Page 1

Dziedziczenie W języku Java


Czym jest?


Zapis og贸lny


Znaczenie


Przykład


Przykład


Działanie


Zadanie Zdefiniuj klasę Motor, która ma dwie własności: rok_produkcji oraz moc_silnika, a także klasę Yamaha, która dziedziczy z klasy Motor i ma jedną własność: kolor.

Wykonaj sprawozdanie z tematu w formie dokumentu online na platformie.

Dziedziczenie Java  

JAva dziedziczenie

Dziedziczenie Java  

JAva dziedziczenie

Advertisement