Page 70

66  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

"КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ" ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР "КАБИЛЕ"

Впечатляващата за сглобяем стоманобетон височина на сградата и огромната вертикална планировка, както и стегнатият график за изпълнение, не бяха единственото предизвикателство за компанията ни. За "Кордеел България" логистичният център на "Лидл", наймащабният индустриален проект за 2017, беше нещо много повече - положихме изключителни усилия, за да бъдем пример за управление и координация на строителен процес с над 100

специализирани фирми подизпълнители, да установим еталон за изпълнение и качествен контрол върху строителните работи съгласно високите стандарти за качество на "Лидл", да създадем и поддържаме образцова строителна площадка, на която всеки ден 400 души да работят в безопасни условия на труд, и не на последно място - да установим партньорски отношения между възложител и главен изпълнител, в които коректността и доверието са водещи.

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat