Page 1

GRATIS MAGASIN SEPT-OKT|19

ad derud LD i REBItil lokale

uide – din g velser ople

Byens liv - set indefra HISTORIEN HAR SAT SINE SPOR

Mere end vin og gode røverhistorier

ÅRS

BYJUBILÆUM

| KULTUR | NATUR |derudad SPORT· |SEPT ERHVERV | MAD - OKT 2019 1 |


········

derudad

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Vejen til derudad ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

N

år en dør lukkes, åbnes en anden, lyder et gammelt ordsprog, og man kan vist uden på nogen måde at overdrive sige, at vi har kæmpet med at åbne den nye dør.

I januar 1997 udkom det første kulturblad, der i begyndelsen hed ”Kulturkalenderen” I efteråret 2018 fjerner Rebild Kommune tilskuddet til bladet Kulturen og kulturen.net

I efteråret 2018 fjernede Rebild Kommune et mangeårigt tilskud på 100.000 kr. til kulturen. Et beløb, der med ét slag gjorde det økonomisk umuligt at udgive det husstandsomdelte blad ”Kulturen”, som formidlede kulturelle aktiviteter i Rebild Kommune. Ud over kommunens tilskud har foreningerne bag bladet selv bidraget med mere end 100.000 kr. Derudover er produktionsomkostningerne blevet dækket af indtægter fra annoncesalg. Rebild Kommunes Kulturråd (fem personer udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget) nedsatte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at undersøge mulighederne for at videreføre bladet og kulturen.net. Efter et større detektivarbejde bestemte arbejdsgruppen, at det var nødvendigt at etablere en ny forening, der kunne løfte og videreudvikle arbejdet med såvel blad som digital platform. I februar 2019 blev der indkaldt til en stiftende generalforsamling på KulturStationen i Skørping. Den nye forening fik navnet KulturenRebild og den nyvalgte bestyrelse trak straks i arbejdstøjet.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Helle Jørgensen (STUBhuset), Jes Kaa Kristophersen (MusikStationen), Tina Lauritsen Rasmussen (Center Sundhed, Kultur og Fritid), Uffe Westerberg (Rold Skov Natur- og Kulturcenter) og Henrik Bugge Mortensen (BOGBY9520) Foreningen KulturenRebild blev etableret 11. februar 2019. Foreningen har til formål at samle og formidle kendskab til kulturelle arrangementer i hele Rebild Kommune. Under overskriften ”Rebild Rykker – Sammen” indsamler Rebild Inner Wheel, Rebild Rotary og Støvring Gymnasium 105.000 kr., som overrækkes til Foreningen KulturenRebild 19. marts 2019 ved et arrangement på Støvring Gymnasium Det første nummer af derudad udkommer 1. september 2019

Der har siden november sidste år været afholdt mange møder først i arbejdsgruppen og sidenhen i den nye bestyrelse. Borgmesteren er blevet besøgt et par gange, ligesom der har været afholdt møder med det samlede Kultur- og Fritidsudvalg med Gert Fischer i spidsen. Kulturrådet, som oprindeligt satte gang i hele denne proces, er naturligvis også blevet informeret. Økonomien har hele tiden været en modspiller – en stor modspiller, men så pludselig fra uventet side fik den nystiftede forening 105.000 kr., som Rebild Rotary Klub, Rebild Inner Wheel og Støvring Gymnasium i fællesskab havde indsamlet ved et støttearrangement. – Vi syntes, det var brandærgerligt, at kommunalbestyrelsen valgte af fjerne tilskuddet til bladet ”Kulturen”, og det set i lyset af at Rebild netop er en kommune, der slår sig op på både kultur og natur, fortæller Lars Jørgen Pedersen fra Rebild Rotary Klub. Som erhvervsklub fandt vi det vigtigt både at anerkende den store indsats, der fra de frivilliges side er blevet gjort gennem årene, og med et økonomisk bidrag støtte op omkring det initiativ, som Foreningen KulturenRebild har taget i forhold til et nyt magasin. Et blomstrende og mangfoldigt kulturliv er vigtig – også for bosætningen. Det var grunden til, at vi sammen med Rebild Inner Wheel og Støvring Gymnasium tog initiativ til et støttearrangement.

······ ·· ········ ·········· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

Støt op

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

STÅLHAL STÅLHAL

stålplader Specialpriser på facader

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

til tag og

STÅLHAL STÅLHAL

Niels Ring til N iels

stålplader Specialpriser på der

Ring til

og faca Tlf. 98 55 12 66 til∙ tag www.n-e-j.dk

Tlf. 98 55 12 66 www.n-e-j.dk Få en stærk pris på ∙en

RIDEHAL fra Nørager Ring til Niels

Ring til Niels

Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

14-01-2016

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk

2

UDGIVER: Foreningen KulturenRebild www.kulturenrebild.dk OPLAG: 16.000 stk. Husstandsomdeles i Rebild Kommune

REDAKTION OG TEKST: Henrik Bugge Mortensen 08:32:53redaktion@kulturenrebild.dk LAYOUT: Bodil Tejg Krunderup

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk Stålhal og Ridehal 2x86.indd 1 Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

derudad Nr. 1/2019 september-oktober

17-04-2018 11:14:17 14-01-2016 08:32:53

SEPT - OKT 2019 · derudad

FOTO: Søren Risborg Henrik Bugge Mortensen Guldbæk Vingård Røverstuen Poul Skriver Asger Christiansen Ejlif Andersen ANNONCESALG: Helle Nilsson tlf. 21 49 36 89 annoncer@kulturenrebild.dk TRYK: PE offset A/S DISTRIBUTION: Nordjyske Medier Næste nummer af derudad udkommer i uge 43.

- omkring de frivillige og det brede lokale foreningsliv . Tegn en anno nce i deruda d. Kont ak t Helle Nilsson på tlf . 21493689 elle r mail annoncer@ku lturenrebild.d k og få tilsend t materiale.

Deadline for aflevering af materiale og oprettelseaf arrangementer på kulturenrebild.dk er 15. september 2019. derudad bruger et svanemærket trykkeri


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

derudad

·······

"Vi syntes, det var brandærgerligt, at kommunalbestyrelsen valgte af fjerne tilskuddet til bladet ”Kulturen”, og det set i lyset af at Rebild netop er en kommune, der slår sig op på både kultur og natur" UDTALER LARS JØRGEN PEDERSEN FRA REBILD ROTARY KLUB

Foreningen Kulturen Rebilds bestyrelse. Fra venstre: Helle Jørgensen, Henrik Bugge Mortensen, Maria Ohrt-Nissen, Peter Müller, Jes Kaa Kristophersen, Poul Skriver, Susanne Sangill

– Tusind tak for initiativet, synligheden og støtten, som gav bestyrelsen fornyede kræfter. Efter flere måneders planlægning er det første nummer af vores nye oplevelsesmagasin på gaden. Et magasin, som har fået nyt design, nyt navn, og med et udvidet og lidt anderledes indhold end Kulturen. Hovedvægten i derudad er som tidligere lagt på de mange aktiviteter og arrangementer, som afholdes rundt om i kommunen, men i bladets artikler vil vi forsøge at favne bredere ved også at bringe historier fra erhvervslivet, sportens verden og det kulinariske. Der er både fokus på de små korte historier og de lidt længere artikler med mere dybde – kun fantasien sætter grænser, så byd endelige ind med forslag og tekster om det du går og pusler med.

Vi har glædet os til at få første nummer ud i postkasserne og ind ad brevsprækkerne, og vi håber, at derudad vil medvirke både til øget sammenhold og glæde over de mange kulturelle tilbud, der rent faktisk findes og tilbydes i vores kommune. Her er masser af inspiration – også til at besøge kulturelle aktiviteter, som måske tilbydes i ”den anden ende” af kommunen. Kom godt derudad og få nye oplevelser med hjem. Udover magasinet derudad, kan du også finde kulturelle aktiviteter på hjemmesiden www.kulturen.net, som løbende opdateres.

FORENINGEN KULTURENREBILD - BESTYRELSEN Jes Kristophersen (Formand) jeskaakristophersen@hotmail.com 22 71 12 01 Poul Skriver (Næstformand) p.skriver@post.tele.dk 40 19 39 73 Helle Jørgensen (Kasserer) hjo@STUBhuset.dk 22 82 92 17 Peter Müller oesthimmerlands.fu@gmail.com 93 95 82 12 Henrik Bugge Mortensen (Redaktør) mail@forlagetrebild.dk 20116158 Maria Ohrt-Nissen (Referent/Suppleant) mariaohrt@mail.dk 21 61 08 46 Susanne Sangill (Suppleant) 4711sangill@gmail.com 23 60 68 27

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·········· ········ ·· ·······

derudad 01 ARTIKLER 02 Vejen til derudad 04 Mere end vin og gode røverhistorier 08 Velkommen til Omvendtslev 14 På sporet af jernbanen 23 Naturen derude

ÅRS

BYJUBILÆUM

ARRANGEMENTER 07 STUBhuset 13 BOGBY9520 17 Kinorevuen 18 Stationsbysjubilæum 19 Film i skoven | Kulturuger 24 Foredrag | Koncerter | Ud i naturen | Teater | For børn | Udstillinger | Øvrige LØST OG FAST 20 Det store i det små

derudad · SEPT - OKT 2019

3


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

"Da de første danske vinavlere i begyndelsen af 1990’erne tog fat på at dyrke vin med et kommercielt sigte for øje, blev der trukket på smilebåndet både her og uden for landets grænser"

Læs mere tet den arrangemen kl. 18. 17. oktober. Se side 12 .

4

SEPT - OKT 2019 · derudad

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

in Mad & V om

Der er i dag ca. 100 danske vingårde. I 2000 godkendte EU Danmark som erhvervsmæssigt vinproducerende område. I 2018 fik Danmark den første beskyttede oprindelsesbetegnelse – Dons ved Kolding Fjord. Grundstenen til Danmark som vinland blev lagt i 1993, hvor Michael Gundersen, pioneren inden for dansk vinavl, plantede de første vinstokke på en mark ved Avedøre. I 1993 blev Foreningen af Dansk Vinavlere stiftet. Dyrehøj Vingård ved Kalundborg er Danmarks største med over 30.000 vinstokke. Vi har drukket vin her til lands i mere end 3.000 år. Det viser undersøgelser af forrådskrukker fra stenalderen. Vinen blev importeret fra Central- og Sydeuropa. Vikingerne var som bekendt glade for mjød, men meget tyder på, at de også dyrkede deres egen vin. Det viser fundet af vindruekerner på en boplads ved Tissø i Vestsjælland.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

ERHVERVSLIV

·······

MERE END VIN OG GODE RØVERHISTORIER AF HENRIK BUGGE MORTENSEN

D

et er i begyndelsen af juli. Solen står højt på himmelen, og termometret viser 23 grader i skyggen. Der er travlhed på Guldbæk Vingård. Efter en regnfuld periode har sommeren meldt sin ankomst, hvilket for alvor har sat gang i vinstokkenes vækst. – På en vingård er der noget at lave året rundt, fortæller Jan Thrysøe, der er i fuld gang med opbinding af de mange nye friske skud. Vi er kommet lidt for sent i gang, og med 15.000 vinstokke er det ikke noget, der lige ordnes på en formiddag. Denne dag er Jan Thrysøe ikke alene i vinmarken. Mikkel Schnoor Nielsen fra spisestedet Røverstuen er kommet forbi for at hente røgflis lavet af vinstokke, der er beskåret i efteråret. Efter et netværksmøde mellem turismevirksomheder i området har Guldbæk Vingård og Røverstuen indledt et samarbejde. – Vi anvender så vidt muligt lokale råvarer, hvilket giver gæsten en smagsmæssig oplevelse af vores egn, fortæller Mikkel Schnoor Nielsen. Endelig belaster vi på den måde klimaet så lidt som muligt, da varerne ikke transporteres over længere afstande. Der hører vin til et godt måltid, og i den forbindelse er det fantastisk, at vi kan til-

byde vores gæster en lokal vin, der næsten er produceret i baghaven. For mig og mit personale er det vigtigt at kende produktet indgående for at kunne videregive den gode historie. Derfor har vi besøgt Guldbæk Vingård for med egne øjne at opleve stedet og høre Jans spændende beretning om druesorter, fremstillingen af vin og årets gang i vingården. En storm satte fart på idéerne De første vinstokke blev plantet på de sydvendte skråninger ved Guldbæk i 2008. I dag er 4 hektar tilplantet med forskellige sorter. Det er overvejende grønne druer, der dyrkes på de himmerlandske vinmarker, da der i vores klima er størst potentiale i fremstilling af lyse vine. – Når vi har arrangementer og rundvisninger, får vi helt naturligt spørgsmålet: Hvordan får man idéen til at etablere en vingård?, fortæller Jan Thrysøe. Det skete også ved lidt af en tilfældighed, for efter en storm i 2005, der væltede de store træer på vores grund, stod vi efter en omfattende oprydning tilbage med nogle sydvendte skrænter. Det satte gang i fantasien og idérigdommen. Det mest nærliggende var at tilplante med nye træer, men vi valgte i stedet at anlægge en vinmark. Erfaring i vindyrkning havde vi ingen af, så vi valgte i første omgang

af rejse til det vinproducerende land New Zealand, der klimamæssigt ligger tættest på danske forhold. Efterfølgende har vi også hentet ekspertise fra bl.a. Tyskland. Guldbæk Vingård er et familieforetagende, der drives af Lone og Jan Thrysøe, deres to sønner, svigerdøtre og børnebørn. Vinene fra Guldbæk Vingård har fået navnet 56° Nord efter den 56. breddekreds, der går gennem det himmerlandske landskab ved Guldbæk.

”Når vi har arrangementer og rundvisninger, får vi helt naturligt spørgsmålet: Hvordan får man idéen til at etablere en vingård?” – Da de første danske vinavlere i begyndelsen af 1990’erne tog fat på at dyrke vin med et kommercielt sigte for øje, blev der trukket på smilebåndet både her og uden for landets grænser, fortæller Jan Thrysøe. Sådan er det ikke mere! Danmark har fået officiel status som vinland, og danske vine

derudad · SEPT - OKT 2019

5


········

ERHVERVSLIV

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·

vinder internationale priser i konkurrence med producenter fra hæderkronede vinlande som Italien, Frankrig og Tyskland. Vinstokke til røgning af laks Gæsterne på Røverstuen i Rebild har også taget godt imod vinene fra Guldbæk, men her stopper samarbejdet ikke. – På Røverstuen røger vi selv vores laks, og til det formål er vi begyndt at anvende flis af vinstokke fra Guldbæk, fortæller Mikkel Schnoor Nielsen. For mig personligt giver det mindelser om Restaurant Skoven i Odense, hvor jeg er udlært, for her anvendte vi træ fra franske vinstokke til røgning. Normalt anvendes bøgetræ, men jeg synes flis fra vinstokke giver en bedre aroma til laksen, det er som om vinstokkene indeholder flere smagsstoffer. Om der så er forskel på smagen alt efter, hvilke sorter af vinstokke man anvender, det er det næste, vi skal have undersøgt. Røvere, hekse, krybskytter og andet godtfolk Mikkel Schnoor Nielsen, der overtog Røverstuen 1. juli 2018 har tidligere drevet bl.a. Restaurant Bramslev Bakker og Cafe KAOS (Kurser, Arrangementer, Oplevelser,

6

SEPT - OKT 2019 · derudad

Sport) i Hobro Idrætscenter. På Røverstuen er omdrejningspunktet fortællingen om de navnkundige røvere, der fra 1800-tallets begyndelse skabte lovløse tilstande i det meste af Nordjylland.

"På Røverstuen røger vi selv vores laks, og til det formål er vi begyndt at anvende flis af vinstokke fra Guldbæk" – Historien om røvere, hekse, skovfolk og andet godtfolk er noget helt særligt for denne egn, fortæller Mikkel Schnoor Nielsen. På Røverstuen har vi skabt nogle unikke rammer, hvor vi blander den gode historie med jysk lune og dansk mad fremstillet med kærlighed af de bedste, primært danske og helt lokale råvarer. Der er et normalt potentiale i beretningen om røverne, som vi fremadrettet vil udvikle videre på og formidle på forskellig vis. Senest har vi udgivet en minibog med tegninger og historier om røverne, krybskytten Lars Kjær og opskriften på røvergryde – en lille personlig

gave, som alle gæster får med hjem som et minde og en tak for besøget. Duften af syltede vinblade Mens der flittigt snakkes om vejrets betydning for den forestående høst og druernes sødme, kommer et glas eddikesyltede vinblade på bordet. – Det er de helt friske bladskud, som vi plukker og sylter, fortæller Jan Thrysøe. Det er et godt tilbehør til f.eks. tapas og forskellige kødretter. Endnu en måde hvorpå vi kan bruge vinstokkene til andet end blot produktion af vin. Kokken åbner interesseret glasset, dufter og smager. – Det er en rigtig god og anderledes idé. Det smager dejligt syrligt og krydret. Her har vi måske endnu et område, hvor vi kan indlede et samarbejde, siger en smilende Mikkel Schnoor Nielsen. Om der kommer syltede vinblade fra Guldbæk på Røverstuens menukort må tiden vise! Find flere informationer på www.roeverstuen.dk og www.guldbaekvingaard.dk.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

) UDSOLGT (Venteliste ES S & HENNING KVITN 26.09 POUL KREB

FÅ BILLETTER!

) UDSOLGT (Venteliste ØLLER OG FROM 11.10 MADSEN, M

FÅ BILLETTER!

27.09 TØRFISK

EN 24.10 FOLKEKLUBB

DEER CHILDREN 14.11 NIVE & THE

VAN 07.11 TOM DONO

KONCERT 11.01.20 NYTÅRS

FACEBOOK: /STUBHUSET.DK

AKUSTISK 28.11 KAJSA VALA

NATUREN

·······

04.10 DIE HERREN

01.11 MOONJAM

FÅ BILLETTER! GAN 21.11 JOHNNY LO

& FRIENDS

ERT STERS JULEKONC 12.12 GOSPEL SI

K BERRY TRIBUTE 30.01.2020 CHUC Andersen, Mek Pek & Billy Cross ike M , elle Birkballe Ester Brohus, Mich

BILLETSALG: WWW.TICKETMASTER.DK

WEB: WWW.STUBHUSET.DK

derudad · SEPT - OKT 2019

7

STØVRING


········

LANDSBYEN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··

M

- Landsbyen Siem i kikkerten

ellem Terndrup og Skørping ligger tre landsbyer som perler på en snor – Hellum, Thorup og Siem. Byer som de fleste blot kører igennem – og det ofte lidt for stærkt. Men uanset hvor anonymt et sted ser ud, så gemmer der sig altid en god historie, når man kradser lidt i overfladen og ellers er blot en smule nysgerrig. Sådan er det også med Siem – 40 husstande og 127 indbyggere en lille kilometer fra Terndrup. Her er ingen faldefærdige huse eller til salg skilte – tværtimod såvel huse som haver er velholdte. Hemmeligheden bag skal man ikke lede længe efter, det handler om fællesskab og sammenhold på kryds og tværs – mellem tilflyttere og folk, der har boet her i generationer. I Siem har de knækket koden og skabt et miljø, hvor initiativet blomstrer og livet leves.

Hanne Kronborg Sørensen

8

SEPT - OKT 2019 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··

LANDSBYEN

Det første, der falder én i øjnene, er byens vartegn – tre høje fyrrestammer, der er vendt på hovedet, så rødderne fungerer som kroner. – Det var vores tømrer Karl Erik Nielsen, der fik idéen, og her i byen er der ikke langt fra tanke til handling, fortæller Hanne Kronborg Sørensen og fortsætter: Karl Erik stillede maskineri til rådighed og Jens Stevn et passende jordstykke. Et sjovt påfund, der har sat Siem på landkortet og viser, at her står vi på hovedet for at hjælpe og tage hånd om hinanden. Når mørket falder på, er de omvendte træer oplyst, og i december er det den store julekasse på loftet, der findes frem, når stammerne udsmykkes. Byens omdrejningspunkt Hanne Kronborg Sørensen er formand for Siem Forsamlingshus, der er omdrejningspunktet for de mange aktiviteter i byen. – Vi er fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, der deltager i arbejdet på lige fod med bestyrelsen, for der er brug for alle hænder, fortæller Hanne Kronborg Sørensen. Vi har i løbet af året flere faste arrangementer f.eks. nissespil, dilettantforestilling, fællesspisning, sankthansaften og byfest. Beboerne er ikke kun gode til at støtte op omkring arrangementerne, de hjælper også til på hver deres måde, og det er styrken i vores by. Vi er en broget flok, der kan lidt af hvert. Nogen er gode til at skrive fondsansøgninger, andre kan trylle i et køkken, og nogen har hænderne skruet rigtigt på, når ting og sager skal repareres eller fornys. Der er brug for alle gode kræfter, og vi er da også så heldige, at beboerne fra de andre byer i området er flittige gæster i Siem.

– I 1979 genoplivede vi en gammel tradition med dilettant i forsamlingshuset, hvilket virkelig er noget, der samler byen bagved, på og foran scenen. Vi begynder i oktober og så er der premiere i slutningen af januar. Alle der har lyst, kan deltage, og vi har det utrolig sjovt. Børnene indtager også de skrå brædder i det årlige nissespil med efterfølgende bankospil, som Maria Ohrt-Nissen skriver og instruerer. Det er naturligvis først og fremmest sjov og ballade, men vi har også oplevet, at flere af børnene, som måske har haft det svært ved at skulle stå frem, er blevet mere sikre på sig selv. Der sker meget i vores lille by, og vi har altid nye planer, der handler jo også om at holde dampen oppe, siger Hanne Kronborg Sørensen. At vi har et velfungerende og nyrenoveret forsamlingshus, skyldes i høj grad også de lokale, som har lagt mange timers arbejde i ombygning, renovering og almindelig vedligeholdelse.

"I 1979 genoplivede vi en gammel tradition med dilettant i forsamlingshuset, hvilket virkelig er noget der samler byen bagved, på og foran scenen."

Velkomstpakke Information er også vejen til et stærkere sammenhold. Byen har en Facebook-side, og borgerne modtager løbende nyhedsbreve og invitationer til arrangementer i deres mailboks eller fysiske postkasse. Når nye borgere flytter til Siem, modtager de et velkomstbrev, der fortæller om byen, hvad der sker samt en gratis invitation til det førstkommende arrangement. – Det er overraskende at blive personligt budt velkommen til byen, men også utrolig positivt, fortæller Trine Bødker Kilgast og fortsætter: Vi var lige flyttet ind, da Hanne kom forbi med bogen, der handler om byens historie, og en invitation sankthansaften. Det var den perfekte introduktion til fællesskabet.

TIL OMVENDTSLEV

VELKOMMEN

·······

TEKST OG FOTO: HENRIK BUGGE MORTENSEN

derudad · SEPT - OKT 2019

9


········

LANDSBYEN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··

Jens Stevn

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

I Siem Sogn, der hører under Store Brøndum-Siem-Thorup Pastorat, er der 127 indbyggere, hvoraf 99 er medlemmer af folkekirken. Stednavnet Siem kommer formentlig af det gamle ord ”sæ”, der betyder sø, hvilket passer meget godt, da der tidligere lå en mindre sø i byen. Busrute 104 mellem Terndrup og Støvring har stoppested i Siem. Siem hører under postnummer 9575 Terndrup. Det første forsamlingshus i Siem blev opført i 1924. Det nuværende forsamlingshus blev indviet i 1954 med opførelsen af dilettantforestillingen ”Spå-Birthes Tøs”. Siem Sogn dækker et areal på 1347 tønder land. Sognets højeste punkt er Tulsted Bakke på 70 meter. I den østlige gavl på Siem Kirke sidder en rød granitkvadre, en såkaldt blodsten, der efter gammel overtro skulle indeholde helbredende egenskaber. Lidt knust granitstøv fra stenen, der opblandes i mælk og drikkes før solnedgang, skulle kunne udvirke mirakler. Vil du vide mere om Siem kan du med fordel læse Inger Marie Christensens bøger ”Siem Sogns Historie” (2010) og ”Siem Kirke” (2008).

10

SEPT - OKT 2019 · derudad

Trine Bødker Kilgast og hendes mand Kian, der 18. april blev forældre til landsbyens yngste indbygger Viggo, købte gården Skørpingvej 54 i 2015. – Vi var på udkig efter et sted med masser af plads, da jeg driver et hestestutteri. En gård, der ikke lå for langt væk fra alting, og som var til at betale. Stedet fandt vi i Siem, hvor der med i købet fulgte et fantastisk fællesskab. Det eneste negative ved at bo i Siem, er landevejen, hvor bilisterne ofte har meget svært ved at overholde de maksimale 50 km. Vi håber at få etableret et ekstra bump i byens vestlige udkant for at komme fartdjævlene til livs. Juletræsproduktion og mere løvskov Nærmeste genbo til Stald Kilgast er Siem Kirke, der også er byens ældste bygning. En af landets mindste kirker bestående af skib og kor opført af tilhuggede granitkvadre i 1100-tallet. Her er ikke noget klokketårn, men derimod en lille glug, en åbning, i den østlige gavl, hvor klokken fra 1723 er ophængt. Det har i århundreder gjort det til noget af en udfordring at være ringer ved Siem Kirke, når vejrguderne viste tænder. Lidt uden for Siem bor Jens Stevn, der er uddannet skovfoged og fjerde generation på gården Bredal. I 1980 grundlagde han sammen med studiekammeraten Ole Ernst, der var skovfoged på Willestrup, Bredal Planteskole og begyndte produktionen af nordmannsgraner, der blev videresolgt som udplantningsplanter til juletræsproduktion. Som den eneste i Europa importerede han frø fra den tidligere sovjetrepublik Georgien ved Sortehavet. 500 kg frø blev årligt til mellem 1,5 og 2 millioner planter, så det er et anseeligt antal juletræer, som er blev sået og dyrket på markerne ved Siem gennem årene. Bredal Planteskole var førende på sit felt, og en stor del af produktionen blev eksporteret til bl.a. Tyskland, Frankrig, Østrig og England. Jens Stevn har også sat et mere varigt aftryk på det landskab, som i dag omgiver landsbyen Siem. – Tidligere hørte gården Bredal og det meste af Siem under herregården Lindenborg, fortæller Jens Stevn. Her var min familie forpagtere indtil gården blev købt i 1922. Det var dengang, hvor de mange an-

satte skabte liv på landet. Meget har ændret sig siden da – ikke mindst landskabet. Da jeg overtog Bredal, begyndte jeg at opkøbe omkringliggende gårde og jorder for at kunne udvide arealet til produktion af juletræer, men også for at skabe ny skov. Det har betydet, at 50 hektar, der tidligere var landbrugsjord, i dag er løvskov tilplantet med bl.a. eg, fuglekirsebær og tjørn. Det har skabt ny variation i landskabet. Den er ler sidst, ler bedst Tidligere var der både købmand, smed, snedker, autoværksted og brugsforening i Siem, og forretninger er her stadig. – Efter 14 år som frisør i Aalborg flyttede jeg i 2007 min Salon Perfect Hair til Siem, fortæller Susanne Nielsen. Der var ikke mange, der spåede mig store chancer for at drive forretning her ude på landet, men den der ler sidst, ler som bekendt bedst. Der er gået 12 år, og jeg har ikke haft problemer med at tiltrække kunder til min salon. Mange flyttede med fra Aalborg, men jeg har også fået nye kunder fra lokalområdet og kunder, der kommer betydeligt længere fra f.eks. Hobro og Brovst. Uanset om du er frisør i en storby eller ude på landet, kræver faget, at du følger med tiden og er med på noderne. Det betyder, at jeg fire gange om året deltager i kurser i både ind- og udland. Da jeg flyttede til Siem, var mine børn små, og her viste byen sig også som et sandt eldorado, for her var mange børn og dermed altid legekammerater. Siem er en by af ildsjæle, der ikke er bange for at investere i fællesskabet. Nærmeste nabo til Susanne Nielsen er forældrene Karen og Poul Erik Nielsen, der har forretningen Poul E. og Aalborg Vinhandel, der er indrettet i den tidligere staldbygning. – Fra 1968 til 2007 drev vi vinhandel i Bredgade i Aalborg, fortæller Poul Erik Nielsen. Herefter etablerede vi en netbutik og en lille forretning i Siem, hvor vi holder åben fredag kl. 15-18. Her er vi parat med råd og vejledning om vine fra bl.a. Frankrig, Tyskland, Portugal, Italien og Chile.

"Der var ikke mange, der spåede mig store chancer for at drive forretning her ude på landet, men den der ler sidste, ler som bekendt bedst."

Siem Multiservice På Siem Byvej møder vi den 14-årige Mike Bundgaard Christensen, der er travlt opta-


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·· get på sit værksted, hvor han holder en hele flåde af plænetraktorer og hækkeklippere ved lige. – Sammen med min kammerat Andreas Danmark fra St. Brøndum har jeg Siem Multiservice, hvor vi slår græs, klipper hæk og rydder sne for folk, fortæller en synligt stolt Mike Bundgaard Christensen. Vi begyndte for to år siden og har kunder i Hellum, Terndrup, St. Brøndum, Thorup og naturligvis Siem. Mange af mine klassekammerater sidder foran computeren dagen lang, men det er ikke mig. Jeg vil hellere rode med værktøj og motorer, og så har jeg ikke noget imod at blive godt beskidt. Man lærer meget af at have egen virksomhed, og er jeg i tvivl om noget, har jeg min bedstefar som læremester. Mike er også fejedreng hos Terndrup Motor Service, og når der er arbejdsdag i byen, eller forsamlingshuset skal renoveres, er han heller ikke bange for at give en hånd med.

en tidligere skole eller et gammelt mejeri, hvor der var masser af plads, fortæller Søren Sloth Kristensen, der er arkitekt. Vi faldt for Siem Skole og flyttede hertil med tre små børn – og når man har børn bliver man hurtigt involveret i det lokale fællesskab tilføjer Anne Marie Kjær Andersen og fortsætter. Vi kendte ingen i byen, men blev taget imod med åbne arme – ikke mindst af vores nabo, der var behjælpelig med maskiner, snerydning og invitererede på julefrokost. Det skal ikke forstås sådan, at vi løber hinanden på dørene, for det er ikke tilfældet. Men skal en by som Siem ikke blot sygne hen, som det er sket med andre småbyer, kræver det, at vi står sammen og selv skaber aktivitet og tager fat, hvor vi hver især har vores kompetencer og noget at byde ind med. Du skal investere noget af dig selv, når du bor i en by som Siem. Vi har naturligt nok selv taget del i en del arrangementer for børnene som f.eks. børnefilmklub med fællesspisning, fastelavnsfest og forskellige aktiviteter i forbindelse med vores bålhytte. Det er vigtigt for en by som Siem, at vi har et forsamlingshus. Det er midtpunktet for det høje aktivitetsniveau og så er der en handlekraftig bestyrelse eller byrådet, som vi kalder dem. I Siem står borgerne ikke blot på hovedet for det gode initiativ, de har også med et højt aktivitetsniveau, der hylder fællesskabet, formået af gå imod strømmen.

"Sammen med min kammerat Andreas Danmark fra St. Brøndum har jeg Siem Multiservice, hvor vi slår græs, klipper hæk og rydder sne for folk"

Man skal være villig til at investere noget af sig selv Indtil 1962 havde Siem egen skole. Børnene blev herefter flyttet til Hellum Skole og bygningen, der var opført i 1913, blev købt af keramiker Chris Moes, der her videreførte en rig lokal tradition for fremstilling af lertøj. I 2008 købte ægteparret Søren Sloth Kristensen og Anne Marie Kjær Andersen den tidligere skole. – Vi kom fra Nørresundby og var på udkig efter en nedlagt stationsbygning,

Er din by den næste, som vi skal portrættere, så er du meget velkommen til at kontakte redaktionen af derudad.

LANDSBYEN

·······

Susanne Nielsen Karen og Poul Erik Nielsen

Mike Bundgaard Christensen

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·········· ········ ·· ·······

Transport af 4 til 76 personer

Tlf. 98 37 11 50

E-mail: olesens-busser@post.tele.dk • www.olesens-busser.dk

Hos Skørping Mægleren finder du altid det største udvalg af boliger i og omkring Skørping, Rebild og Rold Skov - her hvor Danmark er smukkere!

Helle Aagaard

Ejendomsmægler & Valuar MDE Jyllandsgade 8B · 9520 Skørping

Telefon 98 39 11 27

www.skorpingmaegleren.dk haa@skorpingmaegleren.dk

derudad · SEPT - OKT 2019

11


NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Vin og mad Lokalt samarbejde med holdning Mad og vin Torsdag d. 17 Oktober kl. 18:00 Smag på de danske vine fra Guldbæk Vingård og nyd en lækker tapas pla�e fra Røverstuen. Jan, Lone og Mikkel fortæller om vin og mad.

Kr. pr. person 125,Bille�er købes via www.roeverstuen.dk

Guldbæk Vingård

Restaurant Røverstuen 54601

········

Kom godt på plads i boliglivet Gratis og uforpligtende salgsvurderinger i hele Rebild Kommune Personlig behandling Tæt sparring omkring salget Åben og ærlig dialog Nytænkning i salg og markedsføring Kontakt home Støvring allerede i dag på tlf. 98 37 30 00 eller mail stoevring@home.dk for en gratis og personlig salgsvurdering.

12

SEPT - OKT 2019 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Efteråret banker på, træer og buske skifter farve og de lyse timer bliver færre. Det er med andre ord tid til en ny sæson med spændende arrangementer i Danmarks hyggeligste bogby. Tre butikker fyldt med hundredtusindvis af bøger til attraktive priser.

NATUREN

·······

BOGBY 95 20

GÅ IKKE GLIP AF DE MANGE OPLEVELSER – SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN TORS. 12. SEPT. KL. 18

BEMÆRK TIDSPUNKT

GERDING BAKKER, LINDENBORG Å OG GAMLE HULVEJE TRAVETUR –

Rold Skov og Rebild Bakker byder på et utal at spændende vandreture – og hver har vi vores favorit. Sådan er det også for Karsten Vestergaard, der er vores guide på denne aftentur, der går til de mindre kendte Gerding Bakker. Med Gerding Kirke som udgangspunkt går turen nordpå til Gravlev Ådal, gennem Gerding Bakker og videre ad smalle stier til Trehøje i nærheden af Rise. Turen tilbage går ad en gammel hulvej. Turen går gennem kuperet terræn. Husk godt fodtøj og tøj alt efter vejret. Mødested: Gerding Kirke, Sct. Jørgensvej 5, 9520 Skørping Der serveres kaffe og hjemmebag i det fri til kr. 20.

TORS. 10. OKT. KL. 19

DE MYSTISKE VIKINGEBORGE De farverige historier om vikingerne, der drog ud for at erobre verden for omkring 1.000 år siden er mange. Ikke mindst tv-serier som ”Game of Thrones” har verden rundt skabt stor opmærksomhed om vikingetiden. I Danmark er der i dag 5 kendte ringborge: Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Trelleborg og Borgring ved Køge, som blev opdaget i 2014. Det store spørgsmål er stadig, hvem byggede disse anlæg og hvorfor? Helge Gårn fra Ravnkilde har i mange år interesseret sig for borgene og de teorier, som forskellige historikere har præsenteret. Der er nemlig langt fra enighed om, hvilken rolle ringborgene spillede i datidens Danmark. Der serveres kaffe og hjemmebag til kr. 20.

TORS. 26. SEPT. KL. 17–19

TORS. 24. OKT. KL. 19 BEMÆRK TIDSPUNKT

EN REJSE MED DEN TRANSSIBIRISKE JERNBANE Tag med forfatteren Susan Skovborg Roed med den transsibiriske jernbane. Susan fortæller om sin digtsamling MANDARINÆNDERNES LAND - SIBIRISKE DIGTE og læser op fra den, Vi kører gennem bjerge og skove, langs floder og søer. I centrum står den hellige Baikal-sø midt i den vældige taiga, shamanernes skov. Vi møder Dostojevskij, Rachel og Israel Rachlin, Rane Willerslev, lokale russere, mongoler og meget andet. Susan er 69 år, filosof og forfatter til en lang række bøger. Hun er et kendt navn i Skørping, hvor hun har holdt mange foredrag, og hvor hun boede 2006-2012.

KAI BYLLING SPILLER OG FORTÆLLER OM EVERGREENS OG JAZZ Det siges at mange melodier i swingmusikken tager udgangspunkt i evergreens og dermed i popmelodier. Omvendt er blåstemplingen som Evergreen, bl.a. afhængig af at nogen har jazzificeret den pågældende melodi. Nåh, ja, selv Johan Sebastian Bach er blevet udsat for samme proces og bedømmelsen af resultatet går fra forfærdelse til nik og fod-vip. I katakomberne under BOGBY9520 i Skørping ligger de gamle 78'ere og venter. Kai har været på opdagelse i hvælvingerne. Som sædvanlig er der dukket jazzplader op, der bare SKAL spilles, fordi de er rigtige gode! Der serveres kaffe og hjemmebag til kr. 20

Der serveres kaffe og hjemmebag til kr. 20

ÅBNINGSTIDER: Bogby-Butikkerne, Jyllandsgade 5b og 5c, Skørping Torsdag og fredag kl. 14-17 Lørdag og søndag kl. 10-13

Bogby-Butikken Askildrupvej 23, St. Brøndum Torsdag kl. 14-17 eller efter aftale derudad · SEPT - OKT 2019

13


········

HISTORIEN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ····

Mariager Veteranjernbane - Veterantoget på vej mod Handest.

ÅRS

BYJUBILÆUM

D

På sporet af jernbanen

en 18. september 2019 kan stationsbyerne Skørping og Støvring fejre 150-års jubilæum. Efter mange års planlægning og anlæggelse, der i vid udstrækning foregik med skovle og trillebøre, blev den enkeltsporede jernbane mellem Randers og Aalborg indviet i 1869. Det skete med deltagelse af Christian 10. og dronning Louise samt 236 indbudte gæster, der kom kørende med tog fra Aalborg og stoppede ved hver af de nyanlagte stationer. Først i slutningen af 1930’erne gik man i gang med at anlægge dobbeltsporet, der var endeligt færdigt i 1953, hvor strækningen mellem Støvring og Ellidshøj blev taget i brug. I slutningen af 1800-tallet var der overalt i Danmark gang i byggeriet af jernbaner, som skabte grundlaget for helt nye byer, vækst og fremgang. Den 15. juli 1893 åbnede jernbanen mellem Hobro og Løgstør med stationer og trinbrætter i Rørbæk, Gryderup, Boldrup og Nørager. Den 1. december 1900 blev jernbanen mellem Aalborg og Hadsund indviet. I den forbindelse blev der bygget stationer i både Bælum og Solbjerg. Der var også jernbaneprojekter, der ikke blev til noget, og byer, der på den måde aldrig opnåede at kunne kalde sig stationsbyer. Der var planlagt en jernbane mellem Svenstrup og Nørager, hvor der skulle etableres stationer og trinbrætter i Guldbæk, Øster Hornum, Hjeds, Suldrup, Sønderup, Haverslev og Mejlby. Endnu et ambitiøst projekt, som længe var på tegnebrættet, var en forbindelse mellem Aars og Øster Hurup.

14

SEPT - OKT 2019 · derudad

Her tager vi på en lille rundtur til nogle af Rebild Kommunes stationsbyer. Artiklen er skrevet i samarbejde med de lokalhistoriske arkiver, der alle gemmer på spændende viden om vores fælles fortid – en viden du kan få adgang til ved at kontakte arkiverne eller møde op i deres åbningstid. Fra Sverriggaard til Skørping Stationsby Ved planlægning af jernbanen mellem Randers og Aalborg blev det besluttet at anlægge en station på et næsten øde hedeområde lige nord for Rold Skov. Der var på stedet kun en forfalden gård, ”Sverriggaard”, og et nybygget husmandssted, som blev kaldt ”Sverrighus”. Lidt syd herfor var der et skovløbersted, som også hed ”Sverrighus”. Stationsbygningen var en enetages bygning, der også var bolig for stationsmeste-

ren. Ifølge en bygningstegning var der både 2. og 3. klasses ventesal. Udenfor bygningen var en brønd, hvorfra vandet kunne pumpes op i en cisterne til påfyldning af lokomotiverne. Der var naturligvis et vigespor ved stationen, så modkørende tog kunne passere, eftersom banen var enkeltsporet. Ved Mosskov blev efter skovvæsenets ønske anlagt et sidespor af hensyn til transport af træ fra skoven. Omkostningerne hertil blev fratrukket erstatningen for afståelse af jord til banen. Omkring 1895 blev stationsbygningen ombygget til den nuværende toetagers bygning og vandtårnet blev opført. En driftig Aalborg-købmand ved navn Hougaard havde set mulighederne i udvikling af området og havde købt ”Sverriggaard”. Samme år som banen blev indviet, byggede han en ny firlænget gård med landbrug og købmandshandel. Allerede året efter blev Skørping Kro opført af samme Hougaard, hvor rejsende og handelsfolk kunne få ophold. Samtidig med banens anlæggelse begyndte man også at handle med dyr, og kort efter kom der flere årlige markeder ved ”Sverriggaard”, som nu kom til at hedde Skørping Stationsby. Fra ”Sverriggaard” blev der efterhånden udstykket grunde,


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ···· Dyrskuedagen i Haverslev. Postkortet er dateret 1911.

hvor både håndværkere og handlende opførte ejendomme. Der var dog den klausul, at der ikke måtte drives købmandshandel fra de nyopførte ejendomme. Hougaard ønskede naturligvis ingen konkurrence til sin egen købmandshandel. Øst for Sverriggaards jorder lå Teglgaardens hede, hvorfra godsejer Dahl på Buderupholm kunne sælge grunde, som ikke havde begrænsninger, og inden år 1900 var en stor del af grundene langs Jyllandsgade bebygget. Jernbanen, der aldrig blev til noget Danmark fik sin første jernbane i 1847 fra København til Roskilde, i rette tid til at fragte de danske tropper det første stykke af vejen til Sønderjylland før 3-års krigen. Denne krig og krigen i 1864 satte en stopper for udbygningen af jernbanenettet i Danmark. Først 25-30 år efter strækningen Roskilde-København blev indviet, kom der for alvor gang i udbygningen af jernbanenettet, som fortsatte efter århundredeskiftet. Der fremkom bl.a. et forslag om en jernbane fra Aars over Arden til Øster Hurup. Det var især kreditforeningsrepræsentant P. H. Markmann, der agiterede for denne linjeføring. Han afholdt mange møder, hvor fordelene ved sådan en bane blev præsenteret. Det var den stigende landbrugsproduktion, der blev fremført som et vigtigt argument for at en jernbane øst-vest i Himmerland. For yderligere at fremme sagen blev der også nedsat et udvalg. Så sent som i 1914 blev der holdt møde, men første verdenskrig satte en stopper for yderligere tiltag i sagen. Fem år senere i 1919 blev arbejdet med jernbanen genoptaget og der blev indgået en koncessionsaftale mellem staten og en privat virksomhed om etableringen. Selskabet kom til af hedde Sydhimmerlands Jernbaneselskab (SHJS). Banen blev besigtiget og udstukket,

Persontog fra Aalborg holder på Støvring Station på vej mod Randers. Ca. 1910.

HISTORIEN

Skørping Station ca. 1895. Nyopført vandtårn og stationsbygning i to etager.

For de gamle bondefamilier har det været noget af en omvæltning at se deres landsby blive forvandlet til en Med jernbanehvilket blot tog ”moderne” stationsby med stationen, hvorfra nogle få dage. livslinjen til omRegningen for rigtige forretninger, værkverden udgik, oparbejdet løb alsteder, andelsmejeri og stod der et helt nyt ligevel op i kr. en brugsforening. kvarter i byen. Ikke 28.000, hvilket dengang var mange penge. På strækningen Aars-Øster Hurup var der planlagt holdepladser i Lille Binderup, Haverslev, Ravnkilde, Nørlund, Astrup, Terndrup, Solbjerg og Birklund. I alt en strækning på 53 km. Derudover var der planlagt et spor på 9 km til Skelund og videre over Buddum og Als til Helberskov. Staten skulle ifølge jernbaneloven af 20. marts 1918 dække 50% af anlægsomkostningerne. Prisen blev 1914 anslået til 1 million kr., hvilket i 1919 var steget til 3½ million kr. Beløbets anseelige størrelse gjorde mange betænkelige ved projektet, og man valgte derfor at se tiden an. Landstinget ændrede efterfølgende på planerne, så der i stedet var tale om to jernbanestrækninger: Aars-Arden og Arden-Øster Hurup. Banen blev dog aldrig bygget, og det var vist heldigt nok, for den ville med stor sandsynlighed hurtigt have vist sig at være urentabel og derfor stå til nedlæggelse, som det skete med utallige banestrækninger rundt om i landet i 1960’erne. Tiden var så fremskreden, at rutebilerne overtog persontrafikken og lastbilerne godstransporten. Støvring Stationsby i 150 år Med åbningen af jernbanen mellem Randers og Aalborg blev Støvring stationsby, hvilket fik afgørende betydning for byen. Før havde Støvring kun været en lille, ubetydelig landsby. Med anlæggelsen af jernbanen kunne byens indbyggere med ét hurtigt og nemt komme til Aalborg mod nord eller mod syd til resten af Danmark og såmænd hele Europa.

sådan at det gik hurtigt, de første år skulle man først se tiden an, men i 1880’erne gik der gang i byggeriet, og der skulle ikke gå mange år, før hele Jernbanegade var fuldt udbygget. Næringsloven fra 1857, der brød købstædernes monopol på handel og håndværk, kom nu først for alvor til at slå igennem, og byen begyndte at vokse sig stor. Tilflyttere kom til byen: handlende og håndværkere samt statsansatte ved jernbanen og postvæsenet. For de gamle bondefamilier har det været noget af en omvæltning at se deres landsby blive forvandlet til en ”moderne” stationsby med rigtige forretninger, værksteder, andelsmejeri og en brugsforening. Kroen blev bygget op på ny, og sågar en højskole blev grundlagt i disse år. Af særlig betydning for handelen fik købmandsgården lige over for stationen, ejet af N. P. Andersen. Virksomheden begyndte som almindelig købmandsforretning, men i 1880’erne øgede Andersen omsætningen yderligere. Han aftog kornprodukter og skaffede til gengæld foderstoffer, gødningsmidler og daglige fornødenheder til by og land. Købmandsgården blev desuden leverandør til mindre købmænd i oplandet og åbnede filial i bl.a. Hjedsbæk. Kun få alvorlige ulykker er sket på Støvring Station. I 1931 bragede et godstog fra Randers ind i et holdende godstog, hvilket medførte store materielle skader. I 1935 væltede et nybygget diesellokomotiv i et sporskifte på vej fra Aarhus til Skagensbanen. Begge ulykker skyldtes uagtsomhed og for høj fart. I ingen af tilfældene skete der alvorlig personskade.

derudad · SEPT - OKT 2019

15

·······


········

HISTORIEN

Det er én af de mærkeligste ulykker, der har ramt DSB. Måske er Iversen blevet blændet af den Togulykken i Nørager i 1956 minut for minut lavtstående sol, så han Torsdag den 8. november kl. 8.15 anikke så blinklyset. kommer godstoget 2843 til Hobro. Det

········ ········ ········ ········ ·····

består af ca. 25 vogne, trukket af et damplokomotiv af typen D. Den følgende halve time er afsat til af- og pålæsning af gods samt til- og frakobling af vogne. Blandt disse er to vogne med Tuborg-øl og én med gasflasker. På samme tid starter gårdejer Emil Iversen fra Boldrup sin Opel for at køre til Nørager, hvor han skal ordne et par ærinder. Og en kunde møder op i barbersalonen på Jernbanegade, hvor han sætter sig til at vente på, at det bliver hans tur. Kl. 8.43 fløjtes til afgang fra Hobro, og toget sætter sig langsomt i bevægelse med kurs mod Løgstør. Kl. 9.11 er det nået til udkanten af Sortebakkeskoven, og barber Johansen går i gang med at sæbe kunden ind, mens hans kone begiver sig hen mod mejeriet på hjørnet. Kl. 9.13 nærmer godstoget sig den første overskæring i Nørager, og blinklysene aktiveres ved vejene mod Hobro og Torup. Nu ser Rigmor Johansen en bil køre mod Torupvejens overskæring. Til hendes store forfærdelse lader det ikke til at personen bag rattet har bemærket blinklyset, og et par sekunder senere ser hun bilen blive ramt af det frembrusende lokomotiv. Mens hun chokeret løber tilbage til barbersalonen, høres en forfærdelig larm fra banelegemet, og både Johansen og kunden med sæbeskum i ansigtet styrter ud på fortovet. Et stort sort lokomotiv kommer slingrende, og mængder af sveller sendes som tændstikker højt op i luften. Lokomotivet drejer nu helt rundt, indtil det endelig stopper foran stationsbygningen til lyden af en høj hvæsen. De næste vogne fortsætter ind i lokomotivet, nogle slynges opad, andre kastes til siden, og enkelte glider forbi og venstre om lokomotivet.

Stationspasser Henry Krogh, kaster flaget til gennemkørselssignal fra sig og springer ind på stationen, hvorfra han alarmerer Falck i Hobro. Lokomotivfører Larsen er blevet slynget ud af lokomotivet, og stationsmester Laursen og hans kone får sammen en baneformand den hårdt kvæstede mand bragt ind i bygningen. Han har dog åndsnærværelse nok til at fortælle, hvad man skal gøre for at hindre den indespærrede damp i lokomotivet i at forårsage en eksplosionskatastrofe. Fyrbøderen er sluppet med nogle knubs og et par sår på benet. Så opdager man, at der ligger en knust bil ved siden af banelegemet. Som ved et mirakel er Iversen sluppet fra ulykken med livet i behold. Han fik bækkenbrud og en alvorlig kvæstelse af den ene fod. Det er én af de mærkeligste ulykker, der har ramt DSB. Måske er Iversen blevet blændet af den lavtstående sol, så han ikke så blinklyset. Bilen blev så skubbet foran lokomotivet, før den efter ca. 40 meter blev kastet til side. Forinden havde den ramt et sporskifte, der aktiveredes og fik lokomotivets bageste hjulpar ind på krydsningssporet, og derved kom det til at slingre fra den ene side til den anden, før det vendte næsten helt rundt. Af de mange godsvogne stod kun omkring 8 tilbage på skinnerne, og blandt disse var heldigvis vognen med gasflaskerne. Oprydningen varede en uge, og skaderne blev anslået til mindst en halv million kroner. Utroligt nok kunne man reparere lokomotivet, som blev sat i drift i yderligere 5 år. (Forkortet beskrivelse fra Boldrup Museumsforenings Årsskrift ”Folk Fortæller”, skrevet af Henning Gårn Andersen, Nørager)

LOKALHISTORISKE ARKIVER I REBILD KOMMUNE: BRORSTRUP-HAVERSLEV LOKALHISTORISK ARKIV

LOKALHISTORISK ARKIV FOR SKØRPING KOMMUNE

LOKALHISTORISK ARKIV FOR DEN TIDLIGERE STØVRING KOMMUNE

RAVNKILDEARKIVET

Søndergade 15, Haverslev, 9610 Nørager (Medborgerhuset)

Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping (KulturStationen), tlf. 99887767 (kun i åbningstiden)

Birkehøjvej 8, Øster Hornum, 9530 Støvring, tlf. 99888008 (kun i åbningstiden)

Skolegade 1, Ravnkilde, 9610 Nørager

Åbningstider: Onsdag kl.13.30-17.00 (Sommerlukket i juni, juli og august)

Åbningstider: Torsdag kl.17.00-21.00 (Fra oktober til april tillige kl. 14.0016.00)

Åbningstider: Mandag kl.19.00-21.30 Torsdag kl.13.00-17.00 (Lukket i skolernes ferier) Kontakt: Niels Nørgaard Nielsen (formand) Tlf. 21491638 arkiv@stoevringlokalarkiv.dk www.stoevringlokalarkiv.dk

Åbningstid: Mandag fra kl. 13 eller efter aftale Kontakt: Helge Gårn Tlf.: 98569214 eller 51415234 ravnkildearkivet@gmail.com www.ravnkildearkivet.dk

Kontakt: Per Poulsen (formand) Tlf. 21347491 Lokalhistorisk-forening@ Brorstrup-Haverslev.dk

16

Kontakt: Johan Rafaelsen (formand) Tlf. 24410431 iahli@rebild.dk

SEPT - OKT 2019 · derudad


Tlf. 93 87NATUREN 95 20 · · · · · · · www.kinorevuen.dk

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

r e b o t k o r e b m e t p e Premiere i s FESTIVAL DE CANNES HOVEDROLLE BEDSTE MANDLIGE

ANTONIO BANDERAS

EL DESEO PRÆSENTERER EN FILM AF

ALMODÓVAR

ANTONIO BANDERAS

ASIER ETXEANDIA LEONARDO SBARAGLIA NORA NAVAS JULIETA SERRANO OG DET SÆRLIGE SAMARBEJDE MED

PENÉLOPE CRUZ PRODUKTION AGUSTÍN ALMODÓVAR GARCÍA EXECUTIVE PRODUCER ESTHER

MUSIK ALBERTO IGLESIAS KLIPPER TERESA FONT (AEC) FOTOGRAF JOSE LUIS ALCAINE SKREVET OG INSTRUERET AF

VI GLÆDER OS T I L AT S E D E M

derudad · SEPT - OKT 2019

17


········

BYJUBILÆUM

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·

SKØRPING STATIONSBY FEJRER ÅRS

BYJUBILÆUM

HERMAN BANG DAG MED BYVANDRING, FILM OG TEATER LØRDAG 21. SEPTEMBER 2019 KL. 10.00-17.15 Forfatteren Herman Bang var i slutningen af 1800-tallet gæst på Stationsbyen Skørpings sommerpensionater. Her skrev han bl.a. romanen ”Ludvigsbakke” og blev inspireret til at skrive romanklassikeren ”Ved Vejen”. For bl.a. at sætte større fokus på den verdensberømte forfatters tilknytning til Skørping blev Herman Bang Selskabet stiftet i september 2018.

PROGRAM Kl. 10.00-12.00

Byvandring i Herman Bangs fodspor

- og undervejs smagsprøver fra forfatterens romaner, noveller og artikler. Henrik Bugge Mortensen guider rundt i stationsbyen til steder, hvor Herman Bang har tilknytning, og Forfatterværkstedet står for oplæsningen. Kl. 12.00-13.00

Frokost på KulturStationen Kl. 13.00-15.00

”Ved Vejen” - Dramatiseret fortælling v/skuespiller Inger Marie Madsen (Kinorevuen)

Et gribende portræt af en stilfærdig og ømhedstørstende stationsforstanderfrue og alle de mennesker, som færdes i og omkring stationen i den lille jyske by, tegnet knivskarpt og med stor humor og menneskekundskab af Herman Bang. ”Ved Vejen” er en klassiker i dansk litteratur. Herman Bang blev inspireret til denne historie på en af sine oplæsningsturneer i Nordjylland. Han var på vej fra et sted til et andet. Toget kørte langsomt og holdt hvert femte minut. Da er det at han ser dette blege kvindeansigt i et vindue i den lille stationsbygning. Hun stirrer sørgmodigt ud imellem eksotiske blomster i vinduet. Ansigtet blev ved med at opsøge ham, han kunne ikke blive det kvit. (Pause på 15 min. efter 1. del, der har en varighed på ca. en time) I pausen serveres et glas vin. Kl. 15.00-15.45

Kaffe og hjemmebag Kl. 15.45-17.15

Filmen ”Sommerglæder” i Kinorevuen

STATIONSBYMARKED PÅ TORVET I SKØRPING LØRDAG 14. SEPTEMBER KL. 10-15 Gourmetfødevaremarked med kunsthåndværk og andre spændende ting. Torvet bliver fyldt med boder, tombola, gadeteater v/Skørping Marionetteater samt musik og gøgl. Kai Bylling, DJ fra BOGBY9520, spiller gamle 78’ere med lækker swingmusik På markedet kan du nyde en speciel stationsbyfrokost på Restaurant Viande og Lenas Blomster har særligt gode tilbud. Følgende virksomheder har salgsboder: Tonnys Grøntsager (økologiske), St. Brøndum Ostebutik, Himmerlands Biavlerforening, Himmelsk Got (lammekød), Jensens Frilandsgrise, Frugthaven i Ejstrup, Laursens Landhandel, Exclusiva, International gourmet (spanske vine), Tastyland (øl og sodavand), Forlaget Rebild, Soroptimisterne (håndarbejde), Toscana Keramik samt varer af lokale kunsthåndværkere. Der er naturligvis også sørget for en pølsevogn, hvor du kan få stillet sulten. Stationsbymarkedet arrangeres af BOGBY9520 i samarbejde med Skørping Erhvervsforening, Skørping Borgerforening og Skørping Marionetteater.

18

SEPT - OKT 2019 · derudad

I 1902 skrev Herman Bang romanen ”Sommerglæder”, der er en humoristisk, satirisk og lidt ondskabsfuld skildring af kystbyen Sæby og ikke mindst Clasens Hotel, som i Herman Bangs version blev til Brasens Hotel. ”Sommerglæder”, der blev en sand bestseller for Herman Bang blev filmatiseret i 1940. Filmen er instrueret af Sven Methling og på rollelisten er bl.a. Ellen Gottschalch, Rasmus Christiansen, Helge Kjærulff-Schmidt, Elith Foss og Johannes Meyer. Filmen indledes med kort introduktion Pris for hele dagen inkl. let frokost, kaffe og hjemmebag samt drikkevarer kr. 175,. Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk. Arrangører: Herman Bang Selskabet, BOGBY9520, Skørping-Fræer Pastorat, Rebild Bibliotekerne. Kl. 18.00

JUBILÆUMSFEST PÅ KULTURSTATIONEN Som afslutning på festlighederne i forbindelse med Skørpings 150 års byjubilæum arrangerer Skørping Borgerforening fællesspisning for alle. Det foregår i salen på KulturStationen. Vi serverer en stationsbymenu a la ”Herman Bang" – 4 retter: Varm tomatsuppe med kuvertbrød, Tartelet med fyld, Skipperlabskovs med rugbrød og rødbeder samt Bondepige med slør. Under middagen underholder orkestret ”Swingtime” med swing musik. Efter middagen får vi besøg af countrymusikeren Ole Lindskov, der spiller good old countrymusik, så vi får lyst til at synge med og vippe med fødderne. Alt dette for kr. 195 pr. person. Drikkevarer til rimelige priser. Der er tilmelding på Himmerlandsbilletten senest 14/9. Arrangementet er for alle og der kan være 240 personer i salen.


LØRDAG | KULTURUGER 7. SEPT KL 18.00-23.30 BADEPLADSEN VED STORE ØKSSØ

······· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·

FILM I SKOVEN 2019 PRÆSENTERER:

PROGRAM: 18.00 R  EBILD SPILLEMÆNDENE OG REBILD KVADRILLEN 19.00 SKØRPING REVYORKESTER 20.00 ÅBNING AF REBILD KULTURUGER V/GERT FISCHER, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET  OG HENRIK BJERG, KULTURRÅDET.

20.30 NEDTÆLLING TIL FILM 21.00 BOHEMIAN RHAPSODY

mmet a r g o r p Hele lmen er fi iv s lu k in

• P ved Mosskovpavillonen. Eller: kør KUN denne aften i bil til søen ad grusvejen langs jernbanen. Indkørsel kun fra Skovvej i Arden. • Køb grillede pølser, kaffe, te, øl, vin, vand, varme popcorn og slik på pladsen. • I kan også bestille madkurv på Rebildhus eller bestille bord til middag på Mosskovpavillonen • HUSK: medbring selv stole, siddeunderlag og tæpper • Se mere på www.kinorevuen.dk og www.roldskov.info

Arrangører: Kinorevuen, Kulturrådet i Rebild og Rold Skov Natur- og Kulturcenter

IS GRAT være

takket tøtte sponsors derudad · SEPT - OKT 2019

19

·······


········

DET STORE I DET SMÅ

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·······

Nye kræfter og ambitioner i KulturStationens bestyrelse Har du en god lille historie til rubrikken ”Det store i det små”, noget du synes også andre skal vide, så skriv nogle linjer og vedhæft gerne et foto til redaktion@ kulturenrebild.dk.

I april kom der nye kræfter i KulturStationens bestyrelse. Fælles forståelse af opgaven og fælles visioner for det smukke gule hus midt i Skørping har været på dagsordenen siden. Foreningen KulturStationens bestyrelse. Fra venstre Søren, Lena, Finn, Bodil, Jørgen, Marie Louise og Mariane.

Kilder, Skov, Bakker - Ny bog om Rebilds forunderlige natur

Forbedrede forhold i STUBhuset I august begynder STUBhuset på en mindre ombygning af kulturhuset, som ender ud i et nyt, ekstra køkken, samt nye og flere toiletter. Det er et ønske, som STUBhuset har haft i mange år, og projektet er planlagt til at være færdigt, inden efterårets koncertrække går i luften sidst i september. De nye forbedringer vil helt sikkert blive til glæde og gavn for mange gæster, der hver uge benytter sig af tilbud i Støvrings kulturhus – og især til de store udsolgte koncerter vil koncertgæsterne højst sandsynligt være ekstra glade for de nye forbedrede faciliteter.

20

SEPT - OKT 2019 · derudad

I foråret 2018 besøgte 13 naturkunstnere fra gruppen Danske kunstnere for natur og miljø Rebild Kommune for at portrættere områdets mangfoldige natur i maleri, tegning, akvarel, tusch, stentryk og keramik. Det er blevet til en smuk og spændende bog, hvor naturvejleder Søren Risborg, biolog Karen Elizabeth Clausager og amatørornitolog Karsten Vestergaard har skrevet teksterne til de mere end 100 kunstværker. Bogen Kilder, Skov, Bakker er redigeret af Henrik Bugge Mortensen. Tag med på en spændende rejse i billeder og ord til Rold Skov, søerne, Rebild Bakker, Gravlev Ådal, frueskoen, kilderne og Sønderup Ådal. En god gaveidé fra vores fantastiske egn. Bogen, der er udgivet på Forlaget Rebild, kan købes på RebildPorten, Rebildcentret, Museum Rebild og hos Bog & idé, Støvring. Kan også bestilles på www.forlagetrebild.dk.

– Jeg er glad for, at nye folk har valgt at stille sig til rådighed, når nogle af de stærke kræfter, der har båret huset i årevis, har valgt at sige stop, fortæller formand gennem de seneste to år Finn Nygaard. Som noget nyt har vi så valgt at fordele nogle ansvarsområder mere ud, så vi bruger kræfterne optimalt, og det er superfint, at vi sammen kan få nogle nye ambitioner og tanker for KulturStationen – dels med flere typer af arrangementer i husets regi for en bredere målgruppe og mere aktiv kommunikation – måske endda på de sociale medier, smiler Finn, og fortsætter: –Og så er bestyrelsen selvfølgelig optaget af at professionalisere den daglige administration og drift løbende, ligesom vi bruger rigtig mange kræfter på den forventede udvidelse i form af 100-salen. Bestyrelsen består udover formand Finn Nygaard, der er ansvarlig for møder, byggeri og kommunekontakt, af fem medlemmer og to suppleanter. Derudover er MusikStationen, Rebild Kulturskole og Rebildbibliotekerne repræsenteret i bestyrelsen. Kasserer Jørgen Østergaard står udover økonomien og forsikringerne for bookingsystemet og for at udleje de mangeartede lokaler. Hans Rønnau og Kirstin Bjørnbak (suppleant) står for den daglige drift af huset med rengøring og oprydning, nøgler og alarmer og er i øjeblikket optaget af at etablere samarbejde med en række af nye frivillige, der kan hjælpe med en masse praktisk i huset. Bodil Frandsen og Lena Lodborg Lyhne er arrangementsansvarlige og står udover kontakten til MusikStationen for at etablere f.eks. kurser, teaterforestillinger eller foredrag, så KulturStationens mange lokaler bliver udnyttet bedst mulig. Og endelig er Søren Kjærgaard og Mariane Therkelsen (suppleant) PR-ansvarlige og står for presseomtale, for at nyudvikle hjemmesiden, vedligeholde infoskærmen i selve huset og bringe KulturStationen på omdrejningshøjde med det sociale mediebillede. – Det er en god blanding af erfarne og nye kræfter, som tilsammen kan rigtig mange forskellige ting. Jeg håber, at KulturStationens medlemmer vil tage fat i bestyrelsen med ideer, holdninger og input til vores arbejde, slutter formanden.


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · DET

STORE I DET SMÅ

·······

Grundlovsstenen fik en ny og mere prominent placering En Nøragerborger donerede i 1999 en mindesten med teksten ”Grundloven 18491999”, altså i forbindelse med 150-årsjubilæet for Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Den blev opstillet ved skovlejepladsen bag Sortebakkeskolen i 2000, hvor daværende borgmester Poul Larsen holdt indvielsestalen. Efter i mange år at have stået ubemærket hen har stenen fået en mere iøjnefaldende placering foran den nye administrationsbygning i Nørager. Det foregik grundlovsdag med deltagelse og underholdning af elever fra Sortebakkeskolen og selvfølgelig med en tale af borgmesteren.

Hyldebærsaft

1 KG HYLDEBÆR ½ LITER VAND 4 ÆBLER 400-500 G SUKKER (kan erstattes med honning) ½ CITRON ATAMON

– smagen af sommer Hyldetræer med store klaser af sorte bær, der er modne til høst i september og oktober, vokser i rigt antal i skoven og i læhegn. Hyldebærrene, der er sprængfyldt med c-vitaminer må ikke spise rå, men skal koges til en stærk, mørkerød og særdeles velsmagende saft. Skyl bærrene grundigt og fjern de grove stilke. Skyl æblerne, fjern kernehusene og skær dem i både. Kom hyldebær og æblebåde i en gryde. Hæld vand over, og lad det koge i ca. 20 minutter til hyldebærrene begynder at briste. Hæld grydens indhold i en saftpose eller et dørslag med et rent, tyndt klæde i bunden. Skal afdryppe ca. en time. Saften hældes tilbage i gryden. Tilsæt sukker og citronsaft, og giv saften et opkog til sukkeret er opløst. Skyld patentflasker med Atamon og hæld saften på flaskerne. Serveres f.eks. som varm hyldebærsuppe med kammerjunker eller kogte æbler og melboller. Velbekomme!

Om- og tilbygning af Kik Ind i Nørager Et længe næret ønsket om en fast scene i festsalen er nu en realitet. Arbejdet med en tilbygning på 45 m² og et nyt depot er netop færdiggjort. Det gamle depot er i stedet lagt til anretterkøkkenet, som nu har en mere passende størrelse. Vi glæder os til at tage huset i brug igen. 20. september kommer Signe Svendsen og indvier scenen med en solo koncert. Salen bliver løbende anvendt til udstilling af kunst, malerier, keramik, glas, læder mm. Der er desuden meget populært at leje salen til fester. Med et køkken der er dobbelt så stort, er det meget nemmere at servicere op til 125 mennesker.

Jyllandsgade 2, 9520 Skørping Telefon: 9839 1722

info@tandlaegerneskoerping.dk www.tandlaegerneskoerping.dk

derudad · SEPT - OKT 2019

21


· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

EN KRIMIKOMEDIE FRIT EFTER HITCHCOCK

NATUREN DERUDE

ALT SKAL VÆK

En musikalsk komedie af Gunvor Reynberg

En universel kærlighedshistorie om svigt, sorg og straf

2019 HISTORIEN OM ANE Sommerforestilling i DET RØDE PAKHUS 24. august til 1. september. FUCKING ÅMÅL På Havbakkeskolen 12. september MICHAEL VESTERSKOV 12. september SVEJK I 2. VERDENSKRIG På Hobro Theater 26. september SYLVIA 24. oktober DE 39 TRIN 14. november til 14. december JULETROLDERIER 24. til 29. november

2020 THE STORY OF MY LIFE 9. til 15. januar DE DAMER I Kulturhuset i Arden 23. januar IKKE UDEN MIN MOR 6. februar JASON & MEDEA 20. februar til 14. marts DRIVING MILES 28. marts Med efterfølgende koncert i samarbejde med Jazz Hobro JANTEDRENGEN 2. april ALT SKAL VÆK 23. april til 16. maj

St. Brøndum Ostebutik

MED ET TEATERKORT TIL KUN 450,- KAN DU SE: De 39 trin, The Story of my Life, Jason & Medea, Alt skal væk og Juletrolderier Lige så ofte du har lyst - Gratis. Og få 70,- i rabat på alle vores gæstespil

VÆRDI: 12.650,-

Himmerlands Teater Sdr. Kajgade 18A, 9500 Hobro Tlf. 98 55 57 53 himmerlandsteater.dk

REBILD PARK I ET AKTIVT FÆLLESSKAB FOR VOKSNE Byggeriet er allerede igang

17 NYBYGGEDE BOLIGER TIL SALG Midt i Skørping opføres REBILD PARK, et nyt Seniorbofælleskab, med fokus på balancen mellem den private bolig og fællesskabet.

FÆLLESSKABER ØGER LIVSKVALITETEN

INFORMATIONSMØDE SØNDAG D. 1. SEP. KL. 13:00 KULTURSTATIONEN I SKØRPING

Midt i landsbyen St. Brøndum på det gamle Katrineholm Mejeri ligger St. Brøndum Ostebutik. Her finder du et righoldigt udvalg af både specialoste og mere gængse ostetyper. Kyndig vejledning får du af Karsten Pedersen, der i 2006 blev kåret som Danmarksmester i Danablue.

Åbningstider: Fredag kl. 13:00 - 17:00 Lørdag kl. 08:30 - 12:00 St. Brøndum Ostebutik · Lyngbyvej 54 St. Brøndum · 9520 Skørping · Tlf. 25 300 282

22

SEPT - OKT 2019 · derudad

Læs mere på

WWW.REBILDPARK.DK www.facebook.com/rebildpark Kontakt: Matias Juul Thorn info@rebildpark.dk Tlf: 61 70 05 06

··


······· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ···

NATUREN DERUDE

På denne årstid får jeg næsten ugentligt spørgsmålet: ”Hvor i skoven kan jeg finde nogle svampe?”. De spørgelystne er folk, der gerne vil ud for at indsamle i naturen, men ikke rigtig véd, hvordan det gribes an. Så med andre ord: svampe er temaet i denne klumme, der kan læses lidt som en vejledning.

EFTERÅR ER SVAMPETID UD I NATUREN MED SØREN RISBORG, NATURVEJLEDER I REBILD KOMMUNE

Sensommervejret er vigtigt for svampenes vækst. Der skal gerne være skiftevis regn og varme. Med sommerens skiftende vejrlig tegner det således godt. Svampene kan på undersiden se ud på tre forskellige måder: De kan have pigge, lameller eller huller, og er du nybegynder, er det især dem med huller – rørhattene – du bør fokusere på. Et godt sted at begynde er i skoven – især i de grankulturer, der er anlagt lige efter stormfaldet i november 1981. Her er der ofte rørhatte, som her på egnen alle kan spises på nær én, nemlig galderørhat, der ikke er farlig, men den smager blot grimt. Sidst på sæsonen i oktober-november kommer tragtkantarellerne, der er gode til tørring. I de gamle grankulturer, hvor der i bunden er mos og bregner, vokser især brunstokket rørhat. Når du samler svampe, er det en god idé at medbringe en luftig svampekurv f.eks. en flettet kurv samt en børste eller en pensel og

en urtekniv til at rengøre svampene med. En plasticpose til opbevaring er en dårlig idé på en lun efterårsdag. Du får også brug for en svampebog til at bestemme og adskille de spiselige fra de giftige svampe – og det skal være en ny udgave. En gammel, antikvarisk svampebog fra 1970´erne kan indeholde dødelig misvisende information vedrørende spiseligheden af f.eks. almindelig netbladhat. Reglerne for indsamling af svampe er enkle. I Rold Skov må du i statsskoven samle til eget forbrug, og det på steder og tidspunkter du har lyst. I de private dele af skoven må du udelukkende gå på veje og stier, og det kun mellem kl. 6 og solnedgang. En god svamperegel siger, at man kun tager til eget forbrug og lader resten stå til dem, der kommer forbi en anden dag. En regel, der kan være en prøvelse for dem med et udpræget jæger- og samlergen, når man som sidste år kunne gå forbi hundredvis af

rørhatte. Her er det en god ide kun at tage de mest friske og lade resten stå. Når du samler svampe, er det vigtigt, at du tager hele svampen op af jorden og dækker voksestedet til. Mange skærer svampen over i jordhøjde og lader dermed den nederste del af svampen blive stående tilbage. Det giver mulighed for, at snyltesvampe kan brede sig ned til spisesvampens underjordiske del. En uskreven svamperegel siger, at man ikke følger efter en person, der går med svampekurv i skoven. Mange samlere har deres hemmelige steder og vil helst ikke dele dem med fremmede. Vil du vide mere om svampenes verden, lære, hvordan du skelner de spiselige fra de giftige svampe og, hvor du finder de bedste svampesteder, så er det en god idé at deltage på en offentlig svampetur i skoven.

Håber vi ses derude!

derudad · SEPT - OKT 2019

23

·······


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

FOREDRAG

FRA FRK. NITOUCHE TIL FOREDRAGSHOLDER TID: Fredag den 6. sept. kl. 14.00-15.30 STED: Comwell Sport Rebild Bakker PRIS: Kr. 100 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, LOF Rebild, 24479969 ARR.: LOF Mariagerfjord/Rebild og Hjerteforeningen Rebild Lokalkomité

Lone Hertz har været ved teatret som skuespiller fra hun var 8 år. Hun har været teaterleder, sceneinstruktør, teaterskolerektor og har skrevet en bog, lavet film, rejst i den 3. verden for nødorganisationer og er dybt involveret i handicapverden og i meget, meget andet. Lone Hertz repeterer højdepunkterne fra sin biografi, og giver et HJERTELIGT indblik i, hvor langt man kan komme med ”Viljen til at ville, også giver evnen til at kunne - hvis vi får lov”.

NØRAGER 2018 - 125 ÅR EFTER JERNBANEN TID: Tirsdag den 10. sept. kl. 19.00-21.30 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Kr. 50 for medl. af Turistforeningen/Kr. 75 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Turistforening

Da det nuværende Nørager blev anlagt som stationsby i 1893 var det vigtigt for Nøragergaards ejer, Henrik Kjeldsen, at jernbanen kom forbi hans gods. Mand og mand imellem taler man om den kjeldsenske bue i jernbanens linjeføring. Så på sæt og vis kan man sige, at Nørager Stationsby ligger, hvor den gør på grund af Nøragergaard. I dag, hvor jernbanen for længst er nedlagt, må man sige, at det er en særdeles livskraftig by, der så dagens lys i 1893. Kom til Nørager og hør, hvad det er for en dynamik, der gør byen så livskraftig.

24

SEPT - OKT 2019 · derudad

VI TROEDE IKKE, DET KUNNE SKE HER

MARTIN BIGUM BILLEDKUNSTNER OG DIGTER

TID: Onsdag den 11. sept. kl. 19.00-21.00 STED: Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77, Støvring PRIS: Kr. 90 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 98372533 ARR.:  Midthimmerlands Folkeuniversitet

TID: Torsdag den 26. sept. kl. 19.00 STED: Kulturhuset i Arden PRIS: Kr. 150 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Østhimmerlands Kunstforening Kilden

Lektor i Balkanstudier, AU, Christian Axboe Nielsen Med udgangspunkt i sin bog, ”Vi troede ikke, det kunne ske her”, forklarer han de vigtigste årsager til Jugoslaviens sammenbrud. Jugoslavien var et af Europas mest mangfoldige lande med en helt særlig rolle mellem Vesten og Østblokken. Landets befolkning, der forholdsvis nemt kunne rejse til Vesten og også var vant til at være værter for vestlige turister, betragtede sig som borgere i et stabilt europæisk land. Ikke desto mindre ramte katastrofen Jugoslavien med store konsekvenser - også for Europa og verden.

JUGOSLAVIEN EFTER SAMMENBRUDDET, NU OG I FREMTIDEN TID: Onsdag den 18. sept. kl. 19.00-21.00 STED: Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77, Støvring PRIS: Kr. 90 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 98372533 ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

Zlatko Jovanovic, ph.d. i Jugoslaviens samtidshistorie og projektleder i DEO. I foredraget vil han gå i dybden med nogle af de tendenser der har præget udviklingen siden Jugoslaviens opløsning. Siden da har alle nye lande erklæret EU-medlemsskabet som et af deres vigtigste politiske mål. Han vil forklare hvor langt de forskellige lande er nået i forhold hertil, og hvor de største udfordringer for stabilitet i regionen ligger. Vi hører også om den nationalisme der fortsat præger politik og hverdagsliv i landene, og om kampen om historiefortælling, herunder ikke mindst fænomenet jugo-nostalgi.

Martin Bigum er en meget anset kunstner, som især er kendt for sin dynamiske billedkunst, der både er humoristisk, alvorlig og fuld af fortolkningsmuligheder. Martin er fast paneldeltager i DR K’s Kunstquiz, hvor hans store ekspertise og passion for kunst og kunsthistorie fremgår tydeligt.

KRISTENDOM TID: Onsdag den 2. okt. kl. 19.00-21.00 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

Det nye Testamente, Jesus og Paulus er vel kristendom? Nej, hævder Professor Anders Klostergaard Petersen, Aarhus Universitet. Det er Kristusreligion og som sådan en del af judæisk religion. Kristendom forstået som en i forhold til jødedom uafhængig og selvstændig religion begyndte først at blive til i løbet af det fjerde århundrede e.v.t. Hverken Jesus eller Paulus var kristne. De var judæere. I foredraget vises, hvordan tidlig Kristusreligion repræsenterer en ny form for religion.

FOREDRAG V. SIEGFRIED MATLOK TID: Onsdag den 9. okt. kl. 19.00 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Entré inkl. kaffe: Kr. 100 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.:  Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Dansk Tysk - fortid, nutid, fremtid. Siegfried Matlok har været chefredaktør for det tyske mindretals dagblad i Sønderjylland, Der Nordschleswiger, i mere end 40 år. Nu politisk kommentator ikke kun for sit gamle blad, men også tv-vært for programmet ”Dansk-tysk med Matlok”. Matlok analyserer både nutidens store problemer i europæisk sammenhæng, men han ser også på de muligheder og risici, som fremtiden kan bringe. Poul Schluter skrev om ham i 2013: ”Chefredaktor Matlok er min yndlingstysker. Måske fordi han har et lille præg af danskhed i sin personlighed”.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DET SKER

KURS MOD ET NYT EUROPA - HVAD SKER DER EFTER VALGET? TID: Onsdag den 9. okt. kl. 19.00-21.00 STED: Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77, Støvring PRIS: Kr. 90 BILLET: Jørgen Gjedsted, 98372533 ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

Ph.d. i statskundskab, KU, Ditte Maria Brasso Sørensen. EU-spørgsmålene er mange, og de er store. Danskernes interesse for EU er støt stigende i takt med at problematikkerne udfolder sig ift. Brexit, massiv immigration, russisk annektering på europæisk fastland, højredrejning og protektionisme, skattesvig, arbejdstagervilkår og håbet om en bæredygtig verden, som vores børn kan overtage. Efter valget i maj og konstitueringen af et nyt EU-parlament skal der gøres status på hvor EU står på en håndfuld af de store spørgsmål.

REGAN VEST – DANSKERNES KOLD KRIGS MUSEUM TID: Onsdag den 23. okt. kl. 19.00-21.30 STED: Comwell Sport Rebild Bakker PRIS: Kr. 100 for Turistforeningens medlemmer/kr.125 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Turistforening

RAINDOGS CELEBRATING TOM WAITS

KONCERT MED RIKKE NOOR

TID: Tirsdag den 10. sept. kl. 20.00. STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 175 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

TID: Onsdag den 18. sept. kl 19.30 STED: Thorup Kirke PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

Raindogs begejstrer i sjælden grad overalt hvor de spiller! Sidst var de i Skørping for to år siden, og sikke et brag af en aften! Tom Waits’ univers er en after hours-bar i et skummelt kvarter hvor de skæve eksistenser og tragiske skæbner mødes for at konkurrere om hvem der har mødt mest modgang i livet. Og orkestret skaber indtrykket af et ethjulet lokomotiv med kurs mod helvede. Skynd jer at sikre billetten, der bliver mange om buddet! Bandets årligt tilbagevendende minitourné for fulde huse, er en totaloplevelse for de trofaste og nye fans!

Rikke Noor gæster Thorup kirke den 18. september. Her vil vi opleve en koncert der sender os rundt i Rikke Noors musiske univers fra det ældre engelsksprogede og helt op til hendes nyeste album som er indspillet på sønderjysk under navnet Rikke Thomsen. Der vil også blive mulighed for at synge med på nogle af sangene. Rikke Noor bliver akkomponeret af bassisten Peter Parmo Overby.

ÅRS

BYJUBILÆUM

I dette forår lykkedes det for Nordjyllands Historiske Museum at få rejst den fornødne finansiering af ombygningen af REGAN Vest fra et Kold Krigs beskyttelsesrum for en atomkrig til Danmarks førende museum for den tidsepoke, som vi kalder Den Kolde Krig og som varede fra 1945 til Berlinmurens fald i november 1989 og Sovjetunionens opløsning i 1991. Den 23. oktober kommer direktøren for Nordjyllands Historiske Museum Lars Chr. Nørbach til Comwell Rebild Bakker for at fortælle om ombygningsprojektet, om fokuspunkterne i museets formidling af Den Kolde Krig og om de oplevelser, der venter publikum.

KONCERT TIL MARKERING AF SKØRPINGS 150 ÅR

MUSIK

CASH I KIRKEN TID: STED: PRIS: ARR.:

Tirsdag den 10. sept. kl. 19.00 Solbjerg kirke Gratis Menighedsrådet ved Solbjerg kirke

”Cash i kirken” handler om Johnny Cash og de indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som udmøntede sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod til denne verden. Publikum vil opleve sange af Cash selv; men i lige så høj grad sangene som han fortolkede, af eksempelvis Kris Kristoffersen, Hank Williams, Bruce Springsteen, Gordon Lightfoot og mange flere. Cash i kirken består af: • Karsten Holm, vokal, guitar • Bjørn Bønne Petersen, kontrabas og kor • Martin Blom, diverse guitarer og kor • Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor

SUPERRABATBILLET

SKØRPING MUSIKSTATION

TID: Tirsdag den 10. sept. kl. 20.00 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 500 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Fire koncerter for kun 500 kroner? Det er Himmerlands bedste kulturtilbud! Oplev fire koncerter i Skørping til absolut favoritpris Raindogs Celebrating Tom Waits 10/9, Halfdanskerne 27/9, Kansas City Stompers feat. Jesper Thilo 12/10 og Lochlannig 1/12. Folkrock, viser, jazz og Tom Waits for kun 500 kroner!

TID: STED: PRIS: ARR.:

Torsdag den 19. sept. kl. 19.30 Skørping Nykirke, Skørping Gratis Skørping Sangforening

I år er det 75 år siden at digterpræsten Kaj Munk blev likvideret. I den anledning har Skørpingkoret sammen med Frederikshavn Bykor forenet stemmerne i Erling Kulbergs ”I det fri” - et korværk bestående af 12 sange, en for hver af årets måneder. Teksterne er digte af Kaj Munk, og omhandler årets skiften, præget af den tyske besættelse. Komponist Erling Kulberg vil dirigere og organist Søren Rasmussen vil akkompagnere. Desuden vil begge kor opføre et par sange, og der vil være fælles sang. Koncerten er støttet af Kulturrådet i Rebild Kommune.

derudad · SEPT - OKT 2019

25

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

BYEN SYNGER MORGENSANG I HAVERSLEV TID: STED: PRIS: ARR.:

SIGNE SVENDSEN SOLO

MAD&MUSIK

TID: Fredag den 20. sept. kl. 19.00 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Entré inkl. mad: Kr. 300.- / uden mad: Kr. 250 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

TID: Fredag den 27. sept. kl. 18.30 STED: Kulturstationen: Verandaen PRIS: Kr. 200 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Signe Svendsen går på scenen med et sjældent nærvær og en evne til at røre sit publikum. Hendes stemme står klar og stærk, og hun er en sikker entertainer. Hun siger selv: ”Der er så meget på spil, når man går alene på scenen. Publikum er min makker, og det er sammen med dem, det hele bygges op. Det kan være ret intenst, men også interessant, at mødes lige der, hvor ting bliver nære og sårbare”. Signe har sit eget ståsted på den danske musikscene. De klare tekster og pop/folk-lyden er blevet hendes kendetegn, og hun har sat sit aftryk på dansksproget musik. Kaster sig nu over solokoncerterne

FÅ BILLETTER TILBAGE

TØRFISK TID: Fredag den 27. sept. kl.20.00 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 250 / og medlem kr. 225 inkl. gebyrer BILLET: www.ticketmaster.dk. ARR.:  STUBhuset

FÅ BILLETTER TILBAGE! Tørfisk er en dansk musikgruppe - og efter eget udsagn Danmarks ældste boyband - fra Thyborøn i Vestjylland. Gruppen blev dannet i 1981 og består af de fire medlemmer Anker Hviid, Bent Kirk, Egon Kirk og Bent Bro. Gruppen har i tidens løb udgivet 16 plader, hvor de største hits er ”Lugter lidt af Fisk”, ”Tørfisk” og ”VLTJ”. Den sidstnævnte har med tiden opnået kultstatus og er, som en af de få sange, kendt over det meste af Danmark.

26

SEPT - OKT 2019 · derudad

HALFDANSKERNE

I samarbejde med Pavilloncaféen kan man købe både en lækker middag og koncert med Halfdanskerne. Middagen serveres kl. 18:30 i god tid før koncerten med Halfdanskerne – en trio, der giver visetraditionen nyt liv! Med udgangspunkt i to af de største poeter i Danmark, - Halfdan Rasmussen og Benny Andersen, har de gennem mere end ti år turneret Danmark tyndt med et fantastisk medrivende show. Hvis du er til viser, sangbare melodier og poetiske tekster, så bliver denne aften et af årets højdepunkter. Vise-Versaften nr. 2 i Skørping kan man vel sige.

HALFDANSKERNE TID: Fredag den 27. sept. kl. 20.00 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 150 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Halfdanskerne – en trio, der giver visetraditionen nyt liv! Med udgangspunkt i to af de største poeter i Danmark, - Halfdan Rasmussen og Benny Andersen, har de gennem mere end ti år turneret Danmark tyndt med et fantastisk medrivende show. Hvis du er til viser, sangbare melodier og poetiske tekster, så bliver denne aften et af årets højdepunkter. Vise-Versaften nr. 2 i Skørping kan man vel sige. Mulighed for Mad&Musik i samarbejde med Pavilloncaféen på særlig billet

ERLING RASK TRIO I FRÆER FORSAMLINGSHUS TID: Lørdag den 28. sept. Spisning kl. 18.00 Koncert kl. 20.00 STED: Fræer Forsamlingshus PRIS: Kr. 150 musik + kr. 100 spisning BILLET: Fræer Forsamlingshus, 20328703 ARR.: Fræer Forsamlingshus

Erling Rask laver sine egne tekster og melodier. Hans skæve synsvinkler og ordspil i sangene fortæller om små glimt i hverdagen på godt og ondt. Med trioen, der også tæller Henrik Koitszch og Henri Hansen, får Erlings sange et intimt og tilbagelænet udtryk med et tvist af humor, seriøsitet og stof til eftertanke, og publikum får en indre film på nethinden af de små finurlige historier, der springer ud af teksterne. Der kan tilkøbes spisning som foregår før musikken starter.

Torsdag den 3. okt. kl. 10.00-10.30 Haverslev Kirke Gratis Haverslev kirke

Alle er velkomne til at komme og være med til at synge dagen godt i gang, når der denne dag er åben morgensang for alle interesserede. Børn og voksne fra børnehaven TUEN i Haverslev medvirker og organist Anette Kjær præsenterer fællessangene. Morgensangen er et fællesarrangement mellem børnehaven TUEN og Haverslev kirke. Vel mødt!

STÅPLADSER

DIE HERREN TID: Fredag den 4. oktober kl. 20.00 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 225 / 200 for medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

STÅPLADSER. U2-coverbandet DIE HERREN har siden midt halvfemserne spillet masser af succesfulde koncerter i og uden for Danmark. Die Herren spiller udelukkende U2’s sange og stilen er kendetegnende ved medrivende scene optrædener og et stærkt visuelt og grafisk udtryk. Med deres udgaver af U2´s uforglemmelige rock hits som f.eks. - With or Without You, Beautiful Day og Sunday Bloody Sunday, vil ingen kunne fortænke nogen i at tro, at det var Bono selv, der stod på scenen. Die Herren er som en magnet med en magisk evne til at trække publikum med sig ind i deres intense performance.

SAMSPILSDAG - HYGGE OG SANG TID: Søndag den 6. okt. kl. 14.00-17.00 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus Tre dygtige musikere fra Himmerlands Folkemusikskole gæster Kulturhuset Kig Ind i Nørager, idet de inviterer til musikalsk åbent hus med hygge og sang. Kom - lyt og vær med. Alle er velkomne både til at give et nummer, være med i et stort fælles orkester, synge eller bare lytte. De tre erfarne musikere, Klaus Pinstrup, Stefan Groot og Klaus Thrane indleder og sammensætter et propgram på stedet. Tag gerne dit eget instrument med. Kaffe, te, øl og vand kan købes.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DET SKER

SANGAFTEN I BÆLUM SOGNEGÅRD TID: STED: PRIS: ARR.:

ELISABETH HOLMEGAARD NIELSEN TID: Søndag den 6. okt. kl. 16.00 STED: ”Huset”, Hobrovej 104, 9530 Støvring PRIS: Kr. 120 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang ARR.: Rebild Musikforening

Pianisten Elisabeth Holmegaard Nielsen spiller klassiske hovedværker ved denne koncert i Rebild Musikforening. Hun blev uddannet fra Det Kgl Danske Musikkonservatorium i 2017, hvor hun studerede hos Tove Lønskov og Marianna Shirinyan. Hun har allerede vundet mange priser både i Danmark og i udlandet og er en efterspurgt solist og kammermusiker.

Tirsdag den 22. okt. kl. 19.00 Bælum Sognegaard Gratis Menighedsrådet ved Bælum kirke

Alle inviteres til en stemningsfuld aften i Bælum Sognegård, hvor vi vil synge en række sange og salmer, og der vil være plads til en del “ønskesalmer”. Caroline Pedersen, kirkesanger ved Bælum og Solbjerg Kirker, vil introducere og fortælle om nogle udvalgte salmer fra et nyt tillæg til Den Danske Salmebog. Et tillæg, der hedder “100 salmer”. Ved klaveret sidder kirkens organist Natasha Kutsko Jensen. Efter vi har sunget, skal vi hygge os med en kop kaffe og kage. Kom, syng med og fortæl måske om en sang, du har kær!

KONCERT MED KLARINET OG KLAVER

FÅ BILLETTER

FOLKEKLUBBEN TID: Torsdag den 24. okt. kl. 20.00 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 295 / 270 for medlemmer BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Der bliver rift om billetterne til denne koncert! Folkeklubben er popsang til den tænkende hjerne og det bankende hjerte. Det er musik og tekst, der på poetisk vis tager stilling til den verden, som vers og omkvæd skal genlyde i. OBS: Stående koncert

KANSAS CITY STOMPERS FEAT. JESPER THILO TID: Lørdag den 12. okt. kl. 20.00 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 175 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Europas ældste rytmiske orkester! Så simpelt kan KCS beskrives, - det startede i 1951, og har i alle årene været ledet af Niels Abild! Et utal af kunstnere har spillet i orkestret, blandt andet Sanne Salomonsen, Alex Riel, Daimi og Jesper Thilo. Og sidstnævnte er med, når legenderne kommer til Skørping. Glæd jer til en fantastisk lørdag aften som alle vil elske - med et repertoire, som spænder over mere end hundrede års musik, og med en af Danmarks helt store saxofonister på scenen.

TID: Søndag den 27. okt. kl. 16.00 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 120 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang ARR.: Rebild Musikforening

Jonas Lyskjær Frølund, klarinet, og Francesco Barfoed, piano, har - trods deres unge alder - vundet adskillige priser og roser for deres musik både i udlandet og herhjemme. Jonas Frølund studerer i Paris og er samtidig 1. klarinettist i DR underholdningsorkester. Francesco Barfoed studerer i New Jersey og komponerer selv. Ved koncerten i Rebild Musikforening spiller de amerikanske værker af bl.a. Bernstein, Gershwin og Copland.

SYNG DANSK AFTEN SANG - MUSIK IRSK AFTEN MED MAD OG MUSIK TID: Fredag den 25. okt. kl. 19.00 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: Kr. 200 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: KulturMøllen Bælum

Irsk aften i Bælum Skovpavillon. Kl. 19.00 serveres irish stew med brød, leveret af Rebildhus. kl. 20.00 går ”The Kæjlænders” på scenen. Bandet spiller traditionel irsk folkemusik.

TID: Mandag den 28. okt. kl. 19.00 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Entre inkl. kaffe: Kr. 75 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Traditionen tro indbydes der igen i år til ”Syng dansk aften” i Kig Ind. Ud over hele landet er der ”syng dansk uge” i uge 44. Aftenen styres af Ejner Noe og Anette Østergaard, der også leder Nørager Sangkor. I aftenens løb synges nye og gamle sange fra højskolesangbogen. Undervejs tager vi en afstikker ind i Jeppe Aakjærs poetiske verden, og der afsluttes med et festligt dansktop-potpourri.

derudad · SEPT - OKT 2019

27

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

STÅPLADSER

MOONJAM TID: Fredag den 1. nov. 20.00 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 250 kr. / medlem kr. 225 inkl. gebyrer BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Moonjam er et dansk pop-rock-orkester dannet i 1985 af brødrene Morten og Rasmus Kærså. De har måske især gjort sig bemærket ved deres instrumentalnumre, og så har saxofonen i de fleste af numrene en karakteristisk og tydelig rolle. Morten Kærså har komponeret de fleste af gruppens melodier. Blandt de største hits er ”Østen For Solen”, ”Gennem Ild og Vand”, instrumentalnummeret ”Sarai” og ”Bag De Blå Bjerge”. OBS.: stående koncert

BYEN SYNGER MORGENSANG I AARESTRUP KIRKE TID: STED: PRIS: ARR.:

Fredag den 1. nov. kl. 8.30-9.00 Aarestrup Kirke Gratis Aarestrup kirke

Alle er velkomne til at komme og være med til at synge dagen godt i gang, når der denne dag er åben morgensang for alle interesserede. Elever og lærere fra Gregers Krabbe Friskolen medvirker og organist Anette Kjær præsenterer sangene. Morgensangen er et fællesarrangement mellem Gregers Krabbe Friskolen og Aarestrup kirke. Efter morgensangen er der morgenkaffe i Aarestrup Forsamlingshus til alle de, der ikke skal tilbage på skolen. Vel mødt!

TOM DONOVAN

FYRTØJET

TID: Torsdag den 7. nov. kl. 20.00 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: Kr. 150 / medlem kr. 125 inkl. gebyrer BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

TID: Søndag den 15. sept. kl. 13.00 STED: Kinorevuen, 9520 Skørping PRIS: Voksne: Kr. 80 / Børn: Kr. 40 eller 100/50 for begge forestillinger BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Runa Lauritzen, 30294825 ARR.: Skørping Marionetteater

Tom Donovan er en ægte irsk troubadour. Han er en mesterlig entertainer, der som få forener egne sange og traditionelle irske ballader med sine underholdende historier i et show fyldt med ægte irsk stemning og masser af humor. Tom Donovan bliver altid mødt med stor entusiasme og begejstring. Hans kraftige stemme og dynamiske guitarspil han hamle op med hvad som helst! Tom har i de sidste 22 år boet i Danmark, og i 38 år har han været professionel musiker. Han startede ud i hjembyen, Dublin, og har siden optrådt over hele Europa med sit kæmpe repertoire. En hyggelig aften i vente.

TEATER

EVENTYROPERAEN HANS OG GRETE TID: Søndag den 1. sept. kl 12.00 STED: Kinorevuen, 9520 Skørping PRIS: Voksne: Kr. 80 / Børn: Kr. 40 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Runa Lauritzen, 30294825 ARR.: Skørping Marionetteater

Alle kender Grims eventyr om Hans og Grete og heksen i pandekagehuset. Humperdinck har komponeret operaen Hans og Grete, som er et af de mest afholdte syngespil i operaverden.Skørping marionetteater har nyopsat denne herlige eventyropera for hele familien. Søren Steen Nielsen har bearbejdet og instrueret Hans og Grete, som har dansk tale og musik fra en indspilning med Wiener Staatsoper.

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE I HAVERSLEV MED VOKALMUSIK TID: STED: PRIS: ARR.:

HYRDINDEN OG SKORSTENSFEJEREN TID: Søndag den 15. sept. kl. 11.00 STED: Kinorevuen, 9520 Skørping PRIS: Voksne: Kr. 80 / Børn: Kr. 40 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Runa Lauritzen, 30294825. ARR.: Skørping Marionetteater

I det lille eventyr om udlængsel og erkendelsen af, at hjemme er bedst, får vi både H. C. Andersens fortryllende tekst, små pantomime/balletoptrin og August Enna`s iørefaldende musik.

28

SEPT - OKT 2019 · derudad

HERMAN BANG DAG TID: Lørdag den 21. sept. kl. 10.00-17.15 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Kr. 175 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Herman Bang Selskabet

Forfatteren Herman Bang gæstede i slutningen af 1800-tallet Skørping, hvor han skrev romanen ”Ludvigsbakke” og fandt inspiration til ”Ved Vejen”. Tilknytningen til Skørping fejres med en Herman Bang Dag med byvandring, teater og film. PROGRAM: SE SIDE 18

SELMA LAGERLÖF - EN LEGENDE - EN TALE

Søndag den 3. nov. kl. 10.30 Haverslev Kirke Gratis Haverslev kirke

Ved Allehelgen-gudstjenesten i Haverslev kirke medvirker vokalgruppen Oktogon, der består af 8 sangere, som alle primært synger i Filharmonisk Kor, Aalborg. Vokalgruppen, der blev stiftet i 2015, består af: Sopran: Anna Margrethe Dith Dige Saxild og Anne Dorthe Jæger Sørensen. Alt: Pia Bjørno og Ann Abildtrup Mikkelsen Tenor: Thøger Dith Dige og Karsten Frisk Bas: Lars Kjær og Søren Rasmussen (korleder).

H.C.Andersens eventyr om soldatens møde med heksen, og hvordan han kommer i besiddelse af et magisk fyrtøj, der på forunderlig vis, skaffer ham prinsessen og det halve kongerige.

TID: Søndag den 6. okt. kl 12.00 STED: Kinorevuen, 9520 Skørping PRIS: Voksne: Kr. 80 / Børn: Kr. 40 BILLET: Runa Lauritzen, 30294825 ARR.: Skørping Marionetteater

Kejserindens Pengekiste, skrevet i 1896 er en legende, hvor en pater er kaldt til orden hos sin biskop. Han må gøre rede for en prædiken, hvor han er gået tilbage til Kejserinden Maria Theresias tid og hendes besøg i Flandern. Selma Lagerlöf fik nobelprisen i literatur i 1909 som den første kvinde. Forestillingens anden del er hendes berømte takketale i den anledning.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

UD I NATUREN

DET SKER

BUSTUR

- BESÆTTELSESTIDEN I OG OMKRING ROLD SKOV TID: Søndag den 8. sept. kl. 09-12 STED: P-pladsen ved Rebild Porten. PRIS: Kr. 195 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Foreningen Besættelsestiden i Rold Skov

DET SKAL HANDLE OM HEKSE TID: Søndag den 1. sept. kl. 9.30-ca. 13.30 STED: Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping PRIS: Kr. 50 ARR.: Rold Skovs Venner

Vi skal gå ad den nye vej, som Rebildcentret har anlagt langs med Lindenborg Å, hvorefter vi kommer forbi indgangen til atombunkeren Regan Vest, der skal åbnes for offentligheden. Herfra går turen ad smukke stier på højderyggen over Thingbæk Kalkminer. Stier, der er ukendte for de fleste. Så kommer vi til egeskoven, der er et ”must”. Det er nemlig det eneste sted i Rold Skov, hvor den oprindelige eg er bevaret i stort antal. Til slut skal vi møde en rigtig heks – selveste Danny Druehyld, der har sit værksted i Rebildcentret.

I og omkring Rold Skov findes mange spændende lokaliteter med spor fra besættelsestiden. Med Henrik Bugge Mortensen som guide skal vi bl.a. forbi Nørlund, hvor Hitlerjugend holdt til, til Bette Berlin, hvor tyskerne havde et avanceret radaranlæg og til Hornum Sø og Madum Sø, hvor nogle af de første nedkastninger under besættelsen fandt sted. Turens pris er inkl. madpakke og drikkevarer a la besættelsestiden.

PÅ SPORET AF BESÆTTELSESTIDEN - EN TRAVETUR I HISTORIENS TEGN TID: Søndag den 15. sept. kl. 10-12 STED: P-pladsen ved Rebild Bakker PRIS: Kr. 75 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Foreningen Besættelsestiden i Rold Skov

Hør om de mange nedkastninger fra den første nedkastningsplads i 1943 til de næsten 300 pladser ved afslutningen af besættelsen bl.a. nedkastningspladsen ved Madum Sø. Lars Riborg, der er guide på turen, fortæller om organiseringen og "den indre krig" i modstandsbevægelsen, Jens Toldstrup, værnemagtens kontrol af luftrummet og mindesmærket over de allierede flyvere.

HELOSAN KALKMINELØB TID: Lørdag den 21. sept. kl. 10.00-15.30 STED: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping PRIS: Kr. 20-180 ARR.: Støvring Løbeklub, Helosan og Rebildcenteret

Gå ikke glib af dette - måske Danmarks måske smukkeste løb - Helosan Kalkmineløb. Motionsløb for hele familien hvor ruten strækker sig omkring Gavlev Sø med mange kildeudspring - du kommer også gennem Thingbæk Kalkminer med skulpturkunst, flagermus samt spændende fortællinger.

DET SKAL HANDLE OM SKOVRIDERE TID: Søndag den 6. okt. kl. 9.30-ca. 13.30 STED: P-pladsen ved Den Jyske Skovhave på Møldrupvej PRIS: Voksne: Kr. 35 / Børn under 12 år: Gratis ARR.: Rold Skovs Venner

Når det skal handle om skovridere, er skovridergården Mosskovgaard centrum for turen, for her har magtfulde og ofte farverige statsskovridere regeret. Men vi starter i Den Jyske Skovhave, som skovrider Jens Hvass anlagde, og som også var Danmarks første hundeskov. Vi kommer forbi Mosskovgaard, hvor det i dag er statsskovrider Bendt Egede Andersen, der regerer. På Jamborettepladsen skal vi høre historier om Jens Hvass og spejderne, men vi skal også høre om andre spændende skovridere.

GULDBÆKLØBET TID: Lørdag den 7. sept. kl 12.00 STED: Guldbæk Friskole, Øster Hornumvej 60, Guldbæk, 9230 Svenstrup PRIS: Kr. 50-100 afhængig af distance og alder ARR.: Guldbækløbet

Kom med på det meget afvekslende trailspor i Guldbæk. Endnu engang åbner private lodsejere op og gør det muligt at afholde Guldbækløbet i det kuperede terræn omkring Guldbæk. Om du vil vandre eller løbe er dette noget for dig. Der er tre løbsdistancer 1/8, 1/4 og 1/2 maraton. Vandring kan foregå med guide eller på den korte løberute

SVAMPETUR VED GRØNDALEN TID: Torsdag den 19. sept. kl. 17.00-20.00 STED: Grøndalen, for enden af Rebild Skovhusevej PRIS: Kr. 50 for medl. af Turistfore./ Kr. 75 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Turistforening

Vi går en tur i Rold Skov og ser på skoven, træerne, planterne og så også skovens mange forskellige svampe. Turen ledes af Søren Risborg fra Naturskolen Rold Skov. Han viser og fortæller om de mange svampe, og især om dem vi tager med hjem for at spise dem. Søren har stor erfaring i svampe og svampeture, og især hvilke svampe der er gode spisesvampe. Den gamle skovfoged vil også deltage, så deltagerne slipper ikke for også at se og høre om skov og træer samt naturudvikling i statens skov.

HESTENS DAG I ROLD SKOV TID: Søndag den 13. okt. kl. 10.00 STED: Operapladsen i Rebild på græsmarken bag P-pladsen ved Museum Rebild, Rebildvej 25, 9520 Skørping. PRIS: Kr. 20 kr ARR.: Arden Sports Rideklub, Himmerlands Køre og Rideforening, Isafolds Naturudvalg, Skørping Rideklub, Projektgruppen www. ridesporhimmerland.dk, Rold Skov Naturog Kulturcenter.

Ridetur på egen hest starter klokken 11.00 Gruppering efter evner og kondition. Hestvognstur starter klokken 10.00 - 4 timer rundt i skoven med frokost på Naturskønt sted. Formål: Lær skoven og god ride- og køreskik at kende. Tilmelding: Ryttere og vogne - senest ugen før på tlf. 41108812 eller randistub@gmail.com

derudad · SEPT - OKT 2019

29

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

FOR BØRN

FLAGERMUSDAG I THINGBÆK KALKMINER TID: Onsdag den 16. okt. kl. 14.00 + kl. 15.00 STED: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping. PRIS: Voksne kr. 90 / Børn 0-14 år gratis ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

Tag med ned i minerne, hvor hundredvis af flagermus overvintrer. Nogle hænger og sover helt nede i børnehøjde, mens andre flyver omkring. Hør både hyggelige og uhyggelige historier om de fascinerende flyvende pattedyr. Vi har åben hver dag i efterårsferien fra kl 10 til kl. 17.

UDSTILLING

KVADRATISK KUNST PÅ STRIBE I KIG IND TID:  Søndag den 20. okt. - 2. jan. Se åbningstider: www.kigind-noerager.dk STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Billedkunstner Anette Bruun Hansen udstiller en frise af malerier, der alle måler 50 x 50 cm. Anette Bruun Hansen er oprindelig uddannet tekstildesigner fra Designskolen i Kolding. Efter uddannelsen kastede hun sig over maleri, grafik og træskulpturer. Udstillingen består også af ”Kreative ting” fra en gruppe på 9 kvinder, der mødes hver tirsdag i Kig Ind. De beskæftiger sig med strik, hækling, broderi, patchwork, syning af tøj, tasker m.v. De har også lavet ting af beton, stoftryk, syet i læder o.a.

ØVRIGE

SUPPEAFTEN

KUNSTUDSTILLING I KIG IND TID:  Søndag den 25. aug. - 17. okt. Se åbningstider: www.kigind-noerager.dk STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Fernisering på ny kunstudstilling søndag den 25. aug. kl. 15.00 Iren Falentin, Hobro, udstiller malerier. Hun er medlem af malergruppen ”Nordlyset”, som siden 1999 har været mødestedet for en halv snes malere. Iren Falentin malede i begyndelsen naturalistiske billeder, men efterhånden er de blevet mere abstrakte. Jane Christiansen, Skalborg, deltager med spændende keramik.

TID: Mandag den 2. sept. kl. 18.00 Mandag den 7. okt. kl. 18.00 Mandag den 4. nov. kl. 18.00 STED: Sognegården i Støvring PRIS: Kr. 40 ARR.: Støvring-Sørup og Gravlev Pastorat og Ældre Sagen i Rebild TILMELDING senest onsdag før suppeaftenen til Tora Kristensen på 4045 0022 eller torambk@ gmail.com

 nsdag den 4. sept.- Fredag den 6. O sept. Kl. 10.00 STED: Comwell Sport Rebild Bakker PRIS: Forskellige BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, LOF Rebild, 24479969 ARR.: LOF Mariagerfjord/Rebild og Hjerteforeningen Rebild Lokalkomité

Hjerteforeningen og LOF indbyder til 3 dage i naturskønne omgivelser, hvor du får inspiration til hjerterigtig levevis. Social samvær, motion, musik, sang og hygge er det du vil opleve. Samarbejde mellem Hjerteforeningen og LOF.

KOM OG PRØV LINEDANCE TID: Onsdag den 4. sept. kl. 11.30-12.30 Onsdag den 11. sept. kl. 11.30-12.30 STED: Multisalen, Kr. Østergårdsvej 2, Støvring PRIS: Gratis ARR.: Linedance 50+

Åbent hus i Linedance 50+. For dig, der er blevet ældre eller går hjemme om formiddagen. Dans gør en glad, giver god motion både for krop og de små grå. Man danser til al slags musik og på rækker. Partner behøves ikke. Medbring et par dansesko og godt humør. Hvis du har spørgsmål ring til Susanne 29441166

LÆR ARGENTINSK TANGO INTENSIV BEGYNDER WORKSHOP TID:

START PÅ KERAMIKKURSER Mandag den 2. sept. kl 18.30-21.15 Svanfolkvej 6, 9293 Kongerslev Kr. 1.452 for 12 gange Svanfolk Kurser

Form i ler med forskellige teknikker. Lær at glasere og begitte på mange sjove måder, med spændende resultater. Du kan også lære at dreje. Materialer: 45 kr pr kg ler incl. glasur og brænding. 12 mandage, tirsdage eller torsdage. Undervisere Mette Moen og Per Jørgensen. Tilmelding på 21727217, moenmette1@gmail.dk eller på https://svanfolk-keramik.dk/

SEPT - OKT 2019 · derudad

TID:

Har du lyst til at deltage i et hyggeligt spisefællesskab, så er suppeaften for dig. Vi tilbyder en aften med en god suppe, kaffe og småkager, sang og musik og hyggeligt samvær.

TID: STED: PRIS: ARR.:

30

HJERTEHØJSKOLE I REBILD

 ørdag den 7. sept. - Søndag den 8. L sept. kl. 10.00 STED: Møllevej 1, Skørping PRIS: Kr. 350 ARR.: Tango Skørping

Drømmer du om at danse argentinsk tango, så kan du prøve det i weekenden d. 7. og 8. september fra kl. 10.00 – 14.00 pris for begge dage kr. 350 pr. deltager. Her kan du snuse til dansen og lære de mest grundlæggende teknikker. Tilmeld dig med din partner på tangoskorping@ gmail.com eller duk op på dagen. Bliver du bidt af dansen, kan du fortsætte til holdundervisning mandage og onsdage. Første gang d. 9. september kl. 19.30 – 21.15. Undervisningen foregår i vores dansesalon på Møllevej 1A, 9520 Skørping Følg os på FB: tangoskørping


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DET SKER

········

ÅRS

BYJUBILÆUM

ARGENTINSK TANGOUNDERVISNING

SKØRPING GÅR LOP-AMOK

TID: STED: PRIS: ARR.:

TID:

 ørdag den 14. sept. - søndag den 15. L sept. kl. 10.00-15.00 (begge dage) STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping PRIS: Deltagelse: Kr. 25 ARR.: BOGBY9520

TID: Lørdag den 21. sept. kl. 18.00 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Kr. 195 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Borgerforening

Ryd op i skuffer, skabe, skure og på loftet for at gå lop-amok i Skørping 14. og 15. sept. Idéen er at du i din egen carport, garage, pavillon eller lign. laver dit eget loppemarked. Du kan også gå sammen med naboen, genboen eller hele vejen. Gør en masse gode handler samtidig med, at du lære din by og dine naboer bedre at kende. Tilmelding i BOGBY9520, Jyllandsgade 5C.

Som afslutning på Kulturugerne og festlighederne i forbindelse med Skørpings 150 års byjubilæum arrangerer Skørping Borgerforening fællesspisning for alle. Mere info på side 18

Her udfylder du en seddel med navn, adresse og lidt om det du har til salg. Det koster kr. 25 at være med, som bl.a. går til at lave et bykort med ”lop-amok-adresser”. Tilmelding senest 8. sept. Læs mere på www.bogby9520.dk.

TID: STED: PRIS: ARR.:

Mandag den 9. sept. kl. 19.30 Møllevej 1, Skørping Kr. 1.000. eller kr. 125 pr. gang Tango Skørping

Mandage og onsdage fra d. 9. september.

Individuel undervisning med fokus på det enkelte par, så hvad enten du er helt ny eller har danset længe, er du velkommen. Tangoen er kommunikation mellem to mennesker, det er sjovt, alvorligt, grænseoverskridende og sensuelt. Start d. 9. september kl. 19.30 – 21. 15. Frem til december er der undervisning 10 mandage og 10 onsdage, du er velkommen til at komme hver gang. Pris kr. 1000 eller Kr. 125 pr. gang Tilmeld dig med din partner på tangoskorping@ gmail.com eller duk op. Undervisningen foregår i vores dansesalon på Møllevej 1A, 9520 Skørping

- VI GENTAGER SUCCESEN FRA SIDSTE ÅR

AFSLUTNINGSFEST SKØRPING BYJUBILÆUM

LOPPEMARKED I FRÆER FORAMLINGSHUS Lørdag den 21. sept. kl. 10.00-15.00 Fræer Forsamlingshus Gratis Fræer Forsamlingshus

Vi slår igen dørene op for loppemarked i forsamlingshuset.Der vil være noget for alle aldre. Der kan købes stand til 100 kr. Kontakt tlf. 40834380

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·········· ········ ·· ······· FULL-SERVICE ELEKTRIKER - MERE END 3000 TILFREDSE KUNDER

Elektriker til erhverv, landbrug og private Kendetegnet for aut. el-installatør Michael Wulff A/S er stor ekspertise og højt serviceniveau. Med afdelinger i Støvring, Aalborg og Aabybro dækker vi størstedelen af Nordjylland. • 60 års historie i Støvring-området • 40 medarbejdere med høj anciennitet. Vores kerneværdier er godt håndværk, højt serviceniveau og ordentlighed.

Kontakt Michael Wulff for uforpligtende tilbud: Tlf. 9837 1533

STØVRING: AALBORG: Juelstrupparken 19 Hasserisvej 140 tlf.: 98 37 15 33 tlf.: 98 14 88 44

AABYBRO: Knøsgårdvej 99E tlf.: 70 20 63 20

MICHAELWULFF.DK

derudad · SEPT - OKT 2019

31


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

ÅBEN FOR DIG Når vi siger , at vi er personligt engagerede, så mener vi det. Jo bedre vi kender dig som kunde, jo bedre en bank kan vi være for dig. Vi lytter med åbent sind og gør altid vores bedste for at gøre en positiv forskel.

Støvring afdeling Hobrovej 91 • 9530 Støvring T 9657 5360 • jutlander.dk 32 SEPT - OKT 2019 · derudad

Profile for Bodil Tejg Krunderup

derudad magasin - Rebild - #01  

derudad GRATIS kulturmagasin fra Rebild. #01

derudad magasin - Rebild - #01  

derudad GRATIS kulturmagasin fra Rebild. #01

Profile for tejg
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded