti til EGEBÆK KILDE vest for Volbjerg. Som Gravlev Kilde forsynede også Egebæk Kilde tidligere et dambrug med vand. I 1997 blev dambruget nedlagt og Naturstyrelsen, der havde erhvervet stedet, tog fat på at genskabe kilden og dens løb mod Lindenborg Å. Endnu tidligere blev vandet opstemmet i en mølledam, der drev en vandmølle. Her var der installeret en turbine, der i begyndelsen af 1900-tallet forsynede landsbyerne Gravlev og Oplev med strøm. Herfra går turen op over Volbjerg og tilbage over engene til parkeringspladsen ved Rebild Bakker.

BESØG ”KILDER TIL LIV” I Rebildcentrets nye udstilling får du hele historien om kilderne og kalkens dannelse. En beretning der begynder med Jordens udvikling gennem 4½ milliarder år. Følg vandets kredsløb, se hvad kalken bruges til, kom helt tæt på det rige plante- og dyreliv, oplev kilderne under overfladen, og få indblik i det mytiske og magiske, som også er en del af fortællingen om kilderne. Fra øverste etage i ”Kildetårnet” er der en fabelagtig god udsigt over Gravlev Ådal. Herfra kan du få en virtuel flyvetur over ådalens kildevæld. Fra Rebildcentret er der adgang til endnu to kilder, THINGBÆK KILDE og SKILLINGBRO KILDE. Sidstnævnte er en såkaldt artesisk kilde, hvor man har banket et rør ned i undergrunden. Trykket nedefra er så højt, at vandet springer op gennem røret som en fontæne.

6 7

TEKST: HENRIK BUGGE MORTENSEN FOTOS: BODIL TEJG KRUNDERUP, HENRIK BUGGE MORTENSEN

Gravlev åløb

Rebildcentret

SPIS, OPLEV OG LAD DIG FORKÆLE REBILDCENTRET MED THINGBÆK KALKMINER

Rebildcentret er en oplevelse for hele familien. Centret er en videreudvikling af den kendte attraktion Thingbæk Kalkminer, som billedhuggeren Anders Bundgaard (ham med Cimbrertyren i Aalborg og Gefionspringvandet i København) åbnede som underjordisk skulpturmuseum i 1935. Ud over de stemningsfulde miner med skulpturer af Bundgaard selv og kollegaen Carl Johan Bonnesen er der udstillinger i centrets nye markante bygninger under temaerne KALK, KILDER, KUNST og KOLD KRIG. I den 700 m2 store udstilling om atombunkeren, Regan Vest og DEN KOLDE KRIG må man se på de mange koldkrigseffekter med fingrene. I ”Heksens Værksted” kan børnene hygge sig med at lave magiske urteamuletter, mens de lytter til sære, gamle historier. I den nye udstilling ”KILDER TIL LIV” kan de allerfleste blive klogere - både på undergrundens kalk, som Thingbæk Kalkminer er gravet ind i og på Rebild-egnens utallige, vandrige kilder, som skyldes kalken. I år kan gæsterne også opleve udstillingen ”Portræt af Ørnebjerg”, om kunstnerkolonien ved Rebild Bakker, hvor anerkendte kunstnere kom i begyndelsen af 1900-tallet for at male i det smukke landskab. Udstillingen rummer værker af bl.a. Peder Mønsted, Sigvard Hansen, Hans Nikolaj Hansen og ægteparret Agnes og Harald Slott Møller. Til Rebildcentret hører 70 ha naturarealer, hvor gæsterne kan gå på opdagelse eller nyde den medbragte mad ved borde og bænke. Rebildcentret · Røde Møllevej 4, 9520 Skørping · Tlf. 9837 5500 / 9837 5112 · www.rebildcentret.com

MUSEUM REBILD – ROLD SKOV, UDVANDRERHISTORIE OG FOLKEMUSIK

På Museum Rebild, der i 2021 kan fejre 70-års jubilæum, fortælles egnens historie – herunder ikke mindst Rold Skovs spændende historie – og i 2020 blev Det Danske Udvandrermuseum indviet som en afdeling under museet. Her er

der fokus på den danske udvandring til Amerika, hvortil 350.000 udvandrede i perioden 1850-1920. Det var ca. en femtedel af den danske befolkning på det tidspunkt. De drog mod vest i håbet om at få et bedre liv. Udvandrernes historie er fortalt i ord, billeder, breve og forskellige genstande. Rold Skov – en af Danmarks ældste og største skove – har igennem århundreder haft en afgørende betydning for de mennesker, som har beboet egnen. Museet viser glimt af skovlandets historie fra oldtid til nutid. Der er fortællinger om vikingeskatte, dronning Margrethe den første, krybskytter, røvere og mange andre spændende personer. I 2021 præsenterer museet to nye udstillinger, der viser et skovfogedkontor anno 1954, og fortæller om krybskytter, fælder og snarer. På museet kan du også opleve den traditionelle folkemusik og i Vedsted Skovhuse holder savværksmuseet åben hver mandag kl. 15.30-17.30 (Tlf. 3060 6681).

16

Museum Rebild · Rebildvej 9520 Skørping · Tlf. 9839 1604 · www.museumrebild.dk · www.folkemusikarkivet.dk JUN - AUG 2021 ·25, derudad


Hjemmelavet og hjemmebagt med passion og holdning

NATUREN

Skovbad

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

·······

ØKOLOGISK, HJEMMEBAGT SURDEJSBRØD, SANDWICH, BURGERE OG SALATER.

BAGTANKER | JYLLANDSGADE 9 | 9520 SKØRPING TLF. 2080 0033 | WWW.BAG-TANKER.DK

Vinges Vandring

Tag med på unikke vandre- og busture i den nordjyske natur

Natvandreture i måneskin, vandring ”på atombunkeren REGAN VEST”, botanik- og fugleture. Fototur, fossiljagt, lokalhistorisk vandring i Rold Skov, Rebild Bakker, Lille vildmose, på de himmerlandske heder, kanotur på Lindenborg Å - og meget meget mere.

Guide med mange års lokalkendskab Vinges Vandring

Har du lyst til at stifte bekendskab med et Skovbad? Har du lyst til at få en beroligende, nærværsskabende, styrkende og oplevelse?

MØDESTED: Skørping Skoles parkeringsplads TID: 16/6 KL. 16.00-18.30, 27/6 KL. 10.00-12.30, 5/8 KL. 10.00-12.30 PRIS: Kr. 250 pr gang Jeg holder ”Stille i skoven” 5/6 kl. 10.00-11.30 og Skovretreat 19/6-20/6 RING ELLER SKRIV OG HØR NÆRMERE ANETTE RAVN, skovbadningsguide m.m. Tlf. 51222081, www.anetteravn.dk, info@anetteravn.dk facebook.com/Anette Ravn kunstenatleve

Jens Vinge, Skov- og Landskabsingeniør | Tlf. 2284 0117 Mail: jensvinge@vinge.dk | www.naturvinge.dk

ES Y VON N

G

SER ❤ L E R Æ ÆSTEV

Vi producerer mad med naturen og ikke mod naturen

yvonnesbnb.dk TLF.: +45 2088 9389 | 9530 SKØRPING Unikke gæsteværelser for cyklister og vandrere, samt grupper og familier

Rebild Camping***Safari 3 stjernet camping i 5 stjernet natur

Gode lokalproducerede varer bl.a.: • Lammekød og kalvekød fra vores egne dyr • Most fra Frugthaven i St. Brøndum • Chutneyer og marmelader fra Hybengaarden • Honning og mjød fra Engkærgårdens Bialv • Kryddersalte fra Mariager Saltcenter • Gin, vodka og snaps fra Volsted Distellery • Rapsolie fra Søndergaardens Rapsodi

Vi udvider løbende sortimentet og finde nye og spændende lokalprodukter. Lækre lammeskind fra egne får og lam. Alle dyr er naturplejere og er sat i verden for at græsse naturarealer.

Åben: Onsdag 10-14 · Lørdag 10-14

Tlf. 29131172 · info@safari-camping.dk · www.safari-camping.dk

Vi holder åben hele året · Hytter udlejes

Rebildcentrets Gårdbutik

Røde Møllevej 18a, 9520 Skørping Tlf. 4092 ·6695 derudad JUN - AUG 2021 17


········

NATUREN

18

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

JUN - AUG 2021 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

BESØG BOGBYERNE I SKØRPING OG LANGÅ

NATUREN

·······

En bogby er et folkeligt foreningsprojekt, hvis formål er at skabe liv og aktivitet gennem litteraturens farverige og mangfoldige verden. Bogbyernes fundament bygger på salg af bøger, som vi får foræret. Alle indkomne midler går til at drive bogby-butikkerne, lave kulturelle arrangementer og sætte fokus på bogen og det danske sprog.

En del af en international idé Der er i dag 7-8 danske bogbyer bl.a. BOGBY9520 i Skørping og BOGBY8870 i Langå. Begrebet ”bogby” opstod i 1977, da englænderen Richard Booth opkøbte tomme ejendomme i den lille affolkede landsby Hay-on-Wye i Wales. I flere af husene blev der indrettet antikvariater, der hver især specialiserede sig i forskellige emner. I løbet af de følgende år flyttede flere og flere til, så der i dag er omkring 40 bogbutikker i Hay-onWye, der har knap 1.500 indbyggere. Der findes i dag bogbyer af varierende størrelse i en lang række europæiske lande bl.a. Holland, Norge, Sverige og Finland. Den første danske bogby blevet etableret i landsbyen Thorup ved Hundested i 2006.

STØRSTE DANMARKS HYGGELIGSTE OG BOGBY LIGGER I SKØRPING! 150.000 bøger har vi på hylderne

i tre forretninger.

atur, krimier, lokalhisStort udvalg inden for skønlitter bøger, historie, rejse et, land hele toriske bøger fra eserier, gastronomi tegn or, hum r, natu t, kuns biografier, og meget meget mere. ling. Børnene har deres helt egen afde r. rise by-p bog Alt til attraktive Læs mere på k/BOGBY9520 www.bogby9520.dk og Faceboo Åbningstider: Bogby-Butikkerne på Jyllandsgade 5B og 5C i Skørping Torsdag og fredag kl. 14-17 Lørdag og søndag kl. 10-13

Y BOGB 95 20

BOGBY8870 I STATIONSB YEN LANGÅ ER NY I BOG BY-FAMILIEN

Butikken åbne de i oktober 2020, og vi ha forrygende st r haft en art. Byens lu kkede boghan nyt liv. Der er del har fået atter kommet tusindvis af bø hylderne – og ger på det inden for alle genrer og aldre. til alle Her er rig mul ighed for at bl ive både friste inspireret! t og Tag en indkøb skurv med ru ndt eller sæt stol med en dig i en spændende bog. Alt sælges ti l meget rimel ige bogby-pr Vi har altid 3 iser. krimier til en 50´er. BOGBY8870 Åbningstider : Bredgade 44 Fredag kl. 14 -17 8870 Langå Lørdag og sø ndag kl. 11-1 4

j 23, Bogby-Butikken, Askildrupve Store Brøndum, 9520 Skørping Torsdag kl. 14-17

derudad · JUN - AUG 2021

19


Vores vandrerhjem ligger midt i Danmarks flotteste natur i Rebild Bakker. Området inviterer til aktivt udeliv, og specielt mountainbike- og kanoture er blandt favoritaktiviteterne hos vores gæster. Vores vandrerhjem tilbyder hjertevarmt værtskab og en seng til dig!

Danhostel, Rebild Vandrerhjem Rebildvej 23, Rebild 9520 Skørping

20

JUN - AUG 2021 · derudad

Tlf. 9839 1340 Mail: rebild@danhostel.dk www.danhostelrebild.dk


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

Opera i Rebild

SØNDAG DEN 8. AUGUST 2021 KL. 13.00-16.30 STED: OPERAPLADSEN I REBILD, REBILDVEJ 25, 9520 SKØRPING MEDVIRKENDE: AALBORG SYMFONIORKESTER UNDER LEDELSE AF GIORDANO BELLINCAMPI. SOLISTER: CLARA THOMSEN, DANILO FORMAGGIO OG BORIS STATSENKO. KAMMERKORET CORO MISTO UNDER LEDELSE AF SØREN BIRCH. KONFERENCIER: PREBEN KRISTENSEN LÆS MERE PÅ WWW.OPERAIREBILD.DK

STORE MUSIKALSKE OPLEVELSER I NORDJYLLANDS SMUKKESTE NATUR

E

t af sommerens helt store højdepunkter er operakoncerten i Rebild. Den traditionsrige koncert, der også er en del af Aalborg Operafestival, præsenterer Aalborg Symfoniorkester under ledelse af Giordano Bellincampi – og traditionen tro med konferencier Preben Kristensen som den morsomme og musikalske vært. Årets solister er den unge stjernesopran Clara Thomsen, der ledsages af den italienske tenor Danilo Formaggia og den ukrainske baryton Boris Statsenko. Alle tre har de imponerende, internationale operakarrierer, og vi lover, at der venter publikum en stor og bjergtagende operaoplevelse mellem bøgetræerne på den smukke operaplads i Rebild.

OPERA I REBILD

BILLETSALG: WWW.HIMMERLANDSBILLETTEN.DK

Opera er som bekendt en genre der hylder de helt store følelser. Og med årets musikalske tema ”Magt og afmagt” er der lagt op til nogle hjertegribende og dramatiske udpluk fra operaens repertoire. Som altid inviteres publikum til at medbringe stole, tæpper, madkurv og den kølige hvidvin, og drage på musikalsk skovtur i bakkerne. Også i år akkompagneret af nogle af operaens helt store komponister; Mozart, Verdi og Puccini, samt i år danske Paul Schierbeck og den mere ukendte Umberto Giordano. Det bliver en eftermiddag fyldt med imponerende operaoplevelser i uformelle og uhøjtidelige rammer – i de allerskønneste omgivelser.

derudad · JUN - AUG 2021

21

········


········

4 TRAVETURE

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·

FOTO: BODIL TEJG KRUNDERUP, HENRIK BUGGE MORTENSEN, HANS BJØRN, JENS-PEDER VIUM. FOTO: BODIL TEJG KRUNDERUP, HENRIK BUGGE MORTENSEN, HANS BJØRN, JENS-PEDER VIUM.

De imponerende bøgetræer i Terndruplund rager højt til vejrs. I det tidligere forår er skoven med sit tæppe af hvide anemoner et helt særligt skue.

P TRAVETURE

ak madkurven, træk traveskoene på og forbered dig på nogle gode og hyggelige timer, hvor du skal på opdagelsesjagt i både by og på land. Her er fire forslag til traveture i det midthimmerlandske formidlet af lokale borgere. Rigtig god fornøjelse!

Bronzealderhøjene ligger majestætisk på toppen af højderyggen godt 100 m over havet.

1

Frendrup Nihøje er ni bronzealderhøje som ligger på toppen af en højderyg nordøst for Øster Hornum. Sådan var det frem til 1889, for i dag er der kun syv høje tilbage. Selv om du ikke interesserer dig for arkæologi, vil jeg varmt opfordre til et besøg på dette sted, og det ikke mindst på grund af den helt enestående udsigt. Gå op på en af højene og lad dig bjergtage af synet af det lave landskab skabt af istidens smeltevand og nyd udsigten over bl.a. Nibe By og Nibe Bredning. Højderyggen er, selvfølgelig, kunne man sige, et vandskel, idet en gren af Binderup Å begynder på den ene side af højderyggen og Hasseris Å på den anden.

VOKSLEV HEDE NIHØJE Skåltegnsstenen, der står ved indgangen til Frendrup Nihøje.

P

FRENDRUP NIHØJE OG VOKSLEV HEDE

Du kommer til området ved at køre op ad Nihøjevej, der udgår fra Nibevej i den nordlige ende af Øster Hornum. Ved indgangen til det fredede område står der tre infotavler, som fortæller lidt om, hvad der er foregået her gennem tiderne. De arkæologisk interesserede kan læse mere her: bit.ly/32LfSxg Efter at have nydt udsigten går du tilbage mod indgangen. Her står en allé af forblæste træer, der går nedad mod en bæk. Det er resterne af en gammel landevej mellem Hobro og Nibe, som var i brug helt frem til omkring år 1900. Følg den afmærkede blå rute ned gennem alléen og videre gennem et stykke fuldstændig urørt skov. Jeg har været her om efteråret sammen med en svampekyndig ven, og i løbet af kort tid fandt vi mere end syv forskellige svampe. I bunden af lavningen løber en bæk, og der er en fin lille bro, så du kan komme over på den anden side og ud i det åbne landskab – ud på Vokslev Hede, der i dag står med spredte bevoksninger. Det er her oldtidsbonden har haft sine marker. Det er her man kan se spor af en oldtidsvej i landskabet. Og dertil er det et meget smukt stykke natur, hvor man kan nyde sin medbragte kaffe.

Alléen, der udgør resterne af landevejen mellem Hobro og Nibe.

22

JUN - AUG 2021 · derudad

TEKST: JENS-PEDER VIUM, SKØRPING


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ············ ········ ······· Velkommen til Sporet Ved nerup kirkeSti Sporet forbinder stisystemet ved Suldrup Sø med stisystemet ved Hjedsbæk. Ruten er afmærket med gule pile og kan starte ved Suldrup Sø (Rundtur 5km) eller ved Hjedsbæk Gl. Kro (Rundtur 3km). Der er gode parkeringsmuligheder begge steder. Området ved Nerup er en del af en dalsænkning, skabt under tidligere istider. Landskabet er varieret med bakker

3 nerup Sø Nede i dalen følger stien den oprensede afvandingskanal, inden turen går opad igen. Længere oppe ad stien er god udsigt over Nerup Sø. Fra man startede arbejdet med afvanding af søen, gik der 80 år, hvor den fik lov til at ligge hen som eng og mose. I 1955 besluttede lodsejerne at søge økonomisk støtte til afvandingen af området, men først i 1959 kom arbejdet i gang. Allerede 2 år senere måtte der en ny dræning til, da vandtrykket havde forskubbet dræningsledningerne. Yderligere vanskekrydser Busted Bæk, som ligheder medførte, at Hedeselskabet senere anbefalede, at man helt standsede projektet.

Egebjerg Skov erlandbrugsjord, ikke stor,hede, men det erSporet førerStien og dale, eng og mose. til to storslåede udsigtspunkter, hvorfra man kan se vidunderligdig lille oase med gamle høje samler vandet fra området og langt ud over Nerup Sø og over Hjedsbæk. God tur. 4 Gamle tørVeparceller bøge- og egetræer. løber ud i Binderup Å.

Spejderborgen i Terndruplund, hvor der er afholdt Grundlovsfest siden 1853.

2

1 Suldrup Sø Suldrup sø blev etableret i midten af 1970’erne, hvor lodsejere og borgere velvilligt afgav jord til formålet. Naturen omkring den nyetablerede sø har siden fungeret som et rekreativt område for landsbyens beboere. Det første år var der svane tre svanepar, der rugede ved søen. De fik tilsammen 16 unger. Ligeledes var der mange andre fuglearter. Desværre er det gennem årene gået meget tilbage med fuglelivet på grund af forurening af søen. Flere forbedringer af området er dog også kommet til gennem årene, bl.a. knust asfalt på stierne, overflødige træer og buske er fjernet, og der er blevet lavet indhegning til fårene. Fælles for de mange år har været, at byens befolkning har nydt den dejlige natur på mange forskellige måder.

Turen byder på strækninger med et minimum af trafik og, hvis man en gang imellem vender sig om, toppe med god udsigt. Udgangspunktet for turen er Terndrup Kirke, hvor du kan parkere bil eller cykel. Fortsæt ind mod Terndrup ad Skørpingvej. Kryds Aalborgvej ved Terndrup Skole, fortsæt nordud af byen og drej til højre ind ad Skovvej, der går gennem Terndruplund, hvor man siden 1853 har fejret den danske grundlov ved de berømte Grundlovsmøder. Det er 166 år i lige linje. Kun grundlovsfesten i 2020 måtte aflyses pga. Covid-19. Der er forskellige stisystemer i Terndruplund. En af stierne fører til Skibsted Å, hvor man kan se resterne af en gammel stampemølle. Men vi fortsætter gennem Terndruplund ad Skovvej. Efter ca. 1 km kommer man til Egebjerg Skov. Både Terndruplund og Egebjerg Skov tilhørte for længe siden Randrup Gods, men efter forskellige handler og jordfordelinger endte Terndruplund hos Poul Søgaard, der i 1928 satte området på folkeaktier. På den måde blev Aktieselskabet Terndruplund stiftet, i dag Terndruplund Fonden. Den ejendom, der ligger i forbindelse med Egebjerg Skov er et tidligere skovløberhus. Egebjerg Skov var det sidste stykke jord, som godset Randrup i begyndelsen af 1900-tallet frasolgte efter bondefrigørelsen. Den seneste beboer på Egebjerg var Ejler Nielsen, også kaldet ”Jordbær Ejler”. Ejler var født i 1911. Han drev i mange år ejendommen, hvor han som navnet antyder, bl.a. dyrkede jordbær. Ved sin død i 2007 havde Ejler testamenteret hele sin formue til Terndruplund Fonden. I Egebjerg Skov er der også flere stier. Når man fortsætter ad Skovvej kommer man til Søgård, der i fordums tid var en betydelig gård på egnen. Nu er den sammenlagt med andre ejendomme i området. Fra Søgård følger man den ”slagne vej”, indtil man rammer Aalborgvej. Her går man til højre ned ad bakken til Engesvangsvej, hvor man går til venstre. Fra Engesvangsvej er der god udsigt over engarealer. Vejen bruges stort set kun af de fastboende. For enden af Engesvangsvej støder man igen ind i Skørpingvej, hvor man passerer Terndrup Rådhus og straks ligger Terndrup Kirke igen lige for. TEKST: HANS BJØRN, TERNDRUP

Terndrup Kirke blev bygget i 1901 som annekskirke i Lyngby sogn. Arkitekten var C. A. Wiinholt. Murermester J. Chr. Jacobsen, Terndrup, byggede kirken for 12.968 kr. Hele byggesummen beløb sig til ca. 22.000 kr. De nuværende bygninger stammer fra begyndelsen af 1900-tallet, men før det, stod der også en slags pavillon på stedet. Ved et møde i Skibsted den 12. september 1852 blev det vedtaget, ”at man skulde forsøge ved Actier, at faa tilvejebragt et Telt man kunde bruge ved festlige Lejligheder f. eks. Grundlovsfester, Istedfesten, Kongens Fødselsdag og andre Fester”. Fra 1903 var det kromanden på Terndrup Kro, der drev stedet. Siden begyndelsen af 1970’erne har Spejderne været brugere af pavillonen i Terndruplund.

5 karlS Stykke Stykket er en moseparcel, som Karl Nielsen har skænket Suldrup Jagtforening. Det bruges til sammenkomster, udflugter m.m.. Der jages ikke meget på stykket. 6 SpejderpladS Her er der opstillet borde/bænke samt mulighed for bål, boldspil m.m.

Stien fortsætter ud igennem Hjedsbæk, hvor man blandt andet går igennem tidligere tørveparceller.

6

Her var i alt ca. 40 tørveparceller ejet af borgere i henholdsvis Hjedsbæk og Suldrup. Især under 2. verdenskrig og frem til først i 1950’rne blev der gravet tørv både til eget forbrug og med salg for øje. Tørvene var af en dårlig kvalitet, og mange steder var tørvelaget kun på ca. en halv meter. På grund af mangel

5

4

500 m

3

Start p

P

2 kirkeStien Fra Dalumvej drejes til venstre ad den tidligere kirkesti. Med Sporet ved Nerup Kirkesti har lodsejerene i området gendannet en del af den oprindelige kirkesti. I gammel tid blev bakken, du her passerer, kaldt ”Hørknolden”.

TERNDRUPLUND OG EGEBJERG (CA. 5 KM)

på anden form for brændsel havde parcellerne på denne tid alligevel stor betydning for mange mennesker i området.

2

Se efter den gule folderkasse – her starter sporet

Ruten er på sporet afmærket med gule trekanter på pæle

© Rebild Kommune & SDFE

Nerup Sø, det der er tilbage af den!

1

Start p

3

NERUP KIRKESTI (CA. 5 KM) Nerup Kirkesti fører gennem et spændende og varieret landskab, som er formet af isen ved den sidste istid for ca. 12.000 år siden. Efter at have mistet sin betydning som kirkesti fra Hjedsbæk til Suldrup Kirke besluttede en kreds af borgere at genoplive den gamle kirkesti, men nu som en natursti. Parkér bilen ved Suldrup Sø, hvor den vender ud mod Dalumvej. Gå derfra 200 m mod øst ad Dalumvej. Her begynder Nerup Kirkesti – tydeligt markeret med skilt, gule pile og en boks med brochuren om stien. Brochuren kan også downloades her: bit.ly/3mUMMVa På det første stykke passerer du forbi det, der er tilbage af Nerup Sø, som har givet navn til kirkestien. I gamle dage var der meget mere vand i søen, da den lerede jord holdt på grundvandet. Men så forsøgte man at tørlægge søen, hvilket bl.a. journalisten og naturforkæmperen Kjeld Hansen har skrevet om, se bit.ly/2Qt8RhM. Her kan du også læse, at Nerup Sø sammen med Hjeds Søerne udgør udspringet for Binderup Å. Længere fremme kommer du ud på grusvejen, der fører op til en større og ret ny ejendom. Vend dig om og nyd udsigten over landskabet og husene i Hjedsbæk. Gå ca. 1 km videre ad ruten, og du kommer til de gamle tørveparceller. På højre side af stien går det ret stejlt nedad, og tørvene ligger så nede i bunden. Tørvene er dannet af gammelt plantemateriale i mosen, dvs. på et område, hvor mosevandet har forhindret luftens, og dermed iltens adgang til plantematerialet. Især under 2. verdenskrig og frem til først i 1950’erne blev der gravet tørv på arealet. Tørveparcellerne er i dag groet til, så det er et sandt vildnis. Længere fremme kommer du igennem et stykke granskov inden det går ned ad bakke mod Busted Bæk, som løber ud i Binderup Å. Her fører en gangbro over bækken og videre langs bækken, inden stien krydser hen over landskabet og op til den fine gule villa, der ligger på en lille afgrening til landevejen, Hjedsbækvej. Her går turen ca. 200 meter ad landevejen mod Suldrup, inden der atter står en lille gul pil, der viser til højre ad grusvejen op til den store nye ejendom, hvorfra stien går langs resterne af Nerup Sø tilbage til Dalumvej, hvor det hele begyndte. I området, som Nerup Kirkesti passerer igennem, er der udlagt 12 geocaches. Link til kort, du kan printe og tage med på turen: bit.ly/3tpEwyV. TEKST: JENS-PEDER VIUM, SKØRPING

derudad · JUN - AUG 2021

23


········

4 TRAVETURE

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

Blenstrup kirke er højt - næsten majestætisk højt hævet over byen.

Galgebakken, hvor der frem til 1778 blev eksekveret henrettelser.

P

GALGEBAKKEN

4

NATURLEGEPLADS Polle Købmand i Blenstrup.

BLENSTRUP FØR OG NU Vi begynder turen ved Blenstrup Kirke. Den er højt, næsten majestætisk beliggende, en kirke fra 1100-tallet med kor og skib i romansk stil. Med de flotte granitkvadre hæver den sig stolt over byen. Tårn og våbenhus er opført senere i sengotisk stil. Blenstrup Kirke blev opført under ejerskabet af Lindenborg Gods. Fra kirken går vi ned mod kapellet og til højre ind på Tinghusvej. Her ligger en lav hvid bygning, som er placeret der hvor det tidligere Tinghus, Birketinget, lå. Historien fortæller om et stridbart folkefærd på egnen, hvilket var årsagen til, at der blev placeret et tinghus i Blenstrup. Birketinget blev oprettet under Lindenborg gods i 1879. Her blev der afsagt kendelse om dom til afsoning i Viborg Tugt - og Forbedringshus. Undertiden også dødsdomme, der blev eksekveret lokalt på Galgebakken. De sidste hængninger fandt sted i 1778.

en flot udsigt over morænelandskabet. Her skuer øjet Horsens Hedegårde med langstrakte marker og dele af Askildrup by. Drej til højre og gå ned ad Vandværksvej. Kryds over Vesterbygade, hvor byens eneste butik ligger, købmandsbutikken. Den kan dateres tilbage til 1928. Som et kuriosum kan nævnes, at købmandens Næringsbrev fra 1954 kostede 12 kr. Der blev dengang også søgt om spiritusbevilling, hvilket blev afslået. Området var kendt som en del af “de sorte sogne“, da der boede en del missionsfolk. Senere samme år gik spiritusbevillingen igennem, som kostede den nette sum af 230 kr. Senere fik også Blenstrup Kro spiritusbevilling.

Købmanden er et kæmpe aktiv for byen. ”Hvad vi ikke har, det kan vi skaffe”, er Polle Købmands slogan, hvilket han har levet op til i 40 år. Her mødes man, handler og udveksler nyheder. Fortsæt ned ad Vesterbygade, der i 1950’erne var en livlig handelsgade med mælkeudsalg, bager, manufakturhandel, posthus, gartner, brugsforening, cykelsmed, barber og skomager. I krydset drejes ind på den store parkeringsplads ved hallen, Turen fortsætter til venstre ad Vesterbygade. Her lå Blenstrup Kro, som som vidner om, at der er stor interesse for at dyrke sport i byen. I forbinbrændte i 2001. En tidstypisk placering af kroen i nærheden af kirken. I delse med hallen ligger Cafeen, der ligeledes er et stort aktiv for byen. krydset fortsættes til højre ad Brøndumvej. Her ligger Blenstrup Skole, der Herfra har Merete gennem årene leveret velsmagende mad over disken og blev bygget i 1959. Der går omkring 100 elever til og med 6. klasse. Fortsæt ud af huset. Det nyeste projekt er en tilbygning til hallen, der skal rumme Kommune & SDFE ud ad Brøndumvej. På højre hånd ligger et parcelhuskvarter. Gå videre,© Rebild et ”Byens hus” – et større forsamlingshus, der kan bruges af forskellige drej til højre ved den lille skov og fortsæt op mod Galgebakken. Herfra er foreninger, samt et fitnesscenter til byens borgere. Bag ved hallen ligger der et flot skue over Blenstrup by og landskabet omkring. I klart vejr kan byens store naturlegeplads, med bålhytte, klatrestativer, gynger, rutcheman se indtil flere kirketårne. På Galgebakken blev den første Grundbaner og amfiteater. En af de årlige begivenheder er pinsemarkedet, hvor lovsfest holdt i 1851. To år senere blev den flyttet til Terndruplund, hvor den traditionsrige majstang bygges og pyntes med bøgeløv og syrener. En der var bedre afskærmning mod blæst og regn. Galgebakken er i dag et tradition som stadig holdes i hævd i flere himmerlandske landsbyer. Her rekreativt område for byens borgere. hvor der er mulighed for leg og hyggeligt samvær slutter gåturen rundt i Drejer man til højre ned ad stien kommer man til spejderhytten, hvor de ”Blenstrup by – et godt sted at bo”. grønne spejdere holder til. Turen fortsætter til en græsbeklædt lavning TEKST: AF KIRSTEN JUUL JENSEN, BLENSTRUP med bålhytte, hvor byen hvert år fejrer sankthans med båltale, fællesspisning og samvær. Fortsæt over pladsen til grusvejen, hvorfra der er endnu

24

JUN - AUG 2021 · derudad


SOMMER I REBILD Nyd en lækker sommermenu på terrassen eller en skøn madkurv til sommerens friluftsarrangementer

Minigolf:

Rold StorKro’s minigolf er måske Himmerlands smukkeste og mest spændende bane. Kom og prøv de 18 huller, som har en sværhedsgrad på Par 3-5. Banen er åben fra kl. 10.00-21.00. 00 Pr. person pr. spil kr. Eller køb et årskort med spil i hele 2021 for kr. 300,00.

50

Sommermenuen:

NATUREN

Serveres fra kl. 18.00 (undt. 4. juli) i Panoramarestauranten eller på terrassen foran pejsen. Ristede tigerrejer med spinat og sauce beurre blanc Kalvemørbrad med sommergrønt og estragonsauce Consommé af passionsfrugt med nøddefragilité og rørt is Pr. couvert kr.

37800

Sommertilbud:

Nyd en spændende krondyrburger med grovfritter og aioli (serveres fra kl. 12.00-15.00) - og et spil minigolf. Burger & minigolf Pr. couvert kr.

AALBORG

18500

Vælderskoven 13 | 9520 Skørping | Tlf. 98 37 51 00 | www.roldstorkro.dk | roldstorkro@rold.dk

RESTAURANT

Mosskovpavillonen

I hjertet af Roldskov ved bredden af Store Økssø ligger Mosskovpavillonen – centrum for naturoplevelser, hygge og lækker mad. Brunch Frokost Kaffe/kage Fester

Åbningstider: Torsdag – søndag: 10 – 17 + Efter aftale

Vi arrangerer: Vandretur og Frokost Hestevognstur og Middag Ring og hør nærmere

·······

! q k us li en bb H ju en k / 4. aft d.d ill ol gr w.r w w

· · · · · · · · · ·Mandag · · · · · · · den · · · · 14. · · · juni, · · · · til · · ·og · · med · · · · ·tirsdag · · · · · · den · · · · 31. · · · august · · · · · · ·2021 ······ ········ ········ ·····

Møldrupvej 34 | 9520 Skørping www.mosskovpavillonen.dk Tlf: 98 39 20 33 Mail: post@mosskovpavillonen.dk

derudad · JUN - AUG 2021

25


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Maria i Himmerland EN GUIDET TUR TIL FEM HIMMERLANDSKE KIRKER TEKST: MARIA OHRT-NISSEN, HENRIK BUGGE MORTENSEN FOTO: BODIL TEJG KRUNDERUP, MARIA OHRT-NISSEN, HENRIK BUGGE MORTENSEN

D

e himmerlandske kirker, hvis historie ofte går mere end 1000 år tilbage i tid, gemmer på mange skatte. De smukke kirkerum giver rig lejlighed til fordybelse, og kradser man blot lidt i overfladen, gemmer der sig ofte en god historie. Fem af de himmerlandske kirker udmærker sig ved at rumme nogle unikke træfigurer forestillende Jomfru Maria. Og hvorfor nu det, kan man med god grund spørge sig selv. Vi skal i Marias fodspor til kirkerne i Siem, Storvorde, Rostrup, Aarestrup og Øster Hornum. Brug denne artikel som guide til at se og opleve de forskellige kirker og deres spændende kirkerum.

Jomfru Marie er mor til Jesus, og næst efter Kristus den mest omtalte person i Det Nye Testamente. Der fortælles det, at den unge Maria af ærkeenglen Gabriel modtog budskabet om, at hun ved Helligånden skulle undfange en søn, som hun skulle kalde Jesus. Han blev født i en stald og lagt i en krybbe i byen Bethlehem. Derefter måtte Maria med sin mand Josef flygte med barnet til Egypten, men efter nogle år vendte de hjem til Nazareth.

26

JUN - AUG 2021 · derudad

Bad Maria gå i forbøn I katolsk tid spillede Jomfru Maria en afgørende rolle for de troende – for kvinder var hun ofte den allervigtigste, fordi kun hun kendte til de trængsler, som kvinder møder ved undfangelse, fødsel og moderskabet. Sammen med Fadervor var Ave Maria den bøn, der oftest blev bedt af ulykkelige mennesker, der bad Maria gå i forbøn for dem overfor Kristus. Det kunne forekomme uoverskueligt, ja nærmest blasfemisk at gå direkte til ”hovedet” – så var det bedre at bede Guds moder om hjælp. Det bar også de danske kirker præg af. Maria var gengivet som skulpturer og på malerier, enten alene, sammen med Kristus eller sammen med sin mor, Anna – kaldet Anna Selvtredje (hvilket blot betyder, den tredje i billedet/figuren). Reformationen i 1536, hvor Danmark brød med den katolske kirke og etablerede en ny protestantisk kirke, gjorde op med helgendyrkelsen, også dyrkelsen af Jomfru Maria. Det betød bl.a., at de katolske kalkmalerier blev kalket over og megen kirkekunst – skulpturer og malerier – blev fjernet, og enten destrueret eller gemt væk på loftet. Det skete dog ikke i flere himmerlandske kirker, hvor det lokale samfund, der har beundret og tilbedt Mariafigurerne igennem århundreder, har forstået at tage vare på disse kunstværker. Der har åbenlyst været en stor lokal veneration over for de helgener, der efter reformationen ikke længere måtte dyrkes. Det kan vi kun være taknemmelige for i dag.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

AARESTRUP KIRKE

ØSTER HORNUM KIRKE

Restaureringen af Øster Hornum Kirke og dens Mariafigur i 2015-16 vakte daværende medlem af menighedsrådet Jens Aage Hansens nysgerrighed, for var der mon andre Mariafigurer i nærheden. Ved hjælp af tidligere præst og højskolelærer Jens Bruuns fortegnelse over altertavler i danske kirker (se www.altertavler.dk) fandt han frem til fem østhimmerlandske kirker, der alle var beriget med en Mariafigur fra den katolske tid. Deres historie er beskrevet i bogen ”Maria i Himmerland” fra 2019. Øster Hornum Kirke ligger højt og flot over landsbyens tage, eller som Jens Aage Hansen udtrykker det i ”Maria fra Himmerland”: ”Af en landsbykirke at være er kirken i Øster Hornum (næsten) som en katedral. Rejst som den ældste bygning på sin egen bakke midt i byen ligger den storladen både udad- og indadtil”. Kirkens Mariafigur kan tidsmæssigt dateres til omkring år 1250, og det er dermed den ældste af de fem figurer. Den er placeret i skibet tæt på indgangen fra våbenhuset. Her sidder Maria på en trone med Jesus på skødet, begge med krone på hovedet, og med et direkte blik mod de besøgende. Hun fremstår stærk og mægtig, den man kunne lægge sin skæbne i hænderne på, når tilværelsen blev for overvældende, og der var brug for en forbøn. Der var ikke brug for den bly Maria, som hun senere fremstilles som, der var brug for styrke.

Med udgangspunkt fra Øster Hornum er der flere traveture i omegnen. Find informationer om ”Kløverstierne” og ”Spor i landskabet” på www.oster-hornum.dk og spor.dk/oster-hornum eller besøg Æblehaven syd for kirkegården.

Fra Øster Hornum går turen mod syd ad små veje, gennem Hjedsbæk og Suldrup til Aarestrup i den nordlige udkant af Rold Skov. På turen passerer man igennem Hjedsbæk Plantage, der bestemt er et besøg værd. Her arbejder man på at etablere en skovbegravelsesplads i et område, som allerede i bronzealderen for 3-4000 år siden blev brugt til begravelser. Der ligger 23 gravhøje i området. Om Aarestrup Kirke skriver tidligere sognepræst Svend Schultz-Hansen: ”Er I flere på besøg i Aarestrup Kirke, så lad alle, undtagen én, sætte sig på bænkene midt i kirkerummet. Denne ene går nu baglæns op ad midtergangen, op mod alteret, og taler til jer med almindelig stemme. Alle I på bænkene vil meget klart opleve, at stemmen bliver tydeligere og tydeligere, jo længere den talende fjerner sig og træder ind i koret gennem triumfbuen mellem kor og kirkerum. Kirkens kor, dens afstemte ribbede hvælv fungerer som højttaler for præsten og lyder lige højt og klart uanset, hvilken retning han vender sig i koret”. I indgangen hænger en Anna Selvtredje figur, kirkens ældste klenodie og måske skænket til kirken ved kirkens indvielse. Hun sidder med Maria på armen, mens Jesus sidder på Marias skød med en bog. Måske et symbol for lærdom og Guds visdom. Lisbeth Smedegaard Andersen skriver: ”Anna Selvtredje var en meget populær helgen, først i Tyskland og senere også i Danmark. Det er ikke tilfældigt, at Martin Luther, da han som ung blev overfaldet af et voldsomt tordenvejr på vejen fra sit hjem i Erfurt, netop henvendte sig til den hellige Anna”. Tja, hvis man havde ærefrygt overfor den direkte henvendelse til Jesus, var det nok nemmere at gå til mormor! Kender vi ikke selv det?

På Aarestrup Kirkegård ligger et markant gravsted med 11 allierede flyvere, der blev skudt ned over Torstedlund Skov den 20. april 1945, altså blot 14 dage før befrielsen. I kirkens våbenhus sidder endnu et minde om de fem besættelsesår, en mindeplade over modstandsmanden ”John” (Svend Otto Nielsen).

ROSTRUP KIRKE

Vi forlader Aarestrup og kører mod Rostrup - en landsby med ca. 250 indbyggere i det sydlige Himmerland. Om Rostrup Kirkes Mariafigur, der stammer fra tiden op mod reformationen, beretter Lisbeth Smedegaard Andersen: ”Figuren i Rostrup Kirke svarer til det, de fleste i dag forestiller sig ved en Madonnaskikkelse. Hun er yndefuld med en forgyldt krone på hovedet og et lille svaj i kroppen, der giver en fin balance i forhold til Jesusbarnet på hendes venstre arm”. Figuren, som stammer fra herregården Willestrups kapel, blev på et tidspunkt i 1900-tallet stjålet fra kirken. Den dukkede senere op på en auktion i Sydtyskland, hvor en dansk herremand, der var interesseret i kirkekunst, genkendte den. Fra Rostrup kan det anbefales at køre forbi den smukke rødkalkede herregård Willestrup, hvis hovedbygning blev opført i perioden 1538 til 1542. Tidligere en af egnens største arbejdspladser, hvor der var ansat mange mennesker i både land- og skovbrug. Ved landsbyen Møldrup drejes fra mod Madum Sø og videre til Hellum og Siem.

derudad · JUN - AUG 2021

27

·······


········

MARIAKIRKERNE

········ ········ ·······

KONKURRENCE

VIND BOGEN ”MARIA I HIMMERLAND” Vi sætter fem eksemplarer af bogen ”Maria i Himmerland” på højkant. En god guide til de fem himmerlandske kirker med Mariafigurer fra middelalderen. Svar på spørgsmålet og vind.

I hvilken kirke findes der IKKE en Mariafigur? Siem Kirke

Skørping Nykirke

Øster Hornum Kirke

Send dit svar til redaktion@kulturenrebild.dk. Skriv ”Maria” i emnefeltet. Husk navn, adresse og telefonnummer. Vi skal have dit svar senest 15. september. Vinderne får direkte besked og offentliggøres på KulturenRebilds Facebookside.

BOGEN ”MARIA I HIMMERLAND” - kan købes i enkelte af kirkerne og hos boghandlere (også hos flere online-boghandlere). Bogen indeholder tekster af Karsten Hansen, Jens Bruun, Lisbeth Smedegaard Andersen, Niels Christen Scheel Lassen, Inger Marie Christensen, Christian Kold Mortensen, Svend Schultz-Hansen og Jens Aage Hansen. Ved beretningen om de fem himmerlandske kirker er der indsat QR-koder med hymner, der understøtter oplevelsen af Mariafigurerne i kirkerne. Brug QR-koderne, når du besøger kirkerne

ØSTER HORNUM KIRKE ”Bebudelse”

AARESTRUP KIRKE ”Maria hun var en jomfru ren”

STORVORDE KIRKE

SIEM KIRKE

Siem er en lille landsby med en meget lille kirke – den mindste blandt de fem himmerlandske Mariakirker. Kirken er kullet, dvs. uden tårn. Det kunne derfor synes, som om området var uden betydning, men det er langtfra tilfældet, for tidligere var egnen kendt for sine mange pottemagere. Gamle kirkeprotokoller viser dog, at ejerne – den katolske kirke og senere herremænd – ikke så den store interesse i at vedligeholde kirken. På et tidspunkt var loftet ved at falde ned over menigheden! Måske var det kirkens lidenhed, der var årsag til, at den fik lov til at beholde sit alter med en helgenfigur. I kirkens altertavle ses tre figurer, mod nord Anna Selvtredje med Maria ved sin side og med Jesusbarnet på skødet, midterst den lidende Jesus, der viser sine naglegab frem og mod syd Andreas med korset. En usædvanlig trio, idet det normalt er Johannes, der står på den anden side af Jesus.

28

JUN - AUG 2021 · derudad

Fra det sydlige Himmerland går turen mod nord og byen Storvorde ikke langt fra Limfjorden. I J.P Traps ”Kongeriget Danmark” fra 1875 beskrives byen med følgende ord: ”Storvorde med Kirke, Skole, Veirmølle og Kro”. Det var i Storvorde, bondeoprørslederen Skipper Clement blev pågrebet i 1534 og ført til Viborg, hvor han blev dømt for forræderi og hængt. Storvorde Kirke er en typisk dansk hvidkalket landsbykirke med skib, kor, tårn og våbenhus. Kirken er i gotisk stil opført af fortrinsvis røde mursten og granitkvadre fra en tidligere kirke på stedet. Kirken kan tidsmæssigt dateres til den sene middelalder omkring år 1300. Kirkens Mariafigur sidder over selve indgangsdøren i skibets nordside. ”Maria står med barnet på armen; men han strækker sig tilsyneladende væk fra hende i en mærkelig bevægelse, men det er heller ikke kærligheden mellem mor og barn, der her er temaet. Måneseglen under Marias fødder afslører, at fremstillingen bygger på Johannes’ Åbenbaring, kapitel 12, hvor der står: ”Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved”, skriver Lisbeth Smedegaard Andersen i bogen ”Maria i Himmerland”. I denne artikel har vi haft fokus på Jomfru Maria i de himmerlandske kirker, men såvel udvendig som i selve kirkerummene byder kirkerne på mange flere gode historier og oplevelser. Rigtig god fornøjelse på turen rundt.

ROSTRUP KIRKE ”Ave Maria”

SIEM KIRKE Tysk Mariavise

STORVORDE KIRKE ”Nu kom der bud fra englekor”

ER KIRKEN ÅBEN? Du kan ikke forvente at alle kirker står åben, så kontakt derfor på forhånd graveren, som du finder på sogn.dk. Skriv kirkens navn og klik på ”præster og medarbejdere” i kolonnen i venstre side. Her finder du telefonnummeret til kirkens graver.


NATUREN VELKOMMEN I

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

PÅ TOPPEN AF REBILD BAKKER LIGGER

REBILDHUS - et spisested med stolte traditioner

KOM FRISK, VI TILBYDER: À LA CARTE FROKOST OG AFTEN SELSKABER | CATERING | TO GO | TAKE AWAY

·······

CAFÉ OG BAGERI Få en café-date med vennerne i vores flotte café og nyd en cappuccino, caffe latte eller en dejlig cremet kop kaffe med nybagt brød eller kage i de hyggelige omgivelser.

VI TILBYDER ALTID LÆKRE SANDWICH, GROVSTYKKER, FLØDESKUMSKAGER OG FRISKBAGT BRØD DIREKTE FRA OVNEN TIL DISKEN – HVER DAG.

BAGERI • KONDITORI

Rebildvej 25 | 9520 Skørping | Tlf. +45 9839 1200 | www.rebildhus.dk

STØVRING, Jernbanegade 5, 9530 Støvring, tlf. 9837 1099 SUPERBRUGSEN AFD., Hobrovej 53, 9530 Støvring; tlf. 9837 1099 SKØRPING, Jyllandsgade 6, 9520 Skørping, tlf. 9839 2811 www.mesterbageren.dk

Danmarks Bedste Pizzaria 2021 LIGGER I SKØRPING Papas Pizza & Kebab House er kåret som landets bedste 2021 af oplevelsessitet OpdagDanmark.dk Vores motto er ”Mad med kærlighed”, og det er vi sikker på kan smages i vores pizzaer. Serdar og Ahmet Keskin Åbningstider: Mandag-lørdag kl. 11-22 Søndag og helligdag kl. 12-22

Tjek vores menukort på

papas.dk

Tlf. 9838 7500

Papas Pizza & Kebab House Jyllandsgade 10A | 9520 Skørping derudad · JUN - AUG 2021

29


· · · · · · · · REBILD PARK I ET AKTIVT FÆLLESSKAB FOR VOKSNE Byggeriet er allerede igang

17 NYBYGGEDE BOLIGER TIL SALG Midt i Skørping opføres REBILD PARK, et nyt Seniorbofælleskab, med fokus på balancen mellem den private bolig og fællesskabet.

FÆLLESSKABER ØGER LIVSKVALITETEN

FULL-SERVICE ELEKTRIKER - MERE END 3000 TILFREDSE KUNDER

EL-TEKNIK TIL INDUSTRI, ERHVERV OG INSTITUTIONER - Stor ekspertise og højt serviceniveau Med afdelinger i Støvring, Aalborg og Aabybro dækker vi størstedelen af Nordjylland. • 60 års historie i Støvring-området • 50 medarbejdere med høj anciennitet. Vores kerneværdier er godt håndværk, højt serviceniveau og ordentlighed. Kontakt Michael Wulff for uforpligtende tilbud: Tlf. 7216 1533

Læs mere på

WWW.REBILDPARK.DK www.facebook.com/rebildpark Kontakt: Matias Juul Thorn info@rebildpark.dk Tlf: 61 70 05 06

STØVRING: AALBORG: Juelstrupparken 19 Hasserisvej 140

TLF.: 7216 1533

AABYBRO: Knøsgårdvej 99E

MICHAELWULFF.DK

Mogens Hebbelstrup MØDERET FOR HØJESTERET AUT. BOBESTYRER Dommerhaven 9 · 9575 Terndrup Tlf. 9833 5733 · E-mail: mh@dommerhaven.dk

Jernbanegade 4 · 9530 Støvring · 98 37 09 19 www.bisgaard-vin.dk

Hos Skørping Mægleren finder du altid det største udvalg af boliger i og omkring Skørping, Rebild og Rold Skov - her hvor Danmark er smukkere!

Jyllandsgade 2, 9520 Skørping Telefon: 9839 1722

30

info@tandlaegerneskoerping.dk www.tandlaegerneskoerping.dk

JUN - AUG 2021 · derudad

Helle Aagaard

Ejendomsmægler & Valuar MDE Jyllandsgade 8B · 9520 Skørping

Telefon 98 39 11 27

www.skorpingmaegleren.dk haa@skorpingmaegleren.dk


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

SPIS, OPLEV OG LAD DIG FORKÆLE SMAG OG OPLEV GULDBÆK VINGÅRD

I det smukke bakkede midthimmerlandske landskab ligger Guldbæk Vingård – en af Danmarks nordligste. Fra vejen kan du tydeligt se de endeløse rækker af vinstokke, der bugter sig i takt med det kuperede terræn. I juni, juli og august holder vingården åben dagligt kl. 08-18. Kig forbi, oplev livet på Guldbæk Vingård og smag vinen fra 56 grader nord på terrassen, hvorfra der er udsigt over markerne. Der arrangeres guidede vingårdsvandringer, hvor du får historien om årets gang, kommer med ud blandt vinstokkene og med ind i det moderne vineri, hvor de liflige dråber skabes. På følgende datoer i sommerperioden er der åben vingård med rundvisning, vinsmagning og mulighed for bestilling af tapas: Lørdag 26. juni kl. 11, søndag 11. juli kl. 16.30, 14. august kl. 11, 18. august kl. 11 og 16.30 og 5. september kl. 11. Find flere info på Guldbæk Vingaards hjemmeside og Facebook-side. Guldbæk Vingaard · Ærtevej 40B, 9230 Svenstrup · www.guldbækvingård.dk · Facebook/GuldbaekVingard

KANOTUR, CYKLER OG MADKURVEN LEVERET

En kanotur på Lindenborg Å er en stor oplevelse for hele familien eller sammen med gode venner, og her har vi et rigtig godt pakketilbud, hvor du ikke skal tænke på alt bøvlet med selv at medbringe mad og drikkevarer. Vi sørger for, at kanoen ligger parat, og Rebildhus leverer maden til dine oplevelser i det blå. Den populære kanomenu består af flere retter, men almindelige sandwich med forskelligt fyld er naturligvis også en mulighed. Sejl ud og cykel hjem! Mange benytter muligheden for at kombinere den smukke sejltur med en cykeltur tilbage. Rebild Kanoudlejning udlejer og leverer mountainbikes der, hvor kanoturen afsluttes, og vi henter dem igen, der hvor du ønsker det. Du kan også få en guide med på turen. Rebild Kanoudlejning samarbejder med Jens Vinge, som er en blændende formidler, der kender alt til områdets historie, og som er helt på hjemmebane, når det gælder Rold Skovs plante- og dyreliv. Rebild Kanoudlejning · Tlf. 2660 4089 · info@rebildkanoudlejning.dk · www.rebildkanoudlejning.dk

FULD FART PÅ NYSUMBANEN

Racerbanen Nysumbanen ligger mellem Nysum og Vebbestrup i Himmerland, ca. 12 km nord for Hobro. Banen, der drives af Motorsport Nordjylland og 100% frivillig arbejdskraft, er 1.166 meter lang. Den har bl.a. været anvendt til Zulu Djævleræs og 5. Gear. På banen køres forskellige DM-løb. Offroadsporten køres på baner med varierende underlag, typisk asfalt og grus. Rallycross er den ypperste klasse med racerbiler på op mod 500 HK. Folkerace er som navnet antyder, en rigtig ”folkesport”, hvor de fleste kan være med. Crosskart kan bedst beskrives som gokartrace på offroadbaner. Banens udformning og beliggenhed gør, at den er særdeles publikumsvenlig, da man har et godt overblik, uanset hvor man placerer sig. Nysumbanen byder også på gokart og fjernstyrede biler Nysumbanen · Nysumgaardvej 8, 9610 Nørager · Tlf. 2992 6997 · www.mnj.dk

MIDSOMMER LOUNGE I SKØRPING

Lørdag den 12. juni kl. 13-23 inviteres til Midsommer Lounge under kronerne i parken ved det gamle Skørping Sanatorium. 10 timer fyldt med lokale toner, sommerstemning, hygge og samvær. Tag vennerne med, mød dine naboer eller gør det til en fælles familieoplevelse. En af initiativtagerne, Anders Hoffgaard Bundgaard fortæller, hvordan idéen opstod: Jeg var på en guidet vandretur ved sanatoriet, hvor vi også var rundt i parken, og så slog det mig pludselig, at stedet var den perfekte ramme om en sommerkoncert. Jeg præsenterede idéen for andre lokale borgere, og så var vi i gang. Jeg tror alle vi denne sommer mere end nogensinde har behov for at komme ud, se andre mennesker, mærke verden og det til lyden af god musik i nogle helt fantastiske omgivelser. Arrangementet er gratis, men arrangørerne henstiller til, at publikum bakker op omkring det lokale handelsliv, der har boder med salg af bl.a. drikkevarer og mad. Området har et sprudlende musikliv, som du denne lørdag i juni har mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med. Mød bl.a. Vektormusik, Thomas Blum, Heinz K & Rold Dolls, Sjofel Nobel, Marianne og Rikke, Sigurvin Sigurdsson, Dine Isaksen, MonARKiet, Poul-Peter Lorentzen og Børge Asmussen. Ny navne kommer til så tjek Facebook og læs mere om Midsommer Lounge i Skørping. Midsommer Lounge · Himmerlandsvej 36, 9520 Skørping · Facebook/Midsommer Lounge

31

JUN - AUG 2021 · derudad

derudad · JUN - AUG 2021

31


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

SPIS, OPLEV OG LAD DIG FORKÆLE LAV DIT EGET SKOVBAD

I 2020 kom ”skovbadning” på Dansk Sprognævns liste over nye ord – men hvad er et skovbad egentlig? Det er ikke et bad i traditionel forstand, med mere et sansebad i naturen. Opfundet i Japan (Shinrin-yoku). Natur på recept. Gå ganske stille. Brug dine sanser én efter én: høresansen, følesansen, synssansen, lugtesansen – ja, selv smagssansen - især her i forårs- og sommertiden, hvor ramsløg, bøgeblade og skovsyre kommer frem efter vinteren. Udvælg nogle særlige naturelementer: en sten, en kogle, en plante, alt… og studér elementet nøje. Slut af med at finde et ”sitting spot” op ad et træ. Sid eller lig helt stille i en halv time. Og vupti – du har været i skovbad! Du kan også vælge at blive guidet af skovbadsguide Anette Ravn.

Anette Ravn · Tlf. 5122 2081 · www.anetteravn.dk · Facebook: Kunsten at leve v/Anette Ravn

GUIDET TUR TIL LARS KJÆRS HUS

Ved foden af Rebild Bakker ligger Lars Kjærs Hus, hvor egnens lune krybskytte Lars Kjær boede med sin kone, spåkonen Marie. Huset er indrettet som da Lars og Marie boede her, og på en guidet vandring i naturen omkring har du mulighed for at opleve det lille lavloftede hus og høre alle de farverige historier om Himmerlands største krybskytte. Den guidede travetur går bl.a. til Ravnkilde og Kovadsbækken. Varighed halvanden time. Pris for en gruppe kr. 900. I forbindelse med turen kan der bestilles kaffe og kage til kr. 68,- pr. person ved mindst 10 personer.

SPIL MINIGOLF I SKOVEN HELE ÅRET

Besøg Rold StorKros advanced minigolfbane med 18 huller og få nogle hyggelige timer sammen med familie og gode venner. Afslut oplevelsen med mad og drikke. Specielt tilbud i anledning af genåbningen: 1 x kroens gode ”Stjerneskud”. Serveres mellem kl. 12 og 15 hver dag undtagen søndag. I perioden fra 7. maj til og med 12. juni. Plus partoutkort til spil på banerne i hele 2021. Kun kr. 350 pr. person. Købes i receptionen. Rold StorKro · Vælderskoven 13, 9520 Skørping · Tlf. 9837 5100 · www.rold.dk

LOKALE RÅVARER FRA HIMMERLAND

Rebildcentrets gårdbutik ligger midt i noget af Danmarks smukkeste natur nær Rebild Bakker. Bag butikken står parret Andreas og Marie, som, udover at drive gårdbutikken, har en stor besætning af får og kreaturer, som de laver naturpleje med. Det er kød og skind fra disse dyr, der er omdrejningspunktet i gårdbutikken. Her kan du også købe lokalt producerede fødevarer og brugskunst fra bl.a. Guldbæk Vingård, Volsted Distillery, Frugthaven i St. Brøndum, Hybengården i Jerslev, Mariager Saltcenter, Vebbestrup Is og mange flere. Ved gårdbutikken kan man også hilse på nogle af deres får, kreaturer, geder samt hængebugsvin og lamaer.

Rebildcentrets gårdbutik · Røde møllevej 18A, Gravlev, 9520 Skørping · Tlf. 4092 6695

VI LAVER BARE MAD, SOM VI SELV HAR LYST TIL AT SPISE OG BETALE FOR!

I Skørping ligger Bagtanker, der først og fremmest er brød. Alt hvad Bagtanker serverer tager i et eller andet omfang udgangspunkt i brød. Jeg har en vision om, at vi i høj grad skal omfavne økologi, det grønne køkken, og ikke mindst være et bæredygtigt firma, fortæller Bagtankers ejer Teit Vestergaard Kjeldsen. Alt hvad vi sælger af brød, er økologisk, og i et eller andet omfang baseret på surdej, som anvendes til vore sandwich, panini (grillede sandwich) og dertilhørende. Et af mine specialer er vores populære burgere, som vi kun laver i weekenden. Stort set alt er lavet fra bunden, og det efter egne opskrifter. Det gør, at vi kan sætte vores eget præg på smagen, men også på, hvad produkterne indeholder. Der er friskbagt økologisk surdejsbrød hos Bagtanker fra kl. 07 fra tirsdag til lørdag. Bagtanker · Jyllandsgade 9A, 9520 Skørping · Tlf. 2080 0033 · www.bag-tanker.dk

ITALIENSKE LÆKKERIER I HADSUND

I Hadsund finder man den hyggelige, italienske familierestaurant, davinci ristorante, der har eksisteret i snart 30 år. Det er Antonino Oliveto, der i alle årene har stået i spidsen for at skabe unikke, stemningsfyldte oplevelser for de mange gæster, der kommer langvejsfra for at besøge stedet. I sommerperioden er der fisk og skaldyrsbuffet hver fredag. Derudover er der brunchbuffet, hver søndag formiddag – samt pizza/pasta buffet hver søndag aften. Davinci er placeret helt ned til Mariager Fjord, så kig forbi og nyd en lækker Aperol Spritz på terrassen helt ned til vandet. Antonino er også manden bag Cafe Piccolo på Torvet i Hadsund, hvor de klassiske caféretter har fået et twist, så menuen også indeholder Gourmet Hotdogs, Smoothiebowls og meget andet. Davinci Ristorante · Havnevej 7, 9560 Hadsund · Tlf. 9857 5252 · www.vinci.dk

32

JUN - AUG 2021 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

MUSEUM REBILD Et væld af gode historier om Rold Skov, spillemænd, krybskytter, røvere, udvandrere og andet godtfolk.

MUSEETS AFDELINGER: Det Danske Udvandrermuseum Rebild kulturhistoriske samlinger fra Rold Skov Spillemandsmuseet og folkemusikarkiv

Kig ind i galleriet, der næsten er så lille som en lomme ! Åbent dagligt 10:00 - 18:00 KERAMIK • John Terragni • MALERI • Anette Bruun Pocket Gallery • Gravlevvej 34 • Gravlev • 9520 Skørping • 26 37 52 66

CAFE OG MUSEUMSBUTIK | AKTIVITETER OG UDSTILLINGER Info: www.museumrebild.dk Rebildvej 25 B | 9520 Skørping

STEAKHOUSE OG PIZZARIA

ÅBENT ALLE DAGE Mandag - fredag 11.30 - 22.00 Lørdag - søndag 13.00 - 22.00 (Køkkenet lukker kl. 21.30)

Restaurant Vildmose er en dansk restaurant formet af danske værdier, der kredser om god mad og hyggelig stemning i et prisleje alle kan være med på.

Hent vores APP med digitalt menukort

Jernbanegade 14G · 9530 Støvring Tlf. 9837 4544 · bellaitalia9530.dk

Tine Lilholt og Klaus Thrane Åben efter aftale

Galleri Tine Lilholt: Malerier, plakater og postkort.

Tine Lilholt

tinelilholt.dk 21466037

Thrane Studiet: Indspilning og Booking af musik. thranestudiet.dk 21445427

Bækkedalsvej 1, Gl. Skørping, 9520 Skørping.

Kombiner de store oplevelser i Lille Vildmose og langs Himmerlands Kattegatkyst med et besøg hos Restaurant Vildmose. Havnen 4, Øster Hurup, 9560 Hadsund info@restaurantvildmose.dk | Tlf. 9393 8423 www.restaurantvildmose.dk

derudad · JUN - AUG 2021

33


······ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ············ ········ ·········

SANG: VÅGEN

SANG: ALLO ALLO

SPOR 1 - BETTE BERLIN

SPOR 2: NEDKASTNINGSPLADSEN VED MADUM SØ

Syd for landsbyen Fræer etablerede tyskerne en stor radarstation, der var fuldt operationel 1. maj 1943. Anlægget fik kodenavnet Lindwurm, men de lokale døbte hurtigt stedet ”Bette Berlin”. Herfra kunne tyskerne holde øje med luftrummet, der strakte sig et godt stykke ud i Skagerrak, Vesterhavet, det meste af Kattegat og sydpå ned til Kolding. Hele området var indhegnet af pigtråd og på begge sider af landevejen var der opstillet store antenner og paraboler. Af de atten radarstationer, som tyskerne havde i Danmark, var Bette Berlin den største. I bygningen tættest ved landevejen sad uniformerede tyske piger og plottede fly ind på kort og skærme. De mange tyskere skabte en livlig handel. Landmændene i Fræer og de omkringliggende landsbyer forsynede radarstationens personale med kød, friske æg, grøntsager og andre fornødenheder. Efter krigen blev Bette Berlin indrettet som lejr for 2.000 tyske flygtninge.

De allerførste nedkastninger af våben og sprængstof i Danmark fandt sted ved Allestrupgård Plantage, hvor Hvidstengruppen havde deres nedkastningsplads, og ved Madum Sø, hvor det var Aalborggruppen bestående af bl.a. Niels Erik Vangsted og Poul Edvin Kjær Sørensen, der stod for modtagelsen. Ved en nedkastning natten mellem den 17. og 18. august 1943 måtte det allierede fly flyve ind over området flere gang for at komme af med lasten af containere. Ved nedkastningspladsen står en mindesten.

SANG: FARVEL

SANG: MAROKKO

SANG: SOM ET BARN … SPOR 3 – MINDELUNDEN VED HOLLANDSHUS Den dramatiske nedkastning ved Madum Sø i august 1943 resulterede i, at de 12 modstandsfolk i al hast fik de nedkastede containere læsset på generatorlastbilen for at køre mod Aalborg. I Skørping blev de opdaget af en tysk patrulje, der forfulgte dem til Hollandshus på Buderupholmvej, hvor der opstod et voldsomt skyderi mellem de tyske soldater og de danske modstandsfolk, der måtte flygte ind i skoven. Modstandsmanden Niels Erik Vangsted blev skudt og Poul Edvin Kjær Sørensen taget til fange. Han blev kort tid efter henrettet som den første danske modstandsmand. Hændelsen førte til opstand i Aalborgs gader, og den 29. august 1943 ophørte den danske samarbejdspolitik med den tyske besættelsesmagt. I mindelunden er der også en mindesten over de to modstandsfolk Poul Ib Gjessing, der blev henrettet i Ryvangen, og Harald Fr. Waldemar Hein, der døde i koncentrationslejren Neuengamme.

På musikalsk rundtur i besættelsestiden TEKST: HENRIK BUGGE MORTENSEN

34

JUN - AUG 2021 · derudad


········ ········· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

BESÆTTELSESTIDEN

SANG: 69 STEMMER

SANG: ZUM ANDENKEN

SANG: LAST POST

SPOR 5 – MINDESTENEN OVER DE ALLIEREDE FLYBESÆTNINGER I REBILD BAKKER

SPOR 4 – LYTTEPOSTEN PÅ SØNDERKOL I REBILD BAKKER

SPOR 6 – FLYVERSTENEN I TORSTEDLUND SKOV

På toppen af Sønderkol, det højeste punkt i Rebild Bakker, etablerede tyskerne en simpel lyttepost, der skulle spotte de allierede fly, der ofte brugte at flyve ind over det nordlige Jylland og videre ned over Kattegat for at bombe de store tyske byer. De tyske soldater som betjente lytteposten var ganske fredelige, så der opstod et venskab med lokalbefolkningen i Rebild. Flere af de tyske soldater lærte at tale dansk. En af de tyske soldater havde sandsynligvis en fortid som stenhugger eller brolægger, for i slugten mellem Sønderkol og Nørrekol ligger ”Tyskerstenen”. Den stod oprindelig på toppen, men blev efter befrielsen væltet ned i slugten.

14 dage før befrielsen 5. maj 1945 styrtede et allieret bombefly ned i Torstedlund Skov. Hele besætningen omkom ved styrtet. Vragdelene lå spredt over et stort område. På stedet er der rejst en mindesten med den ene af flyets fire propeller.

Ved indgangen til Nationalparken Rebild Bakker er der rejst en mindesten over de 69 allierede flyvere, der mistede livet under nedkastningen af våben, sprængstof og radioudstyr til den danske modstandsbevægelse.

·······

SPOR 7 – AARESTRUP KIRKE I 1947 blev besætningsmedlemmerne fra flystyrtet i Torstedlund Skov begravet på Aarestrup Kirkegaard. Det viste sig at besætningen ikke var blevet begravet i militær rangorden, så et år senere blev fire kister gravet op og placeret i korrekt rækkefølge. I våbenhuset på Aarestrup Kirke sidder en mindetavle over modstandsmanden ”John” (Svend Otto Nielsen). SPOR 8 – HORNUM SØ Det var først forholdsvist sent i krigen at modstandsarbejdet i Danmark for alvor blev sat i system. Natten mellem 11. og 12. marts 1943 sprang fire modstandsfolk ud med faldskærm fra et engelsk fly vest for Hornum Sø. Det var bl.a. Flemming B. Muus, der senere blev modstandschef, og Jens Paul Jensen, der stod for at organisere modstandskampen i Nordjylland. Han fik bl.a. samlet ”Aalborggruppen” eller ”Madum Sø-gruppen”, som den også kaldes.

O

veralt i Danmark har 2. verdenskrig sat sine spor – ikke mindst omkring Rold Skov, hvor der var mange tyske soldater udstationeret. Jernbanen spillede en vigtig rolle, når soldater og materiel skulle transporteres nord på og videre til Norge. Tyskerne frygtede, at den danske modstandsbevægelse skulle lave sabotage på strækningen gennem Rold Skov, så døgnet rundt patruljerede der tyske soldater mellem stationerne i Arden, Skørping og Støvring. I engene ved landsbyen Fræer opbyggede tyskerne en radarstation ”Lindwurm” hvor de kunne aflytte flytrafik i en radius på 100km. Nogle af de alle første nedkastninger fra allierede fly til modstandsbevægelsen fandt sted ved Madum Sø, hvor nedkastningen mellem den 17. og 18. august 1943 var med til at skrive Danmarkshistorie. Er du i bil, på cykel eller til fods kan du nemt besøge de forskellige lokaliteter i og omkring skoven. Alle steder er der opsat informationstavler, hvor du kan læse meget mere om de enkelte steder og hændelser, men ikke nok med det, du får også besættelsestidens historie serveret som sange. Det er musikeren Peter Borup Jacobsen, der har skrevet og komponeret ”Krigens Sange”. Ved alle de nævnte lokaliteter er der opsat informationsstandere, hvor der er monteret en QR-kode. Download den gratis app ScanLife, scan QR-koden med din smartphone og hør ”Krigens Sange”. De samme QR-koder er gengivet i denne artikel.

På www.rebildporten.dk kan du downloade folderen ”2. verdenskrig i og omkring Rold Skov”, der indeholder et kort over området samt folderen ”Cykelruter i Rold Skov – på cykel i besættelsens spor”, der indeholder detaljerede beskrivelser af tre cykelruter: Flyverskjulruten (18,4 km), Flyverstenruten (21,5 km) og Bette Berlin-ruten (29,4 km).

derudad · JUN - AUG 2021

35


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

DANSK FOLKEPARTI I REBILD:

– Kæmper for at udvide, modernisere og bevare alle kommunens ældrecentre – Kæmper for at stoppe den topstyring af kommunen, der finder sted i dag Viceborgmester

TOMMY DEGN

– Kæmper for at ingen borger lades i stikken.

BREDT SAMARBEJDE BÆREDYGTIG UDVIKLING BØRN OG UNGE BORGERINDDRAGELSE

Kom og vær med - når vi inviterer gæster til at komme med svar på følgende aktuelle spørgsmål: 15. JUNI KL. 19-21 (ONLINE): Hvordan opnår vi grøn vækst i landsbyerne? 24. JUNI KL. 17 UDENDØRS: Hvordan bliver du Vild med Rebild?

For nærmere detaljer om arrangementerne, se kulturen.net Arrangementerne afvikles Corona-sikkert, de er gratis og de er åbne for alle. Og der bliver selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål.

36

Hvis du vil støtte vores arbejde kan du melde dig ind her: www.radikale.dk

JUN - AUG 2021 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Når vi samler trådene i det kulturelle netværk, fremstår ET STÆRKT OG MANGFOLDIGT KULTUR- OG FORENINGSLIV som en kæmpegevinst for fællesskabet

NATUREN

ET RIGT FORENINGS- OG KULTURLIV

KULTUR ER DET KIT, DER BINDER

MED LIGE MULIGHED FOR ALLE

OS SAMMEN SOM SAMFUND

Vi kan være stolte af, at så mange i vores

Det er her hvor oplevelserne og aktiviteterne

samfund vil gøre en forskel for andre ved at

kommer i fokus og bliver omdrejningspunktet

være aktive i en forening eller frivillig.

for fællesskabet.

ET ATTRAKTIVT KULTUR- OG FORENINGSLIV UNDERSTØTTER BÅDE SUNDHED OG BOSÆTNING Det bidrager aktivt til at gøre vores kommune til et godt sted at bo. Fællesskabet opleves altid tæt på og tilgængeligt.

·······

OVERALT ER DER LOKALE FÆLLESSKABER OG ENGAGEREDE FRIVILLIGE Med etablering af Frivilligcenteret understøttes frivilligheden og vores ambition om at styrke fællesskabet og de gode initiativer.

PETER G. HANSEN

borgmesterkandidat

RASMUS RASK

byrådsmedlem, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

POUL ERIK NØRNBERG

byrådsmedlem, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

derudad · JUN - AUG 2021

37


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

SPIS, OPLEV OG LAD DIG FORKÆLE GLÆDE VED DYR BLEV STARTEN PÅ FODERBUTIKKEN

Vi startede med at sælge foder til familie og venner i 2001, det greb om sig og vi besluttede at bygge vores staldbygning om til butik. Butikken åbnede 27. april 2007, og siden da har den vokset sig større ikke mindst pga. anbefalinger fra alle vores dejlige kunder. Vi tilbyder foder og tilbehør til hobbydyr, god service, vejledning og en lille hyggelig snak til dem, der har lyst til det. Vi ses i Lille Binderup. Foderbutikken · Skovlvejen 4, Ll. Binderup, 9610 Nørager · Tlf. 6176 0844 · www.foder-butikken.dk

I SKOVENS DYBE, STILLE RO

For enden af den smukke vej gennem Rold Skov til St. Økssø, har der i over 100 år ligget et sted for fest, hygge og glæde – den idylliske stråtækte ”Restaurant MosskovPavillonen”. Året rundt kan man her forene den hyggelige atmosfære indendørs eller den skønne udsigt og stemning på terrassen under bøgekronerne med gode smagsoplevelser fra det klassiske danske køkken eller med spændende retter inspireret fra det sydlandske køkken. Et besøg kan efter aftale krydres med en guidet vandretur eller en tur i hestevogn. Så hvad enten det drejer sig om brunch med kæresten, frokost med familie og venner, kaffe og kage med bedsteforældrene eller selskab i weekender og på andre festdage, så er MosskovPavillonen stedet hvor alle aldre kan føle sig velkommen – året rundt.

MosskovPavillonen · Møldrupvej 34, 9520 Skørping · Tlf. 9839 2033 · www.mosskovpavillonen.dk

POCKET GALLERY – NÆSTEN SÅ LILLE SOM EN LOMME

På trods af den beskedne størrelse, er der fyldt godt op med keramik, masker og malerier, skabt af de to indehavere, John Terragni og Anette Bruun. Det lille udstillingslokale er indrettet i den gamle landsbyskole i naturskønne Gravlev, hvor mange mennesker kommer for at gå tur omkring den genskabte sø. Fra Gravlev Kirkes P-plads kan man se, om galleriet er åbent (og det er det næsten altid), for så er der sat et lille dannebrogsflag ud til vejen. I skolebygningen har de to kunstnere også deres værksted – og her er der lidt bedre plads end i udstillingen. Galleriets gæster opfordres til at kigge indenfor i værkstedet for at se, hvad der er undervejs på staffelier og arbejdsbord – og måske få en snak. Der er ingen grund til at holde sig tilbage – for her bliver ingen nødet til at købe. John Terragni er uddannet keramiker på Det Jyske Kunstakademi og Anette Bruun er uddannet på Designskolen Kolding og på amerikanske kunstskoler. Pocket Gallery · Gravlevvej 34, 9520 Skørping · Tlf. 2637 5266

VOLSTRUP – og det uanset om du er golfspiller, lystfisker, naturelsker eller måske cykelturist

Tag venner/veninder, familie eller kollegaer med til Volstrup, og få uforglemmelige oplevelser på de store grønne plæner. Nyd den friske luft, den fantastiske natur og de skønne faciliteter – vi har mange aktiviteter at byde på. Golf udendørs – både 18 og 9-huls banen. Golf indendørs – driving range, puttinggreen og fire af verdens bedste golfsimulatorer. Padeltennis er et sjovt og forholdsvis let spil at komme i gang med. Kom ud og prøv det herlige spil. Fiskeparken er en fredelig og naturskøn oase, hvor man kan nyde naturen og samtidig få en fantastisk fiskeoplevelse, hvad enten man er den erfarne lystfisker eller med familien på udflugt. Restaurant med panoramaudsigt over banerne. Hvad enten du er golfspiller eller ej, ser vi frem til at betjene dig. Lejlighederne er det oplagte valg for en afslap¬pende miniferie eller en uges familiehygge i det skønne Himmerland. Volstrup · Rosbjergvej 5, 9500 Hobro · Tlf.: 9855 1844 · www.volstrup.dk

I SKØRPING FÅR DU DANMARKS BEDSTE PIZZA

Brugerne af oplevelsessitet opdagdanmark.dk har kåret Papas Pizza- og Kebabhouse i Skørping, som Danmarks bedste 2021. Vi har et motto, der hedder ”Mad med kærlighed”, og det er vi sikker på kan smages i vores pizzaer, fortæller de to ejere Serdar og Ahmet Keskin, der etablerede pizzeriaet for 10 år siden. Vi er superstolte af at kunne bringe titlen hjem til Skørping og Nordjylland. Skal man prøve alle pizzaer på menukortet hos Papas Pizza- og Kebabhouse får man travlt, for der er mere end 100 forskellige at vælge imellem.

Papas Pizza- og Kebabhouse · Jyllandsgade 10A, 9520 Skørping · Tlf. 9838 7500 · www.papas.dk

RØVERSTUEN – GOD MAD OG RØVERHYGGE

Rold Skov og hele Himmerland var i begyndelsen af 1800-tallet berygtet for lovløshed og de mange røverbander, det skabte gru og rædsel blandt både lokale borgere og folk på gennemrejse. I skovens sydlige del kan du se Røverstuen, et stort jordfaldshul, hvor røverbanderne holdt til, når de overfaldt sagesløse rejsende. Historien om røverne – Bettefanden, Skærsliber-Larsen, udbryderkongen Lorentz Meyer og Petronillen kan du opleve på spisestedet Røverstuen i Rebild, hvor de er gengivet på store vægmalerier. Her kan du udover et rigtig godt måltid mad tilberedt af gode, primært danske og helt lokale råvarer, få et særligt indblik i de navnkundige røvere. På udvalgte aftener kan du møde Røverstuens helt egen troubadour Axel Mejlholm, der forstår at skabe den helt rigtige stemning, når han synger og fortæller anekdoter om røverne fra Himmerland. Røverstuen · Rebildvej 17C, 9520 Skørping · Tlf. 9839 1515 · www.roeverstuen.dk

38

JUN - AUG 2021 · derudad


Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Få · · en · · stærk · · · · pris · · ·på · ·en ··· ········ ·····

NYSUM BANEN

Motorsport Nordjylland byder velkommen! Kontakt os, hvis du er til fart og spænding, så har vi et par spændende tilbud! Hos os kan du opleve blandt andet: · Kør selv Zulu Djævlerace med venner og kolleger. Du eller din virksomhed har mulighed for at booke jeres eget Zulu Djævlerace på den samme bane, som de kendte fra TV kører på · Kør 2-timers løb på Nysumbanen med venner og kolleger. Det er et løb som ligner 24-timers Le Mans, hvor kørerne på et hold skiftes til at køre mod andre hold

Få en stærk pris på en Nørager frafraNørager

NATUREN

STÅLHAL STÅLHAL

·······

stålplader Specialpriser på facader

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

til tag og

STÅLHAL STÅLHAL

Niels Ring til N iels

stålplader Specialpriser på facader

Ring til

og Tlf. 98 55 12 66 til∙ tag www.n-e-j.dk

Tlf. 98 55 12 66 www.n-e-j.dk Få en stærk pris på ∙en

RIDEHAL fra Nørager Ring til Niels

Ring til Niels

Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

14-01-2016 08:32:53

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk Stålhal og Ridehal 2x86.indd 1 Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

17-04-2018 11:14:17 14-01-2016 08:32:53

Anlægsgartneri A/S • Beskæring • Vedligeholdelse af haver og grønne anlæg • Terrasser og indkørsler • Haveanlæg

Køb sæsonkort og få alle herlighederne til rabatpris. Læs mere på www.mnj.dk. På forsiden klikker du ind på ”Event”

Havedesign · Grøn pleje · Fliser · Kloak

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager

Tlf. 98 37 86 06

elmerhoj.dk Vi forhandler bl.a. Hjertegarn, Sandnes, Filcolana, Cewec, Lang Yarn, Handdyed.dk, ADDI og Knit Pro. Stort udvalg af strikkeopskrifter og strikkebøger.

registrede revisorer

Altid god service og hjælpsomhed.

Åbningstider Mandag-Fredag 10.00-17.30 Lørdag 10.00-13.00

torvegyden2 9520 Skørping tlf. 9839 1500

Jyllandsgade 20, 9520 Skørping, www.garndamen.dk Tlf. 98 13 00 00

Transport af 4 til 76 personer Aut. El-installatør

Søren Bertelsen

En go’ kontakt 98 33 81 91

22 37 26 66

Tlf. 98 37 11 50

E-mail: olesens-busser@post.tele.dk • www.olesens-busser.dk

derudad · JUN - AUG 2021

39


········ LOF I NORDJYLLAND HAR LEVERET FØLGENDE TIL KATALOGET: ✓ Bustur til Hjarbæk fjord ✓ Bustur til Djursland ✓ Bustur til Øst Vendsyssel ✓ 3 Snapsevandringer ved Mariagerfjord ✓ Guidet cykeltur i Skagen ✓ Guidet besøg på Springeren i Aalborg og Fjordbyen

Oplev Danmark med LOF E

ndelig kan vi springe ud i foråret og sommeren og opleve Danmark sammen. Trænger du til en god oplevelse, der giver dig ny energi og ny viden i fællesskab med andre, så tag et kig i LOF’s nye digitale katalog. Her finder du oplevelser og workshops fordelt i hele landet. Kom med på tangsafari, gå i H.C. Andersens fodspor gennem København eller tag på vandreture i den skønne, danske natur. LOF tager dig også med på fem af Danmarks eftertragtede kunstmuseer. - Vi vil gerne invitere folk til fælles oplevelser, der udvider horisonten. Det har vi brug for i denne tid, hvor mange har siddet alene, og hvor vi ikke har haft adgang til de fællesskaber, vi normalt er en del af. Som oplysningsforbund er det vores vigtigste opgave at få mennesker til at mødes og at skabe dialog om det, vi oplever og lærer. Det er sådan, vi dannes og udvikler os som mennesker, siger skoleleder i LOF Mariagerfjord-Rebild Jan Vestergaard. LOF har derfor skabt et flot katalog med fælles oplevelser i hele Danmark. Formålet med aktiviteterne er at samle mennesker og give glæden ved naturen, historien, byen, landet og kunsten videre. - Danmark har så meget særligt at byde på. Nogle gange ser man det først, når man får en lille indføring i et steds historie, natur eller geografi. Derfor foregår alle vores oplevelser i selskab med en passioneret guide, der er dygtig til at formidle, udtaler Jan Vestergaard.

Kom hele Danmark rundt Det er de færreste, der ved, at man i Danmark kan gå ud i havet og høste tang. Det kan man lære mere om ved Odsherreds kyster, hvor tangsafarien afsluttes med en gourmetmiddag på restaurant MOTA. På Fyn kan I besøge de smukke historiske haver ved Sanderumgaard og Holstenshuus og på Koldinghus får I serveret 200 års religionshistorie. I hovedstaden byder vi på en guidet tur igennem Dronningens smukke gobeliner. Vi du ikke rejse så langt, kan du sammen med forfatteren Henrik Bugge Mortensen udforske seværdigheder på Djursland, den smukke Hjarbæk Fjord og det østlige Vendsyssel. De kreative kan også glæde sig til en workshop i kjolesyning og to lørdage med keramik. Kort sagt rummer kataloget oplevelser for enhver smag i alle dele af landet. Skolelederen forsikrer, at alle aktiviteter foregår helt sundhedssikkert. - Vi er meget opmærksomme på vores deltageres sundhed og tager naturligvis de forholdsregler, vi skal, når vi er sammen. Vi ved, at mange føler sig sårbare i denne tid, og det er vigtigt for os at sørge for, at alle trygt kan deltage i aktiviteter i LOF.

Jan Vestergaard, skoleleder, LOF Mariagerfjord-Rebild

Se oplevelseskataloget og alle øvrige tilbud på lof.dk/mariagerfjord-rebild.

40

JUN - AUG 2021 · derudad

Her kan du også følge med i, hvornår LOF sætter gang i andre aftenskoleaktiviteter så som kurser og foredrag.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

Røverstuen Dansk mad - Jydsk lune

Stor terrasse, perfekt �l den lune sommer Kolde cocktails og lækker mad

Restaurant i utradi�onelle rammer Væggene er fyldt med malerier , som fortæller historier om røverne fra Rold Bliv en del af historien.

Åbnings�der Man.-fred. 17-23, lør. 12-23, søn 12-21 Køkkenet lukker kl 21 alle dage - vi anbefaler bordbes�lling

Hver fredag, livemusik og Røverbesøg Bliv en del af historien om Røverne fra Rold

Rebildvej 17c, Rebild, 9520 Skørping Tlf. 98391515 www.roeverstuen.dk info@roeverstuen.dk

derudad · JUN - AUG 2021

41


········

ÉN BILLET - MANGE OPLEVELSER I

Røde Møllevej 4 • Thingbæk • 9520 Skørping • 98 37 51 12 • www.rebildcentret.dk

42

JUN - AUG 2021 · derudad


·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·LEG · · · · · OG · · · · SJOV · · · · · · · MED ·····

NATUREN

LE G O OG G SJOV

·······

UNDER ÅBEN HIMMEL - Idéer til leg i naturen for både små og dem der er blevet lidt større

GNID ET TRÆ

RINGSPIL

Materialer:

pe eller snor Farvekridt ✓ Ta ✓ Hvidt papir ✓ tte, mens andre rk. Nogle er gla get forskellig ba me stykr ha er træ s mønstre. Sæt er Skoven ger spændende hvilket frembrin oven og e, ed for e fur t tap ge er me ell er stgør med snor ter ets stamme. Fa og barkens møns ke papir mod træ hen over papiret dt kri farve rt et so d et me id ge Gn bru at for neden. pir. Du kan vælge på det hvide pa gnim e fre lav gt at eli så og tyd v r træde skellige farver. Prø . ske kombinere for bruges som gave farvekridt eller må ttes i ramme og sæ n Ka er. ad erfl ov dre debilleder på an

FARVEJAGT I NATUREN

Materialer:

✓ Tynde elastiske grene (max. ½ cm

tykke), gerne pil ✓ Pind til at stikke i jorden

Du kan meget nemt lave et ringspil ved at flette nogle ringe af tynde grene. Gerne pilegrene, som er mege t elastiske og derfor nemme at forme. Det er vigtigt, at du bruger friske, bløde grene. Flet f.eks. tre ringe. Gerne i flere størrelser, så der er forskellige sværhedsgrader. Placer en pind i jorden og aftal med dine medspillere, hvorfra I skal kaste. Hver spiller har tre forsøg, og rammer ringen ned over pinden, giver det et point. Har ringene forsk ellige størrelser, kan I aftale, at den mindste ring giver 3 point, den melle mste 2 og den største 1 point. Du kan også flette grenr inge i forskellige størrelser, som kan males og bruge s som dekoration i vinduer eller

Materialer:

✓ Æggebakke af pap ✓ Vandfarve r eller tusser I forårs- og sommermånederne er naturen en sand eksplosion af farver. Prøv at gå på farvejagt. Mal rummene i underdelen af en ægge bakke i forskellige farver: Rød, gul, sort, grå, blå, mørkegrøn, lysegrøn og brun. Gå på jagt i skovbunden eller i det åbne land efter planter, blom ster og andre naturting. Placer tingene i æggebakke efter farve. Du kan også vælge at gå efter en bestemt farve , f.eks. grøn. Æggebakken skal derfor males i forskellige grønne farve nuancer. Om efteråret kan du vælg e at gå på jagt efter brunlige, gullige og røde farver. Blade, blomster og andre plant edele kan du presse. Brug et hæft e eller en bog med hvide sider, hvor du f.eks. kan skrive plantenavnet, datoen, da den blev fundet, lidt om vejre t, og andre sjove oplevelser fra din tur.

LLE

KOGLE KRYDS OG BO TEKST: HENRIK BUGGE MORTENSEN FOTO: BODIL TEJG KRUNDERUP

Materialer:

gran- eller lærkekogler) 5 fyrrekogler og fem ✓ 10 grankogler (f.eks. ge lan ✓ 4 grene ca. 30 cm meget hurer altid sjovt, og du kan Et slag kryds og bolle midler. I ple sim get me med tigt konstruere et spil og nogn ste r elle ler kog e skovbunden kan du find får ni du de fire grene, så le smågrene. Placer og ne, gler nko gra er får felter. Den ene deltag dler han fra Her ne. gler den anden får fyrreko cere koglerne i felterdet så om på skift at pla tre på stribe har vun ne. Den, der først får e. ynd beg kan spil nyt det. Ryd pladen og et

derudad · JUN - AUG 2021

43


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

længe vi kan danse Sålænge længe vi vi kankan danse danse SåSå Pigeliv på Sanatoriet Pigeliv på Sanatoriet

Pigeliv på Sanatoriet

Så længe vi kan danse Pigeliv på Sanatoriet

Så længe vi kan danse er en fortælling, hvor fortid og nutid

"Så længeskrevet vi kan danse" er skrevet af Ingeborg Zebbelin.pige møder mødes, af Ingeborg Sebbelin. En 17-årig "Så længe vi kan danse" er skrevet af Ingeborg Zebbelin. op på Lokalarkivet i Skørping for at fi nde oplysninger om sin Men hvad gemmer sig bag titlen? Asta Marie skal skrive en opgave i gymnasiet. Men hvad gemmerder sig bag Asta Marie skrive en17-årig opgave i-gymnasiet. Emnet er Skørping og stationsjubilæet. Hun vælger atsom skrive om Sanatoriet, oldemor, for titlen? 100 år siden, - skal også var indlagt på Emnet erviSkørping ogerstationsjubilæet. vælger at skrive om Sanatoriet, "Så kan danse" skrevet af Ingeborg Zebbelin. det længe nuværende Privathospital. Lidet anerHun hun, hvordan hun bliver hvirvlet ind i historien Skørping Sanatorium.Og denne oldemor viser sig at ind nære stor det nuværende Privathospital. Lidet aner hun, hvordan hun bliver hvirvlet i historien og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor. Men hvadog gemmer sig bagstår titlen? Asta til Marie skal skrive en i gymnasiet.slægtning... pludselig ansigt ansigt med oldemor. omsorg for sin sinopgave nulevende Emnet er Skørping og stationsjubilæet. Hun vælger at skrive om Sanatoriet, det nuværende Privathospital. Lidet aner hun, hvordan hun bliver hvirvlet ind i historien og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor.

Til stykket er der helt nykomponeret musik af Johanne Grønkjær

Lorenzen. Instruktion Bing. Stykket har premiere lørdag d. 28. marts Jørgen kl. 20.00 i Skørping Kino Stykket har premiere lørdag d. 28. marts kl. 20.00 i Skørping Kino

ÅBNINGSTIDER MANDAG - TORSDAG 9.30 - 17:00 FREDAG 9.30 - 17.30 LØRDAG 9:00 - 13:00

Billetterd.fås påmarts Himmerlandsbilletten og ved indgangen. Stykket har premiere lørdag 28. kl. 20.00 i Skørping Kino

JYLLANDSGADE 3 | 9520 SKØRPING | TLF. 40849247 MAIL: BLICHERBLOMSTER@GMAIL.COM BLICHER BLOMSTER

Søndag den 30. maj 2021 kl. 12

Billetter fås på Himmerlandsbilletten Billetpriser: Voksne 80,- / Børn 40,- og ved indgangen.

Billetter fås på Himmerlandsbilletten ved /indgangen. Billetpriser: Voksneog80,Børn 40,Billetpriser: Voksne 80,- / Børn 40,-

i Skørping Kino Opføres igen søndag d. 29. marts kl. 14.00 marts kl. 14.00

Opføres 29. Opføres igen søndagigen d. 29.søndag marts kl.d. 14.00

Billetter fås på www.himmerlandsbilletten.dk, på runalauritzen@gmail.com og Opføres d. 19. april kl. 12.00 og d. 26. april kl. 12.00

Opføres d.Opføres 19. aprilved kl. og d. 26. april kl. 12.00 indgangen. Begrænset pga. corona. d.12.00 19. april kl. 12.00 og tilskuerantal d. 26. april kl. 12.00

SPONSORERET AF

Annoncen er støttet af

Annoncen er støttet af Annoncen er støttet af

KulturKANTen

Besøg, ogog Besøg,smag smag oplev oplevVingården Vingården Vi er tre generationer med en brændende Vi er for tre dansk generationer med en brændende passion vin.

passion for dansk vin.

Passion, håndværk og kompromisløs fokus på Passion, kvalitet har skabt dansk i internationalfokus håndværk og vin kompromisløs klasse. på kvalitet har skabt dansk vin i international

klasse. Læg turen forbi Guldbæk Vingård, smag vores vine og få et indblik i lidt af teknikken bag Læg turen forbi Guldbæk Vingård, smag vores vinproduktion i koldt klima. vine og få et indblik i lidt af teknikken bag

Læs mere og book dit besøg på vinproduktion i koldt klima. guldbækvingård.dk

Læs mere og book dit besøg på guldbækvingård.dk

Familien Thrysøe

Familien Thrysøe

44

JUN - AUG 2021 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ DEBAT

DET SKER

MUSIK

THE GRANDFÆTTERS TID:

Torsdag den 3. juni kl. 20

STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 220 / medlem kr. 195

HVORDAN OPNÅR VI GRØN VÆKST I LANDSBYERNE? GUIDET FÆLLESLÆSNING TID: Mandag den 7. juni kl. 16-17 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Guidet fælleslæsning er for alle. Det foregår i en gruppe, og der er for deltagerne aldrig forberedelse hjemmefra. Signe læser en tekst højt for gruppen. Hun vil som uddannet læseguide vælge god litteratur og sikre at samtalen kommer i gang. Hun stiller de gode spørgsmål, der åbner op for teksten og inviterer alle med ind i læsningen. Kun 9 pladser.

TID: Tirsdag den 15. juni kl. 19-21 STED: Online PRIS: Gratis ARR.: Radikale Venstre Rebild

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, lægger op til debat om, hvordan vi skaber et grønt erhvervseventyr i landdistrikterne. Den nye klimalov stiller høje krav til reduktion af CO2. Vindenergi, solceller og multifunktionel jordfordeling er nogle af midlerne til at nå de ambitiøse mål, som kan føre til nye arbejdspladser samt flere grønne uddannelsespladser i landdistrikterne. Mødet er åbent for alle, og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål. Læs mere om Landdistrikternes Fællesråds visioner på www.landdistrikterne.dk

FOREDRAG

På en tætpakket times tid får du en præsentation af bogtitler, som bibliotekarerne Signe Rugtved Andersen og Heidi Buur Pedersen lige har læst. De giver en kort præsentation af bøgerne og hvad man som læser har i vente. Selvfølgelig uden at afsløre for meget... Du får et lille katalog inden præsentationen, så du kan krydse af, hvad du simpelthen er nødt til at låne med hjem og få læst i løbet af sommeren. Bogcaféen afholdes i både Terndrup og Støvring - bemærk forskellen på Dato og klokkeslæt de to steder.

ELLEN SCHMIDT PRÆSENTERER SIN NYE BOG: ”TÆNK FØLSOMT”

TID: Tirsdag den 8. juni kl. 16.30-18 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Ellen fra Skørping har skrevet en personlig bog om sin ældste søns hårde kamp med psykisk sygdom. ”Det har taget lang tid at skrive bogen. Der har været mange overvejelser og tanker undervejs. Det, der begyndte som spredte dagbogsnotater og digte, blev til en overbevisning om, at denne bog skulle skrives”. Ellen er bosat i Skørping og har tidligere bidraget med lyrik til bl.a. antologien Kragetæer i kor . Hun byder på et lille glas og lidt sødt for at fejre bogudgivelsen. Arrangeret af Rebild Bibliotekerne i samarbejde med Bedre Psykiatri.

ARR.: STUBhuset

Anders’ farmor er søster til Allans morfar der er bror til Christians farmor der er søster til Kesses morfars kone. Sådan er historien. Den korte: Vi har samme oldeforældre. Og derfor hedder vi naturligvis ”The Grandfætters”. Vi har spillet lige så længe, vi kan huske. Så det er vel godt og vel ti år Og med en bunke meget forskellige selvskrevne og velskrevne (som vores mødre ville sige) sange i bagagen rammer vi bredt. Vi har en god portion egne numre med på scenen, og fylder hullerne ud med historier og anekdoter fra livet i det vestjyske.

ALLAN OLSEN SOLO

”DEN SKAL DU ALTSÅ BARE LÆSE!” BOGCAFÉ TID: Mandag den 31. maj kl. 18.45-20.30 STED: Terndrup Bibliotek TID: Tirsdag den 1. juni kl. 16-17.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

BILLET: www.ticketmaster.dk

RUNDT OM STORE ØKSSØ MED KIM SKOTTE OG HAIKUDIGTE TID: Lørdag den 19. juni kl. 14-16 STED: Mosskov Pavillonen PRIS: Kr. 50 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Vi går rundt om Store Økssø sammen med Kim Skotte, som undervejs holder oplæg om kunsten at skrive haiku som en genvej til større nærvær i hverdagen. Vi får først en intro til haiku-disciplinen, så går vi afsted. Alle medbringer en notesbog og en blyant. Undervejs vil Kim Skotte gøre holdt og fortælle om sin roste digtsamling. Der vil være mulighed for at bestille kaffe og bolle på Mosskov Pavillonen. Nærmere oplysninger om dette følger efter tilmelding. (Med forbehold for de til den tid gældende corona restriktioner.) Vi mødes på P-pladsen.

FORFATTERMØDE MED JONAS T. BENGTSSON TID: Onsdag den 8. september kl. 19-21 STED: ”Huset”, Hobrovej 104, 9530 Støvring PRIS: Kr. 50 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Radikale Venstre Rebild

Livet som forfatter. Jonas fortæller om sit samlede forfatterskab. Om livet som forfatter, hvad der driver ham. Hvorfor det er vigtigt at holde hovedet højt, når man har knækket nakken. Om hvorfor det for ham handler om mennesker og aldrig om politik. Om at skrive om mennesker, der kæmper for deres overlevelse og deres værdighed. Og om ønsket om at fortælle den store historie, i så præcis en 1 til 1-form som muligt. Fra Blokken udkom i okt. 2020. Jonas T. Bengtsson debuterede i 2005 med Aminas breve. Slog igennem med Submarino (2007)

TID: Fredag den 4. juni kl. 20 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: Kr. 345 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: KulturMøllen Bælum

KulturMøllen Bælum har den store fornøjelse igen at kunne præsentere Allan Olsen på scenen i Bælum Skovpavillon. Med mere end 20 pladeudgivelser og over 40 år som turnerende, er det ingen overdrivelse at kalde Allan Olsen én af grundpillerne i dansk sangskrivning og entertainment. Allan Olsens repertoire spænder over hele hans brede sang-katalog, der gør brug af hele paletten, fra rock til folk, rap og á capella. Allan Olsen er altid garant for et sjældent højt niveau ved sine optrædener. Der er mulighed for tilkøb af buffet inden koncerten fra kl. 18.00.

”HVOR FINDER VI GLÆDEN?”

- KONCERT MED KLEZMERDUO TID: Torsdag den 5. august kl. 19.30 STED: Veggerby Kirke PRIS: Gratis ARR.: Veggerby menighedsråd

Livsbekræftende klezmermusik fra Østeuropa. Gennem musik, sange og fortællinger løfter Klezmerduo en flig ind til et magisk univers. Klezmer taler til hjertet. Det er musik, som rummer længsel og smerte - men som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet. Koncerten er en del af Midthimmerlandske Sommerkoncerter i Rebild Provstis Kirker.

derudad · JUN - AUG 2020

45

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ TEATER

”TANDEM PÅ KLANGVEJE” MED DUOEN MUNK-RIEGELS TID: Mandag den 9. august kl. 19.30 STED: Aarestrup Kirke PRIS: Gratis ARR.: Aarestrup kirke

En vandrende guitarist og en cyklende cellist på koncerttur ad Hærvejen på tandem og til fods. Undervejs spiller de koncerter i kirker, på slotte og i skoven. På programmet er klassiske værker for cello og guitar samt et stykke de komponerer til netop denne tur. Læs mere på sogn.dk/aarestrup/ Koncerten er en del af Midthimmerlandske Sommerkoncerter.

KAMMERKORET CORO MISTO

SÅ LÆNGE VI KAN DANSE

TID: Søndag den 22. august kl. 19.30 STED: Skørping Nykirke, Skørping PRIS: Gratis ARR.: Skørping og Fræer Sognes Menighedsråd

TID: Søndag den 30. maj kl. 12 STED: Kinorevuen - eller skoler og institutioner i Rebild Kommune. PRIS: voksne k r. 80 / Børn kr. 40 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Marionetteater

Coro Misto er et af Danmarks bedste klassiske kammerkor. Koret har base i Aalborg og blev dannet i 1991 af dirigent Søren Birch, som stadig leder koret. Koncerten gennemføres med de restriktioner, der gælder ifm. corona - se mere på www.skoerping-fraer.dk. Koncerten er en del af Midthimmerlandske Sommerkoncerter - koncerter i kirker i Rebild Provsti.

Men hvad gemmer sig bag titlen? Asta Marie skal skrive en opgave i gymnasiet. Emnet er Skørping og Stationsjubilæet. Hun vælger at skrive om det tidligere Tuberkulosesanatorium, som nu er Privathospitalet. Lidet aner hun, hvordan hun bliver hvirvlet ind i historien og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor.

UD I NATUREN

OPLEV HJARBÆK FJORD - BUSTUR TID:

LYSETS LÆNGDE

- KONCERT MED ARNE ANDREASEN TID: Torsdag den 12. august kl. 19.30 STED: Øster Hornum kirke PRIS: Gratis ARR.: Øster Hornum kirke

10 sange om altings begyndelse, godheden & ondskaben, glæden & sorgen, øjeblikket & evigheden, bekendelsen & velsignelsen, himlen & jorden - og det sidste ”lys os hjem” som en fortrøstningsfuld replik om, at det hele ender godt. - en del af koncertrækken Midthimmerlandske sommerkoncerter.

CLEMENS KNEJTERNE TID: Torsdag den 26. august kl. 19.30 STED: Ravnkilde kirke PRIS: Gratis ARR.: Brorstrup-Ravnkilde menighedsråd

Som led i Midthimmerlandske Sommerkoncerter gæster Clemens Knejterne fra Aarhus Ravnkilde kirke. Et kor bestående af unge mænd/store drenge mellem 16 og 22. Læs mere på deres egen hjemmeside, så får du et godt indtryk.

Lørdag den 12. juni kl. 08-17

STED: Haverslev, Opsamling v/Mc. Donald. PRIS: Kr. 325 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, LOF Rebild, 24479969 ARR.: LOF Mariagerfjord-Rebild

LOF genoptager nu busture med forfatter Henrik Bugge Mortensen som guide. Turen går til ”Den blå fjord” hvor vi skal høre om og besøge Borup Hede, Simested ådal, Skals og naturligvis Hjarbæk. Der skal vandres en del, så husk ordentligt fodtøj. Se mere på hjemmesiden. Opsamling i Sæby og Haverslev

DISSING OG LAS SENSOMMERKONCERT I BÆLUM KIRKE TID: Onsdag den 18. august kl. 19.30 STED: Bælum kirke PRIS: Gratis ARR.: Menighedsrådet ved Bælum kirke

Vi byder publikum velkommen til Sensommerkoncert onsdag den 18. august kl. 19.30 i Bælum Kirke med Caroline Pedersen, mezzosopran, og Jens Olav Heckmann, tenor, akkompagneret af Natasha Kutsko Jensen på flygel. De to sangere vil fremføre sange, viser og andet godt fra den danske og udenlandske sangskat. Aftenens program vil være sammensat i den lettere genre, og publikum kan glæde sig til en oplevelse med smuk sommerlig musik.

46

JUN - AUG 2020 · derudad

TID: Fredag den 27. august kl. 20 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: kr. 195 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: KulturMøllen Bælum

Rasmus og Jonas Dissing samt Las Nissen, er en unik enhed, der med ekstrem samhørighed har fundet deres helt egen lyd og musikalske univers. Dissing og Las inviterer publikum indenfor, og fortællinger og fantasier viser vej gennem aftenens sange. Der bliver grinet og grædt, rocket og rislet. De udstod deres første musikalske læretid hos Povl Dissing, og da de valgte at stå på egne ben under navnet Dissing & Las, var det med det samme tydeligt, at det var en rigtig god idé. Med nu fem albums i bagagen har bandet for alvor slået deres navn fast i den brede offentlighed.

SKOVBAD TID: Onsdag den 16. juni kl. 16-18.30 STED: Skørping Skole PRIS: Kr. 250 ARR.: Anette Ravn

Måske har du hørt om et skovbad og har lyst til at prøve. Måske har du aldrig hørt om det, så kan jeg fortælle, at ligesom du kan bade i havet og i solen, så kan du også i skoven. Et nordisk skovbad består af to en halvtimes langsom skovvandring/sidning, hvor sanserne virkelig kommer i spil. Du bliver guidet til en beroligende og nærværsskabende og derigennem styrkende oplevelse - en fortryllende fornemmelse, som på skønneste vis sætter sig i dit system. For hvem: Alle voksne, der kan gå knap 5 km i nogenlunde fladt terræn. Medbring: Et lille siddeunderlag, tøj efter vejret og evt. vand.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

NATURRETREAT TID: Lørdag den 19. juni - Søndag den 20. juni kl.11 STED: Jamborettepladsen PRIS: Kr. 1550 ARR.: Anette Ravn

Det bliver to dage med stilhed og lyd, krop og kreativitet - skov, sjov og spiritualitet. Meditation, qi gong, skovbad, kreativ naturterapi, lækker mad, overnatning i Rold Skov, mørkevandring, stille stemmeklang og meget mere. Så læg, for en stund, dagligdagens krav til side! Og du får mulighed for: - mere jordforbindelse og mere ro. - at komme i kontakt med dig selv og din egen kraft - at komme tættere på, hvad der er vigtigt i dit liv - at komme tæt på naturens magi i trygge rammer Anette Ravn og Marianne Odds underviser.

HVORDAN BLIVER DU VILD MED REBILD?

OPLEV ØSTVENDSYSSEL - BUSTUR

TID: Tirsdag den 29. juni l. 8-17 STED: Haverslev, Opsamling v/Mc. Donald PRIS: Kr. 325 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, LOF Rebild, 24479969 ARR.: LOF Mariagerfjord-Rebild

LOF genoptager nu busture med forfatter Henrik Bugge Mortensen som guide. Vi kører langs Kattegatkysten mod de prægtige skovområder, bl.a. Dronninglund Storskov. Hals Skanse og Nellemanns have i Sæby. Sæbygaard er også stop på turen. Der skal vandres en del, så husk ordentligt fodtøj. Se mere på hjemmesiden. Opsamling i Hobro og Haverslev

DET SKER

UDSTILLINGER OM DEN KOLDE KRIG

TID: Lørdag den 24. april - Søndag den 31. oktober. Se vores website PRIS: Inkluderet i entrebillet til Rebildcentret.

På 1. sal i velkomstbygningen er der fokus på såvel øst- som vesteuropæernes liv i skyggen af supermagternes våbenkapløb under den kolde krig. En udstilling med mange fortællinger og historiske genstande som du må røre ved. I afdelingen om ”Danmarks Dybeste Hemmelighed” kan du blive klogere på den danske stats forberedelser til en 3. verdenskrig - herunder etableringen af atombunkeren Regan Vest. I Kildetårnet kan du få mere viden om bunkeren i den digitale udstilling ”Sådan byggede vi Regan Vest”.

UDSTILLING

TID: Torsdag den 24. juni kl. 17-19 STED: Åvej 1, Askildrup PRIS: Gratis ARR.: Radikale Venstre Rebild

Kersten Bonnen og Merete Langeland tager os med på en tur, hvor vi skal se eksempler på, hvor lidt der skal til for at gøre en stor forskel for naturen. Du får information om, hvordan du selv kommer i gang, og hvorfor selv små jordstykker med vilde blomster har værdi. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til, hvilke frø der passer godt hvor, så du selv kan komme godt i gang. Læs mere om Vild med Rebild her: vildmedrebild.dk/

PORTRÆT AF ØRNEBJERG

TID: Lørdag den 24. april - Søndag den 31. oktober. Se vores website PRIS: Inkluderet i entrebillet til Rebildcentret.

BESØG MINERNE OG VORES UDSTILLINGER TID: Lørdag den 24. april - Søndag den 31. oktober. Se vores website STED: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer, Røde Møllevej 4 PRIS: Voksne: kr. 95. Børn 6-14 år kr.50 ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

SNAPSEVANDRINGER

V/KATBJERG ODDE ELLER BRAMSLEV BAKKER TID: Lørdag den 26. juni kl. 13-16 STED: KATBJERG ODDE, Katbjerg Oddevej, 9550 Mariager TID: Lørdag den 7. august kl. 13-16 STED: BRAMSLEV BAKKER, Bramslev Bakker 5, 9500 Hobro PRIS: Kr. 150 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, LOF Rebild, 24479969 ARR.: LOF Mariagerfjord-Rebild

Snapsevandring ved Katbjerg Odde eller Bramslev Bakker hvor du samtidig med at der skal samles urter til kryddersnaps, også skal nyde den smukke natur. Udover at få urter med hjem, får du en masse tips og ideer til egen kryddersnaps og der er også tænkt på smagsprøver. Gennemføres ved minimum 15 deltagere.

KALKMINER Oplev de stemningsfulde kalkminer med skulpturer af Bundgaard og Bonnesen. I Heksens Værksted kan børnene høre historier og lave magiske urteamuletter, mens du fordyber dig i centrets udstillinger om natur, kultur og historie.

Udstilling i Kildetårnets øverste etage, hvorfra der er udsigt over Gravlevdalen til bakken Ørnebjerg. Her blev i 1902 etableret en kunstnerkoloni, hvor en række anerkendte kunstnere kom og arbejdede gennem 15 år. Ud over værker af blandt andre Peder Mønsted og ægteparret Agnes og Harald Slott-Møller rummer udstillingen fortællingen om koloniens nabo, husmanden Peter Ørnebjerg, som via forfatteren Helge Qvistorff sørgede for, at kunstnerkolonien ikke gik helt i glemmebogen.

ØVRIGE

TORSDAGSCAFÉ MED

TINE LILHOLTMED MUSIKKEN OG MALERIET GENNEM LIVET KILDER TIL LIV

TID: Lørdag den 24. april - Søndag den 31. oktober. Se vores website PRIS: Inkluderet i entrebillet til Rebildcentret.

Rebildcentret ligger i Nordeuropas mest kilderige område, hvor vandet strømmer op af undergrunden i et utal af kendte og ukendte kilder. Vandet giver liv til dyr og planter - og til menneskets foretagsomhed og fantasi. Det handler denne udstilling om. Kalken i undergrunden er årsag til de mange kilder, men hvordan blev kalken til? Og hvornår? Udstillingen starter med et overblik over Jordens udvikling, den zoomer ind på kalkens dannelse, på ommøblering af landskabet under sidste istid, hvor kilderne opstod, på det unikke liv i kilderne og på kildernes kulturhistorie.

TID: Torsdag den 3. juni kl.14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Tine Lilholt er kendt som fløjte- og harpespiller og 23 år i Lilholt Band. Hun har spillet musik, tegnet og malet siden hun var 3 år gammel. Musiker og billedkunstner Tine Lilholt arbejder med musik og malerier både hver for sig i skønsom forening - og så er hun fuld af fortællinger fra sit spændende liv

derudad · JUN - AUG 2020

47

········


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Brug for et boliglån med elastik i? Med Jutlander Flex kan du både nedbringe din boliggæld, samtidig med at du har en buffer stående til uforudsete udgifter. Så længe du ikke skal bruge pengene, står din opsparing bare på kreditten og nedbringer renteudgiften. Men skulle du få brug for pengene igen, hæver du bare det beløb, du skal bruge. Læs mere på jutlander.dk/jutlanderflex eller kontakt din nærmeste Jutlander Bank, hvis du ønsker en beregning på, hvilke muligheder Jutlander Flex giver dig.

jutlander.dk

48

JUN - AUG 2021 · derudad