Page 1

© Annick Vernimmen

Afgiftekantoor Oostende X - P915317 - Driemaandelijks tijdschrift - V.U.: Filip Cossement - Bld. des Canadiens 118 - B-7711 Dottignies

JAARGANG 2 - JUL-AUG-SEP 2014 - N07

techcare BOUW, INSTALLATIE & INRICHTING VOOR DE ZORGSECTOR

PRoF neemt hoge vlucht

“Patient Recovery Room of the Future” speelt in op trend naar meer daghospitalisatie


Vertrouw de zorg voor een gezond klimaat toe aan de specialist Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn er in tal van variaties. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen: een zo optimaal mogelijke welzijnstoestand van de patiënt. Carrier heeft hetzelfde doel. Een goed klimaatbeheersingssysteem kan immers het welzijn van een patiënt beïnvloeden. Gezonde lucht voor een gezond klimaat. Carrier is ‘s werelds grootste expert. Als uitvinders van de airconditioning zijn we altijd een stap verder in technologie, om u in iedere situatie de optimale oplossing te bieden. Klimaatbeheer op afstand bijvoorbeeld, dat doen we al in ruim 20% van alle Nederlandse ziekenhuizen. Dus, voor élke klimaatoplossing: turn to the experts. Carrier Airconditioning. Do you turn? T +32 (0) 2 523 01 70, www.carrier.be

turn to the experts


04 INHOUD

© Filip Dujardin

techcare

PROJECT Middelpunt in Middelkerke: Zorghotel met extra faciliteiten

04

33

© Annick Vernimmen

REPORTAGES Slimme, duurzame vloeren voor de zorgsector De ene cleanroom is de andere niet

Periodiciteit: Driemaandelijks Gratis verspreid naar studiebureaus en diensthoofden technische diensten van woonzorgcentra, ziekenhuizen en OCMW’s. Hoofdredactie: Tilly Baekelandt, tilly.baekelandt@fcomedia.be - T + 32 (0)56 33 42 72 Redactie: Staf Bellens & Colette Demil, Philip Declercq, Bart Vancauwenberghe, Rudy Gunst Reclame-advies: Filip Cossement,

Mobiele operatie-unit in ASZ Wetteren primeur voor Vlaanderen Testo 480 – Meten is weten… als je weet wat je meet! “Meer tijd voor de zorg zelf dankzij geïntegreerd beheersysteem” Comfortabele douchedeuren in compacte sanitaire cellen Instalcare: uniek installatieconcept op maat voor medische ruimten

10 12 15 18 20 22 30

T +32 (0)56 77 13 10, filip.cossement@fcomedia.be Verantwoordelijke uitgever: Filip Cossement, Boulevard des Canadiens 118, B-7711 Dottignies Vormgeving: marieke.veys@fcomedia.be

COLLOQUIUM Goede opvolging onderhoudscontracten cruciaal bij gebouwenbeheer

27

Version française sur simple demande Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor ondertekende artikels zijn alleen de auteurs aansprakelijk. Voor de inhoud van de advertenties zijn enkel de adverteerders aansprakelijk.

EVENTS PRoF - themadagen

33

HEALTHCARE 2014: Contactmoment voor zorg, welzijn en collectiviteiten

39

NEWS

42

De uitgever erkent geen enkele verplichting tot opname van aangeboden advertenties.

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers


techcare

Middelpunt is om meerdere redenen een opmerkelijk project. De ontwerpers, architectuuratelier Dertien 12 en architect Herman Markey, hebben het gebouw vakkundig ontdaan van elk ziekenhuisgevoel en het aspect zorg quasi onzichtbaar geïntegreerd in hun concept. Dankzij enkele extra faciliteiten leent het gebouw zich uitstekend voor minicongressen, ad hoc activiteiten of speciale evenementen van organisaties en bedrijven. Ten slotte getuigt het geheel van een consequent volgehouden keuze voor duurzaamheid die zowel de financiering, het gebouw zelf als de uitbating omvat. Zoals dat dikwijls gaat met innovatieve concepten, kende Middelpunt een lange ontstaansgeschiedenis. Tussen de eerste bespreking met de ontwerpers en de oplevering in juni 2013 verstreken bijna negen jaar. In die periode groeide het concept gestaag tot wat het vandaag is. Architect Tom Gantois van Dertien 12: “Aanvankelijk dacht de vzw Mariasteen, een organisatie die beschutte en sociale werkplaatsen runt en deel uitmaakt van het Dienstencentrum GID(t)S, aan een vervanging voor haar home in Koksijde. Met de opbrengst van de verkoop daarvan had de vzw het terrein hier in Middelkerke gekocht, dat grensde aan een school en aan een woonwijk. Via een wijziging van het bijzonder plan van aanleg kon het perceel vlot tot zone met gemeenschapsvoorzieningen worden herbestemd.” Tijdens de zoektocht naar een geschikte invulling en financiering kwamen er enkele extra partners aan boord. De financiering

04

Middelpunt in Middelkerke Zorghotel met extra faciliteiten van de ruwbouw gebeurde met vastgoedcertificaten, uitgegeven door de bvba ADMB Social Invest Middelpunt. Daarin participeren het Dienstencentrum GID(t)S, de HR-dienstengroep ADMB en enkele investeerders. De vzw Mariasteen kreeg de ruwbouw in erfpacht. De ALS Liga zag wel brood in een vakantieaanbod voor personen met ALS en stapte mee in het project. Daarmee kwam er meteen een grotere klemtoon op zorg op maat en op toegankelijkheid te liggen. Ook de provincie West-Vlaanderen en de dienst Toerisme schaarden zich achter het project. Een stevig programma De stedenbouwkundige bepalingen waren niet echt stringent. Het gebouw moest een zekere afstand bewaren van de straat en van de aanpalende woonwijk. De bouwhoogte was gelimiteerd tot drie bovengrondse bouwlagen. Uiteraard waren er de gebruikelijke voorschriften voor parkeren, een brandweg en evacuatiemogelijkheden bij brand. Architect Tom Gantois: “Pierre Breyne, de toenmalige gedelegeerd bestuurder van het dienstencentrum GID(t)S, vond dat het vakantiegevoel moest primeren en de zorg zoveel mogelijk onzichtbaar moest worden. Daarom bouwden we ons concept op rond

een binnenpatio, twee hoofdvleugels en dwarse verbindingen. Zo konden we alle circulatiegangen tegen het binnenplein plaatsen en vermeden we de archetypische ziekenhuisgang met aan weerszijden kamers. Dit concept bood ons ook de mogelijkheid om bijna alle kamers richting oosten of westen te oriënteren, wat het risico op oververhitting minimaliseert. Want een te warme kamer is funest als je bedlegerig of zwaar zorgbehoevend bent.” Het programma omvat 20 kamers voor vakantiegangers met een grote zorgbehoefte, en 24 familiekamers die per twee een eenheid vormen en probleemloos tot een cluster van vier kunnen worden samengevoegd. Functioneel is dat vertaald in een aparte badkamer per twee kamers, en een sas met een handgreeploze tussendeur naar de aangrenzende twee kamers. In open toestand is de deur praktisch onzichtbaar en vormt de cluster een samenhangend geheel. Elke kamer of dubbele kamer in het zorghotel beschikt over eigen sanitair en over een terras dat bij brand als evacuatieplatform dienst doet. Per verdieping is ook voorzien in een gemeenschappelijke badkamer, waarvan een met snoezelfunctie.


Extra faciliteiten Alle kamers zijn ondergebracht op de verdiepingen terwijl het gelijkvloers is gereserveerd voor de gemeenschappelijke ruimtes, wat de toegankelijkheid bevordert. De automatische toegangsdeur gaat schuil onder de uitkragende verdieping, waar ze beschut zit tegen de soms sterke wind. Een groot glazen sas naar een tweede automatische deur biedt volop manoeuvreerruimte aan rolwagens om ongehinderd naar binnen te rijden. De plafondhoge beglazing naar de patio en de achtergevel maakt dat je vanaf de ruime balie dwars door het gebouw heen kijkt. In de oostelijke vleugel biedt een polyvalente zaal, die dankzij de drie toegangsdeuren op termijn met behulp van vouwwanden op-

deelbaar is in drie, plaats voor activiteiten. Naast de traphal herbergt deze vleugel verder de keuken. De westelijke vleugel omvat een vergaderruimte, een traphal en de toiletten. Tussen de patio en de beglaasde achtergevel reserveerden de architecten een plek voor het restaurant, dat via een vide tegen de patio verbonden is met de daarboven gelegen lounge. Die laatste verbindt op niveau 1 de oost- en westvleugel. Aan de voorzijde zit op niveau 2 een tweede gemeenschappelijke ruimte als laterale link, deze keer met uitzicht op de straat. De extra faciliteiten – polyvalente zaal, vergaderruimte, lounge, restaurant, grote patio, overal wifi - bieden de gelegenheid om ook andere doelgroepen aan te spreken en zo een lage bezetting op te vangen. Zwevende architectuur De architecten maakten de gelijkvloerse plint van het gebouw los van de verdiepingen door middel van het materiaalgebruik, de kleur en de overkragingen. De plint is uitgevoerd in witte betonsteen met een gekloven aspect, die dankzij een ingewerkte groef zonder voeg is gemetseld. De verdiepingen zijn afgewerkt met een gevlamde en gebrande basalt. Deze uit China geĂŻmporteerde natuursteen is bestand tegen de klimatologische omstandigheden en het hoge zoutgehalte in de lucht. Vanuit dezelfde onderhouds- en levensduuroverwegingen werden de aluminium raamprofielen gepreanodiseerd en zijn ze voorzien van een laklaag: wit voor het gelijkvloers, donker voor de verdiepingen. Tom Gantois: “Om maatwerk en de daarmee samenhangende problematiek van leveringstijden te vermijden, hebben we over-

>>>

Het restaurant staat in verbinding met de patio en met het zonneterras en via de vide met de lounge op de eerste verdieping. De houten wandbekleding boven de vide zorgt voor een warme sfeer. Ook hier staat de beleving centraal, met frisse kleuren, mooie meubels en dito accessoires. Rond de patio werd een brede circulatiegang gemaakt die meteen bedoeld is als ontmoetingsplaats. Op het gelijkvloers ligt een vloer in basalt. Het geperforeerde plafond verhoogt het akoestisch comfort. In tegenstelling tot het strakke gebouw gaven de architecten de binnentuin heel organische vormen mee.

techcare

PROJECT

M

et vakantie gaan, het lijkt een evidentie maar dat is het niet voor iedereen. Voor mensen met een beperking zijn de mogelijkheden schaars, zeker als ze vergezeld zijn van een begeleider of extra zorg nodig hebben. Ook voor groepen en voor families met een moeilijke sociale achtergrond ligt de stap naar een vakantieverblijf niet voor de hand. Sinds 2013 kunnen deze mensen terecht in het zorghotel Middelpunt te Middelkerke.

5


al eenzelfde hoogte gehanteerd voor de gevelbekleding. Dat resulteert in een reeks horizontale banden. Om daarin variatie te bekomen, hebben we gewerkt met drie verschillende formaten van natuursteenplaten. Ook hebben we de ramen in een speelse ritmiek in de gevel geplaatst en lichtjes achteruit laten springen. Door de donkere profielen vallen ze daardoor bijna weg.� Vakantie met quasi onzichtbare zorg Het zorgaspect werd, zoals gevraagd, zoveel mogelijk aan het oog onttrokken. De rol van de patio werd al genoemd. Deze buitenruimte brengt meteen ook een sterke interactie teweeg tussen de gangen op alle verdiepingen, de inkomhal en het restaurant. Waar je ook staat of zit, ambiance is verzekerd. Op de verdiepingen kregen enkele ramen een groot binnenkader waarin gasten desge-

wenst kunnen zitten om naar buiten of naar de overzijde te kijken. In de kamers zijn alle voorzieningen getroffen voor armsteunen aan de toiletten, maar worden die alleen op vraag bevestigd. Wie er geen behoefte aan heeft, wordt er ook niet mee geconfronteerd. De verstelbare zorgbedden en de verlichtingselementen ogen erg design. Kleuraccenten in het bedtextiel, de stoel en het zitblokje brengen een frisse, levendige toets in het interieur. Als basisverlichting ’s nachts is gekozen voor een warmgetinte tl-verlichting, ondergebracht in lichtkoven aan de inkom van de kamers. De vakantiesfeer wordt versterkt door het rustgevende geklater van de fontein in de patio, een element dat de budgettaire controleronde overleefde. Bewust werd in de eetruimte ook de voorkeur gegeven aan bediening aan tafel en aan een keuzemenu met vers bereide maaltijden, die

In de patio werden de deuren niet in glas maar vol uitgevoerd. Zo weten ook gasten met een visuele beperking meteen waar de doorgang zich bevindt. Op de verdiepingen kregen de dieper liggende ramen donker schrijnwerk en de ramen die vlak in de gevel zitten witte profielen, zoals op het gelijkvloers. Alle kamers beschikken over een ruim beschut terras. Bij de inrichting werd het zorgaspect zo veel mogelijk visueel geweerd. Elegante verstelbare bedden, kleuraccenten, verlichting en decoratie zorgen voor een frisse, levendige toets.

De lounge boven het restaurant biedt personen met ALS de gelegenheid om in alle rust hun eten te krijgen en toch in contact te blijven met de andere vakantiegangers. Ze hebben hier uitzicht op het achterliggende voetbalveld van de aangrenzende school.

gedeeltelijk uit de eigen keuken komen en gedeeltelijk worden aangevoerd uit Dominiek Savio en hier verder afgewerkt.

techcare

Toegankelijkheid en akoestiek Andere cruciale eisen waren een optimale toegankelijkheid en aandacht voor akoestiek. Om een goede akoestische scheiding tussen de kamers te garanderen, werd de draagstructuur uitgevoerd in silicaatsteen. Een akoestische folie onder de chape staat in voor een ontkoppelde vloeropbouw. In het gebouw wordt de impact van de overwegend harde materialen opgevangen met behulp van geperforeerde akoestische plafonds in de inkomhal en de gangen, speciale wandbekleding en vilt onder de tafels in de vergaderruimte, akoestische gordijnen en een parketvloer in de polyvalente ruimte, houten wandbekleding in het restaurant/de lounge en linoleum op de verdiepingen.

06


Duurzaamheid Middelpunt vertelt ook een uniek verhaal van duurzaamheid. Op gebouwniveau werd daarbij steevast gekeken naar de total cost of ownership. Warmte en vooral koeling worden gegenereerd via geothermie (diepteboring) en afgegeven langs betonkernactivering. De

installatie garandeert een basistemperatuur van circa 18° C. Voor een eventuele extra warmtevraag staan gascondensatieketels en radiatoren in de verblijfskamers in. Die ketels nemen ook de naverwarming van het warm tapwater op zich, waarvoor de basisenergie wordt geleverd door thermische zonnepanelen. Het ventilatiesysteem is gekoppeld aan de klimatisering. De aangezogen verse lucht wordt voorverwarmd of gekoeld via een warmtewisselaar. Tom Gantois: “In het ontwerp hebben we al die technieken zoveel mogelijk onzichtbaar gemaakt. Zo wordt de lucht in de lounge afgezogen via een open voeg boven het raam. In het restaurant hebben we daartoe de folie boven het akoestische plafond op bepaalde plekken weggelaten.” Dat het gebouw gezien de slechte draagkracht van de bodem moest rusten op paalfunderingen, kwam de architecten goed uit. Onder heel het gebouw zit namelijk een kelder die mee instaat voor de stabiliteit en draagkracht, en die voluit mogelijkheden bood om alle technieken weg te stoppen. Tom Gantois: “Terwijl bijvoorbeeld luchtgroepen normaal voor de nodige visuele vervuiling zorgen op het dak, konden wij ze kwijt in de kelder, waar ze meteen veel beter beschermd zijn tegen stof, weer en wind. We konden ook het aantal horizontale leidingen op de verdiepingen tot een minimum beperken door in de kelder gangen met leidingen te vullen en alles via enkele verticale kokers naar boven te brengen. Verder kwam de kelder goed van pas als onderkomen voor berg-

De schilderijen werden vervaardigd in Dominiek Savio. Wie niet in staat is om te schilderen, verzamelde beelden die samenhangen met vakantie. Hun collega’s stonden dan in voor een kleurrijke weergave op doek.

ruimte en personeelslockers.” Voor het gescheiden afvalbeheer werd een ondergrondse installatie geplaatst aan de zij-ingang naar de keuken. De ondergrondse stockage zorgt automatisch voor de nodige koeling zodat er geen geuroverlast is. Een belangrijk gegeven, omdat de bezettingsgraad sterk kan fluctueren afhankelijk van het seizoen en het weer. Daarmee is het duurzaamheidsverhaal slechts gedeeltelijk aangeroerd. Tom Gantois: “Eigenlijk gaat dat van start met de financiering. Uiteraard was die gestoeld op een financieel plan, maar wij zijn nooit geconfronteerd met ROI-eisen. Uiteindelijk gaat het om een investering in social profit en mochten rendementseisen nooit de verblijfskwaliteit van de gasten aantasten. Ook de uitbating is een toonvoorbeeld van duurzaamheid. Een belangrijk deel van de werknemers zijn mensen met een beperking. De zorgvraag wordt wel uitbesteed aan derden. De band met het Dienstencentrum GID(t)S valt ook af te lezen in het gebouw. Zo werden alle schilderijen in het gebouw vervaardigd door mensen die dagactiviteiten volgen in Dominiek Savio en werden de houten schuttingen die de terrassen van de kamers van elkaar scheiden, vervaardigd in de beschutte werkplaats van de vzw Mariasteen.” (Door Staf Bellens en Colette Demil - Foto’s: Filip Dujardin)

>>> techcare

De goede toegankelijkheid wordt geattesteerd door het A+ label van Toerisme voor Allen. De automatische toegangsdeuren zijn extra breed. Op de twee meter brede circulatiegangen rond de patio werd niet beknibbeld, hoewel zij ruimte vreten. Een systeem met elektronische detectie, gelinkt aan een badge, roept automatisch een van beide liften op en dirigeert die naar de juiste verdieping. Een aantal kamers in de ALS-vleugel is uitgerust met een tillift en een detectiesysteem dat de kamerdeur automatisch opent. Ook de gemeenschappelijke badkamer beschikt over een tillift. Alle doorgangen zijn afgestemd op de draaicirkel van een rolwagen. Wastafels zijn onderrijdbaar. Inhammen aan de kamers bieden de mogelijkheid om elektrische rolwagens weer op te laden zonder ruimte op te slokken in de kamer. Tom Gantois: “Ook tijdens de uitvoering was de opdrachtgever erg alert voor het aspect toegankelijkheid. Ondanks onze detailtekeningen bleek het terras in betonplaten tijdens de werffase op twee punten een niveauverschil van meer dan vijf centimeter te vertonen. Hoewel het al voor twee derde gelegd was, werd het – terecht – weer uitgebroken.”

7


Zorghotel Middelpunt Algemeen • Bouwheer en gebruiker vzw Mariasteen Koolskampstraat 24, 8830 Gits-Hooglede • Masterplan – architectuur en interieurinrichting Architectuuratelier Dertien12 in samenwerking met Herman Markey Peterseliestraat 23 A/80, 8000 Brugge • Ingenieursbureau Pascal De Munck (stabiliteit) Studiebureau Boydens (technieken) • Veiligheidscoördinatie: Prevebo • Aanleg tuin en omgeving Architectuuratelier Dertien12 i.s.m. Herman Markey Aannemer: Donck Marnix • Hoofdaannemer ruwbouw en afwerking Aannemingen E. Schaubroeck • HVAC, geothermie: Vandewalle • Elektriciteit, domotica, beveiliging: Fabricom

• Riolering: De Schacht Plastics • Welfsels: Echo • Keldermuren: dragende betonwanden • Bouwsysteem: traditioneel systeem met dragende wanden / breedvloerplaten • Betonwanden – systeemwanden – predallen, Verhelst • Binnenspouwblad/dragende binnenwanden: kalkzandsteen • Betonnen prefabtrappen: Betesco • Isolatie: Waeyaert-Vermeersch • Gevelafwerking Gelijkvloers: parement in ruwe witte betonstenen Verdiepingen: natuursteenplaten in basalt met open voegen, Allard & Fils • Buitenschrijnwerk: aluminium ramen en deuren, gepreanodiseer de en gelakte aluminiumprofielen, Francovera • Beglazing: veiligheidsbeglazing, zonwerende beglazing, isolerende beglazing • Dakafwerking platte daken: dampscherm / PU-isolatie / EPDM (Resitrix), Albitum

Gebouw • Ligging: Westendelaan 37, 8430 Middelkerke • Oppervlakte site: 5.338 m² • Oppervlakte gebouw: 4.627 m² • Bouwtermijn 13.12.2011 start van de werken 31.05.2013 einde van de werken • Kostprijs: 5,4 miljoen euro (exclusief btw, erelonen en buitenaanleg) • K-peil: theoretisch berekend K-peil begrepen tussen K30 en K35 (juiste bepaling na evaluatie verbruik 1 jaar) • Aantal gebruikers: zorghotel met 44 kamers (24 dubbele en 20 zorgkamers) • Bouwdelen of compartimenten: kelder, gelijkvloers en 2 verdiepingen

Afwerking & uitrusting • Binnenwanden-scheidingswanden Dragende betonwanden in architectonisch beton: Prefadim Kalkzandsteen • Bepleistering binnenmuren: vliesbepleistering • Plafonds: vliesbepleistering. Verlaagde opgehangen plafonds afhankelijk van technieken Akoestische plafonds (Rigitone), Gyproc • Binnenschrijnwerk: houten binnenschrijnwerk (afzelia) • Metalen balustrades, leuningen en trappen: Lammertyn • Brandwerend schilderwerk: Buijsse Painting • Brede automatische schuifdeuren: Dorma • Brandwerende deuren • Vloeren: gevlamde en gebrande natuursteen (basalt) in restaurant, keuken, gangen en onthaal. Keramische vloeren in sanitaire ruimten en deels in de keuken: Van Hulle. Parket in polyvalente ruimte: Cappelle Marnix. Linoleum in de kamers en tapijt in de loungeruimte: Multistep. • Vloermatten: Verimpex

techcare

Materialen • Fundering: paalfundering, De Waal Palen • Bronbemaling: Vanhecke

08


Technieken • Verwarming/koeling: betonkernactivering • Zonnepanelen voor warmwaterbereiding • Gascondensatieketel: Remeha • Pompen: Willco • Ventilatie: SystemAir • Buitenzonwering: Zora • Verlichting: tl-verlichting, led-verlichting, verlichting met aanwezigheidsdetectie, decoratieve vrijstaande lampen: Deltalight, Luceplan, Trilux, Zumtobel, LTB, Artemide, Axioma • Led-ring in wellness-badkamer: LTB • Liften: 2 liften zonder machinekamer (MRL), Coopman. De liften zijn uitgerust met een energiezuinige motor en frequentie regeling en met een ingebouwde sensor zodat rolstoelgebruikers ze automatisch kunnen oproepen. Verblijfkamers • Los meubilair: Gispen • Hoog/laagbedden: Carisma van Wissner-Bosserhoff • Wandafwerking: vliesbekleding, geschilderd • Linoleumvloer: Multistep • Buitenzonwering • Tv: Samsung • Internet en wifi • Alarm verpleegoproep: Televic • Badkamer: Verlichting, automatisch (bewegingsdetectoren) Handsteunen: Normbau Onderrijdbare wastafel, inloop/ inrijdouche, hangtoilet: Duravit en Keramag • Terrasafwerking: Twinson, Deceuninck

Dertien 12 techcare

• Bedliften: Axamed • Badkamers: baden Axamed en Parkerbad, ArjoHuntleigh • Plafondtillift in gemeenschappelijke badkamer: Axamed • Oproepsysteem: Televic • Gestoffeerd meubilair: Leda • Keuken: Meteos • Afvalsysteem: Molok

DE PROEF OP DE SOM Met Dertien 12 koos het architectuurbureau van Tom Gantois, Peter Bernaerts en Lennart Claeys voor een naam die een gelaagd programma schraagt. De eerste laag verwijst naar de oprichtingsdatum van de architectuurvennootschap. Als tweede connotatie speelt de getallencombinatie een rol. Dertien staat voor het wispelturige, het artistieke. Twaalf vertegenwoordigt het harmonieuze en rationele. “Alleen met die combinatie kom je tot geslaagde architectuur. Als je louter het artistieke nastreeft, krijg je papieren architectuur. Als uitsluitend het rationele de toon aangeeft, krijg je architectuurarme gebouwen.” Als derde laag is er het spreekwoord van de twaalf stielen, maar dan in spiegelbeeld. “Ontwerpen is met je hoofd tegen de muur lopen, telkens opnieuw, tot je het gepaste resultaat hebt. Vandaar de omkering: twaalf keer proberen, de dertiende keer lukt het.” Het bureau telt vandaag drie partners en vier medewerkers en legt zich toe op architectuur in de brede betekenis. Voor stabiliteit, technieken, epb en veiligheidscoördinatie wordt samengewerkt met externe partners. De portfolio is goed gestoffeerd. “Voor het Dominiek Savio Instituut in Gits hebben we twee leefgroepen verbouwd en staat er nu een leefgroep op het programma waar mensen met zowel een psychische als een motorische handicap kunnen verblijven. Voor de administratie hebben we een gedeelte nieuwbouw toegevoegd in de groene, bosrijke omgeving. De opdrachtgevers overwogen een louter gelijkvloers niveau, maar wij hebben de mooie buitenruimte zoveel mogelijk intact gelaten en de functies gestapeld in een soort boomhut.” Andere markante projecten waaraan het atelier momenteel werkt, zijn de beweeghal voor de toekomst in opdracht van Bloso en Howest, en een multifunctionele accommodatie voor de hogeschool verpleegsteropleiding HBOV Brugge-Oostende (zie foto hierboven). In samenwerking met Architecten zonder Grenzen bouwde Dertien 12 ook een school voor dove kinderen in Oost-Congo. www.dertien12.be

09


Slimme, duurzame vloeren voor de zorgsector

A

REPORTAGE

ls wereldwijde marktspeler in vloeren wandoplossingen is Tarkett in ons land vooral actief in healthcare, in de meest brede zin van het woord: ziekenhuizen, WZC, serviceflats, revalidatiecentra… Eind dit jaar lanceert Tarkett een speciale ondervloer met valdetectiecapaciteit. Via haar productiefaciliteiten in meerdere Europese landen brengt het Frans-Zweedse bedrijf Tarkett soepele vloerbekledingen – vinyl, homogeen en heterogeen pvc en linoleum – en hard floor oplossingen – parketproducten, laminaatparket en sportvloeren – op de markt. “Via onze Floorcraft Design Service kan een logo of zelfs een QR-code in een vloeroplossing verwerkt worden. Door ons uitgebreid aanbod aan trainingen voor installateurs kan ook een kwaliteitsvolle plaatsing worden verzekerd”, aldus Bas Pappaert (Marketing Manager Tarkett).

techcare

Design en kleuren In ziekenhuizen is er een grote vraag naar homogene PVC-vloeren omdat ze een eerder neutraal design hebben en onder-

10

houdsvriendelijk zijn. Naast homogene PVC-producten heeft Tarkett ook heterogene PVC-producten. Deze laten houtimitaties toe, zodat bijvoorbeeld in wachtruimtes en cafetaria’s een warme sfeer kan worden gecreëerd. Complementair hieraan heeft Tarkett stoot- en krasvaste Protectwall wandbekledingen en een compleet doucheconcept met vloer- en wandbekleding en accessoires ontwikkeld. Voor natte ruimtes zijn vinyloplossingen aangewezen om beschadiging te voorkomen en waterdichtheid te verzekeren. Installateurs, door Tarkett gecertificeerd, kunnen dit doucheconcept uitwerken, met 10 jaar garantie voor de klant. Tot het spectrum aan vloer- en wandoplossingen behoren onder meer homogene pvc-vloeren voor patiëntenkamers en gangen, iQ Granit SD-vloeren voor OK’s en labo’s, antislip- en akoestische vloeren, wandbekledingen… “Een vloeroplossing is enkel compleet indien we een totaaloplossing kunnen aanbieden: naast de vloer ook de ondervloeren, de lijmen… Hiervoor werken we nauw samen met lijm- en egaline fabrikanten zoals bijvoorbeeld Unipro. Via onze externe kleurenconsulente geven we ook kleuradvies”, aldus Pappaert. Tarkett heeft high end (homogene IQ-producten) en low end (Plus producten) in het aanbod. “LCC-analyses wijzen uit dat het onderhoud van een vloer in een ziekenhuis 92% van de totale kostprijs ervan uitmaakt.

^ IQ Eminent toepassing in kinderafdeling Yperman ziekenhuis – gebruik van Floorcraft Design.

Hoe kwalitatiever de vloer, hoe minder frequent het onderhoud. Bij homogene PVC IQ-vloeren kunnen micro-krassen door de techniek van het opblokken opnieuw ‘glad’ gemaakt worden”, aldus Pappaert. Speciale ondervloer met valdetectiecapaciteit Tarkett hecht veel belang aan een duurzame en milieuvriendelijke benadering. Bijna alle producten zijn sinds een aantal jaar ftalaat-vrij. Met haar natuurlijke linoleumkleur – zonder kleurpigmenten - behaalde Tarkett – als enige fabrikant wereldwijd – de ‘gold’ categorie Cradle to Cradle. Recent werd een speciale ondervloer - minder dan 1 mm dik – ontwikkeld met valdetectiecapaciteit die onder een vloerbekleding wordt gelegd. Bij een val wordt door middel van piezzo-elektriciteit een bepaalde lading gecreëerd. Deze wordt gedetecteerd door een ontvanger die een signaal stuurt naar de verpleegeenheid. Deze, door Tarkett gepatenteerde out-of-thebox oplossing, werd met succes uitgetest in een Frans ziekenhuis en wordt eind dit jaar op de Belgische markt gelanceerd. (Door Philip Declercq - Foto’s Tarkett)

_______________________ www.tarkett.be


Wat uw eisen ook zijn, u kan altijd rekenen op Daikin ! Industriële koeling en ventilatie op uw maat

INVERTER TECHNOLOGIE – OPLOSSINGEN OP MAAT – ZEER HOOG RENDEMENT Daikin biedt u oplossingen aan op maat voor industriële koeling en ventilatie met een geoptimaliseerde efficiëntie. Dankzij de Daikin Inverter technologie, free cooling en warmterecuperatie wordt een vermindering van de CO2 emissie bekomen van het totale productieproces. Daarnaast is een perfecte controle van temperatuur en luchtvochtigheid zeer belangrijk. Daarom biedt Daikin luchtbehandelingskasten aan in modulaire combinaties die volledig op maat kunnen aangepast worden.

www.daikin.be

 0800 840 22


De ene cleanroom is de andere niet

M

REPORTAGE

et turnkey ziekenhuisapotheken conform de GMP én PIC/S normen, en state of the art operatiekwartieren in diverse Belgische ziekenhuizen, is Cleanroom Systems Belgium (CSB) uitgegroeid tot één van de weinige ‘complete’ spelers in deze nichemarkt.

techcare

Cleanroom Systems Belgium behoort tot de bedrijvencluster van Building Group Jansen, een tweede generatie familiebedrijf uit Meeuwen-Gruitrode, dat activiteiten in meerdere disciplines ontplooit. De onderneming werd 14 jaar geleden opgericht in Mechelen. Eric Vanhees, Account Manager CSB: “Bij de opstart spitste CSB zich enkel toe op de bouwkundige toepassingen die de klant vroeg. Onze activiteiten beperkten zich tot het plaatsen van vloeren en plafonds in cleanrooms. Met de ervaring en de knowhow die we door de jaren heen opbouwden konden we de stap zetten naar totaalprojecten. Nu stappen we enkel nog mee in cleanroomprojecten indien we van bij de aanvang mee betrokken zijn bij het ontwerp en de studie.” Veertien jaar later ontwikkelt en installeert CBS cleanrooms voor Care/Hospitality, enerzijds, en Industry, anderzijds. Care/Hospitality betreft high end toepassingen in ziekenhuizen: operatiekwartieren, intensive care units, IVF-ruimtes en ziekenhuisapotheken. ‘Indus-

12

try’ gaat breed: farma, chemie, voeding… (ISO 5 tot ISO 8), en betreft zowel kleinere turnkey-, als grotere cleanroomprojecten volgens het ‘The Box’-concept. Engineeren en installeren Engineeren en installeren van cleanrooms in ziekenhuizen maakt ongeveer 50 procent van de activiteiten van CSB uit. Met componenten van diverse kwaliteitsleveranciers uit binnen- en buitenland worden concepten op maat uitgewerkt. “In de studie- en voorbereidingsfase voeren we zowel verkennende gesprekken met technische medewerkers van het ziekenhuis, als met toekomstige gebruikers van deze entiteiten. Aan dergelijke projecten gaat vaak een lange studie- en voorbereidingsfase vooraf. Maar hoe langer en hoe grondiger het voortraject, hoe beter de entiteit zelf uiteindelijk wordt gerealiseerd. CSB heeft het voordeel dat het één aanspreekpunt heeft voor bouwkunde en technieken, een troef naar uitvoering en planning”, aldus Eric Vanhees. Uniek metalstud systeem In functie van de noden wordt een grondplan van de cleanroom opgesteld dat verder uitgewerkt wordt tot een volledig technisch ontwerp, een zgn. User Requirements Specification (URS). “Hierin worden alle facetten – in overleg met de klant - tot in de details gespecifieerd en geïntegreerd om het project optimaal te doen slagen: van de types wanden, plafonds, vloeren, tot en met de tempe-

In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt realiseerde CSB recent een ziekenhuisapotheek in al zijn bouwkundige facetten.

ratuur en de vochtigheidsgraad van het gebouw in ontwerp. In ziekenhuizen is vooral de flexibiliteit van de installaties zeer belangrijk. Alles moet flush – mooi afgerond – en in één vlak afgewerkt zijn. Hiervoor heeft CSB een vrij uniek metalstud systeem ontwikkeld (zie kaderstuk). Daarna wordt er afgewerkt met HPL of Trespa van 4 mm dik, een concept waarmee CSB uniek is in de Benelux. We maken dus geen gebruik van opbouwmaterialen die langs de achter- of de bovenzijde moeten worden ingewerkt. Indien voorzien in de URS, kunnen we tevens zorgen voor de bacteriologische en omgevingstechnische validatie van het project”, aldus Eric Vanhees. Normconform Bij de meeste cleanroomprojecten zijn het luik bouwkunde en het luik technieken nog moeilijk uit mekaar te houden. “Daarom is het aangewezen dat het bouwen van een cleanroom afzonderlijk wordt behandeld en niet in het lot van de algemene aannemer wordt opgenomen. Steeds meer gebruikers en technische diensten wensen - omwille van de specifieke uitvoeringsvereisten en de strikte opvolging van een cleanroomproject - rechtstreeks met een firma zoals CSB te werken”, aldus Eric Vanhees. Momenteel heeft CSB heel wat cleanroomprojecten in de ziekenhuiswereld in uitvoering. In het AZ Sint-Maria in Halle nam het bedrijf zowel


het bouwkundige aspect als de technieken op zich. De periode tussen de verkennende gesprekken en de oplevering van het project - conform de GMP én de PIC/S normen - bedroeg amper drie maanden. Ook in het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis realiseerde CSB een ziekenhuisapotheek in al zijn bouwkundige facetten. Een ander lopend project is dat van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk, waar CSB de cleanroom apotheek bouwkundig afwerkt. Voor de wandsystemen wordt een afwerking in HPL voorzien, de diepe inzetramen worden flush uitgevoerd. De pasboxen worden volledig uit roestvast staal vervaardigd en zijn uitgerust met een interlocksturing.

Huidbank Het paradepaardje van CSB wordt de nieuwe cleanroom - met een oppervlakte van 400 m² - in het Brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek, waar de huidbank van het centrum zal worden ondergebracht. “Dit renovatieproject – nog in de ruwbouwfase wordt in bouwteam gerealiseerd, waarbij een hoofdaannemer zich laat omringen door een aantal gespecialiseerde afwerkingsbedrijven, waaronder CSB. In het kader van een wedstrijd konden deze elk een voorstel indienen met betrekking tot het uittekenen en de functionaliteit (personenstroom etc) van de diverse ruimtes. Wat de bacteriologische vereisten betreft, worden zeer strenge normen – de ISO-classificaties A en B - gehanteerd. De afwerking moet volledig flush zijn. Er wordt voorzien in een silverlam (hpl) afwerking waarin een volledig antibacteriële stof verwerkt is. Ook voor de vloeren wordt met een antibacteriologisch concept gewerkt”, aldus Eric Vanhees. Samen met de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapotheken (VZA) plant CSB een tweedaags bezoek aan een referentie-ziekenhuisapotheek, waarin theoretische en praktische zaken– zowel bouwkundig als naar technieken – aan bod zullen komen. (Door Philip Declercq - Foto’s CSB)

In het AZ Sint-Maria in Halle nam CSB zowel het bouwkundige aspect als de technieken op zich.

Tot de Care/Hospitality high end toepassingen behoren onder meer ook operatiekwartieren en intensive care units.

CSB-systeem Volgens het op een gipskartonwand berustend bouwsysteem voor cleanrooms van CSB worden de wanden gebouwd naar het principe van het holle wandsysteem: een gegalvaniseerd raamwerk waartegen gipskartonplaten worden bevestigd. Deze laatste worden afgewerkt met een HPL bekleding. Dit zijn harde platen waarvan de kern bestaat uit een synthetische harslaag. Samen met de hoge chemische resistentie en de grote stootvastheid van HPL vormt dit systeem een fraaie totaaloplossing voor cleanrooms. Het is geschikt voor alle stofklassen. Het naadloze karakter van onder andere de wand/wand overgangen en van de beglazing voorkomen kiemvorming en stofophoping. techcare

______________www.cleanroom-systems.be

13


INTERNATIONAL

PASSIONATE ABOUT AIR COMFORT

Toonaangevende partner voor HVAC Het Belgische bedrijf Grada International met productie in Lokeren is één van de belangrijkste spelers om voor een gezond binnenklimaat in alle ruimtes te zorgen. Grada is wereldwijd partner in grote bouwprojecten omwille van de meerwaarde die als fabrikant kan aangeboden worden.

GRADA VENTILEERT HET GERECHTSHOF IN HASSELT

Dit betekent niet alleen dat Grada de producten op en top beheerst en kan terugvallen op de resultaten van hun testlabo’s die voor een gegarandeerd eindresultaat zorgen, maar door de eigen productie biedt Grada ook andere voordelen. Onder andere een hoogkwalitatieve afwerking, competitieve levertermijnen en door een doelgerichte expertise klant-specifieke aanpassingen van bestaande producten tot oplossingen en systemen op maat.

W230 / ROND WERVELROOSTER MET VERLOOPSTUK Het wervelrooster type WR230 is geschikt voor de toevoer van gekoelde en verwarmde lucht in kantoren, winkels, scholen,… Het rooster bestaat uit vaste lamellen in een ronde frontplaat. Het uitstekende werveleffect zorgt voor een snelle afbouw van de temperatuur en de stromingssnelheid en creëert een hoge inductie. Hierdoor is het rooster uiterst geschikt voor VAV toepassingen van 100 % tot 25 %. GRADA INTERNATIONAL NV

T: +32 9 340 40 40

Toekomstlaan 18

F: +32 9 340 40 50

B-9160 Lokeren, Belgium

info@grada.be / www.grada.com

GRADA_AD_205x132_02.indd 1

16/04/14 16:05

Toepassingen, met bijzondere aandacht ook voor ruimtes waar eventueel weinig daglicht komt: • Ziekenhuizen, behandelkamers, wachtruimten, gezondheidszorg • Winkels, restaurants, hotels, clubs, party centra en andere uitgaansgelegenheden • Scholen, kinderdagverblijven, sportscholen, leisure (bv. Centerparcs, dierentuinen)

Astro®Foto LED panelen, Astro®System Sterrenhemel, Astro®Line LED Sterrenhemel eiland Eyecatcher of sfeerbepalend, maar altijd een verrassend resultaat! Een unieke en vernieuwende vorm van plafondverlichting. Dé meerwaardecreatie voor uw systeemplafond met het door u gewenste beeld of logo op de ASTRO®Foto LED panelen. Perfect integreerbaar in bijna alle systeemplafonds.

• Ontvangstruimtes, recepties, vergaderzalen en gangen • Wellness- en spa-centra • Privé in woon-, bad- of slaapkamer (sterrenhemel)

KARDECO bvba Veemarkt 1 – 2500 Lier T. +32 (0)478/37 58 75 info@kardeco.be www.kardeco.be


Samen met de National Health Services van het UK zocht de firma Vanguard – opgericht in 2000 – naar mobiele oplossingen voor de ondercapaciteit van Britse ziekenhuizen. Vanguard ontwikkelde een (gepatenteerd) concept dat door een partner-fabrikant werd gebouwd. Inmiddels beschikt Vanguard over een vloot van 40 mobiele units – waaronder 27 klasse 1 operatiekamers –, inzetbaar over gans Europa. Het betreft onder andere mobiele operatiekamers, mobiele endoscopiekamers en mobiele verpleegafdelingen. Een dergelijke unit – die om en bij de 28 ton weegt – is aanpasbaar aan de richtlijnen van het land in kwestie, maar ook aan de specifieke wensen van het ziekenhuis.

Mobiele operatie-unit in ASZ Wetteren primeur voor Vlaanderen

Capaciteit op peil houden Naast de hoofdzetel in Gloucester (UK) zijn er inmiddels Vanguard-filialen in de Benelux en Italië. In 2011 resulteerde een Nederlands marktonderzoek in projecten voor de ziekenhuizen van Assen en Oostburg. Een jaar later werd ook een werking op de Belgische markt opgestart, wat leidde tot de oprichting van een Benelux-filiaal. Peter de Roeck, Representative Benelux & Nordic Vanguard, schetst de verschillen: “In de UK is het gebruikelijk dat onze mobiele units - inclusief personeel en materialen - worden ingezet voor ondercapaciteit in ziekenhuizen, terwijl dit in de Benelux vooral het geval is voor renovatieprojecten. Elk ziekenhuis wil zijn ‘operatiecapaciteit’ op peil houden tijdens (ver)bouwprojecten. De mobiele units worden zowel door grote én kleinere, academische én algemene ziekenhuizen aangewend, in het kader van renovatiewerkzaamheden. Vanguard zorgt ook voor de corridor voor de verbinding tussen de units en het ziekenhuis. Inmiddels zijn er 190.000 procedures in Vanguard units uitgevoerd, waarbij geen enkele infectiemelding werd geregistreerd.”

Partnership met SIMED International “Ons partnerbedrijf SIMED International zorgt voor de inrichting en de validatie van de units, maar ook voor het driemaandelijkse onderhoud. De tweede corridor die aangesloten moet worden op het bestaande gebouw, wordt door hen gebouwd. In juni vorig jaar deed het ziekenhuis van Marche-en-Famenne, als eerste in ons land, een beroep op de expertise van Vanguard. Voor een periode van 6 weken werden toen 4 mobiele units – 3 operatiekamers en 1 hospitaalunit – in gebruik genomen”, aldus de Roeck. Binnen tijdslimiet én budget In het ASZ Wetteren (zie kaderstuk) werd het eerste Vanguard-project in Vlaanderen gerealiseerd. Hier waren de 2 bestaande OK’s dringend aan renovatie toe en wilde men op korte termijn een capaciteitsverplaatsing realiseren. Rechts voor de inkom van het ziekenhuis werd een stukje groen tijdelijk ingenomen om de mobiele unit te installeren. Eens de unit op de juiste plaats geïnstalleerd, wordt hij uitgeschoven. Enkele kleine bouw- >>> techcare

REPORTAGE

M

et een mobiele operatiekamer klasse 1 van Vanguard beschikt het ASZ Wetteren over een perfecte oplossing om haar tijdelijk capaciteitsprobleem – een gevolg van de renovatie van de twee operatiekamers – op te vangen. In deze flexibele unit – die wordt gehuurd voor een periode van 5 maanden - konden twee afzonderlijke ruimtes, één voor algemene chirurgie en één voor oogheelkundige chirurgie, worden ingericht.

15


In het ASZ Wetteren werd het eerste Vanguard-project in Vlaanderen gerealiseerd. In de flexibele unit werden twee afzonderlijke ruimtes, één voor algemene chirurgie en één voor oogheelkundige chirurgie, ingericht. Het maatwerk in deze mobiele unit zorgt ervoor dat het ASZ Wetteren zijn operatiecapaciteit kan behouden.

kundige ingrepen aan het vaste gedeelte van het ziekenhuis lieten toe om alle noodzakelijke facilities (recovery, kleedruimte …) in te richten, en perfect op de corridor en de mobiele unit te laten aansluiten. Uiteraard moeten voor het installeren van de mobiele unit eerst de praktische zaken gerealiseerd zijn: stroomvoorziening, water, afvoer en data aansluitingen. Hiervoor volstond 1 week. Eens de unit geïnstalleerd, is hij binnen de drie uur gebruiksklaar. “Vanguard kon als enige aanbieder voldoen aan de door het ASZ gestelde tijdslimiet en het beschikbare budget. De eerste contacten met het ASZ dateren van april 2014, op 7 juli werd de unit geplaatst, en op 5 augustus was hij operationeel”, aldus de Roeck.

techcare

Maatwerk in mobiele unit In de flexibele unit zelf werden twee afzonderlijke ruimtes, één voor algemene chirurgie en één voor oogheelkundige chirurgie, ingericht. “Door een tussenwand weg te nemen kon één grote ruimte voor anesthesie en chirurgie worden gecreëerd. Een andere tussenwand, deze tussen recovery en operatiekamer, werd afgesloten, waardoor er tevens een ruimte gecreëerd is voor oogchirurgie. Het maatwerk in deze mobiele unit zorgt ervoor dat het ASZ Wetteren zijn operatiecapaciteit behoudt, een uniek gegeven”, aldus de Roeck. Luc Lapage, diensthoofd verpleging ASZ Wetteren: “We krijgen enkel positieve echo’s, zowel van artsen, verpleeg-

16

kundigen, als patiënten. Het enige minpuntje is dat er iets aan ruimte wordt ingeboet. Vermits het hier om het dagziekenhuis gaat - geen grote chirurgische ingrepen -, is dit geen punt. Belangrijk is wel dat alle stakeholders (directie, medisch personeel, patiënten, technische dienst…) van bij het begin bij dit project werd betrokken. Alles verliep zeer gestructureerd volgens het draaiboek en werd duidelijk gecommuniceerd. Het feit dat er slechts drie partijen betrokken waren – het ziekenhuis, Vanguard en SIMED International – droeg er toe bij dat alles overzichtelijk bleef.” Kosten versus baten “Bij het overwegen van een dergelijk project worden alle kosten en baten in alle openheid met de ziekenhuisdirectie doorgesproken”, aldus de Roeck. “Indien de unit gedurende de gehuurde periode voltijds benut wordt, is de balans voor het ziekenhuis zonder meer positief. Het spreekt voor zich dat de ROI op weekbasis groter zal zijn indien de mobiele unit slechts voor een periode van 2 maanden wordt gehuurd, dan voor een volledig jaar. In het verhuren van dergelijke units voor een periode tot zes maanden bekleedt Vanguard een zeer sterke marktpositie. Goede afspraken, snelheid van uitvoering en duidelijke communicatie zijn cruciaal bij dergelijke projecten.” (Door Philip Declercq) __________________www.vanguardhs.com

ASZ Wetteren De campus ASZ Wetteren telt 72 erkende SP bedden en 30 dagziekenhuis bedden, en hangt – net als de campus ASZ Geraardsbergen – af van de hoofdcampus ASZ Aalst. Sinds begin dit jaar is het niet langer een acuut ziekenhuis, wel een revalidatiecentrum voor patiënten met cardiovasculaire en locomotorische aandoeningen, alsook voor geriatrie. Dit impliceert dat patiënten niet enkel uit Wetteren, maar ook uit de regio Aalst, Geraardsbergen etc, komen om er te revalideren. Verder is er het dagziekenhuis, waarvan sprake in bijgaand artikel. Met de renovatie van de operatiekamers is straks de laatste fase van het renovatieprogramma van het ASZ Wetteren gerealiseerd.

Luc Lapage (Diensthoofd verpleging ASZ Wetteren), en Peter de Roeck (Representative BeneLux & Nordic Vanguard).


Health Care Concept® Bouwen aan energiezuinige en gezonde zorgcentra Plannen om een ziekenhuis of zorgcentrum te bouwen of te renoveren? Bespaar dan niet alleen op energie, maar denk vooral ook aan de gezondheid en het comfort van patiënten en personeel. Kies daarom voor een oplossing van RENSON ®. De continue toevoer van verse lucht en de gecontroleerde afvoer van vervuilde lucht (basisventilatie) zorgt voor een goede luchtkwaliteit. Buitenzonwering in combinatie met intensieve nachtventilatie (nightcooling) garandeert steeds aangename temperaturen in het volledige gebouw. Wenst u meer informatie ? www.renson.be

TechCare_NL_0714.indd 1

AZ Sint-Blasius, Dendermonde

8/07/14 14:36

AZ Sint-Maria, Halle

AZ Sint-Maria, Halle

AZ Sint-Blasius, Dendermonde

VAN DESIGN TOT SERVICE •

Cleanroom Systems Belgium ontwerpt en implementeert cleanrooms met diverse toepassingen binnen de Health & Cleancare.

Denkt met u mee vanaf de ontwerpfase voor zowel verbouwing als nieuwbouw en dit met de beste producten op vlak van innovatie, kwaliteit, budget en levertijd.

Wij werken op basis van uw behoeften een totaalconcept uit waarin wij zowel het bouwkundige aspect als de technieken voor onze rekening nemen.

T +32 (0)15 28 50 10 F +32 (0)15 46 07 46 info@cleanroom-systems.be


H

REPORTAGE

et thermisch binnenklimaat is een complex gegeven. Wie kent ze niet, de ‘moeilijke’ klanten die zeuren over klachten die schijnbaar alleen zij voelen. De professionele klimaatmeter testo 480 maakt hier komaf mee en biedt de expert het ultieme wapen om uitsluitsel te geven of een klacht al dan niet steek houdt.

techcare

“De testo 480 is een professionele klimaatmeter voor de meting van alle relevante klimaatparameters en is hiermee de ideale partner van experten, technische diensten en klimaattechnici”, vertelt Koen Van Nieuwenhove. “Met de testo 480 wordt de luchtsnelheid, temperatuur, vochtigheid, druk, lichtsterkte, stralingswarmte, turbulentiegraad, CO2, PMV/PPD en WBGT index gemeten. Volgende geïntegreerde meetprogramma’s zorgen voor een optimaal genormeerd gebruiksgemak: PMV/PPD-meting volgens ISO 7730, turbulentiegraadsmeting volgens EN 13779, WBGT-meting volgens ISO 7243/DIN 33403, RLT-meting van een VAC-installatie volgens EN 12599, CO2-meting en Lux-meting. Op basis van deze objectieve meetresultaten is het mogelijk om ventilatie- en airconditioningsystemen van zorginstellingen, kantoren, woningen en industriële gebouwen bij te stellen volgens de standaardnormen, en dit voor de best mogelijke efficiëntie in functie van tijd en kostprijs.”

18

Testo 480 – Meten is weten… als je weet wat je meet! Objectief versus subjectief Het thermisch comfort van een patiënt of werknemer zorgt regelmatig voor pittige discussies. Koen Van Nieuwenhove: “De turbulentiesonde van Testo werd speciaal ontworpen voor de analyse van trekverschijnselen. In combinatie met de testo 480 is het mogelijk om de parameters te meten om het comfortgevoel objectief te bepalen. De trekfrequentie – het voorspelde % ontevreden mensen door trek dat volgens DIN EN 13779 maximaal 15% mag bedragen – wordt objectief berekend met de testo 480, waardoor zwart op wit wordt aangetoond of een klacht gegrond is of niet. Let op, het resultaat betekent niet dat iedereen zich lekker moet voelen, maar wel of er iets moet aan gedaan worden. Objectief versus subjectief. En het is vooral dit wat de gebouwuitbater of werkgever interesseert.” RLT-meting De RLT-meting volgens EN 12599 wordt toegepast voor de test- en meetprocedure van klimaatinstallaties in gebouwen. Op basis van de stromingssnelheid en de eigenschappen van het luchtkanaal wordt de bedrijfsvolumestroom berekend. Een complexe berekening, maar de testo 480 leidt de installateur

doorheen het proces. De meetpunten bij zowel een rechthoekig als rond kanaal worden telkens aangegeven, waarbij de installateur de insteekdiepte eenvoudig kan aflezen op de telescoop. Bij de beoordeling van de klimaatinstallatie wordt naast de bedrijfsvolumestroom ook de totale onzekerheid van de meting berekend, zeg maar de foutenmarge waarmee je moet rekening houden bij het eindresultaat. WBGT-meting Temperatuur en vochtigheid gaan hand in hand. Waarom is het aan onze kust aangenaam warm bij 25°C, terwijl je je in de tropen bij dezelfde temperatuur doodzweet? Bij de WBGT-meting volgens ISO 7246/DIN 33403 worden drie verschillende temperaturen gemeten: de stralingstemperatuur, de omgevingstemperatuur en de vochttemperatuur. Met de testo 480 kan zowel een momentopname als een langdurige meting van de WBGT-index worden geregistreerd. Dit dient als leidraad voor de gepaste maatregelen (frisdranken, rustpauzes) in functie van de fysieke belasting (licht/zwaar werk). (Door Rudy Gunst)

_________________________www.testo.be


Anz-NLFR_Layout 1 26.08.14 10:22 Seite 2

Comfort tot Care Systeem 800 hewi.be/systeem800 Innovatieve systeemoplossingen voor generaties: Een universeel sanitairsysteem, verkrijgbaar in de materialen chroom en polyamide, maakt een brede toepasbaarheid mogelijk. Het assortiment omvat sanitaire accessoires, comfortelementen, barrièrevrije producten, wastafels en spiegels voor een consequent doorlopende sanitaire inrichting. We kijken uit naar uw bezoek op de beurs Health Care in Brussel, Hal 11, Stand 11.0.13.

Opklapbare steun

Zitje


“Meer tijd voor de zorg zelf dankzij geïntegreerd beheersysteem”

“D

REPORTAGE

ilhome is volledig klaar voor de toekomst”, aldus Stéphane Dekoster, beheerder van het woonzorgcentrum in Dilbeek. Aansluitend op het bestaande rusthuis kwam een nieuwbouw met 63 kamers tot stand. Topprioriteit was dat de zorgoproep gekoppeld werd aan de gebouwautomatisering. Dilhome deed hiervoor beroep op het Niko beheersysteem voor de zorg.

techcare

Totaalpakket We worden alsmaar meer geconfronteerd met de noden binnen het kader van de vergrijzing. Daarbovenop kampt de zorgsector met moeilijkheden zoals het tekort aan personeel en de verouderde infrastructuur. Ondersteunende technologie die het leven van zowel de bewoners als verzorgers gemakkelijker en comfortabeler maakt biedt binnen dat kader een oplossing. Dilhome ging hiervoor in zee met Niko. Gert Fluyt (Sales Manager Belux): “Op vandaag bieden we een totaalpakket van producten en diensten. De combinatie van toepassingen zoals schakelaars, lichtsturing, toegangscontrole, kamer- en gebouwautomatisering levert een flexibel en

20

doordacht beheersysteem op maat voor de zorg op. Wooncomfort, veiligheid en kwaliteit van de geleverde zorg staan hierbij centraal.” Een oplossing die past binnen de visie van Stéphane Dekoster: “Ik wilde een totaalpakket, volledig integreerbaar met het zorgsysteem. Een ander belangrijk aspect met het oog op “langdurig” was het onderhoud. Ik vind het zeer belangrijk om één aanspreekpunt te hebben. Oorspronkelijk beschikte ik over aparte budgetten voor gescheiden systemen. Mijn visie was echter dat, als ik het goed wilde doen, ik alles in één moest hebben. Dit kwam niet duurder uit. Door de efficiëntie was het zelfs goedkoper. Er moesten heel wat minder stopcontacten en schakelaars geplaatst worden. Het systeem biedt veel functionaliteiten en kan op een eenvoudige manier uitgebreid worden, waardoor we volledig klaar zijn voor de toekomst.”

Geen lichtschakelaars In Dilhome zie je geen lichtschakelaars. Het beheersysteem stuurt het licht in de gemeenschappelijke ruimtes en de kamers aan. In de gangen evolueert de sterkte en helderheid van het licht mee met het weertype van de dag. De bewoners kunnen het licht, net als de zonwering, met hun oproeppeer bedienen. De verlichting in de badkamer brandt alleen wanneer er iemand in de ruimte is. Indien een bewoner ’s avonds

of ’s nachts belt, gaat het licht aan de deur automatisch branden. Ook de verwarming en de zonwering in de kamers worden automatisch aangestuurd. Naast de deur van elke bewonerskamer hangt een verlicht zorgnaamplaatje met de naam en foto van de bewoner. Kamerterminals, elektronische sleutels en codes Sleutelbossen zijn uit den boze in het woonzorgcentrum. De toegangscontrole van de gemeenschappelijke ruimtes verloopt via codes. Familieleden krijgen aan de hand van een codeklavier toegang tot het gebouw en de traphallen. De bewoners en verzorgenden beschikken over een elektronische sleutel waarmee ze de hen toegewezen ruimtes


kunnen betreden. Centraal in het systeem staan de kamerterminals voor de zorg, aanwezig in elke kamer en gemeenschappelijke ruimte. Stéphane Dekoster: “Je ziet meteen wie belt en vanuit welke afdeling. Een verzorgende logt in met de elektronische zorgsleutel en selecteert met het draaiwiel de reden van de oproep. Via de beheersoftware zie je bijvoorbeeld in één oogopslag op het vloerplan in welke kamers er oproepen zijn en wie die behandelt.” Of deze manier van werken snel werd opgepikt door verzorgenden én bewoners? Stéphane Dekoster: “De verzorgenden moesten er een gewoonte van maken om zich per oproep aan- en af te melden via de kamerterminal, maar dit verliep zeer vlot. Ook de bewoners waren er dankzij de eenvoud en het gebruiksgemak snel mee weg. Voor dementerende bewoners werd via een polsbandje een dwaaldetectiefunctie geïntegreerd.” “Zorgkwaliteit gestegen” De kwaliteit van de zorg ging er dankzij het geïntegreerd systeem op vooruit, benadrukt Stéphane Dekoster: “Onze medewerkers hebben nu meer tijd en houden zich alleen nog maar met zorg bezig. Daarnaast is het dagelijks beheer aanzienlijk vergemakkelijkt. Het systeem slaat bovendien alles op. Handig in geval van inspectie of om een familielid te tonen hoe snel we reageerden op de oproep van zijn of haar vader of moeder.” (Door Tilly Baekelandt) _____________________________________________www.niko.be

Dé specialist van het binnenklimaat. testo 480 is de ideale partner voor: • • • •

PMV/PPD meting volgens ISO 7730 Turbulentiegraadmeting volgens EN 13779 WBGT-meting volgens ISO 7243 / DIN 33403 RLT-meting van een VAC-installatie volgens EN 12599 • CO2-meting en Lux-meting

www.testo.be/comfortmeting testo NV • Industrielaan 19 1740 Ternat • 02/582 03 61 • info@testo.be

Pub September.indd 1

8/11/2014 2:55:27 PM


Comfortabele douchedeuren in compacte sanitaire cellen

I

REPORTAGE

n het kader van een nieuw masterplan voor de campus van AZ Sint-Augustinus te Veurne werkte architectenbureau Boeckx uit Oostende verschillende projecten, zowel nieuwbouw als verbouwingen, uit. Voor de inrichting van de sanitaire cellen in de 58 bijkomende patiëntenkamers werd geopteerd voor plaatsmakende douchedeuren van het ROUND-IT model van de firma Deureka.

Een zorgstrategisch plan had onder meer uitgewezen dat een aantal diensten van het Veurnse ziekenhuis dringend aan renovatie toe was. Vooral de uitbreiding van het dagziekenhuis en - door de toenemende vergrijzing van de lokale (kust)populatie - de verdere uitbouw van de dienst geriatrie waren prioritair. Dit resulteerde in de uitvoering van een ontwerpopdracht, uitgewerkt door het architectenbureau Boeckx, dat voor de uitvoeringsfase in zee ging met architect Jan Favril uit Loppem. Het ingenieursbureau BEC uit Brussel staat in voor onder meer stabiliteit en technieken. Er wordt voor een duurzame aanpak gekozen met onder andere de aanleg van groenzones rond de gebouwen. Een extra overdekt parkeergebouw laat toe om regenwater te recupereren voor het spoelen van de toiletten. Op de overkapping van de parking werden zonnepanelen geïnstalleerd. Op de parking zelf werden twee laadpunten voor elektrische wagens voorzien.

techcare

Nieuwe vleugel met wit-zwart contrast Er wordt onder meer een nieuwe vleugel bijgebouwd voor de PAAZ dienst, los van het ziekenhuis, met een verbindingsbrug voor logistiek en patiënten. De architecten

22

opteerden voor een multifunctioneel gebouw, een structuur met lichte, verplaatsbare binnenwanden, met het oog op maximale flexibiliteit en mogelijkheid tot verbouwing in de toekomst. Architecturaal wordt deze vleugel vrij horizontaal uitgewerkt met accentuering door een wit-zwart contrast. De gevels, bekleed met witte aluminium gevelcassettes van Limeparts, leveren een mooi contrast op met het zwarte architectonisch beton. Dit zorgt ervoor dat de nieuwbouw mooi aansluit bij het bestaande gedeelte. Tevens werd er geopteerd voor lange, smalle ramen die zicht geven tot op het gelijkvloerse niveau. Verder wordt ook Blok B volledig gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe verdieping bovenop het bestaande blok. Deze wordt door zijn uitwerking geïntegreerd in het gebouw en wordt als het ware een sluitsteen. De andere niveaus worden verbouwd waardoor volledig nieuwe afdelingen worden gecreëerd met modern comfort en sfeer voor patiënten, bezoekers en personeel.

Links: De gevels, bekleed met witte aluminium gevelcassettes, contrastreren mooi met het zwarte architectonisch beton. Rechts: ROUND-IT model in één van de sanitaire cellen in het nieuwe blok– douchedeuren naar binnen geklapt.

Compacte sanitaire cellen In het nieuwbouwgedeelte – meer dan 4.500 m² - hebben alle patiëntenkamers – zowel één- als tweepersoons - een identieke op-

Grotere boog Voor de inloopdouches in de 58 nieuwe patiëntenkamers kozen bouwheer en architecten meer bepaald voor het ROUND-IT

pervlakte. Ze zijn uitgerust met een patiëntenliftsysteem, led-verlichting en IQ Optima PVC vloeren van Tarkett. De sanitaire cellen – met een oppervlakte van 3,6 m² - zijn uitgerust met twee wastafels en voorzien van led-verlichting. De wanden bestaan uit witte volkern. Om contrast en een warmtegevoel te creëren wordt geopteerd voor een houtkleurige onderbreking in de wand. De Granit Multisafe anti-slipvloeren zijn van Tarkett-makelij. Voor de inloopdouches ging de voorkeur, omwille van de onderhoudsvriendelijkheid, uit naar douchedeuren van de firma Deureka uit Anzegem-Vichte, gespecialiseerd in plaatsmakende douchedeuren op maat voor professionele en residentiële toepassingen. Met haar oplossingen focust Deureka vooral op ziekenhuizen, woonzorgcentra en serviceflats.


______________________ www.deureka.be

Beperkte uitbreiding De compacte sanitaire cellen in de nieuwe patiëntenkamers zijn een rechtstreeks gevolg van de beperkte uitbreidingsmogelijkheden die de site van het AZ Sint-Augustinus Veurne biedt. Naast de nieuwe patiëntenkamers moest er per verdieping ook voldoende ruimte voorzien worden voor onder meer een volwaardige verpleegeenheid. Er werd in de mate van het mogelijke bespaard op bergruimte.

Boven: Mathias De Blieck (Sales Representative Deureka), en Hendrik Maelfait (Hoofd Technische Dienst van het AZ Sint-Augustinus Veurne), voor de nieuwe ziekenhuisvleugel.

Links: Er werden 58 bijkomende patiëntenkamers gebouwd. Rechts: Een douchedeur van het ROUND-IT model in één van de sanitaire cellen in het nieuwe blok van het Veurnse AZ.

techcare

Duurzame bevestiging Voor elke ROUND-IT douchedeur werd telkens een specifieke combinatie van scharnieren uitgekozen, in functie van de optimale afmetingen van de sanitaire cel in kwestie. Mathias De Blieck: “Er wordt gewerkt met dubbele rvs-profielen – een achterprofiel en een profiel er bovenop gemonteerd. Hierdoor wordt het mogelijk om de profielen optimaal bij te regelen indien blijkt dat de muren niet volledig loodrecht zijn. De scharnieren zijn tevens individueel regelbaar. De installatie van de ROUND-IT douchedeuren werd uitgevoerd door de firma Vandewalle uit Jabbeke.

De ene sanitaire cel is de andere niet Opmerkelijk in het Veurnse project is dat er kleine verschillen zijn inzake de afmetingen van de nieuwe sanitaire cellen, naargelang de verdieping. Er werd rekening gehouden met een optimale binnenruimte van de douchecel, de inwandelruimte en het aspect plaatsbesparing. Hendrik Maelfait, Hoofd Technische Dienst van het AZ Sint-Augustinus Veurne: “Het betreft kleine, maar wezenlijke verschillen. Zo zijn we wat de nieuwe derde verdieping van Blok B betreft, beperkt door de afmetingen van de onderliggende verdiepingen. Bovendien bevindt de gang - die de eenpersoons van de tweepersoons kamers scheidt -, zich niet in het midden, en zijn de sanitaire cellen telkens mekaars spiegelbeeld. In het nieuwbouwgedeelte – met de A-dienst op de gelijkvloerse verdieping en de geriatrie op de bovenste verdieping - is de situatie anders. Er was het uitdrukkelijke verzoek van de A-dienst om de deuren van de patiëntenkamers – in de plaats van ‘standaard’ naar binnen - naar buiten te laten draaien. Hierdoor ontstaat er telkens een kleine insprong, waarmee bij de inrichting van de sanitaire cel rekening moest worden gehouden.” (Door Philip Declercq - Foto’s Deureka)

© Foto PDC

model van Deureka, een douchedeur van het plaatsbesparende type met een iets grotere boog. Mathias De Blieck, Sales Representative Deureka: “Deze douchedeuren zijn vervaardigd uit polymethylmetacrylaat en hebben een standaarddikte van 8 mm. Omwille van de onderhoudsvriendelijkheid en de privacy (in de tweepersoonskamers) werd geopteerd voor de matte uitvoering. Op de patiëntenkamers van de nieuwe derde verdieping van blok B bedragen de afmetingen van deze Round-It douchedeuren 90 x 90 cm, in het nieuwbouwgedeelte werd een oplossing op maat uitgewerkt. ”

23


Duurzame, energiezuinige en innovatieve ledverlichting

BB-Ledlightpipes® •

Aparte module of continue lijn

DALI aansturing (bi-directioneel)

Verblindingsvrij (lage UGRwaarden)

5 jaar garantie

Resistent tegen water én stof (IP66)

Slagvast, schokbestendig en anti-vandalisme (IK 10+)

Zeer snel te installeren

Bestand tegen zeer lage temperaturen

Bekabeling geïntegreerd

Traploos dimbaar

Zeer hoge lichtuniformiteit

TECHNO SPECIALS NV

BB-Ledlightpipes, een nieuw ledverlichtingssysteem voor ondergrondse en overdekte bouwwerken zoals parkeergarages, voetgangers- en verkeerstunnels, metro- en treinstations, .... Deze onderhoudsvrije ledverlichting is uiterst zuinig in verbruik. BB-Ledlightpipes garanderen meer dan 100.000 branduren, zijn een bijzonder duurzame oplossing en cradle to cradle vervaardigd.

Ottergemsesteenweg Zuid 731a - 9000 Gent - België Tel: +32 (0)9 - 325 82 12 - Fax: +32 (0)9 - 325 82 13 www.technospecials.be - info@technospecials.be


A

ls een nieuw gebouw is ingehuldigd en de lege champagneflessen zijn opgeborgen, wordt wel eens gedacht dat het werk af is. Niets is minder waar: wie wil dat zijn pand een lange levensduur kent, beseft dat het werk dan pas begint. Onder de titel ‘Het gebouw staat er! Wat nu?’ organiseerde consultancy-, engineering- en commissioningbureau Ingenium een colloquium om de duurzaamheid van gebouwen zoveel mogelijk te stimuleren. Moraal van het verhaal: stem het gebouw al in de studiefase zo goed mogelijk op het gebruik af en maak werk van goed uitgekiende onderhoudscontracten en service level agreements. Gebouwen worden steeds complexer. Dat geldt vaak ook voor de uitbating ervan. Geert Verhelst, Business Unit Manager commissioning bij Ingenium: “Behalve het gebouw, worden ook de technische installaties vaak almaar ingewikkelder. Daarom is het cruciaal om zaken zoals beheer, gebruik en onderhoud goed op elkaar af te stemmen, zodat de duurzaamheid gegarandeerd blijft en zowel eigenaar als huurder langer van het gebouw kunnen genieten.” Uitbatingskosten Sven Janssens, Asset Manager Belgium bij Leasinvest Real Estate, stond stil bij de evolutie van de uitbatingskosten. “Uitbatingskosten zijn niet de grootste post in de totale kost per werkplek, maar kunnen wel aanleiding geven tot conflicten tussen eigenaar en huurder. Daarom is het belangrijk om al over deze kosten te spreken bij de onderhandelingen over het huurcontract, ook al is

het thema niet sexy. Omdat het meestal gaat om een niet-limitatieve opsomming en het ook moeilijk vergelijken is met de uitbatingskosten van andere gebouwen door gebrek aan standaardisering, leidt dit wel eens tot frustratie. Daarbij zijn deze kosten voor de huurder meestal een onbekende factor voor zijn budgettering, wat hij niet graag heeft. Omdat het beheer ervan vaak wordt toevertrouwd aan een property manager, heeft hij er ook weinig controle over.” De huurder is daarom vragende partij om deze kosten terug te schroeven, maar dat is voor de eigenaar soms een moeilijke oefening. “Besparingen vinden kost tijd en geld: voor de studie ervan moet de eigenaar opdraaien, terwijl de baten voor de huurder zijn. Omdat er twee partijen bij betrokken zijn, is het aspect ROI hier dus niet van toepassing.” Een mogelijk alternatief is een forfaitisering van de uitbatingskosten. Sven Janssens:

“Wij hebben dit onlangs toegepast op het gebouw The Crescent in Anderlecht, waar de gemeenschappelijke en privatieve lasten werden geforfaitiseerd. Alleen het energieverbruik voor de grote verbruikers werd er niet in opgenomen. Omdat het om een nieuwe aanpak gaat, werpt die bij de huurder aanvankelijk wat weerstand op, maar toch biedt dit diverse voordelen: hierdoor worden de uitbatingskosten wel een voorspelbare kost en kan hij zich op zijn core business focussen. De eigenaar heeft dan weer het voordeel dat de optimalisatie wordt geïncentiveerd, er een betere controle op de uitvoering is en hij dankzij het groter aankoopvolume van betere voorwaarden kan genieten.” De toepassing van forfaitaire kosten vergt wel enkele voorwaarden. “Zo is er veel informatie nodig over het nieuwe gebouw, is er nood aan robuuste systemen voor monitoring en moet het risico op fluctuatie worden beperkt door gedetailleerde lastenboeken en onderhoudscontracten. Bovendien moet de capaciteit en de knowhow aanwezig zijn voor de dienstverlening en de opvolging.” Beheer en onderhoud Johan Pillaert, Public Sector Relation Manager bij AXA Real Estate, is al meer dan twintig jaar nauw betrokken bij property management en de exploitatie van kantoorgebouwen. “Vakkundig beheer en onderhoud resulteert in waardetoename op langere termijn, recurrente huurinkomsten en marktconforme onderhoudskosten voor de eigenaar. Hierbij >>> techcare

COLLOQUIUM

Goede opvolging onderhoudscontracten cruciaal bij gebouwenbeheer

27


In The Crescent wordt gewerkt met een forfaitisering van de uitbatingskosten. Het bijhouden van de energiehuishouding is een must.

zijn ook correct onderhouden en beheerde technische installaties onontbeerlijk.” De gebruiker van een gebouw is, per definitie, meestal de huurder. “Die persoon verlangt een bedrijfszeker gebouw, comfort (correcte afstelling van temperatuur, luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en luchtsnelheid), een productiebevorderende uitrusting en omgeving, een energiezuinige werking, lage kosten en uiteraard ook veiligheid: de badgesystemen, CCTV-installaties, signalisatie, liften,... moeten goed functioneren.” Vroeger werd het beheer van gebouwen vaak vastgelegd in ‘middelenverbintenissen’. “Dergelijke overeenkomsten stelden de middelen die worden aangereikt bij de uitvoering van de exploitatie en het beheer centraal, maar zijn op vandaag eigenlijk een achterhaald concept. Er is nu een grote behoefte aan nieuwe prestatiecontracten op maat, die een beter antwoord bieden op de behoefte van de huurder en de eigenaar, het verwachte resultaat duidelijk omschrijven en daar ook rekening mee houden bij de vergoeding: onder het motto ‘no cure, no pay’ wordt een deel van de in service level agreements vastgelegde prestaties maar betaald als de prestaties correct worden ingevuld.” Prestatiecontracten hebben betrekking op het preventieve en curatieve onderhoud

(huurdersonderhoud), het corrigerende onderhoud, de exploitatie van de installaties, het energiebeheer en het herstelonderhoud (eigenaarsonderhoud) dat cruciaal is voor het correct functioneren van het contract. Daarnaast is het cruciaal toezicht uit te oefenen op de uitvoering van het onderhoud. “Dit kan door de performantie, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de installaties op te volgen. Dat gebeurt het best zo objectief mogelijk door een auditeur en de toepassing van de norm NEN2767.” Bovendien moet ook de energieboekhouding zo goed mogelijk worden bijgehouden, door regelmatig de installaties te meten. “Zo’n boekhouding laat toe het verbruik technisch te analyseren en de evolutie van de ecologische voetafdruk op te volgen.” Lifecyclemanagement U merkt het: meer dan ooit is het aspect lifecyclemanagement een actueel onderwerp. “Voor een optimale levenscyclus van een gebouw is het belangrijk werk te maken van goed facilitair beheer en raamcontracten,” onderstreept ir. Peter Bockstaele, afdelingshoofd technisch beheer bij het Agentschap Facilitair Management. “Bij de toewijzing van het facilitair beheer aan een partner moet, naast de prijs, ook rekening worden gehou-

techcare

Uitbatingskosten kunnen aanleiding geven tot conflicten tussen eigenaar en huurder

28

den met de ervaring van het personeel en de onderaannemers, de voorziene prestaties, een goed functionerend opvolgsysteem en de toegevoegde waarde (onder meer door energetische verbeteringen).” Lifecyclemanagement omvat heel wat directe en indirecte aspecten, waarvan een energie-audit een steeds belangrijker deel uitmaakt. “Daarnaast moet bij de uittekening en ingebruikname van een gebouw rekening worden gehouden met een veranderende kantoorindeling: we evolueren steeds meer naar anders werken, waarbij mobiliteit in de organisatie en bij de klanten centraal staan. Een vlot IT-netwerk (bijvoorbeeld door glasvezelbekabeling) en draadloze internettoegang via WLAN, gsm en Astrid, zijn stilaan onontbeerlijk.” Een modern kantoorgebouw kan makkelijk 20 tot 25 jaar mee. “In functie van de ecologische voetafdruk, kan na die periode worden beslist om het gebouw grondig te renoveren, dan wel te slopen,” besluit ir. Peter Bockstaele. (Door Bart Vancauwenberghe) _____________________ www.ingenium.be

Een technische analyse van het energieverbruik geeft de kans de ecologische voetafdruk op te volgen.


Energieverbruik in ziekenhuizen Overzicht

Met Schneider Electric kunt u het energieverbruik in het volledige ziekenhuis weergeven. Zo kunt u het verbruik beheren, verspilling beperken en geld besparen.

De dokter heeft röntgenstralen nodig, de operationele directeur heeft Schneider Electric nodig Met onze hulp kunt u energieverliezen opsporen en een oplossing vinden De oplossingen voor infrastructuur leveren besparingen op en verbeteren de zorgverlening

Overal ter wereld wordt de druk steeds hoger voor ziekenhuizen. Ze moeten immers steeds meer zien te doen met minder middelen: kwalitatieve zorgverlening aanbieden en tegelijk de kosten goed beheren en verspilling elimineren. Met de stijgende energieprijzen, de groeiende vraag en de uitbreidende rol van energieverslindende technologie in de ziekenzorg, wordt de uitdaging steeds complexer. Schneider Electric kan u een oplossing bieden voor dit probleem. Onze integrale aanpak, gebaseerd op innovatieve infrastructuuroplossingen, beantwoordt aan de eisen voor financiële prestaties van uw gebouw. Wij helpen u ook te garanderen dat uw installatie voldoet aan de meest recente milieurichtlijnen.

Efficiëntie is het codewoord

Wij zijn de enige leverancier van oplossingen voor infrastructuur waarmee u de energiebehoeften in het volledige ziekenhuis kunt weergeven, meten en beheersen. Met EcoStruxure™, onze architectuur voor actief energiebeheer, kunt u onmiddellijk komaf maken met energieverspilling. Tegenwoordig hebben ziekenhuizen een marge van slechts 3,3%. Als we de energieverliezen elimineren door een efficiënter energieverbruik, kunt u uw marge tot 25% doen stijgen. Tegelijkertijd helpen de oplossingen van Schneider Electric u om de tevredenheid van uw patiënten te verbeteren, de veiligheid uit te breiden en de productiviteit van het personeel te verhogen.

Ontdek nu onze oplossingen voor ziekenhuizen! Bekijk een GRATIS video! Ga naar www.SEreply.com en voer de code 44202p in

Gegarandeerde energiebesparingen overal in het ziekenhuis

> Beheer van gebouwen

Maak kapitaal vrij en creëer een efficiënter en intelligenter ziekenhuis.

> Beveiligde energie en elektriciteitsdistributie Beperk de energiefactuur en verhoog de efficiëntie zonder de betrouwbaarheid in het gedrang te brengen.

> Comfort en controle

Verhoog de tevredenheid van de patiënten en beperk de energiefactuur dankzij integratie en automatische controle.

> Gegevenscentra

De efficiëntie tot 30% verhogen en laten evolueren zonder verspilling.

> Veiligheid

Bescherm uw patiënten, uw personeel en uw installaties met eenvoudig te integreren oplossingen voor veiligheidsbeheer.


Instalcare: uniek installatieconcept op maat voor medische ruimten

M

REPORTAGE

et Instalcare lanceert Techno Specials een installatieconcept, specifiek gericht op toepassingen in medische ruimten, geschikt voor klasse 1, 2 en 3. Het gepatenteerde concept, ontwikkeld door Jobarco - een zusterbedrijf uit de TKH Group - kenmerkt zich door eenvoud, tijdswinst en kostenbesparing. In tal van Nederlandse ziekenhuizen en medische ruimten wordt het reeds toegepast. In ons land brengt Techno Specials, specialist in elektrotechnische oplossingen, connectiviteits- en bekabelingssystemen voor Building, Industry, Energy en Infra, de innovatieve ‘Instalcare’ oplossing op de markt.

Met Instalcare lanceert Techno Specials een installatieconcept, specifiek gericht op toepassingen in medische ruimten, geschikt voor klasse 1, 2 en 3. Het gepatenteerde concept, ontwikkeld door Jobarco - een zusterbedrijf uit de TKH Group - kenmerkt zich door eenvoud, tijdswinst en kostenbesparing. In tal van Nederlandse ziekenhuizen en medische ruimten wordt het reeds toegepast. In ons land brengt Techno Specials, specialist in elektrotechnische oplossingen, connectiviteits- en bekabelingssystemen voor Building, Industry, Energy en Infra, de innovatieve ‘Instalcare’ oplossing op de markt.

techcare

Instalcare maakt komaf met de traditionele manier van installeren – het PE-net los van het laagspanningsnet. Voeding en aarding worden in het concept gecombineerd. Dit zorgt voor een eenvoudige en vlotte aanleg van de installatie. De installatie wordt overzichtelijk en eenduidig in alle klassen waardoor de benodigde tijd voor periodiek

30

onderhoud tot een minimum gereduceerd wordt. De aanleg wordt gerealiseerd door een compleet pakket van aansluitkasten, wartels, rijgklemmen en kabel. Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en zorgen gezamenlijk voor een door TNO geteste en goedgekeurde installatie die voldoet aan de NEN1010: 2007 + C1: 2008. De Instalcare-kabel, de kast en de rijgklemmen Het installatieconcept begint bij de speciaal ontworpen aansluitkast van Spelsberg, uit slagvast, halogeenvrij polystyreen, en is uitgevoerd met een geel deksel voor directe herkenbaarheid en veiligheid. Deze bevat een DIN-rail (koper >60 mm2) waarop WAGO rijgklemmen zijn gemonteerd. Het veercontact in deze klemmen is gemakkelijk te openen met behulp van een schroevendraaier. De halogeenvrije Instalcare combi-kabel is zo eenvoudig aan te sluiten. De kabel bestaat uit een samenvoeging van

In heel wat Nederlandse ziekenhuizen en medische ruimten wordt het Instalcare installatieconcept reeds toegepast.

twee massieve 2,5-kwadraat voedingsaders en een flexibele 6-kwadraat klasse-5 ader in één mantel, en is ontworpen voor het Instalcare concept. De kabel heeft een grijze mantel met een gele streep. De Instalcare standaard installatiekast Alle installatiekasten worden door de Nederlandse firma Jobarco – net als Techno Speci-

De Instalcare standaard installatiekast


HYGIëne • VeIlIGHeId tOeGankelijkHeId kranen en FIlters VOOr ZIekenHuIZen

als lid van de TKH Group - op maat gemaakt. In samenspraak met de installateur wordt de gewenste indeling bepaald. De benodigde groepen worden gemonteerd op de DIN-rail en voorzien van een markeringsstrook. Elke kast wordt aangeleverd met een beschrijfbaar etiket voor de aarde (PE) indeling, een anti-dekselverlies clip en voldoende wartels. De monteur kan de kast onmiddellijk plaatsen en moet enkel de kabel aansluiten op de rijgklemmen. Uitbreidingen en wijzigingen in de kast zijn mogelijk. De Instalcare stekerbare kast De stekerbare variant maakt het tijdselement nog belangrijker. Aansluiten impliceert het eenvoudig insteken van de steker op de connector in de kast. Elke kast wordt aangeleverd met een beschrijfbaar etiket voor de aarde (PE) indeling en een anti-dekselverlies clip, en is kant-en-klaar te installeren. Voor een snelle montage is er een geconfectioneerde kabel beschikbaar. Deze is geassembleerd met Wieland of WAGO steker naar keuze - in diverse lengtes. De PEHA wandcontactdozen zijn perfect toepasbaar in het Instalcare concept. Een voorbeeld is de EK6, waarbij de 6-kwadraat ader rechtstreeks op de wcd kan aangesloten worden. Ook een stekerbare variant is leverbaar. (Door Philip Declercq - Foto’s TKH Group)

Kranen voor verzorgend personeel Kranen voor patiëntenkamers Kranen met warmwaterbeveiliging Bedpanspoelsystemen

tOeGankelijkHeId en autOnOMIe HYGIëne accessOIres

_____________________________________ www.technospecials.be _________________________________________ www.jobarco.com

Grepen in RVS en Nylon Douchezitjes Hygiëne accessoires voor utiliteiten

4

De Instalcare stekerbare kast

er 201 oktob 1-2-3 d 11.8.9 n sta

delabiebenelux.com


Geberit AquaClean

Elektriciteit voorzie ik altijd.

“Ik toon mijn vakmanschap en raad mijn klanten aan om mee te gaan met hun tijd. Een elektrische aansluiting voorzien is daarbij een must. Zo kunnen ze, wanneer ze maar willen, hun wc-ruimte uitrusten met de nieuwste trends. De belangrijkste is zonder twijfel Geberit AquaClean, de wc waarmee u met water wordt gereinigd. Maar ook Geberit Duofresh voor geurextractie of de elegante bedieningsplaat Geberit Sigma80 met personaliseerbare LED-verlichting die zonder aanraking geactiveerd wordt!” Kijk voor meer informatie over de producten of installatietechnieken op → www.geberit.be


D

e Europese zorgdenktank PRoF (Projects for Demografic Future) vierde op 4 en 5 september haar vijfjarig bestaan. Tijdens de twee themadagen, die ongeveer 500 bezoekers trokken en diverse nationale en internationale sprekers, werd in aanwezigheid van minister Vandeurzen de “Patient Recovery Room of the Future” voorgesteld. Daarnaast werd een methodiek gelanceerd die kan zorgen voor meer vrijwilligers in de zorg. Het vierde project is gebaseerd op de tendens naar meer daghospitalisatie. Voor de uitwerking ervan lieten de leden zich inspireren door de businessclass van een vliegtuig. Initiatiefnemer en coördinator van het ProF-consortium Jan Van Hecke: “De patiëntgerichtheid staat centraal in PRoF 4.0. Dankzij dit concept kunnen we met hetzelfde personeel 30% meer patiënten verzorgen per m².” PRoF bewees tijdens dit lustrum meer dan ooit aan de bakermat te staan van vernieuwende initiatieven in de zorg.

PRoF-methodiek Wat oorspronkelijk van start ging als een kleine haalbaarheidsstudie die door Boone International bij IWT werd ingediend, groeide op vijf jaar tijd uit tot een groep van 250 leden, waarvan 90% zorg- en onderzoeksinstellingen en 10% complementaire fabrikanten en architecten. Jaarlijks komen bij Boone International in Poperinge ongeveer 3.000 bezoekers over de vloer om de projecten te bezoeken die het resultaat zijn van de PRoF-methodiek. Recent ontving het consortium in Duitsland de Innovationspreis Altenpflege 2014, waardoor het project nog meer Europese uitstraling kreeg. Na de “Patient Room of the Future”, de “Personalized Residence of the Future” en de “Private-care Room of the

Future” werd tijdens de PRoF-themadagen het vierde project voorgesteld: de “Patient Recovery Room of the Future”. Oprichter en coördinator PRoF-consortium Jan Van Hecke: “Het unieke is dat we niet stoppen bij het ontwikkelen van een visie, maar daadwerkelijk realiseren. Via de PRoF-methodiek of de “brainwaves” komen we samen en vertalen we ideeën in keywords, waarmee ons creatief team aan de slag gaat en vertaling geeft aan een bepaald probleem in de zorg. We pasten onze denkwijze nu ook voor de eerste keer succesvol toe op een minder tastbare uitdaging: “Vrijwilligheid”. Zo kwamen we tot de vaststelling dat iedereen aanspreekbaar is voor vrijwilligheid, op voorwaarde dat de juiste sleutelwoorden in acht worden genomen.”

Cocon (naadloos uitgevoerd in solid surface materiaal in combinatie met houten elementen) voor 1 persoon: de patiënt zit en ligt centraal in de relaxfauteuil en kan alles binnen ergonomisch handbereik bedienen. © Annick Vernimmen

Comfort, privacy, veiligheid en gezelligheid staan centraal om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. © Annick Vernimmen

Verpleegoproepsysteem, met toegang tot het zorgdossier en verbonden met het gsm-oproepsysteem van de verpleging. © Annick Vernimmen

techcare

EVENT

PRoF neemt hoge vlucht

33


Het concept van de recovery room verwijst naar de businessclass uit de luchtvaart (schuine wand/vormgeving cocons). De cocons kunnen door hun vorm in diverse opstellingen worden geplaatst: lineair, gegroepeerd in zorgeilanden enz. © Annick Vernimmen

“Patient Recovery Room of the Future” Het vierde project speelt in op de huidige tendens naar meer daghospitalisatie. Prof. Dr. Renaat Peleman (Hoofdarts UZ Gent en Lead voor PRoF 4.0): “We worden ouder en hebben vaker last van chronische aandoeningen. We zullen de wijze waarop de zorg rond die patiënt wordt georganiseerd moeten herdenken én betaalbaar houden. De grote mastodontziekenhuizen zijn misschien niet meer zo geschikt. De rol van het ziekenhuis in de totale ziekenhuisketen zal vermoedelijk wijzigen, waarbij men enkel voor acute problemen in het ziekenhuis zal blijven. Het kort verblijf zal intenser worden, maar daarnaast is er ook de personeelsschaarste.” Het ziekenhuis van de toekomst zal met andere woor-

den niet langer uit veel kamers bestaan met bedden en een eigen badkamer, wat een enorme besparing aan oppervlakte inhoudt. Piet Berlamont (Projectmanager Boone International): “We wilden veel mensen samen plaatsen op een manier dat het aangenaam verblijven is voor de dagpatiënt en efficiënt werken voor het ziekenhuispersoneel. Een combinatie van een open plan en recovery rooms die doen denken aan business seats in een vliegtuig, komt tegemoet aan de sleutelwoorden waar PRoF mee werkt: privacy, veiligheid, comfort, niet-stigmatiserende en intergenerationele oplossingen. Nu werd daar “flexibiliteit” aan toegevoegd.” PRoF 4.0 bestaat uit een ruimte onderverdeeld in vier deelzones: een wachtruimte/ verpleegpost, een open ruimte met twee

techcare

Geertrui Van Rompuy-Windels, reeds vijf jaar meter van het PRoF-project.

34

PROF-AWARDS 2014 Geertrui Windels, meter van het PRoFConsortium en echtgenote van Europees President Herman Van Rompuy, reikte de vier PRoF-Awards uit. • PRoF-Award for innovation 2014: Philips Lighting & Healthcare voor de patiëntenkamer innovaties HealWell (ondersteunen slaap-waak ritme van patiënten), Adaptive Healing Room (ondersteuning via licht- en beeld voorzieningen) en het Adaptieve Patiëntenkamer concept, waarin een “PatientWall” ondersteuning biedt voor CVA-patiënten in neurologie afdelingen. • PRoF-Award for care organisation 2014: Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, die als autonome zorgorganisatie met veel succes Flanders Synergy onder de arm nam om samen een nieuwe thuisverplegingsorganisatie te ontwikkelen die professionele zorgverleners, mantelzorgers en patiënten op een zeer gemotiveerde manier doet samenwerken. • PRoF-Award for research 2014: IMEC, een wereldspeler op het gebied van research in elektronica en meer bepaald in de ontwikkeling van chiptechnologie, met succes toegepast in de zorgsector. • PRoF Honorary-Award 2014: Prof. Dr. Renaat Peleman (Hoofdarts UZ Gent) voor zijn talent voor organisatie in een van de grootste universitaire ziekenhuizen van België, zijn overtuiging dat iedereen beter wordt van samenwerking, zijn duidelijke visie op de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de nabije toekomst en als dank voor zijn inzet als lead voor het PRoF 4.0-project. >>>


Personenalarmeringssystemen van Bosch Uitgebreide veiligheid voor zelfstandig wonen

De Personenalarmeringssystemen van Bosch Healthcare zijn ontworpen voor mensen die zelfstandig willen blijven wonen. Het systeem bestaat uit een Personenalarmtoestel en een mobiele zender die overal binnenshuis kan worden gebruikt. Wanneer hulp of assistentie nodig is, hoeft de gebruiker slechts de alarmtoets op het Personenalarmtoestel of op de mobiele zender in te drukken. Met Bosch producten kan uw personenalarmeringsservice eenvoudiger, efficiĂŤnter en tegen aanzienlijk lagere kosten tot stand worden gebracht. IP, analoog of GSM: de Bosch Personenalarmtoestellen voldoen aan al uw wensen. Meer informatie: www.boschsecurity.be of via telefoonnummer 056-200240.


TASTEDESIGN.BE

een trapje hoger in natuursteen

Johan Mestdagh project manager trappen bij Beltrami Natuursteen

“Heeft u al overwogen om te kiezen voor een trap in natuursteen? Natuursteen is een duurzaam en veelzijdig materiaal. Wij bieden levering en plaatsing van trappen aan in diverse natuurstenen: kalksteen, graniet, basalt, marmer, … Onze jarenlange ervaring garandeert vakmanschap, deskundig

Surf snel naar onze website en maak gebruik van onze online natuursteenwijzer!

advies en een perfecte afwerking.”

Neem gerust contact op met ons trappenteam: Sven Coucke: project manager maatwerk Kathy De Keukeleire: calculatie & follow-up projecten Johan Mestdagh: project manager trappen

Waarom Beltrami Natuursteen? gespecialiseerde technische kennis · ruim aanbod betrouwbare logistieke dienst · grote voorraad strenge en hoge kwaliteitsnormen door juiste selectie

Venetiëlaan 22 - 8530 Harelbeke - T 056 23 70 00 - info@beltrami.be


cocons (ontworpen door Valerie Dhaeze, CUBIST CREATIONS), een gespreksruimte en een medisch/technische zone. Het concept is een halfopen cocon van 2 op 2,5m waarbij het personeel het overzicht houdt over de units, maar dat tegelijk de nodige privacy en comfort garandeert. De patiënt zit of ligt in een luxezetel met entertainment via een tablet binnen handbereik. De focus ligt op de natuur en zintuiglijkheid. In de grote lichtwand kan een foto voorzien worden. De patiënt kan zelf zijn houding, het licht, geluid en de omgeving bepalen zonder de andere patiënten te storen. Interfonie en het GSM-platform laten toe om snel en eenvoudig in contact te komen met de patiënt. De medische apparatuur is haast onzichtbaar geïntegreerd in de wand. De technieken kunnen per cocon worden aangepast.

Eerste PRoF-leerstoel voor Universiteit Gent PRoF kende voor het eerste een PRoF-leerstoel toe, een manier om op een onafhankelijke wijze visies te ontwikkelen, en dit aan de Universiteit Gent, vertegenwoordigd door Prof. Dr. Freddy Mortier (Vicerector UGent). Tijdens de komende periode zal een call uitgeschreven worden waarbij interfacultaire samenwerking, samenwerking met Europese universiteiten en resultaatgerichtheid belangrijke criteria zijn. Jan Van Hecke: “Met dit initiatief willen we innovaties in de zorg versnellen en versterken, en andere partijen betrekken. Dit is de officiële start. Er volgt nog een symposium en we zullen ook een innovatie-award uitreiken voor academisch onderzoek.”

In deze wachtruimte annex verpleegpost kunnen de patiënten zich aanmelden, en heeft de verpleegkundige een zicht op de patiënten in de recovery room via een monitor en het verpleegoproepsysteem. © Annick Vernimmen

“De uitdaging is groot” Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen beklemtoont dat de budgettaire mogelijkheden beperkt zijn en de uitdaging groot is: “Hoe gaan we de tanker van onze gezondheidszorg een kering laten maken? We zullen dat niet op een revolutionaire manier doen en het is geen zwart-wit verhaal. De boodschap is: verwerf een zeer goed inzicht in de huidige context die de evolutie zal beïnvloeden. Kritische succesfactoren zijn onder meer strategisch besturen, e-health en ICT. Onze visie op zorg gaat uit van de vraagstelling “Leidt dit tot goede, kwaliteitsvolle zorg?” Wat ik hier zie is het schot in de roos.” (Door Tilly Baekelandt) Gespreksruimte met relaxfauteuil voor de dokters © Annick Vernimmen

Via het verpleegoproepsysteem kan de patiënt zowel een verpleegoproep lanceren, alsook het entertainment bedienen. © Annick Vernimmen

techcare

_________________ www.prof-projects.com

37


Viega Eco Plus

Automatisch de juiste hoogte voor elke generatie.

viega.be/Voorwand

Meer comfort met ĂŠĂŠn druk op de knop Viega Eco Plus is het eerste manueel verstelbare WC-element, waarbij elke gebruiker de gewenste hoogte individueel kan instellen. Volledig automatisch, met een simpele druk op de knop. De gasdrukveer laat toe om het WC tussen 40 en 48 cm in de hoogte te verplaatsen. Zo geniet jong en oud, groot en klein van meer comfort op elk moment van de dag. En met de optionele inklapbare armsteunen en automatische spoelopties, is Viega Eco Plus zelfs een onschatbare troef voor meergeneratiewoningen en de zorgsector. Viega. Altijd beter!


O

p 1, 2 en 3 oktober is HEALTHCARE in Brussels Expo opnieuw het belangrijkste trefpunt voor zorgprofessionals, beslissers en beïnvloeders. Zo’n 250 exposerende bedrijven pakken uit met een breed aanbod aan producten en diensten, nieuwe oplossingen, actuele trends en prikkelende innovaties. Een uitgebreid vormings- en bijscholingsprogramma biedt voor elk wat wils.

Heldere blik Organisator Probis – eveneens organisator van de vakbeurs Expo 60+ in Mechelen – legt ook ditmaal de lat hoog. HEALTHCARE biedt de bezoeker een heldere blik op producten en diensten uit de focusdomeinen Building Projects, Care & Hospitality, Facility Services, en Management & IT. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar vorming en bijscholing (zie verder). Organisator Patrick Syen: ‘HEALTHCARE is net daardoor het belangrijkste platform voor zorg, welzijn en collectiviteiten. Nergens worden zoveel informatie, meningen en contacten uitgewisseld. Meer dan 1 op 3 van de circa 7.000 zorgprofessionals die HEALTHCARE bezoeken, zijn trouwens leidinggevenden en beslissers, waaronder veel architecten en studiebureaus.’ Tijdens de vorige HEALTHCARE-editie had 33 procent van de bezoekers

een paramedische achtergrond, 39 procent een beheersfunctie, 13 procent was afkomstig uit de facilitaire diensten. Verder was er een restcategorie van 15 procent met diverse achtergronden. Slimmer zorgen Vanaf 2020 zal de zorgvraag in België nog spectaculairder toenemen dan nu al het geval is. Zorg- en welzijnsorganisaties en collectiviteiten hebben dus best nu al oog voor de enorme taak die hen en hun medewerkers wacht. Ook steden en gemeenten worden uitgedaagd oplossingen te vinden voor deze ontwikkelingen. Oplossingen die HEALTHCARE graag aanreikt. De moderne technologie biedt steeds meer mogelijkheden als hulpmiddel bij het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals de vergrijzing en de personeelstekorten in de zorgsector. Technologie kan in belangrijke mate bijdragen tot een verbeterde levenskwaliteit. Onder meer door de zorgprofessionals te assisteren bij het opstellen van een gezamenlijk en multidisciplinair zorgplan, of door er voor te zorgen dat de mantelzorgers minder overbelast geraken, om het bij deze twee voorbeelden te houden. Innovatie Ook dit jaar bekroont HEALTHCARE de meest inspirerende innovaties en ideeën tijdens de Innovation to Care Awards (www.i2c.be). Met deze awards worden de beste ideeën die het comfort, de leefbaarheid of de duurzaam-

heid van een zorginstelling verbeteren, bekroond. Patrick Syen: “Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Dat is ons motto. Door organisaties te prikkelen met frisse ideeën en concepten over slimmer en efficiënter zorgen, bouwen en ontwikkelen dragen wij graag bij tot een werkveld waarin voortdurende verbetering haast vanzelfsprekend is. Bij het I2C-concept heeft de (interieur)architect een belangrijke inbreng, maar ook opdrachtgevers kunnen zich kandidaat stellen.” Hospitality Tegelijk is gastvrijheid met de Hospitality Awards ook weer een speerpunt op HEALTHCARE. Patrick Syen: ‘Zowel interne als externe klanten zijn immers steeds belangrijker in het imago en de beeldvorming van organisaties. En dan hebben we het nog niet over de kwaliteit van de dienstverlening. Gastvrije organisaties mogen daarom wel eens een keertje in de spotlights staan.’ Breed en kwalitatief vormingsaanbod Vermits Healthcare zich zowel tot de intra- als de extramurale zorg richt, is ook het uitgebreide vormings- en bijscholingsprogramma in die optiek uitgewerkt, met tal van gerenommeerde sprekers, hoogstaande lezingen en workshops. Het aanbod omvat een zeventigtal seminaries en garandeert zowel leidinggevenden als zorg- en welzijnsprofessionals een hoog praktisch rendement. Zowel de zorgsector in het algemeen, techcare

EVENT

HEALTHCARE 2014 Contactmoment voor zorg, welzijn en collectiviteiten

39


managementthema’s en gebouw- en ICT-beheer komen aan bod. Tot de sprekers behoren onder meer Prof. Verdonck en Jan Claesen over ‘Ziekenhuiswerven in de kijker, kom de do’s and don’ts ontdekken’, en Carlo Steegmans met het thema ‘Mee in PPS?’, maar evenzeer Jurn Verschraegen en Hilde Vermeiren die het hebben over ‘Is dementiezorg persoonsgerichte zorg? Over PGZ en DCM’. In bijgaand kaderstuk vindt u nog meer onderwerpen die aan bod komen in het seminarieprogramma. Het volledige seminarieprogramma van deze HEALTHCARE-editie vindt u op www.health-care. be, waar men zich ook kan voorregistreren.

HEALTHCARE 2014 vindt plaats op 1, 2 en 3 oktober in de Paleizen 7 en 11 van Brussels Expo. Open van 10 tot 18 uur, op 3 oktober sluiten de deuren om 17 uur. Gratis voor zorgprofessionals mits registratie vooraf. (Door Philip Declercq - Foto’s: Probis Corporate, Healtcare 2012)

_______________________ www.health-care.be Ongeveer 250 exposanten pakken uit met een breed aanbod van producten en diensten, nieuwe oplossingen, actuele trends en prikkelende innovaties.

Een greep uit het ruime seminarieprogramma • Beleid en regelgeving ouderenzorg: actualiteiten en toekomstvisie. Minister Jo Vandeurzen – woensdag 1/10, 11.45 u. – 12.45 u. • Domotica: Smart homes deelt ervaringen! Woensdag 1/10, donderdag 2/10 én vrijdag 3/10, 13.00 u. – 14.00 u. • De architect en ingenieur in team met de bouwheer. VTDV – donderdag 2/10, 10.30 u. – 11.30 u. • De zorg van de toekomst – focus op zorgvastgoed. William Barrault & Johan De Muynck – donderdag 2/10, 10.30 u. – 11.30 u. • Bouwen van zorgprojecten in de formule van ‘bouwteam’: een goed idee? Confederatie Bouw – donderdag 2/10, 11.45 u. – 12.45 u. • Bouwakoestiek in de zorgsector: bron van (on)rust… hoe optimaliseren? Carlos Roelens & Christophe Debonne – donderdag 2/10, 14.15 u. – 15.15 u. • Een tweede leven voor het religieus patrimonium. Ward Kennes – donderdag 2/10, 15.30u. – 16.30 u. • Dynamisch onthaasten op de werkvloer, voor alle partijen. Nicole Vandeweghe – vrijdag 3/10, 13.00 u. – 14.00 u.

techcare

Meer dan 1 op 3 van de circa 7.000 zorgprofessionals die HEALTHCARE bezoeken zijn leidinggevenden en beslissers.

40

HEALTHCARE biedt de bezoeker een heldere blik op producten en diensten uit de focusdomeinen Building Projects, Care & Hospitality, Facility Services, en Management & IT.


VAKBEURS

HEALTHCARE 1, 2 & 3 I 10 I 2014 BRUSSELS EXPO

-Ontdek de toekomst-tijdens hét contactmoment-voor zorg en collectiviteiten!-

MIS DEZE TOPSEMINARIES NIET! Beleid en regelgeving ouderenzorg: actualiteiten en toekomstvisie. Minister Jo Vandeurzen • woensdag 1/10 • 11.45 u.-12.45 u. Domotica: Smart homes deelt ervaringen! Woensdag 1/10 • donderdag 2/10 • vrijdag 3/10 • 13.00 u.-14.00 u. Mee in PPS? Carlo Steegmans • woensdag 1/10 • 15.30 u.-16.30 u. De architect en ingenieur in team met de bouwheer. VTDV – donderdag 2/10, 10.30 u.-11.30 u. De zorg van de toekomst – focus op zorgvastgoed. William Barrault & Johan De Muynck • donderdag 2/10 • 10.30 u.-12.00 u. Bouwen van zorgprojecten in de formule van ‘bouwteam’: een goed idee? Confederatie Bouw • donderdag 2/10 • 11.45 u.-12.45 u. Ziekenhuiswerven in de kijker: kom de do’s en don’ts ontdekken! Prof. Verdonck & Jan Claesen • donderdag 2/10 • 13.00 u.-14.00 u.

HEALTH CARE met de steun van

Bouwakoestiek in de zorgsector: bron van (on)rust… hoe optimaliseren? Carlos Roelens & Christophe Debonne • donderdag 2/10 • 14.15 u.-15.15 u. Een tweede leven voor het religieus patrimonium. Ward Kennes • donderdag 2/10 • 15.30u.-16.30 u. Dynamisch onthaasten op de werkvloer, voor alle partijen. Nicole Vandeweghe • vrijdag 3/10 • 13.00 u.-14.00 u. Raadpleeg het volledige programma én schrijf u gratis in op www.health-care.be Meer weten? 0900 10 076 (€ 0,50/min.)


NEWS

Switch-Made duurzame verlichtingsoplossingen Met de Palaos-reeks biedt Switch-Made energiezuinige en duurzame functionele verlichting voor de zorgsector. De reeks bestaat uit een serie LED-panelen met verschillende afmetingen en vormen die voor gangen, receptiebalies, patiëntenkamers en wachtkamers in ziekenhuizen en zorginstellingen gebruikt kunnen worden. Zo zijn er platte ronde modellen van 8W en 14W LED. De vierkante en rechthoekige LED-panelen van 32W en 64W zijn geschikt voor de grotere ruimtes met systeemplafond. Is er geen systeemplafond aanwezig, dan kan men de panelen ook uitrusten met een opbouwkader, inbouwkader voor stucwerk of pendelset. De Switch–Made panelen kunnen met het oog op nog meer energiebesparing worden gedimd met een 1-10V sturing of uitgerust worden met een DALI driver. Het is ook mogelijk om de LED-armatuur aan een externe noodbatterij te koppelen. www.switch-made.com

Sphinx Rimfree â closet zonder spoelrand De Sphinx Rimfreeâ wandclosets zonder spoelrand van B.V. DE SPHINX MAASTRICHT spelen in op een behoefte. De bijzondere vormgeving en spoeltechniek van de closets dragen bij tot optimale hygiëne en schoonmaakgemak. Het closet was al beschikbaar als wandcloset binnen de series Sphinx 300, Sphinx 365 en Sphinx 345. Ook de nieuwe badkamerserie Sphinx 420 new is voorzien van een Rimfreeâ wandcloset. In deze serie is Rimfreeâ de standaard. In de Sphinx 345 serie is nu ook een staande closetcombinatie beschikbaar. De Sphinx Rimfreeâ wandclosets worden – gezien de optimale hygiëne - veelvuldig toegepast in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verzorgingshuizen.

www.sphinx.be www.rimfree.nl

Geberit: DuoFresh verwijdert onaangename geuren Met DuoFresh rekent Geberit af met geurtjes in het toilet. Onaangename geuren worden meteen weggenomen en geneutraliseerd, nog voor ze de kans krijgen zich in de ruimte te verspreiden. De oplossing zit in de muur achter de Sigma40 bedieningsplaat. Met een druk op de toets wordt de geurextractie voor tien minuten geactiveerd. De lucht wordt verwijderd in de toiletpot. Via een actieve koolfilter wordt de frisse lucht ter hoogte van de bedieningsplaat van het toilet opnieuw in de toiletruimte gebracht. Om DuoFresh te installeren is er een Sigma40 bedieningsplaat in combinatie met een aangepast Geberit Duofix of GIS wc-element nodig. Het Geberit DuoFresh geurextractiesysteem is universeel en dus onafhankelijk van het type of merk van de toiletpot.

techcare

www.geberit.be

42


Miele Professional

Passief bouwen, zonder schouwen De Miele Warmtepomp droger: de reflex voor energiebewust en duurzaam drogen -

Bespaar 60 % energie Boor geen gaten meer in uw muren Verdubbel de levensduur van uw textiel Bespaar op onderhoud

Contacteer ons voor een gratis bezoek van een Miele specialist om uw situatie in kaart te brengen.

Meer info: www.miele-professional.be of infopro@miele.be


EEN PROFESSIONEEL EN GEPASSIONEERD TEAM, DAT ELKE DAG DE UITDAGING AANGAAT ...

... VOOR U !!

Who else ?

techcare

HEATING WATER NEW-ENERGY SERVICE Riello N.V. - Waverstraat 15 - 9310 Moorsel - www.riello.be - 053/769 030

44


Haelvoet: Eleva onderzoeks- en behandeltafel Haelvoet, producent van zorgmeubilair, presenteert haar nieuwste telg: de Eleva onderzoeks- en behandeltafel. De eenvoudige, gebruiksvriendelijke en innovatieve oplossingen zorgen voor tijdsbesparing voor zowel arts als patiënt. Het doordacht ontwerp staat de zorgverlener toe ongestoord te werken. De patiënt is langs elke zijde van de onderzoekstafel bereikbaar en via het dubbel voetpedaal kan zowel de hoogte als de rugverstelling handenvrij ingesteld worden. Het assortiment Eleva behandeltafels bestaat onder andere uit een 1-delige basisversie, een 2-delige versie met rugverstelling, een gynaecologische uitvoering en een obesitas onderzoekstafel met verbreed ligvlak en verhoogde tilkracht. www.haelvoet.be

Protectura: Nieuw gamma luxe houten handgrepen Het nieuw gamma luxe houten handgrepen van Protectura biedt de keuze uit een zevental hoogwaardige houtsoorten, al dan niet in combinatie met inox details. Een twaalftal verschillende modellen aan bevestigingssteunen vervolledigen het gamma. Het hout is afgewerkt met een UV-bestendige 2 componenten DD-lak die bestand is tegen alle gangbare ontsmettingsmiddelen.

Bodem | water-warmtepomp WPF 20-66

Krachtige verwarming uit de natuur.

www.protecura.be

› Verwarming en koeling › COP tot 5,84 bij B0/W53 › Voor gebouwen met een warmtebehoefte tot 400 kW

› Zeer stille werking

www.stiebel-eltron.be


NEWS

Geberit: Doorspoelen vanop afstand De elektronische Sigma80 bedieningsplaat van Geberit laat toe om vanop afstand door te spoelen. De bedieningsplaat biedt een handig en hygiënisch alternatief voor de dubbele doorspoelknoppen in witte kunststof. De lichtbalken op de glasplaat lichten op van zodra iemand in de buurt komt. Om door te spoelen, dient men even met de hand voor de korte of lange lichtbalk (LED) te wuiven, naargelang een kleine of grote spoeling nodig is. Zodra men de toiletruimte verlaat, gaat de glasplaat automatisch weer over in waakstand. De Sigma80 glasplaat bestaat in een zwarte en in een spiegelende uitvoering en is compatibel met alle Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs. De Sigma80 kan zo geprogrammeerd worden dat het toilet na ieder gebruik (of na een tijdje in onbruik te zijn) automatisch wordt doorgespoeld.

Wanneer de mobiliteit afneemt, dringt een aanpassing van de eigen omgeving zich op. Voor het ontwerp van het nieuwe CombiLED-gamma maakte Ensto volop gebruik van de eigen knowhow en specialisten op design- en engineeringvlak. CombiLED is de inrichtingsoplossing voor de kamerverlichting van rusthuizen of gezondheidszorginstellingen: energiezuinig, ontwikkeld met LED-technologie; geschikt voor zowel directe als indirecte kamerverlichting; geruststellend met waaklampje en aanwezigheidssensor; betrouwbaar, vervaardigd van sterke, antimicrobiële materialen; ergonomisch en toegankelijk met bedieningselementen die zich binnen handbereik van de bewoners bevinden; gemakkelijk te installeren dankzij direct-clipsystemen 45x45; decoratief en verkrijgbaar met verschillende opties qua kleur, bekleding en toebehoren (met bord voor bedhoofdeinde, tablet ...); naar wens uitgerust en bekabeld.

www.geberit.be

www.dielec.be

Multiline Rekta 65 Rekta 65 is een veelzijdig product dat zowel op esthetisch als op lichttechnisch vlak een oplossing biedt. Het aluminiumprofiel wordt perfect op lengte verzaagd, met een geanodiseerde finish of een poederlakafwerking in een RAL-kleur naar keuze. Deze wandtoepassing 65x130mm kan worden voorzien van T16 modules of professionele LED modules, beide al dan niet dimbaar of voorzien van geïntegreerde noodverlichting. Het licht straalt naar wens direct, indirect of beide, voorzien van een gesatineerde afscherming. Direct en indirect kunnen apart geschakeld worden en zo een verschillende functie vervullen. Andere accessoires zoals trek- of drukschakelaars, sensoren of nachtverlichting benadrukken de flexibiliteit en inzetbaarheid.

techcare

www.multiline.be

46

Dielec: CombiLED inrichtingsoplossingen


ToTaaloplossingen

www.schreder.com

techcare

Het leveren van intelligente, rendabele verlichtingsoplossingen en kwalitatief hoogstaand stadsmeubilair voor veilige, comfortabele en duurzame leefomgevingen

47


Niko beheersysteem voor de zorg: meer tijd voor échte zorg

Zorgmedewerkers die meer tijd aan betere zorg kunnen besteden? Het Niko beheersysteem voor de zorg garandeert het je. We ontwikkelden samen met zorgprofessionals een moderne totaaloplossing waarin je zorgoproep, alarmering, toegangscontrole en elektronische zorgregistratie combineert met kamer- en gebouwautomatisering. Bijvoorbeeld automatische lichtsturing, zonwering en ventilatie. Je koppelt ze aan externe systemen zoals telefonie en brandalarm. Met het Niko beheersysteem kies je voor: • gebruiksvriendelijkheid – een oplossing volledig op maat van je zorgcentrum en je bewoners • flexibiliteit – functionaliteiten die je per kamer afstemt op het zorgprofiel van je bewoners • modulariteit – je voegt later, zonder breekwerken, functionaliteiten toe • integratie – al je zorg- en automatiseringstechnieken in één systeem • persoonlijke dienstverlening – advies en persoonlijke hulp van informatievraag tot oplevering

PA-685-01

www.niko.be

Profile for techcare magazine

techcare 07 nl  

Vaktijdschrift. bouw, installatie & inrichting voor de zorgsector.

techcare 07 nl  

Vaktijdschrift. bouw, installatie & inrichting voor de zorgsector.

Advertisement