Page 1

Publica¡ie tehnicå specializatå • numårul 6 (41) • 2013 – 2014

SISTEME DE FABRICAºIE

În acest numår:

Deschiderea noului Centru Tehnologic Mazarom

Grafit versus Cupru în tehnologia EDM

Productivity+ Active Editor ProTM Renishaw

Telefon de urgen¡å antivandalism

EFICIENºA AFACERII TALE


sumar

ma¿ini unelte 3 6 10 unelte 12 13 14 16

Deschiderea noului Centru Tehnologic Mazarom – Båicoi Haas – Metal rapid FIDIA leader în fabrica¡ia de comenzi-numerice ¿i ma¿iniperformante! autor: Seceleanu Cezar – CISIMPEX SRL Sodick – Ma¿ini de electroeroziune Jones & Shipman – precizie ¿i performan¡å supremå ARTEM Group – Grafit versus Cupru în tehnologia EDM BRADY – Nu apåsa¡i butonul!

sisteme de scule 18 20

MetalStar – Solu¡ii performante de danturare ¿i frezare Walter Tiger•tec® Silver este utilizat în opera¡ii de strunjire

echipamente de control 22

Productivity+ Active Editor Pro™ RENISHAW autor: Seceleanu Cezar – CISIMPEX SRL 23 Noul Sistem Cognex Directory Server Oferå o Siguran¡å Mai Mare ¿i o Integrare Facilå la Sistemele de Viziune pe Calculator 24 Cognex Directory Server FAQ

automatizåri 26 Metoda de evaluare a difuzivitå¡ii termice pentru materialele utilizate în structura PCB pe liniile tehnologice de asamblare autori: As. Univ. Dr. Ing. Bogdan Mihåilescu ªl. Dr.Ing. Ioan Plotog, Ing. Gaudentiu Vårzaru, CETTI – ITA 28 Eplan adaugå noi produse programului Rockwell Automation Encompass

soft industrial 30

De ce este atât de special TopSolid? autor: ing. Cezar Seceleanu

academica 32 Studii experimentale privind influen¡a traiectoriilor asupra calitå¡ii suprafe¡elor pentru prelucråri prin frezare Autori: Stud. IVAN Doru Vlad, Stud. STOICA Mihail Coordonator ªl.dr.ing. Dorel ANANIA

fabricat în România 34

Telefon de urgen¡å antivandalism

evenimente 36 Patru zile dedicate tehnicii la ROMEXPO 37 Indagra, Indagra Food, All-Pack, Expo Drink & Wine, Autoexpotehnica ¿i Târgul de Produse Tradi¡ionale ¿i-au inchis por¡ile 38 Târguri ¿i Expozi¡ii în 2014 39 International Electric & Automation Show, IEAS 2014


editorial

Succes în 2014! “Dar mai existå industrie în România?”

Editor: ArTech

Tel.: 0760-13 76 99 Mobil: 0751-51 68 64

E-mail: redactia@technomarket.ro distributie@technomarket.ro O.P. 80, C.P. 60, Sector 3, Bucure¿ti

pre¿edinte: George Rusu editor ¿ef: ing. Gabriela Rusu graficå/DTP: Andrei Avram editor foto: Paul Lovas distribu¡ie: Vlad Lazea traduceri: Bogdan Mateciuc - traducåtor autorizat

referen¡i de specialitate: dr. ing. CSPI Ion Bådoi prof. univ. dr. ing. Cåtålin Fetecåu prof. univ. dr. ing. Gh. Ion Gheorghe prof. univ. dr. ing. Adrian Nicolescu prof. univ. dr. ing. Nicolae Predincea prof. univ. dr. ing. Gheorghe Voicu ¿ef lucråri dr. ing. Victor-Viorel Safta ing. Ion Olteanu - Senior Adviser FEPA-CM Dr. Ing Ciobanu Emil - partener TUV HESSEN

Revistå editatå cu participarea Federa¡iei Patronale din Industria Construc¡iei de Ma¿ini

Imagine copertå: MAZAROM Responsabilitatea asupra autenticitå¡ii materialelor publicate revine unilateral persoanelor fizice/juridice care semneazå materialul respectiv. Editorul nu î¿i asumå råspunderea materialå sau moralå pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar putea suferi în urma publicårii unui articol sau anun¡ în paginile revistei.

Este interziså reproducerea integralå sau par¡ialå a materialelor din revistå, fårå acordul strict al redac¡iei.

ISSN: 1843 - 2174

O întrebare de care må tot lovesc în ultima vreme. Da! Existå industrie în România. Da! Existå speciali¿ti în domeniile industriale ale economiei române¿ti. Da! Se fabricå produse industriale de calitate în România. Problema este cå se ¿tie prea pu¡in despre toate acestea. Când avem nevoie, ne indreptåm repede cåtre produsele din import (må refer la produsele industriale, desigur), care sunt ori mai scumpe, ori dureazå ceva timp pânå så intråm în posesia lor, ori nu au calitatea cerutå. Ne-am învå¡at a¿a! Avem impresia cå este alegerea optimå. Oare a¿a este? Produsele de calitate importate din ¡årile Europei de vest sunt scumpe ¿i nu sunt întotdeauna pe stoc. Produsele ieftine nu au calitatea necesarå, chiar dacå, de cele mai multe ori, e men¡ionatå pe etichetå. Oare mai ieftin nu înseamnå de fapt mai scump?! Am putea så ne orientåm cåtre cea mai avantajoaså variantå: produsele române¿ti. Au pre¡uri acceptabile, nu implicå costuri mari de transport, sunt pe stoc ¿i, nu în ultimul rând, au calitatea corectå conform pre¡ului lor. Mai mult de atât, se pot stabili legåturi corecte ¿i avantajoase ambelor pår¡i, între producåtor ¿i beneficiar, lucru deloc neglijabil într-o economie cu multe dificultå¡i ca a noastrå. În sprijinul acestor afirma¡ii, privind produsele industriale române¿ti, vå invit så råspundeti la urmåtoarele întrebåri: • de ce crede¡i cå importante companii stråine comandå produse industriale ¿i executå subansamble din produsele lor în România? • de ce crede¡i cå importante companii române¿ti î¿i vând toatå, sau aproape toatå produc¡ia lor la export? • cum vå explica¡i faptul ca INCDT COMOTI, de exemplu, este singura companie din cadrul fostelor state socialiste, participantå la proiectul European SILENCE(R) – cel mai mare program de cercetare european din domeniul aviatiei? ªi acesta este doar unul dintre multele proiecte în care institutul român a fost, sau este implicat. • de ce crede¡i cå firme de renume mondial precum CLAAS, JOHN DEERE, HPI, ATLAS COPCO, KOMATSU, LINDE, REXROTH BOSCH, ABB FINLANDA, CATERPILLAR FRANºA, FRIULAIR ITALIA, JCB HEAVY, JCB BACKHOE LOADER, JCB EARTHMOVERS, JCB LANDPOWER, UNIVERSAL HYDRAULIC etc, ar alege ca furnizor de produse turnate din aluminiu ¿i neferoase, compania româneascå ROMBIS? ªi exemple v-a¿ putea da încå multe, dar nu am nici spa¡iu, nici momentul nu este potrivit pentru aceasta, ceea ce nu înseamnå înså, cå nu existå încå multe alte firme române¿ti cu renume peste hotare. Care crede¡i cå ar fi motivul pentru care companiile stråine doresc så le aibå furnizori? Fac oare produse scumpe? Sau de proastå calitate? ªi dacå stråinii, cu toate standardele lor ridicate de calitate, pre¡, etc, lucreazå cu companiile române¿ti, noi de ce nu putem så fim furnizori de produse, unii pentru ceilal¡i? Cred cå am putea mi¿ca economia româneascå dacå am fi dispu¿i så consideråm cum se cuvine produsele noastre române¿ti ¿i så nu mai aruncåm bani mul¡i pe produse scumpe, sau bani mai pu¡ini, pe produse de proastå calitate. Vå propun o provocare pentru 2014: Så ne orientåm spre furnizorii români pentru produsele industriale pe care le achizi¡ionåm.

Revista se poate procura prin abonament, completând talonul inserat la ultima paginå.

2

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014

La mul¡i ani ¿i mult succes în 2014!


ma¿ini unelte

Deschiderea noului Centru Tehnologic Mazarom – Båicoi

Societatea MAZAROM IMPEX S.R.L, reprezentanta Companiei YAMAZAKI MAZAK în România, a inaugurat în data de 17 Octombrie 2013 cel de al doilea Centru Tehnologic situat în localitatea Båicoi din Jude¡ul Prahova. Cu o suprafa¡å de 1000 m2, Centrul Tehnologic Mazarom-Båicoi este actualmente cel mai mare din România ¿i gåzduie¿te un Showroom permanent de prezentare, Centre de aplica¡ii, Instruire ¿i Vânzåri, Service ¿i Suport Tehnic pentru ma¿ini-unelte CNC. Au fost expuse urmåtoarele modele de ma¿ini-unelte CNC Mazak : • Centrul de prelucrare ”Multi-tasking” - INTEGREX i-400 (1500U); • Centrul de prelucrare în 5 axe - VARIAXIS j-500; • Celula cu robot - Robo Smart Cell RSC-2 alåturi de strungul cu frezare QUICK TURN SMART 200M; • Centrul vertical de prelucrare - VERTICAL CENTER SMART 430A. La deschiderea oficialå au participat membrii marcan¡i din conducerea companiei YAMAZAKI MAZAK, precum ¿i reprezenta¡i ai furnizorilor ¿i clien¡ilor din România dar ¿i de peste hotare. Iatå câteva pasaje din discursul de deschiderea al domnului Adrian Totu - Director General Mazarom ¿i al domnului Kiyotaka Saito - Director General Yamazaki Mazak UK Ltd.

Adrian Totu - Director General Mazarom Impex: „Yamazaki Mazak prin conducerea sa ¿i prin activitatea tuturor departamentelor sale, ne-a fåcut så ne sim¡im ca membrii unei mari familii. Si ce poate fi mai frumos decât så sim¡i cå faci parte dintr-o corpora¡ie de seamå a lumii, deoarece Mazak este cel mai mare producåtor mondial de ma¿ini unelte. Este o mândrie ¿i o mare realizare pentru noi. Chiar dacå suntem mici ¿i realizårile noastre nu se pot asemåna cu realizårile din alte ¡åri, am fost întotdeauna trata¡i egal cu ceilal¡i, am primit acelea¿i informa¡ii tehnice ¿i am fost sprijini¡i la fel. Construirea acestui Centru Tehnologic a plecat de la ideea de a veni în sprijinul rela¡iei noastre cu clien¡ii, pentru a avea o platformå mai bunå pentru rezolvarea mai eficientå a problemelor tehnice ce apar în procesul de alegere a unei ma¿ini (...) pentru a avea posibilitatea ca pe viitor så oferim clien¡ilor no¿tri solu¡ii cât mai complete ¿i mai profesionale. L-am creat pentru a avea alåturi nu numai ¿tiin¡a ¿i teoria rezolvårii unor probleme tehnice, dar ¿i pentru a le putea demonstra ”pe viu” direct pe ma¿inile Mazak.” decembrie - ianuarie 2014 – technomarket

3


ma¿ini unelte aplica¡ii pe ma¿ini unelte. Vå dorim mult succes în continuare ¿i speråm ca parteneriatul dintre societå¡ile noastre så fie la fel de productiv ¿i în viitor.”

Kiyotaka Saito - Director General Yamazaki Mazak UK Ltd: „Experien¡a noastrå de-alungul anilor alåturi de clien¡i, ne-a învå¡at cå trebuie så fim mai mult un partener strategic pentru ace¿tia, decât un simplu furnizor. Clien¡ii sunt interesa¡i så li se ofere solu¡ii concrete, nu doar o simplå ma¿inå. Noi, împreunå cu Mazarom vom depune în continuare eforturi pentru a oferi clien¡ilor no¿tri cele mai bune solu¡ii rapide, inovative ¿i care ajuta la cre¿terea productivitå¡ii. Mazak a deschis Centre Tehnologice peste tot în lume. Obiectivul acestora este de a fi mai aproape de client pentru a-l putea ajuta cât mai mult. Mazarom a în¡eles aceastå idee ¿i a materializat-o. Astfel, luând o decizie excep¡ionalå, în anul 2000 au inaugurat primul Centru Tehnologic din România, cu sediul în Bucure¿ti. Dupå 13 ani, iatå cå istoria continuå, iar azi asiståm la inaugurarea celui de al doilea Centru Tehnologic Mazarom-Båicoi.”

Ionicå Georgescu – Director Produc¡ie IOR S.A.: „Surpriza pe care Mazarom a pregåtit-o celor interesa¡i de prelucråri pe ma¿ini-unelte cu comandå numericå este noul Centru Tehnologic din Båicoi. Interiorul este fascinant. O arhitecturå finå, o distribu¡ie prietenoaså a spa¡iilor pentru studiu, ¿colarizare, discu¡ii, care i¡i inspirå calitate superioarå, sentiment care cre¿te ¿i mai mult în momentul în care påtrunzi în spa¡iul cu aplica¡ii. Centrele de prelucrare Integrex 400, Variaxis j-500, VC smart 430A, strungul QTSmart 200M ¿ împreunå cu celula robotizatå Robosmart Cell RSC-2, toate de ultimå genera¡ie radiind de tehnologie nouå, inovatoare, î¡i creeazå certitudinea cå dacå påtrunzi acolo cu un desen de piesa ie¿i imediat cu un container de piese executate. Cooperarea Mazak-Mazarom a realizat probabil cel mai bun produs în domeniu la Båicoi. Dovedind pe langå în¡elegerea pie¡ei, a mecanismelor acesteia, ¿i a rela¡iilor inter-umane, o intui¡ie corectå care poate face diferen¡a între succesul sau e¿ecul unui demers. Mul¡umesc Mazarom ¿i Mazak pentru clipele încântåtoare petrecute!” Ionel Gotea – Director PH Industrie-Hydraulik GmbH &Co. KG: „Mul¡umesc echipei Mazarom pentru invita¡ie ¿i pentru cooperarea bunå de pânå acum. Privitor la noua investi¡ie de la Båicoi: Respect pentru "furnicile" de genul celor de la Mazarom care ar trebui sa se înmul¡eascå în România iar "greierii" care cântå ¿i se vaitå, så råmânå în minoritate.” Constantin Cråciun – Director Produc¡ie Terwa Romania S.R.L.: "Consideråm binevenitå deschiderea noului Centru Tehnologic Mazarom-Båicoi care reprezintå un pas înainte pentru parteneriatul nostru, dar ¿i un pas important în direc¡ia noilor oportunitå¡i tehnologice, de marketing, precum ¿i o mai bunå eficientizare a costurilor pentru actualii ¿i viitorii clien¡i de ma¿ini-unelte Mazak. Mult succes!" Michaela Schumann – Director Vânzåri ¿i Petr Kaleta – Director IEMCA Italia: „Vå mul¡umim pentru invita¡ia de a ne alåtura echipei Mazarom la acest moment important din istoria sa de peste 20 de ani. Loca¡ia ¿i evenimentul au fost la superlativ. Speråm ca deschiderea acestui Centru Tehnologic så reprezinte o nouå oportunitate de afaceri în rela¡ia noastrå viitoare de colaborare.”

Câteva dintre pårerile participan¡ilor la eveniment Thomas Hofmann – Director Sandvik Coromant Austria: „Doresc så felicit întreaga echipå Mazarom pentru deschiderea Centrului Tehnologic din Båicoi. Am fost foarte impresionat de discursul de deschiderea al domnului Director Totu, care a prezentat într-un mod personal ¿i emo¡ionant întreaga istorie a societå¡ii Mazarom, precum ¿i de cuvintele pozitive avute la adresa colaborårii cu Mazak. Consideråm acest nou Centru Tehnologic ca un pas înainte în a oferii clien¡ilor noi oportunitå¡i pentru accesul la tehnologii avansate, la solu¡ii eficiente de cost ¿i de produc¡ie, dar ¿i un spa¡iu ideal pentru desfå¿urarea seminariilor de instruire pentru operatori ¿i programatori CNC.” Iwao Miyahara – Director Nikken Deutschland GmbH: „Ne bucuråm pentru reu¿ita Mazarom de a deschide noul Centru Tehnologic din Båicoi ¿i suntem încrezåtori cå va fi de mare ajutor clien¡ilor din România deoarece oferå o gamå variatå de servicii de la suport tehnic, tehnologic, instruire ¿i pânå la service ¿i

4

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014

Bogdan Nica - Inginer Suport Tehnic/Vânzåri Dormer Tools România, Ungaria „Înainte de toate a¿ vrea så vå mul¡umesc încå o datå pentru invita¡ia fåcutå în vederea participårii la acest eveniment. A fost o onoare pentru mine, ca reprezentant al firmei Dormer Tools, partener al firmei Mazarom, så particip la marea inaugurare a Centrului Tehnologic Mazarom-Båicoi, un centru tehnic modern ¿i care se ridicå la standardele cele mai înalte în domeniu. Vå felicit încå o datå! Din partea firmei Dormer Tools vå mul¡umesc pentru încredere ¿i vå doresc mult succes în activitatea pe care o desfå¿ura¡i.”


ma¿ini unelte

Prof. univ. dr. ing. Constantin Dogariu - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - Departamentul de Masini si Sisteme de Productie Am fost deosebit de onorat så fiu invitat la inaugurarea noului Centru Tehnologic Mazarom din Båicoi. Organizarea evenimentului a fost impecabilå, începând cu primirea oaspe¡ilor ¿i cu desfå¿urarea prezentårii participan¡ilor, continuând cu prezentårile deosebit de interesante în legåturå cu evolu¡ia firmei de la înfiin¡are pânå azi, dar ¿i noile proiecte ¿i perspectivele firmei. Cu aceastå ocazie, am våzut la lucru în show room-ul Mazarom Impex, unele dintre cele mai moderne ma¿ini-unelte ¿i celule de fabrica¡ie. Am fost impresionat de realizårile de ultimå orå ale firmei japoneze Mazak. Dacå pânå acum nu aveam niciun dubiu în legåturå cu calitatea ma¿inilor producåtorului japonez, de data aceasta am fost plåcut surprins så constat cå ma¿inile au devenit “foarte inteligente”, având interfe¡e de programare prietenoase ¿i prin acestea, capabilitå¡ile de prelucrare au crescut foarte mult. Specialistii firmei ne-au aråtat centre de prelucrare prin strunjire, prin frezare, dar ¿i centre mixte de strunjire ¿i frezare, ma¿ini de prelucrat cu viteze mari de a¿chiere, ma¿ini alimentate cu semifabricate cu ajutorul robo¡ilor etc. Echipamentele de comandå numericå au fost modernizate ¿i au un design deosebit de plåcut. A fost un bun prilej de a reîntâlni o mul¡ime de speciali¿ti din domeniul ma¿inilor-unelte, dar ¿i så cunosc mul¡i speciali¿ti tineri, dovadå cå industria ma¿inilor-unelte are un viitor asigurat. Printre cei prezen¡i, au fost ¿i reprezentan¡ii firmei Mazak din Japonia ¿i din Europa. Am våzut pe fa¡a acestora, satisfac¡ia cå ¿iau ales partenerul ideal pentru a le reprezenta interesele ¿i ma¿inile-unelte pe care firma le produce. Dupå cum se cunoa¿te, ma¿inile firmei japoneze se prezintå ele însele prin standardele de calitate ridicatå, dar parteneriatul cu Mazarom Impex a fost cel care

a contribuit esen¡ial la påtrunderea ma¿inilor Mazak, într-un numår foarte mare de societå¡i comerciale de la noi. Printre acestea, au fost reprezentate la eveniment firme mari (TERWA România, GEVALCO Industrial, IOR, …), dar ¿i firme mici, care au crescut foarte mult odatå cu investi¡iile realizate în echipamente performante precum cele realizate de firma Mazak. Firma românå a preluat din seriozitatea firmei mamå, iar printrun management deosebit a reu¿it så creascå de la un an la altul. Eu am fost martor la toatå evolu¡ia firmei de la începuturile ei. Dacå multe firme din România, conduse de persoane care au doar scopul de a epata, în cazul de fa¡å, firma a reinvestit cu multå în¡elepciune profitul ¿i a construit ceea ce azi se poate vedea la sediul din Bucure¿ti, dar mai ales, la noul sediu din Båicoi. ªi dupå cum îi cunosc pe domnii Adrian Totu ¿i Viorel Tureac, ¿tiu cå nu se vor opri aici ¿i cå, în curând, ne vor aråta noi proiecte. Ceea ce s-a våzut la Båicoi, este exemplul pur al îmbinårii unor pasiuni personale cu o activitate inginereascå de cel mai înalt nivel. Personal, m-am sim¡it mândru de realizårile fo¿tilor mei studen¡i ¿i colegi, care au pus temelia uneia dintre cele mai cunoscute firme române¿ti. Mul¡umesc, pe aceastå cale, pentru invita¡ia de a participa la inaugurarea noului Centru Tehnologic Mazarom ¿i urez mult succes colectivului firmei ¿i ac¡ionarilor acesteia.”

Reprezentant în România Mazarom Impex S.R.L Tel: 021.232.80.01; Fax: 021.232.80.02 mazarom@mazarom.ro www.mazak.eu; www.mazarom.ro decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

5


ma¿ini unelte HAAS AUTOMATION EUROPE N.V.

Metal rapid If like Canadian company Hyphen you are setting up a workshop providing prototype parts, you simply cannot ignore the desirability or the demand for the mechanical qualities of milled and turned metal. When most people hear the term rapid prototyping (RP), they naturally think of 3D printing and additive manufacturing, which has, over the past few years, captured the imagination of the public and the press worldwide. However, although 3D printing technology develops at a clip, so do CNC machine tools, meaning anyone aspiring to offer a comprehensive RP service needs to understand and provide both processes.

Dacå dori¡i så înfiin¡a¡i un atelier de produc¡ie de prototipuri, a¿a cum face compania canadianå Hyphen, nu pute¡i så nu ¡ine¡i seama de necesitatea ¿i dezirabilitatea proprietå¡ilor mecanice ale metalului frezat ¿i strunjit.

Când aud de prototipuri rapide (RP - rapid prototyping), mul¡i oameni se gândesc în mod firesc la imprimarea 3D ¿i fabricarea aditivå, care în ultimii câ¡iva ani au captivat publicul ¿i presa din lumea întreagå. Totu¿i, cu toate cå tehnologia imprimårii 3D se dezvoltå cu rapiditate, la fel se întâmplå ¿i cu ma¿inile unelte CNC, ceea ce înseamnå cå oricine dore¿te så ofere servicii de RP trebuie så în¡eleagå ¿i så ofere ambele procese. Având sediul în Kitchener, Ontario, Canada, Hyphen este un centru de produc¡ie de prototipuri rapide ¿i servicii de testare în condi¡ii controlate de mediu, dispunând, conform bro¿urilor companiei, de „... cea mai largå gamå de capacitå¡i de produc¡ie ¿i testare a prototipurilor existente într-o singurå clådire.”

6

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014

Ini¡ial creatå pentru a servi compania Christie Digital Systems, Inc. – producåtoare de sisteme sofisticate de afi¿aj, Hyphen a evoluat, devenind o întreprindere autonomå ce permite accesul altor companii la tehnologia sa de ultimå orå, în care compania mamå a investit ¿i pe care a dezvoltat-o timp de peste un deceniu. Directorul executiv al Hyphen, Mark Barfoot, explicå formarea companiei: „Christie a început prin a înfiin¡a un serviciu intern de prototipuri ¿i testare,” spune domnia sa. „Ne-am dat seama de beneficiile pe care le poate aduce capacitatea de a putea realiza noi în¿ine aceastå parte a procesului de dezvoltare a produselor, de a putea realiza aståzi prototipul unei piese, de a-l putea testa mâine, ¿i de a repeta toate acestea douå sau trei zile mai târziu.


ma¿ini unelte

În octombrie 2012 am înfiin¡at Hyphen, unde, în esen¡å, ne ocupåm cu acelea¿i tipuri de activitå¡i de construc¡ie ¿i testare a prototipurilor pe care le fåceam ¿i pentru Christie, dar preståm aceste servicii pentru oricine din afara companiei. Mul¡i oameni au solicitat accesul la capacitå¡ile noastre, iar acum le putem oferi acest lucru ¿i acestor persoane. „Aspectul unic al companiei Hyphen este cå am combinat cu succes construc¡ia de prototipuri de cea mai bunå calitate cu capacitå¡i de testare în medii controlate, ceea ce permite optimizarea conceptului de proiectare, reducerea duratei de dezvoltare, îmbunåtå¡irea calitå¡ii, sau o combina¡ie a tuturor acestor factori.” Joe Holland este ¿eful centrului de construc¡ie rapidå de prototipuri din cadrul Hyphen. „Pe lângå ma¿inile de fabricare aditivå, avem un numår de ma¿ini unelte CNC Haas,” spune domnia sa. „De fapt, aceasta este singura marcå de ma¿ini unelte CNC pe care le de¡inem. De asemenea, avem ¿i un strung Haas ST-20 cu scule antrenate direct. Împreunå, acestea constituie setul de unelte necesare pentru a produce prototipurile mecanice ¿i loturile de serie micå din piesele de care avem nevoie atât pentru Christie cât ¿i pentru al¡i clien¡i. „Prima ma¿inå pe care am cumpårat-o a fost freza Haas TM-1. Am adåugat apoi un centru de prelucrare vertical VF3, pe care l-am modernizat pentru a avea 5 axe. Avem ¿i un VF-6 pentru realizarea pieselor mai mari. Putem prelucra piese din aluminiu, o¡el inoxidabil, cupru, titan, magneziu ¿i, de asemenea, materiale plastice. De regulå fabricåm unicate, înså uneori fabricåm pânå la zece bucå¡i. „Un foarte bun exemplu de subansamblu pe care l-am fabricat recent cu ajutorul ma¿inilor Haas este un ansamblu din trei piese creat pentru a simula o componentå turnatå. Mai întâi, am prelucrat din bare fiecare din cele trei piese pe ma¿ina Haas cu 5 axe. Apoi, dupå asamblare, le-am sablat cu nisip ¿i alice pentru a le da un aspect simulat de pieså turnatå în matri¡å. Pe aceastå cale am putut oferi inginerilor de la Christie experien¡a de a folosi o pieså finisatå, turnatå cu mare precizie, fårå a cheltui timpul ¿i resursele pentru echiparea liniei de produc¡ie încå de la stadiul de prototip.” decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

7


ma¿ini unelte

Hyphen folose¿te, de asemenea, ma¿inile unelte CNC Haas pentru produsele Christie la care, de exemplu, cåldura intenså produså de låmpile ¿i circuitele electronice de mare putere ar face imposibilå utilizarea pieselor pe bazå de rå¿ini. „Piesele precum carcasele låmpilor trebuie så reziste la temperaturi foarte înalte,” spune dl Holland. „Astfel, avem nevoie de piese prototip cu proprietå¡i mecanice similare cu ale pieselor finite, capabile de a rezista nu numai la cåldurå, dar ¿i orice alte încårcåri la care ar putea fi supuse. Acest lucru exclude folosirea proceselor aditive pe bazå de plastic, înså piesele prelucrate cu ma¿inile CNC sunt de regulå ideale, pânå în momentul în care produsul este gata de produc¡ie.” „Evident, de-a lungul anilor am fåcut o investi¡ie semnificativå în ma¿inile Haas,” adaugå dl Barfoot. „¿i am fost foarte mul¡umi¡i de alegerea fåcutå. Am avut foarte pu¡ine probleme cu acestea, ¿i s-au dovedit a fi foarte simplu de folosit. Vom cumpåra ¿i alte ma¿ini Haas, pentru cå sunt accesibile ¿i par a fi adecvate tipului nostru de activitate.” Un avantaj deosebit al de¡inerii unei singure mårci de ma¿ini CNC este acela cå Hyphen poate folosi acelea¿i seturi de scule de la o ma¿inå la alta, iar operatorii pot folosi mai multe configura¡ii de ma¿inå. Departamentul are o echipå micå, astfel cå sunt flexibili cu to¡ii. Operatorii se mutå fårå probleme de la freze la strunguri ¿i invers. „Ma¿inile noastre Haas s-au dovedit fiabile pentru noi,” declarå dl Barfoot. „Bineîn¡eles, am avut de câteva ori probleme cu ele, probleme care apar în cazul oricårei ma¿ini care func¡ioneazå toatå såptåmâna. Totu¿i, aceste probleme au fost minore, nesemni ficative.

8

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014

Între¡inerea preventivå ne-a permis så avem pu¡ine surprize, iar personalul de service de la reprezentan¡a localå Haas, Sirco Machinery, ne repun foarte prompt ma¿inile în func¡iune. „Pentru Christie este de nepre¡uit de¡inerea capacitå¡ii interne de a produce piese de înaltå precizie, având calitå¡i mecanice utile, pentru produse aflate încå la stadiul de prototip. Putem så teståm piesele, så modificåm proiectul ¿i så refacem piesele cu foarte mare rapiditate ¿i u¿urin¡å. Lucrurile pe care le-am învå¡at cât timp am fåcut parte din Christie le putem oferi altor companii, mai ales celor care dezvoltå produse de înaltå calitate ¿i valoare, la care sunt prioritare reducerea costurilor de dezvoltare a produsului ¿i durata pânå la lansarea pe pia¡å. Folosirea ma¿inilor unelte CNC Haas ca parte a serviciilor de realizare rapidå a prototipurilor (RP) ¿i de testare înseamnå cå sunt pu¡ine lucruri pe care nu le putem oferi clien¡ilor no¿tri. Prin oferirea serviciilor integrate de realizare rapidå a prototipurilor, de prelucrare ¿i de testare în medii controlate, Hyphen este cea mai versatilå unitate din Canada.”


ma¿ini unelte

FIDIA leader în fabrica¡ia de comenzi-numerice ¿i ma¿iniunelte performante! ing. Seceleanu Cezar – CISIMPEX SRL

For more than twenty years, Fidia has been designing and producing Numerical Controls for the management of sophisticated high speed milling machine tools for mould machining. Fidia is one of the few that can provide all the on-board electronics and the process software. Beside mould machining, Fidia operates in two other leading sectors, automotive and aerospace, and provides high quality and customisable machines and equipments that can fulfil the most sophisticated needs in precision and productivity.

De mai bine de 20 de ani, FIDIA Italia proiecteazå ¿i produce comenzi numerice pentru ma¿inile-unelte HSC, foarte sofisticate, destinate producerii de matri¡e. FIDIA este unul dintre pu¡inii fabrican¡i care î¿i produce singurå echipamentul electronic ¿i software de care are nevoie. În afarå de matri¡e, FIDIA este implicatå în alte douå sectoare importante, produc¡ia de automobile ¿i echipamente aero-spa¡iale, dar oferå ¿i ma¿ini-unelte sau echipamente la temå, care råspund celor mai înalte cerin¡e în ceea ce prive¿te precizia ¿i

10

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014

productivitatea. Pentru a putea atinge aceste obiective, activitatea de cercetare a fost întotdeauna o activitate prioritarå pentru FIDIA care poate astfel så î¿i ajusteze produc¡ia la nevoile clien¡ilor ¿i så î¿i men¡inå avansul tehnologic în domeniul såu de activitate. Pe aceastå linie se înscrie ¿i ultima ac¡iune de tip „Por¡i deschise” organizatå de FIDIA în luna ianuarie 2013. Cu acestå ocazie, au fost prezentate mai multe noutå¡i, unele de marcå, care vor fi urmate în scurt timp, sigur, ¿i de al¡ii:


ma¿ini unelte

• Noua comandå numerica C40 Vision pentru aplica¡ii ultra-performante. Aceasta este cea mai puternicå comandå numericå de pe pia¡å, destinatå aplica¡iilor pe 5 axe ¿i prelucrårilor HSC. Dotatå cu arhitecturå multi-procesor pe 64 bi¡i, cu placå video demnå de o sta¿ie graficå, C40 Vision permite calcularea rapidå, optimizatå, a traseelor sculelor, în condi¡iile protec¡iei la coliziuni gestionate de Vi-Mill, un alt patent FIDIA. • Comanda numericå C20 deja bine-cunoscutå, a fost modernizatå ¿i a primit ¿i ea noi procesoare ¿i plåci grafice performante. Versiunea C20/VM permite utilizarea eficientå a programului Vi-Mill. • A apårut o nouå comandå numericå compactå nC15, cu ecran Touch Screen TFT 15". Ea este destinatå frezårii pe 3 – 5 axe ¿i permite, datoritå soft-ului ISOGRAPH, programarea ¿i modificarea programelor direct de cåtre operator. • Programul de analizå ¿i evitare coliziuni Vi-Mill - 3D simulator cu func¡ia "VIRTUAL LOOK AHEAD" permite operatorului så lucreze în condi¡ii de siguran¡å. Deplasårile pe 5 axe, programate sau exe-

cutate de operator, sunt în prealabil simulate de cåtre acest program, în avans dar ¿i în timp real, astfel încât så nu fie posibilå nici o interferen¡å nedoritå între elementele aflate în zona de lucru. ACEASTA este ADEVÅRATA protec¡ie la coliziuni. Au fost dezvolta¡i noi algoritmi de calcul pentru interpolarea pe 3 – 5 axe, ce ¡in cont ¿i de comportamentul dinamic al ma¿inii. Aici FIDIA deschide o nouå cale ce sigur va fi urmatå ¿i de alte firme. • A apårut un nou tip de telecomandå. Într-o lume dominatå de ecrane Touch screen, iPhone ¿i iPad, era momentul ca cineva så schimbe ceva ¿i aici. A fåcut-o FIDIA cu telecomanda cu display color, HPW wireless! În curând vom avea o tabletå în loc de acest terminal incomod, cu care ne-am obi¿nuit. Cu ocazia acestei ac¡iuni, au fost prezentate ¿i noile echipamente destinate frezårii matri¡elor, pentru industria de automobile sau producerea de componente aero-spa¡iale. În aceste domenii, FIDIA råmâne un adept al structurii Gantry Mill cu 5 axe ¿i 24.000rpm: • Ma¿ina GTF35/LC are o structurå cu montan¡i din compozit beton/rå¿inå epoxidicå destinatå matri¡elor pentru automobile ¿i structurilor aeronautice din titan. Curse: X =7.500mm; Y=3.500mm ¿i Z=2.500mm. Cap bi-rotativ M5C cu putere de 23kW la 24.000rpm, cuplu de 31 Nm. • Ma¿ina GTF22/QA are o structurå cu montan¡i din compozit beton/rå¿inå epoxidicå destinatå matri¡elor pentru automobile, structurilor aeronautice din aluminiu ¿i compozit. Curse: X = 4.200mm; Y=2.200mm ¿i Z=1.400mm. Cap bi-rotativ M5A indexabil continuu sau cu incremen¡i de 0,001°, putere de 55kW la 24.000 rpm (!) ¿i cuplu de 88Nm. • Ma¿ina GTF22/MA are o structurå din o¡el, destinatå matri¡elor pentru automobile, structurilor aeronautice din aluminiu ¿i compozit. Curse: X =3.500mm; Y=2.200mm ¿i Z=1.400mm. Cap bi-rotativ M5A indexabil continuu sau cu incremen¡i de 0,001°, putere de 55kW la 24.000 rpm (!) ¿i cuplu de 88Nm. • Ma¿ina Y2G3514/120 are o structurå cu montan¡i din compozit beton/rå¿inå epoxidicå, destinatå matri¡elor pentru automobile, structurilor aeronautice din aluminiu ¿i compozit precum ¿i producerea de mori de vânt. Curse: X =12.000mm; Y=3.500mm ¿i Z=1.400mm. Cap bi-rotativ M5A indexabil continuu sau cu incremen¡i de 0,001°, putere de 55kW la 24.000 rpm (!) ¿i cuplu de 88Nm. Acum câ¡iva ani, aceastå tehnologie era dificil de în¡eles în România. 28.000rpm? Pu¡ini realizau avantajele tehnologiei HSC care a schimbat „fa¡a” matri¡eriilor. De la frezat, ajustat, polizat, tu¿at ¿i iar ajustat/polizat, s-a ajuns la frezat/montat! Un câ¿tig de pânå la 30% în productivitate! Cine ar fi crezut cå, dupå o primå ma¿inå FIDIA G996 în Romania, se vor vinde încå 2 mai mari, în 3 luni? Este vorba de 2 ma¿ini FIDIA K199, cu cap birotativ ¿i bro¿å la 54kW 24.000rpm, având cursele de 1.650mm pe X, 750mm pe Y ¿i 850mm pe Z. Dori¡i så afla¡i de ce? Contacta¡i distribuitorul FIDIA pentru România în vederea stabilirii unei întâlniri de prezentare.

Mai multe informa¡ii pute¡i ob¡ine de la distribuitorul FIDIA pentru Romania:

Orange: 0740-270.399 Vodafone: 0724-539.370 Fax: 021.324.68.82 E-mail: cezar.seceleanu@yahoo.com www.cisimpex.ro decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

11


ma¿ini unelte

Grafit versus Cupru în tehnologia EDM The EDM manufacturing processes are using two different kind of raw materials: • Copper • Graphite On the last period the trend is to use more graphite than copper. The graphite has the following advantages: – LESS electrodes, LESS fixtures, holders. – HSC Milling up tp 3-10 times faster when machining graphite. – Excellent machinability. – Possibility to realize much more filigran geometry, thinner ribs and geometry – Density 4 times lower. (often they compare price/price of the weight of Copper/graphite, but in fact, the same weight of Graphite is approx 4 times bigger in volume.) – Thermal stability is higher (no bending or thermal deformation of material in during machining) – Easy fix of electrode to the holders

Procesele de electroeroziune cu electrod masiv utilizeazå douå tipuri de materiale pentru realizarea electrozilor: • Cupru • Grafit În ultima perioadå se constatå o tendin¡å tot mai accentuatå de adoptare a tehnologiei pe grafit în detrimentul celei pe cupru. Grafitul are o serie de avantaje substan¡iale: – Sunt necesari mai pu¡ini electrozi, implicit mai pu¡ine dispozitive de fixare – Viteza de ma¿inare de 3-10 ori mai mare

14

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014


ma¿ini unelte – Costuri mai mici ¿i economie de timp – Excelentå comportare la ma¿inare. – Posibilitatea realizårii unor configura¡ii geometrice complexe, cu nervuri foarte sub¡iri (filigran) – Greutate specificå de 4 ori mai micå decât a cuprului. – Foarte bunå stabilitate termicå Trebuie så amintim aici ¿i dezavanatajele grafitului: – Produce praf care nu poate fi evitat decât cu instala¡ii de exhaustare specializate. – Fiabilitate ridicatå, înså acest dezavantaj poate fi privit ¿i ca un avantaj – Så ne imaginåm un electrod din cupru care, dacå este lovit din gre¿ealå, anumite pår¡i pot fi deformate fårå a se rupe; dacå nu observåm acest lucru, putem pune electrodul pe masina EDM ¿i vom eroda gre¿it. Dacå înså întâlnim o situa¡ie similarå la un electrod de grafit, acesta s-ar putea sparge, înså am evita o gre¿ealå enormå de erodare. Ne propunem o analizå comparativå a aceleia¿i teme, abordatå din perspectiva celor douå tehnologii amintite anterior (grafit versus cupru). Sarcinå: Matri¡å pentru carcaså accelerator electronic Realizarea a 4 electrozi pentru electroeroziune. Rugozitate: VDI 22 Dimensiuni electrod: 195 x 95 x 50 mm Electrod material 1: grafit SGL CARBON (Ex - RINGSDORFF) R 8510 (ebo¿ finisare) Electrod material 2: cupru (ebo¿/finisare) O analizå a costurilor ¿i timpilor de lucru realiza¡i în cele douå tehnologii ne dezvåluie urmåtoarele rezultate:

Aceste rezultate pun în eviden¡å avantajele de necontestat ale tehnologiei care utilizeazå grafitul ca materie primå folositå în realizarea electrozilor pentru electroeroziune.

Marius Tudorache Reprezentant Tehnico-Comercial ARTEM GROUP TRADE&CONSULT SRL Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 3, Subsol, Cam . 26, Sector 5, cod 050912 – Bucure¿ti , Romania Tel: (+40) 374 018 881(2) Tel/fax: (+40) 31 730 95 93(4) Mobil: 0751 055 180 E-mail: marius.tudorache@artem.ro Website: http://www.artemgroup.eu decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

15


ma¿ini unelte

Nu apåsa¡i butonul! Capace de siguran¡å inovative pentru butoane de ac¡ionare ¿i oprire de urgen¡å Brady Corporation is an international manufacturer and marketer of complete solutions that identify and protect buildings, products and people. Brady products support customers in order to improve safety, security, productivity and efficiency, and includes labels, signs, safety devices, printing systems and software for high efficiency and precision punching materials. Founded in 1914, the company has diversified clients in the areas of electronics, telecommunications, manufacturing, electrical, construction, education, medical and a variety of other industries. Cetral Brady is headquartered in Milwaukee, Wisconsin, from July 31, 2013, employed approximately 7,400 people in its activities worldwide. Brady is listed on the New York Stock Exchange under the name of BRC. More information is available on the Internet at www.bradycorp.com.

Brady lanseazå o solu¡ie inovativå pentru prevenirea temporarå a accesului la butoanele de ac¡ionare sau de oprire de urgen¡å, în vederea îmbunåtå¡irii siguran¡ei în timpul între¡inerii utilajului. Noua solu¡ie de siguran¡å „Rasuci¡i ¿i bloca¡i“ poate fi aplicatå u¿or prin simpla råsucire a capacului pe suportul de bazå permanent, aflat sub butonul de ac¡ionare. Un lacåt blocheazå pe pozi¡ie capacul butonului de ac¡ionare pânå la finalizarea între¡inerii. Solu¡ia de blocare a butoanelor de ac¡ionare de la Brady este compatibilå cu toate diametrele standard ale tijei butonului de ac¡ionare ¿i reprezintå o investi¡ie cu cost redus ce poate salva vie¡i!

16

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014


ma¿ini unelte

Cre¿terea siguran¡ei pe timpul efectuårii opera¡iunilor de mentenan¡å Pentru a måri siguran¡a în timpul între¡inerii, pute¡i decupla utilajul de la alimentarea electricå blocând toate sursele relevante de energie. Pe tot parcursul între¡inerii, acestea råmân blocate, neputând fi reactivate decât dacå sunt deblocate de cåtre operatorii de mentenan¡å. Brady oferå o gamå largå de dispozitive ¿i lacåte pentru blocarea aproape a oricårui tip de supapå sau manetå. Noul tip de blocare „Rasuci¡i ¿i bloca¡i“ oferå o solu¡ie eficientå ¿i cu costuri reduse de blocare pentru butoanele de ac¡ionare ¿i de oprire de urgen¡å. Capacul deta¿abil reprezintå un semnal vizual clar al faptului cå butonul de ac¡ionare nu este folosit ¿i este destul de transparent pentru a observa pozi¡ia de pornire/oprire a butoanelor de oprire de urgen¡å ¿i a permite verificarea de cåtre echipele de între¡inere.

Pentru mai multe informa¡ii, vå rugåm så vizita¡i pagina: www.bradyeurope.com sau så ne trimite¡i întrebårile la adresa: emea_request_marcom@bradycorp.com.

Despre Brady Corporation Brady

Corporation

este

un

producåtor

¿i

comerciant

interna¡ional de solu¡ii complete, ce identificå ¿i protejeazå construc¡iile, produsele ¿i oamenii. Produsele Brady sus¡in clien¡ii în vederea îmbunåtå¡irii siguran¡ei, securitå¡ii, productivitå¡ii ¿i eficien¡ei, ¿i includ etichete, semne, dispozitive de siguran¡å, sisteme de imprimare ¿i programe de înaltå eficien¡å ¿i materiale cu ¿tan¡are de precizie. Fondatå în 1914, compania are clien¡i diversifica¡i din domeniile electronicå, telecomunica¡ii, produc¡ie, electric, construc¡ii, educa¡ie, medical ¿i o gamå variatå de alte industrii. Brady are sediul cetral în Milwaukee, Wisconsin ¿i, de la 31 iulie

O singurå instalare Solu¡ia de siguran¡å a butonului de ac¡ionare ¿i oprire de urgen¡å de la Brady necesitå o singurå instalare a suportului de bazå de blocare permanent, retras ¿i neobstruc¡ionat, sub butonul de ac¡ionare. Supor¡ii de bazå permanen¡i ¿i capacele de siguran¡å sunt comercializate separat, permi¡ând instalarea supor¡ilor de bazå permanen¡i sub orice buton de ac¡ionare din clådirile dumneavoastrå la costuri minime. Supor¡ii de bazå ¿i capacele sunt disponibile pentru diametre standard ale tijei butoanelor de ac¡ionare. Urmåri¡i materialul video pe http://www.youtube.com/watch?v=waVVu-2H5Cw, ca så vede¡i cum func¡ioneazå acestea!

2013, a angajat aproximativ 7.400 de oameni în activitå¡ile sale din întreaga lume. Brady este listatå la Bursa de Valori New York sub numele de BRC. Mai multe informa¡ii sunt disponibile pe internet la www.bradycorp.com. BRADY Lindestraat 20, 9240 Zele BELGIUM Van de Putte Tom Telefon: +32 (0) 473 78 49 37 tom_van_de_putte@bradycorp.com; r.class@mepax.com decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

17


sisteme de scule

18

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014


sisteme de scule

decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

19


sisteme de scule

Tiger•tec® Silver este utilizat în opera¡ii de strunjire

Noua dimensiune în prelucrarea o¡elului Users of new generation Tiger·tec® Silver ISO P provided by Walter AG can obtain significant increases in performance in turning steel operations in regarding the tool life, productivity and process reliability. Specialist cutting tools located in Tübingen offers three new types of cutting materials, and four new geometries

Procesul nou ¿i unic de acoperire Tiger•tec® Silver CVD este combinat cu gama extinså ¿i recent dezvoltatå de geometrii pentru prelucrarea o¡elului. Cu noua genera¡ie Tiger·tec® Silver ISO P, se ob¡ine o cre¿tere a productivitå¡ii la strunjirea o¡elului cu pânå la 75%.

Rupåtor de a¿chii – FP5 în Tiger·tec® Silver

Utilizatorii noii genera¡ii Tiger·tec® Silver ISO P oferitå de Walter AG pot ob¡ine cre¿teri semnificative ale performan¡ei în opera¡iile de strunjire a o¡elului în ceea ce prive¿te durata de via¡å a sculei, productivitatea ¿i fiabilitatea procesului. Specialistul în domeniul sculelor a¿chietoare situat în Tübingen oferå acum trei noi tipuri de materiale a¿chietoare ¿i patru noi geometrii ale plåcu¡elor amovibile. Orice operator în prelucrare, bine informat, ¿tie cå litera "P" din tabelul ISO HM de clasificare a carburii se referå la o¡el nealiat ¿i aliat, o¡el turnat, o¡el inoxidabil feritic ¿i martensitic, precum ¿i la fontå maleabilå pentru a¿chiere lungå. Dar pentru speciali¿tii în domeniul sculelor a¿chietoare de la Walter, Tübingen, „P” mai are ¿i o altå semnifica¡ie: la noua genera¡ie Tiger·tec® Silver ISO P, P se referå, de asemenea, la o nouå dimensiune în ceea ce prive¿te productivitatea ¿i fiabilitatea procesului. Liderul în domeniul prelucrårii prezintå o nouå genera¡ie de plåcu¡e amovibile revolu¡ionare pentru strunjirea o¡elului.

Trei tipuri noi de materiale a¿chietoare ¿i patru noi geometrii „Ne-am dorit så transferåm proprietå¡ile extraordinare ale tehnologiei Tiger•tec® Silver în cadrul strunjirii ISO pentru prelucrarea o¡elului”, a explicat Gerd Kußmaul, responsabil cu managementul global al produselor de strunjire în cadrul companiei Walter. „În acest caz, procesul unic de acoperire Tiger•tec® Silver CVD este combinat cu gama extinså ¿i recent dezvoltatå de geometrii pentru prelucrarea o¡elului. Cu noua genera¡ie Tiger·tec® Silver ISO P, se ob¡ine o cre¿tere a productivitå¡ii la strunjirea o¡elului cu pânå la 75%.”

20

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014

Platforma pentru noua genera¡ie de plåcu¡e amovibile o constituie un nou oxid de aluminiu microstructurat. Datoritå configura¡iei cristaline, durata de via¡å a sculei poate fi måritå cu 50% în cazul uzurii din cauza craterelor, iar acest lucru poate fi utilizat pentru a reduce considerabil timpii de prelucrare pentru piesele de prelucrat. Cu ajutorul procesului îmbunåtå¡it de pregåtire a muchiei a¿chietoare (tehnologia de microfinisare), este posibilå ¿i cre¿terea duratei de func¡ionare a sculei cu 30% dacå existå uzurå pe latura frontalå sau o deformare plasticå a plåcu¡ei. Post-tratamentul mecanic creeazå rata unicå de tensiune rezidualå, care garanteazå cel mai ridicat nivel posibil de fiabilitate a procesului în cazul produc¡iei în maså. În cazul plåcu¡elor, cråpåturile, microa¿chierea ¿i ruperea sunt reduse substan¡ial ¿i, datå fiind o uzurå similarå, este ob¡inutå o duratå de func¡ionare constantå pentru fiecare muchie a¿chietoare. Datoritå a¿ezårii optime în port-sculå, suprafe¡ele de contact cresc gradul de fiabilitate al prelucrårii în timpul a¿chierilor întrerupte ¿i pot îmbunåtå¡i extrem de mult performan¡a proceselor de prelucrare dinamicå. Suprafe¡ele argintii de pe laturile frontale (finisajele) ac¡ioneazå ¿i ca strat indicator pentru detectarea u¿oarå a uzurii.


sisteme de scule Privire de ansamblu asupra claselor de materiale a¿chietoare din genera¡ia Tiger·tec® Silver ISO P Noua genera¡ie de plåcu¡e amovibile pentru strunjirea o¡elului constå în trei clase: WPP10S (ISO P10), WPP20S (ISO P20) ¿i WPP30S (ISO P30). Dintre noile materiale a¿chietoare, clasa WPP10S (ISO P10) prezintå cea mai mare rezisten¡å la temperaturi ¿i cel mai ridicat nivel de duritate. Asigurå o rezisten¡å excelentå la uzurå ¿i este adecvatå pentru diverse procese, de la a¿chiere continuå la a¿chieri minore întrerupte la viteze de a¿chiere foarte mari. Materialul a¿chietor din clasa de mijloc WPP20S (ISO P20) iese în eviden¡å datoritå proprietå¡ilor sale constante ¿i a faptului cå este adecvat pentru a fi utilizat ca material a¿chietor universal pentru procese ce variazå de la degro¿are la finisare. În acest caz, clasa materialului a¿chietor garanteazå o fiabilitate extraordinarå de prelucrare ¿i oferå o solu¡ie idealå cu aplicabilitate universalå mai ales pentru procesele automate de produc¡ie. Clasa WPP30S (ISO P30) a fost dezvoltatå ca material a¿chietor dur pentru a¿chieri întrerupte sau condi¡ii instabile oferind, în acela¿i timp, fiabilitate maximå de prelucrare.

Geometria MP5 a fost proiectatå mai ales pentru prelucrarea medie generalå a materialelor. Prin intermediul muchiei sale a¿chietoare arcuite, stabile ¿i u¿or adaptabilå, este adecvatå mai ales pentru prelucrarile universale, variind de la a¿chieri u¿oare la cele întrerupte. În acest caz, muchiile întårite ale rupåtorului de a¿chii asigurå o mai bunå rupturå a a¿chiilor deoarece amânå, de asemenea, procesul de uzurå. Geometria RP5 este proiectatå pentru degro¿are. ¿anfrenul stabil de 3° este adecvat pentru degro¿area cu cerin¡e de consum redus. Canelura deschiså, adâncå ¿i largå a rupåtorului de a¿chii genereazå o temperaturå de prelucrare scåzutå ¿i reduce uzura. Genera¡ia Tiger·tec® Silver ISO P este una din gamele nou dezvoltate de Walter adaptate pentru a gåsi materialul a¿chietor „ideal”. „Materialul a¿chietor ideal” oferå atât duritate absolutå, cât ¿i rezisten¡å absolutå. Cu aceastå abordare, Walter cautå în mod constant solu¡ii noi ¿i ie¿ite din comun. Plåcu¡e amovibile Tiger•tec® Silver – mårimi mici

Este acoperitå întreaga sferå de aplicare pentru prelucrarea o¡elului Pe lângå aceste trei clase, au fost dezvoltate în paralel, în cadrul genera¡iei Walter ISO P, patru noi rupåtoare de a¿chii: FP5, MP3, MP5 ¿i RP5. Geometriile plåcu¡ei amovibile din versiunea negativå, bilateralå, au zone de rupere mari ¿i universale, care cresc performan¡a plåcu¡elor. Cele patru geometrii au fost proiectate så se potriveascå perfect una cu alta, iar aria lor de aplicabilitate a crescut cu 20% pânå la 40% fa¡å de geometriile anterioare. „Acum suntem capabili så acoperim majoritatea ariilor de aplicabilitate în cadrul prelucrårii o¡elului, cu ajutorul a doar patru geometrii”, explicå Gerd Kußmaul.

Privire de ansamblu asupra geometriilor – genera¡ia Walter ISO P (aria de aplicabilitate)

Compararea mårimilor: Walter furnizeazå ¿i plåcu¡e amovibile Tiger•tec® Silver pentru materiale ISO-P în formele CNMG0903, SNMG0903 ¿i TNMG0903 pentru prelucrarea mai eficientå din punct de vedere al costurilor a pieselor de prelucrat de dimensiuni mici ¿i pentru prelucrarea internå.

Gerd Kußmaul, responsabil cu managementul global al produselor pentru procesul de strunjire în cadrul companiei Walter: „Genera¡ia Tiger·tec® Silver ISO P oferitå de noi reprezintå un pachet complet pentru strunjirea o¡elului ¿i prezintå caracteristici fårå precedent care vor revolu¡iona pia¡a.”

O nouå dimensiune Genera¡ia Tiger tec® Silver ISO cuprinde patru rupåtoare de a¿chii separate care au fost dezvoltate în paralel ¿i proiectate så se potriveascå perfect una cu alta, iar aria lor de aplicabilitate a crescut cu 20% – 40% fa¡å de geometriile anterioare.

Noul cod al geometriilor Cele patru geometrii ISO P pentru strunjirea o¡elului au primit, de asemenea, noi denumiri. Geometria FP5 este proiectatå pentru finisare. Prin intermediul rupåtorului såu de a¿chii dublu, în formå de V, se asigurå o siguran¡å mai mare a a¿chierii în timpul strunjirii longitudinale ¿i strunjirii frontale la adâncimi de a¿chiere ce pot depå¿i 0,2 mm. Datoritå muchiei sale a¿chietoare curbate pozitiv, tendin¡a de oscilare este reduså, iar înfå¿uråtorul de a¿chii în formå ondulatå previne compactarea a¿chiilor metalice în timpul strunjirii de copiere ¿i strunjirii frontale. Geometria MP3 poate fi utilizatå pentru prelucrarea medie a materialelor a¿chietoare cu a¿chii lungi. Datoritå muchiei sale a¿chietoare curbate pozitiv, este perfectå pentru prelucrarea pieselor din o¡el cum ar fi ro¡ile din¡ate, racordurile cu bilå, arborii de transmisie sau componentele presate la rece, precum dopurile protectoare sau carcasele convertoarelor. Forma sfericå de la suprafa¡å, a¿a numitul „design glon¡”, asigurå a¿chiei metalice o rigiditate mai mare pentru o rupturå optimå a a¿chiilor.

În prelucrarea o¡elului, noua genera¡ie Tiger·tec® Silver ISO P atinge o nouå dimensiune în ceea ce prive¿te productivitatea ¿i fiabilitatea procesului. Geometriile ¿i clasele de materiale a¿chietoare, care au fost dezvoltate în paralel, asigurå o duratå de via¡å mai mare a sculei, timpi de ciclu mai rapizi, universalitate mai mare, fiabilitate mai ridicatå a procesului ¿i, poate cel mai important aspect, costuri mai mici ¿i drept urmare rezultate mult mai profitabile datoritå vitezelor de a¿chiere mai mari. „Genera¡ia Tiger·tec® Silver ISO P oferitå de noi reprezintå un pachet complet pentru strunjirea o¡elului ¿i prezintå caracteristici fårå precedent care vor revolu¡iona pia¡a”, conclude Gerd Kußmaul.

Walter Austria Ges.m.b.H Reprezentan¡a România Tel +40-256-406218; Fax +40-256-406219 E-mail: service.ro@walter-tools.com www.walter-tools.com decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

21


echipamente de control

Productivity+ Active Editor Pro™ RENISHAW ing. Seceleanu Cezar CISIMPEX SRL

Productivity+ is a PC based software solution providing an easy-to-use platform for incorporating simple measurement functionality and more advanced in-process intelligence into machining programs. It can simplify a wide range of measurement and process control tasks, such as component set-up and part verification, and aids process development in key areas.

Productivity+ al firmei RENISHAW Anglia este o solutie software pentru PC ce oferå o platformå u¿or de utilizat, destinatå încorporårii simple a unor func¡ionalitå¡ii avansate de måsurare în programele de prelucrare. Se poate simplifica o gamå largå de sarcini de måsurare ¿i control, cum ar fi centrarea pieselor ¿i måsurarea acestora pe ma¿inå. Avantajele utilizårii Productivity+ sunt: procesul de prelucrarea este predictiv - se pot efectua teste rapide ¿i simple pentru a se asigura cå un proces de prelucrare va fi de succes; se participå activ la procesul de control - folosind palpatoarele Renishaw se pot måsura caracteristici importante ale pieselor astfel încât så se actualizeze procesul de prelucrare, pe baza rezultatelor ob¡inute; este

posibilå raportarea informativå – se furnizeazå informa¡ii cu privire la starea procesului de prelucrare a unei piese ¿i despre deciziile care au fost luate atunci când acesta a fost executatå. Cu Productivity+ se pot crea programe care ruleazå în întregime pe ma¿ini-unelte, inclusiv toate calculele, actualizårile ¿i logica necesarå. Fårå PC extern, suplimentar, pentru a procesa datele de måsurare. Productivity+ oferå suport complet multi-ax, atât pentru configura¡ii de ma¿ini verticale cât ¿i orizontale sau centru de prelucrare. Productivity+ nu este nou pe pia¡å fiind acum la versiunea 1.91.0 care include: suport Multi-tasking pentru masini-unelte – au fost introduse func¡ii specifice pentru Mazak Integrex i-Series multitasking (MillTurn) în Productivity+ Active Editor Pro; au fost îmbunåtå¡ite func¡iile de import ale modelului 3D – acum este posibil så se importe o gamå mai largå de fi¿iere cu modele 3D în Productivity+ Active Editor Pro, în vederea creerii de cicluri de måsurå ¿i control. Productivity+ Active Editor Pro permite så se adauge inteligen¡å la fiecare etapå a unui proces de prelucrare. Productivity+ oferå posibilitatea ob¡inerii rapide ¿i simple de programe care så permitå ma¿inii så ia decizii singurå, fårå prezen¡a operatorului. Este posibilå programarea atât a unor func¡ii de bazå, cum ar fi opera¡iile de aliniere a sistemului de coordonate de lucru, sau a unor sarcini complexe cum ar fi verificarea automatå a compatibilitå¡ii programului încårcat pentru prelucrare respectivå. Eliberarea operatorului de unele sarcini permite cre¿terea calitå¡ii produselor ¿i a productivitå¡ii intrucât acesta se poate ocupa de alte sarcini. Tot Productivity+ Active Editor Pro permite eliminarea unor sarcini obositoare de editare în cod G. Un procent mare din codul G pentru prelucrare este generat de programe CAD/CAM specializate. Codul este automat întocmit ¿i poate fi integrat în codul G de prelucrare. Programatorul alege palpatorul folosit, elementul geometric ce trebuie controlat, indicå ce se dore¿te så se facå cu informa¡iile ob¡inute ¿i face o simulare pentru a fi sigur cå nu vor avea loc coliziuni sau cå ceea ce dorim så se întâmple, se întâmplå întradevår. Deoarece Productivity+ Active Editor Pro ruleazå pe ma¿ina-unealtå, el va rula de fiecare datå la fel, la fiecare pieså. Acestå filozofie permite folosirea unor puncte constructive, fårå suport material pe pieså, dar calculate pe baza altor elemente, lucru cu totul nou pentru o comandå numericå standard.

Mai multe informa¡ii pute¡i ob¡ine de la:

Orange: 0740-270.399 Vodafone: 0724-539.370 Fax: 021.324.68.82 E-mail: cezar.seceleanu@yahoo.com www.cisimpex.ro 22

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014


echipamente de control

Noul Sistem Cognex Directory Server Oferå o Siguran¡å Mai Mare ¿i o Integrare Facilå la Sistemele de Viziune pe Calculator Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), announced the release of Cognex Directory Server (CDS) software version 1.0 for use with its industry-leading line of In-Sight® vision systems. Cognex Directory Server centralises authorisation and authentication control for all users, network-wide, as part of the ovearall enterprise information security architecture. With the addition of CDS, Cognex offers the most complete software suite available for managing the security of machine vision systems.

Compania Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX) a anun¡at lansarea software-ului Cognex Directory Server (CDS) versiunea 1.0 pentru utilizarea unei serii de vârf de sisteme de vizuine pe calculator In-Sight®. Cognex Directory Server centralizeazå dirijarea autorizårii ¿i autentificårii pentru to¡i beneficiarii ¿i în toatå re¡eaua ca parte integrantå a arhitecturii totale a asigurårii informa¡iilor unitå¡ii. Datoritå completårii softwarului CDS compania Cognex oferå aici cel mai accesibil set de software pentru asigurarea sistemelor de viziune pe calculator. „Asigurarea re¡elelor reprezintå o temå delicatå pe pia¡a de automatizare a întreprinderilor, ceea ce corespunde faptului cå numeroase întreprinderi utilizeazå flexibilitatea ¿i deschiderea protocolului de ethernet pentru re¡eaua sa principalå de produc¡ie. Sistemele pe bazå de Ethernet permit integrarea u¿oarå în sistemele de planificare a resurselor lîntreprinderilor (Enterprise Resource Planning – ERP) ¿i în sistemele de dirijare operativå a produc¡iei (Manufacturing Execution System – MES). De aici vine necesitatea de a întåri måsurile de securitate pentru protec¡ia datelor cu caracter deosebit de important ¿i a parametrilor de func¡ionare", a declarat Herb Lade, vice pre¿edinte ¿i manager al unitå¡ii comerciale. Cognex Directory Server utilizeazå infrastructura IT standard în industrie ¿i protocoale cum ar fi LDAP, SSL ¿i HTTPS pentru siguran¡a modernå a re¡elei. Atunci când un utilizator încearcå så se conecteze la aparatul de fotografiat In-Sight, în sistemul CDS sunt transmise informa¡ii de conectare pentru autentificare iar la aparatul de fotografiat sunt trimise înapoi permisiunile specifice pentru utilizatorul respectiv. CDS poate personaliza drepturile de acces pentru fiecare utilizator, aceasta ajutând la asigurarea in-

tegritå¡ii de configurare a sistemului de viziune pe calculator ¿i a calitå¡ii ¿i siguran¡ei de produc¡ie. În cadrul abordårii se pot individualiza parametrii de func¡ionare, setårile aparatului foto In-Sight, func¡iile de între¡inere In-Sight Explorer ¿i multe alte caracteristici. CDS completeazå produsele deja existente, cum ar fi Cognex Audit Mesaj Server, care verificå modificårile parametrilor sistemelor ¿i numele de utilizator, iar instrumentul TestRun™, care valideazå schimbårile parametrilor de aplicare. Clien¡ii întreprinderii pot utiliza software-ul Cognex Directory Server pentru protec¡ia mai bunå a informa¡iilor sensibile ¿i pentru îndeplinirea reglementårilor industriale, cum ar fi respectarea normei 21 CFR Part 11 pentru validarea echipamentelor. Mul¡i clien¡i pot utiliza, de asemenea, sistemul CDS la gestionarea unui numår mare de sisteme de viziune pe calculator In-Sight în întreaga întreprindere, ceea ce reduce costurile de instalare ¿i între¡inere. Pentru mai multe informa¡ii despre capacitå¡ile avansate ale software-ului Cognex Directory Server, vizita¡i site-ul www.cognex.com/cds.

Societatea Cognex Compania Cognex Corporation proiecteazå, produce ¿i lanseazå pe pia¡å sisteme cu viziune computerizatå ¿i sisteme industriale, sisteme de scanare de coduri ID, sau dispozitive care pot „vedea". Compania Cognex este liderul mondial în domeniul viziunii computerizate ¿i al citirii industriale a codurilor ID. Sistemele sale de viziune computerizatå ¿i de citire a codurilor ID sunt utilizate în întreaga lume, într-o gamå largå de aplica¡ii de control, de identificare ¿i de orientare în procesul de fabrica¡ie ¿i de distribu¡ie. Pie¡ele cheie sunt industria auto, produc¡ia de alimente ¿i båuturi, industria farmaceuticå, logistica ¿i producåtorii de OEM (echipament original). Compania Cognex î¿i are sediul în statul Massachusetts (SUA) ¿i reprezentan¡e regionale, precum ¿i distribuitori din întreaga Americå de Nord, în Europa, Asia ¿i America Latinå. De asemenea, în Europa de Est, Cognex î¿i extinde prezen¡a la nivel local ¿i oferå acum sprijin tehnic ¿i cursuri de instruire în sålile de curs ale reprezentan¡ei lor din ora¿ul Wroclaw din Polonia ¿i din Budapesta, Ungaria. Pentru mai multe detalii, vizita¡i site-ul Web al companiei Cognex la adresa www.cognex.com. Studii suplimentare legate de compania Cognex le pute¡i citi pe site-ul http://www.industrymedia.eu/ro/. Contact la vânzåtor: Råzvan Titu, Sales Engineer, România, info.ro@cognex.com decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

23


echipamente de control

Cognex Directory Server FAQ Ce este Cognex Directory Server?

Cum se implementeazå CDS?

Cognex Directory Server (CDS) este creat dupå modelul Mi-

Sistemul CDS implementeazå normele LDAP (Lightweight

crosoft ® Active Directory ® , folosind aceea¿i tehnologie de bazå

Directory Access Protocol), SSL (Secure Sockets Layer) ¿i

pentru a oferi un singur punct de acces de utilizator de control pentru sistemele de viziune pe calculator din seria In-Sight ® a companiei Cognex. Sistemul CDS vå permite så seta¡i numele de utilizator ¿i

HTTP (Hypertext Transfer Protocol Secure) ca så asigure acela¿i grad de siguran¡å la nivelul întreprinderii, care se utilizeazå la accesul informa¡iilor financiare de la banca dum-

parole, så pune¡i în aplicare politicile de parole, creazå grupuri

neavoastrå. Consideråm cå utilizarea tehnologiilor acceptate

de utilizatori ¿i stabile¿te nivelurile de acces ale utilizatorilor

industrial constituie singura cale spre acceptarea largå de

pentru a limita tipurile de modificåri de configura¡ie permise

cåtre o comunitate IT mai largå.

utilizatorilor la lucrul cu sistemele de vizualizare pe calculator In-Sight.

CDS func¡ioneazå independent sau se poate integra cu tehnologiile Microsoft Active Directory?

Cum se utilizeazå CDS? Aceastå primå edi¡ie a sistemului CDS func¡ioneazå ca un CDS este un sistem gestionat la nivel central pentru înregistrarea u¿oarå ¿i eficientå ¿i actualizarea informa¡iilor despre

server independent ce utilizeazå un instrument de configurare

utilizatorii sistemului ¿i autorizarea în cadrul re¡elei. CDS este

pe bazå de ecran. În prezent se pregåte¿te introducerea in-

conceput cu flexibilitate pentru a permite niveluri de aplicare

terfe¡ei Active Directory, care lårge¿te avantajele sistemului

specifice ¿i defi nite de permisiune de utilizator, oferind o ac-

cu ajutorul cåruia sistemul CDS mo¿tene¿te automat permisi-

tualizare convenabilå a acestor permisiuni la nivel de re¡ea.

unile de utilizator ¿i bazele pentru parole de la serverul Active Directory.

Care sunt beneficiile de CDS comparativ cu alte sisteme de securitate? Pentru sistemul CDS compania Cognex a fost prima care a

De ce compania Cognex perfec¡ioneazå software la nivelul întregii întreprinderi?

introdus modelul complex de siguran¡å chiar în sistemul de viziune pe calculator. Toate drepturile de acces sunt cunos-

Asigurarea re¡elei într-o uzinå este o temå extrem de impor-

cute ¿i aplicate de sistemul de viziune pe calculator. Înainte

tantå. Având în vedere cå, coloana vertebralå a uzinei uti-

de introducerea CDS multe sisteme de viziune de calculator le

lizeazå tot mai mult Ethernet, integrarea sistemelor de

permiteau utilizatorilor så creeze ¿i så-¿i implementeze pro-

fabrica¡ie ERP (Enterprise Resource Planning) ¿i MES (Manu-

priile elemente pentru asigurarea securitå¡ii. Cu toate aces-

facturing Systems Executie) a avut ca urmare faptul cå din

tea, chiar ¿i cu aceste caracteristici de siguran¡å, cele mai

re¡eaua întreprinderii sunt tot mai multe dispozitive accesibile

multe sisteme de viziune de calculator acceptå în prezent mai multe interfe¡e sau puncte de intrare, inclusiv o interfa¡å graficå de utilizator, iar aceste aplica¡ii externe, de multe ori laså unele gåuri în sistem. Sistemul CDS, creat folosind cele

care acceptå protocolul Ethernet. Rezultatul este cå migrarea IT într-un mediu de produc¡ie måre¿te cererea pentru o mai bunå siguran¡å. Sistemul CDS este una din numeroasele

mai recente norme de securitate pe Internet, lipe¿te aceste

solu¡ii de software prezentate de compania Cognex, care le

gåuri.

oferå clien¡ilor no¿tri o valoare unicå.

24

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014


automatizåri

Metoda de evaluare a difuzivitå¡ii termice pentru materialele utilizate în structura PCB pe liniile tehnologice de asamblare As. Univ. Dr. Ing. Bogdan Mihåilescu ªl. Dr.Ing. Ioan Plotog, Ing. Gaudentiu Vårzaru, CETTI – ITA Recent years new substrates for circuit boards were launched on the market: glass, metal (copper, aluminum, brass). Addressing only the surface mount technology, these new materials are really a challenge for electronic manufacturing services companies especially regarding the heat transfer in the board substrate. Here a thermophysical property not very common to the electronics engineers has to be taken into consideration: thermal diffusivity. The article presents the results of the research work done in order to develop a new measurement method of PCB’s thermophysical properties using an Infrared rework station as heat source and a Portable infrared camera for scientific applications used in thermal relief examination on PCB’s surface. Based on this evaluation the authors propose a practical solution for PCBs thermophysical properties measurement with applicability on assembly line, in order to improve the soldering process parameters and to achieve zero-defects production. În prezent obiectivul companiilor implicate în conceperea, dezvoltarea ¿i/sau fabricarea de produse electronice este de a asigura maximum de calitate a asamblårii beneficiind de costuri minime ¿i timp redus de comercializare pe pia¡å, toate procesele fiind realizate ¿i în func¡ie de Sistemele de Management al Calitå¡ii, Total sau, in special, Six Sigma. În ultimul deceniu plåci de cablaj imprimat (PCB) ce au la bazå diferite materiale cum ar fi sticla, cuprul sau aluminiul [1, 2, 3], au venit în completarea clasicului substrat FR4 sau CEM. Adresându-se doar tehnologiei de montare a componentelor electronice pe suprafa¡å (SMT), aceste noi materiale reprezintå o provocare pentru tehnologiile de asamblare conven¡ionale, în special în ceea ce prive¿te transferul de cåldurå în substratul PCB. Ca urmare, temperatura de pe padul cablajului ajunge mai târziu decât cea de pe terminalul componentei la valoarea punctului de topire a aliajului de lipire, astfel încât acesta migreazå pe terminal (defect de asamblare denumit wicking, fig. 1).

Pentru a evita problemele ce pot apårea la asamblarea PCBurilor cu substraturi noi, CETTI-ITA a conceput o metodå experimentalå de determinare a valorii difuzivitå¡ii termice ce poate avea aplicabilitate în lan¡ul de produc¡ie al oricårei companii preocupatå de asigurarea celei mai bune calitå¡i a asamblårii pe suporturi ale structurii de interconectare realizate cu materiale de genera¡ie recentå. Metoda clasicå de determinare a difuzivitå¡ii termice prin pulsuri scurte de energie (Flash Method) necesita un dispozitiv costisitor ¿i personal calificat pentru operarea sa. Metoda propuså utilizeazå echipamente în general existente într-o companie furnizoare de servicii de produc¡ie electronicå: sta¡ie de reprocesare/reparare, camerå de termoviziune. Configura¡ia experimentului are în alcåtuirea sa un tun cu radia¡ie infraro¿ie (IR) provenit de la o statie de reparare/procesare X410, PDR; aceasta utilizeazå o lampå IR de 150W ale cårei emisii de scurtå ¿i medie lungime sunt focalizate de un sistem de lentile polarizate cu germaniu, F150, într-un spot de minimum 4mm în diametru ce poate fi calibrat manual (fig. 2).

Fig.1. Fenomenul de wicking surprins pe padurile unui PCB cu substrat de sticlå

Procesul de contactare a componentelor electronice este complex, acesta fiind influen¡at de interac¡iuni la nivel fizic, chimic ¿i termic între variabilele principale ale sistemului respectiv: padul, aliajul de lipit, terminalul ¿i profilul termic utilizat în procesul de asamblare. Astfel proprietå¡ile termofizice ale substratului au o contribu¡ie importantå asupra transferului de cåldurå în procesul de asamblare ¿i implicit asupra calitå¡ii acesteia. Viteza procesului de difuzie a cåldurii în procesul de asamblare este caracterizatå de difuzivitatea termicå a ansamblului PCB (substrat, structurile de interconectare metalice, paduri cu diverse finisåri, terminalele componentelor ¿i capsulele acestora) ce guverneazå transferul de energie termicå de la suprafa¡a plåcii de cablaj imprimat în interiorul acesteia. Difuzivitatea termicå se exprimå ca raport între conductivitatea termicå, λ, ¿i capacitatea termicå volumetricå (aceasta fiind la rândul ei produsul dintre densitate, ρ ¿i capacitatea termicå specificå, c): D=λ/ρc Materialele cu difuzivitate termicå înaltå î¿i ajusteazå rapid temperatura la cea a mediului såu înconjuråtor (cum ar fi aerul cald generat de cuptorul de convec¡ie for¡atå sau atmosfera de vapori a camerei ma¿inii de lipire prin transfer de cåldurå prin condensare), astfel devine importantå cunoa¿terea valorii difuzivitå¡ii termice pentru tipurile noi de materiale utilizate ca substrat al plåcilor de cablaj imprimat.

26

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014

Fig.2. Configurarea experimentului utilizând un tun cu raze infraro¿ii ¿i o camera de termoviziune

Acest fascicul a fost orientat cåtre mostra de substrat (s-au experimentat douå tipuri diferite, FR4 ¿i aluminå) ghidat de un spot de luminå vizibilå furnizat de sta¡ie. O camerå de înaltå defini¡ie cu termoviziune în IR, model SC640, FLIR Systems, o fost montatå pentru a putea vizualiza distribu¡ia temperaturii pe partea din spate a mostrei de test (fig. 3). Pentru a putea ob¡ine o imagine de referin¡å neinfluen¡atå de factorii de mediu sau de radia¡ii externe, a fost realizatå o incintå cilindricå cu pere¡ii interiori vopsi¡i în culoarea negru mat cu o vopsea rezistentå la temperaturi de pânå la 400ºC, mult peste gama de valori de interes pentru acest experiment. Procedura de måsurare este urmåtoarea: • se înregistreazå evolu¡ia în timp a temperaturii în urma radia¡iei IR pentru o duratå de o secundå, cu o acurate¡e sporitå de 30 de cadre pe secundå;


automatizåri

Fig.3. Vedere dinspre mostra de substrat supuså evaluårii difuzivitå¡ii termice

• se considerå profilul termic pe douå axe normate OX ¿i OY ce se intersecteazå în centrul punctului de radia¡ie; • se stabile¿te imaginea de referin¡å fårå radia¡ie infraro¿ie, respectiv profilul Gaussian de referin¡å (fig. 4);

Fig.6. Grafic cu valorile înregistrate ale temperaturii substratului FR4 dupå 3s de expunere la radia¡ie IR

Fig.7. Grafic cu valorile înregistrate ale temperaturii substratului de aluminå dupå 3s de expunere la radia¡ie IR

Fig.4. Imaginea de referin¡å ob¡inutå de camera cu termoviziune

Metoda termo-graficå dezvoltatå poate fi folositå în companiile furnizoare de servicii de produc¡ie electronicå pentru calibrarea profilului termic necesar unei contactåri de foarte bunå calitate atunci când se utilizeazå substraturi alcåtuite din materiale noi sau mixte ale cåror valori ale difuzivitå¡ii termice nu sunt cunoscute. CETTI – ITA poate oferi la cerere ¿i servicii de evaluare a difuzivitå¡ii termice pentru diverse mostre de substrat. Referin¡e bibliografice: [1] I. Plotog, M. Branzei, P. Svasta, M.Miculescu, J. Villain, S. Klima, “Thermophysical Measurements over PCBs, as a Complex Element in the Lead-Free Assembling Process”, TOFA 2010, 12-16 September, Porto, Portugal, e-book proceedings ISBN: 978-972-752-126-5. [2] I. Plotog, M. Branzei, P. Svasta, M. Miculescu, T. Cucu, A. Thumm, “PCBs Thermophysical Properties in Lead-Free Assembling Process Assessment”, International Symposium for Design and Technology of Electronic Packaging, SIITME 2010, 23-26 September, Pite¿ti, Romania Conference proceedings, Print ISBN 9786065510135, pp: 29-32. [3] P. Svasta, I. Plotog, T. Cucu, A. Vasile, A. Marin,“4 P Soldering Model For Solder Joints Quality Assessment”, ISSE 2009,The 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, 13-17 May 2009, Brno, Czech Republic, proceedings ISBN 97880-214-3874-3, pp 56-61.

Fig.5. Imaginea utilizatå pentru evaluarea difuzivitå¡ii termice

• se genereazå câte un grafic de tip Gaussian la diverse momente de timp pentru determinarea parametrilor caracteristici (fig 6, fig. 7); • se calculeazå matematic valoarea difuzivitå¡ii termice relative. Rezultatele ob¡inute se încadreazå în gradul de incertitudine de 5%, similar cu gradul de incertitudine a metodei Flash, clasice.

Incubator Tehnologic ¿i de Afaceri CETTI-ITA Telefon: +4021 4103108; +4021 4024650 Fax: +4027 4103118; E-mail: ita@cetti.ro Bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp A, Subsol Sector 6, Bucure¿ti Website: www.cetti.ro/ita decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket 27


automatizåri

Eplan adaugå noi produse programului Rockwell Automation Encompass EPLAN Software & Service develops CAE solutions and advises companies in the optimization of their engineering processes. Customers profit from increased efficiency in the product development process through standardized procedures, automated sequences and consistent workflows. EPLAN provides custom-made concepts for the system implementation, installation and smooth integration into the IT / PLM system landscape – based on standard engineering solutions. The service portfolio also covers customizing, consulting and training. The development of individual and standardized interfaces for ERP, PDM and PLM ensures data consistency in the product development. Consistent customer orientation, global support and innovative development and interface expertise are success factors. EPLAN is a subsidiary of Rittal Software Systems and is hence part of the Friedhelm Loh Group, which employs more than 11,500 staff around the world and had a turnover of € 2.2 billion in 2012. EPLAN is therefore synonymous with continuity and investment security. Seven German EPLAN branches and a presence in over 50 countries support more than 35,000 customers around the world with around 95,000 installations. “EPLAN – efficient engineering.“ – the company motto emphasizes the competence of optimized, efficient processes, which help customers to be competitive in the long term.

Toate produsele platformei Eplan au fost acum aprobate pentru a fi incluse în programul de produse de referin¡å Encompass de la Rockwell Automation.

Eplan, partener interna¡ional Encompass, î¿i diversificå programul Encompass cu produsele Eplan Fluid ¿i Eplan Harness proD. Folosind gama de produse Eplan, utilizatorii pot compara bidirec¡ional datele lor tehnice cu ajutorul sistemelor de control de la Rockwell Automation. Rockwell Automation ¿i-a lårgit portofoliul aprobat Encompass cu produsele Eplan Fluid ¿i Eplan Harness proD. Aceste produse se alåturå altor sisteme aprobate Eplan, precum Eplan Electric P8, Eplan Pro Panel ¿i Eplan PPE. Acest lucru înseamnå cå toate sis-

28

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014

temele platformei Eplan sunt acum listate în cataloage. Eplan este unul din partenerii interna¡ionali Encompass ai Rockwell Automation încå din anul 2008. Eplan Fluid reprezintå un instrument tehnic de proiectare ¿i documentare automatå a circuitelor pentru sistemele oleodinamice din domeniile hidraulicå, pneumaticå, råcire ¿i lubrifiere. Platforma Eplan realizeazå legåtura dintre tehnologia fluidelor ¿i celelalte domenii tehnice, astfel încât diverse opera¡ii tehnologice så poatå fi executate în paralel. Acest lucru accelereazå întregul proces tehnologic - chiar dacå este combinat cu alte


automatizåri

EPLAN Software & Service EPLAN Software & Service introduce solu¡ii tehnologice de îmbunåtå¡ire a procesului tehnologic al produsului. Sistemele interdisciplinare specializate asigurå un maxim al productivitå¡ii ¿i integrårii datelor. Ca furnizor de solu¡ii, firma dezvoltå concepte PDM ¿i PLM adaptate specifica¡iilor clien¡ilor ¿i oferå servicii complexe de tipul personalizårii, consultan¡ei ¿i training-ului. Abilitatea inovatoare, ca o abordare practicå consecventå, ¿i prezen¡a interna¡ionalå reprezintå factorii de succes ai companiei. EPLAN face parte din Rittal International ¿i deci din FriedhelmLoh Group, cu 11.500 de angaja¡i pe tot globul, realizând venituri de aproximativ 2,2 miliarde euro în 2011. EPLAN este astfel sinonim cu siguran¡a ¿i continuitatea investi¡iilor. Fiind prezentå în 50 de ¡åri, firma reu¿e¿te så sus¡inå 35.000 de clien¡i, dispunând de peste 95.000 de instalåri în toatå lumea. 'Inginerie Eficientå' - sloganul corpora¡iei - eviden¡iazå rezultatele proceselor optimizate ¿i fiabile, ce men¡in companiile la un nivel competitiv pe termen lung. www.eplan.ro

Eplan Software & Service GmbH Sediu permanent România Str. Ana Aslan Nr.40 ,Etaj I 400528 Cluj-Napoca, Romania Ing. Cålin Andru¿ Telefon: +40 264 438 723 Fax: +40 264 438 724 andrus.c@eplan.ro

www.technomarket.ro

domenii, precum ingineria electricå. Eplan Harness proD este un sistem software 3D/2D modern, pentru proiectarea ¿i documentarea eficientå a cablajelor. Avantajul acestui sistem sunt pa¿ii automa¡i, de la importarea modelelor mecanice ca medii 3D pentru vederea de ansamblu a cablajelor ¿i combinarea acestora cu listele de cabluri din platforma Eplan, pânå la rutarea cablurilor ¿i generarea documenta¡iei tehnice ¿i a schi¡elor de fabrica¡ie 2D. Capacitatea de a încorpora informa¡ii mecanice relevante din diferite sisteme MCAD, precum ¿i informa¡ii de legåturå ECAD, indicå faptul cå Eplan Harness proD poate fi integrat unitar în mediile PDM. Acest lucru permite proiectarea echipamentelor, chiar dacå prototipul mecanic nu este disponibil. Mai simplu spus: timpii de dezvoltare sunt redu¿i, productivitatea måritå ¿i calitatea proiectului îmbunåtå¡itå în mod continuu. Aceste solu¡ii tehnice asigurå compatibilitå¡ile suplimentare între Rockwell Automation ¿i Eplan. Utilizatorii pot acum crea proiectele lor electrice folosind arhitectura centratå pe bazele de date ¿i orientatå spre obiecte, folosind apoi sincronizarea bidirec¡ionalå a datelor de control între Eplan Electric P8 ¿i RSLogixTM 5000, ¿i P8 prin RSLogixTM Architect, pentru a stabili legåtura dintre echipamente ¿i marcaje, între sistemul de control ¿i schi¡ele electrice. Ei vor avea avantajul de utilizare a EPLAN Pro Panel, pentru a proiecta virtual schi¡ele tablourilor de comandå cu ajutorul planificårii vederilor 3D, pe baza tehnologiei eTouch. Apoi, ei pot trimite datele tehnice direct cåtre departamentul de produc¡ie. Furnizorii de solu¡ii, integratorii de sisteme producåtorii de ma¿ini ¿i echipamente (OEM) ¿i firmele tehnologice vor beneficia împreunå ¿i în aceea¿i måsurå de parteneriatul dintre Eplan ¿i Rockwell Automation. Cu ajutorul partenerilor produselor Encompass, clien¡ii pot identifica rapid produsele complementare ce pot solu¡iona optim provocårile oricårei aplica¡ii. Aceste produse sunt componente critice sau solu¡ii de conectivitate ce extind ¿i lårgesc instala¡iile Rockwell Automation.

decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

29


soft industrial

De ce este atât de special TopSolid? Ing. Seceleanu Cezar CISIMPEX SRL

This article takes a look at 2 major distinguishing points of the TopSolid integrated CAD/CAM solution and tries to explain simply what makes TopSolid so different from other CAD/CAM solutions on the market today.

Un punct major care diferen¡iazå TopSolid fa¡å de alte solu¡ii CAD/CAM este expertiza sa în diferite domenii de activitate industrialå. Întreaga galaxie TopSolid demonstreazå abilitå¡ile oferite de aplica¡iile sale specializate. În acest articol ne vom ocupa doar de 2 aspecte distinctive majore ale solu¡iei integrate CAD/CAM TopSolid ¿i vom încerca så explicåm cât mai simplu ce face ca TopSolid så fie atât de diferit actualmente fa¡å de alte solu¡ii de pe pia¡å. TopSolid este singurul sistem de modelare parametricå 3D care a fost dezvoltat special pentru a fi utilizat în mediile de produc¡ie ¿i nu numai în proiectare. Pânå acum, matri¡erii trebuiau så utilizeze 2, 3 solu¡ii, ¿i uneori chiar mai multe, de la diverse firme, pentru a putea ajunge la o solu¡ie capabilå så le rezolve toate nevoile. Altfel spus, TopSolid oferå toate capabilitå¡ile unor produse foarte cunoscute dar care nu oferå posibilitå¡i de manufacturare corespunzåtoare, combinate cu cele ale altor programe foarte sofisticate de prelucrare, care pot simula cele mai sofisticate ma¿ini-unelte CNC, incluzând pe cele cu 5 axe pentru frezare, strunjire sau combina¡iile strung/frezå. Beneficiile unei singure solu¡ii, complete, sunt uria¿e pentru utilizator. Unul din primele avantaje este eliminarea opera¡iilor de import/export, prevenind astfel orice posibilitate de pierdere a datelor între exportul modelului 3D ¿i importul acestuia în programul de prelucrare. Când vorbim de date pierdute, nu ne referim numai la un model ce trebuie reparat dar ¿i la toleran¡e, calitate a suprafe¡ei, acoperiri ¿i chiar ¿i la tehnici de prelucrare care pot fi imbricate în modelul 3D. De exemplu, TopSolid este capabil så recunoascå automat toate toleran¡ele alezajelor sau så prelucreze automat gåuri filetate prin alegerea centruitorului, burghiului de gåurit în plin, a celui pentru lårgire ¿i a tarodului necesar. Ca så fie mai clar, în TopSolidCAM este suficient så se includå modelul într-o ferestrå ¿i programul trateazå aproape automat toate prelucrårile necesare diferitelor tipuri de gåuri sau raze de racordare. Operatorul trebuie doar så aprobe sau så aleagå una din variantele propuse.

30

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014


soft industrial

În al doilea rând, modelul 3D ¿i programul CAM råmân conectate în permanen¡å, în TopSolid, ele putând oricând schimba informa¡ii. Aceasta înseamnå cå dacå un client are de fåcut modificåri, acestea se pot face foarte simplu pe modelul 3D ¿i tehnologia de prelucrare este automat actualizatå, impreuna cu oricare din desene sau informa¡ii adiacente. TopSolid este un modelor parametric, ceea ce înseamnå cå orice modificare asupra modelului este automat actualizatå în toate documentele aferente. Acest lucru transformå chiar modificårile majore în ac¡iuni foarte simple. Pe baza modulelor standard TopSolid CAD/CAM, au fost dezvoltate solu¡ii specifice cum ar fi: TopSolidMold ¿i TopSolidProgress pentru matri¡eri, TopSolidWood ¿i TopSolidWoodCam pentru prelucrarea lemnului, TopSolidSheetMetal pentru debitarea ¿i perforarea tablelor, etc. Astfel de solu¡ii integrate, de la proiectare ¿i pânå la fabrica¡ie, pot ajuta firmele mici ¿i medii så-¿i reducå costurile ¿i så-¿i îmbunåtå¡eascå calitatea.

Datoritå solu¡iilor oferite, aceste firme dispun acum de mijloace pe care nu ¿i le-ar fi permis înainte. De exemplu, TopSolid oferå 2 module specializate pentru plastic ¿i prelucrarea tablelor, TopSolidMold ¿i TopSolidProgress, care au fost dezvoltate pentru reducerea drasticå a timpului de proiectare prin automatizarea unor activitå¡i, låsând totu¿i proiectantului decizia finalå. Chiar înainte de a termina proiectul, pår¡i din acesta pot fi prelucrate cu TopSolidCam. Fa¡å de alte pachete software, acesta e o mare diferen¡å: totul poate fi fåcut în acela¿i pachet. Proiectul, sculele, desenele ¿i ma¿inarea, toate sunt legate tot timpul astfel cå modificårile sau îmbunåtå¡irile sunt u¿or de fåcut. Diverse studii ¿i cercetåri efectuate de Missler Software au plasat TopSolidMold în topul solu¡iilor dedicate acestui domeniu ceea ce se reflectå în volumul mare de vânzåri în zone tradi¡ional dedicate matri¡eriei precum Japonia, China sau Europa.

Pentru mai multe informa¡ii, contacta¡i distributorul TopSolid pentru România:

Orange: 0740-270.399 Vodafone: 0724-539.370 Fax: 021.324.68.82 E-mail: cezar.seceleanu@yahoo.com www.cisimpex.ro decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

31


academica

Studii experimentale privind influen¡a traiectoriilor asupra calitå¡ii suprafe¡elor pentru prelucråri prin frezare Autor: Stud. IVAN Doru Vlad, Stud. STOICA Mihail Coordonator ªl.dr.ing. Dorel ANANIA Universitatea POLITEHNICA din Bucure¿ti, Departamentul Ma¿ini ¿i Sisteme de Produc¡ie e-mail: dorel.anania@upb.ro

Lucrarea de fa¡å are drept obiectiv stabilirea influen¡ei traiectoriilor sculelor a¿chietoare asupra calitå¡ii suprafe¡ei prelucrate la frezarea suprafe¡elor complexe. În acest sens s-au efectuat mai multe måsuråtori pe un set de suprafe¡e de probå påstrându-se aceea¿i parametrii de a¿chiere, scule a¿chietoare ¿i condi¡ii de lucru. Singurul parametru modificat a fost traiectoria sculei generatå prin fabrica¡ie asistatå.

Lucrarea de fa¡å are drept obiectiv stabilirea influen¡ei traiectoriilor sculelor a¿chietoare asupra calitå¡ii suprafe¡ei prelucrate la frezarea suprafe¡elor complexe. În acest sens, s-au efectuat mai multe måsuråtori pe un set de suprafe¡e de probå påstrându-se aceea¿i parametrii de a¿chiere, scule a¿chietoare ¿i condi¡ii de lucru. Singurul parametru modificat a fost traiectoria sculei generatå prin fabrica¡ie asistatå. Studiile au fost efectuate de cåtre studen¡ii Ivan Doru ¿i Stoica Mihail din anul III specializarea Ma¿ini Unelte ¿i Sisteme de Produc¡ie din cadrul departamentului Ma¿ini ¿i Sisteme de produc¡ie din Universitatea POLITEHNICA din Bucure¿ti ¿i au fost prezentate în cadrul sesiunilor ¿tiin¡ifice studen¡e¿ti. Lucrarea analizeazå situa¡ia actualå a diferitelor strategii de frezare implementate în software CAM ¿i importan¡a lor în ob¡inerea unei productivitå¡i cât mai mari. Prelucrårile au fost efectuate pe o ma¿inå unealtå de frezare cu comandå numericå în 3 axe de tip EMCO PCMILL100 cu urmåtoarele caracteristice generale: domeniul de tura¡ie 50-5000rpm, viteza de avans 0-1500 mm/min. Sculele folosite au fost freze monobloc semisferice cu diametrul de 4 mm ¿i 3 dinti, specifice prelucrårii aliajelor din aluminiu. Pentru måsuråtori s-a folosit un rugozimetru de tip Mitutoyo Sj 210 Materialul prelucrat este un aliaj de aluminiu cu siliciu cu concentratie de 4-11% Si.

Software-ul CAD-CAM folosit în generarea traiectoriilor este CIMATRON E11. Modelul piesei test a fost proiectat astfel încât în structurå så con¡inå suprafe¡e verticale, suprafe¡e înclinate, suprafe¡e plane, dar ¿i suprafe¡e curbe. Schema generalå de principiu a studiului experimental este prezentatå în figura 1. S-a realizat un numår de 4 cavitå¡i identice ca formå. Pe fiecare tip de suprafa¡å s-au generat diferite tipuri de traiectorii specifice tipologiei (fig.2). Totodatå, s-au luat în calcul zonele de intersec¡ie între suprafe¡e. Astfel, suprafe¡ele piesei au fost împår¡ite în 31 de zone pe care s-au aplicat diferite srategii ¿i au fost efectuate måsuråtori. Pentru prelucråri s-a folosit o tura¡ie a arborelui principal de 4000rpm ¿i o vitezå de avans de 1000 mm/min Tipurile de traiectorii analizate sunt: Parallel (la 0 grd, 45grd, 60grd, 75grd, 90grd), Spiral, 3-D step Bumping (de sus în jos; de jos în sus), Z-level, Helical. În alegerea strategiilor de prelucrare s-a ¡inut cont de: • posibilitå¡ile software-ului CAM utilizat: CIMATRON E permite un numår larg de strategii pentru generarea traiectoriilor de a¿chiere pentru aceea¿i suprafa¡å ¿i totodatå are posibilitatea de a combina în mod automat diferite startegii în func¡ie de tipologia suprafe¡ei (orizontalå sau verticalå). • direc¡iile de mi¿care ale axelor ma¿inii unelte. Spre exemplu la prelucrarea cu stategia paralel la 0 grd ¿i 90 grd pe ma¿inå se mi¿cå numai axa X ¿i respectiv Y. Pentru prelucråri la diferite unghiuri (45grd, 60grd, 70grd) au loc interpolåri între X ¿i Y ambele axe deplasându-se simultan, ceea ce va influen¡a calitatea suprafe¡ei. • tipul sculei a¿chietoare: scula este o frezå monobloc semisfericå folositå pentru opera¡ii de finisåri. În studiul realizat sunt

Fig.1 Schema studio experimental

Fig.2 Tipuri de suprafete

32

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014


academica

suprafe¡e combinate prelucrate în aceea¿i opera¡ie (ex. Suprafe¡ele 11, 12 ¿i 13). Pe acestea s-au fåcut diferite combina¡ii de strategii dintre cele prezentate mai sus.

Concluzii generale Câteva din rezultatele ob¡inute în urma måsuråtorilor ¿i analizelor efectuate în cadrul studiului sunt urmåtoarele: • Rugozitatea cea mai bunå pe suprafe¡ele orizontale a fost ob¡inutå prin strategia: Horiz. Machining Method: Spiral Ra = 1.220 • Rugozitatea cea mai bunå pe suprafe¡ele cu raza a fost ob¡inutå prin strategia: Horiz. Machining Method: Parallel, Vert. Machining Method: Bumping, Ra=1.936 • Rugozitatea cea mai bunå pe suprafe¡ele înclinate la 45° a fost ob¡inutå prin strategia: Horiz. Machining Method: 3D Step (H) Vert. Machining Method: Helical Ra=0.777 • Strategia recomandatå din punct de vedere al rugozitå¡ii ¿i timpului ob¡inut pentru suprafe¡e complexe este: Horiz. Machining Method: 3D Step (H) Vert. Machining Method: Bumping

www.technomarket.ro

Fig.3 Zone masurate

decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

33


fabricat în România

Telefon de urgen¡å antivandalism Michael Porter’s Industrial cluster concept is a new approach in Romania. The first cluster for innovation in electronic industry, ELINCLUS, started wavering few years ago, but critical mass seems to have been reached and the first results have started to appear. Born within the cluster, the Help-Line Anti-Vandal Phone is already available on the market and future development of the AntiExplosion type is on the road.

42 de entitå¡i (30 de IMM-uri, 8 centre de cercetare, douå ONG-uri, o autoritate regionalå ¿i un institut de învå¡åmânt superior) din regiunea Bucure¿ti - Ilfov s-au constituit într-un corp comun con¿tientizând faptul cå ac¡iunea sinergeticå de sprijinire a întregului lan¡ valoric implicat în dezvoltarea de produse electronice inovatoare este cheia succesului în actuala conjuncturå internå ¿i interna¡ionalå. Se impunea o ac¡iune de coordonare a activitå¡ilor din sectorul industrial în conformitate cu o strategie bine aleaså, care så stabileascå obiective realiste pentru to¡i competitorii în func¡ie de resursele disponibile, sau care pot fi atrase din pia¡å. În competi¡ia globalå actualå, modernizarea industriei ¿i cre¿terea eficien¡ei economice presupune nu numai o bunå coordonare a actorilor economici, ci ¿i o bunå colaborare cu institutele de cercetare ¿i inovare, cu sistemul de învå¡åmânt de toate gradele ¿i cu autoritå¡ile publice centrale ¿i locale. Una dintre formele de organizare cele mai moderne care permite satisfacerea simultanå a acestor cerin¡e o reprezintå Clusterul industrial, astfel cå cele 42 de entitå¡i au hotårât înfiin¡area în domeniul industriei electronice a clusterului ELINCLUS, ELectronic INnovation CLUSter, pornind de la structura rela¡iilor economice dezvoltate pe baza suportului tehnic ¿i tehnologic oferit de Incubatorul Tehnologic ¿i de Afaceri din cadrul UPB – CETTI. De¿i pornirea la drum nu a fost u¿oarå, cu trecerea timpului rela¡iile s-au mai a¿ezat, colaborarea dând roade concretizate în produse sau proiecte câ¿tigate prin aplicarea pentru finan¡are CDI. Un exemplu de produs realizat în interiorul clusterului - concep¡ie, fabrica¡ie ¿i valorificare pe pia¡å – îl constituie Telefonul de urgen¡å antivandalism (fig.1): proiectarea electronicå efectuatå de cåtre CETTI – ITA, inclusiv realizarea asamblårii modulului electronic, proiectarea mecanicå efectuatå de cåtre CSC Trans Metal SRL, inclusiv realizarea carcasei aparatului, iar comercializarea efectuatå de cåtre Getico Systems. Principalele caracteristici ale aparatului: tensiunea de alimentare: 36…60V; curentul de operare minim pe linie: 11mA; impedan¡a de ie¿ire pentru amplificatorul de recep¡ie: 4O; amplificator pentru compensarea pierderilor pe linie pentru microfon ¿i cascå; carcaså metalicå într-o construc¡ie antivandalism. Utilizabil pentru apeluri de urgen¡å declan¿ate prin simpla ridicare a microreceptorului în locuri vulnerabile datoritå aglomera¡iei sau a programului non-stop precum hipermarketuri, benzinårii, bånci, etc. Printre beneficiarii acestui model se numårå companii de prestigiu ca OMV sau Raiffeisen Bank. ELINCLUS este unul din cele cinci clustere din Romania care au primit o recunoa¿tere europeanå prin decernarea Etichetei de Bronz pentru Clustere Europene de Excelen¡å, în urma participårii la benchmarking-ul ESCA din cadrul programului SEENECO.

Fig.1. Telefon de urgen¡å antivandalism

34

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014

Manager S.L.Dr.Ing. Ioan PLOTOG ioan.plotog@elinclus.ro www.elinclus.ro


evenimente

decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

35


evenimente

Patru zile dedicate tehnicii la ROMEXPO 10.000 de persoane au vizitat TIB si ExpoEnergiE Între 16 ¿i 19 octombrie ROMEXPO a organizat douå evenimente destinate industriei, ce au atras cu precådere speciali¿tii domeniului dar ¿i publicul larg: TIB – Târgul Tehnic Interna¡ional Bucure¿ti, ajuns la cea ce a 39-a edi¡ie ¿i a 3-a edi¡ie a ExpoEnergiE - Targ interna¡ional de energie regenerabilå, energie conven¡ionalå, echipamente ¿i tehnologii pentru industria de petrol ¿i gaze naturale. Timp de patru zile vizitatorii au putut avea o privire de ansamblu atât asupra industriei na¡ionale cât ¿i asupra perspectivelor de dezvoltare prezentate de cåtre companiile venite din stråinåtate. Aproximativ 10.000 de persoane au avut acces la tehnologii laser ce permit tåierea unor contururi cu geometrii variate, indiferent de complexitate, ma¿ini industriale multifunc¡ionale, produse inovative pentru recunoa¿terea non contact sau sisteme de filtrare, separare ¿i purificarea fluidelor dar ¿i la produse ce beneficiazå de un design inovativ din partea designer-ilor industriali români. Punctele de atrac¡ie ale TIB ¿i ExpoEnergie au fost atât zonele de roboticå ¿i ma¿ini industriale, unde putea fi urmårit întreg procesul de realizare a unor piese, conferin¡ele ¿i seminariile care au contribuit la realizarea schimbului de idei dar ¿i zona de design îndustrial unde s-au aflat bicicletele Pegas, a cåror imagine a fost recent împrospåtatå prin contribu¡ia designerului român Ciprian Frunzeanu, carcasele iPhone printate 3D ale designerului român Irina Alexandru, inhalatorul salin realizat de designerul Mihnea Ghildu¿ sau cå¿tile audio ultramoderne realizate de Antonio Meze. „Industria este un domeniu în continuå schimbare, ce trebuie så ¡inå pasul cu vremurile ¿i så råspundå tuturor cerin¡elor progresului tehnic. Târgul Tehnic Interna¡ional Bucure¿ti ¿i ExpoEnergiE au tocmai acest rol, de a aduce în acela¿i loc cei mai importan¡i jucåtori din domeniu ¿i de a creea cadrul ideal pentru discu¡ii, parteneriate ¿i sesiuni informative ce sunt importante în procesul de cre¿tere ¿i dezvoltare a industriei”, declarå Mariana Suciu, Director General ROMEXPO S.A. Edi¡iile din acest an ale TIB ¿i ExpoEnergiE au reunit peste 250 de firme din Austria, Belgia, Bulgaria, Corea de Sud, Fran¡a, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Turcia, Ungaria au expus pe o suprafa¡å de 11.000 mp, în cadrul Pavilionului Central ¿i al Pavilioanelor C1, C4 ¿i C5.

36

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014


evenimente

60.000 de vizitatori, timp de cinci zile la ROMEXPO

Indagra, Indagra Food, All-Pack, Expo Drink & Wine, Autoexpotehnica ¿i Târgul de Produse Tradi¡ionale ¿i-au inchis por¡ile În perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2013, ROMEXPO a organizat ¿ase manifeståri expozi¡ionale ce au avut tematici complementare. Astfel, vizitatorii au putut lua parte la: • INDAGRA – Târg interna¡ional de produse ¿i echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii ¿i zootehniei • INDAGRA FOOD – Târg interna¡ional pentru industria alimentarå • ALL - PACK – Expozi¡ie interna¡ionalå pentru ambalaje, materiale, ma¿ini ¿i echipamente specifice • EXPO DRINK & WINE – Târg de vinuri, båuturi alcoolice ¿i nonalcoolice • AUTOEXPOTEHNICA – Expozi¡ie interna¡ionalå de componente ¿i accesorii auto • TÂRGUL DE PRODUSE TRADIºIONALE

Cele ¿ase târguri au reunit peste 700 de firme din România ¿i din stråinåtate, pe o suprafa¡å de aproximativ 40.000 de metri påtra¡i. Beneficiind de o puternicå reprezentare interna¡ionalå, evenimentele au adus în fa¡a publicului atât companii autohtone, cât ¿i de peste hotare din ¡åri precum: Austria, Belgia, Bulgaria, China, Coreea de Sud, Danemarca, Emiratele Arabe Unite, Fran¡a, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Serbia, Slovenia, Spania, SUA, Turcia ¿i Ungaria. Numårul mare de expozan¡i, calitatea ¿i diversitatea produselor prezentate, noutå¡ile ¿i recordurile acestei edi¡ii au atras 60.000 de vizitatori în toate cele cinci zile. INDAGRA a fost ¿i în acest an capul de afi¿ al manifestårilor expozi¡ionale, depå¿ind orice a¿teptåri: „A fost o edi¡ie care a båtut toate recordurile, fårå îndoialå. Fie cå ne referim la numårul de expozan¡i, la participårile interna¡ionale, la numårul de produse expuse sau la vizitatori, anul 2013 este unul de referin¡å pentru INDAGRA“, declarå Mariana Suciu, Director General ROMEXPO S.A. Ca la fiecare edi¡ie ¿i de aceastå datå INDAGRA a fost sinonim cu noutå¡ile ¿i recordurile. Dintre acestea amintim: • Cea mai mare pâine din România a fost coaptå în timpul evenimentului, având o greutate de 96 de kg. Aceasta a fost realizatå din 57 de kg de fåinå, 34 de litri de apå, 10 kg de cartofi, 1 kg de drojdie, 1 kg de sare iar procesul de coacere a durat 6 ore. Produsul final a fost tåiat ¿i împår¡it vizitatorilor chiar de cåtre Ministrul Agriculturii ¿i Dezvoltårii Rurale, Domnul Daniel Constantin. • Berbecul de peste 100 de kg, „Miss Våcu¡a“ Vanessa, licita¡ia cu strigare pentru animale, utilajele de ultimå genera¡ie dar ¿i cea mai mare folie de sere din România au fost alte atrac¡ii ale INDAGRA. Manifestare expozi¡ionalå dedicatå în mare parte speciali¿tilor, dar ¿i publicului larg, INDAGRA a fost ¿i de aceastå datå gazda a numeroase seminarii ¿i sesiuni informative din cadrul cårora fermierii au putut afla stadiul fondurilor alocate pentru agriculturå, cum pot realiza corect dosarele pentru finan¡are, beneficiind în acela¿i timp ¿i de experien¡a companiilor din stråinåtate. Pentru familii ¿i în special pentru copii, weekend-ul a fost prilej pentru a vedea ¿i testa utilaje spectaculoase dar ¿i pentru a admira numeroase specii de animale ¿i påsåri, printre care ¿i exemplare rare aduse doar în cadrul târgului. În acela¿i timp cu INDAGRA au mai avut loc alte cinci târguri complementare, care au delectat vizitatorii. Astfel, în cadrul INDAGRA FOOD, ALL-PACK, EXPO DRINK & WINE, AUTOEXPOTEHNICA ¿i TÂRGULUI DE PRODUSE TRADIºIONALE, o multitudine de produse alimentare ¿i echipamente pentru industria alimentarå, felurite soiuri de vinuri din România dar ¿i din Europa, materiale ¿i utilaje pentru industria ambalajelor, componente, accesorii auto dar ¿i zone special dedicate produselor tradi¡ionale ¿i bio au încântat persoanele care au poposit la fiecare stand în parte. „Ne-am bucurat så putem oferi publicului evenimente de calitate, care cu siguran¡å au fost apreciate de vizitatori. Diversitatea ¿i noutå¡ile au fost ¿i în acest an atuul manifestårilor expozi¡ionale prezentate ¿i credem cå to¡i cei care le-au trecut pragul au gåsit aici resurse ¿i informa¡ii pentru dezvoltarea afacerilor proprii“, conchide Mariana Suciu, Director General ROMEXPO S.A. Vå a¿teptåm la edi¡iile 2014 ale INDAGRA, INDAGRA FOOD, EXPO DRINK & WINE, ALL-PACK ¿i AUTOEXPOTEHNICA ¿i TÂRGUL DE PRODUSE TRADIºIONALE. Pentru mai multe detalii despre evenimentele organizate de ROMEXPO, accesa¡i: www.romexpo.ro decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

37


evenimente

Târguri ¿i Expozi¡ii în 2014 Manifeståri expozi¡ionale interna¡ionale cu sprijin din partea statului român, conform HG 296 / 2007

Nr. crt.

TÂRG

CARACTER TÂRG

PERIOADA

CU SPRIJINUL

1

AQUATHERM Moscova

tehnic general, instala¡ii

4 - 7 februarie

2

Singapore Airshow

aeronave

11 - 16 februarie

3

Mostra Convegno Milano

tehnic general, instala¡ii

18 - 21 martie

4

Asia Pacific Maritim Singapore

industria navalå ¿i construc¡ii nave

19 - 21 martie

ANCONAV

5

Hannover Messe

autovehicule, acesorii auto ¿i construc¡ii de ma¿ini

7 - 11 aprilie

FEPA-CM

6

Wire & Tubes Dusseldorf

industria metalurgicå

7-11 aprilie

7

Automechanika Istanbul

autovehicule, acesorii auto ¿i construc¡ii de ma¿ini

10 - 13 aprilie

ACAROM

8

Posidonia Atena

industria navalå ¿i construc¡ii nave

2 – 6 iunie

ANCONAV

9

Renewable Word Energy – Europe, Koln

energie regenerabilå

3 – 5 iunie

10

Power Gen Koln

autovehicule, acesorii auto ¿i construc¡ii de ma¿ini

3 - 5 iunie

FEPA-CM

11

Farnbourgh International Airshow, Londra

aeronave

14 – 20 iulie

OPIAR

12

Automechanika Frankfurt

autovehicule, acesorii auto ¿i construc¡ii de ma¿ini

16 – 20 septembrie

ACAROM

13

SeaTrade Middle East Maritime Dubai

industria navalå ¿i construc¡ii nave

28 - 30 octombrie

ANCONAV

14

Midest Paris

autovehicule, acesorii auto ¿i construc¡ii de ma¿ini

4 - 7 noiembrie

FEPA-CM

OPIAR

Manifeståri expozi¡ionale organizate la Romexpo

38

Nr. crt.

TÂRG

CARACTER TÂRG

PERIOADA

Organizator

1

ROMENVIROTEC

tehnologii ¿i echipamente de protec¡ia mediului

26 - 29 martie

ROMEXPO

2

RAILF-ROMCONTROLA

automatizåri & instrumenta¡ie ¿i echipamente de laborator

26 - 29 martie

A.A.I.R. ¿i ROMEXPO

3

ROMTHERM

instala¡ii, echipamente de încålzire, råcire ¿i de condi¡ionare a aerului

10 - 13 aprilie

ROMEXPO

4

EXPO PLAST

industria de prelucrare a maselor plastice

24 - 27 septembrie

ROMEXPO

9

TIB

Targul Tehnic International Bucure¿ti

15 – 18 octombrie

ROMEXPO

10

ExpoEnergiE

energie regenerabila ¿i conventionala, echipamente ¿i tehnologii

15 – 18 octombrie

ROMEXPO

11

INVENTIKA

Salon de inven¡ii ¿i inova¡ii

15 – 18 octombrie

ROMEXPO

12

AUTOEXPOTEHNICA

componente ¿i accesorii auto

29 octombrie – 2 noiembrie

ROMEXPO

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014


evenimente

International Electric & Automation Show, IEAS 2014 Edi¡ie aniversarå, edi¡ia a 10-a Ce este IEAS? International Electric & Automation Show, IEAS - eveniment dedicat sistemelor energetice, echipamentelor electrice ¿i automatizårilor industriale. Evenimentul de echipamente electrice ¿i automatizåri, IEAS, organizat sub conceptul „Business is sharing”, oferå printre cele mai bune solu¡ii business to business, faciliteazå schimbul de informa¡ii ¿i creeazå un mediu de afaceri atractiv. În acela¿i timp cu IEAS are loc ¿i Congresului de Energie ¿i Echipamente Electrice din România (CEEER).

solu¡ii de business, så faciliteze schimbul de informa¡ii ¿i så creeze mediul de afaceri perfect. Fiecare companie expozantå î¿i prezintå produsele ¿i solu¡iile tehnice, stabile¿te întâlniri la fa¡a locului, organizeazå demonstra¡ii ¿i prezentåri dintre cele mai inedite ¿i interactive. Accesul speciali¿tilor este liber pe toatå perioada de desfå¿urare a târgului.

Congresul de Energie ¿i Echipamente Electrice din România (CEEER).

Evenimentul se desfå¿oarå în loca¡ia tradi¡ionala din Bucure¿ti, Palatul Parlamentului în sålile Unirii, Take Ionescu, I.C.Bratianu ¿i Nicolae Bålcescu.

Menit a deveni unul din cele mai importante evenimente autohtone în domeniul energiei ¿i echipamentelor electrice, dedicat speciali¿tilor energetici ¿i persoanelor implicate în sectoarele conexe, CEEER aduce sub acela¿i acoperi¿ cei mai importan¡i speciali¿ti din industria energeticå din România. CEEER este organizat sub forma unui Congres de Energie ¿i are loc în 2 din cele 4 zile ale evenimentului IEAS. Se desfå¿oarå în sala Nicolae Bålcescu ¿i aduce în discu¡ie subiecte de actualitate. Edi¡ia 2013 a dezbåtut urmåtoarele teme: eficien¡a energeticå, smart grid, surse regenerabile de energie, standardul ISO 50001, echipamente electrice sau politici în domeniul energiei.

Cui se adreseazå?

Edi¡ie aniversarå IEAS 2014, edi¡ia cu numårul 10

Evenimentul are un format business to business ¿i se adreseazå în mare måsurå tuturor industrilor din România, înså cu precådere cåtre urmåtoarele zone: industria de echipamente electrice ¿i automatizåri, industria energeticå, industria electronicå ¿i electrotehnicå, produc¡ia ¿i distribu¡ia de energie electricå, industria nuclearå, industia construc¡iilor, industria auto, industria feroviarå, industria navalå, industria aeronauticå, industria alimentarå, industria petrolierå ¿i metalurgicå, industria chimicå, industria maselor plastice, industria lemnului, Horeca, It&c, telecomunica¡ii, energie regenerabilå, ¿i alte industrii sau domenii tangen¡iale.

De 10 ani organizåm cu sprijinul tuturor companiilor din domeniu ¿i al partenerilor, cel mai eficient eveniment dedicat industriei din România. Rezultatele pozitive din urma organizårii evenimentului IEAS au dus la o cre¿tere constantå a imaginii acestuia atât pe plan intern cât ¿i extern, tot mai multe companii dorind så participe activ în cele 4 zile de desfå¿urare. Edi¡ia aniversarå, cu numårul 10, a fost lansatå la începutul lunii octombrie a.c, iar pânå în acest moment peste 40% din suprafa¡a totalå alocatå companiilor, este deja rezervatå. Interesul sporit manifestat fa¡å de eveniment ne face så avem a¿teptåri frumoase pentru anul ce urmeazå. Multumim tuturor celor care ne-au fost alåturi ¿i ne-au sus¡inut de-a lungul timpului. Fårå sprijinul fiecårui dintre dumneavoastrå nu ar fi fost posibil så implinim 10 ani. IEAS vå ureazå Sårbåtori Fericite!

Când are loc? Evenimentul IEAS are loc anual în luna septembrie, edi¡ia urmåtoare a IEAS va fi edi¡ie aniversarå de 10 ani ¿i se va desfå¿ura în perioada 09 - 12 Septembrie 2014.

Unde se desfå¿oarå?

Despre expozan¡i ¿i vizitatori Anual, evenimentul reune¿te vizitatorii ¿i reprezentan¡ii companiilor participante. Astfel ca, evenimentul î¿i propune så ofere cele mai bune

DK EXPO: Bucharest, 4, Av. Iuliu Tetrat Phone: +40 21 231 27 36; email: office@dk-expo.ro

Servicii complete pentru expozi¡ii, evenimente business ¿i turism

decembrie 2013 - ianuarie 2014 – technomarket

39


maÂżinideunelte talon abonament

40

&

&

technomarket – decembrie 2013 - ianuarie 2014


Technomarket nr. 41  

Technomarket Industrie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you