Page 1

Achterhoek Magazine 3 EENENTWINTIGSTE JAARGANG - MEI - JUNI 2013

MARKTPLEIN VOOR ZAKELIJK ACHTERHOEK EN LIEMERS

AM Rondetafelgesprek: Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Achterhoek Magazine autorally’s 2013

Wim van Krimpen onbezoldigd museumdirecteur

Koeknuffelen op Hof Noord Empe


VAN AMBITIE NAAR IMPACT Resultaten die tellen op basis van kennis en inzichten

MAGIS MARKETING & RESEARCH

MAGIS Opent uw ogen!

2009AM

WWW.MAGIS.NL • T: 0314 35 98 89


eINHOUDSOPGAVE fleXibiliSering arbeidSmarkt

12

Terwijl de werkloosheid is Nederland verder oploopt wordt flexibilisering een steeds relevanter item. Om daarover van gedachten te wisselen schoven in ’t Heuveltje in Beek vijf Achterhoekse ondernemers en bestuurders aan tafel voor het rondetafelgesprek.

acHterHOek magaZine barOmeter

18

Dit keer hebben ondernemers uit de Achterhoek zich uitgesproken over flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hen werd onder andere gevraagd in hoeverre de huidige regels als belastend worden ervaren en of bij groei de ondernemers uit de Achterhoek voornemens zijn om meer (vaste) werknemers aan te nemen.

naOberkrediet Stapt in waar banken afHaken

20

De kredietverlening aan het MKB stokt. Waar de banken in de ‘wilde’ jaren zo ongeveer alles financierden wat los en vast zat, zijn ze nu het zand in de banenmotor van de Nederlandse economie. Een groep Achterhoekse ondernemers liet het niet bij mopperen en klagen, maar richt nu een Achterhoekse Kredietunie op.

made in: Saba, a StrOng bOnd

24

SABA, producent van hoogwaardige industriële lijmen en kitten met hoofdkantoor in Dinxperlo, vierde vorige maand haar tachtigjarig jubileum én opende tegelijk een nieuwe productieplant van zo’n 10.000 m2. Daaruit blijkt wel de kracht van SABA.

feStival jaZZtime at ampHiOn

42

Na drie edities Jazztime at the Keppel Castle is het in het eerste weekend van november tijd voor Jazztime at Amphion. Initiatiefnemer Robert Erkelens hoopt dat het Achterhoekse bedrijfsleven zijn enthousiasme voor het tweedaagse festival deelt en het zal gebruiken als bijzonder relatie-evenement.

En verder:

postadres: Postbus 5 7040 AA ’s-Heerenberg

T: +31 (0) 314 66 50 00 W: www.bulk.nl T: info@bulk.nl

1956AM

bezoekadres: Zeddamseweg 84d 7041 CT ’s-Heerenberg

Korte berichten De Accountant De Advocaat De Notaris Dachser Zevenaar Reportage: H. Jansen Assurantie Groep De Nieuwbouw: LBA Lichtenvoorde De Hobby: Wim van krimpen AM/BAX Golftoernooi

4 7 9 11 22

RegioLease Autozaken De Plek: Alex Gerritzen Koeknuffelen als businessmodel Uit Eten: De Uitkijk 26 AM MAC Rally De Bank 28 Touring the Cars ACCU 30 Bergh in het Zadel 32 IG&D

34 36 38 40 44 47 49 50 51 53 55

www.achterhoekmagazine.nl Mei - Juni 2013 - AM

3


e COLUMN REDACTIE Rechtvaardigheid

N

atuurlijk kan het allemaal nog veel minder. We zitten met z’n allen inmiddels zo ongeveer op het welvaartspeil van 2005.

Volgens mij hadden we het toen ook heel goed. Wat pijn doet, is dat we in de tussenliggende jaren zijn gaan leven naar het geld dat we

e KORTE BERICHTEN Keurmerk Brandweertrainingscentrum voor Achterkamp

dachten te hebben. We zijn op de bonnefooi meer gaan uitgeven, in de overtuiging dat we het later allemaal wel zouden ‘in- of terugverdienen’. Kredietje daar, overwaardetje hier en consumeren maar. Dat valt nu tegen. Maar de flexibiliteit is groot. Huishoudens en bedrijven passen zich wonderbaarlijk en bewonderenswaardig aan aan de nieuwe wereld (de meeste in ieder geval…) en aan de nieuwe realiteit. Zij blijven, soms met kunst- en vliegwerk, op de been. Maar de urgentie wordt nog lang niet overal gevoeld. Voor mensen die hun baan nog steeds hebben bijvoorbeeld, verandert er weinig. Misschien alleen in het hoofd. Ook zij worden voorzichtiger en geven minder geld uit, omdat ze bij de werkloze buurman/-vrouw zien in welke problemen je kunt raken.

l Hans de Nas, directeur Brandweertrainingen.nl (r.) reikt het keurmerkcertificaat uit aan de directie van Achterkamp Bedrijfsopleidingen: Tim te Pas (l.) en Jan Achterkamp (m.)

De urgentie lijkt over de volle breedte gezien ook afwezig bij de top (besturen, MT’s), of het daarbij nu gaat om bedrijven, om instellingen (gezondheidszorg, woningcoöperaties, ziekenhuizen etc.) of om de (semi-)overheid. Op vele plekken keren bestuurders zichzelf inkomens uit die - soms ordinair ver - boven de Balkenende-norm liggen. In de bankwereld zijn de bonussen weer in volle glorie terug. En waar die niet meer uitgekeerd mogen worden, zijn de salarissen met vele procenten gestegen. Waarom? Omdat mensen in die functies bijzondere kwaliteiten hebben? De vele bestuurlijke debacles wijzen op het tegendeel. Omdat ze extra risico lopen? Bestuurders die wanpresteren hebben voor zichzelf op voorhand over het algemeen een aardige oprotpremie bedongen en springen er vaak prima uit. Er zijn er waarvan

Achterkamp Bedrijfsopleidingen is het eerste trainingscentrum in Europa dat het kwaliteitskeurmerk Brandweertrainingscentrum krijgt toegekend. Dit keurmerk is een initiatief van Brandweertrainingen Nederland B.V. en is primair bedoeld om de kwaliteit van de trainingscentra te controleren, te bewaken en te verbeteren. Het keurmerk bestaat uit meerdere onderdelen waarin alle belangrijke aspecten van een brandweertrainingscentrum zijn vertegenwoordigd. Veiligheid is het belangrijkste aspect waarop beoordeeld wordt. Naast veiligheid zijn de kwaliteit van de instructeurs en de realiteit van zowel de trainingen als de oefenobjecten van groot belang. www.achterkamp.nl

het gebrek aan kwaliteit al na een paar maanden aan het licht komt en die dan al vertrekken met een paar ton in de hand. ‘Verschil van inzicht over de koers van de organisatie’ is het vaak gebruikte argument naar de buitenwereld. Omdat het zo’n zware baan is? Geloof me, de gemiddelde MKB-er/DGA heeft het zwaarder in deze tijden. Als een ondernemer op deze manier zijn eigen onderneming ‘leegzuigt’, kun je daar vanuit maatschappelijk perspectief vraagtekens bij zetten. Als een bestuurder (bedrijfsleven, overheid, non-profit) dat doet, put hij niet uit z’n eigen geld, maar uit dat van een ander of - in het ergste geval - van de gemeenschap. Gelegaliseerde diefstal dus. Blijkbaar hebben we daar met z’n allen nog niet het juiste antwoord op gevonden. Wordt wel tijd, al was het maar om het maatschappelijk gevoel van rechtvaardigheid recht te doen. De redactie

Virupa neemt D.R.A.I. over Virupa B.V. in Aalten, specialist in maatgesneden in- en outstore communicatie, heeft D.R.A.I. Nederland B.V. in Apeldoorn overgenomen. De overname betreft de activiteiten in Apeldoorn en de verkoopactiviteiten van D.R.A.I. België N.V. De nieuwe handelsnaam wordt D.R.A.I. Display Solutions. Met deze uitbreiding groeit de Virupa Groep naar 150 medewerkers. D.R.A.I. is gespecialiseerd in het ontwikkelen van displays en “shop-in-shop” concepten. Het accent ligt daarbij op metalen en kunststof displays. Het hoofdkantoor van D.R.A.I. Display Solutions en de productieactiviteiten blijven in Apeldoorn. www.drai.nl

4

Mei - Juni 2013 - AM


Delta levert knikkertegel op basisscholen

l De vijf renners aan de voet van de berg, klaar voor vertrek richting Alpe d’Huez

Team Ten Brinke Groep op de Alpe d’HuZes

Delta in Zutphen leverde ten tijde van de troonswisseling 95 speciale ‘Koningsknikkertegels’ bij alle basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. De knikkertegel werd door de scholen gebruikt tijdens de nationale Koningsspelen. Medewerkers van SocialeWerkvoorzieningsbedrijven (SW-bedrijven) bezorgden de speciale oranje ‘Koningsknikkertegel’ bij alle Nederlandse basisscholen. In dat kader is Delta ook gevraagd om deze unieke tegel in het gebied van Delta af te leveren. SW-bedrijven laten zo in de praktijk zien wat mensen met een afstand tot de arbeidmarkt bij kunnen dragen aan de samenleving. www.delta-zutphen.nl

Een team van vijf renners van de Ten Brinke Groep, heeft begin juni deelgenomen aan de actie Alpe d’HuZes. Er is keihard getraind om de legendarische Alpe d’Huez te beklimmen onder het motto “opgeven is geen optie”. De directie van de Ten Brinke Groep is blij met de actie van haar medewerkers. De mannen - Maurice Beltman, Lejon Scheffer, Ron Lankreijer, Ron Schamp en Richard Koster - hebben een sponsorbedrag van zo’n e 50.000,- verworven. Het bedrag komt (door het anti-strijkstokbeleid van de Stichting Alpe d’HuZes) volledig ten goede aan het doel: de strijd voor de overwinning op kanker. “Het was een onbeschrijfelijke ervaring! Geen zielig gedoe, maar een bijzondere sfeer van herinneringen, toekomst, gemis, geluk en saamhorigheid”, aldus de deelnemers.

k Medewerkers van Delta plaatsten deze special Koningsknikkertegel bij de basisscholen

www.tenbrinke.com

Gelderland 3.0 Gelderland 3.0 is een onderzoekspanel van ondernemers uit de regio Gelderland dat enkele malen per jaar op actuele onderwerpen deelneemt aan onderzoek. Dit maal is de ondernemers uit Gelderland gevraagd hoe zij aankijken tegen samenwerking en in hoeverre zij al aan samenwerking doen Een mooi en opvallend resultaat onder de Gelderse ondernemers; 81% van de ondernemers geeft aan overwegend op structurele basis samen te werken met belanghebbenden in hun proces. Daarmee geven de ondernemers van ons panel aan

Mei - Juni 2013 - AM

dat zij de voordelen van een structurele samenwerking zien boven op eigen kracht hun activiteiten ontplooien. Gelderland 3.0 is een initiatief van Magis Marketing & Research, gevestigd in Hoog-Keppel. Aan dit onderzoek hebben 53 ondernemers deelgenomen. Het panel biedt nog ruimte voor uitbreiding. Dus bent u als ondernemer actief in Gelderland en wilt u bijdragen aan nieuwe inzichten en kennis uit de regionale markt schrijf u dan nu in. www.magis.nl/gelderland3.0

5


100 jaar

vertrouwd & verzekerd H . JA N S E N A S S U R A N T I E G RO E P

BEDRIJVEN PA RT I C U L I E R E N PENSIOENEN

Postbus 84 7100 AB Winterswijk Groenloseweg 36 7101 AJ Winterswijk T +31 (0) 543 551500 bedrijven@hjansen.nl www.hjansen.nl

2001AM

S I N D S 1913

De H. Jansen Assurantie Groep! Al sinds 1913 een sterk familiebedrijf in verzekeringen. Vertrouwd en verzekerd in Oost-Nederland.

2013AM

De rust en natuur als inspiratie! Vergaderen Ă -la-carte restaurant Geweldige ligging Ook geschikt voor uw zakelijke lunch

Kilderseweg 27, 7038 EH Zeddam 0314 - 651680 hotel-de-uitkijk.nl info@hotel-de-uitkijk.nl


e KORTE BERICHTEN

e COLUMN DE ACCOUNTANT Wispelturige overheid

D

Optimaal FM genomineerd voor OLON award De uitzendingen rond de Zwarte Cross van Optimaal FM zijn door de OLON genomineerd voor de Lokale Omroep Award Radio. Het programma is een van de vijf kanshebbers op de radioprijs. Naast Optimaal FM zijn ook StadsRTV Breda, OOG in Groningen (twee keer) en Omroep Helmond door de OLON genomineerd. “Wij zijn blij met de nominatie”, stelt Peter Berendsen, directeur van Optimaal FM. “Elk jaar doen wij met een groep enthousiaste mensen drie dagen verslag van de Zwarte Cross. Wij vinden dat het festival een dusdanig grote betekenis voor de Achterhoek heeft, dat wij de programmering van Optimaal FM daar speciaal voor aanpassen. Tijdens het festival is Optimaal FM drie dagen lang Zwarte Cross Radio.” www.optimaal.fm

René Vliem start bouwkundig tekenbureau René Vliem uit Vorden is per 1 april een eigen bouwkundig tekenbureau begonnen. Hij richt zich vooral op de verbouw van woningen en utiliteitspanden en speelt daarmee sterk in op de behoefte van de klant. “Daarnaast kijken klanten steeds beter naar wat het kost en gaan ze liever naar een wat kleiner bureau dat goedkoper werkt, maar dat ook zorgt dat alles van a tot z wordt geregeld.” René Vliem (40) werkt vanuit zijn eigen huis aan de Julianalaan. Als bouwkundig tekenaar heeft hij

de afgelopen twintig jaar zijn sporen meer dan verdiend. Hij werkte onder andere voor KDb Architecten in Doetinchem, T2 Architecten in Hengelo (Gld.) en Architectenbureau Van Geenhuizen in Hengelo (Gld.).

oor het recent afgesloten sociaal akkoord tussen kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties zijn de op 1 maart jl. aangekondigde extra bezuinigingen van e 4,3 miljard per 2014 geschrapt. Hoewel het gunstig is dat aanvullende bezuinigingen voorlopig niet doorgaan, zijn er ook nadelen. Zo is het voorgenomen plan om dit jaar versneld te kunnen afschrijven op bedrijfsinvesteringen voorlopig van de baan. Het plan met de versnelde afschrijving had als bedoeling om u als ondernemer te helpen met een eenmalige liquiditeitsimpuls. Ondernemers zouden nog dit jaar direct 50% van hun investering kunnen afschrijven, normaal is dat maximaal 20%. Door deze maatregel zou u pas later belasting over de winst hoeven te betalen waardoor u meer financiële armslag zou krijgen voor het doen van investeringen. Dit voorstel is dus helaas gesneuveld. Toch blijven er nog voordelen voor uw bedrijfspand te behalen. Wanneer uw bedrijfsonroerend goed nog is voorzien van asbestdaken, is er de mogelijkheid om deze op een fiscaal voordelige manier te laten vervangen. Het is misschien wel zo praktisch om dan meteen te starten met zonne-energie. De fiscus helpt u immers financieel met de aanschaf van zonnepanelen. Wanneer u besluit om met zonneenergie te starten, kunt u een beroep ‘Asbestdaken van uw doen op de zogeheten Energie-invesbedrijfsonroerend goed teringsaftrek (EIA) en de Willekeukunnen fiscaal voordelig rige afschrijving milieu-investeringen worden vervangen’ (Vamil). Het belastingvoordeel op vervanging van asbestdaken gebeurt via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de landbouworganisatie LTO hebben deze fiscale voordelen mogelijk gemaakt door een zogeheten Green Deal, waarbij alleen investeringen in bedrijfspanden in aanmerking komen. Woningen zijn uitgesloten voor de regelingen. Meer informatie over Green Deals en de subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen staat op de website van Agentschap NL. Op deze website en op de website van de Belastingdienst staat ook de nodige informatie over de fiscale investeringssubsidies EIA, MIA en Vamil. Ik hoop dat u meer geluk heeft met het plaatsen van zonnepanelen dan wij, want na plaatsing op ons dak heeft de zon zich praktisch niet meer vertoond.

www.btb-vliem.nl

k René Vliem, directeur van Bouwkundig tekenbureau Vliem in Vorden

Peter van Dongen Westerveld en Vossers Accountants en Adviseurs p.vandongen@wenv.nl

Mei - Juni 2013 - AM

7


‘Daarom sparren wij met de mensen van Baet.’ Marcel Somsen en John van Geest van Sterk! buro in creatieve communicatie uit Doetinchem weten als geen ander dat je moet verrassen om mensen te raken; lef tonen en kwaliteit leveren! Met hun creatieve

Wie niet sterk is in cijfers, moet slim zijn! Daarom sparren wij met de mensen van BAET. Zo weten wij zeker dat we ook financieel en fiscaal goed bezig zijn. Laat ons maar doen waar we sterk in zijn …slim toch?

Marcel

concepten uit onverwachte hoek kun je ook in tijden laat het bureau zien dat sterk werk werkt! Hun tip: zorg wel dat je een goede adviseur achter je hebt staan.

B A E T

2007AM

van crisis succes afdwingen. Vanaf hun start in 2008

Keppelseweg 19, Doetinchem T [0314] 36 35 11 De Enk, Tivolilaan 205, Arnhem T [026] 84 54 564 E info@baetadvies.nl I www.baetadvies.nl

belastingadviseurs financieel planners

GVB IN 2 WEKEN Inclusief een examen volgens de regels Golflessen op 2 vrijdagen en 2 zaterdagen

Vanaf slechts € 99,00 p.p.

Golfclub Borghees e.V. Emmerich am Rhein Abersweg 30 T +49 2822 92710 golfclubborghees@aol.com

2010AM

www.golfclub-borghees.de


e KORTE BERICHTEN

e COLUMN DE ADVOCAAT Biedt de pre-pack uitkomst?

Nieuwe startlocaties Future Fun Ballooning

I j Ballonvaren met Future Fun Ballooning is op veel locaties in de Achterhoek mogelijk

n de huidige economische tijden staan ondernemingen meer en meer onder druk. Voor een aantal wordt de druk zelfs zo groot dat de gedachte aan een surseance van betaling of faillissement door het hoofd gaat, sterker nog, in een aantal gevallen onafwendbaar is. Dit betekent voor de gezamenlijke crediteuren een aanzienlijk verlies voor de onderneming ofwel kapitaalvernietiging. Kapitaalvernietiging doordat essentiële leveranciers zich terugtrekken, noodzakelijke faciliteiten worden beëindigd of niet gecontinueerd, de betere werknemers zoeken een andere baan en vaste klanten zoeken nieuwe leveranciers. Als daar nog bij komt dat de onderneming enige tijd stil ligt ten gevolge van een faillissement, dan nemen de verliezen nog meer toe.

Hoe kunnen we proberen deze verliezen te verminderen?

Future Fun Ballooning is een samenwerking aangegaan met verschillende horecagelegenheden in de Achterhoek. Vanaf locaties als Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem, Havezathe Carpe Diem in Vethuizen, Sevink Mölle in Winterswijk, Erve Kots in Lievelde, of Restaurant de Gouden Karper in Hummelo kunnen passagiers, eventueel na een lekker etentje, een ballonvaart maken boven de Achterhoek. Ballonvaarten kunnen zowel door particulieren als bedrijven geboekt worden. Een volledig overzicht van de startlocaties van Future Fun Ballooning vindt u op de website. www.futurefun.nl

Achterhoek Toerisme staat voor samenwerking De voorbije maanden is er vanuit de nieuwe stichting Achterhoek Toerisme al het nodige gebeurd. Maar nu is de organisatie definitief een feit. Stichting Achterhoek Toerisme is de nieuwe organisatie die de komende jaren de Achterhoek qua promotie en marketing op de kaart moet zetten. De stichting is opgericht door de Achterhoekse gemeenten en het bedrijfsleven. De Vrijetijdseconomie is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid en economische vitaliteit van de Achterhoek. Vanuit deze visie hebben de wethouders Vrijetijdseconomie van de samenwerkende gemeenten in de Achterhoek, samen met het bedrijfsleven in de toeristische sector (verenigd in de VOA), het initiatief genomen voor de oprichting van Stichting Achterhoek Toerisme. Dit vanuit het besef dat één marketingorganisatie voor de Achterhoek, de regio toeristisch goed op de kaart kan zetten. www.achterhoek.nl

Te denken valt dan aan de pre-pack. Een onderneming die een faillissement niet kan voorkomen richt haar organisatie zo in dat een verkoop van het actief wordt voorbereid met behulp van een toekomstige curator en rechter-commissaris. De toekomstige curator en de rechter-commissaris kunnen de ondernemer met adviezen en suggesties terzijde staan, maar ook verliezen zij de belangen van de schuldeisers niet uit het oog. Als de voorbereiding zover gevorderd is, wordt het faillissement uitgesproken en de tot dat moment toekomstige curator wordt door dezelfde rechtbank tot curator benoemd, evenals de rechter‘De toekomstige curator en de commissaris. De curator moet rechter-commissaris kunnen de het faillissement gaan afwikkelen ondernemer met adviezen en en rekening en verantwoording suggesties terzijde staan’ van zijn werkzaamheden afleggen jegens de gezamenlijke crediteuren. Het resultaat is dat het actief tegen gunstiger voorwaarden verkocht kan worden, kapitaalverlies wordt hiermee ondervangen en werkgelegenheid behouden. Kortom, een win-win situatie voor alle betrokkenen bij de onderneming die in zwaar weer verkeert. Een aantal rechtbanken in Nederland zijn bereid en maken reeds gebruik van de (informele) pre-pack, waarbij zoals gezegd al in een voorstadium de rechtbank op informele basis verzocht wordt aan te geven wie later bij een eventueel faillissement tot curator en rechter-commissaris wordt aangesteld. Een dergelijk verzoek aan de rechtbank is geen gewoonte omdat de faillissementswet hiervoor tot op heden nog geen basis biedt. In de praktijk wordt er echter al wel mee gewerkt. Het voordeel is dat er meer tijd beschikbaar is om een doorstart te realiseren en kapitaalvernietiging zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor kan de pre-pack uitkomst bieden.

mr. Anne-Marie Weersink JPR Advocaten weersink@jpr.nl

Mei - Juni 2013 - AM

9


VERHEIJ METAAL SPECIALIST IN PLAATBEWERKING

Een van onze mogelijkheden is het lasersnijden en ponsnibbelen (of combi-) van industriële producten. Ook kunnen wij voor u:

lassen/ Assembleren

www.verheijmetaal.nl

11-10-12 12:17

Boorwerk, zaagwerk, verankeringen,

Brandwerende systemen voor

Betonvloeren en asfalt schuren,

sleuvenzagen, ongeacht in welke wand

nieuwbouw en renovatie.

polijsten, stralen, frezen of het strippen

of vloer. WIHA Diamanttechniek is uw

WIHA Brandpreventie garandeert een

van vloer-bedekkingen.

specialist op het gebied van

normverzekerde en veilige

WIHA Vloertechniek heeft er alle kennis

diamantboor- en zaagwerk.

brandbescherming van gebouwen.

en middelen voor in huis.

www.wiha-diamanttechniek.nl

www.wiha-brandpreventie.nl

www.wiha-vloertechniek.nl

Helmkamp 57 – 7091 HS Dinxperlo – Postbus 25 – 7080 AA Gendringen – T 0315 - 68 64 28 | Neonstraat 2c – 7463 PE Rijssen – T 0548 - 522 005

Wÿnhandel Schoemake| vier jaar op rij bekroond met het beste wijnassortiment van Nederland

‘Het leven is te kort om slechte wijn te drinken’

1962AM

Wijnhandel Schoemaker Vof Veldstraat 13 7071 CA Ulft Tel. +31 315 68 14 31 Fax. +31 315 63 22 14 info@wijnhandel-schoemaker.nl www.wijnhandel-schoemaker.nl

1922AM

Lasersnijden_def.indd 1

1955AM

CNC-Kanten


e KORTE BERICHTEN BeSite van drie naar één eigenaar De BeSite Group in Aalten heeft een nieuwe eigenaar. Na een samenwerking die dertien jaar duurde, nam Jurgen Rutgers 1 april jl. alle aandelen over van medevennoten Bram Koelman en Richard Hinkamp die kiezen voor een carrièreswitch. Jurgen is daarmee volledig eigenaar geworden van BeSite B.V., l Jurgen Rutgers is de Transelect B.V. en TripTicket B.V. BeSite is tijdens de hbonieuwe eigenaar van opleiding van de drie compagde BeSite Group. nons ontstaan als internetclub. “Vanuit ons studentenhuis zijn we begonnen met het bouwen van websites”, vertelt Jurgen Rutgers. “Dit doen we nog steeds, maar onze werkzaamheden zijn enorm doorontwikkeld. Naast het bouwen van webshops en websites is BeSite onder meer specialist in webmarketing. Met Transelect adviseren, ontwerpen, ontwikkelen, exploiteren en onderhouden we systemen die mobiliteit op internet zetten. TripTicket is een online boekingsapplicatie voor vervoer en parkeerplaatsen bij evenementen. Zelfs dé grote spelers in de evenementenbranche zoals MOJO en het Zwarte Cross Festival maken gebruik van deze boekingsapplicatie.” www.besitegroup.nl

Gratis veiligheidsscan voor kleine bedrijven Op 1 ianuari 2013 is de nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) van het ministerie van Veiligheid en Justitie van start gegaan. Kleine bedrijven komen in aanmerkingvoor een gratis veiligheidsscan en een bijdrage van maximaaI 1.000 euro voor veiligheidsmaatregelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de nieuwe aanpak uit. Mocht u op basis van de veiligheidsscan willen investeren in maatregelen om de veiligheid in uw zaak te verbeteren, dan kunt u kiezen uit diverse VKB-pakketten met veiligheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een preventietraining voor uw medewerkers, een camerasysteem, inbraakdetectie, een pinapparaat of een afroomkluis of combinaties hiervan. De helft van uw investeringen wordt vergoed vanuit de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven.

e COLUMN DE NOTARIS Het levenstestament van belang voor oud (AWBZ) en jong!

D

at de nieuwe regels met betrekking tot de AWBZ de gemoederen heeft doen verhitten, blijkt uit het feit dat onze drie lezingen door meer dan 800 mensen zijn bezocht, de vele telefoontjes die we hebben beantwoord en de besprekingen als gevolg hiervan bij ons op kantoor. Nog even in het kort: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor de meeste AWBZ-zorg heeft u een indicatie nodig. Het kabinet heeft per 1 januari 2013 de eigen bijdrage voor de AWBZ verhoogd voor mensen met eigen vermogen. Indien u naar een AWBZ-instelling ver‘De notaris kan er voor zorgen huist, zal ook uw woning tot uw dat niet uw hele vermogen eigen vermogen gaan behoren. aangesproken hoeft te worden Het mooie is dat de notaris uw voor de eigen bijdrage’ situatie in kaart kan brengen, met u meerekent en een aantal maatregelen kent om te zorgen dat niet uw hele vermogen aangesproken hoeft te worden voor de eigen bijdrage. Deze maatregelen zijn mogelijk met behoud van zeggenschap over uw vermogen, zelfs wanneer u kiest voor een schenking. U moet denken aan: 1. Het maken/aanpassen van uw testament; 2. Het doen van (papieren) schenkingen; 3. Het maken van een levenstestament. Het levenstestament maakt het voor uw partner, kinderen of een andere vertrouwenspersoon mogelijk om de zaken voor u te regelen op het moment dat u het zelf niet meer kunt. U geeft als het ware op voorhand volmacht. Hierdoor houdt u de weg open om schenkingen te (blijven) doen en uw vermogen te verminderen. Want ook al bent u gehuwd in gemeenschap van goederen, bevoegdheden moeten ofwel blijken uit een levenstestament of op grond van een bewind. De weg van het bewind is een formele en toestemming van de kantonrechter voor schenkingen zult u normaliter niet krijgen. Overigens is een levenstestament niet alleen van belang in het kader van de AWBZ, het creëert vrijheid op een moment dat u niet zit te wachten op bemoeienis van buitenaf. Een levenstestament alleen van belang voor ouderen? Zeker niet! Ook jongeren kunnen geconfronteerd worden met (tijdelijke) wilsonbekwaamheid. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Mocht u vragen hebben over bovenstaande of andere zaken neem dan contact op met een van de juristen van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen.

Mr. E.R. (Eline) Koers

www.fixetschoemaker.nl

www.vwdknotarissen.nl

Mei - Juni 2013 - AM

11


Rondetafelgesprek over de flexibilisering van de arbeidsmarkt

‘De tijd vraagt een andere Terwijl de werkloosheid is Nederland verder oploopt wordt flexibilisering een steeds relevanter item. Om daarover van gedachten te wisselen schoven in ’t Heuveltje in Beek aan tafel: Harry van Mosseveld (voorzitter afdeling Achterhoek van Abvakabo), Jan-Willem Boezel (directeur Van Raam en bestuurslid VNO-NCW Achterhoek), Jonneke Fongers (Fongers & Fongers werving en selectie), Henk Dijk (voorzitter ONZ Achterhoek) en Henk-Jan Wegman (directeur Ubbink bv). Het AM-Rondetafelgesprek wordt geleid door Wim Dieleman (teamtva!).

12

Mei - Juni 2013 - AM


om aanpak’

Mei - Juni 2013 - AM

13


eDe tijd vraagt om een andere aanpak Jonneke Fongers Henk Dijk:

‘Meer aandacht voor de knowhow en de kwaliteit van zelfstandigen’ !

H

et lijkt erop dat de bestaande structuren achterlopen bij de feiten. Hoe denken de vijf gespreksdeelnemers daarover? Op de ochtend van het gesprek over flexibilisering in arbeidsmarkt speelt net het nieuws over de ontslagaanvraag voor 800 medewerkers bij de Achterhoekse zorgaanbieder Sensire. Dijk: Het zijn vooral mensen tussen de 40 en 50 jaar die dit overkomst. Veel bedrijven hebben niet tijdig op die doelgroep ingespeeld. De achterban van de vakbond bestaat veelal uit diezelfde leeftijdsgroep, maar de bonden zitten ook nog te veel op de lijn van het oude denken: het bieden van rechtszekerheid. Heel veel mensen in de zorg zouden zelfstandig kunnen werken, maar hebben een heel grote angst om in het diepe te springen. Als je daar een vangnet voor creëert, kun je heel gemakkelijk flexibele zorg aanbieden.

14

(Fongers & Fongers Werving en selectie) Jonneke Fongers is partner bij Fongers & Fongers werving & selectie in Etten. Het bureau verzorgt voor bedrijven in de Achterhoek en Liemers de werving en selectie van hoogopgeleiden, in de regel jonge mensen met een HBO of wetenschappelijke opleiding. “Het probleem is dat ik voldoende opdrachtgevers met vacatures heb, maar een tekort aan passend aanbod van goed opgeleide kandidaten. De opleidingsinstellingen zouden meer aandacht moeten besteden aan de marktvraag.” Zij ziet twee knelpunten in de arbeidsmarkt: het toenemen van de kennisintensieve economie, en de vergrijzing, dus het afnemen van de gekwalificeerde beroepsbevolking. “We zouden het gemakkelijker moeten maken voor mannen èn vrouwen om flexibel te werken. Dat wil bijvoorbeeld ook zeggen: om zelf de werktijden en werkplek te bepalen. En we zouden het gemakkelijker moeten maken om fulltime te werken, door faciliteiten zoals de kinderopvang te verbeteren. Het is doodzonde dat de investering in een goede opleiding maar voor de helft werkt.”

Henk Dijk

(voorzitter ONZ) Wegman: Daar zit zeker de clou. Maar je moet dan wel een vangnet creëren voor beide partijen. Als je nu mensen aanneemt, is een eventuele uitstroom alleen met veel geld te realiseren. Je komt er alleen op een nette manier vanaf door lange procedures te doorlopen. Dat maakt de drempel om mensen binnen te halen alleen maar hoger. Dijk: In het sociaal akkoord wordt er bovendien op gehamerd dat je ze na twee jaar toch een vast dienstverband geeft. Daarmee zit zowel het individu als het bedrijf klem. Fongers: Maar als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnenhaalt hoeft dat niet altijd een belemmering te zijn voor je bedrijfsvoering. Je zet ook aan tot nieuw denken. Van Mosseveld: Toch is het een beetje vreemd om te stellen dat de huidige ontslagbescherming te duur is om mensen opnieuw aan het werk te krijgen. Natuurlijk moet er aan knoppen gedraaid worden, maar nooit te ver aan één knop. Boezel: Het beeld wisselt per bedrijfstak. Je kunt er niet automatisch vanuit gaan dat de werknemer de zwakke partij is. Die heeft ook een keuze. Fongers: Ik denk dat we een medewerker veel meer als ondernemer moeten gaan zien. Die zelf overweegt wat zijn toegevoegde waarde is en daar verder in investeert. Dieleman: Daar zitten de meeste werknemers toch niet op te wachten? Dijk: Zeker niet in de zorg. In de Verenigde Staten zie je het wel, maar dat proces is daar veertig jaar geleden al gekanteld. Veel Amerikanen hebben tegelijk twee of drie banen. We zullen hier ook veel meer de dingen gaan doen die we leuk vinden en waar we goed in zijn. Wegman: Dat is essentieel, want dan werk je ook veel beter. Dijk: In de Achterhoek wonen 11.000 zelfstandigen die van hot naar her vliegen, terwijl er tegelijk arbeidskrachten uit andere provincies worden gehaald. Dat is niet de goede match. We weten te weinig wie waar zit.

Jonneke Fongers

Henk Dijk is sinds een half jaar voorzitter van het Ondernemend Netwerk Zelfstandigen Achterhoek, de organisatie die vijf jaar geleden is opgericht als belangenorganisatie van ZZP’-ers. Liever spreekt Henk Dijk van zelfstandig ondernemers: “Om de term zelfstandigen zonder personeel hangt teveel een negatief beeld. In de mindset van veel bedrijven gaat het om losers. Terwijl het in de regel om kwalitatief goede vakmensen gaat, die gekozen hebben voor een zelfstandige rol.” ONZ wil onder meer via netwerkbijeenkomsten de zelfstandigen in de regio ondersteuning geven. Bijvoorbeeld bij het starten van hun bedrijf, maar ook verder, bij de professionalisering: “Je kunt - elk op zijn vakgebied - veel van elkaar leren, van elkaars knowhow en kwaliteiten gebruik maken en elkaars bedrijf inzetten waar dat nodig is.” Tenslotte legt ONZ de link tussen bedrijven in de regio op zoek naar tijdelijke vakmensen en zelfstandige professionals. “Wat de flexibilisering betreft, de elfduizend zelfstandigen in de regio liggen een slag voor op de arbeidsmarkt. Wij zijn al flexibel. Maak meer gebruik van ons.”

Mei - Juni 2013 - AM


Henk-Jan Wegman (Directeur Ubbink)

O

ndergraven we door die flexibilisering niet de loyaliteit van medewerkers? Wegman: Je kiest als werknemer ook bewust voor de organisatie waar je gaat werken. Dan is het aan die organisatie om uitdaging te blijven bieden. Er zijn intrinsieke waarden die belangrijker zijn dan puur de factor geborgenheid. We hebben de tijd gehad dat iemand tot zijn zestigste bij dezelfde baas blijft. De mobiliteit in het arbeidzame leven is ook belangrijk. Van Mosseveld: Ik heb zelf een periode voor drie bazen gewerkt. Daar werd ik goed gek van. Je buigt je in alle bochten om aan alle drie werkgevers loyaal te zijn. Toch geloof ik niet dat mensen vanuit loyaliteit slechts naar één baas kijken. Ze willen werk hebben en economisch zelfstandig zijn. Dijk: Werkgevers komen steeds meer tot de gedachte dat ze deel uitmaken van een groter netwerk. Daarom is het ook belangrijk dat werknemers deel uit kunnen maken van netwerken als ONZ, waar ze ervaringen op kunnen doen. Dan ontdekken ze dat het niet eng is om iets anders te gaan doen. Fongers: Je kunt alleen goed carrière maken en echt betrokken zijn bij een onderneming als de zaken goed gefaciliteerd zijn. Veel zaken in de privésituatie, bijvoorbeeld kinderopvang, zijn voor zowel vrouw als man heel moeilijk te organiseren als je tegelijk flexibel wilt zijn op de arbeidsmarkt. Boezel: Als werkgever moet je alles regelen, maar thuis regelt de werknemer het zelf: hij zit op een voetbalclub, of in een bestuur. Zou dan op de werkvloer de baas het allemaal moeten regelen? Je moet wel de kansen pakken. Dijk: Het is ook een kwestie van mentaliteit. Je hebt mensen die van 9 tot 5 op hun werk zitten en thuis pas echt accelereren.

V

raagt deze tijd om een heel andere aanpak? Fongers: Het is een cultuuromslag. Binden en boeien is als managementconcept al weer achterhaald. Dijk: Elke fase heeft nieuwe uitdagingen. Je ziet nu bij veel zelfstandigen het water aan de lippen staan. Maar die worden daardoor ook creatief en gaan nadenken over volgende stappen. Dat kan een heel positieve beweging op gang brengen.

Mei - Juni 2013 - AM

Henk-Jan Wegman is algemeen directeur van Ubbink in Doesburg, toeleverancier van onderdelen voor de bouw. De bedrijfstak heeft het moeilijk, erkent hij, maar Ubbink heeft zijn sterke positie kunnen vasthouden door de laatste jaren veel aandacht te besteden aan innovatie van producten en productiemethoden en aan kostenbeheersing. Flexibilisering van arbeid is een goed instrument om de pieken en dalen in de bedrijfsvoering op te vangen, vindt hij. “Een vast contract is altijd een risico. Je zou als bedrijven meer de samenwerking moeten zoeken en samen een poule vormen om elkaar aan te vullen. Soms heb je een HiTechfunctie beschikbaar, maar niet fulltime. Samen met een ander bedrijf zou je dat kunnen regelen. En,” stelt Wegman, “als het in de ene branche wat slechter gaat, draait de andere branche juist goed. Dan kun je elkaars personeel in- en uitlenen. Is voor de werknemers ook heel goed, dat ze over de schutting kijken en leren van een andere situatie. Zo ben je als bedrijf flexibel en kun je ook in moeilijke tijden toch werkzekerheid bieden.”

Harry van Mosseveld

Fongers: En als je eerst ervaring hebt opgedaan bij een grote technische onderneming en je gaat dan een mkb-bedrijf beginnen, is het heel fijn dat je die kennis hebt kunnen meenemen. Wegman: In Doesburg zijn we bezig om met meerdere bedrijven jonge, afgestudeerde mensen in een pool te laten werken. Dat is optimaal flexibel netwerken in heel verschillende aandachtsgebieden. Van Mosseveld: Zo’n pool is gefaciliteerd door werkgevers, en dat past heel goed bij de werkzekerheid die mensen zoeken. Dat noem ik een winwinsituatie. Dijk: Maar veel mensen zijn bang dat ze te veel banen op hun CV hebben staan. Wegman: Dat ligt helemaal aan het verhaal. Als je bewust hebt gekozen voor nieuwe uitdagingen om jezelf te ontwikkelen, vind ik dat helemaal niet gek. Het is in deze tijd bijna logisch dat ondernemende mensen veel werkgevers op hun CV hebben. Die durven verder te gaan. Fongers: Iemand die overtuigd is van zijn kunnen solliciteert ook op een nieuwe manier. Die maken ook gebruik van video’s op Youtube. Daar zie ik er steeds meer van.

Henk-Jan Wegman:

‘Als bedrijven moet je de samenwerking zoeken om pieken en dalen in de productie op te vangen’ ! Jonneke Fongers:

‘De ontslagvergoeding moet opleidingsbudget worden’ !

i Lees verder op pagina 16

15


eDe tijd vraagt om een andere aanpak Jan-Willem Boezel

(Directeur/eigenaar Van Raam) an is er nog het probleem van de 50- Jan-Willem Boezel plussers. Hoe pas je die flexibel in? is samen met twee Wegman: Ik heb vaak een voorkeur voor andere familieleden directeur/eigenaar Harry van Mosseveld: een wat oudere medewerker, omdat hij stabiliteit, kennis en ervaring meebrengt. Je van Van Raam aangemoet daarin de balans zoeken. paste fietsen in VarsVan Mosseveld: Het gaat altijd om de seveld, een familiegoede match. Als het bedrijfsleven de bedrijf met een rijke mogelijkheden biedt om korter te gaan wer- geschiedenis. Vanaf ken, kun je langer gebruik blijven maken 1984 specialiseert het van oudere werknemers. bedrijf zich in ontwerp Fongers: Wat doe je dan met het salaris? en productie van Dat is weer een heel ander probleem. aangepaste rijwielen Dijk: Ook uit het oogpunt van solidariteit en frames. Veel medezou er iets aan de salariëring bij oudere werkers komen uit werknemers gedaan kunnen worden. Als de directe omgeving zelfstandige staat mijn uurtarief ook onder en werken al jarendruk. Dat is de marktwerking. lang voor Van Raam. Wegman: Ik vraag me ook af of het niet Binnen het bestuur gezonder is. Ik heb veel mensen in een van VNO-NCW productieomgeving keihard zien werken Achterhoek beheert tot hun vijfenzestigste. En dan was het met Boezel de portefeuille Jan-Willem Boezel: een borrel en het afscheid ineens afgeloarbeidsmarkt en pen. Misschien moeten wel weer naar een scholing. Hij ziet de leerling-gezel-model, zodat je als coach flexibilisering van de iemand onder de arm neemt op wie je zowel arbeidsmarkt als een de arbeidsethos als de kennis overbrengt. samenspel van meerFongers: Het blijft een kwestie van vraag dere maatregelen die en aanbod. Maar als je ziet wat voor popuper bedrijfstak in de laire opleidingen er gegeven worden waar CAO moeten worden in deze regio totaal geen werk voor is. geregeld. “We moeten Wegman: Goede voorlichting is daarom wat aan de WW doen belangrijk. Je moet bij bepaalde opleidingen en het versoepelen helder aangeven wat de kansen op werk zijn. van de ontslagbeDijk: Ik zie bij bedrijven te weinig sense scherming. Er moet of urgency wat betreft de toekomst. Er meer beweging in de wordt zelden verder gedacht dan twee jaar, arbeidsmarkt komen. ook niet bij de overheid. Het weerhoudt Boezel: Bijna niemand kiest nu voor een werkgevers er nu van bouwopleiding, maar misschien zitten we om mensen aan te over vier jaar helemaal zonder. nemen.” Boezel ziet weinig onderscheid tussen flexwerkers en vaste medewerkers. Henk Dijk “In een normale werkomgeving moet voor beiden hetzelfde gelden. Het kan nooit zo zijn dat je slecht werk door flexwerkers laat doen.”

D

‘Het is een contradictie dat door een soepeler ontslagrecht makkelijker personeel wordt aangenomen’ ! ‘Flexibilisering van de arbeidsmarkt is een samenspel van meerdere maatregelen’ !

16

Z

ou dat ondernemerschap bij werknemers daar niet bij kunnen helpen? De eerste vraag voor een ondernemer is toch naar de behoefte in de markt. Dijk: Overal wordt nu het vak ondernemerschap gegeven, jammer genoeg alleen door mensen die zelf geen ondernemer zijn. Ze hebben een voorbeeldfunctie zonder vanuit ervaring te spreken. Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vlam. Fongers: Als je jonge mensen duidelijk kunt maken dat het 3D-programmeren van games nu gebruikt wordt bij de brandweer en de politie om gebouwen na te bootsen, dan zien ze dat waar ze plezier aan beleven ook hun werk kan worden. Wegman: Veel jonge mensen willen manager worden, dat heeft een groot maatschappelijk aanzien. Terwijl we juist veel waardering nodig hebben voor specialisten. Van Mosseveld: Zijn we niet teveel gefocust op de bovenkant van de arbeidsmarkt, vraag ik me af. Zestig procent van de werknemers die we nodig hebben zijn mensen van het productiewerk. Daar kan ik me veel minder flexibilisering bij voorstellen. Medewerkers met lagere opleidingen zijn niet zo getraind in dat flexibel denken. Fongers: Dat kan wel anders. Als je als bedrijf niet alles aan bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden uitbesteedt, kun je ook flexibel zijn en hoeven je werknemers niet afgestompt te raken. Wegman: Klopt. Daar zit een stuk motivatie in. Een andere werkplek geven en meedenken in verbetertrainingen is ook een vorm van flexibilisering.

Mei - Juni 2013 - AM


W

at zien gespreksdeelnemers als ideaalbeeld? Fongers: Ik zou graag zien dat zowel mannen als vrouwen zich veel meer op het arbeidsproces kunnen storten, terwijl thuis alles gewoon door blijft lopen. Boezel: Hoe flexibeler, hoe beter. We zitten in een mondiale markt en je moet een onderneming snel kunnen op- en afschakelen. Die zestig procent van de arbeidsmarkt in blauwe overalls wordt lastig om aan het werk te krijgen. Die zullen zich echt moeten bijscholen naar hoogwaardiger werk. Dijk: We kunnen niet om de flexibilisering heen, maar ik wens dat mensen niet bevooroordeeld naar bepaalde groepen kijken. Ik spreek nog teveel mensen in industriële kringen die spreken over kneuzen en loosers. Het is juist fantastisch als mensen voor zichzelf gaan beginnen en daardoor beschikbaar zijn voor bedrijven die in een groeisituatie weer personeel nodig hebben. Wegman: We kunnen veel bereiken door samen te werken. Wij hebben ook wel eens een reorganisatie niet hoeven uitvoeren omdat een collega-bedrijf in een tegengestelde piek zat en medewerkers van ons heeft overgenomen. Misschien moeten we als Achterhoek wel één grote werkgever worden. Je moet proberen mensen van werk naar werk te brengen. Maar daar heb je wel twee partijen bij nodig. Van Mosseveld: Mijn wens is een oud ideaal: de werknemer is het tweede kapitaal van de werkgever. Als hij daar even goed voor zorgt als voor zijn eerste kapitaal, heeft hij een werknemer die happy en flexibel is, en up-to-date blijft. Die voelt zich lekker in zijn vel en is in moeilijke tijden makkelijker te verplaatsen. Zowel werkgevers als werknemers moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de economie blijft draaien. Dijk: Je moet het gewoon doen. Daar vind ik de Achterhoek een goed voorbeeld in. Niet te veel vastzitten aan structuren. Hoe goed kennen we elkaar en kunnen we van elkaar gebruik maken. D’ran! n

Henk-Jan Wegman

Mei - Juni 2013 - AM

Harry van Mosseveld

(Voorzitter afdeling Achterhoek van de Abvakabo FNV) Harry van Mosseveld bekleedt sinds zijn pensionering de vrijwilligersfunctie van voorzitter afdeling Achterhoek van de Abvakabo FNV. Jan-Willem Boezel Daarvoor werkte hij als ambtelijk secretaris bij Sensire. Van Jonneke Fongers: Mosseveld gelooft dat er aan meerdere knoppen moet worden gedraaid om de arbeidsmarkt meer flexibel te maken. “Maar we moeten wel goed kijken hoever we draaien. Als het gaat om WW en Henk Dijk: ontslagbescherming moet daar voorzichtig mee worden omgegaan. Het gaat om de belangen van werkgever én werknemer, die moeten in balans zijn.” Dat door een soepeler ontslagrecht makkelijker personeel kan worden aange‘t Heuveltje, Beek nomen, vindt hij een contradictie. “Dat is AM’s derde rondetafelgesprek vond plaats in een aparte een wat te gemakruimte van Hotel Café Restaurant ‘t Heuveltje in Beek. kelijke stelling”, zegt De lunch vond plaats in ‘t Peeske, even verderop in de hij. Hij gelooft wel Montferlandse heuvels. “Dat is ons sterke punt,” zegt dat flexibilisering een de uitbater van beide gelegenheden, Kees Roosendaal. opstap kan bieden “Ongestoord vergaderen in de rust van ‘t Heuveltje, ontvoor kansarme werk- spannen genieten van de lunch of het diner in ‘t Peeske.” lozen. “Maar alleen In ‘t Heuveltje zijn regelmatig zakelijke meetings, waarvoor als we daar goed mee Roosendaal verschillende arrangementen heeft ontwikkeld. omgaan en het op Verder is ‘t Heuveltje naast bruiloften en partijen vooral een andere manier gericht op toeristen, die voor een meerdaags arrangement wordt ingevuld dan in de Montferlandse bossen kiezen. “We hebben dertien bij de huidige, dooruitstekende kamers, we bieden een gastvrije ontvangst en geschoten flexibiliseprima service en ruime parkeergelegenheid. En ook zij kunring. Die heeft een te nen kiezen voor een diner groot negatief effect in ‘t Peeske.” Voor bedrijgehad.” ven die een aantal medewerkers van buiten de regio gedurende langere tijd willen onderbrengen, heeft ‘t Heuveltje een speciaal prijsarrangement.

‘De huidige ontslagbescherming belemmert de toegang tot de arbeidsmarkt’ !

‘Nederland is regelziek. Flexibilisering is nodig voor de concurrentiepositie’ !

17


Achterhoek Magazine Barometer De ‘Achterhoek Magazine Barometer’ is een project van Achterhoek Magazine en Magis Marketing & Research, dat al dateert uit 1994. Dit voorjaar is de barometer nieuw leven ingeblazen. Dit keer hebben verschillende ondernemers uit de Achterhoek zich uitgesproken over hun mening ten aanzien van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hen werd onder andere gevraagd in hoeverre de huidige regels als belastend worden ervaren en of bij groei de ondernemers uit de Achterhoek voornemens zijn om meer (vaste) werknemers aan te nemen.

verantwOOrding OnderZOek Elke twee maanden zal Magis een onderzoek doen dat gekoppeld is aan het thema van het Rondetafelgesprek in Achterhoek Magazine. De doelstelling van dit tweede onderzoek luidt: ‘Het meten van de behoefte en verwachtingen van verschillende ondernemers uit de Achterhoek met betrekking tot flexibilisering van de arbeidsmarkt’. Het veldwerk daarvoor is via internet (CAWI: Computer Assisted Web Interviewing) uitgevoerd onder Achterhoekse ondernemers in de periode van 23 tot en met 30 mei 2013. De respondenten zijn via een i-mail (invitation mail) uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. In totaal hebben 81 ondernemers aan het onderzoek meegewerkt. Ruim de helft van

deze ondernemers heeft geen medewerkers in dienst met een tijdelijke aanstelling en werkt niet met ZZP’ers, freelancers of contractanten op tijdelijke basis. Bijna een kwart heeft geen medewerkers met een vaste aanstelling in dienst.

cOncluSieS Ruim de helft van de respondenten ervaart de huidige arbeidsbescherming als belastend. Het grootste gedeelte heeft geen vacatures die niet worden opgevuld vanwege de huidige bescherming van (voornamelijk vaste) arbeid. Slechts een klein percentage heeft veel vacatures open staan vanwege de huidige arbeidsbescherming. Het merendeel heeft geen vacatures die zouden worden opgevuld als de arbeidsmarkt flexibeler

zou zijn. Toch geeft bijna een kwart aan dat een aantal vacatures wel vervuld zou worden als de arbeidsmarkt flexibeler zou zijn. De meeste ondernemers zouden misschien meer vaste medewerkers in dienst nemen als de economie weer zou groeien. Meer dan een derde van de respondenten antwoordt dat bij een groeiende economie wel te zullen doen als ook de arbeidsmarkt flexibeler wordt. Ook opvallend is de groep van 23% die zeker aangeeft meer personeel aan te nemen. De grootste groep respondenten geeft aan kwalitatief personeel aan zich te verbinden door het aanbieden van uitdagingen, goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook randvoorwaarden zoals werksfeer, reistijd en de mogelijkheid tot thuiswerken. n

de reSultaten

5

4 21

11

10

20

44

14

1

2

Hoeveel medewerkers heeft u in dienst met een vaste aanstelling?

18

6

56

8

27

0 1 2-10 11-20 21-50 51-100 101-150 500 Totaal

2111 12

32 31

18

n 18 14 27 10 5 4 2 1 81

3

Hoeveel medewerkers heeft u in dienst met een tijdelijke aanstelling?

0 1 2-5 6-10 11-20 21-50 51-100 Totaal

n 44 8 20 3 1 3 2 81

Hoeveel ZZP’ers, freelancers en contractanten werken op tijdelijke basis bij uw onderneming? 0 1 2-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-150 3000 Totaal

n 56 6 11 1 2 2 1 1 1 81

Mei - Juni 2013 - AM


52

14

26

11

10 2

16

21

19 31

67

77

4

5

Hoe ervaart u de huidige arbeidsbescherming* gelet op de ontwikkeling van uw personeelsbestand? n 21 25 15 9 11 81

Erg belastend Een beetje belastend Niet echt belastend Helemaal niet belastend Weet niet/geen mening Totaal

% 26% 31% 19% 11% 14% 100%

6

Heeft u vacatures die niet opgevuld worden vanwege de huidige bescherming van (vaste) arbeid? n 2 13 62 4 81

Ja, veel vacatures Ja, een aantal vacatures Nee Weet niet/geen mening Totaal

4

5 4

16

20

% 2% 16% 77% 5% 100%

Heeft u vacatures die opgevuld zouden worden als de arbeidsmarkt flexibeler zou zijn? n 2 17 54 8 81

Ja, veel vacatures Ja, een aantal vacatures Nee Weet niet/geen mening Totaal

26

23

41

% 2% 21% 67% 10% 100%

15 31

17 21

31

17

36

7

8

Zou u (bij groei van de economie) meer vaste werknemers in dienst nemen als de huidige arbeidsmarktregels blijven bestaan? (bescherming vaste werknemers)

Ja, zeker Ja, misschien Nee, verwacht het niet Nee, zeker niet Weet niet/geen mening Totaal

n 3 33 25 16 4 81

% 4% 41% 31% 20% 5% 100%

4

16 17

9

Hoe bereidt u zich voor op het oplopende Zou u (bij groei van de economie) meer werknemers in dienst nemen als de arbeids- tekort aan kwalitatief personeel (meerdere antwoorden mogelijk) markt flexibeler wordt en tijdelijke contracten en ontslag gemakkelijker worden?

Ja, zeker Ja, misschien Nee, verwacht het niet Nee, zeker niet Weet niet/geen mening Totaal

n 19 29 17 13 3 81

% 23% 36% 21% 16% 4% 100%

Binding via vast dienstverband Binding via primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden Binding via aanbieden scholing Samenwerking met scholen en kennisinstituten Aantrekken van buitenlands personeel Samenwerking met andere bedrijven in een werknemerspool Anders, namelijk: Weet niet/geen mening Totaal

n 12

% 15%

25

31%

13

16%

14

17%

3

4%

14

17%

14 21 81

17% 26% 100%

* Onder arbeidsbescherming wordt verstaan: eenmaal iemand aangenomen, kunt u daar niet zomaar afscheid van nemen.

Magis Marketing & Research

www.magis.nl

Mei - Juni 2013 - AM

Magis houdt zich bezig met advies en praktijkgericht onderzoek op het gebied van marketing-/strategisch en innovatiemanagement. Al meer dan 25 jaar adviseert Magis profit en non-profit organisaties bij uiteenlopende strategische en marketingvraagstukken. Dit met uiteindelijk resultaat het optimaliseren van de organisatie, producten of diensten op de meest effectieve manier. Dit doet Magis Marketing & Research door met haar team van gespecialiseerde experts op het gebied van marketing, strategie, innovatie en (markt)onderzoek alsmede de inzet van geĂŤigende (wetenschappelijke) concepten en geavanceerde onderzoekapparatuur, passend marketingadvies uit te brengen en/of marktonderzoek uit te voeren.

19


Achterhoeks geld voor Achterhoeks MKB

Naoberkrediet stapt in waar banken afhaken De kredietverlening aan het MKB stokt. Het MKB is voor banken zakelijk niet meer interessant. Banken zijn inmiddels het zand in de banenmotor van de Nederlandse economie, het midden- en kleinbedrijf. Verdere krimp van het MKB is desastreus voor de economie. Een groep Achterhoekse ondernemers laat het niet bij mopperen en klagen, maar richt nu onder de naam Naoberkrediet een Achterhoekse Kredietunie op.

N

oem het een druppel op een gloeiende plaat, zet vraagtekens bij de financiële speelruimte (in vergelijking met banken), maar Naoberkrediet is in deze economische zware tijden een zeer inspirerend initiatief en geeft onmiskenbaar een signaal af: ‘We kunnen blíjven praten tot we een ons wegen, maar we laten ons door de banken niet afserveren. Dan doen we het zélf wel.” Het doel van Naoberkrediet is het financieren van die MKB-bedrijven, waarin banken op dit moment niet geïnteresseerd 20

zijn. Daarbij gaat het in het algemeen om kredieten van tussen de e 50.000,- en e 300.000,-.

Onvrede Toon Lepoutre – ICT-ondernemer, afkomstig uit Winterswijk en onlangs deelnemer aan het Achterhoek Magazine Rondetafelgesprek over dit thema – is één van de initiatiefnemers: “In nota bene ‘het VN Jaar van de Coöperatie’ zijn we druk bezig een coöperatie op te richten, die bestaat uit kredietgevende en kredietnemende leden. Kredietgevers zijn MKBondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. We maken op dit moment een rondje door de Achterhoek om de belangstelling te peilen, maar ook om concreet

Hoe werkt Naoberkrediet?

Een ondernemer dient op basis van een businessplan een aanvraag in. Een kredietcommissie, met daarin twee financieel experts en een ondernemer, buigt zich over het plan en beslist over al dan niet toekenning. Na het akkoord van de commissie gaat het plan naar het bestuur dat het krediet verstrekt en een coach selecteert. Eventuele zekerheden worden in aktes vastgelegd en Naoberkrediet toetst of de verplichte eigen inbreng aanwezig is. Het krediet wordt vervolgens gemonitord door een externe partij. In de praktijk is Naoberkrediet een aanvulling op bestaande financiering; de ondernemer blijft klant bij zijn huisbankier die ook het traditionele betalingsverkeer blijft regelen. In deze zin concurreert Naoberkrediet dus niet met de banken.

Mei - Juni 2013 - AM


over deelname te praten. We kunnen wel stellen dat dit beeld breed gedragen wordt, want we hebben inmiddels het eerste miljoen al binnen! We stellen ons ten doel binnen afzienbare tijd een aanvangswerkkapitaal van e 3 miljoen te genereren. Dat bedrag moet op Achterhoekse schaal op termijn uitgroeien tot een kapitaal van rond de e 20 miljoen.”

Succesvol Kredietnemers zijn MKB-ondernemers die geld lenen uit de coöperatiekas. Bijzonder is dat de kredietnemers niet alleen geld toegewezen krijgen, maar ook een ervaren ondernemer als coach. Begeleiding door een coach (een ondernemer én vrijwilliger!) is een voorwaarde voor de toekenning van het krediet. ‘Smart money’, noemen Toon Lepoutre en zijn mede-initiatiefnemers het: “De

Aantrekkelijke rente

Een ondernemer die geld wil storten in de kas van Naoberkrediet koopt ledencertificaten. Het minimale inlegbedrag is e 10.000,-. De certificaten hebben geen afloopdatum maar kunnen, na de periode die overeenkomt met de uitleenperiode van de verstrekte kredieten, verhandeld worden tussen de leden onderling. De kredietgever zet zijn geld dus voor een bepaalde periode vast (tussen de drie en zeven jaar). De rente op de ledencertificaten ligt hoger dan die op de vrij opneembare spaargelden bij banken. Naoberkrediet gaat op dit moment uit van een zakelijke rentevergoeding van 2% boven de gemiddelde rente bij de drie grote banken in Nederland.

Mei - Juni 2013 - AM

ervaring wijst uit dat het kredietrisico zo aanzienlijk beperkt wordt. Ondernemers die een klankbord hebben en die kunnen sparren met financiële of vakmatige specialisten zijn in de regel succesvoller dan ondernemers die er alleen voor staan.” Het businessmodel van Naoberkrediet (een coöperatieve vereniging) is gebaseerd op een bestaande aanpak die is ontwikkeld in samenwerking met Nyenrode business universiteit. Omdat het gaat om een besloten kredietcoöperatie is geen goedkeuring en/of toezicht nodig van de Autoriteit Financiële Markten of de Nederlandsche Bank.

Dynamiek Toon Lepoutre tot slot: “Wij snappen best dat Naoberkrediet niet de totaaloplossing is voor de economische crisis waarin we verkeren. Maar het kan wel helpen extra dynamiek in de regio te genereren, Naober­ krediet kan fungeren als aanjager voor economische groei. Van ondernemers voor ondernemers, blijkbaar moeten we het als ondernemers vandaag de dag vooral van elkáár hebben.” n

Meer weten?

Naoberkrediet streeft ernaar in het najaar ‘up and running’ te zijn. De initiatiefnemers werken op dit moment de juridische en organisatorische structuur uit en bereiden een goede marktintroductie voor. In het najaar geeft Naoberkrediet tijdens een symposium een uitgebreide toelichting op het initiatief. Datum, tijdstip en locatie volgen nog. Wilt u meedoen als kredietgever of wilt u op termijn wellicht een krediet aanvragen, dan kunt u nu al meer informatie aanvragen of in contact treden met Naoberkrediet via info@naoberkrediet.nl.

21


Achterhoeks geld voor Achterhoeks MKB

Naoberkrediet stapt in waar De kredietverlening aan het MKB stokt. Het MKB is voor banken zakelijk niet meer interessant. Banken zijn inmiddels het zand in de banenmotor van de Nederlandse economie, het midden- en kleinbedrijf. Verdere krimp van het MKB is desastreus voor

N

oem het een druppel op een gloeiende plaat, zet vraagtekens bij de financiële speelruimte (in vergelijking met banken), maar Naoberkrediet is in deze economische zware tijden een zeer inspirerend initiatief en geeft onmiskenbaar een signaal af: ‘We kunnen blíjven praten tot we een ons wegen, maar we laten ons door de banken niet afserveren. Dan doen we het zélf wel.” Het doel van Naoberkrediet is het financieren van die MKB-bedrijven, waarin banken op dit moment niet geïnteresseerd zijn. Daarbij gaat het in het algemeen om kredieten van tussen de e 50.000,- en e 300.000,-.

Onvrede Toon Lepoutre – ICT-ondernemer, afkomstig uit Winterswijk en onlangs deelnemer aan het Achterhoek Magazine Rondetafelgesprek over dit thema – is één van de initiatiefnemers: “In nota bene ‘het VN Jaar van de Coöperatie’ zijn we druk bezig een coöperatie op te richten, die bestaat uit kredietgevende en kredietnemende leden. Kredietgevers zijn MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke

de economie. Een groep Achterhoekse ondernemers laat het niet bij mopperen en klagen, maar richt nu onder de naam Naoberkrediet een Achterhoekse Kredietunie op.

20

Hoe werkt Naoberkrediet?

Een ondernemer dient op basis van een businessplan een aanvraag in. Een kredietcommissie, met daarin twee financieel experts en een ondernemer, buigt zich over het plan en beslist over al dan niet toekenning. Na het akkoord van de commissie gaat het plan naar het bestuur dat het krediet verstrekt en een coach selecteert. Eventuele zekerheden worden in aktes vastgelegd en Naoberkrediet toetst of de verplichte eigen inbreng aanwezig is. Het krediet wordt vervolgens gemonitord door een externe partij. In de praktijk is Naoberkrediet een aanvulling op bestaande financiering; de ondernemer blijft klant bij zijn huisbankier die ook het traditionele betalingsverkeer blijft regelen. In deze zin concurreert Naoberkrediet dus niet met de banken.

Mei - Juni 2013 - AM


‘Naober­krediet kan fungeren als aanjager voor economische groei. Van ondernemers voor ondernemers’ ! kas geldmiddelen ter beschikking stellen. We maken op dit moment een rondje door de Achterhoek om de belangstelling te peilen, maar ook om concreet over deelname te praten. We kunnen wel stellen dat dit beeld breed gedragen wordt, want we hebben inmiddels het eerste miljoen al binnen! We stellen ons ten doel binnen afzienbare tijd een aanvangswerkkapitaal van e 3 miljoen te genereren. Dat bedrag moet op Achterhoekse schaal op termijn uitgroeien tot een kapitaal van rond de e 20 miljoen.”

een voorwaarde voor de toekenning van het krediet. ‘Smart money’, noemen Toon Lepoutre en zijn mede-initiatiefnemers het: “De ervaring wijst uit dat het kredietrisico zo aanzienlijk beperkt wordt. Ondernemers die een klankbord hebben en die kunnen sparren met financiële of vakmatige specialisten zijn in de regel succesvoller dan ondernemers die er alleen voor staan.”

Het businessmodel van Naoberkrediet (een coöperatieve vereniging) is gebaseerd op een bestaande aanpak die is ontwikkeld in samenwerking met Nyenrode business universiteit. Omdat het gaat om een besloten kredietcoöperatie is geen goedkeuring en/of toezicht nodig van de Autoriteit Financiële Markten of de Nederlandsche Bank.

Meer weten?

Naoberkrediet streeft ernaar in het najaar ‘up and running’ te Succesvol Toon Lepoutre tot slot: “Wij snappen best dat Naoberkrediet zijn. De initiatief­ Kredietnemers zijn MKB-ondernemers die niet de totaaloplossing is voor de nemers werken op dit geld lenen uit de coöperatiekas. Bijzonder economische crisis waarin we moment de juridische is dat de kredietnemers niet alleen geld verkeren. Maar het kan wel hel- en organisatorische toegewezen krijgen, maar ook een ervaren pen extra dynamiek in de regio ondernemer als coach. Begeleiding door een structuur uit en bereite genereren, Naober­krediet coach (een ondernemer én vrijwilliger!) is den een goede marktkan fungeren als aanjager voor introductie voor. economische groei. Van onderIn het najaar geeft nemers voor ondernemers, Naoberkrediet tijdens blijkbaar moeten we het als een symposium een ondernemers vandaag de dag uitgebreide toelichvooral van elkáár hebben.” n ting op het initiatief. Datum, tijdstip en locatie volgen nog. Wilt u meedoen als kredietgever of wilt Aantrekkelijke rente u op termijn wellicht Een ondernemer die geld wil storten in de kas van Naoberkrediet koopt ledencertificaten. Het minimale een krediet aanvragen, inlegbedrag is e 10.000,-. De certificaten hebben geen afloopdatum maar kunnen, na de periode die dan kunt u nu al meer overeenkomt met de uitleenperiode van de verstrekte kredieten, verhandeld worden tussen de leden onderling. De kredietgever zet zijn geld dus voor een bepaalde periode vast (tussen de drie en zeven jaar). informatie aanvragen of in contact treden De rente op de ledencertificaten ligt hoger dan die op de vrij opneembare spaargelden bij banken. Naomet Naoberkrediet via berkrediet gaat op dit moment uit van een zakelijke rentevergoeding van 2% boven de gemiddelde rente info@naoberkrediet.nl bij de drie grote banken in Nederland.

Dynamiek

1560AM

banken afhaken

Mei - Juni 2013 - AM

21


Dachser intelligent logistics in Zevenaar

De sleutel van het succes van Dachser Begonnen als transporteur van kaas in Beieren is het familiebedrijf van Dachser uitgegroeid tot wereld­ speler in logistieke dienst­ verlening. Aat van der Meer, directeur Benelux van Dachser Intelligent Logistics: “Logistieke processen zijn heel complex geworden. En zéér fascinerend.”

k In Zevenaar heeft Dachser een crossdockhal van bijna 7.500 m2 neergezet van waaruit elke dag goederen naar zo’n 500 klanten worden vervoerd

22

“J

e hebt in de logistieke dienstverlening op een gegeven moment een keuze,” vertelt Aat van der Meer, managing director van Dachser Benelux. “Of je blijft een lokaal transportbedrijf of je kiest voor global logistics. Een middenweg is er niet.” Dachser heeft duidelijk voor het laatste gekozen. Van lokaal transporteur van kaas in ZuidDuitsland is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldspeler op het gebied van logistieke dienstverlening, met vestigingen overal in Europa en in alle werelddelen. De wereld van de logistiek is ook ingrijpend veranderd. Van het vervoer van goederen van A naar B is het in de loop der tijd ‘opgeschaald’ naar een complex proces van transport, opslag, groupage, verzending en distributie. Zo ook in het Logistics ­Centre van Dachser in Zevenaar. In de grote nieuwe hal met zo’n 7.500 m2 vloer­oppervlakte worden dagelijks de goederen van klanten uit de regio binnengebracht. Die worden via een intelligent systeem in bundels verzameld, de ‘groupage’. Tijdens de spits (‘s morgens vroeg en aan het eind van de middag) rijdt een ‘pompwagen’ over een spoor in de vloer en levert volgens planning bundels goederen af op een vastgestelde locatie. Vandaar worden ze in v­ rachtwagens geladen en vervolgens getransporteerd naar alle delen van de wereld. Van der Meer: “Paklijsten, laadlijsten en handmatig werk is er niet meer bij. Het hele systeem is gebaseerd op labeling en barcodes. Alles en iedereen werkt via scanners.”

Active report “Logistieke processen zijn heel complex. En heel fascinerend,” zegt Aat van der Meer.

“De tijd van de chauffeur die met een laadlijst in de hand zijn wagen laadde is allang voorbij. Het hele systeem van plannen, groeperen, laden en lossen is geautomatiseerd. Dat kan ook niet anders, want de vervoerstromen gaan de wereld over. Klanten verwachten terecht dat hun zending op tijd wordt afgeleverd en dat kan in een globale setting alleen als het handmatige werk wordt vervangen door een geautomatiseerd volgsysteem.” ‘Active report’, heet het systeem bij Dachser. “Dat betekent dat van moment tot moment te zien is waar een pakket zich bevindt, of de shipment volgens planning verloopt of dat er problemen zijn. Kijk, in zo’n ingewikkeld proces van global logistics gaat altijd ergens wel eens iets fout. Maar onze kracht is dat we het systeem zo hebben opgezet dat we op elk moment kunnen ingrijpen en een oplossing kunnen bieden.”

l Aat van der Meer, managing director van Dachser Benelux, in de grote hal waar de groupage plaatsvindt. “De klant verwacht stipte levering en dat kan in een globale setting alleen met een geautomatiseerd en perfect werkend volgsysteem”

‘Concentreer je op de dingen die belangrijk zijn. Dat is de sleutel van ons succes’ !

Mei - Juni 2013 - AM


Korte lijnen Want dat is volgens Van der Meer de sleutel van het succes van Dachser: intelligente oplossingen zoeken voor de vragen van de klant. “En kwaliteit leveren: zorgen dat de dingen lopen zoals afgesproken, en als er ergens iets hapert, meteen adequaat reageren. Daar heb je een transparant systeem voor nodig. En de juiste mensen, mensen die niet zozeer planner of transporteur zijn, maar meer procesbeheerder, begeleider van transporten en gesprekspartner van klanten. Dan ben je als logistieke partner betrouwbaar.” “De markt stelt steeds hogere eisen aan de logistieke dienstverlening,” stelt Aat van der Meer. “Klantorganisaties groeien, worden meer internationaal georiënteerd en vervoerstromen verplaatsen zich, bijvoorbeeld naar China en Vietnam of Zuid-Afrika. Op die trend van internationale oriëntatie en globalisering hebben we bijtijds ingespeeld door ons netwerk uit te breiden en over de hele wereld nieuwe logistieke centra in te

richten. Ons adagium was en is: korte lijnen en dichtbij de klant zitten. We hebben nu vijf vestigingen in Nederland, waardoor we dichtbij onze regionale klanten zitten.

Autonome groei Ondanks de stagnatie en de harde concurrentie in de logistieke sector (“natuurlijk merken we dat”) groeit Dachser nog steeds, vertelt Van der Meer. “We hebben als Dachser een planning gemaakt voor de komende vijf-zes jaar, die we regelmatig evalueren en bijstellen. Daarbij gaan we over de hele linie uit van een steady

groei, een autonome groei vanuit onze eigen kracht. Binnen afzienbare tijd gaan we twee nieuwe vestigingen openen, één in het noorden van Nederland en één in het Oosten van België. Zo wordt ons netwerk nog fijnmaziger en maken we de lijnen met de klant nog korter. Dat is een efficiencyslag die zich meteen weer vertaalt in kwaliteit, in snellere levering, meer betrouwbaarheid en betere dienstverlening aan de klant.” Dachser Intelligent Logistics: accurate, efficiënte en betrouwbare logistieke dienstverlening aan klanten. Daar is volgens Aat van der Meer Dachser groot mee geworden. “Ondanks dat we een internationaal bedrijf zijn, is het karakter van het familiebedrijf bewaard gebleven.” n

Dachser Netherlands B.V.

Dachser Netherlands B.V.is onderdeel van het in 1930 opgerichte familiebedrijf Dachser GmbH & Co KG. Het is één van de leidende wereldwijde spelers in de logistieke branche. Dachser Nederland heeft vijf vestigingen (Zevenaar, Waddinxveen, Maastricht, Schiphol en Rotterdam) voor wegtransport, zee- en luchtvracht. De vestiging in Zevenaar is in 1975 opgericht. In de loop van de jaren breidde deze zich uit; in 2012 werd een nieuwe vestiging geopend op het industrieterrein Zevenpoort met een crossdockhal van 7.200 m2 en een kantoorgebouw van 3.000 m2. Na Duitsland is dit de grootste vestiging van Dachser in Europa. De vestiging Zevenaar verbindt de Randstad met Duitsland; dagelijks vertrekken er 54 directe lijnen, voor een groot deel naar Duitsland. Vanuit Zevenaar worden zo’n 500 klantbedrijven logistiek ‘bediend’.

Mei - Juni 2013 - AM

23


24

Mei - Juni 2013 - AM


eMade in de Achterhoek SABA, producent van hoogwaardige industriële lijmen en kitten met hoofdkantoor in Dinxperlo, vierde vorige maand haar tachtigjarig jubileum èn opende t­ egelijk een nieuwe productieplant van zo’n 10.000 m2. Daaruit blijkt wel de kracht van SABA, ook in tijden van economische teruggang. “We doen waar we goed in zijn. En daar willen we steeds beter in worden,” aldus Klaas de Jong van SABA.

j Klaas de Jong: “Wij leveren niet alleen hoogwaardige producten, maar ook hoogwaardige applicatiesystemen en technische ondersteuning, en dat is de meerwaarde voor onze klanten”

Saba industriële lijmen en kitten in Dinxperlo

SABA, a strong bond A

l In eigen laboratoria ontwikkelt SABA de lijm- en kitproducten voor met name industriële toepassingen ll Een medewerker licht de werking van het vacuüm vulsysteem nog eens toe. Nieuw is het vulsysteem met ‘lijmverbruikvolgsysteem’ dat SABA onlangs introduceerde

ls je vanavond in bed stapt, heb je grote kans dat je slaapt op een matras waar lijm van SABA in verwerkt is. En als je deze zomer via een internationaal vliegveld naar je vakantiebestemming reist, zal dat waarschijnlijk afgedicht zijn met kit van SABA. Niets om je ongerust over te maken, want bij SABA wordt ‘alles afgedicht’. En goed ook. SABA in Dinxperlo is op wereldschaal producent van hoogwaardige lijmen en kitten voor industriële en bouwkundige toepassingen. “Wij zijn gespecialiseerd in schuimverlijming,” zegt Klaas de Jong, Business Unit Manager Industry van SABA. “Onze watergebaseerde lijmen worden op grote schaal verwerkt in de schuimverwerkende industrie, bijvoorbeeld bij de productie van matrassen en comfort- en projectmeubilair. Daar zijn we wereldspeler nummer 1 in. We ontwikkelen en produceren bovendien afdichtings- en verlijmingsproducten voor o.a. milieu & infra, de bouw en de marine- en transportmarkt.” Op die schaal moet je dus denken. Het magazijn van SABA is dan ook indrukwekkend, en de logistieke operatie daarachter ook: dagelijks gaan de vaten, blikken, kokers en containers de hal uit en de wereld door. In de VS, Australië, Duitsland en Polen heeft SABA eigen vestigingen. “Vooral China is voor ons een opkomende markt. Ook daar hebben we nu ons eigen verkoopkantoor.”

Hoogwaardige toepassingen De kracht van SABA ligt in de focus op twee producten, vertelt Klaas de Jong. “Simpel gezegd, lijm verbindt en kit sluit af. Maar het zijn hele specifieke vakgebieden en daar weten we hier alles van. Zowel voor de

lijmen als voor de kitten hebben we een eigen research­ afdeling en een laboratorium waarin alles ontwikkeld en getest wordt.” Kennis, het ontwikkelen van kennis en het doorgeven daarvan is bij SABA het sleutelwoord. De Jong: “Wij leveren niet alleen hoogwaardige producten, maar ook hoogwaardige applicatiesystemen en technische ondersteuning, en dat is de meerwaarde voor onze klanten. De klant wil het graag sneller, schoner en duurzamer, om zo het beste rendement uit het product of het project te halen. Daar helpen we ze mee. Uiteindelijk draait hier alles om de klant. Elke klant heeft een specifieke vraag, waarvoor we een specifieke oplossing zoeken. En we vinden die ook.”

Verbruikvolgsysteem Over duurzaamheid gesproken, dat krijgt de laatste jaren vooral in de VS, Europa en Australië veel aandacht, zeker bij het gebruik van chemische producten als lijm en kit. Vandaar dat SABA daar zowel bij de producten als bij de verwerking extra aandacht aan besteedt.” Alles wat wij maken valt binnen de hoogste kwaliteitsnormen en is uitgebreid gecertificeerd,” zegt De Jong. “En de kitten die wij leveren voor bijvoorbeeld vliegvelden en tankstations, gaan langer mee en beschermen mens en milieu tegen vervuiling.” Ook samenhangend met duurzaamheid heeft SABA voor haar klanten een ‘lijmverbruikvolgsysteem’ ontwikkeld. “Daarmee kan de klant het lijmverbruik monitoren bij de verwerking tijdens het productie­ proces,” zegt De Jong. “Dat levert in de praktijk een enorme besparing op, en dat is winst voor de grootverbruiker. Maar je creëert op die manier ook bij de operators een bewustzijn van ‘hoe werkt het zo zuinig mogelijk’. En dat is ook winst.” Dat maakt duidelijk dat SABA niet alleen goede producten levert, maar ook meedenkt met de klant in diens productieproces of project waarbij de lijmen en kitten uit Dinxperlo worden toegepast. Zo blijf je dus een wereldspeler. n

‘Simpel gezegd, lijm verbindt en kit dicht af. Maar het zijn hele specifieke vakgebieden’ ! Mei - Juni 2013 - AM

25


eBedrijfsreportage H. Jansen Assurantie Groep Winterswijk bestaat 100 jaar

Van assurantiekantoor naar risicoregisseur

Eind mei vierde de H. Jansen Assurantie Groep (Assurantiën, Hypotheken en Pensioenen) in Winterswijk feestelijk zijn 100-jarig bestaan. In de regio heeft de groep als onafhankelijk adviseur van vooral de zakelijke markt een sterke positie opgebouwd. “Kennis, daar gaat het om in ons vak. En die ligt bij ons op een hoog niveau,” zegt Vanessa Jansen, de vierde generatie die leiding geeft aan het familiebedrijf.

J

e moet even omschakelen als je bij de H. Jansen Assurantie Groep in Winterswijk binnenloopt. De activiteiten van de Assurantie Groep (assurantiën, ­hypotheken en pensioenen) gebeuren vanuit een fraai gelegen villa aan de Groenloseweg in Winterswijk. Dat maakt ook meteen duide­lijk dat het hier niet om een ‘gewoon’ verzekeringskantoor gaat dat bemiddelt in polissen, maar om een organisatie die zich als bedrijfsadviseur en risicomanager vooral op 26

de zakelijke markt richt. “Die ontwikkeling heeft mijn vader begin jaren ‘90 ingezet,” zegt Vanessa Jansen, die nu de leiding van de H. Jansen Assurantie Groep heeft. “Hij was de acquisitieman bij uitstek en heeft een aantal grote bedrijven binnengebracht. Hij heeft een enorm netwerk opgebouwd, waar we nog steeds de vruchten van plukken. Daarmee nemen we voor de regio een unieke positie in. Want als je met die klanten in gesprek bent, praat je niet over het afsluiten van welke polis bij welke verzekeringsmaatschappij, maar dan gaat het over bedrijfsvoering en risicomanagement. Een polis afsluiten is niet zo interessant; adviseren over risico’s en de preventie daarvan wèl. Op dat terrein zijn wij vanuit onze kennis op het gebied van organisatie, financiering en risicobeheersing de juiste gesprekspartner van het bedrijfsleven in de regio.”

Onafhankelijk Vaak zijn de polissen die de H. Jansen Assurantie Groep voor zijn zakelijke klanten onderbrengt van een derge­ lijke omvang dat die niet bij èèn verzekeringsmaatschappij worden afgesloten, vertelt Angela Bruntink, manager van Assurantiën Bedrijven. “Die worden via onze ‘placing broker’ op de beurs bij verschillende Mei - Juni 2013 - AM


“Op het niveau waarop wij opereren is verzekeren een heel uitdagend vak.” ! maatschappijen ondergebracht. De maatschappijen brengen een bod uit, en wij bespreken dat met de klant. Ook in dat proces staan wij aan de kant van onze klant. En zijn wij als adviseur volstrekt onafhankelijk en transparant.” Overigens is dat een ontwikkeling die ook in de wetgeving steeds sterker benadrukt wordt, vertelt zij; onafhankelijk van de verzekeraars, uitsluitend adviseur van bedrijven en particulieren.

Kennisniveau De eisen die aan assurantieadviseurs gesteld worden, worden steeds scherper, vertelt Angela Bruntink. “De tijd dat je met Assurantie-B in je vakkenpakket allround verzekeringsadviseur kon worden, is voorbij. Je moet nu juridisch en bedrijfseconomisch goed geschoold zijn. Het kennisniveau ligt bij ons heel hoog. En we zijn constant bezig met het updaten van onze kennis: punten halen in bij- en nascholing, toetsen, ­examens. Maar dat moet ook wel. Vroeger sprak je alleen met de administrateur van een bedrijf, nu ben je vaak ook de gesprekspartner van de financiële directeur. En toen ging het over een polis, nu over de ontwikkeling van het bedrijf, de economische situatie, de financiering en het risicomanagement. Voor velen lijkt het verzekeringsvak saai. Maar als bedrijfsadviseur en risicoregisseur is het heel spannend en uitdagend.”

Ingewikkelde materie Bert Nieuwenhuis, senior pensioenadviseur, bevestigt dat hoge kennisniveau bij de H. Jansen Assurantie Groep. “We hebben het over een hele ingewikkelde

materie, qua wetgeving, maar ook qua organisatie. Vaak is de pensioenvoorziening de aanleiding voor het gesprek. Maar in feite praat je dan als ondernemers onder elkaar over het totale arbeidsvoorwaardenbeleid van een bedrijf of organisatie, waar pensioenen een onderdeel van zijn. Dus ook over zaken als verzuim­beheersing, risicobeheersing, opleidingspakket en ontslagbeleid. Kijk, het voordeel is, wij kennen onze klanten, we weten wat er speelt, we hebben kennis van de branche en kunnen vergelijkingen maken met andere bedrijven in dezelfde sector; die heeft het zo en zo aangepakt, misschien is dat ook een optie.” Nieuwenhuis geeft aan dat de adviseur ieder onderdeel moet beheersen. Waarbij hij gebruik maakt van een netwerk van juristen, fiscalisten en actuarissen. “Dat maakt ons als gesprekpartner interessant, en onze positie in de markt heel sterk.”

Onderscheidend “Ook als assurantiegroep moet je je in de markt onderscheiden,” zegt Vanessa Jansen. “En dat doe je door je te specialiseren. Waar zijn we echt goed in, en je daarop richten. En dat is kennis. Kennis van de markt, van de branche, van de risico’s en van het managen daarvan. Die lijn hebben we een aantal jaren geleden ingezet en

daarmee hebben we onze naam gevestigd. We zijn persoonlijk, betrokken en op een breed terrein deskundig. Dat maakt ons als gesprekspartner voor met name de zakelijke markt interessant. Ik ben de vierde generatie Jansen en veel bedrijven in de regio zijn ook van generatie op generatie klant bij ons.” Dat is ook het voordeel van de Achterhoek, zegt Vanessa tenslotte: “De mentaliteit is hier anders dan in het westen. Je bent bekend met elkaar, je komt elkaar regelmatig tegen op netwerkbijeenkomsten, je weet van elkaar dat je betrouwbaar bent en je gunt elkaar de zaken. Die gunfactor wordt steeds belangrijker.” n

Groenloseweg 36 7101 AJ Winterswijk T 0543 551500 E info@hjansen.nl I www.hjansen.nl

l Vanessa Jansen, algemeen directeur van de H. Jansen Assurantie Groep, Angela Bruntink, manager Assurantiën Bedrijven en Bert Nieuwenhuis, senior pensioenadviseur [v.l.n.r.] Mei - Juni 2013 - AM

27


e De Nieuwbouw De nieuwbouw van LBA in Groenlo

Alles draait om de juiste maatvoering Bouwkundig, civieltechnisch en geodetisch projectbureau LBA bouwt aan de rondweg in Groenlo in hoog tempo aan een nieuw pand. Het bedrijf is gespecialiseerd in landmeetkundige werkzaamheden, bouwmaatvoering en civieltechnisch ontwerp. “Het moet tot op de laatste millimeter precies,”zegt directeur en medeeigenaar Erik Schuurmans.

“W

e waren gewoon uit ons jasje gegroeid,” zegt Erik Schuurmans. Samen met Nico Rolink is hij directeureigenaar van LBA in Groenlo. Vijftien jaar geleden startten zij hun bedrijf, oorspronkelijk als landmeters. Maar inmiddels is LBA uitgegroeid tot een fullservice projectbureau voor de bouwkundige, civieltechnische en landmeetkundige sector. “Onze klanten variëren van overheidsinstanties, zoals gemeentes en waterschappen, tot bouwbedrijven, civiele aannemers, nutsbedrijven, woningbouwverenigingen en particulieren,” zegt Schuurmans. “Ook het werk is veelzijdiger geworden, van het traditionele landmeten naar het hooggespecialiseerde inmeten en uitzetten van infrastructurele projecten. Op die ontwikkeling hebben

we ingespeeld door constant te investeren in medewerkers en middelen. We hebben hier de meest geavanceerde apparatuur en software in huis. En de mensen die de kennis en ervaring hebben om de meest complexe projecten te scannen en in te meten. Die bovendien de taal van de wereld spreken, omdat je bij de begeleiding nauw samenwerkt met uitvoerders in de bouw en de weg- en waterbouw.”

Millimeterwerk Want complex is het werk dat LBA doet. Zoals bijvoorbeeld het uitzetten van een drietal hoge torenflats in Amsterdam, het inmeten van de brug over de A50 bij Ewijk of het uitzetten van spoortunnels en -bruggen voor Prorail. “Dat is hooggespecialiseerd werk,”zegt Nico Rolink. “Alles draait uiteindelijk om de goede maatvoering. Kijk, bij het opmeten van een kavel komt het op de centimeter aan. Maar de inpassing van een nieuwbouwcomplex in een bestaande situatie moet tot op de millimeter precies. En dat merk je pas als het werk klaar is. Langzamerhand hebben we daar een goede naam in opgebouwd.” Met de 3D scanapparatuur kan LBA ook die laatste millimeter bij het inmeten pakken. “Ook elke afwijking,” zegt Erik Schuurmans. “Neem een oud pand dat verbouwd of gerenoveerd moet worden. Alles in dat pand is verzakt of loopt scheef. Met de 3D-scanner kun je met grote precisie de juiste bestaande maatvoering terug brengen naar een CAD model, waarmee de opdrachtgever verder kan ontwikkelen. Vervolgens kun je dan het bouwkundige, of bij infra het civiele ontwerp opmaken. En tenslotte kun je daar ook nog een 3D-presentatie voor maken, zodat iedereen kan zien hoe het er in werkelijkheid uit komt te zien.” Zo’n 3D-presentatievan LBA wordt

‘Het inmeten van de brug op de A50 bij Ewijk is hooggespecialiseerd werk’ ! 28

l Het oude pand van LBA staat aan de Lichtenvoordseweg in Groenlo ook steeds meer ingezet om buurtbewoners te informeren over aanpassing in hun wijk, over nieuwbouwprojecten of infrastructurele projecten.

Ruimte nodig “Ook wij merken natuurlijk de economische teruggang,” constateren Schuurmans en Rolink nuchter. “In de bouwsector met name is het duidelijk minder druk, en de prijzen liggen beduidend lager. Dus we moeten er hard voor werken. Ons voordeel is de spreiding over de verschillende sectoren bouw, civiel en geodesie. Dat maakt ons minder kwetsbaar. En omdat we veel geïnvesteerd hebben in apparatuur en methodiek, hebben we ook bovenregionaal zo langzamerhand een goede naam opgebouwd.” Daarom durft LBA te investeren in een nieuw pand in Groenlo. “Natuurlijk is dat een waagstuk,” geeft Erik Schuurmans toe. “Maar praktisch: we waren uit ons jasje gegroeid, we hadden meer ruimte nodig om onze medewerkers en de apparatuur te huisvesten. Bovendien wilde de gemeente ons huidige pand hebben om de renovatie en uitbouw van deze omgeving door te voeren. Dat, in combinatie van een lang jarig huurcontract met de ambulancedienst, maakte dat we deze stap konden zetten.” n

Mei - Juni 2013 - AM


De nieuwbouw van LBA staat aan de rondweg in Groenlo, op een kavel van 1.500 m2. Het gebouw telt vier verdiepingen van elk 310 kubieke meter, met aangebouwd de garage van de ambulancedienst, die ook huurder is van een gedeelte van de kelder. Op de begane grond en de eerste verdieping komen de werkplekken voor de medewerkers van LBA, de tweede etage staat nog te huur. “We hebben het gebouw in eigen beheer ontworpen,” zegt directeur/eigenaar Erik Schuurmans. “De maatvoering, het ontwerp en de bouwbegeleiding hebben we in eigen hand gehouden. Leuk, om nu eens aan je eigen pand te werken.” Het gebouw wordt vlak voor de bouwvak­ vakantie opgeleverd; in week 34 verhuizen de medewerkers van LBA naar hun nieuwe werkplek.

j Erik Schuurmans (l.) en Nico Rolink voor het nieuwe pand van LBA dat binnenkort opgeleverd wordt. Het garagegedeelte is verhuurd aan de Ambulancedienst

Mei - Juni 2013 - AM

29


eDe Hobby

Wim van Krimpen, onbezoldigd directeur Villa Mondriaan

‘Een Museum bouwen is mijn grote hobby’

30

Mei - Juni 2013 - AM


“E

en jaar geleden ben ik door de stichting gevraagd om het museum Villa Mondriaan in Winterswijk op te zetten. Het was een behoorlijk heftig jaar, maar nu staat er een nieuw gebouw met een mooie collectie en een professionele organisatie. Wel wat kleinschaliger dan ik gewend ben. Ik heb leiding gegeven aan musea als de Kunsthal in Rotterdam en het Gemeentemuseum in Den Haag. Ik Wim van Krimpen studeerde rech- heb daar grote kunstmanifestaties gedaan, want ten aan de VU in Amsterdam. Hij het is aardig als museum om te wachten tot er begon een tentoonstellingsburo in een belangstellende bezoeker langskomt, maar je Rotterdam, organiseerde de eerste kunt beter zelf de beweging op gang brengen met woonbeurs en verschillende grote interessante tentoonstellingen en activiteiten. Ik zie Villa Mondriaan ook een beetje als de Kunstfestivals. Hij begon een galerie in Amsterdam en bouwde met archi- hal, geen mausoleum voor Piet Mondriaan maar een museum waar beweging, dynamiek in zit.” tect Rem Koolhaas de Kunsthal “Ik ben in mijn carrière in de kunstwereld in Rotterdam, waar hij directeur eigenlijk niet zo met Mondriaan bezig geweest. werd. Daarna werd hij directeur van het Gemeentemuseum in Den Dat was niet mijn passie, ik ben eerder een liefhebber en verzamelaar van moderne kunst. Maar Haag en bouwde hij het Eschermuseum en het Fotomuseum. Hij Mondriaan is internationaal een van de bekendste kunstenaars. Hij heeft in zijn tijd met alle is nu ‘onbezoldigd directeur’ van grote kunstenaars samengewerkt en heeft op zijn Villa Mondriaan in Winterwijk. beurt weer een latere generatie kunstenaars geïnspireerd. Daar wil ik graag tentoonstellingen over maken. In Villa Mondriaan laten we zien waar het begonnen is, waar hij opgroeide, zijn eerste tekenlessen kreeg en zijn vroege werken schilderde. Natuurlijk, er zit een aspect van een bedevaartsoord in, zeker ook door de ligging in Winterswijk. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam, ik heb in Rotterdam en Den Haag in de kunstwereld gewerkt en ik woon in Amsterdam. Daarom moest ik wel even slikken toen ze me vroegen om Villa Mondriaan op te zetten. Een Mondriaanmuseum in Winterswijk, of all places. Maar alles wat ik in de loop van mijn carrière aan kennis van musea heb opgebouwd heb ik in dit museum gestopt.” “Ik was er ook wel een beetje nerveus over. Tenslotte werk je hier met vrijwilligers en liefhebbers en dat is wel wat anders dan ik gewend ben. Tegelijk moet je een professionele organisatie opzetten, tot in alle details, van beveiliging, verlichting, verwarming, noem maar op. Ik was gewend om te zeggen hoe het moest en mijn zin door te zetten. Maar ik ben uiterst tevreden over hoe de dingen gelopen zijn en over de mensen met wie ik werk. Die zijn open, bereidwillig, enthousiast en betrouwbaar, van hoog tot laag, van bouwvakkers tot schoonmakers, d’r an. En dat is ook weer anders dan ik gewend was. Geweldig.” “Het staat er nu en de eerste weken zijn veelbelovend. Al moet ik er wel aan wennen dat we andere bezoekersaantallen hebben in vergelijking met mijn vorige musea. Maar nu heeft Winterswijk Professionele reputaties kundrie belangrijke culturele aantrekkingspunten: nen sterk verschillen van wat iemand in zijn vrije tijd doet. In de Strandlodge, Villa Mondriaan en de Steenelk nummer vertelt een Achter- groeve. Dat is belangrijk, want toeristen vormen steeds meer de doelgroep van de toekomst. En hoekse ondernemer, bestuurde belangstelling voor Mondriaan in bijvoorder, sporter of artiest over zijn beeld Duitsland is groot. We hebben er hier nu of haar opmerkelijke hobby. een schitterend cultureel speerpunt bij. Mijn beleid is om vanuit Villa Mondriaan de beweging, de dynamiek hier in het culturele leven te brengen. Musea bouwen is nu eenmaal mijn grote hobby, dat kan ik niet laten. Daarom ben ik hier.” n

Mei - Juni 2013 - AM

31


l Henk-Jan Wegman fraai uit de bunker

l Rob van de Bovenkamp gefocust

AM/BAX Golftoernooi 2013 l De winnende flightfoto: Bax 7 bestaande uit Bjorn Drenth, Henk-Jan Wegman, Alfred Lijzinga en Tanya Martinus

Klappertanden

Prijswinnaars AM/BAX Golftoernooi De Batouwe 19 april 2013 Team Prijs: BAX Advocaten 3 Wim Hegeman, Ferry Nahon, Karsten Gussinklo Eerste Prijs Categorie 1: Bjorn Drenth, Bax 7 Tweede Prijs Categorie 1: Silke van Rooij, Bax 1 Derde Prijs Categorie 1: Tim Arends, Tim Trading & Inv. Eerste Prijs Categorie 2: Marcel Neervoort, Intermeco Tweede Prijs Categorie 2 Huib Waterham, Rabobank Graafschap Midden Derde Prijs Categorie 2: Ferry Nahon, Bax 3 Neary Dames: Ingrid Vollema, Bax 2 Neary Heren: Anton Engelbarts, Bribus Keukens Longest drive: Dames: Ingrid Vollema, Bax 2 Longest drive Heren: Silke van Rooij, Bax 1 Tweary Dames: Ingrid Vollema, Bax 2 Tweary Heren: Bert Nieuwenhuis, Bribus Keukens Birdies: Silke van Rooij (2x), Ingrid Vollema (2x) en drie andere spelers 1x Leukste Flight foto: Team Bax 7 Captains Trophy: Wim Hegeman, Bax 3

32

l Grauwe luchten bij de start, maar al snel klaarde het op

l Hanno Lettink onfortuinlijk in de rough

k Trolleys verzamelen, de laatste telefoontjes en dan naar de afslag

Mei - Juni

2012 - AM


AM/BAX Golftoernooi 2013

l Heerlijk buffet-diner op de 19 hole e

l Meervoudig prijswinnares (neary, longest drive, tweary en 2 birdies!): Ingrid Vollema

tussen de bloesem

Achterhoek Magazine organiseerde dit voorjaar voor de 19e keer alweer het AM/BAX Golftoernooi. In de Betuwe dit keer, op de baan van golfcentrum De Batouwe.

H

et AM/BAX Captains’ Toernooi eind maart heeft een vaste locatie, ’t Zelle. Maar met het grote AM/BAX Golftoernooi, half april, maken we een tournee door de regio, en als het zo uitkomt ook net daarbuiten. Dit jaar reisden de bijna 100 deelnemers af naar De Betuwe. Dichtbij Zoelen tegen het Amsterdam-Rijnkanaal aan ligt daar in een boomgaardachtig landschap de gerenommeerde 27 holes baan van De Batouwe, de regionale golfclub.

mOOie miX

l Winnaar van de Captain’s Trophy: Wim Hegeman l Winnaar eerste prijs categorie I: Bjorn Drenth

l Winnaar eerste prijs categorie II: Marcel Neervoort

Elk jaar weer telt het AM/BAX Golftoernooi echte die-hard flights, teams die elk jaar weer trouw van de partij zijn (Rensa, KroeseWevers, Rabobank, Baet, Klaassen … om er maar een paar te noemen), en ook elk jaar zijn er weer nieuwe inschrijvers, bedrijven die voor de eerste keer meedoen. Dat geeft al 19 jaar steeds weer een mooie mix van Achterhoekse bedrijven die overdag met elkaar strijden om de AM/BAX Golfcup en ’s avonds tijdens het afsluitende diner het glas met elkaar heffen. Daarom bedanken we ook dit jaar weer alle deelnemende flights voor hun deelname en hun bijdrage aan het welslagen van de dag. Maar niet alleen hen. Ook en vooral hoofdsponsor BAX en de kledingsponsors Intermeco, BAX en Achterhoek Magazine zijn we erkentelijk voor de ondersteuning.

vOlgend jaar Binnenkort starten we als organisatie weer de zoektocht naar de baan voor volgend jaar. Het is alweer jaren geleden dat we het grote toernooi speelden op ’t Zelle. Misschien draaien we Captains’ toernooi en het AM/BAX Golftoernooi wat locaties betreft, in 2014 eens om… Maar we kijken ook met l Het winnende team: Bax 3, een driemans flight een schuin oog naar de uitbreiding van Golf bestaande uit Wim Hegeman (l), Karsten Gussinklo & Countryclub De Voortwisch in Winterswijk. We houden u op de hoogte! n en Ferry Nahon (ontbreekt op de foto)

Mei - Juni

2012 - AM

33


e LEASEAUTO VAN DE MAAND Citroën DS5

200 pk en slechts 14% bijtelling D

e Citroën DS5 verrast. Haar stijl en haar afmetingen (4,52 m lang, 1,85 m hoog), maar met name het direct herkenbare silhouet van een shooting break gecombineerd met de eigenschappen van een ‘Gran Turismo’ interieur ademt kwaliteit en raffinement en is als ware het een cockpit ontworpen. Hieraan dragen met name de ‘cockpit roof’ bestaande uit drie, afzonderlijk te blinderen, glazen compartimenten en zijn twee centrale consoles bij. Deze midden- en dakconsole zijn voorzien van diverse druk-, scroll- en tuimelschakelaars en zijn een lust voor het oog. Creatieve Technologie De Citroën DS5 is voorzien van technologische innovaties die ten dienste van berijder en passagiers staan. Zo is deze auto voorzien van eTouch (Datacommunicatie module voor nood- of pechhulp alsook het interactief monitoren van o.a. het eigen brandstofverbruik), een transparant Head-Up Display (projecteert snelheid, cruise control, snelheidsbegrenzer en navigatie in de voorruit), Intelligent Traction Control en ESP. Twee nieuwe functionaliteiten zullen beschikbaar zijn op de DS5: een sensor in de binnenspiegel die het omringende verkeer waarneemt en automatisch het grootlicht inschakelt of dimt. Daarnaast is er een nieuwe versie van het Lane Departure Warning System met behulp van videocamera’s op deze auto beschikbaar. 200 PK, slechts14% Bijtelling De Citroën DS5 Hybrid4 behoort tot de zuinigste in zijn segment. De eerste hybride auto van Citroën verenigt het beste van twee werelden: respect voor het milieu (3,8 l/100 km en 88 g/km CO2) en topprestaties

A

14%

CO2: 88 gr/km Zuinigheidscat.: A Bijtelling: 14% Verbr. in km/ltr: 27,8 Aanschafprijs Citroen DS5 2.0 Hybrid Airdream: € 39.990,00 RegioLeaseprijs vanaf: € 629,00 p/mnd* * Maandtarieven zijn gebaseerd op operationele lease via RegioLease met een looptijd van 60 maanden bij 20.000 km per jaar

34

dankzij het gecombineerde vermogen van maximaal 200 pk en vierwielaandrijving. U betaalt daarom geen wegenbelasting (tot januari 2014 ) en bij lease slechts 14% bijtelling.

technologieën: een HDi 160 dieselmotor, een Stop & Startsysteem van de tweede generatie, een elektromotor en een elektronische supervisor.

Full Hybrid Diesel Met deze eerste full hybrid-aandrijving verenigt Citroën de prestaties van een HDi-dieselmotor met de efficiency van een elektrische aandrijving. De bijzonderheid van de full hybrid technologie van Citroën schuilt in de combinatie van verschillende

Meerdere manieren van rijden Met de Hybrid4-technologie beschikt u over verschillende rijstanden. Met behulp van een draaiknop op de middenconsole kunt u kiezen uit vier standen: Auto, Sport, 4WD en ZEV.In de stand AUTO wordt het verbruik geoptimaliseerd. In de stand SPORT levert de auto nog betere prestaties. In de stand ZEV (Zero Emission Vehicle) kan volledig elektrisch gereden worden. De stand 4WD (vierwielaandrijving) is bedoeld voor omstandigheden met beperkte grip. n

‘De Citroën DS5 Hybrid4 behoort tot de zuinigste in zijn segment’ !

j Met behulp van een draaiknop op de middenconsole kunt u kiezen uit vier standen: Auto, Sport, 4WD en ZEV (volledig elektrisch) Autobedrijf Ruesink Ruurlo, Doetinchem, Zutphen De Venterkamp 11 7261 AH Ruurlo 0573-452004 www.ruesink.nl Mei - Juni 2013 - AM


e COLUMN REGIOLEASE De voordelen van een universele leasemaatschappij

I

n lease-land betekent ‘universeel’ op de eerste plaats ‘merkonafhankelijk’. Maar RegioLease gaat als universele en bankonafhankelijke leasemaatschappij een stapje verder: universeel is voor ons eigenlijk hetzelfde als ‘alles is mogelijk’. Dus: flexibiliteit in merken, looptijden, leasevormen en voorwaarden. Van onderhoud en vervangend vervoer tot korte contracten tegen aantrekkelijke tarieven. En van verzekeringen en brandstofbeheersystemen tot 24 uur per dag hulpservice in binnen- en buitenland. Elke lease-overeenkomst is maatwerk, afgestemd op uw persoonlijke wensen, eisen en budget. Flexibiliteit dus: alles is mogelijk. RegioLease: (0314) 376 333

Shortlease voor flexibele mobiliteit

S

tel, u werkt op projectbasis met een aantal mensen die snel en flexibel ingezet moeten worden. Dan is de aanschaf van een nieuwe auto of een langdurig lease-contract niet aan de orde: wat moet u met die auto of dat contract als het project is afgesloten? Shortlease van RegioAutoverhuur is dan de ideale oplossing. Shortlease combineert de praktische voordelen van operationele leasing met de vrijheid van een huurauto. Shortleasen is al mogelijk vanaf één maand, waarna het contract op elk moment kan worden opgezegd zonder beëindigingskosten. Shortlease: de passende oplossing voor een tijdelijke mobiliteitsbehoefte. Voordelen van Shortlease: - verhuurvloot van 120 voertuigen, waaronder bedrijfswagens tot 3.500 Kg - ruime keus uit alle typen Volkswagen, Audi, Seat en VW bedrijfswagen - scherpe en heldere tariefstelling - heldere administratie en facturatie - landelijk netwerk, 24-uurs alarmcentrale en online dienstverlening

Proactief onderhoudsbeheer De gemiddelde leaserijder maakt veel kilometers, en hij (of zij) heeft een drukke agenda. Dus willen zaken als afspraken maken voor het onderhoud van de leaseauto wel eens naar de achtergrond schuiven. Zo kan het gebeuren dat we ruim in de zomer constateren dat een van onze leaseauto’s nog op winterbanden staat. Even niet aan toegekomen, is dan de reactie. Begrijpelijk, maar niet zorgvuldig en zeker niet altijd veilig. Regiolease gaat zich daarom meer proactief met het wagenparkbeheer van de eigen leaseauto’s bezighouden. Dat wil zeggen dat we in ons systeem bijhouden wanneer een auto aan een onderhoudsbeurt toe is. Vervolgens nemen we contact op met de berijder om op kortere of langere termijn een afspraak te maken. Op het afgesproken moment halen we de auto op en brengen die naar de merkdealer gebracht voor de onderhoudsbeurt. En na afloop wordt de auto op de afgesproken locatie teruggebracht. Is er een vervangende auto ‘Voorkomen dat nodig? Geen proin de zomer de bleem, ook die leveleaseauto nog op ren we keurig voor de winterbanden deur af. Als berijder en heb je er dus geen staat’ omkijken meer naar. Tijd voor de eigen agenda. Met de introductie van dit proactief onderhoudsbeheer breidt Regiolease de service aan haar klanten uit. Regiolease monitort het onderhoudsprogramma, neemt het initiatief, organiseert de afspraken en zorgt voor de haal- en brengservice. Gewoon een simpele en effectieve vorm van ‘ontzorgen’ van de klant. Als leaserijder ben je geen tijd meer kwijt aan de service van je auto. En - ook belangrijk - er is op vaste momenten even persoonlijk contact tussen de berijder van de leaseauto en de leasemaatschappij. Kunnen we elkaar even spreken, de bijzonderheden doornemen en aanvullende wensen en mogelijkheden bespreken. Dan zijn we van weerskanten weer even up to date. Ook dat is de toegevoegde waarde van deze service.

Jeroen Pluijm

www.regioautoverhuur.nl

Leasemanager RegioLease jeroen.pluijm@regio-lease.nl

RegioLease werkt nauw samen met

Go Further

Mei - Juni 2013 - AM

35


e AUTOZAKEN VW Golf leverbaar als BlueMotion met 14% bijtelling De nieuwe Volkswagen Golf BlueMotion is met een gemiddeld fabrieksverbruik van 1:32,3 de zuinigste versie van de Auto van het Jaar 2013. De Golf BlueMotion is te bestellen voor prijzen vanaf 25.490 euro inclusief BTW/BPM. BlueMotion Technologies zorgt voor l De BlueMotion is er als Trendline, een CO2-uitstoot van 85 g/km. Daarmee is de Golf BlueMotion Comfortline en Highline. in 2013 vrijgesteld van wegenbelasting en profiteren zakelijke rijders van 14% bijtelling voor de duur van maximaal 5 jaar. Qua prestaties en gebruiksgemak hoeft er niets te worden ingeleverd: hij sprint in 10,7 s. naar 100 km/h en haalt 200 km/h. Het trekgewicht bedraagt 1.100 kg. www.dago-bv.nl

Nieuwe Mitsubishi Spacestart De jarenlange ervaring van Mitsubishi Motors in het ontwikkelen van compacte, zuinige maar royaal uitgeruste auto’s vindt u nu terug in deze betrouwbare Mitsubishi Spacestar. De nieuwe Mitsubishi Spacestar is uitermate geschikt voor de zakelijke markt. Denk maar eens aan een zeer lage kilometerprijs. Dit is te danken aan een lage aanschafprijs, verbruik van maar liefst 1:24, lage onderhoudskosten en een gunstige 14% bijtelling. www.automido.nl

l De nieuwe B-MAX Style vervangt de Trend en komt standaard met de 74 kW (100 pk) sterke 1.0-liter EcoBoost driecilinder turbo benzinemotor

Ford B-MAX nu ook als rijk uitgeruste Style De innovatieve Ford B-MAX is een schot in de roos. Met ruim 18.500 verkochte exemplaren in het eerste kwartaal van dit jaar is de B-MAX uitgegroeid tot de populairste Multi Activity Vehicle van Europa. De B-MAX dankt die leidende positie in Europa ondermeer aan het unieke Easy Access Door System met geïntegreerde B-stijlen. Nóg zo’n sterk punt is de omvangrijke uitrusting die de B-MAX af-fabriek meekrijgt, en de nieuwe Style die nu zijn opwachting in Nederland maakt. www.cosmo-auto.nl

36

Herwers voor derde jaar op rij beste Renault dealer Herwers Renault is opnieuw verkozen tot Renault dealer van het jaar. Tijdens de jaarlijkse uitreiking van deze prestigieuze prijs, georganiseerd door Renault Nederland, is Herwers opnieuw als winnaar uit de bus gekomen. Bij de verkiezing wordt gekeken naar de totale prestatie van alle Renaultdealers op het gebied van sales, aftersales, kwaliteit van servicelening en klanttevredenheid. Herwers heeft Renault-vestigingen in Doetinchem, Hengelo Gld, Neede en Zevenaar.

l De eerste streep die ontwerper Fréderic Soubirou zette, was de chroomlijst op de flanken waarmee hij een omgekeerde C heeft gestileerd die het ruimteaanbod voor de passagiers beklemtoont

Citroën C4 Picasso De nieuwe Citroën C4 Picasso wordt op een nieuw platform van PSA Peugeot Citroën gebouwd: EMP2 (Efficient Modular Platform 2). Dit platform biedt compacte buitenmaten met een buitengewoon ruim interieur, tot 140 kilo gereduceerd gewicht en een ongekend lage CO2 uitstoot van 98 gr/km. Het design van de nieuwe Citroën C4 Picasso verrast. Dankzij het nieuwe platform EMP2 konden nieuwe dimensies en vormen worden ontwikkeld. De nieuwe Citroën C4 Picasso biedt 100% digitale bediening door middel van een Touch screen. Het dashboard heeft twee schermen: een exemplaar van 7 inch en een panoramisch scherm van 12 inch in HDkwaliteit. www.ruesink.nl

Volvo V40 Lease Auto van het Jaar 2013

www.herwers.nl

l Uit vier klassenwinnaars koos de jury uiteindelijk de Volvo V40 als overall winnaar

l Jean-Paul Renaux (Renault Nederland), Rudi van Aken (Herwers Groep), Lloyd de Meza (Renault Nederland) en Niels Herwers (Herwers Groep) bij de uitreiking van de Renault Dealer of the Year 2012 Award [v.l.n.r]

Volvo’s verkooptopper, de Volvo V40, mag zich ‘Lease Auto van het Jaar’ noemen. Initiatiefnemer van deze uitreiking is leasemaatschappij Alphabet. Na een strenge selectie op criteria als design, zuinigheid, kwaliteit van het dealernetwerk en uiteraard rij-eigenschappen bleek de Volvo V40 volgens de jury met recht de uitblinker. Ook het publiek beoordeelde de V40 als absolute winnaar. www.harriearendsen.nl

Mei - Juni 2013 - AM


2012AM


eDe Plek van.. Alex Gerritzen, agrarisch ondernemer en heemraad Waterschap Rijn en IJssel

‘De ziel van het landschap is de rivier’

38

Mei - Juni 2013 - AM


“A

ls boer ben je afhankelijk van voldoende water. Je kijkt omhoog of er regen komt, je kijkt omlaag of de grond drassig wordt. En daar stem je je bedrijfsvoering op af.” Alex Gerritzen heeft in het buitengebied van Azewijn een landbouwbedrijf, voornamelijk voor akkerbouw. Daarnaast is hij agrarisch ondernemer in Polen. Daar heeft hij samen met vier anderen een voor Nederlandse begrippen ongekend grootschalig landbouwbedrijf van zo’n 1.300 hectare, waar intensieve akkerbouw wordt gepleegd, en een melkveehouderij met zo’n 450 melkkoeien en 400 stuks jongvee. Maar Gerritzen is altijd gefascineerd geweest door water en waterbeheer. “Noem het maar mijn passie.” Ook als bestuurder heeft hij zich intensief met waterbeheer bezig gehouden. Eerst als lid van Provinciale Staten, met waterbeheer in zijn portefeuille. Later als dijkgraaf, en tenslotte als heemraad van het integrale waterschap Rijn en IJssel. “Als waterschap ga je over de kwantiteit en de kwaliteit van het water in een gebied. Je moet de kwantiteit van het water op peil houden, zodat het grondwater niet teveel stijgt of daalt. Daar hebben boeren last van, maar ook burgers kunnen dan natte voeten krijgen. En je moet de kwaliteit van het water regelen, vervuiling van het water tegengaan en de natuur zijn plek geven. In het gebied van de Oude IJssel hebben we dat inmiddels goed op orde.” “Eén van de uitdagingen van waterbeheer is een stabiel waterpeil, daar hebben zowel de landbouw als de natuur belang bij. Daarnaast is het belangrijk dat de vervuiling van het water weggehaald wordt. Dat hebben we bijvoorbeeld met de Oude IJssel zorgvuldig gedaan. En wat de natuur betreft, we hebben de natuur langs de waterlopen zoveel mogelijk weer teruggebracht en de lange rechte lijnen weer vervangen door de natuurlijke loop van meanderende stromen. Zo hebben we rond Winterswijk bij de herinrichting van de Slinge het natuurgebied de Bekkendelle niet aangetast. Nog steeds is dat een gebied waar ik graag kom, en waar ik trots op ben. In het geval van de Oude IJssel zie je nu dat die steeds meer een recreatieve functie krijgt, dat mensen er plezier in hebben om langs het water te lopen, te fietsen of te varen. Dat geeft me een goed gevoel. De rivier is een beetje de ziel van het landschap in dit gebied, en als die weer zijn plek krijgt, dan ben ik daar trots op.” Zoals gezegd is graag in het gebied van de Bekkendelle in Winterswijk. Maar toch kiest hij voor De Plek voor De Pol in Terborg. “Daar komt voor mij alles samen wat ik op het gebied van waterbeheersing belangrijk vindt. De stuw in de Oude IJssel, die het water vasthoudt op het gewenste peil. De waterzuiveringsinstallatie, die met de modernste zuiveringstechnieken de vervuiling uit het rioolwater filtert en het schone water weer terug laat vloeien in de rivier. En de sluis, die we met behulp van de provincie hebben kunnen behouden, waardoor de pleziervaart de Oude IJssel op kan varen tot aan Ulft. De verschillende elementen van goed waterbeheer komen hier samen. Mooi is dat.” n

j Alex Gerritzen: “Hier bij ‘de Pol’ komen alle elementen van goed waterbeheer samen” Mei - Juni 2013 - AM

39


k Op het erf van Hof Noord Empe is van alles en nog wat te ondernemen

Agrarisch cultuurgoed

Koeknuffelen als businessmodel Al tien jaar wordt er op Hof Noord Empe in Voorst ‘koegeknuffeld’. Wat begon als evenement voor kinderen is door de innovatieve kracht van Marente Hupkes en haar familie uitgegroeid tot een businessmodel met therapeutische en inspirerende werking voor bedrijven en organisaties.

K

oeknuffelen is niet alleen geschikt voor burn-out managers of mensen die het heerlijk vonden om tegen een warm koeienlijf te hangen, steeds meer mensen ervaren de waarde van het contact met het oerwezen, de koe. “Wat mij gelukkig maakt”, zegt Marente Hupkes, “is de menselijk maat. Dat ik kan begrijpen dat de ordening vanuit een natuurlijk systeem tot stand komt, en niet vanuit handelsbelang. Op de boerderij leef je met het ritme van de seizoenen, zoals de cyclus van de draagtijd van de koe. Heel basaal. In deze tijd waarin de economie snel gaat, wordt de behoefte naar deze ordening steeds groter.” Zelf komt Mante uit de stad. Met een knipoog zou je kunnen zeggen dat ze een ‘boer-zoekt-vrouw’ avant la lettre is. Dat was aanvankelijk niet de bedoeling. Dertig jaar geleden op de landbouwschool wilde ze naar het buitenland gaan om daar te leren hoe het in de landbouw werkt. Maar eenmaal op het bedrijf van haar ‘stageboer’ Jaap Hupkes ontstond er een ‘magic click’, in meerdere opzichten. “Ik realiseerde mij waarom ik hier ben. De boerderij is

‘Ik wil de mensen dichter bij dit bedrijf brengen, omdat het hen dichter bij hun kernwaarden brengt.’ ! 40

een plek om me te ontplooien en de dingen te doen die ik graag doe. Ik zag dat wat van origine als eerste levensbehoefte heel natuurlijk is, als economische eenheid steeds meer werd uitgemolken. We zijn steeds meer gaan exporteren. Dat is goed voor de staatskas maar we zien dat hierdoor het productieproces onder grote druk komt te staan. Ik merkte dat aan de gezondheid van onze koeien, ons land en aan onszelf. Het moest allemaal groter, sneller en scherper.” De MKZ-crisis in 2001 was voor Marente Hupkes de omslag. “Ik dacht: we gaan nu zorgen dat we in ons economisch denken teruggaan tot de vraag: waar word ik als mens gelukkig van? Daarvoor moet je terug naar de natuurlijke systemen, waar economie en natuur in harmonie met elkaar zijn.”

Verbinden Jaap en Marente werkten samen als boer en boerin. Mei - Juni 2013 - AM


j Koeknuffelen doet het goed op verjaardagen, maar kan ook heel heilzaam werken bij een burn-out verbinden. “Dat wilde ik ook. Maar niet door ze met bussen vol te laten komen, maar door ze in hun ziel te raken. Zo zijn we begonnen. Eerst door kinderen naar de boerderij te halen. Op een gegeven moment kwamen onze dochters Mirre en Karlijn op het idee: er zijn ook zoveel volwassenen die wat met koeien hebben, kunnen we daar ook niet iets mee?” Een idee was geboren. Het Jeugdjournaal bracht het nieuws: ‘Kinderen verzinnen nieuwe workshop, koeknuffelen’. Inmiddels is Agrarisch Cultuurgoed van de familie Hupkes vanaf 2001 bezig. Ze horen en zien wat voor effect het heeft op het welzijn van bezoekers én de koeien. “Als je ziet hoe mensen tot bloei komen in relatie tot de koe. Dat is heel bijzonder.” Marente is een opleiding creatief therapie gaan volgen waardoor er een groter arsenaal aan mogelijkheden ontstaat. Het bedrijf bestaat uit drie delen: melk, zorgboerderij en evenementen. De koe wordt nu ook als ‘therapeut’ ingezet. Een van Marente’s cliënten bezoekt de boerderij vanuit burn-out-preventie. In samenwerking met werkgevers,

voor burn-outpreventie De nieuwe melkstal werd op haar lengte gebouwd. Maar Marente ontdekte dat de boerenwereld ook een betrekkelijk gesloten wereld is. “Er zijn veel adviseurs die je vertellen wat je moet gaan doen. Daardoor is het innovatieve van de agrariër zelf wat ingedut geraakt. Hij voelde zich het slachtoffer van de ontwikkelingen die in de wereld gaande waren. Maar ik ben heel ondernemend en wilde me helemaal geen slachtoffer voelen. Het was juist de kracht van het bedrijf die ik wilde neerzetten.” In Den Haag sprak Marente met grote namen in de landbouwsector. Herman Wijffels adviseerde haar mensen met elkaar te

de arbodienst en het UWV wordt een nieuw businessmodel ontwikkeld. Daar hoort ook onderzoek bij, want het moet allemaal wel wetenschappelijk onderbouwd zijn en kloppen.

Ondernemende geest “Koeknuffelen doet het goed op verjaardagen,” weet Marente, “maar het kan nog verder groeien. Wat we aan gevoel ervaren hebben, kan nu in een wetenschappelijk kader worden geplaatst, zodat er ook een passend prijskaartje aan kan hangen. Dat is wat anders dan alleen het avontuur en het evenement. Ik wil dooront-

wikkelen. Dat kan alleen omdat we het hier als familie samen doen. Ik ben de innovator, maar alleen red ik het niet. De ondernemende geest zit in dit familiebedrijf, en het is mooi om te zien hoe we daar allemaal een rol in hebben. Ik wil als ondernemer aan de gang blijven. Een stichting kan handig zijn om bepaalde dingen mogelijk te maken, maar we kiezen liever voor de vrijheid om het zelf te doen. Dan heb je alleen maar met je eigen afwegingen af te rekenen.” Marente stelt nadrukkelijk dat Agrarisch Cultuurgoed geen recreatiebedrijf is. “Ik ben boer en wil de mensen dichter bij dit bedrijf brengen, omdat het hen dichter bij hun kernwaarden brengt. Het is een bewustwordingsplek. Zo kun je het noemen, maar klinkt misschien wat zweverig. We zijn kritisch op de kwaliteit. We doen ook alleen wat we kunnen behappen. Het aantal koeien moet altijd groter zijn dan het aantal mensen dat hier komt. Je moet in de gezichten van de bezoekers kunnen zien dat er iets veranderd is.” Marente Hupkes hoopte op een nominatie voor de Verkiezing Agrarisch Ondernemer 2013. Ondanks de steun van een groot netwerk aan vrienden zat het er net niet in. “Wij kennen geen technische innovaties die de export verder vergroten. Wij richten ons op de beweging naar binnen, om de kracht binnen de samenleving weer te versterken. Vanuit de exportgedachte begrijpen we dat we niet verder zijn gekomen. Wel vraag ik me af welk signaal de jury heeft willen afgeven. Waar gaan we heen met elkaar?” n

j Knuffelinstructie in de wei Mei - Juni 2013 - AM

41


Jazztime at Amphion

Tweedaags festival voor het onder dak in Doetinchemse Na drie edities Jazztime at the Keppel

M

festival deelt en het zal gebruiken

et de ambitie om het jazzfestival te laten uitgroeien tot een internationaal topevenement begon initiatiefnemer Robert Erkelens in 2010 met een eendaags festival in de tuinen van Kasteel Laag-Keppel. Voor de line up werd een keuze gemaakt uit een grote vijver aan bands en solisten uit binnen- en buitenland. De ervaringen van de eerste drie festivals maakten duidelijk dat aan de bijzondere entourage van een ­kasteeltuin ook een aantal nadelen kleeft. Met name de slechte weersomstandigheden in 2012 en verschillende logistieke moeilijkheden hebben tot het besluit geleid om er op 1 en 2 november 2013 een binnenfestival van te maken in de Doetinchemse schouwburg Amphion.

als bijzonder relatie-evenement.

Grote namen

Castle is het in het eerste weekend van november tijd voor Jazztime at Amphion. Initiatiefnemer Robert Erkelens hoopt dat het Achterhoekse bedrijfs­leven zijn enthousiasme voor het tweedaagse

Vanwege het nieuwe theaterseizoen 2013/2014 moest de informatie over de aanstaande editie van het festival eind april al beschikbaar zijn. Daarmee kwam er voor de organisatoren grote druk te staan op het samenstellen van de komende line up. Jazztime heeft inmiddels zodanig naam gemaakt dat van honderden bands en artiesten uit zo’n veertig verschillende landen aanmeldingen werden ontvangen. Velen van hen kwamen in 42

aanmerking, maar uiteindelijk moest er een keuze worden gemaakt. “Van begin af aan hebben we grote namen kunnen brengen,” zegt Robert Erkelens, “maar voor kwaliteit moet je wel een prijs vragen. Het kasteel had wel allure, maar het kreeg daardoor ook een wat elitair stempel. Met het komende festival willen we het meer toegankelijk laten zijn voor iedereen.” Het festival verenigde zich in de kortgeleden opgezette Federatie van Nederlandse Jazz Festivals. Daar is Erkelens als zakenman, naar eigen zeggen, een beetje een vreemde eend in de bijt. “Zelf verkoop ik dagelijks producten in mijn eigen onderneming, en het verkopen van een festival is exact hetzelfde. Je moet alle Mei - Juni 2013 - AM


‘Ik ben gewend op een bepaalde ­manier zaken te doen en dat zet je door in zo’n festival.’ ! mogelijkheden aanpakken en kijken of je verder kunt komen. Ik ben gewend op een bepaalde manier zaken te doen en dat zet je door in zo’n festival.”

Investeren in toekomst Jazztime wil een festival met een brede programmering zijn, van classic jazz tot funk en rock. In Keppel had de organisatie een capaciteit van zo’n vierduizend bezoekers, maar die zijn in de praktijk nooit gehaald. Vooral vorig jaar vielen de weersomstandigheden flink tegen. Dat kan gebeuren, maar het is natuurlijk beter als je het kunt uitsluiten. Directeur Charles Droste van Amphion had al heel snel interesse voor het festival. Erkelens: “Hij nodigde ons uit om naar binnen te komen. De eerste jaren brachten veel kosten met zich mee en die namen alleen maar toe. Dan kom je op een punt dat het niet meer realistisch is. De samenwerking met Amphion is uitstekend. Het is een prachtig theater met een zeer professioneel team. Ze zijn niet voor niets ‘theater van het jaar’ geworden. Ook voor Amphion kan dit een mooie extra boost zijn. Wat we eraan hopen te verdienen kan volgend jaar worden geïnvesteerd om nog weer betere artiesten binnen te halen.”

eerst schouwburg Line up 2013 In de programmering van vrijdagavond 1 november wordt één grote act omlijst met een voorprogramma, een sfeervol intermezzo en een swingende slotact. Erkelens is er trots op Candy Dulfer met haar band te kunnen presenteren, want zij is in Nederland moeilijk te pakken te krijgen. Voor en na haar zal Yoonmi Choi uit Korea optreden, begeleid door drie andere musici. Op de zaterdag zijn er tijdens het optreden van de Chris Barber Big Band alleen zitplaatsen. Op het podium van de grote zaal zal een speciaal voor het festival samengestelde band optreden: de Chris Jerome Distant Routes band uit Groot-Brittannië. De afsluiting is voor rekening van Johan Blohm en The Refreshments uit Zweden. Het officiële programma loopt door tot 2 uur ’s nachts. www.jazztime.nl.

Mei - Juni 2013 - AM

VIP-accommodaties Het duurt nog vijf maanden, maar het festival leeft al enorm. Voor het moment in november is gekozen omdat alle festivals in de zomer plaatsvinden en er in het najaar veel minder te doen is. Jazztime legt de komende maanden graag de brug naar het Achterhoekse bedrijfsleven. “We willen ook hen enthousiast krijgen”, zegt Erkelens, “zodat ze niet alleen naar het voetballen gaan, maar hun familie en relaties mee­nemen naar dit geweldige evenement. We hebben altijd goede accommodaties voor VIP’s gehad en dat willen we nu verder uitbouwen. Er is in de foyers ruimte voor 180 stoelen per avond. We hebben uitstekende catering van De Gelderse Poort, en er hangen screens zodat de shows overal in de VIP-ruimtes gevolgd kunnen worden. Tussen de optredens door zijn er reclamemogelijkheden en bedrijven kunnen worden meegenomen in de promotie-uitingen.” Voor de verschillende arrangementen

zijn op de website pakketten samengesteld. Erkelens hoopt op een totale capaciteit van ruim 1200 bezoekers per avond. Dit jaar zal moeten blijken of het festival volgend jaar door kan groeien naar een derde avond. Er zijn nu al bands geboekt voor 2014, want goede acts moeten ruim een jaar van tevoren worden vastgelegd. Jazztime benut alle mogelijkheden van het moderne Amphion. Het festival is een walking event met zitgelegenheid in de foyers. Op het grote podium van Amphion kunnen zo’n 900 mensen staan. Daarom wordt er óp het podium een nieuw podium gebouwd. “Naar iemand als Candy Dulfer moet je niet gaan zitten luisteren, dan moet je kunnen staan en bewegen. Voor Chris Barber is dat heel anders. Daar komt doorgaans een ander publiek op af.” Ook in de foyer komt een groot podium, evenals in het theatercafé, het imposante middengedeelte van de schouwburg, waar een podium is voor onder andere de slotact. Uit de kleine zaal worden alle stoelen verwijderd. Daar spelen de kleinere bands. De grote lijn van het programma staat op de website; in de komende maanden wordt het tijdschema verder uitgewerkt. n

43


eUit Eten i Rik van Dalen en zijn vrouw Ingrid kochten in 1997 Hotel de Uitkijk. In de loop van de jaren is het totaal verbouwd, uitgebreid en opnieuw ingericht. Hotel Restaurant de Uitkijk Zeddam

De inspirerende ambiance

j De drietalige menukaart (naast Belgische en Nederlandse komen er ook veelal Engelse en Duitse zakelijke gasten) laat een keur zien van heerlijke visgerechten zoals gevulde Dorade

44

Mei - Juni 2013 - AM


Met de herinrichting van het dorpscentrum werkt Zeddam hard aan het imago als toeristisch centrum van Montferland. Ook de plaatselijke horeca is daar actief in. Hotel Restaurant de Uitkijk is er klaar voor, ook voor de zakelijke gast, zegt hotelier Rik van Dalen: “Wat we bieden zijn prima faciliteiten en een mooie kaart voor een redelijke prijs. En een ideale vergaderaccomodatie.”

l Het à la carte restaurant van Hotel Restaurant de Uitkijk heeft een ware metamorfose ondergaan

van De Uitkijk R

ik van Dalen en zijn vrouw Ingrid kochten in 1997 Hotel de Uitkijk, dat zich vooral richtte op de seniorenmarkt. In de loop van de jaren is het totaal verbouwd, uitgebreid en opnieuw ingericht. Nu is het een modern en sfeervol Hotel Restaurant geworden. Rik van Dalen: “Onlangs zijn de laatste 14 (van de 30) hotelkamers vernieuwd en is het hele hotel klaar voor de toekomst.” De kamers zijn veelal ruim en sfeervol. Daarnaast beschikt het hotel standaard over Wifi.

a la carte reStaurant Ook het à la carte restaurant van de Uitkijk heeft een ware metamorfose ondergaan. Je dineert er in een aangename ambiance met een prachtig uitzicht op het Montferlandse bos. De drietalige menukaart (naast Belgische en Nederlandse komen er ook veelal Engelse en Duitse zakelijke gasten) laat een keur zien van heerlijke visgerechten zoals gevulde Dorade. Daarnaast ook verrassende vleesgerechten zoals varkenswangetjes op grootmoeders wijze, wat echt een specialiteit is geworden. Natuurlijk ontbreken ook de vegetarische gerechten niet. Bij de wijnen is een voorkeur te bespeuren voor een ruim assortiment vriendelijk geprijsde Italiaanse wijnen.

Hotel Restaurant De Uitkijk

Kilderseweg 27 7038 EH Zeddam T: 0314-651680 E: info@hotel-de-uitkijk.nl I: www.hotel-de-uitkijk.nl

Mei - Juni 2013 - AM

extra dimensie aan de vergadering. “In de pauzes loop je zo de natuur in, of je drinkt een kop koffie op het terras,” aldus Rik van Dalen. Die combinatie en de scherpe prijsstelling van de vergaderarrangementen maakt het voor bedrijven bijzonder aantrekkelijk hier te vergaderen of een bijeenkomst te geven. “Het hotel beschikt over alle faciliteiten die je tijdens een cursus of vergadering mag verwachten. Ons credo is: alles is mogelijk en altijd met een persoonlijke benadering.”

terraS

Ook het terras aan de voorzijde van het hotel is geheel vernieuwd en is uitnodigend voor een heerlijke kop koffie of een lekkere lunch. De grote esdoorn zorgt voor natuurlijke schaduw en de mooie aankleding maakt het geheel compleet en gezellig. Deze locatie leent zich ook uitstekend voor een gezellige personeelsbarbecue om bijvoorbeeld het zomerreces in te luiden. Ingrid van Dalen: “Er liggen hier verschillende fietsinSpirerend De prachtige ligging aan de rand van het bos knooppuntroutes pal voor de maakt van vergaderen bij Hotel Restaurant deur. We doen graag alles voor onze gasten, met een persoonde Uitkijk een bijzondere beleving. De vergaderzaal biedt een schitterend uitzicht lijke benadering. Daar houden we van en zo zitten we nu eenop de heuvels en bossen van Montferland. maal in elkaar.” n Die inspirerende omgeving, de flexibele ruimtes en de huiselijke sfeer geven een

‘Ook de zakelijke gast zal zich hier prettig voelen’ ! 45


Wij bieden realistisch advies en concrete oplossingen voor uw milieuvraagstukken

vestiging Gelderland Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem 0314 - 365150 doetinchem@econsultancy.nl

2008AM

bodem waterbodem water en infra archeologie ecologie milieu en ruimte

2015AM

-

1847AM

Onze dienstverlening is onderverdeeld in de volgende werkvelden:


l De route van de AM MAC Rally voert over prachtige wegen in het oosten van ons land Opvolger van de Elfsteden Classic Rally

Eerste editie AM MAC Rally Op vrijdag 6 september gaat de eerste editie van de AM MAC Rally voor classic cars, sportscars en cabrio’s van start. De MAC Rally is een goede doelen rally, die zich voor de komende jaren verbindt aan de stichting Bergh in het Zadel, die kankeronderzoek initieert en financiert. Maar het is vooral ook een sportief en ontspannen evenement.

D

e MAC Rally (MAC staat voor Miles Against Cancer) is een toerrally voor oldtimers, cabrio’s en sportscars. Het is de opvolger van de Elfsteden Classic Rally, die de afgelopen vier jaar met veel succes langs de elf steden van de Achterhoek is gereden. “We waren toe aan een nieuwe impuls,” vertelt organisator Willem Jansen van Velsen van AM. “We hebben drie edities als goede doelen rally gereden, we hebben een geweldige naam opgebouwd en een fantastisch resultaat geboekt. In totaal hebben we zo’n 100.000 euro voor de Stichting Bergh in het Zadel bij elkaar gebracht via de veiling van kunstwerken, die door regionale kunstenaars speciaal voor de rally waren gemaakt. Maar om het spannend te houden moet je af en toe het concept vernieuwen. De elf steden van de Achterhoek komen niet van hun plek, en hoe interessant ook, de route ligt min of meer vast en dan neemt na een aantal keren het verrassingselement

af. We gaan nu met een nieuw concept werken.”

Netwerkkarakter Wat blijft is het goede doel van de rally. De AM MAC Rally verbindt zich voor de komende jaren opnieuw aan de Stichting Bergh in het Zadel voor kankeronderzoek. Daar is ook de nieuwe naam op afgestemd: Miles Against Cancer. Wat ook blijft is het sportieve en ontspannen karakter, die zo kenmerkend was voor de Achterhoek Elfsteden Classic Rally. Een honderdtal bijzondere auto’s rijdt een zorgvuldig uitgezette tocht door Gelderland, de equipes komen op buitengewoon mooie locaties en vermaken zich op een ontspannen manier met

elkaar. Dat maakt de MAC Rally uniek, vindt Willem Jansen van Velsen: “Het is vooral het plezier dat je met elkaar hebt, en het enthousiasme en de passie die je met elkaar deelt. Je bent de hele dag met zo’n tweehonderd ondernemers op pad en dat schept een band. En er zijn niet zoveel events op niveau voor ondernemers in de regio.”

Deelname Om de deelname aan de rally voor bedrijven makkelijker te maken is het exclusieve karakter van de old­ timer-rally verlaten. Nu kunnen bedrijven inschrijven in drie categoriën: oldtimers (tenminste 25 jaar oud), cabrio’s en sportscars. Zij kunnen deelnemen met een bedrijfsteam van vier equipes, maar ook als individueel team. Het deelnemersveld is gemaximeerd op 100 auto’s. De startlocatie op 6 september is de DRU Cultuurfabriek in Ulft; de finish is tradiditioneel op kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg. Van het inschrijfgeld van de deelnemers gaat 150 euro per equipe naar het goede doel, het kankeronderzoek van de stichting Bergh in het Zadel. Informatie: www.ammacrally.nl of willem@teamtva.nl n

k Onderweg zijn er regelmatig tijd- en routecontroles

‘Het enthousiasme en de passie die je met elkaar deelt, dat maakt dit event bijzonder’ ! Mei - Juni 2013 - AM

47


Accountants en fiscalisten

Thuis bij Stolwijk Kelderman Accountants en fiscalisten die uw organisatie en branche van top tot teen willen leren kennen, kwaliteitsdiensten bieden en u ontvangen in een kantoor dat de sfeer van thuis ademt: ontdek hoe samenwerken met Stolwijk Kelderman voelt.

Stolwijk Kelderman bedient bedrijven en instellingen met maatwerk op het gebied van accountancy, belastingadvies en HR Services. Kleine, flexibele teams leren uw organisatie snel en gericht kennen en vormen uw permanente, deskundige aanspreekpunt. Onze adviseurs hebben oog voor uw belangen en streven naar vertrouwen in de relatie. Vertrouwen creëren

gaat echter verder. Zo stralen onze kantoren de sfeer van thuis uit. Een sfeer die garant staat voor enthousiasme, openheid en samenwerken. Steeds meer bedrijven en instellingen in tal van branches voelen zich thuis bij Stolwijk Kelderman. Omdat we de ambitie hebben om goede bekenden te worden van uw organisatie en zo samen een optimaal resultaat te bereiken.

Leer onze betrokken- en gedrevenheid kennen, voel u ook thuis bij Stolwijk Kelderman.

1689AM

Bel voor informatie ons kantoor in Doetinchem 0314 – 36 91 11 of Zevenaar 0316 – 34 18 48 of kijk op www.stolwijkkelderman.nl

Alles onder één dAk: ontwerp, (vergunnings-) tekening, fabricage blokhuizen, kozijnenproductie t/m montage.

ant Ook uw fabriken voor kozijn Vraag onze brochure aan: 116 pagina’s vol inspiratie voor uw eigen ontwerp blokhuis.

BLOKHUIZEN

Warmseweg 6 Etten (Gld.) T. 0314 - 324197

www.jansenblokhuizen.nl

EEN CREATIEF OOG VOOR UW RECLAME? kijk op

1994AM

Al ruim 30 jaar fabriceren wij ieder blokhuis op maat, in wanddikte 44, 68 of 88mm in massieve houtstapelbouw. Hierbij staat kwaliteit en persoonlijk overleg centraal. Van tuinhuis als berging, gastenverblijf, tuinkantoor, praktijkruimte tot garage, clubgebouw en (recreatie)woning op maat.

uw onderneming zoekt

www.johnspekschoor.nl

of bel

0315 34 50 00

2003AM

Fabrikant in duurzame houtstapelbouw op maat.


e KORTE BERICHTEN

e COLUMN DE BANK Klaar voor de start…?!

k Op 15 mei ondertekenden v.l.n.r. Nico Wissing en Lodewijk Hoeksta van NL Greenlabel, Sharon Dijksma Staatssecretaris van Economische Zaken, en Egbert Roozen namens Branchevereniging VHG in Madurodam de Green Deal Levende Duurzame Buitenruimtes

O

ndanks, of juist dankzij, de economische teruggang beginnen steeds meer mensen voor zichzelf. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland blijkt in het eerste kwartaal van 2013 een groei van startende ondernemers ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012. Denkt u er wel eens over uw eigen bedrijf te starten, zzp’er te worden? Garantie voor succes krijgt u nooit, maar u kunt wel beslagen ten ijs komen.

Voorbereid van start gaan Bij het starten van een bedrijf komt van alles kijken. Vooraf dient u bijvoorbeeld te denken aan uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de rechtsvorm van uw onderneming en uw bedrijfsnaam. Ook wordt van u verwacht dat u een goed doordacht ondernemingsplan kunt overleggen. En eenmaal begonnen komt er nog veel meer op u af. Een handig hulpmiddel voor oriënterende starters is www. ikgastarten.nl. Hierop vindt u veel informatie die u kan helpen om goed van start te gaan met uw bedrijf, zoals informatie over het maken van een ondernemingsplan, financieringsmogelijkheden, belastingen, verzekeringen, juridische zaken, marketing, verkoop en veel tips. Met de gratis ikgastarten app blijft u ook onderweg op de hoogte van het laatste startersnieuws.

Samen sterker

Green Deal Levende Duurzame Buitenruimtes Branchevereniging VHG, NL Greenlabel en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu hebben vandaag de Green Deal Levende Duurzame Buitenruimtes gesloten. Daarmee maken zij afspraken voor concrete activiteiten om de inrichting van de particuliere en openbare buitenruimtes in Nederland te verduurzamen en de biodiversiteit te bevorderen. Deze deal sluit aan op een eerder door NL Greenlabel verkregen Green Deal voor het inzichtelijk maken van de integrale duurzaamheid van in de buitenruimte toe te passen producten en materialen. De principes van het VHG-concept voor De Levende Tuin vormen de basis voor dit volgende duurzaamheids-initiatief.

Door onze lokale aanwezigheid ‘Succesvol starten met een weten we wat er speelt in uw directe bedrijf valt of staat met omgeving. Daarnaast beschikken we een goede voorbereiding’ over een uitgebreid kennisnetwerk en hebben we nauwe contacten met lokale overheden, accountants, notarissen en makelaardij. Hierdoor kunnen we voor u en uw bedrijf het startpunt zijn. En bent u eenmaal gestart, dan blijven we u graag ondersteunen, in advies, maar ook in uitdagingen, zoals The Next Entrepreneur.

Wordt u The Next Entrepreneur 2013? Voor het tweede jaar op rij organiseren MKB Nederland en de Rabobank The Next Entrepreneur: een prijs voor de meest vernieuwende starter van Nederland. Bent u een ambitieuze startende ondernemer die zichzelf wil verbeteren? Ga dan naar www.thenextentrepreneur.nl, meld u aan en doe de scan. Door middel van de scan wordt u getest op verschillende aspecten van het ondernemerschap. De scan geeft u concrete tips en advies, waar u direct wat mee kunt. De winnaar van de verkiezing krijgt de eervolle titel: The Next Entrepreneur 2013, een mooi geldbedrag van € 13.013,- en heel veel media-aandacht. Ik daag u uit.

www.nlgreenlabel.nl

Kees van Dijk Manager Bedrijvenadvies Rabobank Graafschap-Midden bedrijven@graafschap-midden.rabobank.nl

Mei - Juni 2013 - AM

49


AM Touring the Cars 2013

‘Een buitengewoon mooie route’

O

p vrijdag 31 mei j.l. werd opnieuw AM Touring the Cars gereden. Voor de achtste keer verzamelden zich een kleine 100 equipes met hun klassiekers, cabrio’s en sportcars bij de Orangerie in Ruurlo voor dit auto-evenement. Geen race-event, maar een toerrit over de mooiste binnenwegen van Oost Nederland, en een stukje Duitsland. Organisator Willem Jansen van Velsen had bij de briefing al gezegd: “Doe rustig aan, neem de tijd om om je heen te kijken en geniet van het landschap.” Hij had dit keer dan ook een buitengewoon mooie route uitgezet. Van Ruurlo binnendoor naar Netterden, over de brug bij Emmerik en vervolgens over de dijk langs de Rijn, door de Ooijpolder naar Beek en Nijmegen, oversteken met de pont bij Pannerden en binnendoor via Doesburg, Brummen, Zutphen en Vorden terug naar Ruurlo. In een ontspannen sfeer navigeerden de equipes zich via bol-punt, skipline, fotoverkenning en ingetekende gespiegelde kaart over de binnenwegen. Er verdwaalde wel eens een equipe, er bleven er wel eens een paar achter, maar de meeste equipes kwamen binnen de gestelde tijd bij de finish. En inderdaad, er viel onderweg ook dit

50

keer weer veel te genieten. Het weer was geweldig, droog en zonnig, de auto’s waren bijzonder, de organisatie als altijd perfect en de sfeer weer heel relaxed. En de route was dit keer écht subliem, vonden de deelnemers. In de woorden van één van hen: “Ik heb onderweg genoten van het landschap. Vooral dat stuk over de dijk langs de Rijn, dat was heel bijzonder. Zo mooi als dit deel van ons eigen land is.”n

De uitslag

De individuele prijzen: 1e prijs: Laurens Stapelbroek en Maarten ten Pas (team Rabobank Graafschap-Zuid) 2e prijs: Geno Mijnen en Richard Kremer (team Kremer Groep) 3e prijs: Harald Kirkskothen en Jaklien Loor (team Drukkerij Loor)

lk De Orangerie in Ruurlo was als vanouds de start- en finishlocatie van AM Touring the Cars. De rit ging via Duitsland door de Ooijpolder naar Nijmegen, waar geluncht werd in restaurant Beau in Park Brakkestein (linksonder).

De Ladies’ Trophy ging naar Mieke Matla en Joke van Kranenburg, equipe 36 van team ERT De Jansen Hubers TeamChallenge werd gewonnen door door de Bugatti’s van Team Fenbump Renklup

Mei - Juni 2013 - AM


dé culturele businessclub van Festival BuitenGewoon

Nog eventjes en dan is het weer zover en wordt Doetinchem weer gekleurd door het straattheater festival Buitengewoon. Op 12, 13 en 14 juli spelen nationale en internationale artiesten hun acts en voorstellingen in de binnenstad en bij park Villa Ruimzicht. Programmeur Casper de Vries is er in geslaagd om met een beperkt budget een evenwichtig programma samen te stellen. In de 20e editie van het Festival Buitengewoon is er naast de nationale en internationale toppers ook volop ruimte voor lokale en regionale producties.

DOETINCHEM VIERT 20 JAAR FESTIVAL BUITENGEWOON

Op zaterdag is er plezier voor jong en oud met onder andere de absolute Europese top in jongleerwerk. De avond wordt afgesloten door een vrolijke swingende vuurvoorstelling. Op zondag staan er snoepjes voor de liefhebbers op het programma. Grandioze acrobatiek, intrigerende installaties en smakelijke acts. Het festival opent op vrijdagavond met het bijzondere “De Vlucht” van Prins te Paard.

De Vlucht Prins te Paard reconstrueert in “De Vlucht” de laatste missie van een geallieerde bommenwerperpiloot uit de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling vertelt het verhaal van een oorlogsvlieger die tot op de dag van vandaag vermist is. Zeventig jaar lang is het luchtruim boven de akkers zijn thuis. Als na al die jaren zijn neergestorte vliegtuig eindelijk wordt gevonden keert hij terug op de crashplaats en vindt hij tussen de wrakstukken de sjaal van zijn geliefde die hij altijd meenam aan boord. Al zijn herinneringen komen boven en met behulp van een graafmachine die transformeert tot vliegtuig, vertelt hij over zijn laatste, fatale vlucht. Maar het zijn niet alleen herinneringen aan zijn laatste blik vanuit het cockpitraam, of de gesprekken met zijn bemanningsleden die bovenkomt. Het is vooral het ondraaglijke verlangen naar zijn ‘ever-lovin’; een eeuwige liefde, die na al die jaren niet is weggevaagd...

Mei - Juni 2013 - AM

ACCU bij Villa Ruimzicht Traditiegetrouw wordt Festival Buitengewoon op vrijdagavond geopend met een ACCU avond. Ook dit jaar zijn we weer te gast bij ACCU-lid Villa Ruimzicht. Als beloning voor hun steun aan festival Buitengewoon worden alle ACCU leden en genodigden op vrijdag 12 juli door de keukenbrigade van Villa Ruimzicht getrakteerd op Achterhoekse specialiteiten. En daarnaast krijgen zij natuurlijk buitengewoon theater voorgeschoteld. Kortom, het belooft weer een topavond te worden!

Wilt u hier ook bij zijn? Dat kan. Mail naar: info@festivalbuitengewoon.nl. Festival Buitengewoon 2014 Al vanaf de opening van Villa Ruimzicht in 2007 voelen Festival Buitengewoon en Villa Ruimzicht zich tot elkaar aangetrokken. Met ingang van 2014 zal de samenwerking geïntensiveerd worden. Hoe deze nauwere samenwerking eruit gaat zien wordt nu nadrukkelijk onderzocht.

ACCU Postbus 69, 7000 AB Doetinchem I telefoon 0314 38 00 69 I info@achterhoekcultuur.nl I www.achterhoekcultuur.nl I

51


Unieke 4x4 DEAL! OP DE NIEUWE FORDTRANSIT CUSTOM » 4 jaar gratis onderhoud » 4 jaar garantie » 4 jaar gratis Ford Assistance » 4 jaar 4,9% rente

Als enige in zijn klasse

2013

De Transit Custom een dag op proef?

Neem dan contact op met Wim Jongsma of Ronald van der Spek

Wim Jongsma email: w.jongsma@cosmo-auto.nl t. 06 - 52824945

U rijdt de Transit Custom al vanaf € 17.900,-

EX BTW

De nieuwe Ford Transit Custom viel bij de introductie direct in de prijzen en is uitgeroepen tot International Van of the Year 2013. De besteller is leverbaar in alle mogelijke uitvoeringen als gesloten bestelwagen of dubbele cabine. De robuuste Custom is uitgerust met de laatste technische snufjes en een interieur waar menig personenwagen jaloers op zou worden. Met een groot aantal scherp geprijsde optiepakketten kan iedere ondernemer zijn Transit "customizen" naar zijn eigen smaak en wensen.

Het beste nieuws voor de ondernemer zijn de lage exploitatiekosten en de lage kilometerkostprijs. Niet geheel onbelangrijk in deze economisch moeilijke tijden. De nieuwe Transit zet een nieuwe standaard in bedrijfswagenland. Ook voor ZZP'ers die enkele jaren geleden zijn begonnen met zeer rijk uitgeruste bestelwagens met veel vermogen en de nodige "bling bling" is de Transit prijstechnisch en qua uitrusting een zeer interessant alternatief. Ook op de lange termijn!

Ronald van der Spek email: r.vdspek@cosmo-auto.nl t. 06 - 52824948

Almelo Twentepoort West 12 0546-544644

Doetinchem Edisonstraat 1-3 0314-33 32 50

Lochem Kwinkweerd 15 0573-297150

Neede/Haaksbergen Parallelweg 90, Neede 0545-29 50 55

Rijssen Butaanstraat 2 0548-538638

Prijzen exclusief BTW/BPM, kosten rijklaar maken en eventuele fabrieksopties. Prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen zijn voorbehouden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden www.ford.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden.

2006AM

www.cosmo-auto.nl


Mei - Juni 2013 - AM

53


I n f o r m a t i e Te c h n i e k

1985

2013

De zekerheid van kwaliteit. Automatiseringsoplossingen voor het midden- en klein bedrijf.

www.passoft.nl Advies

Hardware

Netwerken

beheer

Onderhoud

Reparatie

Telecom Webhosting

Software Internet

SysteemIntranet

GVB-OPLEIDING Inclusief lidmaatschap met volledig speelrecht voor de ‘kleine baan’ (5 holes, par 3) Voor het seizoen 2013

Voor slechts € 199,00 p.p.

Golfclub Borghees e.V. Emmerich am Rhein Abersweg 30 T +49 2822 92710 golfclubborghees@aol.com

2011AM

www.golfclub-borghees.de


Deze pagina’s kwamen tot stand onder redactionele verantwoordelijkheid van de Vereniging Industrie, Groothandel & Dienstverlening Doetinchem. Het lidmaatschap staat open voor bedrijven in en aanpalend aan de gemeente Doetinchem. Meer informatie op www.igddoetinchem.nl

IG&D Postbus 569, 7000 AN Doetinchem Telefoon: 06 51 41 67 13 en 0543 534 585 Fax: 0543 534 107 e-mail: secretariaat@igddoetinchem.nl Website: www.igddoetinchem.nl

VAN DE VOORZITTER

Geslaagde algemene ledenvergadering

Grensoverschrijdend

O

In de algemene ledenvergadering van 22 mei jl. hebben wij Turkije en de kansen, die dit land biedt voor het bedrijfsleven onder

Mei - Juni 2013 - AM

D

e algemene ledenvergadering vond dit jaar plaats op woensdag 22 mei in hcr. ‘De Gouden Karper’ in Hummelo en werd bezocht door ruim 131 leden, relaties en genodigden. Het was bijzonder prettig een aantal Turkse ondernemers te mogen begroeten. Inmiddels zijn twee van hen lid geworden van IG&D. Na de opening kregen de nieuwe leden gelegenheid zich voor te stellen en de voorzitter handelde de agenda vlot af. De vergadering ging bij acclamatie akkoord met het jaarverslag 2013 en uiteraard het financiële jaarverslag en Atske Klinkenberg werd herbenoemd als bestuurslid voor een tweede en laatste periode van vier jaar.

de aandacht gebracht. Voor geïnteresseerde bedrijven is een brochure beschikbaar met als titel ‘Zaken doen in Turkije’ met informatie over mogelijke subsidietrajecten. IG&D is voornemens, wellicht in samenwerking met andere industriële kringen in de Achterhoek, een studiereis naar Turkije te organiseren. Het bedrijfsleven ondervindt momenteel hinder als het gaat om financieringsmogelijkheden voor uitbreiding en/of het ontwikkelen van nieuwe producten en/of diensten. Wij hebben een werkgroep in het leven geroepen, die de vormen van alternatieve financiering op een rij zet. Inmiddels is samenwerking gezocht met de Gemeente Doetinchem. Zij hebben enthousiast hierop gereageerd. Binnenkort hoopt de werkgroep de eerste resultaten bekend te maken en vervolgstappen te zetten.

Na het officiële gedeelte verzorgden Mehmet Kaplan van Turkey Business Consultancy en Twan Bierens van W&B Consultants een presentatie over de mogelijkheden van zaken doen met Turkije. Daarbij werden tevens de subsidiemogelijkheden op gebied van demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies, kennisverwerving en de financiering van nieuwe activiteiten voor het voetlicht gebracht. De bijeenkomst werd informeel afgesloU ziet : IG&D is ten onder het genot van een drankje en een ‘grensoverschrijkoud-warm buffet. De foto’s, die tijdens de dend’ actief. ledenvergadering zijn gemaakt, zijn te zien op IG&D site www.igddoetinchem.nl login Mr. H. (Henk) Grootjans, en kopje ‘fotoalbums’. Voorzitter Foto Carlo Stevering

p instigatie van burgemeester Herman Kaiser vond op 24 mei jl. een uitwisseling plaats met de gemeenten Emmerik, Kleef en Montferland. IG&D had de eer voor de uitwisseling te worden uitgenodigd. De dag werd ingestoken met een bezichtiging aan de Rheinpromenade en het gerenoveerde plantsoen. Vervolgens werd de haventerminal bezocht, waar vorig jaar maar liefst 115.000 containers werden overgeslagen. Daarna volgde een tweetal bedrijfsbezoeken aan de Bosman Groep en Landal Stroombroek & Palestra. Het ochtendprogramma werd afgesloten met een bezoek aan Esbro BV en het in ontwikkeling zijnde A18 Bedrijvenpark. Op het middagprogramma stond een bezoek aan het Graafschap College met speciale aandacht voor technische opleidingen en grensoverschrijdende samenwerking. Het afsluitende deel van het programma bestond uit een bezoek aan Hochschule Rhein-Waal in Kleef, dat vorig jaar haar deuren opende en een scala van mogelijkheden biedt voor het volgen van een universitaire opleiding. Wat heeft deze dag IG&D gebracht? In ieder geval zijn er een aantal nieuwe contacten gelegd. Parkmanagement, een nog onbekend fenomeen in Duitsland, stond volop in de belangstelling. Tussen onze zusterorganisaties in de beide Duitse gemeenten en IG&D is de intentie uitgesproken elkaar te gaan versterken op economisch terrein. IG&D is voornemens het niet bij deze eerste kennismaking te laten, we zullen tijd investeren om de gelegde contacten verder uit te bouwen.

55


Wat is IG&D?

Wijzigingen in uw gegevens

De vereniging IG&D behartigt de belangen van de bedrijven in de sector industrie, groothandel en dienstverlening in de gemeente Doetinchem en is de erkende gesprekspartner voor de lokale en regionale overheden. Via themabijeenkomsten en ledenvergaderingen worden de onderlinge contacten van de leden onderhouden.

Post en emailberichten worden vanuit ons centrale adressenbestand verzonden. Zorgt u er daarom voor dat u het secretariaat informeert wanneer uw (post)adres of emailadres is gewijzigd. Dit geldt uiteraard ook voor andere relevante gegevens.

Eerste intergemeentelijke parkmanagementorganisatie een feit j Op 13 mei werd de stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide gepresenteerd door [v.l.n.r.] Henk Grootjans (IG&D), wethouder John Harverdil (Oude IJsselstreek), Marcel Ernst (Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide), Rudie Jansen (IBOIJ) en wethouder Steven Kroon (Doetinchem) parkmanagement akkermanSweide

I

G&D heeft eind 1990 het fenomeen parkmanagement omarmd en weten uit te bouwen, zodat nu op alle bedrijventerreinen in Doetinchem een parkmanagementorganisatie actief is. Toenmalig bestuurslid Dirk Jan Oldenboom attendeerde het IG&D bestuur op de ontwikkelingen in Enschede, waar parkmanagement was ingevoerd op een nieuw bedrijventerrein waarover hij enthousiast was. Parkmanagement is een samenwerkingverband van, voor en door ondernemers, in nauwe samenwerking met de overheid. Groenonderhoud, aanleg van glasvezel, bewegwijzering, aanpak van zwerfvuil, collectieve inkoop van diensten, beveiliging, communicatie zijn zo maar een paar onderwerpen, die vanuit parkmanagement kunnen worden opgepakt. Een en ander hangt uiteraard af van de ambitie en de mate waarin een kwalitatieve en duurzame impuls moet worden gegeven. Uiteraard kunnen revitalisering en/of herstructurering aanleiding zijn om parkmanagement in te voeren zoals destijds op bedrijventerrein Keppelseweg. Ook kunnen een aantal zaken effectiever en sneller met de gemeente worden geregeld.

parkmanagement dOetincHem. In nauwe samenwerking met de gemeente Doetinchem kwam de eerste parkmanagement organisatie Stichting Beheerfonds Bedrijventerrein Wijnbergen in 2002 tot

56

stand. In de koopakte werd een bepaling opgenomen, die maakt dat locatie-eigenaren jaarlijks een financiële bijdrage leveren. In de volgende jaren werden door IG&D parkmanagementstichtingen opgericht op de bedrijventerreinen Keppelseweg (2007), Verheulsweide (2009), De Huet (2009), Bedrijvenpark A18 (2011) en als laatste op het intergemeentelijke bedrijventerrein Akkermansweide. Een deel ligt in Terborg (gemeente Oude IJsselstreek) een deel in Gaanderen (gemeente Doetinchem). De financiering van parkmanagement op andere bedrijventerreinen, met uitzondering van Wijnbergen en A18, is in Doetinchem geborgd door middel van reclameheffing. Binnen IG&D vormt de Commissie Parkmanagement, waarin de voorzitters van de individuele parkmanagementorganisaties zijn vertegenwoordigd de bindende factor. Gezamenlijk optrekken wordt daardoor bevorderd en men is op de hoogte van de ontwikkelingen op de terreinen.

Op bedrijventerrein Akkermansweide is sinds een aantal jaren, onder leiding van Marcel Ernst bestuurslid van IG&D, de werkgroep KVO-B Gaanderen actief. Duidelijk werd in de loop van de tijd dat er onvrede heerste over het onderhoud van het bedrijventerrein, dat ook een achterstand ten opzichte van de andere terreinen in de gemeente Doetinchem liet zien. De aanzet om het bedrijventerrein te revitaliseren, vormde aanleiding tot het oprichten van een parkmanagementorganisatie Akkermansweide. De gemeente Oude IJsselstreek, die in 2010 plannen had ontwikkeld het bedrijventerrein Akkermansweide te transformeren naar woningbouw, zag zich door de stagnerende vraag op de woningmarkt genoodzaakt deze plannen bij te stellen. In contacten tussen de besturen van IBOIJ en IG&D werd de gedachte te komen tot één intergemeentelijk parkmanagement organisatie door beide gemeenten omarmd. De gezamenlijke aanpak bevorderde dat momenteel € 1.5 miljoen beschikbaar is voor de revitalisering van Akkermansweide onder andere door een bijdrage van de Provincie Gelderland. Bij de presentatie lieten de projectleiders een aantal punten van aanpak de revue passeren. Het Terborgse gedeelte wordt in 3 fases uitgevoerd. Onder andere bedoeld om meer groen, vernieuwen asfalt, aanleg van glasvezel en mogelijke verruiming van het bestemmingsplan en verbetering van de parkeermogelijkheden. In het hele traject wordt daarnaast uitdrukkelijk gezocht naar het creëren van een fysieke verbinding tussen Terborg en het water. De gevestigde ondernemers op het bedrijventerrein Akkermansweide kunnen subsidie aanvragen voor het opknappen van de gevels en buitenterreinen. Start begin 2014. Voor het Gaanderense gedeelte staat onder andere vernieuwing van een deel van riolering, de aanpak van het openbaar groen en de aanleg van glasvezel op het programma. Ook hier is - zij het in beperktere mate - een subsidie beschikbaar voor het verbeteren van

Mei - Juni 2013 - AM


Wijzigingen in uw gegevens Post en emailberichten worden vanuit ons centrale adressenbestand verzonden. Zorgt u er daarom voor dat u het secretariaat informeert wanneer uw (post)adres of e-mailadres is gewijzigd. Dit geldt uiteraard ook voor andere relevante gegevens.

Nieuwe leden

gevels en voorterreinen. Binnenkort wordt met de uitvoering begonnen.

Impulz Psychologisch Adviesbureau

SamenStelling beStuur Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter in de persoon van Marcel Ernst. Namens de bedrijven op het Terborgse deel van Akkermansweide hebben Wout Buizert (secretaris) en Dick Mulders (penningmeester) zitting. Frank Molder en Michael Abbo hebben zitting namens het Gaanderense deel. Berny Klein Holte (IBOIJ) en Frans Schoot (IG&D) fungeren als adviseurs. Het bestuur wordt ondersteund door Carla Niezen-Sonneveld van het IG&D Projectbureau. Het bestuur heeft regelmatig contact met projectleider Nard Everdij (Terborg) en

Mevrouw Drs. N. Kroon

Intercombin Kozijnmanagement J. Hulshof

PiP Poetsen is passie Mevrouw A. Onal

l Het bestuur van de stichting Parkmanagement

Bedrijventerrein Akkermansweide

Willem van Beek (Doetinchem) ten aanzien van de revitalisering. Hetzelfde geldt voor Jaap Berenbak (Team Economie Doetinchem) en Adrie Bout (bedrijfscontactfunctionaris Oude IJsselstreek).

Lammerts Self-storage BV H.J.C. Lammerts

Passoft Informatie Techniek Mevrouw A. Bronzewijker- te Paske

Solawin International M. Hubregtse

Conca Thuiszorg C. Genc

Ledenbijeenkomsten 4 juli

Organogram IG&D heeft een bijzondere structuur, niet alleen qua organisatie maar ook m.b.t. belangenbehartiging. Deze structuur is afgebeeld in het organogram hiernaast.

Vakantieborrel

10 oktober Veiligheidsbeurs

10 december Korte algemene ledenvergadering met het traditionele wildbuffet Leden kunnen zich uitsluitend via de website www.igddoetinchem.nl aanmelden voor bovenstaande bijeenkomst. Bedrijven die geĂŻnteresseerd zijn in het lidmaatschap van IG&D zijn eenmalig van harte welkom, inlichtingen en/of aanmelden bij: secretariaat@igddoetinchem.nl

Banner plaatsen ? Bedrijven die aangesloten zijn bij IG&D hebben de mogelijkheid een banner te plaatsen op de IG&D-website. Een voorbeeld is te zien op www.igddoetinchem.nl De kosten daarvoor, inclusief ontwerp door HPU, bedragen â‚Ź 150,- ex. btw per drie maanden. Aanmelden kan via secretariaat@igddoetinchem.nl

Mei - Juni 2013 - AM

57


e AM SERVICE Heeft u nieuws? Bel of e-mail de redactie Heeft u nieuws, zoals: een nieuw of verbouwd bedrijf, een nieuw product, een nieuwe directeur of marketingmanager, e-mail de redactie van AM Achterhoek

Magazine. Ook voor tips ten aanzien van mogelijke onderwerpen houden we ons aanbevolen. Ons e-mailadres: redactie@achterhoekmagazine.nl.

Kijk ook eens op www.achterhoekmagazine.nl en vraag een proefnummer aan !

Altijd AM in de bus

Van links naar rechts: Koos van der Meulen, Onno Dantuma, Rob van de Beeten, Jan Langerhuizen, Ton Heebing, Marja GockelGieskes, Henk Jan Kastein, Daisy de Beijer, Hanneke Luising

Bent u geïnteresseerd in het bedrijfsleven in de Achterhoek en Liemers? Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Vindt u Achterhoek Magazine een prachtige manier om kennis te maken met potentiële leveranciers of klanten? Neem dan een abonnement en u verzekert u elke twee maanden van ‘Achterhoek Magazine in de bus’. Kijk op www.achterhoekmagazine.nl Achterhoek Magazine bereikt al twintig jaar vrijwel elk bedrijf in de Achterhoek en Liemers. Met een abonnement op Achterhoek Magazine bent u altijd verzekerd van toezending van AM, dus word nu abonnee! Het abonnement loopt van 1 januari tot 1 januari het jaar daarop. Een abonnement kost € 24,- per jaar, exclusief btw. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een

Ross Advocaten; ONDERNEMEND VOOR ONDERNEMERS Ross Advocaten richt haar juridische dienstverlening op middelgrote en kleinere ondernemingen. De specialisaties en opleidingen van de advocaten zijn toegesneden op de rechtsgebieden, waarmee ondernemers in de praktijk van alle dag in aanraking komen. Met ons team van advocaten, die ieder hun eigen voorkeur en aandachtsgebieden hebben, bestrijken wij die rechtsgebieden.

Bezoek Post Tel Fax E-mail Internet

58

Mercurion 22 Postbus 243 6900 AE Zevenaar (0316) 52 77 52 (0316) 52 53 40 info@ross.nl www.ross.nl

1829AM

Ons kantoor is gevestigd in Zevenaar, pal aan de A12/ E31, dichtbij de Duits-Nederlandse grens. Ons cliëntenbestand kent een belangrijk aantal Duitse ondernemingen, die hun Nederlandse belangen door ons laten waarnemen. Bij Ross Advocaten heeft iedere cliënt zijn vaste advocaat, die de betreffende onderneming kent, zodat een snelle afstemming over juridische kwesties wordt vergemakkelijkt.

Uitgever: tva! Special Projects, Doetinchem Hoofdredactie: Wim Dieleman Coördinatie: Willem Jansen van Velsen Vormgeving: René Bosch Medewerkers: Robert Stellwag, Wim Huijser Fotografie: Martie Seesing Omslagfoto: Martie Seesing Druk: Senefelder Misset B.V. in Doetinchem Redactieadres: Postbus 663, 7000 AR Doetinchem. Tel: (0314) 33 28 11 E-mail: redactie@achterhoekmagazine.nl Advertentie-exploitatie: Dekker & Partners Media Support, Tel: (0314) 34 50 47, Fax: (0314) 34 41 68 E-mail: am@dekkermedia.nl

factuur. Wanneer u zich in de loop van een abonnementsjaar aanmeldt, ontvangt u een factuur voor de resterende nummers. Een abonnement wordt aan het begin van een jaar automatisch met een jaar verlengd. Het is ook mogelijk om meerdere abonnementen te nemen. Voor tweede en volgende abonnementen geldt tien procent korting. Opzeggen kan tot één maand voor verschijning van een volgend nummer. U kunt echter geen aanspraak maken op het eventueel resterende abonnementsbedrag.

© 2013, tva! Special Projects Achterhoek Magazine wordt op basis van abonnementen en wisselverspreiding in een oplage van 14.500 exemplaren verspreid onder industrie, overheid, detailhandel en instellingen in de Achterhoek en Liemers. Een jaarabonnement op AM kost € 24,- (excl. BTW). Overname van artikelen met bronvermelding is mogelijk. Dit magazine wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijk onjuiste berichtgeving.

Mei - Juni 2013 - AM


VOLVO CAR INSURANCE › › › › › ›

VOLVO CAR LEASE › › › › › ›

VOLVO CAR FINANCE

VOOR MEER INFORMATIE WWW.HARRIEARENDSEN.NL


perspectief nodig?

Wij helpen u uw commerciĂŤle succes te vergroten met onze mix van strategie, marketing, creativiteit, daadkracht en durf. Een hogere omzet, meer loyale klanten, een betere spirit

www.teamtva.nl

dat merk je.

2014AM

in uw organisatie, grotere naamsbekendheid en een krachtiger imago.

Achterhoek Magazine 3-2013  

Marktplein voor Zakelijk Achterhoek en Liemers