Page 1

Instrukcja przeprowadzenia pilotażowego egzaminu standaryzacyjnego testy egzaminacyjne, w oparciu o Informatyczny System przeprowadzenia standaryzacji testów 1. Aby przeprowadzić pilotażowy egzamin standaryzujący testy egzaminacyjne należy otworzyć stronę internetową dostępną pod adresem otrzymanym od Koordynatora. (Rys.1)

Rys. 1 2. Należy zalogować się do systemu poprzez podanie otrzymanego Loginu i Hasła. Po zalogowaniu się na stronie powitalnej wyświetlone są opcje umożliwiające pobranie loginów i haseł dla Zdających, aktywację egzaminu, zarządzanie egzaminem oraz pobranie wyników Zdających. (Rys. 2)

Strona 1 z 10


Rys. 2 3. W pierwszej kolejności należy pobrać przygotowane loginy i hasła dla Zdających, wybierając najpierw opcję Pobierz listy loginów i haseł egzaminowanych a następnie opcję Pobierz plik. (Rys. 3). Zamieszczone pliki są plikami tekstowymi w formacie CSV i dlatego mogą być otwarte np. w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym celem wydrukowania list z loginami i hasłami dla Zdających.

Rys. 3 4. Należy wydrukować loginy i hasła dla Zdających, aby móc je potem rozdać Zdającym. 5. W kolejnym kroku należy przygotować zadany egzamin jaki mają zdawać Zdający. W tym celu wybieramy opcję Aktywacja Egzaminu, a następnie wybieramy opcję Przygotuj Egzamin dostępną dla określonego Typu Egzaminu. (Rys. 4)

Strona 2 z 10


Rys. 4 6. W oknie, które zostało wyświetlone należy wypełnić pola wymagane i opcjonalnie pozostałe, a następnie zapisać wprowadzone dane przyciskiem Zapisz. (Rys. 5) Uwaga! Czas trwania pilotażowego egzaminu standaryzacyjnego testy egzaminacyjne wynosi 60 minut.

Rys. 5

Strona 3 z 10


60

Rys. 6 7. Przygotowany już egzamin można edytować wybierając opcję Edytuj Egzamin dostępną w kolejnym oknie, które się pojawiło. (Rys. 6) 8. Po przygotowaniu egzaminu jest zablokowana możliwość logowania się do niego, aby uniemożliwić Zdającym próbę podglądania egzaminu przed jego rozpoczęciem. Tuż przed rozpoczęciem egzaminu należy odblokować możliwość logowania się do egzaminu wybierając opcję Odblokuj możliwość logowania. (Rys. 6)

60

Rys. 7 9. Pojawi się kolejne okno, w którym ostatecznie można odblokować możliwość logowania się do egzaminu klikając w przycisk Odblokuj możliwość logowania. (Rys. 7)

Strona 4 z 10


60

Rys. 8 10. W oknie jakie się wyświetliło widoczny opis egzaminu, który został odblokowany oraz istnieje możliwość zablokowania logowania do danego egzaminu poprzez wybranie opcji Zablokuj możliwość logowania. (Rys. 8) Po zalogowaniu się wszystkich Zdających, należy zablokować możliwość logowania do danego egzaminu. 11. Ostateczne zablokowanie możliwości logowania się do egzaminu jest dostępne w kolejnym oknie poprzez kliknięcie w przycisk Zablokuj możliwość logowania. (Rys. 9) Po zablokowaniu możliwości logowania można ponownie ją odblokować, analogicznie jak w punkcie 8.

60

Rys. 9 12. W czasie trwania egzaminu istnieje możliwość monitorowania pracy Zdających poprzez wybranie opcji Zarządzanie Egzaminem. (Rys. 10 i 11).

Strona 5 z 10


Rys. 10

Rys. 11 13. W czasie egzaminu, gdy nastąpi taka potrzeba (np. przerwa w egzaminie spowodowana przyjęciem lekarstwa) można przedłużyć czas trwania egzaminu dla danego Zdającego, poprzez wybranie opcji Przedłuż egzamin temu zdającemu. (Rys. 11) 14. W kolejnym oknie jakie się pojawiło należy wprowadzić nowy czas zakończenia egzaminu przez danego Zdającego oraz przyczynę przedłużenia egzaminu. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem Przedłuż egzamin. (Rys. 12)

Strona 6 z 10


Rys. 12 15. Po zakończeniu egzaminu należy wyłączyć egzamin poprzez wybranie opcji Zakończ egzamin i opracuj jego wyniki. (Rys. 13)

Rys. 13 16. Zakończenie egzaminu należy potwierdzić w kolejnym oknie jakie się pojawiło, poprzez kliknięcie w przycisk Zakończ Egzamin. (Rys. 14)

Strona 7 z 10


Rys. 14 17. W następnym oknie jest możliwość podglądu listy egzaminów oraz pobrania wyników Zdających. Aby pobrać wyniki Zdających należy wybrać opcję Wyniki Zdających. (Rys. 15)

Rys. 15

Strona 8 z 10


Rys. 16 18. W wyświetlonym oknie można pobrać pliki CSV z wynikami punktów jakie zdobyli poszczególni Zdający oraz z odpowiedziami jakich udzielili Zdający – pełne wyniki. Klikamy w zadany przycisk Pobierz Plik CSV. (Rys. 16) 19. Pobrany plik należy zapisać na bezpiecznym komputerze, a następnie przesłać w bezpieczny sposób do Koordynatora. 20. Zarządzający egzaminem, może przekazać Zdającemu całkowitą liczbę punktów zdobytą przez Zdającego w czasie egzaminu, dostępną w wyświetlonym oknie. (Rys. 17)

Rys. 17 Strona 9 z 10


Uwaga! Po każdej zakończonej pracy należy poprawnie wylogować się z Systemu. Rys. 18.

Rys. 18 Zalecenie. Zaleca się ustawienie opcji Firewall w ten sposób aby był tylko dostęp do stron wskazanych przez Koordynatora.

Strona 10 z 10

Instrukcja przeprowadzenia egzaminu  

standaryzacja

Advertisement