derudad #03 - januar, februar, marts 2010

Page 1

GRATIS MAGASIN JAN-MAR|20

ad derud LD i REBItil lokale

uide – din g velser ople

Kromand gennem 50 år 10.000 KR. I KONTANT HYLDEST

Trods alle odds - klar til ny koncertsæson

FANTASIENS OG NATURENS FANTASTISKE LEGEPLADS | KULTUR | NATUR |derudad SPORT ·|NOV ERHVERV | MAD - DEC 2019 1 |


········

derudad

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·······

Birgit Møller Sørensen, BOGBY9520, modtager støtte til tegneserieworkshop af direktør Lisa Kjær, Spar Nord Støvring.

Hanne Bruun Førster modtager støtte til ”Bedstemorbold” på vegne af Blenstrup Gymnastik Forening.

Peter Bro Bystrup, Rold Skov Skiklub, modtager støtte til ”Projekt Rulleskiløjpe”.

TRE FORENINGER FIK KONTANT HYLDEST 3 X KR. 10.000 TIL TEGNESERIEWORKSHOP, BEDSTEMORBOLD OG RULLESKILØJPE

B

ladet derudad, som du sidder med i hænderne, udgives af Foreningen KulturenRebild på vegne af foreningslivet i Rebild Kommune. Foreningens formål er at samle og formidle kendskabet til arrangementer om kultur, natur, sport og erhverv i hele Rebild Kommune. Det foregår gennem det husstandsomdelte oplevelsesmagasin derudad, kulturenrebild.dk og Facebook. Arrangører, som er medlem af foreningen, kan anvende de forskellige platforme til formidling af deres arrangementer.

Medlemskab af KulturenRebild koster kr. 500 Mange foreninger har allerede meldt sig ind i Foreningen KulturenRebild. Er din forening endnu ikke medlem, så læs mere om, hvordan du får adgang til både webportal, billetsystemet himmerlandsbilletten og magasinet derudad på www.kulturenrebild.dk, hvor du på forsiden finder et link til medieinfo til foreninger. Du kan også bare sende en mail med oplysninger om foreningens navn, kontaktperson, adresse, tlf.nr. og mailadresse til bestyrelsen@kulturenrebild.dk.

Bestyrelsen for Foreningen KulturenRebild ønsker alle – såvel læsere som foreninger - en rigtig glædelig jul og et spændende nytår. JES KAA KRISTOPHERSEN, POUL SKRIVER, HENRIK BUGGE MORTENSEN, HELLE JØRGENSEN, PETER MÜLLER, SUSANNE SANGILL OG MARIA OHRT-NISSEN.

2

NOV - DEC 2019 · derudad

HAR DU EN IDÉ

- til en historie vi skal skrive om i derudad?

Derudad skal væ læsestof og ins re et blad fyldt med spænd en pi indholdet i de ration til aktivitet! Har du id de rudad – heru éer til nd er større artikler små input til siderne ”D og så er vi ikke læ et store i det små”, ngere væk en redaktion@ku d Derudad er ind lturenrebild.dk. gangen til op levelser i hele Rebild Ko mmune!

En hyldest til de lokale foreninger I KulturenRebild har vi et stort ønske om at styrke fællesskabet og kendskabet til de forskellige foreninger rundt om i kommunen. Det vil vi gøre gennem fire årlige netværksmøder, hvor der vil være forskellige temaer, foredragsholder m.v. Det første møde blev afholdt på KulturStationen den 6. november, hvor der deltog mere end 60 repræsentanter fra foreningslivet. Her orienterede KulturenRebild om foreningens arbejde og Spar Nord Fonden fortalte om de forskellige muligheder for at søge økonomisk støtte til lokale idéer og aktiviteter. I forbindelse med arrangementet gav Spar Nord Fonden tre foreninger et ekstra skulderklap ved at tildele deres projekt hver kr. 10.000. Der var indsendt i alt 15 projekter fra foreninger i Rebild Kommune. De tre foreninger, som blev hyldet var: BOGBY9520, der modtog støtte til en tegnserieworkshop for børn og unge, hvor tegner og tegneserieforfatter Rune Ryberg er tovholder. Blenstrup Gymnastik Forening, der med forskellige aktiviteter ønsker at styrke fællesskabet i den østligste del af Rebild Kommune. Et at initiativerne er ”Bedstemorbold”, hvor børn på 3-6 år mødes en gang om måneden for at spille bold med bedsteforældregenerationen. Rold Skov Skiklub, der modtog støtte til etablering af Danmarks første rulleskiløjpe i forbindelse med Skørpinghallen.


derudad derud02

··········· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Skal din forenings arrangementer omtales i aktivitetskalenderen i magasinet derudad

-skal du huske at lægge dem ind på www.kulturenrebild.dk. Herfra har du også direkte adgang til det gratis billetsystem www.himmerlandsbilletten.dk. Mange bruger kulturenrebild.dk, når de skal tjekke aktuelle tilbud i kommunen, så læg meget gerne løbende arrangementer ind på hjemmesiden. Næste nummer af derudad, jy d r der dækker månederne april, maj, juni, juli og o N ligst r a k t ve n 3 4 elle t 4 n 3 august, udkommer i uge 12/2020. Der er deado 5 k 3 å 9 -s k å tlf. 9 line for aflevering af materiale til magasinet djyske.d ution p r ib o r n t @ is D ion klamat søndag 23. februar 2020. NDI.Re

o eller e b a n in Har d kender ikk u andre daget derudad modt postkasse i deres ske

· ········ ·········· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

········ ········ ········ ········ ········ ········ ·

CROWDFUNDING – ER DET NOGET FOR DIN FORENING?

·······

ARTIKLER 02 Tre foreninger fik kontant hyldest 04 Stubrevyen sætter gang i lattermusklerne 08 Kromand gennem 50 år 18 A’kastin – fantasiens og naturens fantastiske legeplads 22 Trods alle odds 23 Naturen derude - Det er tyst derude ARRANGEMENTER 07 BOGBY9520 12 Kinorevuen 13 Litteraturfestivalen Ord i Nord 16 Nytårstravetur 24 STUBhuset 25 LOF - Hold fast i fritidsinteresserne 26 Foredrag | Koncerter | Ud i naturen | Teater | For børn | Udstillinger | Øvrige LØST OG FAST 14 Det store i det små

På netværksmødet den 6. november gav Elisabeth Viksnins, Kommunikationschef i Spar Nord Fonden, et både spændende og sprudlende oplæg til, hvordan foreningslivet på forskellig vis kan bruge fonden, når der skal søges midler til nye projekter. Om sine oplevelser denne aften og som inspiration til foreningerne i kommunen, har Elisabeth Viksnins sendt os følgende: Det var en vedkommende og varm aften på Kulturstationen i Skørping – og en stor oplevelse at mærke engagementet, som nåede helt ud i gangen til buffeten med derudad-redaktørens hjemmebag. Både når meningsudvekslinger gik på nye ideer, præcisering af fakta eller penge til stort og småt blev foreningsånden aldrig rigtig presset. Blenstrup Gymnastik Forening, BOGBY9520 og Rold Skov Skiklub havde som 12 andre foreninger på opfordring sendt ansøgning til Spar Nord Fonden, der denne aften gerne ville hylde alle foreninger i området – og især tre, hvis projekter forventes at fornøje og gavne borgere i alle aldre. De 12 foreninger, som også havde skrevet ansøgning – og øvrige mødedeltagere gik imidlertid ikke helt tomhændede hjem. Spar Nord Fonden har netop – som den første fond i Danmark – søsat en portal som, for lokale foreningsprojekter, kan betyde tildeling af både en donation fra Spar Nord Fonden plus bidrag fra interessenter i lokalsamfundet (wisdom of the crowd).

Støt op

På www.crowdfunding.sparnordfonden.dk fortælles på enkel vis, hvad foreningen skal gøre i forbindelse med at uploade projekt, som forhåbentlig kan støttes af både Spar Nord Fonden og verden omkring initiativet. Eksempler er altid godt – og her kommer et – trin for trin:

MÅLTAVLE I LOKAL FODBOLDKLUB ØNSKES 1. Kapitalbehov for at kunne realisere projekt: 15.000 kroner 2. Projektbeskrivelse (inkl. godt foto eller lille video) uploades på Spar Nord Fondens Crowdfunding 3. Spar Nord Fonden vurderer og godkender projekt (skal være i tråd med Fondens Uddelingspolitik) 4. Hvis Spar Nord Fonden har spørgsmål, kontaktes projektejer – og har projektejer spørgsmål, kan Spar Nord Fonden gerne kontaktes. 5. Spar Nord Fonden donerer 5.000 kroner og dermed skal 10.000 kroner indsamles via lokale bidrag 6. Foreningen har tre måneder til at indsamle pengene 7. Foreningen har selv ansvar for at markedsføre sit lokale projekt – og dermed inspirere til at borgere kan indbetale bidrag 8. Projekt måltavle opnår 100 pct. finansiering (inden for tre måneder) 9. Projekt markeres i mål og penge – både donation fra Spar Nord Fonden og de indsamlede lokale bidrag afregnes til projektejer via Spar Nord Fonden Spar Nord Fondens Crowdfunding er reward-baseret. Det betyder, at alle lokale bidragydere skal have en ”belønning” i forbindelse med det bidrag, man har givet. Reward i forbindelse med eksemplet oven for kan f.eks. være: Bidrag på 300 kr. betyder indbydelse til indvielsen ELLER Bidrag på 400 kr. betyder indbydelse og en hotdog i forbindelse med indvielsen ELLER Bidrag på 500 kr. betyder indbydelse + hotdog + fadøl ved indvielse.

derudad Nr. 1/2020 januar - marts

- omkring de fri villige og det brede lokale foreningsliv . Tegn en anno nce i deruda d. Kont ak t Helle Nilss on på tlf. 214936 89 ell er mail annoncer @k ult urenrebild .dk og få tils endt mater iale.

UDGIVER: Foreningen KulturenRebild | www.kulturenrebild.dk OPLAG: 16.000 stk. | Husstandsomdeles i Rebild Kommune REDAKTION OG TEKST: Henrik Bugge Mortensen, tlf. 20 11 61 58 redaktion@kulturenrebild.dk LAYOUT: Bodil Tejg Krunderup, TEJG.dk FOTO: Jes Kaa Kristophersen, Henrik Bugge Mortensen, Foreningen A’kastin, Stubhusrevyen, Jens-Peder Vium, Rold StorKro, Andreas Bekker, Klima Rebild ANNONCESALG: Helle Nilsson tlf. 21 49 36 89 annoncer@kulturenrebild.dk TRYK: PE offset A/S

Spar Nord i Støvring, Spar Nord i Terndrup eller Spar Nord Fonden kan kontaktes om Crowdfunding.

DISTRIBUTION: Nordjyske Medier

Tillykke til de tre, tak for en varm og fin aften - og der må da være mindst 12 foreninger, der nu skal i gang med Spar Nord Fondens Crowdfunding .

Næste nummer af derudad udkommer i uge 12. Deadline for aflevering af materiale og oprettelse af arrangementer på kulturenrebild.dk er 23. feb. 2020.

Elisabeth Viksnins, Kommunikationschef i Spar Nord Fonden

derudad bruger et svanemærket trykkeri

derudad · NOV - DEC 2019

3


········

STUBHUSREVY

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·······

Stubhusrevyen sætter gang i lattermusklerne

········ ········ ········ ········ ········ ········ ··

LIDT REVYHISTORIE: Revy-genren kommer fra Frankrig, hvor den udspringer af 1700-tallets gøglertradition. Satiriske tilbageblik på det forgangne år, som blev præsenteret i og omkring nytår. Herfra bredte traditionen sig til England, USA og Sverige. Revyen kom til Danmark samtidig med Grundloven i 1849, hvormed det blev lovligt at lave politisk satire. Den første danske revy blev spillet nytårsaften 1849 på teatret Casino i København. Manden bag var skuespiller og forfatter Erik Bøgh, der var inspireret af en lignende nytårsrevy, som han havde set i Stockholm fire år tidligere. Revy-genren blev hurtigt meget populær i Danmark. Den første sommerrevy blev opført i 1873 på Varieté Teatret i København. Landets ældste igangværende sommerrevy er Rottefælden i Svendborg, som blev opført første gang i 1884. Danmarks største sommerrevy er Cirkusrevyen på Bakken, der blev etableret i 1935.

4

På Frederiksberg ligger Alhambra – Museet for humor og satire, der fortæller om revyens og underholdningens historie i Danmark.

NOV - DEC 2019 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

STUBHUSREVY

VIND

billetter til årets Stubhusrevy ”Må man det?”

D

Svar på spørgsmålet og vind to VIP-billetter til forestillin-

et at lave en revy er - Det kræver grundig planlæggen torsdag den 5. marts kl. 20 i STUBhuset i Støvring. ning og forberedelse, når endnu en et kæmpe arbejde. Årets revy er Stubhusrevy nr. ? revy skal søsættes. Der er mange Den mest intense A. 38 | B. 3 | C.17 brikker, der skal falde på plads, men periode er naturligvis måjeg kan godt lide at nørde med den type nederne op til premieren i Send dit svar til redaktion@kulturenrebild.dk. opgaver. Jeg har også altid skrevet – ikke begyndelsen af marts, hvor vi Skriv ”revy” i emnefeltet og husk navn, adresse og telefonnummer. Sidste svarfrist er mindst er det blevet til et utal af festsange. øver flere gange om ugen, men søndag den 16. februar. Vinderen får Idéen til en revytekst kan komme fra de forberedelserne begynder lændirekte besked fra derudad. mærkeligste steder. Det kan være en artikel elge før, fortælle Conny Blicher, forler en sjov overskrift, der pludselig sætter noget i mand for Stubhusrevyen. I august gang. Her for nylig læste jeg f.eks. en artikel, hvor mødes forfattergruppen første gang til Rebild Kommune blev fremhævet som et af de steder i landet, hvor et idémøde, hvor vi hver især kommer med forslag børnene havde færrest huller i tænderne. Hurtigt fik jeg en masse til emner, der skal indgå i årets revy, og så begynder billeder ind på nethinden og nogle sjove ordspil om kommunen, skriveprocessen. Revyen er en god blanding af lokalt stof og emner, der har sat dagsordenen i Danmark hvor Karius og Baktus ikke kan finde noget sted at bo, for selv huldet seneste år. Ofte får tingene en lokal drejning, og lerne på Hobrovej er blev lappet! Vi har på forhånd en masse idéer historier fra kongehuset og Christiansborg finder til emner, men en revy skal også være aktuel, så sker der noget, som også vej til Stubhusrevyens skrå brædder. Forfatter- kræver en hurtig kommentar, er vi hele tiden parate til at tilpasse gruppen mødes en gang om måneden og en hel dag og ændre i det valgte. Som forfatter har du en idé om, hvordan dine i et sommerhus, hvor vi får sparret med hinanden, tekster skal fremføres, men det kan der hurtigt blive vendt op og ned på, når ordene skal en tur igennem vores instruktør Lars Svendsens rettet tingene til og grint en hel del.

En god blanding af nye og garvede kræfter Holdet bag Stubhusrevyen består af 30 frivillige plus professionelle lys- og lydfolk, musikere, sanginstruktør og instruktør. I 2020 er det 17. gang Stubhusrevyen byder på satire og underholdning, men det er langt fra første gang, der spilles revy i Støvring. I mange år var det således en fast tradition, at der blev spillet sommerrevy i forbindelse med den årlige byfest. - Vi er flere, der har været med siden begyndelsen, men heldigvis kommer der også nye og yngre kræfter til, hvilket er helt nødvendigt, hvis vi skal videreføre traditionen med en lokal revy. Vi er en stor revyfamilie, hvor der er et fantastisk sammenhold, og så fornemmer jeg, at vi er gode til hurtigt at få de sidst tilkomne til at føle sig som en del af holdet, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok. I løbet af de ni måneder, hvor jeg arbejder med årets revy, er der naturligvis stunder, hvor det brænder på og man siger til sig selv: ”Hvorfor bruger du så mange frivillige timer på det her?”. Men når man så mødes med de andre, ser hvordan revyen tager form og som kronen på værket oplever publikums begejstring, så er det hurtigt glemt. Der ligger mange arbejdstimer i at få stablet en revy på benene, hvilket kræver at ens familie er forstående og bakker op, når der skrives tekster i weekenden, syes kostumer til langt ud på natten, laves kulisser og øves intenst flere gange om ugen op til premieren. Revydirektør Conny Blicher, der er Stubhusrevyens omdrejningspunkt, arbejder til daglig som pædagog og teamkoordinator ved fritidsordningen på Solsideskolen i Nørresundby.

krøllede hjerne. Det gør det både udfordrende og utroligt spændende at arbejde med netop revytekster. I årets revy kommer vi ikke udenom partiet Venstre og Lars Løkke Rasmussen, TV-programmet ”Landmand søger kærlighed” har også inspireret til et godt grin og den årlige Havnefest i Støvring står også for skud. ”Må man det?”, der er titlen på revyen, er et hip til krænkelseskulturen, hvor ord bortcensureres og sangtekster af nogle opfattes som stødende. Der er premiere på årets Stubhusrevy fredag den 6. marts kl. 20. Revyen kan også opleves lørdag den 7. og søndag den 8. marts. Læs mere på www.stubhusrevyen.dk, hvor bl.a. alle de medvirkende på og bagved scenen præsenteres. - I Stubhusrevyen kommer vi vidt omkring og man behøver bestemt ikke at have boet i Støvring i 25 år for at få et godt grin. Vores mål med revyen er at samle folk i Støvring og omegn til en god fælles oplevelse, hvor lattermusklerne kommer på overarbejde. Stubhusrevyen er en amatørrevy, men igennem hele processen har vi fokus på at holde en høj standard, som giver revyen et professionelt udtryk. Vi har nogle fantastiske sponsorer og et rigtig godt samarbejde med STUBhuset og ikke mindst STUBhusets frivillige, der får det hele til at køre som en velsmurt maskine. Tekst: Henrik Bugge Mortensen

derudad · NOV - DEC 2019

5

·······


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

STÅLHAL STÅLHAL

Transport af 4 til 76 personer

stålplader Specialpriser på facader

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

til tag og

STÅLHAL STÅLHAL

Niels Ring til N iels

stålplader Specialpriser på facader

Ring til

og Tlf. 98 55 12 66 til∙ tag www.n-e-j.dk

Tlf. 98 55 12 66 www.n-e-j.dk Få en stærk pris på ∙en

RIDEHAL fra Nørager Ring til Niels

Ring til Niels

Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

14-01-2016 08:32:53

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk

E-mail: olesens-busser@post.tele.dk • www.olesens-busser.dk

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk Stålhal og Ridehal 2x86.indd 1 Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

Tlf. 98 37 11 50

17-04-2018 11:14:17 14-01-2016 08:32:53

RÅDGIVNING INDEN FOR: Strategisk energiplanlægning for PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 82 04 00 omstilling til fossilfri energiforsyning Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.planenergi.dk

Etablering af fossilfri energianlæg ET R Å D G I V E N D E F I R M A M E D M E R E E N D 35 Å R S (solvarme, varmelagre, varmepumper, ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI biogasanlæg, vindmøller solceller..)

STØVRING A/S

● TAGDÆKNING ● STÅLMONTAGE

Hermesvej 3, 9530 Støvring · Tlf. 98 37 16 11 · www.sts-tag.dk

www.skoerpingapotek.dk

Mandag - Fredag 09.00 - 17.30 Lørdag 09.00 - 13.00 Søndag Lukket SKØRPING Sverriggårdsvej 10 9520 Skørping Tlf. 98 39 13 22 skoerping@apoteket.dk

STØVRING Hobrovej 84 9530 Støvring Tfl. 98 37 30 45 stoevring@apoteket.dk

Godt brød til dit julebord FÅR DU HOS TERNDRUP BAGERI

Terndrup Bageri · Hadsundvej 8 · 9575 Terndrup Tlf: 9833 5073

6

NOV - DEC 2019 · derudad

PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 82 04 00

PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 8

Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.planenergi.dk Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.plane

GD I V E35 N D EÅFR I RSM A M E D M E R E E N D 3 ET R Å D G I V E N D E F I R M A M E D M EET R ER ÅEDN ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI

Aut. El-installatør Søren Bertelsen PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 82 04 00

Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.planenergi.dk ET R Å D G I V E N D E F I R M A M E D M E R E E N D 35 Å R S ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI

En go’ kontakt 98 33 81 91

22 37 26 66


ARRANGEMENTER I BOGBY9520

ALLE ARRANGEMENTER FOREGÅR I BOG· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · NATUREN · · · · · · · BY-BUTIKKEN, SKØRPING (Dog ikke arrangementet torsdag 10. marts, der foregår på Skørping Bibliotek).

FORÅRET 2020

TORSDAG 23. JANUAR KL. 19

TORSDAG 19. MARTS KL. 19.00

De mange frivillige er selve kernen i Foreningen BOGBY9520s høje aktivitetsniveau. Det er ikke mindst de frivillige, der passer Bogby-Butikkerne og er med til at sprede budskabet om stedet, som et hyggeligt mødested for alle aldersgrupper. Vi begynder året med en aften for de frivillige, der arbejder i Bogby-Butikkerne. Over en bid ost og et glas rødvin vil vi snakke om hverdagen i butikkerne og sammen måske få nye ideer til, hvordan vi kan gøre BOGBY9520 endnu mere spændende og indbydende. Mød op og lad os få en rigtig spændende og hyggelig aften. Tilmelding nødvendig. På mail@bogby9520.dk eller i Bogby-Butikken, Jyllandsgade 5C senest søndag den 19. januar.

V/ BOGBY9520S EGEN PERSONLIGE DISKJOCKEY KAI BYLLING

DE FRIVILLIGES AFTEN

GAMLE 78’ERE

Når mine forældre holdt privatfester, var der dans til grammofonmusik på den høje hastighed, 78 omdrejninger pr. minut. Det betød, at der var danseanvisning på lakpladerne med næsten al rytmisk musik, mest foxtrot, slowfox, vals eller polka. I må forestille Jer fest i spisestuen i en propfyldt toværelses lejlighed på 2. sal, eller en restaurant med et 15-mandsorkester og et tæt pakket dansegulv, når jeg denne gang spiller plader med bl.a. Dizzie Gillespie, Fats Waller, Svend Asmussen, Leo Mathisen, Mills Brothers, Andrew Sisters og mange andre fra BOGBY9520s samling. Swingmusik er i virkeligheden fantastisk god brugsmusik, spillet så godt, at det også er værd at lytte til uden et forhåndenværende dansegulv. Der serveres kaffe og hjemmebag til kr. 20.

TORSDAG 13. FEBRUAR KL. 19

ANDEN VERDENSKRIG I BØRNEHØJDE

TORSDAG 26. MARTS KL. 19.00

NATUREN SOM MILJØFORVALTER

Olga Krogh oplevede anden verdenskrig og de allieredes bombardement på Wien på tætteste hold. I sit foredrag beretter Olga om, hvordan hun og hendes familie klarede sig gennem krigsårene og den kaotiske tid, der fulgte ved krigens afslutning. En meget personlig beretning. Der serveres kaffe og hjemmebag til kr. 20.

V/JØRGEN LØGSTRUP

Foredraget tager sit udgangspunkt i hvordan naturen fungerer i sig selv, og hvordan vi gør brug af den. Vi bruger naturen til at producere fødevarer, energi, lægemidler og til pynt. Den er også producent af ilt med samtidig optagelse af kultveilte. Et bøgetræ med en kronediameter på 5 meter producerer den mængde ilt et menneske optager – der er balance mellem et løvtræ og en person. Dette er imidlertid kun en begrænset del af naturens funktioner. Vi henter en stor del af vores teknologier og kemiske reaktioner fra naturen, men vi gør det ved at isolere processen fra naturen, og derved bliver den enkelte proces ofte energikrævende og kan få negative bivirkninger. Det står i modsætning til funktioner i naturen der ofte har flere positive bieffekter. Foredragsholderen har igennem 35 år arbejdet med naturnære projekter i flere lande med såvel spildevandsrensning, naturlig rensning af jordforurening, omsætning af affald til biogødning, luftrensning med planter, naturlig køling og opvarmning af bygninger mm. Det vil blive illustreret med power point. Foredraget er samtidig en del af Klima Rebild. Der serveres kaffe og hjemmebag til kr. 20.

TORSDAG 27. FEBRUAR KL. 19

DE KALDER MIG REJSEDRONNINGEN

Med et glimt i øjet kalder kunderne hende for rejsedronningen, selv er hun vist mest tilfreds med titlen rejsearrangør eller blot Lillian, indehaver af Rejsen for dig, som hun selv betegner som Danmarks mindste rejsebureau. Lillian Jessen fra Ersted ved Gravlev fortæller om, hvordan man som 50-årig starter sit eget rejsebureau med fokus på små grupper. Rejser hvor ældre mennesker, der måske ikke er vant til at rejse, kan føle sig trygge. Foredraget handler også om egne rejseoplevelser, de forskellige rejsemål, mødet med spændende mennesker og de nye venskaber, der helt naturligt opstår, når man rejser sammen. Der serveres kaffe og hjemmebag til kr. 20.

TORSDAG 10. MARTS KL. 19

FÆRØSK KUNST OG LITTERATUR: LUNE, POESI OG MAGI V/ CAND.MAG. I LITTERATURHISTORIE ANNE VALBJØRN ODGAARD

DER ER GRATIS ADGANG TIL DE FLESTE ARRANGEMENTER, men vi ser naturligvis gerne, at du støtter Foreningen BOGBY9520 ved at tegne et medlemskab – det koster kun 100 kr. årligt. Beløbet kan betales i Bogby-Butikken eller på kontonr. 9812-2071720007 (Husk i den forbindelse at opgive fulde navn, adresse og meget gerne e-mail, hvis du vil have tilsendt BOGBY9520 nyhedsbrev).

Hvad kendetegner færøsk litteratur og kunst? Først en lang mundtlig fortælletradition og så opblomstringen af en moderne og stærk roman- og billedkunst op i 1900-tallet. Her dukker fætrene Jørgen-Frantz Jacobsen og William Heinesen op, med kolossalt populære værker som Barbara (1939) og De fortabte Spillemænd (1950). Og færøske kunstnere maler ydre og indre landskaber, som forfatterne med én fod i traditionen og én i det moderne liv på Færøerne. Endelig slutter vi af med den moderne forfatter Jóanes Nielsen. STED: Skørping Bibliotek, Sverriggårdsvej 4, Skørping PRIS: Kr. 50 BILLETTER: himmerlandsbilletten.dk / Jørgen Gjedsted, Tlf.: 25708533 ARRANGØRER: Midthimmerlands Folkeuniversitet, BOGBY9520, Skørping Bibliotek og Ord i Nord Arrangementet er en opfølgning på Ord i Nord, hvor Jòanes Nielsen deltog..

ÅBNINGSTIDER: SKØRPING: Jyllandsgade 5b og 5c Torsdag og fredag kl. 14-17 Lørdag og søndag kl. 10-13

Programmet finder du også på vores hjemmeside WWW.BOGBY9520.DK

BOGBY 95 20

ST. BRØNDUM: Askildrupvej 23 Torsdag kl. 14-17 derudad eller efter aftale · NOV - DEC 2019

7


········

JUBILÆUM

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··

"

Lige siden jeg første gang læste om byggeriet af det unikke hotel i Rold Skov, havde jeg drømt om en dag at få muligheden for overtage stedet.

D

e sidste gæster har forladt frokostbuffeten. De gyldne efterårsfarver trænger helt ind i panoramarestauranten, hvor der er stilhed før storm. Om få dage fyldes hele hotellet med glade julegæster. Kromanden Jørgen Pedersen er også glad, for Rold StorKro kan næsten melde alt udsolgt i den søde juletid. Det er nogle begivenhedsrige måneder på det kendte hotel, for Jørgen Pedersen, der i september kunne fejre sin 80-års fødselsdag, kan se frem til endnu en markant milepæl. Den 11. januar 2020 er det 50 år siden, han tiltrådte som direktør på Rold StorKro. Havde man forestillet sig, at vores samtale skulle handle om at gå ned i gear og en forestående tilværelse som pensionist, ændrer man hurtigt kurs. Stedet, gæsterne, personalet og naturen er hjerteblod, det er man ikke et øjeblik i tvivl om, når Jørgen Pedersen med glød og engagement i stemmen fortæller om Rold StorKro og sit lange liv i restaurationsbranchen.

50

ÅR PÅ STORKROEN HVER AFTEN ER EN NY FORESTILLING, HVOR MAN SKAL PRÆSTERE DET YPPERSTE!

blev jeg ansat som tjener på Mogenstrup Kro mellem Næstved og Præstø. Her kom jeg til at arbejde tæt sammen med overtjeneren og hans kone.

Drøm blev til virkelighed Efter nogle travl år på Mogenstrup Kro blev Jørgen Pedersen gift og flyttede til London, hvor han fik job på Hotel Piccadilly. Opholdet i den engelske hovedstad varede et år. - Det at drive et hotel er lidt ligesom at spille teater, - Godt tilbage i Danmark blev jeg ansat som insiger Jørgen Pedersen, og fortsætter: Rammerne er spektør på Mogenstrup Kro, hvor jeg var frem de samme, men gæsterne der kommer ind ad døtil 1968. Herfra gik turen til Ebeltoft, hvor jeg ren, er forskellige. Hver aften er med andre ord Jeg kan også huske, en kort periode var overtjener på Hotel Vigen. en ny forestilling, hvor man skal præstere det at Simon Spies engang Jeg var også forbi Hotel Randers, før jeg tilypperste. sagde, at Rold StorKro trådte som direktør på Hotel Tre Ege i BraJørgen Pedersen, der er født og opvokset i brand. Det var her jeg hørte, at Rold StorKro Næstved, valgte i en meget ung alder retning ikke var noget hotel, var sat til salg eller forpagtning. Lige siden jeg i livet. det var et hjem. første gang læste om byggeriet af det unikke - Når jeg havde fri fra skole, hjalp jeg til i hotel i Rold Skov, havde jeg drømt om en dag at mine gudforældres gartneri. En dag, hvor jeg få muligheden for overtage stedet. Kombinationen pakkede stedmoderplanter ind i avispapir, fik jeg af beliggenhed, naturen, et moderne og mondænt bygøje på en annonce, hvor Hotel Vinhuset i Næstved søggeri samt velhavende gæster, der kom fra nær og fjern, det te en tjenerelev. Min mor var ikke begejstret, da hun forbandt var lige mig, kan jeg huske jeg tænkte. jobbet som tjener med værtshusmiljøet, men med min fars opbak- Nytårsaften 1969 havde jeg besøg af Vagn Callisen, der havde ning søgte jeg elevpladsen, og fik den. Da jeg var udlært, rejste jeg Restaurant Tronborg i Randers, og Jørgen Basse, der havde et cafetil København, hvor jeg fik job som tjener på ”Restaurant 7 små teria i Randers. Jeg foreslog, at vi gik sammen om at overtage Rold hjem” i Jernbanegade, der var ejet af den kendte restauratør og hoStorKro, hvilket krævede et indskud på 120.000 kr. Et beløb jeg telkonge Oscar Pedersen. Jeg var 17 år og tjente omkring 500 kroikke selv havde, men gik vi sammen var det et indskud på 40.000 kr. ner om måneden, hvoraf de fleste var drikkepenge. I foråret 1958

8

SEPT - OKT 2019 · derudad


···· ········ ········ ········ ········ ····

······· ········ ········ ········ ········ ········ ······

·······

LIDT HISTORIE Rold Stor Kro blev opført med penge fra Marshall-hjælpen, der var et amerikansk hjælpeprogram, hvis formål det var at bringe Europa hurtigt på fode igen efter anden verdenskrig. Initiativet blev opkaldt efter den amerikanske udenrigsminister George Marshall. Det var hotelmanden Jørgen Glud, der byggede Rold StorKro. Det første spadestik blev taget i juni 1957. Den markante placering i Vælderskoven med storslået udsigt over Gravlev Ådal blev valgt af skovrider Jens Hvass. Rold StorKro tog imod de første gæster 28. marts 1958. I dag ejer Jørgen Pedersen og Lars Kæp Jensen hver 50% af Rold StorKro. Lars Kæp Jensen blev ansat som tjener på Rold Storkro i 1988.

gen Pedersen Vagn Callisen ud. I dag ejes Rold StorKro at Jørgen fra hver, hvilket var noget nemmere at klare. Jeg kontaktede ejeren Pedersen og Lars Kæp Jensen, der hver ejer 50%. Jørgen Glud, der kunne fortælle, at han allerede havde skrevet kon- Allerede i 1970 begyndte vi med søndagstraveture, som er en af trakt om forpagtning af Rold StorKro til anden side. vores største succeser. I modsætning til andre hoteller, hvor et week- Tre-fire dage efter årsskiftet ringede Jørgen Glud, da det ikke endophold slutter med morgenmad søndag, så har det altid været en var lykkedes forpagteren af skaffe de 120.000 kr. til indskuddet. Eftradition, at et weekendophold på Rold StorKro sluttet med frokost. ter et hurtigt møde blev vi enige om, at Vagn Callisen, Jørgen Basse På et tidspunkt opdagede jeg, at mange gæster småkedede og jeg overtog Rold StorKro den 11. januar 1970. Allerede sig i timerne frem mod middag. Der var med andre ord året efter døde Jørgen Glud, hvilket skabte en ny situbrug for en form for underholdning, hvilket inspireation, da arvingerne ønskede at sælge hotellet. Vi rede til søndagstraveture i den omkringliggende havde allerede lavet en aftale om, at vi efter 10 natur fra kl. 10.30 og to timer frem. Det blev fra år kunne købe hotellet for 2,5 millioner. Det begyndelsen en kæmpe succes. beløb fik vi forhandlet ned til 1,6 millioner, - Simon Spies var en flittig gæst på Rold hvilket var præcis det samme beløb, som det lokalt blev det kaldt StorKro – og når han kom, skulle han altid i 1958 havde kostet at bygge hotellet. Som ”københavnerhotellet”. have et stykke med dyrlægens natmad, for han direktør kom jeg til at stå i spidsen for Rold sagde, vi lavede verdens bedste saltkød. Jeg StorKro. kan også huske, at Simon Spies engang sagde, at Rold StorKro ikke var noget hotel, det var et De kaldte det ”københavnerhotellet” hjem. Det var flot sagt! Igennem mange år havde vi Da jeg flyttede til egnen i 1970, var Rold StorKro også ofte tre ældre damer fra Aalborg boende – fyrstinikke et sted, hvor lokalbefolkningen kom. De omtalte derne kaldte vi dem. De spillede bridge, og om aftenen klædte hotellet som dyrt og snobbet, og lokalt blev det kaldt ”køde om til de flotteste haute couture-kjoler fra Paris. Det var ikke benhavnerhotellet”. Det var derfor naturligt, at vi fra første færd tog uden grund, de vakte opsigt, når de gjorde deres entre i restauranfat på at bearbejde lokalsamfundet til at bruge hotellet noget mere. ten. I mange år havde vi også en højesteretssagfører og hans kone Vi arrangerede nogle åbenthusdage, hvor vi inviterede til at se hoboende i en hel måned fra den 1. maj. Igennem mere en 30 år sad de tellets faciliteter, værelserne og smage på maden. Det gav en vis opved det samme bord i restauranten, og gik de samme ture i skoven. blødning, og i dag har vi rigtig godt fat i det meste af Himmerland. Jørgen Basse trådte hurtigt ud af ejerkredsen og i 1999 købte Jør-

derudad · SEPT - OKT 2019

9


········

JUBILÆUM

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····

I restauranten til at restaurere Lars Kjærs Hus, så jeg fik går vi ikke efter lov til at stå for opgaven, mod at jeg også stjerner og gourmetfremadrettet ville stå for vedligeholdelsen og betale en årlig husleje på 1.000 mad, men efter det gode kr. Redningsplanen lykkedes, da der danske køkken med et fra forskellige fonde blev indsamlet en kvart million kroner. Huset, der er indfransk islæt, lidt fornyrettet som da Lars og Marie Kjær boede else og ind imellem der, blev indviet i 1990. også sjov og Man kan ikke hvile på laurbærrene ballade. Rold StorKro er året rundt rammen om mange be-

Det handler om at følge med - Efter en rejse til Las Vegas, hvor det var helt almindeligt at hotellerne værdsatte deres stamkunder med forskellige tilbud og gratisydelser, indførte vi for snart mange år siden en stamgæsteordning. Som medlem af vores stamgæsteklub får man bl.a. gratis overnatninger og 3-4 gange om året tilsendt en mail med forskellige tilbud. Vi har omkring 2.000 stamgæster, hvilket vil sige gæster, der har været her en eller flere gange inden for det sidste år. For år tilbage led vi under, at folk efterhånden troede, at det her var et alderdomshjem. Her kommer ganske rigtigt mange ældre mennesker, som vi ligesom har taget til os, men de glemte bare at tage deres børn og børnebørn med. I takt med, at vi i vores materiale er blevet bedre til at vise, at Rold StorKro også er et hotel for børn og unge mennesker, har vi oplevet, at der kommer en del flere bedsteforældre med deres børn og børnebørn. Det gælder ikke mindst i påsken og efterårsferien. - I restauranten går vi ikke efter stjerner og gourmetmad, men efter det gode danske køkken med et fransk islæt, lidt fornyelse og ind imellem også sjov og ballade. Så forvent ikke, at det molekylære køkken rykker ind på Rold StorKro. Der skal være noget på tallerkenen, for folk der kommer her, skal være mætte. Vi er således kendt for, at hovedretten altid serveres tre gange, når man holder selskab på Rold StorKro. Jørgen Pedersen var i en årrække formand for Rebild Turistforening og med Troldeskoven, Gravlev Ådal, Rebild Bakker og Thingbæk Kalkminer i baghaven, spiller naturen en stor rolle i markedsføringen af Rold StorKro. - Jeg var skeptisk, da kommunen præsenterede vores fantastiske natur som en outdoor destination for sportsfolk. Det var lidt for meget efter min smag, da vores egn står for meget mere end det. Heldigvis er der også kommet større fokus på gode og certificerede vandreruter, hvilket passer bedre ind i min opfattelse af, hvad vores område skal være kendt for. Et sted, hvor der også er plads til ro og fordybelse. Der er også sket mange positive ting, som har givet området et løft, f.eks. opførelsen af RebildPorten, der er et midtpunkt for oplevelser i Himmerland.

givenheder, når familier og virksomheder samles på hotellet for at feste og fejre noget sammen. Kalenderen byder også på et væld af andre aktiviteter som præsenteres i ”Gastronomi & Natur”, der i 2020 udkommer for 33. gang og det i 22.000 eksemplarer. Rold StorKro udgiver ligeledes et årligt magasin, der husstandsomdeles i lokalområdet. Find flere informationer på www.rold.dk. - Når jeg sådan kigger tilbage i tiden, kan man ikke sige andet, end at det er gået meget godt. Der har naturligvis været op- og nedture. Man tror, at man ved og kan det hele, og at erfaring kan bringe en videre, men så ændres tingene pludselig radikalt. Her tænker jeg på oliekrisens billøse søndage i 1973, ”kartoffelkuren” i 1986 og senest finanskrisen. Der kan hurtigt ske noget, der vender op og ned på alt. Vi må bare følge med og gøre vores ypperste for at fremstå attraktive i gæsternes øjne. Vi har de sidste tre-fire år brugt 2,5 millioner på renovering og udvidelser, og næste store investering er en elevator. I denne branche går det ikke at hvile på laurbærrene. - Det er i dag Lars Kæp Jensen og min kone Bente, der kører løbet, så jeg kan slappe lidt mere af. Bente står for salgssiden, sociale medier og bookingsystem mens Lars står for salg af selskaber og alt, der har med tjenerne og køkkenet at gøre. Selv hygger jeg mig med praktiske opgaver som kontakt til bank og revisor, udfærdigelse af kontrakter, statistikker, arbejdspladsvurderinger og udviklingssamtaler med medarbejderne.

Man tror, at man ved og kan det hele, og at erfaring kan bringe en videre, men så ændres tingene pludselig radikalt.

Reddede Lars Kjærs Hus fra nedrivning I bunden af Rebild Bakker, tæt på hulvejen, ligger Lars Kjærs Hus. Der knytter sig mange gode historier og anekdoter til stedet, og om de tidligere beboere krybskytten Lars Kjær og hans hustru, spåkonen Marie. Huset står i dag som et markant eksempel på de fattige og beskedne kår, som tidligere generationer levede under på denne egn. Det er svært at forestille sig, at Lars Kjærs Hus for få år siden stod til nedrivning. - I 1988 var huset i så dårlig en forfatning, at der var planer om at rive det ned. Det fik mig til at protestere og igangsætte en større indsamling. Den daværende skovrider kunne ikke finde midler

10

NOV - DEC 2019 · derudad

Og lidt om fremtiden … - Så længe folk bruger naturen – og det gør de i stadig større grad – så tror jeg vi har en god fremtid i vente. Personligt ser jeg meget frem til at følge udviklingen i den voksende vandretursturisme. Her i området har vi en af i alt fire danske vandretursruter, der er certificeret af Deutsches Wanderinstitut. Med andre ord en vandretur i særklasse, hvilket er med til at sætte endnu større fokus på den fantastiske natur omkring Rebild Bakker og Rold Skov. Stort tillykke med de 50 år på Rold StorKro. INTERVIEW OG TEKST: HENRIK BUGGE MORTENSEN.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

WEB TILBUD

·······

Køb nu på www.rold.dk/krondyr

DE FLESTE AFTENER I JANUAR, FEBRUAR OG MARTS*

SÅ ER DEN DER IGEN KRONDYRSMENUEN 2020 Det har nu været en succes i mange, mange år, og 2019 satte ny rekord med mere end 2.500 kuverter

MENUEN BESTÅR AF: Varmrøget laksemousse på plukkede salater og rugbrødscrumble Skiver af krondyrkølle med bagt kartoffelmos og flødevildtsauce Nøddefromage med syltede abrikoser og ristede nødder Den der kommer først til mølle... Menuen skal bestilles på nettet: www.rold.dk/krondyr og de hurtigste får til den billigste pris. Benyt lejligheden til at invitere familien, vennerne, kollegerne, kortklubben eller hvem som helst du mener fortjener en god aften.

Også til selskaber i separat lokale Hvis I vælger at holde et lille, eller større selskab i separat lokale, kan I købe denne menu til kr. 325,00 pr. couvert. Incl. velkomstdrink, vin ad libitum og kaffe efter middagen kr. 595,00 pr. couvert. Gældende alle ugens dage ved mindst 25 gæster.

Krondyrsmiddagen sælges som et webtilbud på vores hjemmeside og de 3 retter koster kr. for de første couverter hver dag. Når disse er solgt, stiger prisen for de næste couverter til kr. 209,00, herefter er prisen kr. 229,00 og de sidste couverter sælges til kr. 279,00. De ”stille” dage, søndag-torsdag, er der flest af de billigste menuer til salg, fredag og lørdag starter prisen ved kr. 209,00 og lørdage i marts koster alle kuverter kr. 279,00, men se på nettet og bestil i god tid, DET BETALER SIG!

Skal bestilles på www.rold.dk/krondyr I kan se hvilke datoer som er ledige, når I bestiller jeres menu på www.rold.dk/krondyr. I kan også bruge QR koden her, - så kommer I direkte ind til krondyrsmiddagen.

189,00

AALBORG

I kan også bestille menuen ved at kontakte os direkte, og så vil prisen være kr. 279,00 pr. couvert. Børnemenuen koster kr. 145,00 uanset hvilken dag. Menuen skal bestilles senest kl. 18.00 dagen før I ønsker at nyde den.

Vælderskoven 13 . 9520 Skørping - Tlf. 98 37 51 00 - www.roldstorkro.dk - roldstorkro@rold.dk

derudad · NOV - DEC 2019

11


········

DET SKER

Tlf. 93 87 95 20 www.kinorevuen.dk

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··

s t r a m r a u n ja i e r ie Prem H VA OND D GØR D PÅ D S K A B E U N Å R IN D N BA NKE ØR ? R

★★★★★

★★★★★

THE INDEPENDENT

THE GUA R DI A N

★★★★★ NEWS THE HOLLY WOOD

HISTOR IE “DYBT ENGAG ERET ESKÆR ENDE OG FULD AF HJERT ØJEBLI KKE”

“DET ER IND TIL BENETPERFEK TION AF DEN S” E SLAG SÅRE MENNE SKELIG

GA A R D, INFOR M ATION CHR ISTI A N MONG

EN K IM SKOTTE , POLITIK

I N S TRU E R E T AF

K E N L OAC H

OR RY S WE MI SSED YOU F M A NUSK RIPT A

PAU L L AV E R T Y

F R A H O L D E T B AG

K R I S H I T CH EN R H YS S TO N E CINÉ +VOO AND BE TV K AT I E PRO C TOR LES FILMS DU FLEUVE FRANCE 2 CINÉMA CANAL + FRANCE TÉLÉVISIONS LE PACTE CINÉARTEDITOR JONATHAN MORRIS

Y WO OD WILD BUNCH D E B B I E H ON ESTONE KATIE PROCTOR SIXTEEN FILMS WHY NOT PRODUCTIONS

BFI BBC FILMS

DESIGNER JOANNE SLATER ASSISTANT DIRECTOR RHYS KEVIN BRAZIER CASTING KAHLEEN CRAWFORD COSTUME WITH KRIS HITCHEN DEBBIE HONEYWOOD O’BRIEN DIRECTOR KEN LOACH ROBBIE RYAN RECORDIST RAY BECKETT SOUND EDITOR MARAVAL SCREENPLAY PAUL LAVERTY PRODUCER REBECCA PRODUCTION DESIGNER FERGUS CLEGG PHOTOGRAPHY FEN PASCAL CAUCHETEUX GRÉGOIRE SORLAT VINCENT M M ER I B IOGRA MUSIC GEORGE FENTON EXECUTIVE PRODUCERS

DAVID GILCHRIST LINE PRODUCER EIMHEAR MCMAHON

LES FILMS DU FLEUVE, WHY NOT PRODUCTIONS, FILM INSTITUTE 2019 © SIXTEEN SWMY LIMITED, 2 CINÉMA AND THE BRITISH CORPORATION, FRANCE BRITISH BROADCASTING

KO

OG

BASERET PÅ EN VIRKELIG SKANDALE

12

NOV - DEC 2019 · derudad

OPGØRETS TIME 27. FEBRUAR


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··

TIL DIG DER ELSKER ORD OG NORDISK LITTERATUR JÓANES NIELSEN | LOTTE KAAE ANDERSEN | JOHANNES RIIS | PIA GRANDJEAN ODDERSKOV | KATRIN OTTARSDÓTTIR | HUGIN EIDE | HENRIK BUGGE MORTENSEN

ORD I NORD

········

BILLETTER TIL ORD I NORD Kr. 200 i forsalg indtil 30. dec. 2019 (Herefter er billetprisen kr. 250)

Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk

Billetprisen inkl. let frokost, drikkevarer, kaffe og hjemmebag samt et glas vin som afslutning i BOGBY9520.

Se mere på www.ordinord.dk

ORD I NORD - LØRDAG DEN 1. FEBRUAR 2020 KL. 10-18 KULTURSTATIONEN OG KINOREVUEN, SVERRIGGÅRDSVEJ 2-4, 9520 SKØRPING KL. 10.00-11.00 | SKØRPING BIBLIOTEK PÅ KULTURSTATIONEN

LOKAL BOGUDGIVELSE – STATIONSBYEN FORTÆLLER Det er måske lidt dristigt at sige ”som sædvanligt”, når Ord i Nord åbnes på Skørping Bibliotek kl. 10, men i år fejrer vi atter udgivelsen af en spritny bog. Forfatter og ildsjæl Henrik Bugge Mortensen præsenterer sin nye bog, ”Stationsbyen fortæller”, hvor en lang række skørpinggensere fortæller om Skørpings farverige historie og livet i byen, der kan takke jernbanen for sin eksistens. Bogen er ligeledes en billedmæssig rejse tilbage i tiden. Til de morgenfriske er der kaffe og rundstykker. Gratis entré. DEN ØVRIGE DEL AF PROGRAMMET FOREGÅR I BIOGRAFEN KINOREVUEN. HER KRÆVES BILLET. Kl. 11.15-12.15

JOHANNES RIIS

– HAR SAT PRÆG PÅ DANSK LITTERATUR GENNEM 24 ÅR Johannes Riis er forhenværende litterær direktør på Gyldendal gennem 24 år. Vi kommer til at høre om hans oplevelser fra en imponerende forlagskarriere, hvor han har stiftet bekendtskab med et utal af forfattere. Johannes Riis er bondesøn fra Mors, hvor han havde sin opvækst, inden universitetet og de københavnske forlag kaldte. Kl. 12.15-13.15 | FROKOST Kl. 13.15-14.15

JÓANES NIELSEN

– ORD FRA NORDATLANTEN Jóanes Nielsens romaner sprudler af fortælleglæde, og man kommer tæt på både festlige personer og tragiske skæbner, der er præget af Færøernes barske natur og det at vokse op i små samfund, hvor alle kender hinanden på godt og ondt. I foråret 2019 udkom anden del af hans ”En nordatlantisk krønike” på dansk. Jóanes Nielsen har modtaget Færøernes Litteraturpris to gange, og han er fire gange blevet indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris, og hans forfatterskab fortjener at blive meget mere kendt.

Kl. 14.15-15.00

FILM

– SPORENE GROR UD AF ORD (PORTRÆTFILM AF JÓANES NIELSEN)

Vi viser uddrag fra filmen og samtaler med filmens instruktør Katrin Ottarsdóttir og forlægger Hugin Eide. Kl. 15.00-15.45 | KAFFEPAUSE Kl. 15.45-17.00

LOTTE KAA ANDERSEN

BRINGER HELLERUP TIL SKØRPING Lotte Kaa Andersen har fået mange, begejstrede læsere med sin trilogi med ”Hambros Allé 7-9-13”, ”100 dage” og ”Syv sind”, der skildrer hverdagslivet blandt overklassen nord for København. De rige har også mange sorger, og man kan være dybt ulykkelig, selv om man bor på en af landets dyreste adresser. Lotte Kaa Andersen er født i Svenstrup, har gået på Støvring Gymnasium og har familie på Skørpingkanten. Kl. 17.00-18.00

AFSLUTNING I BOGBY9520 Årets udgave af Ord i Nord slutter traditionen tro med et glas vin i BOGBY9520 på torvet i Skørping.

Gratis entré

OPTAKT TIL ORD I NORD Mød forfatteren Pia Grandjean Odderskov, Forfatterværkstedet og 9000 ORD Du kommer til at opleve en strøm af ord, når vi torsdag 16. januar varmer op til Ord i Nord på Skørping Bibliotek og Hobro Bibliotek. Pia Grandjean Odderskov, der er moderator på Ord i Nord, fortæller om sin nye krimi ”Glemmer du…” og de forfattere, som besøger årets litteraturfestival. Himmerland sprudler af skrivelyst – det er Forfatterværkstedet i Skørping og 9000 Ord tydelige beviser på. Oplev nogle af forfatterne, der læser op og fortæller om det at skrive. Torsdag 16. januar kl. 15.00-16.00 Skørping Bibliotek Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Torsdag 16. januar kl. 17.00-18.00 Hobro Bibliotek Adelgade 28, 9500 Hobro

ORD I NORD – DEN LILLE, HYGGELIGE LITTERATURFESTIVAL Den første festival fandt sted i 2011 og i 2020 er det niende gang, at KulturStationen og Kinorevuen i Skørping danner ramme om Ord i Nord.

ORD I NORD ARRANGERES AF BOGBY9520, Mariagerfjord Bibliotekerne og Rebild Bibliotekerne. ORD I NORD HAR MODTAGET ØKONOMISK STØTTE FRA: Kulturrådet i Rebild Kommune, Rebild Bibliotekerne, Mariagerfjord Bibliotekerne, BOGBY9520 derudad · NOVDEC 2019

13


········

DET STORE I DET SMÅ

········ ··

······ ········ ········ ········ ········ ······ LIS SØRENSEN DELTOG I TV2-PROGRAMMET ”TOPPEN AF POPPEN” I:

1. 2019 2. 2018 3. 2015

Vi skal have dit svar senest søndag 9. februar 2020. Vinderen får direkte svar fra derudad.

Konkurrence

– Vind 2 billetter til udsolgt koncert med Lis Sørensen i STUBhuset

DILETTANT I SIEM FORSAMLINGSHUS

Er du ikke en af de heldige, som har sikret dig billetter til den totalt udsolgte koncert med Lis Sørensen, så har du chancen her. I samarbejde med STUBhuset udlodder derudad 2 billetter til koncerten 28. februar kl. 20. Det eneste du skal gøre, er at svare på nedenstående spørgsmål og sende dit svar som mail til redaktion@kulturenrebild.dk. Husk at skrive navn, adresse, tlf.nr. og ”Lis” i emnefeltet.

Han, hun og to tanter ONSDAG D. 22., FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25. JANUAR er der atter dilettant i Siem Forsamlingshus. Årets dilettantforestilling er Han, hun og to tanter, skrevet af Henning Lindberg og redigeret for Siem dilettanterne af Maria Ohrt-Nissen. Lidt om handlingen Mia og Jacob er et ungt, nyforelsket par, som bor sammen. Deres økonomi er afhængig af en månedlig check fra Mias to gamle tanter fra Tunø, Olivia og Mylle. Tanterne ved imidlertid intet om Mias bofællesskab med Jacob – og det uden for ægtestanden - og de skal heller ikke have noget at vide. Tanterne melder deres besøg i byen, og Jacob skal ud af lejligheden, inden de ankommer. Men tanterne har fået gratis sejllejlighed, og kommer derfor før den aftalte tid – netop på det tidspunkt, hvor Jacob er i færd med at prøve sit kostume til amatørteaterforestillingen Charlys Tante samme aften, hvor han skal spille Charlys tante. Jacob har nu ingen anden vej ud af problemet, end at lade som om han er Mias studiekammerat, Jacobine. Han, hun og to tanter er kort sagt en forvekslingskomedie, som får smilene og latteren frem.

Sæt kryds i din kalender

Klima Rebild 2020 ER LIGE PÅ TRAPPERNE

– vi lover to uger med fuld fokus på klimaet! Hold øje med din postkasse eller på Klima Rebilds facebookside for at se, hvilke aktiviteter der er i klimaugerne. Vi glæder os til at se dig til Klima Rebild 2020!

I ugerne 13 og 14 i 2020 afholdes Klima Rebild for syvende gang. Klima Rebild – eller klimaugerne som det også kaldes, er to uger med et væld af aktiviteter, som står i klimaets tegn. Klimaugerne er i høj grad skabt af frivillige ildsjæle, en lang række institutioner, virksomheder, interesseorganisationer samt Rebild Kommune. Fra år til år har vi set en udvikling i klimaugerne. De seneste år er flere og flere aktører gået sammen om at skabe aktiviteter i klimaugerne – et eksempel på dette er arrangementet ”Skal vi dyrke korn eller klima” fra 2019. Her gik landbrugsforeningen Agri Nord sammen med Danmarks Naturfredningsforening og de fik samlet en række væsentlige aktører til at deltage i en offentlig temaaften med foredrag og debat om de lavtliggende markers potentiale i kampen for klimaet. Andre aktiviteter foregår lokalt ude på institutioner rundt om i kommunen, hvor f.eks. kantinen serverer klimavenlig mad for de ansatte. Der har også været rig mulighed for deltagelse i diverse åbent hus-arrangementer f.eks. på virksomheder rundt om i kommunen, men også på Reno Nord i Aalborg, som står for sortering af kommunens plastik- og metalaffald.

Onsdag er det, sædvanen tro, bo-enhederne fra de omkringliggende byer, der er inviteret til dilettant. Bestyrelsen laver en 2-retters menu, som serveres inden opførelsen.

14

Rebildborgere på rundvisning for at se skraldesorteringsanlægget på Reno Nord.

NOV - DEC 2019 · derudad

AgriNord og Dansk Naturfredsningsforening afholder lavbundsmøde og paneldebat


········ ·····

··· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ · NIELS HAUGAARD ER FØDT OG OPVOKSET I:

1. SØNDERJYLLAND 2. VENDSYSSEL 3. HIMMERLAND

Vi skal have dit svar senest søndag 19. januar 2020. Vinderen får direkte svar fra derudad.

Konkurrence

– Vind 2 billetter til udsolgt koncert med Niels Hausgaard på KulturStationen Når Niels Hausgaard i januar begynder sin turné rundt i landet med koncerten ”Du ved, hvad jeg mener…” går turen naturligvis også forbi KulturStationen i Skørping. Det er et halvrundt jubilæum, da det er 35. gang Niels Hausgaard kommer til Skørping. Traditionen tro var der også denne gang kø på KulturStationen, da billetterne blev sat til salg først i november. I samarbejde med Skørping Musikstation udlodder derudad to billetter til den udsolgte koncert 30. januar kl. 19.30. Svar på nedenstående spørgsmål og send dit svar som mail til redaktion@kulturenrebild.dk. Husk at skrive navn, adresse, tlf.nr. og ”Niels” i emnefelte

REBILD ØST KLYNGEN INVITERER TIL

BOSÆTNINGSMESSE

Rebild KLYNGEN

Bosætningsmessen afvikles samtidig i de 3 idrætshaller i Blenstrup, Bælum og Terndrup søndag, den 29. marts 2020. Alle tænkelige foreninger, spejdere, sportsklubber, skoler og daginstitutioner, haller, forsamlingshuse, Lokalråd, landsby- og borgerforeninger, kommunen, Landsbyrådet, erhvervsforeninger, lokale ejendomsmæglere, menighedsråd og mange, mange andre, både fra klyngens 3 byzonebyer og de 16 landsbyer, inviteres til at deltage i messen med en stand. Der inviteres bredt ud i hele klyngens område for besøgende til messen, samt i Aalborg, hvorfra vi ønsker at tiltrække især børnefamilier der går i flyttetanker, ved en målrettet kampagne på de sociale medier. Hovedformålet er at tiltrække nye beboere til Rebild Øst klyngens område, for at fastholde og udvikle en gunstig bosætning, så skoler og daginstitutioner kan udvikle sig i positiv retning. Herudover vil det styrke det i forvejen gode foreningsliv, og kommende tilflyttere og klyngens egne borgere, vil få øjnene op for den store mangfoldighed af foreningstilbud, som tilbydes, hvilket vil give større søgning til vores sports- og boldklubber, spejdere, og alle andre foreninger, der i disse år er hårdt trængt, af individuel udøvelse. Den fælles indsats om at afvikle messen sammen med lokale foreninger og aktører, vil styrke samarbejdet på tværs, til gavn for alle de mindre foreninger og grupperinger, der i disse år flere steder har vigende medlemstal og store problemer med bestyrelsesrekruttering. Det at gå sammen, eller bare samarbejde, vil virke som en styrkelse.

SØG STØTTE TIL DIT KULTURARRANGEMENT FRA KULTURRÅDETS PULJER Rebild Kommunes kulturråd er sparringspartner og bindeled mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltning og politikere. Kulturrådet er et forum for nytænkning, erfarings- og idéudveksling og udvikling af kulturen i Rebild Kommune og varetager fordelingen af midler til kulturelle opgaver i henhold til gældende tilskudsregler samt udarbejder og reviderer handlingsplaner indenfor kulturpolitikkens områder. Der er fire ansøgningsfrister årligt: 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober Pulje til løbende kulturelle aktiviteter Der gives tilskud til: musikarrangører, amatørteatergrupper, kunstforeninger, enkeltstående aktiviteter og arrangementer. Udviklingspulje Der er mulighed for at søge støtte til helt nye udviklingsprojekter. Udviklingspuljen støtter med et kommunalt tilskud som startkapital for supplerende tilskud fra f.eks. Kulturkanten, LAG Himmerland mv. Ansøgninger vurderes på sammenhæng med kulturpolitikkens målsætninger, handlingsplan og indsatsområder. Hvis du vil ansøge om tilskud fra kulturrådet skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på www.rebild.dk

Har du en god lille historie til rubrikken ”Det store i det små”, noget du synes også andre skal vide, så skriv nogle linjer og vedhæft gerne et foto til redaktion@ kulturenrebild.dk.

derudad · NOV - DEC 2019

15


········

NYTÅR

········ ········ ········ ········ ·······

NYTÅRSKONCERT MED AALBORG SYMFONIORKESTER

I STØVRING LØRDAG 11. JANUAR KL. 15 En anden god tradition omkring årsskiftet er Aalborg Symfoniorkesters Nytårskoncert i Arena Himmerland i Støvring. Den røde tråd i årets program er vals – og netop ¾ dels takten har mange komponister prøvet kræfter med – Lehàr, Verdi, Lumbye, Tjajkovskij og Johan Strauss. Solister ved årets koncert er Elise Caluwaerts og Peter Lodahl. Søren Dahl er konferencier. Læs mere og køb billetter på www. stubhuset.dk.

Nytårstravetur J

ul og nytår er traditionernes højtid. Hver en familie har sine traditioner. Der bages de samme småkager i rigelige mængder, der er en klar holdning til om julemiddagen står på and eller flæskesteg og når der danses om juletræet synges de samme sange. Når de sidste nytårsraketter er skudt af og vi tager de første skridt ind i det nye, uprøvede år rettes blikket mod al den gode julemad, der har sat sine spor. Helt tydeligt bliver det, når man drister sig til at træde op på vægten i badeværelset. Overalt – i ugeblade, aviser, på tv og nettet – mødes man af lokkende slankekure, der lover mirakler på ingen tid. Men hvorfor ikke bare gøre det til en oplevelse at tabe de overflødige julekilo ved at trave en rask tur i vores fantastiske natur. Rebild Turistforenings nytårstravetur, der er en tradition, som går mere end 30 år tilbage i tiden er den bedste måde at få sig rørt på, og så er det tilmed hyggeligt. Her er rig lejlighed til at få en god snak og større viden for undervejs fortæller turens guide historier og anekdoter om stedet, naturen og dyrelivet. Nytårstraveturen, som er noget af et tilløbsstykke går ofte til lokaliteter, der ikke er så kendte i den store offentlighed. De seneste år er turen gået til bl.a. Grøndalen, Bælum Østerskov, Bjergeskov, Skatskov, Hesselholt og Ravnborg. Årets nytårstravetur foregår søndag den 5. januar 2020, hvor udgangspunktet er Mosskovgård i Rold Skov. Årets turleder er skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen Himmerland. Som det ligeledes er blevet en tradition, afsluttes turen med varm kakao og boller – måske ikke den bedste slankekur, men åh så hyggeligt efter nogle timer under åben himmel.

SØNDAG, DEN 5. JAN 2020 KL. 13-16 NYTÅRSTRAVETUR FRA MOSSKOVGÅRD

Rebild Turistforening har en aftale med en yderst kompetent turleder, nemlig skovrider Bendt Egede Andersen. Han har været chef for Naturstyrelsen Himmerland i en efterhånden længere årrække. Turens længde er på omkring 5 km og Bendt vil gøre holdt ca. 3 gange, dels for at fortælle om vinterskoven, naturen og Naturstyrelsen Himmerlands virke, dels for at få samling på selskabet så alle kommer med! Turen kommer til at forgå på regulære skovveje og grusbelagte stier. Som sædvanlig vil der hen imod slutningen på turen blive serveret varm kakao og boller med smør. MØDESTED: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping PRIS: Gratis for medlemmer af Rebild Turistforening, andre 35,00 kr. Prisen inkluderer varm kakao og boller med smør TILMELDING: Der er ingen tilmelding til arrangementet, men kom i god tid. PRAKTISKE OPLYSNINGER HUSK: Godt fodtøj og varmt overtøj. Børn, barnevogne og hunde i snor er velkomne. Der vil være mulighed for at melde sig ind i Turistforeningen ved startstedet og derved spare de kr. 35,00. Følg Turistforeningen på www.rebildturist.dk og på Facebook.

16

NOV - DEC 2019 · derudad


·······

Hos Skørping Mægleren finder du altid det største udvalg af boliger i og omkring Skørping, Rebild og Rold Skov - her hvor Danmark er smukkere!

Helle Aagaard

Jyllandsgade 2, 9520 Skørping Telefon: 9839 1722

Ejendomsmægler & Valuar MDE Jyllandsgade 8B · 9520 Skørping

Telefon 98 39 11 27

www.skorpingmaegleren.dk haa@skorpingmaegleren.dk

info@tandlaegerneskoerping.dk www.tandlaegerneskoerping.dk

Mogens Hebbelstrup

BILLIGE BRUGTE OG NYE

VINTERDÆK

MØDERET FOR HØJESTERET AUT. BOBESTYRER

DÆKCENTER Grynderupvejen 6 · 9610 Nørager Tlf. 98 55 19 55

dvidaekcenter.dk

Dommerhaven 9 · 9575 Terndrup Tlf. 9833 5733 · E-mail: mh@dommerhaven.dk

YEN 2020

STUBHUSREV

MÅ MAN DET? PREMIERE-FREDAG D. 6. MARTS KL. 20.00

PRIS 150 KR. INKL. GEBYR DER KAN KØBES BILLET INKL. TAPAS ANRETNING TIL SPISNING KL. 18.30 PRIS 289 KR. INKL. GEBYR DØRENE ÅBNES KL. 19.00

LØRDAGSREVY D. 7. MARTS KL. 14.00 PRIS: 150 KR. INKL. GEBYR DØRENE ÅBNES KL. 13.00

SØNDAGSREVY D. 8. MARTS KL. 15.00

PRIS 150 KR. INKL. GEBYR DER KAN KØBES REVYKAGE OG KAFFE FRA KL. 14.00 – 15.00 DØRENE ÅBNES KL. 14.00

BILLETTER KAN KØBES VIA TICKETMASTER OG I STUBHUSET

Jernbanegade 9 · tlf. 9837 2428 · Mail: 7888@bogpost.dk

derudad · NOV - DEC 2019

17


········

ROLLESPIL

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

"

Det er en form for skuespil, der adskiller sig ved, at der ikke er noget publikum og ingen nedskrevne replikker. TO AF DE NYEST TILKOMNE ROLLESPILLERE ER FREYA ROHDE CLAUSEN (”LYNG”) OG DANIEL ANDERSEN (”THORKILD”), DER BEGGE ER 11 ÅR OG FRA STØVRING - I min familie er der flere som har spillet rollespil. Det lød sjovt, så det måtte jeg også prøve, fortæller Freya og fortsætter: Man skal godt nok være 12 år for at være med, men de valgte heldigvis ikke at se så stramt på reglerne, da vi mødte op. Det er meget sjovere end at sidde alene foran computeren med et eller andet spil, tilføjer Daniel: Her har vi det sjovt sammen, og dem der er ældre, er rigtig gode til at forklare og få os med i spillet. I dag har vi været på jagt efter en nedgravet skat, hvor der overalt var fare på færde og kampe med orker, gobliner med grønne ansigter og minotauere. Dennis Kjærsgaard (”Grådighedens dødssynd”), 28 år og fra Aars, har spillet rollespil siden han var 14 år. - Hver gang en rollespilsdag nærmer sig, går jeg og glæder mig. Her får man lov til at være lige den man vil, klæde sig ud og i løbet af en dag udleve sine drømme i en fiktiv verden med guder, ånder, magi og unaturlige væsner. Her er det helt ok at lege, selvom man i manges øjne for længst har passeret legealderen. Det er befriende at give slip og lade fantasien tage styringen. Jeg kan kun opfodre til at prøve det, for leg og fantasi hører ikke nogen bestemt alder til – vi har alle brug for at lege. Vi får en masse fælles oplever, og der opstår et fantastisk kammeratskab. Min egen rolle har udviklet sig fra borgmester i byen til ”Grådighedens dødssynd”. En fra elverfolket beskyldte mig for at være ondskaben selv, hvilket betød at jeg blev landsforvist. Jeg blev taget til fange af orker, der gjorde mig til deres nyttige slave.

18

NOV - DEC 2019 · derudad


··· ·············· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ···

ROLLESPIL

T

ågen hænger lavt ned over slugterne i Rebild Bakker. Det er midt på dagen, men alligevel mørkt og regnfuldt. Frem bag krogede bøgestammer kommer gobliner med store ører og grønne hoveder. Snart står de ansigt til ansigt med en drabelig kæmpe med hoved som en tyr og krop som et menneske. På vej ned i bakkerne møder jeg en lille gruppe besøgende, der har trodset regnvejret. De har mødt flere uhyggelige væsner på deres travetur, og spørger interesseret: ”Kan du fortælle os, hvad der foregår?”. Og det kan jeg, for jeg har sat rollespilsgruppen A’kastin stævne til en snak om leg, historie og kammeratskab midt på deres scene i Rebild Bakker.

A’KASTIN

– FANTASIENS OG NATURENS FANTASTISKE LEGEPLADS Vi mødes i Max Henius Bålhytte, hvor der denne lørdag i november er mødt 30 op for at spille. For én der ikke ved det mindste om rollespil, virker det hele en smule underligt, men der går ikke længe før man med engagement og ildhu føres ind i en fantasifuld verden af tre garvede rollespillere: Niels Tobias Nørgaard Svendsen (datalogistuderende, 25 år, Aalborg), Marco Van Lankveld (snedker, 24 år, Aalborg) og Jakob Rosendal Pilgaard (ingeniørstuderende, 21 år, Skørping). - Set udefra ser det måske en smule mærkeligt ud, at vi voksne mænd klæder os ud og løber rundt i skoven, hvor vi hver især indlever os i en rolle og en fiktiv fantasiverden, fortæller Niels Tobias Nørgaard Svendsen. Både blandt venner og familie trækkes der på smilebåndet, men det er jeg nu ligeglad med, for det gør mig glad, og så har jeg gennem rollespillet fået nogle fantastiske kammerater. - Når mine kollegaer hører, at jeg spiller rollespil i fritiden, er der nogen som griner og laver sjov, fortæller Marco Van Lankveld, men de skulle bare lige vide, hvad de går glip af! Her ude under åben himmel får jeg lov til at leve mig ind i rollen som troldmand og tilføre spillet magiske egenskaber. Hvad er rollespil? Rollespilsgruppen A’kastin blev dannet i 2004. - Et af de spørgsmål vi oftest får er: ”Hvad er rollespil?”, fortæller Marco Van Lankveld. Det er en form for skuespil, der adskiller sig ved, at der ikke er noget publikum og ingen nedskrevne replikker. Som deltager lever du dig ind i en rolle/karakter, og spillet er i høj grad præget af improvisation inden for nogle bestemte rammer/regler og en aftalt handling. For udenforstående er det måske en smule kompliceret, men det kontinent vi spiller på, hedder Kalish og det land vi spiller i hedder A’kastin, som også har givet navn til vores forening og rollespilsgruppe. På kontinentet Kalish er der også andre lande som Nordland, Permersland og Sydland. I spillet er der tre grupper med hver deres egenskaber. Mennesker, dværge, elvere og halvlange hører til en gruppe. Orker, gobliner, grønhuder og trolde hører til i en anden gruppe og i den tredje gruppe finder vi sortelvere, der er sorte over alt, har spidse ører, hader elvere og er kendt for at snyde. Rollespillet bygger på en baggrundshistorie og et sæt af regler, der løbende tilpasses og forandres. Reglerne beskriver f.eks. ma-

giske evner og hvordan, der handles med varer i landet A’kastin. Spillerne er selv med til at forme historien, der er i konstant bevægelse. En anden væsentlig del er kostumerne. Mange laver selv deres dragter, der kan være de rene udstyrsstykker med ringbrynjer, hjelme og masker. Er man nybegynder er der mulighed for at låne dragter, og for dem der måske ikke er så fingersnilde, er der hjælp at hente hos andre rollespillere.

- Når mine kollegaer hører, at jeg spiller rollespil i fritiden, er der nogen som griner og laver sjov - men de skulle bare lige vide, hvad de går glip af! - Inspirationen til rollespillet hentes ofte i middelalderen og den nordiske mytologi, fortæller Jakob Rosendal Pilgaard. Man bestemmer selv sin rolle/karakter, og der er som sådan ikke nogen begrænsninger. Vi har dog diskuteret om ninjaer og samuraier hører til i spillet. Ringenes herre og Harry Potter har helt sikkert en stor indflydelse på, at det er blevet så populært med rollespil. Det samme gælder de mange fantasybøger, tv-serien Barda på DR Ramasjang og de efterfølgende Barda-træf rundt om i landet. Vi er også mange, der blot er interesseret i historie f.eks. middelalderen med riddere, korsfarere, alkymister, troldmænd, hekse, bønder, konger og adelsmænd. Det er en fantastisk måde at formidle historie på – og det er også muligt med mere nutidig historie. Vi har f.eks. i samarbejde med Skørping Skole lavet et rollespil, der tog udgangspunkt i det politiske system i USA med republikanere og demokrater. Rollemesteren driver fortællingen frem For at deltage i rollespillet skal man være mindst 12 år. Nogen øvre aldersgrænse eksisterer ikke. Det ældste medlem af rollespilsgruppen A’kastin er 67 år. - Det er vigtigt at alle får en god oplevelse, når vi mødes i Rebild Bakker. Før rollespillet begynder, snakker vi sammen om, hvad der skal foregå, og inden vi efter 5-6 timer atter går hver til sit, gennem-

derudad · NOV - DEC 2019

19

·······


········

ROLLESPIL

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····

går vi dagens hændelser, fortæller Niels Tobias Nørgaard Svendsen. Det er den bedste måde at komme ind i spillet på og tilbage igen til hverdagen og virkeligheden. - I spillet er der en arrangør eller rollemester, fortæller Jakob Rosendal Pilgaard. Som arrangør er min rolle at skabe spillet og lave forudsætninger for de medvirkende – kort og godt at drive fortællingen frem, skabe konflikter og udfordringer, så spillet hele tiden udvikler sig. Vi kan være mange, når vi spiller, så det handler også om at være vågen og gribe ind, hvis nogle pludselig bliver overrumplet og kede af det. Det er ikke mindst de nyankomne, vi er ekstra opmærksomme på. Vi tager en hurtig snak, og får som oftest løst tingene på en stille og rolig måde. Det er vigtigt at alle føler sig velkommen og godt tilpas, når spillet er i gang. Fællesskab og fysisk udfoldelse Motion og fysisk udfoldelse er vigtig – ikke mindst i en tid, hvor mange børn og unge isolerer sig der hjemme bag computeren og tabletten. Via rollespillet kommer man ud i naturen, og får i løbet af en dag masser af

For at deltage i rollespillet skal man være mindst 12 år. Nogen øvre aldersgrænse eksisterer ikke. Det ældste medlem af rollespilsgruppen A’kastin er 67 år.

motion og frisk luft. Er du ikke sportsnørd, så er rollespil måske lige noget for dig? - Der er også hele det sociale aspekt. I rollespillet er man sammen med andre, man lærer at samarbejde, og der knyttes helt naturligt kontakter, der hurtigt udvikler sig til venskaber, fortæller Marco Van Lankveld. Tobias, Jakob og jeg har lært hinanden at kende gennem A’kastin, og vi har fået et fantastisk kammeratskab, hvor vi også laver andre ting sammen og hjælper hinanden med forskellige ting. Man får gennem rollespillet en masse spændende og givende kontakter, som man hurtigt kan få brug for i andre sammenhænge. Vi oplever også, at der møder børn og unge op, som stort set ikke siger ét ord, første gang de kommer til en rollespilslørdag, men som langsomt åbner sig op, tager del i samtalen og bliver en del af fællesskabet. Det er fantastisk at opleve. Når der udkæmpes slag mellem riddere, dæmoner, trolde, hekse, elvere og orker ser det drabeligt ud, når sværd og økser ryger gennem luften. - Bare rolig, det ser mere voldsomt ud, end det egentlig er, fortæller Niels Tobias Nørgaard Svendsen. Vi gør et stort nummer ud af sikkerheden, og de våben vi spiller med, er specielle rollespilsvåben, der ligner rigtige våben, men de er lavet af et blødt materiale uden skarpe kanter. Ankommer man med egne, hjemmelavede våben, tjekker vi dem nøje, så vi er sikre på at ingen kan komme til skade.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT VÆRE EN DEL AF ROLLESPILSGRUPPEN A’KASTIN, SÅ FÅR DU HER EN RÆKKE PRAKTISKE OPLYSNINGER: Liverollespillene foregår hver 3. lørdag i måneden fra marts til november kl. 11-17. Mødested ved RebildPorten, Rebildvej 25A, Rebild, 9520 Skørping. Det koster kr. 20 at deltage. Et årligt medlemskab koster kr. 150 og er inkl. det årlige 3-dages sommerscenarie. Du skal være fyldt 12 år for at deltage. Det er altid muligt for pårørende at komme ned til Max Henius Bålhytten i Rebild Bakker, hvor man kan følge med i noget af spillet. Før du kan deltage i rollespillet, skal du have læst og forstået det almindelige regelsæt. Det og mange andre spændende oplysninger finder du på www.akastin.dk. Rollespil er lidt ligesom et skuespil uden replikker og publikum. Rollespil er både sjovt, sundt og lærerigt. Du kommer ud i naturen og bruger kroppen, samtidig med at du forestiller dig, at du er en helt anden. Du møder ligesindede, og der opstår nye kammeratskaber. A’kastins sommerscenarie 2020 finder sted 17.-19. juli i og omkring spejderhytten på Petersmindevej i Skørping.

20

NOV - DEC 2019 · derudad

Et frikvarter fra hverdagen Tobias, Jakob og Marco har alle været aktive rollespillere i mere end ti år, og der er vist inden tvivl om, at sådan fortsætter de mange år endnu.

Man er dødtræt, møgbeskidt, lugter af sved og røg, når man kommer hjem, men det er også med en helt fantastisk følelse af overskud i kroppen... - Vi har spillet i både regn, sne og på dage, hvor vinden nærmest har blæst os omkuld. Der skal virkelig meget til, før vi aflyser en rollespilsdag. Man er dødtræt, møgbeskidt, lugter af sved og røg, når man kommer hjem, men det er også med en helt fantastisk følelse af overskud i kroppen, siger Jakob Rosendal Pilgaard, og Tobias og Marco nikker smilende. Du er naturligt træt, og har brugt hver muskel – og vigtigst af alt, du har givet dig selv lov til at koble af og lege sammen med andre i et fantastisk fællesskab. Det er givende og utrolig vigtigt med et fantasifuldt frikvarter langt væk fra hverdagen! Vi har roller til alle, så børn og unge er meget velkomne til at invitere deres forældre med til nogle spændende timer i Rebild Bakker. Tekst: Henrik Bugge Mortensen


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····· Se eller gense

20. februar til 14. marts

En melodisk og smuk musical 0m venskab

NATUREN

6. februar kl. 19.30

Et rørende portræt af kvinder i tre generationer

9. til 15. januar

28. marts Forestilling kl. 16.00 Koncert kl. 19.30

En universel kærlighedshistorie om svigt, sorg og straf

23. januar kl.19.30 Kulturhuset i Arden

Forestillingen præsenteres i samarbejde med Teaterkredsen Mariagerfjord

Frit efter Euripides' MEDEA

Billetter til koncerten købes særskilt

Eventyrlig fortælling om en jævn mands møde med jazz. Af Henning Mankell

HIMMERLANDS TEATER Sdr. Kajgade 18A

9500 Hobro

Telefon 98 55 57 53

www.himmerlandsteater.dk

REBILD PARK I ET AKTIVT FÆLLESSKAB FOR VOKSNE Byggeriet er allerede igang

17 NYBYGGEDE BOLIGER TIL SALG Midt i Skørping opføres REBILD PARK, et nyt Seniorbofælleskab, med fokus på balancen mellem den private bolig og fællesskabet.

FÆLLESSKABER ØGER LIVSKVALITETEN

Indbydende uderum

Læs mere på

WWW.REBILDPARK.DK

PH 3-2½ Væg Design Poul Henningsen

www.facebook.com/rebildpark Kontakt: Matias Juul Thorn info@rebildpark.dk Tlf: 61 70 05 06

Få råd og vejledning til køb og ophængning af kvalitetsbelysning Hasserisvej 140 tlf.: 98 14 88 44

BELYSNING

derudad · NOV - DEC 2019

21

·······


········

REBILD MUSIKFORENING

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·

- REBILD MUSIKFORENING KLAR TIL NY KONCERTSÆSON

D

et lå ellers ikke i kortene, da bestyrelsen indkaldte til generalforsamling i foråret 2019. Dengang haltede foreningen hvad publikumssøgning og medlemstal angik, samtidig med at tilskuddene fra det offentlige blev reduceret. Bestyrelsen var derfor indstillet på at lukke ned for den eneste forening i Rebild kommune, der gennem årene havde arbejdet for den klassiske musik – et område, der af mange himmerlændinge nok opfattes som en niche. Men der rejste sig en mindre storm blandt medlemmerne, da de hørte, at foreningen var lukningstruet, og det medførte et stort fremmøde og livlig debat på generalforsamlingen. Bestyrelsen fik tilført nye kræfter, og nogle af foreningens medlemmer satte en hvervekampagne i gang. Medlemstallet steg – ligesom publikumstallet til koncerterne. Medlemmerne trådte virkelig i karakter, og Rebild Musikforening, der har rødder helt tilbage til 1895, overlevede.

········ ········ ········ ········ ····

Trods alle odds

HISTORISK SET Historisk set blev Rebild Musikforening dannet i 2011, da Skørping Sang- og Musikforening af 1895 blev lagt sammen med Støvring Musikforening, der blev oprettet i 1997 som en udløber af aktiviteter på Støvring Højskole. Mens Skørping sang- og Musikforening udelukkende koncentrerede sig om klassisk musik, arrangerede Støvring Musikforening koncerter både med klassisk musik, jazz, og viser. Ved sammenlægningen blev den nye forening en klassisk forening. Et par koncerter med viser har dog sneget sig ind.

Lili Olesens Klaverkvartet Takket være de nye tilførte “vitaminer”, kan Rebild Musikforening byde velkommen til en spændende koncertsæson 2020, hvor vi lægger ud 9. februar kl. 16 i KulturStationen med Lili Olesens Klaverkvartet bestående af pianisten Lili Olesen, Ludmila Landa, violin, Elsebeth Schmidl, bratch og Hanne Houengaard, cello. Alle tre strygere er ansat i Aalborg Symfoniorkester. Alle fire har studeret og arbejdet som musikere vidt omkring i verden, men er nu samlede i Nordjylland. Keglebanetrioen I marts får vi besøg af Keglebanetrioen, der har taget navn efter Mozarts berømte værk for klarinet, bratsch og klaver. De tre musikere har for en stund løsrevet sig fra andre kammerensembler, som de spiller i (Opus Zoo, Nightingale Strygekvartet og Eskær trioen), for at spille for os i Rebild. Pianist Elias Holm Tove Lønskov, der har gæstet Rebild Musikforening en del gange, har også sat sig sine spor som lærer for mange unge danske pianister. En af dem er den fremadstormende pianist, Elias Holm, der i april vil spille Bach, Beethoven og Brahms for os. Kabaret om Berlin i 1920erne I 2015 havde vi besøg af sangeren Mads Elung-Jensen i en kabaret-forestilling med danske og tyske sange. Det var en så succesfuld oplevelse, at vi har besluttet at invitere ham igen. Denne gang med en kabaret om Berlin i 1920erne. DR Vokalensemble Den sidste koncert i 2020 sæsonen bliver med DR Vokalensemble, som vi jævnligt diverteres af i TV. Nu har vi også muligheden for at høre dem live i et koncertprogram koret kalder “Rejselyst”. Det bliver en værdig afslutning på sæsonen . På Rebild Musikforenings hjemmeside rebildmus.dk kan man læse mere om koncerterne, foreningen og medlemskab. Kontingentet giver ikke blot fri adgang til Rebild Musikforenings koncerter, men også til koncerter i nabomusikforeningerne i Hobro, Aars, Viborg, Skive og Thisted. Hermed en opfordring til at melde sig ind i foreningen for stadig at styrke den og dermed muligheden for at få gode, musikalske oplevelser i Rebild.

22

NOV - DEC 2019 · derudad


· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · ·NATUREN · · · · · · · · · · · · ·LIGE · · · · · · NU · · · · · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·Naturskribenten · ·· ·· ·· ·· · ·NATUREN · · · ·i ·denne · · · ·ud· · · ·· ·· ·· ·· · · · · gave af derudad er Karsten

Det er tyst herude…

Vestergaard, Skørping, der er meget fugleinteresseret og gerne øser af sin store viden, når han guider folk rundt i Rold Skov.

Det er tyst herude, kun med sagte pik på rude melder sig den små musvit. Der er ingen fugl, der synger, finken kun på kvisten gynger, ser sig om og hvipper lidt.

S

t. St. Blicher vånder sig over vinteren i digtsamlingen Trækfuglene fra 1838. Vinteren 1837/38 var med Blichers egne ord ”overmåde hvas og hård”, en vinter som vi næppe kommer til at opleve nogensinde. Blicher var udover at være digter og præst også en stor naturiagttager og ivrig jæger, så ivrig at man ofte savnede ham på Randers lærde Skole, hvor han også var adjunkt. Han var taget ud i naturen, på jagt.

”Der er ingen fugl, der synger”, siger Blicher, og det er jo næsten sandt. Selv bemærker han dog i digtet, at ”ravne skrige, ugler tude”, dem kan også vi høre i skoven netop nu. Musvitten og de andre mejser bliver hos os om vinteren sammen med flere af vores finker og spurvefugle, de liver op på foderbrættet og pipper lidt. Går du tur i skoven, er der stille, men pludselig kan du komme ud for en sværm af småfugle, mejser, fuglekonger, træløbere, der bevæger sig gennem skoven. Det er et såkaldt mejsetog, der kommer forbi. Et mejsetog giver større sikkerhed, både for at finde føde og få øje på spurvehøgen. Fuglene deler føden mellem sig, de tunge musvitter søger føde på stammerne og tykke grene, blåmejserne på de tyndere grene, og fuglekongerne holder sig til de allertyndeste kviste. Træløberen, der kan minde om en lille mus, kryber op ad stammerne og finder insekter i sprækkerne. Fuglesang og svalekvidder må vente til foråret Vores sangfugle og svaler er for længst stukket af sydpå, til Sydeuropa og Afrika, nogle har taget den farlige tur over Sahara helt til Sydafrika, en tur på næsten 10.000 km. De lever af insekter, og dem er der ikke mange af om vinteren, fuglene må søge hen, hvor der er mad. Når vi til foråret ser de første svaler, glæder vi os, nu er vores svaler kommet hjem – men det er i grunden slet ikke vores. Svalernes hjem er i Afrika, hvor de opholder sig det meste af året, de kommer ligesom sangfuglene kun hertil for at yngle og udnytte de mange insekter i den korte nordiske sommer – uden et rigeligt insektliv ingen sangfugle eller svaler, det er nok en tanke værd, når der sprøjtes i haver og på marker.

Men er der slet ikke fugleliv i naturen lige nu? Jo, der er masser af liv, hvis man kigger efter. Hvor nogle fugle har forladt os, er nye kommet til. Hver vinter invaderes Danmark af gæster nordfra, fra Skandinavien, Finland og Rusland, så lige nu er der gode muligheder for at få nogle af dem at se i skoven eller på en af søerne. Gå en tur i en gammel bøgeskov, måske ser du kun de visne blade i skovbunden, men pludselig bliver bladene levende, hundredvis, måske tusindvis af de brune blade flyver op og sætter sig i træerne. Det er kvækerfinker, der er kommet hertil for at udnytte de usædvanlig mange bog, træerne har sat i år. De ligner bogfinker, og der vil sikkert også være en del bogfinker imellem, men kvækerfinken er let kendelig på det mere orangefarvede bryst og den hvide overgump. Måske hører du også det langtrukne kvææk, der har givet fuglen sit navn. Du kan også opleve dem i store, spredte flokke hen over skoven, der kan være op til 10.000 kvækerfinker i sådan en flok. Ta’ kikkerten med på fugletur omkring søerne Er du mere til en tur rundt om en af vores større søer, Madum Sø, Gravlev Sø eller Juelstrup sø, vil det være en god idé at tage en kikkert med, for søerne myldrer af vinterfugle som raster her, så lange søerne er isfrie. Tag gerne en fuglebog med, så du kan finde ud af, hvad du ser. Der er mange at vælge imellem, men nogle af de flotteste er stor og lille skallesluger, som du hos os kun kan se om vinteren. Den lille skallesluger er et fantastisk syn, hvid med skarpt afgrænsede sorte tegninger, og den store skallesluger et let at kende med sit grønsorte hoved og skinnende hvide krop med laksefarvet skær (i begge tilfælde er det hannerne der beskrives, hunnerne er mere diskrete). Ved åer og bække er der netop nu fine muligheder for at se vandstær og isfugl, som begge finder deres føde under vandet. Vandstæren er ikke særlig sky, så den er der gode chancer for at opleve. Så herfra skal lyde en opfordring til at snøre støvlerne og tage ud og opleve, hvad naturen har at byde på en vinterdag.

derudad · NOV - DEC 2019

23


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

FOR BØRN 11|01 NYTÅRSKONCERT AALBORG SYMFONIORKESTER | ARENA HIMMERLAND

19|01 KL 13.30 MUCIRKUS [ALDER 3 – 9 ÅR] KL 15.00 BAMSEKONCERT [ALDER 2 – 6 ÅR]

UDSOLGT 06|02 OYSTERBAND [UK]

28|02 LIS SØRENSEN

30|01 CHUCK BERRY TRIBUTE

13|03 THE CONSOLATION

20|03 ALBUM 3

VI SPILLER HELE FLEETWOOD MAC ALBUMMET ”RUMOURS”

KUN FÅ BILLETTER 26|03 MIKE ANDERSEN BAND

23|04 ERIK GRIP

30|04 THE GRANDFÆTTERS

14|05 BENJAMIN KOPPELS JAZZ GALLA | STEVIE WONDER

FACEBOOK:

BILLETSALG:

WWW.TICKETMASTER.DK 24/STUBHUSET.DK NOV - DEC 2019 · derudad

02|04 IB GRØNBECH & CONTAINERKVARTETTEN

WEB: WWW.STUBHUSET.DK

STØVRING


··········· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

FRITID

·······

Hold fast i fritidsinteresserne - og styrk din mentale sundhed

V

i mennesker trives, når vi har noget og nogen at stå op til. Når vi dyrker aktiviteter, der giver mening for os, og når vi er en del af et godt fællesskab. Det er i hvert fald fællesnævnerne, når man undersøger, hvordan glade mennesker med høj mental sundhed lever deres liv. Antallet af danskere, der oplever depressioner, angst og stress, stiger i disse år. Det positive er, at vi kan styrke vores egen og hinandens mentale sundhed ved at se på alt det, der gør, at vi trives, fremfor kun at undersøge, hvorfor vi bliver syge. I aftenskolerne mødes mennesker om en fælles interesse, de selv har valgt. Derfor er aftenskolerne en vigtig medspiller, når det handler om at styrke vores mentale sundhed.

- Mange tænker kun på psykiske lidelser, når vi taler om mental sundhed. Det er alt for snævert. Vi har brug for i langt højere grad også at fokusere på trivsel. På alt det, der gør, at vi har det godt og kan håndtere hverdagen, siger Vibeke Koushede, der er projektchef for partnerskabet ABC for mental sundhed og professor MSO i mental sundhedsfremme ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU. - Hvis vi begynder at blive pressede i hverdagen, stopper vi ofte med vores fritidsaktiviteter. Det er en dum idé, for aktiviteter sammen med andre er med til at styrke vores mentale sundhed. Derfor er lokale tilbud som aftenskoler er ikke bare nice to have, de er også need to have. Det kan meget bedre betale sig for samfundet at sende

folk i aftenskole end at sende dem i behandling på et senere tidspunkt, siger hun. Fællesskab i fokus I løbet af de sidste mange år har samfundet fokuseret meget på den enkeltes præstation. Og det gør os sårbare, mener Vibeke Koushede. - Men vi er sociale væsner af natur, og vi har brug for at føle, at vi hører til, er en del af fællesskabet og kan bidrage med og til noget, der rækker ud over os selv. Mental sundhed er noget vi skaber sammen, siger hun. LOF’s aktiviteter er rammen om gode fællesskaber, som består af mennesker fra forskellige baggrunde. Det er et af LOF’s kendetegn, at alle er velkomne på vores

"

vi er sociale væsner af natur, og vi har brug for at føle, at vi hører til, er en del af fællesskabet"

hold, uanset hvilket niveau, alder eller hvilken baggrund, man har. - Vi har en tendens til at omgås dem, der ligner os selv mest, og det er en skam, for vi vinder enormt meget ved at udvide vores bekendtskaber. I aftenskolen møder man mennesker, som man ikke nødvendigvis ellers ville have mødt. Det er vigtigt, fordi vi kan lære rigtig meget af hinanden. Ældre mennesker har måske trænet deres pyt muskel i flere år. De har en anden ro, som de kan dele med de unge, som omvendt kan støtte de ældre på andre måder. Den største ressource, vi overhovedet har, det er hinanden, siger Vibeke Koushede. AF SIGNE H. DAMKJÆR

········ ········ ·

LOF er et af de 5 landsdækkende oplysningsforbund, og vi udbyder undervisning til voksne i bl.a. sprog, sundhed, bevægelse og kreative fag. Hertil arrangerer vi debatter/foredrag om historie, politik, kultur og andre samfundsrelevante emner. At gøre noget aktivt sammen med andre styrker den mentale sundhed, og LOF har ambitionen, at bidrage til at styrke voksne´s engagement i samfundet. LOF har derfor særligt fokus på sundhed og mange af vores sundhedsaktiviteter finder sted i samarbejde med kommuner og patientforeninger. På lof.dk/mariagerfjord-rebild finder du alle aktuelle tilbud, men er et hold startet eller finder du ikke det du leder efter, så kontakt altid skoleleder Jan Vestergaard enten på mail rebild@lof.dk eller mobil 24479969.

derudad · NOV - DEC 2019

25


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

FOREDRAG

LAD IKKE ORDBLINDHED BEGRÆNSE DINE MULIGHEDER I LIVET TID: Tirsdag den 7. januar kl. 18.30-20 STED: Huset, Hobrovej 104, 9530 Støvring PRIS: Kr. 25 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Bibliotekerne og Rebild Kommune, Center Kultur og Fritid

Christian Bock, er en gæv sønderjyde, som veloplagt fortæller om, hvordan hans skolegang var "9½ år i helvede". Christian brænder for at hjælpe børn og unge, så de ikke får de samme ar på sjælen, som han fik. Samt hjælpe voksne, der har haft det lige så rædselsfuldt som ham, med at få adgang til en helt ny verden. Foredraget bliver dels fortælling, dels praktiske anvisninger til, hvordan man kan bruge sin smartphone som hjælpemiddel.

KAARE R. SKOU: "DANSK POLITIK NU" TID: Mandag den 13. januar kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Entre inkl. kaffe: Kr. 120 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Kaare R. Skou er kendt som politisk kommentator i TV. I Kig Ind vil han fortælle om den politiske situation netop nu. Hvad tales der om - og hvad vil der blive talt om i den nærmeste fremtid. Foredraget sætter dagens politik i et historisk perspektiv og indeholder samtidig en beskrivelse af de politiske partiers og de centrale politikeres placering i det politiske billede.

I SAMME UNIVERS - NÆRVÆR GENNEM LÆSNING TID: Onsdag den 15. januar kl 19-20.30 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Lone Gaarskjær Schultz, parterapeut og uddannet i guidet fælleslæsning fortæller om litteratur som inspiration til parforholdet. Man er lige velkommen som par eller alene. Efter Lones oplæg, vil der være praktisk hjælp til at få eReolen på sin smartphone eller tablet. Hent din gratis billet på Himmerlandsbilletten - der er begrænsede pladser. TORSDAGSCAFÉ

MED NIELS RASK TID: Torsdag den 9. januar kl. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Niels Rask har rod i en slægt, som har drevet købmandsbutik i Skørping siden 1907. I efteråret 2019 stoppede han som købmand. Niels er en mand som har ærmet fuld af gode fortællinger, og det kan tænkes, der også falder en jagthistorie af undervejs.Torsdagscaféerne på Skørping bibliotek er et tiltag, hvor vi inviterer lokale personer med noget særligt på hjertet til at fortælle om det. Er du vores næste foredragsholder?

OPTAKT TIL ORD I NORD TID: Torsdag den 16. januar kl. 15-16 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis ARR.: Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Rebild Bibliotekerne, Mariagerfjord Bibliotekerne og BOGBY9520

Se omtale side 13

TID: Søndag den 19. januar kl. 14.30-16.30 STED: Ravnkilde præstegård PRIS: Gratis ARR.: Brorstrup-Ravnkilde menighedsråd

Journalist Charlotte Rørht fortæller om: Hvordan lever man med religiøse oplevelser i Danmark i 2020

NOV - DEC 2019 · derudad

TERNDRUP | STØVRING | SKØRPING TID: Onsdag den 22. januar kl. 19.15-20.30 STED: Terndrup Bibliotek TID: Onsdag den 12. februar kl. 19.15-20.30 STED: Støvring Bibliotek TID: Onsdag den 26. februar kl. 19.15-20.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis. kaffe/kage kr. 20 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Vi glæder os til at mødes med vores lånere i både Terndrup, Støvring, Skørping og Nørager (hos Ellen Kristensen). Hvert sted vil have sit eget makkerpar af læseglade bibliotekarer. Du får et lille katalog inden præsentationen, så du kan krydse af, hvad du simpelthen er nødt til at låne med hjem og få læst her i den mørke vintertid. I Terndrup vil Heidi Buur og Charlotte Meng dele bogoplevelser. I Støvring og Skørping er det Peter Fjerbæk og Charlotte Meng som fortæller.

HANS FLOU FORTÆLLER OM SIN NYE FILMSERIE:

"SLOTTE OG HERREGÅRDE I ØSTHIMMERLAND" TID: Onsdag den 29. januar kl. 15-17 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

Hans Flou begyndte efter sin pensionering at lave videofilm, i første omgang om Lille Vildmose. Hans Flou er guide i Lille Vildmosecentret og en ihærdig formidler af mosen gennem lys og billeder, og er også en kendt naturfotograf. Denne første serie omhandler Lindenborg, Gl. Wiffertsholm og Kongstedlund. Den viser både de gamle steder og den omgivende natur. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.

SKUMRINGSTIMER

26

BOGCAFÉ

ORD I NORD 2020 TID: Lørdag den 1. februar kl. 10-17 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 200 indtil 30. dec. (Herefter kr. 250) BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne, Mariagerfjord Bibliotekerne og BOGBY9520

Se omtale side 13


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

Heinesen op, med kolossalt populære værker som Barbara (1939) og De fortabte Spillemænd (1950). Og færøske kunstnere maler ydre og indre landskaber, som forfatterne med én fod i traditionen og én i det moderne liv på Færøerne. Endelig slutter vi af med den moderne forfatter Jóanes Nielsen.

MARIANNE JØRGENSEN:

FRA BYPIGE TIL BONDEKONE

TID: Onsdag den 5. februar kl. 19.30 STED: Blenstrup Kirke PRIS: Gratis ARR.: Gerding-Blenstrup Menighedsråd

Kom til en hyggelig aften sammen med forfatter og klummeskribent Marianne Jørgensen, der holder sit foredrag: Fra bypige til bondekone. Hun skriver selv at foredraget er velegnet for: Bondekoner, landsbytosser, pensionister, naboer, interesserede svigermødre og, måske, bondemanden selv! Kom og hør en fortælling om et moderne menneske, der har fundet livet på landet.

TORSDAGSCAFÉ

"MIT LIV MED FILM" TID: Torsdag den 6. februar kl.14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Flemming Jensen har altid elsket film. De fleste som kommer i Kinorevuen kender den venlige biografdirektør, som har været involveret i biografdriften i Skørping i mere end 30 år. Flemming er en munter mand og fuld af gode fortællinger, som han denne eftermiddag deler ud af. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

ANDEN VERDENSKRIG I BØRNEHØJDE TID: Torsdag den 13. februar kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 7

MARIANNE JØRGENSEN:

FRA BYPIGE TIL BONDEKONE

TID: Mandag den 24. februar kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Entre inkl. kaffe: Kr. 120 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Marianne Jørgensen er kendt for at fortælle med humor og nerve, om det at være bondekone på "moderne dansk". Hun fortæller om det at være født og opvokset i byen, og om sit livs chok ved udflytningen til bondegården. Hun fortæller om svigerfamilien, der lever tæt på, om børn, der har langt til alting, om lokalsamfundet, der sommetider kender dig, før du kender dig selv. NB: Velegnet for bondekoner, landsbytosser, pensionister, naboer, interesserede svigermødre og måske bondemanden selv! OPTAKT TIL

ORDKRAFT 2020

TID: Torsdag den 27. februar kl. 19-21 STED: Terndrup Medborgerhus PRIS: Kr. 25 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne og Ordkraft

Kom og få en introduktion til Ordkraft 2020 og hør den prisvindende forfatter, Ane Riel, fortælle om sit forfatterskab, når vi spørger hende "Hvem er du?", der er årets tema på Ordkraft 2020. Ane Riels forfatterskab kredser om menneskelige relationer, hvor hun med alvor og humor, idyl og gru, skildrer skæve eksistenser og grumme skæbner. Men hvem er Ane Riel? Og hvordan kan hun skrive med så megen hjertevarme om det tragiske? Ordkraft 2020 foregår torsdag d. 15. april, fredag d. 17. april og lørdag d. 18. april i Nordkraft i Aalborg.

DE KALDER MIG REJSEDRONNINGEN TID: Torsdag den 27. februar kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 7 FÆRØSK KUNST OG LITTERATUR:

VIKINGERNES VEJ TIL BYZANS-EKSPEDITION AD EN GLEMT HISTORISK RUTE TID: Søndag den 23. februar kl. 14.30-16.30 STED: Ravnkilde præstegård PRIS: Gratis ARR.: Brorstrup-Ravnkilde menighedsråd

Domprovst Thomas Frank, Viborg, beretter om sin kajaktur ad den historiske vej til Byzans

DET SKER

LUNE, POESI OG MAGI

TID: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00-21.00 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Kr. 50 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 25708533 ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

ALENE I SKOVEN TIL AKTIV NATURFORMIDLER TID: Mandag den 16. marts 19-21.30 STED: Vandrerhjemmet i Rebild PRIS: Gratis for Turistforeningens medlemmer; Kr. 75,00 for andre BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Turistforening

I 2016 gennemførte 27 RebildGuider guidekursus. Det er nu tre år siden og en af de guider, der for alvor er brændt igennem og har succes med sine vandreture, er Birgitte W. Simonsen. Turistforeningen har inviteret Birgitte til i forbindelse med sin generalforsamling at dele erfaringerne fra den rejse, der er foregået i de tre år. Kom til Turistforeningens generalforsamling og få andel i Birgittes erfaringer.

GENFORENINGEN 1920

- SET I HISTORIENS PERSPEKTIV

TID: Onsdag den 18. marts kl. 19-21 STED: Støvring Sognegård PRIS: Kr. 50 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 98372533 ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

Tidl. lærer og forstander Hans Jørgen Lysholm. Foredraget handler om den historiske baggrund for genforeningen og om de forhold efter 1. verdenskrig, som åbnede for, at befolkningen selv kunne bestemme deres nationale tilhørsforhold. Desuden handler foredraget om afstemningen d. 10 februar 1920 og om de nationale "Genforeningsdage" i juli 1920, herunder naturligvis ¨kongens ridt¨ over den gamle grænse den 10. juli. Til sidst afrundes foredraget med situationen i grænselandet i dag. Undervejs i arrangementet serveres et mindre sønderjysk kaffebord.

NATUREN SOM MILJØFORVALTER V/ JØRGEN LØGSTRUP TID: Torsdag den 26. marts kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 7

Cand.mag. i litteraturhistorie Anne Valbjørn Odgaard. Hvad kendetegner færøsk litteratur og kunst? Først en lang mundtlig fortælletradition og så opblomstringen af en moderne og stærk roman- og billedkunst op i 1900-tallet. Her dukker fætrene Jørgen-Frantz Jacobsen og William

derudad · NOV- DEC 2019

27

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

ISKERNEN - HVAD FORTIDEN FORTÆLLER OS OM FREMTIDEN TID: Lørdag den 28. marts 14-16 STED: Rebildcentret, Røde Møllevej 4 PRIS: Kr. 75 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 98372533. ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

Professor i glaciologi ved Niels Bohr Instituttet Dorthe Dahl-Jensen. Hun har de spændende svar på hvad den 2538 m. dybe iskerne boret ud af indlandsisen kan fortælle os om et varmere Grønland. 5 grader varmere var Grønland i Eem-tiden, og det er meget interessant i debatten om hvad der vil ske med Grønlands indlandsis i den kommende tid, hvor vi forventer et varmere klima. Dorthe Dahl-Jensen forsøger også at forudsige hvordan indlandsisen vil påvirke den globale havvandsstigning,

MUSIK

NYTÅRSKONCERT TID: Lørdag den 11. januar kl. 15 STED: Arena Himmerland, Støvring PRIS: A: Kr. 275 B+C: Kr. 250 BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Nytår. Wienermusik. Vals. Tre ting, der hører sammen - og det kan du opleve, når Aalborg Symfoniorkester gæster Støvring sammen med to helt fantastiske solister. Konferencier: Søren Dahl Dirigent: Fredrik Burstedt Solist: Elise Caluwaerts, sopran Solist: Peter Lodahl, tenor

CHUCK BERRY TRIBUTE

OYSTERBAND (UK)

TID: Torsdag den 30. januar kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 275 / Kr. 250 for medl. Inkl. gebyr BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

TID: Torsdag den 6. februar kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 225 (medlem Kr. 200) BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Efter utallige opfordringer er det en stor fornøjelse, at kunne præsentere Chuck Berry Tribute med Mike Andersen, Billy Cross, Ester Brohus, Michelle Birkballe og Mek Pek som solister foran det 8 m/k store backingband. Det bliver en fantastisk aften med masser af god musik.

Oysterband spiller levende folk-rock, og det har de gjort siden midt i 80 erne. Selv om musikken ikke er traditionel engelsk folkemusik, skinner kærligheden til "rødderne" igennem. "Rødderne" og en tradition med integritet, masser af indlevelse og lidenskab, og menneskelige følelser. Folk, rock uanset hvad vi kalder det, er det god musik!

KONCERT MED KEINSTEIN TID: Fredag den 31. januar kl. 19 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: Kr. 250 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Bælum Øl-Laug

Så er der igen koncert med Keinstein i Bælum Skovpavillon. Vi starter kl. 19.00 med buffet, som er indeholdt i prisen. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

I BÆLUM SOGNEGÅRD TID: STED: PRIS: ARR.:

Tirsdag den 21. januar kl. 19 Bælum Sognegaard Gratis Menighedsrådet ved Bælum kirke

Med tak for år 2019 byder vi 2020 velkommen med Nytårskoncert i Bælum Sognegård. Charlotte Hjørringgaard Larsen og Thomas Rewes kommer atter til Bælum for at byde det nye år velkomment. De bliver akkompagneret af kirkens organist Natasha Kutsko Jensen. Koncerten byder på opera- og operettearier og duetter, hits fra en tid, hvor fortælling og fællesskab var i centrum. Der skal synges, vi skal alle synge, der skal skåles og spises kransekage. Og så skal vi ønske hinanden et Godt Nytår!

Tom Donovan er en ægte irsk troubadour. Han er en mesterlig entertainer, der som få forener egne sange og traditionelle irske ballader med sin underholdning i et show fyldt med ægte irsk stemning og masser af humør. Hans kraftige stemme og dynamiske guitarspil kan hamle op med hvad som helst. Tom har de sidste 22 år boet i Danmark og i 38 år været professionel musiker. Han har optrådt over hele Europa. En hyggelig aften i vente!

THE KUTI MANGOES TID: Lørdag den 22. februar kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 175 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Et fantastisk dansk afroband, skal opleves! Vi har gennem et stykke tid forsøgt at få dem til Skørping, og nu er det lykkedes. Med tre blæsere i front, keyboard, trommer og percussion, så er der sikret en fest! Deres nyeste album "Afrotropism" har fået forrygende anmeldelser overalt i verden, og de turnerer flittigt i både Europa og Afrika. En af hovedmændende er saxofonisten Michael Blicher, som også turnerer med trommelegenden Steve Gadd

SKØRPING MUSIKSTATION

4 superkoncerter til en super rabatpris! The Kuti Mangoes, Something & Per Wium. Ginne Marker og Shades of Blue for kun 500 kr! Himmerlands bedste kulturtilbud, og en oplagt gaveidé Lørdag den 22. feb - Fredag den 24. april STED: Kulturstationen, Salen PRIS: Kr. 500 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

NOV - DEC 2019 · derudad

Lili Olesen, piano, Ludmila Landa, violin, Elsebeth Schmidl, bratsch,og Hanne Høy Houengaard, cello, udgør kvartetten. Alle 4 musikere har studeret og arbejdet i forskellige europæiske lande, men virker nu i Nordjylland, hvor de har fundet sammen som kvartet. Ved koncerten i KulturStationen spiller de værker af Mozart, Boccherini, Bruch, Pärt og Mahler.

SUPERRABATBILLET MUSIK

28

TID: Søndag den 9. februar kl. 16 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 120 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang. ARR.: Rebild Musikforening

KONCERT MED TOM DONOVAN I KIG IND TID: Fredag den 31. januar kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: inkl. mad: Kr. 300 / uden mad: Kr. 250 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

NYTÅRSKONCERT

LILI OLESEN KLAVER-KVARTET

MAD&MUSIK

Som MUSIK-superrabatbillet, men inkl. middag i Pavillon-caféen inden de tre fredagskoncerter: Something & Per Wium, Ginne Marker og Shades of Blue Lørdag den 22. feb - Fredag den 24. april STED: Kulturstationen, Verandaen PRIS: Kr. 700 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ KONCERT MED

BYEN SYNGER MORGENSANG

TID: Fredag den 13. marts kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: inkl. mad: Kr. 300 / uden mad: Kr. 250 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

TID: Fredag den 27. marts kl. 8.30-9 STED: Aarestrup Kirke PRIS: Gratis ARR.: Aarestrup kirke

IB GRØNBECK I KIG IND

Kom og oplev Ib Grønbeck Solo med en skøn forening af kunstnerens største hits fra de sidste 30 år. Nordjysk humor, når det er bedst! En aften med Ib Grønbeck udfordrer både stemmebånd og lattermuskler, som ender i en hyggelig fællessang. De fleste kender hans sange som: "Så går tiden da med det" og "Hvorfor må jeg ik´ få Beatles-hår?". Aftenen begynder med spisning. Koncertstart kl. 20.30.

I AARESTRUP KIRKE

Alle er velkomne til at komme og være med til at synge dagen godt i gang, når der denne dag er åben morgensang for alle interesserede. Elever og lærere fra Gregers Krabbe Friskolen medvirker og organist Anette Kjær præsenterer sangene. Morgensangen er et fællesarrangement mellem Gregers Krabbe Friskolen og Aarestrup kirke. Efter morgensangen er der morgenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus til alle de, der ikke skal tilbage på skolen. Vel mødt!

DET SKER

TEATER

DILETTANT I SIEM FORSAMLINGSHUS TID: Fredag den 24. januar kl. 19.30 Lørdag den 25. januar 18.30 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Fredag: Kr. 125. Lørdag: Kr. 230 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Siem Forsamlingshus

Mia og Jacob er et ungt, nyforelsket par, som bor sammen i byen. Deres økonomiske forhold er afhængig af en månedlig check fra Mias gamle, snerpede tanter Olivia og Mylle, som imidlertid ikke er vidende om Mias bofællesskab med Jacob - uden for ægtestanden! Vore kære tanter anmelder deres besøg i byen, men ankommer naturligvis før den aftalte tid. Netop på dette tidspunkt er Jacob i færd med at prøve sit kostume til Charleys Tante, som han skal spille i teaterforeningen samme aften. Dette levner ingen anden mulighed, end at Jacob må gennemføre rollen som Mias studiekammerat Jacobine! STUBHUSREVYEN 2020

GAS-BI-DUA TID: STED: PRIS: ARR.:

Lørdag den 14. marts kl. 19 Bælum Skovpavillon Kr. 225 inkl. buffet KulturMøllen Bælum og Bælum Øl-Laug

Bælum Borgerforening, Bælum Øl-Laug og KulturMøllen gentager succesen fra 2019 og inviterer igen i år til fest med festbandet GASBI-DUA. Kærligheden til ungdommens helte i Gasolin og Shu-Bi-Dua har samlet drengene i GAS-BI-DUA. En koncert med GAS-BI-DUA er fællessang, svedige guitarsoloer og udødelige klassikere. Med andre ord, det bedste til dig og dine venner. Inden GAS-BI-DUA går på, serveres der buffet.

BEATLESAFTEN MED SOMETHING & PER WIUM TID: Fredag den 27. marts kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 175 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

De har turneret gennem mange år, og krydret de mange, fantastiske sange fra "The Fab Four" med historier og anekdoter. Per Wium er nok den i landet, der kender Beatles bedst, så glæd jer til en aften med "lyden af en generation", - de mange hits og de gode historier! Mulighed for Mad&Musik-billet. I samarbejde med Pavillon-Caféen tilbydes middag før koncerten og den serveres ca. 18:30, så der er god tid til at hygge sig.

MÅ MAN DET?

TID: Premiere: Fredag den 6. marts kl. 20 Lørdagsrevy: Lørdag den 7. marts kl. 14 Søndagsrevy: Søndag den 8. marts 15 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 150 BILLET: STUBhuset, 96829611. ticketmaster.dk. ARR.: Stubhusrevyen

Unr. siddepladser Fredag: Dørene åbnes kl. 19 Har du købt spisning starter dette kl. 18.30 Lørdag: Dørene åbnes kl. 13 Søndag: Dørene åbnes kl. 13 Der kan købes revykage og kaffe fra kl. 14-15

GAMLE 78'ERE V/ KAI BYLLING TID: STED: PRIS: ARR.:

Torsdag den 19. marts kl. 19 BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping Gratis BOGBY9520

Se omtale side 7

KONCERT MED KEGLEBANETRIOEN TID: Søndag den 22. marts kl. 16 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 120 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang. ARR.: Rebild Musikforening

Trioen består af Søren-Filip Brix Hansen, klarinet, Marie Louise Broholt Jensen, bratsch, og Charlotte Thaning, klaver. Trioen har taget navn af Mozarts berømte trio af samme navn, som også spilles ved koncerten. Derud over spiller trioen værker af Bruck, Schumann og Smaldone. Den danske komponist Anders Koppel har netop skrevet et værk til Keglebanetrioen, som bliver opført i Rebild Musikforening som et af de første steder.

SÅ LÆNGE VI KAN DANSE GINNE MARKER M. BAND TID: Fredag den 3. april kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 175 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Ginne Marker har noget på hjerte! Et talent som det Ginne Marker besider er uhørt sjældent. Denne 24-årige Aalborgensiske musiker er en fremragende guitarist, en højt udviklet sangskriver og en sanger med en smuk og udtryksfuld stemme, der formidler dybe følelser på stille, intens og rørende vis. Ginne Markers musik er ikke sådan at sætte i bås. Kald det jazz, kald det pop eller måske bare jazz/pop. Hun favner det hele i sine personlige, eftertænksomme og velkomponerede sange. Der venter os en helt særlig aften! Mulighed for Mad & Musikbillet.

TID: Lørdag den 28. marts kl. 20 Søndag den 29. marts kl. 14 STED: Kinorevuen, 9520 Skørping PRIS: Kr. 80 / Kr. 40 BILLET: Runa Lauritzen, 30294825 ARR.: Skørping Marionetteater

"Så længe vi kan danse" er skrevet til Skørping Marionetteater af forfatter Ingeborg Sebbelin. Stykket instrueres af skuespiller Jørgen Bing. Musikken er nyskrevet af Johanne Grønkjær Lorenzen. Men hvad gemmer sig bag titlen? Asta Marie skal i gang med en skriftlig opgave i gymnasiet. Emnet er Skørping og stationsjubilæet. Hun vælger at skrive om privathospitalet. I sin søgen efter relevant litteratur, går hun på lokalhistorisk arkiv. Lidet aner hun, hvordan hun i sin søgen, bliver hvirvlet ind i historien og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor.

derudad · NOV- DEC 2019

29

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

UD I NATUREN

NYTÅRSTRAVETUR FRA MOSSKOVGÅRD TID: Søndag den 5. januar kl. 13-16 STED: Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping. PRIS: Kr. 35 for ikke-medl. af Turistforeningen ARR.: Rebild Turistforening Rebild Turistforening har en aftale med en yderst kompetent turleder, nemlig skovrider Bendt Egede Andersen. Han har været chef for Naturstyrelsen Himmerland i en efterhånden længere årrække. Turens længde er på omkring 5 km og Bendt vil gøre holdt ca. 3 gange, dels for at fortælle om vinterskoven, naturen og Naturstyrelsen Himmerlands virke, dels for at få samling på selskabet så alle kommer med! Turen kommer til at forgå på regulære skovveje og grusbelagte stier. Som sædvanlig vil der undervejs blive serveret varm kakao og boller med smør.

UDSTILLING KUNSTUDSTILLING MED

TINE LILHOLT

TID: Søndag den 5. januar - Torsdag den 5. marts STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Tine Lilholt er både musiker og billedkunstner. Tines billeder er rige på farver, eventyr, musik, fantasi, mystik, og de sprudler af feminin energi. Hun maler blomsterbilleder med livlige blomster. Hun bevæger sig også ofte i et tema med feer og fugle, røde og blå. Et makkerpar på eventyr - de har noget, de vil fortælle. Fernisering på udstillingen søndag den 05. januar kl. 15. Åbningstider: Mandag 10-16, tirsdag kl. 09-12, onsdag kl. 14-19.

MARINNA BØHRNSEN UDSTILLER I KIG IND TID: Søndag den 5. januar - Torsdag den 5. marts STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Marina Bøhrnsen udstiller spændende keramik fra den 05. januar i Kig Ind. Fernisering med "Nytårs Taffel" den 05. januar kl. 15. Marinna er født i Tyskland, men har boet mange år i Vendsyssel. Hun er uddannet keramiker i 1994. Hun laver "sjov" keramik, der får folk til at smile og gå på opdagelse. Tina Lilholt udstiller malerier samtidig. Åbningstider: Mandag 10-16, tirsdag kl. 09-12, onsdag kl. 14-19.

30

NOV - DEC 2019 · derudad

UDSTILLING MED MALERIER OG SKULPTURER AF

BARSELSTRÆF:

TID: Lørdag den 7. marts - Søndag den 08. marts kl. 14-17 STED: Terndrup Medborgerhus PRIS: Kr. 25 for ikke-medlemmer ARR.: Østhimmerlands Kunstforening Kilden

TID: Torsdag den 23. januar kl. 10-10.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

ULLA HOUE, HERNING

Store strøg og klare, dybe farver kendetegner Ulla Houes malerier, som bl.a. er inspireret af ophold i Italien. Farvegløden er sprællevende, nye, overraskende og ja, endda modige og markante farvesammensætninger viser en seriøs faglig kunnen i top. Ulla Houes kunstneriske talent breder sig derfor over mange paletter indenfor billedkunsten. Hun tegner gerne croquis og maler både akvareller og ekspressionistisk-abstrakte billeder med olie og akryl samt laver fine rustikke bronzefigurer. KUNSTUDSTILLING I

KIG IND

TID: Søndag den 8. marts - Torsdag den 14. maj STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Linnea Friberg, Aalborg, udstiller malerier, og Linna Grøn, Nørager, præsenterer fotokunst. Fernisering søndag den 08. marts kl. 15. Linneas værker er præget af eventyrlig dysterhed. Hun leger med tanker som eksistens, mystik, leve i nuet, at fare vild og finde vej. Linna Grøn begyndte at fotografere som 11-årig. Former, farver og mennesker fik stor betydning. Hun har studeret fotokunst på University of Sunderland i England. Her tog hun en bachelor i kunstfotografi. Åbningstider: Mandag 10-16, tirsdag kl. 09-12, onsdag kl. 14-19 og torsdag. 09-12.

BABYFØRSTEHJÆLP

De fleste ulykker med børn sker i hjemmet. Det er derfor vigtigt at vide hvordan du skal reagere og behandle dit barn.Lisbeth Stenstrop Jensen er sygeplejerske og desuden uddannet i livreddende førstehjælp. Hun vil i ro og mag, sammen med jer og jeres babyer, gennemgå nogle af de vigtigste situationer, som kan opstå, når et barn kommer til skade. Hvordan man forebygger dem, og hvad man gør, hvis uheldet alligevel rammer. BARSELSTRÆF:

BABYMUSIK TID: Onsdag den 12. februar kl. 10-10.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne og Rebild Kulturskole

En fantastisk mulighed for at nyde et tæt nærvær med dit barn. Musikpædagog Christian Norvig fra Rebild Kulturskole giver smagsprøver på denne musikalske samværsform - vi skal synge, lave fagter, bevæge os og lytte. Bemærk at barselstræf denne gang ligger på en onsdag og ikke som vanligt, om torsdagen. Husk at tilmelde dig på Himmerlandsbilletten eller på biblioteket ca. en måned før.

FOR BØRN

MUSIKALSK SMÅBØRNSCAFÉ PÅ TERNDRUP BIBLIOTEK

TID: Onsdag den 15. januar kl. 10-10.45 STED: Terndrup Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne og Rebild Kulturskole

Lise Linette Lindbøg Behr fra Rebild Kulturskole kommer til Terndrup Bibliotek og mødes med de 1-5 årige børn til en formiddagstime omkring et musikalsk vintertema. Arrangementet vil være et hyggeligt vinterarrangement, hvor musik og leg er i fokus. Vi vil synge sange der passer til temaet, lave bevægelseslege og spille på diverse rytmeinstrumenter. For børn ifølge med en voksen.

VINTERFERIE PÅ BIBLIOTEKET

FOR DE MINDSTE

TID: Mandag den 17. februar - Søndag den 23. februar kl. 9-21 STED: Støvring Bibliotek, Skørping Bibliotek, Nørager Bibliotek, Terndrup Bibliotek, Bogbussen PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Tag de mindste børn og børnebørn med på biblioteket i vinterferien. Der vil i ugens løb være lagt materialer ud på alle bibliotekerne, så man kan sidde ved krea-bordene og hygge med at klippe, klistre, male og tegne ting, som kan bruges til fastelavn. Der vil være skabeloner og materialer


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ lagt frem. Det er en ubemandet aktivitet. Husk, I kan også sidde og læse sammen, eller spille et brætspil, som I kan låne med hjem. Man må også gerne spise sin medbragte mad.

dk. Billetterne sættes til salg ca. en måned før.

ØVRIGE

DET SKER

DE FRIVILLIGES AFTEN TID: Torsdag den 23. januar kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 7

FASTELAVN I BLENSTRUP GÅ FORÅRET I MØDE MED BERIGENDE MANDAGSOPLEVELSER

KONCERT MED

EVENTYRDUOEN

TID: Onsdag den 19. februar kl. 9.30-10.15 STED: Terndrup Bibliotek TID: Onsdag den 19. februar kl. 11-11.45 STED: Skørping Bibliotek TID: Onsdag den 19. februar kl. 14-14.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

EventyrDuoen Stine Michel og Jan Rørdam kommer ud til tre biblioteker på samme dag. Koncerten bygger på de tre musikfortællinger: Mosekonen brygger, Ønskeegen og Himmelhøj. Musikken tager udgangspunkt i eventyr, myter og vigtigheden af børns forhold til naturen. To af musikfortællingerne har været nomineret til en Danish Music Award.

TID: Mandag den 6. januar kl. 16-17 Mandag den 3. februar kl. 16-17 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: w ww.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Guidet fælleslæsning er for alle. Det foregår i en gruppe, og der er for deltagerne aldrig forberedelse hjemmefra. Signe læser en tekst højt for gruppen. Hun vil som uddannet læseguide vælge god litteratur og sikre at samtalen kommer i gang. Hun stiller de gode spørgsmål, der åbner op for teksten og inviterer alle med ind i læsningen. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten, så du sikrer dig en af de 12 pladser. Der er planlagt 4 mandage i foråret.

TID: STED: PRIS: ARR.:

Søndag den 23. februar kl. 10 Blenstrup Kirke Gratis Gerding-Blenstrup Menighedsråd

Traditionen tro afholdes fastelavn i samarbejde med Blenstrup Borgerforening, og vi begynder med en fastelavnsgudstjeneste i kirken kl 10:00. Efterfølgende arrangerer Borgerforeningen tøndeslagning i hallen, hvor kattekonger og dronninger krones, og bedste udklædninger kåres.

EN HIMMERLANDSK FAMILIEKRØNIKE TID: STED: PRIS: ARR.:

Mandag den 2. marts kl. 19.30 Ravnkilde Skole (Skolegade 1, Ravnkilde) Gratis Lokalhistorisk Forening for Ravnkilde Sogn

Efter en hurtig generalforsamling fortæller Holger Lyngberg, Ravnkilde, om folk og huse i fødeegnen omkring Oplev, ledsaget af mange fine billeder.

BOGBY9520 GENERALFORSAMLING START PÅ KERAMIKKURSER

TAG BAMSE MED PÅ BAMSEHOSPITALET TID: Lørdag den 22. februar kl. 10-13 STED: Nørager Bibliotek. PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Bamsehospitalet som besøger Nørager bibliotek består af frivillige læge- og sundhedsstuderende, som præsenterer de yngste for sundhedsvæsenet på en sjov og lærerig måde. Bamselægen vil sammen med barnet lægge en plan for behandling af bamsen. Den skal måske sys, have forbinding og plaster på og have medicin i en sprøjte. Det er også vigtigt at slå fast hvad der videre skal ske: Livretter, godnathistorier og kram er vigtige elementer i korrekt bamsebehandling. Målgruppe: 4-7 årige. Ingen tilmelding. Bare mød op med bamsen under armen!

TID: Mandag den 6. januar Torsdag den 2. april 18.30-21.15 STED: Svanfolkvej 6, 9293 Kongerslev PRIS: Kr. 1.458 for 12 gange ARR.: Svanfolk Kurser

Deltag i keramikundervisning i vores hyggelige værksted. Du lærer forskellige teknikker i at arbejde med ler og du kan også lære at dreje. Oplev flere sjove måder at glasere dine ting på. Materialer: 45 kr pr kg ler incl. glasur og brænding. 12 mandage, tirsdage eller torsdage eller klippekort min 5 gange. Flere kurser på hjemmesiden. Undervisere Mette Moen og Per Jørgensen. Tilmelding på 21727217, moenmette1@gmail.com.

TID: STED: PRIS: ARR.:

Torsdag den 5. marts kl. 19 BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping Gratis BOGBY9520

Den årlige generalforsamling er en hyggelig aften i Bogby-Butikken, hvor vi samler op af det der skete i 2019 – og det var ikke så lidt. Vi kigger også frem og orienterer om nogle af de idéer og tiltag, som vi arbejder med. Der er naturligvis også valg til bestyrelsen. Deltagelse i valget kræver, at man er medlem af Foreningen BOGBY9520. Der vil også være rig lejlighed til at komme med ris og ros. Vi planlægger også et spændende indslag, men mere om det senere. Der serveres kaffe og hjemmebag.

Jernbanegade 9 • tlf. 98 37 24 28 • Mail: 7888@bogpost.dk

derudad · NOV- DEC 2019

31

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

ÅBEN FOR DIG Når vi siger , at vi er personligt engagerede, så mener vi det. Jo bedre vi kender dig som kunde, jo bedre en bank kan vi være for dig. Vi lytter med åbent sind og gør altid vores bedste for at gøre en positiv forskel.

Støvring afdeling • Hobrovej 91 • 9530 Støvring • T 9657 5360 Skørping afdeling • Jyllandsgade 19 • 9520 Skørping • T 9657 5680 Suldrup afdeling • Hjedsbækvej 338 • 9541 Suldrup • T 9657 5380 jutlander.dk

32

NOV - DEC 2019 · derudad


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.